Werkgeversbenaderingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werkgeversbenaderingen"

Transcriptie

1 SW & MKB samen aan het werk Werkgeversbenaderingen een selectie van inzendingen naar aanleiding van de prijs beste werkgeversbenadering 2010 TIPS EN INSPIRERENDE VOORBEELDEN

2 Stel je als SW-bedrijf op als collegaondernemer; manifesteer je binnen DE MATCH de bestaande werkgeversnetwerken vrijdag 11 juni 2010 van uur Ontzorg werkgevers door het uit handen nemen van administratieve rompslomp

3 IW4 Korte omschrijving Het WK Voetbal is aangegrepen om bedrijven in de regio kennis te laten maken met IW4. Leden van businessclubs gelieerd aan twee rivaliserende voetbalclubs in de regio zijn uitgenodigd om in een heuse voetbalsetting te strijden om kandidaten van IW4. Het bedrijfsrestaurant werd omgetoverd tot een voetbalveld met tribune, scorebord en scheidsrechter. Het doel van De Match was de spelers van de twee beloftenteams (dit waren de SW-kandidaten) via een transferlijst te matchen met een detacherings plaats bij een werkgever. De ondernemer die een toezegging deed voor het aanbieden van een detacheringsplaats, mocht een voetbal in het doel schieten. Rol van werkgever De uitnodiging voor De Match was binnen de businessclubs al het gesprek van de dag, omdat ze niet goed wisten wat ze van deze bijeenkomst moesten verwachten. Tijdens De Match waren ze actief betrokken bij het spel. Achteraf zijn de deelnemers benaderd en is gepolst of er interesse bestond in detacheren en uitleg over de werkwijze van IW4. Succes De actie heeft tien matches opgeleverd. Een voorbeeld van een succesvolle match is een plaatsing bij het bedrijf Vulka, waar de kandidaat als allroundmedewerker zowel in productie als in vervoer werkzaam is. Het bedrijf heeft met behulp van subsidie een aangepaste auto met automaat aan kunnen schaffen. Contactgegevens IW4 Transformatorstraat LT Veenendaal Contactpersoon: Connie Plattel Tel.:

4 werkt aan an werk Wij raden u aan onze specialist zo snel mogelijk bij de re-integratie te betrekken Duurzaam am naar werk met Intervens Heb aandacht voor de continuïteit van het productieproces als er mensen uitvallen; voel je mede verantwoordelijk Verkoop coaching on the job / begeleiding als het sterke punt van het SW-bedrijf

5 Inclusief Intervens Korte omschrijving Het re-integratiebedrijf Intervens plaatst niet alleen kandidaten bij een werkgever maar denkt ook mee over hoe zij ondersteuning kunnen bieden in het ontwikkelingsprogramma van de mede - werkers en over de invulling van lastige vacatures. De insteek is om bij de werkgever een afdeling te starten, naast de core business, waar mensen met een Wajong- en/of Wsw-status of werkzoekenden die cliënt zijn bij Gemeenten of UWV, te plaatsen zijn. Er volgt een training on the job, in combinatie met eventueel een opleiding of een certificering van EVC of EVP. In samen - werking met ROC Landstede is het ook mogelijk een AKA of startkwalificatie te behalen. Daarnaast heeft Intervens twee ABU-gecertificeerde uitzendbureaus, van waar uit bemiddeling van reguliere kandidaten naar werk plaatsvindt. Hierdoor wordt een totaal bemiddelingspakket geboden aan werkgevers en dat biedt de mogelijkheid om in de slipstream re-integratie en Wswkandidaten te bemiddelen. Rol van werkgever Projecten worden gestart samen met de werkgever. Gewerkt wordt vanuit het initiatief van de werkgever. Die moet het dragen. Intervens ondersteunt het proces op wet- en regelgeving en het onderzoeken van ingangen voor subsidies en werving & selectie. Succes Voor het project van B&L Jachtbetimmering heeft Intervens het leeuwendeel van de deelnemers geworven, waaronder ook mensen met een Wsw-indicatie. Er is een korte kennismaking geweest met de werknemers, coach en werkgever om te kijken of er een basis is voor een samenwerking. Vervolgens hebben de medewerkers drie dagen proef gedraaid en op basis daarvan zijn zij aangenomen. Er is een opleidingsplan opgesteld en de werkzaamheden zijn gestart. Op de werkplek zijn twee leer - meesters, een jobcoach en een coach vanuit het ROC om het hele project in goede banen te leiden. Contactgegevens Inclusief Intervens BV Industrieweg CS Nunspeet Contactpersonen: Jan Hermen Vroegindeweij (directeur) José den Heyer (PR medewerker) Tel.:

6 Het ontzorgen van de werkgever en het leveren van maatwerk vormt de kern van een doeltreffende werkgeversbenadering Ontdek en bespreek de mogelijkheden voor plaatsing op locatie bij de werkgever

7 Empatec/Empaselect Korte omschrijving Empaselect werkt niet met één specifieke werkgeversbenadering maar kiest voor steeds weer een unieke aanpak. Het project met een groot distributiecentrum uit Sneek is een succesvol voorbeeld hiervan. Drie jaar geleden is vanuit Empaselect gestart met het plaatsen van één medewerker vanuit Empatec in dit distributie - centrum. Het ging in dat geval om een begeleid werkenconstructie. Nu zijn 11 deelnemers, mensen met verschillende achtergronden, geplaatst bij dit bedrijf. Niet alleen werknemers vanuit de sociale werkvoorziening, maar ook WWB-cliënten en Wajongers vanuit het UWV zijn in beeld. Rol van werkgever Er wordt heel gericht gekeken naar de behoefte van de werk - gever, die permanent ondersteuning krijgt om mensen met beperkingen te leren begrijpen. Op deze wijze wordt de werkgever bedreven in het inwerken en begeleiden van deze doelgroep. Succes De eerste succesvolle plaatsing bij het distributiecentrum heeft er toe geresulteerd dat Empaselect inmiddels hofleverancier is geworden van dit bedrijf voor mensen vanuit een specifieke doelgroep. Dat heeft onder andere geleid tot het samen uitvoeren van een BBL-opleidingstraject 'orderpikken' en een project '2e spoor'. Kortom vanuit één BW-plaatsing is een intensief en unieke samenwerking tot stand gekomen met een grote werkgever in Friesland. Contactgegevens NV Empatec/Empaselect BV Postbus AG Sneek Contactpersoon: Bram Stoelwinder Tel.:

8 Zorg voor een concrete follow-up van een eerste kennismaking; laat presentaties en bijeenkomsten volgen door een gesprek over de concrete mogelijkheden Verdiep je in de wereld van de MKB-werkgever

9 !GO voor mensenwerk Korte omschrijving Binnen!GO voor mensenwerk (!GO) is structuur aangebracht in de werkgeversbenadering. Er is een bewuste scheiding gemaakt tussen mensontwikkeling en werkgeversbenadering. De consu - lenten van!go richten zich op hun specialisatie: mens - ontwikkeling. De verkoopafdeling van!go is zodanig ingericht dat accountmanagers actief de markt kunnen bewerken met het oog op het binnenhalen van zogenaamde focusvacatures. Aan de hand van een verdiepende marktanalyse konden beter beslissingen genomen worden over welke diensten geleverd kunnen worden aan welke partners. Op basis van de werkladder, de focusvacatures, de bijdrage aan mensontwikkeling, de lange termijnontwikkeling en de verhouding tussen loonwaarde en ontvangen tarieven, zijn partners van!go geclassificeerd en worden nieuwe partners gerichter benaderd. Iedere account - manager heeft zich gespecialiseerd in diverse branches, zoals logistiek, productie, zakelijke dienstverlening en gemeenten. Rol van werkgever!go gaat uit van een langdurig partnership met haar relaties, waarbij de vraag en behoefte van de klant centraal staan. Wanneer een werkgever een vacature heeft, gaat een account - manager op bezoek om de desbetreffende vacature te bespreken, een indruk van de organisatie te krijgen en de werkgever voor - lichting te geven over werken met de doelgroep. Daarna wordt de werkgever uitgenodigd voor een rondleiding bij!go, zodat hij of zij zich een algemene indruk kan vormen. Om ervaringen uit te wisselen wordt er ook gezamenlijk een bezoek gebracht aan partners waar!go reeds mee samenwerkt. Kern van de werk - gevers benadering is dat de werkgevers dicht bij de doelgroep moeten worden gebracht. Succes Naast de eigen verkoopafdeling neemt!go deel in WerkLink, een samenwerkingsverband met UWV, gemeenten en!go. WerkLink heeft als doelstelling werkgevers te interesseren voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Een voorbeeld in het kader van de actieve marktbenadering is Het Leger des Heils (ReShare). Met (ReShare) is een afspraak gemaakt met als insteek het creëren van leerwerkplekken. Men bleek open te staan voor het inzetten van de doelgroep. Een SW-medewerker is op basis van individuele detachering drie dagen per week begonnen. Inmiddels werkt ze daar fulltime én hebben zes andere collega s er ook een werkplek gevonden. De keuze voor actieve werkgeversbenadering in het kader van mensontwikkeling heeft ertoe geleid dat!go er na 3 jaar in is geslaagd om het percentage beschut werken binnen terug te brengen van 60% naar 30%. Contactgegevens!GO voor mensenwerk Wilhelminakanaal Noord 3, 4902 VR Oosterhout Contactpersoon: Ron van der Werf Tel.:

10 Blijf voorlichting en informatie geven; vooroordelen wegnemen is en blijft altijd nodig

11 Patijnenburg Korte omschrijving Met de Patijnenburg Quickscan is een laagdrempelig instrument ontwikkeld op basis waarvan de arbeidsbemiddelaar onder - nemers kan adviseren over de mogelijkheden tot het creëren van functies ten behoeve van detachering of begeleid werken. Onderwerpen als personeelsbeleid, arbeids omstandig heden en cultuur vormen onderdeel van de quickscan. De quick scan is ontwikkeld door een projectgroep bestaande uit onder andere. een arbeidsdeskundige, arbeidskundige en een arbeids bemidde - laar. Vanuit deze specialisten is gekeken op welke wijze het instrument neergezet kon worden. Belangrijk hierbij was een makkelijk te gebruiken instrument te ontwikkelen, dat tevens als handvat en leidraad voor het gesprek van de arbeidsbemiddelaar kan dienen. Rol van werkgever Patijnenburg heeft een Raad van Advies waar tien prominente ondernemers uit het Westland bij aangesloten zijn. In deze raad is de opzet voor de quickscan uitgelegd en is gebrainstormd over het doel, methode en de uitvoering. Voor de eerste experimenten is aan de Raad van Advies gevraagd hun organisatie ter beschik - king te stellen. Uiteindelijk hebben een potplantenkweker en een bloemen- en plantengroothandel deze uitdaging opgepakt. Succes Door de Quickscan zijn er in het afgelopen half jaar tien mensen succesvol geplaatst. Het grootste succes naar aanleiding van de Quickscan is de overeenstemming met een bloemenhandelaar voor het bemensen van een bloemenlijn door mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt (Wajong, WIJ en WSW). De organisatie heeft door de quickscan de mogelijkheden onderkend om een deel van hun proces anders in te richten waardoor er kansen zijn gecreëerd. Contactgegevens Patijnenburg Ambachtstraat CN Naaldwijk Contactpersonen: Monique van der Valk Monique Straman Tel.:

12 Eén aanspreekpunt (en telefoonnummer) vanuit het SW-bedrijf is comfortabel voor werkgevers Een BuitenkanZ die u niet kunt missen! Neemt u deze kans aan? Hoe realiseer je een langdurige plaatsing van een medewerker die niet in staat is zelfstandig het minimumloon te verdienen, bij een reguliere werkgever? Dit is de grote uitdaging waar sociale werkvoorzieningen voor staan. Een goede coaching van deze medewerker is essentieel om een externe plaatsing bij een werkgever tot een succes te maken. Gezamenlijk experiment De sociale werkvoorzieningen PAUW Bedrijven (Breukelen), Permar (Ede) en Presikhaaf Bedrijven (Arnhem) zijn gestart met het experiment BuitenkanZ om ervaring op te doen met een nieuwe vorm van jobcoaching. Daarbij staat collegiale coaching op de werkvloer centraal. Voor een medewerker met een afstand tot de arbeidsmarkt, blijkt het namelijk lastig om zonder ondersteuning een reguliere baan te vinden en te behouden. U bent de sleutel tot succes om deze medewerker een kans te geven en te ontwikkelen. Uw directe meerwaarde? Uw bedrijf is een gemotiveerde, betrokken en goed ingewerkte medewerker rijker. Mentorschap In dit nieuwe concept wordt bij een aantal externe plaatsingen de jobcoaching op de werkvloer verzorgd door één van uw medewerkers: een mentor. Met dit experiment komt er dus een verandering in de begeleidingsrol van de jobcoach naar de mentor van uw bedrijf. De jobcoach wordt nu de coördinator voor de mentor en geeft de mentor ondersteuning om de medewerker on the job succesvol te kunnen begeleiden. De mentor is de sleutelpersoon in de begeleiding en ontwikkeling voor de medewerker op de werkvloer. Het gaat hierbij vooral om vakinhoudelijke, bedrijfsmatige en sociale begeleiding van de nieuwe collega. Het grote voordeel van deze verandering is dat dit de motivatie en betrokkenheid van zowel de medewerker als zijn directe collega s vergroot en dat daarmee een langdurige plaatsing beter wordt gerealiseerd. Wat levert het mentorschap u op? Een gemotiveerde en betrokken medewerker; Een snellere acceptatie van collega s op de werkvloer ten aanzien van het werken met een collega met een afstand tot de arbeidsmarkt; Een financiële tegemoetkoming is mogelijk in de begeleiding en noodzakelijke voorzieningen, bijvoorbeeld op de werkplek, cursussen, etc.; Ondersteuning vanuit de BuitenkanZ-consulent op het gebied van trainingen, voorlichting en uitwisseling van kennis en ervaring; U biedt als werkgever de mentor een unieke kans ook zichzelf verder te ontwikkelen. Hij/Zij neemt deel aan de training coachingsvaardigheden die speciaal voor dit project wordt ontwikkeld. De mentor ontmoet collega s uit andere bedrijven die ook een medewerker begeleiden. Een unieke manier om ervaring en kennis met collega-mentoren te delen en uit te wisselen; De ervaring en kennis die de mentor opdoet met de collegiale coaching kan ook ingezet worden voor de begeleiding van uw andere medewerkers. Wat wordt er van de mentor verwacht? Het mentorschap is een deeltaak die wordt uitgeoefend naast de eigen functie; De mentor heeft een open houding naar mensen, is enthousiast en heeft affiniteit met mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben; De mentor heeft ruime werkervaring en kan zijn/haar kennis en ervaring delen met en overdragen aan de medewerker; De mentor is in staat om goede contacten op te bouwen en te onderhouden met de medewerker, de BuitenkanZ-consulent, directe collega s en management; De mentor heeft een luisterend oor, observeert en weet op een opbouwende manier kritiek en terugkoppeling te geven; De mentor weet de medewerker op een respectvolle en integere wijze te motiveren, te stimuleren en te inspireren; De mentor heeft voldoende organisatie- en onderhandelingstalent om in het spanningsveld van werken en leren zelfstandig activiteiten te plannen. Hierbij verliest hij/zij de economische belangen van het bedrijf en het belang van de medewerker niet uit het oog. Vindt u het leuk om kennis en ervaring in te zetten voor de begeleiding en ontwikkeling van een gemotiveerde en betrokken medewerker? Dan bent u het bedrijf dat we zoeken voor deze BuitenkanZ! Een BuitenkanZ voor een succesvolle ontwikkeling van bedrijf én medewerker! Creëer een no-risk situatie voor de werkgever; onder andere geen risico bij ziekte

13 PAUW Bedrijven, Permar, Presikhaaf Korte omschrijving Het project BuitenkanZ is een samenwerking tussen PAUW Bedrijven, Permar en Presikhaaf Bedrijven. De insteek is een werkgeversbenadering waarin het niet alleen gaat om het verwerven van een externe arbeidsplaats voor een Wswgeïndiceerde, maar ook om het werven van een mentor binnen het bedrijf die door BuitenkanZ wordt opgeleid om de desbetref - fende medewerker te gaan begeleiden. De doelstelling is hiermee een duurzame plaatsing te realiseren. De mentor krijgt een vaste maandvergoeding voor zijn tijdsbesteding en gaat verplicht op cursus: de mentortraining. Een BuitenkanZ-consulent coördineert het gehele traject. Succes Door de drie SW-bedrijven zijn begin 2009 gezamenlijk 17 personen met een Wsw-indicatie extern geplaatst; 14 mentoren van 11 bedrijven hebben succesvol een mentortraining gevolgd. Alle personen zijn nu nog werkzaam bij het reguliere bedrijf. Contactgegevens PAUW Bedrijven Breukelen De Corridor ZB Breukelen Contactpersoon: Els Uijting Tel.: Rol van werkgever De werkgevers zijn vooraf uitgebreid geïnformeerd omdat zij een mentor in het bedrijf hebben geworven om een training te volgen en de geplaatste SW-werknemer te begeleiden. De eerste mentor opleiding wordt begin 2011 afgesloten met het uitreiken van een certificaat voor de mentor.

14 Zet werkgevers die ervaring hebben met SW-ers in als ambassadeurs voor collega-werkgevers

15 Presikhaaf Korte omschrijving Presikhaaf Bedrijven heeft voor werkgevers in de regio Midden- Gelderland het PresikGAAF!-keurmerk ontwikkeld. Werkgevers worden met dit unieke keurmerk beloond als zij voldoen aan een aantal criteria. Het belangrijkste is dat zij mensen met een Wswindicatie minimaal twee jaar werk bieden (bijvoorbeeld via detachering, begeleid werken en/of leerwerkstages). Rol van werkgever De objectiviteit in de keurmerktoekenning wordt geborgd doordat een onafhankelijke commissie van prominente werkgevers jaar - lijks de genomineerden beoordeelt en kritisch bekijkt of zij het PresikGAAF!- keurmerk verdienen en daarmee de titel ambas - deur van Presikhaaf Bedrijven mogen voeren. Zij ontvangen hiervoor een beeldje en kunnen het beeldmerk gebruiken in hun huisstijluitingen. De ambassadeurs worden genoemd in onder andere: brochures, publicaties, een film en op de website Tijdens regionale beurzen zijn ambassadeurs aanwezig om hun ervaringen op andere werkgevers over te dragen. Succes Een succesverhaal is de groepsdetachering van vijf SWmedewerkers bij werkgever Mond & Riksen. Deze werkgever is door zijn inzet en motivatie beloond met het PresikGAAF!- keurmerk en biedt inmiddels aan zes medewerkers werk. Door de media-aandacht rondom deze werkgeversbenadering met het keurmerk krijgt Presikhaaf spontane aanvragen van werkgevers die ook graag SW-medewerkers in het bedrijf aan het werk willen hebben. Contactgegevens Presikhaaf Bedrijven Bruningweg BM Arnhem Contactpersoon: Patricia de Vries Tel.:

16 Zet de financiële voordelen voor de werkgever helder op een rijtje door aansprekende rekenvoorbeelden Schep reële verwachtingen; zorg dat duidelijk is wat iemand (wel en niet) kan

17 Weener Groep Korte omschrijving Weener Groep en woningbouwcorporatie Zayaz hebben samen een convenant opgesteld. Zayaz verplicht zich hierin onder andere om binnen vijf jaar 100 SW-medewerkers van Weener Groep bij haar leveranciers gedetacheerd te hebben. In een gezamenlijke presentatie leggen Zayaz en Weener Groep uit, dat de bedoeling is dat leveranciers werkgelegenheid bieden voor medewerkers van Weener Groep, in ruil voor opdrachten van Zayaz. Hoewel niet direct sprake is van een verplichting, speelt deelname wel een rol bij gunning van vervolgopdrachten. Rol van werkgever Werkgevers worden vanaf het eerste moment bij de opzet betrokken. Direct na de gezamenlijke presentatie maken accountmanagers van Weener Groep afspraken met de potentiële werkgevers. In de individuele gesprekken gaan zij na op welke wijze de leverancier gehoor kan geven aan de oproep. Denk daarbij aan direct detacheren bij de leverancier of via die leverancier werkplekken creëren bij onderaannemers. Door middel van jobcarving gaat Weener Groep na op welke wijze passende functies gecreëerd kunnen worden. Succes Sinds de start van de samenwerking in juni 2010 is een zestal mensen gedetacheerd en is voor tien mensen werk gerealiseerd in het Weener Groep bedrijf. Daarnaast hebben ruim 30 leveranciers van Zayaz in een persoonlijk gesprek toegezegd open te staan voor samenwerking met het SW bedrijf. Contactgegevens Weener Groep Van Herpensweide 1 Postbus AH s-hertogenbosch Contactpersoon: Paul van de Laar Tel.:

18 Laat werkgevers kosteloos kennis - maken met een SW-er die werk verzet in hun eigen pand: Geef eens een koffiejuffrouw kado! Zet in op flexibiliteit: match meer op parttime functies en zet in op flexibele werktijden

19 IBN Arbeidsintegratie Korte omschrijving De insteek van deze werkgeversbenadering is het actief betrekken van het directe netwerk van de SW-er of Wajong-ere. De ervaring leert dat iedereen wel iemand in zijn netwerk heeft die mogelijk wat voor hem of haar kan betekenen (een oom die bij de Sligro werkt, de buurvrouw die in het ziekenhuis werkt of een vader met een eigen transportbedrijf). De bedoeling van deze aanpak is dat er een brug wordt geslagen naar potentiële werkgevers. Via deze brug kan de baanconsulent van IBN- Arbeidsintegratie verder in gesprek gaan over de mogelijkheden en de condities waaronder de SW-er of WAJONG-ere aan de slag zou kunnen gaan. Doelstelling is nieuwe, reguliere baanmogelijkheden te creëren voor de SW-ers en WAJONGeren. Rol van werkgever HR-professionals van lokale bedrijven zijn gevraagd op welke wijze zij het best betrokken kunnen worden bij het creëren van mogelijkheden voor een doelgroep met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Direct mailing en koude acquisitie werden als storend ervaren en niet effectief. Een warme benadering van iemand, bijvoorbeeld een eigen werknemer, of van bedrijven die zij goed kennen zagen zij wel als effectief. Succes De eerste netwerkbijeenkomst heeft opgeleverd dat alle kandidaten een werkplek hebben gevonden. Eén van hen wilde graag in een autowasstraat werken. Op de netwerkbijeenkomst kwam dit ter sprake. Via het netwerkcontact van een mede - kandidaat is hij voorgedragen voor een leerwerkplek bij een autowasstraat in Nijmegen. Dit is succesvol verlopen. Bij goed resultaat wordt de leerwerkplek omgezet in een baan met loonkostensubsidie. Contactgegevens IBN Arbeidsintegratie Postbus AR Uden Contactpersoon: Marion Maassen Tel.:

20 Vier je successen; breng ze in de publiciteit en omschrijf goede voorbeelden van plaatsingen bij werkgevers Stel je eigen locaties (SW-bedrijf) beschikbaar voor ondernemers - bijeenkomsten en netwerkoverleggen

21 Atlant Groep Korte omschrijving De actieve werkgeversbenadering van de Atlant Groep heeft geleid tot de oprichting van het Atlant Partnership. Het Atlant Partnership is een social community met gezamenlijke doelen, gegoten in een onafhankelijke stichting onder bestuur van notabelen. De filosofie: het combineren van maatschappelijk én economisch ondernemen, dus met nadrukkelijk oog voor werkgeversbelangen. Samen met een aantal werkgevers uit de regio richtte de Atlant Groep in 2008 deze Stichting Atlant Partnership op. Inmiddels zijn ruim 100 werkgevers lid, waaronder bedrijven als Philips, voetbalclub PSV en VDL Groep. De stichting organiseert voorlichtings-, netwerk- en andere activiteiten die de partners aanzetten tot het creëren en beschikbaar stellen van geschikte stage- en (leer)werkplekken. Rol van werkgever De Atlant Groep heeft samen met enkele werkgevers in de regio de stichting Atlant Partnership opgericht. Deze werkgevers - benadering betrekt op brede schaal werkgevers op een wijze waarop zowel de belangen van de doelgroep maar zeker ook de belangen van de werkgever in ogenschouw worden genomen. Dat maakt dat werkgevers geïnteresseerd zijn en blijven. Succes Een succesverhaal is de plaatsing van een SW-medewerker bij Partner Manders Totaal. Dankzij stages bij diverse partners (Fitland en Adviesbureau Vervoort) ontdekte ze haar mogelijk - heden. Bij de eerste werd ze geconfronteerd met de grenzen die haar beperking met zich meebrengt, bij de tweede ontdekte ze haar kracht en vervolgens leidde een derde stage bij partner Manders Totaal tot een vast contract. Contactgegevens Atlant Groep Montgomeryplein AX Helmond Contactpersoon: Theo van Kroonenburg Tel.:

22

23 Projectleiding BMC Advies en management Tekst Huising Communicatie- & BeleidsAdvisering Ontwerp Dickhoff Design Druk Stimio Consultants, Drukwerk en Design SW & MKB: samen aan het werk is een samenwerkingsproject van Cedris, brancheorganisatie van de sociale werkgelegenheids- en arbeidsintegratie-bedrijven en MKB-Nederland. Het project wordt mogelijk gemaakt door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

24 TIPS voor een doeltreffende WERKGEVERS BENADERING Het ontzorgen van de werk gever en het leveren van maatwerk vormt de kern van een doeltreffende werkgevers - benadering; Verdiep je in de wereld van de MKB-werkgever; Stel je als SW-bedrijf op als collegaondernemer; manifesteer je binnen de bestaande werkgevers netwerken; Ontdek en bespreek de mogelijkheden voor plaatsing op locatie bij de werkgever; Zorg voor een concrete follow-up van een eerste kennis making; laat presentaties en bijeen komsten volgen door een gesprek over de concrete mogelijkheden; Blijf voorlichting en informatie geven; vooroordelen weg nemen is en blijft altijd nodig; Schep reële verwachtingen; zorg dat duidelijk is wat iemand (wel en niet) kan; Ontzorg werkgevers door het uit handen nemen van administratieve rompslomp; Verkoop coaching on the job / begelei ding als het sterke punt van het SW-bedrijf; Zet in op flexibiliteit: match meer op parttime functies en zet in op flexibele werktijden; Creëer een no-risk situatie voor de werk - gever; onder andere geen risico bij ziekte; Zet de financiële voordelen voor de werkgever helder op een rijtje door aansprekende rekenvoorbeelden; Laat werkgevers kosteloos kennis maken met een SW-er die werk verzet in hun eigen pand: Geef eens een koffie juffrouw kado! ; Stel je eigen locaties (SW-bedrijf) beschikbaar voor ondernemers - bijeenkomsten en netwerkoverleggen; Zet werkgevers die ervaring hebben met SW-ers in als ambassadeurs voor collega-werkgevers; Heb aandacht voor de continuïteit van het productie proces als er mensen uitvallen; voel je mede verantwoordelijk; Eén aanspreekpunt (en telefoonnummer) vanuit het SW-bedrijf is comfortabel voor werk gevers; Vier je successen; breng ze in de publi - citeit en omschrijf goede voorbeelden van plaatsingen bij werkgevers. Voordelen op een rijtje: Met een SW-er krijgt u er een gemotiveerde medewerker bij SW & MKB samen aan het werk Win-win! (Financiële) voordelen voor werkgevers bij het inzetten van SW-ers Het SW-bedrijf zoekt voor u de meest geschikte kandidaat U geeft vorm aan maatschappelijk verantwoord ondernemen De mindere verdiencapaciteit van de SW-er wordt financieel gecompenseerd Het werken met bijzondere medewerkers draagt bij aan de sfeer in uw bedrijf Deze brochure, speciaal ontwikkeld voor werk - gevers, vindt u op de usb-stick SW & MKB: samen aan het werk

Nieuwe kansen voor intermediairs

Nieuwe kansen voor intermediairs 1 Bemiddeling van werkzoekenden met een arbeidsbeperking Nieuwe kansen voor intermediairs De komende jaren is het aan werk helpen van werkzoekenden met een arbeidsbeperking een groot thema. In 2026 moet

Nadere informatie

Nieuwsbrief Werken is meedoen

Nieuwsbrief Werken is meedoen Nieuwsbrief Werken is meedoen BEDOELD VOOR DE ONDERNEMERS IN VOORSCHOTEN, LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN WASSENAAR Iedereen doet mee! We ondersteunen werkgevers Zoveel mogelijk mensen aan het werk, want werken

Nadere informatie

Samen werken aan werk. Atlant Groep Werk met meerwaarde

Samen werken aan werk. Atlant Groep Werk met meerwaarde Samen werken aan werk Atlant Groep Werk met meerwaarde Binnen de Atlant Groep is alles afgestemd op het verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt voor langdurig werklozen en mensen met een arbeidsbeperking.

Nadere informatie

DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER

DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER UTRECHT MIDDEN DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER Doel van de Participatiewet De Participatiewet vervangt de bijstandswet, de Wet sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong. Het doel van de

Nadere informatie

De werkschijf van 5. Hoe werkt IBN? 190 mm. 240 mm. IBN Postbus 660 5400 AR Uden T 0413 33 44 55 F 0413 33 44 50. E info@ibn.nl I www.ibn.

De werkschijf van 5. Hoe werkt IBN? 190 mm. 240 mm. IBN Postbus 660 5400 AR Uden T 0413 33 44 55 F 0413 33 44 50. E info@ibn.nl I www.ibn. 240 mm 190 mm De werkschijf van 5 IBN Postbus 660 5400 AR Uden T 0413 33 44 55 F 0413 33 44 50 Hoe werkt IBN? E info@ibn.nl I www.ibn.nl oktober 2012 190 mm 200 mm Hoe werkt IBN? De werkschijf van 5: De

Nadere informatie

De Wet Banenafspraak vraagt werkgevers. Voor u als werkgever is het interessant te BANEN IN HET KADER VAN DE WET BANENAFSPRAAK

De Wet Banenafspraak vraagt werkgevers. Voor u als werkgever is het interessant te BANEN IN HET KADER VAN DE WET BANENAFSPRAAK BANENAFSPRAAK BANEN IN HET KADER VAN DE WET BANENAFSPRAAK De Wet Banenafspraak vraagt werkgevers om de komende jaren een bepaald aantal werknemers met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Dit komt

Nadere informatie

NovaWork. Aan de slag op de arbeidsmarkt in zes stappen Werkgevers en opdrachtgevers. Iedereen doet mee!

NovaWork. Aan de slag op de arbeidsmarkt in zes stappen Werkgevers en opdrachtgevers. Iedereen doet mee! NovaWork Aan de slag op de arbeidsmarkt in zes stappen Werkgevers en opdrachtgevers Iedereen doet mee! NovaWork helpt mensen met een forse afstand tot de arbeidsmarkt op de zoektocht naar zinvol en passend

Nadere informatie

BEDOELD VOOR DE ONDERNEMERS IN VOORSCHOTEN, LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN WASSENAAR

BEDOELD VOOR DE ONDERNEMERS IN VOORSCHOTEN, LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN WASSENAAR Toolbox Werken is meedoen BEDOELD VOOR DE ONDERNEMERS IN VOORSCHOTEN, LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN WASSENAAR Iedereen doet mee! We ondersteunen werkgevers Zoveel mogelijk mensen aan het werk, want werken is

Nadere informatie

Overzicht instrumenten re-integratie

Overzicht instrumenten re-integratie Overzicht instrumenten re-integratie Werken met behoud van uitkering Zowel UWV als gemeenten bieden werkgevers mogelijkheden om een periode kosteloos te bekijken of de werknemer het werk aankan. Dit heet

Nadere informatie

Altijd voorzien van passend personeel. Werkgevers met vragen krijgen antwoorden van het WSP.

Altijd voorzien van passend personeel. Werkgevers met vragen krijgen antwoorden van het WSP. Altijd voorzien van passend personeel Werkgevers met vragen krijgen antwoorden van het WSP. Werving Werving & & Selectie Selectie Traject Traject Als werkgever heeft u al genoeg aan uw hoofd. Uw producten

Nadere informatie

Participatiewet. Hoe kunt u werk bieden aan werkzoekenden met een arbeidsbeperking?

Participatiewet. Hoe kunt u werk bieden aan werkzoekenden met een arbeidsbeperking? Participatiewet Hoe kunt u werk bieden aan werkzoekenden met een arbeidsbeperking? Wat kan het WSP voor u betekenen? Werving & selectie Branche- en Subsidies & regelingen Werkgevers Scan doelgroepen arbeidsjuridischadvies

Nadere informatie

Programma. Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen?

Programma. Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen? Programma Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen? De Participatiewet Op 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht Van werkgevers wordt nu verwacht om werkzoekenden met een arbeidsbeperking

Nadere informatie

Kijk naar de mens, niet naar de rugzak. maar een kracht. Autisme is voor mijn werk geen beperking, Staan voor een baan. Manager Operations Jos Bruens

Kijk naar de mens, niet naar de rugzak. maar een kracht. Autisme is voor mijn werk geen beperking, Staan voor een baan. Manager Operations Jos Bruens Kijk naar de mens, niet naar de rugzak. Manager Operations Jos Bruens van PromTeg Industries, Duiven. Staan voor een baan Autisme is voor mijn werk geen beperking, maar een kracht. Panelenbouwer Niels

Nadere informatie

Werkzoekenden in Westfriesland. Ik ben WerkSaam in Westfriesland. www.werksaamwf.nl

Werkzoekenden in Westfriesland. Ik ben WerkSaam in Westfriesland. www.werksaamwf.nl Werkzoekenden in Westfriesland Ik ben WerkSaam in Westfriesland WerkSaam Westfriesland Wij zijn WerkSaam in Westfriesland WerkSaam Westfriesland is dé arbeidsbemiddelaar van Westfriesland. Wij begeleiden

Nadere informatie

Uitzenden Detacheren Werving+Selectie Payrolling

Uitzenden Detacheren Werving+Selectie Payrolling Uitzenden Detacheren Werving+Selectie Payrolling De economie is voortdurend in beweging. Voor de groei en continuïteit van uw bedrijf is het noodzakelijk snel en flexibel in te spelen op veranderende omstandigheden.

Nadere informatie

Wajong en Participatiewet

Wajong en Participatiewet Inovat 5 maart 2015 Wajong en Participatiewet Harm Rademaekers Centraal Expertise Centrum UWV Inovat 5 maart 2015 2 Waarom Participatiewet? Meer kansen creëren om mensen aan werk te helpen Minder regelingen

Nadere informatie

Sociale werkbedrijven de toekomst

Sociale werkbedrijven de toekomst & Sociale werkbedrijven de toekomst Sociale werkbedrijven 2.0 De Participatiewet vraagt om een nieuwe manier van werken. Er zijn nieuwe doelen vastgelegd en overal ontstaan nieuwe samenwerkingsverbanden.

Nadere informatie

2014 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING

2014 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING 2014 In cijfers AANVULLING JAAROVERZICHT 2014 (ON)BEPERKT HOUDBAAR Ondanks de onzekerheden is Ergon koersvast en presteert immens. Een topjaar was 2014, zowel sociaal als financieel; 2336 sw-medewerkers

Nadere informatie

Workshop Risse Groep & Werk.Kom Kansen pakken t.a.v. de Participatiewet!

Workshop Risse Groep & Werk.Kom Kansen pakken t.a.v. de Participatiewet! Workshop Risse Groep & Werk.Kom Kansen pakken t.a.v. de Participatiewet! Programma 16.15 uur Welkom (Erik Rosier, projectleider Konnekt os) Hoofdlijnen Participatiewet (Jan Karel Jobse) Aan de slag & korte

Nadere informatie

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER.

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. Mats Werkt! DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. WWW.MATSWERKT.NL Mats werkt: Dé cursus voor het begeleiden van mensen met een arbeidsbeperking op de werkvloer.

Nadere informatie

Werkgevers Event 20 november 2014. Participatiewet. De gevolgen hiervan voor werkgevers

Werkgevers Event 20 november 2014. Participatiewet. De gevolgen hiervan voor werkgevers Werkgevers Event 20 november 2014 Participatiewet De gevolgen hiervan voor werkgevers Startdatum: 1 januari 2015 De situatie nu èn per 1 januari 2015 Huidige situatie: Wajong, WSW, WWB verschillende rechten,

Nadere informatie

Snel aan de slag met talent!

Snel aan de slag met talent! Bent u op zoek naar een geschikte medewerker? Naar iemand die graag aan het werk wil? Snel aan de slag met talent! Laat Roads kosteloos de juiste match voor u vinden! Individuele Plaatsing en Steun (IPS):

Nadere informatie

project geïnitieerd door Arbeidsgehandicapten in de UMC s

project geïnitieerd door Arbeidsgehandicapten in de UMC s project geïnitieerd door Arbeidsgehandicapten in de UMC s LOOR UMC Vrijdag 7 maart 2014 Kim Verschueren Abvakabo FNV projectleider Vooraf Wat zijn jullie ervaringen tot nu toe? Doel project Uiteindelijke

Nadere informatie

Stappenplan duurzame plaatsing

Stappenplan duurzame plaatsing Stappenplan duurzame plaatsing 1. Inventarisatie van mogelijkheden en werkplekken 2. Werving 3. Selectie 4. Contractering 5. Werkplekaanpassing 6. Begeleiding 7. Beoordeling, ontwikkeling, doorstroom 25

Nadere informatie

Werving en contractering van kandidaten. Administratie, subsidies en voorzieningen

Werving en contractering van kandidaten. Administratie, subsidies en voorzieningen Introductie Business case en visie op inclusief ondernemen Communicatie en interne organisatie Analyse van processen, rollen en taken voor plaatsing Werving en contractering van kandidaten Administratie,

Nadere informatie

Bedrijfspresentatie. Euroforce B.V.

Bedrijfspresentatie. Euroforce B.V. Bedrijfspresentatie Algemeen is opgericht in 2001 en is begonnen als uitzendorganisatie, inmiddels heeft Euroforce zich ontwikkeld tot een breder dienstverlenende organisatie en hebben we veel ervaring

Nadere informatie

Roadshow CUMELA Nederland

Roadshow CUMELA Nederland Roadshow CUMELA Nederland Welkom Marie Jose Lamers Jacqueline Tuinenga Nu we er toch zijn. Stand van zaken cao LEO cao LEO geëindigd? Participatiewet wat betekent dit voor werkgevers De klassieke verzorgingsstaat

Nadere informatie

EXPERTS MET KARAKTER

EXPERTS MET KARAKTER EXPERTS MET KARAKTER KANSEN BENUTTEN? EERST ZIEN, DAN SCHAKELEN Tempo-Team is specialist in flexibele arbeid. Door onze koppeling van commercieel denken en een sterke betrokkenheid, zijn we al 35 jaar

Nadere informatie

Ik praat wat langzamer, Sociaal ondernemen loont! maar hij werkt des te harder.

Ik praat wat langzamer, Sociaal ondernemen loont! maar hij werkt des te harder. Ik praat wat langzamer, Sociaal ondernemen loont! maar hij werkt des te harder. Steeds meer ondernemers helpen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan. Dat doen ze om verschillende redenen,

Nadere informatie

Methodiekbeschrijving Januari 2008. Laat Zien Wat Je Kunt

Methodiekbeschrijving Januari 2008. Laat Zien Wat Je Kunt Methodiekbeschrijving Januari 2008 Laat Zien Wat Je Kunt Deel 1: Methodiekbeschrijving Het is bij de juiste methodiekvaststelling bepalend uit welke personen de doelgroep bestaat. De methodiek is vooral

Nadere informatie

Ongekende mogelijkheden

Ongekende mogelijkheden Ongekende mogelijkheden overzicht van de mogelijkheden bij het in dienst nemen van 45-plussers Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties naar aanleiding van deze brochure, neemt u dan contact op met het

Nadere informatie

Dienstverlening voor het verbinden van mens en organisatie

Dienstverlening voor het verbinden van mens en organisatie Dienstverlening voor het verbinden van mens en organisatie Dienstenbedrijf. Verbindt! Het Dienstenbedrijf biedt u als werkgever vijf winstpunten en daarmee een goede deal. Het Dienstenbedrijf verbindt

Nadere informatie

Ik geef altijd 100% dat geeft mijn hele zaak energie

Ik geef altijd 100% dat geeft mijn hele zaak energie Ik geef altijd 100% dat geeft mijn hele zaak energie De kracht van sociaal ondernemen Veel werkgevers werken al jaren met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zij ervaren dagelijks de maatschappelijke

Nadere informatie

Plan van Aanpak Format. Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf

Plan van Aanpak Format. Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf Plan van Aanpak Format Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf Inhoudsopgave 1 Naar een inclusieve arbeidsorganisatie met functiecreatie. 1 2 Plan van aanpak pilot functiecreatie... 2 3 Projectstructuur

Nadere informatie

Factsheet. Participatiewet. Informatie voor de werkgever, juli 2014

Factsheet. Participatiewet. Informatie voor de werkgever, juli 2014 Factsheet Participatiewet Informatie voor de werkgever, juli 2014 In deze factsheet voor de UMC s over de Participatiewet wordt op een rij gezet waar deze wetgeving over gaat, over wie het gaat en wat

Nadere informatie

Communicatie kader. Bijlage bij communicatiestrategie juni 2015

Communicatie kader. Bijlage bij communicatiestrategie juni 2015 Communicatie kader Bijlage bij communicatiestrategie juni 2015 Aanleiding Werkgevers, werknemers en gemeenten spraken af uiterlijk in 2026 125.000 extra banen te realiseren en dat er voor de realisatie

Nadere informatie

Realiseren Afspraak(banen)

Realiseren Afspraak(banen) Realiseren Afspraak(banen) Sociaal akkoord: extra banen voor mensen met een beperking Tot 2027 extra banen voor 125.000 mensen met een arbeidsbeperking. Regionaal Werkbedrijf Werk in Zicht Afspraken in

Nadere informatie

Wat houdt de Participatiewet in?

Wat houdt de Participatiewet in? Participatiewet Wat houdt de Participatiewet in? Op 1 juli 2014 aangenomen door de Eerste Kamer; Op 1 januari 2015 gaat de Participatiewet van kracht, één regeling Doel: zoveel mogelijk mensen met een

Nadere informatie

Percuris Re-integratie & Jobcoaching. Gewoon doen werkt!

Percuris Re-integratie & Jobcoaching. Gewoon doen werkt! Percuris Re-integratie & Jobcoaching Gewoon doen werkt! Wij handelen daadkrachtig en resultaatgericht Percuris is een deskundige partner voor re-integratie, jobcoaching en outplacement. Organisaties, bedrijven

Nadere informatie

Werving en contractering van kandidaten. Administratie, subsidies en voorzieningen

Werving en contractering van kandidaten. Administratie, subsidies en voorzieningen Introductie Business case en visie op inclusief ondernemen Communicatie en interne organisatie Analyse van processen, rollen en taken voor plaatsing Werving en contractering van kandidaten Administratie,

Nadere informatie

Overheidsbemoeienis versus maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wat betekent deze wet voor u als werkgever?

Overheidsbemoeienis versus maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wat betekent deze wet voor u als werkgever? De Participatiewet Overheidsbemoeienis versus maatschappelijk verantwoord ondernemen Wat betekent deze wet voor u als werkgever? De Participatiewet het juridische plaatje Met ingang van 1 januari 2015

Nadere informatie

Ik geef altijd 100% dat geeft mijn hele zaak energie

Ik geef altijd 100% dat geeft mijn hele zaak energie Ik geef altijd 100% dat geeft mijn hele zaak energie De kracht van sociaal ondernemen Veel werkgevers werken al jaren met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zij ervaren dagelijks de maatschappelijke

Nadere informatie

Werken, leren en activiteiten

Werken, leren en activiteiten Werken, leren en activiteiten Het beste uit het leven halen Meedoen in de samenleving. Voor sommige mensen is dat niet vanzelfsprekend. Ze hebben door psychische of psychosociale problematiek bijvoorbeeld

Nadere informatie

Geschiedenis Participatiewet

Geschiedenis Participatiewet De Participatiewet Welkom 1 Opening 2 Inhoud van de Participatiewet 3 De Participatiewet, lucht, last of lust voor ondernemers 4 Praktijkervaringen 5 Paneldiscussie met de zaal over belemmeringen, kansen

Nadere informatie

Menukaart Werk.Kom. Maak kennis met onze mogelijkheden. www.werkpuntkom.nl. U de vraag? Wij de mensen!

Menukaart Werk.Kom. Maak kennis met onze mogelijkheden. www.werkpuntkom.nl. U de vraag? Wij de mensen! Menukaart Werk.Kom Maak kennis met onze mogelijkheden www.werkpuntkom.nl U de vraag? Wij de mensen! Over Werk.Kom Bent u op zoek naar personeel? Dan bent u bij Werk.Kom aan het juiste adres! Werk.Kom is

Nadere informatie

Stand van zaken implementatie Participatiewet

Stand van zaken implementatie Participatiewet Stand van zaken implementatie Participatiewet Cedris volgt de implementatie van de Participatiewet, via een monitor die regelmatig wordt uitgezet bij de 90 aangesloten sociale werkbedrijven. Wat is de

Nadere informatie

Participatiewet en Quotumheffing White Paper

Participatiewet en Quotumheffing White Paper Participatiewet en Quotumheffing White Paper 6 oktober 2015 Participatiewet Wat is de Participatiewet? Heeft uw onderneming meer dan 25 werknemers, dan moet u aan de slag met de Participatiewet. Deze wet

Nadere informatie

Werkgevers en de Participatiewet

Werkgevers en de Participatiewet s en de Participatiewet Thema van de presentatie: hoe ervaren werkgevers het werken met (de doelgroep van) de Participatiewet? Miniconferentie Berenschot- CentERdata, 11 december 2015 Door Paul Schenderling

Nadere informatie

Netwerk van bedrijven, gemeenten en sw-bedrijven. Quotumwet. Wie telt (niet) mee?

Netwerk van bedrijven, gemeenten en sw-bedrijven. Quotumwet. Wie telt (niet) mee? Vragen van bedrijven Wat is Locus? Wat doet Locus? Waarom inclusief worden? Netwerk van bedrijven, gemeenten en sw-bedrijven Quotumwet Wie telt (niet) mee? Salaris Stimulerende instrumenten Wat voor werkzaamheden?

Nadere informatie

Werken en leren bij The Colour Kitchen

Werken en leren bij The Colour Kitchen Werken en leren bij The Colour Kitchen The Colour Kitchen The Colour Kitchen is een professioneel en commercieel horeca concept met een groot maatschappelijk hart. Wij willen samen met onze gasten én onze

Nadere informatie

Unieke Achterhoekers aan het werk? Doet u ook mee? Hans Bakker & Evert Jan Hamer Namens Werkbedrijf Achterhoek 10 december 2015

Unieke Achterhoekers aan het werk? Doet u ook mee? Hans Bakker & Evert Jan Hamer Namens Werkbedrijf Achterhoek 10 december 2015 Unieke Achterhoekers aan het werk? Doet u ook mee? Hans Bakker & Evert Jan Hamer Namens Werkbedrijf Achterhoek 10 december 2015 Uw mening? Zijn alle werkzaamheden geschikt voor de doelgroep? NEEN! Zijn

Nadere informatie

Nieuwsbrief September 2014

Nieuwsbrief September 2014 Nieuwsbrief September 2014 Netwerkgroep45plus: ontstaan en doel De Netwerkgroep45plus Nijmegen is een zelfregiegroep van gemotiveerde 45-plussers, met zeer ruime en uiteenlopende werkervaringen. Naast

Nadere informatie

Presentatie WSP & Banenafspraak

Presentatie WSP & Banenafspraak Presentatie WSP & Banenafspraak Informatiebijeenkomst OFS Presentatie WerkgeversServicepunt NHN Wie zijn wij? Een samenwerkingsverband bestaande uit: UWV De gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder,

Nadere informatie

Visie en eindtermen voor jobcoachopleidingen

Visie en eindtermen voor jobcoachopleidingen Visie en eindtermen voor jobcoachopleidingen Versie 1.0 12 april 2012 Inhoudsopgave blz. Voorwoord 2 Algemeen -Visie 3 -Methodiek 4 Intake/assessment 5 Jobfinding 6 Coaching on the job 7 Definitielijst

Nadere informatie

Bouwstenen voor effectieve reintegratie

Bouwstenen voor effectieve reintegratie Bouwstenen voor effectieve reintegratie voor mensen met een beperking Luuk Mallee - Regioplan Michiel Sebel Werkse! Delft Robert Nijmands Werkse! Delft Het onderzoek Effectiviteit re-integratie arbeidsbeperkten.

Nadere informatie

Henrike Huyskamp H. Huyskamp s Fijnhouthandel Zwolle Zwolle. Samen denken in mogelijkheden Daarwerkenweaan.nl. Voor iedereen een baan

Henrike Huyskamp H. Huyskamp s Fijnhouthandel Zwolle Zwolle. Samen denken in mogelijkheden Daarwerkenweaan.nl. Voor iedereen een baan Henrike Huyskamp H. Huyskamp s Fijnhouthandel Zwolle Zwolle Samen denken in mogelijkheden Daarwerkenweaan.nl Voor iedereen een baan Voor iedereen een baan, daar werken we aan Werkbedrijf Regio Zwolle hielp

Nadere informatie

Onze proclaimer leest u op: http://www.montfoort.nl/ http://www.ijsselstein.nl/ Hallo dan,

Onze proclaimer leest u op: http://www.montfoort.nl/ http://www.ijsselstein.nl/ Hallo dan, Van: Verzonden: Aan: CC: Onderwerp: Bijlagen: Ronald Rumpff Tuesday, June 16, 2015 10:39 AM Info Gem. IJsselstein Hanan Koullali - Khairouni ingekomen stuk cluster samenleving WGSP-FOLDER.pdf; Brf ondernemers

Nadere informatie

Altijd voorzien van passend personeel. Werkgevers met vragen krijgen antwoorden van het WSP

Altijd voorzien van passend personeel. Werkgevers met vragen krijgen antwoorden van het WSP Altijd voorzien van passend personeel Werkgevers met vragen krijgen antwoorden van het WSP Werving Werving & & Selectie Selectie Traject Traject Als werkgever heeft u al genoeg aan uw hoofd. Uw producten

Nadere informatie

De Participatiewet en ondernemers

De Participatiewet en ondernemers De Participatiewet en ondernemers De weg naar werk! Beste ondernemer, Gemeente Staphorst en Meppel, Intergemeentelijke Sociale Dienst (IGSD) Steenwijkerland en Westerveld, NoordWestGroep, Reestmond en

Nadere informatie

MEEDOEN WERKT! PRESENTATIE participatiewet. in opdracht van Min. SZW

MEEDOEN WERKT! PRESENTATIE participatiewet. in opdracht van Min. SZW MEEDOEN WERKT! PRESENTATIE participatiewet in opdracht van Min. SZW van centraal naar decentraal er zijn 3 grote decentralisaties gaande [ het zijn 3 landelijke regelingen die nu via de gemeenten geregeld

Nadere informatie

samen werken aan werk

samen werken aan werk samen werken aan werk Wat is baanbrekend? Baanbrekend Nieuwe Waterweg Noord (NWN) is een bijzondere samenwerking tussen Randstad Nederland en de gemeenten Maassluis, Schiedam en Vlaardingen. Ons doel

Nadere informatie

Afspraakbanen. Hoe komen we onze Afspraak(banen) na?

Afspraakbanen. Hoe komen we onze Afspraak(banen) na? Afspraakbanen Hoe komen we onze Afspraak(banen) na? Hoe komen we onze Afspraak(banen) na? Werkgevers, vakbonden en de overheid hebben in het Sociaal Akkoord afgesproken dat er 125.000 afspraakbanen komen.

Nadere informatie

Het ambassadeursnetwerk werkgevers in actie voor mensen met een arbeidsbeperking

Het ambassadeursnetwerk werkgevers in actie voor mensen met een arbeidsbeperking Het ambassadeursnetwerk werkgevers in actie voor mensen met een arbeidsbeperking Doel van deze bijeenkomst Participatiewet en banenafspraak Ambassadeursnetwerk Delen van ervaringen en adviezen Netwerken

Nadere informatie

GEMEENTE OLDEBROEK. Informatie van het college aan de raad. Portefeuillehouder: E.G. Vos-van de Weg Kenmerk: /

GEMEENTE OLDEBROEK. Informatie van het college aan de raad. Portefeuillehouder: E.G. Vos-van de Weg Kenmerk: / GEMEENTE OLDEBROEK Onderwerp: Werkbedrijf Regio Zwolle. Informatie van het college aan de raad Portefeuillehouder: E.G. Vos-van de Weg Kenmerk: 208713 / 208944 Samenvatting Aanleiding om te informeren

Nadere informatie

STUUR HOUDEN. Voldoende snelheid in het schip houden, zodat het naar het roer luistert. STUUR HOUDEN 1

STUUR HOUDEN. Voldoende snelheid in het schip houden, zodat het naar het roer luistert. STUUR HOUDEN 1 STUUR HOUDEN Voldoende snelheid in het schip houden, zodat het naar het roer luistert. STUUR HOUDEN 1 Financiën Brede doelgroep Creatieve oplossingen Expertisecentrum 2 STUUR HOUDEN STUUR HOUDEN Voldoende

Nadere informatie

Overheid & quotum Beknopte toelichting op resultaten ervaringsonderzoek onder werkgevers

Overheid & quotum Beknopte toelichting op resultaten ervaringsonderzoek onder werkgevers Overheid & quotum Beknopte toelichting op resultaten ervaringsonderzoek onder werkgevers 1 november 2017 Overzicht belangrijkste conclusies en aandachtspunten Samenvattend antwoord op hoofdvraag 1: ervaren

Nadere informatie

CONCEPT SROI-BELEID PROVINCIE UTRECHT

CONCEPT SROI-BELEID PROVINCIE UTRECHT CONCEPT SROI-BELEID PROVINCIE UTRECHT AANLEIDING Provincie wil als werkgever én als opdrachtgever invulling geven aan maatschappelijke verantwoordelijkheid op het gebied van arbeidsmarktparticipatie Begin

Nadere informatie

Wie kent werken in Boxtel? Waarvan kent u werken in Boxtel?

Wie kent werken in Boxtel? Waarvan kent u werken in Boxtel? Voor zover mensen mij nog niet kennen ik ben Els van Esch, manager van het Personeelsdiensten Centrum Boxtel Werken in Boxtel is een initiatief van het PDC. Wie kent werken in Boxtel? Waarvan kent u werken

Nadere informatie

Ik ben. Eerlijk. Geduldig. Creatief. Gestructureerd. Communicatief. Geïnteresseerd. Geeft aandacht WWW.IKBENHARRIE.NL

Ik ben. Eerlijk. Geduldig. Creatief. Gestructureerd. Communicatief. Geïnteresseerd. Geeft aandacht WWW.IKBENHARRIE.NL Ik ben Geïnteresseerd Creatief WWW.IKBENHARRIE.NL Communicatief Geeft aandacht Eerlijk Gestructureerd Geduldig Harrie is ontwikkeld door CNV Jongeren en Vilans, met dank aan de support van UWV en Instituut

Nadere informatie

Uitzenden Detacheren Werving+Selectie Payrolling

Uitzenden Detacheren Werving+Selectie Payrolling Onze specialistische vakkennis en toewijding voor zowel klant als kandidaat zijn evident. Wij zijn een uitzendbureau, dat in de loop der jaren is uitgegroeid tot een degelijke en betrouwbare HR dienstverlener

Nadere informatie

Jaarplan 2014 Werkgeversservicepunt 033

Jaarplan 2014 Werkgeversservicepunt 033 Jaarplan 2014 Werkgeversservicepunt 033 Inhoud 1. Rol van het WSP in 2014 2. Targets 2014 3. Accountmanagement en instrumentarium 4. Regionale samenwerking 5. Organisatie 6. Bezetting en financiën Versie:

Nadere informatie

U kunt uw sollicitatie en CV tot uiterlijk tot 3juni a.s. mailen aan Bestuur@procollege.nl

U kunt uw sollicitatie en CV tot uiterlijk tot 3juni a.s. mailen aan Bestuur@procollege.nl 1 Voor het Kernteam Werk (KTW) van de Stichting Pro College regio Nijmegen zijn we per 1-9- 2015 op zoek naar trajectcoaches/recruiters. In totaal gaat het om 2,8 fte waarvan 0,7 fte ter vervanging van

Nadere informatie

Handreiking aan werkgevers. Tegemoetkomingen van de overheid rond de banenafspraak

Handreiking aan werkgevers. Tegemoetkomingen van de overheid rond de banenafspraak Handreiking aan werkgevers Tegemoetkomingen van de overheid rond de banenafspraak Bedrijven die meedoen aan het uitvoeren van de banenafspraak kunnen in allerlei vormen daarbij ondersteuning van de overheid

Nadere informatie

ACTIEVE INFORMATIEPLICHT COLLEGE RAAD

ACTIEVE INFORMATIEPLICHT COLLEGE RAAD ACTIEVE INFORMATIEPLICHT COLLEGE RAAD Behandelgegevens Datum : 19 mei 2015 Openbaar? ja Informatie Onderwerp : Werkbedrijf Regio Zwolle Kern van de zaak : De oprichting van het Werkbedrijf Regio Zwolle.

Nadere informatie

Uitzenden Detacheren Werving+Selectie Payrolling

Uitzenden Detacheren Werving+Selectie Payrolling Onze specialistische vakkennis en toewijding voor zowel klant als kandidaat zijn evident. Wij zijn een uitzendbureau, dat in de loop der jaren is uitgegroeid tot een degelijke en betrouwbare HR dienstverlener

Nadere informatie

Verbinden, stimuleren & ontwikkelen

Verbinden, stimuleren & ontwikkelen Verbinden, stimuleren & ontwikkelen GehandicaptenzorgInclusief Functiecreatie Het creëren van duurzamebanenvoor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt Marion van Swaay Arjan van der Borst SBCM Wat

Nadere informatie

Presentatie Participatiewet en dergelijke. Egbert Lichtenberg Algemeen directeur!go voor mensenwerk

Presentatie Participatiewet en dergelijke. Egbert Lichtenberg Algemeen directeur!go voor mensenwerk Presentatie Participatiewet en dergelijke Egbert Lichtenberg Algemeen directeur!go voor mensenwerk Agenda 1. WerkgeversServicepunt 2. Participatiewet 3. Sociaal akkoord en baanafspraken 4. Praktijkvoorbeelden

Nadere informatie

Meer kansen, meer banen. SW-bedrijven als banenmakelaar

Meer kansen, meer banen. SW-bedrijven als banenmakelaar Meer kansen, meer banen Inleiding Mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben terecht de volle aandacht van de politiek. Vrijwel alle verkiezingsprogramma s besteden er aandacht aan. Het gaat

Nadere informatie

Bram wil werken! Wat betekenen de veranderingen in wet- en regelgeving voor hem? Februari 2015 helpdesk@raadenrespons.nl

Bram wil werken! Wat betekenen de veranderingen in wet- en regelgeving voor hem? Februari 2015 helpdesk@raadenrespons.nl Bram wil werken! Wat betekenen de veranderingen in wet- en regelgeving voor hem? Februari 2015 helpdesk@raadenrespons.nl Bram is niet alleen. Hoe komen deze jongeren op een duurzame werkplek? Uitstroommogelijkheden:

Nadere informatie

Passend werk voor iedereen Maak kennis met HelioMaatwerk en doe er uw voordeel mee!

Passend werk voor iedereen Maak kennis met HelioMaatwerk en doe er uw voordeel mee! Leer/werktrajecten voor jongeren uit het speciaal en praktijkonderwijs Passend werk voor iedereen Maak kennis met HelioMaatwerk en doe er uw voordeel mee! Werk is belangrijk voor een mens. Het is een goede

Nadere informatie

Participatiewet. Werk training - coaching

Participatiewet. Werk training - coaching Werk training - coaching Met WERK meer MANS Wie zijn wij: 15 jaar ervaring Zuid- / midden Nederland Breed & groot netwerk Consulenten Arbeidsdeskundigen Loopbaanadviseurs (Job)coaches Werkmans stelt zich

Nadere informatie

Op naar 125.000 banen voor arbeidsgehandicapten

Op naar 125.000 banen voor arbeidsgehandicapten Op naar 125.000 banen voor arbeidsgehandicapten Wie ben je & met welke gedachte(n) ben je hier gekomen? Werken met een arbeidsbeperking Werkzoekenden met een arbeidsbeperking hebben een achterstandspositie

Nadere informatie

arbeidsmarkt Uw partner op de Marianne Vogelenzang accountadviseur Erwin Boer accountadviseur Margriet Broere accountadviseur

arbeidsmarkt Uw partner op de Marianne Vogelenzang accountadviseur Erwin Boer accountadviseur Margriet Broere accountadviseur Marianne Vogelenzang accountadviseur Erwin Boer accountadviseur e.boer@drechtsteden.nl 06 13 23 57 84 Spuiboulevard 298 3311 GR Dordrecht 078 770 87 70 info@baanbrekenddrechtsteden.nl www.baanbrekenddrechtsteden.nl

Nadere informatie

WERKPLAATSNIEUWS. voor ondernemers en belangenorganisaties, nr. 3 mei 2014

WERKPLAATSNIEUWS. voor ondernemers en belangenorganisaties, nr. 3 mei 2014 WERKPLAATSNIEUWS voor ondernemers en belangenorganisaties, nr. 3 mei 2014 t Is bijna zomer, de hoogste tijd voor de tweede nieuwsbrief van 2014 over de Wijkse Werkplaats. Er zijn wat ontwikkelingen gaande,

Nadere informatie

Voor mensen met een arbeidshandicap.

Voor mensen met een arbeidshandicap. Voor mensen met een arbeidshandicap. Inhoudsopgave 1. Ambitie 2. Ontstaan van Ambitie. 3. Begeleid Werken 4. Jobcoaches en werkbegeleiders 5. Ervaringen 6. Met Ambitie aan het werk 7. Aanmelden Ambitie

Nadere informatie

Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in uw bedrijf

Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in uw bedrijf Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in uw bedrijf Wat levert het u op? Hoe kunnen wij u helpen? Wat zijn de mogelijkheden? Dagbesteding Leren & Werken Betaalde baan Wat biedt Philadelphia u? Goed

Nadere informatie

Post HBO opleiding Jobcoach/Trajectbegeleider

Post HBO opleiding Jobcoach/Trajectbegeleider Post HBO opleiding Jobcoach/Trajectbegeleider Combo Emonomy Combo Emonomy heeft een lange historie en traditie in methodiekontwikkeling, onderzoek, opleiding, coaching en advies op het gebied van arbeidsontwikkeling,

Nadere informatie

EEN PARTNER DIE WERKT

EEN PARTNER DIE WERKT EEN PARTNER DIE WERKT Goed personeel bepaalt het succes van uw organisatie. Goed personeelsbeleid is daarbij essentieel. U zoekt dan ook een ervaren en betrouwbare HR partner. Een partner die u kan adviseren

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Werkgelegenheidsplan. Werkervaring opdoen bij Philips? Maak gebruik van het Philips Werkgelegenheidsplan

Werkgelegenheidsplan. Werkervaring opdoen bij Philips? Maak gebruik van het Philips Werkgelegenheidsplan Werkgelegenheidsplan Werkervaring opdoen bij Philips? Maak gebruik van het Philips Werkgelegenheidsplan Vergroot je kansen op een betaalde baan Ingrid Hurkens (48), verkoopmedewerker MyShop: Ik hoor gewoon

Nadere informatie

Leonard Steetsel Directeur IBN Arbeidsintegratie. email: lsteetsel@ibn.nl website: www.ibn.nl telefoon: 0413-282215

Leonard Steetsel Directeur IBN Arbeidsintegratie. email: lsteetsel@ibn.nl website: www.ibn.nl telefoon: 0413-282215 Leonard Steetsel Directeur IBN Arbeidsintegratie email: lsteetsel@ibn.nl website: www.ibn.nl telefoon: 0413-282215 IBN uitvoeringsregie, begeleiding en ontwikkeling van mensen Even wat getallen Landelijk

Nadere informatie

Loonwaarde meting hoe werkt dat (in de regio)?

Loonwaarde meting hoe werkt dat (in de regio)? Loonwaarde meting hoe werkt dat (in de regio)? Desiree Curfs Directeur Patijnenburg Evert-Jan Slootweg Programmaraad (Divosa) Opbouw Even voorstellen Achtergrond Loonwaardemeting Regio Ervaringen Hoe werkt

Nadere informatie

Sessie 16: Hoe werkt beschut werk onder de Participatiewet

Sessie 16: Hoe werkt beschut werk onder de Participatiewet Sessie 16: Hoe werkt beschut werk onder de Participatiewet WAT WIL JE WETEN OVER Introductie: beschut moet of toch niet? 2 discussies: Financieel (kosten beschut) Hoogte vd kosten Dienstverband: vast vs

Nadere informatie

VIP & Educatie ten behoeve van maatschappelijke participatie en re-integratie

VIP & Educatie ten behoeve van maatschappelijke participatie en re-integratie VIP & Educatie ten behoeve van maatschappelijke participatie en re-integratie Inleiding Per 1 januari 2015 hebben zowel de gemeente Enschede als het Leger des Heils zich aangesloten bij het landelijk programma

Nadere informatie

2016 in cijfers FINANCIËLE BIJLAGE BIJ JAAROVERZICHT EEN TOEKOMST DIE AL BEGONNEN IS. bestuur EINDHOVEN HEEZE-LEENDE VALKENSWAARD VELDHOVEN WAALRE

2016 in cijfers FINANCIËLE BIJLAGE BIJ JAAROVERZICHT EEN TOEKOMST DIE AL BEGONNEN IS. bestuur EINDHOVEN HEEZE-LEENDE VALKENSWAARD VELDHOVEN WAALRE FINANCIËLE BIJLAGE BIJ JAAROVERZICHT EEN TOEKOMST DIE AL BEGONNEN IS 2016 in cijfers Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant Gemeenschappelijke Regeling Werkgelegenheid Regio Eindhoven bestuur EINDHOVEN

Nadere informatie

Netwerktips lid bereid te geven een tip Bereid je voor Onderhoud je contacten Schrijf Mis geen kansen positief niet al te moeilijk

Netwerktips lid bereid te geven een tip Bereid je voor Onderhoud je contacten Schrijf Mis geen kansen positief niet al te moeilijk Netwerktips Hieronder een aantal tips op een rijtje: niet uitputtend, maar gewoon een selectie van mogelijkheden om in contact te komen met potentiele nieuwe klanten. 1. Word lid van een club, een mailinglist,

Nadere informatie

Re-integratie-instrumenten en voorzieningen voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten

Re-integratie-instrumenten en voorzieningen voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten Re-integratie-instrumenten en voorzieningen voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten Bij de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) staat 'werken naar vermogen' centraal. De nadruk ligt op wat mensen

Nadere informatie

MEMO. Datum : 21 oktober 2014. Aan : Bestuurlijk Kwartet

MEMO. Datum : 21 oktober 2014. Aan : Bestuurlijk Kwartet Datum : 21 oktober 2014 Aan : Bestuurlijk Kwartet Van : Regionale Projectgroep Diagnose & Instrumenten, via Expertgroep Participatiewet aangeboden Contactpersoon beleid/regiosecretaris: Gerard Fidder tel.

Nadere informatie

Werken en leren bij the Colour Kitchen

Werken en leren bij the Colour Kitchen Werken en leren bij the Colour Kitchen THE COLOUR KITCHEN The Colour Kitchen is een professioneel en commercieel horecaconcept met een groot maatschappelijk hart. Wij willen samen met onze gasten én onze

Nadere informatie