Jaarverslag. Stichting Internet Platform Drenthe 2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag. Stichting Internet Platform Drenthe 2010"

Transcriptie

1 Jaarverslag Stichting Internet Platform Drenthe 2010

2 3 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Bestuur en organisatie 6 3 Softwareontwikkeling 7 4 Communicatie en organisatie 10 5 Overige zaken 11 6 Drents Internetplatform in cijfers 13

3 5 1. Voorwoord De Stichting Internetplatform Drenthe is op 26 juni 2009 opgericht door de Stichting Biblionet Drenthe, Stichting Marketing Drenthe en Stichting Recreatievoorzieningen Drenthe. De Stichting heeft ten doel: het vermarkten en promoten van een internetplatform dat dient ter bevordering van de informatieverstrekking aan een breed publiek van binnen en buiten de provincie Drenthe over diverse onderwerpen zoals kunst, cultuur, toerisme en recreatie in de provincie Drenthe en bijdraagt aan stimulering van economische ontwikkeling van het toerisme en de recreatie in deze provincie. De stichting werkt de eerste twee jaar (tot 1 mei 2011) met een incidentele prestatiesubsidie van de Provincie Drenthe ter hoogte van euro. Daarnaast brengen de samenwerkingspartners vanuit hun eigen organisaties formatie in ter hoogte van een bedrag van euro voor de projectorganisatie. Binnen de projectperiode van twee jaar, wordt een businessmodel ontwikkeld om te zorgen voor een structurele inkomstenstroom waarmee in ieder geval de verdere innovatie van het internetplatform geborgd wordt was voor het Internetplatform het jaar waarin de netwerkorganisatie opgezet werd. Er is draagvlak gezocht en gevonden bij gemeentes en de toeristische ondernemersverenigingen. Geen Drentse gemeente is gelijk als het gaat om toerisme en recreatie. Toch is het van groot belang om zoveel mogelijk, zo niet alle betrokkenen achter het plan te krijgen. Om dat te bereiken is veel werk verzet. Er zijn organisatiemodellen en samenwerkingscontracten ontwikkeld, er is met veel partijen binnen de gemeentes overlegd en eind 2010 lijkt het erop dat de meeste gemeenten meedoen aan het ontwikkelde samenwerkingsmodel. Dit model is ook een belangrijke bouwsteen voor het verdienmodel dat onder het platform komt te liggen. In 2011 zullen de toezeggingen die door vele partijen gedaan zijn, omgezet moeten worden in samenwerkingscontracten. Dan zal duidelijk worden of de inspanningen voldoende vrucht dragen. Hans van Prooijen Voorzitter Stichting Internetplatform Drenthe Alice Wösten Penningmeester Stichting Internetplatform Drenthe Hans Hartog Secretaris Stichting Internetplatform Drenthe Mei 2011

4 6 2. Bestuur en organisatie Stichtingsbestuur Het bestuur van de Stichting Internetplatform Drenthe in 2010 was als volgt samengesteld: De heer Hans van Prooijen (namens Stichting Biblionet Drenthe) De heer Charles van Santvoord (namens Stichting Marketing Drenthe tot 29 november 2010) Mevrouw Alice Wösten (namens Stichting Marketing Drenthe vanaf 29 november 2010) De heer Hans Hartog (namens Stichting Recreatievoorzieningen Drenthe) Organisatie Voor de uitvoering van de werkzaamheden van de Stichting Internetplatform Drenthe is een projectorganisatie opgericht bestaande uit medewerkers van de drie in de Stichting Internetplatform Drenthe participerende organisaties: Stichting Marketing Drenthe, Stichting Recreatievoorzieningen Drenthe en Stichting Biblionet Drenthe en aangevuld met externe projectleden. Samenstelling en taakverdeling projectgroep: Gerard Meijer (directeur, Stichting Internet Platform Drenthe) Ina Visser (Recreatie en Toerisme) Robert ten Caat (G!ds en Cultuur) Sylvia Ouwerkerk (Marketing en PR, tot 1 juli 2010) Niels Dijkstra (Marketing en PR, vanaf 1 juli 2010) Rudi Alberda (ICT) Van iedere deelnemende partij zit 1 vertegenwoordiger in de projectgroep, die ook acties in zijn/haar eigen organisatie kan uitzetten. Besluiten worden in de projectgroep genomen waarbij de directeur eindverantwoordelijk is en de finale beslissing kan nemen. De projectopdracht wordt door het stichtingsbestuur gegeven en de directeur koppelt terug naar het stichtingsbestuur. Overleg De projectgroep vergaderde met een frequentie van 2 weken. De overleggen zijn in verslagvorm vastgelegd en voor de planning werd met een to do-lijst gewerkt. Voortgang van de werkzaamheden werd iedere 6 weken door het stichtingsbestuur in een bestuursvergadering gemonitord.

5 7 3. Softwareontwikkeling Na de implementatie van een nieuw ontwerp en een uitgebreide testfase is ontdek.drenthe.nl conform planning op 6 januari 2010 online gezet. Daarmee was fase 1 van het projectplan afgerond. In 2011 werd uitvoering gegeven aan fase 2 van het projectplan (dat loopt tot 1 mei 2011). Fase 2 richt zich met name op de onderliggende organisatiestructuur van het Internetplatform en de ontwikkeling van een businessplan voor de stichting. Twee keer nieuwe release in 2010 Begin 2010 bleek dat niet alle data uit de onderliggende database (G!ds) op het platform getoond werden. De platformsoftware moest daarom alsnog aangepast worden om de ontbrekende rubrieken te tonen. Besloten is de menustructuur van het platform rechtstreeks aan G!DSprofielen (filters) te koppelen. Daardoor kunnen wijzigingen in de datastroom nu op eenvoudige wijze vanuit het G!dsbeheer gefinetuned worden. Wijzigingen in G!ds worden realtime zichtbaar op het platform. Er werden een serie kleinere verbeteringen (vormgeving/ functionaliteit) in het platform doorgevoerd. De rubriek Kids werd geïntroduceerd en op de detailpagina s werd een begin gemaakt met de koppeling van social media (Facebook). De presentatie van de POI s op de kaart werd aangepast: andere kleur, nieuwe vorm van aggregatie en het inzoomen gebeurt in kleinere stappen. De eerste release van het platform in 2010 werd op 24 maart 2010 online gezet. In het najaar van 2010 ging een tweede release van het platform online met daarin een compleet vernieuwde uitagenda die de gegevens niet op basis van plaats op de kaart toont, maar op basis van datum in de vorm van een kalender. Het gebruiksgemak van de site werd verder verbeterd op basis van de resultaten uit een zogenaamde A/B test met een kleine groep testpersonen. Het algemene zoekvenster werd op basis van de onderzoeksresultaten naar de bovenkant van de kaart verplaatst en de site werd qua zoekmogelijkheden vereenvoudigd. Ook werden diverse aanpassingen doorgevoerd op om de site verder te optimaliseren voor Google (SEO: Search Engine Optimalization). De lay-out van de site werd aangepast door het communicatiebureau Open. Widgets Voorjaar 2010 is er binnen het internetplatform een widgetmodule opgeleverd. Er zijn drie varianten ontwikkeld: banners die eenvoudig op een andere website te plaatsen zijn, een eenvoudige widget die gratis door bezoekers van ontdek.drenthe.nl is aan te maken en een uitgebreide maxiwidget die tegen betaling aan derden geleverd kan worden. De maxiwidget bevat vrijwel alle functionaliteit van het platform. Met bibliotheken is de afspraak gemaakt dat iedere gemeente in Drenthe gratis de beschikking krijgt over een maxiwidget. De maxiwidgets vervangen de digitale cultuurpunten die in diverse gemeenten gepland stonden. De maxiwidget kan in een bestaande site of in een nieuw op te leveren site ingebouwd worden. Doel van deze operatie: lokaal het draagvlak vergroten voor het Internetplatform Drenthe. De maxiwidget is in 2010 op drie lokale websites voor recreatie en toerisme geplaatst en op de website van RTV Drenthe. Lokale website en samenwerking In overleg met de gemeente Midden-Drenthe en de Vereniging voor Toerisme en Recreatie Beilen/Midden- Drenthe (VTRB) werd op basis van de maxiwidget een lokale website ontwikkeld voor toerisme, recreatie, kunst en cultuur. In feite is daarmee een lokale variant van drenthe.nl ontwikkeld (www.drentsehoogelanden.nl). Het CMS voor de website werd door Biblionet Drenthe gebouwd (in Joomla!) en de lay-out werd in samenwerking met Marketing Drenthe gerealiseerd. De scholing van het VTRB-personeel werd door Biblionet Drenthe verzorgd. Drentsehooglanden.nl werd op 21 juni 2010 op een druk bezochte ondernemersdag in Midden-Drenthe gelanceerd. De website van Midden-Drenthe is onderdeel van een lokaal samenwerkingsmodel tussen de bibliotheek, de toeristisch/recreatieve ondernemersverbanden en het internetplatform.

6 8 Met de bouw van de site voor de Drentse Hooglanden en het bijbehorende samenwerkingsmodel hadden we een blauwdruk om de samenwerking in de overige Drentse gemeenten op gang te brengen. Na de zomer is daar een begin mee gemaakt met het doel om voor het eind van de projectperiode (1 mei 2011) in alle Drentse gemeente de samenwerking met het Internetplatform op gang te brengen. In 2010 werden contracten afgesloten met de gemeentes Noordenveld en Westerveld voor de bouw van de lokale websites Kopvandrenthe.nl (Noordenveld) en Tipwesterveld.nl. In Westerveld is er met ondersteuning Het internetplatform Drenthe.nl is een initiatief van vanuit het Internetplatform in overleg met de gemeente Marketing Drenthe, Biblionet Drenthe en Tourist Info Drenthe. voor de komende jaren tevens een financiële onderbouwing voor Tipwesterveld.nl gerealiseerd. Usability In de loop van 2010 hebben we verkend op welke wijze we de usability (het gebruiksgemak) van Maandag het internetplatform 10 mei, uur. Zet het in uw agenda! konden verbeteren. Uit ondernemerscontacten Dan vindt namelijk online opening van Drenthe.nl plaats. en Dit mag u niet missen! Bekijk de online campagne op maps.drenthe.nl en laat uw gegevens achter om op de hoogte te blijven van deze unieke aftrap van het nieuwe Drenthe.nl. Een moment waar nog lang over nagepraat wordt. reacties van consumenten maakten we op dat op dit punt nog duidelijk winst te behalen was. Na overleg met de Hanzehogeschool, Instituut voor Communicatie en Media, hebben we uiteindelijk besloten de tests in eigen huis uit te voeren. Die aanpak was sneller en doelgerichter. Aan de hand van een onderzoeksscript met vragen is het platform een aantal keren met een kleine groep Stichting Internetplatfom Drenthe kandidaten getest op gebruiksgemak. Het gebruikte softwarepakket (Camtasia Studio 7) neemt het webbeeld en muisbewegingen op en maakt van de gebruiker een videoopname. De resultaten van een kleine testgroep geven al goed zicht op de voor de hand liggende tekortkomingen van een website. Op basis van de uitslag van deze test hebben we een verbeterplan opgesteld en de aanpassingen voor het grootste deel in de release van najaar 2010 werden doorgevoerd. Avertising en booking Adversising en booking zijn belangrijke schakels in het te ontwikkelen verdienmodel dat binnen de projectperiode opgeleverd moet worden. Er zijn gesprekken gevoerd met Kalooga en Hoteliers.com. Kalooga levert een vorm van advertising in combinatie met beeldmateriaal. Hoteliers. com levert een bookingmodule. Beide gesprekken waren oriënterend. Conclusie was dat we een wat diepgaander onderzoek moeten laten doen naar de verschillende mogelijkheden om invulling te geven aan het verdienmodel van het Drents Internetplatform. Verdienmodel Op basis van extern advies is een verkenning gedaan naar de verschillende verdienmogelijkheden die we kunnen inzetten om het internetplatform van inkomsten te voorzien. De verkenning heeft een verdienmodel opgeleverd dat door het stichtingsbestuur is vastgesteld en in 2011 wordt geïmplementeerd. Het verdienmodel bestaat uit de volgende onderdelen: Abonnementen: ondernemers die zich op ontdek. drenthe.nl presenteren gaan met ingang van 2011 een tarief betalen van rond de 50,00 euro excl btw. Voor dat bedrag krijgen ze een uitgebreide digitale presentatie van hun bedrijf op ontdek.drenthe.nl. Dit is de plek waar uw bedrijf landelijke bekendheid krijgt Een uniek en nieuw internetplatform voor de promotie van Drenthe. Alles op het gebied van toerisme, kunst, cultuur en recreatie op één plek. Dé kans om uw bedrijf te presenteren op internet. Vul uw gegevens aan en maak uw onderneming onweerstaanbaar. Laat heel Nederland kennismaken met Drenthe en uw onderneming! Internetkortingspas: bezoekers van ontdek.drenthe.nl kunnen tegen betaling van een vast jaarbedrag toegang krijgen tot aantrekkelijke aanbiedingen (ondernemers kunnen daarmee voor hun product extra aandacht genereren). Door Drentse bibliotheekleden aan deze internetkortingpas te koppelen, wordt er voor de ondernemers in Drenthe snel een nieuwe markt ontsloten. Affiliate advertising: plaatsen van banners, tekstlinks of advertorials op ontdek.drenthe.nl. Booking: door het plaatsen van een boekingsmodule kunnen bezoekers van de site zoeken, boeken en betalen. We beginnen met het boeken van hotelkamers en zullen dat in de toekomst verder uitbouwen. Search Engine Optimalization (SEO) De projectgroep heeft uitgebreid in kaart gebracht welke verbeteringen er in ontdek.drenthe.nl doorgevoerd moeten worden om hoger te eindigen in de zoekresultaten van Google. Dit heet Search Engine Optimalization (SEO).

7 9 SEO vereist gespecialiseerde ICT kennis. Er is door onze IT-partner Knowlogy een verbetervoorstel gedaan dat door Marketing Drenthe verder is aangevuld. De SEO aanpassingen zijn door Knowlogy in de najaarsrelease geïmplementeerd. Begin 2011 constateren we dat de inspanningen niet genoeg resultaat opleveren en daarom zullen we voor de eerstvolgende release van het platform in 2011 een gespecialiseerd SEO-bureau inhuren om de vindbaarheid van het platform te verbeteren. Content Het Internetplatform heeft een team studenten samengesteld die wekelijks de content van het internetplatform controleren, actualiseren en aanvullen. Dit G!ds-team heeft in 2010 de gegevens van vrijwel alle ondernemers die op de kaart van Drenthe staan gecontroleerd en aangevuld en de gegevens voor de uitagenda in G!ds ingevoerd. Actualiteit en volledigheid zijn daarmee voor een groot deel geborgd. Het streven is echter de ondernemers en organisaties in Drenthe zelf hun eigen data bij te laten houden. Daarvoor is in overleg met Tourist Info Drenthe een redactieplan ontwikkeld dat we in de loop van 2011 willen implementeren. De Tourist Info kantoren krijgen een rol in het vullen en actueel houden van de gebiedsgegevens op drenthe.nl. Augmented Reality Het internetplatform Drenthe.nl is een initiatief van Marketing Drenthe, Biblionet Drenthe en Tourist Info Drenthe. Er is in overleg met de Hunebedden Beheer Groep en de Provincie Drenthe een voorstel/offerte gedaan voor de ontwikkeling van Augmented Reality op basis van de Layar applicatie voor iphone en Android smartphones. De Hunebedden Beheer Groep heeft begin juli 2010 een projectvoorstel ingediend bij de provincie Drenthe en diverse fondsen. Eind 2010 was dit traject nog niet afgerond maar naar verwachting zal de Layar applicatie in de eerste helft van 2011 gerealiseerd Maandag worden. 10 mei, Daarmee uur. wordt de volledige content Zet het van in het uw Internetplatform agenda! via Layar Dan vindt namelijk de online opening van Drenthe.nl plaats. Dit mag u niet missen! Bekijk de online campagne op maps.drenthe.nl en laat uw gegevens achter om op ontsloten. de hoogte te blijven van deze unieke aftrap van het nieuwe Drenthe.nl. Een moment waar nog lang over nagepraat wordt. Routemodule Tourist Info Drenthe heeft twee routewebsites online staan (fietsendrenthe.nl en wandelprovincie.nl) waardoor de directe noodzaak van een uitgebreide routemodule binnen ontdek.drenthe.nl in 2010 niet aan de orde was. Ontdek. drenthe.nl verwijst naar beide sites. Vanuit de recreatieondernemers kwam er in de loop van het jaar toch vraag naar een volledige routemodule binnen Stichting Internetplatfom Drenthe het internetplatform. Men wil de routes bijvoorbeeld graag combineren met de ondernemersgegevens op de kaart om zo arrangementen samen te kunnen stellen. Vanuit de provincie Groningen is er ook belangstelling voor een uitgebreide routemodule. Op basis van de wensen vanuit Groningen heeft Knowlogy een opzet gemaakt voor de routemodule. Dat wensenpakket dekt tevens de wensen vanuit Drenthe. Het wachten is op financiële middelen die vanuit Groningen beschikbaar moeten komen om de module te realiseren. Concrete aanwijzingen dat dit op korte termijn lukt zijn er niet. Intussen is er vanuit het Drents Archief ook softwarepakket in ontwikkeling (project Archief 3.0) dat het maken en aanbieden van routes mogelijk maakt. Die ontwikkeling wordt meegenomen in de definitieve keuze voor een routemodule binnen het internetplatform Drenthe. Restyling landingspagina drenthe.nl 6 januari 2010 is ontdek.drenthe.nl officieel online gegaan. Ontdek.drenthe.nl hangt als website onder drenthe.nl. Op dat moment was de landingspagina drenthe.nl een geheel op het provinciaal bestuur ingerichte site en geen voor touristen geschikte omgeving om de provincie Drenthe digitaal binnen te komen. Om van ontdek.drenthe.nl een succes te maken en om de campagnes van Marketing Drenthe een betere aansluiting te geven op drenthe.nl is in overleg met de Provincie Drenthe besloten tot een restyling van drenthe.nl. Het Groningse bureau N8W8 kreeg opdracht om de startpagina van drenthe.nl te restylen zodat platform en drenthe.nl beter op elkaar aansluiten (meer integratie van functionaliteit) en het publiek op drenthe.nl al het drenthe-gevoel krijgt. Aanpassing van drenthe.nl is het resultaat van een goed verlopen overleg tussen de afdeling communicatie van de Provincie, Marketing Drenthe en Stichting Internetplatform Drenthe. Opdrachtgever voor de restyling was Marketing Drenthe. Enquête Najaar Dit 2010 is de is een plek enquête waar onder uw bedrijf gebruikers en stakeholders landelijke van drenthe.nl bekendheid gehouden. krijgt De gebruikers van drenthe.nl gaven de site een 7.8 als rapportcijfer. Een uniek en nieuw internetplatform voor de promotie van Drenthe. Alles op het gebied van toerisme, kunst, cultuur en recreatie op één plek. Dé kans Van de stakeholders (ondernemers) kregen we een om uw bedrijf te presenteren op internet. Vul uw gegevens aan en maak uw onderneming onweerstaanbaar De gebruikersvriendelijkheid van G!ds wordt Laat heel Nederland kennismaken met Drenthe en uw onderneming! door ondernemers als zwakste punt gezien van het Internetplatform.

8 10 4. Communicatie en organisatie Symposium en digitale onthulling Op 29 maart 2010 hebben we in samenwerking met de Provincie Drenthe op feestelijke wijze de start van het internetplatform georganiseerd. Het symposium in de statenzaal van het Provinciehuis te Assen was een succes. De bijeenkomst trok rond de 200 bezoekers en het programma werd goed ontvangen. De uitnodiging voor het symposium was tevens een oproep aan alle Drentse ondernemers om aan ontdek.drenthe.nl mee te doen. Het symposium was de opmaat naar de online onthulling van de geheel vernieuwde site van drenthe.nl op 10 mei Aan die onthulling werd vanuit Marketing Drenthe een marketingcampagne gekoppeld. Er is een digitale nieuwsbrief naar consumenten gestuurd en er was een uitgebreide schriftelijke mailing gericht aan alle ondernemers in Drenthe met een oproep om mee te doen aan het Internetplatform. Vanuit Marketing Drenthe is een viral ontwikkeld gecombineerd met de wedstrijd Win een weekend een gratis cabrio voor twee personen in Drenthe ) die reuring en bezoek moest opleveren voor de digitale onthulling van drenthe.nl. En er werd een nieuwe drenthecampagne in de reclameblokken op de drie landelijke publieke tv-kanalen uitgezonden. Dit alles in de aanloop naar de online onthulling van de geheel vernieuwde landingspagina drenthe.nl. De digitale opening was op 10 mei 2010 klokslag uur. De digitale opening leverde opnieuw een persmoment op waardoor het platform de nodige aandacht kreeg in de media. Organisatiemodel In 2010 hebben we een tweede informatieronde langs de Drentse gemeenten georganiseerd. Deze ronde had als doel om lokaal samenwerking te zoeken met de toeristische ondernemersverenigingen en de gemeentes. In 2010 hadden de ondernemers nog een gratis vermelding op drenthe.nl. In 2011 gaan ondernemers betalen (50 euro excl. btw). Om te voorkomen dat de Stichting Internetplatform ruim 2000 ondernemers in Drenthe individueel moet benaderen voor deelname en betaling, is samenwerking gezocht met de lokale toeristische ondernemersverenigingen. De Stichting Internetplatform Drenthe sluit een overeenkomst af met de lokale ondernemersvereniging, die met kwantumkorting in 1 keer de abonnementsgelden van al haar leden afrekent die op drenthe.nl staan. Op de website van de toeristische ondernemersvereniging komt een widget te staan van drenthe.nl met daarop alle ondernemers uit de eigen regio. Daarmee verstevigen de lokale vereniging en het internetplatform beide hun positie. Aan deze overeenkomst wordt in een aantal toeristische gebieden tevens de bouw van een complete nieuwe website gekoppeld. Wat willen we bereiken met het Internetplatform Drenthe krachtige landelijke promotie integrale aanpak meer bezoekers online meer bezoekers in provincie meer omzet/bezoekers voor u! Samen werken we aan de promotie van Drenthe en uw bedrijf! Bekijk de online campagne op maps.drenthe.nl Presenteer uw bedrijf op in Drenthe heeft op het gebied van toerisme en recreatie veel te biede als geen ander. Graag laten wij ook de rest van Nederland zien wat te doen en te beleven is. Vanaf dit voorjaar gebeurt dat via één centraal internetplatform: ww verzamelplaats voor alle informatie over toerisme, kunst, cultuur en Drenthe. Een fantastische plek waar u uw onderneming presenteert Uw perfecte presentatie De site is uniek omdat bezoekers met behulp van Google Maps zoek bedrijfsgegevens zijn in de database van G!ds 2.0 opgenomen, waar de overzichtelijke kaart. Kijk eens op Haal meer uit dit internetplatform en verbeter uw bedrijfspresentati toegang tot uw gegevens, zodat u met bijvoorbeeld foto s en Youtu maakt van uw bedrijf. Een mooie manier om uw bedrijf te presenter Unieke landelijke promotie Alleen met elkaar kunnen we van Drenthe.nl een succesvol internet een site en veel landelijke bekendheid. U hoeft alleen uw gegevens Zet uw onderneming op de Om van Drenthe.nl een groot succes te maken, is het belangrijk dat kloppen en actueel zijn. Wat wij voor u doen! Op 29 maart was de succesvolle presentatie van de landelijke public Hierbij waren 160 ondernemers en andere geïnteresseerden aanwe hebben gekregen van de online campagne. Vanaf vandaag beginnen wij met de online campagne voor het prom het internetplatform Drenthe.nl. Dit gebeurt onder andere door: officiële lancering drenthe.nl (10 mei) landelijke persaandacht bannercampagne (o.a. op Zoover.nl) opvallende en creatieve online campagne; een zogenaamde vira Deze online campagne is te bekijken op maps.drenthe.nl. Deze kunt vrienden, familie, bekenden of relaties zodat ook zij bekend worden In 2010 werden op deze wijze websites gebouwd voor Midden-Drenthe (drentsehooglanden.nl), Westerveld (tipwesterveld.nl) en Noordenveld (kopvandrenthe.nl). Vanuit het internetplatform wordt de scholing van de TIP medewerkers verzorgd zodat ze de website zelf kunnen beheren en actualiseren. Samen met de medewerkers van de TIP s wordt verder een traject uitgezet om de ondernemers te activeren hun gegevens op drenthe.nl te

9 11 verrijken. Door de samenwerkingsconstructie is ook op dit punt sprake van wederzijds belang. De samenwerking lijkt lokaal goed op gang te komen. Met vrijwel alle gemeenten en /of lokale toeristische verenigingen is in 2010 overleg geweest. Het lijkt te lukken om in het merendeel van de gemeenten begin 2011 het samenwerkingsmodel te introduceren. De ontwikkeling en introductie van het hierboven beschreven samenwerkingmodel is een arbeidsintensief proces. We moesten het model ontwikkelen, maar omdat de lokale situatie per gemeente verschilt, was per gemeente een oplossing op maat nodig. In één geval leidde dat er zelfs toe dat er vanuit het Internetplatform meegedacht en meegeholpen werd om een gemeentebrede toeristische ondernemersvereniging op te zetten (Noordenveld). Omdat Tourist Info Drenthe ook diensten levert in Oost- en Weststellingwerf (Friesland) hebben we deze twee gemeenten meegenomen in de voorlichtingsronde. Weststellingwerf heeft uiteindelijk besloten van verdere samenwerking met het Internetplatform af te zien en Ooststellingwerf is geïnteresseerd, maar stelt geen financiën beschikbaar vanuit de gemeente. Op 10 maart 2010 hebben we in Ooststellingwerf een voorlichtingsbijeenkomst voor ondernemers georganiseerd (de Drentse gemeenten hebben in 2009 voorlichting gehad). In 2011 zullen we moeten beslissen over de samenwerking met deze gemeente en zullen de ondernemers uit deze gemeente wel het abonnementsgeld moeten gaan betalen. Eind december 2010 is in Emmen na overleg met Vlinderstad Dit is Emmen de plek (de waar ondernemersvereniging), uw bedrijf TIP Emmen landelijke en gemeente bekendheid Emmen offerte krijgt uitgebracht voor een lokale toeristische website. Het gaat om de standaard Een uniek en nieuw internetplatform voor de promotie van Drenthe. Alles site die het gebied mogelijk van toerisme, nog kunst, aangevuld cultuur en recreatie wordt op met één plek. een Dé kans shopping - om uw bedrijf te presenteren op internet. Vul uw gegevens aan maak module. uw onderneming Deze module onweerstaanbaar. zal op basis van de wensen van de ondernemers Laat heel Nederland in Emmen kennismaken uitgewerkt met Drenthe en uw worden. onderneming! De gemeente Emmen wil de investering daarvoor doen (natuurlijk afhankelijk van de hoogte van het te investeren bedrag). 5. Overige zaken Verkoop platform in provincie Groningen Het projectbureau Hoogeland van de Provincie Groningen heeft een contract afgesloten met de Stichting Internetplatform Drenthe voor de levering van de platformsoftware en de bouw van de site regiohoogeland. nl die voorjaar 2011 online gaat. Hiervoor is door TRIP Advocaten een driepartijen overeenkomst opgesteld. De drie partijen zijn: softwareleverancier Knowlogy, Stichting Internetplatform Drenthe en de Provincie Groningen. Op 16 december 2010 werd te Huizinge (Groningen) een bijeenkomst georganiseerd voor ambtenaren, bestuurders en ondernemers. Onderwerp: presentatie van de plannen rondom het internetplatform Groningen. Landelijk servicemanager G!DS en de directeur van de Stichting Internetplatform Drenthe hebben daar presentaties gegeven. Najaar 2010 is begonnen met de bouw van een site voor het Westerkwartier, het deel van de provincie Groningen dat aansluit op de Kop van Drenthe. Uitburo Overleg met het Nederlands Uitburo heeft niet tot verdere samenwerking geleid. Omdat de jaarlijkse licentiekosten voor het Uitburo relatief hoog zijn en we de content die zij leveren al in G!ds zit, hebben we het contract met het Uitburo per 1 januari 2011 opgezegd. Netzwerk Toekomst Donderdag 11 februari 2011 werd het startsein gegeven voor het EDR project Netzwerk Toekomst te Leeuwarden. Netzwerk Toekomst is gericht op de ontwikkeling van de EDR al toeristisch gebied en bestaat uit vele deelprojecten, waarvan een aantal een digitale component bevatten zoals de waterwegennavigator en het deelproject Web

10 We hebben op de startbijeenkomst twee workshops over het Internetplatform Drenthe gegeven. Namens het Recreatieschap Drenthe verzorgt de directeur van de Stichting Internetplatform Drenthe de contacten voor een aantal deelprojecten van Netzwerk Toekomst. De eerste resultaten zullen in 2011 opgeleverd worden. BTW De Stichting Internetplatform Het internetplatform Drenthe.nl is een werd initiatief van aanvankelijk Marketing Drenthe, Biblionet Drenthe en Tourist Info Drenthe. door de belastingdienst als niet BTW-plichtige organisatie aangemerkt. Voor een startende onderneming met veel investeringsuitgaven en weinig inkomsten is dat een zeer ongunstige beslissing. We hebben bezwaar aangetekend en de BTW-kwestie heeft na advies van KPMG een gunstige wending gekregen. De belastingdienst is uiteindelijk tot de slotsom gekomen dat Stichting Internetplatform Drenthe voor al haar activiteiten toch BTW-plichtig is. Maandag 10 mei, uur. Zet het in uw agenda! Project Hunebedden Informatie Dan vindt namelijk de online opening van Drenthe.nl plaats. Dit mag u niet missen! Bekijk de online campagne op maps.drenthe.nl laat uw gegevens achter om op de hoogte blijven van deze unieke aftrap van het nieuwe Drenthe.nl. De Stichting Internetplatform Drenthe voet een deel uit van Een moment waar nog lang over nagepraat wordt. een project ter verbetering van de informatievoorziening rond de Hunebedden in Drenthe. Er wordt een applicatie (Layar) ontwikkeld waarmee op de smartphone in de buurt van een hunebed berichten verschijnen met informatie over het Hunebed. Deze techniek heet Augmented Reality. Voorjaar 2011 wordt de applicatie ontwikkeld. Overige contacten Met Drents Archief is regelmatig afgestemd over het Stichting Internetplatfom Drenthe project Archief 3.0. Doel: overlap in investeringen en functionaliteit voorkomen en door samenwerking de digitale producten in Drenthe versterken. DART subsidie Er is in de tweede helft van 2010 bij de Provincie Drenthe een subsidieaanvraag ingediend voor de Doorontwikkeling Integraal Internetplatform Drenthe. De aanvraag werd gedaan in het kader van het Drents Actieplan Recreatie en Toerisme (DART). Totaalbedrag is waarvan de co-financiering ten laste van eigen budget bedraagt. De subsidie is eind 2010 toegekend en zal in 2011 besteed worden aan doorontwikkeling van het Internetplatform. Geopark Geopark De Hondsrug kan worden gezien als een eerste stap waarin de natuur, de geologie en de toeristische potenties van De Hondsrug zichtbaar worden gemaakt. Eén van de doelen is het krijgen van een erkenning als UNESCO European Geopark. Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) heeft een bijdrage van ruim 1 miljoen euro beschikbaar gesteld. Het project zal ook digitale Dit presentaties is de plek (verhalen) waar uw bevatten. bedrijf Vanuit het Internetplatform landelijke hebben bekendheid we inmiddels krijgt diverse keren overleg Een gehad uniek en nieuw met internetplatform projectgroep voor de van promotie Geopark. van Drenthe. Alles Doel op het gebied van toerisme, kunst, cultuur recreatie op één plek. Dé kans is realiseren om uw bedrijf te presenteren samenwerking op internet. Vul tussen uw gegevens Geopark aan en maak en uw onderneming onweerstaanbaar. Internetplatform. Laat heel Nederland kennismaken met Drenthe en uw onderneming! Met RTV Drenthe is samenwerkingsoverleg over de uitagenda. RTV Drenthe gebruikt de uitagenda van het internetplatform op hun website en naar verwachting wordt er in 2011 een samenwerkingovereenkomst gesloten tussen RTV Drenthe en de Stichting Internetplatform Drenthe. Met het Drents Plateau is regelmatig overleg, o.a. met het Museumoverleg en het Monumentenberaad. Een afvaardiging van het Internetplatform heeft in Brabant voorlichting gegeven aan bibliotheekorganisaties in het zuiden van het land. Deze bijeenkomst heeft begin 2011 vervolgafspraken opgeleverd. Er is halverwege het jaar een presentatie verzorgd voor het AORTA (overleg toeristisch ambtenaren Drenthe).

11 13 6. Drents Internetplatform in cijfers De kernactiviteit van het Internetplatform Drenthe is het plaatsen van ondernemersgegevens en agenda-items op de kaart van Drenthe en in de uitagenda. Een ondernemer kan meerdere vermeldingen op de kaart van Drenthe krijgen. Een camping met een restaurant dat vrij toegankelijk is voor het publiek, krijgt twee vermeldingen op de kaart. Eind 2010 ging het om de volgende vermeldingen Het internetplatform (Points Drenthe.nl is een of initiatief Interest): van Marketing Drenthe, Biblionet Drenthe en Tourist Info Drenthe. Points of Interest overnachten 1078 eten&drinken 397 naar buiten 316 dagje uit 66 cultuur 418 kids 140 totaal Maandag mei, uur. Zet het in uw agenda! Dan vindt namelijk de online opening van Drenthe.nl plaats. Dit mag u niet missen! Bekijk de online campagne op maps.drenthe.nl en laat uw gegevens achter om op de hoogte te blijven van deze unieke aftrap van het nieuwe Drenthe.nl. Een moment waar nog lang over nagepraat wordt. De in de uitagenda getoonde gegevens zijn zeer dynamisch. Er gaan iedere dag agenda-items af en er komen items bij. Hoewel het dus een momentopname is geven we een overzicht van de items die eind 2010 in de agenda stonden: 488 unieke evenementen/voorstellingen/activiteiten waarvan veel meerdaagse evenementen. Opgeteld levert dat eind dagvermeldingen op. Unieke evenementen/voorstellingen actief en creatief Stichting Internetplatfom Drenthe 65 festivals, evenementen en markten 53 film 112 lezingen, literatuur en letteren 27 muziek 61 tentoonstellingen en demonstraties 34 kinderagenda 33 voorstellingen 103 totaal 488 Alle op ontdek.drenthe.nl getoonde gegevens komen uit G!ds, de database van de Openbare Bibliotheken in Nederland. Ondernemers kunnen hun eigen gegevens in G!ds bijhouden en het doel is dat zij dit ook zoveel mogelijk zelf doen. Zodra een ondernemer zijn eigen gegevens bij gaat houden verstrekken we een inlog. Ook is het mogelijk dat de lokale toeristische ondernemersvereniging de gegevens voor haar leden bijhoudt. Ondernemers zonder inlog worden voorlopig nog door de Stichting Internetplatform Drenthe bijgehouden. Dit was de stand eind 2010: Ondernemers met een inlog G!ds 905 Ondernemers beheerd door vereniging 476 Ondernemers zonder inlog G!ds 431 Totaal 1812 Bezoekersgegevens uit Google analytics voor het jaar 2010: Dit is de plek waar uw bedrijf landelijke bekendheid krijgt Google analytics Aantal bezoeken het gebied van toerisme, kunst, cultuur en recreatie op één plek. Dé kans Bezoeken om uw bedrijf per te dag presenteren op internet. Vul uw gegevens aan 265 en maak uw onderneming onweerstaanbaar. Gemiddelde tijd per bezoek 00:03:05 Een uniek en nieuw internetplatform voor de promotie van Drenthe. Alles op Laat heel Nederland kennismaken met Drenthe en uw onderneming!

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 mevrouw drs. T. Rietveld PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant oktober

Nadere informatie

Digitale Bibliotheek Drenthe update 2012

Digitale Bibliotheek Drenthe update 2012 Digitale Bibliotheek Drenthe update 2012 1. Vooraf In de Nota Digitale Bibliotheek Drenthe (2009) is het beleid voor 2011 en 2011 vastgelegd. Aan de hand van 8 beleidskeuzes zijn concreet te behalen resultaten

Nadere informatie

8661 Geraadpleegd. B. Duindam, Elise van Andel

8661 Geraadpleegd. B. Duindam, Elise van Andel VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: C.M. van Dam Tel.nr. : Datum: 16 december 2013 Tekenstukken: Ja Bijlagen: 5 Afschrift aan: B. Duindam, Elise van Andel N.a.v. (evt. briefnrs.): 26967, 30184,

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 STICHTING BIBLIOTHEEK.NL

Jaarverslag 2013 STICHTING BIBLIOTHEEK.NL Jaarverslag 2013 STICHTING BIBLIOTHEEK.NL Inhoud Deel 1: Bestuursverslag 2013 1. Voorwoord 2. Algemeen 3. Managementsamenvatting 4. Activiteitenverslag 5. Financiële toelichting Deel 2: Jaarrekening 2013

Nadere informatie

Economie Ingekomen stuk D4 (PA 12 maart 2014) Ons kenmerk EZ30/14.0001522. Datum uw brief

Economie Ingekomen stuk D4 (PA 12 maart 2014) Ons kenmerk EZ30/14.0001522. Datum uw brief Economie Ingekomen stuk D4 (PA 12 maart 2014) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postbus 9105 6500

Nadere informatie

5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht?

5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht? 5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht? Den Haag mei 2015 Stichting Bibliotheek.nl 5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht? 1. Introductie

Nadere informatie

Begroting/jaarplan 2011

Begroting/jaarplan 2011 Begroting/jaarplan 2011 Colofon Oktober 2010 Uitgave Stichting Cultuurpromotie Utrecht Vormgeving Robert Ramkema/SCU Woord vooraf Voor u ligt het jaarplan/begroting 2011 van de Stichting Cultuurpromotie

Nadere informatie

ONTDEK!CITYMARKETING

ONTDEK!CITYMARKETING RAPPORT ONTDEK!CITYMARKETING CENTRUMMANAGEMENT EN LEIDEN MARKETING IN EEN NIEUWE FASE DEEL I & II 10 september 2012 INHOUDSOPGAVE Deel I NA DE BESLUITVORMING OVER LEIDEN MARKETING 2013-2016 I - 1 Inleiding:

Nadere informatie

RAPPORT VisitBrabant ConnectBrabant

RAPPORT VisitBrabant ConnectBrabant RAPPORT VisitBrabant ConnectBrabant Bart de Boer Kwartiermaker 31 Maart 2014 Inleiding... 2 Voor en door partners... 2 VisitBrabant: van beweging naar organisatie... 2 Succesfactoren en momentum... 3 De

Nadere informatie

provinci renthe Assen,2juli2014 Zonnekaart

provinci renthe Assen,2juli2014 Zonnekaart Provinciehøis \Øesterbrink r, Assen T Postadres Postbus r22,94oo Âc Assen F www.drenthe.nl (o gr) (o gr) j6 t7 77 )6 tt tt provinci renthe Aan: de voorzitter en leden van Provinciale Staten van Drenthe

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Enterprise Content Management bij Evides

Enterprise Content Management bij Evides Enterprise Content Management bij Evides Inleiding Ruim tien jaar geleden werd bij Evides begonnen met de invoering van Enterprise Content Management. Hoewel veel van de documenten die men binnen het bedrijf

Nadere informatie

Terugblik 2010-2012. Vooruitblik op de toekomst

Terugblik 2010-2012. Vooruitblik op de toekomst Terugblik 2010-2012 Vooruitblik op de toekomst Inhoudsopgave Voorwoord 3 Voorwoord 1. Aan welk toekomstbeeld is gewerkt? 5 1.1 Toekomstbeeld 6 1.2 Wenkend perspectief voor bibliotheekleden (en andere gebruikers)

Nadere informatie

Stand van zaken Elektrisch Varen 2010-2011. Uitvoeringsagenda Elektrisch Varen 2012-2015

Stand van zaken Elektrisch Varen 2010-2011. Uitvoeringsagenda Elektrisch Varen 2012-2015 Stand van zaken Elektrisch Varen 2010-2011 & Uitvoeringsagenda Elektrisch Varen 2012-2015 (aanpak in het kader van de Green Deal Elektrisch vervoer in Fryslân) Vastgesteld door GS van de provincie Fryslân

Nadere informatie

Implementatie Landelijke Digitale Infrastructuur 2012

Implementatie Landelijke Digitale Infrastructuur 2012 Implementatie Landelijke Digitale Infrastructuur 2012 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Doelstellingen 2012 4 3. Aansluitcriteria 6 Website-infrastructuur (WLWI) 6 Nationale Bibliotheekcatalogus (NBC) 6 Datawarehouse

Nadere informatie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie Op te bergen in de band van 5 juli 2006 de leden van de commissie wordt verzocht hun eventuele opmerkingen binnen acht dagen na ontvangst aan de commissiegriffier mede te delen. van de vergadering van

Nadere informatie

113.03121 IIIII I11 llll IIIIIIII. Class.nr. MêA-Al. Bijgaand treft u aan de jaarrekening 2012 en de begroting 2014 van het Recreatieschap Drenthe.

113.03121 IIIII I11 llll IIIIIIII. Class.nr. MêA-Al. Bijgaand treft u aan de jaarrekening 2012 en de begroting 2014 van het Recreatieschap Drenthe. Recreatieschap Drenthe 113.03121 IIIII I11 llll IIIIIIII Brink 4b 7981 BZ Diever Tel (0521)593210 Fax (0521)591908 E-mai! info@recreatiescriapdrenthe nl Aan: Gemeente Noordenveld t.a.v. mevrouw C. Boersen

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800 Jaarverslag 2012 Nederlandse Vereniging voor Autisme De Bilt, 1 mei 2013 Website : www.autisme.nl Telefoon : 030-2299800 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Doelstelling 1 2 Visie 1 3 Stichting Autisme

Nadere informatie

CASUSBESCHRIJVING. 2013 Museumkompas Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement

CASUSBESCHRIJVING. 2013 Museumkompas Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement CASUSBESCHRIJVING 2013 Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement Inhoudsopgave Pagina 1. Beschrijving Centraal Museum Utrecht 3 1.1 Locatie 3 1.2 Wie is

Nadere informatie

Plan van Aanpak Social Media project Stal te Bokkel

Plan van Aanpak Social Media project Stal te Bokkel Plan van Aanpak Social Media project Stal te Bokkel Studenten Dennis Visschedijk 438332 Aileen Temming 474094 Stefan Ortsen 481295 Niels Konings 449822 Renee Preijde 482835 Versie 2.4 Datum 28 november

Nadere informatie

JINC. jaarplan en begroting 2014

JINC. jaarplan en begroting 2014 JINC jaarplan en begroting 2014 Terugblik 2013 1. Algemeen JINC heeft de meeste doelen uit het jaarplan 2013 gehaald: - in totaal zijn er ruim 17.196 deelnemers in 9 projecten in Amsterdam bereikt; dat

Nadere informatie

EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG. Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie

EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG. Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie DRENTHE EN DE WEEK VAN DE MOBILITEIT Met de twaalf deelnemende organisaties

Nadere informatie

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd.

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd. Vergadering: Ambtelijk Overleg Jeugd Datum: 13 oktober 2009 9.15 12.15 uur Locatie: Raadzaal Voorhout Raadhuisplein 1, 2215 MA Voorhout Onderwerp: Agenda AO Jeugd Holland Rijnland en Rijnstreek 01 Opening

Nadere informatie

Transitie Jaarverslag Kamer van Koophandel 2014

Transitie Jaarverslag Kamer van Koophandel 2014 Transitie Jaarverslag Kamer van Koophandel 2014 Opdrachtgever Raad van Bestuur Status Vastgesteld door de Raad van Bestuur op 28 april 2015 Verspreiding Openbaar 2 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Verslag van

Nadere informatie

Kwartaalrapportage januari 2010 - maart 2010

Kwartaalrapportage januari 2010 - maart 2010 Kwartaalrapportage januari 2010 - maart 2010 denhaag.com Den Haag Marketing Kwartaalrapportage Eerste kwartaal 30 april 2010 Inhoudsopgave Bladzijde Highlights 3 1. Strategie en beleid 4 2. Business to

Nadere informatie

Stichting Bibliotheek.nl. Jaarverslag 2012

Stichting Bibliotheek.nl. Jaarverslag 2012 Stichting Bibliotheek.nl Jaarverslag 2012 INHOUDSOPGAVE Deel 1: Bestuursverslag Pag. 3 1. Voorwoord Pag. 4 2. Algemeen Pag. 5 3. Terugblik 2010-2012 Pag. 7 4. Activiteitenverslag 2012 Pag. 14 5. Financiële

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Algemene vergadering 23 mei 2012 Bezoekadres Postadres www.pcob.nl

Jaarverslag 2011 Algemene vergadering 23 mei 2012 Bezoekadres Postadres www.pcob.nl Jaarverslag 2011 Algemene vergadering 23 mei 2012 Jaarverslag 2011 Onderwerp / Project Jaarverslag 2011 Portefeuille bestuurder Okke Pol Verantwoordelijk MT-lid Hans van Ronkel Medewerker Johan Bakker

Nadere informatie

Begroting/jaarplan 2013

Begroting/jaarplan 2013 Begroting/jaarplan 2013 Colofon Augustus 2012 Uitgave Cultuurpromotie Utrecht 2013 Inhoud 2013 Inleiding 5 2013 Taak, positie, ambities en omgeving 6 2013 Cultuurpromotie Utrecht 8 2013 Culturele Zondagen

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

TOOLBOX KENNISLAB VOOR URBANISME

TOOLBOX KENNISLAB VOOR URBANISME TOOLBOX KENNISLAB VOOR URBANISME COLOFON TOOLBOX Naam : Kennislab voor Urbanisme Adres : Paulus Borstraat 41 3812 TA Amersfoort +31 (0)33 870 01 00 E-mail : kennislab@elbamedia.nl Lab-periode : 1 februari

Nadere informatie