Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer"

Transcriptie

1 Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer De lijst is aangemaakt op: Dit overzicht bevat titels en 'samenvattingen' van berichten, berichtjes, artikelen en publicaties die het terrein van het informatiebeheer raken. Ze zijn gerubriceerd op basis van de lifecycle of documents uit het rapport Management of electronic records: Issues and guidelines; Prepared by the Advisory Committee for the Coordination of Information Systems (ACCIS), United Nations, New York, (blz 27-34). Als laatste is een overzicht van termen opgenomen die zijn gerelateerd aan de onderwerpen van de geregistreerde titels. Het begrip 'informatiebeheer' omvat het geheel van de informatievoorziening en het archiefbeheer. Synoniem aan 'Informatiebeheer' is het begrip 'Records management'. De berichtjes etc. zijn binnen de rubrieken gesorteerd op titel. maandag 1 september 2008 Gegevens zijn geregistreerd tot en met de maand: augustus 2008 Records management Indeed, records management can be seen as being primarily concerned with the identification and management of the evidence of an organization's business activities. Uit Wikipedia Lemma Records Management Pagina 1 van 21

2 0 Algemeen 8416 Betere dienstverlening door verplicht gebruik e-overheid (Persbericht) 30-mei-2008 / Ministerie van Binnenlandse Zaken, Dienstverleningsconcept Een dienstbare overheid stelt burgers centraal en is een organisatie waarin burgers zich herkennen. De dienstbare overheid werkt op basis van vertrouwen in burgers en professionals en verdient vertrouwen door haar respectvolle werkwijze en goede dienstverlening. De dienstbare overheid is ook een slagvaardige organisatie die met minder mensen meer kwaliteit levert. Kortom: de dienstbare overheid functioneert als bondgenoot van de samenleving. De meeste mensen zijn niet ontevreden over specifieke diensten die zij van de overheid ontvangen, maar ze vinden wél dat het beter kan, met name wanneer zij afhankelijk zijn van meerdere overheidsorganisaties tegelijk. Ook de Ombudsman constateerde in zijn jaarverslag 2007 dat de complexiteit van klachten over de overheid toeneemt, wat onder andere blijkt uit een toename van klachten over overheidstaken die verdeeld zijn over meerdere diensten[2]. Ik vind dan ook dat de overheidsdienstverlening op een hoger peil kan en moet worden gebracht. Daarbij is vooral van belang dat er merkbare verbeteringen voor mensen worden doorgevoerd. Provincies, gemeenten en uitvoeringsorganisaties hebben de afgelopen jaren veel activiteiten ondernomen om de kwaliteit en klantgerichtheid van hun diensten te verbeteren. Het rijk is bezig, onder andere met de bouwstenen van de e-overheid, de randvoorwaarden voor betere dienstverlening te scheppen. Nu komt het erop aan de opgebouwde infrastructuur en de opgedane kennis en ervaring beter te gaan benutten. Dat betekent dat er meer direct merkbare, concrete verbeteringen voor burgers moeten worden geboekt en dat de efficiency van de overheid omhoog gaat. Slaagt de overheid daar niet in, dan zal de tevredenheid van mensen, en daarmee hun vertrouwen in de overheid, afnemen. Andere overheid; Basisadministratie; Basisregistratie; Digitaliseren; E-overheid. Persbericht op internet ~ De kick van belangrijk werk Bram Donkers en Ronald de Nijs (Interview) Informatie professional, /2008 Gegevensverwerking Het reportageteam van InformatieProfessional mocht naar binnen bij de geheime dienst. Tussen de spionnen en geheim agenten zitten daar immers ook nogal wat informatie(be)werkers. Een uniek interview met het hoofd van de afdeling Registratie, Documentatie & Archivering en een van zijn consulenten Archiefbeheer; Documentatie; Inlichtingendiensten Visie betere dienstverlening overheid en Actieprogramma dienstverlening en e-overheid (Nota) 2-jun-2008 / Ministerie van Binnenlandse Zaken, E-overheid Het kabinet heeft een deel van de voorzieningen van de e-overheid aangewezen als kern-infrastructuur. Met overheidsorganisaties spreekt het kabinet af het gebruik hiervan verplicht te maken. Onderdeel van de kernstructuur zijn onder meer: mijnoverheid.nl, DigiD, GBA en de basisregistratie Adressen en Gebouwen. Om het gebruik van de basisvoorzieningen te stimuleren, worden de kosten voor het gebruik niet doorberekend aan de gebruikers. De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Bijleveld ingestemd met toezending aan de Pagina 2 van 21

3 0 Algemeen Tweede Kamer van de Visie op Dienstverlening en het bijbehorende Actieprogramma Betere Dienstverlening. Andere overheid; Basisadministratie; Basisregistratie; Digitaliseren; E-overheid. Aanbiedingsbrief ~ Nota op internet ~ Pagina 3 van 21

4 1 Ontstaan 8428 Capaciteitsprobleem bij basisregistraties (Bericht) Binnenlands Bestuur van 22-aug Basisregistratie Voor de zomer van 2009 moeten gemeenten hun basisregistratie van adressen en gebouwen in orde hebben. Die informatie moet uniform en snel kunnen worden uitgewisseld met het rijk. Kleinere gemeenten zijn meestal wel bezig met de administratieve kant van de invoering, maar niet met de technische kant. Vooral de de geografische component levert problemen op. BAG; Basis administratie adressen en gebouwen; GBKN; Grootschalige basiskaart Nederland ED3 en archiefdepots waar je niet hoeft te stoffen Peter Horsman en Hans Waalwijk (Artikel) Informatie professional, /2008 E-depot Het Landelijk Overleg van Provinciale Archiefinspecteurs (LOPAI) presenteerde in juni ji. de folder ED3, Eisen Duurzaam Digitaal Depot. Hierin is voor het eerst een toetsingskader voor de beheersomgeving van blijvend te bewaren digitale archiefinformatie, het zogenaamde e-depot, uitgewerkt. Hans Waalwijk en Peter Horsman bestudeerden het toetsingskader en vinden het nog sterk geïnspireerd op de praktijk van inspectie van voornamelijk papieren archieven. Desalniettemin is het een belangrijke stap in de goede richting. Digitale kluis; ED3; Eisen Duurzaam Digitaal depot. 1.1 Definitie :-) 8417 Alternatieve ideëen voor Web 3.0 en het semantic web Peter Bekel (Webpagina) 14-aug-2008 / FrankWatching, Semantisch web Het idee dat computers mensen kunnen begrijpen is intrigerend. Daarom wordt er hard gewerkt aan datgene wat bekend staat als het semantic web, het web dat internetpagina s kan begrijpen. Tot enkele jaren geleden leek alleen de klassieke benadering van Web 3.0 deze droom mogelijk te kunnen maken. Er ontstaan echter steeds meer alternatieve ideeën om het semantic web te realiseren. Wat kunnen deze alternatieven? En kunnen ze de toekomst van het web bepalen? Interpretatie; Semantiek; Semantisch web; SPARQL; Tag; Web 2.0; Zoekmachine. Tekst op internet ~ Pagina 4 van 21

5 1.1 Definitie 8423 BiSL; Management guide Remco van der Pols en Yvette Bakker (Publicatie) Van Haren Publishing, Zaltbommel, BiSL BiSL, Business Information Service Library is het framework dat invulling geeft aan de besturing van het functioneel beheer van de informatievoorziening, vanuit bedrijfsoptiek. Het belang om dit functioneel beheer (inclusief informatiemanagement) professioneel en volwassen in te vullen, wordt ook breed onderkend in de markt, en is ook de reden van verschijnen van deze management guide. BiSL is een standaard in het publieke domein, wordt ondersteund door best practises, en geeft concrete invulling aan het vak functioneel beheer (inclusief informatiemanagement). BiSL sluiting aan op ASL, framework voor Application Services, en het veel gebruikte framework ITIL, Information Technology Infrastructure Library. Deze management guide heeft als doel om inzicht te geven in het framework BiSL, te schetsen hoe functioneel beheer in de praktijk wordt uitgevoerd en hoe BiSL daarbij van nut kan zijn. Om dit zichtbaar te maken, worden de processen van functioneel beheer geschetst aan de hand van een case die door het hele boek heen loopt. Business Information Services Library; Functioneel beheer; Informatiemanagement. ASL BiSL Foundation ~ BiSL Glossary ~ :-) 8424 BiSL Glossary (Webpagina) <Herkomst onbekend of niet geregistreerd.> Geraadpleegd 27 augustus 2008 Glossarium De belangrijkste begrippen uit BiSL BiSL; Business Information Services Library; Terminologie; Woordenboek. BiSL Glossary ~ Oude lijst ~ Termen en begrippen op internet ~ Website ASL BiSL Foundation ~ :-) 8411 Documenting archives and other records - a guide for dummies Chris Hurley (Publicatie) Monash University, Published online July 2008 Pagina 5 van 21

6 1.1 Definitie Toegankelijk maken We can describe only what we understand. There are many ways to understand records. This is one of them. Mooi helder leuk overzicht van de relatie tussen ISAD, ISAAR, ISDF en de bijbehorende attributen. Archieffunctie; Attribuuttype; AURO; Authority Sub-Type; Function Sub-Type; FURO; ISAAR(cpf); ISAD(g); ISDF; Record keeping; Records Sub-Type; RURO; Type; Universal Recordkeeping Super-Type; URO. interessant ~ Tekst op internet ~ GBO.overheid; Begrippenlijst (Webpagina) Website GBO,overheid.nl, Geraadpleegd 27 augustus 2008 Term Begrippenlijst van GBO.overheid, geeft inzicht in de wereld van acroniemen binnen de andere overheid. Acroniem; Afkorting; Andere overheid; Termen; Terminologie. Begrippenlijst op internet ~ Samenhangnotitie gemeentelijke architectuur (Rapport) EGEM, Den Haag, Versie 1.0 dd 27 juni 2007 Architectuur In deze notitie vindt u een beschrijving van het gemeentelijke frontoffice-, midoffice- en backoffice-concept waarin de samenhang wordt geschetst van de verschillende architectuurproducten van EGEM. Back-office; Bedrijfsarchitectuur; Front-office; Gegevensarchitectuur; Informatie architectuur; Midoffice. Tekst op internet ~ Wikipedia: Lemma PRINCE2 (Webpagina) Wikipedia, Geraadpleegd 21 augustus 2008 PRINCE2 Korte beschrijving van PRINCE2 een methode voor projectmanagement. Pagina 6 van 21

7 1.1 Definitie PRINCE2; Projectmanagement; PRojects IN a Controlled Environment. Prince2: Wikipeia (NL) ~ Wikipedia: Lemma Records Management (Website) Wikipedia EN, Geraadpleegd 20 augustus 2008 Records Management Records management, or RM, is the practice of identifying, classifying, archiving, preserving, and destroying records. The ISO 15489: 2001 standard defines it as "The field of management responsible for the efficient and systematic control of the creation, receipt, maintenance, use and disposition of records, including the processes for capturing and maintaining evidence of and information about business activities and transactions in the form of records". Informatiebeheer; NEN-ISO (nl). Records Management: Wikipedia (EN) ~ Pagina 7 van 21

8 2.3 Bepalen van de grondslag en de betrouwbaarheid 591 Uniforme authenticatie nodig ; Forum Standaardisatie ziet markt voor serviceproviders Freek Blankena (Bericht) Automatisering Gids van 8-aug Authenticatie Wildgroei Digitale sleutel- bos burger moet ingeperkt. AIs belangrijkste taak voor de komende tijd ziet het Forum Standisafie het aansturen op standaardisafle van authenticatiemiddelen. Beveiliging; DigId; Keyring; Standaard. Pagina 8 van 21

9 3.2 Vaststellen verantwoordelijkheden reële deadline kinddossier (Bericht) Binnenlands Bestuur van 29-aug Elektronisch kinddossier De digitaliseringvan de jeugdgezondheidszorg is op stoom. Overal werken gemeenten en jeugdzorginstellingen aan de invoeringvan elektronische kinddossiers. Dat zegt Lineke Jonkers, projectleider van de ondersteuningsorganisatie die moet helpen hij dit proces. Vorig jaar liep de invoering van één landelijk elektronisch kinddossier (EKD) spaak op de aanbesteding. Minister André Rouvoer (Jeugd en Gezin) besloot toen dat de GGD en en thuiszorginstellingen, verantwoordelijk voor de consultatiebureaus, zelf aan de gang moesten met de dossiers, onder verantwoordelijkheid van gemeenten. Ze hebben daanvoor de tijd tot eind Elk kind krijgt dan vanaf her eerste contactmoment met de JGZ een digitaal dossier. Het Rijk werkt aan een landelijke kop, die uitwisseling tussen instellingen mogelijk maakt. EKD; Uitwisselbaarheid GBA-operatie volledig afronden ; GBA Burgerzakenvoorman vindt modernisering cruciaal voor e-overheidsambities (Bericht) Automatisering Gids van 29-sep E-overheid Gemeenten willen dat de GBAmodernisering volledig wordt afgerond, inclusief het Burgerzakensysteem voor de lokale overheid en upgrade van de landelijke voorziening voor gegevensverstrekking aan afnemers. Dat is de inzet van de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB) voor het overleg met staatssecretaris Bijleveld over de herstart van de stilgelegde modemiseringsoperatie. E-gemeente; GBA; GBA-V Geoorloofd hergebruik; De juridische aspecten van plagiaat in het hoger onderwijs en Leefregels voor geoorloofd hergebruik van materiaal (Publicatie) SURFdirect, de SURF digitale rechten expertise community, Utrecht, SURF OZ Augustus 2008 Hergebruik De publicatie Geoorloofd hergebruik; De juridische aspecten van plagiaat in het hoger onderwijs en Leefregels voor geoorloofd hergebruik van materiaal inventariseert wat wel en niet mag met betrekking tot het opnemen van (delen van) het werk van anderen in eigen werk. Het rapport begint met Leefregels over wat wel en niet mag. Deze leefregels zijn ook als handzame flyer (pdf) beschikbaar. Dit rapport van SURFdirect, de Digitale Rechten Expertise Community van SURF, voorziet in de behoefte van universiteiten en hogescholen aan cuidelijkheid rond het onderwerp plagiaat. Door de hoeveelheid aan bronnen op internet kan er twijfel zijn over het eigenaarschap en de oorspronkelijkheid van bijvoorbeeld werkstukken van studenten of wetenschappelijke artikelen. Het is niet altijd duidelijk of er sprake is van kwaadwillig plagiaat, slechte bronvermelding of zelfs geoorloofd gebruik van andermans materiaal. Auteursrecht; Citaatrecht; Intellectueel eigendom; Plagiaat. Bericht bij SURF Pagina 9 van 21

10 3.2 Vaststellen verantwoordelijkheden ~ Factsheet bij SURF ~ Publicatie op internet ~ Onbedoeld plagiaat? Wees het voor. Ken de leefregels voor geoorloofd hergebruik van materiaal. (Folder) SURFdirect, de SURF digitale rechten expertise community, Citaatrecht Op universiteiten en hogescholen is er behoefte aan duidelijkheid rond het onderwerp plagiaat. Door de hoeveelheid bronnen op internet kan er twijfel zijn over het eigenaarschap en de oorspronkelijkheid van door bijvoorbeeld studenten geleverd werk. Het is niet altijd kwade opzet en dus plagiaat. Onbedoeld plagiaat komt ook door onduidelijkheid over wat wel en niet van anderen mag worden gebruikt en op welke manier. Plagiaatpreventie verdient minstens zo veel aandacht als plagiaatopsporing achteraf. Regels, opgesteld vanuit een juridische invalshoek, kunnen docenten en studenten, én onderzoekers en auteurs, helpen bij het citeren en hergebruiken van materiaal. Auteursrecht; Hergebruik; Intellectueel eigendom; Plagiaat. Bericht bij SURF ~ Factsheet bij SURF ~ Publicatie hergebruik op internet ~ Privacy versus opsporing mr. Victor de Pous (Column) Automatisering Gids van 8-aug Privacy Het draait allemaal om de individualisatie en identificatie van netsurfers en ers. Marketeers en overheden hebben een niet te stillen honger naar persoonsgegevens. Let op! - De bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de digitale burger staat fors onder druk. - Het axioma wie niets te verbergen heeft, heeft niets te vrezen miskent de essentie van het grondwettelijk recht op privacy. - ICT bedrijven zouden per definitie de bescherming van grondrechten in hun corporate social responsibilitybeleid moeten opnemen. - Consumenten en gebruikersorganisaties kunnen keuzes maken door in zee te gaan met aanbieders die meer oog hebben voor deze basisrechten. Grondrechten. Pagina 10 van 21

11 3.4 Integratie 8427 CATCH (slot): het virtuele museum opent alle deuren Bennie Mols (Artikel) Informatie professional, /2008 CATCH In de finale aflevering van onze serie Catch: hoe kan aanvullende informatie over een voorwerp digitaal doorzoekbaar worden gemaakt in één zoeksysteem? Onderzoekers van de UvA zoeken samen met het Haags Gemeentemuseum naar een oplossing Beschikbaarheid; Standaard. Catch - webdossier ~ Interoperabel erfgoed Eric Sieverts (Column) Informatie professional, /09/2008 Interoperabiliteit Interoperahiliteit is in de praktijk nog een moeizaam proces is. Alle mooie technieken ten spijt, blijkt men in de praktijk toch nog te moeten terugvallen op het handmarig opzetten van concordanties, zelfs al op het niveau van voor beschrijvingen gebruikte velden, Concordantie; Mapping; OWL; RDF; SKOS; Standaard; Uitwisselbaarheid METS: An Introduction; Towards a Digital Object Standard Rick Beaubien (Presentatie) Library Systems Office, U.C. Berkeley, Berkeley, METS Presentatie met uitleg van deze standaard. XML-Schema with a vocabulary and syntax for identifying the digital pieces that together comprise a digital entity, for specifying the location of these pieces, and for expressing the structural relationships between them. - Content files - Descriptive metadata - Administrative metadata Dublin Core; Informatieobject; Metadata; Metadata Encoding and Transmission Standard; OAIS; XML Schema. 3.6 Beschikbaarstellen 8435 Politiecomputer vergelijkt boeventronies in database Rolf Zaal (Bericht) Automatisering Gids van 22-aug Pagina 11 van 21

12 3.6 Beschikbaarstellen Gezichtsherkenning Het korps gebruikt een computersysteem dat foto s van verdachte personen vergelijkt met portretten van tachtigduizend bekenden van de politie die in de database van de fotoconfrontatiemodule staan. Binnen enkele seconden toont het systeem de personen die de meeste gelijkenis vertonen met de verdachte, Gelaatskenmerken; Opsporing; Panopticon; Privacy; Vernietigingsbelang Veilige kluis op internet; E-Discoverywebserver vergemakkelijkt het doorzoeken van digitale informatie Hans Henseler (Artikel) Automatisering Gids van 29-aug Vindbaarheid Voor veel bedrijven is het een enorme opgave om in korte tijd bepaâlde elektronische gegevens uit het eigen archief te halen. Toch moeten er vaak onder tijdsdruk documenten worden geleverd aan derden. Een onderzoek naar de mogelijkheden van een digitale kluis op internet. Beschikbaarheid; Betrouwbaarheid; Datamining; Datawarehouse; Digitale kluis; E- depot. Pagina 12 van 21

13 999 Websites / webpagina's :-) 8417 Alternatieve ideëen voor Web 3.0 en het semantic web Peter Bekel (Webpagina) 14-aug-2008 / FrankWatching, Semantisch web Het idee dat computers mensen kunnen begrijpen is intrigerend. Daarom wordt er hard gewerkt aan datgene wat bekend staat als het semantic web, het web dat internetpagina s kan begrijpen. Tot enkele jaren geleden leek alleen de klassieke benadering van Web 3.0 deze droom mogelijk te kunnen maken. Er ontstaan echter steeds meer alternatieve ideeën om het semantic web te realiseren. Wat kunnen deze alternatieven? En kunnen ze de toekomst van het web bepalen? Interpretatie; Semantiek; Semantisch web; SPARQL; Tag; Web 2.0; Zoekmachine. Tekst op internet ~ :-) 8424 BiSL Glossary (Webpagina) <Herkomst onbekend of niet geregistreerd.> Geraadpleegd 27 augustus 2008 Glossarium De belangrijkste begrippen uit BiSL BiSL; Business Information Services Library; Terminologie; Woordenboek. BiSL Glossary ~ Oude lijst ~ Termen en begrippen op internet ~ Website ASL BiSL Foundation ~ GBO.overheid; Begrippenlijst (Webpagina) Website GBO,overheid.nl, Geraadpleegd 27 augustus 2008 Term Begrippenlijst van GBO.overheid, geeft inzicht in de wereld van acroniemen binnen de andere overheid. Acroniem; Afkorting; Andere overheid; Termen; Terminologie. Begrippenlijst op internet ~ Pagina 13 van 21

14 999 Websites / webpagina's 8419 Wikipedia: Lemma Records Management (Website) Wikipedia EN, Geraadpleegd 20 augustus 2008 Records Management Records management, or RM, is the practice of identifying, classifying, archiving, preserving, and destroying records. The ISO 15489: 2001 standard defines it as "The field of management responsible for the efficient and systematic control of the creation, receipt, maintenance, use and disposition of records, including the processes for capturing and maintaining evidence of and information about business activities and transactions in the form of records". Informatiebeheer; NEN-ISO (nl). Records Management: Wikipedia (EN) ~ Pagina 14 van 21

15 De rubrieken 0 Algemeen <geen> 1 Ontstaan Ontstaan en identificatie 1.1 Definitie Creation and identification Definitie van het begrippen als informatiebeheer, archief, archiefbescheiden etc, beschrijving van de toepassing en reikwijdte daarvan. Defining electronic records 1.2 Benoeming informatiesysteem Begrenzing van het informatiesysteem waarbinnen de gegevens (archiefbescheiden) opgemaakt etc. worden. 1.3 Benoemen bestanddeel Identifying electronic records systems Begrenzing van de eenheid die als enkelvoudig bestanddeel te beschouwen is (archiefbestanddeel, archiefstuk, item, object, archiefblok, informatie-object). Bijvoorbeeld: Document of registratie. 2 Waarderen Identifying electronic records Het bepalen van de functie en de waarde van een gegeven of gegevens in een bepaalde context of samenhang en het bepalen van de uiteindelijke bestemming van de archiefbescheiden. Appraisal 2.1 Bepalen van de waarde Het vaststellen van de waarde van gegevens in een bepaalde context. Appraising 2.2 Bepalen van de bewaartermijnen Het vaststellen van de bewaartermijnen ten behoeve van overbrenging of vernietiging. Scheduling 2.3 Bepalen van de grondslag en de betrouwbaarheid Het vaststellen van de juridische waarde van de gegevens, garanderen van de authenticiteit en de betrouwbaarheid (volledigheid, juistheid, beschikbaarheid en controleerbaarheid). Assuring legality 3 Gebruik, afstemming en toezicht Opslag, ontsluiting en beschikbaarstelling van informatie op basis van informatiebehoefte van de organisatie, burgers, politiek, bestuur, controllers, juristen en archiefbewaarplaats. Control and use Pagina 15 van 21

16 3.1 Bewaken kosten Bewaken van de kosten die beheershandelingenmet zich meebrengen. Kosten/baten en risico's. Controlling costs 3.2 Vaststellen verantwoordelijkheden Bepaling van de organisatieonderdelen, overheidsorganen, die verantwoordelijk zijn voor de gegevens. Dit kan zijn als als eigenaar of houder. Ook bepaling herkomst. 3.3 Fysiek beheer Assigning responsability Fysieke opslag van de archiefbescheiden en aanwijzing van verantwoordelijken voor het fysiek beheer. 3.4 Integratie Storing Standaardisatie en uitwisseling. De opslag van gegevens in verschillende formaten mag geen barriere zijn voor de toegankelijkheid en uitwisseling. 3.5 Documentatie Integrating access Beschrijving van gegevens en systemen (meta-gegevens). Bepaling van standaarden voor documentatie. Ook ten behoeve van het bewaren van de context. Documenting 3.6 Beschikbaarstellen Het feitelijk gebruik en het vaststellen van regels en afspraken voor het gebruik. Ook beschikbaarheid. 3.7 Beveiliging Providing for use Het waarborgen van logische en fysieke beveiliging, ten behoeve van de continuiteit van de organisatie, de vertrouwelijkheid van informatie en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Assuring security 4 Overdragen (of vernietigen) Selectie en vernietiging van de informatie volgens de selectielijst die is vastgesteld in de waarderingsfase. Tevens overbrenging naar de archiefbewaarplaats. 4.1 Duurzaamheid Disposition Het garanderen van de duurzaamheid van de betrokken gegevensdragers. 4.2 Bewaren context Preserving media Bewaren van de originele functionaliteit en de documentatie daarover. Ook in geval van conversie. Preserving functionality Pagina 16 van 21

17 999 Websites / webpagina's Interessante websites ofpagina's op websites <geen> Pagina 17 van 21

18 Overzicht termen Architectuur Bedrijfsarchitectuur; Dienstgerichte architectuur; Enterprise architecture; Projectstart architectuur; Referentiearchitectuur; Systeem architectuur; Zaakinformatiesysteem. Model. Dienstenbus; ICT-infrastructuur; Referentiemodel. Authenticatie Synoniem : Captcha; Fixity Information; Grafologisch onderzoek; Hashfunctie; NAV; Sterke authenticatie; Terugmeldplicht. NAV/OTV. Authenticiteit. Authentication; Authentificatie. Authentication certificate of trusted third party; Biometrie; Certificaat; Digitaal certificaat; Federatief stelstel; Handtekening; Identificatiesysteem; Key fingerprint; Signeren; Special sign; Waarmerken; Wachtwoord. Basisregistratie Basis administratie adressen en gebouwen; Basis gebouwen registratie; Basispersonenregistratie; Basisregistratie adressen; Basisregistratie kadaster; Basisregistratie Ondergrond Nederland; Basisregistratie topografie; Centrale persoonsadministratie; Data en Informatie van de Nederlandse Ondergrond; GBK; Geografisch Kernbestand; Grootschalige basiskaart Nederland; Handelsregister; Nieuwe Handelsregister; Register niet ingezetenen; Registratie Niet Ingezetenen. Authentieke registratie; Overheidsregistratie. Registratie. Basis gegevens; Basisadministratie; Business-Rule-Repository; Dienstenbus; Openbaar register; Politieregister; WHOIS-database. BiSL BiSL-procesmodel. Business Information Services Library. Methode. Functioneel beheer; ILM; Informatiebeheer; Information management. CATCH CHORAL; STITCH. Continuous Access to Cultural Heritage. Programma. Citaatrecht Auteursrecht. Dienstverleningsconcept B-dossier; Internetloket; Studiezaal; Virtuele studiezaal; Zorgloket. Andere overheid; Concept. Behoefte management; edienst; Federatief stelstel. Pagina 18 van 21

19 E-depot Synoniem : DPR; Emulatie; Premis; XENA. Digital repository; Repository for Electronic Records. Archiefsysteem. Digitaal depot. Archiefbeheersysteem; Archiefdepot; Digitale duurzaamheid; Digitale kluis; Duurzame toegankelijkheid; ED3; Open Archival Information System; Repository; Storage; TRAC. Elektronisch kinddossier EKD. Kinddossier. E-overheid Synoniem : E-gemeente; E-provincie. Elektronische overheid. Andere overheid. E-government. Gegevensverwerking Gedistribueerde gegevensverwerking. Beheershandeling; Gegevensuitwisseling; Telematica. Gezichtsherkenning Beeldherkenning. Biometrie; Patroonherkenning. Glossarium Synoniem : Woordsysteem. Glossary. Lexicon; Terminologie; Trefwoordensysteem; Vocabularium; Woordenboek. Hergebruik Secundair gebruik. Gebruik. Datamining; Eenmalige gegevensverstrekking, meervoudig gebruik; Function creep; Meervoudig gebruik. Interoperabiliteit Synoniem : Organisatorische interoperabiliteit; Semantische interoperabiliteit; Technische interoperabiliteit. Technische kwaliteit; Vakinhoudelijke kwaliteit. Interoperability; Uitwisselbaarheid. Concordans; E-governance; Exporteren; Matching; Ontologie; Semantisch web; Taxonomie. METS Metadata Encoding and Transmission Standard. Standaard; XML Schema. Hub document; OAIS; ORE; Premis. Pagina 19 van 21

20 PRINCE2 PRINCE; PRojects IN a Controlled Environment. Projectmanagement. Privacy Medisch geheim; P3P. Bescherming persoonlijke levenssfeer; Persoonlijke levenssfeer; Privacybescherming. Grondrechten. Anonieme communicatie; Anonimiseren; Panopticon; Veiligheidscommunisme; Vernietigingsbelang. Records Management Synoniem : Document Management; Records continuum; RIM. Archives and records management; ARM. Information management. Informatiebeheer; Information management compliance. Archiefbeheer; Archiefvorming; Content management; ECM; Information Lifecycle Management; Knowledge management; Registratuur. Semantisch web Synoniem : Alomtegenwoordige verwerking; Layer Cake; Ontologie; Pervasive computing; Protocol; Schema; Taal; Taxonomie; Thesaurus. Internet. Semantic net; Semantic web. Interoperabiliteit; Knowledge Organisation Systems; RDF; RDF/XML; Semantiek; Semantische standaard; Ubiquitous computing; Web 2.0; Web 3.0; XML. Term Primaire term; Primitieve term; Samengestelde term. Termen. Access point; Begrip; Lemma; Trefwoord; Woord. Toegankelijk maken Formele ontsluiting; Georefereren; Onderwerpsontsluiting; Ontsluitingsmethode; Tagging. Beheershandeling. Digitalisering; Folksonomy; Knowledge Organisation Systems; Ontsluiting. Vindbaarheid Ontsluiting; Specificiteit. Culturele kwaliteit; Duurzame toegankelijkheid; Gebruikskwaliteit; Vakinhoudelijke kwaliteit. Information retrieval; Navigatiesysteem; Service discovery; Toegankelijkheid; Traceerbaarheid; Vinden; Zoeken; Zoeksysteem. Pagina 20 van 21

Ruimte voor verbeelding

Ruimte voor verbeelding Ruimte voor verbeelding Semantiek van de Basisregistraties door Marijke Abrahamse m.m.v. Jolanda van der Linden en Daniel Wunderink Semantiek??? = Betekenisleer gaat over betekenis van woorden of zinnen

Nadere informatie

Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente

Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente Waar hieronder wordt gesproken over partijen is bedoeld: gemeenten, provincies, waterschappen en rijksdiensten

Nadere informatie

Termen en begrippen Eisen Duurzaam Digitaal Depot

Termen en begrippen Eisen Duurzaam Digitaal Depot Afgedrukt : 722011 Pagina 1 van 12 R.S. Jonker Aangeboden digitaal archiefstuk A Digitaal archiefstuk (DA), zoals de archiefvormer het aanbiedt aan het depot. Hiertoe wordt het door de zorgdrager verwijderd

Nadere informatie

Digitaal Depot Nationaal Archief

Digitaal Depot Nationaal Archief Wat is een e-depot? Jacqueline Slats Nationaal Archief of the Netherlands Studiedag Digitale Depots, 15 oktober 2008 Felixarchief Antwerpen 1 De Digitale Overheid De samenleving werkt meer en meer met

Nadere informatie

ISO/IEC Governance of InformationTechnology. Yvette Backer ASL BiSL Foundation. 16 juni ISO Governance of Information Technoloy 1

ISO/IEC Governance of InformationTechnology. Yvette Backer ASL BiSL Foundation. 16 juni ISO Governance of Information Technoloy 1 ISO/IEC 38500 Governance of InformationTechnology Yvette Backer ASL BiSL Foundation 16 juni 2016 ISO 38500 Governance of Information Technoloy 1 Achtergrond Yvette Backer Zelfstandig consultant en trainer,

Nadere informatie

Algemene vragen. Specifieke vragen. Wat is de naam van uw organisatie? (verplicht) DiVault. Wat is de naam van uw e-depot oplossing?

Algemene vragen. Specifieke vragen. Wat is de naam van uw organisatie? (verplicht) DiVault. Wat is de naam van uw e-depot oplossing? Algemene vragen Wat is de naam van uw organisatie? (verplicht) DiVault Wat is de naam van uw e-depot oplossing? DiVault Wat is uw naam? (verplicht) Hans Mannaert Wat is uw e-mailadres? (verplicht) hans@divault.nl

Nadere informatie

Baseline Informatiehuishouding Gemeenten

Baseline Informatiehuishouding Gemeenten Baseline Informatiehuishouding Gemeenten Themasessie SOD Dagvoorzitter Marjan Dik Presentatie: Margriet van Gorsel 26 April 2012 Programma 13.30 13.45 Introductie met stellingen () 13.45 14.00 Pas op de

Nadere informatie

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer De lijst is aangemaakt op: Gegevens zijn geregistreerd in de maand: De artikelen zijn gerubriceerd op basis van de lifecycle of documents uit het

Nadere informatie

Enterprisearchitectuur

Enterprisearchitectuur Les 2 Enterprisearchitectuur Enterprisearchitectuur ITarchitectuur Servicegeoriënteerde architectuur Conceptuele basis Organisatiebrede scope Gericht op strategie en communicatie Individuele systeemscope

Nadere informatie

Koninklijke Bibliotheek Nationale bibliotheek van Nederland

Koninklijke Bibliotheek Nationale bibliotheek van Nederland De KB en Web2.0 Paul Doorenbosch Theo van Veen Met dank aan Optische Technieken KB /Jos Uljee OCN 2006 7 november 2006 INLEIDING Het eerste deel van de presentatie bestond uit afbeeldingen, waarbij het

Nadere informatie

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer De lijst is aangemaakt op: Dit overzicht bevat titels en 'samenvattingen' van berichten, berichtjes, artikelen en publicaties die het terrein van

Nadere informatie

NORMEN VOOR EDEPOTS DUURZAME BEWARING IS VOOR EDEPOTS GROEIMODEL NAAR EEN OAIS BLUE BOOK. Archiverings- en raadplegingsformaten

NORMEN VOOR EDEPOTS DUURZAME BEWARING IS VOOR EDEPOTS GROEIMODEL NAAR EEN OAIS BLUE BOOK. Archiverings- en raadplegingsformaten DUURZAME BEWARING IS Organisatiestructuur Resources Opslagsystemen Standaarden Archiverings- en raadplegingsformaten Karakteriseren en valideren Checksums Migreren en normaliseren Preservation metadata

Nadere informatie

Standaarden in het (digitaal) beschrijven van vormgevingsarchieven Bernadine Ypma, zelfstandig onderzoeker

Standaarden in het (digitaal) beschrijven van vormgevingsarchieven Bernadine Ypma, zelfstandig onderzoeker Standaarden in het (digitaal) beschrijven van vormgevingsarchieven Bernadine Ypma, zelfstandig onderzoeker Deze samenvatting geeft de resultaten van een onderzoek naar ontsluitingsmethoden van vormgevingsarchieven

Nadere informatie

No place to hide. Geo-informatie: wat is het en wat is de juridische context? Bastiaan van Loenen. b.vanloenen@tudelft.nl

No place to hide. Geo-informatie: wat is het en wat is de juridische context? Bastiaan van Loenen. b.vanloenen@tudelft.nl No place to hide Geo-informatie: wat is het en wat is de juridische context? Bastiaan van Loenen b.vanloenen@tudelft.nl Geografische informatie Geografische informatie is informatie die verbonden is aan

Nadere informatie

Stadsarchief Zo vroeg mogelijk in het proces

Stadsarchief Zo vroeg mogelijk in het proces Stadsarchief Zo vroeg mogelijk in het proces Anje van der Lek Wat gaan we doen? Vanuit mijn perspectief: (overheid, archiefwet) Het e-depot Tenant architectuur Vanuit jullie perspectief: (particuliere

Nadere informatie

Structuurplannen indeling en op te nemen elementen R.S. Jonker

Structuurplannen indeling en op te nemen elementen R.S. Jonker Structuurplannen indeling en op te nemen elementen R.S. Jonker Inleiding 3 Een indeling 4 Op te nemen elementen 6 Entiteiten 6 Proces 6 Product 7 Informatie-object 8 Beheershandeling 9 Taak 10 Grondslag

Nadere informatie

Handreiking Strategisch Informatie Overleg Decentrale Overheden

Handreiking Strategisch Informatie Overleg Decentrale Overheden Handreiking Strategisch Informatie Overleg Decentrale Overheden Wijziging Archiefbesluit 1-1-2013. Aanleiding: - moet aansluiten bij de informatiehuishouding Selectie van archiefbescheiden van een digitaal

Nadere informatie

Actuele ontwikkelingen in IT en IT-audit

Actuele ontwikkelingen in IT en IT-audit BASISREGISTRATIES Actuele ontwikkelingen in IT en IT-audit Auteurs: Ender Atalay en David Campbell Samenvatting Sinds 2003 werken de rijksoverheid en gemeenten aan het ontwikkelen van basisregistraties

Nadere informatie

Open Access voor wetenschappelijke data in VLIZ Archiveren, documenteren, publiceren en herverdelen

Open Access voor wetenschappelijke data in VLIZ Archiveren, documenteren, publiceren en herverdelen Open Access voor wetenschappelijke data in VLIZ Archiveren, documenteren, publiceren en herverdelen EWI-focus Van Open Access naar Open Data uitdagingen voor het beleid 17-09-2014 Inleiding Het proces

Nadere informatie

Metadata, informatiestromen

Metadata, informatiestromen Metadata, informatiestromen Wat doet informatie- en archiefmanagement? Vastleggen/verwerven Opslaan Ordenen Beschrijven Selecteren Verwijderen Bewaren Beschikbaarstellen van informatie. Gedocumenteerd,

Nadere informatie

Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken, gevolgen en status binnen de Drechtsteden

Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken, gevolgen en status binnen de Drechtsteden Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken, gevolgen en status binnen de Drechtsteden Laatst bijgewerkt/ Versie: 8 oktober 2010 Waar hieronder wordt gesproken over partijen is bedoeld: gemeenten,

Nadere informatie

Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst. Het Rotterdamse E-depot

Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst. Het Rotterdamse E-depot Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst Het Rotterdamse E-depot Stand van zaken Het Stadsarchief Rotterdam heeft twee opdrachten: Als informatiebeheerder van Rotterdam, klaarstaan voor de digitale

Nadere informatie

STAATSCOURANT december Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

STAATSCOURANT december Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 2422 248 22 22december 2008 Regeling van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 10

Nadere informatie

Conclusie Architectuur Elektronische Overheid. 2007 Niet kantelen,maar koppelen!

Conclusie Architectuur Elektronische Overheid. 2007 Niet kantelen,maar koppelen! Conclusie Architectuur Elektronische Overheid 2007 Niet kantelen,maar koppelen! ? Roep naar meer Informatie!! JJH Front-office `c Transactieplatform MID-office Backoffice applicaties Klant Contact Centrum

Nadere informatie

Het E-depot. Orville Mac Donald, medewerker standaarden en richtlijnen. Afd. Archief en collectiebeheer, Sectie Digitaal beheer. Informatiekundige.

Het E-depot. Orville Mac Donald, medewerker standaarden en richtlijnen. Afd. Archief en collectiebeheer, Sectie Digitaal beheer. Informatiekundige. Stadsarchief Amsterdam Het E-depot Standaardiseren voor een betere dienstverlening 24-06-2014 Orville Mac Donald, medewerker standaarden en richtlijnen. Afd. Archief en collectiebeheer, Sectie Digitaal

Nadere informatie

Samenwerking Medical Intelligence. UMC Utrecht Hyleco Nauta, Directeur Directie Informatie & Technologie

Samenwerking Medical Intelligence. UMC Utrecht Hyleco Nauta, Directeur Directie Informatie & Technologie Samenwerking Medical Intelligence UMC Utrecht Hyleco Nauta, Directeur Directie Informatie & Technologie Vertrekpunt samenwerking Medical Intelligence Veel ziekenhuizen implementeren EPD s Samenwerking

Nadere informatie

De Open Datasamenleving

De Open Datasamenleving Gevolgen voor standaarden en interoperabiliteit Interoperabiliteit = Het vermogen tot samenwerken Afspraken zijn nodig voor interoperabiliteit tussen organisaties Rol van TNO TNO werkt aan het mogelijk

Nadere informatie

Geodata: registreren, ontsluiten, archiveren

Geodata: registreren, ontsluiten, archiveren Data Archiving and Networked Services Geodata: registreren, ontsluiten, archiveren Peter Doorn Geonovum-DANS studiedag: 'Digitale duurzaamheid van Geodata', 16 feb 12 DANS is een instituut van KNAW en

Nadere informatie

Eisen aan e-depot voorzieningen. AIDO Congres Archiefinnovatie 7 april 2016 NBC Nieuwegein

Eisen aan e-depot voorzieningen. AIDO Congres Archiefinnovatie 7 april 2016 NBC Nieuwegein Eisen aan e-depot voorzieningen AIDO Congres Archiefinnovatie 7 april 2016 NBC Nieuwegein Inhoud 1. Inleiding en opdracht 2. Basismodel voor e-depots 3. Vertaling naar architectuur 4. Functionele eisen

Nadere informatie

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer De lijst is aangemaakt op: 13 augustus 2002 Gegevens zijn geregistreerd in de maand: juli 2002 Dit overzicht bevat titels en 'samenvattingen' van

Nadere informatie

Model-regeling Archiefbeheer/Documentaire Informatievoorziening. RAAMREGELING ARCHIEFBEHEER/ DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING [naam instelling]

Model-regeling Archiefbeheer/Documentaire Informatievoorziening. RAAMREGELING ARCHIEFBEHEER/ DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING [naam instelling] RAAMREGELING ARCHIEFBEHEER/ DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING [naam instelling] PAZU Werkgroep Beheersregels Page 1 29-10-2002 INDELING Art. nrs. Blz. Hoofdstuk I Algemene bepalingen 1 3/5 Hoofdstuk II

Nadere informatie

De e-overheid wordt onder architectuur gebouwd Guido Bayens ICTU Kenniscentrum / Architectuur e-overheid

De e-overheid wordt onder architectuur gebouwd Guido Bayens ICTU Kenniscentrum / Architectuur e-overheid De e-overheid wordt onder architectuur gebouwd Guido Bayens ICTU Kenniscentrum / Architectuur e-overheid Drs G.I.H.M. Bayens MBA Guido.bayens@ictu.nl gbayens@novius.nl Actieprogramma Andere Overheid Vier

Nadere informatie

nemen van een e-depot

nemen van een e-depot Stappenplan bij het in gebruik nemen van een e-depot CONCEPT VOOR FEEDBACK Bijlage bij Handreiking voor het in gebruik nemen van een e-depot door decentrale overheden 23 juli 2015 Inleiding Dit stappenplan

Nadere informatie

Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten

Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten Edwin de Vries 3 juni 2008 Praktisch Implementeren van Enterprise Architectuur bij Gemeenten Waarom Architectuur bij Gemeenten? Praktische aanpak Invulling

Nadere informatie

Standaarden en digitale archivering

Standaarden en digitale archivering Standaarden en digitale archivering K. van der Meer 1, 2 en H.H.J. Lorist 1 1 TU Delft 2 IBW UI Antwerpen Waarom kiezen voor standaarden Samenwerking tussen leveranciers of leveranciers en gebruikers +

Nadere informatie

Nulmeting van de e-depotvoorziening van het Noord-Hollands Archief aan de hand van het toetsingskader ED3

Nulmeting van de e-depotvoorziening van het Noord-Hollands Archief aan de hand van het toetsingskader ED3 Nulmeting van de e-depotvoorziening van het Noord-Hollands Archief aan de hand van het toetsingskader ED3 Pilot Uitplaatsing digitaal archief gemeente Haarlem Auteur: Noord-Hollands Archief: Stinie Francke

Nadere informatie

Basisregistraties en Inspire

Basisregistraties en Inspire Basisregistraties en Inspire Stand van zaken Beleid en Perspectieven Noud Hooyman 23 maart 2011 7 april 2011 Onderwerpen en Uitdaging Positionering Geo-informatie Gideon Geo-Basisregistraties Stelsel en

Nadere informatie

Afspraken zijn de essentie

Afspraken zijn de essentie Forum Standaardisatie Afspraken zijn de essentie De rol van standaardisatie bij het realiseren van interoperabiliteit Peter Waters Hoofd Bureau Forum Standaardisatie Versterking Interbestuurlijke samenwerking

Nadere informatie

Burgerservicenummer Eén nummer is genoeg

Burgerservicenummer Eén nummer is genoeg 1 Burgerservicenummer Eén nummer is genoeg I. Ruiter Programmabureau BSN 1 Eén nummer is genoeg 1. Historie en context 2. Hoofdlijnen BSN-stelsel 3. Betekenis BSN 4. Beheervoorziening BSN en Architectuur

Nadere informatie

HR metadata repository. André de Boer (BZK/CBS) (op persoonlijke titel)

HR metadata repository. André de Boer (BZK/CBS) (op persoonlijke titel) HR metadata repository André de Boer (BZK/CBS) (op persoonlijke titel) 18-06-2014 Na de koffie Klantcase HR Metadata: Overheidsorganisaties kunnen met behulp van de HR metadata repository op een gestructureerde

Nadere informatie

Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit. ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011

Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit. ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011 Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011 24-11-2011 Profile Consultancy Services State of the art software solutions Project implementation Life-cycle

Nadere informatie

De impact van de basisregistraties op de informatievoorziening van gemeenten

De impact van de basisregistraties op de informatievoorziening van gemeenten De impact van de basisregistraties op de informatievoorziening van gemeenten Op weg naar de Gemeentelijke Service Bus Danny Greefhorst Gemeenten worden geconfronteerd met allerlei ontwikkelingen die van

Nadere informatie

Slotbijeenkomst Pilot E-depot Utrecht. Hier komt tekst. Hier komt ook tekst. Utrecht.nl

Slotbijeenkomst Pilot E-depot Utrecht. Hier komt tekst. Hier komt ook tekst. Utrecht.nl Slotbijeenkomst Pilot E-depot Utrecht Hier komt tekst Metagegevens Metagegevens & & Architectuur Architectuur Hier komt ook tekst 22-1-2015 22-1-2014 Ben de Jong Kennis- en Kwaliteitscentrum Documentaire

Nadere informatie

Veilig samenwerken met de supply-chain

Veilig samenwerken met de supply-chain Veilig samenwerken met de supply-chain TSCP RIG bijeenkomst Rotterdam, 18 mei 2011 mr. Patrick Paling RE Senior Manager KPMG Advisory N.V. TSCP We toetsen als gespecialiseerde auditor of de centrale TSCP-beveiligingsinfrastructuur

Nadere informatie

BABOK meets BiSL. Marcel Schaar, IIBA Dutch Chapter Mark Smalley, ASL BiSL Foundation Jan de Vries, ASL BiSL Foundation. Kennissessie, 19 januari 2016

BABOK meets BiSL. Marcel Schaar, IIBA Dutch Chapter Mark Smalley, ASL BiSL Foundation Jan de Vries, ASL BiSL Foundation. Kennissessie, 19 januari 2016 BABOK meets BiSL Kennissessie, 19 januari 2016 Marcel Schaar, IIBA Dutch Chapter Mark Smalley, ASL BiSL Foundation Jan de Vries, ASL BiSL Foundation 1 Agenda 1. Presentatie white paper hoofdlijnen 2. Intro

Nadere informatie

Verbinden. Bestuurlijke Samenvatting

Verbinden. Bestuurlijke Samenvatting Verbinden Bestuurlijke Samenvatting Verbinding Burgers en bedrijven verwachten dat de overheid er voor hen is in plaats van andersom. Ze willen samenhangende en begrijpelijke communicatie van de overheid

Nadere informatie

Basisinformatie DigiD

Basisinformatie DigiD Basisinformatie DigiD Algemeen 1. Wat is het onderwerp? (naam) DigiD Documenten 2. Wat maakt het programma (resultaat/deliverable) en wat is in hoofdlijnen de impact van die voorziening voor gemeenten?

Nadere informatie

Archiveren ruimtelijke plannen

Archiveren ruimtelijke plannen Plicht of noodzaak? 6 juni 2013 Monique van Scherpenzeel Tijdens deze sessie Kader: Wet- en regelgeving Andere kaders Vereisten Aan de slag: Wat ga ik morgen doen 1 Welke Gemeenten Provincies Rijk Beheersverordening

Nadere informatie

Verslag van de bijeenkomst. Informatie duurzaam digitaal toegankelijk

Verslag van de bijeenkomst. Informatie duurzaam digitaal toegankelijk Verslag van de bijeenkomst Informatie duurzaam digitaal toegankelijk 10 oktober 2011 Informatie duurzaam digitaal toegankelijk Verslag van de bijeenkomst voor de verantwoordelijken voor de informatievoorziening

Nadere informatie

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer De lijst is aangemaakt op: Dit overzicht bevat titels en 'samenvattingen' van berichten, berichtjes, artikelen en publicaties die het terrein van

Nadere informatie

Regeling Archiefbeheer College bouw ziekenhuisvoorzieningen

Regeling Archiefbeheer College bouw ziekenhuisvoorzieningen Het College bouw ziekenhuisvoorzieningen, gelet op artikel 14 van het Archiefbesluit 1995; Besluit: Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: a. Bouwcollege: het College bouw ziekenhuisvoorzieningen;

Nadere informatie

Last but not least. Hoofdstuk 35. Bijlagen

Last but not least. Hoofdstuk 35. Bijlagen Last but not least Hoofdstuk 35 Bijlagen V1.2 / 01 februari 2016 Geen copyright! MCTL is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Gebaseerd op een werk van

Nadere informatie

In deze handreiking is aangegeven hoe om te gaan met de archivering van digitale ruimtelijke plannen.

In deze handreiking is aangegeven hoe om te gaan met de archivering van digitale ruimtelijke plannen. HANDREIKING Onderwerp Archiveren digitale ruimtelijke plannen Aan Gebruikers RO Standaarden Van Geonovum, Monique van Scherpenzeel Datum 3 februari 2010 Status publiek In deze handreiking is aangegeven

Nadere informatie

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. BISL Business Information Services Library Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Begeleidingscommissie Automatisering Academische Ziekenhuizen,

Inventaris van het archief van de Begeleidingscommissie Automatisering Academische Ziekenhuizen, Nummer archiefinventaris: 2.14.5315 Inventaris van het archief van de Begeleidingscommissie Automatisering Academische Ziekenhuizen, 1932-1992 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief,

Nadere informatie

Programma ibewustzijn sessie 4 november Maastricht

Programma ibewustzijn sessie 4 november Maastricht Programma ibewustzijn sessie 4 november Maastricht 09:30 10:00 Inloop 10:00 10:30 Opening en presentatie Digitale Agenda 2020 door Jan Fraanje, commissielid D&I 10:30 11:15 Lezing over de informatiemaatschappij

Nadere informatie

Hoe stuur ik de Cloud?! Wat moeten we regelen voor een goede samenwerking

Hoe stuur ik de Cloud?! Wat moeten we regelen voor een goede samenwerking Hoe stuur ik de Cloud?! Wat moeten we regelen voor een goede samenwerking SaMBO-ICT september 2012 Agenda Wat verstaan we onder het begrip cloud? Welke vormen van cloud zijn er ook alweer? Wat zijn de

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225

Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225 Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225 Raadsvergadering van 28 en 31 oktober 2013 Agendanummer 11 Aan Onderwerp: de gemeenteraad. Krediet Basisregistratie Grootschalige Topografie

Nadere informatie

OSLO Open Standaarden voor Lokale Overheden

OSLO Open Standaarden voor Lokale Overheden Open Standaarden voor Lokale Overheden OSLO Publiek private samenwerking inventarisatie uitwerking formaliseren Plan van aanpak Open Standaarden voor Lokale Overheden ER-diagram definities serialisatie

Nadere informatie

Dienstverlening en e-overheid

Dienstverlening en e-overheid Dienstverlening en e-overheid commissie Middelen/AB 9 april 2009 1 Inhoud Wat is de aanleiding voor deze presentatie? Wat is Dienstverlening en e-overheid? Welke wetten en regels zijn van belang? Hoe heeft

Nadere informatie

Kerngegevens MBO. gemeenschappelijke taal van ELO naar studenten administratie. Gebruikersdag Woensdag 26 mei 2010.

Kerngegevens MBO. gemeenschappelijke taal van ELO naar studenten administratie. Gebruikersdag Woensdag 26 mei 2010. Kerngegevens MBO gemeenschappelijke taal van ELO naar studenten administratie Gebruikersdag Woensdag 26 mei 2010 Raymond Kerkhof E : r.kerkhof@zadkine.nl M: +31(0)651670089 Probleemstelling / Uitdaging

Nadere informatie

Archiefinnovatie Decentrale Overheden

Archiefinnovatie Decentrale Overheden Archiefinnovatie Decentrale Overheden 9 maart 2015 / Nationaal Archief / Het Utrechts Archief Digitale Taken Rijksarchieven / Landelijke e-depot infrastructuur Pilot e-depot gemeente Utrecht en Het Utrechts

Nadere informatie

Zeeuws e-depot presentatie e-depot Monitor 10 februari 2016

Zeeuws e-depot presentatie e-depot Monitor 10 februari 2016 Het Zeeuws Archief is beheerder van de archieven van het Rijk, het Waterschap, de Provincie en drie gemeenten. Sinds 2008 staat digitale duurzaamheid hoog op de agenda. In dat jaar sloten we ons aan bij

Nadere informatie

De Archiefwet 1995 bepaalt dat het college van burgemeester en wethouders zorg draagt

De Archiefwet 1995 bepaalt dat het college van burgemeester en wethouders zorg draagt Memorie van toelichting Algemeen De Archiefwet 1995 bepaalt dat het college van burgemeester en wethouders zorg draagt voor de archiefbescheiden die een gemeente ontvangt en creëert vanwege haar taken

Nadere informatie

Archiefzorg en beheer 2013/2014

Archiefzorg en beheer 2013/2014 T Archiefzorg en beheer 2013/2014 Verslag aan de raad ten behoeve van de horizontale verantwoording van de zorg over en het beheer van (analoge en digitale) archieven conform de Archiefwet 1995 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Form follows function -Louis Henry Sullivan

Form follows function -Louis Henry Sullivan www.grundsatzlich-it.nl Form follows function -Louis Henry Sullivan Datawarehouse: vorm en functie Ronald Kunenborg licentie: Datawarehouse: vorm en functie Een data warehouse komt voort uit pijn Die pijn

Nadere informatie

Meerjarenplan ICT

Meerjarenplan ICT Meerjarenplan ICT 2008-2012 ICT meerjarenplan Vooraf. Informatie ICT informeel in het voorjaar 2008 Besluitvorming ICT formeel bij de begroting Dienstverleningsvisie eind 2008 (richtinggevend) Programmaplan

Nadere informatie

informatie architectuur lesweek 4 IAM V

informatie architectuur lesweek 4 IAM V informatie architectuur lesweek 4 IAM V1. 2009-2010 vandaag tags metadata controlled vocabulary search IAM informatie architectuur Herkennen, structureren en vindbaar maken van informatie. containerbegrip

Nadere informatie

Slotbijeenkomst Pilot E-depot Utrecht. Hier komt tekst. komt ook tekst 22-1-2014. Utrecht.nl

Slotbijeenkomst Pilot E-depot Utrecht. Hier komt tekst. komt ook tekst 22-1-2014. Utrecht.nl Slotbijeenkomst Pilot E-depot Utrecht Hier komt tekst Digitaal erfgoed Metagegevens & Hier 22-1-2015 Architectuur komt ook tekst 22-1-2014 Bert van Kooten Kennis- en Kwaliteitscentrum Documentaire informatie

Nadere informatie

Archiveren. Digitaal vertaald. Han Pieterse han.pieterse@networq24.com 31-5-2007 1

Archiveren. Digitaal vertaald. Han Pieterse han.pieterse@networq24.com 31-5-2007 1 Archiveren Digitaal vertaald Han Pieterse han.pieterse@networq24.com 31-5-2007 1 Nieuwe wetgeving en oude gewoontes Archiefwet voor overheidsinstellingen, Wet elektronisch bestuurlijk verkeer is van kracht,

Nadere informatie

Ieder document direct beschikbaar

Ieder document direct beschikbaar Slide 1 Ieder document direct beschikbaar 4 februari 2016 1 Slide 2 Over Expansion Implementatiespecialist op gebied van digitale documentverwerking en archivering Verantwoordelijk voor volledig implementatietraject

Nadere informatie

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente?

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Enterprise Architectuur een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Wie zijn we? > Frederik Baert Director Professional Services ICT @frederikbaert feb@ferranti.be Werkt aan een Master

Nadere informatie

Research Data Management

Research Data Management Research Data Management Update Mariëtte van Selm Coördinator RDM-ondersteuning Bibliotheek UvA/HvA 10 november 2015 Waar gaat het over? ( ) the organisation of data, from its entry to the research cycle

Nadere informatie

Offshore Outsourcing van Infrastructure Management

Offshore Outsourcing van Infrastructure Management Offshore Outsourcing van Infrastructure Management an emerging opportunity dr. Erik Beulen Atos Origin/Tilburg University 1 Agenda Introductie Ontwikkelingen Risicovergelijking Best practices Conclusies

Nadere informatie

De FAS (Federal Authentication Service) Peter Strick SmartCities IDM workshop 07/05/2009

De FAS (Federal Authentication Service) Peter Strick SmartCities IDM workshop 07/05/2009 De FAS (Federal Authentication Service) Peter Strick SmartCities IDM workshop 07/05/2009 Fedict 2009. All rights reserved Agenda Beschrijving van de FAS Authenticatie Veiligheidsniveaus voor authenticatie

Nadere informatie

DIGITAL FOREVER. Digital Assets at risk

DIGITAL FOREVER. Digital Assets at risk DIGITAL FOREVER Digital Assets at risk 1 DR G.J. VAN BUSSEL Archivaris, Bedrijfskundige, Bestuurlijk Informatiekundige Lector Digital Archiving & Compliance (HvA) Strategisch Beleidsadviseur College van

Nadere informatie

CORA 1.0 Bedrijfs- en ICT-referentiearchitectuur voor woningcorporaties

CORA 1.0 Bedrijfs- en ICT-referentiearchitectuur voor woningcorporaties CORA 1.0 Bedrijfs- en ICT-referentiearchitectuur voor woningcorporaties Hoe zorgen we ervoor dat we nieuwe diensten en producten soepel in onze bedrijfsvoering op kunnen nemen? Hoe geven we betere invulling

Nadere informatie

Onderdeel: van Gedistribueerde voorzieningen voor duurzame toegang (A.1)

Onderdeel: van Gedistribueerde voorzieningen voor duurzame toegang (A.1) BESCHRIJVING CASE STUDY PROJECT DDS HERLEEFT Onderdeel: van Gedistribueerde voorzieningen voor duurzame toegang (A.1) Dit document bestaat uit twee delen: 1. Project DDS herleeft Beschrijving van het hele

Nadere informatie

Proces Mediaverwerking

Proces Mediaverwerking Proces Mediaverwerking Anne Werst, manager Catalogiseren awerst@beeldengeluid.nl Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid Cijfers Ruim 750.000 uur radio, televisie, film 1.500.000 catalogusbeschrijvingen

Nadere informatie

e-depot Veel gestelde vragen en antwoorden voor aangesloten overheden

e-depot Veel gestelde vragen en antwoorden voor aangesloten overheden e-depot Veel gestelde vragen en antwoorden voor aangesloten overheden Voorwoord Steeds meer overheidsorganisaties werken digitaal. Daardoor neemt de productie van digitale informatie toe. Al deze informatie

Nadere informatie

Toezichtinformatie Toezichtindicatoren Archiefwet

Toezichtinformatie Toezichtindicatoren Archiefwet Toezichtinformatie Toezichtindicatoren Archiefwet Versie april 2013 Inhoudsopgave 1. Aanleiding... 3 2. Leeswijzer... 4 3. Matrix Archiefwet... 5 Auteur: Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING)

Nadere informatie

De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening.

De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening. De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening. Foto: Mugmedia Het Kadaster gaat de levering van kadastrale informatie ingrijpend vernieuwen. Het huidige proces van verwerken van kadastrale

Nadere informatie

Onderdelen module 3 (gesplitst in delen 1 en 2)

Onderdelen module 3 (gesplitst in delen 1 en 2) Onderdelen module 3 (gesplitst in delen 1 en 2) Deel 1 1. Prelude 8 13 2. Achtergrond en Context MARIJ (leerdoel 3; duur 1-2 uur) 14-25 3. Eén architectuur voor de Rijksdienst (leerdoel 3; duur 1 uur)

Nadere informatie

Linked Open Data en EDM. Jacco van Ossenbruggen Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) Vrije Universiteit Amsterdam

Linked Open Data en EDM. Jacco van Ossenbruggen Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) Vrije Universiteit Amsterdam Linked Open Data en EDM Jacco van Ossenbruggen Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) Vrije Universiteit Amsterdam Cultureel erfgoed & informatica Projecten Token2000 (1999) MultimediaN, CATCH (2004) Europeana

Nadere informatie

Toetsingskader e-depot Schiedam-Delft

Toetsingskader e-depot Schiedam-Delft Onderdeel ED3 Onderwerp ED3 Verwijzing Rapport e-depotvoorzieningen A. Organisatie, beleid en procedures A1: Continuiteit beheersorganisatie 4.1 Registreren en beheren van inrichtingsinformatie A. Organisatie,

Nadere informatie

Programma Digitaal Werken. Introductie Programma Digitaal Werken (procesgericht werken) Arvid Janssen

Programma Digitaal Werken. Introductie Programma Digitaal Werken (procesgericht werken) Arvid Janssen Programma Digitaal Werken Introductie Programma Digitaal Werken (procesgericht werken) Arvid Janssen Hybride wereld Programma Digitaal Werken 2 Waar vind ik de juiste informatie? Centraal probleem Persoonlijke

Nadere informatie

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 8 juni 2005 / 121/2005

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 8 juni 2005 / 121/2005 Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 8 juni 2005 / 121/2005 Onderwerp Budgetverschuiving voor gemeentelijke voorziening DIVA Programma / Programmanummer Concernsturing / 8110 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.14.5317. Auteur: Centrale Archief Selectiedienst. Nationaal Archief, Den Haag 2010. Copyright: cc0

Nummer archiefinventaris: 2.14.5317. Auteur: Centrale Archief Selectiedienst. Nationaal Archief, Den Haag 2010. Copyright: cc0 Nummer archiefinventaris: 2.14.5317 Inventaris van het archief van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen: Werkgroep Landbouwonderwijs van de Ned.-Belgische Subcie v/d gelijkwaardigheid van diploma's

Nadere informatie

Eerste uitwerking strategisch thema 'Betrouwbare digitale informatie is de basis'

Eerste uitwerking strategisch thema 'Betrouwbare digitale informatie is de basis' Eerste uitwerking strategisch thema 'Betrouwbare digitale informatie is de basis' versie 30 augustus 2013 De beschikbaarheid van betrouwbare digitale overheidsinformatie is de basis voor het goed kunnen

Nadere informatie

digitale overheidsdienstverlening aan bedrijven

digitale overheidsdienstverlening aan bedrijven digitale overheidsdienstverlening aan bedrijven Uitkomsten consultatiesessies met leveranciers administratieve software, accountants en administratiekantoren 15 februari 2017 1. Ondernemers willen gemak,

Nadere informatie

Wat zijn archiefstukken? Wat is een archief? Beginselen Ordening

Wat zijn archiefstukken? Wat is een archief? Beginselen Ordening Wat zijn archiefstukken? Wat is een archief? Beginselen Ordening 2010 Document (3), ongeacht zijn vorm, naar zijn aard bestemd om te berusten onder de persoon, groep personen of organisatie die het heeft

Nadere informatie

Digitaal Archief DUURZAAM. Agenda. Dag van de Digitale Duurzaamheid DiVault E-depot Oldambt Fasttrack programma

Digitaal Archief DUURZAAM. Agenda. Dag van de Digitale Duurzaamheid DiVault E-depot Oldambt Fasttrack programma Digitaal Archief DUURZAAM Agenda Dag van de Digitale Duurzaamheid 2017 DiVault E-depot Oldambt Fasttrack programma 1 Doel DiVault Duurzaam preserveren, beheren en ontsluiten van cultuurhistorisch of economisch

Nadere informatie

Landelijk overleg van provinciale archiefinspecteurs Werkverband gemeentelijke archiefinspectie. WgA

Landelijk overleg van provinciale archiefinspecteurs Werkverband gemeentelijke archiefinspectie. WgA Referentiekader Opbouw Digitaal Informatiebeheer RODIN Landelijk overleg van provinciale archiefinspecteurs Werkverband gemeentelijke archiefinspectie WgA Referentiekader Opbouw Digitaal Informatiebeheer

Nadere informatie

Architecten-debat 21 juni 2006 PI GvIB Themamiddag. Renato Kuiper. Principal Consultant Information Security

Architecten-debat 21 juni 2006 PI GvIB Themamiddag. Renato Kuiper. Principal Consultant Information Security Architecten-debat 21 juni 2006 PI GvIB Themamiddag Renato Kuiper Principal Consultant Information Security 1 De spreker Principal Consultant Information Security Hoofdredacteur Informatiebeveiliging 15

Nadere informatie

ISO 23081, een nieuwe standaard voor recordkeeping metadata. Hans Hofman Utrecht, 1 maart 2007 Platform Overheid Meta-informatie

ISO 23081, een nieuwe standaard voor recordkeeping metadata. Hans Hofman Utrecht, 1 maart 2007 Platform Overheid Meta-informatie ISO 23081, een nieuwe standaard voor recordkeeping metadata Hans Hofman Utrecht, 1 maart 2007 Platform Overheid Meta-informatie Informatie / documenten Zoeken Vinden Dublin Core Ontologieën Begrijpen Gebruiken

Nadere informatie

BCM en de Cloud. CSA-nl 10 april 2012 André Koot

BCM en de Cloud. CSA-nl 10 april 2012 André Koot BCM en de Cloud CSA-nl 10 april 2012 André Koot info@i3advies.nl Twitter: @meneer Agenda Cloud Risico's Maatregelen 1. Cloud Cloud omnipresent Wereldwijd alle grote aanbieders Volop management aandacht

Nadere informatie

Digitaal Loket: kansen of kosten

Digitaal Loket: kansen of kosten Digitaal Loket: kansen of kosten 27 oktober 2011 www.gentleware.nl janjaap.vanweringh@gentleware.nl 06-12.1234.15 1 Onderwerpen Wat is een digitaal loket? Waarom een digitaal loket? Stappenplan Do s en

Nadere informatie

Kikkers en Heilige Koeien UvAConext & standaarden voor het primaire onderwijs en onderzoek proces

Kikkers en Heilige Koeien UvAConext & standaarden voor het primaire onderwijs en onderzoek proces Kikkers en Heilige Koeien UvAConext & standaarden voor het primaire onderwijs en onderzoek proces SURF Seminar September 2015 Frank Benneker, ICTS Universiteit van Amsterdam Perspectief ICTS & OO dienstverlening

Nadere informatie

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum, gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum, gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum, gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; besluit vast te stellen de navolgende Beheerregeling

Nadere informatie