Inhoud. Vergadering van Provinciale Staten van Groningen van 8 januari Opening en mededelingen... 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud. Vergadering van Provinciale Staten van Groningen van 8 januari 2014. 1. Opening en mededelingen... 3"

Transcriptie

1 Inhoud 1. Opening en mededelingen Regeling van werkzaamheden en vaststelling agenda Bespreekpunten... 4 A1. Spoeddebat Aldel

2 2

3 Voorzitter: de heer M.J. van den Berg Griffier: mevrouw H. Engels-van Nijen Aanwezig 43 Statenleden: N. Bakker (VVD), B. Batterman (PvdA), J. Batting (PvdA), mevrouw S.M. Beckerman (SP), mevrouw A. Beenen (PvdA), C.M. Bezuijen (SP), R.H. van der Born (ChristenUnie), mevrouw L.K. Broekhuizen-Smit (PvdA), P.H.R. Brouns (CDA), L.A. Dieters (PvdA), mevrouw P.W. Geerdink (VVD), mevrouw P. de Graaf-Drijvers (D66), mevrouw S.J.F. van der Graaf (ChristenUnie), mevrouw D. Gruben-Abbas (PvdA), mevrouw O.G. Hartman-Togtema (VVD), mevrouw A.A.H. Hazekamp (PvdD), mevrouw K.A. Hazewinkel (PvdA), H.L. Hilarides (VVD), mevrouw N. Homan (GroenLinks), W. Hut (VVD), M.W.H. Jansen (PVV), A.J.M. van Kesteren (PVV), F.A.M. Keurentjes (CDA), mevrouw A.G. van Kleef-Schrör (CDA), R.M. Knegt (CDA), S.J. Krajenbrink (CDA), J.H. Mastenbroek (SP), J. Meesters (VVD), H. Miedema (GroenLinks), mevrouw I.P.A. Mortiers (PvdA), M.H. Post (GroenLinks), D. Ram (PVV), R.D. Rijploeg (PvdA), R.J. Schoenmaker (PvdA), G.J. Steenbergen (ChristenUnie), C. Swagerman (SP), mevrouw G. Uuldriks-Van der Wielen (PvdA), mevrouw L. Veenstra (SP), J.W.M. Veerenhuis-Lens (Vrij Mandaat), R. Visser (PvdA), J.D. de Vries (D66), J. Wolters (SP), mevrouw E.M. Wulfse (VVD), T. Zwertbroek (D66) Afwezig: --- Aanwezige leden Gedeputeerde Staten: mevrouw M. Besselink, M. Boumans, mevrouw Y.P. van Mastrigt, W.J. Moorlag, H. Staghouwer, B.S. Wilpstra 1. Opening en mededelingen De VOORZITTER: Dames en heren, allemaal welkom bij deze extra zitting voor een spoeddebat van Provinciale Staten over Aldel. Welkom ook aan alle bezoekers. Wij zijn ons ervan bewust dat een aantal van u in zeer directe zin als sympathisant of overige betrokkene graag bij dit debat aanwezig wil zijn en in die zin stellen wij het op prijs dat u ook in dit provinciale huis van de democratie aanwezig bent. En een speciaal welkom ook aan de leden van de OR van Aldel. We hebben geen meldingen van afwezigheid op dit moment en dat is daarmee vastgesteld. 2. Regeling van werkzaamheden en vaststelling agenda a. Behandelvoorstellen Zonder beraadslaging of stemming vastgesteld. b. Vaststelling agenda (A- en B-lijst) De VOORZITTER: Bij de regeling van de werkzaamheden kijken we even naar de stukken. Er is een brief van het College: die is op verzoek van het presidium aan u allen gestuurd, om een beetje behulpzaam te zijn bij het debat. Verder had ik als het om de spreektijd gaat gesuggereerd vijf minuten per fractie, maar een enkeling van u heeft gezegd dat het wel fijn is als dit zeven minuten zou zijn. Dan hebben we iets meer aan ruimte. En omdat we dat niet meer met elkaar in het presidium hebben kunnen afspreken, stel ik voor om het dan ook op die manier te doen. Want we moeten ons niet door beperking van de tijd laten klemzetten. Het gaat erom dat we kunnen zeggen met elkaar wat we willen en daar is zo n debat voor. Maar wellicht dat u daar dan bij uw interrupties weer rekening mee wilt houden in de omvang ervan, dan komen we toch wel weer een beetje redelijk uit qua tijd. Voorts betekent dit dat het College op zo ongeveer 20 minuten aan spreektijd zit. Akkoord daarmee? Dat is het geval. 3

4 3. Bespreekpunten A1. Spoeddebat Aldel Hierbij wordt betrokken: De brief van Gedeputeerde Staten van 7 januari 2014, nr /2/A.13, ECP, inzake Aldel. De VOORZITTER: Dan hebben we nu de eerste termijn voor de bespreking en ik begin met de fractie die het debat heeft aangevraagd en dat is de heer Swagerman namens de SP. De heer SWAGERMAN (SP): Ik wil de collega-statenfracties bedanken voor het mogelijk maken van dit spoeddebat, waar denk ik bij veel mensen behoefte aan was ook bij de mensen die op de publieke tribune zitten. Ik wil beginnen mijn complimenten uit te delen aan het College voor de inzet rondom het dossier-aldel. Die inzet heeft Klesch als aandeelhouder bepaald niet gehad. Sterker nog: wij voelen ons bedrogen en bestolen door hun gedrag en opstelling. We hebben wat vragen in de richting van de gedeputeerde als het gaat om de 7 miljoen subsidie die wij in oktober beschikbaar hebben gesteld. Wat wij graag willen weten is of er wel of niet in tranches is betaald zoals was afgesproken. Wij willen graag weten hoeveel harde euro s het ons tot nu toe van die 7 miljoen heeft gekost. We willen ook graag weten of onze conclusie juist zou zijn dat wij net vóór het faillissement op 30 december de laatste tranche nog hebben overgemaakt. Als dat het geval is, dan willen wij ook graag weten waarom dat is gebeurd, aangezien u de twee weken daarvóór al in gesprek was over een mogelijk faillissement van Aldel. Als dat gebeurd is, hoe verstandig was het dan dat geld over te maken gezien de afloop? Wat ons ook niet helder is, is of er is geschoven met het pandrecht op EGS-gelden. Wij waren in de veronderstelling dat dat in eerste instantie op 1 november zou gebeuren, waardoor het risico voor de provincie relatief laag zou zijn mits er natuurlijk geen faillissement zou plaatsvinden. Wij dachten dus dat het 1 november was; is dat nu 1 januari geworden, op een moment dat wij dat niet hebben doorgekregen? Want met die verschuiving zou ook het risico toegenomen zijn en dan denken wij als Staten dat wij dat ook hadden moeten weten van de gedeputeerde. Ondanks die complimenten moeten wij ook constateren dat de inzet van het College en iedereen die daarbij betrokken was, niet het beoogde resultaat heeft gehad, want Aldel ging alsnog failliet op 30 december. De brief van het College die we hebben ontvangen omtrent de geleverde inspanningen op het dossier-aldel is ook vast niet uitputtend. Dan kan denk ik ook niet, er is zoveel bij elkaar ingezet dat de brief gewoon een relatief goede weergave is van wat daar is besproken. Maar naar onze mening straalt die brief ook tegelijkertijd precies uit waar het fout is gegaan: het College is veel te veel opgetrokken met Den Haag, heeft veel te veel geluisterd naar minister Kamp. En dat heeft tot het faillissement geleid, want we zijn naar onze conclusie vastgelopen op één onderdeel: Brusselse regelgeving met betrekking tot energieprijzen. Wat de SP betreft geldt dat het Brusselse belang niet boven het belang van onze inwoners mag gaan. Volgens de SP moeten we gewoon de zaak oppakken en de regels maar eens gewoon de regels laten, het gaat hier om mensen en niet om zaken. De werknemers van Aldel, toeleveranciers, maar ook alle andere inwoners van Groningen mogen geen slachtoffer worden van beperkingen die Brussel c.q. Den Haag ons oplegt, ook gezien het belang voor onze noordelijke economie. Een kleine opsomming van wat het ons direct en indirect gaat kosten als Aldel écht omvalt en ik denk niet dat het een uitputtende lijst is. Het departement van Sociale Zaken, zo hebben wij in de krant mogen lezen, moet ervan uitgaan dat het 20 tot 28 miljoen moet gaan bijdragen in de kosten voor werkloosheid. Groninger Seaports, waarvan wij gedeeltelijk eigenaar zijn, raakt een van zijn grote klanten kwijt en derft zijn pachtinkomsten. Er komt 42 hectare braak te liggen op dat terrein en dat is een fors gebied. Wij hebben geen beeld van de schade, maar wij gaan ervan uit dat die toch zeker enkele miljoenen zal bedragen. Vervolgens: wie gaat de bodemsanering betalen na het definitieve faillissement, waarvan becijferd is dat die minimaal 23 miljoen euro zal gaan kosten, en we weten dat dit bedrag in dat soort gevallen nog wel eens fors op kan lopen. Als Groninger Seaports dat zou moeten gaan betalen als eigenaar van die grond, dan zijn wij dat dus die dat betalen en met ons de belastingbetaler, aangezien we aandeelhouder zijn. Omliggende bedrijven die zaken zoals stikstof door Aldel geleverd krijgen, worden nu geconfronteerd met een te lage hoeveelheid. Ze zullen dat aan moeten voeren, dat komt dan vervolgens in bulkwagens, dat gaat dus een hoop geld kosten en daarom komen bijvoorbeeld AkzoNobel en BioMCN ook in nog grotere problemen, want die hebben ook al last van die hoge energiekosten. Vervolgens mag je je dus afvragen: hoe lang blijven deze bedrijven nog staan in deze moeilijke tijden als ook Aldel wegvalt? Iets dichter bij huis: wat is de 4

5 waarde van het aanleggen van de gepland buizenstraat tussen de Eemshaven en Delfzijl als een van de grote transportstoffen zoals conform de bedoeling stikstof daar niet meer doorheen gaat? De opbrengsten zullen dalen en de kosten worden bepaald niet lager. Dat zijn materiële kosten. Maar druk de vernietiging van menselijk kapitaal maar eens uit in cijfers. Het risico bestaat dat sociale en economische structuren in onze provincie volledig uit elkaar vallen, als mensen in grote getale zonder werk komen te zitten in een regio die al zwaar te lijden heeft van aardbevingen, krimp en waardedaling van huizen en dergelijke. Het is genoeg geweest. Niet alleen voor de inwoners van de provincie en de werknemers van Aldel die daarbij horen, maar ook voor de SP. We moeten er nu alles aan doen om zaken een positieve wending te geven. Groningen draagt nu al tientallen jaren bij aan de welvaart van heel Nederland en plukt daar nu de wrange vruchten van. De mensen verwachten geen wazige vergezichten meer vanuit de politiek, maar resultaatgericht werken en op korte termijn proberen het vertrouwen terug te winnen van onze inwoners. Om te beginnen kunnen we daar vandaag een start mee maken door Aldel in staat te stellen een doorstart te maken. En vandaar dat wij samen met het CDA en de PVV een motie hebben samengesteld die ik graag bij dezen wil indienen. De VOORZITTER: Ja, ik snap dat er af en toe bij de mensen die op de publieke tribune zitten en bij de sympathisanten in het atrium de neiging is om ook hun gevoelens duidelijk te maken. Maar dit is een democratisch overleg in een debat waarin dat niet kan. U mag buiten met borden op allerlei manieren demonstreren, maar in de zaal hier dat geldt ook voor het atrium, want we kunnen ook diegenen duidelijk horen moet u dat echt gewoon respecteren. U mag ons op allerlei manieren dingen duidelijk maken en dat hebt u ook gedaan. Dat nemen we ook erg serieus, dat hoort u ook terug in het debat. Maar u moet respecteren dat op dat punt de regeling is dat bijval en andere zaken echt niet kunnen. En op dat punt moet ik u dus ook dringend verzoeken dat ook niet te doen, want het leidt uiteindelijk alleen maar tot het feit dat ik dan de zaak moet staken en dat is toch ook niet in uw belang. Ik begin met de motie met nummer 1 voor te lezen die door de SP, het CDA en de Partij voor de Vrijheid is ingediend en die luidt: Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen op 8 januari 2014, Gehoord hebbende: de discussie rondom het faillissement van Aldel, gezien het belang van een doorstart van Aldel voor de regio Noordoost-Groningen en de korte termijn om te komen tot een goede oplossing Vaststellende dat: het menselijke en economische belang van deze doorstart van Aldel immens groot is in deze tijden, nu Groningen te maken heeft met aardbevingen, ontwaarding van huizen, grootschalige werkloosheid en de bevolkingskrimp; Spreken uit: dat de provincie Groningen waar nodig een financiële bijdrage van in eerste instantie maximaal 20 miljoen beschikbaar zal stellen om minimaal de gieterij open te houden tot gebleken is dat alle mogelijkheden tot een definitieve doorstart uitgeput zullen zijn, ook al blijkt dit na de door de curator nu vastgestelde periode van één maand te zijn; om een doorstart mogelijk te maken waarbij een significante hoeveelheid banen behouden kan blijven; Roepen het College van Gedeputeerde Staten op om: 1. de komende maand in samenwerking met de curator en alle andere benodigde instanties op zoek naar te gaan naar publieke en private partners om de doorstart van Aldel verder vorm te geven; 2. in gesprek te gaan met potentiële overnamekandidaten, andere financieringsinstituten, flankerend bedrijfsleven, Groninger Seaports, energieleveranciers en het Rijk; En gaan over tot de orde van de dag! De heer SWAGERMAN (SP): Als wij, als provinciale overheid, in staat zijn om 50 miljoen euro in een MKB-fonds te steken, als wij in staat zijn om meer dan 100 miljoen euro uit te lenen aan gemeenten en waterschappen buiten onze eigen provincie, dan moet het toch een kleine moeite zijn om ook onze eigen provincie in de benen te houden via een eigen bijdrage aan het in stand houden van onze eigen Groningse economie. We hebben nog RSP-gelden beschikbaar, we hebben nog mogelijkheden via het Waddenfonds op termijn, we kunnen eens overwegen wat Essent-aandelen te verkopen en zo zou ik nog even door kunnen gaan. We zien in dit hele verhaal een belangrijke taak weggelegd voor Groninger Seaports als het gaat om het wegzetten en beheren van het provinciale aandeel in de doorstart van Aldel. Wij hebben op RTV Noord zojuist mogen lezen dat Groninger Seaports graag bereid is om het voorstel van deze 5

6 drie fracties mee te nemen in de overwegingen en te zien of dat een werkbare oplossing zou kunnen zijn. Kortom: er zijn nogal wat betrokken instanties die dit standpunt van deze partijen steunen. Wij doen via Groninger Seaports omdat de overheid daarvoor garant staat en dit ook een positieve uitstraling zal hebben naar potentiële overnamekandidaten. Immers, als wij hier aangeven dit niet bepaald als een kansloos geval te zien, dan zou dat heel goed kunnen leiden tot meer interesse van private en andere partijen. Wat natuurlijk ook van belang is en dat lezen we ook overal is dat er een goede energieprijs is en daarbij zou moeten worden gekeken naar een Duitsland-kabel of mogelijk een herstart van Delesto in samenspraak met de financiers daarvan. Op dit moment is Delesto dood kapitaal voor een bank, het is dood kapitaal voor een aantal overheden en het zou dus voor dit bedrijf interessant moeten zijn om dit opnieuw te activeren en te zorgen dat het aan de draai komt tegen een redelijke energieprijs wat ons betreft buiten de afspraken met Brussel om. Een citaat van mijn partijgenoot Fokko Boerema uit Appingedam dat de Volkskracht haalde, was: De teller van de werkloosheid tikt hier bijna net zo hard als de teller van het gas dat ons ontstolen wordt. Deze Provinciale Staten kunnen nu proberen te voorkomen dat die werklozenteller zelfs harder gaat lopen dan die gasteller. En ik daag iedereen uit: laten we deze uitdaging hier en nu oppakken voor een gezond economisch en persoonlijk leven in deze provincie en dat lijkt me het beste wat we kunnen doen in Mevrouw HOMAN (GroenLinks): In de motie sprak u over in eerste instantie en ik was benieuwd of u ook uit kunt leggen of er dan ook een tweede instantie is. De her SWAGERMAN (SP): Er zou een tweede instantie kunnen komen op het moment dat wij in gesprek raken met bedrijven, andere overheden want ook het Rijk achten wij bepaald niet uitgesloten als deelnemer aan de hele gespreks- en onderhandelingsronde. Als zou blijken dat een doorstart van Aldel mogelijk is, mits daarvoor een extra bijdrage zou komen van de provincie, dan zouden wij daar niet negatief tegenover staan. Dat betekent laat ik dat ook helder stellen dat wij hebben aangegeven in deze fase maximaal 20 miljoen te willen bijdragen. Onze inschatting is dat die 20 miljoen in eerste instantie eigenlijk totaal niet bereikt zal worden, maar dat is onze inschatting. Wij denken dat als je op een fatsoenlijke manier een doorstart kunt garanderen, je dan met eventueel extra geld simpelweg het gaat technisch misschien wat ver via aandelentransactie zou kunnen doorlenen aan Groninger Seaports en dan gewoon op basis van terugbetaling. Daarmee doe je een investering in een bedrijf, waarbij je zo goed mogelijk probeert vast te leggen dat die betaling ook gewoon weer terugkomt. En op die manier denken wij erin te willen staan op het moment dat het nodig zou zijn om een tweede tranche te lenen. De heer BATTING (PvdA): Het op 30 december vorig jaar uitgesproken faillissement van Aldel trof ons als mokerslag. Voor de werknemers, hun gezinnen, toeleveranciers en overige betrokkenen is het een hard gelag dat na uiterste reddingspogingen de handdoek in de ring is gegooid. Het door de provincie en het Rijk beschikbaar gestelde overbruggingskrediet was helaas ontoereikend voor het vinden van een structurele oplossing. Al vóór afloop van de overbruggingstermijn trok een grote aandeelhouder van Aldel, Klesch, en zijn directie de handen af van Aldel. Deze handelswijze kunnen wij niet plaatsen en vraagt om nadere explicatie. Te meer daar nog flink gewerkt werd aan het verbeteren van het langetermijnperspectief. De Partij van de Arbeid is ervan overtuigd dat ons College zich tot het uiterste heeft ingespannen een doorbraak te realiseren. Echter, het is ook zo dat de mensen van Aldel er niets voor kopen. De politiek mag het zich aanrekenen dat er na vele jaren discussie nog steeds geen sprake is van een Europees gelijk speelveld. Aldel is er de dupe van, de mensen staan met lege handen. We realiseren dat onze inspanningen inmiddels zijn verricht, maar concluderen ook dat ze tekortschieten. Alhoewel het niet genoeg is, kunnen we op zijn minst blijven aandringen op het uitwerken van alternatieve mogelijkheden voor een doorstart, terwijl een aantal andere punten van belang is: de positie van het personeel in de eerste plaats, maar ook bijvoorbeeld de consequenties voor de bedrijven die afhankelijk zijn van enig bijproduct van Aldel of oplossingen voor een fragiele arbeidsmarkt die om regionaal-specifiek beleid van het Rijk vragen. Groningen is de dupe van het achterwege blijven van een industriepolitiek voor haar perifere industriële kernzone. Als provincie kunnen we het niet alleen, daar is meer voor nodig. Het is wrang te moeten constateren dat nog recent, eind 2012, het ministerie van Economische Zaken wél mogelijkheden zag, zich voor 25 miljoen euro garant te stellen voor een doorstart van Nedcar. Brussel stemde ermee in dat steunmaatregelen tot meer dan 100 miljoen euro in WW-uitkeringen werden aangevuld. Bij ons staan de mensen met lege handen. Er is geen sociaal plan, het arbeidsperspectief is gering. Regionaal-specifiek beleid en afstemming met en steun van het Rijk zijn uiterst gewenst om 6

7 met het oog op diverse kwetsbare ontwikkelingen in onze provincie we hoeven ze nu niet allemaal op te roepen het tij te keren. Met twee moties willen wij hiervoor aandacht vragen en hopen we daarbij op brede steun van de Staten. De VOORZITTER: Dank u, dat is dan motie 2 met als titel Aldel, ingediend door de Partij van de Arbeid, D66 en het CDA: Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen op 8 januari 2014, Constaterende dat: er sprake is van een ongelijk speelveld op de Noordwest-Europese energiemarkt voor energieintensieve bedrijven, waaronder Aldel; de gemiddelde stroomprijs voor grootverbruikers in Duitsland aanzienlijk lager is en Nederland achterloopt met de opwekking van duurzame energie, waardoor het evenwicht is verstoord en Nederlandse bedrijven, waaronder Aldel, op onacceptabele achterstand zijn gezet; op 30 december 2013 het faillissement is uitgesproken van Aldel te Delfzijl en dat daarmee circa 800 directe en indirecte arbeidsplaatsen verloren zijn gegaan; Zijn van mening dat: op alle mogelijke manieren de gevolgen van het faillissement van Aldel voor de werknemers en hun gezinnen, toeleveranciers en andere betrokkenen worden verzacht; Dragen het College van Gedeputeerde Staten op om: 1. wederom in overleg te treden met het Rijk om alternatieven en mogelijkheden voor een (gedeeltelijke) doorstart uit te werken en daarbij de volgende punten in ogenschouw te nemen: a. realiseer, zonodig onder onaflatende inspanning en tijdsdruk, zo spoedig mogelijk een gelijk speelveld voor energie-intensieve bedrijven; b. onderzoek naast voortzetting van een primaire aluminiumsmelter de kansen voor een secundaire smelterij; c. inventariseer de gevolgen voor bedrijven die individueel of in ketenverband voor hun continuïteit afhankelijk zijn van enig bijproduct van Aldel en neem maatregelen opdat nadelige consequenties zo goed mogelijk worden opgevangen, zonodig met rijkssteun; d. faciliteer bedrijven in de noordelijke industriële sector voor wat betreft innovatieve vernieuwingen van het productieproces en betrek daarbij de betreffende bedrijfsketen; e. onderzoek de mogelijkheden van stroomleveranties via de warmtekrachtcentrale Delesto; f. herijk en vitaliseer het zogenaamde Antheus-project ter versterking van de regionale economie en bepleit bij het Rijk regiospecifiek beleid om werkgelegenheid te behouden en nieuwe te creëren; En gaan over tot de orde van de dag! De heer JANSEN (PVV): In deze motie stelt u dat Duitsland voorloopt in de energietransitie en de verduurzaming en dat dat mede een reden is waarom Aldel in de problemen zou zijn gekomen c.q. op achterstand zou staan. Kunt u mij een link vertellen tussen goedkope stroom voor goedkope energie en verduurzaming die u bij dezen aangeeft? De heer BATTING (PvdA): Vanzelfsprekend zit er een link tussen het feit dat er een ongelijk speelveld is met met name Duitsland. U weet dat we in Duitsland de Energiewende hebben. Daar zijn grote hoeveelheden energie beschikbaar, voornamelijk vanwege het feit dat zij meer hebben ingezet dan in ons land op duurzame energie. Voor wat betreft het gelijk speelveld: daar pleiten wij wél voor, want u weet dat het in Europa zo is dat er vrij verkeer is van arbeid, kapitaal, mensen en werk. Dat willen wij benadrukken en dat betekent ook dat wij er alles aan moeten doen om te zorgen voor een gelijk speelveld. De heer JANSEN (PVV): Dus u bent niet van mening dat in Duitsland de energie goedkoper is vanwege subsidies die de Duitse overheid daaraan geeft? De heer BATTING (PvdA): Vanzelfsprekend is dat ook een factor van belang. De heer JANSEN (PVV): Dus het geld dat wij zouden kunnen uitsparen met het niet-verstrekken van subsidies aan energieleveranciers en bedrijven zouden we dus kunnen gebruiken om bijvoorbeeld die 20 miljoen op tafel te leggen? 7

8 De heer BATTING (PvdA): Ik denk niet dat we beleid moeten versnipperen. Wij willen een appèl doen op integraal beleid, een integraal industriebeleid ook. En ik denk alleen dat dat ons kan helpen en niet door een gefaseerd en gefragmenteerd beleid te ontwikkelen. De heer SWAGERMAN (SP): Ik vind het een prachtige opsomming en ik denk dat de hele zaal het hier ook alleen maar mee eens kan zijn. De vraag is alleen: wat betekent dit nu voor Aldel en de mensen die hier op de tribune zitten? Want u realiseert zich denk ik dat dat niet binnen drie weken geregeld is. U realiseert zich waarschijnlijk ook dat dit niet zonder kosten zal kunnen. En dan is het vervolgens dus de vraag: wordt het binnen drie weken geregeld volgens u? En bent u wel of niet bereid eventuele kosten in de richting van deze mensen te vergoeden? De heer BATTING (PvdA): Dit zijn meerdere vragen. Het is vanzelfsprekend voor de Partij van de Arbeid ik heb dat ook in de wandelgangen genoemd dat wij naar constructieve oplossingen zoeken. Ik ga niets uit de weg, wil nieuwe voorstellen op hun merites beoordelen. U hebt ook een motie ingediend samen met het CDA en de PVV. Wij hebben ook sympathie voor deze motie. Alleen, wij moeten de juiste weg bewandelen. En de juiste weg is dat het niet gaat om een financieringsconstructie om Aldel in de benen te houden. De kern ligt dieper, het gaat om perspectief op lange termijn. Als daar goede voorstellen voor komen en wij erop kunnen rekenen dat er binnen een korte periode sprake is van een break-evensituatie, dan zullen wij alle inspanningen inzetten die nodig zijn. De heer SWAGERMAN (SP): Ook weer een heel mooi antwoord, maar als dit financiële perspectief door ons geboden wordt, is er alleen nog maar een langetermijnperspectief en schrijft u met deze opstelling naar onze mening op dit moment Aldel volledig af. Want de werknemers zitten in een leeftijdsgroep en in een doelgroep en daar kan ik een vraagteken achter plaatsen, want dit verhaal kunt u verder ook zelf invullen. De heer BATTING (PvdA): Ik denk dat we het in principe niet zo heel erg oneens met elkaar zijn. Wij proberen ook structurele oplossingen te bedenken. Er is één verschil: voor wat betreft het uitwerken van een businesscase willen we de juiste weg bewandelen. Het gaat er niet om verwachtingen te wekken, het gaat erom verwachtingen in te vullen. Ik heb een tweede motie voor u om de gevolgen voor de werknemers zoveel mogelijk te beperken en die wil ik u hierbij graag overhandigen. De VOORZITTER: Hartelijk dank. Dat is dan motie 3 Alles op alles voor werk, ingediend door de PvdA, D66, de ChristenUnie, het CDA, de Partij voor de Dieren en GroenLinks. Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen op 8 januari 2014, Constaterende dat: op 30 december 2013 het faillissement is uitgesproken van Aldel te Delfzijl en dat daarmee circa 800 directe en indirecte arbeidsplaatsen verloren zijn gegaan; vanwege het faillissement niet in een sociaal plan is voorzien; Overwegende dat: alles op alles gezet moet worden, werknemers en hun gezinnen maximaal te ondersteunen bij het zoeken naar nieuwe kansen op een goede baan; het Rijk met de Regeling Sectorplannen 600 miljoen beschikbaar heeft gesteld als impuls voor de werkgelegenheid; de ministeries EL&I en Sociale Zaken en Werkgelegenheid bij het faillissement van Zalco middelen beschikbaar hebben gesteld om ex-medewerkers naar een andere baan te begeleiden; Verzoeken het College van Gedeputeerde Staten om: 1. met de betrokken gemeenten en vakbonden in overleg te treden over te nemen maatregelen voor een slagvaardig mobiliteitscentrum met volledige inzet van Werkplein en UWV, om- en bijscholingsmogelijkheden en ondersteuningsfaciliteiten van de provincie; 2. met het betrokken Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Arbeidsmarkt in overleg te treden over scholingsmiddelen en maatregelen; 3. er bij minister Asscher op aan te dringen, voor werknemers van Aldel middelen te vinden opdat ondanks het ontbreken van een sociaal plan aan hen steun wordt geboden; 4. in overleg en in samenwerking met de provincies Drenthe en Friesland te onderzoeken of het Europees Globaliseringsfonds mogelijkheden biedt voor de getroffen regio; 5. zo spoedig mogelijk met een voorstel te komen op welke wijze bovengenoemde aandachtspunten kunnen worden verbonden en uitgevoerd en welk financieel beslag hieraan is verbonden; 8

9 6. en de Staten zo spoedig mogelijk over de voortgang te informeren; En gaan over tot de orde van de dag! De heer SWAGERMAN (SP): Ja, een opsomming van fondsen zoals ik die ook heb genoemd. Maar dan komt vervolgens wel de vraag: als uit die fondsen niet voldoende geld te halen valt, gaat de PvdA dan provinciale middelen beschikbaar stellen om deze naar onze mening vrijwel onoplosbare opdracht te vervolmaken? En dan nog een tweede vraag. U dient net een motie in, waarin u aangeeft alles te willen doen om Aldel in de benen te houden en nu dient u een motie in, waarin u eigenlijk zegt dat het over, afgelopen en uit is en u roept op om ervoor te zorgen dat die mensen zo goed en zo snel mogelijk weer aan het werk komen. Wat ís het bij de Partij van de Arbeid? Het is hom of het is kuit. Je laat het leven of je stelt alles in het werk wat vrij normaal is in die situatie. De heer BATTING (PvdA): In mijn bijdrage heb ik duidelijk aangegeven dat het geen zwart-witscenario is. Vanzelfsprekend staan wij constructief tegenover oplossingen. Het is wel zo dat we realistische politiek moeten bedrijven. Daarvoor zetten wij ons zo goed mogelijk in om de gevolgen voor de werknemers te beperken. Dan wil ik graag afronden. Ik heb het al een aantal keren gezegd: wij zullen ons inzetten om de gevolgen voor de werknemers zoveel mogelijk te beperken en we zien de alternatieve mogelijkheden tegemoet en daar willen we constructief onze medewerking aan verlenen. Mevrouw GEERDINK (VVD): De werknemers van Aldel, de werknemers van de bedrijven die zaken doen met Aldel en alle ondernemers die hierdoor geraakt worden, willen wij als VVD in de provincie Groningen een oprecht gemeend hart onder de riem steken. Het lot en uw toekomst liggen in handen van een curator. Wij hadden graag gezien dat het faillissement, aangevraagd door de aandeelhouder, niet had hoeven te worden aangevraagd. Behalve wellicht een concurrent van Aldel zal er niets of niemand zijn geen werknemer, geen bedrijf, geen overheid, noch landelijk noch provinciaal noch lokaal die dit faillissement niet had willen voorkomen. Want er zijn alleen maar verliezers nu. De aandeelhouder heeft het faillissement aangevraagd. De energieprijzen zijn te hoog, de aluminiumprijzen te laag. Dit ondanks alle maatregelen die de afgelopen tijd genomen zijn om te voorkomen dat juist dit zou gebeuren, gegeven het ontbreken van een gelijk speelveld op de Europese en mondiale energiemarkt. De vraag is: 1) heeft iedereen het maximale gedaan en nog belangrijker 2) wat kán er nog worden gedaan? Laten we bij onszelf beginnen. Hebben wij als provincie genoeg gedaan? Zijn wij voldoende in staat geweest om een klimaat te scheppen waarbij Groningen bekend staat als een plek waar je je als ondernemer wilt vestigen? Waar je veel mag en bijna niets moet? Een open en gastvrij gebied waar innovatie optimaal tot bloei komt, waar je snel en gemakkelijk kunt komen en waar veel collega-bedrijven zitten waar je zaken mee kunt doen? Koesteren wij ons bedrijfsleven genoeg? Doen we zelf genoeg of liever gezegd: geven wij voldoende ruimte? En in dat licht bezien gaat het niet alleen om Aldel en de werknemers van Aldel, maar ook breder: het gaat om alle werknemers in Groningen, te beginnen met de bedrijven die nu crediteur en/of toeleverancier zijn van Aldel en de bedrijven die leveren aan de toeleverende bedrijven van Aldel. Want zonder bedrijven geen werk. Kunnen we daar als provincie iets voor betekenen? Kunnen we daar het revolverende ondernemersfonds voor inzetten? De heer SWAGERMAN (SP): Ja, ware woorden: geen menswaardig leven zonder werk in ieder geval. Want daar kun je je leven uit financieren. Maar de VVD zegt wel meteen keihard tegen de mensen van Aldel en u deed dat ongeveer binnen een uur nadat het faillissement plaatsvond dat het jammer en einde oefening is, de werknemers helaas op straat staan en u daar niets meer aan doet. Dat is ook wat u nu propageert en ook diverse keren in de krant heeft laten zetten. Wat doet u effectief om deze mensen nu aan de slag te helpen en te zorgen dat het bedrijfsleven dat eromheen zit, niet met een achterstand moet beginnen, maar gewoon op goede voet doorkan en niet eerst fors in zijn portefeuilles moet schrappen. Kortom: ik wil graag weten wat de VVD tot nu toe heeft gedaan om de pijn van het ontslag van de mensen bij Aldel te verzachten. Mevrouw GEERDINK (VVD): Nou, u stelt iets wat niet waar is dat is de eerste constatering die ik hier doe. Want u stelt dat wij ons hebben neergelegd bij het faillissement. Ik denk dat het hele verhaal dat ik nu ga houden en alles wat wij tot op heden hebben gezegd is dat wij absoluut nog niet zover zijn dat wij niet meer geloven in een doorstart van het bedrijf. Het is wel zo dat net als collega Batting al zei wij leven in de realiteit dat er nu een faillissement is aangevraagd. Dan gelden iets andere tijden en dat betekent dat je nog meer misschien maar alles op alles moet zetten om in ieder geval te kijken 9

10 of je daar nog uit kunt komen. En pas dáárna ga je verder kijken. Dus ik begrijp niet helemaal waar u uw bewering vandaan haalt en in de tweede plaats wil ik u vragen of u mijn verhaal daarmee wilt afluisteren, want dan hebt u misschien het antwoord al op uw vraag. De heer SWAGERMAN (SP): Ik wil in elk geval nog één nadeel van de social media naar voren halen: vrij kort na het faillissement van Aldel hebben wij een tweet mogen lezen waarin gezegd werd dat we toch in Groningen vooral niet een nieuwe sociale werkplaats moesten oprichten. Mevrouw GEERDINK (VVD): Dat is een ander verhaal. Dat heeft ermee te maken of je wel of niet meent dat je met overheidsgeld aandelen in een bedrijf moet gaan nemen. Ook daar zal ik op terugkomen. De heer SWAGERMAN (SP): Maar dat is toch een volledige diskwalificatie van al die mensen die daar werken en voor wie wij zouden moeten staan? Die mensen aan het werk houden wilt u eigenlijk ook graag. Mevrouw GEERDINK (VVD): Ik heb geen idee van wie die tweet is, maar die laat ik ook even voor wat hij is. Want dat is in ieder geval geen tweet die vanuit mijn account is gestuurd, dus ik bestrijd dat ik kan niet anders zeggen dan deze reactie. Ik had dus gezegd: zonder bedrijven geen werk en de vraag gesteld of we daar het revolverende ondernemersfonds voor kunnen inzetten. Is het niet het toppunt van innovatie, dames en heren, dat als je je snel kunt aanpassen aan een veranderende markt? Hiertoe dienen wij nu een motie in om te onderzoeken wat hier door de provincie op korte termijn kan worden gedaan om bedrijven die nu al te kampen hebben met de gevolgen van het faillissement van Aldel, actief toegang te verlenen tot een tijdelijke ondersteuning. De VOORZITTER: Dan zal ik deze motie even voorlezen, zij krijgt nummer 4 mee. Zij is ingediend door de VVD en draagt als titel Tijdelijke ondersteuning voor getroffen bedrijfsleven : Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen op 8 januari 2014, Constaterende dat: op 30 december 2013 het faillissement van Aldel Delfzijl is uitgesproken; het faillissement van Aldel een keteneffect heeft, waarbij vele noordelijke ondernemingen in zwaar weer terecht gaan komen; werkgelegenheid in het noorden gebaat is bij sterke ondernemingen en een aantrekkelijk vestigingsklimaat; Roepen het College van Gedeputeerde Staten op om: 1. versneld in kaart te brengen welke indirecte effecten door het faillissement van Aldel te verwachten zijn op de korte en lange termijn voor het noordelijk bedrijfsleven; 2. de noordelijke bedrijven die een beroep willen doen op revolverende ondernemingsfondsen die bestaan of opgericht gaan worden, actief toegang te verlenen tot de gelden die beschikbaar zijn en nog komen, indien deze bedrijven aantoonbaar kampen met de gevolgen van het faillissement van Aldel; En gaan over tot de orde van de dag! De heer SWAGERMAN (SP): Met die opmerking over het revolverende fonds was de VVD ook zeer snel om ermee de pers in te gaan. Mijn vraag is: bent u op de hoogte van het feit dat het revolverende fonds anderhalf uur geleden zijn eerste voorlichtingsbijeenkomst heeft gehad, dat daar nog volledig geen inhoud over is prijsgegeven, dat het ook nog zeker is mijn inschatting enige maanden gaat duren voordat dat fonds daadwerkelijk actief zal zijn? En denkt u werkelijk dat dit fonds deze wassen neus of hoe je het ook maar noemen wilt de bedrijven die nu in de problemen raken, dán nog gaat helpen? Mevrouw GEERDINK (VVD): Meneer Swagerman, bent u bekend met het feit dat wij in de vorige Statenvergadering ook geld hebben gereserveerd voor een revolverend fonds? En bent u het met mij eens dat wij hier zelf gaan over onze eigen agenda en over hoe snel wij zaken op orde zetten? U weet ook dat wij in de voorbereiding van deze revolverende fondsen al enige discussies met elkaar mogen voeren. Dus het feit is dat het eraan zat te komen. En ik ga er ook niet vanuit dát het er is, maar dat het eraan zat te komen, is algemeen bekend. Dus u moet mij niet verwijten dat er zaken al zijn waarop wij vooruit zouden kunnen lopen. U verwijt mij net dat wij geen oplossingsgericht denken hanteren, 10

11 maar dit is nou een voorbeeld van hoe je wél mee gaat denken met degenen die er uiteindelijk het slachtoffer van zouden kunnen worden en nu feitelijk al zijn omdat het faillissement al uitgesproken is. De heer SWAGERMAN (SP): Ik constateert dat u erop voorsorteert. De VOORZITTER: Moment, dat gaat nét even één stap te ver. Ik hoor u nu opnieuw constateringen doen, maar u moet nu echt even wat gaan vragen, anders kunt u dat voor de tweede ronde bewaren. De heer SWAGERMAN (SP): Dan is mijn vraag het volgende. Bent u het met mij eens dat als u met deze motie geld reserveert uit een pot voor een zeer beperkt deel van deze provincie daar waar een groter deel van de provincie daar ook net zo goed recht op heeft en hierdoor minder kansen krijgt? Mevrouw GEERDINK (VVD): Ik ben van mening dat er in ieder geval altijd het eerst daar gekeken moet worden waar de nood het hoogst is. En op het moment dat wij nu een bedrijfsleven hebben dat actief opereert, dan kunnen wij dat daar het beste inzetten om bedrijven de kans te geven om niet om te vallen mede doordat een groot bedrijf omvalt. College, welke risico s lopen we eigenlijk nu direct en indirect als het faillissement niet uitmondt in een gehele of gedeeltelijke doorstart van Aldel? Wat zijn de consequenties voor ons als provincie en wat zijn de consequenties voor onze deelnemingen? Wij politici, zoals we hier zitten, zijn geen ondernemer. De provincie is ook geen ondernemer. De aandeelhouder heeft belang bij een goed renderende onderneming. Ziet de aandeelhouder op dit moment nog kansen? Ik neem aan dat u op dit moment nog in gesprek bent om in ieder geval erachter te komen hoe de aandeelhouder daarin staat. Is hij nog bereid om er geld in te steken en zo ja, onder welke voorwaarden en tot welk bedrag? Is er sprake van een levensvatbaar bedrijf? Op ons uitdrukkelijk verzoek in oktober 2013 hebt u de stukken in de Statenkast laten leggen. Is op basis daarvan nu het oordeel levensvatbaar te vellen? Zijn er toekomstscenario s op basis waarvan dit bepaald kan worden? Heeft de aandeelhouder niet een heel ander belang gehad en waarom is er nou juist nét voor het eind van het jaar er is al eerder naar gevraagd een faillissement aangevraagd? Het is een mondiale speler. De wereldmarkt voor aluminium is iets positiever nu, maar wie zegt dat er op termijn een rendabele aluminiumsmelter in Delfzijl kan overleven? Of valt of staat het bedrijf echt alleen met het verschil in energieprijs tussen Nederland en Duitsland? College, hoeveel tijd is er nog? Zijn er mogelijkheden voor een al dan niet gedeeltelijke doorstart? Is de kabel een oplossing of is dit een oplossing die alleen door de tijd ingehaald wordt, omdat het de verwachting is dat de energieprijzen naar elkaar toe gaan groeien? Is er aan bijvoorbeeld Eneco, RWE of NUON ik noem maar drie grote reuzen gevraagd om voor de bedrijven in Delfzijl gunstiger tarieven te rekenen? De CEO van een bedrijf dat daartoe overgaat, wordt volgend jaar gegarandeerd de Ondernemer of de Groninger van het Jaar. En ik neem aan dat alle noordelingen spontaan overstappen naar deze energieaanbieder. De bedrijven in de Eemshaven draaien nu niet op volle kracht. We hebben kabels naar Noorwegen, maar het lukt ons niet om een soort noaberschap in de haven te realiseren dat is onbegrijpelijk. En waar is VNO-NCW en waar is MKB Nederland when you need them? Ik bedoel: waar denken zij aan? Bij het Forum weet ik hoe ze erover denken, daar staan ze vooraan. Maar waar zijn jullie nu? Gelukkig zijn wij als VVD dat zeg ik nu even omdat de heer Swagerman zo mooi klaarstaat niet de partij die gepleit heeft voor prijsverhogende maatregelen als energiebelastingen voor grootverbruikers. Dan was de ramp nog veel groter geweest. De heer SWAGERMAN (SP): Niet als we dat Europabreed hadden geregeld en dat was waar het daarbij om ging. Maar mijn vraag is: u vraagt nu eigenlijk naar een maatregel c.q. een afspraak die potentieel strijdig is met wat Brussel ons voorschrijft en waardoor uw minister Kamp steeds heeft gezegd dat hij niets meer voor Aldel kan doen. Betekent dat dan dat u daarvan afstapt en bereid bent wél die regel te doorbreken? Mevrouw GEERDINK (VVD): Meneer Swagerman, daar kom ik iets later op terug, want in de motie die wij daarna nog zullen indienen, zullen wij een antwoord geven op wat u nu aan mij vraagt. De heer VAN KESTEREN (PVV): Ik wil de fractievoorzitter van de VVD vragen of zij bekend is met het feit dat de fractie in de Tweede Kamer altijd akkoord is gegaan met prijsverhogende maatregelen zoals die hier nu liggen. Mevrouw GEERDINK (VVD): Wij maken hier in de provincie als VVD onze eigen afwegingen. 11

12 De heer VAN KESTEREN (PVV): U hebt net beweerd dat de VVD nooit akkoord is gegaan met prijsverhogende maatregelen die deze energieprijs zo hebben doen ontstaan. Mevrouw GEERDINK (VVD): Ik heb beweerd dat wij daar nooit mee in zee zijn gegaan en nooit voorstander zijn geweest van energiebelastingen voor energie-intensieve bedrijven, die een prijsverhoging tot effect hebben. De heer VAN KESTEREN (PVV): Laat ik het concreter stellen, want u zegt dat u uw eigen verantwoordelijkheid heeft in deze provincie. Kunt u mij aangeven waarom u dan meegaat in de waanzin van de energietransitie zoals het College waar uw partij ook onderdeel van uitmaakt die koste wat kost wil doorvoeren? Daar werkt u ook aan mee met de hoge energieprijs tot gevolg. Mevrouw GEERDINK (VVD): U gaat er nu vanuit dat elke energietransitie uiteindelijk leidt tot een verhoging van kosten. Maar het is natuurlijk wel de toekomst om uiteindelijk op deze wijze op een heel andere manier met energie om te gaan, gegeven de wereldmarkt en de ontwikkelingen daarin. Dus wij zijn daar uiteraard voorstander van om daar uiteindelijk naartoe te gaan. De heer VAN KESTEREN (PVV): Dat is correct, maar vindt u dan ook niet dat Aldel hier helemaal niets aan heeft? Aan dit beleid waar u aan meewerkt? Mevrouw GEERDINK (VVD): Nu gaat u één bedrijf projecteren op het landelijke beleid, dus blijf ik maar even verre van. We hebben het hier nu over Aldel en we hebben alleen de link gelegd tussen het feit dat we er blij over mogen zijn dat er niet nog allerlei energiebelastingen voor grootverbruikers zijn ingesteld. Want dan hadden we veel eerder dan nu bij elkaar gezeten. Dit brengt me bij de inspanningen op het landelijke niveau laat ik dan daar ook maar mee beginnen. De minister heeft de afgelopen maanden let wel: voor een issue waar al járenlang herhaaldelijk aandacht voor gevraagd is systeemkosten versneld uitbetaald, 85% van de CO 2 - kosten vergoed, de reductie tot 90% van de netwerkkosten bewerkstelligd en borg gestaan voor de helft van de overbruggingsfaciliteit die wij als provincie in oktober hebben verstrekt. En de minister is bereid lees ik in de krant, net als u allen om alle mogelijke oplossingen die de curator gaat aandragen en die tot de wettelijke mogelijkheden behoren, serieus te behandelen. En dan nog, zeggen wij als VVD-fractie in de Staten, is dat nog niet genoeg. Staatssteun, geoorloofd of ongeoorloofd, in verschillende gradaties zit schijnbaar een oplossing in de weg. Wij hebben geen zicht op de mate van staatssteun. De relevantie van de gevolgen om bij de diverse varianten die voorliggen, zelfs een afweging te kunnen maken. En daarom dienen wij de volgende motie in. De VOORZITTER: Dat is dan motie 5 met als titel Risicoanalyse voor staatssteun Aldel, ingediend door de VVD-fractie: Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen op 8 januari 2014, Van mening zijnde dat: alle scenario s betreffende een mogelijke doorstart van Aldel onderzocht en ter beschikking van PS gesteld moeten worden; bij elk scenario een goede risicoanalyse gemaakt moet worden over staatssteun de kans dat een oplossing staatssteun genoemd wordt, de ene keer heel groot is en de andere keer wellicht kleiner; Constaterende dat: het ministerie bereid is te investeren in een stroomkabel naar Duitsland en daarmee het energieprijsverschil tijdens de periode van de aanleg van de kabel financieel overbrugd dient te worden en er daarnaast varianten denkbaar zijn om de energieprijs voor grootverbruikers in het gebied anderszins naar beneden te brengen; Dragen het College van Gedeputeerde Staten op om: 1. het ministerie te vragen alle denkbare oplossingsrichtingen te formuleren en te voorzien van een risicoanalyse waarin de verschillen tussen de oplossingen duidelijk worden; En gaan over tot de orde van de dag! Mevrouw GEERDINK (VVD): Dus als er mogelijkheden zijn, College, dan gaan wij ervan uit en ben ik er ook van overtuigd dat u uw uiterste best doet om dit aan de curator mee te geven en dit samen met de minister te laten uitzoeken. Als er een oplossing is te bedenken waarbij er door GasTerra tot een snelle oplossing kan worden overgegaan of tot de Delesto-variant bij Groninger Seaports, dan gaan 12

13 we ervan uit dat u met GasTerra contact zoekt, de curator informeert en het ministerie erbij betrekt. En wij nemen aan dat u ook die oplossing met al uw inzet zult voordragen in het belang van de Groningers en Groningen. En wij als provinciale VVD vinden dat het versterken van de Groningse economie naast rechtstreekse maatregelen voor de getroffen inwoners en de veiligheid, onderdelen zouden moeten zijn van de maatregelen die de regering in het kader van de aardbevingen voor ons in petto heeft. Kortom, College, doe uw best. Regionale economie is onze eigen kerntaak en daar moeten we een grote prioriteit aan geven. Wij zullen dit signaal dat we hier aan u nu afgeven, ook doorgeven aan onze partijgenoten in Den Haag. Het gaat namelijk om ónze economie en om ónze toekomst. We hebben als VVD voor een overbruggingsfaciliteit, een lening, gestemd in oktober 2013, omdat er volgens dit College mogelijk een kans was voor het bedrijf om deze periode te overbruggen, teneinde op eigen benen levensvatbaar te kunnen ondernemen. Het gaat om het behoud en het belang van werk voor Groningen. We willen een structurele oplossing waarmee we de Groninger economie versterken en jarenlang vooruit kunnen. De situatie nu is dat er veel vragen leven, veel onduidelijk is en veel onderzocht moet worden. We kunnen ons voorstellen dat u de antwoorden nu niet allemaal paraat hebt, want we hebben wel heel veel vragen gesteld. En daarom stellen we voor om een extra Statenvergadering bijeen te roepen over twee weken, omdat dan meer bekend zal zijn, de curator zijn werkzaamheden aan het afronden is en de eventuele doorstartalternatieven met haalbaarheids- en staatssteunrisicoprofiel in kaart zullen zijn gebracht. Dames en heren, het is tijd voor actie eigen actie, welteverstaan. De heer SWAGERMAN (SP): Ja, de actie van de VVD betekent dus dat we over twee weken een Statenvergadering gaan houden die mogelijk invulling geeft aan moties die eerder zijn ingediend. Wij hebben liever dat er aan de slag wordt gegaan om met een oplossing te komen, zodat de mensen van Aldel weer aan de slag kunnen op een zo kort mogelijke termijn. En dat gaan we niet bereiken binnen twee weken. Ik denk dat het College zijn tijd beter kan besteden, maar de vraag is of u dat ook vindt. Mevrouw GEERDINK (VVD): Nee, ik vind dat er even goed de tijd genomen moet worden. Het ligt nu bij de curator en ik vind dat we alles moeten doen om te zorgen dat wij hier uiteindelijk gefundeerd met zijn allen een besluit over nemen. Zomaar overal 20 miljoen euro inzetten is redelijk kort door de bocht, want ook uw variant roept bij mij in ieder geval zoveel vragen op dat wij daar niet zomaar ja tegen kunnen zeggen. Ik bedoel: hoe zit Groninger Seaports daarin? Ik kan honderden vragen stellen over uw variant en daarbij nog de vraag stellen of wij überhaupt hier als meerderheid in de Staten bereid zijn om aandelen in een bedrijf te nemen. Daarmee zou de provincie een ondernemer worden en dat is wat de VVD in elk geval niet als uitgangspunt heeft. Mevrouw VAN KLEEF (CDA): Ik ben elf jaar lid van Provinciale Staten en in die elf jaar heb ik eigenlijk nog nooit zo n volle tribune en zo n vol atrium gezien tijdens een van onze Statenvergaderingen. Nog nooit zoveel betrokken mensen gezien die vechten voor hun werk en daarmee ook voor de leefbaarheid van Noordoost-Groningen. Maar ook vechten voor het behoud van een grote mate van deskundigheid in zowel MKB-bedrijven als ook in de industriële sector. Er gaat niets boven Groningen en zij daar, zij zijn onze ambassadeurs als het gaat om deze slogan. Aldel en alle bedrijvigheid gerelateerd aan Aldel hebben veel expertise in het MKB als ook in de industrie en die moeten wij behouden in onze provincie. Het is mooi dat er een mobiliteitscentrum gaat komen, maar als er bijna geen banen zijn, is dit een druppel op de gloeiende plaat. Het CDA is ervan overtuigd dat alle politieke partijen pleiten voor het behoud van Aldel, zoals de vorige sprekers al hebben laten horen. En ook wij als CDA hebben dat samen met de SP in een motie onderstreept. Wij willen allereerst uitgaan van eigen kracht, van wat kunnen wijzelf? Dat past ook in onze Groninger mentaliteit. En al deze mensen hier aanwezig, maar zeer zeker ook thuis, hebben hun hoop gevestigd op onze kracht. We hebben een hele gezonde Eemsdelta-regio met een sterk Groninger Seaports als instituut, maar ook als een NV-rechtspersoon. Zo kunnen wij zelf gaan werken aan een doorstart voor Aldel door Groninger Seaports medeaandeelhouder te maken van Aldel. Want als er een overnamekandidaat wordt gevonden die bereid is de boedel van de curator te kopen, zal dat tegen lagere kosten zijn dan de boekwaarde die Aldel zelf had. En hiermee worden de afschrijvingslasten dus ook aanzienlijk beperkt. Dat er dan een deal komt waarbij er een ruim aantal jaren zekerheid is voor de kosten van energie. Dat er een aandelenpakket komt voor GSP, waardoor via de kapitaalstorting liquiditeit beschikbaar is om op te starten. En de aandeelhouders dragen zelf het risico voor winst of verlies, waarbij het aandeel GSP een gelijke afdekking plaatsvindt als bij de storting van het aandelenkapitaal. En om dit plan goed en serieus uit te werken en ook voor te leggen aan de 13

14 minister want ook hij staat immers open voor initiatieven hebben wij ook deze motie ingediend voor een gezonde doorstart met harde garanties voor een duurzame oplossing. Wij leggen deze doorstartvariant voor. En als blijkt dat er meer tijd nodig is dan 1 februari, dan wil het CDA budget aanwenden om de gieterij open te houden, om het bedrijf zo levensvatbaar mogelijk te houden. Wij lezen in de brief van GS onder andere dat de inzet erop gericht is om de gevolgen voor de werknemers zoveel mogelijk te beperken. En daaruit spreekt een wat defensieve aanpak, want in deze fase zien wij liever een offensieve aanpak, die gericht op doorstart. Maar daar heeft de regio dan ook iets aan, de regio is gebaat bij werk, is gebaat bij Aldel vanwege de aard van deze industrie en het vliegwieleffect voor alle regionale en lokale bedrijvigheid. Het College geeft terecht aan in zijn brief dat er geen gelijk speelveld is in de energieprijzen en u gaat daar ook uitvoerig op in. Wij willen het College dan ook vragen om te komen tot een maximale inzet om alle mogelijkheden in het Aldel-gebied te onderzoeken. Om te komen tot bodemprijzen in de energie, zie ook het stilgezette bedrijf Delesto. Wij vragen het College om voorwaarden te creëren om bedrijven en industrieën, die mede afhankelijk zijn van Aldel, te behouden. Wij vragen het College om maximale druk uit te oefenen richting de EU om te komen tot een gelijk speelveld in de energieprijzenproblematiek. En wat als Aldel geen doorstart heeft? Hoe zien dan de saneringskosten eruit? Hoeveel gelden zijn er dan gemoeid met de WW? En wat nog meer vooropstaat: hoe is het dan gesteld met al deze werknemers, uitzichtloos en zonder toekomst, wat weer een negatief vliegwieleffect heeft hier in het gebied. Geen doorstart: wat betekent dat voor de toekomst van bijvoorbeeld AkzoNobel als afnemer van Aldel-stikstof? Wat betekent dit dan voor de nog aan te leggen buizenzone? En als ik dit zo benoem, dan kunnen we denk ik redelijkerwijs constateren dat met het omvallen van Aldel het fundament uit de Eemsdelta gehaald wordt. In het aardbevingsrapport staat ook geschreven: investeer in de economie. En zo zien wij onze motie ook: een voorstel om te komen tot industriepolitiek. Ten slotte moeten wij als provincie allereerst kijken naar onze eigen verantwoordelijkheid aangaande het behoud van werkgelegenheid en specifieke kennis zoals die bij Aldel aanwezig is. En pas dan kijken wat Den Haag voor ons kan betekenen. RTV Noord kopte maandag op zijn website: Kamp kan wel, maar wil niet. Wij gaan ervan uit dat we dit niet van het Groninger College en Staten moeten gaan zeggen. Wat betreft Den Haag: waarom zegt Kamp niet: Wij accepteren dit niet, maar we gaan investeren in de industrie? Industriepolitiek: dat moet de nieuwe lijn worden die de overheden gaan invullen en uitvoeren. Dan nog de oplossing van Nedcar is bevochten door het toenmalige ministerie van EZ. En wij vragen GS om dit kabinet op te roepen om net zo hard te gaan knokken voor Aldel en al zijn medewerkers en toeleveranciers. Mevrouw WULFSE (VVD): Ik hoor het CDA een schitterend pleidooi houden en u eindigt met industriepolitiek. U sprak tevens over het gelijke speelveld. U weet dat het ministerie EZ de transportkosten nu voor 90% teruggeeft, de CO 2 -kosten. Dus per 1 januari heeft Aldel in ieder geval een stuk van die energiekosten omlaag kunnen brengen. Het is nog maar 16 februari 2013, amper een jaar geleden, dat uw eigen minister Verhagen van Economische Zaken hier was en Aldel volkomen in de kou liet staan. Als uw eigen minister op dat moment had gedaan wat het ministerie van EL&I nu heeft gerealiseerd, dan hadden we twee jaar de tijd gehad om de stroomkabel naar Duitsland aan te leggen en was Aldel niet eens failliet gegaan. Hoe kijkt u daartegenaan? Mevrouw VAN KLEEF (CDA): Nou, u benoemt een stukje politiek dat in het verleden heeft plaatsgevonden. Wij gaan allereerst kijken naar de toekomst. Dat is allereerst een feit en dat ligt er. En nu moeten we kijken naar hoe we hiermee verdergaan. Mevrouw WULFSE (VVD): Als het verleden van amper een jaar geleden voor u het verleden is, u verandert daarna van standpunt en u houdt hier een prachtig verhaal, dan achten wij dat in ieder geval niet geloofwaardig. De VOORZITTER: Ik snap de behoefte om af en toe te interrumperen, maar het gaat nu echt in de sferen van een eerste- en tweede-termijnbetoog en minder in vragen. Dus probeert u toch bij het stellen van vragen te blijven. De heer SWAGERMAN (SP): Mijn vraag in de richting van mevrouw Wulfse is: het verwijt dat zij het CDA doet, geldt toch minstens zo hard voor de VVD in de tijd dat zij het zo ook hadden kunnen 14

15 regelen dat dit probleem nooit had hoeven te ontstaan? Dus misschien weet u die datum ook nog wel uit uw hoofd te noemen hier. De VOORZITTER: Oké, de reactie daarop kan straks allemaal mooi in tweede instantie. De heer ZWERTBROEK (D66): Allereerst ben ik enorm blij dat het provinciehuis zo vol is vandaag. En ik wil ook de collega s van de SP bedanken voor het initiatief dat wij hier vandaag allen bijeen zijn en ik denk dat het ook een goed signaal is dat wij hier allen wílden staan. Want waar we het over hebben, is niet niks. Op 30 december heeft de aandeelhouder van Aldel onder leiding van de heer Klesch het faillissement aangevraagd van Aldel Delfzijl. Dat heeft mijn fractie zeer teleurgesteld, omdat de afgelopen maanden dit College getracht heeft een oplossing te vinden voor dit noodlijdende bedrijf en daarmee ook de zekerheid te garanderen voor de economie in dit gebied. En in eerste instantie wil ik dan ook de families die betrokken zijn bij dit bedrijf, de werknemers en de bedrijven die gelinkt zijn aan Aldel sterkte wensen in deze onzekere tijd want zover is het nu. Maar we zitten nu wel in een soort tweestrijd. We kunnen twee kanten op, want de gevolgen kunnen heel groot zijn als Aldel daadwerkelijk omvalt en verdwijnt: dat willen wij met zijn allen niet dat blijkt ook duidelijk uit alle vragen die gesteld worden en de mening die geuit worden door mijn voorgangers die hier spraken. Dus vandaar ook dat D66 samen met de PvdA en andere fracties een motie heeft ingediend, die het College oproept om alle mogelijkheden te bekijken teneinde alsnog een doorstart te krijgen van Aldel. En ik weet dat de gedeputeerde de afgelopen maanden voortvarend te werk is gegaan in het oplossen van dit probleem. Dit is helaas niet gelukt, dus ik ga er ook vanuit dat de gedeputeerde haar uiterste best doet om hiermee snel te komen, zodat wij ook verder kunnen. De heer SWAGERMAN (SP): Volgens mij heet zoiets een cirkelredenering. U complimenteert de gedeputeerde dat ze heel erg haar best heeft gedaan wat wij ook deden maar dat het haar helaas niet is gelukt. En u dient nu een motie in om ervoor te zorgen dat zij nog een keer vreselijk haar best zal doen en te bekijken of het dan wél lukt. Wat is er dan veranderd dat u denkt dat het nu wél zal lukken? De heer ZWERTBROEK (D66): Ik ga ervan uit dat de gedeputeerde haar best doet. Maar we hebben nu een nieuwe situatie. Eerst probeerde de gedeputeerde met budgetten vanuit de provincie en vanuit het Rijk samen met de aandeelhouder, de heer Klesch, een oplossing te vinden voor Aldel. Nu heeft de aandeelhouder op 30 december het faillissement ingediend. Dus is er een nieuwe situatie: een bedrijf waarover de curator moet beslissen. En ik hoop en ik ga ervan uit dat de gedeputeerde in deze nieuwe situatie ook nog steeds ernaar wil kijken of dit bedrijf op welke manier dan ook doorgang kan vinden, omdat het van enorm belang is voor deze regio. De oorzaak is vaak genoemd: het ongelijke speelveld op de energiemarkt in Europa. En het is triest dat het zo is. Mijn partij is absoluut vóór Europa, alleen we zien nu een van de voorbeelden waarin Europa nog verre van perfect is. En daarmee wil ik ook nu, net als andere collega s, wederom een oproep richting het College en ook richting Den Haag en Brussel om alsnog weer en sneller aan de slag te gaan met het gelijke speelveld van die energiemarkt. Want hieruit blijkt dat dit nodig is, de gevolgen kunnen groot zijn voor de regio zoals we die nu zien voor Groningen. Ik zei het al: er zijn nu twee mogelijkheden. We zitten nu eigenlijk op een kruising van wegen: het kan verdergaan in welke vorm dan ook dat weten we niet, dat is het eigenlijk het weer voorspellen voor over een paar weken. Ik hoop dat wij meer duidelijkheid kunnen krijgen op korte termijn van het College en ik denk dat de vragen die gesteld zijn door de collega s en die ik niet zal herhalen daar ook aan hebben kunnen bijdragen. Maar daarnaast is mijn partij ook medeondertekenaar van een motie voor een sociaal plan. Want mocht het misgaan met dit bedrijf wat ik niet hoop dan is het zo dat de mensen met een heel groot probleem zitten. Er is geen sociaal plan op dit moment. En ik vind wel dat wij als provincie die verantwoordelijkheid moeten nemen om te kijken hoe hiermee verder te kunnen, zodat we die mensen daar waar wij kunnen steunen. Ik ga niet alle vragen herhalen, dus mijn woordvoering is daardoor korter. De heer Swagerman had al een aantal vragen gesteld over de budgetten die wij hadden gegeven en de verschillende tranches waarin dat is gebeurd in dit proces. Die vragen zou ik ook willen stellen, dus bij dezen. Daarnaast zijn er ook vele vragen gesteld over de verschillende mogelijkheden die er zijn, zoals vermeld in de motie die wij mede hebben ondertekend. Voor zover mijn woordvoering in eerste instantie. Ik wacht vooral met grote interesse af wat de antwoorden zijn van de gedeputeerde. Want er zijn heel veel vragen, er is heel veel onduidelijkheid en volgens mij moeten we in eerste instantie beginnen met duidelijkheid scheppen in dit verhaal en dan 15

16 zorgen voor een oplossing voor Aldel, voor de regio en voor de economische situatie in onze Groninger regio. De heer VAN KESTEREN (PVV): Energiek en scherp aan de wind, op naar een ondernemend en duurzaam sociaal Groningen. Zo luidt de titel van het Collegeprogramma. De uitdrukking scherp aan de wind varen betekent dat je het maximale eruit wil halen met het risico dat het fout kan gaan. Nou, dat is wat er op dit moment zich afspeelt in deze provincie: maximaal inzetten op duurzame energie met het risico dat het ook wel eens mis kan gaan. Wie wind zaait, zal storm oogsten. De totstandkoming van het Energieakkoord, onlangs door de gedeputeerde Moorlag nog bewierookt als een succes en economisch perspectief voor onze regio, juichend over een succes en een economisch perspectief voor onze regio, juichend over een lastenverzwaring van miljarden per jaar, waarvan de helft moet worden opgehoest door het bedrijfsleven. Keer op keer wordt ervoor gewaarschuwd dat met dit akkoord energie onbetaalbaar zou worden, dat energie-intensieve bedrijven als gevolg van de hoge energieprijzen de grens over gejaagd worden of het faillissement in gejaagd worden met massawerkloosheid tot gevolg. Het was en is allemaal aan dovemansoren gericht: goede raad werd letterlijk in de wind geslagen. Het is schandalig dat Aldel failliet moet gaan. Aldel is het eerste slachtoffer van het duurzaamheidsbeleid van dit kabinet, maar zeker ook van dit College van GS door maximaal in te blijven zetten op zogenaamd duurzame energie. Mevrouw HAZEKAMP (PvdD): Ik zou graag van de PVV-fractie willen weten of zij de mening van de Partij voor de Dieren deelt dat de prijzen in Duitsland juist zo laag zijn omdat zij daar zo fors hebben ingezet op die energietransitie. Ik zou ook wel het volgende willen weten: juist de PVV heeft in Nederland de energietransitie altijd bestreden en erg gefrustreerd, hebt u daar nu geen spijt van? De heer VAN KESTEREN (PVV): Nee, integendeel, wij zijn een partij met een vooruitziende blik. In 2015 zullen de subsidies ook in Duitsland worden geschrapt en dat breekt ook in dat land de pleuris uit. Honderden mensen verliezen hun baan, omdat de politiek liever miljarden uitgeeft aan het subsidiëren van windturbines dan zorgen voor banen voor Tammo en Gretha. De heer RIJPLOEG (PvdA): Als belangenbehartiger van Saoedi-Arabië doet de heer Van Kesteren het uitstekend. Maar wat betreft de verduurzaming slaat u volgens mij de plan toch geheel mis. Is het u bekend dat zon en wind die helemaal niets kosten en dat juist daardoor op sommige tijden de stroom voor grote bedrijven in Duitsland bijna gratis is zonder trouwens enige cent subsidie op die stroom? De heer VAN KESTEREN (PVV): Voor niets gaat de zon op: energie zal altijd geld kosten en zeker energie van wind. Die kost kapitalen, die kost miljarden en daarvoor zitten de bedrijven nu in de problemen en zullen zij in heel Europa in de problemen komen. De heer RIJPLOEG (PvdA): Heb ik het goed begrepen dat u zegt dat wind en zon geld kosten? Betaalt u daar ook voor? Ik betaal daar eigenlijk nooit voor, maar u waarschijnlijk wel. De heer VAN KESTEREN (PVV): De wal zal het schip doen keren. Nogmaals: de PVV heeft een vooruitziende blik. Dit gaat faliekant mis. De heer POST (GroenLinks): Wellicht tegen beter weten in, maar ook toch een vraag van mijn kant. De heer Van Kesteren legt een nadrukkelijke link tussen het energiebeleid van het kabinet, het energiebeleid van dit College en het faillissement van Aldel. Kan hij daar één concreet voorbeeld van geven waardoor het faillissement van Aldel is bespoedigd en dat bedrijf daardoor zijn rekeningen niet meer kon betalen? De heer VAN KESTEREN (PVV): Het is heel simpel: de energieprijzen rijzen de pan uit door allerlei maatregelen en allerlei belastingen, heffingen enzovoort die de energieprijzen verhogen. Het is heel duidelijk dat het bedrijfsleven daar niet mee gediend is en daardoor zijn concurrentiepositie verliest. De heer POST (GroenLinks): Welke maatregel heeft directe aanleiding voor het faillissement van Aldel? 16

17 De heer VAN KESTEREN (PVV): Het feit dat in de Tweede Kamer, waar ook uw partij in zit, iedere keer akkoord is gegaan met prijsverhogingen om de zogenaamd duurzame energie te promoten en ook in een uitstekende positie te krijgen, heeft tot gevolg gehad dat dat opgebracht moet worden door de burgers. Want in de toekomst zullen zij een torenhoge energierekening krijgen, de bedrijven zullen eraan onderdoor gaan, zij verliezen hun concurrentiepositie. U hebt dat heilige geloof in die duurzaamheid. Ik moet u toch het compliment geven dat u als enige partij in Provinciale Staten heel duidelijk stelt dat u met betrekking tot Aldel deze industrie wilt overlaten aan landen die natuurlijke energiebronnen. Daar prijs ik u in, omdat u daarmee ook aangeeft dat Aldel hier een gelopen koers is, dat moeten die landen doen die daarvoor de energiebronnen hebben die niets kosten zoals waterkracht enzovoort. U bent daar eerlijk in en daarbij moet ik u toch complimenteren in tegenstelling tot heel veel partijen in de Kamer die akkoord gaan met energieprijsverhogingen en hier krokodillentranen huilen. Dan ga ik weer verder met mijn betoog, ik moet eerst even kijken waar ik gebleven was. Want als dat doorgaat, sta ik hier 20 minuten of zelfs een uur. De VOORZITTER: Ja, maar het helpt wel als u dan ook antwoord geeft op de vragen. Anders wordt het wel een heel breedvoerig betoog. De heer VAN KESTEREN (PVV): Ja, maar mijn collega s hebben recht op een antwoord. Er worden subsidieverplichtingen aangegaan voor wind op land en op zee, waarvoor de burgers en onze industrie de rekening kunnen betalen. Als energie te duur is, dan ga je op zoek naar manieren om de energievoorzieningen goedkoper in plaats van duurder te maken. Weet het College ook niet dat we met het Energieakkoord en de daarmee samenhangende energietransitie het noorden niet echt bezig zijn met het stimuleren van de industrie? Of zijn de Europese doelstellingen die gehaald moeten worden, soms heiliger? De heer SWAGERMAN (SP): Mijn vraag is of de heer Van Kesteren bezig is om het publiek weg te jagen gezien de breedsprakerigheid waarbij het gaat over een heleboel zaken, maar niet over hoe we verder moeten met Aldel. De heer VAN KESTEREN (PVV): Als u mijn betoog afwacht, dan zult u horen dat wij een bepaalde visie hebben op hoe dit probleem voor de industrie blijft voortbestaan want Aldel zal niet het enige geval zijn, er zullen nog vele volgen als we niet veranderen in beleid en dat probeer ik duidelijk te maken. En dat dit heel lang duurt, heeft ook te maken met die interrupties van u. Als het Energieakkoord en daarmee verbonden energietransitie welvaartsverlies brengen dat hebben we inmiddels bij Aldel kunnen zien waarom gaan we er dan toch meer door? Het antwoord is simpel: ruim 40 partijen hebben 15 miljard aan subsidie verdeeld en zo n koek laat je je natuurlijk niet zomaar afnemen massawerkloosheid of niet. Het draagvlak voor het Energieakkoord onder de lobbyclubs is groot, want iedereen pikt er een graantje van mee. Dat is geld van de burgers die hun baan verliezen en bedrijven die failliet gaan als gevolg van de zoveelste lastenverhoging. Waar ligt de grens als het gaat om lastenverzwaringen voor burgers en het bedrijfsleven? Vindt het College ook niet dat Aldel een duidelijk teken is dat die grens is bereikt? Is het College het met de PVV eens dat de industrie ook cruciaal is voor het innoverend vermogen van Nederland, voor onze welvaart en voor onze werkgelegenheid in plaats van het volstrékt achterhaald fenomeen energietransitie? Het is de hoogste tijd om eens een duidelijke grens te trekken en zelfs een andere weg in te slaan, die meer past bij nuchtere Grönnegers. De economie van Groningen, de bedrijven, de werkgelegenheid en de koopkracht van de Groningers: daar moeten we het van hebben. Aldel gaat failliet vanwege de hoge elektriciteitsprijzen en wat doet dit kabinet met steun van dit College van GS en zijn gedogers? Die maakt de elektriciteit nog veel duurder. De heer SWAGERMAN (SP): Niet om het debat te verlengen, maar een vraag aan de heer Van Kesteren. Als de mensen van Aldel, indien dit bedrijf geen doorstart maakt, grotendeels aan de slag zouden kunnen in de Eemshaven bij het bouwen van windmolens waarbij we op dit moment een redelijk sterke positie hebben zou u daarvóór zijn of zou u daartegen zijn? De heer VAN KESTEREN (PVV): Wij zijn vóór werkgelegenheid, wij zijn echter niet vóór Sovjet-banen dat heb ik al vaker gezegd. Bovendien schetst u een situatie dat als er windturbines geplaatst worden in deze provincie, dat een massale werkgelegenheid tot stand zou brengen. Wij hebben daar onze ernstige twijfels over. 17

18 De heer SWAGERMAN (SP): Nog één vraag dan. Waar wilt u die mensen dan wél aan het werk helpen? De heer VAN KESTEREN (PVV): Wij willen koesteren wat we hier hebben, omdat hier een prachtige industrie om zeep wordt geholpen, omdat hier een heilig geloof is in energietransitie. Dat is een heilloze weg, die de energieprijzen voor wat we hebben en voor wat we weigeren te koesteren, alleen maar verder in de puree helpen. Het is de hoogste tijd om een grens te trekken. Subsidies die opgebracht moeten worden door de burgers en de bedrijven ten behoeve van de energietransitie gaan gepaard met ook nog eens grote omgevingsschade, schade voor de volksgezondheid, aanzienlijke werkloosheid en economische achteruitgang. Onze energiemarkt is dan ook totaal verziekt door het zogenaamde duurzaamheidsbeleid, waardoor we met handen en voeten gebonden zijn aan de regels van de EU. Burgers en bedrijven betalen zich ondertussen blauw. Nederland heeft voldoende energiecentrales en zelfs overcapaciteit. Alleen al in de Eemshaven vlakbij Delfzijl staan er voldoende centrales om aan de vraag te voldoen. Minister Kamp geeft onlangs deze fantastische uitgangspositie toch miljarden uit om peperdure windturbines te bouwen, die meer dan de helft van de tijd ook nog eens geen stroom leveren: waanzin. Mevrouw GEERDINK (VVD): Ik zit te dubben. U wilt geen Sovjet-bedrijven, zegt u. Maar u wilt wel 20 miljoen overheidsgeld steken in het bedrijf Aldel volgens deze motie. Hoe rijmt u dat met elkaar? De heer VAN KESTEREN (PVV): Wij zijn solidair met de werknemers van Aldel, wij hebben geloof in een doorstart van Aldel. Aan de andere kant vinden wij ook dat je niet op twee gedachten moet blijven hinken. Want als je Aldel en alle andere bedrijven werkelijk een kans wilt geven, dan zul je de politiek en het duurzaamheidsbeleid moeten bijstellen. Dat is mijn pleidooi dat ik hier neerleg en ik zou hopen en verwachten dat de VVD ook daarin mee zou gaan. Mevrouw GEERDINK (VVD): Nu begrijp ik er helemaal niets meer van. Nu vraagt u mij of ik duurzaam wil zijn, terwijl u mij net dat verwijt maakt. Dus ik snap echt helemaal niks van dit verhaal en het klopt ook niet. Als ik de uitleg van de SP hoor, namelijk dat de aandeelhouder aan de kant moet en de uitleg van het CDA erbij pak, namelijk dat wij aandelen al dan niet tijdelijk moeten overnemen en 20 miljoen uit ons eigen provinciaal vermogen ter beschikking moeten stellen, dan kan ik geen andere uitleg of duiding daaraan geven dan dat u toch vóór een staatsbedrijf bent en dus vóór datgene wat u een Sovjet-bedrijf noemt hoe u dat ook heeft genoemd. En ik vraag u nu daaraan de juiste invulling te geven. De heer VAN KESTEREN (PVV): Nou, dat is heel eenvoudig: ik ga in op het programma van het College, waar ook de VVD zitting in heeft en ook daaraan meegeschreven heeft. Daarin vertelt die partij dat ze een ondernemend, duurzaam en sociaal Groningen willen. Nou, die combinatie van sociaal en ondernemer komt heel mooi in die motie van het CDA, de SP en mijn partij uit. Want dat is namelijk een oplossing die rechtdoet aan Aldel. En u kunt er wel om gaan lachen, maar het is wel een heel serieuze motie die rechtdoet aan Aldel en zijn werknemers. We dansen naar de Brusselse pijpen om papieren klimaatdoelstellingen te realiseren. Dat bedrijven omvallen, is kennelijk geen énkel probleem. We staan met krokodillentranen op een podium in Delfzijl op minister Kamp te schelden: volledig onterecht. Maar we hebben blijkbaar niet door dat we aan deze situatie flink hebben meegewerkt. De prijs van duurzaamheid is massawerkloosheid en helaas is dat kwartje bij de meeste partijen in de provincie nog niet gevallen. Alle partijen roepen het hardst om alles in het werk te stellen om Aldel te redden. Maar ondertussen pleiten diezelfde partijen in de Tweede Kamer voor het Energieakkoord en in de Staten voor een energietransitie, het volplempen van deze mooie provincie met windturbines en dus voor een hogere energieprijs, voor hogere energiebelastingen en allerlei andere hogere heffingen die Aldel beslist niet helpen. Mevrouw HAZEKAMP (PvdD): Ik doe nog een nieuwe poging. De PVV geeft hier steeds behoorlijk af op het begrip duurzaamheid. Nou is dat een begrip dat in de jaren negentig is ontstaan. Hoe verklaart u dat eigenlijk sinds de oprichting van Aldel jaarlijks zo n 150 miljoen aan overheidssteun naar het bedrijf toe moest? Was dat ook onder het mom van duurzaamheid of vindt u dat dat een andere oorzaak heeft gehad? 18

19 De heer VAN KESTEREN (PVV): Ik heb al vaker aangegeven dat als je het begrip duurzaamheid in een programma zet of het daarover hebt, dat bij voorbaat al goed is. Wij plaatsen ernstige kanttekeningen bij de wijze waarop hier duurzaamheid wordt beleden: alles wordt daaraan ondergeschikt gemaakt, zelfs de goede bedrijven. De bedrijvigheid die wij hier in deze provincie hebben, wordt daaraan ondergeschikt gemaakt. En daar willen wij niet aan meewerken. Mevrouw HAZEKAMP (PvdD): U werkt wél mee aan het financieren van bedrijven omdat ze het hoofd niet boven water kunnen houden en dat structureel enkele jaren lang? De heer VAN KESTEREN (PVV): Wij zijn tegen structurele subsidie, maar zijn vóór subsidie als het erom gaat een bedrijf even een moeilijke periode door te helpen. Aan de andere kant zeggen wij ook dat je niet moet blijven hinken op twee gedachten, dat je daar een duurzaamheidsbeleid aan hangt dat tot gevolg heeft dat die energieprijzen de concurrentiepositie van die bedrijven alleen maar verzwakken. Daar moet je dus niet aan meewerken, dus het moet gewoon het een of het ander zijn, je moet stappen zetten om bij het duurzaamheidsbeleid, zoals dat hier wordt uitgevoerd, kanttekeningen bij te plaatsen en te herzien. Maar dat blijkt niet mogelijk, ondanks mijn herhaaldelijke pleidooi daarvoor. Het beleid van duurzaamheid leidt dus alleen maar tot lastenverhogingen voor burgers en bedrijven. De kale energieprijs gaat omhoog, alles gaat omhoog. Het is obsessief om vast te blijven houden aan het beleid van duurzaamheid en energietransitie. Dit College zal de boeken ingaan als een College dat niet energie heeft gestoken in werk, maar in meer economische achteruitgang. En er wordt vaak gezegd dat als hier oppositie bedreven wordt dat dat veel lawaai en weinig wind zou zijn. Nou, ik kan u verzekeren: ik ben in Delfzijl geweest. Daar was terecht veel lawaai van de werknemers van Aldel en voor weinig wind doe ik ook een pleidooi voor. Ik heb het zo even kort samengevat. We hebben ook nog een motie gemaakt en ik hoop daarbij op warme ondersteuning van Provinciale Staten. De VOORZITTER: Dank u. Dat is dan motie 6 met de titel Aldel namens de PVV-fractie: Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen op 8 januari 2014, Constaterende dat: de ingezette energietransitie in de provincie Groningen zal gaan zorgen voor een fors hogere energierekening voor Nederlandse huishoudens en bedrijven; door de hogere energieprijzen de bedrijven en de burgers in grote problemen komen en zelfs faillissement tot gevolg heeft; Zijn van mening dat: in economisch kwetsbare tijden, waarin de burgers en bedrijven op velerlei gebied al zwaar genoeg belast worden, elke lastenverhoging voor de burgers en bedrijven zeer onwenselijk is; Roepen het College van Gedeputeerde Staten op om 1. alles in het werk te stellen om in Den Haag ervoor te pleiten om de maatregelen die de energieprijzen voor de burgers en bedrijven verhogen, te herzien, omdat in deze economisch kwetsbare tijden de burgers en bedrijven op velerlei gebied al zwaar genoeg belast worden en elke lastenverhoging voor de burgers en bedrijven zeer onwenselijk is; En gaan over tot de orde van de dag! De heer POST (GroenLinks): De motie luidt in feite dat we moeten stoppen met alternatieve energiebronnen, maar kan de heer Van Kesteren dan ook aangeven dat het signaal naar de regio ook zo moet zijn dat we voorlopig de gaswinningen onverminderd voort gaan zetten? Is dat uw boodschap? De heer VAN KESTEREN (PVV): Nou, ik wil even refereren aan de uitspraak van de heer Folkertsma ook van uw partij. De heer POST (GroenLinks): Ik wil graag een heel concreet antwoord op mijn vraag. De heer VAN KESTEREN (PVV): Ja, die krijgt u ook. U doet dat wel vaker: u wilt van mij een antwoord dat in uw kraam te pas komt. Ik geef u een antwoord dat bij de PVV past, waar wij achter staan en ik ga geen antwoord waar u dan mee kan leven. U kunt met mijn antwoorden nooit leven. De heer Folkertsma zei in een interview ik las dat in de krant ergens: Wij moeten de dictaten van Brussel en het duurzame energiebeleid een beetje naar de achtergrond schuiven om 19

20 Aldel te helpen. Dat vind ik nou een gezonde stellingname van iemand van GroenLinks. Want mij bekruipt toch het gevoel dat GroenLinks altijd vast blijft houden aan duurzaamheid, duurzaamheid, duurzaamheid en de hele provincie groen, groen, groen met waarschijnlijk het idee dat aan die bomen die daar dan groeien, euro s meegroeien. De VOORZITTER: Heel even een onderbreking, want dit schiet niet op. Dit zijn allemaal hele debatten voor de tweede termijn. De heer Post had een concrete vraag, u mag daar gewoon even een concreet antwoord op geven. En natuurlijk mag dat een antwoord zijn dat u wilt, maar niet hele brede betogen eromheen. Ik stel voor dat we op die manier doorgaan. De heer VAN KESTEREN (PVV): Het is een antwoord dat ik omkleed met iets wat in de krant heb gelezen over meneer Folkertsma, een burgercommissielid van de GroenLinks-fractie van de provincie. Dat vond ik een heel gezonde opstelling. De heer POST (GroenLinks): Ik constateer in elk geval dat ik een concrete vraag stel en dat is daar het antwoord niet op krijg. Daar hoeft de heer Van Kesteren ook niet op te antwoorden, dat is gewoon een feit. De heer VAN KESTEREN (PVV): U zegt altijd dat u geen antwoord krijgt. Dat is flauwekul: u krijgt wel degelijk antwoord, alleen dat antwoord bevalt u gewoon niet. Mevrouw VAN DER GRAAF (ChristenUnie): Vorige week maandag heeft de directie van Aldel het faillissement aangevraagd en kort daarop is het faillissement ook door de rechter uitgesproken. Dat is heel hard aangekomen: we kunnen niet anders constateren dan dat dat een enorme klap is voor de werkgelegenheid in de regio Eemsdelta. Onze gedachten zijn dan ook in de eerste plaats bij de honderden werknemers en hun gezinnen, die voor hun inkomen afhankelijk zijn van het bedrijf. Bij de werknemers van Aldel zelf als ook bij de leveranciers van de producten en diensten aan Aldel. We moeten met teleurstelling constateren dat de oplossingsrichting die we in september als Staten hebben gezocht om tijd te kopen, geen soelaas heeft mogen bieden. Teleurgesteld zijn we daarmee ook over het optreden van de aandeelhouder, die zich niet aan de afspraken zou hebben gehouden. We willen onze waardering uitspreken voor de inzet van alle partijen in de afgelopen maanden. Ondanks die inzet van velen in de afgelopen maanden heeft Aldel het niet gehaald. Wat de directe oorzaak is, valt niet eenduidig aan te wijzen. Wel kunnen we stellen dat de gemeenschappelijke markt nog niet volkomen is en dat ook de wereldmarkt behoorlijk tegenzit. Een aantal vragen hebben wij nog voor het College naar aanleiding van de brief die wij hebben ontvangen. U hebt in de afgelopen maanden veel werk verricht. Wij zouden heel graag willen weten wat er de komende tijd in uw vermogen ligt om te doen. Ziet u mogelijkheden voor een doorstart van Aldel? Is er zicht op de consequenties van de provincie van de afwikkeling van het faillissement en kunt u ons daarover ook informeren? Kunt u ook schetsen waarom het pandrecht niet eerder is gevestigd en welke mogelijkheden ziet u bijvoorbeeld voor een compensatie van het eventuele verlies op de door ons verstrekt lening? De ChristenUnie staat voor een geloofwaardige politiek. Wij hebben in september en oktober steun verleend aan alle inspanningen die verricht waren voor het voortbestaan van Aldel met een toekomstperspectief. Wij moeten nu constateren dat het bedrijf het niet heeft gehaald. En of een doorstart mogelijk is, dat zal op korte termijn moeten blijven. Wij vinden het belangrijk om ook in deze fase geen verwachtingen te wekken die we als politiek niet waar kunnen maken. Het is nu van belang of een eventuele doorstart mogelijk is of niet, te komen tot vervangende werkgelegenheid voor de mensen die nu zonder werk komen te zitten. Daar ligt nu een enorme opgave, ook als we ons realiseren dat er over een jaar grote veranderingen in de WSW op stapel staan. Door middel van motie 3 roepen we het College op, te doen wat binnen de mogelijkheden ligt en geven we een aantal handreikingen om te komen tot het begeleiden van mensen naar ander werk. Daarnaast vinden wij dat het tijd is in Nederland om een structureler debat te voeren over de toekomst van de industrie ook door andere partijen is dit aangehaald. Voor de langere termijn zal er nagedacht moeten worden over oplossingen en om daartoe te komen dienen wij de volgende motie in. De VOORZITTER: Dank. Dat is motie 7 van de Partij van de Arbeid en de ChristenUnie, getiteld Noordelijke industrie en werkgelegenheid : Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen op 8 januari 2014, Constaterende dat: 20

3. Aanwijzing leden, plaatsvervangende leden in het Algemeen Bestuur SNN... 6. 4. Benoeming (plaatsvervangende) leden Commissie rechtsbescherming...

3. Aanwijzing leden, plaatsvervangende leden in het Algemeen Bestuur SNN... 6. 4. Benoeming (plaatsvervangende) leden Commissie rechtsbescherming... Inhoudsopgave 1. Beëdiging van de leden van Provinciale Staten... 3 2 Regeling van werkzaamheden... 5 3. Aanwijzing leden, plaatsvervangende leden in het Algemeen Bestuur SNN... 6 4. Benoeming (plaatsvervangende)

Nadere informatie

De heer Öztürk (PvdA): Voorzitter. Bij de stemmingen onder punt 3, over de begroting van Economische Zaken, houd ik onze motie op stuk nr. 27 aan.

De heer Öztürk (PvdA): Voorzitter. Bij de stemmingen onder punt 3, over de begroting van Economische Zaken, houd ik onze motie op stuk nr. 27 aan. Mededelingen stemmingen Ik verzoek de leden, hun plaatsen in te nemen. Voor wij gaan stemmen, geef ik als eerste het woord aan de heer Öztürk van de Partij van de Arbeid, die een wijziging wil doorgeven

Nadere informatie

Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 14 februari 2008 over de Raad voor het concurrentievermogen.

Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 14 februari 2008 over de Raad voor het concurrentievermogen. Tweede Kamer, 54e vergadering, Donderdag 14 februari 2008 Algemeen Concurrentievermogen Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 14 februari 2008 over de Raad voor het concurrentievermogen.

Nadere informatie

Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 22 mei 2013 over arbeidsmarktbeleid.

Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 22 mei 2013 over arbeidsmarktbeleid. Arbeidsmarktbeleid Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 22 mei 2013 over arbeidsmarktbeleid. Ik heet de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van harte welkom, net

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Besluiten Provinciale Staten 24 juni 2015 Algemene Beschouwingen bij de Voorjaarsnota 2015

Besluiten Provinciale Staten 24 juni 2015 Algemene Beschouwingen bij de Voorjaarsnota 2015 p e r s b e r i c h t e-mail: website: statengriffie@provinciegroningen.nl www.provinciegroningen.nl PS-besluitenlijst, nr. 123, 25 juni 2015 Besluiten Provinciale Staten 24 juni 2015 Algemene Beschouwingen

Nadere informatie

2014D02444 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2014D02444 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2014D02444 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Binnen de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu hebben verschillende fracties de behoefte om vragen en opmerkingen voor te leggen aan de

Nadere informatie

Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11).

Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11). Persoonsgebondenbudget Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11). Mevrouw Bergkamp (D66): Voorzitter. Eigen regie en keuzevrijheid voor de zorg en ondersteuning die je nodig hebt, zijn

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland

Provinciale Staten van Noord-Holland Provinciale Staten van Noord-Holland ` Voordracht Haarlem, Onderwerp: Kaderstelling Europabeleid door Provinciale Staten Inleiding Op 11 juni 2007 jl. is door de commissie FEPO de werkgroep Europa ingesteld.

Nadere informatie

Nieuwjaarsspeech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Groningen, januari 2010

Nieuwjaarsspeech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Groningen, januari 2010 Nieuwjaarsspeech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Groningen, januari 2010 Dames en heren, geëerde gasten, [Inleiding] Zuinig over de drempel! Zo heette de eerste oudejaarsconference van

Nadere informatie

Tweede Kamer, 57e vergadering, donderdag 23 februari 2017

Tweede Kamer, 57e vergadering, donderdag 23 februari 2017 Tweede Kamer, 57e vergadering, donderdag 23 februari 2017 Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 en Besluit rechtsbijstand- en toevoegcriteria o Termijn inbreng o Termijn antwoord o stemmingen Aan de

Nadere informatie

Inhoud 1. Opening en mededelingen... 3

Inhoud 1. Opening en mededelingen... 3 Inhoud 1. Opening en mededelingen... 3 2. Regeling van werkzaamheden en vaststelling agenda... 4 A1. A.1. Jeugdzorg (op verzoek van de fractie van de ChristenUnie)... 5 A.2 Voorstel vreemd aan de orde:

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over het UWV te Amsterdam. Datum: 6 maart 2015 Rapportnummer: 2015/049

Rapport. Rapport over een klacht over het UWV te Amsterdam. Datum: 6 maart 2015 Rapportnummer: 2015/049 Rapport Rapport over een klacht over het UWV te Amsterdam. Datum: 6 maart 2015 Rapportnummer: 2015/049 2 Klacht Verzoeker, die werkzoekend was en een WW-uitkering ontving, klaagt over de wijze van informatieverstrekking

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen Hoofdstuk 2 Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen 48 Gangbare uitdrukkingen bij contact maken en onderhandelen De meeste zinnen die in dit overzicht staan, zijn formeel. U kunt deze

Nadere informatie

Polderen voor beginners

Polderen voor beginners Jongerenkamer Polderen voor beginners Voorwoord De Tweede Kamer is het hart van de Nederlandse democratie. De 150 gekozen Kamerleden gaan met elkaar en de regering in debat over de toekomst van Nederland.

Nadere informatie

p e r s b e r i c h t

p e r s b e r i c h t p e r s b e r i c h t e-mail: website: statengriffie@provinciegroningen.nl www.provinciegroningen.nl PS-besluitenlijst, nr. 132 Groningen, 16 maart 2016 Besluiten Provinciale Staten 16 maart 2016 Provinciale

Nadere informatie

2016D22881 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2016D22881 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2016D22881 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG De vaste commissie voor Financiën heeft op 2 juni 2016 een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Financiën over zijn brief

Nadere informatie

Besluiten Provinciale Staten extra Statenvergadering 29 januari 2014

Besluiten Provinciale Staten extra Statenvergadering 29 januari 2014 p e r s b e r i c h t e-mail: website: statengriffie@provinciegroningen.nl www.provinciegroningen.nl PS-besluitenlijst, nr. 106 Groningen, 31 januari 2014 Besluiten Provinciale Staten extra Statenvergadering

Nadere informatie

Begroting 2017 Wie als een dubbeltje wordt geboren, heeft weinig kans om een kwartje te worden in Bergen op Zoom

Begroting 2017 Wie als een dubbeltje wordt geboren, heeft weinig kans om een kwartje te worden in Bergen op Zoom Begroting 2017 Wie als een dubbeltje wordt geboren, heeft weinig kans om een kwartje te worden in Bergen op Zoom Beste voorzitter, toeschouwers op de publieke tribune en luisteraars thuis. Allereerst willen

Nadere informatie

p e r s b e r i c h t

p e r s b e r i c h t p e r s b e r i c h t e-mail: website: statengriffie@provinciegroningen.nl www.provinciegroningen.nl PS-besluitenlijst, nr. 140 Groningen, 10 november 2016 Besluiten Provinciale Staten 9 november 2016

Nadere informatie

constaterende dat de Wet passend onderwijs scholen per 1 augustus 2014 een zorgplicht voor elke leerling oplegt;

constaterende dat de Wet passend onderwijs scholen per 1 augustus 2014 een zorgplicht voor elke leerling oplegt; Passend onderwijs Aan de orde is het VAO Passend onderwijs (AO d.d. 18/12). Ik heet de staatssecretaris van harte welkom. Voorzitter. Wij hebben een interessante gedachtewisseling gehad in het algemeen

Nadere informatie

Algemene Beschouwingen bij de Voorjaarsnota

Algemene Beschouwingen bij de Voorjaarsnota Besluiten Provinciale Staten 18 juni 2008 Algemene Beschouwingen bij de Voorjaarsnota De negen fracties in Provinciale Staten hebben gisteren hun Algemene Politieke Beschouwing gehouden. De Voorjaarsnota

Nadere informatie

p e r s b e r i c h t

p e r s b e r i c h t p e r s b e r i c h t e-mail: website: statengriffie@provinciegroningen.nl www.provinciegroningen.nl PS-besluitenlijst, nr. 127 Groningen, 5 november 2015 Besluiten Provinciale Staten 4 november 2015 Provinciale

Nadere informatie

2015D42193 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2015D42193 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2015D42193 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG De vaste commissie voor Financiën heeft op 5 november 2015 een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Financiën over zijn brief

Nadere informatie

2017D05509 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2017D05509 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2017D05509 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG De vaste commissie voor Economische Zaken heeft een aantal vragen en opmerkingen aan de Minister van Economische Zaken voorgelegd over de brief d.d.

Nadere informatie

Nieuwkoop. Zienswijze notitie Breedband. Geacht college,

Nieuwkoop. Zienswijze notitie Breedband. Geacht college, Nieuwkoop Zienswijze notitie Breedband Geacht college, Op 5 december 2014 ontvingen wij van u een brief over breedband Nieuwkoop. Hierin vraagt u ons, onze visie op breedband internet kenbaar te maken

Nadere informatie

Diversiteit in Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en Eerste Kamer in 2011

Diversiteit in Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en Eerste Kamer in 2011 Onderzoek Diversiteit in Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en Eerste Kamer in 2011 Het Huis voor democratie en rechtsstaat heeft na de verkiezingen van 2 maart 2011 de diversiteit in de nieuwe Provinciale

Nadere informatie

6 juni 2015. Onderzoek: Aanpak vluchtelingenproblematiek

6 juni 2015. Onderzoek: Aanpak vluchtelingenproblematiek 6 juni 2015 Onderzoek: Aanpak vluchtelingenproblematiek Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 45.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online

Nadere informatie

Subsidiëring Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland ten behoeve van de Drentse Participatie Maatschappij

Subsidiëring Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland ten behoeve van de Drentse Participatie Maatschappij 2004-98 Subsidiëring Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland ten behoeve van de Drentse Participatie Maatschappij Voorgestelde behandeling: - Statencommissie Bestuur, Financiën

Nadere informatie

www.schuldinfo.nl Pagina 1

www.schuldinfo.nl Pagina 1 Wijziging beslagvrije voet volgens wetsvoorstel wwb Behandeling wetsvoorstel 6 oktober 2011, Tweede kamer ( ) Het hoofdprincipe, die onafhankelijkheid van ouders, vind ik cruciaal. Je ziet dat wat nu gebeurt,

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2010WMC12-1 -

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2010WMC12-1 - PS2010WMC12-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 22 juni 2010 Nummer PS : PS2010WMC12 Afdeling : MOW Commissie : WMC Registratienummer : 2010int260921 Portefeuillehouder : De Jong

Nadere informatie

Datum 30 november 2015 Betreft Antwoorden Kamervragen van de leden Kerstens en Van Dekken (PVDA)

Datum 30 november 2015 Betreft Antwoorden Kamervragen van de leden Kerstens en Van Dekken (PVDA) > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Directie Gezond en Veilig Werken Afdeling Veilig Werken

Nadere informatie

Spreektekst Partij Voor de Vrijheid. Algemene Beschouwingen en Voorjaarsnota. 03 juli 2013

Spreektekst Partij Voor de Vrijheid. Algemene Beschouwingen en Voorjaarsnota. 03 juli 2013 Spreektekst Partij Voor de Vrijheid Algemene Beschouwingen en Voorjaarsnota 03 juli 2013 De Drentse bevolking zit midden in een financiële en economische crisis. En met dit kabinet van VVD en PvdA weten

Nadere informatie

Vragen Provincie Partij Hoe belangrijk vindt u dat er draagvlak van omwonenden is bij het plaatsen van windturbines?

Vragen Provincie Partij Hoe belangrijk vindt u dat er draagvlak van omwonenden is bij het plaatsen van windturbines? Vragen Provincie Partij Hoe belangrijk vindt u dat er draagvlak van Groningen PVV Groningen wil niet dat er Ik sta hier niet achter windturbines in bewoond gebied komen! PVV Heel belangrijk PVV Groningen

Nadere informatie

Ik ben als bestuurder in deze provincie bijzonder geïnteresseerd in de kansen van nieuwe energie voor onze kenniseconomie.

Ik ben als bestuurder in deze provincie bijzonder geïnteresseerd in de kansen van nieuwe energie voor onze kenniseconomie. Welkomstwoord van Jan Franssen, Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland, bij het Lustrumcongres 'Geothermal Heat is Cool' van het Platform Geothermie, Den Haag, 24 oktober 2012 ---------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 449 Voorstel van wet de leden Wilders en Bosma tot intrekking van de goedkeuringswet inzake de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie

Nadere informatie

PROVINCIALE STATEN VAN GRONINGEN VERGADERING VAN 11 MAART 2015

PROVINCIALE STATEN VAN GRONINGEN VERGADERING VAN 11 MAART 2015 PROVINCIALE STATEN VAN GRONINGEN VERGADERING VAN 11 MAART 2015 1. Opening en mededelingen... 2 2. Regeling van werkzaamheden en vaststelling agenda... 3 3. Bespreekpunten... 5 A.1 Brief van Gedeputeerde

Nadere informatie

LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK!

LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK! LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK! In dit E-book leer je hoe je door het inzetten van je eigen netwerk je bedrijf kan laten groeien. WAAROM DIT E-BOOK? Veel ondernemers beginnen

Nadere informatie

De laatste peiling voor de verkiezingen en de prognose

De laatste peiling voor de verkiezingen en de prognose De laatste peiling voor de verkiezingen en de prognose Aanvankelijk leek deze verkiezingen zich te voltrekken op een manier waarbij VVD en PvdA ieder steeds meer kiezers weg gingen trekken van andere partijen.

Nadere informatie

2014D34450 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2014D34450 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2014D34450 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Binnen de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben enkele fracties de behoefte enkele vragen en opmerkingen voor te leggen aan

Nadere informatie

N CW Nederland. Den Haag 21 januari 2014. op de consultatie voorontwerp voor de lammers@vnoncw-mkb.nl Wet Continuïteit Ondernemingen I

N CW Nederland. Den Haag 21 januari 2014. op de consultatie voorontwerp voor de lammers@vnoncw-mkb.nl Wet Continuïteit Ondernemingen I N CW B Aan Zijne Excellentie Mr. LW. Opstelten Minister van Veiligheid en Justitie Turfmarkt 147 2511 DP DEN HAAG Briefnummer 14/10.037/Jla Den Haag 21 januari 2014 Onderwerp Telefoonnummer Reactie VNO-NCW

Nadere informatie

Aan de orde is het VAO Maatschappelijk verantwoord ondernemen en arbeidsomstandigheden in Bangladesh (AO d.d. 19/09).

Aan de orde is het VAO Maatschappelijk verantwoord ondernemen en arbeidsomstandigheden in Bangladesh (AO d.d. 19/09). Arbeidsomstandigheden in Bangladesh Aan de orde is het VAO Maatschappelijk verantwoord ondernemen en arbeidsomstandigheden in Bangladesh (AO d.d. 19/09). Aangezien de minister nog niet aanwezig is, schors

Nadere informatie

Aan de orde is de behandeling van: - het verslag van een schriftelijk overleg over de vaste boekenprijs (32641, nr. 16).

Aan de orde is de behandeling van: - het verslag van een schriftelijk overleg over de vaste boekenprijs (32641, nr. 16). Vaste boekenprijs Aan de orde is de behandeling van: - het verslag van een schriftelijk overleg over de vaste boekenprijs (32641, nr. 16). De beraadslaging wordt geopend. Voorzitter. Op 20 december 2011

Nadere informatie

Handleiding vergadering Provinciale Staten van Overijssel. Woensdag 27 juni 2007

Handleiding vergadering Provinciale Staten van Overijssel. Woensdag 27 juni 2007 Versie 4 Handleiding vergadering Provinciale Staten van Overijssel Woensdag 27 juni 2007 PROVINCIALS STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. Dat. ontv.: 0 4 JUL 2007 a.d. Routing Bijl.: WOENSDAG 27 juni 2007 aanvang:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 410 Kabinetsformatie 2012 Nr. 1 BRIEF VAN DE VERKENNER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 september 2012

Nadere informatie

Kinderen vooruit! Verschillende gemeenten

Kinderen vooruit! Verschillende gemeenten Kinderen vooruit! Wat doet jouw gemeente en wat kan jij doen om kinderen in armoede te helpen? Een groot aantal kinderen wordt dagelijks geconfronteerd met armoede. Zij kunnen niet meedoen doordat materiele

Nadere informatie

Gemeente Delfzijl. Besluitenlijst raadsvergadering 3 december 2013

Gemeente Delfzijl. Besluitenlijst raadsvergadering 3 december 2013 Gemeente Delfzijl Besluitenlijst raadsvergadering 3 december 2013 Aanwezig: Aanwezige publiek: ± 20 dhr. E.A. Groot, voorzitter dhr. O. Rijkens, griffier PvdA: dhr. drs. L.A. Sparreboom, dhr. F.R.A. Krause,

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF

RAADSINFORMATIEBRIEF RAADSINFORMATIEBRIEF Onderwerp: Zorgdorp 2 Registratienummer: Datum: 15 januari 2016 Portefeuillehouder: Steller: Nummer: M.M. Schlösser M.M. Stokbroeks / W. Evers RB-MS-1603 Geachte heer, mevrouw, Op

Nadere informatie

Inbreng Tweede Termijn Kaderbrief Gijs Holla

Inbreng Tweede Termijn Kaderbrief Gijs Holla Inbreng Tweede Termijn Kaderbrief Gijs Holla Dank u wel voorzitter, Graag wil ik beginnen met het danken van het college en haar ambtenaren voor de uitvoerige beantwoording van alle vragen die wij hadden.

Nadere informatie

Verslag Verkiezingsdebat Provinciale Staten Regio Rivierenland 13 januari 2014

Verslag Verkiezingsdebat Provinciale Staten Regio Rivierenland 13 januari 2014 Verslag Verkiezingsdebat Provinciale Staten Regio Rivierenland 13 januari 2014 1. Inleiding Op dinsdag 13 januari j.l. heeft het eerste Provinciale Statenverkiezingsdebat in aanloop naar de verkiezingen

Nadere informatie

Stemmen Europese verkiezingen 2014

Stemmen Europese verkiezingen 2014 Stemmen Europese verkiezingen 2014 2 Voorwoord Dit boek gaat over de verkiezingen voor het Europees Parlement van 22 mei 2014. Het boek is gemaakt door de medewerkers van het Educatief Centrum voor Cliënten,

Nadere informatie

1. Huidige aandelenverhouding en verliesbijdrage

1. Huidige aandelenverhouding en verliesbijdrage 11 november 2003 Nr. 2003-19.448, EZ Nummer 38/2003 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen inzake aandelenoverdracht en baanverlenging van Groningen Airport Eelde N.V.

Nadere informatie

Doel van de activiteit Bespreken van het raadsvoorstel en bepalen of het raadsvoorstel besluitrijp is t.b.v. de raadsvergadering van 16 januari 2014

Doel van de activiteit Bespreken van het raadsvoorstel en bepalen of het raadsvoorstel besluitrijp is t.b.v. de raadsvergadering van 16 januari 2014 POLITIEKE MARKT APELDOORN Voorzitter: G.L.Y. Bos Secretaris: A. Oudbier Notulist: J. Versteeg Onderwerp Voorstel Subsidieaanvraag i.h.k.v. de Beleidslijn gemeenten Datum 9 januari 2014 Tijdstip 19.00 20.00

Nadere informatie

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Inleiding In het presidium van 31 maart 2016 is afgesproken dat de voorstellen m.b.t.: Reglement

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAADSSESSIE GEMEENTE HAARLEMMERMEER OP DONDERDAG 20 januari 2005

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAADSSESSIE GEMEENTE HAARLEMMERMEER OP DONDERDAG 20 januari 2005 VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAADSSESSIE GEMEENTE HAARLEMMERMEER OP DONDERDAG 20 januari 2005 Onderwerp: Voorzitter: Aanwezig zijn de leden: Griffie: Portefeuillehouders: Financieel meerjarenbeleid

Nadere informatie

Besluitenlijst RAADSVERGADERING

Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 26 maart 2015 om 20.40 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA BESLUIT 1. Opening

Nadere informatie

Bijgevoegd zenden wij u de motie die de gemeenteraad van Stadskanaal in zijn vergadering van 26 januari 2015 heeft aangenomen.

Bijgevoegd zenden wij u de motie die de gemeenteraad van Stadskanaal in zijn vergadering van 26 januari 2015 heeft aangenomen. GEMEENTE Stadskanaal De Provinciale Staten van de provincie Drenthe Postbus 122 9400 AC ASSEN PROVINCIE DREN HE No.: Ingek.: 09 FEB. 2015 TEAM: TE BEH. DOOR: DWS: 1 GTAFD.: BSN uw kenmerk uw brief van

Nadere informatie

PS-besluitenlijst d.d. 25 en 26 juni 2008

PS-besluitenlijst d.d. 25 en 26 juni 2008 PS-besluitenlijst d.d. 25 en 26 juni 2008 Aan deze openbare besluitenlijst kunnen geen rechten worden ontleend. Alleen de tekst van het door provinciale staten vastgestelde verslag bevat de formele besluitvorming

Nadere informatie

Want doen we nu echt zoveel samen?

Want doen we nu echt zoveel samen? Dames en heren, Welkom in het DOEK en welkom in 2014. Dit welkom spreek ik uit namens de organisatoren van deze Ommer Nieuwjaarsreceptie; de Ondernemersvereniging Ommen, de Handelsvereniging Ommen, Koninklijke

Nadere informatie

1red , NOS, Gesprek met de minister-president, Ned.2, uur

1red , NOS, Gesprek met de minister-president, Ned.2, uur 1red18248 29-06-2007, NOS, Gesprek met de minister-president, Ned.2, 22.50 uur MINISTER-PRESIDENT BALKENENDE, NA AFLOOP VAN DE MINISTERRAAD, OVER HET ONDERZOEK NAAR EVENTUELE VERLENGING VAN DE MISSIE IN

Nadere informatie

Voorzitter: Van Miltenburg. Mededelingen

Voorzitter: Van Miltenburg. Mededelingen Voorzitter: Van Miltenburg Mededelingen Op de tafel van de Griffier ligt een lijst van ingekomen stukken. Op die lijst staan voorstellen voor de behandeling van deze stukken. Als voor het einde van de

Nadere informatie

Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 20 december 2007 over het wapenexportbeleid.

Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 20 december 2007 over het wapenexportbeleid. Wapenexportbeleid Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 20 december 2007 over het wapenexportbeleid. Voorzitter. Voor het kerstreces hebben wij met de staatssecretaris van

Nadere informatie

12 Stemmingen moties Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid

12 Stemmingen moties Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 12 Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het

Nadere informatie

Vergadering van Provinciale Staten van 25 september 2013 Inhoud

Vergadering van Provinciale Staten van 25 september 2013 Inhoud Inhoud 1. Opening en mededelingen... 3 2. Regeling van werkzaamheden en vaststelling agenda... 3 A1. Begroting 2014... 5 A2. Bestuurlijke organisatie Groningen... 30 A.3. Aanpak Ring-Zuid... 52 A4. Noordervisie

Nadere informatie

In de bijlage treft u de bijdragen van de fracties aan waarin zij hun standpunten inzake o.a. de subsidiariteit meer in detail uiteenzetten.

In de bijlage treft u de bijdragen van de fracties aan waarin zij hun standpunten inzake o.a. de subsidiariteit meer in detail uiteenzetten. CONCEPT Aan de heer Jean-Claude Juncker Voorzitter van de Europese Commissie Rue de la Loi 200 B-1049 Bruxelles België Onderwerp: Gemotiveerd advies inzake de subsidiariteit over het EU-voorstel voor een

Nadere informatie

6 juni 2015. Onderzoek: Aanpak vluchtelingenproblematiek

6 juni 2015. Onderzoek: Aanpak vluchtelingenproblematiek 6 juni 2015 Onderzoek: Aanpak vluchtelingenproblematiek Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 45.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online

Nadere informatie

EERLIJK DELEN, KRACHTEN BUNDELEN EN NIEMAND AAN DE KANT IN VENLO

EERLIJK DELEN, KRACHTEN BUNDELEN EN NIEMAND AAN DE KANT IN VENLO EERLIJK DELEN, KRACHTEN BUNDELEN EN NIEMAND AAN DE KANT IN VENLO 29 juni 2011 1 / 5 Kadernota 2012-2015 PvdA Venlo 29 juni 2011 Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant in Venlo. Bezuinigen

Nadere informatie

Algemene Beschouwingen 2015

Algemene Beschouwingen 2015 Algemene Beschouwingen 2015 -CDA Statenfractie Groningen- 24 juni 2015, alleen uitgesproken tekst is geldig Voorzitter, Vandaag spreken wij over de voorjaarsnota. Traditioneel een moment waarbij we spreken

Nadere informatie

2011D56821 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2011D56821 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 20D5682 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Binnen de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben enkele fracties de behoefte om vragen en opmerkingen voor te leggen over het

Nadere informatie

2015D08919 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2015D08919 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2015D08919 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG De vaste commissie voor Financiën heeft op 11 maart 2015 een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Financiën over zijn brief

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 30 mei 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 30 mei 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

De voorzitter: Ik heet de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van harte welkom, evenals de mensen op de publieke tribune.

De voorzitter: Ik heet de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van harte welkom, evenals de mensen op de publieke tribune. Pensioenonderwerpen Aan de orde is het VAO Pensioenonderwerpen (AO d.d. 06/11). Ik heet de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van harte welkom, evenals de mensen op de publieke tribune.

Nadere informatie

2011D36661 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2011D36661 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2011D36661 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Binnen de vaste commissie voor Financiën hebben enkele fracties de behoefte om over de brief van de minister van Financiën d.d. 7 juni 2011 over

Nadere informatie

PvdA Amsterdam Ingediende moties Politieke ledenraad 19-09-2015. Motie bij agendapunt Basisinkomen

PvdA Amsterdam Ingediende moties Politieke ledenraad 19-09-2015. Motie bij agendapunt Basisinkomen PvdA Amsterdam Ingediende moties Politieke ledenraad 19-09-2015 Motie bij agendapunt Basisinkomen 1. de motie Basisinkomen (nr. 37), zoals aangenomen door het Congres van januari 2015, voorstellende een

Nadere informatie

Deze laatste begroting van de huidige bestuursperiode nodigt uit tot vooruitkijken.

Deze laatste begroting van de huidige bestuursperiode nodigt uit tot vooruitkijken. Geacht college, raad en toehoorders, Ik wil graag beginnen met een compliment voor deze begroting, die naar het schijnt in een bijzonder korte tijd is opgesteld. En daarnaast voor de uiterst overzichtelijke

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 32 637 Bedrijfslevenbeleid Nr. 122 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 4 maart 2014 De vaste commissie voor Economische Zaken heeft op

Nadere informatie

2017D10462 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2017D10462 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2017D10462 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG De vaste commissie voor Financiën heeft op 13 april 2017 een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Financiën over zijn brief

Nadere informatie

Interview tv-programma Nieuwsuur commissaris van de Koning Max van den Berg d.d. 27 november 2013

Interview tv-programma Nieuwsuur commissaris van de Koning Max van den Berg d.d. 27 november 2013 Interview tv-programma Nieuwsuur commissaris van de Koning Max van den Berg d.d. 27 november 2013 Twan Huys: 150 mensen uit uw provincie stappen naar de rechter omdat ze vinden dat hun huizen zodanig in

Nadere informatie

2017D25309 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2017D25309 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2017D25309 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Binnen de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu hebben verschillende fracties de behoefte om vragen en opmerkingen voor te leggen aan de

Nadere informatie

Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012. Voorzitter,

Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012. Voorzitter, Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012 Voorzitter, In uw inleidende tekst geeft u aan dat zich niet wil laten gijzelen door het rijksbeleid en de daarbij behorende bezuinigingen. U wilt nu duidelijkheid

Nadere informatie

Beschouwingen SP Voorjaarsnota 2012

Beschouwingen SP Voorjaarsnota 2012 Beschouwingen SP Voorjaarsnota 2012 Voorjaarsnota VZ, de voorjaarsnota is een belangrijk moment om richting te geven. Dit is het moment om onze wensen te uiten zodat deze in de begroting kunnen worden

Nadere informatie

KINDEREN LEKKER IN HUN VEL

KINDEREN LEKKER IN HUN VEL KINDEREN LEKKER IN HUN VEL 1. Welkom wij zijn Karin Hallegraeff en Noelle van Delden van Praktijk IKKE Karin stelt zich voor en er komt een foto van Karin in beeld. Noelle stelt zich voor en er komt een

Nadere informatie

Reactie op de financiele crisis, 17 februari 2009

Reactie op de financiele crisis, 17 februari 2009 Reactie op de financiele crisis, 17 februari Op de dag dat het CPB haar voorspelling voor sterk naar beneden heeft bijgesteld is gevraagd wat Nederland nu over de financiele en economische crisis denkt.

Nadere informatie

o UJ . provincie ^}(^ groningen 1 O DEC Aan Provinciale Staten Datum Briefnummer Zaaknummer Behandeld door Telefoonnummer

o UJ . provincie ^}(^ groningen 1 O DEC Aan Provinciale Staten Datum Briefnummer Zaaknummer Behandeld door Telefoonnummer . provincie ^}(^ groningen bezoekadres: Martinikerkhof 12 Aan Provinciale Staten postadres: Postbus 610 9700 AP Groningen algemeen telefoonnr: 050 316 49 II algemeen faxnr.: wv/w.provinciegroningen.nl

Nadere informatie

Deel 9/12. Leer je invloed effectief aanwenden om je doelen te bereiken

Deel 9/12. Leer je invloed effectief aanwenden om je doelen te bereiken Beantwoord eerst de volgende vragen: 1. Welke inzichten heb je gekregen n.a.v. het vorige deel en de oefeningen die je hebt gedaan? 2. Wat heb je er in de praktijk mee gedaan? 3. Wat was het effect op

Nadere informatie

Meerjarenprogramma begroting 2015-2017 en 2 e concernbericht 2013.

Meerjarenprogramma begroting 2015-2017 en 2 e concernbericht 2013. Meerjarenprogramma begroting 2015-2017 en 2 e concernbericht 2013. Voorzitter, college, collega raadsleden, mensen op de publieke tribune, luisteraars van de Zuidwest FM en lezers van onze GBWP bijdrage.

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Initiatiefvoorstel Lokaal Investeringsfonds behoud en bevorderen werkgelegenheid Inleiding

gemeente Eindhoven Initiatiefvoorstel Lokaal Investeringsfonds behoud en bevorderen werkgelegenheid Inleiding gemeente Eindhoven Raadsnummer 12R5074 Inboeknummer Dossiernummer Initiatiefvoorstel Lokaal Investeringsfonds behoud en bevorderen werkgelegenheid Inleiding Het tafelzilver is op, de tijd dat we ruim in

Nadere informatie

De Nederlandse economie groeit gestaag, las ik laatst in de cijfers van het Cpb. Niet uitbundig, benadrukte het planbureau, maar gestaag.

De Nederlandse economie groeit gestaag, las ik laatst in de cijfers van het Cpb. Niet uitbundig, benadrukte het planbureau, maar gestaag. Toespraak CdK Ank Bijleveld-Schouten bij de Twentse Haring 15 juni 2016. Dames en heren, Wat fijn u hier allemaal weer te zien. Een bijzondere editie dit jaar van deze Twentse Haring Primeur. Het is de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 417 Kabinetsformatie 2010 Nr. 2 BRIEF VAN DE INFORMATEUR Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Hierbij zend ik u, daartoe

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 681 Verlenging van de zittingsduur van gemeenteraden in gemeenten waarvoor met ingang van 1 januari 2015 een wijziging van de gemeentelijke

Nadere informatie

MdV UITGESPROKEN TEKST GELDT

MdV UITGESPROKEN TEKST GELDT MdV De begroting is wederom een knap staaltje werk waar door heel veel medewerkers in dit huis veel energie en vakmanschap in is gestoken. Dat verdient waardering, zowel richting college als richting al

Nadere informatie

Minder gaswinning, versterkingspakket voor Groningen

Minder gaswinning, versterkingspakket voor Groningen Ministerie van Economische Zaken Minder gaswinning, versterkingspakket voor Groningen Uitleg over het besluit gaswinning Groningen Geachte bewoner, Vrijdag 17 en zaterdag 18 januari 2014 heb ik in Groningen

Nadere informatie

Ouderen en de arbeidsmarkt. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1

Ouderen en de arbeidsmarkt. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1 Inhoudsopgave 1...1 2 Hoofdsectie...2 1 In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende stellingen met betrekking tot ouderen van 55 + en de arbeidsmarkt?...2 2 Oudere werknemers moeten goedkoper

Nadere informatie

Uitkering superdividend aan EZ 20.000.000 EZ opteert voor uitbetaling in twee tranches: - 10.000.000 in 2015-10.000.000 in 2016

Uitkering superdividend aan EZ 20.000.000 EZ opteert voor uitbetaling in twee tranches: - 10.000.000 in 2015-10.000.000 in 2016 Concept tekst Bestuurlijk Principeakkoord EZ Noord Nederland inzake NOM. Versie 12 april 2016 (inclusief aanvullende afspraken m.b.t. Onderneming X) 1. De provincies Fryslân, Groningen en Drenthe enerzijds

Nadere informatie

Uw mening over gaswinning uit het Groningen-gasveld

Uw mening over gaswinning uit het Groningen-gasveld faculteit gedrags- en maatschappijwetenschappen sociale psychologie Uw mening over gaswinning uit het Groningen-gasveld Onderzoeksresultaten fase 1 Elisabeth Hoekstra Goda Perlaviciute Linda Steg onderzoekgaswinning@rug.nl

Nadere informatie

Publiekssymposium Eerlijke Bankwijzer

Publiekssymposium Eerlijke Bankwijzer Page 1 of 5 U bevindt zich hier: Home Ministeries Financiën Documenten en publicaties Toespraken Publiekssymposium Eerlijke Bankwijzer Publiekssymposium Eerlijke Bankwijzer Toespraak 27-01-2011 Toespraak

Nadere informatie

Ik weet niet of u het zich bewust bent, maar het is vandaag dierendag. En dat kan ik hier in Emmen niet voorbij laten gaan!

Ik weet niet of u het zich bewust bent, maar het is vandaag dierendag. En dat kan ik hier in Emmen niet voorbij laten gaan! Jaarrede Ank Bijleveld-Schouten, voorzitter van het IPO op 4 oktober 2017 in Emmen ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Beste mensen, Gefeliciteerd!!

Nadere informatie

1. Hoe dringend vindt u het klimaatprobleem? Helemaal niet dringend, we 1% Er is helemaal geen klimaatprobleem. Weet niet / geen mening

1. Hoe dringend vindt u het klimaatprobleem? Helemaal niet dringend, we 1% Er is helemaal geen klimaatprobleem. Weet niet / geen mening 1. Hoe dringend vindt u het klimaatprobleem? Helemaal niet dringend, we 1% kunnen wel even wachten met grote maatregelen 17% 1 Een beetje dringend, we kunnen nog wel even wachten met grote maatregelen,

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de Sociale Verzekeringsbank te Zaanstad. Datum: 5 februari 2015 Rapportnummer: 2015/021

Rapport. Rapport over een klacht over de Sociale Verzekeringsbank te Zaanstad. Datum: 5 februari 2015 Rapportnummer: 2015/021 Rapport Rapport over een klacht over de Sociale Verzekeringsbank te Zaanstad. Datum: 5 februari 2015 Rapportnummer: 2015/021 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat de Sociale Verzekeringsbank (SVB) is

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 676 Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet medezeggenschap onderwijs 1992 in verband met buitenschoolse opvang Nr. 5 BRIEF

Nadere informatie