Jaarverslag. Stichting Internet Platform Drenthe 2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag. Stichting Internet Platform Drenthe 2010"

Transcriptie

1 Jaarverslag Stichting Internet Platform Drenthe 2010

2 3 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Bestuur en organisatie 6 3 Softwareontwikkeling 7 4 Communicatie en organisatie 10 5 Overige zaken 11 6 Drents Internetplatform in cijfers 13

3 5 1. Voorwoord De Stichting Internetplatform Drenthe is op 26 juni 2009 opgericht door de Stichting Biblionet Drenthe, Stichting Marketing Drenthe en Stichting Recreatievoorzieningen Drenthe. De Stichting heeft ten doel: het vermarkten en promoten van een internetplatform dat dient ter bevordering van de informatieverstrekking aan een breed publiek van binnen en buiten de provincie Drenthe over diverse onderwerpen zoals kunst, cultuur, toerisme en recreatie in de provincie Drenthe en bijdraagt aan stimulering van economische ontwikkeling van het toerisme en de recreatie in deze provincie. De stichting werkt de eerste twee jaar (tot 1 mei 2011) met een incidentele prestatiesubsidie van de Provincie Drenthe ter hoogte van euro. Daarnaast brengen de samenwerkingspartners vanuit hun eigen organisaties formatie in ter hoogte van een bedrag van euro voor de projectorganisatie. Binnen de projectperiode van twee jaar, wordt een businessmodel ontwikkeld om te zorgen voor een structurele inkomstenstroom waarmee in ieder geval de verdere innovatie van het internetplatform geborgd wordt was voor het Internetplatform het jaar waarin de netwerkorganisatie opgezet werd. Er is draagvlak gezocht en gevonden bij gemeentes en de toeristische ondernemersverenigingen. Geen Drentse gemeente is gelijk als het gaat om toerisme en recreatie. Toch is het van groot belang om zoveel mogelijk, zo niet alle betrokkenen achter het plan te krijgen. Om dat te bereiken is veel werk verzet. Er zijn organisatiemodellen en samenwerkingscontracten ontwikkeld, er is met veel partijen binnen de gemeentes overlegd en eind 2010 lijkt het erop dat de meeste gemeenten meedoen aan het ontwikkelde samenwerkingsmodel. Dit model is ook een belangrijke bouwsteen voor het verdienmodel dat onder het platform komt te liggen. In 2011 zullen de toezeggingen die door vele partijen gedaan zijn, omgezet moeten worden in samenwerkingscontracten. Dan zal duidelijk worden of de inspanningen voldoende vrucht dragen. Hans van Prooijen Voorzitter Stichting Internetplatform Drenthe Alice Wösten Penningmeester Stichting Internetplatform Drenthe Hans Hartog Secretaris Stichting Internetplatform Drenthe Mei 2011

4 6 2. Bestuur en organisatie Stichtingsbestuur Het bestuur van de Stichting Internetplatform Drenthe in 2010 was als volgt samengesteld: De heer Hans van Prooijen (namens Stichting Biblionet Drenthe) De heer Charles van Santvoord (namens Stichting Marketing Drenthe tot 29 november 2010) Mevrouw Alice Wösten (namens Stichting Marketing Drenthe vanaf 29 november 2010) De heer Hans Hartog (namens Stichting Recreatievoorzieningen Drenthe) Organisatie Voor de uitvoering van de werkzaamheden van de Stichting Internetplatform Drenthe is een projectorganisatie opgericht bestaande uit medewerkers van de drie in de Stichting Internetplatform Drenthe participerende organisaties: Stichting Marketing Drenthe, Stichting Recreatievoorzieningen Drenthe en Stichting Biblionet Drenthe en aangevuld met externe projectleden. Samenstelling en taakverdeling projectgroep: Gerard Meijer (directeur, Stichting Internet Platform Drenthe) Ina Visser (Recreatie en Toerisme) Robert ten Caat (G!ds en Cultuur) Sylvia Ouwerkerk (Marketing en PR, tot 1 juli 2010) Niels Dijkstra (Marketing en PR, vanaf 1 juli 2010) Rudi Alberda (ICT) Van iedere deelnemende partij zit 1 vertegenwoordiger in de projectgroep, die ook acties in zijn/haar eigen organisatie kan uitzetten. Besluiten worden in de projectgroep genomen waarbij de directeur eindverantwoordelijk is en de finale beslissing kan nemen. De projectopdracht wordt door het stichtingsbestuur gegeven en de directeur koppelt terug naar het stichtingsbestuur. Overleg De projectgroep vergaderde met een frequentie van 2 weken. De overleggen zijn in verslagvorm vastgelegd en voor de planning werd met een to do-lijst gewerkt. Voortgang van de werkzaamheden werd iedere 6 weken door het stichtingsbestuur in een bestuursvergadering gemonitord.

5 7 3. Softwareontwikkeling Na de implementatie van een nieuw ontwerp en een uitgebreide testfase is ontdek.drenthe.nl conform planning op 6 januari 2010 online gezet. Daarmee was fase 1 van het projectplan afgerond. In 2011 werd uitvoering gegeven aan fase 2 van het projectplan (dat loopt tot 1 mei 2011). Fase 2 richt zich met name op de onderliggende organisatiestructuur van het Internetplatform en de ontwikkeling van een businessplan voor de stichting. Twee keer nieuwe release in 2010 Begin 2010 bleek dat niet alle data uit de onderliggende database (G!ds) op het platform getoond werden. De platformsoftware moest daarom alsnog aangepast worden om de ontbrekende rubrieken te tonen. Besloten is de menustructuur van het platform rechtstreeks aan G!DSprofielen (filters) te koppelen. Daardoor kunnen wijzigingen in de datastroom nu op eenvoudige wijze vanuit het G!dsbeheer gefinetuned worden. Wijzigingen in G!ds worden realtime zichtbaar op het platform. Er werden een serie kleinere verbeteringen (vormgeving/ functionaliteit) in het platform doorgevoerd. De rubriek Kids werd geïntroduceerd en op de detailpagina s werd een begin gemaakt met de koppeling van social media (Facebook). De presentatie van de POI s op de kaart werd aangepast: andere kleur, nieuwe vorm van aggregatie en het inzoomen gebeurt in kleinere stappen. De eerste release van het platform in 2010 werd op 24 maart 2010 online gezet. In het najaar van 2010 ging een tweede release van het platform online met daarin een compleet vernieuwde uitagenda die de gegevens niet op basis van plaats op de kaart toont, maar op basis van datum in de vorm van een kalender. Het gebruiksgemak van de site werd verder verbeterd op basis van de resultaten uit een zogenaamde A/B test met een kleine groep testpersonen. Het algemene zoekvenster werd op basis van de onderzoeksresultaten naar de bovenkant van de kaart verplaatst en de site werd qua zoekmogelijkheden vereenvoudigd. Ook werden diverse aanpassingen doorgevoerd op om de site verder te optimaliseren voor Google (SEO: Search Engine Optimalization). De lay-out van de site werd aangepast door het communicatiebureau Open. Widgets Voorjaar 2010 is er binnen het internetplatform een widgetmodule opgeleverd. Er zijn drie varianten ontwikkeld: banners die eenvoudig op een andere website te plaatsen zijn, een eenvoudige widget die gratis door bezoekers van ontdek.drenthe.nl is aan te maken en een uitgebreide maxiwidget die tegen betaling aan derden geleverd kan worden. De maxiwidget bevat vrijwel alle functionaliteit van het platform. Met bibliotheken is de afspraak gemaakt dat iedere gemeente in Drenthe gratis de beschikking krijgt over een maxiwidget. De maxiwidgets vervangen de digitale cultuurpunten die in diverse gemeenten gepland stonden. De maxiwidget kan in een bestaande site of in een nieuw op te leveren site ingebouwd worden. Doel van deze operatie: lokaal het draagvlak vergroten voor het Internetplatform Drenthe. De maxiwidget is in 2010 op drie lokale websites voor recreatie en toerisme geplaatst en op de website van RTV Drenthe. Lokale website en samenwerking In overleg met de gemeente Midden-Drenthe en de Vereniging voor Toerisme en Recreatie Beilen/Midden- Drenthe (VTRB) werd op basis van de maxiwidget een lokale website ontwikkeld voor toerisme, recreatie, kunst en cultuur. In feite is daarmee een lokale variant van drenthe.nl ontwikkeld (www.drentsehoogelanden.nl). Het CMS voor de website werd door Biblionet Drenthe gebouwd (in Joomla!) en de lay-out werd in samenwerking met Marketing Drenthe gerealiseerd. De scholing van het VTRB-personeel werd door Biblionet Drenthe verzorgd. Drentsehooglanden.nl werd op 21 juni 2010 op een druk bezochte ondernemersdag in Midden-Drenthe gelanceerd. De website van Midden-Drenthe is onderdeel van een lokaal samenwerkingsmodel tussen de bibliotheek, de toeristisch/recreatieve ondernemersverbanden en het internetplatform.

6 8 Met de bouw van de site voor de Drentse Hooglanden en het bijbehorende samenwerkingsmodel hadden we een blauwdruk om de samenwerking in de overige Drentse gemeenten op gang te brengen. Na de zomer is daar een begin mee gemaakt met het doel om voor het eind van de projectperiode (1 mei 2011) in alle Drentse gemeente de samenwerking met het Internetplatform op gang te brengen. In 2010 werden contracten afgesloten met de gemeentes Noordenveld en Westerveld voor de bouw van de lokale websites Kopvandrenthe.nl (Noordenveld) en Tipwesterveld.nl. In Westerveld is er met ondersteuning Het internetplatform Drenthe.nl is een initiatief van vanuit het Internetplatform in overleg met de gemeente Marketing Drenthe, Biblionet Drenthe en Tourist Info Drenthe. voor de komende jaren tevens een financiële onderbouwing voor Tipwesterveld.nl gerealiseerd. Usability In de loop van 2010 hebben we verkend op welke wijze we de usability (het gebruiksgemak) van Maandag het internetplatform 10 mei, uur. Zet het in uw agenda! konden verbeteren. Uit ondernemerscontacten Dan vindt namelijk online opening van Drenthe.nl plaats. en Dit mag u niet missen! Bekijk de online campagne op maps.drenthe.nl en laat uw gegevens achter om op de hoogte te blijven van deze unieke aftrap van het nieuwe Drenthe.nl. Een moment waar nog lang over nagepraat wordt. reacties van consumenten maakten we op dat op dit punt nog duidelijk winst te behalen was. Na overleg met de Hanzehogeschool, Instituut voor Communicatie en Media, hebben we uiteindelijk besloten de tests in eigen huis uit te voeren. Die aanpak was sneller en doelgerichter. Aan de hand van een onderzoeksscript met vragen is het platform een aantal keren met een kleine groep Stichting Internetplatfom Drenthe kandidaten getest op gebruiksgemak. Het gebruikte softwarepakket (Camtasia Studio 7) neemt het webbeeld en muisbewegingen op en maakt van de gebruiker een videoopname. De resultaten van een kleine testgroep geven al goed zicht op de voor de hand liggende tekortkomingen van een website. Op basis van de uitslag van deze test hebben we een verbeterplan opgesteld en de aanpassingen voor het grootste deel in de release van najaar 2010 werden doorgevoerd. Avertising en booking Adversising en booking zijn belangrijke schakels in het te ontwikkelen verdienmodel dat binnen de projectperiode opgeleverd moet worden. Er zijn gesprekken gevoerd met Kalooga en Hoteliers.com. Kalooga levert een vorm van advertising in combinatie met beeldmateriaal. Hoteliers. com levert een bookingmodule. Beide gesprekken waren oriënterend. Conclusie was dat we een wat diepgaander onderzoek moeten laten doen naar de verschillende mogelijkheden om invulling te geven aan het verdienmodel van het Drents Internetplatform. Verdienmodel Op basis van extern advies is een verkenning gedaan naar de verschillende verdienmogelijkheden die we kunnen inzetten om het internetplatform van inkomsten te voorzien. De verkenning heeft een verdienmodel opgeleverd dat door het stichtingsbestuur is vastgesteld en in 2011 wordt geïmplementeerd. Het verdienmodel bestaat uit de volgende onderdelen: Abonnementen: ondernemers die zich op ontdek. drenthe.nl presenteren gaan met ingang van 2011 een tarief betalen van rond de 50,00 euro excl btw. Voor dat bedrag krijgen ze een uitgebreide digitale presentatie van hun bedrijf op ontdek.drenthe.nl. Dit is de plek waar uw bedrijf landelijke bekendheid krijgt Een uniek en nieuw internetplatform voor de promotie van Drenthe. Alles op het gebied van toerisme, kunst, cultuur en recreatie op één plek. Dé kans om uw bedrijf te presenteren op internet. Vul uw gegevens aan en maak uw onderneming onweerstaanbaar. Laat heel Nederland kennismaken met Drenthe en uw onderneming! Internetkortingspas: bezoekers van ontdek.drenthe.nl kunnen tegen betaling van een vast jaarbedrag toegang krijgen tot aantrekkelijke aanbiedingen (ondernemers kunnen daarmee voor hun product extra aandacht genereren). Door Drentse bibliotheekleden aan deze internetkortingpas te koppelen, wordt er voor de ondernemers in Drenthe snel een nieuwe markt ontsloten. Affiliate advertising: plaatsen van banners, tekstlinks of advertorials op ontdek.drenthe.nl. Booking: door het plaatsen van een boekingsmodule kunnen bezoekers van de site zoeken, boeken en betalen. We beginnen met het boeken van hotelkamers en zullen dat in de toekomst verder uitbouwen. Search Engine Optimalization (SEO) De projectgroep heeft uitgebreid in kaart gebracht welke verbeteringen er in ontdek.drenthe.nl doorgevoerd moeten worden om hoger te eindigen in de zoekresultaten van Google. Dit heet Search Engine Optimalization (SEO).

7 9 SEO vereist gespecialiseerde ICT kennis. Er is door onze IT-partner Knowlogy een verbetervoorstel gedaan dat door Marketing Drenthe verder is aangevuld. De SEO aanpassingen zijn door Knowlogy in de najaarsrelease geïmplementeerd. Begin 2011 constateren we dat de inspanningen niet genoeg resultaat opleveren en daarom zullen we voor de eerstvolgende release van het platform in 2011 een gespecialiseerd SEO-bureau inhuren om de vindbaarheid van het platform te verbeteren. Content Het Internetplatform heeft een team studenten samengesteld die wekelijks de content van het internetplatform controleren, actualiseren en aanvullen. Dit G!ds-team heeft in 2010 de gegevens van vrijwel alle ondernemers die op de kaart van Drenthe staan gecontroleerd en aangevuld en de gegevens voor de uitagenda in G!ds ingevoerd. Actualiteit en volledigheid zijn daarmee voor een groot deel geborgd. Het streven is echter de ondernemers en organisaties in Drenthe zelf hun eigen data bij te laten houden. Daarvoor is in overleg met Tourist Info Drenthe een redactieplan ontwikkeld dat we in de loop van 2011 willen implementeren. De Tourist Info kantoren krijgen een rol in het vullen en actueel houden van de gebiedsgegevens op drenthe.nl. Augmented Reality Het internetplatform Drenthe.nl is een initiatief van Marketing Drenthe, Biblionet Drenthe en Tourist Info Drenthe. Er is in overleg met de Hunebedden Beheer Groep en de Provincie Drenthe een voorstel/offerte gedaan voor de ontwikkeling van Augmented Reality op basis van de Layar applicatie voor iphone en Android smartphones. De Hunebedden Beheer Groep heeft begin juli 2010 een projectvoorstel ingediend bij de provincie Drenthe en diverse fondsen. Eind 2010 was dit traject nog niet afgerond maar naar verwachting zal de Layar applicatie in de eerste helft van 2011 gerealiseerd Maandag worden. 10 mei, Daarmee uur. wordt de volledige content Zet het van in het uw Internetplatform agenda! via Layar Dan vindt namelijk de online opening van Drenthe.nl plaats. Dit mag u niet missen! Bekijk de online campagne op maps.drenthe.nl en laat uw gegevens achter om op ontsloten. de hoogte te blijven van deze unieke aftrap van het nieuwe Drenthe.nl. Een moment waar nog lang over nagepraat wordt. Routemodule Tourist Info Drenthe heeft twee routewebsites online staan (fietsendrenthe.nl en wandelprovincie.nl) waardoor de directe noodzaak van een uitgebreide routemodule binnen ontdek.drenthe.nl in 2010 niet aan de orde was. Ontdek. drenthe.nl verwijst naar beide sites. Vanuit de recreatieondernemers kwam er in de loop van het jaar toch vraag naar een volledige routemodule binnen Stichting Internetplatfom Drenthe het internetplatform. Men wil de routes bijvoorbeeld graag combineren met de ondernemersgegevens op de kaart om zo arrangementen samen te kunnen stellen. Vanuit de provincie Groningen is er ook belangstelling voor een uitgebreide routemodule. Op basis van de wensen vanuit Groningen heeft Knowlogy een opzet gemaakt voor de routemodule. Dat wensenpakket dekt tevens de wensen vanuit Drenthe. Het wachten is op financiële middelen die vanuit Groningen beschikbaar moeten komen om de module te realiseren. Concrete aanwijzingen dat dit op korte termijn lukt zijn er niet. Intussen is er vanuit het Drents Archief ook softwarepakket in ontwikkeling (project Archief 3.0) dat het maken en aanbieden van routes mogelijk maakt. Die ontwikkeling wordt meegenomen in de definitieve keuze voor een routemodule binnen het internetplatform Drenthe. Restyling landingspagina drenthe.nl 6 januari 2010 is ontdek.drenthe.nl officieel online gegaan. Ontdek.drenthe.nl hangt als website onder drenthe.nl. Op dat moment was de landingspagina drenthe.nl een geheel op het provinciaal bestuur ingerichte site en geen voor touristen geschikte omgeving om de provincie Drenthe digitaal binnen te komen. Om van ontdek.drenthe.nl een succes te maken en om de campagnes van Marketing Drenthe een betere aansluiting te geven op drenthe.nl is in overleg met de Provincie Drenthe besloten tot een restyling van drenthe.nl. Het Groningse bureau N8W8 kreeg opdracht om de startpagina van drenthe.nl te restylen zodat platform en drenthe.nl beter op elkaar aansluiten (meer integratie van functionaliteit) en het publiek op drenthe.nl al het drenthe-gevoel krijgt. Aanpassing van drenthe.nl is het resultaat van een goed verlopen overleg tussen de afdeling communicatie van de Provincie, Marketing Drenthe en Stichting Internetplatform Drenthe. Opdrachtgever voor de restyling was Marketing Drenthe. Enquête Najaar Dit 2010 is de is een plek enquête waar onder uw bedrijf gebruikers en stakeholders landelijke van drenthe.nl bekendheid gehouden. krijgt De gebruikers van drenthe.nl gaven de site een 7.8 als rapportcijfer. Een uniek en nieuw internetplatform voor de promotie van Drenthe. Alles op het gebied van toerisme, kunst, cultuur en recreatie op één plek. Dé kans Van de stakeholders (ondernemers) kregen we een om uw bedrijf te presenteren op internet. Vul uw gegevens aan en maak uw onderneming onweerstaanbaar De gebruikersvriendelijkheid van G!ds wordt Laat heel Nederland kennismaken met Drenthe en uw onderneming! door ondernemers als zwakste punt gezien van het Internetplatform.

8 10 4. Communicatie en organisatie Symposium en digitale onthulling Op 29 maart 2010 hebben we in samenwerking met de Provincie Drenthe op feestelijke wijze de start van het internetplatform georganiseerd. Het symposium in de statenzaal van het Provinciehuis te Assen was een succes. De bijeenkomst trok rond de 200 bezoekers en het programma werd goed ontvangen. De uitnodiging voor het symposium was tevens een oproep aan alle Drentse ondernemers om aan ontdek.drenthe.nl mee te doen. Het symposium was de opmaat naar de online onthulling van de geheel vernieuwde site van drenthe.nl op 10 mei Aan die onthulling werd vanuit Marketing Drenthe een marketingcampagne gekoppeld. Er is een digitale nieuwsbrief naar consumenten gestuurd en er was een uitgebreide schriftelijke mailing gericht aan alle ondernemers in Drenthe met een oproep om mee te doen aan het Internetplatform. Vanuit Marketing Drenthe is een viral ontwikkeld gecombineerd met de wedstrijd Win een weekend een gratis cabrio voor twee personen in Drenthe ) die reuring en bezoek moest opleveren voor de digitale onthulling van drenthe.nl. En er werd een nieuwe drenthecampagne in de reclameblokken op de drie landelijke publieke tv-kanalen uitgezonden. Dit alles in de aanloop naar de online onthulling van de geheel vernieuwde landingspagina drenthe.nl. De digitale opening was op 10 mei 2010 klokslag uur. De digitale opening leverde opnieuw een persmoment op waardoor het platform de nodige aandacht kreeg in de media. Organisatiemodel In 2010 hebben we een tweede informatieronde langs de Drentse gemeenten georganiseerd. Deze ronde had als doel om lokaal samenwerking te zoeken met de toeristische ondernemersverenigingen en de gemeentes. In 2010 hadden de ondernemers nog een gratis vermelding op drenthe.nl. In 2011 gaan ondernemers betalen (50 euro excl. btw). Om te voorkomen dat de Stichting Internetplatform ruim 2000 ondernemers in Drenthe individueel moet benaderen voor deelname en betaling, is samenwerking gezocht met de lokale toeristische ondernemersverenigingen. De Stichting Internetplatform Drenthe sluit een overeenkomst af met de lokale ondernemersvereniging, die met kwantumkorting in 1 keer de abonnementsgelden van al haar leden afrekent die op drenthe.nl staan. Op de website van de toeristische ondernemersvereniging komt een widget te staan van drenthe.nl met daarop alle ondernemers uit de eigen regio. Daarmee verstevigen de lokale vereniging en het internetplatform beide hun positie. Aan deze overeenkomst wordt in een aantal toeristische gebieden tevens de bouw van een complete nieuwe website gekoppeld. Wat willen we bereiken met het Internetplatform Drenthe krachtige landelijke promotie integrale aanpak meer bezoekers online meer bezoekers in provincie meer omzet/bezoekers voor u! Samen werken we aan de promotie van Drenthe en uw bedrijf! Bekijk de online campagne op maps.drenthe.nl Presenteer uw bedrijf op in Drenthe heeft op het gebied van toerisme en recreatie veel te biede als geen ander. Graag laten wij ook de rest van Nederland zien wat te doen en te beleven is. Vanaf dit voorjaar gebeurt dat via één centraal internetplatform: ww verzamelplaats voor alle informatie over toerisme, kunst, cultuur en Drenthe. Een fantastische plek waar u uw onderneming presenteert Uw perfecte presentatie De site is uniek omdat bezoekers met behulp van Google Maps zoek bedrijfsgegevens zijn in de database van G!ds 2.0 opgenomen, waar de overzichtelijke kaart. Kijk eens op Haal meer uit dit internetplatform en verbeter uw bedrijfspresentati toegang tot uw gegevens, zodat u met bijvoorbeeld foto s en Youtu maakt van uw bedrijf. Een mooie manier om uw bedrijf te presenter Unieke landelijke promotie Alleen met elkaar kunnen we van Drenthe.nl een succesvol internet een site en veel landelijke bekendheid. U hoeft alleen uw gegevens Zet uw onderneming op de Om van Drenthe.nl een groot succes te maken, is het belangrijk dat kloppen en actueel zijn. Wat wij voor u doen! Op 29 maart was de succesvolle presentatie van de landelijke public Hierbij waren 160 ondernemers en andere geïnteresseerden aanwe hebben gekregen van de online campagne. Vanaf vandaag beginnen wij met de online campagne voor het prom het internetplatform Drenthe.nl. Dit gebeurt onder andere door: officiële lancering drenthe.nl (10 mei) landelijke persaandacht bannercampagne (o.a. op Zoover.nl) opvallende en creatieve online campagne; een zogenaamde vira Deze online campagne is te bekijken op maps.drenthe.nl. Deze kunt vrienden, familie, bekenden of relaties zodat ook zij bekend worden In 2010 werden op deze wijze websites gebouwd voor Midden-Drenthe (drentsehooglanden.nl), Westerveld (tipwesterveld.nl) en Noordenveld (kopvandrenthe.nl). Vanuit het internetplatform wordt de scholing van de TIP medewerkers verzorgd zodat ze de website zelf kunnen beheren en actualiseren. Samen met de medewerkers van de TIP s wordt verder een traject uitgezet om de ondernemers te activeren hun gegevens op drenthe.nl te

9 11 verrijken. Door de samenwerkingsconstructie is ook op dit punt sprake van wederzijds belang. De samenwerking lijkt lokaal goed op gang te komen. Met vrijwel alle gemeenten en /of lokale toeristische verenigingen is in 2010 overleg geweest. Het lijkt te lukken om in het merendeel van de gemeenten begin 2011 het samenwerkingsmodel te introduceren. De ontwikkeling en introductie van het hierboven beschreven samenwerkingmodel is een arbeidsintensief proces. We moesten het model ontwikkelen, maar omdat de lokale situatie per gemeente verschilt, was per gemeente een oplossing op maat nodig. In één geval leidde dat er zelfs toe dat er vanuit het Internetplatform meegedacht en meegeholpen werd om een gemeentebrede toeristische ondernemersvereniging op te zetten (Noordenveld). Omdat Tourist Info Drenthe ook diensten levert in Oost- en Weststellingwerf (Friesland) hebben we deze twee gemeenten meegenomen in de voorlichtingsronde. Weststellingwerf heeft uiteindelijk besloten van verdere samenwerking met het Internetplatform af te zien en Ooststellingwerf is geïnteresseerd, maar stelt geen financiën beschikbaar vanuit de gemeente. Op 10 maart 2010 hebben we in Ooststellingwerf een voorlichtingsbijeenkomst voor ondernemers georganiseerd (de Drentse gemeenten hebben in 2009 voorlichting gehad). In 2011 zullen we moeten beslissen over de samenwerking met deze gemeente en zullen de ondernemers uit deze gemeente wel het abonnementsgeld moeten gaan betalen. Eind december 2010 is in Emmen na overleg met Vlinderstad Dit is Emmen de plek (de waar ondernemersvereniging), uw bedrijf TIP Emmen landelijke en gemeente bekendheid Emmen offerte krijgt uitgebracht voor een lokale toeristische website. Het gaat om de standaard Een uniek en nieuw internetplatform voor de promotie van Drenthe. Alles site die het gebied mogelijk van toerisme, nog kunst, aangevuld cultuur en recreatie wordt op met één plek. een Dé kans shopping - om uw bedrijf te presenteren op internet. Vul uw gegevens aan maak module. uw onderneming Deze module onweerstaanbaar. zal op basis van de wensen van de ondernemers Laat heel Nederland in Emmen kennismaken uitgewerkt met Drenthe en uw worden. onderneming! De gemeente Emmen wil de investering daarvoor doen (natuurlijk afhankelijk van de hoogte van het te investeren bedrag). 5. Overige zaken Verkoop platform in provincie Groningen Het projectbureau Hoogeland van de Provincie Groningen heeft een contract afgesloten met de Stichting Internetplatform Drenthe voor de levering van de platformsoftware en de bouw van de site regiohoogeland. nl die voorjaar 2011 online gaat. Hiervoor is door TRIP Advocaten een driepartijen overeenkomst opgesteld. De drie partijen zijn: softwareleverancier Knowlogy, Stichting Internetplatform Drenthe en de Provincie Groningen. Op 16 december 2010 werd te Huizinge (Groningen) een bijeenkomst georganiseerd voor ambtenaren, bestuurders en ondernemers. Onderwerp: presentatie van de plannen rondom het internetplatform Groningen. Landelijk servicemanager G!DS en de directeur van de Stichting Internetplatform Drenthe hebben daar presentaties gegeven. Najaar 2010 is begonnen met de bouw van een site voor het Westerkwartier, het deel van de provincie Groningen dat aansluit op de Kop van Drenthe. Uitburo Overleg met het Nederlands Uitburo heeft niet tot verdere samenwerking geleid. Omdat de jaarlijkse licentiekosten voor het Uitburo relatief hoog zijn en we de content die zij leveren al in G!ds zit, hebben we het contract met het Uitburo per 1 januari 2011 opgezegd. Netzwerk Toekomst Donderdag 11 februari 2011 werd het startsein gegeven voor het EDR project Netzwerk Toekomst te Leeuwarden. Netzwerk Toekomst is gericht op de ontwikkeling van de EDR al toeristisch gebied en bestaat uit vele deelprojecten, waarvan een aantal een digitale component bevatten zoals de waterwegennavigator en het deelproject Web

10 We hebben op de startbijeenkomst twee workshops over het Internetplatform Drenthe gegeven. Namens het Recreatieschap Drenthe verzorgt de directeur van de Stichting Internetplatform Drenthe de contacten voor een aantal deelprojecten van Netzwerk Toekomst. De eerste resultaten zullen in 2011 opgeleverd worden. BTW De Stichting Internetplatform Het internetplatform Drenthe.nl is een werd initiatief van aanvankelijk Marketing Drenthe, Biblionet Drenthe en Tourist Info Drenthe. door de belastingdienst als niet BTW-plichtige organisatie aangemerkt. Voor een startende onderneming met veel investeringsuitgaven en weinig inkomsten is dat een zeer ongunstige beslissing. We hebben bezwaar aangetekend en de BTW-kwestie heeft na advies van KPMG een gunstige wending gekregen. De belastingdienst is uiteindelijk tot de slotsom gekomen dat Stichting Internetplatform Drenthe voor al haar activiteiten toch BTW-plichtig is. Maandag 10 mei, uur. Zet het in uw agenda! Project Hunebedden Informatie Dan vindt namelijk de online opening van Drenthe.nl plaats. Dit mag u niet missen! Bekijk de online campagne op maps.drenthe.nl laat uw gegevens achter om op de hoogte blijven van deze unieke aftrap van het nieuwe Drenthe.nl. De Stichting Internetplatform Drenthe voet een deel uit van Een moment waar nog lang over nagepraat wordt. een project ter verbetering van de informatievoorziening rond de Hunebedden in Drenthe. Er wordt een applicatie (Layar) ontwikkeld waarmee op de smartphone in de buurt van een hunebed berichten verschijnen met informatie over het Hunebed. Deze techniek heet Augmented Reality. Voorjaar 2011 wordt de applicatie ontwikkeld. Overige contacten Met Drents Archief is regelmatig afgestemd over het Stichting Internetplatfom Drenthe project Archief 3.0. Doel: overlap in investeringen en functionaliteit voorkomen en door samenwerking de digitale producten in Drenthe versterken. DART subsidie Er is in de tweede helft van 2010 bij de Provincie Drenthe een subsidieaanvraag ingediend voor de Doorontwikkeling Integraal Internetplatform Drenthe. De aanvraag werd gedaan in het kader van het Drents Actieplan Recreatie en Toerisme (DART). Totaalbedrag is waarvan de co-financiering ten laste van eigen budget bedraagt. De subsidie is eind 2010 toegekend en zal in 2011 besteed worden aan doorontwikkeling van het Internetplatform. Geopark Geopark De Hondsrug kan worden gezien als een eerste stap waarin de natuur, de geologie en de toeristische potenties van De Hondsrug zichtbaar worden gemaakt. Eén van de doelen is het krijgen van een erkenning als UNESCO European Geopark. Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) heeft een bijdrage van ruim 1 miljoen euro beschikbaar gesteld. Het project zal ook digitale Dit presentaties is de plek (verhalen) waar uw bevatten. bedrijf Vanuit het Internetplatform landelijke hebben bekendheid we inmiddels krijgt diverse keren overleg Een gehad uniek en nieuw met internetplatform projectgroep voor de van promotie Geopark. van Drenthe. Alles Doel op het gebied van toerisme, kunst, cultuur recreatie op één plek. Dé kans is realiseren om uw bedrijf te presenteren samenwerking op internet. Vul tussen uw gegevens Geopark aan en maak en uw onderneming onweerstaanbaar. Internetplatform. Laat heel Nederland kennismaken met Drenthe en uw onderneming! Met RTV Drenthe is samenwerkingsoverleg over de uitagenda. RTV Drenthe gebruikt de uitagenda van het internetplatform op hun website en naar verwachting wordt er in 2011 een samenwerkingovereenkomst gesloten tussen RTV Drenthe en de Stichting Internetplatform Drenthe. Met het Drents Plateau is regelmatig overleg, o.a. met het Museumoverleg en het Monumentenberaad. Een afvaardiging van het Internetplatform heeft in Brabant voorlichting gegeven aan bibliotheekorganisaties in het zuiden van het land. Deze bijeenkomst heeft begin 2011 vervolgafspraken opgeleverd. Er is halverwege het jaar een presentatie verzorgd voor het AORTA (overleg toeristisch ambtenaren Drenthe).

11 13 6. Drents Internetplatform in cijfers De kernactiviteit van het Internetplatform Drenthe is het plaatsen van ondernemersgegevens en agenda-items op de kaart van Drenthe en in de uitagenda. Een ondernemer kan meerdere vermeldingen op de kaart van Drenthe krijgen. Een camping met een restaurant dat vrij toegankelijk is voor het publiek, krijgt twee vermeldingen op de kaart. Eind 2010 ging het om de volgende vermeldingen Het internetplatform (Points Drenthe.nl is een of initiatief Interest): van Marketing Drenthe, Biblionet Drenthe en Tourist Info Drenthe. Points of Interest overnachten 1078 eten&drinken 397 naar buiten 316 dagje uit 66 cultuur 418 kids 140 totaal Maandag mei, uur. Zet het in uw agenda! Dan vindt namelijk de online opening van Drenthe.nl plaats. Dit mag u niet missen! Bekijk de online campagne op maps.drenthe.nl en laat uw gegevens achter om op de hoogte te blijven van deze unieke aftrap van het nieuwe Drenthe.nl. Een moment waar nog lang over nagepraat wordt. De in de uitagenda getoonde gegevens zijn zeer dynamisch. Er gaan iedere dag agenda-items af en er komen items bij. Hoewel het dus een momentopname is geven we een overzicht van de items die eind 2010 in de agenda stonden: 488 unieke evenementen/voorstellingen/activiteiten waarvan veel meerdaagse evenementen. Opgeteld levert dat eind dagvermeldingen op. Unieke evenementen/voorstellingen actief en creatief Stichting Internetplatfom Drenthe 65 festivals, evenementen en markten 53 film 112 lezingen, literatuur en letteren 27 muziek 61 tentoonstellingen en demonstraties 34 kinderagenda 33 voorstellingen 103 totaal 488 Alle op ontdek.drenthe.nl getoonde gegevens komen uit G!ds, de database van de Openbare Bibliotheken in Nederland. Ondernemers kunnen hun eigen gegevens in G!ds bijhouden en het doel is dat zij dit ook zoveel mogelijk zelf doen. Zodra een ondernemer zijn eigen gegevens bij gaat houden verstrekken we een inlog. Ook is het mogelijk dat de lokale toeristische ondernemersvereniging de gegevens voor haar leden bijhoudt. Ondernemers zonder inlog worden voorlopig nog door de Stichting Internetplatform Drenthe bijgehouden. Dit was de stand eind 2010: Ondernemers met een inlog G!ds 905 Ondernemers beheerd door vereniging 476 Ondernemers zonder inlog G!ds 431 Totaal 1812 Bezoekersgegevens uit Google analytics voor het jaar 2010: Dit is de plek waar uw bedrijf landelijke bekendheid krijgt Google analytics Aantal bezoeken het gebied van toerisme, kunst, cultuur en recreatie op één plek. Dé kans Bezoeken om uw bedrijf per te dag presenteren op internet. Vul uw gegevens aan 265 en maak uw onderneming onweerstaanbaar. Gemiddelde tijd per bezoek 00:03:05 Een uniek en nieuw internetplatform voor de promotie van Drenthe. Alles op Laat heel Nederland kennismaken met Drenthe en uw onderneming!

Inleiding. Schema Achterhoekagenda

Inleiding. Schema Achterhoekagenda Inleiding In deze instructie wordt uitleg gegeven over de functionaliteit van de Achterhoekagenda. De informatie is tevens terug te vinden op de website. Schema Achterhoekagenda. De werking van de Achterhoekagenda

Nadere informatie

Checklist nieuwe website

Checklist nieuwe website Checklist nieuwe website Waar moet je aan denken bij een nieuwe website? Het maken van een nieuwe website kan een ingewikkeld, omvangrijk maar ook kostbaar project zijn. Het is daarom goed om inzicht te

Nadere informatie

INNOVATIE / INFORMATIE / INSPIRATIE

INNOVATIE / INFORMATIE / INSPIRATIE DE TRIPLE I VAN VVV NOORDOOST-BRABANT INNOVATIE / INFORMATIE / INSPIRATIE Kijk je even in deze folder? Sluit prima aan bij onze digitale ambities dus wellicht iets voor ons... Triple I Brabant Triple I

Nadere informatie

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Inleiding In het kader van het Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) is afgesproken dat alle decentrale

Nadere informatie

Jaarverslag BTLH 2011 \

Jaarverslag BTLH 2011 \ Jaarverslag BTLH 2011 \ BUREAU -TOERISME LAAGHOLLAND Jaar verslag Bureau Toerisme Laag Holland 2010-2011 2010: In Oktober 2010 is Mardiek Voorneveld begonnen als directeur van bureau toerisme Laag Holland,

Nadere informatie

WordStream is één van de grootste leveranciers van Internet Marketing software en tevens Google Premier SMB Partner.

WordStream is één van de grootste leveranciers van Internet Marketing software en tevens Google Premier SMB Partner. Voorwoord Bedankt voor het aanvragen van de expertreview van Wemessage. De expertreview biedt inzicht in onze werkwijze, de prestaties en de potentie van jullie Adwords campagne. In de onderstaande expertreview

Nadere informatie

Publishing & Printing Company B.V.

Publishing & Printing Company B.V. STAPPENPLAN WEBSITE Versie 1.3 Publishing & Printing Company B.V. Weth. Sangersstraat 38 (0)46-437 73 11 KVK 140.41959 6191 NA Beek web@pp-company.nl BTW NL 0085.52.861.B01 Algemene voorwaarden www.pp-company.nl

Nadere informatie

Content Management Systeem Specifieke modules van het Steenstra CMS 2011

Content Management Systeem Specifieke modules van het Steenstra CMS 2011 Content Management Systeem Specifieke modules van het Steenstra CMS 2011 2. Overzicht en specificering van additionele modules Naast de basis implementatie is het Steenstra CMS systeem uit te breiden met

Nadere informatie

WAT JE MINIMAAL MOET WETEN OVER ONLINE MARKETING

WAT JE MINIMAAL MOET WETEN OVER ONLINE MARKETING WAT JE MINIMAAL MOET WETEN OVER ONLINE MARKETING INHOUD 1. Over SEO 2. Over Bloggen 3. Over Social Media 4. Over Email marketing 5. Over Google Adwords 6. Over Adverteren op Social Media 7. Over Affiliate

Nadere informatie

Exploitatie van een platform.

Exploitatie van een platform. Exploitatie van een platform. Exploitatie inspanning en omzet staan in relatie tot uw doelstelling en uw ambitieniveau. Is het community platform vooral een bezoekersmagneet voor de? Is het platform vooral

Nadere informatie

Factsheet UITpunt van Uit-in-Noord-Holland

Factsheet UITpunt van Uit-in-Noord-Holland Factsheet UITpunt van Uit-in-Noord-Holland Augustus 2012 Karina Brouwer 2 Inhoudsopgave Wat is Uit-in-Noord-Holland?... 5 Bezoekersaantallen...5 Agenda...7 Editorial...7 Tips...7 Acties...7 Nieuwsbrief...7

Nadere informatie

W onen en W erken op het W eb in het ZML

W onen en W erken op het W eb in het ZML W onen en W erken op het W eb in het ZML Product 9: PR plan Datum: 27 juni 2007 Auteur: Stichting Kennisnet I CT op school P rojectregeling contentontw ikkeling (voortgezet) speciaal onderw ijs P rojectpartners:

Nadere informatie

Whitepaper SEA Haal maximale resultaten vanuit zoekmachine adverteren door structuur, optimalisatie en analyse.

Whitepaper SEA Haal maximale resultaten vanuit zoekmachine adverteren door structuur, optimalisatie en analyse. Haal maximale resultaten vanuit zoekmachine adverteren door structuur, optimalisatie en analyse. Versie: 1.0 Datum: 14-1-2010 Auteur: Onetomarket Inhoudsopgave 1. Wat is Search Engine Advertising?... 3

Nadere informatie

WHITEPAPER INBOUND MARKETING

WHITEPAPER INBOUND MARKETING WHITEPAPER INBOUND MARKETING TeamForce Web Solutions BV Energieweg 47 4906 CG Oosterhout Nederland Postbus 6015 4900 HA Oosterhout Nederland Tel. +31 (0)162 468190 Fax +31 (0)162 468199 E mail:info@teamforce.com

Nadere informatie

Claim Your Aim B.V. Vragenlijst. Websites, Social Media, SEO & Beveiliging. Datum: Plaats: stef@claimyouraim.com Tel: 06-24447057

Claim Your Aim B.V. Vragenlijst. Websites, Social Media, SEO & Beveiliging. Datum: Plaats: stef@claimyouraim.com Tel: 06-24447057 Claim Your Aim Vragenlijst Websites, Social Media, SEO & Beveiliging Opdrachtgever Opdrachtnemer Bedrijf: Claim Your Aim B.V. Contactpersoon: Msc. S.J.A. Bloo E-mail: stef@claimyouraim.com Tel: 06-24447057

Nadere informatie

UW BEDRIJF GEMAKKELIJK EN VOORDELIG PROMOTEN OP TOPSITES? DAT KAN! In enkele simpele stappen staan uw advertenties gericht online.

UW BEDRIJF GEMAKKELIJK EN VOORDELIG PROMOTEN OP TOPSITES? DAT KAN! In enkele simpele stappen staan uw advertenties gericht online. 95 Lokaal adverteren op het netwerk van Telegraaf Media Groep NIEUW! UW BEDRIJF GEMAKKELIJK EN VOORDELIG PROMOTEN OP TOPSITES? DAT KAN! Ontdek de voordelen Gericht Bereik de doelgroep die u ook echt wilt

Nadere informatie

Voorstel Marketing en Promotie Veluwe. Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen

Voorstel Marketing en Promotie Veluwe. Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen Voorstel Marketing en Promotie Veluwe Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen VOORSTEL MARKETING & PROMOTIE VELUWE VRAAGSTELLING: Opstellen van een toeristisch marketingactiviteitenprogramma voor

Nadere informatie

Stichting Peelpromotie. Beleidsplan

Stichting Peelpromotie. Beleidsplan Stichting Peelpromotie Beleidsplan 2017-2020 Maart 2017 Inhoud pag. Inleiding 3 2. Pijlers 5 2.1 Digitale vindbaarheid 5 2.2 Verhalen van De Peel 6 2.3 Regionale initiatieven en producten 7 2.4 Gebiedspromotie

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

Werken bij Release Kwartaal 1 2014

Werken bij Release Kwartaal 1 2014 Werken bij Release Kwartaal 1 2014 Introductie: Met veel plezier kondigen wij hierbij de eerste kwartaal release van ons CMS op Wordpress van 2014 aan. In deze nieuwe release zitten vele nieuwe functionaliteiten

Nadere informatie

print Ontdek de sportviscommunity met meer dan 8 miljoen contactmomenten! websites games marketing e-newsletters social media content

print Ontdek de sportviscommunity met meer dan 8 miljoen contactmomenten! websites games marketing e-newsletters social media content Ontdek de sportviscommunity met meer dan 8 miljoen contactmomenten! Maak kennis met de Vipmedia sportviscommunity. Via dit mediaplatform kunt u uw doelgroep gepassioneerde sport- en wedstrijdvissers direct

Nadere informatie

Notulen MR vergadering 29 maart Aanwezig:Peter, Bart, Sonja, Margret en Angelique Afwezig wegens ziekte:marijke Afwezig met bericht: Sabine

Notulen MR vergadering 29 maart Aanwezig:Peter, Bart, Sonja, Margret en Angelique Afwezig wegens ziekte:marijke Afwezig met bericht: Sabine Notulen MR vergadering 29 maart 2016 Aanwezig:Peter, Bart, Sonja, Margret en Angelique Afwezig wegens ziekte:marijke Afwezig met bericht: Sabine 1. Opening. Bart opent de vergadering. De notulen van 4

Nadere informatie

Haal meer boekingen uit uw website! Meer bezoekers, meer boekingen, meer gasten Tommy Bookingsupport & TenZer

Haal meer boekingen uit uw website! Meer bezoekers, meer boekingen, meer gasten Tommy Bookingsupport & TenZer Haal meer boekingen uit uw website! Meer bezoekers, meer boekingen, meer gasten Tommy Bookingsupport & TenZer Wat gaan we doen. Online trends Website ontwikkeling Online boeken Zoekmachine optimalisatie

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF. TITEL Prestatieafspraken opbrengst toeristenbelasting 2014

RAADSINFORMATIEBRIEF. TITEL Prestatieafspraken opbrengst toeristenbelasting 2014 RAADSINFORMATIEBRIEF Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4541230 Aan : Gemeenteraad Datum : 15 november 2013 Portefeuillehouder : Wethouder G.J. van der Werff Programma : 10. Economie en wonen TITEL

Nadere informatie

Affiliate marketing. Jan Pons

Affiliate marketing. Jan Pons Affiliate marketing Jan Pons Affiliate marketing Affiliate marketing is een manier van online marketing waarbij de website (adverteerder of merchant) de affiliate (uitgever/webmaster) betaalt voor elke

Nadere informatie

Evenementen. pakketten. VVV Zuid-Limburg

Evenementen. pakketten. VVV Zuid-Limburg VVV Zuid-Limburg App Belangenbehartiging politiek Acties voor Inwoners Promotie regio via infopunten Kennis delen Promotie van evenementen Toeristische promotie gemeentes Social media Presentaties en gastcollege

Nadere informatie

De top 10 van Biblionet Drenthe in Jaarverslag ingekort tot tien speerpunten

De top 10 van Biblionet Drenthe in Jaarverslag ingekort tot tien speerpunten De top 10 van Biblionet Drenthe in 2015 Jaarverslag ingekort tot tien speerpunten 1 Onderwijs: Succesvolle projecten en een sterk netwerk Biblionet Drenthe draagt bij aan het verbeteren van de lees- en

Nadere informatie

De digitale stad als aanjager voor de vernieuwing van stedelijke informatiestructuur. Door Alain Schepers en Robert van Vliet

De digitale stad als aanjager voor de vernieuwing van stedelijke informatiestructuur. Door Alain Schepers en Robert van Vliet De digitale stad als aanjager voor de vernieuwing van stedelijke informatiestructuur Door Alain Schepers en Robert van Vliet Even een test Wat is het meest gebruikte document van je gemeente? Weet je waar

Nadere informatie

Mijn Stad Mijn Dorp. Resultaten eerste fase. Wendy Oude Nijeweme d Hollosy

Mijn Stad Mijn Dorp. Resultaten eerste fase. Wendy Oude Nijeweme d Hollosy Mijn Stad Mijn Dorp Resultaten eerste fase Wendy Oude Nijeweme d Hollosy lunchbijeenkomst HCO - 26 oktober 2009 1 Inhoud van deze presentatie: Waarom Mijn Stad Mijn Dorp? Resultaten eerste fase (2008-2009)

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2017

Beleidsplan 2013-2017 Voorwoord Deventer is trots op de veelkleurige, multiculturele samenstelling van haar inwoners. Al eeuwen lang onderhoudt Deventer, als Hanzestad contacten met vele landen en culturen over heel de wereld.

Nadere informatie

Resultaten workshop Gebiedsmarketing

Resultaten workshop Gebiedsmarketing Resultaten workshop Gebiedsmarketing De meeste bezoekers die het Hondsruggebied bezoeken behoren tot de leefstijl groepen groen en geel. De paarse groep zoekt meer kwaliteit en spannende activiteiten.

Nadere informatie

Beleidsregel structuurversterking toerisme en recreatie

Beleidsregel structuurversterking toerisme en recreatie Beleidsregel structuurversterking toerisme en recreatie (geconsolideerde versie, geldend vanaf 29-4-2010 tot 8-7-2011) Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie provincie Drenthe Officiële naam regeling

Nadere informatie

TOP AANBOD. Online Marketing

TOP AANBOD. Online Marketing TOP AANBOD Online Marketing Éen aanspreekpunt voor al uw marketing activiteiten! TAOM is gespecialiseerd in online marketing & zorgt ervoor dat uw bedrijf op een heldere, krachtige en duidelijke manier

Nadere informatie

Van lead naar klant. Alles wat u moet weten over leads

Van lead naar klant. Alles wat u moet weten over leads Van lead naar klant Alles wat u moet weten over leads Leads Voor de meeste websites is hét doel: leads. Ofwel, mensen of bedrijven die interesse hebben in uw product of dienst., potentiële klanten dus.

Nadere informatie

Samen sterker voor Renswoude!

Samen sterker voor Renswoude! Februari 2016: de maand van Renswoude Samen sterker voor Renswoude! Samen sterker voor Renswoude RBT Heuvelrug & Vallei Ondernemersvereniging Renswoude Donderdag 11 februari 2016 Agenda 19.30 Opening &

Nadere informatie

Kevin Hoogeveen, Joey van Beerschoten Studentnummer: 11081538, 11059907 Alphen aan den Rijn Datum: 25-4-2013 Versie: 1.0

Kevin Hoogeveen, Joey van Beerschoten Studentnummer: 11081538, 11059907 Alphen aan den Rijn Datum: 25-4-2013 Versie: 1.0 Student: Kevin Hoogeveen, Joey van Beerschoten Studentnummer: 11081538, 11059907 Locatie: Alphen aan den Rijn Datum: 25-4-2013 Versie: 1.0 1 Het team... 1 1.1 Kevin Hoogeveen... 1 1.2 Joey van Beerschoten...

Nadere informatie

Creat4u. www.icreat4u.nl COMPLETE WEBSITE. voor ondernemers. 47,50,- per maand zonder opstartkosten. ONZE VOORDELEN! EEN ALL-IN WEBSITE

Creat4u. www.icreat4u.nl COMPLETE WEBSITE. voor ondernemers. 47,50,- per maand zonder opstartkosten. ONZE VOORDELEN! EEN ALL-IN WEBSITE COMPLETE WEBSITE voor ondernemers 47,50,- per maand zonder opstartkosten. Een complete website voor uw onderneming en die ook nog goed vindbaar is, dat is wat we willen! Maar hoe? EEN ALL-IN WEBSITE ONZE

Nadere informatie

Samen sterker voor Woudenberg!

Samen sterker voor Woudenberg! Kick-off bijeenkomst Samen sterker voor Woudenberg! WELKOM Brainstorm-avond Samen Sterker voor Woudenberg DES Woudenberg RBT Heuvelrug & Vallei woensdag 16 september 2015 Agenda 19.00 u Inloop & ontvangst

Nadere informatie

Gebruikershandleiding GO search 2.0

Gebruikershandleiding GO search 2.0 Gebruikershandleiding GO search 2.0 1 Gebruikershandleiding Product: GO search 2.0 Documentversie: 1.1 Datum: 2 februari 2015 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van GemeenteOplossingen worden

Nadere informatie

WHITEPAPER. Wat is een. Responsive website? Voordelen van een. Responsive website? Hoe start je met een. Responsive website? RESPONSIVE WEBSITES

WHITEPAPER. Wat is een. Responsive website? Voordelen van een. Responsive website? Hoe start je met een. Responsive website? RESPONSIVE WEBSITES WHITEPAPER RESPONSIVE WEBSITES Wat is een Responsive website? Voordelen van een Responsive website? Hoe start je met een Responsive website? INTRODUCTIE Met het downloaden van deze whitepaper kunnen we

Nadere informatie

Online marketing en het toepassen van e-commerce

Online marketing en het toepassen van e-commerce Keuzedeel mbo Online marketing en het toepassen van e-commerce gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0519 Penvoerder: Sectorkamer handel Gevalideerd door: Sectorkamer Handel Op: 22-03-2016

Nadere informatie

Propositie City/Regio MAEXchange

Propositie City/Regio MAEXchange Maakt de waarde van maatschappelijke initiatieven inzichtelijk en bevordert investeren en participeren daarin Propositie City/Regio MAEXchange Achtergrond City/Regio MAEXchange De MAEXchange is een landelijk

Nadere informatie

HEEMKUNDE RIPS. Project Initiatie Document. Datum voltooid: 9-11-2011. Versie: 1.0. Document ID: 1 Bestandsnaam: Project initiatie document

HEEMKUNDE RIPS. Project Initiatie Document. Datum voltooid: 9-11-2011. Versie: 1.0. Document ID: 1 Bestandsnaam: Project initiatie document HEEMKUNDE RIPS Project Initiatie Document Projectcode: P201101 Datum voltooid: 9-11-2011 Auteur: Paul Oostenrijk Versie: 1.0 Status: Concept Bestandsnaam: Project initiatie document Documenthistorie Revisies

Nadere informatie

Online Marketing. Door: Annika Woud ONLINE MARKETING

Online Marketing. Door: Annika Woud ONLINE MARKETING Online Marketing Door: Annika Woud 1 Inhoudsopgaven 1 Wat is online marketing? 2 Hoe pas je online marketing toe op een website? Hoe pas je het toe? SEO Domeinnaam HTML Google Analytics Advertenties op

Nadere informatie

Online Marketingcommunicatie Pakket. Van Os Marketing www.vanosmarketing.nl info@vanosmarketing.nl

Online Marketingcommunicatie Pakket. Van Os Marketing www.vanosmarketing.nl info@vanosmarketing.nl Online Marketingcommunicatie Pakket 1 Introductie Het online marketingcommunicatie pakket van Van Os Marketing omvat een geselecteerd aantal modules om uw online marketingcommunicatie te optimaliseren.

Nadere informatie

Inleidend. Inhoudsopgave

Inleidend. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleidend Officiële lancering Cultuurwijs.nl/Cultuurwijzer Voorproefje Cultuurwijs.nl Jaarplanning Cultuurwijzer/Cultuurwijs Vormgeving Cultuurwijzer Subsidies voor ict-ontwikkelprojecten

Nadere informatie

Online distributiekanalen. In samenwerking met Sabre Hospitality Solutions

Online distributiekanalen. In samenwerking met Sabre Hospitality Solutions Online distributiekanalen In samenwerking met Sabre Hospitality Solutions 2 Agenda Hoe kiest & boekt uw gast? Uw logieswebsite Kan uw logies (gemakkelijk) geboekt worden? Hoe kiest & boekt uw gast? 3 Een

Nadere informatie

SNN namens SNN Verzonden: donderdag 21 mei 2015 15:17 Aan:

SNN <communicatie=snn.eu@mail203.atl81.rsgsv.net> namens SNN <communicatie@snn.eu> Verzonden: donderdag 21 mei 2015 15:17 Aan: Rienks, Diane Van: SNN namens SNN Verzonden: donderdag 21 mei 2015 15:17 Aan: Statengriffie provinsje Fryslân Onderwerp: Waar verdient

Nadere informatie

FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT DEEL A: VERANTWOORDING GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014

FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT DEEL A: VERANTWOORDING GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014 FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT 2013-2016 DEEL A: VERANTWOORDING 2014 GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014 AMATEURKUNST/BUITEN- SCHOOLSE CULTUUREDUCATIE PROJECT DOELSTELLINGEN FINANCIELE VERANTWOORDING

Nadere informatie

ZOEKMACHINE OPTIMALISATIE (SEO)

ZOEKMACHINE OPTIMALISATIE (SEO) Door uw website op de juiste manier te optimaliseren kunt u uw gehele bedrijf een ongelofelijke boost geven. In 11 pagina s inzichtelijk wat SEO is en waarom het zo belangrijk is! Inhoudsopgave Voorblad.

Nadere informatie

Nieuwe doelgroep. Bereik een... Brochure: Product informatie. Optimera.nl Mallemoolen 23 6901 GS Zevenaar - NL OPTIMALISATIE IN PERFECTIE

Nieuwe doelgroep. Bereik een... Brochure: Product informatie. Optimera.nl Mallemoolen 23 6901 GS Zevenaar - NL OPTIMALISATIE IN PERFECTIE OPTIMALISATIE IN PERFECTIE Bereik een... Nieuwe doelgroep Brochure: Product informatie Optimera.nl Mallemoolen 23 6901 GS Zevenaar - NL Telefoon: +31 (0)316 712 453 Fax: +31 (0)84 725 9405 O E-mail: info@optimera.nl

Nadere informatie

Hoe bouw ik een goede website?

Hoe bouw ik een goede website? Hoe bouw ik een goede website? Inleiding Stel, u heeft een eigen bedrijf en u wilt een website. U hebt gezien dat u zelf een site kunt bouwen met behulp van gratis tools die sommige providers aanbieden.

Nadere informatie

Sponsor-informatiemap. SIVO dans- en muziekfestival Odoorn 30 e Festival 30 juli t/m 3 augustus 2014

Sponsor-informatiemap. SIVO dans- en muziekfestival Odoorn 30 e Festival 30 juli t/m 3 augustus 2014 Sponsor-informatiemap SIVO dans- en muziekfestival Odoorn 30 e Festival 30 juli t/m 3 augustus 2014 Voorwoord van onze voorzitter 30 jaar SIVO SIVO staat voor stichting internationale volksculturen Odoorn.

Nadere informatie

StepStone maakt er werk van

StepStone maakt er werk van teps April 2010 StepStone maakt er werk van www.stepstone.be info@stepstone.be +32 2 209 98 00 StepStone facts and figures Enkele cijfers Bezochte pagina s 6.771.581 Aantal bezoeken 1.207.368 Unieke bezoekers

Nadere informatie

Content Strategie. Hoorcollege 2 9 september 2013

Content Strategie. Hoorcollege 2 9 september 2013 Content Strategie Hoorcollege 2 9 september 2013 Agenda HC2 Communicatie Basisprincipes content Content en platformen Content en SEO Owned, earned, paid media 2 3 4 5 6 Overtuigen en shared meaning Hoe

Nadere informatie

SIMsite. SIMsite, full service web content management. digitale dienstverlener voor e-gemeenten

SIMsite. SIMsite, full service web content management. digitale dienstverlener voor e-gemeenten SIMsite SIMsite, full service web content management digitale dienstverlener voor e-gemeenten SIMsite SIMsite 2 Een kwalitatief hoogstaande webportal, die op een gebruiksvriendelijke en efficiënte manier

Nadere informatie

NIMA Online Marketeer Leergang

NIMA Online Marketeer Leergang NIMA Online Marketeer Leergang NIMA Online Marketeer leergang NIMA Online Marketeer is ontwikkeld voor marketeers die officiële erkenning willen voor online marketingkennis opgedaan in de praktijk of gedurende

Nadere informatie

De perfecte online customer journey

De perfecte online customer journey De perfecte online customer journey 1 Missie Netprofiler Wij geloven dat het goed verzamelen, analyseren en gebruiken van digitale data leidt tot betere marketing beslissingen en tot een betere invulling

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF G!DS Maart 2010

NIEUWSBRIEF G!DS Maart 2010 NIEUWSBRIEF G!DS Maart 2010 Vooraf Via het systeem G!DS ontvangt u weer onze nieuwsbrief. Veel informatie is bedoeld voor gebruik door accountmanagers. Ook willen wij de accountmanagers vragen de nieuwsbrief

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Whitepaper Handleiding Google Analytics Implementatie Datum: Juli 2013 Schrijver: Gerard Rathenau

Inhoudsopgave. Whitepaper Handleiding Google Analytics Implementatie Datum: Juli 2013 Schrijver: Gerard Rathenau Whitepaper Handleiding Google Analytics Implementatie Datum: Juli 2013 Schrijver: Gerard Rathenau Inhoudsopgave Inleiding... 2 1.Maak een meetplan vóór je Google Analytics implementatie... 2 2. Profiel

Nadere informatie

Deelnemers... 8. Marketing & organisatie... 11. Online marketing in de praktijk... 15. Kennis & belang van online marketing... 26

Deelnemers... 8. Marketing & organisatie... 11. Online marketing in de praktijk... 15. Kennis & belang van online marketing... 26 Deelnemers... 8 Sectoren... 8 Functies... 9 Grootte van de zorginstellingen... 0 Marketing & organisatie... Medewerkers... Budgetten voor online marketing... 2 Online marketing in de praktijk... 5 Toepassing

Nadere informatie

NIMA Online Marketeer leergang

NIMA Online Marketeer leergang NIMA Online Marketeer leergang Inhoud. NIMA Online Marketeer leergang... 3 Programma.... 4 Les 1 : Introductie... 4 Les 2: Zoekmachinemarketing... 4 Les 3 + 4: Analytics... 4 Les 5: Social media... 4 Les

Nadere informatie

Online Marketeer Kennistest

Online Marketeer Kennistest Online Marketeer Kennistest 1 U heeft 60 minuten voor deze kennistest Gebruik van hulpmiddelen zoals uw mobiele telefoon is verboden Niet alle vragen zijn even relevant, het geeft daarom niet als u niet

Nadere informatie

Sponsor-informatiemap. Wereld Dans- en Muziekfestival SIVO Odoorn

Sponsor-informatiemap. Wereld Dans- en Muziekfestival SIVO Odoorn Sponsor-informatiemap Wereld Dans- en Muziekfestival SIVO Odoorn Voorwoord van onze voorzitter SIVO staat voor stichting internationale volksculturen Odoorn. Ons doel is ieder jaar een Wereld Dans- en

Nadere informatie

Verslag Themabijeenkomst Recreatie en Toerisme

Verslag Themabijeenkomst Recreatie en Toerisme Verslag Themabijeenkomst Recreatie en Toerisme Datum bijeenkomst: 22 oktober 2012 Auteur: Els Holsappel Locatie: Landal GreenParks Coldenhove in Eerbeek (met dank aan gastheer Martin Bes) Aanwezig: 60

Nadere informatie

Virtueel Succes in de Praktijk

Virtueel Succes in de Praktijk Virtueel Succes in de Praktijk Lanceringsplan maken 11 maart 2015 Waar staan we? Doel bepaald Plan van Aanpak gemaakt Start samenwerking met VA Start uitvoering: Website maken / teksten aanpassen Gratis

Nadere informatie

ABC Analytics Handleiding

ABC Analytics Handleiding ABC Analytics Handleiding Online zichtbaarheid wordt steeds belangrijker en je moet er in blijven investeren met het aantrekken van bezoekers door middel van campagnes, zoekmachine optimalisatie en social

Nadere informatie

WIJ MAKEN ZICHTBAAR WAAR JIJ FANTASTISCH IN BENT!

WIJ MAKEN ZICHTBAAR WAAR JIJ FANTASTISCH IN BENT! WIJ MAKEN ZICHTBAAR WAAR JIJ FANTASTISCH IN BENT! Marketing voor makelaars: 5 kansen die je niet mag missen Online marketing heeft de laatste jaren zijn waarde wel bewezen. Maar hoe kun je dit nu inzetten

Nadere informatie

Meer online bezoekers via NieuwsRegio.nl

Meer online bezoekers via NieuwsRegio.nl Meer online bezoekers via NieuwsRegio.nl NieuwsRegio.nl is hét platform om uw bedrijf in de regio Nieuwkoop digitaal op de kaart te zetten. NieuwsRegio heeft dagelijks meer dan 1.500 bezoekers en meer

Nadere informatie

Raad van kerken. Groningen - Drenthe. Werkgroep Kerk en Media. Tips voor redacties van kerkelijke websites

Raad van kerken. Groningen - Drenthe. Werkgroep Kerk en Media. Tips voor redacties van kerkelijke websites website. Daar kunnen de leden dan op inloggen en de liederen afspelen en/of downloaden. Het blijkt een goed hulpmiddel bij het oefenen te zijn en daarmee een goed intern gebruik van het internet. Rond

Nadere informatie

Plan van aanpak Toogle

Plan van aanpak Toogle Plan van aanpak Toogle Gemaakt door, Kevin Donkers Paul v.d. Linden Paul Eijsermans en Geert Tapperwijn 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave...2 2 Inleiding...3 3 Projectopdracht...4 4 Projectactiviteiten...5

Nadere informatie

R 3. Handleiding. Clixmaster Studio. Gebruikersdocumentatie

R 3. Handleiding. Clixmaster Studio. Gebruikersdocumentatie R 3 Gebruikersdocumentatie Clixmaster Studio Handleiding 2/11 Inhoudsopgave 1.1 Introductie... 3 1.2 Cookie wetgeving... 4 1.2.1 Cookie notificatie links:... 5 1.2.2 Cookie notificatie artikel... 5 1.2.3

Nadere informatie

Startnotitie Toeristische visie gemeente Bergen 2015-2025

Startnotitie Toeristische visie gemeente Bergen 2015-2025 Startnotitie Toeristische visie gemeente Bergen 2015-2025 1 1. Inleiding Gemeente Bergen beschikt niet over een toeristische visie. Voor een gemeente waarvan het toerisme een grote economische peiler vormt,

Nadere informatie

Hallo! De zakelijke community voor ondernemers. Bijeenkomst CRM association, 1 juli 2009

Hallo! De zakelijke community voor ondernemers. Bijeenkomst CRM association, 1 juli 2009 Hallo! De zakelijke community voor ondernemers Bijeenkomst CRM association, 1 juli 2009 Onderwerpen >Waarom een community >Historie en start > Organisatie > Ambitie/Doelstelling >Voorbeelden/Best practices

Nadere informatie

laat mobiele websites en apps voor u werken

laat mobiele websites en apps voor u werken 8 laat mobiele websites en apps voor u werken juni 2012 www.multimove.nl Mobiele website of app? Bedenk wat u uw websitebezoeker wilt bieden en maak dan een keuze. Deze Paper helpt u op weg! 2 introductie

Nadere informatie

Social Media. Beheer en begeleiding

Social Media. Beheer en begeleiding Social Media Beheer en begeleiding voor de bloemist Handeiding Facebook De term Social Media is tegenwoordig onvermijdbaar en neemt dagelijks toe. In geen enkel land in Europa ligt het bereik van Social

Nadere informatie

PRESTATIESITE WEBPAKKET

PRESTATIESITE WEBPAKKET PRESTATIESITE WEBPAKKET PRESTATIESITE Wij hebben al onze ervaring gebruikt om een gestandaardiseerd webpakket te ontwikkelen met een lay-out welke de focus heeft op leads en new business. Op deze wijze

Nadere informatie

JAARVERSLAG GMR. STICHTING AKKOORD! po

JAARVERSLAG GMR. STICHTING AKKOORD! po Beesel Horst a/d Maas Peel en Maas Venlo Secretariaat p/a Omnibus Huissen 4 5991 PX Baarlo T (077) 4778239 E info@omnibus.akkoord-po.nl JAARVERSLAG GMR STICHTING AKKOORD! po Inhoud Inleiding blz. 3 Samenstelling

Nadere informatie

Hoe bouw je een goede website/webshop?

Hoe bouw je een goede website/webshop? Hoe bouw je een goede website/webshop? Een website/blog zit zo in elkaar, maar om er dan een goede, mooie en succesvolle website van te maken is een tweede. Hierbij komt veel meer kijken dan dat men denkt.

Nadere informatie

Promotie Ondernemers Binnenstad Dordrecht. Jaarplan 2015. (eerste versie op hoofdlijnen)

Promotie Ondernemers Binnenstad Dordrecht. Jaarplan 2015. (eerste versie op hoofdlijnen) Promotie Ondernemers Binnenstad Dordrecht Jaarplan 2015 (eerste versie op hoofdlijnen) Versie 2.0 27 maart 2015 1. Inleiding De POBD is een vereniging die als doel heeft het winkel- en horecabezoek aan

Nadere informatie

Waterloo Napoleon & Abba

Waterloo Napoleon & Abba Waterloo Napoleon & Abba Poolse Export Chopin & Mr. Polska Do Culture Your Way City- en regiomarketing anders if then is now is een online schatkist van geschiedenis en cultuur met toeristische diensten

Nadere informatie

Services en diensten Verkoop recreatiewoning

Services en diensten Verkoop recreatiewoning Services en diensten Verkoop recreatiewoning Uw recreatiewoning plaatsen Uw recreatiewoning plaatsen en verkopen via Vakantiehuiswinkel is: Eenvoudig Snel Geen kosten en zonder enige vorm van verplichting.

Nadere informatie

Mediaplanning bijeenkomst 4

Mediaplanning bijeenkomst 4 Mediaplanning bijeenkomst 4 Agenda Online media toepassingen (in 10 minuten) Plaatsingsschema Vragen beantwoorden Verder werken aan mediaplan; deze week ook onderdelen strategie, tactiek, plaatsingsschema

Nadere informatie

16 TIPS VOOR EEN SUCCESVOLLE E-MAIL MARKETINGCAMPAGNE

16 TIPS VOOR EEN SUCCESVOLLE E-MAIL MARKETINGCAMPAGNE 16 TIPS VOOR EEN SUCCESVOLLE E-MAIL MARKETINGCAMPAGNE 1. Bepaal uw e-mail marketing strategie Wat wilt u bereiken met uw e-mail marketingcampagne? Wilt u naamsbekendheid creëren, de verkoop van een product

Nadere informatie

APELDOORN PROMOTIE MAAKT JE ZICHTBAAR. Promotiemiddelen 15

APELDOORN PROMOTIE MAAKT JE ZICHTBAAR. Promotiemiddelen 15 APELDOORN PROMOTIE MAAKT JE ZICHTBAAR Promotiemiddelen 15 1 MAAKT JE ZICHTBAAR Promoot je evenement of onderneming via Apeldoorn Promotie Apeldoorn Promotie maakt je activiteiten zichtbaar Apeldoorn Promotie

Nadere informatie

Crowdfunding Software WEBclusive

Crowdfunding Software WEBclusive Crowdfunding Software WEBclusive Waarom Crowdfund geld, tijd en expertise met de WEBclusive crowdfunding software. Activeer uw achterban, creëer draagvlak voor de initiatieven die belangrijk zijn voor

Nadere informatie

Frankwatching. Volledige automatisering e-mailmarketing

Frankwatching. Volledige automatisering e-mailmarketing Frankwatching Volledige automatisering e-mailmarketing Efficiënte promotie van nieuwe artikelen via e-mail CMS Koppeling bespaart een uur werk per nieuwsbrief Customized content door uitgebreide segmentatie

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. categorie/agendanr. B. en W RA B 9 14/828. Raad

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. categorie/agendanr. B. en W RA B 9 14/828. Raad svoorstel Onderwerp: Beleidskader Recreatie & Toerisme 2015-2019'Kansen verzilveren' Portefeuillehouder: B.D. Wilms Afdeling : Beleid, Ontwikkeling en Directiestaf Team : Economie Steller:Nelleke Mulder,

Nadere informatie

2015-716. TT-festival

2015-716. TT-festival 2015-716 TT-festival Voorgestelde behandeling: - Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie op 20 januari 2016 - Provinciale Staten op 3 februari 2016 - fatale beslisdatum: 3 februari 2016

Nadere informatie

van aanpak Noa & Annika

van aanpak Noa & Annika Plan van aanpak Noa & Annika MM2A inhoudsopgave Concept pagina 3 Logo s pagina 4 Achtergronden pagina 5 Projectresultaat pagina 6 Projectactiviteiten pagina 7 Projectgrenzen pagina 8 Tussenresultaten pagina

Nadere informatie

Bedrijfsinformatie 1 september 2014

Bedrijfsinformatie 1 september 2014 1 september 2014 Wie ben ik? Even voorstellen Mijn naam is Niek Scholtes, geboren op 29 april 1986 in Den Haag. In 2009 heb ik mijn HBO studie Human Technology afgerond aan de Haagse Hogeschool. Human

Nadere informatie

TARIEVENLIJST Wij begeleiden u naar succes op internet.

TARIEVENLIJST Wij begeleiden u naar succes op internet. TARIEVENLIJST 2016 Wij begeleiden u naar succes op internet. Stap 1: Kennismakingsgesprek Wij laten Visit Media en onze werkwijze zien. Natuurlijk hoort u graag wat de mogelijkheden zijn voor uw bedrijf.

Nadere informatie

Van alle tijden... Drenthe ontspannend? Ik vind het hier behoorlijk spannend! Geopark de Hondsrug. Nieuwsbrief juli/augustus 2011 IN DIT NUMMER

Van alle tijden... Drenthe ontspannend? Ik vind het hier behoorlijk spannend! Geopark de Hondsrug. Nieuwsbrief juli/augustus 2011 IN DIT NUMMER Geopark de Hondsrug Van alle tijden... Nieuwsbrief juli/augustus 2011 IN DIT NUMMER Speciale uitgave Drenthe magazine Start traject toeristische website Beeldmateriaal eerste expeditie in de maak Social

Nadere informatie

Digitale buurt(markt)plaatsen; welke kies je en hoe wordt die succesvol?

Digitale buurt(markt)plaatsen; welke kies je en hoe wordt die succesvol? Digitale buurt(markt)plaatsen; welke kies je en hoe wordt die succesvol? Hanneke van Stokkom Munity Services Wij ontwikkelen en verbinden mensen in communities Mede oprichter mijnbuurtje.nl hanneke@munityservices.nl

Nadere informatie

Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom

Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom Geschreven door: Daan Boers Inleiding Om het Kulturhus Wekerom bekendheid te geven en om de mensen te informeren over de activiteiten in het Kulturhus,

Nadere informatie

Creatieve vormgeving is zintuigen prikkelen. www.studiofont.nl

Creatieve vormgeving is zintuigen prikkelen. www.studiofont.nl Creatieve vormgeving is zintuigen prikkelen www.studiofont.nl Studio Font is een klein bureau voor grafische vormgeving, dat groots meedenkt. Of het nu gaat om een logo, huisstijl, website, flyer of een

Nadere informatie

Thema 2017 Uit de voorstellen in het overleg hadden onderstaande opties de sterkste voorkeur:

Thema 2017 Uit de voorstellen in het overleg hadden onderstaande opties de sterkste voorkeur: Kerkennacht 2017 - Meer dan een dak Communicatieplan Dit document bevat een globale opzet voor de planmatige aanpak van de landelijke communicatie rond de Kerkennacht 2017. Deze communicatie wordt verzorgd

Nadere informatie

REALISEER WEBSITES VOORTAAN MET GEMAK SiteGemak, webleverancier voor de creatieve industrie

REALISEER WEBSITES VOORTAAN MET GEMAK SiteGemak, webleverancier voor de creatieve industrie REALISEER WEBSITES VOORTAAN MET GEMAK SiteGemak, webleverancier voor de creatieve industrie online media De creatieve industrie wordt in toenemende mate succesvol uitgedaagd om prachtige websites vorm

Nadere informatie

Internet Marketing Termen

Internet Marketing Termen Internet Marketing Termen Als beginnend Internet Marketeer ga je veel termen tegen komen, die je in verwarring zullen brengen. Hieronder heb ik een lijst met termen voor je samengesteld om jouw leven als

Nadere informatie