Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer"

Transcriptie

1 Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer De lijst is aangemaakt op: Dit overzicht bevat titels en 'samenvattingen' van berichten, berichtjes, artikelen en publicaties die het terrein van het informatiebeheer raken. Ze zijn gerubriceerd op basis van de lifecycle of documents uit het rapport Management of electronic records: Issues and guidelines; Prepared by the Advisory Committee for the Coordination of Information Systems (ACCIS), United Nations, New York, (blz 27-34). Als laatste is een overzicht van termen opgenomen die zijn gerelateerd aan de onderwerpen van de geregistreerde titels. Het begrip 'informatiebeheer' omvat het geheel van de informatievoorziening en het archiefbeheer. Synoniem aan 'Informatiebeheer' is het begrip 'Records management'. De berichtjes etc. zijn binnen de rubrieken gesorteerd op titel. maandag 1 september 2008 Gegevens zijn geregistreerd tot en met de maand: augustus 2008 Records management Indeed, records management can be seen as being primarily concerned with the identification and management of the evidence of an organization's business activities. Uit Wikipedia Lemma Records Management Pagina 1 van 21

2 0 Algemeen 8416 Betere dienstverlening door verplicht gebruik e-overheid (Persbericht) 30-mei-2008 / Ministerie van Binnenlandse Zaken, Dienstverleningsconcept Een dienstbare overheid stelt burgers centraal en is een organisatie waarin burgers zich herkennen. De dienstbare overheid werkt op basis van vertrouwen in burgers en professionals en verdient vertrouwen door haar respectvolle werkwijze en goede dienstverlening. De dienstbare overheid is ook een slagvaardige organisatie die met minder mensen meer kwaliteit levert. Kortom: de dienstbare overheid functioneert als bondgenoot van de samenleving. De meeste mensen zijn niet ontevreden over specifieke diensten die zij van de overheid ontvangen, maar ze vinden wél dat het beter kan, met name wanneer zij afhankelijk zijn van meerdere overheidsorganisaties tegelijk. Ook de Ombudsman constateerde in zijn jaarverslag 2007 dat de complexiteit van klachten over de overheid toeneemt, wat onder andere blijkt uit een toename van klachten over overheidstaken die verdeeld zijn over meerdere diensten[2]. Ik vind dan ook dat de overheidsdienstverlening op een hoger peil kan en moet worden gebracht. Daarbij is vooral van belang dat er merkbare verbeteringen voor mensen worden doorgevoerd. Provincies, gemeenten en uitvoeringsorganisaties hebben de afgelopen jaren veel activiteiten ondernomen om de kwaliteit en klantgerichtheid van hun diensten te verbeteren. Het rijk is bezig, onder andere met de bouwstenen van de e-overheid, de randvoorwaarden voor betere dienstverlening te scheppen. Nu komt het erop aan de opgebouwde infrastructuur en de opgedane kennis en ervaring beter te gaan benutten. Dat betekent dat er meer direct merkbare, concrete verbeteringen voor burgers moeten worden geboekt en dat de efficiency van de overheid omhoog gaat. Slaagt de overheid daar niet in, dan zal de tevredenheid van mensen, en daarmee hun vertrouwen in de overheid, afnemen. Andere overheid; Basisadministratie; Basisregistratie; Digitaliseren; E-overheid. Persbericht op internet ~ De kick van belangrijk werk Bram Donkers en Ronald de Nijs (Interview) Informatie professional, /2008 Gegevensverwerking Het reportageteam van InformatieProfessional mocht naar binnen bij de geheime dienst. Tussen de spionnen en geheim agenten zitten daar immers ook nogal wat informatie(be)werkers. Een uniek interview met het hoofd van de afdeling Registratie, Documentatie & Archivering en een van zijn consulenten Archiefbeheer; Documentatie; Inlichtingendiensten Visie betere dienstverlening overheid en Actieprogramma dienstverlening en e-overheid (Nota) 2-jun-2008 / Ministerie van Binnenlandse Zaken, E-overheid Het kabinet heeft een deel van de voorzieningen van de e-overheid aangewezen als kern-infrastructuur. Met overheidsorganisaties spreekt het kabinet af het gebruik hiervan verplicht te maken. Onderdeel van de kernstructuur zijn onder meer: mijnoverheid.nl, DigiD, GBA en de basisregistratie Adressen en Gebouwen. Om het gebruik van de basisvoorzieningen te stimuleren, worden de kosten voor het gebruik niet doorberekend aan de gebruikers. De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Bijleveld ingestemd met toezending aan de Pagina 2 van 21

3 0 Algemeen Tweede Kamer van de Visie op Dienstverlening en het bijbehorende Actieprogramma Betere Dienstverlening. Andere overheid; Basisadministratie; Basisregistratie; Digitaliseren; E-overheid. Aanbiedingsbrief ~ Nota op internet ~ Pagina 3 van 21

4 1 Ontstaan 8428 Capaciteitsprobleem bij basisregistraties (Bericht) Binnenlands Bestuur van 22-aug Basisregistratie Voor de zomer van 2009 moeten gemeenten hun basisregistratie van adressen en gebouwen in orde hebben. Die informatie moet uniform en snel kunnen worden uitgewisseld met het rijk. Kleinere gemeenten zijn meestal wel bezig met de administratieve kant van de invoering, maar niet met de technische kant. Vooral de de geografische component levert problemen op. BAG; Basis administratie adressen en gebouwen; GBKN; Grootschalige basiskaart Nederland ED3 en archiefdepots waar je niet hoeft te stoffen Peter Horsman en Hans Waalwijk (Artikel) Informatie professional, /2008 E-depot Het Landelijk Overleg van Provinciale Archiefinspecteurs (LOPAI) presenteerde in juni ji. de folder ED3, Eisen Duurzaam Digitaal Depot. Hierin is voor het eerst een toetsingskader voor de beheersomgeving van blijvend te bewaren digitale archiefinformatie, het zogenaamde e-depot, uitgewerkt. Hans Waalwijk en Peter Horsman bestudeerden het toetsingskader en vinden het nog sterk geïnspireerd op de praktijk van inspectie van voornamelijk papieren archieven. Desalniettemin is het een belangrijke stap in de goede richting. Digitale kluis; ED3; Eisen Duurzaam Digitaal depot. 1.1 Definitie :-) 8417 Alternatieve ideëen voor Web 3.0 en het semantic web Peter Bekel (Webpagina) 14-aug-2008 / FrankWatching, Semantisch web Het idee dat computers mensen kunnen begrijpen is intrigerend. Daarom wordt er hard gewerkt aan datgene wat bekend staat als het semantic web, het web dat internetpagina s kan begrijpen. Tot enkele jaren geleden leek alleen de klassieke benadering van Web 3.0 deze droom mogelijk te kunnen maken. Er ontstaan echter steeds meer alternatieve ideeën om het semantic web te realiseren. Wat kunnen deze alternatieven? En kunnen ze de toekomst van het web bepalen? Interpretatie; Semantiek; Semantisch web; SPARQL; Tag; Web 2.0; Zoekmachine. Tekst op internet ~ Pagina 4 van 21

5 1.1 Definitie 8423 BiSL; Management guide Remco van der Pols en Yvette Bakker (Publicatie) Van Haren Publishing, Zaltbommel, BiSL BiSL, Business Information Service Library is het framework dat invulling geeft aan de besturing van het functioneel beheer van de informatievoorziening, vanuit bedrijfsoptiek. Het belang om dit functioneel beheer (inclusief informatiemanagement) professioneel en volwassen in te vullen, wordt ook breed onderkend in de markt, en is ook de reden van verschijnen van deze management guide. BiSL is een standaard in het publieke domein, wordt ondersteund door best practises, en geeft concrete invulling aan het vak functioneel beheer (inclusief informatiemanagement). BiSL sluiting aan op ASL, framework voor Application Services, en het veel gebruikte framework ITIL, Information Technology Infrastructure Library. Deze management guide heeft als doel om inzicht te geven in het framework BiSL, te schetsen hoe functioneel beheer in de praktijk wordt uitgevoerd en hoe BiSL daarbij van nut kan zijn. Om dit zichtbaar te maken, worden de processen van functioneel beheer geschetst aan de hand van een case die door het hele boek heen loopt. Business Information Services Library; Functioneel beheer; Informatiemanagement. ASL BiSL Foundation ~ BiSL Glossary ~ :-) 8424 BiSL Glossary (Webpagina) <Herkomst onbekend of niet geregistreerd.> Geraadpleegd 27 augustus 2008 Glossarium De belangrijkste begrippen uit BiSL BiSL; Business Information Services Library; Terminologie; Woordenboek. BiSL Glossary ~ Oude lijst ~ Termen en begrippen op internet ~ Website ASL BiSL Foundation ~ :-) 8411 Documenting archives and other records - a guide for dummies Chris Hurley (Publicatie) Monash University, Published online July 2008 Pagina 5 van 21

6 1.1 Definitie Toegankelijk maken We can describe only what we understand. There are many ways to understand records. This is one of them. Mooi helder leuk overzicht van de relatie tussen ISAD, ISAAR, ISDF en de bijbehorende attributen. Archieffunctie; Attribuuttype; AURO; Authority Sub-Type; Function Sub-Type; FURO; ISAAR(cpf); ISAD(g); ISDF; Record keeping; Records Sub-Type; RURO; Type; Universal Recordkeeping Super-Type; URO. interessant ~ Tekst op internet ~ GBO.overheid; Begrippenlijst (Webpagina) Website GBO,overheid.nl, Geraadpleegd 27 augustus 2008 Term Begrippenlijst van GBO.overheid, geeft inzicht in de wereld van acroniemen binnen de andere overheid. Acroniem; Afkorting; Andere overheid; Termen; Terminologie. Begrippenlijst op internet ~ Samenhangnotitie gemeentelijke architectuur (Rapport) EGEM, Den Haag, Versie 1.0 dd 27 juni 2007 Architectuur In deze notitie vindt u een beschrijving van het gemeentelijke frontoffice-, midoffice- en backoffice-concept waarin de samenhang wordt geschetst van de verschillende architectuurproducten van EGEM. Back-office; Bedrijfsarchitectuur; Front-office; Gegevensarchitectuur; Informatie architectuur; Midoffice. Tekst op internet ~ Wikipedia: Lemma PRINCE2 (Webpagina) Wikipedia, Geraadpleegd 21 augustus 2008 PRINCE2 Korte beschrijving van PRINCE2 een methode voor projectmanagement. Pagina 6 van 21

7 1.1 Definitie PRINCE2; Projectmanagement; PRojects IN a Controlled Environment. Prince2: Wikipeia (NL) ~ Wikipedia: Lemma Records Management (Website) Wikipedia EN, Geraadpleegd 20 augustus 2008 Records Management Records management, or RM, is the practice of identifying, classifying, archiving, preserving, and destroying records. The ISO 15489: 2001 standard defines it as "The field of management responsible for the efficient and systematic control of the creation, receipt, maintenance, use and disposition of records, including the processes for capturing and maintaining evidence of and information about business activities and transactions in the form of records". Informatiebeheer; NEN-ISO (nl). Records Management: Wikipedia (EN) ~ Pagina 7 van 21

8 2.3 Bepalen van de grondslag en de betrouwbaarheid 591 Uniforme authenticatie nodig ; Forum Standaardisatie ziet markt voor serviceproviders Freek Blankena (Bericht) Automatisering Gids van 8-aug Authenticatie Wildgroei Digitale sleutel- bos burger moet ingeperkt. AIs belangrijkste taak voor de komende tijd ziet het Forum Standisafie het aansturen op standaardisafle van authenticatiemiddelen. Beveiliging; DigId; Keyring; Standaard. Pagina 8 van 21

9 3.2 Vaststellen verantwoordelijkheden reële deadline kinddossier (Bericht) Binnenlands Bestuur van 29-aug Elektronisch kinddossier De digitaliseringvan de jeugdgezondheidszorg is op stoom. Overal werken gemeenten en jeugdzorginstellingen aan de invoeringvan elektronische kinddossiers. Dat zegt Lineke Jonkers, projectleider van de ondersteuningsorganisatie die moet helpen hij dit proces. Vorig jaar liep de invoering van één landelijk elektronisch kinddossier (EKD) spaak op de aanbesteding. Minister André Rouvoer (Jeugd en Gezin) besloot toen dat de GGD en en thuiszorginstellingen, verantwoordelijk voor de consultatiebureaus, zelf aan de gang moesten met de dossiers, onder verantwoordelijkheid van gemeenten. Ze hebben daanvoor de tijd tot eind Elk kind krijgt dan vanaf her eerste contactmoment met de JGZ een digitaal dossier. Het Rijk werkt aan een landelijke kop, die uitwisseling tussen instellingen mogelijk maakt. EKD; Uitwisselbaarheid GBA-operatie volledig afronden ; GBA Burgerzakenvoorman vindt modernisering cruciaal voor e-overheidsambities (Bericht) Automatisering Gids van 29-sep E-overheid Gemeenten willen dat de GBAmodernisering volledig wordt afgerond, inclusief het Burgerzakensysteem voor de lokale overheid en upgrade van de landelijke voorziening voor gegevensverstrekking aan afnemers. Dat is de inzet van de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB) voor het overleg met staatssecretaris Bijleveld over de herstart van de stilgelegde modemiseringsoperatie. E-gemeente; GBA; GBA-V Geoorloofd hergebruik; De juridische aspecten van plagiaat in het hoger onderwijs en Leefregels voor geoorloofd hergebruik van materiaal (Publicatie) SURFdirect, de SURF digitale rechten expertise community, Utrecht, SURF OZ Augustus 2008 Hergebruik De publicatie Geoorloofd hergebruik; De juridische aspecten van plagiaat in het hoger onderwijs en Leefregels voor geoorloofd hergebruik van materiaal inventariseert wat wel en niet mag met betrekking tot het opnemen van (delen van) het werk van anderen in eigen werk. Het rapport begint met Leefregels over wat wel en niet mag. Deze leefregels zijn ook als handzame flyer (pdf) beschikbaar. Dit rapport van SURFdirect, de Digitale Rechten Expertise Community van SURF, voorziet in de behoefte van universiteiten en hogescholen aan cuidelijkheid rond het onderwerp plagiaat. Door de hoeveelheid aan bronnen op internet kan er twijfel zijn over het eigenaarschap en de oorspronkelijkheid van bijvoorbeeld werkstukken van studenten of wetenschappelijke artikelen. Het is niet altijd duidelijk of er sprake is van kwaadwillig plagiaat, slechte bronvermelding of zelfs geoorloofd gebruik van andermans materiaal. Auteursrecht; Citaatrecht; Intellectueel eigendom; Plagiaat. Bericht bij SURF Pagina 9 van 21

10 3.2 Vaststellen verantwoordelijkheden ~ Factsheet bij SURF ~ Publicatie op internet ~ Onbedoeld plagiaat? Wees het voor. Ken de leefregels voor geoorloofd hergebruik van materiaal. (Folder) SURFdirect, de SURF digitale rechten expertise community, Citaatrecht Op universiteiten en hogescholen is er behoefte aan duidelijkheid rond het onderwerp plagiaat. Door de hoeveelheid bronnen op internet kan er twijfel zijn over het eigenaarschap en de oorspronkelijkheid van door bijvoorbeeld studenten geleverd werk. Het is niet altijd kwade opzet en dus plagiaat. Onbedoeld plagiaat komt ook door onduidelijkheid over wat wel en niet van anderen mag worden gebruikt en op welke manier. Plagiaatpreventie verdient minstens zo veel aandacht als plagiaatopsporing achteraf. Regels, opgesteld vanuit een juridische invalshoek, kunnen docenten en studenten, én onderzoekers en auteurs, helpen bij het citeren en hergebruiken van materiaal. Auteursrecht; Hergebruik; Intellectueel eigendom; Plagiaat. Bericht bij SURF ~ Factsheet bij SURF ~ Publicatie hergebruik op internet ~ Privacy versus opsporing mr. Victor de Pous (Column) Automatisering Gids van 8-aug Privacy Het draait allemaal om de individualisatie en identificatie van netsurfers en ers. Marketeers en overheden hebben een niet te stillen honger naar persoonsgegevens. Let op! - De bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de digitale burger staat fors onder druk. - Het axioma wie niets te verbergen heeft, heeft niets te vrezen miskent de essentie van het grondwettelijk recht op privacy. - ICT bedrijven zouden per definitie de bescherming van grondrechten in hun corporate social responsibilitybeleid moeten opnemen. - Consumenten en gebruikersorganisaties kunnen keuzes maken door in zee te gaan met aanbieders die meer oog hebben voor deze basisrechten. Grondrechten. Pagina 10 van 21

11 3.4 Integratie 8427 CATCH (slot): het virtuele museum opent alle deuren Bennie Mols (Artikel) Informatie professional, /2008 CATCH In de finale aflevering van onze serie Catch: hoe kan aanvullende informatie over een voorwerp digitaal doorzoekbaar worden gemaakt in één zoeksysteem? Onderzoekers van de UvA zoeken samen met het Haags Gemeentemuseum naar een oplossing Beschikbaarheid; Standaard. Catch - webdossier ~ Interoperabel erfgoed Eric Sieverts (Column) Informatie professional, /09/2008 Interoperabiliteit Interoperahiliteit is in de praktijk nog een moeizaam proces is. Alle mooie technieken ten spijt, blijkt men in de praktijk toch nog te moeten terugvallen op het handmarig opzetten van concordanties, zelfs al op het niveau van voor beschrijvingen gebruikte velden, Concordantie; Mapping; OWL; RDF; SKOS; Standaard; Uitwisselbaarheid METS: An Introduction; Towards a Digital Object Standard Rick Beaubien (Presentatie) Library Systems Office, U.C. Berkeley, Berkeley, METS Presentatie met uitleg van deze standaard. XML-Schema with a vocabulary and syntax for identifying the digital pieces that together comprise a digital entity, for specifying the location of these pieces, and for expressing the structural relationships between them. - Content files - Descriptive metadata - Administrative metadata Dublin Core; Informatieobject; Metadata; Metadata Encoding and Transmission Standard; OAIS; XML Schema. 3.6 Beschikbaarstellen 8435 Politiecomputer vergelijkt boeventronies in database Rolf Zaal (Bericht) Automatisering Gids van 22-aug Pagina 11 van 21

12 3.6 Beschikbaarstellen Gezichtsherkenning Het korps gebruikt een computersysteem dat foto s van verdachte personen vergelijkt met portretten van tachtigduizend bekenden van de politie die in de database van de fotoconfrontatiemodule staan. Binnen enkele seconden toont het systeem de personen die de meeste gelijkenis vertonen met de verdachte, Gelaatskenmerken; Opsporing; Panopticon; Privacy; Vernietigingsbelang Veilige kluis op internet; E-Discoverywebserver vergemakkelijkt het doorzoeken van digitale informatie Hans Henseler (Artikel) Automatisering Gids van 29-aug Vindbaarheid Voor veel bedrijven is het een enorme opgave om in korte tijd bepaâlde elektronische gegevens uit het eigen archief te halen. Toch moeten er vaak onder tijdsdruk documenten worden geleverd aan derden. Een onderzoek naar de mogelijkheden van een digitale kluis op internet. Beschikbaarheid; Betrouwbaarheid; Datamining; Datawarehouse; Digitale kluis; E- depot. Pagina 12 van 21

13 999 Websites / webpagina's :-) 8417 Alternatieve ideëen voor Web 3.0 en het semantic web Peter Bekel (Webpagina) 14-aug-2008 / FrankWatching, Semantisch web Het idee dat computers mensen kunnen begrijpen is intrigerend. Daarom wordt er hard gewerkt aan datgene wat bekend staat als het semantic web, het web dat internetpagina s kan begrijpen. Tot enkele jaren geleden leek alleen de klassieke benadering van Web 3.0 deze droom mogelijk te kunnen maken. Er ontstaan echter steeds meer alternatieve ideeën om het semantic web te realiseren. Wat kunnen deze alternatieven? En kunnen ze de toekomst van het web bepalen? Interpretatie; Semantiek; Semantisch web; SPARQL; Tag; Web 2.0; Zoekmachine. Tekst op internet ~ :-) 8424 BiSL Glossary (Webpagina) <Herkomst onbekend of niet geregistreerd.> Geraadpleegd 27 augustus 2008 Glossarium De belangrijkste begrippen uit BiSL BiSL; Business Information Services Library; Terminologie; Woordenboek. BiSL Glossary ~ Oude lijst ~ Termen en begrippen op internet ~ Website ASL BiSL Foundation ~ GBO.overheid; Begrippenlijst (Webpagina) Website GBO,overheid.nl, Geraadpleegd 27 augustus 2008 Term Begrippenlijst van GBO.overheid, geeft inzicht in de wereld van acroniemen binnen de andere overheid. Acroniem; Afkorting; Andere overheid; Termen; Terminologie. Begrippenlijst op internet ~ Pagina 13 van 21

14 999 Websites / webpagina's 8419 Wikipedia: Lemma Records Management (Website) Wikipedia EN, Geraadpleegd 20 augustus 2008 Records Management Records management, or RM, is the practice of identifying, classifying, archiving, preserving, and destroying records. The ISO 15489: 2001 standard defines it as "The field of management responsible for the efficient and systematic control of the creation, receipt, maintenance, use and disposition of records, including the processes for capturing and maintaining evidence of and information about business activities and transactions in the form of records". Informatiebeheer; NEN-ISO (nl). Records Management: Wikipedia (EN) ~ Pagina 14 van 21

15 De rubrieken 0 Algemeen <geen> 1 Ontstaan Ontstaan en identificatie 1.1 Definitie Creation and identification Definitie van het begrippen als informatiebeheer, archief, archiefbescheiden etc, beschrijving van de toepassing en reikwijdte daarvan. Defining electronic records 1.2 Benoeming informatiesysteem Begrenzing van het informatiesysteem waarbinnen de gegevens (archiefbescheiden) opgemaakt etc. worden. 1.3 Benoemen bestanddeel Identifying electronic records systems Begrenzing van de eenheid die als enkelvoudig bestanddeel te beschouwen is (archiefbestanddeel, archiefstuk, item, object, archiefblok, informatie-object). Bijvoorbeeld: Document of registratie. 2 Waarderen Identifying electronic records Het bepalen van de functie en de waarde van een gegeven of gegevens in een bepaalde context of samenhang en het bepalen van de uiteindelijke bestemming van de archiefbescheiden. Appraisal 2.1 Bepalen van de waarde Het vaststellen van de waarde van gegevens in een bepaalde context. Appraising 2.2 Bepalen van de bewaartermijnen Het vaststellen van de bewaartermijnen ten behoeve van overbrenging of vernietiging. Scheduling 2.3 Bepalen van de grondslag en de betrouwbaarheid Het vaststellen van de juridische waarde van de gegevens, garanderen van de authenticiteit en de betrouwbaarheid (volledigheid, juistheid, beschikbaarheid en controleerbaarheid). Assuring legality 3 Gebruik, afstemming en toezicht Opslag, ontsluiting en beschikbaarstelling van informatie op basis van informatiebehoefte van de organisatie, burgers, politiek, bestuur, controllers, juristen en archiefbewaarplaats. Control and use Pagina 15 van 21

16 3.1 Bewaken kosten Bewaken van de kosten die beheershandelingenmet zich meebrengen. Kosten/baten en risico's. Controlling costs 3.2 Vaststellen verantwoordelijkheden Bepaling van de organisatieonderdelen, overheidsorganen, die verantwoordelijk zijn voor de gegevens. Dit kan zijn als als eigenaar of houder. Ook bepaling herkomst. 3.3 Fysiek beheer Assigning responsability Fysieke opslag van de archiefbescheiden en aanwijzing van verantwoordelijken voor het fysiek beheer. 3.4 Integratie Storing Standaardisatie en uitwisseling. De opslag van gegevens in verschillende formaten mag geen barriere zijn voor de toegankelijkheid en uitwisseling. 3.5 Documentatie Integrating access Beschrijving van gegevens en systemen (meta-gegevens). Bepaling van standaarden voor documentatie. Ook ten behoeve van het bewaren van de context. Documenting 3.6 Beschikbaarstellen Het feitelijk gebruik en het vaststellen van regels en afspraken voor het gebruik. Ook beschikbaarheid. 3.7 Beveiliging Providing for use Het waarborgen van logische en fysieke beveiliging, ten behoeve van de continuiteit van de organisatie, de vertrouwelijkheid van informatie en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Assuring security 4 Overdragen (of vernietigen) Selectie en vernietiging van de informatie volgens de selectielijst die is vastgesteld in de waarderingsfase. Tevens overbrenging naar de archiefbewaarplaats. 4.1 Duurzaamheid Disposition Het garanderen van de duurzaamheid van de betrokken gegevensdragers. 4.2 Bewaren context Preserving media Bewaren van de originele functionaliteit en de documentatie daarover. Ook in geval van conversie. Preserving functionality Pagina 16 van 21

17 999 Websites / webpagina's Interessante websites ofpagina's op websites <geen> Pagina 17 van 21

18 Overzicht termen Architectuur Bedrijfsarchitectuur; Dienstgerichte architectuur; Enterprise architecture; Projectstart architectuur; Referentiearchitectuur; Systeem architectuur; Zaakinformatiesysteem. Model. Dienstenbus; ICT-infrastructuur; Referentiemodel. Authenticatie Synoniem : Captcha; Fixity Information; Grafologisch onderzoek; Hashfunctie; NAV; Sterke authenticatie; Terugmeldplicht. NAV/OTV. Authenticiteit. Authentication; Authentificatie. Authentication certificate of trusted third party; Biometrie; Certificaat; Digitaal certificaat; Federatief stelstel; Handtekening; Identificatiesysteem; Key fingerprint; Signeren; Special sign; Waarmerken; Wachtwoord. Basisregistratie Basis administratie adressen en gebouwen; Basis gebouwen registratie; Basispersonenregistratie; Basisregistratie adressen; Basisregistratie kadaster; Basisregistratie Ondergrond Nederland; Basisregistratie topografie; Centrale persoonsadministratie; Data en Informatie van de Nederlandse Ondergrond; GBK; Geografisch Kernbestand; Grootschalige basiskaart Nederland; Handelsregister; Nieuwe Handelsregister; Register niet ingezetenen; Registratie Niet Ingezetenen. Authentieke registratie; Overheidsregistratie. Registratie. Basis gegevens; Basisadministratie; Business-Rule-Repository; Dienstenbus; Openbaar register; Politieregister; WHOIS-database. BiSL BiSL-procesmodel. Business Information Services Library. Methode. Functioneel beheer; ILM; Informatiebeheer; Information management. CATCH CHORAL; STITCH. Continuous Access to Cultural Heritage. Programma. Citaatrecht Auteursrecht. Dienstverleningsconcept B-dossier; Internetloket; Studiezaal; Virtuele studiezaal; Zorgloket. Andere overheid; Concept. Behoefte management; edienst; Federatief stelstel. Pagina 18 van 21

19 E-depot Synoniem : DPR; Emulatie; Premis; XENA. Digital repository; Repository for Electronic Records. Archiefsysteem. Digitaal depot. Archiefbeheersysteem; Archiefdepot; Digitale duurzaamheid; Digitale kluis; Duurzame toegankelijkheid; ED3; Open Archival Information System; Repository; Storage; TRAC. Elektronisch kinddossier EKD. Kinddossier. E-overheid Synoniem : E-gemeente; E-provincie. Elektronische overheid. Andere overheid. E-government. Gegevensverwerking Gedistribueerde gegevensverwerking. Beheershandeling; Gegevensuitwisseling; Telematica. Gezichtsherkenning Beeldherkenning. Biometrie; Patroonherkenning. Glossarium Synoniem : Woordsysteem. Glossary. Lexicon; Terminologie; Trefwoordensysteem; Vocabularium; Woordenboek. Hergebruik Secundair gebruik. Gebruik. Datamining; Eenmalige gegevensverstrekking, meervoudig gebruik; Function creep; Meervoudig gebruik. Interoperabiliteit Synoniem : Organisatorische interoperabiliteit; Semantische interoperabiliteit; Technische interoperabiliteit. Technische kwaliteit; Vakinhoudelijke kwaliteit. Interoperability; Uitwisselbaarheid. Concordans; E-governance; Exporteren; Matching; Ontologie; Semantisch web; Taxonomie. METS Metadata Encoding and Transmission Standard. Standaard; XML Schema. Hub document; OAIS; ORE; Premis. Pagina 19 van 21

20 PRINCE2 PRINCE; PRojects IN a Controlled Environment. Projectmanagement. Privacy Medisch geheim; P3P. Bescherming persoonlijke levenssfeer; Persoonlijke levenssfeer; Privacybescherming. Grondrechten. Anonieme communicatie; Anonimiseren; Panopticon; Veiligheidscommunisme; Vernietigingsbelang. Records Management Synoniem : Document Management; Records continuum; RIM. Archives and records management; ARM. Information management. Informatiebeheer; Information management compliance. Archiefbeheer; Archiefvorming; Content management; ECM; Information Lifecycle Management; Knowledge management; Registratuur. Semantisch web Synoniem : Alomtegenwoordige verwerking; Layer Cake; Ontologie; Pervasive computing; Protocol; Schema; Taal; Taxonomie; Thesaurus. Internet. Semantic net; Semantic web. Interoperabiliteit; Knowledge Organisation Systems; RDF; RDF/XML; Semantiek; Semantische standaard; Ubiquitous computing; Web 2.0; Web 3.0; XML. Term Primaire term; Primitieve term; Samengestelde term. Termen. Access point; Begrip; Lemma; Trefwoord; Woord. Toegankelijk maken Formele ontsluiting; Georefereren; Onderwerpsontsluiting; Ontsluitingsmethode; Tagging. Beheershandeling. Digitalisering; Folksonomy; Knowledge Organisation Systems; Ontsluiting. Vindbaarheid Ontsluiting; Specificiteit. Culturele kwaliteit; Duurzame toegankelijkheid; Gebruikskwaliteit; Vakinhoudelijke kwaliteit. Information retrieval; Navigatiesysteem; Service discovery; Toegankelijkheid; Traceerbaarheid; Vinden; Zoeken; Zoeksysteem. Pagina 20 van 21

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer De lijst is aangemaakt op: Gegevens zijn geregistreerd tot en met de maand: juli 2008 Dit overzicht bevat titels en 'samenvattingen' van berichten,

Nadere informatie

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer De lijst is aangemaakt op: Dit overzicht bevat titels en 'samenvattingen' van berichten, berichtjes, artikelen en publicaties die het terrein van

Nadere informatie

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer De lijst is aangemaakt op: Dit overzicht bevat titels en 'samenvattingen' van berichten, berichtjes, artikelen en publicaties die het terrein van

Nadere informatie

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer. De lijst is aangemaakt op: Gegevens zijn geregistreerd tot en met de maand: juli 2011

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer. De lijst is aangemaakt op: Gegevens zijn geregistreerd tot en met de maand: juli 2011 Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer De lijst is aangemaakt op: Gegevens zijn geregistreerd tot en met de maand: juli 2011 Dit overzicht bevat titels en 'samenvattingen' van berichten,

Nadere informatie

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer De lijst is aangemaakt op: Dit overzicht bevat titels en 'samenvattingen' van berichten, berichtjes, artikelen en publicaties die het terrein van

Nadere informatie

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer De lijst is aangemaakt op: Dit overzicht bevat titels en 'samenvattingen' van berichten, berichtjes, artikelen en publicaties die het terrein van

Nadere informatie

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer De lijst is aangemaakt op: 18 juli 2002 Gegevens zijn geregistreerd in de maand: juni 2002 Dit overzicht bevat titels en 'samenvattingen' van berichten,

Nadere informatie

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer De lijst is aangemaakt op: 11 november 2001 Gegevens zijn geregistreerd in de maand: oktober 2001 Dit overzicht bevat titels en 'samenvattingen'

Nadere informatie

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer De lijst is aangemaakt op: Gegevens zijn geregistreerd in de maand: april 2006 Dit overzicht bevat titels en 'samenvattingen' van berichten, berichtjes,

Nadere informatie

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer De lijst is aangemaakt op: 3 mei 2001 Gegevens zijn geregistreerd in de maand: april 2001 Dit overzicht bevat titels en 'samenvattingen' van berichten,

Nadere informatie

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer De lijst is aangemaakt op: Dit overzicht bevat titels en 'samenvattingen' van berichten, berichtjes, artikelen en publicaties die het terrein van

Nadere informatie

2005 R.S. Jonker. (documentair) (informatiebeheer) Metadata & modellen

2005 R.S. Jonker. (documentair) (informatiebeheer) Metadata & modellen 2005 R.S. Jonker (documentair) Structuurplan (informatiebeheer) Metadata & modellen Deze tekst Dit document bevat een aantal achtergronden en korte bespiegelingen over structuurplannen en het vak van de

Nadere informatie

Termen en begrippen Cursus structuurplan

Termen en begrippen Cursus structuurplan Cursus SOD 2003/2004/2005 Pagina 1 van 39 - A - Activiteit Werkzaamheid (procedurestap) die een persoon of organisatie(onderdeel) verricht om een handeling tot stand te brengen. Bevat : Bedrijfsmatige

Nadere informatie

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer De lijst is aangemaakt op: Gegevens zijn geregistreerd tot en met de maand: mei 2007 Dit overzicht bevat titels en 'samenvattingen' van berichten,

Nadere informatie

Records Management Terminologie

Records Management Terminologie Records Management Terminologie Auteur: Saskia Giesbers Opdrachtgever: Records Management Conventie Datum: 6 maart 2002 Status: Concept Inlichtingen: Saskia Giesbers RMC Bureau Westeinde 28 2270 AD Voorburg

Nadere informatie

E D 3. Eisen Duurzaam Digitaal Depot. toetsingskader voor de beheersomgeving van blijvend te bewaren digitale informatie. Versie 1

E D 3. Eisen Duurzaam Digitaal Depot. toetsingskader voor de beheersomgeving van blijvend te bewaren digitale informatie. Versie 1 E D 3 Eisen Duurzaam Digitaal Depot toetsingskader voor de beheersomgeving van blijvend te bewaren digitale informatie Versie 1 Landelijk Overleg Provinciale Archief Inspecteurs mei 2008 foto omslag: Koninklijke

Nadere informatie

Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur versie 0.9

Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur versie 0.9 Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur versie 0.9 Colofon PETRA: Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur Principes, methoden, modellen en standaarden voor inrichting van het provinciaal

Nadere informatie

ED 3. Eisen Duurzaam Digitaal Depot. Toetsingskader voor langetermijnbeheer van blijvend te bewaren digitale informatie. Versie 2

ED 3. Eisen Duurzaam Digitaal Depot. Toetsingskader voor langetermijnbeheer van blijvend te bewaren digitale informatie. Versie 2 ED 3 Eisen Duurzaam Digitaal Depot Toetsingskader voor langetermijnbeheer van blijvend te bewaren digitale informatie Versie 2 LOPAI, december 2012 Dit werk is gelicenseerd onder een Creative Commons Naamsvermelding

Nadere informatie

ORGANISATIEBREED webgis 1

ORGANISATIEBREED webgis 1 ORGANISATIEBREED webgis 1 Colofon Titel: Organisatiebreed webgis Uitgave van B3Partners BV Redactie: Chris van Lith, Marc Vloemans Vormgeving en opmaak: B3Partners Druk: KSB, Zwolle Eerste druk: december

Nadere informatie

Digitalisering en duurzame toegankelijkheid van informatie provincie Noord-Brabant Bestuurlijk rapport

Digitalisering en duurzame toegankelijkheid van informatie provincie Noord-Brabant Bestuurlijk rapport Digitalisering en duurzame toegankelijkheid van informatie provincie Noord-Brabant Bestuurlijk rapport 18 december 2014 ISBN: 978-90-8768-048-0 Het Hooghuis Keizersgracht 5 5611 GB Eindhoven Postbus 2000

Nadere informatie

INFORMATIEBELEIDSPLAN NOORD-HOLLANDS ARCHIEF. 2008 tot en met 2010

INFORMATIEBELEIDSPLAN NOORD-HOLLANDS ARCHIEF. 2008 tot en met 2010 INFORMATIEBELEIDSPLAN NOORD-HOLLANDS ARCHIEF 2008 tot en met 2010 Auteur: Marianne Weits Versie 1.4 26 mei 2008 INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 Conclusies en aanbevelingen... 4 Leeswijzer... 5 1. Inleiding...

Nadere informatie

HADORA. Haagse Documentaire Referentie Architectuur. Gemeente Den Haag André Scheer (BSD/CB), namens Projectgroep HADORA Juni 2013 Versie 1.

HADORA. Haagse Documentaire Referentie Architectuur. Gemeente Den Haag André Scheer (BSD/CB), namens Projectgroep HADORA Juni 2013 Versie 1. Haagse Documentaire Referentie Architectuur Gemeente Den Haag André Scheer (BSD/CB), namens Projectgroep Juni 2013 Versie 1.01 1 Inhoud 1. Managementsamenvatting...3 2. Inleiding...4 a. Aanleiding...4

Nadere informatie

Framework van standaarden

Framework van standaarden Framework van standaarden Geonovum datum 10 december 2007 versie 2.0 Definitief Versiebeschrijving Versienummer Jaar Versienummer Versiebeschrijving 2006-02 1.0 Eerste versie voor discussie gemaakt door

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Het archief- en informatiebeheer van de gemeente Putten...5

Hoofdstuk 1 Het archief- en informatiebeheer van de gemeente Putten...5 Zaaknummer *331691* Hoofdstuk 1 Het archief- en informatiebeheer van de gemeente Putten...5 1.1 Inleiding... 5 1.2 Het opstellen van een Documentair Structuurplan... 6 1.3. Model van het Documentair Structuurplan

Nadere informatie

Stapsgewijs naar duurzame toegang

Stapsgewijs naar duurzame toegang Stapsgewijs naar duurzame toegang Onderzoek naar een strategisch stappenmodel voor duurzame toegang tot digitale informatie in kleine en middelgrote erfgoedinstellingen. Enno Meijers Thesis Master of Business

Nadere informatie

NATIONAAL UITVOERINGSPROGRAMMA DIENSTVERLENING EN E-OVERHEID BURGER EN BEDRIJF CENTRAAL

NATIONAAL UITVOERINGSPROGRAMMA DIENSTVERLENING EN E-OVERHEID BURGER EN BEDRIJF CENTRAAL NATIONAAL UITVOERINGSPROGRAMMA DIENSTVERLENING EN E-OVERHEID BURGER EN BEDRIJF CENTRAAL Behorende bij de verklaring d.d. 1 december 2008 vastgesteld bij gelegenheid van het Bestuurlijk Overleg van rijk,

Nadere informatie

Informatiebeleidsplan gemeente Maasdriel 2013 2016 Visie, Ambities, Beleid, Architectuur, Plan van Aanpak

Informatiebeleidsplan gemeente Maasdriel 2013 2016 Visie, Ambities, Beleid, Architectuur, Plan van Aanpak ICT is niet het doel, maar een noodzakelijk middel om de organisatie efficiënter en beter te laten functioneren en om de dienstverlening op een (nog) hoger peil te krijgen. Informatiebeleidsplan gemeente

Nadere informatie

Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden

Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht van het project Archiefinnovatie Decentrale

Nadere informatie

Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden. Versie 1.0

Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden. Versie 1.0 Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden Versie 1.0 Auteur KING Versie 1.0 Datum maandag 2 februari 2015 2 Inhoud Managementsamenvatting 4 1 Inleiding 6 1.1 Aanleiding 6 1.2 Achtergrond ontwikkeling

Nadere informatie

Softwarespecificaties voor Records Management Applicaties voor de Nederlandse Overheid 2004

Softwarespecificaties voor Records Management Applicaties voor de Nederlandse Overheid 2004 Softwarespecificaties voor Records Management Applicaties voor de Nederlandse Overheid 2004 drs. G.J. van Bussel MBA, P.J. Horsman MSc, drs. H. Waalwijk Amsterdam, 30 maart 2004 Archiefschool Weesperzijde

Nadere informatie