HOFFMANN-TIPS Voor bedrijfsleven en publieke sector

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HOFFMANN-TIPS. 1962-2014 Voor bedrijfsleven en publieke sector"

Transcriptie

1 Juni 2014 # 227 HOFFMANN-TIPS Voor bedrijfsleven en publieke sector VERONDERSTELLINGEN VERSUS AFSPRAKEN EN MAATREGELEN ZORG ERVOOR DAT U WEET HOE GOED UW BEDRIJF BEVEILIGD IS ZE HADDEN OP ALLES GEREKEND, MAAR NIET OP ZO N ONDERZOEK JOS VAN DER HELM VAN VAN BORSELEN OVER HET CONCURRENTIEBEDING WAKE-UP-CALL NODIG? COLUMN VAN RICHARD B. FRANKEN OVER ONZE BLIK OP EEN VEILIGE ORGANISATIE WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR UW WEBSITE? MAAK HELDERE AFSPRAKEN OVER EEN EVENTUEEL LEK Vertrouwen is goed, Hoffmann is beter.

2 Column door Richard B. Franken directeur Hoffmann Wake-up-call nodig? Ik was echt verbaasd: fraude, bij ons? Bijna elke opdrachtgever die bij ons voor een intake komt, is verrast door het feit dat een (fraude)- incident zijn organisatie heeft getroffen. Hoe zou u reageren? En weet u eigenlijk wat er binnen uw organisatie gebeurt op beveiligingsgebied? Iedereen denkt vanuit zijn eigen normen en ervaringen. Zodoende kunnen sommige mensen zich niet voorstellen dat anderen weleens stelen of frauderen. Dat kunnen ze zich niet indenken, omdat ze zelf integer zijn. En ook als u nooit (bewust) heeft meegemaakt dat er binnen uw organisatie misstanden zijn, is het moeilijk om u voor te stellen wat de impact daarvan is. Misschien bent u ook wel iemand die zich niet kan indenken dat medewerkers of derden kwade bedoelingen hebben. Of u weet het wel ergens, maar u heeft geen idee wát er dan eigenlijk speelt. Bent u dan naïef? Nee, want het gaat hier niet om algemeenheden maar om zaken waarbij specifieke kennis nodig is om objectief het juiste beeld te schetsen. U staat daar waarschijnlijk (net als velen) gewoon iets te ver van af bij uw dagelijkse beslommeringen. Het is wel verstandig om in te zien dat echt niet iedereen weet wat er gebeurt. Een consultant op het gebied van risicomanagement kijkt objectief naar de beveiliging van uw organisatie, op alle gebieden. Bij de meeste opdrachtgevers zorgen de resultaten van zo n check voor grote schrik. De waarheid kan hard zijn. Dit klinkt uit mijn mond als prediken voor eigen parochie, maar aan de andere kant is het erg logisch. De gevolgen van het niet of verkeerd interpreteren van risico s op het gebied van veiligheid of beveiliging kunnen groot zijn. Is dit voor u een wake-up-call? Zo ja: onderneem direct actie. Nog niet? Misschien kan het interview met Jos van der Helm van Van Borselen in deze Hoffmann-Tips u op andere gedachten brengen. Van de ervaringen van onze rechercheurs leert u sowieso. Veel leesplezier! Valse facturen Een leverancier van computers en computerartikelen schakelde ons in nadat hij klachten had ontvangen van een klant. Deze klant was er zeker van dat hij een deal had gesloten met de computerleverancier, maar dat deze laatste zijn afspraken niet was nagekomen. Onze opdrachtgever wist echter niets van een deal. Onze ICT-specialisten stelden een digitaal onderzoek in. Ze stelden vast dat de leverancier de betrokken klant eerder een voorstel had gedaan voor afname van tien computers. De klant had dit voorstel echter afgewezen, waarna de deal was afgeketst. Uit het digitaal onderzoek bleek dat er via een lek in de beveiliging toegang was verschaft tot de inhoud van de bedrijfsmailboxen. Een op dat moment onbekende persoon had zich dus toegang verschaft tot de eerder genoemde mailconversatie over de eventuele deal. De sluwe onbekende zag zijn kans schoon en bood de klant de dag na afketsing van de deal een nieuw, zeer interessant voorstel. Voorwaarde voor de deal was wel dat de niets vermoedende klant per ommegaande de helft zou aanbetalen. Getriggerd door deze mooie kans, betaalde de klant direct, maar de computers werden nooit geleverd. Een domper voor de klant en een kras op het imago van de computerleverancier. Onze ICT-specialisten stelden vast dat de grote onbekende, op basis van de informatie die hij via het ICT-lek had verkregen, een valse factuur had opgesteld voor de klant. Hij had het geld op zijn rekening ontvangen en had nooit meer iets van zich laten horen. Bij Hoffmann weten we dat het vaker voorkomt dat (oud-)medewerkers en/of cybercriminelen valse facturen sturen, uit naam van hun (zogenaamde) werkgever. De bovengenoemde opdrachtgever laat nu regelmatig een pentest uitvoeren, om zijn ICTinfrastructuur op kwetsbaarheden te onderzoeken. Ontvang de Hoffmann- Tips digitaal Wilt u er zeker van zijn dat u de Hoffmann-Tips ook in de toekomst blijft ontvangen? Laat dan via weten dat u de Hoffmann-Tips (digitaal) wilt ontvangen Juni 2014 Nummer 227

3 Fanatieke sporter werkte vooral privé Een adviesbureau in het midden van het land schakelde ons in nadat een medewerker onder werktijd veelvuldig bij een sportschool was gesignaleerd. Het onderzoek werd in verschillende stappen uitgevoerd. In eerste instantie werd gestart met het uitvoeren van observaties. Hierbij was het doel om de bezigheden van de betrokken medewerker in kaart te brengen. Uit de observaties bleek al snel dat betrokkene een man van de tijd was. Elke middag ging hij op een vast tijdstip naar de sportschool. De opdrachtgever stelde op basis van de resultaten van de observaties en de tijdregistratie vast dat betrokkene op die momenten niet uitklokte, waardoor de sporttijd als werktijd werd doorbetaald. Onze rechercheurs stelden ook vast dat betrokkene soms middagen lang met privé-zaken bezig was, terwijl de kloktijd bij zijn werkgever gewoon doorliep. Om de zorgvuldigheid te bewaren had de opdrachtgever behoefte aan diepgaander onderzoek. De tweede stap in het onderzoek werd opgepakt om vast te stellen welke activiteiten betrokkene op kantoor uitvoerde. We voerden een forensisch digitaal onderzoek uit op de computer die bij betrokkene in gebruik was. Hieruit bleek dat zijn computer volstond met privégerelateerde zaken. Op basis van een vergelijking tussen de forensische resultaten en een uitdraai van de urenregistratie kregen onze specialisten een goed beeld van de activiteiten van betrokkene. Er waren dagen bij dat hij nauwelijks of geen werkgerelateerde handelingen verrichtte op zijn computer. De combinatie van de observaties en de bevindingen van de ICT-specialisten, was voor het adviesbureau dat ons inschakelde erg waardevol. Onze rechercheurs hebben de medewerker geconfronteerd met de bevindingen. Deze bekende al snel. Het gevolg: hij werd ontslagen en had alle tijd aan zichzelf. De opdrachtgever gaat nu een stuk zorgvuldiger om met thuiswerken en het aannemen van medewerkers met een flexibel contract. Een serieuze zaak: beveiliging van bedreigde medewerkers en VIP s Afgelopen tijd werden we verschillende keren gebeld door bedrijven waarvan een medewerker een dreigbrief had ontvangen. Het ging dan bijvoorbeeld om P&O-functionarissen en OR-leden. We konden deze bedrijven goed helpen met VIP-beveiliging. Ook met betrekking tot de bedreiging van CEO s, bekende personen en vermogende families, komt Hoffmann in actie. Wat houdt VIP-beveiliging in? Hoffmann regelt de beveiliging rondom de VIP, maar bekijkt ook goed de omgeving. Onze specialisten brengen de mogelijke risico s in kaart en zorgen ervoor dat er maatregelen zijn getroffen voordat zich een incident voordoet. Concreet bestaat VIPbeveiliging uit: (pre)observaties deskresearch naar gevoelige informatie in openbare bronnen screeningen van mensen rondom de VIP advies over te treffen (onopvallende) beveiligingsmaatregelen contact met de lokale politie Afluisterapparatuur Een onderdeel van de VIP-beveiliging is het vinden van goed weggewerkte afluisterapparatuur. Onze technici slagen er vaak in om apparatuur te achterhalen en bloot te leggen wie er door wie wordt afgeluisterd. Meer weten? Neem vrijblijvend contact op via of kijk op Juni 2014 Nummer 227

4 Wie is verantwoordelijk voor uw website? Laatst werden we gebeld door de directie van een bedrijf die wilde weten hoe het met de (algehele) beveiliging binnen het bedrijf gesteld was. De directie was op voorhand in de veronderstelling dat het met de veiligheid van de website wel goed zat. We kwamen tot een voor deze opdrachtgever schokkende conclusie. Onze ICT-specialisten stelden vast dat dat er veiligheidsfouten in de website van onze opdrachtgever zaten. Het lukte onze specialisten om via deze lekken door te dringen tot de ICT-infrastructuur van het gehele bedrijf. Gevoelige informatie, zoals bedrijfsinformatie en persoonsgegevens, lagen hierdoor voor het oprapen. Je kunt natuurlijk standaard een pentest uitvoeren. Moet je als afnemer zo n test laten uitvoeren om eventuele fouten op het spoor komt? Dat zou je wel denken, tenzij je in een Service Level Agreement (SLA) opneemt dat de website zonder lekken wordt geleverd en dat de leverancier verantwoordelijk is voor eventuele fouten in de website. Voor zover bij ons bekend is er nog geen specifiek SLA ontwikkeld. We konden de opdrachtgever echter wel adviseren. Zodoende kwam hij er in overleg met de websiteleverancier in goede verstandhouding uit. Wat u hiervan kunt leren? Wees u bewust van de gevaren: aannames scheppen geen daadwerkelijke veiligheid, dus blijf alert en kritisch en leg eenduidige afspraken met elkaar vast. Wij toonden onze opdrachtgever de lekken in zijn website. Uiteraard was hij hiervan niet op de hoogte. Hij dacht dat hij een veilige website had afgenomen en vroeg zich af wat hij nu aan de situatie kon doen. Van belang was natuurlijk om de lekken te dichten. Maar bij wie ligt nu eigenlijk de verantwoordelijkheid voor lekken in een website? Bij de leverancier of bij de klant? Welke kansen biedt de verandering van de ziektewet? De ziektewet is gemoderniseerd. Vanaf 1 januari wordt van werkgevers en UWV verwacht dat zij meer doen om tijdelijke werknemers die ziek zijn te re-integreren. Dat vraagt om meer inzet, want nu kunnen ook tijdelijke krachten geld gaan kosten als ze ziek uit dienst gaan. Maar de gemoderniseerde ziektewet biedt ook kansen: je kunt als werkgever zelf meer doen om iets te doen aan de onevenwichtigheid in het aantal tijdelijke werknemers in de WIA of ziektewet. Gevolgen De gevolgen van de verandering van de ziektewet kunnen groot zijn. Werkgevers moeten soms wel 10 jaar lang extra betalen voor zieke werknemers. Ook voor zieke werknemers met een tijdelijk contract moet in sommige gevallen worden betaald. Afhankelijk van de loonsom en mate waarin het bedrijf zich heeft ingespannen en de wettelijke regels heeft gevolgd, kan het uit te keren bedrag oplopen tot enkele tonnen. Wat kun je als werkgever doen? Grijp de kansen die de vernieuwde ziektewet biedt. Werkgevers moeten zich actief opstellen. Aandacht voor preventie is daarbij ontzettend belangrijk. Voorkom dat medewerkers ziek worden en zet alles in om medewerkers die ziek worden te laten re-integreren. Het is daarnaast belangrijk om alert te zijn op signalen van ongeoorloofd verzuim. Voorbeelden van deze signalen zijn: de medewerker start een eigen bedrijf; de medewerker is overdag niet bereikbaar en belt s avonds pas terug; de medewerker is altijd ziek in een bepaalde maand. Observatie is een van de manieren om ongeoorloofd verzuim te onderzoeken. Er wordt dan op een objectieve manier vastgelegd welke zaken de betrokken medewerker uitvoert Juni 2014 Nummer 227

5 Kassa! De eigenaar van een kledingzaak kwam naar ons toe, toen bleek dat de omzet bij een van de filialen flink achterbleef ten opzichte van andere filialen. In een gesprek tussen de eigenaar en de filiaalhouder had deze laatste al enkele argumenten voor de achterblijvende omzet gegeven. Er werd een bepaald merk kleding niet meer verkocht. En een weg in de buurt van de winkel was lange tijd opgebroken geweest. Volgens de eigenaar, die zelf erg bedreven was in het verkoopvak, sneden de argumenten geen hout. Ze waren juist, maar verklaarden niets. Hij schakelde ons in om te achterhalen wat er wel aan de hand was. Onze rechercheurs besloten om enkele proefaankopen te doen bij verschillende filialen. In het betreffende filiaal ging het mis: de klant kreeg netjes een bon, maar de filiaalhouder wiste de aankoop later uit het kassasysteem. Hierdoor hield hij einde van de dag geld in de kas over. Uit de administratie bleek echter dat het overschot niet werd afgedragen. En omdat de filiaalhouder de kas altijd in z n eentje opmaakte, zou hij het geld ongezien in zijn zak kunnen steken. Er ontstonden uiteraard voorraadtekorten. De administratie van de voorraad was echter niet helemaal op orde. In de gehele organisatie niet. Om die reden moesten onze rechercheurs hun onderzoek op een andere manier voortzetten. Ze deden dat met onder andere een gesprek, waarin de filiaalhouder werd geconfronteerd met de bevindingen van onze rechercheurs. Al snel bekende de betrokken filiaalhouder dat hij jarenlang geld van zijn werkgever had verduisterd. Hoffmann in de media Hoffmann verschijnt dikwijls in de media. Zo waren we onder andere te zien bij en in: De Telegraaf op 15 mei Editie NL op 14 mei Hart van Nederland op 12 mei NOS Journaal op vrijdag 7 maart RTL Late Night op donderdag 13 maart Algemeen Dagblad op donderdag 13 maart Radiozender BNR op donderdag 13 maart Blogs Op de website van Hoffmann verschijnt regelmatig een nieuwe blog. Richard Franken, directeur; Jos Meekel, operationeel directeur; en Maarten IJzermans, unitmanager Consultancy & Opleidingen, delen in die blogs hun bevindingen en tips over onderwerpen als fraude, integriteit en veiligheid. Recent verschenen blogs: Risico s in vakantietijd Door Richard Franken Risicobeheersing begint bij bewustwording. Het hele jaar door liggen er risico s op de loer. Is het vakantietijd? Dan vraagt dat extra oplettendheid, want in vakantietijd zijn er meer risico s. Voor de continuïteit van uw bedrijfsprocessen en de sfeer binnen het bedrijf, is het belangrijk dat u de vakantierisico s leert kennen én ze weet te beheersen. Privé en zakelijk risicobewustzijn Door Jos Meekel Zakelijke data en privé-data raken steeds vaker vermengd. We gebruiken onze zakelijke telefoon voor privédoeleinden en onze privé-telefoon gebruiken we om de zakelijke te checken. Dit is een logisch gevolg van het verlangen om altijd en overal mobiel en bereikbaar te zijn. Maar bent u zich bewust van de risico s van de datavermenging? Hoe gaat u in de praktijk met alle data om? Deze vragen moeten we onszelf allemaal stellen. Lees de volledige blogs op Deze lijst toont een klein aantal van onze media-optredens, die allemaal via internet terug te vinden zijn Juni 2014 Nummer 227

6 Riskmanagement Ze hadden op alles gerekend, maar niet op zo n onderzoek Jos van der Helm, directeur van Van Borselen, over een onderzoek naar overtreding van het concurrentiebeding. Van Borselen is een technische handelsonderneming die sinds 1922 bestaat. De in Zoetermeer gevestigde onderneming stond tot 1982 bekend als ingenieursbedrijf. Van Borselen verhandelt separatoren en vloeistoffilters. Jos van der Helm werkt 32 jaar bij Van Borselen. Eind 2012 kreeg hij van een salesmanager en accountmanager, die respectievelijk sinds 2001 en 2010 in dienst waren, een onverwacht voorstel. Van der Helm: Ze wilden meer uitdaging en stelden voor dat zij het bedrijf zouden gaan leiden. De directie zou enkel nog financieel verantwoordelijk zijn. Het spreekt voor zich dat we het voorstel afwezen. Het duo had al veel verantwoordelijkheden. In de periode erna kwamen er collega s met klachten over het duo. Ook de directie merkte aan de houding van de twee dat er iets mis was. Van der Helm: Ze gedroegen zich afzijdig; je kreeg het idee dat ze op een eiland zaten. Collega s hielpen ze niet en offertes volgden ze slecht op. Van der Helm vertelt hoe er een omslag kwam: Bijna een jaar later werd ons per brief medegedeeld dat de medewerkers een concurrerend bedrijf zouden beginnen. Hun gedrag werd direct duidelijk. De directeur kende de Hoffmann-Tips en besloot Hoffmann in te schakelen. Hij vertelt: We hadden de medewerkers op non-actief gesteld en een mogelijke bedrijfsnaam en een logo achterhaald. Hoffmann adviseerde ons om met digitaal forensisch onderzoek op correcte wijze nog meer van de computers te halen. 6 Foto: Jos van der Helm van Van Borselen Onze advocaat wilde het puur juridisch aanvechten, maar we wilden bewijs. Hoffmann vond bijvoorbeeld verwijderde s en Whatsapp-berichtjes, waaruit bleek dat er een financierder was. De medewerkers hadden geprobeerd om hun sporen te wissen, maar ze wisten niet dat hun telefoons data naar de computers hadden geüpload. Ze hadden op van alles gerekend, maar niet op zo n onderzoek, vertelt de directeur. Van der Helm is te spreken over het onderzoeksrapport: Je kon duidelijk zien hoe het nieuwe bedrijf zich chronologisch had ontwikkeld. Het rapport diende als bewijs in de rechtszaak. Hij spreekt regelmatig ondernemers die hetzelfde is overkomen: Het verschil is dat wij, met het onderzoeksrapport van Hoffmann in de hand, een kortgeding konden aanspannen en naleving van het concurrentiebeding konden vragen. Bij overtreding konden we een boete eisen omdat we sluitend bewijs hadden. Van Borselen heeft nu in het bestaande concurrentiebeding een boeteclausule en samenwerkingsclausule opgenomen. Van der Helm: Je kunt zo n situatie echter nooit voorkomen. Iemand kan ook met pen informatie overschrijven. Ouderwets innovatief, noem je dat Juni 2014 Nummer 227

7 Verwijderde pikante berichtjes boven water Onlangs kregen wij opdracht om onderzoek te doen naar een directielid van een grote organisatie. Aanleiding hiervoor waren anonieme meldingen, die per naar de Raad van Bestuur waren gestuurd. Volgens die meldingen zou een directeur zich schuldig maken aan stalking en het seksueel intimideren van vrouwelijke medewerkers. Onze opdrachtgever verzocht ons nadrukkelijk om uiterst discreet te werk te gaan. Na overleg met de opdrachtgever werd besloten om een uitgebreid digitaal onderzoek te doen. Het betreffende directielid was zelf al op de hoogte van enkele beschuldigingen aan zijn adres, omdat een aantal anonieme meldingen ook naar zijn adres was gestuurd. In een gesprek met de Raad van Bestuur ontkende de betreffende directeur alle beschuldigingen. Hij wilde volledig meewerken aan een onderzoek. Met toestemming van de directeur werden forensische kopieën vervaardigd van de zakelijke apparatuur die bij hem in gebruik was. Het ging om een laptop, een iphone, een ipad en enkele USB-sticks. Tijdens de analyse van het onderzoeksmateriaal bleek dat de directeur er een gewoonte van maakte om zijn gebruikerssporen stelselmatig te wissen. Zijn acties waren echter koren op de molen voor onze forensisch specialisten. Met uitgebreide kennis van de verschillende computersystemen en met behulp van forensische onderzoekstools kregen zij inzicht in de wijze waarop de directeur zijn bedrijfsmiddelen inzette voor privédoeleinden. Uit aangetroffen flarden van chatberichten werd duidelijk dat de geuite beschuldigingen mogelijk bevestigd konden worden. Meer fraude bij overheden In de Statistiek die in maart uitkwam, maakten wij er al melding over: de fraude binnen (semi-)overheden toont een stijgende lijn. Ten opzichte van het jaar ervoor is het aantal fraudegevallen binnen overheden en overheidsinstellingen met 3 procent gestegen van 13 naar 16 procent van het geheel in Het gaat dan om allerlei ambtenaren: van baliemedewerkers tot gemeentesecretarissen en van wethouders tot maatschappelijk werkers. Zij maakten zich schuldig aan onder andere corruptie, witwassen en valsheid in geschrifte. En dus ook fraude met urenverantwoording. Wij verwachten dat het aantal gevallen met deze vormen van fraude zal toenemen, ook bij overheden. Meer thuiswerkuren en flexibele contracten brengen risico s met zich mee. Dat is ook te lezen het verhaal Fanatieke sporter werkte vooral privé. Onze specialisten confronteerden de directeur met hun bevindingen. Deze hield vol dat er niks aan de hand was en dat de beschuldigingen volledig uit de lucht gegrepen waren. In overleg met de opdrachtgever werd het onderzoeksmateriaal uitgebreid met onder andere de telefoondata van de betrokken directeur. De daarin aangetroffen gegevens en nieuwe bevindingen uit het voortgezette digitaal onderzoek waren voor onze onderzoekers aanleiding om de directeur opnieuw uit te nodigen voor een confronterend gesprek. Dit keer werd hem duidelijk dat de digitale sporen de inhoud van de anonieme beschuldigingen bevestigden. De man gaf toe dat hij op sommige punten te ver was gegaan en beloofde beterschap. De uitkomsten van het onderzoek waren voor de Raad van Bestuur voldoende duidelijk. Zij heeft op basis van ons onafhankelijk en objectief onderzoek de nodige maatregelen kunnen nemen. De Statistiek van maart Juni 2014 Nummer 227

8 Ontdek wat ú kunt doen op het gebied van fraude, ICT-security en risicomanagement In een workshop van een dag maakt u kennis met de mogelijkheden op deze gebieden. U ontdekt de diensten van Hoffmann en krijgt alvast wat adviezen waarmee u binnen uw eigen organisatie aan de slag kunt gaan. Inhoud van de workshop Binnen de workshop is er evenredig veel aandacht voor fraude, ICT-security en risicomanagement. U wordt welkom geheten door Jos Meekel, operationeel directeur. Daarna geven onze specialisten van alle gebieden u tips en adviezen. Dat leidt tot het volgende programma: Bas Maat spreekt over fraude en fraudepreventie. U leert hoe u eerste fraudesignalen kunt herkennen, wat u aan preventie kunt doen en wat u moet doen als zich toch een incident voordoet. Oscar Vermaas vertelt over ICT-security en cybercrime. U leert waar u op moet letten als het om lekken in uw digitale beveiliging gaat. Maar ook de meest voorkomende zwakke schakel binnen de ICT-security, de mens, wordt onder de loep genomen. Michael Wessels leert u het een en ander over risicomanagement en screening. U komt erachter welke vragen u wel en niet kunt stellen bij een sollicitatie en u krijgt enkele tips voor de verslaglegging. Daarnaast is er aandacht voor de specifieke risico s binnen uw organisatie. Na de workshop weet u precies waar u op kunt letten, op welke gebieden uw organisatie nog vooruitgang kan boeken en welke hulp u kunt inschakelen. Voor wie is de workshop bedoeld? Deze brede workshop is bedoeld voor bestuurders binnen de overheid, managers en ondernemers. Gratis bedrijfsscan In aanloop naar de workshop, kunt u de gratis bedrijfsscan laten doen. Hiermee krijgt u inzicht in de effectiviteit van uw beveiligingsmaatregelen en voert u een snelle, heldere risico-inventarisatie uit. U kunt de bedrijfsscan aanvragen door contact met ons op te nemen. Praktische informatie Locatie: Luidsprekerstraat 10 te Almere. Parkeren is gratis. Met het OV is de locatie goed bereikbaar. Datum: 11 september 2014 Tijd: uur Kosten: 495,- ex btw, inclusief lunch Het minimaal aantal deelnemers voor deze workshop is 12. Bij minder aanmeldingen kunnen wij besluiten om de workshop te annuleren. Meer weten of reserveren? Voor meer inhoudelijke informatie of telefonische reservering kunt u contact opnemen met onze medewerkers op het telefoonnummer Wie snel op de hoogte wil zijn van het laatste Hoffmann-nieuws, volgt HoffmannBV op twitter. Hoffmann Recherchetips voor bedrijfsleven en publieke sector is een periodieke uitgave van Bezoekadres: Luidsprekerstraat 10, 1322 AX ALMERE Postadres: Postbus 60090, 1320 AB ALMERE Telefoon: (036) , fax: (036) adres: Website: Elke mogelijke gelijkenis van wat in de Hoffmann-Tips wordt beschreven met bestaande gebeurtenissen en/of personen berust op louter toeval. Overname van artikelen is uitsluitend toegestaan met volledige bronvermelding.

TRENDS IN FRAUDE DE DIEFSTAL WAS ECHT STRUCTUREEL THUISWERKEN KAN KWAAD BEDRIJVEN LOPEN TWEE KEER ZOVEEL RISICO

TRENDS IN FRAUDE DE DIEFSTAL WAS ECHT STRUCTUREEL THUISWERKEN KAN KWAAD BEDRIJVEN LOPEN TWEE KEER ZOVEEL RISICO Januari 2014 # 226 HOFFMANN-TIPS 1962-2014 Voor bedrijfsleven en publieke sector TRENDS IN FRAUDE MEER FRAUDE MET GELD VIER VRAGEN AAN DE DIRECTEUR VAN SCHIPHOL GROUP KEES JANS OVER HET AMBASSADEURSCHAP

Nadere informatie

Column. Zelfverrijking bij de overheid. Screeningen door Hoffmann. Bedrijfsfraude begint vaak thuis

Column. Zelfverrijking bij de overheid. Screeningen door Hoffmann. Bedrijfsfraude begint vaak thuis Column door Richard B. Franken directeur Hoffmann Bedrijfsfraude begint vaak thuis Het lijkt wel alsof we omringd worden door fraudegevallen. Ik doel nu onder meer op de grootschalige zorgfraude die de

Nadere informatie

LEGAL HACKERS GEWONE ICT ER HEEFT NIET GENOEG IN HUIS OM HACKER VOOR TE BLIJVEN UITTREKSELS TE KOOP

LEGAL HACKERS GEWONE ICT ER HEEFT NIET GENOEG IN HUIS OM HACKER VOOR TE BLIJVEN UITTREKSELS TE KOOP Juni 2013 # 224 HOFFMANN-TIPS 1962-2013 Voor bedrijfsleven en publieke sector LEGAL HACKERS GEWONE ICT ER HEEFT NIET GENOEG IN HUIS OM HACKER VOOR TE BLIJVEN UITTREKSELS TE KOOP STEEDS MEER ONDERZOEK NAAR

Nadere informatie

VOORSPELLINGEN VOOR 2015 OVERZICHT VAN ONTWIKKELINGEN OP HET GEBIED VAN BEDRIJFSCRIMINALITEIT INZOOMEN OP DE DADER

VOORSPELLINGEN VOOR 2015 OVERZICHT VAN ONTWIKKELINGEN OP HET GEBIED VAN BEDRIJFSCRIMINALITEIT INZOOMEN OP DE DADER februari 2015 MEER GEGEVENSFRAUDE BINNEN GROTE BEDRIJVEN TOP-5 GEGEVENSFRAUDE VOORAL BINNEN GROTE BEDRIJVEN VOORSPELLINGEN VOOR 2015 OVERZICHT VAN ONTWIKKELINGEN OP HET GEBIED VAN BEDRIJFSCRIMINALITEIT

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de gemeente Hilversum. Datum: 28 augustus 2012. Rapportnummer: 2012/134

Rapport. Rapport over een klacht over de gemeente Hilversum. Datum: 28 augustus 2012. Rapportnummer: 2012/134 Rapport Rapport over een klacht over de gemeente Hilversum. Datum: 28 augustus 2012 Rapportnummer: 2012/134 2 Klacht 1. Verzoeker klaagt erover dat de gemeente Hilversum geen inzage heeft gegeven in het

Nadere informatie

Dag van het Magazijn 2011. Fraude en logistiek een update van do s en don ts

Dag van het Magazijn 2011. Fraude en logistiek een update van do s en don ts Dag van het Magazijn 2011 Fraude en logistiek een update van do s en don ts If you have integrity, nothing else matters. If you don t have integrity, nothing else matters (Alan K. Simpson) 23 november

Nadere informatie

Gedragscode. Toepassing door:

Gedragscode. Toepassing door: Parochiebureau: Dorpsstraat 26 2712 AL Zoetermeer Telefoon: 079 316 30 Gedragscode Toepassing door: alle beroepskrachten, vrijwilligers en stagiaires die werkzaamheden en activiteiten verrichten binnen

Nadere informatie

1. Een incident in uw organisatie escaleert in korte tijd tot ramp. Een medewerker belt u voor advies maar u heeft geen crisisplan voorhanden.

1. Een incident in uw organisatie escaleert in korte tijd tot ramp. Een medewerker belt u voor advies maar u heeft geen crisisplan voorhanden. Gegevens Branche Inhoud Zakelijke en persoonlijke dienstverlening 46 vragen Aantal accounts 17 Aantal afgerond 9 Operationeel 1. Een incident in uw organisatie escaleert in korte tijd tot ramp. Een medewerker

Nadere informatie

MEVAS Risicomanagement Programma.

MEVAS Risicomanagement Programma. nederlandse organisatie van ondernemers in het midden- en kleinbedrijf in de metaal MEVAS Risicomanagement Programma. Inhoud MEVAS Risicomanagement Programma. 3 Stappen die passen bij uw organisatie. 4

Nadere informatie

Rapport. Rapport naar aanleiding van een klacht over de politiechef van de regionale eenheid Noord- Nederland.

Rapport. Rapport naar aanleiding van een klacht over de politiechef van de regionale eenheid Noord- Nederland. Een extra stap Rapport Rapport naar aanleiding van een klacht over de politiechef van de regionale eenheid Noord- Nederland. Datum: 16 april 2015 Rapportnummer: 2015/076 2 Klacht Verzoeker klaagt erover

Nadere informatie

MELDPROCEDURE MISSTANDEN. Voor iedereen die werkzaam is bij een van de bedrijfsonderdelen van Transdev Nederland

MELDPROCEDURE MISSTANDEN. Voor iedereen die werkzaam is bij een van de bedrijfsonderdelen van Transdev Nederland MELDPROCEDURE MISSTANDEN Voor iedereen die werkzaam is bij een van de bedrijfsonderdelen van Transdev Nederland INLEIDING INHOUDSOPGAVE Bij Transdev Nederland willen we op een zo eerlijk en integer mogelijke

Nadere informatie

Interview protocol (NL)

Interview protocol (NL) Interview protocol (NL) Protocol telefoongesprek slachtoffers Goedemorgen/middag, u spreekt met (naam) van de Universiteit van Tilburg. Wij zijn op dit moment bezig met een onderzoek naar straat- en contactverboden

Nadere informatie

ZELF AAN DE SLAG OM DE RISICO S TE BEPERKEN FRAUDE AANPAKKEN DOOR BEWUSTZIJN TE CREËREN

ZELF AAN DE SLAG OM DE RISICO S TE BEPERKEN FRAUDE AANPAKKEN DOOR BEWUSTZIJN TE CREËREN Oktober 2014 # 228 HOFFMANN-TIPS 1962-2014 Voor bedrijfsleven en publieke sector ZELF AAN DE SLAG OM DE RISICO S TE BEPERKEN FRAUDE AANPAKKEN DOOR BEWUSTZIJN TE CREËREN CONCURRENT IN SPE PAKT KLANTEN AF

Nadere informatie

Hoe veilig is uw data? Oscar Vermaas Hoffmann bedrijfsrecherche B.V.

Hoe veilig is uw data? Oscar Vermaas Hoffmann bedrijfsrecherche B.V. Hoe veilig is uw data? Oscar Vermaas Hoffmann bedrijfsrecherche B.V. Agenda Wat is Cybercrime Casus: Valse factuur Informatie verwerven Casus: Inloopactie Delen van informatie Awareness Tips Wat ziet de

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling Woonpartners Midden-Holland

Klokkenluidersregeling Woonpartners Midden-Holland Klokkenluidersregeling Woonpartners Midden-Holland Waddinxveen, 15 december 2014 Doc.nr.: 1412025 / # Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Inleiding 3 1.1 Waarom een klokkenluidersregeling... 3 1.2 Definities...

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de gemeente Heerlen. Datum: 24 december 2013. Rapportnummer: 2013/208

Rapport. Rapport over een klacht over de gemeente Heerlen. Datum: 24 december 2013. Rapportnummer: 2013/208 Rapport Rapport over een klacht over de gemeente Heerlen. Datum: 24 december 2013 Rapportnummer: 2013/208 2 Klacht Verzoeker is werkzaam bij de afdeling Werkgelegenheid en Sociale Zaken van de gemeente.

Nadere informatie

Uitnodiging Seminar 10 maart 2014 JURIDISCHE WORKSHOPS / VOOR HAVEN EN LOGISTIEK (TIPS EN ADVIEZEN UIT DE PRAKTIJK)

Uitnodiging Seminar 10 maart 2014 JURIDISCHE WORKSHOPS / VOOR HAVEN EN LOGISTIEK (TIPS EN ADVIEZEN UIT DE PRAKTIJK) Uitnodiging Seminar 10 maart 2014 JURIDISCHE WORKSHOPS / VOOR HAVEN EN LOGISTIEK (TIPS EN ADVIEZEN UIT DE PRAKTIJK) / 10 maart 2014 / 14.45-18.00 uur / Stadion Feijenoord Bestemd voor bestuurders, (financieel)

Nadere informatie

ANALYSE GOEDE WERKING 14+NETNUMMER

ANALYSE GOEDE WERKING 14+NETNUMMER ANALYSE GOEDE WERKING 14+NETNUMMER In dit document staan de schakels beschreven die een rol spelen in de 14+netnummer telefonieketen. Bij één van die vier schakels kan een oorzaak liggen, waardoor het

Nadere informatie

overigens niet ongewoon; uit recent onderzoek van Nyenrode blijkt dat 69 % van de bedrijven in Nederland een familiebedrijf is.

overigens niet ongewoon; uit recent onderzoek van Nyenrode blijkt dat 69 % van de bedrijven in Nederland een familiebedrijf is. Beste heer De Haan, Bij deze ga ik graag alsnog in op uw verzoek om nadere informatie. Ik kan en wil niet alles delen omdat een deel nog voorligt bij de rechtbank. Toch hecht ik er aan om met u mijn kant

Nadere informatie

Welkom bij Wuite Recherche en Incasso

Welkom bij Wuite Recherche en Incasso Vertrouwelijk Welkom bij Wuite Recherche en Incasso Wuite Recherche en Incasso is een onafhankelijk, betrouwbaar, objectief en integer onderzoeksbureau met vele jaren ervaring in het uitvoeren van recherche-,

Nadere informatie

Whitepaper. Veiligheid begint bij weten wat je doet

Whitepaper. Veiligheid begint bij weten wat je doet Whitepaper Veiligheid begint bij weten wat je doet Veiligheid begint bij weten wat je doet Onoplettendheid en onwetendheid. Zo n tachtig procent van de veiligheidsrisico s in het midden- en kleinbedrijf

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Mijn Delta Lloyd XY 15418-0915

Algemene Voorwaarden Mijn Delta Lloyd XY 15418-0915 Algemene Voorwaarden Mijn Delta Lloyd XY 15418-0915 Inleiding Voor u ziet u de algemene voorwaarden voor het gebruik van de elektronische diensten bij Delta Lloyd. Deze voorwaarden hebben wij voor u zo

Nadere informatie

Onze Nieuwe cursus Paro-preventieassistent

Onze Nieuwe cursus Paro-preventieassistent In deze uitgave: In deze nieuwsbrief DentalFlash de nieuwe cursus Paro-preventieassistent, zorg goed voor je lichaam, de veiligheid op de werkvloer in het geding, Sandra Schrijft en veel geslaagde cursisten.

Nadere informatie

Maak ondernemen eenvoudig, kies voor Tentoo.

Maak ondernemen eenvoudig, kies voor Tentoo. Maak ondernemen eenvoudig, kies voor Tentoo. Payrolling Human resources Salarisadministratie tentoo.nl Ondernemers zijn altijd op zoek naar de ideale voorwaarden voor succes. Steeds meer werk gevers kiezen

Nadere informatie

Beurstips 3. Standbemanning

Beurstips 3. Standbemanning Beurstips 3 Standbemanning 2 NL EXPO, laat zien wie U bent! Hollandse nuchterheid & creativiteit in combinatie met jarenlange ervaring in presentatieoplossingen. Met een frisse blik helpen wij u uw bedrijf

Nadere informatie

Fraude en het mkb NIVRA MKB- BROCHURE

Fraude en het mkb NIVRA MKB- BROCHURE Fraude en het mkb NIVRA MKB- BROCHURE Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants Deze publicatie is samengesteld voor leden en derden. De publicatie heeft geen status in het kader van de beroepsuitoefening,

Nadere informatie

RAAD & DAAD OP HET JUISTE MOMENT VERNIEUWENDE, BETAALBARE JURIDISCHE DIENSTVERLENING VOOR ONDERNEMERS

RAAD & DAAD OP HET JUISTE MOMENT VERNIEUWENDE, BETAALBARE JURIDISCHE DIENSTVERLENING VOOR ONDERNEMERS RAAD & DAAD OP HET JUISTE MOMENT VERNIEUWENDE, BETAALBARE JURIDISCHE DIENSTVERLENING VOOR ONDERNEMERS JURIDISCHE DIENSTVERLENING VOOR ONDERNEMERS Labor Advocaten is een ondernemersgericht advocatenkantoor

Nadere informatie

Het Knaapengevoel. Vooraf

Het Knaapengevoel. Vooraf Het Knaapengevoel Vooraf Zo gaan we met elkaar om! Leg het maar eens uit: het Knaapen-gevoel. Als werknemers van KnaapenGroep weten we onbewust wat ermee bedoeld wordt en gedragen we ons ernaar. Maar hoe

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directoraat Generaal Bestuur enkoninkrijksrelaties Turfmarkt 147 Den Haag www.facebook.com/minbzk

Nadere informatie

WerkAttent. Voor een heldere aanpak van verzuim

WerkAttent. Voor een heldere aanpak van verzuim WerkAttent Voor een heldere aanpak van verzuim Wat is het? 1 Wij zijn Interpolis Wij denken met u mee. Over uw toekomst, uw pensioen, uw gezondheid. Over uw woning, uw bedrijf, uw medewerkers. Over brand,

Nadere informatie

A. Wat vertelt u over uzelf in relatie tot uw functie en over het onderzoeksbureau waar u werkzaam bent?

A. Wat vertelt u over uzelf in relatie tot uw functie en over het onderzoeksbureau waar u werkzaam bent? Opdracht 1 A. Wat vertelt u over uzelf in relatie tot uw functie en over het onderzoeksbureau waar u werkzaam bent? Beschrijf vijf aspecten over uzelf 1. Ik heb het diploma particulier onderzoeker behaald;

Nadere informatie

Kijken, kiezen, maar wat te kopen?

Kijken, kiezen, maar wat te kopen? Kijken, kiezen, maar wat te kopen? 15 aandachtspunten bij overgang naar de cloud Cloud biedt voor veel organisaties de mogelijkheid om te innoveren zonder hoge investeringen. Zowel Telecom providers als

Nadere informatie

De bedrijfscode van JNW makelaars.

De bedrijfscode van JNW makelaars. De bedrijfscode van JNW makelaars. Pagina Inleiding 2 1. Toepasselijkheid 2 2. Toezichthouder 2 3. Integer handelen 3 4. Onrechtmatig handelen 3 5. Nieuwe medewerkers 3 6. Cliëntenonderzoek 3 7. Betrokkenheid

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderopvang Moederskind (KDV) Balijelaan 54A 3521GV UTRECHT Registratienummer 204948782

Inspectierapport Kinderopvang Moederskind (KDV) Balijelaan 54A 3521GV UTRECHT Registratienummer 204948782 Inspectierapport Kinderopvang Moederskind (KDV) Balijelaan 54A 3521GV UTRECHT Registratienummer 204948782 Toezichthouder: Gemeente Utrecht, Volksgezondheid In opdracht van gemeente: Utrecht Datum inspectie:

Nadere informatie

In jouw schoenen. Een praktische invulling van informatiebeveiliging

In jouw schoenen. Een praktische invulling van informatiebeveiliging In jouw schoenen Een praktische invulling van informatiebeveiliging Informatiebeveiliging hot topic Hoeveel weet jij eigenlijk van informatiebeveiliging? veel voldoende te weinig Vooraf.. Wat vind jij

Nadere informatie

5 tips voor betere klantenservice

5 tips voor betere klantenservice 5 tips voor betere klantenservice 5 tips voor betere klantenservice Het geheim van goede service is bereikbaarheid overal en altijd Hoe ziet volgens u een contact center er uit? Denkt u ook direct aan

Nadere informatie

Altijd een oog dat met u mee kijkt zonder dat u er zelf iets voor hoeft te doen

Altijd een oog dat met u mee kijkt zonder dat u er zelf iets voor hoeft te doen Altijd een oog dat met u mee kijkt zonder dat u er zelf iets voor hoeft te doen Dé specialist in camerabewaking RM-Vision: dé specialist in camerabewaking Eerlijk en deskundig advies RM-Vision is een bedrijf

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Elektronische Diensten C 03.2.30

Algemene Voorwaarden Elektronische Diensten C 03.2.30 Algemene Voorwaarden Elektronische Diensten C 03.2.30 Inleiding Voor u ziet u de algemene voorwaarden voor het gebruik van elektronische diensten bij Delta Lloyd Bank. Deze voorwaarden hebben wij zo duidelijk

Nadere informatie

Betaal niet teveel... ziet u afspraken tussen bedrijven bij aanbestedingen? Meld ze bij ACM. Kansen & keuzes. voor bedrijven en consumenten

Betaal niet teveel... ziet u afspraken tussen bedrijven bij aanbestedingen? Meld ze bij ACM. Kansen & keuzes. voor bedrijven en consumenten Betaal niet teveel... ziet u afspraken tussen bedrijven bij aanbestedingen? Meld ze bij ACM Kansen & keuzes voor bedrijven en consumenten Waarom krijgt u deze folder? U bent inkoper van een bedrijf of

Nadere informatie

Rapport. Datum: 23 december 2004 Rapportnummer: 2004/489

Rapport. Datum: 23 december 2004 Rapportnummer: 2004/489 Rapport Datum: 23 december 2004 Rapportnummer: 2004/489 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de gemeente Tilburg zijn verzoek om vergoeding van de kosten die hij heeft gemaakt in verband met een verstopping

Nadere informatie

Hoe de gemeente Hardenberg u van dienst is

Hoe de gemeente Hardenberg u van dienst is Hoe de gemeente Hardenberg u van dienst is Kwaliteit is de norm Kwaliteit, dat is wat wij willen leveren. Natuurlijk, het is een mooi begrip en ook normaal. Maar wat betekent kwaliteit eigenlijk. Immers,

Nadere informatie

Milieumanagement & Duurzaam Ondernemen

Milieumanagement & Duurzaam Ondernemen Milieumanagement & Duurzaam Ondernemen Milieumanagement en duurzaam ondernemen Duurzaam ondernemen en milieumanagement zijn begrippen die vaak, bijna onbewust, gekoppeld worden aan milieubelastende sectoren

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 26 643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Nr. 333 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 7 november 2014 De vaste commissie voor

Nadere informatie

Impact van de meldplicht datalekken

Impact van de meldplicht datalekken Impact van de meldplicht datalekken Vanaf 1 januari 2016 wordt het wettelijk verplicht om datalekken te melden. Zowel grootschalige inbraak als ieder kwijtraken, diefstal of onbevoegd gebruik van persoonsgegevens

Nadere informatie

7.5 HANDELINGSINSTRUCTIES AGRESSIE AAN DE TELEFOON

7.5 HANDELINGSINSTRUCTIES AGRESSIE AAN DE TELEFOON 7.5 HANDELINGSINSTRUCTIES AGRESSIE AAN DE TELEFOON Onderdeel van de Arbocatalogus Agressie en Geweld 2.0, sector Gemeenten Doelgroep Inhoud Coördinator agressie en geweld, leidinggevenden en medewerkers

Nadere informatie

EFFECTIEVE VEILIGHEIDSMAATREGELEN OP DE JUISTE MANIER INVESTEREN IN FRAUDEPREVENTIE HELING VIA INTERNET

EFFECTIEVE VEILIGHEIDSMAATREGELEN OP DE JUISTE MANIER INVESTEREN IN FRAUDEPREVENTIE HELING VIA INTERNET Januari 2013 # 223 HOFFMANN-TIPS 1962-2013 Voor bedrijfsleven en publieke sector EFFECTIEVE VEILIGHEIDSMAATREGELEN OP DE JUISTE MANIER INVESTEREN IN FRAUDEPREVENTIE HELING VIA INTERNET REGELMATIG VERSCHIJNEN

Nadere informatie

HOFFMANN-TIPS. 1962-2015 Voor bedrijfsleven en publieke sector GROEIENDE RISICO S RISICO S ANALYSEREN ÉN SERIEUS NEMEN VAN VITAAL BELANG

HOFFMANN-TIPS. 1962-2015 Voor bedrijfsleven en publieke sector GROEIENDE RISICO S RISICO S ANALYSEREN ÉN SERIEUS NEMEN VAN VITAAL BELANG Mei 2015 # 229 HOFFMANN-TIPS 1962-2015 Voor bedrijfsleven en publieke sector GROEIENDE RISICO S RISICO S ANALYSEREN ÉN SERIEUS NEMEN VAN VITAAL BELANG 80 PROCENT VAN DE BEDRIJVEN GEBRUIKT ZWAKKE WACHTWOORDEN

Nadere informatie

Een checklist voor informatiebeveiliging

Een checklist voor informatiebeveiliging Door: De IT-Jurist Versie: 1.0 Datum: juli 2015 Hoewel bij de totstandkoming van deze uitgave de uiterste zorg is betracht, kan De IT-Jurist niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van eventuele

Nadere informatie

Friese Jongens Huisreglement. Tweede druk, Leeuwarden, 2013

Friese Jongens Huisreglement. Tweede druk, Leeuwarden, 2013 Huisreglement Friese Jongens Huisreglement Tweede druk, Leeuwarden, 2013 2 Voorwoord Aan de nieuwe medewerker, Allereerst van harte welkom als nieuwe medewerker bij Friese Jongens, onderdeel van BK Service

Nadere informatie

Maak ondernemen eenvoudig, kies voor Tentoo.

Maak ondernemen eenvoudig, kies voor Tentoo. Maak ondernemen eenvoudig, kies voor Tentoo. Payrolling Human resources Salarisadministratie tentoo.nl U bent er voor uw medewerkers. Wij zijn er voor u. De diensten van Tentoo Payrolling Salarisadministratie

Nadere informatie

Uw garagebedrijf goed verzekerd. De risico s van uw vak professioneel verzekerd

Uw garagebedrijf goed verzekerd. De risico s van uw vak professioneel verzekerd Uw garagebedrijf goed verzekerd De risico s van uw vak professioneel verzekerd 2 Grip op de risico s van uw garagebedrijf In uw garagebedrijf wordt veel met grote materialen en brandbare stoffen gewerkt.

Nadere informatie

Naam:. Woonplaats: Telefoon: Naam organisatie: Plaats: E-mail:. Functie:. Telefoonnummer:...

Naam:. Woonplaats: Telefoon: Naam organisatie: Plaats: E-mail:. Functie:. Telefoonnummer:... ALGEMEEN DIT STAGEBOEK IS VAN Naam: Adres: Woonplaats: Telefoon: Klas:.. MIJN STAGE DOE IK BIJ Naam organisatie: Adres: Plaats: Telefoon: E-mail:......... MIJN STAGEBEGELEIDER IS Naam:. Functie:. Telefoonnummer:...

Nadere informatie

Zó eenvoudig en goed heeft u het nog nooit geregeld. Eén adres voor al uw. oplossingen op het gebied. van Arbo, verzuim en reïntegratie.

Zó eenvoudig en goed heeft u het nog nooit geregeld. Eén adres voor al uw. oplossingen op het gebied. van Arbo, verzuim en reïntegratie. en goed heeft u het nog nooit geregeld Eén adres voor al uw oplossingen op het gebied van Arbo, verzuim en reïntegratie ó eenvoudig W e r k! P o o r t w a c h t e r c e n t r u m : uw steunpunt voor vele

Nadere informatie

Integriteitscode ZVH

Integriteitscode ZVH Integriteitscode ZVH Waarom ZVH is een klantgerichte woningcorporatie met een grote maatschappelijke betrokkenheid. Van de medewerkers wordt verwacht dat zij professioneel, klantgericht, transparant handelen

Nadere informatie

U stelt u klanten in de gelegenheid achteraf te betalen. De klant is immers koning. Maar een niet betalende klant, is geen klant.

U stelt u klanten in de gelegenheid achteraf te betalen. De klant is immers koning. Maar een niet betalende klant, is geen klant. Gilles & Partner Incasso is dé partner op het gebied van credit management en incasso voor het midden- en kleinbedrijf. Ons dienstenpakket bestaat uit debiteurenbeheer, incasso, gerechtelijke incasso en

Nadere informatie

Rechter-commissaris : de heer mr H.W.P.J. Hopmans Gerechtssecretaris : de heer P.G.M. Ligtenberg

Rechter-commissaris : de heer mr H.W.P.J. Hopmans Gerechtssecretaris : de heer P.G.M. Ligtenberg FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 27 januari 2015 Aan dit openbare verslag kunnen geen rechten worden ontleend. Gegevens onderneming : Retail Tilburg B.V. Faillissementsnummer : C/02/14/407 F Datum

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over het college van burgemeester en wethouders van Bodegraven-Reeuwijk. Datum: 4 augustus 2011

Rapport. Rapport over een klacht over het college van burgemeester en wethouders van Bodegraven-Reeuwijk. Datum: 4 augustus 2011 Rapport Rapport over een klacht over het college van burgemeester en wethouders van Bodegraven-Reeuwijk Datum: 4 augustus 2011 Rapportnummer: 2011/231 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Nadere informatie

Bescherming tegen de gevolgen van cyber risico s. Bedrijfsverzekeringen. CyberEdge van AIG

Bescherming tegen de gevolgen van cyber risico s. Bedrijfsverzekeringen. CyberEdge van AIG Bescherming tegen de gevolgen van cyber risico s Bedrijfsverzekeringen CyberEdge van AIG Wat zijn cyber risico s? Cyber risico s zijn een vaststaand gegeven in een wereld van informatie, informatiesystemen

Nadere informatie

Wet meldplicht datalekken

Wet meldplicht datalekken Wet meldplicht datalekken MKB Rotterdam Olaf van Haperen + 31 6 17 45 62 99 oh@kneppelhout.nl Introductie IE-IT specialisme Grootste afdeling van Rotterdam e.o. Technische ontwikkelingen = juridische ontwikkelingen

Nadere informatie

Protocol Ongewenste Omgangsvormen. Van. De Banketgroep. en haar dochtervennootschappen

Protocol Ongewenste Omgangsvormen. Van. De Banketgroep. en haar dochtervennootschappen Protocol Ongewenste Omgangsvormen Van De Banketgroep en haar dochtervennootschappen van toepassing vanaf 1 december 2013 Inleiding De Banketgroep wil ongewenste omgangsvormen zoals seksuele intimidatie,

Nadere informatie

Grip op uw bedrijfscontinuïteit

Grip op uw bedrijfscontinuïteit Grip op uw bedrijfscontinuïteit Hoe omgaan met risico s 1 Grip op uw bedrijfsdoelstellingen: risicomanagement Ondernemen is risico s nemen. Maar bedrijfsrisico s mogen ondernemen niet in de weg staan.

Nadere informatie

Preventiefolder Zakelijke dienstverlening

Preventiefolder Zakelijke dienstverlening Preventiefolder Zakelijke dienstverlening Schadeverzekeringen www.nn.nl Zakelijke Dienstverlening De kans op schade neemt sterk af als u de juiste preventieve maatregelen neemt. En als er onverhoopt toch

Nadere informatie

Een nieuwe dimensie voor security management: sturen op integer gedrag.

Een nieuwe dimensie voor security management: sturen op integer gedrag. Een nieuwe dimensie voor security management: sturen op integer gedrag. Inleiding Security management heeft in het afgelopen decennia te maken gehad met grote veranderingen. Was er in de begin jaren 2000

Nadere informatie

Help, een datalek, en nu? IKT-College 16 februari 2016. Mirjam Elferink Advocaat IE, ICT en privacy

Help, een datalek, en nu? IKT-College 16 februari 2016. Mirjam Elferink Advocaat IE, ICT en privacy Help, een datalek, en nu? IKT-College 16 februari 2016 Mirjam Elferink Advocaat IE, ICT en privacy Inleiding Voorbeelden recente datalekken - Medische gegevens online door fout scanbedrijf (Bron: R. van

Nadere informatie

Arbodienst. Klacht; verzoeker/arbodienst

Arbodienst. Klacht; verzoeker/arbodienst POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Prins Clauslaan 20 TEL 070-381 13 00 FAX 070-381 13 01 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN Arbodienst DATUM 28 april 2004 CONTACTPERSOON

Nadere informatie

bestuursadvies communicatiestrategie public affairs interim-management

bestuursadvies communicatiestrategie public affairs interim-management bestuursadvies communicatiestrategie public affairs interim-management Permanent op de hoogte Den Haag is een lastig te voorspellen factor voor veel organisaties. Elke dag kan het landschap volledig veranderen

Nadere informatie

Ik ben een prima huisarts. Maar ik mis een zakelijk gen.

Ik ben een prima huisarts. Maar ik mis een zakelijk gen. Ik ben een prima huisarts. Maar ik mis een zakelijk gen. Sinds mijn afstuderen in 2008, heb ik gewerkt als waarnemend huisarts in de kop van Noord-Holland. Dat was een goede start. Ik heb ongelooflijk

Nadere informatie

HOE OMGAAN MET DE MELDPLICHT DATALEKKEN?

HOE OMGAAN MET DE MELDPLICHT DATALEKKEN? HOE OMGAAN MET DE MELDPLICHT DATALEKKEN? EEN HANDIGE CHECKLIST In deze whitepaper bieden we u handvatten die u kunnen helpen bij de implementatie van de meldplicht datalekken binnen uw organisatie. We

Nadere informatie

fit for work MEDEWERKERS MET EEN CHRONISCHE AANDOENING HANDREIKING LEIDINGGEVENDE

fit for work MEDEWERKERS MET EEN CHRONISCHE AANDOENING HANDREIKING LEIDINGGEVENDE HANDREIKING LEIDINGGEVENDE MEDEWERKERS MET EEN CHRONISCHE AANDOENING fit for work Eén op de drie mensen krijgt te maken met een chronische aandoening. Werken met een chronische aandoening is goed mogelijk.

Nadere informatie

Compact Re-integratie

Compact Re-integratie RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013 BLIK op WERK KEURMERK 1 Inhoudsopgave 2 Bevindingen 2.1 Algemeen 2.2 Voortraject inzicht in aanpak 2.3 Uitvoering 2.4 Begeleiding 2.5 Afronding 2.6 Communicatie en bereikbaarheid

Nadere informatie

Rapport Kindermishandeling en Huiselijk Geweld. Peiling bij Fysiotherapeuten, Oefentherapeuten en Ergotherapeuten

Rapport Kindermishandeling en Huiselijk Geweld. Peiling bij Fysiotherapeuten, Oefentherapeuten en Ergotherapeuten Rapport Kindermishandeling en Huiselijk Geweld Peiling bij Fysiotherapeuten, Oefentherapeuten en Ergotherapeuten Stichting STUK Door Nicole de Haan en Lieke Popelier 2013 Algemene informatie Uit recent

Nadere informatie

Ik ben ziek Wat nu? Informatie over ziekteverzuim en reïntegratie

Ik ben ziek Wat nu? Informatie over ziekteverzuim en reïntegratie Ik ben ziek Wat nu? Informatie over ziekteverzuim en reïntegratie Vooraf In deze brochure lees je wat je bij ziekteverzuim moet doen. Verzuimen is een vervelende situatie, die niemand wil, maar iedereen

Nadere informatie

Gedragswijzer Integriteit

Gedragswijzer Integriteit Gedragswijzer Integriteit juli 2014 1 Inleiding Wij zijn Velison Wonen, een woningcorporatie met ambities in Velsen. We willen waarborgen en versterken wat we al zijn: een maatschappelijk betrokken, daadkrachtige

Nadere informatie

HANDLEIDING OPZETTEN BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENST GEDRAG

HANDLEIDING OPZETTEN BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENST GEDRAG HANDLEIDING OPZETTEN BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENST GEDRAG INHOUD 0. ALGEMEEN 3 Wat is de bedoeling van het beleid voor ongewenst gedrag? 3 Voor wie? 3 Hoe pak je het aan? 3 1. MAATREGELEN

Nadere informatie

Meldpunt Integriteit Woningcorporaties

Meldpunt Integriteit Woningcorporaties Meldpunt Integriteit Woningcorporaties Meld fraude bij het Meldpunt Integriteit Woningcorporaties 02 Meldpunt Integriteit Woningcorporaties Fraude meldt u bij het Meldpunt Integriteit Woningcorporaties

Nadere informatie

Even over de Zakelijke Rechtsbijstandverzekering. U doet graag zaken zonder zorgen

Even over de Zakelijke Rechtsbijstandverzekering. U doet graag zaken zonder zorgen Even over de Zakelijke Rechtsbijstandverzekering. U doet graag zaken zonder zorgen Inhoud U doet graag zaken zonder zorgen. 4 Daarom kiest u voor de Zakelijke Rechtsbijstandverzekering. 4 Een uitgebreide

Nadere informatie

TOTAALAANPAK VOOR VERZUIM IN DE MODE-, INTERIEUR-, TAPIJT- EN TEXTIELBRANCHE

TOTAALAANPAK VOOR VERZUIM IN DE MODE-, INTERIEUR-, TAPIJT- EN TEXTIELBRANCHE TOTAALAANPAK VOOR VERZUIM IN DE MODE-, INTERIEUR-, TAPIJT- EN TEXTIELBRANCHE Hoe werkt de Verzuimaanpak van MODINT Arbo? Met de Verzuimaanpak van MODINT Arbo ondersteunt MODINT Arbo u bij verzuim in uw

Nadere informatie

Karin de Galan. Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach.

Karin de Galan. Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach. Karin de Galan Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach. Ze heeft zich gespecialiseerd in het trainen van trainers en richtte in 2007 de galan school voor training op. Eerder werkte ze als

Nadere informatie

Monitor naleving rookvrije werkplek 2006

Monitor naleving rookvrije werkplek 2006 Monitor naleving rookvrije werkplek 2006 METINGEN 2004 EN 2006 B. Bieleman A. Kruize COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl Kantoor Groningen: Kantoor Rotterdam:

Nadere informatie

SarCoSan Bezoekadres

SarCoSan Bezoekadres andidaten Je bent net afgestudeerd, op zoek naar ander werk, werkloos of je hebt een uitkering. Misschien ben je toe aan een nieuwe uitdaging, of je wilt ondernemer worden. Ontmoet dan nu je nieuwe werkgever.

Nadere informatie

Toezicht op uw verhuurde (bedrijfs)pand. Contact

Toezicht op uw verhuurde (bedrijfs)pand. Contact Toezicht op uw verhuurde (bedrijfs)pand Tijdens de huurperiode wordt er van u als verhuurder verwacht dat u toezicht houdt op het (bedrijfs)pand. Eén keer per jaar is zeker niet genoeg. Hennepteelt heeft

Nadere informatie

Wie is Wie? #mkbvalleiregio #h4andrew

Wie is Wie? #mkbvalleiregio #h4andrew Wie is Wie? Wat is de ondernemerservaring in de zaal? Starters tot 0 maanden? 0 tot 6 maanden? 6 maanden tot 3 jaar? 3 jaar tot 5 jaar? 5 tot 10 jaar? 10 jaar en ouder? Vorm duo s Met iemand die je niet

Nadere informatie

Tarievenlijst Ontzorgdesk Ontzorg abonnement 2015

Tarievenlijst Ontzorgdesk Ontzorg abonnement 2015 Tarievenlijst Ontzorgdesk Ontzorg abonnement 2015 Algemeen Ontzorgdesk is een allround dienstverlener op gebied van personeelszaken waarbij het zwaartepunt ligt op het beheersen van verzuim. Hiervoor maken

Nadere informatie

nee nog niet ja echt erg goed! dankjewel

nee nog niet ja echt erg goed! dankjewel Live Chat TranscriptsVastgoed De chat operators van Web1on1 voeren dagelijks honderden chats en maken zo van een toevallig contact een zinvolle interactie. Om een indruk te krijgen hoe een service- of

Nadere informatie

Gedragscode jongerenwerkers Amsterdam

Gedragscode jongerenwerkers Amsterdam Gedragscode jongerenwerkers Amsterdam De volgende organisaties verbinden zich aan de gedragscode: Combiwel / Dynamo / IJsterk / Impuls / Stedelijk Jongerenwerk Amsterdam / Stichting DOCK / Stichting Streetcornerwork

Nadere informatie

Algemene voorwaarden 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbiedingen 4. Oriënterend gesprek 5. Totstandkoming van een overeenkomst 6.

Algemene voorwaarden 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbiedingen 4. Oriënterend gesprek 5. Totstandkoming van een overeenkomst 6. Algemene voorwaarden 1. Definities Opdrachtgever : iedere (rechts)persoon, werkgever, die met Koppelpartners een overeenkomst voor loopbaanbegeleiding, outplacement, groepstraining of organisatie advies

Nadere informatie

BRM Uitzendbureau. Werk organiseren naar menselijke maat. BRM Uitzendbureau kan werkgevers en werknemers met elkaar in contact brengen.

BRM Uitzendbureau. Werk organiseren naar menselijke maat. BRM Uitzendbureau kan werkgevers en werknemers met elkaar in contact brengen. BRM Uitzendbureau Werk organiseren naar menselijke maat kan werkgevers en werknemers met elkaar in contact brengen. BRM Uitzendbureau Werk organiseren naar menselijke maat Wij zijn een uitzendbureau dat

Nadere informatie

Beoordeling. h2>klacht

Beoordeling. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt erover dat politieambtenaar S. van de Politieacademie voorafgaand aan het sollicitatiegesprek met verzoeker op 14 februari 2008, informatie heeft ingewonnen over een

Nadere informatie

Uw garagebedrijf goed verzekerd. De risico s van uw vak professioneel verzekerd

Uw garagebedrijf goed verzekerd. De risico s van uw vak professioneel verzekerd Uw garagebedrijf goed verzekerd De risico s van uw vak professioneel verzekerd 2 Grip op de risico s van uw garagebedrijf In uw garagebedrijf wordt veel met grote materialen en brandbare stoffen gewerkt.

Nadere informatie

Financial Planning Van Noort B.V. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop (Zoetermeer Centrum)

Financial Planning Van Noort B.V. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop (Zoetermeer Centrum) Financial Planning Van Noort B.V. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop (Zoetermeer Centrum) J.L. van Rijweg 40 2713 JA ZOETERMEER Telefoon: 079 316 16 26 Fax: 079 316 16 20 E-mail: info@fpn-groep.nl

Nadere informatie

Cloud computing Helena Verhagen & Gert-Jan Kroese

Cloud computing Helena Verhagen & Gert-Jan Kroese Cloud computing Helena Verhagen & Gert-Jan Kroese Privacy Better business through better privacy Juridisch kader cloud computing Meldplicht datalekken Tips & Tricks Vragen? 2 Privacy https://www.youtube.com/watch?v=xyzthipktqg

Nadere informatie

ACHT TIPS INTEGER HANDELEN voor publieke inkopers

ACHT TIPS INTEGER HANDELEN voor publieke inkopers ACHT TIPS INTEGER HANDELEN voor publieke inkopers Voor inkopers in de publieke sector is ethisch en integer handelen een heet hangijzer. De theorie is duidelijk, maar de praktijk blijkt vaak lastig. Bovendien

Nadere informatie

Huurachterstand Wat nu?

Huurachterstand Wat nu? Huurachterstand Wat nu? Huurachterstand Wat nu? Zayaz helpt u hier graag bij Huurachterstand voorkomen 3 Betalingsregeling 4 Hulp bij langdurige huurschulden 4 Een plotselinge daling van het inkomen 5

Nadere informatie

Met gegrauw en gesnauw bereik je niks

Met gegrauw en gesnauw bereik je niks 81 Weike Medendorp, PvdA Met gegrauw en gesnauw bereik je niks Ik denk dat we een aantal resultaten hebben bereikt waar we trots op mogen zijn. Neem bijvoorbeeld het plan van transformatie voor de Enci,

Nadere informatie

Gedragscode. Inleiding

Gedragscode. Inleiding Gedragscode Inleiding Deze gedragscode is van toepassing op alle werknemers (inclusief de directeurs) die voor een of meer van de entiteiten werken die tot de VastNed Groep behoren (VastNed Retail N.V.,

Nadere informatie

Klokkenluiderregeling Stichting Woontij

Klokkenluiderregeling Stichting Woontij Klokkenluiderregeling Stichting Woontij Klokkenluiderregeling Woontij, versie 1.2, 8 februari 2011 1 Woontij vindt het belangrijk dat werknemers op een adequate en veilige manier melding kunnen doen van

Nadere informatie

Exact Online. Uw financiële cockpit op internet

Exact Online. Uw financiële cockpit op internet Exact Online Uw financiële cockpit op internet Eenvoudig online boekhouden Een onderneming staat of valt met haar financiële beleid. Met inzicht in de omzet, winst en cashflow nu en in de toekomst. Een

Nadere informatie

Beveiligingsbeleid Stichting Kennisnet

Beveiligingsbeleid Stichting Kennisnet Beveiligingsbeleid Stichting Kennisnet AAN VAN Jerry van de Leur (Security Officer) DATUM ONDERWERP Disclaimer: Kennisnet geeft geen enkele garantie, met betrekking tot de geschiktheid voor een specifiek

Nadere informatie