Logistiek management. Avans +, dé specialist in het ontwikkelen van mensen en organisaties.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Logistiek management. www.avansplus.nl. Avans +, dé specialist in het ontwikkelen van mensen en organisaties."

Transcriptie

1 Logistiek management Logistiek management Logistiek management is ontstaan vanuit de behoefte goederenstromen beter, sneller en goedkoper te laten verlopen. Iedere organisatie wordt geconfronteerd met in- en externe goederenstromen die vaak lange ketens vormen en waarvan de schakels optimaal op elkaar afgestemd moeten worden. Voorwaarde daarbij is dat de goederenstromen over alle schakels van de bedrijfskolom aandacht krijgen. Logistiek mag geen eilandfunctie zijn in een onderneming. De disciplines marketing, inkoop en customer service bepalen de dagelijkse praktijk van de logistiek manager. Logistieke concepten en systemen zijn tot bloei gekomen in producerende bedrijven en handelsondernemingen. De laatste jaren is echter ook de dienstverlenende sector tot het besef gekomen dat logistiek om meer draait dan het beheersen van goederenstromen. Een goede logistiek helpt u beter te voldoen aan de eisen en wensen van de klant. Wilt u zich ontwikkelen op het gebied van logistiek management? Avans + biedt u daartoe ruime mogelijkheden. Bepaal uw eigen route Het ontwikkeltraject kent een logische samenhang van modulair samengestelde opleidingen, persoonlijk advies en praktijkgerichte begeleiding. Uw omstandigheden bepalen waar u instapt en uw ambities bepalen hoe ver u uiteindelijk komt. U kunt uw programma zelf samenstellen en in eigen tempo volgen. Na elke mijlpaal kunt u besluiten: even stoppen of meteen doorgaan. Zo blijft u bij in uw ontwikkeling. Logistiek management De brede postbacheloropleiding Logistiek management omvat zowel het traject van material management als de fysieke distributie. De afgeronde modules kunt u ook als afzonderlijke opleidingen volgen. + Voorraadbeheer, MRP en DRP + Supply chain management + Logistiek projectmanagement + Productieplanning + Material handling + APICS/CPIM + APICS/CSCP Avans +, dé specialist in het ontwikkelen van mensen en organisaties. Met meer dan 200 postbachelor- en masteropleidingen is Avans + de toonaangevende opleider voor professionals. Persoonlijke benadering en praktisch toepasbare kennisverwerving staan centraal. Diverse locaties door heel Nederland; altijd dichtbij! + Amsterdam + Rotterdam + Breda + Utrecht + Nieuwegein + Arnhem/Papendal + Zwolle + Eindhoven + Den Haag Ook in company trajecten APICS/CPIM/CSCP Op logistiek vakgebied neemt de American Production & Inventory Control Society (APICS ) wereldwijd een vooraanstaande positie in. De APICS stelt het curriculum voor de internationaal erkende logistieke APICS, CPIM en CSCP opleiding vast. CPIM staat voor Certified in Production and Inventory Management en bestaat uit: + Basics of supply chain management + Masterplanning of resources + Detailed scheduling and planning + Execution and control of operations + Strategic management of resources De opleiding APICS CSCP geeft professionals de inzichten die zij nodig hebben om de activiteiten van de productie- en distributieketens te kunnen integreren en besturen.

2 Logistiek management Waarom Logistiek management Logistiek heeft als doel goederenstromen beter, sneller en goedkoper te laten verlopen. Wilt u de interne- en externe logistieke processen van uw organisatie optimaal beheersen? Dan is onze opleiding Logistiek management precies wat u zoekt. Daarmee verwerft u de kennis, inzichten, technieken en vaardigheden die nodig zijn om uw rol binnen de organisatie goed te kunnen vervullen. Het opleidingstraject is modulair opgebouwd. U kunt de modules ook afzonderlijk volgen, waardoor u zich heel gericht in onderdelen kunt verdiepen. U denkt en werkt minimaal op hbo-niveau. Daarnaast hebt u enkele jaren logistieke werkervaring binnen uw eigen organisatie of als consultant. U bent (mede) verantwoordelijk voor het logistieke management in bijvoorbeeld een industrieel bedrijf, een handelsonderneming, een overheidsinstelling of een non-profit organisatie. De opleiding bestaat uit de volgende afgeronde modules: + Voorraadbeheer, MRP en DRP + Supply chain management + Logistiek projectmanagement + Material handling + Persoonlijke effectiviteit Het onderdeel Persoonlijke Effectiviteit wordt opgestart nadat u deel heeft genomen aan een eerste logistieke module. Het is van belang dat u uw mede deelnemers al enige tijd kent zodat u elkaar kunt coachen op uw persoonlijke effectiviteit. Het onderdeel is opgebouwd uit een tweetal bijeenkomsten die de gehele dag in beslag nemen. Verder wordt er door middel van intervisie sessies, voorafgaand aan de logistieke modules, verder ingegaan op uw persoonlijke effectiviteit. In deze intervisie sessies wordt ingegaan op uw persoonlijke vraag of behoefte. Uw situatie is het uitgangspunt voor de sessies. Testen die u via internet maakt, geven u inzicht in uw sterke en minder sterke punten. U (her)ontdekt uw specifieke, persoonlijke stijl en kwaliteiten op het gebied van communicatie, samenwerken, presenteren, onderhandelen en conflicthantering. U zult in staat worden gesteld deze verder ontwikkelen en versterken. De opleiding Logistiek management bestaat uit 45 wekelijkse bijeenkomsten van tot uur. De voorbereiding en uitwerking van de opdrachten nemen ongeveer 5 uur per week in beslag. De theorieën, methoden en technieken die u nu beheerst stellen u in staat uw rol als logistiek manager binnen uw organisatie optimaal in te vullen. Uw persoonlijke vaardigheden zijn verder ontwikkeld. Na succesvolle afronding van elke module ontvangt u een certificaat. Wanneer u alle modules hebt gehaald, ontvangt u het postbachelordiploma Logistiek manager. U kunt de opleiding volgen op diverse plaatsen in Nederland. Instappen kan per module, dus het gehele jaar door. De exacte startdata en locaties vindt u op Wilt u zich verder verdiepen in de logistiek en hebt u een afgeronde bacheloropleiding en voldoende managementervaring? Dan is de opleiding Ketenlogistiek een passend vervolg. De APICS opleidingen CPIM of CSCP behoren ook tot de mogelijkheden. Daarnaast kunt u uw zelf verder ontwikkelen door middel van een MBA opleiding. Uw persoonlijke vaardigheden kunt u aanscherpen met de postbacheloropleiding Leidinggeven als nieuwe uitdaging of Professioneel leidinggeven. Hebt u nog geen afgeronde bacheloropleiding, dan bieden we de interessante Schakelcursus bachelor technische bedrijfskunde of Schakelcursus bachelor Bedrijfskunde MER aan. Deze biedt u toegang tot de bacheloropleiding Technische bedrijfskunde en Bedrijskunde MER bij Avans Hogeschool. U bestudeert literatuur en werkt eigen praktijkcases uit. Ook maakt u werkstukken in kleine, sterk gemotiveerde teams. U deelt uw kennis en ervaring met deelnemers van andere bedrijven en met onze docenten. Deze docenten zijn zelf ook werkzaam in de praktijk en begeleiden u in het leerproces. Elke module sluit u af met een praktijkstudie en/of een schriftelijke toets. Ook de module Persoonlijke Effectiviteit rondt u af met een opdracht.

3 Voorraadbeheer, MRP en DRP Waarom Voorraadbeheer, MRP en DRP Voorraden vervullen op de diverse niveaus in een distributienetwerk een verschillende rol. Welke strategie volgt u daarin? U maakt kennis met technieken en methoden voor het berekenen van optimale voorraadniveaus. Verder komen de systemen Material Requirements Planning (MRP) en Distribution Requirements Planning (DRP) aan bod. Deze opleiding maakt deel uit van de postbacheloropleiding Logistiek management, maar is ook afzonderlijk te volgen. U denkt en werkt minimaal op hbo-niveau. Daarnaast hebt u enkele jaren logistieke werkervaring binnen uw eigen organisatie of als consultant. + Inleiding in het voorraadbeheer en voorraadkosten + Bestelmethoden en formule van Camp + Stochastische modellen en samengesteld voorraad kostenmodel + Productielogistiek + Distributie, voorraden, DRP + Vraagvoorspelmethoden U bestudeert literatuur en werkt eigen praktijkcases uit. Ook maakt u een werkstuk in een klein, sterk gemotiveerd team. U deelt zo uw kennis en ervaring met deelnemers van andere bedrijven en met onze docenten. Deze docenten zijn zelf ook werkzaam in de logistiek en begeleiden u in het leerproces. U sluit de module af met de presentatie van het werkstuk en met een schriftelijk tentamen. De opleiding bestaat uit 9 wekelijkse bijeenkomsten van tot uur. De gemiddelde studiebelasting, voor voorbereiding en uitwerking, is 5 uur per week. U hebt inzicht in het functioneren van voorraadbeheersystemen, MRP en DRP. U bent in staat om met behulp van de aangereikte methoden en technieken optimale voorraadniveaus te berekenen. Ook kunt u deze methoden en technieken toepassen in uw eigen praktijk. Uw analytisch vermogen is verbeterd. Na succesvolle afronding van de opleiding ontvangt u een certificaat. U kunt de opleiding volgen op diverse plaatsen in Nederland. Instappen kan in het voorjaar en in het najaar. De exacte startdata en locaties vindt u op Voorraadbeheer, MRP en DRP is een zelfstandige module binnen de postbacheloropleiding Logistiek management. De modulaire opbouw van deze opleiding maakt het voor u mogelijk in uw eigen tempo het totale programma te volgen.

4 Supply chain management Waarom Supply chain management De goederenstroom van gereed product tot en met de uiteindelijke afnemer (consument) wordt de fysieke distributie genoemd. Ook de stromen naar, door en vanaf gespecialiseerde handels- en distributiebedrijven worden hiertoe gerekend. Het gaat daarbij om meer dan de simpele transportfunctie. In deze opleiding laten we u zien welke logistieke ketens en distributienetwerken er zijn. U leert hoe u optimaal gebruik kunt maken van deze ketens en netwerken, rekening houdend met producteigenschappen, de markt en de kosten. De opleiding maakt deel uit van de postbacheloropleiding Logistiek management, maar is ook afzonderlijk te volgen. Supply chain management is een zelfstandige module binnen de postbacheloropleiding Logistiek management. De modulaire opbouw van deze opleiding maakt het voor u mogelijk in uw eigen tempo het totale programma te volgen. U denkt en werkt minimaal op hbo-niveau. Daarnaast hebt u enkele jaren logistieke werkervaring binnen uw eigen organisatie of als consultant. + Algemene inleiding Supply chain management + Classificatie distributie beslissingen + Distributienetwerk optimalisatie + Third party logistics + Transportoptimalisatie + Voorraadbeheersing in ketens + E-commerce en e-logistics U bestudeert literatuur en werkt eigen praktijkcases uit. U oefent met het opzetten van een distributiestructuur en de manier waarop deze vorm kan worden gegeven. Zo deelt u uw kennis en ervaring met deelnemers van andere bedrijven en met onze docenten. Deze docenten zijn zelf ook werkzaam in de logistiek en begeleiden u in het leerproces. U sluit de module af met een schriftelijke toets. De opleiding bestaat uit 8 wekelijkse bijeenkomsten van tot uur. De gemiddelde studiebelasting, voor voorbereiding en uitwerking, is 5 uur per week. U bent in staat de fysieke distributiestructuur en ketenlogistiek te optimaliseren. Deze structuur houdt rekening met factoren die de distributie kunnen beïnvloeden. Kosten en klanttevredenheid zijn in balans. Zo draagt u bij aan een verbeterde concurrentiepositie van uw organisatie. Na succesvolle afronding van de opleiding ontvangt u een certificaat. U kunt de opleiding volgen op diverse plaatsen in Nederland. Instappen kan in het voorjaar en in het najaar. De exacte data en locaties vindt u op

5 Logistiek projectmanagement Waarom Logistiek projectmanagement Elke logistiek manager krijgt in zijn carrière te maken met projecten. Het implementeren van een informatiesysteem, een logistiek verbeterproject zoals Lean/Six Sigma, het outsourcen van activiteiten of de bouw en inrichting van een nieuwe logistieke site. De vaardigheden van de projectmanager zijn van essentieel belang voor het binnen de geplande tijd en budget en tegen de afgesproken kwaliteit opleveren van het projectresultaat. Na deze opleiding beschikt u over de kennis en vaardigheden die nodig zijn om een logistiek project effectief te managen of een bepalende speler te worden in een projectteam. Logistiek projectmanagement maakt deel uit van de postbachelor opleiding Logistiek management, maar is ook afzonderlijk te volgen. U kunt de opleiding volgen op diverse plaatsen in Nederland. Instappen kan in het voorjaar en in het najaar. De exacte startdata en locaties vindt u op Logistiek projectmanagement is een zelfstandige module binnen de postbacheloropleiding Logistiek management. De modulaire opbouw van deze opleiding maakt het voor u mogelijk in uw eigen tempo het totale programma te volgen. U denkt en werkt minimaal op hbo-niveau. Daarnaast hebt u enkele jaren logistieke werkervaring; binnen uw eigen organisatie of als consultant. + Projectmatig werken + Projectvaardigheden + Projectleiderschap + Veranderen + Informatievoorzieningsprojecten + Verbeterprojecten + Outsourcing projecten U bestudeert literatuur en werkt eigen praktijkcases uit. Zo deelt u uw kennis en ervaring met deelnemers van andere bedrijven en met onze docenten. Deze docenten zijn zelf ook werkzaam in de logistiek en begeleiden u in het leerproces. U sluit de module af met een beslisdocument en presenteert dit tijdens de laatste bijeenkomst aan de groep. Een aantal deelnemers uit de groep vormen als het ware het managementteam van uw organisatie en beoordelen uw presentatie ook als zodanig. De opleiding bestaat uit 12 wekelijkse bijeenkomsten van tot uur. De gemiddelde studiebelasting, voor voorbereiding en uitwerking, is 5 uur per week. U hebt inzicht gekregen in de practices en technieken die worden gebruikt om een project effectief te besturen. U weet welke competenties van belang zijn voor een projectmanager en lid van een projectteam en u heeft deze tijdens de cursus al ontwikkeld. U weet hoe u een logistiek project aanpakt en uw collega s en medewerkers motiveert om tot een goed projectresultaat te komen. Een logistiek project is bij u in uitstekende handen. Na succesvolle afronding van de opleiding ontvangt u een certificaat.

6 Productieplanning Waarom Productieplanning Als productieplanner moet u voortdurend passen en meten om een realistisch productieplan op te stellen. Vaak zit u klem tussen verzoeken van de verkoopafdeling en wensen van de productieafdeling. Deze opleiding gaat in op planningsmethoden en -systemen die u kunt ondersteunen bij het maken van een evenwichtige productieplanning. De opleiding Productieplanning maakt deel uit van de postbacheloropleiding Logistiek management, maar is ook afzonderlijk te volgen. U denkt en werkt minimaal op hbo-niveau. Daarnaast hebt u enkele jaren logistieke werkervaring; binnen uw eigen organisatie of als consultant. + Businessplanning + Integrale logistieke concepten + Productieplanning + Scheduling + Just in Time en Total Quality management U bestudeert de literatuur. In een klein, sterk gemotiveerd team werkt u een praktijkopdracht uit. Zo deelt u uw kennis en ervaring met deelnemers van andere bedrijven en met onze docenten. Deze docenten zijn zelf ook werkzaam in de logistiek en begeleiden u in het leerproces. U sluit de module af met een presentatie van het werkstuk en een schriftelijke toets. De opleiding bestaat uit 9 wekelijkse bijeenkomsten van tot uur. De gemiddelde studiebelasting, voor voorbereiding en uitwerking, is 5 uur per week. U hebt een brede kennis opgedaan van productieplanning in verschillende bedrijfstypen. U leert hoe u, goed onderbouwd, een logistiek advies kunt geven. Na succesvolle afronding van de opleiding ontvangt u een certificaat. U kunt de opleiding volgen op diverse plaatsen in Nederland. Instappen kan in het voorjaar en het najaar. De exacte startdata en locaties vindt u op Productieplanning is een zelfstandige module binnen de postbacheloropleiding Logistiek management. De modulaire opbouw van deze opleiding maakt het voor u mogelijk in uw eigen tempo het totale programma te volgen.

7 Material handling Waarom Material handling De kern van vele logistieke processen vindt zijn basis in het magazijn. Een adequate magazijninrichting en -organisatie vormen een voorwaarde voor moderne productiebeheersingssystemen en distributiestrategieën. Een betrouwbaar magazijn draagt bij aan zo laag mogelijke logistieke kosten en bepaalt de serviceverlening aan de klanten. Material handling stelt het inrichten van het magazijn en de organisatie van de werkmethoden in het magazijn centraal. Material handling maakt deel uit van de postbacheloropleiding Logistiek management, maar is ook afzonderlijk te volgen. U denkt en werkt minimaal op hbo-niveau. Daarnaast hebt u enkele jaren logistieke werkervaring; binnen uw eigen organisatie of als consultant. + Inleiding en ontwerpmethodiek + Goederenstroomtechnieken + Interne transportmethoden + Orderverzamelmethoden + Organisatie en fte-berekeningen + Warehouse Management Systemen U bestudeert literatuur. In een klein, sterk gemotiveerd team werkt u een praktijkcase uit. Zo deelt u uw kennis en ervaring met deelnemers van andere bedrijven en met onze docenten. Deze docenten zijn zelf ook werkzaam in de logistiek en begeleiden u in het leerproces. U sluit de module af met een presentatie van de praktijkcases. De opleiding bestaat uit 7 wekelijkse bijeenkomsten van tot uur. De gemiddelde studiebelasting, voor voorbereiding en uitwerking, is 5 uur per week. U bent in staat om complexe material handlingproblemen, in productie en distributie, te vertalen naar praktisch realiseerbare oplossingen. Na succesvolle afronding van de opleiding ontvangt u een certificaat. U kunt de opleiding volgen op diverse plaatsen in Nederland. Instappen kan in het voorjaar en in het najaar. De exacte startdata en locaties vindt u op Material handling is een zelfstandige module binnen de postbacheloropleiding Logistiek management. De modulaire opbouw van deze opleiding maakt het voor u mogelijk in uw eigen tempo het totale programma te volgen.

8 APICS/CPIM Waarom APICS/CPIM U bezit al een ruime logistieke kennis, maar u wilt meer. Een internationaal erkende titel op het gebied van productie- en voorraadmanagement bijvoorbeeld. Met onze opleiding APICS/CPIM zit u dan zeker goed. Op logistiek gebied heeft the American Production & Inventory Control Society (APICS) wereldwijd een vooraanstaande positie. Met leden bezit deze vereniging een schat aan kennis en ervaring. APICS bepaalt het curriculum van onze CPIMopleiding. CPIM staat voor Certified in Production and Inventory Management. Deze opleiding is van grote waarde voor: + Managementteamleden die betrokken zijn bij de sales- en operationsplanning + Materials managers die verantwoordelijk zijn voor de planning van materiaalbeschikbaarheid + Medewerkers die vanuit hun verkoopfunctie belast zijn met forecasting en demand management + Adviseurs die belast zijn met de invoering van ERP-systemen binnen organisaties + Operations managers die hun organisatie willen inrichten en aansturen op basis van helder geformuleerde inrichtingskeuzes + Masterplanners die belast zijn met de planning van de te produceren hoeveelheden eindproducten of tussenproducten voor eindassemblage + Projectleiders die belast zijn met projecten voor het verbeteren van informatievoorziening of optimalisatie van de productiefunctie + Applicatiebeheerders die belast zijn met het functionele beheer van ERPsystemen + Leden van projectteams die belast zijn met de invoering van ERP-systemen + Mensen die binnen een serviceverlenende organisatie een functie vervullen die vergelijkbaar is met een van de hierboven genoemde functies in een productieomgeving De aanbevolen vooropleiding is bachelor/master of mbo met enkele jaren ervaring in operations management. Leesvaardigheid in de Engelse taal is vereist. Tijdens de cursusavonden wordt in principe Nederlands gesproken. Belangrijk om te weten is dat al het studiemateriaal en de examens in het Engels zijn. Aan het begin van de opleiding krijgt u hierover meer informatie. De opleiding bestaat uit de volgende modules, die ook afzonderlijk te volgen zijn: + Basics of supply chain management In deze module behandelen we management van de complete goederenstroom van leverancier tot afnemer. Verder komen er onder meer de begrippen supply chain management, MRP en Total Quality Management aan bod. + Masterplanning of resources Hier leert u welke activiteiten nodig zijn bij het opstellen en onderhouden van een Master Production Schedule (MPS).De specifieke productconfiguratie kan per bedrijf verschillend zijn. + Detailed scheduling and planning Deze module gaat onder meer over materiaalbehoefte planning, voorraadbeheer en interactie met andere systemen. + Execution and control of operations In deze module bespreken we de principes, benaderingen en technieken van planning en beheersing op productiebewerkingsniveau. Hierbij komen plannen, meten, beheersen en evalueren aan de orde. + Strategic management of resources Hierin gaan we het hebben over de strategie van de organisatie en de invloed daarvan op verschillende onderdelen van de keten, bijvoorbeeld de productie. U leert onder meer het afstemmen van resources op het strategisch plan. Ook besteden we aandacht aan de implementatie van veranderingen. U bestudeert literatuur en werkt eigen praktijkcases uit. U deelt uw kennis en ervaring met andere deelnemers en met de docent. Ervaren docenten begeleiden u in het leerproces en geven u modulegerichte studieadviezen. APICS/CPIM duurt ruim een jaar en bestaat uit 29 wekelijkse bijeenkomsten die s avonds plaatsvinden. Er zijn ook mogelijkheden om dit traject als dagopleiding te volgen. Op de laatste cursusavond (bij de dagcursus tijdens het laatste dagdeel) vindt er examentraining plaats. U kunt elke module ook afzonderlijk volgen. De gemiddelde studiebelasting is, naast de bijeenkomst, ongeveer 8 uur per week. Aan het eind van onze opleiding kunt u de logistieke processen binnen uw organisatie prima analyseren. U beschikt over voldoende kennis om, vanuit een helikopterblik, logistieke vraagstukken op te lossen. De examens worden per module afgenomen. Dit gebeurt landelijk. Nadat u voor alle modules bent geslaagd, stuurt APICS u vanuit de Verenigde Staten het CPIM-diploma toe. Dit geeft u het recht de titel CPIM achter uw naam te voeren. Na het behalen van uw CPIM-certificaat hebt u 5 jaar de tijd om te voldoen aan de voorwaarden tot behoud van het certificaat. Hiertoe dient u aan te tonen dat u verschillende initiatieven hebt ondernomen om bij te blijven op het vakgebied van de CPIM-professional. Voor de meest recente informatie kunt u terecht op de website van APICS (www.apics.org). Cursisten die actief aan de opleiding hebben deelgenomen maar geen examen willen doen, kunnen op verzoek een certificaat van deelname uitgereikt krijgen. U kunt de opleiding volgen op diverse plaatsen in heel Nederland. Instappen kan in het voor- en in het najaar, maar kan mogelijk ook per module. De exacte data en locaties vindt u op Wilt u zich verder verdiepen in de logistiek en hebt u een afgeronde bacheloropleiding en voldoende managementervaring? Dan is de opleiding ketenlogistiek een passend vervolg. Ook een MBA behoort dan tot de mogelijkheden. Uw persoonlijke vaardigheden kunt u aanscherpen met de postbacheloropleiding Leidinggeven als nieuwe uitdaging of Professioneel leidinggeven.

9 APICS/CSCP Waarom APICS/CSCP De invloed van supply chain management op de bedrijfsvoering neemt nog steeds toe. De ontwikkelingen doen zich in alle bedrijfstakken voor, van industrieel tot servicegericht en van profit tot non-profit. We wisten al dat de klant hoge kwaliteit en lage prijzen verwacht, maar daarnaast hecht de klant ook steeds meer waarde aan een snelle en betrouwbare levering van producten en diensten. Als gevolg daarvan zijn effectieve productie- en distributieketens essentieel om de wereldwijde concurrentie van vandaag het hoofd te kunnen bieden. Het opleidingsprogramma APICS CSCP verschaft breed inzicht dat verder reikt dan de interne logistieke processen. Alle stappen in de keten komen aan de orde, van de leverancier via de producent naar de uiteindelijke klant, met als doel maximale waarde toe te voegen aan de eigen activiteiten. De opleiding APICS CSCP geeft professionals de inzichten die zij nodig hebben om de activiteiten van de productie- en distributieketens te kunnen integreren en besturen. De APICS CSCP-opleiding is bedoeld voor professionals die werkzaam zijn op het gebied van productiebesturing en supply chain management en die zich verder willen professionaliseren op hun vakgebied. Deze opleiding is ideaal voor: + Managementteamleden die een visie willen ontwikkelen op de relatie tussen supply chain management en de te maken strategische keuzes + Inkopers die hun functie zien veranderen door supply chain management + Supply chain-medewerkers die op de hoogte willen zijn van de integrale concepten die voor hun werkgebied zijn ontwikkeld + Medewerkers bedrijfsbureau, materials management en operations die willen bijdragen aan een betere samenwerking met andere partners in de keten + Projectleiders en verandermanagers die achtergrondkennis willen vergaren om sturing te kunnen geven aan veranderingen in de supply chain + Supplyteams die op basis van een gezamenlijk traject een supply chainstrategie willen opzetten of implementeren + Adviseurs die organisaties adviseren over de inrichting van nieuwe klantgeoriënteerde bedieningsconcepten + Marketing- en verkoopmedewerkers die willen weten hoe zij vanuit de klant kunnen bijdragen aan succesvolle supply chain-strategieën CSCP helpt u verder in uw carrière en stelt u tegelijkertijd in staat zowel de concurrentiepositie als de winstgevendheid van uw organisatie te verbeteren. Om te kunnen deelnemen aan het CSCP-examen moet een kandidaat voldoen aan een of meer van de volgende criteria: een afgeronde opleiding op bachelor niveau en minimaal 2 jaar ervaring met logistiek; een afgeronde APICS-opleiding CPIM, CFPIM, CIRM of CPM; minimaal 5 jaar ervaring met logistiek of supply chain management. Met ingang van 2012 bestaat de Engelstalige CSCP uit een drietal modules, met daarin de volgende onderwerpen: module 1 APICS fundamentals of supply chain management + Broad concepts of supply chain management, including primary processes, objectives, integration methods and benefits + Allignment of supply chain and business strategies + Key considerations for supply chain design and continuous improvement + Key measures for planning and controlling inventories + Fundamentals of logistics in supply chain management + Identifying and managing market segments + Demand forecasting and management techniques + Keys to effective CRM + Core concepts of supply management module 2 APICS supply chain strategy, design and compliance + Sustainability practices in design and operation of a supply chain + Risk, its sources, impacts and mitigation methods + Globally dispersed supply and demand, and the impact of free trade zones and trading blocs + Globalization effects on inbound and outbound logistics + Measurement of, and efficiency and responsiveness in the supply chain + Technologies for design, data, operations and communications in supply chain management + Factors influencing demand, including design, marketing, selling and matching customer orders + Core concepts of CRM, including strategies, technologies and key implementation challenges + Fundamentals of suppier relationship management (SRM), including strategies, improved management of sources, relevant technologies and measurement + Inventory planning and control methods module 3 APICS implementation and operations + Supply chain dynamics and the balance of responsiveness and efficiency + Managing supply from internal and external sources + Implementation of demand plans, including prioritization and fulfillment, and capturing and communicating pointof-sale data + Tools and techniques to support continuous improvement strategies U bestudeert literatuur en werkt eigen praktijkcases uit. U deelt uw kennis en ervaring met andere deelnemers en met de docent. Ervaren docenten begeleiden u in het leerproces en geven u modulegerichte studieadviezen.

10 vervolg APICS/CSCP APICS CSCP bestaat uit 13 cursusavonden of, in sommige gevallen, uit 6 hele cursusdagen. Daarmee voldoen wij aan de richtlijnen van APICS met betrekking tot de tijd die opleiders aan de training dienen te besteden. Op de laatste cursusavond vindt er een examentraining plaats (bij de dagcursus gebeurt dat tijdens het laatste dagdeel). Na deze periode sluit u de cursus af met een door APICS georganiseerd examen dat in Nederland door de Vereniging Logistiek Management (www.vlm.nl) wordt georganiseerd. Wanneer u het examen met goed gevolg hebt afgelegd, ontvangt u het certificaat Certified Supply Chain Professional. Dit geeft u het recht de titel CSCP achter uw naam te voeren. Na het behalen van uw CSCP-certificaat hebt u 5 jaar de tijd om te voldoen aan de voorwaarden tot behoud van het certificaat. Daartoe dient u aan te tonen dat u uw kennis op peil hebt gehouden. Voor de meest recente informatie kunt u terecht op de website van APICS (www.apics.org). Een bijeenkomst heeft een duur van 3 duur. Naast de bijeenkomsten moet rekening worden gehouden met een tijdsinvestering van ongeveer 5 uur. Daarnaast moet er tijd worden besteed aan examenvoorbereiding. Uitgaande van het totale aantal cursusavonden van 12 bedraagt de totale studiebelasting 80 tot 120 uur. Behalve de klassikale avond-/dagcursus op basis van open inschrijving is het ook mogelijk de training als in-company training te volgen of te kiezen voor afstandsonderwijs (distant learning). In beide gevallen is er sprake van maatwerk, waarvoor wij in overleg met u een passende aanbieding kunnen doen. Verder is het ook mogelijk om de opleiding volledig door middel van zelfstudie te volgen. certificaat. Hiertoe dient u aan te tonen dat u verschillende initiatieven hebt ondernomen om bij te blijven op het vakgebied van de CPIM-professional. Voor de meest recente informatie kunt u terecht op de website van APICS (www.apics.org). Cursisten die actief aan de opleiding hebben deelgenomen maar geen examen willen doen, kunnen op verzoek een certificaat van deelname krijgen uitgereikt. U kunt de opleiding volgen op diverse plaatsen in heel Nederland. Instappen kan in het voor- en in het najaar, maar kan mogelijk ook per module. De exacte data en locaties vindt u op Wilt u zich verder verdiepen in de logistiek en hebt u een afgeronde bacheloropleiding en voldoende managementervaring? Dan is de opleiding ketenlogistiek een passend vervolg. Ook een MBA behoort dan tot de mogelijkheden. Uw persoonlijke vaardigheden kunt u aanscherpen met de postbacheloropleiding Leidinggeven als nieuwe uitdaging of Professioneel leidinggeven. Het CSCP programma stelt u in staat: + Te leren hoe u de productiviteit, samenwerking en innovatie aanzienlijk kunt verbeteren + Het positieve effect te ontdekken op doorlooptijden, voorraden, productiviteit en winstgevendheid + Te leren hoe u supply chain-activiteiten effectiever en efficiënter kunt besturen met behulp van leveranciers, fabrieken, transporteurs en klanten wereldwijd + Erkenning te krijgen van uw collega-ondernemers en uw bedrijfstak + Uw carrière waar mogelijk een impuls te geven APICS CSCP is een internationaal hoog aangeschreven opleiding, wat ook een gunstig effect heeft op de internationale mobiliteit van de medewerker. De internationale erkenning en verspreiding dragen bij aan een doeltreffende communicatie tussen personen in verschillende delen van de wereld die vanuit gedeelde referentiekaders werken. De examens worden per module afgenomen. Dit gebeurt landelijk. Nadat u voor alle modules bent geslaagd, stuurt APICS u vanuit de Verenigde Staten het CPIM-diploma toe. Dit geeft u het recht de titel CPIM achter uw naam te voeren. Na het behalen van uw CPIM-certificaat hebt u 5 jaar de tijd om te voldoen aan de voorwaarden tot behoud van het

11 Ketenlogistiek Waarom Ketenlogistiek De optimale beheersing van logistieke processen wordt steeds belangrijker voor uw organisatie. Door globalisering van de in- en verkoop en door (internationale) uitbesteding wordt het steeds moeilijker over de totale productketen overzicht te houden. Hoe u de keten optimaal beheerst en welke effecten u daarmee kunt bereiken leert u in deze opleiding. Naast de nieuwste methoden en technieken op het gebied van Supply chain management, gaat u dieper in op actuele logistieke onderwerpen. Daarbij staat de link met uw praktijk centraal. U leert hoe u stevig onderbouwd aangeeft wat u in het logistieke proces van uw organisatie kunt verbeteren. U hebt een afgeronde bacheloropleiding en u beschikt over goede kennis van logistieke begrippen, verkregen door bijvoorbeeld de opleiding Logistiek management of APICS. U hebt minimaal 5 jaar relevante werkervaring en bekleedt een functie op strategisch niveau of u kunt over de juiste strategische informatie beschikken. + Business planning process Ons eerste aandachtspunt is de bedrijfscyclus van missie, strategie, jaarplanning en budgetteringen. We gaan in op de beheersing en borging van deze cyclus. + Kennismanagement en business intelligence U leert kennisbehoeften inventariseren, u besteedt aandacht aan de inrichting van een kennismanagementsysteem en aan de noodzakelijke bedrijfscultuur. Business intelligence systemen geven u inzicht in de performance van uw organisatie. Deze inzichten zijn belangrijk voor het business planning process van uw organisatie. In dit onderdeel besteden we ook aandacht aan ERP, APS, CRM en de business Balanced Score Card. + Customer Relations Management en financiële aspecten Customer Relations Management (CRM) behelst de ondersteuning, de ontwikkeling en het onderhoud van succesvolle en loyale klantenrelaties. U leert hoe u CRM kunt toepassen binnen uw eigen organisatie. We gaan tevens in op de meest gebruikte financiële performance indicatoren die van invloed zijn op managementbeslissingen. + Supply chain management en ICT-toepassingen Hierbij besteden we aandacht aan de verschillende niveaus van ketenintegratie. Aan de orde komen begrippen als category manager, e-business en efficient replenishment upstream. En de toepassing van ICT in de keten. + Logistieke dienstverlening Veel bedrijven besteden hun logistiek uit aan derden. Afspraken over de gewenste onderlinge communicatieen betalingsstructuur worden vastgelegd in service level agreements. + Uitbesteding en procurement In dit onderdeel krijgt u methoden en technieken aangereikt om het proces van uitbesteding te beheersen. Welke overwegingen zijn daarbij doorslaggevend, en waarop moet u letten tijdens de onderhandelingen en het maken van contractafspraken? Aan de orde komen kwaliteitsbewaking, informatie-uitwisseling en financiële afwikkeling. + Reverse logistics, spare parts, onderhoudsprocessen en service logistiek De belangstelling voor het efficiënt en effectief beheersen van stromen gebruikte verpakkingsmaterialen en goederen stijgt. We behandelen daarom onder meer de voorwaarden, belemmeringen en mogelijkheden van deze nieuwe logistieke toepassing. U krijgt inzicht in het optimaal beheersen van spare parts om het gewenste service- en voorraadniveau te realiseren. Ook besteden we aandacht aan het begrip onderhoudslogistiek. + E-business, E-commerce en Retailmanagement Ook in het logistieke proces wordt veelvuldig gebruik gemaakt van internettoepassingen. Daarnaast gaan we in op de specifieke logistieke zaken die gekoppeld zijn aan retailmanagement. + Projectmanagement U verkent onder meer de grenzen van projectbeheersing. Daarnaast gaat u in op projectdynamiek, de competenties van projectmanagement en het competentieprofiel van de projectmanager. + Verandermanagement Ondernemingen moeten zich steeds vaker en sneller aanpassen. U moet inspelen op de eisen van uw klant, de concurrentie en de nieuwe technologieën om lean and mean te overleven. In dit onderdeel leert u verschillende theorieën en doet u ervaringen op die nodig zijn voor een succesvolle verandering. U bestudeert de literatuur en werkt praktijkcases uit. We besteden tijdens de bijeenkomsten veel aandacht aan praktijkvoorbeelden van deelnemers en docenten. Na afloop van een bijeenkomst analyseert u het besproken proces binnen uw eigen bedrijf en geeft u verbeterpunten aan. Uw praktijkanalyses kunt u als input gebruiken voor een volgende bijeenkomst. Voor het examen doet u een onderzoek in uw eigen organisatie. Daarmee toetst u een aantal onderwerpen uit de opleiding aan uw eigen praktijksituatie. Dit onderzoek beschrijft u in een praktijkopdracht. U presenteert uw bevindingen en aanbevelingen tijdens het examen. In totaal beslaat de opleiding 15 dagdelen, waaronder het examen. De bijeenkomsten zijn eens per 2 weken en nemen een deel van de dag en de avond in beslag. Ook het examen is gedeeltelijk overdag. De gemiddelde studiebelasting is ongeveer 15 uur per week naast de bijeenkomst.

12 vervolg Ketenlogistiek Na deze opleiding kunt u de logistieke performance van uw eigen organisatie analyseren, verbeteren en optimaliseren. Ook hebt u de vaardigheden om een project succesvol te implementeren. Met het eindwerkstuk hebt u een logistiek verbetertraject uit uw eigen praktijk uitgewerkt. Bij succesvolle afronding ontvangt u het diploma Ketenlogistiek. U kunt de opleiding volgen op diverse plaatsen in Nederland. Instappen kan in het voor- en in het najaar. De exacte data en locaties vindt u op Als u zich verder wilt verdiepen in strategisch management is een MBA opleiding erg interessant. Wilt u zich meer richten op uw persoonlijke ontwikkeling, dan is een opleiding op het gebied van managementvaardigheden meer iets voor u. Vraag naar de mogelijkheden of kijk op Meer informatie? Bel (lokaal tarief), mail naar of kijk op

Brochure: APICS CSCP. Inkopers die hun functie zien veranderen door supply chain management

Brochure: APICS CSCP. Inkopers die hun functie zien veranderen door supply chain management APICS CSCP Brochure: APICS CSCP APICS CSCP Bij Visie Partners kunt u de APICS opleiding Certified Supply Chain Professional (CSCP) volgen. De opleiding APICS CSCP geeft professionals de inzichten die zij

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Personal Finance Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie han.nl/werkenenleren PRAkTIJKGERICHT recht regionaal deeltijd werken en leren management erkend Professional duaal economie FACULTEIT ECONOMIE en MANAGEMENT Vergroot UW wereld HBO/POST-HBO-/MASTEROPLEIDINGEN

Nadere informatie

Hogeschool SDO. Studiegids 2011-2012. Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden

Hogeschool SDO. Studiegids 2011-2012. Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden HBO Bedrijfskunde HBO Bedrijfskundige Informatica HBO Payrollopleidingen Korte HBO Leergangen HBO Maatwerk en incompany Erkend door het Ministerie van OCW

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

PlanMen Academy Opleiden is ook Plannen. Brochure 2015

PlanMen Academy Opleiden is ook Plannen. Brochure 2015 PlanMen Academy Opleiden is ook Plannen Brochure 2015 PlanMen is exclusief specialist op het gebied van personeelsplanning / Workforce Management (WFM). Met de jarenlange kennis en ervaring van onze gecertificeerde

Nadere informatie

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen A C A D E M Y Facilitators van eigen verantwoordelijkheid Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen ACADEMY Inhoudsopgave ITSM workshops ITSM en ITIL Awareness 7 ISO/IEC 20000 Awareness 7 Management

Nadere informatie

PlanMen Academy. Opleiden is ook Plannen

PlanMen Academy. Opleiden is ook Plannen PlanMen Academy Opleiden is ook Plannen PlanMen is exclusief specialist op het gebied van personeelsplanning / Workforce Management (WFM). Met de jarenlange kennis en ervaring van onze gecertificeerde

Nadere informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie Studiegids Associate degree- en Bacheloropleiding Management van Informatie 1 1 Inleiding... 4 2 Wie, wat, waar en waarom... 6 Wie zijn wij... 6 Waarom... 6 Wat bieden wij... 6 Waar... 6 3 De opleiding

Nadere informatie

STUDIEJAAR 2011 2012. Hbo Bedrijfskunde. toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening. Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1.

STUDIEJAAR 2011 2012. Hbo Bedrijfskunde. toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening. Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1. STUDIEJAAR 2011 2012 Hbo Bedrijfskunde toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1.2 1. VOORWOORD Hogeschool NOVI richt zich op de verdere ontwikkeling van

Nadere informatie

Beroeps- en Opleidingsprofiel Logistiek. ten behoeve van de opleidingen. Logistiek en Economie Logistiek en Technische Vervoerskunde

Beroeps- en Opleidingsprofiel Logistiek. ten behoeve van de opleidingen. Logistiek en Economie Logistiek en Technische Vervoerskunde Beroeps- en Opleidingsprofiel Logistiek ten behoeve van de opleidingen Logistiek en Economie Logistiek en Technische Vervoerskunde BEROEPS- EN OPLEIDINGSPROFIEL LOGISTIEK Vastgesteld door het Landelijk

Nadere informatie

Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling. Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink

Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling. Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink F lagcom op le idingsb rochure 2 011-2012 Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink Beste werknemer, Voor je ligt de Brochure

Nadere informatie

T r a i n i n g s k a l e n d e r 2 0 1 5

T r a i n i n g s k a l e n d e r 2 0 1 5 T r a i n i n g s k a l e n d e r 2 0 1 5 Flustraat 35 Tel. 531330 Fax 531340 tahconsulting@sr.net www.tahconsulting.com Tjong A Hung Consulting N.V. 2 Inhoudsopgave Pagina Auditing 5 Preparing for the

Nadere informatie

Praktische Workforce Management. Masterclasses Opleidingen Trainingen Workshops

Praktische Workforce Management. Masterclasses Opleidingen Trainingen Workshops Praktische Workforce Management Masterclasses Opleidingen Trainingen Workshops Inhoudsopgave PlanMen Academy > 4 Open trainingen Workforce Management > 5 Post hbo opleiding Workforce Management > 6 Certificering

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Logistics Engineering voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Logistics Engineering voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Logistics Engineering voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van

Nadere informatie

Opleiding Operational Auditing. kpmg.nl

Opleiding Operational Auditing. kpmg.nl Risk Consulting Opleiding Operational Auditing kpmg.nl 3 Section or Brochure name Inhoudsopgave Voorwoord 5 Profiel van de opleiding 8 Praktische informatie 13 Kosten en aanmelding 14 Bijlage 16 Wie zijn

Nadere informatie

TRAININGSGIDS PROCESVERBETERING & KWALITEITSMANAGEMENT. Werken aan world class performance

TRAININGSGIDS PROCESVERBETERING & KWALITEITSMANAGEMENT. Werken aan world class performance TRAININGSGIDS PROCESVERBETERING & KWALITEITSMANAGEMENT Werken aan world class performance Continu verbeteren: juiste combinatie van leiderschap, competenties, proces en innovatie VOORWOORD Beste Lezer,

Nadere informatie

In samenwerking met Hogeschool Midden Nederland

In samenwerking met Hogeschool Midden Nederland In samenwerking met Hogeschool Midden Nederland 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 In samenwerking met Hogeschool Midden Nederland 5 Opleiding HBO Bedrijfskunde 6 Niveaus van competentie 11 Structuur 13 Inhoud

Nadere informatie

opleidings overzicht Toonaangevend opleidingsinstituut voor online marketing, communicatie, sales en klantgericht management.

opleidings overzicht Toonaangevend opleidingsinstituut voor online marketing, communicatie, sales en klantgericht management. Beeckestijn Business School opleidings overzicht Toonaangevend opleidingsinstituut voor online marketing, communicatie, sales en klantgericht management. Postdoctorale opleidingen Post-HBO opleidingen

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding voltijd Technische Bedrijfskunde 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 6 2 Inrichting van de opleiding 8 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Bedrijfskundig Management

Bedrijfskundig Management Transfergroep Post-hbo-opleidingen & masters Bedrijfskundig Management Bedrijfskunde Register Bedrijfskunde veranderend ondernemen: kennis - inzicht - toepassen Bedrijfskundig Management Ondernemen in

Nadere informatie

MODULAIR EXECUTIVE MBA

MODULAIR EXECUTIVE MBA pdfpad.com/flags/ MODULAIR EXECUTIVE MBA IN BUSINESS & IT IN FOOD & FINANCE IN PUBLIC & PRIVATE LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP NYENRODE. A REWARD FOR LIFE INHOUDSOPGAVE Welkom 3 Over Nyenrode

Nadere informatie

Trainingskalender 2014

Trainingskalender 2014 Trainingskalender 2014 Flustraat 35 Tel. 531330 Fax 531340 tahconsulting@sr.net www.tahconsulting.com 2 I n h o u d s o p g a ve p a g i n a Au d i t i n g 5 Preparing f or the Audit Fundamentals Internal/Operational

Nadere informatie

Differentiëren is noodzaak, gemiddeld is niet goed genoeg. Een verkennend onderzoek naar Merchandise management bij Nederlandse retailers

Differentiëren is noodzaak, gemiddeld is niet goed genoeg. Een verkennend onderzoek naar Merchandise management bij Nederlandse retailers Differentiëren is noodzaak, gemiddeld is niet goed genoeg Een verkennend onderzoek naar Merchandise management bij Nederlandse retailers Naam auteurs: Armijn Beek Riemke de Kloet Bedrijfsnaam: Capgemini

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Business IT & Management 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Business IT & Management 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding voltijd Business IT & Management 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 Logistiek en Technische Vervoerskunde - voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 Algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ)

Nadere informatie

Logistiek verbeterplan: Jobsfashion

Logistiek verbeterplan: Jobsfashion Logistiek verbeterplan: Jobsfashion Student : XXXX Datum : 28 november 2013 Opleiding : NCOI Opleidingsgroep HBO Bachelor Technische Bedrijfskunde Module ICT en Logistiek Management Docent: XX Voorwoord

Nadere informatie

studiegids onderwijs met visie managementwetenschappen

studiegids onderwijs met visie managementwetenschappen studiegids onderwijs met visie managementwetenschappen 2012 2013 Studeren aan de faculteit Managementwetenschappen Deze studiegids geeft een overzicht van alle producten van de faculteit Managementwetenschappen,

Nadere informatie