TOP TOP. Gideon Swart ABCE1A

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TOP TOP. Gideon Swart 2025059 ABCE1A"

Transcriptie

1 1 TOP Gideon Swart ABCE1A

2 2 Voorwoord In de E-fase gaat het niet meer zo zeer om opdrachten of projecten uit te voeren die vanuit Avans/ABC worden aangeleverd, het gaat veel meer om zelfsturing. Deze zelfsturing lijkt me best lastig, dat is dan ook de reden dat ik mijn TOP heb ontwikkeld. Dit plan zal er voor zorgen dat ik mijn competenties zal behalen op de aangegeven wijze. Ondanks dat ik dit zelf op deze manier heb ingevuld, ben ik best zenuwachtig om deze periode aan te gaan. Dat zal wel aan de aard van het beestje liggen. Deze TOP heb ik na te hebben gefinetuned, nu definitief kunnen maken waar ik deze periode mee aan de slag ga. Mijn TOP bevat de competenties, leerdoelen, activiteiten, middelen en bewijs, welke ook in een planning zijn verwerkt. Ook heb ik met kleuren aangegeven welke leerdoelen, activiteiten etc. bij welke competenties horen om een overzichtelijk geheel te maken. Op deze manier gaat dit plan mij begeleiden in de E-fase.

3 3 Inhoud 4. Inleiding 5. Doel 6-7. Science School 8-9. Creative School Business School 12. Management School Algemene competenties 16. (Zie bijlage: TOP 2 )

4 4 Inleiding Voor de E-fase is het de bedoeling dat ik mijn eigen leerprogramma opstel en volg. Door dit plan zelf op te stellen heb ik de vrijheid om mijn interesses te volgen. Deze interesses zijn gebaseerd op de competenties die vanuit school zijn vastgelegd. De vastgelegde interesses zijn verwerkt tot leerdoelen, welke worden behaald door activiteiten en middelen waar weer een eindsituatie/bewijs uit voortvloeid. Deze TOP gaat mij begeleiden om mijn individueel ontwikkelde leerdoelen en dus interesses te behalen in de E-fase, waarna ik toegang krijg om te gaan afstuderen. Aan mijn TOP is een planning toegevoegd om het overzichtelijk voor mijzelf te maken. Hiermee kan ik dus zien welke activiteiten etc. ik moet uitvoeren om een leerdoel te behalen. Ook heb ik in tabelvorm mijn top gemaakt die als planning en verduidelijk fungeert. (Ik heb met kleuren aangegeven welke competenties bij welke leerdoelen, activeiten, middelen etc. horen.)

5 5 Doel Om met niveau op te hevelen naar het gewenste HBO niveau is een TOP vereist. Deze TOP helpt mij om mijn interesses te vormen naar leerdoelen om zo een geïndividualiseerd lesprogramma te ondergaan. Na het ondergaan van dit, door mijzelf ontwikkelde plan is het de bedoeling dat ik het gewenste HBO niveau heb. Hierna zal er een assesment plaats vinden, waarin ik word getoetst op het gewenste HBO niveau. Wanneer dit niveau door mij is behaald, zal ik toegang verkrijgen tot het afstuderen wat het uiteindelijke doel is van deze E-fase.

6 6 Science School Uitwerking: Papers Competenties: - zelf een informatieprobleem benoemen en hier een zoekvraag bij formuleren - het gebruik van informatiebronnen baseren op geldende kwaliteitscriteria - informatiebronnen gebruiken die de kwaliteitsstandaard zijn van het beroep - bewust onderscheid maken tussen primaire en secundaire bronnen - de eigen kennis toetsen aan nieuwe gezichtspunten en hiermee de eigen kennisontwikkeling sturen - Op basis van vergelijkend literatuuronderzoek komen tot een scherpzinnige analyse en deze naar eigen inzicht vertalen in nieuwe (onderzoeks)richtingen. Wat wil ik leren: Ik vind het aansturen van mijn eigen kennis erg belangrijk, zodat ik de richting creativiteit in kan gaan. Daarnaast vind ik het ook erg belangrijk om nieuwe onderzoeksrichtingenrichtingen te ontwikkelen om ze nieuwe kennis op te kunnen doen. Deze onderzoeksrichting moet dan zijn gebaseerd op een informatieprobleem, waarop een onderzoeksvraag word geformuleerd om zo antwoord te geven op dit informatieprobleem. Leerdoel: Nieuwe concretere onderzoeksvraag formuleren op het gebied van creativiteit en/of communicatie, welke is gebaseerd op scherpzinnige analyses, waarmee ik mijn eigen kennisontwikkeling aanstuur. Activiteiten: Onderzoeksrichtingen/onderwerpen ontwikkelen; Onderzoeksrichtingen/onderwerpen evalueren; Onderzoeksvraag concreet maken; Analyses uitvoeren; Onderzoeksvraag beantwoorden d.m.v. vastgelegde analyses; Onderzoek afstemmen op doelgroep/opdrachtgevers en stakeholders. Middelen: Internet; Databanken; Boeken vanuit ABC; Kenniskring onderwerpen P en K fase; Eigen interesse in onderzoeksrichting/onderwerp. Eindsituatie/bewijs: Concrete onderzoeksvraag die is beantwoord d.m.v. een paper, die is gebaseerd op analyses en onderzoek, welke ik heb geschreven.

7 7 Wat wil ik leren: Een heel belangrijk onderdeel, waarvan niet altijd echt de waarde van wordt ingezien, zijn de bronnen. Bronnen onderbouwen een onderzoek, tonen aan, geven weer, en moet het maar op. Daarom wil ik het gebruik van valide bronnen, meer gaan toepassen en dus op deze manier meer kennis krijgen betreft het gebruik van bronnen. Leerdoel: De onderzoeksvraag gebaseerd op creativiteit en/of communicatie beantwoorden door overzichtelijk, valide (primair en secundair) bron gebruik. Activiteiten: Bronnen vinden betreft de onderzoeksrichtingen/onderwerpen; Bronnen evalueren; Bronnen toepassen/verwerken betreft het onderzoek; Voetnoten/eindnoten plaatsen in het onderzoek. Middelen: Internet; Databanken; Boeken en bronnenvanuit ABC; Kenniskring onderwerpen P en K fase; Eigen interesse in onderzoeksrichting/onderwerp. Eindsituatie/bewijs: Beantwoorde onderzoeksvraag, door o.a. valide (primaire en secundaire) bronnen.

8 8 Creatieve School Uitwerking: War Child De student: - heeft het vermogen om eerder, beter en meer kansen en mogelijkheden in de omgeving te zien en daar op in te spelen; - heeft een commercieel vermogen, benut de kracht van de markt en is gericht op het behalen van succes in de omgeving; - kan bestaande producten of diensten succesvol vermarkten door een nieuwe manier van positioneren, presenteren en verkopen. De student: - kan vanuit analyse, interpretatie en eigen visie een concept ontwikkelen voor nieuwe business oplossingen; - beschikt over vaardigheden op het gebied van communicatie, vormgeving, interactie en technologie om (delen van) concepten voor nieuwe marketingoplossingen te (laten) ontwikkelen; - kan op basis van wensen en behoeften van opdrachtgevers en doelgroepen, een strategisch concept ontwikkelen, verwoorden, (laten) uitvoeren en implementeren; - kan het inzicht geven in mogelijke en effectieve oplossingsrichtingen; - kan meedenken over creatieve en innovatieve nieuwe marketing concepten en deze ontwikkelen; - beschikt over een visie op creatie, innovatie, nieuwe marketing en ondernemerschap. Wat wil ik leren: Ik vind het erg belangrijk dat ik op de markt in kan spelen, de kracht van de markt kan benutten en hierop in te spelen. Dit omdat de markt aangeeft waar nieuwe kansen en mogelijkheden liggen. Wanneer je kan inspelen op deze kansen en mogelijkheden, creër je een nieuwe en/of unieke oplossing voor de markt waarmee jij voorsprong kan behalen. Maar het ook het antwoord zelf, dat je geeft op deze kansen en mogelijkheden vind ik erg belangrijk. Het concept dat ontwikkeld word moet inspelen op de wensen en behoeften van de markt en de opdrachtgevers. Dit zelfde concept moet ook gebaseerd zijn op mijn eigen visie, waarmee ik mijn eigen technische, creatieve, ontwikkel, ondernemers etc. vaardigheden door ontwikkel. Maar ook het implementeren vind ik erg belangrijk, zonder implementatie heeft het eigenlijk geen zin om een concept te ontwikkelen. Daarom wil ik óók hier meer kennis van opdoen, net zoals ik meer kennis wil opdoen betreft inspelen op de markt, vercommercialiseren, conceptontwikkeling, creatieve vaardigheden, ontwikkel vaardigheden, ondernemers vaardigheden etc. Dus eigenlijk het gehele creatieproces van een nieuw (uniek) concept. Ik wil me dus meer richten op het ontwikkelen van een nieuw/uniek concept. Leerdoel: Het inspelen op kansen en mogelijkheden van de markt, waarbij op creatieve wijze een nieuw en unieke oplossing word ontwikkeld voor de markt en opdrachtgevers d.m.v. creatie, communicatie, ondernemerschap, welke kan worden vercommercialiseerd en kan worden geïmplementeerd en is bebaseerd op een sterke visie. (Met als doel mijn creatieve vaardigheden verder te ontwikkelen.)

9 9 Activiteiten: Vraag detecteren; Orienteren op gebied van vraag; Onderzoeksopzet maken; Analyses uitvoeren; Brainstormen over nieuw concept; Concept uitwerken; Concept afstemmen op doelgroep/opdrachtgevers en stakeholders. Middelen: Project War Child; Internet; Databanken; Boeken en bronnen vanuit ABC; Eindsituatie/bewijs: Een creatief concept voor project War Child, waar War Child geïnteresseerd in is, welke (voorbereid) is om te vercommercialiseren en te implementeren. Presentatie om aan te tonen dat dit creatieve concept inspeeld op de markt, van de kansen en de mogelijkheden van de markt gebruik maakt, inspeeld op de wensen en behoeften van de markt en opdrachtgevers en creatief en nieuw/uniek is. (Ook alle tussenproducenten worden meegeleverd die ik heb ontwikkeld.) Eigen project: What2do.nl

10 10 Business School Uitwerking: Workshop Communiceren en Interacteren - Kan in uiteenlopende situaties, rekening houdend met de daar aanwezige behoeften en belangen, met gevoel voor verhoudingen, sfeer en uitdagingen en in divers samengestelde groepen: o Waarnemen, luisteren, inleven, interpreteren o Interveniëren, argumenteren, conflict hanteren, onderhandelen o Actief delen van kennis en ervaringen met anderen o Co-creeëren van kennis, ervaringen en ideeën - Kan beweging zien en maken binnen een bepaalde situatie. Toekomstgericht handelen: - Kan trends herkennen en vertalen in gerichte concepten. - Komt met oorspronkelijke oplossingen aan die relevant zijn voor de markt of een bedrijf - Heeft een duidelijke toekomstvisie en weet deze aan anderen over te brengen. - Heeft een duidelijk beeld wat je wilt dat er in de toekomst gaat gebeuren. - Is een inspirator en generator van originele inzichten. Leidinggeven: - Kan op een stimulerende wijze richting en sturing geven aan een groep op basis van een visie, teneinde een gesteld doel te bereiken. - Is ondernemend, zelfstandig en initiërend. - Kan indien noodzakelijk stijl van leiding geven aanpassen. - Geeft op resultaatgerichte wijze leiding aan een complex ontwikkeltraject of vraagstuk. - Kan zelfstandig de eindresultaten van een project formuleren en verdedigen. - Kan op adequate wijze feedback geven aan leden van een ontwikkelteam. Adviseren: - kan handelen op basis van een scherp inzicht in culturen, belangen en maatschappelijke en politieke trends en ontwikkelingen, zowel binnen als buiten een gegeven context. - heeft een eigen visie op toekomstige ontwikkelingen. - kan deze visie overtuigend brengen aan opdrachtgevers Wat wil ik leren: Een innovatiefproces bevat vele belangrijke facetten. Onder deze facetten vallen ook communiceren en interacteren, toekomstgericht handelen, leidinggeven en adviseren. Deze onderdelen, dus eigenlijk de gehele Business School, vind ik erg belangrijk omdat zonder te kunnen communiceren en interacteren er alleen maar conflicten zullen ontstaan. Zelf ben ik al een persoon die goed in een groep ligt, ik wil me dan ook hierin gaan versterken, om zo nog meer mijn positieve uitstraling te ontwikkelen. Het toekomstgericht handelen is ook een belangrijk onderdeel van het innovatieproces. Wanneer er niet op de toekomst word ingespeeld, zal een oplossing of concept nooit een voorsprong of succes kunnen krijgen. En voor mij persoonlijk is het erg belangrijk dat er een toekomst- visie kan worden ontwikkeld. Hier wil ik me dan ook meer in gaan ontwikkelen.

11 11 Leidinggeven vind ik minder belangrijk, dit omdat ik altijd al mensen heb kunnen stimuleren, motiveren en heb kunnen leiden door tussen de leden van de projectgroepen zelf te staan. Toch is deze competentie een belangrijke competentie. En om meer in mijn interesse gebied te blijven wil ik mijn vaardigheden als de spil binnen de groep verder ontwikkelen, waarin ik wel een leidinggevende rol aan kan nemen. Ook adviseren is een erg belangrijk onderdeel betreft het innovatieproces. Dit zelf vind ik dan ook belangrijk aangezien het adviseren er voor zorgt dat alle stakeholders betrokken worden bij het innovatieproces. Bij het proces van adviseren is de overtuigen in mijn ogen het belangrijkste. Ik wil me dan ook meer gaan ontwikkelen in het creëren van een visie waar andere mensen mee worden gestimuleerd. Leerdoel: Het verder ontwikkelen van de functie als de spil van de projectgroep, waarmee mensen worden gestimuleerd en worden gemotiveerd en conflicten teniet worden gedaan, om een gemeenschappelijk doel te behalen, waarbij het doel is baseerd op een (toekomst)- visie, ontwikkeld door creatieve gedachtengangen, vaardigheden etc. waarmee alle stakeholders mee worden overtuigd en geadviseerd. Activiteiten: Projectgroep kiezen om workshop mee te ontwikkelen en te organiseren; Workshop onderwerp ontwikkelen; Kennis betreft onderwerp vergaren; Workshop ontwikkelen; Workshop bekend maken; Workshop houden; Workshop evalueren. Middelen: Projectgroep; Internet; Boeken en bronnen vanuit ABC; Databanken; Lokaal of ruimte; Beamer; Geïnteresseerden; Eindsituatie/bewijs: Workshop, ontwikkeld door mij (en een projectgroep) waarin een creatieve gemeenschappelijke visie/eigen interesses wordt overgedragen op creatieve manier aan geïnteresseerden. (Ook alle tussenproducenten worden meegeleverd die ik heb ontwikkeld.) Eigen project: What2do.nl (workshop CMD)

12 12 Management School Uitwerking: Wiki De volgende vakgebieden komen aan bod in de Management School - Innovatie Management (GEKOZEN ONDERWERP) zie vak vak Yvonne - Verandermanagement - Strategisch Management - Projectmanagement - Human Resources Management - Recht m.b.t. innovatie Eventuele andere vakgebieden die door studenten worden aangedragen. Het eindniveau van de student binnen de Management School is: - Heeft kennis van en inzicht in de grondslagen van bovenstaande toepassingsgebieden. - Kent de inhoud, reikwijdte en de onderlinge samenhang tussen bovenstaande toepassingsgebieden en het kapstokbegrip Innovatiemanagement. - Heeft kennis van methoden en technieken om innovatie vanuit een geïntegreerde aanpak van bovenstaande vakgebieden aan te sturen. - Weet op welke wijze bovenstaande vakgebieden in de praktijk geïmplementeerd kunnen worden. - Weet hoe voor een nieuwe en complexe situatie inhoud en vorm kan worden gegeven aan alle relevante toepassingsgebieden. - Weet hoe vanuit een geïntegreerde visie leiding en sturing kan worden gegeven aan de invulling van verschillende toepassingsgebieden. Wat wil ik leren: Ik vind het belangrijk om meer kennis te verkrijgen op het gebied van Innovatie Management, Verander Management, Strategisch Management, Project Management, Human Recources Management en Recht m.b.t. Innovatie. Dit omdat al deze onderwerpen van toepassing zijn op Advanced Business Creation en op het beroep dat ik na de studie ga uitoefenen. Al deze specifieke onderwerpen en de bijbehorende kennis zijn belangrijk om innovatieve oplossingen te bieden voor informatieproblemen. Leerdoel: Een bredere inhoudelijk kennisgebied ontwikkelen betreft de onderwerpen en deze verwerken naar nieuwe inzichten (assemblage) op het gebied van creatie en creatieve vaardigheden, om deze te kunnen exploiteren wanneer deze kennis van toepassing is. Activiteiten: Oriënteren op desbetreffend gebied; Informatie verzamelen; Wiki aanmaken; Informatie verwerken op Wiki; Wiki verbeteren; Toetsing aangaan. Middelen: Internet; Boeken en bronnen vanuit ABC; Databanken; Wiki. Eindsituatie/bewijs: Wiki s gebaseerd op informatie welke alle E-fase studenten hebben verzameld en hebben verwerkt tot een duidelijke inhoud qua bovenstaande onderwerpen en competenties. Uitslag toetsing.

13 13 Algemene competenties Uitwerking: War Child 5. Vermogen tot conceptontwikkeling 1. De student kan vanuit analyse, interpretatie en eigen visie een concept ontwikkelen voor nieuwe business oplossingen 2. beschikken over vaardigheden op het gebied van communicatie, vormgeving interactie en technologie om (delen van) concepten voor nieuwe marketing oplossingen te (laten) ontwikkelen 3. op basis van wensen en behoeften van opdrachtgevers en doelgroepen, een strategisch concept kunnen ontwikkelen, verwoorden, (laten) uitvoeren en implementeren 4. het inzicht kunnen geven in mogelijke en effectieve oplossingsrichtingen 5. kunnen meedenken over en ontwikkelen van creatieve en innovatieve nieuwe marketing concepten 6. beschikken over een visie op creatie, innovatie, nieuwe marketing en ondernemerschap 6. Commercieel vermogen 1. Het vermogen om eerder, beter en meer kansen en mogelijkheden in de omgeving te zien en daar op in te spelen. 2. Commercieel vermogen benut de kracht van de markt en is gericht op het behalen van succes in de omgeving. 3. Het succesvol vermarkten van bestaande producten of diensten door een nieuwe manier van positioneren, presenteren en verkopen. 7. Vermogen tot organiseren en regisseren De student kan een inspirerende en functionele werksituatie voor zichzelf opzetten en in stand houden 1. het kunnen plannen, uitvoeren, controleren en beheren van de ontwikkeling van nieuwe concepten 2. in staat zijn de eigen werkprocessen te organiseren 3. vakkennis gebruiken om, met het oog op het verwachtte eindresultaat, procesmatige sturing aan het team te kunnen geven in termen van mensen, tijd, geld (procesmanagement) 4. vakkennis gebruiken om, met het oog op het verwachtte eindresultaat, inhoudelijke sturing aan het team te kunnen geven (kwaliteitsmanagement) 5. het kunnen samenbrengen van verschillende disciplines binnen ontwikkel- en innovatieprocessen 6. het kunnen onderhouden van contacten met bedrijfsrelaties, externe bedrijven, toeleveranciers en businesspartners 7. in staat zijn om ideeën, oplossingen en processen zowel mondeling als schriftelijk over te brengen 5. Vermogen tot conceptontwikkeling: Wat wil ik leren: Conceptontwikkeling is zeer belangrijk voor het ontwikkelen van oplossingen voor informatieproblemen. Zonder conceptontwikkeling zal er niets nieuws door de innovatie- pijplijn gaan en kan er dus niets aan de markt worden toegevoegd, waarmee op de markt kan worden ingespeeld. En juist om dit te wel te kunnen, wil ik mijn creatieve eigenschappen verder ontwikkelen betreft conceptontwikkelen. Met de kennis van conceptontwikkelen kan er op nieuwe/unieke wijze op de markt worden ingespeeld Leerdoel: Het verder ontwikkelen van het vermogen tot creatieve conceptontwikkeling om mijn creativiteit te vergroten betreft conceptontwikkelen. Activiteiten: Vraag detecteren; Orienteren op gebied van vraag; Onderzoeksopzet maken; Analyses uitvoeren; Brainstormen over nieuw concept; Concept uitwerken; Concept afstemmen op doelgroep/opdrachtgevers en stakeholders.

14 14 Middelen: Project War Child; Databanken; Boeken en bronnen vanuit ABC; Onderzoeksmethode; Creatieve vermogen voor het ontwikkelen van een concepten/ideeën/oplossingen. Eindsituatie/bewijs: Een concept voor project War Child, waar War Child geïnteresseerd in is. 6. Commerciëel vermogen: Wat wil ik leren: Het inspelen op de markt is vind ik ook erg belangrijk. Zonder in te spelen op de markt en haar kansen en mogelijkheden, kan een concept ook niet worden vercommercialiseerd en dus worden verkocht aan de markt en haar stakeholders. Daarom wil ik me zelf verder gaan ontwikkelen op het gebied van het kunnen ontwikkelen van nieuwe/unieke concepten, welke kunnen worden vercommercialiseerd ( verkocht ). Leerdoel: Het ontwikkelen van een concept d.m.v. creatief vermogen, welke op de markt en haar kansen/mogelijkheden inspeelt om zo te kunnen worden vercommercialiseerd. Activiteiten: Vraag detecteren; Orienteren op gebied van vraag; Onderzoeksopzet maken; Analyses uitvoeren; Brainstormen over nieuw concept; Concept uitwerken; Concept afstemmen op doelgroep/opdrachtgevers en stakeholders. Middelen: Project War Child; Internet; Databanken; Onderzoeksmethode; Boeken en bronnen vanuit ABC; Creatieve vermogen voor het ontwikkelen van een concepten/ideeën/oplossingen. Eindsituatie/bewijs: Een concept voor project War Child, waar War Child geïnteresseerd in is, welke (voorbereid) is om te vercommercialiseren. 7. Vermorgen tot organiseren en regisseren: Wat wil ik leren: Organiseren en regisseren vind ik erg belangrijk omdat zonder organisatorische structuur en regie, de ontwikkeling van een innovatief proces, maar ook andere processen weinig zin heeft. Maar om dit te kunnen is er een goede structuur nodig tussen de groepsleden, gericht op organiseren en regisseren. Zelf vind ik het belangrijk dat er een goede structuur binnen het groepswerken is. Op basis hiervan wil ik een project (groep) organiseren en regisseren. En dit dan voornamelijk gericht op het motiveren van het project en de projectgroep. Daarom wil ik me op dit vlak verder gaan ontwikkelen. leerdoel: Het project en de projectgroep blijvend motiveren en stimuleren om zo een gemotiveerde sfeer te behouden, waarbij ook op de organisatie en de regie van het project en projectgroep word gelet, en eventueel ook (probleemsituaties) worden verholpen.

15 15 Activiteiten: Projectgroep opstellen; Projectproces waarborgen; Groepsgesprekken voeren; Groepsleden individueel benaderen; Projectgroep- leden stimuleren en ondersteunen waar nodig is. Middelen: Projectgroep; Project War Child; Internet; Mijn eigen stimulus; Mijn motivatie. Eindsituatie/bewijs: Een goed en sterk concept voor project War Child, waar War Child geïnteresseerd in is waaraan te zien is dat de gehele projectgroep aan heeft gewerkt, met enthousiasme door o.a. de spil.

16 16 Planning Zie bijlage: TOP 2

TOP. Talent Ontwikkeling Plan

TOP. Talent Ontwikkeling Plan TOP Talent Ontwikkeling Plan Student: Studentnummer: 2033839 Opleiding: Advanced Business Creation Coach: Koen Demouge Inleverdatum: 18-2-2012 1 Inhoudsopgave pagina 1. Wie ben ik 3 1.1 Curriculum Vitae

Nadere informatie

Training Succesvol adviseren

Training Succesvol adviseren Training Succesvol adviseren Het geven van het juiste advies is goed, het geven van het juiste voorbeeld is beter. Hoe belangrijk je eigen gedrag is voor een succesvol verloop van het adviesproces, leer

Nadere informatie

STARR REFLECTIES ELISE WALTA - 2035670 ADVANCED BUSINESS CREATION - E2B DINSDAG 7 MEI 2013

STARR REFLECTIES ELISE WALTA - 2035670 ADVANCED BUSINESS CREATION - E2B DINSDAG 7 MEI 2013 STARR REFLECTIES ELISE WALTA - 2035670 ADVANCED BUSINESS CREATION - E2B DINSDAG 7 MEI 2013 INHOUDSOPGAVE Leeswijzer...... 3 Deel I Samenvatting TOP.... 4 Deel II Leidinggeven STARR 1 Plannen...... 7 STARR

Nadere informatie

Professioneel Handhaven: werken met competenties. kennis vaardigheden. persoonskenmerken motivatie. Colofon

Professioneel Handhaven: werken met competenties. kennis vaardigheden. persoonskenmerken motivatie. Colofon Het actieprogramma Handhaven op Niveau stimuleert en faciliteert overheden en handhavende instanties bij het werken aan handhaving. Het bevordert daartoe verdere professionalisering van handhaving en samenwerking

Nadere informatie

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 1 - New World

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 1 - New World Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 1 - New World I believe in the imagination. What I cannot see is infinitely more important than what I can see. - Duane

Nadere informatie

Studiegids International Lifestyle Studies

Studiegids International Lifestyle Studies Studiegids International Lifestyle Studies Studiegids Propedeuse International Lifestyle Studies 2010-2011 Voorwoord Gefeliciteerd met je keuze voor International Lifestyle Studies aan de Fontys Academy

Nadere informatie

POP. Andy Man. Grafimediatechnologie. Versie 15/12/05. Andy Man 0766345 Grafimediatechnologie 1

POP. Andy Man. Grafimediatechnologie. Versie 15/12/05. Andy Man 0766345 Grafimediatechnologie 1 POP Andy Man 0766345 Grafimediatechnologie Versie 15/12/05 Andy Man 0766345 Grafimediatechnologie 1 POP Andy Man Doel en Motivatie Mijn doel van deze opleiding is natuurlijk om mijn diploma te halen. En

Nadere informatie

Business en ICT Alignment in Ketens

Business en ICT Alignment in Ketens Business en ICT Alignment in Ketens Drs. A.N.M. Bensink CISA 1 voor allen en allen voor 1 Business en ICT Alignment in Ketens 1 voor allen en allen voor 1 Referaat postinitiële masteropleiding IT-Auditing

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

Mijn aanbod Vanuit mijn expertise heb ik volgende trainingen ontwikkeld. De opleidingen worden gepersonaliseerd naargelang de doelgroep:

Mijn aanbod Vanuit mijn expertise heb ik volgende trainingen ontwikkeld. De opleidingen worden gepersonaliseerd naargelang de doelgroep: Mijn doelgroep Beginnende managers: elijk sterke experts. Vanuit deze expertise ben je doorgegroeid naar een leidinggevende functie. Wat deze functie van jou vereist, is dat je mensen kan aansturen. Met

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

BoKS Body of Knowledge and Skills

BoKS Body of Knowledge and Skills BoKS Body of Knowledge and Skills Adviespraktijk - Basisactiviteiten - Competenties Professionalisering Adviesprofielen Het adviesproces Competenties Gedragscode - Uitgangspunten - Gedragsregels Geschiedenis

Nadere informatie

Opleidingsprofiel Master Industriële Innovatie

Opleidingsprofiel Master Industriële Innovatie Opleidingsprofiel Master Industriële Innovatie Auteur(s): M. Nieuwenhuijse M. Wit K. van Beurden W. Brouwer A. Cordia B. Meijer S. van Stroe Master industriële innovatie Hogeschool Rotterdam, Hogeschool

Nadere informatie

Final Assessment Afstudeerportfolio jaar 4, semester 8

Final Assessment Afstudeerportfolio jaar 4, semester 8 Final Assessment Afstudeerportfolio jaar 4, semester 8 Luc Burggraaff 500654160 15-juni-2015 1 Voorwoord Dit rapport heb ik geschreven om aan te tonen dat ik klaar ben om te mogen afstuderen. Binnen dit

Nadere informatie

INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015

INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015 INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015 INHOUDSOPGAVE WORKSHOPS THINK DIFFERENT? FUTURE PROOF? TOON LEF EN MAAK HET VERSCHIL! FUEL YOUR FUTURE HOE? Gezien de veranderingen in je vak, ben je gespitst op

Nadere informatie

Landelijk Opleidingsprofiel SPORT MANAGER

Landelijk Opleidingsprofiel SPORT MANAGER Landelijk Opleidingsprofiel SPORT MANAGER Inhoudsopgave 3 Voorwoord 1. Inleiding 2. Beroepsprofiel sportmanager 3. HBO-vereisten 4. Ontwikkelingen 5. Opleidingskwalificaties 6. Validatie Bronnen Bijlage

Nadere informatie

Eindversie 4 februari 2014. Bachelorscriptie

Eindversie 4 februari 2014. Bachelorscriptie Eindversie 4 februari 2014 Hoe kan het projectteam de bereidheid van lead users, om hun kennis en ideeën te delen tijdens een lead user innovatieproject, beoordelen en beïnvloeden? B de Rooij Alliander

Nadere informatie

TMA Competentiemodel. T +31 (0)30 2670444 I www.tma-assessment.com E info@tma-assessment.com. EhrmVision 1999-2009 Alle rechten voorbehouden

TMA Competentiemodel. T +31 (0)30 2670444 I www.tma-assessment.com E info@tma-assessment.com. EhrmVision 1999-2009 Alle rechten voorbehouden TMA Competentiemodel T +31 (0)30 2670444 I www.tma-assessment.com E info@tma-assessment.com TMA Competentiemodel Inhoudsopgave: Inleiding Aandacht voor details Aanpassingsvermogen Ambitie Assertiviteit

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Commerciële Economie Digital Publishing Studies studiegids 2013 2014 versie1.1

Commerciële Economie Digital Publishing Studies studiegids 2013 2014 versie1.1 Commerciële Economie Digital Publishing Studies studiegids 2013 2014 versie1.1 I believe in the imagination. What I cannot see is infinitely more important than what I can see. - Duane Michals (Fotograaf,

Nadere informatie

Time for Organic Leadership

Time for Organic Leadership Time for Organic Leadership Productfolder Opleidingsgids www.corecommit.com info@corecommit.com +31 050-5269713 PRODUCTEN & ACADEMIE De nieuwe productfolder, tevens opleidingsgids van Core Commit biedt

Nadere informatie

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN AMSTERDAM, 2009 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 VOORBEREIDING 3 1. schoolplan 3 2. functieomschrijving, functievoorwaarden

Nadere informatie

Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend.

Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend. COMMERCE Competentieniveaus voor de domeincompetenties Commerce DC.1 Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend. Competentieniveau 1 CE/IBL/SBRM/F&B Signaleren en opsporen

Nadere informatie

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult 2014-2015 Catalogus opleidingen en trainingen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Onze visie op ontwikkeling van mensen 5 Hoofdstuk 2 Veranderen -opleiding en trainingsaanbod 2.1.Training gamechangers 7 2.2. Leidinggeven

Nadere informatie

Crossmedia. concepting. Crossmedia concept voor minor ABC

Crossmedia. concepting. Crossmedia concept voor minor ABC Crossmedia concepting Crossmedia concept voor minor ABC Susan Rijkers 2049597 Sander de Bruijn 2053946 Dennis Janssen 2047212 Troy Rondon Guasque 2047863 Kim Timmermans 2048380 Thomas Vermolen 2036931

Nadere informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie Studiegids Associate degree- en Bacheloropleiding Management van Informatie 1 1 Inleiding... 4 2 Wie, wat, waar en waarom... 6 Wie zijn wij... 6 Waarom... 6 Wat bieden wij... 6 Waar... 6 3 De opleiding

Nadere informatie

Professionaliseringsthema 6 Leidinggeven aan verandering

Professionaliseringsthema 6 Leidinggeven aan verandering Professionaliseringsthema 6 Leidinggeven aan verandering Oktober 2014 Riemer Kemper Wietske Zevering Sanneke Zegwaard 1 Inhoud 1. Inleiding op de professionaliseringsthema s... 3 2. Valideringsvragen bij

Nadere informatie

SYLLABUS S L O. Studie Loopbaan Ontwikkeling 2008 / 2009. Jaar 1 2 3. ICT-Opleidingen/profielen:

SYLLABUS S L O. Studie Loopbaan Ontwikkeling 2008 / 2009. Jaar 1 2 3. ICT-Opleidingen/profielen: Faculteit Natuur en Techniek Institute for Informatics, Communication and Technology Nijenoord 1 3552 AS Utrecht SYLLABUS Studie Loopbaan Ontwikkeling S L O 2008 / 2009 ICT-Opleidingen/profielen: Informatica

Nadere informatie

Thuisopdracht Intakeportfolio. Management in de Zorg. Associate Degree Bachelor Degree

Thuisopdracht Intakeportfolio. Management in de Zorg. Associate Degree Bachelor Degree Hanzehogeschool Groningen Academie voor gezondheidsstudies Opleiding Management in de Zorg Laan Corpus den Hoorn 300 9728 JT Groningen Thuisopdracht Intakeportfolio Management in de Zorg Associate Degree

Nadere informatie

Competent Verandermanagement

Competent Verandermanagement Competent Verandermanagement House of Control Inhoudsopgave Inleiding Verandermanagement... 3 I De verandering selecteren... 6 II De verandering organiseren... 9 III De verandering implementeren... 15

Nadere informatie