Verslag Interne Workshop L4W 16 juni 2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag Interne Workshop L4W 16 juni 2010"

Transcriptie

1 Verslag Interne Workshop L4W 16 juni 2010 Interne Workshop Learn4Work 16 juni 2010 Amersfoort, Edukans Aen den Bergh Aanwezig nr project organisatie naam 1 coördinatie Edukans Hester Pronk 2 coördinatie Edukans Aart van den Broek 3 coördinatie Edukans Anneloes van Kuijk 4 EC Cisco Arie van Duijn 5 E001 Woord&Daad Mirjam de Vries 6 E002 Edukans Hendrien Maat 7 K006/K007 ICS / De Derde Kamer Martha Witvliet 8 K006 AOC-Oost René Veldhoen 9 K007 Aeres Groep/Groenhorst College Jan Gundelach 10 Z008 Woord&Daad Maarten van den Dool Afmeldingen Maayke Nabuurs (ICS, K006, K007); Henk Haring (Edukans Ex-change, K005); Cees Caron (ROC West Brabant, G004) Programma Algemene update Learn4Work programma Monitoring Protocol Presentatie René Veldhoen over project Together for Agriculture Leerbehoeften van de partnerschappen

2 ALGEMENE UPDATE LEARN4WORK-PROGRAMMA Projecten Per 1 september zijn alle projecten van start gegaan. Sommige partnerschappen bestonden al voor het L4Wprogramma en konden snel aan de slag; andere hadden in 2009 tijd nodig om de samenwerking op te zetten. Jaarrapporten projecten 2009 Alle partnerschappen hebben hun jaarverslag op tijd ingeleverd. Slechts één partnerschap heeft ook het vereiste Monitoringsprotocol (MP) bijgevoegd. Wat over het algemeen goed verloopt: Nederlandse scholen zijn actief en enthousiast Awareness raising door en onder jongeren Wat over het algemeen minder goed verloopt: Projectmanagement: het zichtbaar en meetbaar maken van de resultaten en het rapporteren daarover De link naar de arbeidsmarkt: soms wordt wel onderzoek gedaan naar de aansluiting, maar ontbreekt het aan een vervolg daarop Vastleggen van geleerde lessen Capaciteitsopbouw van instituten in Zuid Tot slot is de communicatie tussen Noord en Zuid bij diverse partnerschappen nog een punt van aandacht. Jaarverslag L4W-programma Hester heeft het L4W Jaarverslag ingediend bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Het narratieve deel is goedgekeurd, het financiële deel wordt nog bekeken. Opmerking van MinBuZa: graag betere verslaglegging van de geleerde lessen. Evaluatiecommissie (EC) De EC is in april 2010 twee keer samengekomen. Op 6 april was een algemene vergadering, op 27 april werden de jaarrapporten van de projecten geëvalueerd. Notulen zijn te vinden op de Wiki. Besluiten: Jaarrapporten: hoewel de verslaglegging niet altijd voldoende was (o.a. ontbreken MP), is de indruk dat de meeste projecten het in de praktijk goed doen. Daarom is besloten om de jaarrapportages van alle projecten goed te keuren en gerichte aandacht te besteden aan project management. Om die reden staat in de bijeenkomt van vandaag het MP op het programma. Hester zal alle leads bezoeken om de projectmanagement en verslaglegging door te spreken. De deadline voor het inleveren van het MP is 31 juli Enkele thema s vragen in het algemeen om extra aandacht. Deze zullen in de diverse bijeenkomsten van het jaar aan bod komen: - Duurzaamheid van de projecten in het Zuiden - Effectiviteit van de projecten in het Zuiden - Synergie tussen de partnerschappen - Projectmanagement Restfonds: L4W heeft euro over voor besteding aan projectactiviteiten (bij de verdeling van het geld over de projecten was uitgegaan van 10 projecten, maar het werden er 8). Het geld kan worden besteed aan vergroting, verbreding of uitbreiding van de bestaande projecten. Een nieuwe Call for Proposals met de precieze bepalingen zal begin 2011 uitgaan.

3 Field visits: leden van de EC gaven aan dat het lastig is om projectvoorstellen en -verslagen te beoordelen op basis van rapporten alleen. Field visits geven veel inzicht in de praktijk. Hester en Arie hebben aan de hand van de Edukans Assessment Tool een checklist gemaakt waarmee EC-leden gerichter kunnen kijken als ze een project bezoeken. Er zullen in principe geen aparte reizen gemaakt worden voor deze bezoeken. Het is een additionele activiteit als een EC-lid in de buurt is. Het is geen audit. Vraag: brengen de EC-leden ook field visits aan de Nederlandse organisaties? Adviescommissie (AC) Leden: Frits van der Wal (MinBuZa), Sander Piek (Ministerie OCW), Sandra Irobi (Young Entrepreneurs for Africa), Joep Houterman (Nuffic) en Marc Westenberg (ROC Landstede). De AC is bijeengekomen op 21 mei. Gerard Lommerse (Alice O) heeft een presentatie gehouden over het project Gondar on the Move. De notulen zijn te vinden op de Wiki. International Seminar 2010 Het IS zal worden gehouden in de week van oktober 2010 in Nairobi, Kenia. Het Local Expertise Centre regelt de logistieke organisatie. Het programma is nog niet bekend. L4W verwacht dat van elk partnerschap ten minste twee vertegenwoordigers aanwezig zijn (één uit Afrika en één uit Nederland). Accommodatie en transportkosten voor onderdelen van het programma zullen worden vergoed uit het L4W-budget. Reiskosten zullen niet worden vergoed. Omdat linking&learning onderdeel is van het L4W programma en is opgenomen in de projectcontracten, zouden de partnerschappen daar geld voor hebben gereserveerd. MONITORING PROTOCOL (MP) Slechts project E003 onder leiding van Alice O heeft het MP ingeleverd bij het jaarrapport, zoals was vastgelegd in de contracten. Waarom is het de andere partnerschappen niet gelukt? Aart informeert naar de ervaringen en vragen rond het MP. Reacties o.a.: Het was mij niet duidelijk dat het MP verplicht was. Wij hebben nog te weinig concrete resultaten om op papier te zetten Sommige indicatoren waren mij niet duidelijk: wat tel je precies en hoe tel je het? Voor de formele sector kan je nog wel resultaten noteren, maar voor de informele sector is dat nog lastiger Het MP is algemeen en sluit daardoor niet aan op onze specifieke projecten In onze rapportage laten we onze eigen resultaten aansluiten op onze eigen doelen. Het MP gaat uit van andere doelen Wij hebben een project met twee heel verschillende onderdelen. Hoe vullen we het MP in? Toelichting op MP door Aart: Bedoeling van MP: het is een aanleiding om goed na te denken over de resultaten van het project: wat wil je precies bereiken, hoe is de situatie nu, wat levert het project daadwerkelijk op, sluit dat aan op de doelstellingen van het project en op de doelstellingen van het L4W programma? Bijvoorbeeld: het trainen van leerkrachten is geen garantie dat leerlingen het beter doen op school en later een betere baan vinden. Meten levert meer inzicht op: schoolresultaten, aantal geslaagden, percentage schoolverlaters dat een baan vindt, etc.

4 Dat vraagt om: o Een goede baseline study: hoe is de situatie nu. o Overleg met partners: welke factoren spelen allemaal een rol, wat is relevant o Inzicht in het hele traject van onderwijs naar werk o Bewustwording van kosten. Als verwachte resultaten niet gehaald worden, kan beter worden achterhaald waar de oorzaken en hindernissen zitten. Opzet MP: het MP voegt de resultaten van alle projecten samen, zodat helder wordt of het L4W-programma in het algemeen de doelstellingen haalt. Het MP was al opgesteld voordat de L4W-projecten bekend waren. Het is daardoor ingericht op 10 projecten (daarom bijv 40 stakeholders: 4x10) L4W stuurt het MP in Excel rond, zodat de gegevens daarin kunnen worden ingevuld. Als een project heel verschillende componenten heeft, is het beter om aparte MP s in te vullen. Ze komen uiteindelijk toch samen in het totaal. Zorg voor een goede baseline over 2009 dat is de basis voor de MP s in de daarop volgende jaren. Deadline voor de baseline is 31 juli 2010 (immers onderdeel van het MP). Indicatoren: voor sommige indicatoren kunnen operationaliseringen worden gegeven die voor alle projecten zijn toe te passen. Bijvoorbeeld: aantal stakeholders : zijn dat alleen de partijen die een MoU hebben ondertekend of alle partijen waarmee wordt samengewerkt? Andere indicatoren moeten in de context van de projecten worden bepaald. Aart zal een overzicht rondsturen van mogelijke operationalisaties. Meten: hoe meet je bijvoorbeeld satisfaction rates among graduates and employers? Dat kan op verschillende manieren. Evaluatie door bijvoorbeeld interviews, door een terugkomdag voor oud-studenten of door gesprekken met werkgevers die studenten hebben aangenomen. Wees je bewust van de steekproef die je trekt. Als 500 studenten hun diploma halen, hoe veel studenten benader je dan? Welke? Welke zul je niet bereiken? L4W zal suggesties rondsturen om de indicatoren te meten. Invullen met toelichting: graag, dat verbetert de afstemming tussen de individuele MP s. Daarnaast is de context belangrijk. Het inkomen van mensen kan wel gestegen zijn, maar als de prijzen van producten ook zijn gestegen, is er geen financiële vooruitgang. PRESENTATIE RENÉ VELDHOEN (AOC-OOST) TOGETHER FOR AGRICULTURE (K006) Het project o.l.v. AOC bevindt zich in de Rift Vallei in Kenia. Het richt zich op twee landbouwscholen: Bukura Agricultural College en Sang alo Institute for Science and Technology. De scholen tellen respectievelijk en leerlingen en hebben een goed geoutilleerd gebouw. Ze zijn beide ingesteld door de overheid die er Centres of Excellence van wil maken. De school moet een spilfunctie krijgen voor de gemeenschap, o.a. door stages: studenten die gaan werken bij boeren, leren daar van de praktijk, maar brengen tegelijkertijd hun theoretische kennis over aan de boeren.

5 Het project centreert zich rond activiteiten waar de regio van kan profiteren (bijenhouderij, sapproductie, kunstmatige inseminatie van koeien, etc). Gemeenschappen hebben aangegeven waar de behoeften liggen. Afgestudeerden zullen in de regio vooral werk vinden in de agrarische sector. Goede ervaring: leerkrachten Noord en Zuid zijn vakbroeders die makkelijk contact maken en inzichten uitwisselen. Lesmethoden zijn verbeterd. Hoewel alle materialen voorhanden waren, waren er nauwelijks praktijklessen. Nu ze zijn ingesteld, is iedereen daar enthousiast over. Voor Nederlandse leerkrachten vergroot het de blik op de wereld en stimuleert het meer te denken als ondernemers. Lastige punten: Het contact tussen Nederland en Kenia. Als iedereen bezig is met de dagelijkse gang van zaken, verdwijnen goede bedoelingen snel. (on)betrouwbaarheid van de overheid in Kenia en Nederland verspreiding van inzichten op de eigen school Vragen en opmerkingen vanuit de groep: L4W richt zich op gemarginaliseerde jongeren. Worden die met dit project bereikt? Het is in het algemeen erg lastig deze groep te bereiken. Boeren met contacten op school zijn vaak de boeren die iets beter af zijn; business ondersteuners zijn vaak meer geïnteresseerd in jongeren die al over wat middelen beschikken; het kost erg veel energie en tijd om iets voor hen te betekenen, kan je dat niet beter inzetten voor de middengroep,... Toch is het belangrijk om het management van de scholen bewust te maken van deze groep en te zoeken naar mogelijkheden. Zeker in een gebied met etnische conflicten kan een groep die niets te verliezen heeft, voor grote maatschappelijke problemen zorgen. Is er voldoende aandacht voor de ondersteuning van afgestudeerde jongeren? Iemand die sapmaker wil worden, moet een investering kunnen maken. Naast het bespreken van de stand van zaken, kan het helpen om situaties in beeld te brengen. Film de studenten, het vee, de lessen, de materialen en bekijk het samen: het ziet er nu zo uit, is dat ook de bedoeling? Wat kan verbeterd worden? Bij project K006 zijn studenten van STOAS na de training aan leerkrachten in Kenia gebleven. Dat bleek erg succesvol: zij hielpen de leerkrachten om de opgedane kennis toe te passen. Het verbeterde ook de communicatie tussen Nederland en Kenia (weblogs). LEERBEHOEFTEN VAN DE PARTNERSCHAPPEN. L4W wil graag de partnerschappen ondersteunen. Waar liggen de behoeften? Enkele keren per jaar een bijeenkomst om elkaar te ontmoeten en inzichten en vragen uit te wisselen. Intervisie: elkaar bevragen over de projecten. Vooral geschikt tussen alle betrokkenen van een land. Dat kan door een learning tour ter plaatse. Houd er rekening mee dat het tijd kost om het vertrouwen te winnen dat nodig is voor een open intervisie. EC-lid kan ook mee. Een speciale cursus? Alleen zinvol bij een heel gerichte vraag, bijvoorbeeld interculturele communicatie. Suggesties naar Hester Pronk,

6

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten TNO Arbeid TNO-rapport 21786 / 11432 Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten Polarisavenue 151 Postbus 718 2130 AS Hoofddorp www.arbeid.tno.nl T 023

Nadere informatie

Stichting Projecten Zuid-Afrika (SPZA) langs de meetlat van Lau Schulpen

Stichting Projecten Zuid-Afrika (SPZA) langs de meetlat van Lau Schulpen Stichting Projecten Zuid-Afrika (SPZA) langs de meetlat van Lau Schulpen Inleiding De Stichting Projecten Zuid-Afrika is in 2000 opgericht en voortgekomen uit een particulier project dat in 1997 van start

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Van Huis Uit Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Utrecht, juni 2005 Abdelkarim el Allati Marco van Westerlaak Op het ROC ASA leer je meer dan een vak 1

Nadere informatie

Colofon. Instrumenten voor mantelzorg- en familiebetrokkenheid in kleinschalige woonvormen voor mensen met dementie, pilots in de provincie Utrecht

Colofon. Instrumenten voor mantelzorg- en familiebetrokkenheid in kleinschalige woonvormen voor mensen met dementie, pilots in de provincie Utrecht Colofon Een sterke band Instrumenten voor mantelzorg- en familiebetrokkenheid in kleinschalige woonvormen voor mensen met dementie, pilots in de provincie Utrecht Titel Een Sterke Band Instrumenten voor

Nadere informatie

Eindevaluatie van het project Leer je Rijk

Eindevaluatie van het project Leer je Rijk Eindevaluatie van het project Leer je Rijk Karin Jettinghoff Miranda Grootscholte CAOP Augustus 2010 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doel-/vraagstelling... 4 1.3 Onderzoeksopzet...

Nadere informatie

Cliënt in beeld. Landelijke banenmarkt 2012 Werkplein Eindhoven, Den Bosch en Tilburg. Gemaakt door de Cliëntenraad UWV Midden & Oost Brabant

Cliënt in beeld. Landelijke banenmarkt 2012 Werkplein Eindhoven, Den Bosch en Tilburg. Gemaakt door de Cliëntenraad UWV Midden & Oost Brabant Cliënt in beeld Landelijke banenmarkt 2012 Werkplein Eindhoven, Den Bosch en Tilburg Gemaakt door de Cliëntenraad UWV Midden & Oost Brabant Document nr. 13019 Inhoud Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 Procesbeschrijving...

Nadere informatie

TAAL X VAK = SUCCES 2

TAAL X VAK = SUCCES 2 TAAL X VAK = SUCCES 2 Eindverslag van het project 'Docenten aan zet bij taal in alle vakken' 2012/2013 Inhoud Voorwoord 3 Inleiding 4 Opbrengsten 6 Evaluatie 11 Conclusie en aanbevelingen 14 Bijlage 1

Nadere informatie

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars Taalcoaching: meer dan taal alleen Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars TAALCOACHING: MEER DAN TAAL ALLEEN Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Nadere informatie

Vervolgonderzoek Re-integratie

Vervolgonderzoek Re-integratie Vervolgonderzoek Re-integratie Begeleiding van bijstand naar werk juni 2009 Rekenkamer Amsterdam Vervolgonderzoek Re-integratie Begeleiding van bijstand naar werk juni 2009 Voorwoord Voor u ligt het vervolgonderzoek

Nadere informatie

Final Assessment Afstudeerportfolio jaar 4, semester 8

Final Assessment Afstudeerportfolio jaar 4, semester 8 Final Assessment Afstudeerportfolio jaar 4, semester 8 Luc Burggraaff 500654160 15-juni-2015 1 Voorwoord Dit rapport heb ik geschreven om aan te tonen dat ik klaar ben om te mogen afstuderen. Binnen dit

Nadere informatie

Bijlage bij de Rapportage Kerk in Actie en ICCO OZ 14-01

Bijlage bij de Rapportage Kerk in Actie en ICCO OZ 14-01 34 Evaluatie van de samenwerking tussen Kerk in Actie en ICCO en de ProCoDe-aanpak van de ICCO Cooperatie Bijlage bij de Rapportage Kerk in Actie en ICCO OZ 14-01 Generale Synode April 2014 Expertisecentrum

Nadere informatie

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO):

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): 1 Voorwoord Wist u dat de meerderheid van de MKB-ondernemers maatschappelijk betrokken onderneemt? Dat de manier waarop dat gebeurt, verrassend weinig verschilt

Nadere informatie

Programma s EFRO 2014-2020

Programma s EFRO 2014-2020 Ex-ante evaluatie Operationele Programma s EFRO 2014-2020 Concept Eindrapport Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland 2014-2020 Operationeel Programma EFRO Oost-Nederland Operationeel Programma Zuid

Nadere informatie

Tijdens de bijeenkomst worden broodjes geserveerd. Afmelding/vervanging graag tijdig doorgeven aan Bestuurszaken SNN op bestuur@snn.eu.

Tijdens de bijeenkomst worden broodjes geserveerd. Afmelding/vervanging graag tijdig doorgeven aan Bestuurszaken SNN op bestuur@snn.eu. Uitnodiging en agenda Algemeen Bestuur SNN Datum 10 februari 2015 Tijd 18.00 uur 19.00 uur Plaats Provinciehuis Fryslân Tweebaksmarkt 52 Leeuwarden Tijdens de bijeenkomst worden broodjes geserveerd. Afmelding/vervanging

Nadere informatie

Voorkomen is beter dan uitvallen Docenten willen minder vrijblijvendheid

Voorkomen is beter dan uitvallen Docenten willen minder vrijblijvendheid Voorkomen is beter dan uitvallen Docenten willen minder vrijblijvendheid Docenten uit het MBO over voortijdig schoolverlaten Onderzoek in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Nadere informatie

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland Inwoners aan zet Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland 1 Voorwoord De gemeenteraad en het college van Lansingerland

Nadere informatie

Bijlagenboek deel 1. Begeleiding en ondersteuning na jeugdzorg. Financieel overzicht deel nazorg

Bijlagenboek deel 1. Begeleiding en ondersteuning na jeugdzorg. Financieel overzicht deel nazorg Bijlagenboek deel 1 Begeleiding en ondersteuning na jeugdzorg Financieel overzicht deel nazorg SPECTRUM partner met elan Effectiviteit provinciale subsidiëring 1 Gegevens Nazorg per regio 1. Kansrijk wonen

Nadere informatie

INVESTEREN IN MENSEN

INVESTEREN IN MENSEN INVESTEREN IN MENSEN Evaluatie van projecten behorende bij het experimententhema van de SEV Auteurs: Freddie Rosenberg Edgar Wever Annelien Thedinga Rebecca Wouters Dit is een publicatie uit het SEV-programma:

Nadere informatie

Procesevaluatie blok voor blok

Procesevaluatie blok voor blok Procesevaluatie blok voor blok Rapportage kwalitatief onderzoek 2013 Lieke Dreijerink Jan Uitzinger Amsterdam, 28 april 2014 IVAM research and consultancy on sustainability Plantage Muidergracht 14-1018

Nadere informatie

Maartje Voorbeeld 10.03.2014

Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld / 10.03.2014 / Inzetbaarheidsscan 2 Ben jij duurzaam inzetbaar? Blijf van waarde in de wereld van werk Iedereen wil graag gezond, productief en met plezier

Nadere informatie

Nieuwe scholen nieuwe vragen

Nieuwe scholen nieuwe vragen Nieuwe scholen nieuwe vragen R&D project 2008-2010 Onderzoeksvraag: Wat zijn bij het schoolconcept passende arrangementen waarmee nieuwe docenten zich kunnen inwerken en gelijktijdig een bijdrage kunnen

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond

Jaarverslag 2012. Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Jaarverslag 2012 Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Jaarverslag 2012 Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Voorwoord Dit jaarverslag geeft u een beeld van de activiteiten

Nadere informatie

datum ontvangst: par. ontvangst: POP/ILG- nummer:

datum ontvangst: par. ontvangst: POP/ILG- nummer: EUROPESE GEMEENSCHAP Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling niet door aanvrager in te vullen: datum ontvangst: par. ontvangst: POP/ILG- nummer: Projectnaam: Voortgangsrapportage / Eindrapportage

Nadere informatie

MONITORING EN EVALUATIE PILOTS EPORTFOLIO

MONITORING EN EVALUATIE PILOTS EPORTFOLIO MONITORING EN EVALUATIE PILOTS EPORTFOLIO Eindrapport Uitgebracht op verzoek van de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Amersfoort, 27 februari 2013 VOORWOORD

Nadere informatie

NieuwsHeft. Accommodatie onder de loep. In dit NieuwsHeft: Informatiemagazine voor gemeenschapshuizen. Jaargang 14 - nummer 1 - maart 2010

NieuwsHeft. Accommodatie onder de loep. In dit NieuwsHeft: Informatiemagazine voor gemeenschapshuizen. Jaargang 14 - nummer 1 - maart 2010 Jaargang 14 - nummer 1 - maart 2010 Accommodatie onder de loep In dit NieuwsHeft: Themabijeenkomsten 3 Jaarverslag / Werkplan Grote delen van de binnenstad van Helmond zijn herstructureringsgebieden. Te

Nadere informatie

Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo

Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Opdrachtgever: Vo-raad Utrecht, oktober 2014 Oberon Dr. Joke Kruiter & dr. Marleen

Nadere informatie

Vervolgevaluatie Eerst de Klas

Vervolgevaluatie Eerst de Klas Vervolgevaluatie Eerst de Klas In opdracht van: Platform Bèta Techniek Project: 2011.062 Publicatienummer: 2011.062.1124 Datum: Utrecht, 28 november 2011 Auteurs: Drs. Rob Bilderbeek Jesse Bos MSc MBA

Nadere informatie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie Op te bergen in de band van 5 juli 2006 de leden van de commissie wordt verzocht hun eventuele opmerkingen binnen acht dagen na ontvangst aan de commissiegriffier mede te delen. van de vergadering van

Nadere informatie