DIT DOSSIER WORDT GEPUBLICEERD DOOR MEDIAPLANET EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN TRENDS ENERGY MANAGEMENT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DIT DOSSIER WORDT GEPUBLICEERD DOOR MEDIAPLANET EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN TRENDS ENERGY MANAGEMENT"

Transcriptie

1 DIT DOSSIER WORDT GEPUBLICEERD DOOR MEDIAPLANET EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN TRENDS Moderne domotica Groenestroomcertificaten Mobiel en voor Nieuwe regelgeving iedereen beschikbaar voor PV-installaties ISO Norm om prestaties te verbeteren ENERGY MANAGEMENT 3 TIPS MET HET OOG OP EEN DUURZAME TOEKOMST OP EUROPESE KOERS Tegen 2050 moet het Belgische energiesysteem volledig overgeschakeld zijn op hernieuwbare energie COVERFOTO S: PRIVÉ Deze winter te veel betaald voor uw energie?

2 2 MAART 2013 UITDAGING De historische vriestemperaturen van deze winter hebben iedereen geconfronteerd met de noodzaak om steeds duurzamer met energie om te gaan. Energie wordt nooit meer goedkoop, en energiezuinigheid wordt dus een steeds belangrijkere factor waarmee een bedrijf zich concurrentieel kan onderscheiden, zegt Wim Vancauwenberghe, directeur BEMAS en EMAB. IN DE KIJKER Jacqueline Van Reeth Experte lighting control Nog veel opportuniteiten om energieverbruik te reduceren PAGINA 4 Onze ogen merken pas een verschil als we het licht met meer dan 22,5% dimmen. We kunnen dus veel energie besparen zonder dat we het zelf merken Meer en meer bedrijven bekommeren zich over energieverbruik in het kader van inspanningen rond duurzaamheid (people, planet, profit), maar ook de overheid blijft een belangrijke rol spelen. België heeft zich er net als de andere Europese lidstaten toe verbonden om de uitstoot van CO 2 tegen 2020 te verminderen met 20% ten opzichte van de uitstoot van Het systeem van CO 2 -emissiehandel is ongetwijfeld aan een revisie toe, maar de Europese inspanningen en engagementen om de uitstoot van koolstofdioxide te verminderen, zullen zich blijven vertalen in bijkomende wetgeving voor het beperken van het energieverbruik. Eén en ander betekent dat ook de Vlaamse overheid steeds strengere en bijkomende eisen oplegt met betrekking tot energiezuinigheid. Zo werd reeds enkele malen het maximum E- peil van nieuwbouwwoningen aangescherpt en komt er een nieuwe Vlaamse regelgeving rond de energieprestatie van bestaande kantoorgebouwen en rond de energie-efficientie van technische installaties in gebouwen. Groot potentieel Onderzoek heeft immers aangetoond dat bedrijven in België ge- 1 middeld nog 29% kunnen besparen op het energieverbruik van hun gebouwen. Ongeveer de helft daarvan zelfs zonder grote investeringen te vereisen. Gewoon door het juist instellen van regelingen, gedragsveranderingen, beter gebruik van technische installaties, juist (her)plaatsen van bv. temperatuursensoren, enz... De gestructureerde aanpak om deze energiebesparende maatregelen in bestaande gebouwen en technische installaties te realiseren, wordt recommissioning genoemd. Recommissioning Recommissioning vraagt bijna 2 geen investeringen en levert een gemiddelde energiebesparing op van 10 tot 15%. De terugverdientijd is dan ook meestal zeer kort, tot 1 jaar en minder. Voor de meeste bedrijven is dit nog volstrekt onontgonnen terrein. Recommissioning kan daarom beschouwd worden als een goudmijn aan waardevolle energiebesparingen voor ondernemende energieverantwoordelijken en technische onderhoudsploegen. ISO-normen Deze recommissioning kan best 3 gekaderd worden in een globale energiebeheer-aanpak. De ISO norm, verschenen in juni 2011, omschrijft energiebeheer als een systematische benadering voor een continue verbetering van de energieprestaties. De norm specificeert de eisen die van toepassing zijn op energiegebruik en -verbruik, met inbegrip van meting, documentatie en rapportage, ontwerp- en inkoopprocedures voor apparatuur. U vindt hierin tevens een goede beschrijving van de nodige systemen, processen en van de taken Wim Vancauwenberghe Directeur Belgian Maintenance Association vzw (BEMAS) en Energy Managers Association Belgium (EMAB) Energiezuinigheid wordt een steeds belangrij kere factor waarmee een bedrij f zich concurrentieel zal kunnen onderscheiden voor medewerkers die bijdragen aan de energieprestaties. Omdat ISO ook uitgaat van de continue verbetercirkel (plan do check act), sluit deze perfect aan bij de meer bekende ISO 9001 en ISO Meten is weten Eén van de basispijlers om op 4 een doordachte manier het energieverbruik te beperken, is natuurlijk het meten. Zonder een continue opvolging is het immers niet mogelijk te detecteren waar teveel energie wordt verbruikt. In professionele omgevingen wordt hiervoor gebruik gemaakt van een EMIS (Energy Management Information System). De energiemanager vindt hierin ondermeer het huidige en het historische energieverbruik terug Menselijke factoren Opvolgen en wijzigingen plannen is mooi, maar uiteindelijk 5 moet er op de werkvloer ingegrepen worden om resultaat te kunnen boeken. Zoals altijd, spelen zowel technische als menselijke factoren mee in het uiteindelijke resultaat. Deze laatste factor is vaak de moeilijkste horde om te nemen. Bedrijven moeten hun medewerkers continu sensibiliseren om zuiniger met energie om te springen. Soms kan men door slechte gewoontes te laten varen een positieve bijdrage leveren. Ik hoop dat u in dit dossier Energy Management alvast heel wat inspiratie vindt om uw energieverbruik en -gebruik door te lichten en waar nodig bij te sturen. We make our readers succeed! ENERGY MANAGEMENT, VIERDE EDITIE, MAART 2013 Managing Director: Christelle Röckert Editorial & Production Manager: Evi Vanparys Junior Production Manager: Daan De Becker Sub-editor: Birgit Janssen Business Developer: Thij s Dely Project Manager: Tiffany Van Droogenbroeck Tel: Redactie: Birgit Janssen, Daan De Becker Lay-out: I Graphic Print: Roularta Distributie: Trends Mediaplanet contactinformatie: Tel: Fax: /MediaplanetBelgium Mediaplanet ontwikkelt hoogwaardige bijlagen die zich richten op een specifi ek thema en de daarbij behorende doelgroep. Zo brengen wij lezer en adverteerder dichter bij elkaar. Deze bijlage wordt gepubliceerd door Mediaplanet en valt niet onder de verantwoordelijkheid van de redactie Trends.

3 Deze winter te veel betaald voor uw energie? Om te weten hoeveel u kunt besparen, contacteer ons vrijblijvend voor een offerte op maat van uw bedrijf. Bel of mail naar

4 4 MAART 2013 PROFESSIONEEL INZICHT Jacqueline IN DE PRAKTIJK Van Reeth Functie: Experte lighting control EXPERTISE Energie besparen is in 2013 een belangrijk punt op de agenda geworden. Geautomatiseerde systemen zorgen ervoor dat we dit doen zonder dat we het zelf beseffen, vertelt Jacqueline Van Reeth, experte op het vlak van lighting control. België is pionier op vlak van domotica Het vervangen van je bestaande verlichtingsinstallatie door een nieuwe, kortweg relighting, kan een eerste stap in de goede richting zijn. Verlichting is één van de factoren waarop veel energie bespaard kan worden, zowel in een huiselijke context als binnen een bedrijf. Bij relighting wordt een verlichtingsinstallatie aangepast met de nodige aandacht voor het evenwicht tussen enerzijds het verhoogde comfort en de energiebesparing en anderzijds de kosten. In dit herverlichtingsproces kan onder meer gebruik gemaakt worden van light and motion sensors. De motion sensors registreren iedere beweging en laten, op basis daarvan, het verlichtingssysteem al dan niet in werking treden, de light sensors daarentegen passen de lichtsterkte automatisch aan in functie van het natuurlijk buitenlicht. Dimsystemen Relighting kan eveneens toegepast worden met dimsystemen. Onze ogen merken pas een verschil wanneer we het licht meer dan 22,5% dimmen. Deze marge laat dus toe om energie te besparen, zonder dat we er zelf iets van merken. Al is de hoeveelheid energie die bespaard kan worden sterk afhankelijk van het type verlichting. De combinatie met domotica verhoogt de mogelijkheden aanzienlijk. Zo kan je instellen dat wanneer je s nachts het licht gebruikt, de sterkte hiervan beperkt is tot 10%. Dergelijke geavanceerde dimsystemen gaan echter gepaard met een aanzienlijk kostenplaatje, waardoor ze helaas minder toegankelijk zijn voor de middenklasse. Wanneer het budget er niet is, kan via een systeem van muurdimmers op een goedkopere manier toch vaak veel energie bespaard worden. Niettemin speelt ook hier het type verlichting opnieuw een doorslaggevende rol in de hoeveelheid energie die bespaard zal kunnen worden. Onze ogen merken pas een verschil wanneer we het licht meer dan 22,5% dimmen. We kunnen dus energie besparen zonder dat we het merken Andere domeinen Om het comfort in kantoorruimtes te optimaliseren, kan de implementatie van dergelijke dimsystemen in bedrijven een goede keuze zijn. Het is belangrijk dat werknemers kunnen werken in een goed verlichtte omgeving. Daarnaast kunnen schakelsystemen ook interessant zijn voor bedrijven. We stellen vast dat sommige lichten in kantoorgebouwen s nachts blijven branden. Een alloff-knop kan dit probleem oplossen. Naast verlichting kunnen geautomatiseerde systemen eveneens op andere gebieden de energiekosten aanzienlijk verlagen. Energie besparen is in 2013 een belangrijk punt op de agenda geworden. Geautomatiseerde systemen zorgen ervoor dat we dit doen zonder dat we het zelf beseffen. We stellen vast dat verschillende sectoren deze systemen reeds integreren. Zo koppelen sommige hotels vandaag de dag hun reservatiesysteem aan het domoticasysteem. Op basis daarvan wordt dan de temperatuur en verlichting automatisch geregeld. De kamer wordt dan pas gekoeld even voordat de gast toekomt, zodat de airconditioning niet onnodig wordt gebruikt. De rest van de tijd kunnen de gordijnen, uiteraard automatisch, gesloten worden gehouden. Pionier België is een pioniersmarkt op het vlak van domotica. Vijf à tien jaar geleden waren de belangrijkste concurrenten van de geautomatiseerde systemen de gewone schakelaars. Domiticasystemen werden toen slechts op kleine schaal gebruikt. Vandaag stellen we vast dat de talrijke domoticaproducenten elkaars grootste concurrenten vormen. De geautomatiseerde systemen geraken steeds meer ingeburgerd, zowel in bedrijven als in gezinswoningen. Het gaat vandaag niet meer over de vraag Schakelen we over op domotica of niet?, maar over de keuze van het type, de kwaliteit en de prijs van het geautomatiseerde systeem. MOBILITEIT Verlaag je pendelzorgen Voor korte afstanden, zoals woon- werkverkeer, kan een elektrische fiets of scooter vaak een goed alternatief zijn. Dergelijke vervoersmiddelen zijn bovendien op meerdere vlakken beter voor het milieu. Werkgevers kunnen hun personeel hiertoe stimuleren via een leasing service. Woon-werkverkeer Elektrische scooters hebben in de eerste plaats een lagere CO₂-uitstoot en brengen minder fijn stof met zich mee. Doordat ze bijzonder wendbaar zijn, zijn dit soort scooters uiterst geschikt voor korte afstanden, zoals een verplaatsing tussen je woon- en werkplaats. Elektrische scooters vergen bovendien amper onderhoud. Er is geen sprake van smeerolie, een luchtfilter of een ketting, zoals bij de benzinescooters. Met een elektrische scooter of fiets vermijd je bovendien de files. Leasing Ecotrading biedt als enige Belgische onderneming een leasingservice aan voor elektrische scooters en fietsen. Op die manier kunnen zowel de werkgever als de werknemer genieten van de voordelen en zullen werknemers gestimuleerd worden om zich op deze manier te verplaatsen. De bereikbaarheid die de werkgever zal kunnen aanbieden, zal eveneens aanzienlijk toenemen. Als werknemer bespaar je fors op je reiskosten en je reistijd zal eveneens heel wat lager liggen. Je kan de elektrische scooter of fiets bovendien ook voor andere trajecten gebruiken en dit tegen minimale kosten. Ten slotte hoef je met een elektrische scooter of fiets niet meer op zoek te gaan naar een benzinestation. Een eenvoudig stopcontact in de buurt volstaat. Extra mogelijkheden Naast de leasing voor het woon-werkverkeer kan dit systeem ook voordelig zijn voor ondernemingen waarbij werknemers regelmatig op klantenbezoek gaan of wanneer zij moeten pendelen tussen verschillende locaties Na gemiddeld zoveel kilometer vereist een benzinescooter een onderhoud.bij een elektrische variant is er - in normale omstandigheden - amper onderhoud vereist. 75% Recente studies van de Vlaamse overheid wij zen erop dat driekwart van de werknemers die op een afstand van 10 tot 15 kilometer van het werk wonen, de auto neemt. BIRGIT JANSSEN

5 MAART NIEUWS Verbeterde energieefficiëntie met ISO 50001? Op 14 en 15 maart werd in Berlijn de tweede editie van ENERCON gehouden. Deze conferentie bracht 96 leden uit het seniormanagement van de industrie samen om best practices in energieefficiëntie uit te wisselen. Energie betekent immers voor energie-vore industrieën (grootverbruikers van energie) een aanzienlijke kost en kan een belangrijk percentage van de operationele kosten vertegenwoordigen. Het bereiken van een optimale energie-efficiëntie is dus essentieel geworden om operational excellence en maximale rentabiliteit te verkrijgen. Voor een optimale energie-efficiëntie in de bestaande processen van een organisatie zijn dus nieuwe benaderingen nodig. Barrières Er zijn echter nog steeds veel barrières die de implementering van een optimaal energiebeheer verhinderen, zoals de onzekerheid over een investering, het gebrek aan middelen, het gebrek aan commitment van het management, onvoldoende gegevens of zelfs een ontoereikende aanpak waarbij de focus ligt op de componenten in plaats van op de systemen. Om deze barrières te overwinnen en optimale resultaten te bereiken, moet men een flexibele aanpak ontwikkelen, die reproduceerbaar en compatibel is met be- 1 TIP STAP 1: GAP ANALYSIS PRE-INFO GAP ANALYSIS PROCESS MAPPING PRE-INFO PROCESS MAPPING IMPLEMENTATION PLAN STAP 2: IMPLEMENTATION SUPPORT STAP 3: GAP ANALYSIS STAP 4: CERTIFICATION ASSISTANCE STRATEGIE. Om bedrijven bij hun energie-aanpak te ondersteunen, moet men een stapsgewijze aanpak overwegen (zie kolomartikel). BRON GRAFISCHE VOORSTELLING: DNV KEMA staande systemen en de hele organisatie. Onafhankelijke studies hebben aangetoond dat de invoering van een energiebeheer-systeem tot continue verbetering leidt. ISO norm De meeste organisaties beschikken vandaag al wel over de belangrijkste elementen in de uitvoering van een dergelijk systeem, maar jammer genoeg ontbreekt vaak de structuur om alle inspanningen te integreren. De ISO norm, ge- baseerd op het principe van continue verbetering, ondersteunt organisaties van elke grootte om een methodisch energiebeheer en energieboekhouding te implementeren met als doel de energieprestaties te verbeteren. Dit laat evenzeer toe het energiebeheersysteem te integreren met de inspanningen die de onderneming reeds levert met haar kwaliteitsmanagement (ISO 9001) en milieubeleid (ISO 14001). De toepassing van deze nieuwe ISO norm was één van de on- BEPAAL EEN STRATEGIE derwerpen op de agenda van deze ENERCON-conferentie en was daarom het forum waarop de industrie de norm kon evalueren. De ISO norm ondersteunt organisaties in hun energiebeheer met als doel de energieprestaties te verbeteren Nationale en Europese programma s Veel organisaties zetten immers tegenwoordig vraagtekens bij de inhoud en de voordelen van het implementeren van de ISO norm. Aan de andere kant trekken energiebeheersystemen echter de groeiende aandacht van de overheden en zijn er vandaag steeds meer nationale en Europese programma s die hiernaar verwijzen. Zo wordt de ISO norm in de nieuwe Europese richtlijn inzake energie-efficiëntie (artikel 7 van de richtlijn 2012/27/EU) genoemd en ook het implementeren van een energiebeheersysteem krijgt speciale aandacht onder de nieuwe Energiebeleidsovereenkomst, die in Vlaanderen vanaf 2014 in werking treedt. IMPLEMENTATIE Stapsgewijze aanpak Voor een organisatie wordt het uiterst belangrijk de integratie van energy management in het strategisch plan van de onderneming te overwegen. Om bedrijven bij hun energie-aanpak te ondersteunen, moet men een stapsgewijze aanpak (zie grafische voorstelling hiernaast) overwegen.eerst wordt een beoordeling van de huidige prestaties van de organisatie uitgevoerd.dit is noodzakelijk en leidt tot een kwantitatief overzicht en een beter inzicht in het functioneren van de organisatie. Het geeft ook een beter zicht op de verschillen tegenover de eisen van de ISO norm. Benchmarking De eerste stap laat toe een actieplan vast te stellen om de huidige prestaties te verbeteren,de mate van de naleving te illustreren, toekomstige doelen vast te leggen en verschillende eenheden van de organisatie te vergelijken, bijvoorbeeld voor benchmarking. Op basis van deze analyse wordt het dan mogelijk als tweede stap de implementering van een energiebeheersysteem te bestuderen en voor te bereiden voor toekomstige certificatie.alle organisaties die al voor de invoering van een energiebeheersysteem kozen, zijn ervan overtuigd dat een blijvende aandacht nodig is om het potentieel van beschikbare besparingen te benutten.een energiebeheersysteem volgens de ISO norm implementeren,is dan een noodzakelijke stap. Ondersteuning voor doelstellingen voor energiemanagement De zakelijke dienstverlening van DNV KEMA op het gebied van duurzaamheid is gericht op het positieve effect waarop energie wordt gebruikt. Voor onze klanten voegen we waarde toe door middel van strategische planning, markt- en technologieonderzoek, implementatieondersteuning en prestatiemetingen. DNV KEMA heeft de expertise in huis voor het ontwerpen, implementeren en evalueren van programma s ter bevordering van energie besparing, vraagsturing en decentrale opwekking. De consultants van DNV KEMA geven ook advies over het beleid ten aanzien van energiegebruik en verlenen diensten op het gebied van marktonderzoek. DNV KEMA verleent diensten aan de eigenaren van gebouwen en aan verschillende industriële klanten om hen te helpen doelstellingen ten aanzien van duurzaamheid te formuleren en te halen. Deze dienstverlening varieert van strategische oriëntatie tot implementatieondersteuning. DNV KEMA helpt deze klanten hun risico s te beheersen en prestaties te beoordelen. Contacteer ons vrijblijvend

6 6 maart 2013 nieuws Volgens de huidige doelstelling moet het Belgische energiesysteem tegen 2050 overgeschakeld zijn op 100% hernieuwbare energie (HEB). Deze doelstelling is van toepassing op alle primaire energie die in België wordt verbruikt, met uitzondering van het brandstofverbruik in de luchtvaart. Wetenschappelijk onderzoek ging de haalbaarheid ervan na. 1 Europese criteria: 3 ook realistisch voor ons land? Hernieuwbare energie Impact en analyse HEB-trajecten Via een diepgaand onderzoek brachten de vier Belgische ministers bevoegd voor energie (1 op federaal vlak, 3 op regionaal niveau) samen met drie wetenschappelijke partners (Federaal Planbureau, Institut de Conseil d Etudes en Dévelopment Durable en Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek) in 2011 de impact van de HEB-doelstelling in kaart. De evaluatie van de financiële weerslag hiervan gebeurde aan de hand van een referentiescenario. Daarnaast werden verschillende HEB-trajecten geanalyseerd. Per traject werd de socio-economische impact nagegaan en werden mogelijke beleidsmaatregelen voorgesteld. Niettemin worden de belangrijkste veranderingen op het vlak van hernieuwbare energiebronnen pas verwacht tussen 2030 en Grootschalige elektrificatie Ondanks deze verwachting, zal de elektriciteitssector reeds vroeger volledig hernieuwbaar moeten zijn. De achterliggende reden hierbij is dat vroege investeringen in HEB-technologie de goedkoopste oplossing blijkt om de HEB-doelstelling te bereiken. Een 100% hernieuwbaar energiesysteem vereist immers een verdubbeling of een verdrievoudiging van de huidige elektriciteitsproductie, waardoor de elektriciteitssector tegen 2030 volledig hernieuwbaar zou moeten zijn. Verminderde primaire energieaanvraag Ieder mogelijk traject dat in het onderzoek geanalyseerd werd, blijkt een verminderde primaire energieaanvraag teweeg te brengen. De meeste hernieuwbare energiebronnen hanteren een omzettingsrendement van 100%, waardoor de totale verbruikte hoeveelheid primaire energie lager zal liggen. Bovendien vereist de transformatie naar 100% hernieuwbare energie aanpassingen op het vlak van energie-efficiëntie en energiebesparingen, waardoor de hoeveelheid verbruikte energie eveneens zal dalen. Het onderzoek toonde aan dat via bepaalde trajecten tot 31% minder energie verbruikt kan worden. Minder fossiele brandstoffen aankopen Dankzij deze daling zullen er ook aanzienlijk minder fossiele brandstoffen moeten worden aangekocht in het buitenland, waardoor de Belgische factuur voor buitenlandse brandstof aanzienlijk lager zal zijn. De meeste hernieuwbare energiebronnen hanteren een omzettingsrendement van 100% De transformatie naar hernieuwbare energiebronnen zal op termijn tot extra voltijdse banen creëren Het aandeel ingevoerde energie kan via bepaalde trajecten teruggedrongen worden tot 15%. Gunstig effect op werkgelegenheid De transformatie naar hernieuwbare energiebronnen blijkt een zeer gunstig effect te hebben op de werkgelegenheid in België. Het onderzoek gaf aan dat deze evolutie tegen tot extra voltijdse banen zou creëren. Afgezien van deze voordelen, gaat de overschakeling naar hernieuwbare energiebronnen gepaard met een aanzienlijk kostenplaatje. Uit de resultaten van het onderzoek bleek dat de transformatie in België tussen 300 en 400 miljoen euro aan investeringen zal vereisen. Dit zou een stijging zijn van de energiesysteemkosten van ongeveer 20%, oftewel 2% van het Belgisch bpp in Deze kosten omvatten enerzijds een stijging van de investeringsen vaste kosten en anderzijds een daling van de variabele kosten. Ten slotte moeten ook de zogenaamde disutility kosten in rekening gebracht worden, waarbij gekeken wordt naar het consumptieverlies als gevolg van de dalende vraag naar primaire energie. Birgit Janssen 5

7 maart TIP 2 energie Windturbines Via windturbines kan elektrische energie verkregen worden op basis van wind. ZET IN OP HERNIEUWBARE ENERGIE 1 Biomassapellets Deze korreltjes zijn CO2-neutraal en goedkoper dan meer traditionele brandstoffen. 2 E-mobility Mobiel zijn op een energievriendelijke manier: elektrische fietsen/ scooters/ auto s/ 3 4 Geothermie aardwarmte ontstaat door het temperatuursverschil tussen het aardoppervlak en in de aarde gelegen warmtereservoirs. 4 Zonneenergie groene energie wordt verkregen zonder enige schade toe te brengen aan de atmosfeer. 5 6 PV-paneel Op dit paneel wordt gebruik gemaakt van een fotovoltaische cel. 6 FOTO S: PRIVÉ

8 8 MAART 2013 NIEUWS Slim met energie omgaan dankzij draadloos platform Vraag: Hoe kunnen bedrij ven bewuster omgaan met hun energieverbuik? Antwoord: Via energiebeheer op afstand kunnen bedrij ven hun verbruikte energie exact meten en ingrij pen waar nodig. Meten is meer dan weten, zeker als het om energiestromen gaat. Om het energieverbruik in haar winkels in kaart te brengen, maakt modeketen JBC gebruik van een online platform voor onder meer energiebeheer, thermostaatregeling en lichtsturing. Zo krijgt het bedrijf niet enkel een duidelijk inzicht in de verbruikte energie, maar kan het ook snel ingrijpen bij overmatig verbruik. Draadloos en op afstand Het was voor ons moeilijk om een overzicht te krijgen op het verbruik met de traditionele maandelijkse of jaarlijkse facturen van de energieleverancier, zegt Jan Beyens, facility manager bij JBC. Dankzij het online platform is het nu mogelijk om zelf draadloos en op afstand het verbruik van gas, Jan Beyens Facility manager bij JBC elektriciteit en water te meten en te beheren. Hiervoor heeft JBC in elke winkel enkel een aangepaste internetaansluiting nodig zodat de meetgegevens van de winkel elk kwartier verstuurd worden naar het e-platform van de aanbieder. Deze kan in realtime de verbruiken aflezen en onmiddellijk zien of er ergens buitensporig verbruik is. Bovendien kan JBC bepaalde grenswaarden instellen. Bij overschrijding van die grenswaarden wordt het per of sms verwittigd door de aanbieder. Behalve de mogelij kheid om realtime info te hebben en kosten te besparen, is dit systeem een meerwaarde voor het bestaand vastgoed Visie op ethisch ondernemen Zonder zware ingrepen hebben we de meetinfrastructuur aangebracht in enkele pilootwinkels, vertelt Beyens. Doel is om het platform ook in de andere JBC winkels uit te rollen en de info te gebruiken voor de configuratie van nieuwe winkels. Deze oplossing past perfect in onze visie op ethisch ondernemen waarin respect voor mens en milieu en een minimale voetafdruk centraal staan. Meerwaarde voor vastgoed Behalve de mogelijkheid om realtime info te hebben en kosten te besparen, is dit innovatief beheersinstrument een meerwaarde voor het bestaand vastgoed. Overigens is d e z e energiemanagem e n t technologie een interessante investering. De terugverdientijd bedraagt slechts twee tot drie jaar, besluit Beyens. DAAN DE BECKER INSPIRATIE Jongeren engageren zich voor milieu De Vlaamse Regering gaat samen met onze jongeren, de sociale partners en het middenveld de uitdaging aan om de doelstellingen uit het Jongerenpact te verwezenlijken. Het Jongerenpact behandelt uiteenlopende domeinen in het jeugdbeleid, zoals onderwijs, werkgelegenheid, cultuur, talentontwikkeling, creativiteit, solidariteit tussen de generaties, maar ook milieu en duurzaamheid vormen een belangrijk onderdeel. Eco-score Jongeren zijn er zich steeds meer van bewust hoe belangrijk het is om verantwoord om te springen met onze grondstoffen. Aan de hand van het concept van de ecoscore proberen ze producenten en consumenten attent te maken op de duurzaamheid of schadelijkheid van hun producten of diensten. Indien deze een goede ecoscore hebben, helpen ze de ecologische voetafdruk te verkleinen en bouwen ze mee aan een milieubewustere toekomst. De jongeren engageren zich om tegen 2020 alle producten en diensten te voorzien van een zichtbare eco-score. Deze doelstelling wordt onder meer gerealiseerd door financiële voordelen voor zowel de producent als de consument voor producten of diensten met een goede eco-score. BIRGIT JANSSEN Specifi eke aanpassingen Energietransities dringen zich op om de doelstellingen rond hernieuwbare energie te kunnen verwezenlijken. Wat houdt dit concreet in? Een vraag- en aanbodsturing door intelligente netwerken en de opslag van energie. Een ruimtelijk energieplan met aandacht voor de hernieuwbare energie-installaties. Technologische innovaties en innovatieve beleidsstrategieën. Een gedecentraliseerde productie. Een mix van hernieuwbare energietoepassingen.

9 NIEUWS 3TIP MAART Tot op vandaag verloopt de stroomverdeling steeds in één richting, namelijk van producent naar verbruiker. Door onder meer ecologische maatregelen, politieke discussies over de kernuitstap en de stijgende vraag naar groene energie is die situatie niet langer houdbaar. De oplossing om vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen, ligt bij de zogenaamde Smart Grids. Deze netten van de toekomst moeten beantwoorden aan vier uitdagingen: capaciteit, betrouwbaarheid, efficiëntie en duurzaamheid. Decentraliseren Vele kleine gedecentraliseerde opwekkingseenheden zullen stroom aanleveren op minder voorspelbare momenten. Tot voor kort werd energie enkel in de buurt van de stad geproduceerd, waarbij men per gebied een centrale plaatste. Vandaag al produceren we deels decentraal, denk maar aan de zonnepanelen op individuele woningen. Een belangrijk element hierbij is de mogelijkheid tot opslag van energie. Er is namelijk niet steeds voldoende zon of wind om de energiebehoeften te dekken, terwijl er op andere momenten een overschot ontstaat. Beter inzicht Omdat Smart Grids voortdurend meten, wordt een beter inzicht in het verbruik en de stroombehoefte verkregen. Die transparantie zal tot nieuwe dienstverleners leiden, zoals energy service companies die verbruikers helpen bij het verminderen van hun energieverbruik. Dat zal uiteindelijk uw portemonnee ten goede komen, want de stroomconsumptie wordt in twee richtingen geoptimaliseerd. Smart grids laten toe dat de hernieuwbare productie maximaal wordt aangewend. Vooral bij eigen zonnepanelen is dat een voordeel, aangezien de stroom voor de gebruiker gratis is. Efficiënter gebruik Daarnaast kan de elektriciteit ook efficiënter worden gebruikt. Hierdoor zal de behoefte aan gas of stookolie dalen, want verwarming en koeling zullen mogelijk zijn via elektriciteit en andere nieuwe technologieën zoals bijvoorbeeld warmtepompen. Ook op mobiliteitsvlak zal elektriciteit de overhand krijgen. Hoewel dat de vraag naar stroom zal verhogen, zullen smart grids het uiteindelijke kostenplaatje voor elektriciteit verlagen. EVOLUTIE Smart Grids vergemakkelijken de integratie van hernieuwbare energie en het bijhorende tweerichtingsverkeer van elektriciteit. FOTO: N.B. Stroomverdeling beter organiseren dankzij Smart Grids Vraag: Hoe kunnen vraag en aanbod op de energiemarkt beter op elkaar worden afgestemd? Aanbod: Dankzij Smart Grids stappen we af van het traditionele éénrichtingsverkeer van onze stroomverdeling. INZICHT Omdat Smart Grids voortdurend meten, wordt een beter inzicht in verbruik en stroombehoefte verkregen. Dit zal uiteindelij k uw portemonnee ten goede komen KOSTENPLAATJE De komende twintig jaar zal er voor 30 miljard euro in de productie van energie geïnvesteerd moeten worden. Als we deze investering gelij kmatig spreiden over die twintig jaar, komt dit neer op een investering van 1,3 tot 1,6 miljard euro per jaar. Via onze energiefactuur zullen we de komende jaren mee betalen aan deze nieuwe investeringen. Rekening houdend met VERKEN NIEUWE WEGEN kosten juist kunnen factureren Op het vlak van facturatie plaatsen Smart Grids ons dus voor een uitdaging. Alternatieve energietoepassingen - zoals bijvoorbeeld elektrische voertuigen - zullen zich op korte termijn veel sterker moeten ontwikkelen. Zo n elektrische wagen kan je bij je thuis opladen, maar evengoed tijdens een bezoek aan vrienden of als je boodschappen gaat doen. Deze kosten moeten juist kunnen worden gefactureerd. Een grootschalige aanpak om alle huishoudens, bedrijven, scholen en ziekenhuizen op een smart grid aan te sluiten, dringt zich dus op. Handen in elkaar slaan Dit verhaal kan niet tot een goed einde worden gebracht zonder de samenwerking tussen alle betrokken partijen. Zeker met het oog op de Europese regelgeving moeten de verschillende industriële partijen hun expertise bundelen en de handen in elkaar slaan. Zoniet blijven we de steenkool, gas en olie gebruiken via het bestaande éénrichtingsnet en halen we nooit de norm om tegen 2020 minimum 30% van onze stroom uit hernieuwbare bronnen te halen. DAAN DE BECKER het bedrag dat daaraan gekoppeld is, zal dit vermoedelij k leiden tot een prij sstij ging van 30%. Dit is een aanzienlijk bedrag, maar afgezien van de investeringskosten, zij n de werkingskosten op lange termij n veel lager dan de stij ging van de kost van fossiele brandstoffen. Een ander groot voordeel is dat onze afhankelij kheid van buitenlandse fossiele brandstoffen zal afnemen. SAMENWERKING Verduurzamen is een werkwoord Als we onze huidige levensstandaard in stand willen houden, moeten we duurzamer leven. Dat vereist een mentaliteitswijzing, die enkel kans op slagen heeft als de bevoegde instanties hun verantwoordelijkheid nemen. De verschillende overheden, zowel op nationaal als op internationaal niveau, leggen sinds de crisis van 2008 andere prioriteiten. De massale uitstoot van uitlaatgassen staat niet langer bovenaan de politieke agenda. Nochtans biedt de verduurzaming van onze economie net een uitgelezen kans om de economische motor opnieuw op gang te krijgen. Zeker in een land als België met zijn hoogopgeleide mensen zou innovatie zowat op nummer één moeten staan. Bovendien is ons land door het hoge energieverbruik en de bevolkingsdichtheid een relatief goedkope kweekvijver om heel wat niewe technieken uit te testen. In de praktijk Een goed voorbeeld is de elektrische wagen voor stedelijk gebruik. Een doorbraak blijft voorlopig uit omdat de nodige ondersteunende infrastructuur ontbreekt. Zonder laadpalen op elke hoek van de straat heeft een dergelijk project geen kans op slagen. Met een relatief lage kost kan de overheid voor deze infrastructuur zorgen. En dat zou niet eens een overbodige luxe zijn, in de wetenschap dat Antwerpen en Brussel wereldwijd op nummer twee en drie staan in de ranglijst van steden met de meeste files. Hetzelfde geldt trouwens voor wagens die op waterstof rijden. Ook hiervoor heb je tankstations binnen een kleine straal nodig als je mensen van hun vertrouwde dieselwagen wil laten afstappen. Stilstand in investeringen De aangekondigde wijzigingen in het ondersteuningskader van de Vlaamse overheid voor het systeem rond de groenestroomcertificaten, die sinds 1 januari effectief in werking zijn gegaan, zorgden al bijna twee jaar voor een stilstand in investeringen. DAAN DE BECKER

10 10 MAART 2013 NIEUWS PV-vermogen Onrendabele top Banding factor Minimumprijs Minimumsteun 0-10 kw kw kw 0-10 kw kw kw 0,23 0,63 0, ,4 58,6 45,6 (euro/mwh) (euro/mwh) VERMOGENSKLASSEN: De minimumsteun wordt berekend op basis van het vermogen van de PV-installatie. Hiervoor werden drie categorieën vastgelegd. (euro/mwh) BRONNEN TABEL: PV-VLAANDEREN EN VEA Nieuwe regelgeving voor PV-installaties Vraag: Wat is er veranderd voor de groenestroomcertificaten (GSC)? Antwoord: Sinds 1 januari wordt een steunbedrag toegekend op basis van het type energiebron en het potentiële vermogen. Het gebruik van zonnepanelen wordt in Vlaanderen op verschillende manieren aangemoedigd. Zo verleent de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt, kortweg VREG, groenestroomcertificaten bij het gebruik van fotovoltaïsche (PV-)installaties. De regelgeving hieromtrent werd begin dit jaar echter sterk gewijzigd. Het nieuwe systeem in een notendop. Steunbedrag op maat Voor 1 januari 2013 werd per kwh opgewekte elektriciteit een GSC verleend. Dit virtuele document werd bewaard in de online databank van de VREG. Op deze manier konden de producenten van groene stroom hun certificaat aan de netbeheerders verkopen tegen gegarandeerde minimumprijzen of aan elektriciteitsleveranciers tegen contractueel onderhandelde marktprijzen. Sinds begin dit jaar wordt bij de subsidiëring echter rekening gehouden met het type energiebron, als- ook met het potentieel vermogen van installatie waarvan gebruik gemaakt wordt. Het steunbedrag zal met andere woorden berekend worden per megawattuur (MWh) op maat van de gehanteerde techniek. Deze nieuwe maatregel wil enerzijds oversubsidiëring vermijden en anderzijds een stimulans vormen om te investeren in groene stroom. Nieuwe bandingfactor De markt van de groene stroom kampt vandaag de dag echter met een grote overschot aan certificaten. Om dit probleem aan te pakken, wordt vanaf 1 januari gebruikgemaakt van een nieuwe bandingfactor. Deze correctiefactor geeft aan hoeveel certificaten verleend worden per MWh. Het is de verhouding tussen een vastgelegde prijs, met een minimum van 93, en de onrendabele top, die het netto bedrag per MWh bepaalt dat nodig is om het vereiste rendement te halen. Sinds begin dit jaar wordt er maximaal één certificaat per MWh verleend, waardoor deze correctiefactor dus maximaal één zal bedragen. Evenwicht Per GSC zal dus een minimumsteun van 93 worden uitbetaald door de netbeheerder. Op basis van de nieuwe bandingfactor wordt nagegaan hoeveel kwh groene stroom opgewekt moet worden om één certificaat te verkrijgen. Deze maatregel moet ervoor zorgen dat tegen 2014 de markt opnieuw in evenwicht is en dat het overschot aan certificaten deels is weggewerkt. De certificaten zullen vanaf dan verkocht worden aan elektriciteitsleveranciers, die jaarlijks een quotum groene stroom zullen moeten halen, in plaats van aan netbeheerders. Deze netbeheerders zijn sinds 1 januari enkel verplicht om GSC s op te kopen, wanneer de marktprijs lager is dan de minimumprijs. BIRGIT JANSSEN Stroom van eigen kweek Pluk de vruchten van een zonnestroominstallatie op uw bedrijfsdak Produceer zelf groene stroom en geniet seizoenenlang van een voordelige en stabiele energieprijs. Vind alle voordelen en een vakman in zonnestroom in uw buurt op

11 Nieuws maart Energiebesparing Dankzij de moderne domoticasystemen krijg je een beter overzicht van je energieverbruik. Hieronder enkele redenen om over te schakelen. in de praktijk De onzichtbaar gemonteerde componenten (gele en zwarte blokjes op de figuur) zorgen ervoor dat je je verbruik kan aanpassen aan je levensgewoonten. foto: privé Moderne domotica is mobiel en beschikbaar voor iedereen Onzichtbaar gemonteerde componenten, voorzien van een intelligente chip, zorgen ervoor dat je je verbruik kan aanpassen aan je levensgewoonten. De chip zorgt ervoor dat het energieverbruik volledig kan worden afgestemd op maat van de gebruiker. De componenten meten de energie die door de componenten heen loopt en informeren de gebruiker hierover. Zo ken je het actuele en historische verbruik van je elektrische toestellen en kan je perfect nagaan waar de energie naartoe gaat en zo nodig aanpassingen doen. Vraag: Wat is het verschil tussen klassieke en moderne domotica? Antwoord: Moderne domotica maakt gebruik van het bestaande elektriciteitsnet en de bestaande schakelkast. Enkele kleine ingrepen zonder breekwerk volstaan om uw elektriciteitsnet in huis om te toveren tot een slim net. Denkt u bij domotica aan complexe systemen en nieuwe bekabeling? Aan een nieuwbouw met een groot budget? Dan hebt u het mis. Moderne domotica is klein en wordt zó op het bestaande elektriciteitsnet geplaatst. Zonder breekwerk. Bovendien komen er elke dag toepassingsmogelijkheden bij. Eindeloze mogelijkheden Domotica is vooral bekend van de klassieke toepassingen: lichten en stopcontacten samen bedienen, rolluiken geprogrammeerd neerlaten, alarmsystemen op afstand in- en uitschakelen,... Toch zijn die functionaliteiten maar het topje van de ijsberg, zegt domotica-expert Bert De Haes. Moderne domoticasystemen koppelen uw elektriciteitsnet aan uw smartphone. De mogelijkheden zijn dan eindeloos: muziek overal tegelijk afspelen, toestellen individueel uitschakelen, unieke combinaties programmeren om uw aanwezigheid te veinzen terwijl u met vakantie bent,... U gaat zelfs tot op de kilowatt na hoeveel uw apparaten en lampen verbruiken. Zonder breekwerk Klassieke domoticasystemen werken met speciale bekabeling en (vaak complexe) programmeermodules. De Haes: Die technologie is Er is niet langer specifieke bekabeling nodig, alles gebeurt via het lichtnet. Bepaalde componenten, die eruitzien als kleine blokjes, worden onzichtbaar gemonteerd Bert De Haes Domotica-expert nu achterhaald. Moderne domotica maakt gebruik van het bestaande elektriciteitsnet en de bestaande schakelkast. Enkele kleine ingrepen zonder breekwerk volstaan om uw elektriciteitsnet in huis om te toveren tot een slim net met oneindig veel toepassingsmogelijkheden. Flexibiliteit in elke woning Wie bijvoorbeeld een oude woning betrekt, hoeft niet langer te denken dat domotica niet aan hem besteed is. Dankzij de moderne domoticasystemen kan zelfs in oude huizen domotica genstalleerd worden. Er is namelijk geen specifieke bekabeling nodig, alles gebeurt via het lichtnet. Bepaalde componenten, die eruitzien als kleine blokjes, worden onzichtbaar gemonteerd achter drukknoppen, in lichtarmaturen, in stopcontacten of bij de rolluikmotoren. Daarnaast zijn de aanpassingen in de verdeelkast minimaal en is er nauwelijks extra ruimte nodig. Bij verhuis gaat de investering niet verloren, je kan de componenten gewoon meenemen en in de nieuwe woonst installeren. Op die manier wordt domotica mobiel en beschikbaar voor iedereen, klinkt het. Besturing via smartphone Naast de klassieke drukknop kan je je woning ook bedienen via een applicatie op een iphone, een ipad en in een later stadium ook via een Android smartphone. Zelfs wanneer je met vakantie bent, hoef je je geen zorgen te maken over je woning. Het systeem voorziet dat eens de verbinding gemaakt is via het internet, je je huis kan besturen en in de gaten houden vanop heel de wereld. Daan De Becker Geavanceerde functies zorgen er bovendien voor dat verwarming, verluchting en zonnewering samenwerken om je huis in optimale toestand te houden, zonder energie te verspillen. Niet-essentiële verbruikers gaan automatisch uit als je de woning verlaat. Voorbeelden zijn het licht in de badkamer dat je steevast vergeet uit te doen, je verwarming die in eco-stand gaat,... Daan De Becker

12 SLIMME ELEKTRICITEIT VOOR ELKE WONING. Nieuwbouw, verbouwing, bestaande woning? ONE Smart Control tovert je klassieke elektriciteitsnetwerk om in een slim netwerk. Alle drukknoppen en stopcontacten worden veelzijdiger dan ooit èn je kan alles bedienen met je smartphone. Lichten gegroepeerd in- en uitschakelen, sferen creëren, verwarming aanzetten vanop afstand, muziek bedienen... Een waaier aan mogelijkheden, maar jij kiest enkel wat voor jouw woning past. ONE Smart Control geeft ook je energieverbruik weer, zodat je kan ingrijpen waar nodig om energie te besparen. Bovendien is het systeem gemakkelijk installeerbaar, zonder nieuwe bekabeling of breekwerk.

ENERGY MANAGEMENT. Bespaart u volgend jaar écht op energie of blijft het bij goede voornemens? Bart Bode Een heldere blik op de energiefactuur

ENERGY MANAGEMENT. Bespaart u volgend jaar écht op energie of blijft het bij goede voornemens? Bart Bode Een heldere blik op de energiefactuur DIT DOSSIER WORDT GEPUBLICEERD DOOR MEDIAPLANET EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN TRENDS Certificatie Sleutel voor efficiënt energiebeleid Energiedashboard Overzicht prestaties

Nadere informatie

Actieplan Hernieuwbare Energie 2020

Actieplan Hernieuwbare Energie 2020 Actieplan Hernieuwbare Energie 2020 Doorkijk naar de lange termijn Ontwerpdocument ter voorbereiding van het stakeholderoverleg van 20 juni 2013 Ontwerpdocument, versie mei 2013 1 Inhoud 1. Situering...

Nadere informatie

Een rechtvaardige financiering van de energietransitie

Een rechtvaardige financiering van de energietransitie Een rechtvaardige financiering van de energietransitie Tien aanbevelingen voor een rechtvaardige financiering van de energietransitie 1. Ecologische duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en economische

Nadere informatie

4TIPS IT-SOLUTIONS CLOUD COMPUTING

4TIPS IT-SOLUTIONS CLOUD COMPUTING DIT DOSSIER WORDT GEPUBLICEERD DOOR MEDIAPLANET EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN TRENDS CRM 2.0 Wat is de link tussen sociale media en CRM? Elektronische aangifte Vlotter via

Nadere informatie

Een rechtvaardige financiering van de energietransitie. 7 oktober 14

Een rechtvaardige financiering van de energietransitie. 7 oktober 14 Een rechtvaardige financiering van de energietransitie 7 oktober 14 Tien aanbevelingen voor een rechtvaardige financiering van de energietransitie 1. Ecologische duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid

Nadere informatie

Actieplan Hernieuwbare Energie 2020

Actieplan Hernieuwbare Energie 2020 Actieplan Hernieuwbare Energie 2020 Doorkijk naar de lange termijn Ontwerpdocument ter voorbereiding van het partnerforum van 3 december 2013 Ontwerpdocument, versie november 2013 1 Inhoud 1. Situering...

Nadere informatie

DIT DOSSIER WORDT GEPUBLICEERD DOOR MEDIAPLANET EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN TRENDS

DIT DOSSIER WORDT GEPUBLICEERD DOOR MEDIAPLANET EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN TRENDS 4TIPS DIT DOSSIER WORDT GEPUBLICEERD DOOR MEDIAPLANET EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN TRENDS Recyclage batterij en Belg heeft gemiddeld 107 batterij en in huis Hooge Maey Een

Nadere informatie

ICT motor achter duurzame energie. ICT centraal in transformerende energiemarkt

ICT motor achter duurzame energie. ICT centraal in transformerende energiemarkt ICT motor achter duurzame energie ICT centraal in transformerende energiemarkt Een tijdperk van transitie We leven in een tijdperk van transitie van ongekende omvang. Niet meer in een periode van verandering,

Nadere informatie

DIT DOSSIER WORDT GEPUBLICEERD DOOR MEDIAPLANET EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN TRENDS IT-SOLUTIONS CLOUD COMPUTING

DIT DOSSIER WORDT GEPUBLICEERD DOOR MEDIAPLANET EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN TRENDS IT-SOLUTIONS CLOUD COMPUTING DIT DOSSIER WORDT GEPUBLICEERD DOOR MEDIAPLANET EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN TRENDS Business continuity Hou rekening met bedreigingen Exitproces Denk na over mogelijke uitstap

Nadere informatie

DE GROENE MOTOR. Het aantal elektrische toestellen in huis is lang niet constructiestandaard. Passiefhuizen optimaliseren

DE GROENE MOTOR. Het aantal elektrische toestellen in huis is lang niet constructiestandaard. Passiefhuizen optimaliseren ENERGIEGIDS MAART 2008 GIDS VOOR ZUINIG OMSPRINGEN MET ENERGIE ÉN MILIEU PASSIEFHUIZEN Wooncomfort én energiebesparing vallen in een ALTERNATIEVE VERWARMINGSSYSTEMEN Het verwarmen van je huis of sanitair

Nadere informatie

Vier gevolgen van de groei van hernieuwbaar voor het energiesysteem

Vier gevolgen van de groei van hernieuwbaar voor het energiesysteem Vier gevolgen van de groei van hernieuwbaar voor het energiesysteem Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland 0 1 2 4 10 16 22 23 Inhoud Woord vooraf Inleiding 1 Elektriciteitsmarkt

Nadere informatie

DOSSIER EEN KLARE KIJK OP ENERGIE

DOSSIER EEN KLARE KIJK OP ENERGIE DOSSIER EEN KLARE KIJK OP ENERGIE De visie van de N-VA Mijn papa zegt dat het licht zal uitgaan als ik groot ben. - Hendrik - 2 Inhoudstafel Deel I. Energie in cijfers en feiten 6 1. Feiten en evolutie

Nadere informatie

Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen?

Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen? Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen? Frank Menger en Pepijn Wolterinck Young European Specialists 2012 1 Inhoudsopgave Het

Nadere informatie

Wonen en ondernemen in de energiewereld van morgen

Wonen en ondernemen in de energiewereld van morgen Wonen en ondernemen in de energiewereld van morgen INHOUDSOPGAVE PowerMatching City: pitstop in de energietransitie PowerMatching City take-aways Leven in PowerMatching City Wat vinden de bewoners? Wat

Nadere informatie

In naam van het ganse bestuur

In naam van het ganse bestuur VOORWOORD Steden zijn verantwoordelijk voor 80 procent van het energieverbruik en de CO 2 -uitstoot. Initiatief van steden is dus cruciaal, want niet alleen vinden we er de oorzaken maar ook heel wat oplossingen.

Nadere informatie

Eerste Hulp Bij Onduidelijkheid over Smart Grids: wat je moet weten over het elektriciteitsnet van morgen

Eerste Hulp Bij Onduidelijkheid over Smart Grids: wat je moet weten over het elektriciteitsnet van morgen Eerste Hulp Bij Onduidelijkheid over Smart Grids: wat je moet weten over het elektriciteitsnet van morgen De integratie van hernieuwbare energie, de toenemende elektrificatie en de evoluties op vlak van

Nadere informatie

POWER. Bijna energieneutrale gebouwen: de basisprincipes. Hét vakblad voor de energieprofessional. Duurzame keuzes voor BEN-gebouwen

POWER. Bijna energieneutrale gebouwen: de basisprincipes. Hét vakblad voor de energieprofessional. Duurzame keuzes voor BEN-gebouwen POWER Hét vakblad voor de energieprofessional Bijna energieneutrale gebouwen: de basisprincipes Sociale woonwijk Venning te Kortrijk wordt CO 2 -neutraal De uitdaging is om tegen 2021 alle professionals

Nadere informatie

CHANGE MANAGEMENT. HR IS DE BASIS Voor Nathalie Mazy, CEO van Mercuri Urval, start een veranderingsproject bij de aanwerving van het personeel 3TIPS

CHANGE MANAGEMENT. HR IS DE BASIS Voor Nathalie Mazy, CEO van Mercuri Urval, start een veranderingsproject bij de aanwerving van het personeel 3TIPS 3TIPS DIT DOSSIER WORDT GEPUBLICEERD DOOR MEDIAPLANET EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN TRENDS Communicatie en interactie Nood aan een geloofwaardige leider Opvolging en analyse

Nadere informatie

-11- Commissievergadering C229 OPE24 30 april 2008

-11- Commissievergadering C229 OPE24 30 april 2008 -11- Commissievergadering C229 OPE24 30 april 2008 om 17 uur op de tweede werkdag volgend op de sluiting van de vergadering. Het incident is gesloten. Mevrouw Tinne Rombouts treedt als waarnemend voorzitter

Nadere informatie

SAMEN BETER DOEN. SCHONE, BETAALBARE ENERGIE Energie 3 Klimaat 18

SAMEN BETER DOEN. SCHONE, BETAALBARE ENERGIE Energie 3 Klimaat 18 1 Inhoudstafel SAMEN BETER DOEN SCHONE, BETAALBARE ENERGIE Energie 3 Klimaat 18 We kozen ervoor om één programma te maken voor alle beleidsniveaus: Europees, federaal, Vlaams en Brussels. Achter elk voorstel

Nadere informatie

Energie in beweging. Adviezen om consumenten aan te zetten tot energiebesparing. Eindrapport De Nationale DenkTank 2009 Kennismaken zonder kaders

Energie in beweging. Adviezen om consumenten aan te zetten tot energiebesparing. Eindrapport De Nationale DenkTank 2009 Kennismaken zonder kaders Energie in beweging Adviezen om consumenten aan te zetten tot energiebesparing Eindrapport De Nationale DenkTank 2009 Kennismaken zonder kaders Colofon Stichting De Nationale DenkTank, 2009 Auteurs: Deelnemers

Nadere informatie

Facility Management & Energiebesparingen

Facility Management & Energiebesparingen Koelmachines & Split Units Algemene kijk op motoren Verwarmingssystemen Luchtbehandeling Circulatiepompen Meten is weten Facility Management & Energiebesparingen Verlichting Versie : september 2013 Intro

Nadere informatie

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 December 2014 Inhoud Inleiding... 5 Doelstelling... 5 Opbouw van het plan... 6 Scope... 7 1 Ontwikkeling van het energieverbruik

Nadere informatie

EYOND ODAY S ECHNOLOGY. Smarter Organizations. Nederlandse versie

EYOND ODAY S ECHNOLOGY. Smarter Organizations. Nederlandse versie EYOND ODAY S ECHNOLOGY Smarter Organizations Nederlandse versie Organisaties zo slim maken als de mensen die er werken Met trots presenteer ik u de vierde editie van het IBM Inspire Beyond Today s Technology

Nadere informatie

Strategisch Plan April 2014 <

Strategisch Plan April 2014 < Strategisch Plan April 214 Inhoud Onze ambitie Onze ambitie Enexis is sinds 29 een zelfstandig bedrijf. Enexis beheert het energienetwerk in Noord-, Oost- en Zuid-Nederland. In de eerste strategische periode

Nadere informatie

ampersand Duurzaam, betaalbaar en betrouwbaar toekomst: energie www.cdenv.be Foto Leo debock

ampersand Duurzaam, betaalbaar en betrouwbaar toekomst: energie www.cdenv.be Foto Leo debock ampersand energie Een energiezekere toekomst: Foto Leo debock Duurzaam, betaalbaar en betrouwbaar www.cdenv.be 1 inhoud 1. Een goede fuelmix 2. De vrije markt 3. Hernieuwbare energie 4. Sociaal energiebeleid

Nadere informatie

Strategisch Plan April 2014

Strategisch Plan April 2014 Strategisch Plan April 2014 Inhoud Onze ambitie 3 Trendanalyse 4 Strategie 6 Doelstellingen 9 Betrouwbaar 10 Blijvend betrouwbare en veilige netten 11 Veilig werken 14 Vakmanschap en leiderschap 15 Betaalbaar

Nadere informatie

2011, jaargang 11. People Planet Profit

2011, jaargang 11. People Planet Profit Performance oktober 2011, jaargang 11 People Planet Profit Performance & Duurzaamheid 06 08 12 16 28 Inhoud Colofon 06 Bert Lavrijsen, directeur/eigenaar van Laco 08 Clinton Climate Initiative 12 Rob Moelker,

Nadere informatie

Er is een focus-verschuiving

Er is een focus-verschuiving DIT IS EEN BIJLAGE BIJ DAGBLAD DE TELEGRAAF. DE INHOUD VAN DEZE BIJLAGE VALT NIET ONDER DE HOOFDREDACTIONELE VERANTWOORDELIJKHEID. Nr.1/juni 2010 Toegankelij k, betaalbaar en een snelle implementatie BUSINESS

Nadere informatie

ELECTRABEL FEITEN & CIJFERS 2014

ELECTRABEL FEITEN & CIJFERS 2014 ELECTRABEL FEITEN & CIJFERS 2014 INHOUD Kerncijfers p.02 2014 in het kort p.04 Electrabel: een verantwoordelijke p.06 marktleider die dicht bij zijn klanten staat 2014, het jaar van de waarheid p.10 Een

Nadere informatie