Achmed Baâdoud, stadsdeelvoorzitter Nieuw-West

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Achmed Baâdoud, stadsdeelvoorzitter Nieuw-West"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2010

2 Achmed Baâdoud, stadsdeelvoorzitter Nieuw-West Ik draag de buurtvoorlichters van Zone3 een warm hart toe. Een fantastisch initiatief, waarbij het mes aan twee kanten snijdt. Enerzijds biedt Zone3 mensen uitzicht op een nieuwe carrière en laat ze maatschappelijk meedoen, anderzijds dragen ze bij aan de sociale cohesie in een buurt. Aan leefbaarheid en veiligheid. Dat daarvoor de meest basale vorm van communicatie is gekozen, vind ik alleen maar mooi. Het onderstreept dat we veel meer met elkaar moeten praten, durven te praten. Op zo n manier raken mensen veel meer betrokken bij hun buurt. Je ziet dat buurtvoorlichters de vertrouwde gezichten van de buurt worden. Eén op één communiceren. Ik geloof in die aanpak. Wat mij bovendien aanspreekt, is dat we niet kiezen voor een duur bureau, maar met minder geld waarschijnlijk een groter effect bereiken. Je geeft één euro uit en je verdient er vier terug. Wij moeten als overheid veel vaker kijken waar en hoe we geld uitgeven. De buurtvoorlichters zullen in veel meer buurten een rol kunnen spelen. Want voor de meeste buurten geldt dat persoonlijk contact echt beter werkt dan mail of internet.

3 1 Jaarverslag 2010

4 We zitten vol ideeën over hoe we bij kunnen dragen aan een schone, hele, veilige en sociale stad.

5 Voorwoord Zone3 is in ontwikkeling en dat willen we laten zien. In 2010 hebben we stil gestaan bij het 12,5 jarig bestaan van de organisatie. Een mooi moment om terug te kijken naar de successen van afgelopen jaren en plannen te maken voor de toekomst. Want we zitten nog vol ideeën over hoe we bij kunnen dragen aan een schone, hele, veilige en sociale stad. Maar we kijken ook verder. Verder buiten Amsterdam, maar ook verder dan ons huidige dienstenpakket. Dit heeft in 2010 geresulteerd in het toevoegen van een nieuwe afdeling aan de organisatie. En we kijken om ons heen naar nieuwe samenwerkingspartners om de krachten te bundelen. In dit jaarverslag kunt u zien wat we hebben gedaan in 2010, kunt u lezen over de nieuwe afdeling en gerealiseerde projecten. En u leest reacties van bestaande, maar ook nieuwe opdrachtgevers. Door alle medewerkers van Zone3, in vaste dienst of in tijdelijke dienst via een leer/werktraject wordt dagelijks keihard gewerkt om onze opdrachtgevers tevreden te stellen. We zijn trots op de resultaten van het afgelopen jaar, maar zien meteen ook een prachtige uitdaging om die resultaten in 2011 minimaal te evenaren, maar liever nog te overtreffen. n Martin Heuzeveldt Directeur/bestuurder

6 Leefbaarheid, de wijze waarop mensen het leven in hun buurt ervaren Historie Zone3 is in 1997 opgericht door Woningbedrijf Amsterdam (tegenwoordig Ymere), Het Oosten (tegenwoordig Stadgenoot) en Stadsdeel Oost. De drie partijen zijn samen gekomen met als doel de problematiek in de wijken van Amsterdam aan te pakken. Het creëren van werkgelegenheid en het bevorderen van de leefbaarheid werden als doelstellingen geformuleerd. Bij de oprichting bestond het bedrijf uit Buurtbeheer Bedrijf Oost en Zicht op Oost. Het pakket aan diensten bestond uit Schoonmaak en Toezicht & Beveiliging. In de beginperiode waren de initiatiefnemers de voornaamste afnemers van de diensten. In de loop der jaren heeft Zone3 een sterke groei en ontwikkeling meegemaakt. Niet alleen het dienstenpakket is verder uitgebreid, maar ook het aantal opdrachtgevers is gestegen. Missie Vanuit onze historie is onze missie voortgekomen: Zone3 is de sociale onderneming die, met name in en om Amsterdam, op een professionele manier diensten levert aan zowel overheid, profit als non-profit organisaties met als doel duurzame verbetering van de leefbaarheid van de woon- en werkomgeving en het creëren van kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Sociale onderneming Uit onze missie blijkt dat Zone3 een sociale onderneming is. Bij Zone3 krijgen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de gelegenheid werkervaring op te doen en zich te ontwikkelen door verbeteringen aan te brengen in de leefbaarheid van de woon- en werkomgeving. Ons inziens is dit te realiseren door met mensen uit de wijk zelf te werken of in de directe omgeving daarvan.

7 Leefbaarheid Leefbaarheid is ons voornaamste speerpunt. Leefbaarheid is een breed begrip. Voor Zone3 gaat leefbaarheid over de wijze waarop mensen het leven in hun buurt ervaren. De mate waarin de woonomgeving als leefbaar en veilig wordt ervaren heeft invloed op hoe mensen zich voelen in de stad en op hun participatie. Daarbij is de tevredenheid met de woning en de verhuisgeneigdheid van belang. Deels hangen deze zaken samen met de plek waar men woont. Ook het samenleven met buurtbewoners is van belang voor de perceptie van de woonomgeving. Veiligheid, leefbaarheid en sociale cohesie moeten goed zijn, want de buurt is in zekere zin het verlengde van de huiskamer. Leefbaarheid wordt door veel zaken beïnvloed. Schoon, heel en veilig zijn begrippen die vaak in relatie tot leefbaarheid worden genoemd. Vanuit ons speerpunt Leefbaarheid is ons dienstenpakket ontstaan: het heel, schoon en veilig houden van de woonen werkomgeving, want een gezonde woon- en werkomgeving is de basis voor vitaliteit, welzijn, harmonie, geluk en succes. Daar hebben bewoners zelf een rol in, maar ook instanties die schoon, heel en veilig als maatschappelijke verantwoordelijkheid zien. Onze opdrachtgevers zijn gemeenten, stadsdelen, corporaties en andere partijen met belangen in de openbare en (semi) openbare ruimte. Heden Tot op de dag van vandaag is Zone3 een sociale onderneming met inmiddels een uitgebreid integraal pakket aan diensten. Zone3 levert verschillende diensten, waaronder Buurtvoorlichters, Toezicht & Beveiliging, Buurtbeheer, Schoonmaak & Onderhoud en Sociaal Wijkbeheerders. Kwaliteit en professionaliteit zijn de kernwoorden waar we elke dag hard aan werken. Hierbij blijven we gefocust op de drie speerpunten van de organisatie: leefbaarheid, werkgelegenheid en bewonersparticipatie. n

8 Zone3 wil groeien, maar blijft bescheiden Martin Heuzeveldt is directeurbestuurder van Zone3. En bovenal ondernemer. Een ondernemer die met Zone3 het liefst onder de radar vliegt. De afgelopen jaren werkte hij met zijn team aan een transformatie van de organisatie. Hoe kijkt hij terug op 2010, het jaar van het 12,5 jarig bestaan, maar ook het jaar van de eerste stappen naar een nieuwe organisatiestructuur. Welk gevoel heb je overgehouden aan 2010? Het eerste wat bij me opkomt is dat ik trots en enthousiast ben. We hebben een moeilijke periode achter de rug, maar we zijn in januari 2010 begonnen met een kwaliteitsslag en die pakt goed uit. Bij de evaluatie begin 2011 kregen we veel positieve feedback van klanten op de manier waarop we dat hebben aangepakt. Wat is er gebeurd? Heel veel. We hebben onder andere herijksessies gevoerd met mensen van de afdelingen. Daarin hebben we de concrete vraag gesteld: welke producten en diensten kunnen we beter doen. We hebben ook een begin gemaakt met een nieuwe organisatiestructuur, waarbij we diensten beter kunnen aansturen. Allemaal zaken die zich intern hebben afgespeeld, maar die leiden tot professionalisering. Kwaliteit staat voorop? Absoluut. We streven naar marktconforme dienstverlening. Zone3 moet niet afhankelijk zijn van overheidsbeleid en subsidies. Wij draaien volledig op eigen kracht, met concurrerende tarieven en marktconforme kwaliteit. En met het streven om te groeien naar 250 medewerkers eind Daarnaast is kwaliteit voor ons een middel om ook onze sociale doelstelling te bereiken. Ondernemingen kunnen via Zone3 aan hun maatschappelijke doelstelling werken. We onderscheiden ons door de combinatie van goede dienstverlening en onze missie om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden op weg naar een baan. Bedrijven die bijvoorbeeld met de gemeente samenwerken kunnen via ons ook een deel van de sociale paragraaf invullen. Toch profileert Zone3 zich vrij bescheiden. Ja, we vliegen onder de radar, zeg ik wel eens. Wij profileren ons niet zelf, maar partijen profileren zich via ons. Onze rol is ook op de achtergrond. Maar we kunnen alleen een sociale onderneming zijn als we commercieel ondernemen. Ik denk dat het nieuwe ondernemen gaat over sociaal zaken doen in plaats van de constante druk op winstmaximalisatie. Het bedrijfsleven is ook veel meer bezig met die sociale kant. Er is een groeiende behoefte aan stageplekken, leer/werkplekken en beschermde werkplekken.

9 Maar uiteindelijk gaat het bij het bedrijfsleven toch om rendement? Een euro kan je maar één keer uitgegeven. Zeker in tijden van bezuinigen willen de overheid en het bedrijfsleven zoveel mogelijk rendement uit die euro halen. En daar komen wij om de hoek kijken. Zaken doen met Zone3 betekent meer maatschappelijk rendement, wat uiteindelijk resulteert in meer financieel rendement. Daar ben ik van overtuigd. Het lastige is alleen dat degene die bijvoorbeeld schoonmaak inkoopt bij een gemeentelijke dienst vaak wordt beoordeeld en afgerekend op de kosten en de kwaliteit van die schoonmaak. Met name dus het financiële rendement. Bijkomende voordelen qua maatschappelijk rendement (SROI) zitten nog niet ingebakken in de rendementsberekeningen van inkoopafdelingen. Waar zitten de meeste groeikansen? Vooral in een echte goede dienstverlening. Dat blijf ik zeggen. Het is duidelijk dat de taart steeds kleiner wordt, maar ons stukje van de taart wordt groter. Dat komt ook, doordat we ons richten op een bredere markt, met een bredere dienstverlening. De buurtvoorlichters zijn daar een voorbeeld van, maar ook het Mobiele Onderhouds Team. En deden we vroeger bijvoorbeeld vooral de trappenhuizen voor corporaties, nu doen we ook de hele schoonmaak voor een brede school of een bedrijfsverzamelgebouw. De Multifunctionele Accommodatie? Precies. We participeren ook in het MFA-lab, een landelijk initiatief waarin we samen met corporaties, gemeenten en andere betrokken partijen concepten uitdenken voor het beheer en de exploitatie van dit soort nieuwe multifunctionele gebouwen. Was 2010 wat dat betreft ook het jaar van de samenwerking? We zoeken wel nadrukkelijker naar samenwerkingsverbanden. Via het buurtbeheernetwerk kunnen we bijvoorbeeld kennis delen. Je ziet die samenwerking ook terug in projecten zoals het MFAlab en het project van de SEO-werkgroep Arbeid van de gemeente. Kunnen we zeggen dat Zone3 zich de afgelopen jaren vooral intern heeft verbeterd en nu klaar is om naar buiten te treden? We zijn intern nog niet klaar. In 2011 gaan we door met het slimmer inrichten van de organisatie. Daar kan ik nog niet zoveel over zeggen. En het blijft in mijn ogen zo dat de kracht van Zone3 zich vooral afspeelt op de achtergrond. n Meer diensten, meer samenwerking, meer mensen

10 2010 in vogelvlucht Gestart Het project Buurtvoorlichters is aan het dienstenpakket toegevoegd in De buurtvoorlichters zijn al enkele jaren actief in de westelijke stadsdelen van Amsterdam. Door de komst naar Zone3 wordt het werkgebied van de buurtvoorlichters direct uitgebreid met Amsterdam-Oost. En binnen enkele jaren zullen alle stadsdelen van Amsterdam buurtvoorlichters kennen. In de Transvaalbuurt in Amsterdam opende op 14 april 2010 Buurtbeheer Bedrijf Transvaal (BBTV) zijn deuren aan de Tugelaweg 54. Bewoners kunnen hier informatie krijgen over de renovatie en sloop van de Tugelawegblokken. BBTV bestaat uit een klussenteam, een wijkploeg en enkele huismeesters van verschillende woningcorporaties die bezit hebben in de Transvaalbuurt. Zie ook pagina 10. Gestopt Sinds jaar en dag waren de beveiligers van Zone3 actief op de Amsterdamse Dappermarkt. Tijdens de markt en in de avonduren werd de Dappermarkt en het omliggende gebied scherp in de gaten gehouden door de beveiligers. In 2010 is een einde gekomen aan deze dienstverlening, doordat, met het samenvoegen van de stadsdelen, de opdrachtgever de beveiliging van de Dappermarkt op een andere manier is gaan regelen. Een ander project dat al vanaf de oprichting naar volle tevredenheid werd uitgevoerd, heeft ook in 2010 zijn deuren gesloten. Pluspunt Wibaut aan de 1e Oosterparkstraat 46 was jaren een plek voor buurtbewoners en winkeliers waar men terecht kon met vragen over verloren spullen of ontwikkelingen in de buurt en van waaruit de toezichthouders de omgeving van metrostation Wibautstraat in de gaten hielden. Pluspunt Wibaut was voor Zone3 ook een belangrijk project voor het laten doorstromen van medewerkers naar regulier werk. Vele inwoners van Amsterdam die begonnen zijn als toezichthouder op Pluspunt Wibaut hebben nu een reguliere baan in de beveiliging of zijn aan het werk als huismeester of taxichauffeur. Veranderingen bij de opdrachtgevers en in de markt, stimuleren de organisatie nieuwe mogelijkheden te creëren om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te helpen. Nieuwe opdrachten, dienstverlening en instroommogelijkheden worden ingezet om de doelstellingen van de organisatie ook in 2011 te kunnen blijven realiseren: leefbaarheid, werkgelegenheid en bewonersparticipatie.

11 Feest Ter gelegenheid van het 12,5 jarig bestaan van Zone3 werd op 23 september 2010 een feestelijke bijeenkomst gehouden voor opdrachtgevers en relaties. Het centrale thema van de middag was de manier waarop bewoners en organisaties gezamenlijk de leefbaarheid van Amsterdamse wijken kunnen verbeteren. Professor A. Heertje verzorgde een inspirerende lezing over de humanisering van de regelgeving ten aanzien van wijken. In aansluiting op de lezing werden rondetafelgesprekken gevoerd door de aanwezige gasten. Dat leidde tot stevige discussies over de kansen in de toekomst en de dilemma s die daarbij een rol spelen. Tijdens de gesprekken kwamen vragen aan de orde als: waarom maatschappelijk ondernemen; wat is de meest ultieme vorm van sociaal ondernemen en wie is beheerder van de sociale ontmoetingsplekken? De vragen uit de groepen werden aan het eind van de middag aan een panel van deskundigen voorgelegd. Het panel bestond uit Hester van Buren, lid van de Raad van Bestuur van Rochdale, Christoffel Klap, directeur Portaal en oud-directeur Zone3, Pieter de Jong, lid van de Raad van Bestuur van Ymere en Anne Wilbers, directeur van De Alliantie Amsterdam. Met de goede adviezen en ideeën voor de toekomst gaat Zone3 hard aan de slag om de dienstverlening verder te verbeteren en uit te breiden. n Sander Vermeer, programmamanager wijkaanpak Amsterdam-West, Ymere. Ymere werkt in Amsterdam veel samen met Zone3, bijvoorbeeld in enkele buurtbeheerbedrijven en in de Notweggarage. Wat ik erg aan ze waardeer is dat het bedrijf openstaat voor feedback van buitenaf en in 2010 mede aan de hand van die feedback verschillende verbeteringen in de interne organisatie heeft gerealiseerd. Daarmee is Zone3 voor mij een nog betere en betrouwbaardere samenwerkingspartner geworden. Ik vind dat een grote kracht van Zone3.

12 best case Buurtbeheerbedrijf Sinds we open zijn, is het hier druk Buurtbeheerbedrijf Transvaal Aan de Tugelaweg in de Transvaalbuurt in Amsterdam-Oost valt één pand in het bijzonder op. Met vlaggen en gekleurde teksten op de ramen wordt duidelijk gemaakt dat hier het buurtbeheerbedrijf is gevestigd. Bewoners kunnen er terecht met technische vragen, vragen over de aanstaande renovatie van de Transvaalbuurt en vragen over de leefbaarheid in de wijk en de directe woonomgeving. We voorzien duidelijk in een behoefte Het buurtbeheerbedrijf Transvaal (BBTV) startte in opdracht van woningcorporatie Ymere, in samenwerking met stadsdeel Oost, in april 2010 met een baliemedewerker, een technische afdeling en een bespreekruimte aan de Tugelaweg 54. We zijn het facility point voor de mensen in de buurt, zegt wijkbeheerder Jeroen Lensink. Sinds we open zijn, is het hier druk. We voorzien duidelijk in een behoefte. Het BBTV is op een aantal terreinen actief. Er is technisch beheer, sociaal beheer en een baliefunctie. Jeroen: De technische ploeg bestaat uit leerlingen van het ROC. Zij zitten in een leer/ werktraject en worden opgeleid door leermeester Iwan Veltmeijer van Ymere en daarbij begeleid door een coach van Zone3. De technische ploeg verzorgt het technisch onderhoud in en om de woningen. Huismeester Danny Hendradhy is er voor de vijf Tugelablokken, waar wij ook gevestigd zijn. Danny zorgt voor informatievoorziening over de aanstaande sloop en renovatie. Daarnaast heeft hij een signalerende functie om problemen rondom de leefbaarheid op te lossen. De baliemedewerker Naoual Schoemaker is ons eerste aanspreekpunt voor onze bewoners en gasten. Zij verstrekt informatie aan bewoners, zorgt ervoor dat eventuele vragen of klachten bij de juiste persoon terecht komt of verwijst bezoekers door naar instanties in de buurt. Daarnaast heeft zij een ondersteunende, administratieve rol. Jeroen Lensink is wijkbeheerder van de woningen van Ymere in de rest van de Transvaalbuurt. Hij begeleidt ook de wijkploeg die met meewerkend voorman Bonnie van Berkel de buurt intrekt en er bijvoorbeeld voor zorgt dat trappenhuizen schoon zijn, dat tuinen er netjes bij liggen en dat de buurt opgeruimd is.

13 De wijkploeg bestaat uit mensen die een traject volgen via DWI. Door te werken vergroten zij hun kansen op de arbeidsmarkt. Zij zijn onze visitekaartjes op straat, heel herkenbaar met hun fluoriserende hesjes. Doordat zij zo aanwezig zijn, is onze bekendheid enorm gegroeid. Je merkt gewoon dat de mensen het fijn vinden om met iemand face-to-face te spreken en niet door de telefoon afspraken te maken. Bij het buurtbeheerbedrijf word je 8 van de 10 keer direct geholpen en anders wordt direct een afspraak gemaakt. n

14 best case Mobiel Onderhouds Team De inzet, leefbaarheid en werkgelegenheid in Zuidoost NAT staat er op de deur naar de boxgangen van het woningcomplex aan de Alexander Dumaslaan in Amsterdam Zuidoost. Voor de deur staat het busje van Zone3. Hier is het Mobiel Onderhouds Team aan het werk in opdracht van woningcorporatie Eigen Haard. Bewoners voelen zich veiliger in zo n opgeknapte boxgang Het Mobiel Onderhouds Team startte in Een nieuw initiatief waarbij Zone3 een team inzet dat in Zuidoost aan de slag gaat om buurten en wijken leefbaar te maken. De inzet van het Mobiel Onderhouds Team is tweeledig: enerzijds verbetert het team de leefbaarheid in Zuidoost, anderzijds creëert het werkgelegenheid door moeilijk bemiddelbare werkzoekenden te leiden naar een startkwalificatie of werk. Daarbij gaat de voorkeur uit naar bewoners uit de buurt. John Fambach is de teamleider en in dienst van Zone3. Het werk kan heel verschillend zijn. Van het weghalen van onkruid en klimop tot het betegelen van tuinen, maar ook het verwijderen van graffiti en het leeghalen en schoonmaken van tuinkamers die als opslag werden gebruikt. Eigenlijk alles voor de voordeur. Zijn team bestaat momenteel uit vijf jongens die in een werktraject zitten. Zij moeten het ritme van een baan weer oppikken. Het team is voor hen een opstap naar werk. Ik haal ze elke ochtend op bij DWI in Zuidoost. In principe blijven ze zes maanden bij me, in die periode moeten ze een baan hebben gevonden. Ja, ik kan prima met ze overweg. Het uitgangspunt is: als je respect geeft, krijg je respect terug. Als je zelf de kantjes eraf loopt en alleen maar orders uitdeelt, lukt het niet met deze jongens. Ik begeleid ze, doe dingen voor. Sommige zijn heel leergierig, die pikken de dingen snel op. De grijze boxgangen aan de Alexander Dumaslaan worden wit geschilderd. Een wereld van verschil. Het licht in de smalle gangen lijkt ineens veel helderder. Bewoners reageren heel positief. Ze voelen zich veiliger in zo n opgeknapte boxgang. Ook de corporatie was enthousiast toen ze het resultaat zagen. Het Mobiel Onderhouds Team is actief in heel Zuidoost. Ook in andere delen van de stad verkent Zone3 met de corporaties en de stadsdelen de mogelijkheden van de inzet van een Mobiel Onderhouds Team. n

15 Anky de Korne, rayonhoofd Participatie en Wijkbeheer Zuidoost, Eigen Haard: Onder onze huurders zijn redelijk veel mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en met een uitkering. Vanuit onze sociale doelstelling als corporatie hebben we het idee gelanceerd om bewoners in te zetten in hun eigen buurt. We willen zo de buurt verbeteren en noodzakelijke klussen op laten knappen. Daarnaast willen we bewoners een kans geven om werkervaring op te doen, waardoor ze makkelijker toegang krijgen tot betaald werk. We zijn gaan zoeken naar een partij die dat kon vormgeven en die een zelfde doelstelling nastreeft. Zo kwamen we uit bij Zone3. Zone3 heeft de sociale doelstelling om mensen weer terug te krijgen in het arbeidsproces. Dat spreekt ons zeer aan! We zijn heel blij met Zone3 en het Mobiel Onderhouds Team. Ze doen heel veel verschillende klussen. Wat mij betreft gaan we op deze voet door.

16 best case Stichting DOCK Nieuwe samenwerking: Stichting DOCK Iedere laatste vrijdag van de maand is het Superjam-avond in jongerenproductiehuis De Valk in Amsterdam- Noord. Een avond waarop zeker honderdtachtig jongeren uit de buurt komen kijken naar en dansen op de muziek van upcoming bands en muzikanten die met elkaar jammen. Na zo n avond is het tijd voor een grote schoonmaak. Tijd voor Zone3. Zone3 komt overdag, dat vinden we prettig Stichting DOCK doet opbouwwerk, jongerenwerk en heeft een jongerensteunpunt in Amsterdam. In Amsterdam- Noord voeren zij vanuit acht locaties jongerenwerk uit. Afdelingsmanager jongerenwerk Krista Vos zegt: Wij bieden jongeren allerlei activiteiten aan. Van koken tot fotografie, van vechtsport tot rappen. De jongeren zijn tussen de 12 en 23 jaar en kunnen vanaf terecht in één van de gebouwen van DOCK. Sommige van onze gebouwen hebben een poppodium, een danszaal of een eetcafé. Je kunt je voorstellen dat het er soms behoorlijk smerig kan zijn, zeker na een feestavond of een Superjam. Dan kom je niet weg met een dweiltje over de vloer. Sinds 2010 heeft DOCK een overeenkomst met Zone3 voor de schoonmaak van zes van de acht gebouwen. Toen we hier startten, werden alle gebouwen door verschillende kleine schoonmaakbedrijven schoongemaakt. Dat hebben we bij één partij ondergebracht. De sociale doelstelling van Zone3 sprak ons aan. Het sluit aan bij onze eigen sociale doelstelling. Een bijkomend voordeel is dat Zone3 overdag komt schoonmaken en niet, zoals de meeste schoonmaakbedrijven s avonds of s nachts. Dat vinden we prettig. Hygiëne is voor ons heel belangrijk. De samenwerking bevalt prima. Zone3 komt zelf met initiatieven om de schoonmaak verder te verbeteren. n

17

18 Buurtvoorlichters, een project dat een vaste waarde werd In april 2010 won Zone3 de tender die door Koers Nieuw West was uitgeschreven voor de overname van het project Buurtvoorlichters. Tot die tijd werden buurtvoorlichters ingezet in het huidige stadsdeel West en Nieuw West. Een jaar later zijn buurtvoorlichters op verschillende plekken in de stad actief. De kracht van de buurtvoorlichters is het persoonlijk contact, gecombineerd met de verschillende etnische achtergronden, zegt teamleider Bartjan Top van het team in Osdorp. Wij gaan dagelijks met zo n tien Buurtvoorlichters de huizen langs. Persoonlijk contact werkt efficiënter dan communicatie via een folder of advertentie. Bovendien kunnen we als dat nodig is mensen in hun eigen taal benaderen. Ons team bestaat uit Nederlanders, Marokkanen, Turken, Surinamers, Antillianen, en iemand uit Iran, Soedan, Somalië en Groot-Brittannië. Kortom, we hebben een groot bereik. Duizenden huizen De buurtvoorlichters informeren over activiteiten in de buurt, maar halen ook informatie op. Het team in Osdorp en Oost was het afgelopen jaar goed voor 1481 enquêtes. Ze spraken in totaal bewoners. Dat gebeurde in opdracht van de corporaties, de stadsdelen, de politie, maar bijvoorbeeld ook winkeliersverenigingen. Soms lopen we maar een paar blokken huizen langs, soms gaat het om enkele duizenden, vertelt Chiquita Ritfeld. Zij is nu bijna een jaar als buurtvoorlichter aan de slag. Ik kwam uit de verkoop, raakte werkloos, maar ik wil het ritme van werk vasthouden en vanuit dit werk weer terug naar een vaste baan. Voorlichting lijkt op verkoop. Je hebt direct contact, je moet een verhaal verkopen en mensen aansporen om iets te gaan ondernemen.

19 Inbraakpreventie Een groot aantal projecten van de buurtvoorlichters ging over het informeren over inbraakpreventie, een actie die samen met de corporaties en de politie werd opgezet in Osdorp. Het resultaat was direct meetbaar, zegt Bartjan Top. We hebben het drie maanden gedaan. Er zijn 420 kierstandhouders aangevraagd en geplaatst, 675 mensen hebben zich aangemeld voor een alert, waarbij de politie direct de hulp van bewoners kan inroepen en bewoners ook op de hoogte blijven over veiligheid en leefbaarheid in hun buurt. In één bepaalde buurt daalde het inbraakpercentage met 80%. Dat zijn cijfers om trots op te zijn. Breed inzetbaar Buurtvoorlichters komen niet over de vloer, maar blijven aan de deur. Omdat we inmiddels wel bekend zijn in de buurt spreken mensen ons ook aan over andere zaken, zegt Chiquita Ritfeld. Als wij in één straat verschillende klachten horen over bijvoorbeeld de straatverlichting dan spelen we dat natuurlijk door naar de verantwoordelijke dienst bij het stadsdeel. We kunnen het niet zelf oplossen, we wijzen de weg, dat is ook voorlichting. Inmiddels worden de buurtvoorlichters ook voor andere activiteiten ingezet. Bij een straatvoetbalevenement waren zij begeleiders van de jongeren en bij een banenmarkt hadden ze de rol van gastvrouw en gastheer. We zijn duidelijk herkenbaar met onze rode jassen. Gestelde eisen De buurtvoorlichters liefst bewoners uit de buurt zijn allemaal via DWI, Pantar, het UWV of vrijwillig op zoek naar een doorstart op de arbeidsmarkt. Bij de werving wordt een aantal eisen gesteld. Bartjan: Buurtvoorlichters moeten representatief zijn, minimaal 21 jaar en natuurlijk communicatief vaardig. We stellen dat ze de Nederlandse taal op minimaal niveau 2 moeten spreken. Verder moet je een gezonde motivatie hebben en een behoorlijke fysieke conditie. Want je loopt op één dag heel wat trappen. In het gebouw aan het Blomwijckerpad in Osdorp komen de buurtvoorlichters samen voor het doornemen van de dag. Ik maak een planning en verzorg de briefing voor de teams, zegt Bartjan. Ze gaan in tweetallen op pad. Bij een nieuwe opdracht oefenen we eerst in rollenspellen wat de boodschap is en hoe we die moeten overbrengen. Verder begeleid ik ze met het zoeken van vacatures, solliciteren en bij de uitvoering van de opdrachten. Bij de afdeling Buurtvoorlichters komen de drie doelstellingen van Zone3 duidelijk samen: leefbaarheid, werkgelegenheid en bewonersparticipatie. Zone3 heeft ook een buurtvoorlichtersteam in Amsterdam-Oost. De buurtvoorlichters werken door heel Amsterdam. n

20 De medewerkers, zeer gemotiveerd om te werken Diensten Zone3; Schoonmaak Onderhoud Toezicht & beveiliging Huismeesters Buurtvoorlichters Buurtbeheer Totaal beheer Personele zaken Het personeelsbestand van Zone3 bestaat voor 30% uit mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat is de doelstelling die Zone3 zichzelf heeft opgelegd is een succesvol jaar gebleken ten aanzien van het begeleiden van doelgroepmedewerkers. De gestelde 30% is ruimschoots gehaald, het hele jaar door. Zone3 had eind medewerkers in dienst, waarvan 45 op basis van een onbetaalde ervaringsplek en 25 medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt, die op betaalde basis bij Zone3 werkzaam waren. Nominatie Pantar Award Een aantal succesvolle projecten en samenwerkingsverbanden hebben vorm gekregen of zijn naar tevredenheid van de opdrachtgever uitgevoerd. Pantar Amsterdam is een van de instanties die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt plaatst bij Zone3. Al vele jaren stromen mensen vanuit hun werk bij Zone3 intern door naar een reguliere baan of vinden elders een vaste baan. Zone3 was zelfs een van de drie genomineerden voor de Pantar Award; een prijs voor organisaties die op een bijzondere manier bijdragen aan de ontwikkeling van mensen die door Pantar worden begeleid. De nominatie is een erkenning voor het succes van Zone3. Succesvolle uitstroom De samenwerking met DWI heeft in 2010 meer mensen bij Zone3 gebracht. Bij de afdeling Buurtvoorlichters heeft een groot aantal mensen werkervaring opgedaan en zijn succesvol uitgestroomd, intern en extern. Ook bij de wijkploegen van de buurtbeheerbedrijven zijn mensen via het DWI aan de slag gegaan om hun afstand tot de arbeidsmarkt te dichten.

21 En in 2010 is het succesvolle project Leren Door Doen dat in 2009 van start was gegaan voortgezet. Bij de afdeling Toezicht & Beveiliging hebben deelnemers aan het traject ervaring opgedaan en trainingen gehad op persoonlijk en werkgerelateerd gebied. Met de werkervaring op zak zijn de mensen succesvol de arbeidsmarkt op gegaan. Collegialiteit, gedrevenheid en enthousiasme Ondanks de samenstelling van het personeelsbestand kent de organisatie een zeer laag kort ziekteverzuim. De medewerkers, regulier en doelgroep, zijn zeer gemotiveerd om te werken. Ziek of niet ziek: het werk moet gedaan worden. Collegialiteit, gedrevenheid en enthousiasme zijn belangrijke uitgangspunten in de organisatie. Deelnemers aan diverse trajecten die bij Zone3 hebben mogen meewerken vinden het jammer als hun traject ten einde loopt. Ze zouden graag willen blijven en dikwijls is dat ook mogelijk. n

22 Raad van Toezicht De Raad van Toezicht (RvT) van Zone3 heeft in 2010 zes keer plenair en diverse malen in commissieverband vergaderd. Zij heeft zich laten informeren over de financiële, personele en strategische situatie van de organisatie, de directeur-bestuurder geadviseerd en de statutair voorgeschreven besluiten genomen, over bijvoorbeeld de begroting, de jaarrekening en het werkgeverschap van de directeur-bestuurder. In 2010 heeft de RvT haar informatievoorziening verder gestroomlijnd en haar audit- en remuneratieommissies geformaliseerd. Net als de werkorganisatie heeft zij met de directeur-bestuurder een risicoanalyse uitgevoerd. In de statuten van Zone3 is vastgelegd dat de raad bestaat uit drie tot zeven onbezoldigde leden. Onderstaande vijf personen vormden in 2010 de RvT. n W.M. (Willem) Kwekkeboom te Amsterdam, zelfstandig adviseur en projectmanager, benoemd 2005, herbenoemd 2008, einddatum lopende termijn: 3 februari Voorzitter en lid remuneratiecommissie. n A.T.A. (Annet) Verbaan te Amsterdam, zelfstandig adviseur leefbaarheid en participatie, benoemd 2006, herbenoemd 2008, einddatum lopende termijn: 1 januari Vice-voorzitter. n A. (Annette) Kraaijeveld te Amsterdam, teammanager HRM bij stadsdeel Amsterdam-Zuid, benoemd 2010, einddatum lopende termijn: 1 januari Lid remuneratiecommissie. n H. (Hugo) Esseboom te Haarlem, directeur Humain bv, benoemd 2009, afgetreden per Lid auditcommissie. n J.E. (Jeroen) Vermeer te Amsterdam, directeur Xixi bv, benoemd 2005, herbenoemd 2009, einddatum lopende termijn: 1 januari Lid auditcommissie.

Terugblik 2009. Werken aan leefbaarheid

Terugblik 2009. Werken aan leefbaarheid Terugblik 2009 Werken aan leefbaarheid Wibautstraat 129 1091 GL Amsterdam Telefoon 020-462 77 10 Fax 020-462 77 17 Email info@zone3.nl Website www.zone3.nl Terugblik 2009 Voorwoord Wijkbeheerders signaleren

Nadere informatie

Een voorbeeld voor. De betekenis van de Krajicek Scholarship. Jeroen Vermeulen & Paul Verweel

Een voorbeeld voor. De betekenis van de Krajicek Scholarship. Jeroen Vermeulen & Paul Verweel Een voorbeeld voor jongeren in de wijk De betekenis van de Krajicek Scholarship Jeroen Vermeulen & Paul Verweel Een voorbeeld voor jongeren in de wijk De betekenis van de Krajicek Scholarship Jeroen Vermeulen

Nadere informatie

Jaarverslag. Digitaal Trapveld Cybersoek

Jaarverslag. Digitaal Trapveld Cybersoek Jaarverslag 2012 Digitaal Trapveld Cybersoek Stichting Zeeburg Internetplein Maart 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Doelstellingen... 5 Doelgroepen... 6 Visie... 8 Werkwijze... 9 Succes en betekenis...

Nadere informatie

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange.

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange. 13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM Januari t/m juni 2015 ichange.uchange.wechange. Inhoud INLEIDING 3 RESULTATEN 4 SPECIFIEKE INFORMATIE OVER JONGEREN MET EN ZONDER STARTKWALIFICATIE 4 AANVULLENDE INFORMATIE 4

Nadere informatie

Prik 1 Het Geluksbudget

Prik 1 Het Geluksbudget Sociale Herovering van de Riet Prik 1 Het Geluksbudget Mensen gaan pas iets voor de buurt doen als hun eigen leven op orde is. En voor een deel van de mensen in De Riet is dat niet het geval. Achter de

Nadere informatie

Projectenboek sociale stijging. Joost Groenendijk, Marieke de Groot & Martin van der Gugten

Projectenboek sociale stijging. Joost Groenendijk, Marieke de Groot & Martin van der Gugten Projectenboek sociale stijging Joost Groenendijk, Marieke de Groot & Martin van der Gugten De opdracht voor dit onderzoek is verstrekt door Platform Corpovenista en de SEV Platform Corpovenista is een

Nadere informatie

EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<<

EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<< EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!> INTERACTIEF EN BETROKKEN!

Nadere informatie

PARTICIPATIE CARROUSEL FACTOR M Opdracht van gemeente Rotterdam aan Factor M gericht op de inschakeling in het arbeidsproces van werkzoekenden.

PARTICIPATIE CARROUSEL FACTOR M Opdracht van gemeente Rotterdam aan Factor M gericht op de inschakeling in het arbeidsproces van werkzoekenden. www.factor-m.nl Mens, Maatschappij, Meedoen en Motivatie; dat is waar Factor M voor staat! Factor M werkt vanuit de overtuiging dat ieder mens kan en moet deelnemen aan de maatschappij door naar eigen

Nadere informatie

SOCIAAL ONDERNEMER SCHAP

SOCIAAL ONDERNEMER SCHAP Ontwerp: Drukwerk: SOCIAAL ONDERNEMER SCHAP JAARVERSLAG 2013 STICHTING PATIJNENBURG 3 VOORWOORD 2 3 Het jaar 2013, een bijzonder jaar, omdat precies 60 jaar geleden de Westlandse sociale werkvoorziening

Nadere informatie

VOORWOORD. Peter van Weert, voorzitter

VOORWOORD. Peter van Weert, voorzitter Jaarverslag 2010-2011 Bestuur SupportPunt Eindhoven v.l.n.r. Henk van Beurden, Wil van de Molengraft, Peter van Weert (voorzitter), Theo Rens, Arjen Buit (directeur) In 2010 en 2011 heeft SupportPunt

Nadere informatie

Weergave van 33 gesprekken. Werkconferentie / 18.11.09 / Den Haag

Weergave van 33 gesprekken. Werkconferentie / 18.11.09 / Den Haag Weergave van 33 gesprekken Werkconferentie / 18.11.09 / Den Haag Weergave van 33 gesprekken Werkconferentie / 18.11.09 / Den Haag 4 Werkconferentie 18.11.09 bijzonder dichtbij bijzonder dichtbij We zijn

Nadere informatie

Moeder- en Kindcentrum

Moeder- en Kindcentrum Moeder- en Kindcentrum PROJECTPLAN EEN DUURZAME TOEKOMST Oktober 2013 Stichting Bij-1 Schimmelweg 1 2524 VT Den Haag info@bij-1.nl 070 785 58 20 06 19 45 43 47 KvK 53959965 Rekening nr: 398277974 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten TNO Arbeid TNO-rapport 21786 / 11432 Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten Polarisavenue 151 Postbus 718 2130 AS Hoofddorp www.arbeid.tno.nl T 023

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

Het goede voorbeeld. Leefbare buurten door de inzet van jongeren van de straat. Nanne Boonstra & Ron van Wonderen

Het goede voorbeeld. Leefbare buurten door de inzet van jongeren van de straat. Nanne Boonstra & Ron van Wonderen Het goede voorbeeld Leefbare buurten door de inzet van jongeren van de straat Nanne Boonstra & Ron van Wonderen Juni 2009 2 Verwey- Jonker Instituut Inhoudsopgave Samenvatting 5 1. Inleiding 15 2. De jongeren

Nadere informatie

Werken aan economische participatie. 29 best practices

Werken aan economische participatie. 29 best practices Werken aan economische participatie 29 best practices Auteurs: Anne van der Vinne m.m.v. Jamila Achahchah en Paul van Yperen. Met tekstbijdragen van Jetta Klijnsma, Wil Verschoor en Annie Oude Avenhuis.

Nadere informatie

Streetwise professionals in Spangen

Streetwise professionals in Spangen Streetwise professionals in Spangen Gericht werken aan een goede toekomst voor overlastgevende jongeren Renske S. van der Gaag, MSc Met medewerking van: Drs. Nanne Boonstra Drs. Ron van Wonderen Oktober

Nadere informatie

Inhoud. Colofon. Zeer geachte lezer,

Inhoud. Colofon. Zeer geachte lezer, Jaarbeeld 2010 Inhoud Pagina 2 Pagina 3-4 Pagina 5-6 Pagina 7-11 Pagina 12-16 Pagina 17-38 Pagina 39-40 Pagina 41-44 Pagina 45-48 Pagina 49 Voorwoord door Bas van Drooge, directeur DZB In vogelvlucht ontwikkelingen

Nadere informatie

Resultaten Enquête Broodfondsen

Resultaten Enquête Broodfondsen Resultaten Enquête Broodfondsen Behorend bij MA Thesis Masterprogramma: Politiek en maatschappij in historisch perspectief Student: Jonathan Fink Jensen Studentnummer: 3483649 Scriptiebegeleider: prof.

Nadere informatie

Meer DOEN MET MINDER. Successen en lessen re-integratie 2010-2014

Meer DOEN MET MINDER. Successen en lessen re-integratie 2010-2014 Successen en lessen re-integratie 2010-2014 INHOUD op werk feiten en cijfers 2 De afgelopen jaren is het aantal mensen in de bijstand in heel Nederland toegenomen. Ook Almeerders hebben de gemeente vaker

Nadere informatie

't Groene Sticht. Beschrijving van de good practice. Maaike Kluft Judith Metz Utrecht, februari 2010. Auteur(s) Datum MOVISIE

't Groene Sticht. Beschrijving van de good practice. Maaike Kluft Judith Metz Utrecht, februari 2010. Auteur(s) Datum MOVISIE 't Groene Sticht Beschrijving van de good practice Auteur(s) Datum MOVISIE Maaike Kluft Judith Metz Utrecht, februari 2010 Utrecht, 12 februari 2010 * 't Groene Sticht Deze publicatie is ontwikkeld als

Nadere informatie

amerpoort jaarbeeld 2011 Werelden die bij elkaar komen

amerpoort jaarbeeld 2011 Werelden die bij elkaar komen amerpoort jaarbeeld 2011 Werelden die bij elkaar komen Amerpoort in 2011: Werelden die bij elkaar komen Als ik nu terugblik, is het eigenlijk wonderlijk dat we nog nooit een Jaarbeeld hebben gemaakt rond

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

van nu naar later Samen maken wij het verschil

van nu naar later Samen maken wij het verschil van nu naar later Samen maken wij het verschil BEKIJK HET FILMPJE 1 2 Layar De meeste foto s in dit inspiratiemagazine zijn interactief gemaakt via LAYAR, een app voor ios of Android (www.layar.com) die

Nadere informatie

Sociale coöperatie: anders denken en doen

Sociale coöperatie: anders denken en doen [1] Sociale coöperatie: anders denken en doen Het kantelen begint langs de randen Suggesties voor burgers, uitvoerders en bestuurders om anders te denken en anders te doen naar aanleiding van een onderzoek

Nadere informatie

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt Methodiekbeschrijving voor (zelf) organisaties die vrouwen helpen deel te nemen aan het economisch verkeer en richting te geven aan hun toekomst. Moving Forward Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Nadere informatie

info Mag PSW doorgroeien? ECI Cultuurfabriek Project Kunst in t Groen Vakantieverhalen Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg

info Mag PSW doorgroeien? ECI Cultuurfabriek Project Kunst in t Groen Vakantieverhalen Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg Wie en wat binnen onze organisatie Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg info Zorg en ondersteuning bij een eigen leven PSW (Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden-en Noord-Limburg)

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG 2011 Coöperatie UVIT UA. Oog voor talent

SOCIAAL JAARVERSLAG 2011 Coöperatie UVIT UA. Oog voor talent Coöperatie UVIT UA Oog voor talent 2 SOCIAAL JAARVERSLAG 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Grijp de kans om je te kunnen ontwikkelen 6 Het unieke DNA van Univé Schade 8 Het succesvol klant denken van SUR

Nadere informatie

DE SUCCESFORMULE: Voor professionals over jongeren. 20 succesformules. Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie.

DE SUCCESFORMULE: Voor professionals over jongeren. 20 succesformules. Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie. DE SUCCESFORMULE: Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie Toekomstbestendig NJR het Bureau is het jongerenadviesbureau voor professionals over jongeren. NJR het Bureau ontwikkelt: ǃ Beleidsadvies

Nadere informatie

Maatschappelijk Jaarverslag 2012

Maatschappelijk Jaarverslag 2012 Maatschappelijk Jaarverslag 2012 1 The Colour Kitchen is voor mij een plek waar ik weer de kans krijg om mee te doen in de maatschappij. Het is voor mij een begin binnen een echt bedrijf en ik voel soms

Nadere informatie