DE BENSDORP. L o o f & v a n S t i g t. VOORLOPIG ONTWERP t.b.v. INSPRAAK

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE BENSDORP. L o o f & v a n S t i g t. VOORLOPIG ONTWERP t.b.v. INSPRAAK"

Transcriptie

1 DE BENSDORP L o o f & v a n S t i g t VOORLOPIG ONTWERP t.b.v. INSPRAAK 1 mei 2006

2 DE BENSDORP Voorlopig ontwerp t.b.v. inspraak Dit boekje is bedoeld om op A3 geprint te worden. Indien u ervoor kiest dit bestand op A4 te printen, zijn de in het boek aangegeven schalen uiteraard niet meer van toepassing! Opdrachtgever: AM Wonen BV Noord-Holland Postbus NN Amsterdam t Dudok Ontwikkeling Postbus BW Hilversum t INHOUD: Inleiding Concept Stedenbouw Architectuur Openbare Ruimte D e B e n s d o r p - V o o r l o p i g o n t w e r p Architect: Loof & van Stigt Architecten Amsteldijk JA Amsterdam t f Verkeer Parkeren Gevels/Doorsnedes Artist Impressions Overzichtsplattegronden Feiten & Cijfers Colofon Amsterdam 1 mei

3 DE BENSDORP VOOR BUSSUM In Bussum spreekt men van De Bensdorp. Deze chocoladefabriek was altijd ontoegankelijk, een bastion in de stad. Maar Bensdorp is beslist ook karakteristiek, een sociaal-cultureel monument. Veel inwoners van Bussum hebben een haat-liefde verhouding met het complex. Wij behouden de karakteristieke elementen en geven de Bensdorp een nieuwe invulling. Het gebied wordt straks een actief onderdeel van Bussum, met uitstraling naar het centrum en het Spiegel. In de Bensdorp kun je wonen, maar bovendien is er ruimte voor werken, voor horeca en cultuur. Wij gebruiken de industriële monumenten. Verschillende nieuwe gebouwen versterken de identiteit. De Bensdorp krijgt een eigen en onderscheidende sfeer, door zijn architectuur en zijn functies. CULTUURHISTORIE EN HERGEBRUIK De cacaofabriek Bensdorp is al vanaf eind 19e eeuw gevestigd langs het spoor van Bussum. De eerste gebouwen stammen uit 1897 en hebben bijzondere gietijzeren constructies en de zo karakteristieke bakstenen gevels uit die tijd. In de daarop volgende eeuw is er volop bij en aangebouwd en is er een archipel van Industriële gebouwen ontstaan. Met o.a. een winkel uit de dertiger jaren en een kantoor uit de jaren vijftig. In de laatste twintig jaar zijn een aantal karakteristieke gebouwen gesloopt en vervangen door nieuwbouw. Juist het ensemble van gebouwen verteld iets over de geschiedenis en de historie van dit stuk Bussum en zal daarom worden opgenomen in het nieuwe ensemble van gebouwen. De te hergebruiken gebouwen hebben allemaal hun specifieke eigen karakteristiek. De cacaofabriek heeft een bijzondere constructie met grote variëteit aan verdiepingshoogtes van 6 m tot 3.5 en grote vrije overspanningen en ruimten van 15 m bij 20 m De kelders werden gebruikt voor de cacao boter opslag en hebben een uitzonderlijke hoogte van 3.2 met bijzondere gemetselde gewelfde constructies. De gebouwen voor de verwarming, bedrijfsbrandweer schoorsteen hebben meer een hallen karakter. De chocoladefabriek langs de Spiegelstraat is veel meer een gebouw geweest waarin ook eindproducten werden gefabriceerd en heeft o.a. om die reden veel meer ramen, helaas is van dit gebouw de bovenste verdieping in 1995 afgebrand, maar zijn de gevels nog wel overeind gebleven. Het kantoorgebouw aan de Herenstraat is een mooi voorbeeld van Delftse school. Voor al deze gebouwen kan gedacht worden aan kleine bedrijfjes, woonwerk functies van grafische ontwerpers, architecten, mode, muziek en film video zoals die bijvoorbeeld op het entrepotdok in Amsterdam zijn gerealiseerd, Grand cafés ruimten met annexen zoals Panama en Café Amsterdam in Amsterdam of een filmhuis zoals het Louis Hartlooper complex in Utrecht of diverse culturele programma s zoals die o.a. op het Westergasfabriekterrein in Amsterdam zijn en worden gerealiseerd. Ook fitness en sauna s, showrooms, ontwerpactiviteiten zoals in loods 6 op het Java eiland behoren tot de mogelijkheden. Van belang bij en van al deze voorbeelden is de synergie tussen de functie, het gebruik van het gebouw en de uitstraling op de totale gebiedsontwikkeling. I n l e i d i n g Nieuwe invulling 2

4 OUD EN NIEUW We restaureren een achttal monumentale objecten: de winkel, het kantoor, vijf fabrieksgebouwen en de schoorsteen. De sfeer van deze industriële monumenten is aantrekkelijk voor bijzondere woonvormen en bedrijvigheid. Wij denken aan lofts, waarin je kunt wonen en werken, aan een brasserie en aan culturele bedrijven. C o n c e p t Te behouden karakteristieke elementen We slopen de delen van de fabriek die niet meer bruikbaar zijn. Daarvoor in de plaats komen nieuwe gebouwen, elk met een eigen karakter. Het Bensdorpcomplex zal zo het kenmerkende beeld behouden van een verzameling van gebouwen, een ensemble van oud en nieuw. De oude en nieuwe gebouwen zorgen voor een attractieve sfeer, met onverwachte momenten. Dit maakt De Bensdorp aantrekkelijk om te wonen, te werken, of te bezoeken. Het wordt een nieuw focuspunt, dat iedereen iets heeft te bieden. Bestaande situatie Referenties voor oud & nieuw Referenties nieuw Te behouden gebouwdelen Nieuwe gebouwdelen Ensemble oud & nieuw 3

5 wonen PROGRAMMA We stellen in de Bensdorp een gevarieerd programma voor. We realiseren ongeveer woningen voor verschillende doelgroepen in grootte variërend. In de Bensdorp wordt ook gedacht aan bijzondere woonvormen waarbij wonen en werken gecombineerd wordt. Voor dit woonwerken en culturele bedrijvigheid is m2 beschikbaar. Voor het benodigde parkeren van de bewoners, gebruikers en bezoekers wordt ondergrondse parkeerruimte gerealiseerd voor ongeveer 190 auto s. C o n c e p t WONEN wonen + werken De Bensdorp past uitstekend bij de leefstijlen van vandaag. In de gerestaureerde en nieuwe gebouwen is ruimte voor woningen, met een verrassende variëteit aan gangbare en bijzondere woningtypen. Er zijn bijvoorbeeld stadswoningen en herenhuizen, appartementen van verschillende formaten, compacte studio s en zeer royale lofts. De veilige groene binnenhoven bieden de bewoners rust. Deze hoven zijn goed georiënteerd op de zon. Door de enigszins hogere bebouwing langs het spoor met een zogenoemde dove buitengevel wordt het spoorweggeluid effectief geweerd. De Nieuwe Spiegelstraat, met zijn brasserie, stadswoningen en monumentale gebouwen, krijgt het karakter van een kalme bomenlaan, in het verlengde van de Lindelaan. WONEN + WERKEN Een aantal woningen zijn geoptimaliseerd om wonen en werken makkelijk te combineren. Door een grote maat aan flexibiliteit en andere features (zo als twee entrees), zijn de woonwerk-types uiterst geschikt voor een nieuwe, steeds populairdere lifestyle. sociaal/cultuur/bedrijvigheid SOCIAAL / CULTUUR / BEDRIJVIGHEID In de Bensdorp wordt ruimte gereserveerd voor culturele bestemmingen en activiteiten op het gebied van sport & leisure. Hierdoor krijgt het plangebied een levendigheidimpuls. De monumentale fabriek wordt het middelpunt van culturele activiteiten die zich over de dag verspreid zullen afspelen. 4

6 Morfologie Oud: Gesloten Bolwerk OPEN WERELD De oude fabriek was een gesloten wereld. Nu opent deze wereld zich, het leven neemt bezit van het complex. Aan de spoorkant loop je straks via een nieuwe route over de perrons langs de gebouwen. Via twee openbare pleintjes steek je door van de spoorkant naar de Nieuwe Spiegelstraat. Bij de oude winkel en op het tweede plein, de Fabriekshof met de schoorsteen, vind je de publieksgerichte activiteiten. Dit zijn bij uitstek de ruimten voor ontmoetingen en gesprekken. Zulke plekken zijn veel waard in onze steden. C o n c e p t Morfologie Nieuw: Open wereld Routes Hoven & pleinen Referenties voor de open wereld 5

7 Voortzetten van grote diversiteit en differentiatie massaopbouw Welstandscriteria mbt Bensdorp: De uitwerking is een industrieel complex waarbij de volumes van verschillende aard koud tegen elkaar staan Massa opbouw S t e d e n b o u w Uitgangspunt architectonische concept: 4 architectonische entiteiten 1. Oude Fabriek Bensdorp 2. Nieuwe Bensdorp 3. Appartementengebouw Zuidzijde 4. Kantoor In het Ruimtelijk Concept volgt de nieuwbouw de gefragmenteerde en gevarieerde massa opbouw die in het bestaande complex aanwezig is. De volumes verschillen onderling aanzienlijk in afmeting, hoogte en positionering. Deze karakteristiek is uitgangspunt geweest van de ruimtelijk samenstelling van het complex. Appartementengebouw Zuidzijde en Kantoor Villa spiegelen om Bensdorp Overgang naar schaal van de omgeving Het nieuwe appartementengebouw aan de zuidzijde voegt zich in de gedifferentieerde volume opbouw in het totaal concept van Bensdorp. In architectuur is hier sprake van een eigen architectonische en historische entiteit, en tegelijkertijd de spiegel van het vijftiger jaren Kantoor aan de noordzijde. Net als het bestaande kantoor omvatten dit complex de eindruimte voor het totaal fabriekscomplex en wordt de schaal van de bebouwing weer teruggebracht naar een hoogte die meer aansluit op de omgeving. Ontmoeting In de drie hoven in het complex ontstaan drie verschillende ontmoetingen: Samengaan Oud en Nieuw Yin en Yang Diversiteit hoven 1 tussenruimte oud/nieuw 2 hof nieuw 3 hof oud/nieuw 4 hof oud 5 tussenruimte oud/nieuw - het Oude Hof, ruimte wordt gedomineerd door de grote volume verschillen en de karakteristieke oude gebouwen - Midden Hof, hier komen oud en nieuw bouw direct tegen elkaar en vormen samen het middenhof - Nieuwe Hof, gevormd door de nieuwe gebouwen van de Bensdorp, waarmee een geheel eigen en eigentijds karakteristieke ruimte ontstaat. 6

8 S t e d e n b o u w West aanzicht, straatzijde bestaand Bebouwingsdichtheid Oud Bebouwingsdichtheid Nieuw West aanzicht, straatzijde ontwerp BEBOUWINGSHOOGTES Op de Bensdorp locatie Is de diversiteit van bouwhoogtes van de verschillende gebouwen uitgangspunt geweest voor het ontwerp van de totale locatie. Oost aanzicht, spoorzijde bestaand De bestaande fabrieksgebouwhoogtes variëren van 22 m (cacao fabriek) tot en met 40 m (schoorsteen). De overige gebouwen (loodsen, kantoor en winkel) variëren tussen de 5m en de 15m. Oost aanzicht spoorzijde ontwerp De nieuwe bebouwing reageert op deze verschillen met bouwhoogtes van 11m tot 22m. Door deze variatie in gebouwhoogtes ontstaat in deze lange en smalle locatie een reeks van bijzondere stedelijke ruimten elk met een eigen karakteristiek. 7

9 STRATEGIE OUDE GEBOUWEN De bestaande fabrieken zijn enerzijds in goede staat, de meest karakteristieke elementen staan nog fier overeind maar ook de geschiedenis van de tijd en het gebruik heeft zijn sporen nagelaten. Vele verbouwingen, aanpassingen, nieuwe raampartijen en verdelingen zijn hierin zichtbaar. Ook zijn sommige delen van gevels gesloopt of vervangen door andere constructie. A r c h i t e c t u u r Gebouw B, west gevel Gebouw B, oost gevel De geschiedenis zal in de gebouwen zichtbaar blijven en thema zijn van de aanpak. Concreet betekent dit dat nieuwe ramen, gevel sparingen en toegevoegde elementen zoals trappen en balkons en dak opbouwen een eigen expressie krijgen, maar ook dat gevel delen die hersteld worden, zichtbaar blijven. Gebouw E, oost gevel Referenties Bestaande gebouwen de Bensdorp 8

10 A r c h i t e c t u u r Formele zijde, grote maat Formele zijde, kleine maat RELATIE OUD EN NIEUWBOUW De oude Bensdorp karakteriseert zich door een eenduidige architectuuropvatting over de veelheid van volumes heen. Deze oude industriële architectuur kenmerkt zich door: - het eenduidig gebruik van baksteen als materiaal - de sterk verticale geleding van de gevels door de (constructieve) penanten. - Met name variaties in de openingen in de metselwerk vlakken De zware vloerbelastingen die in het gebouw gedragen worden door stalen balken en gietijzeren kolommen, of de grote spanten ( bij de hallen) die opliggen op de gevel worden hier vanzelfsprekend vertaald in de zware gemetselde dragende penanten. De constructieve samenhang wordt rondom doorgezet, De zware gemetselde gevel beëindigingen koppelen net als de funderingen de dragende gevelpenanten. De gevel vullingen die een rol vervullen in de stabiliteit zijn vrijer te perforeren en aan te tasten zoals ook de geschiedenis heeft aangetoond. Het nieuwe fabriek complex kent de grilligheid van de oude fabriek in volumieke opbouw. Het is een samenklontering van verschillende volumes, de plasticiteit is het eerste middel en sluit zo aan op het basis karakter van het ensemble van de oude fabriek. En er is in parallel hiermee gekozen voor een samenhangende architectuur in het ensemble. De expressie van de draag constructie is vertaald in het prefab betonnen raster dat afhankelijk van de plek en positie in het volume wordt uitgewerkt en verfijnd met een keramische invulling. Er is sprake van een doorlopende gevelbehandeling met binnen het thema variaties. 9

11 A r c h i t e c t u u r Transformatie Formeele Zijde -> Informeele Zijde Gebouwen F en G, west gevel Formeel - Informeel Variatie in Nieuwbouw Binnen het thema van de betonnen raster met invulling wordt aan de woonhoven een informeele zijde gecreeërd. Door de keramische vlakken te verschuiven onstaat een ontspannen sfeer aan de geluidsluwe zonzijde van de woongebouwen. Het afwisselende gebruik van loggias, serres en balkons volgt het patroon van de keramische elementen en voegt daardoor nog meer taktiliteit aan deze gevels toe. Referenties Gebouwen F en G, impressie 10

12 SPIEGELGEBOUW Aan het ensemble is bij het spoor als uitzondering op de regel een nieuw volume toegevoegd die qua karakteristiek onderdeel uit gaat maken van oude fabriek. Het hoofdthema van deze uitbreiding vindt zijn oorsprong in de karakteristieke bouw van het industriële complexs. Constructie is hier bepalend geweest A r c h i t e c t u u r Voor het nieuwe toegevoegde volume zijn de zware gemetselde penanten, ook verwijzend in de symmetrie naar het hoofdgebouw gebruikt. De luchtigere invullingen van het raster maken duidelijk dat ze hier een volstrekt andere betekenis hebben gekregen dan de constructieve noodzakelijke invullingen van de bestaande gebouwen. Spiegel gevel, spoorzijde APPARTEMENTENGEBOUW ZUIDZIJDE Gebouw H, zuid gevel Gebouw H, noord gevel Het appartementengebouw aan de zuidzijde, liggend aan de geitenwei, Is in stedenbouwkundige en historische zin de weder helft van het kantoor. Het ligt los van het ensemble, is van deze tijd en een nieuw component aan de fabriekslocatie. Zoals het kantoor een markante expressie is van de vijftiger jaren zo is het gebouw op de kop een markante expressie van de baksteen architectuur van nu. In dit gebouw is er een continuïteit in metselwerk raster doorgezet die afhankelijk van de positie wordt ingevuld met metselwerk, puien loggia s etc. 11

13 O p e n b a r e r u i m t e Maaiveld Situatie Openbare ruimte / materialisatie Referenties materialisatie Steengrind (binnenhoven) Steengrind (binnenhoven) Stalen Boombak (Binnenhoven) Klinker bestrating (openbare hoven) stelcon platen staal/beton (perron) 12

14 Maaiveld Situatie Openbare ruimte / Infrastructuur Fietsenrek (12) ondergrondse afvalcontainer (2) parkeerp. (6) Fietsenrek (12) ondergrondse afvalcontainer (2) parkeerp. (10) Fietsenrek (24) parkeerp. (2) draaicirkel ladderwagen (17m) ondergrondse afvalcontainer (2) Fietsenrek (24) O p e n b a r e r u i m t e scheiding openbaar/semiopenbaar (hek) Fietsenrek (12) semiopenbare hof (gemeenschappelijk eigendom) scheiding openbaar/semiopenbaar (hek) semiopenbare hof (gemeenschappelijk eigendom) opstelplaats brandweer scheiding openbaar/semiopenbaar (hek) Fietsenrek (12) Straat (eenrichtingsverkeer) In/Uitrit Parkeergarage openbare voetgangersroute informeele voetgangersroute hydrant Impressie Spoorzijde Straatprofiel Spoorzijde Detail Straat Spoorzijde 1:200 - Spoor - Geluidsmuur (1.20m hoog) - Straat (3.50 m breed, 4 m t.p.v. afvalcontainer) - Langsparkeerstrook (2 m breed) - Looppad (1 m breed) - Perron, 1.20 m boven straat - openbare loopstrook (1.50 m) - semiopenbare zone - Rooilijn 13

15 VERKEER We stellen voor om langs het spoor een openbare route te maken voor voetgangers, fietsers en auto s die onderdeel gaat uitmaken van de verkeerscirculatie. Het oude perron van de fabriek handhaven we en gebruiken we voor de entrees en activiteiten van de diverse gebouwen. In de Nieuwe Spiegelstraat blijft de rijrichting gehandhaafd en maken we langs de fabriek ruimte voor voetgangers. Hier komt ook de entree voor een deel van de auto s die geparkeerd staan in de oude kelders. Er komen twee autovrije pleintjes, een semi openbare route verbindt de pleintjes. Aan de zuidkant maken we een nieuw straatje tussen de oude fabriek en de nieuwe woningen. Hier is de publiekstoegang van de parkeergarage en nieuwe toegangen van de oude fabriek. V e r k e e r / T u n n e l Verkeer / Ontsluiting Doorsnede Bensdorp / Gewest overzicht BEREIKBAARHEID / TUNNEL De achilleshiel van de ontwikkeling van dit unieke gebied is de bereikbaarheid. Wonen, werken en cultuur aan de Bensdorpzijde kunnen niet verantwoord bereikt worden langs de bestaande wegen aan de westkant van het plangebied. Dit zijn erftoegangswegen. Mede met het oog op de luchtkwaliteit, bereikbaarheid en veiligheid is intensivering niet mogelijk. Daarom is gekozen voor het bouwen van een tunnel onder het spoor, waardoor de verkeersafwikkeling kan plaatsvinden op de Brinklaan aan de oostkant van het gebied. Deze weg heeft voldoende capaciteit om alle verkeer op te vangen. Het bouwen van de tunnel heeft als bijkomend voordeel dat het Geitenweitje gehandhaafd kan worden: de tunnel wordt hieronder geprojecteerd. 14

16 P a r k e r e n A B Parkeren op maaiveld Parkeren -1 niveau PARKEREN Parkeren: Fietsen: Het plan gaat uit van een hoge bebouwingsdichtheid. Daarom worden praktisch alle auto s ondergronds geparkeerd. Een groot deel van het parkeren lossen we op aan de zuidkant. We maken hier onder de geitenwei en de nieuwe woningen een verdiept liggende openbare garage. De garage wordt ontsloten vanaf de Brinklaan door een parkeer tunnel onder het spoor. Door de diepte van de garage zal de geitenwei na gereed komen van de garage weer in de oude glorie worden hersteld. De toegang voor de gebruikers is naast de oude fabriek. De bestaande kelders onder de fabriek gebruiken we gedeeltelijk als stallingsgarage voor de bewoners. De ingang maken we aan de Nieuwe Spiegelstraat. Langs het spoor zal waar mogelijk wat ruimte worden gereserveerd voor bezoekersparkeren. Keldervolume A: Keldervolume B: Totaal in kelders: Op maaiveld: Totaal: 86 plaatsen 100 plaatsen 186 plaatsen 18 plaatsen 204 plaatsen Keldervolume A: BG gebouwdeel H: Totaal in kelders: Op maaiveld: Totaal: 150 fietsen 050 fietsen 200 fietsen 95 fietsen 295 fietsen Parkeren onder de geitenwei 15

17 Parkeren de Bensdorp (Gewest) In de nota van uitgangspunten staan de volgende uitgangspunten: Parkeer aantallen worden getoetst aan de CROW richtlijnen (+ aanbevelingen verkeersvoorzieningen binnen de bebouwde kom). Bij het te ontwikkelen programma wordt gekeken naar optimalisering van het dubbele gebruik van parkeerplaatsen. Voor de woningen geldt een parkeernorm van 1,5 per woning. Overige functies de aanbevelingen van de CROW (sterk stedelijk centrumgebied). Programma de Bensdorp 139 woningen 4700 m 2 BVO bijzondere functies De bijzondere functies kunnen als volgt worden omschreven: Kantoor Dudok beperkte balie functie 800 m 2 BVO (gebouw A) (1,5 pp/100 bvo). Kantoor / werkruimten zonder baliefunctie (diverse gebouwen 400 m 2 ) (0.8 pp/100 bvo). Sociaal culturele voorzieningen (diverse gebouwen 600 m 2 ) (0.3 pp- 1.0pp/ 100m2 bvo). Restaurant / horeca grand café 300 m 2 (4-8 pp / 100m2 bvo) Leisure / sport overige cultureel 1900 m2 (1,5-2.0 pp / 100 m 2 bvo) Kelders opslag diverse functies 700 m 2 (0.2 pp/ 100 m 2 bvo) Aangezien er een grote samenhang is met de Gewest locatie en de daar te realiseren parkeervoorziening wordt deze locatie meegenomen in de parkeerbalans. Kantoor / werkruimten zonder baliefunctie (diverse gebouwen 400 m 2 ) (0.8 pp/100 bvo). Sociaal culturele voorzieningen (diverse gebouwen 600 m 2 ) (0.3 pp- 1.0pp/ 100m2 bvo). Restaurant / horeca grand café 300 m 2 (4-8 pp / 100m2 bvo) Leisure / sport overige cultureel 1900 m2 (1,5-2.0 pp / 100 m 2 bvo) Kelders opslag diverse functies 700 m 2 (0.2 pp/ 100 m 2 bvo) Aangezien er een grote samenhang is met de Gewest locatie en de daar te realiseren parkeervoorziening wordt deze locatie meegenomen in de parkeerbalans. Programma Gewest 20 woningen 6500 m 2 bijzondere functies A De bijzondere functies kunnen als volgt worden omschreven m 2 kantoor zonder baliefunctie (0.8 pp/100 bvo) 1500 m 2 kantoor met baliefunctie (1,5 pp/100 bvo) Kruisgebouw / apotheek behandelruimten (1,5 pp/ behandelruimte) Parkeercapaciteit Parkeercapaciteit Bensdorp Garage A Bewoners garage 86 Garage B Openbare garage/ bewoners 100 Openbare weg langs spoor Openbare plaatsen 18 Totaal Bensdorp 204 Gewest Garage Openbare plaatsen/ bewoners 125 Openbare weg Openbare plaatsen betaald parkeren 30 Totaal Gewest 155 TOTAAL capaciteit 359 Datum : 21 februari 2006 Kenmerk : 6304.A.017 Betreft : Parkeren De Bensdorp Bussum (Gewest) Parkeerbehoefteschema Parkeerbehoefteschema 3 Werkdag Avonden Weekeinde Programma Maximaal ( 100%) 1/2 Aandeel bezoek % B Parkeren -1 niveau Parkeren de Bensdorp en Gewest P a r k e r e n Programma Gewest 20 woningen 6500 m 2 bijzondere functies De bijzondere functies kunnen als volgt worden omschreven m 2 kantoor zonder baliefunctie (0.8 pp/100 bvo) 1500 m 2 kantoor met baliefunctie (1,5 pp/100 bvo) Kruisgebouw / apotheek behandelruimten (1,5 pp/ behandelruimte) Wonen Bensdorp 139 woningen % Kantoor Dudok 800 bvo % Kantoor 400 m 2 bvo % Sociaal cultureel 600 m 2 bvo Restaurant horeca 300 m 2 bvo % Leisure 1900 m % Kelders opslag 700 m % Subtotaal Bensdorp Conclusies Wanneer er uit gegaan wordt van een gewoon werkdag programma zal er in de Bensdorp voldoende capaciteit zijn (17 auto s capaciteitsruimte) en bij het Gewest 40 parkeerplaatsen reserve. Dat betekent dat hier nog voldoende flexibiliteit zit om groei of anderszins op te vangen. Ook is het wellicht zinnig om de huidige getekende capaciteit te beperken. Bij het avond en weekeindgebruik is er een zeer groot overschot aan parkeercapaciteit. Onderzocht moet worden of die capaciteit kan worden ingezet voor algemene doeleinden en parkeren voor het centrum. Wonen Gewest 20 woningen % Kantoor zonder baliefunctie 3500 bvo % Kantoor met baliefunctie 1500 bvo % Gezondheidscentrum 20 behandel % Winkel/Apotheek 350 m 2 bvo (richtlijn?) % Subtotaal Gewest Totaal parkeren Bensdorp en Gewest Conclusies Indien er geen gebruik gemaakt wordt van dubbel gebruik en niet uitgegaan wordt van een dag of weekpatroon is er over het totale gebied een klein overschot van 6 auto s waarbij opgemerkt moet worden dat er bij de Bensdorp een tekort is met betrekking tot met name het bezoekers parkeren, maar dat hiervoor is in het Gewest voldoende ruimte. Wanneer er uit gegaan wordt van een gewoon werkdag programma zal er in de Bensdorp voldoende capaciteit zijn (17 auto s capaciteitsruimte) en bij het Gewest 40 parkeerplaatsen 16

18 West aanzicht, straatzijde G e v e l s / D o o r s n e d e s Langsdoorsnede en west aanzicht Langsdoorsnede en oost aanzicht Oost aanzicht, spoorzijde 17

Masterplan Spoorzone. Oktober 2003

Masterplan Spoorzone. Oktober 2003 Masterplan Spoorzone Oktober 2003 1 2 1 Voorwoord Voor u ligt het masterplan dat de herontwikkeling van de Spoorzone in beeld brengt wanneer het bestaande spoorviaduct vervangen wordt door een spoortunnel.

Nadere informatie

Nota zienswijzen. Bestemmingsplan Herontwikkeling Verlengde Blokkenweg 12 e.o.

Nota zienswijzen. Bestemmingsplan Herontwikkeling Verlengde Blokkenweg 12 e.o. Nota zienswijzen Bestemmingsplan Herontwikkeling Verlengde Blokkenweg 12 e.o. December 2013 Hoofdstuk 1 Het ontwerpbestemmingsplan Herontwikkeling Verlengde Blokkenweg 12 e.o. heeft van donderdag 17 oktober

Nadere informatie

van een rotonde in de kruising met de Onderwijsboulevard. De rotonde zal in 2009 worden aangelegd.

van een rotonde in de kruising met de Onderwijsboulevard. De rotonde zal in 2009 worden aangelegd. referentiebeeld grondgebonden wonen foto Van Musschenbroekstraat referentiebeeld accenten bebouwing Het Stationskwartier ligt op het kruispunt van het Paleiskwartier, station, de binnenstad, Boschveld

Nadere informatie

Masterplan Stadswerven nieuwe stedelijkheid voor Dordrecht

Masterplan Stadswerven nieuwe stedelijkheid voor Dordrecht Masterplan Stadswerven nieuwe stedelijkheid voor Dordrecht Gezicht op Dordrecht Jan van Goyen, 1651 bron: Dordrechts museum Voorwoord Mariet schoenmakers Voorwoord Dordrecht heeft goud in handen: een

Nadere informatie

ontwikkel strategie Overhoeks Maart 2013

ontwikkel strategie Overhoeks Maart 2013 ontwikkel Maart 2013 ontwikkel Inhoudsopgave Inleiding Strategie De Strip Voorbeeld verkaveling Parkeren Openbare Ruimte Bestemmingsplan Tot Slot p.5 p.9 p.14 p.18 p.23 p.25 p.28 p.31 Shell Laboratorium,

Nadere informatie

CULTUREEL PLEIN IN HOUTEN

CULTUREEL PLEIN IN HOUTEN Renée Feenstra Yassine Nacro Stella Geraerts Tessa Kramer Tom de Jong Niels de Boer CULTUREEL PLEIN IN HOUTEN Atelier Stedelijke Vernieuwing & Duurzame Gebiedsontwikkeling Renee Feenstra Niels de Boer

Nadere informatie

NIEUW LICHT OP LEEGSTAND

NIEUW LICHT OP LEEGSTAND NIEUW LICHT OP LEEGSTAND ontwerpend onderzoek naar de transformatie & stedenbouwkundige potentie van (structureel) leegstaande kantoren in Nederland en België 1 16 oktober 2012 S-M-L studio voor het metropolitane

Nadere informatie

Een plek van en voor de Dapperbuurt

Een plek van en voor de Dapperbuurt Een plek van en voor de Dapperbuurt Mart Huijbers 0749521 Afstudeerbegeleiders dr. ir. Gijs Wallis De Vries drs. Marieke van Rooij Externe begeleiders M3H architecten ir. Machiel Spaan ir. Marc Reniers

Nadere informatie

Bestemmingsplan Zuiderpark- Stadswalzone. Vastgesteld

Bestemmingsplan Zuiderpark- Stadswalzone. Vastgesteld Bestemmingsplan Zuiderpark- Stadswalzone Vastgesteld 's-hertogenbosch Bestemmingsplan Zuiderpark- Stadswalzone Vastgesteld oktober 2009 2 Inhoudsopgave Toelichting 5 Hoofdstuk 1 Inleiding 7 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

1 Stedenbouwkundig Programma van Eisen Blok 11 en 12 - juli 2006

1 Stedenbouwkundig Programma van Eisen Blok 11 en 12 - juli 2006 1 2 Colofon Gemeente Nieuwegein Projectbureau Binnenstad Martinbaan 2 Postbus 1 3430 AA Nieuwegein Contact Secretariaat Projectbureau Binnenstad Telefoon: 030-6071808 of 030-6071841 Fax: 030-6013720 E-mail:

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Vaststellen welstandscriteria Slachthuisbuurt Zuidstrook. Bestuurlijke context. B&W-besluit:

Nota van B&W. Onderwerp Vaststellen welstandscriteria Slachthuisbuurt Zuidstrook. Bestuurlijke context. B&W-besluit: Nota van B&W Onderwerp Vaststellen welstandscriteria Slachthuisbuurt Zuidstrook Portefeuille J. Nieuwenburg Auteur Mevr. S.A. Vreeswijk - Rooth Telefoon 5113549 E-mail: s.rooth@haarlem.nl STZ/RP Reg.nr.

Nadere informatie

12.1 Algemeen gebruik

12.1 Algemeen gebruik Visie en ontwerp 61 Op basis van voorgaande analyse zal nu voor de Grote Kerk een toekomstrichting worden uitgezet. Deze toekomstrichting zal zoveel mogelijk recht doen aan de uitgangspunten en gebaseerd

Nadere informatie

Masterplan Gebiedsontwikkeling. Kennispark Twente

Masterplan Gebiedsontwikkeling. Kennispark Twente Masterplan Gebiedsontwikkeling Kennispark Twente Masterplan Gebiedsontwikkeling Kennispark Twente Status Op 30 oktober 2008 heeft de Stuurgroep Kennispark Twente dit Masterplan Gebiedsontwikkeling vastgesteld.

Nadere informatie

Nota wensbeelden, uitgangspunten en bouwstenen bedrijventerreinen

Nota wensbeelden, uitgangspunten en bouwstenen bedrijventerreinen Nota wensbeelden, uitgangspunten en bouwstenen bedrijventerreinen Scharlo Maasoever Nederveenweg Haven Zeve van And Cartografe Berkhaag n elstraat weg Haven I - VI Laageinde Eerste Zeine Zanddonk Versie:

Nadere informatie

Stedenbouwkundige visie locatie Castor. Sector Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Afdeling Stadsontwikkeling Team Ruimtelijke Plannen

Stedenbouwkundige visie locatie Castor. Sector Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Afdeling Stadsontwikkeling Team Ruimtelijke Plannen Stedenbouwkundige visie locatie Castor Sector Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Afdeling Stadsontwikkeling Team Ruimtelijke Plannen Stedenbouwkundige visie locatie Castor Sector Stedelijke Ontwikkeling

Nadere informatie

BOSSCHE ARCHITECTUUR- PRIJS 1995-2015

BOSSCHE ARCHITECTUUR- PRIJS 1995-2015 BOSSCHE ARCHITECTUUR- PRIJS 1995-2015 Het BAI bestaat 20 jaar! Een mooi moment om terug te kijken wat 20 jaar architectuur de stad heeft opgeleverd. inhouds opgave gebouw 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Nadere informatie

Kaderstellende Nota. Herontwikkeling KPN-gebouw Koelmalaan 350. Juni 2011. Kaderstellende Nota Herontwikkeling KPN-gebouw, versie 27 juni 2011 1

Kaderstellende Nota. Herontwikkeling KPN-gebouw Koelmalaan 350. Juni 2011. Kaderstellende Nota Herontwikkeling KPN-gebouw, versie 27 juni 2011 1 Kaderstellende Nota Herontwikkeling KPN-gebouw Koelmalaan 350 Juni 2011 Kaderstellende Nota Herontwikkeling KPN-gebouw, versie 27 juni 2011 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Plangebied.. 4 3. Vigerend

Nadere informatie

Bestemmingsplan Oosterhoogebrug en Ulgersmaborg. versie vastgesteld

Bestemmingsplan Oosterhoogebrug en Ulgersmaborg. versie vastgesteld Bestemmingsplan Oosterhoogebrug en Ulgersmaborg versie gemeente Groningen - bestemmingsplan Oosterhoogebrug en Ulgersmaborg 2 Inhoudsopgave Toelichting...5 Hoofdstuk 1 Inleiding...7 1.1 Aanleiding en doel...7

Nadere informatie

welstandsparagraaf Nieuw-Crooswijk Versie juli 2006 - ter vaststelling West 8 urban design & landscape architecture

welstandsparagraaf Nieuw-Crooswijk Versie juli 2006 - ter vaststelling West 8 urban design & landscape architecture welstandsparagraaf Nieuw-Crooswijk Versie juli 2006 - ter vaststelling West 8 urban design & landscape architecture Inhoud A Inleiding A1 Koppeling met de Koepelnota Welstand A2 Overzicht doorlopen proces

Nadere informatie

De Internationalisering van de Jaarbeurs Utrecht

De Internationalisering van de Jaarbeurs Utrecht Inhoudsopgave Voorwoord Inhoudsopgave 1. Ontwerpopgave 2. Verkenning 3. Stedenbouwkundig ontwerp 1.1 Locatie 1 1.2 Masterplan 1.3 Huidige plannen 2 3 1.4 Te ontwerpen product 3 2.1 Locatieanalyse 5 2.2

Nadere informatie

GEMEENTE GEMERT-BAKEL

GEMEENTE GEMERT-BAKEL Compositie 5 stedenbouw bv Boschstraat 35-37 4811 GB Breda telefoon 076-522 5262 fax 076-521 3812 email info@c5s.nl internet www.c5s.nl GEMEENTE GEMERT-BAKEL BEELDKWALITEITPLAN SOERSEL werknummer 1100.31

Nadere informatie

Bestemmingsplan Kom-Oost. Juli 2013

Bestemmingsplan Kom-Oost. Juli 2013 Bestemmingsplan Kom-Oost Juli 2013 toelichting 1 2 3 Inhoud van de toelichting Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Ligging en begrenzing plangebied 1.2 Aanleiding en doelstelling 1.3 Geldende regeling 1.4 Leeswijzer

Nadere informatie

De internationalisering van de Jaarbeurs en omgeving

De internationalisering van de Jaarbeurs en omgeving De internationalisering van de Jaarbeurs en omgeving Door: Richard Fikse 1140728 Fidan Bulut 1093800 Docent: Herman Vande Putte Leerplan i Voorwoord In het kader van het eindproject van semester 6 bij

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Zaaknummer OOPPH02. Onderwerp Stedenbouwkundig visie Dillenburg

Raadsvoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Zaaknummer OOPPH02. Onderwerp Stedenbouwkundig visie Dillenburg Zaaknummer OOH02 Onderwerp Stedenbouwkundig visie Dillenburg Raadsvoorstel Inleiding Op 19 februari 2002 is het raadsbesluit genomen om te komen tot de realisatie van een nieuwe sporthal in sport- en recreatiepark

Nadere informatie

Projectvoorstel NDSM-terrein Amsterdam-Noord

Projectvoorstel NDSM-terrein Amsterdam-Noord Projectvoorstel NDSM-terrein Amsterdam-Noord Titel Werktitel KINETISCH NOORD Ontwikkeling NDSM-terrein tot bedrijfsverzamelterrein voor cultuurproducenten Inhoudsopgave Inleiding H1 Bedrijfsfilosofie:

Nadere informatie

Van Klooster Dolphia naar Meeting Point Dolphia en Grand café In de Kapel

Van Klooster Dolphia naar Meeting Point Dolphia en Grand café In de Kapel Van Klooster Dolphia naar Meeting Point Dolphia en Grand café In de Kapel RAPPORT Conversie Dolphia Projectgroep 2 Opleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie: Broekhuis, N. (Niels) Dam, M. (Marloes)

Nadere informatie

Titel Pagina. Auteur: Johan Gude S0012289

Titel Pagina. Auteur: Johan Gude S0012289 1 Titel Pagina Auteur: Johan Gude S0012289 Dit verslag is geschreven in het kader van de bacheloropdracht van de opleiding Industrieel Ontwerpen aan de Universiteit Twente. Verantwoordelijke organisatie:

Nadere informatie

Structuurvisie ROTTERDAM CENTRAL DISTRICT 110317

Structuurvisie ROTTERDAM CENTRAL DISTRICT 110317 Structuurvisie ROTTERDAM CENTRAL DISTRICT 110317 1 COLOFON Structuurvisie Structuurvisie 18 augustus 2009 Rotterdam Central District 110317 Geproduceerd door: Gemeente Rotterdam Dienst Stedenbouw en Volkshuisvesting

Nadere informatie

Amfora Amstel liefde voor amsterdam. 08 April 2010

Amfora Amstel liefde voor amsterdam. 08 April 2010 Amfora Amstel liefde voor amsterdam 08 April 2010 #453 Amfora Amstel_Liefde voor Amsterdam_ 08 april 2010 Strukton Postbus 1025 3600 AB Maarssen 030 248 69 11 www.strukton.nl Zwarts & Jansma Architecten

Nadere informatie

Acupuncture at the post-war city

Acupuncture at the post-war city Acupuncture at the post-war city Reflectieverslag A.L. Hagg-Kleingeld 1514652 14-05- 13 Graduation Technical Universiteit Delft RMIT, architecture Transforming Neighbourhoods. Docenten: Lidwine Spoormans/Hielkje

Nadere informatie