DUIKCOMPUTERS - HOE HET ZIT. by S. Angelini, Ph.D. Mares S.p.A.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DUIKCOMPUTERS - HOE HET ZIT. by S. Angelini, Ph.D. Mares S.p.A."

Transcriptie

1 DUIKCOMPUTERS - HOE HET ZIT by S. Angelini, Ph.D. Mares S.p.A.

2 Duikcomputer DUIKCOMPUTERS - HOE HET ZIT Het decompressie-algoritme in een duikcomputer is een poging om de effecten van een duik op het lichamelijk lichaam met behulp van wiskundige modellen te vertalen. De opname en afgifte van stikstof worden gesimuleerd aan de hand van een aantal zogenoemde compartimenten - elk van deze compartimenten staat voor een groep weefsels in het lichaam. Er is bijvoorbeeld een compartiment voor de spieren, één voor de botten, enz. De weefsels worden geïdentificeerd door middel van hun halfwaardetijd 1, een variabele voor de snelheid waarmee stikstof wordt opgenomen. Het Mares-algoritme is gebaseerd op tien weefsels met de volgende halfwaardetijden (in minuten): 2,5, 5, 10, 20, 30, 40, 60, 80, 120 en 240. Weefsels met korte halfwaardetijden zijn de zogenoemde snelle weefsels, weefsels met lange halfwaardetijden zijn de langzame weefsels. Elk weefsel wordt ook aangegeven met een tweede parameter, de zogenoemde M-waarde 2. Deze waarde is de verhouding tussen de maximale druk (ook spanning genoemd) ten opzichte van een omgevingsdruk die een bepaald weefsel kan verdragen. De term waarmee de overmatige druk in een weefsel ten opzichte van de omgevingsdruk wordt aangegeven, is oververzadiging. Waar het op neerkomt, is dat een duikcomputer de opname en afgifte van stikstof in elk weefsel bijhoudt op basis van een tijd-/diepteprofiel en de halfwaardetijd van elk weefsel. Het bepalende criterium voor een veilige opstijging is dat geen enkel weefsel de M-waarde tijdens de duik of bij het bovenkomen overschrijdt. Indien aan dit criterium niet wordt voldaan, wordt de opstijging onderbroken voor één of meer decompressiestops zodat de stikstof het lichaam kan verlaten terwijl de duiker op een diepte zit waar de druk nog wel aan het criterium voldoet. In dit artikel wordt beschreven hoe de stikstofdruk (of weefselspanning) zich tijdens een duik ontwikkelt en de decompressieberekening beïnvloedt. Hiervoor maken we gebruik van de nieuwe weefselgrafiek in de Icon HD Net Ready 4.0, die tijdens de duik de evolutie van de spanning in elk weefsel live volgt. Dezelfde evolutie van de weefselspanning kan achteraf worden bekeken op een pc of Mac (met respectievelijk DiveOrganizer of DivesDiary) zodra u de gegevens van de duik vanaf een compatibele Mares duikcomputer heeft gedownload. De tien weefsels worden weergegeven op een horizontale as - de halfwaardetijden nemen van links naar rechts toe. Elk weefsel wordt weergegeven met twee verticale balken. De hoogte van de linkerbalk staat voor de huidige belasting op een bepaald moment. De hoogte van de rechterbalk is de verwachte waarde na opstijging naar de oppervlakte vanaf de huidige diepte met een snelheid van 10 meter per minuut. Dat is erg belangrijk omdat er tijdens een opstijging nog steeds stikstof wordt opgenomen. Daar moet uiteraard rekening mee worden gehouden (wat voor de hand ligt wanneer u zich bedenkt dat een opstijging vanaf 40 meter minimaal 4 minuten duurt, bijna tweemaal de halfwaardetijd van het snelste weefsel en bijna de gehele halfwaardetijd van het een na snelste weefsel). Afhankelijk van de status van het weefsel op een bepaald tijdstip kan de linkerbalk iets hoger of lager zijn dan de rechterbalk. De linkerbalk is hoger indien het weefsel tamelijk verzadigd is met stikstof en de stikstof tijdens de opstijging als gevolg van de afnemende druk zal worden afgevoerd. De balk is lager indien er nog maar weinig stikstof door het weefsel is opgenomen en er ondanks de afnemende druk tijdens de opstijging meer stikstof zal worden opgenomen dan afgegeven (elk weefsel zal uiteraard stikstof afgeven als u maar dicht genoeg bij de oppervlakte bent). Voor de langzame weefsels helemaal rechts geldt overigens wel dat het verschil tijdens de opstijging vanwege de lange halfwaardetijden nauwelijks waarneembaar is en de twee balken dezelfde hoogte hebben. De verticale as van de grafiek wordt genormaliseerd zodat de M-waarde voor elk weefsel even hoog is. Vervolgens tekenen we ter hoogte van deze waarde een horizontale lijn over de volle breedte van de grafiek. Dit is de nullijn, dus op 0 meter - aan de oppervlakte. Zo kunt u de grafiek in één oogopslag aflezen: als één of meer van de rechterbalken tijdens de duik boven deze lijn uitsteekt, wil dat zeggen dat het desbetreffende weefsel wanneer u op dat moment naar de oppervlakte opstijgt, niet langer aan het bepalende criterium voldoet (de M-waarde is overschreden). Dit houdt dan ook in dat u verplicht een of meerdere decompressiestops moet maken, dat wil zeggen dat u enige tijd onder water moet blijven (op een diepte waar de druk hoger is dan de omgevingsdruk aan de oppervlakte en waar nog wordt voldaan aan het bepalende criterium), zodat het lichaam enige stikstof kan afgeven en de balk weer onder de nullijn zakt. Met het oog op de duidelijkheid wordt de blauwe rechterbalk ROOD wanneer de nullijn wordt gepasseerd. Een RODE rechterbalk wil dan ook zeggen dat een decompressiestop verplicht is. Wanneer er voldoende stikstof is afgegeven en de balk weer onder de nullijn zakt, wordt de balk weer BLAUW. In de grafiek ziet u boven de nullijn nog een tweede horizontale lijn - de 3 meter-lijn. Dit is het bepalende criterium voor een diepte van 3 meter. Zoals we ook al zagen bij de nullijn, 1 De term halfwaardetijd wil zeggen dat binnen deze tijd de hoeveelheid stikstof in het weefsel met de helft afneemt. Tweemaal de halfwaardetijd wil zeggen dat de waarde met 75% (50% van de resterende 50%) is afgenomen, driemaal met 87,5%, viermaal met 93,75%, vijfmaal met 96,75% en zesmaal met 98,44%. 2 In het Mares RGBM-algoritme zijn M-waarden dynamisch en passen deze zich automatisch aan het profiel aan. 2

3 voldoet u als u nu zou opstijgen, al op 3 meter niet aan het bepalende criterium wanneer een rechterbalk boven de 3 meter-lijn komt. In andere woorden, zodra de rechterbalk boven deze lijn uitkomt, moeten we op 6 meter een decompressiestop maken. 3 Dergelijke lijnen kunnen ook worden toegepast voor een stop op 9 meter en dieper, maar om de grafiek overzichtelijk te houden beperken we ons tot deze twee lijnen. Aangezien de M-waarden niet voor elk weefsel gelijk zijn (snellere weefsels kunnen een grotere oververzadiging aan dan langzamere weefsels) en de partiële stikstofdruk aan het begin van de eerste duik 0,79 bar is (weefsels zijn in balans met de atmosferische druk op zeeniveau 4 ), betekent dit dat de balken links aan het begin van de eerste duik lager zijn dan de balken rechts 5. Eerste duik wil in deze context zeggen dat het geen herhalingsduik is - er is dus geen sprake van reststikstof vanwege een eerdere duik. Alles wat hieronder volgt, is ook van toepassing op herhalingsduiken, uiteraard met het enige verschil dat niet alle weefsels beginnen met een ppn 2 van 0,79 bar, maar hoger vanwege de reststikstof van de vorige duik. De grafiek laat goed zien dat tijdens een herhalingsduik meer beperkingen gelden dan tijdens een niet-herhalingsduik: indien er nog stikstof van een eerdere duik in de weefsels aanwezig is, bevinden de balken zich aan het begin van de duik dichter bij de nullijn en is er minder tijd beschikbaar voordat één van de balken de limiet passeert. Voor elk weefsel wordt in de grafiek ook een horizontaal lijntje getoond, dat over de linkerbalk van elk weefsel heen wordt geplaatst. De positie van dit lijntje langs de verticale as is de partiële stikstofdruk in het ingeademde as. Tijdens een duik ziet u dit lijntje naarmate de diepte toeneemt/afneemt, naar boven en naar beneden verschuiven. In het geval van een gaswissel, bijvoorbeeld van lucht naar 80% nitrox, zakt het lijntje flink naar beneden. De positie van dit lijntje langs de verticale as speelt een belangrijke rol om te begrijpen wat zich in de weefsels afspeelt - de afstand tussen het lijntje en de bovenkant van de balk is het verschil in partiële stikstofdruk in het weefsel en het ingeademde gas, de drijvende kracht achter de gasuitwisseling dus. Dit wordt ook de drukgradiënt genoemd. Indien deze twee waarden ver uit elkaar liggen, wordt er veel gas opgenomen of afgegeven (binnen de beperkingen van de halfwaardetijd). Indien de twee waarden dicht bij elkaar liggen, is het weefsel bijna in balans. Voor een betere interpretatie van de grafiek is de balk zelf GEEL wanneer het lijntje BOVEN de balk staat en het weefsel dus gas opneemt (partiële druk van het ingeademde gas is hoger dan de partiële druk in het weefsel); wanneer het lijntje IN de balk staat en het weefsel dus gas afgeeft (partiële druk van het ingeademde gas is lager dan de partiële druk in het weefsel), is de balk zelf GROEN. VOORBEELD VAN DE WEEFSELGRAFIEK VOOR EEN DUIK MET EEN VIERKANT PROFIEL Wij gaan uit van een duik naar 30 meter met een duiktijd van 30 minuten en een vierkant duikprofiel, omdat we zo de diverse aspecten hierboven het best kunnen beschrijven. Wij analyseren de verzadigingstoestand van alle weefsels op 9 specifieke momenten tijdens de duik. Dit doen we aan de hand van de grafieken die Icon HD tijdens de duik zelf weergeeft. We beginnen met de situatie zoals deze aan het begin van de duik geldt (afbeelding 1). Alle weefsels zitten ruim onder de nullijn en we zien ook dat het v voor de partiële druk van het ingeademde gas gelijk valt met de bovenkant van elke balk (evenwicht bij atmosferische omstandigheden). In geval van een nitroxduik zou het lijntje in de balk vallen - wanneer u nitrox aan de oppervlakte zou ademen, geeft u stikstof af. Afbeelding 1: Weefselspanning aan het begin van de duik. In afbeelding 2 zien we de situatie aan het eind van de afdaling: de balken zijn iets hoger omdat er tijdens de anderhalve minuut durende afdaling stikstof is opgenomen. We zien ook dat de lijntjes van de stikstofdruk in het ingeademde gas zich naar boven hebben verplaatst - dit geeft aan dat het gas in de weefsels wordt gedrukt met een snelheid die in verhouding is met de afstand tussen elk lijntje en de bovenkant van de balk. Afbeelding 2: Weefselspanning aan het eind van de afdaling. Bij een constante diepte neemt de snelheid waarmee een weefsel gas opneemt, in de loop van de tijd steeds verder af, aangezien het verschil in druk tussen het ingeademde gas en de weefselverzadiging minder wordt. Dit is ook in de grafiek te zien omdat het lijntje van de ingeademde stikstofdruk op zijn plaats blijft (de diepte is immers constant) en de balk hoger wordt naarmate er stikstof wordt opgenomen - de twee komen dichter bij elkaar. Indien u lang genoeg op een constante diepte blijft, bereikt de balk het lijntje 6 en wordt er geen gas meer overgedragen: het weefsel is in balans (of verzadigd). In afbeelding 5 verder naar onder zien we dat na 30 minuten op 30 meter de 2,5 en 5 minuten-weefsels inderdaad verzadigd zijn, terwijl de langzamere weefsels dat punt nog lang niet hebben bereikt. In afbeelding 3 zien we de situatie bij minuut 18, net voordat de nultijd is verstreken: het snelste weefsel is zo goed als verzadigd (het lijntje en de bovenkant van de balk vallen samen), terwijl er in de zeer langzame weefsels nauwelijks iets is veranderd. Maar wat hier het meest opvalt, is dat de rechterbalk van het derde weefsel bijna de horizontale lijn raakt. En zoals we in afbeelding 4 kunnen zien, 4 Gaat u duiken in een bergmeer, dan is de atmosferische druk lager dan op zeeniveau - de duikcomputer past dit automatisch aan. De M-waarden voor dergelijke duiken veranderen ook en moeten handmatig worden aangepast: u moet de overeenkomstige hoogteklasse in de duikcomputer selecteren. 5 Aangezien de M-waarde langs de verticale as voor alle weefsels gelijk is ingesteld, is de aanvankelijke hoogte van de balken de hoogte van de nullijn gedeeld door de M-waarde van het weefsel zelf. 3

4 Duikcomputer gaat het lijntje vervolgens over deze limiet heen. Afbeelding 4: Weefselspanning aan het begin van een decompressieverplichting. We stijgen nu op naar de diepte van de diepe stop (afb. 6): we zien dat de eerste vier weefsels stikstof afgeven onder een waarneembare gradiënt (afstand van de bovenkant van de balk tot het lijntje). Het vijfde weefsel neemt nog altijd stikstof op, maar heel langzaam. Pas vanaf het zesde weefsel is er een aanzienlijke gradiënt voor het opnemen van stikstof. Dit is het 40 minuten-weefsel - met een diepe stop van twee minuten zal de verzadigingstoestand dan ook nauwelijks veranderen. Maar tijdens de 2 minuten kunnen de snelste (en ook meest gevoelige) weefsels een flinke hoeveelheid stikstof afvoeren bij een relatief hoge omgevingsdruk en kan de vorming van microbellen worden beperkt. Afbeelding 3: Weefselspanning aan het eind van de nultijd. In afbeelding 4 is het derde weefsel de nullijn gepasseerd. Zoals eerder uitgelegd betekent dit dat dit weefsel indien er nu een opstijging naar de oppervlakte wordt gemaakt met een snelheid van 10 meter per minuut, niet langer voldoet aan het bepalende criterium en er dus nu sprake is van een verplichte decompressiestop. Dit wordt duidelijk aangegeven - de balk verandert van blauw in rood. Wat ook interessant is, is dat de linkerbalk van het tweede weefsel ook de limiet is gepasseerd, maar dit weefsel zal voldoende stikstof afgeven tijdens een normale opstijging en nog altijd voldoen aan het bepalende criterium. We gaan nu kijken naar de situatie aan het eind van de bodemtijd op 30 meter (afb. 5): we zien dat 5 lijntjes niet aan het bepalende criterium voldoen. Opvallend is dat de eerste twee weefsels, nu beide verzadigd bij een absolute druk van 4 bar, voldoende stikstof afgeven tijdens de opstijging en dus niet in strijd zijn met het bepalende criterium. In andere woorden, in het geval van een duik naar 30 meter zullen de eerste twee weefsels nooit de beperkende factor zijn. Ook zien we dat een afname van de diepte met 0,5 meter voor de eerste twee weefsels voldoende is om weer stikstof af te geven - logisch want deze raakten verzadigd op 30 meter diepte en de minste daling van de druk zorgt ervoor dat het lijntje weer onder de bovenkant van de balk zakt. Afbeelding 6: Weefselspanning aan het begin van een diepe stop. Vanuit het perspectief van het algoritme is een diepe stop tijdens de opstijging bij dit profiel een voordeel. Dit wordt duidelijker in afbeelding 7, waarin de weefselverzadiging aan het einde van de diepe stop wordt getoond: de groene balken zijn aanzienlijk lager, terwijl de gele balken nauwelijks enige verandering laten zien. Afbeelding 5: Weefselspanning aan het begin van de opstijging. 6 Het punt van drukbalans wordt asymptotisch bereikt, maar wij gaan er hier vanuit dat dit binnen 6 halfwaardetijden gebeurt. 4

5 VOORBEELD VAN EEN WEEFSELGRAFIEK VOOR EEN DUIKPROFIEL MET EEN WISSEL NAAR EEN DECOMPRESSIEGAS MET EEN HOOG ZUURSTOFPERCENTAGE. Afbeelding 8: Weefselspanning aan het begin van de decostop. In afbeelding 9 wordt de situatie aan het eind van de decostop weergegeven: alle blauwe balken zitten nu onder de limiet. Maar er is geen veiligheidsmarge - de balken voldoen krap aan het criterium voor een veilige opstijging. Het is dan ook verstandig om altijd een veiligheidsstop van 3-5 minuten te maken op 3-5 meter, zelfs aan het eind van een decompressieduik. In de afbeeldingen 10 en 11 is sprake van een echte duik waarbij een gaswissel van lucht naar 80% nitrox werd uitgevoerd. We zien de weefselspanning net voor en net na de gaswissel. Het is duidelijk waarom een decomengsel met een hoog zuurstofpercentage gunstig is. De partiële stikstofdruk in het ingeademde gas daalt aanzienlijk en niet alleen geven twee extra weefsels gas af in plaats van dat zij dit opnemen, maar ook de drukgradiënt voor de afgifte is aanzienlijk toegenomen in de weefsels die al stikstof afgaven. Afbeelding 7: Weefselspanning aan het einde van een diepe stop. We gaan door naar de diepte van de decostop (afb. 8) en zien dat alle weefsels behalve het langzaamste weefsel, stikstof afgeven en 5 weefsels nog altijd niet voldoen aan het bepalende criterium. Afbeelding 10: Weefselspanning net voor een gaswissel Afbeelding 9: Weefselspanning aan het eind van de decostop. 5

6 Duikcomputer Afbeelding 11: Weefselspanning net na een gaswissel In afbeelding 12 wordt voor dezelfde duik de weefselverzadiging aan het eind van de verplichte decompressiestop getoond en in afbeelding 13 de weefselverzadiging 5 minuten later. De balken worden kleiner en hoe verder deze onder de onderste horizontale lijn zakken, hoe veiliger het is. Afbeelding 13: Weefselverzadiging 5 minuten na het eind van de decoduik. Afbeelding 12: Weefselverzadiging aan het eind van de decoduik. Mares S.p.A. - Salita Bonsen, RAPALLO - ITALIË - Tel Fax /14 - Artbook 10337/14

Duikcomputer Puck Pro. Gebruikershandleiding

Duikcomputer Puck Pro. Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Duikcomputer Puck Pro Duikcomputer Puck Pro INHOUD 1 InleIDINg 3 1.1 Verklarende woordenlijst 3 1.2 MODi 4 1.3 Batterij 4 1.4 De Puck Pro aansluiten op een pc of Mac 4 1.5 werking

Nadere informatie

Smart duikcomputer. Gebruikershandleiding

Smart duikcomputer. Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Smart duikcomputer Smart duikcomputer INHOUD 1. INLEIDING 3 1.1. VERKLARENDE WOORDENLIJST 3 1.2. GEBRUIKSMODI 4 1.3. BATTERIJ DIE U ZELF KUNT VERVANGEN 4 1.4. DE SMART AANSLUITEN

Nadere informatie

Duikcomputer Meridian - ontworpen door duikers

Duikcomputer Meridian - ontworpen door duikers Meridian Duikcomputer Meridian - ontworpen door duikers Welkom bij SCUBAPRO duikcomputers en dank u wel dat uw keuze is gevallen op de Meridian. U bent nu tijdens uw duiken verzekerd van een wel zeer speciale

Nadere informatie

Duikcomputer. Gebruikershandleiding

Duikcomputer. Gebruikershandleiding Puck Duikcomputer Gebruikershandleiding Puck Duikcomputer INHOUD Beknopte handleiding 2 PUCK duikcomputer 3 BELANGRIJKE WAARSCHUWINGEN 3 Verantwoord duikgedrag 3 ZO WERKT DE PUCK duikcomputer 4 PARAMETERS

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding NEMO AIR Duikcomputer Gebruikershandleiding Nemo Air duikcomputer INHOUD Beknopte handleiding 2 DUikCOMPUTER NEMO AIR 3 BelangRIJKE WAARSCHUWINGEN 3 VERANTWOORD DUIKGEDRAG 4 hoe WERKT DE NEMO AIR DUIKCOMPUTER?

Nadere informatie

Geschreven door Administrator vrijdag 20 februari 2009 23:30 - Laatste aanpassing vrijdag 20 februari 2009 23:45

Geschreven door Administrator vrijdag 20 februari 2009 23:30 - Laatste aanpassing vrijdag 20 februari 2009 23:45 De wet van Boyle Bij gelijkblijvende temperatuur varieert het volume van een gas omgekeerd evenredig met de absolute druk. P1 x V1 = P2 x V2 Hetgeen gebruikt kan worden bij het berekenen van het luchtverbruik.

Nadere informatie

De diverse somsoorten bij Fysica

De diverse somsoorten bij Fysica De diverse somsoorten bij Fysica 1 liter zout water weegt 1,03 kilo 1 liter zoet water weegt 1,00 kilo 1 meter zout water levert 0,1 bar druk op 1 meter zoet water levert 0,097 bar druk op Belangrijk:

Nadere informatie

Lees vóór de duik de gebruikershandleiding van de Galileo én deze freedive-handleiding goed door en zorg dat u de inhoud goed begrijpt

Lees vóór de duik de gebruikershandleiding van de Galileo én deze freedive-handleiding goed door en zorg dat u de inhoud goed begrijpt Lees vóór de duik de gebruikershandleiding van de Galileo én deze freedive-handleiding goed door en zorg dat u de inhoud goed begrijpt Freediving, zeker in combinatie met het duiken met samengeperste gassen,

Nadere informatie

De diverse somsoorten bij Fysica

De diverse somsoorten bij Fysica De diverse somsoorten bij Fysica 1 liter zout water weegt 1,03 kilo 1 liter zoet water weegt 1,00 kilo 1 meter zout water levert 0,1 bar druk op 1 meter zoet water levert 0,097 bar druk op Belangrijk:

Nadere informatie

Duikcomputer Nemo Wide. Gebruikershandleiding

Duikcomputer Nemo Wide. Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Duikcomputer Nemo Wide Duikcomputer Nemo Wide INHOUD 1 Inleiding 3 1.1 Verklarende woordenlijst 3 1.2 MODI 4 1.3 BATTERIJ 4 1.4 De Nemo Wide aansluiten op een pc of Mac 4 1.5 WERKING

Nadere informatie

Voor het scherm van de ICON HD is gebruikgemaakt van LCD (Liquid Crystal Display)- en TFT (Thin Film Transistor)-technologie.

Voor het scherm van de ICON HD is gebruikgemaakt van LCD (Liquid Crystal Display)- en TFT (Thin Film Transistor)-technologie. Mares heeft onlangs haar collectie duikcomputers aanzienlijk uitgebreid en bewijst daarmee opnieuw een betrouwbare fabrikant te zijn die ernaar streeft om de onbetwiste marktleider te worden. Het bedrijf

Nadere informatie

Advanced Open Water Diver. Multilevelduiken

Advanced Open Water Diver. Multilevelduiken Advanced Open Water Diver Multilevelduiken MULTILEVEL DUIKEN Theorie Opstijgprocedures Nooddecompressie Apparatuur Gevaren Plannen Theorie Introductie Multilevel duiken is een techniek om op een veilige

Nadere informatie

Duiken met de computer

Duiken met de computer Duiken met de computer Inhoud Het nut van de duikcomputer o menselijke fouten uitgesloten o multi level duiken o extra veiligheid o continue ontzadiging Soorten duikcomputers o Elektronische dieptemeter/timer

Nadere informatie

Istruzioni per l uso Instrucciones para el uso Handleiding. Italiano. Español. Nederlands. Smart PRO Smart COM SWISS MADE BY UWATEC AG

Istruzioni per l uso Instrucciones para el uso Handleiding. Italiano. Español. Nederlands. Smart PRO Smart COM SWISS MADE BY UWATEC AG Istruzioni per l uso Instrucciones para el uso Handleiding Nederlands Español Italiano Smart PRO Smart COM SWISS MADE BY UWATEC AG Veiligheidsoverwegingen Alvorens u met de Smart duikt dient u deze handleiding

Nadere informatie

Net Ready. Duikcomputer met kleurenscherm. Gebruikershandleiding

Net Ready. Duikcomputer met kleurenscherm. Gebruikershandleiding Net Ready Duikcomputer met kleurenscherm Gebruikershandleiding Duikcomputer ICON HD INHOUD SPECIFICATIES VAN DE ICON HD 3 BELANGRIJKE WAARSCHUWINGEN 3 VERANTWOORD DUIKEN 3 1. INLEIDING 4 1.1. VERKLARENDE

Nadere informatie

OCEANIC. Veo 180Nx. Gebruikershandleiding. Persoonlijke duikcomputer

OCEANIC. Veo 180Nx. Gebruikershandleiding. Persoonlijke duikcomputer OCEANIC Veo 180Nx Persoonlijke duikcomputer Gebruikershandleiding BEPERKTE TWEEJAARS GARANTIE Kijk voor details op de productgarantie registratiekaart die bijgeleverd is. COPYRIGHT KENNISGEVING Deze handleiding

Nadere informatie

28-1-2010. Dit heet decompresseren. Definities

28-1-2010. Dit heet decompresseren. Definities Decompressie technieken Hoofdstuk 6 Inleiding Decompressie technieken Met dank aan het NELOS-TEAM voor de originele realisatie van deze presentatie. Verder bewerkt door KDK-lesgevers: Verbrugge Luk 2**Instructeur

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding NEMO EXCEL Duikcomputer Gebruikershandleiding Nemo Excel duikcomputer INHOUD Nemo Excel duikcomputer 3 Verantwoord duiken 3 SNELStarthandleiding 3 Tijdmodus 3 Tijdmenu 4 Instellingen in het tijdmenu 4

Nadere informatie

Manuale d istruzioni User s Guide Bedienungsanleitung Manuel d utilisation Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruikershandleiding

Manuale d istruzioni User s Guide Bedienungsanleitung Manuel d utilisation Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruikershandleiding Manuale d istruzioni User s Guide Bedienungsanleitung Manuel d utilisation Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruikershandleiding Användarinstruktioner Οδηγίες χρήσης Käyttäjän Opas Instrukcja

Nadere informatie

Duiken met de computer

Duiken met de computer Duiken met de computer 1 Inhoud 1 INHOUD... 1 2 HET NUT VAN DE DUIKCOMPUTER... 3 2.1 MENSELIJKE FOUTEN UITGESLOTEN... 3 2.2 MULTI LEVEL DUIKEN... 3 2.3 EXTRA VEILIGHEID... 3 2.4 CONTINUE ONTZADIGING...

Nadere informatie

Nederlands. Software voor technisch duiken. Gebruikershandleiding

Nederlands. Software voor technisch duiken. Gebruikershandleiding Nederlands Software voor technisch duiken Gebruikershandleiding INHOUD Algemene info 1 Waarschuwingen 1 Update 2 1. Verschillen tussen de standaard Galileo-software en Tec SW 2 1.1 Model Uwatec ZH16-ADT

Nadere informatie

HANDLEIDING. Stinger. Duikcomputers

HANDLEIDING. Stinger. Duikcomputers HANDLEIDING Stinger Duikcomputers Huidige Diepte Maximum Diepte Gemiddelde Diepte in Logboek Stijgsnelheidswaarschuwing (SLOW) ACW Indicatie Symbool voor Vliegverbod Pijlen: - Decompressiestop nabij de

Nadere informatie

Advanced Open Water Diver. Diepduiken

Advanced Open Water Diver. Diepduiken Advanced Open Water Diver Diepduiken DIEPDUIKEN Activiteiten en doelstellingen Reglementen Apparatuur Technieken Stikstofnarcose Decompressieziekte Activiteiten en doelstellingen Waarom NIET diep duiken?

Nadere informatie

veiligheids & referentie handleiding duikcomputer

veiligheids & referentie handleiding duikcomputer veiligheids & referentie handleiding duikcomputer DEZE HANDLEIDING De bedoeling van deze handleiding is informatie te verenigen van de verschillende modellen van de Oceanicduikcomputers. U bent verplicht

Nadere informatie

SUUNTO EON STEEL 1.2 GEBRUIKERSHANDLEIDING

SUUNTO EON STEEL 1.2 GEBRUIKERSHANDLEIDING SUUNTO EON STEEL 1.2 GEBRUIKERSHANDLEIDING 2 1 Veiligheid... 5 2 Beginnen... 13 2.1 Status en weergaven display... 13 2.2 Pictogrammen... 14 2.3 Configuratie... 15 3 Functies... 17 3.1 Info Suunto EON

Nadere informatie

De vergelijkende studie tussen diverse duikcomputers

De vergelijkende studie tussen diverse duikcomputers NELOS Infopublicatie Praktisch duiken - decompressietechnieken De vergelijkende studie tussen diverse duikcomputers Sectie Technisch Duiken Werkgroep December 2006 21/12/2006 p. 1/23 Versie: 2006.1.0 1

Nadere informatie

Vul op deze eerste dia de nodige gegevens in, zoals de productiedatum van deze PowerPointpresentatie, het onderwerp je presentatie, de naam en titel

Vul op deze eerste dia de nodige gegevens in, zoals de productiedatum van deze PowerPointpresentatie, het onderwerp je presentatie, de naam en titel Vul op deze eerste dia de nodige gegevens in, zoals de productiedatum van deze PowerPointpresentatie, het onderwerp je presentatie, de naam en titel van de spreker. 1 2 Deze presentatie bevat lesmateriaal

Nadere informatie

SUUNTO ZOOP HANDLEIDING

SUUNTO ZOOP HANDLEIDING NL SUUNTO ZOOP HANDLEIDING QUICK REFERENCE GUIDE Pijlen: - Decompressiestop nabij het Plafond - Verplichte Veiligheidsstop Zone - Aanbeveling op te Stijgen - Verplicht Afdalen Huidige Diepte Duikteller

Nadere informatie

adviezen na een hernia-operatie HYPERVENTILATIE ZorgSaam

adviezen na een hernia-operatie HYPERVENTILATIE ZorgSaam adviezen na een hernia-operatie HYPERVENTILATIE ZorgSaam 1 2 Hyperventileren Ventileren = luchten Om uw huis te luchten zet u een raam en een deur open, er waait frisse lucht door uw huis. Hyper-ventileren

Nadere informatie

Praktijklessen 3*-duiker

Praktijklessen 3*-duiker Praktijklessen 3*-duiker Naam: Pagina 1 van 11 Postbus 326 3900 AH Veenendaal T 0318-55 93 47 F 0318-55 93 48 I www.onderwatersport.org Inleiding Dit overzicht van de praktijklessen voor het brevet 3*-duiker

Nadere informatie

Vlaamse Fysica Olympiade 27 ste editie 2014-2015 Eerste ronde

Vlaamse Fysica Olympiade 27 ste editie 2014-2015 Eerste ronde Vlaamse Olympiades voor Natuurwetenschappen KU Leuven Departement Chemie Celestijnenlaan 200F bus 2404 3001 Heverlee Tel.: 016-32 74 71 E-mail: info@vonw.be www.vonw.be Vlaamse Fysica Olympiade 27 ste

Nadere informatie

Gevorderd Nitrox Duiker Oefeningen Fysica

Gevorderd Nitrox Duiker Oefeningen Fysica Drukberekening p = F/A 1pa = 1N/1m² 1bar = 100,000Pa of 1,000hPa Een lichaam heeft 1,5m² oppervlakte. Je duikt 40m diep. Welke kracht wordt op je lichaam uitgeoefend? Oplossing 9,8N wordt afgerond naar

Nadere informatie

AANDACHTPUNTEN MET HET OOG OP DE VEILIGHEID

AANDACHTPUNTEN MET HET OOG OP DE VEILIGHEID Nederlands AANDACHTPUNTEN MET HET OOG OP DE VEILIGHEID U dient deze handleiding goed door te lezen en de inhoud ervan begrijpen voordat u de Galileo gebruikt. Duiken brengt het nodige risico met zich

Nadere informatie

Theoriekennis NELOS 2012

Theoriekennis NELOS 2012 egrippen: WE (weten), KE (kennen), TO (kunnen toepassen), IN (integreren - geïntegreerd hebben) en INF (informatief). 1-stersduiker 2-stersduiker 3-stersduiker Decompressietechnieken Bijzondere bepalingen

Nadere informatie

COEN in het kort. Inhoud rapport. Toelichting. Nederland. Herstel komt in zicht. Conjunctuurenquête Nederland I rapport vierde kwartaal 2014

COEN in het kort. Inhoud rapport. Toelichting. Nederland. Herstel komt in zicht. Conjunctuurenquête Nederland I rapport vierde kwartaal 2014 Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting De Conjunctuurenquête (COEN) ondervraagt elk kwartaal ondernemers over onderwerpen

Nadere informatie

Onze passie. Onze passie. NELOS Theorie Decompressietechnieken. Subcommissie Edit Departement didactiek. Hoofdredactie Billy Bastiaens

Onze passie. Onze passie. NELOS Theorie Decompressietechnieken. Subcommissie Edit Departement didactiek. Hoofdredactie Billy Bastiaens Subcommissie Edit Departement didactiek Sportduiken Onze passie Studio opnames Coolshots.be Foto s Hoofdredactie Billy Bastiaens Tekstcorrecties Wim Van Doeselaer Tekeningen Peter Bosteels Herwig Van Cotthem

Nadere informatie

NELOS Infopublicatie. Praktisch Duiken. Decompressietechnieken. NELOS Infopublicatie - Praktisch Duiken / Decompresietechnieken 1

NELOS Infopublicatie. Praktisch Duiken. Decompressietechnieken. NELOS Infopublicatie - Praktisch Duiken / Decompresietechnieken 1 NELOS Infopublicatie Praktisch Duiken Decompressietechnieken NELOS Infopublicatie - Praktisch Duiken / Decompresietechnieken 1 NELOS Infopublicatie Praktisch Duiken Decompressietechnieken Sinds jaar en

Nadere informatie

COBRA HANDLEIDING. www.suunto.com

COBRA HANDLEIDING. www.suunto.com COBRA HANDLEIDING www.suunto.com BESCHRIJVING VAN DE WAARSCHUWINGEN In deze handleiding worden belangrijke situaties of handelingen in een gearceerd kader geplaatst. Er zijn drie waarschuwingen gebruikt,

Nadere informatie

SUUNTO ZOOP HANDLEIDING

SUUNTO ZOOP HANDLEIDING SUUNTO ZOOP HANDLEIDING nl QUICK REFERENCE GUIDE Pijlen: - Decompressiestop nabij het Plafond - Verplichte Veiligheidsstop Zone - Aanbeveling op te Stijgen - Verplicht Afdalen Huidige Diepte Duikteller

Nadere informatie

Herhalingsvragen Duiken in bergmeren

Herhalingsvragen Duiken in bergmeren Naam Herhalingsvragen Duiken in bergmeren Aan de leerling: Beantwoord de volgende vragen en lever deze herhalingsvragen in tijdens je volgende sessie met de instructeur. Definieer "duiken in bergmeren"

Nadere informatie

Uitleg over Professor AA Bühlmann s ZH-L 16 Algoritm door Paul Chapman (vertaald door Iwan Plovie)

Uitleg over Professor AA Bühlmann s ZH-L 16 Algoritm door Paul Chapman (vertaald door Iwan Plovie) Uitleg over Professor AA Bühlmann s ZH-L 16 Algoritm door Paul Chapman (vertaald door Iwan Plovie) Geschiedenis De Schotse wetenschapper John Scott Haldane wordt beschouwd als de grondlegger van de moderne

Nadere informatie

CMAS heeft normen en regels ontworpen in verband met het nitroxduiken

CMAS heeft normen en regels ontworpen in verband met het nitroxduiken Theorie Nitroxduiken DECEMBER 2009 GEVORDERD NITROXDUIKER CMAS heeft normen en regels ontworpen in verband met het nitroxduiken en de in dit verband te behalen brevetten. Het NELOSopleidingssysteem evenals

Nadere informatie

Open Water Diver. FYSICA Algemeen

Open Water Diver. FYSICA Algemeen Open Water Diver FYSICA Algemeen INHOUD Drijfvermogen Soortelijk gewicht van water Verband tussen druk, volume en dichtheid De gevolgen van toenemende druk De techniek van het klaren De gevolgen van afnemende

Nadere informatie

PRACTICUM PIEKKRACHT EN DUURKRACHT

PRACTICUM PIEKKRACHT EN DUURKRACHT LESKIST SPORT EN BEWEGING PRACTICUM PIEKKRACHT EN DUURKRACHT Hoe harder je je spieren aanspant, hoe sneller ze moe worden. Een beweging waarbij je spieren minder hard hoeven werken hou je over het algemeen

Nadere informatie

HelO 2 GEBRUIKERSGIDS

HelO 2 GEBRUIKERSGIDS NL HelO 2 GEBRUIKERSGIDS Aanduiding tijdalarm (wekker) Aanduiding duikalarm Symbool vliegverbod Aanduiding veiligheidsstop Grafische aanduiding flesdruk Aanduiding draadloze zender Huidige diepte Aanduiding

Nadere informatie

Hoofdstuk 29: Voorwaardelijke opmaak* 2010

Hoofdstuk 29: Voorwaardelijke opmaak* 2010 Hoofdstuk 29: Voorwaardelijke opmaak* 2010 29.0 Inleiding Voorwaardelijke opmaak is een opmaak die afhankelijk is van de waarde of de inhoud van een cel. Bijvoorbeeld: je wilt in een gegevensbestand met

Nadere informatie

Normale Verdeling Inleiding

Normale Verdeling Inleiding Normale Verdeling Inleiding Wisnet-hbo update maart 2010 1 De Normale verdeling De Normale Verdeling beschrijft het gedrag van een continue kansvariabele x. Om kansen te berekenen, moet de dichtheidsfunctie

Nadere informatie

Oorzaken syncopale afspraak op 7 meter: Longsqueeze. Totale longinhoud. Zwembad black-out. Longsqueeze. Syncopale afspraak op 7 meter.

Oorzaken syncopale afspraak op 7 meter: Longsqueeze. Totale longinhoud. Zwembad black-out. Longsqueeze. Syncopale afspraak op 7 meter. Verwachtingen 2*D en 3*D Gevaren van het vrijduiken Veiligheidsmaatregelen bij het beoefenen van vrijduiken Mechanisme van hyperventilatie Gevaren van hyperventilatie Zwembad black-out Longsqueeze Syncopale

Nadere informatie

Kwalificatie Diep Duiken

Kwalificatie Diep Duiken Kwalificatie Diep Duiken NELOS Kwalificatie Diep Duiker Algemeen Voorwaarden 1. Minstens 16 jaar oud zijn. 2. Medisch in orde zijn. 3. Reglementair bij een NELOS club aangesloten zijn en dus ook correct

Nadere informatie

Geluidsanalyse: de Hollandse en de Marokkaanse [z]

Geluidsanalyse: de Hollandse en de Marokkaanse [z] een beknopte handleiding voor het werken met PRAAT Werken met PRAAT PRAAT is een programma dat werd ontwikkeld aan de Universiteit van Amsterdam. Hoewel het is gemaakt om spraak te analyseren, heeft het

Nadere informatie

Definitie en brevetvoorwaarden & rechten

Definitie en brevetvoorwaarden & rechten NELOS Duikonderricht BASISNITROX DUIKER Versie 01/02/2011 1 Definitie en brevetvoorwaarden & rechten Gewone ademlucht: 20,9% O 2, rest hoofdzakelijk N 2 Nitrox: meer dan 20,9% O 2, rest hoofdzakelijk N

Nadere informatie

Catalyst. Watt (vermogen)

Catalyst. Watt (vermogen) Catalyst De Catalyst bestaat uit professionele trainingsprogramma's voor een wetenschappelijke analyse. Er zijn drie verschillende programmatypes die instelbaar zijn in afstand (in stappen van 100 meter)

Nadere informatie

3 Veranderende krachten

3 Veranderende krachten 3 Veranderende krachten B Modelleren Een computermodel van bewegingen in SCYDynamics NLT-module Het lesmateriaal bij deze paragraaf vormt een onderdeel van de NLT-module Dynamische Modellen VWO. Wat gaan

Nadere informatie

Sportduiken met Nitrox

Sportduiken met Nitrox Sportduiken met Nitrox Het vookomen van medische problemen Overwegingen voor de uitrusting Inhoudsopgave Het voorkomen van medische problemen...1 Overwegingen voor de uitrusting voor duiken met Nitrox...

Nadere informatie

Praktijklessen 1*-duiker

Praktijklessen 1*-duiker Praktijklessen 1*-duiker Naam: Pagina 1 van 15 Postbus 326 3900 AH Veenendaal T 0318-55 93 47 F 0318-55 93 48 I www.onderwatersport.org Inleiding Dit overzicht van de praktijklessen voor het brevet 1*-duiker

Nadere informatie

SIGMA Vademecum DUIKER 3-STER. SIGMA Vademecum Page 1 of 7 Duiker 3-ster

SIGMA Vademecum DUIKER 3-STER. SIGMA Vademecum Page 1 of 7 Duiker 3-ster DUIKER 3-STER SIGMA Vademecum Page 1 of 7 Inhoud 1 Profiel...3 2 Conformiteit...3 3 Doelstelling...3 6 Inhoud van de opleiding...4 6.1 Theorie...4 6.2 Zwembad...5 6.3 Buitenwater...5 7 Homologatie van

Nadere informatie

Eindexamen wiskunde A havo 2011 - I

Eindexamen wiskunde A havo 2011 - I Zuinig rijden Tijdens rijlessen leer je om in de auto bij foto 20 km per uur van de eerste naar de tweede versnelling te schakelen. Daarna ga je bij 40 km per uur naar de derde versnelling, bij 60 km per

Nadere informatie

Examen HAVO en VHBO. Wiskunde A

Examen HAVO en VHBO. Wiskunde A Wiskunde A Examen HAVO en VHBO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Vooropleiding Hoger Beroeps Onderwijs HAVO Tijdvak 1 VHBO Tijdvak 2 Donderdag 25 mei 13.30 16.30 uur 20 00 Dit examen bestaat uit 19 vragen.

Nadere informatie

Aantal fietsen 10 20 30 40 50 60 70 80 Kosten ( ) 2500 4500 6000 7000 7500 8700 10500 12800 Verandering kosten ( ) 2000 1500 1000 500 1200 1800 2300

Aantal fietsen 10 20 30 40 50 60 70 80 Kosten ( ) 2500 4500 6000 7000 7500 8700 10500 12800 Verandering kosten ( ) 2000 1500 1000 500 1200 1800 2300 Hoofdstuk 3, Veranderingen 1 Hoofdstuk 3 Veranderingen Kern 1 Stijgen en dalen 1 a In 2000. Begin 1993 was de stand 130, de top is 700. In totaal is er dus een toename van 570 punten. Die toename vond

Nadere informatie

VYPER AIR GEBRUIKERSGIDS

VYPER AIR GEBRUIKERSGIDS VYPER AIR GEBRUIKERSGIDS nl Aanduiding tijdalarm (wekker) Aanduiding duikalarm Symbool vliegverbod Aanduiding veiligheidsstop Grafische aanduiding flesdruk Indicator van de draadloze zender Datum Maximumdiepte

Nadere informatie

Een persoon raakt opgewonden en begint te hyperventileren. Om de hyperventilatie te stoppen, pakt hij een plastic zak.

Een persoon raakt opgewonden en begint te hyperventileren. Om de hyperventilatie te stoppen, pakt hij een plastic zak. Examentrainer Vragen Hyperventilatie Het overmatig snel verversen van de lucht in de longen wordt hyperventilatie genoemd. Door bewust of onbewust snel in en uit te ademen, daalt de concentratie van CO

Nadere informatie

Gebruikershandleiding NUUO Software

Gebruikershandleiding NUUO Software Gebruikershandleiding NUUO Software Handleiding voor het gebruik van de software wat geleverd wordt bij uw NUUO netwerkrecorder In deze handleiding wordt er vanuit gegaan dat uw installateur het programma

Nadere informatie

Handleiding M532 HD-recorder

Handleiding M532 HD-recorder Handleiding M532 HD-recorder Als de M532 HD-recorder voor de eerste maal in gebruik genomen wordt zal de benodigde software op de M532 geïnstalleerd worden De Harde schijf wordt na het laden van de software

Nadere informatie

thinkblue.eu PADI TEC40 EXPLORE NEW FRONTIERS

thinkblue.eu PADI TEC40 EXPLORE NEW FRONTIERS thinkblue.eu PADI TEC40 EXPLORE NEW FRONTIERS TEC40 is een leuk en spannend programma om kennis te maken met techisch duiken. Je legt de brug tussen recreatief duiken en dieper techisch decompressie-duiken.

Nadere informatie

Open Water Diver. Voorkomen en behandelen van problemen

Open Water Diver. Voorkomen en behandelen van problemen Open Water Diver Voorkomen en behandelen van problemen VOORKOMEN EN BEHANDELEN VAN PROBLEMEN Inleiding Redding aan de oppervlakte Herkennen van problemen Helpen van een andere duiker Probleem behandeling

Nadere informatie

Dit moet je weten voordat je een LED Display gaat aanschaffen

Dit moet je weten voordat je een LED Display gaat aanschaffen Dit moet je weten voordat je een LED Display gaat aanschaffen Zijn alle LED displays hetzelfde? - Het antwoord is nee! Er zijn zeer grote verschillen tussen LED schermen en wat je niet weet kan nare (financiële)

Nadere informatie

HOE EEN CD TE BRANDEN MET EEN DIGINET SYSTEEM

HOE EEN CD TE BRANDEN MET EEN DIGINET SYSTEEM HOE EEN CD TE BRANDEN MET EEN DIGINET SYSTEEM Fragmenten terug kijken om naar cd te branden Klik op de Search button (rood omcirkeld) om de beelden op te zoeken die op de cd gebrand moeten worden (zie

Nadere informatie

Aflevering 8 - De optimale beweging

Aflevering 8 - De optimale beweging Aflevering 8 - De optimale beweging Examentraining voor wiskunde, 4-5 havo, 4-5-6 vwo voor de tweede fase Bekijk het tv-programma De optimale beweging. Beantwoord daarna onderstaande vragen. Het programma

Nadere informatie

De Lucht. Samenstelling van de ingeademde lucht: Stikstofgas N 2 78% Zuurstofgas O 2 21% Argon (edele gassen) Ar 0,97% Koolzuurgas CO 2 0,03% 100%

De Lucht. Samenstelling van de ingeademde lucht: Stikstofgas N 2 78% Zuurstofgas O 2 21% Argon (edele gassen) Ar 0,97% Koolzuurgas CO 2 0,03% 100% De Lucht Samenstelling van de ingeademde lucht: Stikstofgas N 2 78% Zuurstofgas O 2 21% Argon (edele gassen) Ar 0,97% Koolzuurgas CO 2 0,03% 100% N2 O2 Ar CO2 Samenstelling van de uitgeademde lucht: Stikstofgas

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv Voorkennis V-a Hester houdt e 5,00 3 e,85 3 e 3,9 = e 5,00 e 3,70 e,58 = e,7 over. b e 5,00 3 (e,85 + e 3,9) = e 5,00 3 e 5, = e 5,00 e 0,8 = e,7 V-a 3 = 3 9 = 7 b 9 (5 ) = 9 (5 ) = 9 = c 0 3 = 000 3 =

Nadere informatie

De bepaling van de positie van een. onderwatervoertuig (inleiding)

De bepaling van de positie van een. onderwatervoertuig (inleiding) De bepaling van de positie van een onderwatervoertuig (inleiding) juli 2006 Bepaling positie van een onderwatervoertuig. Inleiding: Het volgen van onderwatervoertuigen (submersibles, ROV s etc) was in

Nadere informatie

Wiskunde A. Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Woensdag 17 mei 13.30 16.30 uur

Wiskunde A. Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Woensdag 17 mei 13.30 16.30 uur Wiskunde A Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Woensdag 17 mei 13.30 16.30 uur 20 00 Als bij een vraag een verklaring, uitleg of berekening vereist is, worden aan het antwoord

Nadere informatie

Eindexamen wiskunde B vwo 2010 - I

Eindexamen wiskunde B vwo 2010 - I Gelijke oppervlakten De parabool met vergelijking y = 4x x2 en de x-as sluiten een vlakdeel V in. De lijn y = ax (met 0 a < 4) snijdt de parabool in de oorsprong O en in punt. Zie. y 4 3 2 1-1 O 1 2 3

Nadere informatie

Examen VWO. wiskunde B1

Examen VWO. wiskunde B1 wiskunde B Eamen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak Dinsdag 3 mei 3.3 6.3 uur 5 Voor dit eamen zijn maimaal 87 punten te behalen; het eamen bestaat uit vragen. Voor elk vraagnummer is

Nadere informatie

8. Complexiteit van algoritmen:

8. Complexiteit van algoritmen: 8. Complexiteit van algoritmen: Voorbeeld: Een gevaarlijk spel 1 Spelboom voor het wespenspel 2 8.1 Complexiteit 4 8.2 NP-problemen 6 8.3 De oplossing 7 8.4 Een vuistregel 8 In dit hoofdstuk wordt het

Nadere informatie

Om zich met de richtlijnen van CMAS en CEN in orde te stellen, is het aanbevolen om toch een 2*Instructeur aan te stellen als duikschoolleider.

Om zich met de richtlijnen van CMAS en CEN in orde te stellen, is het aanbevolen om toch een 2*Instructeur aan te stellen als duikschoolleider. Om zich met de richtlijnen van CMAS en CEN in orde te stellen, is het aanbevolen om toch een 2*Instructeur aan te stellen als duikschoolleider. 2.6 Autonomie der instructeurs Elke NELOS-instructeur kan

Nadere informatie

Oxygen First Aid. Medische overwegingen. Technische overwegingen. Algemene aspecten

Oxygen First Aid. Medische overwegingen. Technische overwegingen. Algemene aspecten Oxygen First Aid Medische overwegingen Technische overwegingen Algemene aspecten ... voor duikers Inhoudsopgave Medische overwegingen...1 Technische overwegingen... 19 Algemene aspecten & introductie tot

Nadere informatie

Kennistoets 1. hoofdstuk één. Sommige vragen hebben meer dan één juist antwoord. Meerdere antwoorden mogelijk:

Kennistoets 1. hoofdstuk één. Sommige vragen hebben meer dan één juist antwoord. Meerdere antwoorden mogelijk: Kennistoets 1 Sommige vragen hebben meer dan één juist antwoord. Meerdere antwoorden mogelijk: 1. Maak de volgende tabel met diepte-druk-lucht luchtvolumeluchtdichtheid af: Diepte Druk Volume Dichtheid

Nadere informatie

Graph 35+ Verkenning van de menu s. van de. www.cas-bel.com JANUARI 2008. Sportvliegen is leuk. Spectaculaire luchtballonvaart.

Graph 35+ Verkenning van de menu s. van de. www.cas-bel.com JANUARI 2008. Sportvliegen is leuk. Spectaculaire luchtballonvaart. JANUARI 2008 Verkenning van de menu s van de Graph 35+ Sportvliegen is leuk. Spectaculaire luchtballonvaart. Japan regelmatig geteisterd door tsunami s. Ontdekkingsaanbod voor de leraar. www.cas-bel.com

Nadere informatie

nl VYPER GEBRUIKERSGIDS

nl VYPER GEBRUIKERSGIDS nl VYPER GEBRUIKERSGIDS Arrows: - Decompression Stop at the Ceiling Depth - Mandatory Safety Stop Zone - Ascent Recommended - Must Descend Present Depth Dive Counter Logbook Symbol Dive Attention Symbol

Nadere informatie

Instructie- en scoreformulieren aanstellingskeuring

Instructie- en scoreformulieren aanstellingskeuring Instructie- en scoreformulieren aanstellingskeuring Dit document bevat alle instructie- en scoreformulieren voor de aanstellingskeuring. De aanstellingskeuring bestaat uit: - De brandweerautoladdertest

Nadere informatie

Hoofdstuk 26: Modelleren in Excel

Hoofdstuk 26: Modelleren in Excel Hoofdstuk 26: Modelleren in Excel 26.0 Inleiding In dit hoofdstuk leer je een aantal technieken die je kunnen helpen bij het voorbereiden van bedrijfsmodellen in Excel (zie hoofdstuk 25 voor wat bedoeld

Nadere informatie

Woensdag 30 augustus, 9.30-12.30 uur

Woensdag 30 augustus, 9.30-12.30 uur EXAMEN HOGER ALGEMEEN VOORTGEZET ONDERWIJS IN 1978 Woensdag 30 augustus, 9.30-12.30 uur NATUURKUNDE r Zie ommezijde Deze opgaven zijn vastgesteld door de commissie bedoeld in artikel 24 van het Besluit

Nadere informatie

Examen VMBO-KB. wiskunde CSE KB. tijdvak 2 dinsdag 19 juni 13.30-15.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen VMBO-KB. wiskunde CSE KB. tijdvak 2 dinsdag 19 juni 13.30-15.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Examen VMBO-KB 2012 tijdvak 2 dinsdag 19 juni 13.30-15.30 uur wiskunde CSE KB Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 25 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 75 punten te behalen.

Nadere informatie

Trainen Catalyst. Catalyst

Trainen Catalyst. Catalyst Catalyst Catalyst bestaat uit professionele trainingsprogramma s voor een wetenschappelijke analyse. Er zijn drie verschillende programmatypes die instelbaar zijn in afstand (in stappen van 100 meter)

Nadere informatie

THINK BLUE PADI TEC45 EXPLORE NEW FRONTIERS

THINK BLUE PADI TEC45 EXPLORE NEW FRONTIERS PADI TEC45 EXPLORE NEW FRONTIERS TEC45 gaat door waar TEC40 gestopt is, en brengt je training als tec-duiker een stapje verder en dieper. Het is het tweede onderdeel van de volledige PADI Tec Deep Diver

Nadere informatie

Duiken met Diabetes: duikersinformatie

Duiken met Diabetes: duikersinformatie Duiken met Diabetes: duikersinformatie U heeft diabetes en duikt of wil gaan duiken? Dat kan onder strikte voorwaarden en goede begeleiding! Deze informatiebrochure bevat een samenvatting van de informatie

Nadere informatie

Veiligheidsboekje Versie 1.3 Februari 2011

Veiligheidsboekje Versie 1.3 Februari 2011 Veiligheidsboekje Versie 1.3 Februari 2011 1. Inleiding...1 2. Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid....2 2.1. Algemeen...2 2.2. Relevante wetgeving...2 2.3. Verzekering voor duikschade....3 3. Veiligheidszorg

Nadere informatie

Functies. Verdieping. 6N-3p 2013-2014 gghm

Functies. Verdieping. 6N-3p 2013-2014 gghm Functies Verdieping 6N-p 01-014 gghm Standaardfuncties Hieronder is telkens een standaard functie gegeven. Maak steeds een schets van de bijbehorende grafiek. Je mag de GRM hierbij gebruiken. Y f ( x)

Nadere informatie

Examen VWO. wiskunde B (pilot) tijdvak 2 woensdag 18 juni 13.30-16.30 uur. Achter dit examen is een erratum opgenomen.

Examen VWO. wiskunde B (pilot) tijdvak 2 woensdag 18 juni 13.30-16.30 uur. Achter dit examen is een erratum opgenomen. Eamen VW 04 tijdvak woensdag 8 juni.0-6.0 uur wiskunde B (pilot) Achter dit eamen is een erratum opgenomen. Dit eamen bestaat uit 6 vragen. Voor dit eamen zijn maimaal 76 punten te behalen. Voor elk vraagnummer

Nadere informatie

Open Water Diver FYSICA. Aanpassing aan de onderwaterwereld

Open Water Diver FYSICA. Aanpassing aan de onderwaterwereld Open Water Diver FYSICA Aanpassing aan de onderwaterwereld INHOUD Dichtheid Zicht Geluid Warmte Beweging Ademhaling DICHTHEID Onder water is zien, horen, warm blijven, bewegen en ademhalen helemaal anders

Nadere informatie

Verhandeling voor het behalen van de titel 3-ster Instrukteur. De integratie van de duikcomputer in het duikonderricht.

Verhandeling voor het behalen van de titel 3-ster Instrukteur. De integratie van de duikcomputer in het duikonderricht. Verhandeling voor het behalen van de titel 3-ster Instrukteur De integratie van de duikcomputer in het duikonderricht. Philippe Mertens CMAS-NELOS 2002 1 Inhoud 1 INHOUD... 1 2 VOORWOORD... 4 3 INLEIDING...

Nadere informatie

Richtlijnen voor veilig duiken

Richtlijnen voor veilig duiken Richtlijnen voor veilig duiken Veilig duiken doe je zo! Dit is een lijst, in alfabetische volgorde, met richtlijnen voor veilig duiken zoals deze door Duikteam Loosdrecht worden aanbevolen voor het duiken

Nadere informatie

SIGMA Vademecum DUIKER 1-STER. SIGMA Vademecum Page 1 of 6 Duiker 1-ster

SIGMA Vademecum DUIKER 1-STER. SIGMA Vademecum Page 1 of 6 Duiker 1-ster DUIKER 1-STER SIGMA Vademecum Page 1 of 6 Inhoud 1 Profiel...3 2 Conformiteit...3 3 Doelstelling...3 6 Inhoud van de opleiding...4 6.1 Theorie...4 6.2 Zwembad...4 6.3 Buitenwater...4 6.4 Hulpverlening...4

Nadere informatie

wiskunde B Achter het correctievoorschrift is een aanvulling op het correctievoorschrift opgenomen.

wiskunde B Achter het correctievoorschrift is een aanvulling op het correctievoorschrift opgenomen. Eamen VWO 04 tijdvak dinsdag 0 mei 3.30 uur - 6.30 uur wiskunde B Bij dit eamen hoort een uitwerkbijlage. Achter het correctievoorschrift is een aanvulling op het correctievoorschrift opgenomen. Dit eamen

Nadere informatie

Basisvaardigheden Microsoft Excel

Basisvaardigheden Microsoft Excel Basisvaardigheden Microsoft Excel Met behulp van deze handleiding kun je de basisvaardigheden leren die nodig zijn om meetresultaten van een practicum te verwerken. Je kunt dan het verband tussen twee

Nadere informatie

3 categorieën: emotionele veranderingen aantasting van de mentale processen aantasting van de zenuw-spier controle.

3 categorieën: emotionele veranderingen aantasting van de mentale processen aantasting van de zenuw-spier controle. STIKSTOFNARCOSE Inleiding Stikstofnarcose is een toestand van verminderd bewustzijn, welke ontstaat door de inwerking van stikstof op de prikkeloverdracht t.h.v. de hersencellen en de zenuwcellen. Hoe

Nadere informatie

Het samenvoegen van meerdere foto s. Een fotocompilatie, een ansichtkaart.

Het samenvoegen van meerdere foto s. Een fotocompilatie, een ansichtkaart. Het samenvoegen van meerdere foto s. Een fotocompilatie, een ansichtkaart. In deze workshop gaan we een ansichtkaart maken. We gebruiken één foto als achtergrond en plaatsen hierop andere foto s. Open

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 - Tabellen, grafieken, formules

Hoofdstuk 5 - Tabellen, grafieken, formules Hoofdstuk 5 - Taellen, grafieken, formules ladzijde 130 V-1a d De grafieken van de grond en de luht vertonen veel grotere temperatuurshommelingen dan de grafiek van het water. De grafiek van de grond omdat

Nadere informatie

Handleiding. Haalbaarheidsanalyse. Technische informatie. - Internet Explorer vanaf versie 8. - Mozilla Firefox vanaf versie 13

Handleiding. Haalbaarheidsanalyse. Technische informatie. - Internet Explorer vanaf versie 8. - Mozilla Firefox vanaf versie 13 Handleiding Haalbaarheidsanalyse Technische informatie De door Vermogensdidact geleverde tools werken correct onder Windows met de browsers: - Internet Explorer vanaf versie 8 - Mozilla Firefox vanaf versie

Nadere informatie