hergebruik fietsroute

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "hergebruik fietsroute"

Transcriptie

1 hergebruik fietsroute ARCAM architectuurroute 10 Deze fietsroute gaat langs zestien gebouwen en plekken in het centrum van Amsterdam. De projeten hebben gemeen dat ze allen op een bijzondere manier zijn hergebruikt. De fietsroute start bij de Ven Gendthallen in Amsterdam-Oost en eindigt bij Hotel De Windketel in Amsterdam-West. De route duurt ongeveer twee uur. A: Werkspoorhallen, B: Oosterkerk, C: ARCAM, D: Pakhuis Wilhelmina, E: Pakhuis De Zwijger, F: Uitkijkpunt naar Groot Laboratorium, G1: Westerdokseiland, G2: Cafe-restaurant OPEN, G3: Koloniaal Etablissement, H: Uitkijkpunt naar NDSM-werf, I1 Korthals Altes, I2: Betonnen Silo, J: Tussen de Bogen, K: Willemspoort, L: Westergasfabriek, M: Hotel De Windketel Dit document is een fragment van de Hergebruik Fietsroute, een route die incl. geluidsfragementen en meer beeldmateriaal is opgenomen in de architectuur app UAR. Hierin zijn meerdere routes en diverse gebouwbeschrijvingen te vinden. UAR is een initiatief van het Nai. ARCAM en Bureau Monumenten & Archeologie (BMA) vormen de Amsterdamse redactie. De architectuur-app UAR is gratis te downloaden in de Android Market en de App Store. Zie voor meer info: arcam.nl arcam.nl/architectuurgids

2 intro ARCAM/Charlotte Labrie Hergebruik van gebouwen is van alle tijden. Gebouwen verloren immers altijd al regelmatig hun functie. De afgelopen decennia komen er echter meer vierkante meters vrij dan ooit: kerken, postkantoren, boerderijen, fabrieken, pakhuizen en industrieterreinen worden ouderwets en raken buiten gebruik. Zonder onderhoud raken deze gebouwen en complexen snel vervallen. Omdat dit onderhoud echter kostbaar is, is het noodzakelijk een nieuwe functie te vinden die de lasten kan dragen. Leegstand is zodoende geen goede optie. Sloop is de afgelopen jaren een nog minder gewenste optie geworden: betrokken buurtbewoners, krakers, kunstenaars die een gebouw tijdelijk betrekken of belangenorganisaties komen bij een dreigende sloophamer regelmatig in actie. En ook overheden zien de laatste jaren de voordelen van duurzaam behoud. Om een leegstaand gebouw te kunnen hergebruiken moet het voor een nieuwe functie geschikt worden gemaakt. Bij dit transformatieproces komen veel partijen kijken: een nieuwe exploitant, een architect en monumentenzorg. Juist door de betrokkenheid van zoveel personen en partijen is hergebruik vaak ingewikkeld. Want wat voor nieuwe functie zou er gevonden kunnen worden? En hoe ver moet men het oude gebouw veranderen ten behoeve van de nieuwe functie? De antwoorden op deze vragen en daarmee de resultaten van herbestemmingen zijn zeer divers. Zo is bij Pakhuis de Zwijger aan de Piet Heinkade rigoureus ingegrepen in het gebouw om het opnieuw te kunnen gebruiken en het in te passen in de nieuwe omgeving. De Van Gendthallen op het Oostenburgereiland zijn nog wel volledig intact, maar hebben daardoor ook nog de oorspronkelijke gesloten uitstraling naar de buurt. Naast deze twee voorbeelden, doet deze route nog veertien andere hergebruikprojecten aan, die voornamelijk het verhaal vertellen van het rijke Amsterdamse industrieverleden, en laten zien hoe dit deel uitmaakt van het Amsterdam van het heden en de toekomst. gebouwen A: De Van Gendthallen , A.L. van Gendt De Werkspoorhallen, ofwel de Van Gendthallen, vormen samen een vijf gebouwen tellend complex. Het geheel werd in 2001 Rijksmonument, om twee belangrijke redenen. Ten eerste zijn de vijf hallen in verschillende fasen gebouwd waardoor ook verschillende architectuurhistorische stromingen in één complex gevat zijn. Drie hallen zijn in 1897 gebouwd en doen door de opbouw en details denken aan romaanse architectuur. De vierde hal uit 1903 is nog in dezelfde stijl gebouwd, maar kent al minder detaillering. De vijfde en laatste hal dateert uit 1905 en wordt gekenmerkt door weinig architectonische details en pure functionaliteit. Daarnaast heeft het complex grote cultuurhistorische waarde. Het eiland Oostenburg, waarop de Van Gendthallen liggen, kent een lange industriële traditie: de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) legde hier vanaf 1660 scheepswerven, pakhuizen, kantoren en magazijnen aan. In bodem onder de hallen zijn hiervan nog archeologische sporen te vinden. Na de opheffing van de VOC behield het gebied dezelfde industriële bestemming. Onder andere het bedrijf Werkspoor vestigde zich hier, en gaf A.L. Van Gendt de opdracht tot het ontwerp van de hallen. Zodoende is het complex te plaatsen in de industriële historie van Oostenburg. In het midden van de jaren negentig verloren de hallen hun functie. Eigenaar Stadgenoot verhuurt de hallen nu op tijdelijke basis, zodat de duizenden vierkante meters benut kunnen worden. Over een duurzame bestemming moeten verschillende betrokken partijen nog overeenstemming vinden.

3 De redding kwam door protesten van buurtbewoners en de daaropvolgende intrek van verschillende welzijnsinstellingen in het gebouw. Deze hebben echter recent de kerk weer verlaten. B: Oosterkerk 1671, A.Dortsman en D. Stalpaert De Oosterkerk is eind zeventiende eeuw gebouwd, als één van de vier grote kerken in de stad. Het gebouw is in sobere stijl opgetrokken en valt op door de robuuste hoge muren. In 1963 kwam de kerk door bouwvalligheid leeg te staan, en werd deze met sloop bedreigd. Leegstaande kerken zijn in heel Nederland een probleem: per week verliezen er twee à drie hun functie. Het is echter lastig om een kerk een nieuwe bestemming te geven, voornamelijk omdat een kerk voor velen een plek van veel waarde blijft. Praktisch werpt de vorm van de meeste kerken ook problemen op: welke nieuwe bestemming past zowel bij het oorspronkelijke karakter van het bouwwerk als bij de vorm van het gebouw? Het platform Nieuw Leven voor Oude Gebouwen vraagt iedereen om suggesties te doen voor een nieuwe bestemming voor de Oosterkerk. Op de website van dit initiatief werden onder andere de transformatie tot grand café, moskee, buurthuis, woningen of dependance van het Scheepvaartmuseum voorgesteld. Strikt genomen is dit geen geheel nieuw gebouw maar eigenlijk een ver doorgevoerde verbouwing. De kolommen en de vloeren van het NEMO-paviljoen dat hier stond, zijn geïntegreerd en hebben nog één verdieping boven zich gekregen. René van Zuuk heeft zodoende de oude structuur ingezet om het nieuwe architectuurcentrum te creëren. Hierbij heeft hij het oude paviljoen enkel als basis gebruikt om tot een nieuw en spannend ontwerp te komen. C: ARCAM 2003, René van Zuuk ARCAM, het architectuurcentrum van Amsterdam, verhuisde in 2003 uit de 17e-eeuwse stadsturfhuizen aan het Waterlooplein naar een nieuw gebouw aan de Prins Hendrikkade. Het gebouw van René van Zuuk heeft aan de zijde van het Oosterdok een glazen gevel die uitzicht biedt op de omgeving en de architectonische en stedebouwkundige veranderingen die zich er voltrekken. De interne organisatie van het gebouw is complex. Voorzieningen als trappen, lift en receptie zijn samengebracht in een compacte kern, waardoor daaromheen vrije, open ruimtes zijn ontstaan voor exposities, kantoren en vergaderruimten. Doordat de verschillende lagen via vides met elkaar in verbinding staan, zijn alle ruimten voelbaar onderdeel van het grote geheel. Een huid van met zink gecoat aluminium is zo over het gebouw gevouwen dat de entree aan de stadszijde een spectaculaire vorm heeft gekregen. Het resultaat is een gebouw dat in uiterlijk uiting geeft aan de nieuwe functie van architectuurcentrum. D: Pakhuis Wilhelmina 1892, onbekende architect Dankzij een groep kunstenaars, die in de jaren tachtig dit pand kraakte om er te wonen en werken, staat Pakhuis de Wilhelmina er nog. In 1994, toen sloop dreigde, zij zich in Stichting de Wilhelmina en maakten zij zich hard voor behoud van dit pand. Ze slaagden uiteindelijk in hun missie: het pakhuis werd gerenoveerd en biedt nog steeds atelierruimte aan veel kunstenaars. Dit concept leidde tot het zogenaamde broedplaatsenbeleid, dat kunstenaars in staat stelt via Bureau Broedplaatsen een goedkoop atelier te krijgen in een leegstaand pand. Pakhuis de Wilhelmina heeft nooit een monumentenstatus gekregen waardoor zeer dicht naast het pand nieuwbouw ontwikkeld kon worden.

4 Woon- en kantoorgebouw Chicago werd in 2007 opgeleverd en helt over het historische pand heen waarmee veel vloeroppervlak gewonnen is. Het resultaat is dat het herbestemde pakhuis en de nieuwbouw samen één gebouw lijken te vormen. De meningen zijn verdeeld over de integratie van nieuw en oud. Daarbij is de betonnen draagconstructie van het gebouw erg bijzonder. Voor de gemeente was de aanleg van de brug echter noodzaak, en zodoende was er één oplossing: de brug moest door het pakhuis heen worden aangelegd. Als gevolg hiervan verzwakte de constructie van het pand en werd deze bedreigd met sloop. E: Pakhuis de Zwijger , J. de Bie Leuveling Tjeenk & K. Bakker Pakhuis de Zwijger stond in 2001 letterlijk in de weg: door de ontwikkeling van het voormalig Oostelijk Havengebied tot woonwijken, werd de Jan Schaeferbrug gebouwd, welke exact moest uitkomen op de plek waar het bijzondere pakhuis stond. Veel partijen streefden naar behoud van het pakhuis, omdat het de industriële geschiedenis van het gebied vertegenwoordigde. Door tussenkomst van Stadsherstel en het Cuypersgenootschap kreeg het gebouw in 2001 de status van Rijksmonument. Om het pand te behouden voor de toekomst werd restauratie-architect Van Stigt aangesteld om de herbestemming tot cultureel pakhuis te realiseren. De aanleg van de brug had al een grote verandering van het Pakhuis geëist. Van Stigt wijzigde verder daarom uiterlijk zo min mogelijk. Binnenin werden wel nog grote ingrepen gedaan: zo werden de vloeren van de derde en vierde verdiepingen volledig weg gebroken om een grote zaal te creëren. Sommige architectuurliefhebbers vinden dat het monumentale Pakhuis te sterk is aangetast, met name door de Jan Schaeferbrug.Tegelijkertijd is Pakhuis de Zwijger een belangrijke culturele locatie geworden in het Oostelijk Havengebied. Het bewijst daarmee dat voor veel mensen een sterk gewijzigd gebouw nog steeds van grote waarde kan zijn. Uiteindelijk is besloten de toren Overhoeks en het Groot Laboratorium te behouden en de andere gebouwen af te breken. Tegenstanders van deze sloop stellen dat de historische eenheid van het terrein hiermee grotendeels is verdwenen. Vanuit een praktisch oogpunt is het echter niet altijd mogelijk de bestaande bebouwing als uitgangspunt te nemen. F: Groot Laboratorium , onbekende architect Tegenover het Centraal Station, ligt op de Noordelijke IJ-oever het voormalige Shell-terrein waarvan de toren Overhoeks de blikvanger is. Naast deze flat staat het voormalige Groot Laboratorium van Shell: een statig en groot gebouw, goed zichtbaar vanaf Centraal Station. Door de verkoop van het terrein door Shell in 2005, kwam het gebied in aanmerking voor herontwikkeling. BMA maakte naar aanleiding hiervan een rapport over het terrein en deed de aanbeveling 9 karakteristieke gebouwen te behouden en een nieuwe functie te geven. In het geval van het Shell-terrein was het moeilijk te integreren met de nieuwe woonbestemming. Terry van Dijk van projectbureau Noordwaarts zegt hierover: Er is een keuze gemaakt voor de meest karakteristieke gebouwen, die zich goed leenden voor een nieuwe functie. Negen gebouwen behouden was in dit gebied geen optie. Er is een afweging gemaakt tussen de ontwikkeling van een stedelijk gebied en het behoud van gebouwen. Daarbij is gekozen voor behoud van twee gebouwen. De toren Overhoeks en het Groot Laboratorium zullen zodoende geïntegreerd worden in het nieuwe gebied. De toren zal waarschijnlijk een bedrijfsverzamelgebouw gaan worden. Over het laboratorium is nog geen duidelijkheid. De vraag is welke functie zowel goed bij de omgeving als bij de vorm en de monumentale waarden van het gebouw zal passen.

5 In de loop der tijd werd de dijk steeds dikker : land werd aan beide kanten toegevoegd om huizen en andere gebouwtjes voor arbeiders een plek te bieden. G1: Het Westerdokseiland 1834 Het Westerdokseiland is in 1834 aangelegd vanuit praktisch oogpunt. Van oorsprong was dit een dijk, die moest voorkomen dat het IJ bij een verkeerde windrichting zou dichtslibben. In de loop van de negentiende eeuw veranderde de dijk steeds meer in industrieel gebied: kades, pakhuizen, vemen en grote steigers werden aangelegd zodat alle voorzieningen aanwezig waren om grote maatschappijen te laten aanmeren. In 1916 werd de dijk aan beide kanten verder uitgebreid door de Nederlandse Spoorwegen, om de spoorwegcapaciteit te vergroten. In korte tijd was het een echt eiland geworden, waar voornamelijk gewerkt, maar ook gewoond werd door werknemers van de haven of de spoorwegen. Toen in de jaren zestig de havenactiviteiten naar het Westelijk Havengebied vertrokken werd het Westerdokseiland een stuk rustiger. Sporen van het industrieverleden werden grotendeels gesloopt en stadsnomaden, kunstenaars, oude schippers en krakers gebruikten de nog overeind staande gebouwtjes om in te wonen en werken. Bovendien meerden vele woonboten aan, waardoor het eiland een diverse gemeenschap kende. Dat niet alleen gebouwen worden hergebruikt wordt aangetoond door het Westerdokseiland, dat als gebied een nieuwe bestemming heeft gekregen. De oude industriële bebouwing is volledig verdwenen en vervangen door nieuwbouw. Dergelijke beslissingen zorgen soms echter voor weerstand en discussie. Aan de opdracht waren scherpe beperkingen verbonden: zo mocht het ontwerp niet uitsteken ten opzichte van de brug, moest het integreren met de oude constructie en bovendien zo transparant mogelijk zijn. G2: Café-restaurant OPEN 2008, De Architecten Cie. Aan de rand van alle nieuwigheid op het Westerdokseiland, doemt een eerste overblijfsel uit het rijke verleden van dit terrein op: spoorbrug 19s, die aan de zuidkant van het eiland de treinen ooit een weg van en naar het Centraal Station bood. Omdat de gemeente dit markante historische object graag wilde behouden voor de stad werd in 2006 een ontwerpwedstrijd uitgeschreven die architectenbureaus uitdaagde de spoorbrug te transfor- De Architekten Cie. beantwoordde uiteindelijk de ontwerp-opdracht het beste en het resultaat is sinds februari 2008 te bewonderen. De spoorbrug is nog volledig herkenbaar, maar er bovenop is een lichte constructie geplaatst waarin café-restaurant OPEN is gevestigd. Wanneer de ramen open gaan veranderen de rechte zijkanten in een speels oppervlak. Van alle hergebruiken in deze route heeft deze veruit de minste discussie gekend. De brug was zonder de toevoeging van het caférestaurant dan ook een onbegrijpelijk object geweest in deze nieuwe omgeving. Door het hergebruik is echter een stukje van het industrieverleden bewaard gebleven en heeft het object weer een betekenis in het heden. Net als vroeger past het ook nu weer goed in de omgeving. Enerzijds wat betreft architectuur: de samenhang met het grote woonblok ernaast is speels en tegelijkertijd harmonieus. Anderzijds past een café-restaurant wat betreft functie ook naadloos in de nieuwe bestemming van het Westerdokseiland als woon- en werkomgeving. G3: Koloniaal Etablissement , P.H. van Niftrik Aan de oostkant van het Westerdokseiland wordt nog volop verder gebouwd, op een stukje land dat ooit is toegevoegd om het Koloniaal Etablissement een plek te bieden. Dit complex, gebouwd in 1909, werd gebouwd voor de Keuringsdienst voor Koloniale Waren, en huistvestte vervolgens de Waterpolitie.

6 In 2009 is het gebouw, na een lange en ingewikkelde strijd, gesloopt. Hoewel er vele suggesties zijn gedaan voor hergebruik van het pand, was het niet in te passen in het volledig nieuwe IJ-dock. Voorstanders van behoud van het pand droegen voornamelijk de industriële geschiedenis als argument aan, waarvan het Koloniaal Etablissement een icoon is. Tegenstanders gaven veelal aan dat het pand architectonisch niet bijzonder genoeg was en dat het belang van ontwikkeling voorop moest staan. Voor de liefhebbers van het oude Koloniaal Etablissement is er enige troost: de resten worden hergebruikt in de bouw van de Chocoladefabriek, aan de oostkant van het Centraal Station. De bakstenen silo Korthals Altes werd in 1897 gebouwd uit angst voor hongersnood wanneer de stad ten tijde van oorlog onbereikbaar zou worden voor voedselaanvoer. I1: Korthals Altes 1897, J. Klinkhamer en A.D. van Gendt De graansilo s op de Silodam waren er bijna niet meer geweest. Dankzij enorm veel maatschappelijke betrokkenheid en inzet van de buurt en particulieren staan deze moderne kathedralen, zoals ze destijds door de Amsterdamse bevolking genoemd werden, er nog. De oude silo s bieden een interessante gelegenheid om de samenkomst van de oude vorm en een nieuwe functie te belichten. Hoewel het pand enkel vanuit functionaliteit werd gebouwd, speelden voor de architect Jacob Klinkhamer esthetische zaken ook absoluut een rol. Klinkhamer vond zijn inspiratie met name in gotische architectuur: de architect bestudeerde middeleeuwse stadspoorten en burchten voor zijn ontwerp van de silo. In het uiterlijk van de silo van Klinkhamer was het burchtachtige karakter erg goed terug te zien. In 1987 werden de graansilo s overbodig en dreigden plannen tot sloop. Twee jaar later werd het gebouw echter gekraakt en werden er onder andere ateliers, feestzalen en galeries gevestigd. Toen de silo in 1990 werd aangemerkt als Rijksmonument, werd de herbestemming tot woon- en werkflat in gang gezet. Deze transformatie vereiste dat het gebouw een opener karakter krijgen: de dichte muren zijn open gebroken en vervangen door ramen. Het resultaat is dat de oorspronkelijke gesloten uitstraling van het gebouw is verdwenen, maar hier tegenover staat dat het gebouw behouden is én nog steeds een duurzame functie heeft. De I2: Betonnen Silo 1952, G. en J.D. Postma In 1952 werd naast het gebouw van Klinkhamer nog een betonnen silo gebouwd. Hoewel de andere silo in 1992 Rijksmonument is geworden, heeft het betonnen gebouw, ontworpen door de gebroeders Postma, deze bescherming nooit gekregen. Toch is restauratiearchitect Van Stigt op dezelfde manier omgesprongen met beide bouwwerken: het oorspronkelijke karakter moest zoveel mogelijk behouden blijven, terwijl tegelijkertijd er flinke veranderingen moesten worden doorgevoerd om de nieuwe functie mogelijk te maken. De silo van de gebroeders Postma was zelfs nog geslotener dan die van Klinkhamer: het muuroppervlak was vlak en raamloos. Om het in oorsprong functionele gebouw nieuw leven te geven moest de gehele gevel worden voorzien van ramen zonder af te doen aan het karakter van het gebouw. Restauratie-architect André van Stigt bereikte dit door verticale banen weg te nemen uit de gevel. De ramen die hier ontstaan liggen iets dieper dan de wand van de silo, en zijn bovendien iets smaller, waardoor het oorspronkelijke grijze oppervlak van de wand blijft overheersen ten opzichte van de raampartijen. In het interieur is eveneens geprobeerd het karakter van het gebouw in stand te houden. Zodoende is er gekeken naar welke invulling het best gegeven kon worden aan de specifieke ruimtes, om zo min mogelijk ingrepen te hoeven doen in het oorspronkelijke gebouw.

7 In 1878 werd de spoorlijn van Den Helder naar Amsterdam in gebruik genomen, waarop in 1923 de lijn tussen Amsterdam en Zaandam volgde. De vier sporen die als gevolg hiervan langs de Haarlemmer Houttuinen lopen bieden treinen nog steeds over twee viaducten een weg van en naar het Centraal Station. In de jaren negentig werd besloten de vier sporen uit te breiden tot zes. J: Tussen de Bogen , A. Zeinstra & T. Ploeg Op voorstel van verschillende buurtbewoners is besloten de ruimte onder de bogen te benutten. Architecten Anke Zeinstra en Tijmen Ploeg maakte een ontwerp waarin glazen puien de bogen afschermen waardoor per boog 70 m2 ruimte ontstaat. Tussen 1994 en 1999 werd het project gerealiseerd. Verschillende creatieve bedrijven zijn nu onder de bogen gevestigd. Aan de kant van de nieuwste spoorlijn biedt een galerij toegang tot andere ruimtes, die gelegen zijn onder het viaduct uit de jaren negentig. Tussen de verschillende sporen is boven- Toen het in 1866 de oorspronkelijke functie van accijnskantoor verloor, werd het in gebruik genomen als politie- en brandweerpost. Hoewel sloop enkele malen dreigde, werd er ook hierna telkens weer een nieuwe functie gevonden. K: Willemspoort 1840, C. Alewijn Dat hergebruik al langer bestaat dan het afgelopen decennium, bewijst de geschiedenis van deze poort. Aan het einde van de jaren zestig werd de poort voor de laatste maal door sloop bedreigd, door de aanleg van de verkeersweg langs de Haarlemmer Houttuinen. Het bleef echter bij plannen en sinds 1970 is de Willemspoort rijksmonument. Een stevige renovatie was echter nodig: het gebouw werd overeind gehouden door stutpalen. Om de restauratie betaalbaar te houden werd ervoor gekozen de poort de functie van sociale woningbouw te geven. Het interieur van de poort is ten behoeve van deze nieuwe functie flink aangepakt: muren, trappen, deuren en kozijnen werden geplaatst. Het exterieur kon in oorspronkelijke vorm hersteld worden.. In 1883 werd de gasfabriek aangelegd door de Imperial Continental Gas Associaton (ICGA), om vervolgens in 1898 te worden overgenomen door de Gemeente Amsterdam. Vanaf het begin van de eeuwwisseling begon de gasproductie echter af te nemen: eerst omdat de gemeente langzaam over ging op gas van de hoogovens van IJmuiden, later door de vondst van aardgas in Slochteren. In 1967 stopte de gasproductie definitief, waarna het gebied tot 1992 gebruikt werd door het Gemeentelijk Energiebedrijf voor onderhoud en opslag. L: Westergasfabrieksterrein Het Westergasfabriekterrein is bij velen de afgelopen jaren bekend geworden als een mengeling van groen stadspark en oude bakstenen fabrieksgebouwen, waar verschillende horecagelegenheden en creatieve bedrijven zich hebben gevestigd. Maar het terrein is met andere bedoelingen ingericht. De architectuur van de fabriek, naar ontwerp van architect Isaac Gosschalk, is toegespitst op de industriële functie. Tegelijkertijd streefde Gosschalk naar voor het oog aangename vormen. De gebouwen worden daarom gekenmerkt door rode bakstenen en sierlijke details. De waardering voor dit erfgoed is nog jong. Toen in 1967 de fabriek stopte met produceren, werd bijvoorbeeld gelijk de helft van de gebouwen afgebroken. In de jaren zeventig lagen er plannen om ook de rest te slopen,

8 Dertien van de gebouwen op het Westergasfabriekterrein staan nu op de Rijksmonumentenlijst. Niet alleen herwaardering van het erfgoed heeft een rol gespeeld. Ook de sterk vervuilde bodem was een factor van betekenis: hierdoor kon er bijvoorbeeld geen woonwijk op deze plek gebouwd worden. De aanleg van een park Door de vestiging van culturele bedrijven en kunstenaars op dit terrein in de jaren negentig, is in 2000 besloten de fabrieksgebouwen ook op de lange termijn cultureel te bestemmen. Sindsdien is het Westergasfabriekterrein een ontmoetingsplek in de stad en hangt er een heel andere sfeer dan een eeuw geleden. Bij de ontwikkeling van het GWL-terrein tot ECO-buurt was er lange tijd nog geen bestemming voor de voormalige industriële gebouwen. M: Windketelhuis 1897, onbekende architect Het Windketelhuis is een sterk voorbeeld van de kracht van particulier initiatief. Het gebouwtje kwam in 1897 tot stand als onderdeel van het terrein van de Gemeente Waterleidingen (GWL). Ook het Windketelhuis stond leeg. Nadat een groep buurtbewoners succesvol het voormalig magazijn van het GWL-terrein een nieuwe functie had gegeven, besloten zij zich te vereniging in Coöperatie de Windketel om ook dit gebouwtje te voorzien van een nieuwe bestemming. De Stichting kocht het pand en gaf architect Paul Westerman de opdracht een hotel te realiseren. Westerman wist op inventieve wijze het kleine gebouwtje te transformeren. Hierbij vergrootte hij het vloeroppervlak van 16 m2 tot 48 m2, door de toevoeging van twee extra verdiepingen. Dikwijls ligt het initiatief tot de toekenning van de Monumentenstatus niet bij erfgoedkenners en -specialisten. Vele Amsterdamse gebouwen in deze route, waaronder het Windketelhuis, zijn immers monument geworden dankzij de inzet van buurtbewoners, krakers of kunstenaars. een park was eigenlijk de enige optie.

klas: Oranje teamnaam: TOASTED teamnummer: 29 teamleden: Rowdy Boon, Fabian van Zwam Witek Chmielinski, Bram Blom, Olivier

klas: Oranje teamnaam: TOASTED teamnummer: 29 teamleden: Rowdy Boon, Fabian van Zwam Witek Chmielinski, Bram Blom, Olivier klas: Oranje teamnaam: TOASTED teamnummer: 29 teamleden: Rowdy Boon, Fabian van Zwam Witek Chmielinski, Bram Blom, Olivier INHOUDSOPGAVE Online onderzoek 3 De resultaten van de interviews 4 Overige noemenswaardigheden

Nadere informatie

Heijplaat, RDM terrein = Sport Educatie & vrije tijd

Heijplaat, RDM terrein = Sport Educatie & vrije tijd Heijplaat, RDM terrein = Sport Educatie & vrije tijd De stad Rotterdam is onlosmakelijk met zijn haven verbonden. De geschiedenis leert dat met de groei van de stad de haven activiteit even zo meegroeit.

Nadere informatie

Winfried van Zeeland Van den Berg Kruisheer Elffers Architecten l april 2014

Winfried van Zeeland Van den Berg Kruisheer Elffers Architecten l april 2014 Winfried van Zeeland Van den Berg Kruisheer Elffers Architecten l april 2014 Inhoud Inleiding Aanleiding Cornelis Elffers Vergelijkbare werken Historische betekenis van de school Het pand Kunstwerken Het

Nadere informatie

De Veilige Veste. Architectuur Transformatie van kantoorgebouwen 115 AWM 50. 1 kamer 2 gemeenschappelijke ruimte 3 trappenhuis 4 patio

De Veilige Veste. Architectuur Transformatie van kantoorgebouwen 115 AWM 50. 1 kamer 2 gemeenschappelijke ruimte 3 trappenhuis 4 patio 114 AWM 50 Van kantoor naar... Kinderdagverblijf, hotel, school, zorgvoorziening, studentenwoningen of reguliere woningen. In leegstaande kantoorgebouwen zijn allerlei andere programma s onder te brengen.

Nadere informatie

Schouwburg de Kampanje Den Helder

Schouwburg de Kampanje Den Helder Schouwburg de Kampanje Den Helder van Dongen Koschuch Architects and Planners Inzending Arie Keppler Prijs 016 SCHOUWBURG DE KAMPANJE DEN HELDER INTRODUCTIE EEN MARITIEM ENSEMBLE Schouwburg De Kampanje

Nadere informatie

Handleiding voor de aanwijzing van zaken en terreinen als gemeentelijk monument en gemeentelijk beschermd stads- of dorpsgezicht

Handleiding voor de aanwijzing van zaken en terreinen als gemeentelijk monument en gemeentelijk beschermd stads- of dorpsgezicht Handleiding voor de aanwijzing van zaken en terreinen als gemeentelijk monument en gemeentelijk beschermd stads- of dorpsgezicht Inhoud Inleiding 3 Bovengrondse monumenten en beschermde stads- of dorpsgezichten

Nadere informatie

167 pakhuis Afrika restauratie van een pakhuis t.b.v. kantoren en bedrijven 6500m2 Oostelijke Handelskade, Amsterdam VILLA NOVA architecten, Rotterdam

167 pakhuis Afrika restauratie van een pakhuis t.b.v. kantoren en bedrijven 6500m2 Oostelijke Handelskade, Amsterdam VILLA NOVA architecten, Rotterdam 167 pakhuis Afrika restauratie van een pakhuis t.b.v. kantoren en bedrijven 6500m 2 Oostelijke Handelskade, Amsterdam VILLANOVA architecten, Rotterdam de woningbouw en het pakhuis vanaf de Oostelijke Handelskade

Nadere informatie

HUIZE LINDENOORD. Wolvega. A d e m a A r c h i t e c t e n. A d e m a A r c h i t e c t e n

HUIZE LINDENOORD. Wolvega. A d e m a A r c h i t e c t e n. A d e m a A r c h i t e c t e n HUIZE LINDENOORD Wolvega 2 Inleiding IDe statuur van Lindenoord had zijn hoogtepunt in de 18 e eeuw. Het complex bestond toen uit het hoofdpand in een groot park met een overtuin waarin een jachtslot.

Nadere informatie

Uitwerking ontwerp Cichoreifabriek

Uitwerking ontwerp Cichoreifabriek BIJLAGE 2 Uitwerking ontwerp Cichoreifabriek Beschrijving van varianten De Cichoreifabriek bestaat constructief uit een vloer, verdieping en kapconstructie die een onlosmakelijke verbinding met elkaar

Nadere informatie

De oude aula op de Essenhof (Tekst: Jeanine Katsman)

De oude aula op de Essenhof (Tekst: Jeanine Katsman) De oude aula op de Essenhof (Tekst: Jeanine Katsman) Tussen juli 2009 en januari 2010 is de oude aula op begraafplaats De Essenhof gerestaureerd. De aula heeft meer dan 20 jaar leeg gestaan, met name omdat

Nadere informatie

Bescherming bouwhistorie monumenten 2e groep

Bescherming bouwhistorie monumenten 2e groep Embargo tot 7 juni 2015 Onderwerp Bescherming bouwhistorie monumenten 2e groep Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting Op 27 januari 2010 heeft de

Nadere informatie

nieuwsbrief Waarom deze

nieuwsbrief Waarom deze N wonen en werken in stedelijk groen nieuwsbrief Meedenken? Kom naar de bijeenkomst op dinsdag 7 oktober Het Lucentterrein ondergaat de komende jaren een ware metamorfose. Dit 3,5 hectare grote kantoorterrein

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan Voormalige Eurobioscoop en omgeving.

Beeldkwaliteitsplan Voormalige Eurobioscoop en omgeving. Beeldkwaliteitsplan Voormalige Eurobioscoop en omgeving. Inleiding De tender voor de voormalige Eurobioscoop heeft als doel de kwaliteiten van het bijzondere gebouw weer een rol te laten spelen in de nieuwe

Nadere informatie

PROJECTPRESENTATIE Rotterdam Architectuurprijs 2013

PROJECTPRESENTATIE Rotterdam Architectuurprijs 2013 PROJECTPRESENTATIE Rotterdam Architectuurprijs 0 Mini Mall: Een compacte shopping mall met een eigentijdse programmering in een monumentaal erfgoed. Aanleiding Het monumentale Station Hofplein maakt deel

Nadere informatie

Ruimtelijke motivering ten behoeve van een dakopbouw op het pand van de voormalige V&D aan de Schapenmarkt 4-6

Ruimtelijke motivering ten behoeve van een dakopbouw op het pand van de voormalige V&D aan de Schapenmarkt 4-6 Ruimtelijke motivering ten behoeve van een dakopbouw op het pand van de voormalige V&D aan de Schapenmarkt 4-6 Gemeente s-hertogenbosch december 2016 Inhoudsopgave 1.1 Inleiding 1.2 Aanleiding 1.3 Vigerend

Nadere informatie

FARALDA KRAAN HOTEL NDSM Amsterdam

FARALDA KRAAN HOTEL NDSM Amsterdam FARALDA KRAAN HOTEL NDSM Amsterdam Visie Document 17.01.2013 IAA Architecten Architectonisch concept Faralda kraan De Faraldakraan maakt na de verbouwing een belangrijk deel uit van het nieuwe levendige

Nadere informatie

KETELHUIS TU EINDHOVEN NU ONDERKOMEN TOPINSTITUUT

KETELHUIS TU EINDHOVEN NU ONDERKOMEN TOPINSTITUUT KETELHUIS TU EINDHOVEN NU ONDERKOMEN TOPINSTITUUT Architectenbureau diederendirrix veranderde een voormalig ketelhuis in kantoren met royaal binnenstromend daglicht. De grootse en inspirerende herbestemming

Nadere informatie

De Fabriek Delfshaven

De Fabriek Delfshaven De Fabriek Delfshaven Projectpresentatie Rotterdam Architectuurprijs 2013 Credits Locatie: Mathenesserdijk 410, 3026 GG Rotterdam Programma: Bedrijfsverzamelgebouw 3560 m2 Ontwerp: Mei architecten en stedenbouwers

Nadere informatie

Kantoren in cijfers 2017

Kantoren in cijfers 2017 Kantoren in cijfers 2017 BELEIDSONDERZOEK 071-516 5123 I info@leidenincijfers.nl I www.leidenincijfers.nl Inleiding Sinds 2010 houdt samenwerkingsverband Holland Rijnland gegevens bij over kantoren in

Nadere informatie

OP DE BROUWERIJ ENSCHEDE

OP DE BROUWERIJ ENSCHEDE pagina 1 van 10 Opdrachtgever ING Real Estate Programma 3.500 m² winkels en horeca, 90 appartementen Plaats Enschede Jaar 2010 Aannemer Dura Vermeer Bouw Fotografie Marcel van der Burg OP DE BROUWERIJ

Nadere informatie

ventoseflat eindhoven

ventoseflat eindhoven ventoseflat eindhoven restauratie en uitbreiding van een Amsterdamse School-monument Opdrachtgever Woonbedrijf Gemeente Eindhoven Opdracht 99 / 00 / 008 Bruto oppervlakte 80 m (renovatie) 00 m (nieuwbouw)

Nadere informatie

Het Nieuwe Instituut. Dwars door het archief

Het Nieuwe Instituut. Dwars door het archief Dwars door het archief Squatting the Archive! Op zoek naar sporen van de Nederlandse kraakgeschiedenis en haar betekenis voor de hedendaagse architectuur wordt het Rijksarchief voor Nederlandse Architectuur

Nadere informatie

Ontspan op een historisch landgoed midden in de natuur

Ontspan op een historisch landgoed midden in de natuur Welkom! PERSOONLIJK Ontspan op een historisch landgoed midden in de natuur BEST WESTERN PREMIER Kasteel De Vanenburg biedt u in een sfeervolle landelijke omgeving volop gelegenheid om te ontspannen. Deze

Nadere informatie

Project 150 Voormalig woonhuis en kantoor architect van der Laan Gele Hoeve, Rosmalen

Project 150 Voormalig woonhuis en kantoor architect van der Laan Gele Hoeve, Rosmalen Project 150 Voormalig woonhuis en kantoor architect van der Laan Gele Hoeve, Rosmalen Opdrachtgever: Particulier januari 2010 - juni 2012 Tuinontwerp: P.A.M. Buijs, Vught, 1956 & 2012 Fotograaf: René de

Nadere informatie

TE KOOP Kapel Nieuw Vredenhof Van Oldenbarneveltlaan 15, Haarlem

TE KOOP Kapel Nieuw Vredenhof Van Oldenbarneveltlaan 15, Haarlem TE KOOP Kapel Nieuw Vredenhof Van Oldenbarneveltlaan 15, Haarlem Kerkgebouw + dienstwoning met ruime bestemming herontwikkeling tot woningbouw mogelijk Omschrijving Het object betreft een vrijstaand voormalige

Nadere informatie

WAANDERS IN DE BROEREN. Inzending ARC Interieur 2013

WAANDERS IN DE BROEREN. Inzending ARC Interieur 2013 WAANDERS IN DE BROEREN Inzending ARC Interieur 2013 INZENDING ARC INTERIEUR 2013 PROJECTGEGEVENS OPDRACHT Waanders In de Broeren - Dhr. W. Waanders LOCATIE Achter de Broeren 1-3 Zwolle OMSCHRIJVING renovatie

Nadere informatie

Museum De fundatie zwolle

Museum De fundatie zwolle 2013 Museum De fundatie zwolle Hal 13a Den Eikenhorst, Esch postbus 2126 nl-5260 cc Vught t +31 [0]411 601618 info@biermanhenket.nl www.biermanhenket.nl BiermanHenketarchitecten Ontwerp 2010 Oplevering

Nadere informatie

Herontwikkeling DEN BIEST. Van kantoren naar wonen. Gemzelaar Vastgoed C.V

Herontwikkeling DEN BIEST. Van kantoren naar wonen. Gemzelaar Vastgoed C.V Herontwikkeling DEN BIEST Van kantoren naar wonen Gemzelaar Vastgoed C.V 01. Nieuwe oplossingen voor leegstand Deze brochure illustreert de plannen rondom de herontwikkeling van complex Den Biest in Eindhoven.

Nadere informatie

Pakhuis Ten Hove. Werken op de mooiste plek van Deventer

Pakhuis Ten Hove. Werken op de mooiste plek van Deventer Pakhuis Ten Hove Werken op de mooiste plek van Deventer Werken in één van de leukste wijken van Deventer. In een buurt waar gewoond én gewerkt wordt. Op een inspirerende plek waar u elke dag opnieuw met

Nadere informatie

In afwachting van uw reactie. namens de voorzitter van de Monumentencommissie, met vriendelijke groet,

In afwachting van uw reactie. namens de voorzitter van de Monumentencommissie, met vriendelijke groet, Monumentencommissie Hcngelo. College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hengelo t.a.v. Hr. J. Bron Postbus 18 7550 AA Hengelo Advies badhuis/ariensschool 2012-001 25 januari 2012 Geacht college,

Nadere informatie

Typering van het monument: Woonhuis uit 1896 dat deel uitmaakt van de historische bebouwingsstructuur van de dorpskern Hunsel.

Typering van het monument: Woonhuis uit 1896 dat deel uitmaakt van de historische bebouwingsstructuur van de dorpskern Hunsel. Kerngegevens gemeentelijk monument: Monumentnummer : GM088 Naam monument : n.v.t. Adres : Jacobusstraat 2 Postcode en plaats : 6013 KK Hunsel Kadastrale aanduiding : HSL00 sectie B nr(s) 2771 Coördinaten

Nadere informatie

Uitbreiding onderbouwing

Uitbreiding onderbouwing Behoort bij de onderbouwing van de aanvraag Gemeentelijke Monumenten status Kuipershaven 152/155 Uitbreiding onderbouwing Een zeker geen volledig overzicht aan veranderingen, welke de laatste eeuw in het

Nadere informatie

interieur & architectuur restaurant Panama, Amsterdam 2e oosterparkstraat bn amsterdam +31 (0)

interieur & architectuur restaurant Panama, Amsterdam 2e oosterparkstraat bn amsterdam +31 (0) interieur & architectuur restaurant Panama, Amsterdam 2e oosterparkstraat 267 1092 bn amsterdam +31 (0)20 663 67 84 www.vasd.nl vasd@vasd.nl VASD brengt oude gebouwen tot leven Een gebouw met geschiedenis

Nadere informatie

VERKOOPINFORMATIE. Wachtelstraat 52-52B en 54 te Gouda

VERKOOPINFORMATIE. Wachtelstraat 52-52B en 54 te Gouda VERKOOPINFORMATIE Wachtelstraat 5-5B en 5 te Gouda Meridiaan 39, 801 DA Gouda Postbus 96, 800 AB Gouda TE KOOP Monumentale bedrijfspanden De Producent Wachtelstraat 5, (5B) en 5 80 EV Gouda KOOPSOM.500.000,--

Nadere informatie

Leerlijn erfgoededucatie Hengelo. Lesbladen groep 8

Leerlijn erfgoededucatie Hengelo. Lesbladen groep 8 Leerlijn erfgoededucatie Hengelo Lesbladen groep 8 Industrieel erfgoed en herbestemming in Hengelo Naam: School: Groep: Les 1: Fabrieken van vroeger 1. Oude foto s en wist jedat? De volgende foto s zijn

Nadere informatie

Dorpsstraat 25 Ilpendam

Dorpsstraat 25 Ilpendam Dorpsstraat 25 Ilpendam opmerkingen: Voormalige pastorie, begin 19 de eeuw. Schilddak met geglazuurde oude Hollandse pannen en voorop origineel dakkapel. Originele wanden met origineel voegwerk. Imposant

Nadere informatie

e jaargetijden 4Herengracht 498. Amsterdam.

e jaargetijden 4Herengracht 498. Amsterdam. e jaargetijden 4Herengracht 498. Amsterdam. 4 es Saisons Herengracht 498. Amsterdam. 4 keer een foto van de ornamenten 4 jaargetijden FOTOGRAFEREN! L es4saisons Herengracht 498. Kantoor met charisma in

Nadere informatie

STEDENBAAN Station Moerwijk

STEDENBAAN Station Moerwijk STEDENBAAN Station Moerwijk 400 meter 800 meter Bron: Gemeente Den Haag / 2005 Dauvellier Planadvies in opdracht van de Zuid-Hollandse Milieufederatie. Den Haag / januari 2006 Ideeschetsen voor verbetering

Nadere informatie

nieuwsbrief Waarom deze nieuwsbrief

nieuwsbrief Waarom deze nieuwsbrief EN wonen en werken in stedelijk groen nieuwsbrief Waarom deze nieuwsbrief Meedenken? Kom naar de bijeenkomst op dinsdag 7 oktober Het Lucentterrein ondergaat de komende jaren een ware metamorfose. Dit

Nadere informatie

HUIS 20X3 - projectdocumentatie. Inzending ARC 16 - Innovatie Award

HUIS 20X3 - projectdocumentatie. Inzending ARC 16 - Innovatie Award HUIS 20X3 - projectdocumentatie Inzending ARC 16 - Innovatie Award HUIS 20X3 - ZIERIKZEE Locatie Oude Haven 17, Zierikzee Oplevering bouwkundig Januari 2016 Netto oppervlakte ca.120m2 Architect Tim de

Nadere informatie

Kerngegevens gemeentelijk monument: Adres : Stationstraat 17. Kadastrale aanduiding : BXM00 sectie E nr(s) 85 Coördinaten : x: y:

Kerngegevens gemeentelijk monument: Adres : Stationstraat 17. Kadastrale aanduiding : BXM00 sectie E nr(s) 85 Coördinaten : x: y: Kerngegevens gemeentelijk monument: Monumentnummer : GM017 Naam monument : n.v.t. Adres : Stationstraat 17 Postcode en plaats : 6095 BR Baexem Kadastrale aanduiding : BXM00 sectie E nr(s) 85 Coördinaten

Nadere informatie

Oorspronkelijke functie : paardenstalling (begane grond) en feestzaal (verdieping)

Oorspronkelijke functie : paardenstalling (begane grond) en feestzaal (verdieping) Kerngegevens gemeentelijk monument: Monumentnummer : GM015 Naam monument : Phillokaal Adres : Gats 1a Postcode en plaats : 6131 EM Sittard Kadastrale aanduiding : STD00 sectie F nr(s) 2291 Coördinaten

Nadere informatie

S C H E N K I N G, G I F T O F N A L A T E N S C H A P

S C H E N K I N G, G I F T O F N A L A T E N S C H A P V o o r h e t b e h o u d v a n h e t D r e n t s e c u l t u r e l e e r f g o e d S C H E N K I N G, G I F T O F N A L A T E N S C H A P S t i c h t i n g O u d e D r e n t s e K e r k e n Dwalen door

Nadere informatie

1. Ontwikkelingsgeschiedenis Geomorfologie Wegenpatroon en ruimtelijke structuur Beeld Waardering en motivering 4

1. Ontwikkelingsgeschiedenis Geomorfologie Wegenpatroon en ruimtelijke structuur Beeld Waardering en motivering 4 Gemeente Venlo maart 1996 ! "#$%& blz. 1. Ontwikkelingsgeschiedenis 2. Geomorfologie. Wegenpatroon en ruimtelijke structuur 4. Beeld 4 5. Waardering en motivering 4 6. Conclusie 5 Bijlage A.: Verklaring

Nadere informatie

TE KOOP. Voormalig kerkgebouw Berkenstraat 10 - Haarlem. Vraagprijs: k.k.

TE KOOP. Voormalig kerkgebouw Berkenstraat 10 - Haarlem. Vraagprijs: k.k. TE KOOP Voormalig kerkgebouw Berkenstraat 10 - Haarlem Vraagprijs: 850.000 k.k. www.reliplan.nl 2 Object Ligging - De locatie is gelegen aan de Berkenstraat 10 Haarlem. Perceel perceel 330 m² Oppervlakte

Nadere informatie

Meijendel Wassenaar. Renovatie Bezoekerscentrum Nieuwbouw Paardenstal

Meijendel Wassenaar. Renovatie Bezoekerscentrum Nieuwbouw Paardenstal Meijendel Wassenaar Renovatie Bezoekerscentrum Nieuwbouw Paardenstal Inleiding In de duinen bij Wassenaar ligt duinboerderij Meijendel. Begin negentiende eeuw werd landbouw gepleegd in de duinen en zijn

Nadere informatie

Gebied 12 Elst Centrum

Gebied 12 Elst Centrum Gebied 12 Elst Centrum het gebied is roodgekleurd op de kaart Welstandsnota Overbetuwe 2010, gebied 12 Elst centrum 131 Gebiedsbeschrijving Structuur Het centrum van Elst wordt gevormd door de licht gekromde

Nadere informatie

Wederopbouwboerderijen in Hoogland -West

Wederopbouwboerderijen in Hoogland -West Wederopbouwboerderijen in Hoogland -West Bureau Lotte Zaaijer RCE_Agrarisch Platform_ 28 november 2014 Wederopbouwboerderijen in Hoogland-West Grebbeliniedijk langs de Eem Wederopbouwboerderijen langs

Nadere informatie

LOCATIE OPTIES IN UTRECHT. www.metelkaar.com

LOCATIE OPTIES IN UTRECHT. www.metelkaar.com LOCATIE OPTIES IN UTRECHT www.metelkaar.com INLEIDING Waar zouden jullie met elkaar aan de slag willen gaan, maar vooral: waar zouden jullie met elkaar willen wonen? Een belangrijke stap in het waarmaken

Nadere informatie

Slingehof. Van weven naar wonen in historisch Slingehof. Drie ruime patio-woningen op het voormalige HDZ-terrein aan de Hofstraat in Aalten

Slingehof. Van weven naar wonen in historisch Slingehof. Drie ruime patio-woningen op het voormalige HDZ-terrein aan de Hofstraat in Aalten Slingehof Van weven naar wonen in historisch Slingehof Drie ruime -woningen op het voormalige HDZ-terrein aan de Hofstraat in Aalten Een thuisbasis die geschiedenis schrijft Vanaf 186 weefden vele Aaltenaren

Nadere informatie

STUDIO FARRIS ARCHITECTS BVBA KORTE KLARENSTRAAT 4/ ANTWERP - BELGIUM T

STUDIO FARRIS ARCHITECTS BVBA KORTE KLARENSTRAAT 4/ ANTWERP - BELGIUM T 1 STUDIO FARRIS ARCHITECTS BVBA KORTE KLARENSTRAAT 4/4 2000 ANTWERP - BELGIUM STUDIO@STUDIOFARRIS.COM T + 32 3 237 64 18 WWW.STUDIOFARRIS.COM BTW BE0807 219 251 2 STABLE Studio Farris Architects heeft

Nadere informatie

moderne kantoorplekken in een voormalige textielfabriek

moderne kantoorplekken in een voormalige textielfabriek moderne kantoorplekken in een voormalige textielfabriek Wat vooraf ging... De textielindustrie in Aalten kende zijn bloeiperiode aan het begin van de 20e eeuw. De familie Driessen, de oprichters van de

Nadere informatie

Bedrijventerrein Overamstel (deelgebied Daniël Goedkoopstraat / Willem Fenengastraat e.o.)

Bedrijventerrein Overamstel (deelgebied Daniël Goedkoopstraat / Willem Fenengastraat e.o.) Bedrijventerrein Overamstel (deelgebied Daniël Goedkoopstraat / Willem Fenengastraat e.o.) Beoordelingskader Bij de beoordeling of een bouwwerk voldoet aan redelijk eisen van welstand als bedoeld in art

Nadere informatie

Stromingen in vogelvlucht

Stromingen in vogelvlucht Stromingen in vogelvlucht Grieken en Romeinen (Klassiek Erfgoed) 500 v. Chr. tot 400 n. Chr. Middeleeuwen (Goddelijke Orde) 500 tot 1500 Renaissance (Homo Universalis) 1500 tot 1600 Barok en Rococo (Verleiding

Nadere informatie

Typisch gemert. Stedenbouwkundige hoofdstructuur en beeldkwaliteit geven Gemert een nieuwe impuls

Typisch gemert. Stedenbouwkundige hoofdstructuur en beeldkwaliteit geven Gemert een nieuwe impuls Typisch gemert gemert Stedenbouwkundige hoofdstructuur en beeldkwaliteit geven Gemert een nieuwe impuls RUIJSCHENBERGH DE STROOM NAZARETH RUIJSCHENBERGH NAZARETH DE STROOM Typisch Gemert Stedenbouwkundige

Nadere informatie

Bijlage: beschrijving van de panden met cultuurhistorische waarden

Bijlage: beschrijving van de panden met cultuurhistorische waarden Bijlage: beschrijving van de panden met cultuurhistorische waarden Kruisstraat 64-66, 68, 68a Ensemble van twee woonhuizen onder een kap en twee vrijstaande woningen. De panden vormen een voorbeeld van

Nadere informatie

Elk seizoen een nieuw interieur

Elk seizoen een nieuw interieur 52 Stijlvol Wonen B i n n e n k i j k e n Elk seizoen een nieuw interieur De kans dat Anke en Geert ooit uitgekeken raken op hun interieur, is wel heel erg klein. De inrichting wordt namelijk regelmatig

Nadere informatie

Reddingmuseum Dorus Rijkers

Reddingmuseum Dorus Rijkers Reddingmuseum Dorus Rijkers adres: Willemsoord 60G, Den Helder oplevering: september 2015 ontwerper: temp. contactpersoon: Maarten van Tuijl adres: Baarsjesweg 224, Amsterdam m: 06-45182968, info@temparchitecture.com

Nadere informatie

G R O U N D E D A R C H I T E C T U R E. Studio Rolf.fr i.s.m. Zecc Architecten. Zwarte Parel Rotterdam Zuid

G R O U N D E D A R C H I T E C T U R E. Studio Rolf.fr i.s.m. Zecc Architecten. Zwarte Parel Rotterdam Zuid zwarte parel rotterdam ZUID titel ontwerp voorgevel ontwerp interieur programma periode Zwarte Parel Rotterdam Zuid Studio Rolf.fr i.s.m. Zecc Architecten Studio Rolf.fr woning en atelier 2008-2010 Maatschappelijke

Nadere informatie

WOONKERK XL UTRECHT G R O U N D E D A R C H I T E C T U R E. titel opdrachtgever projectteam aannemer losse inrichting programma

WOONKERK XL UTRECHT G R O U N D E D A R C H I T E C T U R E. titel opdrachtgever projectteam aannemer losse inrichting programma WOONKERK XL UTRECHT titel opdrachtgever projectteam aannemer losse inrichting programma Herbestemming kerk tot één ruime woning te Utrecht Particuliere opdrachtgevers Marnix van der Meer, Bart Kellerhuis,

Nadere informatie

7AT04 HERBESTEMMING. Laura Felius 0738383 1 7 AT03 - HERBESTEMMING

7AT04 HERBESTEMMING. Laura Felius 0738383 1 7 AT03 - HERBESTEMMING 7AT04 HERBESTEMMING Laura Felius 0738383 1 7 AT03 - HERBESTEMMING 2 7 AT03 - HERBESTEMMING Inhoudsopgave Inleiding 4 Conceptidee 5 Relevante sterke en zwakke punten Visie Indeling Programma van eisen Korte

Nadere informatie

Onderzoek Groep energieke restauratie

Onderzoek Groep energieke restauratie Onderzoek Groep energieke restauratie Energie Karakteristieken Boerderijen en Kerken Advies rapport Kerk Thema: 4.3 /4.4 Afstuderen Project: Energieke restauratie Opdrachtgever: B. Boschma Datum: 4-6-2012e

Nadere informatie

Te Koop. Woningen in biscuitfabriek Vicomte

Te Koop. Woningen in biscuitfabriek Vicomte Te Koop Woningen in biscuitfabriek Vicomte Overtoom 30C te Westzaan MOOI ZAANS! KOOPSOM 235.000,- V.O.N. Bijzonderheden: Tussenwoning 3e naast de brug Fabriek verbouwd : 2013 Inhoud : Circa 291m³ Woonoppervlakte

Nadere informatie

Leonarduskerk. Onderzoeksresultaten TIPMooiLaarbeek.nl

Leonarduskerk. Onderzoeksresultaten TIPMooiLaarbeek.nl Leonarduskerk Onderzoeksresultaten TIPMooiLaarbeek.nl Leonarduskerk De Leonarduskerk staat al ruim één jaar leeg. In welke mate ben je het (on)eens met de volgende stelling. 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20%

Nadere informatie

INSPIRERENDE RUIMTE VOOR ONDERNEMENDE BEDRIJVEN

INSPIRERENDE RUIMTE VOOR ONDERNEMENDE BEDRIJVEN INSPIRERENDE RUIMTE VOOR ONDERNEMENDE BEDRIJVEN EEN GEBOUW, UNIEK VOOR ZIJN TIJD IN MATERIAAL EN VORM, EN VANUIT SOCIAAL OOGPUNT ZIJN TIJD VER VOORUIT A. ABOUTALEB, BURGEMEESTER ROTTERDAM IMPOSANT VAN

Nadere informatie

Gent 24b. De Predikherenlei anno 1820 door de Hollandse soldaat Wynantz. Onderbergen. Het pand van de Dominicanen. Predikherenlei

Gent 24b. De Predikherenlei anno 1820 door de Hollandse soldaat Wynantz. Onderbergen. Het pand van de Dominicanen. Predikherenlei De Predikherenlei anno 1820 door de Hollandse soldaat Wynantz Gent 24b Onderbergen. Het pand van de Dominicanen Predikherenlei Rue de la Valléé nr 40 /Onderbergen Onderbergen nr 57 in 1940 Tweede gedeelte

Nadere informatie

kraan KRAANBOLWERK 8011 Zwolle Het industriele verleden is de inspiratiebron voor een nieuwe toekomst

kraan KRAANBOLWERK 8011 Zwolle Het industriele verleden is de inspiratiebron voor een nieuwe toekomst kraan 8011 Zwolle Het industriele verleden is de inspiratiebron voor een nieuwe toekomst De KRAANBOLWERK Elke dag weer genieten van wonen aan het water... en dat in de binnenstad van Zwolle Het Kraanbolwerk

Nadere informatie

156 Abraham & Boddaert Verbouwing van monumentale school tot woongroep met ateliers en Boddaertcentrum Oosterparkbuurt, Amsterdam

156 Abraham & Boddaert Verbouwing van monumentale school tot woongroep met ateliers en Boddaertcentrum Oosterparkbuurt, Amsterdam 156 Abraham & Boddaert Verbouwing van monumentale school tot woongroep met ateliers en Boddaertcentrum Oosterparkbuurt, Amsterdam VILLANOVA architecten, Rotterdam, 1996 Project 156 - Abraham/Boddaert Verbouwing

Nadere informatie

Saxion Hogeschool Enschede

Saxion Hogeschool Enschede De nieuwbouw voor Saxion op de locatie van het gesloopte Natuurhistorisch Museum, vormt de laatste schakel in de stadscampus voor de Hogeschool Saxion. Deze locatie is een van de mooiste van, langs een

Nadere informatie

2. Wat er voor de mijngebouwen in de plaats is gekomen, bestaat uit groenvoorziening, woonwijken en zakelijk beton. Er is tijdens de grootscheepse

2. Wat er voor de mijngebouwen in de plaats is gekomen, bestaat uit groenvoorziening, woonwijken en zakelijk beton. Er is tijdens de grootscheepse 1. Als je vroeger voorbij Sittard over de Limburgse heuvels kwam dan zag je in het dal het trotse mijnencomplex liggen. Daar is tegenwoordig niets meer van over. Ik ben als kind opgegroeid in de tijd dat

Nadere informatie

NAGELE. programmaboekje

NAGELE. programmaboekje NAGELE programmaboekje Januari 2013 GROEN Uit het ontwerp van Nagele en de beplantingsplannen valt af te leiden dat de groenstructuur van Nagele is opgebouwd uit verschillende typen beplantingen die elk

Nadere informatie

gevels_maria.pdf :20:37

gevels_maria.pdf :20:37 Het Rooms Katholieke ziekenhuis Mariastichting is gesticht door de Congregatie der Zusters Franciscanessen van Salzkotten. Op 15 september 1896 kochten zij voor 39 duizend gulden een kleine hectare grond

Nadere informatie

BSR INCASSO & GERECHTSDEURWAARDE BSR INCASSO & GERECHTSDEURWAARDERS ROTTERDAM ROTTERDAM ROTTERDAM PAGINA 1

BSR INCASSO & GERECHTSDEURWAARDE BSR INCASSO & GERECHTSDEURWAARDERS ROTTERDAM ROTTERDAM ROTTERDAM PAGINA 1 BSR INCASSO & GERECHTSDEURWAARDE ROTTERDAM ROTTERDAM PAGINA 1 VAN VOORMALIG DIRECTIEWONING NAAR STATIGE KANTOORVILLA De achtergrond van dit plan vormt de prijsvraag Herontwikkeling P.I. Noordsingelcomplex

Nadere informatie

HET HOLLANDIA-GEBOUW. In deze historische setting worden 15 exclusieve appartementen gerealiseerd, die ruim van opzet zijn met fraaie hoge plafonds.

HET HOLLANDIA-GEBOUW. In deze historische setting worden 15 exclusieve appartementen gerealiseerd, die ruim van opzet zijn met fraaie hoge plafonds. WONEN IN HOLLANDIA Een project van HERMON Erfgoed HET HOLLANDIA-GEBOUW In het voormalige hoofdkantoor van de N.V. Hollandia, Hollandsche Fabriek van Melkproducten, gelegen aan de Oosthavenkade 42, worden

Nadere informatie

Toelichting op de bouwhistorische verwachtingenkaart Verborgen geschiedenis achter de gevels van Dordrecht

Toelichting op de bouwhistorische verwachtingenkaart Verborgen geschiedenis achter de gevels van Dordrecht Toelichting op de bouwhistorische verwachtingenkaart Verborgen geschiedenis achter de gevels van Dordrecht Lange Breestraat 44-46 Gravenstraat 9-11 (stucplafond uit begin 20 e eeuw) Gravenstraat 9-11 (balken

Nadere informatie

Kerngegevens gemeentelijk monument: Adres : Margarethastraat 33

Kerngegevens gemeentelijk monument: Adres : Margarethastraat 33 Kerngegevens gemeentelijk monument: Monumentnummer : GM094 Naam monument : n.v.t. Adres : Margarethastraat 33 Postcode en plaats : 6014 AD Ittervoort Kadastrale aanduiding : ITV00 sectie B nr(s) 1138 Coördinaten

Nadere informatie

Lensvelt de Architect Interieurprijs 2006 / Hanzesociëteit, Groningen. Hanzesociëteit, Groningen

Lensvelt de Architect Interieurprijs 2006 / Hanzesociëteit, Groningen. Hanzesociëteit, Groningen Lensvelt de Architect Interieurprijs 006 / Hanzesociëteit, Groningen Hanzesociëteit, Groningen Lensvelt de Architect Interieurprijs 006 / Hanzesociëteit, Groningen Projectinformatie Hanzesociëteit Locatie

Nadere informatie

eemhaven amersfoort Eén haven, twee kades: herinrichting zet Eemhaven op de kaart

eemhaven amersfoort Eén haven, twee kades: herinrichting zet Eemhaven op de kaart eemhaven amersfoort Eén haven, twee kades: herinrichting zet Eemhaven op de kaart 300 meter passantensteiger: 60 boten dubbelliggen 30 meter sloepensteiger: 10 sloepen pagina 61 Sloof Steiger Boom Fietspad

Nadere informatie

TE KOOP KEIZERSGRACHT 44-B AMSTERDAM

TE KOOP KEIZERSGRACHT 44-B AMSTERDAM TE KOOP KEIZERSGRACHT 44-B AMSTERDAM Appartement op de 4e etage Met lift, berging en terras, 1 slaapkamer Woonoppervlak circa 65 m2 Vraagprijs 320.000,- k.k. Hakkenbroek Hakkenbroek Housing Housing Company

Nadere informatie

GEMEENTEHUIS ESSEN. Project. Bouwheer. Bebouwde oppervlakte. Uitvoeringstermijn. Bouwkosten

GEMEENTEHUIS ESSEN. Project. Bouwheer. Bebouwde oppervlakte. Uitvoeringstermijn. Bouwkosten Project Uitbreiding gemeentehuis Essen -Twee delen nieuwbouw -Fietsenberging en openbaar toilet -Verbouwen bestaand deel Bouwheer Gemeentebestuur Essen Adres Heuvelplein 23 2910 Essen Bebouwde oppervlakte

Nadere informatie

KANTOOR GGD IJSSELLAND ZWOLLE. BiermanHenketarchitecten

KANTOOR GGD IJSSELLAND ZWOLLE. BiermanHenketarchitecten KANTOOR GGD IJSSELLAND ZWOLLE 2016 BiermanHenketarchitecten Ontwerp 2014-2015 Oplevering juni 2016 Opdrachtgever GGD IJsselland Adviseurs NV Maatschappelijk Vastgoed (projectmanagement) EWZ adviseurs (installatieadviseur)

Nadere informatie

ONTWERPBOEK LEEUW-TERREIN BROUWERIJ

ONTWERPBOEK LEEUW-TERREIN BROUWERIJ ONTWERPBOEK LEEUW-TERREIN BROUWERIJ 0264-OV-Ontwerpboek versie #1.0 / 14.07.2017 COLOFON MoederscheimMoonen Architects Postbus 4022 3006 AA Rotterdam t +31 (0)10 4132625 e office@moederscheimmoonen.nl

Nadere informatie

Van oude gebouwen en nieuwe functies

Van oude gebouwen en nieuwe functies Van oude gebouwen en nieuwe functies Herbestemming voor wonen met zorg Project De Oliemolen te Delft In opdracht van Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg en Architectuur Lokaal Dirk Bergvelt Hans van Rossum

Nadere informatie

JURYRAPPORT PRIJSVRAAG WATERLINIECENTRUM NIEUWE HOLLANDSE WATERLINIE FORT VECHTEN

JURYRAPPORT PRIJSVRAAG WATERLINIECENTRUM NIEUWE HOLLANDSE WATERLINIE FORT VECHTEN JURYRAPPORT PRIJSVRAAG WATERLINIECENTRUM NIEUWE HOLLANDSE WATERLINIE FORT VECHTEN Opdrachtgever: Provincie Utrecht Oktober 2011 2 Aanle id ing: Voor het ontwerp van het nieuw te bouwen Waterliniecentrum

Nadere informatie

Kantoren in cijfers 2016

Kantoren in cijfers 2016 Kantoren in cijfers 2016 BELEIDSONDERZOEK 071-516 5064 I info@leidenincijfers.nl I www.leidenincijfers.nl Inleiding Sinds 2010 houdt samenwerkingsverband Holland Rijnland gegevens bij over kantoren in

Nadere informatie

Cultuurhistorische verkenning Zandwijksingel Woerden. Datum 2 mei 2011

Cultuurhistorische verkenning Zandwijksingel Woerden. Datum 2 mei 2011 Cultuurhistorische verkenning Zandwijksingel Woerden Datum 2 mei 2011 Colofon Projectnaam Cultuurhistorische verkenning Zandwijksingel Woerden Auteur Willem de Bruin Datum 2 mei 2011 1. Inleiding 1.1

Nadere informatie

S4-project AT. Eindverslag Klimhal. Bram Valk 0747962

S4-project AT. Eindverslag Klimhal. Bram Valk 0747962 S4-project AT Eindverslag Klimhal Bram Valk 0747962 Inhoud Inleiding... 3 Functie... 4 Concept... 5 Situatie... 6 Klimhal... 7 Plattegronden... 7 Doorsnede... 9 Aanzichten... 13 Bouwfysische uitwerking...

Nadere informatie

2 e Plan van wijziging Globaal Bestemmingsplan Houten Vinex. Houtensewetering naast 45

2 e Plan van wijziging Globaal Bestemmingsplan Houten Vinex. Houtensewetering naast 45 2 e Plan van wijziging Globaal Bestemmingsplan Houten Vinex Houtensewetering naast 45 2 Toelichting 1 Inleiding 1.1 Aanleiding 1.2 Vigerend bestemmingsplan 1.3 Bestemmingsplan 2 Gebieds- en projectbeschrijving

Nadere informatie

199,- per m² /Jaar. Bestemming. Hoofdbestemming. Energie. Energielabel

199,- per m² /Jaar. Bestemming. Hoofdbestemming. Energie. Energielabel Kraanspoor Kraanspoor 14 1033 SE Amsterdam 199,- per m² / jaar Contactpersoon Kick Rademakers kick.rademakers@cushwake.com +31208002056 Kenmerken Algemeen Bestemming Huurprijs 199,- per m² /Jaar Hoofdbestemming

Nadere informatie

Informatieblad (aangepaste regeling m.i.v. 1 oktober 2012) Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten

Informatieblad (aangepaste regeling m.i.v. 1 oktober 2012) Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten Winkel met streekproducten in voormalige schuur bij een tot restaurant herbestemde boerderij in Bunnik. Informatieblad (aangepaste regeling m.i.v. 1 oktober 2012) Subsidieregeling stimulering herbestemming

Nadere informatie

Typering van het monument: Vrijstaande villa uit de jaren dertig in een kenmerkende baksteenarchitectuur gebouwd als burgemeesterswoning.

Typering van het monument: Vrijstaande villa uit de jaren dertig in een kenmerkende baksteenarchitectuur gebouwd als burgemeesterswoning. Kerngegevens gemeentelijk monument: Monumentnummer : GM036 Naam monument : n.v.t. Adres : Brugstraat 32 Postcode en plaats : 6096 AB Grathem Kadastrale aanduiding : GTM sectie D nr(s) 946 Coördinaten :

Nadere informatie

Typering van het monument: Statig woonhuis met symmetrische indeling en karakteristieke trapgevels ter plaatste van de topgevels.

Typering van het monument: Statig woonhuis met symmetrische indeling en karakteristieke trapgevels ter plaatste van de topgevels. Kerngegevens gemeentelijk monument: Monumentnummer : GM043 Naam monument : n.v.t. Adres : Lindestraat 7a Postcode en plaats : 6096 BW Grathem Kadastrale aanduiding : GTM sectie C nr(s) 1628 Coördinaten

Nadere informatie

Gebied 6 Woonwijken vooroorlogs tot jaren veertig

Gebied 6 Woonwijken vooroorlogs tot jaren veertig Gebied 6 Woonwijken vooroorlogs tot jaren veertig het gebied is roodgekleurd op de kaart Welstandsnota Overbetuwe 2010, gebied 6 Woonwijken vooroorlogs tot jaren veertig 93 Gebiedsbeschrijving Structuur

Nadere informatie

COBRA KWARTIER. Amstelveen

COBRA KWARTIER. Amstelveen COBRA KWARTIER Amstelveen Innovatief Transformeren van wonen naar werken 3 Cobra Kwartier: luxe huurappartementen in voormalige kantoortoren Een voormalig kantoorgebouw aan het Kostverlorenhof in Amstelveen

Nadere informatie

Schouwburg de Kampanje Den Helder van Dongen Koschuch Architects and Planners ARC AWARD 2016

Schouwburg de Kampanje Den Helder van Dongen Koschuch Architects and Planners ARC AWARD 2016 Schouwburg de Kampanje Den Helder van Dongen Koschuch Architects and Planners ARC AWARD 2016 van Dongen Koschuch Architects & planners Schouwburg de Kampanje Den Helder EEN MARITIEM ENSEMBLE HET PROGRAMMA

Nadere informatie

Op de tekening van het Huis te Lathum is de oude woontoren nog aanwezig. Deze zou later in de Tweede Wereldoorlog door de Duitsers opgeblazen worden.

Op de tekening van het Huis te Lathum is de oude woontoren nog aanwezig. Deze zou later in de Tweede Wereldoorlog door de Duitsers opgeblazen worden. Op de tekening van het Huis te Lathum is de oude woontoren nog aanwezig. Deze zou later in de Tweede Wereldoorlog door de Duitsers opgeblazen worden. 78 Herenhuis mei/juni 2009 Bouwhistoricus ontrafelt

Nadere informatie

Boxtel ontleent van oudsher een specifieke rol aan zijn ligging. Op een kruispunt van wegen tussen drie steden, op een verhoogde

Boxtel ontleent van oudsher een specifieke rol aan zijn ligging. Op een kruispunt van wegen tussen drie steden, op een verhoogde Boxtel ontleent van oudsher een specifieke rol aan zijn ligging. Op een kruispunt van wegen tussen drie steden, op een verhoogde plek langs de Dommel, is Boxtel ontstaan. De eerste vermelding van Boxtel

Nadere informatie

Deelgebied 4, Vorchten. 1. Beschrijving bestaande situatie

Deelgebied 4, Vorchten. 1. Beschrijving bestaande situatie Deelgebied 4, Vorchten 1. Beschrijving bestaande situatie der tijden zijn aanbouwen gerealiseerd, soms opvallend qua massa maar zodanig rekening houdend met de locatie en zichten dat zij geen afbreuk doen

Nadere informatie

Waar je altijd weer zal zijn Het Waterlooplein

Waar je altijd weer zal zijn Het Waterlooplein Ik liep een beetje door de stad Ik had geen doel, ik deed maar wat En toen ineens, ik stond er weer, als iedere keer Dat ouwe stukkie Amsterdam, waar ik al duizend malen kwam En waar ik altijd weer zal

Nadere informatie

RECRAFTED FOR AMSTERDAM

RECRAFTED FOR AMSTERDAM RECRAFTED FOR AMSTERDAM IS ABOUT GREAT REDEVELOPMENT Amsterdam damrak 70 nieuwendijk 196 development by: Bouwinvest topvastgoed RECRAFTED FOR AMSTERDAM IS ABOUT GREAT ATTRACTION amsterdam city centre beurs

Nadere informatie