DUIKCOMPUTERS - HOE HET ZIT. by S. Angelini, Ph.D. Mares S.p.A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DUIKCOMPUTERS - HOE HET ZIT. by S. Angelini, Ph.D. Mares S.p.A."

Transcriptie

1 DUIKCOMPUTERS - HOE HET ZIT by S. Angelini, Ph.D. Mares S.p.A.

2 Duikcomputer DUIKCOMPUTERS - HOE HET ZIT Het decompressie-algoritme in een duikcomputer is een poging om de effecten van een duik op het lichamelijk lichaam met behulp van wiskundige modellen te vertalen. De opname en afgifte van stikstof worden gesimuleerd aan de hand van een aantal zogenoemde compartimenten - elk van deze compartimenten staat voor een groep weefsels in het lichaam. Er is bijvoorbeeld een compartiment voor de spieren, één voor de botten, enz. De weefsels worden geïdentificeerd door middel van hun halfwaardetijd 1, een variabele voor de snelheid waarmee stikstof wordt opgenomen. Het Mares-algoritme is gebaseerd op tien weefsels met de volgende halfwaardetijden (in minuten): 2,5, 5, 10, 20, 30, 40, 60, 80, 120 en 240. Weefsels met korte halfwaardetijden zijn de zogenoemde snelle weefsels, weefsels met lange halfwaardetijden zijn de langzame weefsels. Elk weefsel wordt ook aangegeven met een tweede parameter, de zogenoemde M-waarde 2. Deze waarde is de verhouding tussen de maximale druk (ook spanning genoemd) ten opzichte van een omgevingsdruk die een bepaald weefsel kan verdragen. De term waarmee de overmatige druk in een weefsel ten opzichte van de omgevingsdruk wordt aangegeven, is oververzadiging. Waar het op neerkomt, is dat een duikcomputer de opname en afgifte van stikstof in elk weefsel bijhoudt op basis van een tijd-/diepteprofiel en de halfwaardetijd van elk weefsel. Het bepalende criterium voor een veilige opstijging is dat geen enkel weefsel de M-waarde tijdens de duik of bij het bovenkomen overschrijdt. Indien aan dit criterium niet wordt voldaan, wordt de opstijging onderbroken voor één of meer decompressiestops zodat de stikstof het lichaam kan verlaten terwijl de duiker op een diepte zit waar de druk nog wel aan het criterium voldoet. In dit artikel wordt beschreven hoe de stikstofdruk (of weefselspanning) zich tijdens een duik ontwikkelt en de decompressieberekening beïnvloedt. Hiervoor maken we gebruik van de nieuwe weefselgrafiek in de Icon HD Net Ready 4.0, die tijdens de duik de evolutie van de spanning in elk weefsel live volgt. Dezelfde evolutie van de weefselspanning kan achteraf worden bekeken op een pc of Mac (met respectievelijk DiveOrganizer of DivesDiary) zodra u de gegevens van de duik vanaf een compatibele Mares duikcomputer heeft gedownload. De tien weefsels worden weergegeven op een horizontale as - de halfwaardetijden nemen van links naar rechts toe. Elk weefsel wordt weergegeven met twee verticale balken. De hoogte van de linkerbalk staat voor de huidige belasting op een bepaald moment. De hoogte van de rechterbalk is de verwachte waarde na opstijging naar de oppervlakte vanaf de huidige diepte met een snelheid van 10 meter per minuut. Dat is erg belangrijk omdat er tijdens een opstijging nog steeds stikstof wordt opgenomen. Daar moet uiteraard rekening mee worden gehouden (wat voor de hand ligt wanneer u zich bedenkt dat een opstijging vanaf 40 meter minimaal 4 minuten duurt, bijna tweemaal de halfwaardetijd van het snelste weefsel en bijna de gehele halfwaardetijd van het een na snelste weefsel). Afhankelijk van de status van het weefsel op een bepaald tijdstip kan de linkerbalk iets hoger of lager zijn dan de rechterbalk. De linkerbalk is hoger indien het weefsel tamelijk verzadigd is met stikstof en de stikstof tijdens de opstijging als gevolg van de afnemende druk zal worden afgevoerd. De balk is lager indien er nog maar weinig stikstof door het weefsel is opgenomen en er ondanks de afnemende druk tijdens de opstijging meer stikstof zal worden opgenomen dan afgegeven (elk weefsel zal uiteraard stikstof afgeven als u maar dicht genoeg bij de oppervlakte bent). Voor de langzame weefsels helemaal rechts geldt overigens wel dat het verschil tijdens de opstijging vanwege de lange halfwaardetijden nauwelijks waarneembaar is en de twee balken dezelfde hoogte hebben. De verticale as van de grafiek wordt genormaliseerd zodat de M-waarde voor elk weefsel even hoog is. Vervolgens tekenen we ter hoogte van deze waarde een horizontale lijn over de volle breedte van de grafiek. Dit is de nullijn, dus op 0 meter - aan de oppervlakte. Zo kunt u de grafiek in één oogopslag aflezen: als één of meer van de rechterbalken tijdens de duik boven deze lijn uitsteekt, wil dat zeggen dat het desbetreffende weefsel wanneer u op dat moment naar de oppervlakte opstijgt, niet langer aan het bepalende criterium voldoet (de M-waarde is overschreden). Dit houdt dan ook in dat u verplicht een of meerdere decompressiestops moet maken, dat wil zeggen dat u enige tijd onder water moet blijven (op een diepte waar de druk hoger is dan de omgevingsdruk aan de oppervlakte en waar nog wordt voldaan aan het bepalende criterium), zodat het lichaam enige stikstof kan afgeven en de balk weer onder de nullijn zakt. Met het oog op de duidelijkheid wordt de blauwe rechterbalk ROOD wanneer de nullijn wordt gepasseerd. Een RODE rechterbalk wil dan ook zeggen dat een decompressiestop verplicht is. Wanneer er voldoende stikstof is afgegeven en de balk weer onder de nullijn zakt, wordt de balk weer BLAUW. In de grafiek ziet u boven de nullijn nog een tweede horizontale lijn - de 3 meter-lijn. Dit is het bepalende criterium voor een diepte van 3 meter. Zoals we ook al zagen bij de nullijn, 1 De term halfwaardetijd wil zeggen dat binnen deze tijd de hoeveelheid stikstof in het weefsel met de helft afneemt. Tweemaal de halfwaardetijd wil zeggen dat de waarde met 75% (50% van de resterende 50%) is afgenomen, driemaal met 87,5%, viermaal met 93,75%, vijfmaal met 96,75% en zesmaal met 98,44%. 2 In het Mares RGBM-algoritme zijn M-waarden dynamisch en passen deze zich automatisch aan het profiel aan. 2

3 voldoet u als u nu zou opstijgen, al op 3 meter niet aan het bepalende criterium wanneer een rechterbalk boven de 3 meter-lijn komt. In andere woorden, zodra de rechterbalk boven deze lijn uitkomt, moeten we op 6 meter een decompressiestop maken. 3 Dergelijke lijnen kunnen ook worden toegepast voor een stop op 9 meter en dieper, maar om de grafiek overzichtelijk te houden beperken we ons tot deze twee lijnen. Aangezien de M-waarden niet voor elk weefsel gelijk zijn (snellere weefsels kunnen een grotere oververzadiging aan dan langzamere weefsels) en de partiële stikstofdruk aan het begin van de eerste duik 0,79 bar is (weefsels zijn in balans met de atmosferische druk op zeeniveau 4 ), betekent dit dat de balken links aan het begin van de eerste duik lager zijn dan de balken rechts 5. Eerste duik wil in deze context zeggen dat het geen herhalingsduik is - er is dus geen sprake van reststikstof vanwege een eerdere duik. Alles wat hieronder volgt, is ook van toepassing op herhalingsduiken, uiteraard met het enige verschil dat niet alle weefsels beginnen met een ppn 2 van 0,79 bar, maar hoger vanwege de reststikstof van de vorige duik. De grafiek laat goed zien dat tijdens een herhalingsduik meer beperkingen gelden dan tijdens een niet-herhalingsduik: indien er nog stikstof van een eerdere duik in de weefsels aanwezig is, bevinden de balken zich aan het begin van de duik dichter bij de nullijn en is er minder tijd beschikbaar voordat één van de balken de limiet passeert. Voor elk weefsel wordt in de grafiek ook een horizontaal lijntje getoond, dat over de linkerbalk van elk weefsel heen wordt geplaatst. De positie van dit lijntje langs de verticale as is de partiële stikstofdruk in het ingeademde as. Tijdens een duik ziet u dit lijntje naarmate de diepte toeneemt/afneemt, naar boven en naar beneden verschuiven. In het geval van een gaswissel, bijvoorbeeld van lucht naar 80% nitrox, zakt het lijntje flink naar beneden. De positie van dit lijntje langs de verticale as speelt een belangrijke rol om te begrijpen wat zich in de weefsels afspeelt - de afstand tussen het lijntje en de bovenkant van de balk is het verschil in partiële stikstofdruk in het weefsel en het ingeademde gas, de drijvende kracht achter de gasuitwisseling dus. Dit wordt ook de drukgradiënt genoemd. Indien deze twee waarden ver uit elkaar liggen, wordt er veel gas opgenomen of afgegeven (binnen de beperkingen van de halfwaardetijd). Indien de twee waarden dicht bij elkaar liggen, is het weefsel bijna in balans. Voor een betere interpretatie van de grafiek is de balk zelf GEEL wanneer het lijntje BOVEN de balk staat en het weefsel dus gas opneemt (partiële druk van het ingeademde gas is hoger dan de partiële druk in het weefsel); wanneer het lijntje IN de balk staat en het weefsel dus gas afgeeft (partiële druk van het ingeademde gas is lager dan de partiële druk in het weefsel), is de balk zelf GROEN. VOORBEELD VAN DE WEEFSELGRAFIEK VOOR EEN DUIK MET EEN VIERKANT PROFIEL Wij gaan uit van een duik naar 30 meter met een duiktijd van 30 minuten en een vierkant duikprofiel, omdat we zo de diverse aspecten hierboven het best kunnen beschrijven. Wij analyseren de verzadigingstoestand van alle weefsels op 9 specifieke momenten tijdens de duik. Dit doen we aan de hand van de grafieken die Icon HD tijdens de duik zelf weergeeft. We beginnen met de situatie zoals deze aan het begin van de duik geldt (afbeelding 1). Alle weefsels zitten ruim onder de nullijn en we zien ook dat het v voor de partiële druk van het ingeademde gas gelijk valt met de bovenkant van elke balk (evenwicht bij atmosferische omstandigheden). In geval van een nitroxduik zou het lijntje in de balk vallen - wanneer u nitrox aan de oppervlakte zou ademen, geeft u stikstof af. Afbeelding 1: Weefselspanning aan het begin van de duik. In afbeelding 2 zien we de situatie aan het eind van de afdaling: de balken zijn iets hoger omdat er tijdens de anderhalve minuut durende afdaling stikstof is opgenomen. We zien ook dat de lijntjes van de stikstofdruk in het ingeademde gas zich naar boven hebben verplaatst - dit geeft aan dat het gas in de weefsels wordt gedrukt met een snelheid die in verhouding is met de afstand tussen elk lijntje en de bovenkant van de balk. Afbeelding 2: Weefselspanning aan het eind van de afdaling. Bij een constante diepte neemt de snelheid waarmee een weefsel gas opneemt, in de loop van de tijd steeds verder af, aangezien het verschil in druk tussen het ingeademde gas en de weefselverzadiging minder wordt. Dit is ook in de grafiek te zien omdat het lijntje van de ingeademde stikstofdruk op zijn plaats blijft (de diepte is immers constant) en de balk hoger wordt naarmate er stikstof wordt opgenomen - de twee komen dichter bij elkaar. Indien u lang genoeg op een constante diepte blijft, bereikt de balk het lijntje 6 en wordt er geen gas meer overgedragen: het weefsel is in balans (of verzadigd). In afbeelding 5 verder naar onder zien we dat na 30 minuten op 30 meter de 2,5 en 5 minuten-weefsels inderdaad verzadigd zijn, terwijl de langzamere weefsels dat punt nog lang niet hebben bereikt. In afbeelding 3 zien we de situatie bij minuut 18, net voordat de nultijd is verstreken: het snelste weefsel is zo goed als verzadigd (het lijntje en de bovenkant van de balk vallen samen), terwijl er in de zeer langzame weefsels nauwelijks iets is veranderd. Maar wat hier het meest opvalt, is dat de rechterbalk van het derde weefsel bijna de horizontale lijn raakt. En zoals we in afbeelding 4 kunnen zien, 4 Gaat u duiken in een bergmeer, dan is de atmosferische druk lager dan op zeeniveau - de duikcomputer past dit automatisch aan. De M-waarden voor dergelijke duiken veranderen ook en moeten handmatig worden aangepast: u moet de overeenkomstige hoogteklasse in de duikcomputer selecteren. 5 Aangezien de M-waarde langs de verticale as voor alle weefsels gelijk is ingesteld, is de aanvankelijke hoogte van de balken de hoogte van de nullijn gedeeld door de M-waarde van het weefsel zelf. 3

4 Duikcomputer gaat het lijntje vervolgens over deze limiet heen. Afbeelding 4: Weefselspanning aan het begin van een decompressieverplichting. We stijgen nu op naar de diepte van de diepe stop (afb. 6): we zien dat de eerste vier weefsels stikstof afgeven onder een waarneembare gradiënt (afstand van de bovenkant van de balk tot het lijntje). Het vijfde weefsel neemt nog altijd stikstof op, maar heel langzaam. Pas vanaf het zesde weefsel is er een aanzienlijke gradiënt voor het opnemen van stikstof. Dit is het 40 minuten-weefsel - met een diepe stop van twee minuten zal de verzadigingstoestand dan ook nauwelijks veranderen. Maar tijdens de 2 minuten kunnen de snelste (en ook meest gevoelige) weefsels een flinke hoeveelheid stikstof afvoeren bij een relatief hoge omgevingsdruk en kan de vorming van microbellen worden beperkt. Afbeelding 3: Weefselspanning aan het eind van de nultijd. In afbeelding 4 is het derde weefsel de nullijn gepasseerd. Zoals eerder uitgelegd betekent dit dat dit weefsel indien er nu een opstijging naar de oppervlakte wordt gemaakt met een snelheid van 10 meter per minuut, niet langer voldoet aan het bepalende criterium en er dus nu sprake is van een verplichte decompressiestop. Dit wordt duidelijk aangegeven - de balk verandert van blauw in rood. Wat ook interessant is, is dat de linkerbalk van het tweede weefsel ook de limiet is gepasseerd, maar dit weefsel zal voldoende stikstof afgeven tijdens een normale opstijging en nog altijd voldoen aan het bepalende criterium. We gaan nu kijken naar de situatie aan het eind van de bodemtijd op 30 meter (afb. 5): we zien dat 5 lijntjes niet aan het bepalende criterium voldoen. Opvallend is dat de eerste twee weefsels, nu beide verzadigd bij een absolute druk van 4 bar, voldoende stikstof afgeven tijdens de opstijging en dus niet in strijd zijn met het bepalende criterium. In andere woorden, in het geval van een duik naar 30 meter zullen de eerste twee weefsels nooit de beperkende factor zijn. Ook zien we dat een afname van de diepte met 0,5 meter voor de eerste twee weefsels voldoende is om weer stikstof af te geven - logisch want deze raakten verzadigd op 30 meter diepte en de minste daling van de druk zorgt ervoor dat het lijntje weer onder de bovenkant van de balk zakt. Afbeelding 6: Weefselspanning aan het begin van een diepe stop. Vanuit het perspectief van het algoritme is een diepe stop tijdens de opstijging bij dit profiel een voordeel. Dit wordt duidelijker in afbeelding 7, waarin de weefselverzadiging aan het einde van de diepe stop wordt getoond: de groene balken zijn aanzienlijk lager, terwijl de gele balken nauwelijks enige verandering laten zien. Afbeelding 5: Weefselspanning aan het begin van de opstijging. 6 Het punt van drukbalans wordt asymptotisch bereikt, maar wij gaan er hier vanuit dat dit binnen 6 halfwaardetijden gebeurt. 4

5 VOORBEELD VAN EEN WEEFSELGRAFIEK VOOR EEN DUIKPROFIEL MET EEN WISSEL NAAR EEN DECOMPRESSIEGAS MET EEN HOOG ZUURSTOFPERCENTAGE. Afbeelding 8: Weefselspanning aan het begin van de decostop. In afbeelding 9 wordt de situatie aan het eind van de decostop weergegeven: alle blauwe balken zitten nu onder de limiet. Maar er is geen veiligheidsmarge - de balken voldoen krap aan het criterium voor een veilige opstijging. Het is dan ook verstandig om altijd een veiligheidsstop van 3-5 minuten te maken op 3-5 meter, zelfs aan het eind van een decompressieduik. In de afbeeldingen 10 en 11 is sprake van een echte duik waarbij een gaswissel van lucht naar 80% nitrox werd uitgevoerd. We zien de weefselspanning net voor en net na de gaswissel. Het is duidelijk waarom een decomengsel met een hoog zuurstofpercentage gunstig is. De partiële stikstofdruk in het ingeademde gas daalt aanzienlijk en niet alleen geven twee extra weefsels gas af in plaats van dat zij dit opnemen, maar ook de drukgradiënt voor de afgifte is aanzienlijk toegenomen in de weefsels die al stikstof afgaven. Afbeelding 7: Weefselspanning aan het einde van een diepe stop. We gaan door naar de diepte van de decostop (afb. 8) en zien dat alle weefsels behalve het langzaamste weefsel, stikstof afgeven en 5 weefsels nog altijd niet voldoen aan het bepalende criterium. Afbeelding 10: Weefselspanning net voor een gaswissel Afbeelding 9: Weefselspanning aan het eind van de decostop. 5

6 Duikcomputer Afbeelding 11: Weefselspanning net na een gaswissel In afbeelding 12 wordt voor dezelfde duik de weefselverzadiging aan het eind van de verplichte decompressiestop getoond en in afbeelding 13 de weefselverzadiging 5 minuten later. De balken worden kleiner en hoe verder deze onder de onderste horizontale lijn zakken, hoe veiliger het is. Afbeelding 13: Weefselverzadiging 5 minuten na het eind van de decoduik. Afbeelding 12: Weefselverzadiging aan het eind van de decoduik. Mares S.p.A. - Salita Bonsen, RAPALLO - ITALIË - Tel Fax /14 - Artbook 10337/14

Duikcomputer Puck Pro. Gebruikershandleiding

Duikcomputer Puck Pro. Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Duikcomputer Puck Pro Duikcomputer Puck Pro INHOUD 1 InleIDINg 3 1.1 Verklarende woordenlijst 3 1.2 MODi 4 1.3 Batterij 4 1.4 De Puck Pro aansluiten op een pc of Mac 4 1.5 werking

Nadere informatie

INSTALLEREN. BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN Gegevens die in de duikcomputer zijn opgeslagen, via de nieuwe infrarood USBaansluiting

INSTALLEREN. BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN Gegevens die in de duikcomputer zijn opgeslagen, via de nieuwe infrarood USBaansluiting Infraroodinterfacesysteem productoverzicht Lees deze handleiding vóór gebruik goed door. Gefeliciteerd! U heeft gekozen voor de nieuwe IRIS-USB-interface en heeft nu toegang tot de gegevens van uw duiken.

Nadere informatie

12 m. Gebruiksaanwijzing. 14 m. 16 m. 18 m. Recreational. Dive Planner. 20 m. Dutch Edition DISTRIBUTED BY INTERNATIONAL PADI, INC.

12 m. Gebruiksaanwijzing. 14 m. 16 m. 18 m. Recreational. Dive Planner. 20 m. Dutch Edition DISTRIBUTED BY INTERNATIONAL PADI, INC. 12 m Gebruiksaanwijzing 14 m 16 m Recreational Dive Planner Dutch Edition DISTRIBUTED BY INTERNATIONAL PADI, INC. 18 m 20 m Recreational Dive Planner Gebruiksaanwijzing Distributed by International PADI,

Nadere informatie

Duiktabellen. I Duiktabellen. Inleiding. Definities. Enkelvoudige duiken

Duiktabellen. I Duiktabellen. Inleiding. Definities. Enkelvoudige duiken I Duiktabellen De NELOS 94 tabellen zijn gebaseerd op de U.S. NAVY 1993 tabellen. Er zijn slechts geringe wijzigingen met de U.S. NAVY 1970 tabellen. De gebruiksregels zijn gebaseerd op de U.S. NAVY DIVING

Nadere informatie

Duikcomputer Meridian - ontworpen door duikers

Duikcomputer Meridian - ontworpen door duikers Meridian Duikcomputer Meridian - ontworpen door duikers Welkom bij SCUBAPRO duikcomputers en dank u wel dat uw keuze is gevallen op de Meridian. U bent nu tijdens uw duiken verzekerd van een wel zeer speciale

Nadere informatie

Smart duikcomputer. Gebruikershandleiding

Smart duikcomputer. Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Smart duikcomputer Smart duikcomputer INHOUD 1. INLEIDING 3 1.1. VERKLARENDE WOORDENLIJST 3 1.2. GEBRUIKSMODI 4 1.3. BATTERIJ DIE U ZELF KUNT VERVANGEN 4 1.4. DE SMART AANSLUITEN

Nadere informatie

..Module Diepduiken.. Diepduiken. Rocco Schimmel & Diana van den Wollenberg. Manta 2*

..Module Diepduiken.. Diepduiken. Rocco Schimmel & Diana van den Wollenberg. Manta 2* Diepduiken Rocco Schimmel & Diana van den Wollenberg 1 Agenda Waarom diep(er) duiken? Risico s van diep(er) duiken Risico s verkleinen Tabellen Luchtberekening Materiaal 2 Risico s van diep(er) duiken

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding NEMO AIR Duikcomputer Gebruikershandleiding Nemo Air duikcomputer INHOUD Beknopte handleiding 2 DUikCOMPUTER NEMO AIR 3 BelangRIJKE WAARSCHUWINGEN 3 VERANTWOORD DUIKGEDRAG 4 hoe WERKT DE NEMO AIR DUIKCOMPUTER?

Nadere informatie

Duikcomputer. Gebruikershandleiding

Duikcomputer. Gebruikershandleiding Puck Duikcomputer Gebruikershandleiding Puck Duikcomputer INHOUD Beknopte handleiding 2 PUCK duikcomputer 3 BELANGRIJKE WAARSCHUWINGEN 3 Verantwoord duikgedrag 3 ZO WERKT DE PUCK duikcomputer 4 PARAMETERS

Nadere informatie

Geschreven door Administrator vrijdag 20 februari 2009 23:30 - Laatste aanpassing vrijdag 20 februari 2009 23:45

Geschreven door Administrator vrijdag 20 februari 2009 23:30 - Laatste aanpassing vrijdag 20 februari 2009 23:45 De wet van Boyle Bij gelijkblijvende temperatuur varieert het volume van een gas omgekeerd evenredig met de absolute druk. P1 x V1 = P2 x V2 Hetgeen gebruikt kan worden bij het berekenen van het luchtverbruik.

Nadere informatie

Duikcomputer. Gebruikershandleiding

Duikcomputer. Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Duikcomputer Icon HD duikcomputer INHOUD ICON HD 3 SPECIFICATIES VAN DE ICON HD 3 BELANGRIJKE WAARSCHUWINGEN 3 VERANTWOORD DUIKGEDRAG 3 WERKING VAN DE ICON HD 4 TIJDENS DE DUIK MET

Nadere informatie

HANDLEIDING OPERATING MANUAL

HANDLEIDING OPERATING MANUAL Aladin Air Z Nitrox NL.qxp 25/05/2004 14:25 Page 1 THE SYSTEM Z HANDLEIDING OPERATING MANUAL Dutch SWISS MADE BY UWATEC AG Aladin Air Z Nitrox NL.qxp 25/05/2004 14:25 Page 2 Z Nitrox Bijlage bij Aladin

Nadere informatie

Quad duikcomputer. Gebruikershandleiding

Quad duikcomputer. Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Quad duikcomputer Quad duikcomputer INHOUD 1. INLEIDING 3 1.1. VERKLARENDE WOORDENLIJST 3 DISCLAIMER 4 1.2. GEBRUIKSMODI 4 1.3. BATTERIJ DIE U ZELF KUNT VERVANGEN 4 1.4. DE QUAD AANSLUITEN

Nadere informatie

De diverse somsoorten bij Fysica

De diverse somsoorten bij Fysica De diverse somsoorten bij Fysica 1 liter zout water weegt 1,03 kilo 1 liter zoet water weegt 1,00 kilo 1 meter zout water levert 0,1 bar druk op 1 meter zoet water levert 0,097 bar druk op Belangrijk:

Nadere informatie

Voor het scherm van de ICON HD is gebruikgemaakt van LCD (Liquid Crystal Display)- en TFT (Thin Film Transistor)-technologie.

Voor het scherm van de ICON HD is gebruikgemaakt van LCD (Liquid Crystal Display)- en TFT (Thin Film Transistor)-technologie. Mares heeft onlangs haar collectie duikcomputers aanzienlijk uitgebreid en bewijst daarmee opnieuw een betrouwbare fabrikant te zijn die ernaar streeft om de onbetwiste marktleider te worden. Het bedrijf

Nadere informatie

De diverse somsoorten bij Fysica

De diverse somsoorten bij Fysica De diverse somsoorten bij Fysica 1 liter zout water weegt 1,03 kilo 1 liter zoet water weegt 1,00 kilo 1 meter zout water levert 0,1 bar druk op 1 meter zoet water levert 0,097 bar druk op Belangrijk:

Nadere informatie

Lees vóór de duik de gebruikershandleiding van de Galileo én deze freedive-handleiding goed door en zorg dat u de inhoud goed begrijpt

Lees vóór de duik de gebruikershandleiding van de Galileo én deze freedive-handleiding goed door en zorg dat u de inhoud goed begrijpt Lees vóór de duik de gebruikershandleiding van de Galileo én deze freedive-handleiding goed door en zorg dat u de inhoud goed begrijpt Freediving, zeker in combinatie met het duiken met samengeperste gassen,

Nadere informatie

Advanced Open Water Diver. Multilevelduiken

Advanced Open Water Diver. Multilevelduiken Advanced Open Water Diver Multilevelduiken MULTILEVEL DUIKEN Theorie Opstijgprocedures Nooddecompressie Apparatuur Gevaren Plannen Theorie Introductie Multilevel duiken is een techniek om op een veilige

Nadere informatie

Duikcomputer Nemo Wide. Gebruikershandleiding

Duikcomputer Nemo Wide. Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Duikcomputer Nemo Wide Duikcomputer Nemo Wide INHOUD 1 Inleiding 3 1.1 Verklarende woordenlijst 3 1.2 MODI 4 1.3 BATTERIJ 4 1.4 De Nemo Wide aansluiten op een pc of Mac 4 1.5 WERKING

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Puck Air Duikcomputer Gebruikershandleiding Puck Air duikcomputer INHOUD Beknopte handleiding 2 BELANGRIJKE WAARSCHUWINGEN 3 VERANTWOORD DUIKGEDRAG 4 ZO WERKT DE Puck Air DUIKCOMPUTER 4 PARAMETERS VAN

Nadere informatie

Upgrade hartslagmeter voor. Nederlands

Upgrade hartslagmeter voor. Nederlands Upgrade hartslagmeter voor Nederlands Belangrijke mededeling voor mensen met een pacemaker, defibrillator of andere geïmplanteerde elektronische apparatuur. Als u een pacemaker heeft, is het gebruik van

Nadere informatie

Duiken met de computer

Duiken met de computer Duiken met de computer Inhoud Het nut van de duikcomputer o menselijke fouten uitgesloten o multi level duiken o extra veiligheid o continue ontzadiging Soorten duikcomputers o Elektronische dieptemeter/timer

Nadere informatie

Net Ready. Duikcomputer met kleurenscherm. Gebruikershandleiding

Net Ready. Duikcomputer met kleurenscherm. Gebruikershandleiding Net Ready Duikcomputer met kleurenscherm Gebruikershandleiding Duikcomputer ICON HD INHOUD SPECIFICATIES VAN DE ICON HD 3 BELANGRIJKE WAARSCHUWINGEN 3 VERANTWOORD DUIKEN 3 1. INLEIDING 4 1.1. VERKLARENDE

Nadere informatie

NEMO WIDE. Gebruikershandleiding. Duikcomputer Puck

NEMO WIDE. Gebruikershandleiding. Duikcomputer Puck NEMO WIDE Gebruikershandleiding Duikcomputer Puck Nemo Wide duikcomputer INHOUD BEKNOPTE HANDLEIDING 2 DUIKCOMPUTER NEMO WIDE 3 BELANGRIJKE WAARSCHUWINGEN 3 VERANTWOORD DUIKEN 3 HOE DE NEMO WIDE DUIKCOMPUTER

Nadere informatie

Istruzioni per l uso Instrucciones para el uso Handleiding. Italiano. Español. Nederlands. Smart PRO Smart COM SWISS MADE BY UWATEC AG

Istruzioni per l uso Instrucciones para el uso Handleiding. Italiano. Español. Nederlands. Smart PRO Smart COM SWISS MADE BY UWATEC AG Istruzioni per l uso Instrucciones para el uso Handleiding Nederlands Español Italiano Smart PRO Smart COM SWISS MADE BY UWATEC AG Veiligheidsoverwegingen Alvorens u met de Smart duikt dient u deze handleiding

Nadere informatie

Duikcomputer met kleurenscherm. Gebruikershandleiding

Duikcomputer met kleurenscherm. Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Duikcomputer met kleurenscherm Duikcomputer ICON HD INHOUD 1 INLEIDING 3 1.1 VERKLARENDE WOORDENLIJST 3 1.2 GEBRUIKSMODI 4 1.3 DE ICON HD INSCHAKELEN EN HET HOOFDMENU 4 1.4 OPLAADBARE

Nadere informatie

OCEANIC. Veo 180Nx. Gebruikershandleiding. Persoonlijke duikcomputer

OCEANIC. Veo 180Nx. Gebruikershandleiding. Persoonlijke duikcomputer OCEANIC Veo 180Nx Persoonlijke duikcomputer Gebruikershandleiding BEPERKTE TWEEJAARS GARANTIE Kijk voor details op de productgarantie registratiekaart die bijgeleverd is. COPYRIGHT KENNISGEVING Deze handleiding

Nadere informatie

NOB DE NEDERLANDSE ONDERWATERSPORT BOND. De diepe stop. Gerhard Visser, neuroloog. Medische Commissie. Voorzitter MC-NOB, 2* IT

NOB DE NEDERLANDSE ONDERWATERSPORT BOND. De diepe stop. Gerhard Visser, neuroloog. Medische Commissie. Voorzitter MC-NOB, 2* IT De diepe stop Gerhard Visser, neuroloog Voorzitter MC-, 2* IT Even terug in de tijd (1908): John Scott Haldane Haldanian benadering: Oververzadiging is het verschil tussen inerte gasdruk in weefsel en

Nadere informatie

Aladin SPORT User manual

Aladin SPORT User manual Aladin SPORT User manual Veiligheidsoverwegingen I Veiligheidsoverwegingen Alvorens u met de Scubapro Aladin SPORT duikt, dient u deze handleiding zorgvuldig gelezen en begrepen te hebben. Aan het duiken

Nadere informatie

28-1-2010. Dit heet decompresseren. Definities

28-1-2010. Dit heet decompresseren. Definities Decompressie technieken Hoofdstuk 6 Inleiding Decompressie technieken Met dank aan het NELOS-TEAM voor de originele realisatie van deze presentatie. Verder bewerkt door KDK-lesgevers: Verbrugge Luk 2**Instructeur

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding NEMO EXCEL Duikcomputer Gebruikershandleiding Nemo Excel duikcomputer INHOUD Nemo Excel duikcomputer 3 Verantwoord duiken 3 SNELStarthandleiding 3 Tijdmodus 3 Tijdmenu 4 Instellingen in het tijdmenu 4

Nadere informatie

Manuale d istruzioni User s Guide Bedienungsanleitung Manuel d utilisation Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruikershandleiding

Manuale d istruzioni User s Guide Bedienungsanleitung Manuel d utilisation Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruikershandleiding Manuale d istruzioni User s Guide Bedienungsanleitung Manuel d utilisation Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruikershandleiding Användarinstruktioner Οδηγίες χρήσης Käyttäjän Opas Instrukcja

Nadere informatie

HANDLEIDING. Stinger. Duikcomputers

HANDLEIDING. Stinger. Duikcomputers HANDLEIDING Stinger Duikcomputers Huidige Diepte Maximum Diepte Gemiddelde Diepte in Logboek Stijgsnelheidswaarschuwing (SLOW) ACW Indicatie Symbool voor Vliegverbod Pijlen: - Decompressiestop nabij de

Nadere informatie

SUUNTO EON STEEL 1.2 GEBRUIKERSHANDLEIDING

SUUNTO EON STEEL 1.2 GEBRUIKERSHANDLEIDING SUUNTO EON STEEL 1.2 GEBRUIKERSHANDLEIDING 2 1 Veiligheid... 5 2 Beginnen... 13 2.1 Status en weergaven display... 13 2.2 Pictogrammen... 14 2.3 Configuratie... 15 3 Functies... 17 3.1 Info Suunto EON

Nadere informatie

XP10. English Deutsch Français Italiano Español Nederlands

XP10. English Deutsch Français Italiano Español Nederlands XP10 English Deutsch Français Italiano Español Nederlands Veiligheidsoverwegingen I Veiligheidsoverwegingen Alvorens u met de SUBGEAR XP10 duikt, dient u deze handleiding zorgvuldig gelezen en begrepen

Nadere informatie

Nederlands. Software voor technisch duiken. Gebruikershandleiding

Nederlands. Software voor technisch duiken. Gebruikershandleiding Nederlands Software voor technisch duiken Gebruikershandleiding INHOUD Algemene info 1 Waarschuwingen 1 Update 2 1. Verschillen tussen de standaard Galileo-software en Tec SW 2 1.1 Model Uwatec ZH16-ADT

Nadere informatie

veiligheids & referentie handleiding duikcomputer

veiligheids & referentie handleiding duikcomputer veiligheids & referentie handleiding duikcomputer DEZE HANDLEIDING De bedoeling van deze handleiding is informatie te verenigen van de verschillende modellen van de Oceanicduikcomputers. U bent verplicht

Nadere informatie

De vergelijkende studie tussen diverse duikcomputers

De vergelijkende studie tussen diverse duikcomputers NELOS Infopublicatie Praktisch duiken - decompressietechnieken De vergelijkende studie tussen diverse duikcomputers Sectie Technisch Duiken Werkgroep December 2006 21/12/2006 p. 1/23 Versie: 2006.1.0 1

Nadere informatie

Advanced Open Water Diver. Diepduiken

Advanced Open Water Diver. Diepduiken Advanced Open Water Diver Diepduiken DIEPDUIKEN Activiteiten en doelstellingen Reglementen Apparatuur Technieken Stikstofnarcose Decompressieziekte Activiteiten en doelstellingen Waarom NIET diep duiken?

Nadere informatie

AANDACHTPUNTEN MET HET OOG OP DE VEILIGHEID

AANDACHTPUNTEN MET HET OOG OP DE VEILIGHEID AANDACHTPUNTEN MET HET OOG OP DE VEILIGHEID U dient deze handleiding goed door te lezen en de inhoud ervan begrijpen voordat u de Galileo gebruikt. Duiken brengt het nodige risico met zich mee. Zelfs als

Nadere informatie

Duiken met de computer

Duiken met de computer Duiken met de computer 1 Inhoud 1 INHOUD... 1 2 HET NUT VAN DE DUIKCOMPUTER... 3 2.1 MENSELIJKE FOUTEN UITGESLOTEN... 3 2.2 MULTI LEVEL DUIKEN... 3 2.3 EXTRA VEILIGHEID... 3 2.4 CONTINUE ONTZADIGING...

Nadere informatie

SUUNTO ZOOP HANDLEIDING

SUUNTO ZOOP HANDLEIDING NL SUUNTO ZOOP HANDLEIDING QUICK REFERENCE GUIDE Pijlen: - Decompressiestop nabij het Plafond - Verplichte Veiligheidsstop Zone - Aanbeveling op te Stijgen - Verplicht Afdalen Huidige Diepte Duikteller

Nadere informatie

SUUNTO ZOOP HANDLEIDING

SUUNTO ZOOP HANDLEIDING SUUNTO ZOOP HANDLEIDING nl QUICK REFERENCE GUIDE Pijlen: - Decompressiestop nabij het Plafond - Verplichte Veiligheidsstop Zone - Aanbeveling op te Stijgen - Verplicht Afdalen Huidige Diepte Duikteller

Nadere informatie

Gevorderd Nitrox Duiker Oefeningen Fysica

Gevorderd Nitrox Duiker Oefeningen Fysica Drukberekening p = F/A 1pa = 1N/1m² 1bar = 100,000Pa of 1,000hPa Een lichaam heeft 1,5m² oppervlakte. Je duikt 40m diep. Welke kracht wordt op je lichaam uitgeoefend? Wat is de atmosferische, relatieve

Nadere informatie

Vul op deze eerste dia de nodige gegevens in, zoals de productiedatum van deze PowerPointpresentatie, het onderwerp je presentatie, de naam en titel

Vul op deze eerste dia de nodige gegevens in, zoals de productiedatum van deze PowerPointpresentatie, het onderwerp je presentatie, de naam en titel Vul op deze eerste dia de nodige gegevens in, zoals de productiedatum van deze PowerPointpresentatie, het onderwerp je presentatie, de naam en titel van de spreker. 1 2 Deze presentatie bevat lesmateriaal

Nadere informatie

adviezen na een hernia-operatie HYPERVENTILATIE ZorgSaam

adviezen na een hernia-operatie HYPERVENTILATIE ZorgSaam adviezen na een hernia-operatie HYPERVENTILATIE ZorgSaam 1 2 Hyperventileren Ventileren = luchten Om uw huis te luchten zet u een raam en een deur open, er waait frisse lucht door uw huis. Hyper-ventileren

Nadere informatie

Vlaamse Fysica Olympiade 27 ste editie 2014-2015 Eerste ronde

Vlaamse Fysica Olympiade 27 ste editie 2014-2015 Eerste ronde Vlaamse Olympiades voor Natuurwetenschappen KU Leuven Departement Chemie Celestijnenlaan 200F bus 2404 3001 Heverlee Tel.: 016-32 74 71 E-mail: info@vonw.be www.vonw.be Vlaamse Fysica Olympiade 27 ste

Nadere informatie

Gevorderd Nitrox Duiker Oefeningen Fysica

Gevorderd Nitrox Duiker Oefeningen Fysica Drukberekening p = F/A 1pa = 1N/1m² 1bar = 100,000Pa of 1,000hPa Een lichaam heeft 1,5m² oppervlakte. Je duikt 40m diep. Welke kracht wordt op je lichaam uitgeoefend? Oplossing 9,8N wordt afgerond naar

Nadere informatie

Praktijklessen 3*-duiker

Praktijklessen 3*-duiker Praktijklessen 3*-duiker Naam: Pagina 1 van 11 Postbus 326 3900 AH Veenendaal T 0318-55 93 47 F 0318-55 93 48 I www.onderwatersport.org Inleiding Dit overzicht van de praktijklessen voor het brevet 3*-duiker

Nadere informatie

Theoriekennis NELOS 2012

Theoriekennis NELOS 2012 egrippen: WE (weten), KE (kennen), TO (kunnen toepassen), IN (integreren - geïntegreerd hebben) en INF (informatief). 1-stersduiker 2-stersduiker 3-stersduiker Decompressietechnieken Bijzondere bepalingen

Nadere informatie

Onze passie. Onze passie. NELOS Theorie Decompressietechnieken. Subcommissie Edit Departement didactiek. Hoofdredactie Billy Bastiaens

Onze passie. Onze passie. NELOS Theorie Decompressietechnieken. Subcommissie Edit Departement didactiek. Hoofdredactie Billy Bastiaens Subcommissie Edit Departement didactiek Sportduiken Onze passie Studio opnames Coolshots.be Foto s Hoofdredactie Billy Bastiaens Tekstcorrecties Wim Van Doeselaer Tekeningen Peter Bosteels Herwig Van Cotthem

Nadere informatie

figuur 1 80 afstand 70 (km)

figuur 1 80 afstand 70 (km) Internationale trein De internationale trein van msterdam naar Stettin (Polen) legt de 77 km tussen beide plaatsen af in 8 uur en 38 minuten. De gemiddelde snelheid over de hele reis is dus iets minder

Nadere informatie

Handleiding. Aladin TEC 2G. Nederlands

Handleiding. Aladin TEC 2G. Nederlands Handleiding Aladin TEC 2G Nederlands Veiligheidsoverwegingen Alvorens u met de Aladin TEC 2G duikt, dient u deze handleiding zorgvuldig gelezen en begrepen te hebben. Aan het duiken zijn bepaalde risico

Nadere informatie

Alvorens u met de Aladin 2G duikt, dient u deze handleiding zorgvuldig gelezen en begrepen te hebben. WAARSCHUWING

Alvorens u met de Aladin 2G duikt, dient u deze handleiding zorgvuldig gelezen en begrepen te hebben. WAARSCHUWING Aladin 2G VEILIGHEIDSOVERWEGINGEN Alvorens u met de Aladin 2G duikt, dient u deze handleiding zorgvuldig gelezen en begrepen te hebben. Aan het duiken zijn bepaalde risico s verbonden. Zelfs als u de aanwijzingen

Nadere informatie

Modellen en criteria. 1 Inhoud. Philippe Mertens YDS duikonderricht Modellen en criteria p 1 1 INHOUD INLEIDING... 2

Modellen en criteria. 1 Inhoud. Philippe Mertens YDS duikonderricht Modellen en criteria p 1 1 INHOUD INLEIDING... 2 Modellen en criteria 1 Inhoud 1 INHOUD... 1 2 INLEIDING... 2 3 HET MODEL VAN HALDANE (1908)... 2 3.1 KOC... 2 3.2 WEEFSELS... 3 3.3 EXPONENTIËEL VERLOOP... 3 3.4 TRAPDIEPTE... 3 3.5 DE HALDANE TABELLEN...

Nadere informatie

COEN in het kort. Inhoud rapport. Toelichting. Nederland. Herstel komt in zicht. Conjunctuurenquête Nederland I rapport vierde kwartaal 2014

COEN in het kort. Inhoud rapport. Toelichting. Nederland. Herstel komt in zicht. Conjunctuurenquête Nederland I rapport vierde kwartaal 2014 Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting De Conjunctuurenquête (COEN) ondervraagt elk kwartaal ondernemers over onderwerpen

Nadere informatie

COBRA HANDLEIDING. www.suunto.com

COBRA HANDLEIDING. www.suunto.com COBRA HANDLEIDING www.suunto.com BESCHRIJVING VAN DE WAARSCHUWINGEN In deze handleiding worden belangrijke situaties of handelingen in een gearceerd kader geplaatst. Er zijn drie waarschuwingen gebruikt,

Nadere informatie

AANDACHTPUNTEN MET HET OOG OP DE VEILIGHEID

AANDACHTPUNTEN MET HET OOG OP DE VEILIGHEID Nederlands AANDACHTPUNTEN MET HET OOG OP DE VEILIGHEID U dient deze handleiding goed door te lezen en de inhoud ervan begrijpen voordat u de Galileo gebruikt. Duiken brengt het nodige risico met zich

Nadere informatie

NELOS Infopublicatie. Praktisch Duiken. Decompressietechnieken. NELOS Infopublicatie - Praktisch Duiken / Decompresietechnieken 1

NELOS Infopublicatie. Praktisch Duiken. Decompressietechnieken. NELOS Infopublicatie - Praktisch Duiken / Decompresietechnieken 1 NELOS Infopublicatie Praktisch Duiken Decompressietechnieken NELOS Infopublicatie - Praktisch Duiken / Decompresietechnieken 1 NELOS Infopublicatie Praktisch Duiken Decompressietechnieken Sinds jaar en

Nadere informatie

Uitleg over Professor AA Bühlmann s ZH-L 16 Algoritm door Paul Chapman (vertaald door Iwan Plovie)

Uitleg over Professor AA Bühlmann s ZH-L 16 Algoritm door Paul Chapman (vertaald door Iwan Plovie) Uitleg over Professor AA Bühlmann s ZH-L 16 Algoritm door Paul Chapman (vertaald door Iwan Plovie) Geschiedenis De Schotse wetenschapper John Scott Haldane wordt beschouwd als de grondlegger van de moderne

Nadere informatie

Aandachtpunten met het oog op de veiligheid

Aandachtpunten met het oog op de veiligheid Nederlands Aandachtpunten met het oog op de veiligheid U dient deze handleiding goed door te lezen en de inhoud ervan begrijpen voordat u de Galileo gebruikt. Duiken brengt het nodige risico met zich

Nadere informatie

Videometen met Coach7

Videometen met Coach7 Videometen met Coach7 Instructies voor het maken van een nieuwe activiteit Video opnemen 1. Neem een video op van een interessante beweging: a. Film de beweging zó dat deze zich geheel afspeelt in een

Nadere informatie

Dit moet je weten voordat je een LED Display gaat aanschaffen

Dit moet je weten voordat je een LED Display gaat aanschaffen Dit moet je weten voordat je een LED Display gaat aanschaffen Zijn alle LED displays hetzelfde? - Het antwoord is nee! Er zijn zeer grote verschillen tussen LED schermen en wat je niet weet kan nare (financiële)

Nadere informatie

SIGMA Vademecum DUIKER 3-STER. SIGMA Vademecum Page 1 of 7 Duiker 3-ster

SIGMA Vademecum DUIKER 3-STER. SIGMA Vademecum Page 1 of 7 Duiker 3-ster DUIKER 3-STER SIGMA Vademecum Page 1 of 7 Inhoud 1 Profiel...3 2 Conformiteit...3 3 Doelstelling...3 6 Inhoud van de opleiding...4 6.1 Theorie...4 6.2 Zwembad...5 6.3 Buitenwater...5 7 Homologatie van

Nadere informatie

Herhalingsvragen Duiken in bergmeren

Herhalingsvragen Duiken in bergmeren Naam Herhalingsvragen Duiken in bergmeren Aan de leerling: Beantwoord de volgende vragen en lever deze herhalingsvragen in tijdens je volgende sessie met de instructeur. Definieer "duiken in bergmeren"

Nadere informatie

NEDERLANDS. uemis ZURICH. SDA Scuba Diver Assistant Snel naslagwerk

NEDERLANDS. uemis ZURICH. SDA Scuba Diver Assistant Snel naslagwerk NL NEDERLANDS uemis ZURICH SDA Scuba Diver Assistant Snel naslagwerk 2 21 Inleiding Neem de gedetailleerde handleiding zorgvuldig door vooraleer u gaat duiken met de Scuba Diver Assistent (SDA). Gebruik

Nadere informatie

Kwalificatie Diep Duiken

Kwalificatie Diep Duiken Kwalificatie Diep Duiken NELOS Kwalificatie Diep Duiker Algemeen Voorwaarden 1. Minstens 16 jaar oud zijn. 2. Medisch in orde zijn. 3. Reglementair bij een NELOS club aangesloten zijn en dus ook correct

Nadere informatie

HelO 2 GEBRUIKERSGIDS

HelO 2 GEBRUIKERSGIDS NL HelO 2 GEBRUIKERSGIDS Aanduiding tijdalarm (wekker) Aanduiding duikalarm Symbool vliegverbod Aanduiding veiligheidsstop Grafische aanduiding flesdruk Aanduiding draadloze zender Huidige diepte Aanduiding

Nadere informatie

Open Water Diver. FYSICA Algemeen

Open Water Diver. FYSICA Algemeen Open Water Diver FYSICA Algemeen INHOUD Drijfvermogen Soortelijk gewicht van water Verband tussen druk, volume en dichtheid De gevolgen van toenemende druk De techniek van het klaren De gevolgen van afnemende

Nadere informatie

Derde kwartaal Conjunctuurenquête Nederland. Nederland totaal

Derde kwartaal Conjunctuurenquête Nederland. Nederland totaal Derde kwartaal 2013 Conjunctuurenquête Nederland Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting De Conjunctuurenquête Nederland

Nadere informatie

Handleiding M532 HD-recorder

Handleiding M532 HD-recorder Handleiding M532 HD-recorder Als de M532 HD-recorder voor de eerste maal in gebruik genomen wordt zal de benodigde software op de M532 geïnstalleerd worden De Harde schijf wordt na het laden van de software

Nadere informatie

Opleidingen Technisch Duiken 2016 NELOS-Info nr. 254

Opleidingen Technisch Duiken 2016 NELOS-Info nr. 254 Mechelen, 16/12/2015 NELOS-secretariaat Opleidingen Technisch Duiken 2016 NELOS-Info nr. 254 Aanpassingen in de opleidingen Closed Circuit Rebreather (CCR) Aangezien onze rebreatheropleidingen in de lift

Nadere informatie

Duikgeneeskunde. Een duik in het onbekende? Gorinchem Goes Venetië November 2016

Duikgeneeskunde. Een duik in het onbekende? Gorinchem Goes Venetië November 2016 Duikgeneeskunde Een duik in het onbekende? Gorinchem Goes Venetië November 2016 Inhoud Even voorstellen. Geschiedenis. Het moderne duiken. Duikfysiologie (beknopt). Duikersziekten. Behandeling van een

Nadere informatie

PRACTICUM PIEKKRACHT EN DUURKRACHT

PRACTICUM PIEKKRACHT EN DUURKRACHT LESKIST SPORT EN BEWEGING PRACTICUM PIEKKRACHT EN DUURKRACHT Hoe harder je je spieren aanspant, hoe sneller ze moe worden. Een beweging waarbij je spieren minder hard hoeven werken hou je over het algemeen

Nadere informatie

CMAS heeft normen en regels ontworpen in verband met het nitroxduiken

CMAS heeft normen en regels ontworpen in verband met het nitroxduiken Theorie Nitroxduiken DECEMBER 2009 GEVORDERD NITROXDUIKER CMAS heeft normen en regels ontworpen in verband met het nitroxduiken en de in dit verband te behalen brevetten. Het NELOSopleidingssysteem evenals

Nadere informatie

Vragen & Antwoorden over BudgetControle

Vragen & Antwoorden over BudgetControle Vragen & Antwoorden over BudgetControle Wat is BudgetControle bij het Zwitserleven i-pensioen Middelloon? BudgetControle is een optie op het i-pensioen Middelloon. De overeengekomen Middelloonregeling

Nadere informatie

Handleiding. Handleiding M540 Personal Video Recorder. solcon.nl

Handleiding. Handleiding M540 Personal Video Recorder. solcon.nl Handleiding Handleiding M540 Personal Video Recorder Als de M540 Personal Video Recorder voor de eerste maal in gebruik genomen wordt zal de benodigde software op de M540 geïnstalleerd worden. De Harde

Nadere informatie

Aantal huisartsen en aantal FTE van huisartsen vanaf 2007 tot en met 2016

Aantal huisartsen en aantal FTE van huisartsen vanaf 2007 tot en met 2016 Aantal huisartsen en aantal FTE van huisartsen vanaf 2007 tot en met 2016 Werken er nu meer of minder huisartsen dan 10 jaar geleden en werken zij nu meer of minder FTE? LF.J. van der Velden & R.S. Batenburg,

Nadere informatie

3 Veranderende krachten

3 Veranderende krachten 3 Veranderende krachten B Modelleren Een computermodel van bewegingen in SCYDynamics NLT-module Het lesmateriaal bij deze paragraaf vormt een onderdeel van de NLT-module Dynamische Modellen VWO. Wat gaan

Nadere informatie

Open Water Diver. Voorkomen en behandelen van problemen

Open Water Diver. Voorkomen en behandelen van problemen Open Water Diver Voorkomen en behandelen van problemen VOORKOMEN EN BEHANDELEN VAN PROBLEMEN Inleiding Redding aan de oppervlakte Herkennen van problemen Helpen van een andere duiker Probleem behandeling

Nadere informatie

Praktijklessen 1*-duiker

Praktijklessen 1*-duiker Praktijklessen 1*-duiker Naam: Pagina 1 van 15 Postbus 326 3900 AH Veenendaal T 0318-55 93 47 F 0318-55 93 48 I www.onderwatersport.org Inleiding Dit overzicht van de praktijklessen voor het brevet 1*-duiker

Nadere informatie

Sportduiken met Nitrox

Sportduiken met Nitrox Sportduiken met Nitrox Het vookomen van medische problemen Overwegingen voor de uitrusting Inhoudsopgave Het voorkomen van medische problemen...1 Overwegingen voor de uitrusting voor duiken met Nitrox...

Nadere informatie

Duikcomputers / planningen. - Je eigen SAC (of GOV)? Hoe bepaal je die? Hoe hangt die af van de duikomstandigheden?

Duikcomputers / planningen. - Je eigen SAC (of GOV)? Hoe bepaal je die? Hoe hangt die af van de duikomstandigheden? Duikcomputers / planningen - 12-stappenplan = OOK goed/veilig bovenkomen... - Deco/no-deco: tabellen, duikcomputers, simulatie-tools - Praktische voorbeelden/oefeningen Luc Dupas, 29/03/2013 - Luchtverbruik:

Nadere informatie

Definitie en brevetvoorwaarden & rechten

Definitie en brevetvoorwaarden & rechten NELOS Duikonderricht BASISNITROX DUIKER Versie 01/02/2011 1 Definitie en brevetvoorwaarden & rechten Gewone ademlucht: 20,9% O 2, rest hoofdzakelijk N 2 Nitrox: meer dan 20,9% O 2, rest hoofdzakelijk N

Nadere informatie

Handleiding ABK Extra - Zoekprofielen

Handleiding ABK Extra - Zoekprofielen Handleiding ABK Extra - Zoekprofielen U vindt in deze handleiding: 1. Inleiding... 2 2. Abonnementsvormen... 2 3. Zoeken... 2 3.1 Aankondigingen overzicht... 3 3.2 Zoekfilter... 4 3.3 Hoofdinhoud... 5

Nadere informatie

toelatingsexamen-geneeskunde.be

toelatingsexamen-geneeskunde.be Fysica juli 2009 Laatste update: 31/07/2009. Vragen gebaseerd op het ingangsexamen juli 2009. Vraag 1 Een landingsbaan is 500 lang. Een vliegtuig heeft de volledige lengte van de startbaan nodig om op

Nadere informatie

Eindexamen wiskunde A havo 2011 - I

Eindexamen wiskunde A havo 2011 - I Zuinig rijden Tijdens rijlessen leer je om in de auto bij foto 20 km per uur van de eerste naar de tweede versnelling te schakelen. Daarna ga je bij 40 km per uur naar de derde versnelling, bij 60 km per

Nadere informatie

6 Modellen in de scheikunde

6 Modellen in de scheikunde In dit hoofdstuk komen modellen aan de orde die de vorming of verspreiding van chemische stoffen beschrijven. In "reactievergelijkingen" wordt een model opgesteld voor de vorming van stoffen bij een gegeven

Nadere informatie

Handleiding M532 PVR maart 2011

Handleiding M532 PVR maart 2011 Handleiding M532 PVR maart 2011 Als de M532 Personal Video Recorder voor de eerste maal in gebruik genomen wordt zal de benodigde software op de M532 geïnstalleerd worden. De Harde schijf wordt na het

Nadere informatie

Een persoon raakt opgewonden en begint te hyperventileren. Om de hyperventilatie te stoppen, pakt hij een plastic zak.

Een persoon raakt opgewonden en begint te hyperventileren. Om de hyperventilatie te stoppen, pakt hij een plastic zak. Examentrainer Vragen Hyperventilatie Het overmatig snel verversen van de lucht in de longen wordt hyperventilatie genoemd. Door bewust of onbewust snel in en uit te ademen, daalt de concentratie van CO

Nadere informatie

Gebruikershandleiding NUUO Software

Gebruikershandleiding NUUO Software Gebruikershandleiding NUUO Software Handleiding voor het gebruik van de software wat geleverd wordt bij uw NUUO netwerkrecorder In deze handleiding wordt er vanuit gegaan dat uw installateur het programma

Nadere informatie

Protocol voor experiment gasmengsels (Nitrox)

Protocol voor experiment gasmengsels (Nitrox) Hippocampus Protocol voor experiment gasmengsels (Nitrox) Datum: 29 mei 2012 1 Doel Het doel is om d.m.v. een wetenschappelijk onderbouwd experiment aan te tonen dat Nitrox een positief (?) effect heeft

Nadere informatie

Simulink. Deel1. Figuur 1 Model van het zonnepaneel in Simulink.

Simulink. Deel1. Figuur 1 Model van het zonnepaneel in Simulink. Simulink Deel1 In dit deel van het ontwerp simuleren we het gedrag van onze zonnepanneel bij weerstanden tussen 10 Ohm en 100 Ohm. Een beeld van hoe het model in Simulink is opgesteld is in figuur 1 opgenomen.

Nadere informatie

Hoofdstuk 29: Voorwaardelijke opmaak* 2010

Hoofdstuk 29: Voorwaardelijke opmaak* 2010 Hoofdstuk 29: Voorwaardelijke opmaak* 2010 29.0 Inleiding Voorwaardelijke opmaak is een opmaak die afhankelijk is van de waarde of de inhoud van een cel. Bijvoorbeeld: je wilt in een gegevensbestand met

Nadere informatie

Geluidsanalyse: de Hollandse en de Marokkaanse [z]

Geluidsanalyse: de Hollandse en de Marokkaanse [z] een beknopte handleiding voor het werken met PRAAT Werken met PRAAT PRAAT is een programma dat werd ontwikkeld aan de Universiteit van Amsterdam. Hoewel het is gemaakt om spraak te analyseren, heeft het

Nadere informatie

Hier vielen de eendjes van het schip. Bereken hoeveel procent van de eendjes in zuidelijke richting dreef. Schrijf je berekening op.

Hier vielen de eendjes van het schip. Bereken hoeveel procent van de eendjes in zuidelijke richting dreef. Schrijf je berekening op. Eendjes In 1992 vielen 29 000 plastic badeendjes van een schip af. In onderstaande kaart zie je waar dat gebeurde. De eendjes dreven door de wind en de zeestromingen in allerlei richtingen. Nog steeds

Nadere informatie

Oorzaken syncopale afspraak op 7 meter: Longsqueeze. Totale longinhoud. Zwembad black-out. Longsqueeze. Syncopale afspraak op 7 meter.

Oorzaken syncopale afspraak op 7 meter: Longsqueeze. Totale longinhoud. Zwembad black-out. Longsqueeze. Syncopale afspraak op 7 meter. Verwachtingen 2*D en 3*D Gevaren van het vrijduiken Veiligheidsmaatregelen bij het beoefenen van vrijduiken Mechanisme van hyperventilatie Gevaren van hyperventilatie Zwembad black-out Longsqueeze Syncopale

Nadere informatie

thinkblue.eu PADI TEC40 EXPLORE NEW FRONTIERS

thinkblue.eu PADI TEC40 EXPLORE NEW FRONTIERS thinkblue.eu PADI TEC40 EXPLORE NEW FRONTIERS TEC40 is een leuk en spannend programma om kennis te maken met techisch duiken. Je legt de brug tussen recreatief duiken en dieper techisch decompressie-duiken.

Nadere informatie

VYPER AIR GEBRUIKERSGIDS

VYPER AIR GEBRUIKERSGIDS VYPER AIR GEBRUIKERSGIDS nl Aanduiding tijdalarm (wekker) Aanduiding duikalarm Symbool vliegverbod Aanduiding veiligheidsstop Grafische aanduiding flesdruk Indicator van de draadloze zender Datum Maximumdiepte

Nadere informatie

Normale Verdeling Inleiding

Normale Verdeling Inleiding Normale Verdeling Inleiding Wisnet-hbo update maart 2010 1 De Normale verdeling De Normale Verdeling beschrijft het gedrag van een continue kansvariabele x. Om kansen te berekenen, moet de dichtheidsfunctie

Nadere informatie