Al aan water gedacht?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Al aan water gedacht?"

Transcriptie

1 Al aan water gedacht? wegwijzer voor eengezinswoningen en kleine appartementsgebouwen

2 Inleiding Beste bouwer en verbouwer Wat zou u doen zonder water in huis? Wel niets, inderdaad! Daarom denken wij met u mee. Deze wegwijzer geldt voor het aansluiten van eengezinswoningen en kleine appartementsgebouwen (maximum vier watermeters) op het waterleidingnet. Voor grote appartementsgebouwen of bedrijven hebben we een aparte wegwijzer opgesteld die u kan aanvragen via T (optie 4). Inhoud 1. Stappenplan tot water 2. Welke aftakking kan u kiezen als huishoudelijk verbruiker? 2.1 Bovengrondse aftakking 2.2 Kelderaftakking 2.3 Aftakking in een meterput binnenshuis 2.4 Aftakking in een meterkelder buitenshuis 3. U bouwt een appartementsgebouw met max. vier watermeters? 4. De minibinneninstallatie: water tijdens de bouwwerken 5. Water tijdens en na de bouwwerken 1

3 1. Stappenplan tot water Stap 1: u gaat bouwen of verbouwen (verplaatsing wateraftakking) U dient zo snel mogelijk een aanvraag in via Stap 2: u bezorgt ons het ingevulde formulier aanvraag voor een nieuwe aftakking drinkwater (dit formulier geldt meteen ook voor de waterbevoorrading via één meter) of aanvraag om wijziging aftakking drinkwater. een volledig bouwplan (inplantingsplan, omgevingsplan,...) met daarop aangeduid de plaats waar de aftakking de woning zal binnenkomen en waar de watermeter wordt geplaatst. Als uw gemeentebestuur (www.pidpa.be/gemeente) een attest vraagt ter goedkeuring van de aftakking bezorgt u dit aan ons. bij verbouwing een bouwplan of schets met aanduiding van de gewenste wijzigingen aan de bestaande aftakking. U stuurt dit aan Pidpa - Vierselse baan Grobbendonk Wanneer geen waterleiding in uw straat aanwezig is, dient de aanvraag tijdig te gebeuren. In dit geval moeten wij eerst de waterleiding aanleggen vóór we uw aftakking kunnen maken. Dat vraagt extra uitvoeringstijd. Stap 3: wij bevestigen U ontvangt binnen zeven werkdagen een bevestiging. De kostprijs is bepaald op basis van de door u verstrekte gegevens. Zo nodig contacteren wij u voor bijkomende informatie. Stap 4: voorbereidingen op het terrein U kiest uit verschillende types van aftakkingen, elk met zijn eigen technische voorwaarden. Zodra deze technische voorschriften uitgevoerd zijn, verwittigt u ons via T (optie 4) of via het terugmeldingsformulier op onze website (https://www.pidpa.be/formulieren/voorbereidende-werken-orde). 2

4 Stap 5: water nodig tijdens de bouwwerken? Na technische controle door Pidpa voeren we uw aftakking uit binnen 15 werkdagen. Wij contacteren u voor een afspraak. Nadien beschikt u voorlopig over drinkwater, zelfs tijdens de bouwwerken. Stap 6: na aansluiting van de binnenleiding, eerst keuring Is uw binnenleiding aangelegd en zijn alle voorschriften nageleefd? Bestel dan de keuring bij Pidpa en het keuren en in dienst stellen gebeurt in één moeite. Zelfs de keuring van de rioleringsaansluiting kan u tegelijkertijd bij Pidpa bestellen. Stap 7: proficiat, u hebt water! Vergeet niet uw adreswijziging door te geven wanneer u verhuisd bent. 3

5 2. Welke aftakking kiest u? Er bestaan verschillende aftakkingen: bovengronds (horizontaal of vertikaal) in de kelder (enkel horizontaal) in een meterput in een meterkelder buitenshuis. Ze hebben één ding gemeenschappelijk: u moet een mantelbuis plaatsen tussen de rooilijn (d.i. de grens tussen uw eigendom en de openbare weg) en de plaats waar de aftakking uw huis binnenkomt. Hoe doet u dit? U graaft haaks op de as van de straat een sleuf die diep genoeg is om de mantelbuis met 80 cm grond te bedekken. Hierin legt u in een rechte lijn een gladde, harde mantelbuis met een doormeter van 110 mm. U gebruikt best rioleringsbuizen die waterdicht met elkaar verbonden zijn (bv. via rubbers). Gebruik in GEEN geval een flexibele of een aan de binnenzijde geribde buis. Deze mantelbuis komt het huis binnen op 80 cm diepte (afstand bovenkant van de buis tot het maaiveld) op de plaats waar de aftakking moet komen: ofwel rechtstreeks indien uw aftakking in de kelder binnenkomt ofwel via de Pidpa-bocht (een bocht in PVC met diameter 110 mm en een straal van 40 cm of meer). De verbinding tussen de mantelbuis en de bocht moet waterdicht afgesloten zijn. De ruimte tussen de mantelbuis en de opening in de funderingsmuur maak je waterdicht. De afdichting tussen de mantelbuis en de aftakking van Pidpa gebeurt door Pidpa. Over het uiteinde van de mantelbuis aan de straatkant trekt u een plastic zak om te voorkomen dat zand in de buis terechtkomt. Breng bij het dichten van de sleuf aan de straatzijde een merkteken (paaltje) aan op de plaats waar de mantelbuis eindigt. Zo vinden we dit punt makkelijk terug. 4

6 2.1 Bovengrondse aftakking De meest gebruikte en eenvoudigste aftakking is de bovengrondse. De watermeter wordt geplaatst bijvoorbeeld in de garage of bergplaats, aan de voorgevel, zijgevel of een binnenmuur. Zet bij nieuwbouw op de muur een merkteken waar de vloerplaat komt. Plaats tegen de definitieve muur een stevige, vochtbestendige houten plaat, bij voorkeur een betonplexplaat van min. 18 mm dikte, waartegen de watermeter wordt bevestigd. Voordelen zijn: de watermeter is makkelijk bereikbaar en kan vorstvrij opgesteld worden. Standaard plaatsen we de watermeter horizontaal. bovengrondse aftakking Plaats op houten plaat vrij te houden : 100 x 60 cm afstand as-muur 10 cm 80 cm 20 cm 60 cm vloerplaat Bij een verticale plaatsing houdt u een plaats vrij van 60 cm breed op 120 cm hoog. Hier kan de watermeter niet volledig leeglopen. Indien de meter niet vorstvrij staat, kan dit leiden tot beschadiging, waarvan u de kosten draagt. 5

7 2.1.1 Voorgevel De mantelbuis komt binnen via de voorgevel op 80 cm diepte en komt via een Pidpa-bocht bovengronds uit. De bocht steekt 5 à 10 cm boven de afgewerkte vloer uit. De as van de bocht is tien cm van de muur verwijderd. voorgevel Plaats vrij te houden : 100 x 60 cm diepte 80 cm mantelbuis 110 mm maaiveld afstand as-muur 10 cm afgewerkte vloerpas Pidpa-bocht R 40 cm U mag een meervoudige aansluitbocht gebruiken (vijf verbonden bochten, bestemd voor nutsleidingen). De buitenste bocht (binnendiameter 110 mm) is bestemd voor de waterleiding. Deze bocht steekt 5 à 10 cm boven de afgewerkte vloer uit. De mantelbuis heeft dezelfde binnendiameter als de bocht, namelijk 110 mm. Verder is de werkwijze identiek. 6

8 meervoudige aansluitbocht VLOERPLAAT BUITENMUUR bocht voor water Zijgevel Plaats de mantelbuis op 1 m afstand van de zijgevel en leidt deze op 80 cm diepte het gebouw binnen via een liggende Pidpa-bocht. Sluit een staande Pidpa-bocht aan om de waterleiding bovengronds te brengen. Deze bocht steekt 5 à 10 cm uit boven de afgewerkte vloer. De as van de bocht is 10 cm van de muur verwijderd. Hier maak je best buiten, ter hoogte van de liggende bocht, een werkput. Bij een aftakking via de zijgevel mag de watermeter max. 1 m verwijderd zijn van de buitenmuur. aftakking via zijgevel Plaats vrij te houden : 100 x 60 cm werkput afstand as-muur 10 cm afgewerkte vloerpas Pidpa-bocht R 40 cm 110 mm Pidpa-bocht R 40 cm 7 1 m max. 1 m

9 2.1.3 Binnenmuur De mantelbuis komt via de voorgevel binnen en loopt onder het gebouw tot waar de aftakking bovengronds wordt geplaatst. U sluit een Pidpa-bocht aan om de waterleiding bovengronds te brengen. Deze bocht steekt 5 à 10 cm boven de afgewerkte vloer uit. aftakking via zijgevel Plaats vrij te houden : 100 x 60 cm maaiveld 80 cm afgewerkte vloerpas afstand as-muur 10 cm buitengevel mantelbuis 110 mm Pidpa-bocht R 40 cm 8

10 2.2 Kelderaftakking U kan kiezen om de aftakking van de waterleiding in de kelder te plaatsen. De watermeter wordt steeds horizontaal geplaatst. In een kelder met waterdichte bezetting zorgt u dat de watermeterbeugel kan worden bevestigd zonder beschadiging van de bezetting. Dit kan bijvoorbeeld door het plaatsen van een extra muurtje of een voldoende stevige en vochtbestendige houten plaat (bij voorkeur een betonplexplaat van min. 18 mm dikte) Voorgevel De mantelbuis komt langs de voorgevel het huis binnen op 80 cm diepte. Wil u de watermeter tegen de zijmuur plaatsen, laat de as van de mantelbuis dan binnenkomen op tien cm van de muur. Komt de watermeter tegen de voorgevel zelf, dan is dit niet nodig. aftakking in kelder rechtdoor MAAIVELD Plaats vrij te houden 100 x 60 cm diepte 80 cm 110 mm afstand as-muur 10 cm 9

11 2.2.2 Zijgevel Wanneer de aftakking langs de zijkant in de kelder binnenkomt, plaats je de mantelbuis op 1 m afstand van de zijgevel en breng je ze binnen op 80 cm diepte via een liggende Pidpa-bocht. De werkwijze is gelijk aan die van de bovengrondse aftakking via de zijgevel. Wil u de watermeter tegen de voor- of achtergevel plaatsen, dan komt de as van de mantelbuis op 10 cm van de gewenste muur de kelder binnen. Op de plaats waar de aftakking door de muur gaat, blijft een werkput open. aftakking in kelder met bocht Plaats vrij te houden : 100 x 60 cm werkput R 40 cm Pidpa-bocht afstand as-muur 10 cm 10

12 2.2.3 Binnenmuur De aftakking komt binnen langs de voor- of zijgevel. Voorbij de voorgevel loopt de mantelbuis onder het gebouw tot de gewenste plaats. Vanuit de zijgevel breng je de watermeter max. 1 m in de woning binnen. aftakking in achterkelder Plaats vrij te houden 100 x 60 cm voorgevel afstand as-muur 10 cm 11

13 2.3 Aftakking in een meterput binnenshuis Dit type is gelijk aan de bovengrondse, horizontale aftakking, behalve de plaatsing in een gelijkvloerse put. De aftakking komt de put binnen langs de Pidpa-bocht. De as van het uiteinde van de bocht is 10 cm van de zijwand van de put verwijderd. De put legt u aan en is bij voorkeur gelegen tegen een voor- of zijgevel. De binnenafmetingen zijn 50 cm diep, 60 cm breed en 100 cm lang. De put moet u over de volledige oppervlakte kunnen openen en het deksel mag niet meer dan 25 kg wegen. De meterput moet vorstvrij en waterdicht zijn. Een dergelijke put kunt u enkel gebruiken voor de aftakking van uw water, niet voor andere voorzieningen. U mag dus enkel gebruikmaken van een Pidpa-bocht, niet van een meervoudige aansluitbocht. aftakking in meterputje Plaats vrij te houden 100 x 50 cm VLOERPLAAT afstand as-muur 10 cm Pidpa-bocht R 40 cm 60 cm bodem meterput 12

14 2.4 Aftakking in een meterkelder buitenshuis Wanneer het gebouw meer dan 75 m van de straat ligt, is het verplicht een meterkelder te bouwen vooraan op uw eigendom (waar uw bouwvergunning dat toelaat). Deze aftakking is gelijk aan die in een kelder binnen de woning. De meterkelder is ten minste 1,20 m lang, één meter breed en 1,20 m diep. De toegangsopening meet 60 cm op 60 cm. Het deksel mag niet meer dan 25 kg wegen. Verder is de meterkelder waterdicht, vorstvrij en makkelijk toegankelijk (bv. via treden of klimhaken onder de opening). Deze meterkelder wordt enkel gebruikt voor de aftakking van uw water, niet voor andere voorzieningen. Een schets hiervan is op eenvoudige wijze aan te vragen. Indien u over meer debiet dan normaal bij de gebruikelijke waterdruk wil beschikken, kunnen wij een aftakking met een grotere diameter plaatsen, al dan niet in combinatie met een watermeter met grotere diameter. Voor meer info, vraag onze brochure voor aftakkingen van appartementsgebouwen en industriële gebouwen via T (optie 4) 13

15 3. U bouwt een appartementsgebouw met maximum vier watermeters De aftakking op de waterleiding gebeurt op dezelfde wijze als bij een huishoudelijke aftakking. Per appartement voorzien we een afzonderlijke watermeter in een meerloopstuk: een constructie met het gewenste aantal watermeters (maximum vier). De binnenkomende leiding wordt gesplitst in zoveel takken als er watermeters moeten komen (plaatsing gebeurt steeds in een gemeenschappelijke ruimte). Bij de uitvoering wordt één watermeter geplaatst en neemt u water af via de minibinneninstallatie. Het aanvraagformulier voor een aftakking op het waterleidingnet geldt enkel voor deze meter als een aanvraag voor waterlevering en watermeter. De andere watermeters plaatsen we pas nadat voor de binneninstallaties een keuringsattest is afgeleverd én voor elke watermeter een afzonderlijke aanvraag voor waterlevering en watermeter is ingediend. Ook hier moet een stopkraan en een goedgekeurde keerklep met leegloopkraantje voorzien worden. 14

16 aftakking met meerloopstuk min. 15 cm Voor niet-huishoudelijke verbruikers en eigenaars van grote appartementsgebouwen met meer dan vier watermeters bestaat een specifieke brochure. U kan hem aanvragen via of T (optie 4). 15

17 4. De minibinneninstallatie: water tijdens de bouwwerken Wat is een minibinneninstallatie? De minibinneninstallatie (ééntappunt) plaatsen we vlak na en tegelijkertijd met de watermeter. Ze bestaat uit: een stopkraan met geïntegreerde, goedgekeurde, controleerbare keerklep (type EA) en een dwars geplaatste dubbeldienstkraan (kraan voor slangaftakking) met HA-beveiliging (doorstroombeluchter) een stopkraan De laatste stopkraan is verzegeld. Tijdens de bouwwerken neemt u water via de dubbeldienstkraan. De minibinneninstallatie is immers gekeurd. Nadat de binneninstallatie aangewerkt is, wordt een gelijkvormigheidskeuring uitgevoerd. Zodra uw installatie gekeurd en conform verklaard is, ontzegelen we de laatste stopkraan en heeft u via alle tappunten water. minibinneninstallatie stopkraan stopkraan aanvoer keerklep type EA 1 aftappunt dubbeldienstkraan met HA-beveiliging Kostprijs De kostprijs voor plaatsing en keuring van de minibinneninstallatie zit in de prijs van de wateraftakking. In tegenstelling tot de aftakking, die eigendom blijft van Pidpa, wordt de minibinneninstallatie uw eigendom na keuring. 16

18 5. Water tijdens en na de bouwwerken De keuring van nieuwe of grondig gewijzigde waterinstallaties is verplicht. Tijdens de bouwwerken Water nodig tijdens de bouwwerken? Dan installeren wij samen met uw aftakking een minibinneninstallatie. Dit ééntappunt is gekeurd en u beschikt onmiddellijk over water via de dubbeldienstkraan. Zodra de bouwwerken afgelopen zijn, gebeurt een volledige keuring. Keuring na de bouwwerken Vooraleer uw binnenleiding in dienst kan genomen worden, moet u een keuringsattest voorleggen waaruit blijkt dat uw binnenleiding voldoet aan de voorschriften. De technische voorschriften, de conforme toestellen en de goedgekeurde beveiligingen, vindt u op onder: het Waterverkoopreglement (Algemeen en Bijzonder) het Technisch Reglement het Repertorium van Belgaqua Pidpa voert gelijkvormigheidskeuringen uit. Is uw binnenleiding in orde, dan openen wij de hoofdkraan en sluiten uw gebouw in één moeite aan: twee vliegen in één klap. Maak een afspraak via T (optie 3) zodra uw binnenleiding aangewerkt is aan de aftakking van Pidpa én de toestellen zijn aangesloten. Uw rioleringsaansluiting Ook de privéwaterafvoer wordt gekeurd, met name of het niet verontreinigd afvalwater (regenwater dus) gescheiden van het vuile afvalwater wordt afgevoerd tot aan de rooilijn. Ook deze keuring voert Pidpa uit en dit samen met de keuring van de binnenleiding. Zo betaalt u minder én hoeft u maar één keer thuis te zijn. Vermeld bij het maken van de afspraak dat u beide keuringen wenst. 17

19 Kostprijs Een basiskeuring duurt één uur. U betaalt een vast bedrag. Dienen veel toestellen gekeurd of moet meer dan één keuring uitgevoerd, dan duurt het mogelijk langer. U betaalt een bijkomende vaste prijs per uur. Wanneer we bij een basiskeuring abnormale toestanden vaststellen, zoals het ontbreken van een keerklep type EA of een wanverbinding, is een herkeuring nodig. Combineert u een keuring van de binnenleiding met de rioleringsaansluiting, dan betaalt u een verminderd tarief. Meer info en tarieven vindt u terug op bovengrondse horizontale aftakking met minibinneninstallatie binneninstallatie uit te voeren door klant aftakking uitgevoerd door Pidpa minibinneninstallatie aangeboden door Pidpa 18

20 T op werkdagen van 8.00 uur tot uur Vierselse baan Grobbendonk Uitgave: januari 2014

Alles over je aansluiting op de Telenet-kabel

Alles over je aansluiting op de Telenet-kabel Alles over je aansluiting op de Telenet-kabel Met Telenet tover je je nieuwe huis zo om in een fantastische leefwereld. Supersnel surfen, onbeperkt bellen en voluit van digitale televisie genieten. Je

Nadere informatie

GOED GEREGELD = GELD GESPAARD. Alles over water, rechten en plichten op een rijtje. Een uitgave van de Vlaamse Milieumaatschappij.

GOED GEREGELD = GELD GESPAARD. Alles over water, rechten en plichten op een rijtje. Een uitgave van de Vlaamse Milieumaatschappij. GOED GEREGELD = GELD GESPAARD Alles over water, rechten en plichten op een rijtje. Een uitgave van de Vlaamse Milieumaatschappij. Colofon Deze brochure is een uitgave van de Vlaamse Milieumaatschappij

Nadere informatie

Aansluiting op het distributienet elektriciteit Laagspanning

Aansluiting op het distributienet elektriciteit Laagspanning Aansluiting op het distributienet elektriciteit Laagspanning Technische voorschriften voor de installateur Inhoud Inleiding... 3 Hoe een aansluiting op het elektriciteitsnet aanvragen?... 4 Definities...

Nadere informatie

Bijlage 4: regenwater, een duurzame oplossing

Bijlage 4: regenwater, een duurzame oplossing Bijlage 4: regenwater, een duurzame oplossing binnen 1 Regenwater is in oorsprong van zeer goede kwaliteit. Deze kwaliteit gaat echter achteruit door contact met stoffen die zich bevinden in de lucht en

Nadere informatie

Wat gebeurt er op mijn land? Informatie voor landeigenaren

Wat gebeurt er op mijn land? Informatie voor landeigenaren Wat gebeurt er op mijn land? Informatie voor landeigenaren Inhoud Inleiding Wat gebeurt er op mijn land? Inleiding 3 1 Waarom zijn er nieuwe verbindingen nodig? 4 2 Hoe komt een tracékeuze tot stand? 6

Nadere informatie

stad brugge woondienst

stad brugge woondienst stad brugge woondienst GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR HET VERLENEN VAN EEN PREMIE VOOR HET AFKOPPELEN VAN DE HEMELWATERAFVOER VAN HET GEMEENTELIJK RIOLERINGSNET EN HET GEBRUIK VAN HEMELWATER BIJ BESTAANDE

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ICTWaarborg bij consumentenkoop

Algemene voorwaarden ICTWaarborg bij consumentenkoop Algemene voorwaarden ICTWaarborg hanteert consumentvriendelijke algemene voorwaarden. Dit wil zeggen dat ze zo duidelijk en begrijpelijk mogelijk zijn geschreven en de rechten van de consument op geen

Nadere informatie

Detacheren: werken bij een andere werkgever

Detacheren: werken bij een andere werkgever Detacheren: werken bij een andere werkgever Een oplossing voor de re-integratie van uw zieke werknemer Ik wil meer informatie Meer informatie vindt u op uwv.nl. U kunt ook contact opnemen met UWV Telefoon

Nadere informatie

DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29

DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29 DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29 Inhoudstafel WAAROM DEZE BROCHURE? TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN 1/ Wat is de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden? 2/ Kan ik een

Nadere informatie

Klussen wat is er mogelijk. Alle regels en tips op een rij.

Klussen wat is er mogelijk. Alle regels en tips op een rij. Klussen wat is er mogelijk Alle regels en tips op een rij. 1 2 Voor de zekerheid Regelmatig constateren wij bij de voorinspectie (na een schriftelijke huuropzegging) dat de bewoners veranderingen hebben

Nadere informatie

DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING

DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING JULI 2014 Inhoud WAAROM DEZE BROCHURE?... 4 DE TEGEMOETKOMINGEN... 5 De inkomensvervangende tegemoetkoming 5 Wat? 5 Kan ik een inkomensvervangende

Nadere informatie

uw eerste koopwoning

uw eerste koopwoning uw eerste koopwoning Waar krijgt u mee te maken? We waren al begonnen met zoeken naar een huis. En toen merkten we wat we allemaal moesten regelen. Er komt heel wat kijken bij een nieuwe woning. Vooral

Nadere informatie

Huren bij Stadgenoot Hoofdstuktitel. Huren bij Stadgenoot. Gebruiksaanwijzing voor uw woning

Huren bij Stadgenoot Hoofdstuktitel. Huren bij Stadgenoot. Gebruiksaanwijzing voor uw woning Huren bij Stadgenoot Hoofdstuktitel 1 Huren bij Stadgenoot Gebruiksaanwijzing voor uw woning Huren bij Stadgenoot Voorwoord 1 Beste huurder, Stadgenoot is een grote woningcorporatie. We verhuren ruim

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

Bouwen voor aan de toekomst

Bouwen voor aan de toekomst Bouwen voor aan de toekomst 21 duurzame tips voor de 21ste eeuw Even voorstellen Inhoud Meneer Dubo heeft zijn experts meegebracht, om je de weg door de tips te wijzen: Meneer Mundo heeft een brede kijk:

Nadere informatie

het bildt ferwerderadiel menaldumadeel franekeradeel ZELF AAN DE SLAG Pas uw woning aan naar uw eigen wensen. Huur- en koopwoningen tussen Wad & Stad

het bildt ferwerderadiel menaldumadeel franekeradeel ZELF AAN DE SLAG Pas uw woning aan naar uw eigen wensen. Huur- en koopwoningen tussen Wad & Stad het bildt ferwerderadiel menaldumadeel franekeradeel ZELF AAN DE SLAG Pas uw woning aan naar uw eigen wensen. Huur- en koopwoningen tussen Wad & Stad ZELF AAN DE SLAG U moet zich als huurder thuis voelen

Nadere informatie

Verkoopovereenkomst (het onroerend goed valt niet onder de Wet Breyne)

Verkoopovereenkomst (het onroerend goed valt niet onder de Wet Breyne) Verkoopovereenkomst (het onroerend goed valt niet onder de Wet Breyne) Identiteit van de partijen TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN: A. De heer en/of mevrouw (naam, voornaam), wonende te (volledig adres), verklarende

Nadere informatie

Colofon. Raad voor Rechtsbijstand s-hertogenbosch Bureau Wsnp Postbus 70503 5201 CD S-HERTOGENBOSCH www.wsnp.rvr.org

Colofon. Raad voor Rechtsbijstand s-hertogenbosch Bureau Wsnp Postbus 70503 5201 CD S-HERTOGENBOSCH www.wsnp.rvr.org Colofon Dit boekje is een uitgave van de Raad voor Rechtsbijstand s-hertogenbosch, Bureau Wsnp. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Kan ik met een uitkering voor mezelf beginnen?

Kan ik met een uitkering voor mezelf beginnen? werk.nl uwv.nl Kan ik met een uitkering voor mezelf beginnen? Met een WW-uitkering of met een ziekte of handicap een eigen bedrijf beginnen Meer informatie Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt

Nadere informatie

Gids voor goed wonen. Alles over huren bij Stadgenoot

Gids voor goed wonen. Alles over huren bij Stadgenoot Gids voor goed wonen Alles over huren bij Stadgenoot Voorwoord 1 Beste huurder, Prettig en zorgeloos wonen. Dat wensen wij iedereen toe. Daarover gaat dit boekje. Het is de tweede, geheel herziene versie

Nadere informatie

Wat is een schenking? De handgift. Schenking per overschrijving

Wat is een schenking? De handgift. Schenking per overschrijving Wat is een schenking? Een schenking is een overeenkomst waarbij een schenker gratis en onherroepelijk afstand doet van een roerend of onroerend goed ten gunste van een begiftigde, en waarbij de begiftigde

Nadere informatie

Dat leidt ertoe dat het gesteente als het ware iets in elkaar wordt gedrukt. Bodemdaling treedt heel geleidelijk en over een lange periode op.

Dat leidt ertoe dat het gesteente als het ware iets in elkaar wordt gedrukt. Bodemdaling treedt heel geleidelijk en over een lange periode op. Bodemdaling Vraag: Er wordt voor de omgeving van de boring een te verwachten bodemdaling afgegeven van maximaal enkele centimeters. Bij een andere locatie van Vermilion in de omgeving is de bodemdaling

Nadere informatie

Eerste Hulp Bij Kopen op Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl

Eerste Hulp Bij Kopen op Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl + van De Clinic is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Daarmee staan we je toe om dit werk te kopiëren, distribueren, vertonen, en op te voeren, en

Nadere informatie

PlatformVG. Rechtsbescherming. Voor mensen met een. verstandelijke beperking

PlatformVG. Rechtsbescherming. Voor mensen met een. verstandelijke beperking Rechtsbescherming Voor mensen met een verstandelijke beperking PlatformVG Koepelorganisatie voor lettertype: collectieve Charlotte Sans Book Plain belangenbehartiging Kleuren: P 295 en P 136 van mensen

Nadere informatie

6 % btw voor de renovatie van privéwoningen ouder dan 5 jaar

6 % btw voor de renovatie van privéwoningen ouder dan 5 jaar 6 % btw voor de renovatie van privéwoningen ouder dan 5 jaar Federale Overheidsdienst Financiën - 2014 - Deze brochure werd opgesteld door een werkgroep binnen de Federale Overheidsdienst Financiën. Ze

Nadere informatie

Een rapport over het installeren van groepenkasten speciaal gemaakt en verspreid door 123groepenkast.nl

Een rapport over het installeren van groepenkasten speciaal gemaakt en verspreid door 123groepenkast.nl 15 dingen die je moet weten over het installeren van een groepenkast Een rapport over het installeren van groepenkasten speciaal gemaakt en verspreid door 123groepenkast.nl Luc Lageweg V 3.0 15 dingen

Nadere informatie

Voorwaarden verzekering Woonhuis

Voorwaarden verzekering Woonhuis Voorwaarden verzekering Woonhuis WH 2015-01 1/21 Inhoud 1 Wie zijn verzekerd? Wat hebt u verzekerd? En voor hoeveel? 3 1.1 Wie zijn verzekerd? 3 1.2 Wat hebt u verzekerd? 3 1.3 Voor hoeveel is uw woonhuis

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM TOELICHTING OP DE NVM-KOOPAKTE VOOR DE CONSUMENT *) *) Behorende bij model koopakte voor een appartementsrecht (model

Nadere informatie

Bedrijf en stedenbouwkundige vergunning

Bedrijf en stedenbouwkundige vergunning informeert - adviseert - stimuleert Bedrijf en stedenbouwkundige vergunning informeert - adviseert - stimuleert Agentschap Ondernemen stand regelgeving september 2010 informeert - adviseert - stimuleert

Nadere informatie