Dossier. Dossier Online communities. Performante tools voor mensen met ideeën

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dossier. Dossier Online communities. Performante tools voor mensen met ideeën"

Transcriptie

1 Dossier WIE HEEFT EEN BETER IDEE? 20 Waardecreatie met online communities in een bedrijfscontext CENTRALE ROL IN INNOVATIEPROJECTEN 24 Mensen maken het verschil ONLINE SUCCES IN VIER STAPPEN 22 Wegwijs in een zee aan mogelijkheden PARTNERS IN EUROPEES NETWERK 23 Op zoek naar nieuwe connecties WITTE RAVEN MOETEN TWITTEREN 26 Online communities ondersteunen engineeringproces Performante tools voor mensen met ideeën

2 Wie heeft een beter idee? door Erwin Vanvuchelen Facebook, LinkedIn, Twitter en tal van andere social networks op het internet zijn voor de meesten onder ons niet meer weg te denken uit het dagelijks leven. Ook het bedrijfsleven maakt al volop gebruik van online communities, niet alleen als marketingtool, maar ook om mensen samen te brengen in verschillende stadia van productontwikkeling en engineering. Bedrijven waar productontwikkeling en engineering een belangrijke rol spelen in de bedrijfsvoering, kennen zo hun eigen, specifieke uitdagingen. De grootste is allicht het managen van kennis, die zowel bij de medewerkers van het bedrijf als extern te vinden is. Experts waarop men een beroep wil doen, zijn meestal overbevraagd en moet men op een efficiënte manier bij een project kunnen betrekken. Een tweede uitdaging is dat heel wat goede ideeën zitten bij mensen waar men het misschien niet meteen zou gaan zoeken, en dat die ideeën nog beter worden wanneer men erover met anderen van gedachten kan wisselen. Wie een beetje vertrouwd is met de concepten van online communities, ziet direct dat ze een mooie oplossing kunnen zijn in dit soort uitdagingen. Met dit dossier willen we een overzicht geven van het potentieel en de valkuilen van online communities en een aantal casestudies bekijken waar deze technologieën met succes worden ingezet. Onze gesprekspartners zijn Dirk De Moor van Agoria en Wim Codenie, Nick Boucart, Pieter Kesteloot en Jef Loenders van Sirris. Zowel Agoria als Sirris hebben een aantal initiatieven genomen om de vele aspecten van online communities in kaart te brengen en om bedrijven te begeleiden die ermee aan de slag willen. Beide organisaties maken er intussen zelf ook gebruik van, intern en in hun communicatie met leden. VIA EEN DIGITAAL PLAT- FORM KENNIS DELEN Eerste vraag is natuurlijk wat de definitie is van een online community. In de context van productontwikkeling zou dat kunnen zijn: een groep mensen (bedrijven) die via een digitaal platform kennis delen, ideeën genereren en verder ontwikkelen. Een onderscheid dat daarbij gemaakt kan worden, zijn aan de ene kant initiatieven die een bedrijf zelf kan opzetten en beheren om met medewerkers, klanten en partners te communiceren (interne online communities), en aan de andere kant het gebruikmaken van third party platformen waaraan men kan deelnemen om nieuwe contacten te leggen en uit te bouwen (externe online communities). Agoria sensibiliseert rond communities en wil de technologie bijvoorbeeld gebruiken in zijn rol als sectoroperator in normalisatiecommissies. Bij het tot stand komen van normen moet er binnen een werkgroep gecommuniceerd worden over een voorstel waarbij amendementen ingediend kunnen worden en waarover uiteindelijk gestemd moet worden. Nu wordt die communicatie gevoerd via een centraal aanspreekpunt, waar alle input verzameld en opnieuw verspreid wordt. In de toekomst wil men dat met een soort Wiki doen een webtoepassing waarbij gebruikers samen documenten kunnen bewerken zodat alle aanpassingen en suggesties meteen voor iedereen zichtbaar zijn en iedereen dus steeds met de meest recente versie van een document werkt. Sirris maakt al veelvuldig gebruik van Wiki s, blogs of microblogs om innovatieprojecten te ondersteunen. Bij die projecten zijn vaak verschillende partners betrokken die bovendien niet op dezelfde locatie zitten. Binnen een projectgroep biedt een Wiki alle betrokkenen een platform voor het projectbeheer, met zijn planning, interactie en het aanmaken RV/BASF en beheren van de documenten. Voor teleconferenties wordt de voorbereiding gedaan op de Wiki. Tijdens de conference call kan iedereen de nodige documenten raadplegen en wordt de Wiki zelfs live aangepast, bijvoorbeeld om gezamenlijk het verslag te maken en goed te keuren. Een ander voorbeeld is Pictor, een initiatief met als doelstelling om meer KMO s in het domein van ICT bij het Europees onderzoek te betrekken. Medewerkers van Sirris communiceren op het online platform van Pictor geïdentificeerde opportuniteiten voor Europees onderzoek. Bedrijven kunnen hun interesse in bepaalde onderwerpen aangeven, wat vervolgens in een één-op-één communicatie verder besproken kan worden. Leden kunnen ook al hun feedback geven op technologiewachtberichten in Techniline of AOL. Daarnaast experimenteert Sirris met een technologiewacht op maat. In een doelgerichte thematische online community volgen Sirris-experts samen met bedrijven de state-of-the-art en trends op de voet op. Vanuit de feedback en interactie ontstaan nieuwe ideeën. 20 INDUSTRIE TECHNISCH & MANAGEMENT JUNI 2010

3 HOE VERWERK JE DE GROTE HOEVEELHEID AAN INFORMATIE? Naast het eigen gebruik van communities wil Sirris bedrijven bijstaan die er zelf mee aan de slag willen. Een voorbeeld dat al vrij frequent voorkomt, is dat bedrijven een soort van community gebruiken om nomadische onderhoudsmedewerkers met elkaar te laten communiceren om kennis en ervaring te delen. Andere bedrijven worden begeleid om deel te nemen aan bestaande third party communities, waar ondernemingen en onderzoeksinstellingen van over de hele wereld aan deelnemen. Vaak kunnen bedrijven er anoniem vragen stellen over concrete technische problemen. De exploitant van een community beheert de respons op een dergelijke vraag en brengt partijen samen zodra duidelijk is dat ze echt iets voor elkaar kunnen betekenen. Het potentieel van dergelijke online communities is enorm. Toch mag men niet de fout maken van te denken dat dit alles vanzelf en organisch tot stand komt zodra men de juiste tools geïmplementeerd heeft. Een duidelijke vraagstelling, aansturing en begeleiding zijn belangrijk om met succes een community-initiatief op te starten. Neem bijvoorbeeld een community die een bedrijf zou kunnen opzetten om met klanten en partners ideeën uit te wisselen over mogelijke nieuwe producten en productverbeteringen. Op zich een uitstekend plan want heel wat goede ideeën zitten in de rand van een onderneming, bij de klanten en misschien nog meer bij mensen die om een of andere reden net geen klant geworden zijn. Een dergelijk opzet brengt echter heel wat praktische uitdagingen met zich mee. Ten eerste: hoe bereik je de juiste mensen en motiveer je hen om mee te doen? En daar nog aan voorafgaand: hoe bepaal RV/Sirris Een duidelijke vraagstelling, aansturing en begeleiding zijn belangrijk om met succes een communityinitiatief op te starten. je wie er interessant kan zijn voor je community? Ten tweede: hoe beloon je mensen die een nuttige bijdrage geleverd hebben? Hoe bepaal je wie de cruciale factor was in een idee dat gaandeweg op je community gerijpt is en waar meerdere mensen aan bijgedragen hebben? Hoe zit het trouwens met de intellectuele eigendomsrechten? De enige haalbare oplossing lijkt van vooraf duidelijk te stellen dat geen enkele deelnemer aan je community aanspraak kan maken op intellectuele eigendomsrechten. Maar dan loop je wel het risico dat mensen een waardevol idee niet zomaar op je forum zullen plaatsen. En als het allemaal een beetje lukt, stelt zich pas de grootste uitdaging: hoe verwerk je de grote hoeveelheid aan informatie, hoe probeer je de discussies te stroomlijnen en de input te filteren voor verder intern gebruik? DE ZOVEELSTE INTERNETHYPE? Een van de aandachtspunten voor Agoria en Sirris is het doorbreken van het (soms terechte) scepticisme dat in de technologische industrie bestaat tegenover dit soort nieuwe tools. Online communities worden er soms iets te vlug weggewuifd als zijnde de zoveelste internethype. Het antwoord hierop is dat men niet zozeer naar de tool maar eerder naar de applicatie moet kijken. Neem als voorbeeld de goede oude ideeënbus die nog in veel bedrijven op de werkvloer te vinden is. Ze verhoogt de betrokkenheid van het personeel en faciliteert de ideeëncreatie. Het is een mooi voorbeeld van een applicatie waarbij de nieuwe tools wel degelijk een toegevoegde waarde kunnen leveren: als iemand zijn idee op een online forum post, kunnen anderen het met hun feedback verrijken en kan de kennis in de groep benut worden om de waarde ervan te beoordelen. Ander concreet voorbeeld zijn forums over de meest uiteenlopende onderwerpen en ja hoor, ook technische die op het internet te vinden zijn, waarop men na een eenvoudige, gratis registratie vragen kan stellen aan vakgenoten en ideeën en ervaringen kan uitwisselen. Het is iets waar heel wat ingenieurs en onderzoekers vandaag al gebruik van maken, vaak zonder formeel initiatief van hun bedrijf. Het brengt ons trouwens op een bijkomend aspect van online communities: of u dat wenst of niet, op de vele communities, blogs en internetforums wordt ook over uw bedrijf, uw producten en uw service gesproken. Inzake brand monitoring en reputatiemanagement is het belangrijk om dat te volgen en om er indien nodig gepast op te reageren. Beter nog is om proactief naar deze communities te stappen en zelf de toon te zetten, maar dat is weer een heel andere discipline. Voor de R&D-afdeling is het echter ook een onuitputtelijke bron van inspiratie: problemen waar uw klanten mee worstelen, aspecten waar uw concurrenten in uitblinken en schijnbaar onopgeloste noden van potentiële klanten kunnen allen de trigger bevatten voor de ontwikkeling van een nieuw topproduct. INDUSTRIE TECHNISCH & MANAGEMENT JUNI

4 Online succes in vier stappen door Erwin Vanvuchelen Het is met online communities zoals met zoveel andere tools en toepassingen: succes wordt pas bereikt als men een concreet doel voor ogen heeft en stapsgewijs en doelgericht tewerk gaat bij het uitrollen en implementeren ervan. Het scepticisme dat in de industrie nog grotendeels aanwezig is tegenover Web 2.0-technologieën is mede het gevolg van de grote focus die door de IT wereld gelegd wordt op de technologie zelf. Wie interesse toont in communities wordt al snel overdonderd door het enorme aantal mogelijkheden en features. Deze kunnen de aandacht afleiden van de concrete toepassingen die men ermee kan realiseren. Twee vuistregels kunnen alvast helpen om de analyse van wat communities voor uw bedrijf kunnen betekenen in goede banen te leiden. 1. Vertrek vanuit een missing link in uw bedrijf of in een concreet project en ga dan na of communities hierop een antwoord kunnen bieden. 2. Eenvoud is vaak doeltreffender dan de volledige functionaliteit. In haar adviesverlening aan bedrijven hanteert Sirris een vier stappenplan om na te gaan wat met een community bereikt kan worden en hoe dat dan het best geïmplementeerd wordt. STAP 1: WAT KAN EEN COMMUNITY VOOR MIJN BEDRIJF BETEKENEN? Een eerste concrete stap is na te gaan welke uitdagingen een bedrijf binnen zijn productontwikkeling en engineering ervaart, en dan te kijken of deze aangepakt kunnen worden door middel van online communities. Voorbeelden van concrete engineeringvraagstukken waar communities kunnen helpen zijn: het punctueel betrekken van drukbezette experts bij specifieke engineeringactiviteiten, project management voor gedistribueerde teams en uitwisseling van ervaringen en best practices tussen onderhoudstechnici. Wanneer men niet scherp aflijnt wat men wenst te bereiken en enkel wat tools uitrolt, loopt men het risico dat mensen hun interesse verliezen en dat er zomaar wat gefreewheeld wordt zonder het bereiken van concrete resultaten. Tijdens deze fase is het van belang om na te gaan of online communities daadwerkelijk waarde kunnen toevoegen. Het zou ook kunnen dat een online community niet het antwoord is waarnaar men zoekt. STAP 2: WELKE FUNCTIO- NALITEIT IS ER NODIG? De tweede stap bekijkt welke bouwstenen noodzakelijk zijn om een oplossing voor de gedefinieerde doelen te creëren. Wat is de vereiste sociale interactie of kennisdeling? Is er nood aan een open of een afgeschermde omgeving om interne of externe deelnemers bij het proces te betrekken, RV/Sirris Sirris hanteert een vier stappenplan om na te gaan wat met een community kan bereikt worden en hoe dit dan het best geïmplementeerd wordt. ideeën te exploreren of kennis te delen? Is een vorm van tagging nodig om de informatie te structureren? Ondersteunt een voting met de beoordelingskracht van vele stakeholders het beslissingsproces? Maar even belangrijk: zijn toekomstige gebruikers vertrouwd met dergelijke concepten? STAP 3: WELKE TECHNOLO- GIE IS HET MEEST GE- SCHIKT? Wanneer de nodige functionaliteit vastligt, kan men in het uitgebreide gamma aan Web 2.0-tools en third party diensten zoeken naar de meest geschikte technologie. Eenvoud is vaak doeltreffender dan de volledige functionaliteit, werd al aangehaald als vuistregel, want wie zich laat meeslepen door de vele mogelijkheden dreigt de focus op zijn doelstelling hier te verliezen. Tools als wiki s, blogs, forums, ideegeneratietools of innovatieportals en diensten als Twitter, Friendfeed en LinkedIn hebben allemaal hun eigen, specifieke kenmerken en zullen in meer of mindere mate aan de beoogde doelstelling beantwoorden. Ook interessant zijn content management systemen zoals Drupal waarmee op een relatief intuïtieve manier online communities op maat gecreëerd kunnen worden. STAP 4: HOE UITROLLEN EN MENSEN MOTIVEREN? Een laatste stap, die weleens vergeten wordt, is de managementaandacht die nodig is bij het uitrollen, het beheer en de opvolging van de community. Zijn er incentives nodig om mensen te motiveren? Moet er een moderator aangesteld en opgeleid worden die de doelstellingen bewaakt en de inhoud bijstuurt? Is er gedacht aan de mogelijke impact op de organisatie die een community kan hebben? Een duidelijk zicht op de toegevoegde waarde, een goed concept en een uitgewerkt animatieplan zijn de beste garantie voor het succesvol inzetten van communities binnen uw engineering en productontwikkelingsomgeving. 22 INDUSTRIE TECHNISCH & MANAGEMENT JUNI 2010

5 Partners in Europees netwerk door Erwin Vanvuchelen KMO s moeten onder hun kerktoren vandaan en zich meer internationaal opstellen. Daar is zowat iedereen het over eens. Ook de KMO s zelf trouwens. Zeker wanneer ze zich gespecialiseerd hebben in een niche is de lokale afzetmarkt al snel te klein om te kunnen blijven groeien. Maar hoe doe je dat? Hoe ga je op onbekend terrein op zoek naar mogelijke partners? Optische vezels om stress & strain te bewaken in zeer uiteenlopende toepassingen als gebouwen, tunnels, bruggen, vliegtuigen, enz. Men maakt daarvoor gebruik van glasvezels waarin op bepaalde plaatsen een wijziging van de brekingsindex gerealiseerd wordt. Door een welbepaald patroon van dergelijke wijzigingen aan te brengen krijgt men bij het uitzenden van een lichtstraal een reflectie terug met een bepaalde golflengte, die op zijn beurt weer wijzigt wanneer de vezel op die plaats onder stress of rek komt te staan. Het is een zeer specifieke technologie, die bovendien nog niet zo bekend is, wat het relatief moeilijk maakt om ze internationaal te vermarkten. Het volstaat niet om aan buitenlandse handelsbedrijven te vragen om onze producten mee op te nemen in hun gamma. Daarvoor is de technologie nog te weinig ingeburgerd in de markt. Potentiële klanten moeten begeleid worden om de mogelijkheden uit te leggen en om projecten te realiseren. We hebben daarom nood aan echte technologiepartners die zich willen specialiseren en kunnen meedenken met de klant om nieuwe toepassingen te ontwikkelen, zegt Dimitri Saerens, international sales manager bij FOS&S (Fibre Optic Sensors and Sensing Systems). Bovendien zijn we als kleine KMO beperkt in mogelijkheden om rechtstreeks naar klanten te gaan. Onze potentiële klanten zitten verspreid over de hele wereld en we kunnen niet overal tegelijk zijn. INTERESSE WEKKEN ZON- DER GEHEIMEN PRIJS TE GEVEN Een van de sectoren waar de technologie veelbelovend is, is de luchtvaart. Een bijkomende uitdaging daar is dat de sector strenge regels en normen hanteert waardoor het een hele tijd kan duren eer een nieuwe technologie aanvaard wordt. Bovendien wordt de sector gedomineerd door een aantal grote spelers, waar je als Vlaamse KMO niet zomaar binnen wandelt. Na een project bij Airbus heeft FOS&S nu toch een veelbelovende voet in huis gekregen bij een Franse fabrikant van vliegtuigmotoren, een contact dat tot stand kwam via het Enterprise Europe Network. Het is een mooi voorbeeld van hoe een klein bedrijf een community kan inschakelen om nieuwe contacten te leggen en business opportuniteiten te creëren. In eerste instantie werden we door het IWT gecontacteerd met het voorstel om deel te nemen aan RV/FOS&S FOS&S heeft nood aan technologiepartners die zich willen specialiseren en kunnen meedenken met de klant om nieuwe toepassingen te ontwikkelen (hier een fiberoptische sensor die voor verschillende applicaties kan ingezet worden). een bedrijvenmissie. Daar zijn we toen niet op ingegaan maar het heeft ons er wel toe gebracht om een profiel op het netwerk te plaatsen over onze technologie. Daarop zijn een aantal reacties gekomen, waaronder het contact met de motorenfabrikant, legt Dimitri Saerens uit. Het Enterprise Europe Network is een netwerk met een online databank waarin momenteel zowat profielen staan. Dat zijn voorstellen tot samenwerking (zowel vraag als aanbod) rond een bepaalde technologie. Het netwerk is opgebouwd rond een 600-tal organisaties waaronder het IWT in Vlaanderen die de lokale contacten verzorgen met de doelgroep: voornamelijk KMO s en onderzoeksinstellingen. Hierdoor is het netwerk veel meer dan een online platform: de lokale partners organiseren ook bedrijvenmissies, nemen deel aan evenementen en brengen potentiële partners samen op match making events. De partners worden de ambassadeurs van de bedrijven die profielen op het netwerk plaatsen en gaan actief mee op zoek naar waardevolle respons. Vraag en aanbod zijn vrij te consulteren op de website maar de profielen zijn anoniem en zo opgesteld dat ze voldoende interesse wekken zonder te veel geheimen prijs te geven, zegt Alain Thielemans, adviseur innovatiepartnering bij het IWT. Pas als er duidelijke interesse is in een eventuele samenwerking worden beide partijen met elkaar in contact gebracht die dan onderling eventueel een NDA (non-disclosure agreement) kunnen afsluiten om verder te onderhandelen. DE JUISTE PERSOON OP HET JUISTE MOMENT Intellectuele eigendom en patenten zijn belangrijke aandachtspunten in een dergelijk netwerk. Bedrijven die daarmee niet uitkijken, kunnen de kans om hun technologie te patenteren zelfs verspelen wanneer ze teveel informatie in hun profiel vrijgeven. Partners als het IWT begeleiden bedrijven daarom in het zoeken naar de juiste toon en inhoud om het profiel aantrekkelijke te maken en toch voldoende anoniem. Alle profielen worden trouwens ook gecheckt om puur commerciële boodschappen van het platform te weren. Maar men moet daar anderzijds niet flauw over doen: wat KMO s en ook onderzoeksinstellingen in een netwerk het meest van al zoeken, zijn commerciële mogelijkheden. Voor ons is het de perfecte tool gebleken want dit contact in de luchtvaartsector had ons anders heel wat meer ontwikkelingstijd gekost. Zoals vaak is het een kwestie van de juiste persoon op het juiste moment. Als je daarbij een heel netwerk kan inschakelen, worden je kansen aanzienlijk groter, verduidelijkt Dimitri Saerens. INDUSTRIE TECHNISCH & MANAGEMENT JUNI

6 Centrale rol in innovatieprojecten door Erwin Vanvuchelen Hoe kunnen we ideeën voor product- en procesinnovatie verzamelen en delen? Dat was tien jaar geleden de motivatie voor Bekaert om op zijn intranet een innovatieportaal op te zetten. Vandaag speelt de toepassing een centrale rol in het voortraject van innovatieprojecten, en wordt gewerkt aan een nieuwe versie om moderne Web 2.0-technologie in het systeem te integreren. De term innovatieportaal werd pas vijf jaar geleden aan de toepassing gegeven, na een flinke upgrade waarbij vooral de mogelijkheden op het vlak van collaboratie en aansturing uitgebreid werden. Nog vijf jaar vroeger, bij de prille start van het initiatief, was de term portaal nog niet gangbaar, om maar te schetsen hoe snel deze technologieën geëvolueerd zijn en hoe vooruitstrevend de idee destijds was om het intranet te gebruiken voor de ondersteuning van innovatie. In de eerste fase hadden we een databank waarin ideeën verzameld werden en diende het intranet om deze data voor iedereen zichtbaar en traceerbaar te maken. Pas in de tweede fase, vijf jaar geleden, werd het mogelijk om interactief te reageren om samen ideeën verder uit te werken en te verrijken. De wisdom of the crowd -gedachte wordt ook gebruikt, weliswaar nog maar met mondjesmaat, om ideeën te filteren: door het aantal views en comments te meten komen de meest interessante ideeën automatisch bovendrijven, zegt ir. Jan Sijnave, external relations manager Technology bij Bekaert. RV/Bekaert Ir. Jan Sijnave, external relations manager Technology bij Bekaert. ZOVEEL MOGELIJK INPUT EN FEEDBACK Bij Bekaert hebben alle medewerkers met toegang tot het intranet ook toegang tot de portaal, een bewuste keuze om zoveel mogelijk input en feedback te krijgen. Sommigen loggen aanvankelijk enkel in om wat nieuws te vernemen maar zullen vroeg of laat allicht ook een effectieve bijdrage leveren aan een idee dat op het portaal aan het rijpen is, of zelf mettertijd een idee aanbrengen. Jaarlijks komen enkele honderden nieuwe ideeën op het portaal terecht, waarvan er uiteindelijk pakweg een vijftigtal zullen uitmonden in een haalbaarheidsstudie. Vanaf dan is het traject op de portaalsite beëindigd en wordt eventueel in een latere fase een concreet innovatie- of R&Dproject opgezet. Vanaf dan is een portaal minder aan de orde, omdat grotere project-opportuniteiten gedefinieerd en geprioritiseerd zijn, en uiteraard confidentialiteit in deze fase noodzaakt om omzichtiger met de informatie om te springen. Een moeilijke oefening bij het opzetten van een dergelijk project is het bepalen van de vrijheid die deelnemers aan het forum krijgen. Die moet voldoende groot zijn om innovatie te stimuleren maar men wil langs de andere kant niet verzanden in oeverloze discussies. Jan Sijnave: Er is een vastgelegd format dat men moet gebruiken om een idee te posten waarbij een RV/Indie Group Wim Soens, managing partner van IT dienstverlener Indie Group. aantal concrete zaken (en informatievelden) ingevuld moeten worden: hoe differentieert de idee zich ten opzichte van wat al bestaat, welke is de link (synergie) met Bekaert, is er al voorkennis beschikbaar die gebruikt kan worden, enz. Het verzamelen van die informatie is op zich ook al een collaboratief proces. Een dergelijk strak format heb je wel nodig om de discussie voldoende concreet te maken. Daarnaast kunnen losse ideeën gepost worden als sparks, waar ook weer andere mensen kunnen op reageren om het samen verder uit te werken. Ook input van derden zoals berichten van Techniline (Sirris), IWT/E.E.N., of andere informatiebrokers worden nu op het portaal geplaatst en kunnen mensen inspireren. 24 INDUSTRIE TECHNISCH & MANAGEMENT JUNI 2010

7 ENTERPRISE 2.0 Die samenwerking met derden wordt een van de cruciale aspecten in de geplande derde levensfase van het innovatieportaal, waarvoor momenteel een functionele analyse gemaakt wordt met gebruikers, stakeholders en mogelijke externe betrokkenen en informatietoeleveranciers. Een bedrijf als Bekaert heeft heel wat externe partners waarmee ideeën voor innovatie uitgewisseld worden. Het portaal kan helpen om dit innovatie ecosysteem in kaart te brengen en te stroomlijnen, verklaart Jan Sijnave. Dat is enerzijds een technische uitdaging om te kijken welke tools we kunnen gebruiken. Maar het belangrijkste is toch om een businessmodel te ontwikkelen waarmee we de samenwerking met externe partners kunnen vormgeven. Het is een oefening die we per partner opnieuw zullen moeten doen want de manier van samenwerken is telkens anders. Het portaal is daarbij slechts een aanvulling op die samenwerking. Het is niet de bedoeling om de zaak volledig open te stellen en via de portaalsite nieuwe partnerships tot stand te laten komen. Het kan wel interessant zijn om via bepaalde social networking technologieën op zoek te gaan naar potentieel nieuwe partners, maar ook dan zal eerst via de klassieke kanalen een overleg moeten plaatsvinden om duidelijke afspraken voor een verdere samenwerking te kunnen maken. Wie kan aanspraak maken op een idee? Waar zit de intellectuele eigendom? Hoe worden partners eventueel vergoed en/of gewaardeerd voor hun bijdrage? Dat zijn aspecten van het business/samenwerkingsmodel die met elke partner afzonderlijk duidelijk afgesproken moeten worden. Tools en technologieën voor de volgende fase van de innovatieportaal zijn er intussen te over. RV/Bekaert Het innovatieportaal van Bekaert speelt vandaag een centrale rol in het voortraject van heel wat innovatieprojecten. Men spreekt in dit verband over Enterprise 2.0, een term die gebruikt wordt voor de vertaling van Web 2.0 technologieën naar concrete bedrijfsprocessen, zegt Wim Soens, managing partner van IT dienstverlener Indie Group, en directeur R&D van de divisie CogniStreamer. Dat bedrijf ontwikkelde het huidige innovatieportaal en werkt nu aan de nieuwe fase van de innovation community, die eind dit jaar operationeel moet zijn. Web 2.0 omvat technologieën om samen inhoud te maken, zoals wiki s en blogs, en sociale netwerktools om informatie en kennis uit te wisselen. Denk maar aan Facebook, Twitter, enz. Een volgende reeks tools is gericht op het creëren van mashups. Dat is het herverpakken en samenbrengen van informatie via bijvoorbeeld RSS feeds. Tot slot zijn er nog heel wat tools voor het filteren en zoeken, zoals social bookmarks waarmee gebruikers links naar interessante informatie EEN MOEILIJKE OEFENING BIJ HET OPZETTEN VAN EEN DERGELIJK PROJECT IS HET BEPALEN VAN DE VRIJHEID DIE DEELNEMERS AAN HET FORUM KRIJGEN. kunnen verzamelen en uitwisselen. Bij de vertaling van deze tools naar een zakelijke omgeving is het vooral belangrijk om de mindset te vatten die ontstaan is rond deze tools, eerder dan ze allemaal te willen integreren. De sparks waarmee men losse ideeën kan capteren in het huidige innovatieportaal is qua mindset bijvoorbeeld vergelijkbaar met wat Twitter doet, maar dan concreet toegepast op het innovatieproces. WIE ZIJN DE EXPERTS? Een van de mooie aspecten van een innovatieportaal is dat er een soort corporate memory ontstaat. Heel wat kennis en ervaring wordt samengebracht in één grote databank waarop men kan voortbouwen en waarnaar men kan teruggrijpen. Het moet bijvoorbeeld helpen voorkomen dat mensen op zoek gaan naar een oplossing die eerder al eens in een andere divisie en/of een andere context gevonden werd. Maar wat Bekaert na al die jaren leerde, is dat het nog veel interessanter is van de mensen in kaart te brengen die over al die kennis en ervaring beschikken. Als dat lukt, weet men meteen bij wie men te rade kan voor een expert opinion wanneer een bepaald probleem zich stelt. Daarom is het de bedoeling om in het nieuwe innovatieportaal ook technologie te integreren die dynamische profielen van mensen genereert aan de hand van de informatie die ze op de portaal posten. Gebruikersprofielen zijn een essentieel onderdeel van communities, zegt Wim Soens. Het enige probleem is dat ze vrij statisch zijn en vaak niet meer actueel. Kijk maar naar LinkedIn, waar mensen hun profiel soms jarenlang niet aanpassen, ook al zijn ze intussen al meerdere keren van job veranderd. Een oplossing hiervoor is het dynamisch genereren van profielen door knowledge streams te analyseren. Op een portaal kan je een profiel samenstellen aan de hand van berichten die iemand gepost heeft en projecten waaraan hij of zij meegewerkt heeft. Voor de gebruikers is het veel efficiënter om bij hun zoektocht naar een oplossing een lijst te krijgen van experts waarbij men terecht zou kunnen. Dat is efficiënter dan zelf in alle beschikbare informatie naar een eventueel antwoord te gaan zoeken. Diezelfde redenering kan men trouwens ook toepassen op het internet in zijn geheel, waar het zoeken naar waardevolle informatie heel omslachtig kan zijn. Een systeem dat blogs, twitter berichten en profielen op sociale netwerksites analyseert om mensen en bedrijven in kaart te brengen, is dan veel efficiënter. De lijst companies to watch die nu al deel uitmaakt van het concept zou op die manier in de toekomst ook automatisch gegenereerd kunnen worden. INDUSTRIE TECHNISCH & MANAGEMENT JUNI

8 Witte raven moeten twitteren door Kurt De Cat IT-dienstverlener Steria Benelux experimenteert met een online community of practice rond softwarearchitectuur. In een volgende stap onderzoekt het servicebedrijf de mogelijkheden van een community met zogenaamde witte raven om hun kennis te ontsluiten en open te stellen naar de volledige organisatie. RV/Steria Pierre Paelinck, process & quality coördinator Steria Benelux. momenteel ook aan het bepalen van innovatietargets via een online community. Klassiek werden de doelstellingen vastgelegd aan de top, maar onze mensen werken op het terrein bij de klanten en daar capteren zij informeel heel wat waardevolle input voor het management. Met Web 2.0- technieken kunnen we veel meer mensen betrekken in dit proces, weet Paelinck. In het kader van een Europees onderzoeksproject werken we sinds een jaar met een eerste online community of practice rond softwarearchitectuur, zegt Pierre Paelinck, process & quality coördinator Steria Benelux. In een eerste fase wilde het bedrijf de eigen medewerkers sensibiliseren rond de nieuwe mogelijkheden van online communities. We zijn bewust gestart op kleine schaal met één community om ervan te leren. We vroegen de mensen eerst om het interne platform te leren kennen en van daaruit door te groeien tot een meer actieve participatie aan het systeem. Het gaat dan om reageren op vragen die gesteld worden door collega s, zelf vragen lanceren, enz. Sommige medewerkers zijn zeer actief in de community, andere zijn wat meer terughoudend. De bedoeling is dat de kennis die binnen Steria aanwezig is, doorstroomt en dat iedereen toegang krijgt tot de in het bedrijf aanwezige knowhow, legt Paelinck uit. Klassiek gaan hoogtechnologische bedrijven immers met vragen rond innovatie aankloppen bij technici. Met online communities creëer je meer open mogelijkheden en zo kan het bijvoorbeeld dat een financiële expert met goede ideeën en gezond verstand mee kan helpen aan een technische uitdaging. Het gaat in dit verhaal om interactie en zo bekom je een brede, rijkere kijk op de gestelde vragen. KENNIS ZIT OPGESLOTEN IN PROJECTEN Een IT-diensverlener als Steria werkt aan grote projecten en die worden doorgaans ter plaatse bij de klanten ontwikkeld. Onze medewerkers hebben weinig mogelijkheden om elkaar te ontmoeten en face-to-face bij te praten aan de koffieautomaat. Een online communitie is voor onze activiteit een perfect alternatief. Als mensen met een vraag zitten, kunnen ze die meteen stellen en ze krijgen ook snel een afdoend antwoord. Een bijkomend voordeel is dat zo n platform ook kostenbesparend is omdat op die manier oplossingen die reeds ontwikkeld zijn, hergebruikt kunnen worden in andere projecten. Zonder die doorstroming van kennis riskeer je namelijk dat je het wiel opnieuw uitvindt, stelt Pierre Paelinck. Nick Boucart, software engineering Sirris, begeleidt Steria in dit onderzoek: Het feit dat je projectgebaseerd werkt en heel veel kennis opgesloten zit in projecten is een problematiek die bij heel wat bedrijven leeft. Zeker bij softwareontwikkeling, een activiteit die bij uitstek kennisintensief is. Als je daar een hefboomeffect kan creëren over verschillende projecten heen, op welke manier dan ook, dan zorg je voor echte toegevoegde waarde. Met online communities hopen we daar een significant verschil te kunnen maken. Deze aanpak is vrij nieuw en het is risicovol om dit zomaar uit te rollen in een organisatie. Het is niet gegarandeerd dat dit zal werken. Er wordt heel veel over gepraat en geschreven maar wat de resultaten precies kunnen zijn, is nog geen uitgemaakte zaak. Dat is ook de reden waarom Steria in een onderzoekstraject gestapt is. Dit is een beschermde omgeving. Het is strategisch belangrijk voor het bedrijf, maar tegelijkertijd is het ook nog heel verkennend. SAMEN INNOVATIETARGETS VASTLEGGEN Volgens Pierre Paelinck is het duidelijk dat het inzetten van Web 2.0-instrumenten in een innovatieproces nuttig is, maar je moet het volgens hem combineren met klassieke technieken zoals workshops, brainstormings, enz. De twee zijn complementair. Binnen dit Europese project werken we RV/BASF Nick Boucart vult aan: Via innovatietargets proberen we de creativiteit van de werknemers gerichter te sturen, want de klassieke ideeënbus zal niet werken in dit bedrijf. Het gaat hier om een grote onderneming ( medewerkers in 16 landen, waarvan 280 in Belux, nvdr. ), met uiteenlopende profielen. De ideeënbus zou dus op korte termijn vollopen met allerlei input en het wordt al snel een fulltime job om dat te managen en die ideeën te bekijken, te selecteren, te evalueren en op te volgen, enz. Later dit jaar start Steria een community van experts op. Zeker in softwarebedrijven zien we dat de input van experts de innovatiecapaciteit met een factor tien kan doen toenemen. Terwijl dat bij traditionele engineering goed is voor een factor van twee à drie. De bedoeling van die witte raven community is om precies dat multiplicatoreffect uit te spelen. De kennis van die overbevraagde medewerkers meer expliciet maken en zo synergievoordelen creëren. De mensen meer met elkaar connecteren omdat je daar als bedrijf winst kan uithalen, daar draait het om, besluit Boucart. 26 INDUSTRIE TECHNISCH & MANAGEMENT JUNI 2010

Factsheet((NL)( Intranet,(Extranet,(Social(&(more

Factsheet((NL)( Intranet,(Extranet,(Social(&(more Multi Enterprise Social Network Platform 10 redenen om mee te doen Factsheet((NL)( Intranet,(Extranet,(Social(&(more Intranet, Extranet, Social Organiseer mensen en informatie op natuurlijke wijze TransportLAB

Nadere informatie

Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen!

Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen! Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen! Introductie In een wereld die op alle vlakken steeds meer digitaal verbonden raakt,

Nadere informatie

Hoe bedrijven social media gebruiken

Hoe bedrijven social media gebruiken Hoe bedrijven social media gebruiken SMO_214 Powered by Pondres Onderzoek Rob van Bakel Auteurs Milou Vanmulken Sjors Jonkers Beste lezer, Ook in 214 publiceren Pondres en MWM2 het Social Media Onderzoek.

Nadere informatie

Aanvulllende info Workshop Social Media Humanitas district Noord

Aanvulllende info Workshop Social Media Humanitas district Noord Aanvulllende info Workshop Social Media Humanitas district Noord Defintie SocialMedia is een verzamelbegrip voor online platformen waar de gebruikers, zonder of met minimale tussenkomst van een professionele

Nadere informatie

Trendopedia Web 2.0 in organisaties

Trendopedia Web 2.0 in organisaties Trendopedia Web 2.0 in organisaties Mariëlle Nijsten, Menno Manschot Web 2.0 revolutie op internet Web 2.0 is interactieve webtechnologie die de wisdom of the crowds aanboort Voorbeelden: forum blog wiki

Nadere informatie

Voor je begint met bloggen

Voor je begint met bloggen Voor je begint met bloggen Gemma Kregting, Adviseur online marketing Corporate Communications & Marketing Voor je begint met bloggen Waarom bloggen? Stap 1: Onderwerp bepalen Stap 2: Wie gaat er bloggen

Nadere informatie

Inspiratie voor kennis innovatie

Inspiratie voor kennis innovatie Inspiratie voor kennis innovatie De laatste dimensie van kennisdeling Ontdek de waarde bij de bron Waarom is dit interessant? Het grootste deel van wat een organisatie weet is impliciet: tacit knowledge.

Nadere informatie

DIGITAL WORKPLACE TOOLKIT. stap voor or stap op weg naar een digitale werkplek

DIGITAL WORKPLACE TOOLKIT. stap voor or stap op weg naar een digitale werkplek DIGITAL WORKPLACE TOOLKIT stap voor or stap op weg naar een digitale werkplek DIGITAL WORKPLACE TOOLKIT stap voor stap op weg naar een digitale werkplek Fijn dat u samen met VanRoey.be op digitale reis

Nadere informatie

De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole

De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole Sociale media hebben individuen meer macht gegeven. De wereldwijde beschikbaarheid van gratis online netwerken, zoals Facebook,

Nadere informatie

Inspirerende trends. Webcare met Voxtron en Engagor

Inspirerende trends. Webcare met Voxtron en Engagor Inspirerende s Webcare met Voxtron en Engagor Webcare met Voxtron en Engagor Facebook, Twitter, blogs en fora: voor de consument zijn het nieuwe kanalen om over een bedrijf te praten en om producten en

Nadere informatie

Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning

Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning Helder &Wijzer Mijn opdrachten In een kort, blended programma In het kort Voor wie docenten/trainers die blended opdrachten willen leren ontwerpen en ontwikkelen

Nadere informatie

Leaflet. Het sociaal intranet; kennis delen als krachttool

Leaflet. Het sociaal intranet; kennis delen als krachttool Leaflet Het sociaal intranet; kennis delen als krachttool SmartPeople: het sociaal intranet SmartPeople is een combinatie van social networking, wiki s, blogs, (persoonlijke) dossiers en een kennisindex

Nadere informatie

17 November 2015 DE NIEUWE REIS VAN DE VERENIGING

17 November 2015 DE NIEUWE REIS VAN DE VERENIGING 17 November 2015 DE NIEUWE REIS VAN DE VERENIGING DE REIS VAN DE KLANT! CONCURRENTIE KOMT VAN ALLE KANTEN Door vercommercialisering van de markt en de enorme groei van het internet is er een nieuwe realiteit

Nadere informatie

Connect Social Business. Plan van Aanpak voor mijn stage bij ConnectSB

Connect Social Business. Plan van Aanpak voor mijn stage bij ConnectSB Connect Social Business Plan van Aanpak voor mijn stage bij ConnectSB Joey Kaan September 28, 2014 Inhoudsopgave 1 Achtergronden 1 2 Probleemstelling & Doelstelling 2 2.1 Leren Professioneel Functioneren..................

Nadere informatie

Hierbij wordt het werk van mijn college s Anuja Dangol, Thérèse Steenberghen en mezelf voorgesteld, met medewerking van Diederik Tirry.

Hierbij wordt het werk van mijn college s Anuja Dangol, Thérèse Steenberghen en mezelf voorgesteld, met medewerking van Diederik Tirry. Hierbij wordt het werk van mijn college s Anuja Dangol, Thérèse Steenberghen en mezelf voorgesteld, met medewerking van Diederik Tirry. 1 Binnen WP4 hebben wij gewerkt rond de monitoring van ruimtelijk

Nadere informatie

Heb ik die blog, Facebook, Twitter en RSS feed echt nodig in mijn communicatiemix?

Heb ik die blog, Facebook, Twitter en RSS feed echt nodig in mijn communicatiemix? Heb ik die blog, Facebook, Twitter en RSS feed echt nodig in mijn communicatiemix? Enkele quotes die we de afgelopen jaren te horen kregen op directiecomités en bij verschillende communicatiedepartementen:

Nadere informatie

Voor je begint met bloggen

Voor je begint met bloggen Voor je begint met bloggen Gemma Kregting, Adviseur online marketing Corporate Communications & Marketing Voor je begint met bloggen Stap 1: Bepaal waar je over wilt bloggen Stap 2: Wie gaat er bloggen

Nadere informatie

doel bereikt zelfsturing inrichten veiligheid fundament Behoeftepiramide van een "Social Business"

doel bereikt zelfsturing inrichten veiligheid fundament Behoeftepiramide van een Social Business Behoeftepiramide van een "" (Naar analogie piramide van Maslow) Maslow rangschikte de volgens hem universele behoeften van de mens in een hiërarchie. Volgens zijn theorie zou de mens pas streven naar bevrediging

Nadere informatie

Kiezen voor All In Content betekent dat u over kennis van een compleet team beschikt in plaats van afhankelijk te worden van één enkele consultant:

Kiezen voor All In Content betekent dat u over kennis van een compleet team beschikt in plaats van afhankelijk te worden van één enkele consultant: Over ons All In Content begeleidt IT & New Media projecten in het domein van Enterprise 2.0 portals en contentmanagement. Onze focus ligt in het bijzonder op het gebied van duurzaam werken met toepassingen

Nadere informatie

Social Employee Platform

Social Employee Platform SUCCESVOL GEREALISEERD VOOR Social Employee Platform Een nieuw platform voor interne communicatie en kennisdeling 1 Social media in een corporate context Het internet is niet langer een plek waar we alleen

Nadere informatie

LinkedIn handleiding voor de Groenteman

LinkedIn handleiding voor de Groenteman LinkedIn handleiding voor de Groenteman In deze speciale LinkedIn handleiding voor de groenteman leest u informatie wat dit sociale medium precies inhoudt en hoe u als groente en/of fruitspecialist LinkedIn

Nadere informatie

DE KRACHT VAN PERSONALISATIE

DE KRACHT VAN PERSONALISATIE DE KRACHT VAN PERSONALISATIE StoryMail behandelt in deze guide de belangrijkste resultaten uit het onderzoek De kracht van personalisatie van Forrester (2015). Forrester interviewde 101 beslissingsbevoegden

Nadere informatie

Communicatie bij implementatie

Communicatie bij implementatie Communicatie bij implementatie Hoe je met een duidelijk communicatieplan software-implementaties positief beïnvloedt Een software systeem implementeren heeft, naast de nodige technische uitdagingen, ook

Nadere informatie

Inschrijving RBB-AWARD 2015

Inschrijving RBB-AWARD 2015 Organisatie: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Contactpersoon voor de RBB over deze good practice: Mariska Schiphorst Femke Rethans Akkoord lid Raad van Participanten RBB Groep: Maarten Smorenburg,

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Projectportfoliobeheerder

Functiebeschrijving: Projectportfoliobeheerder Functiebeschrijving: Projectportfoliobeheerder Functiefamilie organisatie ondersteunende functies Voor akkoord Naam leidinggevende Dries Van Den Broucke Datum + handtekening Naam functiehouder Datum +

Nadere informatie

Bruikbare Aanbevelingen om de EILEEN- Benadering toe te passen

Bruikbare Aanbevelingen om de EILEEN- Benadering toe te passen Bruikbare Aanbevelingen om de EILEEN- Benadering toe te passen Verbeterd interculturele leren in Europese ondernemingen Nederlandstalige Versie Dutch Language Version De EILEEN Aanbevelingen Introductie

Nadere informatie

De kracht van een sociale organisatie

De kracht van een sociale organisatie De kracht van een sociale organisatie De toegevoegde waarde van zakelijke sociale oplossingen Maarten Verstraeten. www.netvlies.nl Prinsenkade 7 T 076 530 25 25 E mverstraeten@netvlies.nl 4811 VB Breda

Nadere informatie

Connect Social Business. Plan van Aanpak voor mijn stage bij ConnectSB

Connect Social Business. Plan van Aanpak voor mijn stage bij ConnectSB Connect Social Business Plan van Aanpak voor mijn stage bij ConnectSB Joey Kaan September 21, 2014 Inhoudsopgave 1 Achtergronden 4 2 Probleemstelling & Doelstelling 5 2.1 Leren Professioneel Functioneren..................

Nadere informatie

RESEARCH COMMUNITIES HEEN KUNNEN

RESEARCH COMMUNITIES HEEN KUNNEN DE 7 REDENEN WAAROM MARKETEERS NIET OM RESEARCH COMMUNITIES HEEN KUNNEN Odette Vlek Senior marktonderzoeker Ruigrok NetPanel November 2015 INTRODUCTIE Online research communities zijn al enige jaren hot.

Nadere informatie

Big Data: wat is het en waarom is het belangrijk?

Big Data: wat is het en waarom is het belangrijk? Big Data: wat is het en waarom is het belangrijk? 01000111101001110111001100110110011001 Hoeveelheid 10x Toename van de hoeveelheid data elke vijf jaar Big Data Snelheid 4.3 Aantal verbonden apparaten

Nadere informatie

ICT als aanjager van de onderwijstransformatie

ICT als aanjager van de onderwijstransformatie ICT als aanjager van de onderwijstransformatie ICT als aanjager van de onderwijstransformatie Technologische innovatie biedt het onderwijs talloze mogelijkheden. Maar als we die mogelijkheden echt willen

Nadere informatie

Online reputatie: van onvoorspelbare kracht naar groeifactor

Online reputatie: van onvoorspelbare kracht naar groeifactor Whitepaper Online reputatie: van onvoorspelbare kracht naar groeifactor In vijf stappen naar effectief online reputatiemanagement De online reputatie van merken en organisaties bepaalt in toenemende mate

Nadere informatie

HootSuite Enterprise Solu/ons

HootSuite Enterprise Solu/ons S HootSuite Enterprise Solu/ons S HootSuite The Social Media Dashboard HootSuite helpt consumentenmerken, global enterprises, kleine ondernemingen en bureaus berichten te verspreiden, gesprekken te monitoren

Nadere informatie

Waarom deelnemen aan een ICT project voor KMO s? Business aliniëren met ICT. Chris Block 5/3/12

Waarom deelnemen aan een ICT project voor KMO s? Business aliniëren met ICT. Chris Block 5/3/12 Waarom deelnemen aan een ICT project voor KMO s? Business aliniëren met ICT Chris Block 5/3/12 De KMO heeft veel vraagtekens over ICT Onze informatica is onvoldoende aangepast aan onze bedrijfsvoering

Nadere informatie

SOCIAL MEDIA AGENDA 2014

SOCIAL MEDIA AGENDA 2014 SOCIAL MEDIA AGENDA 2014 Key Opinion Formers onderzoek Martin Kloos & Bram Draaijer SOCIAL MEDIA AGENDA 2014 Wat kunnen we dit jaar verwachten van de social media inzet door merken? Minder focus op likes,

Nadere informatie

Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens

Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens Copyright Datacon www.datacon.nl Wat is een intranetportal? Een intranet is een online gepersonaliseerde en geïntegreerde toegang tot

Nadere informatie

Social media belangrijke driver voor informeel leren Praktijkervaringen en succesfactoren

Social media belangrijke driver voor informeel leren Praktijkervaringen en succesfactoren Social media belangrijke driver voor informeel leren Praktijkervaringen en succesfactoren Amsterdam, 18 augustus 2011 Judith Barneveld Barbara Kollen Inhoudsopgave 1 Resultaten van het onderzoek 3 1.1

Nadere informatie

Social Media Marketing strategie

Social Media Marketing strategie Social Media Marketing strategie --= werkboek =-- 1. Bepaal je doelstelling Vaak zal SMM een onderdeel zijn van bestaande marketingcommunicatieplannen. Een extra kanaal om je doelgroep te bereiken. Soms

Nadere informatie

ODC toont de essentie in vier kleuren: Natuurlijke kracht De natuurlijke kracht is wat iemand van nature goed kan en waar iemand energie van krijgt.

ODC toont de essentie in vier kleuren: Natuurlijke kracht De natuurlijke kracht is wat iemand van nature goed kan en waar iemand energie van krijgt. Optimale inzet en groei van uw talenten en organisatie Wanneer u in uw organisatie teams vormt of ontwikkelt en mensen wilt inzetten vanuit hun natuurlijke kracht, wilt u ongetwijfeld weten wat de werkelijke

Nadere informatie

Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community

Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community Opkomst van Social Media verandert klant contact Trend Beschrijving Consequenties Gebruik Social Media Ruim 70% van de

Nadere informatie

Portals en Leernetwerken

Portals en Leernetwerken Portals en Leernetwerken Marcel Wigman, Henry Hermans 7 juni 2009 Inleiding In het kader van het 3-lensus project rond Leren voor Duurzame Regionale Ontwikkeling is aan CELSTEC gevraagd een korte notitie

Nadere informatie

Zou het niet iedeaal zijn

Zou het niet iedeaal zijn Zou het niet iedeaal zijn ...als op de eerste werkdag van een nieuwe medewerker alles klaarstaat?! Er zal geen discussie over bestaan. Het zou ideaal zijn wanneer alle voorzieningen op de eerste werkdag

Nadere informatie

Succesvol Netwerken BCLR

Succesvol Netwerken BCLR Welkom bij Succesvol Netwerken voor de BCLR Double Winner! Waar kan je Netwerken? Formele netwerk bijeenkomsten Algemene zakelijke evenementen Sociale, familie, vrije tijd evenementen Ad hoc bijeenkomsten

Nadere informatie

Frans de Hoyer GW Management. E-Mail Marketing (mysterye-mail) E-Mailnieuwsbrief Social media voor de Automotive. De wereld is veranderd

Frans de Hoyer GW Management. E-Mail Marketing (mysterye-mail) E-Mailnieuwsbrief Social media voor de Automotive. De wereld is veranderd Frans de Hoyer GW Management E-Mail Marketing (mysterye-mail) E-Mailnieuwsbrief Social media voor de Automotive De wereld is veranderd 1 We kopen online We plaatsen alles online 2 Dit onderdeel valt ineens

Nadere informatie

Onderzoeksopdracht Crossmedialab. Titel Blended Learning & Crossmedia

Onderzoeksopdracht Crossmedialab. Titel Blended Learning & Crossmedia Onderzoeksopdracht Crossmedialab Titel Blended Learning & Crossmedia Probleemomgeving De Faculteit Communicatie & Journalistiek (FCJ) van de Hogeschool Utrecht (HU) profileert zich als een instituut waar

Nadere informatie

Europese puzzel: op zoek naar goede praktijken als antwoord op noden van studenten

Europese puzzel: op zoek naar goede praktijken als antwoord op noden van studenten Europese puzzel: op zoek naar goede praktijken als antwoord op noden van studenten Overzicht Introductie en doelstellingen Werkwijze Resultaten Website: Map of needs: Needbox en Toolbox Inspiratie Vragen

Nadere informatie

Social Media, de basis

Social Media, de basis 1 Social Media, de basis Inhoud Doelstellingen Social Media Vormen van Social Media Tools social media Eigenschappen van de doelgroep Trends en ontwikkelingen Astrid Schiepers, www.donnadioggi.nl 2 Waarom

Nadere informatie

Van Samenhang naar Verbinding

Van Samenhang naar Verbinding Van Samenhang naar Verbinding Sogeti Page 2 VAN SAMENHANG NAAR VERBINDING Keuzes, keuzes, keuzes. Wie wordt niet horendol van alle technologische ontwikkelingen. Degene die het hoofd koel houdt is de winnaar.

Nadere informatie

PRODUCT OWNER.

PRODUCT OWNER. PRODUCT OWNER www.gladwell.nl bel ons 020-240 2244 PRODUCT OWNER Het wordt steeds gangbaarder: werken met de Scrum methode. Zeker in de IT maar ook bedrijven in andere sectoren omarmen deze praktische

Nadere informatie

Twynstra Gudde op weg naar Adviseur 2010 met zoektechnologie van Microsoft

Twynstra Gudde op weg naar Adviseur 2010 met zoektechnologie van Microsoft Twynstra Gudde op weg naar Adviseur 2010 met zoektechnologie van Microsoft De adviseurs en managers van Twynstra Gudde willen zelf kennis kunnen vinden, delen en bewerken. De IT moet dat faciliteren. De

Nadere informatie

De Octrooicellen. Bescherm en valoriseer uw uitvindingen. Gratis sectorale ondersteuning rond intellectuele eigendom op maat van uw onderneming

De Octrooicellen. Bescherm en valoriseer uw uitvindingen. Gratis sectorale ondersteuning rond intellectuele eigendom op maat van uw onderneming De Octrooicellen Bescherm en valoriseer uw uitvindingen Gratis sectorale ondersteuning rond intellectuele eigendom op maat van uw onderneming De octrooicellen Bescherm en valoriseer uw uitvindingen Gratis

Nadere informatie

De vloeiende organisatie

De vloeiende organisatie De vloeiende organisatie Sociologische mijmeringen over social media Ben Caudron Social Media, sterren in het universum van Enterprise 2.0 verzameling van ondernemingsgerichte, webgebaseerde collaboratie-

Nadere informatie

Social media checklist

Social media checklist Social media checklist In 15 minuten klaar om klanten te benaderen Sociale media audit? Elk bedrijf weet wel dat ze iets met sociale media moeten doen en hebben daarom ook (toen ze wat tijd over hadden)

Nadere informatie

Monitoring en Engagement met BeSocialEasy.

Monitoring en Engagement met BeSocialEasy. Monitoring en Engagement met BeSocialEasy. De online tool BeSocialEasy vindt voor jou berichten die worden gepubliceerd op weblogs, fora, nieuws sites, blogs en verschillende social media platformen (zoals

Nadere informatie

TH-SCI Sales Capability Indicator. Best Peter Sales Representative

TH-SCI Sales Capability Indicator. Best Peter Sales Representative Best Peter Sales Representative TH-SCI Sales Capability Indicator Dit rapport werd gegenereerd op 03-09-2013 door White Alan van Brainwave Ltd.. De onderliggende data dateren van 24-07-2013. OVER DE SALES

Nadere informatie

Business Lounge: uw klant aan de bestuurstafel!

Business Lounge: uw klant aan de bestuurstafel! Gaby Remmers: senior onderzoeker Blauw Research Drijfveer: organisaties helpen inzicht te krijgen in de kansen op een nog klantgerichtere dienstverlening Andre Heeling: onderzoeker Blauw Research Drijfveer:

Nadere informatie

Hoe meer halen uit uw website en sociale media? Voka Plato 1 april 2014

Hoe meer halen uit uw website en sociale media? Voka Plato 1 april 2014 Hoe meer halen uit uw website en sociale media? Voka Plato 1 april 2014 50 Rudi & Pieter een halve eeuw ervaring ten dienste van KMO s 93% % van de B2B aankopen die via een zoekopdracht op het web starten.

Nadere informatie

Let the net work! Online professionaliseren voor HRD professionals. Sociale media voor HRD. Focus en keuzes maken

Let the net work! Online professionaliseren voor HRD professionals. Sociale media voor HRD. Focus en keuzes maken Let the net work! Online professionaliseren voor HRD professionals Sibrenne Wagenaar en Joitske Hulsebosch De wereld ligt aan je voeten. Waar je vroeger naar een netwerkbijeenkomst ging om mensen te ontmoeten,

Nadere informatie

Van strategie naar praktijk: een case uit Den Haag

Van strategie naar praktijk: een case uit Den Haag Van strategie naar praktijk: een case uit Den Haag Door: Patrick Rancuret En wat levert het nu op? Dat is de vraag die menig manager in de gemeente Den Haag stelt als het gaat over het gebruik van sociale

Nadere informatie

Social Media Workshop. YM consulting

Social Media Workshop. YM consulting Social Media Workshop YM consulting Even voorstellen Patrick Ariëns Erik Jobse Robin Koster Ipetje op / Ipetje af Verwachtingen? Wat verstaan we onder netwerken? Netwerken is het offline en online leggen

Nadere informatie

10 Innovatielessen uit de praktijk 1

10 Innovatielessen uit de praktijk 1 10 Innovatielessen uit de praktijk 1 Geslaagde gastoudermeeting levert veel ideeën op voor innovatie! Wat versta ik onder innoveren? Innoveren is hot. Er zijn vele definities van in omloop. Goed om even

Nadere informatie

De overdracht van KMO s in het segment van 2 à 5 miljoen! omzet en 5 à 20 werknemers.

De overdracht van KMO s in het segment van 2 à 5 miljoen! omzet en 5 à 20 werknemers. De overdracht van KMO s in het segment van 2 à 5 miljoen omzet en 5 à 20 werknemers. Een acute nood aan een structurele, innovatieve en globale aanpak "#$%#&'$(%$) Dit document bevat vertrouwelijke informatie

Nadere informatie

Is digitaal het nieuwe normaal? Een onderzoek bij kansengroepen naar hun gebruik van internet en sociale media voor arbeidsbemiddeling

Is digitaal het nieuwe normaal? Een onderzoek bij kansengroepen naar hun gebruik van internet en sociale media voor arbeidsbemiddeling Is digitaal het nieuwe normaal? Een onderzoek bij kansengroepen naar hun gebruik van internet en sociale media voor arbeidsbemiddeling Marijke Lemal, Steven Wellens & Eric Goubin Juni 2012 # 1 Opzet en

Nadere informatie

Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie?

Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie? Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie? De externe omgeving wordt voor meer en meer organisaties een onzekere factor. Het is een complexe oefening voor directieteams om

Nadere informatie

Onderzoek weinig interesse in lijsten met standaarden

Onderzoek weinig interesse in lijsten met standaarden Onderzoek weinig interesse in lijsten met standaarden 1 Inleiding Per maand wordt er minder dan één open standaard aangemeld bij het Forum Standaardisatie. Daarnaast hebben we veel moeite om mensen te

Nadere informatie

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Beheer kan efficiënter en met hogere kwaliteit Leveranciers van beheertools en organisaties die IT-beheer uitvoeren prijzen

Nadere informatie

Gemeentelijke regisseurs. Regisseren en de kunst van de verleiding

Gemeentelijke regisseurs. Regisseren en de kunst van de verleiding Gemeentelijke regisseurs Regisseren en de kunst van de verleiding Van traditioneel management naar modern regisseren De gemeente heeft de regie dat gebeurt niet zomaar, en ook niet van de ene op de andere

Nadere informatie

Ook Coevorden. Een overkoepelend platform voor alle @Coevordenaren. Project Datum Versie Status. Opzet platform Ook Coevorden 2 april 2015 0.

Ook Coevorden. Een overkoepelend platform voor alle @Coevordenaren. Project Datum Versie Status. Opzet platform Ook Coevorden 2 april 2015 0. Ook Coevorden Een overkoepelend platform voor alle @Coevordenaren Project Datum Versie Status Opzet platform Ook Coevorden 2 april 2015 0.4 Concept 1. Visie Achtergrond: van twitter via verbinding naar

Nadere informatie

A. Business model canvas. B. Marketing en acquisitieplan. C. Actiepunten. BOUWSTENEN VOOR een operationeel AQUISITIE plan

A. Business model canvas. B. Marketing en acquisitieplan. C. Actiepunten. BOUWSTENEN VOOR een operationeel AQUISITIE plan BOUWSTENEN VOOR een operationeel AQUISITIE plan A. Business model canvas Je vult het business model canvas in en komt tot een duidelijke beschrijving van de waarde propositie en het beoogde klant segment

Nadere informatie

Hallo! De zakelijke community voor ondernemers. Bijeenkomst CRM association, 1 juli 2009

Hallo! De zakelijke community voor ondernemers. Bijeenkomst CRM association, 1 juli 2009 Hallo! De zakelijke community voor ondernemers Bijeenkomst CRM association, 1 juli 2009 Onderwerpen >Waarom een community >Historie en start > Organisatie > Ambitie/Doelstelling >Voorbeelden/Best practices

Nadere informatie

Opleidingsprogramma DoenDenken

Opleidingsprogramma DoenDenken 15-10-2015 Opleidingsprogramma DoenDenken Inleiding Het opleidingsprogramma DoenDenken is gericht op medewerkers die leren en innoveren in hun organisatie belangrijk vinden en zich daar zelf actief voor

Nadere informatie

De voordelen van Drupal

De voordelen van Drupal Drupal is een open source Content Management System (CMS). Daarnaast kun je Drupal zien als een framework, dit betekent dat je modules (oftewel mini-applicaties) kunt implementeren in je installatie van

Nadere informatie

HAALT U MET WEB 2.0 DE KILLERAPP VOOR UW INTRANET BINNEN?

HAALT U MET WEB 2.0 DE KILLERAPP VOOR UW INTRANET BINNEN? HAALT U MET WEB 2.0 DE KILLERAPP VOOR UW INTRANET BINNEN? EEN WHITEPAPER OVER DE INVLOED VAN SOCIAL SOFTWARE EN WEB2.0 OP KENNISDELING EN SAMENWERKING. DIT WHITEPAPER IS IN LICHT AANGEPASTE VORM VERSCHENEN

Nadere informatie

Hoezo een bank liken!?

Hoezo een bank liken!? Social Media ING Nederland Hoezo een bank liken!? 15e Docter Lezing Amsterdam Schiphol-Oost 8 april 2013 Frank Jan Risseeuw Manager Social Media Hub ING Nederland 1 Eerst even voorstellen Frank Jan Studie

Nadere informatie

Workshop Communicatie. Hans Donkers CEO Concapps

Workshop Communicatie. Hans Donkers CEO Concapps Workshop Communicatie Hans Donkers CEO Concapps Intro Communicatie in Sport Wat gaan we doen komende uur? Workshop Communicatie Wat is communicatie? Voorstel rondje Wie ben je? Welke vereniging vertegenwoordig

Nadere informatie

Inzicht zorgt voor uw Smile. Frank Erftemeijer

Inzicht zorgt voor uw Smile. Frank Erftemeijer Inzicht zorgt voor uw Smile Frank Erftemeijer Smile Introductie; Waarom is een Smile belangrijk? The Last Mile en Lost Smile Van Informatie, Communicatie naar Integratie revolutie t Echte Nieuwe werken

Nadere informatie

Waardecreatie op scherp

Waardecreatie op scherp Inleiding Waardecreatie op scherp Focus voor verbetering van professionele dienstverlening Jos van Dam, strategisch adviseur Hoe kan het dat je levert wat is afgesproken en de klant toch niet helemaal

Nadere informatie

BOUW HENDRICKX COMMUNICATIONS

BOUW HENDRICKX COMMUNICATIONS BOUW HENDRICKX COMMUNICATIONS horeca solutions - consulting - applications social media management review- en reputatiemanagement klantenbeheer en relatiemanagement persrelaties en public relations Jouw

Nadere informatie

Is uw klantervaring consistent? CSB voert na zomer cross channel onderzoek uit

Is uw klantervaring consistent? CSB voert na zomer cross channel onderzoek uit Is uw klantervaring consistent? De kanalen waarlangs klanten en organisaties met elkaar in verbinding staan ontwikkelen zich snel en worden steeds diverser. lenen zich in toenemende mate voor gebruik in

Nadere informatie

Nieuw relatiemanagement- SCRM. Bestaande communities. Doelstellingen en strategie

Nieuw relatiemanagement- SCRM. Bestaande communities. Doelstellingen en strategie Nieuw relatiemanagement- SCRM 1 Social media audit Bestaande communities Doelgroep Doelstellingen en strategie Bestaande online communities Op welke social Media is het bedrijf Proximus reeds aanwezig?

Nadere informatie

Uw Event. Volop interactie met het publiek!

Uw Event. Volop interactie met het publiek! Uw Event Volop interactie met het publiek! Betrek uw publiek Bij Sendsteps geloven we dat uw publiek van grote invloed is op het slagen van uw event. Naast de sprekers op het podium, voegt ook het publiek

Nadere informatie

ESSAY. Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay. Lexington Baly 1592180

ESSAY. Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay. Lexington Baly 1592180 ESSAY Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay Lexington Baly 1592180 Seminar: Dream Discover Do Essay Docent: Rob van den Idsert Effectief gebruik

Nadere informatie

Programmaleider Inclusive Economy (0,8 FTE)

Programmaleider Inclusive Economy (0,8 FTE) The Broker is op zoek naar een: Programmaleider Inclusive Economy (0,8 FTE) The Broker is een thinknet, dat staat voor een gelijkwaardige, rechtvaardige, duurzame en vreedzame wereld. The Broker beoogt

Nadere informatie

Breng uw socialmedia-prestaties naar een hoger niveau met krachtige socialmedia-analyses

Breng uw socialmedia-prestaties naar een hoger niveau met krachtige socialmedia-analyses LexisNexis Social Analytics MOGELIJK GEMAAKT POWERED DOOR BY Breng uw socialmedia-prestaties naar een hoger niveau met krachtige socialmedia-analyses Met deze tool kunnen bedrijven en PR- en marketingbureaus

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Applicatiebeheerder. Graad B1-B3

Functiebeschrijving. Applicatiebeheerder. Graad B1-B3 Functiebeschrijving Applicatiebeheerder Graad B1-B3 1 1 Applicatiebeheerder 1.1 Rol Als applicatiebeheerder ben je het aanspreekpunt voor het ontwerp, beheer en de instandhouding van de toegewezen applicaties.

Nadere informatie

Kennismanagement. HiP Consulting Carla Bastiaansen

Kennismanagement. HiP Consulting Carla Bastiaansen Kennismanagement HiP Carla Bastiaansen Redenen om eens te praten over kennis We groeien snel en ik kan niet snel genoeg goede mensen binnenkrijgen en opleiden. Cruciale kennis en expertise wandelt de deur

Nadere informatie

Social recruitment ½ DAG. Antal de Waij. Internet sinds Engagement Media Digitalcontentmarketing.nl E-Academy.nl

Social recruitment ½ DAG. Antal de Waij. Internet sinds Engagement Media Digitalcontentmarketing.nl E-Academy.nl Social recruitment ½ DAG Antal de Waij Antal de Waij 30 jaar B.G. Internet sinds 1994 Engagement Media Digitalcontentmarketing.nl E-Academy.nl 2 1 3 4 2 Een aantal vragen wellicht dat ik meer leer op het

Nadere informatie

Sara Geris Communication Manager

Sara Geris Communication Manager Sara Geris Communication Manager 1 2 100% familiebedrijf 3 Sites 11 Landen 32 Locaties 16 sites in België Bedienden Arbeiders Chauffeurs +3.700 collega s 4 Social Media bij H.Essers? SEO/ SEA Social Media

Nadere informatie

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland 18 december 2012 Social Media Onderzoek MKB Nederland 1. Inleiding Er wordt al jaren veel gesproken en geschreven over social media. Niet alleen in kranten en tijdschriften, maar ook op tv en het internet.

Nadere informatie

Online distributiekanalen. In samenwerking met Sabre Hospitality Solutions

Online distributiekanalen. In samenwerking met Sabre Hospitality Solutions Online distributiekanalen In samenwerking met Sabre Hospitality Solutions 2 Agenda Hoe kiest & boekt uw gast? Uw logieswebsite Kan uw logies (gemakkelijk) geboekt worden? Hoe kiest & boekt uw gast? 3 Een

Nadere informatie

internationaal web-based platform Flexiciel: de route naar digitale dienstverlening

internationaal web-based platform Flexiciel: de route naar digitale dienstverlening internationaal web-based platform Flexiciel: de route naar digitale dienstverlening Het vergroten van de efficiency is momenteel een belangrijk issue bij corporaties. Digitale dienstverlening is een van

Nadere informatie

Leiderschap in Turbulente Tijden

Leiderschap in Turbulente Tijden De Mindset van de Business Leader Leiderschap in Turbulente Tijden Onderzoek onder 175 strategische leiders Maart 2012 Inleiding.. 3 Respondenten 4 De toekomst 5 De managementagenda 7 Leiderschap en Ondernemerschap

Nadere informatie

NDERE KIJK OP ICT CONSULTANCY

NDERE KIJK OP ICT CONSULTANCY DE a NDERE KIJK OP ICT CONSULTANCY Innervate is al ruim 13 jaar succesvol in het adviseren van vele organisaties op het gebied van ICT vraagstukken. Naast onze dienstverlening op het gebied van ICT Beleid

Nadere informatie

de vloeiende onderneming

de vloeiende onderneming de vloeiende onderneming social media, communicatie & collaboratie op mensenmaat 1 socioloog & web pionier oprichter van ONE Agency, theoriginals, tvagency, xca, The Reference,... opiniemaker, spreker,

Nadere informatie

Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft.

Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft. Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft. Webtechniek is gespecialiseerd in technische oplossingen voor internet en applicaties. Sinds 2000 is het

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Projectleider A1 December 2009 PROJECTLEIDER A1 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Projectleider

Nadere informatie

Trends in onderwijs. Interview met Coen Free

Trends in onderwijs. Interview met Coen Free Trends in onderwijs Interview met Coen Free Welke trends doen er toe? Trends in het onderwijs: welke zijn van belang en welke niet? Waar kan uw onderwijsinstelling haar voordeel mee doen en welke kun je

Nadere informatie

Trendrapport. Channel convergence en de nieuwe medewerker. case 13

Trendrapport. Channel convergence en de nieuwe medewerker. case 13 Trendrapport Channel convergence en de nieuwe medewerker De consument is door de exponentiële groei van de internetmogelijkheden en de mobiele media mondiger dan ooit. Om te beantwoorden aan de eisen van

Nadere informatie

High Performance Workplace - uw toekomstige werkplek -

High Performance Workplace - uw toekomstige werkplek - High Performance Workplace - uw toekomstige werkplek - High Performance Workplace DE DIGITALE WERKPLEK VAN DE TOEKOMST VOOR UW MEDEWERKERS! Ondernemingen beleven spannende tijden. Ze staan onder enorme

Nadere informatie

IBM Connections. Magic XPI. Project uren. fiscaal Financieel

IBM Connections. Magic XPI. Project uren. fiscaal Financieel IBM Connections Magic XPI fiscaal Financieel Project uren Dossier DALE MEARE ACCOUNTANCY Het virtuele en innovatieve accountantskantoor Acuity ondersteunt accountantskantoren met consultancy op het gebied

Nadere informatie