(EU) nr. 517/2014 (F-gassen) Wat zijn F-gassen? Europese regelgeving F-gassen Aanpassingen VLAREL Aanpassingen VLAREM II

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "(EU) nr. 517/2014 (F-gassen) Wat zijn F-gassen? Europese regelgeving F-gassen Aanpassingen VLAREL Aanpassingen VLAREM II"

Transcriptie

1 VLAREM- en VLARELwijzigingen t.g.v. verordening (EU) nr. 517/2014 (F-gassen) Nele Maes Dienst BBT en Erkenningen Afdeling Milieuvergunningen 2 december 2015

2 VLAREM- en VLARELwijzigingen t.g.v. verordening (EU) nr. 517/2014 (F-gassen) Wat zijn F-gassen? Europese regelgeving F-gassen Aanpassingen VLAREL Aanpassingen VLAREM II

3 Wat zijn F-gassen?

4 F-gassen Wat zijn F-gassen? = gefluoreerde broeikasgassen = HFK s (fluorkoolwaterstoffen), PFK s (perfluorkoolstoffen) en SF 6, inclusief mengsels met F-gas vb. R134A, R404A, R410A Gebruik? o.a. in koelinstallaties, warmtepompen, airco s van gebouwen en voertuigen, kunststofindustrie, elektrische schakelinrichtingen en brandbeveiligingsapparatuur Schadelijke effecten? dragen bij tot het broeikaseffect met als gevolg klimaatverandering (overstromingen, droogte, voedseltekorten, uitsterven van diersoorten )

5 F-gassen Uitstoot? 2% van totale broeikasgasuitstoot in EU en 2,5% in Vlaamse Gewest Stijgend in hoeveelheid en aandeel sinds jaren 90 Totale non-ets uitstoot in het Vlaams Gewest (in kton CO2e, nieuwe GWP) Grootste aandeel uit stationaire koeling Historische uitstoot van F-gassen (Vlaams Gewest) (in kton CO2e, nieuwe GWP)

6 Europese regelgeving F- gassen

7 Europese regelgeving F-gassen Verordening (EG) nr. 842/2006 van 17 mei 2006 voortgevloeid uit Kyoto-protocol van 1997 in werking getreden op 4/07/2007 rechtstreeks van toepassing in Vlaanderen; voor een aantal bepalingen moest uitvoering gegeven worden in Vlaamse regelgeving doel: emissies van F-gassen verminderen

8 Europese regelgeving F-gassen Verordening (EG) nr. 842/2006 van 17 mei 2006 belangrijkste bepalingen: uitvoeren van lekdichtheidscontroles van stationaire koelinstallaties, warmtepompen, airco s en brandbeveiligingsapparatuur met een welbepaalde frequentie (afhankelijk van aanwezige hoeveelheid) bijhouden logboek per installatie met uitgevoerde werkzaamheden rapportageverplichting voor producenten, importeurs en exporteurs van F-gassen verplichtingen rond etikettering van apparatuur met F- gassen

9 Europese regelgeving F-gassen Verordening (EG) nr. 842/2006 van 17 mei 2006 belangrijkste bepalingen (vervolg): verbod van het op de markt brengen van bepaalde apparatuur die F-gassen bevatten bepaalde werkzaamheden mogen enkel uitgevoerd worden door een gecertificeerd technicus / gecertificeerd bedrijf 5 dochterverordeningen 5 BVR s 14 erkenningen uitvoering is deels federale en deels gewestelijke bevoegdheid

10 Europese regelgeving F-gassen Verordening (EU) nr. 517/2014 van 16 april 2014 in werking getreden op 1/01/2015 vervangt verordening (EG) nr. 842/2006 doel: emissies van F-gassen verminderen waarbij F- gassen met een hoog aardopwarmingsvermogen geviseerd worden belangrijkste nieuwe maatregelen: invoeren quotasysteem voor importeurs en producenten voor het op de markt brengen van HFK s uitbreiding certificeringsverplichting

11 Europese regelgeving F-gassen Verordening (EU) nr. 517/2014 van 16 april 2014 belangrijkste nieuwe maatregelen (vervolg): uitbreiding lijst verbod van het op de markt brengen van bepaalde apparatuur die F-gassen bevatten frequentie uitvoeren lekdichtheidscontroles niet alleen meer afhankelijk van de hoeveelheid kg in een installatie maar ook van het aardopwarmingsvermogen (GWP-waarde) van een F-gas ton CO 2 -equivalent = hoeveelheid koelmiddel [ton] x GWP-waarde

12 Europese regelgeving F-gassen frequentie lekdichtheidscontroles (vervolg): Nominale koelmiddelinhoud: 5 ton en < 50 ton CO 2 - equivalent 50 ton en < 500 ton CO 2 - equivalent 500 ton CO 2 -equivalent Frequentie: jaarlijks zesmaandelijks driemaandelijks voor stationaire koelinstallaties, warmtepompen, airco s, brandbeveiligingsapparatuur, koeleenheden van koelwagens en koelaanhangwagens, elektrische schakelinrichtingen en organische rankinecycli overgangsregeling t.e.m. 31/12/2016 voor installaties met < 3 kg of hermetisch afgesloten systemen met < 6 kg aan F-gassen indien lekkagedetectiesysteem aanwezig: halvering frequentie 500 ton CO 2 -equivalent: lekkagedetectiesysteem verplicht voor stationaire koeling en brandbeveiligingsapparatuur hermetisch afgesloten systemen met < 10 ton CO 2 -equivalent vrijgesteld van lekdichtheidscontroles

13 Europese regelgeving F-gassen Verordening (EU) nr. 517/2014 van 16 april 2014 belangrijkste nieuwe maatregelen (vervolg): vanaf 1/01/2020: verbod gebruik van nieuw geproduceerde F-gassen met een GWP-waarde 2500 voor het onderhoud van koelinstallaties met 40 ton CO 2 -equivalent uitzonderingen: overgangsmaatregel: geregenereerde en gerecycleerde F-gassen mogen nog tot 1/01/2030 gebruikt worden voor het onderhoud van bestaande koelinstallaties niet van toepassing voor: militaire apparatuur installaties om te koelen tot < -50 C

14 Aanpassingen VLAREL

15 Aanpassingen VLAREL VLAREL = besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010 tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake erkenningen met betrekking tot het leefmilieu bevat erkenningsregeling voor 27 milieu-erkenningen (o.a. laboratoria, MER-deskundigen, technici en opleidingscentra) MAAR: 14 erkenningen m.b.t. F-gassen en ozonlaagafbrekende stoffen nog geregeld in 5 afzonderlijke BVR s van 4 september 2009 voor 5 sectoren VLAREM-trein 2015: integratie 13 erkenningen in VLAREL erkenning vervoerder van afgedankte apparatuur en recipiënten met F-gassen afkomstig van brandbeveiligingssystemen

16 Erkenning Technicus Bedrijf Opleidingscentrum Keuringsinstelling Stationaire koelinstallaties, warmtepompen en airco s met F- gassen of oas installatie onderhoud terugwinning lekkagecontrole reparatie buitendienststelling installatie onderhoud reparatie buitendienststelling keuren koeltechnische bedrijven Stationaire brandbeveiligingsapparatuur met F- gassen of oas installatie onderhoud terugwinning lekkagecontrole reparatie buitendienststelling installatie onderhoud reparatie buitendienststelling Elektrische schakelinrichtingen met F-gassen terugwinning installatie onderhoud reparatie buitendienststelling Oplosmiddelen o.b.v. F-gassen terugwinning Airco s in bepaalde motorvoertuigen met F-gassen terugwinning

17 Aanpassingen VLAREL VLAREM-trein 2015: integratie 13 erkenningen in VLAREL rekening houdend met: verordening (EU) nr. 517/ recent herziene dochterverordeningen (EU) nr. 2015/2066 (elektrische schakelinrichtingen met F- gassen) en 2015/2067 (stationaire koelinstallaties, warmtepompen en airco s met F-gassen) evaluatie huidige erkenningsregeling (bijsturing aangewezen?) Nieuw vanaf 1/07/2017: certificeringsverplichting voor technici voor koeleenheden van koelwagens en koelaanhangwagens met F-gassen => nog niet meegenomen met VLAREM-trein 2015

18 Aanpassingen VLAREL belangrijkste aanpassingen ten opzichte van huidige wetgeving die voor iedere erkenning van toepassing zijn: algemene én bijzondere erkenningsvoorwaarden algemene én bijzondere gebruikseisen erkenningen van onbepaalde duur vijfjaarlijkse toezichtsretributie te betalen door erkende technici en bedrijven principe van wederzijdse erkenning: technici en bedrijven die buiten het Vlaamse Gewest een Europees certificaat behaald hebben, worden van rechtswege erkend maar moeten zich eerst melden + toezichtsretributie betalen vooraleer te mogen werken in Vlaanderen examen/opleiding: uitbreiden met het gebruik van alternatieve middelen en het veilig omgaan ermee

19 Aanpassingen VLAREL Voor stationaire koelinstallaties, warmtepompen en airco s: werkzaamheden onder erkenning voor koeltechnici en koeltechnische bedrijven uitgebreid: koeltechnici: installatie, onderhoud, terugwinning, lekkagecontrole, reparatie en buitendienststelling koeltechnische bedrijven: installatie, onderhoud, reparatie en buitendienststelling correct invullen van het installatiegebonden logboek: verantwoordelijkheid exploitant, koeltechnisch bedrijf én koeltechnicus koeltechnici: slagen voor vijfjaarlijks actualisatie-examen behouden ook voor koeltechnici met een Europees certificaat die werken in Vlaanderen

20 Aanpassingen VLAREL Voor stationaire koelinstallaties, warmtepompen en airco s (vervolg): opleidingscentra: bekomen erkenning verloopt via secretaris-generaal van Departement LNE i.p.v. via een keuringsinstelling keuringsinstellingen: enkel nog koeltechnische bedrijven keuren, geen opleidingscentra meer

21 Aanpassingen VLAREL Voor stationaire brandbeveiligingsapparatuur: uitbreiding werkzaamheden onder erkenning voor technici en bedrijven: analoog aan stationaire koeling bedrijven: betalen retributie voor behandeling erkenningsaanvraag bekomen erkenning verloopt via secretaris-generaal van Departement LNE i.p.v. via afdelingshoofd AMV opleidingscentra: bekomen erkenning verloopt via secretaris-generaal van Departement LNE i.p.v. via afdelingshoofd AMV

22 Aanpassingen VLAREL Voor elektrische schakelinrichtingen: technici: uitbreiding werkzaamheden onder erkenning nu: terugwinning uit hoogspanningsschakelaars vanaf 1/07/2017: ook voor terugwinning uit andere elektrische schakelinrichtingen dan hoogspanningsschakelaars ook voor installatie, onderhoud, reparatie en buitendienststelling van elektrische schakelinrichtingen opleidingscentra: bekomen erkenning verloopt via secretaris-generaal van Departement LNE i.p.v. via afdelingshoofd AMV Voor airco s in bepaalde motorvoertuigen: opleidingscentra: idem als elektrische schakelinrichtingen

23 Aanpassingen VLAREM II

24 Aanpassingen VLAREM II de verplichting om over een erkenning als technicus of bedrijf te beschikken voor het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden aan installaties met F-gassen (of ozonlaagafbrekende stoffen): stationaire koelinstallaties, warmtepompen en airco s stationaire brandbeveiligingsapparatuur elektrische schakelinrichtingen oplosmiddelen o.b.v. F-gassen airco s in bepaalde motorvoertuigen zowel voor ingedeelde als niet-ingedeelde inrichtingen nabije toekomst: voor technici voor koeleenheden van koelwagens en koelaanhangwagens (verplichting vanaf 1/07/2017)

25 Aanpassingen VLAREM II voor ingedeelde en niet-ingedeelde koelinstallaties: inhoud installatiegebonden logboek afgestemd met verordening (EU) nr. 517/2014 frequentie van lekdichtheidscontrole: niet alleen meer afhankelijk van hoeveelheid aan F-gas in een systeem maar ook van het aardopwarmingsvermogen (GWP-waarde) van een F-gas

26 Vragen? uitbatingsvoorwaarden installaties met F-gassen: erkenningen:

VLAREM-trein /03/2016. Regionaal Overleg Milieu 03/03/2016. Mireille De Schepper LNE, Afdeling Milieuvergunningen.

VLAREM-trein /03/2016. Regionaal Overleg Milieu 03/03/2016. Mireille De Schepper LNE, Afdeling Milieuvergunningen. VLAREM-trein 2015 Regionaal Overleg Milieu 03/03/2016 Mireille De Schepper LNE, Afdeling Milieuvergunningen VLAREM-trein 2015 Februari 2015 Publieke consultatie Zomertrein Mei/juni 2015 26/6/2015 1 ste

Nadere informatie

Bevindingen AMI omtrent Koelinstallaties

Bevindingen AMI omtrent Koelinstallaties Bevindingen AMI omtrent Koelinstallaties Essenscia Saartje Swinnen Afdeling Milieu-Inspectie Overzicht 1. Milieu-impact koelinstallatie 2. Geldende wetgeving 3. Werking AMI 4. Bevindingen AMI 5. Verloop

Nadere informatie

Bevindingen AMI omtrent Koelinstallaties. Saartje Swinnen Afdeling Milieu-Inspectie

Bevindingen AMI omtrent Koelinstallaties. Saartje Swinnen Afdeling Milieu-Inspectie Bevindingen AMI omtrent Koelinstallaties Saartje Swinnen Afdeling Milieu-Inspectie Overzicht 1. Milieu-impact koelinstallatie 2. Geldende wetgeving 3. Werking AMI 4. Bevindingen AMI 5. Verloop van een

Nadere informatie

Vlaamse regelgeving inzake lekverliezen Studiedag reductie F-gassen in de koelsector 7 juli 2016

Vlaamse regelgeving inzake lekverliezen Studiedag reductie F-gassen in de koelsector 7 juli 2016 Vlaamse regelgeving inzake lekverliezen Studiedag reductie F-gassen in de koelsector 7 juli 2016 Sven Claeys Broeikasgassen en hun Global Warming Potential (GWP) CO 2 1 CH 4 21 N 2 O 310 HFK s, PFK s en

Nadere informatie

De eindverantwoordelijkheid voor het naleven van de VLAREM-voorwaarden ligt bij de exploitant (of eigenaar) van de koelinstallatie.

De eindverantwoordelijkheid voor het naleven van de VLAREM-voorwaarden ligt bij de exploitant (of eigenaar) van de koelinstallatie. Module 6 - Inleiding De belangrijkste wettelijke verplichtingen met betrekking tot het uitbaten van koeltoepassingen zijn terug te vinden in Europese en Vlaamse regelgeving, met name: EU-verordening 517/2014;

Nadere informatie

Wetgeving en beleid rond koelmiddelproblematiek

Wetgeving en beleid rond koelmiddelproblematiek Wetgeving en beleid rond koelmiddelproblematiek Sven Claeys Departement Leefmilieu, Natuur en Energie Afd. Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu & Gezondheid Dienst Klimaat tel: 02/553.11.29 sven.claeys@lne.vlaanderen.be

Nadere informatie

Wetgeving en beleid rond koelmiddelproblematiek

Wetgeving en beleid rond koelmiddelproblematiek Wetgeving en beleid rond koelmiddelproblematiek Departement Leefmilieu, Natuur en Energie Afd. Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu & Gezondheid tel: 02/553.11.29 --- fax: 02/553.11.45 sven.claeys@lne.vlaanderen.be

Nadere informatie

enverto bvba Facility Management energie - verwarmingsdeskundige - energieprestatiecertificaten

enverto bvba Facility Management energie - verwarmingsdeskundige - energieprestatiecertificaten Facility Management energie - verwarmingsdeskundige - energieprestatiecertificaten De wetgeving rond de uitbating van koels is de laatste jaren voortdurend in beweging geweest. Om onze klanten zo goed

Nadere informatie

Deze checklist moet worden gehanteerd bij de keuring van een koeltechnisch bedrijf zoals vermeld in artikel 25/4, 4 van het VLAREL.

Deze checklist moet worden gehanteerd bij de keuring van een koeltechnisch bedrijf zoals vermeld in artikel 25/4, 4 van het VLAREL. Vlaamse overheid Departement Leefmilieu, Natuur en Energie Afdeling Milieuvergunningen Dienst BBT en Erkenningen Koning Albert II-laan 20 bus 8 1000 BRUSSEL T 02 553 79 97 F 02 553 79 95 E-mail: erkenningen@lne.vlaanderen.be

Nadere informatie

Problematiek van F-gassen en opportuniteiten voor natuurlijke koelmiddelen

Problematiek van F-gassen en opportuniteiten voor natuurlijke koelmiddelen Problematiek van F-gassen en opportuniteiten voor natuurlijke koelmiddelen Departement Leefmilieu, Natuur en Energie Afd. Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu & Gezondheid tel: 02/553.11.29 --- fax: 02/553.11.45

Nadere informatie

Industriële koeling: Huidig en toekomstig beleid voor het gebruik van gefluoreerde broeikasgassen.

Industriële koeling: Huidig en toekomstig beleid voor het gebruik van gefluoreerde broeikasgassen. Industriële koeling: Huidig en toekomstig beleid voor het gebruik van gefluoreerde broeikasgassen. Departement Leefmilieu, Natuur en Energie Afd. Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu & Gezondheid tel: 02/553.11.29

Nadere informatie

Bijlage 18. Retributies voor de behandeling van de aanvraag en de uitoefening van het toezicht op de erkenningen met betrekking tot het leefmilieu

Bijlage 18. Retributies voor de behandeling van de aanvraag en de uitoefening van het toezicht op de erkenningen met betrekking tot het leefmilieu Bijlage 4 bij het besluit van de Vlaamse Regering van *** tot wijziging van diverse besluiten inzake leefmilieu, wat betreft een aanpassing aan de Bijlage 18 bij het VLAREL Bijlage 18. Retributies voor

Nadere informatie

WETGEVING KOELMIDDELEN - (van toepassing op )

WETGEVING KOELMIDDELEN - (van toepassing op ) WETGEVING KOELMIDDELEN - (van toepassing op 31.01.2013) 1987 : Protocol van Montréal : afschaffing van de koelmiddelen die de ozonlaag aantasten. 1991 : Koninklijk Besluit van 7 maart 1991 : CFK s mogen

Nadere informatie

Versie 23 oktober 2017

Versie 23 oktober 2017 Vlaamse overheid AFDELING GEBIEDSONTWIKKELING, OMGEVINGSPLANNING EN -PROJECTEN (GOP) Koning Albert II-laan 20 bus 8 1000 BRUSSEL T 02 553 79 97 erkenningen.omgeving@vlaanderen.be www.omgevingvlaanderen.be

Nadere informatie

VLAREM II Besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne

VLAREM II Besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne VLAREM II - 09-01-2017 Besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne OZONLAAGAFBREKENDE STOFFEN EN GEFLUOREERDE BROEIKASGASSEN - "ozonlaagafbrekende

Nadere informatie

Wetgeving en beleid rond koelmiddelproblematiek

Wetgeving en beleid rond koelmiddelproblematiek Wetgeving en beleid rond koelmiddelproblematiek Departement Leefmilieu, Natuur en Energie Afd. Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu & Gezondheid tel: 02/553.11.29 --- fax: 02/553.11.45 sven.claeys@lne.vlaanderen.be

Nadere informatie

Fgas-Verordening (EU) No 517/2014. Ing. Harald van der Bol, Rijkswaterstaat

Fgas-Verordening (EU) No 517/2014. Ing. Harald van der Bol, Rijkswaterstaat Fgas-Verordening (EU) No 517/2014 Ing. Harald van der Bol, Inhoud Belangrijkste elementen en maatregelen uit de Verordening (517/2014) Nederlandse regelgeving Lekfrequentie Logboek Tools voor BG 2 Title

Nadere informatie

DE VLAAMSE MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW VERSLAG AAN DE VLAAMSE REGERING

DE VLAAMSE MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW VERSLAG AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW VERSLAG AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten inzake leefmilieu Algemene

Nadere informatie

Certificering voor koeltechnische bedrijven en hun koeltechnici

Certificering voor koeltechnische bedrijven en hun koeltechnici Certificering voor koeltechnische bedrijven en hun koeltechnici Leidraad bij de regelgeving rond stationaire koelinstallaties Departement Leefmilieu, Natuur en Energie Koning Albert II - laan 20 bus 8-1000

Nadere informatie

EEN certificering voor koeltechnische bedrijven leidraad voor bedrijven

EEN certificering voor koeltechnische bedrijven leidraad voor bedrijven EEN certificering voor koeltechnische bedrijven Leidraad voor bedrijven Koelmiddelen, de klimaatverandering en de verdunning van de ozonlaag Een certificering voor koeltechnische bedrijven In koelinstallaties,

Nadere informatie

Herzieningsproject van de Europese Commissie voor het aanpassen van de F-GAS regelgeving N 842/2006

Herzieningsproject van de Europese Commissie voor het aanpassen van de F-GAS regelgeving N 842/2006 Herzieningsproject van de Europese Commissie voor het aanpassen van de F-GAS regelgeving N 842/2006 Voorstellen van de europese commissie voor het aanpassen van de europese regelgeving F-Gas N 842-2006

Nadere informatie

Inhoud DE CONSEQUENTIES...3

Inhoud DE CONSEQUENTIES...3 ALLES OVER HET UITFASEREN VAN SYNTHETISCHE KOUDEMIDDELEN Inhoud DE CONSEQUENTIES...3 MEER OVER SYNTHETISCHE KOUDEMIDDELEN...3 WAT ZIJN DE HOOFDPUNTEN UIT DE NIEUWE F- GAS WETGEVING...3 Een beperking van

Nadere informatie

Extracten uit titel II van het Vlarem. Uit artikel 1.1.2.

Extracten uit titel II van het Vlarem. Uit artikel 1.1.2. Extracten uit titel II van het Vlarem. Uit artikel 1.1.2. «OZONAFBREKENDE STOFFEN EN GEFLUOREERDE BROEIKASGASSEN - ozonafbrekende stoffen: de stoffen opgesomd in de tabel in bijlage I van Verordening (EG)

Nadere informatie

Koeltechnici. Alles wat u moet weten over de nieuwe wetgeving in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Koeltechnici

Koeltechnici. Alles wat u moet weten over de nieuwe wetgeving in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Koeltechnici Koeltechnici Alles wat u moet weten over de nieuwe wetgeving in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Koeltechnici 1 Inhoudstafel Koelsector 3 De verschillende wetgevingen 4 De krachtlijnen van het besluit

Nadere informatie

(Voor de EER relevante tekst) Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 192, lid 1,

(Voor de EER relevante tekst) Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 192, lid 1, 20.5.2014 Publicatieblad van de Europese Unie L 150/195 VERORDENING (EU) Nr. 517/2014 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 16 april 2014 betreffende gefluoreerde broeikasgassen en tot intrekking van

Nadere informatie

Actieplan reductie uitstoot van F- gassen BEMAS infosessie november 2016

Actieplan reductie uitstoot van F- gassen BEMAS infosessie november 2016 Actieplan reductie uitstoot van F- gassen 2015-2020 BEMAS infosessie 15-17 november 2016 Tomas Velghe/Sven Claeys dienst Klimaat Vlaamse Overheid Broeikasgassen en hun Global Warming Potential (GWP) CO

Nadere informatie

De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur. Verslag aan de leden van de Vlaamse Regering

De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur. Verslag aan de leden van de Vlaamse Regering 1 De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Verslag aan de leden van de Vlaamse Regering Betreft : Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het VLAREL en tot wijziging

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20 en artikel 87, 1;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20 en artikel 87, 1; Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het VLAREL en tot wijziging van diverse andere besluiten wat betreft erkenningen met betrekking tot het leefmilieu DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere

Nadere informatie

L 92/28 Publicatieblad van de Europese Unie

L 92/28 Publicatieblad van de Europese Unie L 92/28 Publicatieblad van de Europese Unie 3.4.2008 VERORDENING (EG) Nr. 308/2008 VAN DE COMMISSIE van 2 april 2008 tot vaststelling, ingevolge Verordening (EG) nr. 842/2006 van het Europees Parlement

Nadere informatie

HOE KAN U DE BOMEN IN HET WETGEVINGSBOS NOG TERUGVINDEN?

HOE KAN U DE BOMEN IN HET WETGEVINGSBOS NOG TERUGVINDEN? HOE KAN U DE BOMEN IN HET WETGEVINGSBOS NOG TERUGVINDEN? 27 APRIL 2017 Sprekers Dirk Van De Wynckel: De wetgeving (directeur UBF-ACA) Jurgen Buckinx De praktijk (Voorzitter UBF-ACA + zaakvoerder Cool &

Nadere informatie

CHECKLIST VOOR DE KEURING VAN EEN KOELINSTALLATIEBEHEERSYSTEEM VAN EEN KOELTECHNISCH BEDRIJF MET PERSONEEL MET EEN CERTIFICAAT VAN CATEGORIE I

CHECKLIST VOOR DE KEURING VAN EEN KOELINSTALLATIEBEHEERSYSTEEM VAN EEN KOELTECHNISCH BEDRIJF MET PERSONEEL MET EEN CERTIFICAAT VAN CATEGORIE I Departement Leefmilieu, Natuur en Energie Afdeling Milieuvergunningen Dienst BBT en Erkenningen Koning Albert II-laan 20 bus 8 1000 BRUSSEL Telefoon: 02 553 79 97 Fax: 02 553 79 95 E-mail: erkenningen@lne.vlaanderen.be

Nadere informatie

Wijziging VLAREL. Gezamenlijk briefadvies over de wijziging van het VLAREL en andere erkenningsbesluiten. Gezamenlijk briefadvies

Wijziging VLAREL. Gezamenlijk briefadvies over de wijziging van het VLAREL en andere erkenningsbesluiten. Gezamenlijk briefadvies Gezamenlijk briefadvies Wijziging VLAREL Gezamenlijk briefadvies over de wijziging van het VLAREL en andere erkenningsbesluiten Datum van goedkeuring 27 september 2012 Volgnummer 2012 65 Coördinator +

Nadere informatie

Francis Altdorfer, ECONOTEC Tom Dauwe, VITO. LNE Rondetafelconferentie: F-gassen in koel- en luchtbehandelingsinstallaties 14 mei 2012.

Francis Altdorfer, ECONOTEC Tom Dauwe, VITO. LNE Rondetafelconferentie: F-gassen in koel- en luchtbehandelingsinstallaties 14 mei 2012. EMISSIE-INVENTARISATIEMETHODE VOOR F-GASSEN IN DE KOELSECTOR Francis Altdorfer, Tom Dauwe, VITO LNE Rondetafelconferentie: F-gassen in koel- en luchtbehandelingsinstallaties 14 mei 2012 1 Inhoud Inleiding

Nadere informatie

ERKENNING ALS EXAMENCENTRUM KOELTECHNIEK

ERKENNING ALS EXAMENCENTRUM KOELTECHNIEK ERKENNING ALS EXAMENCENTRUM KOELTECHNIEK LEEFMILIEU BRUSSEL - BIM Afdeling Vergunningen en Partnerschappen THURN & TAXIS-site Havenlaan 86C bus 3000 1000 Brussel E-mail : permit_agr@leefmilieu.brussels

Nadere informatie

Herziene F-gassenverordening

Herziene F-gassenverordening Herziene F-gassenverordening Schakeldag 2014 26 juni 2014 Harald van der Bol Inhoud Inleiding Samenvatting belangrijkste onderdelen F-gassenverordening Nederlandse regelgeving Aandachtspunten voor Toezicht

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 57688 BELGISCH STAATSBLAD 26.08.2016 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 30873 16 oktober 2015 Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 18 september 2015, nr. IENM/BSK-2015/183974,

Nadere informatie

BIJDRAGEN AAN DE KLIMAATDOELSTELLINGEN VIA DUURZAME OVERHEIDSOPDRACHTEN F-GASSEN IN KOELAPPARATUUR, AIRCO S EN WARMTEPOMPEN

BIJDRAGEN AAN DE KLIMAATDOELSTELLINGEN VIA DUURZAME OVERHEIDSOPDRACHTEN F-GASSEN IN KOELAPPARATUUR, AIRCO S EN WARMTEPOMPEN Vlaamse overheid Koning Albert II-laan 20 bus 8 1000 BRUSSEL T 02 553 80 11 F 02 553 80 05 info@lne.be BIJDRAGEN AAN DE KLIMAATDOELSTELLINGEN VIA DUURZAME OVERHEIDSOPDRACHTEN F-GASSEN IN KOELAPPARATUUR,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 19618 18 december 2009 Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 10 december

Nadere informatie

VLAAMS ACTIEPLAN REDUCTIE UITSTOOT VAN F-GASSEN

VLAAMS ACTIEPLAN REDUCTIE UITSTOOT VAN F-GASSEN // VLAAMS ACTIEPLAN REDUCTIE UITSTOOT VAN F-GASSEN 2015-2020 Definitieve versie: 19 april 2016 // www.lne.be INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 2 1 Aanleiding voor dit actieplan... 4 2 Milieuproblematiek...

Nadere informatie

EPB-regelgeving: klimatisatie

EPB-regelgeving: klimatisatie EPB-regelgeving: klimatisatie Leefmilieu Brussel Christophe Danlois AFDELING ENERGIE DEPARTEMENT EPB VERWARMING/KLIMATISATIE OVERZICHT EVOLUTIE VAN DE REGELGEVING ENKELE DEFINITIES TOEPASSINGSVELD EPB-EISEN

Nadere informatie

14/12/2015. Wegwijs in de koeltechniek voor de niet koeltechnieker. Auteur: Rudy Beulens

14/12/2015. Wegwijs in de koeltechniek voor de niet koeltechnieker. Auteur: Rudy Beulens Wegwijs in de koeltechniek voor de niet koeltechnieker Auteur: Rudy Beulens E-mail: rudy.beulens@sbmopleidingen.be 1 Wat is koeltechniek Is een verzameling van technische oplossingen Bedoeld om ruimten,

Nadere informatie

Nieuwe duurzame koelconcepten. Rittal B.V. Elbert Raben

Nieuwe duurzame koelconcepten. Rittal B.V. Elbert Raben Nieuwe duurzame koelconcepten Rittal B.V. Elbert Raben Deze lezing wordt u aangeboden door: IT Enclosures IT Cooling IT Power IT Security IT Monitoring IT Services RiMatrix projects Agenda Verbod koudemiddel

Nadere informatie

VR MED.0081/1

VR MED.0081/1 VR 2017 1702 MED.0081/1 DE VLAAMSE MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW MEDEDELING AAN DE LEDEN VAN VLAAMSE REGERING Betreft: Voortgangsrapport van Vlaams mitigatieplan 2013-2020 met Broeikasgasinventaris

Nadere informatie

Lekdichtheid van koelinstallaties en koelmiddelproblematiek Eddy Veraart

Lekdichtheid van koelinstallaties en koelmiddelproblematiek Eddy Veraart Lekdichtheid van koelinstallaties en koelmiddelproblematiek Eddy Veraart Lekdichte koelinstallaties: vragen & mogelijke oplossingen www.aximaref-gdfsuez.com 1 Wat vooraf ging Stijgende trend uitstoot F-gassen

Nadere informatie

VERORDENING (EG) Nr. 842/2006 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. van 17 mei 2006. inzake bepaalde gefluoreerde broeikasgassen

VERORDENING (EG) Nr. 842/2006 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. van 17 mei 2006. inzake bepaalde gefluoreerde broeikasgassen 14.6.2006 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 161/1 I (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) VERORDENING (EG) Nr. 842/2006 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 17

Nadere informatie

(Voor de EER relevante tekst)

(Voor de EER relevante tekst) L 301/28 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/2067 VAN DE COMMISSIE van 17 november 2015 tot vaststelling, ingevolge Verordening (EU) nr. 517/2014 van het Europees Parlement en de Raad, van minimumeisen en

Nadere informatie

VLAREM-trein 2013 een toelichting

VLAREM-trein 2013 een toelichting VLAREM-trein 2013 een toelichting 18/05/2015 Gert Boschmans Business Manager Erkend Milieudeskundige gert.boschmans@be.bureauveritas.com INHOUD Inleiding: Totstandkoming Belangrijkste wijzigingen CLP en

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2015 356 Besluit van 30 september 2015, houdende vaststelling van nieuwe regels voor bepaalde gefluoreerde broeikasgassen en ozonlaagafbrekende stoffen

Nadere informatie

AREA GIDS VOOR F- gassen

AREA GIDS VOOR F- gassen De Europese stem voor installateurs van koel- en klimaatregelingssystemen en warmtepompen AREA GIDS VOOR F- gassen Een praktische gids voor de toepassing van de nieuwe F-gassenverordening voor installateurs

Nadere informatie

F-gassen review 2012: Kansen en consequenties voor de koeltechnische branche

F-gassen review 2012: Kansen en consequenties voor de koeltechnische branche F-gassen review 2012: Kansen en consequenties voor de koeltechnische branche Hierna treft u onze samenvatting aan van de F-gassen herziening. Officieel een voorstel ter vervanging van de huidige regelgeving

Nadere informatie

***I STANDPUNT VAN HET EUROPEES PARLEMENT

***I STANDPUNT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Geconsolideerd wetgevingsdocument 12.3.2014 EP-PE_TC1-COD(2012)0305 ***I STANDPUNT VAN HET EUROPEES PARLEMENT in eerste lezing vastgesteld op 12 maart 2014 met het oog op de

Nadere informatie

BRL 200 Beoordelingsrichtlijn voor het certificaat f-gassen voor personen

BRL 200 Beoordelingsrichtlijn voor het certificaat f-gassen voor personen BRL 200 Beoordelingsrichtlijn voor het certificaat f-gassen voor personen Deze beoordelingsrichtlijn, versie 1.0, is op 30 september 2015 vastgesteld door Rijkswaterstaat, gehoord hebbende het Adviescollege

Nadere informatie

AREA GIDS voor F-gassen

AREA GIDS voor F-gassen De Europese stem voor installateurs van koel- en klimaatregelingssystemen en warmtepompen AREA GIDS voor F-gassen Een praktische gids voor de toepassing van de nieuwe F-gassenverordening voor installateurs

Nadere informatie

VLAREL Opleidingscentra vloeibare brandstof, gasvormige brandstof, verwarmingsaudit (> 100 kw), controle en onderhoud stookolietanks.

VLAREL Opleidingscentra vloeibare brandstof, gasvormige brandstof, verwarmingsaudit (> 100 kw), controle en onderhoud stookolietanks. VLAREL Opleidingscentra vloeibare brandstof, gasvormige brandstof, verwarmingsaudit (vermogen > 100 kw), controle en onderhoud stookolietanks. Wilfried Huybrechts (Afdeling Milieuvergunningen) VLAREL Opleidingscentra

Nadere informatie

b) Is een afwijkend ontwerp - hoe uniek ook - een argument om niet aan de VLAREM-voorwaarden te moeten voldoen?

b) Is een afwijkend ontwerp - hoe uniek ook - een argument om niet aan de VLAREM-voorwaarden te moeten voldoen? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 191 van JOHAN DANEN datum: 8 december 2016 aan JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW Vynova Tessenderlo - Koelvloeistofemissies - Toegestane afwijking

Nadere informatie

ADVIES. NL In verscheidenheid verenigd NL 2012/0305(COD) 31.5.2013. van de Commissie vervoer en toerisme

ADVIES. NL In verscheidenheid verenigd NL 2012/0305(COD) 31.5.2013. van de Commissie vervoer en toerisme EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie vervoer en toerisme 31.5.2013 2012/0305(COD) ADVIES van de Commissie vervoer en toerisme aan de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid inzake

Nadere informatie

Samenvatting: 1. Lekkage van koelmiddelen

Samenvatting: 1. Lekkage van koelmiddelen 1. Belangrijke lekkage van koelmiddelen, zowel bij kleine als bij grote installaties 2. Significant potentieel voor verbetering, blijkt uit cases in binnen-en buitenland. 3. Bredere toepassing van positieve

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 15768 29 augustus 2011 Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 24 augustus 2011, nr. IENM/BSK-2011/113986,

Nadere informatie

enverto bvba Orgelwinningstraat Koersel tel:

enverto bvba Orgelwinningstraat Koersel tel: Energiebeheersing voor een optimaal klimaat Daar staan we voor! Airco-energiedeskundige Contract engineer HVAC- Elect - Verlichting Energieprestatiecertificaten type A, B, C Energieaudit Facilitair management

Nadere informatie

Vlaremtrein 2011 Muziekactiviteiten Overige wijzigingen

Vlaremtrein 2011 Muziekactiviteiten Overige wijzigingen Overzicht 1. Terugblik 2012 Vlaremtrein 2011 Muziekactiviteiten Overige wijzigingen 2. In de pijplijn Vlaremtrein 2012 Besluit diffuse emissies Vlaremtrein 2013 Omgevingsvergunning Permanente vergunning

Nadere informatie

:.n - Vlaamse Regering -~~~~ 't,,;, LNE/AMV/ERK/Gelijkwaardigheid/2011/1

:.n - Vlaamse Regering -~~~~ 't,,;, LNE/AMV/ERK/Gelijkwaardigheid/2011/1 Vlaamse Regering -~~~~ = ~:~ 't,,;, :.n - LNE/AMV/ERK/Gelijkwaardigheid/2011/1 Ministerieel besluit houdende de beslissing over de aanvraag tot gelijkwaardigheid, ingediend door de Associatie voor Thermische

Nadere informatie

Gassen I Koudemiddelen I Propaan. Innovision. pagina 1.

Gassen I Koudemiddelen I Propaan. Innovision. pagina 1. Innovision pagina 1 Gevolgen uitfasering en quotaregeling Henk-Jan Steenman Koudemiddelspecialist l, Westfalen Gassen Nederland bv. pagina 2 Vraag: Hoe staat het met de kennis van uw klanten over de uitfasering

Nadere informatie

Voor deze afvalstoffen zie Spuitbussen Sectorplan 43: Verpakkingen van overige gevaarlijke stoffen

Voor deze afvalstoffen zie Spuitbussen Sectorplan 43: Verpakkingen van overige gevaarlijke stoffen TEKST SECTORPLAN 70 (onderdeel LAP) Sectorplan 70 CFK s, HCFK s, HFK s en halonen I Afbakening Chloorfluorkoolstoffen (CFK s), chloorfluorkoolwaterstoffen (HCFK s) en halonen zijn stoffen die als zodanig

Nadere informatie

AIRCO, een RTC project

AIRCO, een RTC project Terugwinning van gefluoreerde broeikasgassen uit klimaatregelingssystemen in bepaalde motorvoertuigen AIRCO, een RTC project Externe certificaten en onderwijs 19 december 2012 Vlor studiedag Agenda Uitleg

Nadere informatie

INFORMATIE EXPLOITANTEN VAN APPARATEN DIE GEFLUOREERDE BROEIKASGASSEN BEVATTEN

INFORMATIE EXPLOITANTEN VAN APPARATEN DIE GEFLUOREERDE BROEIKASGASSEN BEVATTEN INFORMATIE voor EXPLOITANTEN VAN APPARATEN DIE GEFLUOREERDE BROEIKASGASSEN BEVATTEN Stationaire koel-, klimaatregelings- en warmtepompapparatuur Verordening (EG) nr. 842/2006 inzake bepaalde gefluoreerde

Nadere informatie

Nieuwe wetgeving koelinstallaties versnelt toepassing warmtepompen

Nieuwe wetgeving koelinstallaties versnelt toepassing warmtepompen Nieuwe wetgeving koelinstallaties versnelt toepassing warmtepompen Door: Robin Sommers en Erik Deliege, Van Beek DIT IS EEN PUBLICATIE VAN: VAN BEEK INGENIEURS B.V. UTRECHTSESTRAAT 59 6811 LW ARNHEM +31

Nadere informatie

MILIEUHANDHAVINGSCOLLEGE ARREST

MILIEUHANDHAVINGSCOLLEGE ARREST MILIEUHANDHAVINGSCOLLEGE ARREST van 20 december 2016 met nummer MHHC/M/1617/0006 in de zaak met rolnummer 1516/MHHC/0025/M Verzoekende partij de nv CRYNS vertegenwoordigd door advocaat Jo DRIESSEN met

Nadere informatie

OPLEIDINGSPROCEDURE ONDERWERP: AIRCO Blz. l van 9

OPLEIDINGSPROCEDURE ONDERWERP: AIRCO Blz. l van 9 Blz. l van 9 1)Organisatie opleiding + examen: Aantal deelnemers per opleiding: > Het minimum aantal deelnemers per opleiding (+ examens) wordt door VITO Hoogstraten vzw vastgelegd op 4 personen. > Het

Nadere informatie

VLAREM-trein 2012. Totstandkoming en overzicht wijzigingen. Annelies Faelens LNE- Afdeling Milieuvergunningen

VLAREM-trein 2012. Totstandkoming en overzicht wijzigingen. Annelies Faelens LNE- Afdeling Milieuvergunningen VLAREM-trein 2012 Totstandkoming en overzicht wijzigingen Toelichtingssessies Brussel, Conscience 14 juni 2013 Annelies Faelens LNE- Afdeling Milieuvergunningen Inhoud 1. Overzicht 2. Tijdspad 3. RIE 4.

Nadere informatie

Koudeproductie. Verbod op het gebruik van koelmiddelen die de ozonlaag afbreken = Euthanasie of anesthesie?

Koudeproductie. Verbod op het gebruik van koelmiddelen die de ozonlaag afbreken = Euthanasie of anesthesie? Koudeproductie Verbod op het gebruik van koelmiddelen die de ozonlaag afbreken = Euthanasie of anesthesie? Inhoud I. De uitdagingen : Milieu, Energie en Beschikbaarheid II. Plan van aanpak III. Dalkia

Nadere informatie

Vlarem-trein 2012 en 2013 ROGMV Harelbeke -Jabbeke

Vlarem-trein 2012 en 2013 ROGMV Harelbeke -Jabbeke b a r o n r u z e t t e l a a n 3 5 8 3 1 0 b r u g g e t e l ( 0 5 0 ) 3 6 7 1 7 1 f a x ( 0 5 0 ) 3 5 6 8 4 9 w w w. w v i. b e Vlarem-trein 2012 en 2013 ROGMV 27-03-2014 Harelbeke -Jabbeke 1 Vlarem-trein

Nadere informatie

Het Besluit gefluoreerde broeikasgassen milieubeheer wordt als volgt gewijzigd:

Het Besluit gefluoreerde broeikasgassen milieubeheer wordt als volgt gewijzigd: Besluit van tot wijziging van het Besluit gefluoreerde broeikasgassen milieubeheer en het Besluit ozonlaagafbrekende stoffen milieubeheer in verband met de aanvulling en uniformering van regels inzake

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2007 447 Besluit van 2 november 2007, houdende vaststelling van nieuwe regels voor bepaalde gefluoreerde broeikasgassen ter uitvoering van verordening

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Zittingsdocument

EUROPEES PARLEMENT. Zittingsdocument EUROPEES PARLEMENT 2004 Zittingsdocument 2009 C6-0221/2005 2003/0189A(COD) 07/07/2005 Gemeenschappelijk standpunt Gemeenschappelijk standpunt van de Raad van 21 juni 2005 betreffende de aanneming van een

Nadere informatie

2007 tot vaststelling, ingevolge Verordening (EG) nr. 842/2006 van het Europees

2007 tot vaststelling, ingevolge Verordening (EG) nr. 842/2006 van het Europees Besluit van houdende vaststelling van nieuwe regels voor bepaalde gefluoreerde broeikasgassen en ozonlaagafbrekende stoffen ter uitvoering van Verordening (EU) nr. 517/2014 van 16 april 2014 betreffende

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 32981 18 november 2014 Voorpublicatie van de vaststelling van nieuwe regels voor bepaalde gefluoreerde broeikasgassen

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2008 53 Besluit van 28 januari 2008, houdende wijziging van het Voertuigreglement in verband met de implementatie van richtlijn nr. 2006/40/EG van

Nadere informatie

Wat u moet weten van de nieuwe VLAREM-trein 2012. Luc VANDEKERKHOVE

Wat u moet weten van de nieuwe VLAREM-trein 2012. Luc VANDEKERKHOVE Wat u moet weten van de nieuwe VLAREM-trein 2012 Luc VANDEKERKHOVE 2 oktober 2013 Verantwoordelijke uitgever: Hans Suijkerbuijk 2013 Wolters Kluwer Belgium NV Ragheno Business Park Motstraat 30 B-2800

Nadere informatie

De regelgeving klimaatregeling EPB

De regelgeving klimaatregeling EPB De regelgeving klimaatregeling EPB In het Brussels Gewest Christophe Danlois DIRECTIE ENERGIE DEPARTEMENT VERWARMING EN KLIMAATREGELING EPB INHOUDSTAFEL DE CONTEXT ENKELE GEGEVENS OVER DE KLIMAATREGELING

Nadere informatie

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, 5.11.2014 L 318/5 UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 1191/2014 VAN DE COMMISSIE van 30 oktober 2014 tot vaststelling van de vorm en indieningswijze van het verslag bedoeld in artikel 19 van Verordening (EU)

Nadere informatie

AMV/ /1036B DE VLAAMSE MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW.

AMV/ /1036B DE VLAAMSE MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW. m. nn AMV/00042855/1036B Ministerieel besluit houdende uitspraak over een aanvraag tot afwuking van artikel 5.16.3.3, 6, van titel 11 van het VLAREM ingediend door de nv Ineos ChlorVinyls Belgium, Heilig

Nadere informatie

I. Wapenwet. II. Benelux-Overeenkomst. III. Wetten. IV. Decreten. Vlaams Gewest... 57. Waals Gewest... 90. Duitstalige gemeenschap...

I. Wapenwet. II. Benelux-Overeenkomst. III. Wetten. IV. Decreten. Vlaams Gewest... 57. Waals Gewest... 90. Duitstalige gemeenschap... I. Wapenwet Wet van 8 juni 2006 houdende regeling met wapens (ook Wapenwet genoemd)........................ 3 II. Benelux-Overeenkomst Benelux-overeenkomst inzake Wapens en Munitie ondertekend op 9 december

Nadere informatie

Koudemiddel registratie. Toelichting

Koudemiddel registratie. Toelichting Koudemiddel registratie Toelichting AGP Capelle a/d IJssel Versie: 1.00 Datum: 17-12-2014 Inhoud Inleiding... 3 Type koudemiddelen... 4 Overzichten koudemiddelen... 4 Overzicht koudemiddel registratie...

Nadere informatie

BIOREMEDIATIESYSTEMEN WETTELIJK KADER. Annie Demeyere Dep.L&V Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling

BIOREMEDIATIESYSTEMEN WETTELIJK KADER. Annie Demeyere Dep.L&V Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling BIOREMEDIATIESYSTEMEN WETTELIJK KADER Annie Demeyere Dep.L&V Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling Bioremediering wetgeving Richtlijn Duurzaam gebruik van pesticiden (EU 2009/128) Vlaanderen: Vlarem -

Nadere informatie

Regelgeving voor koelinstallaties. Voor koel- en vriesinstallaties, airconditioningsinstallaties en warmtepompen Informatieblad.

Regelgeving voor koelinstallaties. Voor koel- en vriesinstallaties, airconditioningsinstallaties en warmtepompen Informatieblad. I n f o M i l > L u c h t > R e d u c t i e o v e r i g e b r o e i k a s g a s s e n Regelgeving voor koelinstallaties Voor koel en vriesinstallaties, airconditioningsinstallaties en warmtepompen Informatieblad

Nadere informatie

MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST. 20 NOVEMBER Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende koelinstallaties

MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST. 20 NOVEMBER Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende koelinstallaties MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2003 4650 [C 2003/31557] 20 NOVEMBER 2003. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende koelinstallaties De Brusselse Hoofdstedelijke

Nadere informatie

Milieuvriendelijke koeling in de praktijk Duurzame koudeketen Colruyt Group. Julien Meert 07/07/2016

Milieuvriendelijke koeling in de praktijk Duurzame koudeketen Colruyt Group. Julien Meert 07/07/2016 Milieuvriendelijke koeling in de praktijk Duurzame koudeketen Colruyt Group Julien Meert 07/07/2016 Colruyt Group, een familie van bedrijven T&I = interne technische dienst voor België, Frankrijk en Luxemburg

Nadere informatie

van Vlaamse overheid www.lne.be

van Vlaamse overheid www.lne.be DRAAIBOEK Opleidingscentra voor het uitreiken vann het certificaat van bekwaamheid en bijscholingg inzake: : - vloeibare brandstof - gasvormige brandstof - verwarmingsaudit - controle en het onderhoud

Nadere informatie

Besluit van de Deputatie

Besluit van de Deputatie 8e Directie Dienst 82 Milieuhygiëne aanwezig André Denys, gouverneur-voorzitter Besluit van de Deputatie Alexander Vercamer, Peter Hertog, Jozef Dauwe, leden Frans Van Gaeveren toegevoegd lid referte betreft

Nadere informatie

Bescherming van de ozonlaag; CFK- vrij Suriname vanaf 2010

Bescherming van de ozonlaag; CFK- vrij Suriname vanaf 2010 Bescherming van de ozonlaag; CFK- vrij Suriname vanaf 2010 Nog maar ongeveer 7 tot 8 maanden te gaan en de import en het gebruik van de ozonlaagafbrekende stoffen, met name de categorie CFK s (Chloorfluorkoolstoffen),

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED KOELING EN WARMTE

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED KOELING EN WARMTE RLLL-RLLL-EXT-ADV-002bijl14 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED KOELING EN WARMTE Opleiding Installateur warmtepompen BO KW 031 (Ontwerp) Installateur warmtepompen - Versie {1.0} Ontwerp Pagina

Nadere informatie

Koelmonteur, koeltechnisch Installateur - Koeltechnicus

Koelmonteur, koeltechnisch Installateur - Koeltechnicus Koelmonteur, koeltechnisch Installateur - Koeltechnicus Patrick De Locht Business Developer SYNTRA Limburg vzw Versie Mei 2016 Patrick.delocht@syntra-limburg.be 1 Beschrijving traject Als koeltechnicus

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING BIJ HET REKENBLAD VOOR DE ENERGETISCHE KEURING VAN AIRCONDITIONINGSYSTEMEN MET EEN NOMINAAL KOELVERMOGEN VAN MEER DAN

GEBRUIKERSHANDLEIDING BIJ HET REKENBLAD VOOR DE ENERGETISCHE KEURING VAN AIRCONDITIONINGSYSTEMEN MET EEN NOMINAAL KOELVERMOGEN VAN MEER DAN Departement Leefmilieu, Natuur en Energie Afdeling Milieuvergunningen Dienst BBT en Erkenningen Koning Albert II-laan 20 bus 8 1000 BRUSSEL Telefoon: 02 553 79 97 Fax: 02 553 79 95 E-mail: erkenningen@lne.vlaanderen.be

Nadere informatie

Welkom bij de STEK update bijeenkomst april 2016

Welkom bij de STEK update bijeenkomst april 2016 Welkom bij de STEK update bijeenkomst april 2016 1 PROGRAMMA ONTVANGST, Welkomstwoord 1. Toekomstvisie STEK op de sector, kansen installateurs 8:05-8:15 uur presentatie Joop Hoogkamer (vz. STEK) 2. BRL

Nadere informatie

Belgisch Staatsblad dd

Belgisch Staatsblad dd VLAAMSE OVERHEID [C 2015/36083] 3 JULI 2015. Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI

Nadere informatie

VERSLAG AAN DE VLAAMSE REGERING

VERSLAG AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW VERSLAG AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten inzake leefmilieu, wat betreft

Nadere informatie

Duurzame overheidsopdracht-fiche: uitgebreid

Duurzame overheidsopdracht-fiche: uitgebreid Duurzame overheidsopdracht-fiche: uitgebreid 1) Onderwerp Milieuvriendelijke personenauto s. (naam van de openbare overheid) hecht belang aan de milieuzorg en de sociale aspecten. Dit wordt verklaard

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit MLVER/08-100/jdn. Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE NV FINA ANTWERP OLEFINS MET BETREKKING

Nadere informatie