De PDOS vergaart zijn toekomst vandaag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De PDOS vergaart zijn toekomst vandaag"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2009 De PDOS vergaart zijn toekomst vandaag ge

2 Verantwoordelijke uitgever : Johan Janssens, Administrateur-generaal Coordinatie : Dominique Blampain Eindredactie : Dominique Blampain en Marleen Houtmeyers Redactiegroep : Abdeltif Bouidida, Laurent Bynens, Lydia Callaerts, Marie-Pierre Colmant, Guy Coomans, Marie-Paule Copin, Martine Dejonckheere, Edwin De Paepe, Jean-Pierre Derclaye, Cédric Dupire, Johan Heemeryck, Roland Hissel, Christine Isbecque, Johan Janssens, Pieter Kerkhofs, Anne-Marie Korres, Jean-Luc Libon, Vincent Monfort, Guy Nechelput, Cécile Rampelberg, Bernard Rommens, Marc Smet, Gaëlle Thibout, Clément Van den Abbeele, Marc Van de Velde en Ghislaine Van Welde. Grafisch ontwerp : Anne De Wolf Drukkerij : IPM printing Dit verslag werd gerealiseerd door de dienst Communicatie van de PDOS. Het mag niet worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de PDOS. Le rapport annuel existe aussi en français. ge

3 Jaarverslag 2009 ge

4 I. Opdrachten van de PDOS II. Organisatie van de PDOS Inhoudstafel 1. Opdrachten inzake de pensioenen van de overheidssector Conceptie- en studieopdrachten Financiële opdrachten Uitvoerende opdrachten Opdrachten inzake de vergoedingspensioenen en de oorlogsrenten Conceptie- en studieopdrachten Uitvoerende opdrachten Informatieopdrachten...13 Organogram Interne audit PMO Project Management Office Communicatie Communicatie met de burger INLICHTINGENBUREAUS PENSIOENPUNTEN TRIPTIEK PUBLICATIES SALONS PDOS WEBSITE Communicatie met professionelen EIGEN WORKSHOPS WORKSHOPS OP AANVRAAG Communicatie met het personeel van de PDOS EUREKAnet Externe controle Opdracht CONTROLE UITGEOEFEND DOOR HET REKENHOF OPDRACHT WAT BETREFT DE PENSIOENEN DIE NIET VOORGELEGD WORDEN AAN HET REKENHOF Statistieken Studiedienst Opdrachten...25

5 5.2. Belangrijkste wettelijke bepalingen BEPALINGEN MET BETREKKING TOT DE PDOS BEPALINGEN MET BETREKKING TOT DE PENSIOENEN VAN DE OVERHEIDSSECTOR BEPALINGEN MET BETREKKING TOT ARBEIDSONGEVALLEN BEPALINGEN DIE EEN INVLOED HEBBEN OP DE PDOS LOPENDE PROJECTEN Dienst kennismanagement OPDRACHTEN LANCERING VAN EUREKAnet Vormingen VORMINGEN GEORGANISEERD BINNEN DE PDOS OPLEIDINGEN GEORGANISEERD BUITEN DE PDOS...29 III. Vergoedingspensioenen en arbeidsongevallen 1. Vergoedingspensioenen Arbeidsongevallen...41 Inhoudstafel 6. Informaticadienst De nieuwe toepassingen De servers van de PDOS Organisatie van het IT team Personeel Verdeling van het personeel Instroom en uitstroom Facility en logistiek Facilitydiensten Scanning, klassement en archivering Identificatie Administratieve logistiek Operationele diensten Opdrachten Belangrijke wijzigingen in MILITAIRE PENSIOENWETGEVING NIEUWE PEREQUATIEREGELING...37

6 IV. De PDOS in cijfers V. Capelo Inhoudstafel 1. Begroting Werkingsbegroting PERSONEELSUITGAVEN WERKINGSUITGAVEN INVESTERINGSUITGAVEN Opdrachtenbegroting PENSIOENEN EN AANVERWANTE VOORDELEN TEN LASTE VAN DE STAATSKAS VERGOEDINGSPENSIOENEN EN OORLOGSRENTEN ARBEIDSONGEVALLENVERGOEDINGEN PENSIOENEN NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN (NMBS) PARASTATALE RUSTPENSIOENEN PENSIOENEN VAN DE GEÏNTEGREERDE POLITIE PENSIOENEN VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK PENSIOENSTELSEL VAN DE LOKALE OVERHEDEN PENSIOENEN VAN HET STELSEL VAN DE NIEUWE BIJ DE RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID VAN DE PROVINCIALE EN PLAATSELIJKE OVERHEIDSDIENSTEN AANGESLOTENEN PENSIOENEN VIA RECHTSTREEKSE OVEREENKOMSTEN PENSIOENEN VIA OVEREENKOMSTEN MET VOORZORGSINSTELLINGEN Project 1 : De aanpassing van de DmfA(PPL) Tweede fase van de kwaliteitsaudit Technische beschrijving van de aanpassingen Specifieke gegevens Project 2 : De inzameling van historische gegevens Behoeftenanalyse Enquête onder de werkgevers van de openbare sector Communicatie Statistieken Aantal en aangroei pensioenen Totale pensioenuitgaven Verdeling en gemiddeld pensioenbedrag volgens inkomensschijf Reden pensionering rustpensioenen - procentuele verdeling Verdeling van de rustpensioenen volgens leeftijd op ingangsdatum...61

7 VI. Ombudsdienst VII. Bijlagen Inhoudstafel 1. Opdrachten Statistieken Bijlage 1a :...70 Pensioenbedragen en aanverwante voordelen, uitbetaald in 2009 Bijlage 1b :...71 Overzicht van de financiering van de pensioenen en aanverwante voordelen ten laste van de Staatskas in Bijlage 2 :...72 Lijst van de organismen van openbaar nut aangesloten bij het Stelsel van de wet van 28 april Bijlage 3 :...74 Lijst van de lokale besturen aangesloten bij het Stelsel van de nieuwe aangeslotenen bij de RSZPPO (Pool II)

8 uw kwaliteitspartner voor overheidspensioenen

9 Voorwoord Na bijna 4 jaar autonomie is de Pensioendienst voor de overheidssector (PDOS) in volle ontwikkeling. Er wachten ons nog talrijke projecten en uitdagingen. Het jaar 2009 stond vooral in het teken van de modernisering van ons intranet. Dit nieuwe communicatietool werd EUREKAnet gedoopt. EUREKAnet is een overleginstrument geworden. Via het forum kunnen medewerkers standpunten uitwisselen en het e-valvas laat toe om aankondigingen te publiceren. De PDOS ontsnapt evenmin als andere overheidsinstellingen aan de vergrijzing van zijn personeel. Vele collega s die binnenkort op pensioen vertrekken, hebben pensioenen leren berekenen op ambachtelijke manier, met pen en papier. Door hun jarenlange ervaring beschikken zij vaak over een uitgebreide persoonlijke documentatie of over netwerken. Een niet te onderschatten voordeel ten opzichte van hun jongere collega s die met geautomatiseerde pensioenapplicaties hebben leren werken. Een van onze belangrijkste uitdagingen in 2009 was dan ook de overdracht van kennis tussen generaties te ondersteunen. Elke medewerker kan zijn kennis delen via een wiki. Maar dit is makkelijker gezegd dan gedaan. Hiervoor is immers een hele cultuurverandering nodig. De PDOS-medewerker heeft tot nu toe geleerd om informatie passief te consumeren maar voortaan wordt van hem verwacht dat hij zich op een EUREKA-moment ontbolstert tot een actieve kennismedewerker. Hij kan nu zelf informatie publiceren en delen zonder tussenkomst van de webmaster. Een andere uitdaging was de uitwerking van een nieuw systeem van perequatie per korf. De wetgeving werd in die zin veranderd dat elk rust- en overlevingspensioen aan een welbepaalde korf verbonden wordt. Vanaf 1 januari 2009 zijn alle pensioenen van eenzelfde korf automatisch verhoogd. Samen hebben wij besloten om een mooie toekomst op te bouwen : «de PDOS vergaart zijn toekomst vandaag». Johan Janssens Administrateur-generaal PDOS Ik maak ook graag van deze gelegenheid gebruik om iedereen te bedanken die aan deze projecten heeft meegewerkt. En uiteraard ook dank aan alle andere medewerkers op wiens steun ik dagelijks kan rekenen.

10

11 Opdrachten van de PDOS I. 1. Opdrachten inzake de pensioenen van de overheidssector Conceptie- en studieopdrachten Financiële opdrachten Uitvoerende opdrachten Opdrachten inzake de vergoedingspensioenen en de oorlogsrenten Conceptie- en studieopdrachten Uitvoerende opdrachten Informatieopdrachten... 13

12 I. 1. Opdrachten inzake de pensioenen van de overheidssector 1.1. Conceptie- en studieopdrachten De PDOS heeft tot opdracht : 1. de conceptie, de voorbereiding en de ondersteuning van het beleid ; 2. de redactie van voorontwerpen van wet of van koninklijk besluit en de reglementering met inbegrip van de omzetting van de internationale reglementering in het Belgisch recht ; 3. elke taak uit te voeren die hem wordt toevertrouwd door de minister, meer bepaald om de naleving en de uniforme toepassing van de wetgeving en de reglementering inzake de pensioenen van de overheidssector te verzekeren ; 4. adviezen uit te brengen over elke vraag met betrekking tot de pensioenen van de overheidssector of een categorie ervan Financiële opdrachten De PDOS heeft tot opdracht : 1. de ontvangsten verbonden aan zijn opdrachten te innen ; 2. voor elke sociaal verzekerde de in zijn naam gestorte bijdragen individueel te controleren Uitvoerende opdrachten De PDOS heeft tot opdracht : 1. het recht vast te stellen op de rust- en overlevingspensioenen, de renten en de vergoedingen ten laste van de Staatskas ; 2. het bedrag te bepalen van de in 1 bedoelde pensioenen, renten en vergoedingen ; 3. het beheer en de opvolging te verzekeren van de in 1 bedoelde pensioenen, renten en vergoedingen ; 4. de betalingsinstructies voor de in 1 bedoelde prestaties te geven, wanneer de voorwaarden vervuld zijn waaraan de betaling van deze prestaties onderworpen is ; 5. de betalingsinstructies te geven voor de renten toegekend tot vergoeding van de schade voortvloeiend uit arbeidsongevallen, ongevallen op de weg naar en van het werk en beroepsziekten, ten laste van de Staatskas of waarvan de Staat de betaling verzekert ; 6. voor rekening van de federale overheid de vorderingen tot indeplaatsstelling of inzake burgerlijke aansprakelijkheid te voeren tegen de personen die verantwoordelijk zijn voor het ongeval of de beroepsziekte, indien het renten ten laste van de Staatskas betreft, toegekend aan personeelsleden waarvan de bezoldiging niet ten laste is van de Staatskas, of aan hun rechthebbenden. I. Opdrachten van de PDOS Conceptie, adviezen, controle, uitvoering, informatie... De Koning kan, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, elke andere opdracht inzake de pensioenen van de overheidssector aan de PDOS toevertrouwen. Jaarverslag 2009 I. Opdrachten van de PDOS 12 hoofdstuk I

13 I. 2. Opdrachten inzake de vergoedingspensioenen en de oorlogsrenten 3. Informatieopdrachten 2.1. Conceptie- en studieopdrachten De PDOS heeft tot opdracht : 1. de conceptie, de voorbereiding en de ondersteuning van het beleid ; 2. de redactie van voorontwerpen van wet of van koninklijk besluit en de reglementering ; 3. advies uit te brengen over elke vraag met betrekking tot de vergoedingspensioenen en de oorlogsrenten. De PDOS informeert het publiek evenals de geïnteresseerde socio-economische en professionele middens over : 1. de inhoud van de wetgeving en de reglementering inzake de pensioenen van de overheidssector ; 2. de inhoud van de wetgeving en de reglementering inzake de vergoedingspensioenen en de oorlogsrenten ; 3. de statistische en actuariële gegevens inzake de pensioenen van de overheidssector, meer bepaald via een jaarverslag. Jaarverslag 2009 I. Opdrachten van de PDOS Uitvoerende opdrachten De PDOS heeft tot opdracht : 1. het recht vast te stellen op de vergoedingspensioenen en de oorlogsrenten ; 2. het bedrag te bepalen van de in 1 bedoelde pensioenen en renten ; 3. het beheer en de opvolging te verzekeren van de in 1 bedoelde pensioenen en renten ; 4. de betalingsinstructies voor de in 1 bedoelde prestaties te geven, wanneer de voorwaarden vervuld zijn waaraan de betaling van deze prestaties onderworpen is. De Koning kan, bij een besluit vastgelegd na overleg in de Ministerraad, elke andere opdracht inzake de vergoedingspensioenen en de oorlogsrenten aan de PDOS toevertrouwen. De PDOS bezorgt iedere gepensioneerde individuele informatie over zijn pensioen, in voorkomend geval rekening houdend met andere voordelen die de gepensioneerde geniet. De PDOS biedt ieder personeelslid van de overheidssector waarvoor hij bevoegd is, in voorkomend geval in samenwerking met de andere pensioendiensten, de mogelijkheid individuele informatie over zijn toekomstig pensioen te verkrijgen. De PDOS legt elk jaar aan de minister een jaarverslag voor over zijn werkzaamheden gedurende het voorbije dienstjaar. hoofdstuk I 1I. Opdrachten van de PDOS

14

15 Organisatie van de PDOS II. Organogram Interne audit PMO Project Management Office Communicatie Communicatie met de burger INLICHTINGENBUREAUS PENSIOENPUNTEN TRIPTIEK PUBLICATIES SALONS PDOS WEBSITE Communicatie met professionelen EIGEN WORKSHOPS WORKSHOPS OP AANVRAAG Communicatie met het personeel van de PDOS EUREKAnet Externe controle Opdracht CONTROLE UITGEOEFEND DOOR HET REKENHOF OPDRACHT WAT BETREFT DE PENSIOENEN DIE NIET VOORGELEGD WORDEN AAN HET REKENHOF Statistieken Studiedienst Opdrachten Belangrijkste wettelijke bepalingen BEPALINGEN MET BETREKKING TOT DE PDOS BEPALINGEN MET BETREKKING TOT DE PENSIOENEN VAN DE OVERHEIDSSECTOR BEPALINGEN MET BETREKKING TOT ARBEIDSONGEVALLEN BEPALINGEN DIE EEN INVLOED HEBBEN OP DE PDOS LOPENDE PROJECTEN Dienst kennismanagement OPDRACHTEN LANCERING VAN EUREKAnet Vormingen VORMINGEN GEORGANISEERD BINNEN DE PDOS OPLEIDINGEN GEORGANISEERD BUITEN DE PDOS Informaticadienst De nieuwe toepassingen De servers van de PDOS Organisatie van het IT team Personeel Verdeling van het personeel Instroom en uitstroom Facility en logistiek Facilitydiensten Scanning, klassement en archivering Identificatie Administratieve logistiek Operationele diensten Opdrachten Belangrijke wijzigingen in MILITAIRE PENSIOENWETGEVING NIEUWE PEREQUATIEREGELING... 37

16 II. Juridisch studiebureau NL PMO Studiedienst Juridisch studiebureau FR Stafdiensten Communicatie Infrastructuur Externe controle ICT Administrateur generaal Toekenning Burgers Omkaderingsdiensten Toekenningsdiensten NL Interne audit Operationele diensten Toekenningsdiensten FR Toekenning Burgers II. Organisatie van de PDOS Statistisch studiebureau en informatiebeheer Kennisbeheer Ontwikkeling toepassingen Toekenning Onderwijs Toekenning Onderwijs Begroting en Boekhouding HRM Toekenning Overige Toekenning Overige Facility en Logistiek Beheerdiensten Beheerdienst NL Beheerdienst FR Betalingen en Overnames Jaarverslag 2009 II. Organisatie van de PDOS 16 hoofdstuk II

17 Het organogram is in 2009 herwerkt. Het is opgebouwd rond drie grote delen : Stafdiensten Omkaderingsdiensten Operationele diensten De belangrijkste activiteiten van elke dienst worden hiernaast toegelicht. 1. Interne audit De interne audit is een ondersteuningsdienst opgericht binnen de PDOS om de werking van de pensioendienst te verbeteren. De interne auditdienst werd eind 2007 opgericht. Het Charter van de Interne Audit van de Pensioendienst voor de overheidssector heeft de missie en doelstellingen ervan vastgelegd. Zijn rol : de kwaliteit van het interne controlesysteem evalueren en aanbevelingen formuleren. De interne auditdienst gaat na of het interne controlesysteem adequaat is, door een antwoord te verstrekken op de drie vragen : 1. zijn de controlemaatregelen pertinent? 2. worden ze daadwerkelijk toegepast? 3. brengen ze de beoogde effecten voort? Activiteiten van advies kunnen eveneens worden uitgevoerd om tegemoet te komen aan specifieke verzoeken. Dit is een raadgevende opdracht waarvan de aard en de doelstellingen worden bepaald door de verzoeker. Dit kan de Administrateur-generaal van de PDOS, de minister die de PDOS binnen zijn bevoegdheid heeft of het Auditcomité van de Federale Overheid zijn. Het interne controlesysteem moet worden opgebouwd overeenkomstig een referentiestelsel dat beantwoordt aan de internationaal erkende normen, zijnde COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission rapporten van 1992 en 2004) en INTOSAI (Organisation Internationale des Institutions supérieurs de contrôle des finances rapport van 2004). 2. PMO Project Management Office De dienst PMO (Project Management Office) zag het levenslicht in Het Operationeel plan voorzag projectmanagement als één van de antwoorden op de strategische doelstellingen van de PDOS. De administratie maakt voor de uitvoering van haar opdracht zoveel mogelijk gebruik van aangepaste middelen en moderne methoden, technieken en technologieën. PMO biedt een kader waarbinnen de verschillende projecten op een gestructureerde manier kunnen verlopen. Die gestructureerde aanpak heeft een aantal voordelen : verhoging van de slaagkansen, omdat er niet meer ad hoc wordt gewerkt ; de projectleiders voorzien van gemeenschappelijke documenten en eenduidige terminologie, zodat alle belanghebbenden dezelfde woordenschat gebruiken ; ondersteuning om op tijd, binnen het budget en binnen de kwaliteitsnormen resultaten te leveren ; gegarandeerde steun door de stuurgroep en hulp bij de creatie van een draagvlak binnen de administratie. Deze gestructureerde aanpak zal de PDOS op termijn in staat stellen de slaagkansen van zijn projecten te beheersen en toelaten geslaagde projecten te reproduceren. Naast de identificatie en de ontwikkeling van de projectmanagementmethodologie, zorgt PMO ook voor de opvolging van alle projecten. De dienst heeft daarvoor maandelijkse vergaderingen met de administrateur-generaal. De dienst verleent eveneens methodologische steun aan de projectleiders en is verantwoordelijk voor de verslaggeving van II. Organisatie van de PDOS Jaarverslag 2009 II. Organisatie van de PDOS 17 hoofdstuk II

18 II. de maandelijkse stuurgroepvergaderingen. De stuurgroep stelt de financiële middelen ter beschikking van de verschillende projecten en beslist over alle aandachtspunten die buiten de bevoegdheid van de projectleider liggen. De stuurgroep oordeelt ook of de opgeleverde dienst of het opgeleverde product beantwoordt aan de vooropgestelde eisen. De dienst PMO levert daarnaast ook concrete bijdragen in bepaalde projecten : de uitbouw van de Pensioenpunten. Dit project, in samenwerking met de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) en het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ), biedt aan de (toekomstig) gepensioneerden die in meerdere stelsels gewerkt hebben, één enkel contactpunt. Het opstellen en uitwerken van het projectcharter gebeurde in nauwe samenwerking met de dienst PMO ; de uitbouw van het nieuwe PDOS intranet, EUREKAnet, gebaseerd op het SharePointplatform. De dienst PMO ontwierp in het kader van de begeleiding van het veranderingsproces vier demonstratiefilmpjes. De webfilmpjes lieten de gebruikers toe op een vlotte manier kennis te maken met de nieuwe functionaliteiten van het intranet ; de realisatie van de Tevredenheidsenquête Personeel Hier werd een bijdrage geleverd bij het opstellen van het projectcharter. Dit project was de aanzet voor een vervolgproject, nl. Het formuleren van concrete acties n.a.v. deze personeelstevredenheidsenquête. De dienst PMO was verder projectleider voor de projecten : het Seminarie voor het middle management, georganiseerd in samenwerking met de FOD P&O. Dit seminarie resulteerde in het programma MAENDELEO (Swahili voor vooruitgang, ontwikkeling). In dit programma blikt de PDOS vooruit op zijn nieuwe taken en verantwoordelijkheden in het licht van vijf strategische assen : de realisatie van het CAPELO-project (creatie van een loopbaangegevensbank voor het overheidspersoneel) ; de overname van de Centrale Dienst der Vaste Uitgaven (CDVU); een verbeterde organisatiebeheersing waarbij de PDOS naast een beschrijving van al zijn processen en procedures ook alle contacten met de klanten, alsook hun pensioendossiers, digitaal wil opvolgen ; de verdere uitbouw van het kenniscentrum van de PDOS ; de impact van de nieuwe taken en verantwoordelijkheden op het personeel : welke profielen en vereiste competenties zijn hiervoor nodig? de overname van de pensioenen van de vastbenoemde personeelsleden voor de besturen, ingevolge hun aansluiting bij het Stelsel van de nieuwe aangeslotenen van de RSZPPO (Pool II) : het provinciebestuur van Antwerpen. In 2009 werd het definitieve aantal over te nemen pensioenen vastgesteld, de laatste fase in de overname ; het OCMW van Jette, het stadsbestuur en het OCMW van Seraing, en de Intercommunale Interseniors van Seraing ; hiervoor werd de eerste fase afgerond. II. Organisatie van de PDOS Jaarverslag 2009 II. Organisatie van de PDOS 18 hoofdstuk II

19 3. Communicatie 3.1. Communicatie met de burger INLICHTINGENBUREAUS Oostende Brugge Kortrijk Doornik Gent Turnhout Antwerpen Sint-Niklaas Leuven Brussel Waver Bergen Namen Charleroi Hasselt Luik Eupen Malmedy II. Organisatie van de PDOS Bij de inlichtingenbureaus van de PDOS kunnen (toekomstige) gepensioneerden terecht met vragen over hun overheidspensioen. Het betreft voornamelijk de begeleiding van dossiers, het invullen van formulieren, informatie over de toekomstige pensioenberekening en over de weerslag van deeltijdse prestaties op die pensioenberekening. In 2009 werden 3 nieuwe bureaus geopend : in Leuven, Waver en Malmedy. Dit brengt het totaal van de inlichtingenbureaus op 20 : 1 in Brussel, 9 in Vlaanderen, 8 in Wallonië en 2 in het Duitstalig landsgedeelte. De spreiding van deze inlichtingenbureaus vindt u terug op de kaart hiernaast. Marche-en-Famenne Aarlen Jaarverslag 2009 II. Organisatie van de PDOS 19 hoofdstuk II

20 II. Oostende Brugge Kortrijk Gent Sint-Niklaas Brussel Turnhout Antwerpen Hasselt Leuven PENSIOENPUNTEN Meer en meer mensen hebben een gemengde loopbaan. Om tegemoet te komen aan de vragen dan deze doelgroep, houden de 3 pensioeninstellingen vanaf 2009 gemeenschappelijke zitdagen: de Pensioenpunten. In de Pensioenpunten kunnen mensen vragen stellen aan de experten van de 3 pensioeninstellingen (RVP, RSVZ en PDOS). Deze Pensioenpunten worden overal in het land gehouden en sluiten aan bij de zitdagen van de inlichtingenbureaus van de PDOS. Van in het begin heeft dit project de wind in de zeilen gehad en kon het dus rekenen op zeer veel bezoekers. De kaart hiernaast geeft een overzicht van de Pensioenpunten in II. Organisatie van de PDOS Waver Luik Eupen Bergen Charleroi Namen Aarlen Jaarverslag 2009 II. Organisatie van de PDOS 20 hoofdstuk II

21 TRIPTIEK In het kader van de Pensioenpunten werd in het najaar 2009 een triptiek opgesteld. Dit document maakt in drie naast elkaar staande kolommen per onderwerp de vergelijking tussen de wetgevende bepalingen van de 3 wettelijke pensioenstelsels (werknemers, zelfstandigen en ambtenaren). De triptiek belicht de wijze van vaststelling van de rechten en berekening van de rust- en overlevingspensioenen van elk pensioenstelsel en de daarbij horende cumulatiewetgeving. Dit document moet de personeelsleden die de verschillende Pensioenpunten bemannen, toelaten om eenvoudige vragen over een ander pensioenstelsel dan waarin zij zich hebben gespecialiseerd, te beantwoorden PUBLICATIES Ter ondersteuning van de informatie die gegeven wordt in de inlichtingenbureaus en Pensioenpunten geeft de PDOS ook verschillende brochures uit. Voor 2009 werden er maar liefst brochures verspreid. Bijgaande tabellen geven een overzicht van de verspreiding. Rustpensioenen van de overheidssector Overlevingspensioenen van de overheidssector Daarnaast is er ook een flyer met een overzicht van de lokaties en openingsuren van de inlichtingenbureaus en Pensioenpunten. Statistieken naargelang de titel en de taalrol TAAL BROCHURES AANTAL Rust Overleving Franstalig Cumulatie Loopbaanonderbreking Rust Overleving Nederlandstalig Cumulatie Loopbaanonderbreking Rust 21 Overleving 0 Duitstalig Loopbaanonderbreking 2 Cumulatie 1 24 TOTAAL II. Organisatie van de PDOS Cumulatie van pensioenen van de overheidssector met een beroepsof vervangingsinkomen De loopbaanonderbreking en afwezigheidsperioden Wat is de invloed ervan op mijn pensioen? De brochures vinden vooral via de instellingen hun weg naar de geïnteresseerde ambtenaar : Statistieken naargelang de aanvrager AANVRAGER AANTAL Bureau PDOS Salons Inlichtingenbureaus - Pensioenpunten Particulieren Workshops Openbare diensten TOTAAL Jaarverslag 2009 II. Organisatie van de PDOS 21 hoofdstuk II

22 II SALONS De PDOS neemt deel aan salons over heel België. Het is een unieke gelegenheid om de pensioensector van de 1ste pijler voor te stellen, de 50-plussers te ontmoeten en hen te informeren over hun wettelijke pensioenrechten alsook om brochures en flyers uit te delen. Gegroepeerd in éénzelfde stand, geven specialisten van de drie pensioeninstellingen (RVP, RSVZ en de PDOS) kwaliteitsvolle informatie aan de bezoekers, ongeacht hun loopbaanverloop. Uitgerust met aangepast informaticamateriaal kunnen deze specialisten de elektronische gegevens van het pensioendossier consulteren en op die manier in optimale omstandigheden antwoorden op de gestelde vragen inzake een pensioendossier in onderzoek. Daarnaast krijgt men antwoorden op vragen zoals : wanneer mag men zijn pensioen nemen? Mag men verder werken na zijn pensioen? Hoe kan men een pensioenraming aanvragen? Hoe wordt het pensioen berekend in geval van een gemengde loopbaan? In 2009 heeft de PDOS deelgenomen aan verschillende salons waaronder Zenith in Brussel, Papi on in Luik, 50+ beurs in Antwerpen, de seniorenbeurzen in Bergen en Charleroi en het salon voor mandatarissen in Marche-en-Famenne PDOS WEBSITE De PDOS website is zo opgebouwd dat de (toekomstig) gepensioneerde evenals hun werkgevers alle nuttige en geactualiseerde informatie op een eenvoudige manier kunnen consulteren. De homepage is meteen ook de nieuwspagina waarop alle wijzigingen in wetgeving, opening van Pensioenpunten en inlichtingenbureaus, aankondigingen van evenementen en workshops terug te vinden zijn. Daarnaast is er informatie terug te vinden over de PDOS als organisatie, kan men de meest actuele pensioenstatistieken opvragen en alle wetgeving downloaden die van belang is voor de overheidspensioenen. Ook publicaties kunnen makkelijk gedownload worden. Er is een overzicht met de meest gestelde vragen. Directe links verwijzen door naar andere actoren, waaronder de RVP, de RSVZ, de CDVU, Sigedis, de pensioensimulator, de Kruispuntbank, enz Communicatie met professionelen EIGEN WORKSHOPS Om de samenwerking met de werkgevers van de overheidssector en het professioneel middenveld te verbeteren, organiseerde de PDOS in 2009 een 10-tal workshops (5 Nl + 5 Fr) over de overheidspensioenen. Iedere workshop groepeerde maximaal 25 deelnemers. De pensioenwetgeving werd opgesplitst in 2 modules van elk één dag. Module 1 omvatte het rustpensioen, het overlevingspensioen en het pensioendossier. Module 2 omvatte de perequatiewetgeving, de cumulatiewetgeving, de communicatieprojecten en Capelo. II. Organisatie van de PDOS In optimale omstandigheden, alle nuttige en geactualiseerde informatie aan de (toekomstig) gepensioneerde geven Jaarverslag 2009 II. Organisatie van de PDOS 22 hoofdstuk II

23 Het accent van deze workshops ligt op een kennismaking met de basiswetgeving van de openbare sector en de gemeenschappelijke initiatieven met de andere pensioeninstellingen, nl. RVP (werknemerspensioenen) en de RSVZ (pensioenen van de zelfstandigen en vrije beroepen). Door het grote succes van de voorbije jaren en de grote vraag naar workshops worden er ook in 2010 verschillende workshops voorzien. Vanaf 2010 wordt een derde module toegevoegd, waarin de pensioenwetgeving verder wordt uitgediept. In 2009 hebben 101 Franstaligen en 107 Nederlandstaligen deelgenomen aan onze workshops in Brussel WORKSHOPS OP AANVRAAG Tegelijk worden er in 2009 diverse externe workshops gegeven. Sommige werkgevers van de overheidssector wensen op die manier hun personeel of hun administratieve medewerkers te laten kennismaken met de basiswetgeving inzake pensioenen. Verder werden er op vraag van de RVP workshops georganiseerd met als doel hun personeelsleden te informeren over de pensioenwetgeving van de overheid. Deze opleidingen gingen zowel door in de hoofdzetel in Brussel als in alle gewestelijke RVP-kantoren Communicatie met het personeel van de PDOS EUREKAnet Het oude intranet werd in april 2009 omgevormd tot het nieuwe EUREKAnet. Het nieuwe systeem biedt heel wat meer mogelijkheden en is beter gestructureerd dan het oorspronkelijke. Net voor de lancering van EUREKAnet werd er een vorming georganiseerd voor alle personeelsleden. EUREKAnet is een nieuwe, belangrijke tool in het kader van de interne communicatie voor alle personeelsleden van de PDOS. Dit intranet geef niet enkel informatie over de nieuwe pensioenwetgeving en de evolutie ervan, maar laat ook toe dat de personeelsleden hun kennis met elkaar delen en elkaar op de hoogte houden. SAMENWERKING MET DE MEDIA Een andere manier om de burger te bereiken zijn de samenwerkingsverbanden met de media. Op 31 maart waren alle pensioeninstellingen vertegenwoordigd in het Radio 1-programma Peeters en Pichal. De luisteraars konden on-line hun vragen stellen bij een panel van specialisten. In samenwerking met Bel-RTL werd in het Waalse landsgedeelte SOS PENSION georganiseerd. Per provincie werd er in een shoppingcentrum een gezamenlijke pensioenstand voorzien, waar specialisten van de 3 pensioeninstellingen gedurende 2 dagen (vrijdag en zaterdag) de vragen van de burger beantwoordden. In 2010 wordt dit ook in Vlaanderen gepland. II. Organisatie van de PDOS Jaarverslag 2009 II. Organisatie van de PDOS 23 hoofdstuk II

Jaarverslag 2010. De PDOS verruimt zijn toekomstvisie

Jaarverslag 2010. De PDOS verruimt zijn toekomstvisie Jaarverslag 2010 De PDOS verruimt zijn toekomstvisie Verantwoordelijke uitgever : Johan Janssens, Administrateur-generaal Coordinatie : Dominique Blampain Eindredactie : Dominique Blampain en Marleen Houtmeyers

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZG/16/199 BERAADSLAGING NR. 16/004 VAN 2 FEBRUARI 2016, GEWIJZIGD OP 4 OKTOBER 2016, MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING

Nadere informatie

De toekomstige gepensioneerden rekenen op u

De toekomstige gepensioneerden rekenen op u BESLUIT De inzameling van de historische is essentieel voor de toekenning van de pensioenen de berekening van de pensioenen de raming van de P-datum (de vroegst mogelijke pensioendatum) de raming van het

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZG/16/011 BERAADSLAGING NR. 16/004 VAN 2 FEBRUARI 2016 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

WET VAN 5 MEI 2014 BETREFFENDE DIVERSE AANGELEGENHEDEN INZAKE DE PENSIOENEN VAN DE OVERHEIDSSECTOR. (B.S. 02.06.2014) Uittreksels

WET VAN 5 MEI 2014 BETREFFENDE DIVERSE AANGELEGENHEDEN INZAKE DE PENSIOENEN VAN DE OVERHEIDSSECTOR. (B.S. 02.06.2014) Uittreksels FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID WET VAN 5 MEI 2014 BETREFFENDE DIVERSE AANGELEGENHEDEN INZAKE DE PENSIOENEN VAN DE OVERHEIDSSECTOR. (B.S. 02.06.2014) Uittreksels De Kamers hebben aangenomen

Nadere informatie

De perequatie van de overheidspensioenen

De perequatie van de overheidspensioenen De perequatie van de overheidspensioenen De perequatie van de overheidspensioenen Inhoud 1. Wettelijke basis 2. Inleiding 3. De korven 4. Koppeling van de pensioenen aan een perequatiekorf 5. Samenstelling

Nadere informatie

Vanaf nu kunnen werknemers, zelfstandigen én ambtenaren hun vroegst mogelijke pensioendatum berekenen op mypension.be

Vanaf nu kunnen werknemers, zelfstandigen én ambtenaren hun vroegst mogelijke pensioendatum berekenen op mypension.be Vanaf nu kunnen werknemers, zelfstandigen én ambtenaren hun vroegst mogelijke pensioendatum berekenen op mypension.be Het online pensioendossier mypension.be ontpopt zich verder tot hét online pensioenportaal

Nadere informatie

De perequatie Wijziging van de artikelen 11 en 12 van de wet van 9 juli 1969

De perequatie Wijziging van de artikelen 11 en 12 van de wet van 9 juli 1969 De perequatie Wijziging van de artikelen 11 en 12 van de wet van 9 juli 1969 Wet van 25 april 2007 met betrekking tot de pensioenen van de overheidssector (BS 11 mei 2007) Nieuw perequatiemechanisme Nieuw

Nadere informatie

Inleiding De korven oppeling van de pensioenen aan een perequatiekorf Samenstelling van de korf De globale bezoldiging Ev

Inleiding De korven oppeling van de pensioenen aan een perequatiekorf Samenstelling van de korf De globale bezoldiging    Ev Juli 2017 3 INHOUDSTAFEL Inleiding... 4 De korven... 5 Koppeling van de pensioenen aan een perequatiekorf... 6 Samenstelling van de korf... 8 De globale bezoldiging... 9 a) De weddebijslagen die in aanmerking

Nadere informatie

De toekomstige gepensioneerden rekenen op u

De toekomstige gepensioneerden rekenen op u De inzameling van de historische is essentieel voor de toekenning van de pensioenen de berekening van de pensioenen de raming van de P-datum (de vroegst mogelijke pensioendatum) de raming van het pensioenbedrag

Nadere informatie

CAPELO - Aanvullingen bij het loopbaandossier

CAPELO - Aanvullingen bij het loopbaandossier CAPELO - Aanvullingen bij het loopbaandossier Administratieve instructies voor de werkgevers 01/01/2013 Tour du Midi / Zuidertoren Bruxelles1060 Brussel T +32 (0)2 791 50 00 F +32 (0)2 791 50 99 www.capelo.be

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen. Voor de toepassing van dit besluit wordt met de term «gemeente» ook een «brandweerintercommunale» verstaan.

HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen. Voor de toepassing van dit besluit wordt met de term «gemeente» ook een «brandweerintercommunale» verstaan. KONINKLIJK BESLUIT VAN 12 OKTOBER 2011 TOT OVERPLAATSING NAAR DE FOD BINNENLANDSE ZAKEN VAN DE PERSONEELSLEDEN IN DIENST BIJ DE CENTRA VAN HET EENVORMIG OPROEPSTELSEL. (inw. 31 oktober 2011) (B.S. 21.10.2011)

Nadere informatie

Ombudsdienst Pensioenen

Ombudsdienst Pensioenen Ombudsdienst Pensioenen Tony VAN DER STEEN, Ombudsman december 2011 Ombudsdienst Pensioenen 1 De taak van de Ombudsman Klachten behandelen Bemiddelen en verzoening nastreven Suggesties en aan bevelingen

Nadere informatie

RAADGEVEND COMITÉ VOOR DE PENSIOENSECTOR

RAADGEVEND COMITÉ VOOR DE PENSIOENSECTOR RAADGEVEND COMITÉ VOOR DE PENSIOENSECTOR Het Raadgevend comité voor de pensioensector, dat werd opgericht krachtens het koninklijk besluit van 5 oktober 1994 houdende oprichting van een Raadgevend comité

Nadere informatie

Perequatie van de overheidspensioenen

Perequatie van de overheidspensioenen 1/6 Perequatie van de overheidspensioenen 1. Ter herinnering: Wat is perequatie? Het huidige ingevoerde systeem dateert van de wet van 9 juli 1969 tot wijziging en aanvulling van de wetgeving betreffende

Nadere informatie

Vragen over uw pensioen? Kom naar het Pensioenpunt in uw buurt!

Vragen over uw pensioen? Kom naar het Pensioenpunt in uw buurt! Vragen over uw pensioen? Kom naar het Pensioenpunt in uw buurt! Persmededeling Tot nog toe moesten werknemers, zelfstandigen en ambtenaren bij drie aparte pensioeninstellingen aankloppen om informatie

Nadere informatie

Overheidspensioenen in perspectief. Wat brengt de toekomst?

Overheidspensioenen in perspectief. Wat brengt de toekomst? Overheidspensioenen in perspectief Wat brengt de toekomst? Vooruitgang Capelo 3 4 Verplichtingen van de werkgever Wet van 29 december 2010 houdende diverse bepalingen, zoals gewijzigd door de wetten van

Nadere informatie

ACOD plus punt uit. ACOD - Spoor

ACOD plus punt uit. ACOD - Spoor 2009 Pensioenen Perequatie van de ACOD plus punt uit ACOD - Spoor 13-3-2009 De perequatie van de NMBS-pensioenen Nationaal secretaris Rudy Verleysen 2/9 Nieuw perequatiemechanisme van de openbare sector

Nadere informatie

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 5;

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 5; SCSZ/07/060 1 BERAADSLAGING NR. 07/017 VAN 24 APRIL 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS IN HET KADER VAN HET HERMES-PROJECT TUSSEN DE RIJKSDIENST VOOR PENSIOENEN (RVP), HET RIJKSINSTITUUT

Nadere informatie

VRAGEN en ANTWOORDEN Infosessie 2013/1

VRAGEN en ANTWOORDEN Infosessie 2013/1 VRAGEN en ANTWOORDEN Infosessie 2013/1 Inhoud 1 Crosscontrole personeel van onderwijsinstellingen... 3 2 Doelgroepverminderingen: refertekwartaalloon... 3 3 Doelgroepverminderingen voor jonge werknemers:

Nadere informatie

Versie DEEL VII Titel II Toelage voor de secretaris Inhoudstafel

Versie DEEL VII Titel II Toelage voor de secretaris Inhoudstafel Versie 04-03-2011 DEEL VII Titel II Toelage voor de secretaris Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen 3. Begunstigden 3.1 Eengemeentepolitiezone 3.2 Meergemeentepolitiezone

Nadere informatie

PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 20 APRIL 2009 DIE GEVOERD WERDEN IN HET SECTORCOMITE VIII

PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 20 APRIL 2009 DIE GEVOERD WERDEN IN HET SECTORCOMITE VIII Agentschap voor Overheidspersoneel SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST protocol nr. 273.895 PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 20 APRIL 2009 DIE GEVOERD WERDEN

Nadere informatie

Versie 14-01-2015 DEEL X Titel IV De inhouding voor het fonds van overlevingspensioenen

Versie 14-01-2015 DEEL X Titel IV De inhouding voor het fonds van overlevingspensioenen Versie 14-01-5 DEEL X Titel IV De inhouding voor het fonds van overlevingspensioenen 1. Wettelijke en reglementaire grondslagen 2. De pensioenbijdragen 2.1 De werkgeversbijdrage 2.2 De werknemersbijdrage

Nadere informatie

HOOFDSTUK I - ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK II - DE HOGE RAAD VOOR DE OPLEIDING VOOR DE OPENBARE BRANDWEERDIENSTEN

HOOFDSTUK I - ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK II - DE HOGE RAAD VOOR DE OPLEIDING VOOR DE OPENBARE BRANDWEERDIENSTEN KONINKLIJK BESLUIT VAN 4 APRIL 2003 TOT INSTELLING VAN EEN HOGE RAAD VOOR DE OPLEIDING VOOR DE OPENBARE BRAND-WEERDIENSTEN EN TWEE SUPRA-PROVINCIALE OPLEIDINGSRADEN VOOR DE OPENBARE BRANDWEERDIENSTEN.

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZ/14/071 BERAADSLAGING NR. 14/032 VAN 6 MEI 2014 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/14/176 BERAADSLAGING NR. 13/087 VAN 3 SEPTEMBER 2013, GEWIJZIGD OP 4 NOVEMBER 2014, MET BETREKKING TOT DE

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Lydian Lawyers HRM Public Sector www.lydian.be Onderwerp Hervorming financiering pensioenen vastbenoemde ambtenaren op lokaal vlak Datum 24 november 2011 Copyright and disclaimer De inhoud van

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/14/087 BERAADSLAGING NR. 14/042 VAN 3 JUNI 2014 INZAKE DE UITWISSELING VAN PERSOONSGEGEVENS TUSSEN DE RIJKSDIENST

Nadere informatie

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006 (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels Aangevuld, gewijzigd of aangepast door: - de wet van 21 december 2007 houdende diverse bepalingen (I) (B.S. 31 december

Nadere informatie

Overheidspensioenen in perspectief. Wat brengt de toekomst?

Overheidspensioenen in perspectief. Wat brengt de toekomst? Overheidspensioenen in perspectief Wat brengt de toekomst? pensioencommunicatie MyPension en de pensioenmotor: een win-win-winsituatie voor de werkgever, de burger en de PDOS 3 De pensioeninstelling van

Nadere informatie

Persvoorstelling Een breed draagvlak voor aanvullende pensioenen voor contractanten

Persvoorstelling Een breed draagvlak voor aanvullende pensioenen voor contractanten Een breed draagvlak voor aanvullende pensioenen voor contractanten Pensioenstelsels voor lokale besturen Pagina 2 Het Belgisch pensioenstelsel steunt op drie pijlers: Eerste pijler: wettelijk pensioen

Nadere informatie

Geïntegreerd statistisch programma 2017 van het Interfederaal Instituut voor de Statistiek

Geïntegreerd statistisch programma 2017 van het Interfederaal Instituut voor de Statistiek Geïntegreerd statistisch programma 2017 van het Interfederaal Instituut voor de Statistiek 1. Inleiding Het samenwerkingsakkoord van 15 juli 2014 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse

Nadere informatie

Statistieken activiteitenverslag Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten

Statistieken activiteitenverslag Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten Statistieken activiteitenverslag 2008 8Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten inhoud RSZPPO Statistieken Activiteitenverslag 2008 8 1 Aantal werkgevers

Nadere informatie

ONDERWERP : PENSIOENHERVORMING VOOR DE MANDATARISSEN

ONDERWERP : PENSIOENHERVORMING VOOR DE MANDATARISSEN p. 1 INHOUDSTAFEL 1. LOKALE MANDATARISSEN Gelden de nieuwe loopbaan- en leeftijdsvoorwaarden inzake pensioenen ook voor de lokale mandatarissen?... 2 Waarom werd de wet van 8 december 1976 tot regeling

Nadere informatie

Overheidspensioenen in perspectief. Wat brengt de toekomst?

Overheidspensioenen in perspectief. Wat brengt de toekomst? Overheidspensioenen in perspectief Wat brengt de toekomst? Het secundair netwerk, de visie van de PDOS 3 Secundair netwerk 4 Secundair netwerk Principes: Artikel 6 van het KB van 4 februari 1997 tot organisatie

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZ/13/177 BERAADSLAGING NR. 13/082 VAN 3 SEPTEMBER 2013 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

17 De specifieke stelsels van loobaanonderbreking toegekend met toepassing van het bericht nr. 28 HR/2003 van de NMBS Holding van 14 april 2003 ;

17 De specifieke stelsels van loobaanonderbreking toegekend met toepassing van het bericht nr. 28 HR/2003 van de NMBS Holding van 14 april 2003 ; Lijst van de disponibiliteiten of vergelijkbare situaties die aanleiding geven tot de toepassing van artikel 88, derde en vierde lid van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen : 1 De terbeschikkingstelling

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» SCSZ/08/002 BERAADSLAGING NR. 08/002 VAN 15 JANUARI 2008 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN BEPAALDE PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Welk stelsel? Wanneer met pensioen gaan?

Welk stelsel? Wanneer met pensioen gaan? 1 Pensioen pensioen 1 Uw eerste bekommernis op pensioengerechtigde leeftijd is er vaak één van financiële aard. Aan de hand van een paar vragen proberen we u op de juiste weg te zetten voor het bekomen

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZG/16/216 BERAADSLAGING NR. 16/096 VAN 4 OKTOBER 2016 OVER DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE RIJKSDIENST

Nadere informatie

VR DOC.0085/1

VR DOC.0085/1 VR 2017 0302 DOC.0085/1 DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest,

Nadere informatie

Pensioenstelsel lokale besturen. Infosessie voor de Oost-Vlaamse OCMW s 11 december 2015 Melle

Pensioenstelsel lokale besturen. Infosessie voor de Oost-Vlaamse OCMW s 11 december 2015 Melle Pensioenstelsel lokale besturen Infosessie voor de Oost-Vlaamse OCMW s 11 december 2015 Melle Kunt u volgen? o RSZPPO o RSZPPO en DOSZ = DIBISS (vanaf 1.1.2015) o PDOS en RVP = RVP (vanaf 1.1.2016) o DIBISS

Nadere informatie

Versie 29-01-2015 DEEL VI Titel II Hoofdstuk II Begrafenisvergoeding Inhoudstafel

Versie 29-01-2015 DEEL VI Titel II Hoofdstuk II Begrafenisvergoeding Inhoudstafel Versie 29-01-2015 DEEL VI Titel II Hoofdstuk II Begrafenisvergoeding Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen 3. Begunstigden 4. Voorwaarden 5. Bedrag 5.1 De overledene

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZG/17/107 BERAADSLAGING NR. 16/079 VAN 6 SEPTEMBER 2016, GEWIJZIGD OP 6 JUNI 2017, MET BETREKKING TOT DE RAADPLEGING

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZG/17/020 BERAADSLAGING NR. 17/008 VAN 7 FEBRUARI 2017 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP "INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE"

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Interne Audit van de Vlaamse Administratie en tot omvorming van het auditcomité van de Vlaamse Gemeenschap tot het

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT VAN 11 MEI 2007

KONINKLIJK BESLUIT VAN 11 MEI 2007 KONINKLIJK BESLUIT VAN 11 MEI 2007 ter uitvoering van hoofdstuk VI, van titel IV, van de programmawet (I) van 27 december 2006 tot oprichting van een Schadeloosstellingfonds voor asbestslachtoffers (B.S.

Nadere informatie

Wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers (BS 02.07.1981)

Wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers (BS 02.07.1981) Wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers (BS 02.07.1981) Gewijzigd bij : (1) Programmawet van 22 december 2003 (BS 31.12.2003) Gewijzigd bij : (2) Programmawet

Nadere informatie

AuditchArter VAn het AGentSchAp Audit VLAAnderen 1 / 9

AuditchArter VAn het AGentSchAp Audit VLAAnderen 1 / 9 Auditcharter Van HET AGENTSChap AUDIT VLAANDEREN 1 / 9 Inhoudsopgave MISSIE VAN HET AGENTSCHAP AUDIT VLAANDEREN... 3 ONAFHANKELIJKHEID... 4 OBJECTIVITEIT EN BEKWAAMHEID... 5 KWALITEIT VAN DE AUDITWERKZAAMHEDEN...

Nadere informatie

Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen in de overheidssector. 2. De verhoging van de leeftijd en loopbaanvoorwaarde voor vervroegd

Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen in de overheidssector. 2. De verhoging van de leeftijd en loopbaanvoorwaarde voor vervroegd Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen in de overheidssector 1. 0verzicht Een eerste maatregel verhoogt de minimum leeftijd en loopbaanvoorwaarde om een vervroegd rustpensioen te kunnen genieten.

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van woensdag 23 oktober

A D V I E S Nr Zitting van woensdag 23 oktober A D V I E S Nr. 1.425 Zitting van woensdag 23 oktober 2002 --------------------------------------------------- Onderwerping aan de sociale zekerheid - federale autonome overheidsbedrijven x x x 1.958-1

Nadere informatie

Voorwoord. voorwoord/pagina 2. Voorwoord. Capelo. Organisatie van de PDOS. De PDOS in cijfers. Ombudsdienst pensioenen. Bijlagen

Voorwoord. voorwoord/pagina 2. Voorwoord. Capelo. Organisatie van de PDOS. De PDOS in cijfers. Ombudsdienst pensioenen. Bijlagen JAARVERSLAG 2011 voorwoord/pagina 2 Johan Janssens, Administrateur-generaal Eén van de meest gebruikte woorden in dit jaarverslag is ongetwijfeld. Dit is uiteraard geen toeval. Geen enkel eigen project

Nadere informatie

ADVIES CRB 2011-0346

ADVIES CRB 2011-0346 ADVIES CRB 2011-0346 De harmonisering en de verwerking van de statistieken inzake de aanvullende pensioenen CRB 2011-0346 DEF De harmonisering en de verwerking van de statistieken inzake de aanvullende

Nadere informatie

R1 Aansluitingsformulier werkgevers RSZPPO

R1 Aansluitingsformulier werkgevers RSZPPO R1 Aansluitingsformulier werkgevers RSZPPO Met dit formulier dient u als toekomstige werkgever mee te delen: 1. welke kenmerkende gegevens dienen opgenomen te worden in het werkgeversrepertorium van de

Nadere informatie

DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling III Functietoelage Detachement belast met de onmiddellijke beveiliging van de koninklijke familie

DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling III Functietoelage Detachement belast met de onmiddellijke beveiliging van de koninklijke familie Versie 04-03-2011 DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling III Functietoelage Detachement belast met de onmiddellijke beveiliging van de koninklijke familie Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke

Nadere informatie

Halfjaarlijkse statistieken Tewerkstelling bij de RSZPPO-werkgevers

Halfjaarlijkse statistieken Tewerkstelling bij de RSZPPO-werkgevers Halfjaarlijkse statistieken Tewerkstelling bij de RSZPPO-werkgevers Brochure 2 e kwartaal 2009 RSZPPO - statistieken INHOUD. Nummer tabel TITEL TABEL 1A Aantal werkgevers per gewest en type 1B Aantal werkgevers

Nadere informatie

Pensioenhervorming verdiept know-how van de PDOS. Jaarverslag 2012

Pensioenhervorming verdiept know-how van de PDOS. Jaarverslag 2012 Pensioenhervorming verdiept know-how Jaarverslag 2012 1 Johan Janssens, Administrateur-generaal Als er één thema in aanmerking komt als leidraad voor het jaarverslag 2012 dan is dat ongetwijfeld de voorbije.

Nadere informatie

Versie van DEEL VI Titel II Hoofdstuk VII Vergoeding voor de personeelsleden die het slachtoffer zijn van een opzettelijke gewelddaad

Versie van DEEL VI Titel II Hoofdstuk VII Vergoeding voor de personeelsleden die het slachtoffer zijn van een opzettelijke gewelddaad Versie van 10-03-2011 DEEL VI Titel II Hoofdstuk VII Vergoeding voor de personeelsleden die het slachtoffer zijn van een opzettelijke gewelddaad Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2. Begunstigden

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZG/16/178 BERAADSLAGING NR. 16/079 VAN 6 SEPTEMBER 2016 MET BETREKKING TOT DE RAADPLEGING VAN HET KADASTER

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZ/14/102 BERAADSLAGING NR. 14/054 VAN 1 JULI 2014 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS MET

Nadere informatie

Vragen over uw pensioen? Loop langs bij een pensioenpunt. Er is zeker een Pensioenpunt in uw buurt!

Vragen over uw pensioen? Loop langs bij een pensioenpunt. Er is zeker een Pensioenpunt in uw buurt! Vragen over uw pensioen? Loop langs bij een pensioenpunt. In België waren er voor werknemers, zelfstandigen en ambtenaren elk een aparte pensioeninstelling. Werkte u tijdens uw loopbaan in meerdere stelsels,

Nadere informatie

INLICHTINGENBLAD (voor de werkgevers behalve de administraties)

INLICHTINGENBLAD (voor de werkgevers behalve de administraties) ACTIRIS Terug te sturen naar : ACTIRIS Dienst GECO Anspachlaan 65 1000 BRUSSEL AANVRAAGFORMULIER VOOR GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELEN (GECO) PROGRAMMAWET VAN 30.12.1988 Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/08/127 BERAADSLAGING NR. 08/036 VAN 1 JULI 2008 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS UIT

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit. Beknopte samenvatting: Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan:

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit. Beknopte samenvatting: Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan: GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 9 mei 2017 Besluit nummer: 2017_GR_00453 Onderwerp: Aanpassing overeenkomsten met Ethias in het kader van het pensioendossier - Goedkeuring Beknopte

Nadere informatie

Versie DEEL VI Titel I Hoofdstuk III Vergoeding voor het onderhoud van het uniform Inhoudstafel

Versie DEEL VI Titel I Hoofdstuk III Vergoeding voor het onderhoud van het uniform Inhoudstafel Versie 04-03-2011 DEEL VI Titel I Hoofdstuk III Vergoeding voor het onderhoud van het uniform Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen 3. Begunstigden 4. Voorwaarden

Nadere informatie

Vennootschappen onderworpen aan de vennootschapsbijdrage

Vennootschappen onderworpen aan de vennootschapsbijdrage Vennootschappen onderworpen aan de vennootschapsbijdrage Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (2001), Statistiek van de aangesloten vennootschappen jaar 2000, 68 p. Begin juni

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van beoefenaars van paramedische beroepen

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van beoefenaars van paramedische beroepen Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van beoefenaars van paramedische beroepen DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd

Nadere informatie

De FOD Personeel en Organisatie wie zijn wij?

De FOD Personeel en Organisatie wie zijn wij? De FOD Personeel en Organisatie wie zijn wij? Wij maken ruimte voor talent Onze missie Wij geven vorm aan een dynamisch en strategisch federaal personeelsbeleid en leveren producten en diensten die inspelen

Nadere informatie

DEEL 4. Bijlagen. jaarverslag 2014 college van de ombudsmannen voor pensioenen. De nuttige adressen

DEEL 4. Bijlagen. jaarverslag 2014 college van de ombudsmannen voor pensioenen. De nuttige adressen DEEL 4 Bijlagen De nuttige adressen 99 Nuttige adressen Minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine Egmont 1 Karmelietenstraat 15 Tel.: + 32 2 501 38 55 Fax: + 32 2 501 86 33 E-mail: info@bacquelaine.fed.be

Nadere informatie

Halfjaarlijkse statistieken Tewerkstelling bij de RSZPPO-werkgevers

Halfjaarlijkse statistieken Tewerkstelling bij de RSZPPO-werkgevers Halfjaarlijkse statistieken Tewerkstelling bij de RSZPPO-werkgevers Brochure 2 e kwartaal 2010 RSZPPO - statistieken INHOUD. Nummer tabel TITEL TABEL 1A Aantal werkgevers per gewest en type 1B Aantal werkgevers

Nadere informatie

Charter voor goede dienstverlening

Charter voor goede dienstverlening Openingsuren Maandag 8.30-12u 13-16u Dinsdag 8.30-12u 13-16u Woensdag 8.30-12u Donderdag 8.30-12u 13-16u Vrijdag 8.30-12u Of na afspraak buiten de openingsuren Charter voor goede dienstverlening De Nationale

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van de beroepstitel van vroedvrouw

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van de beroepstitel van vroedvrouw Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van de beroepstitel van vroedvrouw DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel

Nadere informatie

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN Directie Human Resources Brussel, 19 april 2004 Bureau HR 124 Sectie 53 Tel. 911/52993 Nr.2.1.393 BERICHT 23 HR Uitreiking: 99 999: 0 (Reserve HR 124:25

Nadere informatie

Versie DEEL VI Titel II Hoofdstuk IV Vergoeding voor het gebruik van de fiets op weg naar en van het werk Inhoudstafel

Versie DEEL VI Titel II Hoofdstuk IV Vergoeding voor het gebruik van de fiets op weg naar en van het werk Inhoudstafel Versie 04-03-2011 DEEL VI Titel II Hoofdstuk IV Vergoeding voor het gebruik van de fiets op weg naar en van het werk Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen 3. Begunstigden

Nadere informatie

Titel VII. Enkele statistische en financiële gegevens

Titel VII. Enkele statistische en financiële gegevens Titel VII. Enkele statistische en financiële gegevens I. Werkgelegenheid en beroepsbevolking De arbeidsmarkt is gestructureerd rond een aanbod van arbeidskrachten (de beroepsbevolking) en een vraag naar

Nadere informatie

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15;

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15; SCSZ/07/007 1 BERAADSLAGING NR. 07/004 VAN 9 JANUARI 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK CIMIRE AAN DE RIJKSDIENST VOOR PENSIOENEN MET HET

Nadere informatie

-00-- (luik 1), in het RSZPPO- r of een r werkt (luik 2), 3. de naam. Sociale Maribel, afhouding (luik 5), te sturen naar: Directie Sociale

-00-- (luik 1), in het RSZPPO- r of een r werkt (luik 2), 3. de naam. Sociale Maribel, afhouding (luik 5), te sturen naar: Directie Sociale R2 Beheer gegevens werkgeversrepertorium RSZPPO 00 Met dit formulierr kunt u als werkgever: 1. SCHRAPPING: stopzetting van uw activiteit als werkgever (geen personeel meer in dienst) (luik1), WIJZIGING:

Nadere informatie

Uw pensioen Onze zorg Over de toekomst van uw pensioen. Een initiatief van sp.a Zandhoven 7 mei 2014 Greet van Gool

Uw pensioen Onze zorg Over de toekomst van uw pensioen. Een initiatief van sp.a Zandhoven 7 mei 2014 Greet van Gool Uw pensioen Onze zorg Over de toekomst van uw pensioen Een initiatief van sp.a Zandhoven 7 mei 2014 Greet van Gool Schema Pensioen Stand van zaken en Uitdagingen Soorten pensioenen Toekenningsvoorwaarden

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid;

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid; 1 SCSZ/07/009 BERAADSLAGING NR. 07/006 VAN 9 JANUARI 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN GECODEERDE PERSOONSGEGEVENS, AFKOMSTIG VAN HET RIJKSINSTITUUT VOOR DE SOCIALE VERZEKERINGEN DER ZELFSTANDIGEN

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015, artikel 56, 61 en 88;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015, artikel 56, 61 en 88; Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van de bijzondere beroepstitels en bijzondere beroepsbekwaamheden voor de beoefenaars van de verpleegkunde en de registratie als zorgkundige DE

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZG/15/029 BERAADSLAGING NR. 15/011 VAN 3 MAART 2015 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Versie van 04-03-2011 DEEL V Titel II Hoofdstuk VIII Toelage voor onderwijsopdrachten Inhoudsopgave

Versie van 04-03-2011 DEEL V Titel II Hoofdstuk VIII Toelage voor onderwijsopdrachten Inhoudsopgave Versie van 04-03-2011 DEEL V Titel II Hoofdstuk VIII Toelage voor onderwijsopdrachten Inhoudsopgave 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire basis 3. Begunstigden 4. Voorwaarden 4.1 Toelage

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kinrooi Breeërsesteenweg 146 Postcode en plaats Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Kinrooi/W65B-SFGE/2016 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

Versie van DEEL V Titel I Hoofdstuk IV Verbintenistoelage Inhoudsopgave

Versie van DEEL V Titel I Hoofdstuk IV Verbintenistoelage Inhoudsopgave Versie van 04-03-2011 DEEL V Titel I Hoofdstuk IV Verbintenistoelage Inhoudsopgave 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire basis 3. Begunstigden 4. Voorwaarden 5. Bedrag 6. Kenmerken van

Nadere informatie

Aanbevelingen die volledig ingewilligd zijn

Aanbevelingen die volledig ingewilligd zijn 1/07/2015 1 Aanbevelingen die volledig ingewilligd zijn 1. Aanbeveling 1999/1 Aanpassing van de reglementering betreffende de betaling per overschrijving van de uitkeringen betaald door de Rijksdienst

Nadere informatie

Thematische uitwerking

Thematische uitwerking IV Thematische uitwerking Inhoud A 10 A 20 A 25 A 30 B 5 B 10 B 20 B 30 B 40 B 50 C 10 D 10 E 10 E 20 E 25 E 30 G 20 I 10 L 10 L 20 L 30 L 40 L 50 L 60 Aangelegenheden onderworpen aan onderhandeling en

Nadere informatie

Oprichting van een gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk

Oprichting van een gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk Oprichting van een gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk Inleiding Krachtens de welzijnswet dient elke werkgever een interne dienst voor preventie en bescherming op

Nadere informatie

Duurzame sociale balans

Duurzame sociale balans FOD Personeel en Organisatie Duurzame sociale balans 28/06/2016 versie 0.2 Duurzame Sociale Balans De federale overheid in cijfers Hierbij vindt u de tweede duurzame sociale balans (DSB). Dit jaarlijks

Nadere informatie

STATISTISCHE STUDIES

STATISTISCHE STUDIES STATISTISCHE STUDIES december 2003 Inhoudstafel I. DE LOOPBAAN VAN EEN WERKNEMER Inleiding 1 a. De loopbaanduur 3 b. De werkelijke en gelijkgestelde dagen in een loopbaan 7 c. De aard van inactiviteit

Nadere informatie

Het Instituut voor bedrijfsjuristen De alma mater van de bedrijfsjuristen

Het Instituut voor bedrijfsjuristen De alma mater van de bedrijfsjuristen Legal insight, inside Het Instituut voor bedrijfsjuristen De alma mater van de bedrijfsjuristen Het beroep van bedrijfsjurist is relatief jong. De wet die dit beroep erkende en het Instituut voor bedrijfsjuristen

Nadere informatie

28 DECEMBER 2011. - Wet houdende diverse bepalingen (1)

28 DECEMBER 2011. - Wet houdende diverse bepalingen (1) 28 DECEMBER 2011. - Wet houdende diverse bepalingen (1) TITEL 8. Pensioenen HOOFDSTUK 1. - Pensioenen van de overheidssector Afdeling 1. - Verhoging van de pensioenleeftijd Art. 85. Artikel 46 van de wet

Nadere informatie

Duurzame sociale balans

Duurzame sociale balans FOD Personeel en Organisatie Duurzame sociale balans 28/06/2016 versie 0.2 Duurzame Sociale Balans De federale overheid in cijfers Hierbij vindt u de tweede duurzame sociale balans (DSB). Dit jaarlijks

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Gegevens 2012 Anvers I 902 1 248 199 49 8 1159 Anvers II 666 16 158 137 21 14 854 Anvers III 815 3 315 279 36 7 1140 Anvers IV 1723 5 290 290 0

Nadere informatie

Welkom bij de FOD Financiën. Infosessie - 22 augustus 2016 Economisten & Juristen

Welkom bij de FOD Financiën. Infosessie - 22 augustus 2016 Economisten & Juristen Welkom bij de FOD Financiën Infosessie - 22 augustus 2016 Economisten & Juristen De FOD Financiën als organisatie - De grootste FOD => Meer dan 23.000 personeelsleden - Ongeveer 120 werklocaties verspreid

Nadere informatie

Versie van DEEL V Titel III Hoofdstuk II Eindejaarstoelage Inhoudsopgave

Versie van DEEL V Titel III Hoofdstuk II Eindejaarstoelage Inhoudsopgave Versie van 18-12-2014 DEEL V Titel III Hoofdstuk II Eindejaarstoelage Inhoudsopgave 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire basis 3. Begunstigden 4. Voorwaarden 4.1 Algemeen 4.2 Invloed van

Nadere informatie

Pensioenen Ambtenaren (ZAP, AAP)

Pensioenen Ambtenaren (ZAP, AAP) Pensioenen Ambtenaren (ZAP, AAP) 1 Pensioenen Ambtenaren: enkel voor vastbenoemd ZAP en AAP dat later benoemd wordt Werknemers: andere berekenwijze Zelfstandigen: andere berekenwijze 2 Pensioenleeftijd

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU KONINKLIJK BESLUIT VAN 25 APRIL 2014 TOT DEFINIËRING VAN DE FUNCTIE, DE OPDRACHTEN EN HET COMPETENTIEPROFIEL VAN DE

Nadere informatie

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen 1 / 3 1.1.1 Rijksdienst voor Pensioenen Controle ~ P132 Zuidertoren 1060 BRUSSEL BELGIE Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen Nationaal nummer:.. -. 1 In te vullen

Nadere informatie

Rolnummer 5855. Arrest nr. 178/2014 van 4 december 2014 A R R E S T

Rolnummer 5855. Arrest nr. 178/2014 van 4 december 2014 A R R E S T Rolnummer 5855 Arrest nr. 178/2014 van 4 december 2014 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over artikel 13, tweede lid, van de wet van 3 juli 1967 betreffende preventie van of de schadevergoeding

Nadere informatie

MEDEDELING 2017/01 directie

MEDEDELING 2017/01 directie Aan mevrouw Aan de heer Gouverneur Burgemeester Voorzitter van het OCMW Voorzitter van de Intercommunale Voorzitter van het College van de hulpverleningszone MEDEDELING 2017/01 directie datum 05.09.2017

Nadere informatie