Achmed Baâdoud, stadsdeelvoorzitter Nieuw-West

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Achmed Baâdoud, stadsdeelvoorzitter Nieuw-West"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2010

2 Achmed Baâdoud, stadsdeelvoorzitter Nieuw-West Ik draag de buurtvoorlichters van Zone3 een warm hart toe. Een fantastisch initiatief, waarbij het mes aan twee kanten snijdt. Enerzijds biedt Zone3 mensen uitzicht op een nieuwe carrière en laat ze maatschappelijk meedoen, anderzijds dragen ze bij aan de sociale cohesie in een buurt. Aan leefbaarheid en veiligheid. Dat daarvoor de meest basale vorm van communicatie is gekozen, vind ik alleen maar mooi. Het onderstreept dat we veel meer met elkaar moeten praten, durven te praten. Op zo n manier raken mensen veel meer betrokken bij hun buurt. Je ziet dat buurtvoorlichters de vertrouwde gezichten van de buurt worden. Eén op één communiceren. Ik geloof in die aanpak. Wat mij bovendien aanspreekt, is dat we niet kiezen voor een duur bureau, maar met minder geld waarschijnlijk een groter effect bereiken. Je geeft één euro uit en je verdient er vier terug. Wij moeten als overheid veel vaker kijken waar en hoe we geld uitgeven. De buurtvoorlichters zullen in veel meer buurten een rol kunnen spelen. Want voor de meeste buurten geldt dat persoonlijk contact echt beter werkt dan mail of internet.

3 1 Jaarverslag 2010

4 We zitten vol ideeën over hoe we bij kunnen dragen aan een schone, hele, veilige en sociale stad.

5 Voorwoord Zone3 is in ontwikkeling en dat willen we laten zien. In 2010 hebben we stil gestaan bij het 12,5 jarig bestaan van de organisatie. Een mooi moment om terug te kijken naar de successen van afgelopen jaren en plannen te maken voor de toekomst. Want we zitten nog vol ideeën over hoe we bij kunnen dragen aan een schone, hele, veilige en sociale stad. Maar we kijken ook verder. Verder buiten Amsterdam, maar ook verder dan ons huidige dienstenpakket. Dit heeft in 2010 geresulteerd in het toevoegen van een nieuwe afdeling aan de organisatie. En we kijken om ons heen naar nieuwe samenwerkingspartners om de krachten te bundelen. In dit jaarverslag kunt u zien wat we hebben gedaan in 2010, kunt u lezen over de nieuwe afdeling en gerealiseerde projecten. En u leest reacties van bestaande, maar ook nieuwe opdrachtgevers. Door alle medewerkers van Zone3, in vaste dienst of in tijdelijke dienst via een leer/werktraject wordt dagelijks keihard gewerkt om onze opdrachtgevers tevreden te stellen. We zijn trots op de resultaten van het afgelopen jaar, maar zien meteen ook een prachtige uitdaging om die resultaten in 2011 minimaal te evenaren, maar liever nog te overtreffen. n Martin Heuzeveldt Directeur/bestuurder

6 Leefbaarheid, de wijze waarop mensen het leven in hun buurt ervaren Historie Zone3 is in 1997 opgericht door Woningbedrijf Amsterdam (tegenwoordig Ymere), Het Oosten (tegenwoordig Stadgenoot) en Stadsdeel Oost. De drie partijen zijn samen gekomen met als doel de problematiek in de wijken van Amsterdam aan te pakken. Het creëren van werkgelegenheid en het bevorderen van de leefbaarheid werden als doelstellingen geformuleerd. Bij de oprichting bestond het bedrijf uit Buurtbeheer Bedrijf Oost en Zicht op Oost. Het pakket aan diensten bestond uit Schoonmaak en Toezicht & Beveiliging. In de beginperiode waren de initiatiefnemers de voornaamste afnemers van de diensten. In de loop der jaren heeft Zone3 een sterke groei en ontwikkeling meegemaakt. Niet alleen het dienstenpakket is verder uitgebreid, maar ook het aantal opdrachtgevers is gestegen. Missie Vanuit onze historie is onze missie voortgekomen: Zone3 is de sociale onderneming die, met name in en om Amsterdam, op een professionele manier diensten levert aan zowel overheid, profit als non-profit organisaties met als doel duurzame verbetering van de leefbaarheid van de woon- en werkomgeving en het creëren van kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Sociale onderneming Uit onze missie blijkt dat Zone3 een sociale onderneming is. Bij Zone3 krijgen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de gelegenheid werkervaring op te doen en zich te ontwikkelen door verbeteringen aan te brengen in de leefbaarheid van de woon- en werkomgeving. Ons inziens is dit te realiseren door met mensen uit de wijk zelf te werken of in de directe omgeving daarvan.

7 Leefbaarheid Leefbaarheid is ons voornaamste speerpunt. Leefbaarheid is een breed begrip. Voor Zone3 gaat leefbaarheid over de wijze waarop mensen het leven in hun buurt ervaren. De mate waarin de woonomgeving als leefbaar en veilig wordt ervaren heeft invloed op hoe mensen zich voelen in de stad en op hun participatie. Daarbij is de tevredenheid met de woning en de verhuisgeneigdheid van belang. Deels hangen deze zaken samen met de plek waar men woont. Ook het samenleven met buurtbewoners is van belang voor de perceptie van de woonomgeving. Veiligheid, leefbaarheid en sociale cohesie moeten goed zijn, want de buurt is in zekere zin het verlengde van de huiskamer. Leefbaarheid wordt door veel zaken beïnvloed. Schoon, heel en veilig zijn begrippen die vaak in relatie tot leefbaarheid worden genoemd. Vanuit ons speerpunt Leefbaarheid is ons dienstenpakket ontstaan: het heel, schoon en veilig houden van de woonen werkomgeving, want een gezonde woon- en werkomgeving is de basis voor vitaliteit, welzijn, harmonie, geluk en succes. Daar hebben bewoners zelf een rol in, maar ook instanties die schoon, heel en veilig als maatschappelijke verantwoordelijkheid zien. Onze opdrachtgevers zijn gemeenten, stadsdelen, corporaties en andere partijen met belangen in de openbare en (semi) openbare ruimte. Heden Tot op de dag van vandaag is Zone3 een sociale onderneming met inmiddels een uitgebreid integraal pakket aan diensten. Zone3 levert verschillende diensten, waaronder Buurtvoorlichters, Toezicht & Beveiliging, Buurtbeheer, Schoonmaak & Onderhoud en Sociaal Wijkbeheerders. Kwaliteit en professionaliteit zijn de kernwoorden waar we elke dag hard aan werken. Hierbij blijven we gefocust op de drie speerpunten van de organisatie: leefbaarheid, werkgelegenheid en bewonersparticipatie. n

8 Zone3 wil groeien, maar blijft bescheiden Martin Heuzeveldt is directeurbestuurder van Zone3. En bovenal ondernemer. Een ondernemer die met Zone3 het liefst onder de radar vliegt. De afgelopen jaren werkte hij met zijn team aan een transformatie van de organisatie. Hoe kijkt hij terug op 2010, het jaar van het 12,5 jarig bestaan, maar ook het jaar van de eerste stappen naar een nieuwe organisatiestructuur. Welk gevoel heb je overgehouden aan 2010? Het eerste wat bij me opkomt is dat ik trots en enthousiast ben. We hebben een moeilijke periode achter de rug, maar we zijn in januari 2010 begonnen met een kwaliteitsslag en die pakt goed uit. Bij de evaluatie begin 2011 kregen we veel positieve feedback van klanten op de manier waarop we dat hebben aangepakt. Wat is er gebeurd? Heel veel. We hebben onder andere herijksessies gevoerd met mensen van de afdelingen. Daarin hebben we de concrete vraag gesteld: welke producten en diensten kunnen we beter doen. We hebben ook een begin gemaakt met een nieuwe organisatiestructuur, waarbij we diensten beter kunnen aansturen. Allemaal zaken die zich intern hebben afgespeeld, maar die leiden tot professionalisering. Kwaliteit staat voorop? Absoluut. We streven naar marktconforme dienstverlening. Zone3 moet niet afhankelijk zijn van overheidsbeleid en subsidies. Wij draaien volledig op eigen kracht, met concurrerende tarieven en marktconforme kwaliteit. En met het streven om te groeien naar 250 medewerkers eind Daarnaast is kwaliteit voor ons een middel om ook onze sociale doelstelling te bereiken. Ondernemingen kunnen via Zone3 aan hun maatschappelijke doelstelling werken. We onderscheiden ons door de combinatie van goede dienstverlening en onze missie om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden op weg naar een baan. Bedrijven die bijvoorbeeld met de gemeente samenwerken kunnen via ons ook een deel van de sociale paragraaf invullen. Toch profileert Zone3 zich vrij bescheiden. Ja, we vliegen onder de radar, zeg ik wel eens. Wij profileren ons niet zelf, maar partijen profileren zich via ons. Onze rol is ook op de achtergrond. Maar we kunnen alleen een sociale onderneming zijn als we commercieel ondernemen. Ik denk dat het nieuwe ondernemen gaat over sociaal zaken doen in plaats van de constante druk op winstmaximalisatie. Het bedrijfsleven is ook veel meer bezig met die sociale kant. Er is een groeiende behoefte aan stageplekken, leer/werkplekken en beschermde werkplekken.

9 Maar uiteindelijk gaat het bij het bedrijfsleven toch om rendement? Een euro kan je maar één keer uitgegeven. Zeker in tijden van bezuinigen willen de overheid en het bedrijfsleven zoveel mogelijk rendement uit die euro halen. En daar komen wij om de hoek kijken. Zaken doen met Zone3 betekent meer maatschappelijk rendement, wat uiteindelijk resulteert in meer financieel rendement. Daar ben ik van overtuigd. Het lastige is alleen dat degene die bijvoorbeeld schoonmaak inkoopt bij een gemeentelijke dienst vaak wordt beoordeeld en afgerekend op de kosten en de kwaliteit van die schoonmaak. Met name dus het financiële rendement. Bijkomende voordelen qua maatschappelijk rendement (SROI) zitten nog niet ingebakken in de rendementsberekeningen van inkoopafdelingen. Waar zitten de meeste groeikansen? Vooral in een echte goede dienstverlening. Dat blijf ik zeggen. Het is duidelijk dat de taart steeds kleiner wordt, maar ons stukje van de taart wordt groter. Dat komt ook, doordat we ons richten op een bredere markt, met een bredere dienstverlening. De buurtvoorlichters zijn daar een voorbeeld van, maar ook het Mobiele Onderhouds Team. En deden we vroeger bijvoorbeeld vooral de trappenhuizen voor corporaties, nu doen we ook de hele schoonmaak voor een brede school of een bedrijfsverzamelgebouw. De Multifunctionele Accommodatie? Precies. We participeren ook in het MFA-lab, een landelijk initiatief waarin we samen met corporaties, gemeenten en andere betrokken partijen concepten uitdenken voor het beheer en de exploitatie van dit soort nieuwe multifunctionele gebouwen. Was 2010 wat dat betreft ook het jaar van de samenwerking? We zoeken wel nadrukkelijker naar samenwerkingsverbanden. Via het buurtbeheernetwerk kunnen we bijvoorbeeld kennis delen. Je ziet die samenwerking ook terug in projecten zoals het MFAlab en het project van de SEO-werkgroep Arbeid van de gemeente. Kunnen we zeggen dat Zone3 zich de afgelopen jaren vooral intern heeft verbeterd en nu klaar is om naar buiten te treden? We zijn intern nog niet klaar. In 2011 gaan we door met het slimmer inrichten van de organisatie. Daar kan ik nog niet zoveel over zeggen. En het blijft in mijn ogen zo dat de kracht van Zone3 zich vooral afspeelt op de achtergrond. n Meer diensten, meer samenwerking, meer mensen

10 2010 in vogelvlucht Gestart Het project Buurtvoorlichters is aan het dienstenpakket toegevoegd in De buurtvoorlichters zijn al enkele jaren actief in de westelijke stadsdelen van Amsterdam. Door de komst naar Zone3 wordt het werkgebied van de buurtvoorlichters direct uitgebreid met Amsterdam-Oost. En binnen enkele jaren zullen alle stadsdelen van Amsterdam buurtvoorlichters kennen. In de Transvaalbuurt in Amsterdam opende op 14 april 2010 Buurtbeheer Bedrijf Transvaal (BBTV) zijn deuren aan de Tugelaweg 54. Bewoners kunnen hier informatie krijgen over de renovatie en sloop van de Tugelawegblokken. BBTV bestaat uit een klussenteam, een wijkploeg en enkele huismeesters van verschillende woningcorporaties die bezit hebben in de Transvaalbuurt. Zie ook pagina 10. Gestopt Sinds jaar en dag waren de beveiligers van Zone3 actief op de Amsterdamse Dappermarkt. Tijdens de markt en in de avonduren werd de Dappermarkt en het omliggende gebied scherp in de gaten gehouden door de beveiligers. In 2010 is een einde gekomen aan deze dienstverlening, doordat, met het samenvoegen van de stadsdelen, de opdrachtgever de beveiliging van de Dappermarkt op een andere manier is gaan regelen. Een ander project dat al vanaf de oprichting naar volle tevredenheid werd uitgevoerd, heeft ook in 2010 zijn deuren gesloten. Pluspunt Wibaut aan de 1e Oosterparkstraat 46 was jaren een plek voor buurtbewoners en winkeliers waar men terecht kon met vragen over verloren spullen of ontwikkelingen in de buurt en van waaruit de toezichthouders de omgeving van metrostation Wibautstraat in de gaten hielden. Pluspunt Wibaut was voor Zone3 ook een belangrijk project voor het laten doorstromen van medewerkers naar regulier werk. Vele inwoners van Amsterdam die begonnen zijn als toezichthouder op Pluspunt Wibaut hebben nu een reguliere baan in de beveiliging of zijn aan het werk als huismeester of taxichauffeur. Veranderingen bij de opdrachtgevers en in de markt, stimuleren de organisatie nieuwe mogelijkheden te creëren om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te helpen. Nieuwe opdrachten, dienstverlening en instroommogelijkheden worden ingezet om de doelstellingen van de organisatie ook in 2011 te kunnen blijven realiseren: leefbaarheid, werkgelegenheid en bewonersparticipatie.

11 Feest Ter gelegenheid van het 12,5 jarig bestaan van Zone3 werd op 23 september 2010 een feestelijke bijeenkomst gehouden voor opdrachtgevers en relaties. Het centrale thema van de middag was de manier waarop bewoners en organisaties gezamenlijk de leefbaarheid van Amsterdamse wijken kunnen verbeteren. Professor A. Heertje verzorgde een inspirerende lezing over de humanisering van de regelgeving ten aanzien van wijken. In aansluiting op de lezing werden rondetafelgesprekken gevoerd door de aanwezige gasten. Dat leidde tot stevige discussies over de kansen in de toekomst en de dilemma s die daarbij een rol spelen. Tijdens de gesprekken kwamen vragen aan de orde als: waarom maatschappelijk ondernemen; wat is de meest ultieme vorm van sociaal ondernemen en wie is beheerder van de sociale ontmoetingsplekken? De vragen uit de groepen werden aan het eind van de middag aan een panel van deskundigen voorgelegd. Het panel bestond uit Hester van Buren, lid van de Raad van Bestuur van Rochdale, Christoffel Klap, directeur Portaal en oud-directeur Zone3, Pieter de Jong, lid van de Raad van Bestuur van Ymere en Anne Wilbers, directeur van De Alliantie Amsterdam. Met de goede adviezen en ideeën voor de toekomst gaat Zone3 hard aan de slag om de dienstverlening verder te verbeteren en uit te breiden. n Sander Vermeer, programmamanager wijkaanpak Amsterdam-West, Ymere. Ymere werkt in Amsterdam veel samen met Zone3, bijvoorbeeld in enkele buurtbeheerbedrijven en in de Notweggarage. Wat ik erg aan ze waardeer is dat het bedrijf openstaat voor feedback van buitenaf en in 2010 mede aan de hand van die feedback verschillende verbeteringen in de interne organisatie heeft gerealiseerd. Daarmee is Zone3 voor mij een nog betere en betrouwbaardere samenwerkingspartner geworden. Ik vind dat een grote kracht van Zone3.

12 best case Buurtbeheerbedrijf Sinds we open zijn, is het hier druk Buurtbeheerbedrijf Transvaal Aan de Tugelaweg in de Transvaalbuurt in Amsterdam-Oost valt één pand in het bijzonder op. Met vlaggen en gekleurde teksten op de ramen wordt duidelijk gemaakt dat hier het buurtbeheerbedrijf is gevestigd. Bewoners kunnen er terecht met technische vragen, vragen over de aanstaande renovatie van de Transvaalbuurt en vragen over de leefbaarheid in de wijk en de directe woonomgeving. We voorzien duidelijk in een behoefte Het buurtbeheerbedrijf Transvaal (BBTV) startte in opdracht van woningcorporatie Ymere, in samenwerking met stadsdeel Oost, in april 2010 met een baliemedewerker, een technische afdeling en een bespreekruimte aan de Tugelaweg 54. We zijn het facility point voor de mensen in de buurt, zegt wijkbeheerder Jeroen Lensink. Sinds we open zijn, is het hier druk. We voorzien duidelijk in een behoefte. Het BBTV is op een aantal terreinen actief. Er is technisch beheer, sociaal beheer en een baliefunctie. Jeroen: De technische ploeg bestaat uit leerlingen van het ROC. Zij zitten in een leer/ werktraject en worden opgeleid door leermeester Iwan Veltmeijer van Ymere en daarbij begeleid door een coach van Zone3. De technische ploeg verzorgt het technisch onderhoud in en om de woningen. Huismeester Danny Hendradhy is er voor de vijf Tugelablokken, waar wij ook gevestigd zijn. Danny zorgt voor informatievoorziening over de aanstaande sloop en renovatie. Daarnaast heeft hij een signalerende functie om problemen rondom de leefbaarheid op te lossen. De baliemedewerker Naoual Schoemaker is ons eerste aanspreekpunt voor onze bewoners en gasten. Zij verstrekt informatie aan bewoners, zorgt ervoor dat eventuele vragen of klachten bij de juiste persoon terecht komt of verwijst bezoekers door naar instanties in de buurt. Daarnaast heeft zij een ondersteunende, administratieve rol. Jeroen Lensink is wijkbeheerder van de woningen van Ymere in de rest van de Transvaalbuurt. Hij begeleidt ook de wijkploeg die met meewerkend voorman Bonnie van Berkel de buurt intrekt en er bijvoorbeeld voor zorgt dat trappenhuizen schoon zijn, dat tuinen er netjes bij liggen en dat de buurt opgeruimd is.

13 De wijkploeg bestaat uit mensen die een traject volgen via DWI. Door te werken vergroten zij hun kansen op de arbeidsmarkt. Zij zijn onze visitekaartjes op straat, heel herkenbaar met hun fluoriserende hesjes. Doordat zij zo aanwezig zijn, is onze bekendheid enorm gegroeid. Je merkt gewoon dat de mensen het fijn vinden om met iemand face-to-face te spreken en niet door de telefoon afspraken te maken. Bij het buurtbeheerbedrijf word je 8 van de 10 keer direct geholpen en anders wordt direct een afspraak gemaakt. n

14 best case Mobiel Onderhouds Team De inzet, leefbaarheid en werkgelegenheid in Zuidoost NAT staat er op de deur naar de boxgangen van het woningcomplex aan de Alexander Dumaslaan in Amsterdam Zuidoost. Voor de deur staat het busje van Zone3. Hier is het Mobiel Onderhouds Team aan het werk in opdracht van woningcorporatie Eigen Haard. Bewoners voelen zich veiliger in zo n opgeknapte boxgang Het Mobiel Onderhouds Team startte in Een nieuw initiatief waarbij Zone3 een team inzet dat in Zuidoost aan de slag gaat om buurten en wijken leefbaar te maken. De inzet van het Mobiel Onderhouds Team is tweeledig: enerzijds verbetert het team de leefbaarheid in Zuidoost, anderzijds creëert het werkgelegenheid door moeilijk bemiddelbare werkzoekenden te leiden naar een startkwalificatie of werk. Daarbij gaat de voorkeur uit naar bewoners uit de buurt. John Fambach is de teamleider en in dienst van Zone3. Het werk kan heel verschillend zijn. Van het weghalen van onkruid en klimop tot het betegelen van tuinen, maar ook het verwijderen van graffiti en het leeghalen en schoonmaken van tuinkamers die als opslag werden gebruikt. Eigenlijk alles voor de voordeur. Zijn team bestaat momenteel uit vijf jongens die in een werktraject zitten. Zij moeten het ritme van een baan weer oppikken. Het team is voor hen een opstap naar werk. Ik haal ze elke ochtend op bij DWI in Zuidoost. In principe blijven ze zes maanden bij me, in die periode moeten ze een baan hebben gevonden. Ja, ik kan prima met ze overweg. Het uitgangspunt is: als je respect geeft, krijg je respect terug. Als je zelf de kantjes eraf loopt en alleen maar orders uitdeelt, lukt het niet met deze jongens. Ik begeleid ze, doe dingen voor. Sommige zijn heel leergierig, die pikken de dingen snel op. De grijze boxgangen aan de Alexander Dumaslaan worden wit geschilderd. Een wereld van verschil. Het licht in de smalle gangen lijkt ineens veel helderder. Bewoners reageren heel positief. Ze voelen zich veiliger in zo n opgeknapte boxgang. Ook de corporatie was enthousiast toen ze het resultaat zagen. Het Mobiel Onderhouds Team is actief in heel Zuidoost. Ook in andere delen van de stad verkent Zone3 met de corporaties en de stadsdelen de mogelijkheden van de inzet van een Mobiel Onderhouds Team. n

15 Anky de Korne, rayonhoofd Participatie en Wijkbeheer Zuidoost, Eigen Haard: Onder onze huurders zijn redelijk veel mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en met een uitkering. Vanuit onze sociale doelstelling als corporatie hebben we het idee gelanceerd om bewoners in te zetten in hun eigen buurt. We willen zo de buurt verbeteren en noodzakelijke klussen op laten knappen. Daarnaast willen we bewoners een kans geven om werkervaring op te doen, waardoor ze makkelijker toegang krijgen tot betaald werk. We zijn gaan zoeken naar een partij die dat kon vormgeven en die een zelfde doelstelling nastreeft. Zo kwamen we uit bij Zone3. Zone3 heeft de sociale doelstelling om mensen weer terug te krijgen in het arbeidsproces. Dat spreekt ons zeer aan! We zijn heel blij met Zone3 en het Mobiel Onderhouds Team. Ze doen heel veel verschillende klussen. Wat mij betreft gaan we op deze voet door.

16 best case Stichting DOCK Nieuwe samenwerking: Stichting DOCK Iedere laatste vrijdag van de maand is het Superjam-avond in jongerenproductiehuis De Valk in Amsterdam- Noord. Een avond waarop zeker honderdtachtig jongeren uit de buurt komen kijken naar en dansen op de muziek van upcoming bands en muzikanten die met elkaar jammen. Na zo n avond is het tijd voor een grote schoonmaak. Tijd voor Zone3. Zone3 komt overdag, dat vinden we prettig Stichting DOCK doet opbouwwerk, jongerenwerk en heeft een jongerensteunpunt in Amsterdam. In Amsterdam- Noord voeren zij vanuit acht locaties jongerenwerk uit. Afdelingsmanager jongerenwerk Krista Vos zegt: Wij bieden jongeren allerlei activiteiten aan. Van koken tot fotografie, van vechtsport tot rappen. De jongeren zijn tussen de 12 en 23 jaar en kunnen vanaf terecht in één van de gebouwen van DOCK. Sommige van onze gebouwen hebben een poppodium, een danszaal of een eetcafé. Je kunt je voorstellen dat het er soms behoorlijk smerig kan zijn, zeker na een feestavond of een Superjam. Dan kom je niet weg met een dweiltje over de vloer. Sinds 2010 heeft DOCK een overeenkomst met Zone3 voor de schoonmaak van zes van de acht gebouwen. Toen we hier startten, werden alle gebouwen door verschillende kleine schoonmaakbedrijven schoongemaakt. Dat hebben we bij één partij ondergebracht. De sociale doelstelling van Zone3 sprak ons aan. Het sluit aan bij onze eigen sociale doelstelling. Een bijkomend voordeel is dat Zone3 overdag komt schoonmaken en niet, zoals de meeste schoonmaakbedrijven s avonds of s nachts. Dat vinden we prettig. Hygiëne is voor ons heel belangrijk. De samenwerking bevalt prima. Zone3 komt zelf met initiatieven om de schoonmaak verder te verbeteren. n

17

18 Buurtvoorlichters, een project dat een vaste waarde werd In april 2010 won Zone3 de tender die door Koers Nieuw West was uitgeschreven voor de overname van het project Buurtvoorlichters. Tot die tijd werden buurtvoorlichters ingezet in het huidige stadsdeel West en Nieuw West. Een jaar later zijn buurtvoorlichters op verschillende plekken in de stad actief. De kracht van de buurtvoorlichters is het persoonlijk contact, gecombineerd met de verschillende etnische achtergronden, zegt teamleider Bartjan Top van het team in Osdorp. Wij gaan dagelijks met zo n tien Buurtvoorlichters de huizen langs. Persoonlijk contact werkt efficiënter dan communicatie via een folder of advertentie. Bovendien kunnen we als dat nodig is mensen in hun eigen taal benaderen. Ons team bestaat uit Nederlanders, Marokkanen, Turken, Surinamers, Antillianen, en iemand uit Iran, Soedan, Somalië en Groot-Brittannië. Kortom, we hebben een groot bereik. Duizenden huizen De buurtvoorlichters informeren over activiteiten in de buurt, maar halen ook informatie op. Het team in Osdorp en Oost was het afgelopen jaar goed voor 1481 enquêtes. Ze spraken in totaal bewoners. Dat gebeurde in opdracht van de corporaties, de stadsdelen, de politie, maar bijvoorbeeld ook winkeliersverenigingen. Soms lopen we maar een paar blokken huizen langs, soms gaat het om enkele duizenden, vertelt Chiquita Ritfeld. Zij is nu bijna een jaar als buurtvoorlichter aan de slag. Ik kwam uit de verkoop, raakte werkloos, maar ik wil het ritme van werk vasthouden en vanuit dit werk weer terug naar een vaste baan. Voorlichting lijkt op verkoop. Je hebt direct contact, je moet een verhaal verkopen en mensen aansporen om iets te gaan ondernemen.

19 Inbraakpreventie Een groot aantal projecten van de buurtvoorlichters ging over het informeren over inbraakpreventie, een actie die samen met de corporaties en de politie werd opgezet in Osdorp. Het resultaat was direct meetbaar, zegt Bartjan Top. We hebben het drie maanden gedaan. Er zijn 420 kierstandhouders aangevraagd en geplaatst, 675 mensen hebben zich aangemeld voor een alert, waarbij de politie direct de hulp van bewoners kan inroepen en bewoners ook op de hoogte blijven over veiligheid en leefbaarheid in hun buurt. In één bepaalde buurt daalde het inbraakpercentage met 80%. Dat zijn cijfers om trots op te zijn. Breed inzetbaar Buurtvoorlichters komen niet over de vloer, maar blijven aan de deur. Omdat we inmiddels wel bekend zijn in de buurt spreken mensen ons ook aan over andere zaken, zegt Chiquita Ritfeld. Als wij in één straat verschillende klachten horen over bijvoorbeeld de straatverlichting dan spelen we dat natuurlijk door naar de verantwoordelijke dienst bij het stadsdeel. We kunnen het niet zelf oplossen, we wijzen de weg, dat is ook voorlichting. Inmiddels worden de buurtvoorlichters ook voor andere activiteiten ingezet. Bij een straatvoetbalevenement waren zij begeleiders van de jongeren en bij een banenmarkt hadden ze de rol van gastvrouw en gastheer. We zijn duidelijk herkenbaar met onze rode jassen. Gestelde eisen De buurtvoorlichters liefst bewoners uit de buurt zijn allemaal via DWI, Pantar, het UWV of vrijwillig op zoek naar een doorstart op de arbeidsmarkt. Bij de werving wordt een aantal eisen gesteld. Bartjan: Buurtvoorlichters moeten representatief zijn, minimaal 21 jaar en natuurlijk communicatief vaardig. We stellen dat ze de Nederlandse taal op minimaal niveau 2 moeten spreken. Verder moet je een gezonde motivatie hebben en een behoorlijke fysieke conditie. Want je loopt op één dag heel wat trappen. In het gebouw aan het Blomwijckerpad in Osdorp komen de buurtvoorlichters samen voor het doornemen van de dag. Ik maak een planning en verzorg de briefing voor de teams, zegt Bartjan. Ze gaan in tweetallen op pad. Bij een nieuwe opdracht oefenen we eerst in rollenspellen wat de boodschap is en hoe we die moeten overbrengen. Verder begeleid ik ze met het zoeken van vacatures, solliciteren en bij de uitvoering van de opdrachten. Bij de afdeling Buurtvoorlichters komen de drie doelstellingen van Zone3 duidelijk samen: leefbaarheid, werkgelegenheid en bewonersparticipatie. Zone3 heeft ook een buurtvoorlichtersteam in Amsterdam-Oost. De buurtvoorlichters werken door heel Amsterdam. n

20 De medewerkers, zeer gemotiveerd om te werken Diensten Zone3; Schoonmaak Onderhoud Toezicht & beveiliging Huismeesters Buurtvoorlichters Buurtbeheer Totaal beheer Personele zaken Het personeelsbestand van Zone3 bestaat voor 30% uit mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat is de doelstelling die Zone3 zichzelf heeft opgelegd is een succesvol jaar gebleken ten aanzien van het begeleiden van doelgroepmedewerkers. De gestelde 30% is ruimschoots gehaald, het hele jaar door. Zone3 had eind medewerkers in dienst, waarvan 45 op basis van een onbetaalde ervaringsplek en 25 medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt, die op betaalde basis bij Zone3 werkzaam waren. Nominatie Pantar Award Een aantal succesvolle projecten en samenwerkingsverbanden hebben vorm gekregen of zijn naar tevredenheid van de opdrachtgever uitgevoerd. Pantar Amsterdam is een van de instanties die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt plaatst bij Zone3. Al vele jaren stromen mensen vanuit hun werk bij Zone3 intern door naar een reguliere baan of vinden elders een vaste baan. Zone3 was zelfs een van de drie genomineerden voor de Pantar Award; een prijs voor organisaties die op een bijzondere manier bijdragen aan de ontwikkeling van mensen die door Pantar worden begeleid. De nominatie is een erkenning voor het succes van Zone3. Succesvolle uitstroom De samenwerking met DWI heeft in 2010 meer mensen bij Zone3 gebracht. Bij de afdeling Buurtvoorlichters heeft een groot aantal mensen werkervaring opgedaan en zijn succesvol uitgestroomd, intern en extern. Ook bij de wijkploegen van de buurtbeheerbedrijven zijn mensen via het DWI aan de slag gegaan om hun afstand tot de arbeidsmarkt te dichten.

21 En in 2010 is het succesvolle project Leren Door Doen dat in 2009 van start was gegaan voortgezet. Bij de afdeling Toezicht & Beveiliging hebben deelnemers aan het traject ervaring opgedaan en trainingen gehad op persoonlijk en werkgerelateerd gebied. Met de werkervaring op zak zijn de mensen succesvol de arbeidsmarkt op gegaan. Collegialiteit, gedrevenheid en enthousiasme Ondanks de samenstelling van het personeelsbestand kent de organisatie een zeer laag kort ziekteverzuim. De medewerkers, regulier en doelgroep, zijn zeer gemotiveerd om te werken. Ziek of niet ziek: het werk moet gedaan worden. Collegialiteit, gedrevenheid en enthousiasme zijn belangrijke uitgangspunten in de organisatie. Deelnemers aan diverse trajecten die bij Zone3 hebben mogen meewerken vinden het jammer als hun traject ten einde loopt. Ze zouden graag willen blijven en dikwijls is dat ook mogelijk. n

22 Raad van Toezicht De Raad van Toezicht (RvT) van Zone3 heeft in 2010 zes keer plenair en diverse malen in commissieverband vergaderd. Zij heeft zich laten informeren over de financiële, personele en strategische situatie van de organisatie, de directeur-bestuurder geadviseerd en de statutair voorgeschreven besluiten genomen, over bijvoorbeeld de begroting, de jaarrekening en het werkgeverschap van de directeur-bestuurder. In 2010 heeft de RvT haar informatievoorziening verder gestroomlijnd en haar audit- en remuneratieommissies geformaliseerd. Net als de werkorganisatie heeft zij met de directeur-bestuurder een risicoanalyse uitgevoerd. In de statuten van Zone3 is vastgelegd dat de raad bestaat uit drie tot zeven onbezoldigde leden. Onderstaande vijf personen vormden in 2010 de RvT. n W.M. (Willem) Kwekkeboom te Amsterdam, zelfstandig adviseur en projectmanager, benoemd 2005, herbenoemd 2008, einddatum lopende termijn: 3 februari Voorzitter en lid remuneratiecommissie. n A.T.A. (Annet) Verbaan te Amsterdam, zelfstandig adviseur leefbaarheid en participatie, benoemd 2006, herbenoemd 2008, einddatum lopende termijn: 1 januari Vice-voorzitter. n A. (Annette) Kraaijeveld te Amsterdam, teammanager HRM bij stadsdeel Amsterdam-Zuid, benoemd 2010, einddatum lopende termijn: 1 januari Lid remuneratiecommissie. n H. (Hugo) Esseboom te Haarlem, directeur Humain bv, benoemd 2009, afgetreden per Lid auditcommissie. n J.E. (Jeroen) Vermeer te Amsterdam, directeur Xixi bv, benoemd 2005, herbenoemd 2009, einddatum lopende termijn: 1 januari Lid auditcommissie.

Terugblik 2009. Werken aan leefbaarheid

Terugblik 2009. Werken aan leefbaarheid Terugblik 2009 Werken aan leefbaarheid Wibautstraat 129 1091 GL Amsterdam Telefoon 020-462 77 10 Fax 020-462 77 17 Email info@zone3.nl Website www.zone3.nl Terugblik 2009 Voorwoord Wijkbeheerders signaleren

Nadere informatie

Bijdrage van woningcorporaties aan leefbare buurten in Amsterdam

Bijdrage van woningcorporaties aan leefbare buurten in Amsterdam Pagina 1 / 6 Bijdrage van woningcorporaties aan leefbare buurten in Amsterdam Veel gehoord en gelezen is dat inzet op leefbaarheid geen verantwoordelijkheid en kerntaak meer is van woningcorporaties. Handen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord. Algemeen Professionalisering van Zone3 Sociale onderneming. Samenwerkende partijen

Inhoudsopgave. Voorwoord. Algemeen Professionalisering van Zone3 Sociale onderneming. Samenwerkende partijen Jaarverslag 2008 Inhoudsopgave Voorwoord Algemeen Professionalisering van Zone3 Sociale onderneming Samenwerkende partijen Afdelingen en hun projecten Huismeesters nieuwe stijl Toezicht en Beveiliging

Nadere informatie

Een bewonerscommissie opzetten, iets voor u?

Een bewonerscommissie opzetten, iets voor u? Een bewonerscommissie opzetten, iets voor u? Meedenken en meedoen Portaal wil graag dat u tevreden bent over uw woning en woonomgeving. Om dit goed te organiseren, is informatie over uw woonomgeving erg

Nadere informatie

JURYRAPPORT. Best Practice Award 2013 Code Verantwoordelijk Marktgedrag schoonmaak- en glazenwassersbranche CSU ING

JURYRAPPORT. Best Practice Award 2013 Code Verantwoordelijk Marktgedrag schoonmaak- en glazenwassersbranche CSU ING JURYRAPPORT Best Practice Award 2013 Code Verantwoordelijk Marktgedrag schoonmaak- en glazenwassersbranche CSU ING De commissie Code Verantwoordelijk Marktgedrag reikt de Best Practice Award 2013 voor

Nadere informatie

Gemeenschapstuinen. RadarGroep. Duurzaam instrument voor integrale wijkaanpak, sociale cohesie, participatie en re-integratie.

Gemeenschapstuinen. RadarGroep. Duurzaam instrument voor integrale wijkaanpak, sociale cohesie, participatie en re-integratie. RadarGroep Gemeenschapstuinen Duurzaam instrument voor integrale wijkaanpak, sociale cohesie, participatie en re-integratie. Bureau voor sociale vraagstukken Wie zaait zal oogsten is een veelgehoord gezegde.

Nadere informatie

Vooruit naar de oorsprong

Vooruit naar de oorsprong Vooruit naar de oorsprong strategisch kader 2014-2016 1 Strategisch kader in 12 puntjes 1 We zien goed en plezierig wonen als basis van bestaan 2 We bieden mensen met lagere inkomens goede, passende woonruimte

Nadere informatie

Advies Buurtconciërges

Advies Buurtconciërges Advies Buurtconciërges juni 2011 John van Veen Senior adviseur Woonbond Kennis- en Adviescentrum Inleiding In mei 2011 is Nijestee haar tiende BewonersAdviesGroep (BAG) gestart. In deze BAG wil Nijestee

Nadere informatie

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Algemene brochure. voor mensen met een beperking. MEE maakt meedoen mogelijk

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Algemene brochure. voor mensen met een beperking. MEE maakt meedoen mogelijk MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Algemene brochure voor mensen met een beperking MEE maakt meedoen mogelijk 1 Colofon Tekst en samenstelling Eenvoudig Communiceren Amsterdam Afd. Communicatie

Nadere informatie

Echt thuis. Ondernemingsplan 2011-2015

Echt thuis. Ondernemingsplan 2011-2015 Echt thuis Ondernemingsplan 2011-2015 2 INLEIDING Mooiland is een woningcorporatie met circa 27.000 woningen verspreid over ruim 150 gemeenten in heel Nederland. Daarmee zijn wij een van de twintig grootste

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015 Auteur: Wendy Verkerk- Klein Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van TOV te Tiel. Februari 2015 is stichting Jij bent TOV opgericht waardoor we dit jaar

Nadere informatie

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kansen door het optimaal benutten van talenten,

Nadere informatie

Alleen samen maken we Nijkerk mooier

Alleen samen maken we Nijkerk mooier Woningstichting Nijkerk De klant staat centraal. Je kunt geen ondernemingsplan openslaan, of je stuit op deze missie. Zet je de klant centraal door in zijn schoenen te gaan staan? Dat is een goed begin,

Nadere informatie

Gewoon goed wonen! waar we voor staan! waar we voor gaan! Ondernemingsplan

Gewoon goed wonen! waar we voor staan! waar we voor gaan! Ondernemingsplan Gewoon goed wonen! Ondernemingsplan 2016-2020 waar we voor staan! waar we voor gaan! Woningbouwvereniging Hoek van Holland (WVH) heeft een nieuwe koers! Daar zijn we trots op. Wij laten u in deze samenvatting

Nadere informatie

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs Jaarverslag 2014 Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA) De Ontmoeting 49 3823 HH Amersfoort Contactpersoon: Linda Rook (voorzitter) T 06 244 34 397 E info@vluchtelingenambassadeurs.nl

Nadere informatie

Profielschets. Directeur-bestuurder Woningbouwstichting Cothen

Profielschets. Directeur-bestuurder Woningbouwstichting Cothen Profielschets Directeur-bestuurder Woningbouwstichting Cothen ERLY the consulting company Opdrachtgever: Woningbouwstichting Cothen Datum: april 2015 Adviseur: drs. Lilian Vos Inleiding Woningbouwstichting

Nadere informatie

/ Een bewonerscommissie opzetten Iets voor u?

/ Een bewonerscommissie opzetten Iets voor u? 2015-072/72015 Een bewonerscommissie opzetten Iets voor u? Meedenken en meedoen De woning waarin u woont maakt deel uit van een groter geheel, een zogenoemd complex. In zo n complex hebben de bewoners

Nadere informatie

Tineke Boudewijns VERSTAG

Tineke Boudewijns VERSTAG Tineke Boudewijns VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen

Nadere informatie

Via de wijk aan het werk

Via de wijk aan het werk Via de wijk aan het werk Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn en sport.

Nadere informatie

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Profiel Strategisch HR adviseur 8 december 2015 Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Voor meer informatie over de functie Erik Frieling, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 evt. mobielnummer

Nadere informatie

Het beste uit jezelf

Het beste uit jezelf Het beste uit jezelf 2 3 Met elkaar bouwen aan het Huis van Philadelphia Philadelphia wil dat mensen met een beperking gelukkig kunnen zijn en het beste uit zichzelf kunnen halen. Daarom doen we ons werk

Nadere informatie

Stadgenoot. Online dienstverlening Woningcorporatie Stadgenoot afgestemd op de doelgroep. Involvit 2014. Sirikit Huibers.

Stadgenoot. Online dienstverlening Woningcorporatie Stadgenoot afgestemd op de doelgroep. Involvit 2014. Sirikit Huibers. Online dienstverlening Woningcorporatie Stadgenoot afgestemd op de doelgroep Stadgenoot is één van de grootste woningcorporaties van Nederland en is huisbaas voor zo n 65.000 bewoners in Amsterdam. Stadgenoot

Nadere informatie

Rapport Intake. Samenvatting. Algemeen Naam cliënt: Petra Kessels 3 BSN: 010200102

Rapport Intake. Samenvatting. Algemeen Naam cliënt: Petra Kessels 3 BSN: 010200102 Samenvatting Algemeen Naam cliënt: Petra Kessels 3 BSN: 010200102 Werkzaam bij: Dariuz Voorbeeld Datum intake: 25/11/2011 In opdracht van: Demo pakket Naam casemanager: Demo Dariuz Conclusies Naar aanleiding

Nadere informatie

Evaluatierapport Groenproject gemeente Boxmeer

Evaluatierapport Groenproject gemeente Boxmeer Evaluatierapport Groenproject gemeente Boxmeer Inleiding Op 1 februari 2007 is de gemeente Boxmeer, in samenwerking met IBN Arbeidsintegratie gestart met het zogenaamde Groenproject. Dit project, waarbij

Nadere informatie

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster [PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster! Hoofdzaken Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Hoofdzaken Ster SOCIALE VAARDIGHEDEN VERSLAVING DOELEN EN MOTIVATIE 10 9 8 10 9 8 7 6 4 3 2 1 7 6 4 3 2 1 10 9

Nadere informatie

Convenant. College van Burgemeester en Wethouders. Dagelijkse Besturen:

Convenant. College van Burgemeester en Wethouders. Dagelijkse Besturen: Convenant College van Burgemeester en Wethouders Dagelijkse Besturen: - Stadsdeel West - Stadsdeel Zuid - Stadsdeel Oost - Stadsdeel Centrum - Stadsdeel Noord - Stadsdeel Zuidoost en - Stadsdeel Nieuw

Nadere informatie

Werkgelegenheidsplan. Werkervaring opdoen bij Philips? Maak gebruik van het Philips Werkgelegenheidsplan

Werkgelegenheidsplan. Werkervaring opdoen bij Philips? Maak gebruik van het Philips Werkgelegenheidsplan Werkgelegenheidsplan Werkervaring opdoen bij Philips? Maak gebruik van het Philips Werkgelegenheidsplan Vergroot je kansen op een betaalde baan Ingrid Hurkens (48), verkoopmedewerker MyShop: Ik hoor gewoon

Nadere informatie

28-8-2013. Een betere buurt met. mijnbuurtje. www.mijnbuurtje.nl. Vroeger

28-8-2013. Een betere buurt met. mijnbuurtje. www.mijnbuurtje.nl. Vroeger Een betere buurt met mijnbuurtje www.mijnbuurtje.nl Vroeger 1 Nu 1 op de 3 huishoudens bezit een tablet 2 Nu Nu 3 In alle Nederlandse gemeentes: Bezuinigingen Zelfredzaamheid Stimuleren bewoners Meer verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Organisatie van bijzondere Buurtsuper locaties in Twente

Organisatie van bijzondere Buurtsuper locaties in Twente Organisatie van bijzondere Buurtsuper locaties in Twente In opdracht van: Versie: augustus 2008 Maatschappelijke Onderneming B+ Organisatie van bijzondere Buurtsuper locaties in Twente Inleiding Op 5 oktober

Nadere informatie

Leefbaarheid in de praktijk. Jaarverslag 2011

Leefbaarheid in de praktijk. Jaarverslag 2011 Leefbaarheid in de praktijk Jaarverslag 2011 1 We willen u laten zien wat werken aan leefbaarheid in de praktijk betekent Woord vooraf 2011 was voor Zone3 een overgangsjaar. Het was een lastig jaar, waarin

Nadere informatie

Evaluatie buurttoezicht. november 2011 april 2012

Evaluatie buurttoezicht. november 2011 april 2012 Evaluatie buurttoezicht november 2011 april 2012 1 Inleiding In de zomer van 2011 werd ineens een grote toename van het aantal diefstallen uit auto s waargenomen. Met de donkere dagen in het vooruitzicht,

Nadere informatie

Mirjam Sterk opent eerste Stagestraat in Amsterdam-Zuid. Dinsdag 11 maart uur Maasstraat - Hoofddorppleinbuurt

Mirjam Sterk opent eerste Stagestraat in Amsterdam-Zuid. Dinsdag 11 maart uur Maasstraat - Hoofddorppleinbuurt UITNODIGING - PERSBERICHT - PROGRAMMA Mirjam Sterk opent eerste Stagestraat in -Zuid Dinsdag 11 maart 10.00-11.30 uur - Stichting Nederland PERSBERICHT 5 maart 2014 Mirjam Sterk opent eerste in -Zuid (Locatie:

Nadere informatie

Maatschappelijke aandeelhouders. Nijmegenaren als volwaardige gesprekspartners van corporaties, zorg- en onderwijsinstellingen

Maatschappelijke aandeelhouders. Nijmegenaren als volwaardige gesprekspartners van corporaties, zorg- en onderwijsinstellingen Maatschappelijke aandeelhouders Nijmegenaren als volwaardige gesprekspartners van corporaties, zorg- en onderwijsinstellingen Debatstuk GroenLinks Nijmegen Pepijn Boekhorst Juni 2014 Woningcorporaties,

Nadere informatie

Deel 1: Waar staan we voor als Werkwinkel? Netwerk jij mee?

Deel 1: Waar staan we voor als Werkwinkel? Netwerk jij mee? Deel 1: Waar staan we voor als Werkwinkel? Netwerk jij mee? 1.1 Het DNA van de Werkwinkel Waar staan we voor als Werkwinkel? Het antwoord op die vraag mag misschien op het eerste zicht heel evident lijken.

Nadere informatie

Nieuwsbrief 4 nazomer 2008

Nieuwsbrief 4 nazomer 2008 Nieuwsbrief 4 nazomer 2008 Van de redactie Hierbij ontvangt u de nazomer nieuwsbrief van Haagse Ontmoetingen Wij houden graag iedereen op de hoogte van de gebeurtenissen in en rond dit bijzondere project.

Nadere informatie

Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan

Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan 2017-2020 Inhoudsopgave: 1. Voorwoord 2. Hier staan we voor 3. Woningbezit 4. Huurders 5. Vitale wijken en buurten 6. Financiën 7. Organisatie Voorwoord samen werken

Nadere informatie

Nieuwsbrief September 2014

Nieuwsbrief September 2014 Nieuwsbrief September 2014 Netwerkgroep45plus: ontstaan en doel De Netwerkgroep45plus Nijmegen is een zelfregiegroep van gemotiveerde 45-plussers, met zeer ruime en uiteenlopende werkervaringen. Naast

Nadere informatie

Blok 1 - Voeding en ziekte

Blok 1 - Voeding en ziekte Reflectie jaar 2 Algemeen Nadat ik mijn propedeuse heb behaald kon ik mij in het volgende studiejaar compleet richten op het begin van de hoofdfase. Ik heb in het tweede jaar veel geleerd en mijzelf verder

Nadere informatie

Op zoek naar een leuke baan? WSD-Groep helpt je op weg!

Op zoek naar een leuke baan? WSD-Groep helpt je op weg! Op zoek naar een leuke baan? WSD-Groep helpt je op weg! leuk en zinvol werk passend bij wat jij kunt gezelligheid met collega s je eigen salaris verdienen Jo Arts, assistent-kok: Van thuis zitten word

Nadere informatie

Een vertrouwd thuis, een huiskamer zaterdag, 13 oktober 2012 00:00. Willem Braak

Een vertrouwd thuis, een huiskamer zaterdag, 13 oktober 2012 00:00. Willem Braak Willem Braak Maandag 15 oktober start Opleidingscentrum Granbeeuw met een fundraiser voor een nieuw initiatief: Vrienden van Opleidingscentrum Granbeeuw. Het bedrijfsleven zal benaderd en aangemoedigd

Nadere informatie

WSN: Thuis in Nijkerk. Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014

WSN: Thuis in Nijkerk. Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014 WSN: Thuis in Nijkerk Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014 V O O R W O O R D Bertus Rakhorst over...geborgenheid Een goed en veilig thuis vormt een stevige basis van waaruit je je verder kunt

Nadere informatie

Samenwerken èn netwerken

Samenwerken èn netwerken Samenwerken èn netwerken Stappenplan voor versterken van zelforganisaties Auteurs Saskia van Grinsven en Jamila Achahchah Fotografie: Guillermo Dazelle MOVISIE Juni 2012 Inleiding Voor je ligt een stappenplan

Nadere informatie

zorgvernieuwingsprijs

zorgvernieuwingsprijs Nationale Nationale zorgvernieuwingsprijs zorgvernieuwingsprijs Concept Een Incare afdeling van het UWV kan inspelen op de behoefte van mannelijke werklozen door startcursussen, vervolgcursussen en praktijkstages

Nadere informatie

Samenvatting uit het Tevredenheidsonderzoek 2012 / 2013

Samenvatting uit het Tevredenheidsonderzoek 2012 / 2013 Samenvatting uit het Tevredenheidsonderzoek 2012 / 2013 Onderzoek is uitgevoerd en gerapporteerd door Panteia in opdracht van Loopbaankamer Tilburg Bronvermelding van hieronder vermeldde gegevens: Panteia,

Nadere informatie

U en uw buren. Wie zijn die mensen? Maak even kennis. Missie van Haag Wonen

U en uw buren. Wie zijn die mensen? Maak even kennis. Missie van Haag Wonen Bijna iedereen heeft buren. Zeker in een drukke stad als Den Haag. Iedereen leeft op zijn of haar eigen manier. De een heeft een groot gezin. De ander slaapt overdag. Weer een ander klust graag. Zoveel

Nadere informatie

Zelfstandig, ondernemend en meedoen?

Zelfstandig, ondernemend en meedoen? Het leert jongeren een vak en begeleidt hen 1,5 jaar om de patronen te doorbreken die hen belemmeren om op eigen kracht aan een baan te komen. Een belangrijke meerwaarde van deze benadering is dat de leerlingen

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen Woningstichting Omnivera

Profielschets Raad van Commissarissen Woningstichting Omnivera Profielschets Raad van Commissarissen Woningstichting Omnivera 1 Uitgangspunten Het toezicht richt zich vooral op het bewaken van de maatschappelijke doelstellingen van de rechtspersoon. Continuïteit bij

Nadere informatie

VORIGE PAGINA Sociale firma s: een oplossing voor verloren arbeidskracht ARTIKEL - 28 JANUARI 2015

VORIGE PAGINA Sociale firma s: een oplossing voor verloren arbeidskracht ARTIKEL - 28 JANUARI 2015 VORIGE PAGINA Sociale firma s: een oplossing voor verloren arbeidskracht ARTIKEL - 28 JANUARI 2015 Sociale firma s blijken van grote waarde te zijn voor mensen, die tot dan toe een grote afstand tot de

Nadere informatie

Lieve vrienden van El Manguaré,

Lieve vrienden van El Manguaré, Lieve vrienden van El Manguaré, Vanuit een warm en nat Iquitos... de eerste tamtam van 2013. Wij zijn dit jaar met veel energie en positiviteit gestart. Ons kleine, maar zeer enthousiaste, team en een

Nadere informatie

Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière

Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière Projectplan Eigen Kracht - Van barrière naar carrière LEVgroep Penningstraat 55 5701 MZ Helmond Projectperiode 2013 2014 1 1 Inleiding Eigen Kracht is

Nadere informatie

Voor mensen met een arbeidshandicap.

Voor mensen met een arbeidshandicap. Voor mensen met een arbeidshandicap. Inhoudsopgave 1. Ambitie 2. Ontstaan van Ambitie. 3. Begeleid Werken 4. Jobcoaches en werkbegeleiders 5. Ervaringen 6. Met Ambitie aan het werk 7. Aanmelden Ambitie

Nadere informatie

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid 18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen? Dat bereik je door kansen te pakken op het werk. Leer aan de hand van onderstaande punten hoe je

Nadere informatie

in Boschveld staat een huis Ontmoeten, werken en ontwikkelen in copernikkel

in Boschveld staat een huis Ontmoeten, werken en ontwikkelen in copernikkel in Boschveld staat een huis Ontmoeten, werken en ontwikkelen in copernikkel in Boschveld staat een huis de naam Copernikkel dankt zijn naam aan wijkbewoners. Zij zorgden ervoor dat iedereen weet waar de

Nadere informatie

De Budget Ster: omgaan met je schulden

De Budget Ster: omgaan met je schulden De Budget Ster: omgaan met je schulden Budget Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Budget Ster MOTIVATIE EN VERANTWOORDELIJKHEID STRESS DOOR SCHULDEN BASISVAARDIGHEDEN STABILITEIT FINANCIEEL ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

De Werkschoolregisseur Gangmaker, ontzorger en maatwerker in de regio. De Werkschool. Worden wie je bent

De Werkschoolregisseur Gangmaker, ontzorger en maatwerker in de regio. De Werkschool. Worden wie je bent De Werkschoolregisseur Gangmaker, ontzorger en maatwerker in de regio De Werkschool Worden wie je bent De Werkschoolregisseur Gangmaker, ontzorger en maatwerker in de regio Om de landelijke formule van

Nadere informatie

Inge Test 07.05.2014

Inge Test 07.05.2014 Inge Test 07.05.2014 Inge Test / 07.05.2014 / Bemiddelbaarheid 2 Bemiddelbaarheidsscan Je hebt een scan gemaakt die in kaart brengt wat je kans op werk vergroot of verkleint. Verbeter je startpositie bij

Nadere informatie

Rotterdams Ambassadrices Netwerk

Rotterdams Ambassadrices Netwerk De ambassadrice als werver van inburgeraars 1. Inleiding; eigen ervaringen 2 A. Wat is werven 2 B. Het belang van werven 2 C. Verwachtingen 3 D. Rollenspel 4 E. Opdracht 4 2. Voortraject: 4 A. Doel 4 B.

Nadere informatie

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A INLEIDING Ik heb vandaag een cadeautje meegenomen. Niet voor jullie, maar voor mijzelf. Het cadeautje staat voor de verrassingen

Nadere informatie

Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst!

Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst! Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst! Taal doet meer In Utrecht wonen meer dan 15.000 volwassenen

Nadere informatie

Gegevens... Werkervaring L ivre...

Gegevens... Werkervaring L ivre... Gegevens Naam drs. L. Herpers Geboortedatum 4 februari 1983 e-mail lieke@l-ivre.nl Telefoon 06 14 547 543 Werkervaring L ivre Wonen en Werken in de Wijk (WW&W) Projectleider (Januari 2012 heden) Als projectleider

Nadere informatie

Memo woensdag 15 februari aanstaande Wat is de relatie tussen het beëindigen van de tijdelijke contracten bij WML en de aanstaande fusie?

Memo woensdag 15 februari aanstaande Wat is de relatie tussen het beëindigen van de tijdelijke contracten bij WML en de aanstaande fusie? Met deze memo informeren wij u aan de hand van veel gestelde vragen en daarbij horende antwoorden over de stand van zaken van het fusietraject tussen de ISD en WML en geven we u informatie ondermeer over

Nadere informatie

Veranderen doet pijn. Dat moet je bespreekbaar maken

Veranderen doet pijn. Dat moet je bespreekbaar maken LEREND VERANDEREN IN HAARLEMMERMEER Veranderen doet pijn. Dat moet je bespreekbaar maken Tekst: Fenny Brandsma / Fotografie: Kees Winkelman Wie in een organisatie succesvol veranderingen wil realiseren,

Nadere informatie

Ambulante ondersteuning

Ambulante ondersteuning Leven zoals jij dat wilt Ludo s motto: Neervallen, opstaan, kroontje rechtzetten en verder gaan! Ondersteund door SDW Welke informatie vind je in deze brochure? Heb jij bij lastige zaken wat hulp nodig

Nadere informatie

Duurzaam aan het werk

Duurzaam aan het werk Visio Zicht op Werk Duurzaam aan het werk Bent u zelf slechtziend of blind en wilt u graag zo goed mogelijk (blijven) functioneren op uw werk? Heeft u een slechtziende of blinde werknemer? Begeleidt u

Nadere informatie

De TalentenCoach, centrum voor mobiliteit en ontwikkeling

De TalentenCoach, centrum voor mobiliteit en ontwikkeling Het beste uit jezelf halen en met plezier werken De TalentenCoach, centrum voor mobiliteit en ontwikkeling Tekst: Fenny Brandsma / Fotografie: Kees Winkelman Wat zijn je talenten en hoe zet je ze effectief

Nadere informatie

ANTES ONDERSTEUNING - HUISHOUDEN - FINANCIËN - WERK - GEZONDHEID - WONEN

ANTES ONDERSTEUNING - HUISHOUDEN - FINANCIËN - WERK - GEZONDHEID - WONEN ANTES ONDERSTEUNING - HUISHOUDEN - FINANCIËN - WERK - GEZONDHEID - WONEN De juiste keuze voor u! ONDERSTEUNING & BEGELEIDING WMO ROTTERDAM www.antesgroep.nl/rotterdam INHOUD SOCIAAL EN PERSOONLIJK FUNCTIONEREN

Nadere informatie

Dagbesteding & Leer- en Werktrajecten

Dagbesteding & Leer- en Werktrajecten Leekerweide Dagbesteding & Leer- en Werktrajecten Leekerweide geeft kleur aan je dag www.leekerweide.nl Dagbesteding Inhoud Goede dagbesteding geeft zin 3 Atelier De Specht in Enkhuizen 4 De Kolk in Hoogkarspel

Nadere informatie

Maatschappelijke Participatie

Maatschappelijke Participatie Maatschappelijke Participatie Marjolein Kolstein September 2016 www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding van het onderzoek 3 1.2 Doel van het onderzoek 3 1.3 Opzet van het onderzoek

Nadere informatie

Communicatie verenigingen KNVB 2014

Communicatie verenigingen KNVB 2014 1 Communicatie verenigingen KNVB 2014 1. Achtergrond van de notitie: veranderde rollen De kern van de bestuurlijke vernieuwing is het realiseren van een efficiëntere besluitvorming in het amateurvoetbal.

Nadere informatie

EindrapportageScholeninspirerenScholen

EindrapportageScholeninspirerenScholen EindrapportageScholeninspirerenScholen Projectleider ProjectSfeerkeepers: ProjectleiderSfeerkeepers Datum :RIVM-WandaBemelmans Postbus1 3720BABilthoven :STOPS-InadeLizer Goltziustraat20 5911AVVenlo idl@opleidingsfeerkeeper.nl

Nadere informatie

Beginsituatie. Aanpak

Beginsituatie. Aanpak Ouderparticipatie op school Meedoen kun je leren! Februari Juli 2012 Beginsituatie De aanleiding voor SBO School A 1 om met het project Ouderparticipatie op school Meedoen kun je leren!, aandacht te besteden

Nadere informatie

Management samenvatting Ongekend Talent. De woorden Ongekend Talent zijn begonnen om een verhaal te vertellen

Management samenvatting Ongekend Talent. De woorden Ongekend Talent zijn begonnen om een verhaal te vertellen Management samenvatting Ongekend Talent De woorden Ongekend Talent zijn begonnen om een verhaal te vertellen De managementsamenvatting van Ongekend Talent is mede mogelijk gemaakt door Equal subsidiering

Nadere informatie

Advies. Bewoners Advies Groep. Begroting 2014

Advies. Bewoners Advies Groep. Begroting 2014 Advies Bewoners Advies Groep Begroting 2014 November 2013 Het advies in hoofdlijn: 1. De ambitie van Nijestee moet vooral gericht zijn op de kerntaken, goede en betaalbare huisvesting voor de doelgroep

Nadere informatie

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Een land waar mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Lilian (48) vraagt haar zoontje om even een handje te komen geven. Dat doet hij en dan gaat hij weer lekker verder spelen. Wij nemen plaats aan

Nadere informatie

Participatie & vrijwilligerswerk

Participatie & vrijwilligerswerk Participatie & vrijwilligerswerk Doe mee! 1 2 Participatieplaats: wennen aan werk MENES: jongeren praten mee over de toekomst Jongeren 12 23 jaar We willen graag met jongeren in gesprek over de toekomst

Nadere informatie

Het (verder) versterken van de leefbaarheid in multiculturele buurten, wijken en regio s, een en ander in de ruimste zin.

Het (verder) versterken van de leefbaarheid in multiculturele buurten, wijken en regio s, een en ander in de ruimste zin. Stichting De Wijk is van ons Allemaal is opgericht op 24 februari 1997. De roepnaam van de stichting is WijkAlliantie. De statuten omschrijven het doel van de stichting als volgt: Het (verder) versterken

Nadere informatie

Jan de Laat OVERSTAG

Jan de Laat OVERSTAG Jan de Laat VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen van teksten

Nadere informatie

Werken en leren bij The Colour Kitchen

Werken en leren bij The Colour Kitchen Werken en leren bij The Colour Kitchen The Colour Kitchen The Colour Kitchen is een professioneel en commercieel horeca concept met een groot maatschappelijk hart. Wij willen samen met onze gasten én onze

Nadere informatie

Samen Sterk Voor Uw Belang

Samen Sterk Voor Uw Belang Samen Sterk Voor Uw Belang Verkiezingsprogramma GemeenteBelangen 2014 2018 Speerpunten www.gemeentebelangen-aalten.nl Samen sterk voor uw belang Verkiezingsprogramma 2014 2018 GemeenteBelangen werkt actief

Nadere informatie

Blaarthem. Activiteit/project Wat gaan we doen Wat willen we bereiken Wanneer Wie. Thema: EEN SCHONE EN HELE WIJK

Blaarthem. Activiteit/project Wat gaan we doen Wat willen we bereiken Wanneer Wie. Thema: EEN SCHONE EN HELE WIJK Thema: EEN SCHONE EN HELE WIJK Activiteit/project Wat gaan we doen Wat willen we bereiken Wanneer Wie Opschoondag Offenbachlaan Inzet buurtconciërges bij beheer openbare ruimte Verbeteren van de beeldkwaliteit

Nadere informatie

Je talenten komen tot bloei bij Bloesem Theehuis Sterker in de samenleving.

Je talenten komen tot bloei bij Bloesem Theehuis Sterker in de samenleving. Je talenten komen tot bloei bij Bloesem Theehuis Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Rita deed werkervaring op bij Bloesem Theehuis in Herpen. Gasten genieten er van de lekkerste thee, taart en

Nadere informatie

Stichting SAN Inhoudelijke jaarverslag 2014

Stichting SAN Inhoudelijke jaarverslag 2014 Inhoudelijke jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Inleiding... 3 Activiteiten... 4 SPIOR... 4 Discriminatie... 5 Thema-avonden voor ouders... 6 Sport voor jongeren en ouderen... 7 Samenwerking

Nadere informatie

Reflectiegesprekken met kinderen

Reflectiegesprekken met kinderen Reflectiegesprekken met kinderen Hierbij een samenvatting van allerlei soorten vragen die je kunt stellen bij het voeren van (reflectie)gesprekken met kinderen. 1. Van gesloten vragen naar open vragen

Nadere informatie

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Profielschets Manager Financiën Omnivera GWZ ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Adviseurs ERLY: drs. Lilian Vos Telefoonnummer: 035 543 00 88 Omnivera GWZ Omnivera

Nadere informatie

Visie op participatie

Visie op participatie 1. Inleiding De VVD vindt dat ieder individu een zelfstandig en zelfredzaam bestaan moet kunnen hebben. Volledige zelfontplooiing is een basisrecht dat daarbij hoort. De overheid dient daar waar nodig

Nadere informatie

Kortom, informatie en advies die vindbaar, begrijpelijk en herkenbaar is. Ik zal u aangeven waarom ik dit zo belangrijk vind.

Kortom, informatie en advies die vindbaar, begrijpelijk en herkenbaar is. Ik zal u aangeven waarom ik dit zo belangrijk vind. Tekst: opening Helpdesk Welkom dames en heren, Het doet mij goed om te zien dat er zo veel mensen op deze feestelijke opening van de Helpdesk zijn afgekomen. Dat betekent dat er veel interesse voor is.

Nadere informatie

JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM

JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM 2013 Arnhem, juni 2014 Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van Stichting Geeferom 2013. Een Stichting opgericht vanuit een visie dat vele kleine beetjes een mooiere,

Nadere informatie

Wie kent werken in Boxtel? Waarvan kent u werken in Boxtel?

Wie kent werken in Boxtel? Waarvan kent u werken in Boxtel? Voor zover mensen mij nog niet kennen ik ben Els van Esch, manager van het Personeelsdiensten Centrum Boxtel Werken in Boxtel is een initiatief van het PDC. Wie kent werken in Boxtel? Waarvan kent u werken

Nadere informatie

Wij zijn Brabantse Waard

Wij zijn Brabantse Waard Wij zijn Brabantse Waard Gastvrij wonen Inhoudsopgave 3 Wie is Brabantse Waard 4 Een organisatie met een transparante structuur 5 Onze missie en visie 5 Doelstellingen waarin de gast centraal staat 6 Onze

Nadere informatie

Nieuwsbrief December 2013 Nummer 1

Nieuwsbrief December 2013 Nummer 1 Nieuwsbrief December 2013 Nummer 1 Start brede school Steenvoorde Met deze nieuwsbrief informeren wij jou als medewerker van de toekomstige brede school Steenvoorde over de voortgang van onze brede school.

Nadere informatie

Profielschets Raad van Toezicht Woonstichting VechtHorst

Profielschets Raad van Toezicht Woonstichting VechtHorst Profielschets Raad van Toezicht Woonstichting VechtHorst Vastgesteld 25-08-2010 1 Uitgangspunten Het primaire vertrekpunt van Woonstichting VechtHorst voor de komende jaren is de woonomgeving van onze

Nadere informatie

Samen duurzaam verder

Samen duurzaam verder Samen duurzaam verder Onlangs sloten we de pilot Duurzaam Severinus af met een brede evaluatie onder de pilot-woningen en locaties voor dagbesteding en thuisondersteuning met de medewerkers én de wettelijk

Nadere informatie

Werken, leren en activiteiten

Werken, leren en activiteiten Werken, leren en activiteiten Het beste uit het leven halen Meedoen in de samenleving. Voor sommige mensen is dat niet vanzelfsprekend. Ze hebben door psychische of psychosociale problematiek bijvoorbeeld

Nadere informatie

Van sociale werkvoorziening naar werkbemiddelingsbedrijf

Van sociale werkvoorziening naar werkbemiddelingsbedrijf Van sociale werkvoorziening naar werkbemiddelingsbedrijf Visie POC Noord Nederland Visie op de participatiewet en gevolgen sociaal akkoord van de gezamenlijke ondernemingsraden van de SW- bedrijven van

Nadere informatie

Vakopleiding Wijk- en buurtbeheerder

Vakopleiding Wijk- en buurtbeheerder Vakopleiding Wijk- en buurtbeheerder Informatiebrochure Inhoud Waarom een Vakopleiding Wijk- en buurtbeheerder? 3 Voor wie is de Vakopleiding Wijk- en buurtbeheerder bestemd? 3 Resultaten van de opleiding

Nadere informatie

Leefbaarheid. prettig wonen. in uw wijk. Samen werken aan

Leefbaarheid. prettig wonen. in uw wijk. Samen werken aan Leefbaarheid Samen werken aan prettig wonen in uw wijk Plezierig wonen wordt niet alleen bepaald door uw woning. Minstens zo belangrijk is een schone, veilige buurt, waarin de bewoners prettig met elkaar

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters 1 inhoud ONZE VISIE 4 INHOUD ONZE MISSIE 4 ONZE DOELEN 5 1. KLANTGERICHT DIENSTVERLENEN 6 2. BETAALBARE WONINGEN

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek. Stichting Ons Bedrijf

Klanttevredenheidsonderzoek. Stichting Ons Bedrijf Klanttevredenheidsonderzoek Stichting Ons Bedrijf KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Stichting Ons Bedrijf vanuit de invalshoek van de cliënt. INHOUDSOPGAVE CLIËNTENAUDIT

Nadere informatie

Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen!

Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Samenvatting ondernemingsplan Samenvatting ondernemingsplan Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Dat is

Nadere informatie

Meer voor Elkaar in Haarlemmermeer

Meer voor Elkaar in Haarlemmermeer Meer voor Elkaar in Haarlemmermeer meer voo lkaar re De samenleving verandert van een verzorgingsstaat in een samenleving waar mensen meer voor elkaar doen. Steeds meer inwoners van Haarlemmermeer pakken

Nadere informatie