TOP TOP. Gideon Swart ABCE1A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TOP TOP. Gideon Swart 2025059 ABCE1A"

Transcriptie

1 1 TOP Gideon Swart ABCE1A

2 2 Voorwoord In de E-fase gaat het niet meer zo zeer om opdrachten of projecten uit te voeren die vanuit Avans/ABC worden aangeleverd, het gaat veel meer om zelfsturing. Deze zelfsturing lijkt me best lastig, dat is dan ook de reden dat ik mijn TOP heb ontwikkeld. Dit plan zal er voor zorgen dat ik mijn competenties zal behalen op de aangegeven wijze. Ondanks dat ik dit zelf op deze manier heb ingevuld, ben ik best zenuwachtig om deze periode aan te gaan. Dat zal wel aan de aard van het beestje liggen. Deze TOP heb ik na te hebben gefinetuned, nu definitief kunnen maken waar ik deze periode mee aan de slag ga. Mijn TOP bevat de competenties, leerdoelen, activiteiten, middelen en bewijs, welke ook in een planning zijn verwerkt. Ook heb ik met kleuren aangegeven welke leerdoelen, activiteiten etc. bij welke competenties horen om een overzichtelijk geheel te maken. Op deze manier gaat dit plan mij begeleiden in de E-fase.

3 3 Inhoud 4. Inleiding 5. Doel 6-7. Science School 8-9. Creative School Business School 12. Management School Algemene competenties 16. (Zie bijlage: TOP 2 )

4 4 Inleiding Voor de E-fase is het de bedoeling dat ik mijn eigen leerprogramma opstel en volg. Door dit plan zelf op te stellen heb ik de vrijheid om mijn interesses te volgen. Deze interesses zijn gebaseerd op de competenties die vanuit school zijn vastgelegd. De vastgelegde interesses zijn verwerkt tot leerdoelen, welke worden behaald door activiteiten en middelen waar weer een eindsituatie/bewijs uit voortvloeid. Deze TOP gaat mij begeleiden om mijn individueel ontwikkelde leerdoelen en dus interesses te behalen in de E-fase, waarna ik toegang krijg om te gaan afstuderen. Aan mijn TOP is een planning toegevoegd om het overzichtelijk voor mijzelf te maken. Hiermee kan ik dus zien welke activiteiten etc. ik moet uitvoeren om een leerdoel te behalen. Ook heb ik in tabelvorm mijn top gemaakt die als planning en verduidelijk fungeert. (Ik heb met kleuren aangegeven welke competenties bij welke leerdoelen, activeiten, middelen etc. horen.)

5 5 Doel Om met niveau op te hevelen naar het gewenste HBO niveau is een TOP vereist. Deze TOP helpt mij om mijn interesses te vormen naar leerdoelen om zo een geïndividualiseerd lesprogramma te ondergaan. Na het ondergaan van dit, door mijzelf ontwikkelde plan is het de bedoeling dat ik het gewenste HBO niveau heb. Hierna zal er een assesment plaats vinden, waarin ik word getoetst op het gewenste HBO niveau. Wanneer dit niveau door mij is behaald, zal ik toegang verkrijgen tot het afstuderen wat het uiteindelijke doel is van deze E-fase.

6 6 Science School Uitwerking: Papers Competenties: - zelf een informatieprobleem benoemen en hier een zoekvraag bij formuleren - het gebruik van informatiebronnen baseren op geldende kwaliteitscriteria - informatiebronnen gebruiken die de kwaliteitsstandaard zijn van het beroep - bewust onderscheid maken tussen primaire en secundaire bronnen - de eigen kennis toetsen aan nieuwe gezichtspunten en hiermee de eigen kennisontwikkeling sturen - Op basis van vergelijkend literatuuronderzoek komen tot een scherpzinnige analyse en deze naar eigen inzicht vertalen in nieuwe (onderzoeks)richtingen. Wat wil ik leren: Ik vind het aansturen van mijn eigen kennis erg belangrijk, zodat ik de richting creativiteit in kan gaan. Daarnaast vind ik het ook erg belangrijk om nieuwe onderzoeksrichtingenrichtingen te ontwikkelen om ze nieuwe kennis op te kunnen doen. Deze onderzoeksrichting moet dan zijn gebaseerd op een informatieprobleem, waarop een onderzoeksvraag word geformuleerd om zo antwoord te geven op dit informatieprobleem. Leerdoel: Nieuwe concretere onderzoeksvraag formuleren op het gebied van creativiteit en/of communicatie, welke is gebaseerd op scherpzinnige analyses, waarmee ik mijn eigen kennisontwikkeling aanstuur. Activiteiten: Onderzoeksrichtingen/onderwerpen ontwikkelen; Onderzoeksrichtingen/onderwerpen evalueren; Onderzoeksvraag concreet maken; Analyses uitvoeren; Onderzoeksvraag beantwoorden d.m.v. vastgelegde analyses; Onderzoek afstemmen op doelgroep/opdrachtgevers en stakeholders. Middelen: Internet; Databanken; Boeken vanuit ABC; Kenniskring onderwerpen P en K fase; Eigen interesse in onderzoeksrichting/onderwerp. Eindsituatie/bewijs: Concrete onderzoeksvraag die is beantwoord d.m.v. een paper, die is gebaseerd op analyses en onderzoek, welke ik heb geschreven.

7 7 Wat wil ik leren: Een heel belangrijk onderdeel, waarvan niet altijd echt de waarde van wordt ingezien, zijn de bronnen. Bronnen onderbouwen een onderzoek, tonen aan, geven weer, en moet het maar op. Daarom wil ik het gebruik van valide bronnen, meer gaan toepassen en dus op deze manier meer kennis krijgen betreft het gebruik van bronnen. Leerdoel: De onderzoeksvraag gebaseerd op creativiteit en/of communicatie beantwoorden door overzichtelijk, valide (primair en secundair) bron gebruik. Activiteiten: Bronnen vinden betreft de onderzoeksrichtingen/onderwerpen; Bronnen evalueren; Bronnen toepassen/verwerken betreft het onderzoek; Voetnoten/eindnoten plaatsen in het onderzoek. Middelen: Internet; Databanken; Boeken en bronnenvanuit ABC; Kenniskring onderwerpen P en K fase; Eigen interesse in onderzoeksrichting/onderwerp. Eindsituatie/bewijs: Beantwoorde onderzoeksvraag, door o.a. valide (primaire en secundaire) bronnen.

8 8 Creatieve School Uitwerking: War Child De student: - heeft het vermogen om eerder, beter en meer kansen en mogelijkheden in de omgeving te zien en daar op in te spelen; - heeft een commercieel vermogen, benut de kracht van de markt en is gericht op het behalen van succes in de omgeving; - kan bestaande producten of diensten succesvol vermarkten door een nieuwe manier van positioneren, presenteren en verkopen. De student: - kan vanuit analyse, interpretatie en eigen visie een concept ontwikkelen voor nieuwe business oplossingen; - beschikt over vaardigheden op het gebied van communicatie, vormgeving, interactie en technologie om (delen van) concepten voor nieuwe marketingoplossingen te (laten) ontwikkelen; - kan op basis van wensen en behoeften van opdrachtgevers en doelgroepen, een strategisch concept ontwikkelen, verwoorden, (laten) uitvoeren en implementeren; - kan het inzicht geven in mogelijke en effectieve oplossingsrichtingen; - kan meedenken over creatieve en innovatieve nieuwe marketing concepten en deze ontwikkelen; - beschikt over een visie op creatie, innovatie, nieuwe marketing en ondernemerschap. Wat wil ik leren: Ik vind het erg belangrijk dat ik op de markt in kan spelen, de kracht van de markt kan benutten en hierop in te spelen. Dit omdat de markt aangeeft waar nieuwe kansen en mogelijkheden liggen. Wanneer je kan inspelen op deze kansen en mogelijkheden, creër je een nieuwe en/of unieke oplossing voor de markt waarmee jij voorsprong kan behalen. Maar het ook het antwoord zelf, dat je geeft op deze kansen en mogelijkheden vind ik erg belangrijk. Het concept dat ontwikkeld word moet inspelen op de wensen en behoeften van de markt en de opdrachtgevers. Dit zelfde concept moet ook gebaseerd zijn op mijn eigen visie, waarmee ik mijn eigen technische, creatieve, ontwikkel, ondernemers etc. vaardigheden door ontwikkel. Maar ook het implementeren vind ik erg belangrijk, zonder implementatie heeft het eigenlijk geen zin om een concept te ontwikkelen. Daarom wil ik óók hier meer kennis van opdoen, net zoals ik meer kennis wil opdoen betreft inspelen op de markt, vercommercialiseren, conceptontwikkeling, creatieve vaardigheden, ontwikkel vaardigheden, ondernemers vaardigheden etc. Dus eigenlijk het gehele creatieproces van een nieuw (uniek) concept. Ik wil me dus meer richten op het ontwikkelen van een nieuw/uniek concept. Leerdoel: Het inspelen op kansen en mogelijkheden van de markt, waarbij op creatieve wijze een nieuw en unieke oplossing word ontwikkeld voor de markt en opdrachtgevers d.m.v. creatie, communicatie, ondernemerschap, welke kan worden vercommercialiseerd en kan worden geïmplementeerd en is bebaseerd op een sterke visie. (Met als doel mijn creatieve vaardigheden verder te ontwikkelen.)

9 9 Activiteiten: Vraag detecteren; Orienteren op gebied van vraag; Onderzoeksopzet maken; Analyses uitvoeren; Brainstormen over nieuw concept; Concept uitwerken; Concept afstemmen op doelgroep/opdrachtgevers en stakeholders. Middelen: Project War Child; Internet; Databanken; Boeken en bronnen vanuit ABC; Eindsituatie/bewijs: Een creatief concept voor project War Child, waar War Child geïnteresseerd in is, welke (voorbereid) is om te vercommercialiseren en te implementeren. Presentatie om aan te tonen dat dit creatieve concept inspeeld op de markt, van de kansen en de mogelijkheden van de markt gebruik maakt, inspeeld op de wensen en behoeften van de markt en opdrachtgevers en creatief en nieuw/uniek is. (Ook alle tussenproducenten worden meegeleverd die ik heb ontwikkeld.) Eigen project: What2do.nl

10 10 Business School Uitwerking: Workshop Communiceren en Interacteren - Kan in uiteenlopende situaties, rekening houdend met de daar aanwezige behoeften en belangen, met gevoel voor verhoudingen, sfeer en uitdagingen en in divers samengestelde groepen: o Waarnemen, luisteren, inleven, interpreteren o Interveniëren, argumenteren, conflict hanteren, onderhandelen o Actief delen van kennis en ervaringen met anderen o Co-creeëren van kennis, ervaringen en ideeën - Kan beweging zien en maken binnen een bepaalde situatie. Toekomstgericht handelen: - Kan trends herkennen en vertalen in gerichte concepten. - Komt met oorspronkelijke oplossingen aan die relevant zijn voor de markt of een bedrijf - Heeft een duidelijke toekomstvisie en weet deze aan anderen over te brengen. - Heeft een duidelijk beeld wat je wilt dat er in de toekomst gaat gebeuren. - Is een inspirator en generator van originele inzichten. Leidinggeven: - Kan op een stimulerende wijze richting en sturing geven aan een groep op basis van een visie, teneinde een gesteld doel te bereiken. - Is ondernemend, zelfstandig en initiërend. - Kan indien noodzakelijk stijl van leiding geven aanpassen. - Geeft op resultaatgerichte wijze leiding aan een complex ontwikkeltraject of vraagstuk. - Kan zelfstandig de eindresultaten van een project formuleren en verdedigen. - Kan op adequate wijze feedback geven aan leden van een ontwikkelteam. Adviseren: - kan handelen op basis van een scherp inzicht in culturen, belangen en maatschappelijke en politieke trends en ontwikkelingen, zowel binnen als buiten een gegeven context. - heeft een eigen visie op toekomstige ontwikkelingen. - kan deze visie overtuigend brengen aan opdrachtgevers Wat wil ik leren: Een innovatiefproces bevat vele belangrijke facetten. Onder deze facetten vallen ook communiceren en interacteren, toekomstgericht handelen, leidinggeven en adviseren. Deze onderdelen, dus eigenlijk de gehele Business School, vind ik erg belangrijk omdat zonder te kunnen communiceren en interacteren er alleen maar conflicten zullen ontstaan. Zelf ben ik al een persoon die goed in een groep ligt, ik wil me dan ook hierin gaan versterken, om zo nog meer mijn positieve uitstraling te ontwikkelen. Het toekomstgericht handelen is ook een belangrijk onderdeel van het innovatieproces. Wanneer er niet op de toekomst word ingespeeld, zal een oplossing of concept nooit een voorsprong of succes kunnen krijgen. En voor mij persoonlijk is het erg belangrijk dat er een toekomst- visie kan worden ontwikkeld. Hier wil ik me dan ook meer in gaan ontwikkelen.

11 11 Leidinggeven vind ik minder belangrijk, dit omdat ik altijd al mensen heb kunnen stimuleren, motiveren en heb kunnen leiden door tussen de leden van de projectgroepen zelf te staan. Toch is deze competentie een belangrijke competentie. En om meer in mijn interesse gebied te blijven wil ik mijn vaardigheden als de spil binnen de groep verder ontwikkelen, waarin ik wel een leidinggevende rol aan kan nemen. Ook adviseren is een erg belangrijk onderdeel betreft het innovatieproces. Dit zelf vind ik dan ook belangrijk aangezien het adviseren er voor zorgt dat alle stakeholders betrokken worden bij het innovatieproces. Bij het proces van adviseren is de overtuigen in mijn ogen het belangrijkste. Ik wil me dan ook meer gaan ontwikkelen in het creëren van een visie waar andere mensen mee worden gestimuleerd. Leerdoel: Het verder ontwikkelen van de functie als de spil van de projectgroep, waarmee mensen worden gestimuleerd en worden gemotiveerd en conflicten teniet worden gedaan, om een gemeenschappelijk doel te behalen, waarbij het doel is baseerd op een (toekomst)- visie, ontwikkeld door creatieve gedachtengangen, vaardigheden etc. waarmee alle stakeholders mee worden overtuigd en geadviseerd. Activiteiten: Projectgroep kiezen om workshop mee te ontwikkelen en te organiseren; Workshop onderwerp ontwikkelen; Kennis betreft onderwerp vergaren; Workshop ontwikkelen; Workshop bekend maken; Workshop houden; Workshop evalueren. Middelen: Projectgroep; Internet; Boeken en bronnen vanuit ABC; Databanken; Lokaal of ruimte; Beamer; Geïnteresseerden; Eindsituatie/bewijs: Workshop, ontwikkeld door mij (en een projectgroep) waarin een creatieve gemeenschappelijke visie/eigen interesses wordt overgedragen op creatieve manier aan geïnteresseerden. (Ook alle tussenproducenten worden meegeleverd die ik heb ontwikkeld.) Eigen project: What2do.nl (workshop CMD)

12 12 Management School Uitwerking: Wiki De volgende vakgebieden komen aan bod in de Management School - Innovatie Management (GEKOZEN ONDERWERP) zie vak vak Yvonne - Verandermanagement - Strategisch Management - Projectmanagement - Human Resources Management - Recht m.b.t. innovatie Eventuele andere vakgebieden die door studenten worden aangedragen. Het eindniveau van de student binnen de Management School is: - Heeft kennis van en inzicht in de grondslagen van bovenstaande toepassingsgebieden. - Kent de inhoud, reikwijdte en de onderlinge samenhang tussen bovenstaande toepassingsgebieden en het kapstokbegrip Innovatiemanagement. - Heeft kennis van methoden en technieken om innovatie vanuit een geïntegreerde aanpak van bovenstaande vakgebieden aan te sturen. - Weet op welke wijze bovenstaande vakgebieden in de praktijk geïmplementeerd kunnen worden. - Weet hoe voor een nieuwe en complexe situatie inhoud en vorm kan worden gegeven aan alle relevante toepassingsgebieden. - Weet hoe vanuit een geïntegreerde visie leiding en sturing kan worden gegeven aan de invulling van verschillende toepassingsgebieden. Wat wil ik leren: Ik vind het belangrijk om meer kennis te verkrijgen op het gebied van Innovatie Management, Verander Management, Strategisch Management, Project Management, Human Recources Management en Recht m.b.t. Innovatie. Dit omdat al deze onderwerpen van toepassing zijn op Advanced Business Creation en op het beroep dat ik na de studie ga uitoefenen. Al deze specifieke onderwerpen en de bijbehorende kennis zijn belangrijk om innovatieve oplossingen te bieden voor informatieproblemen. Leerdoel: Een bredere inhoudelijk kennisgebied ontwikkelen betreft de onderwerpen en deze verwerken naar nieuwe inzichten (assemblage) op het gebied van creatie en creatieve vaardigheden, om deze te kunnen exploiteren wanneer deze kennis van toepassing is. Activiteiten: Oriënteren op desbetreffend gebied; Informatie verzamelen; Wiki aanmaken; Informatie verwerken op Wiki; Wiki verbeteren; Toetsing aangaan. Middelen: Internet; Boeken en bronnen vanuit ABC; Databanken; Wiki. Eindsituatie/bewijs: Wiki s gebaseerd op informatie welke alle E-fase studenten hebben verzameld en hebben verwerkt tot een duidelijke inhoud qua bovenstaande onderwerpen en competenties. Uitslag toetsing.

13 13 Algemene competenties Uitwerking: War Child 5. Vermogen tot conceptontwikkeling 1. De student kan vanuit analyse, interpretatie en eigen visie een concept ontwikkelen voor nieuwe business oplossingen 2. beschikken over vaardigheden op het gebied van communicatie, vormgeving interactie en technologie om (delen van) concepten voor nieuwe marketing oplossingen te (laten) ontwikkelen 3. op basis van wensen en behoeften van opdrachtgevers en doelgroepen, een strategisch concept kunnen ontwikkelen, verwoorden, (laten) uitvoeren en implementeren 4. het inzicht kunnen geven in mogelijke en effectieve oplossingsrichtingen 5. kunnen meedenken over en ontwikkelen van creatieve en innovatieve nieuwe marketing concepten 6. beschikken over een visie op creatie, innovatie, nieuwe marketing en ondernemerschap 6. Commercieel vermogen 1. Het vermogen om eerder, beter en meer kansen en mogelijkheden in de omgeving te zien en daar op in te spelen. 2. Commercieel vermogen benut de kracht van de markt en is gericht op het behalen van succes in de omgeving. 3. Het succesvol vermarkten van bestaande producten of diensten door een nieuwe manier van positioneren, presenteren en verkopen. 7. Vermogen tot organiseren en regisseren De student kan een inspirerende en functionele werksituatie voor zichzelf opzetten en in stand houden 1. het kunnen plannen, uitvoeren, controleren en beheren van de ontwikkeling van nieuwe concepten 2. in staat zijn de eigen werkprocessen te organiseren 3. vakkennis gebruiken om, met het oog op het verwachtte eindresultaat, procesmatige sturing aan het team te kunnen geven in termen van mensen, tijd, geld (procesmanagement) 4. vakkennis gebruiken om, met het oog op het verwachtte eindresultaat, inhoudelijke sturing aan het team te kunnen geven (kwaliteitsmanagement) 5. het kunnen samenbrengen van verschillende disciplines binnen ontwikkel- en innovatieprocessen 6. het kunnen onderhouden van contacten met bedrijfsrelaties, externe bedrijven, toeleveranciers en businesspartners 7. in staat zijn om ideeën, oplossingen en processen zowel mondeling als schriftelijk over te brengen 5. Vermogen tot conceptontwikkeling: Wat wil ik leren: Conceptontwikkeling is zeer belangrijk voor het ontwikkelen van oplossingen voor informatieproblemen. Zonder conceptontwikkeling zal er niets nieuws door de innovatie- pijplijn gaan en kan er dus niets aan de markt worden toegevoegd, waarmee op de markt kan worden ingespeeld. En juist om dit te wel te kunnen, wil ik mijn creatieve eigenschappen verder ontwikkelen betreft conceptontwikkelen. Met de kennis van conceptontwikkelen kan er op nieuwe/unieke wijze op de markt worden ingespeeld Leerdoel: Het verder ontwikkelen van het vermogen tot creatieve conceptontwikkeling om mijn creativiteit te vergroten betreft conceptontwikkelen. Activiteiten: Vraag detecteren; Orienteren op gebied van vraag; Onderzoeksopzet maken; Analyses uitvoeren; Brainstormen over nieuw concept; Concept uitwerken; Concept afstemmen op doelgroep/opdrachtgevers en stakeholders.

14 14 Middelen: Project War Child; Databanken; Boeken en bronnen vanuit ABC; Onderzoeksmethode; Creatieve vermogen voor het ontwikkelen van een concepten/ideeën/oplossingen. Eindsituatie/bewijs: Een concept voor project War Child, waar War Child geïnteresseerd in is. 6. Commerciëel vermogen: Wat wil ik leren: Het inspelen op de markt is vind ik ook erg belangrijk. Zonder in te spelen op de markt en haar kansen en mogelijkheden, kan een concept ook niet worden vercommercialiseerd en dus worden verkocht aan de markt en haar stakeholders. Daarom wil ik me zelf verder gaan ontwikkelen op het gebied van het kunnen ontwikkelen van nieuwe/unieke concepten, welke kunnen worden vercommercialiseerd ( verkocht ). Leerdoel: Het ontwikkelen van een concept d.m.v. creatief vermogen, welke op de markt en haar kansen/mogelijkheden inspeelt om zo te kunnen worden vercommercialiseerd. Activiteiten: Vraag detecteren; Orienteren op gebied van vraag; Onderzoeksopzet maken; Analyses uitvoeren; Brainstormen over nieuw concept; Concept uitwerken; Concept afstemmen op doelgroep/opdrachtgevers en stakeholders. Middelen: Project War Child; Internet; Databanken; Onderzoeksmethode; Boeken en bronnen vanuit ABC; Creatieve vermogen voor het ontwikkelen van een concepten/ideeën/oplossingen. Eindsituatie/bewijs: Een concept voor project War Child, waar War Child geïnteresseerd in is, welke (voorbereid) is om te vercommercialiseren. 7. Vermorgen tot organiseren en regisseren: Wat wil ik leren: Organiseren en regisseren vind ik erg belangrijk omdat zonder organisatorische structuur en regie, de ontwikkeling van een innovatief proces, maar ook andere processen weinig zin heeft. Maar om dit te kunnen is er een goede structuur nodig tussen de groepsleden, gericht op organiseren en regisseren. Zelf vind ik het belangrijk dat er een goede structuur binnen het groepswerken is. Op basis hiervan wil ik een project (groep) organiseren en regisseren. En dit dan voornamelijk gericht op het motiveren van het project en de projectgroep. Daarom wil ik me op dit vlak verder gaan ontwikkelen. leerdoel: Het project en de projectgroep blijvend motiveren en stimuleren om zo een gemotiveerde sfeer te behouden, waarbij ook op de organisatie en de regie van het project en projectgroep word gelet, en eventueel ook (probleemsituaties) worden verholpen.

15 15 Activiteiten: Projectgroep opstellen; Projectproces waarborgen; Groepsgesprekken voeren; Groepsleden individueel benaderen; Projectgroep- leden stimuleren en ondersteunen waar nodig is. Middelen: Projectgroep; Project War Child; Internet; Mijn eigen stimulus; Mijn motivatie. Eindsituatie/bewijs: Een goed en sterk concept voor project War Child, waar War Child geïnteresseerd in is waaraan te zien is dat de gehele projectgroep aan heeft gewerkt, met enthousiasme door o.a. de spil.

16 16 Planning Zie bijlage: TOP 2

Talent Ontwikkelingsplan (TOP) E-Fase voorjaar 2012 Advanced Business Creation. Nick Kuijpers

Talent Ontwikkelingsplan (TOP) E-Fase voorjaar 2012 Advanced Business Creation. Nick Kuijpers Talent Ontwikkelingsplan (TOP) E-Fase voorjaar 2012 Advanced Business Creation Nick Kuijpers Inhoudsopgave Business School... 3 Leerdoel... 3 Te behalen competenties... 3 Leeractiviteiten + deadlines...

Nadere informatie

TOP. Talent Ontwikkeling Plan

TOP. Talent Ontwikkeling Plan TOP Talent Ontwikkeling Plan Student: Studentnummer: 2033839 Opleiding: Advanced Business Creation Coach: Koen Demouge Inleverdatum: 18-2-2012 1 Inhoudsopgave pagina 1. Wie ben ik 3 1.1 Curriculum Vitae

Nadere informatie

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A INLEIDING Ik heb vandaag een cadeautje meegenomen. Niet voor jullie, maar voor mijzelf. Het cadeautje staat voor de verrassingen

Nadere informatie

Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend.

Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend. COMMERCE Competentieniveaus voor de domeincompetenties Commerce DC.1 Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend. Competentieniveau 1 CE/IBL/SBRM/F&B Signaleren en opsporen

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Competentie niveaus HHS TIS opleiding Werktuigbouwkunde

Competentie niveaus HHS TIS opleiding Werktuigbouwkunde Competentie niveaus HHS TIS opleiding Werktuigbouwkunde 1. BoE domeincompetentie Analyseren (minimaal niveau eind major W: 3) (toelichting: deze omschrijving komt uit de Bachelor of Engineering (BoE))

Nadere informatie

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen.

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Competentie 1: Creërend vermogen De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Concepten voor een ontwerp te ontwikkelen

Nadere informatie

Vacature Business Development & Sales

Vacature Business Development & Sales Vacature Business Development & Sales Functieomschrijving 0 1 20.10. 2016 Vacature Business development &sales 01 Zelfstandige denker, met gevoel voor het ontwikkelen en benutten van commerciële kansen.

Nadere informatie

Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI)

Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI) Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI) Het zelfbeoordelingsformulier Het doel van deze evaluatie is om u te helpen bij het bepalen van de belangrijkste aandachtsvelden van uw leidinggevende

Nadere informatie

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Competentieprofiel Instituut voor Interactieve Media Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Aangepast in maart 2009 Inleiding De opleiding Interactieve Media

Nadere informatie

Hoe kan Hogeschool Utrecht social media inzetten om een duurzame relatie op te bouwen met haar (oud) studenten?

Hoe kan Hogeschool Utrecht social media inzetten om een duurzame relatie op te bouwen met haar (oud) studenten? Hoe kan Hogeschool Utrecht social media inzetten om een duurzame relatie op te bouwen met haar (oud) studenten? Deadline: 27 juni 2010 Prijzengeld: 5000,- Battle Type: (Zie voor meer informatie over de

Nadere informatie

Bijlage A: Competenties van de opleiding

Bijlage A: Competenties van de opleiding Bijlage A: Competenties van de opleiding In deze bijlage heeft een rectificatie plaatsgevonden per 30 oktober 2012. Na voltooiing van de opleiding moet de student als beroepsbeoefenaar zelfstandig en met

Nadere informatie

Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Ontwikkelen, implementeren en evalueren van beleid en adviseren op één of meerdere aandachtsgebieden/beleidsterreinen ten behoeve

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder Doel van de functiefamilie Het beleidsthema vanuit theoretische en praktische deskundigheid implementeren en uitbouwen teneinde toepassingen omtrent het thema te initiëren, te stimuleren en te bewaken

Nadere informatie

Oriëntatie op ondernemerschap

Oriëntatie op ondernemerschap Keuzedeel mbo Oriëntatie op ondernemerschap gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0080 Penvoerder: Sectorkamer handel Gevalideerd door: Sectorkamer Handel Op: 10-11-2015 2 van 6 1. Algemene

Nadere informatie

PVA Jaar 2. Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b

PVA Jaar 2. Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b PVA Jaar 2 Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b Inhoudsopgave blz. Voorblad - Inhoudsopgave 2 Plan van aanpak tweede jaar 3-4 Bijlage 1: Algemene domeincompetenties 5-6 (wat heb ik geleerd) Bijlage 2: Belangrijkste

Nadere informatie

Ontwikkelen op stage? (Kern)competenties: Cijfer Toelichting

Ontwikkelen op stage? (Kern)competenties: Cijfer Toelichting Competentieontwikkeling Om goede, nieuwe leerdoelen te kunnen formuleren is het van belang om eerst te kijken hoe ver ik ben met mijn competentieontwikkeling en welke competenties ik verder wil of moet

Nadere informatie

De 6 Friesland College-competenties.

De 6 Friesland College-competenties. De 6 Friesland College-competenties. Het vermogen om met een open enthousiaste houding nieuwe dingen aan te pakken. Het vermogen jezelf steeds beter te leren kennen. Het vermogen om in te schatten in welke

Nadere informatie

Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W

Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W 1 Naam student: Studentnummer: Datum: Naam leercoach: Inleiding Voor jou ligt het meetinstrument ondernemende houding. Met dit meetinstrument

Nadere informatie

Bantopa Terreinverkenning

Bantopa Terreinverkenning Bantopa Terreinverkenning Het verwerven en uitwerken van gezamenlijke inzichten Samenwerken als Kerncompetentie De complexiteit van producten, processen en services dwingen organisaties tot samenwerking

Nadere informatie

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend.

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend. Naam student: Studentnummer: Evaluatieformulier meewerkstage CE In te vullen door de bedrijfsbegeleider van de stage biedende organisatie voorafgaand aan het eindgesprek met de stagedocent. De stagiair

Nadere informatie

Rapport TLC-Q Team Leadership Competence Questionnaire. Voorbeeld Kandidaat

Rapport TLC-Q Team Leadership Competence Questionnaire. Voorbeeld Kandidaat Rapport TLC-Q Team Leadership Competence Questionnaire Naam Adviseur Voorbeeld Kandidaat Reinier Butot Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties

Nadere informatie

Analytisch denken Het oplossen van problemen door vragen te ontleden in kleinere delen, verbanden leggen en logische conclusies trekken.

Analytisch denken Het oplossen van problemen door vragen te ontleden in kleinere delen, verbanden leggen en logische conclusies trekken. Creatief denken Het flexibel kunnen inspelen op nieuwe omstandigheden. Associëren, brainstormen en het bedenken van nieuwe originele dingen en originele oplossingen voor problemen. Analytisch denken Het

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Inleiding. Hoofdstuk 1: Achtergrond van de vragenlijst 1.1 : Het Team Leadership Competence Model

Inhoudsopgave: Inleiding. Hoofdstuk 1: Achtergrond van de vragenlijst 1.1 : Het Team Leadership Competence Model Inhoudsopgave: Inleiding Hoofdstuk 1: Achtergrond van de vragenlijst 1.1 : Het Team Leadership Competence Model Hoofdstuk 2: De Team Leadership Competence Questionnaire 2.1 : Opbouw van de lijst 2.2 :

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 160

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 160 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Marketing Module Algemene Marketing Code A5 Lestijden 160 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling

Nadere informatie

Functieprofiel Young Expert

Functieprofiel Young Expert 1 Laatst gewijzigd: 20-7-2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Ervaringen opdoen... 3 1.1 Internationale ervaring in Ontwikkelingssamenwerkingsproject (OS)... 3 1.2 Nieuwe vaardigheden... 3 1.3 Intercultureel

Nadere informatie

Competentieprofiel. kaderlid LGB Beroepsinhoud Zorg

Competentieprofiel. kaderlid LGB Beroepsinhoud Zorg Competentieprofiel kaderlid LGB Beroepsinhoud Zorg Generieke Competenties... 2 Affiniteit met kaderlidmaatschap... 2 Sociale vaardigheden... 2 Communicatie... 2 Lerend vermogen... 3 Initiatiefrijk... 3

Nadere informatie

Competenties op het gebied van Management en Leidinggeven

Competenties op het gebied van Management en Leidinggeven P E O P L E I M P R O V E P E R F O R M A N C E Com puterw eg 1,3542 D P U trecht Postbus 1087,3600 BB Maarssen tel.0346-55 90 10 fax 0346-55 90 15 w w w.picom pany.nl servicedesk@ picom pany.nl Het PiCompany

Nadere informatie

TRAINING. Training. Wanneer training? Soorten training Werkwijze maatwerk Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse?

TRAINING. Training. Wanneer training? Soorten training Werkwijze maatwerk Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse? Training Training Wanneer training? Soorten training Werkwijze maatwerk Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse? Bent u geïnteresseerd in een training van HRD Group? Neem dan gerust contact met ons op.

Nadere informatie

Meerwaarde met Online Marketing Expertise

Meerwaarde met Online Marketing Expertise Meerwaarde met Online Marketing Expertise Webinar 26 mei 2015 Wat leer je in dit webinar? Nieuwe ontwikkelingen bij zelfstandig ondernemers De meest gestelde vraag door ondernemers Hoe je als VA daarop

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten)

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten) Doel van de functiefamilie Vanuit een specialisatie professioneel advies of begeleiding geven aan externe klanten deze klanten oplossingen aan te reiken of maximaal te ondersteunen in het vinden van een

Nadere informatie

10 onmisbare vaardigheden voor. de ambtenaar van de toekomst. 10 vaardigheden. Netwerken. Presenteren. Argumenteren 10. Verbinden.

10 onmisbare vaardigheden voor. de ambtenaar van de toekomst. 10 vaardigheden. Netwerken. Presenteren. Argumenteren 10. Verbinden. 10 vaardigheden 3 Netwerken 7 Presenteren 1 Argumenteren 10 Verbinden Beïnvloeden 4 Onderhandelen Onderzoeken Oplossingen zoeken voor partijen wil betrekken bij het dat u over de juiste capaciteiten beschikt

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 60

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 60 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Marketing Module Management & Organisatie Code C2 Lestijden 60 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling

Nadere informatie

5 CRUCIALE COMPETENTIES VOOR EEN DUURZAAM HRM/L&D DIMITRI MAENHOUDT

5 CRUCIALE COMPETENTIES VOOR EEN DUURZAAM HRM/L&D DIMITRI MAENHOUDT 5 CRUCIALE COMPETENTIES VOOR EEN DUURZAAM HRM/L&D DIMITRI MAENHOUDT WAT BETEKENT DUURZAAM? Duurzaam betekent aansluiten op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in

Nadere informatie

Bachelor of Business Administration (MER opleiding)

Bachelor of Business Administration (MER opleiding) Bachelor of Business Administration (MER opleiding) voor decentrale overheden Het Onderwijs De Bachelor of Business Administration voor decentrale overheden (Management, Economie & Recht, MER) wordt aangeboden

Nadere informatie

Portfoliobegeleidingsbijeenkomst. Centrale vraag. Hoe kan ik het leren op mijn werkplek zo. inrichten, dat ik mijn beroepscompetenties

Portfoliobegeleidingsbijeenkomst. Centrale vraag. Hoe kan ik het leren op mijn werkplek zo. inrichten, dat ik mijn beroepscompetenties Agenda Welkom Kennismaking Werkplekleren en portfolio Portfoliobegeleidingsbijeenkomst Afsluiting Welkom Kennismaking Centrale vraag In tweetallen: Opdracht 1: Stel elkaar onderstaande vragen: Wie ben

Nadere informatie

Improve your own destiny. Een advies ter verbetering van de ABC E-fase

Improve your own destiny. Een advies ter verbetering van de ABC E-fase Improve your own destiny Een advies ter verbetering van de ABC E-fase Marina Hoogeveen 8 mei 2012 Naam student: Marina Hoogeveen Student nummer: 2034865 Datum bewijsmateriaal: 08/05/2012 Activiteit: Datum

Nadere informatie

Projectbundel. 2D ontwerpen en visualiseren 2D ontwerp B31/H31. Bloem en vormgeving + In en outdoor design - niveau 3.

Projectbundel. 2D ontwerpen en visualiseren 2D ontwerp B31/H31. Bloem en vormgeving + In en outdoor design - niveau 3. Projectbundel 2D ontwerpen en visualiseren 2D ontwerp B31/H31 oriëntatiefase beroepsfase afstudeerfase Bloem en vormgeving + In en outdoor design - niveau 3 auteur: Marij Verheugen eindredactie: versie:

Nadere informatie

Competentiemeter docent beroepsonderwijs

Competentiemeter docent beroepsonderwijs Competentiemeter docent beroepsonderwijs De beschrijving van de competenties in deze competentiemeter is gebaseerd op: - de bekwaamheidseisen uit de Algemene Maatregel van Bestuur als uitwerking van de

Nadere informatie

Rapport TLC-Q. Jan Voorbeeld. Datum 22/06/2015

Rapport TLC-Q. Jan Voorbeeld. Datum 22/06/2015 Rapport TLC-Q Naam Adviseur Jan Voorbeeld Voorbeeld Assessor Datum 22/06/2015 Inleiding Het leiden van een team vraagt om een aantal specifieke competenties. Dit rapport geeft een beschrijving van hoe

Nadere informatie

Ontwerpkit Studentnabij Onderwijs

Ontwerpkit Studentnabij Onderwijs Ontwerpkit Studentnabij Onderwijs Binnen FHICT hebben we een ambitieuze visie op onderwijs. Hier komen diverse onderwijsdoelen uit voort. De ontwerpkit is een praktische vertaling van onze visie en is

Nadere informatie

Eindverslag Academische Opleidingsschool Sophianum, juni 2011

Eindverslag Academische Opleidingsschool Sophianum, juni 2011 Eindverslag Academische Opleidingsschool Sophianum, juni 2011 Welke middelen kan een docent tijdens zijn les gebruiken / hanteren om leerlingen van havo 4 op het Sophianum meer te motiveren? Motivatie

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader Doel van de functiefamilie Leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en input geven naar het beleid teneinde een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren en zodoende bij

Nadere informatie

Ontplooiing en ontwikkeling van soft-skills in de financiële functie

Ontplooiing en ontwikkeling van soft-skills in de financiële functie Ontplooiing en ontwikkeling van soft-skills in de financiële functie Inleiding De functie van controller heeft de afgelopen jaren een ontwikkeling doorgemaakt. 20 jaar geleden had de functie veelal een

Nadere informatie

VAN BELEID NAAR BUSINESS Een methode om écht te gaan ondernemen

VAN BELEID NAAR BUSINESS Een methode om écht te gaan ondernemen VAN BELEID NAAR BUSINESS Een methode om écht te gaan ondernemen AANLEIDING De creatieve industrie is een sector die de economische en culturele waarde van betekenis centraal stelt en exploiteert. Deze

Nadere informatie

Pagina 1 van 7. Vergelijking student company - CE Ondernemerschap opgesteld door Stichting Jong Ondernemen en Kenniscentrum Handel 2 juli 2013

Pagina 1 van 7. Vergelijking student company - CE Ondernemerschap opgesteld door Stichting Jong Ondernemen en Kenniscentrum Handel 2 juli 2013 Vergelijking student company - CE Ondernemerschap opgesteld door Stichting Jong Ondernemen en Kenniscentrum Handel 2 juli 2013 A. Inleiding Veel opleidingen werken al jaren met de programma s van Stichting

Nadere informatie

Md winter Wilke van Beest en René Butter Hoe herkent u innovators in uw organisatie?

Md winter Wilke van Beest en René Butter Hoe herkent u innovators in uw organisatie? 14 Wilke van Beest en René Butter Hoe herkent u innovators in uw organisatie? Er is nog geen valide meetinstrument dat innovatief vermogen kan meten en daarbij expliciet rekening houdt met de relatie tussen

Nadere informatie

Workshop Verzuimmanagement Verzuimverschil in 1 dag

Workshop Verzuimmanagement Verzuimverschil in 1 dag Workshop Verzuimmanagement Verzuimverschil in 1 dag 2014 Verzuimland Vermelde prijzen zijn gebaseerd op het prijsniveau van 2014 Verzuimmanagement De workshop Verzuimmanagement is een ééndaagse workshop

Nadere informatie

Persoonlijk Ontwikkelingsplan

Persoonlijk Ontwikkelingsplan Persoonlijk Ontwikkelingsplan Heb een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) opgesteld om nog eens goed na te denken over wat ik nu kan, wat ik nog wil leren, welke competenties ik nog moet verbeteren wil

Nadere informatie

Beoordeling Stage 2 Code: ST2

Beoordeling Stage 2 Code: ST2 Beoordeling Stage 2 Code: ST2 Student: Ben v.d. Heijden Cijfer docentbegeleider Studentnummer: 247958 8 Docentbegeleider: PKK Cijfer praktijkbegeleider Praktijkbegeleider: Hans v.d. Dobbelsteen 8 Stageperiode:

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Voorbereiding hbo. behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo. Geldig vanaf 1 augustus 2013. Crebonr.

Keuzedeel mbo. Voorbereiding hbo. behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo. Geldig vanaf 1 augustus 2013. Crebonr. Keuzedeel mbo Voorbereiding hbo behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo Geldig vanaf 1 augustus 2013 Crebonr. Vastgesteld Penvoerder: Ontwikkeld door: 2 van 7 1. Algemene informatie D1: Voorbereiding

Nadere informatie

Wie zijn we. Impuls / Partners bestaat uit: Dion Steenbergen project- en proces management. Toine Janssen juridisch advies, PPS en contractvorming

Wie zijn we. Impuls / Partners bestaat uit: Dion Steenbergen project- en proces management. Toine Janssen juridisch advies, PPS en contractvorming Wie zijn we Impuls / Partners heeft jarenlange ervaring met ruimtelijke vraagstukken. Op alle schaalgroottes. Voor overheden, wooncoörporaties en marktpartijen. Wij hebben een passie voor complexe vraagstukken.

Nadere informatie

Profiel mobiliteitscoach

Profiel mobiliteitscoach Profiel mobiliteitscoach 22-02- 2014 PROFIEL MOBILITEITSCOACH De mobiliteitscoach werkt in een organisatie met mobiliteitsprocessen. Hij/zij werkt aan het organiseren van het inductieproces van studenten

Nadere informatie

Handleiding (voor student) beroepsproducten en toetsing Periode 1 en 2 Communicatie Deeltijd

Handleiding (voor student) beroepsproducten en toetsing Periode 1 en 2 Communicatie Deeltijd Handleiding (voor student) beroepsproducten en toetsing Periode 1 en 2 Communicatie Deeltijd Inleiding In deze handleiding vind je de beschrijving van de beroepsproducten die je in de eerste twee periodes

Nadere informatie

Niveau 1 Competenties uit het curriculum HBO Werktuigbouwkunde (aan de Haagse Hogeschool)

Niveau 1 Competenties uit het curriculum HBO Werktuigbouwkunde (aan de Haagse Hogeschool) Niveau 1 Competenties uit het curriculum HBO Werktuigbouwkunde (aan de Haagse Hogeschool) 1. Analyseren: Behaald 1 2 Ontwerpen: Behaald 2 3 Realiseren: Behaald 3 4 Beheren: Onbehaald 4 5 Managen: Onbehaald

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Leerarrangement Trendanalyse Health

Leerarrangement Trendanalyse Health Leerarrangement Trendanalyse Health Inleiding Gezondheid is voor iedereen een meer of minder belangrijk onderdeel van zijn leven. Bepaalde keuzes die je maakt, heeft te maken met gezondheid. Keuzes op

Nadere informatie

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Het gaat om de volgende zeven verandercompetenties. De competenties worden eerst toegelicht en vervolgens in een vragenlijst verwerkt. Veranderkundige

Nadere informatie

Voor advies of aanvullende informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Personeelszaken van het instituut of de afdeling P&O NWO-I.

Voor advies of aanvullende informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Personeelszaken van het instituut of de afdeling P&O NWO-I. Voor advies of aanvullende informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Personeelszaken van het instituut of de afdeling P&O NWO-I. BE SMART, VOER EEN FUNCTIONERINGSGESPREK! Checklist voorbereiding

Nadere informatie

Curriculum. Inh!dsopgave. Lizzy van den Boomen

Curriculum. Inh!dsopgave. Lizzy van den Boomen Curriculum V i t a e Inh!dsopgave Pagina 1 Opleiding Pagina 2 Fabriek Negen Pagina 3 Beroepsproducten Pagina 4 Motivatie Lizzy van den Boomen Adres Raamoever 27, 5361 KZ Grave Geboren 17-12-1990 te Nijmegen

Nadere informatie

Inleiding 4. Competentiescan SGM 5. Uitgebreide toelichting per competentie 6

Inleiding 4. Competentiescan SGM 5. Uitgebreide toelichting per competentie 6 INHOUDSOPGAVE Inleiding 4 Competentiescan SGM 5 Uitgebreide toelichting per competentie 6 KT1 Verandert gedrag duurzaam binnen het domein van sport-, bewegen en gezonde leefstijl. 6 SGM1 Testen, adviseren,

Nadere informatie

Projectmatig creëren. Samenvatting Hoofdstuk 15. Klas: TP11 Tommie Melis

Projectmatig creëren. Samenvatting Hoofdstuk 15. Klas: TP11 Tommie Melis Projectmatig creëren Samenvatting Hoofdstuk 15 Klas: TP11 Tommie Melis De projectleider. De spil in het spel Projectmatig creëren: Essentieel bij projectmatig creëren is dat alle betrokkenen zich als mens

Nadere informatie

Inspiration, Business & Innovation. Each of us can change your world

Inspiration, Business & Innovation. Each of us can change your world Inspiration, Business & Innovation Each of us can change your world Optimism Welkom, leuk dat je de tijd neemt om dit even te lezen. Wij zijn Gotogrow en succesvol in commerciële dienstverlening. Wat wij

Nadere informatie

Modulewijzer Media en Onderzoek CDM jaar 4 CDMMEO Herfst / winter 2010 / 2011. Media en onderzoek

Modulewijzer Media en Onderzoek CDM jaar 4 CDMMEO Herfst / winter 2010 / 2011. Media en onderzoek Modulewijzer Media en Onderzoek CDM jaar 4 CDMMEO Herfst / winter 2010 / 2011 Media en onderzoek Module beschrijving Moduelecode MEDMEO01-2 CP 2 Belasting 56 klokuren Looptijd 20 weken, twee kwartalen

Nadere informatie

PROFIEL COLLEGE VAN BESTUUR

PROFIEL COLLEGE VAN BESTUUR Vastgesteld in de bestuursvergadering van 24 mei 2007 PROFIEL COLLEGE VAN BESTUUR Binnen de voor de stichting geldende statuten en reglementen, is het College van Bestuur het bevoegd gezag van de stichting,

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Voorbereiding hbo. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0125

Keuzedeel mbo. Voorbereiding hbo. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0125 Keuzedeel mbo Voorbereiding hbo gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0125 Penvoerder: Sectorkamer handel Gevalideerd door: Sectorkamer handel Op: 10-11-2015 2 van 6 1. Algemene informatie

Nadere informatie

Team:Sales en Marketing Datum: 21-04-2011 WICKED TEAMS RAPPORT

Team:Sales en Marketing Datum: 21-04-2011 WICKED TEAMS RAPPORT Team:Sales en Marketing Datum: 21-04-2011 WICKED TEAMS RAPPORT 1. Inleiding Het Team Testing team heeft de WickedTeams Teamanalyse gedaan. Deze teamanalyse geeft inzicht in een aantal kenmerken die van

Nadere informatie

Beoordeling Stage 2 Code: ST2

Beoordeling Stage 2 Code: ST2 Beoordeling Stage 2 Code: ST2 Student: Marlien van Goor Cijfer docentbegeleider Studentnummer: 2135508 9 Docentbegeleider: Bea Nobbe Cijfer praktijkbegeleider Praktijkbegeleider: Rupert Parker Brady 9

Nadere informatie

21st Century Skills Training

21st Century Skills Training Ontwikkeling van competenties voor de 21 e eeuw - Vernieuwend - Voor werknemers van nu - Met inzet van moderne en digitale technieken - - Integratie van social media - Toekomstgericht - Inleiding De manier

Nadere informatie

Aanbod Persoonlijke Vaardigheden

Aanbod Persoonlijke Vaardigheden Aanbod Persoonlijke Vaardigheden Naast de huidige in-house trainingen is er ook op individuele basis een aanbod van trainingen waaraan oio-medewerkers kunnen deelnemen. Deze trainingen zijn gericht op

Nadere informatie

Competenties directeur Primair Onderwijs ONDERWIJS. Schoolmanagement

Competenties directeur Primair Onderwijs ONDERWIJS. Schoolmanagement Competenties directeur Primair Onderwijs ONDERWIJS Schoolmanagement Ontwikkelt een gezamenlijke visie op onderwijs en opvoeding en houdt deze levend. Schept optimale randvoorwaarden voor goed onderwijs.

Nadere informatie

Academie voor Talent en Leiderschap Veiligheidsregio s. Leiderschapsprofiel strategisch leidinggevende

Academie voor Talent en Leiderschap Veiligheidsregio s. Leiderschapsprofiel strategisch leidinggevende Leiderschapsprofiel strategisch leidinggevende Leidinggevende*: er zijn 6 hoofdrollen geïdentificeerd voor de leidinggevende en 3 niveaus van leiderschap, te weten strategisch, tactisch en operationeel.

Nadere informatie

Functiebeschrijving Business Architect

Functiebeschrijving Business Architect Functiebeschrijving 1. Algemene Gegevens Organisatie Functienaam Versie Auteur : [naam organisatie] : : 1.0 concept : Ad Paauwe a. Plaats in de organisatie De rapporteert aan de manager architectuur van

Nadere informatie

ECTS-fiche. Graduaat Sociaal-cultureel werk

ECTS-fiche. Graduaat Sociaal-cultureel werk ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Graduaat Sociaal-cultureel werk Module Groepswerk Code Bc2 Lestijden 40 Studiepunten Ingeschatte totale 60 studiebelasting (in uren) 1 2.Inhoud Als sociaal-cultureel

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement cc. Functie strategisch manager Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub cc Besluit personeel veiligheidsregio

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 2.3 Organisatie-ondersteunend

FUNCTIEFAMILIE 2.3 Organisatie-ondersteunend Doel van de functiefamilie Interne klanten bijstaan via ontwikkeling en uitbouwen van specifieke dienstverlening die verband houdt met één of meer functionele domeinen ertoe bij te dragen dat de organisatie

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist Doel van de functiefamilie Vanuit de eigen technische specialisatie voorbereiden en opmaken van plannen, ontwerpen of studies en de uitvoering ervan opvolgen specialistische

Nadere informatie

Horizontaal Toezicht op eigen kracht

Horizontaal Toezicht op eigen kracht Donderdag 21 september 2017 Horizontaal Toezicht op eigen kracht Sylvia Verhoef, directeur Margriet van der Meijden, senior adviseur Opbouw Inleiding Horizontaal toezicht Onze visie: Horizontaal toezicht

Nadere informatie

Handreiking toelichting bij descriptoren NLQF

Handreiking toelichting bij descriptoren NLQF Handreiking toelichting bij descriptoren NLQF CONTEXT Context Instroom Een bekende, stabiele leef- en leeromgeving. 1 Een herkenbare leef- en werkomgeving. Tussen niveau 1 en 2 is geen verschil in context;

Nadere informatie

Functieprofiel: Beleidsmedewerker Functiecode: 0301

Functieprofiel: Beleidsmedewerker Functiecode: 0301 Functieprofiel: Beleidsmedewerker Functiecode: 0301 Doel Ontwikkelen, implementeren, evalueren en bijstellen van beleid op één of meerdere aandachtsgebieden/beleidsterreinen ten behoeve van de instelling,

Nadere informatie

Competenties Luuk van Paridon. Analyseren

Competenties Luuk van Paridon. Analyseren Competenties Luuk van Paridon Overzicht waar ik nu sta: Afbeelding 1: Spinnenweb competenties De groene lijn geeft aan welke competenties ik tot nu toe behaald heb (zie Afbeelding 1). De competenties die

Nadere informatie

Arbo- en Milieudeskundige

Arbo- en Milieudeskundige Arbo- en Milieudeskundige Doel Ontwikkelen van beleid, adviseren, ondersteunen en begeleiden van management, medewerkers en studenten, alsmede bijdragen aan de handhaving van wet- en regelgeving, binnen

Nadere informatie

Associate Degree Tuin en Akkerbouw Ondernemerschap - Body of Knowledge and Skills (BOKS)

Associate Degree Tuin en Akkerbouw Ondernemerschap - Body of Knowledge and Skills (BOKS) Status: vastgesteld, instemming OR juli 2014 Associate Degree Tuin en Akkerbouw Ondernemerschap - Body of Knowledge and Skills (BOKS) Overzicht relatie beroepstaken, kennisgebieden, competenties en eindtermen

Nadere informatie

Sport, Gezondheid en Management. Cursusjaar 2015/2016. Stage jaar 2. Feedback en beoordeling werkveldbegeleider

Sport, Gezondheid en Management. Cursusjaar 2015/2016. Stage jaar 2. Feedback en beoordeling werkveldbegeleider Sport, Gezondheid en Management Cursusjaar 2015/2016 Stage jaar 2 Feedback en beoordeling werkveldbegeleider Naam student: Danny Sims Naam John van Apeldoorn werkveldbegeleider: Organisatie: Eco coachen

Nadere informatie

Zelfevaluatie. Inleiding:

Zelfevaluatie. Inleiding: Sabine Waal Zelfevaluatie Inleiding: In dit document heb ik uit geschreven wat mijn huidige niveau is en waar ik mij al zoal in ontwikkeld heb ten opzichte van de zeven competenties. Elke competentie heb

Nadere informatie

Strategische marketing

Strategische marketing Strategische marketing Het semester is gericht op het ontwikkelen van strategisch inzicht. Niet zo gericht op het uit je hoofd kennen van theorie maar juist het kunnen herkennen van situaties en dan de

Nadere informatie

Functieprofiel: Projectleider

Functieprofiel: Projectleider BIJLAGE E.1 FUNCTIEPROFIELEN PERCEEL 1 Functieprofiel: Projectleider Werkzaamheden: De opdrachtgever zorgt, eventueel met behulp van een separate opdracht, voor een duidelijke projectopdracht. Hij of zij

Nadere informatie

Competenties. De beschrijvingen van de 7 competenties :

Competenties. De beschrijvingen van de 7 competenties : Inhoud Inleiding...3 Competenties...4 1. Interpersoonlijk competent...5 2. Pedagogisch competent...5 3. Vakinhoudelijk en didactisch competent...6 4. Organisatorisch competent...6 5. Competent in samenwerking

Nadere informatie

Bantopa (Samen)werken aan Samenwerken

Bantopa (Samen)werken aan Samenwerken Bantopa (Samen)werken aan Samenwerken Masterclass - Alliantievaardigheden Een praktische leidraad voor toekomstige alliantiemanagers Samenwerken als Kerncompetentie De complexiteit van producten, processen

Nadere informatie

- vaardigheden en praktijk ontwikkelen om op basis van een professionele dialoog met scholen samen te werken.

- vaardigheden en praktijk ontwikkelen om op basis van een professionele dialoog met scholen samen te werken. Opbouw Basistraining Cultuureducatie boven C-niveau/Zeeland Versie aanbieders/culturele instellingen 1 Bedoeling Doel van de basistraining is, om binnen de keuzes die Zeeland heeft gemaakt voor de invulling

Nadere informatie

Functieprofiel: Docent Functiecode: 0104

Functieprofiel: Docent Functiecode: 0104 Functieprofiel: Docent Functiecode: 0104 Doel Voorbereiden en uitvoeren van ontwikkelde onderwijsonderdelen en participeren in uitvoering van onderwijsevaluaties en ontwikkeling en/of onder begeleiding

Nadere informatie

Kader voor ontwikkeling - Vaardigheden

Kader voor ontwikkeling - Vaardigheden Kader voor ontwikkeling - Vaardigheden Zelfsturing Zelfsturing - Onderbouw O: Ik houd mijn aandacht er goed bij als dat nodig is O: Ik werk zelfstandig als dat nodig is O: Ik zorg dat mijn werk er netjes

Nadere informatie

INNOVATIEMANAGEMENT HOOFDSTUK 14 INNOVEREN ORGANISEREN. Eva Strengers & Stéphanie Konings & Jacky van Angelen

INNOVATIEMANAGEMENT HOOFDSTUK 14 INNOVEREN ORGANISEREN. Eva Strengers & Stéphanie Konings & Jacky van Angelen INNOVATIEMANAGEMENT HOOFDSTUK 14 INNOVEREN ORGANISEREN Eva Strengers & Stéphanie Konings & Jacky van Angelen 14.1 MANAGEMENT VAN INNOVEREN Twee verantwoordelijkheden van het topmanagement ten aanzien van

Nadere informatie

Doelen Praktijkonderzoek Hogeschool de Kempel

Doelen Praktijkonderzoek Hogeschool de Kempel Doelen Praktijkonderzoek Hogeschool de Kempel Auteurs: Sara Diederen Rianne van Kemenade Jeannette Geldens i.s.m. management initiële opleiding (MOI) / jaarcoördinatoren 1 Inleiding Dit document is bedoeld

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 4.1 Beleidsondersteuning

FUNCTIEFAMILIE 4.1 Beleidsondersteuning Doel van de functiefamilie Goed onderbouwde en kwalitatieve beleidsvoorstellen doen teneinde de beleidsbepaler(s) zoals bv de Vlaamse Regering, de functionele ministers in staat te stellen de juiste beleidsbeslissingen

Nadere informatie

Beoordeling Stage 2 Code: ST2

Beoordeling Stage 2 Code: ST2 Beoordeling Stage 2 Code: ST2 Student: Suzanne Huig Cijfer docentbegeleider: Studentnummer: 2134154 8 Docentbegeleider: Joop leuren Praktijkbegeleider: Rob van Trier Cijfer praktijkbegeleider: Stageperiode:

Nadere informatie

Profielschets. Manager Marketing & Sales. Junis Kinderopvang. ERLY the consulting company Datum: oktober 2015 Opdrachtgever: Junis Kinderopvang

Profielschets. Manager Marketing & Sales. Junis Kinderopvang. ERLY the consulting company Datum: oktober 2015 Opdrachtgever: Junis Kinderopvang Profielschets Manager Marketing & Sales Junis Kinderopvang ERLY the consulting company Datum: oktober 2015 Opdrachtgever: Junis Kinderopvang Adviseur ERLY: drs. Lilian Vos Telefoonnummer: 035 543 00 88

Nadere informatie

>Profiel. GITP Search & Selection Ptolemaeuslaan BP Utrecht Telefoon: Datum > Juni 2017

>Profiel. GITP Search & Selection Ptolemaeuslaan BP Utrecht Telefoon: Datum > Juni 2017 Search & Selection Ptolemaeuslaan 40 3528 BP Utrecht Telefoon: 030 6355213 www.gitp.nl >Profiel Kenmerk >SW Onderwerp > Functie- en competentieprofiel Senior Product Manager Sportveldbelijning Opdrachtgever

Nadere informatie

ISO Crises! What Crises?

ISO Crises! What Crises? 30 maart 2006 ISO Crises! What Crises? kennisteam kwaliteitsmanagement Agenda 13.00 uur opening DB ISO, crises, what crises GB discussie olv DB afronding/conclusies 15.00 uur einde GB 1 Onderwerp KKT-enquête

Nadere informatie