T: (0) M:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "T: - 58 23 1080 ++32 (0)2 217 14 05 M:"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2012 PACKED vzw - Expertisecentrum Digitaal Erfgoed Delaunoystraat 58 bus Brussel België E: T: ++32 (0) M: ++32 (0)

2 Inhoud INLEIDING EVALUATIE KOPPELING OPERATIONELE DOELSTELLINGEN SAMENVATTING DOELSTELLINGEN ORGANISATIESTRUCTUUR BESTUURSORGANEN PERSONEEL PROJECT- OF WERKGROEPEN SAMENWERKING IN VLAANDEREN INTERNATIONALE SAMENWERKING PROJECTEN Voortzetten Linked Heritage Voortzetten Digitising Contemporary Art (DCA) Voorbereiding SHIFT a network of excellence on the preservation of complex digital creations Voorbereiding andere Europese digitaal-erfgoedprojecten Bijdragen aan Naar een digitaal depotmodel voor kleine archiefinstellingen (AMVB) Bijdragen aan Digitale containers voor preservatie (Boekentoren) Cultureel ErfgoedStandaarden Toolbox (CEST) Onderzoek terminologiebronnen Audiovisueel kunst/erfgoed Traject opstart helpdesk e-cultuur i.s.m. BAM, FARO en VTi (activiteit niet opgenomen in Actieplan 2012) Voorbereiding Erfgoedzorg in de kunstensector (activiteit niet opgenomen in Actieplan 2012) Opencultuurdata.be (activiteit niet opgenomen in Actieplan 2012) COLD (activiteit niet opgenomen in Actieplan 2012) Archiefzorg bij de Brusselse kunstinstellingen (activiteit niet opgenomen in Actieplan 2012) Prometheus (activiteit niet opgenomen in Actieplan 2012) OVERLEG Cultureel-Erfgoedoverleg Gebruikersgroep Cultureel erfgoed en auteursrecht Platform Duurzame Digitale Duurzaamheid Afstemmingsoverleg m.b.t. digitaal erfgoed Europeana Vlaanderen Overlegplatform Europeana Network Interprovinciaal registratorenoverleg Overleg met actoren die niet-professionele erfgoedwerkers ondersteunen Stuurgroep ICE-databank Stuurgroep DigiGids (AMVB) Werkgroep NL-VL samenwerking digitalisering cultureel erfgoed Vlaams-Nederlands overleg AAT-Ned Werkgroep Selectie en waardering (activiteit niet opgenomen in Actieplan 2012) Werkgroep Multita (activiteit niet opgenomen in Actieplan 2012) DISCURSIEVE ACTIVITEITEN Activiteiten Digitale Week Artikel voor AMVB-tijdschrift Arduin... 43

3 Artikels voor de FARO-publicatie Verzekerde Bewaring Artikel voor het ZKM-project Digital Art Conservation Artikel voor het argos-tijdschrift argos MAG Gastcolleges in hoger onderwijs Roundup expertmeetings Andere evenementen ONDERSTEUNING Loket (ad hoc) Loket gesubsidieerde cultureel-erfgoedprojecten Loket andere Ondersteuning opzetten Europese digitaal-erfgoedprojecten (ad hoc) EXTERNE COMMUNICATIE PUBLICATIES DE PACKED-WEBSITES DE PACKED-NIEUWSBRIEF DIRECTE COMMUNICATIECAMPAGNE PACKED AANPASSING BESTUURSORGANEN TOELICHTING BIJ HET FINANCIEEL VERSLAG... 56

4 INLEIDING Het voorliggende jaarverslag is het jaarverslag voor het werkingsjaar 2012, het eerste jaar uit de beleidsperiode waarvoor een werkingssubsidie door de Vlaamse overheid aan PACKED vzw werd toegekend als expertisecentrum digitaal erfgoed. In dit verslag werd gekozen voor een toetsing van de doelstellingen voor 2012, zoals deze vastgelegd werden in het Actieplan en Beheersovereenkomst Dit gebeurt aan de hand van een beschrijving van de activiteiten die in 2012 plaatsvonden. Ook activiteiten die niet werden voorzien in het Actieplan 2012 zijn opgenomen in dit jaarverslag. Allereerst worden de doelstellingen en organisatiestructuur van PACKED vzw besproken. Nadien volgen de ontwikkelingen op het niveau van de samenwerking en een overzicht van de activiteiten. De financiële verantwoording sluit dit jaarverslag af.

5 1. EVALUATIE 1.1 KOPPELING OPERATIONELE DOELSTELLINGEN Het onderstaande overzicht toont hoe de verschillende PACKED-activiteiten in 2012 de verschillende vooropgestelde operationele doelstellingen hebben afgedekt. Operationele doelstelling Voortzetten Linked Heritage Voortzetten Digitising Contemporary Art (DCA) Voorbereiding SHIFT a network of excellence on the preservation of complex digital creations Voorbereiding andere Europese digitaal-erfgoedprojecten Bijdragen aan Naar een digitaal depotmodel voor kleine archiefinstellingen (AMVB) Bijdragen aan Digitale containers voor preservatie (Boekentoren) Onderzoekstraject: duurzame opslag Ontwikkeling metadataprofielen Ontwikkeling CollectiveAccess-profielen Ontwikkelingstraject: Adlib Structuringtool Platform kennisdeling: gevalstudies Vorming: technology watch Coördinatie Vlaamse bijdrage aan AAT-Ned Afwerken project Het behoud van afspeel- en weergaveapparatuur voor audiovisuele kunst Bijdragen aan het onderzoeksproject Generatieve Kunst. De casus Peter Beyls (Sint-Lukas) Voorbereiding Erfgoedzorg in de kunstensector (activiteit niet opgenomen in Actieplan 2012) COLD (activiteit niet opgenomen in Actieplan 2012) Prometheus (activiteit niet opgenomen in Actieplan 2012) Artikel voor het ZKM-project Digital Art Conservation Operationele doelstelling Bijdragen aan Naar een digitaal depotmodel voor kleine archiefinstellingen (AMVB) Bijdragen aan Digitale containers voor preservatie (Boekentoren) Onderzoekstraject: duurzame opslag Ontwikkelingstraject: voorbereiding onderzoekstraject Linked Open Data Platform kennisdeling: CEST-communicatiekanalen Vorming: technology watch Afwerken project Het behoud van afspeel- en weergaveapparatuur voor audiovisuele kunst Afwerken digitalisering Danny Matthys (argos) Afwerken James Lee Byars: The World Question Center (argos) Bijdragen aan het onderzoeksproject Generatieve Kunst. De casus Peter Beyls (Sint-Lukas) Voorbereiding Erfgoedzorg in de kunstensector (activiteit niet opgenomen in Actieplan 2012) Opencultuurdata.be (activiteit niet opgenomen in Actieplan 2012) Artikel voor AMVB-tijdschrift Arduin; Artikel voor het ZKM-project rond Digital Art Conservation ; Artikel voor het argos-magazine argos MAG DE PACKED-WEBSITES 6.3. DE PACKED-NIEUWSBRIEF

6 Operationele doelstelling Onderzoekstraject: mondelinge bronnen Ontwikkelingstraject: voorbereiding onderzoekstraject Linked Open Data Platform kennisdeling: doelgroepenbevraging Vorming: train-the-trainer Vorming: COMETA Voorbereiding Erfgoedzorg in de kunstensector (activiteit niet opgenomen in Actieplan 2012) Opencultuurdata.be (activiteit niet opgenomen in Actieplan 2012) Archiefzorg bij de Brusselse kunstinstellingen (activiteit niet opgenomen in Actieplan 2012) Activiteiten Digitale Week Artikel voor AMVB-tijdschrift Arduin Artikels voor de FARO-publicatie Verzekerde Bewaring Artikel voor het ZKM-project Digital Art Conservation Artikel voor het argos-tijdschrift argos MAG Gastcolleges in hoger onderwijs Roundup expertmeetings Andere evenementen Operationele doelstelling Ontwikkeling metadataprofielen Ontwikkeling CollectiveAccess-profielen Afwerken digitalisering Danny Matthys (argos) Afwerken James Lee Byars: The World Question Center (argos) Traject opstart helpdesk e-cultuur i.s.m. BAM, FARO en VTi (activiteit niet opgenomen in Actieplan 2012) Opencultuurdata.be (activiteit niet opgenomen in Actieplan 2012) Prometheus (activiteit niet opgenomen in Actieplan 2012) Loket (ad hoc) Opvolging verstrekt advies Matrix Centrum voor Nieuwe Muziek Opvolging verstrekt advies Bibliotheek Koninklijk Conservatorium Opvolging verstrekt advies Variaties vzw Opvolging verstrekt advies Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen vzw Advisering & ondersteuning MANA Expertisecentrum Islamitische Culturen in Vlaanderen Advisering & opvolging verstrekt advies Bruggemuseum Advisering & opvolging verstrekt advies Archiefcentrum voor Vrouwengeschiedenis Advisering & opvolging verstrekt advies Stadsarchief Leuven Advisering & opvolging van andere gesubsidieerde projecten Advies Resonant en Erfgoedcel Noorderkempen digitaliseringsproject Lucie Gelber (activiteit niet opgenomen in Actieplan 2012) Ondersteuning databank Corban (Walter Verdin) Ondersteuning databank Kunstencentrum Vooruit Doorlichting online catalogus VKC Ondersteuning digitalisering 8mm films Bibliotheek Kris Lambert (Oostende) Ondersteuning opzetten Europese digitaal-erfgoedprojecten (ad hoc) Operationele doelstelling Onderzoekstraject: duurzame opslag Traject opstart helpdesk e-cultuur i.s.m. BAM, FARO en VTi (activiteit niet opgenomen in Actieplan 2012) Opencultuurdata.be (activiteit niet opgenomen in Actieplan 2012) Cultureel-Erfgoedoverleg

7 Gebruikersgroep Cultureel erfgoed en auteursrecht Platform Duurzame Digitale Duurzaamheid Europeana Vlaanderen Overlegplatform Europeana Network Interprovinciaal registratorenoverleg Overleg met actoren die niet-professionele erfgoedwerkers ondersteunen Stuurgroep ICE-databank Stuurgroep DigiGids (AMVB) Werkgroep NL-VL samenwerking digitalisering cultureel erfgoed Vlaams-Nederlands overleg AAT-Ned Werkgroep Selectie en waardering (activiteit niet opgenomen in Actieplan 2012) Werkgroep Multita (activiteit niet opgenomen in Actieplan 2012) Operationele doelstelling Voortzetten Linked Heritage Voortzetten Digitising Contemporary Art (DCA) Voorbereiding SHIFT a network of excellence on the preservation of complex digital creations Voorbereiding andere Europese digitaal-erfgoedprojecten Onderzoekstraject: duurzame opslag Onderzoekstraject: mondelinge bronnen Ontwikkeling metadataprofielen Ontwikkeling CollectiveAccess-profielen Ontwikkelingstraject: voorbereiding onderzoekstraject Linked Open Data Ontwikkelingstraject: Adlib Structuringtool Platform kennisdeling: CEST-communicatiekanalen Platform kennisdeling: gevalstudies Platform kennisdeling: doelgroepenbevraging Vorming: train-the-trainer Vorming: COMETA Afwerken project Het behoud van afspeel- en weergaveapparatuur voor audiovisuele kunst Bijdragen aan het onderzoeksproject Generatieve Kunst. De casus Peter Beyls (Sint-Lukas) Traject opstart helpdesk e-cultuur i.s.m. BAM, FARO en VTi (activiteit niet opgenomen in Actieplan 2012) Voorbereiding Erfgoedzorg in de kunstensector (activiteit niet opgenomen in Actieplan 2012) Opencultuurdata.be (activiteit niet opgenomen in Actieplan 2012) COLD (activiteit niet opgenomen in Actieplan 2012) Archiefzorg bij de Brusselse kunstinstellingen (activiteit niet opgenomen in Actieplan 2012) Prometheus (activiteit niet opgenomen in Actieplan 2012) Operationele doelstelling Onderzoekstraject: duurzame opslag Ontwikkeling CollectiveAccess-profielen Vorming: COMETA Traject opstart helpdesk e-cultuur i.s.m. BAM, FARO en VTi (activiteit niet opgenomen in Actieplan 2012) Voorbereiding Erfgoedzorg in de kunstensector (activiteit niet opgenomen in Actieplan 2012) Opencultuurdata.be (activiteit niet opgenomen in Actieplan 2012) COLD (activiteit niet opgenomen in Actieplan 2012) Archiefzorg bij de Brusselse kunstinstellingen (activiteit niet opgenomen in Actieplan 2012) Gebruikersgroep Cultureel erfgoed en auteursrecht

8 Platform Duurzame Digitale Duurzaamheid Afstemmingsoverleg m.b.t. digitaal erfgoed Operationele doelstelling Advisering & ondersteuning MANA Expertisecentrum Islamitische Culturen in Vlaanderen 7. Aanpassing bestuursorganen Operationele doelstelling Ontwikkelingstraject: voorbereiding onderzoekstraject Linked Open Data Operationele doelstelling De PACKED-websites 6.3. De PACKED-nieuwsbrief Het onderstaande overzicht toont welke vooropgestelde activiteiten slechts in beperkte mate of niet werden gerealiseerd: Onderzoekstraject: mondelinge bronnen Onderzoekstraject: registratiesoftware Onderzoekstraject: uitbesteding digitaliseringsopdrachten Ontwikkelingstraject: revisie handboek digitaliseren audiovisuele objecten Voorbereiding onderzoekstraject persistent identifier services Ontwikkelingstraject: uitbreiding handboek rechten klaren Vorming: glossarium CEST Europeana Vlaanderen-wiki Consortium bouwen voor afstemmingsproject persoonsnamendatabase Afwerken handboek filmpreservering Artikels voor de FARO-publicatie Verzekerde Bewaring 6.4. Directe communicatiecampagne PACKED Een aantal van deze activiteiten wordt terug opgepikt in SAMENVATTING 2012 was het eerste jaar waarin PACKED vzw als expertisecentrum digitaal erfgoed op volle kracht kon draaien met een ploeg die gelijk is aan 6 VTE. Dit weerspiegelt zich in de grote hoeveelheid activiteiten die PACKED vzw zelf organiseerde of bij betrokken was. Uit de beknopte interne evaluatie blijkt duidelijk dat deze activiteiten de verschillende operationele doelstellingen die worden vermeld in de beheersovereenkomst en het actieplan 2012 afdekken. De beknopte evaluatie toont ook dat we ondanks de 6 VTE en de grote inzet van alle medewerkers er niet in zijn geslaagd om een aantal vooropgestelde activiteiten te realiseren. De reden hiervoor is in de eerste plaats tijdsgebrek. Dit tijdsgebrek is op haar beurt in grote mate het resultaat van de bereidheid van PACKED vzw om zoveel mogelijk in te gaan op ad hoc loketvragen, projectvoorstellen, uitnodigingen, In 2012 hebben we gemerkt dat dergelijke onvoorziene opportuniteiten sterk zijn toegenomen. Dit is een goede zaak omdat het aantoont dat men PACKED vzw als expertisecentrum digitaal erfgoed weet te vinden en waardeert.

9 Het stijgende aantal ad hoc loketvragen, projectvoorstellen, uitnodigingen, houdt echter ook een gevaar in. PACKED vzw kan haar verschillende vormen van dienstverlening naar de sector maar op een goede manier blijven doen als het ook kan blijven investeren in de opbouw van de eigen expertise. Momenteel neemt de vraag aan dienstverlening echter zo sterk toe dat het verder uitbouwen van de eigen expertise steeds meer onder druk komt te staan. De PACKED-ploeg heeft dus qua maximale inzet haar grenzen bereikt. Dit is een situatie die met het oog op de toekomstige werking in 2013 moet worden onderzocht. Hierbij moet rekening worden gehouden dat de loonkost voor meer dan 1/3 van de 6 VTE niet wordt gefinancierd door structurele werkingsmiddelen, maar door projectmiddelen. Dit jaarverslag toont aan dat dergelijke projectmiddelen de slagkracht van PACKED vzw als expertisecentrum vergroten, maar ook dat het werven ervan een zeer tijdrovende en risicovolle activiteit is. Vooral het opzetten van of deelnemen aan subsidieaanvragen voor Europese projecten is een zeer tijdrovende bezigheid met slechts een beperkte kans op slagen. Gelukkig is PACKED vzw al een aantal jaren op rij erin geslaagd betrokken te zijn bij succesvolle projectvoorstellen. Omdat de werkdruk voor de huidige PACKED-ploeg zo hoog en de kans op toekenning van subsidies bij Europese projectvoorstellen zo klein is, moet vanaf 2013 de aanpak van PACKED vzw met betrekking tot het zelf opzetten van Europese projecten herbekeken worden. Een andere interessante evolutie is dat men op verschillende niveaus steeds meer het belang inziet van een expertisecentrum als PACKED vzw voor de kunstensector. Hier dienen zich misschien een aantal nieuwe mogelijkheden aan. Tegelijkertijd is het duidelijk dat reeds met het toenemende aantal vragen uit de cultureel-erfgoedsector PACKED vzw met haar huidige bezetting slechts een deel van de vragen met betrekking tot digitalisering en digitale duurzaamheid uit de kunstensector zal kunnen beantwoorden. Extra projectmiddelen (zie het project Erfgoedzorg voor de kunstensector ) kunnen hier soelaas bieden, maar het permanent werven ervan zorgt tegelijkertijd ook voor extra werk en onzekerheid. De inzet voor de kunstensector is mede belangrijk in het kader van de ontwikkeling van een proactieve aanpak voor digitaal (born) erfgoed. Hier stellen zich nog zeer grote uitdagingen. Met het oog op de uitbouw van het Vlaams Instituut voor de Archivering en ontsluiting van Audiovisueel erfgoed (VIAA) is het belangrijk om in de toekomst in te blijven investeren in de ontwikkeling van een proactieve aanpak. Deze proactieve aanpak is ook voor de cultuur-erfgoedsector belangrijk, niet alleen als beheerder maar ook als producent van (toekomstig) erfgoed. Terwijl PACKED vzw in 2011 als expertisecentrum digitaal erfgoed is gestart met voornamelijk aandacht voor de processen van het creëren, beschrijven, bewaren, online toegankelijk maken en uitwisselen van digitaal erfgoed, hebben we in 2012 gemerkt dat we hieraan in de toekomst ook het ontwikkelen van een digitale strategie of beleid (op organisatieniveau) en het hergebruik van digitaal erfgoed moeten toevoegen. In 2012 zagen we ook dat er in de adviezen bij de toekenning van subsidies aan cultureelerfgoedprojecten regelmatig werd doorverwezen naar PACKED vzw (voor advies, publicatie van de resultaten via CEST, ). We beschouwen dit als een gunstige evolutie omdat het zou kunnen resulteren in een verbetering van de kwaliteit van de projecten. Tegelijkertijd merken we echter dat deze adviezen en doorverwijzingen door de ontvangers van de projectsubsidies niet altijd even ernstig worden genomen. Dit wordt mede in de hand gewerkt doordat er na afronding van de projecten geen inhoudelijke controle meer gebeurt door de subsidiegever, enkel een financiële controle. Hierdoor ontstaan situaties waarbij zowel de toegekende projectsubsidies als de dienstverlening van PACKED vzw (gefinancierd door structurele subsidies) niet optimaal kunnen renderen. De schaarse middelen die door de Vlaamse overheid worden beschikbaar gemaakt voor

10 digitalisering worden dan niet goed gebruikt. Ook hierover dient in 2013 te worden gezocht naar een oplossing. Dat zowel de kunsten- als de cultureel-erfgoedsector de weg beginnen vinden naar PACKED vzw als expertisecentrum digitaal erfgoed is een goede zaak. De beste garantie om de digitaliseringskwaliteit en de digitale duurzaamheid te verbeteren blijft echter het vergroten van de expertise bij de collectiebeherende instellingen, de archiefvormers, zelf. De expertise van PACKED vzw speelt hierbij een belangrijke rol, maar tegelijkertijd moet het duidelijk zijn dat de aanwezigheid van expertise bij PACKED vzw nooit een reden kan zijn om de expertise erbuiten niet te vergroten. In 2012 hebben we gemerkt dat er op bepaalde plekken in de cultuursector hard wordt gewerkt aan expertiseopbouw m.b.t. digitalisering en digitale duurzaamheid maar ook dat er op andere plekken nog steeds te weinig wordt ondernomen op dit vlak. Wanneer er door bepaalde segmenten van de cultuursector zelf niet meer wordt geïnvesteerd in de eigen expertiseopbouw zal dit blijven resulteren in de investering van digitaliseringsmiddelen die niet optimaal renderen en zal het moeilijk blijven voor PACKED vzw om als expertisecentrum op een efficiënte manier aan dienstverlening te doen. Tot slot willen we nog wijzen op de financiële uitdagingen die zich in de toekomst voor PACKED vzw zullen stellen doordat de loonkost (door zowel de indexering als het respecteren van anciënniteitsafspraken in de CAO van PC ) sneller zullen stijgen dan de structurele werkingsmiddelen die vastliggen voor een periode van vijf jaar en enkel worden aangepast door indexering. Hierin schuilt een gevaar voor de duurzaamheid van de huidige werking van PACKED vzw.

11 2. DOELSTELLINGEN De operationele doelstellingen van PACKED vzw zoals deze werden geformuleerd in het Actieplan en de Beheersovereenkomst 2012 waren: OD 1: PACKED vzw heeft in onderzoeksprojecten (al dan niet internationaal) omtrent het aanmaken, ontsluiten, bewaren, delen en uitwisselen van digitaal erfgoed geparticipeerd of ze zelf geïnitieerd, en heeft de bekomen onderzoeksresultaten gedissemineerd naar de cultureel-erfgoedsector en andere belanghebbenden. Ze heeft hierbij een bijzondere aandacht gehad voor het cultureel erfgoed van musea, alsook voor audiovisueel erfgoed. OD 2: PACKED vzw heeft haar website(s) verder uitgebouwd met als doel de informatie die ze over het aanmaken, ontsluiten, bewaren, delen en uitwisselen van digitaal erfgoed verzamelt, op een gebruiksvriendelijke manier met behulp van registers en werkinstrumenten ter beschikking te stellen van de cultureel-erfgoedsector en andere belanghebbenden. PACKED vzw heeft hierbij een proactieve houding aangenomen, met een bijzondere aandacht voor het aanmaken en bewaren van digital born informatieobjecten in de cultureel erfgoed- en kunstensector. OD 3: PACKED vzw heeft een reeks discursieve momenten omtrent aspecten van het aanmaken, ontsluiten, bewaren, delen en uitwisselen van digitaal erfgoed ge(co-)organiseerd. Hierop zijn vertegenwoordigers van de cultureel-erfgoedsector alsook andere belanghebbenden uitgenodigd. OD 4: PACKED vzw heeft als loket gefungeerd waar cultureel-erfgoedinstellingen terecht kunnen voor advies en begeleiding over aspecten van het aanmaken, ontsluiten, bewaren, delen en uitwisselen van digitaal erfgoed. Indien PACKED vzw voor het beantwoorden van een bepaalde vraag zelf niet over de nodige kennis, ervaring en deskundigheid beschikte, heeft ze doorverwezen naar actoren die deze wel hebben. OD 5: PACKED vzw heeft overleg geïnitieerd met diverse (binnen- en buitenlandse) partnerorganisaties en actoren uit het cultureel-erfgoedveld (o.a. FARO) en heeft geparticipeerd in (regionale, nationale en internationale) werk- en stuurgroepen en in overlegorganen op het vlak van het aanmaken, ontsluiten, bewaren, delen en uitwisselen van digitaal erfgoed. OD 6: Om innovatie m.b.t. gebruik van nieuwe standaarden, technologieën en methoden voor het aanmaken, ontsluiten, bewaren, delen en uitwisselen van digitaal erfgoed mogelijk te maken, heeft PACKED vzw zowel instellingen uit het cultureel-erfgoedveld alsook andere relevante partners betrokken bij projecten en acties, en bij overleg. Onderzoeksprojecten ter ontwikkeling van nieuwe kennis rond het aanmaken, ontsluiten, bewaren, delen en uitwisselen van digitaal erfgoed zijn opgezet over de institutionele en sectorale grenzen heen. OD 7: PACKED vzw heeft de opbouw en de spreiding van kennis, ervaring en deskundigheid m.b.t. het aanmaken, ontsluiten, bewaren, delen en uitwisselen van digitaal erfgoed, alsook de acties met het oog op de erkenning en bewustmaking van de problematiek omtrent duurzame digitale bewaring en toegankelijkheid afgestemd met andere actoren uit het cultureel-erfgoedveld (met een bijzondere aandacht voor concrete taakafspraken met FARO). OD 8: PACKED vzw heeft een bijzondere aandacht gehad voor een maatschappelijk en cultureel diverse samenstelling van het personeelsbestand en de raad van bestuur en zet activiteiten op rond diversiteit. Er is getracht om in de raad van bestuur een vertegenwoordiger op te nemen van de privaatrechtelijke archiefsector. Bovendien heeft PACKED vzw zich geëngageerd om proactief vorm te geven aan acties die vervat zitten in het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding en die betrekking hebben op hun doelstellingen.

12 OD 9: PACKED vzw heeft in zijn werking de basisprincipes van duurzaamheid en ecologisch bewustzijn ingebouwd. Dit behelst onder meer constante aandacht voor de ecologische impact van de werking. Het behelst ook een duurzame werking, met kennisborging naast kennisdeling. In dit kader heeft PACKED er ook voor gezorgd dat de omgang met gedigitaliseerd of digital born cultureel erfgoed op een duurzame manier verloopt. OD 10: PACKED vzw heeft zich geëngageerd om te waarborgen dat de website van de organisatie toegankelijk is. Dit betekent dat de website ook bruikbaar moet zijn voor mensen met een visuele, auditieve of motorische beperking. Indien PACKED een nieuwe website heeft gebouwd, voldoet deze aan de ijkpunten van de AnySurfer-checklist. Onder hoofdstuk 5 worden de activiteiten beschreven die voortvloeien uit deze operationele doelstellingen.

13 3. ORGANISATIESTRUCTUUR 3.1. BESTUURSORGANEN De Raad van Bestuur bestond in 2012 uit: - één onafhankelijke voorzitter: Frank Lubbers, gewezen hoofdconservator en adjunctdirecteur van het Van Abbemuseum, huidig bestuurslid van Niet Normaal (Amsterdam) en Mu Art Foundation (Eindhoven), freelance directeur Museum De Wieger (Deurne, NL) en zelfstandig tentoonstellingsorganisator en kunstadviseur; - één penningmeester: Frie Depraetere, zakelijk directeur van argos, centrum voor kunst en media; - Alexandra Pauwels, conservator Stedelijke Musea Mechelen; - Veronique Despodt, onderzoeker digitale collectie S.M.A.K.; - Eric Krols, zakelijk leider M HKA; - Saskia Scheltjens, faculteitsbibliothecaris Faculteit Letteren en Wijsbegeerte UGent. De Algemene Vergadering bestond in 2012 uit de leden van de Raad van Bestuur, aangevuld met: - Jan(us) Boudewijns, stafmedewerker bij Museum Dhondt-Dhaenens; - Inge Schoups, voorzitster van de Raad van Bestuur van edavid vzw, voorzitster van het Platform Digitale Duurzaamheid, stadsarchivaris van Antwerpen en onder andere lid van de Raad van Bestuur van het Vlaams Architectuur Instituut, het steunpunt FARO en kunstencentrum de Singel PERSONEEL Rony Vissers coördineert zowel PACKED vzw als de verschillende grote tijdelijke projecten waarin de organisatie betrokken is, en hij stippelt het globale beleid van de organisatie uit. Hij is ook actief op het vlak van de opbouw en de verspreiding van kennis, ervaring en expertise omtrent zowel de archivering en conservering van audiovisuele kunst als de digitalisering van cultureel erfgoed in brede zin. Hij vertegenwoordigt PACKED vzw in overlegorganen en in diverse werk- en adviesgroepen. Hij wordt bijgestaan door voltijds medewerkster Barbara Dierickx. Barbara is verantwoordelijk voor de taken van PACKED vzw in het kader van de projecten DCA en Linked Heritage. Zij volgt nauwgezet ook alle ontwikkelingen op omtrent Europeana. Barbara is actief op het vlak van de opbouw en de verspreiding van kennis, ervaring en expertise omtrent de digitalisering van cultureel erfgoed in de brede zin. Zij neemt binnen PACKED vzw ook de algemene administratieve taken (personeelsadministratie, financiële administratie,...) op zich, en stelt maandelijks de PACKEDnieuwsbrief samen. Emanuel Lorrain is actief op het vlak van de opbouw en de verspreiding van kennis, ervaring en expertise omtrent de archivering en conservering van audiovisuele kunst. Dit heeft zich in 2012 vertaald in de creatie van de website die hij ook inhoudelijk bijwerkt. Hij is ook verantwoordelijk voor de uitbouw van het Franstalige deel van de PACKED-website, en voor de interne ICT. Henk Vanstappen is (deeltijds) actief op het vlak van de opbouw en de verspreiding van kennis, ervaring en expertise in het kader van CEST (Cultureel Erfgoed Standaarden Toolbox), dat hij verder uitbouwt. Hij vertegenwoordigt PACKED vzw in overlegorganen en in diverse werk- en adviesgroepen. Hij bracht als lid van de visitatiecommissie een bezoek aan het STAM (Gent) en het Stadsarchief van Waregem, met het oog op de aanvraag van het kwaliteitslabel als

14 collectiebeherende cultureel-erfgoedorganisatie. Henk zetelde in Nederland ook in de adviescommissie CATCH+ en de adviescommissie DE BASIS. Christine Sauter is verantwoordelijk voor de administratieve opvolging van het Europese project Digitising Contemporary Art (DCA). Zij is halftijds in dienst getreden van PACKED vzw bij de start van het project op 1 januari Bert Lemmens is actief op het vlak van de opbouw en de verspreiding van kennis, ervaring en expertise in het kader van het project Linked Heritage waar hij voornamelijk werkt aan de technische koppeling van de Vlaamse partnercollecties in de aggregatietool, en in de werkgroepen rond thesauri en terminologie. Daarnaast werkt hij aan de uitbouw van CEST en de begeleiding van Vlaamse digitaal cultureel-erfgoedprojecten. Joris Janssens is actief op het vlak van de opbouw en de verspreiding van kennis, ervaring en expertise in het kader van CEST en beheert de technische component van de CEST-wiki. Hij biedt ook technische ondersteuning in het kader van het project DCA. In 2012 creëerde hij ook de scart.bewebsite. Daarnaast is hij ook verantwoordelijk voor de interne ICT. In 2012 werden geen nieuwe vaste medewerkers aangeworven. Wegens de (tijds)intensieve begeleiding in 2011 van enkele tijdelijke medewerkers en een jobstudent, werd ook besloten geen tijdelijke werkkrachten (bv. jobstudent) aan te werven in PROJECT- OF WERKGROEPEN PACKED vzw richtte in 2011 enkele project- en werkgroepen op en zette samenwerking met deze groepen in 2012 verder: Externe pool van reviewers in kader van het DCA-project De publieke deliverables die geschreven worden als onderdeel van het DCA-project, worden door externe experten gereviewed. Voor deze taak coördineert PACKED vzw de volgende expertengroep: - Regine Stein, hoofd van de dienst Informatietechnologie aan Deutsches Dokumentationszentrum für Kunstgeschichte - Bildarchiv Foto Marburg (Philipps Universität Marburg, Duitsland); - Inge Van Nieuwerburgh, coördinator digitale collecties Universiteitsbibliotheek Gent; - Patrick Hochstenbach, digitaal architect Universiteitsbibliotheek Gent; - Simon Tanner, hoofd van King's Digital Consultancy Services aan King's College London (Groot-Brittannië) en onafhankelijk consultant; - Gordon McKenna, collectiebeheerder bij Collections Trust (Groot-Brittannië); - Marco De Niet, directeur DEN Digitaal Erfgoed Nederland; - Robert Gillesse, senior medewerker kwaliteitszorg DEN - Digitaal Erfgoed Nederland. In 2012 stonden deze experten in voor het reviewen van in totaal twee deliverablerapporten: D3.2. Recommendation on contextualisation and interlinking digitised contemporary artworks (IBBT) en D5.1. Enrichment module and POC (IBBT & NTUA). In het kader van de verdere uitbouw van CEST werd in 2012 enkel ad hoc beroep gedaan op externe specialisten. In het kader van indiening van een subsidiedossier voor het project Erfgoedzorg in de kunstensector werd door PACKED vzw wel een stuurgroep samengesteld (met vertegenwoordigers van FARO, BAM, VTi, het Forum voor Amateurkunsten, VAi/CVAa, Resonant, het Firmament en de Archiefbank

15 Vlaanderen). Zij adviseerden bij het schrijven het subsidiedossier, maar een eerste bijeenkomst is pas voorzien in 2013 (na toekenning van de subsidie). PACKED vzw participeerde in 2012 ook in enkele reeds bestaande project- en werkgroepen. Een uitgebreide evaluatie van de participatie vindt u onder paragraaf 5.2. Overleg. PACKED-medewerkerster Barbara Dierickx stelt het Europese project Digitising Contemporary Art voor.

16 4. SAMENWERKING 4.1. SAMENWERKING IN VLAANDEREN In het Actieplan 2012 werd samenwerking met andere instellingen in Vlaanderen vooropgesteld. Deze samenwerking werd gerealiseerd, en wordt continu uitgebreid en geïntensifieerd. PACKED vzw onderhield in 2012 immers ook nauwe banden met onder andere steunpunten FARO (voor erfgoed) en BAM (voor beeldende, audiovisuele en mediakunst) en trachtte waar mogelijk met hen samen te werken (o.a. in het kader van het Platform Digitale Duurzaamheid, de Gebruikersgroep cultureel erfgoed en auteursrecht, de opstart van een helpdesk e-cultuur en het project Erfgoedzorg in de kunstensector ). In 2012 zette PACKED vzw concrete samenwerking voort met de Belgische partners in de Europese projecten Linked Heritage en DCA. Deze partners zijn: - Mu.ZEE; - argos; - MAC s Grand-Hornu; - IBBT; - Collectie Vlaamse Gemeenschap; - Stedelijke Musea Mechelen; - Museum Plantin-Moretus / Prentenkabinet; - Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis; - Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België. We verwijzen u graag door naar paragraaf 5.2. Overleg, waar te lezen valt hoe PACKED vzw via diverse projecten en werkgroepen in 2012 samenwerkte met een groot aantal Vlaamse en Brusselse cultureel-erfgoedorganisaties INTERNATIONALE SAMENWERKING In het Actieplan 2012 werd niet alleen een samenwerking met andere instellingen in Vlaanderen vooropgesteld, maar eveneens een internationale samenwerking. Ook deze samenwerking werd verder uitgebreid en geïntensifieerd. In 2012 werden o.a. de volgende internationale samenwerkingen (verder) uitgebouwd: - met de partners in het DCA-consortium (zie paragraaf DCA) en in het bijzonder de werkpakketleiders; - met de partners in het Linked Heritage-consortium (zie paragraaf Linked Heritage) en in het bijzonder de werkpakketleiders; - met het Europeana-bureau (Nederland); - met DEN - Digitaal Erfgoed Nederland; - met de partners die betrokken waren bij de indiening van de Europese subsidiedossiers voor de projecten SHIFT, GLAM, FIT 100, ARTeBook, COLLIGO en ATHENAPlus (zie Voorbereiding andere Europese digitaal-erfgoedprojecten). De samenwerking met deze organisaties en partners binnen het werkterrein van PACKED vzw vertaalt zich in de verschillende activiteiten en participaties (zie hoofdstuk 5. Activiteiten).

17 Een screenshot van de homepage van de website

18 5. ACTIVITEITEN Hier volgt een overzicht van de activiteiten uit 2012, inclusief degenen die niet a priori in Actieplan 2012 waren opgenomen PROJECTEN Voortzetten Linked Heritage GELINKT AAN: doelstelling 1 en 6 Het project Linked Heritage kan beschouwd worden als het vervolg op het ATHENA-project en startte begin mei Linked Heritage heeft drie hoofddoelen: - het aanleveren van grote hoeveelheden nieuwe digitale content aan Europeana, afkomstig uit zowel de publieke als uit de private sector; - het verrijken van de kwaliteit van de content op vlak van rijkere metadata, potentieel voor hergebruik, en uniekheid (het gebruik van persistente en unieke identifiers); - het verbeteren van zoekopdrachten naar, vindbaarheid van en gebruik van Europeana-content. PACKED vzw stond in 2012 vooral in voor het betrekken van Vlaamse partners in dit project om hun digitale content via de aggregatiefaciliteiten van het project (MINT-tool van de technische universiteit van Athene) aan te leveren aan Europeana. Enkele formele partnerschappen werden afgesloten, en de mapping van de data van Stedelijke Musea Mechelen en het Museum Plantin- Moretus/ Prentenkabinet werd gestart. Ook de Collectie Vlaamse Gemeenschap, die omwille van het ondertekenen van de Europeana Data Exchange Agreement opnieuw diende geüpload te worden, nam op die manier formeel deel aan Linked Heritage. De collecties van het Stedelijke Musea Mechelen, Museum Plantin-Moretus / Prentenkabinet en de Collectie Vlaamse Gemeenschap werden in februari 2013 gepubliceerd op europeana.eu, maar enkele problemen met de weergave van thumbnails en herkomstinformatie dienen nog opgelost te worden. Naast het actief opsporen van nieuwe partnerschappen zo vonden er ook gesprekken plaats met het Zilvermuseum en het Fotomuseum, beide Provincie Antwerpen - was PACKED vzw in 2012 binnen Linked Heritage ook inhoudelijk actief in de werkgroepen rond terminologie en linked data. PACKED vzw werkte binnen het WP2 Terminlogy Management mee aan de definities en vertaling van een terminologie voor event types. Deze terminologie wordt opgenomen in het LIDO-standaard uitwisselingsformaat. Verder werden datasets bezorgd uit de Stedelijke Musea Mechelen en het Museum Plantin-Moretus voor het testen van het Terminology Management Platform. PACKED vzw werkte actief mee aan het testen van deze applicatie. Daarbij werden objectnamen uit de twee boven vermelde musea gekoppeld aan objectnamen uit het KMKG en het British Museum, waardoor de brontermen vertaald werden in het Engels en het Nederlands. PACKED vzw stond binnen Linked Heritage ook in voor de opmaak van het Consortium Agreement. Meer informatie over dit project en de resultaten tot op heden vindt u op de projectwebsite Voortzetten Digitising Contemporary Art (DCA) GELINKT AAN: doelstelling 1 en 6 Binnen het Europeana-portaal is hedendaagse kunst op dit moment slechts minimaal aanwezig. Het project Digitising Contemporary Art zal een Europees corpus van gedigitaliseerde kunstwerken en hun

19 contextuele informatie creëren. Hierbij ligt de nadruk op hedendaagse kunst; kunst die gecreëerd werd na De voornaamste resultaten van het project zijn: - het creëren van digitale reproducties van hedendaagse kunstwerken om op die manier de langetermijnbewaring van dit deel van het Europese culturele erfgoed te verzekeren; - de toename van de mate van publieke beschikbaarheid van deze digitale reproducties voor burgers/eindgebruikers via het Europeana-platform en nationale aggregatoren (indien van toepassing); - de mogelijkheid creëren voor de projectpartners om hun gedigitaliseerde materiaal over hedendaagse kunst te linken aan gelijkaardige content uit ander Europese instellingen d.m.v. ICT gebruik en op die manier gebruik van deze content te verrijken. PACKED vzw is zowel initiator als projectleider en werkpakketleider. In deze functie heeft PACKED vzw een aantal partners uit België (argos centrum voor kunst en media, MuZEE, IBBT, MAC s, en Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België) bij het project betrokken. De opgedane expertise zal nadien in Vlaanderen en Brussel worden ingezet in andere contexten. In het tweede projectjaar werd voornamelijk de digitalisering afgerond en het werk op vlak van metadatering benadrukt. Om de voortgang te volgen werd om de vier maanden aan de partners gevraagd om een verslag te geven van hun vorderingen op het vlak van digitalisering, inventarisatie, het online plaatsen van de digitale reproducties, klaren van rechten In 2012 vonden de plenaire projectmeetings plaats in Berlijn (6-7 februari) en Ljubljana (3-4 oktober). De mid-term review van het project vond plaats op 4 mei in Brussel. Na 15 maanden bleek het project goede vooruitgang geboekt te hebben. Ongeveer 30% meer items dan verwacht waren gedigitaliseerd ( items) van deze gedigitaliseerde werken werden reeds voorzien van de nodige metadata. Midden 2012 werden al items online geplaatst op de content partners' websites. De eigenlijke aggregatie van het materiaal naar Europeana werd gestart vanaf november Tijdens de mid-term review werd de opmerking gemaakt dat er bijkomende inspanningen konden gemaakt worden op vlak van disseminatie. Om die reden werd de DCA-website uitgebreid met een aparte sectie met o.a. interviews met contentpartners (o.a. met MuZEE en argos), gevalstudies en videomateriaal (lees meer in sectie 6.2 De PACKED-websites). 1 Enkele belangrijke deliverables die tijdens het tweede projectjaar gepubliceerd werden, zijn: - D3.2. Recommendation on contextualisation and interlinking digitised contemporary artworks (IBBT): dit document is gebaseerd op de bevindingen en resultaten van de ontwikkeling van en disucussies over rijke semantische concepten om de hedendaagse kunstwerken verder te contextualiseren en te linken met andere relevante informatiebronnen om hun gebruiksmogelijkheden en waarde voor toekomstig gebruik te verbeteren. - D5.1. Enrichment module and POC (IBBT & NTUA): dit document geeft een overicht van alle onderzochte platformen die voor de contentpartners kunnen fungeren als aggregators richting Europeana en beschrijft hun specifieke aard en technische voorwaarden voor de harvesting en aggregatie. De rol van PACKED vzw in het DCA-project is tweeledig; via WP1 (projectmanagement) staat PACKED vzw in voor de algemene coördinatie van het project; via WP2 (partnercoördinatie) wordt toezicht gehouden op de voortgang van de digitalisering in de verschillende partnerinstituten. Daarnaast ondersteunde PACKED-medewerker Joris Janssens DCA-partner transmediale in het uitbouwen van 1 Zie

20 een CollectiveAccess-database. Op die manier kan deze partner in de toekomst een meer gestandaardiseerde vorm van collectiebeschrijving hanteren. Meer informatie over het DCA-project en een overzicht van alle publieke deliverables vindt u op de projectwebsite Voorbereiding SHIFT a network of excellence on the preservation of complex digital creations GELINKT AAN: doelstelling 1 en 6 Op initiatief van IRCAM (Frankrijk) en PACKED vzw werd in 2012 een consortium gevormd dat half april 2012 een subsidieaanvraag indiende voor het Objectief 4.3. Digital Preservation van het 7 e Kaderprogramma. Het doel van de aanvraag was een Europees network of excellence te kunnen opzetten met betrekking tot de preservering van complexe digitale objecten uit de creatieve sector. PACKED vzw profileerde zich als coördinator van zowel de projectaanvraag als het project en betrok ook andere organisaties uit Vlaanderen en Brussel als projectpartners: IBBT-SMIT (VUB), IBBT- MultimediaLab (UGent), Boekentoren (UGent) en CVAa. Spijtig genoeg kreeg de projectaanvraag een te lage score van de Europese Commissie om voor subsidiëring in aanmerking te komen Voorbereiding andere Europese digitaal-erfgoedprojecten GELINKT AAN: doelstelling 1 en 6 PACKED vzw ging in 2012 actief op zoek om vanaf 2013 te kunnen participeren in andere digitaalerfgoedprojecten waarvoor in het voorjaar van 2012 subsidieaanvragen werden ingediend bij de Europese Commissie. - Voor het 7 e Kaderprogramma werd er o onder de projecttitel GLAM overleg opgestart met o.a. het Zweedse Rijksarchief voor deelname in een IP-project. PACKED vzw betrok ook Bibnet in dit projectopzet. Uiteindelijk werd geen dossier ingediend, maar werd het voorstel verder uitgebouwd voor de ICT-call o onder de projecttitel FIT 100 (File Ingest Tools for Long Term Video Preservation, een initiatief van University College London) een projectaanvraag ingediend voor een STREP-project. In deze aanvraag nam PACKED vzw de rol op van leider van een werkpakket Dissemination. De aanvraag behaalde uiteindelijk een te lage score om in aanmerking te komen voor subsidiëring. - Voor het CIP ICT-PSP waren er gesprekken opgestart met o.a. o het Firmament (aggregator voor figurentheatererfgoed): PACKED vzw adviseerde het Firmament over de CIP ICT-PSP call, maar er werd uiteindelijk geen aanvraag ingediend. o CVAa (digitalisering of aggregatie van architecturaal erfgoed): PACKED vzw bracht CVAa in contact met een tweetal buitenlandse organisaties die geïnteresseerd waren in het opzetten van een project voor de digitalisering of aggregatie van architecturaal erfgoed, maar er werd uiteindelijk geen aanvraag ingediend. o FotoMuseum (aggregatie van Daguerrotypies): PACKED vzw adviseerde in dit project m.b.t de formele aspecten van het indien van de projectaanvraag en de verdere afhandeling van o.a. financiële en organisatorische ondersteuning.

T: - 58 23 1080 ++32 (0)2 217 14 05 M:

T: - 58 23 1080 ++32 (0)2 217 14 05 M: JAARVERSLAG 2013 PACKED vzw - Expertisecentrum Digitaal Erfgoed Delaunoystraat 58 bus 23 1080 Brussel België E: info@packed.be T: ++32 (0)2 217 14 05 M: ++32 (0)486 67 36 07 INHOUDSTAFEL INLEIDING... 5

Nadere informatie

Voorstudie CAHF-beleid omtrent digitale duurzaamheid. Bert Lemmens PACKED vzw 17 september 2013 S.M.A.K. Gent

Voorstudie CAHF-beleid omtrent digitale duurzaamheid. Bert Lemmens PACKED vzw 17 september 2013 S.M.A.K. Gent Voorstudie CAHF-beleid omtrent digitale duurzaamheid Bert Lemmens PACKED vzw 17 september 2013 S.M.A.K. Gent DIGITALISERING digitale communicatie > publiek # doelgroepen # kanalen # presentatievormen DIGITALISERING

Nadere informatie

T: - 58 23 1080 ++32 (0)2 217 14 05 M:

T: - 58 23 1080 ++32 (0)2 217 14 05 M: ACTIEPLAN 2013 DEZE VERSIE VAN HET ACTIEPLAN 2013 VAN PACKED VZW IS EEN BEKNOPTE VERSIE VAN HET ACTIEPLAN DAT WERD INGEDIEND BIJ HET AGENTSCHAP KUNSTEN EN ERFGOED (NOVEMBER 2012). PACKED vzw - Expertisecentrum

Nadere informatie

Network-centric approach of sustainable digital archives

Network-centric approach of sustainable digital archives Network-centric approach of sustainable digital archives 1. Partners Het consortium: de onderzoekers: IBBT-project office: Nico Verplancke IBBT-MMLAB-UGent: Rik Van de Walle IBBT-SMIT-VUB: Caroline Pauwels

Nadere informatie

Het informatieplan: instrument voor een succesvolle omgang met je digitale. collecties en archieven. #informatieplan

Het informatieplan: instrument voor een succesvolle omgang met je digitale. collecties en archieven. #informatieplan Het informatieplan: instrument voor een succesvolle omgang met je digitale collecties en archieven #informatieplan Het informatieplan: instrument voor een succesvolle omgang met je digitale collecties

Nadere informatie

De Memorie van Toelichting bij dit decreet vermeldt: Project Erfgoedzorg in de kunstensector

De Memorie van Toelichting bij dit decreet vermeldt: Project Erfgoedzorg in de kunstensector [onderstaande tekst is afkomstig uit de subsidieaanvraag voor het project Erfgoedzorg in de kunstensector. De subsidieaanvraag werd geschreven door PACKED vzw in overleg met de steunpunten BAM, VTi, Muziekcentrum

Nadere informatie

Project APEx Archives Portal Europe network of excellence

Project APEx Archives Portal Europe network of excellence Project APEx Archives Portal Europe network of excellence Digitale Collectie De Grootste Gemene Deler RCE Amersfoort 5 juni 2013 Stand van zaken Archieven APEx basis gegevens APEx volgt het APEnet project

Nadere informatie

T: - 58 23 1080 ++32 (0)2 217 14 05 M:

T: - 58 23 1080 ++32 (0)2 217 14 05 M: JAARVERSLAG 2015 PACKED vzw - Expertisecentrum Digitaal Erfgoed Delaunoystraat 58 bus 23 1080 Brussel België E: info@packed.be T: ++32 (0)2 217 14 05 M: ++32 (0)486 67 36 07 Inhoudsopgave INLEIDING...

Nadere informatie

Project CEST onderzoek erfgoedstandaarden. Eerste tussentijds rapport. Auteur: Henk Vanstappen Versie: 1.1 Datum: 2010-03-01 Gewijzigd: 2010-03-09

Project CEST onderzoek erfgoedstandaarden. Eerste tussentijds rapport. Auteur: Henk Vanstappen Versie: 1.1 Datum: 2010-03-01 Gewijzigd: 2010-03-09 Project CEST onderzoek erfgoedstandaarden Eerste tussentijds rapport Auteur: Henk Vanstappen Versie: 1.1 Datum: 2010-03-01 Gewijzigd: 2010-03-09 CEST_Tussentijdsrapport_1_V1_1 2 Inhoud 1 Inleiding... 3

Nadere informatie

Flandrica.be De virtuele Vlaamse erfgoedbibliotheek

Flandrica.be De virtuele Vlaamse erfgoedbibliotheek Flandrica.be De virtuele Vlaamse erfgoedbibliotheek David Coppoolse Stafmedewerker ontsluiting en digitalisering Conferentie Europa en de digitale ontsluiting van cultureel erfgoed 2011 01 19 Onderwerpen

Nadere informatie

Toelichting kwaliteitslabel

Toelichting kwaliteitslabel Toelichting kwaliteitslabel Toelichting kwaliteitslabels Waarom worden er kwaliteitslabels toegekend? Binnen welk kader worden kwaliteitslabels toegekend? Wie komt in aanmerking? Wat zijn de voorwaarden

Nadere informatie

ATHENA Access to cultural heritage networks across Europe. Presentatie door Chris Vastenhoud

ATHENA Access to cultural heritage networks across Europe. Presentatie door Chris Vastenhoud ATHENA Access to cultural heritage networks across Europe Presentatie door Chris Vastenhoud INHOUD Introductie Relatie EDL Doelstelling Activiteiten in project Belgische deelnemers Organisatie Planning

Nadere informatie

Publicatie erfgoedstandaarden. 17 februari 2010

Publicatie erfgoedstandaarden. 17 februari 2010 Publicatie erfgoedstandaarden 17 februari 2010 inhoud use cases doelstellingen deliverables projectorganisatie use cases use case_1 Religie en kolonisatie: Congo 2010 transcripties geluidsopnamen geografische

Nadere informatie

ACTIEPLAN Actieplan 2012 PACKED vzw 1

ACTIEPLAN Actieplan 2012 PACKED vzw 1 ACTIEPLAN 2012 DEZE VERSIE VAN HET ACTIEPLAN 2012 VAN PACKED VZW IS EEN BEKNOPTE VERSIE VAN HET ACTIEPLAN DAT WERD INGEDIEND BIJ HET AGENTSCHAP KUNSTEN EN ERFGOED (MAART 2012). PACKED vzw - Expertisecentrum

Nadere informatie

T: (0) M:

T: (0) M: JAARVERSLAG 2014 PACKED vzw - Expertisecentrum Digitaal Erfgoed Delaunoystraat 58 bus 23 1080 Brussel België E: info@packed.be T: ++32 (0)2 217 14 05 M: ++32 (0)486 67 36 07 Inhoudstafel DEEL 1 : BEKNOPT

Nadere informatie

Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag

Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag Collectiebeherende organisatie - museum - regionaal ingedeeld Het Cijferboek cultureel erfgoed is een initiatief van het agentschap Kunsten

Nadere informatie

Hoofdstuk I. Algemene bepalingen en beleidskader

Hoofdstuk I. Algemene bepalingen en beleidskader Beheersovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Erfgoedbibliotheek over de werking van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek voor de beleidsperiode 2013-2017 Tussen: de Vlaamse Gemeenschap, vertegenwoordigd

Nadere informatie

Digitale cultuur als continuüm

Digitale cultuur als continuüm Digitale cultuur als continuüm Samenvatting Activiteitenplan 2017-2020 Stichting Digitaal Erfgoed Nederland (DEN) Den Haag, 31 januari 2016 1/5 1. Vooraf Deze samenvatting is gebaseerd op de subsidieaanvraag

Nadere informatie

Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag

Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag Collectiebeherende organisatie - archieven Het Cijferboek cultureel erfgoed is een initiatief van het agentschap Kunsten en Erfgoed en FARO.

Nadere informatie

Netwerk Digitaal Erfgoed / Werkgroep Monitoring Vragenlijst aan NDE-projecten 2013/2014

Netwerk Digitaal Erfgoed / Werkgroep Monitoring Vragenlijst aan NDE-projecten 2013/2014 Netwerk Digitaal Erfgoed / Werkgroep Monitoring Vragenlijst aan NDE-projecten 2013/2014 Deze vragenlijst dient om een totaalbeeld te krijgen van de resultaten van de projecten die in 2013/2014 gefinancierd

Nadere informatie

Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag

Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag Collectiebeherende organisatie - erfgoedbibliotheken Het Cijferboek cultureel erfgoed is een initiatief van het agentschap Kunsten en Erfgoed

Nadere informatie

MinervaEC. MInisterial NEtwoRk for Valorising Activities in digitisation, econtentplus. Periode: 1 /10/ 2006 31/09/2008. http://www.minervaeurope.

MinervaEC. MInisterial NEtwoRk for Valorising Activities in digitisation, econtentplus. Periode: 1 /10/ 2006 31/09/2008. http://www.minervaeurope. MinervaEC MInisterial NEtwoRk for Valorising Activities in digitisation, econtentplus Periode: 1 /10/ 2006 31/09/2008 http://www.minervaeurope.org/ Hans van der Linden 11 december 2007 Coördinerend netwerk

Nadere informatie

Netwerk Digitaal Erfgoed / Werkgroep Monitoring Vragenlijst aan NDE-projecten 2013/2014

Netwerk Digitaal Erfgoed / Werkgroep Monitoring Vragenlijst aan NDE-projecten 2013/2014 Netwerk Digitaal Erfgoed / Werkgroep Monitoring Vragenlijst aan NDE-projecten 2013/2014 Deze vragenlijst dient om een totaalbeeld te krijgen van de resultaten van de projecten die in 2013/2014 gefinancierd

Nadere informatie

OUD IS IN. 12 september 2013

OUD IS IN. 12 september 2013 OUD IS IN 12 september 2013 David Coppoolse Vlaamse Erfgoedbibliotheek Marleen Vandenreyt Provinciale Bibliotheek Limburg Welkom 2 In deze presentatie Realisering Flandrica.be 2011-2012 Ervaringen van

Nadere informatie

Actieplan 2015. PACKED vzw - Expertisecentrum Digitaal Erfgoed Delaunoystraat 58 bus 23 1080 Brussel E: info@packed.be T: ++32 (0)2 217 14 05

Actieplan 2015. PACKED vzw - Expertisecentrum Digitaal Erfgoed Delaunoystraat 58 bus 23 1080 Brussel E: info@packed.be T: ++32 (0)2 217 14 05 PACKED vzw - Expertisecentrum Digitaal Erfgoed Delaunoystraat 58 bus 23 1080 Brussel E: info@packed.be T: ++32 (0)2 217 14 05 www.packed.be Inhoudstafel A. DIGITAAL ERFGOED... 5 B. OPERATIONELE DOELSTELLINGEN

Nadere informatie

T: - 58 1080 ++32 (0)2 217 14 05 M:

T: - 58 1080 ++32 (0)2 217 14 05 M: JAARVERSLAG 2011 PACKED vzw - Expertisecentrum Digitaal Erfgoed Delaunoystraat 58 1080 Brussel België E: info@packed.be T: ++32 (0)2 217 14 05 M: ++32 (0)486 67 36 07 Inhoud 1. INLEIDING... 2 2. DOELSTELLINGEN...

Nadere informatie

Projectsubsidies cultureel erfgoed

Projectsubsidies cultureel erfgoed Projectsubsidies cultureel tweede ronde 2014 Aanvrager Titel Korte omschrijving Universiteit Antwerpen Studiecollecties: een uitdagende context binnen universiteiten en musea Dit project wil een denkkader

Nadere informatie

nemen van een e-depot

nemen van een e-depot Stappenplan bij het in gebruik nemen van een e-depot CONCEPT VOOR FEEDBACK Bijlage bij Handreiking voor het in gebruik nemen van een e-depot door decentrale overheden 23 juli 2015 Inleiding Dit stappenplan

Nadere informatie

Dames en heren, Geachte burgemeesters, Schepenen van Cultuur, Beste journalisten,

Dames en heren, Geachte burgemeesters, Schepenen van Cultuur, Beste journalisten, Donderdag 25 november 2010 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Lancering Erfgoedbank vier regio s Op de digitale trein Dames en heren, Geachte burgemeesters,

Nadere informatie

Het digitale informatielandschap van de toekomst. Jeanine Tieleman Kwaliteitsmedewerker Digitaal Erfgoed Nederland jeanine.tieleman@den.

Het digitale informatielandschap van de toekomst. Jeanine Tieleman Kwaliteitsmedewerker Digitaal Erfgoed Nederland jeanine.tieleman@den. Het digitale informatielandschap van de toekomst Jeanine Tieleman Kwaliteitsmedewerker Digitaal Erfgoed Nederland jeanine.tieleman@den.nl Opzet presentatie: Wat is DEN? Digitale informatiemaatschappij

Nadere informatie

Onderdeel: van Gedistribueerde voorzieningen voor duurzame toegang (A.1)

Onderdeel: van Gedistribueerde voorzieningen voor duurzame toegang (A.1) BESCHRIJVING CASE STUDY PROJECT DDS HERLEEFT Onderdeel: van Gedistribueerde voorzieningen voor duurzame toegang (A.1) Dit document bestaat uit twee delen: 1. Project DDS herleeft Beschrijving van het hele

Nadere informatie

Werkgroep Preservation Preservation en Research & Development

Werkgroep Preservation Preservation en Research & Development Werkgroep Preservation Preservation en Research & Development Leden van de werkgroep Aad van der Valk, NIBG Andrea Scharnhorst, DANS Barbara Sierman, KB Giovanna Fossati, EYE, voorzitter Inge Angevaare,

Nadere informatie

Eindrapport gebruikersonderzoek website DEN online

Eindrapport gebruikersonderzoek website DEN online Eindrapport gebruikersonderzoek website DEN online In het najaar van 2011 heeft stichting DEN een onderzoek uitgevoerd naar de gebruiksvriendelijkheid van haar nieuwe website. De resultaten hiervan zijn

Nadere informatie

Transitiereglement voor de subsidiëring van culturele projecten met een regionale uitstraling

Transitiereglement voor de subsidiëring van culturele projecten met een regionale uitstraling Transitiereglement voor de subsidiëring van culturele projecten met een regionale uitstraling I. SITUERING Het decreet van 18 november 2016 houdende de vernieuwde taakstelling en gewijzigde financiering

Nadere informatie

Digitaal Erfgoed Houdbaar

Digitaal Erfgoed Houdbaar Digitaal Erfgoed Houdbaar Werken aan de lange termijn toegang van digitale erfgoedcollecties Marcel Ras Traditionele media Robuust Fysiek (vast te pakken) Direct te begrijpen Ervaring met toekennen

Nadere informatie

Ontwikkelingen in het

Ontwikkelingen in het Ontwikkelingen in het Cultureel-erfgoedbeleid Departement CJSM Afdeling Cultureel Erfgoed Katrijn Van Kerchove Cultureel-erfgoedbeleid Vlaamse Overheid: 1. Erkennen en subsidiëren 2. Beschermen roerend

Nadere informatie

WAALSE KROOK. Chronologisch aanlooptraject

WAALSE KROOK. Chronologisch aanlooptraject Chronologisch aanlooptraject Visie Steden zijn de toekomst. En de stad van de toekomst is een 'open stad'. Visie Waar ideeën, contacten, data, infrastructuur, gebruiksvoorwerpen, verhalen... worden gedeeld.

Nadere informatie

Het museum: - beschikt over een kwaliteitslabel als museum - heeft tijdig een aanvraag ingediend voor Vlaamse indeling en subsidiëring

Het museum: - beschikt over een kwaliteitslabel als museum - heeft tijdig een aanvraag ingediend voor Vlaamse indeling en subsidiëring Museum voor Industriële Archeologie en Textiel (MIAT), Gent 1. Gemotiveerd advies van de beoordelingscommissie Collectiebeherende Cultureel-erfgoedorganisaties over indeling bij het Vlaamse niveau en toekenning

Nadere informatie

T: (0) M:

T: (0) M: ACTIEPLAN 2014 DEZE VERSIE VAN HET ACTIEPLAN 2014 VAN PACKED VZW IS EEN BEKNOPTE VERSIE VAN HET ACTIEPLAN DAT WERD INGEDIEND BIJ HET AGENTSCHAP KUNSTEN EN ERFGOED (NOVEMBER 2013). PACKED vzw - Expertisecentrum

Nadere informatie

Projectsubsidies cultureel erfgoed eerste ronde 2015

Projectsubsidies cultureel erfgoed eerste ronde 2015 Projectsubsidies cultureel eerste ronde 2015 Aanvrager Titel Korte omschrijving Toegekend bedrag Type project Design Museum Gent Tentoonstelling 'Design Derby België- Nederland 1815-2015' Design museum

Nadere informatie

Samenwerken, netwerken en clustering in de erfgoedsector

Samenwerken, netwerken en clustering in de erfgoedsector Samenwerken, netwerken en clustering in de erfgoedsector Gregory Vercauteren 26 februari 2016 Brussel Steunpunt voor cultureel-erfgoedsector: musea, archieven, erfgoedbibliotheken, lokale en provinciale

Nadere informatie

Een vragenlijst voor archiefinstellingen die willen bijdragen aan het Archi...

Een vragenlijst voor archiefinstellingen die willen bijdragen aan het Archi... Een vragenlijst voor archiefinstellingen die willen bijdragen aan het Archi... Het Archieven Portaal Europa is een publicatie en aggregatie platform voor Europese archiefinstellingen, ontwikkeld door het

Nadere informatie

Een workshop rond het maken van beschrijvingen op collectieniveau

Een workshop rond het maken van beschrijvingen op collectieniveau COMETA STAP VOOR STAP Een workshop rond het maken van beschrijvingen op collectieniveau 31 januari 2012 Versie 1.0 IN DEZE WORKSHOP Wat is het Cometa-model? Waarom beschrijven op collectieniveau? Wat is

Nadere informatie

Projectoproep voor de lancering van een Belgisch platform «Digitalisering voor ontwikkeling» (Digital for Development, D4D)

Projectoproep voor de lancering van een Belgisch platform «Digitalisering voor ontwikkeling» (Digital for Development, D4D) Projectoproep voor de lancering van een Belgisch platform «Digitalisering voor ontwikkeling» (Digital for Development, D4D) 1 Inleiding Meer dan ooit is onze toekomst digitaal. Op Europees niveau speelt

Nadere informatie

Selectielijst PACKED vzw

Selectielijst PACKED vzw Selectielijst PACKED vzw Versie Datum Bewerkingen Auteur 1 21.08.2013 Eerste kladversie Alina Saenko 2 29.08.2013 Finale versie Alina Saenko 1. Algemeen bestuur 1.1 Statutaire documenten 1.1.1. Oprichting

Nadere informatie

Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag

Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag Collectiebeherende organisatie - museum - regionaal ingedeeld Het Cijferboek cultureel erfgoed is een initiatief van het agentschap Kunsten

Nadere informatie

Synergieën zoeken. VLAAMSE ERFGOEDBIBLIOTHEEK vzw. A. Netwerk van erfgoedbibliotheken I. ORGANISATIE. II. PROJECTEN III.

Synergieën zoeken. VLAAMSE ERFGOEDBIBLIOTHEEK vzw. A. Netwerk van erfgoedbibliotheken I. ORGANISATIE. II. PROJECTEN III. VLAAMSE ERFGOEDBIBLIOTHEEK vzw Synergieën zoeken I. ORGANISATIE II. PROJECTEN III. DO s AND DON Ts 30.05.11 - Genk Eva Wuyts I. ORGANISATIE A. Netwerk van erfgoedbibliotheken A. Netwerk B. Missie C. Doelstellingen

Nadere informatie

NORMEN VOOR EDEPOTS DUURZAME BEWARING IS VOOR EDEPOTS GROEIMODEL NAAR EEN OAIS BLUE BOOK. Archiverings- en raadplegingsformaten

NORMEN VOOR EDEPOTS DUURZAME BEWARING IS VOOR EDEPOTS GROEIMODEL NAAR EEN OAIS BLUE BOOK. Archiverings- en raadplegingsformaten DUURZAME BEWARING IS Organisatiestructuur Resources Opslagsystemen Standaarden Archiverings- en raadplegingsformaten Karakteriseren en valideren Checksums Migreren en normaliseren Preservation metadata

Nadere informatie

Cijferboek cultureel erfgoed algemeen rapportageverslag

Cijferboek cultureel erfgoed algemeen rapportageverslag Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag Collectiebeherende organisatie - erfgoedbibliotheken Het Cijferboek cultureel erfgoed is een initiatief van het agentschap Kunsten en Erfgoed

Nadere informatie

Born Digital Art Praktijk Behoud en Beheer

Born Digital Art Praktijk Behoud en Beheer Born Digital Art Praktijk Behoud en Beheer Gaby Wijers Conferentie Digitalisering Cultureel Erfgoed 16.5.2017 Nationale kennisinstituut voor digitale kunst Ondersteunende instelling: conservering, distributie

Nadere informatie

De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 kunnen als volgt worden omschreven:

De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 kunnen als volgt worden omschreven: BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Brusselwerking Initiatiefnemer: vzw Forum van Etnisch-Culturele Minderheden (0478.953.435), Vooruitgangsstraat 323/4, 1030 Brussel (Schaarbeek) Omschrijving

Nadere informatie

Antwerpen opent zijn digitale kluizen: stedelijke archieven, bibliotheken en musea gaan open data

Antwerpen opent zijn digitale kluizen: stedelijke archieven, bibliotheken en musea gaan open data Antwerpen opent zijn digitale kluizen: stedelijke archieven, bibliotheken en musea gaan open data 09.06.2016 Trefdag Informatie Vlaanderen ICC Gent Sessie 15A Iris Kockelbergh, directeur Museum Plantin-Moretus

Nadere informatie

Een moderne dienstverlening voor musea en erfgoedinstellingen

Een moderne dienstverlening voor musea en erfgoedinstellingen Een moderne dienstverlening voor musea en erfgoedinstellingen Wat is Heron? Heron of Heritage Online staat voor: Een moderne softwaretoepassing voor het beheren, duurzaam bewaren en ontsluiten van al uw

Nadere informatie

Zeeuws e-depot presentatie e-depot Monitor 10 februari 2016

Zeeuws e-depot presentatie e-depot Monitor 10 februari 2016 Het Zeeuws Archief is beheerder van de archieven van het Rijk, het Waterschap, de Provincie en drie gemeenten. Sinds 2008 staat digitale duurzaamheid hoog op de agenda. In dat jaar sloten we ons aan bij

Nadere informatie

Thema 1: Internationale data-infrastructuur

Thema 1: Internationale data-infrastructuur Thema 1: Internationale data-infrastructuur Belangrijkste knelpunten (gebaseerd op Visietekst) bij het inrichten van een e-depot als knooppunt in een internationaal infrastructuurnetwerk: 1. Is het nodig

Nadere informatie

Hierbij wordt het werk van mijn college s Anuja Dangol, Thérèse Steenberghen en mezelf voorgesteld, met medewerking van Diederik Tirry.

Hierbij wordt het werk van mijn college s Anuja Dangol, Thérèse Steenberghen en mezelf voorgesteld, met medewerking van Diederik Tirry. Hierbij wordt het werk van mijn college s Anuja Dangol, Thérèse Steenberghen en mezelf voorgesteld, met medewerking van Diederik Tirry. 1 Binnen WP4 hebben wij gewerkt rond de monitoring van ruimtelijk

Nadere informatie

DECREET. houdende de erkenning en de subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur

DECREET. houdende de erkenning en de subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur VLAAMS PARLEMENT DECREET houdende de erkenning en de subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur HOOFDSTUK I Algemene bepalingen Artikel 1

Nadere informatie

Algemene vragen. Specifieke vragen. Wat is de naam van uw organisatie? (verplicht) DiVault. Wat is de naam van uw e-depot oplossing?

Algemene vragen. Specifieke vragen. Wat is de naam van uw organisatie? (verplicht) DiVault. Wat is de naam van uw e-depot oplossing? Algemene vragen Wat is de naam van uw organisatie? (verplicht) DiVault Wat is de naam van uw e-depot oplossing? DiVault Wat is uw naam? (verplicht) Hans Mannaert Wat is uw e-mailadres? (verplicht) hans@divault.nl

Nadere informatie

Digitaal Archief DUURZAAM. Agenda. Dag van de Digitale Duurzaamheid DiVault E-depot Oldambt Fasttrack programma

Digitaal Archief DUURZAAM. Agenda. Dag van de Digitale Duurzaamheid DiVault E-depot Oldambt Fasttrack programma Digitaal Archief DUURZAAM Agenda Dag van de Digitale Duurzaamheid 2017 DiVault E-depot Oldambt Fasttrack programma 1 Doel DiVault Duurzaam preserveren, beheren en ontsluiten van cultuurhistorisch of economisch

Nadere informatie

Cijferboek cultureel erfgoed algemeen rapportageverslag

Cijferboek cultureel erfgoed algemeen rapportageverslag Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag Het Cijferboek cultureel erfgoed is een initiatief van het agentschap Kunsten en Erfgoed en FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed.

Nadere informatie

nr. 170 van CATHY COUDYSER datum: 22 februari 2016 aan SVEN GATZ Cultureel Erfgoed - Inventaris van te digitaliseren erfgoed

nr. 170 van CATHY COUDYSER datum: 22 februari 2016 aan SVEN GATZ Cultureel Erfgoed - Inventaris van te digitaliseren erfgoed SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 170 van CATHY COUDYSER datum: 22 februari 2016 aan SVEN GATZ VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, MEDIA, JEUGD EN BRUSSEL Cultureel Erfgoed - Inventaris van te digitaliseren erfgoed Vlaanderen

Nadere informatie

1. VOOR WELKE ONDERWERPEN IS SAMENWERKING ECHT NOODZAKELIJK? EN WAAROM?

1. VOOR WELKE ONDERWERPEN IS SAMENWERKING ECHT NOODZAKELIJK? EN WAAROM? Vlaamse overheid Arenbergstraat 9 1000 BRUSSEL T 02 553 68 00 www.cjsm.vlaanderen.be VERSLAG //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Cultureel erfgoed = roerend en immaterieel erfgoed = Cultuur => Gemeenschapsmaterie

Cultureel erfgoed = roerend en immaterieel erfgoed = Cultuur => Gemeenschapsmaterie Cultureel Erfgoed Cultureel erfgoed = roerend en immaterieel erfgoed = Cultuur => Gemeenschapsmaterie Onroerend erfgoed = monumenten, landschappen, archeologie = Grondgebonden => Gewestmaterie 2 3 Cultureel-erfgoeddecreet

Nadere informatie

Nulmeting van de e-depotvoorziening van het Noord-Hollands Archief aan de hand van het toetsingskader ED3

Nulmeting van de e-depotvoorziening van het Noord-Hollands Archief aan de hand van het toetsingskader ED3 Nulmeting van de e-depotvoorziening van het Noord-Hollands Archief aan de hand van het toetsingskader ED3 Pilot Uitplaatsing digitaal archief gemeente Haarlem Auteur: Noord-Hollands Archief: Stinie Francke

Nadere informatie

Stadsarchief Zo vroeg mogelijk in het proces

Stadsarchief Zo vroeg mogelijk in het proces Stadsarchief Zo vroeg mogelijk in het proces Anje van der Lek Wat gaan we doen? Vanuit mijn perspectief: (overheid, archiefwet) Het e-depot Tenant architectuur Vanuit jullie perspectief: (particuliere

Nadere informatie

Resultaten De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 kunnen als volgt worden omschreven:

Resultaten De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 kunnen als volgt worden omschreven: BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Brusselwerking Initiatiefnemer: vzw Forum van Etnisch-Culturele Minderheden (0478.953.435), Vooruitgangsstraat 323/4, 1030 Brussel (Schaarbeek) Omschrijving

Nadere informatie

Gecoördineerde tekst:

Gecoördineerde tekst: Gecoördineerde tekst: Decreet van 27 oktober 1998 houdende de erkenning en subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur (B.S.22-12-1998) Decreet

Nadere informatie

Analyse Vlaamse portaal applicaties

Analyse Vlaamse portaal applicaties Audit opdracht Analyse Vlaamse portaal applicaties Hans C. Arents, kenniscentrummanager Cel Media-innovatie, Departement Wetenschap, Innovatie en Media Tel: (02) 553 45 63 Fax: (02) 553 45 79 E-mail: hans.arents@wim.vlaanderen.be

Nadere informatie

Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag

Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag Collectiebeherende organisatie - museum - landelijk ingedeeld Het Cijferboek cultureel erfgoed is een initiatief van het agentschap Kunsten

Nadere informatie

Beleidsopties Musea en Erfgoed Antwerpen Cultureel erfgoed is toegankelijk voor een divers publiek én zet aan tot participatie. Het erfgoedaanbod zet aan tot kwaliteitsvolle vrijetijdsbesteding en creativiteit.

Nadere informatie

Subsidiedossier Projectsubsidiereglement van 4 februari 2009 ter versterking van het lokaal cultureel erfgoedveld herziene versie juli 2010

Subsidiedossier Projectsubsidiereglement van 4 februari 2009 ter versterking van het lokaal cultureel erfgoedveld herziene versie juli 2010 Subsidiedossier Projectsubsidiereglement van 4 februari 2009 ter versterking van het lokaal cultureel erfgoedveld herziene versie juli 2010 Binnen het Cultureel-Erfgoedconvenant Land van Waas staat de

Nadere informatie

Flexibiliteit en Duurzaamheid: Teksttechnologie en Museumdocumentatie

Flexibiliteit en Duurzaamheid: Teksttechnologie en Museumdocumentatie Flexibiliteit en Duurzaamheid: Teksttechnologie en Museumdocumentatie Spectrum in een nieuw jasje Edward Vanhoutte & Ron Van den Branden Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie Koninklijke Academie voor

Nadere informatie

Netwerk Digitaal Erfgoed / Werkgroep Monitoring Rapportage over de NDE-projecten 2013/2014

Netwerk Digitaal Erfgoed / Werkgroep Monitoring Rapportage over de NDE-projecten 2013/2014 Netwerk Digitaal Erfgoed / Werkgroep Monitoring Rapportage over de NDE-projecten 2013/2014 12-02-2015 Deze rapportage is opgesteld door de Werkgroep Monitoring van het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE), dat

Nadere informatie

Maandag 21 november Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR

Maandag 21 november Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Maandag 21 november 2011 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Digitale rondleiding in collectie Ghysels Mortsel / Antwerpen Geachte schepen De Ridder, Geachte

Nadere informatie

Informatiemoment Grote lijnen van een nieuw CULTUREEL- ERFGOEDDECREET TOELICHTING KVS 30.05.2016

Informatiemoment Grote lijnen van een nieuw CULTUREEL- ERFGOEDDECREET TOELICHTING KVS 30.05.2016 Informatiemoment Grote lijnen van een nieuw CULTUREEL- ERFGOEDDECREET TOELICHTING KVS 30.05.2016 WELKOM en PROGRAMMA Karen Jacobs Conceptnota Duurzame CE-werking 2015-2016 participatief traject ter voorbereiding

Nadere informatie

Projectsubsidies organisaties: doel

Projectsubsidies organisaties: doel Projectsubsidies organisaties: doel De projectsubsidiëring is erop gericht organisaties die niet structureel ondersteund worden, de kans te bieden om één project, afgerond in tijd en doelstelling, te realiseren.

Nadere informatie

PROCEDURES BETREFFENDE DE VERWERVING DOOR HET EUROPEES PARLEMENT VAN PRIVEARCHIEVEN VAN LEDEN EN VOORMALIGE LEDEN

PROCEDURES BETREFFENDE DE VERWERVING DOOR HET EUROPEES PARLEMENT VAN PRIVEARCHIEVEN VAN LEDEN EN VOORMALIGE LEDEN 2.2.8. PROCEDURES BETREFFENDE DE VERWERVING DOOR HET EUROPEES PARLEMENT VAN PRIVEARCHIEVEN VAN LEDEN EN VOORMALIGE LEDEN BESLUIT VAN HET BUREAU VAN 10 MAART 2014 HET BUREAU VAN HET EUROPEES PARLEMENT,

Nadere informatie

Presentatie Partnerevent VIAA 8 november 2016 Namiddag

Presentatie Partnerevent VIAA 8 november 2016 Namiddag Presentatie Partnerevent VIAA 8 november 2016 Namiddag Programma namiddag 13u15 VIAA stelt voor (II): Digitale collecties: resultaten bevraging (slide nr 3) Kwaliteitscontrole: aanpak voor de toekomst

Nadere informatie

Cultureel-erfgoedconvenant tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas

Cultureel-erfgoedconvenant tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas Cultureel-erfgoedconvenant tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas Tussen: de Vlaamse Gemeenschap, vertegenwoordigd door de Vlaamse Regering in

Nadere informatie

Algemene informatie Tegemoetkoming reis-, verblijf- transportkos- ten in het kader van het kunstendecreet

Algemene informatie Tegemoetkoming reis-, verblijf- transportkos- ten in het kader van het kunstendecreet Algemene informatie Tegemoetkoming reis-, verblijf- in de transportkos- en ten in het kader van het kunstendecreet Algemene Doel De tegemoetkoming in de reis-, verblijf- en transportkosten is één van de

Nadere informatie

Cijferboek cultureel erfgoed algemeen rapportageverslag

Cijferboek cultureel erfgoed algemeen rapportageverslag Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag Collectiebeherende organisatie - museum - lokaal & niet ingedeeld Het Cijferboek cultureel erfgoed is een initiatief van het agentschap Kunsten

Nadere informatie

Evaluatie Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen

Evaluatie Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen Naam evaluatie Volledige naam Aanleiding evaluatie FWO Evaluatie Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen In de beheersovereenkomst 2002-2007 tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Fonds voor Wetenschappelijk

Nadere informatie

[ew32] 4 SUG s. Serious Game vs. Urban Game vs. Serious Urban Game. Nieuwe tendensen binnen digitale participatie

[ew32] 4 SUG s. Serious Game vs. Urban Game vs. Serious Urban Game. Nieuwe tendensen binnen digitale participatie Nieuwe tendensen binnen digitale participatie [ew32] Serious Game vs. Urban Game vs. Serious Urban Game 4 SUG s SUG GROOTSTE AANDACHT NAAR HET PROCES Het ParticipatieProces DE TOOLS LearningLabs #WORK

Nadere informatie

Geleerde lessen van zes pilotprojecten Eindrapport Regie in de Cloud -project werkpakket 3

Geleerde lessen van zes pilotprojecten Eindrapport Regie in de Cloud -project werkpakket 3 Ervaringen en aanbevelingen op het gebied van datamanagement Geleerde lessen van zes pilotprojecten Eindrapport Regie in de Cloud -project werkpakket 3 Introductie Onderzoekers in zes pilotprojecten hebben

Nadere informatie

Nederlandse Gedragswetenschappen Grote Kruistraat 2/1, 9712 TS Groningen. 1. Inleiding

Nederlandse Gedragswetenschappen Grote Kruistraat 2/1, 9712 TS Groningen. 1. Inleiding 1. Inleiding De geschiedenis van de Nederlandse psychologie, pedagogiek en onderwijskunde verdween uit de curricula van Nederlandse universiteiten en waardevol historisch materiaal gerelateerd aan deze

Nadere informatie

1. ANALYSE VAN DE ONDERNEMERSVRIENDELIJKHEID VAN DE DIENSTVERLENING

1. ANALYSE VAN DE ONDERNEMERSVRIENDELIJKHEID VAN DE DIENSTVERLENING 1. ANALYSE VAN DE ONDERNEMERSVRIENDELIJKHEID VAN DE DIENSTVERLENING 1. voert een ondernemersvriendelijke dienstverlening, dat is een bewuste beleidskeuze, voor bepaalde afdelingen en diensten,

Nadere informatie

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030 Brussel

Nadere informatie

ARDUIN 13 jaargang 7 juni 2013 p cllct

ARDUIN 13 jaargang 7 juni 2013 p cllct ARDUIN 13 jaargang 7 juni 2013 p 7-12 2013-2017 beleidsperspectieven 7 cllct 2013-2017 beleidsperspectieven 2013-2017 is de nieuwe beleidsperiode die start voor de culturele archieven van de Vlaamse gemeenschap.

Nadere informatie

Cijferboek cultureel erfgoed algemeen rapportageverslag

Cijferboek cultureel erfgoed algemeen rapportageverslag Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag Collectiebeherende organisatie - museum - regionaal ingedeeld Het Cijferboek cultureel erfgoed is een initiatief van het agentschap Kunsten

Nadere informatie

Veel gestelde vragen naar aanleiding van de beleidskeuzes in het kader van de overdracht provinciale cultuur- en jeugdbevoegdheden

Veel gestelde vragen naar aanleiding van de beleidskeuzes in het kader van de overdracht provinciale cultuur- en jeugdbevoegdheden Veel gestelde vragen naar aanleiding van de beleidskeuzes in het kader van de overdracht provinciale cultuur- en jeugdbevoegdheden Het overzicht met veelgestelde vragen zal regelmatig worden aangevuld

Nadere informatie

2 Evaluatie door de stuurgroep onderwijs aan gedetineerden

2 Evaluatie door de stuurgroep onderwijs aan gedetineerden Evaluatie van het onderwijsaanbod in de gevangenissen in Vlaanderen en Brussel in functie van de Vlaamse leidraad voor het onderwijsaanbod in de gevangenissen Syntheserapport 22 maart 2017 1 Inleiding

Nadere informatie

Verslag van de bijeenkomst. Informatie duurzaam digitaal toegankelijk

Verslag van de bijeenkomst. Informatie duurzaam digitaal toegankelijk Verslag van de bijeenkomst Informatie duurzaam digitaal toegankelijk 10 oktober 2011 Informatie duurzaam digitaal toegankelijk Verslag van de bijeenkomst voor de verantwoordelijken voor de informatievoorziening

Nadere informatie

Digitale strategie voor nieuw Museum voor Edelsmeedkunst, Juwelen en Diamant Informatie aan Zee - 18/09/2015

Digitale strategie voor nieuw Museum voor Edelsmeedkunst, Juwelen en Diamant Informatie aan Zee - 18/09/2015 Digitale strategie voor nieuw Museum voor Edelsmeedkunst, Juwelen en Diamant Informatie aan Zee - 18/09/2015 An Labis (MEJD) Bert Lemmens (PACKED vzw) Pieter De Praetere (PACKED vzw) overzicht 1. digitale

Nadere informatie

TERf Dataprofiel voor Archeologisch Vindplaatsen

TERf Dataprofiel voor Archeologisch Vindplaatsen TERf Dataprofiel voor Archeologisch Vindplaatsen Auteur: Bert Lemmens Date: 2012-04-27 Subject: Version Date Changes Author 0.1 2012-03-09 Start document Bert Lemmens 0.2 2012-03-13 Versie 1 Bert Lemmens

Nadere informatie

Hoe selecteer je preserveringstools? Sara van Bussel. Koninklijke Bibliotheek

Hoe selecteer je preserveringstools? Sara van Bussel. Koninklijke Bibliotheek Hoe selecteer je preserveringstools? Sara van Bussel Koninklijke Bibliotheek Hoe selecteer je preserveringstools? Het probleem van digitale duurzaamheid Types digitale preservering Preserveringstools in

Nadere informatie

Tips & Tricks: Tip van de maand januari 2009

Tips & Tricks: Tip van de maand januari 2009 Tips & Tricks: Tip van de maand januari 2009 Project Management met Teamcenter 2007 Door: Ramon van Raak Beheert u complexe projecten dan weet u als geen ander dat de projectvoorbereiding de basis legt

Nadere informatie

Actieplan Beschrijving werking en acties

Actieplan Beschrijving werking en acties Actieplan 2013 Beschrijving werking en acties Inleiding ETWIE startte in september 2012 zijn volledig nieuwe werking t.a.v. het TWI-erfgoedveld op. De eerste helft van 2012 besteedde ETWIE aan het uitwerken

Nadere informatie

Software Test Plan. Yannick Verschueren

Software Test Plan. Yannick Verschueren Software Test Plan Yannick Verschueren November 2014 Document geschiedenis Versie Datum Auteur/co-auteur Beschrijving 1 November 2014 Yannick Verschueren Eerste versie 1 Inhoudstafel 1 Introductie 3 1.1

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname Functie Graadnaam: Deskundige Functienaam: Deskundige Vrije Tijd Functionele loopbaan: B1-B3 Functiegroep: Code: Afdeling: Vrije tijd Dienst: Subdienst: Doel van de entiteit De dienst Vrije tijd coördineert

Nadere informatie

Evaluatie Odysseusinitiatief. Volledige naam

Evaluatie Odysseusinitiatief. Volledige naam Naam evaluatie Volledige naam Aanleiding evaluatie Evaluatie Odysseusinitiatief Evaluatie Odysseusinitiatief Het Odysseusinitiatief is bedoeld als een startfinanciering om uitstekende Vlaamse onderzoekers

Nadere informatie