MEGAFOON 1. Van de voorzitter Bericht vanuit duurzaam Barendrecht 2

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MEGAFOON 1. Van de voorzitter Bericht vanuit duurzaam Barendrecht 2"

Transcriptie

1 Stichting Milieu Dichterbij Vereniging Tegen Milieubederf MAART 2013

2 Foto s op de kaft: Linksboven Linksonder COLOFON De MEGAFOON is een Nieuwsbrief van de Stichting Milieu Dichterbij SMD) en de Vereniging Tegen Milieubederf (VTM) Stichting Milieu Dichterbij KvK-nr. : , opgericht Gironummer : Bezoekadres : Bijdorp-Oost 8, 2992 LA Barendrecht Postadres : Postbus 21690, 3001 AR Rotterdam Telefoon : Website : Bestuur SMD : Lilian van der Horst, voorzitter / secretaris Ton Kurvers, penningmeester Vereniging Tegen Milieubederf In en Om het Nieuwe-Waterweggebied KvK-nr. : , opgericht , PB Gironummer : Postadres : Postbus 21690, 3001 AR Rotterdam Telefoon : Website : Bestuur VTM : Lilian van der Horst, voorzitter / secretaris Fred van der Drift, alg. bestuurslid Ton Kurvers, bestuurslid R.O., penningmeester Bijdragen van : Fred van der Drift, Rob van der Drift, Eva van Etten, Wout Gelderloos, Sandra de Haan (cartoons), Lilian van der Horst, Jan Huisman, Ad Oskam (cartoons), Isolde van Overbeek, Lily Venema en Wim Gé Warnaar Eindredactie Drukwerk : Lilian van der Horst en Isolde van Overbeek : Nolin Uitgevers B.V., Verschijnt in een oplage van 500 stuks en wordt verspreid onder relaties, overheden en leden. Barendrecht, maart 2013 : Cartoon van Ad Oskam : Leerlingen van obs de Gouwaert en de School met de Bijbel uit Goudswaard (Hoeksche Waard) ruimen samen met vrijwilligers van de Dorpsvereniging Goudswaard zwerfafval in het Sandeesche bos op Rechtsboven : Duurzame Markt van de SMD Rechtsonder : Tactiek van de verschroeide aarde bij de Hof van Cyrene INHOUD Van de voorzitter Bericht vanuit duurzaam Barendrecht 2 Algemeen Stop de bijensterfte 3 Stichting Milieu Dichterbij Activiteiten De Week van Nederland Schoon Jongeren werken mee aan duurzaam Dorpshart Mijnsheerenland 5 Duurzame Markten van de SMD 6 Uitgevoerde projecten in het eerste kwartaal Klimaatark De Klimaatark: zijn we er bijna? 11 De Werkschool 12 Vereniging Tegen Milieubederf 50 Jaar VTM 15 VTM-dossiers Hof van Cyrene: rechter wringt zich in allerlei bochten 16 Polderen in de Bergboezem Berkel, de bestuurlijke spaghetti ontward 18 Polder Schieveen en de rol van Natuurmonumenten 19 Stop de kolder red de polder 21 Inspraakreactie stichting De Bomenridders over plannen voor versoepeling kapvergunning Rotterdam 21 Eneco-warmteleiding Noord 24 Churchillweg gaat voor de bijl 25 Regionaal Verkeers- en Vervoersplan Hoeksche Waard 26 Inspraak / Rechtspraak 27 De VTM steunt u bij inspraak en actie 28 Aanmeldbon 28 Doelstelling van de Stichting Milieu Dichterbij De Stichting Milieu Dichterbij (SMD) is sinds 2005 als onafhankelijke stichting een voortzetting van Milieucommunicatie Rijnmond (MCR), destijds onderdeel van de VTM. De MCR gaf sinds 1985 als eerste milieuorganisatie gastlessen op scholen en voorlichting aan burgers op het gebied van milieu en gezondheid. De SMD is een flexibel Zuid-Hollands NME-centrum met drie projectmedewerkers. Het werkgebied beslaat heel Zuid-Holland, met vooral contacten in de stadsregio Rotterdam en op de Zuid-Hollandse eilanden. De activiteiten worden ontwikkeld en uitgevoerd binnen het provinciale en landelijke NME-netwerk. SMD-vakleerkrachten verzorgen gastlessen op scholen en geven workshops in buurthuizen en tehuizen. De Stichting heeft ervaring met het organiseren van duurzame markten en thema-avonden voor raadsleden en bedrijven. In samenwerking met partnerorganisaties ontwikkelt de SMD ook duurzaamheidprojecten voor allochtonen en voor mensen met een verstandelijke beperking, vooral op het gebied van duurzaam voedsel en het maken van fantasievolle kunstobjecten van kringloopspullen in het kader van afvalpreventie. De SMD is een non-profi torganisatie, werkt volgens de richtlijnen van het CBF-keur voor kleine organisaties en heeft de ANBI-status. Doelstelling van de Vereniging Tegen Milieubederf De Vereniging Tegen Milieubederf (VTM) is in 1963 te Vlaardingen opgericht bij Koninklijk Besluit als Vereniging Tegen Luchtverontreiniging. De VTM behartigt statutair de belangen van de bewoners van Rijnmond en omgeving ten behoeve van een gezond leefmilieu. Zij zet zich in voor het behoud van natuur en het cultuurhistorisch polderlandschap en tegen lucht-, water- en bodemverontreiniging en geluidshinder. MEGAFOON 1

3 VAN DE VOORZITTER BERICHT VANUIT DUURZAAM BARENDRECHT Zomaar een greep uit de ochtendkranten. Het jaartal 2013 klinkt al niet zo veelbelovend, het jaar 2013 is nauwelijks veelbelovend begonnen. Hoe staan we er in december voor? Koffi edik kijken is passé, de sterren zeggen elke dag wat anders, statistieken zijn achterhaald nog voor de inkt droog is. Voor het voorsorteren naar de toekomst raadplegen we graag de trendwatchers en de media. Een willekeurige greep uit de ochtendkranten biedt veel stof tot nadenken. Helaas leidt dat nadenken tot de voorzichtige conclusie dat het enige wat zeker is, is dat niets zeker is. Neem het dreigende energietekort. Sinds het gedachtegoed van Peak Oil veel mensen aan het denken zette, is zuinig omgaan met fossiele brandstoffen gemeengoed geworden. Schaliegas blijkt anno 2013 het antwoord van de oliewinnende maatschappijen, want de schoorsteen moet blijven roken, toch? Energiereuzen klagen over overcapaciteit nu de mensen met hun lokale energiecoöperaties niet alleen zelfvoorzienend, maar zelfs winstgevend blijken. Blijft hernieuwbare energie de trend? Met afvalvermindering gaat het ook alle kanten op. Met 7 verschillende containers in de keuken hoopten we op vermindering van de afvalstoffenheffing. Er is echter buiten de AVR gerekend. Verwijzend naar de dreigende overcapaciteit gaat het Rotterdamse plastic afval gewoon de bovenmaatse verbrandingsovens in. Zelfs dan is er nog ruimte over. Een gat in de markt, en wel voor afvalhandel. De Rotterdamse haven verstouwt scheepsladingen containers vol met Napels huisvuil, in het gunstigste geval regelrecht naar de AVR-ovens. Wie zo zijn of haar bedenkingen heeft bij de rook uit die schoorsteenpijpen, profi teert wellicht zelf van het goedkope stadsverwarmingsysteem. Na de zuidelijke warmtepijplijn volgt de aanleg van de noordelijke pijpleiding. Daar sneuvelen straks tal van bomen voor, naast het spoor van verwoesting dat de aanleg van de A4 Midden-Delfl and door het landschap trekt. Anno 2013 komt de ondertunneling van de omstreden wegverbinding op losse schroeven te staan, in casu onvermoede zandpalen. Onderzoek daarnaar heeft Camiel Eurlings destijds in al zijn bestuurlijke doortastendheid gemakshalve overgeslagen. Of hebben zijn ambtenaren hem dat verzwegen? Zoals de directe gevolgen van uitlaatgassen van dieselmotoren op de ontwikkeling van kinderlongen, waarvan minister Melanie Schultz van Haegen geen weet heeft. Hopelijk schijnt er in 2013 licht aan het einde van de tunnel van ministeriële onwetendheid vanwege het aantoonbare directe verband met vermijdbare zorgkosten. De ongezouten conclusie van Gezond Overschie in 2001 Dood Door Schuld vanwege de vele kankerpatiënten, heeft anno 2013 een betekenisvolle bijklank gekregen. CO 2 -beheersing is de rode draad die 2013 met de crises van voorgaande jaren verbindt met de onzekere toekomst. Alhoewel. Klimaatsceptici zien zelfs voordeel van het verdwijnen van het Noordpoolijs. Schaliegas zonder ijskap is immers goedkoper te exploiteren! Algemeen wordt het begrip Duurzaamheid een-op-een vertaald in CO 2 -beheersing. Een breed, meer mens- en toekomstgericht denken ontwikkelt zich op het gebied van werkgelegenheid voor minder toegeruste jongeren. Sociale duurzaamheid heeft de harten en de arbeidsmarkt veroverd. De kritische consument die graag langer gezond wil leven scant natuurlijk al jaren de bijsluiters, E-nummers en herkomst van voedsel. Afkomstig uit diverse landen is geen zuivere koffi e, maar puur, eerlijk en van dichtbij is niet voor iedereen betaalbaar. Gelukkig biedt stadslandbouw uitkomst. Zelf groenten kweken spaart uit op huishoudgeld en is een goed alternatief voor een bezoek aan de sportschool. Buiten dat benut stadslandbouw de loze vlakten, de erfenis van instortend bouwend Nederland. Toepassing van stadslandbouw wordt ook ingezet om onze vruchtbare, grazige polders te beschermen tegen vernietiging voor de aanleg van gesubsidieerde, namaaknatuur. Het gedachtegoed van Peak Oil heeft, naast het eerder genoemde energiebewustzijn, ook geleid tot het in praktijk brengen van de natuurlijke teelmethode Permacultuur. Voorlopig vooral voor hobbyisten. Voor onze voedselvoorziening echter (nog) geen zekerheid. Spannend en uitdagend zijn al die ontwikkelingen intussen wel. De SMD, de VTM en de Klimaatark spelen daarop in. L. van der Horst 2 MEGAFOON

4 ALGEMEEN De Stichting Milieu Dichterbij besteedt in haar projecten bijzondere aandacht aan de relatie tussen gezondheid en milieufactoren. In de Megafoon worden algemene onderwerpen belicht vanuit het landelijke netwerk gezondheid, klimaat, energie en groen. STOP DE BIJENSTERFTE Imkervereniging Westland Milieudefensie Delft organiseert in samenwerking met de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfl and en de Imkervereniging Westland een handtekeningenactie om Intratuin Pijnacker te vragen te stoppen met de verkoop van gevaarlijke producten voor bijen. Bijen spelen een grote rol bij de bestuiving van onze belangrijkste voedselgewassen. Verschillende bestrijdingsmiddelen bevatten stoffen die gevaarlijk voor bijen zijn. Ook bij de Intratuin Pijnacker zijn deze producten te koop. Aanleiding voor de handtekeningenactie is de teruglopende bijenstand. Binnen Europa behoort Nederland tot de landen met de grootste bijensterfte. De afgelopen jaren is in ons land dertig procent van het honingbijenbestand te gronde gegaan. Uit wetenschappelijk onderzoek, bevestigd door milieuorganisatie UNEP van de Verenigde Naties, is gebleken dat de nieuwe generatie pesticiden een belangrijke oorzaak vormt van de massale sterfte onder honingbijen, wilde bijen en hommels. De neonicotoine-insecticiden waarvan het middel imidacloprid de meest gebruikte is, zijn in dit verband een grote boosdoener. Verschillende producten die zijn ontwikkeld voor particulier gebruik in de tuin, bevatten imidacloprid. In sommige landen zijn deze producten al verboden, maar in Nederland zijn deze producten nog te koop, ze liggen onder andere bij Intratuin. Milieudefensie ontdekte bij Intratuin Pijnacker producten van o.a. Bayer Garden waarin deze stoffen voorkomen. Het gaat hier met name om de middelen tegen luizen en spint. De gebruiksaanwijzing geeft duidelijke richtlijnen voor zorgvuldig gebruik trouwens, zoals maximaal twee keer per jaar, of niet tijdens de bloei toe te passen. Deze strenge richtlijnen geven al aan dat deze middelen niet zo onschuldig zijn. Echter, de tot keer de toegestane norm van deze stoffen in het oppervlaktewater nabij de Randstad wordt geweten aan het feit dat de grote, en de kleine gebruiker het met deze aanwijzingen niet zo nauw nemen. Milieudefensie Milieudefensie streeft een duurzame, schone wereld na waar het draagvermogen van de aarde wordt gerespecteerd en ten goede komt aan de gehele wereldbevolking. Het doel van de kerngroep Milieudefensie Delft is, Delft duurzamer te maken door (ludieke) acties te organiseren, met name rondom verspilling, voedsel en landbouw. Voorbeelden zijn de Taste the Waste diners en -workshops. KNNV De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland staat voor een natuurlijke leefomgeving waarin mens en natuur samen een plek vinden. De KNNV afdeling Delfl and voelt zich verantwoordelijk voor het Delfl andse gebied, dat zich uitstrekt van de Noordzeekust tot aan de Rottemeren en tussen de A12 en de A20. Dit gebied bezit prachtige parken, cultuurlandschappen en natuurgebieden, ook particuliere tuinen worden steeds belangrijker voor de natuur. Imkervereniging Westland De doelstelling van Imkervereniging Westland is om de contacten tussen de imkers te versterken en de kennisuitwisseling te stimuleren. Een andere belangrijke activiteit is het geven van cursussen. Tenslotte willen we door het bezoeken van scholen, verenigingen, markten en andere evenementen een breder publiek kennis laten maken met bijen, hommels etc. Persbericht van Milieudefensie Delft, de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfl and en de Imkervereniging Westland, februari 2013 MEGAFOON 3

5 NME als beleidsinstrument Duurzaamheidsvoorlichting en klimaatinformatie leggen de basis voor een duurzame samenleving. Door de innovatieve kennis van jongeren aan te boren, groeien bij hen het respect en de verantwoordelijkheid voor de leefomgeving. Energiebesparing betekent vermindering van de CO2-uitstoot en een lagere energierekening. Aandacht voor ecologische en gezonde producten creëert een afzetmarkt voor deze producten. De SMD bekleedt de provinciale netwerkfunctie van satelliet om ervoor te zorgen dat elke scholier toegang heeft tot duurzaamheidseducatie. ACTIVITEITEN Leerlingen van obs de Gouwaert en de School met de Bijbel in de Hoeksche Waard gaven het startschot van de Week van Nederland Schoon met een opruimactie in het plaatselijke bos. DE WEEK VAN NEDERLAND SCHOON 2013 Leerlingen krijgen les over afval en ruimen Sandeesche bos op In de aanloop van en in de Week van Nederland Schoon zelf heeft de Stichting Milieu Dichterbij in de regio diverse lessen gegeven. De leerlingen van obs de Gouwaert in Goudswaard mochten op vrijdag 8 maart het startsein geven voor de jaarlijkse opruimweek. Wethouder Reijnierse (o.a. Milieuzaken) en de directeur van de Regionale Afvalstoffendienst, de heer Huisman, kwamen de Hoeksche Waardse scholieren aanmoedigen. De landelijke actie Nederland Schoon vindt ieder jaar in maart plaats en duurt een week. De actieweek is vooral bedoeld om de omgeving van scholen, het openbaar vervoer, binnensteden, winkelgebieden en parkeerplaatsen langs snelwegen schoner te krijgen. Dit jaar is de nationale opschoonweek van 9 tot en met 15 maart gehouden. Een gastdocent van de SMD verzorgde op obs de Gouwaert en de School met de Bijbel een gastlessen over (zwerf)afval in het bijzijn van wethouder Reijnierse van de gemeente Korendijk. 4 MEGAFOON

6 Ook de heer Huisman, directeur van de Regionale Afvalstoffendienst (RAD), was aanwezig bij de aftrap van de jaarlijkse schoonmaakweek. s Middags hebben de leerlingen uit groep 7 en groep 8 van beide scholen, gewapend met grijpstokken, het zwerfafval opgeruimd in het Sandeesche bos. Zij werden daarbij geholpen en begeleid door vrijwilligers van de Dorpsvereniging Goudswaard. Er werd ruim 2,5 kuub zwerfafval geraapt. Ook in de deelgemeente Rozenburg is aandacht besteed aan de Week van Nederland Schoon. Op maandag 11 maart en woensdag 13 maart heeft een gastdocent van de SMD afvallessen gegeven op basisscholen De Rozenhorst en De Regenboog. Deelraadvoorzitter mevrouw Paméla Blok bezocht de lessen op basisschool de Regenboog. Op deze school werden drie lessen gegeven. De jongste leerlingen kregen les over zwerfafval en wat dat doet met hun leefomgeving. De oudere leerlingen leerden daarnaast ook nog over het belang van goede afvalscheiding en verwerking. Op beide scholen werden de lessen afgesloten met de Ronald McDonald Opruimshow, een educatieve show over afval en zwerfafval. Deelgemeentevoorzitter woonde op woensdag 13 maart de eerste les op basisschool De Regenboog bij. Hiermee geeft zij aan dat de deelgemeente Rozenburg waarde hecht aan een schone en gezonde leefomgeving. Deelgemeentevoorzitter Paméla Blok (Rozenburg) woont een afvalles van de SMD bij op De Regenboog. Ronald McDonald laat de leerlingen in zijn Opruimshow zien wat zij zelf kunnen doen tegen rondslingerende rommel. Ronald kan het zelfs wegtoveren! JONGEREN WERKEN MEE AAN DUURZAAM DORPSHART MIJNSHEERENLAND De gemeente Binnenmaas en leerlingen uit de Hoeksche Waard (vmbo en vwo) gaan met elkaar nadenken over en werken aan een duurzaam dorpshart voor Mijnsheerenland. In samenwerking met de Stichting Milieu Dichterbij (SMD) start de gemeente Binnenmaas het project Scholen voor Duurzaamheid. De stichting gaat met derde klassen vmbo en vijfde klassen vwo werken aan een opdracht voor het project Dorpshart Mijnsheerenland. Het project draagt bij aan duurzame initiatieven. Tegelijkertijd bevordert de gemeente Binnenmaas hiermee duurzaamheidseducatie. Door middel van lesprogramma s, kennis en contacten van de SMD gaan de leerlingen met de opdracht aan de slag. Tijdens rondleidingen bij bedrijven krijgen de jongeren achtergrondinformatie en kunnen zij vragen stellen. Zo maken zij kennis met de werkvloer en ontdekken mogelijkheden voor stage en werkgelegenheid in hun eigen leefomgeving. Het project wordt afgesloten met een grote eindmanifestatie, waarop leerlingen hun resultaten aan onder andere de opdrachtgevers presenteren. Motie duurzaamheidseducatie Deelname aan het lesproject is een prima eerste stap voor invulling van de motie, die in november 2012 door de gemeenteraad is aangenomen. In deze motie roept de raad het college op om activiteiten op het gebied van duurzaamheidseducatie te ontplooien en deze structureel in te bedden in het onderwijs. Daarnaast past de activiteit goed bij het project Dorpshart Mijnsheerenland. Het project bevindt zich nu in een fase waar nog veel ruimte is om duurzaamheidsideeën te genereren en waar haalbaar en realiseerbaar mee te nemen in de uitwerking. Bovendien bereikt de gemeente met deze activiteit een doelgroep die op andere manieren moeilijk bereikbaar is, namelijk de jongeren tussen 14 en 18 jaar. (Gebaseerd op het persbericht van de gemeente Binnenmaas) MEGAFOON 5

7 Op de Duurzame Markten van de SMD is er voor elk wat wils dankzij een scala aan biologische, diervriendelijke en eerlijke (fair trade) producten DUURZAME MARKTEN VAN DE SMD Hoewel de term duurzaam consumeren geregeld wordt gebruikt, weet niet iedereen het principe toe te passen op eigen consumptiegedrag en levensstijl. Duurzaam consumeren is consumeren met zo min mogelijk belasting voor het milieu en met respect voor natuur, dierenwelzijn en de mensen veraf en na ons. Duurzame consumenten houden rekening met de productiewijze, de logistiek en gebruiken niet meer dan nodig is. Ook letten zij op de herbestemming van producten na gebruik. De duurzame consument kiest bewust voor een duurzaam keurmerk. De SMD sluit met haar Duurzame Markt van circa 15 kramen bij voorkeur aan bij een bestaand evenement, zoals een thema- of seizoensmarkt. De SMD beschikt over een pool aan (lokale) kraamhouders Ondernemers bieden op de Duurzame Markt een scala aan duurzame producten aan, zoals biologische, diervriendelijke en eerlijke (fair trade) producten. Bezoekers van de Duurzame Markt genieten van een gevarieerde keuze aan: - biologische groenten en levensmiddelen uit eigen streek (honing, kaas, sappen, jam), - natuurlijke cosmetica, - duurzame kleding, - duurzame relatiegeschenken, - modeartikelen gemaakt van restmaterialen. Ook kunnen zij er terecht voor informatie over: - isolatiematerialen als schelpen en schapenwol, - windenergie en zonne-energie, - zeer effi ciënte houtkachels. De ondernemers geven graag uitleg en advies over hun producten. De Duurzame Markt wordt aangevuld met ruimte voor promotie van innovatieve technieken op het gebied van energie en mobiliteit, zoals elektrische voertuigen en oplaadpalen op zonne-energie. De gastgemeente presenteert zich met een informatiestand over eigen beleid, zoals energiebesparing en afvalscheiding. De Duurzame Markten zijn voor iedereen met interesse voor een gezond en duurzaam leefpatroon.na een openingshandeling door een bestuurder (circa 10:00 uur) duurt de markt tot ongeveer 17:00 uur. Werkzaamheden van de SMD voor een succesvol verloop van de dag: - Werven en selecteren van de deelnemers, - Indelen van de markt, - Huur van de kramen, - Verzorgen van de PR, - Twee medewerkers zorgen voor begeleiding van het evenement en een goed verloop van het opzetten en afbreken van de markt, - Evaluatie. Het is van belang organisaties en bedrijven vroegtijdig te benaderen en te contracteren. De SMD wil na bespreking en eventueel akkoord op dit voorstel de eerste contacten leggen, bij voorkeur aan het begin van het jaar. De SMD verzorgt ook bijzondere demonstraties, zoals het maken van insectenhotels. Gemeenten of organisaties die geïnteresseerd zijn of speciale wensen hebben, kunnen contact opnemen met de SMD. Graag overleggen wij met u over de mogelijkheden. 6 MEGAFOON

8 UITGEVOERDE PROJECTEN VAN DE SMD IN HET EERSTE KWARTAAL 2013 Werk in uitvoering Scholen voor Duurzaamheid, module Afval in Lansingerland. Deelnemende scholen: Wolfert PRO, 6 brugklassen; Wolfert Lyceum, 6 brugklassen; Melanchthon Bergschenhoek, 7 brugklassen; Scholen voor Duurzaamheid, module Energie&Bedrijf in de Hoeksche Waard. Deelnemende scholen: Willem van Oranje, 3 vijfde klassen vwo; Actief College, 3 derde klassen Zorg&Welzijn Scholen voor Duurzaamheid, diverse modulen, op Voorne-Putten en in de deelgemeente Rozenburg (VPR). Deelnemende scholen: Maerlant College Brielle, diverse klassen; Anna Hoeve school Brielle, 2 tweede klassen (module afval); Anna Hoeve school Brielle, 4 derde klassen (Energieke Scholen); Scholen voor Duurzaamheid, module Watermanagement en opdracht vliegveld, Rotterdam. Deelnemende scholen: Calvijn Vreewijk Rotterdam, een honneursklas ; Libanon Lyceum, een technasium-klas; GSR, 3 vierde klassen vwo en 3 vierde klassen havo. Afvalles (voortgezet onderwijs), Zwerfafval als uitglijder in Schiedam Warme Truiendag Westvoorne Aftrap NL Schoon (Goudswaard en Rozenburg) Uitvoering NME-programma op Voorne-Putten en Rozenburg in het kader van het samenwerkingsverband NME-VPR (Brielle, Bernisse, Westvoorne en deelgemeente Rozenburg) Plastic-Powerlessen in Bernisse, Goudswaard (Hoeksche Waard), Ridderkerk, Rozenburg, Schiedam en op Goeree-Overfl akkee Uitvoering project Sarah s Wereld in Maassluis en Schiedam Participatie in duurzaamheidsnetwerken, zoals Coöperatie Hoeksche Waard Duurzaam en Duurzaam Barendrecht Uitbouwen satellietfunctie op Goeree-Overfl akkee, in de Hoeksche Waard en in Rotterdam Ondersteuning Klimaatark Barendrecht Acquisitie In opdracht van / mede mogelijk gemaakt door: MEGAFOON 7

9 8 MEGAFOON

10 KLIMAATARK Klimaatark: in de klimaatbuffer van Deltapoort In nauwe samenwerking met de gemeente Barendrecht ontwikkelden de SMD, 2012 Architecten en Van Binnen Natuurlijk Wonen een uniek concept voor een zelfvoorzienend en klimaatneutraal educatie- en bezoekerscentrum in de Zuidpolder: de Klimaatark. Het gebouw, ontworpen door 2012 Architecten uit Rotterdam, wordt met eenvoudige technieken opgetrokken uit her te gebruiken bouwmaterialen en op creatieve wijze verwerkte restmaterialen. Het gebouw De bouwmaterialen voor de Klimaatark worden geoogst op korte afstand van de bouwplaats om de CO 2 -uitstoot van het transport te minimaliseren. Door de eenvoudige bouwtechniek is het mogelijk om het werk te laten verrichten door mensen met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt: de implementatie van sociale duurzaamheid via het systeem van de Werkschool. Met aarde gevulde autobanden in het dijklichaam bufferen de zonnewarmte die binnenvalt door de glaswand van de klimaatzone: een pluktuin van groente en fruit het hele jaar door. Ongebruikte energie wordt opgeslagen op het begaanbare dak in een ingenieus wateraccusysteem, dat bovendien het waterverbruik reduceert. Op elk gewenst moment activeert het neerstortende water een turbine die additionele elektriciteit opwekt. Regenwater wordt ten volle benut door een Water Organizing Module (WOM). Alleen aanvoer van zuiver drinkwater is nog nodig. De Klimaatark is doorberekend door het Nederlandse Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie (NIBE) met het rekenprogramma GreenCalc. Het blijkt dat de Klimaatark negenmaal minder milieubelasting veroorzaakt dan een gewoon gebouw. Blikvanger is de tot ontvangst- en consumptieruimte getransformeerde bestaande woning aan de 3 e Barendrechtseweg vanwege de toepassing van geprepareerd haspelhout. Het concept van de Klimaatark Barendrecht is ontwikkeld vanuit een samenwerkingsverband van de SMD, 2012 Architecten en Van Binnen Natuurlijk Wonen, partners bij het ontwerp. MEGAFOON 9

11 DE KLIMAATARK: ZIJN WE ER BIJNA? Door Jan Huisman De dag voor Kerstmis 2012 was voor de ontwikkeling van de Klimaatark een heel bijzondere dag. Tijdens een overleg met Jan Verhage van de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij werd de toezegging gedaan dat er een projectleider van Arcadis zou worden aangesteld die er voor gaat zorgen dat de stappen gezet worden die tot de daadwerkelijke bouw van de Klimaatark leiden. De Heidemaatschappij betaalt deze projectleider. En dus gingen de bestuursleden van de SMD met een ietwat euforisch gevoel de kerst tegemoet. De blijde boodschap werd doorverteld aan een ieder die van betekenis kan zijn voor het slagen van het project Klimaatark. Nu is het de tweede week van maart, en helaas blijft het erg stil bij de Heidemaatschappij. Echter alleen al de mededeling dat deze partij mee gaat doen, opent weer nieuwe perspectieven. In de derde week van maart krijgen we van de Rabobank in Barendrecht een voorstel over hoe de Klimaatark voor zowel de bouw als de exploitatie gefi nancierd kan worden. En op 19 maart gaan we de raadscommissie van de gemeente een toelichting geven bij de huidige stand van zaken, met tevens de boodschap dat we in september 2013 willen beginnen met het uitvoeren van het project. Optimisme Vanwaar nu het optimisme? Om de werkloosheid onder jongeren met een Wajong-uitkering te bestrijden, zijn initiatieven die de aansluiting tussen opleiding en arbeidsmarkt versterken van harte welkom. Eén van die initiatieven is de Werkschool. In dit project wordt al het geld, dat nu wordt geïnvesteerd in onderwijs en begeleiding, bij elkaar gebracht. Het belangrijkste doel van de Werkschool is om het mogelijk te maken de jongeren, die het niet redden in het regulier onderwijs, een beroepsopleiding met baan aan te bieden. Een groot deel van de leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs stroomt de Wajong in. De Werkschool zal deze uitstroom naar de uitkering signifi cant verminderen. En juist deze combinatie - Klimaatark & Werkschool - is voor de bouw en exploitatie van de Klimaatark een grote kans. Nu kunnen wij sociale duurzaamheid verbinden met een project dat straks een icoon van duurzaamheid is voor de Barendrechtse burgers. Om dit mogelijk te maken gaan we samenwerken met de Grijze Bouwers Club. In deze club zijn oud-ondernemers verenigd die zich tot doel hebben gesteld om met gebruikmaking van hun netwerken en expertise jongeren die niet vanzelfsprekend een kans maken op de arbeidsmarkt een baan in combinatie met een opleiding aan te bieden in een serieus en rendabel te maken project. Dus als het gaat over sociale duurzaamheid, dan hebben wij een sterke alliantie geformeerd. Er is sprake van een social return on investment voor zowel de Klimaatark als de jongeren met minder kansen op de arbeidsmarkt. Want het geld wordt niet meer uitgegeven aan begeleiding, maar aan werk en training in een echte context. Tegelijkertijd doen de jongeren, die een baan krijgen tijdens de bouw en latere exploitatie, betekenisvolle werkervaring op die hun kansen op de arbeidsmarkt aanmerkelijk vergroot. En dan hebben we het nog niet gehad over de horizontale windmolen en de Klimaatark Zonneweide. Maar daarover een volgende keer. Om tot slot de in de aanhef gestelde vraag te beantwoorden: ja, we zijn er bijna, maar nog niet helemaal. En daar zit natuurlijk de crux van het verhaal: we liggen heel goed op koers, maar de fi nish moet nog gehaald worden. MEGAFOON 11

12 DE WERKSCHOOL Door Wout Gelderloos Achtergrond Het aandeel ongeschoold werk is al twintig jaar constant. Nu en in de toekomst is er veel werk, waarvoor in de praktijk opgedane ervaring meer telt dan schooldiploma's. Dit zijn vaak lastig te vervullen vacatures. Met de juiste begeleiding zijn jongeren zonder startkwalifi catie goed in staat om dit werk te doen. De Werkschool ontsluit dit potentieel aan betaalbare krachten voor moeilijk vervulbare vacatures. Werkgevers kunnen deze extra arbeidskrachten uit onverwachte hoek goed gebruiken. Bovendien maakt de Werkschool het werkgevers gemakkelijk om gebruik te maken van deze extra arbeidskrachten. In de zomer van 2012 ondertekenden de Werkgevers Drechtsteden, de scholen voor speciaal onderwijs, praktijkonderwijs en MBO/AKA1, de gemeenten van Zuid-Holland Zuid en de landelijke stichting De Werkschool een overeenkomst over samenwerking in een Werkschool Zuid-Holland Zuid. De Werkschool is opgericht voor jongeren van 16 tot 21 jaar die het niet redden in het regulier onderwijs. Deze jongeren volgden eerder een opleiding op het praktijkonderwijs of speciaal onderwijs, maar zijn door een structureel functionele beperking niet in staat om een startkwalifi catie te halen. In praktijk lukt het deze jongeren ook niet om op eigen kracht een plekje op de arbeidsmarkt te veroveren. Zonder intensieve begeleiding in de eerste stappen op de arbeidsmarkt, dreigen de leerlingen aangewezen te zijn op een leven lang in de uitkering. De Werkschool ontzorgt de werkgever, door het papierwerk uit handen te nemen en door ervoor te zorgen dat de leerling beschikt over de vaardigheden die nodig zijn op de werkplek en ook op de andere levensgebieden goed in zijn/haar vel zit. Bestendig werk in een reguliere werkomgeving is in de Werkschool het uitgangspunt. De jongeren gaan niet naar een schoolgebouw, maar worden bij een werkgever geplaatst. De school, de werkschoolregisseur en werkgever maken samen met de leerling en ouders afspraken over een traject op maat. Op deze manier leert de leerling in de praktijk, afgestemd op de behoefte van de werkgever. De geleerde vaardigheden worden vastgelegd in de vorm van branchecertifi caten, die de leerling meer kansen bieden op de arbeidsmarkt. In de Werkschool wordt intensief samengewerkt door het bedrijfsleven, scholen, het UWV, gemeenten en (jeugd) hulpverlening. Deze samenwerking garandeert dat gemotiveerde jongeren worden opgeleid, die weten wat de werkgever van ze verwacht. Door mee te werken aan de Werkschool, neemt de werkgever een maatschappelijke verantwoordelijkheid, waarmee hij invulling kan geven aan die functies binnen zijn bedrijf waarvoor een formele startkwalifi catie niet beslist noodzakelijk is. Tot op heden werden 32 leerlingen aangemeld voor de Werkschool Zuid-Holland Zuid. De standaardwijze van financiering Uitgangspunt van de Werkschool is dat budgetten voor arbeidstoeleiding, re-integratie en scholing gebundeld worden ingezet. Door inspanningen van de school te koppelen aan de inzet van middelen door het UWV of de gemeente ontstaat voldoende ruimte om ondersteuning en onderwijs op maat te leveren. De belangrijkste fi nancier van Werkschooltrajecten is het UWV. In een landelijk convenant tussen de Werkschool en het UWV is vastgelegd dat het UWV per werkschoolleerling een budget inzet van of , afhankelijk van de afstand tot de arbeidsmarkt. Als voorwaarden daarbij zijn gesteld: - De leerling is tussen de 16 en 21 jaar oud. - De leerling beschikt niet over een startkwalificatie en zal deze waarschijnlijk ook niet halen. - De leerling is in staat om werk te verrichten in het vrije bedrijf, maar heeft daarbij in de eerste jaren extra ondersteuning nodig. - De leerling valt onder de re-integratieverantwoordelijkheid van het UWV: 16 en 17-jarigen moeten beschikken over een SFB-verklaring, voor 18, 19 en 20-jarigen is een Wajong-status vereist. Leerlingen boven de 18 die wél een SFB-status, maar géén Wajong-status hebben, komen in aanmerking voor ondersteuning op de werkplek, bijvoorbeeld in de vorm van jobcoaching. Zij kunnen echter géén aanspraak maken op arbeidstoeleiding of inkomensondersteuning. 12 MEGAFOON

advertenties binnenvoor

advertenties binnenvoor Stichting Milieu Dichterbij Vereniging Tegen Milieubederf SEPTEMBER 2012 advertenties binnenvoor COLOFON De MEGAFOON is een Nieuwsbrief van de Stichting Milieu Dichterbij (SMD) en de Vereniging Tegen Milieubederf

Nadere informatie

Mega Matrassen. Majoboki Mobiele Garage. MMC Klussenbedrijf. Timmerfabriek. WD Nederland. Goedegebuur Archiefvernietiging en Kantoorruil. Decoil Int.

Mega Matrassen. Majoboki Mobiele Garage. MMC Klussenbedrijf. Timmerfabriek. WD Nederland. Goedegebuur Archiefvernietiging en Kantoorruil. Decoil Int. Smara Siddhi de weg naar nu Niets is permanent, omdat alles bestaat uit elementen die zelfs steeds in verandering zijn! Hersbach & Hersbach B.V. Timmerfabriek ALBERT PLESMANWEG 57 3088 GB ROTTERDAM TEL.:

Nadere informatie

ALGEMENE BESCHOUWINGEN 23 JUNI 2015

ALGEMENE BESCHOUWINGEN 23 JUNI 2015 ALGEMENE BESCHOUWINGEN 23 JUNI 2015 Algemene beschouwingen 2016 Voorzitter, bedankt voor de heldere kadernota, helder omdat blijkt dat wij als gemeente nog steeds financieel gezond zijn al blijkt wel dat

Nadere informatie

neutraal project van de gemeente, waar ons zonnepanelenproject weer onderdeel van uit maakt, het maatschappelijk

neutraal project van de gemeente, waar ons zonnepanelenproject weer onderdeel van uit maakt, het maatschappelijk Onderneemt Najaar 2012 Voorwoord Voor u ligt de DELS Onderneemt, boordevol interessante informatie. Informatie over actuele onderwerpen zoals de Traverse Dieren en de IJssellijn, geschreven door onze wethouder

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland Goudsesingel 6 3011 KA Rotterdam 010-4765355 info@milieufederatie.nl www.milieufederatie.

Jaarverslag 2011. Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland Goudsesingel 6 3011 KA Rotterdam 010-4765355 info@milieufederatie.nl www.milieufederatie. Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland Goudsesingel 6 3011 KA Rotterdam 010-4765355 info@milieufederatie.nl www.milieufederatie.nl Jaarverslag 2011 Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland Inhoudsopgave

Nadere informatie

Kansen in mindere tijden. Statements WD als voeding voor de politiek. Visieontwikkeling en uitvoering

Kansen in mindere tijden. Statements WD als voeding voor de politiek. Visieontwikkeling en uitvoering In het nieuwsd April 2009 In deze uitgave: Industriedag 2009 Bezoek stadsdepot Maatregelenpakket economische recessie Thema: Onderwijsleerbedrijven vergen tijd én geduld KvK en de Drechtsteden Kansen in

Nadere informatie

PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING

PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING INHOUD 1. INTRODUCTIE 3 2. AANLEIDING BASIS PROGRAMMA 4 2.1 Inspelen op ontwikkelingen 6 2.2 Wat wil de gemeen(te)schap 7 2.3 Wat is er al besloten? 8 3. DOEL VAN DIT PROGRAMMA

Nadere informatie

De (on)begrensde mogelijkheden van het burgerinitiatief

De (on)begrensde mogelijkheden van het burgerinitiatief Analyse burgerinitiatieven De (on)begrensde mogelijkheden van het burgerinitiatief Stageproject: Instituties voor Collectieve Actie Student: Sarah Simmelink Studentnummer: 3488756 Stagebegeleider organisatie:

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

SOCIAAL ONDERNEMER SCHAP

SOCIAAL ONDERNEMER SCHAP Ontwerp: Drukwerk: SOCIAAL ONDERNEMER SCHAP JAARVERSLAG 2013 STICHTING PATIJNENBURG 3 VOORWOORD 2 3 Het jaar 2013, een bijzonder jaar, omdat precies 60 jaar geleden de Westlandse sociale werkvoorziening

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

Een Experiment in herwaarderen van erfgoed

Een Experiment in herwaarderen van erfgoed Een Experiment in herwaarderen van erfgoed s-hertogenbosch, oktober 2014 Inleiding De in 2012 opgerichte Stichting Onterfd Goed is een non profit organisatie gespecialiseerd in Advies, Ontzamelen en Upcycelen

Nadere informatie

Uitwerking aanbevelingen commissie Dekker vertraagd

Uitwerking aanbevelingen commissie Dekker vertraagd 08 Jaargang 5 1 mei 2009 Nieuws, achtergronden en opinies uit bouw & infra Spoorwegaannemers: Werkgelegenheid railinfra in gevaar 2 4 8 Max van den Berg: Elkaar wat steviger vasthouden Robert Kloos: Nederlands

Nadere informatie

Experimenteren met burgerinitiatief

Experimenteren met burgerinitiatief Van Doe-het-zelf naar Doe-het-samen Maatschappij Experimenteren met burgerinitiatief Jurgen van der Heijden, Rosalie van Dam, Rinske van Noortwijk, Irini Salverda, Ineke van Zanten (Red.) Met bijdragen

Nadere informatie

ChristenUnie Verkiezingsprogramma

ChristenUnie Verkiezingsprogramma ChristenUnie Verkiezingsprogramma voor de provincie Flevoland 2011-2015 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 FLEVOLANDSE CONTEXT 5 MIDDENBESTUUR, OVERHEID en EUROPA 7 JEUGDZORG 9 SOCIAAL BELEID 10 KUNST EN CULTUUR

Nadere informatie

Arbeidstoeleiding vanuit het pro en vso

Arbeidstoeleiding vanuit het pro en vso Arbeidstoeleiding vanuit het pro en vso Tussentijdse evaluatie Werkschool en vergelijking met Boris Een onderzoek in opdracht van het Ministerie van OCW Lot Coenen Suzanne de Visser Florieke Westhof Mirjam

Nadere informatie

Verruimde reikwijdte wet milieubeheer wie durft?

Verruimde reikwijdte wet milieubeheer wie durft? Verruimde reikwijdte wet milieubeheer wie durft? Verruimde reikwijdte: geen luxe maar noodzaak Afvalpreventie: een oude bekende Energiebesparing: in opmars Verkeer en vervoer: een lastiger onderwerp Grondstoffen:

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten TNO Arbeid TNO-rapport 21786 / 11432 Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten Polarisavenue 151 Postbus 718 2130 AS Hoofddorp www.arbeid.tno.nl T 023

Nadere informatie

leren van de stad Duurzaamheidscoalities buiten Amsterdam amsterdam

leren van de stad Duurzaamheidscoalities buiten Amsterdam amsterdam leren van de stad Duurzaamheidscoalities buiten Amsterdam Vier cases uit het hele land Met praktische tips amsterdam leren van de Stad Duurzaamheidscoalities buiten Amsterdam leren van de stad amsterdam

Nadere informatie

Soest duurzaam. door betrokken burgers. Duurzaamheid en burgerinitiatieven in de gemeente Soest. Aanbevelingen voor een duurzaamheidsplan 2014-2018

Soest duurzaam. door betrokken burgers. Duurzaamheid en burgerinitiatieven in de gemeente Soest. Aanbevelingen voor een duurzaamheidsplan 2014-2018 Soest duurzaam door betrokken burgers Duurzaamheid en burgerinitiatieven in de gemeente Soest Aanbevelingen voor een duurzaamheidsplan 2014-2018 Oktober 2013 Gerrit Vledder In opdracht van de Gemeente

Nadere informatie

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Meerjaren Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2014 2017 (MUD 2014 2017) 2 Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam

Nadere informatie

Aanwezig: Afwezig: Agenda. Voor akkoord Commissiegriffier:

Aanwezig: Afwezig: Agenda. Voor akkoord Commissiegriffier: De leden: mevrouw B. Mulder-Veenema (Puur Noordwijk) de heer G.C. van der Pijl (Puur Noordwijk) de heer G.C. Duijndam (VVD/JES) de heer P.V. Duindam (VVD/JES) de heer B.J. van Hoek (VVD/JES) mevrouw M.O.

Nadere informatie

Vaart maken met energietransitie

Vaart maken met energietransitie Collegetour Energie & Duurzaamheid Handreikingen voor een succesvolle collegeperiode 2014-2018 1 Vaart maken met energietransitie Foto: Dong Energy Solar Challenge Inleiding Reader: de rode draad naar

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave Nu vooruit Haarlem Inhoudsopgave VOORWOORD ALEXANDER PECHTOLD, PARTIJLEIDER... 3 VOORWOORD MAAIKE PIPPEL, LIJSTTREKKER D66 HAARLEM... 4 1.1 VERTROUWEN EN BOUWEN OP HAARLEMMERS... 6 1.2 WERKEN AAN EEN DUURZAAM

Nadere informatie

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 mevrouw drs. T. Rietveld PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant oktober

Nadere informatie

Afvalwater als grondstof PORT OF MOERDIJK JAARGANG 3 NUMMER 4 DECEMBER 2014. Waterschap Brabantse Delta:

Afvalwater als grondstof PORT OF MOERDIJK JAARGANG 3 NUMMER 4 DECEMBER 2014. Waterschap Brabantse Delta: PORT OF MOERDIJK JAARGANG 3 NUMMER 4 DECEMBER 2014 Waterschap Brabantse Delta: Afvalwater als grondstof Heeboss Klimaatgroep: Totaaloplossingen in klimaatbeheersing Letselschade.com "Wij zijn liever de

Nadere informatie

Wij leveren alles wat de klant vraagt

Wij leveren alles wat de klant vraagt HAVENSCHAP MOERDIJK JAARGANG 2 NUMMER 4 DECEMBER 2013 Swaans IJzerhandel Wij leveren alles wat de klant vraagt Logisitiek Park Moerdijk Eén van de grootste logistieke knooppunten in Nederland BIM Frisse

Nadere informatie

van nu naar later Samen maken wij het verschil

van nu naar later Samen maken wij het verschil van nu naar later Samen maken wij het verschil BEKIJK HET FILMPJE 1 2 Layar De meeste foto s in dit inspiratiemagazine zijn interactief gemaakt via LAYAR, een app voor ios of Android (www.layar.com) die

Nadere informatie

Oktober 2013. Drechtsteden. een kansrijke regio. Innovatief ondernemen. (interne) status quo doorbreken. dinnerdaten. vorkje prikken in de regen 1

Oktober 2013. Drechtsteden. een kansrijke regio. Innovatief ondernemen. (interne) status quo doorbreken. dinnerdaten. vorkje prikken in de regen 1 Oktober 2013 Drechtsteden een kansrijke regio Innovatief ondernemen (interne) status quo doorbreken dinnerdaten vorkje prikken in de regen 1 ACTIVITEITEN AGENDA Leerparkpromenade 2013 31 oktober 14 november

Nadere informatie