COMPTE RENDU ANALYTIQUE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "COMPTE RENDU ANALYTIQUE"

Transcriptie

1 CRABV 52 PLEN 042 CRABV 52 PLEN 042 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRESENTANTS DE BELGIQUE BEKNOPT VERSLAG COMPTE RENDU ANALYTIQUE PLENUMVERGADERING SEANCE PLENIERE donderdag jeudi Namiddag Après-midi

2 CRABV 52 PLEN /05/2008 i INHOUD SOMMAIRE Berichten van verhindering 1 Excusés 1 VRAGEN 1 QUESTIONS 1 Vraag van de heer Guy D'haeseleer aan de viceeersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen over "het afleveren van valse fiscale attesten aan werknemers door de fondsen voor bestaanszekerheid" (nr. P0316) Sprekers: Guy D'haeseleer, Joëlle Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen 1 Question de M. Guy D'haeseleer à la vicepremière ministre et ministre de l'emploi et de l'égalité des chances sur "la délivrance de fausses attestations fiscales à des travailleurs par les fonds de sécurité d'existence" (n P0316) Orateurs: Guy D'haeseleer, Joëlle Milquet, vice-première ministre et ministre de l'emploi et de l'égalité des chances 1 Samengevoegde vragen van 3 Questions jointes de 3 - de heer Wouter De Vriendt aan de eerste minister over "de diplomatieke betrekkingen met Congo" (nr. P0310) - de heer Gerolf Annemans aan de eerste minister over "de diplomatieke betrekkingen met Congo" (nr. P0311) - mevrouw Juliette Boulet aan de eerste minister over "de diplomatieke betrekkingen met Congo" (nr. P0312) Sprekers: Wouter De Vriendt, Gerolf Annemans, voorzitter van de Vlaams Belangfractie, Juliette Boulet, Yves Leterme, eerste minister Vraag van de heer Georges Dallemagne aan de eerste minister over "het rapport van de Raad van Europa met betrekking tot de benoeming van de burgemeesters" (nr. P0313) Sprekers: Georges Dallemagne, Yves Leterme, eerste minister 3 - M. Wouter De Vriendt au premier ministre sur "les relations diplomatiques avec le Congo" (n P0310) 3 - M. Gerolf Annemans au premier ministre sur "les relations diplomatiques avec le Congo" (n P0311) 3 - Mme Juliette Boulet au premier ministre sur "les relations diplomatiques avec le Congo" (n P0312) Orateurs: Wouter De Vriendt, Gerolf Annemans, président du groupe Vlaams Belang, Juliette Boulet, Yves Leterme, premier ministre 6 Question de M. Georges Dallemagne au premier ministre sur "le rapport du Conseil de l'europe relatif à la nomination des bourgmestres" (n P0313) Orateurs: Georges Dallemagne, Yves Leterme, premier ministre Samengevoegde vragen van 7 Questions jointes de 7 - de heer Georges Gilkinet aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden over "de concrete gevolgen van de pensioenverhoging voor de gepensioneerden" (nr. P0319) - de heer Luc Goutry aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden over "de concrete gevolgen van de pensioenverhoging voor de gepensioneerden" (nr. P0320) Sprekers: Georges Gilkinet, Luc Goutry, Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van Financiën en van Institutionele Hervormingen 7 - M. Georges Gilkinet à la ministre de l'intégration sociale, des Pensions et des Grandes villes sur "l'augmentation des pensions et les conséquences concrètes pour les pensionnés" (n P0319) 7 - M. Luc Goutry à la ministre de l'intégration sociale, des Pensions et des Grandes villes sur "l'augmentation des pensions et les conséquences concrètes pour les pensionnés" (n P0320) Orateurs: Georges Gilkinet, Luc Goutry, Didier Reynders, vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles 7 7 Samengevoegde vragen van 9 Questions jointes de 9

3 ii 29/05/2008 CRABV 52 PLEN mevrouw Katia della Faille de Leverghem aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de uitbreiding van de maximumfactuur voor mucopatiënten" (nr. P0314) - mevrouw Sonja Becq aan de viceeersteministeren minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de uitbreiding van de maximumfactuur voor mucopatiënten" (nr. P0338) Sprekers: Katia della Faille de Leverghem, Sonja Becq, Laurette Onkelinx, viceeersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Vraag van de heer Mathias De Clercq aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken over "de aanvragen van scholen om educatieve reizen naar concentratiekampen te organiseren" (nr. P0315) Sprekers: Mathias De Clercq, Patrick Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken Vraag van mevrouw Freya Van den Bossche aan de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen over "de mededinging in de vastgoedsector" (nr. P0318) Sprekers: Freya Van den Bossche, Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid 9 - Mme Katia della Faille de Leverghem à la vicepremière ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur "l'extension du maximum à facturer pour les patients atteints de mucoviscidose" (n P0314) 9 - Mme Sonja Becq à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur "l'extension du maximum à facturer pour les patients atteints de mucoviscidose" (n P0338) Orateurs: Katia della Faille de Leverghem, Sonja Becq, Laurette Onkelinx, vicepremière ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique 11 Question de M. Mathias De Clercq au vicepremier ministre et ministre de l'intérieur sur "les demandes d'écoles relatives à l'organisation de voyages éducatifs vers des camps de concentration" (n P0315) Orateurs: Mathias De Clercq, Patrick Dewael, vice-premier ministre et ministre de l'intérieur 12 Question de Mme Freya Van den Bossche au ministre pour l'entreprise et la Simplification sur "la concurrence dans le secteur immobilier" (n P0318) Orateurs: Freya Van den Bossche, Sabine Laruelle, ministre des PME, des Indépendants, de l'agriculture et de la Politique scientifique Beroep op het reglement 13 Rappel au règlement 13 Sprekers: Bart Tommelein, voorzitter van de Open Vld-fractie, Jean Marie Dedecker, Orateurs: Bart Tommelein, président du groupe Open Vld, Jean Marie Dedecker, voorzitter van de LDD-fractie, Peter président du groupe LDD, Peter Vanvelthoven, voorzitter van de sp.a+vl.profractie, Vanvelthoven, président du groupe Jean-Marc Nollet, voorzitter van de Ecolo-Groen!-fractie sp.a+vl.pro, Jean-Marc Nollet, président du groupe Ecolo-Groen! Actualiteitsdebat 15 Débat d'actualité 15 Samengevoegde vragen van 15 Questions jointes de 15 - mevrouw Tinne Van der Straeten aan de minister van Klimaat en Energie over "de bijdrage van Electrabel aan de begroting" (nr. P0321) - de heer Christian Brotcorne aan de minister van Klimaat en Energie over "de bijdrage van Electrabel aan de begroting" (nr. P0322) - de heer Bart Laeremans aan de minister van Klimaat en Energie over "de bijdrage van Electrabel aan de begroting" (nr. P0323) - de heer Philippe Henry aan de minister van Klimaat en Energie over "de bijdrage van Electrabel aan de begroting" (nr. P0324) 15 - Mme Tinne Van der Straeten au ministre du Climat et de l'énergie sur "la contribution d'electrabel au budget" (n P0321) 15 - M. Christian Brotcorne au ministre du Climat et de l'énergie sur "la contribution d'electrabel au budget" (n P0322) 15 - M. Bart Laeremans au ministre du Climat et de l'énergie sur "la contribution d'electrabel au budget" (n P0323) 15 - M. Philippe Henry au ministre du Climat et de l'énergie sur "la contribution d'electrabel au budget" (n P0324)

4 CRABV 52 PLEN /05/2008 iii - mevrouw Katrien Partyka aan de minister van Klimaat en Energie over "de bijdrage van Electrabel aan de begroting" (nr. P0325) - mevrouw Karine Lalieux aan de minister van Klimaat en Energie over "de bijdrage van Electrabel aan de begroting" (nr. P0326) - de heer Bruno Tobback aan de minister van Klimaat en Energie over "de bijdrage van Electrabel aan de begroting" (nr. P0327) - de heer Jean Marie Dedecker aan de minister van Klimaat en Energie over "de bijdrage van Electrabel aan de begroting" (nr. P0328) - de heer Pierre-Yves Jeholet aan de minister van Klimaat en Energie over "de bijdrage van Electrabel aan de begroting" (nr. P0329) Sprekers: Tinne Van der Straeten, Christian Brotcorne, Bart Laeremans, Philippe Henry, Katrien Partyka, Karine Lalieux, Bruno Tobback, Jean Marie Dedecker, voorzitter van de LDD-fractie, Pierre-Yves Jeholet, Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie, Willem-Frederik Schiltz 15 - Mme Katrien Partyka au ministre du Climat et de l'énergie sur "la contribution d'electrabel au budget" (n P0325) 16 - Mme Karine Lalieux au ministre du Climat et de l'énergie sur "la contribution d'electrabel au budget" (n P0326) 16 - M. Bruno Tobback au ministre du Climat et de l'énergie sur "la contribution d'electrabel au budget" (n P0327) 16 - M. Jean Marie Dedecker au ministre du Climat et de l'énergie sur "la contribution d'electrabel au budget" (n P0328) 16 - M. Pierre-Yves Jeholet au ministre du Climat et de l'énergie sur "la contribution d'electrabel au budget" (n P0329) Orateurs: Tinne Van der Straeten, Christian Brotcorne, Bart Laeremans, Philippe Henry, Katrien Partyka, Karine Lalieux, Bruno Tobback, Jean Marie Dedecker, président du groupe LDD, Pierre-Yves Jeholet, Paul Magnette, ministre du Climat et de l'énergie, Willem-Frederik Schiltz Samengevoegde vragen van 25 Questions jointes de 25 - de heer Koen Bultinck aan de minister van Klimaat en Energie over "de federale beslissing om veldproeven met genetisch gewijzigde populieren niet toe te laten" (nr. P0330) - de heer Flor Van Noppen aan de minister van Klimaat en Energie over "de federale beslissing om veldproeven met genetisch gewijzigde populieren niet toe te laten" (nr. P0331) - de heer Willem-Frederik Schiltz aan de minister van Klimaat en Energie over "de federale beslissing om veldproeven met genetisch gewijzigde populieren niet toe te laten" (nr. P0332) Sprekers: Koen Bultinck, Flor Van Noppen, Willem-Frederik Schiltz, Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie 25 - M. Koen Bultinck au ministre du Climat et de l'énergie sur "la décision des autorités fédérales de ne pas admettre les essais en champ des peupliers génétiquement modifiés" (n P0330) 25 - M. Flor Van Noppen au ministre du Climat et de l'énergie sur "la décision des autorités fédérales de ne pas admettre les essais en champ des peupliers génétiquement modifiés" (n P0331) 25 - M. Willem-Frederik Schiltz au ministre du Climat et de l'énergie sur "la décision des autorités fédérales de ne pas admettre les essais en champ des peupliers génétiquement modifiés" (n P0332) Orateurs: Koen Bultinck, Flor Van Noppen, Willem-Frederik Schiltz, Paul Magnette, ministre du Climat et de l'énergie Samengevoegde vragen van 27 Questions jointes de 27 - de heer Patrick Moriau aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking over "de wereldwijde voedselcrisis" (nr. P0333) - de heer Xavier Baeselen aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking over "de wereldwijde voedselcrisis" (nr. P0334) Sprekers: Patrick Moriau, Xavier Baeselen, Charles Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking 27 - M. Patrick Moriau au ministre de la Coopération au développement sur "la crise alimentaire mondiale" (n P0333) 27 - M. Xavier Baeselen au ministre de la Coopération au développement sur "la crise alimentaire mondiale" (n P0334) Orateurs: Patrick Moriau, Xavier Baeselen, Charles Michel, ministre de la Coopération au développement 27 27

5 iv 29/05/2008 CRABV 52 PLEN 042 Samengevoegde vragen van 29 Questions jointes de 29 - mevrouw Clotilde Nyssens aan de minister van Migratie- en asielbeleid over "de circulaire betreffende de regularisatie" (nr. P0335) - mevrouw Tinne Van der Straeten aan de minister van Migratie- en asielbeleid over "de circulaire betreffende de regularisatie" (nr. P0336) Sprekers: Clotilde Nyssens, Tinne Van der Straeten, Annemie Turtelboom, minister van Migratie- en asielbeleid Vraag van mevrouw Marie-Claire Lambert aan de minister van Migratie- en asielbeleid over "de (wan)toestand(en) in de Belgische gesloten opvangcentra" (nr. P0337) Sprekers: Marie-Claire Lambert, Annemie Turtelboom, minister van Migratie- en asielbeleid 29 - Mme Clotilde Nyssens à la ministre de la Politique de migration et d'asile sur "la circulaire relative à la régularisation" (n P0335) 29 - Mme Tinne Van der Straeten à la ministre de la Politique de migration et d'asile sur "la circulaire relative à la régularisation" (n P0336) Orateurs: Clotilde Nyssens, Tinne Van der Straeten, Annemie Turtelboom, ministre de la Politique de migration et d'asile 30 Question de Mme Marie-Claire Lambert à la ministre de la Politique de migration et d'asile sur "la situation et les dérives dans les centres de détention fermés belges" (n P0337) Orateurs: Marie-Claire Lambert, Annemie Turtelboom, ministre de la Politique de migration et d'asile Agenda 32 Ordre du jour 32 WETSONTWERP EN WETSVOORSTEL 32 PROJET ET PROPOSITION DE LOI 32 Wetsvoorstel tot wijziging van de wetten van 9 mei 2008 die naturalisaties verlenen (1185/1) 32 Proposition de loi modifiant les lois du 9 mai 2008 accordant des naturalisations (1185/1) 32 Algemene bespreking 32 Discussion générale 32 Sprekers: Jan Mortelmans Orateurs: Jan Mortelmans Bespreking van de artikelen 33 Discussion des articles 33 Wetsontwerp houdende opheffing van het verval van sommige wetsontwerpen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet (757/4) 33 Projet de loi relevant de caducité certains projets de loi réglant une matière visée à l'article 77 de la Constitution (757/4) 33 Bespreking van de artikelen 33 Discussion des articles 33 Sprekers: Bart Tommelein, voorzitter van de Open Vld-fractie, Fouad Lahssaini, Herman De Croo Orateurs: Bart Tommelein, président du groupe Open Vld, Fouad Lahssaini, Herman De Croo Inoverwegingneming van voorstellen 35 Prise en considération de propositions 35 Urgentieverzoek 36 Demande d'urgence 36 Sprekers: Kattrin Jadin, Jef Van den Bergh, Thierry Giet, voorzitter van de PS-fractie, Gerolf Annemans, voorzitter van de Vlaams Belang-fractie Orateurs: Kattrin Jadin, Jef Van den Bergh, Thierry Giet, président du groupe PS, Gerolf Annemans, président du groupe Vlaams Belang Delegatie BHV 36 Délégation BHV 36 NAAMSTEMMINGEN 37 VOTES NOMINATIFS 37 Wetsontwerp tot wijziging van de wetten van 9 mei 2008 die naturalisaties verlenen (1185/1) 37 Projet de loi modifiant les lois du 9 mai 2008 accordant des naturalisations (1185/1) 37 Vraag om advies 37 Demande d'avis 37

6 CRABV 52 PLEN /05/2008 v Agenda 38 Ordre du jour 38 Sprekers: Bart Tommelein, voorzitter van de Orateurs: Bart Tommelein, président du Open Vld-fractie, Jean-Marc Nollet, voorzitter groupe Open Vld, Jean-Marc Nollet, van de Ecolo-Groen!-fractie président du groupe Ecolo-Groen! Aangehouden amendement en artikel van het wetsontwerp houdende opheffing van het verval van sommige wetsontwerpen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet (757/4-5) 39 Amendement et article réservés du projet de loi relevant de caducité certains projets de loi réglant une matière visée à l'article 77 de la Constitution (757/4-5) 39 Goedkeuring van de agenda 40 Adoption de l ordre du jour 40

7 CRABV 52 PLEN /05/ PLENUMVERGADERING van DONDERDAG 29 MEI 2008 Namiddag SEANCE PLENIERE du JEUDI 29 MAI 2008 Après-midi De vergadering wordt geopend om uur en voorgezeten door de heer Herman Van Rompuy. Tegenwoordig bij de opening van de vergadering zijn de ministers van de federale regering: De heer Yves Leterme, de dames Joëlle Milquet en Sabine Laruelle, de heer Charles Michel. De voorzitter: Een reeks mededelingen en besluiten moet ter kennis gebracht worden van de Kamer. Zij worden op de website van de Kamer en in de bijlage bij het integraal verslag van deze vergadering opgenomen. Berichten van verhindering Ambtsplicht: Meryame Kitir Gezondheidsredenen: Hilal Yalcin Zwangerschapsverlof: Véronique Salvi Beroepsplicht: Christine Van Broeckhoven Verhinderd: Alain Mathot Met zending buitenslands: Jean-Luc Crucke Federale regering Pieter De Crem, minister van Landsverdediging: met zending buitenslands (Benin) Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven: met zending buitenslands Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen: met zending (Europese Raad Concurrentievermogen) Olivier Chastel, staatssecretaris belast met de Voorbereiding van het Europese Voorzitterschap: met zending buitenslands Vragen 01 Vraag van de heer Guy D'haeseleer aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen over "het afleveren van valse fiscale attesten aan werknemers door de fondsen La séance est ouverte à 14 h 21 par M. Herman Van Rompuy, président. Ministres du gouvernement fédéral présents lors de l'ouverture de la séance : M. Yves Leterme, Mmes Joëlle Milquet et Sabine Laruelle, M. Charles Michel. Le président : Une série de communications et de décisions doivent être portées à la connaissance de la Chambre. Elles seront reprises sur le site web de la Chambre et insérées dans l'annexe du compte rendu intégral de cette séance. Excusés Devoir de mandat : Meryame Kitir Raisons de santé : Hilal Yalcin Congé de maternité : Véronique Salvi Obligations professionnelles : Christine Van Broeckhoven Empêché : Alain Mathot En mission à l'étranger : Jean-Luc Crucke Gouvernement fédéral Pieter De Crem, ministre de la Défense en mission à l'étranger (Benin) Inge Vervotte, ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques : en mission à l'étranger Vincent Van Quickenborne, ministre pour l'entreprise et la Simplification : en mission (Conseil européen de la Concurrence) Olivier Chastel, secrétaire d'état chargé de la Préparation de la Présidence européenne : en mission à l'étranger Questions 01 Question de M. Guy D'haeseleer à la vicepremière ministre et ministre de l'emploi et de l'égalité des chances sur "la délivrance de fausses attestations fiscales à des travailleurs

8 2 29/05/2008 CRABV 52 PLEN 042 voor bestaanszekerheid" (nr. P0316) par les fonds de sécurité d'existence" (n P0316) Guy D'haeseleer (Vlaams Belang): Onze vakbondscel ontdekte dat verschillende fondsen voor bestaanszekerheid illegaal geld inhouden op de premies en vergoedingen die zij uitbetalen. Zij houden bijvoorbeeld administratiekosten in bij personen die geen lid zijn van een vakbond of betalen hen gewoonweg geen premies uit. Fondsen uit de sector bouw en hout houden maandelijks 12 procent in op het brugpensioen of weigeren RSZbijdragen te betalen. Aan dit alles zijn de drie grote vakbonden medeplichtig. Bovendien bezorgen de fondsen valse belastingfiches aan de werknemers, waarop niet alleen de effectief ontvangen bedragen staan, maar ook de bedragen die werden achtergehouden. De werknemers worden dus twee keer bestolen: ze ontvangen te weinig en betalen ook nog eens belasting op de niet ontvangen bedragen. Dit zijn maffiapraktijken. Zal de minister de politieke moed en rechtvaardigheidszin opbrengen om dit te laten onderzoeken? Ik vraag een streng optreden Minister Joëlle Milquet (Nederlands): Het bewust afleveren van valse attesten is strafbaar. Het is de minister van Financiën die bevoegd is om dat te onderzoeken. We zullen uiteraard streng optreden als er fouten zijn. De inspectie moet nog starten. Tot nu toe hebben we geen klachten ontvangen. Dit is ook een taak voor de gerechtelijke macht Guy D'haeseleer (Vlaams Belang): De minister minimaliseert de zaak en laat honderdduizenden mensen in de kou staan, terwijl zij zogezegd opkomt voor meer loon en koopkracht. Zij is verantwoordelijk voor de fondsen voor bestaanszekerheid en moet actief alle mensen laten opsporen die bedrogen werden. De vakbonden betogen wel voor meer koopkracht, maar ondertussen stelen zij zelf van de werknemers. Wij eisen een onderzoek naar deze fraude. Ter informatie: in 2007 stortte de RSZ niet minder dan 1,3 miljard euro aan die fondsen. Bij de bespreking van ons wetsvoorstel om een parlementaire onderzoekscommissie op te richten, zal duidelijk worden wie de zijde van de vakbonden kiest tegen de werknemers. Het incident is gesloten Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) : Notre cellule syndicale a découvert que plusieurs fonds de sécurité d existence prélèvent illégalement de l argent sur les primes et les allocations qu ils versent. Ils prélèvent par exemple des frais d administration auprès des personnes qui ne sont pas membres d un syndicat ou ne leur versent tout simplement pas de primes. Des fonds du secteur de la construction et du bois prélèvent mensuellement 12 % sur le montant de la prépension ou refusent de payer des cotisations ONSS. Les trois grands syndicats sont complices de ces pratiques. En outre, ces fonds transmettent aux travailleurs de fausses fiches fiscales sur lesquelles ils mentionnent non seulement les sommes effectivement perçues mais aussi celles des prélèvements. Les travailleurs sont donc volés à deux reprises. Ils reçoivent trop peu d argent et sont également imposés sur les montants non perçus. Il s agit-là de pratiques maffieuses. La ministre aura-t-elle le courage politique et le sens de l équité nécessaires pour demander une enquête à ce sujet? Je demande une réaction sévère Joëlle Milquet, ministre (en néerlandais) : Octroyer sciemment des fausses attestations constitue un fait punissable. Il incombe au ministre des Finances d examiner la question. Si des fautes ont été commises, nous interviendrons bien sûr énergiquement. L inspection doit encore commencer. Nous n avons pas reçu de plaintes, jusqu ici. Les autorités judiciaires ont aussi un rôle à jouer Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) : La ministre minimise l affaire et abandonne des centaines de milliers de personnes à leur sort, alors qu elle prétend œuvrer en faveur des salaires et du pouvoir d achat. Elle est responsable des fonds de sécurité d existence et doit faire rechercher activement toutes les personnes qui ont été dupées. Les syndicats organisent des manifestations pour augmenter le pouvoir d achat mais, entre-temps, ils vont jusqu à spolier des travailleurs. Nous exigeons une enquête sur cette fraude. Je signale, à titre d information, que l ONSS a versé 1,3 milliard d euros à ces fonds en Il apparaîtra clairement, lors de la discussion de notre proposition de loi tendant à instituer une commission d enquête parlementaire, qui prendra le parti des syndicats, contre les travailleurs. L'incident est clos.

9 CRABV 52 PLEN /05/ Samengevoegde vragen van - de heer Wouter De Vriendt aan de eerste minister over "de diplomatieke betrekkingen met Congo" (nr. P0310) - de heer Gerolf Annemans aan de eerste minister over "de diplomatieke betrekkingen met Congo" (nr. P0311) - mevrouw Juliette Boulet aan de eerste minister over "de diplomatieke betrekkingen met Congo" (nr. P0312) Wouter De Vriendt (Ecolo-Groen!): De minister van Buitenlandse Zaken deed onlangs een aantal uitspraken over Congo die op kritiek worden onthaald door de minister van Ontwikkelingssamenwerking. België is intern verdeeld wat het buitenlands beleid betreft en dat is een probleem, maar het is werkelijk hallucinant dat de mensenrechtensituatie in Congo het onderwerp vormt van communautair gekrakeel binnen de regering. Steunt de voltallige regering nog steeds de uitspraken van Karel De Gucht? Het is goed dat Karel De Gucht een kritische houding heeft aangenomen ten aanzien van de situatie in Congo. Wij moeten echter ook kijken naar de toekomst. Hoe wil de eerste minister de diplomatieke relaties tussen België en Congo herstellen? Heeft hij al gesproken met president Kabila? Een goede verstandhouding is nodig om het geweld in Oost-Congo te beëindigen en de mensenrechtensituatie te verbeteren. Hoe is het te verklaren dat de minister van Buitenlandse Zaken een moedige houding aanneemt tegenover Congo, maar anderzijds zoete broodjes bakt met het regime in China? Wij pleiten ervoor om de Olympische Spelen als hefboom te gebruiken om de mensenrechtensituatie in China te verbeteren. Nu blijkt dat minister De Gucht een boycot van de openingsceremonie uitsluit. Hoe reageert de premier? Gerolf Annemans (Vlaams Belang): Op 24 april antwoordde de minister mij dat de uitspraken van Karel De Gucht over Congo werden gesteund door het kernkabinet. Wij hadden gedacht dat de premier het daar bij zou laten. De Franstaligen hebben nu echter kritiek op die uitspraken en de eerste minister bedient hen op hun wenken en trekt het dossier naar zich toe, waardoor Karel De Gucht alleen komt te staan. 02 Questions jointes de - M. Wouter De Vriendt au premier ministre sur "les relations diplomatiques avec le Congo" (n P0310) - M. Gerolf Annemans au premier ministre sur "les relations diplomatiques avec le Congo" (n P0311) - Mme Juliette Boulet au premier ministre sur "les relations diplomatiques avec le Congo" (n P0312) Wouter De Vriendt (Ecolo-Groen!) : Le ministre des Affaires étrangères s'est livré récemment à un certain nombre de déclarations à propos du Congo qui ont fait l'objet de critiques de la part du ministre de la Coopération au développement. La Belgique souffre de divisions internes en ce qui concerne sa politique étrangère et il s'agit évidemment d'un problème mais que la situation sur le plan des droits de l'homme au Congo fasse l'objet de chamailleries communautaires au sein du gouvernement est absolument saisissant. L'ensemble du gouvernement approuve-t-il encore les déclarations de Karel De Gucht? Le ministre des Affaires étrangères a eu raison d'adopter une attitude critique vis-à-vis de la situation au Congo. Il faut cependant aussi se tourner vers l'avenir. Comment le premier ministre s'y prendra-t-il pour normaliser les relations diplomatiques entre la Belgique et le Congo? A-t-il déjà parlé avec le président Kabila? Une bonne entente est nécessaire pour mettre un terme aux violences dans l'est du Congo et pour améliorer la situation sur le plan des droits de l'homme. Comment peut-on expliquer que le ministre des Affaires étrangères adopte une attitude courageuse vis-à-vis du Congo mais qu'il est tout sucre tout miel avec le régime chinois? Nous demandons que l'on se serve des Jeux olympiques comme d'un levier pour améliorer la situation sur le plan du respect des droits de l'homme en Chine. Or, il apparaît à présent que le ministre De Gucht exclut tout boycott de la cérémonie d'ouverture. Quelle est la réaction du premier ministre à ce sujet? Gerolf Annemans (Vlaams Belang) : Le 24 avril, le ministre m a répondu que les déclarations de M. Karel De Gucht relatives au Congo étaient soutenues par le cabinet restreint. Nous avions pensé que le premier ministre s en tiendrait là. Les francophones ont néanmoins critiqué ces déclarations et le premier ministre leur obéit au doigt et à l œil et reprend le dossier à son compte. M. Karel De Gucht se retrouve dès lors isolé

10 4 29/05/2008 CRABV 52 PLEN 042 Staat de eerste minister nog steeds achter de toespraak die de minister van Buitenlandse Zaken heeft gehouden in Congo? Staat de voltallige regering daar achter? Of steunt hij de Franstaligen die minister De Gucht willen isoleren? Na de uitspraken van minister Milquet zou de eerste minister naar minster De Gucht gebeld hebben om hem gerust te stellen. Wat is de situatie binnen de regering op dit moment over dit thema? Juliette Boulet (Ecolo-Groen!): Ik heb geen zin in communautair gekissebis. De problemen in Congo zijn zo al ernstig genoeg - dat bijkomende struikelblok kunnen we best missen. Had u al contact met president Kabila? Zo niet, werd het onderhoud alleen maar uitgesteld, of weigert hij met u te praten? U heeft contact opgenomen met uw Congolese ambtgenoot. Wat heeft u hem gezegd en wat heeft hij u geantwoord? Eerste minister Yves Leterme (Nederlands): Deze vragen geven mij de gelegenheid om een stand van zaken te geven over de relaties tussen ons land en Congo. (Frans) Afgelopen maandag werd ik door de Congolese regering officieel ingelicht over de beslissingen van de ministerraad van vorige vrijdag met betrekking tot de sluiting van de Belgische consulaten-generaal in Bukavu en Lubumbashi. Ik heb het kernkabinet onverwijld samengeroepen en heb voorgesteld persoonlijk contact op te nemen met de Congolese autoriteiten. Sinds dinsdag heb ik getracht hen te contacteren. (Nederlands) Ik heb aan eerste minister Gizenga het standpunt van de Belgische regering uitgelegd en een aantal voorstellen gedaan om de betrekkingen tussen ons land en Congo te normaliseren. Vanmorgen heeft eerste minister Gizenga mij de eerste reactie van de Congolese autoriteiten op die voorstellen meegedeeld. Wij zullen de komende uren en dagen nog van gedachten wisselen. Over de inhoud van de voorstellen wil ik niet in detail treden, om een oplossing niet in het gedrang te brengen. (Frans) Ik zal niet nader ingaan op de voorstellen die ik gedaan heb aan mijn Congolese ambtgenoot, van wie ik vanochtend de eerste reacties heb ontvangen, onder voorbehoud van de ministerraad die morgen in Congo zal plaatsvinden. actuellement. Le premier ministre continue-t-il à soutenir les déclarations du ministre des Affaires étrangères au Congo? L ensemble du gouvernement le soutientil? Ou soutient-il les francophones qui veulent isoler M. De Gucht? À la suite des déclarations de Mme Milquet, le premier ministre aurait téléphoné à M. De Gucht pour le rassurer. Quelle est la situation actuelle au sein du gouvernement en ce qui concerne cette problématique? Juliette Boulet (Ecolo-Groen!) : Je n'ai pas envie d'entrer dans une querelle communautaire. Ce qui se passe au Congo est suffisamment grave pour éviter cet écueil supplémentaire. Avez-vous été en contact avec le président Kabila? Sinon, est-ce reporté à plus tard ou refuse-t-il de vous parler pour l'instant? Vous avez contacté votre homologue congolais. Que lui avez-vous dit et qu'a-t-il répondu? Yves Leterme, premier ministre (en néerlandais): Ces questions me permettent de faire le point sur les relations entre notre pays et le Congo. (En français) Lundi, j'ai été informé officiellement par le gouvernement congolais des décisions du Conseil des ministres du vendredi précédent sur la fermeture de nos consulats généraux à Bukavu et Lubumbashi. J ai immédiatement réuni le kern auquel j ai proposé de contacter personnellement les autorités congolaises. Dès mardi, je me suis efforcé d entrer en contact avec celles-ci. (En néerlandais) J ai exposé le point de vue du gouvernement belge au premier ministre, M. Gizenga, et je lui ai soumis une série de propositions pour normaliser les relations entre notre pays et le Congo. Ce matin, M. Gizenga m a transmis les premières réactions des autorités congolaises à ces propositions. Il sera encore procédé à des échanges d idées dans les heures et les jours à venir. Je ne souhaite pas entrer dans le détail de ces propositions, pour ne pas compromettre la recherche de solutions. (En français) Je ne détaillerai pas plus mes propositions à mon homologue congolais, dont j'ai reçu ce matin les premières réactions, sous réserve du Conseil des ministres qui aura lieu demain au Congo.

INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN COMPTE RENDU INTEGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS

INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN COMPTE RENDU INTEGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS CRIV 54 PLEN 047 CRIV 54 PLEN 047 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRESENTANTS DE BELGIQUE INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN COMPTE RENDU INTEGRAL

Nadere informatie

COMPTE RENDU ANALYTIQUE

COMPTE RENDU ANALYTIQUE CRABV 52 COM 367 CRABV 52 COM 367 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRESENTANTS DE BELGIQUE BEKNOPT VERSLAG COMPTE RENDU ANALYTIQUE COMMISSIE VOOR DE BUITENLANDSE BETREKKINGEN COMMISSION

Nadere informatie

COMPTE RENDU ANALYTIQUE BEKNOPT VERSLAG SÉANCE PLÉNIÈRE PLENUMVERGADERING BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

COMPTE RENDU ANALYTIQUE BEKNOPT VERSLAG SÉANCE PLÉNIÈRE PLENUMVERGADERING BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS ICRABV 53 PLEN 052 CRABV 53 PLEN 052 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS COMPTE RENDU ANALYTIQUE BEKNOPT VERSLAG SÉANCE PLÉNIÈRE PLENUMVERGADERING Jeudi Donderdag

Nadere informatie

COMPTE RENDU INTEGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN

COMPTE RENDU INTEGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN CRIV 52 COM 768 CRIV 52 COM 768 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRESENTANTS DE BELGIQUE INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN COMPTE RENDU INTEGRAL

Nadere informatie

COMPTE RENDU INTEGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN

COMPTE RENDU INTEGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN CRIV 52 COM 857 CRIV 52 COM 857 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRESENTANTS DE BELGIQUE INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN COMPTE RENDU INTEGRAL

Nadere informatie

CRABV 53 COM 443 CRABV 53 COM 443 COMMISSIE VOOR HET BEDRIJFSLEVEN, HET WETENSCHAPSBELEID, HET ONDERWIJS, DE NATIONALE WETENSCHAPPELIJKE EN

CRABV 53 COM 443 CRABV 53 COM 443 COMMISSIE VOOR HET BEDRIJFSLEVEN, HET WETENSCHAPSBELEID, HET ONDERWIJS, DE NATIONALE WETENSCHAPPELIJKE EN CRABV 53 COM 443 CRABV 53 COM 443 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS COMPTE RENDU ANALYTIQUE BEKNOPT VERSLAG COMMISSION DE L'ÉCONOMIE, DE LA POLITIQUE SCIENTIFIQUE,

Nadere informatie

Sénat de Belgique. Belgische Senaat. Annales. Handelingen 5-30. Séances plénières Jeudi 14 juillet 2011 Séance de l après-midi

Sénat de Belgique. Belgische Senaat. Annales. Handelingen 5-30. Séances plénières Jeudi 14 juillet 2011 Séance de l après-midi Sénat de Belgique Session ordinaire 2010-2011 Handelingen Plenaire vergaderingen Donderdag 14 juli 2011 Namiddagvergadering 5-30 5-30 Séances plénières Jeudi 14 juillet 2011 Séance de l après-midi Annales

Nadere informatie

INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN COMPTE RENDU INTEGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS

INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN COMPTE RENDU INTEGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS CRIV 54 PLEN 009 CRIV 54 PLEN 009 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRESENTANTS DE BELGIQUE INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN COMPTE RENDU INTEGRAL

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 003

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 003 QRVA 53 003 QRVA 53 003 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden (Gouvernement chargé des affaires

Nadere informatie

INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS

INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS CRIV 51 COM 615 CRIV 51 COM 615 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL

Nadere informatie

van Namiddag Après-midi

van Namiddag Après-midi COMMISSIE VOOR HET BEDRIJFSLEVEN, HET WETENSCHAPSBELEID, HET ONDERWIJS, DE NATIONALE WETENSCHAPPELIJKE EN CULTURELE INSTELLINGEN, DE MIDDENSTAND EN DE LANDBOUW van WOENSDAG 27 JANUARI 2010 Namiddag COMMISSION

Nadere informatie

COMPTE RENDU INTEGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN

COMPTE RENDU INTEGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN CRIV 50 COM 706 CRIV 50 COM 706 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRESENTANTS DE BELGIQUE INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN COMPTE RENDU INTEGRAL

Nadere informatie

Sénat de Belgique. Belgische Senaat. Annales. Handelingen 5-101. Séances plénières Jeudi 2 mai 2013 Séance de l après-midi

Sénat de Belgique. Belgische Senaat. Annales. Handelingen 5-101. Séances plénières Jeudi 2 mai 2013 Séance de l après-midi Sénat de Belgique Session ordinaire 2012-2013 Handelingen Plenaire vergaderingen Donderdag 2 mei 2013 Namiddagvergadering 5-101 5-101 Séances plénières Jeudi 2 mai 2013 Séance de l après-midi Annales Belgische

Nadere informatie

INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS

INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS CRIV 51 COM 896 CRIV 51 COM 896 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL

Nadere informatie

van DONDERDAG 15 JANUARI 2015 JEUDI 15 JANVIER 2015

van DONDERDAG 15 JANUARI 2015 JEUDI 15 JANVIER 2015 PLENUMVERGADERING van DONDERDAG 15 JANUARI 2015 Namiddag SÉANCE PLÉNIÈRE du JEUDI 15 JANVIER 2015 Après-midi De vergadering wordt geopend om 14.24 uur en voorgezeten door de heer Siegfried Bracke. La séance

Nadere informatie

INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS

INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS CRIV 51 COM 641 CRIV 51 COM 641 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 051 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 051 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 051 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS : Parti

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 5274 DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 5274 DE BELGIQUE QRVA 5274 QRVA 5274 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 24-08 - 2009 cdh : centre démocrate

Nadere informatie

ASSEMBLÉE RÉUNIE DE LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE

ASSEMBLÉE RÉUNIE DE LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE C.R.I. COM (2005-2006) N 3 I.V. COM (2005-2006) Nr. 3 ASSEMBLÉE RÉUNIE DE LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE Compte rendu intégral

Nadere informatie

COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN

COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN CRIV 53 COM 667 CRIV 53 COM 667 CHAMBRE DES REPRESENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL

Nadere informatie

COMPTE RENDU ANALYTIQUE

COMPTE RENDU ANALYTIQUE CRABV 50 COM 1035 CRABV 50 COM 1035 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BEKNOPT VERSLAG COMPTE RENDU ANALYTIQUE COMMISSIE VOOR HET BEDRIJFSLEVEN, HET WETENSCHAPSBELEID,

Nadere informatie

INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS

INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS CRIV 51 COM 428 CRIV 51 COM 428 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL

Nadere informatie

van Questions Vragen Namiddag Après-midi

van Questions Vragen Namiddag Après-midi SÉANCE PLÉNIÈRE du JEUDI 15 FÉVRIER 2007 Après-midi PLENUMVERGADERING van DONDERDAG 15 FEBRUARI 2007 Namiddag La séance est ouverte à 14.15 heures et présidée par M. Herman De Croo. De vergadering wordt

Nadere informatie

van MARDI 27 MARS 2012 DINSDAG 27 MAART 2012 Après-midi Namiddag

van MARDI 27 MARS 2012 DINSDAG 27 MAART 2012 Après-midi Namiddag COMMISSION DE L'ÉCONOMIE, DE LA POLITIQUE SCIENTIFIQUE, DE L'ÉDUCATION, DES INSTITUTIONS SCIENTIFIQUES ET CULTURELLES NATIONALES, DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE du MARDI 27 MARS 2012 Après-midi

Nadere informatie

COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN

COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN CRIV 53 COM 922 CRIV 53 COM 922 CHAMBRE DES REPRESENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL

Nadere informatie

van DINSDAG 16 JULI 2013 MARDI 16 JUILLET 2013 Après-midi Namiddag

van DINSDAG 16 JULI 2013 MARDI 16 JUILLET 2013 Après-midi Namiddag COMMISSION DE L'ÉCONOMIE, DE LA POLITIQUE SCIENTIFIQUE, DE L'ÉDUCATION, DES INSTITUTIONS SCIENTIFIQUES ET CULTURELLES NATIONALES, DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE du MARDI 16 JUILLET 2013 Après-midi

Nadere informatie

van MARDI 31 JANVIER 2012 DINSDAG 31 JANUARI 2012 Après-midi Namiddag

van MARDI 31 JANVIER 2012 DINSDAG 31 JANUARI 2012 Après-midi Namiddag COMMISSION DE L'ÉCONOMIE, DE LA POLITIQUE SCIENTIFIQUE, DE L'ÉDUCATION, DES INSTITUTIONS SCIENTIFIQUES ET CULTURELLES NATIONALES, DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE du MARDI 31 JANVIER 2012 Après-midi

Nadere informatie

Enfin, ce projet avait été annoncé initialement pour juillet 2006. On parle maintenant du 1 er janvier 2008. Confirmez-vous cette date?

Enfin, ce projet avait été annoncé initialement pour juillet 2006. On parle maintenant du 1 er janvier 2008. Confirmez-vous cette date? COMMISSION DE L'ECONOMIE, DE LA POLITIQUE SCIENTIFIQUE, DE L'EDUCATION, DES INSTITUTIONS SCIENTIFIQUES ET CULTURELLES NATIONALES, DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE du MERCREDI 17 JANVIER 2007 Matin

Nadere informatie

De voorzitter: Vraag nr. 13709 van de heer Bogaert wordt omgezet in een schriftelijke vraag.

De voorzitter: Vraag nr. 13709 van de heer Bogaert wordt omgezet in een schriftelijke vraag. COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET du MARDI 23 JANVIER 2007 Matin COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN EN DE BEGROTING van DINSDAG 23 JANUARI 2007 Voormiddag De vergadering wordt geopend om 10.13 uur en voorgezeten

Nadere informatie

Sénat de Belgique. Belgische Senaat. Annales. Handelingen 5-80. Séances plénières Lundi 26 novembre 2012 Séance de l après-midi

Sénat de Belgique. Belgische Senaat. Annales. Handelingen 5-80. Séances plénières Lundi 26 novembre 2012 Séance de l après-midi Sénat de Belgique Session ordinaire 2012-2013 Handelingen Plenaire vergaderingen Maandag 26 november 2012 Namiddagvergadering 5-80 5-80 Séances plénières Lundi 26 novembre 2012 Séance de l après-midi Annales

Nadere informatie