M A S S E N H O V E N P U L D E R B O S P U L L E V I E R S E L Z A N D H O V E N

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "M A S S E N H O V E N P U L D E R B O S P U L L E V I E R S E L Z A N D H O V E N"

Transcriptie

1 6 INFORMATIEF GEMEENTEMAGAZINE VERANTW. UITGEVER: W. DE BIE, SCHILDEBAAN 18, 2240 ZANDHOVEN AFGIFTEKANTOOR: ZANDHOVEN - VERSCHIJNT TWEEMAANDELIJKS / NOVEMBER - DECEMBER 2007 O N Z E G E M E E N T E M A S S E N H O V E N P U L D E R B O S P U L L E V I E R S E L Z A N D H O V E N O N Z E G E M E E N T E

2 I N H O U D C o l o f o n Verantwoordelijke uitgever Willy De Bie College van Burgemeester en Schepenen Liersebaan Zandhoven A d r e s s e n Burgemeester Luc Van Hove O.L.Vrouwstraat 7, 2240 Zandhoven Tel.: 03/ Voorzitter Gemeenteraad Willy De Bie Schildebaan 18, 2240 Zandhoven Tel.: 03/ Schepenen Louis Lenaerts Nachtegaaldreef 26, 2242 Pulderbos Tel.: 03/ Jan Verbist Veerstraat 17, 2240 Viersel Tel.: 03/ Richard Bastanie Kerkstraat 21, 2240 Massenhoven Tel.: 03/ Rudolf Willems Lijsterlaan 8, 2243 Pulle Tel.: 03/ Nancy Boeckx Driehoekstraat 14 bus 2, 2240 Zandhoven Tel.: 03/ r u b r i e k p a g i n a Voorwoord 3 Gemeenteraadszittingen 4 Mededelingen 6 Openbare werken en R.O. 21 Milieu en natuur 23 Gezondheid 27 Wetenswaard 29 Seniorama 31 Veiligheid 33 Wijzigingen in de schakel 38 Feest- en cultuurkalender 39 Jeugdrubriek 41 Sport 42 Kort genoteerd 45 Nuttige adressen 47 OCMW-voorzitter Frans van de Peer Veldstraat 25, 2240 Zandhoven Tel.: 03/ O p e n i n g s u r e n Maandag en u Maandagavond u Dinsdag en u Woensdag en u Donderdag en u Vrijdag u Gemeentehuis Liersebaan Zandhoven Tel. 03/ Fax. 03/ Dit magazine is gedrukt op 100% gerecycleerd papier 2

3 V O O R W O O R D Dit voorwoord is een kopie van een open brief die verstuurd werd aan de zaakvoerders van Orgacom NV. 1 november 2007 Geachte Heren, Graag wil ik mijn dank uiten voor het intrekken van uw milieuaanvraag om afval te stockeren op het terrein naast het Albertkanaal. Ik ben blij dat u hebt ingezien dat deze terreinen niet geschikt zijn om een dergelijke activiteit uit te oefenen. De dorpskernen van Massenhoven en Viersel liggen letterlijk op een boogscheut. De vrees van onze inwoners om op regelmatige tijdstippen geplaagd te worden door geurhinder is inderdaad reëel. U beseft dit ook wel. De techniek staat wel niet stil, maar defecten, menselijke fouten en slordigheden zijn immers nooit uit te sluiten. U hebt ondervonden dat onze inwoners zeer verontrust waren, en dat dankzij de enorme gedrevenheid van het actiecomité in een mum van tijd meer dan 3000 bezwaren verzameld werden. Alle gemeentelijke adviesorganen gaven een negatief advies. De gemeenteraad steunde unaniem en over alle politieke grenzen heen het verzet tegen uw plannen. Iedere fractie zocht ook reeds de nodige steun bij zijn of haar politieke zwaargewichten in de hogere overheden. Met andere woorden: de gedrevenheid, de middelen en de inzet waren en zijn aanwezig om hierover jarenlange procedures te voeren. Voor een bedrijf als het uwe is dit vooruitzicht niet gunstig. Procedures zijn niet opportuun voor het imago van een bedrijf, laat staan voor het productieproces en de investeringen in het algemeen. Het lijkt ons inderdaad beter dergelijke activiteiten uit te oefenen op uw andere vestigingsplaatsen, daar waar de eerste buur op vele kilometers afstand woont. Anderzijds blijft Zandhoven een bedrijfsvriendelijke gemeente. We hebben een tekort aan bedrijventerreinen voor de kleine KMO, voor onze ambachtelijk bedrijven. Vele kleine bedrijven, die niet hinderlijk zijn voor de omgeving, willen zich bij ons vestigen, maar kunnen we niet huisvesten. Wellicht zitten daar voor uw terreinen nog mogelijkheden. We zijn er van overtuigd dat u de juiste keuze maakte met het dossier terug te roepen. Uit naam van al mijn inwoners: bedankt, maar we blijven vastberaden en waakzaam. Luc Van Hove Uw burgemeester 3

4 GEMEENTERAADSZITTINGEN 6 september 2007 De gemeenteraad keurt de kosteloze grondafstanden langsheen de Donck, de Rector de Ramstraat en de Driehoekstraat goed. De gemeenteraad past het ontwerp van notariële akte i.v.m. ruiling van percelen grond gelegen langsheen de Watersportlaan aan. De gemeenteraad keurt een bij-akte goed i.v.m. de opmaak van een technisch dossier met het oog op het bekomen van subsidies voor de aanleg van een fietspad aan de Oelegembaan. De gemeenteraad keurt de eerste verrekeningsstaat goed m.b.t. wegen-en rioleringswerken in de verkaveling Molenbos te Pulle. De gemeenteraad keurt het zoneringsplan voor waterbeleid definitief goed. De gemeenteraad past de wijze van aanstelling van een ontwerper voor het oprichten van een socio-culturele zaal met bijhorende accommodatie aan. De gemeenteraad neemt de plankosten i.v.m. een wijziging van de verkavelingsvergunning Viesenbos ten laste. De gemeenteraad beslist vijf bouwpercelen in verkaveling Bogarevelden opnieuw te koop te stellen. Leo Rens (Groen!) en Sofie Van Tendeloo (SP.A) stemmen tegen. De gemeenteraad sluit een nieuwe huurovereenkomst af voor de Hoge Schuur in domein Hooidonck. Leo Rens (Groen!) onthouding. De gemeenteraad bekrachtigt een beslissing van het Schepencollege i.v.m. een verlenging van het contract voor het zwembad REVA. De gemeenteraad wendt het werkingsbudget van de Gemeentelijke Basisschool Zandhoven en Massenhoven aan. De gemeenteraad neemt akte van de aanvraag tot begrotingswijziging nrs. 1 en 2 (gewone en buitengewone dienst). VLD, Vlaams Belang en Groen! stemmen tegen. De gemeenteraad keurt de aanvullende politiereglementen i.v.m. een wijziging afbakening bebouwde kom van de deelgemeente Viersel, invoering snelheidsbeperking van 70 km/u in de Goormansstraat te Zandhoven en invoering snelheidsbeperking van 70 km/u in de Grensstraat te Pulle goed. De gemeenteraad verleent advies over de 1ste begrotingswijziging van kerkfabriek O.-L.-Vrouw van Pulderbos. De gemeenteraad verleent advies over rekening 2006 van kerkfabriek St.-Willibrordus van Viersel. De gemeenteraad duidt een effectief lid en een plaatsvervangend lid aan voor Forum Lokaal Werkgelegenheid. De gemeenteraad stelt leden voor de Gecoro aan. De gemeenteraad stelt leden voor de Milieuraad aan. De gemeenteraad neemt akte van de toewijziging door het Schepencollege op 18 juli van een overheidsopdracht i.v.m. asfaltwegen zonder goedkeuring van de Gemeenteraad hoewel de gunningsprijs van ,47 euro + BTW, de raming goedgekeurd door de gemeenteraad, met meer dan euro heeft overschreden. De gemeenteraad neemt akte van de ondergrondse aanleg van electriciteitsleidingen op het grondgebied van de gemeente. De gemeenteraad neemt akte van de resultaten van de geluidsmetingen en voorstellen van acties. De gemeenteraad beslist een perceel grond gelegen achter het gemeentehuis van Pulderbos te huren van fam. Van Steen Fr.-Van Mechelen E. De gemeenteraad keurt een overeenkomst met vzw Landelijke Kinderopvang goed i.v.m. renovatiewerken aan de woning Beggard nr. 2. De gemeenteraad beslist een maaier voor de minitractor aan te kopen. De gemeenteraad past het aankoopprogramma van het brandweermateriaal voor de periode aan. De gemeenteraad stemt een retributiereglement voor het gebruik van de evenemententent. Geheime zitting De gemeenteraad past de presentiegelden van de Gecoro aan. De gemeenteraad aanvaardt het ontslag aangeboden door een leerkracht. De gemeenteraad verleent een onbeperkte gedeeltelijke loopbaanonderbreking in het onderwijs. De gemeenteraad keurt een reaffectatie, wedertewerkstelling en affectaties in het onderwijs goed. 4

5 GEMEENTERAADSZITTINGEN 18 oktober 2007 De gemeenteraad keurt een kosteloze grondafstand langsheen de Maalderstraat goed. De gemeenteraad beslist bovengrondse nutsleidingen door ondergrondse leidingen en openbare verlichting in een gedeelte van de Amelbergastraat te vervangen. De gemeenteraad beslist de kwalitatieve selectie opgenomen in de lastvoorwaarden met betrekking tot de aanstelling van een ontwerper voor de oprichting van een socioculturele zaal aan te passen. De gemeenteraad past een getroffen princiepsbeslissing met betrekking tot de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen aan. Leo Rens (Groen!) onthouding. De gemeenteraad sluit een gebruiksovereenkomst af betreffende een perceeltje grond gelegen aan Molenbos. De gemeenteraad sluit een overeenkomst met de intercommunale Igean milieu en veiligheid af i.v.m. de herinrichting van het containerpark. De gemeenteraad gaat een dading aan met betrekking tot de Vlaamse heffing ter bestrijding van leegstand en verkrotting van gebouwen en/of woningen. De gemeenteraad stelt de gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking samen. De gemeenteraad keurt de meerjarenplannen van de vijf kerkfabrieken goed. De gemeenteraad neemt akte van de budgetten 2008 van de vijf kerkfabrieken. De gemeenteraad doet vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente, keurt de agendapunten en de statutenwijziging goed en wijst een vertegenwoordiger en diens plaatsvervanger aan voor de buitengewone algemene vergadering van IVEKA op 17 december De gemeenteraad doet vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente, keurt de agendapunten en de statutenwijziging goed en wijst een vertegenwoordiger en diens plaatsvervanger aan voor de buitengewone algemene vergadering van IGAO op 20 december De gemeenteraad neemt akte van de waterproblematiek Molenbeek en Kleine Beek. De gemeenteraad stelt leden aan voor het beheersorgaan van de Plaatselijke Openbare Bibliotheek. De gemeenteraad neemt akte van de aanvraag tot begrotingswijziging nrs 3 en 4 (gewone en buitengewone dienst). Leo Rens (Groen!) stemt tegen, Vlaams Belang onthouding. De gemeenteraad neemt akte van het proces-verbaal van de kas van de gemeenteontvanger. De gemeenteraad stemt een retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein. De gemeenteraad verklaart drie plaatsen open van korporaalvrijwilliger bij bevordering van het vrijwillig brandweerkorps. De gemeenteraad neemt akte van de vaststelling van de jaarrekening per van het O.C.M.W. van Zandhoven. De gemeenteraad verleent advies i.v.m. de 2de begrotingswijziging van de kerkfabriek O.-L.-Vrouw van Pulderbos en de kerkfabriek St.-Petrus en Paulus van Pulle. Geheime zitting De gemeenteraad verleent het ontslag aan zes brandweerlieden van het vrijwillig brandweerkorps. Drie omwille van pensioen, 2 omwille van verhuizing buiten de gemeente en 1 niet langer geïntereseerde. De gemeenteraad aanvaardt het ontslag aangeboden door een bibliotheekassistente. Overzicht 2007 Gemeenteraadszittingen Donderdag 15 november Donderdag 13 december 5

6 M E D E D E L I N G E N Wachtdiensten dokters regio Zandhoven-Viersel-Massenhoven 03/ regio Pulle-Pulderbos 014/ Huisartsenwachtpost regio Herentals Nederrij 99 in Herentals 014/ De wachtdienst begint op vrijdag (of de avond vóór een feestdag) om u en eindigt op maandag (of de ochtend na een feestdag) om 8.00 u. Tijdens de week moet u gewoon de huisdokter bellen. U kan de wachtgeneesheer bereiken door het centraal telefoonnummer te draaien Let op: U komt NIET rechtstreeks bij de wachtdokter terecht. De hoorn wordt opgenomen door een telefonist(e). U kan 2 dingen doen: ofwel vraagt u de naam en het telefoonnummer van de wachtdokter en belt hem zelf op. ofwel vraagt u of de telefonist(e) de wachtdokter in uw plaats kan oproepen. Wachtdiensten apothekers Dag (tussen 09u00 en 18u30) Uw apotheker is op weekdagen geopend van 09u00 tot 12u30 en van 14u00 tot 18u30. Probeer zo veel mogelijk van zijn diensten gebruik te maken. Hij kent u immers het best en zal u dan ook betrouwbaar, deskundig en persoonlijk advies kunnen geven. Avond en weekend (tussen 18u30 en 22u00 en tijdens het weekend) Tussen 18u30 en 22u00 en tijdens het weekend vindt u de apothekers van wacht op de gebruikelijke lijsten bij de apotheker of in de krant. U vindt deze eveneens op het internet op: of Desgewenst kan u ook hiervoor bellen naar het nummer 0900/ ( 0,45 per minuut). Nacht (tussen 22u00 en 09u00) Tussen 22u00 s avonds en 09u00 s morgens dient u steeds te bellen op het nummer: 0900/ ( 0,45 per minuut) of 0900/ ( 0,45 per minuut) (operator) om de apotheker van wacht in uw buurt te kennen. Wachtdiensten tandartsen Centrale oproepnummer: 0903/99591 Dit enkel gedurende feestdagen en het weekend. De patiënten vernemen op een antwoordapparaat het telefoonnummer van de tandartsen met wachtdienst. Kind & Preventie Centraal oproepnummer: (elke werkdag van 8.00 tot 20.00u) 078/ Consultatiebureau Zandhoven Amelbergastraat 28 - tel. 03/ Elke dinsdag van tot 20.00u en elke donderdag van tot 16.00u 6

7 M E D E D E L I N G E N Adressen thuisverzorging Braeckmans Pim Fazantenlaan 12, PB 03/ De Beuckeleer Bea Lijsterlaan 8, PL 0476/ Denys Annick Rozenlaan 2, PB 0495/ Geerts Mieke Fruithoflaan 6, ZA 0495/ Hemalaer Stijn De Linden 40, ZA 0474/ Laenen Agnes Heirbaan 11, PL 0479/ Lenaerts Ingrid Moerstraat 4, PB 03/ Leenaerts Vicky Het Veld 33, ZA 0476/ Peiffer Greet Keulsebaan 77, PL 03/ Schoenmaekers Leen Dorpsstraat 27, PL 0476/ Schoenmaekers Else (ook postnatale zorg) Salvatorstraat 3, PB 0472/ Soetemans Hilde Rozenlaan 47, PB 03/ Van Damme Simonne Driehoekstraat 109, ZA 03/ Van den Eynden Godelieve Molenheide 42, PB 03/ Van der Voort Magda H. De Meesterlaan 8, ZA 03/ Van de Vel Marleen Molenheide 36, PB 0473/ Van Rompaey Christa Boudewijnlaan 119, PL 03/ Van Rompaey Hilde Hoge Weg 18, MA 03/ Van Royen Lieve Veerstraat 137, VI 03/ Verhaegen Lydia Eikenlaan 14, PB 03/ Vermeire Ria Tuinweg 12, PB 0474/ Wit-Gele Kruis Van de Wervelaan 65 03/ Schilde U kan de adressen ook terugvinden op volgende website: of u kan bellen naar het nummer: 070/

8 M E D E D E L I N G E N Evolutie van de bevolking Huwelijken 10/08/2007 Verreet Tim-Claes Marijke PL 11/08/2007 De Wilde Chris-Kegels Sophie ZA 18/08/2007 Van Herp Dave-Van Assche Ilse PB 01/09/2007 Bruyndonckx Wim-Driesen Els PB 08/09/2007 Glassée Guido-Ibarra Guerrero Galia ZA 15/09/2007 Van Heesbeke Geert-de Hoon Katrien ZA 15/09/2007 Vanreusel Maarten-Hermans Jessy ZA 22/09/2007 Van Deuren Wouter-Boeckmans Leentje PB 22/09/2007 Maerevoet Frederik-Bradi Vicky MA 28/09/2007 Van Even Michel-Segers Anne ZA 06/10/2007 Schillemans Philip-Dieltiens Elisabeth VI Overlijdens 14/08/ /08/2007 Van Looy Maureen PL 05/04/ /08/2007 Vermeiren Cyrilla ZA 17/04/ /08/2007 De Bont Lodewijk PB 01/12/ /08/2007 Coertjens Jozef PB 29/05/ /08/2007 Bogaert Gustavus PB 08/10/ /08/2007 Hermans Maria ZA 06/12/ /09/2007 Lenaerts Victor ZA 04/08/ /09/2007 De Schutter Augusta ZA 09/10/ /09/2007 Donckers Anna ZA 18/04/ /09/2007 Vermeiren August PL 26/03/ /09/2007 Van In André PB 01/07/ /09/2007 De Wit Joanna PB 08/03/ /09/2007 Kwets Maria ZA 05/02/ /09/2007 Mertens Lucien PB 09/01/ /09/2007 Mesdagh Louis ZA Geboorten 26/07/2007 Gorris Iluna ZA 29/07/2007 Van Cotthem Elisa ZA 31/07/2007 Hellemans Nand-Louis MA 01/08/2007 De Vos Marten ZA 06/08/2007 Vanderhaegen Charlie VI 08/08/2007 Vranckx Lukas ZA 08/08/2007 Poelmans Floor ZA 13/08/2007 Van Loock Justine PB 18/08/2007 Vaes William VI 20/08/2007 Ostermeyer Wout PB 21/08/2007 Maurissen Matteo ZA 22/08/2007 Peeters Anna MA 23/08/2007 Janssens Louise PB 25/08/2007 Wouters Zoé PB 26/08/2007 Bruyninckx Lili ZA 29/08/2007 Dom Camil ZA 29/08/2007 Graff Liam ZA 03/09/2007 De Brucker Aline PL 04/09/2007 Schuermans Milla ZA 10/09/2007 van der Staaij Liz PB 11/09/2007 Van der Stock Imke PL 14/09/2007 Peeters Nina PB 15/09/2007 De Vos Lennert ZA 15/09/2007 Van de Vel Lore PL 17/09/2007 Celens Marie ZA Elektronisch identiteitsdocument voor kinderen onder de twaalf jaar (Kids-ID) De procedure voor de aanvraag van een kinderidentiteitsbewijs (-12 jaar) wijzigt in de loop van Doe uw aanvraag minstens 1 maand voor uw kind naar het buitenland vertrekt. Alleen duidelijke pasfoto s met witte achtergrond worden aanvaard. Meer informatie verschijnt van zodra dit bekend is. 8

9 M E D E D E L I N G E N Bibliotheek info De openbare bibliotheken in Vlaanderen hebben een nieuw logo. Tijdens de week van de openbare bibliotheek werd het overal gelanceerd. Er kwamen radiospotjes om de verwendag te promoten en ook op de boekenbeurs zie je het logo verschijnen. Er is een hele campagne gestart om het imago van de openbare bibliotheek een grondige beurt te geven! Sluitingsdagen: 1/11, 2/11, 15/11, 24/12, 25/12, 26/12, 31/12, 1/1 bronnen bepalen. Wat is er dan mis met google misschien? Google zoekt aan de oppervlakte, Arachne gaat dieper. Om databases en catalogi op internet te doorzoeken, moet je toegang krijgen en op een andere manier te werk gaan. Probeer het eens! Is er iets niet duidelijk, vraag het gerust aan de bibliotheekmedewerkers. O ja, gewoon naar de bib komen en een boek lezen mag ook nog hoor! Arachne: wie af en toe eens onze catalogus op het internet bekijkt, heeft deze naam zeker al gezien. Wie een zoekvraag ingeeft, krijgt achteraf de mogelijkheid om via de link Arachne verder te zoeken. Je vraag wordt dan direct doorgestuurd naar de Vlaamse Centrale Catalogus, de provinciale catalogus, Wikipedia Nl, Webwijzer, Brittanica, Encarta, Vrt, BBC, IMDB, Oor Wie dezelfde vraag stelt vanop een PC in de bibliotheek krijgt bovendien toegang tot een aantal betalende databanken die van thuis uit niet bereikbaar zijn: Mediargus, Biblion We kunnen zelf de volgorde van zoeken en de Zitdag voor werknemerspensioenen De zitdag voor werknemerspensioenen van donderdag 15 november e.k. kan NIET plaatsvinden aangezien op deze dag de diensten van de RVP gesloten zijn. De eerstvolgende zitdag in Zandhoven zal plaatsvinden op donderdag 20 december

10 M E D E D E L I N G E N Sluitingsdagen gemeentelijke diensten Onze gemeentelijke diensten zijn gesloten op: - donderdag 1 en vrijdag 2 november - donderdag 15 en vrijdag 16 november - maandag 24, dinsdag 25 en woensdag 26 december - maandag 31 december en dinsdag 1 januari Het containerpark is gesloten op: - donderdag 1 en vrijdag 2 november - maandag 24 en dinsdag 25 december - maandag 31 december en dinsdag 1 januari Cursus Nederlands Ben jij nieuw in België? Heb je nog geen tijd, kans of moed gehad om onze taal, het Nederlands, echt onder de knie te krijgen? Dan ben je misschien geïnteresseerd in de cursus Nederlands voor anderstaligen die de gemeente Zandhoven wil organiseren. vóór 10 december op het gemeentesecretariaat te bezorgen. Je kan voor meer informatie ook steeds terecht bij: David Basstanie: 03/ Wat kan je er leren? - basisgrammatica - luisteren: begrijpen van de gegeven informatie - schrijven: formulieren leren invullen, korte mededelingen en tekstjes schrijven uit het dagelijkse leven (wonen, hobby s, ) - lezen: informatie halen uit formulieren, brochures, kranten - spreken: je leert persoonlijke informatie geven, een afspraak maken, eenvoudige gesprekken voeren De cursus Nederlands gaat in januari van start (enkel indien er voldoende deelnemers zijn) en wordt gegeven in de voormalige kleuterschool naast het gemeentehuis. De kostprijs bedraagt 100 euro voor inwoners van Zandhoven en 125 euro voor cursisten van buiten Zandhoven. Vooraf inschrijven is verplicht. Heb je interesse, gelieve dan onderstaande inschrijvingsstrook Naam: Adres Telefoon: schrijft in voor de cursus Nederlands en zal na ontvangst van de factuur het inschrijvingsgeld betalen. 10 Let op: het Schepencollege kan beslissen om wijzigingen aan te brengen afhankelijk van het aantal inschrijvingen maar daar word je dan zo spoedig mogelijk van op de hoogte gebracht.

11 M E D E D E L I N G E N Sociaal nieuws De voorwaarden op een rijtje om gebruik te kunnen maken van de tussenkomst van het Sociaal Verwarmingsfonds 1. Je verwarmt je woning met één van de volgende brandstoffen: - huisbrandolie (of mazout) aan de pomp en in bulk (voor het vullen van een brandstoftank aan huis) - verwarmingspetroleum (c) aan de pomp - bulkpropaangas aan huis geleverd in grote hoeveelheid (in een propaangastank, niet in flessen) Opgelet: dit geldt niet voor aardgas via aansluiting op het stadsdistributienet of propaangas en butaangas in gasflessen. De regeling geldt enkel tijdens de verwarmingsperiode, dat wil zeggen voor leveringen tussen 1 september 2007 en 30 april De prijs die op je factuur vermeld wordt, is hoger of gelijk aan 0,49 / liter (BTW inbegrepen). 3. Je behoort tot één van de volgende categorieën: categorie 1: Jij of een lid van jouw gezin heeft recht op een verhoogde tegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering, met andere woorden, je ontvangt deze tegemoetkoming als: - WIGW (weduwe of weduwnaar, invalide, gepensioneerde, wees) - kind met een handicap met een verhoogde kinderbijslag - langdurig werkloze (sinds meer dan een jaar), ouder dan 50 jaar - gerechtigde op een inkomensgarantie voor ouderen (IGO of GIB) - gerechtigde op een uitkering voor gehandicapten - leefloongerechtigde - gerechtigde op financiële maatschappelijke hulp equivalent aan het leefloon - persoon met bescheiden inkomen waaraan OMNIO-statuut werd toegekend én je gezinsinkomen is lager dan of gelijk aan de voor categorie 2 vastgestelde grenzen. categorie 2: Jouw jaarlijks bruto belastbaar gezinsinkomen is lager of gelijk aan ,18, verhoogd met 2.501,47 per persoon ten laste (bedragen onder voorbehoud van eventuele indexaanpassing) Voor de berekening van dat inkomen wordt rekening gehouden met het kadastraal inkomen (x3) van andere woningen dan de gezinswoning. (Met persoon ten laste wordt bedoeld: een lid van het gezin van de gerechtigde met een netto jaarinkomen, zonder de gezinsbijslag en het onderhoudsgeld voor kinderen, dat lager is dan 2.610) categorie 3: Je geniet: - een collectieve schuldenregeling of - een schuldbemiddeling én het OCMW heeft bovendien vastgesteld dat je je verwarmingsfactuur niet kan betalen. Indien aan deze drie voorwaarden is voldaan, kom je in aanmerking voor een verwarmingstoelage. Het bedrag van de toelage hangt af van de brandstofsoort en van de gefactureerde prijs per liter. Het schommelt tussen 3 cent en 13 cent per liter. In ieder geval is de toelage beperkt tot liter per winter en per gezin dat in dezelfde woonst verblijft. De toelage kan nooit hoger zijn dan 195. Voor kleine hoeveelheden aan de pomp gekochte huisbrandolie of verwarmingspetroleum c (lamppetroleum) is een forfaitaire toelage voorzien van 100. Waar en wanneer aanvragen? Binnen de 60 dagen na de levering aanvragen bij het OCMW van je gemeente: OCMW Zandhoven, Schriekweg 3, 2240 Zandhoven Tel: 03/ Spreekuren: elke werkdag van 9.30 u tot u of op afspraak Waar vind je meer informatie? - bij het OCMW - op - op het gratis nummer 0800/

12 M E D E D E L I N G E N Uw mazoutfactuur gespreid betalen Om de burger te helpen bij het betalen van de energiefactuur, werkte de overheid vorig jaar een reeks maatregelen uit. Een van die maatregelen houdt in dat de consument de mogelijkheid heeft om zijn mazoutfactuur gespreid te betalen. De lijst van brandstofhandelaars die deze gespreide betalingen aanbieden, conform de minimumvoorwaarden van het Koninklijk Besluit van 5 oktober 2006, zijn te vinden op de website van de FOD Economie. > Energie > Niet hernieuwbare energie > Aardolie Als een consument zijn jaarlijks verbruik in schijven wil betalen, moet hij hiervoor een contract afsluiten met zijn brandstofhandelaar. Let wel: de gespreide betaling is van toepassing op contracten afgesloten vanaf 1 januari Ook brandstoffenhandelaars die op voormelde lijst niet voorkomen, bieden in bepaalde omstandigheden hun cliënteel de mogelijkheid het geschatte jaarverbruik in schijven te betalen. Informeer u dus ook bij uw gebruikelijke brandstoffenhandelaar. Hierna vindt u een beknopt overzicht van de belangrijkste voorwaarden waaraan de contracten voor levering van huisbrandolie met spreiding van betaling moeten voldoen wanneer deze aangeboden worden door handelaars die op de lijst van de FOD Economie voorkomen. Meer informatie over de gespreide betalingen vindt u op In geval van vragen of opmerkingen i.v.m. gespreide betalingen, kan u steeds terecht op het gratis nummer 0800/ van het Contact center van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie. Tips voor energieconsumenten. Veranderen van leverancier Laat je niet verblinden door éénmalige promoties of lage voorschotfacturen. Wie voor jou de goedkoopste leverancier is, kom je te weten op de website van de VREG (Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits - en Gasmarkt): Heb je geen internet? De VREG helpt je ook telefonisch verder: 02/ Als je de VREG contacteert, zorg dat je een eindfactuur bij je hebt. Bij verkoop buiten de onderneming (in een supermarkt, deur-aan-deur) is er pas een geldig contract als je het contract ondertekend hebt én de leverancier dit contract schriftelijk bevestigde. Tot 14 dagen na de bevestiging van de leverancier kan je dit contract opzeggen. Best met aangetekende zending. Laat je nooit onder druk zetten om iets te ondertekenen. Een leverancier moet onmiddellijk je woning verlaten wanneer jij dit wil! Bij verkoop via de telefoon is er pas een geldig contract wanneer de leverancier een schriftelijke bevestiging stuurt die de klant uitdrukkelijk en schriftelijk moet bevestigen. Na deze bevestiging kan je het contract nog binnen de 7 werkdagen opzeggen. Vermijd verbrekingsvergoedingen. Bekijk de voorwaarden en de opzeggingstermijnen van het contract dat je nu hebt. Laat het contract met een nieuwe leverancier pas starten wanneer je het lopende contract correct beëindigd hebt. Wanneer je het 6 maanden vóór het einde van het contract verbreekt kan de leverancier je maximum 50 euro verbrekingsvergoeding aanrekenen. Wanneer je het contract meer dan zes maanden vóór het einde verbreekt, is het maximum 75 euro. Wanneer je van leverancier verandert, moet je er op letten dat: - de vorige leverancier stopt met het sturen van voorschotfacturen - je een slotfactuur krijgt van de vorige leverancier. - je voorschotfacturen krijgt van de nieuwe leverancier 12

13 M E D E D E L I N G E N Verhuizen Neem zowel in de oude woning als in de nieuwe woning de meterstanden op. Vul de verhuisformulieren van de VREG (zie website vreg: of telefoneer: 02/ ) volledig en correct in. Bezorg de verhuisformulieren onmiddellijk aan je leverancier. Elke leverancier moet de verhuisformulieren van de VREG aanvaarden en verwerken. De formulieren moeten ondertekend zijn door de verschillende partijen, (oude en nieuwe klant of huisbaas). Zonder handtekening verwerken de leveranciers de formulieren niet. Zo blijven bijvoorbeeld de facturen voor je oude adres lopen! Let er op dat je nadat je de verhuis correct hebt doorgegeven: - geen voorschotfacturen meer krijgt voor je oude adres - een slotfactuur krijgt voor je vorige adres - voorschotfacturen krijgt voor je nieuwe adres Sociale maatregelen 1. Sociaal tarief Sinds 1 augustus 2007 is het sociaal tarief het laagste tarief op de markt. Als je sociaal tarief hebt, moet je ook geen vast recht betalen voor je dagteller en krijg je jaarlijks 500 kwh elektriciteit gratis. Wie kookt en/of warm water heeft op aardgas, maar NIET verwarmt met aardgas krijgt ook 556 kwh aardgas gratis. Elke leverancier moet het sociaal tarief toepassen. Wie komt in aanmerking voor sociaal tarief: - Personen met een handicap die minstens 65% arbeidsongeschikt zijn en een tegemoetkoming ontvangen - Personen met een handicap die ofwel een inkomensvervangende tegemoetkoming ofwel een integratietegemoetkoming krijgen - Bejaarden en personen met een tegemoetkoming voor hulp aan derden - Bejaarden met een gewaarborgd inkomen - Personen die een aanvraag deden voor één van de vorige tegemoetkomingen en intussen een tegemoetkoming krijgen van het OCMW - Personen met een leefloon van het OCMW - Personen die ingeschreven zijn in het vreemdelingenregister, voor onbeperkte tijd in ons land kunnen verblijven en steun krijgen van het OCMW. Je moet het sociaal tarief jaarlijks zelf aanvragen. Dit doe je door het attest dat bewijst dat je recht hebt op sociaal tarief naar je leverancier te sturen. Als je van leverancier verandert, moet je ook deze het attest bezorgen. 2. Beschermde klant Wie komt in aanmerking voor de toepassing van het statuut van beschermde klant: - Iedereen die van het sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas geniet - Personen met een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds - Personen in collectieve schuldenregeling - Personen in budgetbegeleiding bij het OCMW. Ook dit moet je jaarlijks zelf aanvragen door het attest aan je leverancier te bezorgen. Als je van leverancier verandert, moet je het opnieuw aanvragen. Voordelen van beschermde klanten: - betalen geen extra kosten voor herinneringsbrieven of ingebrekestellingen, - hun budgetbegeleider/schuldbemiddelaar krijgt een gratis kopie van de factuur, - kunnen vragen dat ze één keer per jaar de meterstand komen aflezen en - kunnen vragen om gratis de meter te verplaatsen naar een betere plaats (als dit technisch mogelijk is). Facturen Hou in de gaten dat je regelmatig voorschotfacturen krijgt. Let er op dat de voorschotfacturen niet te hoog, maar ook niet te laag zijn (anders krijg je bij de afrekening een onaangename verrassing). Neem contact op met je leverancier om dit te regelen. Probeer tijdig te betalen. Zo vermijd je herinneringskosten. Als het onmogelijk is om te betalen spreek dan een afbetalingsplan af met je leverancier. Het OCMW kan hierbij bemiddelen. Ieder gezin in Vlaanderen krijgt 100 kwh gratis elektriciteit. Per gezinslid krijg je 100 kwh elektriciteit gratis extra. De gratis kwh wordt jaarlijks verrekend bij de afrekeningsfactuur. Let op met domiciliëring. Wanneer de leverancier fouten maakt of er komt een grote afrekening dan gaat dit bedrag zomaar van je rekening. Wanneer je zonder domiciliëring betaalt, kan je de fout laten rechtzetten of kan je een afbetalingsplan afspreken als het om een grote rekening gaat. De leverancier mag je contract stopzetten (droppen) als je geen afbetalingsplan regelt nadat je een herinneringsbrief en een 13

14 M E D E D E L I N G E N ingebrekestelling kreeg of als je het afgesproken afbetalingsplan niet naleeft. De opzegtermijn bedraagt 30 dagen. Als je ten laatste 10 dagen voor het einde van de opzegtermijn geen nieuwe leverancier vindt dan levert de distributienetbeheerder gas en/of elektriciteit. Wanneer een leverancier je niet meer als klant wil mag hij geen dropkosten aanrekenen. Meterstanden Geef steeds de meterstanden door. Vraag hulp wanneer dit moeilijk is. Zo vermijd je dat er afrekeningen en voorschotfacturen komen op basis van geschatte meterstanden. Je moet je meterstanden doorgeven voor je jaarlijkse afrekening, bij verhuis en wanneer je van leverancier wisselt. De meterstanden die je doorgeeft, kan je best bijhouden zodat je kan nakijken of je factuur klopt. Budgetmeters Sinds dit jaar krijgt iedereen die een budgetmeter nodig heeft gratis een budgetmeter. Als de kaart van je budgetmeter leeg is, heb je toch nog een minimumlevering van 10 ampère. - Het gebruik van deze 10 ampère is niet gratis en moet betaald worden aan de distributienetbeheerder! - Als je de schulden bij de distributienetbeheerder niet betaalt kan de Lokale Adviescommissie beslissen om de minimumleveringfunctie uit de budgetmeter te halen. Als je dan geen geld op je kaart hebt, heb je ook geen elektriciteit. Afsluiting Wanneer de LAC (lokale adviescommissie) je uitnodigt, ga je best naar de zitting. De LAC beslist of je al dan niet afgesloten wordt. Je mag steeds een vertrouwenspersoon (een buurtwerker, een maatschappelijk werker, een buur, een familielid,...) meenemen. Tussen 1 december en 1 maart mag niemand afgesloten worden. Dit betekent niet dat mensen die vóór deze periode al afgesloten waren automatisch heraangesloten worden. Om heraangesloten te worden moet je de LAC contacteren. Wanneer de LAC terug samenkomt, kan er beslist worden onder welke voorwaarde de distributienetbeheerder je terug aansluit. Meer informatie Meer informatie vind je bij de VREG: of 02/ Ook het project energie en armoede helpt je graag verder bij vragen of problemen. Thuisoppas voor bejaarde, zieke en mindervalide personen Heeft u als bejaarde, zieke of gehandicapte af en toe eens nood aan een beetje gezelschap? Wordt u als familielid vaak geconfronteerd met de moeilijkheid het huis uit te gaan aangezien u de bejaarde of zieke persoon die bij u inwoont moeilijk alleen kunt laten? Dan kan u beroep doen op de gezelschapsdienst van het OCMW. Vrijwillige thuisoppassers stellen zich ter beschikking voor het vergezellen van de hulpaanvragers op een zorgzame wijze. Zij houden toezicht en nemen een aantal kleine zorgtaken op zich zoals helpen verkleden, in en uit bed helpen, toezicht of hulp bij inname medicatie, bij eten en drinken. Begeleiding bij het wandelen en ontspanning (voorlezen, een babbeltje slaan) behoort eveneens tot hun taak. Als gebruiker van de gezelschapsdienst betaal je een vergoeding van 2,60 euro per uur, met een minimum van 5,20 euro. Wil je als vrijwilliger thuisoppas doen? Wij zijn nog steeds op zoek naar vrijwilligers die bereid zijn om bejaarde of zieke personen op een zorgzame wijze gezelschap te houden. Als vrijwilliger neem je niet de plaats in van professionele hulpverleners en doe je geen huishoudelijke of verpleegkundige taken. Je bepaalt ook zelf waar, wanneer en hoe vaak je gaat oppassen. OCMW Zandhoven zorgt voor een vergoeding (3,1 euro per uur) en een degelijke verzekering. Interesse? Voor meer informatie kan u elke maandag en donderdag vrijblijvend terecht bij de coördinator van de gezelschapsdienst van het OCMW, Diane Van de Vel, op het nummer 03/ of via Warme maaltijden bij u thuis geleverd Wat? Als u zelf niet meer kunt koken, kunt u gewone maaltijden of dieetvoeding aan huis laten bezorgen tegen een voordelige prijs. Deze maaltijden worden bereid en aan huis gebracht door een traiteur. Op aanvraag kan voor weekends en feestdagen de voorafgaande dag een gekoelde maaltijd, geschikt voor opwarming, of een koude schotel worden geleverd. 14

15 M E D E D E L I N G E N Je hoeft ook niet elke dag een warme maaltijd te nemen. Voorkeurdagen worden afgesproken met het OCMW of met de rondbrenger. Sinds 1 oktober 2007 doet het OCMW hiervoor beroep op een nieuwe traiteur, m.n. Veresto. Voor wie? - Alleenstaanden, bejaarden, mindervaliden en gezinnen die omwille van ziekte of sociale omstandigheden niet in staat zijn zelfstandig hun middagmaal te bereiden, en niet of moeilijk kunnen rekenen op hulp van partner, familie en/of derden - Woonachtig in groot-zandhoven Praktisch (prijzen geldig van 1/10/2007-1/10/2008) - Voor een gewone maaltijd betaalt u 5,20 EUR - Voor een gewone maaltijd waaraan op uw verzoek bewerkingen werden verricht (vb. gemalen vlees, ) betaalt u 5,80 EUR - Voor een dieetmaaltijd betaalt u 5,80 EUR - Voor een extra portie soep of nagerecht betaalt u 0,80 EUR - Per maand krijgt u van ons een gedetailleerde rekening, die u dient te betalen met een overschrijving via uw bankinstelling of met een domiciliëringsopdracht. OCMW Zandhoven viert feest iedereen welkom op 8 december Op 1 juli 1995 werd het huidige OCMW-gebouw in de Schriekweg 3 te Zandhoven geopend. Ondertussen is het gebouw te klein geworden en zijn we blij u onze nieuwe burelen te kunnen voorstellen. De hulpverlening van het OCMW beperkt zich immers niet meer louter tot individuele materiële en financiële bijstand en/of het begeleiden van mensen in nood, zoals dit vroeger het geval was ten tijde van de COO (Commissie Openbare Onderstand). 30 jaar geleden werd de COO omgevormd tot OCMW (Openbaar Centrum Maatschappelijk Welzijn) en sindsdien zijn de taken en diensten bijzonder toegenomen. Ook ons hulpverleningsaanbod is doorheen de jaren zodanig uitgebreid dat de Zandhovense bevolking op het OCMW terecht kan voor zeer uiteenlopende hulp- en informatievragen. Hoe aanvragen? Bij het OCMW Zandhoven, Schriekweg 3, 2240 Zandhoven - Tel: 03/ Spreekuren: elke werkdag van 9.30 u tot u Verlenging Sluitingsuur Sinds kort is de regelgeving omtrent de verlenging van het sluitingsuur veranderd. De aanvraag dient niet langer te gebeuren via de politie, maar op het gemeente- secretariaat. Wie een fuif wil organiseren of een feest, kan op het gemeentehuis een aanvraagformulier krijgen. Dit formulier bestaat uit twee delen: Kennisgeving tot het organiseren van een fuif en Aanvraagformulier voor een verlenging van het sluitingsuur.. Je kan het formulier ook downloaden van onze web- site > Mededelingen >Nieuw: downloads,..., afprinten en dan ingevuld en ondertekend binnenbrengen op het secretariaat. Indien het schepencollege een gunstig advies geeft, wordt de officiële toelating opgestuurd. Wij hebben een dubbele reden om feest te vieren: - het OCMW bestaat 30 jaar - de inhuldiging van het uitgebreide en vernieuwde OCMW-gebouw Iedereen is welkom voor een drankje en een hapje tijdens onze opendeurdag op zaterdag 8 december van u tot u. We stellen dan al onze lokalen open en geven u de gelegenheid om op een informele manier kennis te maken met het uitgebreide dienstverleningsaanbod van het OCMW. Tot dan! OCMW Zandhoven Schriekweg Zandhoven Tel: 03/ Fax: 03/ Website: 15

16 M E D E D E L I N G E N Billijke Vergoeding De billijke vergoeding is een vergoeding die betaald moet worden voor het publieke gebruik van het muziekrepertoire van de uitvoerende artiesten en muziekproducenten. De tarieven voor de billijke vergoeding worden berekend op basis van een aantal parameters zoals de aard van de ruimte (winkel, cultureel centrum, ), de grootte van de ruimte, de aard van de activiteit (met of zonder drankaanbod, met of zonder dansgelegenheid, ). De Vlaamse overheid wil de kleinschalige evenementen van lokale groeperingen of verenigingen in het Nederlandse taalgebied bevorderen. Daarom neemt ze onder bepaalde voorwaarden de kosten van de billijke vergoeding voor deze evenementen op zich. Om in aanmerking te komen, moeten de evenementen voldoen aan een aantal criteria: de organisator moet een lokale groepering of vereniging zijn die voornamelijk uit vrijwilligers bestaat de inkomprijs moet lager zijn dan 6 euro de totale billijke vergoeding die moet betaald worden voor het evenement mag niet hoger liggen dan 100 euro, incl. btw de locaties van het evenement moeten in het Nederlandse taalgebied liggen conventionele ruimtes zijn uitgesloten van deze regeling Meer informatie vind je op de website Opgelet: de billijke vergoeding is niet hetzelfde als Sabam! Voor meer info over de auteursvergoedingen, surf naar Materiaal Ontlenen Een kleine oproep aan alle verenigingen die materiaal willen ontlenen: doe je aanvraag minstens een maand op voorhand en wees duidelijk in wat je vraagt. De volgende dingen moeten zeker in de aanvraag staan: - naam van de vereniging - gegevens van de contactpersoon (naam, adres, telefoonnummer, adres) - datum van de activiteit - aard van de activiteit - plaats van de activiteit - gewenst materiaal: vermeld zeker ook het aantal of de grootte! De aanvraag is gericht aan het Schepencollege (Liersebaan Zandhoven) en je kan hem voortaan ook mailen naar Voor de infopanelen, Afspanning St.-Christoffel, een verlenging van het sluitingsuur en een vergunning voor een tombola bestaan aparte aanvraagformulieren! Kijk hiervoor op onze website (onder mededelingen / downloads). Vergunning Tombola Alle verrichtingen die het publiek aangeboden worden en die bestemd zijn om winst te verschaffen door middel van het lot worden als loterijen beschouwd. Een tombola is een loterij die winst in natura verschaft. Prijzen in speciën of in waardepapier zijn voorbehouden aan de Nationale Loterij. In België zijn tombola s verboden, behalve deze die uitdrukkelijk toegestaan zijn wegens hun openbaar nut. Wie een tombola wil organiseren, moet hiervoor toelating vragen aan het schepencollege. Voor een aanvraagformulier met de voorwaarden kan je op het gemeentesecretariaat terecht of op onze website Doe je aanvraag minstens 1 maand op voorhand! Vrijwilligersverzekering Met de Wet betreffende de rechten van vrijwilligers (B.S ), kregen de vrijwilligers eindelijk een betere bescherming. In de nieuwe wet worden de organisaties aansprakelijk gesteld voor schade die hun vrijwilligers tijdens een vrijwilligersactie veroorzaken én ze worden verplicht hiervoor een verzekering af te sluiten. Elke provincie werkte een reglement uit en in samenwerking met de Nationale Loterij ontstond de nieuwe gratis verzekering vrijwilligerswerk. Wie kan intekenen? Welke activiteiten worden verzekerd? Wie wordt verzekerd? Wat wordt verzekerd? Wat wordt niet verzekerd? Wat is de procedure? Een antwoord op al deze vragen vindt u in de folder die u op het gemeentesecretariaat kan afhalen. Op vindt u een samenvatting van deze folder en wie er echt het fijne van wil weten, kan steeds terecht op of bij het Steunpunt Vrijwilligerswerk Provincie Antwerpen (Dienst Welzijn en Gezondheid), Boomgaardstraat 22 bus 101 te 2600 Berchem (03/ , 03/ of 16 16

17 M E D E D E L I N G E N Infowandeling bossen van Pidpa i.k.v. bosbeheerplan Momenteel wordt er voor de openbare bossen van Pidpa een beheerplan opgesteld, zo ook voor de bossen rond de waterwinning van Grobbendonk. In een bosbeheerplan worden de beheermaatregelen voor de komende 20 jaar vastgelegd en wordt vastgelegd waar en hoe het beheer zal gebeuren. De criteria voor duurzaam bosbeheer zijn een belangrijk aspect van het beheerplan. Dit houdt onder andere in dat er rekening wordt gehouden met de verschillende functies van het bos, waarvan houtproductie, recreatie en natuurwaarden als voornaamste te noemen zijn. Het bos rond de waterwinning in Grobbendonk is ongeveer 66 ha groot, het grootste deel is vrij toegankelijk op paden en wegen. Het bos wordt gedomineerd door Grove den en ander naaldhout zoals Japanse lariks, Douglas en Fijnspar. Veel van deze bestanden zullen geleidelijk worden omgevormd naar een natuurlijker bos, waarin inheemse (loof)boomsoorten naar de voorgrond treden. Om de woekering van Amerikaanse vogelkers tegen te gaan, werd reeds een grondige bestrijding van deze schadelijke exoot uitgevoerd. Tijdens het bezoek worden de belangrijkste beheermaatregelen op het terrein toegelicht en worden de interessante plekken in het bos bezocht. Iedereen die graag meer te weten komt over het beheersplan en de reden van bepaalde ingrepen is welkom op zaterdag 17 november, om 9u30 aan de aan de hoek van de Eisterlee en de Papenbergstraat. Kleuterturnen in O.L.V. Troost Elke tweede donderdag van de maand gaan de 5-jarige kleuters van onze gemeenteschool turnen met de bewoners van het rusthuis O.L.V. Troost. 100-jarige = Eeuwelinge Maria Van Hoof, verblijvende in O.L.V. van Troost te Zandhoven, werd op 01/10/ jaar! Zij is de dochter van Ludovicus Van Hoof en Rosalia Tafforeau, is ongehuwd en heeft vele jaren in Lier gewoond. Sinds 19/10/2005 verblijft zij in O.L.V. van Troost te Zandhoven. Zij werd waardevol gehuldigd en hoopt nog verschillende jaren in ons midden te blijven. Proficiat!! Wapenstilstand 11 november Op zondag 11 november is het wapenstilstand. De herdenkingsplechtigheden zullen echter plaatsvinden op zaterdag 10 november In Zandhoven wordt een eucharistieviering gehouden om 09.30u voor de deelgemeenten Zandhoven, Massenhoven en Viersel waarna de Dodenhulde plaatsvindt aan het Monument van de Gesneuvelden. In Pulderbos is er een speciale misviering om 11.30u met ook een huldiging aan het Monument op het kerkhof. Pulle neemt deel aan de zondagse misviering en huldigt de oorlogsslachtoffers in de maand mei. Onthaaldag nieuwe inwoners Op zondag 18 november organiseert het gemeentebestuur een onthaaldag voor nieuwe inwoners in onze gemeente. Het gemeentebestuur stelt dan zijn deuren open zodat nieuwe inwoners kunnen kennismaken met het bestuur en de administratie van onze gemeente. Tijdens een ontbijtbuffet zal er een promotiefilm worden getoond en is er eveneens de mogelijkheid om nader kennis te maken met het bestuur, de verschillende diensten én andere nieuwe inwoners. Elk nieuw gezin ontvangt tevens een welkomstpakket en geïnteresseerde inwoners kunnen zich inschrijven voor een toeristische rondrit binnen onze gemeente. Voor de kinderen wordt kinderanimatie voorzien. Zij zijn dus ook van harte welkom! De nieuwe inwoners ontvangen hiervoor een persoonlijke uitnodiging voor het hele gezin. Inschrijven is wel verplicht. Voor meer informatie kan u terecht bij Annick Smeets of David Basstanie op het nummer 03/

18 M E D E D E L I N G E N Premie van 250 EURO voor Optimaz-elite mazout condensatieketels verlengd tot eind 2007 Informazout vzw lanceerde begin dit jaar een tijdelijke premie van 250 voor alle nieuwe installaties met het Optimaz-elite label. Om deze nieuwe technologie met mazout meer bekend te maken en de keuze voor een moderne, zuinige mazoutinstallatie extra aan te moedigen, wordt deze tegemoetkoming nu verlengd tot eind 2007 voor iedereen die een nieuwe Optimaz-elite installatie laat plaatsen. Deze premie komt boven op de fiscale aftrek tot 2600 die vanaf begin 2007 van toepassing is. Met dit initiatief wil Informazout beklemtonen dat het efficiënt gebruiken van mazout bijdraagt tot een beter milieu - de Optimaz-elite ketels verbruiken tot 40% minder en hebben een uitermate hoog verbrandingsrendement van minimum 97,5% - maar ook voor de portemonnee! Hoe kan de premie worden aangevraagd? nemen aan het maatschappelijke leven en er zo echt bij te horen. De toegankelijkheid van openbare gebouwen laat vaak te wensen over en zo kunnen deze mensen zich niet zelfstandig verplaatsen of deelnemen aan het leven van alledag. Gelijke kansen voor iedereen, dat is de uitdaging die Ziekenzorg aangaat. Maar ook jij kan je steentje bijdragen door de acties van Ziekenzorg voor een betere toegankelijkheid en mobiliteit te steunen. Kom op tegen kanker bedankt! De vrijwilligersploeg van Kom op tegen kanker wil via deze weg alle inwoners van Groot-Zandhoven bedanken voor hun steun tijdens de azaleaverkoop. De opbrengst van euro gaat integraal naar een hele reeks projecten waaronder palliatieve zorg, kinderen en kanker, zelfhulpgroepen, wetenschappelijk onderzoek, psychosociale steun aan patiënten en preventie. Hartelijk dank en tot volgend jaar! De premie kan worden aangevraagd door een waardebon te downloaden via en deze samen met de factuur voor 28/2/2008 ingevuld terug te sturen naar: Informazout Dauwstraat Brussel met vermelding van uw naam, adres en de gegevens van uw installateur. Om de premie van 250 te ontvangen moet de factuur opgemaakt zijn en de ketel geïnstalleerd tussen 1/1/2007 en 31/12/2007. Consumenten die meer info wensen kunnen terecht op: of 078/ Nationale Ziekendag Elk jaar opnieuw organiseert Ziekenzorg een nationale ziekendag. Deze vond dit jaar plaats op 14 oktober. Thema was Iedereen erbij! Aangepast vervoer en toegankelijkheid zijn immers de noodzakelijke voorwaarden voor chronisch zieke mensen om deel te kunnen 18

19 M E D E D E L I N G E N Openbare verkoop van 5 bouwgronden gelegen in de verkaveling Bogaerevelden Tijdens de gemeenteraad van 6 september 2007 werd beslist over te gaan tot de verkoop van 5 bouwgronden gelegen in de verkaveling Bogaerevelden. De verkoop vindt plaats in twee koopdagen: dinsdag 30 oktober en dinsdag 13 november 2007 om 15.00u in de blokhut van de minisporthal van Zandhoven (aan de tennisterreinen). Buiten de algemene richtlijnen, zijn er ook BIJZONDERE VOORWAARDEN vastgesteld waaraan de eventuele kopers moeten voldoen. Hiermee wil het bestuur duidelijk stellen dat de geïnteresseerde Zandhovenaren de voorkeur genieten om zich een perceel bouwgrond aan te schaffen. De 5 te koop gestelde kavels kunnen enkel en alleen verkocht worden aan kandidaat-kopers die aan volgende criteria voldoen: Noch de kandidaat-koper, noch zijn echtgenoot, noch zijn samenwonende partner mag, voor het geheel of in onverdeeldheid, één of meer bouwgronden bestemd voor woningbouw of onroerende goederen die voor bewoning bestemd zijn bezitten in volle eigendom, blote eigendom of vruchtgebruik, behoudens een onverdeeld deel dat hij verkregen zou hebben van ouders, grootouders of familieleden tot en met de tweede graad. Als samenwonende partner wordt in dit lastenboek aanzien de persoon die met een andere samenwoont volgens de gegevens van de dienst bevolking van de betrokken gemeente. ertoe zowel de algemene als de bijzondere verkoopsvoorwaarden na te leven. Hij verbindt er zich tevens toe uiterlijk binnen de maand vanaf de datum van de definitieve toewijs onvoorwaardelijk de nodige bewijsstukken voor te leggen in verband met bezit van eigendom en binding met de gemeente Zandhoven, zoals voorzien in aangehaalde voorwaarden. De kandidaat-koper moet minstens de leeftijd van achttien jaar bereikt hebben op de dag van de definitieve toewijs. De kopers verbinden er zich toe, binnen de zes jaren die volgen op het verlijden van de notariële akte, met het bouwen van een woning te beginnen. Deze bouwwerken dienen beëindigd te zijn maximum drie jaar nadat de aanvang der werken begonnen is. De nieuw gebouwde woning dient effectief bewoond te worden door de kopers uiterlijk negen jaar na de ondertekening van de notariële akte totdat de termijn van tien jaar om is nadat de verkoop definitief geworden is. Afwijkingen hierop kunnen alleen, na het indienen van een met redenen voorzien verzoekschrift en na grondig onderzoek, ten uitzonderlijke titel, toegestaan worden door het College van Burgemeester en Schepenen. De volledige tekst m.b.t. de lasten en de algemene en bijzondere voorwaarden kan bekomen worden op het gemeentebestuur van Zandhoven, dienst Ruimtelijke Ordening (tel. 03/ ). Volgende personen komen verder enkel in aanmerking als kopers, te weten zij die op datum van de definitieve toewijzing: - minstens één jaar onafgebroken te Zandhoven wonen tot op datum van gemelde toewijzing; - of aldaar de laatste drie jaar onafgebroken zijn tewerkgesteld; - of sinds de laatste zes jaar minstens drie jaar te Zandhoven hebben gewoond. Door het enkel feit van ondertekening van de definitieve toewijzing verbindt elke koper zich 19

20 M E DW EE DT E LN I NS W G EA NA R D 20

21 O P E N B A R E W E R K E N Overzicht van de werken WERKEN IN UITVOERING Vernieuwen van 4 bruggen over vest met inbegrip van beperkte onderhoudswerken aan vest Aanpassingswerken gemeentezaal Pulderbos Vervanging doorvoerleiding van 400 naar 800: deel Wilboerebeek Blauwhoef: - werk in opdracht van Aquafin nv - aannemer: Kembo nv uit Dessel Afwerken buitengewone onderhoudswerken aan de Molen Pulderbos (oktober 2007) WERKEN IN PRIJSVRAAG Heraanleg van voetpaden Veldstraat (Amelbergastraat: uitgesteld tot het voorjaar 2008) - voorbereidingswerken in eigen beheer - aanbrengen betonkeien door derden Ondergronds brengen van bovengrondse leidingen in het laatste gedeelte van de Amelbergastraat + de vernieuwing van de openbare verlichting WERKEN IN ONTWERP 1. Wegen- en rioleringswerken - Herinrichting Oelegembaan fase 2 (gedeelte Kerkstraat Mussenbaan) - Verbeteringswerken aan verschillende landelijke fietspaden Overzicht Ruimtelijke Ordening WERKEN IN ONTWERP Studieopdrachten Prijsvraag voor volgende Ruimtelijke Uitvoeringsplannen: - Open ruimte R.U.P Agrarisch gebied Viersel In opmaak: - Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (P.R.U.P.) Kleinhandelsconcentraties N14: - deel winkelzone terreinen vroegere melkerij - deel Liersebaan, gelegen tussen Antwerpsebaan en Osseweg - Gemeentelijke Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (G.R.U.P.) - herziening en uitbreiding B.P.A. De Hoven te Zandhoven - plannen - per bedrijf - in afwerking van het sectoriaal B.P.A.voor zonevreemde bedrijven fase 1 - sectoriaal plan zonevreemde terreinen en gebouwen voor sport-, recreatie- en jeugdactiviteiten - R.U.P Lokaal bedrijventerrein Massenhoven - R.U.P Afbakening meergezinswoningen in de woonkernen - R.U.P Lokaal recreatiegebied Kleine Heide - R.U.P Fonteinstraat met inbegrip van het Compensatie-R.U.P ontwikkeling Fonteinstraat 2. Bouwen - Buitengewone onderhoudswerken aan de H.H. Petrus & Pauluskerk te Pulle - Buitengewone onderhouds- en herinrichtingswerken aan het gebouw Beggard nr. 2 - Bouwen van een gemeentemagazijn - Aanstelling ontwerper van de socio-culturele zaal 3. Grondverwervingen - Oelegembaan fase 2: herinrichting - Bakkerijstraat - Nederviersel (strook voor aanleg fietspad naar kleine Nete) - Mastenbaan 4. Grondvervreemdingen - Verkoop oude jongensschool Pulle 5. Wagenpark - Aankoop minitractor 21

22 O P E N B A R E W E R K E N Dienst Ruimtelijke Ordening informeert Koude winterdagen breken aan en het voorjaar ligt in het verschiet. Uit ervaring weten we dat de Belg geboren is met een baksteen in de maag, ook in Zandhoven is dat niet anders. Dromen worden gesmeed bij het knus winters samenzijn en bij het ontluiken van de lente komen ook de bouwkriebels boven. Vanaf nu wil de dienst Ruimtelijke Ordening u in deze rubriek informeren over voorschriften en enige duidelijkheid brengen in mogelijke projecten die u wil realiseren. Een zwembad aanleggen? Is een vergunning nodig? Om een openluchtzwembad of jacuzzi aan te leggen, is geen stedenbouwkundige vergunning (vroeger bouwvergunning genoemd) nodig als die aan al de volgende voorwaarden voldoet: het zwembad of de jacuzzi met aanhorigheden is niet groter dan 30 vierkante meter niet hoger dan anderhalve meter (met inbegrip van afdekking) niet in de voortuin volledig binnen 30 meter van de woning niet in ruimtelijk kwetsbare gebieden, zoals natuurgebied niet in een oeverzone of in de 5 meter brede strook vanaf een waterloop Is aan een of meer van die voorwaarden niet voldaan, dan hebt u een vergunning nodig. Die vergunning vraagt u aan bij de gemeente. Opgelet: van vergunning vrijgestelde werken mogen enkel uitgevoerd worden als ze niet strijdig zijn met geldende reglementeringen zoals: ruimtelijke uitvoeringsplannen, bijzondere plannen van aanleg voorschriften van verkavelingsvergunningen Is een architect nodig? Er is uiteraard geen architect nodig als u geen vergunning nodig hebt. Er is ook geen architect nodig als het openluchtzwembad kleiner is dan 150 vierkante meter en op minstens 2 meter afstand van de perceelsgrenzen en gebouwen ligt. Welk aanvraagformulier gebruikt u? U hoeft uiteraard geen formulier te gebruiken als u geen vergunning nodig hebt. Als er geen architect nodig is, dan gebruikt u het aanvraagformulier eenvoudige dossiersamenstelling. In de andere gevallen wordt het dossier samengesteld volgens de uitgebreide dossiersamenstelling. Welke weg volgt uw dossier? Die vraag is moeilijker te beantwoorden omdat het antwoord afhangt van de ligging van uw grond. In vele gevallen kan de gemeente (het schepencollege) vrij snel en zelfstandig een beslissing over uw aanvraag nemen. Maar soms is een openbaar onderzoek nodig. Tijdens dat onderzoek kunnen omwonenden bezwaar indienen. Soms moeten ook adviezen van andere administraties worden ingewonnen. Stel bijvoorbeeld dat uw grond paalt aan een spoorweg, dan zal de gemeente het advies van de NMBS inwinnen. De gemeente zal uw aanvraag beoordelen, rekening houdend met: de eventuele bezwaren de eventuele adviezen de voorschriften van gewestplan, bijzonder plan van aanleg en/of verkaveling de mogelijke hinder voor de buurt (privacy, inkijk, bouwdiepte, terreinbezetting, ) de goede plaatselijke ordening Hierna krijgt u de beslissing van het schepencollege. Begin van de werken Vergeet niet voor u met de werken begint en tijdens de hele duur ervan aan de straat aan te plakken dat de vergunning is afgegeven. Een afschrift van de vergunning en van het dossier moet op het bouwterrein aanwezig zijn. Wij zijn er ons van bewust dat ruimtelijke ordening een moeilijke materie is en dat een vergunning aanvragen niet altijd eenvoudig lijkt. Toch vragen wij u om u tijdig te informeren bij onze diensten. Met een eenvoudig bezoekje of een telefoontje bent u al heel wat wijzer en vermijdt u problemen. De dienst Ruimtelijke Ordening helpt u graag verder! 03/

23 O P E N B A R E W E R K E N Huisvuilkalender G.F.T.+ wordt opgehaald op volgende dagen: vrijdag, 9 november 2007 vrijdag, 23 november 2007 vrijdag, 7 december 2007 vrijdag, 21 december 2007 P.M.D. (blauwe zak) wordt opgehaald op de volgende dagen: vrijdag, 9 november 2007 vrijdag, 23 november 2007 vrijdag, 7 december 2007 vrijdag, 21 december 2007 Gelieve de blauwe zak tijdig buiten te zetten. De PMD-ophaling start om 7.00u! HUISVUIL wordt iedere maandag opgehaald. Deze huisvuilzakken worden vanaf 7.00 u opgehaald! PAPIER EN KARTON: Deelgemeente zaterdag Zandhoven 10 november 2007 Deelgemeenten woensdag Massenhoven, Viersel 21 november 2007 en Pulle Deelgemeente dinsdag Pulderbos 27 november 2007 Deelgemeenten woensdag Massenhoven, Pulle, 19 december 2007 Pulderbos, Zandhoven en Viersel De papierophaling start om 7.30u! KGA wordt opgehaald op zaterdag, 8 december Openingsuren Containerpark Tijdens de winterperiode, dit is van 1 oktober tot en met 31 maart ma, di, do en vrij : van 9 uur tot 16 uur woensdag : sluitingsdag zaterdag : van 10 uur tot 13 uur Gesloten op zon- en feestdagen Sluitingsdagen donderdag, 1 november vrijdag, 2 november maandag, 24 december dinsdag, 25 december maandag 31 december dinsdag 1 januari Containerpark In overleg met de intercommunale IGEAN is men momenteel bezig met het reëvalueren en eventueel reorganiseren van het containerpark. Foutieve inhoud porseleinbakken Deze foto illustreert de inhoud van de bakken porselein die we naast de glascontainers plaatsten. Normaal kost deze fractie ons 8,68/ton, maar gezien het slechte sorteergedrag van onze bevolking wordt ons nu 144,49/ton aangerekend. Daarom zijn we genoodzaakt om de bakken porselein te verwijderen. Voortaan zal u uw porselein dus zelf naar het containerpark moeten brengen. KGA standplaatsen: - kerkplein Massenhoven : 10.00u 11.00u - kerkplein Viersel : 11.15u 12.15u - kerkplein Pulle : 13.00u 14.00u - kerkplein Pulderbos : 14.15u 15.15u - kerkplein Zandhoven : 15.30u 17.00u HANDELSVUIL wordt opgehaald op woensdag 28 november en op woensdag 19 december

24 M I L I E U E N N A T U U R Gratis energiebegeleiding in uw woning In ons milieuplan hebben we rond de cluster energie diverse acties voorzien. De huishoudelijke energiescan is er daar één van. De gemeente wordt gevraagd een 100-tal adressen te verzamelen. Zou jij zomaar geld verkwisten? Nee toch! Er zijn zoveel andere en leukere dingen die je met dat geld kan doen. En toch vliegt bij jou het geld misschien elke dag langs ramen en deuren naar buiten. Geen briefjes van 5 en 10 euro natuurlijk, maar geld onder de vorm van energie die wordt verkwist. Daarom start de gemeente in samenwerking met distributienetbeheerder Eandis een actie om energieverspilling te vermijden. Hoe dat in zijn werk gaat lees je hierna. Belangrijk: alles is gratis. Je hoeft in geen enkele fase iets te betalen. Een energiescanner, die de nodige opleiding kreeg, komt bij u thuis en gaat samen met u op zoek naar nutteloos energieverbruik. Hij of zij bekijkt de woning volledig en noteert alles wat met het verbruik van energie te maken heeft. Onmiddellijk krijg je al enkele interessante tips om energie te besparen. Het leuke aan deze tips is dat ze niets kosten en toch geld besparen. Tijdens dit bezoek zal de energiescanner ook zelf, volledig gratis, een aantal aanpassingen doen in uw woning, zoals bijvoorbeeld: - Enkele gloeilampen vervangen door de juiste spaarlampen. - Buizen isoleren waar warm water doorstroomt. - Folie bevestigen achter radiatoren om zo de warmte beter te weerkaatsen. - Een gewone douchekop vervangen door een spaardouchekop. Zo bespaar je zonder ook maar iets te doen al vele kilowatturen per jaar. Tenslotte zal de energiescanner u een rapport bezorgen over het energieverbruik in uw woning en de mogelijkheden om energie te besparen. Als u dit rapport nauwkeurig bekijkt zal u snel zien dat het zeker de moeite loont om de tips op te volgen. Neem deel aan deze actie en bespaar energie! Bezorg zo snel mogelijk deze uitnodiging ondertekend terug aan de gemeentelijke milieudienst. Ja, ik wil graag een afspraak met een energiescanner om de energiebesparingsmogelijkheden in mijn woning te bekijken. Naam: Datum: Adres: Telefoonnummer: Handtekening: 24

25 M I L I E U E N N A T U U R Sanering van terreinen waar voorheen een tankstation heeft gestaan De VZW BOFAS zorgt voor het proper maken van een door diesel of benzine verontreinigd terrein. Terreinen die verontreinigd zijn doordat er voorheen een tankstation heeft gestaan, kunnen zonder bodemsanering niet verkocht worden. Misschien lijkt u dat nu geen probleem, maar er rust wel een zware hypotheek op uw terrein. Alleen nu kunt u dat probleem KOSTELOOS oplossen met de steun van de VZW BOFAS. Alle eigenaars van een terrein waar ooit een tankstation heeft gestaan, kunnen nu een dossier indienen bij de VZW BOFAS. Ook zij die een tankstation uitbaten of uitgebaat hebben, komen in aanmerking voor een financiële tussenkomst van BOFAS. De VZW BOFAS verleent volledige financiële en operationele steun bij de sanering van verontreinigde bodems veroorzaakt door benzine en diesel. Deze steun is TIJDELIJK en EENMALIG: u moet uw dossier indienen ten laatste op 20 maart Anders draait u zelf op voor de kosten van de sanering. Neem dus eerst contact op met een milieudeskundige om hieromtrent de gewenste informatie te verkrijgen. Voor het indienen van uw dossier raden we u aan de hulp van een bodemsaneringsdeskundige in te roepen een volledige adressenlijst is beschikbaar op de website Hij zal u de nodige documenten bezorgen en u helpen bij het invullen van uw aanvraag. Een correct ingevulde aanvraag verzekert een efficiënte afhandeling van uw dossier. Voor verdere informatie, surf naar of bel het gratis nummer Huisvuil in openbare vuilnisbakjes gooien is wel degelijk sluikstorten Het gebeurt wel eens dat mensen hun huisvuil proberen te dumpen in openbare vuilnisbakjes of in containers op parkeerterreinen aan bijvoorbeeld snelwegen. Daarmee proberen ze hun verantwoordelijkheid voor hun eigen afval te ontlopen en storten ze hun ongesorteerd afval op kosten van de maatschappij. Dat dit een illegale praktijk is, is nu ook door de rechter bevestigd. De bestaande wetgeving werd recentelijk gewijzigd, waarbij nieuwe maatregelen werden goedgekeurd. De belangrijkste zijn: Ook eigenaars die hun tankstation gesloten hebben vóór 1993, komen nu in aanmerking voor een financiële en operationele tussenkomst. Eigenaars of uitbaters die al saneringswerken uitgevoerd hebben, kunnen rekenen op een financiële tussenkomst voor de werken die uitgevoerd zijn na 1 januari 2000, zelfs indien deze gestart werden vóór WAT MOET U DOEN? Voor u een dossier indient, moet u een Oriënterend Bodemonderzoek laten uitvoeren om te weten of uw terrein al dan niet vervuild is. De kosten van dit onderzoek zijn ten laste van de aanvrager. Het vonnis laat er weinig twijfel over bestaan: openbare vuilnisbakjes dienen niet om huisvuil ongesorteerd achter te laten. Wie dat wel doet, is bewust met sluikstorten bezig en kan navenant beboet worden. Containers op een parkeerterrein hebben volgens de rechter exclusief tot doel het parkeerterrein schoon te houden om zo de toevallige gerbuikers van dat terrein in staat te stellen hun ter plaatse veroorzaakt afval te deponeren. De rechter stelt nog dat dergelijke vuilnisbakken duidelijk niet bedoeld zijn als verzamelplaats voor op een andere plaats gecreëerd afval, zoals huishoudelijk afval. Nog volgens het vonnis is het niet nodig dat het verbod om huisvuil achter te laten op de containers is aangebracht; de rechter is van oordeel dat het zo duidelijk genoeg is waarvoor openbare vuilnisbakjes dienen. 25

26 M I L I E U E N N A T U U R Nieuws van de Compostmeesters t is gelukkig weer voorbij die mooie lange... Gelukkig voor de compostmeesters en de Molenfeesten was het inderdaad even voorbij... die frisse plensbuien en die aanhoudende gure noordenwind van de somberste zomer in jaren. Die zondagnamiddag 16 september schaarden zich dus talloze feestgang(st)ers rond ons mooi ogende compostmeesterkraampje. Aangetrokken door het knappe volkje, liet menigeen zich verleiden tot het invullen van een korte enquête. De directe beloning in de vorm van een beetfrisse appel deed dan ook velen watertanden. Gelukkig regende het ook dit jaar geen klachten over kapot gebeten tanden. Later, na grondige bestudering van de meer dan 120 ingevulde vragenlijsten, kwamen we tot de verheugende vaststelling dat het overgrote deel van de ondervraagden regelmatig de lotgevallen van de compostmeesters leest in het gemeenteblad. Misschien een idee om een bundel te maken van de 20 beste artikels of toch beter niet...? Uit onderzoek bleek ook dat een grote meerderheid van de populatie te vinden is voor een demonstratiedag op zondagnamiddag in plaats van zaterdagvoormiddag. We hebben hier notie van genomen. Tot slot danken wij iedereen voor de deelname aan onze indiscrete bevraging. Met veel plezier stuurden wij dan ook alle invullers in het Zandhovense een persoonlijke uitnodiging voor onze demodag op zaterdag 20 oktober. 20 Oktober op het composterf Naast de uitreiking van de beloofde prijzen aan de laureaten mocht iedereen gratis meegenieten van een heerlijk stukje pompoentaart en een kopje koffie of thee. Valse geruchten als zouden de compostmeesters tijdens deze demodagen steeds het gebruik van alcoholhoudende dranken promoten, werden hiermee dan ook voor eeuwig en altijd de kop ingedrukt. Voor wij het vergeten: de bezoekers werden door onze gediplomeerde compostmeesters ook nog rondgeleid op het composterf en konden voluit vragen stellen over grote en kleine compostprobleempjes. Met gulle hand strooiden de compostmeesters, als waren het pepernoten, talloze tips en wetenswaardigheden uit over de aanwezige menigte. En om te eindigen toch nog even dit. Afgevallen bladeren kan je makkelijk opslagen in een zogenaamde bladkorf. Die kan je zelf maken met een stuk omheiningsdraad. 1,5 meter is de ideale diameter, maar groter of kleiner kan ook. Je zal vaststellen dat binnen de kortste keren je bladeren verdwijnen als sneeuw voor de zon. In de lente meng je dan de restanten met vers gemaaid gazon en enkele maanden later beschik je over eerste klas bladgrond. Beste lezers en lezeressen dit was het dan weer eens voor vandaag. De compostmeesters wensen je nog een prettig eindejaar en we zien elkaar dan vast en zeker weer in Vriendelijke groeten van jullie compostmeesters Juni compostmaand In het kader van juni compostmaand wonnen volgende mensen een compostvat: Lea Van den Brande Hans Vranckx Senne Tampère Volgende mensen volgden de compostcursus met succes en ontvingen hiervan een attest: Hilde Florus Marie Poels Magda Van de Perre Marleen Wouters 26

27 G E Z O N D H E I D Hoe ook in de winter actief blijven Veel mensen hebben de neiging om in de winter een winterslaap te houden wat hun fysieke activiteit betreft. En het is misschien wel aangenamer om aan sport te doen als het mooi weer is, maar voor onze lichamelijke en geestelijke gezondheid is het van belang om het hele jaar door actief te blijven. Want rust roest en de mogelijkheden zijn legio... Vergeten we daarbij niet dat regelmatige fysieke activiteit op een matige manier beoefend bijdraagt tot de preventie van heel wat aandoeningen zoals bepaalde kankersoorten maar ook allerlei andere aandoeningen zoals hart- en vaatziekten, botontkalking, reumatische ziekten enzovoort. Ook psychische problemen zoals angst, depressie en een negatief zelfbeeld kunnen erdoor verbeteren. De algemene aanbeveling daarbij is minimum drie keer per week gedurende minstens 20 minuten matig fysiek actief te zijn. Matig betekent dan in de praktijk dat de hartslag wel moet toenemen maar men in principe niet buiten adem mag geraken. Buiten en/of binnen Ook in de winter kunnen we buiten sport beoefenen, zeker als het een zachte winter is zoals we die de voorbije jaren hebben gekend. Door kledij en schoeisel aan te passen aan de weersomstandigheden is het mogelijk om het hele jaar door regelmatig wandelingen te maken of te joggen. Een meer intensieve vorm van wandelen is Nordic Walking waarbij speciale stokken worden gebruikt en waarbij 40 tot 50 % meer spieren worden gebruikt dan bij gewoon wandelen. Fietsen is een andere mogelijkheid om buiten te blijven sporten. Voor mensen die onder barre weersomstandigheden toch liever binnen fysiek actief zijn, denken we aan sporten die in overdekte plaatsen kunnen worden beoefend zoals zwemmen, tennissen, fitnessen enzovoort. Maar ook thuis kan je fysiek actief zijn. Regelmatig fietsen op een hometrainer of Tai Chi beoefenen zijn maar enkele voorbeelden. 27

28 G E Z O N D H E I D Blijf uit de greep van griep In de maanden oktober en november is het voor mensen met diabetes en met een ziekte van longen, hart, lever of nieren sterk aangeraden om zich tegen griep te laten vaccineren. Mensen, jonger dan 65 jaar, met diabetes doen dit nog te weinig. Daarom roept het Vlaamse Griepplatform hen op om zich te laten vaccineren. Ook alle 65-plussers, zelfs als ze zich gezond en fit voelen, doen er goed aan zich jaarlijks te laten inenten. Ook zij kunnen het risico op complicaties door griep verminderen door griepvaccinatie. Neem geen risico Het griepvirus duikt elke winter weer op en kan tot een kwart van de bevolking ziek maken. Voor de meeste mensen volstaat het om een weekje uit te zieken. Mensen die tot de risicogroep behoren, laten zich best vaccineren om zich te beschermen tegen de ziekte en haar complicaties. Het betreft hier mensen met diabetes, hart-, long-, lever- of nierziekten en ook alle 65-plussers. Iedereen die in nauw contact leeft met deze mensen of er beroepshalve dikwijls mee omgaat, doet er ook goed aan zich te laten inenten. Raadpleeg uw huisarts Met een voorschrift van de huisarts kan je het griepvaccin kopen bij de apotheker. Bewaar het vaccin in het groentevak van uw koelkast, anders wordt het waardeloos. Het griepvaccin kost ongeveer tien euro, maar wordt voor de helft terugbetaald aan mensen uit de risicogroepen. Sommige mutualiteiten betalen het zelfs volledig terug. Haal uw vaccin in oktober of november Een griepvaccinatie betekent niet dat u niet meer ziek kan worden, maar de kans op griep wordt aanzienlijk kleiner en zeker de kans op complicaties neemt drastisch af. Let op: een griepvaccin werkt pas na twee weken! Haal uw vaccinatie dus in oktober of november. Het vaccin bevat geen levend virus zodat u door een vaccinatie geen griep kan krijgen. Behoort u tot de doelgroep, speel dan zeker en haal tijdig uw griepvaccin. Blijf uit de greep van griep. Meer informatie vindt u op of bij uw huisarts en apotheker. Hebt u diabetes? Dan is griepvaccinatie erg belangrijk voor u. Ook als u jonger bent dan 65 jaar en u zich gezond voelt. Want griep lokt ook bij jonge gezonde mensen met diabetes verwikkelingen uit waarvoor hospitalisatie nodig is. Griep kan uw diabetesregeling danig in de war sturen, ook als u geen insuline gebruikt. Er bestaat geen goede behandeling voor griep die deze complicaties kan voorkomen. Een jaarlijkse griepvaccinatie biedt de beste garantie om het griepseizoen zonder kleurscheuren door te komen. Meer weten over diabetes en griep? Bel gratis de Diabetesinfolijn:

29 W E T E N S W A A R D t Zijn droeve tijden als de oorlog woedt Ter gelegenheid van Wapenstilstand staan we elk jaar opnieuw even stil bij de gruwel van de oorlogen. Daarom lijkt het ons een geschikt moment om het volgende zeer oud en origineel gedicht te publiceren. Het gedicht is van Gentil Theodoor Antheunis en het werd vòòr 1907 geschreven, waarschijnlijk na de Frans-Duitse oorlog in Hier volgen enige notities over de dichter, daarop het volledige gedicht in de oorspronkelijke versie. Gentil Theodoor Antheunis werd in 1840 in Oudenaarde geboren. Hij studeerde in rechten in Gent. Daarna was hij achtereenvolgens leraar en vrederechter in een aantal Vlaamse gemeenten, in in Halle en later in Brussel. In 1870 huwde hij met Maria, de enige dochter van Hendrik Consience. Hij overleed in 1907 in Elsene (Brussel). Hij publiceerde twee bundels gedichten: Leven, lieven en zingen gedichten, en Uit het hart (verzen aan zijn kindertijd gewijd). Het zijn speelse gedichten omtrent huiselijke tafereeltjes, bijvoorbeeld In vaders grooten zetel, en Hazenverstand. Of het zijn gevoelige gedichten, meestal zangerig. Hij kreeg bekendheid door zijn liederteksten, bijvoorbeeld Ik ken een lied (1871, muziek door Willem De Mol) en Naar wijd en zijd (1905, muziek door François-Auguste Gevaert). Daarnaast componeerde hij liederen, bijvoorbeeld Mijn Vlaanderen heb ik hartelijk lief (op tekst van Theofiel Coopman). 29

30 W E T E N S W A A R D Droeve Tijden t Zijn droeve tijden als de oorlog woedt, Als menschen men slacht lijk dieren, Als menschenbloed bij beken vloeit. Als vrede en liefde liggen geboeid Als haat En kwaad, Als nood En dood Grijnzen en vloeken en tieren. Waar is nu toch mijn arme man? k Verga van angst! ik sterf ervan! Ach! wat verschil bij t voor ge jaar! We zaten hier zoo blij te gâar Bij t wiegsken van ons jongste kind. En nu zoover door sneeuw en wind En vorst en dan!...och God! och God! Heb meélij met mijn bitter lot! Ju! roept het jongentje, paardeken ju! he! moeder, waar is vader nu? Als vader komt, dan krijg ik een paard, Een levende paard en een blinkende zwaard, Een helm met pluim en een groote banier; Dan gaan we rijden verre van hier; Dan maken wij oorlog en nog, en meer ; Zeg, moeder, wanneer komt vader weer? Hoor zegt het dochterken, moederlief, k Heb vader geschreven eenen schoonen brief : En dat wij bidden op beide kniên Voor hem en hem zoo gaarne zien; En dat gij toch zoo droeve zijt; En dat ik ook dan dikwijls krijt; En dat ons broerken vlijtig leert; En of hij toch niet wederkeert! De moeder aanhoort t eenvoudige schrift, En keert zich om met koortsige drift, En grijpt uit de wieg t onnoozele wicht, En houdt het naar den hemel gericht; En roept en snikt : o Heer! o Heer! Geef ons den gade en den Vader weer! Terwijl de moeder aan t bidden was, Terwijl het meisje haar briefken las, Terwijl het jongentje reed en liep, Terwijl het wicht in zijn wiegsken sliep, Daar verre, in t vreemde verwoeste land, Verlaten, langs een eenzamen kant, Met doorboorde borst, En hijgend van dorst En de nagels geprent in t bevrozene veld, Daar lag de vader, de dappere held, Te sterven. Oudste inwoners Zandhoven is een mooie plek om van een rustige oude dag te genieten. Getuige hiervan zijn de tien oudste inwoners van Zandhoven Van der Burght Margaretha (Zandhoven) Van Hoof Maria (Zandhoven) Haeck Simonne (Pulderbos) Keustermans Philomena (Zandhoven) Verbeeck Maria (Zandhoven) Jacobs Maria (Pulle) Van Laer Melania (Pulle) Geeraerts Josepha (Zandhoven) Van Dyck Josephina (Zandhoven) Goolaerts Henricus (Zandhoven) Uit deze lijst blijkt dat er volgend jaar weer drie eeuwelingen zullen bijkomen in onze gemeente: Haeck Simonne, Keustermans Philomena en Verbeeck Maria. 30

31 S E N I O R A M A Seniorenraad Op 30 augustus laatstleden vergaderde de Seniorenraad. De interesse voor de opfrissing van verkeersregels voor fietsers door de lokale politie werd besproken. De leden zullen geraadpleegd worden. Uiteraard ging zoals altijd veel aandacht uit naar de algemene veiligheidstoestand van het Zandhovense wegennet. Ook werd de overlast en hinder ten gevolge van fuiven en privé-feestjes die tot in de vroege uurtjes duren, aangeklaagd. Blijf jong ga petanquen! Voor 2007 zijn er nog twee dagen gepland waarop de senioren zich van hun sportieve kant kunnen laten zien. De laatste petanquedagen van het jaar vinden plaats op 6 en 20 november. De strijd begint om uur, je kan inschrijven vanaf uur. Voor alle duidelijkheid: ALLE SENIOREN zijn welkom, je hoeft bij geen enkele vereniging aangesloten te zijn. De seniorenpetanque wordt georganiseerd door petanqueclub De Lindepet in samenwerking met het gemeentebestuur en dit achter de parking aan de minisporthal (Schildebaan). Om het jaar waardig af te sluiten wordt op 4 december een heus kampioenenfeest georganiseerd. Ook voor 2008 werden reeds plannen gesmeed. De eerste speeldag is op dinsdag 15 januari en dan verder om de 14 dagen. Tot dan! 60-plusgids Ouder worden heeft nog toekomst! Het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin heeft een geactualiseerde versie van de 60 plusgids uitgebracht. Deze gids is een praktische handleiding voor personen die hun pensioenleeftijd naderen of bereikt hebben. De publicatie is in de eerste plaats een doorverwijsgids, die u op weg helpt bij het zoeken naar inlichtingen over thema s zoals inkomen, wonen, gezondheid, zorgverlening en mobiliteit. Deze handige wegwijzer biedt naast pasklare antwoorden talrijke tips, informatie en adressen die u op het juiste spoor zetten. Op kunt u de gids online raadplegen. U kunt ook een exemplaar van de 60 plusgids bestellen op het gratis nummer 1700 of via Let wel, de voorraad is beperkt en elke persoon kan maximaal één exemplaar bestellen. Senioren en gezond eten Ze waren allebei 85 jaar en al 60 jaar getrouwd. Ook al waren ze niet jong meer, ze waren in goede gezondheid, veelal omdat zijn vrouw erop stond om gezond te eten en aan beweging te doen. Op een dag hielp hun goede gezondheid niet: ze gingen op reis, hun vliegtuig stortte neer en ze gingen naar de hemel. St. Pieter nam ze mee naar een prachtig landhuis met een prachtige keuken en een echte waterval in het bad. In verbazing snakten ze naar adem toen St. Pieter zei: Welkom in de hemel, dit is jullie nieuwe thuis. De oude man vroeg St. Pieter hoeveel dit alles ging kosten. Wel, niets, zei St. Pieter. Denk eraan, dit is jullie beloning in de hemel. De oude man keek uit het raam en hij zag een golfterrein, knapper en mooier dan er ooit op Aarde één aangelegd was. Wat zijn de kosten voor het groen?, vroeg de oude man. Dit is de hemel, antwoordde St. Pieter. Je kan gratis spelen, elke dag, op elk moment van de dag. Vervolgens gingen ze naar het clubhuis en zagen ze het omvangrijke buffet met met alle mogelijke gangen voor zich uitgestald. Vraag maar niets, zei St. Pieter tegen de man. Dit is de hemel en alles is gratis voor jullie om van te genieten. De oude man keek rond en wierp een vluchtige blik op zijn vrouw. Wel, waar zijn de vet- en cholesterolarme voeding en de cafeïnevrije thee en koffie? vroeg ze. Dat is het beste eraan, antwoordde St. Pieter. Je kunt eten en drinken wat en zoveel je maar wilt, je zal niet dik of ziek worden. Dit is de hemel De oude man vroeg Geen fitnessstudio om te trainen? Niet tenzij je het zelf wilt, was het antwoord. Geen controle van de bloeddruk en handenvol vitaminesupplementen slikken? Nooit meer. Alles wat je hier doet is genieten. De oude man keek naar zijn vrouw en zei: Jij met je gezonde eten! We hadden hier al twintig jaar eerder kunnen zijn! 31

32 S E N I O R A M A Het gemak van domotica Domotica is het geïntegreerde systeem dat alle elektrische toestellen in de woning bedient en beheert, met als doel een verhoging van het comfort, de flexibiliteit (geen extra bedrading nodig), de communicatie (bediening van op afstand), de veiligheid (vb. aanwezigheidssimulatie) en het rationeel energiegebruik (toestellen worden uitgeschakeld bij afwezigheid). Op dit moment zijn er verschillende systemen van verschillende producenten op de markt, maar door het toenemende succes van domotica groeit de behoefte aan één standaard. Er zijn twee mogelijkheden: een centraal of decentraal systeem. Bij een centraal systeem wordt alles geregeld vanuit één centrale eenheid. Dit maakt dat de uitbreidingsmogelijkheden beperkt zijn tot het aantal in- en outputmodules. Wanneer er iets mis is met deze centrale eenheid, bestaat het risico dat alle geïntegreerde toepassingen buiten dienst zullen zijn. Bij een decentraal systeem heeft elk element zijn eigen intelligentie. De startkost is lager, maar de uitbreidingskost ligt wat hoger. Voordeel is wel dat uitbreiding van een gedecentraliseerd systeem makkelijker is. Dat domotica erg comfortabel is behoeft natuurlijk geen betoog. Toch zetten we enkele voordelen op een rijtje. Thermisch comfort: - gerichte programmering van ventilatie en verwarming (per dag, uur, week, ) - de omgevingstemperatuur kan ingesteld worden in functie van de aan- of afwezigheid van de bewoners - bij geforceerde ventilatie (vb. openstaande ramen) treedt de antivriesstand in werking - de zonnewering wordt aangestuurd in functie van interne en externe factoren Visueel comfort: - gerichte programmering van verlichting (volgens activiteit, situatie, aanwezigheid, ) - aanwezigheidssimulatie programmeren om ongewenste gasten te misleiden - bij alarmsituaties gaan bijvoorbeeld alle lichten aan - sfeerverlichting Huishoudelijk comfort: - huishoudapparaten van op afstand aansturen (telefonisch met een code, ) - apparaten laten werken in functie van nachttarief Financieel comfort: - verlichting blijft niet onnodig branden - een lek in een leiding wordt gemeld - het optimaal bedienen van rolluiken en/of zonnewering beïnvloedt de stookkosten in positieve zin Praktisch comfort: - één afstandsbediening volstaat al om meerdere toestellen te bedienen - je hoeft niet altijd op te staan om bijvoorbeeld een leeslampje aan te steken - je moet niet het hele huis rond om te kijken of alle toestellen uitgeschakeld zijn: met één druk op de knop zet je alles af Bron: Mooie herinneringen Het volgende verhaal werd tijdens het project Herinneringen Ophalen van het OCMW van Antwerpen opgetekend: Met z n vieren gingen we met de fiets naar Scherpenheuvel. Van onze nonkel Gerard die sinds drie jaar weduwnaar was hadden we geld meegekregen om kaarsen te doen branden voor speciale intenties. Toen hij dit vroeg, knipoogde hij drie keer na elkaar. Voor mij wat geheimzinnig, al kon ik vaag vermoeden wat hij nog graag zou willen: een gezellin. We kregen wat geld voor een koffie met pannenkoeken en om van die speciale koeken te kopen uit Scherpenheuvel. De naam ontschoot hem. Het waren bolletjes zei hij, geen lange koeken hoor. Nu is Scherpenheuvel bekend voor zijn koeken en we leerden er algauw de twee soorten kennen: de lange, dat zijn de pepernoten, en de bolletjes, dat zijn de noppen. We kochten de koeken en gingen terug naar mijn oom. De kaarsen waren aangestoken voor de speciale intenties van nonkel Gerard (ik knipoogde drie keer naar hem). We hadden genoten van de lekkere pannenkoeken en de warme chocolademelk. Dan gaven we hem de ronde noppen. Dat zijn ze, zei hij tevreden, bolletjes en geen lange koeken. Hij haalde er één uit en hij beet er met volle tanden in. Wat zijn dat voor koeken? Net stenen, zo hard! Maar nonkel, je moet ze in warme koffie soppen, dat hebben ze in Scherpenheuvel verteld. Nonkel Gerard keek ons vragend aan. Hij zette een speciale filterkoffie en de geur was overweldigend. Hij sopte de koek in de koffie en proefde ervan. We keken vol spanning toe. Prima, dat is de smaak die ik bijna vergeten was. 32

33 V E I L I G H E I D Buurt-informatienetwerken In de eerste negen maanden van 2007 werden in Zandhoven 40 effectieve woninginbraken gepleegd en 20 pogingen vastgesteld. De buurtinformatienetwerken werden vijf keer in werking gesteld. De inbraken gebeuren niet alleen tijdens de nachtelijke uren maar ook op andere momenten van de dag zoals de late namiddag en de vooravond. De waakzaamheid van de bevolking blijft daarom van cruciaal belang. Gevraagd wordt zonder uitstel te reageren en de lokale politie op de hoogte te brengen van verdachte gedragingen van personen of voertuigen. Voor meer informatie over de beveiliging van uw woning kan u gratis techno-preventief advies bekomen bij de lokale politie. Indien u zelf actief wil meewerken aan een veiligere buurt kan u eenvoudig aansluiten bij een buurtinformatienetwerk in uw omgeving. Hiervoor hoeft u enkel uw gegevens (naam, adres, telefoonnummer en de BIN van uw keuze) over te maken aan hoofdinspecteur Benno Gekiere Amelbergastraat Zandhoven, 03/ De kleinhandelaars die dergelijk vuurwerk verkopen, moeten houder zijn van een opslagvergunning moeten beschikken over een register moeten een gebruiksaanwijzing voegen bij het gevaarlijk vuurwerk dat verkocht of afgegeven wordt mogen geen kruit of vuurwerk verkopen of afgeven aan kinderen jonger dan 16 jaar, tenzij een uitdrukkelijke bepaling van het ministerieel erkenningsbesluit dit toelaat Het feestvuurwerk dat al dan niet tegen betaling op de markt wordt gebracht of daartoe bestemd is, moet voorzien zijn van een markering opgesteld in de taal of talen van het betrokken gebied. Op het miskennen van de wettelijke reglementering terzake staan strenge correctionele straffen. De aanpak van het fenomeen vandalisme binnen de lokale politiezone zara Vuurwerk Het afschieten van vuurwerk tijdens de nieuwjaarsnacht neemt steeds grotere vormen aan. Daarbij wordt niet alleen gebruik gemaakt van feest- en seinvuurwerk, maar vooral ook van ontploffend vuurwerk. Wij willen de inwoners van Zandhoven erop wijzen dat het afschieten van vuurwerk grote gevaren met zich meebrengt, niet alleen voor de gebruikers, maar ook voor derden. Zo kunnen dergelijke tuigen personen lelijk verwonden en heel wat schade toebrengen aan voertuigen of aan particuliere eigendommen. Het afschieten van vuurwerk op oudejaarsavond wordt dan ook afgeraden aan particulieren. Particulieren mogen vuurwerk bezitten: zonder toelating, indien het feest- en seinvuurwerk betreft met max. 500 gram erin vervatte pyrotechnische sas mits schriftelijke toelating van de burgemeester, indien het ontploffend vuurwerk betreft, zelfs voor hoeveelheden met minder dan 500 gram erin vervatte pyrotechnische sas (bijvoorbeeld voetzoekers) In haar zonaal veiligheidsplan, heeft de lokale politie de strijd tegen het vandalisme als één van de prioriteiten weerhouden. De politie probeert het fenomeen projectmatig te benaderen en heeft hiervoor een actieplan ontwikkeld. Vandalisme volgens Van Dale zinloze, grove vernielzucht, het baldadig vernielen van publiek eigendom, auto s, winkelvensters, enzomeer is en blijft een kwalijke zaak. Dit is nog maar eens gebleken tijdens de zomermaanden waar een stijging van het aantal feiten kon genoteerd worden. Niet alleen draait de onschuldige burger of de gemeenschap op voor de geleden schade, maar ook wordt het onveiligheidsgevoel van de burger aangewakkerd. Het is dan ook van groot belang dat alle partners in de veiligheidsketen hun steentje bijdragen voor de bestrijding van het fenomeen. Uw medewerking is en blijft heel belangrijk bij de aanpak van het vandalisme. Uit onderzoek blijkt immers dat vele feiten niet worden aangegeven wat de kans op het vatten van de dader(s) bemoeilijkt. 33

34 V E I L I G H E I D De lokale politie doet dan ook een oproep naar alle bewoners om actief te participeren en feiten van vandalisme, evenals alle verdachte gedragingen terzake, onmiddellijk te signaleren. Wacht niet, maar meld de feiten op de volgende telefoonnummers: noodnummer: U komt terecht in het communicatiecentrum vanwaar de interventieploegen onmiddellijk aangestuurd worden. 03/ / : U komt terecht bij de lokale politie, bureel Zandhoven. Uw oproep zal, afhankelijk van de ernst en de dringendheid, behandeld worden door uw wijkagent of de interventieploeg. 03/ : U komt terecht bij de lokale politie, bureel Ranst. Uw oproep wordt op eenzelfde wijze afgehandeld. Telefonische oproepen naar de respectieve burelen worden na de diensturen automatisch doorgeschakeld naar het communicatiecentrum te Antwerpen. Ook uw wijkagent participeert aan het project. Hij is aanspreekbaar en zal uw klachten en/of inlichtingen met de grootste deskundigheid behandelen. Tot slot vermelden wij nog dat, naar analogie met de strijd tegen de woninginbraken, zo nodig de buurtinformatienetwerken (BIN s) in werking kunnen gesteld worden om de dader(s) op te sporen. Wij benadrukken nogmaals dat het dan ook bijzonder belangrijk is om de politie onmiddellijk hierover te berichten. Zichtbaar in het verkeer met fluo De scholengemeenschap Malle-Zandhoven begon in samenwerking met de betrokken gemeentebesturen (Brecht, Ranst, Schilde, Zandhoven en Zoersel) en de politiezones Voorkempen en ZaRa aan een actie rond meer zichtbaarheid in het verkeer. Bedoeling is om ook de leerlingen van de secundaire scholen aan te sporen fluovestjes te dragen als ze te voet of met de fiets naar school gaan. Cijfers hebben immers aangetoond dat er elk jaar fietsers en voetgangers worden aangereden omdat automobilisten hen niet tijdig opmerken. Belangrijk om weten is het volgende: met donkere kleren ben je zichtbaar tot op 20m, met heldere kleren tot op 50m en met reflecterend materiaal tot op 150m! Hiertegenover staat de stopafstand van auto s: aan 30 km/u heeft een auto 13m nodig om tot stilstand te komen, aan 50 km/u 26m en aan 90 km/u 64m. Dit spreekt voor zich! Op woensdag 14 november 2007 gaat het initiatief officieel van start met de ondertekening van een engagementsverklaring op het gemeentehuis van Malle. Zware voeten - snelheidscontroles Rijden onder invloed van alcohol In het zicht van de eindejaarsperiode wordt de campagne rijden onder invloed van alcohol op nationaal vlak extra onder de aandacht gebracht door het Belgisch instituut voor de verkeersveiligheid. De WODCA-CONTROLES worden onverminderd verder gezet, niet enkel tijdens de weekends maar ook op werkdagen. Glaasje op, laat BOB je rijden! Wees niet enkel voorzichtig maar vooral verstandig, gelet op de ernstige gevolgen die rijden onder invloed kan hebben. De lokale politie van de politiezone ZARA beschikt over een voertuig uitgerust met een snelheidsmeter. Regelmatig zullen snelheidscontroles worden uitgevoerd op de gemeentewegen van Ranst en Zandhoven. In Zandhoven zullen snelheidscontroles uitgevoerd worden in alle deelgemeenten en in eerste instantie op die wegen waar onaangepast rijgedrag in het verleden al oorzaak was van verkeersongevallen. In een latere fase volgen snelheidscontroles op andere gemeentewegen. Matig uw snelheid en respecteer de opgelegde snelheidsbeperkingen. Weet dat er hoge boetes voorzien zijn en bepaalde snelheidsovertredingen aanleiding kunnen geven tot de onmiddellijke intrekking van het rijbewijs. 34

35 V E I LV IEG I HL IEG I HD E I D In Zandhoven worden volgende snelheidscontroles gepland door de dienst verkeer van de lokale politie. Datum Plaats Straat Maandag 5 november 2007 Zandhoven Dennenlaan Maandag 5 november 2007 Zandhoven Herentalsebaan Dinsdag 6 november 2007 Zandhoven Goormansstraat Woensdag 7 november 2007 Zandhoven Hallebaan Donderdag 8 november 2007 Zandhoven Ringlaan Vrijdag 9 november 2007 Zandhoven Boudewijnlaan Maandag 19 november 2007 Zandhoven Veerstraat Dinsdag 20 november 2007 Zandhoven Keulsebaan Woensdag 21 november 2007 Zandhoven Hogeweg Donderdag 22 november 2007 Zandhoven Vierselbaan Vrijdag 23 november 2007 Zandhoven Dorp Maandag 3 december 2007 Zandhoven Herentalsebaan Dinsdag 4 december 2007 Zandhoven Veerstraat Dinsdag 4 december 2007 Zandhoven Boudewijnlaan Woensdag 5 december 2007 Zandhoven Dorp Donderdag 6 december 2007 Zandhoven Dennenlaan Vrijdag 7 december 2007 Zandhoven Hallebaan Vrijdag 7 december 2007 Zandhoven Boudewijnlaan Maandag 17 december 2007 Zandhoven Goormansstraat Maandag 17 december 2007 Zandhoven Amelbergastraat Dinsdag 18 december 2007 Zandhoven Herentalsebaan De opgave van deze controles sluit geen andere snelheidscontroles uit. 35

36 V E I L I G H E I D ZANDHOVEN - RESULTATEN SNELHEIDSCONTROLES VAN DE MAANDEN AUGUSTUS EN SEPTEMBER 2007 Het aantal bestuurders dat te snel reed is de procentuele weergave van de bestuurders die zich op de plaats van de controle niet hebben gehouden aan de toegelaten maximumsnelheid. Deze cijfers zijn het resultaat van metingen met 0-tolerantie. Het kadert in een sensibiliseringscampagne van het ministerie van verkeer om door snelheidscontroles het aantal verkeersongevallen met doden en gewonden te verminderen. Matig dus uw snelheid! Plaats Toegelaten Aantal Aantal Reden maximum gecontroleerde bestuurders dat +11 km te snel snelheid voertuigen te snel reed ZANDHOVEN Amelbergastraat km/uur Hallebaan km/uur Langestraat km/uur Oelegembaan km/uur Liersebaan km/uur Ringlaan 77 richting Lier 90 km/uur Schildebaan km/uur Schriekweg km/uur Vierselbaan km/uur MASSENHOVEN Liersebaan km/uur Liersebaan 238 A 70 km/uur PULDERBOS Dorp km/uur Goormansstraat km/uur Molenheide km/uur Pulsebaan km/uur PULLE Boudewijnlaan km/uur Dennenlaan km/uur Keulsebaan km/uur VIERSEL Aantal in % Aantal in % Herentalsebaan km/uur Veerstraat km/uur

37 V E I L I G H E I D Brandweer Op 28 september 2007 was het brevetuitreiking in de brandweerschool te Emblem. Hiermee werd het academiejaar in schoonheid afgesloten. Ons brandweerkorps kreeg er immers ook dit jaar weer enkele gebrevetteerde mensen bij. - De volgende leden mochten het brevet van brandweerman/-vrouw ontvangen: - Coppé Sven met voldoening - Dierckx Ralf met onderscheiding - Koninkx Kristof met onderscheiding - Van Beirendonck Kim met onderscheiding - Van De Velde Tom met onderscheiding - Yperman Wouter met onderscheiding - Johan Verdonck behaalde met voldoening zijn brevet van sergeant - Johan Smits mocht het brevet van adjudant met grote onderscheiding ontvangen Er is ook een brandweerhervorming in aantocht. Een eerste stap in deze hervorming is het principe van de snelst adequate hulp. Dit houdt in dat het brandweerkorps dat het dichtst bij de interventieplaats gelegen is of er het snelst aanwezig kan zijn, als eerste opgeroepen wordt. Het territoriaal bevoegd korps komt dan eventueel ter versterking. Deze snelle en adequate hulpverlening is in eerste instantie bedoeld voor brandinterventies en interventies bij levensbedreigende situaties zoals verkeersongevallen en arbeidsongevallen. Dit nieuwe principe gaat weldra van start en zal ook voor Zandhoven enkele veranderingen inhouden. De deelgemeente Pulle kan immers het snelst beschermd worden door het brandweerkorps van Grobbendonk, het noordelijk gedeelte van Pulderbos door het korps van Zoersel en het zuid-westelijke gedeelte van Viersel door de brandweervoorpost van Ranst. Het korps van Zandhoven krijgt een groot stuk van de autostrades voor zijn rekening en moet hulp bieden tot aan de rotonde in Wommelgem richting Antwerpen en tot aan de uitrit Herentals-West richting Hasselt. Ook de aangrenzende straten in Oelegem en Halle- Zoersel zijn voor de Zandhovense spuitgasten. Tijdens een interventie zullen er dus op verschillende plaatsen in onze gemeente alsook in de andere gemeenten van onze provincie verschillende brandweerkorpsen ter plaatse kunnen komen. Het hulpcentrum Antwerpen laat immers zowel het territoriaal bevoegde als het snelste korps uitrukken. Een deel van het korps kreeg een opleiding flash over en een ander deel een opleiding hitte- en vuurgewenning. Op 12 oktober is het nieuw materieel van ons brandweerkorps officieel in gebruik genomen. De dienstchef dankte in zijn toespraak het vorig en het huidig gemeentebestuur voor de grote financiële inspanningen. Pastoor Stan Lambaerts heeft het nieuwe materiaal ingezegend als bescherming van het materiaal en van het brandweerpersoneel dat er gebruik van maakt. Op 14 oktober kon elke inwoner het nieuwe materiaal een brandweerwagen, een reddingsboot en een warmtebeeldscanner komen bezichtigen op de opendeurdag van het korps. De opkomst was erg groot. De dienstchef dankte de aanwezigen voor hun steun aan de brandweer van Zandhoven. DAAROM WORDT DE BURGERS GEVRAAGD OM VANAF NU HET NOODNUMMER 100 OF 112 TE GEBRUIKEN BIJ BRAND OF VOOR ANDERE DRINGENDE INTERVENTIES. Tijdens de gemeenteraad van 18 oktober jl. werd aan zes brandweerlieden ontslag verleend. Drie spuitgasten bereikten de pensioensgerechtigde leeftijd, twee verhuisden naar buiten de gemeente en één persoon toonde niet langer interesse. 37

38 WIJZIGINGEN FEEST- CULTUURKALENDER IN SCHAKEL Te wijzigen p. rubriek vermelding 33 Veiligheid en verkeer: Lokale politie ZaRa adres lokale politie Zandhoven = 46 Geneeskundige Diensten: Ziekenhuizen H. Hartziekenhuis Kolveniersvest Lier 03/ Gezondheidszorg: Kinderopvang Stekelbees: 54 Gezondheidszorg: Landelijke Thuiszorg Regio Zuiderkempen contactpersoon = Machteld Wuyts 85 Verenigingengids: Darts Cools Tim Pastoriestraat Pulle 0495/ Handelsgids: Banken Centea Viersel Parochiestraat 29 bus Viersel 03/ Handelsgids: Naaiboetieken Naaiboetiek bvba Amelbergastraat Zandhoven 03/ In te voegen p. rubriek vermelding 50 Gezondheidszorg: Kinderopvang De Blozende Kriekskes Ilse De Cleene Kriekenlaan Zandhoven tel. 0476/ Verenigingengids: Judo en Ju-Jitsu Goju-Ryu Viersel Ludo Huybrechts Veerstraat Zandhoven tel. 03/ Handelsgids: Animatie (nieuws) Kriekske de Clown Liersebaan Zandhoven 0478/ Handelsgids: Bestrating - Klinkerwerken De Klinker VOF Nachtegaaldreef Pulderbos 0477/ Handelsgids: Brandstoffen Kolen & Gas Verelst Dirk AVEVE Amelbergastraat Zandhoven tel.03/ Handelsgids: Bed & Breakfast (nieuw) t Withofke (Cornelis Nadine & Luc) Dorp Pulderbos 03/ Handelsgids: Verzekeringen via agenten Celens Guido Oelegembaan Zandhoven tel. 03/

39 FEEST- EN CULTUURKALENDER November 2007 Datum Gemeente Wat Wie Extra info Do 01/11 Zandhoven ALLERHEILIGEN Do 01/11 Zandhoven Pannenkoeken Eigen Toon Christoffel Do 01/11 Zandhoven Hobby Kerstmarkt Sant-Art Huize Bruyneel Do 01/11 Massenhoven Mosseldag Voetbalclub Voetbalkantine Vr 02/11 Zandhoven Hobby Kerstmarkt Sant-Art Huize Bruyneel Zo 04/11 Zandhoven Tentoonstelling Trombini Christoffel Vr 02/11 Pulderbos Kaartprijskamp K.W.B. Chalet Za 03/11 Zandhoven 36ste veldloop Apso Minisporthal Za 03/11 Pulle Fuif KFC Pulle damesploeg Het Anker Zo 04/11 Zandhoven Paardenwijding LRV, Jumping en Gemeente Gemeentemagazijn Zo 04/11 Pulderbos Praatcafé KWB Chalet Zo 04/11 Pulle Viering Rik van Laer Ceciliakoor Kerk, KWB-terrein Zo 04/11 Pulle Veldtoertocht Wielerclub Zachtjes aan FC Pulle Zo 04/11 Massenhoven Spaghettidag Chiro Parochiezaal Zo 04/11 Viersel Pannenkoekendag Ziekenzorg Parochiezaal Do 08/11 Zandhoven Academie Kreta dia s OKRA Gemeentehuis Vr 09/11 Zandhoven Bezoek Urania Vakantiegenoegens Urania - Hove Vr 09/11 Viersel Toneelvoorstelling Krak Parochiezaal Vr 09/11 Massenhoven Kaartprijskamp Voetbalclub Voetbalkantine Za 10/11 Zandhoven Optocht oud-strijders Oud Strijders Dorp en Blokhut Za 10/11 Zandhoven 18-jarigenfuif 18-jarigen Parochiezaal Za 10/11 Pulle Kienavond Basisschool Hooidonk Za 10/11 Viersel Toneelvoorstelling Krak Parochiezaal Zo 11/11 Zandhoven WAPENSTILSTAND Zo 11/11 Viersel Wandel-mee-dag Sportraad Viersel Zo 11/11 Viersel Toneelvoorstelling Krak Parochiezaal Zo 11/11 Massenhoven Parochiefeesten-croques Parochie Parochiezaal Di 13/11 Zandhoven Verkoop bouwgronden Gemeentebestuur Blokhut - minisporthal Do 15/11 Zandhoven Gemeenteraad Gemeentebestuur Gemeentehuis Vr 16/11 Zandhoven Leerlingenvoordracht Muziekacademie Parochiezaal Vr 16/11 Pulle Kwisavond Hondenschool Nelle Heide Keulsebaan Vr 16/11 Viersel Toneelvoorstelling Krak Parochiezaal Za 17/11 Zandhoven Start Vlaamse zwemweek Gemeentebestuur Zwembad Reva Za 17/11 Zandhoven Papierslag Chiro Dorp Za 17/11 Viersel Toneelvoorstelling Krak Parochiezaal Zo 18/11 Zandhoven Onthaal nieuwe inwoners Gemeentebestuur Gemeentehuis Zo 18/11 Zandhoven Volksdansnamiddag St. Sebastiaansgilde Blokhut Zo 18/11 Pulderbos Mosseldag Fanfare Fanfarelokaal Zo 18/11 Massenhoven Vogelbeurs Parkietenfederatie De Lindekens Zo 18/11 Massenhoven Appelbeignets KVLV Parochiezaal Ma 19/11 Pulle Gezelschapsspelen K.W.B. KWB-Chalet Do 22/11 Zandhoven Academie OKRA Gemeentehuis Antwerpen Hanze Za 24/11 Pulderbos Sinterklaasfeest Oudervereniging Fanfarelokaal Za 25/11 Zandhoven Bruyneelconcert Muziekacademie Huize Bruyneel Za 25/11 Zandhoven Dansnamiddag St. Sebastiaansgilde Blokhut Di 27/11 Pulderbos Papierslag OKRA Dorp Wo 28/11 Pulle Bloedgeven Rode Kruis Basisschool Do 29/11 Zandhoven Bloedgeven Rode Kruis Kleuterschool Vr 30/11 Zandhoven 25 jaar VC Bos VC Bos Gemeentehuis Vr 30/11 Zandhoven 15 jaar Lionsclub Lions Zandhoven De Engel Vr 30/11 Pulderbos Jaarlijkse quiz Landelijke Gilde Voetbal Vr 30/11 Pulle Toneelvoorstelling KWB Parochiezaal 39

40 FEEST- EN CULTUURKALENDER December 2007 Datum Gemeente Wat Wie Extra info Za 01/12 Pulderbos Sinterklaasfeest Oudervereniging Fanfare Za 01/12 Pulle Toneelvoorstelling KWB Parochiezaal Zo 02/12 Pulle Toneelvoorstelling KWB Parochiezaal Wo 05/12 Zandhoven Sinterklaasfeest Ziekenzorg Parochiezaal Do 06/12 Zandhoven Academie Poverello OKRA Gemeentehuis Vr 07/12 Zandhoven Voorstelling Vakantiegenoegens Christoffel jaarprogramma Vr 07/12 Pulderbos Praatcafé K.W.B. Chalet Vr 07/12 Pulle Kaartprijskamp Harmonie De Lelie Vr 07/12 Pulle Toneelvoorstelling KWB Parochiezaal Vr 07/12 Massenhoven Kaartprijskamp Voetbalclub Voetbalkantine Vr 07/12 Zandhoven Kerstmarkt O.L.V. van Troost O.L.V. van Troost Za 08/12 Pulle Toneelvoorstelling KWB Parochiezaal Za 08/12 Pulderbos Nieuwjaarsfeest Mindervaliden Chalet Pulderbos Do 13/12 Zandhoven Gemeenteraad Gemeentebestuur Gemeentehuis Vr 14/12 Zandhoven Bierproefavond K.W.B. Christoffel Vr 14/12 Zandhoven Volwassenconcert Muziekacademie Huize Bruyneel Vr 14/12 Pulderbos Gespreksavond K.W.B. Chalet Za 15/12 Pulderbos Kerstmarkt Oudervereniging School Zo 16/12 Zandhoven Koetsenbeurs Aangespannen Paard Populierenhoeve Di 18/12 Massenhoven Kerstfeest Ziekenzorg Parochiezaal Di 18/12 Pulderbos Bloedgeven Rode Kruis Fanfare Wo 19/12 Zandhoven Kerstconcert Muziekacademie Kerk Do 20/12 Viersel Kerstfeest Ziekenzorg Parochiecentrum Vr 21/12 Massenhoven Kerstwandeling Oudervereniging School Za 22/12 Pulle Kerstfeest+ziekenzalving Ziekenzorg Kerk + De Lelie Ma 24/12 Pulle Nachtmis zingen Sint-Cecilia Kerk Ma 24/12 Pulle Verkoop glühwein Scouts Kerk bij nachtmis Di 25/12 Zandhoven KERSTMIS Di 25/12 Pulle Kerstprijskamp-drieband Biljartclub De Lelie Wo 26/12 Pulle Zangstonde aan kerststal Sint-Cecilia Kerststal Do 27/12 Zandhoven Kerstfeest Ziekenzorg Parochiezaal Do 27/12 Pulderbos Avondwandeling Landelijke Gilde Ma 31/12 Zandhoven Concert aan de Kerststal Kon. Harmonie Kerststal Ma 31/12 Zandhoven Nieuwjaarszingen Kinderen Dorp Ma 31/12 Viersel Chocomelk voor Chiro Chirolokaal nieuwjaarszangers Januari 2008 Datum Gemeente Wat Wie Extra info Vr 04/01 Zandhoven Personeelsfeest Gemeentebestuur Fanfarelokaal PB. Vr 04/01 Massenhoven Kaartprijskamp Voetbalclub. Voetbalkantine Za 05/01 Zandhoven Nieuwjaarsreceptie Landelijke Gilde Christoffel Zo 06/01 Zandhoven Worstenbrood Landelijke Gilde Christoffel Zo 06/01 Pulle Driekoningenzingen Scouts en gidsen Dorp Zo 06/01 Viersel Driekoningenzingen Chiro Dorp Ma 07/01 Zandhoven Worstenbrood Oud Strijders Christoffel Ma 07/01 Pulle Worstenbrood St. Sebastiaans Gilde De Lelie Za 11/01 Zandhoven Receptie Middenstand Middenstand Gemeentehuis 40

41 J E U G D R U B R I E K Met gratis feestbus van oud naar nieuw! Enquête jeugdbeleidsplan Het provinciebestuur van Antwerpen en heel wat gemeenten/steden en districten brengen fuifnummers van en naar hun feestbestemming. Ook als inwoner van Zandhoven kun je op oudejaarsavond vanaf 18u en op nieuwjaarsdag tot middernacht GRATIS bus en/of tram nemen. Naast een groot aantal bestaande bus- en tramlijnen zet De Lijn ook een aantal extra feestbussen in. Deze rijden naar locaties die anders niet te bereiken zijn met het openbaar vervoer. Haal je GRATIS ticket op voorhand af Voor een ticket kom je vanaf 5 december 2007 met je identiteitskaart langs op de sport- en jeugddienst, Liersebaan 12 te 2240 Zandhoven. Fuifnummers met een Lijnabonnement (ook diegenen uit niet deelnemende gemeenten/steden en districten) rijden zonder extra ticket gratis mee. Wens je meer informatie over het project en de verdeelpunten van de tickets: over halteplaatsen en dienstregelingen: of het infonummer Enkele maanden geleden stuurden we een aantal jongeren van Zandhoven een enquête in verband met het jeugdbeleid in onze gemeente. Langs deze weg willen we dan ook alle jongeren die hun medewerking hieraan verleenden en dus hun vragenlijst ingevuld hebben teruggestuurd, bedanken. We hadden ook beloofd dat er onder alle inzendingen 5 gelukkigen zouden getrokken worden die dan een prijs van ons kregen. En dat hebben we dus gedaan! Van Dyck Pieter, Verellen Ines, Rymen Sacha, Breugelmans Ellen en Cavens Ils hebben elk 2 filmtickets ontvangen en kunnen dus op onze kosten genieten van een gezellige filmavond. Vorige opgave In het vorige gemeenteblad vroegen we jullie een sudoku op te lossen. Uit de vele inzendingen werden de volgende 5 winnaars getrokken: - Anke Vercammen uit Pulderbos - Bram De Bos uit Zandhoven - Tom Saunders uit Pulderbos - Tom Maes uit Pulderbos - Alexander Struyfs uit Pulle Een dikke proficiat!!! Nieuwe opgave Alle onderstaande woorden zitten horizontaal, vertikaal of diagonaal verstopt in het letterrooster. Streep ze door en de overgebleven letters vormen de oplossing. Advent ezel kerstboom licht rendier arreslee Jezus kerstman Maria stal bal kaars krans pakje ster diner kaart kribbe piek vrede Stuur de juiste oplossing met vermelding van je naam, adres en leeftijd naar jeugddienst Zandhoven, Liersebaan 12 te 2240 Zandhoven

TEKST VOOR HET INFOBLAD

TEKST VOOR HET INFOBLAD TEKST VOOR HET INFOBLAD Brussel, 1 september 2013 Betreft: kant-en-klare info om uw doelpubliek in te lichten over het Sociaal Verwarmingsfonds Geachte heer, mevrouw, U ontvangt heel wat vragen aangaande

Nadere informatie

De vrije energiemarkt Rechten van de consument

De vrije energiemarkt Rechten van de consument De vrije energiemarkt Rechten van de consument Op het programma: 1. De weg van gas en elektriciteit 2. Leveranciers 3. Contracten / verhuis 4. Facturen 5. Sociale dienstverplichtingen! 6. Klachten? 2 1.

Nadere informatie

De verwarmingstoelage

De verwarmingstoelage Versie nr: 1 Laatste wijziging: 04-02-2009 1) Waartoe dient deze fiche? 2) Wat is dat een verwarmingstoelage? 3) Wordt elke brandstof in aanmerking genomen voor de toekenning van de verwarmingstoelage?

Nadere informatie

De verwarmingstoelage

De verwarmingstoelage Laatste wijziging: 19-08-2016 1) Waartoe dient deze fiche? 2) Wat is dat een verwarmingstoelage? 3) Wordt elke brandstof in aanmerking genomen voor de toekenning van de verwarmingstoelage? 4) Welke zijn

Nadere informatie

Omzendbrief betreffende de verwarmingsperiode 2007-2008

Omzendbrief betreffende de verwarmingsperiode 2007-2008 Vragen naar: Petra Romelart E-mail: petra.romelart@mi-is.be Tel 02/5078727 Url : www.mi-is.be Aan de dames en heren Voorzitters van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn Dienst Juridisch en Beleidsondersteunend

Nadere informatie

Enkele richtlijnen voor de verwarmingsperiode 2006-2007

Enkele richtlijnen voor de verwarmingsperiode 2006-2007 Vragen naar: Petra Romelart E-mail: petra.romelart Url : www.mi-is.be Aan de dames en heren Voorzitters van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn Dienst Juridisch en Beleidsondersteunend advies

Nadere informatie

Nogmaals de voorwaarden op een rijtje om gebruik te kunnen maken van de tussenkomst van het Sociaal Verwarmingsfonds

Nogmaals de voorwaarden op een rijtje om gebruik te kunnen maken van de tussenkomst van het Sociaal Verwarmingsfonds Nogmaals de voorwaarden op een rijtje om gebruik te kunnen maken van de tussenkomst van het Sociaal Verwarmingsfonds Over welke brandstof gaat het? Het gaat om de factuur betaald voor huisbrandolie (of

Nadere informatie

VOORBEELDDOSSIER. Aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning Bouwen van een zwembad

VOORBEELDDOSSIER. Aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning Bouwen van een zwembad VOORBEELDDOSSIER Aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning Bouwen van een zwembad Aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning Bouwen van een zwembad VOORBEELDDOSSIER Beste bewoner, De wetgeving inzake ruimtelijke

Nadere informatie

Vormingspakket Energie

Vormingspakket Energie Verhuis Vanuit ons project merken we dat er regelmatig problemen opduiken bij personen die verhuizen. Vaak worden voorschotfacturen nog te lang voor het oude adres opgemaakt, of men krijgt geen voorschotfacturen

Nadere informatie

Aanvraag voor een toeslag op de kinderbijslag voor gezinnen BUI TEN België

Aanvraag voor een toeslag op de kinderbijslag voor gezinnen BUI TEN België Terug te sturen naar: PB 10020 1070 ANDERLECHT Ons kenmerk: Dossierbeheerder: Telefoon: 02 643 18 11 E-mail: infokbaf@attentia.be De gegevens die u op dit formulier invult, worden verzameld voor de vestiging

Nadere informatie

TEKST VOOR HET INFOBLAD

TEKST VOOR HET INFOBLAD TEKST VOOR HET INFOBLAD Brussel, 1 september 2015 Betreft: kant-en-klare info om uw doelpubliek in te lichten over het Sociaal Verwarmingsfonds Geachte heer, mevrouw, U ontvangt heel wat vragen aangaande

Nadere informatie

Gaat u binnenkort verhuizen? Hoe gaat u te werk? Stap 1 Een maand voor u verhuist. Stap 2 Wanneer u verhuist naar uw nieuwe adres

Gaat u binnenkort verhuizen? Hoe gaat u te werk? Stap 1 Een maand voor u verhuist. Stap 2 Wanneer u verhuist naar uw nieuwe adres Gaat u binnenkort verhuizen? Denk er dan aan om uw elektriciteits- en aardgasleverancier hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te brengen. Via de onderstaande werkwijze kunt u bij uw verhuizing de elektriciteits-

Nadere informatie

Beschermde klanten. Handleiding ten behoeve van de sociale spelers

Beschermde klanten. Handleiding ten behoeve van de sociale spelers Beschermde klanten Handleiding ten behoeve van de sociale spelers Inhoudstafel Het statuut beschermde klant... p. 4 Wie kan als beschermde klant erkend worden?... p. 4 Hoe wordt iemand beschermde klant?...

Nadere informatie

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven BINNENSCHOOLSE KINDEROPVANG Huishoudelijk reglement 2012-2013 Inhoud Inhoud... 2 1. Voorwoord... 3 2. Algemeen... 4 2.1 Administratieve

Nadere informatie

OCMW Haacht. Voorwaarden in verband met de verkoop en toewijzing van een sociale woning, gelegen aan de Donkstraat 30 te Wespelaar (Haacht)

OCMW Haacht. Voorwaarden in verband met de verkoop en toewijzing van een sociale woning, gelegen aan de Donkstraat 30 te Wespelaar (Haacht) Voorwaarden in verband met de verkoop en toewijzing van een sociale woning, gelegen aan de Donkstraat 30 te Wespelaar (Haacht) Inkomen: Het laatst gekende belastbaar inkomen mag per jaar niet meer bedragen

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE SOCIALE TOELAGEN

GEMEENTELIJKE SOCIALE TOELAGEN GEMEENTELIJKE SOCIALE TOELAGEN TOELAGE VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP Voor wie Om in aanmerking te komen voor deze toelage dient men over één van onderstaande attesten te beschikken. Het bedrag van de

Nadere informatie

Reglement vrijetijdspas

Reglement vrijetijdspas Gemeente Schilde s-gravenwezel Binnen het lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie voor mensen in armoede Schilde en het daaraan verbonden trekkingsrecht en goedgekeurd door de gemeenteraad van worden door

Nadere informatie

Overleg mdt en ouders Timing

Overleg mdt en ouders Timing Mariska Waldukat Sociaal werker Patiëntenbegeleiding Overleg mdt en ouders Timing Wat nu? Aanvraagprocedure Rechten? Indienen van de aanvraag Medisch onderzoek Beslissing 1 Contact kinderbijslagfonds Bedienden

Nadere informatie

Vergeet niet uw energie mee te verhuizen.

Vergeet niet uw energie mee te verhuizen. Vergeet niet uw energie mee te verhuizen. Energie op uw oude en nieuwe adres: hoe regelt u het correct? MET HANDIG ENERGIEVERHUISFORMULIER GAAT U BINNENKORT VERHUIZEN? Denk er dan aan om uw elektriciteits-

Nadere informatie

Betreft: Aanvraag voor een toeslag op de kinderbijslag voor gezinnen buiten België

Betreft: Aanvraag voor een toeslag op de kinderbijslag voor gezinnen buiten België MOD. 19_Fisc dienst datum onze ref. uw ref. contact telefoon telefax De gegevens die u op dit formulier invult, worden verzameld voor de vestiging van het recht op kinderbijslag en de betaling ervan. Ze

Nadere informatie

Thuiszorg informatie punt. Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden ouder dan 65 jaar

Thuiszorg informatie punt. Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden ouder dan 65 jaar 2 Thuiszorg informatie punt Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden ouder dan 65 jaar Inhoud 1 Tegemoetkoming mindervaliden van de FOD Sociale Zekerheid... 5 1.1 De tegemoetkoming hulp aan bejaarden (THAB)...

Nadere informatie

REGLEMENT MAALTIJDEN AAN HUIS

REGLEMENT MAALTIJDEN AAN HUIS REGLEMENT MAALTIJDEN AAN HUIS DOELSTELLING Art.1: Het leveren van warme maaltijden aan huis heeft als doel de gebruiker zo lang mogelijk in zijn thuismilieu te laten verblijven. Het nuttigen van een maaltijd

Nadere informatie

Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen

Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen Personen met een handicap Tegemoetkomingen en andere maatregelen 1 Heb je een handicap? Heeft je kind een handicap? Dan kan je bij ons (de Directiegeneraal Personen met een handicap) terecht voor: De

Nadere informatie

Omnio en RVV onder de loep!

Omnio en RVV onder de loep! PRAKTISCH Omnio en RVV onder de loep! Een uitgave van de Onafhankelijke Ziekenfondsen Sint-Huibrechtsstraat 19-1150 Brussel T 02 778 92 11 - F 02 778 94 04 commu@mloz.be Foto s > Reporters www.mloz.be

Nadere informatie

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven. Huishoudelijk reglement

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven. Huishoudelijk reglement Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven BINNENSCHOOLSE KINDEROPVANG Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement vzw Kinderopvang Leuven Inhoud 1. Voorwoord... 3

Nadere informatie

Recht op een toeslag op de kinderbijslag

Recht op een toeslag op de kinderbijslag Terug te sturen naar: PB 10020 1070 ANDERLECHT Ons kenmerk: Dossierbeheerder: Telefoon: 02 643 18 11 E-mail: infokbaf@attentia.be De gegevens die u op dit formulier invult, worden verzameld voor de vestiging

Nadere informatie

Formulier om u in te schrijven als KANDIDAAT voor een SOCIALE KOOPWONING

Formulier om u in te schrijven als KANDIDAAT voor een SOCIALE KOOPWONING CVBA Lierse Maatschappij voor de Huisvesting Abtsherbergstraat 10 bus 19 2500 Lier tel 03 / 490 30 50 fax 03 / 490 30 59 e-mail info@lmhlier.be Formulier om u in te schrijven als KANDIDAAT voor een SOCIALE

Nadere informatie

Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting Feiten en cijfers Van hoeveel mensen is de energie geheel of gedeeltelijk afgesloten? Aangezien de drie gewesten niet dezelfde

Nadere informatie

ENERGIEQUIZ. Dit is niet waar, er worden nog steeds mensen afgesloten.

ENERGIEQUIZ. Dit is niet waar, er worden nog steeds mensen afgesloten. ENERGIEQUIZ 1. Het verloop van de quiz We hebben een spelleider nodig en een jurylid die de scores bijhoudt. Daarnaast voorzien we 1 of meerdere (ervarings)deskundigen, vrijwilligers in armoede of niet

Nadere informatie

DAKISOLATIE AANVRAAGFORMULIER

DAKISOLATIE AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE PREMIE VAN JETTE DAKISOLATIE AANVRAAGFORMULIER Voor wie? Voor alle natuurlijke personen (huurders, erfpachters of eigenaars) die dakisolatie plaatsen in een bestaand gebouw gelegen op het

Nadere informatie

Recht op een toeslag op de kinderbijslag voor gezinnen buiten België

Recht op een toeslag op de kinderbijslag voor gezinnen buiten België Terug te sturen naar: PB 10020 1070 ANDERLECHT Ons kenmerk: Dossierbeheerder: Telefoon: 02 643 18 11 E-mail: infokbaf@attentia.be De gegevens die u op dit formulier invult, worden verzameld voor de vestiging

Nadere informatie

Vastgesteld bij besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 16 december 2013.

Vastgesteld bij besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 16 december 2013. OCMW LONDERZEEL REGLEMENT: MAALTIJDEN AAN HUIS Vastgesteld bij besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 16 december 2013. Aanpassingen vastgesteld bij besluit van de Raad voor Maatschappelijk

Nadere informatie

Vul energieovernamedocumenten in.

Vul energieovernamedocumenten in. U verhuist? Vul energieovernamedocumenten in. Waarop moet u letten en welke formulieren hebt u nodig als u verhuist? In deze folder ontdekt u alles wat u voor elektriciteit en/of aardgas moet regelen.

Nadere informatie

Nieuwe sociale maatregelen. Adelheid Vanhille 7 november 2013

Nieuwe sociale maatregelen. Adelheid Vanhille 7 november 2013 Nieuwe sociale maatregelen Adelheid Vanhille 7 november 2013 Opbouw Algemeen Waterverkoopreglement Sociale openbare dienstverplichtingen Abnormaal hoog verbruik minnelijke schikking 2 Algemeen waterverkoopreglement

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER INFORMATIEVE BEREKENING STUDIETOELAGE academiejaar 2013 2014

AANVRAAGFORMULIER INFORMATIEVE BEREKENING STUDIETOELAGE academiejaar 2013 2014 STIP THOMAS MORE MECHELEN Adres: Zandpoortvest 11, 2800 Mechelen Tel.: +32(0)15 369 140 Fax: +32(0)15 369 149 E-mail: stip.mechelen@thomasmore.be www: www.thomasmore.be/stipmechelen AANVRAAGFORMULIER INFORMATIEVE

Nadere informatie

Aanvraag van een premie voor de renovatie van een woning

Aanvraag van een premie voor de renovatie van een woning Aanvraag van een premie voor de renovatie van een woning RENO AANVRAAG-01-151127 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Directie-generaal Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen

Directie-generaal Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen Directie-generaal Personen met een handicap Tegemoetkomingen en andere maatregelen 1 Heb je een handicap? Heeft je kind een handicap? Dan kan je bij ons (de Directiegeneraal Personen met een handicap)

Nadere informatie

Formulier A: Aanvraagformulier renovatiepremie jonge gezinnen

Formulier A: Aanvraagformulier renovatiepremie jonge gezinnen Formulier A: Aanvraagformulier renovatiepremie jonge gezinnen Ontvangstdatum Dossiernummer *Vakken voorbehouden voor de administratie Het aanvraagformulier dient afgegeven te worden tegen ontvangstbewijs

Nadere informatie

TEKST VOOR HET INFOBLAD

TEKST VOOR HET INFOBLAD TEKST VOOR HET INFOBLAD Brussel, 19 januari 2012 Betreft: kant-en-klare info om uw doelpubliek in te lichten over het Sociaal Verwarmingsfonds Geachte heer, mevrouw, U ontvangt heel wat vragen aangaande

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT MINDER MOBIELEN CENTRALE

ALGEMEEN REGLEMENT MINDER MOBIELEN CENTRALE ALGEMEEN REGLEMENT MINDER MOBIELEN CENTRALE Wie is voor wat verantwoordelijk? Wie lid wil worden van de Minder Mobielen Centrale kan voor een aanvraag terecht bij maatschappelijk assistente Mieke Roose

Nadere informatie

Dienstjaar 2013. Aanvraagformulier tot het bekomen van een gemeentelijke huursubsidie. Gegevens van de aanvrager. Naam en voornaam aanvrager :...

Dienstjaar 2013. Aanvraagformulier tot het bekomen van een gemeentelijke huursubsidie. Gegevens van de aanvrager. Naam en voornaam aanvrager :... Aanvraagformulier tot het bekomen van een gemeentelijke huursubsidie Gemeente Beveren Stationsstraat 2 9120 BEVEREN Dienstjaar 2013 Tel : 03 750 16 78 Fax : 03 750 15 23 e-mail : socialezaken@beveren.be

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE GEZINSTOELAGE

GEMEENTELIJKE GEZINSTOELAGE GEMEENTELIJKE GEZINSTOELAGE Ontvangt u een eerder laag pensioen? Of heeft u als alleenstaande (met of zonder kinderen) een bescheiden inkomen? Wordt uw gezinsbudget verzwaard door het aantal personen ten

Nadere informatie

Meer besparen op je energiefactuur betekent meer geld voor leuke dingen

Meer besparen op je energiefactuur betekent meer geld voor leuke dingen Meer besparen op je energiefactuur betekent meer geld voor leuke dingen Veel mensen betalen nog altijd te veel voor elektriciteit en aardgas. Toch is overstappen naar een voordeliger contract of veranderen

Nadere informatie

Thuiszorg informatie punt. Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden. ouder dan 65 jaar

Thuiszorg informatie punt. Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden. ouder dan 65 jaar 2 Thuiszorg informatie punt Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden ouder dan 65 jaar Inhoudstafel 1. Tegemoetkoming mindervaliden van de FOD Sociale Zekerheid pag 1 De tegemoetkoming hulp aan bejaarden pag

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over het energieovernamedocument

Veelgestelde vragen over het energieovernamedocument Veelgestelde vragen over het energieovernamedocument 1. Wat is een energieovernamedocument? Een document dat wordt ingevuld als iemand de levering van elektriciteit en/of aardgas overneemt in een bepaalde

Nadere informatie

Oostrozebeke verkaveling Kriekestraat (dorp oost) Infonota

Oostrozebeke verkaveling Kriekestraat (dorp oost) Infonota Oostrozebeke verkaveling Kriekestraat (dorp oost) Infonota 2 WVI - OOSTROZEBEKE VERKAVELING KRIEKESTRAAT INFONOTA 1 Omschrijving De verkaveling, gerealiseerd in samenwerking met het gemeentebestuur van

Nadere informatie

WEGWIJS IN energie. Versie november 2014 Energie

WEGWIJS IN energie. Versie november 2014 Energie WEGWIJS IN energie Versie november 2014 Energie WEGWIJS IN ENERGIE in drie stappen... Het sociaal tarief voor gas en elektriciteit Het sociaal stookoliefonds Het gas- en elektriciteitsfonds Wegwijs in

Nadere informatie

Vastgesteld bij besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 24 september 2015.

Vastgesteld bij besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 24 september 2015. OCMW LONDERZEEL REGLEMENT: WARME MAALTIJDEN IN DE ASSISTENTIEWONINGEN Vastgesteld bij besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 24 september 2015. Aanpassingen vastgesteld bij besluit van de

Nadere informatie

Recht op een toeslag op de kinderbijslag. Mevrouw, mijnheer,

Recht op een toeslag op de kinderbijslag. Mevrouw, mijnheer, P19Fisc-B dienst datum onze ref. uw ref. contact telefoon telefax De gegevens die u op dit formulier invult, worden verzameld voor de vestiging van het recht op kinderbijslag en de betaling ervan. Ze worden

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE VERKAVELING VLASBLOEM. VRAGENLIJST BIJ KANDIDATUUR Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van

GEMEENTELIJKE VERKAVELING VLASBLOEM. VRAGENLIJST BIJ KANDIDATUUR Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van GEMEENTELIJKE VERKAVELING VLASBLOEM VRAGENLIJST BIJ KANDIDATUUR Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 21.04.2016 Gegevens van de 1 ste kandidaat-koper: Gegevens van de 2 de kandidaat-koper (in

Nadere informatie

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven. Huishoudelijk reglement 2013-2014

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven. Huishoudelijk reglement 2013-2014 Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven 016 27 26 39 BINNENSCHOOLSE KINDEROPVANG Huishoudelijk reglement 2013-2014 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Algemeen... 4 2.1 Administratieve

Nadere informatie

Formulier 1 Overeenkomst

Formulier 1 Overeenkomst 1 Formulier 1 Overeenkomst CONTRACTERENDE PARTIJEN DE ORGANISATOR Naam organisator: OCMW Bree, Peerderbaan 37, 3960 Bree Naam Kinderdagverblijf: t Wiekernestje, Sint Jacobstraat z/n, 3960 Bree Gegevens:

Nadere informatie

Energiepremies 2012 Gemeente Dilbeek

Energiepremies 2012 Gemeente Dilbeek Energiepremies 2012 Gemeente Dilbeek Zoals goedgekeurd door de Gemeenteraad van 22 november 2011 Premie voor fotovoltaïsche zonnepanelen Voor het plaatsen van fotovoltaïsche zonnepanelen kan u van de gemeente

Nadere informatie

Reglement goedgekeurd door de Gemeenteraad in openbare zitting van 15/12/2014.

Reglement goedgekeurd door de Gemeenteraad in openbare zitting van 15/12/2014. REGLEMENT HOUDENDE DE GEDEELTELIJKE TERUGBETALING VAN DE GEMEENTELIJKE OPCENTIEMEN OP DE ONROERENDE VOORHEFFING VOOR EEN NIEUW AANGESCHAFTE OF GEBOUWDE WONING TE SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE Reglement goedgekeurd

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VERMINDERD STUDIEGELD academiejaar

AANVRAAGFORMULIER VERMINDERD STUDIEGELD academiejaar STIP THOMAS MORE MECHELEN Adres: Zandpoortvest 11, B-2800 Mechelen Tel.: +32(0)15 369 140 Fax: +32(0)15 369 149 E-mail: stip.mechelen@thomasmore.be Web: www.thomasmore.be/stip AANVRAAGFORMULIER VERMINDERD

Nadere informatie

Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen

Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen Personen met een handicap Tegemoetkomingen en andere maatregelen 1 Heb je een handicap? Heeft je kind een handicap? Dan kan je bij ons (de Directiegeneraal Personen met een handicap) terecht voor: De

Nadere informatie

TITEL I. Voorwaarden tot het bekomen van een mantelzorgpremie

TITEL I. Voorwaarden tot het bekomen van een mantelzorgpremie OCMW Boortmeerbeek Dienst thuiszorg Huishoudelijk reglement dienst thuiszorg mantelzorgpremie Artikel 1 Met ingang van 1 november 2010 kent het OCMW Boortmeerbeek een mantelzorgpremie toe aan de mantelzorgers

Nadere informatie

Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie.

Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie. Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie. Doel van de premie. Artikel 1: 1. Om jonge gezinnen te ondersteunen in de aankoop van een woning op het grondgebied van de gemeente

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens. In te vullen door de behandelende afdeling

Persoonlijke gegevens. In te vullen door de behandelende afdeling In te vullen door de behandelende afdeling Wie komt in aanmerking voor een tegemoetkoming? U kunt in aanmerking komen voor een tegemoetkoming als u en uw eventuele partner meerderjarig zijn en voor eigen

Nadere informatie

Energiewijzer. Wil je minder betalen voor energie en water?

Energiewijzer. Wil je minder betalen voor energie en water? Energiewijzer Wil je minder betalen voor energie en water? 1 Inhoud Vragen over je factuur van energie 4 Wat doet de Energiecel? 4 Sociaal tarief 5 Elektriciteit en gas 5 Water 6 Je huis verwarmen in de

Nadere informatie

DE MEIDOORN. Koolsveldlaan 94 A 2110 Wijnegem appartementen voor ouderen OCMW WIJNEGEM

DE MEIDOORN. Koolsveldlaan 94 A 2110 Wijnegem appartementen voor ouderen OCMW WIJNEGEM OCMW WIJNEGEM www.ocmwwijnegem.be Koolsveldlaan 94 2110 Wijnegem TEL 03 355 32 90 INFORMATIENOTA DE MEIDOORN D E M E I D O O R N Koolsveldlaan 94 A 2110 Wijnegem appartementen voor ouderen Beheer van

Nadere informatie

Hoe werkt het? Ons werkgebied:

Hoe werkt het? Ons werkgebied: Hoe werkt het? 1. Werkgebied en projecten 2. Inschrijvingsvoorwaarden 3. Goed om te weten voor u inschrijft 4. Inschrijving 5. U krijgt een aanbod 6. Verkocht! 7. Nog vragen? U bent op zoek naar een betaalbare

Nadere informatie

Aanvraag van een planologisch attest

Aanvraag van een planologisch attest Bijlage I Model I Aanvraag van een planologisch attest AFDELINGSCODE- (Vul hier het adres in van de gedelegeerd planologisch ambtenaar) In te vullen door de behandelende afdeling ontvangstdatum Bezorg

Nadere informatie

Geelse Huisvesting CVBA - Kameinestraat Geel, 01/01/2017

Geelse Huisvesting CVBA - Kameinestraat Geel, 01/01/2017 1 Bent u op zoek naar een betaalbare woning, appartement of kavel in Geel, Grobbendonk, Herentals, Hulshout, Kasterlee, Meerhout, Vorst-Laakdal of Westerlo? Op onze website http://www.geelsehuisvesting.be

Nadere informatie

GEMEENTE STEENOKKERZEEL

GEMEENTE STEENOKKERZEEL Dossiernummer: AANVRAAG TOT HET KOPEN VAN EEN GEMEENTELIJKE KAVEL Ingevolge uw aanvraag vindt u hierbij als bijlage de documenten die door u dienen ingevuld te worden. Wij vestigen er de aandacht op dat

Nadere informatie

Aanvraag van een tegemoetkoming in de huurprijs van een woning

Aanvraag van een tegemoetkoming in de huurprijs van een woning Aanvraag van een tegemoetkoming in de huurprijs van een woning Wonen Antwerpen Lange Kievitstraat 111-113 bus 54, 2018 ANTWERPEN AANVRAAGFORM HUUR ANT 20121207 Bezoektijd: alleen na telefonische afspraak

Nadere informatie

Verhuist uw contract voor elektriciteit en aardgas met u mee?

Verhuist uw contract voor elektriciteit en aardgas met u mee? Verhuist uw contract voor elektriciteit en aardgas met u mee? U verhuist. Waarop moet u letten en welke formulieren hebt u nodig? In deze folder ontdekt u alles wat u voor elektriciteit en/of aardgas moet

Nadere informatie

Gemeentelijk reglement tot toekenning van een verbeteringspremie voor woningen

Gemeentelijk reglement tot toekenning van een verbeteringspremie voor woningen Gemeentelijk reglement tot toekenning van een verbeteringspremie voor woningen TITEL I: DOEL Artikel 1 Om het woningenbestand in de gemeente Wielsbeke te verbeteren, wordt binnen de perken van het daartoe

Nadere informatie

Formulier 1: De schriftelijke overeenkomst. Overeenkomst

Formulier 1: De schriftelijke overeenkomst. Overeenkomst CONTRACTERENDE PARTIJEN DE ORGANISATOR Overeenkomst Naam organisator: OCMW Bree, Peerderbaan 37, 3960 Bree Naam Kinderdagverblijf: t Wiekernestje, Sint Jacobstraat z/n, 3960 Bree 089 848556 - kinderdagverblijf@bree.be

Nadere informatie

Stedelijke aankooppremie

Stedelijke aankooppremie Stedelijke aankooppremie STED-AAN-25-1-2010 Stedenbouw Gemeenteplein 2, 8790 WAREGEM T 056 62 12 86 F 056 62 12 79 stedenbouw@waregem.be www.waregem.be Openingstijden Voormiddag: Van maandag tot vrijdag

Nadere informatie

Dit vak is voorbehouden voor De Mandel cv en het SVK vzw, gelieve hier niets in te vullen.

Dit vak is voorbehouden voor De Mandel cv en het SVK vzw, gelieve hier niets in te vullen. INSCHRIJVINGSFORMULIER SOCIALE HUURWONING DE MANDEL CV EN SOCIAAL VERHUURKANTOOR REGIO ROESELARE VZW (Roeselare, Moorslede, Staden, Hooglede, Lichtervelde, Ardooie) Dit vak is voorbehouden voor De Mandel

Nadere informatie

Infodossier wonen Sociaal kopen

Infodossier wonen Sociaal kopen Infodossier wonen Sociaal kopen Inhoudsopgave 1. Een kort woordje uitleg... 2 2. Een woning kopen via een sociale huisvestingsmaatschappij... 3 3. Vlabinvest... 5 4. Sociale huisvestingsmaatschappijen

Nadere informatie

Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas

Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas Vergelijk de leveranciers van elektriciteit en aardgas en vind de beste leverancier. Veranderen van leverancier is gratis en niet moeilijk. 1 Betaal minder

Nadere informatie

Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas

Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas Vergelijk de leveranciers van elektriciteit en aardgas en vind de beste leverancier. Veranderen van leverancier is gratis en niet moeilijk. 1 Betaal minder

Nadere informatie

Met dit formulier kun je als je met je gezin in België woont een toeslag op de kinderbijslag aanvragen als:

Met dit formulier kun je als je met je gezin in België woont een toeslag op de kinderbijslag aanvragen als: Model S Mevrouw Mijnheer Met dit formulier kun je als je met je gezin in België woont een toeslag op de kinderbijslag aanvragen als: - langdurig werkloze (ten minste 6 maanden), - zieke (ten minste 6 maanden),

Nadere informatie

Reglement eenmalige subsidiëring investering in nieuwbouw en aankoop sportaccommodaties

Reglement eenmalige subsidiëring investering in nieuwbouw en aankoop sportaccommodaties Reglement eenmalige subsidiëring investering in nieuwbouw en aankoop sportaccommodaties DE RAAD Gelet op de artikels 42 en 43 van het gemeentedecreet m.b.t. de bevoegdheden van de gemeenteraad; Gelet op

Nadere informatie

Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie.

Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie. Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en Doel van de premie. Artikel 1: 1. Om jonge gezinnen te ondersteunen in de aankoop van een woning op het grondgebied van de gemeente Middelkerke,

Nadere informatie

PRIJZEN/TARIEVEN. 1. Aanbeveling sociaal tarief

PRIJZEN/TARIEVEN. 1. Aanbeveling sociaal tarief PRIJZEN/TARIEVEN 1. Aanbeveling sociaal tarief In 2007 besliste de FOD Sociale Zekerheid, Directie-generaal Personen met een handicap, om vanaf 1 mei van dat jaar de tegemoetkoming aan gehandicapten ten

Nadere informatie

Hebt u een vraag over energie?

Hebt u een vraag over energie? Hebt u een vraag over energie? Hebt u een vraag over energie? In deze folder geven we het antwoord op een aantal energievragen. Op www.vreg.be vindt u nog veel meer informatie. Wat staat ER op uw energiefactuur?

Nadere informatie

P19Fisc-A. Recht op een toeslag op de kinderbijslag voor gezinnen buiten België. Mevrouw, mijnheer,

P19Fisc-A. Recht op een toeslag op de kinderbijslag voor gezinnen buiten België. Mevrouw, mijnheer, P19Fisc-A dienst datum onze ref. uw ref. contact telefoon telefax De gegevens die u op dit formulier invult, worden verzameld voor de vestiging van het recht op kinderbijslag en de betaling ervan. Ze worden

Nadere informatie

Wonen. Uw eigen nieuwbouwwoning aan een voordelige prijs

Wonen. Uw eigen nieuwbouwwoning aan een voordelige prijs in Brussel Uw eigen nieuwbouwwoning aan een voordelige prijs VAN DE INSCHRIJVING TOT DE AANKOOP VAN EEN GOMB-WONING WIE MAG EEN GOMB-WONING KOPEN? WELKE PLICHTEN ZIJN ER VERBONDEN AAN DE AANKOOP VAN EEN

Nadere informatie

VOORBEELDDOSSIER. Aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning Bouwen van een tuinhuis

VOORBEELDDOSSIER. Aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning Bouwen van een tuinhuis VOORBEELDDOSSIER Aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning Bouwen van een tuinhuis Aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning Bouwen van een tuinhuis VOORBEELDDOSSIER Beste bewoner, De wetgeving inzake

Nadere informatie

Met dit formulier kunt u als u met uw gezin in België woont een VOORLOPIGE toeslag op de kinderbijslag aanvragen als:

Met dit formulier kunt u als u met uw gezin in België woont een VOORLOPIGE toeslag op de kinderbijslag aanvragen als: Mevrouw Mijnheer Met dit formulier kunt u als u met uw gezin in België woont een toeslag op de kinderbijslag aanvragen als: - Langdurig werkloze (tenminste 6 maanden) - Zieke (tenminste 6 maanden) - Bruggepensioneerde

Nadere informatie

Advies van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 7 oktober 2003

Advies van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 7 oktober 2003 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt North Plaza B Koning Albert II-laan 7 B-1210 Brussel Tel. +32 2 553 13 53 Fax +32 2 553 13 50 Email: info@vreg.be Web: www.vreg.be Advies

Nadere informatie

Toeslag op de kinderbijslag

Toeslag op de kinderbijslag Toeslag op de kinderbijslag De gegevens die u op dit formulier invult, worden verzameld voor de vestiging van het recht op kinderbijslag en de betaling ervan. Ze worden beschermd door de wet verwerking

Nadere informatie

Welke gegevens hebben wij nodig om een persoon bij te kunnen inschrijven?

Welke gegevens hebben wij nodig om een persoon bij te kunnen inschrijven? Welke gegevens hebben wij nodig om een persoon bij te kunnen inschrijven? Wanneer er iemand bij u wil komen wonen, dient deze persoon aan alle inschrijvingsvoorwaarden voor de sociale woningbouw te voldoen.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hooghenraed Overlijdensbijstand

Algemene voorwaarden Hooghenraed Overlijdensbijstand Algemene voorwaarden Hooghenraed Overlijdensbijstand Waarvoor zijn deze algemene voorwaarden? Deze algemene voorwaarden horen bij de verzekering Overlijdensbijstand van Hooghenraed. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Hoge energieprijzen. Mazout blijft een voordelige brandstof.

Hoge energieprijzen. Mazout blijft een voordelige brandstof. Hoge energieprijzen. Mazout blijft een voordelige brandstof. Dit document zal u helpen een beter inzicht te krijgen in de verbruikskosten, in een huishoudelijke omgeving, voor de verschillende energiebronnen.

Nadere informatie

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP STAD BRUGGE MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP ARTIKEL 1: De Stedelijke Raad voor Personen met een Handicap heeft als doel: 1. A. op te treden als volwaardig

Nadere informatie

Tegemoetkoming voor individueel vervoer van personen met een handicap

Tegemoetkoming voor individueel vervoer van personen met een handicap Tegemoetkoming voor individueel vervoer van personen met een handicap 19de nummer in een reeks informatiebrochures voor de Oostendse bevolking (gegevens op 12 oktober 2006), een uitgave van de Voorlichtingsdienst,

Nadere informatie

REG. Individuele condensatieketel op aardgas, propaan of stookolie. REG-premieaanvraag 2013 (*) Bestaande woning of wooneenheid

REG. Individuele condensatieketel op aardgas, propaan of stookolie. REG-premieaanvraag 2013 (*) Bestaande woning of wooneenheid Art.nr. 43874 : REGpremie condensatieketel besch.kl.2013 REG-premieaanvraag 2013 (*) Bestaande woning of wooneenheid REG 2013 Individuele condensatieketel op aardgas, propaan of stookolie Een premie aanvragen

Nadere informatie

U woont alleen met de kinderen: uw belastbare beroepsinkomsten en/of uitkeringen mogen maximum 2309,58 EUR per maand bedragen.

U woont alleen met de kinderen: uw belastbare beroepsinkomsten en/of uitkeringen mogen maximum 2309,58 EUR per maand bedragen. MODEL S Stuur alle documenten ingevuld en ondertekend terug naar: Acerta Kinderbijslagfonds vzw, Groenenborgerlaan 16, B-2610 Wilrijk. Gelieve uw dossiernummer (ons kenmerk) of indien u het niet kent uw

Nadere informatie

ADMB KINDERBIJSLAGFONDS VZW, SINT-CLARASTRAAT 48, 8000 BRUGGE

ADMB KINDERBIJSLAGFONDS VZW, SINT-CLARASTRAAT 48, 8000 BRUGGE ADMB KINDERBIJSLAGFONDS VZW, SINT-CLARASTRAAT 48, 8000 BRUGGE Mevrouw, mijnheer, Met dit formulier kun je als je met je gezin in België woont een toeslag op de kinderbijslag aanvragen als: langdurig werkloze

Nadere informatie

U wilt zich aansluiten bij VJJF?... 3

U wilt zich aansluiten bij VJJF?... 3 U wilt zich aansluiten bij VJJF?... 3 I. De aansluiting van de club... 4 II. Nieuwe leden/hernieuwingen... 5 Voorbeeld: Opmaakbon...6 Voorbeeld: Verzekerings/aansluitingsformulier...7 III. Het lidboekje...

Nadere informatie

AGENDA OPENBARE ZITTING. 12 februari 2013. Aan de raadsleden

AGENDA OPENBARE ZITTING. 12 februari 2013. Aan de raadsleden 12 februari 2013 Aan de raadsleden Graag nodigen wij u uit tot de zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. De zitting vindt plaats op 21 februari 2013 om 20u in de raadzaal van het OCMW, Gootje

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING:

TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING: UMC Sint-Pieter Hoogstraat 322 1000 Brussel RIZIV num. : 7/10076/61 TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING: kamerkeuze & financiële voorwaarden voor een klassieke opname of een opname in dagziekenhuis Inleiding

Nadere informatie

Vastgesteld bij besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 16 december 2013.

Vastgesteld bij besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 16 december 2013. OCMW LONDERZEEL REGLEMENT: MAALTIJDEN AAN HUIS Vastgesteld bij besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 16 december 2013. 18 december 2014. 25 juni 2015. 24 september 2015. Dit reglement treedt

Nadere informatie

All en gaan wonen of op kot gaan Wat je moet weten als je verhuist

All en gaan wonen of op kot gaan Wat je moet weten als je verhuist All en gaan wonen of op kot gaan Wat je moet weten als je verhuist Alles over alleen gaan wonen of op kot gaan Huurdersbond www.huurdersbond.be Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt www.vreg.be

Nadere informatie

Rechtsbijstand bij bemiddeling

Rechtsbijstand bij bemiddeling Rechtsbijstand bij bemiddeling De wet van 21 februari 2005 in verband met de bemiddeling heeft de mogelijkheid geopend rechtsbijstand toe te kennen in elke procedure van vrijwillige of gerechtelijke bemiddeling

Nadere informatie