BREEAM-NL Algemeen Oktober Part of the BRE Trust

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BREEAM-NL Algemeen Oktober 2013. Part of the BRE Trust"

Transcriptie

1 BREEAM-NL Algemeen Oktober 2013 Part of the BRE Trust

2 Dutch Green Building Council Algemeen Opgericht 1 juni 2008 Marktinitiatief: zorg voor één gemeenschappelijke taal voor duurzaamheid in vastgoed Onafhankelijke stichting Brede achterban Missie: Het verduurzamen van de bebouwde omgeving in Nederland

3 Dutch Green Building Council Organisatie Netwerk van participanten Participanten Kop-, thema-, werkgroepen Adviesgroepen Bestuur Organisatie

4 Dutch Green Building Council Doelen Stimuleren (marktgroepen) Netwerken (bijeenkomsten) Kennisoverdracht (trainingen) Duurzaamheid meetbaar (certificeren)

5 Dutch Green Building Council Stimuleren Koplopersgroepen (retail, financiers, scholen, juridisch) Participantenbijeenkomsten Dutch Green Building Week De Groene Kamer Platform Duurzame Huisvesting

6 Dutch Green Building Council Netwerk/kennis Trainingen voor Experts en Assessoren DGB-Benchmark Dutch Green Building Lab Gratis Materialentool (Milieuprestatie Gebouwen) Onderzoek naar CO 2 emissierechten gebouwen Overheid MIA/VAMIL (Agentschap NL) Expertrol en lobby Greendeals Europees Ecolabel

7 Dutch Green Building Council Certificeren Keurmerk om duurzaamheidsprestaties van projecten in de gebouwde omgeving te meten

8 BREEAM-NL Waarom Nederland verduurzamen? Jaarlijks hebben we 24 miljoen ton kilo bouw- en sloopafval Bebouwde omgeving zorgt voor 40% van alle CO2- uitstoot 40% van de energievraag gaat naar warmte en 45% van de warmtevraag gaat naar gebouwde omgeving Nederland is het volst bebouwd van heel Europa: 13% 80% van de installaties in kantoren staat verkeerd afgesteld 536 miljoen kwh elektriciteit kan worden bespaard door in kantoren en winkels onnodige verlichting uit te schakelen

9 BREEAM-NL Waar komt BREEAM-NL vandaan? BRE = Building Research Establishment Ontwikkelaars van de Environmental Assessment Method EAM

10 BREEAM-NL Waar komt BREEAM-NL vandaan? geaccrediteerd DGBC opereert onder licentie van BRE Andere 97 andere GBC s

11 BREEAM-NL Eigenschappen van BREEAM BREEAM is een beoordelingsmethode om de duurzaamheid van gebouwen te bepalen. Het bevat een standaard voor een duurzaam gebouw en het geeft aan welk prestatieniveau een gebouw heeft. BREEAM wordt gebruikt om gebouwen te analyseren en te verbeteren, zowel in de ontwerp- als de gebruiksfase BREEAM maakt gebruik van een kwalitatieve weging ( - ) BREEAM-NL is de aan de Nederlandse situatie en wetgeving aangepaste versie van het Engelse BREEAM

12 BREEAM-NL Doel van BREEAM Nieuwe gebouwen Wettelijk minimum MEETLAT Minimaal Duurzaamheid Doelstelling

13 BREEAM-NL Wat is BREEAM-NL? Categorieën Nederlands duurzaamheidskeurmerk voor projecten in de gebouwde omgeving opgedeeld in negen categorieën 1. Management 2. Gezondheid 3. Energie 4. Water 5. Materialen 6. Afval 7. Vervuiling 8. Landgebruik & Ecologie 9. Transport

14 BREEAM-NL Wat is BREEAM-NL? Credits De categorieën zijn weer opgedeeld in verschillende credits, bijvoorbeeld:

15 BREEAM-NL Wat is BREEAM-NL? Credits WAT 2 Voorbeeld: WAT 2 Doel = waterverbruik monitoren" Criterium = watermeter op alle watertoevoerleidingen naar elk gebouw(blok) Eisen = specificatie van de watermeters" Aanvullingen" Bewijs Opleveringsfase = inspectierapport en foto's "

16 BREEAM-NL Wat is BREEAM-NL? Weging De categoriescores krijgen een wegingspercentage Let op! De weging is een maatschappelijke weging, geen wetenschappelijke weging (identiek aan BRE)

17 BREEAM-NL Wat is BREEAM-NL? Innovatie 1% extra voor een exemplary performance 1% extra voor elke toegekende Innovatiecredit Maximaal 10 % te verdienen

18 BREEAM-NL Wat is BREEAM-NL? De formule (Categoriescores in %) X (weging in %) = Totaalscore in % + Innovatiepunten in % Kwalificatiescore in %

19 BREEAM-NL Wat is BREEAM-NL? De score Pass 30% Good 45% Very Good 55% Excellent 70% Outstanding 85%

20 BREEAM-NL De voordelen - Internationaal erkend keurmerk - Internationaal meest gebruikt (marktaandeel van 75% in Europa) - Integraal keurmerk - Zowel breed als diep - Prestatiegericht - Onafhankelijke borging van de kwalificatie - Stimuleert de markt naar meer verduurzaming

21 BREEAM-NL Wat kost certificeren? Afdracht DGBC (vanaf 500 euro) Uren Expert Uren Assessor Uren Adviseurs (bijvoorbeeld bij extra onderzoek)

22 BREEAM-NL Wat kost certificeren? Variabele kosten Omvang project (BVO) Complexiteit project Type project Locatie Ambitieniveau Ervaring (hoofd-)expert Ervaring Assessor Ervaring opdrachtgever en andere bouwteamleden Fase waarin BREEAM-NL is betrokken Expert in- of extern

23 BREEAM-NL Wat kost certificeren? Fiscaal Milieu Investeringsaftrek (Mia) - tot 36 % fiscaal voordeel Willekeurige afschrijving Milieu-investeringen (Vamil) - zelf moment afschrijven investeringskosten bepalen Meer informatie via Agentschap NL

24 BREEAM-NL De verschillende keurmerken BREEAM-NL Nieuwbouw & Renovatie BREEAM-NL In-Use BREEAM-NL Gebiedsontwikkeling BREEAM-NL Sloop en Demontage In ontwikkeling: Infra Nieuwbouw Parkeergarages, Musea Bestaand gebied Interieur

25 BREEAM-NL BREEAM-NL Nieuwbouw & Renovatie Sinds 2009 Certificaat voor Ontwerp en Opgeleverd gebouw Dit jaar al 62 certificaten Bijna m2 BVO geregistreerd

26 BREEAM-NL Nieuwbouw & Renovatie Cijfers m2 GFA Unieke registra0es BREEAM- NL Nieuwbouw naar func0e tnm aug 2013 Overige Woningen Scholen Retail Industrie Kantoren Meer statistieken op

27 BREEAM-NL Nieuwbouw & Renovatie Doelen Reductie milieu-impact Waardeontwikkeling lange termijn Risicoreductie Verlagen operationele kosten Verhuur- & verkoopbaarheid Bevorderen werk- & leefklimaat Vroege keuzes zijn exponentieel goedkoper dan late keuzes

28 BREEAM-NL Nieuwbouw & Renovatie Scope Nieuwe gebouwen Grootschalige renovatie van bestaande gebouwen Nieuwbouw uitbreiding aan een bestaand gebouw Gebruiksfuncties: - Kantoren - Winkels - Scholen - Lichte industrie - Woningen - Datacenters

29 BREEAM-NL Nieuwbouw & Renovatie Mogelijkheden Ontwerp Oplevering

30 BREEAM-NL Nieuwbouw & Renovatie Categorieën Management Gezondheid Energie Water Materialen Afval Vervuiling Landgebruik & Ecologie Transport

31 BREEAM-NL BREEAM-NL In-Use Sinds 2011 Al m2 BVO geregistreerd Gebouwen beoordeeld op: - Gebouw (Asset) - Beheer - Gebruik

32 BREEAM-NL In-Use Cijfers Meer statistieken op

33 BREEAM-NL In-Use Doelen 0-meting & continu verbeteren Benchmarken Reductie operationele kosten Waarde-ontwikkeling lange termijn Risico-reductie Verhuur- & verkoopbaarheid Bevorderen werk- & leefklimaat

34 BREEAM-NL In-Use Scope Bestaande gebouwen ouder dan 2 jaar Ten minste 1 jaar verbruiksgegevens nodig Kantoren, winkels Enkele gebouwen & portfolio s

35 BREEAM-NL In-Use Certificeren Zelfassessment Assessor: onafhankelijke toets Certificaat Na 1 jaar: verklaring opdrachtgever afwijking < 5% : automatisch verlengd Indien > 5%: hertoets door Assessor Na 2 jaar: idem Na 3 jaar: hertoets door Assessor

36 BREEAM-NL In-Use Categorieën Management Gezondheid Energie Water Materialen Afval Vervuiling Landgebruik & Ecologie Transport

37 BREEAM-NL Gebiedsontwikkeling Sinds 2011 Eerste gebieden zijn reeds gecertificeerd

38 BREEAM-NL Gebiedsontwikkeling Doelen - Duurzaamheid op gebiedsniveau - Bestendigen duurzaamheid individuele objecten - Prettig woon-, werk-, verblijfgebied - Adaptief vermogen op P, P én P - Maximale duurzaamheid realiseren door vroege, weloverwogen keuzes met alle relevante belanghebbenden

39 BREEAM-NL Gebiedsontwikkeling Scope - Grootschalige (her)ontwikkelingen - Gebieden met bebouwing, publieke ruimte en infrastructuur

40 BREEAM-NL Gebiedsontwikkeling Categorieën - Management - Welzijn en Welvaart - Bronnen - Synergie - Gebiedsklimaat - Ruimtelijke ontwikkeling

41 BREEAM-NL Sloop & Demontage Sinds 2013 Beoordeelt sloop- en demontageprojecten op duurzaamheid Eerste twee projecten zijn gecertificeerd

42 BREEAM-NL Sloop & Demontage Doelen Materialen: op zo hoog mogelijk niveau terug in de keten" Proces: zo weinig mogelijk overlast (lawaai, stof, trillingen, transport)" Maatschappelijk: uitruil sloop- / nieuwbouw-meters tegen leegstand"

43 BREEAM-NL Sloop & Demontage Scope Totaalsloop Leegsloop (strippen of leegslopen voor bijvoorbeeld renovatie of als voorbereiding voor totaalsloop) Demontage (het demonteren voor bijvoorbeeld hergebruik)

44 BREEAM-NL Sloop & Demontage Categorieën Management Gezondheid Energie Transport Water Materialen Landgebruik & Ecologie Vervuiling

45 BREEAM-NL BREEAM-NL Bespoke Maatwerktraject - Laboratorium - Theater - Zwembad - Gevangenis

46 BREEAM-NL Certificeringsproces Project / Expert Assessor DGBC

47 BREEAM-NL Certificeringsproces Expert / Assessor Rol van Expert: Gekwalificeerde projectmanager Inhoudsdskundige Ondersteunt de ontwikkelaar/opdrachtgever Opbouw van dossier schrijft de verantwoording Rol van Assessor Onafhankelijke, gekwalificeerde en bij DGBC geregistreerde beoordelaar Eindverantwoordelijk voor beoordelingsrapport

48 BREEAM-NL Certificeringsproces Expertrol

49 BREEAM-NL Certificeringsproces Expert/Assessor Herkenbaarheid voor alle Experts of Assessoren met een geldig certificaat Ter ondersteuning van uw werk en ter promotie van BREEAM-NL

50 BREEAM-NL Projecten Alle geregistreerde en gecertificeerde BREEAM-NL projecten staan op: "

51 BREEAM-NL Projecten Oustanding Outstanding certificaten - Europa (juni 2013) - Outstanding certificaten - Nederland: 4 uit 125 certificaten

52 Certificering: 28 augustus 2012 (ontwerpfase) Nieuwbouw Lely Maassluis bedrijfshal BREEAM NL Nieuwbouw & Renovatie Score: opdrachtgever: Lely groep, Maassluis

53 Certificering: 1 juni 2012 (ontwerpfase) Kantoorgebouw Deloitte BREEAM NL Nieuwbouw & Renovatie Score: opdrachtgever: OVG Projectontwikkeling B.V.

54 Certificering: 25 januari 2013 (opleverfase) Het eerste Outstanding Oplevercertificaat in Nederland Venco Campus BREEAM NL Nieuwbouw & Renovatie Score: opdrachtgever: Architecten- en Adviesbureau Ad van de Ven

55 Certificering: 1 juni 2012 (ontwerpfase) Het eerste Outstanding Gebeidcertificaat in Nederland Ecomunitypark BREEAM NL Gebiedsontwikkeling Score: opdrachtgever: OVG Projectontwikkeling B.V.

56 Certificering: 19 december 2012 (opleverfase) Het eerste gecertificeerde woonhuis in Nederland Woonhuis Sanders-Kromjong BREEAM NL Nieuwbouw & Renovatie Score: opdrachtgever: Linda Kromjong

57 BREEAM-NL Meer weten?

BREEAM-NL IN-USE Parkeergarages. 2013 v0.2 Beta

BREEAM-NL IN-USE Parkeergarages. 2013 v0.2 Beta BREEAM-NL IN-USE Parkeergarages 2013 v0.2 Beta Keurmerk voor duurzaam vastgoed voor drie onderdelen: Asset Beheer (Building Management) Beoordelingsrichtlijn Bestaande Gebouwen Afdrukdatum: 28 augustus

Nadere informatie

BREEAM-NL In-Use. 2012 v1.02

BREEAM-NL In-Use. 2012 v1.02 BREEAM-NL In-Use 2012 v1.02 Keurmerk voor duurzame vastgoedobjecten, Asset, Building Management & Organisational Beoordelingsrichtlijn Bestaande Gebouwen Afdrukdatum: 12 juni 2012 Uitgave: Stichting Dutch

Nadere informatie

BREEAM-NL 2012 KEURMERK VOOR DUURZAME VASTGOEDOBJECTEN. Beoordelingsrichtlijn Datacenters. Versie 1.0, Februari 2012

BREEAM-NL 2012 KEURMERK VOOR DUURZAME VASTGOEDOBJECTEN. Beoordelingsrichtlijn Datacenters. Versie 1.0, Februari 2012 BRL-2012 V1.0 BREEAM-NL 2012 KEURMERK VOOR DUURZAME VASTGOEDOBJECTEN Beoordelingsrichtlijn Datacenters Versie 1.0, Februari 2012 Uitgave: Dutch Green Building Council Postbus 1819 3000 BV Rotterdam Breeam-NL

Nadere informatie

Gerard Menting: FrieslandCampina is duurzaam uit overtuiging

Gerard Menting: FrieslandCampina is duurzaam uit overtuiging april 2014 #2 Gerard Menting: FrieslandCampina is duurzaam uit overtuiging BREEAM-NL Gebiedsontwikkeling In-Use Nieuwbouw en Renovatie Sloop en Demontage Vijf vragen aan Andre Dröge, BREEAM-assessor Bedrijvenpark

Nadere informatie

The Edge: Op het gebied van duurzaamheid dagen we elkaar voortdurend uit.

The Edge: Op het gebied van duurzaamheid dagen we elkaar voortdurend uit. april 2015 #4 The Edge: Op het gebied van duurzaamheid dagen we elkaar voortdurend uit. BREEAM-NL Gebiedsontwikkeling In-Use Nieuwbouw en Renovatie Sloop en Demontage Vijf vragen aan Sannie Verweij, BREEAM-NL

Nadere informatie

Gebouwgebonden installaties

Gebouwgebonden installaties Gebouwgebonden installaties Actualiteiten BV 2015 KPE bv Bassin 120 6211 AK Maastricht tel. (043) 325 77 10 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een

Nadere informatie

DUURZAAMHEID EN COMMERCIEEL VASTGOED. Het ABC van organisaties, termen, begrippen en definities

DUURZAAMHEID EN COMMERCIEEL VASTGOED. Het ABC van organisaties, termen, begrippen en definities DUURZAAMHEID EN COMMERCIEEL VASTGOED Het ABC van organisaties, termen, begrippen en definities 2 Duurzaamheid en commercieel vastgoed Het ABC van organisaties, termen, begrippen en definities Voorwoord

Nadere informatie

Groene start voor grootschalige verduurzaming. Nulmeting Rotterdams kantoren vastgoed

Groene start voor grootschalige verduurzaming. Nulmeting Rotterdams kantoren vastgoed Groene start voor grootschalige verduurzaming Nulmeting Rotterdams kantoren vastgoed 2 Groene start voor grootschalige verduurzaming DGBC, bbn adviseurs, Gemeente Rotterdam Over Inhoudsopgave Dutch Green

Nadere informatie

Zuidas 2014. Duurzaamheidsonderzoek

Zuidas 2014. Duurzaamheidsonderzoek Zuidas 2014 Duurzaamheidsonderzoek 1 INLEIDING DUURZAAMHEIDSONDERZOEK ZUIDAS 2014 Voor u liggen de resultaten van een grootschalig onderzoek naar de duurzaamheid van bestaande gebouwen op Zuidas. Dit onderzoek

Nadere informatie

Conversie en hergebruik The Corridor

Conversie en hergebruik The Corridor Conversie en hergebruik The Corridor Auteurs: A. Dullaert, N. van Spronsen, W. Steunenberg en M. Waanders Opdrachtgever: Gemeente Enschede in samenwerking met Stichting Pioneering Kader: Minor Regie Stedelijke

Nadere informatie

DGBC: Onafhankelijke organisatie 360 participanten uit alle geledingen

DGBC: Onafhankelijke organisatie 360 participanten uit alle geledingen DGBC: Onafhankelijke organisatie 360 participanten uit alle geledingen Eén taal voor duurzaamheid in bebouwde omgeving Duurzaamheid meetbaar / verhandelbaar Duurzaamheid is Dezelfde taal spreken Missie:

Nadere informatie

Duurzame Huisvesting. Verduurzamen van bestaande kantoorgebouwen NEDERLAND DUURZAAMHEID 2011. www.ingreim.com

Duurzame Huisvesting. Verduurzamen van bestaande kantoorgebouwen NEDERLAND DUURZAAMHEID 2011. www.ingreim.com Duurzame Huisvesting Verduurzamen van bestaande kantoorgebouwen NEDERLAND DUURZAAMHEID 2011 www.ingreim.com ING Dutch Office Fund Een ervaren vastgoed beleggingsfonds, dat investeert in de Nederlandse

Nadere informatie

AM en Corio hebben samen met Ahold, SCM en Grontmij

AM en Corio hebben samen met Ahold, SCM en Grontmij het kan, Duurzame winkelcentra! Duurzame woningen, duurzame kantoren: de ontwikkeling ervan is inmiddels gemeengoed geworden. Bij winkelcentra ligt dat anders. Het ontwikkelproces is traditioneel, winkelruimtes

Nadere informatie

DGBC Handleiding voor BREEAM-NL assessments

DGBC Handleiding voor BREEAM-NL assessments DGBC Handleiding voor BREEAM-NL assessments BREEAM-NL Handleiding voor Licentiehoudende Organisaties en Geregistreerde Assessoren ten behoeve van assessments tegen de BREEAM-NL-schema's Inleiding BRE Global

Nadere informatie

Leidraad Green Lease

Leidraad Green Lease Leidraad Green Lease Naar duurzaam gebruik en exploitatie van gebouwen >> Als het gaat om energie en klimaat et same ng m nwerki in OPENBAAR Leidraad Green Lease Naar duurzaam gebruik en duurzame exploitatie

Nadere informatie

op duurzaam vastgoed Echt duurzaam is het verduurzamen van de voorraad Uitgave juni 2009

op duurzaam vastgoed Echt duurzaam is het verduurzamen van de voorraad Uitgave juni 2009 op duurzaam vastgoed Uitgave juni 2009 Echt duurzaam is het verduurzamen van de voorraad Nederland heeft forse ambities wat betreft de duurzaamheid van de leefomgeving. Dat moet ook wel omdat we onze leefomgeving

Nadere informatie

RAPPORTAGE BREEAM & MVO

RAPPORTAGE BREEAM & MVO RAPPORTAGE BREEAM & MVO Onderzoek in opdracht van de Dutch Green Building Council Inhoudsopgave Inleiding 3 Deel 1: MVO en BREEAM kunnen elkaar versterken 4 Voortdurend vinger aan pols 4 MVO 4 BREEAM en

Nadere informatie

Alstublieft! Inhoud. Voor u ligt een boekje met begrippen die veel worden gebruikt in de bouw.

Alstublieft! Inhoud. Voor u ligt een boekje met begrippen die veel worden gebruikt in de bouw. Aquatische toxiciteit Autarkisch gebouw B&U Bestek odiversiteit Bouw- en Sloopafval (BSA) BREEAM BRL CCS Circulaire Economie en/of Kringloopeconomie CO2O2-neutraal (gebouw) CO2-Prestatieladder CO2-reductie

Nadere informatie

Meer dan een kantoorgebouw

Meer dan een kantoorgebouw Meer dan een kantoorgebouw TransPort 1 Voorwoord Op 15 april 2010 ontving Schiphol Real Estate het eerste BREEAM-NL certificaat voor duurzaam bouwen. BREEAM is het duurzaamheidskeurmerk dat bouwwerken

Nadere informatie

CO2-Prestatieladder. Actieve deelname initiatieven Klaver Giant Groep. Actieve deelname initiatieven (2014.001) Pagina 1 van 15

CO2-Prestatieladder. Actieve deelname initiatieven Klaver Giant Groep. Actieve deelname initiatieven (2014.001) Pagina 1 van 15 CO2-Prestatieladder Actieve deelname initiatieven Klaver Giant Groep Actieve deelname initiatieven (2014.001) Pagina 1 van 15 Inhoudsopgave Inleiding en verantwoording... 3 1 Inventarisatie sector- en

Nadere informatie

Groen licht voor duurzame kantoren?

Groen licht voor duurzame kantoren? Een onderzoek naar de relatie tussen duurzame kantoren en hun financiële prestaties. MRE master proof Drs. Jelena van den Broek 2007-2010 Begeleiders ASRE: NS Poort: dr. Nils Kok mr Ellen Boersma Voorwoord

Nadere informatie

Over de Dutch Green Building Week Doelstelling

Over de Dutch Green Building Week Doelstelling PERSMAP Openingscongres Dutch Green Building Week 16 september 2013 Over de Dutch Green Building Week Na twee succesvolle edities van de Dutch Green Building Week organiseert DGBC van 16 tot en met 20

Nadere informatie

Verbetering door verduurzaming

Verbetering door verduurzaming Het effect van verduurzaming op de marktwaarde van bestaande kantoren Januari 2011 www.dtz.nl www.dtz.com Abstract Dit onderzoek richt zich op de invloed van verduurzaming op de marktwaarde van bestaande

Nadere informatie

Management samenvatting

Management samenvatting Voorwoord In september 2006 begon ik aan de module beleggingsanalyse. Op dat moment nog niet met de insteek de hele MSRE opleiding te volgen. De module was echter zo interessant dat ik met medewerking

Nadere informatie

>> Als het gaat om duurzaamheid, innovatie en internationaal. 1 MIA\Vamil 2013 Brochure en Milieulijst

>> Als het gaat om duurzaamheid, innovatie en internationaal. 1 MIA\Vamil 2013 Brochure en Milieulijst MIA \Vamil 2013 Brochure en Milieulijst >> Als het gaat om duurzaamheid, innovatie en internationaal 1 MIA\Vamil 2013 Brochure en Milieulijst naar inhoud Inhoud Inleiding 4 Waar vindt u informatie over

Nadere informatie

Kantoorgebouw 1000 Mahlerlaan, Amsterdam Zuidas. Algemene omschrijving

Kantoorgebouw 1000 Mahlerlaan, Amsterdam Zuidas. Algemene omschrijving Kantoorgebouw 1000 Mahlerlaan, Amsterdam Zuidas. Algemene omschrijving Het kantoorgebouw is centraal gelegen, op een parkeergarage, in het zich snel ontwikkelende grootste internationale hoogwaardige kennis-

Nadere informatie

Duurzaam Vastgoed Nieuwskrant

Duurzaam Vastgoed Nieuwskrant Duurzaam Vastgoed Nieuwskrant Najaarseditie november 2010 FOTO JO DAEMEN Naar een duurzame vastgoedsector Duurzaamheid in de vastgoedsector blijkt geen hype maar een trend. Bevestiging hiervan kreeg ik

Nadere informatie

Duurzaam vastgoed. Proactief verduurzamen van de bestaande portefeuilles NEDERLAND. www.ingreim.com

Duurzaam vastgoed. Proactief verduurzamen van de bestaande portefeuilles NEDERLAND. www.ingreim.com Duurzaam vastgoed Proactief verduurzamen van de bestaande portefeuilles NEDERLAND DUURZAAMHEIDsrapport 2011 www.ingreim.com ING Real Estate Investment Management Een toonaangevende speler, gericht op de

Nadere informatie

Duurzame Gebouwen Nieuwskrant

Duurzame Gebouwen Nieuwskrant Duurzame Gebouwen Nieuwskrant 10e Editie juni 2013 Verduurzamen van gebouwen bespaart niet alleen veel energie, CO2 en geld, maar leidt vooral tot een betere verhuurbaarheid, hogere vastgoedwaarde en beter

Nadere informatie

MVO-verslag 2014 Wereldwijd verantwoord

MVO-verslag 2014 Wereldwijd verantwoord ...brengt ideeën tot leven Wereldwijd verantwoord Wereldwijd verantwoord Deerns heeft de afgelopen jaren een sterke (internationale) groei gekend. Sinds 2014 werkt bijna de helft van onze medewerkers in

Nadere informatie