Al aan water gedacht?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Al aan water gedacht?"

Transcriptie

1 Al aan water gedacht? wegwijzer voor eengezinswoningen en kleine appartementsgebouwen

2 Inleiding Beste bouwer en verbouwer Wat zou u doen zonder water in huis? Wel niets, inderdaad! Daarom denken wij met u mee. Deze wegwijzer geldt voor het aansluiten van eengezinswoningen en kleine appartementsgebouwen (maximum vier watermeters) op het waterleidingnet. Voor grote appartementsgebouwen of bedrijven hebben we een aparte wegwijzer opgesteld die u kan aanvragen via T (optie 4). Inhoud 1. Stappenplan tot water 2. Welke aftakking kan u kiezen als huishoudelijk verbruiker? 2.1 Bovengrondse aftakking 2.2 Kelderaftakking 2.3 Aftakking in een meterput binnenshuis 2.4 Aftakking in een meterkelder buitenshuis 3. U bouwt een appartementsgebouw met max. vier watermeters? 4. De minibinneninstallatie: water tijdens de bouwwerken 5. Water tijdens en na de bouwwerken 1

3 1. Stappenplan tot water Stap 1: u gaat bouwen of verbouwen (verplaatsing wateraftakking) U dient zo snel mogelijk een aanvraag in via Stap 2: u bezorgt ons het ingevulde formulier aanvraag voor een nieuwe aftakking drinkwater (dit formulier geldt meteen ook voor de waterbevoorrading via één meter) of aanvraag om wijziging aftakking drinkwater. een volledig bouwplan (inplantingsplan, omgevingsplan,...) met daarop aangeduid de plaats waar de aftakking de woning zal binnenkomen en waar de watermeter wordt geplaatst. Als uw gemeentebestuur ( een attest vraagt ter goedkeuring van de aftakking bezorgt u dit aan ons. bij verbouwing een bouwplan of schets met aanduiding van de gewenste wijzigingen aan de bestaande aftakking. U stuurt dit aan Pidpa - Vierselse baan Grobbendonk Wanneer geen waterleiding in uw straat aanwezig is, dient de aanvraag tijdig te gebeuren. In dit geval moeten wij eerst de waterleiding aanleggen vóór we uw aftakking kunnen maken. Dat vraagt extra uitvoeringstijd. Stap 3: wij bevestigen U ontvangt binnen zeven werkdagen een bevestiging. De kostprijs is bepaald op basis van de door u verstrekte gegevens. Zo nodig contacteren wij u voor bijkomende informatie. Stap 4: voorbereidingen op het terrein U kiest uit verschillende types van aftakkingen, elk met zijn eigen technische voorwaarden. Zodra deze technische voorschriften uitgevoerd zijn, verwittigt u ons via T (optie 4) of via het terugmeldingsformulier op onze website ( 2

4 Stap 5: water nodig tijdens de bouwwerken? Na technische controle door Pidpa voeren we uw aftakking uit binnen 15 werkdagen. Wij contacteren u voor een afspraak. Nadien beschikt u voorlopig over drinkwater, zelfs tijdens de bouwwerken. Stap 6: na aansluiting van de binnenleiding, eerst keuring Is uw binnenleiding aangelegd en zijn alle voorschriften nageleefd? Bestel dan de keuring bij Pidpa en het keuren en in dienst stellen gebeurt in één moeite. Zelfs de keuring van de rioleringsaansluiting kan u tegelijkertijd bij Pidpa bestellen. Stap 7: proficiat, u hebt water! Vergeet niet uw adreswijziging door te geven wanneer u verhuisd bent. 3

5 2. Welke aftakking kiest u? Er bestaan verschillende aftakkingen: bovengronds (horizontaal of vertikaal) in de kelder (enkel horizontaal) in een meterput in een meterkelder buitenshuis. Ze hebben één ding gemeenschappelijk: u moet een mantelbuis plaatsen tussen de rooilijn (d.i. de grens tussen uw eigendom en de openbare weg) en de plaats waar de aftakking uw huis binnenkomt. Hoe doet u dit? U graaft haaks op de as van de straat een sleuf die diep genoeg is om de mantelbuis met 80 cm grond te bedekken. Hierin legt u in een rechte lijn een gladde, harde mantelbuis met een doormeter van 110 mm. U gebruikt best rioleringsbuizen die waterdicht met elkaar verbonden zijn (bv. via rubbers). Gebruik in GEEN geval een flexibele of een aan de binnenzijde geribde buis. Deze mantelbuis komt het huis binnen op 80 cm diepte (afstand bovenkant van de buis tot het maaiveld) op de plaats waar de aftakking moet komen: ofwel rechtstreeks indien uw aftakking in de kelder binnenkomt ofwel via de Pidpa-bocht (een bocht in PVC met diameter 110 mm en een straal van 40 cm of meer). De verbinding tussen de mantelbuis en de bocht moet waterdicht afgesloten zijn. De ruimte tussen de mantelbuis en de opening in de funderingsmuur maak je waterdicht. De afdichting tussen de mantelbuis en de aftakking van Pidpa gebeurt door Pidpa. Over het uiteinde van de mantelbuis aan de straatkant trekt u een plastic zak om te voorkomen dat zand in de buis terechtkomt. Breng bij het dichten van de sleuf aan de straatzijde een merkteken (paaltje) aan op de plaats waar de mantelbuis eindigt. Zo vinden we dit punt makkelijk terug. 4

6 2.1 Bovengrondse aftakking De meest gebruikte en eenvoudigste aftakking is de bovengrondse. De watermeter wordt geplaatst bijvoorbeeld in de garage of bergplaats, aan de voorgevel, zijgevel of een binnenmuur. Zet bij nieuwbouw op de muur een merkteken waar de vloerplaat komt. Plaats tegen de definitieve muur een stevige, vochtbestendige houten plaat, bij voorkeur een betonplexplaat van min. 18 mm dikte, waartegen de watermeter wordt bevestigd. Voordelen zijn: de watermeter is makkelijk bereikbaar en kan vorstvrij opgesteld worden. Standaard plaatsen we de watermeter horizontaal. bovengrondse aftakking Plaats op houten plaat vrij te houden : 100 x 60 cm afstand as-muur 10 cm 80 cm 20 cm 60 cm vloerplaat Bij een verticale plaatsing houdt u een plaats vrij van 60 cm breed op 120 cm hoog. Hier kan de watermeter niet volledig leeglopen. Indien de meter niet vorstvrij staat, kan dit leiden tot beschadiging, waarvan u de kosten draagt. 5

7 2.1.1 Voorgevel De mantelbuis komt binnen via de voorgevel op 80 cm diepte en komt via een Pidpa-bocht bovengronds uit. De bocht steekt 5 à 10 cm boven de afgewerkte vloer uit. De as van de bocht is tien cm van de muur verwijderd. voorgevel Plaats vrij te houden : 100 x 60 cm diepte 80 cm mantelbuis 110 mm maaiveld afstand as-muur 10 cm afgewerkte vloerpas Pidpa-bocht R 40 cm U mag een meervoudige aansluitbocht gebruiken (vijf verbonden bochten, bestemd voor nutsleidingen). De buitenste bocht (binnendiameter 110 mm) is bestemd voor de waterleiding. Deze bocht steekt 5 à 10 cm boven de afgewerkte vloer uit. De mantelbuis heeft dezelfde binnendiameter als de bocht, namelijk 110 mm. Verder is de werkwijze identiek. 6

8 meervoudige aansluitbocht VLOERPLAAT BUITENMUUR bocht voor water Zijgevel Plaats de mantelbuis op 1 m afstand van de zijgevel en leidt deze op 80 cm diepte het gebouw binnen via een liggende Pidpa-bocht. Sluit een staande Pidpa-bocht aan om de waterleiding bovengronds te brengen. Deze bocht steekt 5 à 10 cm uit boven de afgewerkte vloer. De as van de bocht is 10 cm van de muur verwijderd. Hier maak je best buiten, ter hoogte van de liggende bocht, een werkput. Bij een aftakking via de zijgevel mag de watermeter max. 1 m verwijderd zijn van de buitenmuur. aftakking via zijgevel Plaats vrij te houden : 100 x 60 cm werkput afstand as-muur 10 cm afgewerkte vloerpas Pidpa-bocht R 40 cm 110 mm Pidpa-bocht R 40 cm 7 1 m max. 1 m

9 2.1.3 Binnenmuur De mantelbuis komt via de voorgevel binnen en loopt onder het gebouw tot waar de aftakking bovengronds wordt geplaatst. U sluit een Pidpa-bocht aan om de waterleiding bovengronds te brengen. Deze bocht steekt 5 à 10 cm boven de afgewerkte vloer uit. aftakking via zijgevel Plaats vrij te houden : 100 x 60 cm maaiveld 80 cm afgewerkte vloerpas afstand as-muur 10 cm buitengevel mantelbuis 110 mm Pidpa-bocht R 40 cm 8

10 2.2 Kelderaftakking U kan kiezen om de aftakking van de waterleiding in de kelder te plaatsen. De watermeter wordt steeds horizontaal geplaatst. In een kelder met waterdichte bezetting zorgt u dat de watermeterbeugel kan worden bevestigd zonder beschadiging van de bezetting. Dit kan bijvoorbeeld door het plaatsen van een extra muurtje of een voldoende stevige en vochtbestendige houten plaat (bij voorkeur een betonplexplaat van min. 18 mm dikte) Voorgevel De mantelbuis komt langs de voorgevel het huis binnen op 80 cm diepte. Wil u de watermeter tegen de zijmuur plaatsen, laat de as van de mantelbuis dan binnenkomen op tien cm van de muur. Komt de watermeter tegen de voorgevel zelf, dan is dit niet nodig. aftakking in kelder rechtdoor MAAIVELD Plaats vrij te houden 100 x 60 cm diepte 80 cm 110 mm afstand as-muur 10 cm 9

11 2.2.2 Zijgevel Wanneer de aftakking langs de zijkant in de kelder binnenkomt, plaats je de mantelbuis op 1 m afstand van de zijgevel en breng je ze binnen op 80 cm diepte via een liggende Pidpa-bocht. De werkwijze is gelijk aan die van de bovengrondse aftakking via de zijgevel. Wil u de watermeter tegen de voor- of achtergevel plaatsen, dan komt de as van de mantelbuis op 10 cm van de gewenste muur de kelder binnen. Op de plaats waar de aftakking door de muur gaat, blijft een werkput open. aftakking in kelder met bocht Plaats vrij te houden : 100 x 60 cm werkput R 40 cm Pidpa-bocht afstand as-muur 10 cm 10

12 2.2.3 Binnenmuur De aftakking komt binnen langs de voor- of zijgevel. Voorbij de voorgevel loopt de mantelbuis onder het gebouw tot de gewenste plaats. Vanuit de zijgevel breng je de watermeter max. 1 m in de woning binnen. aftakking in achterkelder Plaats vrij te houden 100 x 60 cm voorgevel afstand as-muur 10 cm 11

13 2.3 Aftakking in een meterput binnenshuis Dit type is gelijk aan de bovengrondse, horizontale aftakking, behalve de plaatsing in een gelijkvloerse put. De aftakking komt de put binnen langs de Pidpa-bocht. De as van het uiteinde van de bocht is 10 cm van de zijwand van de put verwijderd. De put legt u aan en is bij voorkeur gelegen tegen een voor- of zijgevel. De binnenafmetingen zijn 50 cm diep, 60 cm breed en 100 cm lang. De put moet u over de volledige oppervlakte kunnen openen en het deksel mag niet meer dan 25 kg wegen. De meterput moet vorstvrij en waterdicht zijn. Een dergelijke put kunt u enkel gebruiken voor de aftakking van uw water, niet voor andere voorzieningen. U mag dus enkel gebruikmaken van een Pidpa-bocht, niet van een meervoudige aansluitbocht. aftakking in meterputje Plaats vrij te houden 100 x 50 cm VLOERPLAAT afstand as-muur 10 cm Pidpa-bocht R 40 cm 60 cm bodem meterput 12

14 2.4 Aftakking in een meterkelder buitenshuis Wanneer het gebouw meer dan 75 m van de straat ligt, is het verplicht een meterkelder te bouwen vooraan op uw eigendom (waar uw bouwvergunning dat toelaat). Deze aftakking is gelijk aan die in een kelder binnen de woning. De meterkelder is ten minste 1,20 m lang, één meter breed en 1,20 m diep. De toegangsopening meet 60 cm op 60 cm. Het deksel mag niet meer dan 25 kg wegen. Verder is de meterkelder waterdicht, vorstvrij en makkelijk toegankelijk (bv. via treden of klimhaken onder de opening). Deze meterkelder wordt enkel gebruikt voor de aftakking van uw water, niet voor andere voorzieningen. Een schets hiervan is op eenvoudige wijze aan te vragen. Indien u over meer debiet dan normaal bij de gebruikelijke waterdruk wil beschikken, kunnen wij een aftakking met een grotere diameter plaatsen, al dan niet in combinatie met een watermeter met grotere diameter. Voor meer info, vraag onze brochure voor aftakkingen van appartementsgebouwen en industriële gebouwen via T (optie 4) 13

15 3. U bouwt een appartementsgebouw met maximum vier watermeters De aftakking op de waterleiding gebeurt op dezelfde wijze als bij een huishoudelijke aftakking. Per appartement voorzien we een afzonderlijke watermeter in een meerloopstuk: een constructie met het gewenste aantal watermeters (maximum vier). De binnenkomende leiding wordt gesplitst in zoveel takken als er watermeters moeten komen (plaatsing gebeurt steeds in een gemeenschappelijke ruimte). Bij de uitvoering wordt één watermeter geplaatst en neemt u water af via de minibinneninstallatie. Het aanvraagformulier voor een aftakking op het waterleidingnet geldt enkel voor deze meter als een aanvraag voor waterlevering en watermeter. De andere watermeters plaatsen we pas nadat voor de binneninstallaties een keuringsattest is afgeleverd én voor elke watermeter een afzonderlijke aanvraag voor waterlevering en watermeter is ingediend. Ook hier moet een stopkraan en een goedgekeurde keerklep met leegloopkraantje voorzien worden. 14

16 aftakking met meerloopstuk min. 15 cm Voor niet-huishoudelijke verbruikers en eigenaars van grote appartementsgebouwen met meer dan vier watermeters bestaat een specifieke brochure. U kan hem aanvragen via of T (optie 4). 15

17 4. De minibinneninstallatie: water tijdens de bouwwerken Wat is een minibinneninstallatie? De minibinneninstallatie (ééntappunt) plaatsen we vlak na en tegelijkertijd met de watermeter. Ze bestaat uit: een stopkraan met geïntegreerde, goedgekeurde, controleerbare keerklep (type EA) en een dwars geplaatste dubbeldienstkraan (kraan voor slangaftakking) met HA-beveiliging (doorstroombeluchter) een stopkraan De laatste stopkraan is verzegeld. Tijdens de bouwwerken neemt u water via de dubbeldienstkraan. De minibinneninstallatie is immers gekeurd. Nadat de binneninstallatie aangewerkt is, wordt een gelijkvormigheidskeuring uitgevoerd. Zodra uw installatie gekeurd en conform verklaard is, ontzegelen we de laatste stopkraan en heeft u via alle tappunten water. minibinneninstallatie stopkraan stopkraan aanvoer keerklep type EA 1 aftappunt dubbeldienstkraan met HA-beveiliging Kostprijs De kostprijs voor plaatsing en keuring van de minibinneninstallatie zit in de prijs van de wateraftakking. In tegenstelling tot de aftakking, die eigendom blijft van Pidpa, wordt de minibinneninstallatie uw eigendom na keuring. 16

18 5. Water tijdens en na de bouwwerken De keuring van nieuwe of grondig gewijzigde waterinstallaties is verplicht. Tijdens de bouwwerken Water nodig tijdens de bouwwerken? Dan installeren wij samen met uw aftakking een minibinneninstallatie. Dit ééntappunt is gekeurd en u beschikt onmiddellijk over water via de dubbeldienstkraan. Zodra de bouwwerken afgelopen zijn, gebeurt een volledige keuring. Keuring na de bouwwerken Vooraleer uw binnenleiding in dienst kan genomen worden, moet u een keuringsattest voorleggen waaruit blijkt dat uw binnenleiding voldoet aan de voorschriften. De technische voorschriften, de conforme toestellen en de goedgekeurde beveiligingen, vindt u op onder: het Waterverkoopreglement (Algemeen en Bijzonder) het Technisch Reglement het Repertorium van Belgaqua Pidpa voert gelijkvormigheidskeuringen uit. Is uw binnenleiding in orde, dan openen wij de hoofdkraan en sluiten uw gebouw in één moeite aan: twee vliegen in één klap. Maak een afspraak via T (optie 3) zodra uw binnenleiding aangewerkt is aan de aftakking van Pidpa én de toestellen zijn aangesloten. Uw rioleringsaansluiting Ook de privéwaterafvoer wordt gekeurd, met name of het niet verontreinigd afvalwater (regenwater dus) gescheiden van het vuile afvalwater wordt afgevoerd tot aan de rooilijn. Ook deze keuring voert Pidpa uit en dit samen met de keuring van de binnenleiding. Zo betaalt u minder én hoeft u maar één keer thuis te zijn. Vermeld bij het maken van de afspraak dat u beide keuringen wenst. 17

19 Kostprijs Een basiskeuring duurt één uur. U betaalt een vast bedrag. Dienen veel toestellen gekeurd of moet meer dan één keuring uitgevoerd, dan duurt het mogelijk langer. U betaalt een bijkomende vaste prijs per uur. Wanneer we bij een basiskeuring abnormale toestanden vaststellen, zoals het ontbreken van een keerklep type EA of een wanverbinding, is een herkeuring nodig. Combineert u een keuring van de binnenleiding met de rioleringsaansluiting, dan betaalt u een verminderd tarief. Meer info en tarieven vindt u terug op bovengrondse horizontale aftakking met minibinneninstallatie binneninstallatie uit te voeren door klant aftakking uitgevoerd door Pidpa minibinneninstallatie aangeboden door Pidpa 18

20 T op werkdagen van 8.00 uur tot uur Vierselse baan Grobbendonk Uitgave: januari 2014

Al aan water gedacht? Bouwen en verbouwen

Al aan water gedacht? Bouwen en verbouwen Al aan water gedacht? Bouwen en verbouwen Wegwijzer voor eengezinswoningen en kleine appartementsgebouwen Inleiding Beste bouwer en verbouwer Water is meer dan het openen van een kraan. Het is de bron

Nadere informatie

AL AAN WATER GEDACHT?

AL AAN WATER GEDACHT? Bouwen & Verbouwen Hebt u AL AAN WATER GEDACHT? Wij denken alvast met u mee! Wegwijzer voor eengezinswoningen en kleine appartementsgebouwen Inleiding Beste bouwer en verbouwer Water is meer dan het openen

Nadere informatie

Al aan water gedacht?

Al aan water gedacht? Al aan water gedacht? wegwijzer voor grote appartementsgebouwen en bedrijfsgebouwen www.pidpa.be Inleiding Beste bouwer en verbouwer Wat zou u doen zonder water? Niets! Daarom denken wij met u mee. Deze

Nadere informatie

AL AAN WATER GEDACHT?

AL AAN WATER GEDACHT? Bouwen & Verbouwen Hebt u AL AAN WATER GEDACHT? Wij denken alvast met u mee! Wegwijzer voor grote appartementsgebouwen en bedrijfsgebouwen Inleiding Beste (ver)bouwer De waterleiding is de levensader

Nadere informatie

Je aftakking op het drinkwaternet

Je aftakking op het drinkwaternet Je aftakking op het drinkwaternet (Ver)bouw je? Dan is het belangrijk dat je in je woning tijdig over drinkwater beschikt. Deze folder legt stap voor stap uit hoe je een aftakking op het drinkwaternet

Nadere informatie

Water, graag! Hoe bereidt u de wateraftakking voor wanneer u (ver)bouwt?

Water, graag! Hoe bereidt u de wateraftakking voor wanneer u (ver)bouwt? Water, graag! Hoe bereidt u de wateraftakking voor wanneer u (ver)bouwt? 2 water-link Inhoudstafel: 1 Een aftakking nodig? 4 2 Praktische afspraken 4 3 De grondwerken 5 4 Mogelijke aftakkingen 6 4.1 Algemeen

Nadere informatie

Al aan riolering gedacht?

Al aan riolering gedacht? Al aan riolering gedacht? www.pidpa.be Inleiding Van aanvraag tot aansluiting in 6 stappen Beste bouwer of verbouwer Een riolering is meer dan een simpele buis in de grond; vaak is het een combinatie van

Nadere informatie

TECHNISCH INTERCOMMUNAAL SAMENWERKINGSCOMITE. VAN WATERBEDRIJVEN cvba. VERSIE Addendum. Website :

TECHNISCH INTERCOMMUNAAL SAMENWERKINGSCOMITE. VAN WATERBEDRIJVEN cvba. VERSIE Addendum. Website : INTERCOMMUNAAL SAMENWERKINGSCOMITE VAN WATERBEDRIJVEN cvba TECHNISCH REGLEMENT VERSIE 19-01-2004 Addendum VAN WATERBEDRIJVEN cvba INTERCOMMUNAAL SAMENWERKINGSCOMITE Website : www.iswa.be 1 Leden van ISWa

Nadere informatie

Bouwplannen in een residentiële verkaveling?

Bouwplannen in een residentiële verkaveling? Bouwplannen in een residentiële verkaveling? Vergeet uw Belgacom-aansluiting niet! Beste Bouwer, Alvast gefeliciteerd met het bouwen van uw woning. Deze brochure is een wegwijzer om op een eenvoudige manier

Nadere informatie

Technische voorschriften voor een aftakking van een appartementsgebouw

Technische voorschriften voor een aftakking van een appartementsgebouw Technische voorschriften voor een aftakking van een appartementsgebouw Intercommunale Waterleidingsmaatschappij van Veurne-Ambacht Maatschappelijke zetel: Doornpannestraat 1-8670 Koksijde RPR Veurne -

Nadere informatie

Tarieven Pidpa. Verhuizen. Overname van bestaande watermeter met plaatsbezoek van Pidpa medewerker

Tarieven Pidpa. Verhuizen. Overname van bestaande watermeter met plaatsbezoek van Pidpa medewerker Tarieven Pidpa U vindt hier de tarieven voor: Verhuizen Bouwen en verbouwen drinkwater Bouwen en verbouwen riolering Bouwen en verbouwen keuring Specifieke prestaties Overige diensten Kosten bij niet tijdige

Nadere informatie

Tarieven Pidpa. Verhuizen. Overname van bestaande watermeter met plaatsbezoek van Pidpa medewerker

Tarieven Pidpa. Verhuizen. Overname van bestaande watermeter met plaatsbezoek van Pidpa medewerker Tarieven Pidpa U vindt hier de tarieven voor: Verhuizen Bouwen en verbouwen drinkwater Bouwen en verbouwen riolering Bouwen en verbouwen keuring Specifieke prestaties Overige diensten Kosten bij niet tijdige

Nadere informatie

Een huishoudelijke aftakking van het drinkwaternet. www.dewatergroep.be

Een huishoudelijke aftakking van het drinkwaternet. www.dewatergroep.be Een huishoudelijke aftakking van het drinkwaternet www.dewatergroep.be Gefeliciteerd met uw bouw- of verbouwproject! Bij het (ver)bouwen van een woning komt heel wat kijken. Dat weten wij maar al te goed.

Nadere informatie

De muurdoorgang en multiplexplaat bij nieuwbouw

De muurdoorgang en multiplexplaat bij nieuwbouw De muurdoorgang en multiplexplaat bij nieuwbouw Inhoud De nutsleidingen binnenbrengen... 3 Definities... 3 De wachtbuizen... 3 De energiebocht/energiesteen plaatsen... 4 Energiebocht voor opstelling op

Nadere informatie

Instructies kleine aansluiting drinkwater en riool en bijzondere voorwaarden offerte

Instructies kleine aansluiting drinkwater en riool en bijzondere voorwaarden offerte Instructies kleine aansluiting drinkwater en riool en bijzondere voorwaarden offerte Raadpleeg voor bijkomende informatie onze website www.water-link.be, bij bouwen en verbouwen - aansluitingen. Gaat het

Nadere informatie

Tarieven Pidpa. Verhuizen. Overname van bestaande watermeter met plaatsbezoek van Pidpa-medewerker. Verplaatsingskost 54,03 ff 6%

Tarieven Pidpa. Verhuizen. Overname van bestaande watermeter met plaatsbezoek van Pidpa-medewerker. Verplaatsingskost 54,03 ff 6% Tarieven Pidpa U vindt hier de tarieven voor: - Verhuizen - Bouwen en verbouwen drinkwater - Bouwen en verbouwen riolering - Bouwen en verbouwen - ontwikkelingen - Bouwen en verbouwen - keuring - Specifieke

Nadere informatie

Stappenplan voor een aansluiting van een eengezinswoning

Stappenplan voor een aansluiting van een eengezinswoning Stappenplan voor een aansluiting van een eengezinswoning Beste klant Wanneer je bouwt of verbouwt, kom je misschien op onbekend terrein terecht. Hierna vind je tips en richtlijnen om de aansluiting(en)

Nadere informatie

Techniek SSttaappppeennppllaann voo vroeoern ee aann aslaunistilu n igting van veaenn eeeenngeeeznignesz w in o sniwnogning

Techniek SSttaappppeennppllaann voo vroeoern ee aann aslaunistilu n igting van veaenn eeeenngeeeznignesz w in o sniwnogning Techniek Stappenplan Stappenplan voor voor een een aansluiting aansluiting van een van eengezinswoning een eengezinswoning Beste klant Wanneer je bouwt of verbouwt, kom je misschien op onbekend terrein

Nadere informatie

Stappenplan voor een aansluiting van een eengezinswoning

Stappenplan voor een aansluiting van een eengezinswoning Stappenplan voor een aansluiting van een eengezinswoning Beste klant Wanneer je bouwt of verbouwt, kom je misschien op onbekend terrein terecht. Hierna vind je tips en richtlijnen om de aansluiting(en)

Nadere informatie

Aansluiting van eengezinswoningen TGC-RES-SDU-2014/02 (NL)

Aansluiting van eengezinswoningen TGC-RES-SDU-2014/02 (NL) Aansluiting van eengezinswoningen 1 Aansluiting van eengezinswoningen Een eengezinswoning aansluiten op het netwerk van Belgacom biedt toekomstige bewoners de mogelijkheid gebruik te maken van vele uiteenlopende

Nadere informatie

Beveiligingen voor huishoudelijke sanitaire toestellen

Beveiligingen voor huishoudelijke sanitaire toestellen Beveiligingen voor huishoudelijke sanitaire toestellen 1 Na de watermeter Na de watermeter dient steeds een algemene afsluitkraan en goedgekeurde controleerbare keerklep (type A) geïnstalleerd te zijn.

Nadere informatie

Aansluiting van eengezinswoningen

Aansluiting van eengezinswoningen Aansluiting van eengezinswoningen 1 Aansluiting van eengezinswoningen Een eengezinswoning aansluiten op het netwerk van Proximus biedt toekomstige bewoners de mogelijkheid gebruik te maken van vele uiteenlopende

Nadere informatie

VOORWAARDEN OM IN AANMERKING TE KOMEN:

VOORWAARDEN OM IN AANMERKING TE KOMEN: Solidariteitsfonds WAT IS HET SOLIDARITEITSFONDS? Het solidariteitsfonds is de minnelijke schikking bij abnormaal hoog waterverbruik, conform artikel 19 van het AWVR. 1 Heb je een abnormaal hoog verbruik

Nadere informatie

Welkom. Partnerwerking Eandis. oktober 2015

Welkom. Partnerwerking Eandis. oktober 2015 Welkom Partnerwerking Eandis oktober 2015 Agenda 3. Aansluiten van eengezinswoning Aanvraag registreren Eenvoudige niet-eenvoudige aansluiting Tijdsverloop Technische en bouwkundige voorwaarden Uitvoering

Nadere informatie

Uw klant aansluiten op het Belgacom-netwerk

Uw klant aansluiten op het Belgacom-netwerk Uw klant aansluiten op het Belgacom-netwerk Technische voorschriften voor de installateur Elke dag meer mogelijkheden 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Hoe business partner worden? 4 3. Wat hebt u nodig?

Nadere informatie

Voorschriften voor gecombineerde meterkast in eengezinswoningen

Voorschriften voor gecombineerde meterkast in eengezinswoningen Voorschriften voor gecombineerde meterkast in eengezinswoningen Behorend bij: Aanwijzingen voor aansluiting op het openbare drinkwaterleidingnet 1 oepassing De voorschriften in deze brochure komen overeen

Nadere informatie

Hoe installeer je een centraal stofzuigsysteem?

Hoe installeer je een centraal stofzuigsysteem? Hoe installeer je een centraal stofzuigsysteem? Het aanleggen van een centraal stofzuigsysteem is vrij eenvoudig. Toch zijn er een aantal punten waar je op moet letten. Belangrijk is dat je nauwkeurig

Nadere informatie

Aanvraag van een nieuwe aansluiting op het openbare net Wijziging/verwijdering van een bestaande aansluiting

Aanvraag van een nieuwe aansluiting op het openbare net Wijziging/verwijdering van een bestaande aansluiting Handleiding Aanvraag van een nieuwe aansluiting op het openbare net Wijziging/verwijdering van een bestaande aansluiting U heeft water nodig in uw huis of bedrijf. Indien u water aanvraagt voor een bestaand

Nadere informatie

WINFORMATIE OVER REGENWATERGEBRUIK.doc

WINFORMATIE OVER REGENWATERGEBRUIK.doc INFORMATIE OVER REGENWATERGEBRUIK 1 Zuinig omspringen met drinkwater. Het gemiddeld drinkwaterverbruik in België schommelt rond 120 liter per dag en per inwoner. Hiervan gaat een groot deel naar het toilet

Nadere informatie

Gemeente 2220 Heist o/d berg

Gemeente 2220 Heist o/d berg Huishoudelijke tarieven in euro van 01-01-2015 tot 31-12-2015 2 Huishoudelijke tarieven in euro vanaf 01-01-2016 3 Niet-huishoudelijke tarieven in euro van 01-01-2015 tot 31-12-2015 4 Niet-huishoudelijke

Nadere informatie

PRIJZENTABEL De Watergroep - VANAF 01/01/2016

PRIJZENTABEL De Watergroep - VANAF 01/01/2016 PRIJZENTABEL De Watergroep - VANAF 01/01/2016 Omschrijving Vaste facturatieprijzen Eerste betalingsherinnering Tweede betalingsherinnering Plaatsen nieuwe meter Metrologische controle watermeter tot 2,5

Nadere informatie

Aansluiting van eengezinswoningen op het glasvezelnetwerk. ( Fiber-to-the-Home )

Aansluiting van eengezinswoningen op het glasvezelnetwerk. ( Fiber-to-the-Home ) Aansluiting van eengezinswoningen op het glasvezelnetwerk ( Fiber-to-the-Home ) Maak uw woningen klaar voor de toekomst De internetbehoeften zullen de komende jaren enkel nog toenemen. Om u/uw klanten

Nadere informatie

Aansluiting aan het openbare rioleringsnet Aanvraagformulier

Aansluiting aan het openbare rioleringsnet Aanvraagformulier Aansluiting aan het openbare rioleringsnet Aanvraagformulier De aanvrager Naam : Straat en huisnummer (woonadres) : Postnummer en gemeente : Telefoon/gsm : Emailadres : vraagt om een privaat rioleringsstelsel

Nadere informatie

KEURING VAN DE HUISHOUDELIJKE BINNENINSTALLATIE VOOR DRINKWATER

KEURING VAN DE HUISHOUDELIJKE BINNENINSTALLATIE VOOR DRINKWATER ELE/MDD/04/333 ed. C - pag 1/8 Plaatselijke agent voor controle en inlichtingen. KEURING VAN DE HUISHOUDELIJKE BINNENINSTALLATIE VOOR DRINKWATER Introductie Deze brochure heeft als doel u een kort overzicht

Nadere informatie

SCHMIDT WATERTECHNIEK B.V.

SCHMIDT WATERTECHNIEK B.V. PE Watermeterput EWE QN 1,5 / 2,5 Compacte watermeterput 100% vorstvrij Kunststof (PE) compacte watermeterput 100% vorstvrij en waterdicht Standaard watermeterbeugel QN 1,5 / 2,5 Flexibele silicone slangen

Nadere informatie

Raming totaalproject: 6.277.804 EUR

Raming totaalproject: 6.277.804 EUR Project gemeente Schelle: Wegen- en rioleringsproject Steenwinkelstraat, Tuinlei, Hulstlei, A. Rodenbachplaats en Hoge Weg - Aanleg gescheiden riolering en wegenis - Status ontwerpfase - Raming totaalproject:

Nadere informatie

ADVIES VAN HET GEMEENTEBESTUUR

ADVIES VAN HET GEMEENTEBESTUUR PROVINCIE LIMBURG GEMEENTE BILZEN INGESCHREVEN OP DE TABEL VAN DE ORDE DER ARCHITECTEN VAN LIMBURG Ingenieurs-architectenbureau Techniek & Ruimte bvba 3740 Bilzen, Bammestraat 51 tel. 012/23 69 48 - fax.

Nadere informatie

Aanvraagformulier rioolaansluiting

Aanvraagformulier rioolaansluiting Aanvraagformulier rioolaansluiting Gemeente Gouda T.a.v. afdeling Beheer Openbare Ruimte Postbus 1086 2800 BB Gouda Raadpleeg de toelichting aan het einde van het aanvraagformulier als u uitleg wenst over:

Nadere informatie

Handleiding. Aanvraag van een nieuwe aansluiting op het openbare drinkwaternet Wijziging/verwijdering van een bestaande aansluiting

Handleiding. Aanvraag van een nieuwe aansluiting op het openbare drinkwaternet Wijziging/verwijdering van een bestaande aansluiting Handleiding Aanvraag van een nieuwe aansluiting op het openbare drinkwaternet Wijziging/verwijdering van een bestaande aansluiting U heeft water nodig in uw huis of bedrijf. Als u water aanvraagt voor

Nadere informatie

SAMENWERKING VLAAMS WATER VZW

SAMENWERKING VLAAMS WATER VZW SAMENWERKING VLAAMS WATER VZW Derde druk - januari 2009 Technisch reglement voor water bestemd voor menselijke aanwending Derde druk - januari 2009 Met de medewerking van: Antwerpse Waterwerken (AWW) Mechelsesteenweg

Nadere informatie

Eisen aan uw meterruimte en invoervoorzieningen Informatie voor aanvragers van een Lianderaansluiting

Eisen aan uw meterruimte en invoervoorzieningen Informatie voor aanvragers van een Lianderaansluiting Eisen aan uw meterruimte en invoervoorzieningen Informatie voor aanvragers van een Lianderaansluiting voor nieuwbouw iedereen energie eisen aan uw meterruimte en invoervoorzieningen Voor uw eigen veiligheid

Nadere informatie

Installatiehandleiding Regenzuil

Installatiehandleiding Regenzuil Installatiehandleiding Regenzuil 1. De plaats De plaats waar de regenzuil komt te staan dient een vlakke en stevige ondergrond te hebben, bij voorkeur verharding die er al jaren ligt. Als dit niet het

Nadere informatie

Wavin Azura HQ-systeem

Wavin Azura HQ-systeem Wavin Azura HQ-systeem Toepassingsgebied: Hemelwaterafvoer Algemeen Het AZURA HQ-systeem is bedoeld voor het bovengronds transport van regenwater van achter de woning naar de voorkant van de woning. Het

Nadere informatie

Minimum te plaatsen beveiliging voor een sanitaire toestel voor een conforme huishoudelijke binneninstallatie

Minimum te plaatsen beveiliging voor een sanitaire toestel voor een conforme huishoudelijke binneninstallatie Minimum te plaatsen beveiliging voor een sanitaire toestel voor een conforme huishoudelijke binneninstallatie Inhoud 1. Na de watermeter... 2 2. Voor de waterbehandeling... 2 3. Voor de dubbeldienstkraan...

Nadere informatie

Hoe installeer je een Sistem-Air centraal stofzuigsysteem?

Hoe installeer je een Sistem-Air centraal stofzuigsysteem? Hoe installeer je een Sistem-Air centraal stofzuigsysteem? Het aanleggen van een centraal stofzuigsysteem is vrij eenvoudig. Toch zijn er een aantal punten waar je op moet letten. Belangrijk is dat je

Nadere informatie

VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR WATERVOORZIENING

VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR WATERVOORZIENING Pagina 1 van 17 VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR WATERVOORZIENING BIJZONDER WATERVERKOOPREGLEMENT Pagina 2 van 17 Bijzonder waterverkoopreglement Voorafgaande bepalingen Dit reglement is een aanvulling op de

Nadere informatie

Forum saneringsinfrastructuur Keuring van de privéwaterafvoer. Ingeborg Barrez

Forum saneringsinfrastructuur Keuring van de privéwaterafvoer. Ingeborg Barrez Forum saneringsinfrastructuur Keuring van de privéwaterafvoer Ingeborg Barrez Wetgevend kader Keuring van de privéwaterafvoer Resultaten rapportering 2012 en 2013 Conclusies 2 Wetgevend kader Riolering

Nadere informatie

stad brugge woondienst

stad brugge woondienst stad brugge woondienst GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR HET VERLENEN VAN EEN PREMIE VOOR HET AFKOPPELEN VAN DE HEMELWATERAFVOER VAN HET GEMEENTELIJK RIOLERINGSNET EN HET GEBRUIK VAN HEMELWATER BIJ BESTAANDE

Nadere informatie

PRIJZENTABEL De Watergroep - VANAF 01/01/2015

PRIJZENTABEL De Watergroep - VANAF 01/01/2015 PRIJZENTABEL De Watergroep - VANAF 01/01/2015 Omschrijving geldig vanaf Eenheid excl. BTW BTW incl. BTW Enkelvoudige watermeters: extra kostprijs bij bevriezing of vernieling** Diameter 30 1/01/2015 stuk

Nadere informatie

Formulier A: Aanvraagformulier renovatiepremie jonge gezinnen

Formulier A: Aanvraagformulier renovatiepremie jonge gezinnen Formulier A: Aanvraagformulier renovatiepremie jonge gezinnen Ontvangstdatum Dossiernummer *Vakken voorbehouden voor de administratie Het aanvraagformulier dient afgegeven te worden tegen ontvangstbewijs

Nadere informatie

Samenvattende meetstaat ARTIKEL IND HOEV ARCH HOEV AANN EENHEIDSPR SOM OPMERKINGEN

Samenvattende meetstaat ARTIKEL IND HOEV ARCH HOEV AANN EENHEIDSPR SOM OPMERKINGEN HOOFDSTUK 00 : INRICHTING VAN DE BOUWPLAATS. werfkast elek. te voorzien HOODSTUK 01 : VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN. 01.1 : Schoonmaak van de werf. uitgraven van stronken 4 stuks HOOFDTSUK 02 : GRAAFWERKEN.

Nadere informatie

Gemeentelijk subsidiereglement voor het plaatsen en gebruiken van regenwaterputten door particulieren plaatsing vanaf 01/01/2009

Gemeentelijk subsidiereglement voor het plaatsen en gebruiken van regenwaterputten door particulieren plaatsing vanaf 01/01/2009 Gemeentelijk subsidiereglement voor het plaatsen en gebruiken van regenwaterputten door particulieren plaatsing vanaf 01/01/2009 Artikel 1: Definities. horizontale dakoppervlakte hemelwater hemelwaterput

Nadere informatie

BIJZONDER WATERVERKOOPREGLEMENT

BIJZONDER WATERVERKOOPREGLEMENT BIJZONDER WATERVERKOOPREGLEMENT Bijzonder waterverkoopreglement Voorafgaande bepalingen Dit reglement is een aanvulling op de bepalingen van het algemeen waterverkoopreglement, (afgekort AWVR) zoals vastgelegd

Nadere informatie

Aanvraag rioolvergunning

Aanvraag rioolvergunning Aanvraag rioolvergunning Persoonlijke gegevens Vul hier uw persoonlijke gegevens in. De aanvrager moet de eigenaar zijn Voorletters Tussenvoegsels Naam Straatnaam en huisnummer Postcode Woonplaats Telefoonnummer

Nadere informatie

Vervanging watermeter

Vervanging watermeter Vervanging watermeter WAAROM WORDT JE WATERMETER VERVANGEN? Wij vervangen systematisch onze watermeters. 1 Deze onderhoudstaak valt onder onze verantwoordelijkheid als drinkwaterexploitant, daarom dragen

Nadere informatie

STEDELIJK AANMOEDIGINGSREGLEMENT INZAKE DE AANLEG VAN EEN HEMELWATERINSTALLATIE BIJ BESTAANDE PARTICULIERE GEBOUWEN

STEDELIJK AANMOEDIGINGSREGLEMENT INZAKE DE AANLEG VAN EEN HEMELWATERINSTALLATIE BIJ BESTAANDE PARTICULIERE GEBOUWEN Artikel 1 - Definities Hemelwater Verzamelnaam voor regen, sneeuw en hagel, met inbegrip van dooiwater (in niet-verontreinigde toestand) Hemelwaterinstallatie Het geheel van een reservoir voor het opvangen

Nadere informatie

CONCEPT WATERWERKBLAD. AANLEG VAN LEIDINGWATERINSTALLATIES Leidingen in gebouwen

CONCEPT WATERWERKBLAD. AANLEG VAN LEIDINGWATERINSTALLATIES Leidingen in gebouwen Herziening van okt. 2011 CONCEPT WATERWERKBLAD AANLEG VAN LEIDINGWATERINSTALLATIES Leidingen in gebouwen WB 3.4 DATUM: OKT 2014 Auteursrechten voorbehouden Met betrekking tot de aanleg van leidingen in

Nadere informatie

Aanvraagformulier premie

Aanvraagformulier premie Aanvraagformulier premie Grote Baan 112 3530 Houthalen-Helchteren t 011 60 05 11 f 011 60 05 01 Premie zonne-installatie voor de opwekking van elektriciteit (fotovoltaïsche zonne-installatie) 1. Aanvrager

Nadere informatie

Veilig bij vorst en tocht

Veilig bij vorst en tocht Veilig bij vorst en tocht 1 Veilig bij vorst en tocht Het drinkwater bij u thuis wordt geleverd door Oasen. Oasen ziet erop toe dat die levering vlekkeloos verloopt. We controleren onze installaties nauwkeurig

Nadere informatie

FICHE 2 TERUGSLAGKLEPPEN EN OVERLATEN

FICHE 2 TERUGSLAGKLEPPEN EN OVERLATEN ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// FICHE 2 TERUGSLAGKLEPPEN EN OVERLATEN //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Saneren buitenput Werkproces. Oasen 2012

Saneren buitenput Werkproces. Oasen 2012 Werkproces Oasen 2012 Bij Oasen zijn er nog een aantal aansluitingen waar de watermeter buiten in een put zit. Als de mogelijkheid zich voordoet, dan verplaatsen wij de watermeter naar binnen in de meterkast

Nadere informatie

Stedelijk aanmoedigingsreglement inzake de aanleg van een hemelwaterinstallatie bij bestaande particuliere gebouwen

Stedelijk aanmoedigingsreglement inzake de aanleg van een hemelwaterinstallatie bij bestaande particuliere gebouwen Stedelijk aanmoedigingsreglement inzake de aanleg van een hemelwaterinstallatie bij bestaande particuliere gebouwen Artikel 1 - Definities Hemelwater Hemelwaterinstallatie Horizontale dakoppervlakte Verharde

Nadere informatie

RIO-LEREN. Rioleringsaansluitingen. Johan Nysen

RIO-LEREN. Rioleringsaansluitingen. Johan Nysen RIO-LEREN Rioleringsaansluitingen Johan Nysen 17 november 2015 Huisaansluitingen In de beginfase was de controle op huisaansluitingen beperkt tot visueel toezicht van de rio-toezichter (materialen, hulpstukken,

Nadere informatie

ANCO-TORENS TURNHOUT. VERKOOPSLASTENBOEK PARKEERGARAGE Fase

ANCO-TORENS TURNHOUT. VERKOOPSLASTENBOEK PARKEERGARAGE Fase Generaal Lemanstraat 27 B-2018 Antwerpen Telefoon 03 232 08 79 Telefax 03 232 21 38 www.wilma.be ANCO-TORENS TURNHOUT VERKOOPSLASTENBOEK PARKEERGARAGE Fase 4 Versie: 30 juli 2010 anco verkoopslastenboek

Nadere informatie

Infovergadering bewoners woensdag 19 januari 2011. www.mebumar.be

Infovergadering bewoners woensdag 19 januari 2011. www.mebumar.be Infovergadering bewoners woensdag 19 januari 2011 Programma 1. Verwelkoming Gemeente Hulshout 2. Voorstelling Hidrorio Gemeentelijke rioleringsbeheerder Pidpa/Hidrorio 3. Toelichting bij het ontwerp Studiebureau

Nadere informatie

AANDACHTSPUNTEN VOOR ARCHITECTEN, BOUWERS en VERBOUWERS

AANDACHTSPUNTEN VOOR ARCHITECTEN, BOUWERS en VERBOUWERS AANDACHTSPUNTEN VOOR ARCHITECTEN, BOUWERS en VERBOUWERS HEMELWATERBUFFERING en -RECUPERATIE Net zoals in andere Vlaams-Brabantse gemeenten gelden ook in Opwijk de bepalingen van de provinciale stedenbouwkundige

Nadere informatie

09/06/2015. Bewonersvergadering Wegenis- en rioleringswerken in de Akkerstraat (deel) te Malle

09/06/2015. Bewonersvergadering Wegenis- en rioleringswerken in de Akkerstraat (deel) te Malle 09/06/2015 Bewonersvergadering Wegenis- en rioleringswerken in de Akkerstraat (deel) te Malle 1 Inhoud presentatie 1. Voorstelling van het project 2. Detail voorstelling (door studiebureau) 3. Voorstelling

Nadere informatie

1.04.0.01 Woning casco opleveren 3-laags per stk N.t.b.

1.04.0.01 Woning casco opleveren 3-laags per stk N.t.b. Koperskeuzes aankruisen indien van toepassing. De genoemde prijzen zijn incl. 21% B.T.W.. 1. Bouwkundig 1.04.0.01 Woning casco opleveren 3-laags per stk N.t.b. Zie documentatie CasCo@Huis van Verlangen

Nadere informatie

WATERWERKBLAD. AANLEG VAN LEIDINGWATERINSTALLATIES Leidingen in gebouwen

WATERWERKBLAD. AANLEG VAN LEIDINGWATERINSTALLATIES Leidingen in gebouwen WATERWERKBLAD AANLEG VAN LEIDINGWATERINSTALLATIES Leidingen in gebouwen WB 3.4 DATUM: JUNI 2004 Auteursrechten voorbehouden Met betrekking tot de aanleg van leidingen in gebouwen is in artikel 3.4 van

Nadere informatie

Louis Huybrechtsstraat - Aanleg riolering en wegenis -

Louis Huybrechtsstraat - Aanleg riolering en wegenis - Project Borsbeek: Louis Huybrechtsstraat - Aanleg riolering en wegenis - 1 Inhoud presentatie 1. Voorstelling Pidpa Riolering 2. Louis Huybrechtsstraat 3. Gescheiden riolering 4. Afkoppeling praktisch

Nadere informatie

Handleiding tuinhuis ATV Utrecht Zuid

Handleiding tuinhuis ATV Utrecht Zuid Handleiding tuinhuis ATV Utrecht Zuid Dit is een handleiding voor alle tuinders die een tuinhuis in hun tuin willen bouwen of verbouwen. Als vereniging huren wij de grond waarop we tuinieren van gemeente

Nadere informatie

WATERWERKBLAD. BRANDBLUSINSTALLATIES Algemeen

WATERWERKBLAD. BRANDBLUSINSTALLATIES Algemeen WATERWERKBLAD BRANDBLUSINSTALLATIES Algemeen WB 4.5 DATUM: JUNI 2004 Auteursrechten voorbehouden Met betrekking tot brandblusinstallaties is in artikel 4.5 van NEN 1006 (AVWI- 2002) het volgende gesteld:

Nadere informatie

Nieuwe regelgeving voor bouwers en verbouwers. Slim omgaan met regenwater

Nieuwe regelgeving voor bouwers en verbouwers. Slim omgaan met regenwater Nieuwe regelgeving voor bouwers en verbouwers Slim omgaan met regenwater Bouwt of verbouwt u? Dan moet u vanaf 1 januari 2014 rekening houden met een nieuwe Vlaamse verordening. Die verplicht u om regenwater

Nadere informatie

VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN - BIJLAGE BIJ VERKAVELINGSPLAN (plan 6)

VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN - BIJLAGE BIJ VERKAVELINGSPLAN (plan 6) Stad Ieper Provincie West-Vlaanderen West-Vlaamse Intercommunale Dienstverlenende vereniging Project Verkaveling Veurnsestraat te Elverdinge Project: 04/6076 VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN - BIJLAGE BIJ VERKAVELINGSPLAN

Nadere informatie

WATERWERKBLAD. AANLEG VAN LEIDINGWATERINSTALLATIES Leidingen in gebouwen

WATERWERKBLAD. AANLEG VAN LEIDINGWATERINSTALLATIES Leidingen in gebouwen Herziening van juni 2004 WATERWERKBLAD AANLEG VAN LEIDINGWATERINSTALLATIES Leidingen in gebouwen WB 3.4 DATUM: OKT 2011 Auteursrechten voorbehouden Met betrekking tot de aanleg van leidingen in gebouwen

Nadere informatie

Dhr. en Mevr. Beullens Joosen, Peter & Krista. Oude Schrieksebaan. 2820 Bonheiden GSM 0478/ 37 77 10. peter@beullens.com.

Dhr. en Mevr. Beullens Joosen, Peter & Krista. Oude Schrieksebaan. 2820 Bonheiden GSM 0478/ 37 77 10. peter@beullens.com. Onderhouds- en herstellingswerken aan woning Bouwheer: Dhr. en Mevr. Beullens Joosen, Peter & Krista Oude Schrieksebaan 79B 2820 Bonheiden GSM 0478/ 37 77 10 Mail peter@beullens.com Bouwplaats: Oude Schrieksebaan

Nadere informatie

HUISHOUDELIJKE AFZUIGKAST

HUISHOUDELIJKE AFZUIGKAST AFZUIGKAST / ENKELE FLUX HUISHOUDELIJKE AFZUIGKAST Algemeen principe Ventilatie met mechanische afvoer (MEV in het Engels) kan bestaan ofwel uit een centraal luchtafvoersysteem geschikt voor het hele gebouw,

Nadere informatie

Installatievoorschriften

Installatievoorschriften Installatievoorschriften Bestudeer deze instructies aanachtig voor aanvang van de installatiewerk-zaamheden! Deze E-Heat vloerverwarmingsfolie dient aangesloten te worden op 230V. Installatie dient te

Nadere informatie

Voor de volledigheid vermelden we nog twee oplossingen die in deze fiche niet aan bod komen.

Voor de volledigheid vermelden we nog twee oplossingen die in deze fiche niet aan bod komen. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// FICHE 5 - POMPPUTTEN EN BUFFERPUTTEN //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

12/02/2014. Bewonersvergadering Bouwen waterzuiveringsinstallatie omgeving Herentalsebaan en Dijkstraat te Zandhoven

12/02/2014. Bewonersvergadering Bouwen waterzuiveringsinstallatie omgeving Herentalsebaan en Dijkstraat te Zandhoven 12/02/2014 Bewonersvergadering Bouwen waterzuiveringsinstallatie omgeving Herentalsebaan en Dijkstraat te Zandhoven 1 Inhoud presentatie 1. Voorstelling Pidpa Riolering 2. Voorstelling van het project

Nadere informatie

Infovergadering. Project: Grote Markt, Gen. Bar. Jacquesstr e.a. Diksmuide

Infovergadering. Project: Grote Markt, Gen. Bar. Jacquesstr e.a. Diksmuide Infovergadering Project: Grote Markt, Gen. Bar. Jacquesstr e.a. Diksmuide Infrax Elektriciteit Aardgas Kabeltelevisie Riolering De taken van Infrax riolering Investeringen Onderhoud en exploitatie Project

Nadere informatie

Keuring prive-riolering

Keuring prive-riolering Keuring prive-riolering Hoe kan dit op een kwalitatieve en efficiënte manier georganiseerd worden? Wanneer? 1. Eerste ingebruikname 2. Belangrijke wijzigingen 3. Vaststelling van een inbreuk 4. Bij aanleg

Nadere informatie

Aanvraagformulier premie zonneboiler

Aanvraagformulier premie zonneboiler Aanvraagformulier premie zonneboiler De gemeenteraad van 31 januari 2013 heeft de uitdoving van deze premie goedgekeurd. Alleen aanvragen tot en met 5 april 2013 met stavingsfacturen met facturatiedatum

Nadere informatie

1.04.0.01 Woning casco opleveren 3-laags per stk N.t.b.

1.04.0.01 Woning casco opleveren 3-laags per stk N.t.b. Koperskeuzes aankruisen indien van toepassing. De genoemde prijzen zijn incl. 21% B.T.W.. 1. Bouwkundig 1.04.0.01 Woning casco opleveren 3-laags per stk N.t.b. Zie documentatie CasCo@Huis van Verlangen

Nadere informatie

Zelf klussen. Maak van uw huis uw droomhuis

Zelf klussen. Maak van uw huis uw droomhuis Zelf klussen Maak van uw huis uw droomhuis 1 Zelf klussen Maak van uw huis uw droomhuis Zelf uw droomkeuken plaatsen? Plannen om de zolder te verbouwen? Schuurtje in de tuin? Een tweede toilet in de badkamer?

Nadere informatie

RobbeDouce Goethalsstraat 9, Nieuwpoort

RobbeDouce Goethalsstraat 9, Nieuwpoort > appartement 0001 > oppervlakte appartement: 74,5 m² > oppervlakte balkon voorgevel 10,9 m² > appartement 0101 appartement 0201 appartement 0301 appartement 0401 appartement 0501 > oppervlakte appartement:

Nadere informatie

Controle van de voorwaarden uit de verordening hemelwater bij een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning of een melding

Controle van de voorwaarden uit de verordening hemelwater bij een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning of een melding Controle van de voorwaarden uit de verordening hemelwater bij een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning of een melding RO-01-131028 Waarvoor dient dit formulier? Met dit formulier kunt u nagaan

Nadere informatie

Bouwvoorschriften Leidse Bond van Amateur-tuinders

Bouwvoorschriften Leidse Bond van Amateur-tuinders Uitgave: 05-2015 Voorwoord bij de bouwvoorschriften. De bouwvoorschriften zijn het kader waarbinnen de gemeente Leiden toestaat op de volkstuinen te bouwen. Dat wil niet zeggen dat alles wat in deze voorschriften

Nadere informatie

De aanvraag is namens de Provincie Drenthe ingediend door A. Hak Drillcon BV te Helmond.

De aanvraag is namens de Provincie Drenthe ingediend door A. Hak Drillcon BV te Helmond. WATERVERGUNNING OP BASIS VAN DE KEUR 1. Aanhef Het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa s heeft op 27 augustus 2015 een aanvraag ontvangen van de Provincie Drenthe, Postbus 122, 9400 AC te

Nadere informatie

ZYPHO 8KW - Article ZY8KW Warmteterugwinning op douchewater

ZYPHO 8KW - Article ZY8KW Warmteterugwinning op douchewater TECHNISCHE FICHE ZYPHO 8KW - Article ZY8KW Warmteterugwinning op douchewater 8 kw B CERTIFIED DE WARMTE VAN JE DOUCHEWATER RECUPEREREN? Inderdaad, het water dat tijdens uw douche wegvloeit heeft een temperatuur

Nadere informatie

Een Uniek concept. Deurblad sluiting met 3 zichtbare scharnieren 30 minuten brandwerend BR 30

Een Uniek concept. Deurblad sluiting met 3 zichtbare scharnieren 30 minuten brandwerend BR 30 Een Uniek concept. Deurblad sluiting met 3 zichtbare scharnieren Deurblad/ -kast zowel rechts- als linksdraaiend plaatsbaar 1. De Thys Ready Door classic plaatsklare deur en deurkast THYS BR30 deurbladen

Nadere informatie

Standaard installatie van een BioKube

Standaard installatie van een BioKube Standaard installatie van een BioKube Inhoudsopgave BioKube systeem 5 10 IE (Venus en Pluto)... 2 BioKube systeem 15 -- 20 25 30 IE (Mars)... 4 BioKubesysteem voor meerdere woningen (10 30 IE)... 6 Elektrische

Nadere informatie

Voorschriften voor gegroepeerde watermeteropstellingen in een watermeterlokaal

Voorschriften voor gegroepeerde watermeteropstellingen in een watermeterlokaal Voorschriften voor gegroepeerde watermeteropstellingen in een watermeterlokaal Inhoud 1. Doelstelling 2 1.1. Algemene voorschriften 2 2. Voorschriften centraal meterlokaal met gegroepeerd opgestelde watermeters

Nadere informatie

Stedenbouwkundige verordening

Stedenbouwkundige verordening Stedenbouwkundige verordening inzake de dorpelhoogte en het uitzetten van de dorpelhoogte en de voorgevelbouwlijn Versie: 0.3 Datum: 10 oktober 2011 www.malle.be Antwerpsesteenweg 246 B-2390 Malle COLOFON

Nadere informatie

Tarievenregeling. NV Waterleidingmaatschappij Drenthe

Tarievenregeling. NV Waterleidingmaatschappij Drenthe Tarievenregeling NV Waterleidingmaatschappij Drenthe 03 Artikel Aard van de tarieven. De volgende bepalingen vormen de tarievenregeling zoals bedoeld in artikel 4 van de Algemene Voorwaarden Drinkwater

Nadere informatie

Bijzonder waterverkoopreglement. bwvr. aanvulling op het algemeen waterverkoopreglement. www.pidpa.be

Bijzonder waterverkoopreglement. bwvr. aanvulling op het algemeen waterverkoopreglement. www.pidpa.be Bijzonder waterverkoopreglement bwvr aanvulling op het algemeen waterverkoopreglement www.pidpa.be Hoofdstuk 1 Algemeen Artikel 1 bijkomende definities van toepassing in dit BWVR Voor de toepassing van

Nadere informatie

WATERWERKBLAD. AANLEG VAN LEIDINGWATERINSTALLATIES Leidingen in gebouwen

WATERWERKBLAD. AANLEG VAN LEIDINGWATERINSTALLATIES Leidingen in gebouwen Herziening van okt. 2011 WATERWERKBLAD AANLEG VAN LEIDINGWATERINSTALLATIES Leidingen in gebouwen WB 3.4 DATUM: DEC 2015 Auteursrechten voorbehouden Met betrekking tot de aanleg van leidingen in gebouwen

Nadere informatie

GRUNDFOS mq -upa 15-90. compacte pompen voor huishoudelijke watervoorziening

GRUNDFOS mq -upa 15-90. compacte pompen voor huishoudelijke watervoorziening GRUNDFOS mq -upa 15-90 compacte pompen voor huishoudelijke watervoorziening Drukverhogingsinstallaties voor huishoudelijke toepassingen Klein van formaat, groot in daden De UPA Homebooster is een kleine

Nadere informatie

12/02/2014. Bewonersvergadering Bouwen waterzuiveringsinstallatie omgeving Herentalsebaan en Dijkstraat te Zandhoven

12/02/2014. Bewonersvergadering Bouwen waterzuiveringsinstallatie omgeving Herentalsebaan en Dijkstraat te Zandhoven 12/02/2014 Bewonersvergadering Bouwen waterzuiveringsinstallatie omgeving Herentalsebaan en Dijkstraat te Zandhoven 1 Inhoud presentatie 1. Voorstelling Pidpa Riolering 2. Voorstelling van het project

Nadere informatie

Doortocht Itegem - Aanleg riolering en wegenis - Voorstelling bewonersvergadering 25 april 2013

Doortocht Itegem - Aanleg riolering en wegenis - Voorstelling bewonersvergadering 25 april 2013 Doortocht Itegem - Aanleg riolering en wegenis - Voorstelling bewonersvergadering 25 april 2013 Inhoud presentatie 1. Voorstelling Pidpa Riolering 2. Gescheiden riolering 3. Afkoppelingspremie 4. Vragen?

Nadere informatie