VERSLAGEN WERKGROEPEN STUDIEDAG RECHT OP ENERGIE: VECHTEN TEGEN WINDMOLENS 30 november Werkgroep 1: Werking van de LAC s

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERSLAGEN WERKGROEPEN STUDIEDAG RECHT OP ENERGIE: VECHTEN TEGEN WINDMOLENS 30 november 2007. Werkgroep 1: Werking van de LAC s"

Transcriptie

1 VERSLAGEN WERKGROEPEN STUDIEDAG RECHT OP ENERGIE: VECHTEN TEGEN WINDMOLENS 30 november 2007 Werkgroep 1: Werking van de LAC s Bart Bockstaele en Mieke Clymans zitten de werkgroep voor. Mieke overloopt de powerpoint-presentatie die verwijst naar de tekst communicatieplan voor LAC s in Vlaanderen. Bart vult aan: schiet niet op de pianist. (zie bijlage onder dit verslag). Hulpverlening verloopt niet altijd perfect en sommige hulpverlening verloopt stroef. Als dit zo is, vraag je dan ook af hoe dit komt. Want OCMW medewerkers zijn hulpverleners, mensen met een engagement. Werkdruk, tijdsdruk, mogelijke burnout, moeilijke materies, visie van de raad, spelen allemaal mee. We lopen een risico als de ongenuanceerde beeldvorming over de LAC de overhand krijgt. Misschien is men dan wel geneigd om de LAC af te schaffen. Dit mag niet de bedoeling zijn. In Brussel bijvoorbeeld bestaat geen LAC. Vragen voor afsluiting worden voorgelegd aan de vrederechter. Dit zou een stap achteruit zijn. Bart roept om tot samenwerking met alle betrokkenen. Vragen en bedenkingen van de aanwezigen. 1. Welke schulden dient men op een LAC te bespreken? Een maatschappelijk werkster vindt dat op een LAC enkel die schulden besproken mogen worden waarvoor de commissie werd samengeroepen. Dit vanuit de visie dat andere schulden en problemen die mensen hebben vallen onder het beroepsgeheim. Iemand reageert dat het toch relevant kan zijn om met andere schulden rekening te houden. Als de cliënt andere schulden wil bespreken, is het beroepsgeheim niet van toepassing. Dit kan immers een ander licht werpen op het dossier. Het kan ook zijn dat het OCMW niet op de hoogte is van andere schulden. Soms is het omwille van diverse redenen onmogelijk om de mensen te zien vóór ze op de LAC verschijnen. De netbeheerder beaamt dat er beroepsgeheim is. Ze vertrouwen erop dat het OCMW een beeld heeft van de problematiek van de persoon die voor de LAC verschijnt en dat zij eventuele andere problemen opvangen. Als er een sociaal onderzoek gedaan werd, vragen ze enkel naar de synthese. In 99% van de gevallen wordt het advies van het OCMW gevolgd. 2. Hoe is de aanloop naar verschijning op een LAC georganiseerd? Hier zijn immense verschillen op de merken. Terwijl het ene OCMW niet in staat is om de mensen te zien voor ze op het LAC verschijnen (gebrek aan tijd en middelen), heeft het andere OCMW een aparte energiecel die zich specifiek bezighoudt met het hele proces rond afsluiting en LAC. Dit houdt ook in dat de maatschappelijk werkers een degelijk sociaal onderzoek doen. Daarnaast zijn er organisatorische verschillen op te merken. Zo zijn er 1

2 OCMW s waar mensen in collectieve schuldbemiddeling zijn. De energieschulden komen dan terecht bij de schuldbemiddelaar in plaats van bij de LAC. De problematiek van de financiering wordt aangekaart. Het LAC zou niet zomaar een taak mogen zijn die het OCMW er zijdelings bijneemt. Toch is dit in de praktijk in veel gevallen de realiteit. Iemand stelt voor om de energiedossiers die de LAC verwerkt, te laten betalen door de energiesector. Op die manier kunnen dossiers goed voorbereid worden. Maar misschien gaat dan de onafhankelijke positie van het OCMW bekleedt verloren? Bovendien zou de energiesector de kosten wel doorverrekenen naar de klant. Het kabinet Van Ackere is vragende partij om de werking van de LAC s te verbeteren. Momenteel kunnen de financiële middelen van het sociaal energiefonds reeds geïnvesteerd worden in de LAC s. OCMW Antwerpen heeft good practice. In het OCMW van Antwerpen werd een energiecel opgericht die zich specifiek bezighoudt met de LAC. Ze doen twee huisbezoeken bij de mensen voordat ze voor de LAC verschijnen. Als de mensen schuldbemiddeling nodig hebben, zal dit op voorhand besproken worden en eventueel het dossier verdagen. De mensen komen hier ook twee keer voor de LAC. Er wordt tevens een uitgebreid sociaal onderzoek gedaan. Afsluiting is het allerlaatste alternatief. 3. Is afsluiten soms nodig? Een OCMW medewerker is niet akkoord met de stelling dat je nooit mag afsluiten. Een OCMW moet een situatie goed onderzoeken. Een OCMW is bedoeld om mensen te helpen. Maar soms is het wel nodig om af te sluiten of om te dreigen met afsluiting. Het project energie en armoede stelt dat energie een basisrecht is. Moeten we dit niet ter discussie stellen? We hebben allen recht op een menswaardig bestaan. Uiteraard is energie een belangrijk element om dit bestaan te realiseren. Maar wat als mensen verkeerde prioriteiten stellen waardoor ze hun energiefactuur niet kunnen betalen? Reactie: wat als mensen geen prioriteiten kunnen stellen? Mogen we hen op basis van hun onvermogen in het donker en in de kou zetten? Vanuit mensen in armoede komt de reactie dat ze bang zijn voor hun volgende energiefactuur. De prijzen swingen immers de pan uit. Ze willen samenwerken met OCMW s en CAW s om sterker te staan tegenover distributiebeheerders en politici. Prijzen kunnen verlaagd worden door het BTW-tarief te verlagen. Een OCMW bracht aan dat zij door de LAC-werking méér mensen tot bij het OCMW krijgen. Zij ervaren het LAC als een meerwaarde voor hun werking. Mensen die anders nooit naar het OCMW zouden komen, worden nu doordat ze energieschulden hebben tot bij het OCMW gebracht. Dit helpt het OCMW om vroeger een hulpverlening bij schulden te kunnen opstarten. Zij zijn dus zeker geen vragende partij om het LAC af te schaffen. 4. Gaat het om energie of om wonen? De netbeheerder stelt dat er te weinig sociale woningen zijn waardoor mensen noodgedwongen op de privémarkt belanden. Het verschil in huurprijs dat ze meer betalen op de privémarkt is volgens hem genoeg om energie te betalen als ze sociaal gehuisvest zouden kunnen worden. 5. Welke mogelijkheden heeft het OCMW om ondersteuning te bieden? Er bestaan heel wat (Vlaamse) premies. Er is veel versnippering. Alle premiestelsels zouden beter op elkaar moeten afgestemd worden. Bijvoorbeeld: alle premiegelden in één subsidiepot met een duidelijk visie over de besteding ervan. Er werd een oproep gedaan om de minimuminkomens te verhogen. Op die manier hoeven de OCMW s niet bij te springen om extra toelagen te verlenen. 6. Het zoeken naar een nieuwe leverancier na drop De volgende leverancier weet in principe niet vanwaar een nieuwe klant komt. Toch weten ze wel dat de persoon in kwestie gedropt werd. Betekent dit automatisch ook dat ze weten dat de persoon in kwestie schulden heeft gemaakt? Mensen reageren dat het moeilijk is om na de drop weer aansluiting te vinden op de private markt. 2

3 7. De budgetmeter Heel wat mensen met een budgetmeter willen hem behouden. Ze vinden dat het hen helpt om energiekosten onder controle te houden. Mensen maken zelfs schulden om een budgetmeter toegewezen te krijgen. Hebben mensen dan preventief recht op een budgetmeter? Neen, het beleid wil mensen met een budgetmeter terug op de private markt te krijgen. In de toekomst zou er ook een budgetmeter voor gas en water moeten komen. Er heerst onduidelijkheid rond de oplading (nuloplading e.d.). Afronding van het gesprek Mieke rondt af en zet de deur open voor samenwerking. Samenwerking met Federatie van maatschappelijk werkers, de OCMW-besturen, de VVSG, mensen in armoede. Welkom op onze regiovergaderingen in Bijlage: Bedenkingen bij rapport: Een communicatieplan en handleiding voor de werking van lokale adviescommissies (LAC) in Vlaanderen. 1 e vaststelling is dat het LAC niet bestaat. Maw er zijn 308 OCMW s in Vlaanderen en dus 308 praktijken. Verschillen LAC s hebben te maken met: - de visie binnen het specifieke OCMW - de beschikbare middelen: personeel en financiële steun Er is nood aan visie. Sommige OCMW s staan hierin reeds zeer ver andere OCMW dienen nog wat stappen te zetten. Visieontwikkeling is niet alleen de taak van de sociale dienst maar ook van het beleid. Ik ga er altijd vanuit dat de maatschappelijk werkers in een OCMW begonnen zijn vanuit de wil mensen te willen helpen. Je begint niet aan dit beroep om geld te verdienen. Als de maatschappelijk werker niet meer kan functioneren dan heeft dit een reden: - geen ondersteuning vanuit bestuur; - geen plaats voor visieontwikkeling; - te zware dossierlast. Werken vanuit een LAC vraagt een bijzondere visie: - je vertrekt vanuit de visie dat problemen dienen te worden opgelost en niet verergerd (afsluiting heeft altijd verergering tot gevolg); - functie van LAC is detecteren (wat is anders de toegevoegde waarde van een OCMW; - dynamisch beleid door: preventief te werken door bevolking in te lichten; schulden ten laste te nemen om erger te voorkomen. Voorwaarde is natuurlijk een goede samenwerking met de cliënt. ENERGIEPROBLEMEN GAAN VERDER DAN HET LAC! Problemen met stookolie, spreiding van de facturen is uitzonderlijk. Toch grote kost voor wie grote hoeveelheden moeten aankopen. Banken spelen hierop in met resultaat dat vooral kansarme gezinnen in de problemen komen. LAC - NAAMBEKENDHEID Samenwerking tussen distributienetbeheerder en OCMW is zeer belangrijk. - LAC moet au-serieux genomen worden; - Kans geven aan de maatschappelijk werker om huisbezoeken te doen, dus voldoende tijd tussen aanmelding en LAC; - Openstaan voor dialoog, bijvoorbeeld afbetalingsplannen respecteren. Energie wordt een specifieke materie binnen OCMW s. Verschillende OCMW s hebben reeds energiecellen opgericht. De werking gaat verder dan het LAC: - Werken in kader van schuldenbeheer; - Kijken naar efficiënt energiebeheer; - Geven advies aan de klant in vinden van de goedkoopste energieleverancier. Dit kan alleen maar als OCMW s voldoende tijd geven aan hun maatschappelijk werkers om zich hierin te bekwamen en een visie te ontwikkelen. 3

4 Uitwisselen van ervaringen is hierbij primordiaal. De Federatie kan hierbij helpen. Door lid te worden van het forum ontvang je mails van collega s die zaken ter beschikking stellen. Of je kan zelf een vraag stellen of iemand bijvoorbeeld een nuttige folder heeft. Flyer is ter beschikking. ENERGIE EEN RECHT? GRATIS? Energie zou op zich geen recht hoeven te zijn als iedereen het recht had op een menswaardig bestaan. Om dit menswaardig bestaan te realiseren is wel een basisinkomen nodig dat voldoende is om huur, energie, basisvoorzieningen mee te betalen. LAC en CLAC zijn specifiek voor Vlaanderen en Wallonië. In Brussel gebeurt de procedure tot al of niet afsluiten voor de vrederechter. Het LAC kan in Vlaanderen pas een reden van bestaan hebben indien: - Maatschappelijk werker ook echt hulpverlener kan zijn en geen deurwaarder of incassobureau wordt; - De visie van het LAC kadert in een breder perspectief vanuit preventie/energiebeheer/totale schuldenlast; - Er een dialoog komt rond het minimuminkomen. Werkgroep 2: De energiemarkt: ervaringen van mensen in armoede De bundeling van de ervaringen van mensen in armoede op de energiemarkt wordt overlopen. Knelpunten, aanbevelingen voor het beleid en tips voor consumenten en hulpverleners worden per thema besproken. Overeenkomsten De VREG heeft een massa aan goede informatie over de energiemarkt. Deze informatie is echter niet of moeilijk toegankelijk voor mensen in armoede. OCMW s en andere laagdrempelige organisaties zouden deze informatie kunnen aanbieden aan mensen in armoede. De folders van de VREG moeten op zo veel mogelijk bereikbare plaatsten terecht komen. De folders kunnen steeds aangevraagd worden (VREG: telefoon: 02/ , adres: Graaf de Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 19, 1000 Brussel). De folder over de sociale maatregelen in de energiemarkt is niet meer geldig. Er wordt een nieuwe versie gemaakt in samenwerking met samenlevingsopbouw. In punt negen van de motie tot aanbevelingen die goedgekeurd werd in het Vlaams parlement wordt o.a. aanbevolen aandacht te besteden aan verstaanbare taal, de toegang tot het internet, laagdrempelige informatie en hulp bij het lezen van facturen voor mensen in armoede. Er worden pogingen ondernomen om dit toe te passen. Zo is de leesbaarheid van de facturen een probleem voor bijna iedereen. Binnen het project energie en armoede is er een werkgroep facturen die hierover al overleg heeft gehad met de leveranciers. Het geven van vorming is een middel om mensen te informeren maar het bereik is beperkt tot mensen die reeds georganiseerd zijn. Hoe kunnen we degenen bereiken die nog niet georganiseerd zijn? Ook voor de overheid is dit een moeilijke taak. Informatieavonden zijn soms weinig succesvol omdat mensen hun problemen niet graag bekend maken in groep. Sommige mensen bespreken deze zaken liever anoniem of privé. OCMW s zijn in principe verplicht de nodige informatie te verschaffen. Niet alle OCMW s zijn echter even goed op de hoogte. De grote hoeveelheid aan informatie maakt ook dat zij soms door de bomen het bos niet meer zien. 4

5 Het project (Z)onder stroom van Samenlevingsopbouw Gent kwam na een bevraging tot de volgende conclusies: folders en brieven zijn vaak moeilijk te begrijpen en de financiële drempels zijn te hoog (telefoneren kost bijvoorbeeld veel). Er is behoefte aan informatie in de eigen wijk, dicht bij huis. Folders worden niet bijgehouden als je ze op dat moment niet nodig hebt. Je moet ze kunnen vinden op het moment dat je ze nodig hebt. Een woonwinkel is hiervoor een goed instrument. Bij OCMW s leeft een vraag rond deontologie bij het aanraden van de goedkoopste leveranciers. Als zij voor hun cliënten de prijsvergelijking van de VREG gebruiken om de goedkoopste leverancier te vinden binnen deze commerciële organisaties, is dit dan deontologisch verantwoord? De cliënt laat immers graag de keuze over aan de maatschappelijk assistent. Maatschappelijk assistenten hebben het soms zelf moeilijk met de interpretatie van de gegevens waardoor zij vaak liever geen advies geven, zo kunnen zij ook later niet de schuld krijgen als het fout loopt. Deontologisch gezien stelt men dat er enkel advies gegeven mag worden. Een maatschappelijk assistent mag een cliënt niet opleggen welke leverancier hij of zij moet kiezen. De keuze blijft bij de cliënt zelf. Er moet wel gebruik gemaakt worden van de objectieve informatie van de VREG. Meters en meterstanden Indien er een verkeerde meterstand wordt doorgegeven is er een vorm van controle. Als het verschil te groot of te klein is wordt dit opgemerkt. Toch is de marge hier erg groot en worden grote verschillen niet opgemerkt. De periode die men krijgt om de standen door te geven is kort. Bovendien staat deze periode niet altijd vermeld op de kaart. Als je te laat bent wordt er een schatting gedaan. Deze is niet altijd voordelig voor de klant. In de toekomst worden slimme meters verwacht. Zij geven de standen automatisch door en hebben een ingebouwde budgetmeter. De VREG laat weten dat dit idee erg duur is en technisch goed doordacht moet worden. We mogen deze slimme meter de eerste 5 jaar nog niet verwachten. De vraag voor een vervroegde afrekening bij een veranderde gezinssituatie wordt vaak afgewezen. Toch staat dit in de overeenkomst die de leveranciers volgen. Indien zo n situatie zich voordoet is het goed dit te melden aan de VREG. Het is goed je rechten te kennen. Als ze geschonden worden kan je dit doorgeven aan de VREG. Facturatie Betaling via domiciliering zorgt soms voor problemen. Het voordeel van domiciliering is dat je een korting krijgt. Je rekening is zo elke maand op tijd betaalt. Er kunnen zich enkel fouten voordoen bij de eindafrekening. Het nadeel is dat je geen tussentijdse facturen. Niet iedereen weet dit op het moment dat men toestemt tot domiciliering. Er ontstaan ook problemen wanneer de leverancier fouten maakt en het foute bedrag van de klant zijn rekening haalt. Een bestendigde opdracht (dan geef je toestemming om een vast bedrag van de rekening te halen) zou een goede oplossing zijn maar leveranciers aanvaarden dit niet altijd. De netbeheerder zorgt voor de meteropname en de verwerking ervan. Het voordeel is dat dit goedkoper is en garanties biedt van objectiviteit. Het nadeel is dat er soms langere wachttijden zijn. Administratieve problemen Er zijn problemen met de callcentra. Klanten krijgen steeds een andere persoon aan de lijn. Je wordt afgewimpeld. De mensen hebben vaak een beperkte kennis en de antwoorden zijn standaard en gefragmenteerd. De problemen zijn daarentegen vaak veelzijdig. 5

6 Tip: De truc is voorbij het callcenter te geraken tot bij de achterliggende diensten. Dit kan vaak enkel door veel te bellen en aan te dringen dat je een antwoord en een oplossing wil. Dienstverlening De telefoonnummers zijn betalend met vaak lange wachttijden waardoor de telefoonkosten hoog oplopen. Het gebruik van een gratis telefoonnummer zou kunnen opgenomen worden in het Vandenbosscheakkoord. Er is reeds een voorstel geweest om OCMW s een nummer te geven dat hen onmiddellijk met de backoffice verbindt maar dit werd afgewezen. Sommige OCMW s blijken wel een rechtstreeks nummer te hebben waarop ze steeds dezelfde persoon kunnen bereiken. Het verloop in de callcentra is erg hoog. Je oproepen worden wel geregistreerd waardoor een nieuwe werknemer je geschiedenis kan zien. De werknemers krijgen ook strenge richtlijnen over wat ze wel en niet mogen doen. Soms hebben ze de richtlijn om niet door te verbinden waardoor hun opties om effectief te helpen beperkt zijn. Sociale maximumprijzen Het sociaal tarief was niet altijd het laagste tarief. Nu is dit wel steeds het laagste. De vroegere 500kWh gratis valt nu weg. Er is een probleem rond de attesten die de OCMW s moeten leveren om voor hun cliënten het sociaal tarief aan te vragen. Leveranciers aanvaarden deze attesten vaak niet aanvaard omdat ze niet conform zijn. Vaak moeten ze dan ook nog extra attesten over andere zaken aanleveren. De VREG stelt voor dat de OCMW s een aantal standaardattesten maken die door alle OCMW s gebruikt kunnen worden en die door de leveranciers aanvaard moeten worden. Er wordt opgemerkt dat het moeilijk is om als individu een aanvraag voor sociaal tarief goedgekeurd te krijgen. Dit probleem zal worden opgelost met de automatische toekenning. Beschermde klant Dit statuut is vaak niet gekend bij de hulpverleners waardoor het niet wordt aangevraagd. Betalingsproblemen Veel mensen krijgen geen haalbaar afbetalingsplan van hun leverancier. Zelfs in geval de hoge rekening de schuld is van de leverancier (bijvoorbeeld door lang geen voorschotfacturen te sturen). Eandis zegt dat zij wel lage afbetalingsplannen toestaan. Pas na lange tijd van problemen worden zij strenger voor de klant. Sommige mensen zijn moeilijk te bereiken om een goede afbetalingsregeling mee af te spreken. Zij komen ook niet opdagen op het LAC. Soms zijn deze mensen onbereikbaar, ondanks de pogingen van het OCMW. Soms zijn de middelen van het OCMW te beperkt om vele pogingen te ondernemen. Algemene richtlijnen voor afbetalingsplannen voor leveranciers is geen optie. Er zijn al erg veel richtlijnen. Bovendien zijn de leveranciers commerciële bedrijven die niet altijd even veel winst maken. Als de richtlijnen te streng worden kunnen ze niet meer mee doen op de markt waardoor het concurrentievoordeel op termijn weer verdwijnt. Budgetmeters Er is een gebrek aan klantenkantoren en oplaadpunten voor de budgetmeters. Ze zijn soms ver en zeer beperkt bereikbaar. Eandis maakt werk van de uitbereiding van haar klantenkantoren en oplaadpunten. Hierbij stuiten ze vaak op tegenstand van politiek en vakbonden. 6

7 Inleiding Werkgroep 3: De meerwaarde van een participatief beleid Mensen in armoede: de rode draad. Patricia (medewerker project Energie en Armoede ) vertelt hoe zij bijna 10 jaar geleden in contact kwam met Mieke Clymans. We leren dat ze Mieke ontmoette toen zij een tour van Vlaanderen ondernam. Tijdens deze tour verzamelde Mieke zoveel mogelijk ervaringen van mensen die afgesloten waren van gas en elektriciteit. Sindsdien vergezelt Patricia de mensen van Samenlevingsopbouw regelmatig tijdens zoektochten naar partners, vorming en vergaderingen met het beleid. Dit alles om het recht op energie voor iedereen waar te maken! De medewerkers van Mieke, Ellen en Anita zijn ambassadeurs. Ze laten geen forum onbenut om aandacht te vragen voor het energieprobleem van mensen in armoede en om het doel van hun project in de verf te zetten. Maar wat is hun doel? Wat verstaan de medewerkers van het project Energie en Armoede onder het recht op energie? Allereerst willen ze gaan voor een gratis en leefbaar minimumpakket aan energie. Tegelijk willen ze dat er geen mensen meer afgesloten worden van gas en elektriciteit. Maar er is meer. Ria (medewerker project Energie en Armoede ) heeft het over de bewustmaking van mensen, aan mensen tonen wat hun rechten zijn en de regelgeving vertalen zodat deze duidelijk is voor iedereen. Verder is het groepsgebeuren dat dit vechten voor het recht op energie omkadert enorm belangrijk. Mieke en haar collega s zorgen ervoor dat iedereen zich altijd comfortabel voelt. Het betekent veel dat ik altijd met mijn voornaam aangesproken word, zegt Christel (medewerker project Armoede en Energie ). Alle deelnemers, ook mensen die minder opvallend aanwezig zijn op vergaderingen en bijeenkomsten, krijgen bovendien evenveel aandacht. Al snel wordt duidelijk dat mensen in armoede de ruggengraat zijn van het project. Medewerkers zijn actief betrokken in elk onderdeel van de werking bij alle stappen van het project. Zij vertegenwoordigen hun werking bij beleid, hulpverleners en de energiesector. De opbouwwerkers gaan nooit alleen op stap: er zijn altijd medewerkers van het project aanwezig. Maandelijks komen zo n 40 tot 50 mensen samen in Brussel. De meerderheid zijn mensen in armoede, maar ook vertegenwoordigers van Welzijnszorg, het Verbruikersateljee, de Bond Beter Leefmilieu en woonwinkels komen naar de bijeenkomsten. Deze groep is de draaischijf van het project. Alle belangrijke beslissingen worden hier genomen. Maar alles bespreken en beslissen in zulk een grote groep is niet productief en bovendien zeer tijdrovend. Daarom komt een kerngroep tweewekelijks samen in Turnhout (E-team). Zij bespreken de dagelijkse werking van het project. Met een tiental mensen kunnen we kort op de bal spelen, leert Maria (medewerker project Energie en Armoede ) ons, bijvoorbeeld tijdens ons werkgroepje rond wetteksten. Hier konden we een advies voor de commissie Energie en Armoede goed voorbereiden. Op de dag dat de wet in het parlement gestemd werd, zijn wij bedankt geweest, vult Patricia (medewerker project Armoede en Energie ) aan. Een polyfoon project: partners voor een breder draagvlak Het project Energie en Armoede onderhoudt veel samenwerkingsrelaties. Er worden contacten gelegd met partners en er worden medestanders gezocht. Zo verbreedt niet enkel het draagvlak, maar kunnen de medestanders van het project regelmatig aftoetsen waar ze mee bezig zijn. Mensen van de Bond Beter Leefmilieu, Welzijnszorg, verenigingen waar armen het woord nemen, nemen deel aan de grote vergadering en denken actief na over inhoudelijke aspecten van het project. Maar ook minder evidente samenwerkingsverbanden komen tot stand. Zo wordt er met de leveranciers nagedacht over duidelijke energiefacturen. Hoe trek je partners met mogelijk tegengestelde belangen over de grens? Dirk (medewerker project Energie en Armoede ) leert ons dat hij niet verwacht dat partners nabekken wat hij zegt. Hij vergelijkt de samenwerking met een polyfoon muziekstuk. Iedereen zingt een andere stem zonder dat het resultaat verglijdt in een kakofonie. Af en toe zal weliswaar een valse noot klinken, maar zolang de samenwerking voor iedereen een win-situatie inhoudt zijn we op het goede spoor, laat Dirk weten. Volgens Freddy (OCMW Mechelen) is een valse noot zelfs noodzakelijk. Door een valse noot te zingen, kunnen zowel medewerkers als partners signalen geven. 7

8 Dirk (Bond Beter Leefmilieu) vertelt dat de Bond Beter Leefmilieu aanvankelijk ook niet echt een medestander was. Als tegenstander moet je je plek vinden. Door samen te komen met de mensen van Energie en Armoede leerden wij waar onze fouten zaten. We hebben elkaar geleidelijk gevonden en namen elkaars verhaal over. De deelname aan de vergaderingen betekende dat de Bond Beter Leefmilieu de leefwereld van mensen in armoede meenam in zijn werking. We beseffen nu dat het principe van groene stroom niet voor iedereen een evidente keuze is., zegt Dirk (Bond Beter Leefmilieu), Niet iedereen kan zich bovendien energiezuinige huishoudtoestellen veroorloven. Participatie voor de medewerkers Enkele struikelblokken Dirk (medewerker project Armoede en Energie ) legt uit dat participatie niet evident is. Voor niemand, maar zeker niet voor mensen in armoede. Er zijn heel wat drempels te trotseren. De verplaatsing naar Brussel en het feit de werking van het project grotendeels bepaald wordt door de politieke agenda, maken het zeer hectisch. Nauw betrokken zijn bij de werking van het project is dus niet altijd even gemakkelijk. De moeilijke wetteksten, de veeleisende politieke agenda s, negatieve reacties op verschillende voorstellen en nietingevulde verwachtingen zorgen vaak voor frustraties. Mieke, Anita en Ellen pakken deze echter meteen aan door erover te praten. Iedereen mag vertellen hoe hij of zij zich momenteel voelt in het project. Mensen voelen zich welkom, ondanks frustraties en moeilijk materie, verduidelijkt Dirk (medewerker project Energie en Armoede ). en ze de kop indrukken De ondersteuning door beroepskrachten is dan ook erg belangrijk voor het project. Maar professionelen alleen is niet genoeg, volgens Christel (medewerker project Energie en Armoede ). De ervaring van mensen in armoede zorgt ervoor dat het project dicht bij de leefwereld van mensen blijft. Zij kunnen bepaalde gevoeligheden meegeven die beroepskrachten over het hoofd zien. Ria (medewerker project Energie en Armoede ) vertelt dat ze Mieke en haar collega s toch niet kan missen. Zij zorgen er, volgens haar, voor dat de deelnemers goed ontvangen worden en dat iedereen zich welkom voelt. Verder zijn zij verantwoordelijk voor de agenda van de vergaderingen. Mieke bewaakt erg goed dat de vergadering geen klaagzang wordt. Individuele gevallen horen alleen thuis in de vergadering als iedereen er iets uit kan leren. Bovendien vangen de opbouwwerkers individuele problemen op buiten de vergadering. Ze wijzen mensen door naar hulpverlening en begeleiden mensen tot aan de deur van de correcte diensten. Het is bovendien noodzakelijk om de nodige kennis toegankelijk te maken voor de medewerkers. Medewerkers halen aan dat de opbouwwerkers van het project Energie en Armoede dit heel plichtbewust doen. Zij herhalen bij het begin van elke grote vergadering het kader van het project. Regelmatig worden moeilijke begrippen herhaald. Medewerkers horen keer op keer waar ze recht op hebben. Mensen in armoede kennen het project dus door en door en zijn gelijkwaardige gesprekspartners. Tenslotte moeten mensen ondersteund worden om vol te houden. De medewerkers leggen een langdurig proces af waarbij het vaak lang wacht is om concrete realisaties te zien. Opbouwwerkers wijzen daarom vaak op de (kleine) resultaten die het project behaalt en herhalen deze vaak. Participatie voor de overheid Jan (cel inspraak en participatie stad Antwerpen) deelt mee dat er een democratisch voordeel schuilt in het feit dat een bepaalde groep of een bepaald project herhaaldelijk nadenkt over beleidskeuzes. Effecten en knelpunten komen op deze manier naar boven. Afstemming op de leefwereld van mensen in armoede betekent, volgens hem, ook dat bepaalde besluiten breder gedragen zijn. Successen Medewerkers geven aan dat zij altijd iets bijleren. Mensen in armoede worden sterker. Als consument sta je sterker in je schoenen, meldt Ria (medewerker project Energie en Armoede.) Verder vertelt ze dat ze beter kan onderhandelen aan de telefoon met haar energieleverancier. Medewerkers leren om zelf iets in handen te nemen Ze leren opkomen voor zichzelf, voor hun rechten. Resultaten maken mensen trots. 8

9 De medewerkers vinden het belangrijk dat deze individuele successen ook een impact hebben op anderen. Zij zijn immers vertegenwoordigers van vele mensen in armoede in Vlaanderen. Hun expertise spreidt zich als een olievlek uit door middel van hun netwerk. Successen zijn er niet enkel op individueel vlak. Kristof (Eandis) meldt herhaaldelijk dat het project successen haalt die misschien niet altijd even zichtbaar zijn. Hij haalt aan dat het project regelmatig de nagel op de kop slaat en blijft volharden in de wil om haar doel te halen. Hierdoor krijgen zij een plaatsje in de denk- en werkwereld van verschillende actoren. Verschillende actoren houden rekening met wat het project Energie en Armoede naar voor schuift en denken tweemaal na vooraleer ze een beslissing nemen. Dit lijken misschien kleine successen, maar het betekent erg veel. Dit is écht een meerwaarde van het project. Werkgroep 4: Vormingspakket over-spanning Vragen en opmerkingen: Wat is de link tussen Electrabel (dat vroeger monopolie had) en de huidige netbeheerders? Die band is doorgeknipt. Electrabel is nog wel aandeelhouder van de netbeheerder Eandis, maar dat wil niet zeggen dat een gebruiker bij Eandis zijn leverancier niet zelf zou kunnen kiezen. Indien je wil weten wat de band is tussen leveranciers en producenten van energie, kan je op de respectievelijke websites op zoek gaan naar aandeelhoudersinformatie. Voor de meeste gebruikers is dit minder relevant. Als je een contract hebt voor onbepaalde duur bij bvb. Electrabel voor gas en elektriciteit; kan je dan verplicht worden tot het betalen van een opzegvergoeding voor zowel gas als electriciteit? Dat kan. Leveranciers kunnen dit als twee contracten interpreteren. Dit is afhankelijk van de leverancier in kwestie. Indien je echter je contract opzegt, en de termijn (maximum 2 maanden) respecteert, kan je leverancier je geen verbrekingsvergoeding aanrekenen. Op een sessie van EcoLife werd gesteld dat Ecopower altijd de laagste prijs heeft omdat bepaalde heffingen niet betaald dienen te worden voor groene energie. Het is zo dat groene energie vrijgesteld is van bepaalde heffingen, maar het is niet zo dat Ecopower altijd de laagste prijs heeft. Wel hebben ze een vaste prijs, maar je moet wel aandeelhouder zijn (aandeel: 250 ) om elektriciteit af te nemen. Bovendien is er een wachtlijst van meer dan 6 maanden waarmee je rekening moet houden bij de opzeg van je huidige contract. Indien je de prijzen wil vergelijken en te weten wil komen wie voor jou de goedkoopste leverancier is, kan je terecht op: Enkele werkers halen agressieve verkoopspraktijken uit het verleden aan bij hun cliënten. Verkopers die langs komen en waarbij zonder formele overeenkomst blijkt dat mensen enkele maanden een contract hebben (Nuon) of stilzwijgend ontstaan van contracten na telefonische contacten. Hoe ga je daar mee om? De federale wetgever (Consumentenzaken) heeft akkoorden gesloten om deze praktijken naar het verleden te bannen. De ervaring leert dat leveranciers zich sinds 2007 minder agressief opstellen. Hoe zit het met het sociale tarief en huurders van een sociale huisvestingsmaatschappij? Eerst werd gesteld dat indien één inwoner van een gezin voldoet aan de criteria om een sociaal tarief te genieten, het sociaal tarief voor dat gezin geldt. Dit is ook het geval bij huurders van sociale huisvesting. Indien een huisvestingsmaatschappij echter gebruik maakt van een collectief verwarmingssysteem (op gas?), dan geldt voor alle gebruikers van dat systeem het sociaal tarief. Mag een leverancier een waarborg vragen bij een contract? In de vrije markt kan een leverancier zelf zijn voorwaarden stellen om een contract af te sluiten, ook het vragen van een waarborg. 9

Vormingspakket Energie. De Lokale Adviescommissie en afsluiten van energie

Vormingspakket Energie. De Lokale Adviescommissie en afsluiten van energie De Lokale Adviescommissie en afsluiten van energie Normaal gezien sluit de netbeheerder de elektriciteit nooit af. Er zijn echter 3 uitzonderingen. De eerste uitzondering is als er gevaar is door technische

Nadere informatie

Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas

Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas Vergelijk de leveranciers van elektriciteit en aardgas en vind de beste leverancier. Veranderen van leverancier is gratis en niet moeilijk. 1 Betaal minder

Nadere informatie

Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas

Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas Vergelijk de leveranciers van elektriciteit en aardgas en vind de beste leverancier. Veranderen van leverancier is gratis en niet moeilijk. 1 Betaal minder

Nadere informatie

Mia en Albert besparen dankzij de V-test. Ze hebben nu een lagere energiefactuur.

Mia en Albert besparen dankzij de V-test. Ze hebben nu een lagere energiefactuur. Mia en Albert besparen dankzij de V-test. Ze hebben nu een lagere energiefactuur. Veel mensen betalen nog altijd te veel voor elektriciteit en aardgas. Toch is overstappen naar een voordeliger contract

Nadere informatie

Mia en Albert besparen dankzij de V-test. Ze hebben nu een lagere energiefactuur.

Mia en Albert besparen dankzij de V-test. Ze hebben nu een lagere energiefactuur. Mia en Albert besparen dankzij de V-test. Ze hebben nu een lagere energiefactuur. Veel mensen betalen nog altijd te veel voor elektriciteit en aardgas. Toch is overstappen naar een voordeliger contract

Nadere informatie

Meer besparen op je energiefactuur betekent meer geld voor leuke dingen

Meer besparen op je energiefactuur betekent meer geld voor leuke dingen Meer besparen op je energiefactuur betekent meer geld voor leuke dingen Veel mensen betalen nog altijd te veel voor elektriciteit en aardgas. Toch is overstappen naar een voordeliger contract of veranderen

Nadere informatie

De vrije energiemarkt Rechten van de consument

De vrije energiemarkt Rechten van de consument De vrije energiemarkt Rechten van de consument Op het programma: 1. De weg van gas en elektriciteit 2. Leveranciers 3. Contracten / verhuis 4. Facturen 5. Sociale dienstverplichtingen! 6. Klachten? 2 1.

Nadere informatie

Bij akkoord De consument in de vrijgemaakte elektriciteits- en gasmarkt.

Bij akkoord De consument in de vrijgemaakte elektriciteits- en gasmarkt. Bij akkoord De consument in de vrijgemaakte elektriciteits- en gasmarkt. Opmerkingen en voorstellen 22 november 2016 VOORAF 1. Energiearmoede Wij lezen het akkoord vanuit de realiteit van energiearmoede.

Nadere informatie

ENERGIEQUIZ. Dit is niet waar, er worden nog steeds mensen afgesloten.

ENERGIEQUIZ. Dit is niet waar, er worden nog steeds mensen afgesloten. ENERGIEQUIZ 1. Het verloop van de quiz We hebben een spelleider nodig en een jurylid die de scores bijhoudt. Daarnaast voorzien we 1 of meerdere (ervarings)deskundigen, vrijwilligers in armoede of niet

Nadere informatie

Hebt u een vraag over energie?

Hebt u een vraag over energie? Hebt u een vraag over energie? Hebt u een vraag over energie? In deze folder geven we het antwoord op een aantal energievragen. Op www.vreg.be vindt u nog veel meer informatie. Wat staat ER op uw energiefactuur?

Nadere informatie

Schuldhulpverlening. Hoe gaat dat in zijn werk?

Schuldhulpverlening. Hoe gaat dat in zijn werk? Schuldhulpverlening Hoe gaat dat in zijn werk? In deze brochure vind je informatie over de mogelijke vormen van schuldhulpverlening binnen OCMW Antwerpen. 2 Wat is schuldhulpverlening? OCMW Antwerpen heeft

Nadere informatie

Gas & elektriciteit DURF VERGELIJKEN

Gas & elektriciteit DURF VERGELIJKEN Gas & elektriciteit DURF VERGELIJKEN Oefeningen V-test FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Algemene Directie Energie Koning Albert II-laan 16 1000 Brussel Inhoud I. Praktijk... 3 1. Geval 1: normale

Nadere informatie

Toegankelijkheid huurdersbonden volgens verenigingen waar armen het woord nemen mei 2015

Toegankelijkheid huurdersbonden volgens verenigingen waar armen het woord nemen mei 2015 Netwerk tegen Armoede Vooruitgangstraat 323 bus 6-1030 Brussel / tel. 02-204 06 50 / fax : 02-204 06 59 info@netwerktegenarmoede.be / www.netwerktegenarmoede.be Toegankelijkheid huurdersbonden volgens

Nadere informatie

Vormingspakket Energie

Vormingspakket Energie Verhuis Vanuit ons project merken we dat er regelmatig problemen opduiken bij personen die verhuizen. Vaak worden voorschotfacturen nog te lang voor het oude adres opgemaakt, of men krijgt geen voorschotfacturen

Nadere informatie

Advies aan de VREG over het systeem van schuldafbouw in de budgetmeter

Advies aan de VREG over het systeem van schuldafbouw in de budgetmeter Advies aan de VREG over het systeem van schuldafbouw in de budgetmeter 1. Ter inleiding In onze Westerse samenleving is een leven zonder elektriciteit- en gasvoorziening een schending van de menselijke

Nadere informatie

Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting Feiten en cijfers Van hoeveel mensen is de energie geheel of gedeeltelijk afgesloten? Aangezien de drie gewesten niet dezelfde

Nadere informatie

DOSSIER GOEDKOOPSTE ENERGIELEVERANCIER

DOSSIER GOEDKOOPSTE ENERGIELEVERANCIER Afdeling LOKEREN 1. DOSSIER GOEDKOOPSTE ENERGIELEVERANCIER Van: An De Moor [mailto:adm.ave@skynet.be] Verzonden: zondag 10 oktober 2010 14:56 Aan: Secretariaat OCMW CC: Swens Roger Onderwerp: Vraag n.a.v.

Nadere informatie

BUNDELING PROBLEMEN OP DE VRIJGEMAAKTE ENERGIEMARKT

BUNDELING PROBLEMEN OP DE VRIJGEMAAKTE ENERGIEMARKT BUNDELING PROBLEMEN OP DE VRIJGEMAAKTE ENERGIEMARKT Project energie en armoede - 2008 1 2 INHOUD Inhoud p 2 Inleiding p 3 Overeenkomsten p 4 1. Gebrek aan informatie om te kunnen kiezen tussen leveranciers

Nadere informatie

Gas & elektriciteit DURF VERGELIJKEN

Gas & elektriciteit DURF VERGELIJKEN Gas & elektriciteit DURF VERGELIJKEN Oefeningen BRUGEL FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Algemene Directie Energie Koning Albert II-laan 16 1000 Brussel Inhoud I. Praktijk... 3 1. Geval 1: normale

Nadere informatie

Wat leren de sociale statistieken ons over energiearmoede?

Wat leren de sociale statistieken ons over energiearmoede? Wat leren de sociale statistieken ons over energiearmoede? 26 november 2010 Katrien Gielis Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Agenda Wettelijke basis voor indiening statistieken

Nadere informatie

Vormingspakket Energie

Vormingspakket Energie Klachten Wie klachten heeft over prijzen, facturen of opzegging van een contract kan terecht bij de klantendienst van de leverancier. Het adres en telefoonnummer staan op de factuur. Wie klachten heeft

Nadere informatie

Vergeet niet uw energie mee te verhuizen.

Vergeet niet uw energie mee te verhuizen. Vergeet niet uw energie mee te verhuizen. Energie op uw oude en nieuwe adres: hoe regelt u het correct? MET HANDIG ENERGIEVERHUISFORMULIER GAAT U BINNENKORT VERHUIZEN? Denk er dan aan om uw elektriciteits-

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE BELEIDSNOTA ENERGIEARMOEDE MOTIE VAN AANBEVELING. van mevrouw Mieke Vogels en de heer Eloi Glorieux

MAATSCHAPPELIJKE BELEIDSNOTA ENERGIEARMOEDE MOTIE VAN AANBEVELING. van mevrouw Mieke Vogels en de heer Eloi Glorieux Zitting 2005-2006 3 februari 2006 MAATSCHAPPELIJKE BELEIDSNOTA ENERGIEARMOEDE MOTIE VAN AANBEVELING van mevrouw Mieke Vogels en de heer Eloi Glorieux Zie: 668 (2005-2006) Nr. 1: Maatschappelijke beleidsnota

Nadere informatie

betreffende de bestrijding van energiearmoede

betreffende de bestrijding van energiearmoede stuk ingediend op 738 (2010-2011) Nr. 1 25 oktober 2010 (2010-2011) Voorstel van resolutie van de heren Bart Martens en Carl Decaluwe, de dames Liesbeth Homans, Else De Wachter en Cindy Franssen, de heer

Nadere informatie

Resultaten bevraging belanghebbenden VREG

Resultaten bevraging belanghebbenden VREG Resultaten bevraging belanghebbenden VREG juli 2011 ntract kunnen reageert op het inzicht 1.1 Situatieschets De Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) wil zijn organisatie en werking

Nadere informatie

Brus sel, 21 april 2008. Mijn heer de mi nis ter-pre si dent,

Brus sel, 21 april 2008. Mijn heer de mi nis ter-pre si dent, 1593 Brus sel, 21 april 2008 Mijn heer de mi nis ter-pre si dent, Wij heb ben de eer U ten be hoeve van de Vlaamse Re ge ring in ge slo ten de resolutie tot besluit van de opvolging van de werkzaamheden

Nadere informatie

Vormingspakket Energie

Vormingspakket Energie Consumentenbelangen 17 Herhaaldelijk wezen we al op aandachtspunten voor de klant. Door de vele klachten bij de VREG en de federale overheid is er nu een akkoord tussen de verschillende leveranciers en

Nadere informatie

OCMW s en armoedebestrijding

OCMW s en armoedebestrijding OCMW s en armoedebestrijding Hoorzitting Commissie Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid, Vlaams Parlement, 1.2.2011 Piet Van Schuylenbergh, directeur OCMW s VVSG Nathalie Debast, stafmedewerker

Nadere informatie

WEGWIJS IN DE BUDGET- EN SCHULDHULPVERLENING VAN OCMW EN CAW. Eenmalige bemiddeling Budgetbegeleiding Budgetbeheer Collectieve Schuldenregeling

WEGWIJS IN DE BUDGET- EN SCHULDHULPVERLENING VAN OCMW EN CAW. Eenmalige bemiddeling Budgetbegeleiding Budgetbeheer Collectieve Schuldenregeling WEGWIJS IN DE BUDGET- EN SCHULDHULPVERLENING VAN OCMW EN CAW Eenmalige bemiddeling Budgetbegeleiding Budgetbeheer Collectieve Schuldenregeling INLEIDING ONZE KIJK OP HULP In deze brochure vind je informatie

Nadere informatie

vtest.be Energiecontracten vergelijken? Doe de V-test VREG Koning Albert II-laan 20 bus 19 1000 Brussel vreg.be

vtest.be Energiecontracten vergelijken? Doe de V-test VREG Koning Albert II-laan 20 bus 19 1000 Brussel vreg.be V.U. André Pictoel, gedelegeerd bestuurder Energiecontracten vergelijken? VREG Koning Albert II-laan 20 bus 19 1000 Brussel vreg.be Doe de V-test gratis telefoonnummer 1700 (kies toets 3 Andere vragen)

Nadere informatie

Eerste Hulp Bij Energieproblemen (EHBE)

Eerste Hulp Bij Energieproblemen (EHBE) Eerste Hulp Bij Energieproblemen (EHBE) Tips voor hulpverleners en welzijnswerkers bij het ondersteunen van mensen met energieproblemen 2 Inhoud Inhoud... 3 Inleiding... 4 1. Algemene tips... 5 Van het

Nadere informatie

Energiecontracten vergelijken? Doe de V-test. vtest.be

Energiecontracten vergelijken? Doe de V-test. vtest.be Energiecontracten vergelijken? Doe de V-test vtest.be 1 Op zoek naar een goedkoper energiecontract? Elektriciteit en aardgas zijn duur. Waarop moet u letten als u een energiecontract kiest? Misschien bent

Nadere informatie

WEGWIJS Bij budget & schuld

WEGWIJS Bij budget & schuld WEGWIJS Bij budget & schuld BudgetInZicht West-Vlaanderen caw-folder.indd 1 20-08-2014 16:43:51 HEB JE MOEILIJKHEDEN MET JE BUDGET OF HEB JE SCHULDEN? Raak je niet wijs uit je problemen, wil je advies

Nadere informatie

Studiedag water & energie. 4 december 2017

Studiedag water & energie. 4 december 2017 Studiedag water & energie 4 december 2017 Doelstelling Kwetsbare energieafnemers kennen niet altijd hun rechten Kiezen vaak niet de goedkoopste leverancier Weten niet hoe de bescherming tegen afsluiting

Nadere informatie

Het sociaal energiebeleid in Vlaanderen doorgelicht. Loont de aanpak van de strijd tegen energiearmoede? Voorstelling aanpak evaluatie

Het sociaal energiebeleid in Vlaanderen doorgelicht. Loont de aanpak van de strijd tegen energiearmoede? Voorstelling aanpak evaluatie Het sociaal energiebeleid in Vlaanderen doorgelicht Loont de aanpak van de strijd tegen energiearmoede? Voorstelling aanpak evaluatie 26 november 2010 Vlaams Regeerakkoord 2009-2014 Voor een vernieuwende,

Nadere informatie

Vormingspakket Energie

Vormingspakket Energie De factuur Elektriciteit wordt gemaakt (productie), vervoerd (transport en distributie) en aan huis gebracht (levering). In de geliberaliseerde markt zijn er daarvoor telkens andere bedrijven. Dat vertaalt

Nadere informatie

ENERGIECEL OCMW GENT. Christel Herman 7 november 2013

ENERGIECEL OCMW GENT. Christel Herman 7 november 2013 ENERGIECEL OCMW GENT Energiecel Christel Herman 7 november 2013 energiecel themadienst energie en energieschulden deels opgericht nav liberalisering van de energiemarkt op 1 juli 2003 nadien ook water

Nadere informatie

Beschermde klanten. Handleiding ten behoeve van de sociale spelers

Beschermde klanten. Handleiding ten behoeve van de sociale spelers Beschermde klanten Handleiding ten behoeve van de sociale spelers Inhoudstafel Het statuut beschermde klant... p. 4 Wie kan als beschermde klant erkend worden?... p. 4 Hoe wordt iemand beschermde klant?...

Nadere informatie

Groepsaankoop 100% groene energie 2 de editie Samen op weg naar goedkopere groene energie Inga Verhaert

Groepsaankoop 100% groene energie 2 de editie Samen op weg naar goedkopere groene energie Inga Verhaert Groepsaankoop 100% groene energie 2 de editie Samen op weg naar goedkopere groene energie Inga Verhaert Samenaankoop 2 de editie Waarom? nog steeds onevenwicht op de markt energie nog steeds duurder dan

Nadere informatie

BUNDELING PROBLEMEN OP DE VRIJGEMAAKTE ENERGIEMARKT

BUNDELING PROBLEMEN OP DE VRIJGEMAAKTE ENERGIEMARKT BUNDELING PROBLEMEN OP DE VRIJGEMAAKTE ENERGIEMARKT Otterstraat 116, 2300 Turnhout T 014 44 26 75 E anita.rimaux@samenlevingsopbouw.be www.samenlevingsopbouw.be INHOUD Inleiding p 3 Overeenkomsten p 4

Nadere informatie

samen werken aan welzijn

samen werken aan welzijn samen werken aan welzijn ocmw grimbergen ocmw grimbergen Verbeytstraat 30 1853 Grimbergen (Strombeek-Bever) Tel 02 267 15 05 www.grimbergen.be rubriek ocmw samen werken aan welzijn ocmw grimbergen ocmw

Nadere informatie

Met volle teugen de Westhoek in: De winst van goed wonen. Sessie 6: Samenwerken tegen energiearmoede

Met volle teugen de Westhoek in: De winst van goed wonen. Sessie 6: Samenwerken tegen energiearmoede Met volle teugen de Westhoek in: De winst van goed wonen Sessie 6: Samenwerken tegen energiearmoede 1. Wie zijn we? Sofie Hiele Maatschappelijk werker op de Sociale Dienst OCMW Poperinge Onder andere ook

Nadere informatie

Persmoment 06/12/2017

Persmoment 06/12/2017 Persmoment 06/12/2017 Communicatiecampagne naar kwetsbare gezinnen VREG uw gids op de energiemarkt Agenda Voorstelling communicatiecampagne (VREG) Waarop letten als je wil veranderen van contract of leverancier

Nadere informatie

Gaat u binnenkort verhuizen? Hoe gaat u te werk? Stap 1 Een maand voor u verhuist. Stap 2 Wanneer u verhuist naar uw nieuwe adres

Gaat u binnenkort verhuizen? Hoe gaat u te werk? Stap 1 Een maand voor u verhuist. Stap 2 Wanneer u verhuist naar uw nieuwe adres Gaat u binnenkort verhuizen? Denk er dan aan om uw elektriciteits- en aardgasleverancier hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te brengen. Via de onderstaande werkwijze kunt u bij uw verhuizing de elektriciteits-

Nadere informatie

Het is mijn energie? Het is mijn energie! Energie is een recht, niet louter een verkoopsproduct. Dat recht moet verzekerd worden.

Het is mijn energie? Het is mijn energie! Energie is een recht, niet louter een verkoopsproduct. Dat recht moet verzekerd worden. ACHTERGRONDDOSSIER BIJ PETITIE "HET IS MIJN ENERGIE!?" Het is mijn energie? Het is mijn energie! Energie is een recht, niet louter een verkoopsproduct. Dat recht moet verzekerd worden. Een warme thuis,

Nadere informatie

Simulator VREG V-test. Handleiding Resultaten

Simulator VREG V-test. Handleiding Resultaten Simulator VREG V-test Handleiding Resultaten 1 VREG De Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt staat in voor: de regulering; de controle; de bevordering van de transparantie van de energiemarkt.

Nadere informatie

Een lagere energiefactuur? Wij helpen u!

Een lagere energiefactuur? Wij helpen u! Een lagere energiefactuur? Wij helpen u! Stap 1 : Vraag snel een gratis energiescan aan. Stap 2 : Isoleer het dak van een private huurwoning en geniet van een extra hoge premie van 23 euro per m 2. Bekijk

Nadere informatie

Lokale Advies Commissie

Lokale Advies Commissie Draaiboek Lokale Advies Commissie Antwerpen Aantal beheerders Distributienetbeheerders Gas en Elektriciteit: Eandis Infrax Drinkwaterproducent: AWW Frequentie / locatie / samenstelling van de lac Frequentie:

Nadere informatie

Geef hier uw zoekterm in. Prijs berekenen. Klant worden. Houtbriketten of pellets. Ebem Cultuurt. Dropprocedure. Stap 1: herinneringsbrief

Geef hier uw zoekterm in. Prijs berekenen. Klant worden. Houtbriketten of pellets. Ebem Cultuurt. Dropprocedure. Stap 1: herinneringsbrief Geef hier uw zoekterm in Home Prijs berekenen Klant worden Houtbriketten of pellets Ebem Cultuurt Dropprocedure Stap 1: herinneringsbrief U hebt uw factuur niet op tijd betaald en daarom hebt u deze herinneringsbrief

Nadere informatie

Schuldhulpverlening Wegwijs in de schuldhulp verlening

Schuldhulpverlening Wegwijs in de schuldhulp verlening Schuldhulpverlening Wegwijs in de schuldhulp verlening Wordt je schuldenberg te groot? Het Sociaal Huis helpt je verder. Inhoud Inleiding... 3 Onze kijk op hulp... 3 Eenmalige schuldbemiddeling... 4 Wat

Nadere informatie

Bijlage 2: Eerste Hulp Bij Energieproblemen

Bijlage 2: Eerste Hulp Bij Energieproblemen Bijlage 2: Eerste Hulp Bij Energieproblemen Energie iedereen heeft er mee te maken. De vrijgemaakte energiemarkt is complex. Hulpverleners en welzijnswerker worden geconfronteerd met energieproblemen en

Nadere informatie

Wil u ook een lagere energiefactuur?

Wil u ook een lagere energiefactuur? Wil u ook een lagere energiefactuur? Van energieleverancier veranderen is niet moeilijk U hebt de V-TEST gedaan en wil van energieleverancier veranderen? Da s heel eenvoudig en kosteloos. U moet enkel

Nadere informatie

Advies van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 7 oktober 2003

Advies van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 7 oktober 2003 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt North Plaza B Koning Albert II-laan 7 B-1210 Brussel Tel. +32 2 553 13 53 Fax +32 2 553 13 50 Email: info@vreg.be Web: www.vreg.be Advies

Nadere informatie

668-2. Brussel, 20 februari 2006. Mijnheer de minister-president,

668-2. Brussel, 20 februari 2006. Mijnheer de minister-president, 668-2 Brussel, 20 februari 2006 Mijnheer de minister-president, Wij hebben de eer U ten behoeve van de Vlaamse Regering ingesloten de motie van aanbeveling op de maatschappelijke beleidsnota Energiearmoede,

Nadere informatie

Naar een sterker lokaal sociaal beleid Organisatie van het sociaal beleid na integratie gemeente-ocmw

Naar een sterker lokaal sociaal beleid Organisatie van het sociaal beleid na integratie gemeente-ocmw Naar een sterker lokaal sociaal beleid Organisatie van het sociaal beleid na Hoorzitting Vlaams parlement 12 mei 2015 Mark Suykens, Piet Van Schuylenbergh Inhoud 1. VVSG neemt akte van Vlaamse keuzes 2.

Nadere informatie

Groepsaankoop 100 % groene stroom en aardgas 2013

Groepsaankoop 100 % groene stroom en aardgas 2013 Groepsaankoop 100 % groene stroom en aardgas 2013 1 Waarom deelnemen? 1) 100% Groene stroom: afkomstig is uit hernieuwbare energiebronnen -onuitputtelijk -zon, wind, biomassa, biogas, waterkracht, getijdenenergie

Nadere informatie

ADVIES SAMENLEVINGSOPBOUW ANTWERPEN PROVINCIE vzw betreffende:

ADVIES SAMENLEVINGSOPBOUW ANTWERPEN PROVINCIE vzw betreffende: ADVIES SAMENLEVINGSOPBOUW ANTWERPEN PROVINCIE vzw betreffende: Voorontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 20 december 1996 tot regeling van het recht op minimumlevering van elektriciteit,

Nadere informatie

LAC. Inspiratie LAC water. Maak afspraken met de watermaatschappijen. Maak afspraken met de watermaatschappijen. Organiseer je LAC-zitting

LAC. Inspiratie LAC water. Maak afspraken met de watermaatschappijen. Maak afspraken met de watermaatschappijen. Organiseer je LAC-zitting Maak afspraken met de watermaatschappijen Organiseer je LAC-zitting Ken de WATER-rechten en plichten van je klant Vermijd afsluitingen Maak een draaiboek voor je interne werking LAC Bied nazorg Betrek

Nadere informatie

Voorstelling van BRUGEL over de werking van de vrijgemaakte elektriciteits- en gasmarkt

Voorstelling van BRUGEL over de werking van de vrijgemaakte elektriciteits- en gasmarkt Voorstelling van BRUGEL over de werking van de vrijgemaakte elektriciteits- en gasmarkt Marie-Pierre Fauconnier, Voorzitster van de Raad van bestuur 29/09/2008 Presentatie parlement 30 sept. 2008 1 Voorstelling

Nadere informatie

ZORGNETWERKEN & PROACTIEF HANDELEN

ZORGNETWERKEN & PROACTIEF HANDELEN 1 ZORGNETWERKEN & PROACTIEF HANDELEN PROACTIEF HANDELEN In strikte zin Financiële onderbescherming (4,2%) In ruimere zin Onderbenutting recht op sociale hulpen dienstverlening van het OCMW In maximale

Nadere informatie

AA Geef hier uw zoekterm in

AA Geef hier uw zoekterm in AA Geef hier uw zoekterm in Tarieven Tarieven Prijs berekenen Algemene voorwaarden Klanten Klant worden: Particulier Klant worden: Klein-zakelijke gebruiker Klant worden: Zakelijke gebruiker Verhuizen

Nadere informatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie DEEL ARMOEDEBESTRIJDING Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie Actie 1 : Het OCMW zorgt er, zelfstandig of

Nadere informatie

De Sociale plattegrond

De Sociale plattegrond De Sociale plattegrond Sector: OCMW Spreker: Marianne Van Der Biest (OCMW Herzele) Wat is het OCMW? OCMW = Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn. OCMW = publieke instelling Welzijn = meer dan armoedebestrijding

Nadere informatie

De geliberaliseerde markt en de bescherming van de consument

De geliberaliseerde markt en de bescherming van de consument De geliberaliseerde markt en de bescherming van de consument Wat is Infor GasElek? Infor GasElek (IGE) Verstrekt informatie, geeft raad en begeleiding. Werd opgericht door het Collectief Solidariteit tegen

Nadere informatie

Vrijgemaakte energiemarkt; ervaringen OCMW Gent.

Vrijgemaakte energiemarkt; ervaringen OCMW Gent. Algemene vergadering afdeling maatschappelijk welzijn van de vereniging van de stad en de gemeenten van het Brussels hoofdstedelijk gewest. 15 februari 2007 Vrijgemaakte energiemarkt; ervaringen OCMW Gent.

Nadere informatie

Verhuist uw contract voor elektriciteit en aardgas met u mee?

Verhuist uw contract voor elektriciteit en aardgas met u mee? Verhuist uw contract voor elektriciteit en aardgas met u mee? U verhuist. Waarop moet u letten en welke formulieren hebt u nodig? In deze folder ontdekt u alles wat u voor elektriciteit en/of aardgas moet

Nadere informatie

Persmededeling van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 4 juni 2004

Persmededeling van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 4 juni 2004 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt North Plaza B Koning Albert II-laan 7 B-1210 Brussel Tel. +32 2 553 13 53 Fax +32 2 553 13 50 Email: info@vreg.be Web: www.vreg.be Persmededeling

Nadere informatie

Handleiding simulator VREG V-test. Gas elektriciteit: DURF VERGELIJKEN!

Handleiding simulator VREG V-test. Gas elektriciteit: DURF VERGELIJKEN! Handleiding simulator VREG V-test Gas elektriciteit: DURF VERGELIJKEN! 1 Inhoud VREG V-test Veranderen van leverancier Voorbeeld 2 VREG VREG: wat? De Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt,

Nadere informatie

Hoe komt de energieprijs tot stand en welke mogelijkheden zijn er om hierop te besparen? Fanny Schoevaerts

Hoe komt de energieprijs tot stand en welke mogelijkheden zijn er om hierop te besparen? Fanny Schoevaerts Hoe komt de energieprijs tot stand en welke mogelijkheden zijn er om hierop te besparen? Fanny Schoevaerts VREG Doe de V-test en bespaar op uw energiefactuur. VREG Fanny Schoevaerts 8 oktober 2015 Agenda

Nadere informatie

Energiewijzer. Wil je minder betalen voor energie en water?

Energiewijzer. Wil je minder betalen voor energie en water? Energiewijzer Wil je minder betalen voor energie en water? 1 Inhoud Vragen over je factuur van energie 4 Wat doet de Energiecel? 4 Sociaal tarief 5 Elektriciteit en gas 5 Water 6 Je huis verwarmen in de

Nadere informatie

Naar meer dakisolatie voor sociale huurwoningen

Naar meer dakisolatie voor sociale huurwoningen Naar meer dakisolatie voor sociale huurwoningen Energie voor iedereen! met steun van de Koning Boudewijnstichting Inhoud Samenwerkingsverband Dakisolatie waarom? Probleemstelling Project Troeven, uitdagingen

Nadere informatie

TOOLS I.F.V. EEN VLOT VERLOOP VAN DE CSR DIALOOGGROEP BIZ CENTRAAL- & ZUID-WEST-VLAANDEREN

TOOLS I.F.V. EEN VLOT VERLOOP VAN DE CSR DIALOOGGROEP BIZ CENTRAAL- & ZUID-WEST-VLAANDEREN TOOLS I.F.V. EEN VLOT VERLOOP VAN DE CSR DIALOOGGROEP BIZ CENTRAAL- & ZUID-WEST-VLAANDEREN Op de agenda Welk traject legden we reeds af met BIZ? Toelichting van de ontwikkelde tools Brainstorm in groepjes

Nadere informatie

Q&A Energieheffing. Hieronder vindt u de verbruikscategorieën voor 2017: Categorie A Beschermde doelgroep 25,85. Categorie B Tot 5 MWh 103,37

Q&A Energieheffing. Hieronder vindt u de verbruikscategorieën voor 2017: Categorie A Beschermde doelgroep 25,85. Categorie B Tot 5 MWh 103,37 Q&A Energieheffing Hoeveel bedraagt de energieheffing sinds 1 maart 2016? Hoeveel energieheffing u jaarlijks betaalt, is afhankelijk van de verbruikscategorie waartoe je behoort. Met de invoering van deze

Nadere informatie

Hoge energieprijzen. Mazout blijft een voordelige brandstof.

Hoge energieprijzen. Mazout blijft een voordelige brandstof. Hoge energieprijzen. Mazout blijft een voordelige brandstof. Dit document zal u helpen een beter inzicht te krijgen in de verbruikskosten, in een huishoudelijke omgeving, voor de verschillende energiebronnen.

Nadere informatie

zittingsjaar 2012-2013 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie

zittingsjaar 2012-2013 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie vergadering C22 WON3 zittingsjaar 2012-2013 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie van 18 oktober 2012 2 Commissievergadering nr. C22 WON3 (2012-2013) 18

Nadere informatie

Medezeggenschap van Vrijwilligers

Medezeggenschap van Vrijwilligers Terugkoppeling netwerkbijeenkomst 1 december 2014 Medezeggenschap van Vrijwilligers In deze derde en laatste bijeenkomst keken we opnieuw naar verschillende mogelijkheden om meedenken en meepraten van

Nadere informatie

Kinder- en Jongerentelefoon. Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen.

Kinder- en Jongerentelefoon. Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen. Advies Kinder- en Jongerentelefoon Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen. Parlementaire vraag van de heer J. Roegiers over bijkomende subsidiëring van de Kinder- en Jongerentelefoon

Nadere informatie

Studiedag energie. Energielening en sociale isolatie huurwoningen. 18 september 2017

Studiedag energie. Energielening en sociale isolatie huurwoningen. 18 september 2017 Studiedag energie Energielening en sociale isolatie huurwoningen 18 september 2017 REG-maatregelen: historiek Energierenovatieprogramma 2020: geen energieverslindende woningen in Vlaanderen in 2020 (dakisolatie,

Nadere informatie

Integrale Jeugdhulpverlening: een nieuw plan in de maak

Integrale Jeugdhulpverlening: een nieuw plan in de maak Integrale Jeugdhulpverlening: een nieuw plan in de maak Document opgesteld door: vzw de Keeting vzw Recht-Op Kroonstraat 64/66 Lange Lobroekstraat 34 2800 Mechelen 2060 Antwerpen email: info@dekeeting.be

Nadere informatie

Liberalisering van de energiemarkten. Algemene context. Dag 1:

Liberalisering van de energiemarkten. Algemene context. Dag 1: Liberalisering van de energiemarkten Algemene context Dag 1: Agenda van de opleiding I. Energieprijzen II. Institutionele context van de energie in België III. Organisatie van de elektriciteit- en gasmarkt

Nadere informatie

Bescherming van consument

Bescherming van consument Bescherming van consument Voorzieningen & procedures voor bescherming van de consument, voor gas Opleiding-debat ten behoeve van de Brusselse maatschappelijk werkers Marie Brynart en François Grevisse,

Nadere informatie

Een folder met tips over energie en besparen, van en voor mensen in armoede.

Een folder met tips over energie en besparen, van en voor mensen in armoede. Een folder met tips over energie en besparen, van en voor mensen in armoede. Voorwoordje Om de 14 dagen komen we samen Om onze energie bij te werken Omgaan met energie is ook een beetje sparen Onbewust

Nadere informatie

Consultatieverslag van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 16 juni 2015

Consultatieverslag van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 16 juni 2015 Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt Publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B-1000 Brussel Gratis telefoon

Nadere informatie

Typ hier de naam van hedrijf

Typ hier de naam van hedrijf Typ hier de naam van hedrijf Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt North Plaza B Koning Albert II-laan 7 B-1210 BRUSSEL e-mail: info.vreg@advalvas.be tel +32 2 553 13 53 fax

Nadere informatie

25 november 2016 Rapport B. Pas van energieleverancier gewisseld? Best even de energiebijdrage bekijken.

25 november 2016 Rapport B. Pas van energieleverancier gewisseld? Best even de energiebijdrage bekijken. Pas van energieleverancier gewisseld? Best even de energiebijdrage bekijken. Managementsamenvatting Pas van energieleverancier gewisseld? Best even de energiebijdrage bekijken Doorheen heel 2016 zullen

Nadere informatie

Wat als ik het niet eens ben met het SVK?

Wat als ik het niet eens ben met het SVK? Wat als ik het niet eens ben met het SVK? Wij willen op een fijne manier met je samenwerken. Als er toch problemen zijn kan dit altijd met ons besproken worden. Je kan hier best een afspraak voor maken.

Nadere informatie

Verslag workshop budgetmeter als instrument tegen energiearmoede

Verslag workshop budgetmeter als instrument tegen energiearmoede Verslag workshop budgetmeter als instrument tegen energiearmoede 1. Aanwezigen Ann Claes Bert D hondt Danny Horemans Denise Verhaert Fanny Seurinck Geert Thange Guido Prinsen Henk Van Hootegem Ilse Meuris

Nadere informatie

Samenwerkingsprotocol Collectieve Schuldenregeling

Samenwerkingsprotocol Collectieve Schuldenregeling Samenwerkingsprotocol Collectieve Schuldenregeling BudgetInZicht Kempen Johan Van Baekel en Kevin Geentjens Even voorstellen Johan Van Baekel Stafmedewerker CAW De Kempen Tot december 2016 teamverantwoordelijke

Nadere informatie

Schuldhulpverlening. Hoe gaat dat in zijn werk?

Schuldhulpverlening. Hoe gaat dat in zijn werk? Schuldhulpverlening Hoe gaat dat in zijn werk? In deze brochure vind je informatie over de mogelijke vormen van schuldhulpverlening binnen OCMW Antwerpen. Inhoud Wat is schuldhulpverlening?... 3 Kort overzicht

Nadere informatie

Bescherming van consument

Bescherming van consument Bescherming van consument Voorzieningen & procedures voor bescherming van de consument, voor elektriciteit Opleiding-debat ten behoeve van de Brusselse maatschappelijk werkers Marie Brynart en François

Nadere informatie

Aanpak en preventie van waterarmoede in Wetteren

Aanpak en preventie van waterarmoede in Wetteren Aanpak en preventie van waterarmoede in Wetteren Aanbevelingen aan OCMW en Farys 19 juni 2017 1. BEPERKTE TOEGANG TOT DE WATERMETER Het valt op dat heel wat mensen beperkte toegang tot hun watermeter hebben.

Nadere informatie

BUNDELING ERVARINGEN ENERGIEPROBLEMEN

BUNDELING ERVARINGEN ENERGIEPROBLEMEN BUNDELING ERVARINGEN ENERGIEPROBLEMEN Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie vzw Project Armoede en Energie Otterstraat 116 2300 Turnhout 014 44 26 75 of 014 44 26 74 mieke.clymans@samenlevingsopbouw.be

Nadere informatie

Sociale maatregelen drinkwater 28 maart 2012

Sociale maatregelen drinkwater 28 maart 2012 i. inleiding Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen vzw Aromagebouw / Vooruitgangstraat 323 bus 6 (3 de verdieping) / 1030 Brussel / tel. 02-204 06 50 / fax : 02-204 06 59 info@vlaams-netwerk-armoede.be

Nadere informatie

EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGdZORG

EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGdZORG EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGdZORG 2 Inleiding In deze brochure vind je informatie over het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg. We leggen uit wat het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg is, wie er werken

Nadere informatie

Ommekeer. Niet meer worden uitgeschopt door de maatschappij. Om uitgesloten alleen te staan. Maar kunnen naar buiten komen

Ommekeer. Niet meer worden uitgeschopt door de maatschappij. Om uitgesloten alleen te staan. Maar kunnen naar buiten komen Ommekeer Niet meer worden uitgeschopt door de maatschappij Om uitgesloten alleen te staan Maar kunnen naar buiten komen En door reikende handen elkaar recht trekken Mekaar steunen in respect voor elkaar

Nadere informatie

Energiecontracten vergelijken? Doe de V-test

Energiecontracten vergelijken? Doe de V-test Energiecontracten vergelijken? Doe de V-test Veel mensen betalen nog altijd te veel voor elektriciteit en aardgas. Toch is overstappen naar een voordeliger contract of veranderen van energieleverancier

Nadere informatie

Gasenlichtvergelijken.nl

Gasenlichtvergelijken.nl Gasenlichtvergelijken.nl De energiemarkt is een complexe markt met vele aanbieders met verschillende producten en prijzen. Ziet u door de bomen het bos niet meer? Hieronder staan de meest gestelde vragen

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over het energieovernamedocument

Veelgestelde vragen over het energieovernamedocument Veelgestelde vragen over het energieovernamedocument 1. Wat is een energieovernamedocument? Een document dat wordt ingevuld als iemand de levering van elektriciteit en/of aardgas overneemt in een bepaalde

Nadere informatie

Rapport : Een communicatieplan en handleiding voor de werking van lokale adviescommissies (LAC) in Vlaanderen.

Rapport : Een communicatieplan en handleiding voor de werking van lokale adviescommissies (LAC) in Vlaanderen. Rapport : Een communicatieplan en handleiding voor de werking van lokale adviescommissies (LAC) in Vlaanderen. november 2007 1. Inleiding, situering van het rapport. 2. Visie op de werking van de LAC.

Nadere informatie