Technieken. Techniques

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Technieken. Techniques"

Transcriptie

1 Stromend, drinkbaar water van goede kwaliteit, op alle uren van de dag. Voor ons is dat heel gewoon. In ons land wordt per persoon per dag gemiddeld 110 liter water verbruikt. Hiervan gaat een groot deel naar het toilet, de wasmachine, het schoonmaken en de tuin. Door deze op regenwater te plaatsen kan meer dan 50% aan drinkbaar water uitgespaard worden. Een efficiënt regenwatersysteem zorgt er tevens voor dat u definitief verlost bent van lawaai veroorzaakt door een pomp, vieze geurtjes of verkleuring van het water. Technieken Techniques De l eau courante, potable de bonne qualité, à chaque heure du jour. Pour nous, c est tout à fait évident. En moyenne nous consommons 110 litre par jour par personne. La plupart est pour les toilettes, les machines à laver, le nettoyage et le jardin. En utilisant l eau de pluie on peut économiser 50% de l eau potable. Un système efficace pour l eau de pluie vous protège définitivement du bruit d une pompe et des désagréments d odeurs et de saleté de l eau. Nous pouvons certainement retrouver notre goût personnel dans la créativité d un designer, qui met l accent sur le confort.

2 voor elk idee een oplossing pour chaque idée une solution

3 REGENWATERBEHANDELING Elke Belg gebruikt gemiddeld 110 liter leidingwater per dag. Exact de helft hiervan [55 liter] wordt verbruikt door het toilet, de wasmachine en het onderhoud van huis en tuin. Door je waterverbruik in te vullen met regenwater doe je niet alleen een fi kse besparing op je waterfactuur, maar draag je ook zorg voor het milieu. De regenwater fi ltratietechniek heeft als doel je regenwater optimaal geur- en kleurloos te maken. Zo wordt het aangenaam gemaakt voor huishoudelijk gebruik: toiletten spoelen, wasmachine, schoonmaak, Er wordt gebruik gemaakt van voorfi ltratie, gevolgd door fi ltratie met behulp van actieve koolstof. Actieve koolstof heeft het vermogen om verontreiniging aan te trekken en vast te houden. Pesticiden, chemische verontreinigingen en zware metalen worden hierdoor aan de koolstof gebonden. Chaque Belge consomme en moyenne 110 litres d eau courante par jour. Exactement la moitié de cette consommation [55 litres] est utilisée pour les toilettes, la machine à laver et l entretien de la maison et du jardin. En complétant votre consommation d eau avec de l eau de pluie, vous économisez non seulement sur votre facture d eau, mais vous faites également un geste envers l environnement. La technique de fi ltration vise à rendre votre eau de pluie à la fois inodore et incolore. De la sorte, elle se prêtera parfaitement à un usage domestique: rinçage des toilettes, lessive, nettoyage,... Elles utilisent toutes une forme spécifi que de préfi ltration suivie par une fi ltration au charbon actif. Le charbon actif attire et retient les sources de pollution. Pesticides, polluants chimiques et métaux lourds sont ainsi liés au charbon actif. All-in-one: ontharding Blue-line: ontharding + drinkwater WATERVERZACHTERS Bespaar... en verbeter je levenskwaliteit! Hard water heeft een uitgesproken negatieve invloed op onze levenskwaliteit. Het zorgt immers voor een drogere, sneller geïrriteerde huid, minder schoon wasgoed en kalkaanslag op glazen, tegels, douchewanden,... En je sanitair krijgt er al snel een verouderd en dof uitzicht door. Hard water heeft ook fi nanciële consequenties. Kalkafzetting vermindert drastisch de levensduur van kranen, wasmachines, vaatwassers, boilers en ketels. Kalkafzetting verhoogt eveneens je energiefactuur: de weerstanden in je toestellen kalken immers aan en kunnen niet langer energie-effi ciënt werken. > Volledig geautomatiseerd spoelproces, de top van de apparaten voor regenwaterbehandeling! > De hoogste hoeveelheid actieve koolstof uit het gamma en dus ook de hoogste waterbehandelingscapaciteit. > Erg hoog waterdebiet, uitermate geschikt voor gezinnen met uitgebreider sanitair. > Tijdens het automatische spoelproces worden de fi ltermedia gereinigd en vuil en sediment weggespoeld. > Hierdoor heeft de actieve koolstof van de Raino Full Automatic een merkelijk langere levensduur. - Debiet behandeld water: 25 liter/min. - Voorfi lter : ingebouwd, 5 micron - Spoeling/Vuilfi ltratie : automatisch - Actieve koolstof : 15 liter - Afmetingen (cm) : 92 H x 34 B - Levensduur actieve koolstof : maanden - Onderhoud: elke 3 à 5 jaar, afhankelijk van de vervuilingsgraad van je regenwater. Economisez et améliorez votre qualité de vie! L eau dure a une infl uence très négative sur notre qualité de vie. Elle est synonyme de peau plus sèche et plus vite irritée, de linge moins propre et de dépôts calcaires sur les vitres, les carrelages, les parois de douche, Et vos sanitaires ont plus rapidement un aspect terne et vieilli. L eau dure a également des conséquences fi nancières. L entartrage diminue drastiquement la durée de vie des robinets, des machines à laver, des lave-vaisselles, des boilers et des chaudières. Et les dépôts de tartre augmentent votre facture d énergie: les résistances de vos appareils s entartrent et ne peuvent plus fonctionner effi cacement d un point de vue énergétique.

4 Watergenius FILTERS Voorfilters vervaardigd uit hoogwaardig materiaal om onzuiverheden zoals zwevende roest- en zanddeeltjes uit het leidingwater te filteren. Hiermee wordt het leidingwater een stuk zuiverder, maar worden ook de huishoudelijke en industriële apparaten beschermd tegen mogelijke beschadigingen ten gevolge van de aanwezigheid van deze zwevende vuildeeltjes. Des préfiltres fabriqués de matériaux de haute qualité pour filtrer les impuretés de l eau telles que les particules flottantes de rouille et de sable. Ainsi l eau deviendra plus pure et les appareils ménagers et industriels seront protégés contre les dommages possibles à cause de la présence de ces débris flottants. - Voorfilter voor huishoudelijk gebruik - ¾ aansluiting - 3 m 3 /u. debiet - Koperen filterlichaam - Transparante filterbokaal - RVS filterkaars - Manuele flush - Préfiltre pour usage domestique - ¾ raccordement - 3 m 3 /h. débit - Corps en cuivre - Cuve de filtre transparante - Cartouche en acier inoxydable - Rinçage manuel - Semi-automatische voorfilter voor huishoudelijk tot industrieel gebruik - ¾ tot 2 aansluiting - 5 m 3 /u. tot 9,5 m 3 /u. debiet - Koperen filterlichaam - Transparante filterbokaal - RVS filterkaars - Terugspoelknop voor totale flush - Préfiltre semi-automatique pour usage domestique et industriel - ¾ à 2 raccordement - 5 m 3 /h. à 9,5 m 3 /h. débit - Corps en cuivre - Cuve de filtre transparante - Cartouche en acier inoxydable - Bouton pour rinçage total - Automatisatiemodule voor de van toepassing zijnde voorfilter voor huishoudelijk tot industrieel gebruik - Elektronische timer om automatische terugspoeling in te stellen - Module d automatisation pour le préfiltre respectif pour usage domestique et industriel - Timer éléctronique pour rinçage automatique

5 CTC WARMTEPOMPEN CTC ontwikkelt milieuvriendelijke verwarming door gebruik te maken van hernieuwbare energie. Warmtepompen hebben slechts geringe impact op het milieu vergeleken met fossiele brandstoffen. Warmtepompen gebruiken een hernieuwbare en bovendien eindeloze bron van energie. Doordat een warmtepomp een koelcyclus heeft en geen verbrandingscyclus, zoals een traditionele ketel, wordt deze niet blootgesteld aan rookgassen. Een warmtepomp is daarom onderhoudsvriendelijker dan andere verwarmings-systemen. Met een warmtepomp ben je weinig gevoelig voor de economische schommelingen in de energiemarkt. Je bent minder afhankelijk van je energieleverancier en dus ook van zijn prijsstijgingen, want je voorziet grotendeels zelf in je energiebehoefte. CTC développe le chauffage propre en utilisant les énergies renouvelables. Contrairement aux combustibles fossiles, les pompes à chaleur ont un faible impact sur l environnement. Les pompes à chaleur puisent l énergie d une source renouvelable et inépuisable. Parce qu une pompe à chaleur a un cycle frigorifi que et non une combustion, comme une chaudière traditionnelle, La pompe à chaleur n est pas exposée aux produits de combustion. Pour cette raison l entretien est facilité par rapport à d autres systèmes de chauffage. Avec une pompe à chaleur, vous êtes peu sensible aux changements économiques du marché de l énergie. Vous êtes moins dépendant de votre fournisseur et donc aussi des augmentations de prix car vous pourvoyez en grande partie vous-même à vos besoins. Lucht/water warmtepompen maken gebruik van de buitenlucht als warmtebron. De energie uit de lucht wordt via de warmtepomp opgewaardeerd. Voor Lucht/water warmtepompen zijn geen boringen of graafwerken nodig. Dit vereenvoudigt de installatie en maakt de totaalprijs een stuk goedkoper. De bodem/water warmtepomp haalt zijn energie uit de bodem en geeft zijn warmte af aan water. Dit kan via een horizontale of een verticale grondwarmtewisselaar. Een horizontale grondwarmtewisselaar bestaat uit één of meerdere kringen buizen die ongeveer 1,5m diep in de grond geplaatst worden. De verticale grondwarmtewisselaar bestaat uit een aardsonde die afhankelijk van de ondergrond en het vermogen tot op een bepaalde diepte wordt geplaatst door middel van een grondboring. Les pompes à chaleur Air/eau utilisent l air extérieur comme source de chaleur. L énergie de l air est augmentée par la pompe à chaleur. Avec ce type d appareil, les forages ou travaux de sol ne sont pas nécessaires, ce qui simplifi e l installation et réduit le coût total de l installation. La pompe à chaleur Sol/eau extrait son énergie du sol et transmet sa chaleur à l eau. Ceci peut se faire par un échangeur sol horizontal ou vertical. Un échangeur sol horizontal consiste en un ou plusieurs circuits à une profondeur d environ 1,5m dans le sol. L échangeur de sol vertical consiste en une sonde qui est placée à une certaine profondeur, en fonction de la nature du sous-sol et de la puissance requise, moyennant un forage.

6 Alpex Stabil

7 Visign-doucheafvoeren In vijf lengtes verkrijgbaar: 750, 800, 900, en mm Hoogteverstelbaar basiselement met draaibare afvoer Complete lediging door geïntegreerde hellingshoek Zelfreinigende en excentrisch draaibare afvoer met hoge afvoercapaciteit: max. 0,7 l/s Uitneembare vuilvanger Disponible en 5 longueurs (750, 800, 900, 1000, 1200 mm) Base réglable en hauteur, évacuation orientable Une base pour 8 grilles Visign Évacuation autonettoyante, orientable excentriquement, fort débit : 0,7 l/s max. Panier amovible

8 Viega Wat je ziet is een adembenemend vlak bedieningspaneel, strak grafisch, consequent minimalistisch en absoluut stijlvast. Hoogwaardige materialen als metaal en glas, die qua kleur perfect op elkaar afgestemd zijn, zorgen voor toonaangevende designaccenten. Een nieuwe wipschakeltechnologie maakt de waterbesparende techniek met 2 spoelvolumes mogelijk. Vous regardez une plaque de commande plate et étonnante au graphisme fort, au minimalisme étudié et au style d une qualité absolue. Les matériaux nobles tels que le métal et le verre, aux associations de couleurs exclusives, ont des accents particulièrement novateurs. Une technologie de bascule entièrement nouvelle permet l activation de la technologie de rinçage à deux débits, peu gourmande en ressources.

9 Viega

10 Het profipress-systeem is een veilig en effectief installatiesysteem voor koperen buizen met de modernste persverbindingstechniek zonder verhitten. Het wordt toegepast voor drinkwater, centrale verwarming en aardgas. De perskoppelingen worden geperst met het Viega systeempersgereedschap. Door de gelijkblijvende perskracht ontstaat er een duurzame, vaste en krachtgesloten verbinding. De perskoppelingen zijn vervaardigd uit hoogwaardig koper of speciaal brons. De SC-coutur, een kleine in kleur gemarkeerde uitstulping op de kraan van de perskoppelingen, zorgt voor het tijdig ontdekken van niet geperste verbindingen. Le système Profipress est un système d installation sur et effectif pour des conduites de cuivre avec la technique de jonction de pression la plus moderne sans risque d échauffement. Ce système est appliqué pour l eau potable, le chauffage central et pour le gaz naturel. Les raccords de compression sont pressés avec l outil de système de compression Viega. A cause de la force de compression constante, une jonction résistante, fixe et forte se forme. Les raccords de compression sont faits en cuivre de grande valeuro u en bronze. La SC-couture, une hernie petite et en couleur sur le robinet des raccords de compression, pourvoit la decouverte à temps des jonctions non-pressées. PROFIPRESS SANPRESS

11 Een hang-wc wordt snel en op veilig wijze verankerd aan een Geberit montageelement en in elk type wand ingebouwd. Deze robuuste constructie is getest voor belastingen tot 400 kg. Het inbouwspoelreservoir is naadloos en uit één stuk; het wordt geblazen in een gietvorm. Dit elimineert het risico op lekken. De bedieningsplaat kan makkelijk worden weggenomen, zodat men toegang heeft tot het gehele spoelsysteem. Les cuvettes de W.-C. suspendues sont rapidement et solidement fixées. Cet ensemble robuste supporte des charges allant jusqu à 400 kg. Le réservoir de chasse encastré est fabriqué en une seule pièce et sans soudure; soufflé dans un moule, ce qui élimine les risques de fuites. La plaque de déclenchement s enlève facilement pour accéder au mécanisme de rinçage.

12 Geluidsbeheersing! - uitstekende geluidsdemping - volledig assortiment van 56 tot 160 mm - volledig compatibel met het Geberit PE assortiment - milieuvriendelijk materiaal AFVOERSYSTEMEN SYSTÈMES D ÉVACUATION Le bruit sous contrôle - Protection acoustique assurée - Assortiment complet de 56 à 160 mm - Compatibilité optimale avec le programme Geberit PE - Matériau favorable à l écologie Geberit

13 HEALTHBOX II Door zijn eenvoud, onderhoudsvriendelijkheid en energiezuinigheid is Systeem C+ al meerdere jaren een zeer succesvol ventilatiesysteem. Het Systeem C+ Evo II, met de nieuwe Healthbox II, gaat nog een stap verder. Dankzij de innovatieve SmartZone technologie wordt de woning optimaal geventileerd, volgens de leefgewoontes van de bewoners. En met de nieuwe Touch- Display bediening kunnen de bewoners hun eigen, gepersonaliseerde ventilatieprogramma instellen en krijgen ze op elk moment een correct beeld van de luchtkwaliteit in hun woning. Dit ventilatiesysteem garandeert een E-peilverlaging tot 24 punten voor een woning, zelfs tot 27 punten voor een appartement! Grâce à sa simplicité, sa facilité d entretien et ses besoins minimes en énergie, le Système de ventilation C+ connaît un franc succès depuis plusieurs années. Le Système C+ EVO II avec le nouvel Healthbox, II va encore plus loin. Grâce à la nouvelle technologie SmartZone, l habitation est ventilée de manière encore plus optimale, en fonction des habitudes de vie de ses occupants. La nouvelle commande TouchDisplay permet aux habitants de régler leur propre programme de ventilation de manière individuelle et leur donne à tout instant une information correcte au sujet de la qualité de l air de leur habitation. Ce système de ventilation garantit une diminution des points de niveau Ew pouvant aller jusqu à 24 points pour une habitation et même 27 points pour un appartement! Renson

14 Vaillant Condensatiegaswandketel met vermogen van 3 tot 37 kw De condensatiewandketel ecotec plus combineert een hoge kwaliteit, minimaal verbruik in gas en in elektriciteit en optimaal comfort. De condensatieketels recupereren warmte uit rookgassen, waardoor u tot 35% en meer kan besparen op stookkosten. De ecotec plus is daarenboven zeer compact, eenvoudig te installeren en te gebruiken. Chaudières murales à condensation au gaz de 3 à 37 kw La chaudière à condensation ecotec plus combine haute qualité, consommation minimale de gas et d électricité et confort optimal. Cette chaudière à condensation récupère la chaleur des gaz de combustion et permet à vos frais de chauffage de dimniuer jusqu à 35%. L ecotec plus est aussi très compacte, très facile à installer et très facile d utilisation. Zuinig Condensatie: Bespaar tot 35 % en meer op uw stookkosten in vergelijking met een klassieke, niet condenserende, ketel. Modulerende brander: Tussen 17 en 100 % dankzij een nieuwe elektronische gas/lucht-regeling van de brander. De brander past het vermogen aan in functie van de warmtevraag. Hoog rendement pomp: Een verlaagd elektriciteitsverbruik. Stand-by modus: Stand-by energieverlies minder dan 2 Watt. Économie d énergie Condensation : Jusqu à 35 % d économie sur les frais de chauffage en comparaison avec une chaudière classique. Brûleur modulant : Entre 17 et 100% grâce au nouveau réglage électronique très fin du mélange air/gaz. Consommez seulement ce dont vous avez besoin. Pompe haut rendement : Consommation électrique encore réduite. Mode veille : Consommant moins de 2 Watt Voordelen van de ecotec plus Hoogkwalitatief: Primaire warmtewisselaar, sanitaire warmtewisselaar en pre-mix brander uit roestvrij staal. Betrouwbaar: Antiblokkeersystemen, anti-vriesbeveiliging en back-up functie (bij bepaalde storingen toch een basiswarmtecomfort gegarandeerd). Gebruiksvriendelijk: Universeel bedieningsbord met grote bedieningsknoppen en een goed leesbaar, verlicht display. Compleet: Alle noodzakelijke accessoires (expansievat*, circulatiepomp) zijn reeds ingebouwd. *expansievat is niet ingebouwd bij de VC 376 en de VCW 376. Flexibele installatiemogelijkheden: De ecotec plus is een gesloten toestel, zonder schoorsteenaansluiting, dat via een kanaalsysteem de rookgassen afvoert en de verse lucht aanvoert. U kan het toestel plaatsen waar u het wenst. Qualités de l ecotec plus Matériaux: Acier inoxydable autonettoyant pour l échangeur sanitaire, l échangeur primaire et le brûleur pré-mix. Fiabilité: Systèmes antiblocage, système antigel et assurance confort (lors certains dérangements, la chaudière délivre un confort de base). Sécurité: Capteur de pression. Facile à utiliser: Panneau de commande universel avec ses boutons pratiques et son écran numérique. Complète: Tous les éléments* nécessaires à l installation sont inclus. *le vase d expansion n est pas incorporé aux VC 376 et VCW 376. Flexibilité d installation : Avec son raccord à ventouse, vous l installez là où vous le désirez. ECOTEC PLUS VCW combi ketels voor zowel verwarming als sanitair warm water chaudières mixtes avec production d eau chaude intégrée ecotec plus VCW 296: 5,2-25 kw voor verwarming en 30 kw voor sanitair warm water ecotec plus VCW 346: 5,8-30 kw voor verwarming en 34 kw voor sanitair warm water ecotec plus VCW 376: 6,4-38 kw voor verwarming en 38 kw voor sanitair warm water ECOTEC PLUS V solo ketels combineerbaar met een boiler chaudières solo pouvant être combinées à un boiler sanitaire ecotec plus VC 126: 3-12 kw ecotec plus VC 206 : 3,8-20 kw ecotec plus VC 306 : 5,8-30 kw ecotec plus VC 376 : 6,4-35 kw

15 Brötje NOVOCONDENS SOB CONDENSERENDE STOOKOLIEKETEL Spaarzaam en ecologisch verwarmen met stookolie Het brede gamma aan vermogens (tot 40 kw) maakt het namelijk mogelijk om die SOB- verwarmingsketel uit te kiezen die optimaal is aangepast aan uw woning en specifieke comfortbehoefte. Met deze moderne en extreem zuinige stookolieketels beheerst BRÖTJE vandaag de meest vooruitstrevende technieken inzake condensatietechniek op stookolie zowel voor nieuwbouwprojecten als renovatie. Aujourd hui, le fioul peut être consommé proprement! La gamme de puissances de la chaudière SOB permet de chauffer tous les types d habitations, maisons uni-familiales, bureaux, magasins et habitations à logements multiples Avec cette chaudière fioul à condensation moderne et économique, Brötje maîtrise des techniques d avant-garde et offre des solutions «clé sur porte» à vos problèmes de chauffage, aussi bien lors d une nouvelle construction que lors d une rénovation. Aangezien de SOB ketel ook onder gedwongen afvoer (of ventouse) kan worden geïnstalleerd heeft u zelfs geen voorgemetste schoorsteen meer nodig. De afvoer van rookgassen gebeurt dan rechtstreeks naar buiten door de muur (of het dak). U spaart op die manier niet enkel plaats uit, maar ook onderhoudskosten van uw schoorsteen. De SOB van Brötje maakt een installatie mogelijk à la carte, aangepast aan uw specifieke noden: vloerverwarming, voorrang sanitair warm water of combinaties met thermische zonnesystemen zijn voorbeelden van toepassingen die met deze verwarmingsketels perfect mogelijk zijn. - Voor verwarming alleen (of in combinatie met externe boiler) - Schouw of gedwongen afvoer van rookgassen - Vermogens van en 40 kw - Zeer hoge rendementen 103 % (PCI) - Uit één stuk gegoten gietijzeren verwarmingslichaam - Tweetraps blauwe vlambrander - Geruisloze werking - Gebruiksgemak - Eenvoudig onderhoud - Aangepast voor alle types stookolie - Geïntegreerde ISR Plus regeling - Multilevel technologie - Buitenvoeler BRÖTJE biedt ook een reeks boilers aan aangepast aan uw specifieke noden aan sanitair warm water. Boilers van 150 of 200 liter in twee versies zijn beschikbaar, voor plaatsing onder of naast de ketel. Ook grotere boilers die werken in combinatie met thermische zonnepanelen bestaan binnen het assortiment Brötje. Grâce à ses possibilités de fonctionnement dépendant ou indépendant de l air ambiant, la chaudière SOB se prête à tous les projets. Elle permet une installation à la carte répondant aux exigences et besoins de tout utilisateur, comme: le chauffage par le sol, la priorité de l eau chaude sanitaire, la préparation d eau chaude par un système solaire etc qui sont des applications aisément réalisables. La chaudière SOB ne provoque pas plus de perturbations acoustiques qu une chaudière gaz condensation. - Pour chauffage seul (en combinaison avec boiler externe) - Version cheminée ou ventouse - Puissances de et 40 kw - Très haut rendement de 103 % (PCI) - Echangeur thermique monobloc en fonte - Brûleur flamme bleue à 2 allures, - Fonctionnement très silencieux, - Confort d utilisation, - Facile d entretien, - Adaptée à tous types de fioul. - Régulation intégrée ISR Plus - Technologie Multilevel - Sonde extérieure Peu importe la place dont vous disposez et la quantité d eau chaude qu il vous faut : BRÖTJE propose les boilers d eau chaude adaptés à vos besoins. Des boilers de 150 et 200 litres sont disponibles. Ils se placent sous la chaudière. D autres boilers de capacité identique peuvent être installés à coté de celle-ci. Un ballon solaire permet un appoint dans la préparation de l eau chaude sanitaire avec une énergie solaire écologique et gratuite.

16 Atlantic ODYSSEE WARMTEPOMPBOILER WARMTEPOMPBOILER OP BINNEN- EN BUITENLUCHT Odyssée 2, de oplossing die meer dan ooit verrijkt is door de expertise van Atlantic, en het hoogste te bieden heeft op energie- en milieuprestaties. Het toestel maakt gebruik van de energie uit de lucht van een niet-verwarrmde ruimte om een gezin van 6 personen van SWW te voorzien. Met een COP van 3,8 is dit een bijzonder interessant alternatief voor een traditionele elektrische boiler. Het is voorzien van verschillende interessante functies, zoals een uurregeling om gebruik te maken van het dagtarief. Daardoor kan de gebruiker tot 70% op de elektriciteitsfactuur uitsparen, vergeleken met een traditionele elektrische boiler. Odyssée 2, natuurlijk, de meest performante: - Rijkelijk comfort aan warm water - Hoog rendement - Energie besparend en milieuvriendelijk - Eenvoud in installatie Pluspunten: - COP 3,8 - Integrale corrosie bescherming ACI - Laag geluidsniveau: 37 db (A) CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE SUR AIR AMBIANT / AIR EXTÉRIEUR ODYSSÉE 2, une solution plus que jamais d actualité, enrichie par toute l expertise d Atlantic pour offrir les plus hautes performances énergétiques et environnementales. Cet appareil, qui comporte une pompe à chaleur et un ballon de 270 litres, utilise les calories d une pièce non chauffée pour fournir l eau chaude nécessaire à une famille de 6 personnes. Ce chauffe-eau thermodynamique performant (COP de 3,8) est particulièrement concurrentiel sur le marché de remplacement des anciens chauffe-eau électriques. Il dispose de plusieurs atouts qui sont autant d avantages pour l utilisateur. Il est notamment équipé d une régulation qui tient compte des heures durant lesquelles l électricité est la moins chère pour donner la priorité à la pompe à chaleur par rapport à la résistance électrique. Cette gestion donne la possibilité à l utilisateur d économiser jusqu à 70% du coût de production avec un appareil traditionnel. Odyssée 2, naturellement plus performant: - Grand confort eau chaude - Haut rendement - Économies d énergie et respect de l environnement - Souplesse d installation Besparing: - Tot 70% besparing in vergelijking met een klassieke boiler - Optimalisatie dag/nacht tarief LES + PRODUITS: - COP 3,8 - Protection dynamique Anti-Corrosion intégrale (ACI hybride) - Chauffe-eau silencieux: 37 db (A) Économies: - Jusqu à 70% d économies par rapport à la consommation d un chauffe-eau électrique classique - Programmation jour/nuit

17 Sanutal

18 ZONNEBOILER Een zonneboiler vangt de energie - licht en warmte - van de zon op om water te verwarmen. Warm water voor huishoudelijk gebruik is de tweede grootste energievreter in een huishouden. Door zonne-energie te gebruiken om dit water te verwarmen, kan je tot 70% energie besparen op je energiefactuur voor het opwarmen van water. Een zonneboiler zet de energie van de zon niet om in elektriciteit, zoals zonnepanelen dat doen. Een zonneboiler zet de energie rechtstreeks om in warmteenergie, en is dus veel efficiënter dan zonnepanelen. Bovenien is het plaatsen van een zonneboiler ook veel goedkoper dan zonnepanelen, waardoor het terugverdien-effect van de investering veel groter is. Op slechts enkele jaren is de kostprijs van je zonneboiler terugbetaald. Un chauffe-eau solaire est un dispositif de captation de l énergie solaire destiné à fournir partiellement ou totalement de l eau chaude sanitaire. Ce type de chauffage permet habituellement de compléter les types de chauffage de l eau exploitant d autres sources énergétiques comme électricité, énergies fossiles, biomasse, etc. Dans certaines conditions il permet de les remplacer totalement.

19 Domus Een DOMUS kan men echt overal plaatsen. In de garage of in de kelder waar hij netjes langs een muur staat. In de berging onder een wandketel of naast de wasmachine. Het toestel past zelfs in een keukenkast! Vous pouvez place run DOMUS partout. Dans le garage ou à la cave, il trouve sa place le long d un mur. Dans la buanderie, la chaufferie, sous une chaudière murale ou près de la machine à laver. L appareil se place même dans une armoire de cuisine! Unieke DOMUS technologie! In een ontharder wordt de kalk uit het water op een hars vastgezet. Wanneer de harsen vol kalk zitten, worden ze schoongespoeld met zout water uit het zoutvat van uw ontharder. De kalk wordt dan naar de afvoer geloosd. Dit noemen we de regeneratie. Uw DOMUS heeft 2 harstanken. Tijdens de regeneratie van een tank, zorgt de andere nog steeds voor ontharding. Op deze manier is uw zachtwaterproductie dus ononderbroken. Niets programmeren! Uw DOMUS is afgesteld op de hardheid van uw water. Uw waterverbruik wordt continu en zeer nauwkeurig gemeten: zo regenereert u alleen wanneer nodig. Zuinig en efficiënt! Technologie DOMUS unique! Le calcaire se dépose sur les résines de l adoucisseur. Quand les résines sont saturées de calcaire, Elles sont rincées par l eau salée provenant du bac à sel de votre adoucisseur. Le calcaire est ensuite évacué vers l égout. Ce principe s appelle la régénération. Votre DOMUS dispose de 2 reservoirs de résines. Pendant la régénération d un réservoir, l autre se charge toujours de l adoucissement. De cette manière, votre production d eau douce est donc ininterrompue. Rien à programmer! Votre DOMUS est réglé sur la dureté de votre eau. Votre consommation d eau est mesurée continuellement et très précisément: la régénération n a donc lieu que quand c est nécessaire. Economique et efficace!

20 ACUA 5, onderwaterpomp voor regenwaterrecuperatie, RVS waaiers,... Acua 5, pompe immergée pour recuperation d eau de pluie, roues en acier inoxydable ASPRI 15, meertrapse zelfaanzuigende pomp, geruisloos, hoge rendementen, RVS waaiers, Aspri 15, pompe multicellulaire auto-amorçante (7m) silencieuse, hauts rendements, roues en acier ionoxydable, Aubia Vertegenwoordigd op de markt sedert 40 jaar, ontwikkelt, produceert en commercialiseert ESPA zowel pompen voor de huishoudelijke, de industriële en de landbouwsector. Het gebruik van materialen zoals roestvrijstaal, messing, enz., verzekeren een zeer hoog rendement en een lange levensduur van de pomp. Depuis plus de 40 ans, la société Espa développe, produit et commercialise des pompes pour les maisons, les fermes et l industrie. L emploi de matériaux comme l acier inoxydable, le laiton contribue, en plus de hauts rendements, à la robustesse et longue durée de vie des pompes.

PELLETKACHELS PO LES IT S YOUR FIRE! Cap. Flair. Boxtherm 70. Thema

PELLETKACHELS PO LES IT S YOUR FIRE! Cap. Flair. Boxtherm 70. Thema PELLETKACHELS PO LES PELLETS Flair Boxtherm 70 Thema Cap IT S YOUR FIRE! 2013 MCZ, een van de marktleiders in het ontwikkelen en produceren van hout- en pelletkachels, is vermaard geworden door haar vooruitstrevend

Nadere informatie

J y pense, j y gagne Ik bespaar bewust

J y pense, j y gagne Ik bespaar bewust Economiser gaz, mazout, électricité et eau à la maison. Zuinig omgaan met gas, stookolie, elektriciteit en water in huis. J y pense, j y gagne Ik bespaar bewust Introduction La brochure «J y pense, j y

Nadere informatie

grohe.be Votre représentant: DUVIVIER sàrl 14, rue Basse L-4963 CLEMENCY http://www.duvivier.lu Kitchen Book Maart 2011 - Mars 2011

grohe.be Votre représentant: DUVIVIER sàrl 14, rue Basse L-4963 CLEMENCY http://www.duvivier.lu Kitchen Book Maart 2011 - Mars 2011 Maart 2011 - Mars 2011 Kitchen Book Votre représentant: DUVIVIER sàrl 14, rue Basse L-4963 CLEMENCY http://www.duvivier.lu NEW Professionele kranen vo or amateurchefs De nieuwe GROHE K7 met GROHE SilkMove

Nadere informatie

Aquaconcept bvba Schaarbeekstraat 34 9120 Beveren Waas

Aquaconcept bvba Schaarbeekstraat 34 9120 Beveren Waas Aquaconcept bvba Schaarbeekstraat 34 9120 Beveren Waas BE: T 00 32 3 296 03 03 NL: T 0031 208 005 056 FR: T 0033 170 61 16 83 LUX: T 0035 220 203 425 FAX: 00 32 3 296 03 02 BTW BE 0877 516 438 www.aquaconcept.com

Nadere informatie

ODYSSÉE 2 CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE. NOTICE D ENTRETIEN ET D UTILISATION - GARANTIE Onderhouds- en gebruikshandleiding

ODYSSÉE 2 CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE. NOTICE D ENTRETIEN ET D UTILISATION - GARANTIE Onderhouds- en gebruikshandleiding NOTICE D ENTRETIEN ET D UTILISATION - GARANTIE Onderhouds- en gebruikshandleiding ODYSSÉE 2 CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE SUR AIR NON CHAUFFÉ Thermodynamische boiler lucht-water zonder weerstand F NL GUIDE

Nadere informatie

ETS COOSELEC Rue Haute 13 B-4280 Hannut T +32 (0)19 51 35 99 +32 (0)19 51 35 99 info@cooselec.be www.cooselec.be

ETS COOSELEC Rue Haute 13 B-4280 Hannut T +32 (0)19 51 35 99 +32 (0)19 51 35 99 info@cooselec.be www.cooselec.be Cher client, Nous vous remercions d avoir choisi cet appareil et vous souhaitons la bienvenue dans la famille sans cesse grandissante des utilisateurs satisfaits de nos produits dans le monde entier. Nous

Nadere informatie

Prijslijst 2013 Liste de prix 2013. Geldig vanaf 1 januari 2013 Valable à partir du 1er janvier 2013 Versie 2 Version 2

Prijslijst 2013 Liste de prix 2013. Geldig vanaf 1 januari 2013 Valable à partir du 1er janvier 2013 Versie 2 Version 2 Prijslijst 2013 Liste de prix 2013 Geldig vanaf 1 januari 2013 Valable à partir du 1er janvier 2013 Versie 2 Version 2 ROCKWOOL 4 in 1 Vier unieke productvoordelen ROCKWOOL rotswolisolatie is brandveilig,

Nadere informatie

Essentiel Chauffe-eau électrique Elektrische Boiler

Essentiel Chauffe-eau électrique Elektrische Boiler Essentiel Chauffe-eau électrique Elektrische Boiler NOTICE D UTILISATION - SAV ET CONDITIONS DE GARANTIES Voor en het gebruik - Garantievoorwaarden Conçu pour durer plus longtemps Essentiel Nous vous remercions

Nadere informatie

Apparaataansluitarmaturen. Van SCHELL. Robinets pour appareils. Signés SCHELL.

Apparaataansluitarmaturen. Van SCHELL. Robinets pour appareils. Signés SCHELL. Apparaataansluitarmaturen. Van SCHELL. Robinets pour appareils. Signés SCHELL. Fabriek 1 Productie met administratie en opleiding Usine 1 Production avec bâtiment administratif et centre de formation Fabriek

Nadere informatie

CATALOOG - CATALOGUE DE BESTE KWALITEIT EN SERVICE VOOR ELKE KLIMAATTECHNICUS LA QUALITÉ ET LE MEILLEUR SERVICE POUR CHAQUE CLIMATICIEN

CATALOOG - CATALOGUE DE BESTE KWALITEIT EN SERVICE VOOR ELKE KLIMAATTECHNICUS LA QUALITÉ ET LE MEILLEUR SERVICE POUR CHAQUE CLIMATICIEN 2014 airconditioning warmtepompen ontvochtiging climatisation pompe à chaleur déshumidification CATALOOG - CATALOGUE DE BESTE KWALITEIT EN SERVICE VOOR ELKE KLIMAATTECHNICUS LA QUALITÉ ET LE MEILLEUR SERVICE

Nadere informatie

Portcril. Technologies. Lounge Concept. Touch. Zeta. Power Swim. Extras. Index. Technical Specifications Technische Specificaties

Portcril. Technologies. Lounge Concept. Touch. Zeta. Power Swim. Extras. Index. Technical Specifications Technische Specificaties Portcril Technologies Lounge Concept Touch Zeta Ria Art Spas Club Spa Power Swim Extras Technical Specifications Technische Specificaties 3 5 7 15 19 23 25 29 31 35 37 Index 1 2 est une Entreprise Européenne,

Nadere informatie

Le non respect de l avertissement entraîne des risques de dommages, très graves dans certaines circonstances pour les animaux, plantes ou objets.

Le non respect de l avertissement entraîne des risques de dommages, très graves dans certaines circonstances pour les animaux, plantes ou objets. Cher Client, nuos vous remercions d avoir préféré notre chauffe-eau thermodynamique lors de votre achat. Nous souhaitons qu il puisse satisfaire toutes vos attentes et vous fournisse pendant de nombreuses

Nadere informatie

Handleiding voor Instructions pour TV500/1

Handleiding voor Instructions pour TV500/1 Handleiding voor Instructions pour TV500 Beste klant, Vooreerst bedanken wij u graag voor uw vertrouwen in ons en onze producten met de aankoop van deze terrasverwarmer. Mogen wij er op aandringen dat

Nadere informatie

Schaerer Coffee Vito. Le talent au service du café, du lait et du chocolat Het multitalent voor koffie, melk en chocolademelk

Schaerer Coffee Vito. Le talent au service du café, du lait et du chocolat Het multitalent voor koffie, melk en chocolademelk Schaerer Coffee Vito Le talent au service du café, du lait et du chocolat Het multitalent voor koffie, melk en chocolademelk «Qualité suprême, fiabilité et maniement simple: la Schaerer Coffee Vito célèbre

Nadere informatie

Themadebat : Het energiebeleid in België. Nota ingediend door de Vlaams Belang-fractie

Themadebat : Het energiebeleid in België. Nota ingediend door de Vlaams Belang-fractie Themadebat : Het energiebeleid in België Nota ingediend door de Vlaams Belang-fractie We trappen een open deur in als we stellen dat een stabiele energievoorziening de motor is van een goed draaiende economie.

Nadere informatie

LEHON8 KESSELS. Contrat de quartier. Wijkcontract. Informatiekrant voor de bewoners. Journal d information pour les habitants

LEHON8 KESSELS. Contrat de quartier. Wijkcontract. Informatiekrant voor de bewoners. Journal d information pour les habitants Journal d information pour les habitants Informatiekrant voor de bewoners Mahalle sakinleri için haber bülteni LEHON8 Contrat de quartier Gazeta e informacionit për banuesit KESSELS Wijkcontract E.R./V.U.

Nadere informatie

wonen zonder zorg(en) besoins et désirs en matière d habitat

wonen zonder zorg(en) besoins et désirs en matière d habitat wonen zonder zorg(en) 10 woonvormen om over na te denken besoins et désirs en matière d habitat 10 formes d habitat comme pistes de réflexion wonen zonder zorg(en) 10 woonvormen om over na te denken besoins

Nadere informatie

NL - GEBRUIKSAANWIJZING FR - MODE D EMPLOI

NL - GEBRUIKSAANWIJZING FR - MODE D EMPLOI NL - GEBRUIKSAANWIJZING FR - MODE D EMPLOI COA-26 2 De COA-26 is een CO-melder, speciaal ontwikkeld om koolmonoxide in uw NL woonomgeving te detecteren. Geadviseerd wordt om elke week de CO-melder te testen

Nadere informatie

Ultrasone luchtbevochtiger Humidificateur à ultrasons

Ultrasone luchtbevochtiger Humidificateur à ultrasons Ultrasone luchtbevochtiger Humidificateur à ultrasons FC-28 NL HOOFDKENMERKEN: Het stijlvolle design geeft het toestel een meerwaarde. De ingebouwde ionisator komt uw gezondheid ten goede. Door het verwarmen

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DE BELGIQUE VOLKSVERTEGENWOORDIGERS. 11 april 2008 11 avril 2008 INHOUD SOMMAIRE

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DE BELGIQUE VOLKSVERTEGENWOORDIGERS. 11 april 2008 11 avril 2008 INHOUD SOMMAIRE DOC 52 DOC 52 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 11 april 2008 11 avril 2008 ALGEMENE BELEIDSNOTA van de minister van Klimaat en Energie NOTE DE POLITIQUE GÉNÉRALE

Nadere informatie

L énergie dans les ménages Utilisation rationnelle et Énergies renouvelables

L énergie dans les ménages Utilisation rationnelle et Énergies renouvelables L énergie dans les ménages Utilisation rationnelle et Énergies renouvelables présenté par L Association pour la Promotion des Énergies Renouvelables Neubourg Gregory Chargé d étude 2 1 1. L APERe - Présentation

Nadere informatie

Belgische Kamer. van Volksvertegenwoordigers. Chambre des Représentants de Belgique - 357 / 1-95 196 - 357 / 1-95 / 96 WETSVOORSTEL

Belgische Kamer. van Volksvertegenwoordigers. Chambre des Représentants de Belgique - 357 / 1-95 196 - 357 / 1-95 / 96 WETSVOORSTEL - 357 / 1-95 / 96 Belgische Kamer. van Volksvertegenwoordigers - 357 / 1-95 196 Chambre des Représentants de Belgique GEWONE ZITTING 1995-1996 (*) 8 JANUARI 1996 SESSION ORDINAIRE 1995-1996 (*) 8 JANVIER

Nadere informatie

GAS inzethaarden Inserts GAZ

GAS inzethaarden Inserts GAZ GAS inzethaarden Inserts GAZ Designed and produced in Belgium INHOUDSOPGAVE - SOMMAIRE Vanaf de stichting in 1946 heeft Mova niet opgehouden te groeien. Begin van de jaren 50 werd het eerste verwarmingstoestel

Nadere informatie

General Equipments bvba 2015-S1 PROMOTIE - PROMOTION

General Equipments bvba 2015-S1 PROMOTIE - PROMOTION General Equipments bvba 2015-S1 PROMOTIE - PROMOTION 1. Diesel Pagina Page 3 2. Benzine - Essence 11 19 3. Ad-Blue 22 4. Olie - Huile 28 5. AfvalOlie - Huile usée 42 6. Antigel / Ruitenvloeistof - lave

Nadere informatie

Duurzaam met. Durable avec les

Duurzaam met. Durable avec les Duurzaam met ACTIV vloer Durable avec les dalles ACTIV Archi. Van der Perren/photo A. Nullens Zoals bekend trachten mensen steeds duurzamer met energie om te gaan. Daar speelt Kerkstoel 2000+ op in met

Nadere informatie

FLEXSTATIC - Quality Stretchtent Concepts

FLEXSTATIC - Quality Stretchtent Concepts FLEXSTATIC - Quality Stretchtent Concepts FLEXSTATIC is officieel verdeler van de originele Freeform stretchtenten voor België en Luxemburg. Freeform stretchtenten staan ook bekend als Bedouine stretchtent,

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE VOLKSVERTEGENWOORDIGERS. 2 maart 2009 2 mars 2009

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE VOLKSVERTEGENWOORDIGERS. 2 maart 2009 2 mars 2009 DOC 52 DOC 52 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 2 maart 2009 2 mars 2009 VERSLAG NAMENS DE COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN EN DE BEGROTING UITGEBRACHT DOOR DE HEER Jean-Jacques

Nadere informatie

Business. for environment. winners & nominees. awards. Belgian. the. Rewarding innovation for sustainability. With the support of.

Business. for environment. winners & nominees. awards. Belgian. the. Rewarding innovation for sustainability. With the support of. Belgian Business for environment winners & nominees Rewarding innovation for sustainability With support of Sponsored by Media partners www.ecotips.eu préface VOORWOORD La responsabilité sociétale, source

Nadere informatie

ARES 700 FTP700-01 ARES 1000 FTP1000-01

ARES 700 FTP700-01 ARES 1000 FTP1000-01 Gebruiksaanwijzing Mode d emploi UPS Line Interactive ARES 700 FTP700-01 ARES 1000 FTP1000-01 Noodstroomvoeding Source d alimentation de réserve (Ondulateur) Wij danken u voor het vertrouwen in ons product

Nadere informatie

#/.#/523 #/.3425#4)/.!#)%2 34/,"!5 #/.#/523 %DITION,UXEMBOURG %DITIE,UXEMBURG. 2en laatste

#/.#/523 #/.3425#4)/.!#)%2 34/,!5 #/.#/523 %DITION,UXEMBOURG %DITIE,UXEMBURG. 2en laatste info_steel Afgiftekantoor Brussel X - P910504 - Driemaandelijks - nummer 30-3-4-5-2011 Bureau de dépôt Bruxelles X - P910504 - Trimestriel - numéro 30-3-4-5-2011 info_steel_30 30 an nen v indie uction

Nadere informatie