COMPTE RENDU ANALYTIQUE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "COMPTE RENDU ANALYTIQUE"

Transcriptie

1 CRABV 52 PLEN 042 CRABV 52 PLEN 042 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRESENTANTS DE BELGIQUE BEKNOPT VERSLAG COMPTE RENDU ANALYTIQUE PLENUMVERGADERING SEANCE PLENIERE donderdag jeudi Namiddag Après-midi

2 CRABV 52 PLEN /05/2008 i INHOUD SOMMAIRE Berichten van verhindering 1 Excusés 1 VRAGEN 1 QUESTIONS 1 Vraag van de heer Guy D'haeseleer aan de viceeersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen over "het afleveren van valse fiscale attesten aan werknemers door de fondsen voor bestaanszekerheid" (nr. P0316) Sprekers: Guy D'haeseleer, Joëlle Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen 1 Question de M. Guy D'haeseleer à la vicepremière ministre et ministre de l'emploi et de l'égalité des chances sur "la délivrance de fausses attestations fiscales à des travailleurs par les fonds de sécurité d'existence" (n P0316) Orateurs: Guy D'haeseleer, Joëlle Milquet, vice-première ministre et ministre de l'emploi et de l'égalité des chances 1 Samengevoegde vragen van 3 Questions jointes de 3 - de heer Wouter De Vriendt aan de eerste minister over "de diplomatieke betrekkingen met Congo" (nr. P0310) - de heer Gerolf Annemans aan de eerste minister over "de diplomatieke betrekkingen met Congo" (nr. P0311) - mevrouw Juliette Boulet aan de eerste minister over "de diplomatieke betrekkingen met Congo" (nr. P0312) Sprekers: Wouter De Vriendt, Gerolf Annemans, voorzitter van de Vlaams Belangfractie, Juliette Boulet, Yves Leterme, eerste minister Vraag van de heer Georges Dallemagne aan de eerste minister over "het rapport van de Raad van Europa met betrekking tot de benoeming van de burgemeesters" (nr. P0313) Sprekers: Georges Dallemagne, Yves Leterme, eerste minister 3 - M. Wouter De Vriendt au premier ministre sur "les relations diplomatiques avec le Congo" (n P0310) 3 - M. Gerolf Annemans au premier ministre sur "les relations diplomatiques avec le Congo" (n P0311) 3 - Mme Juliette Boulet au premier ministre sur "les relations diplomatiques avec le Congo" (n P0312) Orateurs: Wouter De Vriendt, Gerolf Annemans, président du groupe Vlaams Belang, Juliette Boulet, Yves Leterme, premier ministre 6 Question de M. Georges Dallemagne au premier ministre sur "le rapport du Conseil de l'europe relatif à la nomination des bourgmestres" (n P0313) Orateurs: Georges Dallemagne, Yves Leterme, premier ministre Samengevoegde vragen van 7 Questions jointes de 7 - de heer Georges Gilkinet aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden over "de concrete gevolgen van de pensioenverhoging voor de gepensioneerden" (nr. P0319) - de heer Luc Goutry aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden over "de concrete gevolgen van de pensioenverhoging voor de gepensioneerden" (nr. P0320) Sprekers: Georges Gilkinet, Luc Goutry, Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van Financiën en van Institutionele Hervormingen 7 - M. Georges Gilkinet à la ministre de l'intégration sociale, des Pensions et des Grandes villes sur "l'augmentation des pensions et les conséquences concrètes pour les pensionnés" (n P0319) 7 - M. Luc Goutry à la ministre de l'intégration sociale, des Pensions et des Grandes villes sur "l'augmentation des pensions et les conséquences concrètes pour les pensionnés" (n P0320) Orateurs: Georges Gilkinet, Luc Goutry, Didier Reynders, vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles 7 7 Samengevoegde vragen van 9 Questions jointes de 9

3 ii 29/05/2008 CRABV 52 PLEN mevrouw Katia della Faille de Leverghem aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de uitbreiding van de maximumfactuur voor mucopatiënten" (nr. P0314) - mevrouw Sonja Becq aan de viceeersteministeren minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de uitbreiding van de maximumfactuur voor mucopatiënten" (nr. P0338) Sprekers: Katia della Faille de Leverghem, Sonja Becq, Laurette Onkelinx, viceeersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Vraag van de heer Mathias De Clercq aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken over "de aanvragen van scholen om educatieve reizen naar concentratiekampen te organiseren" (nr. P0315) Sprekers: Mathias De Clercq, Patrick Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken Vraag van mevrouw Freya Van den Bossche aan de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen over "de mededinging in de vastgoedsector" (nr. P0318) Sprekers: Freya Van den Bossche, Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid 9 - Mme Katia della Faille de Leverghem à la vicepremière ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur "l'extension du maximum à facturer pour les patients atteints de mucoviscidose" (n P0314) 9 - Mme Sonja Becq à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur "l'extension du maximum à facturer pour les patients atteints de mucoviscidose" (n P0338) Orateurs: Katia della Faille de Leverghem, Sonja Becq, Laurette Onkelinx, vicepremière ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique 11 Question de M. Mathias De Clercq au vicepremier ministre et ministre de l'intérieur sur "les demandes d'écoles relatives à l'organisation de voyages éducatifs vers des camps de concentration" (n P0315) Orateurs: Mathias De Clercq, Patrick Dewael, vice-premier ministre et ministre de l'intérieur 12 Question de Mme Freya Van den Bossche au ministre pour l'entreprise et la Simplification sur "la concurrence dans le secteur immobilier" (n P0318) Orateurs: Freya Van den Bossche, Sabine Laruelle, ministre des PME, des Indépendants, de l'agriculture et de la Politique scientifique Beroep op het reglement 13 Rappel au règlement 13 Sprekers: Bart Tommelein, voorzitter van de Open Vld-fractie, Jean Marie Dedecker, Orateurs: Bart Tommelein, président du groupe Open Vld, Jean Marie Dedecker, voorzitter van de LDD-fractie, Peter président du groupe LDD, Peter Vanvelthoven, voorzitter van de sp.a+vl.profractie, Vanvelthoven, président du groupe Jean-Marc Nollet, voorzitter van de Ecolo-Groen!-fractie sp.a+vl.pro, Jean-Marc Nollet, président du groupe Ecolo-Groen! Actualiteitsdebat 15 Débat d'actualité 15 Samengevoegde vragen van 15 Questions jointes de 15 - mevrouw Tinne Van der Straeten aan de minister van Klimaat en Energie over "de bijdrage van Electrabel aan de begroting" (nr. P0321) - de heer Christian Brotcorne aan de minister van Klimaat en Energie over "de bijdrage van Electrabel aan de begroting" (nr. P0322) - de heer Bart Laeremans aan de minister van Klimaat en Energie over "de bijdrage van Electrabel aan de begroting" (nr. P0323) - de heer Philippe Henry aan de minister van Klimaat en Energie over "de bijdrage van Electrabel aan de begroting" (nr. P0324) 15 - Mme Tinne Van der Straeten au ministre du Climat et de l'énergie sur "la contribution d'electrabel au budget" (n P0321) 15 - M. Christian Brotcorne au ministre du Climat et de l'énergie sur "la contribution d'electrabel au budget" (n P0322) 15 - M. Bart Laeremans au ministre du Climat et de l'énergie sur "la contribution d'electrabel au budget" (n P0323) 15 - M. Philippe Henry au ministre du Climat et de l'énergie sur "la contribution d'electrabel au budget" (n P0324)

4 CRABV 52 PLEN /05/2008 iii - mevrouw Katrien Partyka aan de minister van Klimaat en Energie over "de bijdrage van Electrabel aan de begroting" (nr. P0325) - mevrouw Karine Lalieux aan de minister van Klimaat en Energie over "de bijdrage van Electrabel aan de begroting" (nr. P0326) - de heer Bruno Tobback aan de minister van Klimaat en Energie over "de bijdrage van Electrabel aan de begroting" (nr. P0327) - de heer Jean Marie Dedecker aan de minister van Klimaat en Energie over "de bijdrage van Electrabel aan de begroting" (nr. P0328) - de heer Pierre-Yves Jeholet aan de minister van Klimaat en Energie over "de bijdrage van Electrabel aan de begroting" (nr. P0329) Sprekers: Tinne Van der Straeten, Christian Brotcorne, Bart Laeremans, Philippe Henry, Katrien Partyka, Karine Lalieux, Bruno Tobback, Jean Marie Dedecker, voorzitter van de LDD-fractie, Pierre-Yves Jeholet, Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie, Willem-Frederik Schiltz 15 - Mme Katrien Partyka au ministre du Climat et de l'énergie sur "la contribution d'electrabel au budget" (n P0325) 16 - Mme Karine Lalieux au ministre du Climat et de l'énergie sur "la contribution d'electrabel au budget" (n P0326) 16 - M. Bruno Tobback au ministre du Climat et de l'énergie sur "la contribution d'electrabel au budget" (n P0327) 16 - M. Jean Marie Dedecker au ministre du Climat et de l'énergie sur "la contribution d'electrabel au budget" (n P0328) 16 - M. Pierre-Yves Jeholet au ministre du Climat et de l'énergie sur "la contribution d'electrabel au budget" (n P0329) Orateurs: Tinne Van der Straeten, Christian Brotcorne, Bart Laeremans, Philippe Henry, Katrien Partyka, Karine Lalieux, Bruno Tobback, Jean Marie Dedecker, président du groupe LDD, Pierre-Yves Jeholet, Paul Magnette, ministre du Climat et de l'énergie, Willem-Frederik Schiltz Samengevoegde vragen van 25 Questions jointes de 25 - de heer Koen Bultinck aan de minister van Klimaat en Energie over "de federale beslissing om veldproeven met genetisch gewijzigde populieren niet toe te laten" (nr. P0330) - de heer Flor Van Noppen aan de minister van Klimaat en Energie over "de federale beslissing om veldproeven met genetisch gewijzigde populieren niet toe te laten" (nr. P0331) - de heer Willem-Frederik Schiltz aan de minister van Klimaat en Energie over "de federale beslissing om veldproeven met genetisch gewijzigde populieren niet toe te laten" (nr. P0332) Sprekers: Koen Bultinck, Flor Van Noppen, Willem-Frederik Schiltz, Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie 25 - M. Koen Bultinck au ministre du Climat et de l'énergie sur "la décision des autorités fédérales de ne pas admettre les essais en champ des peupliers génétiquement modifiés" (n P0330) 25 - M. Flor Van Noppen au ministre du Climat et de l'énergie sur "la décision des autorités fédérales de ne pas admettre les essais en champ des peupliers génétiquement modifiés" (n P0331) 25 - M. Willem-Frederik Schiltz au ministre du Climat et de l'énergie sur "la décision des autorités fédérales de ne pas admettre les essais en champ des peupliers génétiquement modifiés" (n P0332) Orateurs: Koen Bultinck, Flor Van Noppen, Willem-Frederik Schiltz, Paul Magnette, ministre du Climat et de l'énergie Samengevoegde vragen van 27 Questions jointes de 27 - de heer Patrick Moriau aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking over "de wereldwijde voedselcrisis" (nr. P0333) - de heer Xavier Baeselen aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking over "de wereldwijde voedselcrisis" (nr. P0334) Sprekers: Patrick Moriau, Xavier Baeselen, Charles Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking 27 - M. Patrick Moriau au ministre de la Coopération au développement sur "la crise alimentaire mondiale" (n P0333) 27 - M. Xavier Baeselen au ministre de la Coopération au développement sur "la crise alimentaire mondiale" (n P0334) Orateurs: Patrick Moriau, Xavier Baeselen, Charles Michel, ministre de la Coopération au développement 27 27

5 iv 29/05/2008 CRABV 52 PLEN 042 Samengevoegde vragen van 29 Questions jointes de 29 - mevrouw Clotilde Nyssens aan de minister van Migratie- en asielbeleid over "de circulaire betreffende de regularisatie" (nr. P0335) - mevrouw Tinne Van der Straeten aan de minister van Migratie- en asielbeleid over "de circulaire betreffende de regularisatie" (nr. P0336) Sprekers: Clotilde Nyssens, Tinne Van der Straeten, Annemie Turtelboom, minister van Migratie- en asielbeleid Vraag van mevrouw Marie-Claire Lambert aan de minister van Migratie- en asielbeleid over "de (wan)toestand(en) in de Belgische gesloten opvangcentra" (nr. P0337) Sprekers: Marie-Claire Lambert, Annemie Turtelboom, minister van Migratie- en asielbeleid 29 - Mme Clotilde Nyssens à la ministre de la Politique de migration et d'asile sur "la circulaire relative à la régularisation" (n P0335) 29 - Mme Tinne Van der Straeten à la ministre de la Politique de migration et d'asile sur "la circulaire relative à la régularisation" (n P0336) Orateurs: Clotilde Nyssens, Tinne Van der Straeten, Annemie Turtelboom, ministre de la Politique de migration et d'asile 30 Question de Mme Marie-Claire Lambert à la ministre de la Politique de migration et d'asile sur "la situation et les dérives dans les centres de détention fermés belges" (n P0337) Orateurs: Marie-Claire Lambert, Annemie Turtelboom, ministre de la Politique de migration et d'asile Agenda 32 Ordre du jour 32 WETSONTWERP EN WETSVOORSTEL 32 PROJET ET PROPOSITION DE LOI 32 Wetsvoorstel tot wijziging van de wetten van 9 mei 2008 die naturalisaties verlenen (1185/1) 32 Proposition de loi modifiant les lois du 9 mai 2008 accordant des naturalisations (1185/1) 32 Algemene bespreking 32 Discussion générale 32 Sprekers: Jan Mortelmans Orateurs: Jan Mortelmans Bespreking van de artikelen 33 Discussion des articles 33 Wetsontwerp houdende opheffing van het verval van sommige wetsontwerpen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet (757/4) 33 Projet de loi relevant de caducité certains projets de loi réglant une matière visée à l'article 77 de la Constitution (757/4) 33 Bespreking van de artikelen 33 Discussion des articles 33 Sprekers: Bart Tommelein, voorzitter van de Open Vld-fractie, Fouad Lahssaini, Herman De Croo Orateurs: Bart Tommelein, président du groupe Open Vld, Fouad Lahssaini, Herman De Croo Inoverwegingneming van voorstellen 35 Prise en considération de propositions 35 Urgentieverzoek 36 Demande d'urgence 36 Sprekers: Kattrin Jadin, Jef Van den Bergh, Thierry Giet, voorzitter van de PS-fractie, Gerolf Annemans, voorzitter van de Vlaams Belang-fractie Orateurs: Kattrin Jadin, Jef Van den Bergh, Thierry Giet, président du groupe PS, Gerolf Annemans, président du groupe Vlaams Belang Delegatie BHV 36 Délégation BHV 36 NAAMSTEMMINGEN 37 VOTES NOMINATIFS 37 Wetsontwerp tot wijziging van de wetten van 9 mei 2008 die naturalisaties verlenen (1185/1) 37 Projet de loi modifiant les lois du 9 mai 2008 accordant des naturalisations (1185/1) 37 Vraag om advies 37 Demande d'avis 37

6 CRABV 52 PLEN /05/2008 v Agenda 38 Ordre du jour 38 Sprekers: Bart Tommelein, voorzitter van de Orateurs: Bart Tommelein, président du Open Vld-fractie, Jean-Marc Nollet, voorzitter groupe Open Vld, Jean-Marc Nollet, van de Ecolo-Groen!-fractie président du groupe Ecolo-Groen! Aangehouden amendement en artikel van het wetsontwerp houdende opheffing van het verval van sommige wetsontwerpen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet (757/4-5) 39 Amendement et article réservés du projet de loi relevant de caducité certains projets de loi réglant une matière visée à l'article 77 de la Constitution (757/4-5) 39 Goedkeuring van de agenda 40 Adoption de l ordre du jour 40

7 CRABV 52 PLEN /05/ PLENUMVERGADERING van DONDERDAG 29 MEI 2008 Namiddag SEANCE PLENIERE du JEUDI 29 MAI 2008 Après-midi De vergadering wordt geopend om uur en voorgezeten door de heer Herman Van Rompuy. Tegenwoordig bij de opening van de vergadering zijn de ministers van de federale regering: De heer Yves Leterme, de dames Joëlle Milquet en Sabine Laruelle, de heer Charles Michel. De voorzitter: Een reeks mededelingen en besluiten moet ter kennis gebracht worden van de Kamer. Zij worden op de website van de Kamer en in de bijlage bij het integraal verslag van deze vergadering opgenomen. Berichten van verhindering Ambtsplicht: Meryame Kitir Gezondheidsredenen: Hilal Yalcin Zwangerschapsverlof: Véronique Salvi Beroepsplicht: Christine Van Broeckhoven Verhinderd: Alain Mathot Met zending buitenslands: Jean-Luc Crucke Federale regering Pieter De Crem, minister van Landsverdediging: met zending buitenslands (Benin) Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven: met zending buitenslands Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen: met zending (Europese Raad Concurrentievermogen) Olivier Chastel, staatssecretaris belast met de Voorbereiding van het Europese Voorzitterschap: met zending buitenslands Vragen 01 Vraag van de heer Guy D'haeseleer aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen over "het afleveren van valse fiscale attesten aan werknemers door de fondsen La séance est ouverte à 14 h 21 par M. Herman Van Rompuy, président. Ministres du gouvernement fédéral présents lors de l'ouverture de la séance : M. Yves Leterme, Mmes Joëlle Milquet et Sabine Laruelle, M. Charles Michel. Le président : Une série de communications et de décisions doivent être portées à la connaissance de la Chambre. Elles seront reprises sur le site web de la Chambre et insérées dans l'annexe du compte rendu intégral de cette séance. Excusés Devoir de mandat : Meryame Kitir Raisons de santé : Hilal Yalcin Congé de maternité : Véronique Salvi Obligations professionnelles : Christine Van Broeckhoven Empêché : Alain Mathot En mission à l'étranger : Jean-Luc Crucke Gouvernement fédéral Pieter De Crem, ministre de la Défense en mission à l'étranger (Benin) Inge Vervotte, ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques : en mission à l'étranger Vincent Van Quickenborne, ministre pour l'entreprise et la Simplification : en mission (Conseil européen de la Concurrence) Olivier Chastel, secrétaire d'état chargé de la Préparation de la Présidence européenne : en mission à l'étranger Questions 01 Question de M. Guy D'haeseleer à la vicepremière ministre et ministre de l'emploi et de l'égalité des chances sur "la délivrance de fausses attestations fiscales à des travailleurs

8 2 29/05/2008 CRABV 52 PLEN 042 voor bestaanszekerheid" (nr. P0316) par les fonds de sécurité d'existence" (n P0316) Guy D'haeseleer (Vlaams Belang): Onze vakbondscel ontdekte dat verschillende fondsen voor bestaanszekerheid illegaal geld inhouden op de premies en vergoedingen die zij uitbetalen. Zij houden bijvoorbeeld administratiekosten in bij personen die geen lid zijn van een vakbond of betalen hen gewoonweg geen premies uit. Fondsen uit de sector bouw en hout houden maandelijks 12 procent in op het brugpensioen of weigeren RSZbijdragen te betalen. Aan dit alles zijn de drie grote vakbonden medeplichtig. Bovendien bezorgen de fondsen valse belastingfiches aan de werknemers, waarop niet alleen de effectief ontvangen bedragen staan, maar ook de bedragen die werden achtergehouden. De werknemers worden dus twee keer bestolen: ze ontvangen te weinig en betalen ook nog eens belasting op de niet ontvangen bedragen. Dit zijn maffiapraktijken. Zal de minister de politieke moed en rechtvaardigheidszin opbrengen om dit te laten onderzoeken? Ik vraag een streng optreden Minister Joëlle Milquet (Nederlands): Het bewust afleveren van valse attesten is strafbaar. Het is de minister van Financiën die bevoegd is om dat te onderzoeken. We zullen uiteraard streng optreden als er fouten zijn. De inspectie moet nog starten. Tot nu toe hebben we geen klachten ontvangen. Dit is ook een taak voor de gerechtelijke macht Guy D'haeseleer (Vlaams Belang): De minister minimaliseert de zaak en laat honderdduizenden mensen in de kou staan, terwijl zij zogezegd opkomt voor meer loon en koopkracht. Zij is verantwoordelijk voor de fondsen voor bestaanszekerheid en moet actief alle mensen laten opsporen die bedrogen werden. De vakbonden betogen wel voor meer koopkracht, maar ondertussen stelen zij zelf van de werknemers. Wij eisen een onderzoek naar deze fraude. Ter informatie: in 2007 stortte de RSZ niet minder dan 1,3 miljard euro aan die fondsen. Bij de bespreking van ons wetsvoorstel om een parlementaire onderzoekscommissie op te richten, zal duidelijk worden wie de zijde van de vakbonden kiest tegen de werknemers. Het incident is gesloten Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) : Notre cellule syndicale a découvert que plusieurs fonds de sécurité d existence prélèvent illégalement de l argent sur les primes et les allocations qu ils versent. Ils prélèvent par exemple des frais d administration auprès des personnes qui ne sont pas membres d un syndicat ou ne leur versent tout simplement pas de primes. Des fonds du secteur de la construction et du bois prélèvent mensuellement 12 % sur le montant de la prépension ou refusent de payer des cotisations ONSS. Les trois grands syndicats sont complices de ces pratiques. En outre, ces fonds transmettent aux travailleurs de fausses fiches fiscales sur lesquelles ils mentionnent non seulement les sommes effectivement perçues mais aussi celles des prélèvements. Les travailleurs sont donc volés à deux reprises. Ils reçoivent trop peu d argent et sont également imposés sur les montants non perçus. Il s agit-là de pratiques maffieuses. La ministre aura-t-elle le courage politique et le sens de l équité nécessaires pour demander une enquête à ce sujet? Je demande une réaction sévère Joëlle Milquet, ministre (en néerlandais) : Octroyer sciemment des fausses attestations constitue un fait punissable. Il incombe au ministre des Finances d examiner la question. Si des fautes ont été commises, nous interviendrons bien sûr énergiquement. L inspection doit encore commencer. Nous n avons pas reçu de plaintes, jusqu ici. Les autorités judiciaires ont aussi un rôle à jouer Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) : La ministre minimise l affaire et abandonne des centaines de milliers de personnes à leur sort, alors qu elle prétend œuvrer en faveur des salaires et du pouvoir d achat. Elle est responsable des fonds de sécurité d existence et doit faire rechercher activement toutes les personnes qui ont été dupées. Les syndicats organisent des manifestations pour augmenter le pouvoir d achat mais, entre-temps, ils vont jusqu à spolier des travailleurs. Nous exigeons une enquête sur cette fraude. Je signale, à titre d information, que l ONSS a versé 1,3 milliard d euros à ces fonds en Il apparaîtra clairement, lors de la discussion de notre proposition de loi tendant à instituer une commission d enquête parlementaire, qui prendra le parti des syndicats, contre les travailleurs. L'incident est clos.

9 CRABV 52 PLEN /05/ Samengevoegde vragen van - de heer Wouter De Vriendt aan de eerste minister over "de diplomatieke betrekkingen met Congo" (nr. P0310) - de heer Gerolf Annemans aan de eerste minister over "de diplomatieke betrekkingen met Congo" (nr. P0311) - mevrouw Juliette Boulet aan de eerste minister over "de diplomatieke betrekkingen met Congo" (nr. P0312) Wouter De Vriendt (Ecolo-Groen!): De minister van Buitenlandse Zaken deed onlangs een aantal uitspraken over Congo die op kritiek worden onthaald door de minister van Ontwikkelingssamenwerking. België is intern verdeeld wat het buitenlands beleid betreft en dat is een probleem, maar het is werkelijk hallucinant dat de mensenrechtensituatie in Congo het onderwerp vormt van communautair gekrakeel binnen de regering. Steunt de voltallige regering nog steeds de uitspraken van Karel De Gucht? Het is goed dat Karel De Gucht een kritische houding heeft aangenomen ten aanzien van de situatie in Congo. Wij moeten echter ook kijken naar de toekomst. Hoe wil de eerste minister de diplomatieke relaties tussen België en Congo herstellen? Heeft hij al gesproken met president Kabila? Een goede verstandhouding is nodig om het geweld in Oost-Congo te beëindigen en de mensenrechtensituatie te verbeteren. Hoe is het te verklaren dat de minister van Buitenlandse Zaken een moedige houding aanneemt tegenover Congo, maar anderzijds zoete broodjes bakt met het regime in China? Wij pleiten ervoor om de Olympische Spelen als hefboom te gebruiken om de mensenrechtensituatie in China te verbeteren. Nu blijkt dat minister De Gucht een boycot van de openingsceremonie uitsluit. Hoe reageert de premier? Gerolf Annemans (Vlaams Belang): Op 24 april antwoordde de minister mij dat de uitspraken van Karel De Gucht over Congo werden gesteund door het kernkabinet. Wij hadden gedacht dat de premier het daar bij zou laten. De Franstaligen hebben nu echter kritiek op die uitspraken en de eerste minister bedient hen op hun wenken en trekt het dossier naar zich toe, waardoor Karel De Gucht alleen komt te staan. 02 Questions jointes de - M. Wouter De Vriendt au premier ministre sur "les relations diplomatiques avec le Congo" (n P0310) - M. Gerolf Annemans au premier ministre sur "les relations diplomatiques avec le Congo" (n P0311) - Mme Juliette Boulet au premier ministre sur "les relations diplomatiques avec le Congo" (n P0312) Wouter De Vriendt (Ecolo-Groen!) : Le ministre des Affaires étrangères s'est livré récemment à un certain nombre de déclarations à propos du Congo qui ont fait l'objet de critiques de la part du ministre de la Coopération au développement. La Belgique souffre de divisions internes en ce qui concerne sa politique étrangère et il s'agit évidemment d'un problème mais que la situation sur le plan des droits de l'homme au Congo fasse l'objet de chamailleries communautaires au sein du gouvernement est absolument saisissant. L'ensemble du gouvernement approuve-t-il encore les déclarations de Karel De Gucht? Le ministre des Affaires étrangères a eu raison d'adopter une attitude critique vis-à-vis de la situation au Congo. Il faut cependant aussi se tourner vers l'avenir. Comment le premier ministre s'y prendra-t-il pour normaliser les relations diplomatiques entre la Belgique et le Congo? A-t-il déjà parlé avec le président Kabila? Une bonne entente est nécessaire pour mettre un terme aux violences dans l'est du Congo et pour améliorer la situation sur le plan des droits de l'homme. Comment peut-on expliquer que le ministre des Affaires étrangères adopte une attitude courageuse vis-à-vis du Congo mais qu'il est tout sucre tout miel avec le régime chinois? Nous demandons que l'on se serve des Jeux olympiques comme d'un levier pour améliorer la situation sur le plan du respect des droits de l'homme en Chine. Or, il apparaît à présent que le ministre De Gucht exclut tout boycott de la cérémonie d'ouverture. Quelle est la réaction du premier ministre à ce sujet? Gerolf Annemans (Vlaams Belang) : Le 24 avril, le ministre m a répondu que les déclarations de M. Karel De Gucht relatives au Congo étaient soutenues par le cabinet restreint. Nous avions pensé que le premier ministre s en tiendrait là. Les francophones ont néanmoins critiqué ces déclarations et le premier ministre leur obéit au doigt et à l œil et reprend le dossier à son compte. M. Karel De Gucht se retrouve dès lors isolé

10 4 29/05/2008 CRABV 52 PLEN 042 Staat de eerste minister nog steeds achter de toespraak die de minister van Buitenlandse Zaken heeft gehouden in Congo? Staat de voltallige regering daar achter? Of steunt hij de Franstaligen die minister De Gucht willen isoleren? Na de uitspraken van minister Milquet zou de eerste minister naar minster De Gucht gebeld hebben om hem gerust te stellen. Wat is de situatie binnen de regering op dit moment over dit thema? Juliette Boulet (Ecolo-Groen!): Ik heb geen zin in communautair gekissebis. De problemen in Congo zijn zo al ernstig genoeg - dat bijkomende struikelblok kunnen we best missen. Had u al contact met president Kabila? Zo niet, werd het onderhoud alleen maar uitgesteld, of weigert hij met u te praten? U heeft contact opgenomen met uw Congolese ambtgenoot. Wat heeft u hem gezegd en wat heeft hij u geantwoord? Eerste minister Yves Leterme (Nederlands): Deze vragen geven mij de gelegenheid om een stand van zaken te geven over de relaties tussen ons land en Congo. (Frans) Afgelopen maandag werd ik door de Congolese regering officieel ingelicht over de beslissingen van de ministerraad van vorige vrijdag met betrekking tot de sluiting van de Belgische consulaten-generaal in Bukavu en Lubumbashi. Ik heb het kernkabinet onverwijld samengeroepen en heb voorgesteld persoonlijk contact op te nemen met de Congolese autoriteiten. Sinds dinsdag heb ik getracht hen te contacteren. (Nederlands) Ik heb aan eerste minister Gizenga het standpunt van de Belgische regering uitgelegd en een aantal voorstellen gedaan om de betrekkingen tussen ons land en Congo te normaliseren. Vanmorgen heeft eerste minister Gizenga mij de eerste reactie van de Congolese autoriteiten op die voorstellen meegedeeld. Wij zullen de komende uren en dagen nog van gedachten wisselen. Over de inhoud van de voorstellen wil ik niet in detail treden, om een oplossing niet in het gedrang te brengen. (Frans) Ik zal niet nader ingaan op de voorstellen die ik gedaan heb aan mijn Congolese ambtgenoot, van wie ik vanochtend de eerste reacties heb ontvangen, onder voorbehoud van de ministerraad die morgen in Congo zal plaatsvinden. actuellement. Le premier ministre continue-t-il à soutenir les déclarations du ministre des Affaires étrangères au Congo? L ensemble du gouvernement le soutientil? Ou soutient-il les francophones qui veulent isoler M. De Gucht? À la suite des déclarations de Mme Milquet, le premier ministre aurait téléphoné à M. De Gucht pour le rassurer. Quelle est la situation actuelle au sein du gouvernement en ce qui concerne cette problématique? Juliette Boulet (Ecolo-Groen!) : Je n'ai pas envie d'entrer dans une querelle communautaire. Ce qui se passe au Congo est suffisamment grave pour éviter cet écueil supplémentaire. Avez-vous été en contact avec le président Kabila? Sinon, est-ce reporté à plus tard ou refuse-t-il de vous parler pour l'instant? Vous avez contacté votre homologue congolais. Que lui avez-vous dit et qu'a-t-il répondu? Yves Leterme, premier ministre (en néerlandais): Ces questions me permettent de faire le point sur les relations entre notre pays et le Congo. (En français) Lundi, j'ai été informé officiellement par le gouvernement congolais des décisions du Conseil des ministres du vendredi précédent sur la fermeture de nos consulats généraux à Bukavu et Lubumbashi. J ai immédiatement réuni le kern auquel j ai proposé de contacter personnellement les autorités congolaises. Dès mardi, je me suis efforcé d entrer en contact avec celles-ci. (En néerlandais) J ai exposé le point de vue du gouvernement belge au premier ministre, M. Gizenga, et je lui ai soumis une série de propositions pour normaliser les relations entre notre pays et le Congo. Ce matin, M. Gizenga m a transmis les premières réactions des autorités congolaises à ces propositions. Il sera encore procédé à des échanges d idées dans les heures et les jours à venir. Je ne souhaite pas entrer dans le détail de ces propositions, pour ne pas compromettre la recherche de solutions. (En français) Je ne détaillerai pas plus mes propositions à mon homologue congolais, dont j'ai reçu ce matin les premières réactions, sous réserve du Conseil des ministres qui aura lieu demain au Congo.

11 CRABV 52 PLEN /05/ Ik streef naar een normalisering van de betrekkingen tussen de twee soevereine Staten, in een geest van samenwerking die stoelt op een eerlijke en constructieve dialoog Wouter De Vriendt (Ecolo-Groen!): De premier heeft niet geantwoord op mijn vraag over het standpunt van de Belgische regering. We zijn echter wel consequent, want het geruzie binnen de meerderheid op binnenlands niveau wordt zonder aarzelen voortgezet op buitenlands niveau. Dat is enorm schadelijk voor ons buitenlands beleid. De eerste minister wil niet in detail treden over de inhoud van de gesprekken met de Congolese autoriteiten. Het is echter wel belangrijk om te weten of er toezeggingen zijn gedaan, want de Congolese autoriteiten willen dat onze houding verandert. Ik heb geen antwoord gekregen over de dubbelzinnige houding van minister De Gucht tegenover China. In zijn speech die hij daar gehouden heeft, wordt nauwelijks naar mensenrechten verwezen. We moeten een duidelijk en kritisch signaal geven. Ik zou willen dat ook wat betreft China de regering een moediger standpunt inneemt Gerolf Annemans (Vlaams Belang): Ik ben geschokt door het verschil tussen wat de eerste minister in april heeft gezegd en wat hij vandaag verkondigt. In april steunde hij minister De Gucht, vandaag geeft hij een vaag antwoord en durft hij niet eens meer te zeggen dat hij achter de woorden van minster De Gucht staat, omdat de Franstaligen zich ervan gedistantieerd hebben. Hij maakt zich hierdoor vreselijk belachelijk. Het doel van de Congolese autoriteiten is eigenlijk om alle pottenkijkers buiten te werken en dus om onze consulaten te sluiten, zodat we de slachtpartijen, verkrachtingen en moorden niet meer kunnen zien. De Franstaligen zitten verstrengeld in hun belangen in de mijnbouw en moeten zich wel distantiëren van minister De Gucht. Ik vraag mij af of de kostprijs voor het premierschap niet te hoog is. Premier Leterme verliest nu alle geloofwaardigheid en maakt zich medeschuldig aan de foute houding van de Franstaligen Juliette Boulet (Ecolo-Groen!): Uw bedoelingen zijn goed, maar er zullen inspanningen moeten worden geleverd. Heeft u het met uw Congolese ambtgenoot enkel gehad over de vraag om de Belgische consulaten in Congo te sluiten? Hoe luidde zijn antwoord? Zal u Mon objectif est qu'on revienne à une normalisation des relations entre deux États souverains, dans un esprit de coopération basée sur un dialogue franc et constructif Wouter De Vriendt (Ecolo-Groen!) : Le premier ministre n a pas répondu à ma question relative à la position du gouvernement belge. Notre pays fait toutefois preuve de cohérence, car les querelles qui opposent les partis de la majorité sur la scène nationale sont poursuivies sans hésitation au niveau international, ce qui nuit considérablement à notre politique étrangère. Le premier ministre ne souhaite fournir aucune précision à propos du contenu des entretiens avec les autorités congolaises. Il importe toutefois de savoir si des concessions ont été faites, car les autorités congolaises souhaitent que nous modifiions notre attitude. Je n ai pas obtenu de réponse à propos de l attitude ambiguë de M. De Gucht à l égard de la Chine. Il n a guère fait référence aux droits de l homme dans le discours qu il y a prononcé. Nous devons lancer un signal clair et critique. Je souhaiterais que le gouvernement adopte également une position plus courageuse en ce qui concerne la Chine Gerolf Annemans (Vlaams Belang): Je suis choqué par la différence entre ce que le premier ministre a déclaré au mois d avril et ce qu il nous dit aujourd hui. Au mois d avril, il a apporté son soutien au ministre De Gucht. Aujourd hui, il donne une réponse tout à fait vague et il n ose même plus dire qu il adhère aux propos du ministre De Gucht parce que les francophones s en sont démarqués. En se comportant ainsi, il se couvre de ridicule. En réalité, les autorités congolaises cherchent à se débarrasser des gêneurs et, donc, à fermer nos consulats de façon à ce que nous ne puissions plus voir les massacres, les viols et les meurtres. Les francophones sont empêtrés dans leurs intérêts miniers et ils ne peuvent donc faire autrement que se distancier du ministre De Gucht. Je suis en train de me demander si le prix à payer pour obtenir le poste de premier ministre n est pas trop élevé. M. Leterme perd toute crédibilité en se rendant complice de la méconduite des francophones Juliette Boulet (Ecolo-Groen!) : Votre objectif est louable mais il faut y mettre les moyens. Vous êtes-vous uniquement entretenu de la demande de fermer les consulats belges au Congo avec votre homologue congolais? Quelle a été sa

12 6 29/05/2008 CRABV 52 PLEN 042 ook contact hebben met president Kabila? Er is een telefoonnet in Bukavu, indien u zijn telefoonnummer niet heeft, wil ik u wel helpen het te achterhalen! Het is nu tijd voor een gesprek tussen gelijken. Volgens portaalsite Foreign Policy is de corruptieindex in China even hoog als in Congo. Onze diplomatie meet dus met twee maten en twee gewichten! Het incident is gesloten. 03 Vraag van de heer Georges Dallemagne aan de eerste minister over "het rapport van de Raad van Europa met betrekking tot de benoeming van de burgemeesters" (nr. P0313) Georges Dallemagne (cdh): Dinsdag ging in Straatsburg de vijftiende zitting van het Congres van de lokale en de regionale besturen van de Raad van Europa van start. De delegatieleider van de fact finding mission over de toestand in de Brusselse Rand bracht er verslag uit en wees daarbij op vijf tekortkomingen in het licht van het Europees Handvest voor de lokale autonomie, dat België én het Vlaams Gewest hebben geratificeerd. België werd al door een hele reeks internationale instanties op de vingers getikt: tot tweemaal toe door de Raad van Europa, door de Europese Commissie en door de VN. Naar verluidt denkt de Raad van Europa eraan binnenkort een monitoringmissie van start te laten gaan in ons land. Welke stappen zal u ondernemen om een antwoord te bieden op die tekortkomingen en om te voorkomen dat het imago van België en van Vlaanderen blijvend besmeurd wordt door de opeenvolging van dat soort missies in ons land? Eerste minister Yves Leterme (Frans): Sinds de Staatshervorming van 2001 is de benoeming van de burgemeesters een gewestelijke bevoegdheid. Het kwestieuze advies werd verstrekt door het Congres van de lokale en regionale besturen, een raadgevend orgaan van de Raad van Europa. Het werd overgezonden aan de Institutionele Commissie van het Congres, die zich moet uitspreken over de te nemen maatregelen: ze kan opteren voor een aanbeveling aan het Congres van de lokale en regionale besturen of voor een algemene monitoringprocedure, of voor een combinatie van beide. De advies- en raadplegingsprocedure is nog niet ten einde. Indien nodig zal de regering te gepasten tijde een standpunt innemen op grond van de definitieve tekst van die instanties. réponse? Allez-vous avoir un contact avec le président Kabila? A Bukavu, il y a un réseau téléphonique et, si vous n'avez pas son numéro, je peux vous aider à le trouver! Il est nécessaire d'avoir une conversation d'égal à égal maintenant. J insiste ; le portail internet Foreign Policy rapporte que l'indice de corruption de la Chine est identique à celui du Congo. Dans notre diplomatie, il y a donc deux poids, deux mesures! L'incident est clos. 03 Question de M. Georges Dallemagne au premier ministre sur "le rapport du Conseil de l'europe relatif à la nomination des bourgmestres" (n P0313) Georges Dallemagne (cdh) : Ce mardi s est ouvert à Strasbourg la quinzième session du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l'europe. Le chef de la mission d'inspection sur la situation en périphérie bruxelloise y a fait rapport et a relevé cinq manquements à la Charte européenne de l'autonomie locale que la Belgique, et la Région flamande, ont ratifiée. Toute une série d'instances internationales ont déjà pointé du doigt la Belgique : le Conseil de l'europe à deux reprises, la Commission européenne, l'onu. On nous annonce que la Belgique pourrait être bientôt mise sous monitoring par le Conseil de l'europe. Quelles initiatives comptez-vous prendre pour répondre à ces manquements ainsi que pour éviter que l'image de la Belgique et celle de la Flandre ne soient durablement écornées par la multiplication de telles missions dans notre pays? Yves Leterme, premier ministre (en français) : Depuis la réforme de l'état de 2001, la nomination des bourgmestres est dévolue aux Régions. L'avis en question a été rendu par le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux, organe consultatif du Conseil de l'europe. Il a été transmis à sa Commission institutionnelle afin qu'elle se prononce sur les suites à y donner, soit sous forme de recommandation au Congrès des pouvoirs locaux et régionaux, soit sous forme d une procédure de monitoring général, soit les deux. La procédure d'avis et de consultation n'est pas terminée. Si cela s'avère un jour nécessaire, le gouvernement prendra position sur la base du texte définitif des organes en question.

13 CRABV 52 PLEN /05/ Georges Dallemagne (cdh): Eigenlijk zegt u dat we wel zullen zien. Dat is onaanvaardbaar. We kunnen niet blijven accepteren dat België voortdurend in de buitenlandse pers wordt opgevoerd, en dat er geen gevolg wordt gegeven aan de besluiten van de missies die in ons land worden georganiseerd. U zegt dat de Gewesten als toezichthoudende overheid bevoegd zijn. Wat betekent die regel echter indien de fundamentele vrijheden, en de door ons land ondertekende internationale verdragen, overeenkomsten en handvesten met voeten worden getreden? Het incident is gesloten. 04 Samengevoegde vragen van - de heer Georges Gilkinet aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden over "de concrete gevolgen van de pensioenverhoging voor de gepensioneerden" (nr. P0319) - de heer Luc Goutry aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden over "de concrete gevolgen van de pensioenverhoging voor de gepensioneerden" (nr. P0320) Georges Gilkinet (Ecolo-Groen!): Ik betreur de afwezigheid van de minister van Pensioenen. Veel gepensioneerden waren onaangenaam verrast toen hun voorheffing in de maand mei de hoogte inschoot en hun netto beschikbaar inkomen op het einde van de maand met een honderdtal euros daalde. Het probleem zou veroorzaakt zijn door een nietaanpassing van de belastingschalen in de maand mei. Kunt u ons dit fenomeen verklaren? Waarom werden de belastingschalen niet aangepast? Heeft u contacten opgenomen met de minister van Pensioenen om de situatie te regulariseren? Welke oplossing overweegt u? Denkt u dit jaar nog een oplossing te vinden? Luc Goutry (CD&V - N-VA): Ik sluit mij volledig aan bij deze vraag. Het is belangrijk dat de gepensioneerden in ons land hierover snel opheldering krijgen. De regering heeft een ambitieus plan om de laagste en oudste pensioenen welvaartvast te maken. CD&V staat natuurlijk volledig achter dat plan. Nu blijkt echter dat goedbedoelde maatregelen soms een averechts effect hebben. Door de verhoging van het vakantiegeld van de gepensioneerden komen zij soms in een hogere belastingsschijf terecht, waardoor zij na afhouding van de bedrijfsvoorheffing minder overhouden in plaats van Georges Dallemagne (cdh) : Vous nous dites en substance qu'on verra bien. Ce n est pas acceptable. Nous ne pouvons continuer à accepter que la Belgique fasse régulièrement les gros titres de la presse étrangère et que des missions organisées dans notre pays remettent des conclusions non suivies d'effet. Vous invoquez la compétence de la tutelle qui relève des Régions. Mais que vaut ce droit s'il bafoue les libertés fondamentales ainsi que les traités, les conventions et les chartes que nous avons signés sur le plan international? L'incident est clos. 04 Questions jointes de - M. Georges Gilkinet à la ministre de l'intégration sociale, des Pensions et des Grandes villes sur "l'augmentation des pensions et les conséquences concrètes pour les pensionnés" (n P0319) - M. Luc Goutry à la ministre de l'intégration sociale, des Pensions et des Grandes villes sur "l'augmentation des pensions et les conséquences concrètes pour les pensionnés" (n P0320) Georges Gilkinet (Ecolo-Groen!) : Je regrette que la ministre des Pensions soit absente. Nombre de pensionnés ont eu la mauvaise surprise de voir leur précompte exploser au mois de mai avec à la clef une réduction de revenu net disponible à la fin du mois d une centaine d euros. Le problème viendrait d'une non-adaptation au mois de mai des barèmes fiscaux. Pouvez-vous nous expliquer ce phénomène? Pourquoi les barèmes fiscaux n'ont-ils pas été adaptés? Avez-vous pris des contacts avec la ministre des Pensions pour régulariser cette situation? Quel type de solution envisagez-vous? Pourrez-vous trouver une solution cette année encore? Luc Goutry (CD&V - N-VA) : Je suis tout à fait sur la même longueur d onde que l auteur de cette question. Il importe en effet que les pensionnés sachent rapidement à quoi s en tenir dans ce domaine. Le gouvernement a échafaudé un plan ambitieux afin de garantir la liaison au bienêtre des pensions les plus basses et les plus anciennes. Il va de soi que ce plan emporte totalement l adhésion du CD&V. Mais il se trouve que des mesures bien intentionnées sont parfois contreproductives. C est ainsi que les pensionnés qui ont vu augmenter leur pécule de vacances relèvent de ce fait d une tranche d imposition

14 8 29/05/2008 CRABV 52 PLEN 042 meer. We moeten onderzoeken hoe de fiscale barema s kunnen worden aangepast als de uitkeringen verhogen Minister Didier Reynders (Nederlands): Om te beginnen denk ik dat het goed nieuws is dat de pensioenen omhoog gaan. Als gevolg van de indexering en de welvaartsaanpassing, hebben in april veel mensen hun nettopensioen fors zien stijgen. Ook in juni en de volgende maanden zullen zij een hoger pensioen ontvangen. (Frans) U legt de nadruk op het feit dat de gepensioneerden vooral oog hebben voor het nettobedrag en niet voor de evolutie van het brutobedrag. Dat toont aan dat we nog enkele inspanningen zullen moeten leveren op het stuk van een verlaging van de fiscale druk op de inkomens, ook voor de gepensioneerden. Ik hoop, mijnheer Gilkinet, dat u de maatregelen die in dat verband voorgesteld zullen worden, zal steunen. Wat de specifieke situatie voor de maand mei betreft, heb ik contact opgenomen met mijn administratie en met de Rijksdienst voor Pensioenen teneinde die situatie recht te zetten. Voor wie voorheffing betaalt, zal die voorheffing geschrapt worden, en wie geen voorheffing betaalt, zal een terugbetaling krijgen. (Nederlands) Het is inderdaad abnormaal dat een aantal gepensioneerden in mei 2008 minder krijgt dan vorig jaar; er is echter een verschillende evolutie van bruto- en nettobedragen. Ik stel vast dat ik kan rekenen op steun, ook aan de kant van Ecolo, om de belastingdruk te verlagen en in de richting te gaan van een hoger nettobedrag. Ik hoop dat we in de komende maanden de voorheffingen van de gepensioneerden die zouden benadeeld zijn, kunnen corrigeren. Ik heb de Rijksdienst voor Pensioenen gevraagd me te laten weten over hoeveel dossiers het gaat. Ik geef u mijn antwoord ook graag uit naam van de minister van Pensioenen Georges Gilkinet (Ecolo-Groen!): Er is de laatste tijd veel te doen geweest over het opwaarderen van de pensioenen, maar er is een diepe kloof tussen de triomfantelijke aankondigingen en het resultaat op de fiche van de supérieure si bien qu après la retenue de leur précompte professionnel, ils touchent moins, et non plus, qu avant. Nous devons donc essayer de déterminer comment les barèmes fiscaux pourraient être adaptés si les allocations augmentaient Didier Reynders, ministre (en néerlandais) : Pour commencer, je pense que le relèvement des pensions est une bonne chose. Par l effet de l indexation et de la liaison au bien-être, de nombreux pensionnés ont vu leur pension nette augmenter sensiblement au mois d avril. Ils percevront également une pension majorée en juin et au cours des mois suivants. (En français) Vous mettez l accent sur le fait que les pensionnés sont surtout attentifs au montant net et non à l'évolution du brut. Cela montre que nous avons encore quelques efforts à faire en matière de réduction du poids de la fiscalité sur les revenus, en ce compris pour les pensionnés. J espère, Monsieur Gilkinet, que vous soutiendrez les mesures de réduction de la fiscalité qui seront proposées à leur égard. En ce qui concerne la situation spécifique du mois de mai, j ai pris contact avec mon administration et l Office national des pensions pour corriger cette situation. Nous allons supprimer le précompte pour ceux qui en paient un et opérer un remboursement pour ceux qui n en paient pas. (En néerlandais) Il est en effet anormal qu en mai 2008 certains pensionnés perçoivent une pension inférieure à celle qu ils touchaient un an avant ; les montants bruts et nets n évoluent toutefois pas de la même façon. Je constate un soutien, y compris de la part d'ecolo, pour diminuer la charge fiscale et aller vers un montant net plus élevé. Je souhaite que dans les prochains mois nous corrigions les précomptes aux pensionnés qui auraient été lésés. J'ai demandé à l'office national des pensions de me faire part du nombre de dossiers concernés. Je vous réponds également et très volontiers au nom de la ministre des Pensions Georges Gilkinet (Ecolo-Groen!) : On a beaucoup parlé, ces derniers temps, de revalorisation des pensions mais le contraste est fort entre les annonces triomphales et le résultat sur la fiche de paie des pensionnés. Un million de

15 CRABV 52 PLEN /05/ gepensioneerden. Een miljoen gepensioneerden leeft van minder dan duizend euro per maand! Overigens vergist u zich in de interpretatie van mijn woorden: het gaat om personen die niet aan de belasting onderworpen zijn aangezien ze onder het belastbaar bedrag zitten. Er moet dringend werk worden gemaakt van het behoud van de solidariteit tussen degenen die werken degenen die niet werken. De bedrijven die middelen genereren, moeten bijdragen aan de financiering van onze sociale zekerheid. Hierbij verzoek ik u de huidige situatie zo snel mogelijk te corrigeren en de ouderen daarvan op de hoogte te brengen. De prioriteit moet naar de kleine pensioenen gaan Luc Goutry (CD&V - N-VA): Er zal een soort uitvlakking gebeuren. Heel wat gepensioneerden zijn evenwel niet meer belastingplichtig. Zij krijgen het fiscale voordeel door een kleinere heffing op het einde niet meer uitgekeerd. Het zou beter zijn om het bedrag dat in mei wordt toegevoegd fiscaal te spreiden over twaalf maanden om repercussies te vermijden. In de toekomst moet men bij de aanpassing van sociale uitkeringen uitkijken voor een nefaste fiscale weerslag, want heel wat uitkeringen zijn gekoppeld aan belastingschalen. Het is een geruststelling dat er voor een stuk een rechtzetting komt. Het incident is gesloten. 05 Samengevoegde vragen van - mevrouw Katia della Faille de Leverghem aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de uitbreiding van de maximumfactuur voor mucopatiënten" (nr. P0314) - mevrouw Sonja Becq aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de uitbreiding van de maximumfactuur voor mucopatiënten" (nr. P0338) Katia della Faille de Leverghem (Open Vld): Deze week is er voor het eerst een mucoviscidoseweek in België. Dankzij de Mucovereniging heb ik de kans gekregen om vandaag in de huid te kruipen van een mucopatiënt. In ons land is één op twintig drager van het mucogen. Elke week wordt er een mucopatiëntje geboren. Er zijn mucopatiënten. Het gaat om een ongeneeslijke erfelijke ziekte. Het pensionnés vivent avec moins de mille euros par mois! Par ailleurs, vous vous méprenez sur l'interprétation à donner à mon propos : il s'agit de personnes qui ne sont pas soumises à l'impôt parce qu'elles sont en deçà du montant imposable. Il y a urgence à maintenir une solidarité entre les actifs et les non-actifs. Les entreprises qui génèrent des moyens doivent participer au financement de notre sécurité sociale. Je vous demande de corriger la situation présente le plus rapidement possible d'en informer les aînés. La priorité doit aller aux plus petites pensions Luc Goutry (CD&V - N-VA) : Il y aura une sorte de lissage. Toutefois, beaucoup de pensionnés ne sont plus des contribuables. In fine, ils ne perçoivent plus l avantage fiscal qui découle d une imposition moindre. Pour éviter toute répercussion négative, il serait préférable de répartir fiscalement sur douze mois le supplément octroyé en mai. A l avenir, lorsqu il sera encore question d adapter les allocations sociales, il faudra anticiper toute répercussion fiscale négative car beaucoup d allocations sont liées aux barèmes fiscaux. Il est rassurant d apprendre que le tir sera corrigé en partie. L'incident est clos. 05 Questions jointes de - Mme Katia della Faille de Leverghem à la vicepremière ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur "l'extension du maximum à facturer pour les patients atteints de mucoviscidose" (n P0314) - Mme Sonja Becq à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur "l'extension du maximum à facturer pour les patients atteints de mucoviscidose" (n P0338) Katia della Faille de Leverghem (Open Vld) : Cette semaine est organisée pour la première fois en Belgique une semaine de la mucoviscidose. L'Association de lutte contre la mucoviscidose m'a permis aujourd'hui de vivre dans la peau d'un patient atteint de mucoviscidose. Chaque semaine naît dans notre pays un enfant atteint de mucoviscidose et un millier de patients sont actuellement atteints par la maladie. La mucoviscidose est une maladie héréditaire

16 10 29/05/2008 CRABV 52 PLEN 042 is een zware ziekte die de levenskwaliteit ten zeerste bemoeilijkt, omdat er per dag gemiddeld vier uur behandelingen nodig zijn. Het is ook financieel een zware dobber. Bepaalde producten en levensnoodzakelijke middelen zoals aangepaste voeding zijn niet in de maximumfactuur opgenomen. Ook valt 35 procent van de mucopatiënten buiten de sociale maximumfactuur. Wil de minister de maximumfactuur uitbreiden naar een terugbetaling van de levensnoodzakelijke producten? Ook mucopatiënten hebben recht op een betaalbare gezondheidszorg Sonja Becq (CD&V - N-VA): Mevrouw Muylle en ikzelf hebben ons ingeleefd in de dagdagelijkse situatie van een mucopatiënte. Deze patiënten kampen met taai slijm, zijn enorm mager, moeten veel energie opnemen en moeten tegelijkertijd medicatie nemen om hun spijsvertering te doen werken. Ze vragen dat de geneesmiddelen betaalbaarder worden. Een groot deel van de producten wordt niet terugbetaald. Hun inkomen daalt ook door de fameuze prijs van de liefde. In het regeerakkoord is ter zake een passage opgenomen. Ze wijzen ook op tewerkstellingsproblemen, want om de veertien dagen moeten ze naar het ziekenhuis. Wij hebben een voorstel om het zorgverlof te verdubbelen. Wat zijn de mogelijkheden op korte en langere termijn om de financiële toegankelijkheid van de gezondheidszorg voor mucopatiënten te verhogen? Minister Laurette Onkelinx (Nederlands): Ik ben eveneens zeer begaan met de patiënten met mucoviscidose en andere chronische ziektes. Ze verkeren in een moeilijke situatie, want ze betalen jaarlijks duizenden euro s voor hun ziekte die niet worden terugbetaald. Op korte termijn, nog in 2008, heb ik voorzien in 10 miljoen euro om de specifieke maximumfactuur uit te breiden. Ik verwacht binnenkort concrete voorstellen van het Riziv. (Frans) Maar dat volstaat niet. De toestand die u schetst is reëel. Het volstaat niet jaar na jaar wat te morrelen in de marge; de maximumfactuurregeling moet worden aangepast en herzien wat de chronisch zieken betreft. Het regeerakkoord bepaalt inderdaad dat er met de patiëntenverenigingen een regeling zal worden uitgewerkt. Ik heb daarom alle incurable. Il s'agit d'une maladie très grave qui compromet largement la qualité de vie dans la mesure où les patients ont besoin de quatre heures de traitements quotidiens. Sur le plan financier aussi, l'effort à fournir est extrêmement important. Certains produits et autres moyens vitaux, comme une nourriture adaptée, ne sont pas inclus dans le maximum à facturer. La ministre a-t-elle l'intention d'étendre le maximum à facturer au remboursement des produits vitaux? Les patients atteints de mucoviscidose ont eux aussi droit à des soins de santé abordables Sonja Becq (CD&V - N-VA): Mme Muylle et moi-même avons pu vivre le quotidien d'un patient atteint de mucoviscidose. Ces patients ont la bouche constamment remplie de mucosités, sont très maigres, doivent emmagasiner beaucoup d'énergie et en même temps prendre des médicaments pour faire fonctionner leur système digestif. Ils demandent que soit rendu plus abordable le prix des médicaments. De nombreux produits ne sont pas remboursés. Ils voient également leur revenu diminuer du fait de ce que l'on appelle "le prix de l'amour". Un passage de l'accord de gouvernement est consacré à ce sujet. Les patients mettent également l'accent sur la difficulté qu'ils ont à travailler dans la mesure où ils doivent se rendre tous les quinze jours à l'hôpital. Nous proposons de doubler la durée du congé d'assistance. Quelles sont à court mais également à plus long terme les moyens d'améliorer l'accessibilité financière des soins de santé pour les patients atteints de mucoviscidose? Laurette Onkelinx, ministre (en néerlandais) : La situation des patients atteints de mucoviscidose et d autres affections chroniques me préoccupe également. Ils vivent une situation difficile, car leur maladie leur coûte chaque année des milliers d euros qui ne sont pas remboursés. J ai prévu à bref délai, encore en 2008, 10 millions d euros pour étendre le maximum à facturer spécifique. J attends prochainement des propositions concrètes de l INAMI. (En français) Mais cela ne suffit pas. La situation que vous avez évoquée est réelle. Nous ne pouvons pas y répondre année après année en adaptant un petit peu le système du maximum à facturer ; il faut changer de système et revoir le maximum à facturer pour les malades chroniques. L accord de gouvernement prévoit, en effet, de créer un système avec les associations de patients. J'ai donc envoyé un questionnaire à chaque

17 CRABV 52 PLEN /05/ patiëntenverenigingen een vragenlijst bezorgd, onder meer met betrekking tot de zwaarste uitgavenposten en de alternatieven voor de maximumfactuur. Die vragenlijsten worden tegen 27 juni ingewacht. Vervolgens zal in september een vergadering met de patiëntenverenigingen worden belegd, waarna we voorstellen zullen formuleren, zodat daarmee kan worden rekening gehouden in de begroting De toegang tot geneeskundige verzorging voor chronisch zieken is voor mij een prioriteit Katia della Faille de Leverghem (Open Vld): De minister neemt het probleem ter harte. Ik kijk dan ook uit naar de maand september. Ik wil iedereen hier bewust maken van de ziekte, want weinigen weten precies wat ze inhoudt. De ziekte is een beetje te vergelijken met het gevoel dat men heeft als men de neus dichtknijpt, een rietje in de mond steekt en zo trappen op- en afloopt Sonja Becq (CD&V - N-VA): Ik hoop dat de lang voorbereide maximumfactuur voor de nodige toegankelijkheid, gelijkheid en eenvoud kan zorgen. Leven als een mucopatiënt voelt inderdaad als ademen door een heel smal rietje. Ik hoop dan ook dat de aangekondigde maatregelen ademruimte geven, letterlijk en figuurlijk, aan mucopatiënten en andere chronisch zieken. Het incident is gesloten. 06 Vraag van de heer Mathias De Clercq aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken over "de aanvragen van scholen om educatieve reizen naar concentratiekampen te organiseren" (nr. P0315) Mathias De Clercq (Open Vld): Eind februari ondervroeg ik de minister van Defensie over zijn beslissing niet langer steun te verlenen aan educatieve bezoekprojecten voor scholieren aan de concentratiekampen van Buchenwald en Dora. Het ontgoochelde mij en vele anderen dat de minister bij zijn beslissing bleef. Ik acht het essentieel dat wij de herinnering aan het verleden en aan de gruwel in stand houden, zeker nu de laatste getuigen stilaan aan het heengaan zijn. Het is de taak van de overheid haar burgers en in het bijzonder de jongeren te informeren over de wantoestanden die kunnen voortvloeien uit totalitaire systemen. De Vriendenkring van Buchenwald krijgt jaarlijks aanvragen binnen om de association de patients, relatif notamment aux postes de dépenses les plus lourds à supporter et aux alternatives au système du maximum à facturer. J'attends le retour du questionnaire pour le 27 juin. Par la suite, en septembre, nous allons avoir une réunion avec les associations de patients et nous ferons ensuite des propositions, de telle manière qu'elles puissent être prises en compte pour le budget Je fais de l'accès aux soins pour les malades chroniques ma priorité Katia della Faille de Leverghem (Open Vld) : ae ministre prend le problème à coeur. J attends donc avec impatience le mois de septembre. Je veux que chacun sache ce qu est la maladie car rares sont ceux qui connaissent ses implications exactes. On pourrait comparer les effets de l affection à ce que éprouverait si on montait et descendait des escaliers tout en se pinçant le nez et en se mettant une paille dans la bouche Sonja Becq (CD&V - N-VA) : J espère que le maximum à facturer qui a fait l objet de longs travaux préparatoires contribuera à l accessibilité, l égalité et la simplicité nécessaires. Les patients qui souffrent de mucoviscidose ont en effet l impression de respirer à travers une paille de très petit diamètre. J espère dès lors que les mesures annoncées permettront aux patients atteints de mucoviscidose et aux autres patients chroniques de reprendre haleine, au propre comme au figuré. L'incident est clos. 06 Question de M. Mathias De Clercq au vicepremier ministre et ministre de l'intérieur sur "les demandes d'écoles relatives à l'organisation de voyages éducatifs vers des camps de concentration" (n P0315) Mathias De Clercq (Open Vld) : Fin février, j ai interrogé le ministre de la Défense sur sa décision de ne plus soutenir les projets éducatifs de visite des étudiants aux camps de concentration de Buchenwald et de Dora. J ai, comme bien d autres collègues, été déçu que le ministre maintienne cette décision. Il est essentiel à mes yeux d entretenir la mémoire du passé et des atrocités, et cela d autant plus qu à présent, les derniers témoins disparaissent peu à peu. Il incombe aux pouvoirs publics d informer les citoyens, et en particulier les jeunes, des situations intolérables que risquent d engendrer les régimes totalitaires. L Amicale de Buchenwald reçoit chaque année des demandes de visite des camps mais les

18 12 29/05/2008 CRABV 52 PLEN 042 kampen te bezoeken, maar de overheid stelt nu niet langer bussen beschikbaar. Ik vind dat onaanvaardbaar en wend mij daarom tot andere politieke verantwoordelijken in het land. Acht de minister het voortbestaan van deze bezoeken zinvol? Zal hij voor middelen zorgen om de bezoeken te kunnen voortzetten? Minister Patrick Dewael (Nederlands): Uiteraard vind ik de bezoeken aan de concentratiekampen zinvol. Het is belangrijk dat jonge mensen de gruwelen van het naziregime niet vergeten. Ik verwijs in deze context graag naar Vlaanderen, waar ik mij mee heb ingespannen om van de Dossinkazerne een echt Holocaustmuseum te maken. Het belangrijkste is dat de bezoeken aan de concentratiekampen blijven bestaan. Welk departement ze precies organiseert, is ondergeschikt. Vroeger deed Defensie het. Ik engageer mij ervoor om samen met mijn federale collega s en met de Gemeenschappen te bespreken hoe we dit best aanpakken. Ik zal dat overleg eerstdaags opstarten. Momenteel zijn er hiervoor in mijn begroting geen middelen uitgetrokken, maar als dat nodig is, zal ik graag een bijdrage leveren Mathias De Clercq (Open Vld): Dit antwoord is verheugend. Geen enkel leerboek kan immers tippen aan de rechtstreekse confrontatie. Het incident is gesloten. 07 Vraag van mevrouw Freya Van den Bossche aan de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen over "de mededinging in de vastgoedsector" (nr. P0318) Freya Van den Bossche (sp.a+vl.pro): Het Belgisch Instituut voor Vastgoedmakelaars (BIV) heeft een makelaar veroordeeld omdat hij te lage prijzen zou aanrekenen. Het BIV argumenteert dat te lage prijzen de waardigheid van het beroep aantasten. Ik begrijp echter niet hoe waardigheid kan afhangen van de prijszetting. In een goed functionerende vrije markt concurreren bedrijven met elkaar door hun diensten op een verschillende manier aan te bieden. Dat kan door een verschil in service zijn, dat kan door een verschil in prijs zijn. Op deze manier is de vrije markt voordelig voor de consument. Minimumtarieven zijn, zowel volgens de Europese als de Belgische regels, verboden op de vrije markt. autorités ne mettent plus de bus à disposition. J estime cette situation inacceptable et c est pour cette raison que je m adresse à d autres responsables politiques du pays. Le ministre estime-t-il que ces visites doivent se poursuivre? Dégagera-t-il des moyens pour assurer leur poursuite? Patrick Dewael, ministre (en néerlandais) : Je reconnais évidemment l utilité des visites aux camps de concentration. Il est important que les jeunes n oublient pas les atrocités commises par le régime nazi. Je me permets à cet égard de citer l exemple de la Flandre, où je me suis attelé à faire de la caserne Dossin un véritable musée de l holocauste. L essentiel, c est que les visites de camps de concentration soient maintenues. Peu importe le département qui les organise. Le département de la Défense s en chargeait par le passé. Je m engage à examiner avec mes collègues fédéraux et les Communautés comment trouver la meilleure solution. Je démarrerai la concertation dans les prochains jours. Actuellement, aucun montant n est inscrit à mon budget à cet effet mais, si nécessaire, j apporterai volontiers une contribution Mathias De Clercq (Open Vld) : Cette réponse est réjouissante. En effet, aucun manuel scolaire ne remplacera jamais la confrontation directe avec la réalité. L'incident est clos. 07 Question de Mme Freya Van den Bossche au ministre pour l'entreprise et la Simplification sur "la concurrence dans le secteur immobilier" (n P0318) Freya Van den Bossche (sp.a+vl.pro) : L'Institut professionnel des agents immobiliers (IPI) aurait condamné un agent pour avoir pratiqué des prix trop bas, portant ainsi atteinte à la dignité de la profession. Je ne comprends pas comment on peut établir un lien entre dignité et fixation des prix. Sur un marché libre qui fonctionne correctement, les entreprises se font concurrence en proposant leurs services de différentes façons. Il peut y avoir des différences de service ou des différences de prix. Le libre marché est ainsi un avantage pour le consommateur. Les législations européenne et belge interdisent la fixation de tarifs minimum sur un marché libre. La condamnation infligée par l'ipi

19 CRABV 52 PLEN /05/ Het BIV geeft met zijn veroordeling echter aan dat er de facto wel een soort van minimumtarief bestaat voor een makelaar. Wie te goedkoop werkt, kan de toegang tot het beroep worden ontzegd. Gaat de minister ermee akkoord dat er geen minimumtarieven mogen zijn? Is er in dit voorval geen sprake van een verdoken prijzenpolitiek? Vindt de minister ook niet dat deontologie geen alibi voor een prijzenpolitiek mag zijn? Minister Sabine Laruelle (Nederlands): De uitvoerende kamers en de beroepskamers zijn onafhankelijke organen. Een makelaar kan steeds in beroep gaan of zich tot het Hof van Cassatie wenden. De plichtenleer heeft volgens mij twee doelstellingen: een waarborg bieden aan de consument en een correcte concurrentie garanderen tussen de makelaars. Artikel 25 van de plichtenleer van het Belgische Instituut van Vastgoedmakelaars stipuleert dat het ereloon de rentabiliteit, de waardigheid en de onafhankelijkheid van het beroep moet verzekeren. (Frans) Er kan geen barema worden vastgelegd. Er moet een evenwicht worden gevonden. Verkoop met verlies moet voorkomen worden en die deontologische code moet worden nageleefd. Wij moeten de consument beschermen door tariefafspraken te verhinderen en door een correcte mededinging tussen de vastgoedmakelaars mogelijk te maken Freya Van den Bossche (sp.a+vl.pro): Ik begrijp dat de minister akkoord gaat met mijn redenering. Zal zij concreet iets doen? Wint men aan waardigheid door duurder te zijn? De vrije markt moet hier ten volle kunnen spelen. De minister van Economie heeft zijn mond vol over de voordelen van de vrije markt: dit is het moment voor de regering om te laten zien dat het haar menens is met die vrije markt. Het incident is gesloten. Beroep op het reglement Bart Tommelein (Open Vld): Als er tien vragen zijn over één onderwerp, zoals nu bij de Electrabelheffing, zegt artikel 125 van het Kamerreglement dat alle fracties mogen deelnemen aan het debat. Voor Open-VLD zou de heer Schilz graag spreken. De voorzitter: Voor mij is dat geen probleem. signifie de facto qu'il existe une sorte de tarif minimum pour les agents immobiliers. Celui qui applique des prix trop bas peut se voir interdire l'exercice de la profession. La ministre est-elle d'accord pour dire que la fixation de tarifs minimums est interdite? Ne peut-on pas parler en l'espèce de politique des prix déguisée? Estime-t-elle par ailleurs que la déontologie ne peut servir de prétexte à une politique des prix? Sabine Laruelle, ministre (en néerlandais) : Les chambres exécutives et de recours sont des organes indépendants. Un agent immobilier peut toujours aller en appel ou se pourvoir en cassation. Le code de déontologie a, selon moi, un double objectif : il constitue une garantie en faveur du consommateur et il assure une concurrence correcte entre les agents immobiliers. L article 25 du code de déontologie de l Institut professionnel des agents immobiliers stipule que les honoraires doivent assurer la rentabilité, l'honorabilité et l indépendance dans l'exercice de la profession (En français) Un barème ne peut pas être défini. Il y a un équilibre à trouver. Il faut éviter les ventes à perte et s assurer de respect de ce code de déontologie. Il faut protéger le consommateur en empêchant les ententes sur les tarifs et permettre une concurrence correcte entre agents immobiliers Freya Van den Bossche (sp.a+vl.pro) : La ministre est donc d accord avec mon raisonnement. Prendra-t-elle une initiative concrète? Gagne-t-on en dignité en pratiquant des prix plus élevés? En l occurrence, les lois du marché doivent jouer pleinement. Le ministre de l Économie prône sans cesse les vertus du marché libre. Voici l occasion rêvée pour le gouvernement de prouver que ce ne sont pas là de vains discours. L'incident est clos. Rappel au règlement Bart Tommelein (Open Vld) : Lorsque dix questions sont introduites sur un même sujet, comme dans le cas du prélèvement Electrabel, l article 125 prévoit que tous les groupes peuvent participer au débat. M. Schiltz souhaiterait intervenir au nom de l Open Vld. Le président : Cela ne me pose aucun problème.

20 14 29/05/2008 CRABV 52 PLEN Jean Marie Dedecker (LDD): Als er een minidebat wordt georganiseerd, moet dat op voorhand door de Conferentie van voorzitters worden beslist. Onze fractie mag maar één vraag stellen tijdens het vragenuurtje. Als wij hadden gewezen dat er een minidebat zou komen, dan hadden wij nog een andere vraag kunnen stellen Bart Tommelein (Open Vld): Volgens het Reglement kan er een minidebat worden gevoerd, tenzij een fractieleider zich verzet. Door zijn verzet beknot de heer Dedecker dus het democratische spreekrecht Jean Marie Dedecker (LDD): Het is ons spreekrecht dat wordt beknot! Peter Vanvelthoven (sp.a+vl.pro): Open- VLD mag elke donderdag twee vragen stellen en heeft voor andere onderwerpen gekozen. Door nu een minidebat aan te vragen, kunnen zij toch hun zeg doen over dit thema. Prima, maar dan moet dit wel als precedent gelden en mag sp.a volgende week hetzelfde doen Jean-Marc Nollet (Ecolo-Groen!): Gelet op de recente verklaringen van minister Magnette, begrijp ik dat de Open Vld zich over die kwestie wil uitspreken. Het probleem had echter al eerder, in de conferentie van voorzitters, kunnen worden geregeld indien mijn verzoek om een minidebat te organiseren niet was afgewezen. Men mag ook niet vergeten dat, overeenkomstig het huidige reglement, een vraag die buiten het bestek van een minidebat valt een vraag minder is die wij kunnen stellen Bart Tommelein (Open Vld): Ik verwijs nogmaals naar artikel 125 van het reglement. Er waren hierover drie vragen ingediend en er komen er zes uit de commissie. Er zijn dus blijkbaar partijen die vragen indienen in de commissie met de zekerheid dat die vragen behandeld zullen worden in de plenaire vergadering. Misschien moeten we dat eens herzien. Ik stel vast dat bepaalde fracties hier twee minuten spreektijd aan Open Vld weigeren. Als dat nog democratie is. De voorzitter: Tijdens de conferentie van de voorzitters ging het enkel over vragen met betrekking tot Congo. Aangezien het daar maar drie vragen betrof, was dit geen actualiteitsdebat waard. Met Electrabel gaat het blijkbaar om een belangrijk actueel onderwerp dat van de week niet uit de media is geweest en waarover heel wat vragen Jean Marie Dedecker (LDD) : L organisation d un mini-débat doit faire l objet d une décision préalable de la Conférence des présidents. Notre groupe ne peut poser qu une seule question durant l heure des questions. Si nous avions eu connaissance de l organisation d un mini-débat, nous aurions pu poser une question supplémentaire Bart Tommelein (Open Vld) : Le Règlement prévoit qu un mini-débat peut être organisé, à moins qu un membre ne s y oppose. En s opposant à ce débat, M. Dedecker restreint donc le droit de parole démocratique Jean Marie Dedecker (LDD) : C est notre droit de parole qu on ampute! Peter Vanvelthoven (sp.a+vl.pro) : L Open Vld peut poser deux questions tous les jeudis et a opté pour d autres sujets. En demandant à présent un mini-débat, il peut tout de même s exprimer sur ce thème. Très bien, mais dans ce cas, cela doit avoir valeur de précédent et le sp.a pourra procéder de la même manière la semaine prochaine Jean-Marc Nollet (Ecolo-Groen!) : Vu les récentes déclarations du ministre Magnette, je comprends que l Open Vld souhaite s exprimer. Toutefois, le problème aurait pu être réglé en amont, en conférence des présidents, si ma demande d un mini-débat sur cette question n avait pas été rejetée. Il ne faut pas non plus oublier que, en vertu du règlement actuel, une question en dehors d un minidébat est une question de moins que nous pouvons poser Bart Tommelein (Open Vld) : Je me réfère une fois encore à l article 125 du Règlement. Trois questions ont été déposées sur le même sujet et six autres proviennent de la commission. Manifestement, certains déposent des questions en commission en ayant la certitude que ces questions seront traitées en séance plénière. Nous devrions peut-être repenser ce système. Je constate que certains groupes refusent d accorder deux minutes de temps de parole à l OpenVld. Il n y a plus de démocratie! Le président: Pendant la Conférence des présidents, seules les questions ayant trait au Congo ont été évoquées. Comme il n y en avait que trois, ce thème ne méritait plus un débat d actualité. S agissant d Electrabel, en revanche, il s agit à l évidence d un thème d actualité important dont les médias n ont pas cessé de parler pendant toute la

22490 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

22490 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 22490 BELGISCH STAATSBLAD 04.04.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN [C 2016/00214] Omzendbrief van 23 maart 2016 tot wijziging van de omzendbrief van 21 juni 2007 betreffende

Nadere informatie

Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen. Compte rendu intégral des interpellations et des questions orales

Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen. Compte rendu intégral des interpellations et des questions orales I.V. COM (2014-201) Nr. 70 C.R.I. COM (2014-201) N 70 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen Compte

Nadere informatie

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 57936 MONITEUR BELGE 15.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD Les propositions sont introduites auprès du Ministre-Président du Gouvernement flamand et comprennent au moins les données suivantes : 1 les prénoms

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. modifiant la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. modifiant la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées DOC 54 2141/007 DOC 54 2141/007 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 11 januari 2017 11 janvier 2017 WETSONTWERP tot wijziging van de wet van 22 maart 2001

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 50 1871/004 DOC 50 1871/004 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 22 januari 2003 22 janvier 2003 WETSONTWERP tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden

Nadere informatie

NOTA AAN DE GEMEENSCHAPPELIJK COMITE VOOR ALLE OVERHEIDSDIENSTEN

NOTA AAN DE GEMEENSCHAPPELIJK COMITE VOOR ALLE OVERHEIDSDIENSTEN Brussel, 20 oktober 2015 NOTA AAN DE GEMEENSCHAPPELIJK COMITE VOOR ALLE OVERHEIDSDIENSTEN BETREFT: voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 14 december 2000 tot vaststelling van sommige aspecten

Nadere informatie

SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER

SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER KONINKRIJK BELGIË FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER ROYAUME DE BELGIQUE SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE Koninklijk besluit houdende regeling van de overdracht

Nadere informatie

Formeel advies van de Planningscommissie Medisch aanbod. Avis formel de la Commission de planification de l offre médicale

Formeel advies van de Planningscommissie Medisch aanbod. Avis formel de la Commission de planification de l offre médicale Avis formel de la Commission de planification de l offre médicale Conformément à l article 35novies, de l'arrêté royal n 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions de santé et à l arrêté

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 04.06.2014 MONITEUR BELGE 42651 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2014/22260] 14 MEI 2014. Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van de inlichtingenformulieren

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 01.06.2012 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 01.06.2012 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 01.06.2012 MONITEUR BELGE 31353 Vu pour être annexé àl arrêté ministériel du 23 mai 2012 modifiant l arrêté ministériel du 17 décembre 1998 déterminant les documents comptables à tenir

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. over een betere tegemoetkoming voor de orthodontische zorg

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. over een betere tegemoetkoming voor de orthodontische zorg DOC 54 0413/004 DOC 54 0413/004 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 18 mei 2016 18 mai 2016 VOORSTEL VAN RESOLUTIE over een betere tegemoetkoming voor de orthodontische

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites 25-11 - 2009 BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 87

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites 25-11 - 2009 BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 87 QRVA 52 87 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 25-11 - 2009 cdh : centre démocrate Humaniste CD&V

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 54 2569/005 DOC 54 2569/005 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 14 juli 2017 14 juillet 2017 WETSONTWERP tot wijziging van het Wetboek der registratie-,

Nadere informatie

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE 49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE Art. 3. Artikel 15 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «Art. 15. De subsidies die ten bate van het Nationaal Geografisch Instituut zijn

Nadere informatie

FÉDÉRATION GENERALE DU TRAVAIL BELGIQUE

FÉDÉRATION GENERALE DU TRAVAIL BELGIQUE FÉDÉRATION GENERALE DU TRAVAIL BELGIQUE 83/00 A 23/70 GG/MDV/BL Trad. wdg Bruxelles, le 13 octobre 1983. NOTE AUX MEMBRES DU BUREAU. Concerne : Financement de la Sécurité Sociale. La F.G.T.B. a répété

Nadere informatie

61190 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

61190 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 61190 BELGISCH STAATSBLAD 12.09.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE [C 2016/11363] 1 SEPTEMBER 2016. Koninklijk besluit tot goedkeuring van het zesde beheerscontract

Nadere informatie

61190 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

61190 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 61190 BELGISCH STAATSBLAD 12.09.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE [C 2016/11363] 1 SEPTEMBER 2016. Koninklijk besluit tot goedkeuring van het zesde beheerscontract

Nadere informatie

35968 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

35968 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 35968 MONITEUR BELGE 07.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD CHAPITRE V. Dispositions abrogatoires et finales Art. 15. Dans la deuxième colonne de l annexe 3 PJPol, les mots «Inspecteur général et Inspecteur général

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD 103249 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2013/22606] 21 DECEMBRE 2013. Arrêté royal modifiant l arrêté royal du 18 mars 1971 instituant un régime

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 Gratis tel. nummer : 0800-98 809. 104 pages/bladzijden. www.staatsblad.

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 Gratis tel. nummer : 0800-98 809. 104 pages/bladzijden. www.staatsblad. MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 54 1730/002 DOC 54 1730/002 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 13 april 2016 13 avril 2016 WETSONTWERP tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende

Nadere informatie

36152 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

36152 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 36152 BELGISCH STAATSBLAD 14.06.2016 MONITEUR BELGE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST [C 2016/31426] 2 JUNI 2016. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van de prijzen voor het

Nadere informatie

CSG & CRDS. Parijs, 9 maart 2013. Mr. Frank van Eig

CSG & CRDS. Parijs, 9 maart 2013. Mr. Frank van Eig CSG & CRDS Parijs, 9 maart 2013 1 Prélèvements sociaux (eerder cotisations sociales ) Vijf heffingen: Contribution Sociale Généralisée (CSG) Contribution au Remboursement de la Dette Sociale (CRDS) Prélèvement

Nadere informatie

MONITEUR BELGE Ed. 3 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE Ed. 3 BELGISCH STAATSBLAD 30611 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03204] 26 MAI 2015. Arrêté royal déterminant le modèle de la formule de déclaration en matière d impôt des sociétés pour l exercice d imposition 2015 (1) PHILIPPE,

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 64 DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 64 DE BELGIQUE QRVA 52 64 QRVA 52 64 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 08-06 - 2009 cdh : centre démocrate Humaniste

Nadere informatie

Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008

Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008 Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008 SPILINDEX 110,51 INDICE-PIVOT 110,51 Tegemoetkomingen aan personen met een handicap Allocations aux personnes handicapées (Jaarbedragen) (Montants annuels)

Nadere informatie

ERRATUM ERRATUM PARITAIR COMITE VOOR DE LANDBOUW COMMISSION PARITAIRE DE. CAO nr 61932 van 27.07.2001. CCT 61932 du 27.07.2001

ERRATUM ERRATUM PARITAIR COMITE VOOR DE LANDBOUW COMMISSION PARITAIRE DE. CAO nr 61932 van 27.07.2001. CCT 61932 du 27.07.2001 Ministère fédéral de l'emploi et du Travail ADMINISTRATION DES RELATIONS COLLECTIVES DU TRAVAIL Direction du Greffe Federaal Ministerie van Tewerkstelling en VAN DE Directie van de ERRATUM COMMISSION PARITAIRE

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 54 1726/002 DOC 54 1726/002 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 12 april 2016 12 avril 2016 WETSONTWERP tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende

Nadere informatie

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER BELGISCH STAATSBLAD 09.05.2012 MONITEUR BELGE 27295 FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER N. 2012 1310 [C 2012/14127] 22 APRIL 2012. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. betreffende het Belgisch Fonds voor de Voedselzekerheid

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. betreffende het Belgisch Fonds voor de Voedselzekerheid DOC 54 2171/002 DOC 54 2171/002 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 24 januari 2017 24 janvier 2017 VOORSTEL VAN RESOLUTIE betreffende het Belgisch Fonds voor

Nadere informatie

Comprendre et se faire comprendre commence par s exprimer en néerlandais

Comprendre et se faire comprendre commence par s exprimer en néerlandais Comprendre et se faire comprendre commence par s exprimer en néerlandais Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal La langue néerlandaise crée un lien entre nous Wat leest

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 02.04.2010 MONITEUR BELGE 19923 Nota (1) Zitting 2009-2010. Kamer van volksvertegenwoordigers. Stukken. Wetsontwerp, 52-2240 - Nr. 1. Amendementen, 52-2240 - Nrs. 2 tot 5. Verslag,

Nadere informatie

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE 64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID N. 2010 3685 [C 2010/22451] F. 2010 3685 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2010/22451] 15 OKTOBER

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 25.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 25.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD 60077 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03324] 18 SEPTEMBRE 2015. Arrêté royal déterminant les modèles des formules de déclaration en matière de cotisations spéciales visées à l article 541 du Code

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : N. 351 INHOUD SOMMAIRE. 144 bladzijden/pages

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : N. 351 INHOUD SOMMAIRE. 144 bladzijden/pages BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE SESSION ORDINAIRE GEWONE ZITTING JUILLET 2016

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE SESSION ORDINAIRE GEWONE ZITTING JUILLET 2016 A-301/3 2015/2016 A-301/3 2015/2016 PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE SESSION ORDINAIRE 2015-2016 18 JUILLET 2016 PROPOSITION D ORDONNANCE modifiant la Nouvelle loi communale afin d'appliquer

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION

FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux du 16 novembre 2006 relatif

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD 36987 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2013/03172] 29 MAI 2013. Arrêté royal portant approbation du règlement du 12 février 2013 de l Autorité des services

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 28893 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE N. 2008 1822 [C 2008/09406] 2 JUNI 2008. Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst met punten voor prestaties verricht door advocaten belast met gedeeltelijk

Nadere informatie

- 1173 / 1-96 / 97. Chambre des Représentants de Belgique. Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers WETSONTWERP

- 1173 / 1-96 / 97. Chambre des Représentants de Belgique. Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers WETSONTWERP - 1173 / 1-96 / 97 Chambre des Représentants de Belgique - 1173 / 1-96 / 97 Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers SESSION ORDINAIRE 1996-1997 (~) 9 SEPTEMBRE 1997 GEWONE ZITTING 1996-1997 (~) 9 SEPTEMBER

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 54 2215/005 DOC 54 2215/005 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 9 februari 2017 9 février 2017 WETSONTWERP tot wijziging van de wet van 15 december 1980

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS 10-11 - 2008 QRVA 52 040 QRVA 52 040

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS 10-11 - 2008 QRVA 52 040 QRVA 52 040 QRVA 52 040 QRVA 52 040 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 10216 QRVA 52 040 cdh : centre

Nadere informatie

MINISTERE DES FINANCES MINISTERIE VAN FINANCIEN

MINISTERE DES FINANCES MINISTERIE VAN FINANCIEN MINISTERIE VAN FINANCIEN N. 2002 1081 [C 2002/03145] 14 MAART 2002. Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van deel 2 van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2002

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS 15-12 - 2008 QRVA 52 045 QRVA 52 045

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS 15-12 - 2008 QRVA 52 045 QRVA 52 045 QRVA 52 045 QRVA 52 045 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 12056 QRVA 52 045 cdh : centre

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole Service Public Fédéral Budget et Contrôle de la Gestion

Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole Service Public Fédéral Budget et Contrôle de la Gestion Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole Service Public Fédéral Budget et Contrôle de la Gestion De minister van Begroting - La Ministre du Budget Antwoord op de parlementaire vraag nr. 179 (Begroting)

Nadere informatie

76142 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

76142 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 76142 MONITEUR BELGE 18.12.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD Art. 2. Al annexe II du même arrêté, tel qu il a été modifié à ce jour, est apportée la modification suivante : le point IV.25 est inséré, rédigé

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites 19-10 - 2009 BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 81

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites 19-10 - 2009 BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 81 QRVA 52 81 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 19-10 - 2009 cdh : centre démocrate Humaniste

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 18.01.2012 Ed. 2 MONITEUR BELGE 3193 FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken [C 2012/03018] Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen.

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 54 DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 54 DE BELGIQUE QRVA 52 54 QRVA 52 54 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 23-03 - 2009 cdh : centre démocrate

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 51132 MONITEUR BELGE 12.08.2015 BELGISCH STAATSBLAD GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 Convention collective de travail du 27 juin 2011

Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 Convention collective de travail du 27 juin 2011 Paritair Comité voor de bedienden van de nonferro metalen non ferreux Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 Convention collective de travail du 27 juin 2011 Tewerkstellings- en opleidingsinitiatieven

Nadere informatie

77220 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

77220 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 77220 MONITEUR BELGE 23.12.2015 BELGISCH STAATSBLAD SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE [C 2015/11511] 16 DECEMBER 2015. Arrêté ministériel établissant les formulaires

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 54 2227/003 DOC 54 2227/003 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 20 juli 2017 20 juillet 2017 WETSVOORSTEL tot wijziging van de programmawet van 27 april

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 92

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 92 QRVA 52 92 QRVA 52 92 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 01-02 - 2010 cdh : centre démocrate

Nadere informatie

PHILIPPE FILIP BELGISCH STAATSBLAD 02.01.2014 MONITEUR BELGE

PHILIPPE FILIP BELGISCH STAATSBLAD 02.01.2014 MONITEUR BELGE 29 Gelet op het advies nr. 54.492/1 van de Raad van State, gegeven op 17 december 2013 met toepassing van artikel 84, 1, eerste lid, 1 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, op 12 januari 1973;

Nadere informatie

Comite de Commission pour employes de Industrie chimique. Formation. Champ

Comite de Commission pour employes de Industrie chimique. Formation. Champ Comite de Commission pour employes de Industrie chimique Collectieve arbeidsovereenkomst van 4 Convention collective de travail 4 mai 1999 Formation Toepassingsgebied Champ Deze collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites 15-03 - 2010 BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 98

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites 15-03 - 2010 BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 98 QRVA 52 98 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 15-03 - 2010 cdh : centre démocrate Humaniste CD&V

Nadere informatie

COMMISSION PARITAIRE POUR LES ENTREPRISES DE TRAVAIL ADAPTE ET LES ATELIERS SOCIAUX CONVENTION COLLECTIVE TRAVAIL DU 10/12/2002

COMMISSION PARITAIRE POUR LES ENTREPRISES DE TRAVAIL ADAPTE ET LES ATELIERS SOCIAUX CONVENTION COLLECTIVE TRAVAIL DU 10/12/2002 COMMISSION PARITAIRE POUR LES ENTREPRISES DE TRAVAIL ADAPTE ET LES ATELIERS SOCIAUX CONVENTION COLLECTIVE TRAVAIL DU 10/12/2002 RELATIVE A LA A 58 ANS. Art. La présente convention collective de travail

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites 26-10 - 2009 BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 82

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites 26-10 - 2009 BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 82 QRVA 52 82 QRVA 52 82 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 26-10 - 2009 cdh : centre démocrate

Nadere informatie

ALBERT ALBERT. BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE MINISTERIE VAN FINANCIEN MINISTERE DES FINANCES

ALBERT ALBERT. BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE MINISTERIE VAN FINANCIEN MINISTERE DES FINANCES 10833 N. 2000 864 MINISTERIE VAN FINANCIEN [C 2000/03174] F. 2000 864 MINISTERE DES FINANCES [C 2000/03174] 24 MAART 2000. Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van deel 2 van het aangifteformulier

Nadere informatie

PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PROPOSITION D'ORDONNANCE VOORSTEL VAN ORDONNANTIE

PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PROPOSITION D'ORDONNANCE VOORSTEL VAN ORDONNANTIE A-187/3 2014/2015 A-187/3 2014/2015 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT GEWONE ZITTING 2014-2015 3 JULI 2015 PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE SESSION ORDINAIRE 2014-2015 3 JUILLET 2015 VOORSTEL

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 19.03.2003 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 19.03.2003 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 19.03.2003 BELGISCH STAATSBLAD 13137 SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS F. 2003 1044 [C 2003/14035] 23 JANVIER 2003. Arrêté ministériel pris en exécution de l arrêté royal du

Nadere informatie

CONSEIL DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD ONTWERP VAN ORDONNANTIE PROJET D'ORDONNANCE

CONSEIL DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD ONTWERP VAN ORDONNANTIE PROJET D'ORDONNANCE A-147/1-96/97 A-147/1-96/97 BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD CONSEIL DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE GEWONE ZITTING 1996-1997 2 DECEMBER 1996 SESSION ORDINAIRE 1996-1997 2 DECEMBRE 1996 ONTWERP VAN ORDONNANTIE

Nadere informatie

RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING. Dienst Geneeskundige Verzorging NATIONALE COMMISSIE ARTSEN ZIEKENFONDSEN

RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING. Dienst Geneeskundige Verzorging NATIONALE COMMISSIE ARTSEN ZIEKENFONDSEN RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING Openbare instelling opgericht bij de wet van 9 augustus 1963 Tervurenlaan 211-1150 Brussel Dienst Geneeskundige Verzorging NATIONALE COMMISSIE ARTSEN

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN TEKST AANGENOMEN IN PLENAIRE VERGADERING EN AAN DE KONING TER BEKRACHTIGING VOORGELEGD

BELGISCHE KAMER VAN TEKST AANGENOMEN IN PLENAIRE VERGADERING EN AAN DE KONING TER BEKRACHTIGING VOORGELEGD DOC 54 2668/005 DOC 54 2668/005 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 9 november 2017 9 novembre 2017 WETSONTWERP tot wijziging van het Wetboek van de Belasting over

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites 29-03 - 2010 BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 100

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites 29-03 - 2010 BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 100 QRVA 52 100 QRVA 52 100 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 29-03 - 2010 cdh : centre démocrate

Nadere informatie

VERKLARING VAN WOONPLAATS

VERKLARING VAN WOONPLAATS 5000-NL Bestemd voor de buitenlandse belastingdienst VERKLARING VAN WOONPLAATS Verzoek om toepassing van het belastingverdrag tussen Frankrijk en 12816*01 De belastingplichtige geeft in dit vak de naam

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 23.12.2011 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD. Par le Roi : Le Secrétaire d Etat au Budget, M. WATHELET

MONITEUR BELGE 23.12.2011 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD. Par le Roi : Le Secrétaire d Etat au Budget, M. WATHELET MONITEUR BELGE 23.12.2011 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 80387 Sur la proposition de Notre Secrétaire d Etat au Budget, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1 er. Un crédit d engagement et de liquidation

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE 48001 N. 2010 2506 VLAAMSE OVERHEID [C 2010/35508] 11 JUNI 2010. Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de modulaire structuur

Nadere informatie

52686 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

52686 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 52686 VLAAMSE OVERHEID Leefmilieu, Natuur en Energie [C 2015/36016] 30 JULI 2015. Ministerieel besluit tot wijziging van de kaart van de focusgebieden, opgenomen in de bijlage bij het besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. tot wijziging van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 wat de giften aan hogescholen betreft

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. tot wijziging van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 wat de giften aan hogescholen betreft DOC 54 0477/001 DOC 54 0477/001 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 21 oktober 2014 21 octobre 2014 WETSVOORSTEL tot wijziging van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE QRVA 52 52 QRVA 52 52 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 09-03 - 2009 cdh : centre démocrate Humaniste

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. over de deelneming van België aan de internationale coalitie tegen IS in Irak en in Syrië

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. over de deelneming van België aan de internationale coalitie tegen IS in Irak en in Syrië DOC 54 1577/002 DOC 54 1577/002 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 16 maart 2016 16 mars 2016 VOORSTEL VAN RESOLUTIE over de deelneming van België aan de

Nadere informatie

PHILIPPE FILIP BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

PHILIPPE FILIP BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 35815 FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN [C 2014/03161] 25 APRIL 2014. Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake vennootschapsbelasting voor het aanslagjaar 2014

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS 26-5 - 2008 QRVA 52 019 QRVA 52 019

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS 26-5 - 2008 QRVA 52 019 QRVA 52 019 QRVA 52 019 QRVA 52 019 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 3426 QRVA 52 019 cdh : centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 80

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 80 QRVA 52 80 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 13-10 - 2009 cdh : centre démocrate Humaniste

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE [C - 2005/09451] N. 2005 1425 31 MEI 2005. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 juni 2003 op de openbaarmaking van akten en stukken van verenigingen

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 61 DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 61 DE BELGIQUE QRVA 52 61 QRVA 52 61 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 06-05 - 2009 cdh : centre démocrate Humaniste

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites 06-04 - 2010 BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 101

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites 06-04 - 2010 BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 101 QRVA 52 101 QRVA 52 101 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 06-04 - 2010 cdh : centre démocrate Humaniste

Nadere informatie

Session 2016 BACCALAUREATS GENERAL ET TECHNOLOGIQUE NEERLANDAIS LANGUE VIVANTE 2

Session 2016 BACCALAUREATS GENERAL ET TECHNOLOGIQUE NEERLANDAIS LANGUE VIVANTE 2 Session 2016 BACCALAUREATS GENERAL ET TECHNOLOGIQUE NEERLANDAIS LANGUE VIVANTE 2 Epreuve du Mardi 21 Juin 2016 Série L langue vivante obligatoire (LVO) Durée de l épreuve : 3h Coefficient : 4 Série L LVO

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE 731 MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2010 45 [C 2010/31002] 17 DECEMBER 2009. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 80072 BELGISCH STAATSBLAD 15.10.2014 MONITEUR BELGE GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 50 2222/002 DOC 50 2222/002 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 19 februari 2003 19 février 2003 WETSONTWERP tot wijziging van het koninklijk besluit n r 78 van

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 13102 BELGISCH STAATSBLAD 28.03.2002 Ed. 2 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN N. 2002 1113 [C 2002/11054]

Nadere informatie

22306 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

22306 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 22306 BELGISCH STAATSBLAD 28.04.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER N. 2006 1678 [C 2006/14095] 24 APRIL 2006. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit

Nadere informatie

CHAPITRE I : CHAMP. Article 1

CHAPITRE I : CHAMP. Article 1 BLANCHISSERIES - C.C.T.: PRIME DE FIN - 05/28 du 07.02.1991 (A.R. 15.09.1993 17.11.1993), par C.C.T. du 07.05.1993 (A.R. 31.01.1995 -M.B. 19.05.1995), modifiée par C.C.T. du 03.03.1994 (A.R. modifiée par

Nadere informatie

DU 30 JUIN 1999 MODIFIANT LA CCT DU 19 AVRIL 1979 COMPORTANT LES STATUTS DU FONDS SOCIAL DE GARANTIE POUR EMPLOYES DE DE ET DE LA CONFECTION

DU 30 JUIN 1999 MODIFIANT LA CCT DU 19 AVRIL 1979 COMPORTANT LES STATUTS DU FONDS SOCIAL DE GARANTIE POUR EMPLOYES DE DE ET DE LA CONFECTION 30-06-1999 DU 30 JUIN 1999 MODIFIANT LA CCT DU 19 AVRIL 1979 COMPORTANT LES STATUTS DU FONDS SOCIAL DE GARANTIE POUR EMPLOYES DE DE ET DE LA CONFECTION Article 1 La présente convention collective de travail

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 84

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 84 QRVA 52 84 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 09-11 - 2009 cdh : centre démocrate Humaniste CD&V

Nadere informatie

46434 MONITEUR BELGE 17.07.2015 BELGISCH STAATSBLAD

46434 MONITEUR BELGE 17.07.2015 BELGISCH STAATSBLAD 46434 MONITEUR BELGE 17.07.2015 BELGISCH STAATSBLAD SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2015/22259] 9 JUILLET 2015. Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l arrêté royal du 21 décembre 2001

Nadere informatie

Bulletin van de interpellaties en mondelinge vragen. Bulletin des interpellations et des questions orales PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE

Bulletin van de interpellaties en mondelinge vragen. Bulletin des interpellations et des questions orales PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE BIV (2004-2005) Nr. 27 BIQ (2004-2005) N 27 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE Bulletin van de interpellaties en mondelinge vragen Bulletin des interpellations

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE 52 58 52 58 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 20-04 - 2009 cdh : centre démocrate Humaniste

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 30.12.2015 BELGISCH STAATSBLAD 80237 SERVICE PUBLIC FEDERAL BUDGET ET CONTROLE DE LA GESTION [C 2015/03453] 18 DECEMBRE 2015. Loi contenant le troisième ajustement du budget général des

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 15.07.2014 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 15.07.2014 MONITEUR BELGE 53805 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST [C 2014/31492] 10 JUNI 2014. Ministerieel besluit tot vaststelling van de typeinhoud en de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de energieaudit opgelegd door het Besluit

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 5263 DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 5263 DE BELGIQUE QRVA 5263 QRVA 5263 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 02-06 - 2009 cdh : centre démocrate

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS 11-8 - 2008 QRVA 52 030 QRVA 52 030

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS 11-8 - 2008 QRVA 52 030 QRVA 52 030 QRVA 52 030 QRVA 52 030 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 7660 QRVA 52 030 cdh : centre

Nadere informatie

80806 MONITEUR BELGE 28.12.2011 BELGISCH STAATSBLAD

80806 MONITEUR BELGE 28.12.2011 BELGISCH STAATSBLAD 80806 MONITEUR BELGE 28.12.2011 BELGISCH STAATSBLAD AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE [C 2011/18456] FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN [C 2011/18456] 15

Nadere informatie

COMMISSION PARITAIRE DE L'INDUSTRIE DES (C.P. n 114)

COMMISSION PARITAIRE DE L'INDUSTRIE DES (C.P. n 114) COMMISSION PARITAIRE DE L'INDUSTRIE DES (C.P. n 114) Protocole d'accord du 03 mai relatif aux conventions sectorielles collectives de travail pour les années dans le secteur des briqueteries (C.P. 1. Champ

Nadere informatie

paritaire pour les de travail adapté et les ateliers sociaux (CP 327)

paritaire pour les de travail adapté et les ateliers sociaux (CP 327) (CP 7) paritaire pour les de travail adapté et les ateliers sociaux Convention collective de travail du 9 janvier 999 relative aux conséquences de du revenu minimum mensuel moyen garanti d les entreprises

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 64359 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG N. 2004 3391 (2004 2305) [2004/202310] 12 MEI 2004. Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve

Nadere informatie

Hôtel Eurocatering. 26 oct. Sauna 24,75 7 173,25. 27 oct. Petit-déjeuner 14,50 15 217,50. Sous-total 3645,25 TVA 21% 765,50.

Hôtel Eurocatering. 26 oct. Sauna 24,75 7 173,25. 27 oct. Petit-déjeuner 14,50 15 217,50. Sous-total 3645,25 TVA 21% 765,50. CONTEXTE 1.3 Une erreur dans la facture 1. Lisez les nombres productief kaartjes - klassikaal Zie Fiches à découper. Aantal setjes = 1. Elke leerling krijgt een kaartje. Ze lopen rond in de klas en houden

Nadere informatie