Essaywijzer Praktijkopleiding AA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Essaywijzer Praktijkopleiding AA"

Transcriptie

1 Essaywijzer Praktijkopleiding AA Handleiding voor een succesvol essay Internetversie

2 Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Hoe het werkt De begeleiding De procedure 4 2 Waaraan moet het essay voldoen? Eisen aan de inhoud Overige eisen Aandachtspunten tijdens het schrijven 7 3 Beoordeling door praktijkopleider Beroepshouding Beroepsvaardigheden Communicatieve vaardigheden 9 4 Beoordeling door externe beoordelaar NOvAA Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van de NOvAA. 2

3 Inleiding In de Praktijkopleiding AA staat het werken aan beroepsproducten centraal. Door te werken aan beroepsproducten maak je een groeiproces door. Het werken aan beroepsproducten leidt ertoe dat je bepaalde competenties behaalt. Aan het einde van elk jaar schrijf je een of meerdere essays waarin je aangeeft welke competenties je op welke wijze hebt verworven. Tegelijkertijd schets je het groeiproces dat jou naar het gewenste eindniveau heeft gebracht. Het onderwerp: je eigen ontwikkeling Tijdens de opleiding schrijf je meerdere essays. Daarin moet jouw ontwikkeling in het afgelopen jaar duidelijk naar voren komen. Met behulp van zelfreflectie bekijk je welke competenties je beheerst en welke nog niet. Delen van opdrachten of complete opdrachten waarbij jij betrokken was (de beroepsproducten), dienen als bewijsmateriaal. Je praktijkopleider en een externe beoordelaar beoordelen het essay en je vooruitgang. Informatie die je nodig hebt In deze handleiding geven we je belangrijke informatie over het essay: over de procedure, de eisen aan de inhoud en de beoordelingscriteria. Ook bespreken we de communicatieve vaardigheden waarover je moet beschikken. Hoewel is geprobeerd een compleet overzicht te bieden, blijft deze handleiding toch een momentopname. Eventuele aanvullingen of nieuwe inzichten worden gepubliceerd in de nieuwsbrief Praktijkopleiding. De nieuwsbrieven tref je aan in de elektronische leeromgeving (ELO) van de NOvAA. Deze ELO is toegankelijk via de website van de NOvAA: Veel succes! 3

4 1. Hoe het werkt? Aan het einde van elk opleidingsjaar schrijf je één of meerdere essays. Nadat je praktijkopleider dit goedgekeurd heeft, maakt het essay onderdeel uit van de documenten in je portfolio. De externe beoordelaar beoordeelt jaarlijks je portfolio. 1.1 De begeleiding De NOvAA biedt verschillende vormen van begeleiding bij het schrijven van het essay. Waardevol om tot een goed essay te komen! Cursus schrijfvaardigheid Met de handvatten uit de cursus schrijfvaardigheid van de Vedaa wordt schrijven makkelijker. Deze cursus is niet verplicht, maar wordt wel aanbevolen ter ondersteuning bij het schrijven van essays. Je leert hoe je een taalkundig juist verslag maakt. Er wordt onder andere dieper ingegaan op het gebruik van spellingsregels, schrijfstijl en de opbouw van teksten. De cursus vindt minstens één keer per jaar plaats. De data vind je op de website van Vedaa: De praktijkopleider Tijdens de Praktijkopleiding sta je er niet alleen voor. Een praktijkopleider begeleidt je. Vanuit zijn coachende rol motiveert en stimuleert hij je bij je ontwikkeling gedurende de opleiding. Stel aan jouw praktijkopleider de juiste vragen en zorg er voor dat je feedback krijgt die voor jou direct bruikbaar is. Op die manier bevorder je je eigen leerproces. Ook bij het schrijven van de essays biedt de praktijkopleider ondersteuning. Je praktijkopleider moet je essay als voldoende hebben beoordeeld voordat je essay deel kan uitmaken van de jaarlijkse beoordeling door de externe beoordelaar. Als het essay in de ogen van je praktijkopleider niet in één keer voldoende is, geeft hij aanwijzingen om het essay te verbeteren. De scriptiebegeleider Bij het schrijven van de essays kun je begeleid worden door een scriptiebegeleider. Ervaren AA-Accountants, die bekend zijn met de opleiding, bieden deze begeleiding. Een scriptiebegeleider kan je adviseren over de inhoud en de opzet van je verslag. Ook kan de begeleider ondersteuning bieden bij de taalkundige aspecten van het essay. Begeleiding door een scriptiebegeleider is een extra dienst die tegen betaling wordt aangeboden. Namen en telefoonnummers van scriptiebegeleiders vind je op de website van de NOvAA: Expertisebank Als trainee weet je natuurlijk nog niet alles. Soms kun je extra vaktechnische of branchespecifieke expertise goed gebruiken. Ervaren AA-Accountants zijn bereid hun kennis met jou te delen. Je kunt concrete vragen voorleggen aan deze AA-Accountants. Hun namen en telefoonnummers tref je aan in de ELO, in de rubriek Expertisebank. 1.2 De procedure Is je essay klaar om in te leveren, of beter gezegd: klaar om te plaatsen in je elektronische portfolio? Dan volg je bij het plaatsen een vastgestelde procedure. Stappenplan Tijdens een opleidingsjaar vinden twee halfjaarlijkse gesprekken plaats, waarvan je gespreksverslagen maakt. Pas nadat je je tweede gespreksverslag hebt geplaatst in je elektronische portfolio, kun je je essay toevoegen. Het essay plaats je uiterlijk twee maanden na afloop van het jaar in je portfolio. Klaar voor beoordeling! Competentiematrix Nadat je je essay in de ELO geplaatst hebt, kun je online je competentiematrix bijwerken. Hierin houd je bij welke competenties je het afgelopen jaar hebt behaald. Het beroepsproduct (of de beroepsproducten) dat je als bijlage bij je essay voegt, dient hierbij als bewijsmateriaal. 4

5 Externe beoordeling Heeft je praktijkopleider het essay goedgekeurd, dan geeft hij dit aan in je portfolio. Daarna beoordeelt de externe beoordelaar het essay als onderdeel van de jaarlijkse beoordeling. De externe beoordelaar kan bepaalde onderdelen of aspecten van het essay als onvoldoende aanmerken. Hij geeft deze verbeterpunten aan op het beoordelingsformulier. Er wordt van je verwacht dat je in het komende jaar aan deze punten gaat werken. Wat je bereikt hebt, laat je zien in je volgende essay. Het is niet mogelijk je essay aan te passen en het opnieuw te laten beoordelen. De praktijkopleider en de trainee kunnen geen bezwaar maken tegen de externe beoordeling. Je krijgt een externe beoordelaar toegewezen voor de volledige duur van de opleiding. Hij beoordeelt je ontwikkeling aan de hand van het persoonlijk ontwikkelingsplan (POP). Daarmee fungeert hij naast vakinhoudelijke beoordelaar tevens als procesbewaker. Met de jaarlijkse beoordelingen beïnvloedt de externe beoordelaar je ontwikkeling en houdt hij in de gaten of je het vereiste niveau bereikt. Wisselen van stageplaats dat je aan alle gestelde eisen hebt voldaan. Dit moet blijken uit je portfolio. Je portfolio is compleet als: deze minimaal zes halfjaarlijkse gespreksverslagen (+ bijlagen) en minimaal drie goedgekeurde essays (+ beroepsproducten) bevat; uit je competentiematrix blijkt dat je de competenties hebt verworven voor drie van de vier kritische beroepssituaties, waaronder de assurance-opdrachten en de aan assurance verwante opdrachten; blijkt uit je essays dat je minimaal twee controleopdrachten hebt uitgevoerd op het niveau van een beginnend beroepsbeoefenaar; blijkt dat je het theoretische deel van de opleiding succesvol hebt afgerond; blijkt dat je de verplichte cursussen (zie studiegids) hebt gedaan; blijkt dat je beschikt over een professionele beroepshouding. In het eindgesprek kan de hele inhoud van je portfolio aan de orde komen. De externe beoordelaars toetsen met name of je de werkzaamheden zelf hebt verricht op het niveau van een beginnend beroepsbeoefenaar. Wissel je tijdens het opleidingsjaar van werkgever, dan heeft dit gevolgen voor je essays. Voor dat jaar schrijf je twee essays: één over de competenties die je opdeed bij je vorige werkgever en één over de nieuwe opleidingsplaats. Het eerste essay plaats je in je portfolio voordat je je oude werkgever verlaat. Het tweede essay plaats je aan het einde van het betreffende opleidingsjaar. Bij een wisseling van stageplaats stel je alleen een nieuwe POP op als de wisseling gevolgen heeft voor de planning van je Praktijkopleiding. Je doet dit in overleg met je nieuwe praktijkopleider. Het eindgesprek Je sluit de Praktijkopleiding AA af met een eindgesprek. Je krijgt een uitnodiging voor het gesprek als de externe beoordelaar én een tweede externe beoordelaar vinden 5

6 2. Waaraan moet het essay voldoen? Met je essay laat je zien wat je in het afgelopen jaar geleerd hebt. Aan de hand van relevante adviesopdrachten stel je de ontwikkeling van je competenties aan de orde. Voor een positieve beoordeling moet je essay aan een aantal eisen voldoen. 2.1 Eisen aan de inhoud Het essay heeft een aantal verplichte onderdelen: samenvatting, inleiding, beschrijving per opdracht, vergelijking tussen de opdrachten, ontwikkeling van je competenties en bijlagen. De onderdelen moeten in deze volgorde in het essay uitgewerkt worden. Samenvatting Voorin het essay vindt de lezer een korte samenvatting. Lezers die alleen deze samenvatting lezen, vinden er de kern van je verhaal. Inleiding In de inleiding beschrijf je kort je functie bij jou op het kantoor en geef je aan hoever je gevorderd bent met de Praktijkopleiding AA. Ook geef je aan welke (advies)opdrachten je in het essay uitwerkt. Daarnaast kijk je kort terug op de doelen in je persoonlijk actieplan (PAP). Beschrijf welke doelen je wel of juist niet hebt behaald en wat daar de reden van is. Beschrijving per opdracht Voor de beschrijvingen kies je opdrachten die zich afspelen binnen één (of meer) van de vier kritische beroepssituaties. Dit zijn: assurance-opdrachten, assurance verwante opdrachten, administratieve en fiscale opdrachten of adviesopdrachten. Beschrijf alleen die opdrachten die echt iets zeggen over je competentieontwikkeling. Met de beschrijving lever je het bewijs dat je je bepaalde vaardigheden hebt eigen gemaakt. Je behandelt de (advies)opdracht zodanig dat de externe beoordelaar kan vaststellen dat je de competenties hebt verworven. Per opdracht geef je antwoord op de volgende vragen: om wat voor soort klant gaat het? om wat voor soort opdracht gaat het? hoe is de opdracht tot stand gekomen? welke vraag stelde de klant? hoe ziet de probleemanalyse eruit? hoe zag je plan van aanpak eruit? hoe verliep het contact met de klant? welk (advies)product is aan de klant verstrekt? wat was jouw rol in het adviestraject? terugkijkend op het traject, welke onderdelen liepen soepel en wat ging minder goed? Maak bij de beschrijving van de opdracht onderscheid tussen de opdracht, de probleemstelling en de probleemanalyse. Kijk bij de analyse onder andere naar de context van het probleem en de vraagstukken die spelen rondom het probleem. Verder beschrijf je kort de organisatie van de cliënt. Ook laat je zien hoe je plan van aanpak eruit zag, welke mogelijke oplossingen je hebt overwogen en waarom je voor een bepaalde oplossing koos. In het essay laat je zien welke competenties je het afgelopen jaar hebt verworven. Maak in je beschrijving duidelijk onderscheid tussen wat jij aan de opdracht hebt gedaan en wat anderen er aan hebben gedaan. Door het essay in de ik-vorm te schrijven, maak je je eigen rol tijdens (een deel van) het traject duidelijk. Om aan te tonen dat je een competentie hebt verworven, ga je steeds in op de bijbehorende elementen: 1)kennis, 2)vaardigheden, 3)waarden, ethiek en houding. Vergelijking tussen de opdrachten Er wordt van je verwacht dat je meerdere gelijksoortige opdrachten met elkaar vergelijkt. Dat kunnen nieuwe opdrachten zijn, of opdrachten die je in eerdere essays hebt behandeld. De vergelijking moet je persoonlijke groei aantonen. Neem je eigen handelen kritisch onder de loep. Heb je geleerd van eerdere ervaringen? Zie je een stijgende lijn in je ontwikkeling? Probeer hierbij te betrekken wat er wel goed ging en wat er beter kon. 6

7 Ontwikkeling van je competenties Je beschrijft in het essay op basis van door jou uitgevoerde opdrachten de ontwikkeling van je competenties in het afgelopen jaar, zodat je persoonlijke groei zichtbaar wordt. Per kritische beroepssituatie analyseer je aan de hand van de verrichte opdrachten en de competentiematrix welke competenties je beheerst. Welke werkzaamheden die bijdroegen aan je competentieontwikkeling heb je dit jaar goed uitgevoerd? Per competentie geef je aan op welke wijze je kennis, vaardigheden, waarden, ethiek en beroepshouding in concrete praktijksituaties hebt toegepast en in hoeverre deze hebben bijgedragen aan jouw persoonlijke ontwikkeling in het afgelopen jaar. In de competentietabellen in de praktijkopleidingsmap wordt richtinggevend aangegeven welke kennis, vaardigheden, waarden, houding en ethische aspecten je nodig hebt om een bepaalde competentie te behalen. Per competentie besteed je aandacht aan de vaardigheden die je nodig hebt om een bepaald beroepsproduct op te leveren. Van jou wordt verwacht dat hier uitgebreid op ingaat. Denk bijvoorbeeld bij het voeren aan een adviesgesprek aan zaken als: 1)welke voorbereidingen heb je vooraf getroffen; 2)welke rol nam je tijdens het gesprek in; 3)paste je tijdens het gesprek het LSD-model (Luisteren Samenvatten Doorvragen) toe; 4)hoe ben je omgegaan met de weerstand die je op één of meerdere onderdelen van jouw advies proefde tijdens het gesprek; 5)heb je controlevragen gesteld om te toetsen of de klant jou begreep; 6)heb je het gesprek geëvalueerd? Onderken bij de uitwerking van de vaardigheden steeds drie fases: 1)voorbereidingsfase; 2)uitvoeringsfase; 3)evaluatiefase. Bij de toelichting op de behaalde competenties dient ook een relatie te worden gelegd tussen de regelgeving die betrekking heeft op de kritische beroepssituatie en de uitgewerkte praktijkcasus. Daarbij is het niet de bedoeling dat in het essay een integrale weergave van de van toepassing zijnde regelgeving wordt overgenomen. Een beknopte verwijzing naar de van toepassing zijnde regelgeving, waarna een casus-specifieke uitwerking volgt, wordt echter wel verwacht. Hierbij dien je te realiseren dat met name de fundamentele beginselen uit de Verordening Gedrags Code (hierna VGC) op alle werkzaamheden van toepassing zijn en derhalve ook altijd dienen te worden behandeld Deze fundamentele beginselen zijn: -Integriteit -Objectiviteit -Deskundigheid en zorgvuldigheid -Geheimhouding -Professioneel gedrag Als trainee kun je laten zien dat je de toepassing van de fundamentele beginselen en eventuele bedreigingen herkent, door deze beginselen toe te passen in een betekenisvolle context. Daarnaast is de Wet Witwassen en Financiering van Terrorisme (hierna Wwft) vrijwel integraal van toepassing op alle werkzaamheden die een accountant uitvoert. Derhalve dient in de uitwerking van het essay de toepassing van deze wetgeving te worden opgenomen. Door te werken aan beroepsproducten verwerf je bepaalde competenties. Met het beschrijven van de wijze waarop je beroepsproducten hebt gerealiseerd moet je tevens voldoen aan de eindtermen van de CEA. De eindtermen van de CEA vind je op: De relatie tussen de competenties en de eindtermen tref je aan in een excelbestand op de startpagina van de ELO. Die relatie is zichtbaar gemaakt om je er op attent te maken dat je per competentie rekening houdt met de reikwijdte van de bijbehorende werkzaamheden. Je hoeft de eindtermen niet per eindterm te beschrijven. Maar de beschrijving van jouw werkzaamheden moet ertoe bijdragen dat er een representatief beeld ontstaat van de eindtermen waaraan je hebt voldaan. 7

8 Regelgeving voor Situaties van Assurance Opdrachten De specifieke regelgeving op kantoorniveau die op deze kritische beroepssituatie van toepassing is, is de Wta, Bta, VAO, NV Onafhankelijkheiden/of de Nvak. De specifieke regelgeving op individueel niveau voor de accountant die op deze kritische beroepssituatie betrekking heeft, is opgenomen in de NV COS Daarnaast dient in de uitwerking aandacht te worden besteed aan de casus-specifieke toepassing van de Wwft de VGC, RJ en BW2 Titel 9. Regelgeving voor Situaties van aan Assurance Verwante Opdrachten De specifieke regelgeving op kantoorniveau die op deze kritische beroepssituatie van toepassing is betreft de Nvak-aav. De specifieke regelgeving op individueel niveau voor de accountant die op deze kritische beroepssituatie betrekking heeft, is opgenomen in de NV COS , de RJ, BW 2 Titel 9, Leidraad 14. Naast de voormelde standaarden moet eveneens aandacht worden besteed aan toepassing van de casus specifieke aspecten van de VGC en de Wwft. Regelgeving voor Situaties van Fiscale Dienstverlening en Advisering In deze kritische beroepssituaties heb je onder andere te maken met specifieke regelgeving op het gebied van belastingen, sociale lasten, pensioenen, arbeidsrecht en ondernemingrecht. Deze regelgeving is zeer divers. Tevens is de VGC en eventueel de NV COS 5500N, de NV Onafhankelijkheid alsmede de Wwft van toepassing. Bij de uitwerking van deze kritische beroepssituatie dient in het essay een beknopte verwijzing naar de betreffende regelgeving te worden opgenomen, waarna wordt beschreven hoe deze regelgeving in de praktijk is toegepast. Jouw professionele beroepshouding wordt niet alleen bepaald doordat je aantoont dat je de wet- en regelgeving kunt toepassen, maar ook en misschien wel vooral door wat je in de uitoefening van het accountantsberoep uitstraalt. Beschik je over een rechte rug? Hoe ga je om met ethische vraagstukken (niet alles wat toegestaan is, is daarmee ook gewenst)? Pas je in de uitoefening van het accountantsberoep ook steeds professional skepticism toe? Het is niet de bedoeling dat je in het essay theoretische beschouwingen geeft op de werkzaamheden die je hebt uitgevoerd. Het is echter wel de bedoeling dat je kunt laten zien dat je in staat bent om theoretische kennis in de praktijk toe te passen. Zo moet je bijvoorbeeld de kernvakken afgerond hebben voordat je een jaarrekeningcontrole op het niveau van een beginnend beroepsbeoefenaar kunt uitvoeren. Voor zover er theoretische kennis in de praktijk wordt toegepast, licht je dit in het essay toe. Bij de beschrijving van de ontwikkeling van je competenties betrek je het POP. Je beschrijft hoe je je ontwikkeld hebt ten opzichte van je POP en in hoeverre je POP gerealiseerd is. Mocht je van je POP hebben afgeweken of heb je deze bijgesteld, dan beschrijf je waarom. Ook geef je een korte toelichting op je competentiematrix. Welke competenties heb je dit jaar behaald? Koppel de verworven competenties aan de besproken beroepsproducten en het niveau waarop je functioneerde. Tot slot bespreek je de ontwikkeling van je expertise. In hoeverre heeft het werken aan beroepsproducten bijgedragen aan de ontwikkeling van jouw persoonlijk competentieprofiel? Een competentie verwerf je op het niveau van een beginnend beroepsbeoefenaar. Het niveau waarop je een competentie verworven hebt, wordt beoordeeld aan de hand van je uitwerking van de specifieke beroepsvaardigheden (zie paragraaf 3.2) 8

9 Bijlagen In de bijlage neem je de voorgeschreven beroepsproducten op. Van belang is, dat voor zover mogelijk - zichtbaar is dat jij zelf aan die beroeps-producten hebt gewerkt. 2.2 Overige eisen De pagina s van je essay bevatten geen kantoorgegevens, met uitzondering van de bijlagen. Aan de lay-out stellen we verder geen specifieke eisen, maar zorg er wel voor dat het essay er verzorgd uitziet. Gebruikelijk is een enkele regelafstand en een lettergrootte tussen 10 en 12. Een essay omvat 10 tot 15 pagina's. Denk ook aan de volgende punten: het essay, inclusief bijlagen, moet je anonimiseren. Anonimiseren doe je bij voorkeur door middel van doorhaling. Als dit niet mogelijk is, verwijder je de bedrijfsnaam of vervang je deze door een fictieve naam; het opnemen van bijlagen: relevante beroepsproducten zoals de opdrachtbevestiging, het advies, gespreksverslagen en berekeningen. 2.3 Aandachtspunten tijdens het schrijven Je essay moet vaktechnisch natuurlijk juist zijn. Daarnaast is het zeker de bedoeling dat het een begrijpelijke en gestructureerde tekst is. Let daarbij op de onderstaande zaken. Annotatie Er bestaan twee soorten noten: explicatieve en verwijzende. In explicatieve noten leg je iets uit of licht je iets toe dat niet in de tekst zelf kan gebeuren. Verwijzende noten verwijzen naar gebruikte bronnen of literatuur. Het heeft de voorkeur de noten te verzamelen in een notenlijst achterin het eindverslag. Om verwarring te voorkomen is het doornummeren van de noten beter dan het nummeren per hoofdstuk. Probleemformulering Zorg per adviesopdracht voor een duidelijke formulering van het probleem. Een goede formulering geeft de richting van de oplossing aan. De opdrachtbevestiging is de vastlegging van het geformuleerde probleem en vormt de basis voor de vraagstelling. Door te werken met subvragen verdeel je het onderwerp in overzichtelijke partjes. Plan van aanpak Voor structuur in het onderzoek én in de beschrijving stel je een plan van aanpak op. Dat kent de volgende vaste onderdelen: beschrijving van de huidige situatie, bepaling van de gewenste situatie, onderzoek naar de mogelijke oplossingen met de bijbehorende consequenties en een beredeneerde keuze voor de beste oplossing. Stijl Vermijd te lange zinnen en ingewikkelde zinsconstructies. Formuleer je tekst bondig, helder en concreet. Structuur Bedenk een goede hoofdstukindeling. Werk verder met paragrafen en alinea's. Zorg daarbij voor een logische opbouw. Laat de stappen in het onderzoek op elkaar aansluiten. 9

10 3. Beoordeling door praktijkopleider Nadat je je essay hebt afgerond, plaats je deze in je portfolio. De praktijkopleider beoordeelt als eerste je essay. Hij let onder andere op je beroepshouding, je beroepsvaardigheden en je algemene en communicatieve vaardigheden. Time management Bij time management draait het om effectief en efficiënt werken. Oftewel de juiste werkzaamheden op de juiste wijze uitvoeren. Jij gaat optimaal om met de beschikbare tijd. Uitgebreide beoordeling In de Praktijkopleiding AA nemen het verwerven van competenties en persoonlijke groei een belangrijke plaats in. Besteed daarom in je essay ruime aandacht aan de ontwikkeling van je kennis, houding en vaardigheden. Bij de beoordeling kijkt de praktijkopleider naar je vakinhoudelijke kennis en naar je vaardigheden. 3.1 Beroepshouding Bij de beroepshouding gaat het erom hoe je je als (toekomstig) accountant gedraagt. Ben je onafhankelijk en onpartijdig ten opzichte van de klant? Heb je een houding ontwikkeld waarbij het vanzelfsprekend is dat je je aan de geldende wet- en regelgeving houdt? Je moet tijdens je Praktijkopleiding laten zien dat je in staat bent conform de geldende gedragsregels en overige wet- en regelgeving te werken. De regelgeving is in hoofdstuk 2 uitgebreid toegelicht. 3.2 Communicatieve vaardigheden In de communicatieve vaardigheden onderscheiden we drie onderdelen: persoonlijke effectiviteit, professioneel adviseren en schriftelijke communicatie. Laat het in je essay zien als je competenties verworven hebt op deze gebieden. Persoonlijke effectiviteit Op het gebied van persoonlijke effectiviteit wordt van je verwacht dat je je de onderstaande vaardigheden eigen maakt. Feedback geven en ontvangen Je bent in staat om het effect dat jouw gedrag heeft op anderen goed in te schatten. Je kunt daarbij kijken vanuit het referentiekader van de ander. Assertiviteit Je kunt omgaan met situaties waarin jouw wensen conflicteren met die van de ander. Je houdt daarbij rekening met je eigen rechten én die van de ander. Professioneel adviseren Op professionele wijze advies geven behoort ook tot de belangrijkste communicatieve vaardigheden. Je moet je advies kunnen overbrengen op de cliënt. Je beheerst meerdere competenties, die we hieronder nader toelichten. Adviesgesprek voeren Je bent in staat een goed adviesgesprek te voeren. Met een geslaagd gesprek leg je de basis voor verdere ontwikkeling van de adviesrelatie. Omgaan met weerstanden Niet alle cliënten gaan zonder morren akkoord met het advies. Jij kunt goed omgaan met weerstanden bij de cliënt. Onderhandelen Als AA-Accountant onderhandel je, bewust of onbewust, veel met cliënten én collega's. De onderwerpen lopen uiteen. Over de planning, termijnen, facturen, kosten of kortingen, om maar wat voorbeelden te noemen. Het onderhandelingsproces kent de onderstaande stappen, die jij succesvol kunt uitvoeren: - voorbereiden; - relatie opbouwen; - doel en agenda vaststellen; - inventariseren van belangen; - brainstormen: stel een creatieve vraag aan de tegenpartij; - de hand reiken en knopen doorhakken; - afronden. 10

11 Conflicthantering We onderscheiden drie verschillende conflictsituaties, waarin jij je mannetje staat: - instrumentele conflicten, met onderwerpen als middelen, doelstellingen en procedures; - belangenconflicten, bijvoorbeeld over geld, tijd of mankracht; - persoonlijke conflicten. Presenteren van het advies Je bent in staat een advies mondeling te presenteren, zowel in een persoonlijk gesprek als voor een groep. Je presentatie kent een duidelijke structuur. Schriftelijke vaardigheden Naast mondelinge communicatieve vaardigheden zijn ook goede schriftelijke vaardigheden onmisbaar. Je rapportages en brieven zijn goed leesbaar. Het gaat daarbij om verschillende competenties, die we hieronder toelichten. Cursussen ter ondersteuning Tijdens de opleiding ben je verplicht twintig uur te besteden aan cursussen op het gebied van communicatieve vaardigheden. Deze uren moet je daadwerkelijk bij de cursussen aanwezig zijn geweest. Je kunt de cursussen het beste volgen in het tweede opleidingsjaar. Relevante werkervaring is namelijk een vereiste. Bovendien kun je het geleerde in het laatste jaar in de praktijk brengen, zodat het beoordeeld kan worden. Je kunt de cursussen volgen via de Vedaa: 3.3 Ethiek Niet alle gedragingen die volgens de regels toegestaan zijn, zijn gewenst. Als aankomend accountant moet je in staat zijn beroepsethische afwegingen te maken. In het essay laat je zien dat je daartoe in staat bent. Het schrijven van een accountantsrapport Je kunt een duidelijk accountantsrapport opstellen. Het rapport bestaat uit een verslag met de jaarrekening. In het verslag komen de volgende onderdelen voor: de opdrachtbeschrijving, de belangrijkste bevindingen, de analyse van de financiële positie, de bespreking van de resultaten en de (accountants)verklaring. Het schrijven van een management letter Je bent in staat een management letter, ook wel adviesof controlebrief genoemd, op te stellen. Via deze brief stelt een AA-Accountant het bestuur op de hoogte van onvolkomenheden of tekortkomingen in de organisatie. Zakelijke correspondentie In je werkzaamheden kom je ook andere vormen van correspondentie tegen. Denk aan brieven, mailings, nieuwsbrieven en offertes. Je kunt dergelijke zakelijke correspondentie verzorgen. 11

12 4. Beoordeling door externe beoordelaar Nadat de praktijkopleider je essay heeft goedgekeurd, zal de externe beoordelaar het essay kritisch bekijken. Bij zijn beoordeling kan hij ook andere documenten uit je portfolio betrekken, zoals de halfjaarlijkse gespreksverslagen. Wat je in je essay beschrijft, moet inhoudelijk overeenstemmen met de andere portfoliodocumenten. Beoordeling essay Als eerste checkt de externe beoordelaar of het essay zichtbaar goedgekeurd is door de praktijkopleider. Verder let hij in het essay op de volgende punten: per adviesproduct heb je een duidelijke procesbeschrijving opgenomen. Daarin komen de aanleiding, probleemanalyse en communicatie met de cliënt aan de orde; je laat zien hoe je de relevante gedragsregels hebt geïnterpreteerd en toegepast; jouw rol bij het uitvoeren van de opdracht komt duidelijk naar voren, inclusief het niveau; je hebt aangegeven hoe de aard en het niveau van de verrichte werkzaamheden zich verhouden tot het POP; in de zelfreflectie noem je relevante verbeterpunten en bijbehorende acties. In vervolgessays laat je zien dat je de acties hebt uitgevoerd en wat het resultaat daarvan is. de norm: is de inhoud in overeenstemming met de wet- en regelgeving? Het echte werk... Hebben de externe beoordelaar én de tweede externe beoordelaar je essays goedgekeurd en je portfolio compleet bevonden? Dan heb je waarschijnlijk het niveau van een AA-Accountant bereikt. Het eindgesprek is de laatste test. Als je ook hiervoor slaagt, ben je klaar voor het echte werk. De externe beoordelaars zullen tijdens het eindgesprek vragen stellen, waarbij zij rekening zullen houden met de eindtermen van de CEA. Binnen de ELO is daarom een document opgenomen waarin de relatie wordt gelegd tussen de competenties en de eindtermen. Neem hiervan kennis voordat je het eindgesprek ingaat. Succes! Meer informatie en voorbeelden van essays kun je vinden op de website van de NOvAA: Beoordeling beroepsproducten Als bijlagen bij het essay neem je relevante beroepsproducten op. De externe beoordelaar controleert: de authenticiteit: zijn de beroepsproducten geaccordeerd door de praktijkopleider? Blijkt jouw rol uit het essay? Zijn de adviesproducten tot stand gekomen in het afgelopen jaar? de inhoud: heb je de producten geanonimiseerd? Hebben ze voldoende gewicht en omvang om te kunnen dienen als bewijs voor verworven competenties? 12

Handleiding vrijstellingsprocedure Praktijkopleiding. Internetversie

Handleiding vrijstellingsprocedure Praktijkopleiding. Internetversie Handleiding vrijstellingsprocedure Praktijkopleiding Internetversie Inhoudsopgave Inleiding 3 1. De procedure 4 2. De eisen 6 3. Project Opscholing 9 4. Vrijstelling voor NIVRA-stagiairs 10 5. Van registeraccountant

Nadere informatie

Essaywijzer. Praktijkopleiding AA

Essaywijzer. Praktijkopleiding AA Essaywijzer Praktijkopleiding AA 2014 NBA Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij

Nadere informatie

Examenwijzer. Praktijkopleiding AA

Examenwijzer. Praktijkopleiding AA Examenwijzer Praktijkopleiding AA 2014 NBA Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij

Nadere informatie

Examenwijzer Praktijkopleiding AA. De laatste stap naar je diploma

Examenwijzer Praktijkopleiding AA. De laatste stap naar je diploma Examenwijzer Praktijkopleiding AA De laatste stap naar je diploma Inhoudsopgave Inleiding 3 1 De procedure 4 2 De tweede beoordeling 5 3 Het eindgesprek 6 4 De uitslag 7 2010 NOvAA Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Handleiding eindtoets Praktijkopleiding AA. Dé weg naar een succesvolle afronding van je opleiding

Handleiding eindtoets Praktijkopleiding AA. Dé weg naar een succesvolle afronding van je opleiding Handleiding eindtoets Praktijkopleiding AA Dé weg naar een succesvolle afronding van je opleiding Handleiding eindtoets Praktijkopleiding AA Dé weg naar een succesvolle afronding van je opleiding 2008

Nadere informatie

POP-wijzer Praktijkopleiding AA

POP-wijzer Praktijkopleiding AA POP-wijzer Praktijkopleiding AA Je persoonlijke routekaart Internetversie Inhoudsopgave Inleiding 3 1: Het curriculum vitae 4 2: De opleidingsgegevens 5 3: Beschrijving van het kantoor 6 4: Het persoonlijk

Nadere informatie

Een toelichting op communicatieve vaardigheden, zelfreflectie, toepassing van theoretische kennis in de rapportages

Een toelichting op communicatieve vaardigheden, zelfreflectie, toepassing van theoretische kennis in de rapportages Een toelichting op communicatieve vaardigheden, zelfreflectie, toepassing van theoretische kennis in de rapportages 1. Inleiding Uit de visitaties is gebleken dat de uitwerking van de communicatieve beroepsvaardigheden

Nadere informatie

Examenwijzer Praktijkopleiding AA

Examenwijzer Praktijkopleiding AA Examenwijzer Praktijkopleiding AA Na jouw aanmelding voor het examen, beoordeelt de afdeling Educatie en Praktijkopleidingen van de NBA (namens de Raad voor de Praktijkopleidingen) of je wordt toegelaten

Nadere informatie

Het vaststellen van jouw examenwaardigheid vindt plaats op basis van het praktijkopleidingsdossier (het portfolio).

Het vaststellen van jouw examenwaardigheid vindt plaats op basis van het praktijkopleidingsdossier (het portfolio). Examenwijzer Praktijkopleiding MKB Na jouw aanmelding voor het examen, beoordeelt de afdeling Educatie en Praktijkopleidingen van de NBA (namens de Raad voor de Praktijkopleidingen) of je wordt toegelaten

Nadere informatie

Examenwijzer praktijkopleiding RA deel 1

Examenwijzer praktijkopleiding RA deel 1 Examenwijzer praktijkopleiding RA deel 1 Nadat je je hebt aangemeld voor het examen, beoordeelt de afdeling Educatie en Praktijkopleidingen van de NBA namens de Raad voor de Praktijkopleidingen of je wordt

Nadere informatie

Verordening op de praktijkstage

Verordening op de praktijkstage Verordening op de praktijkstage Vastgesteld in de bijeenkomst van de ledenvergadering van 11 december 2006, afgekondigd in de Staatscourant van 17 januari 2007, nummer 12, nadien gewijzigd. De ledenvergadering

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opdrachten

Nadere informatie

Competentieprofiel Afstudeerscriptiebegeleider Praktijkopleiding RA

Competentieprofiel Afstudeerscriptiebegeleider Praktijkopleiding RA Competentieprofiel Praktijkopleiding RA rapport Competentieprofiel. pagina 2 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 Leeswijzer... 5 2. Competentieprofiel... 6 Colofon... 6 Beroepsbeschrijving... 6 Beschrijving

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 1 e herziene druk: november 2013 ISBN:

Nadere informatie

Semesterverslag: 1-2-3-4-5-6

Semesterverslag: 1-2-3-4-5-6 Semesterverslag: 1-2-3-4-5-6 Periode: 01.01.201X t/m 31.12.201X Contactinformatie trainee: Naam: Adres werk: Postcode+woonplaats werk: E-mailadres werk: Telefoon/GSM werk: Praktijkbegeleider: Naam: E-mailadres

Nadere informatie

SECTORWERKSTUK 2013-2014

SECTORWERKSTUK 2013-2014 SECTORWERKSTUK 2013-2014 1 HET SECTORWERKSTUK Het sectorwerkstuk is een verplicht onderdeel voor alle leerlingen uit het Mavo. Het maken van een sectorwerkstuk is een manier waarop je, als eindexamenkandidaat,

Nadere informatie

Jaarplan: Periode: X t/m X

Jaarplan: Periode: X t/m X Jaarplan: 1-2 - 3 Periode: 01.01.201X t/m 31.12.201X Contactinformatie trainee: Naam: Adres werk: Postcode+woonplaats werk: E-mailadres werk: Telefoon/GSM werk: Praktijkbegeleider: Naam: E-mailadres :

Nadere informatie

Goede praktijkbegeleiders cruciaal voor trainees!

Goede praktijkbegeleiders cruciaal voor trainees! Goede praktijkbegeleiders cruciaal voor trainees! NBA introduceert competentieprofiel voor praktijkbegeleiders 1. Inleiding Bart, je hebt het afgelopen jaar goede vorderingen gemaakt, ga zo door! Zomaar

Nadere informatie

Aanmeldingsformulieren Praktijkopleiding via het stagebureau van SRA

Aanmeldingsformulieren Praktijkopleiding via het stagebureau van SRA Aanmeldingsformulieren Praktijkopleiding via het stagebureau van SRA Aanmeldingsformulieren Praktijkopleiding via het stagebureau van SRA Praktijkplaatsovereenkomst (exemplaar voor trainee, graag meezenden)

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Nadere voorschriften op de praktijkopleidingen

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Nadere voorschriften op de praktijkopleidingen STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 10906 18 april 2014 Nadere voorschriften op de praktijkopleidingen Het bestuur van de Nederlandse beroepsorganisatie van

Nadere informatie

Handleiding Assessment Startbekwaamheid

Handleiding Assessment Startbekwaamheid Handleiding Assessment Startbekwaamheid Hoofdfase 3, ALO Opleiding Academie voor Lichamelijke Opvoeding Bachelor of Sport and Physical Education Domein Bewegen, Sport en Voeding Februari 2013 Inhoud Introductie

Nadere informatie

BPV-praktijkboek. Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent

BPV-praktijkboek. Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent BPV-praktijkboek Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent Crebocode 90440, dossier 2013-2014 Bedrijfsnaam :. Naam Student : Cohort :.. Wat is een BPV werkboek Dit BPV werkboek maakt onderdeel uit van de Opleiding

Nadere informatie

2 Stappen en fasen. 006128860006-bw.indd 8 19-09-13 12:35

2 Stappen en fasen. 006128860006-bw.indd 8 19-09-13 12:35 2 Stappen en fasen 8 ICT-beheerder - Netwerkbeheerder 006128860006-bw.indd 8 19-09-13 12:35 De projectwijzers brengen je in realistische situaties die te maken hebben met het ICT-vakgebied zodat je niet

Nadere informatie

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer. Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer. Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer Praktijkopdracht Kwalificerend Instructie student Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer Niveau : 4 Crebonr. : 25185 Kerntaak : B1-K2 Dossier :

Nadere informatie

POP-wijzer. Praktijkopleiding AA

POP-wijzer. Praktijkopleiding AA POP-wijzer Praktijkopleiding AA 2015 NBA Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande

Nadere informatie

Competentieprofiel examinator AA / RA

Competentieprofiel examinator AA / RA Competentieprofiel examinator AA / RA Leeswijzer Het competentieprofiel in dit document beschrijft de rol, kerntaak, competenties en bijbehorende succescriteria voor de examinator AA / RA. Bij het lezen

Nadere informatie

Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP)

Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) Hoofdstuk 18 Extra informatie Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) Het Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) is bedoeld om een medewerker persoonlijk in de gelegenheid te stellen in eigen woorden te vertellen

Nadere informatie

SW-B-K1-W2 (C) Maakt een plan van aanpak. Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: Cohort: Geldig vanaf

SW-B-K1-W2 (C) Maakt een plan van aanpak. Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: Cohort: Geldig vanaf SW-B-K1-W2 (C) Maakt een plan van aanpak Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: 23185 Cohort: Geldig vanaf 01-08-2015 Colofon * Daar waar hij staat, wordt ook zij bedoeld en omgekeerd. * Waar cliënt staat, kan

Nadere informatie

Interne beheersing: Aan assurance verwante opdrachten Inleiding. Het kwaliteitsonderzoek. Regelgeving. Vragenlijst.

Interne beheersing: Aan assurance verwante opdrachten Inleiding. Het kwaliteitsonderzoek. Regelgeving. Vragenlijst. Interne beheersing: Aan assurance verwante opdrachten 2010 Naam vragenlijst: Vertrouwelijk Inleiding In het kader van de Verordening Kwaliteitsonderzoek is het accountantskantoor geselecteerd voor een

Nadere informatie

BPV Styling Design 3e jaars cohort 2009 2010

BPV Styling Design 3e jaars cohort 2009 2010 BPV Styling Design 3 e jaars cohort 2009 2010 BPV STYLING DESIGN 3 e jaar 2011-2012 Voor je ligt het werkboek voor de BPV-periode van het 3 e jaar, deze stage beslaat 20 weken. Deze periode loopt van 12-09-11

Nadere informatie

Handleiding EVC-procedure

Handleiding EVC-procedure Handleiding EVC-procedure Informatie voor de kandidaat VAPRO Basisoperator VAPRO A VAPRO B VAPRO C december 2007 Inhoud 1 Inleiding...3 2 De EVC-procedure...4 2.1 Afnemen van een quick scan...4 2.2 Verzamelen

Nadere informatie

Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Psychologie

Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Psychologie Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Psychologie Een vrijstelling op basis van praktijkervaring is alleen mogelijk voor vier cursussen uit de bacheloropleiding, te weten

Nadere informatie

Rapport Kwaliteit- & Projectmanagement 360. Test Kandidaat

Rapport Kwaliteit- & Projectmanagement 360. Test Kandidaat Rapport Kwaliteit- & Projectmanagement 360 Naam Test Kandidaat Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding

Nadere informatie

Portfoliobegeleiding. Roland Leenaarts Roland@fluitendnaarjewerk.nl

Portfoliobegeleiding. Roland Leenaarts Roland@fluitendnaarjewerk.nl Portfoliobegeleiding Roland Leenaarts Roland@fluitendnaarjewerk.nl Agenda Welkom Kennismaking Uitleg bijeenkomst Werkplekleren Inhoud portfolio Portfolio-opdrachten Eindkwalificaties Reflectie op de kernopgaven

Nadere informatie

Raad voor de Praktijkopleidingen Handreiking afstudeerscriptie en examen ter afronding van de praktijkopleiding RA maart 2015

Raad voor de Praktijkopleidingen Handreiking afstudeerscriptie en examen ter afronding van de praktijkopleiding RA maart 2015 Raad voor de Praktijkopleidingen Handreiking afstudeerscriptie en examen ter afronding van de praktijkopleiding RA maart 2015 1. Inleiding Om als registeraccountant te kunnen worden ingeschreven bij de

Nadere informatie

Novak Kwaliteitssysteem in detail

Novak Kwaliteitssysteem in detail Novak Kwaliteitssysteem in detail NOVAK KWALITEITSSYSTEEM IN DETAIL Het Novak Kwaliteitssysteem is het meest complete en meest innovatieve kwaliteitssysteem voor mkb-accountantskantoren. De kracht van

Nadere informatie

Competentieprofiel afstudeerscriptiebegeleider RA

Competentieprofiel afstudeerscriptiebegeleider RA Competentieprofiel afstudeerscriptiebegeleider RA Leeswijzer Het competentieprofiel in dit document beschrijft de rol, kerntaak, competenties en bijbehorende succescriteria van de afstudeerscriptiebegeleider.

Nadere informatie

Competentieprofiel beoordelaar AA/RA

Competentieprofiel beoordelaar AA/RA Competentieprofiel beoordelaar AA/RA Leeswijzer Dit competentieprofiel beschrijft de diverse rollen, kerntaken, competenties en bijbehorende succescriteria voor de beoordelaar. Bij het lezen van het competentieprofiel

Nadere informatie

INTRODUCTIE PERSOONLIJKE GEGEVENS. Naam: Leeftijd: Geslacht: m / v. Begindatum:

INTRODUCTIE PERSOONLIJKE GEGEVENS. Naam: Leeftijd: Geslacht: m / v. Begindatum: Naam Datum: INHOUDSOPGAVE 1. Introductie 2. Persoonlijke gegevens 3. Rapportage kwaliteit van leven 4. Persoonlijke ontwikkeling plan (POP) 5. Competenties waar nu aan wordt gewerkt 6. Binnen de stichting

Nadere informatie

Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W

Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W 1 Naam student: Studentnummer: Datum: Naam leercoach: Inleiding Voor jou ligt het meetinstrument ondernemende houding. Met dit meetinstrument

Nadere informatie

Porfolio. Politie Vormingscentrum

Porfolio. Politie Vormingscentrum Porfolio 1. Inleiding 2. Wat is een portfolio? Hoe gebruik je het portfolio Reflectieverslagen Persoonlijke leerdoelen formuleren Werkwijze en denkmodel om opgaven/problemen op te lossen 1. INLEIDING Ligt

Nadere informatie

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE Praktijk 8 Deeltijd

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE Praktijk 8 Deeltijd TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE Praktijk 8 Deeltijd Titel vak: Praktijk 8 Kwartaal: 4 Voltijd/deeltijd: Deeltijd Studiejaar: 2 Datum versie: April 2013 ECTS: 5 Assessoren: Vakcoördinator: Caroline Zijlstra, Chris

Nadere informatie

Praktijkopleidingsplan Praktijkopleiding AA

Praktijkopleidingsplan Praktijkopleiding AA Praktijkopleidingsplan Praktijkopleiding AA Voorwoord Beste trainee, Je hebt je aangemeld voor de Praktijkopleiding omdat je AA-Accountant wilt worden. Een begrijpelijke keus, want aan de adviezen van

Nadere informatie

Handleiding Mbo-hbo doorstroomassessment jij en het hbo ..een succesvolle combinatie?

Handleiding Mbo-hbo doorstroomassessment jij en het hbo ..een succesvolle combinatie? Handleiding jij en het hbo..een succesvolle combinatie? Inhoudsopgave Leeswijzer 3 Inleiding 4 1. Het portfolio 5 1.1 Kwaliteitseisen 5 1.2 Samenstelling van het portfolio 5 1.3 Inleveren portfolio 6 1.4

Nadere informatie

Toetsvormen. Onderwijsmiddag 14 februari 2012 Ferdi Engels & Gerrit Heil toetsadviescommissie

Toetsvormen. Onderwijsmiddag 14 februari 2012 Ferdi Engels & Gerrit Heil toetsadviescommissie Toetsvormen Onderwijsmiddag 14 februari 2012 Ferdi Engels & Gerrit Heil toetsadviescommissie 1 Waarom wordt er getoetst? Om te beoordelen in hoeverre de student in staat is te handelen zoals op academisch

Nadere informatie

Professioneel communiceren: belangrijk onderdeel van dit boek en deze lessen DENK NA: WAAR KAN JE ALS JURIDICH MEDEWERKER TERECHTKOMEN?

Professioneel communiceren: belangrijk onderdeel van dit boek en deze lessen DENK NA: WAAR KAN JE ALS JURIDICH MEDEWERKER TERECHTKOMEN? Hoofdstuk 1 Leerdoelen pg 17 Link tussen leerdoelen en toets stof 1.1 Juridisch medewerker Algemene vaardigheden besproken: Op de hoogte zijn (kennis) Informatie op papier kunnen zetten Goed kunnen lezen

Nadere informatie

1e Autospuiter. Crebonummer PvB 01 8SPU-D01SO. Voorbewerken en spuiten van ondergronden. Handleiding Proeve van Bekwaamheid.

1e Autospuiter. Crebonummer PvB 01 8SPU-D01SO. Voorbewerken en spuiten van ondergronden. Handleiding Proeve van Bekwaamheid. 1e Autospuiter Crebonummer 91780 PvB 01 8SPU-D01SO Voorbewerken en spuiten van ondergronden Handleiding Proeve van Bekwaamheid Voor de deelnemer Handleiding PvB Carrosserietechniek voor de deelnemer 1

Nadere informatie

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Bediening Zelfstandig werkend gastheer/- vrouw. Uitstroom : Zelfstandig werkend gastheer/-vrouw

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Bediening Zelfstandig werkend gastheer/- vrouw. Uitstroom : Zelfstandig werkend gastheer/-vrouw Praktijkopdracht Kwalificerend Instructie student Bediening Zelfstandig werkend gastheer/- vrouw Uitstroom : Zelfstandig werkend gastheer/-vrouw Niveau : 3 Crebonr. : 25171 Kerntaak : P2-K3 Dossier : Vanaf

Nadere informatie

Portfolio vrijstellingsverzoek op grond van praktijkervaring

Portfolio vrijstellingsverzoek op grond van praktijkervaring Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid Door relevante praktijkervaring ontstaat voor u de mogelijkheid vrijstelling te krijgen voor maximaal 5 modulen

Nadere informatie

Ruime ervaring als schoolleider, en toch nog niet geregistreerd?

Ruime ervaring als schoolleider, en toch nog niet geregistreerd? Ruime ervaring als schoolleider, en toch nog niet geregistreerd? MijnID.nu en QRM helpen je op weg naar geregistreerd directeur onderwijs. MijnID.nu en QRM bieden gezamenlijk een traject aan tot een erkend

Nadere informatie

me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Getting started

me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Getting started me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Getting started Inhoud Competentiegericht opleiden 3 Doel van praktijktoetsen 4 Wijze van evalueren en beoordelen 4 Rollen 5 Getting started

Nadere informatie

Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer. Dossiers VMBO

Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer. Dossiers VMBO Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer Dossiers VMBO Inhoudsopgave Inleiding... 3 Informatie BPV-beoordeling... 4 Kerntaak, werkprocessen, competenties, beoordelingscriteria en Arbo-regels... 4

Nadere informatie

HANDLEIDING PORTFOLIO BEWEEGDESKUNDIGE NAH

HANDLEIDING PORTFOLIO BEWEEGDESKUNDIGE NAH HANDLEIDING PORTFOLIO BEWEEGDESKUNDIGE NAH INFORMATIE VOOR DE CURSIST / EXAMENKANDIDAAT Stappenplan Proeve van Bekwaamheid Fit!vak Beweegdeskundige Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) Verwerven competenties

Nadere informatie

Competentieprofiel beoordelaar

Competentieprofiel beoordelaar Competentieprofiel beoordelaar LTTR, SHE en SLEBB Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in

Nadere informatie

Opleiding Verzorgende IG PROEVE

Opleiding Verzorgende IG PROEVE Opleiding Verzorgende IG PROEVE Uitleg Albeda College Branche Gezondheidszorg Kwalificatieniveau 3 Cohort: 2015-2016 Crebocode: 95530 Februari 2015 Naam student: Proeve Cohort 2012-2013 verzorgende IG

Nadere informatie

Techniek en Technologie. NIVEAU: 1 t/m 4

Techniek en Technologie. NIVEAU: 1 t/m 4 INSTRUCTIES BETROKKENEN: Certificaat B Duurzaamheid DOMEIN: Techniek en Technologie LEERWEG: BOL en BBL NIVEAU: 1 t/m 4 BETROKKENEN: ROC-begeleider ROC-beoordelaar Praktijkbegeleider Praktijkbeoordelaar

Nadere informatie

Training. Coachend begeleiden

Training. Coachend begeleiden Training Coachend begeleiden Colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. 0522-235235 info@edu-actief.nl www.edu-actief.nl Auteurs: Bertine Pruim Inhoudelijke redactie: Napona Smid Titel: Factor-E Coachend begeleiden

Nadere informatie

Studenten handleiding Competentie Ontwikkel Moment

Studenten handleiding Competentie Ontwikkel Moment Studenten handleiding Competentie Ontwikkel Moment MBO en HBO studenten 3 de en 4 de jaars, HBO studenten verkorte opleiding en cursisten vervolgopleidingen Jeroen Bosch Ziekenhuis 1 Juni 2014, Jeroen

Nadere informatie

Assessmentprocedure. EVC procedure Master opleiding Archeologie. 1 v-3

Assessmentprocedure. EVC procedure Master opleiding Archeologie. 1 v-3 Assessmentprocedure EVC procedure Master opleiding Archeologie 1 Versiebeheer Titel Assessmentprocedure Versie Datum publicatie Auteur 1 19 december 2009 MH/CNe 2 22 januari 2010 MH/CNe 3 04 februari 2010

Nadere informatie

Praktijkopleidingsplan. Praktijkopleiding AA

Praktijkopleidingsplan. Praktijkopleiding AA Praktijkopleidingsplan Praktijkopleiding AA 2013 NBA Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze,

Nadere informatie

Crebonummer PvB 02 8HAT-DO2AO. Aandrijfsystemen en onderstellen. Handleiding Proeve van Bekwaamheid. Voor de deelnemer

Crebonummer PvB 02 8HAT-DO2AO. Aandrijfsystemen en onderstellen. Handleiding Proeve van Bekwaamheid. Voor de deelnemer 1 e Autoschadehersteller Crebonummer 91760 PvB 02 8HAT-DO2AO Aandrijfsystemen en onderstellen Handleiding Proeve van Bekwaamheid Voor de deelnemer Handleiding PvB Carrosserietechniek voor de deelnemer

Nadere informatie

Toetsregeling Professionaliteit

Toetsregeling Professionaliteit Toetsregeling Professionaliteit Bacheloropleidingen Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen Radboudumc Propedeuse Deze regeling is van kracht vanaf 31 augustus 2015. 1) Begripsbepaling Professionaliteit

Nadere informatie

Je oefent deze vaardigheid in het praktijklokaal aan de hand van het handelingsformulier Voorlichting geven.

Je oefent deze vaardigheid in het praktijklokaal aan de hand van het handelingsformulier Voorlichting geven. OPDRACHTFORMULIER Voorlichting geven Naam student: Datum: Opdracht Je geeft voorlichting aan een of meer zorgvragers. Voordat je gaat oefenen Je oefent deze vaardigheid in het praktijklokaal aan de hand

Nadere informatie

HOEBERT HULSHOF & ROEST

HOEBERT HULSHOF & ROEST Inleiding Artikel 1 Deze standaard voor aan assurance verwante opdrachten heeft ten doel grondslagen en werkzaamheden vast te stellen en aanwijzingen te geven omtrent de vaktechnische verantwoordelijkheid

Nadere informatie

SW-B-K1-W3 (C) Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: Cohort: Geldig vanaf

SW-B-K1-W3 (C) Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: Cohort: Geldig vanaf SW-B-K1-W3 (C) Versterkt de eigen kracht van de groep Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: 23185 Cohort: Geldig vanaf 01-08-2015 Colofon * Daar waar hij staat, wordt ook zij bedoeld en omgekeerd. * Waar cliënt

Nadere informatie

Leerthema 1: De Intern Begeleider / Zorgcoördinator als spil in het onderwijs

Leerthema 1: De Intern Begeleider / Zorgcoördinator als spil in het onderwijs Leerthema 1: De Intern Begeleider / Zorgcoördinator als spil in het onderwijs STUDENTENHANDLEIDING Niveau: Post-HBO Leerthemabeschrijving Leerthema 1 is gericht op de competenties, de rollen en persoonskenmerken

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Consultatiedocument Gewijzigde Standaard 3000 en Stramien 4 juni 2015

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Consultatiedocument Gewijzigde Standaard 3000 en Stramien 4 juni 2015 Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Consultatiedocument 4 juni 2015 Consultatieperiode loopt tot 1 september 2015 Consultatiedocument gewijzigde Standaard 3000 en Stramien Inhoudsopgave 1 Inleiding

Nadere informatie

Medewerker contractmanagement. Denkkracht: 3. Analytisch vermogen

Medewerker contractmanagement. Denkkracht: 3. Analytisch vermogen Denkkracht: 3. Analytisch vermogen Begrijpt een situatie door die op te delen in kleinere delen of de gevolgen ervan vast te stellen. Dit houdt in dat er verschillende onderdelen of aspecten met elkaar

Nadere informatie

1. Inlevingsvermogen/sociaal sensitief- ZELFTOETS

1. Inlevingsvermogen/sociaal sensitief- ZELFTOETS Naam deelnemer Datum Ineke Koolen-Lode 26-3-14 2011 Jaartal eerste certificering 1. Inlevingsvermogen/sociaal sensitief- ZELFTOETS Kan inschatten welke houding de situatie vraagt. Toont begrip voor gevoelens

Nadere informatie

Informatiegids. Praktijkopleiding AA brede mkb-variant

Informatiegids. Praktijkopleiding AA brede mkb-variant Informatiegids Praktijkopleiding AA brede mkb-variant 2014 NBA Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op

Nadere informatie

Handboek Examinering Praktijkschool Grotius College Delft*

Handboek Examinering Praktijkschool Grotius College Delft* Handboek Examinering Praktijkschool Grotius College Delft* Schooljaar 2013-2014 * Gebaseerd op handboek Examinering Praktijkonderwijs 6 Haagse scholen 2009/2010 Handboek Examinering versie Grotius College

Nadere informatie

Begeleide interne stage

Begeleide interne stage Ik, leren en werken Begeleide interne stage Deel 2 Colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. 0522-235235 info@edu-actief.nl www.edu-actief.nl Auteur: Marian van der Meijs Inhoudelijke redactie: Titel: Ik, leren

Nadere informatie

Checklist best practice patroons

Checklist best practice patroons Checklist best practice patroons April 2014 Dit is een bewerkbaar PDF formulier. U kunt dit formulier bewerken en opslaan met Acrobat Reader versie 8 of hoger. Download de laatste versie op http://get.adobe.com/nl/reader

Nadere informatie

Wmo-werkplaats Twente. Scholingshandleiding voor cursist en trainer. Samenwerken met vrijwilligers

Wmo-werkplaats Twente. Scholingshandleiding voor cursist en trainer. Samenwerken met vrijwilligers Wmo-werkplaats Twente Scholingshandleiding voor cursist en trainer Samenwerken met vrijwilligers De vrijwilliger als vanzelfsprekende partner in zorg en welzijnswerk juli 2011 Saxion. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Milieunatuurwetenschappen

Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Milieunatuurwetenschappen Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Milieunatuurwetenschappen Het doel van vrijstelling op grond van praktijkervaring is om vast te stellen welke cursussen uit de bacheloropleiding

Nadere informatie

Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)

Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) In de voorbereiding op het Pop gesprek stelt de medewerker een persoonlijk ontwikkelingsplan op. Hierbij maakt de medewerker gebruik

Nadere informatie

ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMINERING BEROEPSOPDRACHT A (BOL)

ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMINERING BEROEPSOPDRACHT A (BOL) ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMINERING BEROEPSOPDRACHT A (BOL) VOOR STUDENTEN EN BEOORDELAARS Datum: AUG 2015 Crebo 95 ALGEMENE INLEIDING Elke beroepstaak bestaat uit een aantal beroepsopdrachten dat de student

Nadere informatie

Organisatie van werkzaamheden

Organisatie van werkzaamheden Organisatie van werkzaamheden Colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. 0522-235235 info@edu-actief.nl www.edu-actief.nl Auteurs: Rubus Opleidingspartners, Richard Prins Inhoudelijke redactie: Jessica Satink

Nadere informatie

Examens hout- en meubelopleidingen in het mbo Niveau 2 en 3

Examens hout- en meubelopleidingen in het mbo Niveau 2 en 3 Examens hout- en meubelopleidingen in het mbo Niveau 2 en 3 Algemeen Wat moet ik doen? Aan het eind van je opleiding doe je examen om te laten zien dat je vakbekwaam bent. In dit informatieblad staat alles

Nadere informatie

2.3 Wanneer ben je een goede werkbegeleider? Methodisch werken als werkbegeleider 18

2.3 Wanneer ben je een goede werkbegeleider? Methodisch werken als werkbegeleider 18 15 De werkbegeleider Samenvatting De werkbegeleider heeft een belangrijke rol binnen zorg- en welzijnsorganisaties. Zij helpt de student zich het vak eigen te maken en leert tegelijkertijd zelf hoe zij

Nadere informatie

INtheMC. Niveau (NQF) Startdatum: Einddatum: 2 3 4. Aanvinken v=voldoende a = aanpassen 2=2e gelegenheid

INtheMC. Niveau (NQF) Startdatum: Einddatum: 2 3 4. Aanvinken v=voldoende a = aanpassen 2=2e gelegenheid Over internationalisering en I-BPV; student opdrachten INtheMC Opdracht/titel: 7 Werken in het buitenland De taal Naam student: Niveau (NQF) Startdatum: Einddatum: 2 3 4 Beoordeling: Aanvinken Inleverdatum

Nadere informatie

BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 7 Persoonlijke ontwikkeling Portfolio ~ POP ~ PAP

BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 7 Persoonlijke ontwikkeling Portfolio ~ POP ~ PAP BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 7 Inleiding en leerdoelen Het begrip portfolio komt oorspronkelijk uit de wereld van kunst en architectuur. Kunstenaars en architecten kunnen bij hun sollicitaties

Nadere informatie

Besluit tot wijziging van de Nadere voorschriften controleen overige standaarden Vastgesteld 18 december 2008

Besluit tot wijziging van de Nadere voorschriften controleen overige standaarden Vastgesteld 18 december 2008 Besluit tot wijziging van de Nadere voorschriften controleen overige standaarden Vastgesteld 18 december 2008 1 Besluit tot wijziging van de Nadere voorschriften controle- en overige standaarden Vastgesteld

Nadere informatie

STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT

STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT Naam stagiair(e):... Stageplaats (+ adres):...... Tussentijdse evaluatie Eindevaluatie Stageperiode:... Datum:.. /.. / 20.. Stagementor:...

Nadere informatie

Klachtencommissie NBA. Informatie voor de indiener van een klacht

Klachtencommissie NBA. Informatie voor de indiener van een klacht Informatie voor de indiener van een klacht 2014 NBA Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze,

Nadere informatie

Begrippenkader Studieloopbaanbegeleiding en Reflectie

Begrippenkader Studieloopbaanbegeleiding en Reflectie Begrippenkader Studieloopbaanbegeleiding en Reflectie Kariene Mittendorff, lectoraat Innovatief en Effectief Onderwijs Studieloopbaanbegeleiding Binnen scholen wordt op verschillende manieren gewerkt aan

Nadere informatie

Vaardigheidsmeter Communicatie

Vaardigheidsmeter Communicatie Vaardigheidsmeter Communicatie Persoonlijke effectiviteit Teamvaardigheden Een goede eerste indruk Zelfempowerment Communiceren binnen een team Teambuilding Assertiviteit Vergaderingen leiden Anderen beïnvloeden

Nadere informatie

Autoschadehersteller. Crebonummer 91750 / 95030. PvB 01. Voertuig afleveringsklaarmaken na reparatie. Handleiding Proeve van Bekwaamheid

Autoschadehersteller. Crebonummer 91750 / 95030. PvB 01. Voertuig afleveringsklaarmaken na reparatie. Handleiding Proeve van Bekwaamheid Autoschadehersteller Crebonummer 91750 / 95030 PvB 01 Voertuig afleveringsklaarmaken na reparatie Handleiding Proeve van Bekwaamheid Voor de beoordelaar Handleiding PvB Carrosserietechniek voor de beoordelaar.

Nadere informatie

Vragenlijst dossieronderzoek samenstellingsopdrachten Toelichting. Naam vragenlijst: Vertrouwelijk

Vragenlijst dossieronderzoek samenstellingsopdrachten Toelichting. Naam vragenlijst: Vertrouwelijk Vragenlijst dossieronderzoek samenstellingsopdrachten 2010 Naam vragenlijst: Vertrouwelijk Toelichting Deze vragenlijst is opgezet ten behoeve van dossieronderzoeken inzake opdrachten tot het samenstellen

Nadere informatie

MZ-PBSD-B-K1-W3 (C) Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: Cohort: Geldig vanaf

MZ-PBSD-B-K1-W3 (C) Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: Cohort: Geldig vanaf MZ-PBSD-B-K1-W3 (C) Ondersteunt de cliënt bij wonen en huishouden Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: 23181 Cohort: Geldig vanaf 01-08-2015 Colofon Daar waar zij staat, wordt ook hij bedoeld en omgekeerd.

Nadere informatie

Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer. Dossiers 2013-2014

Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer. Dossiers 2013-2014 Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer Inhoudsopgave Inleiding... 3 Begrippenlijst... 4 Informatie BPV-beoordeling... 6 Kerntaken, werkprocessen, competenties, beoordelingscriteria en Arbo-regels...

Nadere informatie

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Het gaat om de volgende zeven verandercompetenties. De competenties worden eerst toegelicht en vervolgens in een vragenlijst verwerkt. Veranderkundige

Nadere informatie

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend.

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend. Naam student: Studentnummer: Evaluatieformulier meewerkstage CE In te vullen door de bedrijfsbegeleider van de stage biedende organisatie voorafgaand aan het eindgesprek met de stagedocent. De stagiair

Nadere informatie

Bijlage: Individueel tijdspad portfolio 1

Bijlage: Individueel tijdspad portfolio 1 Bijlage: Individueel tijdspad portfolio 1 Karin Kleine, projectleider Ontwikkeling traineeship HBO-afgestudeerden Marlous Beijer, projectsecretaris Jeugdzorg Nederland 1 Dit document is geschreven in het

Nadere informatie

Voorlichtingsbrochure AA-opleiding

Voorlichtingsbrochure AA-opleiding Voorlichtingsbrochure AA-opleiding De post-bacheloropleiding en de praktijkopleiding nader toegelicht NBA Beroepsopleiding AA 1 Studiegids Praktijkopleiding 2 Inleiding De eerste stap naar een carrière

Nadere informatie

Cursus. Autistisch spectrum

Cursus. Autistisch spectrum Cursus Autistisch spectrum Colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. 0522-235235 info@edu-actief.nl www.edu-actief.nl Auteur: Inge Janssens Inhoudelijke redactie: Agnes Schouten Titel: Autistisch Spectrum ISBN:

Nadere informatie

Handleiding Praktijkopleider

Handleiding Praktijkopleider Ontwikkelingsgericht Digitaal beoordelen DOSSIER : Dienstverlening DOSSIERCREBO : 23189 KWALIFICATIE : Helpende Zorg en Welzijn KWALIFICATIECREBO : 25498 NIVEAU : 2 COHORT : Vanaf 2015 KERNTAAK : Alle

Nadere informatie

BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 5 Persoonlijke ontwikkeling Samenwerken

BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 5 Persoonlijke ontwikkeling Samenwerken BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 5 Inleiding en leerdoelen Als verpleegkundige werk je niet alleen. Je hebt veel contact met anderen, onder andere collega s, patiënten en andere disciplines.

Nadere informatie

KPB 1: Lesgeven en Stageverslag

KPB 1: Lesgeven en Stageverslag Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn 2014-2015 KPB 1: Lesgeven en Stageverslag Cursuscode Cohort 2013: LGWKLG01P1 (bachelor); LGAKLG01P1 (associate) Cohort 2014: LGWKLG01P1 (bachelor); LGAKLG01P1

Nadere informatie

Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn Stageopdracht Samenwerkend leren

Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn Stageopdracht Samenwerkend leren Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn 015-016 Stageopdracht Samenwerkend leren Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn - Stageopdracht leerjaar 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Werken aan competenties...

Nadere informatie