Een tweede grote doelstelling van 2014 is overkoepelend voor de directie zorg : maken van bepaalde processen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een tweede grote doelstelling van 2014 is overkoepelend voor de directie zorg : maken van bepaalde processen."

Transcriptie

1 In dit jaarverslag willen we het kwaliteitsplan van 2014 evalueren. Een tweetal keer per jaar gebeurt dit ook tussentijds in de stafvergadering. Het is de bedoeling na te gaan in welke mate de vooropgestelde doelstellingen of geplande acties gehaald werden, welke niet en welke nieuwe acties er toegevoegd werden. In 2014 ging vooral veel energie in de verbetering van de persoonsgerichte zorg. Warme zorg werd reeds een doelstelling van 2013, maar we voelden aan dat er extra ondersteuning en opleiding noodzakelijk zou zijn om alle medewerkers mee te krijgen in het verhaal. Daarom werd Anagata vzw gecontacteerd om op de afdelingen voor personen met dementie te komen mappen en aan de hand van vorming en feedback de medewerkers te ondersteunen om meer naar die warme, persoonsgerichte zorg te evolueren. Een tweede grote doelstelling van 2014 is overkoepelend voor de directie zorg : maken van bepaalde processen. LEAN: het efficiënter Begin 2014 werden ook de resultaten van de eerste registraties kwaliteitsindicatoren gepubliceerd. Een aantal nieuwe kwaliteitsindicatoren moesten in 2014 voor de eerste keer doorgestuurd worden. Hieronder volgen een aantal belangrijke realisaties van 2014: 1. Tevredenheidsmeting bewoners Gesprek 3 maanden na opname 2. Kwaliteitszorg De neerslag van dit kwaliteitsdenken en handelen is terug te vinden in het kwaliteitshandboek en het kwaliteitsplan. De adjunct -directeur volgde ook in 2014 De Regionale OndersteuningsPunten kwaliteitszorg van VVSG. Om de aandacht voor kwal iteitsvolle zorg in Ter Berken warm te houden bij alle medewerkers, wordt gewerkt met doelstellingen. Elk jaar wordt een algemeen kwaliteitsplan opgesteld en opgevolgd vanuit de staf. Per afdeling worden specifieke afdelingsdoelstellingen opgesteld en opgevolgd vanuit de respectievelijke teamvergaderingen. Ook voor animatie, ergo en kine worden jaarlijks doelstellingen geformuleerd en opgevolgd. Dit gebeurt vanuit de EKA-vergadering, maar dan gevoed vanuit de COANs van de 3 afdelingen. De weerslag hiervan is terug te vinden in het animatiedossier. In de strategische nota van het EKA-dossier (data > Ter Berken Animatie > EKA-dossier > 2014) zijn de doelstellingen van zorg, animatie, ergo en kine geïntegreerd in de ruimere beleidsdoelstellingen van OCMW Roeselare. In dezelfde tool kan de ergotherapeut/kine/maatschappelijk werker de evaluatie van de doelstellingen noteren. In 2014 werden ook de gevraagde kwaliteitsindicatoren geregistreerd en doorgestuurd naar de overheid. Bespreking tweede resultaten kwaliteitsindicatoren : situering tov groep WZCa met vergelijkbaar aandeel RVT s 1 of 10

2 Goede scores: F1.medewerkers die zich laten vaccineren 65% van de vergelijkbare WZC heeft een lager cijfer H1.bewoners overleden in het WZC ( en dus niet in het zh) 92.7% van de vergelijkbare WZC heeft een lager cijfer ( in 2013 was dit 73.08%) V1.gem aantal ziektemeldingen (Kort +lang) per zorgmw 1.33 keer, hier hebben 79.8% van de vglbare WZC een hoger cijfer V2.gem aantal ziektemeldingen ( enkel kort) per zorgmw 1.12 keer, hier hebben 79.1% van de vglbare WZC een hoger cijfer X1.uren vorming van alle medewerkers 80.7% van de vergelijkbare WZC heeft een lager cijfer X2.uren vorming van alle niet-zorgpersoneelsleden 89% van de vergelijkbare WZC heeft een lager cijfer Y1. uren vrijwilligerswerk 87% van de vergelijkbare WZC heeft een lager cijfer Minder goede : W1. zorgpersoneelsleden met contract van onbepaalde duur 56.7% van de vergelijkbare WZC heeft een hoger cijfer. (wat dus nog beter is dan het gemiddelde) die het WZC vrijwillig of in onderling akkoord verlaten (ten opzichte van 2013 had niemand het WZC verlaten, nu gaat dit over 2 medewerkers die binnen het ocmw heeft een mutatie hebben aangevraagd: de ene omdat dit dichter bij huis was, de andere omdat de doelgroep van bewoners te zwaar werd) Interpretatie en formulering van actieplannen Interpretatie en acties betreffende de cijfers van vaccinaties een aantal medewerkers zijn niet te motiveren om zich te laten inenten omdat ze in het verleden ziek geworden zijn na een vaccinatie jonge nieuwe medewerkers laten zich gemakkelijker vaccineren ACTIEPLAN betreffende vaccinaties de CRA stelde voor om de sceen savers steeds te laten starten met de oproep zich te laten vaccineren: was onmogelijk volgens ICT iedereen die zich liet vaccineren kreeg een button waarin hij aan zijn collega's kon laten tonen dat hij /zij zich liet vaccineren via het medewerkerskrantje werd een warme oproep gedaan Interpretatie betreffende de cijfers van Overlijdens 2 of 10

3 Bijna alle bewoners van de voorbije periode stierven in het WZC, en niet in het ziekenhuis. Dankzij de vele VZP gesprekken is het mogelijk dat de meeste bewoners en/of hun familie de keuze maakten om niet meer naar het ziekenhuis te gaan in een palliatieve situatie Interpretatie en acties betreffende de cijfers van ziektemeldingen, uren vorming en uren vrijwilligerswerk in vergelijking met andere vergelijkbare WZC hebben wij hier een goede score, maar het het blijft een belangrijk aandachtspunt. interpretatie en acties betreffende zorgpersoneelsleden met contract van onbepaalde duur die het WZC vrijwillig of in onderling akkoord verlaten heeft we maakten werk van onthaal nieuwe medewerkers (onhaalbrochure, checklijst, onthaalprocedure), zodat ze zich goed zouden voelen op hun nieuw werk, met regelmatige tijdstippen spreken we af en bevragen we hen hoe alles hoe lukt. warme zorg proberen we zoveel mogelijk door te trekken naar onze medewerkers (zorg voor de zorgenden) 3. Zelfevaluatie In afwachting van een volledig zelfevaluatiesyteem (via de kwaliteitsindicatoren), proberen wij op volgende manier ook aan zelfevaluatie te doen: Werken met doelstellingen (zie hoger) en deze ook opvolgen en evalueren samen met de medewerkers. COAN (Coördinatie-Animatievergadering) maandelijks per afdeling waarin de activiteiten alsook de niveaugroepen geëvalueerd worden en het aanbod dus kan aangepast worden aan de doelgroep. (tevredenheidsmeting klanten: voorjaar geen in 2014) Tevredenheidsbevraging door hoofdverpleegkundigen tijdens het follow-up gesprek (3-tal maanden na opname) + exit-enquête (maatschappelijk werker). Tijdens het eerste kwartaal van 2014 werden de evaluaties van personeel uitgevoerd volgens het nieuwe evaluatiesysteem. Bespreking van kwaliteit van de intern georganiseerde vorming in de stafvergadering, alsook detectie van noden inzake vorming bij medewerkers. 4. Opnamebeleid - bezetting WZC Seniorenzorg OCMW Roeselare beoogt een bezetting met een 80/20verhouding: 80% hulpbehoevenden (B en C) en 20% valide bewoners (A en O). In 2014 hadden we gemiddelde van 83,43 % B en C-profielen. De gemiddelde RIZIV bezetting bedroeg 98,79% en we kenden een leegstand van gemiddeld 4,5 dagen per maand. Eind 2014 werd tevens beslist om vanaf juli 2015 ook een kamer kortverblijf te starten op een afdeling voor personen met dementie, in ruil voor een residentiële kamer. 5. Bezetting medewerkers 3 of 10

4 Geen bijkomende personeelskrachten. We kregen de opdracht in % op onze personeelskost te besparen. Gezien de zeer beperkte bezetting zowel in zorg, schoonmaak als keukenpersoneel, was het bijna onmogelijk daar nog uren af te bouwen. Daarom werd gepoogd om op andere manieren de personeelskost te beperken, zonder dat handen aan het bed structureel werden afgebouwd. Er werd minder weelderig omgesprongen worden met recup-uren bij vorming, bij ziekte werd niet telkens vanaf dag 1 vervangen, voor de schoonmaak werd een dag ziekte regelmatig vervangen door de persoon die de mobiele dienst deed, aangevuld met enkele extra uren. Op die dag werden dan geen periodieke taken uitgevoerd. Het vergaderplan werd herzien om de bijkomende vergaderuren zoveel mogelijk in te perken. Uiteindelijk hebben we de 2%-besparing kunnen behalen (2,21%). 6. VTO-beleid Voor de opstelling van een VTO-plan worden de medewerkers bevraagd in een teamvergadering en bij de functioneringsgesprekken. Hieruit worden de noden en wensen gedetecteerd en verzameld in de stafvergadering. De belangrijkste vormingsactiviteiten die gerealiseerd werden in 2014 zijn: Vorming persoonsgerichte zorg (Hilde Vermeiren) Feedback van de Dementia Care Mapping Tweedaags seminarie UMAT: thema LEAN Toolboxmeeting inzake brandpreventie (Hilde Donck) Opleiding brand via Provikmo: 4 groepen : 3u per groep, door Michiel Fossez ( 18/3/2014, 20/3/2014, 25 /3/2014, 27/3) Referentiepersoon dementie : Evelien Verstichel, Saskia Dermaut en Emilie Pauwels Opleiding Dementia Care Mapping: Emilie Pauwels Vorming "Lean" voor alle medewerkers op basis van een lean-audit in het WZC opleiding van 2 nachtdiensten voor sterilisatie van het materiaal? Keuze verplichte vorming voor medewerkers: zorg voor de mantelzorger (Luc Vande Ven) Als eten een zorg wordt. (Overlegplatform dementie) Daarnaast werden ook heel wat ad hoc opleidingen gevolgd door medewerkers over diverse thema s. 7. Brandveiligheid In 2014 werden door de preventieadviseur op locatie enkele kleine toolboxmeetingen gedaan tijdens teamvergaderingen om personeel verder te sensibiliseren en de brandprocedure te kennen. In het medewerkerskrantje van mei werd ook de belangrijkste info ivm brandpreventie /-bestrijding opgenomen. Vorming : zie hoger 8. Werkgroep "De Groene Ridder" in Ter Berken Acties waaraan in 2014 gewerkt werd in WZC Ter Berken: 4 of 10

5 Beter sorteren: De containerruimte werd herschikt: Batterijen: Naaldcontainers kregen er een vaste plaats en zullen door een firma opgehaald worden Recipiënt voor kapotte TL-lampen Bordjes worden vernieuwd Elk verpleeglokaal kreeg een kartonnen doosje van de Groene Ridders om de batterijen in te deponeren. Elke afdeling kreeg een groter recipiënt om de kartonnen doosjes in te ledigen. Papier en karton Oproep om kartonnen dozen ALTIJD open te plooien (ook al zijn ze gevuld met papier) verscheen reeds in Medewerkerskrantje van maart Papier zo weinig mogelijk in gewone vuilbak. De Groene Ridders zorgden voor een kartonnen doos met papier hier voor elk verpleeglokaal + bureau waar dit nog niet aanwezig is. We hoeven ons geen zorgen te maken wat betreft bewoners-gegevens op het papier. Alles gaat rechtstreeks in onze eigen papiercontainers. Gaat het om een superdelicate zaak, dan kade naam nog steeds doorstreept worden. Verlichting en verwarming : oproep om hier zuinig mee om te gaan omwille van het milieu. Geen verwarming aan waar het venster open staat. Geen lichten laten branden waar niet nodig Aandacht de oplichters in de woonkamers verbruiken het meest. Vele lichten zijn bij ons al spaarlampen of leds. De technieker kijkt na of er nog plaatsen zijn waar het zinvol is om lampen te veranderen of lichtsensoren te plaatsen. Rondgang van de Groene ridder voor controle verlichting, verwarming en computers. Medewerkers aanmoedigen om de trap te nemen ipv de lift. De Groene Ridders hebben nieuwe teksten voorzien in de traphal. 9. Palliatieve zorg en Vroegtijdige Zorgplanning Werking verder gezet. Eind 2014 werd beslist om met het Palliatief Support Team alle procedures, visies en documenten inzake palliatieve zorg en Vroegtijdige zorgplanning te stroomlijnen en te herbronnen.. voorbereiding aan de hand van "Leidraad voor implementatie van palliatieve zorg in woonzorgcentra" Verdeling van de bestaande documenten aan alle leden van PST ter voorbereiding van het overleg (Marian) Palliatief Support Team 24 november: verdeling van taken (werkgroepjes) om de verschillende onderdelen aan te passen of te ontwerpen. Januari 2015: PST : samenbrengen van de werkdocumenten (vooraf aan iedereen doorgestuurd) valideren van een aantal procedures / documenten verdere afspraken voor zaken die nog niet op punt staan. 10. Informeren en begeleiden van families 5 of 10

6 Via verschillende kanalen proberen we de families zo goed mogelijk te informeren en te begeleiden. Hierbij denken we voor de interne werking aan verschillende informatiebrochures, familieraden, follow-upgesprek, uitnodiging voor diverse activiteiten, informele contacten met de zorgdrager en andere medewerkers, alsook het huiskrantje. Bijkomende initiatieven zijn de organisatie van familiepraatgroepen van de Vlaamse AlzheimerLiga in Ter Berken en mede-orgaisatie van een praatcafé dementie de Zonnebloem. Infoavond voor families: Families werden uitgenodigd op de avond "Zorg voor de Mantelzorger" van Luc Van de Ven. Nieuw initiatief: koffietafels voor families van personen met dementie in Ter Berken. Op initiatief van de referentiepersoon dementie, Emilie Pauwels, en met ondersteuning van verpleegkundige Kaat Vandaele werden in 2014 deze koffietafels opgericht. Evaluatie: Eerste keer georganiseerd op 09/05/2014 met 13 aanwezigen. Verliep heel goed, de nood aan dergelijk initiatief was duidelijk voelbaar. Er werd niet meteen gekozen voor een thema, eerder kennismaking en duiden van doel koffietafel + bevragen noden. Tweede maal georganiseerd op 24/10/2014 met 7 aanwezigen. Minder aanwezigen te wijten aan wissel families wegens overlijdens of niet wat men ervan had verwacht na eerste koffietafel? Ondanks minder aanwezigen, toch heel goed verlopen. Veel interactie tussen de deelnemers onderling. Thema was evenwichtsbalans tussen geven en ontvangen. Af en toe wat sturing nodig tijdens de gesprekken. 11. Dementie Dementia Care Mapping op afdeling Strauss en Vivaldi door Hilde Vermeire met opleiding en feedback van de mapping voor de medewerkers Opleiding referentiepersoon dementie gevolgd door : a. Emilie Pauwels Evelien Verstichel Saskia Dermaut Deze mensen hebben elk een project uitgevoerd op de werkvloer als eindwerk. Opleiding DCM: Emilie Pauwels. Opstart eerste mappings op de afdelingen begin Deelname overlegplatform dementie: Nele Mesure Deelname Lerende netwerken dementie vriendelijke gemeenten van VVSG: Marian Claeys Deelname werkgroep reminiscentieboek met KHBO Brugge: Marian Claeys (en lezer: Sylvia Pattyn) In 2013 werd een overkoepelende werkgroep voor de referentiepersonen dementie van de 4 WZCa van OCMW Roeselare opgericht. trekkersrol: directeur WZC Ter Berken. Realisaties 2014: Afronden functieprofiel referentiepersoon dementie Uitwisselen kennis bv in verband met Clinical dementia Rating Scale en GPS-dementie Brainstorming voor informatieoverdracht / vorming van medewerkers in de 4 WZCa. Project uit te werken in of 10

7 12. Vrijwilligerswerking De vrijwilligerswerking werd actief verder gezet met een werklunch voor de 3 deelgroepen : losse vrijwilligers, Rode Kruis en Okra Zorg H Godelieve. Tijdens de vakanties werd eveneens weer beroep gedaan op studenten voor wandelingen, uitstappen en begeleiding op de verschillende afdelingen. Op de afdelingen Strauss en Vivaldi worden ook meerdere vrijwilligers ingezet voor maaltijdbegeleiding, bereiden van "eigen bereiding", begeleiden van bepaalde activiteiten op vraag van de animatie. Het rijdend winkeltje, bezorgen van en voorlezen uit het huiskrantje voor bewoners, begeleiden van uitstappen en andere activiteiten gebeurt op de 3 afdelingen. 13. Jaarthema : verwenzorg en bewegen Ook in 2014 werd verder ingezet op beide thema's. Voor evaluatie zie strategische nota in EKA-dossier. 15. Animatie en ergo Voor de concrete doelstellingen, acties en evaluatie op vlak van animatie en ergo : zie EKAdossier. Vanaf 2013 zijn ook de kine-doelstellingen mee opgenomen via het EKA-team. 16. Investeringen 2014 Belangrijkste investeringen die gerealiseerd werden in 2014: Ontwerpen voor vernieuwing van de ergokeukens op de afdelingen ter voorbereiding van de grote renovatiewerken in 2016 overtrekken relaxzetels afdeling Vivaldi nieuwe stoelen in de woonkamers: toewijzing eind 2014, levering 2015 vervangen bloembakken op alle terrassen + aanplanting vernieuwen hoofdkussens op de kamers Aankoop modulair opbergsysteem voor kanbansysteem verpleegmateriaal en schoonmaakmateriaal 17. Afronding pilootproject nieuw programma roosterplanning In 2013 en 2014 waren WZC Ter Berken en WZC St Henricus piloot voor een nieuw planning- en roosterprogramma (HARMONY - ORTEC). Vanaf 2015 gebeurt de uitrol naar alle andere diensten. 20. Feedback PROBIS-studie over gedragsproblemen WZC Ter Berken nam deel aan een studie van Eurometropool omtrent kwaliteitsvolle opvang voor psychisch kwetsbare ouderen. De werking van afdeling Chopin voor de niet-dementerende psychogeriatrische en gerontopsychiatrische bewoners werd geselecteerd als één van de best-practices uit de studie. Deze werking werd dan ook in een workshop geprogrammeerd tijdens de studiedag waarop de resulaten van het onderzoek werden voorgesteld. 21. Project Handhygiene Aanpassing KHB (Marian) : procedure aangevuld: PDF zie mapje Bijlagen staf januari 2014 Aanpassing onthaalprocedure nieuwe medewerkers (Marian) : Publiceren in medewerkerskrantje (Marian): ok januari 2014 (senisbilisering medewerkers) 7 of 10

8 HVKn nemen dit 2x per jaar op als vast item in teamvergadering + communiceren expliciet wanneer vermeld in medewerkerskrantje 22. LEAN-project In het directiecomité van Zorgbedrijf Roeselare werd beslist om als organisatie in te zetten op de LEANcultuur, een cultuur van continu verbeteren en creëren van uitsluitend toegevoegde waarde. Daarom werd een stuurgroep (Leanteam) opgezet die een trekkersrol zal vervullen om deze doelstelling organisatiebreed te realiseren. Deze stuurgroep bestaat uit Dirk Deruyter, directeur WZC De Waterdam, Cynthia Bogaerts, directeur kindzorg, Marian Claeys, directeur WZC Ter Berken en Sarah Malfait, stafmedewerker planning en projectmanagement. Er werd tevens een WIKI-space opgestart: "LEAN & AGILITY". WZC Ter Berken had ondertussen al de eerste stappen gezet in lean. Lean Audit door Dhr. Hans Crampe : 27 maart 2014Scan op de werkvloer door externe specialist in Lean Opleiding alle medewerkers: 6u/MWer: 31mrt & 3 april 2014 Terugkomdag voor leidinggevenden van WZC Ter Berken + resultaten van de audit: 5 mei 2014 Tweedaagse UMAT met centrale thema "LEAN" : gevolgd door Marian Claeys + boek "Wij zijn Toyota niet" van Luc Chalmet (kennismaking kanbanborden) Workshop bij Trefpunt zorg op 25/9/2014 gegeven door M. Claeys: WZC Ter Berken gaat lean... eerste stappen. Stand van zaken van concrete lean-projecten in WZC Ter Berken Afgewerkte LEANinitiatieven Opkuis en herinrichting van de grote berging Opstart sterilisatie-proces volgens principes van lean Opstart systeem herstelling materialen (oranje en groene stip): flow beschreven door Nele en verspreid op de afdelingen In het MWkrantje nieuwe procedure gecommuniceerd Implementatie reorganisatie schoonmaak met Sleutelbeheersysteem van kamers aangepast en gecommuniceerd via MWkrantje 8 of 10

9 Opstarten kanban kaizenbord of GEMBA-bord op het gelijkvloers als pilootproject: voorbereiding december implementatie januari 2015 Voorraadbeheerssyteem en bevoorradingssysteem naar afdelingen Piloot 1: opgestart voor schoonmaakproducten op alle afdelingen (opstart week 27/10/2014) standaardindeling van de voorraadrekken op alle afdelingen opmaak goldenlist + eticketten communicatie naar MWers: via overlegvergadering schoonmaak implementatie op de werkvloer evaluatie en bijsturing: Uitzoeken hoe de Ipad kan gebruikt worden voor opnemen van de bestellingen (december 2014) Opmaak flowchart van het bestel- en leveringsproces Piloot 2: Strauss voor med. materiaal (januari 2015) standaardindeling van de voorraadrekken op alle afdelingen (oktober 2014) opmaak goldenlist + eticketten (november 2014) communicatie naar MWers: teamvergadering Strauss + op de werkvloer bij effectieve opstart + medewerkerskrantje implementatie op de werkvloer: januari 2014 evaluatie en bijsturing Uitrollen en verdere implementatie op andere afdelingen:feb-mrt 2015 aanpassen Goldenlist en picklijsten per afdeling communicatie naar medewerkers: effectieve opstart bestelsysyteem: evaluatie en bijsturing Geplande Lopende LEANinitatieven LEANinitiatieven Opstarten grootkeukenproject (uitgesteld tot voorjaar 2015) Scope: bestellen en toeleveren van voeding Wie betrekken in projectgroep? Wanneer opstarten? Verantwoordelijke? eerste overleg ter voorbereiding: 8 januari Inwerken nieuwe CRA 9 of 10

10 Dit jaar werd een nieuwe CRA aangesteld voor WZC Ter Berken: Dr Van Massenhove. De CRA neemt actief deel aan de maandelijkse stafvergadering, de wekelijkse 13-urenmeeting en een deel van de afdelingsgebonden teamvergaderingen, alsook aan het Palliatief Support Team. De CRA heeft in 2014 ook de nieuwsbrief voor de huisartsen opgestart (in het programma Mailchimp), een brief die opgesteld is namens de 4 CRA's van de 4 WZCa van Zorgbedrijf Roeselare. De CRA heeft toegang tot de WIKI-space met het kwaliteitshandboek en de WIKI-space van de stafvergadering. Ze kan tevens van thuis inloggen op het elektronisch zorgdossier. Op deze manier kan zij tevens van thuis agendapunten voor de stafvergadering indienen, documenten van het kwaliteitshandboek aanpassen en waar gewenst rapporten trekken vanuit het elektronisch zorgdossier. De samenwerking wordt als zeer verrijkend ervaren door de leidinggevenden van WZC Ter Berken. Marian Claeys Directeur WZC Ter BerkenLabels parameters 10 of 10

Referentiekader resultaten 2012-2013 Sint-Jozef Kessel

Referentiekader resultaten 2012-2013 Sint-Jozef Kessel Sint-Jozef Kessel Referentiekader resultaten 2012-2013 Sint-Jozef Kessel Voor het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid startten we in 2013 met registraties van indicatoren die omschreven zijn in het referentiekader

Nadere informatie

Jaarverslag Seniorencentrum

Jaarverslag Seniorencentrum Jaarverslag 2015 Seniorencentrum Woonzorgcentrum het Lindeken... 3 Bewoners... 3 Financieel... 6 Bezettingsgraad... 8 Personeelsbezettting... 10 Kwaliteitswerking 2015... 11 Dagverzorgingscentrum de Boomgaard...

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING REFERENTIEPERSOON DEMENTIE FUNCTIE

FUNCTIEBESCHRIJVING REFERENTIEPERSOON DEMENTIE FUNCTIE FUNCTIEBESCHRIJVING REFERENTIEPERSOON DEMENTIE FUNCTIE Graadnaam referentiepersoon dementie Afdeling residentiële ouderenvoorziening Functionele loopbaan B1 B3 Dienst verpleging / verzorging Generieke

Nadere informatie

Aanwezig : Julien Bogaert, Herman De Backer, Rik Sagaert, Ingrid Vyvey, Silvie Vanhoutteghem, Jeroen Terryn en Ann De Bruyckere. 1 Verwelkoming...

Aanwezig : Julien Bogaert, Herman De Backer, Rik Sagaert, Ingrid Vyvey, Silvie Vanhoutteghem, Jeroen Terryn en Ann De Bruyckere. 1 Verwelkoming... Dagelijks Bestuur W.O.A.S. Verslag Datum vergadering : Betreft : Dagelijks bestuur W.O.A.S. 8 november 2010, Provinciehuis Boeverbos Brugge, 10.00 uur Onze ref.: P10/8/2/14/6 Verslaggever: Ann De Bruyckere

Nadere informatie

Referentiekader Sint-Margaretha Holsbeek

Referentiekader Sint-Margaretha Holsbeek Referentiekader Sint-Margaretha Holsbeek Voor het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid startten we in 2013 met registraties van indicatoren die omschreven zijn in het referentiekader Integrale kwaliteit

Nadere informatie

Van hieruit opgestart (palliatieve zorgwerking, opdrachtverklaring, visie, kwaliteitswerking) Info-avond voor medewerkers, artsen, familie en

Van hieruit opgestart (palliatieve zorgwerking, opdrachtverklaring, visie, kwaliteitswerking) Info-avond voor medewerkers, artsen, familie en Van hieruit opgestart (palliatieve zorgwerking, opdrachtverklaring, visie, kwaliteitswerking) Info-avond voor medewerkers, artsen, familie en vrijwilligers sept 2009 Palliatief referente volgde de cursus

Nadere informatie

Referentiekader kwaliteit van wonen en zorg

Referentiekader kwaliteit van wonen en zorg Referentiekader kwaliteit van wonen en zorg Vanaf 2013 dienen alle woonzorgcentra kwaliteitsindicatoren te registreren voor het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, zoals omschreven in het referentiekader

Nadere informatie

WIVO vzw ondersteunt overheden om het beste uit hun mensen te halen. Nele Hermie T 050 40 31 81 M 0495 54 74 40 E nele.hermie@wivo.

WIVO vzw ondersteunt overheden om het beste uit hun mensen te halen. Nele Hermie T 050 40 31 81 M 0495 54 74 40 E nele.hermie@wivo. WIVO vzw ondersteunt overheden om het beste uit hun mensen te halen Nele Hermie T 050 40 31 81 M 0495 54 74 40 E nele.hermie@wivo.be 1 Wat wij geloven Wij geloven dat de échte kracht van organisaties verscholen

Nadere informatie

Bevraging over de interne organisatie van het kwaliteits- en patiëntveiligheidsbeleid in Vlaamse ziekenhuizen

Bevraging over de interne organisatie van het kwaliteits- en patiëntveiligheidsbeleid in Vlaamse ziekenhuizen Universiteit Hasselt Onderzoeksgroep Patiëntveiligheid Faculteit Geneeskunde en Levenswetenschappen Faculteit Bedrijfseconomische Wetenschappen Bevraging over de interne organisatie van het kwaliteits-

Nadere informatie

Vroegtijdige zorgplanning VZP. WZC Sint Anna vzw Behoort tot GVO vzw (Gast Vrij Omgeven)

Vroegtijdige zorgplanning VZP. WZC Sint Anna vzw Behoort tot GVO vzw (Gast Vrij Omgeven) Vroegtijdige zorgplanning VZP WZC Sint Anna vzw Behoort tot GVO vzw (Gast Vrij Omgeven) Inleiding Gast Vrij Omgeven Ethiek binnen de dagelijkse zorg Stimul (bespreekbaar maken) Ethisch overleg Ieder zijn

Nadere informatie

Referentiekader resultaten 2012-2013 Sint-Jozef Wiekevorst

Referentiekader resultaten 2012-2013 Sint-Jozef Wiekevorst int-jozef Wiekevorst Voor het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid startten we in 2013 met registraties van indicatoren die omschreven zijn in het referentiekader Integrale kwaliteit van wonen en zorg

Nadere informatie

ADVIES BETREFFENDE DE VERSTERKING VAN DE PALLIATIEVE FUNCTIE IN DE RUST- EN VERZORGINGSTEHUIZEN EN IN DE RUSTOORDEN VOOR BEJAARDEN

ADVIES BETREFFENDE DE VERSTERKING VAN DE PALLIATIEVE FUNCTIE IN DE RUST- EN VERZORGINGSTEHUIZEN EN IN DE RUSTOORDEN VOOR BEJAARDEN FOD VOLKSGEZONDHEID, Brussel, 12/11/2009 VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU DIRECTORAAT-GENERAAL ORGANISATIE GEZONDHEIDSZORGVOORZIENINGEN NATIONALE RAAD VOOR DE ZIEKENHUISVOORZIENINGEN --------

Nadere informatie

Centrum voor Kortverblijf

Centrum voor Kortverblijf Koning Albert IIlaan 35, bus 31 1030 Brussel T 02 553 34 34 F 02 533 34 35 contact@zorginspectie.be Naam voorziening: DE DRUIVELAAR Adres: Wingerdstraat 14, 3000 Leuven Tel.: 016/28.47.90 email: rudiger.de.belie@wingerd.info

Nadere informatie

http://www.health.fgov.be/pls/apex/f?p=225:1:1754521204855099.

http://www.health.fgov.be/pls/apex/f?p=225:1:1754521204855099. STILZWIJGENDE VERLENGING VAN HET CONTRACT COÖRDINATIE KWALITEIT EN PATIËNTVEILIGHEID Het contract coördinatie kwaliteit en patiëntveiligheid 2013 wordt stilzwijgend verlengd voor een periode van 12 maanden

Nadere informatie

Situatieschets Beschikbare woonplaatsen Verhuizen Dagprijzen Opnamevoorwaarden Praktisch Vragen Rondleiding Vragen

Situatieschets Beschikbare woonplaatsen Verhuizen Dagprijzen Opnamevoorwaarden Praktisch Vragen Rondleiding Vragen Situatieschets Beschikbare woonplaatsen Verhuizen Dagprijzen Opnamevoorwaarden Praktisch Vragen Rondleiding Vragen - 1905: - start rustoord H. Familie in Deerlijk in Huis Renier - Diverse bouwperioden

Nadere informatie

ONTHAALCHECKLIST NIEUWE WERKNEMER: WZC VERPLEGING/VERZORGING. Naam nieuwe medewerker:... Functie/dienst nieuwe medewerker:...

ONTHAALCHECKLIST NIEUWE WERKNEMER: WZC VERPLEGING/VERZORGING. Naam nieuwe medewerker:... Functie/dienst nieuwe medewerker:... ONTHAALCHECKLIST NIEUWE WERKNEMER: WZC VERPLEGING/VERZORGING Rollen: pa (preventieadviseur / brandweercommandant); pd (personeelsdienst), (peter of meter); (diensthoofd) om onthaalmedewerker: di directeur

Nadere informatie

HR & Productive Ward Een waarderende investering

HR & Productive Ward Een waarderende investering HR & Productive Ward Een waarderende investering Hildegard Hermans Directeur personeel Engagement van HR in het UZA-Lean huis Lean Leadership Verschillende trainingsprogramma s i.s.m. AMS Doelgroep: leidinggevenden

Nadere informatie

PREZO wind, verfrissend, vernieuwend,

PREZO wind, verfrissend, vernieuwend, PREZO WOONZORG Dirk Van Herpe Lucienne Swinnen Directeur Ouderenzorg Stafmedewerker Ouderenzorg WZC Den Olm PREZO wind, verfrissend, vernieuwend, Ieder woonzorgcentrum streeft naar hoogstaande kwaliteit

Nadere informatie

Visie : Palliatieve zorgen

Visie : Palliatieve zorgen Indien op een gegeven ogenblik een curatieve therapie geen hulp meer brengt en de mens zich geconfronteerd ziet met het onvermijdelijke, wordt hij bevangen door angst en pijn. Het is moeilijk om dragen,

Nadere informatie

Tilbeleid 2015. Inhoudstafel

Tilbeleid 2015. Inhoudstafel Tilbeleid 2015 Paul Letroye Inhoudstafel Zorgbedrijf Antwerpen Doelstellingen tilbeleid Draaiboek en pijlers 1 Zorgbedrijf Antwerpen 16.000 klanten elke dag 17 woonzorgcentra 42 dienstencentra 3.000 service

Nadere informatie

WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR

WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR 2/6 FUNCTIEBESCHRIJVING: Adjunct - Directeur Datum opmaak: 22-01-2012 Door: Nancy Cantens (Mentor consult) Datum bijwerking: Door: Reden

Nadere informatie

Kwaliteitsplanning 2014

Kwaliteitsplanning 2014 Kwaliteitsplanning 2014 Lokaal dienstencentrum De Stille Meers OCMW Middelkerke Sluisvaartstraat 17 8430 Middelkerke Voorzitter: Dirk Gilliaert Secretaris: Pierre Ryckewaert 1 Inhoudstafel 1. Evaluatie

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Werkt onder leiding van en rapporteert aan: directeur (WoonZorgCentrum) Geeft leiding aan: alle medewerkers van de dienst

Functiebeschrijving. Werkt onder leiding van en rapporteert aan: directeur (WoonZorgCentrum) Geeft leiding aan: alle medewerkers van de dienst Functie Graadnaam: deskundige Functienaam: deskundige animatie Functiefamilie: deskundig Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: WoonZorgCentrum Dienst: animatie Subdienst: Code:FB.602.01 Doel van de entiteit

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek 5. Zelfevaluatie 5.1. Opstellen, uitvoeren en evalueren van het jaarlijks beleidsplan. Goedgekeurd: Filip Slosse Paraaf:

Kwaliteitshandboek 5. Zelfevaluatie 5.1. Opstellen, uitvoeren en evalueren van het jaarlijks beleidsplan. Goedgekeurd: Filip Slosse Paraaf: Khb.5.1. versie 3 1/4 Beoordeeld: Jan De Bruyn Paraaf: Doel Artikel 46 1/2, 47 en bijlage 3 TOEPASSINGSGEBIED Alle medewerkers Goedgekeurd: Filip Slosse Paraaf: Geldig vanaf: 01/03/2016 VERWANTE DOCUMENTEN

Nadere informatie

Het selecteren en aanwerven van het personeel

Het selecteren en aanwerven van het personeel Het selecteren en aanwerven van het personeel Blijdorp vzw Visie- en Beleidsteksten - Kwaliteitshandboek -: 3. Medewerkers / 3.1 Inzet personeelsmiddelen/ 3.1.1 Visie en Beleid Beoordeeld en goedgekeurd:

Nadere informatie

BelRAI- project: BelRAI en Thuiszorg

BelRAI- project: BelRAI en Thuiszorg BelRAI- project: BelRAI en Thuiszorg Noot vooraf: Deze leidraad werd geschreven voor thuiszorgorganisaties die deelnemen aan het BelRAI- project van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen

Nadere informatie

Rapport kwaliteitsindicatoren 2013 deel 2

Rapport kwaliteitsindicatoren 2013 deel 2 Rapport kwaliteitsindicatoren 213 deel 2 Dit rapport geeft een overzicht van de kwaliteitsindicatoren die uw woonzorgcentrum indiende in 213 deel 2. U kunt zich als woonzorgcentrum per indicator vergelijken

Nadere informatie

Overzicht van de gerealiseerde en toekomstige vernieuwingen in RBS Zorg+

Overzicht van de gerealiseerde en toekomstige vernieuwingen in RBS Zorg+ Overzicht van de gerealiseerde en toekomstige vernieuwingen in RBS Zorg+ KELA-module Elektronische aftekenmodule Link RBS Zorg+ met domotica (Televic/NikoProjects) Link RBS Zorg+ met apotheeksoftware Toekomstige

Nadere informatie

Zelfevaluatie. 1. Inleiding: er was eens Zelfevaluatie. 2. Zelfevaluatie gekaderd in de regelgeving. 3. Zelfevaluatie gekaderd in de ROK

Zelfevaluatie. 1. Inleiding: er was eens Zelfevaluatie. 2. Zelfevaluatie gekaderd in de regelgeving. 3. Zelfevaluatie gekaderd in de ROK 2. gekaderd in de regelgeving 3. gekaderd in de ROK 4. Het -instrument 2. gekaderd in de regelgeving 3. gekaderd in de ROK 4. Het -instrument 1 Er was eens Inspiratiedag: Buitenschoolse Opvang - 20/03/14

Nadere informatie

HOE STEL JE EEN GOEDE COMMUNICATIEMIX SAMEN?

HOE STEL JE EEN GOEDE COMMUNICATIEMIX SAMEN? HOE STEL JE EEN GOEDE COMMUNICATIEMIX SAMEN? COMMUNICATIEKANALEN KIES JE IN FUNCTIE VAN: 1. Doelstelling(en) van je communicatie 2. Doelgroep(en) die je wil bereiken 3. Boodschap die je wil overbrengen

Nadere informatie

Situatieschets Bewoners en verhuizen Kamertoewijzing Verhuis in de praktijk Dagprijzen Nieuwe mogelijkheden Nabije toekomst Vragen Rondleiding

Situatieschets Bewoners en verhuizen Kamertoewijzing Verhuis in de praktijk Dagprijzen Nieuwe mogelijkheden Nabije toekomst Vragen Rondleiding Situatieschets Bewoners en verhuizen Kamertoewijzing Verhuis in de praktijk Dagprijzen Nieuwe mogelijkheden Nabije toekomst Vragen Rondleiding 1905 - Start rustoord H. Familie in Deerlijk in Huis Renier

Nadere informatie

BIJLAGEN (website) Bijlage 1: Stroomdiagram voor de implementatie van vroegtijdige zorgplanning in woon- en zorgcentra.

BIJLAGEN (website) Bijlage 1: Stroomdiagram voor de implementatie van vroegtijdige zorgplanning in woon- en zorgcentra. BIJLAGEN (website) Bijlage 1: Stroomdiagram voor de implementatie van vroegtijdige zorgplanning in woon- en zorgcentra. 1 2 Bijlage 2: Gesprekssjablonen (naar M. Keirse) STAPPENPLAN VOOR BESPREKING VAN

Nadere informatie

CO 2 Prestatieladder. Portfolio 2010. Communicatieplan. Aspect(en): 2.A.3-1.B.2

CO 2 Prestatieladder. Portfolio 2010. Communicatieplan. Aspect(en): 2.A.3-1.B.2 CO 2 Prestatieladder Portfolio 2010 Communicatieplan Auteur: Dhr. A.J. van Doornmalen Aspect(en): 2.A.3-1.B.2 Vrijgegeven: Dhr. A.J. van der Heul Datum: 31 januari 2012 Inhoud Communicatieplan... 3 Doelstelling...

Nadere informatie

Evalueren van Stage Opleiding Polyvalent Verzorgende. Hilde Walravens CVO-TSM Mechelen

Evalueren van Stage Opleiding Polyvalent Verzorgende. Hilde Walravens CVO-TSM Mechelen Evalueren van Stage Opleiding Polyvalent Verzorgende Hilde Walravens CVO-TSM Mechelen INHOUD 1. Situering 2. Goede evaluatie door methodisch handelen Voorbereiding: het voorstellingsbezoek Uitvoering:

Nadere informatie

Zelfevaluatie. 1. Inleiding: er was eens Zelfevaluatie. 2. Zelfevaluatie gekaderd in de regelgeving. 3. Zelfevaluatie gekaderd in de ROK

Zelfevaluatie. 1. Inleiding: er was eens Zelfevaluatie. 2. Zelfevaluatie gekaderd in de regelgeving. 3. Zelfevaluatie gekaderd in de ROK 1. Inleiding: er was eens 2. gekaderd in de regelgeving 3. gekaderd in de ROK 4. Het -instrument 1. Inleiding: er was eens 2. gekaderd in de regelgeving 3. gekaderd in de ROK 4. Het -instrument 1 Er was

Nadere informatie

1 Doe jij ook mee?! Team in beweging - Nu beslissen Steunpunt Diversiteit & Leren

1 Doe jij ook mee?! Team in beweging - Nu beslissen Steunpunt Diversiteit & Leren Nu beslissen De motieven om te starten met leerlingenparticipatie kunnen zeer uiteenlopend zijn, alsook de wijze waarop je dit in de klas of de school invoert. Ondanks de bereidheid, de openheid en de

Nadere informatie

INHOUD. Een nieuw instrument: onthaalfiche Toekomst: Evaluatiemomenten onthaalbeleid & bijsturing Onthaalbrochure

INHOUD. Een nieuw instrument: onthaalfiche Toekomst: Evaluatiemomenten onthaalbeleid & bijsturing Onthaalbrochure ONTHAALBELEID INHOUD Waarom een onthaalbeleid? Historiek en klemtoon onthaalbeleid Sociaal Huis Oostende Verschillende onderdelen onthaal door de personeelsdienst Individueel onthaal 1e en 2e vormingsdag

Nadere informatie

Planning spuitenruil Provincie West-Vlaanderen 2013

Planning spuitenruil Provincie West-Vlaanderen 2013 Planning spuitenruil Provincie West-Vlaanderen 2013 Art. 4. 1. De algemene doelstelling van dit convenant is een bijdrage te leveren aan het preventieve gezondheidsbeleid op het gebied van middelengebruik,

Nadere informatie

K E N N I S M A K I N G S B R O C H U R E W O O N Z O R G C E N T R U M H E I L I G H A R T T E R E K E N

K E N N I S M A K I N G S B R O C H U R E W O O N Z O R G C E N T R U M H E I L I G H A R T T E R E K E N WOONZORGCENTRUM HEILIG-HART-TEREKEN Tereken 14 9100 SINT-NIKLAAS Tel.: 03 780 53 40 fax : 03 780 53 59 E-mail : hhtereken@hhart.be www.hhart.be K E N N I S M A K I N G S B R O C H U R E W O O N Z O R G

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Werkt onder leiding van en rapporteert aan: hoofdverpleegkundige (WoonZorgCentrum, bewonerszorg, verpleging en verzorging)

Functiebeschrijving. Werkt onder leiding van en rapporteert aan: hoofdverpleegkundige (WoonZorgCentrum, bewonerszorg, verpleging en verzorging) Functie Graadnaam: gebrevetteerd verpleegkundige Functienaam: Functiefamilie: verplegend en verzorgend Functionele loopbaan: C3-C4 Afdeling: WoonZorgCentrum Dienst: bewonerszorg Subdienst: verpleging en

Nadere informatie

Spanningsveld medewerkers - hulpmiddelen. Zorgbedrijf Antwerpen

Spanningsveld medewerkers - hulpmiddelen. Zorgbedrijf Antwerpen Spanningsveld medewerkers - hulpmiddelen Paul letroye Zorgbedrijf Antwerpen 16.000 klanten elke dag 17 woonzorgcentra 42 dienstencentra 3.000 service flats Thuisdiensten 7 huizen jeugdzorg 3.700 medewerkers

Nadere informatie

CO 2 Prestatieladder. Communicatieplan. Aspect(en): 3.B.2, 3.C.2

CO 2 Prestatieladder. Communicatieplan. Aspect(en): 3.B.2, 3.C.2 CO 2 Prestatieladder Communicatieplan Auteur: Dhr. A.J. van Doornmalen Aspect(en): 3.B.2, 3.C.2 Vrijgegeven: Dhr. A.J. van der Heul Datum: 04-04-2014 Inhoudsopgave 1.0 Communicatieplan...3 2.0 Doelstelling...3

Nadere informatie

Naar een dementievriendelijk Roeselare

Naar een dementievriendelijk Roeselare Naar een dementievriendelijk Roeselare OPROEP KONING BOUDEWIJNSTICHTING Naar een dementievriendelijke gemeente (2009) Dementie op de kaart in Roeselare INITIATIEFNEMENDE PARTNERS WZC Ter Berken, OCMW Roeselare

Nadere informatie

Charter van gebruiker POD MI

Charter van gebruiker POD MI Charter van gebruiker POD MI Een charter aangaan is meer dan het droogweg meedelen van de werking van een nieuw project. Het is een overeenkomst, een engagement. Het houdt verwachtingen in voor de toekomst.

Nadere informatie

Onderzoeksvragen vanuit de praktijk 17/10/2017

Onderzoeksvragen vanuit de praktijk 17/10/2017 Onderzoeksvragen vanuit de praktijk 17/10/2017 Deze lijst van onderzoeksvragen kwam tot stand na een bevraging bij de coördinatoren van de regionale netwerken voor palliatieve zorg en de voorzitters van

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Functie: Verpleegkundig coördinator. A. Functiebeschrijving. 1. Doel van de functie

FUNCTIEPROFIEL. Functie: Verpleegkundig coördinator. A. Functiebeschrijving. 1. Doel van de functie Functie: Verpleegkundig coördinator FUNCTIEPROFIEL A. Functiebeschrijving 1. Doel van de functie Je bepaalt mee het zorginhoudelijk beleid van de organisatie op verpleegkundig vlak en je zorgt voor de

Nadere informatie

CO 2 Prestatieladder. Communicatieplan. Aspect(en): 2.A.3-1.B.2

CO 2 Prestatieladder. Communicatieplan. Aspect(en): 2.A.3-1.B.2 CO 2 Prestatieladder Communicatieplan Auteur: Dhr. A.J. van Doornmalen Aspect(en): 2.A.3-1.B.2 Vrijgegeven: Dhr. A.J. van der Heul Datum: 23 februari 2012 Inhoud Communicatieplan... 3 Doelstelling... 3

Nadere informatie

Zorgpad stomazorg Wit-Gele Kruis van Antwerpen: samen op weg naar een kwaliteitsvolle stomazorg

Zorgpad stomazorg Wit-Gele Kruis van Antwerpen: samen op weg naar een kwaliteitsvolle stomazorg Zorgpad stomazorg Wit-Gele Kruis van Antwerpen: samen op weg naar een kwaliteitsvolle stomazorg Hilde Claessen donderdag 21 november 2013 VLAS-congres Inleiding Samen een warme kwaliteitsvolle zorg kunnen

Nadere informatie

4. JAARPLAN BEGROTING INDICATOREN 2012 Dienst Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg JAARPLAN 2012

4. JAARPLAN BEGROTING INDICATOREN 2012 Dienst Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg JAARPLAN 2012 4. JAARPLAN BEGROTING INDICATOREN 2012 Dienst Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg DAGG vzw, Guffenslaan 22-3500 Hasselt Adelberg 31-3920 LOMMEL Tel. 011 54 72 43 - Fax. 011 54 72 44 e-mail: administratie@dagg-cgg.be

Nadere informatie

Project DeelSEL; Verslaving

Project DeelSEL; Verslaving Project DeelSEL; Verslaving Indienen project Het project is goedgekeurd op de vergadering van de deel-sel van 8 november Het project sluit aan bij opdracht(en) 3 en 6 van de SEL Zorgregio Gent vzw. Opdracht

Nadere informatie

1. Wat is het Vlaams Patiëntenplatform vzw? 2. Wat is de eerste lijn? 3. Wat is een Samenwerkingsinitiatief eerstelijnsgezondheidszorg (SEL)? 4.

1. Wat is het Vlaams Patiëntenplatform vzw? 2. Wat is de eerste lijn? 3. Wat is een Samenwerkingsinitiatief eerstelijnsgezondheidszorg (SEL)? 4. Klankbordgroep eerste lijn Gent 18 januari 2011 i.s.m. PLAZZO 1 Programma 1. Wat is het Vlaams Patiëntenplatform vzw? 2. Wat is de eerste lijn? 3. Wat is een Samenwerkingsinitiatief eerstelijnsgezondheidszorg

Nadere informatie

Rol: clustermanager Inwoners

Rol: clustermanager Inwoners Datum opmaak: 2017-08-24 Goedgekeurd door secretaris op: Revisiedatum: Eigenaar: Koen De Feyter Doel van de functie Definiëren van de missie, visie en strategie van de cluster inwoners en plannen, organiseren,

Nadere informatie

Het etcs project Gestructureerde samenwerking van WoonZorgCentra met Huisartsen en Ziekenhuizen

Het etcs project Gestructureerde samenwerking van WoonZorgCentra met Huisartsen en Ziekenhuizen Het informatiseringstraject van de Vlaamse Woonzorgcentra (ewzc-programma) Het etcs project Gestructureerde samenwerking van WoonZorgCentra met Huisartsen en Ziekenhuizen Woonzorgnet Dijleland WZC Sint-Bernardus

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Functie: Zorgcoördinator. A. Functiebeschrijving. 1. Doel van de functie

FUNCTIEPROFIEL. Functie: Zorgcoördinator. A. Functiebeschrijving. 1. Doel van de functie FUNCTIEPROFIEL Functie: Zorgcoördinator A. Functiebeschrijving 1. Doel van de functie Hij/zij staat, samen met de leefgroepencoördinator, in voor de aansturing van een woonbuurt bestaande uit een aantal

Nadere informatie

SYNTHESE EN LEIDRAAD BIJ DE HANDLEIDING VERSIE 1.7 KWALITEITSINDICATOREN IN DE WOONZORGCENTRA. Januari 2016

SYNTHESE EN LEIDRAAD BIJ DE HANDLEIDING VERSIE 1.7 KWALITEITSINDICATOREN IN DE WOONZORGCENTRA. Januari 2016 SYNTHESE EN LEIDRAAD BIJ DE HANDLEIDING VERSIE 1.7 KWALITEITSINDICATOREN IN DE WOONZORGCENTRA Januari 2016 INHOUD Doelstelling en proces Herwerkte indicatoren in 2015 Implementatieplanning Belang van feedback

Nadere informatie

KWALITEITSSYSTEEM FUNCTIEOMSCHRIJVING. COND. EL. - F.O. Medewerker Sociale Dienst Pagina 1 van 5

KWALITEITSSYSTEEM FUNCTIEOMSCHRIJVING. COND. EL. - F.O. Medewerker Sociale Dienst Pagina 1 van 5 4.8 juni 2011 COND. EL. - F.O. Medewerker Sociale Dienst Pagina 1 van 5 1. Doelstelling van de functie Verzekeren van het recht op hulp en maatschappelijke dienstverlening door bewoners en hun familie

Nadere informatie

Goedgekeurd: Filip Slosse Paraaf: (B.S. van 4-2-2011) Artikels 5, 8,11,12,13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 29 1/2/3/4, 30,33, 41, 42

Goedgekeurd: Filip Slosse Paraaf: (B.S. van 4-2-2011) Artikels 5, 8,11,12,13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 29 1/2/3/4, 30,33, 41, 42 khb 4.6.02 - versie 1 1/5 Beoordeeld: Jan De Bruyn Paraaf: Goedgekeurd: Filip Slosse Paraaf: Geldig vanaf: 01/01/2014 DOEL (B.S. van 4-2-2011) Artikels 5, 8,11,12,13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 29 1/2/3/4,

Nadere informatie

Reorganisatie van de eerste lijn. Wat verandert er voor u?

Reorganisatie van de eerste lijn. Wat verandert er voor u? Reorganisatie van de eerste lijn Wat verandert er voor u? Verloop van de avond 20u: onthaal 20u30: verwelkoming en samenvatting van de Eerstelijnsconferentie 21u: lezing prof. Annemans 22u: netwerkdrink

Nadere informatie

Concreet aan de slag: checklist strategisch vto-beleidsplan

Concreet aan de slag: checklist strategisch vto-beleidsplan Concreet aan de slag: checklist strategisch vto-beleidsplan De weg is belangrijker dan de wegwijzer Tussen de wil om het huidige vormingsbeleid meer af te stemmen op de uitdagingen inzake toenemende kwaliteitseisen

Nadere informatie

Opvang van ouderen met een psychiatrische problematiek binnen de WZC.

Opvang van ouderen met een psychiatrische problematiek binnen de WZC. LimeService - Your online survey service - Opvang van ouderen met een psychiatrische p... Page 1 of 15 Opvang van ouderen met een psychiatrische problematiek binnen de WZC. Het Vlaams Onderzoeks en Kenniscentrum

Nadere informatie

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie.

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie. FUNCTIE: Directeur POC AFKORTING: DIR AFDELING: Management 1. DOELSTELLINGEN INSTELLING De doelstellingen staan omschreven in het beleidsplan POC. Vermits de directie de eindverantwoordelijkheid heeft

Nadere informatie

Deel 1: Beschrijving van de structurele externe overlegorganen waar we aan participeren.

Deel 1: Beschrijving van de structurele externe overlegorganen waar we aan participeren. 1 / 6 Deel 1: Beschrijving van de structurele waar we aan participeren. In deze procedure beschrijven we enkel het permanent of structureel overleg waaraan we verplicht of vrijwillig participeren. Naast

Nadere informatie

Wie zijn we? Fusie 01/01/2013

Wie zijn we? Fusie 01/01/2013 Wie zijn we? Fusie 01/01/2013 Campus WZC St. Jozef 122 bedden waarvan Campus WZC De Vliet 90 bedden waarvan 75 RVT 39 ROB 8 kortverblijf 55 RVT 5 coma 30 ROB Zorggraad : 83% Zorggraad : 74% 123 medewerkers

Nadere informatie

WE HEBBEN JOUW ZORG IN ONZE VINGERS

WE HEBBEN JOUW ZORG IN ONZE VINGERS WE HEBBEN JOUW ZORG IN ONZE VINGERS Het Zorgbedrijf Roeselare biedt een ruime waaier aan kwaliteitsvolle en betaalbare zorg aan, voor iedere fase in het leven, met extra aandacht voor de kwetsbare personen.

Nadere informatie

WOONZORGCENTRUM. Zorginspectie Koning Albert II-laan 35 bus BRUSSEL T F

WOONZORGCENTRUM. Zorginspectie Koning Albert II-laan 35 bus BRUSSEL T F Zorginspectie Koning Albert II-laan 35 bus 31 1030 BRUSSEL T 02 553 34 34 F 02 553 34 35 contact@zorginspectie.be ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

3/12/2014. Cultuur van ongedwongenheid. Waarom focus op cultuur? Succesfactoren & Valkuilen

3/12/2014. Cultuur van ongedwongenheid. Waarom focus op cultuur? Succesfactoren & Valkuilen Cultuur van Succesfactoren & Valkuilen Riet Willems Riet.Willems@opzgeel.be Waarom focus op cultuur? Complexiteit van nieuwe tendensen (herstel, empowerment, participatie, vermaatschappelijking, kwaliteitsdenken,

Nadere informatie

EEN GOEDE COMMUNICATIEMIX SAMENSTELLEN: HOE DOE JE DAT?

EEN GOEDE COMMUNICATIEMIX SAMENSTELLEN: HOE DOE JE DAT? EEN GOEDE COMMUNICATIEMIX SAMENSTELLEN: HOE DOE JE DAT? COMMUNICATIEKANALEN KIES JE IN FUNCTIE VAN: 1. Doelstelling(en) van je communicatie 2. Doelgroep(en) die je wil bereiken 3. Boodschap die je wil

Nadere informatie

BEVORDERING VAN DE COMMUNICATIE TUSSEN ZORGVERLENERS BETROKKEN BIJ DE ZORG VOOR OUDERE AFHANKELIJKE PERSONEN

BEVORDERING VAN DE COMMUNICATIE TUSSEN ZORGVERLENERS BETROKKEN BIJ DE ZORG VOOR OUDERE AFHANKELIJKE PERSONEN BEVORDERING VAN DE COMMUNICATIE TUSSEN ZORGVERLENERS BETROKKEN BIJ DE ZORG VOOR OUDERE AFHANKELIJKE PERSONEN EINDRAPPORT - PERIODE : 01 JANUARI 2006 TOT 31 OKTOBER 2006 - COORDINATEN VAN DE GDT : GDT van

Nadere informatie

INNOVATIEF & GEAUTOMATISEERD denken bij het MEDICATIEproces

INNOVATIEF & GEAUTOMATISEERD denken bij het MEDICATIEproces INNOVATIEF & GEAUTOMATISEERD denken bij het MEDICATIEproces Indeling Voorstelling 1. Voorstelling Seniorenzorg OCMW Roeselare 2. Van een klassieke formule tot semigeautomatiseerde formule 3. Van semi-geautomatiseerde

Nadere informatie

Kwaliteitsplanning 2016

Kwaliteitsplanning 2016 Kwaliteitsplanning 2016 Lokale dienstencentra OCMW Brugge Ganzenstraat 33-8000 Brugge Lokale dienstencentra Ganzenstraat 33 8000 BRUGGE Van toepassing op de lokale dienstencentra van het OCMW Brugge KWALITEITSPLANNING

Nadere informatie

Impact van persoonsgerichte zorg via Dementia Care Mapping op het welbevinden van bewoners met dementie en hun zorgverleners in Vlaamse

Impact van persoonsgerichte zorg via Dementia Care Mapping op het welbevinden van bewoners met dementie en hun zorgverleners in Vlaamse Impact van persoonsgerichte zorg via Dementia Care Mapping op het welbevinden van bewoners met dementie en hun zorgverleners in Vlaamse woonzorgcentra Overzicht 1. Dementia Care Mapping 2. Verloop van

Nadere informatie

OVERGANGSZORG: de toekomst? Woon- en zorgcentrum Kimpenhof Familiehulp Expertisecel Ouderenzorg PHL-Healthcare

OVERGANGSZORG: de toekomst? Woon- en zorgcentrum Kimpenhof Familiehulp Expertisecel Ouderenzorg PHL-Healthcare OVERGANGSZORG: de toekomst? Woon- en zorgcentrum Kimpenhof Familiehulp Expertisecel Ouderenzorg PHL-Healthcare Inhoud Situering Uitgangspunten en doelstellingen Onderzoeksdesign Resultaten Conclusies Getuigenissen

Nadere informatie

MVO- MVO-communicatieplan internet 2015. Pagina 1 van 6 MVO COMMUNICATIEPLAN

MVO- MVO-communicatieplan internet 2015. Pagina 1 van 6 MVO COMMUNICATIEPLAN Pagina 1 van 6 MVO COMMUNICATIEPLAN Pagina 2 van 6 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. INTERNE COMMUNICATIE... 3 2.1. Doelstellingen en doelgroepen... 3 Doel:... 3 Doelstelling:... 3 Interne doelgroepen:...

Nadere informatie

Initiatieven in het kader van transmurale zorgcontinuïteit tussen de 3 zorgsettings

Initiatieven in het kader van transmurale zorgcontinuïteit tussen de 3 zorgsettings Initiatieven in het kader van transmurale zorgcontinuïteit tussen de 3 zorgsettings Werkgroepen thuiszorg,wzc, az groeninge Hilde Segaert, Ludo Meersdom INHOUD 1 Inleiding 1) Probleemstelling/doelgroep

Nadere informatie

STILZWIJGENDE VERLENGING VAN HET CONTRACT COÖRDINATIE KWALITEIT EN PATIËNTVEILIGHEID

STILZWIJGENDE VERLENGING VAN HET CONTRACT COÖRDINATIE KWALITEIT EN PATIËNTVEILIGHEID STILZWIJGENDE VERLENGING VAN HET CONTRACT COÖRDINATIE KWALITEIT EN PATIËNTVEILIGHEID Het contract coördinatie kwaliteit en patiëntveiligheid 2013 wordt stilzwijgend verlengd voor een periode van 12 maanden

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Functie: Verpleegkundig coördinator. A. Functiebeschrijving. 1. Doel van de functie

FUNCTIEPROFIEL. Functie: Verpleegkundig coördinator. A. Functiebeschrijving. 1. Doel van de functie Functie: Verpleegkundig coördinator FUNCTIEPROFIEL A. Functiebeschrijving 1. Doel van de functie Je bepaalt mee het zorginhoudelijk beleid van de organisatie op verpleegkundig vlak en je zorgt voor de

Nadere informatie

Evaluatie van Open Bedrijvendag

Evaluatie van Open Bedrijvendag Evaluatie van Open Bedrijvendag Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030 Brussel April 2011 Samenvatting De Open Bedrijvendag

Nadere informatie

Dagverzorgingscentrum

Dagverzorgingscentrum Koning Albert II-laan 35, bus 31 1030 Brussel T 02 553 34 34 F 02 533 34 35 contact@zorginspectie.be Dagverzorgingscentrum Naam voorziening: Adres: Tel.: Fax : e-mail: Dossiernr.: Opdrachtnummer: Datum

Nadere informatie

DIENST VOOR GEZINSZORG EN AANVULLENDE THUISHULP : KRAAMZORG

DIENST VOOR GEZINSZORG EN AANVULLENDE THUISHULP : KRAAMZORG Zorginspectie Koning Albert II-laan 35 bus 31 1030 BRUSSEL T 02 553 34 34 F 02 553 34 35 contact@zorginspectie.be ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Zelfevaluatie: Procesbeschrijving

Zelfevaluatie: Procesbeschrijving Zelfevaluatie: Procesbeschrijving Blijdorp vzw Visie- en Beleidsteksten Kwaliteitshandboek -: 1. Blijdorp als Organisatie / 1.6 Evaluatie Organisatie Algemeen / 1.6.1 Visie en Beleid Beoordeeld en goedgekeurd:

Nadere informatie

1) In hoeverre is het instrument in uw organisatie gebruikt geweest?

1) In hoeverre is het instrument in uw organisatie gebruikt geweest? Verwerking antwoorden enquête over het reflectie instrument slikproblemen Mei 2015 Vlaamse werkgroep slikproblemen Steunpunt Expertisenetwerken (SEN) Aantal bevraagden 120 Aantal reacties 36, ofwel 30%

Nadere informatie

Evaluatieformulier UNIVERSITAIRE ZIEKENHUIZEN LEUVEN

Evaluatieformulier UNIVERSITAIRE ZIEKENHUIZEN LEUVEN UNIVERSITAIRE ZIEKENHUIZEN LEUVEN Evaluatieformulier Naam: Functie: Dienst/ afdeling: Diensthoofd: Aanwervingsdatum: Basiscontract: Verlenging: op te maken voor: Evaluatiedomein Tussentijdse evaluatie

Nadere informatie

A. Verpleegkundige verpleegkundige activiteit

A. Verpleegkundige verpleegkundige activiteit Nota Betreffende wijzigingen van de Ziekenhuiswet inzake de organisatie van de verpleegkundige activiteitenn het middenkader en de hoofdverpleegkundige. A. Verpleegkundige verpleegkundige activiteit In

Nadere informatie

Divers personeelsbeleid: personen met een arbeidshandicap

Divers personeelsbeleid: personen met een arbeidshandicap Divers personeelsbeleid: personen met een arbeidshandicap Kennismaking Sophie De Wintere HR consulent diversiteit Dienst Personeelsmanagement Elke Deforce Diensthoofd bureau voor diversiteitsmanagement

Nadere informatie

BRANDVEILIGHEID IN DE ZORGSECTOR. 7 december 2017

BRANDVEILIGHEID IN DE ZORGSECTOR. 7 december 2017 BRANDVEILIGHEID IN DE ZORGSECTOR 7 december 2017 Inhoud Geldende wetgeving voor ouderenvoorzieningen De praktische uitwerking van brandpreventie binnen het Zorgbedrijf Roeselare (opleiden WN en evacuatie):

Nadere informatie

Een veiligheidsronde is veel meer dan een inspectieronde

Een veiligheidsronde is veel meer dan een inspectieronde Een veiligheidsronde is veel meer dan een inspectieronde V. Vande Gucht AZ Jan Portaels Vilvoorde DIT IS HET NIET! Voorstelling AZ Jan Portaels Het ziekenhuis beschikt over 406 erkende bedden verdeeld

Nadere informatie

Palliatieve zorgen. Studentenbrochure

Palliatieve zorgen. Studentenbrochure Palliatieve zorgen Studentenbrochure 01. Inleiding Binnenkort loop je stage op de palliatieve eenheid en het palliatief support team (PST). Deze brochure is een voorbereiding op jouw stage. De bedoeling

Nadere informatie

5. Vergaderfrequentie: vaste frequentie 1 x per maand gedurende 60 minuten.

5. Vergaderfrequentie: vaste frequentie 1 x per maand gedurende 60 minuten. Inhoud Doel: Dit document beoogt het inzichtelijk maken van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden met betrekking tot CRM op de Intensive Care/Medium Care (IC/MC) CRM Kerngroep 1. Voorzitter: senior

Nadere informatie

Hoe kan het LMN u als arts ondersteunen?

Hoe kan het LMN u als arts ondersteunen? Hoe kan het LMN u als arts ondersteunen? 1. Inleiding Het LMN (Lokaal Multidisciplinair Netwerk) Regio Gent werd in 2010 opgericht ter ondersteuning van de zorgtrajecten en meer algemeen ter ondersteuning

Nadere informatie

STILZWIJGENDE VERLENGING VAN HET CONTRACT COÖRDINATIE KWALITEIT EN PATIËNTVEILIGHEID

STILZWIJGENDE VERLENGING VAN HET CONTRACT COÖRDINATIE KWALITEIT EN PATIËNTVEILIGHEID STILZWIJGENDE VERLENGING VAN HET CONTRACT COÖRDINATIE KWALITEIT EN PATIËNTVEILIGHEID Het contract coördinatie kwaliteit en patiëntveiligheid 2013 wordt stilzwijgend verlengd voor een periode van 12 maanden

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Vlaams Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Vlaams Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid ERKENNINGEN In uitvoering van het besluit van de Vlaamse regering van 18 februari 1997 tot vaststelling van

Nadere informatie

Duurzame integratieve kwaliteitszorg. Andre Vyt

Duurzame integratieve kwaliteitszorg. Andre Vyt Duurzame integratieve kwaliteitszorg Andre Vyt Kernaspecten Hoe integreren we alle relevante aspecten in ons kwaliteitsbeleid? Hoe integreren we het kwaliteitsbeleid in onze dagelijkse werking? Wat zijn

Nadere informatie

Animatie? ANIMATIE! Werken aan een visie omtrent animatie in het WZC

Animatie? ANIMATIE! Werken aan een visie omtrent animatie in het WZC Animatie? ANIMATIE! Werken aan een visie omtrent animatie in het WZC Inhoudstafel Post-it Voorstelling woonzorgcentrum Enkele cijfergegevens Mijn visie, jouw visie maar ook onze visie? Voorwaarden Een

Nadere informatie

Projectinformatie Code Z. Continuïteit van zorg bij Ongeplande opname van mensen met Dementie in het Ziekenhuis

Projectinformatie Code Z. Continuïteit van zorg bij Ongeplande opname van mensen met Dementie in het Ziekenhuis Projectinformatie Code Z Continuïteit van zorg bij Ongeplande opname van mensen met Dementie in het Ziekenhuis December 2014 Inleiding In regio Haaglanden zijn vanuit de Stichting Transmurale Zorg Den

Nadere informatie

Communicatieplan Certificering op CO2-prestatieladder

Communicatieplan Certificering op CO2-prestatieladder Bijlage Communicatieplan Certificering op CO2-prestatieladder CO 2 -prestatieladder Firma W. Zwaan en Zonen Niveau 3 Auteur(s): De heer G. Zwaan De heer M. de Lange Datum: 16 januari 2014 Communicatieplan

Nadere informatie

STUDIEDAG. Projectmatig werken in lokale overheden LEUVEN 27 oktober 2011

STUDIEDAG. Projectmatig werken in lokale overheden LEUVEN 27 oktober 2011 STUDIEDAG Projectmatig werken in lokale overheden LEUVEN 27 oktober 2011 1. 2. 3. 4. Voorstelling Stad en OCMW Roeselare Inleiding Beleidscyclus Projectmatig werken 2 - Studiedag - Projectmatig werken

Nadere informatie

Waarom deelnemen aan een ICT project voor KMO s? Business aliniëren met ICT. Chris Block 5/3/12

Waarom deelnemen aan een ICT project voor KMO s? Business aliniëren met ICT. Chris Block 5/3/12 Waarom deelnemen aan een ICT project voor KMO s? Business aliniëren met ICT Chris Block 5/3/12 De KMO heeft veel vraagtekens over ICT Onze informatica is onvoldoende aangepast aan onze bedrijfsvoering

Nadere informatie

Opgesteld door: L. Pira Datum: 19/07/2016. Energie management plan 2016

Opgesteld door: L. Pira Datum: 19/07/2016. Energie management plan 2016 Opgesteld door: L. Pira Datum: 19/07/2016 Energie management plan 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Reductiedoelstellingen... 2 3. Plan van aanpak... 3 3.1 Scope 1: reductiemaatregelen brandstofverbruik...

Nadere informatie

Ons Erf. Algemene voorstelling van Ons Erf Palliatieve zorg binnen Ons Erf

Ons Erf. Algemene voorstelling van Ons Erf Palliatieve zorg binnen Ons Erf Ons Erf Algemene voorstelling van Ons Erf Palliatieve zorg binnen Ons Erf 21 maart 2013 ONS ERF 1 Ons Erf missie Dienstverleningscentrum Personen met nood aan permanent toezicht en intensieve ondersteuning

Nadere informatie

Kinderopvang in Knesselare een samenwerkings -verhaal

Kinderopvang in Knesselare een samenwerkings -verhaal Kinderopvang in Knesselare een samenwerkings -verhaal Herlinde Trenson Schepen Kinderopvang Kinderopvang : samenwerken Aanleiding Totaal concept Knesselare Traject Partners Partners en hun rol Rol coördinator

Nadere informatie