3TU Electronic Resource Management

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "3TU Electronic Resource Management"

Transcriptie

1 3TU Electronic Resource Management projectplan Eindhoven, juli 20 ERM-3TU/20-1 Auteur: L.J.H. Delescen versie 1.0: 5 juli 20

2 2 Inhoudsopgave 0 Documentgeschiedenis Revisies Goedkeuring 3 1 Inleiding Achtergrond Doel van het project Doelgroep Uitgangspunten en afbakening 5 2 Aanpak Werkpakket A: Vooronderzoek en afspraken over te leveren diensten Werkpakket B: Implementatiekosten Werkpakket C: Structurele kosten Werkpakket D: Koppeling met Aleph Werkpakket E: Implementatie diensten Werkpakket F: Kennisdisseminatie Werkpakket G: Projectmanagement 13 3 Organisatie Taken en verantwoordelijkheden Rapportage 15 4 Planning Doorlooptijden Financiële planning 16 Bijlage 1: Projectleden 17 2

3 3 0 Documentgeschiedenis 0.1 Revisies Onderstaande tabel beschrijft de geschiedenis van dit document. Versie Datum Omschrijving maart 20 eerste conceptversie, intern TU/e maart 20 tweede conceptversie, intern TU/e mei 20 derde conceptversie, TU/e en TUD juli 20 eerste versie, TU/e en TUD 0.2 Goedkeuring Dit document wordt goedgekeurd door de directeuren van de bibliotheken van de TU/e en de TUD. Naam Functie Versie Datum Paraaf Mw.drs J.C.M. Figdor TU/e, Directeur Bibliotheek en 1.0 Informatievoorziening Mw.drs. M.A.M. Heijne TUD, Directeur Bibliotheek 1.0 3

4 4 1 Inleiding Dit document bevat de verantwoording en onderbouwing van het project Electronic Resource Management van de bibliotheken van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) en de Technische Universiteit Delft (TUD). De Universiteit Twente zal mogelijk op enig moment ook als partner deelnemen in dit project. Het beschrijft de realisatie van een gezamenlijk online systeem voor het beheren van fulltext tijdschriftabonnementen (e-tijdschriften) van beide universiteiten met bijbehorende gezamenlijke voorzieningen en diensten. De hoofddoelstelling van dit project is het realiseren van bovengenoemd systeem waarmee een gezamenlijke digitale infrastructuur voor electronic resource management gecreëerd wordt, waarbij de Bibliotheek van de TU/e de ontwikkelaar en beheerder hiervan is. Dit project vindt plaats binnen het samenwerkingsverband 3TU, dat als doel heeft de betekenis van de drie Nederlandse technische universiteiten voor de kenniseconomie te vergroten. Daartoe is op 7 februari 20 de 3TU Federatie opgericht. 1.1 Achtergrond De laatste jaren is het aantal tijdschriften die via Internet fulltext toegankelijk zijn explosief gegroeid. Ter illustratie de ontwikkeling zoals die zich bij de TU/e afspeelde: Gedrukte abonnementen E-abonnementen Uit bovenstaande cijfers wordt duidelijk dat de rol van de gedrukte abonnementen in de bibliotheek steeds kleiner wordt. Voor de TUD geldt dit evenzeer. Daar is men sinds enige tijd zelfs actief bezig om het gehele tijdschriftenbezit over te zetten naar e-only abonnementen. Tot nu toe is daarvan ca. 80% gerealiseerd. Aangezien e-tijdschriften altijd via Internet benaderd worden lenen zij zich bij uitstek voor het beheer en onderhoud op afstand. Daarnaast zullen de aard van de werkzaamheden t.b.v. dit beheer en onderhoud bij iedere universitaire instelling vrijwel identiek zijn, waardoor bij centralisatie hiervan efficiency-winst en kostenbesparing behaald kan worden. 4

5 5 1.2 Doel van het project De doelstelling van dit project is het in 3TU-verband creëren van een gezamenlijke digitale infrastructuur voor electronic resource management. 1.3 Doelgroep De primaire doelgroep vormen de bibliotheektechnische medewerkers van de TU/e en de TUD, die zich bezighouden met tijdschriftenbeheer. Daarnaast biedt het systeem voor het management een tool om managementinformatie te genereren. 1.4 Uitgangspunten en afbakening Dit project richt zich primair op e-tijdschriften. Gedrukte tijdschriften, zo die uiteindelijk nog zullen resteren, blijven nadrukkelijk buiten beschouwing. Zij zullen door beide instellingen afzonderlijk beheerd blijven worden d.m.v. ieders eigen systeem. E-boeken blijven vooralsnog buiten beschouwing. Wel ligt het in de lijn der verwachting dat deze in de toekomst ook in dit of een dergelijk systeem zullen worden opgenomen. Het systeem zal ontwikkeld worden door de Vubisgroep van de Bibliotheek TU/e, als module binnen Vubis. 5

6 6 2. Aanpak Het project wordt opgedeeld in verschillende werkpakketten die elk hun eigen specifieke aandachtspunten hebben. Projectleider is L.J.H. Delescen. Per werkpakket zal een projectgroep ingesteld worden. De werkpakketten zijn: Werkpakket A: vooronderzoek en afspraken over te leveren diensten Werkpakket B: implementatiekosten Werkpakket C: structurele kosten Werkpakket D: koppeling met Aleph Werkpakket E: implementatie diensten Werkpakket F: kennisdisseminatie Werkpakket G: projectmanagement Per werkpakket wordt een activiteitenoverzicht en planning gemaakt. 6

7 7 2.1 Werkpakket A: Vooronderzoek en afspraken over te leveren diensten In dit werkpakket zal samen met de afdeling Bibliotheekadministratie van de TU/e en de afdeling Mediaverwerking van de TUD een gefundeerde keuze gemaakt worden over de diensten die de TU/e aan de Bibliotheek TU Delft zal leveren. De conclusies die hiervan het resultaat zijn worden ter goedkeuring aan beide directeuren voorgelegd, waarbij een eerste go/no go beslissing wordt genomen. Hierna zullen er prioriteiten gesteld worden en een definitieve planning gemaakt worden voor de realisatie van de geselecteerde en door de directeuren goedgekeurde diensten Doel Dit werkpakket regelt de afbakening van diensten Samenstelling van de Projectgroep -werkpakketleider: L. Delescen, TU/e -J. Engels, TU/e -P. Berkers, TU/e -E. Habets, TU/e -M. Loomans, TU/e -P. van den Brink, TUD -E. Middendorp, TUD -E. Boekee, TUD -M. Desmaele, TUD Tijdschema Vooraan in het traject, bijeenkomst 1x per week, maximaal 4 bijeenkomsten. 7

8 8 2.2 Werkpakket B: Implementatiekosten Doel Het berekenen van de kosten die gemoeid zijn met de implementatie van de ERMmodule Tijdschema Vooraan in het traject. Bij afloop van dit werkpakket, dat gelijk loopt met Werkpakket C, wordt door beide partijen een go/no go beslissing genomen op basis van de resultaten van werkpakketten B en C Samenstelling van de Projectgroep -werkpakketleider: L. Delescen, TU/e -J. Figdor, TU/e -M. Keulers, TU/e 8

9 9 2.3 Werkpakket C: Structurele kosten Doel Het berekenen van de kosten die gemoeid zijn met licentie, onderhoud en menskracht wanneer de ERM-module in gebruik genomen is Tijdschema Vooraan in het traject. Bij afloop van dit werkpakket, dat gelijk loopt met Werkpakket B, wordt door beide partijen een go/no go beslissing genomen op basis van de resultaten van werkpakketten B en C Samenstelling van de Projectgroep -werkpakketleider: L. Delescen, TU/e -J. Figdor, TU/e -M. Keulers, TU/e 9

10 Werkpakket D: Koppeling met Aleph Doel Het totstandbrengen van een koppeling tussen de Vubis ERM-module en Aleph/SFX, in samenwerking met Ex Libris. Het resultaat van dit werkpakket vormt de basis voor het laatste go/no moment Tijdschema Na afloop van de Werkpakketten B en C Samenstelling van de Projectgroep -werkpakketleider: M. Keulers, TU/e -L. Delescen, TU/e -J. de Vletter, TU/e -F. van Latum, TUD -M. Desmaele, TUD 10

11 Werkpakket E: Implementatie diensten Doel Het realiseren van de in werkpakket A overeengekomen diensten, en het testen hiervan door degenen die er binnen de bibliotheek primair mee zullen gaan werken. Vanwege de tweeledigheid van dit pakket zullen er twee Projectgroepen ingesteld worden Tijdschema Na Werkpakket D, als de koppeling met Aleph gerealiseerd is Samenstelling van de Projectgroepen Implementatie -werkpakketleider: M. Keulers, TU/e -L. Delescen, TU/e -M. Loomans, TU/e -F. van Latum, TUD Testen -werkpakketleider: M. Keulers, TU/e -L. Delescen, TU/e -J. Engels, TU/e -P. Berkers, TU/e -E. Habets, TU/e -P. van den Brink, TUD -E. Middendorp, TUD -E. Boekee, TUD 11

12 2.6 Werkpakket F: Kennisdisseminatie Doel Informeren van interne en indien nodig externe, doelgroepen over het project en de behaalde projectresultaten op zodanige wijze dat na afloop van de projectfase een duurzaam gebruik van de projectresultaten mogelijk is. Op het moment dat Delft het systeem zal gaan testen zullen de daarvoor benodigde handleidingen geschreven moeten zijn Tijdschema Gedurende de hele projectfase Samenstelling van de Projectgroep -werkpakketleider: L. Delescen, TU/e -M. Mensch-Mathijsen, TU/e 12

13 Werkpakket G: Projectmanagement Doel Voortgangsbewaking, interne communicatie, projectadministratie en rapportages Tijdschema Gedurende de hele projectfase Samenstelling van de Projectgroep -werkpakketleider: L. Delescen, TU/e -M. Keulers, TU/e 13

14 14 3 Organisatie Organogram ERM project Opdrachtgevers (J.Figdor, M.Heijne) Projectleider (L. Delescen) Werkpakket A Werkpakket B Werkpakket C Werkpakket D (etc.) 3.1 Taken en verantwoordelijkheden Projectleider Verantwoordelijk voor het behalen van projectresultaten, op tijd, binnen budget en met de juiste kwaliteit. Coördinatie op hoofdlijnen van het totale project. Rapportage. Interne (project) communicatie en indien nodig, externe communicatie. Verdere uitbouw van de projectresultaten en borging na de projectfase. 14

15 15 Opdrachtgevers Mw.drs. M.A.M. Heijne, Directeur Bibliotheek TUD Mw.drs. J.C.M. Figdor, Directeur Bibliotheek TU/e 3.2 Rapportage Voor ieder werkpakket vindt voortgangsoverleg plaats. Hierbij wordt een statusoverzicht bijgehouden van gerealiseerde en openstaande acties. De projectleider doet maandelijks verslag van de voortgang aan de opdrachtgevers. 15

16 16 4 Planning 4.1 Doorlooptijden Het project start per 5 juli 20 en eindigt per 1 februari Werkpakket Mensweken Budget Periode A: Vooronderzoek en afspraken diensten aug 20 B: Implementatiekosten jul-aug 20 C: Structurele kosten jul-aug 20 D: Koppeling met Aleph sep-okt 20 E: Implementatie diensten nov 20-jan 2008 F: Kennisdisseminatie hele looptijd G: Projectmanagement hele looptijd Totaal 20 Feb A: Vooronderzoek en afspraken diensten B: Implementatiekosten C: Structurele kosten D: Koppeling met Aleph E: Implementatie diensten F: Kennisdisseminatie G: Projectmanagement Mrt Apr Mei Jun Jul Aug go/no go Sep Okt go/no go Nov Dec Jan Financiële planning Projectbudget Werkpakketten Totaal A B C D E F G Materiële kosten Personele kosten Totale kosten 16

17 17 Bijlage 1: Projectleden TU Eindhoven: mw. drs. J.C.M. Figdor Directeur dr.ir. M.J.M. Keulers Hoofd Automatisering L.J.H. Delescen Beleidsmedewerker ir. J. de Vletter Automatisering (Vubis) mw. M.M.A. Loomans Automatisering (Vubis) J.G.A. Engels Hoofd Administratie mw. P.J. Berkers Administratie mw. E.H.H.F. Habets Administratie mw. Drs. M.L. Mensch- Mathijsen Automatisering (Vubis) TU Delft: mw. drs. M.A.M. Heijne Directeur F.A. van Latum Hoofd Digitale Projectontwikkeling (nog onbekend) dr. P. van den Brink Interim-manager E.C. Middendorp Mediaverwerking E.F.A. Boekee Mediaverwerking M.M.E. de Smaele Beleidsmedewerker

Nationaal Actieplan e-learning. Controlling Document. Acculturatie

Nationaal Actieplan e-learning. Controlling Document. Acculturatie Nationaal Actieplan e-learning Controlling Document Acculturatie Versterken van de kwaliteit van de instroom van buitenlandse studenten door een gedegen online voorbereiding Penvoerende instelling Universiteit

Nadere informatie

Projectmatig werken in Gemeente Bergen

Projectmatig werken in Gemeente Bergen Projectmatig werken in Gemeente Bergen Rekenkamercommissie Bergen A. A. J. Meester Drs. Ing. G.J. Braas R.M.C. Strijker Maart 2012 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Inleiding 4 1.1 Centrale vraag en deelvragen

Nadere informatie

Projectmanagement: NarrowCasting

Projectmanagement: NarrowCasting Moduleopdracht Projectmanagement: NarrowCasting M.P.C. Celie 390424 28-02-2012 Hogeschool NCOI HBO Bachelor Bedrijfskunde Module Projectmanagement Docent: Ans Oude Geerdink Inleiding Bij het Marinebedrijf

Nadere informatie

KWARTIERMAKERORGANISATIE LANDELIJKE MELDKAMERORGANISATIE VERSIE 1.2

KWARTIERMAKERORGANISATIE LANDELIJKE MELDKAMERORGANISATIE VERSIE 1.2 Plan van Aanpak - Kwartiermakersorganisatie Landelijke Meldkamerorganisatie - Voorlopig vastgesteld ten behoeve van achterbanraadpleging door leden regiegroep LMO VERSIE 1.2 Pagina 1 van 44 Auteurs: Jill

Nadere informatie

Startdocument. Project Rode Loper Studielink. versie 0.4. 28 februari 2011

Startdocument. Project Rode Loper Studielink. versie 0.4. 28 februari 2011 Startdocument Project Rode Loper Studielink versie 0.4 28 februari 2011 Studielink, 2011 afdeling: datum: versie: Project- en Interim Management 28 februari 2011 JDR/0.2 20101129-1-0.4 (concept) Studielink,

Nadere informatie

Project Initiation Document Afstudeerstage Wouter Janssen

Project Initiation Document Afstudeerstage Wouter Janssen Project Initiation Document Afstudeerstage Wouter Janssen 2/15 Project Initiation Document Afstudeerstage Wouter Janssen Opdrachtnemer: Websdesign Internet Communicatie, Wouter Janssen Opdrachtgever: Websdesign

Nadere informatie

Concept Business Case Rode Loper Studielink

Concept Business Case Rode Loper Studielink Concept Business Case Rode Loper Studielink Projectgroep Rode Loper Studielink Johan Drost MMO Versie 0.8 16 september 2011 Versiebeheer Versie Datum Auteur Omschrijving 0.1 01-07-2011 Johan Drost MMO

Nadere informatie

IDEM DITO. Projectplan. Project voor de selectie van één gemeenschappelijk digitaal toetssysteem voor de RUG. Uitvoerders: Faculteit der Letteren,

IDEM DITO. Projectplan. Project voor de selectie van één gemeenschappelijk digitaal toetssysteem voor de RUG. Uitvoerders: Faculteit der Letteren, IDEM DITO Project voor de selectie van één gemeenschappelijk digitaal toetssysteem voor de RUG Projectplan Uitvoerders: Faculteit der Letteren, Faculteit Medische Wetenschappen, Faculteit Economie en Bedrijfskunde,

Nadere informatie

Toetsing en Evaluatie webcursussen informatievaardigheden-2009/2010

Toetsing en Evaluatie webcursussen informatievaardigheden-2009/2010 Toetsing en Evaluatie webcursussen informatievaardigheden-2009/2010 Universiteitsbibliotheek Projectvoorstel Vervolgproject Status Versie 4.0 Eindversie Vervolg op EMP-project 2007-2008: Toetsing en evaluatie

Nadere informatie

DRAAIBOEK INVOERING BRP GEMEENTEN

DRAAIBOEK INVOERING BRP GEMEENTEN DRAAIBOEK INVOERING BRP GEMEENTEN Versie 0.6 - Datum: 3-5-2012 Ten geleide De komende jaren (2013-2016) wordt de gemeentelijke basisadministratie (GBA) vervangen door de Basisregistratie Personen (BRP).

Nadere informatie

Plan van aanpak keurmerk erfgoedsoftware

Plan van aanpak keurmerk erfgoedsoftware Plan van aanpak keurmerk erfgoedsoftware Auteur Robert Gillesse Versie 0.3 Datum 27-02-2014 Inhoudsopgave Plan van aanpak keurmerk erfgoedsoftware... 1 Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Doelstelling project...

Nadere informatie

2 e Bestuursrapportage 2012 (periode januari - augustus) Servicepunt71

2 e Bestuursrapportage 2012 (periode januari - augustus) Servicepunt71 2 e Bestuursrapportage (periode januari - augustus) Servicepunt71 Auteur: Servicepunt71 Tweelingstraat 4 Postbus 171 / 2300AD / Leiden Onderwerp: 2 e bestuursrapportage Aantal pag s: 43 Datum: donderdag

Nadere informatie

Projectenkalender ICT 2013

Projectenkalender ICT 2013 Projectenkalender ICT 2013 Bestuursbureau Informatiemanagement Rapenburg 70 Postbus 9500 2300 RA Leiden Versie Datum Status Auteur 0.2 1 december 2012 Versie t.b.v. het OBV 6 december 2012 Peter Mostert

Nadere informatie

PROJECT INITIATIE DOCUMENT. Project: Outfit. Project Initiation Document. Opdrachtgever: Bestandsnaam: Dick Heinhuis & Marco Duinkerken

PROJECT INITIATIE DOCUMENT. Project: Outfit. Project Initiation Document. Opdrachtgever: Bestandsnaam: Dick Heinhuis & Marco Duinkerken PROJECT INITIATIE DOCUMENT Project: Outfit Opdrachtgever: Dick Heinhuis & Marco Duinkerken Bestandsnaam: Project Initiation Document Project: Versie: 1.0.0 Auteur: Team 5 Datum: 26-11-12 Documentnaam:

Nadere informatie

Voorbeeldexamen. I-Tracks IT Project Management Advanced editie januari 2008. inhoud 2 inleiding 3 voorbeeldexamen 13 antwoordindicatie 29 beoordeling

Voorbeeldexamen. I-Tracks IT Project Management Advanced editie januari 2008. inhoud 2 inleiding 3 voorbeeldexamen 13 antwoordindicatie 29 beoordeling Voorbeeldexamen ITPMA I-Tracks IT Project Management Advanced editie januari 2008 inhoud 2 inleiding 3 voorbeeldexamen 13 antwoordindicatie 29 beoordeling EXIN Hét exameninstituut voor ICT ers Janssoenborch,

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Gecoördineerde werkgeversdienstverlening Midden Brabant

Plan van Aanpak. Gecoördineerde werkgeversdienstverlening Midden Brabant Gecoördineerde werkgeversdienstverlening Midden Brabant Datum 31-01-2012 Auteur Anja Willems Plaats Tilburg 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Managementsamenvatting 3 3. Aanleiding 4 4. Projectorganisatie..7

Nadere informatie

Financieel statuut. Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen

Financieel statuut. Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen Financieel statuut Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen Financieel statuut Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen Colofon Financieel statuut Uitgave: VOS/ABB Tekstbijdragen:

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Verbetering online studiekeuze- en voorlichtingsomgevingen Studyinholland.nl en Studychoice.nl. Project A - Programma Rode Loper

Plan van Aanpak. Verbetering online studiekeuze- en voorlichtingsomgevingen Studyinholland.nl en Studychoice.nl. Project A - Programma Rode Loper Plan van Aanpak Verbetering online studiekeuze- en voorlichtingsomgevingen Studyinholland.nl en Studychoice.nl Project A - Programma Rode Loper Projectnummer : 2151 Opdrachtgever : Directeur Communicatie

Nadere informatie

Projectplan. Implementatie Projectmanagement systeem. Jaap Kooman MBA 8 januari 2010 webversie A.2-2

Projectplan. Implementatie Projectmanagement systeem. Jaap Kooman MBA 8 januari 2010 webversie A.2-2 Projectplan Implementatie Projectmanagement systeem Jaap Kooman MBA 8 januari 2010 webversie A.2-2 Inhoudsopgave 1. SAMENVATTING 3 2. PROJECTAFBAKENING 4 2.1. PROBLEEMSTELLING 4 2.2. DOELSTELLING PROJECT

Nadere informatie

Handboek Portfoliomanagement Rijk voor projecten met een grote ICT-component vanaf 5 miljoen

Handboek Portfoliomanagement Rijk voor projecten met een grote ICT-component vanaf 5 miljoen Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Handboek Portfoliomanagement Rijk voor projecten met een grote ICT-component vanaf 5 miljoen Versie 3.01 Datum 2 december 2013 Status Definitief Titel Handboek

Nadere informatie

LOGISCH MODEL BVCM Rapportage

LOGISCH MODEL BVCM Rapportage LOGISCH MODEL BVCM Rapportage Den Haag, 7 augustus 2008 Prof. dr. J. Bossert Inhoudsopgave 1. AANLEIDING EN DOELSTELLING 1.1 Aanleiding 1.2 Doelstelling van dit deelonderzoek 1.3 Leeswijzer 2. BEOOGDE

Nadere informatie

Project- en Programmamanagement Methodiek

Project- en Programmamanagement Methodiek Native Project- en Programmamanagement Methodiek drs. Kees van den Tempel, MBA Native Consulting Nov 2013 Specialisten in Informatiemanagement, bedrijfsvoering en politiek bestuur Strategische bedrijfsvoering,

Nadere informatie

Handleiding Projectmatig werken. Faculteit der Letteren

Handleiding Projectmatig werken. Faculteit der Letteren Handleiding Projectmatig werken Faculteit der Letteren 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Inleiding... 4 1.1 Wat is een project?... 4 1.2 Kenmerken van een project... 4 2 Basisbegrippen projectmatigwerken...

Nadere informatie

Tussenrapportage 2005 Strategisch ICT beleidsplan 2003-2006

Tussenrapportage 2005 Strategisch ICT beleidsplan 2003-2006 Tussenrapportage 2005 Strategisch ICT beleidsplan 2003-2006 Datum : 9 maart 2005 Versie : 0.9 Status : Concept ter vaststelling voor Gedeputeerde Staten Inhoudsopgave VOORWOORD... 3 SAMENVATTING... 4 1

Nadere informatie

Vervolgonderzoek Inkoop en contractbeheer van ICT. juni 2010

Vervolgonderzoek Inkoop en contractbeheer van ICT. juni 2010 Vervolgonderzoek Inkoop en contractbeheer van ICT juni 2010 2 Voorwoord Het belang van ICT binnen de gemeente Amsterdam neemt steeds verder toe. De met ICT gemoeide uitgaven zijn dan ook hoog. Volgens

Nadere informatie

Onderzoek ICT-beheer. v a n d e g e m e e n t e R a a lt e 2002-2008

Onderzoek ICT-beheer. v a n d e g e m e e n t e R a a lt e 2002-2008 0100010001010 Onderzoek ICT-beheer v a n d e g e m e e n t e R a a lt e 2002-2008 DE REKENKAMER RAALTE AUGUSTUS 2009 2 REKENKAMER RAALTE INH Inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Opzet van onderzoek 7 1.1 Onderzoeksvragen

Nadere informatie

Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort

Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort REKENKAMERONDERZOEK DOELTREFFENDHEID EN DOELMATIGHEID IT-INVESTERINGEN Colofon Uitgave: 5 februari 2015 Rekenkamercommissie

Nadere informatie

VGTogether. samenwerken in voortgangstoetsing. Eindrapportage Projecten programma Toetsing en Toetsgestuurd Leren

VGTogether. samenwerken in voortgangstoetsing. Eindrapportage Projecten programma Toetsing en Toetsgestuurd Leren Eindrapportage Projecten programma Toetsing en Toetsgestuurd Leren VGTogether Eindrapportage projectperiode 1 maart 2011 tot 1 mei 2013 Penvoerder: Universiteit Maastricht Projectleider: Jeroen Donkers

Nadere informatie

Project Initiatie Document Basisregistratie Personen

Project Initiatie Document Basisregistratie Personen Project Initiatie Document Basisregistratie Personen Versie 1.0 Datum 7 juli 2011 Status Publicatieversie Inhoud 1 INLEIDING...5 1.1 DOEL EN BEREIK VAN DIT DOCUMENT...5 1.2 DEFINITIES, ACRONIEMEN EN AFKORTINGEN...5

Nadere informatie

Projectbeschrijving. Projectsamenvatting Titel project SupportWeb Fase 1 Naam aanvragende organisatie

Projectbeschrijving. Projectsamenvatting Titel project SupportWeb Fase 1 Naam aanvragende organisatie Projectbeschrijving DEEL I: Wanneer meerdere organisaties voor dit project subsidie aanvragen bij het Fonds PGO (samenwerkingsproject), dient de tekst in DEEL I van de aanvraag voor alle aanvragers gelijk

Nadere informatie