Strategieplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Strategieplan 2012 2015"

Transcriptie

1 Strategieplan definitief vastgesteld door de ALV op 21 maart 2012 Samen Leren Excelleren

2 Visie De vereniging KKNF is een platform waar netwerkverbreding en kennisdeling wordt gestimuleerd. In deze visie wordt tot uitdrukking gebracht dat mensen weten dat ze bij KKNF terecht kunnen om deel te nemen aan kennisuitwisseling over kwaliteit. Missie Faciliteren dat organisaties en personen van elkaar en anderen leren hoe het beter kan en hoe je kunt excelleren. Met deze missie geven we aan dat wij een stimulerende, faciliterende rol hebben om in een netwerkomgeving kennis uit te wisselen maar ook gebruik maken van kennis van buiten. Doelgroep De leden van KKNF zijn professionals in Noord Nederland (Groningen, Friesland, Drenthe) en Flevoland die zich in een netwerkomgeving willen laten inspireren in denken en doen, om daarmee de kwaliteit van organisaties en samenleving te verbeteren. Met deze omschrijving van de doelgroep geven we aan dat onze leden professionals (of hun organisaties) zijn, die actief betrokken zijn bij verbetering van kwaliteit in brede zin, inclusief de kwaliteit van bedrijfsvoering, organisatie en management. Naast de kwaliteit van organisaties staat nu ook expliciet de samenleving erbij, omdat steeds meer organisatiegrenzen vervagen.

3 Strategiekaart met doelstellingen

4 Beschrijving doelen van strategiekaart 1 Strategische ambitie Het antwoord op de vraag: Wanneer zijn we tevreden? Wat zijn de kenmerken van een succesvol KKNF? 1.1 Vanzelfsprekend platform voor kennisuitwisseling over kwaliteit KKNF vormt een natuurlijke plek, zowel qua website als ontmoetingsplaats/netwerk, om kennis uit te wisselen met andere professionals en daarmee verbonden mensen en organisaties. 1.2 Een kennisbron voor verbetering van bedrijfsvoering KKNF is een belangrijke vindplek van informatie over mogelijkheden om de bedrijfsvoering en rendement te verbeteren. 1.3 Een bron van maatschappelijk verantwoorde innovaties KKNF voorziet in gelegenheden om bij te dragen aan innovaties die duurzaam en maatschappelijk verantwoord zijn. 2 Kritische succesfactoren Welke factoren moeten worden beheerst om onze strategische ambitie waar te maken? 2.1 Realiseer een groeiend aanbod van kennis ( 1.1) Alleen als KKNF erin slaagt om een voortdurende groeiende kennisbasis te realiseren zal het mogelijk zijn om ook op langere termijn een boeiende plaats te zijn om kennis uit te wisselen. 2.2 Zorg voor relevantie voor bedrijfsvoering van organisaties ( 1.2) De kennisuitwisseling die KKNF faciliteert moet leiden tot verbetermogelijkheden voor de bedrijfsvoering van aangesloten leden. Verbetering betekent dan: grotere opbrengsten en/of betere doelmatigheid. 2.3 Zorg voor ondersteuning van maatschappelijke verbetering ( 1.3) Als KKNF stimuleren wij de overtuiging dat echte kwaliteit bijdraagt aan de duurzaamheid van de samenleving, volgens de bekende trits: People, Planet, Profit. 2.4 Behoud voldoende omzet Er moeten voldoende leden en succesvolle activiteiten zijn om de vereniging financieel mogelijk te maken. 3 Zorg voor tevreden klanten

5 3.1 Zorg voor tevreden klanten ( ) De klanten van KKNF zijn vooral leden, maar ook andere deelnemers aan de activiteiten of (netwerk)bijeenkomsten van de KKNF en contactpersonen van gastorganisaties bij de activiteiten. 4 Klantgericht denken en werken 4.1 Ken de klant: Wat beweegt hen? ( 3.1) KKNF dient te weten van wat er speelt in de wereld van de klanten. Welke problemen komen ze tegen? Welke trends komen eraan waarmee ze te maken hebben of krijgen? 4.2 Bied activiteiten waar vraag naar is ( 3.1) De activiteiten die KKNF biedt, geven antwoord op vragen die bij de klanten leven. 4.3 Bied activiteiten dicht bij de klant aan ( 3.1) Dit betreft de fysieke afstand (aantal km tot de ontmoetingsplaats, de hoeveelheid benodigde reistijd, parkeersituatie, bereikbaarheid Openbaar Vervoer, carpoolen door leden), maar ook de gevoelsmatig afstand (bekend/onbekend terrein). 4.4 Bied activiteiten met maximale doelmatigheid ( 3.1) Dit betreft zowel de doelmatigheid van de activiteit voor de klanten (hoeveel waar krijgt de klant voor zijn geld), alsook doelmatigheid van de activiteiten zelf (hoeveel kost een activiteit en hoeveel brengt die op). Klanten hebben verwachtingen t.a.v. kennisoverdracht (halen/brengen), netwerkmogelijkheden, fun. Bovenstaande doelstellingen zijn direct afleidingen van onze ambitie naar het benodigde effect bij onze klanten. Hieronder staan 5 groepen met concrete doelstellingen om de bovenstaande effecten te realiseren. De meetbare doelstellingen zijn in cursief toegevoegd. 5 Kerngroep 5.1 Realiseer kerngroep met spilfunctie ( 4.1, 4.2, 4.3) KKNF gaat in 2012 een kerngroep oprichten die een spilfunctie krijgt in de vereniging. Leden van de kerngroep brengen ideeën in en nemen deels ook initiatief voor activiteiten. Directeur en bestuur treden hierbij faciliterend op. De groep komt een paar keer per jaar bij elkaar om de lijnen uit te zetten en de activiteiten te monitoren. Deze groep voorziet voor een groot deel in de energie in de vereniging, vooral ook met het doel nieuwe energiebronnen bij anderen (en bij elkaar) te ontsteken. De kerngroep geeft bestuur en directeur ook feedback op plannen en functioneren. De kerngroep ontwikkelt zelf verdere, concrete doelstellingen. Een belangrijke input voor de kerngroep kan worden gevormd door de resultaten van reeds uitgevoerde

6 onderzoeken naar interesses voor onderwerpen. Zie bijlage 1 voor de samengevatte resultaten van het National Networking Festival en bijlage 2 voor de resultaten van het onderzoek van Frank Musch. Installatie kerngroep maart Website 6.1 Publiceer nieuwe website ( 4.1, 4.3) KKNF realiseert in 2012 een nieuwe website op internet 2.0 niveau, waarmee naast bestaande functies zoals informatievoorziening en activiteitenkalender en aanmelding, leden en andere deelnemers met elkaar in gesprek gaan over kwaliteit anno nu en anno straks. Deze site vereenvoudigt tevens de administratie rondom leden en activiteiten. Website gereed maart Stimuleer gedachtewisseling via de site ( ) Om leden en andere deelnemers te betrekken bij de gedachtewisselingen op de site, zijn bestuur, directeur en kerngroep actief: blogs plaatsen, reageren op blogs van anderen, aansluiten bij elders relevante discussies, etc. Indien relevant worden mensen uitgenodigd om recensies, activiteitverslagen, opiniërende stukjes te schrijven voor de site. Mogelijkheden op website gereed april Daarna maandelijks minimaal één blog item op uitnodiging. 7 Activiteiten 7.1 Definieer doorlopende leerlijnen ( 4.2) KKNF definieert thema s definiëren waarop een doorlopende leerlijn (een aantal met elkaar samenhangende activiteiten rondom één thema) zal worden ontworpen. Voorbeelden: Het Nieuwe werken, Lean Management, Gemeentes, Zorg, Onderwijs, Projectmanagement, etc. Binnen deze thema s worden de werkmethoden gevarieerd afhankelijk van de behoefte: seminars, workshops, intervisie, brainstorms, excursies, etc. Niet alles tegelijk kan, daarom worden met een beperkt aantal begonnen. De kerngroep heeft hier een initiërende en aansturende rol en maakt hiervoor de concrete plannen. Jaarlijks wordt één doorlopende leerlijn ontwikkeld met minimaal 4 onderdelen per jaar. 7.2 Maak bestaande opleidingen aantrekkelijker ( 4.3, 4.4) De bestaande standaard opleidingen (Interne Audits, Procesmanagement, etc) voorzien in een blijvend behoefte. Deze opleidingen worden aantrekkelijker gemaakt bijv. door herbruikbaar foldermateriaal, aangepaste lesperioden, organisatie op aanvraag of in house te geven versies en op maat uitvoeringen voor specifieke doelgroepen. Onderzoek naar mogelijkheden gereed juli Initieer nieuwe, innovatieve activiteiten ( 4.2)

7 Afhankelijk van gebleken en te verwachten interesse start KKNF nieuwe activiteiten op die relevant zijn voor haar klanten. Deze zullen liggen op het terrein waar behoefte is aan kennis. Jaarlijks ontstaan 2 nieuwe incidentele activiteiten (buiten 7.1). 7.4 Realiseer activiteiten door leden ( 4.3, 4.4) Er is geen betere manier om te leren dan door het aan anderen te onderwijzen. Daarom zet KKNF in op activiteiten door leden, voor leden. Naast de kennisuitwisselingen hebben die ook positieve effecten op het netwerk als zodanig. Eind 2012 wordt 75% van de activiteiten georganiseerd door KKNF leden. 75% van de evenementen waarin kennis wordt uitgewisseld komt die vanuit de leden zelf. 7.5 Maak afspraken met meerdere vaste partners ( 4.4) Voorbeeld: Gosse Korte (DASKA) voert jaarlijks een aantal activiteiten uit, die door KKNF worden gefaciliteerd. Deze activiteiten kosten relatief weinig organisatietijd en de mensen waarmee KKNF dit doet zijn vaste waarden in het netwerk. Afhankelijk van 7.1 kijkt KKNF met welke andere vaste partners gewerkt kan worden. Jaarlijks wordt één vaste partner toegevoegd die jaarlijks minimaal 2 activiteiten voor zijn/haar rekening neemt. 7.6 Breng activiteiten dichter bij de leden ( 4.3) Het werkingsgebied van de KKNF is groot, waardoor soms significante reistijden aan de orde zijn als mensen naar een activiteit willen komen. Verschillende activiteiten van KKNF lenen zich ervoor om binnen een bepaalde tijd op verschillende plaatsen te worden gehouden. Eind 2012 zijn de eerste activiteiten regionaal verdeeld gehouden. 8 Leden 8.1 Realiseer tevredenheidsmeting ( 3.1) In 2013 doet de KKNF een meting onder haar leden over de tevredenheid van de leden met het functioneren van de vereniging. Gereed: eind Realiseer platform voor input/ideeën vanuit leden ( 4.2, 4.3) De website wordt expliciet ingericht om input te verzamelen van leden voor nieuwe activiteiten of accentverschuivingen in de bestaande. Onderzoek mogelijkheid tot input verzamelen gereed: juli Communicatie algemeen 9.1 Professionalisering van Social Media gebruik ( 4.3, 4.4) KKNF gebruikt LinkedIn, Twitter e.d. op een professionele manier. zodat het ondersteunend is aan het functioneren van de website en de vereniging. Ook worden op maat gemaakte Twitter lists aangelegd op relevante thema s of onderwerpen (bijv. Lean, Six Sigma, tweets van KKNFleden, e.d.). Mensen kunnen zich daar dan in één keer abonneren en onze leden worden op die

8 manier beter bekend. Wij gaan onze leden actief faciliteren hun Social Media gebruik te professionaliseren. Gereed: eind Doelmatigheid KKNF 10.1 Vergroot positieve marge bij activiteiten Bij de planning van activiteiten wordt gekeken hoe de inkomsten en kosten zo gunstig mogelijk kunnen worden gerealiseerd, waarbij laagdrempeligheid van groot belang is en blijft, maar ook inhoud wordt gegeven aan de noodzaak om meer inkomsten te genereren vanuit de activiteiten. Onderzoek gereed juli Optimaliseer kosten/baten bij gratis activiteiten Gratis activiteiten zijn erg belangrijk voor onze leden, blijkend uit de grote opkomst bij bijv. bedrijfsbezoeken. Onderzocht wordt of de verhouding kosten/baten nog kan worden verbeterd (bijv. sponsoring). Onderzoek gereed juli Beheers vaste kantoorkosten Een periodieke check op de standaard kantoorkosten: zijn de kosten die worden gemaakt nog nodig? Mede in het licht van veranderde huisvesting en daarmee samenhangende aspecten. Check gereed jaarlijks voor juli, realisatie verbeteringen gereed eind van dat jaar Vernieuw leden /contributiebeleid In 2012 wordt een nieuw beleid ontwikkeld m.b.t. leden en contributie. Vragen die hierbij spelen: blijft het huidige bedrijfslidmaatschap op dezelfde manier in stand? Moeten we meer inzetten op individuele leden, of juist niet? Welke contributiebedragen horen daarbij? Welke implicaties voor lid/niet lid tarieven voor activiteiten heeft dit? Hoe gaan we om met gratis lidmaatschappen? Gereed eind 2012 (t.b.v. ALV 2013) Vind lange termijn sponsors De financiële situatie kan structureel worden verbeterd als er sponsors zijn die ons voor een langere termijn steunen. Er zal een onderzoek worden gedaan naar de mogelijkheden. Onderzoek gereed eind 2013.

9 Tijdlijn met acties in de periode

10 Bijlage 1 Input vanuit National Networking Festival Verslag casus behandeling op NNF, 8 september 2011 Hoe kan de KKNF de komende drie jaar haar leden ondersteunen met Kwaliteit? Tijdens het NNF omgezet naar: Hoe kun je de leden laten participeren zodat je als netwerk waarde toevoegt? Suggesties: Vragen: Start een wiki met deze vraag (zie verslag DvK) Een estafette tussen de verschillende leden (zie verslag DvK) Schrijf een horrorscenario (als de kwaliteit achteruit gaat) Waarom is Kwaliteit belangrijk? Waar is het voor? Communiceer dat! Betekent goede kwaliteit ook dat een pr/dienst goed is? Is kwaliteit hetgeen waar je over praat of zit er iets groters achter? Welke waarde wil wie toevoegen? wat hebben leden over en nodig? Inventariseer dat en koppel. Is kwaliteitsverbetering al van meerwaarde voor medewerkers? Zoniet, vraag medewerkers wat hun werk kwaliteit verbeterd. Vraag wat ze nodig hebben om meerwaarde toe te voegen en/of te ervaren? Hoe kan KKNF een sfeer creëren waarin bedrijven zich met elkaar gaan verbinden om hun kwaliteits kennis te ontwikkelen? Hoe kan de KNNF de leden activeer/meer participatief krijgen? Hoe kan de KKNF van toegevoegde waarde blijven voor bedrijven in deze netwerksamenleving? Hoe kan de KKNF waarde blijven toevoegen aan het bedrijfs/zakenleven? Hoe kan de KKNF de komende jaren (vernieuwende) waarde bieden voor haar leden op het gebied van Kwaliteit? Hoe kan de KKNF haar leden motiveren om zo een dynamische spin in het web te zijn? Hoe kan de KKNF betekenisvol invulling geven aan verbinden van bedrijven rondom kwaliteitsvraagstukken? Hoe kan KKNF tot een visie op kwaliteitsbehoefte in bedrijven komen? Hoe kan KKNF kwaliteit helpen verbeteren? Hoe kan de KKNF, volgens haar eigen kwaliteitsnomen een bijdragen leveren aan t tot bloei brengen van de economie in NN Uitdagen en Versterken: Daag de aangesloten bedrijven uit Maak duidelijk waar je voor bent en/of vind dit samen uit. Verleid de leden. Prikkel hun intrinsieke waardetoevoegings wens

11 Begin met een 0 meting onder je leden en vraag wat ze nu onder kwaliteit verstaan en of ze tevreden zijn over dat begrip en hun eigen huidige invulling daarvan n in hoeverre ze behoefte hebben aan aanscherping of verbetering van een of beide Zorg dat Nederland wel nut ziet in Kwaliteitskring en het begrijpt. Formuleer je eigen kwaliteitseisen en trigger daarmee de bedrijven Kijk anders naar Kwaliteit; vraag je af wat de toekomst is?is het MVO? Ga in dialoog met je leden over hun vragen Verbind leden aan maatschappelijke vragen o.b.v. hun kennis/ervaring, documenteer en verspreid dat. Leestips The Tipping Point van Malcolm Gladwell; over hoe het kwaliteitsvirus te helpen verspreiden Menno Lanting + Erwin Blom: boeken over communities Tribes van Seth Godin seth godinstribes we need you to lead us.html Tips voor uitvoering Bedenk een spannende gig of buz zodat kwaliteit spankelend wordt Check voor socialmedia tips (wiki) Zoek een NGO als partner waaraan de leden hun kennis kunnen geven (internationaal), bv Oxtam, NOVIB Zoek samenwerking met KvK en Syntens Zet social media aan/in voor je netwerk. Start een platform/discussie over kwaliteit Nog meer tips: Organiseer een feest Neem dat feest vooral letterlijk, misschien wordt t écht eentje. Praat nog een keer met Olga. Dan specificeer over de.tayermethodiek Ga samen een probleem in Noord Ned. Oplossen Doe niks, wacht af Visie feestje concreet Doe eens iets onkwalitatiefs samen Pik 1 bedrijf uit die zich daarvoor wil lenen en ga met meerdere leden aan de slag met een kwaliteitsvraagstuk dat daar speelt. Stimuleer daarmee het samenwerken aan elkaars kwaliteitsbehoeften. Zet eens een enorme zooi in scene om de waarde van kwaliteit opnieuw te laten inzien Vraag een aantal kunstenaars om samen met leden iets te maken rondom kwaliteit Wissel fails (?) uit Zorg voor 1?3?5? QuickWins bij een bijeenkomst Deel een dtv sessie met leden Nodig bedrijven/leden uit om jullie kwaliteit te verbeteren en leer ervan Bepaal met je leden in een open space sessie wat je jaaragenda is en faciliteer die Organiseer een wedstrijd onder de leden over beste kwaliteitsproject en laat de leden elkaars project ranken.

12 Ieder bedrijf dat is aangesloten heeft 1 keer per jaar open huis, d.m.v. rondleiding, lezing, casus voor de andere bedrijven Maak het aantrekkelijk de organisator van een bijeenkomst te zijn. Verzien een mascotte die langs de bedrijven gaat.. Verzin in creatieve werkvormen waarmee leden al hun medewerkers kunnen bevragen op kwaliteit Doe mee met netwerksessies en hou op daar last van te hebben Maak bedrijfsbezoekjes met KKNF Kijk naar succesvolle activiteiten en richt je volgens 80/20 principe op de factoren die dat tot een succes hebben gemaakt. En borduur daar op voort Blijf een vereniging en geef een voorbeeld door samen kwaliteit van lidmaatschap te bespreken Stop met vereniging, wordt een netwerk

13 Bijlage 2 Input vanuit onderzoek Frank Musch Er is een SWOT uitgevoerd door Frank Musch, met als belangrijkste resultaat de confrontatiematrix: Kansen Extern Bedreigingen k1 de kknf kan zich onderscheiden door innovatie activiteiten te ontplooien en deze te koppelen aan kwaliteit k2 de kknf kan haar dienstverlening verbeteren door o.a. het opzetten van lessons learned bijeenkomsten b3 er is veel verloop/opzegging van leden b4 er is een waarneembare afname aan deelname bij de georganiseerde activiteiten Sterktes + Intern Zwaktes s4 de kknf biedt activiteiten die goed worden gewaardeerd S5 de kknf heeft veel ervaring met het verzorgen van kwaliteit gelieerde activiteiten z2 de kknf is niet prikkelend/stimulerend z4 de kknf heeft te weinig participerende leden Zeer bedreigend Bedreigend 0 Neutraal + Kansrijk ++ Zeer kansrijk

14 SWOT s1 s2 s3 s4 s5 z1 z2 z3 z4 z5 k1 k2 k3 k4 k5 k6 b1 b2 b3 b4 omschrijving de kknf is een vereniging met een lange historie en is hierdoor een gevestigde naam de kknf beschikt over een uitgebreid netwerk van bedrijven en toeleveranciers de kknf biedt activiteiten die direct linken aan totale kwaliteit en verbetering de kknf biedt activiteiten die goed worden gewaardeerd de kknf heeft veel ervaring met het verzorgen van kwaliteit gelieerde activiteiten de kknf heeft een suf en stoffig imago de kknf is niet prikkelend/stimulerend de kknf voegt niet veel meer toe de kknf heeft te weinig participerende leden de kknf heeft een onduidelijke interne structuur de kknf kan zich onderscheiden door innovatie activiteiten te ontplooien en deze te koppelen aan kwaliteit de kknf kan haar dienstverlening verbeteren door o.a. het opzetten van lessons learned bijeenkomsten de kknf kan samenwerkingsverbanden aangaan met andere kwaliteitskringen de kknf kan haar imago, toegankelijkheid en participatie verbeteren de kknf kan specifieke WIGS en activiteiten opzetten waar belangstelling voor is de kknf kan trainingen en workshops verzorgen de leden hebben het te druk om deel te nemen aan activiteiten er wordt al veel georganiseerd door andere partijen er is veel verloop/opzegging van leden er is een waarneembare afname aan deelname bij de georganiseerde activiteiten De gekleurde items zijn als belangrijkste geselecteerd en opgenomen in de confrontatiematrix.

Samen werken aan een duurzame Stad (voorlopige werktitel)

Samen werken aan een duurzame Stad (voorlopige werktitel) Samen werken aan een duurzame Stad (voorlopige werktitel) 1 Aanleiding Groningen heeft een netwerk waarin burgers, organisaties, bedrijven en de gemeente zich inspannen voor een schone, veilige en zich

Nadere informatie

6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN

6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN 6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN INLEIDING Het Nieuwe Werken is in de afgelopen jaren op vele plekken geïntroduceerd om slimmer om te gaan met de beschikbare middelen binnen organisaties

Nadere informatie

Gemeentelijke regisseurs. Regisseren en de kunst van de verleiding

Gemeentelijke regisseurs. Regisseren en de kunst van de verleiding Gemeentelijke regisseurs Regisseren en de kunst van de verleiding Van traditioneel management naar modern regisseren De gemeente heeft de regie dat gebeurt niet zomaar, en ook niet van de ene op de andere

Nadere informatie

Door Robin van den vrijhoef

Door Robin van den vrijhoef Door Robin van den vrijhoef Wat is de bedrijfsnaam of naam van de organisatie? Hoeveel medewerkers heeft de organisatie? Welke producten en/of diensten levert het bedrijf? Noem op volgorde van waarde de

Nadere informatie

Format Projectplan. Zo kan het ook! 20 juni 2013 1

Format Projectplan. Zo kan het ook! 20 juni 2013 1 Format Projectplan Onbeperkt Sportief biedt u een format voor het maken van een projectplan. Met zeven hoofdvragen krijgt u helder op papier wat uw project inhoudt. Het projectplan heeft als doel het stimuleren

Nadere informatie

Vrijwilligers en social media

Vrijwilligers en social media Inspiratiesessie Welkom! Introductie Agenda voor vandaag Vrijwilligers & social media De cijfers Facebook LinkedIn De verschillen In de praktijk Randvoorwaarden Ken uzelf! Thema s Vacaturetekst Vrijwilligers

Nadere informatie

Netwerktips lid bereid te geven een tip Bereid je voor Onderhoud je contacten Schrijf Mis geen kansen positief niet al te moeilijk

Netwerktips lid bereid te geven een tip Bereid je voor Onderhoud je contacten Schrijf Mis geen kansen positief niet al te moeilijk Netwerktips Hieronder een aantal tips op een rijtje: niet uitputtend, maar gewoon een selectie van mogelijkheden om in contact te komen met potentiele nieuwe klanten. 1. Word lid van een club, een mailinglist,

Nadere informatie

Innovatief ondernemerschap in recreatie en toerisme

Innovatief ondernemerschap in recreatie en toerisme Innovatief ondernemerschap in recreatie en toerisme Van idee tot realisatie van innovatie 100,- korting bij inschrijving vóór 1 mei Leergang September - December 2010 Locatie: KvK Eindhoven Innovatief

Nadere informatie

Stichting ICT-Kring Delft

Stichting ICT-Kring Delft Visie & missie Heden Financieel verslag Stichting ICT-Kring Delft Algemene Deelnemersvergadering 4 maart 2013 - Sociëteit Het Meisjeshuis Strategie, doelstellingen en projecten in 2013 Discussie & rondvraag

Nadere informatie

26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld.

26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld. Resultaat Vragenlijst: Waarom doe je mee met de lokale energiecoöperatie? 26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld. 1. Ik ben op de volgende manier betrokken bij de lokale

Nadere informatie

Trendopedia Web 2.0 in organisaties

Trendopedia Web 2.0 in organisaties Trendopedia Web 2.0 in organisaties Mariëlle Nijsten, Menno Manschot Web 2.0 revolutie op internet Web 2.0 is interactieve webtechnologie die de wisdom of the crowds aanboort Voorbeelden: forum blog wiki

Nadere informatie

Beleidsplan Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart (NVR) Positionering en profilering 2016-2018

Beleidsplan Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart (NVR) Positionering en profilering 2016-2018 Beleidsplan Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart (NVR) Positionering en profilering 2016-2018 Juni 2013 Pagina 2 Inhoudsopgave 1 Introduction... 3 1.1 Veranderende marktsituatie... 3 1.2 Gevolgen voor

Nadere informatie

Ontwikkelplan Inzicht in cliëntervaringen

Ontwikkelplan Inzicht in cliëntervaringen Ontwikkelplan Inzicht in cliëntervaringen 1a. Niveau Ervaren kwaliteit van leven door de cliënt. 1b. Kwaliteitsthema Cliëntervaring Het werken aan dit kwaliteitsthema maakt onderdeel uit van de integrale

Nadere informatie

Social Media Strategie Plan

Social Media Strategie Plan Social Media Strategie Plan Creëren van de strategie en planning van de uitvoering Een stappenplan met daarin vastgelegd waar je merk staat, waar je heen wilt en en hoe er te komen. Houd in gedachten dat

Nadere informatie

DE TOEKOMST BELEGD. Strategienota VBA en Jaarplan VBA De standaard in kwaliteit en integriteit.

DE TOEKOMST BELEGD. Strategienota VBA en Jaarplan VBA De standaard in kwaliteit en integriteit. DE TOEKOMST BELEGD Strategienota VBA 2013-2015 en Jaarplan VBA 2014-2015 1 Adres Symphony Toren Gustav Mahlerplein 109-111 1082 MS Amsterdam www.nvba.nl 2 DE TOEKOMST BELEGD Strategienota VBA 2013-2015

Nadere informatie

Inbound Marketing Expertise

Inbound Marketing Expertise Sagamore Inbound Marketing Expertise Content- en Social Media Plan Template Sagamore 1-12 Content en Social Media plan Het stappenplan 1. Identificeer de contentparels 2. Doel van de boodschap vaststellen

Nadere informatie

Strategisch Plan 2014-2017

Strategisch Plan 2014-2017 Strategisch Plan 2014-2017 Dress for Succes Leiden Inclusief jaarplan 2015 Inhoudsopgave Inleiding 1 1. Missie, ambitie en waarden 2 2. SWOT 3 3. Strategische koers 4 Inleiding Voor u ligt het strategisch

Nadere informatie

21st Century Skills Training

21st Century Skills Training Ontwikkeling van competenties voor de 21 e eeuw - Vernieuwend - Voor werknemers van nu - Met inzet van moderne en digitale technieken - - Integratie van social media - Toekomstgericht - Inleiding De manier

Nadere informatie

SAMEN WERKEN MET ÉÉN FOCUS GRIP OP RESULTAAT FOCUS. 1focus.nl

SAMEN WERKEN MET ÉÉN FOCUS GRIP OP RESULTAAT FOCUS. 1focus.nl SAMEN WERKEN MET ÉÉN FOCUS GRIP OP RESULTAAT 1focus.nl 1 FOCUS INHOUD Het geheim van veranderen is om al je energie te focussen, niet op het verzet tegen het oude, maar op het bouwen van het nieuwe. Socrates

Nadere informatie

7. Conclusies en aanbevelingen

7. Conclusies en aanbevelingen 7. Conclusies en aanbevelingen 7.1 Algemeen Op CBS Het Galjoen worden al goede initiatieven genomen om de ouderbetrokkenheid te stimuleren en te vergroten, ook al kan er nog het één en ander aan uitgebreid

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan O2A5. De dialoog als beleid

Strategisch beleidsplan O2A5. De dialoog als beleid Strategisch beleidsplan O2A5 De dialoog als beleid Bij de tijd, open, boeiend en passend, dat zijn zowel het onderwijs als de werkwijze van O2A5. We hebben dan ook gekozen voor een vernieuwende en eigentijdse

Nadere informatie

Olga Jonk Jonk Relatiebeheer. Relatiebeheer een ondergeschoven kind.

Olga Jonk Jonk Relatiebeheer. Relatiebeheer een ondergeschoven kind. Olga Jonk Jonk Relatiebeheer Relatiebeheer een ondergeschoven kind. Wat is Relatiebeheer? Bewustwording van het belang van Relatiebeheer. Klantencontact leggen en klanten behouden. Tips over hoe Relatiebeheer

Nadere informatie

Communicatieplan Community Weblectures Onderdeel van de SURF SIG WEBstroom

Communicatieplan Community Weblectures Onderdeel van de SURF SIG WEBstroom Communicatieplan Community Weblectures Onderdeel van de SURF SIG WEBstroom Versie DEF maart 2013 Versies: 1 Debbie Braakman, 19 juni 2012 2 aanpassingen André Rosendaal na overleg kernteam 3 aanpassingen

Nadere informatie

Communicatieplan FICE NL

Communicatieplan FICE NL Communicatieplan FICE NL In dit communicatieplan wordt voor verschillende doelgroepen de doelen, middelen en communicatiemomenten besproken. In de communicatie zijn de volgende doelgroepen te onderscheiden:

Nadere informatie

IF 2.0 Innovatie Filantropie Platform voor Maatschappelijke initiatieven

IF 2.0 Innovatie Filantropie Platform voor Maatschappelijke initiatieven IF 2.0 Innovatie Filantropie Platform voor Maatschappelijke initiatieven 1 November 2014 Werkplan, versie 2 Inhoud Waarom dit plan?... 2 Vanwaar IF?... 4 Wat gaat IF 2.0 doen?... 5 Wie doen er mee en wat

Nadere informatie

Beurstips. Naar de beurs?

Beurstips. Naar de beurs? Beurstips 1 Naar de beurs? 2 NL EXPO, laat zien wie U bent! Hollandse nuchterheid & creativiteit in combinatie met jarenlange ervaring in presentatieoplossingen. Met een frisse blik helpen wij u uw bedrijf

Nadere informatie

Klanten vinden, binden, boeien en behouden Realiseer, optimaliseer en registreer uw Social Media succes!

Klanten vinden, binden, boeien en behouden Realiseer, optimaliseer en registreer uw Social Media succes! Klanten vinden, binden, boeien en behouden Realiseer, optimaliseer en registreer uw Social Media succes! Social Media Ontzorging voor bedrijven en ondernemers MKB-ers met ambitie zien hun kans: social

Nadere informatie

Plaatselijk Belang Scharsterbrug. Missie, Visie en Strategie

Plaatselijk Belang Scharsterbrug. Missie, Visie en Strategie Plaatselijk Belang Scharsterbrug Missie, Visie en Strategie Missie Als Plaatselijk Belang hebben we bestaansrecht omdat we gezamenlijk en gecoördineerd meer kunnen bereiken voor het dorp Scharsterbrug

Nadere informatie

Strategieplan Uitkomst werksessies nov dec 2016

Strategieplan Uitkomst werksessies nov dec 2016 Strategieplan 2017 Uitkomst werksessies nov dec 2016 1 Missie Utrecht in dialoog Utrechters van 8 tot 80, die elkaar anders niet zouden spreken, met elkaar in gesprek brengen over thema s die maatschappelijk

Nadere informatie

Samen sterk in communicatie. Zomer 2015

Samen sterk in communicatie. Zomer 2015 Samen sterk in communicatie Zomer 2015 Missie Communicatie maakt het leven. Als voor mensen horen of communiceren niet vanzelfsprekend is, maakt Kentalis de beste communicatiemogelijkheden toegankelijk.

Nadere informatie

Voor je begint met bloggen

Voor je begint met bloggen Voor je begint met bloggen Gemma Kregting, Adviseur online marketing Corporate Communications & Marketing Voor je begint met bloggen Stap 1: Bepaal waar je over wilt bloggen Stap 2: Wie gaat er bloggen

Nadere informatie

Partnerovereenkomst Real Energy People

Partnerovereenkomst Real Energy People Partnerovereenkomst Real Energy People Partijen: Real Energy People B.V., statutair gevestigd te Utrecht, kantoorhoudende te Utrecht aan het Hooghiemstraplein 160 (3514 AZ), hierna te noemen: "Real Energy

Nadere informatie

Plan van aanpak, 17 september 2014

Plan van aanpak, 17 september 2014 Plan van aanpak, 17 september 2014 DEP WORKS B.V. / DEP WORKS office & management support / DEP WORKS MEET&GREET Marnick de Groot Milan van der Maaten Luuk Roordink Afdeling: Marketing & Communicatie Contactpersonen:

Nadere informatie

Samenwerken In gesprek met de markt

Samenwerken In gesprek met de markt Samenwerken In gesprek met de markt Arnold Breur Coördinerend adviseur Grote Projecten en Onderhoud Doel van deze middag Delen hoe het structurele gesprek met de markt zich de afgelopen jaren bij heeft

Nadere informatie

De mediapartner voor branche- en beroepsverenigingen THEMABIJEENKOMST LEDENWERVING EN BINDING. Verslag

De mediapartner voor branche- en beroepsverenigingen THEMABIJEENKOMST LEDENWERVING EN BINDING. Verslag De mediapartner THEMABIJEENKOMST LEDENWERVING EN BINDING Verslag FBZ: een groeiende werknemersorganisatie Aandacht voor ledenwerving en binding door de bij FBZ aangesloten verenigingen is van belang. Immers,

Nadere informatie

LIFT N E T W E R K > M O B I L I T E I T > K E N N I S D E L I N G

LIFT N E T W E R K > M O B I L I T E I T > K E N N I S D E L I N G LIFT N E T W E R K > M O B I L I T E I T > K E N N I S D E L I N G > strategisch plan 2006 Aanleiding voor strategisch plan LIFT leeft, maar het sprankelt niet OPZET STRATEGISCH PLAN De aanpak De strategie

Nadere informatie

Wat is marketing dan wel? De beste omschrijving komt uit het Engels.

Wat is marketing dan wel? De beste omschrijving komt uit het Engels. KENNETH NIEUWEBOER M arketing is meer dan het ontwikkelen van een logo en het bewaken van je huisstijl. Als er een goede strategie achter zit, levert marketing een wezenlijke bijdrage aan het rendement

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 3.C.2. Juli 2013. BW Groep b.v. Waaronder de werkmaatschappijen;

Communicatieplan. Conform 3.C.2. Juli 2013. BW Groep b.v. Waaronder de werkmaatschappijen; Conform 3.C.2 2012 Juli 2013 BW Groep b.v. Waaronder de werkmaatschappijen; de Waard Grondverzet b.v. de Waard Transport & Overslag b.v. Baardmeesweg 20 Professor Zernikestraat 18 3899 XS ZEEWOLDE 8606

Nadere informatie

Een korte handleiding

Een korte handleiding Een korte handleiding Inleiding Je gaat deelnemen of bent in elk geval geïnteresseerd in deelname aan een kennisuitwisseling gefaciliteerd door E-motive. Zo n uitwisseling kan bestaan uit het bijwonen

Nadere informatie

Bijlage 1 Operationele Doelstellingen. Accommodatiebeleid

Bijlage 1 Operationele Doelstellingen. Accommodatiebeleid Bezinnen Bijlage 1 Operationele Doelstellingen Doen Denken Beslissen 1. Accommodatiebeleid Accommodatiebeleid a. De vereniging AV Fortuna zal gedurende de beleidsperiode zorgen voor optimale trainings-

Nadere informatie

Masterclass Best Practices in Social Media voor communicatiemedewerkers t.b.v. Building Business

Masterclass Best Practices in Social Media voor communicatiemedewerkers t.b.v. Building Business Masterclass Best Practices in Social Media voor communicatiemedewerkers t.b.v. Building Business Juni 2012 Ronald Provoost Inzet soort Social Media Anders 7% 7% 7% 7% 7% 7% 2% 4% 56% 41% 56% 50% 59% 72%

Nadere informatie

De kracht van een sociale organisatie

De kracht van een sociale organisatie De kracht van een sociale organisatie De toegevoegde waarde van zakelijke sociale oplossingen Maarten Verstraeten. www.netvlies.nl Prinsenkade 7 T 076 530 25 25 E mverstraeten@netvlies.nl 4811 VB Breda

Nadere informatie

kunstliefde Utrechtse kunst &beeldende kunst ruimte voor Aanvulling en reactie op de Cultuurnota Gemeente Utrecht 2013-2016

kunstliefde Utrechtse kunst &beeldende kunst ruimte voor Aanvulling en reactie op de Cultuurnota Gemeente Utrecht 2013-2016 kunstliefde ruimte voor &beeldende kunst Utrechtse kunst Aanvulling en reactie op de Cultuurnota Gemeente Utrecht 2013-2016 Voorwoord; In de cultuurnota 2013-2016 geeft de commissie in haar advies aan

Nadere informatie

D&B s Little Pink Book Editie II D&B CONGRESBOOSTER UW VERENIGING VOORUIT

D&B s Little Pink Book Editie II D&B CONGRESBOOSTER UW VERENIGING VOORUIT D&B s Little Pink Book Editie II D&B CONGRESBOOSTER UW VERENIGING VOORUIT DECHESNE EN BOERTJE Als fullservice eventmarketing bureau hebben wij het mooiste vak van de wereld: het raken en laten stralen

Nadere informatie

Competentie Confrontatie matrix

Competentie Confrontatie matrix Competentie Confrontatie matrix Inleiding 2 Opdracht 3 Invulmatrix 4 Voorbeeldmatrix 5 1 Inleiding Entrepreneur Consultancy heeft als missie het ontwikkelen van ondernemerschap. Er zijn veel ondernemers,

Nadere informatie

Interne audits, het rendement

Interne audits, het rendement Interne audits, het rendement HKZ Kwaliteitsdag Olav Kloek 8 april 2014 SAFER, SMARTER, GREENER Strategie van de organisatie Herontwerp van organisaties, door: Nieuw financieringsstelsel Zelfsturende/zelfregulerende

Nadere informatie

Het Online Marketingplan. Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan

Het Online Marketingplan. Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan Het Online Marketingplan Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan 1 Wil je een online marketingplan voor jouw organisatie beschrijven? In dit document vind je de opzet voor zo n plan.

Nadere informatie

Hallo! De zakelijke community voor ondernemers. Bijeenkomst CRM association, 1 juli 2009

Hallo! De zakelijke community voor ondernemers. Bijeenkomst CRM association, 1 juli 2009 Hallo! De zakelijke community voor ondernemers Bijeenkomst CRM association, 1 juli 2009 Onderwerpen >Waarom een community >Historie en start > Organisatie > Ambitie/Doelstelling >Voorbeelden/Best practices

Nadere informatie

Krachtstroom voor het genereren van leads. tijdens uw beursdeelname

Krachtstroom voor het genereren van leads. tijdens uw beursdeelname Krachtstroom voor het genereren van leads tijdens uw beursdeelname Al 12 jaar standervaring; Zo spannend is het acteren op beurzen toch allemaal niet? hoor ik wel eens vaker een trotse standmanager zeggen

Nadere informatie

Learnings presentatie 1 MVO als integraal onderdeel van de club Samir Singh (Arsenal FC)

Learnings presentatie 1 MVO als integraal onderdeel van de club Samir Singh (Arsenal FC) Learnings presentatie 1 MVO als integraal onderdeel van de club Samir Singh (Arsenal FC) Arsenal in the Community is een afdeling binnen de club en voert diverse projecten uit, de Arsenal Foundation is

Nadere informatie

Introductie FONDSENWERVING. door Carla van de Brake werkzaam bij

Introductie FONDSENWERVING. door Carla van de Brake werkzaam bij Introductie FONDSENWERVING door Carla van de Brake werkzaam bij Inleiding Waarom fondsen werven? 1. Fondsen willen hun geld graag kwijt aan maatschappelijke projecten/ontwikkelingen. 2. Georganiseerde

Nadere informatie

M201107. Mix and Match. Het gebruik van digitale media in het MKB. drs. R van der Poel

M201107. Mix and Match. Het gebruik van digitale media in het MKB. drs. R van der Poel M201107 Mix and Match Het gebruik van digitale media in het MKB drs. R van der Poel Zoetermeer, maart 2011 Mix and Match Ondernemers moeten goed voor ogen houden welke doelstellingen zij met digitale media

Nadere informatie

Achtergrond informatie Toolkit Ouderbetrokkenheid vakantieschool

Achtergrond informatie Toolkit Ouderbetrokkenheid vakantieschool Achtergrond informatie Toolkit Ouderbetrokkenheid vakantieschool De vakantieschool is een bijzonder moment, waarbij de sfeer op school anders is dan anders. Er is extra aandacht voor de leerlingen en de

Nadere informatie

Propositie City/Regio MAEXchange

Propositie City/Regio MAEXchange Maakt de waarde van maatschappelijke initiatieven inzichtelijk en bevordert investeren en participeren daarin Propositie City/Regio MAEXchange Achtergrond City/Regio MAEXchange De MAEXchange is een landelijk

Nadere informatie

Communicatieplan t.a.v. energiebeleid. Peek Bouw & Infra BV

Communicatieplan t.a.v. energiebeleid. Peek Bouw & Infra BV Communicatieplan t.a.v. energiebeleid Peek Bouw & Infra BV Peek Bouw & Infra BV Wayensedijk 27 3992 LN HOUTEN Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1.0 Inleiding 1.1 Inleiding 1.2 Doelstellingen 2.0 Doelgroepen

Nadere informatie

19. Reflectie op de zeven leerfuncties

19. Reflectie op de zeven leerfuncties 19. Reflectie op de zeven leerfuncties Wat is het? Wil een organisatie kennisproductief zijn, dan heeft zij een leerplan nodig: een corporate curriculum dat de organisatie helpt kennis te genereren, te

Nadere informatie

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together Gids voor werknemers Rexel, Building the future together Editorial Beste collega s, De wereld om ons heen verandert snel en biedt ons nieuwe uitdagingen en kansen. Aan ons de taak om effectievere oplossingen

Nadere informatie

SPORTSTIMULERING IN DE OPVANG

SPORTSTIMULERING IN DE OPVANG www.livingvision.nl MANAGEMENT SAMENVATTING SPORTSTIMULERING IN DE OPVANG Oktober 2009 Meedoen, de uitdaging De sportvisie van de Federatie Opvang is onderdeel van het programma Meedoen van de Federatie

Nadere informatie

Concept. Google Sites Handleiding

Concept. Google Sites Handleiding Google Sites Handleiding Inhoud Inleiding... 1 Handleiding... 2 Aanmaken Google Site... 2 Aanpassen uiterlijk Google Site... 3 Configureren Google Site... 3 Uitnodigen mede eigenaren, bijdragers en kijkers...

Nadere informatie

ONLINE MARKETING ANGELCOACHING

ONLINE MARKETING ANGELCOACHING ONLINE MARKETING ANGELCOACHING MARCA VAN DEN BROEK Met mijn bedrijf AngelCoaching zet ik me in voor succesvol ondernemen als kunstenaar//creatief. WAAR GAAT HET OM? Zichtbaarheid Onderscheidend (en authentiek)

Nadere informatie

Buurthuizen en activiteiten

Buurthuizen en activiteiten Invalshoek: een wijkbudget voor activiteiten We stoppen met de financiering van (een gedeelte van) de huidige activiteiten in de wijk en stellen per wijk een budget beschikbaar voor initiatieven van inwoners

Nadere informatie

Ook Coevorden. Een overkoepelend platform voor alle @Coevordenaren. Project Datum Versie Status. Opzet platform Ook Coevorden 2 april 2015 0.

Ook Coevorden. Een overkoepelend platform voor alle @Coevordenaren. Project Datum Versie Status. Opzet platform Ook Coevorden 2 april 2015 0. Ook Coevorden Een overkoepelend platform voor alle @Coevordenaren Project Datum Versie Status Opzet platform Ook Coevorden 2 april 2015 0.4 Concept 1. Visie Achtergrond: van twitter via verbinding naar

Nadere informatie

VOF Van der Heijden & Zn

VOF Van der Heijden & Zn Conform 3.C.2 April 2014 VOF Van der Heijden & Zn VOF Van der Heijden & Zn. Roodakker 4 4016 DB Kapel-Avezaath INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING COMMUNICATIE... 3 1.1 Interne communicatie... 3 1.2 Externe communicatie...

Nadere informatie

Krachtstroom voor het genereren van leads. tijdens EvenementContact

Krachtstroom voor het genereren van leads. tijdens EvenementContact Krachtstroom voor het genereren van leads tijdens EvenementContact Dank allereerst voor alle reacties en vragen naar aanleiding van mijn vorige reeks Tips on Strips. Verschillende partijen vroegen mij

Nadere informatie

Strategisch plan

Strategisch plan Strategisch plan 2016-2019 1. Inleiding Voor u ligt het strategisch plan 2016-2019. In het strategisch plan 2016-2019 wil Dress for Success Amsterdam (DfS A) u meenemen in de strategie en de keuzes die

Nadere informatie

BOOST YOUR CAREER, COMPANY AND KNOWLEDGE

BOOST YOUR CAREER, COMPANY AND KNOWLEDGE BOOST YOUR CAREER, COMPANY AND KNOWLEDGE 1 Boeiend en verrijkend. Ook verschillend van invalshoeken en belangen Het was mijn doel om van de ervaringen van anderen te leren en dat is geslaagd De rondetafelsessies

Nadere informatie

Opruimen in de praktijk Ruimte voor de professional, die professional dat ben JIJ!

Opruimen in de praktijk Ruimte voor de professional, die professional dat ben JIJ! Opruimen in de praktijk Ruimte voor de professional, die professional dat ben JIJ! Niet alleen toevoegen maar ook opruimen Een handleiding van de Opruimdienst als hulpmiddel voor jouw team Handleiding

Nadere informatie

Social Media Workshop. YM consulting

Social Media Workshop. YM consulting Social Media Workshop YM consulting Even voorstellen Patrick Ariëns Erik Jobse Robin Koster Ipetje op / Ipetje af Verwachtingen? Wat verstaan we onder netwerken? Netwerken is het offline en online leggen

Nadere informatie

Leiderschap gericht op zelforganisatie & performance

Leiderschap gericht op zelforganisatie & performance Leiderschap gericht op zelforganisatie & performance LEERGANG RGO MANAGER VOOR EFFECTIEF EN EFFICIËNT LEIDERSCHAP 1 van 6 Wat is de leergang RGO Manager? Wil je doelgerichter leren managen? Wil je meer

Nadere informatie

Opzet ondernemingsplan

Opzet ondernemingsplan De organisatie Type organisatie Rechtsvorm en aansprakelijkheid KvK nr / BTW nr Verzekeringen Eigenschappen (en vergunningen) Vestigingsplaats en wijk Sinds (startdatum) Organigram (bestuur, personeel,

Nadere informatie

Smart Industry. KvK Ondernemerspanel onderzoek

Smart Industry. KvK Ondernemerspanel onderzoek KvK Ondernemerspanel onderzoek Smart Industry Algemene gegevens: Start- en einddatum onderzoek: 02-07-2014 tot 22-07-2014 Aantal deelnemende ondernemers: 484 (doelgroep mkb-topsectoren) In dit document

Nadere informatie

Communicatieplan. Gebr. Janssen Beheer BV Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen. Conform 3.C.2. 05 Mei 2015

Communicatieplan. Gebr. Janssen Beheer BV Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen. Conform 3.C.2. 05 Mei 2015 Conform 3.C.2 05 Mei 2015 Gebr. Janssen Beheer BV Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING COMMUNICATIE... 3 1.1 Interne communicatie... 3 1.2 Externe communicatie... 4 2 DOELSTELLINGEN

Nadere informatie

Certificeren Waardevol?? KVGM B.V.

Certificeren Waardevol?? KVGM B.V. Certificeren Waardevol?? KVGM Improvement Solutions: + Specialisten in verbetermanagement + 20 jaar ervaring + 6 deskundige, gedreven en pragmatische professionals + Praktische aanpak waarbij de klantorganisatie

Nadere informatie

Oriëntatie op ondernemerschap

Oriëntatie op ondernemerschap Keuzedeel mbo Oriëntatie op ondernemerschap gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0080 Penvoerder: Sectorkamer handel Gevalideerd door: Sectorkamer Handel Op: 10-11-2015 2 van 6 1. Algemene

Nadere informatie

A. Business model canvas. B. Marketing en acquisitieplan. C. Actiepunten. BOUWSTENEN VOOR een operationeel AQUISITIE plan

A. Business model canvas. B. Marketing en acquisitieplan. C. Actiepunten. BOUWSTENEN VOOR een operationeel AQUISITIE plan BOUWSTENEN VOOR een operationeel AQUISITIE plan A. Business model canvas Je vult het business model canvas in en komt tot een duidelijke beschrijving van de waarde propositie en het beoogde klant segment

Nadere informatie

Help ons te leren. HR en decentralisaties: VIER SPEERPUNTEN VOOR HR OP HET GEBIED VAN DECENTRALISATIES

Help ons te leren. HR en decentralisaties: VIER SPEERPUNTEN VOOR HR OP HET GEBIED VAN DECENTRALISATIES VIER SPEERPUNTEN VOOR HR OP HET GEBIED VAN DECENTRALISATIES HR en decentralisaties: Help ons te leren Door: Martine van Dijk, A+O fonds Gemeenten / Fotografie: Kees Winkelman Op 10 oktober 2014 vond de

Nadere informatie

Doelstellingen en beoogde resultaten

Doelstellingen en beoogde resultaten Doelstellingen en beoogde resultaten Gemeenschappelijk kader met streef- en beheersingsdoelen rond de 4 domeinen wonen, werken, vrije tijd en burgerschap Domein Wonen Streefdoelen Wo 1. Ik leer zo zelfstandig

Nadere informatie

Vooruit. Laat weten wat je van de AV-OTT wil! Het Bestuur

Vooruit. Laat weten wat je van de AV-OTT wil! Het Bestuur Inleiding Uiterst rustig, zo kan dit jaar beschreven worden. Qua acitiviteiten dan, binnen het bestuur was het alles behalve rustig. Er vond een groot aantal wisselingen plaats. Dat kan dat eerste ook

Nadere informatie

Business Plan. Organisatie: GIDSnetwerk Datum: 11.04.2014 Periode: 01/2014-12/2017

Business Plan. Organisatie: GIDSnetwerk Datum: 11.04.2014 Periode: 01/2014-12/2017 Business Plan Organisatie: GIDSnetwerk Datum: 11.04.2014 Periode: 01/2014-12/2017 Business Plan Agenda 1 Visie & Business Model 2 Strategie 3 Team & Organisatie 4 Implementatie 5 Financien 1. Visie & Business

Nadere informatie

Meerjaren-Beleidsplan 2014

Meerjaren-Beleidsplan 2014 Meerjaren-Beleidsplan 2014 ALV, 2 oktober 2012 Inleiding Ambities IPMA Nederland voor 2014: IPMA Nederland is hét center of expertise voor projectmanagement in Nederland Doel van IPMA-NL: Verbeteren Projectmngt

Nadere informatie

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Stimuleringsproject LOB in het mbo Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Visie ontwikkelen in regionale inspiratiebijeenkomsten Wat verstaan we eigenlijk onder loopbaanoriëntatie en -begeleiding

Nadere informatie

Duurzaam Inkopen in onderwijs. Betty de Keizer De Keizer Kennismakelaar

Duurzaam Inkopen in onderwijs. Betty de Keizer De Keizer Kennismakelaar Duurzaam Inkopen in onderwijs Betty de Keizer De Keizer Kennismakelaar Duurzaam inkopen, inleiding Duurzaam inkopen in onderwijs Spelers in het veld en hun rol Suggesties voor aanpak Informatiebronnen

Nadere informatie

Mogelijkheden voor partnerschap

Mogelijkheden voor partnerschap Mogelijkheden voor partnerschap Wat doet Kennispoort Regio Zwolle Kennispoort helpt innovaties realiseren. Ondernemers in de Regio Zwolle krijgen concreet onafhankelijk advies om innovaties in de praktijk

Nadere informatie

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Profiel Strategisch HR adviseur 8 december 2015 Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Voor meer informatie over de functie Erik Frieling, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 evt. mobielnummer

Nadere informatie

Jaarplan schooljaar

Jaarplan schooljaar Jaarplan schooljaar 2013-2014 Arnhem, september 2013 Voor u ligt het jaarplan schooljaar 2013-2014. Dit jaarplan bevat de uitgangspunten en doelen die centraal staan bij de invulling van het betreffende

Nadere informatie

TOOLKIT SOCIAL MEDIA SPORTWEKEN

TOOLKIT SOCIAL MEDIA SPORTWEKEN TOOLKIT SOCIAL MEDIA SPORTWEKEN Introductie Iedereen is tegenwoordig sociaal en dat maakt Social Media een krachtig middel om het proefsporten op jouw sportclub te promoten. Jij weet als geen ander hoe

Nadere informatie

duurzaam Europese Unie Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

duurzaam Europese Unie Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Zin in ondernemen Europese Unie Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Zin in ondernemen? Zin in ondernemen? is een meerjarig project gericht op de stimulering van energiebesparing en ondernemen. Met

Nadere informatie

Inventarisatie en bijdrage aan Sectorinitiatieven Verkade Vlaardingen B.V.

Inventarisatie en bijdrage aan Sectorinitiatieven Verkade Vlaardingen B.V. Inventarisatie en bijdrage aan Sectorinitiatieven Verkade Vlaardingen B.V. 1. INVALSHOEK D: PARTICIPATIE Stichting SKAO vraagt middels de CO 2 -Prestatieladder om deelname aan een sector- of keteninitiatief.

Nadere informatie

E-participatie via sociale media: hoe doe je dat? Door: Janine Bake

E-participatie via sociale media: hoe doe je dat? Door: Janine Bake E-participatie via sociale media: hoe doe je dat? Door: Janine Bake Kijkt u eens om u heen, zit u ook met een computer, mobiele telefoon, misschien wel twee en mogelijk ook nog andere type computer zoals

Nadere informatie

Seminar Social Media Marketing IFFI netwerk. Thursday 16 February 12

Seminar Social Media Marketing IFFI netwerk. Thursday 16 February 12 Seminar Social Media Marketing IFFI netwerk @mcoster Social Media Social media is de, ook in het Nederlandse taalgebied gangbare, Engelse benaming voor online platformen waar de gebruikers, met geen of

Nadere informatie

Zelftest communityvaardigheden voor bibliotheekmedewerkers

Zelftest communityvaardigheden voor bibliotheekmedewerkers Zelftest communityvaardigheden voor bibliotheekmedewerkers Onderdeel van toolkit Nieuw Delen 2. Zelftest Werken met Communities Wat kan ik met de zelftest? Hieronder tref je een test aan waarmee je een

Nadere informatie

Jaarplan. Schooljaar

Jaarplan. Schooljaar Jaarplan Schooljaar 2015-2016 Arnhem, augustus 2015 Beste betrokkene, Voor u ligt het jaarplan schooljaar 2015-2016. We hebben het vorig schooljaar geëvalueerd en antwoord gegeven op de vragen: Wat doen

Nadere informatie

Start getting Social, Networker!

Start getting Social, Networker! Start getting Social, Networker! Tom Zoethout Internet Marketing Specialist 2 1 Wat gaan we doen? ) Internet Marketing: the bottom line + Wanneer gaan we zaken doen? & Wat moet je met Web2.0? % Basisregels

Nadere informatie

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien een datagedreven wereld vol kansen Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien succesvolle organisaties groeien door big data 50% van de meest succesvolle organisaties Volg ons op twitter:

Nadere informatie

Boardroom Strategisch Leiderschap

Boardroom Strategisch Leiderschap Boardroom Strategisch Leiderschap COHORT 2017 Ga voor goud! Strategisch leiderschap als sleutel voor waardeontwikkeling Als eigenaar, partner, directeur of manager van een middelgrote of snelgroeiende

Nadere informatie

s-gravenhage 27 November 2012 Activiteit: OPRICHTEN BUURTENERGIEBEDRIJF IN DE STATIONSBUURT Aanvraag subsidieverlening Planontwikkeling 1

s-gravenhage 27 November 2012 Activiteit: OPRICHTEN BUURTENERGIEBEDRIJF IN DE STATIONSBUURT Aanvraag subsidieverlening Planontwikkeling 1 Subsidieaanvraag : oprichten buurtenergiebedrijf in de schilderswijk 1 s-gravenhage 27 November 2012 Activiteit: OPRICHTEN BUURTENERGIEBEDRIJF IN DE STATIONSBUURT Aanvraag subsidieverlening Planontwikkeling

Nadere informatie

De SWOT analyse en confrontatiematrix

De SWOT analyse en confrontatiematrix De SWOT analyse en confrontatiematrix swotanalyse Instrument om de sterkten en zwakten (intern) van een organisatie in kaart te brengen en de kansen en bedreigingen (extern) te onderzoeken Vanuit de SWOT

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN (Concept)

ALGEMENE VOORWAARDEN (Concept) ALGEMENE VOORWAARDEN (Concept) Begrippen. 1 Businessclub Noordwest Veluwe (BNWV) is in de opstartfase een businessunit van Wabu Holding BV. Na de opstartfase zal worden geëvalueerd of deze status als zodanig

Nadere informatie

DENK KRACHT UTRECHT. Stichting Denkkracht in 2015 Het netwerk

DENK KRACHT UTRECHT. Stichting Denkkracht in 2015 Het netwerk Stichting Denkkracht in 2015 Het netwerk Denkkracht Utrecht gaat bij elke activiteit voor creatieve antwoorden en creatieve werkvormen Het programma van Denkkracht Utrecht in 2015 17 januari 2015 Kick-off

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen AC-Kruidtuin - Food Safety Center Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel Tel.: 02 211 82 11 www.favv.be Verantwoordelijke uitgever: Herman Diricks Februari

Nadere informatie