18 juni 2013 Corr.nr , VV Nummer 32/2013 Zaaknr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "18 juni 2013 Corr.nr. 2013-24.414, VV Nummer 32/2013 Zaaknr. 464603"

Transcriptie

1 18 juni 2013 Corr.nr , VV Nummer 32/2013 Zaaknr Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen betreffende het RSP-project Spoor Leeuwarden - Groningen SAMENVATTING: In uw vergadering van 9 november 2011 heeft u unaniem besloten in te stemmen met het starten van de planuitwerking voor het RSPproject Spoor Leeuwarden - Groningen op basis van de bijbehorende voordracht van 13 september Belangrijkste doel van dit project is het realiseren van een extra sneltrein per uur. Wij hebben destijds aangegeven dat de planuitwerking naar verwachting anderhalf tot twee jaar zou duren. Conform deze planning kunnen wij u nu in een voordracht het resultaat van de planuitwerking van dit project in de vorm van een realisatiebesluit voorleggen. De redenen voor het willen realiseren van dit project komen enerzijds voort uit beleidsuitgangspunten waaronder het geven van een impuls aan het openbaar vervoer en het kunnen bieden van goede aansluitingen (het nut) en anderzijds vanuit het toekomstvast willen oplossen van de huidige capaciteitsproblemen in de spitsen (de noodzaak). Indien de realisatiefase conform de huidige planning verloopt, kan de extra sneltrein eind 2017 gaan rijden. De benodigde infrastructurele maatregelen voor de realisatie van het project bestaan onder meer uit aanpassingen aan alle stations langs de spoorlijn, een gedeeltelijke spoorverdubbeling tussen Zuidhorn en Hoogkerk, snelheidsverhogingen, de aanleg van een keerspoor bij Zuidhorn en maatregelen op het gebied van overwegveiligheid en geluid. De kosten voor het basispakket aan maatregelen van het project bedragen 117,3 miljoen (incl. BTW, prijspeil 2013). Deze kosten kunnen volledig gedekt worden door de bijdrage vanuit het RSP-budget van dit project. Naast dit basispakket hebben wij onder andere met het oog op de toekomstvastheid twee aanvullende maatregelen ondergebracht in dit project (een verlengd stuk dubbelspoor en de tunnel voor alle verkeer bij de Paterswoldseweg). Deze worden deels vanuit het projectbudget gefinancierd. Het resterende deel van de geraamde kosten (respectievelijk 9,3 miljoen en 10 miljoen incl. BTW) moet door ons gefinancierd worden. Wij leggen aan u in deze voordracht, naast het realisatiebesluit, daarom ter besluitvorming ook een voorstel voor ter dekking van deze kosten. Inleiding In uw vergadering van 9 november 2011 heeft u unaniem besloten in te stemmen met het starten van de planuitwerking voor het RSP-project Spoor Leeuwarden - Groningen op basis van de bijbehorende voordracht van 13 september De maatregelen aan de spoorlijn Groningen - Leeuwarden maken integraal onderdeel uit van het Programma Noord-Nederland. In het Programma Noord-Nederland worden alle spoorse maatregelen ten noorden van Zwolle op elkaar afgestemd. Binnen het programma Noord-Nederland wordt gewerkt aan een integrale verbetering van het openbaar vervoer per spoor voor de reizigers. Naast de maatregelen aan de spoorlijn Groningen - Leeuwarden maken bijvoorbeeld ook de Knoop Groningen, doortrekking van de spoorlijn Roodeschool naar de Eemshaven, de sneltrein Groningen - Bremen, de spoorlijn Groningen - Zwolle en de spoorlijn Veendam - Stadskanaal onderdeel uit van dit programma. In de bovengenoemde voordracht hebben wij aangegeven dat de planuitwerking naar verwachting anderhalf tot twee jaar zou duren. Conform deze planning kunnen wij u nu in een voordracht het 32-1

2 resultaat van de planuitwerking van dit project in de vorm van een realisatiebesluit voorleggen. Primair doel van het project is het realiseren van een extra sneltrein per uur, waardoor er tussen Groningen en Leeuwarden twee sneltreinen en twee stoptreinen per uur per richting gaan rijden. Daarbij is ook gekeken naar de toekomstvastheid van de te realiseren maatregelen. Drie belangrijke infrastructurele maatregelen (spoorverdubbeling Zuidhorn - Hoogkerk en snelheidsverhogingen op twee baanvakken) zijn destijds in de voordracht van 13 september 2011 al benoemd inclusief een globale raming. Daarbij hebben wij ook aangegeven dat deze maatregelen tijdens de planuitwerking gedetailleerder uitgewerkt worden. Daarnaast hebben wij in de bovengenoemde voordracht aangegeven dat een aantal maatregelen in het geheel nog niet uitgewerkt en geraamd is. Daarbij ging het in elk geval om de maatregelen met betrekking tot de overwegveiligheid en geluid. In de nu voorliggende voordracht komen zowel de nadere uitwerking van de al bekende maatregelen als de voortgang met betrekking tot de overwegveiligheid en het geluid aan de orde. Verder worden ook de geraamde kosten en de dekking daarvoor beschreven, evenals het vervolgtraject voor de realisatiefase. Planuitwerking Met betrekking tot de inhoudelijke maatregelen zijn ten opzichte van de voordracht van 13 september 2011 tijdens de planuitwerking een aantal zaken gewijzigd en veel maatregelen nader uitgewerkt. Daarnaast zijn ook de kosten van de maatregelen nauwkeuriger geraamd en is de keuze voor de te realiseren maatregelen en verbeteringen uitgebreid beschreven en aangescherpt, mede met het oog op de eveneens in gang gezette planologische procedures. Hieronder gaan wij eerst kort in op het nut en de noodzaak van het project. Daarbij wordt beschreven wat de belangrijkste redenen zijn voor het willen realiseren van het project Spoor Leeuwarden - Groningen. De belangrijkste verbeteringen binnen dit project zijn het kunnen inzetten van een extra sneltrein per uur en de inzet van langere treinen. Vervolgens wordt de scope van het project beschreven, waarin alle maatregelen uit het totale pakket kort wordt toegelicht. Tot slot gaan we in op de kosten van het totale project en het daarbij behorende dekkingsvoorstel. Nut en noodzaak De redenen voor het willen realiseren van het RSP-project voor een extra sneltrein tussen Groningen en Leeuwarden (in het RSP en MIT-projectenlijst Spoor Leeuwarden - Groningen genoemd) zijn divers van aard. Deze komen enerzijds voort vanuit beleidsoverwegingen (het nut) als het geven van een impuls aan het openbaar vervoer en het verder versterken van de spoorlijn Groningen - Leeuwarden als belangrijke hoogwaardige openbaar vervoeras tussen de hoofdsteden en de aansluiting met het onderliggende gebied. Anderzijds komen de redenen ook voort uit de huidige capaciteitsproblemen in de spitsen op de spoorlijn Groningen - Leeuwarden (de noodzaak). Hieronder worden zowel het nut als de noodzaak kort toegelicht. Het nut en de noodzaak worden uitgebreider beschreven in bijlagen 1A en 1B van het bijgevoegde document 'Maatregelen en gezamenlijke aanpak voor de realisatie'. Het nut van het project De steden Groningen en Leeuwarden vervullen een sterke regionale functie als het gaat om werk, onderwijs, commercie en medische zorg. Een goede bereikbaarheid van en tussen Leeuwarden en Groningen is van essentieel belang voor het goed blijven functioneren van beide steden en het onderliggende gebied. Het openbaar vervoer heeft een eigenstandige functie in het goed bereikbaar houden van de stedelijke gebieden. Daarnaast kan het openbaar vervoer een alternatief bieden als aanvulling op de autobereikbaarheid. De sneltreinen brengen de reizigers binnen 35 minuten van de ene naar de andere provinciale hoofdstad. De sneltrein is daarmee concurrerend met de auto en gebaat bij zo min mogelijk tussenstops. Beide hoofdsteden zijn afgelopen jaren verder gegroeid. Door deze groei neemt ook het belang van een snelle verbinding tussen beide steden toe. De bestaande en extra sneltreinen per uur faciliteren dit. De beide stroptreinen vervullen twee maal per uur de ontsluiting van het onderliggende gebied naar de steden. Belangrijk voor de bereikbaarheid van het onderliggende gebied is de blijvende inzet op een goed openbaar vervoer systeem. Zeker gezien de krimp, waardoor het onderliggende gebied steeds afhankelijker wordt van de voorzieningen in de steden. Het basisnet en het vraagafhankelijk vervoer worden via openbaar vervoerknooppunten gekoppeld aan de hoogwaardige openbaar vervoerassen, zoals de spoorlijn Groningen - Leeuwarden. Voor een goede koppeling 32-2

3 aan de hoogwaardige openbaar vervoerassen zijn een halfuur- en kwartierlijnligging in de dienstregeling van essentieel belang. Vanuit bovenstaande visie op het openbaar vervoer wordt op de spoorverbinding Groningen - Leeuwarden een extra sneltrein per uur geïntroduceerd. Hierdoor ontstaat op dit traject de gewenste dienstregeling met twee stoptreinen en twee sneltreinen per uur. De nieuwe dienstregeling op deze spoorlijn past ook goed bij de plannen voor de stations Leeuwarden en Groningen als belangrijkste overstaplocaties. Voor station Groningen wordt binnen het project Knoop Groningen met een doorkoppeling van treindiensten, extra treinen en slimmere tijdliggingen toegewerkt naar een optimaal overstapknooppunt voor alle trein- en busdiensten. Het huidige dienstregelingsmodel van drie treinen per uur maakt het lastig om buslijnen en andere treinverbindingen op de stations Groningen, Leeuwarden en openbaar vervoerknooppunten in de regio goed te laten aansluiten. Dit lukt met een kwartierligging beter. Het niet goed aansluiten van buslijnen belemmert ook de verdere ontwikkeling van het bussysteem en de daaraan gekoppelde openbaar vervoerknooppunten en zorgt voor hogere exploitatiekosten van het bussysteem. Naast de kans op het verlagen van de kosten in het bussysteem, zorgt een dienstregeling met goede aansluitingen en overstapmogelijkheden ook voor een aantrekkelijker product. Dit verhoogt de kans op extra reizigers en dus hogere opbrengsten, zeker in combinatie met het aanbieden van voldoende zitplaatscapaciteit. Los van capaciteitsproblemen willen wij daarom overdag toe naar een dienstregeling met vier treinen per uur. Het nut van het toevoegen van een extra sneltrein per uur komt voort uit bovenstaande beleidsdoelen. De noodzaak van het project Naast het nut van de extra sneltrein per uur vanuit beleidsuitgangspunten, is er ook een noodzaak voor het uitbreiden van de dienstregeling op de spoorlijn Groningen - Leeuwarden. In de afgelopen tien jaar is er een forse groei van het aantal reizigers op de spoorlijn Groningen - Leeuwarden gerealiseerd en de verwachting is dat deze groei in de komende periode doorzet. Omdat veel van de groei in de spitsperioden plaatsvindt, zitten de treinen in de spitsperioden soms overvol, wat in de afgelopen jaren al regelmatig tot capaciteitsproblemen heeft geleid. Om de capaciteitsproblemen toekomstvast te kunnen oplossen zijn voor de spoorlijn Groningen - Leeuwarden in elk geval twee maatregelen nodig: Inzet van een extra sneltrein per uur; Capaciteitsuitbreiding van de treinen. Daarnaast is tussen Groningen en Zuidhorn ook het voortzetten van de spitspendel nodig om alle reizigers tussen Zuidhorn en Groningen op een goede manier te kunnen bedienen. De keuze voor een extra sneltrein per uur sluit het beste aan bij de groeiende omvang van het reizigersvervoer tussen Groningen en Leeuwarden en de beoogde hoge kwaliteit van de treinverbinding tussen de provinciale hoofdsteden. Een kwaliteitsniveau waardoor het openbaar vervoer kan concurreren met de auto. De inzet van een extra sneltrein per uur zorgt er daarnaast ook voor dat er meer ruimte in de stoptreinen ontstaat. Nu rijdt een deel van de potentiële sneltreingebruikers namelijk nog met de stoptreinen, omdat de huidige, enkele sneltrein per uur niet goed aansluit bij hun vertrektijd of de gewenste aankomsttijd op hun eindbestemming. Met de extra sneltrein per uur verandert dit, waardoor ook in de stoptreinen de verwachte groei op een goede manier kan worden opgevangen. Aanvullend op de extra sneltrein is het toevoegen van extra capaciteit door het kunnen inzetten van langere treinen (tot maximaal 168 meter) voor zowel de stoptreinen als de sneltreinen de komende jaren in elk geval in de spitsen noodzakelijk. Om de capaciteitsproblemen meteen toekomstvast op te lossen, hebben wij er daarom voor gekozen om de hiervoor benodigde maatregelen ook mee te nemen binnen het totale pakket aan maatregelen voor het project Spoor Leeuwarden - Groningen. Maatregelen project Om de bovengenoemde verbeteringen te kunnen realiseren, moet de spoorinfrastructuur tussen Groningen en Leeuwarden op verschillende plekken worden aangepast. Dit gebeurt met het RSPproject Spoor Leeuwarden - Groningen. Tijdens de planuitwerking van dit project zijn de benodigde 32-3

4 maatregelen voor het laten rijden van een extra sneltrein per uur en de inzet van langere treinen verder uitgewerkt. Hieronder worden de belangrijkste afzonderlijke maatregelen kort toegelicht. De maatregelen zijn gedetailleerder beschreven en voorzien van afbeeldingen in het bijgevoegde document 'Maatregelen en gezamenlijke aanpak voor de realisatie' vanaf pagina 11. Figuur 1: Overzicht belangrijkste maatregelen aan de spoorse infrastructuur. Station Leeuwarden Om voldoende ruimte te hebben voor de extra sneltrein en de langere treinen worden de perrons op station Leeuwarden aangepast. De voorkeursvariant hiervoor houdt in dat het eilandperron tussen spoor 5b en spoor 8 aan de oostzijde van het station wordt verbreed. Figuur 2: Voorgestelde maatregelen station Leeuwarden. Overweg De Schrans en fietstunnel Als gevolg van de extra sneltrein per uur en de aanpassingen aan station Leeuwarden neemt de overwegveiligheid af op de nabij gelegen overweg De Schrans. Dit is een drukke overweg in Leeuwarden, waardoor er verschillende maatregelen nodig zijn om deze afname te compenseren. Nader onderzoek heeft geleid tot een combinatie van het verminderen van het fietsverkeer over de overweg door de aanleg van een fietstunnel direct ten westen van station Leeuwarden en het mogelijk terugbrengen van het aantal rijstroken op de overweg zelf. De exacte uitwerking van de maatregelen op de overweg De Schrans zelf vindt in de komende maanden plaats. Snelheidsverhogingen In verband met het goed kunnen inpassen van de extra sneltrein in de dienstregeling wordt de snelheid verhoogt op twee baanvakken van de spoorlijn. Op het baanvak Leeuwarden - Veenwouden gaat de snelheid van 100 km/u naar 130 km/u en op het baanvak Grijpskerk - Hoogkerk van 100 km/u naar 120 km/u. Benodigde maatregelen hiervoor zijn onder meer diverse sein- en spooraanpassingen (zoals de verkanting bij de boog Tytsjerksteradiel). Keervoorziening pendel Zuidhorn Door de komst van de extra sneltrein kan de huidige pendeltrein tussen Groningen en Zuidhorn niet meer op perron 2 wachten in Zuidhorn. In de tijd dat deze pendeltrein hier staat te wachten, passeren namelijk in de nieuwe dienstregeling zowel de stoptrein naar Groningen als naar Leeuwarden. Om die reden wordt perron 2 op station Zuidhorn verbreed, waardoor er aan beide kanten van dit perron treinen kunnen halteren. Hiervoor wordt ook een keerspoor met wissels aangelegd aan de noordzijde van dit perron. 32-4

5 Figuur 3: Keervoorziening pendel Zuidhorn en perronverlenging. Verdubbeling van het spoor tussen Zuidhorn en Hoogkerk De grootste infrastructurele ingreep aan het spoor vindt plaats vanaf station Zuidhorn tot en met de locatie voor een toekomstig station Hoogkerk (direct ten oosten van de overweg bij de Zuiderweg). Hier wordt over ongeveer 8 kilometer het spoor verdubbeld. Deze spoorverdubbeling is nodig omdat de sneltreinen en stoptreinen elkaar tussen Zuidhorn en Hoogkerk moeten kunnen passeren in de voorgestelde nieuwe dienstregeling met de extra sneltrein per uur. Daarbij is het al eerder vastgestelde uitgangspunt gehanteerd dat er met de extra sneltrein per uur ongeveer elk kwartier een trein vertrekt vanuit Groningen naar Leeuwarden. Figuur 4: Spoorverdubbeling tussen station Zuidhorn en Hoogkerk. De spoorverdubbeling wordt daarnaast op ons verzoek nog ongeveer twee kilometer langer uitgevoerd over de brug bij het Hoendiep tot en met de voorkeurslocatie voor een eventueel toekomstig station Hoogkerk. Dit extra stuk dubbelspoor heeft verschillende voordelen en zorgt voor een toekomstvaste situatie. Zo ontstaat er een nog iets robuustere dienstregeling met meer ruimte voor het opvangen van vertragingen en kan de pendeltrein als volwaardige stoptrein rijden zonder op andere treinen te hoeven wachten. Daarnaast betekent het verlengen van het dubbelspoor tot en met de vastgestelde voorkeurslocatie voor een eventueel toekomstig station in Hoogkerk dat het spoor alvast op dit station is voorbereid. Indien in de toekomst besloten wordt tot de aanleg van een station in Hoogkerk, dan hoeven er geen grote maatregelen meer aan het spoor genomen te worden en kunnen zowel de stoptreinen als de pendeltreinen hier stoppen. Tunnel overweg Paterswoldseweg Over de benodigde maatregelen met betrekking tot de overwegveiligheid in de stad Groningen en de daarbij gemaakte afwegingen hebben wij u al eerder apart geïnformeerd met de brief van 12 februari 2013 (zaaknummer ). U heeft deze brief besproken in uw vergadering van 24 april In deze brief hebben wij de redenen aangegeven voor de keuze voor het aanpakken van de overweg bij de Paterswoldseweg. Binnen de Stuurgroep voor de extra sneltrein is er voor gekozen om hier een tunnel voor alle verkeer te realiseren. Vanwege de extra sneltrein per uur is het noodzakelijk om in elk geval een fietstunnel aan te leggen en daarnaast spelen rond de Paterswoldseweg nog verschillende andere projecten (zie hiervoor ook de voordracht nr. 7/2013 over het project Verbetering busverbinding corridor West). Hierdoor is de keuze voor een toekomstvaste oplossing in de vorm van een tunnel voor alle verkeer de beste optie. In de bovengenoemde brief hebben wij ook aangegeven dat wij bij de nu voorliggende voordracht met een concreet dekkingsvoorstel komen voor de tunnel bij de overweg op de Paterswoldseweg. U vindt dit voorstel onder het kopje 'Kosten en dekking' en het besluit bij deze voordracht. De tunnel wordt binnen het project Spoor Leeuwarden - Groningen als apart deelproject opgepakt, onder meer vanwege de complexe inpassing en het daarvoor benodigde overleg met de omgeving. Onder het kopje 'Organisatie' wordt dit uitgebreider beschreven. Verlenging alle perrons Naast de maatregelen voor het realiseren van een extra sneltrein per uur worden er ook maatregelen genomen om met langere treinen te kunnen rijden. Dit is op dit moment eigenlijk al gewenst in met name de ochtendspits, gezien de soms overvolle treinen. Door de huidige lengte 32-5

6 van de perrons aan de spoorlijn Groningen - Leeuwarden is het echter niet mogelijk om nu met langere treinen te rijden dan 112 meter (340 zitplaatsen). Om meer capaciteit te kunnen vervoeren worden alle perrons langs de spoorlijn, daar waar nodig, verlengd voor treinen tot maximaal 168 meter (510 zitplaatsen). Samen met de inzet van de extra sneltrein zorgt dit ervoor dat ook de verwachte toekomstige groei op een goede manier kan worden opgevangen en reizigers comfortabel vervoerd kunnen worden. Station Groningen ontbreekt overigens bij de perronverlengingen. Dit komt omdat voor dit station binnen het project Knoop Groningen wordt gezorgd voor perrons die geschikt zijn voor de extra sneltrein en treinen van maximaal 168 meter. Overwegveiligheid Hierboven zijn al twee belangrijke maatregelen op het gebied van overwegveiligheid beschreven ten aanzien van de overwegen in Groningen (Paterswoldseweg) en Leeuwarden (De Schrans). Tussen deze twee overwegen liggen verspreid over de hele lijn verschillende andere overwegen. Voor elk van deze overwegen is in een risicoanalyse beoordeeld of de overwegveiligheid achteruit gaat als gevolg van de komst van de extra sneltrein. Indien dit het geval is, dan zijn passende maatregelen bedacht. Dit loopt uiteen van het aanpassen van de middenberm, het scheiden van rijstroken, aanbrengen van spoorbomen tot het opheffen van een aantal particuliere overwegen. Een voorbeeld van deze maatregelen betreft de overweg De Gast in Zuidhorn. Hier is in goed overleg met ProRail en de gemeente besloten tot het afsluiten van de schuine aansluiting van de Stationsweg op de overweg en het scheiden van het langzame verkeer en het autoverkeer door de aanleg van een separaat fiets- en voetpad dat haaks het spoor kruist. De gemeente heeft ook aangegeven erg tevreden te zijn met de geformuleerde maatregelen voor het verbeteren van de veiligheid op deze overweg. Alle maatregelen met betrekking tot de overwegveiligheid staan beschreven in het bijgevoegde document 'Maatregelen en gezamenlijke aanpak voor de realisatie' vanaf pagina 16. Geluid en trillingen Bij de voordracht voor het planuitwerkingsbesluit was het onderzoek naar de benodigde compenserende maatregelen ten aanzien van geluid en trillingen nog niet gestart. Om die reden kon er destijds ook nog geen inschatting gegeven worden van de benodigde kosten. Het onderzoek naar de benodigde geluidwerende maatregelen is inmiddels wel in gang gezet en er is een globale kosteninschatting gemaakt. Dit onderdeel is echter nog niet zo ver uitgewerkt als de overige maatregelen. Exacte maatregelen in de vorm van raildempers en/of geluidschermen inclusief de locaties hiervan kunnen op dit moment dan ook nog niet worden aangegeven. Er is een logische reden voor dat dit geluidsonderzoek achter loopt op de uitwerking van de overige maatregelen. Voor het uitvoeren van dit onderzoek is het namelijk nodig om eerst vast te stellen wat de andere maatregelen exact inhouden. Anders is het niet mogelijk om de exacte geluidtoename te berekenen. Deze scope ligt nu ter vaststelling voor in deze voordracht. Vooruitlopend hierop is al wel een eerste inschatting gemaakt. De gedetailleerde uitwerking vindt echter plaats binnen de Tracéwetprocedure en zal begin 2014 gereed zijn. Wij zullen u de uitkomsten van het geluidonderzoek vervolgens samen met het ontwerp-tracébesluit inclusief m.e.r. voorjaar 2014 ter informatie toezenden. Kosten en dekking Investeringen De hierboven beschreven maatregelen zijn uitgewerkt in de planuitwerkingsfase en daarnaast op kosten gezet. Daarbij zijn de kosten voor geluidmaatregelen nog op basis van een zogeheten 'expert judgement' aangegeven. De kosten voor alle overige maatregelen zijn al wel nauwkeuriger geraamd. In tabel 1 wordt een overzicht van deze kosten weergegeven. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen de benodigde spoorse maatregelen voor het project (maatregelen ESGL) en de kosten voor de tunnels en het verlengde dubbelspoor, waarover aparte afspraken gemaakt zijn in de Stuurgroep. Daarnaast staan de geluidsmaatregelen in dit overzicht nog apart benoemd. 32-6

7 Tabel 1: Totaaloverzicht geraamde kosten project (bedragen x 1 miljoen op prijpeil 2013 en excl. BTW). De infrastructurele maatregelen exclusief het geluid en de beide tunnels zijn geraamd op 57,9 miljoen excl. BTW. Voor het kunnen rijden van de extra sneltrein zijn daarnaast ook de geluidsmaatregelen en de aanleg van fietstunnels bij de overwegen de Schrans en Paterswoldseweg noodzakelijk. Voor de fietstunnels bij de overwegen De Schrans en Paterswoldseweg zijn de kosten geraamd op elk 12 miljoen excl. BTW. De geluidmaatregelen zijn nu voorlopig geraamd op 15 miljoen excl. BTW. Dit pakket is samen het benodigde basispakket aan maatregelen, dat in elk geval nodig is voor de extra sneltrein en de perronverlengingen. De totale kosten van dit basispakket bedragen 96,9 miljoen excl. BTW. De meerkosten voor een tunnel voor alle verkeer in plaats van een fietstunnel bij de Paterswoldseweg zijn op dit moment geraamd op 8,3 miljoen excl. BTW. Samen met de geraamde kosten voor de (fictieve) fietstunnel komen de kosten voor de tunnel daarmee uit op de in tabel 1 genoemde 20,3 miljoen excl. BTW. Verder zijn de kosten voor het verlengde dubbelspoor geraamd op 14 miljoen excl. BTW. Deze kosten zijn in tabel 1 apart in beeld gebracht, aangezien dit een aanvullende wens vanuit de provincie Groningen is. Dekking Binnen de Stuurgroep van het project zijn afspraken gemaakt over de dekking van de geraamde investeringskosten. Vanuit het RSP is een totaalbudget beschikbaar van 128,9 miljoen op prijspeil 2013 en incl. BTW (de 120 miljoen op prijspeil 2007 uit het RSP). Dit bedrag is gelijk aan 106,5 miljoen excl. BTW. Indien wordt uitgegaan van het basispakket aan maatregelen dat nodig is voor het kunnen realiseren van de extra sneltrein inclusief de perronverlengingen, dan is dit budget voldoende voor het dekken van de investeringskosten van 96,9 miljoen excl. BTW, oftewel 117,3 miljoen inclusief BTW (prijspeil 2013). Zoals wij hierboven al hebben aangegeven, is het basispakket aan maatregelen op twee punten uitgebreid. Waar voor het project een fietstunnel in theorie volstaat bij de overweg op de Paterswoldseweg, gaan wij samen met ProRail en de gemeente Groningen, onder meer vanwege de samenhang met andere projecten, direct voor een toekomstvaste oplossing op deze plek in de vorm van een tunnel voor alle verkeer. Ook voor het te realiseren gedeelte dubbelspoor geldt dat wij hier met oog op de toekomst kiezen voor een iets langer stuk dubbelspoor. Wij hebben binnen de Stuurgroep van het project Spoor Leeuwarden - Groningen afgesproken dat deze maatregelen wel deels gefinancierd worden vanuit het budget voor dit project. Voor de tunnel voor alle verkeer bij de Paterswoldseweg wordt een vastgesteld bedrag beschikbaar gesteld dat net zo groot is als de kosten en dekking van de fietstunnel bij de overweg De Schrans in Leeuwarden. Dit bedrag is 12 miljoen excl. BTW. De kosten voor het verlengde dubbelspoor bedragen 14 miljoen excl. BTW. Hiervoor hebben wij afgesproken dat bij resterend budget binnen het project maximaal de eerste 3 miljoen als dekking naar het verlengde dubbelspoor gaat en eventueel overig resterend budget verdeeld wordt tussen beide provincies. Het aandeel van de provincie Groningen in het eventueel resterend budget kunnen wij vervolgens weer inzetten voor de dekking van het verlengde dubbelspoor. Binnen de huidige raming resteert een bedrag van 9,6 miljoen. Hiervan kan dan dus eerst 3 miljoen en vervolgens nog 3,3 miljoen naar het verlengde dubbelspoor gaan. Deze afspraken zijn verwerkt in het dekkingsoverzicht uit tabel

8 Tabel 2: Dekkingsoverzicht project (bedragen x 1 miljoen op prijspeil 2013). Uit tabel 2 is af te leiden dat bij de huidige kostenraming van de provincie Groningen nog aanvullende financiering gevraagd wordt voor de resterende kosten van het verlengde dubbelspoor en de tunnel voor alle verkeer bij de overweg op de Paterswoldsweg. De resterende kosten van de tunnel bij de overweg op de Paterswoldseweg zijn op dit moment geraamd op 8,3 miljoen excl. BTW ( 10 miljoen incl. BTW). Bij de Voordracht (nr. 23/2013) voor de herbestemming van de vrijgevallen RSP- en MIT-middelen hebben wij dit al voorzien en onder de kop 'bereikbaarheid stad en ommeland' punt 3 OV-verbinding Leek-Roden naar Groningen aanvullende middelen gereserveerd voor onder andere de tunnel bij de Paterswoldseweg. Wij stellen dan ook voor om het nu gevraagde bedrag van 10 miljoen incl. BTW uit deze middelen te dekken. Voor de aanvullende bijdrage van 7,7 miljoen excl. BTW ( 9,3 miljoen incl. BTW) aan het verlengde dubbelspoor geldt dat wij dit uiteindelijk bij de afrekening met ProRail op werkelijke kosten zoveel mogelijk binnen de raming van het project zelf willen oplossen. Wij zien binnen het project namelijk nog wel een aantal mogelijkheden hiervoor, die we hieronder kort toelichten. De kosten van het project voor de extra sneltrein worden door ProRail exclusief BTW geraamd. De dekking uit het RSP is echter inclusief BTW. Voorzichtigheidshalve zijn wij bij dit project tot nu toe uitgegaan van een dekking exclusief BTW. Indien hierdoor dus BTW vrijvalt, dan kan dit conform de afspraken uit het RSP-convenant in overleg tussen rijk en regio weer aangewend worden voor nieuwe bestemmingen. Binnen het budget van het project zit in totaal vanuit het RSP 22,4 miljoen (128,9-106,5) aan BTW. De helft van de middelen die hiervan daadwerkelijk vrijvallen komt weer beschikbaar voor de provincie Groningen, de andere helft gaat naar de provincie Fryslân. Dit betekent voor de provincie Groningen een maximaal bedrag van 11,2 miljoen, dat alleen al ruim voldoende is om de resterende kosten voor het verlengd dubbelspoor mee te dekken. Op korte termijn treden wij hierover in overleg met de belastinginspecteur. Naast de BTW zien wij ook binnen de huidige kostenraming nog wel wat ruimte voor aanscherping. In een aantal posten zit nu nog een vrij ruime risicoreservering, wat op zich verstandig en goed verklaarbaar is voor dit moment. In de loop van de realisatiefase worden deze waarschijnlijk verder naar beneden bijgesteld. Tot slot is het gezien de huidige marktspanning ook niet ondenkbaar dat de uiteindelijke aanbesteding goedkoper uitvalt, dan de huidige kostenraming. Indien dit gebeurt, dan worden vrijvallende middelen op dat moment ook weer tussen beide provincies verdeeld. De drie bovengenoemde mogelijkheden geven ons het vertrouwen dat het uiteindelijk grotendeels, zo niet volledig, mogelijk is om de kosten voor het verlengde dubbelspoor te dekken binnen het beschikbare budget voor het project Spoor Leeuwarden - Groningen. Deze duidelijkheid krijgen wij echter de komende periode tijdens de realisatiefase. Om die reden stellen wij u nu wel voor om de benodigde aanvullende dekking voor het verlengde dubbelspoor eerst te dekken uit het eerder genoemd project OV-verbinding Leek-Roden naar Groningen. Mocht het onverhoopt niet lukken om de kosten voor het verlengde dubbelspoor volledig te dekken binnen het project zelf, dan gaan wij dit oplossen binnen het totale RSP en MIT. Zoals wij in de eerder aangehaalde voordracht (nr. 23/2013) over de herbestemming van de vrijgevallen RSP- en MIT-middelen al hebben voorzien en aangegeven, is de doorvertaling van deze vrijval naar projecten nog niet in beton gegoten en sluiten wij substitutie tussen de middelentoedeling per thema niet uit. Op deze manier willen wij ook borgen dat er binnen het RSP-project OV-verbinding Leek-Roden naar Groningen in elk geval 10 miljoen beschikbaar blijft voor het project 32-8

9 Verbetering busverbinding corridor West. Voor dit project heeft u op 24 april 2013 op basis van de voordracht nr. 7/2013 al een opname en acceptatiebesluit genomen. Exploitatie De extra sneltrein per uur gaat conform de huidige planning vanaf eind 2017 elk uur rijden van zeven uur 's ochtends tot en met zeven uur 's avonds. Zie hiervoor ook het in figuur 5 afgebeelde dienstregelingsmodel. Het voorstel van de Stuurgroep is dat de extra sneltrein tot het einde van de huidige concessie (eind 2020) tussen Groningen en Leeuwarden alleen stopt in Veenwouden. Gezien het onderscheidende product van de sneltrein ten opzichte van de stoptrein en het succes hiervan is één tussenstop voor de sneltrein het maximaal gewenste aantal. Het voorstel voor Veenwouden is mede bepaald op voorspraak van de regio zelf en sluit aan op de plannen voor de Centrale As en de daarbij geplande busdienstregeling. Dit voorstel en het dienstregelingsmodel worden nog besproken met Arriva en voor advies voorgelegd aan de OV-consumentenplatforms in Groningen en Fryslân. Met deze keuze zijn de drie belangrijkste openbaar vervoerknooppunten in de regio goed bediend. De huidige sneltrein blijft stoppen in Buitenpost, de extra sneltrein in Veenwouden en Zuidhorn behoudt voor haar reizigers in de spits in verbeterde vorm de huidige pendeltreinen, gezien de voorname oriëntatie van Zuidhorn op Groningen. Daarnaast houdt Zuidhorn ook de succesvolle rechtstreekse busverbinding met onder andere het Zernike als bestemming. Figuur 5: Voorgestelde dienstregelingsmodel spoorlijn Groningen - Leeuwarden met extra sneltrein. Aan het laten rijden van een extra sneltrein per uur zijn extra kosten verbonden voor de huidige vervoerder Arriva ten opzichte van de huidige dienstregeling. Al in een eerder stadium hebben wij voor het Groningse deel van deze extra kosten afspraken gemaakt met Arriva. Bij de voordracht (nr. 19/2008) voor het realisatiebesluit van de reactivering van de spoorlijn naar Veendam hebben wij u aangegeven dat wij met Arriva overeen zijn gekomen dat zij de extra sneltrein Groningen - Leeuwarden voor 0,- gaan rijden tot het einde van de concessie. De provincie Fryslân is nog in overleg met Arriva voor het maken van afspraken over haar deel van exploitatiekosten voor de extra sneltrein. Wij hebben er vertrouwen in dat dit overleg op korte termijn, en in elk geval ruim voordat de extra sneltrein eind 2017 kan gaan rijden, is afgerond. Beheer en onderhoud Door de investering in spoorse maatregelen wordt nieuwe spoorinfrastructuur aan de bestaande spoorinfrastructuur toegevoegd. Dit heeft ook een toename van de beheer- en instandhoudingkosten tot gevolg. De totale toename aan jaarlijkse onderhoudskosten bedraagt ongeveer 4,3 miljoen. In overleg met het ministerie zijn wij overeengekomen dat deze kosten voor rekening van het ministerie komen. ProRail zal dit verder dan ook samen met het ministerie regelen. Vervolgtraject Organisatie Samen met het ministerie, ProRail en de provincie Fryslân hebben wij overleg gehad over de aansturing van dit project in de komende realisatiefase. Het ministerie is nu formeel opdrachtgever 32-9

10 en beide provincies trekken het project inhoudelijk. Gezien onder andere de Tracéwetprocedure, die ook door het ministerie getrokken wordt, is dit ook voor de komende fase de meest logische verdeling. Het is voor beide provincies wel belangrijk dat wij inhoudelijk daadwerkelijk de mogelijkheden krijgen om ook in de realisatiefase te kunnen sturen op de voor ons belangrijke punten als tijd en geld. Op dit moment zijn we daarom met het ministerie, ProRail en de provincie Fryslân bezig met het opstellen van een realisatieovereenkomst. In deze overeenkomst kunnen onze eisen en wensen voor de komende fase op een goede manier een plek krijgen en formeel geborgd worden. Zodra deze overeenkomst af is, zullen wij u deze ter informatie toezenden. Verder blijft in de komende periode de huidige Stuurgroep (met beide provincies, ProRail en de betrokken gemeenten langs de spoorlijn) de inhoudelijke aansturing van het project doen. Het project wordt voor de realisatiefase qua organisatie opgeknipt in drie deelprojecten. Het voornaamste deelproject betreft alle infrastructurele maatregelen als de spoorverdubbeling en perronverlengingen. Daarnaast worden de maatregelen bij de overweg De Schrans (inclusief de fietstunnel) en de tunnel bij de Paterswoldseweg, onder meer gezien de impact op de omgeving, als twee aparte deelprojecten opgepakt. Dit geeft ons de ruimte om de komende periode samen met de gemeente Groningen en ProRail in een zorgvuldig proces met de omwonenden en nabij gevestigde bedrijven een definitief ontwerp voor de inpassing van de tunnel bij de Paterswoldseweg te maken. Voor de overweg De Schrans zullen ProRail, de provincie Fryslân en de gemeente Leeuwarden net zo'n proces doorlopen met de omgeving. Wij hebben er in overleg met ProRail en de gemeente Groningen nadrukkelijk voor gekozen om de tunnel bij de Paterswoldseweg wel binnen het project voor de extra sneltrein uit te werken. Dit komt voornamelijk voort uit feit dat het voor het mogen rijden van de extra sneltrein een voorwaarde is dat de veiligheid bij de overweg op de Paterswoldseweg verbeterd is. Om die reden willen wij de tunnel ook meenemen in de Tracéwetprocedure voor het totale project. Dit voorkomt dat omwonenden en bedrijven met twee verschillende planologische procedures tegelijkertijd geconfronteerd worden over de te realiseren maatregelen in hun directe omgeving. Zoals we hierboven hebben aangegeven, trekt het ministerie formeel de Tracéwetprocedure. ProRail heeft daarbij een belangrijke inhoudelijke rol onder meer als trekker van verschillende onderzoeken. Samen met de provincie Fryslân en de betrokken gemeenten zijn wij inhoudelijk ook volop betrokken bij de planologische procedure, bijvoorbeeld als het gaat om het organiseren van verschillende inloopavonden met de omgeving en het goed verlopen van de formele inspraak. In de afgelopen periode hebben wij al een serie inloopavonden georganiseerd om de omgeving alvast inhoudelijk op de hoogte te brengen van het project en de belangrijkste mogelijkheden voor inspraak. Dit wordt in de realisatiefase voortgezet en verder uitgebreid. Aanbestedingsprocedure Om te kunnen bepalen wat de beste aanbestedingsprocedure voor dit project is, heeft ProRail een zogeheten PPC-studie uit laten voeren. In deze studie is de reguliere aanbestedingsprocedure van ProRail (een aantal deelcontracten via Design & Construct en Engineering & Construct) vergeleken met een integrale aanbestedingsprocedure (DBFM). De reguliere aanbestedingsprocedure van ProRail is voor dit project als beste methode uit het onderzoek gekomen. Het opknippen van het project in een aantal onderscheidende deelcontracten (zoals bijvoorbeeld één contract voor de perronverlengingen en één voor de aanleg van het dubbelspoor) komt ook voort uit onze wens voor een zo snel mogelijke realisatie van dit project. Door het opknippen kunnen een aantal werkzaamheden naar voren gehaald worden en/of parallel worden uitgevoerd. Hierdoor kan versneld gestart worden met de werkzaamheden met een langere doorlooptijd bijvoorbeeld als gevolg van de verwachte zettingstijd. Het opknippen van het project in een aantal deelcontracten heeft nog een bijkomend voordeel. Het is hierdoor beter mogelijk voor regionale partijen om mee te bieden op onderdelen van het project. Hoewel ProRail, als spoorbeheerder, de aanbestedende dienst is en dus leidend is qua beleid voor de aanbesteding, zijn er voor ons binnen de reguliere aanbestedingsprocedure van ProRail wel voldoende mogelijkheden om onze eisen en wensen in te brengen. Voldoende kansen voor regionale partijen is een voorbeeld van een voorwaarde die door de Stuurgroep is ingebracht. Planning realisatiefase Na de besluitvorming bij de betrokken overheden kan de realisatiefase starten. Het eerste deel van de realisatiefase zal vooral nog in het teken staan van de voorbereidingen op de daadwerkelijke bouw. De laatste onderzoeken, waaronder het geluidsonderzoek, worden afgerond en de 32-10

11 ontwerpen van de infrastructuur worden nog een slag gedetailleerder uitgewerkt en ingetekend. Daarnaast wordt de aanbesteding voorbereid en wordt de planologische procedure doorlopen. In de voordracht voor het planuitwerkingsbesluit hebben wij al aagegeven dat voor dit project een Tracéwetprocedure met m.e.r. doorlopen wordt. De minister van I en M heeft hiervoor op 29 november 2011 een Aanvangsbeslissing genomen en tijdens de planuitwerking is ook de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NR&D) al gepubliceerd. De Tracéwetprocedure kent een vrij lange doorlooptijd. Na de afronding van deze procedure kunnen de bouwwerkzaamheden buiten echt starten. De belangrijkste mijlpalen in de planning voor de realisatiefase zijn hieronder weergegeven: Voorjaar 2014: Publicatie ontwerp-tracébesluit inclusief m.e.r; Voorjaar 2015: Publicatie tracébesluit; Eind 2015: Start werkzaamheden; Eind 2017: Extra sneltrein rijdt. Of het gaat lukken om de extra sneltrein daadwerkelijk eind 2017 te laten rijden, hangt onder meer af van de besluitvorming bij de betrokken overheden en de doorlooptijd van de planologische procedures. Een belangrijke reden voor het op dit moment aan u voorleggen van het realisatiebesluit ligt ook in de samenhang met het willen halen van de bovengenoemde planning. We hebben in de Stuurgroep aangegeven dat het voor beide provincies en de betrokken gemeenten een belangrijke wens is om dit project zo snel mogelijk te realiseren. Samen met ProRail hebben we daarom gekeken naar realistische versnellingsmogelijkheden binnen het project, zodat de extra sneltrein in elk geval eind 2017 kan gaan rijden. De planologische procedure speelt hierbij een belangrijke rol, gezien de vaststaande doorlooptijden hiervan. Om geen vertraging op te lopen bij de onderzoeken en de op te stellen documenten die voor de Tracéwetprocedure nodig zijn, is het van belang dat de benodigde maatregelen vaststaan. Dit wordt geborgd met het nu voorliggende realisatiebesluit. Een tweede belangrijke doorgevoerde maatregel voor het kunnen halen van de planning, hebben wij hierboven onder het kopje 'Aanbestedingsprocedure' toegelicht. Dan gaat het om het opknippen van de verschillende werkzaamheden, waardoor eerder met de realisatie van onderdelen met een lange doorlooptijd begonnen kan worden. Zie ook het bijgevoegde document 'Maatregelen en gezamenlijke aanpak voor de realisatie' vanaf pagina 21 voor een nadere toelichting op de fasering en planning. Besluit Hoewel de provincies als inhoudelijk opdrachtgever fungeren is het ministerie van Infrastructuur en Milieu formeel opdrachtgever voor dit project en beheert om die reden ook het bijbehorende budget vanuit het RSP. Daarom stellen wij u in deze voordracht niet voor om het krediet vanuit het RSP voor dit project beschikbaar te stellen. ProRail zal dit budget rechtstreeks via een beschikking bij het ministerie aanvragen. Wij stellen u in deze voordracht wel voor om overeenkomstig de provinciale MIT-methodiek een realisatiebesluit te nemen voor de realisatie van het RSP-project Spoor Leeuwarden - Groningen. Daarnaast stellen wij u voor om een krediet beschikbaar te stellen groot 9,3 miljoen (incl. BTW) ten laste van het RSP-budget van het project OV-verbinding Leek-Roden naar Groningen ter dekking van de kosten voor de realisatie van het verlengde dubbelspoor tussen Zuidhorn en Hoogkerk. Zoals wij hierboven onder het kopje 'Dekking' hebben aangegeven, hebben wij het vertrouwen dat het uiteindelijk grotendeels, zo niet volledig, mogelijk is om de kosten voor het verlengde dubbelspoor te dekken binnen het beschikbare budget voor het project Spoor Leeuwarden - Groningen. Deze duidelijkheid krijgen wij echter de komende periode tijdens de realisatiefase. Om die reden stellen wij u nu wel voor om de benodigde aanvullende dekking voor het verlengde dubbelspoor eerst te dekken uit het eerder genoemd project OV-verbinding Leek- Roden naar Groningen, zodat wij nu verder kunnen met de Tracéwetprocedure en het starten van de realisatiefase. Tot slot stellen wij u voor om een krediet beschikbaar te stellen groot 10 miljoen (incl. BTW) ten laste van het RSP-budget voor het project OV-verbinding Leek-Roden naar Groningen ter dekking van de kosten voor de realisatie van de tunnel bij de overweg Paterswoldseweg in Groningen

12 Wij stellen u voor het in concept bijgevoegde besluit vast te stellen. Groningen, 18 juni Gedeputeerde Staten van Groningen: M.J. van den Berg, voorzitter. H.J. Bolding, secretaris

13 Nr. 32/2013 Provinciale Staten van Groningen: Overwegende dat: o U in uw vergadering van 9 november 2011 unaniem heeft besloten in te stemmen met het starten van de planuitwerking voor het RSP-project Spoor Leeuwarden Groningen; o Met de realisatie van de benodigde maatregelen ten behoeve van een 2 e sneltrein per uur en de perronverlengingen invulling wordt gegeven aan het op deze spoorlijn gewenste hoogwaardig openbaar vervoer systeem met goede aansluitingen en tevens wordt voorzien in het toekomstvast oplossen van de capaciteitsproblemen in de spitsen; o Het RSP-project Spoor Leeuwarden Groningen een unieke, eenmalige mogelijkheid biedt om nu gelijk duurzame investeringen in deze spoorlijn te doen; o De provincies Groningen en Fryslân inhoudelijk opdrachtgever zijn en de minister van Infrastructuur en Milieu formeel opdrachtgever is voor het RSP-project Spoor Leeuwarden Groningen. Gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten van 18 juni 2013, nr , VV; BESLUITEN: 1. overeenkomstig de provinciale MIT-methodiek een realisatiebesluit te nemen voor de realisatie van het RSP-project Spoor Leeuwarden - Groningen; 2. Een krediet beschikbaar te stellen groot 9,3 miljoen (incl. BTW) ten laste van het RSPbudget voor het project OV-verbinding Leek-Roden naar Groningen ter dekking van de kosten voor de realisatie van het verlengde dubbelspoor tussen Zuidhorn en Hoogkerk; 3. Een krediet beschikbaar te stellen groot 10 miljoen (incl. BTW) ten laste van het RSPbudget voor het project OV-verbinding Leek-Roden naar Groningen ter dekking van de kosten voor de realisatie van de tunnel bij de overweg Paterswoldseweg in Groningen. Groningen, Provinciale Staten voornoemd:, voorzitter., griffier

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : Wurklistnûmer : Beliedsprogramma : 2 Verkeer en Vervoer Ôfdieling : Complexe Infra Projecten Behanneljend amtner : Hans Offermans Tastel : 06-55121250 Registraasjenûmer

Nadere informatie

Overzicht van maatregelen

Overzicht van maatregelen Overzicht van maatregelen AANPASSING STATION LEEUWARDEN De huidige perroncapaciteit op station is onvoldoende voor de 2 e sneltrein en moet om die reden worden uitgebreid. RIJTIJDVERKORTING TUSSEN LEEUWARDEN

Nadere informatie

Inleiding. 28 januari 2014 Corr.nr , VV Nummer 6/2014 Zaaknr

Inleiding. 28 januari 2014 Corr.nr , VV Nummer 6/2014 Zaaknr 28 januari 2014 Corr.nr. 2014-03713, VV Nummer 6/2014 Zaaknr. 500723 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen betreffende het RSP-project Facelift Noordelijke Stations. Samenvatting:

Nadere informatie

24 januari 2012 Corr.nr. 2012-02542, VB Nummer 2/2012 Zaaknr. 374832

24 januari 2012 Corr.nr. 2012-02542, VB Nummer 2/2012 Zaaknr. 374832 fmff^ groningen Pifypiordrac h t 24 januari 2012 Corr.nr. 2012-02542, VB Nummer 2/2012 Zaaknr. 374832 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen voor het realiseren van de

Nadere informatie

Nut en noodzaak tunnel Paterswoldseweg

Nut en noodzaak tunnel Paterswoldseweg Nut en noodzaak tunnel Paterswoldseweg 1. Inleiding Om de achterliggende redenen van de keuze voor een tunnel voor alle verkeer bij de overweg Paterswoldseweg uit te leggen, is het belangrijk om te schetsen

Nadere informatie

provinsje fryslân provincie fryslân

provinsje fryslân provincie fryslân Heerenveen provinsje fryslân provincie fryslân Provinciale Staten van Fryslân postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (058) 292 59 25 telefax: (058) 292 5125 ;vvsv.fryslan.ni provincie@fryslan.nl

Nadere informatie

1 6 KAART /11, W

1 6 KAART /11, W Ml 1))^ provincie ^^& groningen bezoekadres: Martinikerkhof 12 Aan Provinciale Staten postadres: Postbus 610 9700 AP Groningen algemeen telefoonnr: 050 316 49 II algemeen faxnr.: 050 316 49 33 www.provinciegroningen.nl

Nadere informatie

Voorbehoud. Inleiding. 3 juni 2008 Corr.nr , VV Nummer 19/2008 Zaaknr

Voorbehoud. Inleiding. 3 juni 2008 Corr.nr , VV Nummer 19/2008 Zaaknr 3 juni 2008 Corr.nr. 2008-29.545, VV Nummer 19/2008 Zaaknr. 105534 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen betreffende de reactivering van de spoorlijn Groningen - Veendam.

Nadere informatie

31 mei 2011 Corr.nr , VV Nummer 16/2011 Zaaknr

31 mei 2011 Corr.nr , VV Nummer 16/2011 Zaaknr 31 mei 2011 Corr.nr. 2011-24.946, VV Nummer 16/2011 Zaaknr. 328334 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen over gemaakte financiële afspraken over de N33. SAMENVATTING:

Nadere informatie

3 juni 2014 Corr.nr. 2014-20.652, BWb Nummer 28/2014 Zaaknr. 518425

3 juni 2014 Corr.nr. 2014-20.652, BWb Nummer 28/2014 Zaaknr. 518425 3 juni 2014 Corr.nr. 2014-20.652, BWb Nummer 28/2014 Zaaknr. 518425 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen voor het beschikbaar stellen van krediet ten behoeve van de realisatie

Nadere informatie

28 oktober 2014 Corr.nr , WE Nummer 57/2014 Zaaknr

28 oktober 2014 Corr.nr , WE Nummer 57/2014 Zaaknr 28 oktober 2014 Corr.nr. 2014-42.895, WE Nummer 57/2014 Zaaknr. 530309 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen over wijziging knoop N370 noordelijke ringweg westelijke ringweg

Nadere informatie

Startbeslissing. Verbreding A4 Vlietland N14. Datum 12 september 2013. De Minister van Infrastructuur en Milieu, mw. drs. Schultz van Haegen.

Startbeslissing. Verbreding A4 Vlietland N14. Datum 12 september 2013. De Minister van Infrastructuur en Milieu, mw. drs. Schultz van Haegen. Startbeslissing Verbreding A4 Vlietland N14 Datum 12 september 2013 Status Eindversie De Minister van Infrastructuur en Milieu, mw. drs. Schultz van Haegen. Inhoud 1 Inleiding 1.1 Aanleiding 1.2 Afbakening

Nadere informatie

Uitkomst besluitvorming Zwolle - Herfte

Uitkomst besluitvorming Zwolle - Herfte De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456 0000 F 070-456 1111 Getypt door / paraaf H.C.

Nadere informatie

2 mei 2017 Corr.nr Nummer 22/2017 Zaaknr

2 mei 2017 Corr.nr Nummer 22/2017 Zaaknr 2 mei 2017 Corr.nr. 2017-18.235 Nummer 22/2017 Zaaknr. 678901 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen betreffende het vervangen van de brug Mensingeweer, inclusief het verwijderen

Nadere informatie

3Generiek Programma. van Eisen HOOFDSTUK 3.4 UITGANGSPUNTEN 3.1 INLEIDING 3.2 EISEN VAN DE OPDRACHTGEVER 3.3 EISEN

3Generiek Programma. van Eisen HOOFDSTUK 3.4 UITGANGSPUNTEN 3.1 INLEIDING 3.2 EISEN VAN DE OPDRACHTGEVER 3.3 EISEN HOOFDSTUK 3.1 INLEIDING 3Generiek Programma van Eisen Dit Programma van Eisen geldt voor het opnieuw in dienst stellen van de spoorverbinding tussen en zoals omschreven in hoofdstuk 2. Aan de hand van

Nadere informatie

Voorstel aan Stadsregioraad nr

Voorstel aan Stadsregioraad nr Voorstel aan Stadsregioraad nr. 2010.001 datum 1 december 2009 portefeuillehouder(s) J. Walraven beleidsterrein(en) Openbaar vervoer onderwerp Realisatie station Westervoort samenvatting voorstel De ambitie

Nadere informatie

TOELICHTING op het Besluitformulier - Voorstel met registratienummer 2015/2302.

TOELICHTING op het Besluitformulier - Voorstel met registratienummer 2015/2302. Openbaar Besluit Projectmanagement Registratienummer : 2015/2321 Datum : 16 januari 2015 Opgesteld door : J.A. Pierik Onderwerp: Uitspreken voorkeur variant treinstation Hazerswoude-Koudekerk TOELICHTING

Nadere informatie

Visie ESLG: Beter uitnutten van spoorlijn Leeuwarden - Groningen Bijlagen:

Visie ESLG: Beter uitnutten van spoorlijn Leeuwarden - Groningen Bijlagen: Roo, Marijke de Van: Werkgroep Spoor in Friesland Verzonden: woensdag 02 oktober 2013 14:56 Aan: staten; Statengriffie provinsje Fryslân Onderwerp: Visie ESLG: Beter uitnutten

Nadere informatie

Bijlage H.4: Eisen aan Treindiensten

Bijlage H.4: Eisen aan Treindiensten Bijlage H.4: Eisen aan Treindiensten In deze bijlage is beschreven welke Treindiensten de Inschrijver dient aan te bieden vanaf de start van de Concessies en waar Treindiensten aan moeten voldoen. Algemene

Nadere informatie

28 oktober 2014 Corr.nr. 2014-42.108, WE Nummer 58/2014 Zaaknr. 510307

28 oktober 2014 Corr.nr. 2014-42.108, WE Nummer 58/2014 Zaaknr. 510307 28 oktober 2014 Corr.nr. 2014-42.108, WE Nummer 58/2014 Zaaknr. 510307 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen voor het beschikbaar stellen van krediet ten behoeve van de

Nadere informatie

icie /^ groningen 6-1 1 maart 2010 Corrnr 2010-15.618, W Nummer 6/2010

icie /^ groningen 6-1 1 maart 2010 Corrnr 2010-15.618, W Nummer 6/2010 icie /^ groningen 1 maart 2010 Corrnr 2010-15.618, W Nummer 6/2010 Zaaknr 237914 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen betreffende de herinrichting van de kruisingen van

Nadere informatie

Arriva Openbaar Vervoer N.V. Afdeling trein noordelijke lijnen T.a.v. mevrouw Dubben Postbus 626 8440 AP Heerenveen. Beste mevrouw Dubben,

Arriva Openbaar Vervoer N.V. Afdeling trein noordelijke lijnen T.a.v. mevrouw Dubben Postbus 626 8440 AP Heerenveen. Beste mevrouw Dubben, Pagina 1 van 5 Arriva Openbaar Vervoer N.V. Afdeling trein noordelijke lijnen T.a.v. mevrouw Dubben Postbus 626 8440 AP Heerenveen Plaats en datum: Leeuwarden 28-07-2014 Onderwerp: Advies dienstregeling

Nadere informatie

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om:

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: STATENBRIEF Onderwerp: koppelen treindiensten Apeldoorn Zutphen en Zutphen Winterswijk. Portefeuillehouder: Gedeputeerde Bieze Kerntaak/plandoel: openbaar vervoer Doel van deze brief: Het college van Gedeputeerde

Nadere informatie

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om:

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: STATENBRIEF Onderwerp: Treinverbinding Tiel-Arnhem Portefeuillehouder: Bieze Kerntaak/plandoel: Kerntaak; regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer Plandoel 1: In stand houden en verbeteren

Nadere informatie

BEHOREND BIJ COLLEGENOTA VAN DATUM CORRESPONDENTIENUMMER

BEHOREND BIJ COLLEGENOTA VAN DATUM CORRESPONDENTIENUMMER BEHOREND BIJ COLLEGENOTA VAN DATUM SEB A. Deze nota is in overleg met de volgende disciplines geconcipieerd: B. Er is wel overeenstemming KORTE INHOUD (GELIJKDUIDEND AAN VOORBLAD) Overeenkomst P+R terrein

Nadere informatie

ZwolleSpoort. Informatiebijeenkomst voor inwoners van Herfte

ZwolleSpoort. Informatiebijeenkomst voor inwoners van Herfte ZwolleSpoort Informatiebijeenkomst voor inwoners van Herfte 150 jaar spoor in Zwolle Eerste trein juni 1864 Inhoudsopgave 150 jaar station Zwolle: animatie Vernieuwing station Zwolle Aanpassen sporen in

Nadere informatie

Programma Spoorplan Noord-Nederland

Programma Spoorplan Noord-Nederland Programma Spoorplan Noord-Nederland Samenwerken aan optimale bereikbaarheid ProRail, Peter Stam en Jan Mulder 13 mei 2014 / 1 Agenda ProRail Spoorplan Noord Nederland Intermezzo Friese projecten Belangrijke

Nadere informatie

1 Station Mook-Molenhoek

1 Station Mook-Molenhoek 1 Station Mook-Molenhoek station Mook-Molenhoek Opgeleverd Station Mook-Molenhoek is op 6 mei 2009 geopend aan de Maaslijn. Het station ligt op het traject Nijmegen- Roermond. Het station levert een belangrijke

Nadere informatie

Extra Sneltrein Groningen - Leeuwarden

Extra Sneltrein Groningen - Leeuwarden Extra Sneltrein Groningen - Leeuwarden Toelichting cijfers Beter Benutten Opdrachtgever: Projectgroep ESGL Eline Devillers Arvid Toes Rotterdam, 23 april 2013 NL1826815 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Toelichting

Nadere informatie

Beter spoor tussen Schiphol, Amsterdam, Almere en Lelystad

Beter spoor tussen Schiphol, Amsterdam, Almere en Lelystad Beter spoor tussen Schiphol, Amsterdam, Almere en Lelystad Beter spoor tussen Schiphol, Amsterdam, Almere en Lelystad De spoorverbinding tussen Schiphol, Amsterdam, Almere en Lelystad (OV SAAL) is een

Nadere informatie

16 september 2014 Corr.nr , VV Nummer 48/2014 Zaaknr

16 september 2014 Corr.nr , VV Nummer 48/2014 Zaaknr 16 september 2014 Corr.nr. 2014-23.596, VV Nummer 48/2014 Zaaknr. 522611 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen betreffende het planuitwerkings- en reserveringsbesluit

Nadere informatie

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Noord Hellendoorn Aan de raad Samenvatting: In september 2012 dient het NS-station verplaatst te zijn naar het centrum van Nijverdal. De stationsomgeving

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 4. Doetinchem, 6 juni 2012 ALDUS VASTGESTELD 14 JUNI 2012. Krediet oostelijke randweg en aanpassing Ondernemingsweg

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 4. Doetinchem, 6 juni 2012 ALDUS VASTGESTELD 14 JUNI 2012. Krediet oostelijke randweg en aanpassing Ondernemingsweg Aan de raad AGENDAPUNT NR. 4 ALDUS VASTGESTELD 14 JUNI 2012 Krediet oostelijke randweg en aanpassing Ondernemingsweg Voorstel: 1. Een krediet van 24.250.000,- beschikbaar stellen voor aanleg van de oostelijke

Nadere informatie

19 juni 2012 Corr.nr. 2012-24.074, VV Nummer 25/2012 Zaaknr. 394507

19 juni 2012 Corr.nr. 2012-24.074, VV Nummer 25/2012 Zaaknr. 394507 19 juni 2012 Corr.nr. 2012-24.074, VV Nummer 25/2012 Zaaknr. 394507 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen om een planuitwerkingsbesluit te nemen voor het project Knoop

Nadere informatie

Bijlage H.4: Eisen aan Treindiensten

Bijlage H.4: Eisen aan Treindiensten Bijlage H.4: Eisen aan Treindiensten Inschrijvers dienen hun Vervoerplan te baseren op de eisen in deze bijlage. Tijdens de Implementatieperiode wordt het Vervoerplan in een definitieve Dienstregeling

Nadere informatie

tunnel spoorwegovergang Paterswoldseweg

tunnel spoorwegovergang Paterswoldseweg tunnel spoorwegovergang Paterswoldseweg Waarom zijn er plannen voor een tunnel voor alle verkeer bij de spoorwegovergang Paterswoldseweg? Wat zijn deze plannen? En wat voor gevolgen heeft dit voor uw buurt?

Nadere informatie

Een toekomstbestendige goederenroute door Oost-Nederland Wat betekent dat voor u?

Een toekomstbestendige goederenroute door Oost-Nederland Wat betekent dat voor u? Een toekomstbestendige goederenroute door Oost-Nederland Wat betekent dat voor u? Uitvoering van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Het reizigers- en goederenvervoer in Nederland groeit. Deze groei

Nadere informatie

Treinhalte HwKk. Varianten 1A en 4

Treinhalte HwKk. Varianten 1A en 4 Treinhalte HwKk Varianten 1A en 4 Bestuursovereenkomst Provincie ZH - Rijnwoude Spoorverdubbeling met 4 treinen /per richting/per uur op werkdagen tot 20.00u Ambitie niveau station is niveau R-Net Prov.

Nadere informatie

2020: december: Rijden door vervoerder op basis van nieuwe concessie.

2020: december: Rijden door vervoerder op basis van nieuwe concessie. v o o r d r a c h t 12 juli 2016 Corr.nr. 2016-38.302, VV Nummer 54/2016 Zaaknr. 640633 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen ter vaststelling van de nota van uitgangspunten

Nadere informatie

Interne memo. P. Verheijdt Projectleider RB Telefoon /1. Aan Provinciale Staten. Van P. Verheijdt

Interne memo. P. Verheijdt Projectleider RB Telefoon /1. Aan Provinciale Staten. Van P. Verheijdt Interne memo Aan Provinciale Staten Van P. Verheijdt cc De komende maanden worden in overleg met de griffie enkele informatie bijeenkomsten gepland om investeringen in de Vechtdallijnen en investeringen

Nadere informatie

29 september 2015 Corr.nr. 2015-42.117, VV Nummer 61/2015 Zaaknr. 593020

29 september 2015 Corr.nr. 2015-42.117, VV Nummer 61/2015 Zaaknr. 593020 29 september 2015 Corr.nr. 2015-42.117, VV Nummer 61/2015 Zaaknr. 593020 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen ter vaststelling van het realisatiebesluit van de spoorlijn

Nadere informatie

Commissie Milieu, Verkeer en Vervoer. 13 februari 2001 Nr , IEV Nummer 8/2001

Commissie Milieu, Verkeer en Vervoer. 13 februari 2001 Nr , IEV Nummer 8/2001 Commissie Milieu, Verkeer en Vervoer 13 februari 2001 Nr. 20012.669, IEV Nummer 8/2001 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen inzake de financiering van de A31. SAMENVATTING:

Nadere informatie

Aanleiding. Concessie. Aan de leden van de Statencommissie Economie en Mobiliteit

Aanleiding. Concessie. Aan de leden van de Statencommissie Economie en Mobiliteit Aan de leden van de Statencommissie Economie en Mobiliteit Datum : Briefnummer : 2007-41.069, VV Zaaknummer: 56530 Behandeld door : Bonder T. Telefoonnummer : (050) 316 4109 Antwoord op : Bijlage : 1 Onderwerp

Nadere informatie

Gemeente Breda. Registratienr: [ 40793] Raadsvoorstel. Onderwerp Voorlopig Ontwerp HOV-busbaan en fietspad langs het spoor.

Gemeente Breda. Registratienr: [ 40793] Raadsvoorstel. Onderwerp Voorlopig Ontwerp HOV-busbaan en fietspad langs het spoor. Raadsvoorstel Agendapuntnummer: Registratienr: [ Aantal bijlagen: -- 40793] Onderwerp Voorlopig Ontwerp HOV-busbaan en fietspad langs het spoor. Voorgesteld besluit 1. Kennis nemen van het voorlopig ontwerp

Nadere informatie

ZwolleSpoort. Informatiebijeenkomst voor inwoners van Zwolle

ZwolleSpoort. Informatiebijeenkomst voor inwoners van Zwolle ZwolleSpoort Informatiebijeenkomst voor inwoners van Zwolle Welkom door Allart Maijers Projectmanager ZwolleSpoort Animatie 150 jaar spoor in Zwolle Eerste trein juni 1864 Inhoudsopgave 150 jaar station

Nadere informatie

Tweede fase RegioTram

Tweede fase RegioTram Tweede fase RegioTram Doorrijden de regio in Regiobijeenkomst Raden en Staten Kees Anker RGA 1 Netwerkanalyse 2006 Goede bereikbaarheid noodzakelijk voor economische ontwikkeling stad en regio. Dagelijkse

Nadere informatie

Stappenplan nieuwe Dorpsschool

Stappenplan nieuwe Dorpsschool Stappenplan nieuwe Dorpsschool 10 juni 2014 1 Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juni 2014 dit stappenplan vastgesteld waarin op hoofdlijnen is weergegeven op welke wijze

Nadere informatie

OV SAAL MLT. Openbaar Vervoer Schiphol- Amsterdam Almere Lelystad Middellange Termijn

OV SAAL MLT. Openbaar Vervoer Schiphol- Amsterdam Almere Lelystad Middellange Termijn OV SAAL MLT Openbaar Vervoer Schiphol- Amsterdam Almere Lelystad Middellange Termijn Presentatie Klankbordgroep Cees de Vries regiodirecteur ProRail Inhoud: OV SAAL MLT in context Toelichting verkende

Nadere informatie

Veelgestelde vragen PHS

Veelgestelde vragen PHS Veelgestelde vragen PHS Inhoud 1. PHS algemeen 2. Reizigers 3. Goederen 4. PHS Maatregelen 5. Vervolgproces PHS Aanvullend op de informatie op www.rijksoverheid.nl/phs hieronder een overzicht van een aantal

Nadere informatie

WELKOM! 25 maart 2015. Informatiebijeenkomst aanwonenden oostzijde station

WELKOM! 25 maart 2015. Informatiebijeenkomst aanwonenden oostzijde station WELKOM! 25 maart 2015 Informatiebijeenkomst aanwonenden oostzijde station PROGRAMMA Willemien Berkers, gemeente Assen projectleider stationsgebied 1. Korte terugblik 2. Waaraan is het afgelopen jaar gewerkt

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord Holland

Provinciale Staten van Noord Holland Provinciale Staten van Noord Holland Voordracht 59 Haarlem, 23 augustus 2005 Onderwerp: Overeenkomst Omlegging A9 Badhoevedorp Bijlagen: ontwerpbesluit scope document cash flow prognose Inleiding. Op het

Nadere informatie

Doetinchem, 31 mei 2017

Doetinchem, 31 mei 2017 Aan de raad AGENDAPUNT NR. 10.9 ALDUS VASTGESTELD 8 JUNI 2017 Verdubbeling Europaweg Te besluiten om: 1. Voor de doorstroming van de Europaweg het maatregelpakket onder 2 t/m 7 als belangrijkste opgaven

Nadere informatie

PUNT NR. 9 VAN DE AGENDA VAN DE VERGADERING VAN HET ALGEMEEN BESTUUR D.D. 19 december 2013.

PUNT NR. 9 VAN DE AGENDA VAN DE VERGADERING VAN HET ALGEMEEN BESTUUR D.D. 19 december 2013. PUNT NR. 9 VAN DE AGENDA VAN DE VERGADERING VAN HET ALGEMEEN BESTUUR D.D. 19 december 2013. Zwolle, 20 november 2013 Nr. Bestuur-4232 Aan het algemeen bestuur Onderwerp: HWBP Plannen van Aanpak Verkenningsfase

Nadere informatie

1 7 MEI /20/A.14, W Graaf E. de (050)

1 7 MEI /20/A.14, W Graaf E. de (050) " l/& groningen bezoekadres: I Martinikerkhof 12 postadres: Postbus 610 9700 AP Groningen Aan de leden van de statencommissie Mobiliteit en Energie algemeen telefoonnr; 050 316 49 II algemeen faxnr.: www.provinciegroningen.nl

Nadere informatie

Antwoord 1 Ja. Schiedam Centrum is een van de regionale knooppunten, vergelijkbaar met stations als Rotterdam Blaak en Rotterdam Alexander:

Antwoord 1 Ja. Schiedam Centrum is een van de regionale knooppunten, vergelijkbaar met stations als Rotterdam Blaak en Rotterdam Alexander: > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

Jj,. provincie groningen

Jj,. provincie groningen Jj,. provincie groningen bezoekadres: Martinikerkhof 12 Aan Provinciale Staten postadres: Postbus 610 9700 AP Groningen algemeen telefoonnr: 050 316 49 li www.provinciegroningen.nl info@proyinciegroningen.nl

Nadere informatie

Argumenten 1.1 Binnen de randvoorwaarde van soberheid en doelmatigheid is de voorgestelde variant (3B) de best haalbare.

Argumenten 1.1 Binnen de randvoorwaarde van soberheid en doelmatigheid is de voorgestelde variant (3B) de best haalbare. Portefeuillehouder Datum raadsvergadering drs A.J. Ditewig 26 januari 2012 Datum voorstel 23 december 2011 Agendapunt Onderwerp Spoorwegovergang in Leijenseweg te Bilthoven De raad wordt voorgesteld te

Nadere informatie

Hoogwaardig Openbaar Vervoer

Hoogwaardig Openbaar Vervoer Hoogwaardig Openbaar Vervoer STUDIE BUSROUTEVARIANTEN LEEK - RODEN Qbuzz 10 september 2013 Rik Timmer Doel van de avond Informeren over project Korte terugblik: wat is er al gebeurd Selectie van varianten

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders

Burgemeester en wethouders Burgemeester en wethouders Raadsvoorstel voor behandeling in oordeelvormende/besluitvormende vergadering Datum vergadering 30-4-2015 Zaaknummer : Onderwerp Kredietaanvraag tijdelijke P&R en verplaatsen

Nadere informatie

Heerhugowaard Stad van kansen

Heerhugowaard Stad van kansen Raadsvergadering : ļ ļ p^g 2012 Besluit: C f IVoorstelnummer: Ç.Q)2LJ\\ Heerhugowaard \QĮ 3 z Agendanr.: 8. Voorstelnr.: RB2011101 Onderwerp: Kredietaanvraag langzaamverkeersbrug over N242 in verlengde

Nadere informatie

Raadsvoorstel aanvullend uitvoeringskrediet voor de inrichting van het Burg. Stekelenburgplein

Raadsvoorstel aanvullend uitvoeringskrediet voor de inrichting van het Burg. Stekelenburgplein 161125-00-SPZ-01 Raadsvoorstel Burg Stekelenburgplein_crdv10uu15 1 Raadsvoorstel aanvullend uitvoeringskrediet voor de inrichting van het Burg. Stekelenburgplein Aanleiding De werkzaamheden aan het Burg.

Nadere informatie

Impuls voor de Veluwelijn Meer directe verbindingen Groningen en Leeuwarden Utrecht-Zwolle: elk kwartier een intercity

Impuls voor de Veluwelijn Meer directe verbindingen Groningen en Leeuwarden Utrecht-Zwolle: elk kwartier een intercity Impuls voor de Veluwelijn Meer directe verbindingen Groningen en Leeuwarden Utrecht-Zwolle: elk kwartier een intercity Notitie van het lid Slob lid van de fractie van de ChristenUnie in de Tweede Kamer

Nadere informatie

PROVINCIALE STAT EN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. p^ \ ^O' I 2012

PROVINCIALE STAT EN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. p^ \ ^O' I 2012 PROVINCIALE STAT EN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. p^ \ ^O' * 16 ME ontv.: Routing I 01 V\^ a.d. Bijl.: Luttenbergstraat Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 45 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel.nl

Nadere informatie

DE MAASLIJN. DOOD SPOOR OF DUBBEL SPOOR? DE MAASLIJN DOOD SPOOR OF DUBBEL SPOOR?

DE MAASLIJN. DOOD SPOOR OF DUBBEL SPOOR? DE MAASLIJN DOOD SPOOR OF DUBBEL SPOOR? DE MAASLIJN DOOD SPOOR OF DUBBEL SPOOR? Een uitgave van de limburgse sp-statenfractie met SP-Limburg, Brabant, Gelderland en SP afdelingen aan Maaslijn DE MAASLIJN DOOD SPOOR OF DUBBEL SPOOR? Een uitgave

Nadere informatie

1. Huidige aandelenverhouding en verliesbijdrage

1. Huidige aandelenverhouding en verliesbijdrage 11 november 2003 Nr. 2003-19.448, EZ Nummer 38/2003 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen inzake aandelenoverdracht en baanverlenging van Groningen Airport Eelde N.V.

Nadere informatie

Informatieavond Maaslijn Spoorverbinding Roermond Nijmegen

Informatieavond Maaslijn Spoorverbinding Roermond Nijmegen Informatieavond Maaslijn Spoorverbinding Roermond Nijmegen 17 december 2015 18.30 20.00 u Hotel Asteria Welkom Hartelijk welkom Het programma start om 18.15 uur Informatieavond Maaslijn Spoorverbinding

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland De heer J. Remkes Postbus MD Haarlem

Aan de Voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland De heer J. Remkes Postbus MD Haarlem Aan de Voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland De heer J. Remkes Postbus 123 2000 MD Haarlem Haarlem, 2 mei 2016. Onderwerp: Regionaal openbaar vervoer & inter-concessie stroomlijnen Geachte

Nadere informatie

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer. Gemeenteraad 22 maart 2016

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer. Gemeenteraad 22 maart 2016 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Gemeenteraad 22 maart 2016 Maatregelenpakket PHS Boxtel Agenda even opfrissen.wat hebben we in de bestuursovereenkomst vastgelegd plan van aanpak Maatregelenpakket PHS

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Nummer 177 Dienst Dienst Ruimte, Wonen en Economie Datum 31 mei 2001 Betreft Aanbesteding Meertaxi geen. Bijlage(n) Samenvatting

Raadsvoorstel. Nummer 177 Dienst Dienst Ruimte, Wonen en Economie Datum 31 mei 2001 Betreft Aanbesteding Meertaxi geen. Bijlage(n) Samenvatting Raadsvoorstel Nummer 177 Dienst Dienst Ruimte, Wonen en Economie Datum 31 mei 2001 Betreft Aanbesteding Meertaxi geen Bijlage(n) Samenvatting De aanbestedingsprocedure voor het Meertaxi vervoer is doorlopen

Nadere informatie

Bijlage 5. Concept overeenkomst Uitvoeringsafspraken Verkeer en Vervoer Gemeente. Stadsregio 2004 tot en met 2007

Bijlage 5. Concept overeenkomst Uitvoeringsafspraken Verkeer en Vervoer Gemeente. Stadsregio 2004 tot en met 2007 Bijlage 5 Concept overeenkomst Uitvoeringsafspraken Verkeer en Vervoer Gemeente. Stadsregio 2004 tot en met 2007 De Partijen A. De gemeente, ingevolge artikel 171 van de Gemeentewet, te dezen vertegenwoordigd

Nadere informatie

PROJECTNUMMER D ONZE REFERENTIE D

PROJECTNUMMER D ONZE REFERENTIE D ONDERWERP Samenvatting Akoestisch onderzoek Zevenaar-Didam-Wehl DATUM 25-8-2016 PROJECTNUMMER D02131.000095 ONZE REFERENTIE 078983752 D VAN Johan Christen AAN ProRail Het spoortraject Arnhem-Winterswijk

Nadere informatie

Onttrekking gelijkvloerse spoorwegovergang Sysselt te Ede aan de openbaarheid

Onttrekking gelijkvloerse spoorwegovergang Sysselt te Ede aan de openbaarheid Gemeenteraad ONTWERP raadsbesluit Onttrekking gelijkvloerse spoorwegovergang Sysselt te Ede aan de openbaarheid Zaaknummer De raad van de gemeente Ede: Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Ede Xx september

Nadere informatie

12 maart 2013 Corr.nr , BO Nummer 12/2013 Zaaknr

12 maart 2013 Corr.nr , BO Nummer 12/2013 Zaaknr 12 maart 2013 Corr.nr. 2013-09411, BO Nummer 12/2013 Zaaknr. 446617 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen betreffende het beschikbaar stellen van een bedrag van 203.730,--

Nadere informatie

Opheffen overweg Beuvinkweg

Opheffen overweg Beuvinkweg Opheffen overweg Beuvinkweg gemeente Dinkelland, geo 026, km. 21.857 Hf Vaan ProRail Kenmerk 370441 8-v2 Datum 18 februari 2015 O n d e r w e r p Opheffen overweg Beuvink w e g Status Definitief Inhoudsopgave

Nadere informatie

Geen prestige maar prestaties Kies voor regionaal spoor

Geen prestige maar prestaties Kies voor regionaal spoor Geen prestige maar prestaties Kies voor regionaal spoor Farshad Bashir SP-Tweede Kamerlid December 2010 Investeren in het spoor, buitengewoon nuttig De SP kiest voor het regionale spoor. De afgelopen jaren

Nadere informatie

groningen ^Ml^yiÖA.H.W 461410 Krijgsheld B. (050)3164109 b.krijgsheld@provinciegroningen.nl Aan Provinciale Staten

groningen ^Ml^yiÖA.H.W 461410 Krijgsheld B. (050)3164109 b.krijgsheld@provinciegroningen.nl Aan Provinciale Staten groningen Aan Provinciale Staten LU Datum Briefnummer Zaaknummer Behandeld door Telefoonnummer E-mai Antwoord op Bijlage Onderwerp ^Ml^yiÖA.H.W 461410 Krijgsheld B. (050)3164109 b.krijgsheld@provinciegroningen.nl

Nadere informatie

VRIJGAVE INSPRAAK FIETSVERBINDING KRUISPUNT WALDORPSTRAAT-VIADUCTWEG (ONDERDEEL STERFIETSROUTE RIJSWIJK/DELFT)

VRIJGAVE INSPRAAK FIETSVERBINDING KRUISPUNT WALDORPSTRAAT-VIADUCTWEG (ONDERDEEL STERFIETSROUTE RIJSWIJK/DELFT) RIS297062 VRIJGAVE INSPRAAK FIETSVERBINDING KRUISPUNT WALDORPSTRAAT-VIADUCTWEG (ONDERDEEL STERFIETSROUTE RIJSWIJK/DELFT) Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag, overwegende dat: - het

Nadere informatie

Capaciteitsanalyse Zuidelijke Maaslijn

Capaciteitsanalyse Zuidelijke Maaslijn Capaciteitsanalyse Zuidelijke Maaslijn conflict goederentreinen en reizigerstreinen Van Eigenaar Vervoer en Dienstregeling - VACO Hans Westerink Kenmerk Versie 1.0 T20160204-1304387649-35192 Datum 13 juli

Nadere informatie

1. Onderwerp Bestuursovereenkomsten Hoogwaardig Openbaar Vervoer-net Zuid Holland Noord 2. Rol van het

1. Onderwerp Bestuursovereenkomsten Hoogwaardig Openbaar Vervoer-net Zuid Holland Noord 2. Rol van het Oplegvel In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen,

Nadere informatie

Pijler 1: Inspelen op veranderende mobiliteitsstromen

Pijler 1: Inspelen op veranderende mobiliteitsstromen Vervoervisie Pijler 1: Inspelen op veranderende mobiliteitsstromen Het aantal huishoudens in de regio Amsterdam neemt tot 2040 met circa 270.000 toe. Hiermee neemt ook de economische bedrijvigheid en de

Nadere informatie

B&W Vergadering. 2. Het college heeft besloten de begroting te wijzigen conform de toelichting op de middelen na goedkeuring gemeenteraad;

B&W Vergadering. 2. Het college heeft besloten de begroting te wijzigen conform de toelichting op de middelen na goedkeuring gemeenteraad; 2.1.8 Uitvoeringskrediet Verbeteren entree binnenstad stationstunnel 1 Dossier 539 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 539 Vertrouwelijk Ja Vergaderdatum 19 juli 2016 Agendapunt 2.1.8 Omschrijving

Nadere informatie

Welkom. Informatiebijeenkomst Raad & Staten. 3 december 2013

Welkom. Informatiebijeenkomst Raad & Staten. 3 december 2013 Welkom Informatiebijeenkomst Raad & Staten 3 december 2013 Koningsas Zone rond het spoor, de A28 en NW Kanaal tussen Groningen en Assen Panoramische snelweg en spoor beleving van het landschap essentieel

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland. Voordracht 43. Haarlem, 25 mei Onderwerp: TWIN-H projectvoorstel HOV Velsen. Bijlagen: ontwerpbesluit

Provinciale Staten van Noord-Holland. Voordracht 43. Haarlem, 25 mei Onderwerp: TWIN-H projectvoorstel HOV Velsen. Bijlagen: ontwerpbesluit Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht 43 Haarlem, 25 mei 2010 Onderwerp: TWIN-H projectvoorstel HOV Velsen Bijlagen: ontwerpbesluit 1. Inleiding Op 15 december 2008 heeft u een besluit genomen

Nadere informatie

Notitie Hoe verhoudt de Gebiedsvisie A15-A12 zich tot de afspraken in de bestuursovereenkomst

Notitie Hoe verhoudt de Gebiedsvisie A15-A12 zich tot de afspraken in de bestuursovereenkomst Projectbureau ViA15 Datum: 22 oktober 2008 Notitie Hoe verhoudt de Gebiedsvisie A15-A12 zich tot de afspraken in de bestuursovereenkomst Op 28 augustus 2008 heeft projectbureau ViA15 formeel de met erratum

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. Agenda. 10-8-2010 Vertrouwelijk

Besluitenlijst d.d. d.d. Agenda. 10-8-2010 Vertrouwelijk Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Eenheid/Cluster/Team RS_SI_GB aanbesteding Oostelijke Ontsluiting 1- Notagegevens Notanummer 392437 Datum 28-6-2010 Programma: 08. Economie en Vastgoedontwikkeling

Nadere informatie

5 minuten versie voor Provinciale Staten

5 minuten versie voor Provinciale Staten 5 minuten versie voor Provinciale Staten Directie DLB Afdeling Water en Groen Registratienummer PZH-2015-506963964 (DOS-2007-0008946) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim 3 maart 2015

Nadere informatie

Capaciteitsvergrotingsplan Waalhaven-zuid dienstregelingjaar 2010

Capaciteitsvergrotingsplan Waalhaven-zuid dienstregelingjaar 2010 Capaciteitsvergrotingsplan Waalhaven-zuid dienstregelingjaar 2010 n.a.v. overbelastverklaringen OB2010, 6 Mei, 15 Mei, 27 Mei 2009 en Capaciteitsanalyse Waalhaven-zuid 2010 d.d. 7 November 2009 Keyrail

Nadere informatie

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. VS/ZJG IX/ 4 f 2. Schriftelijke vragen ex art 59 inzake overbelastverklaring spoorlijn Zwolle-Emmen.

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. VS/ZJG IX/ 4 f 2. Schriftelijke vragen ex art 59 inzake overbelastverklaring spoorlijn Zwolle-Emmen. Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 o.nl Provinciale Staten PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. VS/ZJG IX/ 4 f 2 Dat. ontv.: 2 7 JUN 2012 a.d.

Nadere informatie

Voorlichtingsbijeenkomst 23 april 2014, ontwikkeling van het spoor

Voorlichtingsbijeenkomst 23 april 2014, ontwikkeling van het spoor Voorlichtingsbijeenkomst 23 april 2014, ontwikkeling van het spoor Op de bijeenkomst werd voor ProRail een toelichting gegeven door dhr. Bert Kassies. Hij is voor ProRail verantwoordelijk voor het project

Nadere informatie

Camiel Eurlings, minister van Verkeer en Waterstaat en Bas Verkerk, regiobestuurder van het Stadsgewest Haaglanden

Camiel Eurlings, minister van Verkeer en Waterstaat en Bas Verkerk, regiobestuurder van het Stadsgewest Haaglanden Capaciteitsuitbreiding spoor Den Haag - Rotterdam Doel Baanvak Den Haag Rotterdam geschikt maken om te voldoen aan de toenemende vraag naar spoorvervoer en tegelijkertijd het aanbod aan openbaar vervoer

Nadere informatie

\ raadsvoorstel. Voerendaal, d.d. 16 mei Nummer: 2011/6/6. Portefeuillehouder: S.M.F. Lipsch. Afdeling: Beheer. Programma: Openbare Ruimte

\ raadsvoorstel. Voerendaal, d.d. 16 mei Nummer: 2011/6/6. Portefeuillehouder: S.M.F. Lipsch. Afdeling: Beheer. Programma: Openbare Ruimte \ raadsvoorstel, d.d. 16 mei 2011 Nummer: 2011/6/6 Portefeuillehouder: S.M.F. Lipsch Afdeling: Beheer Programma: Openbare Ruimte Product: Station Onderwerp: Definitief ontwerp Aan de Raad. \ Voorstel Het

Nadere informatie

Gemeente Castricum. Haalbaarheid station Zandzoom

Gemeente Castricum. Haalbaarheid station Zandzoom Gemeente Castricum Haalbaarheid station Zandzoom Gemeente Castricum Haalbaarheid station Zandzoom Datum 26 januari 2010 Kenmerk CTC071/Adr/0511 Eerste versie Documentatiepagina Opdrachtgever(s) Gemeente

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2531 AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2531 AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2531 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

6.11 UTRECHT / DE HAAR VEENENDAAL

6.11 UTRECHT / DE HAAR VEENENDAAL 6.10 EMPLACEMENT AUTOHANDEL PON Emplacement PON is nu alleen in gebruik bij autohandel PON. Deze autohandel heeft al aangegeven in de toekomst te willen beschikken over een extra spoor. In paragraag 6.9

Nadere informatie

Op 11 september 2014 heeft de raad het voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld.

Op 11 september 2014 heeft de raad het voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld. Aan: Van: Betreft: De gemeenteraad College van burgemeester en wethouders Stand van zaken Scholencluster Kruiswiel en Jeugdspeelpark. Datum: 18-9-2014 1. Historie in grote lijnen In 2012 is een haalbaarheidsonderzoek

Nadere informatie

Reizen zonder spoorboekje. Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

Reizen zonder spoorboekje. Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Reizen zonder spoorboekje Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Reizen zonder spoorboekje Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Reizen zonder spoorboekje Zes intercity s en zes sprinters per uur in de drukste

Nadere informatie

agendapunt 04.B.11 Aan Commissie Waterveiligheid AANVRAAG INVESTERINGSPLAN EN KREDIET GEMAAL KERSTANJEWETERING (GEMEENTE DELFT)

agendapunt 04.B.11 Aan Commissie Waterveiligheid AANVRAAG INVESTERINGSPLAN EN KREDIET GEMAAL KERSTANJEWETERING (GEMEENTE DELFT) agendapunt 04.B.11 1066160 Aan Commissie Waterveiligheid AANVRAAG INVESTERINGSPLAN EN KREDIET GEMAAL KERSTANJEWETERING (GEMEENTE DELFT) Voorstel Commissie Waterveiligheid 04-06-2013 De VV te verzoeken:

Nadere informatie

Onderwerp: Noordelijke Randweg Voorhout: overeenkomst met ProRail voor Contractvoorbereidingsfase - Besluitvormend

Onderwerp: Noordelijke Randweg Voorhout: overeenkomst met ProRail voor Contractvoorbereidingsfase - Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 30 augustus 2016 Besluit nummer: 2016_BW_00664 Onderwerp: Noordelijke Randweg Voorhout: overeenkomst met ProRail voor Contractvoorbereidingsfase - Besluitvormend Beknopte

Nadere informatie

Almere en Amsterdam Hyperbereikbaar via de Hollandse Brug. Samenvatting van een onderzoek naar de regionale OV-bereikbaarheid van Almere

Almere en Amsterdam Hyperbereikbaar via de Hollandse Brug. Samenvatting van een onderzoek naar de regionale OV-bereikbaarheid van Almere Pagina 1 Almere en Amsterdam Hyperbereikbaar via de Hollandse Brug Samenvatting van een onderzoek naar de regionale OV-bereikbaarheid van Almere Milieufederatie Flevoland Milieufederatie Noord- Holland

Nadere informatie

Spoorontsluiting Automotive Terminal Alternatief slanke aansluiting Analyse

Spoorontsluiting Automotive Terminal Alternatief slanke aansluiting Analyse Spoorontsluiting Automotive Terminal Alternatief slanke aansluiting Analyse Opdrachtgever: Provincie Limburg Huub Servais Opdrachtnemer: Logitech BV J. van Wees Datum: 3 maart 2016 Referentie: 15077/003

Nadere informatie