Jaarverslag donald smits centrum voor informatie technologie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2012. donald smits centrum voor informatie technologie"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2012 donald smits centrum voor informatie technologie 1 <

2

3 Inhoud Voorwoord... 4 Missie en visie Organisatie Informatiemiddag ICT-toepassingen in onderzoek en onderwijs 1.2 Secretaressedag Evaluatie consignatiedienst 1.4 Samenwerking Noord 1.5 Portret oud-directeur Donald Smits 1.6 Boek over de computerisering van de RUG 1.7 Klanttevredenheidsonderzoek 1.8 Demand Managers 1.9 RUG ICT-Strategiecommissie 2. Overzicht Onderwijs en ICT 2.2 Onderzoek en ICT 2.3 Organisatie en ICT 2.4 Infrastructuur en ICT 2.5 Internationale activiteiten 3. Vooruitblik Personeel Traineeships/Talentmanagement 4.2 Duurzame inzetbaarheid 4.3 Flexibel werken 4.4 Performancemanagement 4.5 Formatie per 31 december Financiën Exploitatierekening Balans 6. Publicaties HPC/V donald smits centrum voor informatie technologie > jaarverslag <

4 Voorwoord Voor het CIT was 2012 het einde van het begin en het begin van een nieuwe start. Als resultaat van de ontwikkelde meerjarenvisie kwam de focus van het CIT meer op de primaire processen van de universiteit te liggen. Voor onderwijs hadden we met de komst van het ESI een duidelijk aanspreekpunt. Voor de bedrijfsvoering is dit de AIV. Voor de Wetenschappelijke Informatievoorziening de UB. Met beiden is hecht samengewerkt. > 4

5 Het CIT miste echter een duidelijk gezicht voor onderzoek en besloot daarom te starten met de oprichting van de afdeling RIS (Research and Innovation Support). Omdat de activiteiten voor onderzoek over meerdere afdelingen verspreid waren, betekende dit een herschikking van deze afdelingen. Ondertussen groeiden de activiteiten voor onderzoek o.a. door de vernieuwing van het GRID-cluster en de komst van de GIS-dienst vanuit de faculteit Ruimtelijke Wetenschappen naar het CIT. LOFAR behaalde haar eerste resultaten en in TARGET werd voor Lifelines een onderzoekswerkplek gerealiseerd. Op onderwijsterrein lag de focus op de ondersteuning van de invoering van de BSA en de BKO. Digitaal toetsen bleek enorm aan te slaan en efficient. De programmaraad van het ESI ging van start. Deze raad moet richting geven aan alle dienstverlening en ook het dienstverlenend onderzoek voor onderwijs. Dit model willen we ook gaan hanteren voor onderzoek waar de Wetenschappelijke Adviesraad deze rol gaat krijgen. Voor de bedrijfsvoering werd met succes de printerdienstverlening aan Ricoh uitbesteed. Niet alleen een enorme besparing maar tevens een belangrijke verbetering van de dienstverlening. De dienstverlening van Telefonie werd van het Facilitair Bedrijf naar het CIT over gedragen. Tevens werd het fundament voor een nieuwe werkplekomgeving de UWP 2.0 gelegd door middel van een proof of concept waarmee architectuur en softwarekeuzes vastlagen. Dit en vele andere projecten zoals de vernieuwing van het webplatform hebben bijgedragen aan het onderwijs en onderzoek van de RUG. Wij bedanken onze klanten voor de goede samenwerking en onze medewerkers voor hun fantastische inzet! Directie CIT Hayco Wind Cees Sterks 5 <

6 Missie en visie Met het verzorgen van kwalitatief hoogstaand onderwijs en onderzoek in een internationale context behoort de Rijksuniversiteit Groningen tot de mondiale top. Toponderwijs en toponderzoek zijn alleen mogelijk als de docenten, studenten en onderzoekers gebruik kunnen maken van concurrerende voorzieningen op het gebied van ICT. Als primaire taak verricht het CIT dan ook dienstverlening op het gebied van ICT ter ondersteuning voor het onderwijs, onderzoek en de organisatie van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). > 6

7 Missie CIT Het CIT ontwikkelt, levert en ondersteunt door middel van een betrouwbare, flexibele, klantgerichte werkwijze, innovatieve ICT-diensten die bijdragen aan de ambities van de Rijksuniversiteit Groningen op het gebied van onderwijs, onderzoek, bedrijfsvoering en organisatie. De missie moet worden uitgevoerd in een snel veranderende omgeving die wordt bepaald door verschillende trends binnen en buiten de RUG. De trends binnen de RUG hebben betrekking op onderwijs, onderzoek en organisatie en bepalen de visie waaruit de strategische doelen worden afgeleid. Ontwikkelingen en trends Het CIT opereert in de dynamische omgeving van de ICT die wordt gedreven door technische, maatschappelijke en organisatorische ontwikkelingen. Er is een snelle opkomst en ondergang van nieuwe devices zoals smartphones en tablets en de daarmee samenhangende besturingssystemen. IT-aanbieders richten zich in toenemende mate direct op de eindgebruikers waardoor organisaties minder grip hebben op de gehanteerde producten. Ook brengen gebruikers steeds meer hun eigen apparatuur mee (Bring Your Own Device) en de daarop draaiende besturingssystemen en applicaties. Door de toename van het gebruik van laptops, smartphones en tablets explodeert het beroep op draadloze netwerken. Daarnaast vraagt Het Nieuwe Werken om meer mogelijkheden met betrekking tot de ICT-voorzieningen en de ondersteuning om werkzaamheden buiten de traditionele kantoortijden (any place) en werktijden (any time) uit te kunnen voeren. Nieuwe werknemers en studenten hebben hoge verwachtingen van de universiteit als verschaffer van onderwijs- en onderzoeksfaciliteiten. Digitaal lesmateriaal en onderwijs op afstand worden steeds normaler (zoals videocolleges, digitaal toetsen). Universitair onderwijs en onderzoek spelen zich ook steeds meer af op een mondiaal podium. Men verwacht naadloze instrumentatie vanuit de ICT voor samenwerkingsverbanden (koppelingen, collaboration, identificatie en authenticatie). Zowel als informatie- en communicatiemedium als onderwijsmedium zal het gebruik van sociale media de komende jaren groeien. Onderzoekers werken in toenemende mate met grote hoeveelheden data en hebben hierbij behoefte aan tools, diensten en infrastructuur om hun data te verwerken en uit te wisselen. donald smits centrum voor informatie technologie > jaarverslag <

8 Het misbruik van internet en de daarmee verbonden diensten wordt steeds geraffineerder. Binnen de organisatie wordt privacy belangrijk gevonden maar over de inschatting van de risico s en over wat wel en niet openbaar mag, lopen de meningen soms ver uiteen. Privacy en security vormen harde randvoorwaarden bij diverse keuzes. In onderwijs en onderzoek gebeurt het tegenovergestelde en wordt ICT steeds meer ingezet om het materiaal zo gemakkelijk mogelijk aan een zo groot mogelijk publiek beschikbaar te stellen (Open Course Ware en Open Access). Steeds meer diensten kunnen (deels) worden afgenomen van online providers. Voor de gebruiker is vaak niet duidelijk waar de applicatie draait en waar de data is opgeslagen (cloud computing). Na de virtualisatie van servers is virtualisatie snel tot het domein van de eindgebruikers doorgedrongen in de vorm van applicaties en virtuele desktops. De snelle technische en maatschappelijke ontwikkelingen hebben grote invloed op de manier van studeren, onderwijzen, onderzoeken, bedrijfsvoeren en werken. Het CIT zal flexibel moeten meebewegen met de veranderingen in de vraag. Daarnaast zorgen de universitaire bezuinigingen ervoor dat de RUG zich nadrukkelijker op haar primaire processen onderwijs en onderzoek richt. Dienstverlenende organisaties zoals het CIT zullen dit moeten volgen en zich dus ook nadrukkelijker op de ondersteuning van die processen richten. > 8

9 Visie en strategie Het CIT richt zich in de eerste plaats op het aan bieden van goed werkende en stabiele ICT-diensten. Deze worden steeds meer als nutsvoorziening gezien en moeten dus gewoon werken. Daarnaast genereert het CIT meerwaarde voor de universiteit door zich te richten op innovatieve ICT-diensten. Dit betreft zowel infrastructurele en standaard diensten als de specifieke diensten voor onderwijs en onderzoek. Onderwijs en onderzoek zijn gebaat bij een vooraanstaand en innovatief centrum voor IT. Dit past goed bij de strategie van de RUG om een internationale topuniversiteit te zijn. Geen top universiteit zonder top ICT-dienstverlening. Om het CIT optimaal in te richten op stabiliteit en innovatie heeft het CIT een aantal organisatorische en strategische keuzes gemaakt. Met betrekking tot de organisatie bestaat er een toekomstbeeld met drie pijlers: 1. De standaard kantoorautomatisering: de werkplek en alles wat daar voor nodig is en bij hoort voor zowel medewerkers als studenten. 2. Onderwijs en ICT: onderwijsapplicaties, docentprofessionalisering en onderwijsonderzoek. 3. Onderzoek en ICT: gerichte flexibele ondersteuning van onderzoekers op het gebied van ICT in brede zin (computing, storage, visualisatie, applicatieontwikkeling, Science). donald smits centrum voor informatie technologie > jaarverslag <

10 1 Organisatie 1.1 Informatiemiddag ICT-toepassingen in onderzoek en onderwijs Op donderdag 29 november 2012 vond bij het CIT een informatiemiddag plaats over ICT-toepassingen in het onderzoek en onderwijs. De bijeenkomst was gericht op docenten, onderzoekers en andere geïnteresseerden binnen de universiteit. Tijdens een aantal presentaties kwamen docenten en onderzoekers aan het woord die over hun eigen ervaringen en hun eigen dagelijkse praktijk vertelden. De onderwerpen hadden onder andere betrekking op powervideo-toepassingen, videocollege met de universiteit in Osaka en het gebruik van wiki s in het onderzoeksdomein. Daarnaast kwam ook de inzet van ICT-toepassingen bij het Genomics Coordination Center en het Lifelines-project aan de orde. Tijdens de pauzes en na afloop kon een bezoek gebracht worden aan een verplaatsbaar planetarium en was gelegenheid voor het kennismaken met het Target-project en het GIS-Waddenzeeproject. Daarnaast waren deskundigen op het gebied van digitaal toetsen en het gebruik van Nestor beschikbaar voor het beantwoorden van vragen. 1.2 Secretaressedag 2012 Ter gelegenheid van de landelijke secretaressedag organiseerde het CIT op donderdag 19 april 2012 voor het derde jaar op rij een bijeenkomst voor alle secretaresses van de RUG. Met het thema De secretaresse kijkt vooruit was er een gevarieerd aanbod aan presentaties en workshops. De workshops hadden betrekking op onder andere de universitaire huisstijltool DotOffice en het gebruik van de ipad. De lezingen gingen over de ontwikkelingen op IT-gebied, zoals de nieuwe Universitaire Werkplek UWP2.0, de cloud, videoconferencing en sociale media. 1.3 Evaluatie consignatiedienst De universiteit is voor haar onderwijs en onderzoek in toenemende mate afhankelijk van ICT-diensten die steeds vaker ook buiten kantooruren worden gebruikt. Daarom is in 2010 de storingsdienst voor de bewaking van de universitaire ICT-diensten uitgebreid met een consignatiedienst. Hiermee kan de bereikbaarheid van het CIT en de inzet van > 10

11 CIT-specialisten in geval van storingen beter worden gegarandeerd. Voor de uitvoering van de consignatiedienst wordt samengewerkt met de Centrale Meldkamer (CMK) van de RUG. Begin 2012 is de samenwerking geëvalueerd en bij - gesteld. Ook is besloten het aantal diensten dat door de consignatiedienst wordt bewaakt, uit te breiden. 1.4 Samenwerking Noord Het CIT heeft zich in 2012 bij Samenwerking Noord aangesloten. Als gevolg van de krapper wordende noordelijke ICT-arbeidsmarkt voor specifieke ICT-functies heeft een aantal noordelijke organisaties samenwerking gezocht om de gesignaleerde knelpunten op te lossen via het samenwerkingsen uitwisselingsplatform Samenwerking Noord. Op de langere termijn zal de samenwerking bijdragen om de dreigende tekorten op de arbeidsmarkt voor ICT-personeel het hoofd te bieden. Door samen te werken met een gemeenschappelijk aanpak zal de noordelijke arbeidsmarkt voor ICT-personeel worden versterkt. 1.5 Portret oud-directeur Donald Smits Tijdens de jaarlijkse aanbieding van hoogleraarportretten aan het College van Bestuur is in februari 2012 het portret van prof.dr. Donald W. Smits onthuld. Donald Smits ( ) was van 1964 tot aan zijn pensionering in 1984 de eerste directeur van het toenmalige Rekencentrum. Het portret heeft een plek gekregen in de faculteitskamer van Wiskunde en Natuurwetenschappen in het Academiegebouw. In het najaar is in de Zernikeborg een kopie van het portret van Donald Smits onthuld door zijn kleinzoon Arthur Donald Smits. 1.6 Boek over de computerisering van de RUG In het najaar van 2012 is het boek Een verborgen revolutie de computerisering van de Rijksuniversiteit van Groningen van Ton van Helvoort gepubliceerd. Het boek omvat een onderzoek naar de toepassing en invloed van computers aan de universiteit sinds eind jaren vijftig. Zowel onderzoek, onderwijs als administratie zijn door de introductie van de computer fundamenteel van karakter veranderd. Na de Tweede Wereldoorlog was de Groningse universiteit een verzameling van relatief onafhankelijke instituten, laboratoria en faculteiten. De computerisering zorgde in de jaren erna voor een nieuwe eenheid tussen de faculteiten en binnen de universitaire organisatie. Het boek is geschreven in opdracht van de Commissie Geschiedschrijving Rijksuniversiteit Groningen en vormt deel 5 uit de serie Studies over de Geschiedenis van de Groningse Universiteit. 1.7 Klanttevredenheidsonderzoek In opdracht van het CIT is ook in 2012 een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder de medewerkers en studenten van de RUG. Hierbij wordt iedere maand een deel van de RUG-medewerkers en studenten benaderd om online een enquête in te vullen over diverse aspecten met betrekking tot de universitaire ICT-faciliteiten. Kijkend naar de resultaten kan worden geconcludeerd dat met een score van een ruime zeven de RUG-populatie redelijk tevreden is over de ICT-dienstverlening. Faculteiten die minder positief waren, zijn benaderd voor een gesprek over de uitkomsten. donald smits centrum voor informatie technologie > jaarverslag <

12 1.8 Demand managers De demand managers zijn de vertegenwoordigers van de faculteiten en universitaire diensten die het bestuur of directie van hun onderdeel adviseren op het gebied van de ICT-diensten die van het CIT worden afgenomen. Ten behoeve van een goede afstemming op de behoeften van de afnemers hebben de demand managers regulier overleg met het CIT over de bestaande en nieuw te realiseren dienstverlening. De demand managers in 2012: M.J.B. Becker (Universitair Medisch Centrum Groningen) R.P. Datema (Facilitair bedrijf) A.J. Gankema (Faculteit der Letteren, Faculteit Rechtsgeleerdheid, Faculteit Godsgeleerdheid en Godsdienstwetenschap, Faculteit Wijsbegeerte, Bureau van de Universiteit) R.J. Jansen (Faculteit Economie en Bedrijfskunde, Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen) Dr. J.A. Mondria (Universiteitsbibliotheek) Ing. J.C. van der Weele (Kernfysisch Versneller Instituut) Ing. P. Zandbergen (Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen, Faculteit Economie en Bedrijfskunde, Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen) Drs. R. Zwaagstra (Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen) > 12

13 1.9 RUG ICT-Strategiecommissie De RUG ICT-Strategiecommissie is verantwoordelijk voor het opstellen van het RUG ICT-Strategieplan. Daarin is voor de domeinen onderzoek, onderwijs, organisatie en ICT van de Rijksuniversiteit Groningen een aantal aanbevelingen opgenomen voor de inzet van innovatieve ICT-toepassingen. Het RUG ICT-Strategieplan wordt voor een periode van vijf jaar opgesteld. De leden van de RUG ICT-Strategiecommissie worden benoemd door het College van Bestuur. De samenstelling van de ICT-Strategiecommissie zag er in 2012 als volgt uit: Prof. dr. C.G.M. Sterks (algemeen directeur Donald Smits Centrum voor Informatie Technologie, voorzitter) Dr. G. Bouma (universitair hoofddocent Alfa informatica, Faculteit der Letteren) Prof. dr. R.H. Henning (Faculteit Medische Wetenschappen/UMCG, hoogleraar Farmacologie) Drs. F.S.M. Hoogma (directie Bureau van de Universiteit) Dr. S. Jager (hoofd ICT en Onderwijs, Faculteit der Letteren) Dhr. M. Koopmans (student-lid) Mevr. drs. M. Nieboer (bibliothecaris/directeur Bibliotheek RUG) Dr. C. Praagman (directeur Onderwijs, Faculteit Economie en Bedrijfskunde) Prof. dr. L.R.B. Schomaker (onderzoeksdirecteur Kunstmatige Intelligentie, Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen) Dhr. I.B. Schueler (student-lid) Prof. dr. R.P. Stolk (hoofd disciplinegroep Epidemiologie, UMCG) Prof. dr. E.A. Valentijn (bijzonder hoogleraar Astronomische informatietechnologie, Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen) Mr. dr. C.N.J. de Vey Mestdagh (associate professor Law & ICT, Faculteit Rechtsgeleerdheid) Adviseurs: Drs. L.A. van der Duim (afdelingshoofd Educational Support and Innovation, CIT) Dhr. J.A. Piëst (hoofd Administratieve Informatie Voorziening, Bureau van de Universiteit) Organogram directie relatiebeheer en ondersteuning security manager (adviseur directie) diensten en projecten serverinfrastructuur servicedesk werkplek en middleware services netwerkinfrastructuur projectmanagement onderzoek en applicatieontwikkeling HPC/V applicatieontwikkeling onderwijs educational support and innovation donald smits centrum voor informatie technologie > jaarverslag <

14 2 Overzicht Onderwijs en ICT Bindend Studieadvies (BSA) In 2012 heeft de RUG prestatieafspraken gemaakt met de Rijksoverheid. Het beleid dat de afgelopen jaren is ingezet voor het vergroten van het studiesucces door middel van Bindend Studieadvies (BSA) is voortgezet: in 2012 heeft de RUG het niveau van het BSA verhoogd van 40 naar 45 EC in het eerste jaar. Door verhoging van het BSA wordt de selectie in de propedeuse versterkt en de uitval vervroegd. De afdeling ESI (Educational Support and Innovation) van het CIT verzorgt het beheer van de applicatie Progress.NET waarmee onder andere de studievoortgang wordt geregistreerd. Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) De RUG voert sinds 2010 een actief beleid om het niveau van de onderwijsvaardigheden van docenten op een hoog peil te brengen en te houden. Als een docent aan de vereiste niveaus voldoet, ontvangt hij/zij de basiskwalificatie onderwijs (BKO). Ook in 2012 verzorgde de afdeling ESI (Educational Support and Innovation) van het CIT de ondersteuning en monitoring van het halen van deze afspraken. Parallel aan het RUG-brede BKO-traject is in 2012 het project e-bko van start gegaan. Dit project beoogt het verhogen van de efficiëntie en flexibiliteit in het aanbod van cursussen en trainingen van de BKO door e-learning. Daarnaast worden in dit project administratieve processen ten behoeve van de BKO in faculteiten geoptimaliseerd. > 14

15 Digitaal toetsen In 2011 is het project Idem Dito op het gebied van digitaal toetsen van start gegaan. Dit project heeft tot doel om voor de gehele RUG een online toetssysteem te selecteren dat kan worden ingezet voor entreetoetsing, formatieve en summatieve toetsingen binnen de instelling en daarbuiten. Naast de voorziening om de toets af te nemen, moet ook voorzien worden in ondersteuning voor de hele keten van het maken, afnemen en nakijken van toetsen. In het kader van dit project zijn vier digitale toetspakketten door studenten en docenten uitgeprobeerd. Hiervoor werd een zaal in de nieuwe tentamenhal van de universiteit (de Aletta Jacobshal) omgebouwd tot een zaal met bijna 300 computertafels of digitale toetsplekken voor meerkeuze- en essaytoetsen. In mei 2012 is een advies uitgebracht met aanbevelingen aan het College van Bestuur. In het advies wordt een voorkeur uitgesproken voor een combinatie van Nestor en het externe pakket Question Mark Perception (QMP). Nestor-app Sinds juni 2012 kunnen studenten gebruikmaken van een app voor de elektronische leeromgeving Nestor. Met de Blackboard Mobile app kan men overal ter wereld op ieder moment cijfers bekijken, mededelingen checken en artikelen lezen. Gebruikers van telefoons en tablets die draaien op IOS, Android, Blackberry en webos kunnen de app downloaden in de app store. De app biedt alle functionaliteiten van Nestor, maar dan op een gebruiksvriendelijker en overzichtelijker manier dan de mobiele versie van de website Videodienstverlening De verbetering en centralisatie van de universitaire videodiensten heeft onder meer geresulteerd in de oplevering van shared lecturing- en collegeregistratievoorzieningen in de Donald Smitszaal bij het CIT. Verder is er op meerdere locaties binnen de RUG videoconferencing beschikbaar. In 2012 is een begin gemaakt met verdere uitbreiding van de videodienstverlening met de inrichting van een dienst op het gebied van videostreaming en -transcodering voor het Hoger Onderwijs in Nederland. De op Mediamosa gebaseerde videodienst dient als vervanging voor de dienst SURFmedia die met ingang van 1 januari 2013 wordt uitgefaseerd. donald smits centrum voor informatie technologie > jaarverslag <

16 2.2 Onderzoek en ICT High Performance Computing en Visualisatie (HPC/V) Ten behoeve van de inzet van ICT in het wetenschappelijk onderzoek beschikt de RUG over hoogwaardige reken- en visualisatiefaciliteiten die ondergebracht zijn bij het centrum voor High Performance Computing and Visualisation (HPC/V). Dit centrum is onderdeel van het CIT en voorziet wetenschappers en andere geïnteresseerden met hypermoderne faciliteiten op het gebied van zowel High Performance Computing als High Performance Visualisatie. High Performance Computing (HPC) De rekenfaciliteiten voor wetenschappers van de RUG bestaan uit een groot Linux-cluster met 3280 cores (Millipede), de IBM-supercomputer BlueGene/P voor massief parallel rekenen en een Grid-cluster met bijna 1000 cores. Het Linux-cluster is het meest flexibel en had in 2012 meer dan 400 gebruikers verspreid over verschillende faculteiten en afdelingen van de RUG. Het Grid-cluster dat in 2011 is vernieuwd, is sinds maart 2012 volop in bedrijf. Inmiddels hebben er al meer dan jobs gedraaid. Het cluster wordt gebruikt door wetenschappers van onder andere Astronomie, hoge energiefysica, levenswetenschappen en chemie. Daarnaast dient het cluster ook als belangrijke rekenfaciliteit voor een aantal gebruikers van de Target-omgeving. Het cluster is geleverd door HP en aangeschaft met behulp van een subsidie van Big Grid. Het Gridcluster maakt onderdeel uit van de nationale Big Grid-infrastructuur dat zelf onderdeel is van de Europese Grid-infrastructuur EGI. Deze Gridinfrastructuur is beschikbaar voor internationale onderzoekssamenwerkingsverbanden maar ook voor nationale samenwerkingen of lokale onderzoeksgroepen. High Performance Visualisatie (HPV) De visualisatiefaciliteiten van het Reality Centre bij het CIT bestaan uit een vierzijdige Reality Cube en een tien meter breed cilindervormig reality-theater. Het beeld wordt verzorgd door een groot aantal speciale projectoren die worden aangestuurd door het visualisatiecluster bestaande uit krachtige computers met speciale grafische kaarten. Voor presentaties op locatie is een mobiel 3D-systeem beschikbaar. De visualisatiefaciliteiten zijn in 2012 ingezet bij onderzoek en onderwijs op het gebied van onder andere Medische Wetenschappen, Psychologie en Ruimtelijke Wetenschappen. Hierbij werd veelvuldig gebruik gemaakt van het multi touchscreen dat in 2011 door het centrum voor High Performance Computing and Visualisation is ontworpen. Wiki-diensten Met ingang van 1 januari 2012 is de CIT-dienst weben domeinhosting uitgebreid met wiki-diensten. Organisaties en medewerkers van de RUG die informatie willen publiceren of delen via internet die niet binnen de RUG-website past, kunnen hiervan gebruikmaken. De wiki-dienst bestaat uit twee varianten: MediaWiki en Tikiwiki. MediaWiki is een applicatie waarmee eenvoudig een website kan worden gemaakt waarop meerdere personen informatie kunnen delen en bewerken. Tikiwiki is uitgebreider en kan meer. LOFAR Nadat het LOFAR-project in 2011 officieel is opgeleverd, hebben wetenschappers van de Internationale LOFAR Telescoop in januari 2012 de eerste all-sky survey op lage radiofrequenties aangekondigd. LOFAR (Low Frequency Array) is een innovatieve radiotelescoop van duizenden > 16

17 kleine antennes die in Nederland is gebouwd door ASTRON en uitwaaiert over Noord-Europa. Met LOFAR kan de nog goeddeels onbekende sterrenhemel op lage radiofrequentie in kaart worden gebracht. Alle signalen worden gecombineerd in de BlueGene-supercomputer bij het CIT. De gegevens (ongeveer 100 gigabyte per seconde) die de telescoop opvangt, worden in real-time geanalyseerd om de meest gedetailleerde beelden te genereren ooit gemaakt op deze frequentie. In mei 2012 volgde de eerste oproep aan de astronomische gemeenschap om waarneemvoorstellen in te dienen. Een internationaal team van astronomen maakte met de LOFAR-telescoop in het najaar van 2012 een beeld van een zwart gat dat een enorme bel blaast. Het was de eerste keer dat een dergelijk beeld van zulke hoge kwaliteit mogelijk was op lage frequenties. Mede door de LOFAR-telescoop heeft de Nederlandse astronomie een sterke positie in het internationale SKA-programma. SKA (Square Kilometer Array) wordt s werelds grootste en gevoeligste radiotelescoop met duizenden ontvangers die met elkaar in verbinding staan. Het is een internationaal project waarin astronomen, ingenieurs en industriële partners wereldwijd samenwerken. Veel voor LOFAR ontwikkelde technieken zullen ook gebruikt worden in SKA. In 2016 zal begonnen worden met de bouw van de telescoop, die in 2025 gerealiseerd moet zijn. Target De activiteiten van het Target-project zijn in 2012 verder uitgebreid. Dit publiek-private ICT-project ging in april 2009 van start en behelst de opbouw van een duurzaam economisch cluster intelligente informatiesystemen, gericht op het beheer van data afkomstig uit sensornetwerken. Via de Targetmethode kan op efficiënte wijze toegang worden verkregen tot en gebruik gemaakt worden van zeer grote en groeiende hoeveelheden data van verschillende structuur. Het hart van het kenniscentrum is gesitueerd in het CIT: een testbed voor de opslag en verwerking van data dat inmiddels een capaciteit van 10 petabytes heeft. ASTRON gebruikt het testbed voor de opslag van enorme hoeveelheden gegevens van de radiotelescoop LOFAR. Ook wordt het testbed benut voor het project LifeLines van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Dit betreft een onderzoek gebaseerd op een databank met gegevens van personen. Het project Monk maakt ook gebruik van de faciliteiten van Target voor het digitaliseren van honderd kilometer handgeschreven teksten van het Nationaal Archief. Target is eveneens betrokken bij de dataverwerking voor de toekomstige European Extremely Large Telescope (E-ELT). In 2012 is groen licht gegeven voor de bouw van dit grootste optische/infrarood observatorium ter wereld. Verder wordt de computerinfrastructuur van Target ingezet bij de ontwikkeling van het KiDS survey archief. Het gaat hier om een betrouwbare en toegankelijke database voor sky images en een bronnencatalogus. De database moet een bijdrage gaan leveren aan onder andere ons begrip van de kosmologie, sterrenstelsels, donkere materie en donkere energie. De informatie van KiDS zal tevens een goede referentie vormen voor de Euclid-ruimtemissie, de eerstvolgende grote missie van de ESA (European Space Agency). De Euclid-satelliet zal in 2020 worden gelanceerd en moet een groot mysterie in de donald smits centrum voor informatie technologie > jaarverslag <

18 sterrenkunde gaan ontrafelen: de aard en betekenis van donkere materie en donkere energie. In het kader van kennisverspreiding is in 2012 als Target-spin off besloten tot de bouw van het Infoversum in Groningen. Het Infoversum wordt het eerste volledig digitale 3D dome-theater in Nederland. In deze kennistempel met 265 zitplaatsen komen wetenschap, bedrijfsleven en cultuur samen. De komst van het Infoversum wordt gerealiseerd door de RUG, Target, Target Holding, de gemeente Groningen, GasTerra en de Rabobank. Big Grid Het Grid-cluster van het CIT dat in 2011 is vernieuwd en sinds maart 2012 volop in bedrijf is, maakt onderdeel uit van het landelijke Big Grid-project en de Europese Grid-infrastructuur EGI. Het Big Gridproject is ontstaan uit de vraag vanuit veel wetenschapsgebieden naar het beheren en beheersen van de enorme dataexplosie. Hierdoor is de behoefte ontstaan naar een landelijke e-science infrastructuur die tegemoet komt aan de behoefte naar betrouwbare opslag, een uitgebreide koppeling tussen diverse locaties en de mogelijkheid om data uit te wisselen. Het Grid-cluster dient ook als belangrijke rekenfaciliteit voor een aantal gebruikers van de Target-omgeving. Het cluster is geleverd door HP en aangeschaft met behulp van een subsidie van Big Grid. 2.3 Organisatie en ICT Vernieuwing universitaire website: My University In september 2012 werd de nieuwe gepersonaliseerde werkomgeving My University voor studenten en medewerkers in productie genomen. My University is een digitaal dashboard dat via Single Sign-On direct inzicht biedt in onder meer RUG-mail, de RUG-planner en het laatste nieuws. De vernieuwde webomgeving is het resultaat van het vernieuwingstraject dat de afdeling Communicatie van de RUG in opdracht van het College van Bestuur in 2011 heeft ingezet. Het CIT was verantwoordelijk voor het technische gedeelte van de realisatie van de vernieuwing van de website en de aanpassingen aan het RUG-CMS. Promotie videoconferencing In juni 2012 is op het Zerniketerrein de maand van de videoconferencing gehouden. Op 4 donderdagen kon men op verschillende locaties tussen uur demo s bekijken en zelf de eerste ervaringen met videoconferencing opdoen. De aftrap werd telkens verricht met een promotiefilmpje van prof. dr. Sibrand Poppema. In de maand oktober was er in de binnenstad op enkele locaties de gelegenheid om kennis te maken met videoconferencing. De demo s hebben geleid tot betere bezetting van de videoconferencing-faciliteiten binnen de RUG. > 18

19 RUGcloud In 2012 is een nieuw ESX-cluster gerealiseerd onder de naam RUGcloud. De nieuwe ESX-omgeving waarborgt maximale redundantie en houdt rekening met alle mogelijke uitvalscenario s. Het cluster wordt verspreid over drie locaties, waarvan twee locaties inmiddels operationeel zijn. Er wordt nog gezocht naar een geschikte en volwaardige derde locatie. Er zijn hierbij mogelijkheden voor selfservice-functionaliteit gecreëerd. De RUGcloud is klaar voor breedbandige netwerken en maakt daarmee ook de samenwerking met andere instellingen in een hybride cloud mogelijk. In 2012 werden naast alle al bestaande virtuele servers alle testservers van de UWP2.0 met succes op de RUGcloud gehost. Tablet support Als gevolg van het snel groeiende gebruik van tablets binnen de RUG heeft het CIT in 2012 de ondersteuning van tablets uitgebreid. De support voor ipads is uitgebreid met ondersteuning voor Android tablets. Om gebruikers proactief te kunnen ondersteunen bij het gebruik van tablets en smartphones is een werkgroep ingericht die zich gaat toeleggen op de ontwikkelingen op dit gebied. Zo zal de werkgroep nieuwe versies van applicaties en besturingssystemen testen op bruikbaarheid binnen de RUG. Taakverdeling telefonie Naar aanleiding van de veranderingen op het gebied van telefonie in de afgelopen jaren hebben het Facilitair Bedrijf en het CIT in 2012 gewerkt aan een nieuwe verdeling van de werkzaamheden voor telefonie. In de nieuwe taakverdeling is het CIT eindverantwoordelijk voor de telefonie aan de RUG. Het CIT neemt de techniek en het strategisch beheer van de voorziening voor haar rekening en wordt hiermee verantwoordelijk voor advies en ontwikkeling op het gebied van telecomvoorzieningen. Het functionele beheer (afhandeling toestelstoringen, contractbeheer etc.) is belegd bij het Facilitair Bedrijf. CIT-kennisbank In februari 2012 is het CIT-project Kennisdelen met eindgebruikers van start gegaan. Doel van het project is het opzetten van een digitale kennisbank met eindgebruikersinformatie over de ICT-diensten van de RUG. Op basis van vraag-antwoord wordt de gebruiker naar de gewenste informatie geleid. De kennisbank wordt via het intranet My University ontsloten met Trinicom, hetzelfde klantcontactsysteem dat al enige tijd gebruikt wordt door de University Student Desk van de RUG. In het systeem, dat in beheer is bij de CIT Servicedesk, zijn alle aanwezige handleidingen, FAQ-rubrieken en actuele informatie opgenomen. De kennisbank is in juni 2012 in gebruik genomen. donald smits centrum voor informatie technologie > jaarverslag <

20 Security Nadat in 2011 al was besloten om het bittorentprotocol voor het draadloos netwerk op de RUG te blokkeren, heeft de RUG in het voorjaar van 2012 besloten om applicaties zoals bittorent en xunlei ook te blokkeren voor de internetaansluitingen van twee studentenflats in Groningen. Het aantal klachten met betrekking tot copyright-overtredingen is in de afgelopen jaren sterk toegenomen. Dit leidde niet alleen tot wetsovertredingen vanaf IP-adressen waarvoor de RUG verantwoordelijk is, maar ook tot een zware oneigenlijke belasting van het RUG-netwerk. De beslissing tot blokkering is mede genomen gezien het feit dat er voor het legitieme gebruik van de genoemde applicaties doorgaans ook alternatieve mogelijkheden zijn. Het probleem van phishing bleef ook in 2012 aanhouden. Medewerkers en studenten worden hierbij misleid door s en websites die afkomstig lijken van bekende en betrouwbare organisaties zoals de RUG. Omdat een phishing vaak niet te onderscheiden is van een betrouwbare , kan een geautomatiseerd filter niet voorkomen dat medewerkers en studenten dergelijke ontvangen. Via voorlichting op de website en een brief naar alle medewerkers is hier aandacht voor gevraagd. 2.4 Infrastructuur en ICT Vervanging RUGnet-infrastructuur Het meerjarenproject met betrekking tot de vervanging van de netwerkinfrastructuur van de universitaire gebouwen is in 2012 afgerond. De vervanging betreft zowel de distributie-switches als ook de access-switches. Doel van de vervanging is om de betrouwbaarheid van het netwerk te vergroten en te kunnen voldoen aan de toenemende vraag naar bandbreedte. De netwerkinfrastructuur is hierbij niet één op één vervangen, maar er heeft ook een herontwerp plaatsgevonden met als doel de infrastructuur te vereenvoudigen en beter voorbereid te zijn op de toekomst. Nieuw draadloos netwerk De vervanging van het draadloos netwerk van de RUG is medio 2012 van start gegaan. Het draadloze netwerk van de RUG voldeed niet meer door de verouderde access points en de toename van het gebruik van mobiele apparaten. De gebouwen van de RUG worden voorzien van nieuwe access points en netwerkkabels die voor de komende vijf jaar voldoende capaciteit moeten bieden. Ieder gebouw wordt eerst doorgemeten om in kaart te brengen wat er nodig is om de gewenste capaciteit te realiseren. Campus Challenge 2012 In 2012 heeft het CIT deelgenomen aan de door SURFnet uitgeschreven Campus Challenge, een prijsvraag op het gebied van netwerkinfrastructuur waarbij in totaal 2,1 miljoen euro werd verdeeld onder de winnaars. Het CIT was één van de vijf winnaars en ontving een bedrag van ruim Het voorstel van het CIT betrof de opschaling van de kern van het RUGnetwerk naar een 100Gbpsverbinding ten behoeve van de integratie van SURFnet7. De RUG zal hierbij een nieuw concept van multi-servicepoorten implementeren. Hiermee zijn lichtpaden sneller en gemakkelijker inzetbaar tussen universiteiten en cloudproviders. Bij het bouwen van het netwerk wordt extra aandacht besteed aan Intrusion Prevention. Daarnaast heeft het CIT aangegeven dat in 2013 een pilot DNSsec zal worden geïmplementeerd en dat met de uitrol van IPv6 zal worden begonnen. Tevens zal worden onderzocht of native IPv6 een optie is zonder het gebruik van IPv4. > 20

Werkplekvisie. Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision

Werkplekvisie. Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision Werkplekvisie Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision De essentie De gebruiker centraal Verschillende doelgroepen Verschillende toepassingen Verschillende locaties Het beschikbaar

Nadere informatie

Maak kennis met. donderdag 19 november 2015

Maak kennis met. donderdag 19 november 2015 Maak kennis met wie is GeeFirm GeeFirm Ervaring en referenties in allerlei sectoren Synmotive Internet Overal Cloud - Telecom - Web - IT 24 x 7 support 100% web based office onderdeel van AllSolutions

Nadere informatie

Sim as a Service. Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie

Sim as a Service. Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie Sim as a Service Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie RAM Mobile Data Sim as a Service Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie

Nadere informatie

Wat is de cloud? Cloud computing Cloud

Wat is de cloud? Cloud computing Cloud The Cloud Agenda Wat is de cloud? Ontwikkelingen en trends in de markt Bedrijfsstrategie Voordelen en vraagtekens Werken in de cloud: Hoe? Veiligheid & privacy Toepasbaarheid in breder verband Demo Borrel

Nadere informatie

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer DE PRIVATE CLOUD Johan Bos & Erik de Meijer Agenda Wat is Cloud? Waarom Private Cloud? Wanneer Private Cloud? Een stappenplan Vragen Quiz Ga naar www.kahoot.it of download de app Gefeliciteerd! 2017 EXACT

Nadere informatie

WELKOM BIJ SURF MBO TREEDT TOE TOT SURF

WELKOM BIJ SURF MBO TREEDT TOE TOT SURF WELKOM BIJ SURF MBO TREEDT TOE TOT SURF Paul Rullmann, vz SURF Barneveld, 18 september 2014 Grensverleggende ICT-innovaties In SURF werken hoger onderwijsen onderzoeksinstellingen samen aan de verbetering

Nadere informatie

Qsuite in een mobiele applicatie. Geschikt voor telefoon en tablet

Qsuite in een mobiele applicatie. Geschikt voor telefoon en tablet Qsuite in een mobiele applicatie Geschikt voor telefoon en tablet Er is geen stoppen meer aan Het internetgebruik in de wereld neemt iedere dag toe. IT is overal,. Internet is steeds meer, vaker en sneller

Nadere informatie

Campus Challenge 2013: HBO en MBO

Campus Challenge 2013: HBO en MBO Aankondiging Datum: 26 april 2013 Radboudkwartier 273 3511 CK Utrecht Postbus 19035 3501 DA Utrecht 030-2 305 305 admin@surfnet.nl www.surfnet.nl Deutsche Bank 46 57 33 506 KvK Utrecht 30090777 BTW NL

Nadere informatie

Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet

Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet 1 Wilbert Teunissen wilbert.teunissen@sogeti.nl Cloud Cases Strategie De rol van Functioneel Beheer 2 Onderwerpen 1. Context? Hug 3. the Impact cloud! FB 2.

Nadere informatie

Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig

Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig Auteur: Miranda van Elswijk en Jan-Willem van Elk Dit artikel is verschenen in COS, mei 2011 Cloud services worden steeds meer gebruikelijk.

Nadere informatie

Application Services. Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten

Application Services. Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten Application Services Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten Application Services van KPN Afdelingen smelten samen, markten verschuiven, klanten willen

Nadere informatie

Uw IT, onze business

Uw IT, onze business Techniek gaat prima samen. Uw IT, onze business Hoogendoorn IT Services biedt vele mogelijkheden om de kantoorautomatisering van bedrijven te beheren, optimaal te laten functioneren of het bedrijf zelfs

Nadere informatie

90 minutes of Fiber & Lunch

90 minutes of Fiber & Lunch 90 minutes of Fiber & Lunch Opening 12.00u 12.15u René van Holsteijn Platform Bedrijventerreinen Het Programma 12.00u 12.15u Opening 90 mins of Fiber & Lunch Opening door de voorzitter van het Platform

Nadere informatie

1 Dienstbeschrijving Lancom Workspace 365

1 Dienstbeschrijving Lancom Workspace 365 1 Dienstbeschrijving Lancom Workspace 365 2 Inleiding Lancom biedt haar klanten reeds sinds 2007 de mogelijkheid om te gaan werken van uit een Cloud model waarbij de servers in een datacenter van Lancom

Nadere informatie

Microsoft; applicaties; ontwikkelaar; developer; apps; cloud; app; azure; cloud computing; DevOps; microsoft azure

Microsoft; applicaties; ontwikkelaar; developer; apps; cloud; app; azure; cloud computing; DevOps; microsoft azure Asset 1 van 7 Over het bouwen van cloudoplossingen Gepubliceerd op 24 february 2015 Praktische handleiding voor ontwikkelaars die aan de slag willen met het maken van applicaties voor de cloud. Zij vinden

Nadere informatie

Blackboard. Jan Willem van der Zalm Director EMEA, Blackboard Managed Hosting DATE

Blackboard. Jan Willem van der Zalm Director EMEA, Blackboard Managed Hosting DATE Blackboard Managed Hosting SURF Cloud Vendordag Jan Willem van der Zalm Director EMEA, Blackboard Managed Hosting DATE 2 Agenda SURF Cloud strategie Blackboard Managed Hosting & Private Cloud Blackboard

Nadere informatie

#doorbraakmetmkb #doorbraakmetbigdata. High Performance Computing, Data Science & Data Storage solutions

#doorbraakmetmkb #doorbraakmetbigdata. High Performance Computing, Data Science & Data Storage solutions #doorbraakmetmkb #doorbraakmetbigdata High Performance Computing, Data Science & Data Storage solutions Overzicht Introductie - SURFsara en het bedrijfsleven - Type vraagstukken - SURFsara ICT Infractructuur

Nadere informatie

Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app

Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app De zorg app Regie is ontwikkeld om cliënten meer inzicht en controle te geven en tegelijkertijd efficiënter te werken. Veranderingen in de zorg

Nadere informatie

Missie en visie. BTG/TGG verbindt organisaties in hun gezamenlijke belangen in het domein van ICT en telecommunicatie

Missie en visie. BTG/TGG verbindt organisaties in hun gezamenlijke belangen in het domein van ICT en telecommunicatie BTG 2016 Missie en visie BTG/TGG verbindt organisaties in hun gezamenlijke belangen in het domein van ICT en telecommunicatie BTG/TGG organiseert hiertoe: Structurele lobby tussen overheid, leveranciers

Nadere informatie

ENlIGhTEN YOUR RESEARch 3 de winnaars

ENlIGhTEN YOUR RESEARch 3 de winnaars Enlighten Your Research3 de winnaars Take your e-infrastructure to the next level Met gepaste trots presenteren we de winnaars van Enlighten Your Research 3. Het thema van de wedstrijd was Take your e-infrastructure

Nadere informatie

Innovatie support gids

Innovatie support gids Innovatie support gids Uw gids naar resultaat 1 Uw gids naar resultaat Innovatief duurzaam drukwerk Het drukwerk van deze gids is uitgevoerd in waterloos offset met inkt op plantaardige basis, dit resulteert

Nadere informatie

Microsoft Office 365 voor bedrijven. Remcoh legt uit

Microsoft Office 365 voor bedrijven. Remcoh legt uit Microsoft Office 365 voor bedrijven Remcoh legt uit Beter samenwerken, ook onderweg Starten met Office 365 is starten met het nieuwe werken. Met Office 365 heeft u namelijk de mogelijkheid om altijd en

Nadere informatie

Bring it Secure. Whitepaper

Bring it Secure. Whitepaper Whitepaper Imtech ICT Communication Solutions, Rivium Boulevard 41 2909 LK Capelle a/d IJssel T +31 88 988 96 00, info.cs@imtech.nl, www.imtech.nl/cs Imtech Vandaag de dag moet security een standaard

Nadere informatie

Professionele softwareontwikkeling PRODUCTIVITEIT EN KWALITEIT MET FOCUS OP DE GEHELE LEVENSDUUR VAN APPLICATIES

Professionele softwareontwikkeling PRODUCTIVITEIT EN KWALITEIT MET FOCUS OP DE GEHELE LEVENSDUUR VAN APPLICATIES Professionele softwareontwikkeling PRODUCTIVITEIT EN KWALITEIT MET FOCUS OP DE GEHELE LEVENSDUUR VAN APPLICATIES ONZE VISIE OP PROFESSIONEEL SOFTWARE ONTWIKKELEN Bij succesvolle softwareontwikkeling draait

Nadere informatie

Projectenoverzicht Informatievoorziening en ICT

Projectenoverzicht Informatievoorziening en ICT MEMO Aan : College van B&W, Commissie Middelen Van : Christien Sepers en Jeroen van der Hulst Datum : 2 april 2009 Onderwerp : Voortgangsrapportage ICT-projecten april 2009 Ons kenmerk : 2009008153 Projectenoverzicht

Nadere informatie

> 2 INTRODUCTIES > HENK DUBBELMAN > ICT DIRECTEUR > GRAFISCH LYCEUM ROTTERDAM > JOHN ONION > PRINCIPAL ASSOCIATE > ARLANDE

> 2 INTRODUCTIES > HENK DUBBELMAN > ICT DIRECTEUR > GRAFISCH LYCEUM ROTTERDAM > JOHN ONION > PRINCIPAL ASSOCIATE > ARLANDE > 2 INTRODUCTIES 29 STE SAMBO-ICT CONFERENTIE - 16 JANUARI 2014 - DOETINCHEM > HENK DUBBELMAN > ICT DIRECTEUR > GRAFISCH LYCEUM ROTTERDAM > DUBBELMAN@GLR.NL > JOHN ONION > PRINCIPAL ASSOCIATE > ARLANDE

Nadere informatie

Data-analyse voor Doelmatig Overheidsbeleid

Data-analyse voor Doelmatig Overheidsbeleid Conceptprogramma Driedaagse Leergang Data-analyse voor Doelmatig Overheidsbeleid Vrijdagen 2, 9 en 16 juni 2017 Hotel NH Utrecht Doelgroepen: Managers van kennis en informatie bij de overheid, waaronder:

Nadere informatie

Cloud Computing. Bart van Dijk

Cloud Computing. Bart van Dijk Cloud Computing Bart van Dijk (b.van.dijk@hccnet.nl) Cloud Computing Wat is Cloud Computing, en waarom Geschiedenis Cloud Computing Techologie Service modellen Voor en nadelen Cloud Computing voor consumenten

Nadere informatie

ARCADIS Imagine the result E-learning bij de implementatie van een DMS

ARCADIS Imagine the result E-learning bij de implementatie van een DMS ARCADIS Imagine the result E-learning bij de implementatie van een DMS 1 Agenda Korte introductie ARCADIS Document management als pijler van programma Digitaal samenwerken Doelstellingen (opleiding, support,

Nadere informatie

Deltion College Zwolle

Deltion College Zwolle Wie Wat Waar (ook wel ) Regionaal Opleidingencentrum in Zwolle (ROC). Het college verzorgt voor ruim 16.000 jongeren en volwassenen beroeps onderwijs op middelbaar niveau. Bij Deltion werken ruim 1.200

Nadere informatie

EEN RAZENDSNELLE GLASVEZELVERBINDING

EEN RAZENDSNELLE GLASVEZELVERBINDING EEN RAZENDSNELLE GLASVEZELVERBINDING BEDRIJVENTERREIN CORPUS DEN HOORN-ZUID LUNCHBIJEENKOMST 23 JANUARI Zie achterzijde EEN LAAGDREMPELIG EN BETROUWBAAR GLASVEZELNETWERK Toen in 2003 de gemeente Groningen

Nadere informatie

Responsive web applicaties op Oracle

Responsive web applicaties op Oracle APEX Responsive web applicaties op Oracle Spreker(s) : Datum : E-mail : Arian Macleane & Jacob Beeuwkes 06-06-2013 info@transfer-solutions.com WWW.TRANSFER-SOLUTIONS.COM Outline Trends APEX intro APEX

Nadere informatie

Shared Service Center. Elkaar ontmoeten in het Shared Service Center

Shared Service Center. Elkaar ontmoeten in het Shared Service Center Shared Service Center Elkaar ontmoeten in het Shared Service Center Programma Inleiding thema Het Shared Service Center Diner Het Shared Service Center (vervolg) Coach Opdrachtgever Studenten / medewerkers

Nadere informatie

Meest mobiele organisatie van Nederland

Meest mobiele organisatie van Nederland Resultaten onderzoek Meest mobiele organisatie van Nederland Juni 2013 Uitkomsten onderzoek onder top organisaties in Nederland Uitgevoerd door Keala Research & Consultancy in de periode mei tot en met

Nadere informatie

Oplossingen overzicht voor Traderouter > 02/11/2010

Oplossingen overzicht voor Traderouter > 02/11/2010 Oplossingen overzicht voor Traderouter > 02/11/2010 Netconnex is opgericht in 2004 (Gezeteld in Belgie maar het hoofd datacenter gelegen in Nederland [omgeving Amsterdam]). Zeer gestaag groeiende onderneming

Nadere informatie

THE CLOUD IN JURIDISCH PERSPECTIEF SPREKERSPROFIEL. Mr. Jan van Noord Directeur International Tender Services (ITS) BV

THE CLOUD IN JURIDISCH PERSPECTIEF SPREKERSPROFIEL. Mr. Jan van Noord Directeur International Tender Services (ITS) BV THE CLOUD IN JURIDISCH PERSPECTIEF SPREKERSPROFIEL Mr. Jan van Noord Directeur International Tender Services (ITS) BV Wat is Cloud Op het moment dat content uit het eigen beheer c.q. toezicht verdwijnt

Nadere informatie

De mobiele werknemer. Mobiel werken in 2015-2020. Januari 2015, Rotterdam. Officebooking 2015 1

De mobiele werknemer. Mobiel werken in 2015-2020. Januari 2015, Rotterdam. Officebooking 2015 1 De mobiele werknemer Mobiel werken in 2015-2020 Januari 2015, Rotterdam Officebooking 2015 1 De mobiele werknemer In 2020 werkt 60% van de Nederlandse werknemers niet meer op een vaste plek: een eigen

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. donald smits centrum voor informatie technologie 1 <

Jaarverslag 2011. donald smits centrum voor informatie technologie 1 < Jaarverslag 2011 donald smits centrum voor informatie technologie 1 < Inhoud Voorwoord... 4 Missie en visie... 6 1. Organisatie... 8 1.1 Nieuwe afdeling CIT: Educational Support and Innovation (ESI) 1.2

Nadere informatie

Verras uw business-collega s met een IT-sixpack

Verras uw business-collega s met een IT-sixpack Hybride-cloudaanpak Verras uw business-collega s met een IT-sixpack De CIO staat steeds meer onder druk: enerzijds vragen uw businesscollega s een s nellere en meer flexibele dienstverlening, anderzijds

Nadere informatie

Strategisch omgaan met de cloud

Strategisch omgaan met de cloud http://www.flickr.com/photos/mseckington/ Strategisch omgaan met de cloud Floor Jas, Hoofd Advanced Services, SURFnet bv Floor.Jas@SURFnet.nl Issues met cloud Privacy Dataportabiliteit Beveiliging Koppelbaarheid

Nadere informatie

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Inleiding In het kader van het Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) is afgesproken dat alle decentrale

Nadere informatie

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Eenvoudig in gebruik Snelle implementatie Betrouwbaar in de cloud Vast maandbedrag Onbeperkt aantal gebruikers PMO Portfoliomanagement Programma s en

Nadere informatie

Mobiele data: 2G, 3G, 4G, wifi,... Verschillen in eigenschappen, toepassingen...

Mobiele data: 2G, 3G, 4G, wifi,... Verschillen in eigenschappen, toepassingen... Mobiele data: 2G, 3G, 4G, wifi,... Verschillen in eigenschappen, toepassingen... Paul Dekkers Summerschool Mobiele apps, augustus 2012 Inhoud Wat doet SURFnet Ontwikkelingen mobiel in Nederland Mobiele

Nadere informatie

Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten. Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten

Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten. Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten 1 Cloudcomputing is populair, en niet zonder reden. Clouddiensten

Nadere informatie

Factsheet Enterprise Mobility

Factsheet Enterprise Mobility Factsheet Enterprise Mobility www.vxcompany.com Informatie willen we overal, altijd en op elk device beschikbaar hebben. Privé, maar zeker ook zakelijk. Met het gebruik van mobile devices zoals smartphones

Nadere informatie

Asset 1 van 5. Consumerisation of IT vraagt andere aanpak beheer. Gepubliceerd op 1 march 2014

Asset 1 van 5. Consumerisation of IT vraagt andere aanpak beheer. Gepubliceerd op 1 march 2014 Asset 1 van 5 Consumerisation of IT vraagt andere aanpak beheer Gepubliceerd op 1 march 2014 De grenzen tussen werk en privé vervagen en steeds vaker wordt technologie van thuis op het werk gebruikt. Bring

Nadere informatie

Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper

Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper Auteur: Roy Scholten Datum: woensdag 16 september, 2015 Versie: 1.1 Hoe u kunt profiteren van de Cloud Met de komst van moderne technieken en de opmars van

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland. www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986

BELEIDSPLAN. Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland. www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986 BELEIDSPLAN Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986 BELEIDSPLAN STICHTING OPEN 1 1. INLEIDING Voor u ligt het beleidsplan

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken in de praktijk

Het Nieuwe Werken in de praktijk Het Nieuwe Werken in de praktijk Business cases en ervaringen Jan van der Meij Geert Wirken 4 april 2012 Inhoud Wat is Het Nieuwe Werken? Bring Your Own Device Cloud Computing Business cases Afronding

Nadere informatie

Trends in de Campusinfrastuctuur. In samenwerking met Stratix

Trends in de Campusinfrastuctuur. In samenwerking met Stratix Trends in de Campusinfrastuctuur In samenwerking met Stratix Agenda Workshop Trends in Campusinfrastructuur 30-4-2015 Agenda Introductie: SURFnet Automated Networks IaaS en SaaS Wireless Privacy en Security

Nadere informatie

IaaS als basis voor maatwerkoplossingen

IaaS als basis voor maatwerkoplossingen 1 IaaS als basis voor maatwerkoplossingen De specialisten van Fundaments: uw logische partner INHOUD Vooraf Terugblik Cloud De rol van de IaaS Provider IaaS maatwerkoplossingen in het onderwijs Conclusie

Nadere informatie

Be here, be there, be everywhere Maak meer mogelijk met videosamenwerking

Be here, be there, be everywhere Maak meer mogelijk met videosamenwerking Be here, be there, be everywhere Maak meer mogelijk met videosamenwerking VideoSamenwerking Met het oog op zakelijk succes Videosamenwerking (collaboration) is een snelle en effectieve oplossing voor face

Nadere informatie

Allévo. Op weg naar de ultieme BYOD organisatie met informatie op maat!

Allévo. Op weg naar de ultieme BYOD organisatie met informatie op maat! Op weg naar de ultieme BYOD organisatie met informatie op maat! In 2012 heeft Allévo met behulp van Involvit haar twee websites én het intranet vervangen. Daarnaast heeft Allévo ook de eerste verkennende

Nadere informatie

Technologieverkenning

Technologieverkenning Technologieverkenning Videocontent in the cloud door de koppeling van MediaMosa installaties Versie 1.0 14 oktober 2010 Auteur: Herman van Dompseler SURFnet/Kennisnet Innovatieprogramma Het SURFnet/ Kennisnet

Nadere informatie

Uitwerking afspraken ICT-voorzieningen voor raadswerk Versie: 10-10-2013, RV

Uitwerking afspraken ICT-voorzieningen voor raadswerk Versie: 10-10-2013, RV Uitwerking afspraken ICT-voorzieningen voor raadswerk Versie: 10-10-2013, RV ICT invulling nieuwe raad (v.a. 19 maart 2014) Uitgangspunt: ICT voor de nieuwe raad staat op 1 februari 2014, zodat de oplossingen

Nadere informatie

Visie op co-sourcing

Visie op co-sourcing Visie op co-sourcing Ed Holtzer Manager Managed Services Meerdere functies bij diverse IT- en adviesorganisaties. O.a. sales manager, (business) consultant, projectleider en programmamanager in profit

Nadere informatie

Wij zien uit naar uw aanmelding op uiterlijk de gestelde datum en tijd zoals genoemd in de Selectieleidraad.

Wij zien uit naar uw aanmelding op uiterlijk de gestelde datum en tijd zoals genoemd in de Selectieleidraad. Nota van Inlichtingen Digitale werkomgeving Aanbesteding Aanbestedende Dienst: Referentie: Digitale werkomgeving Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Utrecht Omschrijving: De digitale werkomgeving voor

Nadere informatie

ComPromise Cross Info Event 7 november 2013

ComPromise Cross Info Event 7 november 2013 ComPromise Cross Info Event 7 november 2013 Kees Woortmeijer en Maurice de Wit Grip op ICT ICT de klok rond Passie voor ICT ICT met een glimlach Kennis van ICT Inhoud ComPromise Strategie en ontwikkelingen

Nadere informatie

Whitepaper. Veilig de cloud in. Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1. www.traxion.com

Whitepaper. Veilig de cloud in. Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1. www.traxion.com Veilig de cloud in Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1 www.traxion.com Introductie Deze whitepaper beschrijft de integratie aspecten van clouddiensten. Wat wij merken is dat veel organisaties

Nadere informatie

Hét complete Uitzendbureau in de Cloud. matcher

Hét complete Uitzendbureau in de Cloud. matcher Hét complete Uitzendbureau in de Cloud matcher Een processysteem in plaats van een administratiesysteem Meer dan twee keer zoveel tijd besteden aan sales en zo uw omzet verhogen. e-matcher maakt het mogelijk.

Nadere informatie

Meerdere clouds samensmeden tot één grote, hybride omgeving

Meerdere clouds samensmeden tot één grote, hybride omgeving Cloud of Clouds Meerdere clouds samensmeden tot één grote, hybride omgeving whitepaper CUSTOM 1 Bedrijven maken steeds vaker gebruik van meerdere clouddiensten, omdat ze aan iedereen in de organisatie

Nadere informatie

Het nieuwe werken nu ook voor zware grafische gebruikers

Het nieuwe werken nu ook voor zware grafische gebruikers ook voor zware grafische Flexibel werken met de Virtual Engineering Workplace van Dell en SLTN Inter Access Uit de Nationale Enquête Over Het Nieuwe Werken van 2015 blijkt dat ruim de helft van de Nederlandse

Nadere informatie

Bring it To The Cloud

Bring it To The Cloud Whitepaper Imtech ICT Communication Solutions, Rivium Boulevard 41 2909 LK Capelle a/d IJssel T +31 88 988 96 00, info.cs@imtech.nl, www.imtech-ict.nl/cs Imtech Voor organisaties is de keuze over hoe

Nadere informatie

Masterclass Value of Information. Waarde creëren voor de business

Masterclass Value of Information. Waarde creëren voor de business Masterclass Value of Information Waarde creëren voor de business Informatie en informatietechnologie maken het verschil bij de ontwikkeling van nieuwe business ideeën. Met informatie kunnen nieuwe innovatieve

Nadere informatie

Windows Server 2003 End of support

Windows Server 2003 End of support Windows Server 2003 End of support Wat betekent dit voor mijn organisatie? Remcoh legt uit Met dit nieuwsitem brengt Remcoh de naderende End of Support datum voor Windows Server 2003 onder uw aandacht.

Nadere informatie

Mogen wij ons voorstellen? EQUA b.v.

Mogen wij ons voorstellen? EQUA b.v. Mogen wij ons voorstellen? EQUA b.v. De naam achter 30 jaar ICT specialisme EQUA gelooft in kennis, focus en specialisme. Wij groeien door beter te worden. Sinds onze oprichting in 1984 doen wij daarom

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2011/21892 Datum : 16 augustus 2011 Programma : Bestuur en Organisatie Blad : 1 van 6 Cluster : Bestuur Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Tilburg University 2020 Toekomstbeeld. College van Bestuur, april 2013

Tilburg University 2020 Toekomstbeeld. College van Bestuur, april 2013 Tilburg University 2020 Toekomstbeeld College van Bestuur, april 2013 Strategie in dialoog met stakeholders Open voor iedere inbreng die de strategie sterker maakt Proces met respect en waardering voor

Nadere informatie

Vervang uw verouderde hardware

Vervang uw verouderde hardware Whitepaper Vervang uw verouderde hardware Dedicated of Cloud? Alles over virtualisatie. Wat is het, hoe werkt het en wat zijn de voordelen? INHOUD» Wat is virtualisatie?» Wat is een Virtual Server?» Besparen

Nadere informatie

SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010

SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010 SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010 We staan aan de vooravond van de volgende Internetrevolutie De klassieke werkwijze van organisaties zal

Nadere informatie

Aanleiding Maatregelenpakket uit 2008 ter verbetering van de ICT/GIS functie (DB 8-12-2008).

Aanleiding Maatregelenpakket uit 2008 ter verbetering van de ICT/GIS functie (DB 8-12-2008). voorstel aan dagelijks bestuur routing met data: overleg portefeuillehouder : 9 november 2010 dagelijks bestuur : vergaderdatum commissie wb : datum commissie bcwvm : datum algemeen bestuur : datum ab

Nadere informatie

Zou het niet iedeaal zijn

Zou het niet iedeaal zijn Zou het niet iedeaal zijn ...als op de eerste werkdag van een nieuwe medewerker alles klaarstaat?! Er zal geen discussie over bestaan. Het zou ideaal zijn wanneer alle voorzieningen op de eerste werkdag

Nadere informatie

Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau

Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau CONTINUOUS VALUE DELIVERY We zorgen ervoor dat u in elke volwassenheidsfase van uw digitale platform snel en continu waarde kunt toevoegen voor eindgebruikers.

Nadere informatie

Enabling Mobile. Een whitepaper over het ontsluiten van data en systemen voor gebruik met en door mobiele applicaties

Enabling Mobile. Een whitepaper over het ontsluiten van data en systemen voor gebruik met en door mobiele applicaties Enabling Mobile Een whitepaper over het ontsluiten van data en systemen voor gebruik met en door mobiele applicaties Door Rutger van Iperen Mobile Developer bij AMIS Services Introductie Het gebruik van

Nadere informatie

Overzicht cursussen Informatievaardigheid Universitaire Bibliotheken Leiden Collegejaar 2013-2014

Overzicht cursussen Informatievaardigheid Universitaire Bibliotheken Leiden Collegejaar 2013-2014 Overzicht cursussen Informatievaardigheid Universitaire Bibliotheken Leiden Collegejaar 2013-2014 Deze brochure geeft een overzicht van de cursussen op het gebied van informatievaardigheid die worden aangeboden

Nadere informatie

MOBILE HEALTHCARE REFERENTIE JEROEN BOSCH ZIEKENHUIS. Duwboot 20, 3991 CD Houten

MOBILE HEALTHCARE REFERENTIE JEROEN BOSCH ZIEKENHUIS. Duwboot 20, 3991 CD Houten MOBILE HEALTHCARE REFERENTIE JEROEN BOSCH ZIEKENHUIS Duwboot 20, 3991 CD Houten 088 001 8345 hello@blaud.com www.blaud.com ZO VEEL MOGELIJK VRIJHEID VOOR GEBRUIKERS VAN MOBIELE DEVICES Een veeleisende

Nadere informatie

Blauwdruk Hoog Beschikbaar. Theo Hoeks Merijn van de Schoot

Blauwdruk Hoog Beschikbaar. Theo Hoeks Merijn van de Schoot Blauwdruk Hoog Beschikbaar Theo Hoeks Merijn van de Schoot Project Blauwdruk Verhuizing datacenter Opsplitsen core (Dekkend) Wifi netwerk Greenfield backend infrastructuur Office 365 Windows 8.1 ICT Infrastructuur

Nadere informatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Naast de mogelijkheden om uw programmatuur en gegevens bij Drie-O via Evy 2.0 in de cloud te hosten hebt u ook de mogelijkheid om uw ICT omgeving bij u

Nadere informatie

AANBOD BLACKBOARD VOOR

AANBOD BLACKBOARD VOOR AANBOD BLACKBOARD VOOR VO UNIVERSITAIR ONDERWIJSCENTRUM GRONINGEN Rijksuniversiteit Groningen Brainbox voor voortgezet onderwijs, aanbod 2005-2007, pagina 1 Brainbox Sinds de zomer 2002 verzorgt de Rijksuniversiteit

Nadere informatie

De cloud die gebouwd is voor uw onderneming.

De cloud die gebouwd is voor uw onderneming. De cloud die gebouwd is voor uw onderneming. Dit is de Microsoft Cloud. Elke onderneming is uniek. Van gezondheidszorg tot de detailhandel, van fabricage tot financiële dienstverlening: geen twee ondernemingen

Nadere informatie

ROC ID College vergroot kracht van virtuele desktops

ROC ID College vergroot kracht van virtuele desktops ROC ID College vergroot kracht van virtuele desktops IT met impact Referentie Met deze oplossing kunnen we een beter serviceniveau aan ons hun productiviteit te verbeteren Voor beter onderwijs en meer

Nadere informatie

Cloud Computing. -- bespiegelingen op de cloud -- MKB Rotterdam, 10 november 2015. Opvallend betrokken, ongewoon goed

Cloud Computing. -- bespiegelingen op de cloud -- MKB Rotterdam, 10 november 2015. Opvallend betrokken, ongewoon goed Cloud Computing -- bespiegelingen op de cloud -- MKB Rotterdam, 10 november 2015 Opvallend betrokken, ongewoon goed Agenda Inleiding Mijn achtergrond Over Innvolve Cloud Computing Overwegingen Afsluiting

Nadere informatie

Directeur onderzoeksinstituut

Directeur onderzoeksinstituut Directeur onderzoeks Doel College van van Bestuur Zorgdragen voor de ontwikkeling van het van het en uitvoering en organisatie van onderzoek en onderzoeksondersteuning binnen het, uitgaande van het faculteitsplan

Nadere informatie

Evaluatie pilots Dienstverlening op locatie en Papierloos werken

Evaluatie pilots Dienstverlening op locatie en Papierloos werken Evaluatie pilots Dienstverlening op locatie en Papierloos werken Projectgroep Locatie Onafhankelijk Werken Versie 0.3 13 mei 2013 INHOUD 1 Inleiding... 3 Afronding locatie- en tijdonafhankelijk werken...

Nadere informatie

CLOUDCOMPUTING (G)EEN W LKJE AAN DE LUCHT!

CLOUDCOMPUTING (G)EEN W LKJE AAN DE LUCHT! CLOUDCOMPUTING (G)EEN W LKJE AAN DE LUCHT! Vertrouwelijk: Informatieuitdezepresentatiemag nietgedeeldof gedistribueerd worden zonder toestemming van Unica Schutte ICT EVEN VOORSTELLEN Ed Staal Commercieel

Nadere informatie

Visie ICT bij de SJB. Waarom, wie, wat, wanneer en hoe? Werkgroep ICT Jenaplanscholen Bollenstreek

Visie ICT bij de SJB. Waarom, wie, wat, wanneer en hoe? Werkgroep ICT Jenaplanscholen Bollenstreek Visie ICT bij de SJB Waarom, wie, wat, wanneer en hoe? 1 Missie, visie en strategie Ambitie? Doelen? Plannen? Kennisstand organisatie? Budget? 2 Kikker- of Vogelperspectief? conservatie Missie? innovatie

Nadere informatie

Zorgeloze ICT, alles voor elkaar

Zorgeloze ICT, alles voor elkaar Zorgeloze ICT, Over ICT Concept ICT Concept is de ICT-partner met ruime ervaring in de juridische sector. Uw (online) werkplek optimaal inrichten en laten functioneren is ons specialisme. De combinatie

Nadere informatie

Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit. ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011

Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit. ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011 Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011 24-11-2011 Profile Consultancy Services State of the art software solutions Project implementation Life-cycle

Nadere informatie

Cocon. Speer IT. Speer IT. Alles wat u wilt weten over uw glasvezelnetwerk. Cocon in het kort: glass fiber registration systems

Cocon. Speer IT. Speer IT. Alles wat u wilt weten over uw glasvezelnetwerk. Cocon in het kort: glass fiber registration systems Cocon in het kort: speciaal ontwikkeld voor glasvezel, helder overzicht netwerk, snel iedere gewenste informatie, automatische routering en budgettering, werken in heden en toekomst, projectmatig werken,

Nadere informatie

Welkom. De gang naar hemel of luchtkasteel? Ervaringen in stappen naar de Cloud

Welkom. De gang naar hemel of luchtkasteel? Ervaringen in stappen naar de Cloud Welkom De gang naar hemel of luchtkasteel? Ervaringen in stappen naar de Cloud Even voorstellen Arnold Tuinenburg Over-gemeenten Peter Porte Gemeente Stichtse Vecht Rolf Meursing Odinfo Odinfo Advies en

Nadere informatie

Cisco Cloud. Collaboration. Ronald Zondervan David Betlem September, 2011. Presentation_ID 2010 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Cisco Cloud. Collaboration. Ronald Zondervan David Betlem September, 2011. Presentation_ID 2010 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Cloud Collaboration Ronald Zondervan David Betlem September, 2011 1 E Open architectuur Uitgangspunten Gebaseerd op Open Standaarden telefonie, video, desktop integratie, beschikbaarheidsstatus (presence)

Nadere informatie

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Alle deelnemers hebben hun functienaam opgegeven. De volgende functienamen zijn gemeld: Specialisten o Functioneel beheerder (9x) o Functioneel applicatiebeheerder

Nadere informatie

Japans-Nederlandse wetenschappelijke publicaties. Paul op den Brouw, 3 juli 2014, meer informatie: www.ianetwerk.nl

Japans-Nederlandse wetenschappelijke publicaties. Paul op den Brouw, 3 juli 2014, meer informatie: www.ianetwerk.nl Japans-Nederlandse wetenschappelijke publicaties Paul op den Brouw, 3 juli 2014, meer informatie: www.ianetwerk.nl Samenvatting Elf Japanse top-onderzoeksuniversiteiten spraken tijdens zijn bezoek aan

Nadere informatie

De Ictivity Groep 22 & 24 mei 2012

De Ictivity Groep 22 & 24 mei 2012 De Ictivity Groep 22 & 24 mei 2012 Agenda Introductieronde: 10.00-10.30 Visie op MDM: 10.30-11.00 MDM grip op smartphones & tablets: 11.00-11.30 Demo MDM: 11.30-12.00 Lunch & sparringsronde: 12.00-13.00

Nadere informatie

Studiekeuze & studeren Waar begint mijn kind aan?

Studiekeuze & studeren Waar begint mijn kind aan? 1 Studiekeuze & studeren Waar begint mijn kind aan? Hidde de Haas - Studieadviseur Faculteit der Letteren Geschiedenis & IRIO Naomi Schuitema & Vivien van Dongen 2 Rijksuniversiteit Groningen sinds 1614

Nadere informatie

Wie is leidend of lijdend?

Wie is leidend of lijdend? Organisatie Medische Technologie en ICT Wie is leidend of lijdend? Martijn Schasfoort Manager Zorg en Informatie Technologie Deze presentatie. Het betreft ervaringen uit Máxima Medisch Centrum Cultuur

Nadere informatie

REGIE. Informatie over Regie, dé app voor de zorg

REGIE. Informatie over Regie, dé app voor de zorg REGIE Informatie over Regie, dé app voor de zorg INHOUDS OPGAVE 03 04 05 06 09 10 11 12 Waarom de zorgapp Regie? Wat is Regie? De meerwaarde van Regie Wie gebruiken Regie? Voordelen van Regie Technische

Nadere informatie

Remote instrumentation

Remote instrumentation indi-2009-12-035 Remote instrumentation Project : SURFworks Projectjaar : 2009 Projectmanager : Walter van Dijk Auteur(s) : Hind Abdulaziz, Alexander ter Haar (Stratix) Opleverdatum : december 2009 Versie

Nadere informatie

Project Portfolio Management Altijd en overal inzicht PMO

Project Portfolio Management Altijd en overal inzicht PMO Project Portfolio Management Altijd en overal inzicht PMO Een eenvoudige en toegankelijke oplossing Thinking Portfolio is een snel te implementeren software applicatie. Een krachtig web-based hulpmiddel

Nadere informatie

Rijksuniversiteit Groningen - bestuurlijke informatievoorziening Kwaliteitszorg administratieve processen en systemen

Rijksuniversiteit Groningen - bestuurlijke informatievoorziening Kwaliteitszorg administratieve processen en systemen Rijksuniversiteit Groningen - bestuurlijke informatievoorziening Kwaliteitszorg administratieve processen en systemen Applicatie: Document Informatie Systeem (DIS) Eindrapport 6 oktober 2008 Auteur: Henk

Nadere informatie