Wajong Talent. Visie van wajongeren op de arbeidsmarkt. Wajong Talent Visie van Wajongeren op de arbeidsmarkt

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wajong Talent. Visie van wajongeren op de arbeidsmarkt. Wajong Talent Visie van Wajongeren op de arbeidsmarkt"

Transcriptie

1

2 Wajong Talent Visie van Wajongeren op de arbeidsmarkt Beeldvormend onderzoek uitgevoerd door CNV Jongeren Projectleider Wajong Talent: Niek Fransen CNV Jongeren Ravellaan JE Utrecht T: Utrecht, december

3 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Hoofdstuk 1: Wajong Talent 5 Hoofdstuk 2: Aanbevelingen 7 Hoofdstuk 3: Verslag van de bijeenkomsten Groep Oorzaken Oplossingen Groep Oorzaken Oplossingen 14 Hoofdstuk 4: Uitgewerkte oplossingen Banenmarkt loket Wajong als draaideur 19 Hoofdstuk 5: Enquête 20 Sprekende uitspraken (door wajongeren) Bij het ophalen uit de wachtkamer voor een sollicitatiegesprek: Bent u mevrouw van de Brink? Dan weten we wel al genoeg; Blijf maar lekker thuis, dan ben je een stuk goedkoper; Macht van de media. 3

4 Voorwoord In opdracht van Stichting Sjakuus heeft CNV Jongeren het project Wajong Talent uitgevoerd. Samen met jongeren met een wajonguitkering (wajongeren) is onderzocht tegen welke problemen zij aanlopen bij het vinden van werk. Met twee groepen jongeren zijn gesprekkensessies gehouden over de probleemstelling. De gespreksgroepen zijn begeleid door CNV Jongeren en Collegio. Via websites en belangenorganisaties is op kleine schaal een quickscan verspreid om algemene informatie te vergaren onder wajongeren. Het project is afgesloten met een presentatie van de uitkomsten van de gespreksgroepen en een overdracht van het rapport aan de commissie het Werkend Perspectief, CNV vakcentrale en aan Gerda Verburg (Tweede-Kamerlid CDA). Tijdens de bijeenkomst is een debat gevoerd over stellingen uit het rapport. CNV Jongeren wil de jongeren die hebben deelgenomen aan de gespreksgroepen in het bijzonder bedanken voor hun enorme inzet en hoopt dat de inzet van de wajongeren niet voor niets is geweest. Het rapport levert veel discussiestof op voor beleidsmakers, politici en belangenorganisaties. Ook biedt het mogelijkheden voor vervolgprojecten. Ministeries en opdrachtgevers mogen zich aangesproken voelen om bijvoorbeeld het idee van de banenmarkt te financieren. Ook de ontwikkeling van een flyer over wet- en regelgeving om bij een CV te voegen is een concreet voorbeeld. Met vervolgsessies kan een veelvoud van projectideeën ontwikkeld worden. Collegio was een deskundig ondersteuner en medebegeleider van de sessies. Tenslotte dank aan Sjakuus voor het geven van de interessante en uitdagende opdracht. Niek Fransen Ik was vrijwel meteen enthousiast over het project. Het uitgangspunt, de reïntegratie van wajongers, is erg actueel in zowel de media, politiek als bij mijzelf. Ik wil ook graag een baan en collega s! Helaas vormen de vele regels en wetten, en de (financiële) onzekerheid voor mij en mijn toekomstige werkgevers een onmogelijk te nemen obstakel. Eindelijk is nu ook aan de wajongers zelf gevraagd wat goede en noodzakelijke oplossingen zouden kunnen zijn. Hopelijk kunnen we met dit project laten zien dat wajongers er niet voor kiezen om beperkt te worden (en blijven) in hun werk. Wij weten, volgens mij, heel goed wat we kunnen en nodig hebben. Hopelijk kunnen we met dit project bijdragen aan een positievere beeldvorming. Vooral in de media en politiek is de WAO/Wajong-problematiek negatief naar voren gebracht, waardoor de indruk bestaat dat wij niet willen werken. Onzin natuurlijk! Wij willen juist extra graag een bijdrage leveren, maar wel binnen onze mogelijkheden. Hopelijk is met dit project een steentje bijgedragen aan betere kansen voor de toekomst, zowel voor de wajongers, als voor de werkgevers. Petra Paliwoda 4

5 Hoofdstuk 1 Wajong Talent Aanleiding CNV Jongeren voert in opdracht van de stichting Sjakuus een onderzoek uit onder jongeren met een wajonguitkering. In het kader van het jaar van de gehandicapten geeft Wajong Talent aandacht aan de arbeidsmarktpositie van jongeren met een wajonguitkering. De centrale probleemstelling waarmee CNV Jongeren aan de slag is gegaan is: Jongeren met een handicap ervaren problemen bij het vinden van werk. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (december 2003) blijkt dat de instroom van jongeren in de wajong nog altijd veel hoger is dan de uitstroom. Met Wajong Talent hoopt CNV Jongeren het debat over de positie van jongeren met een wajonguitkering te stimuleren en geeft wajongeren de kans hun visie ten opzichte van de problematiek en oplossingsrichtingen naar buiten te brengen. De probleemstelling is voorgelegd aan twee groepen jongeren waarvan alle deelnemers een wajonguitkering hebben. Zij hebben in drie bijeenkomsten gebrainstormd over de ervaren problemen, de oorzaken die ze daarvoor aanwijzen en over oplossingen voor het probleem. De uitkomsten van het project bestaan uit de resultaten van de twee groepen en uit een quickscan die is gedaan onder aan aantal wajongeren. Het rapport geeft de belevingswereld van de deelnemers van het project aan. Bewust is ervoor gekozen om alle punten aan te geven zoals deze in de groepen naar voren zijn gekomen. De uitkomsten geven weer hoe zij hun zoektocht naar werk beleven. Doelgroep Jongeren met een wajonguitkering en een opleiding op minimaal MBO niveau is primair de doelgroep. De deelnemers varieerden in leeftijd van 22 tot 32 jaar en het opleidingsniveau varieerde van MBO tot en met universitaire opleiding. De jongeren zijn via diverse kanalen geworven; zorginstellingen, belangenorganisaties en via media. De deelnemers hebben een diverse achtergrond wat betreft handicaps, regio en ervaring in het zoeken naar werk. Opzet en methodiek Wajong Talent is een participatietraject. Het streven is de wajongeren te laten onderzoeken tegen welke problemen ze aanlopen en wat mogelijke oplossingen zijn. Hiervoor is gekozen voor de verbetermethodiek en als ondersteuning is een quickscan uitgezet. De verbetermethode is een pure participatievorm. In de verbetergroep is iedereen gelijk. Dit wordt gewaarborgd door een aantal regels waaronder: iedereen is gelijk, wees optimistisch, fouten maken mag, van elkaar leren is goed, oordeel niet te snel, respecteer elkaars mening en discussieer niet, beargumenteer. De verbetergroep gaat aan de slag met een centrale probleemstelling en komt volgens een stappenplan tot oplossingen. Brainstorm is de vaste gespreksmethodiek. In de opzet van Wajong Talent is gekozen voor drie bijeenkomsten van twee uur in drie achtereenvolgende weken. Dit maakt het traject zeer intensief en productief. De jongeren zijn ingedeeld in twee groepen die parallel het proces doorlopen. Pas na afloop zijn de uitkomsten van de groepen verspreid. Vanwege de doelgroep is gekozen voor twee relatief kleine groepen. Leuke bijeenkomsten waar je ervaringen uit kan wisselen, waar je tot andere gezicht punten komt. Op nieuwe ideeën wordt gebracht. Met elkaar brainstormen over mogelijke oplossingen. Alles wordt in kaart gebracht zodat je tot duidelijk overzicht komt voor jezelf. Kortom echt waardevol. Esther van Oest 5

6 Tijdens de eerste bijeenkomst is de probleemstelling vastgesteld en helderheid verkregen over de begripsvorming. Vervolgens is de probleemstelling door middel van het visgraadmodel uitgewerkt. Met het visgraadmodel worden hoofdoorzaken aangewezen waar alle oorzaken onder geplaatst worden. In de tweede bijeenkomst staat de belangrijkste hoofdoorzaak centraal. In een brainstorm spuien de deelnemers oplossingen. Deze brainstorm kent geen beperkingen, alles is mogelijk. In de slotbijeenkomst kiest de groep uit de oplossingen door per deelnemer 1, 3 of 5 punten aan een oplossing toe te kennen. Hier komt een top van oplossingen uit voort. Deze worden getoetst aan een aantal criteria; realiteit handelingsperspectief en kan er een verantwoordelijke worden aangewezen. Per groep wordt vervolgens ten minste één oplossing uitgewerkt. Het resultaat van de groepen bestaat uit veel oorzaken, veel creatieve oplossingen en ten minste twee uitgewerkte oplossingen. Bij de interpretatie van de uitkomsten is het belangrijk dat de uitkomsten een weerspiegeling zijn van de beleving van de deelnemers. De verbetergroepen zijn begeleid door twee procesbegeleiders; Ingrid de Jong van Collegio (adviseur jeugdparticipatie) en Niek Fransen van CNV Jongeren (projectleider Wajong Talent). Ter ondersteuning van de groepen is op kleine schaal een quickscan uitgezet. De enquête is verspreid via belangenorganisaties en zorginstellingen. Het bleek moeilijk om de adressen van de wajongeren te bemachtigen. Dit terwijl de doelgroep zelf graag bereikt wil worden. In hoofdstuk 5 wordt een aantal opvallende uitkomsten van de quickscan weergegeven. 6

7 Je bent te hoog opgeleid voor je handicap Hoofdstuk 2 Aanbevelingen Het signaal is duidelijk. De wajongeren zijn niet tevreden met hun situatie. Hiervoor hebben ze veel oorzaken en ook oplossingen aangedragen. De jongeren worden als ervaringsdeskundigen veel te weinig betrokken bij beleidsontwikkeling. Het rapport biedt een tal van aanknopingspunten om mee verder te gaan. De commissie het Werkend perspectief heeft toegezegd het rapport te gebruiken bij het advies aan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Toen ik getipt werd over de informatiebijeenkomsten van CNV Jongeren, was ik aanvankelijk nogal sceptisch. Immers, wat te doen in een maatschappij waarin het werkklimaat voor minder validen nou niet bepaald stimulerend is ( Mevrouw, u bent te hoog opgeleid voor uw handicap )? Deze ontwikkeling baart me ernstig zorgen en dus besloot ik om deel te nemen aan de bijeenkomsten onder het motto: emancipate yourself!. Want ondanks, of misschien wel dankzij mijn handicap, beschouw ik mezelf als een autonoom en deskundig individu met vele kwaliteiten in huis. En na deze informatiebijeenkomsten ben ik wederom bevestigd in mijn oordeel dat dat voor alle wajongeren geldt! De brainstormsessies, of beter brain-storm-sessies, hebben dit meer dan duidelijk gemaakt. Onder leiding van Niek en Ingrid kwamen de ideeën af en aan, met als prettige bijkomstigheid dat iedereen bruiste van de energie. Alhier weer een bewijs dat het zich blindstaren op de onmogelijkheden, valkuilen en bewerkelijkheid van deze groep achterhaald en veel te kortzichtig is. Zelden heb ik zoveel ideeën en oplossingen gehoord die de problemen die wajongeren ondervinden bij het zoeken naar werk, zouden kunnen verminderen of zelfs kunnen oplossen. Dus, overheid en werkgevers opgelet: verruim uw blik en grijp uw kans! Laat deze groep high-potentials niet aan uw neus voorbijgaan! Edith van Laan Oorzaken De lijst met oorzaken kan afgezet worden tegen de ervaringen van hulpverleners, ondersteunende organisaties en beleidsontwikkelaars. Volgens de jongeren ligt er een groot probleem bij de beeldvorming rond de wajong en bij de werkgevers (kennis van wet- en regelgeving). Maar wat vinden de werkgevers van de probleemstelling? En hoe verhoudt zich de beeldvorming van de wajongeren zich met die van andere partijen? De doelgroep wajongeren is zeer divers. Binnen de grenzen van het project (minimaal MBO opleiding) was de diversiteit al groot. De gehele groep jongeren met wajonguitkering is nog veel groter. Het is bijna onmogelijk dat in een regeling te vatten of met een verandering op te lossen. Veel van de oorzaken en oplossingen wijzen op een noodzakelijke cultuurverandering. Het moet gewoon worden dat bedrijven gehandicapte mensen in dienst nemen en het moet gewoon worden dat mensen met een handicap werken, jouw collega zijn. Beeldvorming Beeldvorming is een groot probleem. Hoe kan je het huidige beeld beïnvloeden? Correcte en duidelijke informatie is een stap in de richting, uitdragen van goede voorbeelden draagt ook bij. En natuurlijk het creëren van kansen voor wajongeren om te kunnen participeren op de arbeidsmarkt. Deze cultuurverandering is een traject van lange adem en een verantwoordelijkheid voor iedereen. CNV Jongeren daagt u uit om samen met de wajongeren te kijken wat we kunnen verbeteren aan de arbeidsmarktpositie van wajongeren. 7

8 Commercie De reïntegratiebureaus hebben te veel te kampen met commercie. No cure no pay. Meerdere jongeren hebben aangegeven dat hun traject naar werk stop is gezet omdat het te duur werd. Veel gehandicapte jongeren belanden in de kaartbak voor fase vier jongeren: zeer zwaar bemiddelbaar. En de toeleiding van de doelgroep is specifiek. Aan deze deskundigheid ontbreekt het. Veel oorzaken die uit de groepen naar voren komen zijn niet nieuw. Op andere bijeenkomsten tijdens het Jaar van de Gehandicapten komt telkens weer een aantal punten aan de orde die tijdens de bijeenkomsten ook centraal stond. Terugkomende punten zijn: Wet- en regelgeving is ondoorzichtig en verandert voortdurend. Bovendien worden wetten al afgebroken bij de invoering; Mobiliteit is een sterk beperkende factor; Bekijk gehandicapte mensen op basis van hun mogelijkheden, niet hun onmogelijkheden; Werkgevers zouden een flexibele houding moeten aannemen ten opzichte van arbeidsvoorwaarden voor wajongeren. Het gaat hierbij om arbeidsduur per week, werktijden, verdelen van taken en opsplitsen van functies; Werkgevers zijn sterk bevooroordeeld ten opzichte van gehandicapte mensen; Werkgevers zouden zich moeten verdiepen in wet- en regelgeving voor gehandicapte mensen en zouden deskundigheid moeten ontwikkelen in hun begeleiding; De belangenorganisaties voor gehandicapten zijn versplinterd. Zij zouden een front moeten vormen; Wajongeren moeten werken aan hun zelfbeeld en het beeld dat ze uitdragen; Er moeten gehandicapte mensen op publieke functies komen; Het hebben van een deeltijdbaan moet aantrekkelijker worden in de wajong. De realiteit voor veel gehandicapte mensen is dat deeltijd voor hen een voltijd baan is. Oplossingen De twee groepen hebben drie oplossingen verder uitgewerkt. De oplossingen kunnen getoetst worden aan haalbaarheid en meerwaarde. Ze kunnen uitgevoerd worden of er kan voorafgaand een behoefteonderzoek naar gedaan worden. Uitgewerkte oplossingen: de banenmarkt 1 loket voor wajongeren de wajong als draaideur Zie hoofdstuk 4 voor meer informatie over deze uitgewerkte oplossingen. 8

9 Patiënten hoeven hier niet te werken mevrouw... De gehandicaptenwereld wordt geregeerd door valide mensen. Hoofdstuk 3 Verslag van de bijeenkomsten De eerste twee bijeenkomsten van de groepen hadden tot doel de hoofdoorzaken voor het probleem te definiëren en hiervoor oplossingen aan te dragen. Beide zijn bezien vanuit de bril van de jongeren. De oplossingen zijn voortgekomen vanuit de brainstorm waar alles gezegd mag worden. De oorzaken zijn de oorzaken van de jongeren. Ze zijn in hun beleving waar. Aangedragen oplossingen zijn niet getoetst aan realiteit. In dit hoofdstuk wordt per groep verslag gedaan van de aangedragen oorzaken en oplossingen. Het waren leuke bijeenkomsten waar je ervaringen uit kan wisselen, waar je tot andere gezichtspunten komt en op nieuwe ideeën wordt gebracht. Met elkaar brainstormen over mogelijke oplossingen. Alles wordt in kaart gebracht zodat je tot duidelijk overzicht komt voor jezelf. Kortom echt waardevol. Esther van Oest 3.1 Groep één De woensdaggroep bestond uit vijf deelnemers. De groep constateerde negen centrale oorzaken Oorzaken De werkgever De werkgevers hebben vaak een beperkte kennis van de wet- en regelgeving voor wajongeren. Zijn niet op de hoogte van mogelijkheden voor aanpassing en ook niet bekend met handicaps. De jongeren krijgen weinig kans hun situatie en mogelijkheden uit te leggen. Het aanbod sluit niet aan op de mogelijkheden van de wajongeren; weinig duobanen bijvoorbeeld. Ook is concurrentie en het financiële risico genoemd als probleem. Wajongeren Het vinden van een energiebalans in werk en privé en werk en gezondheid is voor veel wajongeren een probleem. fulltime werken is vaak niet mogelijk. Het leiden van een (relatief) zelfstandig leven kost meer dan gemiddeld energie en tijd. De wajongere moet veel regelen om zijn leven georganiseerd te krijgen en op allerlei hulpverleningsgebied en zorggebied deskundig zijn. Ook geven de wajongeren aan dat ze vaak een negatief zelfbeeld hebben. Hun presentatie is vaak niet goed genoeg of juist te goed. Wet- en regelgeving Onbekendheid met psychologische ziekten maakt de wet- en regelgeving ontoegankelijk voor deze doelgroep. Het passend aanbod van werk wordt niet gestimuleerd door de wet- en regelgeving. De risico's om een wajongere in dienst te nemen, zouden nog meer moeten worden beperkt. De wet REA geldt niet voor mensen die vrijwilligerswerk doen, terwijl dit vaak een goede opstap is naar betaald werk. Ook geeft een jongere aan dat de AWBZ niet geldt wanneer je in een woongroep woont. Dit werkt zeer beperkend. Reïntegratie De reïntegratiebureaus werken vaak te commercieel. Een gehandicapte jongere kost te veel tijd om te reïntegreren. De bureaus moeten scoren op hun aantallen en een fase 4 jongere is dan minder wenselijk te reïntegreren. Dat kost meer tijd. De toegepaste methodiek vinden de wajongeren niet werken. 9

10 Handicap De wajongregeling geeft ook meteen het wajong stempel. Met een handicap kom je hier direct in. De vervoersproblemen maken participeren en integreren zeer moeilijk. Psychologische ziektebeelden zijn de onzichtbare handicaps. Deze worden niet genoeg onderkend. De wajongere voert een slechte PR; ze klagen vaak. Ze laten te weinig zien wat ze kunnen. Opleiding Wajongeren moeten bij hun keuze rekening houden met hun handicap. Het niveau is af en toe moeilijk te volgen. Hulpverleners Vanuit de hulpverlening blijken veel vooroordelen te bestaan ten opzichte handicaps en mensen met een wajonguitkering. Ze zouden wajongeren juist beter moeten stimuleren. Financiën Er zouden nog meer financiële prikkels moeten komen om wajongeren aan het werk te krijgen en om aanpassingen aan te brengen. Omdat fulltime werken een andere betekenis heeft voor wajongeren. zou dat meegenomen moeten worden in het bedrag dat wajongeren mogen bijverdienen. Ook het risico van acceptatie van een baan is een probleem. Daardoor val je terug in de wachttijd van een jaar. Maatschappij / opinie Slechte PR en de media bepalen veelal de opinie over wajongeren. Door de negatieve berichtgeving over arbeidsongeschiktheid wordt een negatief beeld gevormd over wajongeren. Ook de wajongeren zelf voeren hierbij een slechte PR Oplossingen Uit de eerste bijeenkomst is een hoofdoorzaak gekozen. Werkgevers (waaronder reïntegratiebedrijven en uitzendbureaus) weten te weinig over de wet- en regelgeving en over handicaps. De oplossingen worden in eerste instantie gezocht in dit kader. De oorzaken die in de eerste bijeenkomst bij wet- en regelgeving en bij handicaps zijn aangegeven, ondersteunen de discussie. De brainstorm in de tweede sessie is open. Alles kan en mag. Hierdoor zijn oplossingen wellicht niet reëel of geen echte oplossing. Ze geven wel een duidelijk signaal. De oplossingen die zijn aangedragen zijn hier gecategoriseerd. Jongeren: Trainingen voor wajongeren: - sollicitatie - profileren / zelfbeeld - employability - sociale vaardigheden - arbeidservaring en scholing - stress management en timemanagement - voorlichting gelijke behandeling - assertiviteit wajongere vergroten Gestimuleerd worden door instanties 10

11 Werkgevers: Trainingen aan de werkgever - financiën - wet- en regelgeving - sociale vaardigheden - communicatietraining - goede voorbeelden door andere werkgevers gepresenteerd - voorlichting gelijke behandeling - Assertiviteit werkgever vergroten Begeleider voor de werkgever: werkgeverscoach regelt en adviseert Flexibele houding werkgever ten opzichte van werktijden, aantal te werken uren per week Gehandicapte levert wat op als werknemer Oplossingsgericht denken door werkgever; meer overleg op de werkvloer Communicatie met collega's Bekendheid en intergratie: Mailing naar werkgevers over de voordelen van de wet REA Op maat integratie methodiek Proces werk en reïntegratie moet soepeler verlopen en duidelijker 1 loket voor wajongeren met een sluitende aanpak In het loket zitten; GAK, reïntegratiebureaus, cursusaanbod, jobcoach. Het traject duurt twee maanden in plaats van de huidige zeven maanden Doorgaan (instantie en jongere) tot een passende baan is gevonden; geen half werk leveren Zeggenschap in reïntegratietraject door eerst zelf je doestellingen te stellen Wensen wajongere centraal Gezamenlijke doelstelling in de sector en op niveau dat iemand aangeeft Zoeken op basis van competenties van de wajongere Handicap bespreekbaar maken Gebruik van internet en interne blaadjes; handicap normaliseren Subsidieaanvragen soepeler en sneller en makkelijker Binnen drie maanden besluit over aanvraag, anders goedgekeurd Werk: Bedrijf als opstapplaats waarbij de directie arbeidsongeschikt is Wajongeren vullen tekorten op: ervaringsdeskundigen vullen als werkervaringsplek gaten op die ontstaan door aanpassingen voor gehandicapte werknemers Voor en door wajongeren Duobanen voor wajongeren onderling of gekoppeld aan validen met startsubsidie en PGB Mensen met een taakstraf helpen gehandicapte jongeren bij de uitvoering van hun werk Meer stages tijdens opleiding om netwerk en werkervaring op te doen met als mogelijke doorstroom werk Overheid neemt gehandicapten in dienst en creëert voldoende mogelijkheden voor gehandicapten Meer gehandicapten op hoge functies Binnen gehandicapteninstanties wajongeren functies en taken geven Proefperiode inlassen Op vrijwillige basis starten en deze baan kunnen uitbouwen naar betaald werk Uitgaan van de overeenkomsten/ kwaliteiten Minimaal percentage gehandicapten in een instelling werkzaam Subsidie voor aantal gehandicapten Flexibele werktijden 11

12 Scholen: Zelfstandigheid en assertiviteit van wajongeren en werkgever ook vergroten door te beginnen in het onderwijs: integratie begint op school voor alle jongeren Meer budget scholen om gehandicapten te begeleiden op school Ieder gebouw moet aangepast zijn Kleinere klassen Ondersteuning: CG raad als intermediair tussen werkgevers en wajongeren CG Raad als individueel belangenbehartiger (en een vast contactpersoon) Lichamelijk gehandicapte Consulent ondersteunt de CG raad bij rol individuele belangenbehartiging Headhunters voor gehandicapten Open budget door VWS voor UWV Geen rugzakjes meer Proces aanspannen tegen werkgevers die gehandicapten niet aannemen op basis van de wet gelijke behandeling Over beeldvorming: Uitwisseling positieve ervaringen Positieve beeldvorming door media Ook minder negatieve beeldvorming; tegen stigmatisering (in de media en door belangen- en patiëntenverengingen) Beeldvorming intern bij belangen- en patiëntenverenigingen positief (geen zielige verhalen meer) Positieve uitstraling wajongeren Wajong; nadruk op wat wel lukt Internetsite voor Wajong en Werk Verbeteren netwerk jongeren: Alle wajongeren naar Timboektoe om elkaar te leren kennen Beloning voor netwerkontwikkeling door de overheid Ontmoetingsdag wajongeren met workshops en stands voor werkgevers Banenmarkt georganiseerd door belangen- en patiëntenvereniging en met betrokkenheid UWV Bijkomst met verplicht karakter met onkostenvergoeding Eigen vriendenkring stimuleren door te wijzen op netwerkmogelijkheden Overige: Alle openbaar vervoer wordt toegankelijk Folder bij cv toevoegen over wet- en regelgeving 12

13 3.2 Groep twee De donderdaggroep bestond uit vijf deelnemers. Een deelnemer is voor de start afgevallen. Een andere deelnemer heeft de tweede en de derde bijeenkomst bijgewoond Oorzaken Wajongeren Zowel de beeldvorming over wajongeren als het zelfbeeld van wajongeren wordt als oorzaak aangegeven. Daar zit ook een wisselwerking in. Door je als groep te laten bestempelen als speciale groep en door je daarnaar te gedragen beperk je je mogelijkheden. Het beeld van werken kan onrealistisch zijn (te rooskleurig bijvoorbeeld) en een reëel zelfbeeld over de eigen mogelijkheden in werk is moeilijk te vormen. Vaak worden de eigen mogelijkheden overschat of juist onderschat. De wajongeren voelen zich als pioniers in de reguliere wereld. Van hen wordt verwacht dat ze participeren en dat verwachten ze zelf. Dat pad moeten ze echter wel effenen. Hierbij komt een bewijsdrang te laten zien dat je ondanks je handicap prima kan participeren. De verzorging en de mobiliteitsproblemen vormen voor de wajongere ook een drempel om te kunnen werken. Over de handicap is de groep ambivalent. Enerzijds wordt gezegd dat deze geen rol speelt. Anderzijds moet je juist je handicap erkennen om ermee te kunnen omgaan. Werkgever Het beeld dat de werkgever heeft bij het in dienst nemen van wajongeren is niet positief. De wetten en regels zijn onvoldoende bekend bij werkgevers, zo zijn ze amper op de hoogte van de wet REA. Dat is ook een hele klus, de wet- en regelgeving verandert voortdurend. Werkgevers hebben geen deskundigheid op het gebied van begeleiden van gehandicapte mensen. Ook het vinden van stageplekken is om deze reden moeilijk. Bedrijven kunnen wajongeren niet goed begeleiden in hun stage en zijn bang voor de extra tijdsinvestering vanwege de handicap. UWV Jongeren hebben na afronding van hun opleiding direct recht op een uitkering, maar de begeleiding bij het vinden van werk wordt pas na een jaar gestart. Terwijl de jongeren juist dan de hulp nodig hebben bij het vinden van werk. De wet REA kent vele beperkingen op het gebied van vervoer en voorzieningen, de wet wordt uitgekleed. Het UWV geeft te weinig voorlichting en heeft een non risk policy; ze willen zo min mogelijk risico lopen bij plaatsing. Reïntegratie De deskundigheid van de bureaus schiet tekort. Hun kennis van handicaps is beperkt. Zij zouden een bemiddelende rol moeten innemen bij het vinden van werk. In de inschaling van wajongeren komen zij vaak in de fase vier groep. Dat is de zwaarst bemiddelbare groep. Hierdoor krijgen zij bij de bureaus het stigma praktisch onbemiddelbaar te zijn. Vanwege de commerciële instelling van de bureaus richten zij zich meer op de arbeidstoeleiding van makkelijk bemiddelbare groepen. Ook zouden bureaus creatiever moeten zoeken en omgaan met functies en functie indelingen, bijvoorbeeld de functieomschrijving aanpassen, werktijden, taken. School / maatschappij Jongeren vinden dat ze zijn opgegroeid in een verzorgende samenleving en nu zelfstandig moeten functioneren waarbij veel van hen wordt verwacht. In die maatschappij zijn gehandicapte mensen geheel onzichtbaar. Jongeren missen rolmodellen. De scholen hebben vaak te weinig kennis van het opleiden van gehandicapte mensen. Een studiekeuze is zeer belangrijk, zeker voor gehandicapte jongeren. 13

14 Collega's Succes van werk zit mede in goed contact met collega's Daarom is het enorm belangrijk dat hier veel aandacht voor is. Door onwetendheid van collega's loopt een baan ook hierop stuk. Ze weten niet wat ze aan de medewerker hebben en leggen minder makkelijk contact Oplossingen Als centrale oorzaak heeft de tweede groep gesteld: Beeldvorming van wajongeren is niet realistisch Omdat de term beeldvorming vragen opriep is deze eerst uitgewerkt. De jongeren zien beeldvorming als het gevoel / beeld bij de wereld om je heen en vorming van het beeld dat je denkt hoe anderen die van jou hebben. Beeldvorming is een interactie van vooronderstellingen. Referentiekaders vormen de beeldvorming. Deze kunnen zijn: opvoeding, sociale omgeving, wat over je gezegd wordt, onderwijs, stad/ dorp, cultuur, maatschappij, media, overheid. Intergratie Zo veel mogelijk normaal behandeld worden en van jongs af aan zo veel mogelijk integreren Vroeg in kaart brengen wat je (on)mogelijkheden zijn door - snuffelstages - ook via ouders - via ambulante begeleiding (ook aan de ouders) onder andere op het gebied tijdsplanning - door gebruik reguliere faciliteiten op opleidingen en door assessments waarbij ook geestelijke en fysieke mogelijkheden getest worden - begeleiding op studie en keuze lang voor de studiekeuze - intensieve begeleiding in studiekeuze tijdens de periode dat iemand ziek wordt - loopbaanbegeleiding Laat gehandicapte jongeren ook tegen de muur lopen Rolmodellen; gehandicapte voorbeeldfiguren Integratie; iedereen doet van jongs af aan alles samen Uitwisseling Databank met daarin gehandicapte jongeren: netwerkontwikkeling tussen jongeren Banenmarkten: - mensen met handicap ontmoeten werkgever - voorlichtingsbijeenkomsten - oriënterende sollicitatiegesprekken Conferenties en bijeenkomsten rond soort handicap, vakgebied, starterproblematiek Website met rolmodellen Bekendheid Jongeren met handicap in GTST Meer gehandicapten op tv Wajongeren zelf aan het woord in informatieve programma s waarbij de diversiteit ook duidelijk naar voren komt Wajongeren in het nieuws door bijzondere prestaties 15 jongeren met dwarslaesie maken parachutesprong 24 uur rolstoel dansmarathon astmatische mensen op de Everest Werkende wajongeren komen in the picture 14

15 Werkgevers van gehandicapte werknemers presenteren hun ervaringen via bijvoorbeeld: vakbladen, Kamer van Koophandel, Beursen via afdelingen P&O, P&O beursen, P&O verenigingen, vakblad voor en door wajongeren Gemeenschap/ community van wajongeren die iets speciaals doen; kids on the move Wajongprijzenslag; win een wajongere Arbeidsgehandicapte van het jaar Collega's van wajongeren kiezen Wajongere van de maand Module handicap en werk op P&O opleidingen Op P&O afdelingen van HBO s contact tussen studenten en wajongeren/ ervaringsdeskundigen Houseparty als informeel samenkomen voor werkgevers/ wajong Onderwerp bespreekbaar maken door: Artikelen in P&O bladen professionals met een vlekje Wajongere bespreekbaar maken door jobcoach Postbus 51 spotje Ambassadeursfuncties Wajong Instroom in de wajong soepel laten verlopen en direct een traject inzetten naar werk De wajong als draaideur Moet mogen om ook niet aan het werk te gaan Wajong moet financieel groeien Wajonguitkering moet hoger zijn Moet makkelijker zijn om bij te verdienen; parttime kunnen werken en buiten de armoedeval blijven Werk en ondersteuning SPW-er op scholen die de jongeren intensief begeleid Ministerie van Economische Zaken: - regels met betrekking tot aanbesteding opdrachten (minimum quotum wajongeren) - gehandicapten als concurrentiemiddel Vrijwilligerswerk wordt ervaringsplaats door subsidie Door begeleiding gericht op jongeren naar werk Potentie wajongeren onderzoeken door te luisteren naar de wajongeren Meer ervaringsplaatsen; ook op HBO / WO niveau, snuffelstages en werken op proefbasis Jobcoach gespreid kunnen gebruiken; wanneer je er klaar voor bent Altijd een beroep kunnen doen op de jobcoach Bureau dat de administratieve organisatie van wajongere werknemers op zich neemt Bureau dat de begeleiding van wajongeren uitvoert (wg en wn) en dat de aanpassingen regelt Beloning voor werkgevers die een wajongere in dienst nemen (na 5 jaar hoge beloning) Kleurrijk ondernemen voor gehandicapten als stimulatie voor beleid Verplicht percentage fase 5 wajongeren moeten bemiddeld worden door de reintegratiebureaus./ Reintegratiebureaus krijgen voor fase 4 jongeren per uur betaald Meer kennis over moeilijk bemiddelbare jongeren 15

16 Wajongeren Leren omgaan met weinig geld Cursus netwerken, hoe werkt dat? Leren werken Cursus Hoe profileer je jezelf tov werkgevers en collega's Cursus persoonlijke effectiviteit Durf te dromen Doorzetten Jongeren kijken op het juiste moment naar functies; als je je goed voelt Hoe kan je je onderscheiden Sollicitatietrainingen 16

17 Hoofdstuk 4 Uitgewerkte oplossingen In de slotbijeenkomst werken de jongeren één of meerdere oplossingen uit op basis van realiteit, handelingsperspectief en er moet een verantwoordelijke aangewezen kunnen worden. Hiervoor worden eerst punten toegekend aan de oplossingen. Top van oplossingen woensdag: (10) Casemanagement (6) Banenmarkt (6) Een loket voor verschillende instanties (6) Training voor werkgevers (5) Meer stages voor wajongeren tijdens opleidingstraject (5) Gestimuleerd worden door instanties (3) Overheid neemt gehandicapten in dienst (1) Wensen wajongeren staan centraal: gezamenlijke doelstelling voor reintegratiebureau en wajongeren om te zoeken op basis van competenties wajongere (1) Ontmoetingsdag wajongeren met workshops en stands voor werkgevers (1) Flexibele houding werkgever (1) Verplicht karakter onkostenvergoeding Top van oplossingen donderdag: (9) De wajongregeling als draaideur (8) Banenmarkten/ bijeenkomsten voor wajongeren (5) Integratie; zoveel mogelijk normaal behandelen Wat is speciaal versus normaal? Wat heb je nodig om te integreren; wat maakt je speciaal Situaties creëren waardoor iedereen zich gelijk kan ontplooien; gelijke kansen op de arbeidsmarkt (5) Makkelijker zijn om bij te verdienen; voorkom armoedeval Op basis van de gestelde criteria zijn de banenmarkt, het centrale loket en de Wajong als draaideur uitgewerkt. De uitgewerkte ideeën zouden verder onderzocht kunnen worden op haalbaarheid en effect. 4.1 Banenmarkt Een banenmarkt, speciaal voor wajongeren die (ander) werk zoeken waar informatie te verkrijgen is, je oriëntatie gesprekken kan voeren, trainingen kan volgen, je netwerk kan uitbreiden. Werkgevers kunnen andere werkgevers met ervaring met wajongeren ontmoeten, te weten komen waar zij workshops kunnen volgen over wet- en regelgeving en begeleiding van wajongeren. Het klinkt mooi. Eerst een aantal tegenargumenten. Zou zo'n bijeenkomst niet stigmatiserend werken? Juist de media aandacht en de nadruk op mogelijkheden voorkomt stigmatisering. En is het meer prestigepraat dan realiteit? Het moet duidelijk zijn dat de wajongeren echt een baan zoeken. De wajongeren hopen met de banenmarkt te bereiken dat er juist positieve aandacht komt voor de wajongeren. Ook moet er openheid zijn tussen werkgevers en de wajongeren. Er moet voorlichting en voorbeelden (rolmodellen) zijn voor wajongeren en voor werkgevers. Er moet een stuurgroep opgericht worden waarin verschillende partijen vertegenwoordigd zijn. De stuurgroep bewaakt het traject en is een vertegenwoordiging van de verschillende partijen die betrokken zijn bij de banenmarkt. In de stuurgroep zitten: wajongeren delegatie, het CWI, ministerie van SZW, CNV/ FNV, bedrijfsleven en het UWV. 17

18 De organisatie en uitvoering wordt gedaan door een team wajongeren dat het project uitvoert als betaalde baan. De deelnemers van de gespreksgroep hebben hier wel oren naar. Het team wordt aangestuurd door een projectleider. Dit kan CNV Jongeren zijn. De banenmarkt zou gefinancierd kunnen door: ministerie (SZW en mogelijk VWS), het CWI, entreegelden en het fonds PGO. De invulling van de banenmarkt: Presentatie door bedrijven die als goed voorbeeld kunnen dienen Voorlichting; scholing en organisaties Workshop wet- en regelgeving workshop over de voordelen voor werkgevers en werknemer Wajongeren en werkgevers lunchen samen Cursus solliciteren Forumgesprek werkgevers, werknemers, uwv, wajongeren Stands met: bedrijven, vakbonden, opleidingen, verenigingen, werkgevers met vacatures, brancheorganisaties, belangenverenigingen Demonstraties Persconferenties Stands met wajongeren die een baan zoeken Presentatiebord voor wajongeren die zich aanbieden als werknemer Rondleidingen op de beurs door wajongeren Database voor wajongeren op de beurs/ wajongerenuitzendbureau Sollicitatiegesprekken in de wajongeren-stand Advertentiegids voor werkgevers Advertentiegids voor wajongeren waarin ook staat; interviews, info over de regelingen en plattegrond en programma van de dag loket Wajongeren hebben er een dagtaak aan uit te zoeken met welke vraag ze bij welke instantie moeten zijn en bij wie ze vervolgens terecht kunnen. Een wajongere moet een natuurtalent zijn in netwerkontwikkeling en goed inzicht hebben om de ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving te kunnen volgen voor persoonlijk gebruik. Deskundigen zeggen zelf moeite te hebben deze ontwikkelingen te kunnen volgen. Het zou een uitkomst zijn als er een informatieloket komt met een uitgebreid netwerk en dat superdeskundig is ten aanzien van de mogelijkheden, taken en verantwoordelijkheden van de verschillende instanties. Dit netwerk zou zich in ieder geval moeten richten op CWI s, reïntegratie bureaus, zorginstellingen en het UWV. De deskundigheid moet breder georiënteerd zijn; wet- en regelgeving, arbeidsmarkt, opleidingen. Naast de informatieve en doorverwijsfunctie heeft het loket ook een evaluatietaak. De doorverwezen jongeren worden benaderd op hun tevredenheid over de trajecten bij de organisaties waar ze naar doorverwezen zijn. Het loket ontwikkelt daarmee een keurmerk voor goede arbeidstoeleidingstrajecten. Het loket bestaat uit een klein landelijk loket waar een informatieteam werkt. Dit team bestaat uit deskundigen. Bij voorkeur worden hiervoor wajongeren aangenomen. Het informatiepunt heeft een telefoonlijn die goed bereikbaar en gratis is. Ook kunnen vragen per of via de website worden gesteld. Om beter bereikbaar te zijn, kan gedacht worden aan spreekuren in ziekenhuizen en aan een informatiebus die door Nederland rijdt. Daarnaast kunnen ambulante adviseurs bij mensen thuis komen. Een database met de dossiergegevens van alle jongeren die contact hebben opgenomen met het loket maakt dat de jongeren maar 1 maal gegevens hoeven te verstrekken. 18

19 De jongeren zien de bijdragen van de betrokken partijen (CWI, UWV en reïntegratiebureaus) als belangrijk gedeelte van de financiering. Een bijdrage van het rijk moet de begroting rond maken. 4.3 Wajong als draaideur De wajonguitkering heeft nu de functie van vangnet. Dat zou behouden moeten blijven. De jongeren willen echter niet alleen een vangnet. Wanneer je in de wajong belandt, zou direct een molen inwerking moeten treden om je aan het werk te krijgen, om je te laten participeren op de arbeidsmarkt. De jongeren hebben daarom het volgende voorstel: De wajong zou een tijdelijke toets moeten zijn en pas in laatste plaats als vangnet moeten functioneren. De wajong als draaideur kan werken als het traject naar werk een snel en soepel proces is. Iedere jongere die instroomt in de wajong wordt direct aan een persoonlijke begeleider gekoppeld. Samen doorlopen zij een assessment waarin de capaciteiten, opleiding, ervaring van de jongere worden vastgelegd (wie was je, wie ben je en waar ga je heen). Ook wordt in het assessment afspraken gemaakt tussen de begeleider en de wajongere over het te lopen traject en wie welke verantwoordelijkheid daarin draagt. Dat is persoonsafhankelijk. De ene jongere wil de regie in handen hebben, de andere geeft deze aan de PC. Ten slotte maakt het team afspraken over de voortgang van het traject; ze spreken voortgangsgesprekken af en stellen tussentijdse doelen. Om de jongere aan werk te krijgen kan de jongere bijvoorbeeld trainingen volgen en werkervaring via ervaringsplekken opdoen. De uitvoering van de begeleiding moet in handen zijn van een gespecialiseerd bureau. De begeleiding zou dus weg moeten bij de UWV s. Toekenning en uitbetaling van de wajong blijft wel een taak van het UWV. Ook heeft het UWV de taak het bureau op te zetten. Dit wordt ondersteund door een stuurgroep waarin Werkend perspectief, ministerie van SZW en de CGraad zitting nemen. Omdat de organisatie een directe eerstelijns functie is, zullen de begeleiders veel ambulant werken. De organisatie bestaat uit een hoofdkantoor en regiokantoren. Het hoofdkantoor heeft ook de taak deskundigheid te waarborgen en ontwikkelen en de overheid te adviseren bij beleidsontwikkeling op het gebied van wajongeren. 19

20 Hoofdstuk 5 Enquête In het kader van het project is een quickscan uitgevoerd. Deze is uitgezet onder belangenorganisaties en een aantal zorginstellingen. In totaal hebben 28 jongeren de enquête geretourneerd. De vragen waren opgedeeld in achtergrond, arbeidsverleden en belevingsvragen. Per punt wordt een aantal opvallende uitkomsten aangegeven. Achtergrond Bijna de helft van de wajongeren heeft een opleiding op HBO of wetenschappelijk niveau afgerond. Zeven jongeren hebben een opleiding op MBO niveau. Zestien jongeren hebben een wajonguitkering van 80 tot 100%. Acht jongeren hebben de vraag niet beantwoord. Zeventien van de ondervraagde mensen heeft een motorische stoornis, drie mensen zijn lichamelijk gehandicapt en zeven geven aan een andere handicap te hebben. De leeftijd varieerde van 21 tot 32 jaar. De meeste reacties komen uit het westen van Nederland. Arbeidsverleden Acht van de 28 jongeren heeft ervaring met een betaalde baan. Zij hebben allemaal eerder stage-ervaring opgedaan. Nog eens acht mensen hebben wel stage-ervaring opgedaan, maar is het hen niet gelukt door te stromen naar een betaalde baan. Zeven jongeren geven aan wel eens een bijbaan te hebben gehad. Op de vraag of de jongeren baat hebben gehad bij de dienstverlening door derden geven 19 jongeren Nee aan, terwijl drie jongeren baat hebben gehad bij de dienstverlening. Hierbij is twee maal de Universiteit van Amsterdam genoemd. Van de 19 jongeren die ontevreden zijn hebben de meeste gebruik gemaakt van bemiddeling naar werk of stage. Reïntegratie bureaus worden het meest genoemd. Als oorzaken geven de jongeren onder meer aan; ontbreken van expertise, commerciële instelling van de reïntegratiebureaus en bureaucratie. Beleving Twaalf jongeren reageren niet op bepaalde vacatures omdat ze problemen voorzien met arbeidstijden, thuiswerken en mobiliteit. Voor acht jongeren is dit geen probleem. Negen jongeren brengt de handicap in de brief aan de orde. Tien doen dat pas tijdens het sollicitatiegesprek. Op de vraag welke ondersteuning de jongeren wensen voor het behouden van werk of stage antwoorden de jongeren dat zij intensieve en langdurige begeleiding wensen en ondersteuning willen bij het managen van hun leven. Negen jongeren geven aan zelf over voldoende informatie te beschikken over ondersteunende regelingen. Maar zestien van de 28 jongeren hebben deze vraag beantwoord. 15 Jongeren vinden dat werkgevers onvoldoende weten van de wet- en regelgeving Geen jongere vindt dat werkgevers voldoende weten. Verantwoording voor de informatieverstrekking is sterk verspreid volgens de jongeren. Werkgevers, werknemers, de wetgever, VWI/ UWVgemeenten, vakbonden en reïntegratiebureaus zijn allemaal in gelijke mate verantwoordelijk. Je kan concluderen dat zij verschillende gebieden hebben. De wetgever is verantwoordelijk voor de kaders, de andere voor het informeren van werkgevers en werknemers. De overheid is verantwoordelijk voor het informeren van de betreffende organisaties. Financiële prikkels zijn de beste stimulans om werkgevers over de streep te trekken volgens de jongeren. Om zelf aan het werk te komen is er behoefte aan informatie, begeleiding en training, ervaringsplekken en een minimum quotum voor bedrijven. 20

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten TNO Arbeid TNO-rapport 21786 / 11432 Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten Polarisavenue 151 Postbus 718 2130 AS Hoofddorp www.arbeid.tno.nl T 023

Nadere informatie

Meedoen zonder beperkingen Meer participatiemogelijkheden voor jonggehandicapten

Meedoen zonder beperkingen Meer participatiemogelijkheden voor jonggehandicapten 07 06 Meedoen zonder beperkingen Meer participatiemogelijkheden voor jonggehandicapten advies Meedoen zonder beperkingen Meer participatiemogelijkheden voor jonggehandicapten Uitgebracht aan de Minister

Nadere informatie

Marokkaans-Nederlandse jongeren met een beperking. Kansen en drempels van een (on)zichtbare groep

Marokkaans-Nederlandse jongeren met een beperking. Kansen en drempels van een (on)zichtbare groep Marokkaans-Nederlandse jongeren met een beperking Kansen en drempels van een (on)zichtbare groep Marokkaans-Nederlandse jongeren met een beperking Kansen en drempels van een (on)zichtbare groep Ik wil

Nadere informatie

Onderzoek werkplaatsing van jongeren zonder startkwalificatie

Onderzoek werkplaatsing van jongeren zonder startkwalificatie Onderzoek werkplaatsing van jongeren zonder startkwalificatie Eindrapportage Opgesteld in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Opgesteld door Yolanda Hoogtanders Nadine van

Nadere informatie

Aan de slag met stage of werk

Aan de slag met stage of werk Aan de slag met stage of werk Handboek voor: - stagiaires en afgestudeerden met een functiebeperking of chronische aandoening - stagebegeleiders - werkgevers 2 Inhoudsopgave Inleiding Deel I: Studenten

Nadere informatie

AAN HET WOORD HET KAN ZOVEEL BETER

AAN HET WOORD HET KAN ZOVEEL BETER DE bijstandsgerechtigde AAN HET WOORD HET KAN ZOVEEL BETER De BIJSTANDSGERECHTIGDE AAN HET WOORD Sadet Karabulut, SP-Tweede Kamerlid Tjitske Siderius, Fractiemedewerker Sociale Zaken dr. Ineke Palm, Wetenschappelijk

Nadere informatie

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt Methodiekbeschrijving voor (zelf) organisaties die vrouwen helpen deel te nemen aan het economisch verkeer en richting te geven aan hun toekomst. Moving Forward Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Perspectief voor oudere werklozen? Dienstverlening aan oudere (45+) bijstandsgerechtigden

Perspectief voor oudere werklozen? Dienstverlening aan oudere (45+) bijstandsgerechtigden Perspectief voor oudere werklozen? Dienstverlening aan oudere (45+) bijstandsgerechtigden Colofon Programma Dienstverlenende Overheid Datum Augustus 2013 Nummer R13/05 ISSN ISBN 1383-8733 978-90-5079-264-6

Nadere informatie

De kracht van het Vrijwilligerswerk in Zaanstad

De kracht van het Vrijwilligerswerk in Zaanstad De kracht van het Vrijwilligerswerk in Zaanstad Radar, John Autar en Marieke Megens De kracht van het Vrijwilligerswerk in Zaanstad Amsterdam, april 2012 Dit rapport is geschreven in opdracht van de gemeente

Nadere informatie

Hoe werken we in de toekomst?

Hoe werken we in de toekomst? VERSLAG Hoe werken we in de toekomst? In dialoog met de SER over de arbeidsmarkt SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD Hoe werken we in de toekomst? In dialoog met de SER over de arbeidsmarkt VERSLAG VAN 4 BIJEENKOMSTEN

Nadere informatie

ARMOEDE ONDER VROUWEN GROEIT SNEL

ARMOEDE ONDER VROUWEN GROEIT SNEL ARMOEDE ONDER VROUWEN GROEIT SNEL PARTICPATIEF ONDERZOEK MET VROUWEN, BELANGENBEHARTIGERS EN UITVOERDERS VAN HET ARMOEDEBELEID IN BRABANT SAMEN ZOEKEN NAAR OPLOSSINGEN COLOFON Armoede onder Brabantse vrouwen

Nadere informatie

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19 2 Mensen terugbrengen naar de arbeidsmarkt of ze begeleiden naar een ander beroep. Dat is de missie van WerkCompleet. We beschikken over alle competenties en kwaliteiten die voor dit inspirerende werk

Nadere informatie

Toolkit. 4you(th) samenwerking GGZ UWV. Jongeren GGZ-problematiek en Wajong

Toolkit. 4you(th) samenwerking GGZ UWV. Jongeren GGZ-problematiek en Wajong Toolkit 4you(th) samenwerking GGZ UWV Jongeren GGZ-problematiek en Wajong Inhoud toolkit Pagina 1. Inleiding 03 2. Vormen van samenwerking 6 - Varianten van samenwerkingen uitgewerkt 8 - Wijzigingen 10

Nadere informatie

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK GGz Eindhoven Caroline Place en Harry Michon Trimbos-instituut, Utrecht 2013 Colofon Financiering Dit onderzoek is onderdeel van en financieel mogelijk gemaakt door het Programma

Nadere informatie

COMMISSIE AVEM ARBEIDSDEELNAME VROUWEN UIT ETNISCHE MINDERHEIDSGROEPEN. Aanbevelingen op maat

COMMISSIE AVEM ARBEIDSDEELNAME VROUWEN UIT ETNISCHE MINDERHEIDSGROEPEN. Aanbevelingen op maat COMMISSIE AVEM ARBEIDSDEELNAME VROUWEN UIT ETNISCHE MINDERHEIDSGROEPEN Aanbevelingen op maat B E K N O P T E U I T G A V E COLOFON TEKST Commissie Arbeidsdeelname Vrouwen uit Etnische Minderheidsgroepen

Nadere informatie

HEADwerk: Een regionale en multidisciplinaire aanpak voor de re-integratie van mensen met niet-aangeboren hersenletsel

HEADwerk: Een regionale en multidisciplinaire aanpak voor de re-integratie van mensen met niet-aangeboren hersenletsel HEADwerk: Een regionale en multidisciplinaire aanpak voor de re-integratie van mensen met niet-aangeboren hersenletsel Bevindingen van een experiment in de regio Oost-Brabant Wilma Ritzen, Branko Hagen,

Nadere informatie

Resultaten Enquête Broodfondsen

Resultaten Enquête Broodfondsen Resultaten Enquête Broodfondsen Behorend bij MA Thesis Masterprogramma: Politiek en maatschappij in historisch perspectief Student: Jonathan Fink Jensen Studentnummer: 3483649 Scriptiebegeleider: prof.

Nadere informatie

Zorgelijke drempels. De noodzaak van innovatie in de zorgsector en kansen voor migrantenvrouwen

Zorgelijke drempels. De noodzaak van innovatie in de zorgsector en kansen voor migrantenvrouwen Zorgelijke drempels De noodzaak van innovatie in de zorgsector en kansen voor migrantenvrouwen Zorgelijke drempels De noodzaak van innovatie in de zorgsector en kansen voor migrantenvrouwen FORUM Instituut

Nadere informatie

The manager in me. 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement

The manager in me. 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement The manager in me Inhoudsopgave pagina 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement 2. Toepassing van de methodiek Opzet/trainingsonderdelen

Nadere informatie

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Van Huis Uit Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Utrecht, juni 2005 Abdelkarim el Allati Marco van Westerlaak Op het ROC ASA leer je meer dan een vak 1

Nadere informatie

Stigma en Werk in beeld. Rapportage vooronderzoek

Stigma en Werk in beeld. Rapportage vooronderzoek Stigma en Werk in beeld Rapportage vooronderzoek Stichting Samen Sterk tegen Stigma Annemarie Kolenberg 12 juni 2012 Inhoudsopgave Aanleiding 3 1. Wat betekent stigma ten aanzien van werk? 4 2. De rol

Nadere informatie

Eindevaluatie van het project Leer je Rijk

Eindevaluatie van het project Leer je Rijk Eindevaluatie van het project Leer je Rijk Karin Jettinghoff Miranda Grootscholte CAOP Augustus 2010 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doel-/vraagstelling... 4 1.3 Onderzoeksopzet...

Nadere informatie

Mogelijkheden voor een actieve rol van de cliënt bij reïntegratie

Mogelijkheden voor een actieve rol van de cliënt bij reïntegratie Mogelijkheden voor een actieve rol van de cliënt bij reïntegratie mei 2003 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie Sociale Verzekeringen 2 Hoofdstuk 1 Probleemschets: een actieve rol voor

Nadere informatie

Maak werk van geschiedenis

Maak werk van geschiedenis Maak werk van geschiedenis Oriëntatiegids voor historici op de arbeidsmarkt Marc Kruyswijk en Arjan Verweij eindredactie: Febe van der Wardt stichting Historisch Platform oorspronkelijke uitgave: 1998

Nadere informatie

Portretten uit de praktijk

Portretten uit de praktijk Portretten uit de praktijk In het kader van de campagne aan het werk met een psychische stoornis Mede mogelijk gemaakt door Instituut Gak Rotterdam, juli 2014 Portretten uit de praktijk In het kader van

Nadere informatie

TRAININGSGIDS CONVERGE

TRAININGSGIDS CONVERGE TRAININGSGIDS CONVERGE 2014 1 Inhoud 1. Inleiding Converge Converge loopbaanadvisering en replacement BV is een van de leidende adviesbureaus op het gebied van loopbaanbegeleiding, (executive) coaching

Nadere informatie

Je moet echt een wil hebben, anders ga je het niet redden

Je moet echt een wil hebben, anders ga je het niet redden Je moet echt een wil hebben, anders ga je het niet redden Eindrapport van een verkennend onderzoek naar de succesvolle (her)instroom van langdurig werklozen in reguliere arbeid voor Gemeente Breda Lectoraat

Nadere informatie

Jonge moeders toeleiden naar werk en scholing.

Jonge moeders toeleiden naar werk en scholing. Jonge moeders toeleiden naar werk en scholing. Een aparte doelgroep die een eigen aanpak vergt. Margreth Hoek September 2007 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Wat is een jonge moeder?...3 Opzet inventarisatie

Nadere informatie

Re-integratie van oudere werkzoekenden. Lessen uit de eerste good practices

Re-integratie van oudere werkzoekenden. Lessen uit de eerste good practices Re-integratie van oudere werkzoekenden Lessen uit de eerste good practices Re-integratie van oudere werkzoekenden Lessen uit de eerste good practices mr. dr. Hans Bosselaar drs. Mario van den Berg drs.

Nadere informatie