T: (0) M:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "T: - 58 23 1080 ++32 (0)2 217 14 05 M:"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2012 PACKED vzw - Expertisecentrum Digitaal Erfgoed Delaunoystraat 58 bus Brussel België E: T: ++32 (0) M: ++32 (0)

2 Inhoud INLEIDING EVALUATIE KOPPELING OPERATIONELE DOELSTELLINGEN SAMENVATTING DOELSTELLINGEN ORGANISATIESTRUCTUUR BESTUURSORGANEN PERSONEEL PROJECT- OF WERKGROEPEN SAMENWERKING IN VLAANDEREN INTERNATIONALE SAMENWERKING PROJECTEN Voortzetten Linked Heritage Voortzetten Digitising Contemporary Art (DCA) Voorbereiding SHIFT a network of excellence on the preservation of complex digital creations Voorbereiding andere Europese digitaal-erfgoedprojecten Bijdragen aan Naar een digitaal depotmodel voor kleine archiefinstellingen (AMVB) Bijdragen aan Digitale containers voor preservatie (Boekentoren) Cultureel ErfgoedStandaarden Toolbox (CEST) Onderzoek terminologiebronnen Audiovisueel kunst/erfgoed Traject opstart helpdesk e-cultuur i.s.m. BAM, FARO en VTi (activiteit niet opgenomen in Actieplan 2012) Voorbereiding Erfgoedzorg in de kunstensector (activiteit niet opgenomen in Actieplan 2012) Opencultuurdata.be (activiteit niet opgenomen in Actieplan 2012) COLD (activiteit niet opgenomen in Actieplan 2012) Archiefzorg bij de Brusselse kunstinstellingen (activiteit niet opgenomen in Actieplan 2012) Prometheus (activiteit niet opgenomen in Actieplan 2012) OVERLEG Cultureel-Erfgoedoverleg Gebruikersgroep Cultureel erfgoed en auteursrecht Platform Duurzame Digitale Duurzaamheid Afstemmingsoverleg m.b.t. digitaal erfgoed Europeana Vlaanderen Overlegplatform Europeana Network Interprovinciaal registratorenoverleg Overleg met actoren die niet-professionele erfgoedwerkers ondersteunen Stuurgroep ICE-databank Stuurgroep DigiGids (AMVB) Werkgroep NL-VL samenwerking digitalisering cultureel erfgoed Vlaams-Nederlands overleg AAT-Ned Werkgroep Selectie en waardering (activiteit niet opgenomen in Actieplan 2012) Werkgroep Multita (activiteit niet opgenomen in Actieplan 2012) DISCURSIEVE ACTIVITEITEN Activiteiten Digitale Week Artikel voor AMVB-tijdschrift Arduin... 43

3 Artikels voor de FARO-publicatie Verzekerde Bewaring Artikel voor het ZKM-project Digital Art Conservation Artikel voor het argos-tijdschrift argos MAG Gastcolleges in hoger onderwijs Roundup expertmeetings Andere evenementen ONDERSTEUNING Loket (ad hoc) Loket gesubsidieerde cultureel-erfgoedprojecten Loket andere Ondersteuning opzetten Europese digitaal-erfgoedprojecten (ad hoc) EXTERNE COMMUNICATIE PUBLICATIES DE PACKED-WEBSITES DE PACKED-NIEUWSBRIEF DIRECTE COMMUNICATIECAMPAGNE PACKED AANPASSING BESTUURSORGANEN TOELICHTING BIJ HET FINANCIEEL VERSLAG... 56

4 INLEIDING Het voorliggende jaarverslag is het jaarverslag voor het werkingsjaar 2012, het eerste jaar uit de beleidsperiode waarvoor een werkingssubsidie door de Vlaamse overheid aan PACKED vzw werd toegekend als expertisecentrum digitaal erfgoed. In dit verslag werd gekozen voor een toetsing van de doelstellingen voor 2012, zoals deze vastgelegd werden in het Actieplan en Beheersovereenkomst Dit gebeurt aan de hand van een beschrijving van de activiteiten die in 2012 plaatsvonden. Ook activiteiten die niet werden voorzien in het Actieplan 2012 zijn opgenomen in dit jaarverslag. Allereerst worden de doelstellingen en organisatiestructuur van PACKED vzw besproken. Nadien volgen de ontwikkelingen op het niveau van de samenwerking en een overzicht van de activiteiten. De financiële verantwoording sluit dit jaarverslag af.

5 1. EVALUATIE 1.1 KOPPELING OPERATIONELE DOELSTELLINGEN Het onderstaande overzicht toont hoe de verschillende PACKED-activiteiten in 2012 de verschillende vooropgestelde operationele doelstellingen hebben afgedekt. Operationele doelstelling Voortzetten Linked Heritage Voortzetten Digitising Contemporary Art (DCA) Voorbereiding SHIFT a network of excellence on the preservation of complex digital creations Voorbereiding andere Europese digitaal-erfgoedprojecten Bijdragen aan Naar een digitaal depotmodel voor kleine archiefinstellingen (AMVB) Bijdragen aan Digitale containers voor preservatie (Boekentoren) Onderzoekstraject: duurzame opslag Ontwikkeling metadataprofielen Ontwikkeling CollectiveAccess-profielen Ontwikkelingstraject: Adlib Structuringtool Platform kennisdeling: gevalstudies Vorming: technology watch Coördinatie Vlaamse bijdrage aan AAT-Ned Afwerken project Het behoud van afspeel- en weergaveapparatuur voor audiovisuele kunst Bijdragen aan het onderzoeksproject Generatieve Kunst. De casus Peter Beyls (Sint-Lukas) Voorbereiding Erfgoedzorg in de kunstensector (activiteit niet opgenomen in Actieplan 2012) COLD (activiteit niet opgenomen in Actieplan 2012) Prometheus (activiteit niet opgenomen in Actieplan 2012) Artikel voor het ZKM-project Digital Art Conservation Operationele doelstelling Bijdragen aan Naar een digitaal depotmodel voor kleine archiefinstellingen (AMVB) Bijdragen aan Digitale containers voor preservatie (Boekentoren) Onderzoekstraject: duurzame opslag Ontwikkelingstraject: voorbereiding onderzoekstraject Linked Open Data Platform kennisdeling: CEST-communicatiekanalen Vorming: technology watch Afwerken project Het behoud van afspeel- en weergaveapparatuur voor audiovisuele kunst Afwerken digitalisering Danny Matthys (argos) Afwerken James Lee Byars: The World Question Center (argos) Bijdragen aan het onderzoeksproject Generatieve Kunst. De casus Peter Beyls (Sint-Lukas) Voorbereiding Erfgoedzorg in de kunstensector (activiteit niet opgenomen in Actieplan 2012) Opencultuurdata.be (activiteit niet opgenomen in Actieplan 2012) Artikel voor AMVB-tijdschrift Arduin; Artikel voor het ZKM-project rond Digital Art Conservation ; Artikel voor het argos-magazine argos MAG DE PACKED-WEBSITES 6.3. DE PACKED-NIEUWSBRIEF

6 Operationele doelstelling Onderzoekstraject: mondelinge bronnen Ontwikkelingstraject: voorbereiding onderzoekstraject Linked Open Data Platform kennisdeling: doelgroepenbevraging Vorming: train-the-trainer Vorming: COMETA Voorbereiding Erfgoedzorg in de kunstensector (activiteit niet opgenomen in Actieplan 2012) Opencultuurdata.be (activiteit niet opgenomen in Actieplan 2012) Archiefzorg bij de Brusselse kunstinstellingen (activiteit niet opgenomen in Actieplan 2012) Activiteiten Digitale Week Artikel voor AMVB-tijdschrift Arduin Artikels voor de FARO-publicatie Verzekerde Bewaring Artikel voor het ZKM-project Digital Art Conservation Artikel voor het argos-tijdschrift argos MAG Gastcolleges in hoger onderwijs Roundup expertmeetings Andere evenementen Operationele doelstelling Ontwikkeling metadataprofielen Ontwikkeling CollectiveAccess-profielen Afwerken digitalisering Danny Matthys (argos) Afwerken James Lee Byars: The World Question Center (argos) Traject opstart helpdesk e-cultuur i.s.m. BAM, FARO en VTi (activiteit niet opgenomen in Actieplan 2012) Opencultuurdata.be (activiteit niet opgenomen in Actieplan 2012) Prometheus (activiteit niet opgenomen in Actieplan 2012) Loket (ad hoc) Opvolging verstrekt advies Matrix Centrum voor Nieuwe Muziek Opvolging verstrekt advies Bibliotheek Koninklijk Conservatorium Opvolging verstrekt advies Variaties vzw Opvolging verstrekt advies Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen vzw Advisering & ondersteuning MANA Expertisecentrum Islamitische Culturen in Vlaanderen Advisering & opvolging verstrekt advies Bruggemuseum Advisering & opvolging verstrekt advies Archiefcentrum voor Vrouwengeschiedenis Advisering & opvolging verstrekt advies Stadsarchief Leuven Advisering & opvolging van andere gesubsidieerde projecten Advies Resonant en Erfgoedcel Noorderkempen digitaliseringsproject Lucie Gelber (activiteit niet opgenomen in Actieplan 2012) Ondersteuning databank Corban (Walter Verdin) Ondersteuning databank Kunstencentrum Vooruit Doorlichting online catalogus VKC Ondersteuning digitalisering 8mm films Bibliotheek Kris Lambert (Oostende) Ondersteuning opzetten Europese digitaal-erfgoedprojecten (ad hoc) Operationele doelstelling Onderzoekstraject: duurzame opslag Traject opstart helpdesk e-cultuur i.s.m. BAM, FARO en VTi (activiteit niet opgenomen in Actieplan 2012) Opencultuurdata.be (activiteit niet opgenomen in Actieplan 2012) Cultureel-Erfgoedoverleg

7 Gebruikersgroep Cultureel erfgoed en auteursrecht Platform Duurzame Digitale Duurzaamheid Europeana Vlaanderen Overlegplatform Europeana Network Interprovinciaal registratorenoverleg Overleg met actoren die niet-professionele erfgoedwerkers ondersteunen Stuurgroep ICE-databank Stuurgroep DigiGids (AMVB) Werkgroep NL-VL samenwerking digitalisering cultureel erfgoed Vlaams-Nederlands overleg AAT-Ned Werkgroep Selectie en waardering (activiteit niet opgenomen in Actieplan 2012) Werkgroep Multita (activiteit niet opgenomen in Actieplan 2012) Operationele doelstelling Voortzetten Linked Heritage Voortzetten Digitising Contemporary Art (DCA) Voorbereiding SHIFT a network of excellence on the preservation of complex digital creations Voorbereiding andere Europese digitaal-erfgoedprojecten Onderzoekstraject: duurzame opslag Onderzoekstraject: mondelinge bronnen Ontwikkeling metadataprofielen Ontwikkeling CollectiveAccess-profielen Ontwikkelingstraject: voorbereiding onderzoekstraject Linked Open Data Ontwikkelingstraject: Adlib Structuringtool Platform kennisdeling: CEST-communicatiekanalen Platform kennisdeling: gevalstudies Platform kennisdeling: doelgroepenbevraging Vorming: train-the-trainer Vorming: COMETA Afwerken project Het behoud van afspeel- en weergaveapparatuur voor audiovisuele kunst Bijdragen aan het onderzoeksproject Generatieve Kunst. De casus Peter Beyls (Sint-Lukas) Traject opstart helpdesk e-cultuur i.s.m. BAM, FARO en VTi (activiteit niet opgenomen in Actieplan 2012) Voorbereiding Erfgoedzorg in de kunstensector (activiteit niet opgenomen in Actieplan 2012) Opencultuurdata.be (activiteit niet opgenomen in Actieplan 2012) COLD (activiteit niet opgenomen in Actieplan 2012) Archiefzorg bij de Brusselse kunstinstellingen (activiteit niet opgenomen in Actieplan 2012) Prometheus (activiteit niet opgenomen in Actieplan 2012) Operationele doelstelling Onderzoekstraject: duurzame opslag Ontwikkeling CollectiveAccess-profielen Vorming: COMETA Traject opstart helpdesk e-cultuur i.s.m. BAM, FARO en VTi (activiteit niet opgenomen in Actieplan 2012) Voorbereiding Erfgoedzorg in de kunstensector (activiteit niet opgenomen in Actieplan 2012) Opencultuurdata.be (activiteit niet opgenomen in Actieplan 2012) COLD (activiteit niet opgenomen in Actieplan 2012) Archiefzorg bij de Brusselse kunstinstellingen (activiteit niet opgenomen in Actieplan 2012) Gebruikersgroep Cultureel erfgoed en auteursrecht

8 Platform Duurzame Digitale Duurzaamheid Afstemmingsoverleg m.b.t. digitaal erfgoed Operationele doelstelling Advisering & ondersteuning MANA Expertisecentrum Islamitische Culturen in Vlaanderen 7. Aanpassing bestuursorganen Operationele doelstelling Ontwikkelingstraject: voorbereiding onderzoekstraject Linked Open Data Operationele doelstelling De PACKED-websites 6.3. De PACKED-nieuwsbrief Het onderstaande overzicht toont welke vooropgestelde activiteiten slechts in beperkte mate of niet werden gerealiseerd: Onderzoekstraject: mondelinge bronnen Onderzoekstraject: registratiesoftware Onderzoekstraject: uitbesteding digitaliseringsopdrachten Ontwikkelingstraject: revisie handboek digitaliseren audiovisuele objecten Voorbereiding onderzoekstraject persistent identifier services Ontwikkelingstraject: uitbreiding handboek rechten klaren Vorming: glossarium CEST Europeana Vlaanderen-wiki Consortium bouwen voor afstemmingsproject persoonsnamendatabase Afwerken handboek filmpreservering Artikels voor de FARO-publicatie Verzekerde Bewaring 6.4. Directe communicatiecampagne PACKED Een aantal van deze activiteiten wordt terug opgepikt in SAMENVATTING 2012 was het eerste jaar waarin PACKED vzw als expertisecentrum digitaal erfgoed op volle kracht kon draaien met een ploeg die gelijk is aan 6 VTE. Dit weerspiegelt zich in de grote hoeveelheid activiteiten die PACKED vzw zelf organiseerde of bij betrokken was. Uit de beknopte interne evaluatie blijkt duidelijk dat deze activiteiten de verschillende operationele doelstellingen die worden vermeld in de beheersovereenkomst en het actieplan 2012 afdekken. De beknopte evaluatie toont ook dat we ondanks de 6 VTE en de grote inzet van alle medewerkers er niet in zijn geslaagd om een aantal vooropgestelde activiteiten te realiseren. De reden hiervoor is in de eerste plaats tijdsgebrek. Dit tijdsgebrek is op haar beurt in grote mate het resultaat van de bereidheid van PACKED vzw om zoveel mogelijk in te gaan op ad hoc loketvragen, projectvoorstellen, uitnodigingen, In 2012 hebben we gemerkt dat dergelijke onvoorziene opportuniteiten sterk zijn toegenomen. Dit is een goede zaak omdat het aantoont dat men PACKED vzw als expertisecentrum digitaal erfgoed weet te vinden en waardeert.

9 Het stijgende aantal ad hoc loketvragen, projectvoorstellen, uitnodigingen, houdt echter ook een gevaar in. PACKED vzw kan haar verschillende vormen van dienstverlening naar de sector maar op een goede manier blijven doen als het ook kan blijven investeren in de opbouw van de eigen expertise. Momenteel neemt de vraag aan dienstverlening echter zo sterk toe dat het verder uitbouwen van de eigen expertise steeds meer onder druk komt te staan. De PACKED-ploeg heeft dus qua maximale inzet haar grenzen bereikt. Dit is een situatie die met het oog op de toekomstige werking in 2013 moet worden onderzocht. Hierbij moet rekening worden gehouden dat de loonkost voor meer dan 1/3 van de 6 VTE niet wordt gefinancierd door structurele werkingsmiddelen, maar door projectmiddelen. Dit jaarverslag toont aan dat dergelijke projectmiddelen de slagkracht van PACKED vzw als expertisecentrum vergroten, maar ook dat het werven ervan een zeer tijdrovende en risicovolle activiteit is. Vooral het opzetten van of deelnemen aan subsidieaanvragen voor Europese projecten is een zeer tijdrovende bezigheid met slechts een beperkte kans op slagen. Gelukkig is PACKED vzw al een aantal jaren op rij erin geslaagd betrokken te zijn bij succesvolle projectvoorstellen. Omdat de werkdruk voor de huidige PACKED-ploeg zo hoog en de kans op toekenning van subsidies bij Europese projectvoorstellen zo klein is, moet vanaf 2013 de aanpak van PACKED vzw met betrekking tot het zelf opzetten van Europese projecten herbekeken worden. Een andere interessante evolutie is dat men op verschillende niveaus steeds meer het belang inziet van een expertisecentrum als PACKED vzw voor de kunstensector. Hier dienen zich misschien een aantal nieuwe mogelijkheden aan. Tegelijkertijd is het duidelijk dat reeds met het toenemende aantal vragen uit de cultureel-erfgoedsector PACKED vzw met haar huidige bezetting slechts een deel van de vragen met betrekking tot digitalisering en digitale duurzaamheid uit de kunstensector zal kunnen beantwoorden. Extra projectmiddelen (zie het project Erfgoedzorg voor de kunstensector ) kunnen hier soelaas bieden, maar het permanent werven ervan zorgt tegelijkertijd ook voor extra werk en onzekerheid. De inzet voor de kunstensector is mede belangrijk in het kader van de ontwikkeling van een proactieve aanpak voor digitaal (born) erfgoed. Hier stellen zich nog zeer grote uitdagingen. Met het oog op de uitbouw van het Vlaams Instituut voor de Archivering en ontsluiting van Audiovisueel erfgoed (VIAA) is het belangrijk om in de toekomst in te blijven investeren in de ontwikkeling van een proactieve aanpak. Deze proactieve aanpak is ook voor de cultuur-erfgoedsector belangrijk, niet alleen als beheerder maar ook als producent van (toekomstig) erfgoed. Terwijl PACKED vzw in 2011 als expertisecentrum digitaal erfgoed is gestart met voornamelijk aandacht voor de processen van het creëren, beschrijven, bewaren, online toegankelijk maken en uitwisselen van digitaal erfgoed, hebben we in 2012 gemerkt dat we hieraan in de toekomst ook het ontwikkelen van een digitale strategie of beleid (op organisatieniveau) en het hergebruik van digitaal erfgoed moeten toevoegen. In 2012 zagen we ook dat er in de adviezen bij de toekenning van subsidies aan cultureelerfgoedprojecten regelmatig werd doorverwezen naar PACKED vzw (voor advies, publicatie van de resultaten via CEST, ). We beschouwen dit als een gunstige evolutie omdat het zou kunnen resulteren in een verbetering van de kwaliteit van de projecten. Tegelijkertijd merken we echter dat deze adviezen en doorverwijzingen door de ontvangers van de projectsubsidies niet altijd even ernstig worden genomen. Dit wordt mede in de hand gewerkt doordat er na afronding van de projecten geen inhoudelijke controle meer gebeurt door de subsidiegever, enkel een financiële controle. Hierdoor ontstaan situaties waarbij zowel de toegekende projectsubsidies als de dienstverlening van PACKED vzw (gefinancierd door structurele subsidies) niet optimaal kunnen renderen. De schaarse middelen die door de Vlaamse overheid worden beschikbaar gemaakt voor

10 digitalisering worden dan niet goed gebruikt. Ook hierover dient in 2013 te worden gezocht naar een oplossing. Dat zowel de kunsten- als de cultureel-erfgoedsector de weg beginnen vinden naar PACKED vzw als expertisecentrum digitaal erfgoed is een goede zaak. De beste garantie om de digitaliseringskwaliteit en de digitale duurzaamheid te verbeteren blijft echter het vergroten van de expertise bij de collectiebeherende instellingen, de archiefvormers, zelf. De expertise van PACKED vzw speelt hierbij een belangrijke rol, maar tegelijkertijd moet het duidelijk zijn dat de aanwezigheid van expertise bij PACKED vzw nooit een reden kan zijn om de expertise erbuiten niet te vergroten. In 2012 hebben we gemerkt dat er op bepaalde plekken in de cultuursector hard wordt gewerkt aan expertiseopbouw m.b.t. digitalisering en digitale duurzaamheid maar ook dat er op andere plekken nog steeds te weinig wordt ondernomen op dit vlak. Wanneer er door bepaalde segmenten van de cultuursector zelf niet meer wordt geïnvesteerd in de eigen expertiseopbouw zal dit blijven resulteren in de investering van digitaliseringsmiddelen die niet optimaal renderen en zal het moeilijk blijven voor PACKED vzw om als expertisecentrum op een efficiënte manier aan dienstverlening te doen. Tot slot willen we nog wijzen op de financiële uitdagingen die zich in de toekomst voor PACKED vzw zullen stellen doordat de loonkost (door zowel de indexering als het respecteren van anciënniteitsafspraken in de CAO van PC ) sneller zullen stijgen dan de structurele werkingsmiddelen die vastliggen voor een periode van vijf jaar en enkel worden aangepast door indexering. Hierin schuilt een gevaar voor de duurzaamheid van de huidige werking van PACKED vzw.

11 2. DOELSTELLINGEN De operationele doelstellingen van PACKED vzw zoals deze werden geformuleerd in het Actieplan en de Beheersovereenkomst 2012 waren: OD 1: PACKED vzw heeft in onderzoeksprojecten (al dan niet internationaal) omtrent het aanmaken, ontsluiten, bewaren, delen en uitwisselen van digitaal erfgoed geparticipeerd of ze zelf geïnitieerd, en heeft de bekomen onderzoeksresultaten gedissemineerd naar de cultureel-erfgoedsector en andere belanghebbenden. Ze heeft hierbij een bijzondere aandacht gehad voor het cultureel erfgoed van musea, alsook voor audiovisueel erfgoed. OD 2: PACKED vzw heeft haar website(s) verder uitgebouwd met als doel de informatie die ze over het aanmaken, ontsluiten, bewaren, delen en uitwisselen van digitaal erfgoed verzamelt, op een gebruiksvriendelijke manier met behulp van registers en werkinstrumenten ter beschikking te stellen van de cultureel-erfgoedsector en andere belanghebbenden. PACKED vzw heeft hierbij een proactieve houding aangenomen, met een bijzondere aandacht voor het aanmaken en bewaren van digital born informatieobjecten in de cultureel erfgoed- en kunstensector. OD 3: PACKED vzw heeft een reeks discursieve momenten omtrent aspecten van het aanmaken, ontsluiten, bewaren, delen en uitwisselen van digitaal erfgoed ge(co-)organiseerd. Hierop zijn vertegenwoordigers van de cultureel-erfgoedsector alsook andere belanghebbenden uitgenodigd. OD 4: PACKED vzw heeft als loket gefungeerd waar cultureel-erfgoedinstellingen terecht kunnen voor advies en begeleiding over aspecten van het aanmaken, ontsluiten, bewaren, delen en uitwisselen van digitaal erfgoed. Indien PACKED vzw voor het beantwoorden van een bepaalde vraag zelf niet over de nodige kennis, ervaring en deskundigheid beschikte, heeft ze doorverwezen naar actoren die deze wel hebben. OD 5: PACKED vzw heeft overleg geïnitieerd met diverse (binnen- en buitenlandse) partnerorganisaties en actoren uit het cultureel-erfgoedveld (o.a. FARO) en heeft geparticipeerd in (regionale, nationale en internationale) werk- en stuurgroepen en in overlegorganen op het vlak van het aanmaken, ontsluiten, bewaren, delen en uitwisselen van digitaal erfgoed. OD 6: Om innovatie m.b.t. gebruik van nieuwe standaarden, technologieën en methoden voor het aanmaken, ontsluiten, bewaren, delen en uitwisselen van digitaal erfgoed mogelijk te maken, heeft PACKED vzw zowel instellingen uit het cultureel-erfgoedveld alsook andere relevante partners betrokken bij projecten en acties, en bij overleg. Onderzoeksprojecten ter ontwikkeling van nieuwe kennis rond het aanmaken, ontsluiten, bewaren, delen en uitwisselen van digitaal erfgoed zijn opgezet over de institutionele en sectorale grenzen heen. OD 7: PACKED vzw heeft de opbouw en de spreiding van kennis, ervaring en deskundigheid m.b.t. het aanmaken, ontsluiten, bewaren, delen en uitwisselen van digitaal erfgoed, alsook de acties met het oog op de erkenning en bewustmaking van de problematiek omtrent duurzame digitale bewaring en toegankelijkheid afgestemd met andere actoren uit het cultureel-erfgoedveld (met een bijzondere aandacht voor concrete taakafspraken met FARO). OD 8: PACKED vzw heeft een bijzondere aandacht gehad voor een maatschappelijk en cultureel diverse samenstelling van het personeelsbestand en de raad van bestuur en zet activiteiten op rond diversiteit. Er is getracht om in de raad van bestuur een vertegenwoordiger op te nemen van de privaatrechtelijke archiefsector. Bovendien heeft PACKED vzw zich geëngageerd om proactief vorm te geven aan acties die vervat zitten in het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding en die betrekking hebben op hun doelstellingen.

12 OD 9: PACKED vzw heeft in zijn werking de basisprincipes van duurzaamheid en ecologisch bewustzijn ingebouwd. Dit behelst onder meer constante aandacht voor de ecologische impact van de werking. Het behelst ook een duurzame werking, met kennisborging naast kennisdeling. In dit kader heeft PACKED er ook voor gezorgd dat de omgang met gedigitaliseerd of digital born cultureel erfgoed op een duurzame manier verloopt. OD 10: PACKED vzw heeft zich geëngageerd om te waarborgen dat de website van de organisatie toegankelijk is. Dit betekent dat de website ook bruikbaar moet zijn voor mensen met een visuele, auditieve of motorische beperking. Indien PACKED een nieuwe website heeft gebouwd, voldoet deze aan de ijkpunten van de AnySurfer-checklist. Onder hoofdstuk 5 worden de activiteiten beschreven die voortvloeien uit deze operationele doelstellingen.

13 3. ORGANISATIESTRUCTUUR 3.1. BESTUURSORGANEN De Raad van Bestuur bestond in 2012 uit: - één onafhankelijke voorzitter: Frank Lubbers, gewezen hoofdconservator en adjunctdirecteur van het Van Abbemuseum, huidig bestuurslid van Niet Normaal (Amsterdam) en Mu Art Foundation (Eindhoven), freelance directeur Museum De Wieger (Deurne, NL) en zelfstandig tentoonstellingsorganisator en kunstadviseur; - één penningmeester: Frie Depraetere, zakelijk directeur van argos, centrum voor kunst en media; - Alexandra Pauwels, conservator Stedelijke Musea Mechelen; - Veronique Despodt, onderzoeker digitale collectie S.M.A.K.; - Eric Krols, zakelijk leider M HKA; - Saskia Scheltjens, faculteitsbibliothecaris Faculteit Letteren en Wijsbegeerte UGent. De Algemene Vergadering bestond in 2012 uit de leden van de Raad van Bestuur, aangevuld met: - Jan(us) Boudewijns, stafmedewerker bij Museum Dhondt-Dhaenens; - Inge Schoups, voorzitster van de Raad van Bestuur van edavid vzw, voorzitster van het Platform Digitale Duurzaamheid, stadsarchivaris van Antwerpen en onder andere lid van de Raad van Bestuur van het Vlaams Architectuur Instituut, het steunpunt FARO en kunstencentrum de Singel PERSONEEL Rony Vissers coördineert zowel PACKED vzw als de verschillende grote tijdelijke projecten waarin de organisatie betrokken is, en hij stippelt het globale beleid van de organisatie uit. Hij is ook actief op het vlak van de opbouw en de verspreiding van kennis, ervaring en expertise omtrent zowel de archivering en conservering van audiovisuele kunst als de digitalisering van cultureel erfgoed in brede zin. Hij vertegenwoordigt PACKED vzw in overlegorganen en in diverse werk- en adviesgroepen. Hij wordt bijgestaan door voltijds medewerkster Barbara Dierickx. Barbara is verantwoordelijk voor de taken van PACKED vzw in het kader van de projecten DCA en Linked Heritage. Zij volgt nauwgezet ook alle ontwikkelingen op omtrent Europeana. Barbara is actief op het vlak van de opbouw en de verspreiding van kennis, ervaring en expertise omtrent de digitalisering van cultureel erfgoed in de brede zin. Zij neemt binnen PACKED vzw ook de algemene administratieve taken (personeelsadministratie, financiële administratie,...) op zich, en stelt maandelijks de PACKEDnieuwsbrief samen. Emanuel Lorrain is actief op het vlak van de opbouw en de verspreiding van kennis, ervaring en expertise omtrent de archivering en conservering van audiovisuele kunst. Dit heeft zich in 2012 vertaald in de creatie van de website die hij ook inhoudelijk bijwerkt. Hij is ook verantwoordelijk voor de uitbouw van het Franstalige deel van de PACKED-website, en voor de interne ICT. Henk Vanstappen is (deeltijds) actief op het vlak van de opbouw en de verspreiding van kennis, ervaring en expertise in het kader van CEST (Cultureel Erfgoed Standaarden Toolbox), dat hij verder uitbouwt. Hij vertegenwoordigt PACKED vzw in overlegorganen en in diverse werk- en adviesgroepen. Hij bracht als lid van de visitatiecommissie een bezoek aan het STAM (Gent) en het Stadsarchief van Waregem, met het oog op de aanvraag van het kwaliteitslabel als

14 collectiebeherende cultureel-erfgoedorganisatie. Henk zetelde in Nederland ook in de adviescommissie CATCH+ en de adviescommissie DE BASIS. Christine Sauter is verantwoordelijk voor de administratieve opvolging van het Europese project Digitising Contemporary Art (DCA). Zij is halftijds in dienst getreden van PACKED vzw bij de start van het project op 1 januari Bert Lemmens is actief op het vlak van de opbouw en de verspreiding van kennis, ervaring en expertise in het kader van het project Linked Heritage waar hij voornamelijk werkt aan de technische koppeling van de Vlaamse partnercollecties in de aggregatietool, en in de werkgroepen rond thesauri en terminologie. Daarnaast werkt hij aan de uitbouw van CEST en de begeleiding van Vlaamse digitaal cultureel-erfgoedprojecten. Joris Janssens is actief op het vlak van de opbouw en de verspreiding van kennis, ervaring en expertise in het kader van CEST en beheert de technische component van de CEST-wiki. Hij biedt ook technische ondersteuning in het kader van het project DCA. In 2012 creëerde hij ook de scart.bewebsite. Daarnaast is hij ook verantwoordelijk voor de interne ICT. In 2012 werden geen nieuwe vaste medewerkers aangeworven. Wegens de (tijds)intensieve begeleiding in 2011 van enkele tijdelijke medewerkers en een jobstudent, werd ook besloten geen tijdelijke werkkrachten (bv. jobstudent) aan te werven in PROJECT- OF WERKGROEPEN PACKED vzw richtte in 2011 enkele project- en werkgroepen op en zette samenwerking met deze groepen in 2012 verder: Externe pool van reviewers in kader van het DCA-project De publieke deliverables die geschreven worden als onderdeel van het DCA-project, worden door externe experten gereviewed. Voor deze taak coördineert PACKED vzw de volgende expertengroep: - Regine Stein, hoofd van de dienst Informatietechnologie aan Deutsches Dokumentationszentrum für Kunstgeschichte - Bildarchiv Foto Marburg (Philipps Universität Marburg, Duitsland); - Inge Van Nieuwerburgh, coördinator digitale collecties Universiteitsbibliotheek Gent; - Patrick Hochstenbach, digitaal architect Universiteitsbibliotheek Gent; - Simon Tanner, hoofd van King's Digital Consultancy Services aan King's College London (Groot-Brittannië) en onafhankelijk consultant; - Gordon McKenna, collectiebeheerder bij Collections Trust (Groot-Brittannië); - Marco De Niet, directeur DEN Digitaal Erfgoed Nederland; - Robert Gillesse, senior medewerker kwaliteitszorg DEN - Digitaal Erfgoed Nederland. In 2012 stonden deze experten in voor het reviewen van in totaal twee deliverablerapporten: D3.2. Recommendation on contextualisation and interlinking digitised contemporary artworks (IBBT) en D5.1. Enrichment module and POC (IBBT & NTUA). In het kader van de verdere uitbouw van CEST werd in 2012 enkel ad hoc beroep gedaan op externe specialisten. In het kader van indiening van een subsidiedossier voor het project Erfgoedzorg in de kunstensector werd door PACKED vzw wel een stuurgroep samengesteld (met vertegenwoordigers van FARO, BAM, VTi, het Forum voor Amateurkunsten, VAi/CVAa, Resonant, het Firmament en de Archiefbank

archief en museum voor het vlaams leven te brussel

archief en museum voor het vlaams leven te brussel ers, leerkrachten, ambtenaren en kaderleden, die tot nut van t algemeen hun vrije tijd en hun hele levensengagement investeerden in onze Vlaams-Brusselse Vlaamse Beweging. Die was origineel, waardig, eigenzinnig

Nadere informatie

ONDERZOEK ERFGOEDSTANDAARDEN EINDRAPPORT

ONDERZOEK ERFGOEDSTANDAARDEN EINDRAPPORT D E E L 1 2 3 4 ONDERZOEK ERFGOEDSTANDAARDEN EINDRAPPORT 1 6 7 Inleiding Management samenvatting INHOUD 16 17 18 19 22 25 26 DEEL 1 CEST: gids voor erfgoedstandaarden 1 Opzet en beheer van de wiki 2 Inhoud

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 VLAAMSE ERFGOEDBIBLIOTHEEK VZW

JAARVERSLAG 2012 VLAAMSE ERFGOEDBIBLIOTHEEK VZW JAARVERSLAG 2012 VLAAMSE ERFGOEDBIBLIOTHEEK VZW 2013-07-16 - v1.0 INHOUDSOPGAVE 0 Inleiding... 3 0.1 Inhoudelijk verslag...3 0.2 Financieel verslag...3 0.3 Afkortingen... 4 1 Personeel... 5 1.1 Coördinator...

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011 VLAAMSE ERFGOEDBIBLIOTHEEK VZW

JAARVERSLAG 2011 VLAAMSE ERFGOEDBIBLIOTHEEK VZW JAARVERSLAG 2011 VLAAMSE ERFGOEDBIBLIOTHEEK VZW 2012-06-22 - v1.0 VLAAMSE ERFGOEDBIBLIOTHEEK INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 5 1 Inhoudelijk verslag... 5 2 Financieel verslag... 5 3 Afkortingen... 6 A INKOMSTEN...

Nadere informatie

Lessen voor de toekomst uit Vlaamse en Nederlandse digitaalerfgoedprojecten

Lessen voor de toekomst uit Vlaamse en Nederlandse digitaalerfgoedprojecten Taaluniecommissie Digitaal Erfgoed Lessen voor de toekomst uit Vlaamse en Nederlandse digitaalerfgoedprojecten Auteur: Wilbert Helmus, HA Cultureel Erfgoed Management Datum: 11 december 2014 Definitieve

Nadere informatie

ACTIEPLAN 2013 Het Firmament vzw

ACTIEPLAN 2013 Het Firmament vzw ACTIEPLAN 2013 Het Firmament vzw Het Firmament vzw +32 (0)15 34 94 36 contact@hetfirmament.be www.hetfirmament.be Maatschappelijke zetel Hoogstraat 83 2800 Mechelen Dagelijkse werking Brusselpoort - Hoogstraat

Nadere informatie

Archipel Network-centric approach to sustainable digital archives

Archipel Network-centric approach to sustainable digital archives Archipel Network-centric approach to sustainable digital archives A. Situering, innovatiedoel en innovativiteit van het project...4 A.1. Situering in Vlaanderen...4 A.2. State-of-the-art...5 A.3. Innovatiedoel...8

Nadere informatie

jaarplan 2012 cultureel erfgoed van het ontwerp van de omgeving

jaarplan 2012 cultureel erfgoed van het ontwerp van de omgeving jaarplan 2012 cultureel erfgoed van het ontwerp van de omgeving Antwerpen, 7 juni 2013 Inhoud 0 Inleiding... 3 SD 1 Kennis opbouw over het cultureel erfgoed van het ontwerp van de omgeving en kennisverspreiding...

Nadere informatie

actieplan 2013 cultureel erfgoed van het ontwerp van de omgeving

actieplan 2013 cultureel erfgoed van het ontwerp van de omgeving actieplan 2013 cultureel erfgoed van het ontwerp van de omgeving Antwerpen, 7 juni 2013 Inhoud SD 1 Kennisopbouw over het cultureel erfgoed van het ontwerp van de omgeving en kennisverspreiding... 4 OD

Nadere informatie

BINNENKRANT. Heemkunde Vlaanderen, actieplan 2008 2. Studiedag vrijwilligers en archief op woensdag 16 april 2008 te Brussel 12

BINNENKRANT. Heemkunde Vlaanderen, actieplan 2008 2. Studiedag vrijwilligers en archief op woensdag 16 april 2008 te Brussel 12 BINNENKRANT Huis De Zalm, Zoutwerf 5 2800 Mechelen Verantwoordelijke uitgever: Fons Dierickx, Grote Baan 193, 9310 Herdersem BIJLAGE ONS HEEM oktober-november-december 2007 driemaandelijks tijdschrift

Nadere informatie

BLADWIJZER wegwijs met Heemkunde Vlaanderen augustus 2015 14

BLADWIJZER wegwijs met Heemkunde Vlaanderen augustus 2015 14 BLADWIJZER wegwijs met Heemkunde Vlaanderen augustus 2015 14 Inhoud Beheer en organisatie: Op bezoek bij PACKED Erfgoed op de agenda Lokale erfgoedraden in Vlaanderen: een eerste verkenning Onderzoek:

Nadere informatie

Stapsgewijs naar duurzame toegang

Stapsgewijs naar duurzame toegang Stapsgewijs naar duurzame toegang Onderzoek naar een strategisch stappenmodel voor duurzame toegang tot digitale informatie in kleine en middelgrote erfgoedinstellingen. Enno Meijers Thesis Master of Business

Nadere informatie

samen wat kan, individueel wat moet Samen bouwen aan een netwerk van landelijke voorzieningen

samen wat kan, individueel wat moet Samen bouwen aan een netwerk van landelijke voorzieningen samen wat kan, individueel wat moet Samen bouwen aan een netwerk van landelijke voorzieningen Samenvatting en conclusies van het onderzoek naar een landelijke infrastructuur voor duurzame toegang tot digitale

Nadere informatie

UPLA. Statistisch schadeonderzoek van bibliotheekcollecties

UPLA. Statistisch schadeonderzoek van bibliotheekcollecties tijdschrift voor bibliotheek & archief 2014 3 UPLA Statistisch schadeonderzoek van bibliotheekcollecties Periodiciteit: Maandelijks april 2014 Afgiftekantoor: Turnhout Erkenningsnummer: P802070 Informatievaardigheden

Nadere informatie

Evaluatierapport pilot Gebruik digitaal depot RHC s Nationaal Archief

Evaluatierapport pilot Gebruik digitaal depot RHC s Nationaal Archief Evaluatierapport pilot Gebruik digitaal depot RHC s Nationaal Archief Concept vastgesteld door de Stuurgroep 15 december 2009, ter behandeling in het Convent 14 januari 2010 5 januari 2010 Jeroen van Oss

Nadere informatie

Intellectuele eigendomsrechten in het kader van de online ontsluiting van cultureel erfgoed.

Intellectuele eigendomsrechten in het kader van de online ontsluiting van cultureel erfgoed. Intellectuele eigendomsrechten in het kader van de online ontsluiting van cultureel erfgoed. Barbara Dierickx / Rony Vissers PACKED vzw PACKED vzw treedt in Vlaanderen op als nationale coördinator voor

Nadere informatie

Inhoud. 1. Woord vooraf... 2 2. Welkomstwoord door Nederlandse voorzitter van CVN Wim van Gelder en dagvoorzitter Dorien Scheerhout...

Inhoud. 1. Woord vooraf... 2 2. Welkomstwoord door Nederlandse voorzitter van CVN Wim van Gelder en dagvoorzitter Dorien Scheerhout... Inhoud 1 1. Woord vooraf... 2 2. Welkomstwoord door Nederlandse voorzitter van CVN Wim van Gelder en dagvoorzitter Dorien Scheerhout...3 2a. Welkomstwoord Wim van Gelder... 3 2b. Welkomstwoord Dorien Scheerhout...

Nadere informatie

Opzetten van beeldbanken

Opzetten van beeldbanken Opzetten van beeldbanken Yvette Hoitink 2 WEGWIJZER OPZETTEN VAN BEELDBANKEN Auteur Yvette Hoitink Ontwerp Arno Geels, BNO, Den Haag Disclaimer Deze wegwijzer Opzetten van beeldbanken is het resultaat

Nadere informatie

DIGITALE. stichting DEN

DIGITALE. stichting DEN ? DE FEITEN stichting DEN DIGITALE DE DIGITALE FEITEN Onderzoek naar de omvang en kosten van gedigitaliseerd cultureel erfgoed Eindrapportage Stichting DEN Den Haag, januari 2009 Stichting DEN 1 2 DE

Nadere informatie

CULTUREEL- ERFGOEDDECREET

CULTUREEL- ERFGOEDDECREET HANDLEIDING bij het CULTUREEL- ERFGOEDDECREET WERKINGSSUBSIDIES VOOR COLLECTIEBEHERENDE CULTUREEL-ERFGOEDORGANISATIES: MUSEA EN CULTURELE ARCHIEFINSTELLINGEN < verwijder het hiernavolgende sectie-einde

Nadere informatie

CEST Expertmeeting registratiesoftware 27 februari 2012

CEST Expertmeeting registratiesoftware 27 februari 2012 CEST Expertmeeting registratiesoftware 27 februari 2012 Author: Date: Subject: Henk Vanstappen 2012-02- 28 Version Date Changes Author 1 20120228 Henk 2 20120326 Aanvullingen Bert 2/10 1 Inleiding Bewaarinstellingen

Nadere informatie

Dood of springlevend?

Dood of springlevend? tijdschrift voor bibliotheek & archief 2011 8 De Paris Principles Dood of springlevend? Digitale data raadpleegbaar houden: meer dan het behoud van data De Bibus. Stilstaan bij het eerste jaar onderweg

Nadere informatie

BELEIDSBRIEF. Bestuurszaken. Beleidsprioriteiten 2008-2009

BELEIDSBRIEF. Bestuurszaken. Beleidsprioriteiten 2008-2009 Stuk 1910 (2008-2009) Nr. 1 Zitting 2008-2009 29 oktober 2008 BELEIDSBRIEF Bestuurszaken Beleidsprioriteiten 2008-2009 ingediend door de heer Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams

Nadere informatie

Culturele Coalitie Digitale Duurzaamheid werkplan 2013-2018

Culturele Coalitie Digitale Duurzaamheid werkplan 2013-2018 Culturele Coalitie Digitale Duurzaamheid werkplan 2013-2018 1 Inhoudsopgave Voorwoord p.3 Begripsbepaling p.4 Hoofdstuk 1. Digitale Duurzaamheid inleiding p.5 Hoofdstuk 2. Digitale Duurzaamheid 2013-2018

Nadere informatie

INFORMATIEBELEIDSPLAN NOORD-HOLLANDS ARCHIEF. 2008 tot en met 2010

INFORMATIEBELEIDSPLAN NOORD-HOLLANDS ARCHIEF. 2008 tot en met 2010 INFORMATIEBELEIDSPLAN NOORD-HOLLANDS ARCHIEF 2008 tot en met 2010 Auteur: Marianne Weits Versie 1.4 26 mei 2008 INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 Conclusies en aanbevelingen... 4 Leeswijzer... 5 1. Inleiding...

Nadere informatie

Samenvatting collectieplan

Samenvatting collectieplan Samenvatting collectieplan 2012-2016 Over dit document -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 2. Collectieprofiel----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Vlaamse overheid Arenbergstraat 9 1000 BRUSSEL T 02 553 68 00 www.cjsm.vlaanderen.be VERSLAG //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Nieuw spoor voor oude schatten

Nieuw spoor voor oude schatten STICHTING NVBS-RAILVERZAMELINGEN Nieuw spoor voor oude schatten BELEIDSPLAN 2015 2018 20150508 BELEIDSPLAN SNR 2015-2018 Definitief.doc 1 / 25 Inhoud 1. Algemeen.... 3 2. Collectiebeschrijving.... 5 2.1.

Nadere informatie

nieuwsbrief december 2013 - nr 04 Virtuele centrumsteden Virtuele Centrumsteden

nieuwsbrief december 2013 - nr 04 Virtuele centrumsteden Virtuele Centrumsteden Virtuele centrumsteden Virtuele Centrumsteden Klaar voor digitale handtekening - infosessie februari 2014 Voorwoord Voorwoord 2 3 Voorwoord 4-10 Virtuele centrumsteden: 4 Noord 5 SOCiAL 6 STAD 7 Hageland

Nadere informatie

CULTUURREGIO PAJOTTENLAND & ZENNEVALLEI

CULTUURREGIO PAJOTTENLAND & ZENNEVALLEI CULTUURREGIO PAJOTTENLAND & ZENNEVALLEI BELEIDSPLAN INTERGEMEENTELIJKE ERFGOEDWERKING 2015-2020 Beersel, Bever, Dilbeek, Drogenbos, Galmaarden, Gooik, Halle, Herne, Lennik, Liedekerke, Linkebeek, Pepingen,

Nadere informatie