Inhoudsopgave. HOOFDSTUK 1 - Organisatiestructuur Vestigingen, departementen en opleidingen van de KHLeuven... 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave. HOOFDSTUK 1 - Organisatiestructuur... 1. 1 Vestigingen, departementen en opleidingen van de KHLeuven... 1"

Transcriptie

1 Jaarverslag KHLeuven 2013

2

3 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 - Organisatiestructuur Vestigingen, departementen en opleidingen van de KHLeuven Bestuurlijke organen KHLeuven: Raad van bestuur en Algemene Vergadering Algemeen De Raad van bestuur De Algemene Vergadering Het Hogeschoolonderhandelingscomité (HOC) Samenstelling van het HOC Activiteitenverslag De Academische Raad Samenstelling Verslag van de werking academiejaar De studentenraad (OSR) Algemeen Samenstelling en functies De werking Bescherming en Preventie op het Werk De interne dienst voor Bescherming en Preventie op het Werk (IDPBW) Het comité voor Bescherming en Preventie op het Werk (CPBW) HOOFDSTUK 2 - ICT Inleiding Basis ICT infrastructuur PC Park Laptops voor studenten en personeel Netwerkinfrastructuur Draadloos netwerk Computerzalen ICT faciliteiten voor studenten en personeel Portaal voor studenten en personeel Mailinglijsten e-learning platform Kotnet Virtuele desktops (VDI) Schijf- en webruimte voor studenten en personeel Elektronische bibliotheken Elektronische studenten- en personeelskaart Specifieke toepassingen in de verschillende departementen Realisaties van het academiejaar Corona project IAM project Studentenfacturatie Voorbereiding fusie Jaarverslag KHLeuven 2013 I

4 4.5 Verdere uitrol van Desktop virtualisatie Upgrade administratieve pc s naar Windows Uitbreiding capaciteit en verdere consolidatie van opslag Aansluiting op het associatienetwerk Continue vernieuwing van de computer- en netwerkinfrastructuur ICT ondersteuning HOOFDSTUK 3 - Onderwijs Onderwijsaanbod Ingericht onderwijsaanbod Beslissingen tav het onderwijsaanbod good s en kood s Kengetallen onderwijsaanbod Nieuw onderwijsaanbod in KHLeuven Onderwijswijsbeleid Onderwijswijsvisie en onderwijsontwikkelingsplan Naar een nieuw onderwijsmodel? Opbouw van een nieuwe visie op professioneel hoger onderwijs met fusiepartners Resultaten onderwijsontwikkeling OOP II Actielijn 1: Opleidingsprogramma OOP II Actielijn 2: Leeromgeving, innovatieve werkvormen en leermiddelen OOP II Actielijn 3: Flexibilisering OOP II Actielijn 4: Studie- en studentenbegeleiding OOP II Actielijn 5: Diversiteit OOP II Actielijn 6: Internationalisering OOP II Actielijn 7: Onderzoek naar onderwijs OOP II Actielijn 8: Permanente Vorming OOP II Actielijn 9: Beleid en Organisatie Kwaliteitszorg onderwijs Interne kwaliteitszorg Externe kwaliteitszorg : visitatie en accreditatie Externe Profilering DKZ HOOFDSTUK 4 - Onderzoek en valorisatie Onderzoeksbeleid Algemeen beleid en visie van de hogeschool Organisatie Kwaliteitszorg Projectopvolging PWO-procedure Zaaigeld Cofinanciering Speerpunten Internationale projectcoaching Vormingen Financiering en omvang van het onderzoek Projectuitgaven Aanwending middelen voor onderzoek Onderzoeksprojecten Jaarverslag KHLeuven 2013 II

5 4 Personeel Onderzoeks- en valorisatieresultaten Integratie Onderzoek-Onderwijs Kwalitatief Kwantitatief Samenvatting HOOFDSTUK 5 - Personeel Personeelsbestand in cijfers Personeelsbestand (VTE) per departement Personeelsbestand (VTE) per studiegebied Personeelsbestand (VTE) per financieringsbron Personeelsleden (VTE) binnen en buiten de formatie Opsplitsing per categorie en ambt Opsplitsing van het personeel naar leeftijd en geslacht Aantal voltijdse en deeltijdse personeelsleden Aantal doctores aan de KHLeuven Personeelsbeleid Beleidsdoeleinden en realisaties Samenwerking Onderzoek en maatschappelijke dienstverlening Benoemingen Mandaten Premies en persoonlijke vergoedingen Personeelsverloop en onderbreking loopbaan Ziekteverzuim Gastprofessoren Algemeen besluit personeelsbeleid Ratio-analyse Ratio s m.b.t. de personeelskosten Ratio s m.b.t. de personeelsformatie en -tewerkstelling HOOFDSTUK 6 - Financiën Een commentaar bij de jaarrekening De balans De resultatenrekening Een verantwoording van het financieel beheer Een toelichting bij de variantieanalyses Een commentaar op de ratioanalyse Een commentaar op het investerings- en financieringsbeleid van De evolutie van de thesauriepositie De financiële weerslag van belangrijke projecten en activiteiten in Bijzondere gebeurtenissen na de balansdatum Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen Conclusie Jaarverslag KHLeuven 2013 III

6 HOOFDSTUK 7 - Studentenservice KHLeuven Organisatie Organisatiestructuur Personeel Financiële middelen Samenwerking Fusie met KHLim en Groep T Huisvesting Doelstelling Omkadering Studentenkamers in eigen beheer Informatie, advies en bemiddeling rond huisvesting Sociale Dienstverlening Doelstelling Inleiding Inschrijvingen bij de jobdienst De internationale student De prioriteitstudent De hogeschoolstudent aan het werk binnen de KU Leuven E-jobdienst, informatie en advies Website Advies en spreekuur Visie Sociale dienstverlening Consultaties bij de Sociale dienst Individuele studiefinanciering Tussenkomsten Bemiddelingen bij afdeling Studietoelagen Grafieken toelagen Grafieken leningen Grafieken voorschotten Nieuwe inschrijfprocedure Financiële beoordelingen Juridische adviesdienst voor studenten Cultuur & Sport & Studentenwerking BILL-Bundel Cultuurkaart KU Leuven Evaluatie studentensport Doelstelling Studentenwerking: Voeding Doelstelling Inleiding De toegang tot Alma De cafetaria s - campus Hertogstraat en campus G&T Analyse resultaat Smiley van het FAVV De catering in SSH Voor de studenten in Diest Project: Duurzame Catering Mobiliteit Doelstelling Jaarverslag KHLeuven 2013 IV

7 6.2 De studentenbuspas Velofiets Medische en psychotherapeutische dienstverlening Doelstelling Werkwijze Groepstraining Begrenzing van het aantal sessies per student Registratiegegevens Communicatie Doelstelling Algemeen Rekruteringscommunicatie Jaarverslag KHLeuven 2013 V

8 HOOFDSTUK 1 - Organisatiestructuur 1 Vestigingen, departementen en opleidingen van de KHLeuven De Katholieke Hogeschool Leuven werd opgericht op 2 maart 1995 als gevolg van het decreet van 13 juli 1994 dat het Hoger Onderwijs buiten de Universiteit in Vlaanderen herschikte. Zes scholen die Hoger Onderwijs van het korte type aanboden, traden toe tot de Katholieke Hogeschool Leuven. De Katholieke Hogeschool Leuven biedt professionele bacheloropleidingen aan in de studiegebieden gezondheidszorg, handelswetenschappen en bedrijfskunde, industriële wetenschappen en technologie, onderwijs en sociaal-agogisch werk. Voor het overzicht van hat onderwijsaanbod wordt verwezen naar en naar hoofdstuk 2 Onderwijs. Het onderwijs wordt vanaf september 2007 georganiseerd in vier departementen. Het departement Lerarenopleiding (DLO) heeft twee vestigingen, één in Diest en één in Heverlee. De contactgegevens van de algemene diensten en de departementen van KHLeuven: Algemene diensten Abdij van Park Leuven (Heverlee) tel.: fax : algemeen directeur: Toon Martens Departement Lerarenopleiding - DLO Vestiging Diest: Weerstandsplein Diest tel.: fax: Vestiging Heverlee: Hertogstraat Heverlee tel.: fax: departementshoofd: Wim Bergen adjunct-departementshoofd: Jan Vanderghote ECONOMISCH HOGER ONDERWIJS - ECHO Hertogstraat Heverlee tel.: fax: departementshoofd: Luc Vanhille adjunct-departementshoofd: Annemie Vervrangen departementaal beheerder (vanaf 1/1/2014): Christel De Lange Jaarverslag KHLeuven

9 Gezondheidszorg en Technologie G&T Herestraat Leuven tel.: fax: departementshoofd: Toon Quaghebeur departementaal beheerder: Steven Piessens Sociale School Heverlee Groeneweg Heverlee tel.: fax: departementshoofd: Imran Uddin departementaal beheerder: Mariëlle Timmermans Jaarverslag KHLeuven

10 2 Bestuurlijke organen KHLeuven: Raad van bestuur en Algemene Vergadering Algemeen Samenwerking en integratie op niveau van associatie en hogeschool Met de goedkeuring van het integratiedecreet in juli 2012 werd de integratie van de academische hogeschoolopleidingen in de universiteit decretaal verankerd. Alhoewel er geen KHLeuvenopleidingen integreren, heeft deze evolutie gevolgen voor de KHLeuven. De hogeschool maakt immers deel uit van de associatie KU Leuven die ervoor kiest om een geïntegreerde hogeronderwijsruimte met sterke bachelor- en masteropleidingen te vormen. Binnen de associatie is besloten dat de hogescholen na de integratie van de academische opleidingen regionale clusters vormen. Sinds 10 juli 2012 hebben de algemene vergaderingen van de meeste hogescholen binnen de associatie en de KU Leuven dezelfde samenstelling als de algemene vergadering van de associatie KU Leuven. De statuten van de instellingen binnen de associatie KU Leuven werden hiervoor op elkaar afgestemd. De KHLeuven keurde in de reguliere algemene vergadering van 25 oktober 2012 en vervolgens in de bijzondere algemene vergadering van 20 december 2012 de statutenwijzigingen goed. Eind 2012 besloten KHLeuven en KHLim om snel stappen te zetten naar een structurele samenwerking. Er werd beslist om vanaf 1 januari 2013 een personele unie tussen de Raden van Bestuur van KHLeuven en KHLim momenteel nog afzonderlijke rechtspersonen - te vormen. Verder werd er ook met vzw Comenius (de lerarenopleiding van Groep T) verder overleg gepleegd. In oktober 2013 werd de lerarenopleiding van GroepT ondergebracht in de vzw Comenius die na een statutenwijziging op 25 oktober 2013 toetrad tot de personele unie op het niveau van de algemene vergadering. Comenius vzw herbevestigde de intentie om op termijn toe te treden tot de personele unie met KHLeuven en KHLim op niveau van de raad van bestuur. De algemene vergadering van KHLeuven en de algemene vergadering van KHLim beslisten op 20 december 2013 om het mandaat van de twee bestuurders van Comenius te verlengen. De algemene vergadering van Comenius vzw besliste eveneens op 20 december 2013 om twee bestuurders van de personele unie KHLeuven-KHLim als bestuurder te benoemen. Deze beslissingen vormden een eerste stap naar bestuurlijke integratie van de drie hogescholen Visie missie In maart-april 2013 werkten KHLeuven, KHLim en GroepT (lerarenopleiding) samen aan de visie voor de nieuwe samenwerking. Er werden hiervoor bottom-up verschillende visiegroepen gevormd, die samen de visie van de nieuwe hogeschool vorm gaven. De algemene vergadering besliste in april 2013 om bij wijze van pilootproject een werkgroep levensbeschouwelijke profiel op te richten. De werkgroep kreeg als opdracht om voorstellen te formuleren t.a.v. de raad van bestuur over het levensbeschouwelijk profiel van de hogeschool en het levensbeschouwelijk aanbod. De raad van bestuur verwacht de voorstellen over het levensbeschouwelijk aanbod tegen Pasen Daarna zal de raad van bestuur hierover beslissingen nemen. Op 3 september 2013 werden zowel de visie-elementen als de strategische prioriteiten (zie verder) voorgelegd aan de voltallige personeelsgroep van de drie hogescholen tijdens basecamp 1.0. Onder het motto woorden creëren de wereld stemden de personeelsleden op een aantal kenmerken en een aantal werkwoorden voor de nieuwe hogeschool. Via ongeveer 2000 stemmen koos het personeel van GroepT, KHLim en KHLeuven voor de werkwoorden waarderen, inspireren en vertrouwen geven. De belangrijkste kenmerken die men graag ziet in de nieuwe hogeschool zijn zet in op competenties en talenten, praktijkgericht en biedt kansen. Deze woorden, maar ook de visie-elementen en de adviezen van de werkgroep levensbeschouwelijk profiel werden meegenomen bij het formuleren van de missie. De missie kreeg na bespreking in het najaar van 2013 in de verschillende beleidsorganen vorm. Op 7 februari 2014 keurde de raad van bestuur de finale versie van de missie goed. Jaarverslag KHLeuven

11 2.1.3 Strategische prioriteiten In juni 2013 besprak het directiecomité algemeen beleid en het comité algemeen beheer de strategische prioriteiten Er werd gekozen voor : Succes in onderwijs en op de arbeidsmarkt Regionale meerwaarde via onderwijs, onderzoek en dienstverlening Bouwen aan de identiteit van de hogeschool Informatie en communicatietechnologie in organisatie, onderwijs en onderzoek Internationalisering Beleidsplannen en strategisch plan In het kader van systematische en gerichte kwaliteitszorg en het werken met de PDCA-cyclus is het hebben van een doelgerichte cyclus van beleidsplanning cruciaal. Daarom gingen in het najaar 2013 een aantal beleidsplanteams aan de slag om beleidsplannen voor de beleidsdomeinen (zowel de kernprocessen onderwijs, onderzoek en dienstverlening als de ondersteunende processen) en de departementen op te stellen. Deze beleidsplannen beogen aan te geven welke beleidsdoelstellingen en acties zullen worden ondernomen in functie van het behalen van de strategische prioriteiten. Daarnaast zal de hogeschool de nodige aandacht besteden aan de samenhang van de beleidsplannen. De strategische prioriteiten worden opgesteld voor de periode In deze periode zijn twee cycli van beleidsplannen van de beleidsdomeinen en departementen voorzien: een cyclus met beleidsplannen van twee jaar ( ) en een daaropvolgende cyclus van vier jaar ( ). De beleidsplannen van de opleidingen gaan pas van start vanaf Om betrokkenheid te garanderen wordt het beleidsplan opgesteld door een beleidsplanteams bestaande uit een kernteam en een resonantieteam. Voor de opvolging van de mate van realisatie van strategische prioriteiten zal er per strategische prioriteit een indicator en streefcijfer worden opgesteld. In oktober 2014 zou het strategisch plan van de hogeschool moeten af zijn. De opvolging van de beleidsplannen start dan in januari De Raad van bestuur Samenstelling en bevoegdheden De eerste raad van bestuur van de personele unie KHLim-KHLeuven bestond uit 15 leden: 5 bestuurders van KHLeuven, 5 bestuurders van KHLim, 2 bestuurders van GroepT, 2 studentenvertegenwoordigers en een vertegenwoordiger van KU Leuven. Vanaf 1 januari 2013 was de Raad van bestuur als volgt samengesteld: Voorzitter: Norbert Van Broekhoven Ondervoorzitter: Jos Clijsters Afgevaardigd Bestuurder: algemeen directeur Toon Martens Leden: Roger Haest, Kris Houthuys, Marianne Vael, Lieve De Valck, Karel Peeters, Jef Gabriels, Brigitte Haumont, Roel Nieuwdorp, Joost Lowyck, Willy Indeherberge, en de studentenvertegenwoordigers van resp. KHLim en KHLeuven Stijn Vermeulen en Astrid Van Laere. De algemene vergadering van 25 oktober 2013 besliste om de raad van bestuur van KHLim en van KHLeuven uit te breiden met twee vice-rectoren van de KU Leuven. Dit bracht het totale ledenaantal van 15 op 17. De algemene vergadering benoemde ook twee andere studenten bestuurders, Gaya Nulens (KHLim) en Jasper Steyaert (KHLeuven) ter vervanging van Stijn Vermeulen en Astrid Van Laere. De algemeen beheerder en de regeringscommissaris nemen deel aan de vergaderingen de Raad van bestuur als genodigden zonder stemrecht. Jaarverslag KHLeuven

12 De bevoegdheden van de Raad van bestuur zijn beschreven in het huishoudelijk reglement van de raad van bestuur. Wegens het onverwachte overlijden van Norbert Van Broekhoven op 2 januari 2014 heeft de bijzondere algemene vergadering op 13 januari 2014 via schriftelijke procedure Willy Indeherberge als voorzitter van de raad van bestuur ad interim aangesteld. Op 7 februari 2014 stelde de raad van bestuur een searchcomité samen dat op zoek gaat naar een nieuwe voorzitter van de raad van bestuur. De stafmedewerker algemene directie zorgt voor de administratieve ondersteuning en de verslaggeving van de raad van bestuur Activiteitenverslag 2013 Hierna zijn de belangrijkste thema s opgenomen waarover de Raad van bestuur van KHLeuven in 2013 beslissingen nam of besprekingen voerde. In iedere vergadering komen ook de studenten aan het woord. 18 januari 2013 Definitieve versie statuten Katholieke Hogeschool Leuven vzw Stand van zaken fusie KHLeuven-KHLim Samenstelling stuvoraad KHLeuven Personeelsbeslissingen KHLeuven 25 februari 2013 Fusieproces Afspraken met GroepT Samenstelling directiecomité algemeen beleid (DAB) en comité algemeen beheer (CAB) Onderhandse volmachtenregeling KHLeuven Begroting 2013 KHLeuven Personeelsbeslissingen 18 maart 2013 Stand van zaken fusieproces Engagementen GroepT Personeelsbeslissingen 22 april 2013 Goedkeuring jaarrekening 2012 en jaarverslag 2012 Opvolging fusieproces STUVO: jaarrekening 2012 en samenstelling stuvoraad KHLeuven Huishoudelijk reglement raad van bestuur Benoemingen 2013 Personeelsbeslissingen Voorstel overeenkomst KHLeuven (F)UA Barcelona 7 mei 2013 Opvolging fusieproces en GroepT STUVO KHLeuven inbreng om niet Kennismaking met de leden van het DAB en het CAB 17 juni 2013 Fusieproces: o Vise en strategische doelstellingen van de nieuwe hogeschool o Engagement GroepT o Oprichting pilootproject levensbeschouwelijk profiel o Basecamp 1.0 Personeel o Functieprofielen leden DAB-CAB en verloning directie ICT en onderzoek o Aanstelling opleidingshoofd banaba gezondheidszorg KHLeuven o Aanstelling opleidingshoofd toegepaste informatica o Bekrachtiging personeelsbeslissingen o Hernieuwing mandaat opleidingshoofd SRW Jaarverslag KHLeuven

13 Goedkeuring onderwijs- en examenreglement Samenwerking KHLeuven met hogeschool Zuyd 26 september 2013 Inschrijvingen : stand van zaken Halfjaarlijkse afsluiting KHLeuven vzw Fusie: o Terugblik op basecamp 1.0 o Missie fusiehogeschool o Traject beleidsplannen o Personele unie KHLeuven-KHLim en GroepT o Masterplan campussen HBO5: samenwerkingsovereenkomst KHLeuven-ACE Beleidsplan STUVO Vacantstelling departementaal beheerder Echo Personeelsbeslissingen Terugmeldingsrapport vroedkunde en verpleegkunde KHLeuven 21 oktober 2013 Begroting 2014 en meerjarenbegroting Fusieproces o Traject beleidsplannen o Algemene resultaten opleidingsbevraging Samenstelling raad van bestuur Studentenaantallen algemene vergadering nieuw onderwijsaanbod 25 november 2013 Nieuwe bestuurders Stand van zaken GroepT Stand van zaken HBO5 Planning werkdag raad van bestuur Procedure hernieuwen mandaten leidinggevenden met mandaat Standpunt associatie financiering professionele bachelors Bekrachtiging deelname aan Leuven Klimaatneutraal 2030 Personeelsbeslissingen Goedkeuring cumulatie KHLeuven 16 december 2013 Stakeholdersanalyse KHLeuven Fusie stand van zaken Dossier winkelmanagement Opstart samenwerkingsverband HBO5 Leuven Studiegelden Samenstelling raad van bestuur Personeelsbeslissingen Aanstelling departementaal beheerder ECHO STUVO: samenstelling stuvoraad KHLeuven De Algemene Vergadering Samenstelling Vanaf 25 oktober 2012 is de samenstelling van de algemene vergadering dezelfde voor de associatie KU Leuven vzw en de vzw s hogescholen die tot de associatie behoren. Op de bijzondere algemene vergadering van 20 december 2012 werd Norbert Van Broekhoven tot voorzitter en Jos Clijsters als ondervoorzitter van de algemene vergadering aangesteld. Jaarverslag KHLeuven

14 Wegens het onverwachte overlijden van Norbert Van Broekhoven op 2 januari 2014 heeft de bijzondere algemene vergadering op 13 januari 2014 via schriftelijke procedure Jos Clijsters als voorzitter van de algemene vergadering aangesteld. Het register met de leden van de Algemene Vergadering vzw Katholieke Hogeschool Leuven ziet er vanaf 20 december 2012 als volgt uit (versie 1/1/2014): Geleding 1 hogescholen De vzw HUB-KAHO met zetel te 1000 Brussel, Warmoesberg 26 ondernemingsnummer: De vzw LUCA School of Arts met zetel te 1030 Brussel, Koningsstraat 328 ondernemingsnummer: De vzw Katholieke Hogeschool Vives Noord met zetel te 8200 Brugge (Sint-Michiels), Xaverianenstraat 10 ondernemingsnummer: De vzw Katholieke Hogeschool Leuven met zetel te 3001 Leuven, Abdij van Park 9 ondernemingsnummer: De vzw Katholieke Hogeschool Limburg met zetel te 3590 Diepenbeek, Agoralaan gebouw B bus 1, Campus Diepenbeek ondernemingsnummer: De vzw Katholieke Hogeschool Vives Zuid met zetel te 8500 Kortrijk, Doorniksesteenweg 145 ondernemingsnummer: De vzw Thomas More Mechelen-Antwerpen met zetel te 2800 Mechelen, Zandpoortvest 13 ondernemingsnummer: De vzw Thomas More Kempen met zetel te 2440 Geel, Kleinhoefstraat 4 ondernemingsnummer: De vzw Comenius met zetel te 3000 Leuven, Vesaliusstraat 13 ondernemingsnummer: Geleding 2 namens KU Leuven (voorzitter Raad van Bestuur en vaste vertegenwoordigers) 2.1. KU Leuven De Katholieke Universiteit Leuven met zetel te 3000 Leuven, Oude Markt 13 ondernemingsnummer: Vertegenwoordigers KU Leuven Jaarverslag KHLeuven

15 Professor emeritus BRUYNSERAEDE Yvan, Jachthoorn 11, 3210 Lubbeek Professor emeritus COUSY Herman, Prinses Lydialaan 37, 3001 Heverlee Professor emeritus GOEDSEELS Vic, Slangenstraat 41, 3010 Kessel-Lo Professor emeritus JANSSENS Jef, Steenveldstraat 29, 3210 Lubbeek Professor emeritus PEETERS Theo, Jagersdreef 3, 3210 Linden Professor emeritus VANDEMEULEBROECKE Lieve, Houwaartsebergweg 17, 3390 Tielt-Winge Professor emeritus VERBAETEN Pierre, Cardenberch 7, 3000 Leuven Professor VERHOEVEN Guido, Maleizenstraat 72, 3020 Herent Geleding 3 gecoöpteerde leden 3.1 Voorzitter Associatie KU Leuven Professor OOSTERLINCK André, Parklaan 13, 3360 Bierbeek 3.2 Onafhankelijken De heer CORTEBEECK Luc, Krommestraat 94, 2830 Willebroek Mevrouw DEKKERS Christine, Sneeuwbeslaan 25 bus 9, 2610 Wilrijk De heer DONCK Frank, Rijvisschestraat 118 bus 7, 9052 Zwijnaarde De heer LEROI Hugo, Genkersteenweg 434, 3500 Hasselt De heer MEYERS Jan, Petrus Ascanusstraat 169, 1730 Asse Mevrouw THYSSEN Marianne, Oude Nethensebaan 39, 3051 Sint-Joris-Weert De heer VANTHEMSCHE Piet, Diestsevest 40, 3000 Leuven Mevrouw VEN Caroline, Hoogveld 10 b1, 2600 Berchem Geleding 4 toegetreden leden Aartsbisschop Mechelen-Brussel en de andere diocesane bisschoppen uit het Nederlandse taalgebied van België: Monseigneur LEONARD André-Joseph, Wollemarkt 15, 2800 Mechelen Monseigneur BONNY Johan, Schoenmarkt 2, 2000 Antwerpen Monseigneur DE KESEL Jozef, H. Geeststraat 4, 8000 Brugge Monseigneur HOOGMARTENS Patrick, Bellefroidlaan 2, 3500 Hasselt Monseigneur VAN LOOY Luc, Bisdomplein 1, 9000 Gent Rector KU Leuven: Prof. TORFS Rik, Naamsestraat 22 bus 5000, 3000 Leuven Vertegenwoordiger VSKO: mevrouw VAN HECKE Maria, Kloosterstraat 29, 9080 Beervelde De regeringscommissaris ontvangt eveneens een uitnodiging en voor de goedkeuring van de jaarrekening wordt de commissaris-revisor uitgenodigd. De stafmedewerker algemene directie zorgt voor de administratieve ondersteuning en de verslaggeving van de algemene vergadering. De bevoegdheden van de Algemene Vergadering zijn beschreven in de statuten van de KHLeuven vzw. Jaarverslag KHLeuven

16 2.3.2 Activiteitenverslag De Algemene Vergadering vergaderde op 24 mei De agenda van de vergadering zag er als volgt uit: 1. Goedkeuring van het verslag van de vergadering van 20 december Stand van zaken clustervorming 3. Goedkeuring jaarrekening Verslag van de commissaris-revisor 5. Kwijting van de bestuurders en de commissaris-revisor voor de uitoefening van hun mandaten 6. Jaarverslag Samenstelling Algemene Vergadering van KHLeuven 8. Aanstelling bedrijfsrevisor vaste vertegenwoordiger 9. Huishoudelijk reglement raad van bestuur 10. (toegevoegd punt) pilootproject levensbeschouwelijk profiel en aanbod De algemene vergadering vergaderde vervolgens op 25 oktober 2013: 1. Goedkeuring van het verslag van de vergadering van 24 mei Stand van zaken clustervorming 3. Samenstelling algemene vergadering 4. Benoeming leden van de raad van bestuur 5. Vergoeding bestuurders 6. Goedkeuring begroting en meerjarenbegroting KHLeuven Op 20 december 2013 vond er een bijzondere algemene vergadering plaats met de volgende agenda: 1. Goedkeuring van het verslag van de vergadering van 25 oktober Ontslag en benoeming bestuurders Jaarverslag KHLeuven

17 3 Het Hogeschoolonderhandelingscomité (HOC) 3.1 Samenstelling van het HOC Voorzitter: Mieke Peeters (tot en met juni 2013) / Norbert Vanbroeckhoven (vanaf 1/9/2013) Personeelsvertegenwoordigers : Marien Laeremans, Nico Nijsten, Flor Ory, Peter Raymaekers, Odette Vanhorenbeek, Kathleen Zonderman. Vertegenwoordigers van het hogeschoolbestuur: Wim Bergen, Toon Martens, Toon Quaghebeur, Imran Uddin, Luc Vanhille. 3.2 Activiteitenverslag Het HOC vergaderde in 2013 zes keer. Hierna volgt het overzicht van de belangrijkste agendapunten: 20 februari 2013 Planning HOC Stand van zaken fusie Benoemingen 2013 Werkgelegenheidsplan 45+ Taalregeling 27 maart 2013 Planning HOC Werkgelegenheidsplan juni 2013 Stand van zaken fusie + basecamp 1.0 Werkdocument Werkdruk Wijziging vrijstelling omnium dienstopdracht Agenda vergaderkalender HOC Rapportering benoemingen Jaarverslag 11 september 2013 Samenstelling en werking GHOC Protocol tewerkstelling 65+ Aanpak hoge werkdruk HR beleidsplan 16 oktober 2013 Begroting 2014 en meerjarenbegroting Protocol 67ter Reglement inzake tucht 18 december 2013 Vormingsdag KHLeuven Evaluatie onthaaldag Loopbaan en diversiteitsplan Fusie stand van zaken Start academiejaar Regeling auteursrechten tav personeel en studenten In 2013 werden de volgende protocols afgesloten: Protocol 67ter Reglement in zake tucht Protocol nr. 73 (niet akkoord) m.b.t. de personeelsformatie 2014 Jaarverslag KHLeuven

18 4 De Academische Raad 4.1 Samenstelling De academische raad was in academiejaar als volgt samengesteld: Voorzitter: Toon Martens De vertegenwoordigers van het hogeschoolbestuur: Wim Bergen, Toon Quaghebeur (vanaf 1/10/2012), Imran Uddin en Luc Vanhille. De vertegenwoordigers van het personeel: Hilde Bogaerts, Gunther Gehre, An Roelandt. De vertegenwoordigers van de studenten: Robin Coelmont en Jorik Cleenders (academiejaar ); Ruben Geleyns, Hanne Slabbaert en Anse Cuppens (academiejaar ). Genodigde: de studentencoach: Davy Buntynx (tot en met maart 2013)/ Lieze Steensels (vanaf april 2013) Irène Hermans, secretaris van de Academische raad (tot en met academiejaar ). Documentatie en verslaggeving: Marie-Ann De Rynck, stafmedewerker algemene directie 4.2 Verslag van de werking academiejaar De Academische Raad vergaderde tijdens academiejaar op volgende datums en heeft de volgende thema s besproken: Datum Onderwerpen KHLeuven 26/09/2012 -goedkeuring verslag 23/05/2012 -Toelichting bij de intentie tot fusie tussen KHLim-KHLeuven -Beleidsplan onderzoek en innovatie -Impact SAP op OER en onderwijsregeling Datum Onderwerpen KHLeuven 24/10/2012 -Goedkeuring verslag 26/09/2012 -Begroting en formatie 2013 meerjarenbegroting -Fusie KHLeuven-KHLim 14/11/2012 -Goedkeuring verslag 24/10/2012 -Onderzoek verder studeren -ESF-audit -Onderwijsaanbod : nieuwe feiten en tendensen -Corona: toleranties -deadline examenroostering en inschrijving derde examenperiode 08-09/2013 -Rapportering vanuit de VCB -Studentenvoorzieningen: stand van zaken -bachelorproef: concept -Prioriteiten IOC-werking Nieuws uit de associatie 27/02/2013 -Goedkeuring verslag 14/11/2012 -MCO-concept -Fusie: milestones en visieproces -Contouren onderwijsbeleid -Taalregeling -Goedkeuring begroting /04/2013 -Goedkeuring verslag 27/02/2013 -Fusieproces visievorming -Opvolgingsrapportering visitaties BM ABM -Voorstel vergaderkalender Jaarverslag KHLeuven

19 Datum Onderwerpen KHLeuven 22/05/2013 -Goedkeuring verslag 24/04/2013 -Opvolgingsrapportering visitatie sociaal werk -OER Basecamp -Vergaderkalender : definitieve planning -Jaarverslag 2012 Met ingang van het academiejaar worden de vergaderingen van de academische raad, met uitzondering van de vergadering van 16 oktober 2013 (begroting), gemeenschappelijk met de KHLim georganiseerd. De volgende onderwerpen kwamen aan bod in het najaar 2013: Datum Onderwerpen KHLeuven 16/10/2013 (samen met het HOC van KHLeuven) -Goedkeuring verslag 22/05/2013 -Begroting en personeelsformatie /11/2013 -kwaliteitszorg: gezamenlijke dienst kwaliteitszorg -timing instellingsreview -stand van zaken fusie -HBO5 -agenda academische raad Jaarverslag KHLeuven

20 5 De studentenraad (OSR) 5.1 Algemeen Binnen de KHLeuven zijn de studentenvertegenwoordigers georganiseerd in twee overkoepelende structuren: de Overkoepelende StudentenRaad (OSR) en de Overkoepelende KringRaad (OKeR). OKeR overkoepelt alle studentenkringen van de KHLeuven (De Kelten, Didactica, Diana, SocA, SteIL en Educata van Groep T als waarnemend lid). OSR overkoepelt de Departementale Studentenraden (DSR s) van de KHLeuven. De werking van OSR situeert zich op het niveau van de hogeschool. De studentenvertegenwoordigers geven advies over sociale zaken en onderwijsaangelegenheden die de studenten rechtstreeks aanbelangen. Binnen de Overkoepelende StudentenRaad van de KHLeuven komen democratisch verkozen studenten uit alle departementen samen om de meer dan 8000 studenten van de KHLeuven te vertegenwoordigen. De studentenvertegenwoordigers kunnen rekenen op de ondersteuning van een voltijdse studentencoach. Gedurende de eerste helft van het academiejaar werd deze functie opgenomen door Davy Buntinx. In april 2013 ging de nieuwe studentencoach, Lieze Steensels, van start in deze functie. De financiële, materiële en personele ondersteuning van studentenparticipatie wordt in KHLeuven consequent uitgevoerd. Hiertoe stelt zij een autonoom budget ter beschikking van OSR, biedt zij materiële ondersteuning én is er een studentencoach aangeworven. In het gebouw van LOKO (Leuvense Overkoepelende KringOrganisatie), gelegen in het centrum van Leuven, beschikt OSR over een eigen kantoor. 5.2 Samenstelling en functies In het academiejaar heeft er één verkiezingsperiode op het einde van het academiejaar plaatsgevonden. De bureauverkiezingen vonden plaats op het einde van het dat academiejaar. Binnen de verkiezingen van april/mei 2012 werden deze studentenvertegenwoordigers verkozen: Verkozen Departement Functie studentenvertegenwoordigers Maria Alexandrakis ECHO Lid Mohamed Auragh ECHO Penningmeester Philippe Beeckmans GT Lid Astrid Brans SSH Lid Robin Coelmont ECHO Ondervoorzitter ad interim Dennis De Cat DLOH Secretaris Leonore Gallego Irles SSH Lid Laurence Hendrickx DLOH Lid Wouter Hermans GT Lid Jurgen Jacobs GT Lid Daphne Rahir GT Lid Astrid Van Laere SSH Ondervoorzitster/voorzitster ad interim Laure Verriest DLOH Voorzitster Dries Vleugels SSH Lid Maarten Vion SSH Lid Yannick Wittemans ECHO Lid Jaarverslag KHLeuven

21 Voor het academiejaar werden er april/mei 2013 verkiezingen gehouden. Hierin werden volgende studenten verkozen voor de Overkoepelende StudentenRaad: Naam Departement functie Bénédicte Amery GT Lid Jürgen Beulens ECHO Lid Astrid Brans SSH Lid Maarten Cleenders GT Lid Robin Coelmont ECHO Penningmeester Kimberly Crevits Extern Secretaris Anse Cuppens DLOH Lid Tim Cuypers GT Lid Emilie Eerdekens SSH Lid Gilles Feyaerts DLOD Lid Ruben Geleyns DLOH Lid Naam Departement functie Thomas Goethuysen ECHO Lid Brend Goossens DLOD Lid Henri Lenders EXTERN Lid Kristof Lequeu ECHO Ondervoorzitter Niel Rummens SSH Lid Hanne Slabbaert DLOH Lid Jasper Steyaert ECHO Voorzitter Nick Van den heuvel DLOH Lid Nathalie Vanderwegen SSH Lid Ive Verbeeck GT Lid Pieter Verhoeven GT Lid Jana Vernelen SSH Lid Laure Verriest ECHO Lid Koen Wilna ECHO Lid 5.3 De werking De Overkoepelende StudentenRaad is de officiële spreekbuis van alle studenten op het niveau van de hogeschool. De leden van de Overkoepelende StudentenRaad vertegenwoordigen de standpunten van de KHLeuven-studenten in diverse raden binnen en buiten de KHLeuven. Er worden zowel onderwijskundige als sociale zaken behandeld. De Overkoepelende StudentenRaad is samengesteld uit democratisch verkozen studentenvertegenwoordigers. De verkiezingen waren ook in het academiejaar een succes, al kende het algemene stemmingspercentage een kleine daling van 30% naar 28%. Een daling van het stemmingspercentage gold voor bijna alle departementen. Er kwamen minder/geen klachten binnen over de verkiezingsprocedure, dewelke geoptimaliseerd werd. Jaarverslag KHLeuven

22 Op geregelde tijdstippen komt de Algemene Vergadering van OSR samen. Er wordt overlegd over de standpunten die de studentenvertegenwoordigers innemen in de raden en werkgroepen waarin ze participeren. In het academiejaar heeft de Overkoepelende StudentenRaad 10 Algemene Vergaderingen gehouden. Bijkomend vond één Bijzondere Vergadering plaats gedurende het vormingsweekend. In het eerste semester van kwam de Overkoepelende StudentenRaad al 5 keer samen Interne vertegenwoordiging Op onderwijskundig vlak zetelen de studentenvertegenwoordigers van de Overkoepelende StudentenRaad in de Raad van Bestuur, de Academische Raad en de Interdepartementale Opleidingscommissie van de KHLeuven. Daarnaast worden mandaten opgenomen in verschillende werkgroepen zoals de Werkgroep Onderwijs- en Examenreglement en de Interdepartementale Werkgroep Internationalisering. Voor sociale materies zetelen de studentenvertegenwoordigers van de Overkoepelende StudentenRaad in de Algemene Vergadering van de Studentenservice KHLeuven. De paritaire samenstelling van deze raden maakt dat de studentenvertegenwoordigers een stempel kunnen drukken op het sociale beleid dat gevoerd wordt binnen de KHLeuven Externe vertegenwoordiging Ook op hogere niveaus zendt de Overkoepelende StudentenRaad haar vertegenwoordigers uit om de mening van de KHLeuven-student kracht bij te zetten. Zo zetelen zij onder meer in het studentenoverleg van de Stad Leuven, de Studentenraad van de Associatie Leuven (StAL) en in de Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS). In het academiejaar besloot de Overkoepelende StudentenRaad om uit de Leuvense Overkoepelende KringOrganisatie (LOKO) te stappen. De oorzaak tot dit terugtrekken is de opsplitsing tussen LOKO en de StudentenRaad (StuRa) van de KULeuven. Hierdoor werden er te weinig onderwerpen besproken binnen de Algemene Vergadering van LOKO waar de Overkoepelende StudentenRaad een stem in had en concludeerde de Overkoepelende StudentenRaad in dat ze beter de studentenvertegenwoordigers konden inzetten binnen andere mandaten. Er blijft wel een vertegenwoordiger van de Overkoepelende StudentenRaad actief binnen het bureau Sociaal van LOKO om daar de belangen van de hogeschoolstudent te waarborgen Stroomlijnen van de communicatie en onderlinge samenwerking Zoals de voorgaande academiejaren werd ook in heel wat tijd en energie besteed aan het stroomlijnen van de communicatie en de onderlinge samenwerking. Dit zijn immers de basisvoorwaarden om te komen tot een goed functionerende studentenvertegenwoordiging voor de hogeschool en voor de studenten zelf. De uitgebreide vertegenwoordiging binnen verschillende instellingen en op onderscheiden niveaus brengt met zich mee dat een efficiënte doorstroming van informatie van enorm belang is. Als gevolg wordt reeds geruime tijd gestreefd naar een optimalisatie van de communicatie binnen en tussen de verschillende studentenraden, maar ook naar de achterban, de studentenkringen en externen toe. Verschillende initiatieven ter bevordering van de communicatie en onderlinge samenwerking werden opgestart en verdergezet. Zo wordt er elke Algemene Vergadering van de Overkoepelende StudentenRaad gevraagd naar de agenda en vordering van de Departementale StudentenRaden, is er een vertegenwoordiging vanuit elke department/campus en worden er informele ontmoetingsmomenten georganiseerd waarbij studentenvertegenwoordigers kunnen kennismaken met elkaar en met personeelsleden van de KHLeuven en de toekomstige fusiehogeschool. Jaarverslag KHLeuven

23 5.3.4 Interne communicatie De onderlinge samenwerking tussen OSR en OKeR werd opnieuw verstevigd. Net als het voorgaande academiejaar maakt een lid van OKeR deel uit van de Algemene Vergadering van de Overkoepelende StudentenRaad. De eerste helft van dit jaar werd dit opgenomen door Tessa Verberckmoes, die in juni opgevolgd werd door Henri Lenders en Cédric Van den Wijngaert. Op die manier werd/wordt er een duidelijke band gecreëerd tussen de studentenraden en de studentenkringen van de KHLeuven. Voor de nieuw verkozen studentenvertegenwoordigers van OSR is het niet altijd even gemakkelijk zich een weg te banen door de hoeveelheid aan informatie die ze te verwerken krijgen. Om hieraan te verhelpen organiseren de studentenvertegenwoordigers in samenwerking met de studentencoach na de verkiezingen een informatiemoment over studentenparticipatie. Verschillende sprekers geven meer uitleg over de verschillende raden en werkgroepen binnen de hogeschool teneinde de studentenvertegenwoordigers voor te bereiden op hun opdracht. Naast de formele informatiesessie wordt ruim de tijd genomen voor een informele kennismaking met de personeelsleden van de KHLeuven Externe communicatie Ook dit jaar hebben de studentenvertegenwoordigers van de Overkoepelende StudentenRaad een actieve rol op zich genomen binnen de externe raden. Zowel binnen LOKO Sociaal, het stadsoverleg, StAL als VVS lieten zij hun stem meermaals horen. Om ook het contact met de andere Leuvense studentenvertegenwoordigers te bevorderen, organiseerde OSR samen met OKeR een Plan Sjarel. Dit is een avond waarop alle Leuvense studentenkringen en studentenraden, zowel van de universiteit als van de hogescholen, uitgenodigd worden voor een informele babbel met een hapje en een drankje. Contact en overleg met andere studentenvertegenwoordigers is immers zeer belangrijk voor een goed functionerende studentenvertegenwoordiging. Studentenvertegenwoordigers van zowel de universiteit als de hogeschool hebben het evenwel moeilijk om hun verwachtingen ten aanzien van elkaar te expliciteren. Enerzijds kan moeilijk gedefinieerd worden welk gericht aanbod kan gedaan worden door LOKO. Anderzijds kan moeilijk door de hogeschoolstudenten aangegeven worden welk gericht aanbod zij verwachten. De Toledo-cursus van het good (=gemeenschappelijk OpleidingsOnderdeel) studentenparticipatie werd geactualiseerd met enkele handleidingen en contactgegevens die voor mogelijke studentenvertegenwoordigers interessant kan zijn. Daarnaast is er een werkgroep opgericht die zich buigt over de ECTS-fiche van dit vak en dit zal optimaliseren. Belangrijkste agendapunten waarover OSR zich boog: De inkanteling van de studentenvoorzieningen De verdeling van Erasmusbeurzen binnen de eigen hogeschool De invoering van het nieuwe platform corona/sap Problemen met de Lijn aan het begin van het schooljaar De inschrijvingsprocedure voor nieuwe studenten én voor de tweede examenkans. Uitbouwen van een alumnivereniging voor oud-osr-leden Samenwerking opstarten met de Studentenraad van de KHLim en Groep T Jaarverslag KHLeuven

24 6 Bescherming en Preventie op het Werk De interne dienst voor Bescherming en Preventie op het Werk (IDPBW) Structuur van de interne dienst In 2011 besloot de KHLeuven samen met de K.U.Leuven en enkele andere hogescholen in te stappen in een gemeenschappelijke dienst Veiligheid Gezondheid Milieu (VGM). Door expertise op gebied van veiligheid, gezondheid en milieu te bundelen wil de KHLeuven beter beantwoorden aan de wettelijke voorschriften en personeelsleden en studenten een veiligere en gezondere werkomgeving bieden. De aanvraag tot erkenning bij de federale overheid is lopende. De aanvraag tot oprichting van een gemeenschappelijke dienst voor preventie en bescherming op het werk Associatie KU Leuven werd de laatste keer in november 2012 toegelicht op het CPBW. De aanvraag is lopende. De interne dienst (IDPBW) bestaat uit: - Daniël Simons preventieadviseur arbeidsveiligheid niveau 2 (opleiding afgerond juni 2013) voor de algemene Diensten en het departement Sociale School Heverlee. - Jos Van Neck, VGM-consulent van KU Leuven, niveau 1. - Kristof Pollet, preventieadviseur arbeidsveiligheid niveau 2 voor het departement Gezondheidszorg en Technologie - Wim Vlummens preventieadviseur arbeidsveiligheid basisvorming voor de departementen Lerarenopleiding en Economisch Hoger Onderwijs De interne dienst ondersteunt de departementen bij het uitwerken van het VGM-beleid en werkt procedures uit met betrekking tot veiligheid, gezondheid en milieu. Ze verstrekt adviezen op vraag van (functioneel) leidinggevenden en lectoren rond thema s en concrete situaties die te maken hebben met VGM. Bijkomend is er ook nog een coördinator bio-veiligheid aangesteld (Sara Moens). De coördinator bio-veiligheid is verbonden aan het departement Gezondheidszorg en Technologie die zich in samenwerking met de arbeidsgeneesheren specifiek richt op de (bio)veiligheid van de laboratoria. De interne dienst werkt voor gezondheidsaspecten, ergonomie en psychosociale aspecten samen met de externe dienst IDEWE. Zowel Dr. Anja Vandeputte, preventieadviseur-arbeidsgeneesheer als Björn Wullens, preventieadviseur-psychosociale aspecten behoren tot de externe dienst IDEWE. De preventieadviseur-psychosociale aspecten vormt samen met de vertrouwenspersonen binnen de hogeschool het opvangteam voor klachten van psychosociale aard en ongewenst gedrag op het werk. Er zijn vier vertrouwenspersonen aangesteld in het kader van het psycho-sociaal welzijn: Veerle Desmet (DLOH), Christine De Vos, Annick Jannes (vanaf september 2013) (DLOD), Karoline Vandingenen (ECHO), Lies Verdonck (G&T, SSH, AD), allen werknemers van de KHLeuven Werkzaamheden van de interne dienst VGM-Audit In 2013 worden de verslagen van de VGM-audit besproken door de interne dienst samen met de VGM-adviseurs van de KU Leuven met de verschillende departementen van de hogeschool. De audit-opvolgtabellen worden 6 maandelijks tot jaarlijks overlopen. In mei 2013 werden de eerste opvolgvergadering belegd. In de VGM-opvolgtabellen staan aandachtspunten betreffende een algemene bevraging aan personeel, de rondgang in de gebouwen, de gegevens i.v.m. asbest, de brandveiligheid, de interne VGM organisatie, gegevens i.v.m. milieu. De punten hebben een prioriteitscode gekregen van 2 tot 4, waarbij code 2 de hoogste prioriteit is. De audit synthese verslag is besproken in het CPBW. Hieruit bleek dat de globale VGM situatie goed is met enkele aandachtspunten. Jaarverslag KHLeuven

25 EHBO Er wordt een ontwerp EHBO-beleidsplan voorgesteld dat in de loop van 2013 wordt uitgewerkt. Er worden EHBO-helpers opgeleid en een elektronisch EHBO-registratie opgesteld en ter beschikking gesteld van EHBO-verantwoordelijken EIP Er wordt een EIP (Eerste interventieploeg) opgericht bij Algemene Diensten. De leden krijgen de nodige opleiding en mogelijkheid tot inspraak. Evacuatie oefeningen werden gehouden in de verschillende departementen VGM-personeel Voor de personeelsleden wordt er een code toegekend naargelang de risico s tijdens het werk. Deze code zal ook toestaan om de desbetreffende personeelsleden de nodige onderzoeken te laten ondergaan VGM-dossier studenten Voor de studenten zijn VGM-dossiers opgesteld. Alle studierichtingen werden doorgenomen samen met de VGM-dienst van KU Leuven. Voor de opleidingen die weerhouden werden met restrisico s, worden alle studenten van die opleiding uitgenodigd voor een medisch toezicht bij IDEWE. Deze werking startte in september Keuringen Van de te keuren toestellen worden de gegevens en verslagen verzameld en ter beschikking gehouden Elektriciteit In kader van de wetgeving betreffende de elektrische installaties worden collega s gevraagd voor de opleiding BA4/BA5 te volgen PMD In kader van de wetgeving wordt samen met de werkgroep logistiek de inzameling voorzien Opleiding preventieadviseur Voor de opleiding preventieadviseur niveau 2 heeft Daniël Simons een eindwerk geschreven met als titel: Voorstel tot raamwerk procedure, organisatie en communicatie m.b.t. ernstige gebeurtenissen binnen de fusiehogeschool KHLeuven KHLim (Groep-T) Gekaderd binnen de werking extra muros internationalisering Samenwerking met IDEWE Het personeel wordt uitgenodigd voor medische onderzoeken o.a. beeldschermwerk. Studenten worden uitgenodigd voor medische onderzoeken in kader Het comité voor Bescherming en Preventie op het Werk (CPBW) Samenstelling en werking Sinds 2008 is er één centraal CPBW opgericht op niveau van de KHLeuven. Na de sociale verkiezingen van mei 2012 is het CPBW als volgt samengesteld: Jaarverslag KHLeuven

26 Voorzitter Plaatsvervangend voorzitter Toon Martens Theo Creemers (vanaf september 2013) Toon Quaghebeur AD G&T Afvaardiging werkgever Toon Quaghebeur G&T Steven Piessens Jan Vanderghote Mariëlle Timmermans Luc Vanhille Carline Vuylsteke Afvaardiging werknemers Vic Bastiaens Nico Nijsten Katrien Cnudde Ilse Van Nieuwenhove Odette Vanhorebeek Kathleen Zonderman Jan Weckx G&T DLO SSH ECHO ECHO ECHO ECHO DLO H ECHO AD SSH G&T In 2009 werd het Globaal Preventieplan (GPP) opgemaakt en goedgekeurd binnen het CPBW. Het GPP is opgesteld voor een periode van vijf jaar ( ). De strategische doelstellingen, operationele doelstellingen, acties en kritische prestatieindicatoren in dit document worden gekaderd in het 3-P-model van duurzame ontwikkeling: People, Planet en Profit/Prosperity. Er worden 3 strategische doelstellingen onderscheiden: De KHLeuven voert een coherent beleid inzake preventie, welzijn en duurzaamheid ( prosperity ) De KHLeuven streeft naar een verbetering van het welzijn van haar werknemers ( people ) De KHLeuven handelt uit respect voor het milieu ( planet ) De volgende vijf thema s werden voor het jaaractieplan voor 2013 geselecteerd: Opvolging VGM-audit Procedure, organisatie en communicatie m.b.t. schokkende gebeurtenissen EHBO- organisatie en EHBO-registratie Organisatie van VGM-opleidingen Uitwerking opleiding hiërarchische lijn Het CPBW kwam in 2013 acht keer samen. Vanaf academiejaar zit de algemeen beheerder Theo Creemers de vergaderingen van het CPBW voor. De vergaderingen vinden alternerend plaats in Leuven en in Diest. De vergaderingen in Diest worden op hetzelfde ogenblik gehouden als het CPBW KHLim zodat overleg tussen de partnerhogescholen mogelijk is. Zowel KHLeuven als KHLim blijven gezien de afstand twee aparte Technische Bedrijfseenheden (TBE s). Als leidraad voor de agenda is hetvolgende afgesproken: de vergaderingen in Leuven nemen de thema s m.b.t. de departementen van KHLeuven op en de vergaderingen in Diest gaan over algemene thema s die zowel KHLeuven als KHLim aanbelangen. Zoals voorheen kan ieder lid van de vergadering agendapunten aanbrengen. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de data van de vergaderingen van het CPBW, met telkens een overzicht van de belangrijkste agendapunten die aan bod zijn gekomen. Jaarverslag KHLeuven

27 Datum Belangrijkste agendapunten 21 februari 2013 Toelichting maandverslag IDPBW dec 2012 jan 2013 Audit bespreking synthese verslag EHBO Verkeerssituatie fietsers campus Gasthuisberg Interne organisatie FGM fusie KHLim en Groep T 21 maart 2013 Toelichting Maandverslag IDPBW feb 2013 Toelichting Jaarverslag IDPBW KHLeuven 2012 Toelichting Jaarverslag IDPBW en CPBW 2012 voor KHLeuven Toelichting Jaarverslag EDPBW Idewe 2012 Vergaderdata IDPBW en CPBW Audit data opvolgvergaderingen 2 mei 2013 Toelichting Maandverslag IDPBW maart 2013 EHBO Opvolging Audit Toolboxmeeting 6 juni 2013 Toelichting Maandverslag IDPBW april-mei 2013 Vergadering CPBW Audit terugkoppeling VGM-dossier studenten PMD EHBO-lokalen 26 september 2013 Toelichting vergaderingen CPBW KHLeuven KHLim HHR CPBW aanpassing beperkte afvaardiging Toelichting Maandverslag IDPBW juni-aug 2013 Procedure onthaal nieuwe medewerkers EHBO PMD VGM-dossier studenten Procedure, organisatie en communicatie m.b.t. ernstige gebeurtenissen Datum 24 oktober 2013 KHLeuven - KHLim Belangrijkste agendapunten Organisatie en werking CPBW (Theo Creemers) Structuur en werking dienst VGM associatie KU Leuven (Lieven Put) Opstart en rol VGM-beleidscel (Lieven Put) Toelichting Maandverslag gemeenschappelijke dienst VGM KHLim-KHLeuven sep 2013 Wijziging wetgeving 28 november 2013 Toelichting Maandverslag IDPBW okt 2013 Terugkoppeling IDEWE- VGM opvolging studenten 19 december 2013 KHLeuven - KHLim Toelichting Maandverslag gemeenschappelijke dienst VGM KHLim-KHLeuven nov 2013 Jaaractieplan 2014 Wijziging wetgeving collectieve arbeidsmiddelen Beleidscel Er werd een beleidscel opgericht die 4x per jaar vergadert, met als doel de voorbereiding van het beleid van de CPBW s van KHLeuven, KHLim en Groep T. De cel wordt samengesteld uit werkgevers- en werknemersafgevaardigden. De eerste vergadering is voorzien voor januari Jaarverslag KHLeuven

28 HOOFDSTUK 2 - ICT 1 Inleiding In het beleid van de hogeschool neemt het inzetten van ICT hulpmiddelen voor onderwijs, onderzoek en ondersteunende diensten een cruciale plaats in. Daarbij is het zeer belangrijk om te beschikken over een soliede ICT basisinfrastructuur. Het netwerk is de ruggengraat hiervan en is een fundament voor het faciliteren van communicatie en samenwerking binnen en buiten de hogeschool. Alle sites van de KHLeuven werden verbonden aan Gigabit snelheid. Ook de overige elementen van de basisinfrastructuur (servers, storage, ) worden continu verder uitgebouwd. Een belangrijke uitdaging voor de toekomst is daarbij het realiseren van redundantie voor de netwerkverbindingen en de belangrijkste componenten om de organisatie minder kwetsbaarheid te maken voor storingen. Tijdens het voorbije academiejaar ging de grootste aandacht naar het Corona project waarbij overgeschakeld werd naar SAP als platform voor studenten- en onderwijsadministratie. Deze overschakeling had directe of indirecte gevolgen voor nagenoeg alle toepassingen die in gebruik zijn in de hogeschool. Jaarverslag KHLeuven

29 2 Basis ICT infrastructuur 2.1 PC Park Om alle studenten en personeelsleden in de gelegenheid te stellen om toegang te hebben tot de ICT faciliteiten van de KHLeuven en tot het internet, beschikt de KHLeuven over een uitgebreid PC park. In tabel 1 hieronder wordt een overzicht gegeven van het aantal toestellen per departement en dit verdeeld per soort (administratieve toestellen, laptops en didactische toestellen). Tabel 2 geeft de evolutie over verschillende academiejaren weer Administratief Laptop Didactisch Totaal Algemene Diensten DLO Diest DLO Heverlee ECHO ECHO/DLO G&T SSH Totaal KHLeuven Tabel 1: Aantal PC s per departement en per type Academiejaar Algemene diensten DLO Diest DLO Heverlee ECHO ECHO/DLO G&T SSH Totaal KHLeuven Tot 06-07: G&T = Rega en V&V 2 Grote verschillen kunnen verklaard worden door optimalisatie van de inventaris, voorheen werden mogelijk recent vervangen of non -actieve toestellen meegeteld. Tabel 2: Evolutie aantal PC s 2.2 Laptops voor studenten en personeel Ook in het academiejaar werd er een laptop aanbod voor studenten en personeelsleden opgezet in samenwerking met de associatie KU Leuven en de firma CampusShop.be. De bedoeling hiervan is om studenten en personeelsleden een kwalitatieve laptop aan te bieden tegen een democratische prijs. In totaal kochten 180 studenten en personeelsleden van de KHLeuven een laptop via dit aanbod. Jaarverslag KHLeuven

30 2.3 Netwerkinfrastructuur Alle locaties van de KHLeuven zijn al meerdere jaren (sinds begin 2003) verbonden via een glasvezelverbinding. Hierbij werd er gekozen voor een samenwerking met de KU Leuven waar ook het centrale knooppunt werd gelegd. In het kader van de nieuwbouwprojecten gebeurden er significante wijzigingen aan dit netwerk. Het nieuwe gebouw op Gasthuisberg werd aangesloten op een Gigabit verbinding via Belnet (in het kader van een project van de Vlaamse Overheid). Tevens werd er gekozen voor een andere topologie van het netwerk, waarbij er op elke locatie een router staat. Dit maakt zowel een betere beveiliging als een hogere performantie mogelijk. In dit kader werd er ook een nieuwe telefonie infrastructuur uitgebouwd, gekoppeld aan het datanetwerk via Voice over IP. Onderstaand schema geeft een overzicht van het KHLeuven netwerk: Figuur 1 Overzicht KHLeuven netwerk (computeraantallen kunnen afwijken van huidige telling) 2.4 Draadloos netwerk Het draadloze netwerk werd verder uitgebouwd in alle campussen. Hierdoor is Wi-Fi nagenoeg overal beschikbaar. De beveiliging van de toegang tot het wifi-netwerk verloopt via eduroam. Eduroam is een wereldwijde netwerkdienst gericht op onderzoek en onderwijs om eenvoudige toegang tot het internet te voorzien. Het voorbije jaar werd op verschillende vlakken ingezet om performantie en beschikbaarheid van het draadloos netwerk op peil te houden: 1. Vervanging van oude access points door nieuwere modellen, 25% van de access points werd vervangen en deze vernieuwingsgolf wordt verdergezet 2. In kaart brengen van plaatsing van access points en concentratiepunten identificeren, bijplaatsen van access points waar nodig. 3. Aanschaf beheerssoftware Cisco Prime om het volledige draadloos netwerk en bedraad netwerk te beheren. 4. Betere bescherming tegen hardware pannes door aanschaf van een tweede controller die het overneemt van de actieve controller in geval van hardware problemen. Jaarverslag KHLeuven

31 2.5 Computerzalen De meest voorkomende problemen in onze computerzalen bleven airco en (nood)stroomvoorziening. Dit deed ons inzien dat we dit moeilijk zelf kunnen blijven inrichten met de steeds toenemende beschikbaarheidseisen. Het uitbaten van een computerzaal vereist gespecialiseerde kennis. Om het hoofd te bieden aan deze uitdaging werden onze meest kritieke systemen ondergebracht in het Datacenter an KU Leuven op de De Coylaan. In dit state-of-the-art datacenter staat onze apparatuur veilig en kunnen we een betere beschikbaarheid aanbieden door redundant uigevoerde stroomvoorziening en klimaatregeling. Bovendien kunnen we door de nabijheid makkelijker toegang krijgen tot diensten die KU Leuven biedt, bvb. aansluiting op het associatie netwerk. Jaarverslag KHLeuven

32 3 ICT faciliteiten voor studenten en personeel De KHLeuven stelt een hele waaier aan ICT-faciliteiten gratis of zo goedkoop mogelijk ter beschikking van alle studenten en medewerkers: Portaal e-learning Kotnet Virtuele desktops (VDI) eigen schijf- en webruimte elektronische bibliotheken mailinglijsten elektronische studenten- en personeelskaart diverse didactische toepassingen 3.1 Portaal Het KHLeuven portaal (intranet) vormt de digitale draaischijf van de KHLeuven voor communicatie met studenten en personeel. Het portaal is een toegangspoort tot de KHLeuven ICT faciliteiten en geeft op selectieve en beveiligde manier toegang tot allerhande informatie, zoals dienstmededelingen, nieuwsberichten, kalender, documenten, lesroosters, 3.2 voor studenten en personeel is een snelle en efficiënte manier om informatie uit te wisselen die KHLeuven optimaal wil gebruiken. Elke student en personeelslid krijgen een KHLeuven adres. Voor het aanbieden van mail aan studenten wordt er gebruik gemaakt van cloud services, geleverd door Google. Voor personeelsmail wordt het groupware platform MS Exchange gebruikt in eigen beheer. Zowel inkomende als uitgaande mails worden gecontroleerd op virussen en spam. Hierbij wordt er gebruik gemaakt van de diensten van Belnet. 3.3 Mailinglijsten Het sturen van mails naar groepen bestemmelingen, is enkel nog mogelijk voor personeelsleden en leden van de studentenraad. Hiervoor wordt eveneens gebruik gemaakt van MS Exchange als ondersteunend platform. Het verspreiden van mededelingen aan groepen van bestemmelingen (studenten of personeelsleden) gebeurt echter bij voorkeur via het portaal. 3.4 e-learning platform KHLeuven maakt gebruik van het associatieplatform Toledo. Dit platform is gekoppeld met SAP SLCM (studenten- en onderwijsadministratie). Hierbij worden gegevens over onderwijsaanbod en gebruikers (studenten en personeel) opgeladen naar Toledo. Op die manier is er voor elk opleidingsonderdeel een Toledo cursus beschikbaar die de lector al dan niet toegankelijk kan maken voor de studenten. 3.5 Kotnet KHLeuven studenten en personeelsleden kunnen gebruik maken van Kotnet dankzij de samenwerking met de KU Leuven. Kotnet stelt de studenten en personeelsleden in staat om op een goedkope manier toegang te krijgen tot het internet en de KHLeuven ICT faciliteiten. De Kotnet faciliteit is beschikbaar in Leuven, Heverlee en een deel van Kessel-lo. Kotnet gebruikers kunnen ook draadloze toegang krijgen op publieke plaatsen (bv. studentenrestaurants). Tijdens het academiejaar 12/13 maakten studenten hiervan gebruik (dit is 81,21% van de studenten waarvoor Kotnet mogelijk is). Jaarverslag KHLeuven

33 3.6 Virtuele desktops (VDI) VDI staat voor Virtuele Desktop Infrastructuur. Deze infrastructuur laat toe om op afstand (via het internet) en met een eigen toestel, te werken op een gestandaardiseerde (virtuele) PC. Via deze virtuele PC beschikken gebruikers over alle programma's en faciliteiten die ook op de gewone PC's van de hogeschool beschikbaar zijn. Met een eigen PC (Mac of Windows) kan een student of medewerker dus van thuis uit of elders, werken zoals op een PC die in de gebouwen van de KHLeuven staat (bv. PC lokaal, lectorenruimte, kantoor,...). Deze infrastructuur is een belangrijk onderdeel in de ondersteuning van het BYOD principe. NB. BYOD staat voor Bring Your Own Device. Hierbij brengen studenten hun eigen laptop mee naar de school en kunnen hiermee op dezelfde manier werken zoals op PC s van de hogeschool in PC klassen ed. 3.7 Schijf- en webruimte voor studenten en personeel Elke KHLeuven student of personeelslid kan gratis schijfruimte gebruiken om bestanden te bewaren ( home drive of H-schijf). Deze schijfruimte kan rechtstreeks benaderd worden vanuit KHLeuven PC s (in kantoren, klassen,...). Via het internet is deze schijfruimte eveneens beschikbaar via een web interface. Deze web interface werd vervangen door een modernere, meer gebruiksvriendelijke interface die ook op smartphones en tablets toegankelijk is: HTTP Commander. Gebruikers kunnen via files.khleuven.be op een vlotte manier aan hun bestanden die zijn opgeslagen op de KHLeuven servers. Elke student en personeelslid kan deze faciliteit ook gebruiken om een eigen website te publiceren die beschikbaar wordt gesteld op of 3.8 Elektronische bibliotheken Elke PC op het KHLeuven netwerk geeft toegang tot een aantal online databanken: Assuropolis (verzekeringen) Academic Search Premier (wetenschappelijke tijdschriften) Bohn Stafleu van Loghum (medische en paramedische publicaties) Business Source Premier (economische tijdschriften) Eric (pedagogische tijdschriften) Invert (inhoudsopgave van 50 verpleegkundige tijdschriften) LiteRom (informatie over literatuur en schrijvers) Jura (juridische informatie) Leerrijk (opvoedkunde, didactiek) MonKEY (economische informatie) Reginal Business News (economische bladen) Science Direct (1.700 wetenschappelijke tijdschriften) Strada lex (wetteksten en juridische tijdschriften) Vakbibliotheek BSL (paramedische tijdschriften) Web of Knowledge (referenties uit wetenschappelijke tijdschriften) Wiley (referentie uit wetenschappelijke tijdschriften) Bovendien heeft elke student ook toegang tot volgende online krantenarchieven: Mediargus (Vlaamse kranten en tijdschriften) LexisNexis (buitenlandse kranten en tijdschriften) Verder staan volgende online woordenboeken ter beschikking: Etymologisch woordenboek van het Nederlands Van Dale verklarende woordenboeken Van Dale vertalende woordenboeken Jaarverslag KHLeuven

34 Tenslotte hebben studenten ook toegang tot e-books: Springer e-books ( Engelstalige wetenschappelijke boeken) E-books BSL (100 Nederlandstalige paramedische boeken) De meesten van deze databanken zijn toegankelijk zowel binnen als buiten de hogeschool. In samenwerking met de associatie KU Leuven, werd er een nieuwe service opgezet om deze databanken te benaderen via een meta search engine, namelijk Librisource. 3.9 Elektronische studenten- en personeelskaart Alle studenten en personeelsleden van de KHLeuven beschikken over een elektronische kaart. Deze studenten- en personeelskaart, gebaseerd op Mifare technologie, biedt veel interessante mogelijkheden. Het is in de eerste plaats een visuele herkenning van de persoon en het feit dat hij/zij student of personeelslid is. Verder kan de kaart gebruikt worden om te kopiëren en te printen, te betalen in de cafetaria s, aan de balie en aan automaten. Tenslotte is in verschillende departementen (ECHO, DLO en G&T) ook de toegangscontrole aan deze kaart gekoppeld Specifieke toepassingen in de verschillende departementen In de departementen wordt een waaier aan specifieke toepassingen voor opleidingsdoeleinden gebruikt. In totaal worden er meer dan 160 verschillende applicaties ter beschikking gesteld. Enkele hiervan zijn (niet uitputtende lijst): G&T: BBFlashback Express 3; Camtasia; Java; Rational Rose; Microsoft Sharepoint; Alfresco; SAS; Digitaal werkboek (e-learning pakket voor taalonderwijs); Eclipse; Microsoft Visual StudioFilezilla; Gimp; OpenOffice; Netbeans; PHPStorm; BlueJ; MySQL workbench; Packet tracer Economisch Hoger Onderwijs: Adobe Creative Suite; Digitaal werkboek (e-learning pakket voor taalonderwijs); SDL Trados (automatisch vertaalprogramma); SPSS (voor statistische verwerkingen); Kluwer software; Microsoft Dynamics Nav; Microsoft Project; Crystal Reports; Kluwer Expert; Lerarenopleiding: Audacity; Dartfish; e-mindmaps; exe; Cabri 3D; Geocadabra; Geogebra; GraphMatica; Hotpotatoes; JCreator; Jing; Formatfactory; Picasa 3.6; Puzzelmaker;; Windows Moviemaker; Sociale School: Vakevaluatiesoftware (eigen ontwikkeling van een medewerker); SPSS; Het overgrote deel van deze software wordt ook aangeboden via een Virtuele Desktop zodat studenten vanop elke locatie gespecialiseerde software kunnen gebruiken mits ze over internetconnectie en de client software beschikken. Op deze manier hopen we in de toekomst minder tijd te moeten stoppen in het beheren van software pakketten en zullen we beter kunnen inspelen op aanpassingen en nieuwe software aanvragen. Jaarverslag KHLeuven

35 4 Realisaties van het academiejaar Corona project In 2011 werd de beslissing genomen tot de instap in het project Corona. Het doel van dit project is dat alle instellingen van de associatie KU Leuven gebruik maken van een gemeenschappelijk SAP platform voor studenten- en onderwijs administratie. Voor de KHLeuven was de overschakeling voorzien voor de start van het academiejaar Deze overschakeling werd voor het overgrote deel gerealiseerd tijdens het academiejaar De conversie van gegevens vormde een belangrijk onderdeel van dit project. Deze conversie verliep in verschillende fasen. Vooreerst werd het onderwijsaanbod overgezet. Daarna volgenden de basisgegevens van studenten. Vervolgens de registraties (inschrijvingen) en de ISP s (jaarprogramma s). De conversie werd in september afgesloten met het overzetten van behaalde eindresultaten. Er werd geopteerd voor een conversie van alle gegevens die beschikbaar waren in het oude systeem. Daardoor is een volledige historiek beschikbaar van alle studenten die vanaf 2005 aan de KHLeuven studeerden. Parallel aan de conversie werden nieuwe basisgegevens ingebracht in het nieuwe systeem, onder andere onderwijsaanbod, ECTS fiches, klasgroepen, De informatie in het systeem wordt eveneens gebruikt voor de publicatie van het aanbod op de website van de hogeschool. Een cruciaal onderdeel van het project bestond in het leren gebruiken van het nieuwe systeem. Hiertoe werden opleidingen en workshops gevolgd bij de KU Leuven en werden er interne sessies georganiseerd om alle betrokkenen in de hogeschool te instrueren. Dit gebeurde door een projectgroep met een centrale projectleider en sleutelgebruikers per departement. De invoering van SAP had ook gevolgen voor nagenoeg alle ICT applicaties die in gebruik zijn in de hogeschool: SIS, portaal, afdruk studentenkaarten Het aanpassen van deze applicaties nam dan ook een groot deel van de tijd in beslag van de ICT applicatieploeg. 4.2 IAM project In de context van het Corona project en de integratie van academiserende opleidingen werd in het ICT strategisch plan van de Associatie KU Leuven de optie genomen om over te schakelen naar een gemeenschappelijke IAM (Identity and Access Management) architectuur. Dit behelst het beheer van de identiteiten en de toegangsrechten van de gebruikers van ICT systemen (vnl. studenten en personeelsleden). In dit nieuwe model wordt de creatie van gebruikers (accounts) geïnitialiseerd vanuit SAP en dit zowel voor studenten als medewerkers. Voor de activatie en het wachtwoordbeheer van accounts (wachtwoordwijziging ed.) wordt gebruik gemaakt van de faciliteiten van de KU Leuven. Het aanmelden in de systemen van de KU Leuven (Toledo, KULoket, ) gebeurt rechtstreeks hierop. Er werd een real-time interface opgezet naar de systemen van de hogescholen om ook aanmelding op systemen van de hogescholen mogelijk te maken. De invoering hiervan betekende een grote omschakeling voor de meeste ICT systemen van de hogeschool. Ook voor de gebruikers had dit project een grote impact. Zij moesten omschakelen van de bestaande KHLeuven login, gebaseerd op een afkorting voor medewerkers en studentnummers voor studenten naar de nieuwe KU Leuven account, gebaseerd op het intranet userid (u, r, s of m nummer). Deze omschakeling werd uitgevoerd van juli tot september 2013 voor personeel en september tot oktober 2013 voor studenten. 4.3 Studentenfacturatie Aangezien het oude debetnota programma niet langer bruikbaar zou zijn door de invoering van SAP, werd er beslist om een nieuw systeem te ontwikkelen voor het factureren van diverse kosten aan studenten. De ontwikkeling van dit systeem werd uitgevoerd in samenwerking met de fusiepartners (KHLim en Groep T). Het nieuwe systeem laat toe om allerlei kosten aan te rekenen aan studenten en om de betaling daarvan op te volgen. Kosten die kunnen aangerekend worden zijn onder andere: Kotnet, parkingkaart, kopiekosten, Jaarverslag KHLeuven

36 Er zijn twee mogelijkheden voor het aanrekenen van kosten. Enerzijds kan de administratie beslissen om gemaakte kosten aan ter rekenen aan individuele studenten of groepen van studenten (bv. kopiekosten). Anderzijds is het mogelijk dat studenten zelf kiezen voor bepaalde opties (bv. Kotnet, parkingkaart). Het systeem voorziet ook in een opvolgingsmodule met onder andere verwerking van gestructureerde betalingen en het sturen van herinneringen. 4.4 Voorbereiding fusie De plannen van de KHLeuven om een samenwerkingsverband (fusie) aan te gaan met andere partnerinstellingen (KHLim en de lerarenopleiding van GroepT) hebben ook een invloed op het ICT beleid. Het is duidelijk dat ICT een belangrijke rol kan spelen in dit proces onder andere door het faciliteren van samenwerking en communicatie. Deze samenwerking betekent ook een opportuniteit tot het benutten van synergiën door samenwerking op het vlak van ICT. Op die manier wordt het mogelijk om de middelen efficiënter te benutten. In het kader daarvan werd er een ICT plan uitgewerkt en werd er tijdens het academiejaar een begin gemaakt van de effectieve samenwerking op het vlak van: - Uittekenen en implementeren van een aangepaste ICT organisatie. - Koppeling van de ICT netwerken. - Koppeling van de groupware systemen. - Koppeling van de IAM systemen (directories) om personeel / studenten toegang te verlenen tot faciliteiten van de partners. - Het opzetten van een gemeenschappelijke datawarehouse. Hierbij werd gestart met personeelsgegevens. De bedoeling is dat dit verder uitgewerkt wordt tijdens de komende academiejaren. 4.5 Verdere uitrol van Desktop virtualisatie Om de desktopomgeving op een optimalere wijze te kunnen beheren en op een flexibelere wijze te kunnen inspelen op de noden van de opleidingen, maken we gebruik van desktop virtualisatie. Deze technologie laat toe om een deel van het desktopbeheer centraal uit te voeren op servers. Tevens biedt dit ook de mogelijkheid om software in een gecontroleerde omgeving aan te bieden op laptops van studenten. Op termijn zal dit leiden tot een geleidelijke overschakeling naar studentenlaptops (het bring your own device principe) waardoor de investeringen in eigen desktops gereduceerd kunnen worden. Tijdens het academiejaar werden piloottesten uitgevoerd met het gekozen systeem (VMWare View) met beperkte groepen studenten. Zo konden studenten van het 1 ste jaar Toegepaste Informatica en studenten van het 1 ste jaar Medical Management Assistent de software die voor hun opleiding voorheen in computerklassen werd aangeboden vanop hun eigen laptop of tablet, binnen en buiten de schoolmuren gebruiken. Tijdens het academiejaar werden deze testen verder gezet waarbij. Daarbij werd rekening gehouden met de ervaringen. Er doken verschillende technische obstakels op waarvoor oplossingen geïmplementeerd werden. Op deze manier werd de infrastructuur klaar gemaakt voor een volgende fase in academiejaar waarbij de groep studenten gevoelig uitgebreid werd. 4.6 Upgrade administratieve pc s naar Windows 7 Windows XP heeft lange tijd dienst gedaan als besturingssysteem op alle KHLeuven computer, nu deze Windows versie op zijn laatste benen liep, werd het tijd om over te schakelen. Windows 7 was de logische opvolger en werd in de eerste plaats op ons didactisch netwerk uitgerold. Deze overschakeling was rond tegen de start van het academiejaar Aansluitend werden op analoge wijze de administratieve pc s omgeschakeld in de loop van het academiejaar Windows XP werd op deze wijze volledig uitgefaseerd. Jaarverslag KHLeuven

37 4.7 Uitbreiding capaciteit en verdere consolidatie van opslag Om de verdere groei van opslag voor veeleisende toepassingen zoals virtuele desktops mogelijk te maken stond een vervanging van het NetApp FAS-2050 storage systeem op de agenda. Het nieuwere en meer schaalbaar FAS-3210 systeem is een meer dan waardige opvolger. Met zijn 72 SAS en 13 FC schijven voorziet deze storage array ruimte voor home drives, gedeelde netwerkshares, webserver toepassingen, meer dan 70 virtuele servers en meer dan 200 virtuele desktops. Om de verdere groei van opslag voor veeleisende toepassingen zoals virtuele desktops mogelijk te maken en om beheer van opslag te vereenvoudigen werd onze Netapp FAS 3210 storage ingeschakeld. Alle belangrijke storage werd geconsolideerd op dit system, zowel gebruikersdata (mailboxen, homedrives, shared drives) als opslage voor virtuele servers en desktops. Door deze consolidatie wordt het eenvoudiger om in de toekomst in te spelen op nieuwe vragen. De centrale storage unit heeft een netto capacteit van 21,8TB waarvan 15,4TB in gebruik voor server en user opslag. Voor virtuele desktops is netto 4,2TB beschikbaar waarvan 1TB in gebruik. Onderliggend wordt het systeem performant gehouden doordat lees en schrijfopdrachten opgevangen worden door twee 256GB cache kaarten en 86 schijven. 4.8 Aansluiting op het associatienetwerk Vanuit het ICT strategisch plan van de Associatie KU Leuven werd de doelstelling geformuleerd om de netwerken van alle hogescholen te verbinden met het netwerk van de KU Leuven tot één associatie breed bedrijfsnetwerk. De KHLeuven engageerde zich zo snel mogelijk aan te sluiten volgens het voorstel van de Werkgroep Intranet Associatie goedgekeurd op 27/9/2012. Dit voorstel behelsde de nodige afspraken rond adressering, routering en beveiliging. De nodige aanpassingen aan het KHLeuven netwerk werden uitgevoerd in april KHLeuven kon op die manier als eerste instelling aansluiten op het associatienetwerk in oktober Continue vernieuwing van de computer- en netwerkinfrastructuur Een uitgebreide computer- en netwerkinfrastructuur vereist een continue aandacht voor vernieuwing om een optimale beschikbaarheid te kunnen waarborgen. In alle departementen wordt hiervoor het nodige budget en tijd uitgetrokken. Jaarverslag KHLeuven

38 5 ICT ondersteuning Het ICT support team staat in voor de ondersteuning van studenten en personeelsleden in het gebruik van de ICT faciliteiten. Sinds de start van het academiejaar is er één centraal aangestuurd support team. Door het samenvoegen van de twee teams die voordien bestonden, kan er beter ingespeeld worden op tijdelijke pieken of afwezigheden. Problemen kunnen zowel ter plaatse, telefonisch als elektronisch worden aangemeld. De opvolging gebeurt sinds oktober 2007 via een ticketing systeem gebaseerd op de open source software OTRS. Tijdens het academiejaar werden er 7253 ICT problemen en vragen aangemeld en afgehandeld (t.o.v het jaar ervoor). De piekperiode is daarbij de start van het academiejaar. Zie tabel 3 voor een overzicht van het aantal tickets per maand. We zien een bijna verdubbeling van het aantal aangemaakte tickets, we kunnen dit verklaren door verschillende evoluties: Steeds meer mensen vinden de weg naar ICT support. Stijgend aantal studenten en medewerkers. Toenemend aantal onderzoeksprojecten. ICT projecten met grote impact voor gebruikers: invoering Windows 7 en Eduroam. Academiejaar maand sept okt nov dec jan feb ma apr mei jun jul aug Eindtotaal Tabel 3: Aantal tickets per academiejaar en maand In 50% van de gevallen worden tickets opgelost binnen een dag. 80% van de gevallen is op maximum 5 dagen behandeld. Zie tabel 4 voor een verdeling. Aantal dagen dat het ticket open stond academiejaar < 20 > % 11% 7% 6% 4% 4% 14% 6% % 9% 5% 4% 4% 3% 12% 6% % 10% 6% 4% 4% 3% 13% 6% % 11% 7% 5% 4% 3% 12% 7% % 10% 7% 5% 3% 3% 12% 8% % 10% 6% 5% 4% 3% 14% 6% Tabel 4: Aantal dagen dat tickets open staan Jaarverslag KHLeuven

39 1 Onderwijsaanbod HOOFDSTUK 3 - Onderwijs 1.1 Ingericht onderwijsaanbod De KHLeuven organiseert professioneel gerichte bacheloropleidingen met een studieomvang van ten minste 180 studiepunten (ECTS Credits), met een studieomvang van ten minste 60 studiepunten (ECTS Credits) die volgen op een andere bacheloropleiding (bachelor na bachelor opleiding) en postgraduaatopleidngen (PGO) met een studieomvang van ten minste 20 studiepunten (ECTS Credits). Verder organiseert de KHLeuven permanente vorming met een getuigschrift (PVG), met een minimale omvang van ten minste 3 studiepunten (ECTS Credits) permanente vorming met attest van deelname (PVA). Het opleidingsaanbod van de KHLeuven is raadpleegbaar op Het opleidingsaanbod aan de KHLeuven : Studiegebied handelswetenschappen en bedrijfskunde Bachelor in het bedrijfsmanagement Bachelor in het office management Bachelor in de toegepaste informatica Bachelor na bachelor in het advanced business management Postgraduaat fiscaliteit Postgraduaat Berdrijfsinformatisering via business en ERP-software Studiegebied: Gezondheidszorg Bachelor in de voedings- en dieetkunde Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie Bachelor in de verpleegkunde Bachelor in de vroedkunde Bachelor na bachelor in de intensieve zorgen en de spoedgevallenzorg Bachelor na bachelor in de pediatrische gezondheidszorg (in samenwerking met de Associatie K.U.Leuven) Bachelor na bachelor in de geestelijke gezondheidszorg Bachelor na bachelor in de oncologische zorg Postgraduaat verpleegkunde in de ouderenzorg Studiegebied: Industriële wetenschappen en technologie en nautische wetenschappen Bachelor in de chemie Studiegebied Onderwijs Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Bachelor na bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs Studiegebied Sociaal-agogisch werk Bachelor in het sociaal werk Bachelor na bachelor in Internationale samenwerking Noord Zuid Postgraduaat procesgericht leiderschap Postgraduaat agogisch theologisch werker Postgraduaat bemiddeling in familiezaken Binnen dit studiegebied ging in een nieuwe bachelor van start: de bachelor in de sociale readaptatiewetenschappen. Jaarverslag KHLeuven

40 1.2 Beslissingen tav het onderwijsaanbod In het Corona-project van de hogeschool werd een luik onderwijsaanbod opgenomen. Binnen dat luik werden volgende belangrijke beslissingen genomen en uitgevoerd: - Om de overstap van het oude naar het nieuwe systeem niet nodeloos te belasten werden opleidingen gevraagd curricula-wijzigingen één academiejaar uit te stellen. Dit betekent dat de curricula van gelijk zijn aan deze van Volledig nieuw opleidingsaanbod kan wel gemaakt worden. - Het onderwijsaanbod van het volledige onderwijsaanbod werd in de SAP blokken structuur gegoten. Hierbij werden er een aantal gemeenschappelijke afspraken gemaakt tussen de opleidingen van KHLeuven om het onderwijsaanbod transparant en uniform aan studenten te kunnen presenteren: o In alle professionele opleidingen wordt de constructie van de bachelorproef (die uit meerdere opleidingsonderdelen bestaat) zichtbaar te maken o De keuze-mogelijkheden (o.a. de good s) worden zichtbaar gemaakt. - Het taalgebruik in het Onderwijs- en examenreglement werd afgestemd op SAP om een maximale transparante te verkrijgen tussen de reglementering en de onderwijs- en studentenadministratie - Alle opleidingen maakten nieuwe programmagidsen - Alle opleidingen maakten nieuwe ECTS-fiches conform het nieuwe systeem (zie verder). Binnen de associatie KU Leuven werd er een groep opgericht die zich buigt over het studiegebied Sociaal Agogische Werk, dit met het oog op het optimaliseren van het onderwijsaanbod in dit studiegebied. Het departementshoofd van SSH en het hoofd onderwijs van KHLeuven maken deel uit van deze groep Masterplan SAW. 1.3 good s en kood s De gemeenschappelijke opleidingsonderdelen van KHLeuven (good s) en keuzeopleidingsonderdelen op te nemen in een andere opleidingen van de KHLeuven (kood s), is een aanbod naar studenten toe om de keuzemogelijkheden te vergroten. Tevens geven we zo studenten de oppurtuniteit om hun uitstroomprofiel te differentiëren. Jaarlijks wordt het aanbod met inbegrip van de mogelijkheid voor studenten om ook in de associatie keuzeopleidingsonderdelen op te nemen, weergegeven op De coördinatie en administratie van de good s werd in waargenomen door het departement SSH. Het departement ECHO verzorgt de logistiek. Centraal werd de communicatie verzorgd. De verantwoordelijkheid voor de good s zit in een good scommissie die bestaat uit een voorzitter (een opleidingshoofd) en vertegenwoordiging uit alle departementen. De interesse voor de good s blijft aanzienlijk. In namen 644 studenten deel; in studenten, in studenten. In het good Studentenparticipatie schreven zich 83 studenten in. Jaarverslag KHLeuven

41 Rijlabels Aantal studenten Aansprakelijkheid : professioneel en privé 31 Améliorer son français pour le boulot 50 Coachen na de schooluren 14 Communicatiebeleid 27 Dringende eerste hulp 31 Een Maat op maat 14 Effective English 31 Español para principiantes (Spaans voor beginners) 91 Europe in 936 minutes 21 Grafische vormgeving Dreamweaver 32 Grafische vormgeving Photoshop 31 Initiatie tot ondernemen en ondernemingszin 31 Intercultural communication 22 Interprof. samenwerken id gezondheids-welzijnszorg 21 Op weg naar het Zuiden 53 Opvoeding en gedrag 84 Personenbelasting in 20 stappen 24 Wetenschapscommunicatie 17 Word je eigen gezondheidscoach 90 Eindtotaal 715 Tabel 2: Overzicht good s Kengetallen onderwijsaanbod Onderstaande tabellen geven de belangrijkste kengetallen weer van KHLeuven: de studentenpopulatie en haar verschillende kenmerken (geslacht, leeftijd, vooropleiding secundair onderwijs en aantal generatiestudenten), het aantal opgenomen studiepunten en studierendement (ratio verworven credits op opgenomen studiepunten, studieduur, ). Er wordt telkens vergeleken met het vorige academiejaar. Waar zinvol is eveneens de evolutie opgenomen Studentenpopulatie KHLeuven kent opnieuw een stijging van het studentenaantal. Er is een toename van 7%. De verhouding tussen mannelijke en vrouwelijke studenten blijft nagenoeg ongewijzigd: 38% mannelijke versus 62% vrouwelijke studenten. Ook in de leeftijdsgroep -24-jarigen versus +24- jarigen is geen wijziging. KHLeuven heeft in % studenten onder de 24 jaar en 11% studenten ouder dan 24 jaar. Het percentage studenten naar vooropleiding ASO, TSO en BSO kent een kleine wijziging: het aantal studenten ASO daalt lichtjes (1%) ten voordele van de studenten BSO. Dit is hoofdzakelijk te verklaren door de nieuwe studenten van de bachelor sociale readaptatiewetenschappen Evolutie Evolutie % KHLeuven ,90% G&T ,22% SSH ,34% ECHO ,94% DLO ,47% Tabel 3: aantal studenten + evolutie in aantal en percentage tov. vorig academiejaar Jaarverslag KHLeuven

42 M V M V KHLeuven 37,97 62,03 38,51 61,49 G&T 39,57 60,43 39,48 60,52 SSH 27,45 72,55 26,63 73,37 ECHO 52,65 47,35 53,62 46,38 DLO 29,30 70,70 29,82 70,18 Tabel 3: percentage mannelijke en vrouwelijke studenten j. +25 j. -24 j. +25 j. KHLeuven 89,33 10,67 89,55 10,45 G&T 88,48 11,52 87,60 12,40 SSH 84,38 15,62 83,43 16,57 ECHO 92,42 7,58 93,99 6,01 DLO 90,29 9,71 90,58 9,42 Tabel 4: percentage -24 jarigen (24 jaar en jonger) versus +25 jarigen (25 jaar en ouder) ASO TSO BSO ASO TSO BSO KHLeuven 56,55 40,10 3,35 57,54 39,56 2,91 G&T 55,84 42,41 1,74 54,56 43,17 2,27 SSH 57,15 38,24 4,61 60,78 36,85 2,37 ECHO 64,27 34,05 1,68 65,29 32,31 2,41 DLO 50,38 43,90 5,72 52,18 43,45 4,37 Tabel 5: percentage studenten volgens diploma secundair onderwijs (ASO, TSO en BSO) Evolutie Evolutie % KHLeuven ,30% G&T ,05% SSH ,15% ECHO ,33% DLO ,84% Tabel 6: aantal generatiestudenten + evolutie in aantal en percentage tov. vorig academiejaar Onderwijsaanbod in studiepunten Parallel met de stijging van het studentenaantal kent het aantal opgenomen studiepunten eenzelfde stijging. De ratio van het aantal opgenomen studiepunten ten opzichte van het aantal studenten blijft ongeveer hetzelfde, met name 51, Evolutie Evolutie % KHLeuven ,22% G&T ,41% SSH ,43% ECHO ,05% DLO ,72% Tabel 7: aantal opgenomen studiepunten+ evolutie in aantal en percentage tov. vorig academiejaar KHLeuven 51,12 51,94 G&T 50,79 51,96 SSH 48,04 48,39 ECHO 52,75 52,69 DLO 51,76 53,18 Tabel 8: ratio opgenomen studiepunten/aantal studenten Jaarverslag KHLeuven

43 1.4.3 Studierendement Inzake studierendement worden meerdere maten opgenomen. De eerste tabel betreft de ratio van de verworven credits op opgenomen studiepunten. Deze blijft nagenoeg ongewijzigd op instellingsniveau met onderlinge wisselingen op departementsniveau. Het percentage studenten dat alle opgenomen studiepunten weet om te zetten in verworven credits blijft een daling kennen. Het aantal afgeleverde diploma s van initiële bacheloropleidingen stijgt. Dit hangt samen met de stijgende studentenaantallen dat KHLeuven sinds jaren kent. Het aantal afgeleverde diploma s van de banaba-opleidingen daalt lichtjes. De studieduur van zowel intitiële bacheloropleidingen als banaba-opleidingen blijft ongewijzigd KHLeuven 00,80 00,80 G&T 00,79 00,80 SSH 00,77 00,80 ECHO 00,80 00,79 DLO 00,81 00,82 Tabel 9: ratio verworven credits/opgenomen studiepunten KHLeuven 41,74 43,65 G&T 41,57 43,88 SSH 35,18 43,68 ECHO 42,54 39,55 DLO 44,93 46,98 Tabel 10: percentage studenten dat alle opgenomen studiepunten weet om te zetten in verworven credits Evolutie Evolutie % KHLeuven ,84% G&T ,36% SSH ,64% ECHO ,91% DLO ,28% Tabel 11: aantal afgeleverde diploma s initiële bacheloropleiding + evolutie in aantal en percentage tov. vorig academiejaar Evolutie Evolutie % KHLeuven ,79% G&T ,07% SSH ,81% ECHO ,46% DLO ,89% Tabel 12: aantal afgeleverde diploma s bachelor-na-bachelor opleiding+ evolutie in aantal en percentage tov. vorig academiejaar KHLeuven 3,3 jaar 3,3 jaar G&T 3,4 jaar 3,4 jaar SSH 3,0 jaar 3,0 jaar ECHO 3,4 jaar 3,3 jaar DLO 3,2 jaar 3,2 jaar Tabel 13: studieduur initiële bacheloropleiding Jaarverslag KHLeuven

44 KHLeuven 1,2 jaar 1,2 jaar G&T 1,3 jaar 1,3 jaar SSH 1,0 jaar 1,0 jaar ECHO 1,0 jaar 1,0 jaar DLO 1,3 jaar 1,3 jaar Tabel 14: studieduur bachelor-na-bachelor opleiding De studieduur van tabel 13 en 14 is berekend volgens de VLHORA-richlijn: [(academiejaar behalen diploma + 1) eerste academiejaar in opleiding] waarbij 30 september als teldatum wordt genomen van het afgeronde academiejaar Nieuw onderwijsaanbod in KHLeuven Nieuw onderwijsaanbod KHLeuven Volgend nieuw onderwijsaanbod ging van start in : Bachelor in de sociale readaptatiewetenschappen Volgend nieuw onderwijsaanbod werd voorbereid in : - Postgraduaat voeding en oncologie - Postgraduaat pediatrie en neonatologie HBO5, samenwerking met CVO s KHLeuven tekende intentieverklaringen met volgende CVO s : CVO SSH, Sint-Franciscus en ACEgroep T en VTI Leuven met het oog op het opzetten van sterke samenwerkingsverbanden. Er worden op basis van gelijklopende belangen tussen verschillende centrale coördinatoren en de CVO s vergaderingen belegd (SSB, kwaliteitszorg, internationalisering ). Jaarverslag KHLeuven

45 2 Onderwijswijsbeleid 2.1 Onderwijswijsvisie en onderwijsontwikkelingsplan De belangrijkste elementen van de gemeenschappelijke visie op het onderwijsaanbod van de KHLeuven zijn: 1. Brede basisopleidingen die gekenmerkt worden door een gemeenschappelijke onderwijsvisie en eenzelfde onderwijs- en examenreglement: a. Competentie ontwikkelend onderwijs i. Doelen van de opleiding zijn competentie-ontwikkelend geformuleerd (competentiematrices) ii. Geleidelijke integratie van kennis, vaardigheden en attitudes iii. Praktijkgericht, kennismaken met praktijk vanaf semester 1 iv. Curriculum opgebouwd van docent gestuurd naar student gestuurd onderwijs v. Aandacht voor informatievaardigheden en onderzoekscompetenties (IOO) vi. Competentie ontwikkelend toetsbeleid vii. Innovatieve leermiddelen en onderwijsvormen b. Flexibilisering: i. Uitgebreide EVC/EVK (erkenning van vorig (in)formeel leren) ii. Semestersysteem iii. Flexibele trajecten voor verschillende doelgroepen: 1. verkorte trajecten, 2. aanvullingstrajecten, 3. werktrajecten, 4. gespreide trajecten iv. Ondersteuning via instroom-, doorstroom- en uitstroombegeleiding (trajectbegeleiding en studie- en studentenbegeleiding) c. Keuzemogelijkheden voor alle studenten i. Afstudeerrichtingen (ruim, meestal meer dan 90 sp) keuzetrajecten ii. goods en koods (3 sp in elke opleiding) en mogelijkheid tot keuze-ood in andere instellingen d. Internationalisering i. Internationaal uitwisselingsprogramma voor elke opleiding ii. Window of mobility voor elke student iii. Korte internationale ervaring voor elke student 2. Banaba s die verdiepend en/of verbredend (interdisciplinair) werken uitbouw van expertisecellen rond dit onderwijsaanbod, dat meestal multidisciplinair is en meer ruimte biedt voor grotere afstudeerprojecten. 3. Geen HBO5 opleidingen in KHLeuven, wel nauwe samenwerking met aanbieders van HBO5 en aandacht voor de uitbouw van aanvullingstrajecten voor studenten die instromen vanuit HBO5 4. Rond postgraduaten en permanente vorming is er nog geen visie op lange termijn gebouwd Jaarverslag KHLeuven

46 2.2 Naar een nieuw onderwijsmodel? Opbouw van een nieuwe visie op professioneel hoger onderwijs met fusiepartners In de hogeschool groeit het besef dat bij de afloop van OOP II ( ) de onderwijsvisie aan een update toe is. In het kader van de fusie met KHLim en GroepT werden er binnen het proces voor het opstellen van een gemeenschappelijke visie, missie, strategie en beleidsplannen, visievormdagen georganiseerd. Tijdens deze visievormdagen werd het fundament van de nieuwe onderwijsvisie gelegd op het vlak van 9 domeinen: 1. Competenties en talenten ontwikkelen 2. Samen kennis creëren en delen 3. Actieve betrokkenheid en participatie creëren 4. Wereldburgers vormen 5. Regionale kennisnetwerken versterken 6. Zorgen voor kwaliteit altijd, overal en door iedereen 7. Inspirerende, stimulerende werkomgeving creëren 8. ICT in organisatie, onderwijs en onderzoek 9. Kansen op levenslang succes bieden Jaarverslag KHLeuven

47 3 Resultaten onderwijsontwikkeling OOP II Actielijn 1: Opleidingsprogramma Implementatie van competentie-ontwikkelend onderwijs Alle opleidingen van de KHLeuven hebben het implementeren van het competentie-ontwikkelend onderwijs opgenomen in hun beleidsplan Ontwikkelen en implementeren van het KHLeuven Toetsbeleid Ontwikkelingen in het KHLeuven Toetsbeleid Het toetsbeleid werd in 2007 in KHLeuven vastgelegd. De interdepartementale werkgroep toetsbeleid actualiseerde in deze visie op toetsing. De nieuwe visie werd bekrachtigd door het directieteam. Sinds 2007 hebben er zich immers decretale en strategische veranderingen plaatsgevonden: onderwijsontwikkelingen, de Vlaamse kwalificatiestructuur, het nieuwe accreditatiestelsel, de nieuwe financiering van het hoger onderwijs, de strategische prioriteit om studierendement te verhogen,. Het toetsbeleid van 2013 is een duurzaam toetsbeleid en streeft naar SLIMME, SLANKE en STERKE toetsen en toetsprogramma s. Het toetsbeleid 2007 blijft actueel (sterke toetsen) maar werd aangevuld met met slimme en slanke toetsprogramma s. Sterke toetsen (valide, betrouwbaar, transparant, efficiënt, leerrijk, ) zijn pas mogelijk indien er ook op opleidingsniveau evenwichtige keuzes gemaakt worden in functie van een coherent, samenhangend geheel van toetsen dat matcht met leer-, onderwijs- en curriculumontwikkelingen (= slim) én rekening houdt met verschillende perspectieven (onderwijskundig, economisch, maatschappelijk, organisatorisch, HR, ) (= slank). Daarnaast werd ook de visie op de bachelorproef in het nieuwe toetsbeleid meegenomen. De werkgroep toetsbeleid maakte in het licht van de nieuwe hogeschool een Ontwerpnota Stand van zaken en SWOT toetsbeleid KHLeuven. Deze nota werd voorgesteld en bekrachtigd op de IOC van 13/12/2013. Deze nota was bedoeld als een mogelijke informatiebron voor de ontwikkeling van het toekomstige onderwijsplan van de nieuwe fusiehogeschool. Implementatie van het KHLeuven Toetsbeleid Opleidingen van de KHLeuven implementeren het KHLeuven Toetsbeleid. In functie van een efficiënte implementatie ervan, zet de KHLeuven in de departementen / opleidingen in op ondersteuning door: toetscoaches / onderwijsondersteuner (DLO, SSH); een departementale werkgroep toetsing (DLO, ECHO, G&T); toetsadviesbureaus om de kwaliteitszorg van toetsen/toetsprogramma s systematisch te borgen en te optimaliseren (G&T). De werking in de departementen en opleidingen wordt ondersteund door de interdepartementale werkgroep Toetsbeleid. Er groeit in de KHLeuven een toetscultuur en een draagvlak voor toetsing. Een eerste slim en slank toetsprogramma werd gerealiseerd in 2013 (verkorte opleiding Balo Heverlee). Verschillende opleidingen zetten reeds belangrijke stappen naar een slim en slank toetsprogramma door het inventariseren van toetsen en het opstellen van een toetsplan. Implementatie ondersteunend werk Sessies voor toetscoaches De algemene dienst Onderwijs organiseerde in het kader van het project Implementatie van het coachingstraject in kwaliteitsvol toetsen tweemaandelijkse sessies voor toetscoaches met de volgende werkpakketten 1) verder verfijnen van de inspiratiegids voor toetscoaches en 2) het ondersteunen van de toetscoaches door middel van tweemaandelijkse sessies. Deze sessies zullen Jaarverslag KHLeuven

48 worden ingevuld door middel van intervisie, vraaggestuurde professionalisering op maat en het bespreken van ontwikkelde of ontsloten kwaliteitszorginstrumenten rond toetsing. Pilot Print & Scan KHLeuven nam deel aan de Pilot Print & Scan in examenperiode van juni en september Omwille van een aantal drempels werd beslist om deze pilot te verlengen in het academiejaar 2013 en Uitwisseling en kennisdeling van toetspraktijken, onderwijsontwikkelprojecten, Er liepen in twee onderwijsontwikkelingsprojecten rond toetsing bij het Onderwijsontwikkelingsfonds (OOF) waarvan KHLeuven de penvoerende instelling is: OOF Bachelortoets, en OOFT-check en één in samenwerking met KHLim: OOF Toetskoffer. De WG toetsbeleid besliste in om sterker in te zetten op het uitwisselen van bestaande materialen, praktijken en projecten tussen opleidingen en departementen. Daarom werden 2 sessies van de WG toetsbeleid van ingevuld met uitwisseling van toetspraktijken: het Uitzichtproject van DLO (Balo), het concept van de toetscommissie (fusiepartner KHLim), de werking van de WG toetsbeleid (ECHO), het oprichten van Toetsadviesbureaus (G&T), Op deze sessies van de werkgroep toetsbeleid werden ook de toekomstige fusiepartners KHLim en Groep T uitgenodigd. Er werden in verschillende departementen vademecums ontwikkeld voor lectoren die uitgewisseld werden via de werkgroep toetsbeleid. De werkgroep toetsbeleid van KHLeuven nam reeds initiatieven voor het ontwikkelen van een structuur voor Sharepoint rond toetsing. Opleidingen en docenten zijn sterk vragende partij voor een platform waar alle informatie over toetsing en evaluatie gedeeld en geconsulteerd kan worden. De WG toetsbeleid zette dit echter even on hold met het oog op de nieuwe fusiehogeschool. Externe vertegenwoordiging en kennisnetwerken KHLeuven is lid van de Special Interest Group rond evaluatie vanuit het lerend netwerk (lno2). Deze kent een brede vertegenwoordiging van instellingen HO in Vlaanderen en was in heel actief en er vonden al 2 bijeenkomsten plaats. KHLeuven verzorgde op deze SIG ook een sessie over het toetsbeleid van KHLeuven Integratie van onderzoek in onderwijs De KHLeuven heeft de ambitie praktijkgebaseerd onderzoek en dienstverlening intern en extern te profileren rond een aantal onderzoeksdomeinen. Deze profilering gebeurt rond een aantal inhoudelijke speerpunten. Bij voorkeur is het onderzoek zoveel mogelijk ingebed binnen de opleidingen. Bovendien wordt geopteerd voor interdisciplinair onderzoek door samenwerking tussen opleidingen en departementen en door samenwerking met externe onderzoekspartners. De integratie van onderzoek in het onderwijs is hierbij een expliciete beleidskeuze. Alle KHLeuven opleidingen ondernemen actie om de integratie van onderzoek in onderwijs te realiseren. Opleidingen werken systematisch aan Het bijsturen van de competentiematrices Het opzetten van leerlijnen informatievaardigheden en onderzoekscompetenties Het vorm geven van de bachelorproef Het betrekken van studenten bij onderzoek Het opzetten van speciale werkvormen om onderzoek te integreren in onderwijs (innovatielabs, innovatiestages ) Jaarverslag KHLeuven

49 De bachelorproef is bij uitstek de uitgelezen module waar studenten in aanraking komen met onderzoek. Het zwaartepunt van de te verwerven informatie- en onderscompetenties ligt bij de bachelorproef. De integratie van onderzoek in het onderwijs wordt dus op verschillende manieren georganiseerd en geïmplementeerd. Zowel informatiecompetenties als onderzoekscompetenties worden hierbij betrokken. We onderscheiden grosso modo twee sporen van integratie onderzoek - onderwijs: 1. doelstelling = ontwikkeling van informatie- en onderzoekscompetenties ontwikkeling van competenties van studenten via het curriculum ontwikkeling van competenties van personeel via professionaliseringsinitiatieven 2. doelstelling = onderzoek voor inhoudelijke en methodologische expertiseopbouw, zowel praktijkgebaseerd als onderwijskundig onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten betrokkenheid in onderzoeksnetwerken KHLeuven wil zich profileren met onderzoek en de integratie van onderzoek en onderwijs. In eerste instantie is het belangrijk om het onderzoeksluik een boost te geven. Het betrekken van studenten is een andere doelstelling en een volgende stap na de uitbouw van het onderzoeksluik. Voor de integratie onderzoek in onderwijs is het de bedoeling om geleidelijk aan te groeien en gefundeerde keuzes te maken. De studenten komen bij uitstek in contact met onderzoek tijdens hun bachelorproef. Binnen deze bachelorproef dienen studenten uiteindelijk de verworven informatie- en onderzoekscompetenties aan te tonen. Onderstaande figuur illustreert dit. Figuur 1: Leerlijn informatie- en onderzoeksvaardigheden Integratie van onderzoek in onderwijs heeft ook voor de lectoren consequenties. Zij zullen meer en meer zowel onderzoek- als onderwijstaken moeten opnemen. Voor deze groep zijn verschillende professionaliseringsactiviteiten opgezet. Zo is er binnen de lerarenopleiding een handboek ontwikkeld voor lectoren die het onderzoek van hun studenten willen begeleiden, en werd hen de mogelijkheid geboden om een actie-onderzoek van de eigen onderwijspraktijk op te zetten onder begeleiding van een senior onderzoeker. In 2014 wordt de mogelijkheid tot werkveldstages onderzocht als een vorm van professionalisering voor lectoren. Jaarverslag KHLeuven

50 3.1.4 Onderwijs- en examenreglement (OER), studiegidsen, ECTS Naar een gemeenschappelijk OER KHLeuven KHLim - GroepT In het kader van de nakende fusie werd besloten om het OER voor gemeenschappelijk voor te bereiden met de partners KHLim en GroepT. Daartoe werd een OER-werkgroep opgericht samengesteld uit leden van de drie hogescholen (directeuren onderwijs, onderwijsontwikkelaars en studentenadministratie) en studentenvertegenwoordiging uit de drie hogescholen. Bij de constructie van het nieuwe OER voor de fusiehogeschool werd rekening gehouden met de evoluties in het associatie OER en werd er nauw op toegezien dat de regels strookten met bepalingen in SAP, eveneens werd er gestreefd naar een maximale match tussen de terminologie in SAP en in OER. Dit verhoogt de transparantie tussen het OER en de studentenadministratie. Het nieuwe OER werd bij alle partners goed onthaald en goedgekeurd. Naar aanleiding van het nieuwe OER werd eveneens beslist om een gemeenschappelijke beroepscommissie aan te stellen: de Interne Beroepscommissie. De interne beroepscommissie rapporteert regelmatig over haar werkzaamheden om te reflecteren over de belangrijkste beroepen en eventueel verbeteracties te kunnen opzetten Implementatie ECTS Naar aanleiding van de implementatie van SAP werd er grote aandacht besteed aan de implementatie van het nieuwe ECTS-systeem. De dienst onderwijs werkte samen met de onderwijsondersteuners en opleidingshoofden een handleiding voor het gebruik van het nieuwe ECTS-syteem uit ter ondersteuning van docenten en opleidingen. De volledige IOC werkdag in maart 2013 werd gebruikt om de opleidingshoofden te ondersteunen in hun rol als kwaliteitsbewakers van ECTS. Daarnaast werd de jaarlijkse vormingsdag éénmalig gebruikt als werkdag voor alle opleidingen om zo docenten de kans te geven vertrouwd te raken met ECTS en reeds fiches uit te werken. Het OER, de programmagidsen en de ECTS-fiches worden gepubliceerd op de website van de KHLeuven (www.khleuven.be). Het Oer wordt ook uitgegeven in brochure vorm, zowel in het Nederlands als in het Engels. De ECTS-fiches zijn raadpleegbaar in het Nederlands en in het Engels Stages De ontwikkelingen van het Stage Informatie Systeem (dat in van start ging) wordt gestuurd vanuit de KHLeuven stuurgroep waarin zowel vertegenwoordiging uit de departementen als de algemene diensten (ICT en Onderwijs) zetelen. Het SIS wordt sytematisch verder ontplooid voor alle KHLeuven opleidingen. In werd het SIS voor het eerst ook in KHLim Jaarverslag KHLeuven

51 OOP II Actielijn 2: Leeromgeving, innovatieve werkvormen en leermiddelen ICT ondersteund onderwijs Academiejaar was een erg productieve periode. Deze productiviteit heeft deels te maken met de extra middelen die de KHLeuven ontving vanuit het OOF fonds, maar vooral met de expliciete beleidskeuzes die de hogeschool maakte wat betreft belang en inzet van blended learning. In schreef quasi elk departement en elke opleiding blended learning als een van de speerpunten in haar beleidsplanning. De focus van de werkzaamheden van de werkgroepen e-leren en blended leren richt zich op ontwikkeling, implementatie, ondersteuning en opvolging van onderwijsvernieuwing middels ICT, het op de voet volgen van internationale trends op vlak van ICT-ondersteund onderwijs en leren en lectorenprofessionalisering. De twee interdepartementale werkgroepen komen maandelijks samen. Om de onderwijstechnologische processen te stroomlijnen, de digitaal-didactische kennis samen met lectoren en werkgroepleden op te bouwen en als inhoudelijk en organisatorisch aanspreekpunt in de hogeschool te fungeren, is er een voltijdse coördinator op algemene diensten. De leden van de werkgroep e-learning en blended learning nemen gelijkaardige taken waar in de departementen. Er is geen secretariaatsfunctie voorzien Lopende zaken Ondersteuning van lectoren en vakgroepen in de verdere uitbouw van het Toledo leeromgeving (zowel voor beginners als gevorderden) bij digitaal toetsen, IT- ondersteund examineren, plagiaatsoftware, webcommunicatie en lesopnames/ kennisclips. Rond deze thema s werd door de werkgroep e-learing opleidingen georganiseerd en aan de collega s werd in de verschillende departementen individuele e-leren-ondersteuning geboden. Het aantal nieuwe medewerkers over de departementen heen, dat vragen naar Toledo-opleidingen stelde, was eerder beperkt. In de departementen werden digitale handcamera s aangeschaft zodat studenten en lectoren zelf professionele opnames kunnen maken binnen het kader van de OPO s ter multimediale verrijking van Toledo-cursussen. Ook het aantal headsets werd uitgebreid. Het departement lerarenopleiding spant de kroon met het aantal opgeladen video s in Videolab. Maar liefst 1367 video s staan via Videolab ter beschikking van de aspirant leraren van de KHLeuven keer werden de video s van de lerarenopleiding afgespeeld. De Sociale school scoort met 4245 keer bekeken video s ook goed. Videolab wordt dus in beide departementen vrij intensief gebruikt. Het gebruik ervan is echter niet evenredig verdeeld over de departementen. De Toledo gerelateerde zelfstudiepakketten werden door de e-learning ondersteuner uit SSH in 2013 uitgebreid met een zestal nieuwe modules (https://onya.khleuven.be/toledo): Elektronische toetsen opstellen Quoteren met behulp van Rubrieken Group, Peer and Selfassessment Leermodules ontwikkelen Adaptieve leerpaden ontwerpen Werken met ZIP-bestanden Tabel 15 Bezoekersaantallen van de zelfstudiepakketten MS Office en Toledo (23/01/2014) Jaarverslag KHLeuven

52 Tabel 16 De lectoren spijkeren hun ICT en e-learning vaardigheden vanzelfsprekend niet uitsluitend bij via de geofficialiseerde navormingen Onderzoek en Projecten Samen met de interdepartementale werkgroepen e-leren en blended learning werd in het onderwijsontwikkelingsproject MuLLLTi, wat staat voor Multicampusonderwijs en blended learning voor werktrajecten, afgesloten. Tevens werd een nieuw projectvoorstel rond masterclas ontwerpteams ingediend in het OOF-programma, dat ook werd goedgekeurd. Bij nieuwe oproepen van onderwijsontwikkelingsprojecten kunnen geinteresseerde collega s beroep doen op ondersteuning en coaching (zowel vraag als aanbod gestuurd) om nieuwe projectaanvragen voldoende kwaliteitsvol uit te schrijven Extern kennisnetwerk Vanuit de werkgroep blended learning werd in 2012 het eerste netwerk event Netwerk blended learning georganiseerd in Leuven, dat voor het ganse Vlaamse hoger onderwijs openstaat. Naast presentaties vanuit de KHLeuven werden ook bijdragen verzorgd door enkele partnerinstellingen. In 2013 werd het tweede event georganiseerd met input van een keynote speaker en werden drie ronde tafels georganiseerd met resp. focus didactiek en ondersteuning, beleid en kwaliteit en tenslotte organisatie en technologie. Daaruit resulteerden relevante beleidsaanbevelingen. Kennisverspreiding naar academisch en volwassenonderwijs Naar aanleiding van het MuLLLTi project en de werkzaamheden rond blended learning werden 18 presentaties verzorgd op congressen, seminaries en onderwijsdagen in zowel de associatie KU Leuven als in Vlaanderen en Nederland. Op de Toll-net studiedag die handelde over gecombineerd leren in CVO s was KHLeuven dagvoorzitter en mocht de keynote E-leren als motor voor innovatie in onderwijs en vorming verzorgen. In Amsterdam werd voor het HBO een lezing gegeven rond aanpak en implementatie van blended learning. Ook in de KU Leuven tenslotte werden 2 gastcolleges gegeven met als thema Ontwerp van blended learning. Kennisverspreiding naar het werkveld In twee scholengroepen Secundair onderwijs werd met de beleidsverantwoordelijken enerzijds en de leerkrachten anderzijds gewerkt aan een vertaalslag om blended learning te introduceren in de scholen. Jaarverslag KHLeuven

Jaarverslag 2012. KHLeuven

Jaarverslag 2012. KHLeuven Jaarverslag 2012 KHLeuven Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 - Organisatiestructuur... 1 1 Vestigingen, departementen en opleidingen van de KHLeuven... 1 2 Bestuurlijke organen KHLeuven : Raad van bestuur en Algemene

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 KHLeuven

Jaarverslag 2010 KHLeuven Jaarverslag 2010 KHLeuven Jaarverslag KHLeuven 2010 1/126 Jaarverslag KHLeuven 2010 2/126 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 - ORGANISATIESTRUCTUUR... 6 1 Vestigingen, departementen en opleidingen van de KHLeuven...

Nadere informatie

Jaarverslag KHLeuven 2011 2

Jaarverslag KHLeuven 2011 2 Jaarverslag KHLeuven 2011 2 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 - ORGANISATIESTRUCTUUR... 8 1. Vestigingen, departementen en opleidingen van de KHLeuven... 8 2. Bestuurlijke organen KHLeuven : Raad van bestuur en

Nadere informatie

ORGANIEK REGLEMENT VAN DE STUDENTENRAAD VAN DE VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL

ORGANIEK REGLEMENT VAN DE STUDENTENRAAD VAN DE VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL ORGANIEK REGLEMENT VAN DE STUDENTENRAAD VAN DE VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL HOOFDSTUK I - Algemene bepalingen en bevoegdheden Artikel 1 De Studentenraad verdedigt de belangen van de studenten en verstrekt

Nadere informatie

Associatie KU Leuven: Sterke partners voor beter hoger onderwijs

Associatie KU Leuven: Sterke partners voor beter hoger onderwijs Associatie KU Leuven: Sterke partners voor beter hoger onderwijs Associatie KU Leuven: een netwerk van sterke partners Groep T, KHLeuven en KHLim bereiden een fusie voor Facts & figures 4% % 45% 49% 95.000

Nadere informatie

VLAAMS SECRETARIAAT VAN HET KATHOLIEK ONDERWIJS vzw Dienst Besturen

VLAAMS SECRETARIAAT VAN HET KATHOLIEK ONDERWIJS vzw Dienst Besturen VLAAMS SECRETARIAAT VAN HET KATHOLIEK ONDERWIJS vzw Dienst Besturen OPDRACHT, SAMENSTELLING EN WERKING VAN HET BUREAU BESTUREN EN OVERLEGFORUM BESTUREN Intern reglement OPDRACHT Art. 1, 1 Art. 1, 2 Het

Nadere informatie

Vacature Stafmedewerker Centraal

Vacature Stafmedewerker Centraal Studentenraad KU Leuven vzw s Meiersstraat 5 3000 Leuven www.sturakuleuven.be Over Stura KU Leuven Vacature Stafmedewerker Centraal Studentenraad KU Leuven (Stura KU Leuven) vzw is de officiële studentenraad

Nadere informatie

Voorwoord 2 KHLEUVEN KORT

Voorwoord 2 KHLEUVEN KORT KHLEUVEN KORT Voorwoord Beste lezer, Ondanks krappere budgetten voor meer studenten konden we voor de meeste van onze strategische doelstellingen een behoorlijke vooruitgang boeken. Deze resultaten kwamen

Nadere informatie

Participatiedecreet. Infofiche 1. WAT VOORAFGING

Participatiedecreet. Infofiche 1. WAT VOORAFGING Infofiche Participatiedecreet Het participatiedecreet legt de voorwaarden vast waaraan studentenparticipatie in het Vlaamse hoger onderwijs moet voldoen. VVS heeft nog enkele vragen om dit decreet aan

Nadere informatie

Art. 33 van de WZW verplicht elke WG een IDPBW op te richten, waarin minstens één PAwerknemer

Art. 33 van de WZW verplicht elke WG een IDPBW op te richten, waarin minstens één PAwerknemer Nr. 910 Brussel, 12 januari 2010 BETREFT: MOGELIJKHEID VOOR MEERDERE WERKGEVERS TOT OPRICHTING VAN EEN GEMEENSCHAPPELIJKE INTERNE DIENST VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK (GIDPBW). 1. Wetgeving

Nadere informatie

Participatiereglement Studentenraad KU Leuven

Participatiereglement Studentenraad KU Leuven Participatiereglement Studentenraad KU Leuven I Algemeen Artikel 1 Codex Hoger Onderwijs Dit reglement voert de bepalingen uit van de artikelen II.314 tot II.335 van de Codex Hoger Onderwijs versie 4 en

Nadere informatie

Reglement opleidingsraden zoals goedgekeurd door de Raad van Bestuur d.d. 1 april Opleidingsraden. reglement

Reglement opleidingsraden zoals goedgekeurd door de Raad van Bestuur d.d. 1 april Opleidingsraden. reglement Opleidingsraden reglement REGLEMENT OPLEIDINGSRADEN Zoals goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 1 april 2014. INHOUDSTABEL Hoofdstuk I: Definities en toepassingsgebied Hoofdstuk II: Samenstelling van

Nadere informatie

BASISONDERWIJS Leerlingen. HOGER ONDERWIJS Studenten. A Hoger beroepsonderwijs. B Hogescholen/universiteiten

BASISONDERWIJS Leerlingen. HOGER ONDERWIJS Studenten. A Hoger beroepsonderwijs. B Hogescholen/universiteiten HOGER ONDERWIJS Studenten A Hoger beroepsonderwijs 1 cursisten HBO5 verpleegkunde (1) 3 inschrijvingen in de specifieke lerarenopleiding (1) 1 inschrijvingen naar finaliteit (1)(2) go vgo ogo Totaal cursisten

Nadere informatie

EQF Level 5 in Vlaanderen. dr. ir. Toon Martens, algemeen directeur University College Leuven-Limburg Voorzitter HBO5-platform Vlaanderen

EQF Level 5 in Vlaanderen. dr. ir. Toon Martens, algemeen directeur University College Leuven-Limburg Voorzitter HBO5-platform Vlaanderen EQF Level 5 in Vlaanderen dr. ir. Toon Martens, algemeen directeur University College Leuven-Limburg Voorzitter HBO5-platform Vlaanderen Wettelijk kader EQF level 5=HBO5 2009: Besluit Vlaamse kwalificatiestructuur

Nadere informatie

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest.

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest. Statuten ADOMA Artikel 1 Er wordt een adviesraad voor milieu en natuur opgericht, hierna Adviesraad voor Duurzame Ontwikkeling en Milieu van de stad Antwerpen (afgekort ADOMA) genoemd. De ADOMA is tevens

Nadere informatie

Vacature Stafmedewerker

Vacature Stafmedewerker Studentenraad KU Leuven vzw s Meiersstraat 5 3000 Leuven www.sturakuleuven.be Vacature Stafmedewerker Over Stura KU Leuven Studentenraad KU Leuven (Stura KU Leuven) vzw is de officiële studentenraad van

Nadere informatie

<^ ^- Onverminderd de interuniversitaire overeenkomst die de samenwerking tussen de K.U.Leuven en de K.U.Brussel

<^ ^- Onverminderd de interuniversitaire overeenkomst die de samenwerking tussen de K.U.Leuven en de K.U.Brussel vzw Associatie K. U. Leuven Schapenstraat 34, B-3000 Leuven Overeenkomst over het volgen van opleidingsonderdelen die behoren tot het keuzepakket van een opleidingsprogramma en die aan een andere universiteit

Nadere informatie

Statuten HoGent Studentenraad (Zoals goedgekeurd op de algemene vergadering van 8 mei 2014)

Statuten HoGent Studentenraad (Zoals goedgekeurd op de algemene vergadering van 8 mei 2014) Statuten HoGent Studentenraad (Zoals goedgekeurd op de algemene vergadering van 8 mei 2014) TITEL I Inleidende bepalingen Artikel 1. De HoGent Studentenraad (hierna genoemd HGSR) is de officiële rechtstreeks

Nadere informatie

Statuten OKeR VZW. Iedere wijziging van de zetel moet binnen de maand gepubliceerd worden in het bijvoegsel van het staatsblad.

Statuten OKeR VZW. Iedere wijziging van de zetel moet binnen de maand gepubliceerd worden in het bijvoegsel van het staatsblad. Statuten OKeR VZW Deze statuten zijn unaniem goedgekeurd op de Algemene vergadering van 22 mei 2014 met een meerderheid van 2/3e der aanwezige stemmen. Hierbij houden we rekening met de gangbare aanwezigheidsquota

Nadere informatie

Jongeren meer bij de politiek te betrekken en hen mondiger te maken door middel van talrijke activiteiten die burgerschapsvormend zijn.

Jongeren meer bij de politiek te betrekken en hen mondiger te maken door middel van talrijke activiteiten die burgerschapsvormend zijn. Wie zijn we? Waar staan we voor? 1. Missie Als Vlaamse, onafhankelijke politieke jongerenorganisatie heeft de vereniging tot doel het consequent verdedigen en uitdragen van een liberale ideologie en een

Nadere informatie

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP "INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE"

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Interne Audit van de Vlaamse Administratie en tot omvorming van het auditcomité van de Vlaamse Gemeenschap tot het

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE VZW ASSOCIATIE UNIVERSITEIT GENT

STATUTEN VAN DE VZW ASSOCIATIE UNIVERSITEIT GENT STATUTEN VAN DE VZW ASSOCIATIE UNIVERSITEIT GENT Titel 1 naam, zetel Artikel 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt de naam Associatie Universiteit Gent, hierna genoemd de AUGent. Artikel 2. De zetel

Nadere informatie

zorgen voor kwaliteit altijd, overal en door iedereen

zorgen voor kwaliteit altijd, overal en door iedereen onze hogeschool is een op kwaliteit georiënteerde instelling voor hoger onderwijs, onderzoek en dienstverlening zorgen voor kwaliteit altijd, overal en door iedereen reflecteren PDCA-cirkel motor van verandering

Nadere informatie

MOVING MINDS Magazine

MOVING MINDS Magazine MOVING MINDS Magazine KHLIM-Focus december 2014 UC Leuven-Limburg, Agoralaan Gebouw B, bus 1, 3590 Diepenbeek Afgiftekantoor 3500 Hasselt P109348 VAN LEUVEN OVER DIEST, HASSELT EN DIEPENBEEK TOT GENK p4-5

Nadere informatie

Kiesreglement verkiezingen

Kiesreglement verkiezingen Kiesreglement verkiezingen I Algemeen Artikel 1 Participatiedecreet Dit reglement voert de bepalingen uit van de artikelen II.48 tot II.52 en van artikel II.66, 3 van het participatiedecreet. (Het decreet

Nadere informatie

Externe mandatenlijst (2014-2015)

Externe mandatenlijst (2014-2015) Externe mandatenlijst (2014-2015) In het Vlaamse hoger onderwijslandschap bestaat een cultuur van overleg. Dit overleg komt tot uiting binnen diverse werkgroepen waarin standpunten, adviezen en beleidsaanbevelingen

Nadere informatie

Agenda. Buitengewone AV IVCA. Audio vereniging voor interne audit voor lokale besturen. Audio. Interne audit

Agenda. Buitengewone AV IVCA. Audio vereniging voor interne audit voor lokale besturen. Audio. Interne audit Vergadering Commissie 1 dinsdag 26 februari 2013 Agenda - Buitengewone Algemene Vergadering IVCA - Statutenwijziging Audio - Omvorming AGB - Wijziging toelagereglement buurt en wijk - Huishoudelijk Reglement

Nadere informatie

Student Information Networking

Student Information Networking I Algemene bepalingen Student Information Networking Huishoudelijk reglement Art. 1 : Voor de toepassingen van dit huishoudelijke reglement wordt begrepen onder: SIN : Student Information Networking, zoals

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE OPLEIDINGSCOMMISSIES VAN RITS SCHOOL OF ARTS d.d. 3 februari 2015

REGLEMENT VAN DE OPLEIDINGSCOMMISSIES VAN RITS SCHOOL OF ARTS d.d. 3 februari 2015 REGLEMENT VAN DE OPLEIDINGSCOMMISSIES VAN RITS SCHOOL OF ARTS d.d. 3 februari 2015 Hoofdstuk I. Algemeen reglement van de opleidingscommissies aan de Erasmushogeschool Brussel (goedgekeurd door het College

Nadere informatie

Vlaamse Regering rssjj^f ^^

Vlaamse Regering rssjj^f ^^ Vlaamse Regering rssjj^f ^^ Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van ISjuli 2007 houdende de organisatie van opvoedingsondersteuning DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de decreten

Nadere informatie

BASISONDERWIJS Leerlingen. HOGER ONDERWIJS Studenten en cursisten. A Hoger beroepsonderwijs. B Hogescholen/universiteiten

BASISONDERWIJS Leerlingen. HOGER ONDERWIJS Studenten en cursisten. A Hoger beroepsonderwijs. B Hogescholen/universiteiten BASISONDERWIJS Leerlingen HOGER ONDERWIJS Studenten en cursisten A Hoger beroepsonderwijs 1 cursisten HBO5 verpleegkunde (1) 3 inschrijvingen in de specifieke lerarenopleiding van het volwassenenonderwijs

Nadere informatie

Directievergadering BaKO-BaLO 6 mei 2015 Heverlee

Directievergadering BaKO-BaLO 6 mei 2015 Heverlee Directievergadering BaKO-BaLO 6 mei 2015 Heverlee UCLL: onze nieuwe hogeschool Volgend academiejaar Stageregelingen BaKO in 1.11-1.12 BaLO in aula Brooddozenlunch agenda voor vandaag Een nieuw logo Onze

Nadere informatie

FLORILEGIUM. Vereniging zonder Winstoogmerk. Adres: Sneppenstraat Leuven Gerechtelijke arrondissement Leuven. ondernemingsnr: BE

FLORILEGIUM. Vereniging zonder Winstoogmerk. Adres: Sneppenstraat Leuven Gerechtelijke arrondissement Leuven. ondernemingsnr: BE FLORILEGIUM Vereniging zonder Winstoogmerk Adres: Sneppenstraat 63 3010 Leuven Gerechtelijke arrondissement Leuven ondernemingsnr: BE 0454 097 580 Betreft: Gecoördineerde statuten V.Z.W. FLORILEGIUM KESSEL-LO

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Hoofdstuk 1: Algemeen Artikel 1: naam De Federatie van Zelforganisaties in Vlaanderen wordt in dit reglement genoemd: FZO-VL. Artikel 2: maatschappelijke zetel FZO-VL heeft als

Nadere informatie

Structuur geven aan onze seniorenadviesraad

Structuur geven aan onze seniorenadviesraad Seniorenadviesraad Kampenhout 1 Structuur geven aan onze seniorenadviesraad Structureren in 4 stappen : -Oprichting adviesraad - Behoefteonderzoek - Opmaak beleidsplan - Opvolging van het beleid Structureren

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Departement

Huishoudelijk Reglement Departement Gewoon reglement betreffende de structuur van de universiteit (GRS) Goedgekeurd door de Raad van bestuur K.U.Leuven d.d. 21 februari 2006 en gewijzigd op 27 november 2007 en op 27 mei 2008 Versie van toepassing

Nadere informatie

MerkatorLeuven vzw. Merkator is opgebouwd uit drie afdelingen, elk met een eigen doelstelling.

MerkatorLeuven vzw. Merkator is opgebouwd uit drie afdelingen, elk met een eigen doelstelling. MerkatorLeuven vzw HOOFDSTUK I. Naam, zetel, doelstelling, duur Artikel 1:Naam De officiële naam van de vereniging is MerkatorLeuven vzw, afgekort Merkator. Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen,

Nadere informatie

S T A T U T E N TITEL I: DE VERENIGING. 1 De feitelijke vereniging draagt de naam Alumni Gentse Filosofen en Moraalwetenschappers (AGFM).

S T A T U T E N TITEL I: DE VERENIGING. 1 De feitelijke vereniging draagt de naam Alumni Gentse Filosofen en Moraalwetenschappers (AGFM). S T A T U T E N TITEL I: DE VERENIGING ARTIKEL 1: naam 1 De feitelijke vereniging draagt de naam Alumni Gentse Filosofen en Moraalwetenschappers (AGFM). ARTIKEL 2: zetel 1 De zetel van de vereniging is

Nadere informatie

OVERZICHT. Inleiding... 4 Organisatie van het hoger onderwijs in Vlaanderen... 5 Tabel 1: Aantal inschrijvingen in het hoger onderwijs...

OVERZICHT. Inleiding... 4 Organisatie van het hoger onderwijs in Vlaanderen... 5 Tabel 1: Aantal inschrijvingen in het hoger onderwijs... HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS - BEKNOPT /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ACADEMIEJAAR 2016-2017 OVERZICHT Inleiding...

Nadere informatie

Vlaamse Regering.^SLT

Vlaamse Regering.^SLT Vlaamse Regering.^SLT Besluit van de Vlaamse Regering inzake de werking en de samenstelling van de Vlaamse Luchthavencommissie DE VLAAMSE REGERING. Gelet op het decreet van 7 mei 2004 Inzake de Sociaal-Economische

Nadere informatie

Katholieke Scholengemeenschap Oscar Romero Sint-Bavostraat 51, 2610 Wilrijk tel fax

Katholieke Scholengemeenschap Oscar Romero Sint-Bavostraat 51, 2610 Wilrijk tel fax Katholieke Scholengemeenschap Oscar Romero Sint-Bavostraat 51, 2610 Wilrijk tel. 03 827 16 23 fax 03 825 13 34 FUNCTIEBESCHRIJVING COÖRDINEREND DIRECTEUR DOMEIN DOEL AANDACHTSVELDEN Communicatie en overleg

Nadere informatie

STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS

STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS 1. Naam, zetel, doel en duur van de vereniging. Artikel 1: De vereniging draagt de naam VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS, afgekort VOR. Artikel 2: De zetel

Nadere informatie

VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende de samenstelling, de werking en de opdrachten van

Nadere informatie

Artikel 1: De seniorenraad district Berchem is een door de districtsraad erkend adviesorgaan voor het seniorenbeleid in het voornoemde district.

Artikel 1: De seniorenraad district Berchem is een door de districtsraad erkend adviesorgaan voor het seniorenbeleid in het voornoemde district. STATUTEN SENIORENRAAD BERCHEM ************************************* Opgesteld, rekening houdend met het Werkkader adviesraden en inspraak. Goedgekeurd door de seniorenraad tijdens de algemene vergadering

Nadere informatie

Voorwoord KHLEUVEN KORT 3

Voorwoord KHLEUVEN KORT 3 KHLEUVEN KORT 2 KHLEUVEN KORT Voorwoord Beste lezer, Ondanks de besparingscontext was 2011 een goed jaar voor de KHLeuven. We konden voor de meeste van onze strategische doelstellingen een behoorlijke

Nadere informatie

INVOEREN VAN EEN WELZIJNSBELEID IN DE SCHOOL. Welzijnsdag 12 november 2012

INVOEREN VAN EEN WELZIJNSBELEID IN DE SCHOOL. Welzijnsdag 12 november 2012 INVOEREN VAN EEN WELZIJNSBELEID IN DE SCHOOL Welzijnsdag 12 november 2012 Hoe begin ik eraan? Veiligheid, gezondheid, hygiëne en milieu in scholen WELZIJNSBELEID 2 De 7 welzijnsdomeinen 1 de arbeidsveiligheid

Nadere informatie

Participatiereglement verkiezingen

Participatiereglement verkiezingen Participatiereglement verkiezingen I Algemeen Artikel 1 Codex Hoger Onderwijs Dit reglement voert de bepalingen uit van de artikelen II.314 tot II.335 van de Codex Hoger Onderwijs versie 4 en de bijlagen

Nadere informatie

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE. Statuten

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE. Statuten Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE Statuten Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING

Nadere informatie

GECOÖRDINEERDE STATUTEN

GECOÖRDINEERDE STATUTEN GECOÖRDINEERDE STATUTEN Statuten van de vzw Interdiocesane Dienst voor het Katholiek Godsdienstonderwijs zoals gewijzigd door de algemene vergadering op 11 september 2003. N. 4999 [S-C 46030] Interdiocesane

Nadere informatie

Statuten JC Bouckenborgh vzw

Statuten JC Bouckenborgh vzw Statuten JC Bouckenborgh vzw TITEL I Maatschappelijke zetel, doel en duur Artikel 1 De vereniging is opgericht als een entiteit met rechtspersoonlijkheid, meer in het bijzonder als een vereniging zonder

Nadere informatie

H O G E R O N D E R W I J S in beeld

H O G E R O N D E R W I J S in beeld 2008-2009 H O G E R O N D E R W I J S in beeld S T U D E N T E N HOGESCHOLENONDERWIJS aantal inschrijvingen (bachelor- en masteropleidingen, en basisopleidingen en initiële lerarenopleidingen (afbouw))

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR ONDERWIJS, VORMING EN WETENSCHAPSBELEID

VLAAMS PARLEMENT HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR ONDERWIJS, VORMING EN WETENSCHAPSBELEID C158 OND20 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2000-2001 19 april 2001 HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR ONDERWIJS, VORMING EN WETENSCHAPSBELEID Vraag om uitleg van de heer Dirk De Cock tot mevrouw

Nadere informatie

Statuten. de Leuvense studentenraad

Statuten. de Leuvense studentenraad de Leuvense studentenraad.be LOKO, de Leuvense studentenraad s Meiersstraat 5-3000 Leuven tel.: 016/22 31 09 fax: 016/22 01 03 loko@loko.be www.loko.be Statuten TITEL I Principiële vraagstelling Artikel

Nadere informatie

Bestuursreglement Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie NVAO

Bestuursreglement Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie NVAO Bestuursreglement Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie NVAO Augustus 2017 Inhoud 1 Inleiding 4 Artikel 1.1 - Begripsbepalingen 4 Artikel 1.2 - De organisatie 4 2 Het bestuur 5 Artikel 2.1 - Samenstelling

Nadere informatie

Feitelijke vereniging Nieuwe Technologie voor Boyoma Studenten STATUTEN

Feitelijke vereniging Nieuwe Technologie voor Boyoma Studenten STATUTEN Feitelijke vereniging Nieuwe Technologie voor Boyoma Studenten STATUTEN De ondergetekenden De heer, Kennis, Jan, Fruithoflaan 106 bus 16, 2600 Berchem, 03/06/1983, Leuven Mevrouw, Adubango Uweka, Ines,

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement 10 ADEM-TOCHT vzw Eendenplasstraat 33 9940 EVERGEM Huishoudelijk reglement Hoofdstuk I: structuur van de vereniging Art. 1 De vzw bestaat uit het interdiocesane niveau en vijf diocesane niveaus die als

Nadere informatie

datum Contactpersoon adres status September 2017 Annelien Maebe SVZ Webpagina Sept 2017

datum Contactpersoon  adres status September 2017 Annelien Maebe SVZ Webpagina Sept 2017 WAARDEvol besturen Dienst Administratieve en juridische ondersteuning 02 240 07 60 datum Contactpersoon e-mailadres status September 2017 Annelien Maebe Annelien.mebe@vclb-koepel.be SVZ Webpagina Sept

Nadere informatie

FLORILEGIUM. Vereniging zonder Winstoogmerk. Adres: Lombaardenstraat 5, bus Leuven Gerechtelijke arrondissement Leuven

FLORILEGIUM. Vereniging zonder Winstoogmerk. Adres: Lombaardenstraat 5, bus Leuven Gerechtelijke arrondissement Leuven FLORILEGIUM Vereniging zonder Winstoogmerk Adres: Lombaardenstraat 5, bus 1 3000 Leuven Gerechtelijke arrondissement Leuven ondernemingsnr: BE454 097 580 Betreft: Gecoördineerde statuten V.Z.W. FLORILEGIUM

Nadere informatie

Codex over het welzijn op het werk. Boek II.- Organisatorische structuren en sociaal overleg

Codex over het welzijn op het werk. Boek II.- Organisatorische structuren en sociaal overleg Codex over het welzijn op het werk Boek II.- Organisatorische structuren en sociaal overleg Titel 2. De gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk Omzetting in Belgisch

Nadere informatie

SENIORENADVIESRAAD SINT- NIKLAAS STATUTEN

SENIORENADVIESRAAD SINT- NIKLAAS STATUTEN SENIORENADVIESRAAD SINT- NIKLAAS STATUTEN ARTIKEL 1: oprichting Op datum van 27 juni 1968 werd de Stedelijke Raad voor de Derde Leeftijd te Sint-Niklaas opgericht. Er is een hernieuwing van de statuten

Nadere informatie

Buitengewoon onderwijs - Bijkomende of gespecialiseerde opleidingen voor leerkrachten

Buitengewoon onderwijs - Bijkomende of gespecialiseerde opleidingen voor leerkrachten SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 163 van KATHLEEN HELSEN datum: 21 januari 2016 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Buitengewoon onderwijs - Bijkomende

Nadere informatie

Managementsstatuut 22.09 6.5

Managementsstatuut 22.09 6.5 Managementsstatuut 22.09 6.5 Artikel 1. In dit statuut wordt verstaan onder: a. managementstatuut: een reglement met taken en bevoegdheden van het college van bestuur en de van bestuurswege gemandateerde

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Akte Oprichting gecoördineerde versie

Akte Oprichting gecoördineerde versie Akte Oprichting gecoördineerde versie Benaming: OVED: Overlegplatform voor energiedeskundigen Rechtsvorm: Vereniging zonder Winstoogmerk Zetel: 9050 Gentbrugge, Kerkstraat 108 TITEL 1 NAAM ZETEL DOEL -

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Scientica Leuven vzw

Huishoudelijk Reglement Scientica Leuven vzw 1 Huishoudelijk Reglement Scientica Leuven vzw 1. Doel 1.1. (Kadering) De Scientica Leuven vzw, afgekort Scientica, heeft een drieledig doel. Ze staat ten eerste in voor de bevordering en samenwerking

Nadere informatie

De stem van de student

De stem van de student De stem van de student Evaluatievergaderingen aan de Universiteit Hasselt Cel Onderwijsontwikkeling UHasselt 1. Relevantie Evaluatievergaderingen als good practice van inspraak van studenten en luisteren

Nadere informatie

Structuur Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen

Structuur Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen Structuur Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen Bestuurs- en adviesorganen, diensten Kris Willems, decaan Faculteitsraad FIIW, 29 maart 2013 1 Inhoud Uitgangspunten opbouw faculteit Facultaire

Nadere informatie

Statuten Ouderenadviesraad Gemeente Brecht

Statuten Ouderenadviesraad Gemeente Brecht Statuten Ouderenadviesraad Gemeente Brecht 18.02.2013 Dit document vervangt de vorige uitgave van 14.05.2007 1. Oprichting en doelstelling Artikel 1: Oprichting en benaming Er wordt voor de gemeente Brecht

Nadere informatie

Statuten van de gemeentelijke cultuurraad van Heist-op-den-Berg

Statuten van de gemeentelijke cultuurraad van Heist-op-den-Berg 1 Statuten van de gemeentelijke cultuurraad van Heist-op-den-Berg Doelstellingen ARTIKEL 1 De cultuurraad heeft als doel het bevorderen van een integraal cultuurbeleid in het belang van alle inwoners van

Nadere informatie

DOCUMENT TER INSPIRATIE PREVENTIESERVICE VOOR WZC

DOCUMENT TER INSPIRATIE PREVENTIESERVICE VOOR WZC DOCUMENT TER INSPIRATIE PREVENTIESERVICE VOOR Preventieservice volgens nieuw KB Tarifering: 6 preventiegroepen Tarief per medewerker Vanaf 1 januari 2016 zal de preventieservice van Provikmo verlopen volgens

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Strategisch Project Health Sciences Campus Gasthuisberg. Work shop RWO subsidie RSV 06/09/2011

Strategisch Project Health Sciences Campus Gasthuisberg. Work shop RWO subsidie RSV 06/09/2011 Strategisch Project Health Sciences Campus Gasthuisberg Work shop RWO subsidie RSV 06/09/2011 Masterplan De basis van het Health Sciences Campus project is het masterplan van het ontwerpteam AWG uitgevoerd

Nadere informatie

Het HBO5 platform HBO5 in cijfers Belang van HBO5 Het nieuwe decreet: een nieuwe start?

Het HBO5 platform HBO5 in cijfers Belang van HBO5 Het nieuwe decreet: een nieuwe start? Het HBO5 platform HBO5 in cijfers Belang van HBO5 Het nieuwe decreet: een nieuwe start? 1 Gestart 30/04/2014, 15 keer vergaderd heel wat problemen moeten opgelost worden om het decreet betreffende de versterking

Nadere informatie

Akte Oprichting TITEL 1 NAAM ZETEL DOEL - DUUR. De vereniging heeft als naam overlegplatform voor energiedeskundigen, afgekort OVED.

Akte Oprichting TITEL 1 NAAM ZETEL DOEL - DUUR. De vereniging heeft als naam overlegplatform voor energiedeskundigen, afgekort OVED. Akte Oprichting Benaming: OVED: Overlegplatform voor energiedeskundigen Rechtsvorm: Vereniging zonder Winstoogmerk Zetel: 9000 Gent, Kortrijksesteenweg 1007 De ondergetekenden, - E-STER bvba, Koning Albertlaan

Nadere informatie

DIENSTVERLENENDE VERENIGING PELT STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING

DIENSTVERLENENDE VERENIGING PELT STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING DIENSTVERLENENDE VERENIGING PELT STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING Verslag van de statutaire algemene vergadering van donderdag 20 juni 2013, 20.15 uur, gehouden te Overpelt. Volgende stemgerechtigde leden

Nadere informatie

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP STAD BRUGGE MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP ARTIKEL 1: De Stedelijke Raad voor Personen met een Handicap heeft als doel: 1. A. op te treden als volwaardig

Nadere informatie

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR Naam, duur en zetel Artikel 1 1. Op 26 mei 1992 werd in de gemeente Beveren een adviesraad opgericht met als naam "Gemeentelijke Adviesraad voor

Nadere informatie

Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden. Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013.

Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden. Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013. Statuten 2013-2018 Algemeen Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013. Art. 1 Er wordt een gemeentelijke ouderenadviesraad opgericht en erkend

Nadere informatie

SOLVAY NV HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITE. De leden van het Auditcomité worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van twee jaar.

SOLVAY NV HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITE. De leden van het Auditcomité worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van twee jaar. SOLVAY NV HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITE I. SAMENSTELLING VAN HET AUDITCOMITÉ 1. Aantal leden - Duur van de mandaten Het Auditcomité telt minstens vier leden. De leden van het Auditcomité

Nadere informatie

Algemene Vergadering van vzw Voetbal Vlaanderen van

Algemene Vergadering van vzw Voetbal Vlaanderen van Algemene Vergadering van vzw Voetbal Vlaanderen van 11.01.2017 VOORSTEL TOT WIJZIGING VAN DE STATUTEN EN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN VOETBAL VLAANDEREN Motivering 1. De duur van de mandaten in de Raad

Nadere informatie

Bijlage 5 OER

Bijlage 5 OER Bijlage 5 OER 2013-2014 Studentenparticipatiereglement Bijlage 5 Onderwijs- en examenregeling AP 2013-2014 1 Algemene Studentenraad AP Hogeschool (ASAP) 1.1 Samenstelling en verkiezingsprocedure Art. 1

Nadere informatie

Studentendocentenforum

Studentendocentenforum Studentendocentenforum Via studentenparticipatie studenten actief betrekken bij onderwijs en kwaliteitszorg Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs Studentendocentenforum Wat Doelen Studentenparticipatie

Nadere informatie

PRIVACY TRAINING CENTER Oprichtingsakte

PRIVACY TRAINING CENTER Oprichtingsakte PRIVACY TRAINING CENTER Oprichtingsakte De ondergetekenden: zijn samengekomen op 8 juni 2016 en overeengekomen een vereniging zonder winstoogmerk op te richten, overeenkomstig de Wet van 27 juni 1921 zoals

Nadere informatie

Communicatie IKZ 2010. Deel II: De Inrichtende Macht. Degelijk onderwijs betekent voor ons: correct en transparant t.a.v.

Communicatie IKZ 2010. Deel II: De Inrichtende Macht. Degelijk onderwijs betekent voor ons: correct en transparant t.a.v. Uit onze missie Degelijk onderwijs betekent voor ons: correct en transparant t.a.v. alle betrokkenen een correcte toepassing van duidelijke normen en principes maakt ons tot een betrouwbare partner voor

Nadere informatie

STATUTEN. Statuten stedelijke jeugdraad Waregem. Gemeenteraad 14 januari Titel I Een inleidende omschrijving

STATUTEN. Statuten stedelijke jeugdraad Waregem. Gemeenteraad 14 januari Titel I Een inleidende omschrijving STATUTEN Gemeenteraad 14 januari 2014 Statuten stedelijke jeugdraad Waregem Titel I Een inleidende omschrijving De stedelijke jeugdraad van Waregem is het parlement waar jongeren, met interesse voor het

Nadere informatie

Hoofdstuk I - Algemene bepalingen

Hoofdstuk I - Algemene bepalingen SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN DE VLAAMSE REGERING EN HET VLAAMS ONDERSTEUNINGSCENTRUM VOOR HET VOLWASSENENONDERWIJS Tussen de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd door de heer Frank Vandenbroucke, Vlaamse

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 15 RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 11 maart 2015 Aanwezig: Chris De Ridder, voorzitter Roger Van Driessche, Jan Claus, Lieve Fierens, Gwenda Gaublomme, Luc Van Steyvoort, Rik Holvoet, Sara Waelbers,

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken.

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken. FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Graadnaam: AFDELINGSHOOFD Afdeling TECHNISCHE ZAKEN Functienaam: AFDELINGSHOOFD Dienst TECHNISCHE ZAKEN Functionele loopbaan: A4a A4b Omschrijving van de afdeling en dienst

Nadere informatie

V.Z.W. BIN KENNISCENTRUM Vereniging Zonder Winstoogmerk

V.Z.W. BIN KENNISCENTRUM Vereniging Zonder Winstoogmerk V.Z.W. BIN KENNISCENTRUM Vereniging Zonder Winstoogmerk OPRICHTINGSAKTE : -Plaats en tijdstip van de oprichtingsvergadering : 2240 Zandhoven, op 24 maart 2015 te 19.30 uur. -Identiteit van de stichtende

Nadere informatie

VR DOC.0332/2BIS

VR DOC.0332/2BIS VR 2017 3103 DOC.0332/2BIS Voorontwerp van decreet tot oprichting van het Overlegcomité Welzijn, Volksgezondheid en Gezin DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid

Nadere informatie

Intentieverklaring. inzake onderwijssamenwerking tussen Nederland en Vlaanderen

Intentieverklaring. inzake onderwijssamenwerking tussen Nederland en Vlaanderen Intentieverklaring van de Nederlandse minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, dr. Jet Bussemaker en de Vlaamse minister van Onderwijs en viceministerpresident van de Vlaamse Regering, Hilde Crevits,

Nadere informatie

Gemeente Brakel Marktplein Brakel Huishoudelijk reglement Culturele raad Gemeenteraad 4 februari 2013

Gemeente Brakel Marktplein Brakel Huishoudelijk reglement Culturele raad Gemeenteraad 4 februari 2013 HUISHOUDELIJK REGLEMENT CULTURELE RAAD Titel 1: Grondslag Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement regelt de inwendige aangelegenheden van de gemeentelijke culturele raad Brakel door het organiseren van de

Nadere informatie

Samenstelling van de ouderraad

Samenstelling van de ouderraad DECRETALE OUDERRAAD Inhoudstabel Inhoudstabel... 2 Samenstelling van de ouderraad... 3 Werking van de ouderraad en het huishoudelijk reglement... 3 Wijziging Participatiedecreet vanaf 1 september 2014:...

Nadere informatie

STATUTEN. Te Brussel, Traffic Control, zaal Alfa, werd op 27 maart 2008 een zaalvoetbalvereniging opgericht onder de benaming zvc Traffic Control.

STATUTEN. Te Brussel, Traffic Control, zaal Alfa, werd op 27 maart 2008 een zaalvoetbalvereniging opgericht onder de benaming zvc Traffic Control. STATUTEN Titel I Oprichting, doel en zetel van de vereniging Artikel 1 Oprichting Te Brussel, Traffic Control, zaal Alfa, werd op 27 maart 2008 een zaalvoetbalvereniging opgericht onder de benaming zvc

Nadere informatie

Statuten gemeentelijke cultuurraad

Statuten gemeentelijke cultuurraad G E M E E N T E Hoofdstuk 1 Erkenning. T E R N A T Statuten gemeentelijke cultuurraad Artikel 1 De bestaande gemeentelijke cultuurraad wordt erkend als gemeentelijke adviesraad in uitvoering van het decreet

Nadere informatie

Nederlandse Brandwonden Stichting

Nederlandse Brandwonden Stichting Nederlandse Brandwonden Stichting REGLEMENT AUDITCOMMISSIE Vastgesteld door de Raad van Toezicht op 24 april 2012 1/7 0. Inleiding 0.1 Dit reglement is opgesteld door de Raad van Toezicht (hierna RvT)

Nadere informatie

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen HOOFDSTUK 1: ALGEMENE UITGANGSPUNTEN Art. 1 De GRO..M is de advies- en participatieraad van de stad Mechelen met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

Jaarverslag van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk. Formulier C - Dienstjaar 2007

Jaarverslag van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk. Formulier C - Dienstjaar 2007 Opgelet! Jaarverslag van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk Formulier C - Dienstjaar 2007 Te bezorgen aan de bevoegde regionale directie(s) vóór 1 april 2008 Dit formulier C is

Nadere informatie

Overeenkomst tot oprichting van het medezeggenschapscollege van de scholengemeenschap Basisscholen Sint-Lodewijkscollege Brugge.

Overeenkomst tot oprichting van het medezeggenschapscollege van de scholengemeenschap Basisscholen Sint-Lodewijkscollege Brugge. Overeenkomst tot oprichting van het medezeggenschapscollege van de scholengemeenschap Basisscholen Sint-Lodewijkscollege Brugge. Tussen de hierna vermelde oprichtende schoolraden: 1 schoolraad van de basisschool

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst Justitie Sectorcomité III

Federale Overheidsdienst Justitie Sectorcomité III Federale Overheidsdienst Justitie Sectorcomité III Protocol nr 249 1 april 2003 Protocol waarin het besluit is opgenomen van de onderhandelingen die plaatsvonden in de periode van 6 november 2002 tot en

Nadere informatie