Een bijzonder multidisciplinair project. Ombouw Sluizen Limburg Born, Maasbracht, Heel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een bijzonder multidisciplinair project. Ombouw Sluizen Limburg Born, Maasbracht, Heel"

Transcriptie

1 Een bijzonder multidisciplinair project Ombouw Sluizen Limburg Born, Maasbracht, Heel

2 Voorwoord Het project Sluizen Limburg bewijst waar samenwerking toe kan leiden. Ondanks de risico s en technische uitdagingen waren het de mensen en hun denkwijze die leidden tot een prachtig resultaat. Sluizen Limburg is een verhaal van méér dan staal en beton. Het is vooral een verhaal van mensen. Met het verschijnen van dit boek sluit de Combinatie Besix-Mourik een boeiend hoofdstuk af van een bijzonder verhaal dat Sluizen Limburg heet. Op 26 oktober 2012 is de laatste verlengde sluis in bedrijf gegaan. Hiermee is een kroon gezet op vier jaar succesvol samenwerken. Niet alleen tussen de combinanten Mourik en BESIX, maar ook met de opdrachtgever Rijkswaterstaat en de vele onderaannemers. Samenwerking loopt als een rode draad door dit verhaal en vormt de sleutel tot het succes van een complex, interdisciplinair en risicovol bouwproject als de renovatie en verlenging van de sluizen Born, Maasbracht en Heel. Meer dan technologie, proces of systeem, is de menselijke factor bepalend in het welslagen van een project. Mensen van diverse pluimage, ambacht en oorsprong hebben met tomeloze inzet en vernuft de krachten gebundeld om als één geheel een gedachte concreet om te zetten in een bouwwerk. Elke keer opnieuw, voor een nieuw en uniek probleem, met nieuwe onbekende gezichten, onder andere omgevingsfactoren, tonen mensen waartoe ze samen in staat zijn: iets tastbaars nalaten voor de eeuwigheid. Het beste ontspruit uit de mens als de omstandigheden er naar zijn. Hoe groter de uitdaging, hoe inventiever en gedrevener de mens. En uitdagend of boeiend kun je de afgelopen vier jaren zeker noemen. Zowel voor de werktuigbouwkundige, de elektrotechnicus als de bouwkundige had dit werk alles in zich wat ons vakgebied te bieden heeft. En zo ontstond de driehoeksverhouding mens-techniek-omgeving waarop het succes van dit project is gestoeld. Eén ding kun je van dit project wel zeggen: vervelen gaat het nooit. Geen andere uitspraak, ooit halverwege het project geuit, vat de essentie van de voorbije vier jaren beter samen. Sluizen Limburg was dan ook zonder twijfel een project dat nóóit ging vervelen. Hopelijk denkt u, lezer, na het lezen van dit naslagwerk daar hetzelfde over. Koen De Mey Operations Manager BESIX Nederland Ombouw Sluizen Limburg Walter Deelen Directeur Mourik Limburg Born, Maasbracht, Heel 2

3 Inhoudsopgave 1. Limburgs trots 4 Een waterrijke geschiedenis 5 Sluizen van nu en straks 7 Het begon allemaal met een oude foto van het Julianakanaal 8 2. Van besluit tot contract 9 Overheid gaat voor grootscheepse aanpak 10 Politieke besluitvorming 12 Schipperen binnen de Maasroute 13 Een veelzijdige opdracht 14 Aanbesteden op het snijvlak van tijd, geld, kwaliteit en omgeving Samen bouwen 20 Civiele techniek ontmoet werktuigbouwkunde 21 Over BESIX 22 Over Mourik Limburg 23 Project Start Up (PSU) 24 Project Follow Up (PFU) 25 Babyboom! Een goed begin 27 Civieltechnisch ontwerp: BESIX en Lievense rekenen aan s lands grootste sluizencomplexen 28 Werktuigbouwkundig ontwerp: Mourik bundelt krachten met Boorsma 33 Electrotechnisch ontwerp: Twee aannemers, één combinatie en een derde speler aan boord 36 Risicomanagement: inventariseren, kwantificeren, beheersen 38 Koploper in VGM-management 40 Omgevingsmanagement drukt belangrijke stempel op project Werk in uitvoering 44 Vijf hoogstandjes in beton en staal 45 Renovatiewerk kolken 49 Verlenging sluiskolk naar 225 meter 53 Nieuw bovenhoofd 56 Eigentijdse sluizen met respect voor het verleden 58 Nawoord 60 Colofon 64 3

4 1 Limburgs trots Limburg en haar waterwegen. Ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Al eeuwenlang meanderen de Maas en haar diverse aftakkingen door de zachte glooiingen van het Zuid-Nederlandse landschap. Kronkelige lijnen, die sinds de jaren twintig worden afgewisseld met kaarsrechte kanalen. Een waterrijk netwerk waarin mens en natuur hun krachten bundelen. Maar ook elkaars grenzen opzoeken. De talrijke sluizen en stuwen, die voor de Limburgers al lang gemeengoed zijn, spelen hierin een cruciale rol. Toen, nu en straks. De Maas meandert door het Zuid-Nederlandse landschap 4

5 Een waterrijke geschiedenis Wie aan Limburg denkt, denkt al snel aan de Maas. Het fraaie stukje natuur dat zich als een blauw lint door de provincie beweegt. Maar ook de onverschrokken watermassa die al meerdere malen buiten zijn oevers trad. Dergelijke tegenstellingen houden de bijzondere haat-liefdeverhouding tussen de Limburgers en hun Maas in stand. Al eeuwenlang. De Maas treedt buiten haar oevers Grensmaas Maas Water zoet, jouw verlangen naar zout een lange weg, dat meanderen nergens een spoor van oponthoud wat tegenstroom, onder de brug wat spatten of grommen maar wild of gedwee, steeds weer terug naar de schuimende zee Emile Budé Etymologisch onderzoek heeft uitgewezen dat de Germanen zo n tweeduizend jaar geleden al een naam hadden voor de rivier die vanuit het zuiden ons land in stroomde: Maas. In die tijd fungeerden grote rivieren als de Maas als bindmiddel, waarbij haar oevers een geliefde vestigingsplaats waren voor onder andere de Eburonen, Romeinen en Franken. Tot in de middeleeuwen behield de rivier deze functie. De Maas als grens In elk historisch tijdperk heeft de Maas zo haar rol gespeeld. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog diende zij af en toe als grens, na 1648 behoorde haar noordoever grotendeels tot de Spaanse Nederlanden. Onder Napoleon liep de Maas dwars door het Departement Nedermaas. Toch zou het nog tot 1830 duren voordat de Maas echt als grens fungeerde. België, toen nog onderdeel van het Koninkrijk der Verenigde Nederlanden van koning Willem I, kwam in opstand en verdreef een deel van de noordelijke troepen uit Limburg. De koning eiste een deel van Limburg en Luxemburg op en zo kreeg het zuiden van Nederland zijn definitieve vorm. 950 kilometer water De Maas ontspringt in Frankrijk en stroomt via België naar Nederland, waar zij de zuidelijkste van de grote rivieren is. Voorbij Wezet vormt zij de grens tussen Belgisch en Nederlands Limburg. Dit gedeelte van de Maas staat bekend als de Grensmaas en ligt tussen Eijsden-Maastricht en Smeermaas-Kessenich. De Maas meandert er veel en is ten behoeve van de scheepvaart vervangen door laterale kanalen: de Zuid-Willemsvaart, het Julianakanaal en het Lateraalkanaal. De rivier zelf is voor een deel ook gekanaliseerd. 5

6 Zuid-Willemsvaart Lengte: 123 kilometer Ingebruikname: 1826 Stroomgebied: van Maastricht naar Den Bosch Stroomt door: Limburg (NL+B), en Noord-Brabant Julianakanaal in aanbouw met reeds geplaatste meerstoelen, waar schepen kunnen afmeren tijdens het wachten op een sluispassage Julianakanaal Het Julianakanaal begint ten noorden van Maastricht bij de stuw van Borgharen als aftakking van de Maas. Ongeveer 36 kilometer verder, bij Maasbracht, sluit het kanaal weer op de Maas aan. De aanleg van het Julianakanaal was een indrukwekkend werk. Op 22 oktober 1925 zette prinses Juliana symbolisch de eerste schop in de grond, waarna de werkzaamheden van start gingen. Bij Borgharen werd een stuw aangelegd, driehonderd meter verderop begon men te graven. Helemaal aan de andere kant, bij Maasbracht, gingen de graafwerkzaamheden eveneens van start. Nog geen tien jaar later sloten beide zijden perfect op elkaar aan. Behalve het kanaal werden er ook elf bruggen en vier sluizen aangelegd. In de jaren 60 heeft een grote vernieuwing plaatsgevonden in het Julianakanaal. Born en Maasbracht kregen nieuwe sluizen, Heel werd nieuw gebouwd en Roosteren werd gesloopt. De oorspronkelijke sluizen Limmel en Born zijn nog altijd operationeel; Maasbracht werd later opnieuw opgebouwd. Naast de oorspronkelijke sluis verrees dus een nieuw complex. Lateraalkanaal Tussen Heel en Buggenum, daar waar de Maas al meanderend haar weg zoekt, ligt het Lateraalkanaal. Een acht kilometer lange watergang die een kortere en snellere route biedt ten opzichte van de oorspronkelijke Maasroute. De enige sluis die de scheepvaart hier tegenkomt, betreft Heel. Scheepvaart die toch via de Maas gaat, waaronder veel plezierboten en de grotere binnenvaart, passeren de sluizen Linne en Roermond. Julianakanaal Lengte: 36 kilometer Ingebruikname: 1935 Stroomgebied: van Maas naar Maas Stroomt door: Limburg Lateraalkanaal Lengte: 8 kilometer Ingebruikname: onbekend Stroomgebied: van Maas naar Maas Stroomt door: Limburg Ombouw Sluizen Limburg Born, Maasbracht, Heel 6

7 Sluizen van nu en straks In Limburg bouwt Combinatie Besix- Mourik (CBM) in opdracht van Rijkswaterstaat Maaswerken aan het project Sluizen Limburg. Dit project behelst een grootscheepse aanpak van de drie sluizencomplexen Born, Maasbracht en Heel. Een overzicht van de sluizencomplexen De sluizencomplexen bevinden zich op de Maasroute, een van de belangrijkste scheepvaartverbindingen binnen Europa. Deze route voert over de Maas en deels over het Juliana- en Lateraalkanaal. Born en Maasbracht De sluizencomplexen Born en Maasbracht bevinden zich beide in het Julianakanaal. Sluis Born ligt het meest zuidelijk en bestaat uit drie sluiskolken waarvan twee van 142 meter en een van 136 meter. Het verval bedraagt 11,35 meter. De westkolk dateert uit 1935 en heeft een monumentale status. Een kleine twintig kilometer noordelijker, waar het Julianakanaal overgaat in de Maas, ligt sluizencomplex Maasbracht. Ook dit complex heeft drie sluiskolken van 142 meter lang. Met 11,85 meter heeft sluis Maasbracht het grootste verval van Nederland. Heel Sluis Heel is gebouwd in 1968, ligt ongeveer tien kilometer ten noorden van Maasbracht en vormt de zuidelijke toegang van de Maas tot het Lateraalkanaal. In tegenstelling tot de sluizen in Born en Maasbracht omvat dit sluizencomplex twee sluiskolken van elk 142 meter lengte. Het verval is hier 6,70 meter. Maasroute en Maaswerken Project Sluizen Limburg maakt onderdeel uit van het project Maasroute. Dit project van Rijkswaterstaat heeft als belangrijkste doel om de vaarweg aan te passen en geschikt te maken voor grotere binnenvaartschepen (klasse Vb). De Maasroute is op zijn beurt een deelproject van de Maaswerken. In dit grootschalige programma werkt Rijkswaterstaat aan een minder dreigende, beter dragende en meer levendige Maas. Naast de Maasroute zijn er binnen de Maaswerken nog twee andere deelprojecten te onderscheiden: Zandmaas en Grensmaas. 7

8 Huub Dohmen De werkploeg bezig met ontgraven Het begon allemaal met een oude foto van het Julianakanaal Huub Dohmen is Limburger in hart en nieren. Als klein jongetje speelde hij maar wát graag in de bossen en de grotten. Of hij ging vissen in de Geul. Water heeft me altijd gefascineerd, zegt Huub. Hij werkt al 35 jaar bij Rijkswaterstaat, waarvan 23 jaar als sluismeester. Huub kan alles en vooral heel gepassioneerd vertellen over de Limburgse waterwegen. Over onder meer de aanleg van het Julianakanaal en de sluizen, over de overstromingen of de bouw van de kolentip. Dit is een installatie om de lading van een kolenwagon in één keer in een schip te lossen. De kolenhandel en het daarbij horende vervoer was de hoofdreden voor het graven van de Limburgse kanalen, aldus Huub foto s Huub beschikt over tientallen meters archiefmateriaal over Limburg en haar waterwegen. Maar ook over alle andere wateren in Nederland en België. In totaal heeft hij zo n foto s, 350 cd-roms en talloze krantenartikelen, oude vakbladen en kaarten. Huub: Ruim twintig jaar geleden kreeg Julianakanaal in aanleg ik een foto van de aanleg van het Julianakanaal. Ik besefte dat zo n oude foto iets heel bijzonders was, iets dat gekoesterd moest worden. En zo is het allemaal begonnen. Nostalgie en informatie Met mijn verzameling kan ik een heleboel mensen een plezier doen, besluit Huub. Mijn collectie heeft een grote nostalgische, maar ook informatieve waarde. Via een oud exemplaar van het vakblad De Ingenieur heb ik Maaswerken kunnen helpen. Daarin stond belangrijke informatie over de grondsoorten bij Born. Bij Born en andere sluizen worden werkzaamheden uitgevoerd om in de toekomst grotere schepen toegang tot de vaarweg te kunnen bieden. Mooi toch, als je elkaar zo kunt helpen? Waarom de Maas overstroomde In januari 1926, december 1993 en januari 1995 werd Limburg onaangenaam verrast door de krachten der natuur. De Maas, die zich normaal gesproken keurig naar haar bedding plooit, trad in die bewuste perioden buiten haar oevers. Het gevolg was duidelijk: ondergelopen straten, kelders vol met water en onbewoonbare huizen. Maar wat was de oorzaak? De Maas is een rivier die in haar stroomgebied alleen door regen gevoed wordt. Het peil is sterk afhankelijk van de hoeveelheid regen die er valt. Hierdoor staat de Maas s winters metershoog, temeer omdat er dan ook sprake is van weinig vegetatie, weinig verdamping en smeltwater in periodes van dooi. Aan de overstromingen in 1993 en 1995 ging in beide gevallen een hevige regenperiode vooraf. Bijna zeventien meter boven NAP De overstromingen in 1995 waren het gevolg van een maand lang aanhoudende regen. In totaal viel er 350 millimeter, ruim twee keer zo veel als normaal. Vanaf 21 januari regende het extreem hard: in Wallonië viel 300 millimeter in tien dagen, drie keer de normale hoeveelheid! De aanvoer van water werd nog eens verhoogd door smeltwater uit Hoog-België. De recordwaterstand van 1926, met een hoogte van 16,92 meter boven NAP, werd meedogenloos overtroffen. Met het project Grensmaas, net als de Maasroute onderdeel van de Maaswerken, moet een dergelijke ramp in de toekomst voorkomen worden. Ombouw Sluizen Limburg Born, Maasbracht, Heel 8

9 2 Van besluit tot contract De werkzaamheden aan de sluizen Born, Maasbracht en Heel behoren tot de Maaswerken. Maar wat houden deze werken precies in? Wanneer zijn ze gestart? En waarom? Een kijkje in de politieke keuken van dit veelomvattende project, met de aanbesteding en contractondertekening als hoogtepunt. Sluis Heel 9

10 Overheid gaat voor grootscheepse aanpak Met de overstromingen van 1993 en 1995 nog vers in het geheugen, stelde de Nederlandse regering in februari 1995 het Deltaplan Grote Rivieren in werking. Dit plan behelsde onder meer de versnelde aanleg van 145 kilometer aan noodkaden ter bescherming van de meest bedreigde gebieden in Brabant en Limburg. Tegelijkertijd verrichtte het kabinet onderzoek naar een andere beschermingsmaatregel: het verruimen van de Maas over een lengte van 222 kilometer. Het logo van de projectorganisatie De plannen voor de verruiming van de Maas werden gecombineerd met reeds bestaande plannen voor een opwaardering van de Maasroute. Hieruit ontstond de startnotitie Zandmaas/ Maasrouteproject, die in oktober 1995 gepubliceerd werd. In april 1997 werd projectorganisatie De Maaswerken opgericht, een samenwerkingsverband tussen het ministerie van Verkeer en Waterstaat, provincie Limburg en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De projectorganisatie kreeg opdracht voor de planvorming en uitvoering van twee deelprojecten: Zandmaas/Maasroute en Grensmaas. Deze deelprojecten dragen niet alleen bij aan veiligheid, maar ook aan natuurontwikkeling en een betere bevaarbaarheid van de Maasroute. Trajectnota/MER De eerste ideeën van de projectorganisatie staan beschreven in de notitie Maaswerken. Deze notitie verscheen in het najaar van 1997 en werd overlegd met onder andere de betrokken gemeenten. De notitie werd op enkele punten aangepast en in februari 1999 verscheen de Trajectnota/ Milieu Effect Rapportage (MER) van Zandmaas/Maasroute. Dit rapport geeft een overzicht van de mogelijke alternatieven voor de invulling van de deelprojecten en de gevolgen daarvan. Bewoners, betrokkenen, overheden en belangenorganisaties mochten hierop inspreken. Voorkeursalternatief In het najaar van 2000 nam staatssecretaris De Vries van Verkeer en Waterstaat haar standpunt in voor één van de alternatieven: het Voorkeursalternatief. Doel van het Voorkeursalternatief was het vlotter bevaarbaar en veiliger maken van de vaarroute, met korte wacht- en passeertijden bij sluizen. Dit moest onder andere bereikt worden door het verhogen van bruggen, het verlengen van sluizen en het geheel verbreden Ombouw Sluizen Limburg Born, Maasbracht, Heel 10

11 In de jaren 90 is de Maas meermaals buiten haar oevers getreden van het Julianakanaal. Grote schepen profiteren hier het meest van. Deze grootschalige en kostbare operatie zal leiden tot een groei van 50% in het goederenvervoer over de Maas. Ontwerp Tracébesluit Na de standpuntinname werkte De Maaswerken het Voorkeursalternatief verder uit tot een Ontwerp Tracébesluit (OTB) voor de Maasroute en het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL) voor de Zandmaas. Onder het OTB vallen alle maatregelen ter verbetering van de Maasroute, plus enkele maatregelen voor hoogwaterbescherming. Op 4 mei 2001 lagen de plannen gereed voor inspraak, tot 28 juni 2001 kon men hierop inspreken. De ruim reacties die op het OTB binnenkwamen, werden meegewogen in de definitieve vaststelling van het Tracébesluit (TB). In dit stadium werd bijvoorbeeld nog besloten om het Julianakanaal niet geheel, maar gedeeltelijk te verbreden. Tracébesluit Op 18 december 2001 stemde staatssecretaris De Vries in met de maatregelen in het TB. Hierna volgde de gedetailleerde technische uitwerking van het besluit, met onder andere de vergunning- en bestemmingsplanprocedures op provinciaal en gemeentelijk niveau. De uitvoering vindt plaats in drie fasen. Tussen 2002 en 2006 lag de focus vooral op hoogwaterbescherming door kadeverhogingen. De periode tussen 2006 en 2012 staat met name in het teken van natuurontwikkeling. Ook startten in 2006 de voorbereidingen voor de Maasroute, waarvan het grootste deel na 2009 in uitvoering ging. In 2017 moeten de doelstellingen van de Maaswerken, dus ook die van de Maasroute, gerealiseerd zijn. EU-subsidie voor Maasroute De verbetering van de Maasroute biedt betere doorvaarmogelijkheden voor klasse Vb-schepen met eindbestemming Duitsland, België of Frankrijk. Europa ziet het belang hiervan in en geeft Nederland subsidie voor de opwaardering van deze route. De subsidie wordt verstrekt vanuit het Trans-Europees vervoersnetwerk (TEN-T programma) en loopt tot en met

12 Politieke besluitvorming Februari Regering stelt Deltaplan Grote Rivieren in werking Oktober Publicatie startnotitie Zandmaas/ Maasrouteproject April Projectorganisatie De Maaswerken gaat van start Najaar Publicatie notitie Maaswerken februari Publicatie Trajectnota/ MER Zandmaas/ Maasroute Uitvoering fase I (o.a. kadeverhoging) maart/april Bekendmaking TB en POL Zandmaas mei/juni Inspraak op OTB en POL Zandmaas Staatssecretaris neemt standpunt in. Trajectnota wordt uitgewerkt in OTB en POL Zandmaas Uitvoering fase II (o.a. natuurontwikkeling en voorbereiding/ verbetering vaarroute) Maart Aankondiging project Mei Selectiedocumenten binnen bij Rijkswaterstaat Juli Na voorselectie schrijft Combinatie Besix-Mourik zich in januari 28 januari aanbieding Combinatie Besix-Mourik aan Rijkswaterstaat juni Officiële gunning opdracht Sluizen Limburg aan Combinatie Besix-Mourik November Aanbesteding project Sluizen Limburg Alle doelen van De Maaswerken zijn gerealiseerd Oplevering project Sluizen Limburg Uitvoering fase III (hoogwaterbescherming, verbetering vaarroute) Ombouw Sluizen Limburg Born, Maasbracht, Heel 12

13 Schipperen binnen de Maasroute De Maaswerken gaan de boeken in als een omvangrijk en uitdagend project. Iemand die daar alles van weet, is projectmanager Frans Hendrikx van Rijkswaterstaat. Tussen 1995 en 2001 was hij al bij de Maaswerken betrokken. Sinds 2009 is hij verantwoordelijk voor de uitvoering van het deelproject Maasroute. De negen projecten van de Maasroute 1. Brugverhogingen over sluis Weurt; 2. Brugverhogingen in Maaswaalkanaal; 3. Verruiming bochten bij Venlo; 4. Renovatie en verlenging sluizen Born, Maasbracht en Heel; 5. Modernisering sluizen Belfeld en Sambeek; 6. Aanleg keersluis Heumen; 7. Realisatie Regiocentrale Zuid in Maasbracht; 8. Verruiming Julianakanaal; 9. Aanleg keersluis Limmel. Pleziervaart op de Maas Het project Maaswerken is opgericht ter bescherming van het achterland van de Maas. Dit project is verdeeld over drie deelprojecten en voornamelijk gericht op het verruimen van de Maas. In deelproject Zandmaas, het bevaarbare gedeelte van de Maas, gebeurt dit met baggerwerk en nevengeulen. In deelproject Grensmaas, het niet bevaarbare deel tussen België en Nederland, vindt dit plaats door grindwinning. Maasroute Deelproject Maasroute richt zich op de verbetering van de vaarroute. Ontstaan uit het project MOMARO* is het toegevoegd aan de Maaswerken onder andere omdat het betrekking had op hetzelfde gebied als de rest van de Maaswerken. De Maasroute omvat negen afzonderlijke projecten, waaronder de sluizen Born, Maasbracht en Heel. Afstemming projectteams Voor de uitvoering van de Maasrouteprojecten treedt Frans Hendrikx namens Rijkswaterstaat op als opdrachtgever. Hij zet de grote lijnen uit en zorgt voor een optimale afstemming tussen de verschillende interne en externe projectteams. De samenwerking met de projectteams verloopt goed. Frans: Er zijn wel eens spanningen, maar zolang je blijft communiceren kom je er altijd uit. Techniek, veiligheid en omgeving De doelen van de Maasroute moeten in 2017 gerealiseerd zijn. Frans Hendrikx: Ik wil de deadline halen, zakelijk maar ook in goede samenwerking met de projectteams. Dat is soms schipperen, maar ik heb er het volste vertrouwen in dat we elk project tijdig opleveren. Ook project Sluizen Limburg, dat in 2013 al gereed moet zijn. Op technisch gebied is Combinatie Besix-Mourik zeer krachtig en voortvarend. Maar ook zaken als veiligheid en omgeving zijn belangrijke aandachtspunten. Daar blijven we tot het einde aan werken. *MOMARO staat voor Modernisering MaasRoute 13

14 Een veelzijdige opdracht Project Sluizen Limburg is een van de 52 projecten die binnen de Maaswerken wordt uitgevoerd. Na een voorselectie werd op 27 november 2007 de opdracht voor de verlenging en renovatie van de sluizencomplexen Born, Maasbracht en Heel aanbesteed. Zeven maanden later volgde de officiële gunning. Sluis Heel De opdracht werd als Design & Construct bestek op de markt gebracht. Bij Design & Construct definieert de opdrachtgever alleen de functionaliteit voor de te realiseren objecten. De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het ontwerp en de uitvoeringsmethode die deze functionaliteit borgt. Scope De werkzaamheden binnen het project Sluizen Limburg bestaan uit het verlengen van één kolk per sluizencomplex, het vervangen van sluisdeuren en bewegingswerken, het aanpassen van besturing en bediening, het aanpassen van voorhavens, de stabilisatie van bestaande kolkwanden, de renovatie van de volledige sluizencomplexen en andere aanpassingen. Dit veelzijdige programma bleek een prima basis voor een krachtenbundeling tussen BESIX en Mourik Limburg. BESIX nam het civiele gedeelte op zich, Mourik Limburg het werktuigbouwkundige deel. De opdracht bestond tevens uit een integraal deel, dat onder andere betrekking had op organisatorische zaken, het beschikbaar houden van de vaarweg en het vergunningentraject. Civieltechnisch deel De complexiteit van dit waterbouwkundige project is BESIX op het lijf geschreven. Dit heeft met name te maken met het multidisciplinaire karakter van de opdracht en de zware civiele constructies. De kennis en ervaring die BESIX op eerdere (zee) sluizen heeft opgedaan, kan zij hier uitstekend toepassen. Bovendien is BESIX voorloper in Systems Engineering: een systematische en interdisciplinaire projectbenadering die voorheen nog weinig werd toegepast, maar in dit project een vereiste is. In het opstellen van de aanbieding moest het tenderteam rekening houden met de beschikbaarheid van de vaarweg, de aanwezigheid van bestaande constructies, de waterdichtheid van de kanaalbodem en de grondgesteldheid. Een uitdaging voor planning en engineering die, in combinatie met de nodige risicoafwegingen, leidde tot een aanbieding met veel bewezen technieken. Kenmerkend zijn de definitieve combiwanden voor de sluisverlenging, de tijdelijke damwanden voor het bovenhoofd, definitief gewapend onderwaterbeton en een in situ voorzetwand. Hiermee was Ombouw Sluizen Limburg Born, Maasbracht, Heel 14

15 Roel van Oudheusden, tender/projectmanager Mourik Limburg: De veelheid en de repeterende factor van de werktuigbouwkundige en renovatiewerkzaamheden maken dit werk omvangrijk en uitdagend. Eén foutje werkt immers in veelvoud door. Dit vereist van begin tot eind een uiterst nauwgezette aanpak. Bij een nat infraproject komt overal duikwerk kijken Henk Post, commercieel manager BESIX: een snelle, veilige en kostenefficiënte bouwmethode mogelijk. Werktuigbouwkundig deel Het tenderteam van Mourik Limburg maakte de calculaties voor de staalbouw, de renovatiewerkzaamheden en het werktuigbouwkundige deel. Een omvangrijk pakket aan werkzaamheden, bestaande uit onder andere het vervaardigen van 200 drijvende bolders, het vervangen van 20 deurbewegingswerken, de renovatie van 25 schuifbewegingswerken en de conservering van 150 ladders. Dat Mourik Limburg al jaren op kleinere schaal renovatiewerken op de sluizencomplexen uitvoert, bleek een voordeel. In het maken van de calculaties kon het team putten uit een uitgebreide bron van informatie en ervaringen. Gunning De krachtenbundeling tussen BESIX en Mourik Limburg bleek een succesvolle zet. In juni 2008 kreeg de bouwcombinatie de opdracht gegund op basis van de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI). Hierin werd niet alleen gekeken naar de prijs, maar ook naar kwaliteit en de prestaties op het gebied van beschikbaarheid. Met het tekenen van het contract conformeerde de combinatie zich aan een aantal belangrijke voorwaarden. Zo was zij verantwoordelijk voor het verkrijgen van de nodige vergunningen en het coördineren van alle werkzaamheden die gelijklopen met de opdracht. Verder zijn strikte afspraken gemaakt over het stremmen van de sluiskolken voor scheepvaartverkeer. Op het niet nakomen van deze afspraken staan fikse boetes. Garanties Na de oplevering in 2013 staat Combinatie Besix-Mourik in voor het meerjarig onderhoud van de sluizen, gedurende een periode van 52 weken. Verder dient zij tien jaar garantie te geven op de aluminium of verzinkte deklagen. Voor de overige conserveringsdelen en alle stalen onderdelen (corrosievorming) geldt een garantieperiode van vijf jaar. Om aan de selectiecriteria voor de renovatiewerkzaamheden te voldoen, hebben we voor een bouwcombinatie gekozen. Mourik Limburg was hiervoor de aangewezen partij. Ze kenden het project en hadden de juiste expertise in huis. Jeroen Philtjens, voormalig tendermanager BESIX: Een uitdagend project. We hebben vanaf het begin veel aandacht besteed aan de beschikbaarheid van de vaarweg, de omgang met vergunningen en het vertalen van de randvoorwaarden naar oplossingen die aantoonbaar aan de eisen voldoen. Vanuit Rijkswaterstaat kreeg de vorming van het team opvallend veel aandacht. 15

16 Scoren met EMVI Rijkswaterstaat Maaswerken gunde de opdracht voor project Sluizen Limburg op basis van de Economisch Meest Voordelige Inschrijving. Deze zogenoemde EMVI-score is door Rijkswaterstaat in het leven geroepen om bij te dragen aan standaardisatie in de bouwsector. Jeroen Philtjens, tendermanager in de aanbestedingsfase, geeft uitleg: We werden beoordeeld op onze fictieve inschrijfprijs. Deze is opgebouwd uit drie componenten: de inschrijfprijs, de prestatie op basis van beschikbaarheid van de sluiskolken en enkele kwalitatieve criteria. De prestatie wordt uitgedrukt in een bedrag, dat gebaseerd is op het aantal dagen dat een kolk gestremd is (hinder voor de scheepvaart). Hoe meer verkeershinder, des te hoger het bedrag. Dit bedrag wordt bij de inschrijfprijs opgeteld. De som van deze twee bedragen kan verhoogd dan wel verlaagd worden met de score op kwaliteit. Kwalitatieve criteria De kwalitatieve criteria zijn onder te verdelen in omgang met de vaarweg, omgeving, samenwerking, techniek en projectbeheersing. Jeroen: Per criterium moesten we aantonen hoe we er invulling aan gaven. Voor omgeving moesten we bijvoorbeeld aangeven hoe we met vergunningen omgaan, een plan van aanpak schrijven voor omgevingsmanagement, aantonen hoe we risico s beheersen en een planning opstellen. Opvallend was de uitgebreide aandacht voor de zachte kant van de organisatie. Samenwerking was hierbij de kerngedachte. Hiervoor moest iedereen een assessment ondergaan met psychologische tests en rollenspellen. Uiteindelijk bleek onze score goed voor de hoogste aftrek. Daar kwam bij dat we de laagste inschrijfprijs hadden en de minste hinder en zodoende, met een fictieve inschrijfprijs van ruim 151 miljoen euro, als Economisch Meest Voordelige Inschrijving uit de bus kwamen. Sluizen Born (2011) Ombouw Sluizen Limburg Born, Maasbracht, Heel 16

17 Uithijsen benedendeur van sluis Born-Oost Aanbesteden op het snijvlak van tijd, geld, kwaliteit en omgeving Een dynamisch project dat vol verrassingen zit. Zo omschrijft contractmanager Sam de Visser van Rijkswaterstaat Maaswerken het project Sluizen Limburg. Als Zeeuw heeft hij iets met water: Van alle projecten die ik begeleid heb, zijn die in de civiele waterbouw het mooist. Dat ik nu een bijdrage lever aan de grootste binnenvaartsluizen van Nederland is natuurlijk prachtig! Sam de Visser Zo n anderhalf jaar voordat de aanbesteding werd gepubliceerd, werd Sam bij het sluizenproject betrokken. Hij was verantwoordelijk voor de tekst van het contract, waarin kwaliteit, planning, budget en omgeving belangrijke aandachtspunten waren. Sam: Ik hield me niet zozeer bezig met wát er in het contract kwam, maar hóe het omschreven werd. Design & CONSTRUCT Als gevolg van Design & Construct neemt Rijkswaterstaat iets meer afstand van de inhoud en uitvoering van het project. In plaats van een exacte technische omschrijving geven we nu aan waaraan een aanbieding moet voldoen, legt Sam uit. Hierin komen ook zaken aan bod als: wat verwachten we van het financieel en planningsmanagement? Welke voorwaarden gelden er voor betaling? Waar moet het kwaliteitssysteem aan voldoen? Al deze aspecten zijn meegenomen in de fictieve inschrijfprijs, op basis waarvan Combinatie Besix- Mourik dus als laagste aanbieder uit de bus kwam. Monitoring Tijd, geld, kwaliteit en omgeving zijn ook tijdens de uitvoering een belangrijke factor. De aannemerscombinatie monitort haar eigen voortgang en houdt, met uitzondering van de vooraf vastgestelde stremmingsperioden, de vaarweg beschikbaar. Om zelf ook een vinger aan de pols te houden, voert Rijkswaterstaat regelmatig audits uit. Deze vinden plaats op systeem-, proces- of productniveau. Sam: Op productniveau toetsen we alleen op onderdelen die wij risicovol achten. Bij de kolkverlenging zien we bijvoorbeeld toe op de aansluiting van het oude op het nieuwe gedeelte. Dit in verband met het risico op lekkage. Bij oplevering van het project voert Rijkswaterstaat een laatste check uit, om vast te stellen of het opleverdossier aan alle eisen en voorwaarden voldoet. 17

18 Sluizen Heel Ombouw Sluizen Limburg Born, Maasbracht, Heel 18

19 19

20 3 Samen bouwen Een van de sleutelwoorden in project Sluizen Limburg is samenwerking. Niet alleen omdat de opdrachtgever er veel waarde aan hecht, maar ook doordat alle betrokken partijen zich met elkaar inzetten om dit project tot een goed einde te brengen. Zo bouwen BESIX, Mourik, Rijkswaterstaat, leveranciers en onderaannemers aan een gezamenlijk succes en een relatie voor de toekomst. Vele partijen hebben zich maximaal ingezet voor één gezamenlijk resultaat 20

Organisatieverhalen van grote infrastructurele projecten

Organisatieverhalen van grote infrastructurele projecten Een product van King staat nooit alleen Via uitwisseling van gedachten en gezamenlijk nadenken in de 10 domeinen van King worden hierin stappen gezet. In de producten van King, zoals in dit boekje, worden

Nadere informatie

41 Januari 2011. Autograaf. Natuurvriendelijke Maasoevers. Limburgse sluizen. Baggerklus Amercentrale. Bedrijvenpark Hoeksche Waard

41 Januari 2011. Autograaf. Natuurvriendelijke Maasoevers. Limburgse sluizen. Baggerklus Amercentrale. Bedrijvenpark Hoeksche Waard 41 Januari 2011 Natuurvriendelijke Maasoevers Limburgse sluizen Baggerklus Amercentrale Bedrijvenpark Hoeksche Waard 2 INHOUD 12 18 3 Natuurvriendelijke Maasoevers 8 Baggerklus Amercentrale 12 Grondwerk

Nadere informatie

Zeeuwse Pilots. augustus. Doelstellingen en ervaringen

Zeeuwse Pilots. augustus. Doelstellingen en ervaringen Zeeuwse Pilots 2008 augustus o v e r u i t b e s t e d i n g v a n o n d e r h o u d Doelstellingen en ervaringen Zeeuwse Pilots Inhoud Hans van der Togt, directeur Water en Scheepvaart Zeeland: Het is

Nadere informatie

Conditionering. Organisatie & Besturing. Conditionering. Organisatie & Besturing. Projectbeheersing Politiek/bestuurlijk.

Conditionering. Organisatie & Besturing. Conditionering. Organisatie & Besturing. Projectbeheersing Politiek/bestuurlijk. Conditionering Projectbeheersing Contractering Innovatie Systeemintegratie Omgevingsmanagement Organisatie & Besturing Politiek/bestuurlijk Projectmanagement Cultuur Communicatie Conditionering Organisatie

Nadere informatie

Colofon. Disclaimer. Met dank aan: Uitgegeven door Rijkswaterstaat. Innovatie Test Centrum (ITC) van der Burghweg 1 Postbus 5044 2600 GA DELFT

Colofon. Disclaimer. Met dank aan: Uitgegeven door Rijkswaterstaat. Innovatie Test Centrum (ITC) van der Burghweg 1 Postbus 5044 2600 GA DELFT Colofon Uitgegeven door Rijkswaterstaat Innovatie Test Centrum (ITC) van der Burghweg 1 Postbus 5044 2600 GA DELFT Telefoon 015 2518518 www.innovatietestcentrum.nl Realisatie Comtech Houten B.V. Vormgeving

Nadere informatie

P alladio Gezond tegenwicht Palladio

P alladio Gezond tegenwicht Palladio Gezond tegenwicht Jaarboek 2009 2010 Voorwoord Voor de vierde achtereenvolgende keer brengt Palladio groep een jaarboek uit. We beogen met dit jaarboek een overzicht te geven van onze visie en ervaringen,

Nadere informatie

Assetmanagement binnen Rijkswaterstaat. Een kennismaking op hoofdlijnen

Assetmanagement binnen Rijkswaterstaat. Een kennismaking op hoofdlijnen Assetmanagement binnen Rijkswaterstaat Een kennismaking op hoofdlijnen Assetmanagement binnen Rijkswaterstaat Een kennismaking op hoofdlijnen 2 Rijkswaterstaat Inhoudsopgave 4 Voorwoord Jan Hendrik Dronkers

Nadere informatie

Onderdeel BESIX Group

Onderdeel BESIX Group Magazine voorjaar 2014 13 Onderdeel BESIX Group Herinrichting Haagse Neherkade Verbeterde verkeersdoorstroming, verkeersveiligheid en luchtkwaliteit Waterschap Brabantse Delta Waardering voor expertise

Nadere informatie

Zien is geloven. De kracht van digitale planvorming

Zien is geloven. De kracht van digitale planvorming Zien is geloven De kracht van digitale planvorming Zien is geloven De kracht van digitale planvorming Colofon Dit boek over digitale planvorming is tot stand gekomen in opdracht van Dienst Verkeer en

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Een doorbraak op zich

Een doorbraak op zich Een doorbraak op zich Een doorbraak op zich 130.000 KM AUTOWEG 6.500 KM SPOOR 22.000 KM FIETSPAD 7.000 KM WATERWEG 2 LEF future center Rijkswaterstaat; een doorbraak op zich LEF future center Rijkswaterstaat;

Nadere informatie

Het uit en aanbestedingsbeleid van decentrale overheden in Noord Brabant en Zeeland

Het uit en aanbestedingsbeleid van decentrale overheden in Noord Brabant en Zeeland Het uit en aanbestedingsbeleid van decentrale overheden in Noord Brabant en Zeeland Op zoek naar een balans tussen rechtmatig aanbesteden en doelmatig uitbesteden Onderzoek uitgevoerd in opdracht van:

Nadere informatie

Autograaf. 39 Januari 2010. Martens en Van Oord. Grote investering in de Eemshaven. Megaproject Moerdijk. Markthal Nederlandse primeur

Autograaf. 39 Januari 2010. Martens en Van Oord. Grote investering in de Eemshaven. Megaproject Moerdijk. Markthal Nederlandse primeur 39 Januari 2010 Martens en Van Oord Grote investering in de Eemshaven Megaproject Moerdijk Markthal Nederlandse primeur Meewerken aan veiliger Walcheren 2 INHOUD 6 8 3 Schoon drinkwater 6 AVI-bodemas als

Nadere informatie

MER Verbreding Julianakanaal tussen Limmel en Elsloo. Zandmaas/Maasroute. Aanvulling op de Trajectnota/MER

MER Verbreding Julianakanaal tussen Limmel en Elsloo. Zandmaas/Maasroute. Aanvulling op de Trajectnota/MER MER Verbreding Julianakanaal tussen Limmel en Elsloo Zandmaas/Maasroute Aanvulling op de Trajectnota/MER 1 2 Inhoudsopgave Samenvatting MER verbreding Julianakanaal 7 Deel A Hoofdlijnen voor de Besluitvorming

Nadere informatie

Nieuwe wegen in de delta. Raden voor Rechtsbijstand. Jaarverslag 2005

Nieuwe wegen in de delta. Raden voor Rechtsbijstand. Jaarverslag 2005 Nieuwe wegen in de delta 005 Raden voor Rechtsbijstand Jaarverslag 2005 Jaarverslag 2005 Voorwoord,, De Raden voor Rechtsbijstand zorgen gezamenlijk voor de organisatie en uitvoering van het stelsel van

Nadere informatie

44 november 2009. compact. Slimmer bouwen, minder kosten. De kansen van ketensamenwerking toegelicht

44 november 2009. compact. Slimmer bouwen, minder kosten. De kansen van ketensamenwerking toegelicht 44 november 2009 compact Slimmer bouwen, minder kosten De kansen van ketensamenwerking toegelicht Slimmer bouwen, minder kosten De kansen van ketensamenwerking toegelicht 44 november 2009 compact Inhoud

Nadere informatie

Ketensamenwerking werkt

Ketensamenwerking werkt pagina 3 pagina 4-5 pagina 7 Het Mooie Plan Dura Vermeer Bouw Rotterdam realiseert samen met de Rotterdamse woningcorporatie Com wonen Het Mooie Plan. Dit project wordt gerealiseerd aan de oostflank van

Nadere informatie

Vitale coalities in wonen, zorg en welzijn Concept-rapport

Vitale coalities in wonen, zorg en welzijn Concept-rapport Vitale coalities in wonen, zorg en welzijn Concept-rapport Taco Brandsen Liesbeth van den Munckhof Mirjan Oude Vrielink 1 1. Inleiding 1.1 Verbindingen tussen twee werelden Er is een wezenlijk onderscheid

Nadere informatie

GEOTECHNIEK IN BEWEGING

GEOTECHNIEK IN BEWEGING GEOTECHNIEK IN BEWEGING Opgedragen aan iedereen, die vanuit de geotechniek een bijdrage wil leveren aan het succesvol realiseren van bouw- en infrastructuurprojecten. GEOTECHNIEK IN BEWEGING Praktijkgids

Nadere informatie

Voorwoord. Beste lezer,

Voorwoord. Beste lezer, Voorwoord Beste lezer, Na vijf jaar Leren van Experimenteren is een einde gekomen aan het project Kenniswijk. Tijd om de resultaten van dit grootschalige experiment in een samenvattende rapportage aan

Nadere informatie

DE SCHIPPER AAN HET WOORD TOEKOMST VOOR DE BINNENVAART

DE SCHIPPER AAN HET WOORD TOEKOMST VOOR DE BINNENVAART DE SCHIPPER AAN HET WOORD TOEKOMST VOOR DE BINNENVAART DE SCHIPPER AAN HET WOORD Emile Roemer, SP-Tweede Kamerlid september 2009 4 DE SCHIPPER INHOUDSOPGAVE 5 INHOUDSOPGAVE WOORD VOORAF 7 SAMENVATTING

Nadere informatie

Klikken voor een volgende pagina. Om terug te gaan klikken + shift.

Klikken voor een volgende pagina. Om terug te gaan klikken + shift. Klikken voor een volgende pagina. Om terug te gaan klikken + shift. HET GEZICHT VAN TBI TBI is een groep van ondernemingen die zich kenmerkt als een wendbare netwerkorganisatie. Alle TBI-ondernemingen

Nadere informatie

Evaluatie 'Sijtwende'

Evaluatie 'Sijtwende' Ministerie van Verkeer en Waterstaat Hoofddirectie Financieel Economische zaken Afdeling Operational Audit Evaluatie 'Sijtwende' Eindrapport 20 januari 2003 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Hoofddirectie

Nadere informatie

De kracht van projectmatig werken

De kracht van projectmatig werken 1 De kracht van projectmatig werken HOOFDSTUK 1 Kernstof Projectmatig werken is een manier van werken om klussen, activiteiten en opdrachten doelgericht, resultaatgericht en efficiënt uit te voeren. De

Nadere informatie

de william schrikker groep: héél snel een nieuw kantoor wie wil er niet efficiënter bouwen? de emotionele waarde van een pand is niet te koop

de william schrikker groep: héél snel een nieuw kantoor wie wil er niet efficiënter bouwen? de emotionele waarde van een pand is niet te koop themanummer 4, december 2012 verder kijken VISIE Veronique Marks: topwetenschappers zie je niet snel in een klankbordgroep 180 de william schrikker groep: héél snel een nieuw kantoor eerste graads wie

Nadere informatie

special veiligheid nieuws, achtergrond, opinie

special veiligheid nieuws, achtergrond, opinie special veiligheid DE WATER w a t e r b e l e i d e n - b e h e e r i n u i t v o e r i n g, d e c e m b e r 2 0 0 5, n u m m e r 1 1 1 nieuws, achtergrond, opinie Duurzaam beschermd tegen overstromingen

Nadere informatie

Bijlagenrapport. Verbetering van het Beheersproces van Energetische Verbeteringen bij de Bestaande Woningbouw

Bijlagenrapport. Verbetering van het Beheersproces van Energetische Verbeteringen bij de Bestaande Woningbouw Bijlagenrapport Verbetering van het Beheersproces van Energetische Verbeteringen bij de Bestaande Woningbouw Dit onderzoek is uitgevoerd in de periode van 23 augustus 2011 tot 19 december 2011 in opdracht

Nadere informatie

Systems Engineering, waarom zou je nog anders werken?

Systems Engineering, waarom zou je nog anders werken? Systems Engineering, waarom zou je nog anders werken? Systems Engineering, waarom zou je nog anders werken? Werkplaats Systems Engineering 2 Inhoudsopgave Woord vooraf 5 1. Pioneering 7 2. Systems Engineering

Nadere informatie

Geslaagde samenwerking in Garmerwolde

Geslaagde samenwerking in Garmerwolde Uitgave 8 I 2013 BoxBarrier bewijst succes tijdens opening Flood Proof Holland Het summum van Ervaar de zekerheid UV-wagen van GMB Rioleringstechnieken scoort Waterschappen blij met afvalwaterservice van

Nadere informatie