Kanker, werk en re-integratie. wat speelt er, wat moet er, wat en wie kan je helpen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kanker, werk en re-integratie. wat speelt er, wat moet er, wat en wie kan je helpen"

Transcriptie

1 Kanker, werk en re-integratie wat speelt er, wat moet er, wat en wie kan je helpen

2 1 boodschap om mee te geven HEB HET OVER WERK! Met je leidinggevende, collega s maar ook met je arts, specialist, verpleegkundige

3 NFK Nederlandse Federatie van kankerpatiëntenorganisaties 25 kankerpatiëntenorganisaties Beleid, strategie, projecten en initiatieven Geen 1 op 1 advies Werkt samen en wordt gefinancierd door KWF

4 NFK speerpunten 1. Kwaliteit van zorg 2. Kwaliteit van leven, waaronder arbeidsparticipatie 3. Patiëntenperspectief inbrengen in onderzoek 4. Snelle en gelijke toegang tot effectieve (gepersonaliseerde) medicatie

5 We gaan het hebben over 1. Emoties 2. Houding werkgever 3. Aandacht voor werk tijdens de behandeling 4. Kanker en werk wat cijfers 5. Het belang van werk 6.Wet- en regelgeving wat speelt er, wat moet er, wat en wie kan je helpen

6 1 Wat speelt er - emoties Emoties bij jezelf, partner, kinderen, familie, vrienden Maar ook bij collega s en leidinggevende, klanten, zakelijke relaties Mogelijk tot gevolg: Contact uit de weg gaan Afstand van je nemen Of juist je overladen met aandacht

7 Wat kan je helpen bij emoties Steun zoeken om je eigen emoties te verwerken Zelf initiatief nemen om contact te onderhouden met het werk: Vaste contactmomenten met leidinggevende Een (goede) collega als vast contactpersoon Aangeven dat je graag post, , telefoontjes, bezoek etc ontvangt (of juist niet)

8 Wie kan je helpen - bv: Verpleegkundige Oncologisch verpleegkundig specialist (niet in elk ziekenhuis) Maatschappelijk werk (ziekenhuis) Bedrijfsmaatschappelijk werk (via het werk) Psycholoog (eerstelijn of via het werk)

9 2 Wat speelt er - werkgever Leidinggevende/werkgever die niet goed weet hoe te handelen: je met rust laat (vaak goedbedoeld) je daarmee laat zwemmen, je geen houvast geeft of juist: Leidinggevende/werkgever die te veel pusht druk op je legt om zsm te komen werken

10 Wat kan je helpen - werkgever Zelf initiatief nemen De invulling van het werk bespreken met leidinggevende/werkgever Wat kan je wel/niet, wat wil je, op welke termijn, wat zie je voor mogelijkheden Folders Kanker en werk, informatie voor werkgevers

11 Wie kan je helpen - bv: Gespecialiseerde bureaus: Bedrijfsarts (indien goed contact) Vertrouwenspersoon werk (bij conflict bv)

12 3 Wat speelt er - behandeling/zorg Specialist/verpleegkundige: die je geen informatie biedt over gevolgen van behandeling voor het werk die je niet stimuleert om actief te werken aan herstel die geen inzicht biedt in mogelijkheden om te werken aan herstel

13 Wat kan je helpen - behandeling/zorg Zelf vragen aan specialist/verpleegkundige naar de gevolgen van het werk Vraag naar werkgerichte revalidatiemogelijkheden (richtlijn oncologische revalidatie) Ga ook zelf op zoek hier naar. Zie bv en

14 Wie kan je helpen - behandeling/zorg Verpleegkundige oncologisch verpleegkundig specialist Maatschappelijk werk in het ziekenhuis Lastmeter: signaleren behoefte aan steun, ook werk Richtlijnen: oncologische revalidatierichtlijn richtlijn herstel na kanker

15 Wie kan je helpen - behandeling/zorg Polikliniek Werk en Borstkanker NKI AVL Polikliniek Mens en Arbeid AMC Amsterdam Bedrijfsartsconsulenten die mogelijk verbonden zijn aan het ziekenhuis meer informatie

16 4 Kanker en werk wat cijfers Circa werkende mensen per jaar Meest voorkomende diagnose: borstkanker, dikkedarmkanker, longkanker, lymfklierkanker, melanoom, prostaatkanker De kans dat mensen kanker overleven is gemiddeld 60% (5 jaars overlevingskans)

17 4 kanker en werk wat cijfers vervolg 60 tot 90% van de mensen geraakt door kanker keert terug naar het werk De grootste groep heeft dan 1,5 jaar achter zich van niet/minder kunnen werken Vooral vermoeidheid, concentratie- en geheugenproblemen spelen parten bij werkhervatting

18 4 Kanker en werk wat cijfers vervolg Naast moeizame werkhervatting, hebben mensen met kanker 40% meer kans om werkloos te worden Wat veel mensen niet weten: na 2 jaar ziekte kun je ontslagen worden

19 5 Waarom is werk zo van belang? Werk: zorgt voor inkomsten vormt bron van zingeving en voldoening als mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen biedt sociale contacten, structuur en steun Werk draagt bij aan herstel En omdat het moet vanuit de wet

20 5 Werk draagt bij aan herstel Uit onderzoek blijkt dat mensen die (kunnen blijven) werken eerder herstellen Onderzoek gericht op psychische klachten, maar aanwijzingen gelden ook voor kanker Oncologische revalidatierichtlijn heeft als standpunt: werk en herstel gaan hand in hand

21 6 Wat moet er wet & regelgeving a. Privacy wetgeving b. Wet verbetering poortwachter c. Wet Werk en Inkomen naar arbeidsvermogen (WIA, voorheen WAO)

22 6a privacy wetgeving Als je ziek bent hoef je niet te vertellen welke ziekte Waarom deze wet: Voorkomen dat werkgever / bedrijf je benadeelt bv door bij ernstige ziekten zoals kanker geen energie in je te steken Voorkomen van discriminatie bv bij sollicitatie

23 Bij kanker, het advies: WEES OPEN OVER JE ZIEKTE In de praktijk blijkt dit het beste te werken, omdat er meer rekening met je gehouden kan worden

24 Wat kan je helpen als het misgaat Commissie gelijk behandeling ww.cgb.nl Juridische ondersteuning Zie voor adressen: > verwijsgids > werk en inkomen

25 6b Poortwachter Voluit Wet verbetering poortwachter (wvp) Strengere selectie aan de poort van arbeidsongeschiktheidsverzekering Aanleiding van deze wet: hoge sociale zekerheidskosten eind jaren 80, begin 90 Nederland is ziek. Uitspraak van Minister president Lubbers in 1989 naar aanleiding van de toen bijna 1 miljoen Nederlanders (dat was 1 op de 6 werkenden) die arbeidsongeschikt waren verklaard.

26 De kern van poortwachter Werkgever en werknemer zijn samen aan zet om werknemer aan het werk te houden Focus op werkhervatting in eigen functie (eerste spoor) Als dat niet lukt: andere werkgever (tweede spoor) Wet is hulpmiddel voor werkhervatting

27 Wat kan je helpen - handleiding Digitale handleiding Wat en hoe bij kanker en werk aan hand van fasen van ziekte belangrijkste zaken op een rijtje inzicht in wie wat doen met tips en adviezen en

28 Wie kan je helpen bv: Gespecialiseerde bureaus: Bedrijfsarts (indien goed contact)

29 6c WIA (voorheen WAO) Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen Betreft inkomen tijdens ziekte Na 2 jaar ziekte komt WIA keuring in beeld

30 6c WIA Mogelijke uitkomsten keuring: WGA: werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten IVA: Inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten Bij geen uitzicht op herstel: vervroegde WIA aanvraag mogelijk

31 Ziekte en inkomen Bij ziekte mag loon gekort worden naar 70% (in het 1e jaar mag dit niet lager zijn dan het minimumloon) Bij ziekteverlof/verzuim vervallen vergoedingen zoals reiskosten, onkosten, telefoon Na 2 jaar ziekte kan/mag je ontslagen worden

32 Let op: Dat als je ziek bent, je ook echt ziek gemeld wordt. Gebeurt dit niet, dan heb je bv geen recht op uitkering als je contract niet verlengd wordt Dat als je hersteld bent, je ook echt hersteld wordt gemeld. Gebeurt dit niet dan loopt 2 jaar ziekteduur van WIA door en kan je na 2 jaar ziekte ontslagen worden (WIA sluiproute)

33 Om over na te denken Als je weg bent van het werk, is je werk op den duur ook weg HEB HET OVER WERK! Met je leidinggevende, collega s maar ook met je arts, specialist, verpleegkundige

34 Meer informatie verwijsgids > werk en inkomen diensten en producten > werk en inkomen werknemer werkgever mantelzorger

Communiceren over je ziekte op het werk: ervaringen van werknemers met kanker, reuma of spierziekte

Communiceren over je ziekte op het werk: ervaringen van werknemers met kanker, reuma of spierziekte Project Werken aan Werk Communiceren over je ziekte op het werk: ervaringen van werknemers met kanker, reuma of spierziekte Verslag door Tamara Raaijmakers, projectleider Voorlichting en arbeid NFK Dit

Nadere informatie

Wat en hoe bij Kanker en Werk

Wat en hoe bij Kanker en Werk Wat en hoe bij Kanker en Werk Handleiding voor mensen die kanker hebben (gehad) Patiëntvertaling van de Blauwdruk Kanker en Werk Wat en hoe bij Kanker en Werk Inhoud Inleiding 4 1 De diagnose 1.1 Ziekmelden

Nadere informatie

Ik word ziek, en dan..

Ik word ziek, en dan.. Ik word ziek, en dan.. Verzuimregels in vogelvlucht Geestelijk gezond in Zeeland Wat zijn je rechten en plichten bij ziekte? Burgerlijk Wetboek & Wet Verbetering Poortwachter (WVP) Uitgangspunt is: loon

Nadere informatie

Arbo, ziekteverzuim en re-integratie

Arbo, ziekteverzuim en re-integratie Arbo, ziekteverzuim en re-integratie Inhoudsopgave Introductie 3 1. Waar moet ik bij verzuim om denken? 4 2. Wat staat de werkgever vanaf de eerste verzuimdag te doen? 6 3. Wat als de medewerker na twee

Nadere informatie

U bent ziek en dan. Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid

U bent ziek en dan. Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid U bent ziek en dan Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid 13.0678 DP/KW/IO September 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3-4 2. Ziekmelding en arbodienst 5 3. Het traject vanaf de eerste ziektedag 3.1 Overzicht

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan?

Arbeidsongeschikt. En dan? Arbeidsongeschikt. En dan? Inhoud Voor wie is deze folder bedoeld? 5 Ik heb een aanvraag tot uitkering ingediend. Wat gebeurt er nu? 5 Beroepsarbeidsongeschiktheid 5 Passende arbeid 5 Gangbare arbeid

Nadere informatie

Alles wat voor u belangrijk is te weten om grip te krijgen op verzuim

Alles wat voor u belangrijk is te weten om grip te krijgen op verzuim Alles wat voor u belangrijk is te weten om grip te krijgen op verzuim Eerste hulp bij verzuim verlagen Verzuim kost geld, logisch dus dat u het verzuim onder uw werknemers wilt verlagen. Maar hoe kunt

Nadere informatie

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan?

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? uwv.nl werk.nl Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? Wat u moet weten als u al enige tijd ziek bent Wilt u meer informatie? Meer informatie vindt u op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw uitkering?

Nadere informatie

Onderzoek werknemers met kanker

Onderzoek werknemers met kanker Onderzoek werknemers met kanker Dinsdag 15 april 2013 Over dit onderzoek Dit onderzoek is gehouden in samenwerking met de Nederlandse Federatie voor Kankerpatiëntenorganisaties (NFK). Aan het onderzoek

Nadere informatie

Werk en kanker: je hoeft er niet alleen voor te staan.

Werk en kanker: je hoeft er niet alleen voor te staan. Kanker, waarbij het verleden, het heden en de toekomst niet langer met elkaar verbonden lijken. Kanker... je hebt het niet alleen en je hoeft er niet alleen voor te staan Werk en kanker: je hoeft er niet

Nadere informatie

U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010

U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010 U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010 1. Inleiding In vrij korte tijd zijn de wettelijke regels met betrekking tot ziekte en arbeidsongeschiktheid drastisch veranderd. Werkgevers zijn verplicht

Nadere informatie

Wie schrijft die blijft Een logboek voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden

Wie schrijft die blijft Een logboek voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Wie schrijft die blijft Een logboek voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Door in dit boekje goed bij te houden wat wanneer gebeurd is en welke stappen u zelf hebt

Nadere informatie

Ziekte overkomt je, verzuim is een keuze Bernhoven Vitaal

Ziekte overkomt je, verzuim is een keuze Bernhoven Vitaal Ziekte overkomt je, verzuim is een keuze Bernhoven Vitaal 1. Waarom deze regeling Een gezonde werkomgeving en werksituatie zijn van groot belang om te voorkomen dat medewerkers (langdurig) ziek worden.

Nadere informatie

Instructie verzuimverlof en re-integratie

Instructie verzuimverlof en re-integratie Instructie verzuimverlof en re-integratie Instructiebrochure voor medewerkers Versie 1.0, januari 2012 Inhoud Regelgeving rond verzuimverlof en re-integratie3 Inleiding 3 Visie op verzuim 4 Verzuimverlof

Nadere informatie

Wie schrijft die blijft

Wie schrijft die blijft Wie schrijft die blijft Een logboek voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Door in dit boekje goed bij te houden wat wanneer gebeurd is en welke stappen u zelf hebt

Nadere informatie

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Deze brochure bevat praktische tips en een overzicht van rechten en plichten tijdens ziekte. Juni

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet

Modernisering Ziektewet Modernisering Ziektewet Inhoud Nieuwe regels, nieuwe risico s 3 1 Van overheid naar werkgever dat is de weg van de Sociale zekerheid: 3 Volgens Lubbers is Nederland ziek 3 Van overheid naar werkgevers

Nadere informatie

Interpolis InkomenVoorElkaar. De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers

Interpolis InkomenVoorElkaar. De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers Interpolis InkomenVoorElkaar De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers Wij zijn Interpolis Wij zijn gegroeid uit een behoefte. Aan zekerheid. Aan vertrouwen. Wij denken met u mee. Over uw toekomst,

Nadere informatie

Re-integratie-instrumenten en voorzieningen voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten

Re-integratie-instrumenten en voorzieningen voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten Re-integratie-instrumenten en voorzieningen voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten Bij de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) staat 'werken naar vermogen' centraal. De nadruk ligt op wat mensen

Nadere informatie

Hoe ga je om met verzuim in je salon?

Hoe ga je om met verzuim in je salon? Deel 2 Praktische informatie over verzuim Hoe ga je om met verzuim in je salon? De kaarten die je in dit deel van de Gezond-Werken-Wijzer vindt, helpen je om het verzuim laag te houden. Ze geven ondersteunende

Nadere informatie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld reglement Ziekteverzuim & Re-integratie Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 Arbo-en verzuimbeleid 4 Context 4 Toepassing 4 Vragen 4 2. Procedure ziek

Nadere informatie

FNV Bondgenoten. Rechten en plichten bij ziekte, WIA en re-integratie

FNV Bondgenoten. Rechten en plichten bij ziekte, WIA en re-integratie FNV Bondgenoten Rechten en plichten bij ziekte, WIA en re-integratie Rechten en plichten_a4_2012.indd 1 03-01-13 (w1) 11:50 Rechten en plichten_a4_2012.indd 2 03-01-13 (w1) 11:50 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu?

Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu? Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu? Inhoudsopgave pagina 1 Antwoorden op vragen over arbeidsongeschiktheid 3 2 Wat wordt er van u verwacht en wie kunnen u ondersteunen? 3 3 Andere functie gevonden?

Nadere informatie

Nierpatiënten V ereniging Vereniging Nederland Margreet Gorter

Nierpatiënten V ereniging Vereniging Nederland Margreet Gorter Nierpatiënten Vereniging Nederland Margreet Gorter ADPKD (Cystenieren) Werk, Uitkeringen,, g, Verzekeringen Werk, inkomen en nierziekte Kan je nog werken met een nierziekte? Wanneer vertel ik mijn collega

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

Starten als ondernemer

Starten als ondernemer Starten als ondernemer vanuit een (arbeidsongeschiktheids) uitkering www.bpv.nl Y regelingen Y tips Y ondernemingsplan Y financiering Y verzekeringen bpv&w starten als ondernemer 1 Inhoud Inleiding 3 1.

Nadere informatie

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Breed Platform Verzekerden en Werk Pagina 2 van 28 Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Inhoudsopgave Leeswijzer Inleiding

Nadere informatie

Inleiding Inhoud Bijlagen

Inleiding Inhoud Bijlagen Inleiding Het ziekteverzuimpercentage is een graadmeter voor de gezondheid van de organisatie. is nooit volledig te voorkomen, iedereen is immers wel eens ziek. Een hoog ziekteverzuimpercentage zegt echter

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel)

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de verzekering voor Loondoorbetaling

Nadere informatie