TEAKBLAD Uitgave van Forestales International BV

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TEAKBLAD Uitgave van Forestales International BV"

Transcriptie

1 Augustus 2008 TEAKBLAD Uitgave van Forestales International BV Geachte investeerder, In augustus van het afgelopen jaar ontving u voor het laatst een berichtgeving over de voortgang op de plantages Teca Cantarrana en Teca Guápiles. Die uitgave van het Teakblad kwam begeleid met een laatste oproep aan alle participanten tot het insturen en ondertekenen van het registratieformulier. Deze was bedoeld om de gegevens van alle participanten te actualiseren alvorens met de procedure ter beëindiging van beide projecten aan te vangen. Begin september 2007 was ruim 85% van de registratieformulieren ondertekend binnen, hetgeen door het management van Forestales International BV en de adviseurs in Nederland en Costa Rica als voldoende werd beschouwd om met de afronding van de kaalkap op Teca Guápiles en Teca Cantarrana te beginnen. Foto 1: Kapvlakte in Teca Guápiles Foto 2: Kaalkapvlakte in Teca Cantarrana KAALKAPPROCEDURE Zoals uitgelegd in voorgaande nieuwsbrieven, is er sinds november 2005 afgeweken van de dunningsschema s en is de productie sinds die tijd beperkt gebleven tot het saneren van de opstanden. Dat wil zeggen dat zieke en dode bomen, aangetast door het in Centraal Amerika inmiddels beruchte teak syndroom of syndrom of gradual die back, verwijderd werden ter verkoop van het hout. Bij het vasthouden aan de reguliere kap- en extractieschema s zou de waarde van deze bomen op het moment van kap door houtrot en insectenvraat tot nul gedaald zijn. De continue voortschrijding van de sterfte op beide projecten was de reden om uiteindelijk tot de velling van alle bomen over te gaan

2 Voorafgaand aan deze kaalkap zijn afspraken gemaakt met onze accountants, KPMG-Peat Marwick in Costa Rica, om dit proces te begeleiden. Allereerst is er een totaaltelling uitgevoerd van de nog staande bomen, alsmede een steekproefsgewijze meting van de diameters van die bomen. Het Nederlands- Costaricaans consultantbedrijf DHForest SA heeft deze gegevens gecontroleerd en op grond daarvan een schatting van het staande commerciële volume gemaakt alsmede van diens commerciële netto waarde. KPMG heeft daaropvolgend plantagebezoeken verricht om de voortgang van de velling en extractie van de bomen en de afvoer van het hout van de plantage te monitoren en te fiscaliseren. In respectievelijk november 2007 (Teca Guápiles) en januari 2008 (Teca Cantarrana) is het kapen productieproces afgerond. Sinds eind augustus 2007 is ook de Autoriteit Financiële Markten in Nederland, ook wel beter bekend als de AFM, bij dit proces betrokken. Zoals U weet moeten alle aanbieders van beleggingsobjecten sinds 2007 een vergunning hebben van de AFM. Forestales International BV heeft dan wel sinds 1995 geen participaties meer aangeboden, toch vond de bedrijfsleiding het noodzakelijk om de AFM inzicht te verlenen in het beheer van de financiële middelen en de technische begeleiding van de projecten. Met de AFM is een route en tijdsschema overeen gekomen voor de beëindiging en afhandeling van de projecten met de participanten. De reeds overgeboekte voorschotbetaling en deze nieuwsbrief zijn daar onderdeel van. Foto 3-5: Het laden van langhout in 40 voets containers HOUTPRODUKTIE EN VERKOOPRESULTATEN Zoals gezegd werd er sinds november 2005 nog slechts gesaneerd. Eerst werd het hout van de zieke en dode bomen verwijderd. Deze bomen stonden eerst verspreid of in kleine clusters geïsoleerd in de plantage. Bij verscheidene saneringsronden groeiden die kleien clusters op veel plekken echter uit tot kale vlakken met daarin verspreid staande bomen. Die bomen zijn vervolgens ook weggehaald om te voorkomen dat deze tussen de snel opschietende natuurlijke vegetatie onbereikbaar zouden worden. Daardoor stond er eind september 2007 nog maar ongeveer 57 ha enigszins gesloten teakplantage op Cantarrana, terwijl in Teca Guápiles eigenlijk alle teak al geveld was. De boomtelling op Cantarrana leverde rond die tijd een totaal van rond de bomen op

3 Omdat de beslissing tot kaalkap reeds genomen was, werd ook besloten het ritme van de velling en extractie op te voeren. Na een jaar van alleen maar rondhout verkoop, werden er sinds oktober 2006 nog slechts rough squares (RSQ) aan India geleverd. Door RSQ te produceren werd veel hout van zieke bomen gesaneerd en alsnog als 1 ste kwaliteit verkocht. Foto 6: Het laden van RSQ in een 20 voets container Vanaf oktober 2007 zijn we weer rondhout gaan verkopen van de bomen waarvan het hout nog niet aangetast was. Doordat het plantageareaal geleidelijk aan steeds kleiner werd, volgden de saneringsronden elkaar steeds sneller op en waren we in staat om het hout bijtijds (lees: voor kwaliteitsverlies) te vellen. Bij aanvang van de kaalkap waren er dus bijna alleen bomen met 1 ste kwaliteit hout aanwezig. De rechte delen werden op hun volledige lengte in 40 containers geladen (Foto s 3-5). Het resthout werd dan in stukken van tussen de 1,80 en 2,30 meter gezaagd en vervolgens tot RSQ van 1 ste kwaliteit verwerkt (Foto 6). Uiteindelijk werden sinds oktober op beide plantages 116 containers geladen waarvan slechts 5 als 2 de kwaliteit weggingen. In Teca Guápiles werd uiteindelijk helemaal geen vraathout meer geladen. In onderstaande overzichten, tabel 1 en 2, kunt u afzonderlijk de resultaten van de productie gedurende de boekjaren 2007 en 2008 en van verschillende producten zien. In Costa Rica loopt het boekjaar van oktober tot september. In de eerste helft van 2008 is het proces van kaalkap en verkoop afgerond. Het visuele aspect van de projecten na de beëindiging van de operaties op Teca Guápiles en Teca Cantarrana kunt u op de eerste twee foto s zien. Tabel 1: Houtverkoop Teca Cantarrana en Teca Guápiles tussen oktober 2006 en september 2007 Gem. omtrek (cm) Rondhout volume (m³) Opbrengst ($/m³) Project Product Kwaliteit Vrachten (#) Bruto Productie kosten Cantarrana RSQ 1 ste 80 53, $ $ $ $ 96,3 RSQ 2 de 28 53, $ $ $ $ 37,7 Rondhout 2 de 21 58,4 533 $ $ $ $ 29,4 Guápiles RSQ 1 ste $ $ $ $ 71,4 RSQ 2 de $ $ $ $ 37,0 Totaal $ $ $ $ 74,3 Uit de netto en kunt U duidelijk zien dat de houtprijzen de afgelopen tijd zijn blijven stijgen. De netto en ($/m³), zijnde de waarde van het verkochte hout teruggerekend naar de waarde van dat hout als staande boom (op stam), is in het geval van RSQ 1 ste kwaliteit gestegen van $45 in 2005 naar $113, begin Het rondhout ($125) leverde meer op dan RSQ ($113), maar de laatste was betrof dan ook resthout van kleinere omtrek en de houtprijs is afhankelijk van de dikte van de stammen. RSQ 2 de kwaliteit steeg van $38 naar $65. Ook tussen Teca Guápiles en Teca Cantarrana zijn er aanzienlijke verschillen. Terwijl het hout in Guápiles dikker was, was de prijs lager. Dit komt doordat het hout daar eerder verkocht werd, voor de jongste prijsverhogingen

4 Tabel 2: Houtverkoop Teca Cantarrana en Teca Guápiles tussen oktober 2007 en maart 2008 (kap afgerond) Gem. omtrek (cm) Rondhout volume (m³) Opbrengst ($/m³) Project Product Kwaliteit Vrachten (#) Bruto Productie kosten Cantarrana Rondhout 1 ste 57 64, $ $ $ $125,5 RSQ 1 ste 47 50, $ $ $ $113.2 RSQ 2 de 5 52,2 192 $ $ $ $ 65,5 Guápiles RSQ 1 ste 7 52,4 210 $ $ $ $ 97,0 Totaal $ $ $ $114,5 Overigens heeft ook bij de laatste verkopen het feit dat al het hout FSC-gecertificeerd was niet meegeholpen aan het verkrijgen van een hogere prijs. FSC-CERTIFICERING Begin november 2007 zijn beide projecten opnieuw bezocht door de adviseurs van het Smartwood-programma van de Rainforest Alliance. Deze organisatie brengt al sinds 1997 jaarlijks een bezoek aan de plantages ter controle van het projectmanagement en de daaropvolgende verstrekking van het FSC-keurmerk. Dit jaar stond het management van Forestales voor het dilemma of de bijbehorende kosten al dan niet gemaakt moesten worden met oog op de inmiddels in gang gezette kaalkap. De reden om dit uiteindelijk toch nog te doen is gebaseerd op het belang om vanuit een gerenommeerde en onafhankelijke bron een uitspraak te krijgen over de vorm waarop de teakprojecten beëindigd worden en de managementbeslissingen die daar in de afgelopen jaren aan vooraf zijn gegaan om te pogen de huidige situatie te vermijden dan wel zo lang mogelijk uit te stellen en de resultaten van de projecten te kunnen optimaliseren. De eerste conclusie van de Smartwood-adviseurs is volgens hun rapportage, dat de certificering opnieuw met een jaar verlengt dient te worden daar de projecten vanuit sociaal, bosbouwtechnisch en ecologisch oogpunt nog steeds aan de FSC-criteria voldoen. Daarbij worden de volgende opmerkingen gemaakt: Foreco heeft de oogst van haar teakplantages moeten vervroegen ten gevolge van problemen veroorzaakt door een ziekte welke bekend staat als Syndroom van de Teakterugval. Gedurende een periode van ongeveer zes jaar heeft Foreco al haar technische en economische middelen aangewend om de oorzaken van de ziekte te leren kennen en deze te bestrijden om zo haar plantages te redden en de beoogde doelen met betrekking tot hoogwaardige houtproductie te vervullen, deze ziekte doet zich voor in de gehele noordelijke en Atlantische regio van Costa Rica en genereert gelijke complicaties in andere bosbouwprojecten met teakplantages. Als onderdeel van de huidige jaarlijkse audit is het waardig om te erkennen dat de door Foreco op zich genomen bosbouwkundige verplichtingen ten aanzien van een goed beheer van haar plantages, via het tonen, gedurende de voorgaande acht jaar, van haar hoge technische capaciteiten en de wil om aan de principes en criteria van de FSC te voldoen. Een volledige versie van deze audit-rapportage (in het Spaans) is te bekijken via de volgende link:

5 Zoals u in deze en voorgaande tabellen kunt zien zijn de en voor Teca Guápiles lager dan voor Teca Cantarrana, er zijn daardoor geen betalingen meer mogelijk aan participanten in Teca Guápiles. De participanten in Teca Cantarrana kunnen nog een kleine betaling tegemoet zien. Wij betreuren het zeer u geen positiever bericht te kunnen sturen en dat, ondanks alle inspanningen, de projecten geheel niet zijn geworden wat we er van verwacht hadden, wij zullen trachten alles naar behoren af te ronden. Wij verzoeken de participanten die het registratieformulier nog niet hebben ingezonden, vriendelijk om dit alsnog te doen zodat wij tot betaling kunnen overgaan. Mochten wij het formulier niet op 1 oktober 2008 ontvangen hebben dan zullen wij een aparte rekening openen voor de participanten die wij tot die datum nog niet hebben kunnen traceren of uitbetalen. Gaarne willen wij u verzoeken om adres- en/of wijzigingen aan ons te melden. Met vriendelijke groet, Forestales International B.V. Erwin Balder en Erik Schinkel Forestales International BV P/a Kerkstraat EN OOSTZAAN Telefoon/fax : (gesproken berichten en faxen bereiken ons dmv ) of - 5 -

Veel gestelde vragen gesteld door beleggers met hun antwoorden.

Veel gestelde vragen gesteld door beleggers met hun antwoorden. Bijlage A Veel gestelde vragen gesteld door beleggers met hun antwoorden. 1. Communicatie naar de Beleggers Toelichting : De Stichting Beleggers Eco Direct io heeft in juni een mailing verzonden naar een

Nadere informatie

ECO CAPITAL DE COSTA RICA SA

ECO CAPITAL DE COSTA RICA SA PROSPECTUS Teak ECO CAPITAL DE COSTA RICA SA 1 juni 2006, Versie 1.0 INHOUDSOPGAVE 1 : 1. Voorwoord 3 2. Samenvatting 4 3. Algemene gegevens betreffende de aanbieder van een serie beleggingsobjecten 6

Nadere informatie

Informatiememorandum. Tectona Forestry BV. Tectona Agro Obligaties I. Maart 2015 Versie 16.3

Informatiememorandum. Tectona Forestry BV. Tectona Agro Obligaties I. Maart 2015 Versie 16.3 Informatiememorandum Tectona Forestry BV Tectona Agro Obligaties I Maart 2015 Versie 16.3 1 INLEIDING Dit memorandum wordt gepubliceerd in verband met de aanbieding en uitgifte van een Obligatielening

Nadere informatie

Toezicht AFM op beleggingsobjecten 2006 tot 2014

Toezicht AFM op beleggingsobjecten 2006 tot 2014 Toezicht AFM op beleggingsobjecten 2006 tot 2014 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten

Nadere informatie

Betreft: faillissementen Cosas Verdes B.V., Cosas Verdes Finance B.V. en Eco Direct Nederland B.V. (samen: Cosas Verdes Groep )

Betreft: faillissementen Cosas Verdes B.V., Cosas Verdes Finance B.V. en Eco Direct Nederland B.V. (samen: Cosas Verdes Groep ) S T I C H T I N G B E L E G G E R S C O S A S V E R D E S G R O E P P/a Hindelaan 23, 6705 CV Wageningen Emailadres: sbcvgroep@gmail.com Website : www.sbcvg.nl Wageningen, 16 oktober 2010 Betreft: faillissementen

Nadere informatie

WAARDERINGSKAMER RAPPORT. Betreft: Datum: 1 februari 2012. Onderzoek invloed "no-cure-no-pay-bezwaren" op uitvoering Wet WOZ

WAARDERINGSKAMER RAPPORT. Betreft: Datum: 1 februari 2012. Onderzoek invloed no-cure-no-pay-bezwaren op uitvoering Wet WOZ WAARDERINGSKAMER RAPPORT Betreft: Onderzoek invloed "no-cure-no-pay-bezwaren" op uitvoering Wet WOZ Datum: 1 februari 2012 1 1. Inleiding De Waarderingskamer heeft in opdracht van de staatssecretaris van

Nadere informatie

Vereniging Deelnemersbelang Plantages Ghana - VDPG

Vereniging Deelnemersbelang Plantages Ghana - VDPG website: www.plantages-ghana.nl - mail: info@plantages-ghana.nl post: secretariaat VDPG - Postbus 30-4325 ZG Renesse - telefoon: 06.51582411 KvK: 17208456 - Bankrekening: 67.57.95.044 Vereniging Deelnemersbelang

Nadere informatie

Uitspraak. vonnis RECHTBANK AMSTERDAM. Afdeling privaatrecht, enkelvoudige kamer. zaaknummer/rolnummer: C/13... / HA... Vonnis van 11 december 2013

Uitspraak. vonnis RECHTBANK AMSTERDAM. Afdeling privaatrecht, enkelvoudige kamer. zaaknummer/rolnummer: C/13... / HA... Vonnis van 11 december 2013 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 11-12-2013 Datum publicatie 23-12-2013 Zaaknummer C/13/... / HA... Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - enkelvoudig Inhoudsindicatie

Nadere informatie

datum onze referentie uw referentie doorkiesnummer 15-11-2010 0523 288420

datum onze referentie uw referentie doorkiesnummer 15-11-2010 0523 288420 Aan: alle actieve deelnemers alle gewezen deelnemers alle pensioengerechtigden datum onze referentie uw referentie doorkiesnummer 15-11-2010 0523 288420 Betreft: de risico s van het pensioenfonds voor

Nadere informatie

------------- - ---- -- ------- Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Autoriteit Financiële Markten (AFM) u als volgt.

------------- - ---- -- ------- Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Autoriteit Financiële Markten (AFM) u als volgt. Aangetekend verstuurd met bevestiging van ontvangst Openbare versie de heer M.P.G. Berkers ------------- - ---- -- ------- Datum 29 augustus 2013 - Pagina 1 van 25 Telefoon ------------------- E-mail ------------------@afm.nl

Nadere informatie

EVALUATIE GEDRAGSCODE TRANSPARANTIE MOBIEL DATAGEBRUIK EINDRAPPORT

EVALUATIE GEDRAGSCODE TRANSPARANTIE MOBIEL DATAGEBRUIK EINDRAPPORT EVALUATIE GEDRAGSCODE TRANSPARANTIE MOBIEL DATAGEBRUIK EINDRAPPORT 1 EVALUATIE GEDRAGSCODE TRANSPARANTIE MOBIEL DATAGEBRUIK Eindrapport Den Haag, 24 februari 2014 Ir. B.P.A. van Mil R.M. van Schelven MSc.

Nadere informatie

Boete Maesons voor niet-passende advisering bij consumptief krediet

Boete Maesons voor niet-passende advisering bij consumptief krediet Terug (url: /nl-nl/professionals/nieuws/2014/dec) Boete Maesons voor niet-passende advisering bij consumptief krediet 10 december 2014 Maatregel De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 2 december

Nadere informatie

" & ' "!""&! ( ")# "" " " ( "&"&" " ) "

 & ' !&! ( )#    ( &&  ) ! "!# " $% " & ' "!""&! ( ")# "" " " ( "&"&" " ) " ()) ""# ) *# +&, # # &" " ()&" " # - "" ( &" & ".! &"! * +" (!" "" / # ) &) "!"&" "!"" ) - "# &)&!". "")& &&! " "&" "& & ),&! " # )& & 0!,"!!10 "23! "!!

Nadere informatie

UITVOERINGSHANDLEIDING EIGENRISICODRAGER WGA. Versie 2.0 oktober 2008

UITVOERINGSHANDLEIDING EIGENRISICODRAGER WGA. Versie 2.0 oktober 2008 UITVOERINGSHANDLEIDING EIGENRISICODRAGER WGA Versie 2.0 oktober 2008 INHOUD 1 MIJN WERKNEMER IS ZIEK. WAT BETEKENT DAT VOOR MIJ ALS EIGENRISICODRAGER? 3 2 ZIEK EN BETER MELDEN 4 3 RE-INTEGRATIE TIJDENS

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 31 028 Subsidieregeling «Milieukwaliteit Elektriciteitsproductie» (MEP) Nr. 1 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Vragen en antwoorden inzake splitsing FCBF

Vragen en antwoorden inzake splitsing FCBF Vragen en antwoorden inzake splitsing FCBF V1: Verandert de waarde van mijn belegging door deze splitsing? A1: Nee, de waarde van uw belegging verandert niet door de splitsing. Stel u had voor de splitsing

Nadere informatie

Themaonderzoek niet-oob-accountantsorganisaties Deel 2: SRA-kantoren. 26 november 2013

Themaonderzoek niet-oob-accountantsorganisaties Deel 2: SRA-kantoren. 26 november 2013 Themaonderzoek niet-oob-accountantsorganisaties Deel 2: SRA-kantoren 26 november 2013 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke

Nadere informatie

Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief

Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief Nummer 14 > Jaargang 10 > November 2012 inhoud > Financiële positie: dekkingsgraad blijft laag [p.1] Bestuur / Verantwoordingsorgaan [p.2] Uniform Pensioen

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI - EINDRAPPORT- Jonneke Bolhaar, Nadine Ketel, Bas van der Klaauw (Vrije Universiteit) Februari 2014 Dit rapport geeft een verslag van het

Nadere informatie

Monitoring verpakkingen Resultaten 2011

Monitoring verpakkingen Resultaten 2011 Monitoring verpakkingen Resultaten 2011 30 juli 2012 2 Postbus 8724 3009 AS Rotterdam 010 4206161 www.nedvang.nl info@nedvang.nl Deze monitoring rapportage is een uitgave van Nedvang. 3 4 Voorwoord Monitoring

Nadere informatie

Uw pensioenbulletin juli 2011. Beleggingsbeleid doorgelicht. Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf

Uw pensioenbulletin juli 2011. Beleggingsbeleid doorgelicht. Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf Uw pensioenbulletin juli 2011 Beleggingsbeleid doorgelicht Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf Externe deskundigen hebben in opdracht van het bestuur een zogenaamde ALM-studie (Asset Liability Management)

Nadere informatie

Onderzoek naar de rol van examencommissies in het hoger onderwijs

Onderzoek naar de rol van examencommissies in het hoger onderwijs Onderzoek naar de rol van examencommissies in het hoger onderwijs Dit is een uitgave van het onderzoeksbureau van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb). Voor vragen of opmerkingen kunt u mailen naar:

Nadere informatie

Aanbevelingen Rentederivatendienstverlening

Aanbevelingen Rentederivatendienstverlening Aanbevelingen Rentederivatendienstverlening voor een passende dienstverlening aan het niet-professionele MKB Februari 2014 0 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële

Nadere informatie

Voorraadbeheersing bij Meko Services B.V.

Voorraadbeheersing bij Meko Services B.V. Voorraadbeheersing bij Meko Services B.V. Bachelor thesis Michel Reimert 3/25/2014 Begeleiders Dr. Ir. L.L.M. van der Wegen Operational Methods for Production and Logistics Universiteit Twente Dr. J.M.G.

Nadere informatie

Een onderzoek naar het gebruik van samenloopsignalen door gemeenten in 2003. Samenloopsignalen van het Inlichtingenbureau

Een onderzoek naar het gebruik van samenloopsignalen door gemeenten in 2003. Samenloopsignalen van het Inlichtingenbureau Samenloopsignalen van het Inlichtingenbureau Een onderzoek naar het gebruik van samenloopsignalen door gemeenten in 2003 Inspectie Werk en Inkomen Samenloopsignalen van het Inlichtingenbureau Aan deze

Nadere informatie

Compensatie na geweld

Compensatie na geweld Compensatie na geweld Wie krijgen er een vergoeding van het Schadefonds Geweldsmisdrijven en wat zijn de effecten van zo n financiële vergoeding? Door Drs. J.D.W.E. Mulder José Mulder is als promovenda

Nadere informatie

Uw pensioenbulletin juli 2011. Beleggingsbeleid doorgelicht. Algemeen Mijnwerkersfonds

Uw pensioenbulletin juli 2011. Beleggingsbeleid doorgelicht. Algemeen Mijnwerkersfonds Uw pensioenbulletin juli 2011 Beleggingsbeleid doorgelicht Algemeen Mijnwerkersfonds Externe deskundigen hebben in opdracht van het bestuur een zogenaamde ALM-studie (Asset Liability Management) uitgevoerd.

Nadere informatie

Arbeiders- en bediendestatuten. Wat zijn de grote veranderingen? Welke gevolgen heeft dit voor jou in de praktijk?

Arbeiders- en bediendestatuten. Wat zijn de grote veranderingen? Welke gevolgen heeft dit voor jou in de praktijk? focus DE THEMATISCHE PUBLICATIE VAN DE BBTK JANUARI 2014 #5 Arbeiders- en bediendestatuten Wat zijn de grote veranderingen? Welke gevolgen heeft dit voor jou in de praktijk? Inhoudstafel Edito 4 NIEUWE

Nadere informatie

Enterprise Content Management bij Evides

Enterprise Content Management bij Evides Enterprise Content Management bij Evides Inleiding Ruim tien jaar geleden werd bij Evides begonnen met de invoering van Enterprise Content Management. Hoewel veel van de documenten die men binnen het bedrijf

Nadere informatie