Enterprise Architectuur PDOK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Enterprise Architectuur PDOK"

Transcriptie

1 Enterprise Architectuur PDOK (Aanvulling op bestaande PSA) Auteurs Pieter Meijer (Programmamanager PDOK) Juan Guillen Scholten (Enterprise architect PDOK) Stephen Oostenbrink (Enterprise architect) Versie 1.0 DEFINITIEF, 22 november 2012 Pagina 1 van 33

2 Inhoud Architectuur is het aanbrengen van overzicht en samenhang evenals het waarborgen en uitdragen hiervan. Dit betreft specifieke oplossingen, systemen, of de organisatie (enterprise) als geheel. JGS 1. Inleiding 2. NORA 3. Bedrijfsarchitectuur 4. Informatie architectuur 5. Technische architectuur 6. Meer informatie 7. Geraadpleegde bronnen Pagina 2 van 33

3 Inleiding De enterprise architectuurschets is een aanvulling op de bestaande PSA. De bestaande PSA stamt uit 2010 en is nog niet officiëel goedgekeurd (versie 0.9). Het document is in plateau I van het PDOK programma opgesteld maar niet meer bijgehouden. In plateau II is er een plan van aanpak voor een verdiepingslag opgesteld om de PSA bij te werken. Dit plan is echter, bij gebrek aan tijd, niet uitgevoerd. Deze architectuurschets is een aanvulling op de bestaande PSA waarbij het advies van de verdiepingslag wordt overgenomen om de NORA te gebruiken. Dit document wordt in de tweede helft van plateau III opgesteld. Gezien de korte tijd worden niet alle punten van de verdiepingslag uitgevoerd maar slechts die punten die noodzakelijk zijn voor een succesvolle afronding van het programma en tevens om een goede basis te geven voor het postprogramma van PDOK. Pagina 3 van 33

4 Positionering Nora 9+2 vlaks model Als basisraamwerk wordt gebruik gemaakt van het NORA architectuurmodel. Dit is een weergave van de verschillende facetten waaraan de oplossing getoetst wordt. Dit model biedt een standaard manier om concepten te verkennen, te beschrijven en in beeld te brengen. NORA Toelichting Dit zogenaamde 9+2 vlaks model bestaat uit de drie architectuurlagen, te weten: Bedrijfs Architectuur, Informatie Architectuur en Technische Architectuur. Naast de drie lagen worden drie kolommen onderscheiden: Wie neemt actie: organisaties, informatieverwerkers (personen en applicaties) en machines/computers. Wat wordt geleverd: diensten, berichten en gegevens. Hoe gebeurt dit: processen, communicatie, integratie en netwerken. Daarnaast zijn twee generieke dimensies: Beveiliging en Beheer. Deze dimensies hebben hun impact op alle drie de lagen. Dit raamwerk wordt gebruikt om het geheel op een voor ieder herkenbare en standaard manier te ordenen. Dit model is in te vullen voor de huidige en toekomstige situatie. Het verschil tussen deze modellen is de verandering. De verandering wordt ingevuld met en getoetst tegen de architectuurkaders van NORA. Pagina 4 van 33

5 Bedrijsarchitectuur Dit onderdeel beschrijft de bedrijfsarchitectuur van PDOK volgens het architectuurmodel van de NORA. Bedrijfsarchitectuur Pagina 5 van 33

6 Kerntaak PDOK Kerntaak PDOK (dataset view) Pagina 6 van 33

7 Kerntaak PDOK Deze plaat geeft de kerntaak van PDOK. Bronhouder. Een bronhouder is de eigenaar van een dataset of een deel van een landsdekkende dataset. Deze is (juridisch) verantwoordelijk voor de inhoud en kwaliteit van de data. PDOK kent geen bronhouders. Alle relevante zaken lopen via de toeleveranciers, die eventueel ook bronhouders kunnen zijn zoals in de figuur is aangegeven. Toeleverancier. Een toeleverancier is een organisatie die een dataset aanlevert aan PDOK. Dit kan zowel een overheidspartij als een bedrijf zijn. De inhoud en verantwoordelijkheid van de dataset ligt bij de toeleverancier. PDOK is slechts een doorgeef luik. Dataset. In de context van PDOK is een dataset een databestand dat via PDOK wordt ontsloten. Dit kan middels verschillende kanalen, zoals geografische webservices of download extracten. Enkelvoudige dataset. Een enkelvoudige dataset bestaat uit een enkele bron. In de plaat is het onderscheid tussen bronhouder en toeleverancier logisch, want het betreft dezelfde partij. Pagina 7 van 33

8 Kerntaak PDOK Deze plaat geeft de kerntaak van PDOK. Geaggregeerde dataset. Een geaggregeerde dataset bestaat uit meerdere brondatasets. Hierbij worden brondatasets van verschillende bronhouders samengevoegd tot één dataset. Iedere brondataset heeft een eigen bronhouder die eigenaar en inhoudelijk verantwoordelijk is. Bronhouder en toeleverancier zijn in dit geval verschillende partijen. PDOK. De PDOK-voorziening faciliteert de samenwerking en de gezamenlijke ontsluiting van geoinformatie tussen de partners (intern) en aan maatschappelijke partijen (extern). Haar doelen zijn: (a) Het realiseren van een nationale voorziening voor het centraal ontsluiten van plaatsgebonden informatie met services en extracten om het uitwisselen en gebruik van plaatsgebonden informatie in Nederland te bevorderen. (b) Centraal aan de verplichting voldoen om services, metadata en data conform de INSPIRE standaarden aan te bieden. Afnemer. Een afnemer is een burger, bedrijf of overheidspartij. Een afnemer maakt gebruik van producten en diensten van PDOK. Pagina 8 van 33

9 Globale architectuur PDOK Pagina 9 van 33

10 Globale architectuur PDOK Deze plaat betreft de Globale architectuur van PDOK (ook wel de context architectuur genoemd). Het beschrijft alle PDOK producten en hun context. Eindgebruikers. Dit zijn de gebruikers van PDOK afnemers. Afnemers. Een afnemer is een burger, bedrijf of overheidspartij. Een afnemer maakt gebruik van producten en diensten van PDOK. Afnemers ontwikkelen eindgebruiker toepassingen die gebruik maken van PDOK services of componenten. Afnemers zijn overheidsinstanties en bedrijven. In het kader van open data zijn ook burgers potentiële afnemers. Externe toepassingen. PDOK kan kleine applicaties ontwikkelen om het gebruik van PDOK te bevorderen of vergemakkelijken. Op dit moment is dat de PDOK Esri ArcGIS Extensie die gebruik maakt van het NGR. Toepassingen. Op dit moment zijn het voornamelijk: het NGR en het PDOK Loket. Deze twee hebben een aantal integratie punten met elkaar en gebruiken andere onderdelen van PDOK zoals de services en Kaart. Pagina 10 van 33

11 Globale architectuur PDOK Deze plaat betreft de Globale architectuur van PDOK (ook wel de context architectuur genoemd). Het beschrijft alle PDOK producten en hun context. Componenten. PDOK Kaart is een component dat zowel door de toepassingen als rechtstreeks door afnemers gebruikt kan worden. De API en source code wordt vanuit PDOK beschikbaar gesteld via het PDOK Loket. PDOK Webservices. De toepassingen en componenten maken gebruik of zijn gerelateerd aan de webservices van PDOK. PDOK biedt o.a. datasets aan via webservices. Een webservice is een communicatie methode tussen twee applicaties (apparaten, systemen, etc.) PDOK Motor. De motor is de core van de voorziening ook wel aangeduid als de fabriek. Deze is gericht op repeteerbaar en automatiseerbaar productiewerk. Kern is het ontvangen, verwerken en verstrekken van (grote hoeveelheden) plaatsgebonden informatie. PDOK Voorportaal. Transformaties zijn hoofdzakelijk nodig om te voldoen aan de INSPIRE richtlijnen. Het opzetten, testen en stabiel krijgen (uittrillen) van transformaties zijn werkzaamheden die plaatsvinden in het voorportaal (ook wel datalab genoemd). Pagina 11 van 33

12 Globale architectuur PDOK Deze plaat betreft de Globale architectuur van PDOK (ook wel de context architectuur genoemd). Het beschrijft alle PDOK producten en hun context. Toeleveranciers. Een toeleverancier is een organisatie die een dataset (inclusief metadata) aanlevert aan PDOK. Dit kan zowel een overheidspartij als een bedrijf zijn. De inhoud en verantwoordelijkheid van de dataset ligt bij de toeleverancier. PDOK is slechts een doorgeef luik. Pagina 12 van 33

13 Informatie architectuur Dit onderdeel beschrijft de informatie architectuur van PDOK volgens het architectuurmodel van de NORA. Informatie architectuur Pagina 13 van 33

14 Keuzemodel PDOK Pagina 14 van 33

15 Informatie architectuur Het keuzemodel is een alles in één plaat overzicht van PDOK op het gebied van de informatiearchitectuur. Het beschrijft de gebruikte middelen, standaarden en de functionele voorzieningen van PDOK over de gehele keten. De verschillende onderdelen van het keuzemodel worden nader uitgewerkt en uitgebreid beschreven in de afzonderlijke deelproject architectuurdocumenten en functionele specificaties, o.a.: Architectuurschets Datamanagement. Versie 1.0. Datum 9 februari Auteur: Stephen Oostenbrink. Functionele Specificaties Datamanagement. Versie 1.0. Datum 9 mei Auteur: Joris van der Horst. Architectuurdocument PDOK Toegangslaag. Versie 1.0. Datum 27 april Auteurs: Juan Guillen Scholten, Stephen Oostenbrink. Functionele Specificaties Toegangslaag. Versie 1.0. Datum 28 april Auteur: Albert van Kempen Architectuurschets PDOK Loket. Versie 1.0. Datum 13 augustus Auteurs: Juan Guillen Scholten, Kees de Jong. Architectuurschets PDOK Kaart. Versie 1.0. Datum 13 augustus Auteurs: Kees de Jong, Juan Guillen Scholten. Pagina 15 van 33

16 Informatie architectuur Het keuzemodel is een alles in één plaat overzicht van PDOK. De verschillende onderdelen van het keuzemodel worden nader uitgewerkt en uitgebreid beschreven in de afzonderlijke deelproject architectuurdocumenten en functionele specificaties, o.a.: Architectuurschets NGR. Versie 1.0. Datum 13 augustus Auteur: Juan Guillen Scholten. Solution Architectuur PDOK Motor, Datum: te verwachten in december Auteurs: Michael Haulussy et al. Project Start Architectuur PDOK Motor Plateau I. Versie 0.9. Datum 16 juni Auteur: Michel Grothe. Pagina 16 van 33

17 Keuzemodel PDOK met Roadmap Pagina 17 van 33

18 Informatie architectuur Keuzemodel PDOK met Roadmap De roadmap voor het keuzemodel geeft aan wat er op dit moment geïmplementeerd is en wat nog gerealiseerd gaat worden in 2013 en De roadmap is gebaseerd op de volgende input: Datamanagement Functies door OBE uit Functionele Specificatie Datamanagement Document. Datum 13 november Auteur: team OBE. (bijlage programmateam overleg van 13 november). Stand van zaken PDOK Motor. Datum november Team OBE. Gerard van der Hoorn. Stand van zaken PDOK Loket, Kaart, NGR. Datum november Team V&V. Willem Steenis. Pagina 18 van 33

19 Informatie architectuur Keuzemodel (beveiliging, rapportages, toepassingen) toegangslaag NGR PDOK Kaart toegangslaag / datamanagement PDOK Loket Pagina 19 van 33

20 Informatie architectuur Keuzemodel (aanleveren, verwerken, aanbieden) services / datamanagement datalab (afspraken) intakes / datamanagement datamanagement Pagina 20 van 33

21 Informatie architectuur Keuzemodel (afspraken, historie, transport) (afspraken) intakes / toegangslaag (afspraken) intakes / datamanagement datamanagement toegangslaag Pagina 21 van 33

22 Technische architectuur Dit onderdeel beschrijft de technische architectuur van PDOK volgens het architectuurmodel van de NORA. Technische architectuur Pagina 22 van 33

23 Technische architectuur De technische realisatie van PDOK Pagina 23 van 33

24 Technische architectuur Implementatie cellen De implementatie van PDOK wordt gesplitst in cellen. Voordeel: minder afhankelijkheden met betrekking tot changes; lokale wijzigingen en optimalisaties binnen een cel heeft geen gevolgen voor andere cellen. op basis van karakteristieken (zoals bv beschikbaarheideisen of beveiliging) per cel specifieke inrichtingkeuzes kunnen maken. For meer informatie en verdere uitwerking: Solution Architectuur PDOK Motor, Datum: te verwachten in december Auteurs: Michael Haulussy et al. Pagina 24 van 33

25 Technische architectuur Technische realisatie Technische aspecten: Infrastructuur Virtuele servers op basis van VMWare. Operating system 64 bit RedHat Enterprise Linux Software stack Open source Maatwerk op basis van Java J2E technologie Netwerk & Beveliging SecureSpan van Layer7 (beveiligingsproduct) Load balancer Proxy server Voor een uitgebreidere lijst : Technische architectuur software ontwikkeling. Versie 1.0. Datum 7 augustus Auteur: Patrick Schiks. En de technische specificaties van PDOK Loket, PDOK Kaart en NGR 2.0. Pagina 25 van 33

26 Technische architectuur 3-Laags structuur voor PDOK toepassingen Pagina 26 van 33

27 Technische architectuur De implementatie van PDOK toepassingen, met name PDOK Loket en het NGR, is logisch opgedeeld in een 3- laag structuur: frontend, common platform en backend. De frontend betreft de grafische interfaces van PDOK toepassingen; dat wat de gebruikers zien en waar zij interactie mee hebben. Het common platform dient als centrale informatie laag waarin de informatie wordt gecentraliseerd om vervolgens deze eenvoudig aan te kunnen bieden aan PDOK toepassingen zoals het NGR en het Loket (als content). Een CMS zal zich in deze laag bevinden. Een CMS (content management system); is een softwaretoepassing die het mogelijk maakt dat mensen eenvoudig, zonder veel technische kennis, documenten en gegevens op internet kunnen publiceren (contentmanagement) [Wikipedia]. In principe kunnen er meerdere CMS-en voorkomen in het common platform, maar dan wel op basis van dezelfde technologie. De backend betreft het deel van de toepassing dat de gebruikers niet te zien krijgen en waar alle intensieve PDOK processen plaatsvinden en grotendeels van de data opgeslagen wordt. De backend stelt zijn informatie beschikbaar uitsluitend via Webservices. Pagina 27 van 33

28 Technische architectuur Common platform Het idee achter het common platform is dat informatie daar wordt gecentraliseerd; dan wel door deze in een CMS te stoppen of door deze op te halen via de services. Dit voorkomt dubbeling van informatie (op meerdere plekken invoeren en bewaren) en maakt het beheer hiervan een stuk eenvoudiger. Eenmaal gecentraliseerd kan de informatie eenvoudig aan de frontend van het NGR en het Loket aangeboden worden (en andere toekomstige PDOK toepassingen) als content. Dezelfde inhoud kan dan aan verschillende toepassingen aangeboden worden terwijl de bron hiervan één is; een aanpassing aan de informatie in de bron leidt meteen tot een update van de content op alle plekken waar het gebruikt wordt i.p.v. één voor één moeten aanpassen. Pagina 28 van 33

29 Technische architectuur Beveiliging / toegangslaag Beveiliging SecureSpan: Er wordt gebruik gemaakt van het product SecureSpan van Layer7 voor de toegangslaag. Voor het benaderen van PDOK toepassingen geldt: Het http verkeer aan de voorkant gaat altijd via Layer7. Deze kan bijvoorbeeld filtering toepassen. Het verkeer naar de backend gaat ook altijd via Layer7; die eventueel het PKIoverheid certificaat raadpleegt indien het verzoek van een andere domain komt dan intern. PKIoverheid certificaat: voor toegang tot de services van de backend, waarvoor authenticatie verplicht is, is een geldig PKIoverheid certificaat nodig. Indien een PDOK toepassing in dezelfde domain netwerk omgeving binnen PDOK wordt ondergebracht is een certificaat niet nodig. In alle andere gevallen is dat de enigste manier voor de frontend en het common platform om zich als PDOK zijnde te authentiseren. Toekomstige beveiligingsuitbreidingen: eherkenning, DigiD, Oauth. Zie het architectuurdocument van de toegangslaag. Pagina 29 van 33

30 Technische architectuur Specifieke implementatie PDOK Loket, PDOK Kaart en NGR. Het common platform concept en de 3-laags structuur is geïmplementeerd bij de realisatie van het PDOK Loket, PDOK Kaart en het NGR. Voor details over de specifieke implementaties bij de PDOK toepassingen, welke delen er geïmplementeerd zijn en welke onder de Roadmap vallen, zie de bijhorende architectuurdocumenten. Architectuurschets PDOK Loket. Versie 1.0. Datum 13 augustus Auteurs: Juan Guillen Scholten, Kees de Jong. Architectuurschets PDOK Kaart. Versie 1.0. Datum 13 augustus Auteurs: Kees de Jong, Juan Guillen Scholten. Architectuurschets NGR. Versie 1.0. Datum 13 augustus Auteur: Juan Guillen Scholten. Pagina 30 van 33

31 Meer informatie Programmamanager: Ir. Pieter G. Meijer +31 (0) Enterprise architect: Dr. Juan Guillen Scholten +31(0) Pagina 31 van 33

32 Geraadpleegde bronnen Geraadpleegde bronnen Project Start Architectuur PDOK Motor Plateau I. Versie 0.9. Datum 16 juni Auteur: Michel Grothe. Verdiepingsslag en formele vaststelling PSA - Plan van Aanpak. Versie 0.5. Datum 26 mei Auteurs: Michel Grothe, Stephen Oostenbrink. Architectuurdocument PDOK Toegangslaag. Versie 1.0. Datum 27 april Auteurs: Juan Guillen Scholten, Stephen Oostenbrink. Architectuurschets Datamanagement. Versie 1.0. Datum 9 februari Auteur: Stephen Oostenbrink. Solution architectuur PDOK Motor, Michael Haulussy, per + presentatie, november Document te verwachten in december Technische architectuur software ontwikkeling. Versie 1.0. Datum 7 augustus Auteur: Patrick Schiks. Datamanagement Functies door OBE uit Functionele Specificatie Datamanagement Document. 13 november Auteur: team OBE. (bijlage programmateam overleg van 13 november). Pagina 32 van 33

33 Einde (Aanvulling op bestaande PSA) Pagina 33 van 33

Enterprise Architectuur PDOK

Enterprise Architectuur PDOK Enterprise Architectuur PDOK ( Aanvulling op bestaande PSA ) Auteurs Pieter Meijer (ProgrammamanagerPDOK) Juan Guillen Scholten (E nterprisearchitect PDOK) Stephen Oostenbrink (E nterprisearchitect) Versie

Nadere informatie

PDOK: 2014 e.v. Henk Cox. Vz. Regiegroep PDOK. PDOK Klantendag 2 juli 2014

PDOK: 2014 e.v. Henk Cox. Vz. Regiegroep PDOK. PDOK Klantendag 2 juli 2014 Henk Cox Vz. Regiegroep PDOK PDOK: 2013 2014 e.v. Inhoud Bereikte resultaten Blik vanuit gebruikersperspectief Dalende kostenlijn Doorontwikkeling 2014-2018 Afsluitend Distributieplatform Landsdekkende

Nadere informatie

PDOK Geodatastore. Producten- en Dienstencatalogus. 0.1 15 juli 2015 Eerste concept, ter bespreking in Klankbordgroep Geodatastore 15 juli

PDOK Geodatastore. Producten- en Dienstencatalogus. 0.1 15 juli 2015 Eerste concept, ter bespreking in Klankbordgroep Geodatastore 15 juli PDOK Geodatastore Producten- en Dienstencatalogus Datum: 7 oktober Versie: 1.0 Status: definitief Versie Datum Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie 0.1 15 juli Eerste concept, ter bespreking in

Nadere informatie

Voortgang en planning. Leo van der Sluijs Productmanager PDOK

Voortgang en planning. Leo van der Sluijs Productmanager PDOK Voortgang en planning Leo van der Sluijs Productmanager PDOK Klantendag PDOK, INSPIRE, BGT 20 november 2013 Agenda PDOK Highlights tweede helft 2013 Klantsignalen BRK en PDOK Planning 2014 Hoofddoelstelling

Nadere informatie

Canonieke Data Modellering op basis van ArchiMate. Canonieke Data Modellering op basis van Archimate Bert Dingemans

Canonieke Data Modellering op basis van ArchiMate. Canonieke Data Modellering op basis van Archimate Bert Dingemans Canonieke Data Modellering op basis van ArchiMate Canonieke Data Modellering op basis van Archimate Bert Dingemans Abstract Modelleren op basis van de open standard ArchiMate is een goed uitgangspunt voor

Nadere informatie

Voorbeelden generieke inrichting Digikoppeling

Voorbeelden generieke inrichting Digikoppeling Voorbeelden generieke inrichting Versie 1.1 Datum 19/12/2014 Status Definitief Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555 4555 (10 ct p/m) e. servicecentrum@logius.nl Documentbeheer

Nadere informatie

Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I

Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I WOSI Ruud Jungbacker en Michael de Vries - Technisch ontwerp Website Document historie Versie(s) Versie Datum Status Omschrijving / wijzigingen 0.1 20 nov 2008 Concept

Nadere informatie

Geo-Informatie. AGGN 7 Juni 2012 GIS Internet en Mobiel

Geo-Informatie. AGGN 7 Juni 2012 GIS Internet en Mobiel Geo-Informatie AGGN 7 Juni 2012 GIS Internet en Mobiel Sjaak Dieleman WUR, GIS Opleiding Nieuwland Geo-Informatie Detachering waterschap Ministerie van Buitenlandse Zaken (Azië) FAO - Wereld Voedsel Organisatie

Nadere informatie

Technologieverkenning

Technologieverkenning Technologieverkenning Videocontent in the cloud door de koppeling van MediaMosa installaties Versie 1.0 14 oktober 2010 Auteur: Herman van Dompseler SURFnet/Kennisnet Innovatieprogramma Het SURFnet/ Kennisnet

Nadere informatie

Dragon1 EA Methode Bridge Training

Dragon1 EA Methode Bridge Training www.yvomar.nl DRAGON1 GEACCREDITEERDE TRAINING ORGANISATIE (ATO) Word Dragon1Certified Architect Maak grondig kennis met het VEA Kernmodel van Dragon1 Leer 10 veelgevraagde Architecture Baseline producten,

Nadere informatie

DigiD SSL. Versie 2.1.1. Datum 16 augustus 2010 Status Definitief

DigiD SSL. Versie 2.1.1. Datum 16 augustus 2010 Status Definitief DigiD SSL Versie 2.1.1 Datum 16 augustus 2010 Status Definitief Colofon Projectnaam DigiD Versienummer 2.1.1 Organisatie Logius Postbus 96810 2509 JE Den Haag servicecentrum@logius.nl Pagina 2 van 9 Inhoud

Nadere informatie

INSPIRE en wat te doen bij wijzigingen

INSPIRE en wat te doen bij wijzigingen INSPIRE en wat te doen bij wijzigingen Geonovum datum 22 mei 2012 versie v1.0 Inhoudsopgave 1 Inleiding...4 1.1 Doel...4 1.2 Relevante achtergrondinformatie...4 1.3 Leeswijzer...4 1 Kader INSPIRE en wijzigingen...5

Nadere informatie

SURFconext Cookbook. Het koppelen van Alfresco aan SURFconext. Versie: 1.0. Datum: 8 december 2013. 030-2 305 305 admin@surfnet.nl www.surfnet.

SURFconext Cookbook. Het koppelen van Alfresco aan SURFconext. Versie: 1.0. Datum: 8 december 2013. 030-2 305 305 admin@surfnet.nl www.surfnet. SURFconext Cookbook Het koppelen van Alfresco aan SURFconext Auteur(s): Frank Niesten Versie: 1.0 Datum: 8 december 2013 Radboudkwartier 273 3511 CK Utrecht Postbus 19035 3501 DA Utrecht 030-2 305 305

Nadere informatie

Historische informatie in een Spatial Dynamisch Data Warehouse. Wil de Jong Enterprise Architect

Historische informatie in een Spatial Dynamisch Data Warehouse. Wil de Jong Enterprise Architect Historische informatie in een Spatial Dynamisch Data Warehouse Wil de Jong Enterprise Architect Spatial Eye Synergiedag 2 februari 2012 Aanleiding Business Intelligence project De oplossing en aanpak BI-Visie

Nadere informatie

CMS Ronde Tafel. Cloud Continuity. Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant

CMS Ronde Tafel. Cloud Continuity. Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant CMS Ronde Tafel Cloud Continuity Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant Introductie Quint Wellington Redwood Onafhankelijk Management Adviesbureau Opgericht in 1992 in Nederland Ruim 20 jaar ervaring

Nadere informatie

Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit. ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011

Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit. ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011 Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011 24-11-2011 Profile Consultancy Services State of the art software solutions Project implementation Life-cycle

Nadere informatie

De praktijk van Open Data. Praktijkvoorbeelden

De praktijk van Open Data. Praktijkvoorbeelden De praktijk van Open Data Praktijkvoorbeelden Aan de slag Data publiceren en beheren - tot aan de voordeur of verder? metadata datasets en standaarden registers Metadata Druiftype: Regent Herkomst: Maastricht

Nadere informatie

WSO2 ebms adapter. Yenlo WSO2 ontbijtsessie. Ministerie van Infrastructuur en Milieu. 1 DEFINITIEF, 18 september 2012

WSO2 ebms adapter. Yenlo WSO2 ontbijtsessie. Ministerie van Infrastructuur en Milieu. 1 DEFINITIEF, 18 september 2012 Ministerie van Infrastructuur en Milieu WSO2 ebms adapter Yenlo WSO2 ontbijtsessie Auteurs Paul Leunissen (Enterprise Architect IenM, 06 5250 6691) Stephen Oostenbrink (Enterprise Architect IenM, 06 4211

Nadere informatie

De rol van PDOK binnen BGT. Reinier Balt Leveranciersoverleg Gebruikers BGT

De rol van PDOK binnen BGT. Reinier Balt Leveranciersoverleg Gebruikers BGT De rol van PDOK binnen BGT Reinier Balt Leveranciersoverleg Gebruikers BGT 15 mei 2014 Inhoud Wat is PDOK BGT via PDOK Demo Vragen PDOK Hoofddoelstelling van PDOK Toegevoegde waarde bieden aan afnemers,

Nadere informatie

Digitaal Loket: kansen of kosten

Digitaal Loket: kansen of kosten Digitaal Loket: kansen of kosten 27 oktober 2011 www.gentleware.nl janjaap.vanweringh@gentleware.nl 06-12.1234.15 1 Onderwerpen Wat is een digitaal loket? Waarom een digitaal loket? Stappenplan Do s en

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Beheerst naar beheer

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Beheerst naar beheer Document D-2 Ministerie van Infrastructuur en Milieu Beheerst naar beheer Versie 1.0 Datum 15 juli 2014 Status Definitief Colofon Versie 1.0 Contactpersoon Paul Leunissen M 06-5250 6691 Paul.Leunissen@minienm.nl

Nadere informatie

Click to edit Master subtitle style NOIV Congres 2011 GIS Open In Verbinding. Marcel de Rink

Click to edit Master subtitle style NOIV Congres 2011 GIS Open In Verbinding. Marcel de Rink Click to edit Master subtitle style NOIV Congres 2011 GIS Open In Verbinding Marcel de Rink Open? Of Gesloten? Agenda Waarom is Esri Open? Waarin is Esri Open? Open Open Open Open Standaarden Source Data

Nadere informatie

Digitaal Archief Vlaanderen Stappenplan & Projectfiches

Digitaal Archief Vlaanderen Stappenplan & Projectfiches www.pwc.be Digitaal Archief Vlaanderen Stappenplan & Projectfiches september 2013 1. Inleiding In dit deel van de studie rond het Digitaal Archief Vlaanderen bekijken we het technische stappenplan dat

Nadere informatie

Projectstartarchitectuur Voortgangsrapportage natuur

Projectstartarchitectuur Voortgangsrapportage natuur Projectstartarchitectuur Voortgangsrapportage natuur Managementsamenvatting en Beslisnotitie Wim Blanken 8 april 2014 Vastgesteld door: de Ambtelijke Adviescommissie Vitaal Platteland op 24 april 2014

Nadere informatie

Technische architectuur Beschrijving

Technische architectuur Beschrijving A gemeente Eindhoven Technische architectuur Beschrijving Specificatiecriteria Versie 1.1 A. van Loenen Technisch Beleidsadviseur B&E 21-Sep-2011 avl/fd11027578 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven Realisatie

Nadere informatie

Form follows function -Louis Henry Sullivan

Form follows function -Louis Henry Sullivan www.grundsatzlich-it.nl Form follows function -Louis Henry Sullivan Datawarehouse: vorm en functie Ronald Kunenborg licentie: Datawarehouse: vorm en functie Een data warehouse komt voort uit pijn Die pijn

Nadere informatie

13: Inloop Pauze Afsluiting

13: Inloop Pauze Afsluiting Agenda 13:00-13.15 Inloop 1. Welkom (huishoudelijke mededelingen) Wilfred Visser 2. Voorstelronde 3. Wat is beschikbaar (documentatie en hoe te lezen) 4. Rollen en rechten 5. Installeren SoapUI 6. JRE

Nadere informatie

Hoe spreek je het uit? Heb je wel eens gehoord van PDOK? Nico Claij 6 juni 2013 6/11/2013

Hoe spreek je het uit? Heb je wel eens gehoord van PDOK? Nico Claij 6 juni 2013 6/11/2013 Heb je wel eens gehoord van PDOK? Nico Claij 6 juni 2013 Hoe spreek je het uit? Péé Déé Ooo Kaa PuhDOK Péé DOK Publieke Dienstverlening Op de Kaart 1 Programma 1. Inleiding 2. Het merk PDOK 3. Beleidskader

Nadere informatie

Technisch Rapport. BAG Extract in i-bridge2.0. Versie 1.0. Datum 9 December 2010

Technisch Rapport. BAG Extract in i-bridge2.0. Versie 1.0. Datum 9 December 2010 Technisch Rapport BAG Extract in i-bridge2.0 Versie 1.0 Datum 9 December 2010 Status Final Colofon IVENT A&A CDC Madame Curielaan 4-6 Postbus 20703 2289 CA Rijswijk Contactpersoon Patrick Brooijmans Teamleider

Nadere informatie

Dit voorbeeldproject beschrijft het gebruik van web services (open standaarden) voor de ontsluiting van kernregistraties bij de gemeente Den Haag.

Dit voorbeeldproject beschrijft het gebruik van web services (open standaarden) voor de ontsluiting van kernregistraties bij de gemeente Den Haag. Voorbeeldproject Een Haagse SOA Dit voorbeeldproject beschrijft het gebruik van web services (open standaarden) voor de ontsluiting van kernregistraties bij de gemeente Den Haag. Aanleiding Vanuit de visie

Nadere informatie

Oracle Application Server Portal Oracle Gebruikersgroep Holland Oktober 2003

Oracle Application Server Portal Oracle Gebruikersgroep Holland Oktober 2003 Oracle Application Server Portal Oracle Gebruikersgroep Holland Oktober 2003 Page 1 1 Kees Vianen Senior Sales Consultant Technology Solutions Oracle Nederland Agenda Geschiedenis van Oracle Portal Portal

Nadere informatie

voor aanbieders van nieuwe datasets

voor aanbieders van nieuwe datasets Intakeformulier voor aanbieders van nieuwe datasets Inleiding PDOK ontsluit landsdekkende geo-data van overheidsorganisaties. Daarnaast biedt PDOK onder andere webservices op deze geo-data. Meer informatie

Nadere informatie

voor aanbieders van nieuwe datasets

voor aanbieders van nieuwe datasets Intakeformulier voor aanbieders van nieuwe datasets Inleiding PDOK ontsluit landsdekkende geo-data van overheidsorganisaties. Daarnaast biedt PDOK onder andere webservices op deze geo-data. Meer informatie

Nadere informatie

Business Scenario. Voorbeeld Archimate Risico Extensie. versie 0.1. Bert Dingemans

Business Scenario. Voorbeeld Archimate Risico Extensie. versie 0.1. Bert Dingemans Business Scenario Voorbeeld Archimate Risico Extensie versie 0.1 Bert Dingemans Administratieve pagina Wijzigingshistorie Versie Datum Auteur Reden wijziging Review historie Naam Afdeling Functie Datum

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Beeldmateriaal

Gebruikershandleiding Beeldmateriaal Gebruikershandleiding Beeldmateriaal Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 1.1 Wat is de Landelijke Voorziening Beeldmateriaal?...3 2 Levering van de luchtfoto s...4 2.1 Luchtfoto s via webservices...4 2.2 Luchtfoto

Nadere informatie

Handleiding PDOK gebruik ten behoeve van Afnemers

Handleiding PDOK gebruik ten behoeve van Afnemers ten behoeve van Afnemers Dit document is bedoeld voor online gebruik. Datum: 10 december 2012 Versie: 1.1 Status: definitief Versiehistorie Versie Datum Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie 1.0

Nadere informatie

Aansluiten op VPI. (VolmachtBeheer Producten Interface)

Aansluiten op VPI. (VolmachtBeheer Producten Interface) Aansluiten op VPI (VolmachtBeheer Producten Interface) Auteur : Max Wout en Bram Doveren (Colimbra) Versie : 1.1 Datum : 27 april 2009 Inhoudsopgave 1 Algemeen... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doel van dit

Nadere informatie

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 Nieuwsbrief BeheerVisie Nieuwsbrief BeheerVisie 2015, Editie 2 Nieuws BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 BeheerVisie geeft advies MeldDesk App Message Router MeldDesk Gebruikers Forum Nieuwe MeldDesk

Nadere informatie

Betekent SOA het einde van BI?

Betekent SOA het einde van BI? Betekent SOA het einde van BI? Martin.vanden.Berg@sogeti.nl 18 september 2007 Agenda Wat is SOA? Wat is BI? Wat is de impact van SOA op BI? Sogeti Nederland B.V. 1 Agenda Wat is SOA? Wat is BI? Wat is

Nadere informatie

Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten

Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten Edwin de Vries 3 juni 2008 Praktisch Implementeren van Enterprise Architectuur bij Gemeenten Waarom Architectuur bij Gemeenten? Praktische aanpak Invulling

Nadere informatie

Producten- en Dienstencatalogus PDOK ten behoeve van Data-aanbieders

Producten- en Dienstencatalogus PDOK ten behoeve van Data-aanbieders Producten- en Dienstencatalogus PDOK ten behoeve van Data-aanbieders Datum: 7 oktober 2015 Versie: 2.0 Status: definitief Versiehistorie Versie Datum Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie 2.0 15

Nadere informatie

en in praktijk Intergraph Shuttle Geo in Business Intelligence Shuttle

en in praktijk Intergraph Shuttle Geo in Business Intelligence Shuttle Bijpraatsessies geostandaarden Geo-standaarden in bedrijf en in praktijk Geo-standaarden in bedrijf en in praktijk Bijpraatsessies geo-standaarden in de e- overheid 10:00-10:20 NEN 3610 Oracle en Open

Nadere informatie

Project Start Architectuur (PSA)

Project Start Architectuur (PSA) Project Start Architectuur (PSA) InterActory Architectuur Service Orientatie versie 0.2 Bert Dingemans Administratieve pagina Wijzigingshistorie Versie Datum Auteur Reden wijziging 0.1 Maart 2012 Bert

Nadere informatie

De weg naar SOA bij de Gemeente Rotterdam

De weg naar SOA bij de Gemeente Rotterdam De weg naar SOA bij de Gemeente Rotterdam Een reisverslag OGH Fusion Middleware SOA dag 19-5-2010 Lonneke Dikmans Oracle Ace Director Inhoud 2 Architectuur Doelstellingen Rotterdam Veilig, betrouwbaar

Nadere informatie

Versnellingsprojecten Deelproject ParkinsonInzicht

Versnellingsprojecten Deelproject ParkinsonInzicht Versnellingsprojecten Deelproject ParkinsonInzicht Implementatiehandleiding ParkinsonInzicht Mei 2017 Versie 0.1 CONCEPT Documenthistorie Versie Datum Omschrijving 0.1 CONCEPT 23 mei 2017 Initiële versie

Nadere informatie

Project Diva. De implementatie van Documentum bij Provincie Utrecht, 7 september 2011

Project Diva. De implementatie van Documentum bij Provincie Utrecht, 7 september 2011 Project Diva De implementatie van Documentum bij Provincie Utrecht, 7 september 2011 Ad Overgaag, projectleider provincie Utrecht Marko van Schaijk, euroscript delt 1 Oude situatie Veranderende taken Krimpende

Nadere informatie

Service Oriented Architecture voor interne beheersing

Service Oriented Architecture voor interne beheersing Service Oriented Architecture voor interne beheersing Bedrijfsprocessen overschrijden steeds vaker de grenzen van de organisatie, bijvoorbeeld in het geval van processen met toeleveringsbedrijven. Dergelijke

Nadere informatie

Van 6 weken naar 6 minuten. met. OpenSource. Jan-Taeke Schuilenga Infrastructuur Architect Jantaeke.schuilenga@duo.nl

Van 6 weken naar 6 minuten. met. OpenSource. Jan-Taeke Schuilenga Infrastructuur Architect Jantaeke.schuilenga@duo.nl Van 6 weken naar 6 minuten met OpenSource Jan-Taeke Schuilenga Infrastructuur Architect Jantaeke.schuilenga@duo.nl Wat is DUO? Uitvoeringsorganisatie van Ministerie van OCW - Studiefinanciering - Bekostiging

Nadere informatie

Microsoft; applicaties; ontwikkelaar; developer; apps; cloud; app; azure; cloud computing; DevOps; microsoft azure

Microsoft; applicaties; ontwikkelaar; developer; apps; cloud; app; azure; cloud computing; DevOps; microsoft azure Asset 1 van 7 Over het bouwen van cloudoplossingen Gepubliceerd op 24 february 2015 Praktische handleiding voor ontwikkelaars die aan de slag willen met het maken van applicaties voor de cloud. Zij vinden

Nadere informatie

1. Highlights. Rapportage 1e kwartaal 2015

1. Highlights. Rapportage 1e kwartaal 2015 1. Highlights Self services PDOK heeft haar jaarplanning voor vastgesteld. Daarin is ook de ontwikkeling van self service-faciliteiten opgenomen. Dit betreft het geautomatiseerd updaten van reeds gereleasde

Nadere informatie

NORA werkdocument. Katern Beveiliging. In 3 klikken naar bouwstenen voor invulling van de eisen. Sessie 6. Bijgewerkt op 23 aug.

NORA werkdocument. Katern Beveiliging. In 3 klikken naar bouwstenen voor invulling van de eisen. Sessie 6. Bijgewerkt op 23 aug. NORA werkdocument Sessie 6 In 3 klikken naar bouwstenen voor invulling van de eisen Katern Beveiliging Bijgewerkt op 23 aug. 2013 katern Beveiliging Jaap van der Veen Essentie Sessie 6 1. Opzet digitaal

Nadere informatie

Bijlage Ketenlandschap Leerlingvolgsysteem. Applicatieketen. Aansluitvoorwaarden

Bijlage Ketenlandschap Leerlingvolgsysteem. Applicatieketen. Aansluitvoorwaarden Bijlage Ketenlandschap Leerlingolgsysteem Applicatieketen Afbeelding PSA01 toont de ereiste ketenkoppellakken an het Leerling Volg Systeem (LVS) naar andere benodigde applicaties. Indien in de toekomst

Nadere informatie

Referentie-architectuur voor de infrastructuur. Toine Schijvenaars, ArchiXL

Referentie-architectuur voor de infrastructuur. Toine Schijvenaars, ArchiXL Referentie-architectuur voor de infrastructuur Toine Schijvenaars, ArchiXL 1 Agenda Voorstellen Wat is een referentie-architectuur ArchiXL referentie-architectuur Verschillende varianten infrastructuurarchitectuur

Nadere informatie

datasets Revisietabel (in te vullen door PDOK) PDOK kenmerk <> 1

datasets Revisietabel (in te vullen door PDOK) PDOK kenmerk <> 1 Intakeformulier voor aanbieders van niet-inspire geharmoniseerde datasets Inleiding PDOK ontsluit landsdekkende geo-data van overheidsorganisaties. Daarnaast biedt PDOK onder andere webservices op deze

Nadere informatie

ICT Beheermodel informatiesystemen Drechtsteden Baseline inrichting ICT beheermodel Drechtsteden

ICT Beheermodel informatiesystemen Drechtsteden Baseline inrichting ICT beheermodel Drechtsteden Drechtsteden Technische Architectuur (DTA) ICT Beheermodel informatiesystemen Drechtsteden Baseline inrichting ICT beheermodel Drechtsteden Status : Definitief 1.0 Redactie : DTA Datum : 29-08-2007 1 Versiebeheer

Nadere informatie

5 Programmastructuur

5 Programmastructuur 5 Programmastructuur Om het informatieplan en de daarin beschreven componenten is het aan te raden een programma- en projectenorganisatie in te richten. Volgend schema geeft de verschillende actoren en

Nadere informatie

Ligt uw uitdaging in het aansluiten op de voorzieningen en de distributie van basisgegevens?

Ligt uw uitdaging in het aansluiten op de voorzieningen en de distributie van basisgegevens? INTEGRATIE PLATFORM Ligt uw uitdaging in het aansluiten op de voorzieningen en de distributie van basisgegevens? Met het Neuron Integratie Platform kunt u uw informatievoorziening op betrouwbare en efficiënte

Nadere informatie

Factsheet Enterprise Mobility

Factsheet Enterprise Mobility Factsheet Enterprise Mobility www.vxcompany.com Informatie willen we overal, altijd en op elk device beschikbaar hebben. Privé, maar zeker ook zakelijk. Met het gebruik van mobile devices zoals smartphones

Nadere informatie

Startnotitie 3D Doorbraak ontsluiting en toegang

Startnotitie 3D Doorbraak ontsluiting en toegang Startnotitie 3D Doorbraak ontsluiting en toegang Over deze notitie Op 20 en 21 januari 2015 vond met een werkonferentie de aftrap van 3D Doorbraak plaats. Eén van de onderwerpen was 3D ontsluiting en toegang.

Nadere informatie

Vraag Ondersteuning door Virtuele Experts

Vraag Ondersteuning door Virtuele Experts Vraag Ondersteuning door Virtuele Experts Ondersteunen van de opdrachtgever in de Bouw gedurende de initiatieffase 1 Introductie Deze dissertatie beschrijft een onderzoek naar de toepassing van ICT om

Nadere informatie

Presentatie NORA/MARIJ

Presentatie NORA/MARIJ Presentatie NORA/MARIJ 6 november 2009 Peter Bergman Adviseur Architectuur ICTU RENOIR RENOIR = REgie NuP Ondersteuning Implementatie en Realisatie Overzicht presentatie Families van (referentie-)architecturen

Nadere informatie

Maatwerk maar dan standaard

Maatwerk maar dan standaard Maatwerk maar dan standaard Edwin Kuijer & Joris van der Horst Vicrea Solutions OSGeo NL dag, 13 november 2013 introductie Edwin Joris uitleg vorm wie (zijn wij) cases en rol drijfveren in relatie tot

Nadere informatie

De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening.

De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening. De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening. Foto: Mugmedia Het Kadaster gaat de levering van kadastrale informatie ingrijpend vernieuwen. Het huidige proces van verwerken van kadastrale

Nadere informatie

Parasoft toepassingen

Parasoft toepassingen Testen op basis van OSB en Digikoppeling Voor de bestaande Overheid Service Bus en de nieuwe standaard Digikoppeling zijn verschillende test- omgevingen opgezet. Hiermee kan het asynchrone berichtenverkeer

Nadere informatie

Technisch ontwerp. Projectteam 6. Project "Web Essentials" 02 april 2009. Versie 2.1.0

Technisch ontwerp. Projectteam 6. Project Web Essentials 02 april 2009. Versie 2.1.0 Projectteam 6 Faculteit Natuur en Techniek Hogeschool Utrecht Projectleider: Hans Allis, hans.allis@student.hu.nl Technisch ontwerp Project "Web Essentials" 02 april 2009 Versie 2.1.0 Teamleden: Armin

Nadere informatie

Waterschappen ontsluiten Open Data samen via CDL en PDOK. Huibert-Jan Lekkerkerk & Ton Ruisendaal 31 maart 2016

Waterschappen ontsluiten Open Data samen via CDL en PDOK. Huibert-Jan Lekkerkerk & Ton Ruisendaal 31 maart 2016 Waterschappen ontsluiten Open Data samen via CDL en PDOK Huibert-Jan Lekkerkerk & Ton Ruisendaal 31 maart 2016 Samenwerking Waterschappen - maart 2014 WION INSPIRE BGT Waterveiligheid Buitenwereld -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Digitale Plannen en de nieuwe WRO

Digitale Plannen en de nieuwe WRO Digitale Plannen en de nieuwe WRO Afstemming tussen Geo-Informatiemodellen Paul Janssen, Geonovum Presentatie Wie is Geonovum? Wat is een geo-informatiemodel? Rol van een geo-informatiemodel Stelsel van

Nadere informatie

Spatial Metadata & Opensource Geo Software. Paul van Genuchten OSGeo.nl dag 2012 - Velp

Spatial Metadata & Opensource Geo Software. Paul van Genuchten OSGeo.nl dag 2012 - Velp Spatial Metadata & Opensource Geo Software Paul van Genuchten OSGeo.nl dag 2012 - Velp This is 2012 Uw data staat online... Metadata is de manier om gebruikers op de hoogte te stellen van gebruiksbeperkingen,

Nadere informatie

Seneca B.V. Elektronicaweg 31 2628 XG Delft Nederland T +31(0)15-251 37 00 F +31(0)15-251 37 01 E info@smartsite.nl I www.smartsite.

Seneca B.V. Elektronicaweg 31 2628 XG Delft Nederland T +31(0)15-251 37 00 F +31(0)15-251 37 01 E info@smartsite.nl I www.smartsite. Seneca B.V. Elektronicaweg 31 2628 XG Delft Nederland T +31(0)15-251 37 00 F +31(0)15-251 37 01 E info@smartsite.nl I www.smartsite.nl Whitepaper Content in cascade De plaats van het content management

Nadere informatie

Onderdelen module 3 (gesplitst in delen 1 en 2)

Onderdelen module 3 (gesplitst in delen 1 en 2) Onderdelen module 3 (gesplitst in delen 1 en 2) Deel 1 1. Prelude 8 13 2. Achtergrond en Context MARIJ (leerdoel 3; duur 1-2 uur) 14-25 3. Eén architectuur voor de Rijksdienst (leerdoel 3; duur 1 uur)

Nadere informatie

Alfresco Document Management 100% Open Source

Alfresco Document Management 100% Open Source Alfresco Document Management 100% Open Source Alfresco Document Man agement Of u nu uw organisatie effectiever wilt maken, uw klanten beter wilt bedienen of intern een betere onderlinge samenwerking wilt

Nadere informatie

Producten- en Dienstencatalogus PDOK ten behoeve van Data-aanbieders

Producten- en Dienstencatalogus PDOK ten behoeve van Data-aanbieders Producten- en Dienstencatalogus PDOK ten behoeve van Data-aanbieders Datum: 3 december 2012 Versie: 1.0 Status: definitief Versiehistorie Versie Datum Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie Inhoudsopgave

Nadere informatie

Digikoppeling adapter

Digikoppeling adapter Digikoppeling adapter Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Van toepassing op Digikoppeling versies: 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555

Nadere informatie

EIGENSCHAPPEN CONVERGED HARDWARE

EIGENSCHAPPEN CONVERGED HARDWARE EIGENSCHAPPEN CONVERGED HARDWARE Eigenschappen Converged Hardware 1 van 8 Document Informatie Versie Datum Omschrijving Auteur(s) 0.1 29-09-2015 Draft Remco Nijkamp 0.2 29-09-2015 Volgende Versie opgesteld

Nadere informatie

Waarom een Independent Software Vendor voor XForms kiest. Johan Blok CM Pro www.cmprofessionals.eu

Waarom een Independent Software Vendor voor XForms kiest. Johan Blok CM Pro www.cmprofessionals.eu Waarom een Independent Software Vendor voor XForms kiest Johan Blok CM Pro www.cmprofessionals.eu CWI Wikipedia An independent software vendor (ISV) is a company specializing in making or selling software,

Nadere informatie

Concept Migratieplan OIN

Concept Migratieplan OIN Concept Migratieplan OIN Versie 0.5, 9 mei 2016 1 Inleiding 1.1 Doel Dit plan beschrijft op hoofdlijnen hoe wij van de huidige situatie waarin het OIN register beheert toewerken naar de gewenste situatie,

Nadere informatie

Digikoppeling Grote berichten

Digikoppeling Grote berichten Digikoppeling Grote berichten Open Geodag 2013 6 juni 2013 Agenda 1. Inleiding Digikoppeling 2. Digikoppeling Grote berichten 3. Demo 2 1 1. Inleiding Digikoppeling 3 Digikoppeling Standaard regelt logistiek

Nadere informatie

Zelftest Java concepten

Zelftest Java concepten Zelftest Java concepten Document: n0838test.fm 22/03/2012 ABIS Training & Consulting P.O. Box 220 B-3000 Leuven Belgium TRAINING & CONSULTING INLEIDING BIJ DE ZELFTEST JAVA CONCEPTEN Om de voorkennis nodig

Nadere informatie

Gegevensmanagement. Verwerken in de NORA

Gegevensmanagement. Verwerken in de NORA Gegevensmanagement Verwerken in de NORA Agenda Welkom Introductie Introductie gegevensmanagement in de GEMMA Orientatie hoe gaan we gegevensmanagement opnemen in de NORA? Afspraken vervolg Korte introductie

Nadere informatie

Customer Case: WoningNet

Customer Case: WoningNet Customer Case: WoningNet WoningNet en Webservices Woonruimtebemiddeling Shared service center Business uitdaging Architectuur visie Woonruimtebemiddeling Woningzoekende Corporatiemedewerker Corporatiemedewerker

Nadere informatie

De beheerrisico s van architectuur

De beheerrisico s van architectuur De beheerrisico s van architectuur Een overzicht van de ArChimate Risico Extensie versie 0.2 Bert Dingemans Inleiding Het implementeren van een (enterprise) architectuur brengt altijd risico s met zich

Nadere informatie

PDOK. Publieke Dienstverlening op de Kaart

PDOK. Publieke Dienstverlening op de Kaart PDOK De PDOK partners werken dagelijks met ruimtelijke vraagstukken. Om deze vraagstukken op te lossen, hebben zij elkaars gegevens nodig. Gezamenlijk realiseren zij daarom een geo-informatie voorziening

Nadere informatie

Software Design Document

Software Design Document Software Design Document Mathieu Reymond, Arno Moonens December 2014 Inhoudsopgave 1 Versiegeschiedenis 2 2 Definities 3 3 Introductie 4 3.1 Doel en Scope............................. 4 4 Logica 5 4.1

Nadere informatie

Uitwerking onderdelen werkplan

Uitwerking onderdelen werkplan Uitwerking onderdelen werkplan Het Nationaal Platform Data Model (NPDM) heeft een werkplan opgesteld om richting te geven aan de activiteiten voor de komende maanden en inzicht te krijgen in de benodigde

Nadere informatie

Ontwikkelen & Beheren van testomgevingen is ook een vak!

Ontwikkelen & Beheren van testomgevingen is ook een vak! Patrick Scholte & Albert Dennis Janssen Anneveld Ontwikkelen & Beheren van testomgevingen is ook een vak! Agenda Even voorstellen De Rabobank Problemen met omgevingen Oorzaken Aanpak Verdere ontwikkelingen

Nadere informatie

Ontwerp.

Ontwerp. <naam applicatie> Ontwerp Datum Auteur Versie Telefoon Pagina: 0 Inhoudsopgave 1. MANAGEMENT SUMMARY... 1 2. INLEIDING... 1 2.1. DOEL... 1 2.2. STRUCTUUR... 1 2.3. ACHTERGROND... 1 2.4. REVISIE-GESCHIEDENIS...

Nadere informatie

Viewer MapGuide Open Source/Enterprise

Viewer MapGuide Open Source/Enterprise Viewer MapGuide Open Source/Enterprise Versie 2.0, december 2012 GISkit BV Introductie Van Mapguide 6.5 MapGuide Open Source Ondanks het succes van MapGuide 6.5 had architectuur van dit product zijn beperkingen.

Nadere informatie

OpenText RightFax. Intuitive Business Intelligence. Whitepaper. BI/Dashboard oplossing voor OpenText RightFax

OpenText RightFax. Intuitive Business Intelligence. Whitepaper. BI/Dashboard oplossing voor OpenText RightFax OpenText RightFax Intuitive Business Intelligence Whitepaper BI/Dashboard oplossing voor OpenText RightFax Beschrijving van de oplossing, functionaliteit & implementatie Inhoud 1 Introductie 2 Kenmerken

Nadere informatie

UWV Security SSD Instructies

UWV Security SSD Instructies UWV Security SSD Instructies BESTEMD VOOR : Patrick van Grevenbroek AUTEUR(S) : Gabriele Biondo / T. Uding (vertaling) VERSIE : 1.0 DATUM : 20-03-2014 HISTORIE Datum Auteur(s) Omschrijving 20/03/2014 Gabriele

Nadere informatie

Releasen met een druk op de knop: Met behulp van Continuous Delivery sneller uw doel bereiken

Releasen met een druk op de knop: Met behulp van Continuous Delivery sneller uw doel bereiken Releasen met een druk op de knop: Met behulp van Continuous Delivery sneller uw doel bereiken De business organisatie heeft altijd stijgende verwachtingen van uw IT organisatie. Meer dan ooit is het van

Nadere informatie

Naam presentatie. Basisregistraties 7 november 2013 Amersfoort

Naam presentatie. Basisregistraties 7 november 2013 Amersfoort Naam presentatie Vrienden van de Vrienden van de Basisregistraties 7 november 2013 Amersfoort 2 Jan Haasnoot Projectleider Sectoraal Knooppunt Wim Wispelweij Programmamanager PIB 3 B R O B R P N H R B

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de keten Jeroen van der Veen Ketenmanager BGT

Ontwikkelingen in de keten Jeroen van der Veen Ketenmanager BGT Ontwikkelingen in de keten 2015 Jeroen van der Veen Ketenmanager BGT Inhoud 1. Afgeronde ontwikkeling 2014 2. Doorontwikkeling keten 2015 Lopende ontwikkelingen Automatisch berichtenverkeer Verdere doorontwikkeling

Nadere informatie

Enabling Mobile. Een whitepaper over het ontsluiten van data en systemen voor gebruik met en door mobiele applicaties

Enabling Mobile. Een whitepaper over het ontsluiten van data en systemen voor gebruik met en door mobiele applicaties Enabling Mobile Een whitepaper over het ontsluiten van data en systemen voor gebruik met en door mobiele applicaties Door Rutger van Iperen Mobile Developer bij AMIS Services Introductie Het gebruik van

Nadere informatie

Het gebruik van het NGR is in de zomermaanden wat teruggelopen, maar vertoont in september weer een piek.

Het gebruik van het NGR is in de zomermaanden wat teruggelopen, maar vertoont in september weer een piek. 1. Highlights Serviceniveau PDOK werkte in Q3 intensief aan het verder verhogen van haar serviceniveau (naar A-dienstverlening). De bijbehorende, fasegewijze migratie van PDOK naar het vereiste JAP/PLP-platform

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software.

Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software. Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software. Algemeen Met de KYOCERA scannen naar van Brug Software beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar het Notarieel

Nadere informatie

Certificate Policy Bedrijfstestomgeving ZOVAR

Certificate Policy Bedrijfstestomgeving ZOVAR Certificate Policy Bedrijfstestomgeving ZOVAR Uitgave : agentschap Versie : 1.0 Definitief Datum : 26-7-2007 Bestandsnaam : 20070726 CP bedrijfstestomgeving ZOVAR 1.0.doc Organisatie ZOVAR Pagina 2 van

Nadere informatie

BRO GMW Ketentest vragen

BRO GMW Ketentest vragen Vragenlijst ketentest GMW Aan: deelnemers ketentest GMW Onderwerp: Vragenlijst voor eindevaluatie BRO GMW ketentest Van: Wilfred en Erik Ingevuld door KWR Met vriendelijke groet, Wilfred Visser en Erik

Nadere informatie

JNet Cloud Connector WWW.JNET.NL! INFO@JNET.NL

JNet Cloud Connector WWW.JNET.NL! INFO@JNET.NL JNet Cloud Connector INLEIDING Bij het aansluiten van systemen op een SaaS / Cloud oplossing spelen er meerdere uitdagingen: Een stabiele, veilige verbinding tussen de interne of uitbestede systemen van

Nadere informatie

Informatiearchitectuur

Informatiearchitectuur Informatiearchitectuur Onderwerpen Waarom is architectuur (nu) zo belangrijk? Wat is informatiearchitectuur? Ontwikkelingen in de tijd Structuur applicaties Applicatie-integratie Webservices Praktijkvoorbeeld

Nadere informatie

Technische keuzes Management Informatie Systeem MeanderGroep

Technische keuzes Management Informatie Systeem MeanderGroep Technische keuzes Management Informatie Systeem MeanderGroep Dit document beschrijft de keuzes die gedaan worden ten aanzien van de hard en software voor het Management Informatie Systeem. Voor de presentatielaag

Nadere informatie