Wajong Talent. Visie van wajongeren op de arbeidsmarkt. Wajong Talent Visie van Wajongeren op de arbeidsmarkt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wajong Talent. Visie van wajongeren op de arbeidsmarkt. Wajong Talent Visie van Wajongeren op de arbeidsmarkt"

Transcriptie

1

2 Wajong Talent Visie van Wajongeren op de arbeidsmarkt Beeldvormend onderzoek uitgevoerd door CNV Jongeren Projectleider Wajong Talent: Niek Fransen CNV Jongeren Ravellaan JE Utrecht T: Utrecht, december

3 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Hoofdstuk 1: Wajong Talent 5 Hoofdstuk 2: Aanbevelingen 7 Hoofdstuk 3: Verslag van de bijeenkomsten Groep Oorzaken Oplossingen Groep Oorzaken Oplossingen 14 Hoofdstuk 4: Uitgewerkte oplossingen Banenmarkt loket Wajong als draaideur 19 Hoofdstuk 5: Enquête 20 Sprekende uitspraken (door wajongeren) Bij het ophalen uit de wachtkamer voor een sollicitatiegesprek: Bent u mevrouw van de Brink? Dan weten we wel al genoeg; Blijf maar lekker thuis, dan ben je een stuk goedkoper; Macht van de media. 3

4 Voorwoord In opdracht van Stichting Sjakuus heeft CNV Jongeren het project Wajong Talent uitgevoerd. Samen met jongeren met een wajonguitkering (wajongeren) is onderzocht tegen welke problemen zij aanlopen bij het vinden van werk. Met twee groepen jongeren zijn gesprekkensessies gehouden over de probleemstelling. De gespreksgroepen zijn begeleid door CNV Jongeren en Collegio. Via websites en belangenorganisaties is op kleine schaal een quickscan verspreid om algemene informatie te vergaren onder wajongeren. Het project is afgesloten met een presentatie van de uitkomsten van de gespreksgroepen en een overdracht van het rapport aan de commissie het Werkend Perspectief, CNV vakcentrale en aan Gerda Verburg (Tweede-Kamerlid CDA). Tijdens de bijeenkomst is een debat gevoerd over stellingen uit het rapport. CNV Jongeren wil de jongeren die hebben deelgenomen aan de gespreksgroepen in het bijzonder bedanken voor hun enorme inzet en hoopt dat de inzet van de wajongeren niet voor niets is geweest. Het rapport levert veel discussiestof op voor beleidsmakers, politici en belangenorganisaties. Ook biedt het mogelijkheden voor vervolgprojecten. Ministeries en opdrachtgevers mogen zich aangesproken voelen om bijvoorbeeld het idee van de banenmarkt te financieren. Ook de ontwikkeling van een flyer over wet- en regelgeving om bij een CV te voegen is een concreet voorbeeld. Met vervolgsessies kan een veelvoud van projectideeën ontwikkeld worden. Collegio was een deskundig ondersteuner en medebegeleider van de sessies. Tenslotte dank aan Sjakuus voor het geven van de interessante en uitdagende opdracht. Niek Fransen Ik was vrijwel meteen enthousiast over het project. Het uitgangspunt, de reïntegratie van wajongers, is erg actueel in zowel de media, politiek als bij mijzelf. Ik wil ook graag een baan en collega s! Helaas vormen de vele regels en wetten, en de (financiële) onzekerheid voor mij en mijn toekomstige werkgevers een onmogelijk te nemen obstakel. Eindelijk is nu ook aan de wajongers zelf gevraagd wat goede en noodzakelijke oplossingen zouden kunnen zijn. Hopelijk kunnen we met dit project laten zien dat wajongers er niet voor kiezen om beperkt te worden (en blijven) in hun werk. Wij weten, volgens mij, heel goed wat we kunnen en nodig hebben. Hopelijk kunnen we met dit project bijdragen aan een positievere beeldvorming. Vooral in de media en politiek is de WAO/Wajong-problematiek negatief naar voren gebracht, waardoor de indruk bestaat dat wij niet willen werken. Onzin natuurlijk! Wij willen juist extra graag een bijdrage leveren, maar wel binnen onze mogelijkheden. Hopelijk is met dit project een steentje bijgedragen aan betere kansen voor de toekomst, zowel voor de wajongers, als voor de werkgevers. Petra Paliwoda 4

5 Hoofdstuk 1 Wajong Talent Aanleiding CNV Jongeren voert in opdracht van de stichting Sjakuus een onderzoek uit onder jongeren met een wajonguitkering. In het kader van het jaar van de gehandicapten geeft Wajong Talent aandacht aan de arbeidsmarktpositie van jongeren met een wajonguitkering. De centrale probleemstelling waarmee CNV Jongeren aan de slag is gegaan is: Jongeren met een handicap ervaren problemen bij het vinden van werk. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (december 2003) blijkt dat de instroom van jongeren in de wajong nog altijd veel hoger is dan de uitstroom. Met Wajong Talent hoopt CNV Jongeren het debat over de positie van jongeren met een wajonguitkering te stimuleren en geeft wajongeren de kans hun visie ten opzichte van de problematiek en oplossingsrichtingen naar buiten te brengen. De probleemstelling is voorgelegd aan twee groepen jongeren waarvan alle deelnemers een wajonguitkering hebben. Zij hebben in drie bijeenkomsten gebrainstormd over de ervaren problemen, de oorzaken die ze daarvoor aanwijzen en over oplossingen voor het probleem. De uitkomsten van het project bestaan uit de resultaten van de twee groepen en uit een quickscan die is gedaan onder aan aantal wajongeren. Het rapport geeft de belevingswereld van de deelnemers van het project aan. Bewust is ervoor gekozen om alle punten aan te geven zoals deze in de groepen naar voren zijn gekomen. De uitkomsten geven weer hoe zij hun zoektocht naar werk beleven. Doelgroep Jongeren met een wajonguitkering en een opleiding op minimaal MBO niveau is primair de doelgroep. De deelnemers varieerden in leeftijd van 22 tot 32 jaar en het opleidingsniveau varieerde van MBO tot en met universitaire opleiding. De jongeren zijn via diverse kanalen geworven; zorginstellingen, belangenorganisaties en via media. De deelnemers hebben een diverse achtergrond wat betreft handicaps, regio en ervaring in het zoeken naar werk. Opzet en methodiek Wajong Talent is een participatietraject. Het streven is de wajongeren te laten onderzoeken tegen welke problemen ze aanlopen en wat mogelijke oplossingen zijn. Hiervoor is gekozen voor de verbetermethodiek en als ondersteuning is een quickscan uitgezet. De verbetermethode is een pure participatievorm. In de verbetergroep is iedereen gelijk. Dit wordt gewaarborgd door een aantal regels waaronder: iedereen is gelijk, wees optimistisch, fouten maken mag, van elkaar leren is goed, oordeel niet te snel, respecteer elkaars mening en discussieer niet, beargumenteer. De verbetergroep gaat aan de slag met een centrale probleemstelling en komt volgens een stappenplan tot oplossingen. Brainstorm is de vaste gespreksmethodiek. In de opzet van Wajong Talent is gekozen voor drie bijeenkomsten van twee uur in drie achtereenvolgende weken. Dit maakt het traject zeer intensief en productief. De jongeren zijn ingedeeld in twee groepen die parallel het proces doorlopen. Pas na afloop zijn de uitkomsten van de groepen verspreid. Vanwege de doelgroep is gekozen voor twee relatief kleine groepen. Leuke bijeenkomsten waar je ervaringen uit kan wisselen, waar je tot andere gezicht punten komt. Op nieuwe ideeën wordt gebracht. Met elkaar brainstormen over mogelijke oplossingen. Alles wordt in kaart gebracht zodat je tot duidelijk overzicht komt voor jezelf. Kortom echt waardevol. Esther van Oest 5

6 Tijdens de eerste bijeenkomst is de probleemstelling vastgesteld en helderheid verkregen over de begripsvorming. Vervolgens is de probleemstelling door middel van het visgraadmodel uitgewerkt. Met het visgraadmodel worden hoofdoorzaken aangewezen waar alle oorzaken onder geplaatst worden. In de tweede bijeenkomst staat de belangrijkste hoofdoorzaak centraal. In een brainstorm spuien de deelnemers oplossingen. Deze brainstorm kent geen beperkingen, alles is mogelijk. In de slotbijeenkomst kiest de groep uit de oplossingen door per deelnemer 1, 3 of 5 punten aan een oplossing toe te kennen. Hier komt een top van oplossingen uit voort. Deze worden getoetst aan een aantal criteria; realiteit handelingsperspectief en kan er een verantwoordelijke worden aangewezen. Per groep wordt vervolgens ten minste één oplossing uitgewerkt. Het resultaat van de groepen bestaat uit veel oorzaken, veel creatieve oplossingen en ten minste twee uitgewerkte oplossingen. Bij de interpretatie van de uitkomsten is het belangrijk dat de uitkomsten een weerspiegeling zijn van de beleving van de deelnemers. De verbetergroepen zijn begeleid door twee procesbegeleiders; Ingrid de Jong van Collegio (adviseur jeugdparticipatie) en Niek Fransen van CNV Jongeren (projectleider Wajong Talent). Ter ondersteuning van de groepen is op kleine schaal een quickscan uitgezet. De enquête is verspreid via belangenorganisaties en zorginstellingen. Het bleek moeilijk om de adressen van de wajongeren te bemachtigen. Dit terwijl de doelgroep zelf graag bereikt wil worden. In hoofdstuk 5 wordt een aantal opvallende uitkomsten van de quickscan weergegeven. 6

7 Je bent te hoog opgeleid voor je handicap Hoofdstuk 2 Aanbevelingen Het signaal is duidelijk. De wajongeren zijn niet tevreden met hun situatie. Hiervoor hebben ze veel oorzaken en ook oplossingen aangedragen. De jongeren worden als ervaringsdeskundigen veel te weinig betrokken bij beleidsontwikkeling. Het rapport biedt een tal van aanknopingspunten om mee verder te gaan. De commissie het Werkend perspectief heeft toegezegd het rapport te gebruiken bij het advies aan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Toen ik getipt werd over de informatiebijeenkomsten van CNV Jongeren, was ik aanvankelijk nogal sceptisch. Immers, wat te doen in een maatschappij waarin het werkklimaat voor minder validen nou niet bepaald stimulerend is ( Mevrouw, u bent te hoog opgeleid voor uw handicap )? Deze ontwikkeling baart me ernstig zorgen en dus besloot ik om deel te nemen aan de bijeenkomsten onder het motto: emancipate yourself!. Want ondanks, of misschien wel dankzij mijn handicap, beschouw ik mezelf als een autonoom en deskundig individu met vele kwaliteiten in huis. En na deze informatiebijeenkomsten ben ik wederom bevestigd in mijn oordeel dat dat voor alle wajongeren geldt! De brainstormsessies, of beter brain-storm-sessies, hebben dit meer dan duidelijk gemaakt. Onder leiding van Niek en Ingrid kwamen de ideeën af en aan, met als prettige bijkomstigheid dat iedereen bruiste van de energie. Alhier weer een bewijs dat het zich blindstaren op de onmogelijkheden, valkuilen en bewerkelijkheid van deze groep achterhaald en veel te kortzichtig is. Zelden heb ik zoveel ideeën en oplossingen gehoord die de problemen die wajongeren ondervinden bij het zoeken naar werk, zouden kunnen verminderen of zelfs kunnen oplossen. Dus, overheid en werkgevers opgelet: verruim uw blik en grijp uw kans! Laat deze groep high-potentials niet aan uw neus voorbijgaan! Edith van Laan Oorzaken De lijst met oorzaken kan afgezet worden tegen de ervaringen van hulpverleners, ondersteunende organisaties en beleidsontwikkelaars. Volgens de jongeren ligt er een groot probleem bij de beeldvorming rond de wajong en bij de werkgevers (kennis van wet- en regelgeving). Maar wat vinden de werkgevers van de probleemstelling? En hoe verhoudt zich de beeldvorming van de wajongeren zich met die van andere partijen? De doelgroep wajongeren is zeer divers. Binnen de grenzen van het project (minimaal MBO opleiding) was de diversiteit al groot. De gehele groep jongeren met wajonguitkering is nog veel groter. Het is bijna onmogelijk dat in een regeling te vatten of met een verandering op te lossen. Veel van de oorzaken en oplossingen wijzen op een noodzakelijke cultuurverandering. Het moet gewoon worden dat bedrijven gehandicapte mensen in dienst nemen en het moet gewoon worden dat mensen met een handicap werken, jouw collega zijn. Beeldvorming Beeldvorming is een groot probleem. Hoe kan je het huidige beeld beïnvloeden? Correcte en duidelijke informatie is een stap in de richting, uitdragen van goede voorbeelden draagt ook bij. En natuurlijk het creëren van kansen voor wajongeren om te kunnen participeren op de arbeidsmarkt. Deze cultuurverandering is een traject van lange adem en een verantwoordelijkheid voor iedereen. CNV Jongeren daagt u uit om samen met de wajongeren te kijken wat we kunnen verbeteren aan de arbeidsmarktpositie van wajongeren. 7

8 Commercie De reïntegratiebureaus hebben te veel te kampen met commercie. No cure no pay. Meerdere jongeren hebben aangegeven dat hun traject naar werk stop is gezet omdat het te duur werd. Veel gehandicapte jongeren belanden in de kaartbak voor fase vier jongeren: zeer zwaar bemiddelbaar. En de toeleiding van de doelgroep is specifiek. Aan deze deskundigheid ontbreekt het. Veel oorzaken die uit de groepen naar voren komen zijn niet nieuw. Op andere bijeenkomsten tijdens het Jaar van de Gehandicapten komt telkens weer een aantal punten aan de orde die tijdens de bijeenkomsten ook centraal stond. Terugkomende punten zijn: Wet- en regelgeving is ondoorzichtig en verandert voortdurend. Bovendien worden wetten al afgebroken bij de invoering; Mobiliteit is een sterk beperkende factor; Bekijk gehandicapte mensen op basis van hun mogelijkheden, niet hun onmogelijkheden; Werkgevers zouden een flexibele houding moeten aannemen ten opzichte van arbeidsvoorwaarden voor wajongeren. Het gaat hierbij om arbeidsduur per week, werktijden, verdelen van taken en opsplitsen van functies; Werkgevers zijn sterk bevooroordeeld ten opzichte van gehandicapte mensen; Werkgevers zouden zich moeten verdiepen in wet- en regelgeving voor gehandicapte mensen en zouden deskundigheid moeten ontwikkelen in hun begeleiding; De belangenorganisaties voor gehandicapten zijn versplinterd. Zij zouden een front moeten vormen; Wajongeren moeten werken aan hun zelfbeeld en het beeld dat ze uitdragen; Er moeten gehandicapte mensen op publieke functies komen; Het hebben van een deeltijdbaan moet aantrekkelijker worden in de wajong. De realiteit voor veel gehandicapte mensen is dat deeltijd voor hen een voltijd baan is. Oplossingen De twee groepen hebben drie oplossingen verder uitgewerkt. De oplossingen kunnen getoetst worden aan haalbaarheid en meerwaarde. Ze kunnen uitgevoerd worden of er kan voorafgaand een behoefteonderzoek naar gedaan worden. Uitgewerkte oplossingen: de banenmarkt 1 loket voor wajongeren de wajong als draaideur Zie hoofdstuk 4 voor meer informatie over deze uitgewerkte oplossingen. 8

9 Patiënten hoeven hier niet te werken mevrouw... De gehandicaptenwereld wordt geregeerd door valide mensen. Hoofdstuk 3 Verslag van de bijeenkomsten De eerste twee bijeenkomsten van de groepen hadden tot doel de hoofdoorzaken voor het probleem te definiëren en hiervoor oplossingen aan te dragen. Beide zijn bezien vanuit de bril van de jongeren. De oplossingen zijn voortgekomen vanuit de brainstorm waar alles gezegd mag worden. De oorzaken zijn de oorzaken van de jongeren. Ze zijn in hun beleving waar. Aangedragen oplossingen zijn niet getoetst aan realiteit. In dit hoofdstuk wordt per groep verslag gedaan van de aangedragen oorzaken en oplossingen. Het waren leuke bijeenkomsten waar je ervaringen uit kan wisselen, waar je tot andere gezichtspunten komt en op nieuwe ideeën wordt gebracht. Met elkaar brainstormen over mogelijke oplossingen. Alles wordt in kaart gebracht zodat je tot duidelijk overzicht komt voor jezelf. Kortom echt waardevol. Esther van Oest 3.1 Groep één De woensdaggroep bestond uit vijf deelnemers. De groep constateerde negen centrale oorzaken Oorzaken De werkgever De werkgevers hebben vaak een beperkte kennis van de wet- en regelgeving voor wajongeren. Zijn niet op de hoogte van mogelijkheden voor aanpassing en ook niet bekend met handicaps. De jongeren krijgen weinig kans hun situatie en mogelijkheden uit te leggen. Het aanbod sluit niet aan op de mogelijkheden van de wajongeren; weinig duobanen bijvoorbeeld. Ook is concurrentie en het financiële risico genoemd als probleem. Wajongeren Het vinden van een energiebalans in werk en privé en werk en gezondheid is voor veel wajongeren een probleem. fulltime werken is vaak niet mogelijk. Het leiden van een (relatief) zelfstandig leven kost meer dan gemiddeld energie en tijd. De wajongere moet veel regelen om zijn leven georganiseerd te krijgen en op allerlei hulpverleningsgebied en zorggebied deskundig zijn. Ook geven de wajongeren aan dat ze vaak een negatief zelfbeeld hebben. Hun presentatie is vaak niet goed genoeg of juist te goed. Wet- en regelgeving Onbekendheid met psychologische ziekten maakt de wet- en regelgeving ontoegankelijk voor deze doelgroep. Het passend aanbod van werk wordt niet gestimuleerd door de wet- en regelgeving. De risico's om een wajongere in dienst te nemen, zouden nog meer moeten worden beperkt. De wet REA geldt niet voor mensen die vrijwilligerswerk doen, terwijl dit vaak een goede opstap is naar betaald werk. Ook geeft een jongere aan dat de AWBZ niet geldt wanneer je in een woongroep woont. Dit werkt zeer beperkend. Reïntegratie De reïntegratiebureaus werken vaak te commercieel. Een gehandicapte jongere kost te veel tijd om te reïntegreren. De bureaus moeten scoren op hun aantallen en een fase 4 jongere is dan minder wenselijk te reïntegreren. Dat kost meer tijd. De toegepaste methodiek vinden de wajongeren niet werken. 9

10 Handicap De wajongregeling geeft ook meteen het wajong stempel. Met een handicap kom je hier direct in. De vervoersproblemen maken participeren en integreren zeer moeilijk. Psychologische ziektebeelden zijn de onzichtbare handicaps. Deze worden niet genoeg onderkend. De wajongere voert een slechte PR; ze klagen vaak. Ze laten te weinig zien wat ze kunnen. Opleiding Wajongeren moeten bij hun keuze rekening houden met hun handicap. Het niveau is af en toe moeilijk te volgen. Hulpverleners Vanuit de hulpverlening blijken veel vooroordelen te bestaan ten opzichte handicaps en mensen met een wajonguitkering. Ze zouden wajongeren juist beter moeten stimuleren. Financiën Er zouden nog meer financiële prikkels moeten komen om wajongeren aan het werk te krijgen en om aanpassingen aan te brengen. Omdat fulltime werken een andere betekenis heeft voor wajongeren. zou dat meegenomen moeten worden in het bedrag dat wajongeren mogen bijverdienen. Ook het risico van acceptatie van een baan is een probleem. Daardoor val je terug in de wachttijd van een jaar. Maatschappij / opinie Slechte PR en de media bepalen veelal de opinie over wajongeren. Door de negatieve berichtgeving over arbeidsongeschiktheid wordt een negatief beeld gevormd over wajongeren. Ook de wajongeren zelf voeren hierbij een slechte PR Oplossingen Uit de eerste bijeenkomst is een hoofdoorzaak gekozen. Werkgevers (waaronder reïntegratiebedrijven en uitzendbureaus) weten te weinig over de wet- en regelgeving en over handicaps. De oplossingen worden in eerste instantie gezocht in dit kader. De oorzaken die in de eerste bijeenkomst bij wet- en regelgeving en bij handicaps zijn aangegeven, ondersteunen de discussie. De brainstorm in de tweede sessie is open. Alles kan en mag. Hierdoor zijn oplossingen wellicht niet reëel of geen echte oplossing. Ze geven wel een duidelijk signaal. De oplossingen die zijn aangedragen zijn hier gecategoriseerd. Jongeren: Trainingen voor wajongeren: - sollicitatie - profileren / zelfbeeld - employability - sociale vaardigheden - arbeidservaring en scholing - stress management en timemanagement - voorlichting gelijke behandeling - assertiviteit wajongere vergroten Gestimuleerd worden door instanties 10

11 Werkgevers: Trainingen aan de werkgever - financiën - wet- en regelgeving - sociale vaardigheden - communicatietraining - goede voorbeelden door andere werkgevers gepresenteerd - voorlichting gelijke behandeling - Assertiviteit werkgever vergroten Begeleider voor de werkgever: werkgeverscoach regelt en adviseert Flexibele houding werkgever ten opzichte van werktijden, aantal te werken uren per week Gehandicapte levert wat op als werknemer Oplossingsgericht denken door werkgever; meer overleg op de werkvloer Communicatie met collega's Bekendheid en intergratie: Mailing naar werkgevers over de voordelen van de wet REA Op maat integratie methodiek Proces werk en reïntegratie moet soepeler verlopen en duidelijker 1 loket voor wajongeren met een sluitende aanpak In het loket zitten; GAK, reïntegratiebureaus, cursusaanbod, jobcoach. Het traject duurt twee maanden in plaats van de huidige zeven maanden Doorgaan (instantie en jongere) tot een passende baan is gevonden; geen half werk leveren Zeggenschap in reïntegratietraject door eerst zelf je doestellingen te stellen Wensen wajongere centraal Gezamenlijke doelstelling in de sector en op niveau dat iemand aangeeft Zoeken op basis van competenties van de wajongere Handicap bespreekbaar maken Gebruik van internet en interne blaadjes; handicap normaliseren Subsidieaanvragen soepeler en sneller en makkelijker Binnen drie maanden besluit over aanvraag, anders goedgekeurd Werk: Bedrijf als opstapplaats waarbij de directie arbeidsongeschikt is Wajongeren vullen tekorten op: ervaringsdeskundigen vullen als werkervaringsplek gaten op die ontstaan door aanpassingen voor gehandicapte werknemers Voor en door wajongeren Duobanen voor wajongeren onderling of gekoppeld aan validen met startsubsidie en PGB Mensen met een taakstraf helpen gehandicapte jongeren bij de uitvoering van hun werk Meer stages tijdens opleiding om netwerk en werkervaring op te doen met als mogelijke doorstroom werk Overheid neemt gehandicapten in dienst en creëert voldoende mogelijkheden voor gehandicapten Meer gehandicapten op hoge functies Binnen gehandicapteninstanties wajongeren functies en taken geven Proefperiode inlassen Op vrijwillige basis starten en deze baan kunnen uitbouwen naar betaald werk Uitgaan van de overeenkomsten/ kwaliteiten Minimaal percentage gehandicapten in een instelling werkzaam Subsidie voor aantal gehandicapten Flexibele werktijden 11

12 Scholen: Zelfstandigheid en assertiviteit van wajongeren en werkgever ook vergroten door te beginnen in het onderwijs: integratie begint op school voor alle jongeren Meer budget scholen om gehandicapten te begeleiden op school Ieder gebouw moet aangepast zijn Kleinere klassen Ondersteuning: CG raad als intermediair tussen werkgevers en wajongeren CG Raad als individueel belangenbehartiger (en een vast contactpersoon) Lichamelijk gehandicapte Consulent ondersteunt de CG raad bij rol individuele belangenbehartiging Headhunters voor gehandicapten Open budget door VWS voor UWV Geen rugzakjes meer Proces aanspannen tegen werkgevers die gehandicapten niet aannemen op basis van de wet gelijke behandeling Over beeldvorming: Uitwisseling positieve ervaringen Positieve beeldvorming door media Ook minder negatieve beeldvorming; tegen stigmatisering (in de media en door belangen- en patiëntenverengingen) Beeldvorming intern bij belangen- en patiëntenverenigingen positief (geen zielige verhalen meer) Positieve uitstraling wajongeren Wajong; nadruk op wat wel lukt Internetsite voor Wajong en Werk Verbeteren netwerk jongeren: Alle wajongeren naar Timboektoe om elkaar te leren kennen Beloning voor netwerkontwikkeling door de overheid Ontmoetingsdag wajongeren met workshops en stands voor werkgevers Banenmarkt georganiseerd door belangen- en patiëntenvereniging en met betrokkenheid UWV Bijkomst met verplicht karakter met onkostenvergoeding Eigen vriendenkring stimuleren door te wijzen op netwerkmogelijkheden Overige: Alle openbaar vervoer wordt toegankelijk Folder bij cv toevoegen over wet- en regelgeving 12

13 3.2 Groep twee De donderdaggroep bestond uit vijf deelnemers. Een deelnemer is voor de start afgevallen. Een andere deelnemer heeft de tweede en de derde bijeenkomst bijgewoond Oorzaken Wajongeren Zowel de beeldvorming over wajongeren als het zelfbeeld van wajongeren wordt als oorzaak aangegeven. Daar zit ook een wisselwerking in. Door je als groep te laten bestempelen als speciale groep en door je daarnaar te gedragen beperk je je mogelijkheden. Het beeld van werken kan onrealistisch zijn (te rooskleurig bijvoorbeeld) en een reëel zelfbeeld over de eigen mogelijkheden in werk is moeilijk te vormen. Vaak worden de eigen mogelijkheden overschat of juist onderschat. De wajongeren voelen zich als pioniers in de reguliere wereld. Van hen wordt verwacht dat ze participeren en dat verwachten ze zelf. Dat pad moeten ze echter wel effenen. Hierbij komt een bewijsdrang te laten zien dat je ondanks je handicap prima kan participeren. De verzorging en de mobiliteitsproblemen vormen voor de wajongere ook een drempel om te kunnen werken. Over de handicap is de groep ambivalent. Enerzijds wordt gezegd dat deze geen rol speelt. Anderzijds moet je juist je handicap erkennen om ermee te kunnen omgaan. Werkgever Het beeld dat de werkgever heeft bij het in dienst nemen van wajongeren is niet positief. De wetten en regels zijn onvoldoende bekend bij werkgevers, zo zijn ze amper op de hoogte van de wet REA. Dat is ook een hele klus, de wet- en regelgeving verandert voortdurend. Werkgevers hebben geen deskundigheid op het gebied van begeleiden van gehandicapte mensen. Ook het vinden van stageplekken is om deze reden moeilijk. Bedrijven kunnen wajongeren niet goed begeleiden in hun stage en zijn bang voor de extra tijdsinvestering vanwege de handicap. UWV Jongeren hebben na afronding van hun opleiding direct recht op een uitkering, maar de begeleiding bij het vinden van werk wordt pas na een jaar gestart. Terwijl de jongeren juist dan de hulp nodig hebben bij het vinden van werk. De wet REA kent vele beperkingen op het gebied van vervoer en voorzieningen, de wet wordt uitgekleed. Het UWV geeft te weinig voorlichting en heeft een non risk policy; ze willen zo min mogelijk risico lopen bij plaatsing. Reïntegratie De deskundigheid van de bureaus schiet tekort. Hun kennis van handicaps is beperkt. Zij zouden een bemiddelende rol moeten innemen bij het vinden van werk. In de inschaling van wajongeren komen zij vaak in de fase vier groep. Dat is de zwaarst bemiddelbare groep. Hierdoor krijgen zij bij de bureaus het stigma praktisch onbemiddelbaar te zijn. Vanwege de commerciële instelling van de bureaus richten zij zich meer op de arbeidstoeleiding van makkelijk bemiddelbare groepen. Ook zouden bureaus creatiever moeten zoeken en omgaan met functies en functie indelingen, bijvoorbeeld de functieomschrijving aanpassen, werktijden, taken. School / maatschappij Jongeren vinden dat ze zijn opgegroeid in een verzorgende samenleving en nu zelfstandig moeten functioneren waarbij veel van hen wordt verwacht. In die maatschappij zijn gehandicapte mensen geheel onzichtbaar. Jongeren missen rolmodellen. De scholen hebben vaak te weinig kennis van het opleiden van gehandicapte mensen. Een studiekeuze is zeer belangrijk, zeker voor gehandicapte jongeren. 13

14 Collega's Succes van werk zit mede in goed contact met collega's Daarom is het enorm belangrijk dat hier veel aandacht voor is. Door onwetendheid van collega's loopt een baan ook hierop stuk. Ze weten niet wat ze aan de medewerker hebben en leggen minder makkelijk contact Oplossingen Als centrale oorzaak heeft de tweede groep gesteld: Beeldvorming van wajongeren is niet realistisch Omdat de term beeldvorming vragen opriep is deze eerst uitgewerkt. De jongeren zien beeldvorming als het gevoel / beeld bij de wereld om je heen en vorming van het beeld dat je denkt hoe anderen die van jou hebben. Beeldvorming is een interactie van vooronderstellingen. Referentiekaders vormen de beeldvorming. Deze kunnen zijn: opvoeding, sociale omgeving, wat over je gezegd wordt, onderwijs, stad/ dorp, cultuur, maatschappij, media, overheid. Intergratie Zo veel mogelijk normaal behandeld worden en van jongs af aan zo veel mogelijk integreren Vroeg in kaart brengen wat je (on)mogelijkheden zijn door - snuffelstages - ook via ouders - via ambulante begeleiding (ook aan de ouders) onder andere op het gebied tijdsplanning - door gebruik reguliere faciliteiten op opleidingen en door assessments waarbij ook geestelijke en fysieke mogelijkheden getest worden - begeleiding op studie en keuze lang voor de studiekeuze - intensieve begeleiding in studiekeuze tijdens de periode dat iemand ziek wordt - loopbaanbegeleiding Laat gehandicapte jongeren ook tegen de muur lopen Rolmodellen; gehandicapte voorbeeldfiguren Integratie; iedereen doet van jongs af aan alles samen Uitwisseling Databank met daarin gehandicapte jongeren: netwerkontwikkeling tussen jongeren Banenmarkten: - mensen met handicap ontmoeten werkgever - voorlichtingsbijeenkomsten - oriënterende sollicitatiegesprekken Conferenties en bijeenkomsten rond soort handicap, vakgebied, starterproblematiek Website met rolmodellen Bekendheid Jongeren met handicap in GTST Meer gehandicapten op tv Wajongeren zelf aan het woord in informatieve programma s waarbij de diversiteit ook duidelijk naar voren komt Wajongeren in het nieuws door bijzondere prestaties 15 jongeren met dwarslaesie maken parachutesprong 24 uur rolstoel dansmarathon astmatische mensen op de Everest Werkende wajongeren komen in the picture 14

15 Werkgevers van gehandicapte werknemers presenteren hun ervaringen via bijvoorbeeld: vakbladen, Kamer van Koophandel, Beursen via afdelingen P&O, P&O beursen, P&O verenigingen, vakblad voor en door wajongeren Gemeenschap/ community van wajongeren die iets speciaals doen; kids on the move Wajongprijzenslag; win een wajongere Arbeidsgehandicapte van het jaar Collega's van wajongeren kiezen Wajongere van de maand Module handicap en werk op P&O opleidingen Op P&O afdelingen van HBO s contact tussen studenten en wajongeren/ ervaringsdeskundigen Houseparty als informeel samenkomen voor werkgevers/ wajong Onderwerp bespreekbaar maken door: Artikelen in P&O bladen professionals met een vlekje Wajongere bespreekbaar maken door jobcoach Postbus 51 spotje Ambassadeursfuncties Wajong Instroom in de wajong soepel laten verlopen en direct een traject inzetten naar werk De wajong als draaideur Moet mogen om ook niet aan het werk te gaan Wajong moet financieel groeien Wajonguitkering moet hoger zijn Moet makkelijker zijn om bij te verdienen; parttime kunnen werken en buiten de armoedeval blijven Werk en ondersteuning SPW-er op scholen die de jongeren intensief begeleid Ministerie van Economische Zaken: - regels met betrekking tot aanbesteding opdrachten (minimum quotum wajongeren) - gehandicapten als concurrentiemiddel Vrijwilligerswerk wordt ervaringsplaats door subsidie Door begeleiding gericht op jongeren naar werk Potentie wajongeren onderzoeken door te luisteren naar de wajongeren Meer ervaringsplaatsen; ook op HBO / WO niveau, snuffelstages en werken op proefbasis Jobcoach gespreid kunnen gebruiken; wanneer je er klaar voor bent Altijd een beroep kunnen doen op de jobcoach Bureau dat de administratieve organisatie van wajongere werknemers op zich neemt Bureau dat de begeleiding van wajongeren uitvoert (wg en wn) en dat de aanpassingen regelt Beloning voor werkgevers die een wajongere in dienst nemen (na 5 jaar hoge beloning) Kleurrijk ondernemen voor gehandicapten als stimulatie voor beleid Verplicht percentage fase 5 wajongeren moeten bemiddeld worden door de reintegratiebureaus./ Reintegratiebureaus krijgen voor fase 4 jongeren per uur betaald Meer kennis over moeilijk bemiddelbare jongeren 15

16 Wajongeren Leren omgaan met weinig geld Cursus netwerken, hoe werkt dat? Leren werken Cursus Hoe profileer je jezelf tov werkgevers en collega's Cursus persoonlijke effectiviteit Durf te dromen Doorzetten Jongeren kijken op het juiste moment naar functies; als je je goed voelt Hoe kan je je onderscheiden Sollicitatietrainingen 16

17 Hoofdstuk 4 Uitgewerkte oplossingen In de slotbijeenkomst werken de jongeren één of meerdere oplossingen uit op basis van realiteit, handelingsperspectief en er moet een verantwoordelijke aangewezen kunnen worden. Hiervoor worden eerst punten toegekend aan de oplossingen. Top van oplossingen woensdag: (10) Casemanagement (6) Banenmarkt (6) Een loket voor verschillende instanties (6) Training voor werkgevers (5) Meer stages voor wajongeren tijdens opleidingstraject (5) Gestimuleerd worden door instanties (3) Overheid neemt gehandicapten in dienst (1) Wensen wajongeren staan centraal: gezamenlijke doelstelling voor reintegratiebureau en wajongeren om te zoeken op basis van competenties wajongere (1) Ontmoetingsdag wajongeren met workshops en stands voor werkgevers (1) Flexibele houding werkgever (1) Verplicht karakter onkostenvergoeding Top van oplossingen donderdag: (9) De wajongregeling als draaideur (8) Banenmarkten/ bijeenkomsten voor wajongeren (5) Integratie; zoveel mogelijk normaal behandelen Wat is speciaal versus normaal? Wat heb je nodig om te integreren; wat maakt je speciaal Situaties creëren waardoor iedereen zich gelijk kan ontplooien; gelijke kansen op de arbeidsmarkt (5) Makkelijker zijn om bij te verdienen; voorkom armoedeval Op basis van de gestelde criteria zijn de banenmarkt, het centrale loket en de Wajong als draaideur uitgewerkt. De uitgewerkte ideeën zouden verder onderzocht kunnen worden op haalbaarheid en effect. 4.1 Banenmarkt Een banenmarkt, speciaal voor wajongeren die (ander) werk zoeken waar informatie te verkrijgen is, je oriëntatie gesprekken kan voeren, trainingen kan volgen, je netwerk kan uitbreiden. Werkgevers kunnen andere werkgevers met ervaring met wajongeren ontmoeten, te weten komen waar zij workshops kunnen volgen over wet- en regelgeving en begeleiding van wajongeren. Het klinkt mooi. Eerst een aantal tegenargumenten. Zou zo'n bijeenkomst niet stigmatiserend werken? Juist de media aandacht en de nadruk op mogelijkheden voorkomt stigmatisering. En is het meer prestigepraat dan realiteit? Het moet duidelijk zijn dat de wajongeren echt een baan zoeken. De wajongeren hopen met de banenmarkt te bereiken dat er juist positieve aandacht komt voor de wajongeren. Ook moet er openheid zijn tussen werkgevers en de wajongeren. Er moet voorlichting en voorbeelden (rolmodellen) zijn voor wajongeren en voor werkgevers. Er moet een stuurgroep opgericht worden waarin verschillende partijen vertegenwoordigd zijn. De stuurgroep bewaakt het traject en is een vertegenwoordiging van de verschillende partijen die betrokken zijn bij de banenmarkt. In de stuurgroep zitten: wajongeren delegatie, het CWI, ministerie van SZW, CNV/ FNV, bedrijfsleven en het UWV. 17

18 De organisatie en uitvoering wordt gedaan door een team wajongeren dat het project uitvoert als betaalde baan. De deelnemers van de gespreksgroep hebben hier wel oren naar. Het team wordt aangestuurd door een projectleider. Dit kan CNV Jongeren zijn. De banenmarkt zou gefinancierd kunnen door: ministerie (SZW en mogelijk VWS), het CWI, entreegelden en het fonds PGO. De invulling van de banenmarkt: Presentatie door bedrijven die als goed voorbeeld kunnen dienen Voorlichting; scholing en organisaties Workshop wet- en regelgeving workshop over de voordelen voor werkgevers en werknemer Wajongeren en werkgevers lunchen samen Cursus solliciteren Forumgesprek werkgevers, werknemers, uwv, wajongeren Stands met: bedrijven, vakbonden, opleidingen, verenigingen, werkgevers met vacatures, brancheorganisaties, belangenverenigingen Demonstraties Persconferenties Stands met wajongeren die een baan zoeken Presentatiebord voor wajongeren die zich aanbieden als werknemer Rondleidingen op de beurs door wajongeren Database voor wajongeren op de beurs/ wajongerenuitzendbureau Sollicitatiegesprekken in de wajongeren-stand Advertentiegids voor werkgevers Advertentiegids voor wajongeren waarin ook staat; interviews, info over de regelingen en plattegrond en programma van de dag loket Wajongeren hebben er een dagtaak aan uit te zoeken met welke vraag ze bij welke instantie moeten zijn en bij wie ze vervolgens terecht kunnen. Een wajongere moet een natuurtalent zijn in netwerkontwikkeling en goed inzicht hebben om de ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving te kunnen volgen voor persoonlijk gebruik. Deskundigen zeggen zelf moeite te hebben deze ontwikkelingen te kunnen volgen. Het zou een uitkomst zijn als er een informatieloket komt met een uitgebreid netwerk en dat superdeskundig is ten aanzien van de mogelijkheden, taken en verantwoordelijkheden van de verschillende instanties. Dit netwerk zou zich in ieder geval moeten richten op CWI s, reïntegratie bureaus, zorginstellingen en het UWV. De deskundigheid moet breder georiënteerd zijn; wet- en regelgeving, arbeidsmarkt, opleidingen. Naast de informatieve en doorverwijsfunctie heeft het loket ook een evaluatietaak. De doorverwezen jongeren worden benaderd op hun tevredenheid over de trajecten bij de organisaties waar ze naar doorverwezen zijn. Het loket ontwikkelt daarmee een keurmerk voor goede arbeidstoeleidingstrajecten. Het loket bestaat uit een klein landelijk loket waar een informatieteam werkt. Dit team bestaat uit deskundigen. Bij voorkeur worden hiervoor wajongeren aangenomen. Het informatiepunt heeft een telefoonlijn die goed bereikbaar en gratis is. Ook kunnen vragen per of via de website worden gesteld. Om beter bereikbaar te zijn, kan gedacht worden aan spreekuren in ziekenhuizen en aan een informatiebus die door Nederland rijdt. Daarnaast kunnen ambulante adviseurs bij mensen thuis komen. Een database met de dossiergegevens van alle jongeren die contact hebben opgenomen met het loket maakt dat de jongeren maar 1 maal gegevens hoeven te verstrekken. 18

19 De jongeren zien de bijdragen van de betrokken partijen (CWI, UWV en reïntegratiebureaus) als belangrijk gedeelte van de financiering. Een bijdrage van het rijk moet de begroting rond maken. 4.3 Wajong als draaideur De wajonguitkering heeft nu de functie van vangnet. Dat zou behouden moeten blijven. De jongeren willen echter niet alleen een vangnet. Wanneer je in de wajong belandt, zou direct een molen inwerking moeten treden om je aan het werk te krijgen, om je te laten participeren op de arbeidsmarkt. De jongeren hebben daarom het volgende voorstel: De wajong zou een tijdelijke toets moeten zijn en pas in laatste plaats als vangnet moeten functioneren. De wajong als draaideur kan werken als het traject naar werk een snel en soepel proces is. Iedere jongere die instroomt in de wajong wordt direct aan een persoonlijke begeleider gekoppeld. Samen doorlopen zij een assessment waarin de capaciteiten, opleiding, ervaring van de jongere worden vastgelegd (wie was je, wie ben je en waar ga je heen). Ook wordt in het assessment afspraken gemaakt tussen de begeleider en de wajongere over het te lopen traject en wie welke verantwoordelijkheid daarin draagt. Dat is persoonsafhankelijk. De ene jongere wil de regie in handen hebben, de andere geeft deze aan de PC. Ten slotte maakt het team afspraken over de voortgang van het traject; ze spreken voortgangsgesprekken af en stellen tussentijdse doelen. Om de jongere aan werk te krijgen kan de jongere bijvoorbeeld trainingen volgen en werkervaring via ervaringsplekken opdoen. De uitvoering van de begeleiding moet in handen zijn van een gespecialiseerd bureau. De begeleiding zou dus weg moeten bij de UWV s. Toekenning en uitbetaling van de wajong blijft wel een taak van het UWV. Ook heeft het UWV de taak het bureau op te zetten. Dit wordt ondersteund door een stuurgroep waarin Werkend perspectief, ministerie van SZW en de CGraad zitting nemen. Omdat de organisatie een directe eerstelijns functie is, zullen de begeleiders veel ambulant werken. De organisatie bestaat uit een hoofdkantoor en regiokantoren. Het hoofdkantoor heeft ook de taak deskundigheid te waarborgen en ontwikkelen en de overheid te adviseren bij beleidsontwikkeling op het gebied van wajongeren. 19

20 Hoofdstuk 5 Enquête In het kader van het project is een quickscan uitgevoerd. Deze is uitgezet onder belangenorganisaties en een aantal zorginstellingen. In totaal hebben 28 jongeren de enquête geretourneerd. De vragen waren opgedeeld in achtergrond, arbeidsverleden en belevingsvragen. Per punt wordt een aantal opvallende uitkomsten aangegeven. Achtergrond Bijna de helft van de wajongeren heeft een opleiding op HBO of wetenschappelijk niveau afgerond. Zeven jongeren hebben een opleiding op MBO niveau. Zestien jongeren hebben een wajonguitkering van 80 tot 100%. Acht jongeren hebben de vraag niet beantwoord. Zeventien van de ondervraagde mensen heeft een motorische stoornis, drie mensen zijn lichamelijk gehandicapt en zeven geven aan een andere handicap te hebben. De leeftijd varieerde van 21 tot 32 jaar. De meeste reacties komen uit het westen van Nederland. Arbeidsverleden Acht van de 28 jongeren heeft ervaring met een betaalde baan. Zij hebben allemaal eerder stage-ervaring opgedaan. Nog eens acht mensen hebben wel stage-ervaring opgedaan, maar is het hen niet gelukt door te stromen naar een betaalde baan. Zeven jongeren geven aan wel eens een bijbaan te hebben gehad. Op de vraag of de jongeren baat hebben gehad bij de dienstverlening door derden geven 19 jongeren Nee aan, terwijl drie jongeren baat hebben gehad bij de dienstverlening. Hierbij is twee maal de Universiteit van Amsterdam genoemd. Van de 19 jongeren die ontevreden zijn hebben de meeste gebruik gemaakt van bemiddeling naar werk of stage. Reïntegratie bureaus worden het meest genoemd. Als oorzaken geven de jongeren onder meer aan; ontbreken van expertise, commerciële instelling van de reïntegratiebureaus en bureaucratie. Beleving Twaalf jongeren reageren niet op bepaalde vacatures omdat ze problemen voorzien met arbeidstijden, thuiswerken en mobiliteit. Voor acht jongeren is dit geen probleem. Negen jongeren brengt de handicap in de brief aan de orde. Tien doen dat pas tijdens het sollicitatiegesprek. Op de vraag welke ondersteuning de jongeren wensen voor het behouden van werk of stage antwoorden de jongeren dat zij intensieve en langdurige begeleiding wensen en ondersteuning willen bij het managen van hun leven. Negen jongeren geven aan zelf over voldoende informatie te beschikken over ondersteunende regelingen. Maar zestien van de 28 jongeren hebben deze vraag beantwoord. 15 Jongeren vinden dat werkgevers onvoldoende weten van de wet- en regelgeving Geen jongere vindt dat werkgevers voldoende weten. Verantwoording voor de informatieverstrekking is sterk verspreid volgens de jongeren. Werkgevers, werknemers, de wetgever, VWI/ UWVgemeenten, vakbonden en reïntegratiebureaus zijn allemaal in gelijke mate verantwoordelijk. Je kan concluderen dat zij verschillende gebieden hebben. De wetgever is verantwoordelijk voor de kaders, de andere voor het informeren van werkgevers en werknemers. De overheid is verantwoordelijk voor het informeren van de betreffende organisaties. Financiële prikkels zijn de beste stimulans om werkgevers over de streep te trekken volgens de jongeren. Om zelf aan het werk te komen is er behoefte aan informatie, begeleiding en training, ervaringsplekken en een minimum quotum voor bedrijven. 20

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER.

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. Mats Werkt! DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. WWW.MATSWERKT.NL Mats werkt: Dé cursus voor het begeleiden van mensen met een arbeidsbeperking op de werkvloer.

Nadere informatie

Employee Support en Menea

Employee Support en Menea Employee Support en Menea Sinds de aankondiging in april heb je de adviseurs van Employee Support bij Philip Morris kunnen zien om jou en je collega's te ondersteunen en bij te staan. Gelukkig hebben veel

Nadere informatie

Het antwoord op uw personele vraagstuk

Het antwoord op uw personele vraagstuk BD Recruitment BV Het antwoord op uw personele vraagstuk Wie bepaalt bij welk re-integratiebedrijf ik terecht kan? De gemeente of UWV WERKbedrijf maakt bij uw re-integratietraject vaak gebruik van een

Nadere informatie

Stichting Jong Actief Trajecten

Stichting Jong Actief Trajecten Participatieladder Jong Actief Trede 6: Betaald werk Re-integratie Trede 5: Betaald werk met ondersteuning Re-integratie Trede 4: Onbetaald werk Sociale Activering / Dagbesteding Trede 3: Deelname georganiseerde

Nadere informatie

RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013. BLIK op WERK KEURMERK. Rea College Pluryn. 1 Inhoudsopgave

RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013. BLIK op WERK KEURMERK. Rea College Pluryn. 1 Inhoudsopgave RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013 BLIK op WERK KEURMERK 1 Inhoudsopgave 2 Bevindingen 2.1 Algemeen 2.2 Voortraject inzicht in aanpak 2.3 Uitvoering 2.4 Begeleiding 2.5 Afronding 2.6 Communicatie en bereikbaarheid

Nadere informatie

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent Menukaart Loopbaanevents Investeer in jouw talent Inhoud 1. LOOPBAANEVENTS OP LOCATIE... 3 Inleiding... 3 Praktisch... 3 2. TALENT ONTWIKKELEN ( TALENTMANAGEMENT)... 4 (her)ken je Talent/ Kernkwaliteiten...

Nadere informatie

DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER

DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER UTRECHT MIDDEN DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER Doel van de Participatiewet De Participatiewet vervangt de bijstandswet, de Wet sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong. Het doel van de

Nadere informatie

Inge Test 07.05.2014

Inge Test 07.05.2014 Inge Test 07.05.2014 Inge Test / 07.05.2014 / Bemiddelbaarheid 2 Bemiddelbaarheidsscan Je hebt een scan gemaakt die in kaart brengt wat je kans op werk vergroot of verkleint. Verbeter je startpositie bij

Nadere informatie

Tussentijds advies Arbeidsmarkt Noord-Nederland

Tussentijds advies Arbeidsmarkt Noord-Nederland Tussentijds advies Arbeidsmarkt Noord-Nederland SER Noord-Nederland Vastgesteld op 12 oktober 2012 Achtergrond Begin 2012 is SER Noord-Nederland een adviestraject gestart met als belangrijkste adviesvraag

Nadere informatie

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Hoe presenteer ik mijzelf? Wat wil ik? Zorg voor je carrière Door het dagelijkse contact met mijn coach

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Op eigen kracht maar niet alleen

Op eigen kracht maar niet alleen uwv.nl/wajong werk.nl Op eigen kracht maar niet alleen Wat u moet weten als u Wajong aanvraagt Meer informatie Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl/wajong.

Nadere informatie

Nieuwe kansen voor intermediairs

Nieuwe kansen voor intermediairs 1 Bemiddeling van werkzoekenden met een arbeidsbeperking Nieuwe kansen voor intermediairs De komende jaren is het aan werk helpen van werkzoekenden met een arbeidsbeperking een groot thema. In 2026 moet

Nadere informatie

Overzicht instrumenten re-integratie

Overzicht instrumenten re-integratie Overzicht instrumenten re-integratie Werken met behoud van uitkering Zowel UWV als gemeenten bieden werkgevers mogelijkheden om een periode kosteloos te bekijken of de werknemer het werk aankan. Dit heet

Nadere informatie

nieuwsbrief We zullen doorgaan Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Maart 2012

nieuwsbrief We zullen doorgaan Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Maart 2012 Maart 2012 We zullen doorgaan In deze nieuwsbrief een nieuw gezicht: Diana Davelaar. Diana is de opvolger van Patrick Veenendaal. Patrick moest om gezondheidsredenen stoppen. Diana heeft in oktober het

Nadere informatie

Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting

Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting Achtergrond Aansluitend op de strategische doelstelling van Noorderlink 'Mobiliteit tussen Noorderlink organisaties bevorderen' gaan we de kracht van het netwerk

Nadere informatie

Kansen voor jongeren bij u op de werkvloer Menukaart voor werkgevers

Kansen voor jongeren bij u op de werkvloer Menukaart voor werkgevers Kansen voor jongeren bij u op de werkvloer Menukaart voor werkgevers Voorwoord Een wereld van verschil maken voor jong talent én voor uzelf. Wie wil dat nu niet? Niet iedereen heeft hiertoe de mogelijkheid.

Nadere informatie

Antwoorden op vragen bij het congres De Flexkracht aan zet!

Antwoorden op vragen bij het congres De Flexkracht aan zet! Antwoorden op vragen bij het congres De Flexkracht aan zet! 30 november 2012 Vraag 1: Welke mogelijkheden zijn er om tot startkwalificatie opgeleid te worden? BOL opleiding BBL opleiding Niveau 2 mbo BOL

Nadere informatie

TRAJECT: AAN HET WERK!? Module Arbeidstoeleiding. Joan Verhoef Monique Floothuis Natascha van Schaardenburgh Leonard de Vos

TRAJECT: AAN HET WERK!? Module Arbeidstoeleiding. Joan Verhoef Monique Floothuis Natascha van Schaardenburgh Leonard de Vos TRAJECT: AAN HET WERK!? Module Arbeidstoeleiding Joan Verhoef Monique Floothuis Natascha van Schaardenburgh Leonard de Vos TRAJECT: TRansitie naar Arbeidsparticipatie van Jongeren met Een Chronische ziekte

Nadere informatie

Re-integratie-instrumenten en voorzieningen voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten

Re-integratie-instrumenten en voorzieningen voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten Re-integratie-instrumenten en voorzieningen voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten Bij de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) staat 'werken naar vermogen' centraal. De nadruk ligt op wat mensen

Nadere informatie

Inleiding. Sociale activering en werk. Reikwijdte. Voor wie zijn de criteria? Terreinen criteria

Inleiding. Sociale activering en werk. Reikwijdte. Voor wie zijn de criteria? Terreinen criteria kwaliteitscriteria maart 2013 / juli 2013 Inleiding Sociale activering en werk Cliënten van de ggz of oggz willen graag snel weer aan het werk of succesvol re-integreren. De praktijk is echter weerbarstig.

Nadere informatie

Voorwoord. Nienke Meijer College van Bestuur Fontys Hogescholen

Voorwoord. Nienke Meijer College van Bestuur Fontys Hogescholen 3 Voorwoord Goed onderwijs is een belangrijke voorwaarde voor jonge mensen om uiteindelijk een betekenisvolle en passende plek in de maatschappij te krijgen. Voor studenten met een autismespectrumstoornis

Nadere informatie

Samenstelling tekst Beppie Brood (teamleider ATC s Amstelduin) Monique van Kollenburg (trainer ATC Amstelduin)

Samenstelling tekst Beppie Brood (teamleider ATC s Amstelduin) Monique van Kollenburg (trainer ATC Amstelduin) Samenstelling tekst Beppie Brood (teamleider ATC s Amstelduin) Monique van Kollenburg (trainer ATC Amstelduin) Lay-out Bob Snel (trainer ATC Amstelduin) Document Versie maart 2007 Meer informatie E-mail:

Nadere informatie

RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013. BLIK op WERK KEURMERK. AOB Compaz B.V. 1 Inhoudsopgave

RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013. BLIK op WERK KEURMERK. AOB Compaz B.V. 1 Inhoudsopgave RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013 BLIK op WERK KEURMERK 1 Inhoudsopgave 2 Bevindingen 2.1 Algemeen 2.2 Voortraject inzicht in aanpak 2.3 Uitvoering 2.4 Begeleiding 2.5 Afronding 2.6 Communicatie en bereikbaarheid

Nadere informatie

BESTANDSANALYSE SAMENLOPERS ZWOLLE. Resumé bevindingen

BESTANDSANALYSE SAMENLOPERS ZWOLLE. Resumé bevindingen BESTANDSANALYSE SAMENLOPERS ZWOLLE Resumé bevindingen Inleiding Ekdé werk&mobiliteit BV is juli 07 gestart met een screening van samenlopers ingeschreven bij de gemeente Zwolle. Over elke kandidaat is

Nadere informatie

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1 Werk, inkomen & sociale zekerheid versie 2013 www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1 Inleiding... 3 Participatiewet, geplande invoerdatum 1 januari 2014... 4 Wet Wajong (sinds 2010)... 6 Wet Werk

Nadere informatie

Werknemer in opleiding Themabijeenkomst Stage en duurzaamheid op de arbeidsmarkt. Oktober 2010

Werknemer in opleiding Themabijeenkomst Stage en duurzaamheid op de arbeidsmarkt. Oktober 2010 Werknemer in opleiding Themabijeenkomst Stage en duurzaamheid op de arbeidsmarkt Oktober 2010 Programma 13.30 Informatie Wio, opbrengst bijeenkomst 13.45 Stage en duurzaamheid op de arbeidsmarkt -Toelichting

Nadere informatie

WERK EN INKOMEN VOOR JONGGEHANDICAPTEN Signalen uit de praktijk in vraag en antwoord. Breed Platform Verzekerden en Werk NUMMER 1, november 2006

WERK EN INKOMEN VOOR JONGGEHANDICAPTEN Signalen uit de praktijk in vraag en antwoord. Breed Platform Verzekerden en Werk NUMMER 1, november 2006 WERK EN INKOMEN VOOR JONGGEHANDICAPTEN Signalen uit de praktijk in vraag en antwoord Breed Platform Verzekerden en Werk NUMMER 1, november 2006 Het komend jaar werkt het BPV&W samen met NIZW aan het project

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 498 Wijziging van de arbeidsongeschiktheidswetten in verband met de wijziging van de systematiek van de herbeoordelingen (Wet wijziging systematiek

Nadere informatie

tips voor het sollicitatiegesprek

tips voor het sollicitatiegesprek tips voor het sollicitatiegesprek algemeen In elk gesprek komen vragen voor die op meer manieren te beantwoorden zijn. Hiermee probeert een selecteur duidelijkheid te krijgen over je echte motivatie, persoonlijkheid

Nadere informatie

Voorwoord. Uitkomsten enquête 19-06-2011

Voorwoord. Uitkomsten enquête 19-06-2011 Voorwoord In mijn scriptie De oorlog om ICT-talent heb ik onderzoek gedaan of Het Nieuwe Werken als (gedeeltelijke) oplossing kon dienen voor de aankomende vergrijzing. Hiervoor werd de volgende onderzoeksvraag

Nadere informatie

RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013. BLIK op WERK KEURMERK. DaAr Werkmaatschappij van Stichting GGnet. 1 Inhoudsopgave

RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013. BLIK op WERK KEURMERK. DaAr Werkmaatschappij van Stichting GGnet. 1 Inhoudsopgave RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013 BLIK op WERK KEURMERK 1 Inhoudsopgave 2 Bevindingen 2.1 Algemeen 2.2 Voortraject inzicht in aanpak 2.3 Uitvoering 2.4 Begeleiding 2.5 Afronding 2.6 Communicatie en bereikbaarheid

Nadere informatie

Compact Re-integratie

Compact Re-integratie RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013 BLIK op WERK KEURMERK 1 Inhoudsopgave 2 Bevindingen 2.1 Algemeen 2.2 Voortraject inzicht in aanpak 2.3 Uitvoering 2.4 Begeleiding 2.5 Afronding 2.6 Communicatie en bereikbaarheid

Nadere informatie

Van school af en aan het werk het verhaal van Sanne

Van school af en aan het werk het verhaal van Sanne Van school af en aan het werk het verhaal van Sanne Schoolverlaters, participatie en lokale belangenbehartiging Sanne Kuijpers is 17 jaar en woont met haar ouders en broertje in Cornjum in Friesland. Ze

Nadere informatie

roe in-situatie Deelnemers Stage Nieuwe Stijl LEIDEN Actieplan jeugdwerkloosheid Jongeren op de Arbeidsmarkt Stageplek Gemeente Alphen aan den Rijn

roe in-situatie Deelnemers Stage Nieuwe Stijl LEIDEN Actieplan jeugdwerkloosheid Jongeren op de Arbeidsmarkt Stageplek Gemeente Alphen aan den Rijn Deelnemers Stage Nieuwe Stijl Stageplek Gemeente Alphen aan den Rijn 'SNS heeft me uit de uitkering gehouden en heeft een einde gemaakt aan het deprimerende bankzitten. Dat het uiteindelijk ook heeft geleid

Nadere informatie

De nieuwe vrijwilliger

De nieuwe vrijwilliger VAN INSPIREREN NAAR ACTIVEREN 15 NOVEMBER 2012 De nieuwe vrijwilliger VRIJWILLIGERS CENTRALE ZWOLLE Steunpunt voor vrijwilligerswerk en informele zorg 1 Discrepantie: Door bezuinigingen minder personeel,

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Project : Toeleiding naar scholing en werk van jongeren met een Roma achtergrond in Lelystad. Aanleiding

Plan van Aanpak. Project : Toeleiding naar scholing en werk van jongeren met een Roma achtergrond in Lelystad. Aanleiding Plan van Aanpak Project : Toeleiding naar scholing en werk van jongeren met een Roma achtergrond in Lelystad. Aanleiding De gemeente Lelystad heeft in juni 2013 een plan gemaakt inzake de aanpak van multiproblematiek

Nadere informatie

Nieuwsbrief Werken is meedoen

Nieuwsbrief Werken is meedoen Nieuwsbrief Werken is meedoen BEDOELD VOOR DE ONDERNEMERS IN VOORSCHOTEN, LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN WASSENAAR Iedereen doet mee! We ondersteunen werkgevers Zoveel mogelijk mensen aan het werk, want werken

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek. Stichting Ons Bedrijf

Klanttevredenheidsonderzoek. Stichting Ons Bedrijf Klanttevredenheidsonderzoek Stichting Ons Bedrijf KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Stichting Ons Bedrijf vanuit de invalshoek van de cliënt. INHOUDSOPGAVE CLIËNTENAUDIT

Nadere informatie

Visie en eindtermen voor jobcoachopleidingen

Visie en eindtermen voor jobcoachopleidingen Visie en eindtermen voor jobcoachopleidingen Versie 1.0 12 april 2012 Inhoudsopgave blz. Voorwoord 2 Algemeen -Visie 3 -Methodiek 4 Intake/assessment 5 Jobfinding 6 Coaching on the job 7 Definitielijst

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek. Olympia Uitzendbureau

Klanttevredenheidsonderzoek. Olympia Uitzendbureau Klanttevredenheidsonderzoek Olympia Uitzendbureau KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Olympia Uitzendbureau vanuit de invalshoek van de cliënt. INHOUDSOPGAVE CLIËNTENAUDIT

Nadere informatie

3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen

3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen 3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen en die het managen veel simpeler en succesvoller maken! Door Esther Mallant 2012 Esther Mallant www.hrmallant.nl Introductie De 3 vragen die managers

Nadere informatie

Overheid & quotum Beknopte toelichting op resultaten ervaringsonderzoek onder werkgevers

Overheid & quotum Beknopte toelichting op resultaten ervaringsonderzoek onder werkgevers Overheid & quotum Beknopte toelichting op resultaten ervaringsonderzoek onder werkgevers 1 november 2017 Overzicht belangrijkste conclusies en aandachtspunten Samenvattend antwoord op hoofdvraag 1: ervaren

Nadere informatie

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Het is belangrijk dat kinderen al jong kennis maken met bedrijven en beroepen. Roefelen maakt dat mogelijk. De in 2011 opgerichte

Nadere informatie

Werkgelegenheidsplan. Werkervaring opdoen bij Philips? Maak gebruik van het Philips Werkgelegenheidsplan

Werkgelegenheidsplan. Werkervaring opdoen bij Philips? Maak gebruik van het Philips Werkgelegenheidsplan Werkgelegenheidsplan Werkervaring opdoen bij Philips? Maak gebruik van het Philips Werkgelegenheidsplan Vergroot je kansen op een betaalde baan Ingrid Hurkens (48), verkoopmedewerker MyShop: Ik hoor gewoon

Nadere informatie

Personeel op peil. Onderzoek naar de positie van mkb-werknemers

Personeel op peil. Onderzoek naar de positie van mkb-werknemers Personeel op peil Onderzoek naar de positie van mkb-werknemers Personeel op peil, onderzoek naar de positie van mkb-werknemers Personeel op peil Onderzoek naar de positie van mkb-ondernemers MKB-Nederland

Nadere informatie

1. Werkgevers en vakbonden willen jou meer betrekken bij het cao-overleg. Dat vind ik..

1. Werkgevers en vakbonden willen jou meer betrekken bij het cao-overleg. Dat vind ik.. CNV Unie ledenenquête kunststof- en rubberindustrie oktober 2015 1. Werkgevers en vakbonden willen jou meer betrekken bij het cao-overleg. Dat vind ik.. Onzin, daar hebben we vakbonden voor Ben benieuwd

Nadere informatie

Inclusief Intervens B.V.

Inclusief Intervens B.V. Casenummer BOW RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013 BLIK op WERK KEURMERK 1 Inhoudsopgave 2 Bevindingen 2.1 Algemeen 2.2 Voortraject inzicht in aanpak 2.3 Uitvoering 2.4 Begeleiding 2.5 Afronding 2.6 Communicatie

Nadere informatie

Methodiekbeschrijving Januari 2008. Laat Zien Wat Je Kunt

Methodiekbeschrijving Januari 2008. Laat Zien Wat Je Kunt Methodiekbeschrijving Januari 2008 Laat Zien Wat Je Kunt Deel 1: Methodiekbeschrijving Het is bij de juiste methodiekvaststelling bepalend uit welke personen de doelgroep bestaat. De methodiek is vooral

Nadere informatie

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Contractcatering

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Contractcatering Samenvatting rapportage Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid Contractcatering In samenwerking met: Rijnland Advies 1 Inleiding Even terugkijken.. De komende jaren verandert de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Verslag participatiedebat deel 2. Het werknemersperspectief

Verslag participatiedebat deel 2. Het werknemersperspectief Verslag participatiedebat deel 2. Het werknemersperspectief Datum: Plaats: Gespreksleiding: Gastsprekers: Participanten: Bezoekers: Thema: vrijdag 17 oktober 2014, 15:00-17:00 uur De Gouden Zaal van DROOMvilla

Nadere informatie

De Bakfiets. Jobcoaching. De Bakfiets. Onze dienstverlening. Coaching / Persoonlijke ondersteuning

De Bakfiets. Jobcoaching. De Bakfiets. Onze dienstverlening. Coaching / Persoonlijke ondersteuning Jobcoaching De Bakfiets Onze dienstverlening Coaching / Persoonlijke ondersteuning De Bakfiets Dit is de persoonlijke begeleiding van de werknemer. Afhankelijk van de het doel van de coaching vindt de

Nadere informatie

Wegwijzer WSW. Informatie voor begeleiders van de Gemiva-SVG Groep over werk en inkomen van hun cliënten.

Wegwijzer WSW. Informatie voor begeleiders van de Gemiva-SVG Groep over werk en inkomen van hun cliënten. WAJONG PARTICIPATIEWET WSW Wegwijzer Informatie voor begeleiders van de Gemiva-SVG Groep over werk en inkomen van hun cliënten. De Gemiva-SVG Groep ondersteunt mensen die door een beperking of chronische

Nadere informatie

Signalen uit de praktijk in vraag en antwoord Nummer 2, december 2006

Signalen uit de praktijk in vraag en antwoord Nummer 2, december 2006 WERK EN INKOMEN VOOR JONGGEHANDICAPTEN Signalen uit de praktijk in vraag en antwoord Nummer 2, december 2006 Het komend jaar werkt het BPV&W samen met NIZW aan het project Bouwen aan actieve informatievoorziening

Nadere informatie

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, 2011 1

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, 2011 1 Werk, inkomen & sociale zekerheid www.departicipatieformule.nl, 2011 1 Inhoudsopgave Wet Wajong (sinds 2010)... 3 Wet Werk en Bijstand (WWB)... 5 Wet investeren in jongeren (Wij)... 6 Wet Sociale Werkvoorziening

Nadere informatie

LOOPBAANADVIES WERKEN NAAR VERMOGEN voor jongeren met een beperking

LOOPBAANADVIES WERKEN NAAR VERMOGEN voor jongeren met een beperking LOOPBAANADVIES WERKEN NAAR VERMOGEN voor jongeren met een beperking samen presteren op individueel niveau bij onderzoek en advies Project : Experimentenregeling UWV Datum : 19-02-2009 Inleiding In de visie

Nadere informatie

Samenvatting uit het Tevredenheidsonderzoek 2012 / 2013

Samenvatting uit het Tevredenheidsonderzoek 2012 / 2013 Samenvatting uit het Tevredenheidsonderzoek 2012 / 2013 Onderzoek is uitgevoerd en gerapporteerd door Panteia in opdracht van Loopbaankamer Tilburg Bronvermelding van hieronder vermeldde gegevens: Panteia,

Nadere informatie

Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen. Promenzo werkt

Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen. Promenzo werkt Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen Promenzo werkt Promenzo begeleidt en ondersteunt mensen met ernstige psychiatrische of psychische problemen bij het zoeken naar, vinden en behouden van

Nadere informatie

Meedoen Werkt! Geen werk, geen uitkering, wél ambitie? Ontwikkel je talent in Purmerend!

Meedoen Werkt! Geen werk, geen uitkering, wél ambitie? Ontwikkel je talent in Purmerend! Meedoen Werkt! Geen werk, geen uitkering, wél ambitie? Ontwikkel je talent in Purmerend! Heb je geen werk, geen uitkering maar wél ambitie? Wil je bijvoorbeeld graag werkervaring opdoen, in contact komen

Nadere informatie

Inventarisatie medewerkers met een arbeidsbeperking in openbare bibliotheken

Inventarisatie medewerkers met een arbeidsbeperking in openbare bibliotheken Inventarisatie medewerkers met een arbeidsbeperking in openbare bibliotheken Januari 2015 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 1.1 Opzet... 5 1.2 Leeswijzer... 6 2. Inventarisatie medewerkers arbeidsbeperking...

Nadere informatie

uw partner in toegankelijkheid

uw partner in toegankelijkheid uw partner in toegankelijkheid Werkplan OLGA 2011-2012 (april) 1. Inleiding a. Wat is OLGA? b. Overleg OLGA c. Aandacht! d. Bewustwording 2. Activiteiten 2011 a. Extern overleg b. Uitgankelijkheid c. Politiek

Nadere informatie

IPS en Begeleid Leren

IPS en Begeleid Leren IPS en Begeleid Leren Symposium IPS Arbeidsreïntegratie met de beste papieren? Amersfoort, 30 maart 2006 Lies Korevaar Programma Workshop Welkom Doelstelling workshop Inleiding Doelgroep Begeleid Leren-programma

Nadere informatie

Wajongers aan het werk met loondispensatie

Wajongers aan het werk met loondispensatie Wajongers aan het werk met loondispensatie UWV, Directie Strategie, Beleid en Kenniscentrum Dit memo gaat in op de inzet van loondispensatie bij Wajongers en op werkbehoud en loonontwikkeling. De belangrijkste

Nadere informatie

Intersectorale mobiliteit. Informatie voor werkgevers

Intersectorale mobiliteit. Informatie voor werkgevers Intersectorale mobiliteit Informatie voor werkgevers Deze folder is onderdeel van een drieluik. Er is ook een folder voor werknemers en professionals. Om belemmeringen in kaart te brengen bij intersectorale

Nadere informatie

Nationaal Studentenonderzoek 2008. Stageplaza.nl

Nationaal Studentenonderzoek 2008. Stageplaza.nl Nationaal Studentenonderzoek 2008 Stageplaza.nl Gepubliceerd door: S. Icke & B. Rooijendijk De Ruyterkade 106 II 1011 AB Amsterdam Tel : 020 422 33 22 Fax : 020 422 20 22 I : www.stageplaza.nl Maart 2008

Nadere informatie

Cylin Participatie. Nieuwe toekomst voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt

Cylin Participatie. Nieuwe toekomst voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt Cylin Participatie Nieuwe toekomst voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt Nieuwe toekomst voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt De overheid vindt het belangrijk dat iedereen deelneemt aan de

Nadere informatie

Voor mensen met een arbeidshandicap.

Voor mensen met een arbeidshandicap. Voor mensen met een arbeidshandicap. Inhoudsopgave 1. Ambitie 2. Ontstaan van Ambitie. 3. Begeleid Werken 4. Jobcoaches en werkbegeleiders 5. Ervaringen 6. Met Ambitie aan het werk 7. Aanmelden Ambitie

Nadere informatie

Ik ben. Eerlijk. Geduldig. Creatief. Gestructureerd. Communicatief. Geïnteresseerd. Geeft aandacht WWW.IKBENHARRIE.NL

Ik ben. Eerlijk. Geduldig. Creatief. Gestructureerd. Communicatief. Geïnteresseerd. Geeft aandacht WWW.IKBENHARRIE.NL Ik ben Geïnteresseerd Creatief WWW.IKBENHARRIE.NL Communicatief Geeft aandacht Eerlijk Gestructureerd Geduldig Harrie is ontwikkeld door CNV Jongeren en Vilans, met dank aan de support van UWV en Instituut

Nadere informatie

Werken, leren en activiteiten

Werken, leren en activiteiten Werken, leren en activiteiten Het beste uit het leven halen Meedoen in de samenleving. Voor sommige mensen is dat niet vanzelfsprekend. Ze hebben door psychische of psychosociale problematiek bijvoorbeeld

Nadere informatie

Medezeggenschap verzilveren

Medezeggenschap verzilveren Steven van Slageren Medezeggenschap verzilveren 2 maart 2010 OR-ervaring niet meenemen in je loopbaan is een vorm van kapitaalsvernietiging Medezeggenschap verzilveren Stappenplan/spoorboekje/handleiding:

Nadere informatie

Maatschappelijke Participatie

Maatschappelijke Participatie Maatschappelijke Participatie Marjolein Kolstein September 2016 www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding van het onderzoek 3 1.2 Doel van het onderzoek 3 1.3 Opzet van het onderzoek

Nadere informatie

TRAININGSCENTRUM. Schakel naar een passend vervolgtraject. Voor jongeren met een licht verstandelijke beperking in de leeftijd van 16 tot 23 jaar

TRAININGSCENTRUM. Schakel naar een passend vervolgtraject. Voor jongeren met een licht verstandelijke beperking in de leeftijd van 16 tot 23 jaar TRAININGSCENTRUM Schakel naar een passend vervolgtraject Voor jongeren met een licht verstandelijke beperking in de leeftijd van 16 tot 23 jaar Wat is een Trainingscentrum? Bij de Trainingscentra van Lijn5

Nadere informatie

Financiële voordelen werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst

Financiële voordelen werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Financiële voordelen werkgevers Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij.

Nadere informatie

Sectorplan VVT, GHZ en GGZ

Sectorplan VVT, GHZ en GGZ Sectorplan VVT, GHZ en GGZ Mobiliteitstrajecten Van-Werk-Naar-Werk-Trajecten Juli 2014 PUBLIEKE ZAAK inleiding In dit document lichten sociale partners verenigd in het Samenwerkings - verband VVT-GHZ-GGZ

Nadere informatie

FNV WERKEN AAN WERK BEN JE ONTSLAGEN OF DREIGT DAT TE GEBEUREN?

FNV WERKEN AAN WERK BEN JE ONTSLAGEN OF DREIGT DAT TE GEBEUREN? FNV WERKEN AAN WERK BEN JE ONTSLAGEN OF DREIGT DAT TE GEBEUREN? BEN JE ONTSLAGEN OF DREIGT DAT TE GEBEUREN? Dat is een akelige situatie. FNV WERKEN AAN WERK helpt je graag om zo snel mogelijk weer aan

Nadere informatie

VIP & Educatie ten behoeve van maatschappelijke participatie en re-integratie

VIP & Educatie ten behoeve van maatschappelijke participatie en re-integratie VIP & Educatie ten behoeve van maatschappelijke participatie en re-integratie Inleiding Per 1 januari 2015 hebben zowel de gemeente Enschede als het Leger des Heils zich aangesloten bij het landelijk programma

Nadere informatie

Bijlage bij visiedocument. Overzicht re-integratieactiviteiten en projecten. Gemeente Barneveld

Bijlage bij visiedocument. Overzicht re-integratieactiviteiten en projecten. Gemeente Barneveld Bijlage bij visiedocument Overzicht re-integratieactiviteiten en projecten Gemeente Barneveld 1. Inleiding Om het visiedocument in het juiste perspectief te plaatsen, is het van belang een duidelijk overzicht

Nadere informatie

Duurzaam aan het werk

Duurzaam aan het werk Visio Zicht op Werk Duurzaam aan het werk Bent u zelf slechtziend of blind en wilt u graag zo goed mogelijk (blijven) functioneren op uw werk? Heeft u een slechtziende of blinde werknemer? Begeleidt u

Nadere informatie

NATIONALE VEERKRACHTTEST

NATIONALE VEERKRACHTTEST NATIONALE VEERKRACHTTEST VEERKRACHT OPTIMISME PSYCHOLOGISCH KAPITAAL ZELF- VERTROUWEN HOOP Rapport Persoonlijke Veerkracht 1-10-2012 uitzenden professionals inhouse services employability payrolling outsourcing

Nadere informatie

S TA G E S L I J N 5

S TA G E S L I J N 5 STAGES LIJN5 Wil jij stage lopen bij Lijn5? In de provincie Utrecht biedt Lijn5 behandeling en begeleiding aan kinderen en jongeren met én zonder licht verstandelijke beperking en hun gezin. Lijn5 beschikt

Nadere informatie

Werkzoekenden in Westfriesland. Ik ben WerkSaam in Westfriesland. www.werksaamwf.nl

Werkzoekenden in Westfriesland. Ik ben WerkSaam in Westfriesland. www.werksaamwf.nl Werkzoekenden in Westfriesland Ik ben WerkSaam in Westfriesland WerkSaam Westfriesland Wij zijn WerkSaam in Westfriesland WerkSaam Westfriesland is dé arbeidsbemiddelaar van Westfriesland. Wij begeleiden

Nadere informatie

EEN LEVEN LANG LEREN

EEN LEVEN LANG LEREN EEN LEVEN LANG LEREN Martin van der Dong, 48 allround operator mengvoeder Agrifirm, Meppel Waarom ben je een EVC-traject gaan volgen? Wat was je motivatie? Mijn werkgever Agrifirm besloot om voor alle

Nadere informatie

1 Inleiding. 1.1 Discriminatie in arbeidsmarktperspectief

1 Inleiding. 1.1 Discriminatie in arbeidsmarktperspectief 1 Inleiding 1.1 Discriminatie in arbeidsmarktperspectief Breed maatschappelijk en politiek debat In Nederland is een breed maatschappelijk en politiek debat gaande over discriminatie en de vraag hoe dit

Nadere informatie

PE,PEPP en Samen Werken

PE,PEPP en Samen Werken PE,PEPP en Samen Werken Permanente Educatie Platform voor Pedagogische Professionals Begeleiding, Ondersteuning, Tijd en Moeite 15-10-2015 Alex Cornellissen Kleine Ikke lid AGOOP 1 Permanente Educatie

Nadere informatie

Een gedeeltelijk arbeidsgeschikte in dienst

Een gedeeltelijk arbeidsgeschikte in dienst Een gedeeltelijk arbeidsgeschikte in dienst Samen met uw zieke werknemer moet u proberen ervoor te zorgen dat hij aan het werk kan blijven. Ook als hij niet volledig herstelt, maar gedeeltelijk arbeidsgeschikt

Nadere informatie

Ongekende mogelijkheden

Ongekende mogelijkheden Ongekende mogelijkheden overzicht van de mogelijkheden bij het in dienst nemen van 45-plussers Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties naar aanleiding van deze brochure, neemt u dan contact op met het

Nadere informatie

Studieloopbaan en Loopbaanorientatie. Nieke Campagne Studenten Loopbaan Service Universiteit Leiden

Studieloopbaan en Loopbaanorientatie. Nieke Campagne Studenten Loopbaan Service Universiteit Leiden Studieloopbaan en Loopbaanorientatie Nieke Campagne Studenten Loopbaan Service Universiteit Leiden Programma - Wat kan er in de opleiding - Hoe kies je? - Loopbaan oriëntatie en Studieloopbaankeuzes, binnen

Nadere informatie

Stappenplan duurzame plaatsing

Stappenplan duurzame plaatsing Stappenplan duurzame plaatsing 1. Inventarisatie van mogelijkheden en werkplekken 2. Werving 3. Selectie 4. Contractering 5. Werkplekaanpassing 6. Begeleiding 7. Beoordeling, ontwikkeling, doorstroom 25

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over het UWV te Amsterdam. Datum: 6 maart 2015 Rapportnummer: 2015/049

Rapport. Rapport over een klacht over het UWV te Amsterdam. Datum: 6 maart 2015 Rapportnummer: 2015/049 Rapport Rapport over een klacht over het UWV te Amsterdam. Datum: 6 maart 2015 Rapportnummer: 2015/049 2 Klacht Verzoeker, die werkzoekend was en een WW-uitkering ontving, klaagt over de wijze van informatieverstrekking

Nadere informatie

De VrijBaan Vragenlijst (specifiek voor iemand die geen werk heeft)

De VrijBaan Vragenlijst (specifiek voor iemand die geen werk heeft) De VrijBaan Vragenlijst (specifiek voor iemand die geen werk heeft) Inleiding Veel mensen ervaren moeilijkheden om werk te vinden te behouden, of van baan / functie te veranderen. Beperkingen, bijvoorbeeld

Nadere informatie

FLUITEND NAAR JE WERK. Loopbaanadvies

FLUITEND NAAR JE WERK. Loopbaanadvies FLUITEND NAAR JE WERK Loopbaanadvies Herziene versie, mei 2017 LOOPBAANADVIES BIJ DE VAKBOND? Je vraagt je misschien af waarom de FNV loopbaanadvies aanbiedt. Eén van onze doelen is het werk van onze

Nadere informatie

Eva Trajectbegeleiding

Eva Trajectbegeleiding RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013 BLIK op WERK KEURMERK 1 Inhoudsopgave 2 Bevindingen 2.1 Algemeen 2.2 Voortraject inzicht in aanpak 2.3 Uitvoering 2.4 Begeleiding 2.5 Afronding 2.6 Communicatie en bereikbaarheid

Nadere informatie

Participatiewet vanaf 2015 Wat betekent dit voor u?

Participatiewet vanaf 2015 Wat betekent dit voor u? Participatiewet vanaf 2015 Wat betekent dit voor u? Participatiewet vanaf 2015 Wat betekent dit voor u? Vanaf 2015 is er veel veranderd rondom werk en inkomen. Zo is de Participatiewet ingevoerd, zijn

Nadere informatie

Doel bijeenkomst. Informeren over de stand van zaken. Beeld schetsen van de beoogde aanpak UWV. Ophalen vragen, opmerkingen, tips en zorgen

Doel bijeenkomst. Informeren over de stand van zaken. Beeld schetsen van de beoogde aanpak UWV. Ophalen vragen, opmerkingen, tips en zorgen Doel bijeenkomst Informeren over de stand van zaken Beeld schetsen van de beoogde aanpak UWV Ophalen vragen, opmerkingen, tips en zorgen INFORMATIEBIJEENKOMST PARTICIPATIEWET 2 Inleiding Kenmerken van

Nadere informatie

WERKLOZEN AAN HET WOORD

WERKLOZEN AAN HET WOORD WERKLOZEN AAN HET WOORD EEN ONDERZOEK NAAR REÏNTEGRATIE IN LEIDEN LEIDEN Inleiding Zonder onderzoek geen recht van spreken. Dat is één van de lijfspreuken van de Socialistische Partij. Regelmatig gaat

Nadere informatie

Evaluatierapport. Workshop. Bewust en positief omgaan met ADHD. Universiteit van Tilburg Forensische psychologie. 23 april 2010

Evaluatierapport. Workshop. Bewust en positief omgaan met ADHD. Universiteit van Tilburg Forensische psychologie. 23 april 2010 Evaluatierapport Workshop Bewust en positief omgaan met ADHD Universiteit van Tilburg Forensische psychologie 23 april 2010 Drs. Arno de Poorter (workshopleider) Drs. Anne van Hees (schrijver evaluatierapport)

Nadere informatie

Vrijwillige inzet is de basis

Vrijwillige inzet is de basis Vrijwillige inzet is de basis Soms hebben mensen een duwtje in de rug nodig om actief te worden als vrijwilliger. U kunt samen met vrijwilligers en organisaties een belangrijke rol spelen bij het stimuleren

Nadere informatie

RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013. BLIK op WERK KEURMERK. Potenco BV. 1 Inhoudsopgave

RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013. BLIK op WERK KEURMERK. Potenco BV. 1 Inhoudsopgave RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013 BLIK op WERK KEURMERK 1 Inhoudsopgave 2 Bevindingen 2.1 Algemeen 2.2 Voortraject inzicht in aanpak 2.3 Uitvoering 2.4 Begeleiding 2.5 Afronding 2.6 Communicatie en bereikbaarheid

Nadere informatie

360 feedback 3.1 M. Camp Opereren als lid van een team Omgaan met conflicten Omgaan met regels

360 feedback 3.1 M. Camp Opereren als lid van een team Omgaan met conflicten Omgaan met regels 360 feedback 3.1 Student: M. camp Studentnummer: 11099003 Klas: WDH31 Datum: 2-02-2014 Personen welke de formulieren hebben ingevuld: - M. Camp - Menno Lageweg - Ir. S.W.L. van Herk - D.J. Jager M. Camp

Nadere informatie

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid 18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen? Dat bereik je door kansen te pakken op het werk. Leer aan de hand van onderstaande punten hoe je

Nadere informatie