Logistiek management. Avans +, dé specialist in het ontwikkelen van mensen en organisaties.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Logistiek management. www.avansplus.nl. Avans +, dé specialist in het ontwikkelen van mensen en organisaties."

Transcriptie

1 Logistiek management Logistiek management Logistiek management is ontstaan vanuit de behoefte goederenstromen beter, sneller en goedkoper te laten verlopen. Iedere organisatie wordt geconfronteerd met in- en externe goederenstromen die vaak lange ketens vormen en waarvan de schakels optimaal op elkaar afgestemd moeten worden. Voorwaarde daarbij is dat de goederenstromen over alle schakels van de bedrijfskolom aandacht krijgen. Logistiek mag geen eilandfunctie zijn in een onderneming. De disciplines marketing, inkoop en customer service bepalen de dagelijkse praktijk van de logistiek manager. Logistieke concepten en systemen zijn tot bloei gekomen in producerende bedrijven en handelsondernemingen. De laatste jaren is echter ook de dienstverlenende sector tot het besef gekomen dat logistiek om meer draait dan het beheersen van goederenstromen. Een goede logistiek helpt u beter te voldoen aan de eisen en wensen van de klant. Wilt u zich ontwikkelen op het gebied van logistiek management? Avans + biedt u daartoe ruime mogelijkheden. Bepaal uw eigen route Het ontwikkeltraject kent een logische samenhang van modulair samengestelde opleidingen, persoonlijk advies en praktijkgerichte begeleiding. Uw omstandigheden bepalen waar u instapt en uw ambities bepalen hoe ver u uiteindelijk komt. U kunt uw programma zelf samenstellen en in eigen tempo volgen. Na elke mijlpaal kunt u besluiten: even stoppen of meteen doorgaan. Zo blijft u bij in uw ontwikkeling. Logistiek management De brede postbacheloropleiding Logistiek management omvat zowel het traject van material management als de fysieke distributie. De afgeronde modules kunt u ook als afzonderlijke opleidingen volgen. + Voorraadbeheer, MRP en DRP + Supply chain management + Logistiek projectmanagement + Productieplanning + Material handling + APICS/CPIM + APICS/CSCP Avans +, dé specialist in het ontwikkelen van mensen en organisaties. Met meer dan 200 postbachelor- en masteropleidingen is Avans + de toonaangevende opleider voor professionals. Persoonlijke benadering en praktisch toepasbare kennisverwerving staan centraal. Diverse locaties door heel Nederland; altijd dichtbij! + Amsterdam + Rotterdam + Breda + Utrecht + Nieuwegein + Arnhem/Papendal + Zwolle + Eindhoven + Den Haag Ook in company trajecten APICS/CPIM/CSCP Op logistiek vakgebied neemt de American Production & Inventory Control Society (APICS ) wereldwijd een vooraanstaande positie in. De APICS stelt het curriculum voor de internationaal erkende logistieke APICS, CPIM en CSCP opleiding vast. CPIM staat voor Certified in Production and Inventory Management en bestaat uit: + Basics of supply chain management + Masterplanning of resources + Detailed scheduling and planning + Execution and control of operations + Strategic management of resources De opleiding APICS CSCP geeft professionals de inzichten die zij nodig hebben om de activiteiten van de productie- en distributieketens te kunnen integreren en besturen.

2 Logistiek management Waarom Logistiek management Logistiek heeft als doel goederenstromen beter, sneller en goedkoper te laten verlopen. Wilt u de interne- en externe logistieke processen van uw organisatie optimaal beheersen? Dan is onze opleiding Logistiek management precies wat u zoekt. Daarmee verwerft u de kennis, inzichten, technieken en vaardigheden die nodig zijn om uw rol binnen de organisatie goed te kunnen vervullen. Het opleidingstraject is modulair opgebouwd. U kunt de modules ook afzonderlijk volgen, waardoor u zich heel gericht in onderdelen kunt verdiepen. U denkt en werkt minimaal op hbo-niveau. Daarnaast hebt u enkele jaren logistieke werkervaring binnen uw eigen organisatie of als consultant. U bent (mede) verantwoordelijk voor het logistieke management in bijvoorbeeld een industrieel bedrijf, een handelsonderneming, een overheidsinstelling of een non-profit organisatie. De opleiding bestaat uit de volgende afgeronde modules: + Voorraadbeheer, MRP en DRP + Supply chain management + Logistiek projectmanagement + Material handling + Persoonlijke effectiviteit Het onderdeel Persoonlijke Effectiviteit wordt opgestart nadat u deel heeft genomen aan een eerste logistieke module. Het is van belang dat u uw mede deelnemers al enige tijd kent zodat u elkaar kunt coachen op uw persoonlijke effectiviteit. Het onderdeel is opgebouwd uit een tweetal bijeenkomsten die de gehele dag in beslag nemen. Verder wordt er door middel van intervisie sessies, voorafgaand aan de logistieke modules, verder ingegaan op uw persoonlijke effectiviteit. In deze intervisie sessies wordt ingegaan op uw persoonlijke vraag of behoefte. Uw situatie is het uitgangspunt voor de sessies. Testen die u via internet maakt, geven u inzicht in uw sterke en minder sterke punten. U (her)ontdekt uw specifieke, persoonlijke stijl en kwaliteiten op het gebied van communicatie, samenwerken, presenteren, onderhandelen en conflicthantering. U zult in staat worden gesteld deze verder ontwikkelen en versterken. De opleiding Logistiek management bestaat uit 45 wekelijkse bijeenkomsten van tot uur. De voorbereiding en uitwerking van de opdrachten nemen ongeveer 5 uur per week in beslag. De theorieën, methoden en technieken die u nu beheerst stellen u in staat uw rol als logistiek manager binnen uw organisatie optimaal in te vullen. Uw persoonlijke vaardigheden zijn verder ontwikkeld. Na succesvolle afronding van elke module ontvangt u een certificaat. Wanneer u alle modules hebt gehaald, ontvangt u het postbachelordiploma Logistiek manager. U kunt de opleiding volgen op diverse plaatsen in Nederland. Instappen kan per module, dus het gehele jaar door. De exacte startdata en locaties vindt u op Wilt u zich verder verdiepen in de logistiek en hebt u een afgeronde bacheloropleiding en voldoende managementervaring? Dan is de opleiding Ketenlogistiek een passend vervolg. De APICS opleidingen CPIM of CSCP behoren ook tot de mogelijkheden. Daarnaast kunt u uw zelf verder ontwikkelen door middel van een MBA opleiding. Uw persoonlijke vaardigheden kunt u aanscherpen met de postbacheloropleiding Leidinggeven als nieuwe uitdaging of Professioneel leidinggeven. Hebt u nog geen afgeronde bacheloropleiding, dan bieden we de interessante Schakelcursus bachelor technische bedrijfskunde of Schakelcursus bachelor Bedrijfskunde MER aan. Deze biedt u toegang tot de bacheloropleiding Technische bedrijfskunde en Bedrijskunde MER bij Avans Hogeschool. U bestudeert literatuur en werkt eigen praktijkcases uit. Ook maakt u werkstukken in kleine, sterk gemotiveerde teams. U deelt uw kennis en ervaring met deelnemers van andere bedrijven en met onze docenten. Deze docenten zijn zelf ook werkzaam in de praktijk en begeleiden u in het leerproces. Elke module sluit u af met een praktijkstudie en/of een schriftelijke toets. Ook de module Persoonlijke Effectiviteit rondt u af met een opdracht.

3 Voorraadbeheer, MRP en DRP Waarom Voorraadbeheer, MRP en DRP Voorraden vervullen op de diverse niveaus in een distributienetwerk een verschillende rol. Welke strategie volgt u daarin? U maakt kennis met technieken en methoden voor het berekenen van optimale voorraadniveaus. Verder komen de systemen Material Requirements Planning (MRP) en Distribution Requirements Planning (DRP) aan bod. Deze opleiding maakt deel uit van de postbacheloropleiding Logistiek management, maar is ook afzonderlijk te volgen. U denkt en werkt minimaal op hbo-niveau. Daarnaast hebt u enkele jaren logistieke werkervaring binnen uw eigen organisatie of als consultant. + Inleiding in het voorraadbeheer en voorraadkosten + Bestelmethoden en formule van Camp + Stochastische modellen en samengesteld voorraad kostenmodel + Productielogistiek + Distributie, voorraden, DRP + Vraagvoorspelmethoden U bestudeert literatuur en werkt eigen praktijkcases uit. Ook maakt u een werkstuk in een klein, sterk gemotiveerd team. U deelt zo uw kennis en ervaring met deelnemers van andere bedrijven en met onze docenten. Deze docenten zijn zelf ook werkzaam in de logistiek en begeleiden u in het leerproces. U sluit de module af met de presentatie van het werkstuk en met een schriftelijk tentamen. De opleiding bestaat uit 9 wekelijkse bijeenkomsten van tot uur. De gemiddelde studiebelasting, voor voorbereiding en uitwerking, is 5 uur per week. U hebt inzicht in het functioneren van voorraadbeheersystemen, MRP en DRP. U bent in staat om met behulp van de aangereikte methoden en technieken optimale voorraadniveaus te berekenen. Ook kunt u deze methoden en technieken toepassen in uw eigen praktijk. Uw analytisch vermogen is verbeterd. Na succesvolle afronding van de opleiding ontvangt u een certificaat. U kunt de opleiding volgen op diverse plaatsen in Nederland. Instappen kan in het voorjaar en in het najaar. De exacte startdata en locaties vindt u op Voorraadbeheer, MRP en DRP is een zelfstandige module binnen de postbacheloropleiding Logistiek management. De modulaire opbouw van deze opleiding maakt het voor u mogelijk in uw eigen tempo het totale programma te volgen.

4 Supply chain management Waarom Supply chain management De goederenstroom van gereed product tot en met de uiteindelijke afnemer (consument) wordt de fysieke distributie genoemd. Ook de stromen naar, door en vanaf gespecialiseerde handels- en distributiebedrijven worden hiertoe gerekend. Het gaat daarbij om meer dan de simpele transportfunctie. In deze opleiding laten we u zien welke logistieke ketens en distributienetwerken er zijn. U leert hoe u optimaal gebruik kunt maken van deze ketens en netwerken, rekening houdend met producteigenschappen, de markt en de kosten. De opleiding maakt deel uit van de postbacheloropleiding Logistiek management, maar is ook afzonderlijk te volgen. Supply chain management is een zelfstandige module binnen de postbacheloropleiding Logistiek management. De modulaire opbouw van deze opleiding maakt het voor u mogelijk in uw eigen tempo het totale programma te volgen. U denkt en werkt minimaal op hbo-niveau. Daarnaast hebt u enkele jaren logistieke werkervaring binnen uw eigen organisatie of als consultant. + Algemene inleiding Supply chain management + Classificatie distributie beslissingen + Distributienetwerk optimalisatie + Third party logistics + Transportoptimalisatie + Voorraadbeheersing in ketens + E-commerce en e-logistics U bestudeert literatuur en werkt eigen praktijkcases uit. U oefent met het opzetten van een distributiestructuur en de manier waarop deze vorm kan worden gegeven. Zo deelt u uw kennis en ervaring met deelnemers van andere bedrijven en met onze docenten. Deze docenten zijn zelf ook werkzaam in de logistiek en begeleiden u in het leerproces. U sluit de module af met een schriftelijke toets. De opleiding bestaat uit 8 wekelijkse bijeenkomsten van tot uur. De gemiddelde studiebelasting, voor voorbereiding en uitwerking, is 5 uur per week. U bent in staat de fysieke distributiestructuur en ketenlogistiek te optimaliseren. Deze structuur houdt rekening met factoren die de distributie kunnen beïnvloeden. Kosten en klanttevredenheid zijn in balans. Zo draagt u bij aan een verbeterde concurrentiepositie van uw organisatie. Na succesvolle afronding van de opleiding ontvangt u een certificaat. U kunt de opleiding volgen op diverse plaatsen in Nederland. Instappen kan in het voorjaar en in het najaar. De exacte data en locaties vindt u op

5 Logistiek projectmanagement Waarom Logistiek projectmanagement Elke logistiek manager krijgt in zijn carrière te maken met projecten. Het implementeren van een informatiesysteem, een logistiek verbeterproject zoals Lean/Six Sigma, het outsourcen van activiteiten of de bouw en inrichting van een nieuwe logistieke site. De vaardigheden van de projectmanager zijn van essentieel belang voor het binnen de geplande tijd en budget en tegen de afgesproken kwaliteit opleveren van het projectresultaat. Na deze opleiding beschikt u over de kennis en vaardigheden die nodig zijn om een logistiek project effectief te managen of een bepalende speler te worden in een projectteam. Logistiek projectmanagement maakt deel uit van de postbachelor opleiding Logistiek management, maar is ook afzonderlijk te volgen. U kunt de opleiding volgen op diverse plaatsen in Nederland. Instappen kan in het voorjaar en in het najaar. De exacte startdata en locaties vindt u op Logistiek projectmanagement is een zelfstandige module binnen de postbacheloropleiding Logistiek management. De modulaire opbouw van deze opleiding maakt het voor u mogelijk in uw eigen tempo het totale programma te volgen. U denkt en werkt minimaal op hbo-niveau. Daarnaast hebt u enkele jaren logistieke werkervaring; binnen uw eigen organisatie of als consultant. + Projectmatig werken + Projectvaardigheden + Projectleiderschap + Veranderen + Informatievoorzieningsprojecten + Verbeterprojecten + Outsourcing projecten U bestudeert literatuur en werkt eigen praktijkcases uit. Zo deelt u uw kennis en ervaring met deelnemers van andere bedrijven en met onze docenten. Deze docenten zijn zelf ook werkzaam in de logistiek en begeleiden u in het leerproces. U sluit de module af met een beslisdocument en presenteert dit tijdens de laatste bijeenkomst aan de groep. Een aantal deelnemers uit de groep vormen als het ware het managementteam van uw organisatie en beoordelen uw presentatie ook als zodanig. De opleiding bestaat uit 12 wekelijkse bijeenkomsten van tot uur. De gemiddelde studiebelasting, voor voorbereiding en uitwerking, is 5 uur per week. U hebt inzicht gekregen in de practices en technieken die worden gebruikt om een project effectief te besturen. U weet welke competenties van belang zijn voor een projectmanager en lid van een projectteam en u heeft deze tijdens de cursus al ontwikkeld. U weet hoe u een logistiek project aanpakt en uw collega s en medewerkers motiveert om tot een goed projectresultaat te komen. Een logistiek project is bij u in uitstekende handen. Na succesvolle afronding van de opleiding ontvangt u een certificaat.

6 Productieplanning Waarom Productieplanning Als productieplanner moet u voortdurend passen en meten om een realistisch productieplan op te stellen. Vaak zit u klem tussen verzoeken van de verkoopafdeling en wensen van de productieafdeling. Deze opleiding gaat in op planningsmethoden en -systemen die u kunt ondersteunen bij het maken van een evenwichtige productieplanning. De opleiding Productieplanning maakt deel uit van de postbacheloropleiding Logistiek management, maar is ook afzonderlijk te volgen. U denkt en werkt minimaal op hbo-niveau. Daarnaast hebt u enkele jaren logistieke werkervaring; binnen uw eigen organisatie of als consultant. + Businessplanning + Integrale logistieke concepten + Productieplanning + Scheduling + Just in Time en Total Quality management U bestudeert de literatuur. In een klein, sterk gemotiveerd team werkt u een praktijkopdracht uit. Zo deelt u uw kennis en ervaring met deelnemers van andere bedrijven en met onze docenten. Deze docenten zijn zelf ook werkzaam in de logistiek en begeleiden u in het leerproces. U sluit de module af met een presentatie van het werkstuk en een schriftelijke toets. De opleiding bestaat uit 9 wekelijkse bijeenkomsten van tot uur. De gemiddelde studiebelasting, voor voorbereiding en uitwerking, is 5 uur per week. U hebt een brede kennis opgedaan van productieplanning in verschillende bedrijfstypen. U leert hoe u, goed onderbouwd, een logistiek advies kunt geven. Na succesvolle afronding van de opleiding ontvangt u een certificaat. U kunt de opleiding volgen op diverse plaatsen in Nederland. Instappen kan in het voorjaar en het najaar. De exacte startdata en locaties vindt u op Productieplanning is een zelfstandige module binnen de postbacheloropleiding Logistiek management. De modulaire opbouw van deze opleiding maakt het voor u mogelijk in uw eigen tempo het totale programma te volgen.

7 Material handling Waarom Material handling De kern van vele logistieke processen vindt zijn basis in het magazijn. Een adequate magazijninrichting en -organisatie vormen een voorwaarde voor moderne productiebeheersingssystemen en distributiestrategieën. Een betrouwbaar magazijn draagt bij aan zo laag mogelijke logistieke kosten en bepaalt de serviceverlening aan de klanten. Material handling stelt het inrichten van het magazijn en de organisatie van de werkmethoden in het magazijn centraal. Material handling maakt deel uit van de postbacheloropleiding Logistiek management, maar is ook afzonderlijk te volgen. U denkt en werkt minimaal op hbo-niveau. Daarnaast hebt u enkele jaren logistieke werkervaring; binnen uw eigen organisatie of als consultant. + Inleiding en ontwerpmethodiek + Goederenstroomtechnieken + Interne transportmethoden + Orderverzamelmethoden + Organisatie en fte-berekeningen + Warehouse Management Systemen U bestudeert literatuur. In een klein, sterk gemotiveerd team werkt u een praktijkcase uit. Zo deelt u uw kennis en ervaring met deelnemers van andere bedrijven en met onze docenten. Deze docenten zijn zelf ook werkzaam in de logistiek en begeleiden u in het leerproces. U sluit de module af met een presentatie van de praktijkcases. De opleiding bestaat uit 7 wekelijkse bijeenkomsten van tot uur. De gemiddelde studiebelasting, voor voorbereiding en uitwerking, is 5 uur per week. U bent in staat om complexe material handlingproblemen, in productie en distributie, te vertalen naar praktisch realiseerbare oplossingen. Na succesvolle afronding van de opleiding ontvangt u een certificaat. U kunt de opleiding volgen op diverse plaatsen in Nederland. Instappen kan in het voorjaar en in het najaar. De exacte startdata en locaties vindt u op Material handling is een zelfstandige module binnen de postbacheloropleiding Logistiek management. De modulaire opbouw van deze opleiding maakt het voor u mogelijk in uw eigen tempo het totale programma te volgen.

8 APICS/CPIM Waarom APICS/CPIM U bezit al een ruime logistieke kennis, maar u wilt meer. Een internationaal erkende titel op het gebied van productie- en voorraadmanagement bijvoorbeeld. Met onze opleiding APICS/CPIM zit u dan zeker goed. Op logistiek gebied heeft the American Production & Inventory Control Society (APICS) wereldwijd een vooraanstaande positie. Met leden bezit deze vereniging een schat aan kennis en ervaring. APICS bepaalt het curriculum van onze CPIMopleiding. CPIM staat voor Certified in Production and Inventory Management. Deze opleiding is van grote waarde voor: + Managementteamleden die betrokken zijn bij de sales- en operationsplanning + Materials managers die verantwoordelijk zijn voor de planning van materiaalbeschikbaarheid + Medewerkers die vanuit hun verkoopfunctie belast zijn met forecasting en demand management + Adviseurs die belast zijn met de invoering van ERP-systemen binnen organisaties + Operations managers die hun organisatie willen inrichten en aansturen op basis van helder geformuleerde inrichtingskeuzes + Masterplanners die belast zijn met de planning van de te produceren hoeveelheden eindproducten of tussenproducten voor eindassemblage + Projectleiders die belast zijn met projecten voor het verbeteren van informatievoorziening of optimalisatie van de productiefunctie + Applicatiebeheerders die belast zijn met het functionele beheer van ERPsystemen + Leden van projectteams die belast zijn met de invoering van ERP-systemen + Mensen die binnen een serviceverlenende organisatie een functie vervullen die vergelijkbaar is met een van de hierboven genoemde functies in een productieomgeving De aanbevolen vooropleiding is bachelor/master of mbo met enkele jaren ervaring in operations management. Leesvaardigheid in de Engelse taal is vereist. Tijdens de cursusavonden wordt in principe Nederlands gesproken. Belangrijk om te weten is dat al het studiemateriaal en de examens in het Engels zijn. Aan het begin van de opleiding krijgt u hierover meer informatie. De opleiding bestaat uit de volgende modules, die ook afzonderlijk te volgen zijn: + Basics of supply chain management In deze module behandelen we management van de complete goederenstroom van leverancier tot afnemer. Verder komen er onder meer de begrippen supply chain management, MRP en Total Quality Management aan bod. + Masterplanning of resources Hier leert u welke activiteiten nodig zijn bij het opstellen en onderhouden van een Master Production Schedule (MPS).De specifieke productconfiguratie kan per bedrijf verschillend zijn. + Detailed scheduling and planning Deze module gaat onder meer over materiaalbehoefte planning, voorraadbeheer en interactie met andere systemen. + Execution and control of operations In deze module bespreken we de principes, benaderingen en technieken van planning en beheersing op productiebewerkingsniveau. Hierbij komen plannen, meten, beheersen en evalueren aan de orde. + Strategic management of resources Hierin gaan we het hebben over de strategie van de organisatie en de invloed daarvan op verschillende onderdelen van de keten, bijvoorbeeld de productie. U leert onder meer het afstemmen van resources op het strategisch plan. Ook besteden we aandacht aan de implementatie van veranderingen. U bestudeert literatuur en werkt eigen praktijkcases uit. U deelt uw kennis en ervaring met andere deelnemers en met de docent. Ervaren docenten begeleiden u in het leerproces en geven u modulegerichte studieadviezen. APICS/CPIM duurt ruim een jaar en bestaat uit 29 wekelijkse bijeenkomsten die s avonds plaatsvinden. Er zijn ook mogelijkheden om dit traject als dagopleiding te volgen. Op de laatste cursusavond (bij de dagcursus tijdens het laatste dagdeel) vindt er examentraining plaats. U kunt elke module ook afzonderlijk volgen. De gemiddelde studiebelasting is, naast de bijeenkomst, ongeveer 8 uur per week. Aan het eind van onze opleiding kunt u de logistieke processen binnen uw organisatie prima analyseren. U beschikt over voldoende kennis om, vanuit een helikopterblik, logistieke vraagstukken op te lossen. De examens worden per module afgenomen. Dit gebeurt landelijk. Nadat u voor alle modules bent geslaagd, stuurt APICS u vanuit de Verenigde Staten het CPIM-diploma toe. Dit geeft u het recht de titel CPIM achter uw naam te voeren. Na het behalen van uw CPIM-certificaat hebt u 5 jaar de tijd om te voldoen aan de voorwaarden tot behoud van het certificaat. Hiertoe dient u aan te tonen dat u verschillende initiatieven hebt ondernomen om bij te blijven op het vakgebied van de CPIM-professional. Voor de meest recente informatie kunt u terecht op de website van APICS (www.apics.org). Cursisten die actief aan de opleiding hebben deelgenomen maar geen examen willen doen, kunnen op verzoek een certificaat van deelname uitgereikt krijgen. U kunt de opleiding volgen op diverse plaatsen in heel Nederland. Instappen kan in het voor- en in het najaar, maar kan mogelijk ook per module. De exacte data en locaties vindt u op Wilt u zich verder verdiepen in de logistiek en hebt u een afgeronde bacheloropleiding en voldoende managementervaring? Dan is de opleiding ketenlogistiek een passend vervolg. Ook een MBA behoort dan tot de mogelijkheden. Uw persoonlijke vaardigheden kunt u aanscherpen met de postbacheloropleiding Leidinggeven als nieuwe uitdaging of Professioneel leidinggeven.

9 APICS/CSCP Waarom APICS/CSCP De invloed van supply chain management op de bedrijfsvoering neemt nog steeds toe. De ontwikkelingen doen zich in alle bedrijfstakken voor, van industrieel tot servicegericht en van profit tot non-profit. We wisten al dat de klant hoge kwaliteit en lage prijzen verwacht, maar daarnaast hecht de klant ook steeds meer waarde aan een snelle en betrouwbare levering van producten en diensten. Als gevolg daarvan zijn effectieve productie- en distributieketens essentieel om de wereldwijde concurrentie van vandaag het hoofd te kunnen bieden. Het opleidingsprogramma APICS CSCP verschaft breed inzicht dat verder reikt dan de interne logistieke processen. Alle stappen in de keten komen aan de orde, van de leverancier via de producent naar de uiteindelijke klant, met als doel maximale waarde toe te voegen aan de eigen activiteiten. De opleiding APICS CSCP geeft professionals de inzichten die zij nodig hebben om de activiteiten van de productie- en distributieketens te kunnen integreren en besturen. De APICS CSCP-opleiding is bedoeld voor professionals die werkzaam zijn op het gebied van productiebesturing en supply chain management en die zich verder willen professionaliseren op hun vakgebied. Deze opleiding is ideaal voor: + Managementteamleden die een visie willen ontwikkelen op de relatie tussen supply chain management en de te maken strategische keuzes + Inkopers die hun functie zien veranderen door supply chain management + Supply chain-medewerkers die op de hoogte willen zijn van de integrale concepten die voor hun werkgebied zijn ontwikkeld + Medewerkers bedrijfsbureau, materials management en operations die willen bijdragen aan een betere samenwerking met andere partners in de keten + Projectleiders en verandermanagers die achtergrondkennis willen vergaren om sturing te kunnen geven aan veranderingen in de supply chain + Supplyteams die op basis van een gezamenlijk traject een supply chainstrategie willen opzetten of implementeren + Adviseurs die organisaties adviseren over de inrichting van nieuwe klantgeoriënteerde bedieningsconcepten + Marketing- en verkoopmedewerkers die willen weten hoe zij vanuit de klant kunnen bijdragen aan succesvolle supply chain-strategieën CSCP helpt u verder in uw carrière en stelt u tegelijkertijd in staat zowel de concurrentiepositie als de winstgevendheid van uw organisatie te verbeteren. Om te kunnen deelnemen aan het CSCP-examen moet een kandidaat voldoen aan een of meer van de volgende criteria: een afgeronde opleiding op bachelor niveau en minimaal 2 jaar ervaring met logistiek; een afgeronde APICS-opleiding CPIM, CFPIM, CIRM of CPM; minimaal 5 jaar ervaring met logistiek of supply chain management. Met ingang van 2012 bestaat de Engelstalige CSCP uit een drietal modules, met daarin de volgende onderwerpen: module 1 APICS fundamentals of supply chain management + Broad concepts of supply chain management, including primary processes, objectives, integration methods and benefits + Allignment of supply chain and business strategies + Key considerations for supply chain design and continuous improvement + Key measures for planning and controlling inventories + Fundamentals of logistics in supply chain management + Identifying and managing market segments + Demand forecasting and management techniques + Keys to effective CRM + Core concepts of supply management module 2 APICS supply chain strategy, design and compliance + Sustainability practices in design and operation of a supply chain + Risk, its sources, impacts and mitigation methods + Globally dispersed supply and demand, and the impact of free trade zones and trading blocs + Globalization effects on inbound and outbound logistics + Measurement of, and efficiency and responsiveness in the supply chain + Technologies for design, data, operations and communications in supply chain management + Factors influencing demand, including design, marketing, selling and matching customer orders + Core concepts of CRM, including strategies, technologies and key implementation challenges + Fundamentals of suppier relationship management (SRM), including strategies, improved management of sources, relevant technologies and measurement + Inventory planning and control methods module 3 APICS implementation and operations + Supply chain dynamics and the balance of responsiveness and efficiency + Managing supply from internal and external sources + Implementation of demand plans, including prioritization and fulfillment, and capturing and communicating pointof-sale data + Tools and techniques to support continuous improvement strategies U bestudeert literatuur en werkt eigen praktijkcases uit. U deelt uw kennis en ervaring met andere deelnemers en met de docent. Ervaren docenten begeleiden u in het leerproces en geven u modulegerichte studieadviezen.

10 vervolg APICS/CSCP APICS CSCP bestaat uit 13 cursusavonden of, in sommige gevallen, uit 6 hele cursusdagen. Daarmee voldoen wij aan de richtlijnen van APICS met betrekking tot de tijd die opleiders aan de training dienen te besteden. Op de laatste cursusavond vindt er een examentraining plaats (bij de dagcursus gebeurt dat tijdens het laatste dagdeel). Na deze periode sluit u de cursus af met een door APICS georganiseerd examen dat in Nederland door de Vereniging Logistiek Management (www.vlm.nl) wordt georganiseerd. Wanneer u het examen met goed gevolg hebt afgelegd, ontvangt u het certificaat Certified Supply Chain Professional. Dit geeft u het recht de titel CSCP achter uw naam te voeren. Na het behalen van uw CSCP-certificaat hebt u 5 jaar de tijd om te voldoen aan de voorwaarden tot behoud van het certificaat. Daartoe dient u aan te tonen dat u uw kennis op peil hebt gehouden. Voor de meest recente informatie kunt u terecht op de website van APICS (www.apics.org). Een bijeenkomst heeft een duur van 3 duur. Naast de bijeenkomsten moet rekening worden gehouden met een tijdsinvestering van ongeveer 5 uur. Daarnaast moet er tijd worden besteed aan examenvoorbereiding. Uitgaande van het totale aantal cursusavonden van 12 bedraagt de totale studiebelasting 80 tot 120 uur. Behalve de klassikale avond-/dagcursus op basis van open inschrijving is het ook mogelijk de training als in-company training te volgen of te kiezen voor afstandsonderwijs (distant learning). In beide gevallen is er sprake van maatwerk, waarvoor wij in overleg met u een passende aanbieding kunnen doen. Verder is het ook mogelijk om de opleiding volledig door middel van zelfstudie te volgen. certificaat. Hiertoe dient u aan te tonen dat u verschillende initiatieven hebt ondernomen om bij te blijven op het vakgebied van de CPIM-professional. Voor de meest recente informatie kunt u terecht op de website van APICS (www.apics.org). Cursisten die actief aan de opleiding hebben deelgenomen maar geen examen willen doen, kunnen op verzoek een certificaat van deelname krijgen uitgereikt. U kunt de opleiding volgen op diverse plaatsen in heel Nederland. Instappen kan in het voor- en in het najaar, maar kan mogelijk ook per module. De exacte data en locaties vindt u op Wilt u zich verder verdiepen in de logistiek en hebt u een afgeronde bacheloropleiding en voldoende managementervaring? Dan is de opleiding ketenlogistiek een passend vervolg. Ook een MBA behoort dan tot de mogelijkheden. Uw persoonlijke vaardigheden kunt u aanscherpen met de postbacheloropleiding Leidinggeven als nieuwe uitdaging of Professioneel leidinggeven. Het CSCP programma stelt u in staat: + Te leren hoe u de productiviteit, samenwerking en innovatie aanzienlijk kunt verbeteren + Het positieve effect te ontdekken op doorlooptijden, voorraden, productiviteit en winstgevendheid + Te leren hoe u supply chain-activiteiten effectiever en efficiënter kunt besturen met behulp van leveranciers, fabrieken, transporteurs en klanten wereldwijd + Erkenning te krijgen van uw collega-ondernemers en uw bedrijfstak + Uw carrière waar mogelijk een impuls te geven APICS CSCP is een internationaal hoog aangeschreven opleiding, wat ook een gunstig effect heeft op de internationale mobiliteit van de medewerker. De internationale erkenning en verspreiding dragen bij aan een doeltreffende communicatie tussen personen in verschillende delen van de wereld die vanuit gedeelde referentiekaders werken. De examens worden per module afgenomen. Dit gebeurt landelijk. Nadat u voor alle modules bent geslaagd, stuurt APICS u vanuit de Verenigde Staten het CPIM-diploma toe. Dit geeft u het recht de titel CPIM achter uw naam te voeren. Na het behalen van uw CPIM-certificaat hebt u 5 jaar de tijd om te voldoen aan de voorwaarden tot behoud van het

11 Ketenlogistiek Waarom Ketenlogistiek De optimale beheersing van logistieke processen wordt steeds belangrijker voor uw organisatie. Door globalisering van de in- en verkoop en door (internationale) uitbesteding wordt het steeds moeilijker over de totale productketen overzicht te houden. Hoe u de keten optimaal beheerst en welke effecten u daarmee kunt bereiken leert u in deze opleiding. Naast de nieuwste methoden en technieken op het gebied van Supply chain management, gaat u dieper in op actuele logistieke onderwerpen. Daarbij staat de link met uw praktijk centraal. U leert hoe u stevig onderbouwd aangeeft wat u in het logistieke proces van uw organisatie kunt verbeteren. U hebt een afgeronde bacheloropleiding en u beschikt over goede kennis van logistieke begrippen, verkregen door bijvoorbeeld de opleiding Logistiek management of APICS. U hebt minimaal 5 jaar relevante werkervaring en bekleedt een functie op strategisch niveau of u kunt over de juiste strategische informatie beschikken. + Business planning process Ons eerste aandachtspunt is de bedrijfscyclus van missie, strategie, jaarplanning en budgetteringen. We gaan in op de beheersing en borging van deze cyclus. + Kennismanagement en business intelligence U leert kennisbehoeften inventariseren, u besteedt aandacht aan de inrichting van een kennismanagementsysteem en aan de noodzakelijke bedrijfscultuur. Business intelligence systemen geven u inzicht in de performance van uw organisatie. Deze inzichten zijn belangrijk voor het business planning process van uw organisatie. In dit onderdeel besteden we ook aandacht aan ERP, APS, CRM en de business Balanced Score Card. + Customer Relations Management en financiële aspecten Customer Relations Management (CRM) behelst de ondersteuning, de ontwikkeling en het onderhoud van succesvolle en loyale klantenrelaties. U leert hoe u CRM kunt toepassen binnen uw eigen organisatie. We gaan tevens in op de meest gebruikte financiële performance indicatoren die van invloed zijn op managementbeslissingen. + Supply chain management en ICT-toepassingen Hierbij besteden we aandacht aan de verschillende niveaus van ketenintegratie. Aan de orde komen begrippen als category manager, e-business en efficient replenishment upstream. En de toepassing van ICT in de keten. + Logistieke dienstverlening Veel bedrijven besteden hun logistiek uit aan derden. Afspraken over de gewenste onderlinge communicatieen betalingsstructuur worden vastgelegd in service level agreements. + Uitbesteding en procurement In dit onderdeel krijgt u methoden en technieken aangereikt om het proces van uitbesteding te beheersen. Welke overwegingen zijn daarbij doorslaggevend, en waarop moet u letten tijdens de onderhandelingen en het maken van contractafspraken? Aan de orde komen kwaliteitsbewaking, informatie-uitwisseling en financiële afwikkeling. + Reverse logistics, spare parts, onderhoudsprocessen en service logistiek De belangstelling voor het efficiënt en effectief beheersen van stromen gebruikte verpakkingsmaterialen en goederen stijgt. We behandelen daarom onder meer de voorwaarden, belemmeringen en mogelijkheden van deze nieuwe logistieke toepassing. U krijgt inzicht in het optimaal beheersen van spare parts om het gewenste service- en voorraadniveau te realiseren. Ook besteden we aandacht aan het begrip onderhoudslogistiek. + E-business, E-commerce en Retailmanagement Ook in het logistieke proces wordt veelvuldig gebruik gemaakt van internettoepassingen. Daarnaast gaan we in op de specifieke logistieke zaken die gekoppeld zijn aan retailmanagement. + Projectmanagement U verkent onder meer de grenzen van projectbeheersing. Daarnaast gaat u in op projectdynamiek, de competenties van projectmanagement en het competentieprofiel van de projectmanager. + Verandermanagement Ondernemingen moeten zich steeds vaker en sneller aanpassen. U moet inspelen op de eisen van uw klant, de concurrentie en de nieuwe technologieën om lean and mean te overleven. In dit onderdeel leert u verschillende theorieën en doet u ervaringen op die nodig zijn voor een succesvolle verandering. U bestudeert de literatuur en werkt praktijkcases uit. We besteden tijdens de bijeenkomsten veel aandacht aan praktijkvoorbeelden van deelnemers en docenten. Na afloop van een bijeenkomst analyseert u het besproken proces binnen uw eigen bedrijf en geeft u verbeterpunten aan. Uw praktijkanalyses kunt u als input gebruiken voor een volgende bijeenkomst. Voor het examen doet u een onderzoek in uw eigen organisatie. Daarmee toetst u een aantal onderwerpen uit de opleiding aan uw eigen praktijksituatie. Dit onderzoek beschrijft u in een praktijkopdracht. U presenteert uw bevindingen en aanbevelingen tijdens het examen. In totaal beslaat de opleiding 15 dagdelen, waaronder het examen. De bijeenkomsten zijn eens per 2 weken en nemen een deel van de dag en de avond in beslag. Ook het examen is gedeeltelijk overdag. De gemiddelde studiebelasting is ongeveer 15 uur per week naast de bijeenkomst.

12 vervolg Ketenlogistiek Na deze opleiding kunt u de logistieke performance van uw eigen organisatie analyseren, verbeteren en optimaliseren. Ook hebt u de vaardigheden om een project succesvol te implementeren. Met het eindwerkstuk hebt u een logistiek verbetertraject uit uw eigen praktijk uitgewerkt. Bij succesvolle afronding ontvangt u het diploma Ketenlogistiek. U kunt de opleiding volgen op diverse plaatsen in Nederland. Instappen kan in het voor- en in het najaar. De exacte data en locaties vindt u op Als u zich verder wilt verdiepen in strategisch management is een MBA opleiding erg interessant. Wilt u zich meer richten op uw persoonlijke ontwikkeling, dan is een opleiding op het gebied van managementvaardigheden meer iets voor u. Vraag naar de mogelijkheden of kijk op Meer informatie? Bel (lokaal tarief), mail naar of kijk op

Brochure: APICS CSCP. Inkopers die hun functie zien veranderen door supply chain management

Brochure: APICS CSCP. Inkopers die hun functie zien veranderen door supply chain management APICS CSCP Brochure: APICS CSCP APICS CSCP Bij Visie Partners kunt u de APICS opleiding Certified Supply Chain Professional (CSCP) volgen. De opleiding APICS CSCP geeft professionals de inzichten die zij

Nadere informatie

Productiemanagement. Voorraadbeheer. Supply Chain management. Planning. Demand management. Kwaliteitsbeheersing

Productiemanagement. Voorraadbeheer. Supply Chain management. Planning. Demand management. Kwaliteitsbeheersing APICS CPIM Brochure: APICS CPIM NL APICS CPIM APICS CPIM is een brede operations management opleiding APICS CPIM staat voor Certified in Production and Inventory Management welke bedoeld is voor professionals

Nadere informatie

Certified in Production and Inventory Management (CPIM)

Certified in Production and Inventory Management (CPIM) Certified in Production and Inventory Management (CPIM) 2 Visie Partners In deze brochure treft u informatie aan over de opleiding Certified in Production and Inventory Management CPIM. Dit is een van

Nadere informatie

Lean Six Sigma Black Belt als pakket (Blended)

Lean Six Sigma Black Belt als pakket (Blended) Lean Six Sigma Black Belt als pakket (Blended) 8 Maanden ICM biedt u de mogelijkheid om het Lean Six Sigma Black Beltdiploma als pakket in 8 maanden tijd te te behalen. U start met Lean Six Sigma Green

Nadere informatie

APICS CPIM Certification

APICS CPIM Certification oae.nl Bellinistraat 81 1817 JM Alkmaar 072-5207505 info@oae.nl APICS CPIM Certification OAE Supply Chain Academy 2011 pagina 1 www.oae.nl APICS CPIM Building Operational Management Excellence Voor wie

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Agile & Scrum Projectmanagement De cursus Agile & Scrum Projectmanagement duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Inkoopmanagement & Procurement De cursus Inkoopmanagement & Procurement duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Lange cursus beschrijving van de cursus: ITIL basics

Lange cursus beschrijving van de cursus: ITIL basics Lange cursus beschrijving van de cursus: ITIL basics ALGEMEEN Het inrichten van een ICT Beheerorganisatie is een complexe en tijdrovende aangelegenheid. Het resultaat is afhankelijk van veel aspecten.

Nadere informatie

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent Management Development is een effectieve manier om managementpotentieel optimaal te benutten en te ontwikkelen in een stimulerende en lerende omgeving. De manager van vandaag moet immers adequaat kunnen

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Inkoopmanagement & Procurement De Post HBO opleiding Inkoopmanagement & Procurement duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht.

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Customer Relationship Management De cursus Customer Relationship Management (CRM) duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Persoonlijk intakegesprek master 4. Module Verandermanagement 5. Module Marketing & Communicatie 6.

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Persoonlijk intakegesprek master 4. Module Verandermanagement 5. Module Marketing & Communicatie 6. 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 Persoonlijk intakegesprek master 4 Module Verandermanagement 5 Module Marketing & Communicatie 6 Rooster 7 Opleidingskosten 7 Netherlands Business Academy Postbus 6546 4802

Nadere informatie

Post HBO opleiding Management in Zorg en Welzijn

Post HBO opleiding Management in Zorg en Welzijn Zorg en Welzijn Algemeen De post-hbo opleiding Management in Zorg en Welzijn is een opleiding van 1,5 jaar voor mensen met een afgeronde hbo-opleiding die werkzaam zijn in de sector zorg en welzijn en

Nadere informatie

Studiegids training Productiemanager

Studiegids training Productiemanager Studiegids training Productiemanager Inhoud Inhoud... 2 1. Inhoudelijke informatie... 3 1.1 Beschrijving van de training... 3 1.2 Modules... 4 1.3 Opbouw van de training... 6 1.4 E-learningplatform...

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Development & Innovatie De Post HBO opleiding Development & Innovatie duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht. Hierin volgt

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus IT & Process Management De cursus IT & Process Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Online Corporate Communicatie

Online Corporate Communicatie Online Corporate Communicatie Corporate communicatie; integreer online kanalen en voer impactvolle corporate campagnes Er is een groot tekort aan kennis over online corporate communicatie waardoor organisaties

Nadere informatie

European Logistics Association

European Logistics Association European Logistics Association Certification for Logistics Professionals Module Overview ELA Standards Senior management 1.1. Basic Supply Chain Concepts Basisconcepten logistieke keten (verplicht) 1.1.1.

Nadere informatie

Globalisatie, met nieuwe opkomende economieën als China, Brazilië en

Globalisatie, met nieuwe opkomende economieën als China, Brazilië en Globalisatie, met nieuwe opkomende economieën als China, Brazilië en India, heeft de wereld in veel opzichten in hoog tempo veranderd. Voor veel bedrijven betekent dit een strategische herbezinning op

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Lean- & Proces Management De cursus Lean & Process Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Verandermanagement & Leadership De cursus Verandermanagement & Leadership duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Opleidingen Personeel & Arbeid

Opleidingen Personeel & Arbeid VOORJAAR 2015 Zo investeer ik in mijn eigen toekomst... Opleidingen Personeel & Arbeid van Rendement Bekijk alle Opleidingen Personeel & Arbeid klik hier 2 Opleidingen Personeel & Arbeid van Rendement

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Controlling & Accounting De cursus Controlling & Accounting duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Magazijn-& Logistiek Management (hbo-nl-niveau)

Magazijn-& Logistiek Management (hbo-nl-niveau) Magazijn-& Logistiek Management (hbo-nl-niveau) Geef uw loopbaan een impuls!!! De logistiek manager zorgt voor het organiseren, plannen, besturen en uitvoeren van de totale goederenstroom; van ontwikkeling

Nadere informatie

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC Project-, Programma- en AdviesCentrum Resultaten die eruit springen PPAC Binnen Veiligheid en Justitie groeit het belang van projectmatig en programmatisch werken. Ook neemt de behoefte toe om medewerkers

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Merkstrategie & Reputatie De cursus Merkstrategie & Reputatie Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

De leergang LHBM start bij voldoende belangstelling (minimaal acht deelnemers). Het streven is de leergang minimaal één maal per jaar te houden.

De leergang LHBM start bij voldoende belangstelling (minimaal acht deelnemers). Het streven is de leergang minimaal één maal per jaar te houden. Deelnemers aan deze leergang verbreden hun kennis op verschillende bedrijfskundige domeinen en passen deze direct toe in hun eigen werkomgeving. Aan het eind van de leergang zijn de kosten van de opleiding

Nadere informatie

Innoveren maakt het verschil

Innoveren maakt het verschil Innoveren maakt het verschil De logistieke dienstverlener van vandaag bestaat niet meer in 2020! Pascal van Beek Supply chain strategie ontwikkeling & implementatie Business development Customer focussed

Nadere informatie

Financieel Management op hbo-niveau

Financieel Management op hbo-niveau Financieel Management op hbo-niveau Als bedrijfskundig professional is uw visie heel belangrijk. Ontwikkelingen in de organisatie signaleert u direct en deze gebruikt u als basis voor uw bedrijfsstrategie.

Nadere informatie

BABZ-opleiding Basisjaar en Specialisatie Burgerzaken

BABZ-opleiding Basisjaar en Specialisatie Burgerzaken www.segment.nl BABZ-opleiding Basisjaar en Specialisatie Burgerzaken Investeren in uw persoonlijk vakmanschap 3 Samen studeren in een vaste groep 3 Persoonlijke benadering 3 Gemotiveerde studenten 3 Enthousiaste

Nadere informatie

Verbeteren van processen in industriële organisaties

Verbeteren van processen in industriële organisaties Verbeteren van processen in industriële organisaties met Lean Six Sigma Black Belt voor de Industrie Praktische opleiding van The Lean Six Sigma Company Wat doet een Black Belt voor de Industrie? Een goed

Nadere informatie

Opleidingsaanbod: testopleidingen.com

Opleidingsaanbod: testopleidingen.com (Business, (IT) Projectmanagement, Quality Management, etc.) TMap NEXT Test Engineer(NL/ENG) Examentraining TMap NEXT Test Engineer E-learning TMap NEXT Test Engineer Certificering TMap NEXT Test Engineer

Nadere informatie

Green Belt to Black Belt

Green Belt to Black Belt Het beste van twee werelden De opleiding Six Sigma Black Belt is onderdeel van het gezamenlijke trainingsaanbod van ProjectsOne en Schouten en Nelissen. Als er één organisatie bekend is met zowel theorie

Nadere informatie

Kent u de verschillende taken en verantwoordelijkheden van een manager;

Kent u de verschillende taken en verantwoordelijkheden van een manager; Middle Management I Middle Management I is opgebouwd uit drie van de zes modules die in het programma van de Leergang Middle Management zitten; te weten; leidinggeven aan teams, organiseren en plannen;

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Financieel Management & Leadership De Post HBO opleiding Financieel Management & Leadership duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in

Nadere informatie

Hightech Talent Masterclass

Hightech Talent Masterclass Hightech Talent Masterclass Doelstelling 3 Technische professionals leren anders Praktijkgerichte samenwerking Individueel Assessment Masterclass overzicht 6 Wat levert dit programma de deelnemers op?

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Verandermanagement & Leadership De Post HBO opleiding Verandermanagement & leadership duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht.

Nadere informatie

Carrière maken in ICT? Verzilver uw kennis met iexa -diploma's. ICT-diploma's op hbo-niveau internationaal herkenbaar onafhankelijke examinering

Carrière maken in ICT? Verzilver uw kennis met iexa -diploma's. ICT-diploma's op hbo-niveau internationaal herkenbaar onafhankelijke examinering Carrière maken in ICT? Verzilver uw kennis met iexa -diploma's ICT-diploma's op hbo-niveau internationaal herkenbaar onafhankelijke examinering iexa : ICT-diploma's op hbo-niveau Werkt u als ICT-professional

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Persoonlijke Effectiviteit De cursus Persoonlijke Effectiviteit duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO IT & Process Management De Post HBO opleiding IT & Process Management duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht. Hierin volgt

Nadere informatie

Informatiepakket Lean Six Sigma BlackBelt Zelfstudie

Informatiepakket Lean Six Sigma BlackBelt Zelfstudie Informatiepakket Lean Six Sigma BlackBelt Zelfstudie Lean Six Sigma BlackBelt worden op het internationaal erkende niveau van het ASQ? Met onze Lean Six Sigma BlackBelt zelfstudie leer je op interactieve

Nadere informatie

Post-HBO Beïnvloeden op strategisch niveau

Post-HBO Beïnvloeden op strategisch niveau Hoe zorgt u er als manager voor dat uw plannen en ideeën door de organisatie als net zo waardevol worden ervaren als door uzelf? In deze cursus beïnvloeden leert u hoe u met geavanceerde technieken op

Nadere informatie

Social Strategy Masterclass 2014

Social Strategy Masterclass 2014 Social Strategy Masterclass 201 Bestemd voor Directie en Management actief in zowel B2B, B2C als Non profit Inhoudsopgave Inleiding Eendaagse Social Strategy MasterClass Programma Ochtendsessie Middagsessie

Nadere informatie

master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de beleidsinformatica WAT JE ZEKER MOET WETEN? diploma

master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de beleidsinformatica WAT JE ZEKER MOET WETEN? diploma MASTER IN DE toegepaste economische wetenschappen: HANDELSINGENIEUR IN DE WAT JE ZEKER MOET WETEN? diploma master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de beleidsinformatica studieduur

Nadere informatie

Voorop in de ontwikkeling van multimodale ketenregie

Voorop in de ontwikkeling van multimodale ketenregie Voorop in de ontwikkeling van multimodale ketenregie Overseas Logistics Multimodal Inland Locations Supply Chain Solutions Advanced logistics for a smaller world Als het gaat om het optimaal beheersen

Nadere informatie

Ontdek de toegevoegde waarde bij medische artikelen

Ontdek de toegevoegde waarde bij medische artikelen Ontdek de toegevoegde waarde bij medische artikelen Assortiment Als farmaceutische en medische groothandel biedt Brocacef Intramuraal een compleet en kwalitatief hoogwaardig assortiment geneesmiddelen,

Nadere informatie

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware INTEGRATIE CONTINUE INNOVATIE WORKFLOW ONDERSTEUNING ABECON-CONSULTANCY OVER ABECON Microsoft Dynamics Nieuwe kansen in een veranderende media wereld Standaard

Nadere informatie

Xcellent. in performance ontwikkeling van mens en organisatie

Xcellent. in performance ontwikkeling van mens en organisatie Xcellent in performance ontwikkeling van mens en organisatie Xpertise Xpert Xact Xcellent + Xpertise Een geslaagd opleidingstraject begint met kennis. Onze kennis, maar ook die van u. P3transfer heeft

Nadere informatie

MoP Foundation training

MoP Foundation training MoP Foundation training Tijdens onze MoP Foundation training maakt u op inspirerende wijze kennis met MoP en leert u MoP toepassen op uw eigen portfolio. Onder leiding van onze expert trainers wordt het

Nadere informatie

erbeterdezaak.nl Processen managen Een inleiding erbeterdezaak.nl

erbeterdezaak.nl Processen managen Een inleiding erbeterdezaak.nl Processen managen Een inleiding Proces cultuur De klant komt eerst Zorg dat je altijd waarde toevoegt Moedig eigen initiatief aan Geef medewerkers ruimte Moedig teamwerk aan Beloon team prestaties Werk

Nadere informatie

Xeleos Health Care Solutions Uw Operational Excellence Partner

Xeleos Health Care Solutions Uw Operational Excellence Partner Xeleos Health Care Solutions Uw Operational Excellence Partner Agenda 1 2 3 Xeleos Health Care Solutions:Missie, Algemeen, Aanpak Onze oplossingen Referenties Xeleos Health Care Solutions: Onze Missie

Nadere informatie

Ketenbesturing. Ketenbesturing. 1. SCOR SCOR-model

Ketenbesturing. Ketenbesturing. 1. SCOR SCOR-model Ketenbesturing Meten is weten The concept of SCM requires measuring the overall supply chain performance rather then only the performance of the individual chain members. Handfield 1991 K. Melaerts - KHLeuven,

Nadere informatie

creating tomorrow Logistiek en economie Hva techniek

creating tomorrow Logistiek en economie Hva techniek creating tomorrow 2013 2014 Logistiek en economie Hva techniek HVA TECHNIEK Logistiek en Economie 2013-2014 Het muziekfestival staat op de kalender, de artiesten zijn geboekt. Maar hoe komen al die onderdelen

Nadere informatie

Agrologistiek: De rol van ICT in toekomstige supply chains

Agrologistiek: De rol van ICT in toekomstige supply chains Agrologistiek: De rol van ICT in toekomstige supply chains delaatstemeter@gmail.com Walther Ploos van Amstel Amsterdam, April 2010 Waarde creëren met supply chain ICT Nieuwe ICT oplossingen kunnen agrologistiek

Nadere informatie

Duur: 3 dagdelen (1 hele dag en twee weken later een halve dag). Inclusief oefenen met een professionele acteur.

Duur: 3 dagdelen (1 hele dag en twee weken later een halve dag). Inclusief oefenen met een professionele acteur. HR professionaliseringstraject het aanbod Verandermanagement, adviseren en begeleiden Module Informatie Stand van zaken Adviseren en coachen voor de HR adviseur: specifiek gericht op HR als business partner

Nadere informatie

BROCHURE CURSUS PRAKTIJKMANAGER

BROCHURE CURSUS PRAKTIJKMANAGER BROCHURE CURSUS PRAKTIJKMANAGER INLEIDING CURSUS PRAKTIJKMANAGEMENT Deze cursus is voor iedereen die binnen de praktijk (voor een deel) verantwoordelijk is voor het dagelijks aansturen van de organisatie,

Nadere informatie

1 en 2 Inleiding Logistiek. Walther. Ploos van Amstel (w.ploos.van.amstel@hva.nl) Hessel Visser (hesselvisser@chello.nl )

1 en 2 Inleiding Logistiek. Walther. Ploos van Amstel (w.ploos.van.amstel@hva.nl) Hessel Visser (hesselvisser@chello.nl ) 1 en 2 Inleiding Logistiek Walther. Ploos van Amstel (w.ploos.van.amstel@hva.nl) Hessel Visser (hesselvisser@chello.nl ) 1 Belangrijkste leerdoelen ILO In kaart kunnen brengen van de personen- en goederenstromen

Nadere informatie

Opleiding. Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen.

Opleiding. Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen. Opleiding Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen Periode April t/m juni 2017 10 modules verdeeld over 7 lesdagen Locatie Driebergen en Eindhoven www.huisartsvanmorgen.nl

Nadere informatie

De rol van WMS in internationale Supply Chains

De rol van WMS in internationale Supply Chains De rol van WMS in internationale Supply Chains s-hertogenbosch, 26 april 2012 9026X078/WD/ld v1.0 De in dit rapport genoemde conclusies, aanbevelingen en adviezen zijn gebaseerd op door de opdrachtgever

Nadere informatie

- Nederlands; moedertaal - Engels; zeer goed - Duits; redelijk CURRICULUM VITAE. Personalia

- Nederlands; moedertaal - Engels; zeer goed - Duits; redelijk CURRICULUM VITAE. Personalia Personalia Naam Rogier van Zon Geboortedatum 02-10-1967 Nationaliteit Dutch Adres Paalspoor 12, 5629 TG Eindhoven Mobiel +31 (0)6-13074306 E-mail r.van.zon@logexma.com Profielschets Rogier is een ervaren

Nadere informatie

Duurzame automatiseringsoplossingen

Duurzame automatiseringsoplossingen A u t o m a t i o n S o l u t i o n s B u s i n e s s o p t i m a l i s a t i e d o o r P r o c e s I n t e g r a t i e Duurzame automatiseringsoplossingen Door mondiale ontwikkelingen en steeds sneller

Nadere informatie

Opleiding. Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen. www.huisartsvanmorgen.nl.

Opleiding. Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen. www.huisartsvanmorgen.nl. Opleiding Periode maart t/m juni 2016 11 modules verdeeld over 6 lesdagen Locatie Bergse Bossen in Driebergen www.huisartsvanmorgen.nl P R A K T I J K M A N A G E M E N T De opleiding tot praktijkmanager

Nadere informatie

MES geïntegreerd binnen ERP in productie is de sleutel tot betaalbare flexibiliteit

MES geïntegreerd binnen ERP in productie is de sleutel tot betaalbare flexibiliteit MES geïntegreerd binnen ERP in productie is de sleutel tot betaalbare flexibiliteit VRAAG: Hoe implementeer je betaalbare en uitvoerbare Real-time-business-optimized-flexibility in uw productiebedrijf?

Nadere informatie

TOELATINGSEISEN STUDIEBELASTING EXAMEN EN CERTIFICERING FISCAAL VOORDEEL KOSTEN

TOELATINGSEISEN STUDIEBELASTING EXAMEN EN CERTIFICERING FISCAAL VOORDEEL KOSTEN TOELATINGSEISEN Sales Leadership maakt deel uit van het programma Leadership in Marketing & Sales. Deelname aan het programma is aan een aantal voorwaarden verbonden. U kunt de opleiding Accountmanager

Nadere informatie

EXIN WORKFORCE READINESS professional

EXIN WORKFORCE READINESS professional EXIN WORKFORCE READINESS professional DE ERVARING LEERT ICT is overal. Het is in het leven verweven geraakt. In een wereld waarin alles steeds sneller verandert, is het lastig te bepalen wat er nodig is

Nadere informatie

ESLog Supply Chain Management Blok 8

ESLog Supply Chain Management Blok 8 ESLog Supply Chain Management Blok 8 Voorraadbeheer Inhoud: - Vraagvoorspelling - Aggregatieniveau en voorspellingshorizon - Keuze voorspellingsmethode - Bedrijfskolom locaties voorraden - Afhankelijke

Nadere informatie

master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de

master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de Wat je zeker moet Weten: diploma master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de studieduur 2 jaar =

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De opleiding Bedrijfskunde MER (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Steeds meer krijgen organisaties te maken met

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Masterclass Plan van Aanpak Schrijven De Masterclass Plan van Aanpak Schrijven duurt 1 dag en omvat 2 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT. Masterclass Informatiemanagement

AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT. Masterclass Informatiemanagement AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT Masterclass Informatiemanagement AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT INTRODUCTIE Informatie is voor elke organisatie een cruciale asset. Efficiënte uitvoering van

Nadere informatie

Communicatie. Trainingen.

Communicatie. Trainingen. Communicatie Trainingen www.amv-opleidingen.nl AMV, de opleider voor jouw ambities Praktisch en resultaatgericht Het verschil maken, dat doen we bij AMV. Door onze praktische én persoonlijke aanpak. In

Nadere informatie

Lean Finance Management Green Belt Training

Lean Finance Management Green Belt Training Lean Finance Management Green Belt Training Aan het stuur met Lean Management Informatie die echt werkt - Verbeterpotentieel in kaart - Met jouw Lean project succesvol aan de slag Drs. Louis Brackel RC,

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Human Resource Analytics De cursus Human Resource Analytics duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

ISO Crises! What Crises?

ISO Crises! What Crises? 30 maart 2006 ISO Crises! What Crises? kennisteam kwaliteitsmanagement Agenda 13.00 uur opening DB ISO, crises, what crises GB discussie olv DB afronding/conclusies 15.00 uur einde GB 1 Onderwerp KKT-enquête

Nadere informatie

Brochure Service Operation

Brochure Service Operation Brochure Service Operation Over Pink Elephant Bedrijfshistorie Pink Elephant is een Nederlandse IT onderneming die rond 1980 is ontstaan als bijverdienste van een drietal studenten aan de Technische Universiteit

Nadere informatie

MASTERCLASS INFORMATIEMANAGEMENT

MASTERCLASS INFORMATIEMANAGEMENT In samenwerking met MASTERCLASS INFORMATIEMANAGEMENT INTERACTIEVE PRAKTISCHE MASTERCLASS MET GRONDIGE KENNIS VAN, INZICHT IN EN HANDVATTEN VOOR HET VAKGEBIED LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP NYENRODE.

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Human Resources Management & Leadership De Post HBO opleiding Human Resources Management & Leadership duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten

Nadere informatie

TALENTPUNT. Een Development Program speciaal voor HR professionals

TALENTPUNT. Een Development Program speciaal voor HR professionals FOCUS ON THE FUTURE Je bent een HR professional met veel ambitie en je wilt succesvol(ler) zijn. Je bent gericht op de nieuwste HR ontwikkelingen en nieuwsgierig naar hoe andere HR professionals zaken

Nadere informatie

De unieke steekproef van 3000 opleidingszoekende of volgende professionals geeft onder inzicht in:

De unieke steekproef van 3000 opleidingszoekende of volgende professionals geeft onder inzicht in: Research design NIDAP B2C onderzoek Het NIDAP B2C onderzoek biedt u een zeer volledig beeld van de opleidings- en trainingsbehoefte bij professionals/consumenten met interesse in het volgen van een opleiding

Nadere informatie

RESULTAATGERICHT ORGANISEREN

RESULTAATGERICHT ORGANISEREN RESULTAATGERICHT ORGANISEREN Hoe de beste resultaten te halen uit uw organisatie, managers en medewerkers. Wat is resultaatgericht organiseren? Resultaatgericht organiseren heeft als doel om organisaties

Nadere informatie

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Sense Template. Toegevoegde waarde vanuit inhoud

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Sense Template. Toegevoegde waarde vanuit inhoud Sense Template BluefieldFinance Toegevoegde waarde vanuit inhoud De Organisatie Opgericht 2007 Bluefield Finance is als onderdeel van Bluefield Partners in 2007 opgericht door 2 ervaren financials met

Nadere informatie

Zest Application Professionals Training &Workshops

Zest Application Professionals Training &Workshops De requirements trainingen van Zest Application Professionals geven u de handvatten die nodig zijn om uw requirementsproces te verbeteren. U doet hands-on ervaring op en leert omgaan met lastige praktijksituaties.

Nadere informatie

Bachelor of Business Administration (MER opleiding)

Bachelor of Business Administration (MER opleiding) Bachelor of Business Administration (MER opleiding) voor decentrale overheden Het Onderwijs De Bachelor of Business Administration voor decentrale overheden (Management, Economie & Recht, MER) wordt aangeboden

Nadere informatie

Opleiding. Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen. www.huisartsvanmorgen.nl.

Opleiding. Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen. www.huisartsvanmorgen.nl. Opleiding Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen Periode September t/m december 2016 11 modules verdeeld over 6 lesdagen Locatie Bergse Bossen in Driebergen

Nadere informatie

Beste HRM Dienstverlener voor de Overheid

Beste HRM Dienstverlener voor de Overheid Sociale Zaken Creëren van Participeren Het kabinet wil de Participatiewet per 1 januari 2014 in werking laten treden. Er wordt nog gedebatteerd over onderdelen van de wet. Echter, de kern staat vast. Het

Nadere informatie

Bantopa (Samen)werken aan Samenwerken

Bantopa (Samen)werken aan Samenwerken Bantopa (Samen)werken aan Samenwerken Masterclass - Alliantievaardigheden Een praktische leidraad voor toekomstige alliantiemanagers Samenwerken als Kerncompetentie De complexiteit van producten, processen

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

Van de Groep Olsthoorn Finding Excellence

Van de Groep Olsthoorn Finding Excellence Van de Groep Olsthoorn Finding Excellence technology / industry / logistics 2 1 Management search Executive search International management search Interim management Missie Van de Groep & Olsthoorn staat

Nadere informatie

Opleidingen Boekhouden

Opleidingen Boekhouden Opleidingen Boekhouden Bij Avondopleidingen SKO kunt u kiezen uit 3 verschillende niveau's opleidingen boekhouden: Opleiding Basiskennis Boekhouden BKB vergelijkbaar met MBO-3 niveau (= Elementair Boekhouden

Nadere informatie

HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA)

HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA) HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA) HBO Bedrijfskunde Academie Mercuur en AdviCo verzorgen in samenwerking met Hogeschool SDO de opleiding HBO Bachelor Bedrijfskunde. Het programma

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

WORKFORCE MANAGEMENT SOLUTIONS

WORKFORCE MANAGEMENT SOLUTIONS WORKFORCE MANAGEMENT SOLUTIONS AL MEER DAN 20 JAAR DÉ SPECIALIST OP HET GEBIED VAN WORKFORCE MANAGEMENT SOLUTIONS IN RETAIL, LOGISTIEK EN INDUSTRIE TOTAALOPLOSSING VOOR WFM VRAAGSTUKKEN Softbrick Workforce

Nadere informatie

turning data into profit knowhowmarketing

turning data into profit knowhowmarketing turning data into profit knowhowmarketing Kennis over de markt, de klant, de concurrent en de effectiviteit van marketing wordt steeds belangrijker. Succesvolle bedrijven gebruiken deze kennis om snel

Nadere informatie

Resultaten Onderzoek September 2014

Resultaten Onderzoek September 2014 Resultaten Onderzoek Initiatiefnemer: Kennispartners: September 2014 Resultaten van onderzoek naar veranderkunde in de logistiek Samenvatting Logistiek.nl heeft samen met BLMC en VAViA onderzoek gedaan

Nadere informatie

Op elk niveau van hoog niveau

Op elk niveau van hoog niveau VOORJAAR 2015 Zonder dat diploma had ik deze functie nooit gekregen M Hoog slagingspercentage M Persoonlijke begeleiding M Inclusief PE-punten M Op 5 plaatsen in Nederland Opleidingen Salarisadministratie

Nadere informatie

Logistiek modellen H3 Logistiek raamwerk bij productielogistiek:

Logistiek modellen H3 Logistiek raamwerk bij productielogistiek: Logistiek modellen H3 Logistiek raamwerk bij productielogistiek: 1. Grondvorm productielogistiek (fysieke inrichting) 2. Besturingssysteem productielogistiek (beheersing) 3. Informatiesysteem productielogistiek

Nadere informatie

Lean Six Sigma Black Belt

Lean Six Sigma Black Belt POST- GRADUAAT Lean Six Sigma Black Belt Ben je geïnteresseerd in het verbeteren van bedrijfsprocessen? Wil je graag aan de slag met procesverbeteren binnen je bedrijf? Laat je onderdompelen in Lean Six

Nadere informatie

Onderwijsmanagement. Doelgroep

Onderwijsmanagement. Doelgroep Onderwijsmanagement Cursus voor schoolleiders en middenmanagementfunctionarissen die geen (recente) opleiding managementvaardigheden hebben gevolgd. Met name mensen die op zo n positie terechtkomen vanuit

Nadere informatie