DE BENSDORP. L o o f & v a n S t i g t. VOORLOPIG ONTWERP t.b.v. INSPRAAK

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE BENSDORP. L o o f & v a n S t i g t. VOORLOPIG ONTWERP t.b.v. INSPRAAK"

Transcriptie

1 DE BENSDORP L o o f & v a n S t i g t VOORLOPIG ONTWERP t.b.v. INSPRAAK 1 mei 2006

2 DE BENSDORP Voorlopig ontwerp t.b.v. inspraak Dit boekje is bedoeld om op A3 geprint te worden. Indien u ervoor kiest dit bestand op A4 te printen, zijn de in het boek aangegeven schalen uiteraard niet meer van toepassing! Opdrachtgever: AM Wonen BV Noord-Holland Postbus NN Amsterdam t Dudok Ontwikkeling Postbus BW Hilversum t INHOUD: Inleiding Concept Stedenbouw Architectuur Openbare Ruimte D e B e n s d o r p - V o o r l o p i g o n t w e r p Architect: Loof & van Stigt Architecten Amsteldijk JA Amsterdam t f Verkeer Parkeren Gevels/Doorsnedes Artist Impressions Overzichtsplattegronden Feiten & Cijfers Colofon Amsterdam 1 mei

3 DE BENSDORP VOOR BUSSUM In Bussum spreekt men van De Bensdorp. Deze chocoladefabriek was altijd ontoegankelijk, een bastion in de stad. Maar Bensdorp is beslist ook karakteristiek, een sociaal-cultureel monument. Veel inwoners van Bussum hebben een haat-liefde verhouding met het complex. Wij behouden de karakteristieke elementen en geven de Bensdorp een nieuwe invulling. Het gebied wordt straks een actief onderdeel van Bussum, met uitstraling naar het centrum en het Spiegel. In de Bensdorp kun je wonen, maar bovendien is er ruimte voor werken, voor horeca en cultuur. Wij gebruiken de industriële monumenten. Verschillende nieuwe gebouwen versterken de identiteit. De Bensdorp krijgt een eigen en onderscheidende sfeer, door zijn architectuur en zijn functies. CULTUURHISTORIE EN HERGEBRUIK De cacaofabriek Bensdorp is al vanaf eind 19e eeuw gevestigd langs het spoor van Bussum. De eerste gebouwen stammen uit 1897 en hebben bijzondere gietijzeren constructies en de zo karakteristieke bakstenen gevels uit die tijd. In de daarop volgende eeuw is er volop bij en aangebouwd en is er een archipel van Industriële gebouwen ontstaan. Met o.a. een winkel uit de dertiger jaren en een kantoor uit de jaren vijftig. In de laatste twintig jaar zijn een aantal karakteristieke gebouwen gesloopt en vervangen door nieuwbouw. Juist het ensemble van gebouwen verteld iets over de geschiedenis en de historie van dit stuk Bussum en zal daarom worden opgenomen in het nieuwe ensemble van gebouwen. De te hergebruiken gebouwen hebben allemaal hun specifieke eigen karakteristiek. De cacaofabriek heeft een bijzondere constructie met grote variëteit aan verdiepingshoogtes van 6 m tot 3.5 en grote vrije overspanningen en ruimten van 15 m bij 20 m De kelders werden gebruikt voor de cacao boter opslag en hebben een uitzonderlijke hoogte van 3.2 met bijzondere gemetselde gewelfde constructies. De gebouwen voor de verwarming, bedrijfsbrandweer schoorsteen hebben meer een hallen karakter. De chocoladefabriek langs de Spiegelstraat is veel meer een gebouw geweest waarin ook eindproducten werden gefabriceerd en heeft o.a. om die reden veel meer ramen, helaas is van dit gebouw de bovenste verdieping in 1995 afgebrand, maar zijn de gevels nog wel overeind gebleven. Het kantoorgebouw aan de Herenstraat is een mooi voorbeeld van Delftse school. Voor al deze gebouwen kan gedacht worden aan kleine bedrijfjes, woonwerk functies van grafische ontwerpers, architecten, mode, muziek en film video zoals die bijvoorbeeld op het entrepotdok in Amsterdam zijn gerealiseerd, Grand cafés ruimten met annexen zoals Panama en Café Amsterdam in Amsterdam of een filmhuis zoals het Louis Hartlooper complex in Utrecht of diverse culturele programma s zoals die o.a. op het Westergasfabriekterrein in Amsterdam zijn en worden gerealiseerd. Ook fitness en sauna s, showrooms, ontwerpactiviteiten zoals in loods 6 op het Java eiland behoren tot de mogelijkheden. Van belang bij en van al deze voorbeelden is de synergie tussen de functie, het gebruik van het gebouw en de uitstraling op de totale gebiedsontwikkeling. I n l e i d i n g Nieuwe invulling 2

4 OUD EN NIEUW We restaureren een achttal monumentale objecten: de winkel, het kantoor, vijf fabrieksgebouwen en de schoorsteen. De sfeer van deze industriële monumenten is aantrekkelijk voor bijzondere woonvormen en bedrijvigheid. Wij denken aan lofts, waarin je kunt wonen en werken, aan een brasserie en aan culturele bedrijven. C o n c e p t Te behouden karakteristieke elementen We slopen de delen van de fabriek die niet meer bruikbaar zijn. Daarvoor in de plaats komen nieuwe gebouwen, elk met een eigen karakter. Het Bensdorpcomplex zal zo het kenmerkende beeld behouden van een verzameling van gebouwen, een ensemble van oud en nieuw. De oude en nieuwe gebouwen zorgen voor een attractieve sfeer, met onverwachte momenten. Dit maakt De Bensdorp aantrekkelijk om te wonen, te werken, of te bezoeken. Het wordt een nieuw focuspunt, dat iedereen iets heeft te bieden. Bestaande situatie Referenties voor oud & nieuw Referenties nieuw Te behouden gebouwdelen Nieuwe gebouwdelen Ensemble oud & nieuw 3

5 wonen PROGRAMMA We stellen in de Bensdorp een gevarieerd programma voor. We realiseren ongeveer woningen voor verschillende doelgroepen in grootte variërend. In de Bensdorp wordt ook gedacht aan bijzondere woonvormen waarbij wonen en werken gecombineerd wordt. Voor dit woonwerken en culturele bedrijvigheid is m2 beschikbaar. Voor het benodigde parkeren van de bewoners, gebruikers en bezoekers wordt ondergrondse parkeerruimte gerealiseerd voor ongeveer 190 auto s. C o n c e p t WONEN wonen + werken De Bensdorp past uitstekend bij de leefstijlen van vandaag. In de gerestaureerde en nieuwe gebouwen is ruimte voor woningen, met een verrassende variëteit aan gangbare en bijzondere woningtypen. Er zijn bijvoorbeeld stadswoningen en herenhuizen, appartementen van verschillende formaten, compacte studio s en zeer royale lofts. De veilige groene binnenhoven bieden de bewoners rust. Deze hoven zijn goed georiënteerd op de zon. Door de enigszins hogere bebouwing langs het spoor met een zogenoemde dove buitengevel wordt het spoorweggeluid effectief geweerd. De Nieuwe Spiegelstraat, met zijn brasserie, stadswoningen en monumentale gebouwen, krijgt het karakter van een kalme bomenlaan, in het verlengde van de Lindelaan. WONEN + WERKEN Een aantal woningen zijn geoptimaliseerd om wonen en werken makkelijk te combineren. Door een grote maat aan flexibiliteit en andere features (zo als twee entrees), zijn de woonwerk-types uiterst geschikt voor een nieuwe, steeds populairdere lifestyle. sociaal/cultuur/bedrijvigheid SOCIAAL / CULTUUR / BEDRIJVIGHEID In de Bensdorp wordt ruimte gereserveerd voor culturele bestemmingen en activiteiten op het gebied van sport & leisure. Hierdoor krijgt het plangebied een levendigheidimpuls. De monumentale fabriek wordt het middelpunt van culturele activiteiten die zich over de dag verspreid zullen afspelen. 4

6 Morfologie Oud: Gesloten Bolwerk OPEN WERELD De oude fabriek was een gesloten wereld. Nu opent deze wereld zich, het leven neemt bezit van het complex. Aan de spoorkant loop je straks via een nieuwe route over de perrons langs de gebouwen. Via twee openbare pleintjes steek je door van de spoorkant naar de Nieuwe Spiegelstraat. Bij de oude winkel en op het tweede plein, de Fabriekshof met de schoorsteen, vind je de publieksgerichte activiteiten. Dit zijn bij uitstek de ruimten voor ontmoetingen en gesprekken. Zulke plekken zijn veel waard in onze steden. C o n c e p t Morfologie Nieuw: Open wereld Routes Hoven & pleinen Referenties voor de open wereld 5

7 Voortzetten van grote diversiteit en differentiatie massaopbouw Welstandscriteria mbt Bensdorp: De uitwerking is een industrieel complex waarbij de volumes van verschillende aard koud tegen elkaar staan Massa opbouw S t e d e n b o u w Uitgangspunt architectonische concept: 4 architectonische entiteiten 1. Oude Fabriek Bensdorp 2. Nieuwe Bensdorp 3. Appartementengebouw Zuidzijde 4. Kantoor In het Ruimtelijk Concept volgt de nieuwbouw de gefragmenteerde en gevarieerde massa opbouw die in het bestaande complex aanwezig is. De volumes verschillen onderling aanzienlijk in afmeting, hoogte en positionering. Deze karakteristiek is uitgangspunt geweest van de ruimtelijk samenstelling van het complex. Appartementengebouw Zuidzijde en Kantoor Villa spiegelen om Bensdorp Overgang naar schaal van de omgeving Het nieuwe appartementengebouw aan de zuidzijde voegt zich in de gedifferentieerde volume opbouw in het totaal concept van Bensdorp. In architectuur is hier sprake van een eigen architectonische en historische entiteit, en tegelijkertijd de spiegel van het vijftiger jaren Kantoor aan de noordzijde. Net als het bestaande kantoor omvatten dit complex de eindruimte voor het totaal fabriekscomplex en wordt de schaal van de bebouwing weer teruggebracht naar een hoogte die meer aansluit op de omgeving. Ontmoeting In de drie hoven in het complex ontstaan drie verschillende ontmoetingen: Samengaan Oud en Nieuw Yin en Yang Diversiteit hoven 1 tussenruimte oud/nieuw 2 hof nieuw 3 hof oud/nieuw 4 hof oud 5 tussenruimte oud/nieuw - het Oude Hof, ruimte wordt gedomineerd door de grote volume verschillen en de karakteristieke oude gebouwen - Midden Hof, hier komen oud en nieuw bouw direct tegen elkaar en vormen samen het middenhof - Nieuwe Hof, gevormd door de nieuwe gebouwen van de Bensdorp, waarmee een geheel eigen en eigentijds karakteristieke ruimte ontstaat. 6

8 S t e d e n b o u w West aanzicht, straatzijde bestaand Bebouwingsdichtheid Oud Bebouwingsdichtheid Nieuw West aanzicht, straatzijde ontwerp BEBOUWINGSHOOGTES Op de Bensdorp locatie Is de diversiteit van bouwhoogtes van de verschillende gebouwen uitgangspunt geweest voor het ontwerp van de totale locatie. Oost aanzicht, spoorzijde bestaand De bestaande fabrieksgebouwhoogtes variëren van 22 m (cacao fabriek) tot en met 40 m (schoorsteen). De overige gebouwen (loodsen, kantoor en winkel) variëren tussen de 5m en de 15m. Oost aanzicht spoorzijde ontwerp De nieuwe bebouwing reageert op deze verschillen met bouwhoogtes van 11m tot 22m. Door deze variatie in gebouwhoogtes ontstaat in deze lange en smalle locatie een reeks van bijzondere stedelijke ruimten elk met een eigen karakteristiek. 7

9 STRATEGIE OUDE GEBOUWEN De bestaande fabrieken zijn enerzijds in goede staat, de meest karakteristieke elementen staan nog fier overeind maar ook de geschiedenis van de tijd en het gebruik heeft zijn sporen nagelaten. Vele verbouwingen, aanpassingen, nieuwe raampartijen en verdelingen zijn hierin zichtbaar. Ook zijn sommige delen van gevels gesloopt of vervangen door andere constructie. A r c h i t e c t u u r Gebouw B, west gevel Gebouw B, oost gevel De geschiedenis zal in de gebouwen zichtbaar blijven en thema zijn van de aanpak. Concreet betekent dit dat nieuwe ramen, gevel sparingen en toegevoegde elementen zoals trappen en balkons en dak opbouwen een eigen expressie krijgen, maar ook dat gevel delen die hersteld worden, zichtbaar blijven. Gebouw E, oost gevel Referenties Bestaande gebouwen de Bensdorp 8

10 A r c h i t e c t u u r Formele zijde, grote maat Formele zijde, kleine maat RELATIE OUD EN NIEUWBOUW De oude Bensdorp karakteriseert zich door een eenduidige architectuuropvatting over de veelheid van volumes heen. Deze oude industriële architectuur kenmerkt zich door: - het eenduidig gebruik van baksteen als materiaal - de sterk verticale geleding van de gevels door de (constructieve) penanten. - Met name variaties in de openingen in de metselwerk vlakken De zware vloerbelastingen die in het gebouw gedragen worden door stalen balken en gietijzeren kolommen, of de grote spanten ( bij de hallen) die opliggen op de gevel worden hier vanzelfsprekend vertaald in de zware gemetselde dragende penanten. De constructieve samenhang wordt rondom doorgezet, De zware gemetselde gevel beëindigingen koppelen net als de funderingen de dragende gevelpenanten. De gevel vullingen die een rol vervullen in de stabiliteit zijn vrijer te perforeren en aan te tasten zoals ook de geschiedenis heeft aangetoond. Het nieuwe fabriek complex kent de grilligheid van de oude fabriek in volumieke opbouw. Het is een samenklontering van verschillende volumes, de plasticiteit is het eerste middel en sluit zo aan op het basis karakter van het ensemble van de oude fabriek. En er is in parallel hiermee gekozen voor een samenhangende architectuur in het ensemble. De expressie van de draag constructie is vertaald in het prefab betonnen raster dat afhankelijk van de plek en positie in het volume wordt uitgewerkt en verfijnd met een keramische invulling. Er is sprake van een doorlopende gevelbehandeling met binnen het thema variaties. 9

11 A r c h i t e c t u u r Transformatie Formeele Zijde -> Informeele Zijde Gebouwen F en G, west gevel Formeel - Informeel Variatie in Nieuwbouw Binnen het thema van de betonnen raster met invulling wordt aan de woonhoven een informeele zijde gecreeërd. Door de keramische vlakken te verschuiven onstaat een ontspannen sfeer aan de geluidsluwe zonzijde van de woongebouwen. Het afwisselende gebruik van loggias, serres en balkons volgt het patroon van de keramische elementen en voegt daardoor nog meer taktiliteit aan deze gevels toe. Referenties Gebouwen F en G, impressie 10

12 SPIEGELGEBOUW Aan het ensemble is bij het spoor als uitzondering op de regel een nieuw volume toegevoegd die qua karakteristiek onderdeel uit gaat maken van oude fabriek. Het hoofdthema van deze uitbreiding vindt zijn oorsprong in de karakteristieke bouw van het industriële complexs. Constructie is hier bepalend geweest A r c h i t e c t u u r Voor het nieuwe toegevoegde volume zijn de zware gemetselde penanten, ook verwijzend in de symmetrie naar het hoofdgebouw gebruikt. De luchtigere invullingen van het raster maken duidelijk dat ze hier een volstrekt andere betekenis hebben gekregen dan de constructieve noodzakelijke invullingen van de bestaande gebouwen. Spiegel gevel, spoorzijde APPARTEMENTENGEBOUW ZUIDZIJDE Gebouw H, zuid gevel Gebouw H, noord gevel Het appartementengebouw aan de zuidzijde, liggend aan de geitenwei, Is in stedenbouwkundige en historische zin de weder helft van het kantoor. Het ligt los van het ensemble, is van deze tijd en een nieuw component aan de fabriekslocatie. Zoals het kantoor een markante expressie is van de vijftiger jaren zo is het gebouw op de kop een markante expressie van de baksteen architectuur van nu. In dit gebouw is er een continuïteit in metselwerk raster doorgezet die afhankelijk van de positie wordt ingevuld met metselwerk, puien loggia s etc. 11

13 O p e n b a r e r u i m t e Maaiveld Situatie Openbare ruimte / materialisatie Referenties materialisatie Steengrind (binnenhoven) Steengrind (binnenhoven) Stalen Boombak (Binnenhoven) Klinker bestrating (openbare hoven) stelcon platen staal/beton (perron) 12

14 Maaiveld Situatie Openbare ruimte / Infrastructuur Fietsenrek (12) ondergrondse afvalcontainer (2) parkeerp. (6) Fietsenrek (12) ondergrondse afvalcontainer (2) parkeerp. (10) Fietsenrek (24) parkeerp. (2) draaicirkel ladderwagen (17m) ondergrondse afvalcontainer (2) Fietsenrek (24) O p e n b a r e r u i m t e scheiding openbaar/semiopenbaar (hek) Fietsenrek (12) semiopenbare hof (gemeenschappelijk eigendom) scheiding openbaar/semiopenbaar (hek) semiopenbare hof (gemeenschappelijk eigendom) opstelplaats brandweer scheiding openbaar/semiopenbaar (hek) Fietsenrek (12) Straat (eenrichtingsverkeer) In/Uitrit Parkeergarage openbare voetgangersroute informeele voetgangersroute hydrant Impressie Spoorzijde Straatprofiel Spoorzijde Detail Straat Spoorzijde 1:200 - Spoor - Geluidsmuur (1.20m hoog) - Straat (3.50 m breed, 4 m t.p.v. afvalcontainer) - Langsparkeerstrook (2 m breed) - Looppad (1 m breed) - Perron, 1.20 m boven straat - openbare loopstrook (1.50 m) - semiopenbare zone - Rooilijn 13

15 VERKEER We stellen voor om langs het spoor een openbare route te maken voor voetgangers, fietsers en auto s die onderdeel gaat uitmaken van de verkeerscirculatie. Het oude perron van de fabriek handhaven we en gebruiken we voor de entrees en activiteiten van de diverse gebouwen. In de Nieuwe Spiegelstraat blijft de rijrichting gehandhaafd en maken we langs de fabriek ruimte voor voetgangers. Hier komt ook de entree voor een deel van de auto s die geparkeerd staan in de oude kelders. Er komen twee autovrije pleintjes, een semi openbare route verbindt de pleintjes. Aan de zuidkant maken we een nieuw straatje tussen de oude fabriek en de nieuwe woningen. Hier is de publiekstoegang van de parkeergarage en nieuwe toegangen van de oude fabriek. V e r k e e r / T u n n e l Verkeer / Ontsluiting Doorsnede Bensdorp / Gewest overzicht BEREIKBAARHEID / TUNNEL De achilleshiel van de ontwikkeling van dit unieke gebied is de bereikbaarheid. Wonen, werken en cultuur aan de Bensdorpzijde kunnen niet verantwoord bereikt worden langs de bestaande wegen aan de westkant van het plangebied. Dit zijn erftoegangswegen. Mede met het oog op de luchtkwaliteit, bereikbaarheid en veiligheid is intensivering niet mogelijk. Daarom is gekozen voor het bouwen van een tunnel onder het spoor, waardoor de verkeersafwikkeling kan plaatsvinden op de Brinklaan aan de oostkant van het gebied. Deze weg heeft voldoende capaciteit om alle verkeer op te vangen. Het bouwen van de tunnel heeft als bijkomend voordeel dat het Geitenweitje gehandhaafd kan worden: de tunnel wordt hieronder geprojecteerd. 14

16 P a r k e r e n A B Parkeren op maaiveld Parkeren -1 niveau PARKEREN Parkeren: Fietsen: Het plan gaat uit van een hoge bebouwingsdichtheid. Daarom worden praktisch alle auto s ondergronds geparkeerd. Een groot deel van het parkeren lossen we op aan de zuidkant. We maken hier onder de geitenwei en de nieuwe woningen een verdiept liggende openbare garage. De garage wordt ontsloten vanaf de Brinklaan door een parkeer tunnel onder het spoor. Door de diepte van de garage zal de geitenwei na gereed komen van de garage weer in de oude glorie worden hersteld. De toegang voor de gebruikers is naast de oude fabriek. De bestaande kelders onder de fabriek gebruiken we gedeeltelijk als stallingsgarage voor de bewoners. De ingang maken we aan de Nieuwe Spiegelstraat. Langs het spoor zal waar mogelijk wat ruimte worden gereserveerd voor bezoekersparkeren. Keldervolume A: Keldervolume B: Totaal in kelders: Op maaiveld: Totaal: 86 plaatsen 100 plaatsen 186 plaatsen 18 plaatsen 204 plaatsen Keldervolume A: BG gebouwdeel H: Totaal in kelders: Op maaiveld: Totaal: 150 fietsen 050 fietsen 200 fietsen 95 fietsen 295 fietsen Parkeren onder de geitenwei 15

17 Parkeren de Bensdorp (Gewest) In de nota van uitgangspunten staan de volgende uitgangspunten: Parkeer aantallen worden getoetst aan de CROW richtlijnen (+ aanbevelingen verkeersvoorzieningen binnen de bebouwde kom). Bij het te ontwikkelen programma wordt gekeken naar optimalisering van het dubbele gebruik van parkeerplaatsen. Voor de woningen geldt een parkeernorm van 1,5 per woning. Overige functies de aanbevelingen van de CROW (sterk stedelijk centrumgebied). Programma de Bensdorp 139 woningen 4700 m 2 BVO bijzondere functies De bijzondere functies kunnen als volgt worden omschreven: Kantoor Dudok beperkte balie functie 800 m 2 BVO (gebouw A) (1,5 pp/100 bvo). Kantoor / werkruimten zonder baliefunctie (diverse gebouwen 400 m 2 ) (0.8 pp/100 bvo). Sociaal culturele voorzieningen (diverse gebouwen 600 m 2 ) (0.3 pp- 1.0pp/ 100m2 bvo). Restaurant / horeca grand café 300 m 2 (4-8 pp / 100m2 bvo) Leisure / sport overige cultureel 1900 m2 (1,5-2.0 pp / 100 m 2 bvo) Kelders opslag diverse functies 700 m 2 (0.2 pp/ 100 m 2 bvo) Aangezien er een grote samenhang is met de Gewest locatie en de daar te realiseren parkeervoorziening wordt deze locatie meegenomen in de parkeerbalans. Kantoor / werkruimten zonder baliefunctie (diverse gebouwen 400 m 2 ) (0.8 pp/100 bvo). Sociaal culturele voorzieningen (diverse gebouwen 600 m 2 ) (0.3 pp- 1.0pp/ 100m2 bvo). Restaurant / horeca grand café 300 m 2 (4-8 pp / 100m2 bvo) Leisure / sport overige cultureel 1900 m2 (1,5-2.0 pp / 100 m 2 bvo) Kelders opslag diverse functies 700 m 2 (0.2 pp/ 100 m 2 bvo) Aangezien er een grote samenhang is met de Gewest locatie en de daar te realiseren parkeervoorziening wordt deze locatie meegenomen in de parkeerbalans. Programma Gewest 20 woningen 6500 m 2 bijzondere functies A De bijzondere functies kunnen als volgt worden omschreven m 2 kantoor zonder baliefunctie (0.8 pp/100 bvo) 1500 m 2 kantoor met baliefunctie (1,5 pp/100 bvo) Kruisgebouw / apotheek behandelruimten (1,5 pp/ behandelruimte) Parkeercapaciteit Parkeercapaciteit Bensdorp Garage A Bewoners garage 86 Garage B Openbare garage/ bewoners 100 Openbare weg langs spoor Openbare plaatsen 18 Totaal Bensdorp 204 Gewest Garage Openbare plaatsen/ bewoners 125 Openbare weg Openbare plaatsen betaald parkeren 30 Totaal Gewest 155 TOTAAL capaciteit 359 Datum : 21 februari 2006 Kenmerk : 6304.A.017 Betreft : Parkeren De Bensdorp Bussum (Gewest) Parkeerbehoefteschema Parkeerbehoefteschema 3 Werkdag Avonden Weekeinde Programma Maximaal ( 100%) 1/2 Aandeel bezoek % B Parkeren -1 niveau Parkeren de Bensdorp en Gewest P a r k e r e n Programma Gewest 20 woningen 6500 m 2 bijzondere functies De bijzondere functies kunnen als volgt worden omschreven m 2 kantoor zonder baliefunctie (0.8 pp/100 bvo) 1500 m 2 kantoor met baliefunctie (1,5 pp/100 bvo) Kruisgebouw / apotheek behandelruimten (1,5 pp/ behandelruimte) Wonen Bensdorp 139 woningen % Kantoor Dudok 800 bvo % Kantoor 400 m 2 bvo % Sociaal cultureel 600 m 2 bvo Restaurant horeca 300 m 2 bvo % Leisure 1900 m % Kelders opslag 700 m % Subtotaal Bensdorp Conclusies Wanneer er uit gegaan wordt van een gewoon werkdag programma zal er in de Bensdorp voldoende capaciteit zijn (17 auto s capaciteitsruimte) en bij het Gewest 40 parkeerplaatsen reserve. Dat betekent dat hier nog voldoende flexibiliteit zit om groei of anderszins op te vangen. Ook is het wellicht zinnig om de huidige getekende capaciteit te beperken. Bij het avond en weekeindgebruik is er een zeer groot overschot aan parkeercapaciteit. Onderzocht moet worden of die capaciteit kan worden ingezet voor algemene doeleinden en parkeren voor het centrum. Wonen Gewest 20 woningen % Kantoor zonder baliefunctie 3500 bvo % Kantoor met baliefunctie 1500 bvo % Gezondheidscentrum 20 behandel % Winkel/Apotheek 350 m 2 bvo (richtlijn?) % Subtotaal Gewest Totaal parkeren Bensdorp en Gewest Conclusies Indien er geen gebruik gemaakt wordt van dubbel gebruik en niet uitgegaan wordt van een dag of weekpatroon is er over het totale gebied een klein overschot van 6 auto s waarbij opgemerkt moet worden dat er bij de Bensdorp een tekort is met betrekking tot met name het bezoekers parkeren, maar dat hiervoor is in het Gewest voldoende ruimte. Wanneer er uit gegaan wordt van een gewoon werkdag programma zal er in de Bensdorp voldoende capaciteit zijn (17 auto s capaciteitsruimte) en bij het Gewest 40 parkeerplaatsen 16

18 West aanzicht, straatzijde G e v e l s / D o o r s n e d e s Langsdoorsnede en west aanzicht Langsdoorsnede en oost aanzicht Oost aanzicht, spoorzijde 17

Geweststrook en Bensdorp

Geweststrook en Bensdorp Geweststrook en Bensdorp Commissie Ruimte 14 januari 2015 inhoud Waar staan we nu? Kaders herontwikkeling Procedure en planning Toelichting planvorming Vragen Waar staan we nu? Overeenstemming Gemeente

Nadere informatie

Ambitiedocument Bensdorp

Ambitiedocument Bensdorp Ambitiedocument Bensdorp september 2013 Voorwoord Bensdorp, verleden en toekomst verbonden De cacao- en chocoladefabriek Bensdorp en Bussum zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Al bijna 150 jaar maakt

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan Voormalige Eurobioscoop en omgeving.

Beeldkwaliteitsplan Voormalige Eurobioscoop en omgeving. Beeldkwaliteitsplan Voormalige Eurobioscoop en omgeving. Inleiding De tender voor de voormalige Eurobioscoop heeft als doel de kwaliteiten van het bijzondere gebouw weer een rol te laten spelen in de nieuwe

Nadere informatie

Bedrijventerrein Overamstel (deelgebied Daniël Goedkoopstraat / Willem Fenengastraat e.o.)

Bedrijventerrein Overamstel (deelgebied Daniël Goedkoopstraat / Willem Fenengastraat e.o.) Bedrijventerrein Overamstel (deelgebied Daniël Goedkoopstraat / Willem Fenengastraat e.o.) Beoordelingskader Bij de beoordeling of een bouwwerk voldoet aan redelijk eisen van welstand als bedoeld in art

Nadere informatie

stedenbouwk. randvoorwaarden s-herenwei te Maasland

stedenbouwk. randvoorwaarden s-herenwei te Maasland stedenbouwk. randvoorwaarden s-herenwei te Maasland transformatie weide s-herenstraat tussen 88 en 89 30_05_2007 stedenbouwkundig concept Maasland routing, herkenningspunten en contouren stedelijk gebied

Nadere informatie

Deventer - Stationsomgeving. herinrichting openbaar gebied, kantoren, onderwijs en stedelijke voorzieningen.

Deventer - Stationsomgeving. herinrichting openbaar gebied, kantoren, onderwijs en stedelijke voorzieningen. Deventer - Stationsomgeving herinrichting openbaar gebied, kantoren, onderwijs en stedelijke voorzieningen. Toekomstvisie; stip op de horizon De gemeente Deventer heeft de ambitie om het stationsgebied

Nadere informatie

Blok 4 August Allebéplein

Blok 4 August Allebéplein Blok 4 August Allebéplein Bouwenvelop 09-10-2014 Inhoud Inleiding, toelichting Matentekening Ruimtelijke randvoorwaarden Doorsneden Toelichting De bouwenvelop is opgesteld binnen het kader van het Uitwerkingsplan

Nadere informatie

De Wederik. Herontwikkeling woningbouw - Stedenbouwkundig plan Ontwerp

De Wederik. Herontwikkeling woningbouw - Stedenbouwkundig plan Ontwerp De Wederik Herontwikkeling woningbouw - Stedenbouwkundig plan Ontwerp Team stedenbouw Versie 10 april 2015 De Wederik Stedenbouwkundig plan (ontwerp) Inhoud 1. Inleiding 2. Bestaande situatie 3. Project

Nadere informatie

nieuwsbrief Waarom deze

nieuwsbrief Waarom deze N wonen en werken in stedelijk groen nieuwsbrief Meedenken? Kom naar de bijeenkomst op dinsdag 7 oktober Het Lucentterrein ondergaat de komende jaren een ware metamorfose. Dit 3,5 hectare grote kantoorterrein

Nadere informatie

ONTWERP. Nieuwbouw appartementen en bedrijfsruimte Burgemeester Reigerstraat nr. 10

ONTWERP. Nieuwbouw appartementen en bedrijfsruimte Burgemeester Reigerstraat nr. 10 ONTWERP Nieuwbouw appartementen en bedrijfsruimte Burgemeester Reigerstraat nr. 10 Het Plan - Burgemeester Reigerstraat nr. 10 Het plan betreft een modern woongebouw, met op de begane grond een bedrijfsruimte

Nadere informatie

Concept voorontwerp Jaarbeursplein. 27 maart 2013

Concept voorontwerp Jaarbeursplein. 27 maart 2013 Concept voorontwerp Jaarbeursplein 27 maart 2013 Toelichting Het Jaarbeursplein krijgt in de toekomst een complete metamorfose. De nieuwe bebouwing rondom het plein en het feit dat er geen auto's, bussen

Nadere informatie

SCAPINO / DE NIEUWE BRINK VOORLOPIG ONTWERP BOUWPLAN

SCAPINO / DE NIEUWE BRINK VOORLOPIG ONTWERP BOUWPLAN VOORLOPIG ONTWERP BOUWPLAN PROJECT BINNEN HET Programma: 1. Presentatie gemeente Bussum Doel van de avond / Aanleiding / Kader / Acties / Hoe nu verder? 2. Presentatie ontwikkelaar Voorlopig ontwerp bouwplan

Nadere informatie

SQUARE AMSTERDAM LEVENDIG MIDDELPUNT VAN EEN NIEUWE BUURT

SQUARE AMSTERDAM LEVENDIG MIDDELPUNT VAN EEN NIEUWE BUURT SQUARE AMSTERDAM LEVENDIG MIDDELPUNT VAN EEN NIEUWE BUURT Square is een compact appartementengebouw van vijf tot acht verdiepingen rond een groen binnenhof. Het gebouw vormt straks een voorname wand aan

Nadere informatie

BALBOAPLEIN, SCHOOL EN WONINGEN AMSTERDAM

BALBOAPLEIN, SCHOOL EN WONINGEN AMSTERDAM BALBOAPLEIN, SCHOOL EN WONINGEN AMSTERDAM OMSCHRIJVING PROJECT BALBOAPLEIN Met de afbraak van de Joop Westerweelschool kwam er een bouwterrein vrij van ongeveer 100 bij 50 meter, gelegen tussen het Balboaplein

Nadere informatie

rhenen schets-museumkwartier deel 1

rhenen schets-museumkwartier deel 1 rhenen schets-museumkwartier deel 1 Opdrachtgever: Gemeente Rhenen Stedenbouwkundig ontwerp: Aad Trompert, Amersfoort Architectuur: Van Leeuwen Architecten, Veenendaal 2 mei 2011 rhenen museumkwartier

Nadere informatie

Herijking Masterplan, Fase II. concept 2 augustus 2011

Herijking Masterplan, Fase II. concept 2 augustus 2011 Herijking Masterplan, Fase II concept 2 augustus 2011 Inleiding Het masterplan Schieveste zoals het tot nu toe is uitgewerkt, is minder geschikt voor het huisvesten van kleinere volumes. Het starten van

Nadere informatie

ONTWERP. Nieuwbouw appartementen en bedrijfsruimte Burgemeester Reigerstraat nr. 10

ONTWERP. Nieuwbouw appartementen en bedrijfsruimte Burgemeester Reigerstraat nr. 10 ONTWERP Nieuwbouw appartementen en bedrijfsruimte Burgemeester Reigerstraat nr. 10 Het Plan - Burgemeester Reigerstraat nr. 10 Het plan betreft een modern woongebouw, met op de begane grond een bedrijfsruimte

Nadere informatie

Bensdorp. Inspraakbijeenkomst. 25 augustus 2015

Bensdorp. Inspraakbijeenkomst. 25 augustus 2015 Bensdorp Inspraakbijeenkomst 25 augustus 2015 Programma Introductie wethouder De Ridder Plan Bensdorp - Marianne Loof (LEVS) Programma - Alinda Boeve (Noordersluis) Parkeeraanpak - Jan-Anne Waagmeester

Nadere informatie

VOORONTWERP FLORIS VERSTERSTRAAT 10. 25 april 2012

VOORONTWERP FLORIS VERSTERSTRAAT 10. 25 april 2012 VOORONTWERP FLORIS VERSTERSTRAAT 10 25 april 2012 5 Floris Versterstraat 10 Bestaande situatie 1:200 BEGANE GROND EERSTE VERDIEPING 6 TWEEDE VERDIEPING DERDE VERDIEPING ACHTERGEVEL VOORGEVEL 7 Floris Versterstraat

Nadere informatie

van heuven goedhartlaan 15-17 amstelveen Presentatie informatieavond 06.03.2014

van heuven goedhartlaan 15-17 amstelveen Presentatie informatieavond 06.03.2014 van heuven goedhartlaan 15-17 amstelveen Presentatie informatieavond 06.03.2014 inleiding RUIMTELIJKE RANDVOORWAARDEN - SPVE Markering oostkant van het stadshart middels Een spannend gebouw dat van afstand

Nadere informatie

Parkeeranalyse ontwikkeling gezondheidscentrum Hazenkamp aan de Vossenlaan in Nijmegen

Parkeeranalyse ontwikkeling gezondheidscentrum Hazenkamp aan de Vossenlaan in Nijmegen Parkeeranalyse ontwikkeling gezondheidscentrum Hazenkamp aan de Vossenlaan in Nijmegen Datum: 18-08-2014 Versie: Definitief Inleiding De apotheek Hazenkamp en het Gezondheidscentrum Hazenkamp, beide gevestigd

Nadere informatie

16 april 2007. Schetsdag Zwarte Hond Kristal project Loevesteinlaan II

16 april 2007. Schetsdag Zwarte Hond Kristal project Loevesteinlaan II 16 april 2007 Schetsdag Zwarte Hond Kristal project Loevesteinlaan II ? het stedenbouwkundig model dat integraal antwoord is op WONEN AAN HET ZUIDERPARK op basis van uitgangspunten van KRISTAL !? Ontwerp

Nadere informatie

NIEUWE LEIJENHOF B C. NIEUWE LEIJENHOF Doorsnede blok A Doorsnede blok B. Doorsnede blok C. Doorsnede blok A. Doorsnede blok B.

NIEUWE LEIJENHOF B C. NIEUWE LEIJENHOF Doorsnede blok A Doorsnede blok B. Doorsnede blok C. Doorsnede blok A. Doorsnede blok B. NIEUWE LEIJENHOF De nieuwe Leijenhof wordt een multifunctioneel woonzorgservicecentrum met programma s voor verschillende doelgroepen. De belangrijkste onderdelen zijn: 1. Wonen intramuraal in groepsverband

Nadere informatie

nieuwsbrief Waarom deze nieuwsbrief

nieuwsbrief Waarom deze nieuwsbrief EN wonen en werken in stedelijk groen nieuwsbrief Waarom deze nieuwsbrief Meedenken? Kom naar de bijeenkomst op dinsdag 7 oktober Het Lucentterrein ondergaat de komende jaren een ware metamorfose. Dit

Nadere informatie

Veld 5. Vragen en antwoorden n.a.v. informatieavond d.d. 16 maart 16.

Veld 5. Vragen en antwoorden n.a.v. informatieavond d.d. 16 maart 16. Veld 5 Vragen en antwoorden n.a.v. informatieavond d.d. 16 maart 16. Waar is de locatie van Veld 5? Bouwplan veld 5 is een deelplan van de gebiedsontwikkeling Nieuw Delft, in het centrum van Delft. Het

Nadere informatie

MULTIFUNCTIONELE ACCOMMODATIE HANDEL

MULTIFUNCTIONELE ACCOMMODATIE HANDEL MULTIFUNCTIONELE ACCOMMODATIE HANDEL basisschool + dorpshuis + bibliotheek + kinderopvang + jeugd onze lieve vrouwestraat handel nl ontwerp januari 2012 - oplevering december 2014 Dorpshuis MULTIFUNCTIONELE

Nadere informatie

Limosterrein Nijmegen

Limosterrein Nijmegen 44 Het einde van de koude oorlog betekende ook het einde van de Luchtmacht Instructie en Militaire Opleidingen School. Een opleiding met 3000 studenten op een terrein van 16,4 ha. De gemeente Nijmegen

Nadere informatie

112 woningen plan St. Cyr Geldrop

112 woningen plan St. Cyr Geldrop B02/2683 29-09-2005 Inleiding Op de locatie van een drietal gesloopte galerijflats is een plan ontwikkeld met een divers aanbod van woningtypes waaronder patiowoningen. De nieuwbouw zal een nieuwe impuls

Nadere informatie

Bijlage 3 Architectonisch ontwerp

Bijlage 3 Architectonisch ontwerp Bijlage 3 Architectonisch ontwerp ROB St. Sebastiaansbrug BA6506-104-115/R002/901305/Rott Ontwerp 12 juni 2013 ROB St. Sebastiaansbrug Bijlage 3 BA6506-104-115/R002/901305/Rott Ontwerp - 1-12 juni 2013

Nadere informatie

De Egelantier Hilversum i.o.v. Dudok Wonen 26-08-2015

De Egelantier Hilversum i.o.v. Dudok Wonen 26-08-2015 De Egelantier Hilversum i.o.v. Dudok Wonen 26-08-2015 De Egelantier In de zomer van 2015 is de nieuwe Egelantier geheel in gebruik genomen. Dit grote woon-zorgcomplex bestaat uit drie delen: een hoofdgebouw

Nadere informatie

Nieuwe bestemming voor Ooglijdersgasthuis

Nieuwe bestemming voor Ooglijdersgasthuis Nieuwe bestemming voor Ooglijdersgasthuis Initiatief Driestar BV is sinds 2011 eigenaar van het voormalige Ooglijdersgasthuis met bijbehorende gebouwen. Een deel van de gebouwen is rijksmonument. Het plan

Nadere informatie

Appartementengebouw Cinus

Appartementengebouw Cinus Appartementengebouw Cinus Cinus Appartementen gebouw Cinus Uit de analyse van het kruispunt (Spuikomweg - Coosje Buskenstraat - Spuistraat) blijkt dat het nu wordt gevormd door 5 koppen. Vier monolithische

Nadere informatie

Stedenbouwkundige Randvoorwaarden Vrije Kavels De Eiken. Terwijde, Leidsche Rijn Utrecht

Stedenbouwkundige Randvoorwaarden Vrije Kavels De Eiken. Terwijde, Leidsche Rijn Utrecht Stedenbouwkundige Randvoorwaarden Vrije Kavels De Eiken Terwijde, Leidsche Rijn Utrecht Versie 2 December 2009 Inhoudsopgave De ligging van De Eiken 2 Het verkavelingsplan 3 De architectuur 6 De verschillende

Nadere informatie

Gemeente Reusel - de Mierden. Beeldkwaliteitsplan Lensheuvel

Gemeente Reusel - de Mierden. Beeldkwaliteitsplan Lensheuvel Gemeente Reusel - de Mierden Beeldkwaliteitsplan Lensheuvel Documentatiepagina Opdrachtgever(s): Crijns Rentmeesters Titel rapport: Beeldkwaliteitsplan Lensheuvel te Reusel - de Mierden Rapporttype: Rapportnummer:

Nadere informatie

Ontwerp van een nieuw station Koog-Zaandijk

Ontwerp van een nieuw station Koog-Zaandijk Ontwerp van een nieuw station The connecting shackle Afstudeerproject Steven Tol 05-11- 13 Doelstellingen van mijn project: Stedelijke verdichting rondom het station realiseren Verbeteren van het openbaar

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ANALYSE. Historische route

RUIMTELIJKE ANALYSE. Historische route RUIMTELIJKE ANALYSE 1868 2007 Historische route Over het eiland loopt een deel van een eeuwenoude route tussen Oosterhout (centrum) en Den Hout. Eén van de belangrijkste structuurbepalende elementen op

Nadere informatie

Zwembad De Vijf Heuvels Potdijk 5 te Markelo BEELDKWALITEITPLAN

Zwembad De Vijf Heuvels Potdijk 5 te Markelo BEELDKWALITEITPLAN Zwembad De Vijf Heuvels Potdijk 5 te Markelo BEELDKWALITEITPLAN colofon SAB Arnhem bezoekadres: Frombergdwarsstraat 54 6814 DZ Arnhem correspondentieadres: postbus 479 6800 AL Arnhem T (026) 3576911 F

Nadere informatie

Capgemini LRCN Utrecht

Capgemini LRCN Utrecht Capgemini LRCN Utrecht Kantoor Capgemini Leidsche Rijn Centrum - Noord Locatie aan de A2 bij Utrecht Locatie kantoorgebouw 4 Aan de oostzijde van LRCN, parallel aan de A2, is een doorlopende kantorenwand

Nadere informatie

Herontwikkeling voormalig Storkterrein te Amsterdam Oostenburg

Herontwikkeling voormalig Storkterrein te Amsterdam Oostenburg Graduation lab Hybrid Building door Sander Mol studienummer: 9576650 5 november 2010 introductie introductie masterplan stedebouwkundig ontwerp architectonisch concept uitwerking conclusie introductie

Nadere informatie

Lutmastraat 175 Amsterdam

Lutmastraat 175 Amsterdam allard architecture bv Lutmastraat 175 Amsterdam SO bestemmingsplan scan 25.02.2014 bestaande situatie foto s Lutmastraat 175 voorgevel Lutmastraat 175 2 allard architecture bv bestaande situatie page

Nadere informatie

Lammenschans. Bouwblok Lammenschansweg - Ananasweg

Lammenschans. Bouwblok Lammenschansweg - Ananasweg Lammenschans Bouwblok Lammenschansweg - Ananasweg Leiden - 7 januari 2015 Hoogbouwvisie Leiden Locatie Lammenschans 2 bestaand bestemmingsplan Luchtfoto Lammenschansweg Luchtfoto bron: Google-earth 3 T

Nadere informatie

VOORONTWERP BENNEBROEKSTRAAT 11-13

VOORONTWERP BENNEBROEKSTRAAT 11-13 VOORONTWERP BENNEBROEKSTRAAT 11-13 41 Bennebroekstaat Bestaande situatie 1:200 42 Bennebroekstaat Bestaande situatie 1:200 1 43 Bennebroekstraat 44 Bennebroekstraat ALGEMEEN De school aan de Bennebroekstraat

Nadere informatie

GEURST& SCHULZE Plandeel A, grondgebonden woningen met klein appartementenblok

GEURST& SCHULZE Plandeel A, grondgebonden woningen met klein appartementenblok Plandeel A, grondgebonden woningen met klein appartementenblok In deze variant voor plandeel A wordt een programma van 21 eengezinswoningen en een appartementenblok voorgesteld. De bebouwing wordt gekenmerkt

Nadere informatie

Woongebouw Vijfhuizen

Woongebouw Vijfhuizen Woongebouw Vijfhuizen Woongebouw voor 55 + bewoners Vijfhuizen Uitgangspunten Ontwerp voor nieuwbouwproject voor 20 appartementen voor 55+ bewoners, 4 groepswoningen en een dienstencentrum. Stedenbouwkundige

Nadere informatie

Citadel, Nijmegen Nieuw centrum voor de Waalsprong

Citadel, Nijmegen Nieuw centrum voor de Waalsprong Nieuw centrum voor de Waalsprong In opdracht van GEM Waalsprong, AM, Multi V astgoed, Heijmans, Portaal en Rabobouwfonds Nieuwe woongebieden - - Woonmilieus Invullingen van het bouwblok met verschillende

Nadere informatie

Beeldkwaliteitplan Medisch centrum Bennekom e.o.

Beeldkwaliteitplan Medisch centrum Bennekom e.o. 1 Beeldkwaliteitplan Medisch centrum Bennekom e.o. 1. Inleiding 1.1. Aanleiding Om diverse logistieke en praktische redenen bestaat in Bennekom al enige tijd de behoefte om de plaatselijke huisartsen,

Nadere informatie

Voorlopig ontwerp Leidsche Rijn Centrum Kern 14 september 2011

Voorlopig ontwerp Leidsche Rijn Centrum Kern 14 september 2011 Voorlopig ontwerp Leidsche Rijn Centrum Kern 14 september 2011 INHOUD PRESENTATIE Leidsche Rijn Centrum 1) Algemene toelichting aandeel ASR/Vesteda programma positionering/ambities palet aan functies (wonen/winkelen/werken/horeca/recreëren

Nadere informatie

Gebied 12 Elst Centrum

Gebied 12 Elst Centrum Gebied 12 Elst Centrum het gebied is roodgekleurd op de kaart Welstandsnota Overbetuwe 2010, gebied 12 Elst centrum 131 Gebiedsbeschrijving Structuur Het centrum van Elst wordt gevormd door de licht gekromde

Nadere informatie

Beeldkwaliteitplan Erve Broekmate concept / Datum: 5 november 2012

Beeldkwaliteitplan Erve Broekmate concept / Datum: 5 november 2012 Beeldkwaliteitplan Erve Broekmate concept / Datum: 5 november 2012 Oorsprong van het plangebied Erve Broekmate is een locatie in het zuiden van Nijverdal. Ter hoogte van de kruising van de Keizersweg met

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord

Veelgestelde vragen over nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord Veelgestelde vragen over nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord 18 en 20 september 2012 Algemeen Wat wordt er ontwikkeld in de nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord? In de nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord worden circa

Nadere informatie

Bedrijvenlandschap Houten concept voorlopig ontwerp

Bedrijvenlandschap Houten concept voorlopig ontwerp Bedrijvenlandschap Houten concept voorlopig ontwerp januari 2001 Landscape Architects for SALE Amsterdam Zitty Architecten Amsterdam in opdracht van De Waal Ontwikkeling Houten Bedrijvenlandschap Houten

Nadere informatie

Twee nieuwe Tugelablokken in de Transvaalbuurt Amsterdam. In opdracht van Ymere Ontwikkeling

Twee nieuwe Tugelablokken in de Transvaalbuurt Amsterdam. In opdracht van Ymere Ontwikkeling Twee nieuwe Tugelablokken in de Transvaalbuurt Amsterdam In opdracht van Ymere Ontwikkeling 1/10 Twee nieuwe Tugelablokken De nieuwe Tugelablokken van M3H vervangen twee van de vijf bouwblokken in een

Nadere informatie

URHAHN STEDENBOUW EN STRATEGIE MAART 2016 BKP AMERSFOORTSESTRAATWEG

URHAHN STEDENBOUW EN STRATEGIE MAART 2016 BKP AMERSFOORTSESTRAATWEG URHAHN STEDENBOUW EN STRATEGIE MAART 2016 BKP AMERSFOORTSESTRAATWEG 1 BEELDKWALITEITPLAN PROCES KLANKBORD 1 PARTICIPATIEBIJEENKOMST KLANKBORD 2 PRESENTATIE VASTSTELLING DEFINITIEF PRODUCT PRINCIPES UITWERKING

Nadere informatie

CULTUURCAMPUS VLEUTERWEIDE

CULTUURCAMPUS VLEUTERWEIDE CULTUURCAMPUS VLEUTERWEIDE UTRECHT Fotografie: Luuk Kramer Programma Bouwoppervlak VO-scholen, bibliotheek, sporthal, kunstencentrum, welzijnsorganisaties, kerkelijk centrum, informatiecentrum, commercie

Nadere informatie

Uitwerking van oplossingen m.b.t. herinrichting

Uitwerking van oplossingen m.b.t. herinrichting Bijlage 2 straten Uitwerking van oplossingen m.b.t. herinrichting In deze bijlage zijn principe-oplossingen uitgewerkt, waarin door herinrichting van straten ruimte wordt gecreëerd voor extra parkeerplaatsen.

Nadere informatie

SCHEEPMAKERS KWARTIER HAARLEM Fase 2 04 09 2015

SCHEEPMAKERS KWARTIER HAARLEM Fase 2 04 09 2015 SCHEEPMAKERS KWARTIER HAARLEM Fase 2 04 09 2015 1 Locatie 2 Eerdere ontwikkelingen 3 Ontwerp Fase 2A 4 Woningen Locatie LOCATIE LIGGING IN DE STAD LOCATIE BESTAANDE TOESTAND LOCATIE BESTAANDE TOESTAND

Nadere informatie

Kennis nemen van de stand van zaken van de herontwikkeling van het project Scapino / De Nieuwe Brink.

Kennis nemen van de stand van zaken van de herontwikkeling van het project Scapino / De Nieuwe Brink. Aan de leden van de commissie Vergadering d.d. Casenummer Notitienummer Commissienotitie Ruimte 20 juni 2012 AB12.00587 CN2012.023 Gemeente Bussum Kennis nemen van de stand van zaken van de herontwikkeling

Nadere informatie

Belcanto. ontspannen stedelijkheid

Belcanto. ontspannen stedelijkheid Belcanto ontspannen stedelijkheid Stedenbouwkundige Uitgangspunten Fase 1 29 augustus 2012 Belcanto stedenbouwkundige uitgangspunten Rijnboutt 2 Ten behoeve van de ontwikkeling van fase 1 van Belcanto

Nadere informatie

Piet Hein kavel te Goes

Piet Hein kavel te Goes Piet Hein kavel te Goes Stedenbouwkundige randvoorwaarden 151215 BIJLAGE 2 1 Bestaande situatie De Piet Hein kavel ligt aan de zuidrand van de oude binnenstad in een omgeving met deels kleinschalige oudere

Nadere informatie

NSP OV Terminal Breda. : Openbaar vervoer terminal Breda : Stationsplein, Breda, Nederland : ProRail, NS en de Gemeente Breda

NSP OV Terminal Breda. : Openbaar vervoer terminal Breda : Stationsplein, Breda, Nederland : ProRail, NS en de Gemeente Breda Memo Betreft Openbaar Vervoer Terminal NSP Breda Onderwerp project beschrijving Van Steven van der Heijden Datum 25 juli 2016 Pagina 1 van 6 NSP OV Terminal Breda Project Locatie Opdrachtgever Architect

Nadere informatie

Schouwburg de Kampanje Den Helder

Schouwburg de Kampanje Den Helder Schouwburg de Kampanje Den Helder van Dongen Koschuch Architects and Planners Inzending Arie Keppler Prijs 016 SCHOUWBURG DE KAMPANJE DEN HELDER INTRODUCTIE EEN MARITIEM ENSEMBLE Schouwburg De Kampanje

Nadere informatie

Beeldkwaliteitplan Koppelenburg Zuid te Brummen

Beeldkwaliteitplan Koppelenburg Zuid te Brummen Beeldkwaliteitplan Koppelenburg Zuid te Brummen Compendium Gemeente Brummen Engelenburgerlaan 31 Postbus 5 6970 AA Brummen Van Wanrooij Projectontwikkeling BV Broekstraat 2 5386 KD Geffen Rotij Vastgoedontwikkeling

Nadere informatie

167 pakhuis Afrika restauratie van een pakhuis t.b.v. kantoren en bedrijven 6500m2 Oostelijke Handelskade, Amsterdam VILLA NOVA architecten, Rotterdam

167 pakhuis Afrika restauratie van een pakhuis t.b.v. kantoren en bedrijven 6500m2 Oostelijke Handelskade, Amsterdam VILLA NOVA architecten, Rotterdam 167 pakhuis Afrika restauratie van een pakhuis t.b.v. kantoren en bedrijven 6500m 2 Oostelijke Handelskade, Amsterdam VILLANOVA architecten, Rotterdam de woningbouw en het pakhuis vanaf de Oostelijke Handelskade

Nadere informatie

2. LIGGING PLANGEBIED

2. LIGGING PLANGEBIED CAVALERIEHOF 1. AANLEIDING Het voorliggende voorstel vormt een herziening van de huidige bestemming van het gebied achter de Keizerstraat, beter bekend als Molsparking. In het verleden zijn er diverse

Nadere informatie

1 2 A P P A R T E M E N T E N E N 2 E X C L U S I E V E P E N T H O U S E S O P E E N B U I T E N G E W O O N M O O I E L O C A T I E I N H E I L O O

1 2 A P P A R T E M E N T E N E N 2 E X C L U S I E V E P E N T H O U S E S O P E E N B U I T E N G E W O O N M O O I E L O C A T I E I N H E I L O O ` 1 2 A P P A R T E M E N T E N E N 2 E X C L U S I E V E P E N T H O U S E S O P E E N B U I T E N G E W O O N M O O I E L O C A T I E I N H E I L O O EXCLUSIEF WONEN IS WONEN WAAR U ZICH HELEMAAL THUIS

Nadere informatie

Stedenbouwkundig ontwerpen

Stedenbouwkundig ontwerpen Stedenbouwkundig ontwerpen Klik 2010 om het opmaakprofiel van de modelondertitel te bewerken Evelien Brandes De opgave nieuwe wijk of nieuw stedelijk gebied in Nederland staan anno 2010 de grootste uitbreidingen

Nadere informatie

ESSE ZOOM LAAG NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL GEMEENTE ZUIDPLAS

ESSE ZOOM LAAG NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL GEMEENTE ZUIDPLAS STEDENBOUWKUNDIG PLAN N Aan de zuidkant van Nieuwerkerk aan den IJssel, grenzend aan de Groene Zoom met Capelle aan den IJssel, ligt de toekomstige wijk Esse Zoom Laag. Hier worden de komende jaren 550

Nadere informatie

Pakhuis Ten Hove. Werken op de mooiste plek van Deventer

Pakhuis Ten Hove. Werken op de mooiste plek van Deventer Pakhuis Ten Hove Werken op de mooiste plek van Deventer Werken in één van de leukste wijken van Deventer. In een buurt waar gewoond én gewerkt wordt. Op een inspirerende plek waar u elke dag opnieuw met

Nadere informatie

9.1.F Inventum. Gebiedsbeschrijving

9.1.F Inventum. Gebiedsbeschrijving 9.1.F Inventum Gebiedsbeschrijving De voormalige locatie van lnventum is gelegen aan de Leijenseweg op de hoek van de 2e Brandenburgerweg. In 1908 werd daar de eerste fabriekshal gebouwd voor Inventum;

Nadere informatie

Schetsontwerp Starterswoningen Achterweg 90 Voormalig Cultureel Centrum, Nieuwe Wetering.

Schetsontwerp Starterswoningen Achterweg 90 Voormalig Cultureel Centrum, Nieuwe Wetering. Schetsontwerp Starterswoningen Achterweg 90 Voormalig Cultureel Centrum, Nieuwe Wetering. 1 September 2014 Schetsontwerp Starterswoningen Achterweg 90 Voormalig Cultureel Centrum, Nieuwe Wetering. Project:

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1- Aanleiding voor aanpassing beeldkwaliteitplannen 3. 2- Ligging en hoofdopzet stedenbouwkundige plan 5

Inhoudsopgave. 1- Aanleiding voor aanpassing beeldkwaliteitplannen 3. 2- Ligging en hoofdopzet stedenbouwkundige plan 5 Inhoudsopgave 1- Aanleiding voor aanpassing beeldkwaliteitplannen 3 2- Ligging en hoofdopzet stedenbouwkundige plan 5 3- Algemene ontwikkelcriteria 6 3.1 Bebouwingsvorm 6 3.2 Architectuur, kleur en materiaalgebruik

Nadere informatie

Stedenbouwkundige reactie

Stedenbouwkundige reactie Stedenbouwkundige reactie 1. Stedenbouwkundige visie Stationsgebied Buitenpost Naast het voornemen voor de bouw van een passerelle over het spoor, is er ook een plan gemaakt voor de totale invulling van

Nadere informatie

Een nieuwe context voor een kerk: De Vredekerk te Bussum

Een nieuwe context voor een kerk: De Vredekerk te Bussum Een nieuwe context voor een kerk: De Vredekerk te Bussum Door Wim Westinga Opdrachtgever: Dudok Wonen Architect: Inbo Architecten BNA Woudenberg, Projectarchitect: Wim Westinga Aannemer: Slokker Bouwgroep

Nadere informatie

OP DE BROUWERIJ ENSCHEDE

OP DE BROUWERIJ ENSCHEDE pagina 1 van 10 Opdrachtgever ING Real Estate Programma 3.500 m² winkels en horeca, 90 appartementen Plaats Enschede Jaar 2010 Aannemer Dura Vermeer Bouw Fotografie Marcel van der Burg OP DE BROUWERIJ

Nadere informatie

Burgermeester de Beaufortweg 61-63

Burgermeester de Beaufortweg 61-63 een toekomstgerichte oplossing voor de renovatie van twee kenmerkende gebouwen in Leusden Burgermeester de Beaufortweg 61-63 nieuwbouw renovatie restauratie herbestemming multifunctioneel woningbouw industrie

Nadere informatie

Brandweerkazerne Dordrecht

Brandweerkazerne Dordrecht opdrachtgever locatie ontwerp uitvoering functie Gemeente Dordrecht Leerpark, Dordrecht 2006 2010-2011 Brandweerkazerne Technische Dienst GHOR Leer- en werkplek Da Vinci College Brandweerkazerne Dordrecht

Nadere informatie

BEELDKWALITEITPLAN DRIELANDEN WEST FASE 1

BEELDKWALITEITPLAN DRIELANDEN WEST FASE 1 BEELDKWALITEITPLAN DRIELANDEN WEST FASE 1 1 juli 2015 Doel In dit document worden de richtlijnen beschreven voor de vormgeving van de bebouwing in het stedenbouwkundig plan voor Drielanden west fase 1.

Nadere informatie

Nieuwerkerk aan den IJssel - project 312 Rijskade. stedenbouwkundige randvoorwaarden 4 maart 2008 project nummer: 71032

Nieuwerkerk aan den IJssel - project 312 Rijskade. stedenbouwkundige randvoorwaarden 4 maart 2008 project nummer: 71032 Nieuwerkerk aan den IJssel - project 312 Rijskade stedenbouwkundige randvoorwaarden 4 maart 2008 project nummer: 71032 Nieuwerkerk aan den IJssel - project 312 Rijskade stedenbouwkundige randvoorwaarden

Nadere informatie

EEMSKWARTIER GRONINGEN

EEMSKWARTIER GRONINGEN EEMSKWARTIER GRONINGEN titel opdrachtgever projectteam aannemer programma periode Eemskwartier Heijmans Vastgoed Steven Nobel, Marnix van der Meer, Rene de Korte Heijmans Bouw 66 grondgebonden woningen

Nadere informatie

Nieuwbouw Woerden. Woerden Schilderskwartier VAN SCHAGEN ARCHITEKTEN #25

Nieuwbouw Woerden. Woerden Schilderskwartier VAN SCHAGEN ARCHITEKTEN #25 Nieuwbouw Woerden Woerden Schilderskwartier VAN SCHAGEN ARCHITEKTEN #25 n renovatie n nieuwbouw oorspronkelijke situatie definitieve nieuwbouwplan 2010 voormalige herstructureringsplan 2008 In goed overleg

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan De Poelakker, Lunteren 2 mei 2011

Beeldkwaliteitsplan De Poelakker, Lunteren 2 mei 2011 Beeldkwaliteitsplan De Poelakker Lunteren mei 0 Beeldkwaliteitsplan De Poelakker, Lunteren mei 0 N Beeldkwaliteitsplan De Poelakker, Lunteren mei 0 Inhoud Inleiding Stedenbouwkundige uitgangspunten Gebouwen

Nadere informatie

Kavelpaspoort Doornsteeg: Kavels 1 en 2

Kavelpaspoort Doornsteeg: Kavels 1 en 2 Kavelpaspoort Doornsteeg: Kavels 1 en 2 1 2 Kavelpaspoort Doornsteeg: Kavels 1 en 2 Dit is het kavelpaspoort voor de vrije kavels 1 en 2 in Doornsteeg, Nijkerk. Vrije kavels 1 en 2 in de zuidwesthoek van

Nadere informatie

Het revitaliseren van de Vaartsche Rijn zone, Rotsoord en de Pastoe fabriek

Het revitaliseren van de Vaartsche Rijn zone, Rotsoord en de Pastoe fabriek TU Delft / Rmit / Studio Utrecht P5 presentatie Het revitaliseren van de Vaartsche Rijn zone, Rotsoord en de Pastoe fabriek Het creëren van verschilende plekken die samen een sequentie van ruimtes vormen

Nadere informatie

Vogelzang en de dorpssteeg: Kop met een intieme woonoase

Vogelzang en de dorpssteeg: Kop met een intieme woonoase Vogelzang en de dorpssteeg: Kop met een intieme woonoase Het principe van de gesloten bouwblokken maakt de routing en structuur helder. De verschillende toegangen tot de expeditieterreinen worden afgesloten

Nadere informatie

Wonen en zorg Zonnehuis Langerhuize A, Amstelveen (302)

Wonen en zorg Zonnehuis Langerhuize A, Amstelveen (302) 138 ata WERKEN ata / architectuurcentrale Thijs Asselbergs 2012 Wonen en zorg Zonnehuis Langerhuize A, Amstelveen (302) werknummer 302 werknaam Zonnehuis Langerhuize adres Laan van de helende meesters,

Nadere informatie

Tugelawegblokken Vernieuwing van twee woonblokken in de Transvaalbuurt. In opdracht van Ymere Ontwikkeling

Tugelawegblokken Vernieuwing van twee woonblokken in de Transvaalbuurt. In opdracht van Ymere Ontwikkeling Tugelawegblokken Vernieuwing van twee woonblokken in de Transvaalbuurt In opdracht van Ymere Ontwikkeling 1/10 Twee nieuwe Tugelablokken Met de realisatie van de Tugelablokken heeft M3H twee complete bouwblokken

Nadere informatie

1,7 parkeerplaats per 100 m 2 b.v.o.

1,7 parkeerplaats per 100 m 2 b.v.o. BESTEMMINGSPLAN NOORDERHAVEN PARKEERNORMEN In tabel 1 is per functie een parkeernorm opgenomen. De parkeernormen zijn gebaseerd op de landelijke parkeerkencijfers die door het kenniscentrum CROW uit (literatuur)onderzoek

Nadere informatie

Bezoekerscentrum Landgoed Schovenhorst. na-ma architecture

Bezoekerscentrum Landgoed Schovenhorst. na-ma architecture Bezoekerscentrum Landgoed Schovenhorst Theeschenkerij / Landgoed Schovenhorst Bezoekerscentrum en tuinontwerp, Putten, realisatie 2008 b 3 1 opdrachtgever: Stichting Landgoed Schovenhorst gebouw: 400 m2

Nadere informatie

Kwaliteit van Werken in bedrijfsverzamelgebouwen

Kwaliteit van Werken in bedrijfsverzamelgebouwen Informatie voor ondernemers BUSINESS PARK27 Kwaliteit van Werken in bedrijfsverzamelgebouwen Hier vindt u informatie over de mogelijkheden die BusinessPark27 biedt voor ondernemers die geïnteresseerd zijn

Nadere informatie

Studentenwoningen, Zwolle

Studentenwoningen, Zwolle Studentenwoningen, Zwolle Programma Ontwikkeling studentenhuisvesting van 5 studentenwoningen inclusief gemeenschappelijke ruimtes, parkeervoorzieningen en.00 m² verhuurbare ruimte tbv zorgfuncties. Opdrachtgever

Nadere informatie

Bouw mee aan Kaap West

Bouw mee aan Kaap West Bouw mee aan Kaap West in de Houthaven, Amsterdam Kaap West is een uniek woonproject in de Houthavens in Amsterdam, waarin u zelf bepaalt hoe uw droomwoning er uit ziet. Het project wordt gerealiseerd

Nadere informatie

Hof van Delden een groen kloppend hart voor een levende stad

Hof van Delden een groen kloppend hart voor een levende stad Hof van Delden een groen kloppend hart voor een levende stad 2 Een beeldbepalende plek in de historische Stad Delden, tussen Langestraat en Zuidwal, tussen Kortestraat en voormalige Gruttersteeg. 4 Het

Nadere informatie

Referentienummer Datum Kenmerk 8 februari 2011 297914

Referentienummer Datum Kenmerk 8 februari 2011 297914 Notitie Referentienummer Datum Kenmerk 8 februari 2011 297914 Betreft Berekening en beoordeling van verkeersgeneratie en parkeerberekening zuidelijke bouwstrook Wageningen Campus (De Goor) 1 Inleiding

Nadere informatie

PARKEERBALANS Haarlem Schalkstad na (her)ontwikkeling

PARKEERBALANS Haarlem Schalkstad na (her)ontwikkeling PARKEERBALANS Haarlem Schalkstad na (her)ontwikkeling Den Haag, 28 april 2014 Auteurs: Peter Kerklaan/Roger Kersten/Machiel Broeren Status: Definitief Kenmerk: RK/MB/60-140114 Balans Schalkstad.docx Inhoudsopgave

Nadere informatie

RICHTLIJNEN T.B.V. TOEKOMSTIG BEELDKWALITEITSPLAN DOMAINE BELLE COUR. Beeldkwaliteitsplan DBC Suzanne Geux - versie d.d

RICHTLIJNEN T.B.V. TOEKOMSTIG BEELDKWALITEITSPLAN DOMAINE BELLE COUR. Beeldkwaliteitsplan DBC Suzanne Geux - versie d.d RICHTLIJNEN T.B.V. TOEKOMSTIG BEELDKWALITEITSPLAN DOMAINE BELLE COUR 1 PLANBESCHRIJVING De resultaten van de onderzoeken naar de wensen van de doelgroep (medioren) zoals veiligheid, geborgenheid, saamhorigheid,

Nadere informatie

KRAANBOLWERK 8011 Zwolle

KRAANBOLWERK 8011 Zwolle KRAANBOLWERK 8011 Zwolle Het industriële verleden is de inspiratiebron voor een nieuwe toekomst KRAANBOLWERK 8011 Zwolle Kraanbolwerk toen, nu en straks De Zwolse binnenstad is een heel bijzondere plek

Nadere informatie