Opdrachtgever Provincie Noord-Brabant Cluster Natuur en Milieu Bureau Bodem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opdrachtgever Provincie Noord-Brabant Cluster Natuur en Milieu Bureau Bodem"

Transcriptie

1 Inspectie van een depot puingranulaat (afkomstig uit deelgebied 2) middels een partijkeuring op het terrein van Chemie-Pack (Vlasweg 6) in Moerdijk Rapport , 13 november 2013 Opdrachtgever Provincie Noord-Brabant Cluster Natuur en Milieu Bureau Bodem Uitvoering Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant Afdeling Industriële Omgeving, Team Metingen en Onderzoek Ondertekening: J.W. van Zon Projectverantwoordelijke H.J. Perebolte Senior technisch adviseur Functiescheiding: Het veldwerk is uitgevoerd onafhankelijk van de opdrachtgever en conform de eisen van AS SIKB 1000 en BRL SIKB 1000 en de daarbij behorende protocollen of NEN-normen. medewerker protocol Erkend monsternemer (ja/nee) B. van Boxtel 1002 Ja J.W. van Zon 1002 Ja Rapport: Pagina 1 van 6

2 1 Inleiding Soort onderzoek Onderzoeksnorm/strategie Tenzij anders vermeld is (zijn) de Partijkeuring niet-vormgegeven bouwstof (puingranulaat) Protocol 1002 genoemde norm(en) onderdeel van de geaccrediteerde verrichtingen van Team Metingen en Onderzoek Aanleiding onderzoek Doel onderzoek Erkenning veldwerkzaamheden Vaststellen van de kwaliteit van puingranulaat in verband met acceptatie reiniger/vaststellen toepassingsmogelijkheden binnen saneringsgeval Chemie-Pack. Bepalen van de kwaliteit van het depot puingranulaat in relatie tot het Besluit bodemkwaliteit. De monsterneming is uitgevoerd door de heren B. van Boxtel en J.W. van Zon, werkzaam bij het Team Metingen en Onderzoek van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. Het Team Metingen en Onderzoek is geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie conform NEN-EN-ISO/IEC (registratienummer I 073) en door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu aangewezen als erkende instantie voor het uitvoeren van partijkeuringen (AS 1000). Opgemerkt wordt dat op verzoek van de opdrachtgever slechts 1 mengmonster van het materiaal is samengesteld en is geanalyseerd. Ook is geen uitloogonderzoek op het materiaal is verricht. De partijkeuring valt derhalve niet onder de erkenningsregeling van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Uitbestede analysewerkzaamheden Zie voor meer informatie bijlage H. Omegam laboratoria te Amsterdam (laboratoriumonderzoek) Tenzij anders vermeld maakt dit laboratorium gebruik van geaccrediteerde methoden die conform of gelijkwaardig zijn aan die, welke in de eisen zijn voorgeschreven. Indien hiervan wordt afgeweken wordt dit op het bijgevoegde analysecertificaat aangegeven. 2 Situatiebeschrijving Situering partijen Zie bijlage A en B. De partij is ingemeten met dgps. De plaatsbepaling met behulp van de dgps heeft een nauwkeurigheid van < 1 m. Puingranulaat De partij puingranulaat is vrijgekomen op het terrein van Wärtsilä bij de sanering van deelgebied 2 tijdens uitvoering van Plan Noord medio Het puingranulaat was ter plaatse als funderingslaag toegepast en bevond zich onder de bedrijfsplaten en een laagje zand. Op dit terreindeel heeft tijdens en na de brand bij Chemie-Pack verontreinigd bluswater gestaan. Ter plaatse zijn in de grond direct onder de bedrijfsplaten gehalten groter dan de Gebiedsspecifieke Richtwaarde voor Herstel (GRH) aangetoond. De partij puingranulaat heeft een omvang van ca. 119 m3. Monsternemingsstrategie Van de partij zijn op 12 gestratificeerd aselect gekozen plaatsen grepen genomen. Hierbij is gebruik gemaakt van een hydraulische graafmachine. De grepen zijn separaat verpakt. Het monsternemingsplan is opgenomen in bijlage D. Rapport: Pagina 2 van 5

3 3 Veldwerkzaamheden, laboratoriumonderzoek en resultaten Datum veldwerkzaamheden 16 september 2013 Protocol(len) Protocol 1002 Zie bijlage G Uitgevoerde werkzaamheden Van de partij zijn 12 grepen genomen. De genomen grepen zijn separaat verpakt en in het laboratorium en aantal grepen samengevoegd tot 1 mengmonster van 12 grepen. Relevante veldgegevens De monsternemingsformulieren zijn opgenomen in bijlage D. Aard / textuur partij: puingranulaat (0-40 mm) Relevante zintuiglijke waarnemingen: er zijn geen bijzonderheden waargenomen tijdens de veldwerkzaamheden. Analysewerkzaamheden De analyses zijn uitgevoerd door Omegam Laboratoria te Amsterdam. Het monstermateriaal is geanalyseerd op het AP04-standaardpakket voor bouwstoffen (minerale olie, PAK en PCB), EHNverbindingen, KRW-fenolen, vluchtige koolwaterstoffen (uitgebreid pakket). Analyseresultaten Zie analysecertificaten bijlage E. De toetsingstabellen zijn opgenomen in bijlage F. Normering Conform de toetsingsregels uit de Regeling bodemkwaliteit (zie bijlage G). Toetsing resultaten Zie bijlage G en onderstaande tabellen. In de onderstaande tabel zijn de resultaten getoetst aan de maximale samenstellingswaarden bouwstoffen (MSB) uit de Regeling bodemkwaliteit. Rapport: Pagina 3 van 5

4 Resultaten samenstellingsonderzoek Parameter Gem. gehalte (mg/kg ds) MSB NT PAK (som 10) 12 X - PCB s (som 7) 0,08 X - Minerale olie (GC) 76 X - Benzeen 0,035 X - Tolueen 0,07 X - Ethylbenzeen 0,035 X - Xylenen 0,1 X - Fenol 0,7 X - MSB: gehalte samenstellingswaarde bouwstoffen; NT: gehalte > maximale samenstellingswaarde bouwstoffen (niet toepasbaar) NV: gemiddelde emissie maximale emissiewaarde bouwstoffen; IBC: gemiddelde emissie > maximale emissiewaarde bouwstoffen en maximale emissiewaarde IBC-bouwstoffen; NT: gemiddelde emissie > maximale emissiewaarde IBC-bouwstoffen (niet toepasbaar). Geen van de genormeerde parameters overschrijdt de maximale samenstellingswaarde bouwstoffen uit het Besluit bodemkwaliteit. De volgende niet genormeerde stoffen zijn in verhoogde gehalten aangetroffen: 1,3,5- trimethylbenzeen (0,17 mg/kg ds), 2- ethylhexylnitraat (2,9 mg/kg ds) en 4-para-nonylfenol (0,9 mg/kg ds). De overige stoffen die niet genormeerd zijn in de Regeling bodemkwaliteit zijn niet verhoogd aangetoond boven de betreffende rapportagegrenzen. 4 Conclusie Conclusie onderzoek Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat op basis van de genormeerde parameters de onderzochte partij puingranulaat qua samenstelling voldoet aan de toepassingseisen voor niet-vormgegeven bouwstoffen. Van de onderzochte niet genormeerde parameters zijn verhoogde gehalten aan 1,3,5- trimethylbenzeen, 2-ethylhexylnitraat en 4-para-nonylfenol aangetoond. Een bouwstof kan op grond van het Besluit bodemkwaliteit niet worden afgekeurd op basis van samenstelling of uitloging van een parameter die niet in bijlage A van de Regeling Besluit bodemkwaliteit is opgenomen. Opgemerkt wordt dat op verzoek van de opdrachtgever slechts 1 mengmonster van het materiaal is samengesteld en is geanalyseerd. Ook is geen uitloogonderzoek op het materiaal verricht. De partijkeuring valt derhalve niet onder de erkenningsregeling van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Rapport: Pagina 4 van 5

5 5 Bijlagen A B C D E F G Ligging onderzoekslocatie Situatietekening met ligging partij Meetplan Monsternemingsformulieren Analysecertificaten Toetsingstabellen Betrouwbaarheid, kwaliteit, normen en normering Rapport: Pagina 5 van 5

6 Bijlage A. Ligging onderzoekslocatie Deze bijlage bestaat uit 2 pagina s inclusief voorliggende Rapport:

7 Chemiepack Moerdijk Overzichtstekening onderzoekslocatie Legenda Zaaknr: Bijlage: A PV: JWvZ 800 Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant Afdeling Industriële omgeving Team Metingen en Onderzoek Postbus AB Tilburg internet: Meters ± Schaal 1: formaat A4

8 Bijlage B. Situatietekening Deze bijlage bestaat uit 2 pagina s inclusief voorliggende Rapport:

9 Chemiepack Moerdijk Situatietekening Depot 6 Legenda Partijkeuring gebroken puin Meters Zaaknr: Bijlage: PV: B ± JWvZ Schaal 1:1.000 formaat A3 Vlasweg Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant Afdeling Industriële omgeving Team Metingen en Onderzoek Postbus AB Tilburg internet:

10 Bijlage C. Meetplan Deze bijlage bestaat uit 2 pagina s inclusief voorliggende Rapport:

11 Formulier meetplan bouwstoffen Algemene informatie projectnummer projectleider projectomschrijving datum onderzoek 16 september 2013 JW van Zon plaats onderzoek Vlasweg 5 Moerdijk Partijkeuring depot 6 gebroken puin afkomstig uit deelgebied 2 Wartsila naam opdrachtgever tel. nr. opdrachtgever doel onderzoek Materiaal NEN 7301 niet vormgegeven NEN 7302 niet vormgegeven NEN 7303 vormgegeven Protocol Grond 1001 Niet vormgegeven bouwstof 1002 Vormgegeven bouwstof 1003 Materiaal aard van het materiaal wijze van opslag partijgrootte historische informatie Monsterneming Uitvoerende organisatie bemonsteringsmethode verdeling grepen enkelvoudig aselect gestratificeerd aselect systematisch anders monsters en grepen aantal grepen totaal aantal monsters soortelijk massa [kg/m3] bulkdichtheid [kg/m3] max. korrelgrootte D95 [mm] factor p factor g variatiecoëfficiënt korrelgroote bepalen ja/nee bulkdichtheid bepalen ja/nee Monsternemingsmethode statische partij transportsysteem gekozen plaatsen verplaatsen hele partij verplaatsen deel v.d. partij stilstaande band stortstroom minimaal effecttief grepen apart verpakken ja/nee Monstergrootte [kg] 15,08 18,66 monsters of grepen Greepgrootte [kg] 3,11 3,11 verzegelen ja/nee Omstandigheden Verpakking Codering monsters/grepen emmers 10liter 1 emmers 5 liter 2 glazen potten 1 liter 3 glazen potten 210 ml 4 Transport 5 gekoeld 6 niet gekoeld 7 donker 8 Opslag 9 gekoeld 10 niet gekoeld 11 donker 12 Veiligheid 1) wegafzetting vestje klicmelding beschermende kleding gehoorbescherming bril adembescherming anders Hannie Boudewijns (Provincie Noord-Brabant) Vaststellen kwaliteit partij puin in relatie tot Besluit bodemkwaliteit gebroken puin depot ca m3 Grond waarschijnlijk verontreinigd met stoffen Chemie Pack Omgevingsdienst Midden-en West-Brabant, Team metingen en onderzoek Op 12 gestratificeerd aselect gekozen plaatsen worden mbv een kraan grepen genomen 12 2 Analyses Samenstelling NEN-pakket grond PAK, minerale olie, EOX anders Uitloging volledig pakket bouwstoffen anders Opmerkingen 1) Voor het handhaven van de veiligheid bij de voorbereiding en uitvoering van dit meetproject dienen de instructies gevolgd te worden die beschreven zijn in het arbo-managementsysteem van Bureau Milieumetingen: Veilig werken en persoonlijke bescherming. ja nee ,1 0,25 0,1 nee nee stoffen chemie Pack Op aangeven van de opdfrachtgever zal 1 mengmonster van het materiaal worden samengesteld en worden geanalyseerd. Accoord Senior Technisch Adviseur bodem datum versie 4.0 geldig vanaf 1 juli 2013

12 Bijlage D. Monsternemingsformulieren en foto s partij Deze bijlage bestaat uit 5 pagina s inclusief voorliggende Rapport:

13 Formulier verslag monsterneming versie 2.0 geldig vanaf 2 januari 2013 Projectnummer Projectomschrijving Projectleider Type onderzoek Type erkenning Uitvoering conform meetplan Partijkeuring depot 6 gebroken puin J.W. van Zon Partijkeuring bouwstoffen AS 1000 protocol 1002 Ja - Afwijkingen op meetplan Ondergetekenden verklaren: dat het veldwerk onafhankelijk van de opdrachtgever is uitgevoerd conform de eisen van AS SIKB 1000/2000 en de daarin genoemde protocollen, waarbij gebruik is gemaakt van interne functiescheiding onder de voorwaarden die het Besluit bodemkwaliteit hieraan stelt. N.v.t Datum paraaf naam uitgevoerde werkzaamheden Partijkeuring partij gebroken puin B. van Boxtel meetplan gelezen J/N Ja erkend J/N Ja J.W. van Zon Partijkeuring partij gebroken puin Ja Ja Gebruikte apparatuur Datum bepaling (code apparaat) dgps 2 (MK-BO , 06) PID (MK-BO )

14 Formulier monsterneming bouwstoffen Algemene informatie Uitvoerende organisatie projectnummer projectleider projectomschrijving Omgevingsdienst Midden-en West-Brabant, Team Specialisten Industrieel datum onderzoek 16 september 2013 JW van Zon plaats onderzoek Vlasweg 5 Moerdijk Partijkeuring depot 6 gebroken puin afkomstig uit deelgebied 2 Wartsila 0 projectmedewerkers Aantal bijgevoegde foto's Monsterneming Gebruikte apparatuur verdeling grepen enkelvoudig aselect gestratificeerd aselect systematisch willekeurig B. van Boxtel 3 Hydraulische graafmachine en monsterschep Monsternemingsmethode statische partij transportsysteem gekozen plaatsen verplaatsen hele partij anders verplaatsen deel v.d. partij partijgrootte ca. 119 m3 stilstaande band stortstroom Afwijkingen op meetplan Omstandigheden Verpakking Transport emmers 10 liter gekoeld (temperatuur) emmers 5 liter niet gekoeld glazen potten 1 liter donker glazen potten 210 ml Opslag Controle weegschaal nr. MK-BO gekoeld Nr controlegewicht 200 gr 200 gram (+/- 1%) MK-BO ,2 niet gekoeld Nr controlegewicht 2000 gr MK-BO ,8 2 kg (+/-1%) donker Codering grepen Codering massa [gram] zegelnummer Statistiek grepen gemiddelde standaardafwijking relatieve standaardafwijking 4674,00 207,372 4,4% Codering monsters Codering massa [kg] zegelnummer MM 1 56,088 zegelnummer voldoet (ja/nee) ja zegelnummer Statistiek monsters gemiddelde (hoogste-gem)/gem*100% (gem-laagste)/gem*100% voldoet (ja/nee) 56,09 zintuiglijke waarnemingen De partij betreft gebroken puin (fractie 0-40 mm) Opmerkingen Op verzoek van de opdrachtgever is in het laboratorium 1 mengmonster samengesteld van 12 grepen (1 t/m 12). Gecontroleerd door medewerker: datum versie 4.0 geldig vanaf 1 juli 2013

15

16

17 Bijlage E. Analysecertificaten Deze bijlage bestaat uit 9 pagina s inclusief voorliggende Rapport:

18 Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant Afdeling Industriële Omgeving T.a.v. de heer J.W.M. van Zon Postbus AB TILBURG Uw kenmerk : Puin uit deelgebied 2 Ons kenmerk : Project (betreft gewijzigd rapport) Validatieref. : _certificaat_v6 Opdrachtverificatiecode : AXOU-CROA-GLHS-EWXI Wijziging : Uit dit certificaat zijn de onterechte opmerkingen verwijderd. Bijlage(n) : 4 tabel(len) + 1 oliechromatogram(men) + 1 bijlage(n) (factuur wordt separaat verstuurd naar de financiële administratie) Resultaten vkw uitgebreid Amsterdam, 29 oktober 2013 Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de door u aangeboden monsters. De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking werden gesteld. Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Omegam Laboratoria volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086 en/of in de bundel "Analysevoorschriften Omegam Laboratoria". De in dit onderzoek uitgevoerde onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften. Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice. Hoogachtend, namens Omegam Laboratoria, drs. R.R. Otten Directeur Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd. postbus T ABN AMRO bank GR Amsterdam F BTW nr. NL B01 HJE Wenckebachweg 120 Kvk AR Amsterdam

19 Tabel 1 van 4 ANALYSECERTIFICAAT Project code : Project omschrijving : Puin uit deelgebied 2 Opdrachtgever : Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant Monsterreferenties = DEPOT 6 PUIN UIT DEELGEBIED 2: Opgegeven bemonsteringsdatum : 16/09/2013 Ontvangstdatum opdracht : 18/09/2013 Startdatum : 19/09/2013 Monstercode : Matrix : AP04 AP04 : Monstervoorbewerking aangeleverd monsterhoeveelheid g A aantal grepen (<= 6 grepen) uitgevoerd A voorverkleinen tot < 4 cm gemalen A voorverkleinen tot < 4 mm gemalen AP04 : Algemeen onderzoek - fysisch A droogrest % 92,2 AP04 : Organisch onderzoek - niet aromatisch A minerale olie mg/kg ds 76 AP04 : Organisch onderzoek - aromatisch Polycyclische koolwaterstoffen: A naftaleen mg/kg ds 0,08 A fenantreen mg/kg ds 1,6 A anthraceen mg/kg ds 0,40 A fluoranteen mg/kg ds 2,7 A benzo(a)antraceen mg/kg ds 1,7 A chryseen mg/kg ds 1,4 A benzo(k)fluoranteen mg/kg ds 0,69 A benzo(a)pyreen mg/kg ds 1,5 A benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 1,1 A indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds 1,2 A som PAK (10) mg/kg ds 12 Vluchtige aromaten: benzeen mg/kg ds < 0,05 tolueen mg/kg ds < 0,1 ethylbenzeen mg/kg ds < 0,05 xyleen (ortho) mg/kg ds < 0,1 xyleen (som m+p) mg/kg ds < 0,1 naftaleen mg/kg ds *** som xylenen mg/kg ds 0,1 fenol mg/kg ds <1 AP04 : Organisch onderzoek - gehalogeneerd Polychloorbifenylen: A PCB -28 mg/kg ds < 0,001 A PCB -52 mg/kg ds < 0,001 A PCB -101 mg/kg ds 0,001 A PCB -118 mg/kg ds < 0,001 A PCB -138 mg/kg ds 0,002 A PCB -153 mg/kg ds 0,002 A PCB -180 mg/kg ds 0,001 A som PCBs (7) mg/kg ds 0,008 Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd. - De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086). - De met een 'A' gemerkte analyses zijn op basis van AP04 geaccrediteerd. Opdrachtverificatiecode: AXOU-CROA-GLHS-EWXI Ref.: _certificaat_v6

20 Tabel 2 van 4 ANALYSECERTIFICAAT Project code : Project omschrijving : Puin uit deelgebied 2 Opdrachtgever : Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant Monsterreferenties = DEPOT 6 PUIN UIT DEELGEBIED 2 Opgegeven bemonsteringsdatum : 16/09/2013 Ontvangstdatum opdracht : 18/09/2013 Startdatum : 19/09/2013 Monstercode : Matrix : Puin Monstervoorbewerking homog. met kaakbreker voorverkleining gemalen uitgevoerd Algemeen onderzoek - fysisch droogrest % 92,3 Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd. - De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086). - De met een 'A' gemerkte analyses zijn op basis van AP04 geaccrediteerd. Opdrachtverificatiecode: AXOU-CROA-GLHS-EWXI Ref.: _certificaat_v6

21 Tabel 3 van 4 ANALYSECERTIFICAAT Project code : Project omschrijving : Puin uit deelgebied 2 Opdrachtgever : Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant Monsterreferenties = DEPOT 6 PUIN UIT DEELGEBIED 2 Opgegeven bemonsteringsdatum : 16/09/2013 Ontvangstdatum opdracht : 18/09/2013 Startdatum : 19/09/2013 Monstercode : Matrix : Puin Bijzonder onderzoek volgens onderzoeksplan bijzonder onderzoek volgens onderzoeksplan uitgevoerd Specialistisch onderzoek indaan [ ] mg/kg <0,1 para-tert-octylfenol [ ] mg/kg <0,3 VKW uitgebreid bijlage 2-ethylhexanal [ ] mg/kg <0,1 2-ethylhexanol [ ] mg/kg <0,1 2-ethylhexyl nitraat [ ] mg/kg 2,9 2-tert-butylfenol [ ] mg/kg <0,1 2,4-di-tert-butylfenol [ ] mg/kg <0,1 2,4,6-tri-tert-butylfenol [ ] mg/kg <0,1 2,6-di-tert-butylfenol [ ] mg/kg <0,1 3-ethyl-5-methylfenol [ ] mg/kg <0,5 4-n-nonylfenol [ ] mg/kg <0,3 4-para-nonylfenol [ ] mg/kg 0,9 4-tert-butylfenol [ ] mg/kg <0,5 Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd. - De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086). - De met een 'A' gemerkte analyses zijn op basis van AP04 geaccrediteerd. Opdrachtverificatiecode: AXOU-CROA-GLHS-EWXI Ref.: _certificaat_v6

22 Tabel 4 van 4 ANALYSECERTIFICAAT Project code : Project omschrijving : Puin uit deelgebied 2 Opdrachtgever : Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant Opmerkingen m.b.t. analyses Opmerking(en) algemeen * * * Betekent dat de verbinding met twee verschillende methoden is geanalyseerd. Ten aanzien van deze verbinding is een voorkeursrapportage ingesteld. Het gerapporteerde resultaat heeft de voorkeur boven het van * * * voorziene resultaat. Specialistisch onderzoek Het specialistisch onderzoek is uitgevoerd volgens onderzoeksplan. Aangeleverde monsterhoeveelheid Aangeleverd monstermateriaal is inclusief aangeboden monsterverpakking(en). Sommatie van concentraties voor groepsparameters De sommatie is uitgevoerd volgens AP04-A paragraaf A 1.9 Rapportage (versie 5). Uw referentie : DEPOT 6 PUIN UIT DEELGEBIED 2: Monstercode : Opmerking bij het monster: - Monster bevat stenen / puindelen Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd. Opdrachtverificatiecode: AXOU-CROA-GLHS-EWXI Ref.: _certificaat_v6

23 Oliechromatogram 1 van 1 OLIE-ONDERZOEK Monstercode : Project omschrijving : Puin uit deelgebied 2 Uw referentie : DEPOT 6 PUIN UIT DEELGEBIED 2: Methode : minerale olie OLIECHROMATOGRAM OLIEFRACTIEVERDELING 1) fractie > C10 - C19 12 % 2) fractie C19 - C29 27 % 3) fractie C29 - C35 31 % 4) fractie C35 -< C40 30 % minerale olie gehalte: 76 mg/kg ds oliefractieverdeling ANALYSEMETHODE Voorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up. Voorbewerking AP04 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up. Voorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO , incl. florisil clean-up. Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie. Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek. De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd: Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract. De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster. (Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling) Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven. Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd. Opdrachtverificatiecode: AXOU-CROA-GLHS-EWXI Ref.: _certificaat_v6

24 Bijlage 1 van 1 ANALYSECERTIFICAAT Project code : Project omschrijving : Puin uit deelgebied 2 Opdrachtgever : Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant Analysemethoden in AP04 AP04 (grond- en/of bouwstoffen) In dit analysecertificaat zijn de met 'A' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het "Accreditatieprogramma voor keuring van partijen grond, bouwstoffen en korrelvormige afvalstoffen (AP04)". Het laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. De analyses zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Omegam Laboratoria BV. Aantal grepen (<= 6 grepen) : Conform AP04-V Voorverkleinen tot < 4 cm : Conform AP04-V Voorverkleinen tot < 4 mm : Conform AP04-V Droogrest : Conform AP04 en NEN-ISO Minerale olie : Conform AP04SG-XI en NEN 6970; 6972; 6975 en 6978 PAKs : Conform AP04-SG-IX en NEN 6977 PCBs : Conform AP04SG en NEN 6980 Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd. Opdrachtverificatiecode: AXOU-CROA-GLHS-EWXI Ref.: _certificaat_v6

25 EEN BETROUWBARE WAARDE VKW pakket uitgebreid conc. eenheid chlooretheen <0.05 mg/kg ds o-xyleen <0.05 mg/kg ds 11-dichlooretheen <0.1 mg/kg ds styreen <0.1 mg/kg ds dichloormethaan <0.05 mg/kg ds tribroommethaan <0.1 mg/kg ds e-1,2-dichlooretheen <0.1 mg/kg ds cumeen <0.1 mg/kg ds M.T.B.E. <0.1 mg/kg ds 1122-tetrachl.eth. <0.1 mg/kg ds 11-dichloorethaan <0.1 mg/kg ds 123-trichl.propaan <0.1 mg/kg ds E.T.B.E. <0.3 mg/kg ds n-propylbenzeen <0.1 mg/kg ds z-1,2-dichlooretheen <0.1 mg/kg ds 3/4-ethyltolueen <0.2 mg/kg ds br.chl.methaan <0.1 mg/kg ds 135-trimethylbenzeen 0.17 mg/kg ds trichloormethaan <0.05 mg/kg ds 124-trimethylbenzeen <0.1 mg/kg ds 111-trichl.ethaan <0.05 mg/kg ds 2-ethyltolueen <0.1 mg/kg ds tetrachloormethaan <0.05 mg/kg ds 13-dichl.benzeen <0.2 mg/kg ds benzeen <0.05 mg/kg ds p-cymeen <0.2 mg/kg ds 12-dichloorethaan <0.1 mg/kg ds 14-dichl.benzeen <0.2 mg/kg ds trichlooretheen <0.05 mg/kg ds 123-trimethylbenzeen <0.1 mg/kg ds 12-dichl.propaan <0.05 mg/kg ds indaan <0.1 mg/kg ds dibr.methaan <0.1 mg/kg ds 13-diethylbenzeen <0.05 mg/kg ds br.dichl.methaan <0.1 mg/kg ds 14-diethylbenzeen <0.05 mg/kg ds z-13-dichl.propeen <0.1 mg/kg ds 12-dichl.benzeen <0.2 mg/kg ds tolueen <0.05 mg/kg ds n-butylbenzeen <0.1 mg/kg ds e-13-dichl.propeen <0.1 mg/kg ds 12-diethylbenzeen <0.05 mg/kg ds 112-trichl.ethaan <0.05 mg/kg ds hexachl.ethaan <0.1 mg/kg ds tetrachlooretheen <0.05 mg/kg ds tetramethylbenzeen <0.05 mg/kg ds 13-dichl.propaan <0.05 mg/kg ds 135-trichl.benzeen <1 mg/kg ds dibr.chl.methaan <0.1 mg/kg ds 124-trichl.benzeen <1 mg/kg ds monochl.benzeen <0.04 mg/kg ds hexachl.butadieen <1 mg/kg ds ethylbenzeen <0.05 mg/kg ds naftaleen <0.05 mg/kg ds m/p-xyleen <0.1 mg/kg ds 123-trichl.benzeen <1 mg/kg ds 1

26 Bijlage F. Toetsingstabellen Deze bijlage bestaat uit 2 pagina s inclusief voorliggende Rapport:

27 Toetsingstabel partijkeuringen bouwstoffen (samenstelling) Besluit Bodemkwaliteit versie 1.1 geldig vanaf 1 juli 2008 Projectnummer: Partij: depot 6, puin uit deelgebied 2 AF: Afkeurfactor (handhaving 1,4 gebruiker 1,0) 1,0 Bouwstof: overige bouwstoffen parameter Monster 1 Monster 2 gemiddeld/af maximale waarde toets aromatische stoffen [mg/kg ds] benzeen 0,035 0,035 0,035 1,00 - ethylbenzeen 0,035 0,035 0,035 1,25 - tolueen 0,07 0,07 0,070 1,25 - xylenen (som ortho-, meta- en paraxyleen) 0,1 0,1 0,100 1,25 - fenol 0,7 0,7 0,700 1,25 - polycylische aromatische koolwaterstoffen (PAK) [mg/kg ds] naftaleen 0,08 0,08 0, fenanthreen 1,6 1,6 1, antraceen 0,4 0,4 0, fluorantheen 2,7 2,7 2, chryeen 1,4 1,4 1, benzo(a)antraceen 1,7 1,7 1, benzo(a)pyreen 1,5 1,5 1, benzo(k)fluoranteen 0,69 0,69 0, indeno(1,2,3cd)pyreen 1,2 1,2 1, benzo(ghi)peryleen 1,1 1,1 1, PAK (som 10) , overige parameters [mg/kg ds] PCB's (som 7) 0,008 0,008 0,008 0,5 - minerale olie , asbest Eindoordeel samenstelling bouwstof voldoet - maximale waarde + > maximale waarde

28 Bijlage G. Kwaliteit, normen en normering Deze bijlage bestaat uit 2 pagina s inclusief voorliggende Rapport:

29 Kwaliteitsaspecten De werkzaamheden zijn uitgevoerd conform het kwaliteitssysteem van het Team Metingen en Onderzoek van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. Dit kwaliteitssysteem voldoet aan de norm NEN-EN- ISO/IEC en is geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie onder registratienummer I 073. Team Metingen en Onderzoek is door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu aangewezen als erkende instantie voor het uitvoeren van monsternemingen bij partijkeuringen (AS SIKB 1000). De naleving van de kwaliteitseisen en -procedures wordt periodiek getoetst door interne auditors en externe auditors van de Raad voor Accreditatie. De uitgevoerde uitgevoerde analyses zijn verricht door een door de RvA geaccrediteerd laboratorium. De analyses zijn uitgevoerd volgens de analysemethode beschreven in het accreditatieprogramma voor de keuring van partijen grond, bouwstoffen en korrelvormige afvalstoffen (AP-04). Regelgeving en protocollen - Besluit Bodemkwaliteit, Besluit van 22 november 2007, houdende regels inzake de kwaliteit van de bodem, Staatsblad 2007, 469; - Regeling Bodemkwaliteit, Staatscourant 13 december 2007, nr. 247 en onderliggende wijzigingen op deze regeling; - Protocol 1003, Monsterneming voor partijkeuringen niet-vormgegeven bouwstoffen, 17 juni Het SIKB-protocol 1003 is onderdeel van de geaccrediteerde verrichtingen van Team Metingen en Onderzoek. Normering De resultaten van het onderzoek zijn conform de toetsingsregels uit de Regeling Bodemkwaliteit getoetst aan de achtergrondwaarden (AW), de maximale waarden kwaliteitsklasse wonen (KW) en de maximale waarden kwaliteitsklasse industrie (KI) uit de Regeling Bodemkwaliteit (Staatscourant 13 december 2007, nr. 247) en onderliggende wijzigingen op deze regeling. De partij wordt afgekeurd indien de gemiddelde waarneming de betreffende toetsingswaarde met minimaal een factor 1,4 overschrijdt. Bij de berekening van de gemiddelde gehaltes zijn waarnemingen kleiner dan de detectiegrens omgerekend naar een rekenwaarde (0,7 x detectiegrens). Indien de individuele waarnemingen kleiner zijn dan de detectiegrens en de detectiegrens voldoet aan de eisen uit de Regeling Bodemkwaliteit mag worden gesteld dat de kwaliteit voldoet aan de achtergrondwaarde. Rapport:

Toetsing aan de Wet Bodembescherming (Wbb) 19454-BEATRIXSTRAAT 2 416751. Metalen ICP-AES. Minerale olie. Sommaties. Sommaties

Toetsing aan de Wet Bodembescherming (Wbb) 19454-BEATRIXSTRAAT 2 416751. Metalen ICP-AES. Minerale olie. Sommaties. Sommaties Project Certificaten Toetsversie 19454BEATRIXSTRAAT 2 416751 versie 5.10 24 Toetsing aan de Wet Bodembescherming (Wbb) Toetsdatum : 02072012 Monsterreferentie Monsteromschrijving 2627285 MM8 01 (1560)

Nadere informatie

Opdrachtgever Bureau Bodem, Directie Ecologie, Provincie Noord-Brabant

Opdrachtgever Bureau Bodem, Directie Ecologie, Provincie Noord-Brabant Inspectie van de betonverharding en bedrijfsvloerplaten (stelconplaten) middels een partijkeuring op het terrein van Wärtsilä (Vlasweg 4) in Moerdijk Rapport 13091347, 13 november 2013 Opdrachtgever Bureau

Nadere informatie

Opdrachtverificatiecode : TXJO-VQIJ-YEPT-JGGA : 3 tabel(len) + 1 oliechromatogram(men) + 2 bijlage(n)

Opdrachtverificatiecode : TXJO-VQIJ-YEPT-JGGA : 3 tabel(len) + 1 oliechromatogram(men) + 2 bijlage(n) NIPA Milieutechniek b.v T.a.v. de heer J. van der Stroom Landweerstraat-Zuid 109 5349 AK OSS Uw kenmerk : 11945-Huissensche Waarden te Huissen Ons kenmerk : Project 348033 Validatieref. : 348033_certificaat_v1

Nadere informatie

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Van de Giessen Milieupartner T.a.v. de heer D.K.J. van de Giessen Slophoosweg 16 5491 XR SINT OEDENRODE Uw kenmerk : 0906-10 Graafseweg 315A te Nijmegen Ons kenmerk : Project 300195 Validatieref. : 300195_certificaat_v1

Nadere informatie

Tabel 1 van 2. AP04 : Organisch onderzoek - niet aromatisch A minerale olie mg/kg ds 53 36

Tabel 1 van 2. AP04 : Organisch onderzoek - niet aromatisch A minerale olie mg/kg ds 53 36 Tabel 1 van 2 Monsterreferenties monster-1 = uw monsterreferentie nr. 1 monster-2 = uw monsterreferentie nr. 2 Opgegeven bemonsteringsdatum : 20/02/2015 20/02/2015 Ontvangstdatum opdracht : 20/02/2015

Nadere informatie

Tabel 1 van 2 14,1 19,6

Tabel 1 van 2 14,1 19,6 Tabel 1 van 2 Monsterreferenties monster-11 = uw monsterreferentie nr. 11 monster-12 = uw monsterreferentie nr. 12 Opgegeven bemonsteringsdatum : 20/02/2015 20/02/2015 Ontvangstdatum opdracht : 20/02/2015

Nadere informatie

MILIEUKUNDIG ONDERZOEK ASFALT, HAMERVELDSEWEG TE LEUSDEN

MILIEUKUNDIG ONDERZOEK ASFALT, HAMERVELDSEWEG TE LEUSDEN PROJECT 19481 MILIEUKUNDIG ONDERZOEK ASFALT, HAMERVELDSEWEG TE LEUSDEN Grondslag - WLN Galileistraat 69 1704 SE Heerhugowaard t 072 5729457 www.grondslag.nl met Grondslag vestigingen in : Kamerik ı Heerhugowaard

Nadere informatie

Tabel 1 van 4. Organische parameters - niet aromatisch S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds 59 51

Tabel 1 van 4. Organische parameters - niet aromatisch S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds 59 51 Tabel 1 van 4 Monsterreferenties monster-3 = uw monsterreferentie nr. 3 monster-4 = uw monsterreferentie nr. 4 Opgegeven bemonsteringsdatum : 20/02/2015 20/02/2015 Ontvangstdatum opdracht : 20/02/2015

Nadere informatie

A N A L Y S E - C E R T I F I C A A T

A N A L Y S E - C E R T I F I C A A T Tabel 1 van 2 Project code : ### Project omschrijving : ### Opdrachtgever : ### Referenties 1652653 = ### 1652654 = ### A N A L Y S E - C E R T I F I C A A T Opgegeven bemon.datum : 19/04/2005 19/04/2005

Nadere informatie

Opdrachtverificatiecode : HSJU-HOTV-YSCQ-DOYS : 2 tabel(len) + 2 oliechromatogram(men) + 1 bijlage(n)

Opdrachtverificatiecode : HSJU-HOTV-YSCQ-DOYS : 2 tabel(len) + 2 oliechromatogram(men) + 1 bijlage(n) Grondslag Heerhugowaard T.a.v. de heer R. Kruk Galileistraat 69 1704 SE HEERHUGOWAARD Uw kenmerk : 19454-BEATRIXSTRAAT 2 Ons kenmerk : Project 416207 Validatieref. : 416207_certificaat_v1 Opdrachtverificatiecode

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek

Verkennend bodemonderzoek Bijlage 2 Verkennend bodemonderzoek Rho adviseurs voor leefruimte 053100.19264.00 RAPPORT betreffende een verkennend bodemonderzoek Kruiswiel te Hendrik-Ido-Ambacht INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 3 2.

Nadere informatie

Behoort bij beschikking ZK d.d. BEM nr.(s) Medewerkster Publiekszaken / vergunningen

Behoort bij beschikking ZK d.d. BEM nr.(s) Medewerkster Publiekszaken / vergunningen Behoort bij beschikking d.d. nr.(s) 06-02-2015 ZK14001063 Medewerkster Publiekszaken / vergunningen BEM1406213 gemeente Steenbergen #.6!!#'-*"#-6% " + *!1& 9-: "# " # #$% "; )24$)2??'.!

Nadere informatie

Inspectie van de betonverhardingen middels een partijkeuring op het terrein van Chemie-Pack (Vlasweg 6) in Moerdijk Rapport , 13 november 2013

Inspectie van de betonverhardingen middels een partijkeuring op het terrein van Chemie-Pack (Vlasweg 6) in Moerdijk Rapport , 13 november 2013 Inspectie van de betonverhardingen middels een partijkeuring op het terrein van Chemie-Pack (Vlasweg 6) in Moerdijk Rapport 13091347, 13 november 2013 Opdrachtgever Provincie Noord-Brabant Cluster Natuur

Nadere informatie

NADER BODEMONDERZOEK WESTPOORT TE HEERHUGOWAARD

NADER BODEMONDERZOEK WESTPOORT TE HEERHUGOWAARD Grondslag BV Project 16.573 PROJECT 16.573 NADER BODEMONDERZOEK WESTPOORT TE HEERHUGOWAARD opdrachtgever: Gemeente Heerhugowaard Afdeling SRO Postbus 390 1700 AJ Heerhugowaard contactpersoon: De heer A.T.M.

Nadere informatie

DHV B.V. Woningstichting Barneveld/Apeldoornsestraat te Voorthuizen bijlage 1 MD-DE

DHV B.V. Woningstichting Barneveld/Apeldoornsestraat te Voorthuizen bijlage 1 MD-DE DHV B.V. BIJLAGE 1 Regionale tekening Woningstichting Barneveld/Apeldoornsestraat te Voorthuizen bijlage 1 MD-DE21259-1 - DHV B.V. BIJLAGE 2 Situatietekening met boringen en peilbuis Woningstichting Barneveld/Apeldoornsestraat

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK

VERKENNEND BODEMONDERZOEK VERKENNEND BODEMONDERZOEK Ten behoeve van: De locatie Sluisweg 7 en 7a in Akersloot gemeente Castricum Datum: 22 november 2011 Werknummer: 000584 Opdrachtgever: Fam. Van Baar Kerklaan 1a 1921 BT Akersloot

Nadere informatie

Indicatief bodemonderzoek hoek Neckerdijk en Kanaalschans te Purmerend. definitief

Indicatief bodemonderzoek hoek Neckerdijk en Kanaalschans te Purmerend. definitief Indicatief bodemonderzoek hoek Neckerdijk en Kanaalschans te Purmerend definitief Uitgebracht aan: Bodemplan p/a Wareco Amsterdamseweg 71 1182 GP AMSTELVEEN definitief AX66, RAP20090424 28 april 2009 definitief

Nadere informatie

Bijlage 1 Topografische ligging Onderzoekslocatie locatie Winkelcentrum De Vlieger te Zoetermeer projectnummer 10.10.3079.2243 schaal n.v.t datum november-10 Bijlage 2 Situatietekening Bijlage 3 Boorstaten

Nadere informatie

Opdrachtgever Provincie Noord-Brabant Cluster Natuur en Milieu Bureau Bodem

Opdrachtgever Provincie Noord-Brabant Cluster Natuur en Milieu Bureau Bodem Inspectie van grond en puingranulaat middels een partijkeuring op het terrein van Wärtsilä aan de Vlasweg 6 te Moerdijk Zaaknummer 13120355, 28 januari 2014 Opdrachtgever Provincie Noord-Brabant Cluster

Nadere informatie

groenstrook tussen de percelen aan Vlasweg 4 en 6 in Moerdijk

groenstrook tussen de percelen aan Vlasweg 4 en 6 in Moerdijk Inspectie van grond middels een partijkeuring ter plaatse van de groenstrook tussen de percelen aan Vlasweg 4 en 6 in Moerdijk Rapport 13120357, 28 januari 2014 Opdrachtgever Provincie Noord-Brabant Cluster

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek middelbare school Startbaan 12 te Amstelveen. definitief. Uitgebracht aan:

Verkennend bodemonderzoek middelbare school Startbaan 12 te Amstelveen. definitief. Uitgebracht aan: Verkennend bodemonderzoek middelbare school Startbaan 12 te mstelveen definitief Uitgebracht aan: Gemeente mstelveen Laan Nieuwer mstel 1 1182 JR MSTELVEEN BE24 RP21319 3-1-13 definitief Projecttitel :

Nadere informatie

Zoals overeengekomen ontvangt u hierbij de rapportage van het verkennend bodemonderzoek aan de Eikenlaan te Heemstede in tweevoud.

Zoals overeengekomen ontvangt u hierbij de rapportage van het verkennend bodemonderzoek aan de Eikenlaan te Heemstede in tweevoud. Hoorne B.V. T.a.v. de weledele mevrouw J. Reichenfeld Loet 2 1911 BR UITGEEST Amsterdam, 31 augustus 2009 Behandeld door : BER Onze ref. : 259306.1 Projectnaam : Eikenlaan te Heemstede Betreft : rapport

Nadere informatie

Indicatieve keuring grond. Brabantpark te Rijen. projectnummer 131739. mevrouw P. Roos Postbus 73 5120 AB Rijen. Versienummer: 1.0

Indicatieve keuring grond. Brabantpark te Rijen. projectnummer 131739. mevrouw P. Roos Postbus 73 5120 AB Rijen. Versienummer: 1.0 Indicatieve keuring grond projectnummer 131739 Opdrachtgever: Gemeente Gilze en Rijen mevrouw P. Roos Postbus 73 5120 AB Rijen Versienummer: 1.0 Plaats, datum: Udenhout, 22 mei 2013 Auteur: C.F. Mathijssen

Nadere informatie

28 april H678/DBI/rap4 De heer D.D.C.A. Bijl... : De heer S. Ubink : Postbus : 5200 MC s-hertogenbosch

28 april H678/DBI/rap4 De heer D.D.C.A. Bijl... : De heer S. Ubink : Postbus : 5200 MC s-hertogenbosch RAPPORT betreffende een waterbodemonderzoek op de locatie Groote Peel Datum Kenmerk Auteur : : : 8 april 6 5H678/DBI/rap4 De heer D.D.C.A. Bijl Vrijgave : De heer C. Brouwer bba (projectleider)... Opdrachtgever

Nadere informatie

Het doel van het aanvullend onderzoek is het verkrijgen van aanvullende informatie over de verontreiniging.

Het doel van het aanvullend onderzoek is het verkrijgen van aanvullende informatie over de verontreiniging. Vos & Teeuwissen BV T.a.v. de weledele mevrouw J. van Wanrooij Postbus 259 1270 AG HUIZEN Heeswijk, 24 december 2008 Behandeld door : WGE Onze ref. : 258555.1 Projectnaam : Kuijer Plataanlaan te Baarn

Nadere informatie

PARTIJKEURINGEN GROND HAAGWEGKWARTIER WEST TE LEIDEN

PARTIJKEURINGEN GROND HAAGWEGKWARTIER WEST TE LEIDEN Behoort bij beschikking van Burgemeester en Wethouders van Leiden BV. 566592289 PROJECT 22585 PARTIJKEURINGEN GROND HAAGWEGKWARTIER WEST TE LEIDEN Vestiging Kamerik Nijverheidsweg 7 347 GZ Kamerik t 0348

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek Beneden-Oostdijk 64 Oud Beijerland / AM14134

Verkennend bodemonderzoek Beneden-Oostdijk 64 Oud Beijerland / AM14134 Verkennend bodemonderzoek Beneden-Oostdijk 64 Oud Beijerland / AM434 )RWR )RWR )RWR )RWR Verkennend bodemonderzoek Beneden-Oostdijk 64 Oud Beijerland / AM434 Verkennend bodemonderzoek Beneden-Oostdijk

Nadere informatie

Uw opdracht van uw kenmerk ons kenmerk datum 1 juni SI DM 4 juli 2016

Uw opdracht van uw kenmerk ons kenmerk datum 1 juni SI DM 4 juli 2016 Gemeente Leiden Team Stadsingenieurs De heer R. Spek Postbus 9100 2300 PC Leiden Uw opdracht van uw kenmerk ons kenmerk datum 1 juni 2016 15-SI-029 160188-DM 4 juli 2016 Onderwerp : partijkeuring (AP04)

Nadere informatie

Rapportage Keuringen Bork Recycling B.V. Projectnaam : Depot betonpuin Winschoten Projectnummer : P

Rapportage Keuringen Bork Recycling B.V. Projectnaam : Depot betonpuin Winschoten Projectnummer : P Rapportage Keuringen Bork Recycling B.V. Projectnaam : Depot betonpuin Winschoten Projectnummer : P2015-1527 Opdrachtgever: Contactpersoon: Bork Recycling B.V. Dhr. B. Makkinga Rapportnummer: P2015-1527

Nadere informatie

BIJLAGEN Analyserapport ALcontrol B.V. Correspondentieadres Steenhouwerstraat 15 3194 AG Rotterdam Tel.: +31 (0)10 231 47 00 Fax: +31 (0)10 416 30 34 www.alcontrol.nl VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV H. van

Nadere informatie

PARTIJKEURING GROND BOUWVAKKEN A TOT EN MET D OP EILAND IV VAN PLAN WATERRIJK IN DE GEMEENTE WOERDEN

PARTIJKEURING GROND BOUWVAKKEN A TOT EN MET D OP EILAND IV VAN PLAN WATERRIJK IN DE GEMEENTE WOERDEN PROJECT 1486-0 PARTIJKEURING GROND BOUWVAKKEN A TOT EN MET D OP EILAND IV VAN PLAN WATERRIJK IN DE GEMEENTE WOERDEN Vestiging Kamerik Nijverheidsweg 7 3471 GZ Kamerik t 0348 40103 Vestiging Heerhugowaard

Nadere informatie

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR ALcontrol B.V. Correspondentieadres Steenhouwerstraat 15 3194 AG Rotterdam Tel.: +31 (0)10 231 47 00 Fax: +31 (0)10 416 30 34 www.alcontrol.nl HB Adviesbureau Postbus 9230 1800 GE ALKMAAR Blad 1 van 6

Nadere informatie

RAPPORT verkennend (water)bodemonderzoek Geldropseweg 115-117 te Helmond (Locatiecode: AA079408519)

RAPPORT verkennend (water)bodemonderzoek Geldropseweg 115-117 te Helmond (Locatiecode: AA079408519) Opdrachtgever: gemeente Helmond Postbus 95 57 Z Helmond Opdrachtnummer: 65476 Status rapport: Definitief Datum rapport: 22 november 211 RPPORT verkennend (water)bodemonderzoek Geldropseweg 115117 te Helmond

Nadere informatie

IN-SITU PARTIJKEURING GRAVEL

IN-SITU PARTIJKEURING GRAVEL RAPPORT IN-SITU PARTIJKEURING GRAVEL SUSTERDERWEG 25 TE NIEUWSTADT 061GES/13/R2 VERANTWOORDING Titel Status Opdrachtgever Contactpersoon Projectnummer Projectleider Opsteller rapport Controle rapport Gecertificeerd

Nadere informatie

Bijlage 1 Topografische ligging Onderzoekslocatie locatie Aalmarkt 11-16 te Leiden projectnummer 10.10.3003.2187 schaal n.v.t. datum juli-10 Bijlage 2 Situatietekening Bijlage 3 Boorstaten Boring: Pb1

Nadere informatie

VKB 1001 PARTIJKEURING (DEPOT) HOEVEELHEID GROND AAN DE ZEEWEG TE BLOEMENDAAL. HB Adviesbureau bv

VKB 1001 PARTIJKEURING (DEPOT) HOEVEELHEID GROND AAN DE ZEEWEG TE BLOEMENDAAL. HB Adviesbureau bv VKB 1001 PARTIJKEURING (DEPOT) HOEVEELHEID GROND AAN DE ZEEWEG TE BLOEMENDAAL HB Adviesbureau bv Op alle offertes, werkzaamheden van en overeenkomsten met HB Adviesbureau zijn de RVOI 2001 voorwaarden

Nadere informatie

RAPPORT: VERKENNEND BODEMONDERZOEK WILHELMINAZIJSTRAAT ONGENUMMERD TE METEREN Gemeente Geldermalsen, sectie H, nummers 648 en 1481 PROJECT: 09.

RAPPORT: VERKENNEND BODEMONDERZOEK WILHELMINAZIJSTRAAT ONGENUMMERD TE METEREN Gemeente Geldermalsen, sectie H, nummers 648 en 1481 PROJECT: 09. RPPORT: VERKENNEND BODEMONDERZOEK WILHELMINZIJSTRT ONGENUMMERD TE METEREN Gemeente Geldermalsen, sectie H, nummers 648 en 1481 PROJECT: 9.1965 OPDRCHTGEVER: Gemeente Geldermalsen Postbus 112 419 CC Geldermalsen

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK EN ASBESTONDERZOEK. GEMEENTE BEEMSTER SECTIE G, NUMMERS 826 (ged.) en 827

VERKENNEND BODEMONDERZOEK EN ASBESTONDERZOEK. GEMEENTE BEEMSTER SECTIE G, NUMMERS 826 (ged.) en 827 Grondslag BV Project 5563W PROJECT 5563W VERKENNEND BODEMONDERZOEK EN ASBESTONDERZOEK DEELLOCATIE W GEMEENTE BEEMSTER SECTIE G, NUMMERS 826 (ged.) en 827 opdrachtgever: Gemeente Beemster Projectbureau

Nadere informatie

C01N Grondwatermonitoring inclusief MTBE en ETBE conform AS SIKB Protocol 2002

C01N Grondwatermonitoring inclusief MTBE en ETBE conform AS SIKB Protocol 2002 Texaco Europabaan West / Uitgaand Europabaan 2 3446 CE WOERDEN Betreft: C01N Grondwatermonitoring inclusief MTBE en ETBE conform AS SIKB 2000- Protocol 2002 Gegevens peilbuis PB-1 PB-2 Diepte t.o.v. bovenkant

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek aan de Hoekendaal 13a te Bakel

Verkennend bodemonderzoek aan de Hoekendaal 13a te Bakel Verkennend bodemonderzoek aan de Hoekendaal 13a te Bakel Betreft Verkennend NEN-bodemonderzoek Opdrachtnummer 14P000308 Opdrachtgever De heer M. de Greef Rosendaeldreef 3 5709 RN HELMOND Opgesteld door

Nadere informatie

BIJLAGEN Analyserapport ALcontrol B.V. Correspondentieadres Steenhouwerstraat 5 394 AG Rotterdam Tel.: +3 () 23 47 Fax: +3 () 46 3 34 www.alcontrol.nl VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV C. Seekles Postbus 2225

Nadere informatie

B.001 koos witte bouwkundig teken & adviesburo duykerdam 24 1791 tb den burg texel tel 0222-313130 e-mail kwitte@xs4all.

B.001 koos witte bouwkundig teken & adviesburo duykerdam 24 1791 tb den burg texel tel 0222-313130 e-mail kwitte@xs4all. Behoort bij besluit van Burgemeester en Wethouders van Texel, zaaknummer: WHZ-2013-0184 kenmerk document: Bijlage 3/8 Burgemeester en Wethouders van Texel, namens dezen, de manager Dienstverlening a.i.,

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek Kandelaarweg nabij 100 Rotterdam

Verkennend bodemonderzoek Kandelaarweg nabij 100 Rotterdam Bijlage 6: rapport bodemonderzoek / M.T.A. Bijl Opdrachtgever : Aannemersbedrijf F. Bijl & Zonen B.V. T.a.v. dhr. M. Bijl Fokkerstraat 487 3125 BD SCHIEDAM Rapportnummer : NEN.2015.0159 Datum : 24 augustus

Nadere informatie

VKB 2001/2002 VERKENNEND BODEMONDERZOEK OP EEN DEEL VAN HET PERCEEL AAN DE LAGEDIJK 12 TE SPAARNDAM. HB Adviesbureau bv

VKB 2001/2002 VERKENNEND BODEMONDERZOEK OP EEN DEEL VAN HET PERCEEL AAN DE LAGEDIJK 12 TE SPAARNDAM. HB Adviesbureau bv VKB 2001/2002 VERKENNEND BODEMONDERZOEK OP EEN DEEL VAN HET PERCEEL AAN DE LAGEDIJK 12 TE SPAARNDAM HB Adviesbureau bv Op alle offertes, werkzaamheden van en overeenkomsten met HB Adviesbureau zijn de

Nadere informatie

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken.

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken. EIJKELKAMP AGRISEARCH EQUIPMENT B.V. POSTBUS 4 6987 ZG GIESBEEK Datum Relatienr Opdrachtnr. Blad 1 van 7 12.11.2012 35003676 337666 ANALYSERAPPORT Opdracht 337666 Bodem / Eluaat Opdrachtgever 35003676

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek Agnes Croesinklaan 24 Schipluiden

Verkennend bodemonderzoek Agnes Croesinklaan 24 Schipluiden Opdrachtgever : Van der Waal & Partners B.V. T.a.v. dhr. P. van der Knaap Postbus 373 267 AK NAALDWIJK Rapportnummer : NEN.211.299 Datum : 12 maart 212 Verkennend bodemonderzoek Agnes Croesinklaan 24 Schipluiden

Nadere informatie

Gemeente Losser T.a.v. de heer H. Plegt Raadhuisplein 1 7581 AG Losser. Geachte heer Plegt,

Gemeente Losser T.a.v. de heer H. Plegt Raadhuisplein 1 7581 AG Losser. Geachte heer Plegt, Deventerstraat 10 7575 EM Oldenzaal Retouradres: Postbus 336, 7570 AH Oldenzaal Gemeente Losser T.a.v. de heer H. Plegt Raadhuisplein 1 7581 AG Losser telefoon 0541 57 07 30 telefax 0541 57 07 31 e-mail

Nadere informatie

Bijlage 1 - Bodem- en funderingsonderzoek. Geonius Milieu / ALcontrol Laboratories, 28 maart 2013

Bijlage 1 - Bodem- en funderingsonderzoek. Geonius Milieu / ALcontrol Laboratories, 28 maart 2013 Bijlage 1 - Bodem- en funderingsonderzoek Geonius Milieu / ALcontrol Laboratories, 28 maart 2013 ALcontrol B.V. Steenhouwerstraat 15 3194 AG Rotterdam Tel.: +31 (0)10 231 47 00 Fax: +31 (0)10 416 30 34

Nadere informatie

Projectnaam Projectcode Versie Datum Pagina Bovendijk 53 te Rotterdam 2011-0476 1 23 augustus 2011 2

Projectnaam Projectcode Versie Datum Pagina Bovendijk 53 te Rotterdam 2011-0476 1 23 augustus 2011 2 Projectnaam Projectcode Versie Datum Pagina Bovendijk 53 te Rotterdam 2011-0476 1 23 augustus 2011 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 1.1 Onderzoekskader 5 1.2 Locatiegegevens 5 2 Vooronderzoek 6 2.1 Algemeen

Nadere informatie

project: 19063, Hockeyvelden Warinenpoort te Houten betreft: resultaten indicatieve keuring stabilisatiemateriaal en grond

project: 19063, Hockeyvelden Warinenpoort te Houten betreft: resultaten indicatieve keuring stabilisatiemateriaal en grond Gemeente Houten T.a.v. mevrouw A. Beisterveld Postbus 30 3990 DA Houten Kamerik, 5 juli 2012 project: 19063, Hockeyvelden Warinenpoort te Houten betreft: resultaten indicatieve keuring stabilisatiemateriaal

Nadere informatie

VKB 1001 ASBESTONDERZOEK EN PARTIJKEURING DRIE DEPOTS TER PLAATSE VAN DE HERENWEG 196 TE ALKMAAR (NOLLEN-OOST) HB Adviesbureau bv

VKB 1001 ASBESTONDERZOEK EN PARTIJKEURING DRIE DEPOTS TER PLAATSE VAN DE HERENWEG 196 TE ALKMAAR (NOLLEN-OOST) HB Adviesbureau bv VKB 1001 ASBESTONDERZOEK EN PARTIJKEURING DRIE DEPOTS TER PLAATSE VAN DE HERENWEG 196 TE ALKMAAR (NOLLEN-OOST) HB Adviesbureau bv Op alle offertes, werkzaamheden van en overeenkomsten met HB Adviesbureau

Nadere informatie

Partijkeuringen Rietmoeras IJsseldelta Zuid te Kampen

Partijkeuringen Rietmoeras IJsseldelta Zuid te Kampen Partijkeuringen Rietmoeras IJsseldelta Zuid te Kampen 1 maart 2013 Partijkeuringen Rietmoeras IJsseldelta Zuid te Kampen Kenmerk R005-1211723AVO-mfv-V02-NL Verantwoording Titel Partijkeuringen Rietmoeras

Nadere informatie

PARTIJKEURING GROND ZEPPELINSTRAAT 9 TE HOOGEVEEN

PARTIJKEURING GROND ZEPPELINSTRAAT 9 TE HOOGEVEEN PROJECT 25703 PARTIJKEURING GROND ZEPPELINSTRAAT 9 TE HOOGEVEEN NOBRECAL GEEL Vestiging Kamerik Nijverheidsweg 7 3471 GZ Kamerik t 0348 402103 Vestiging Heerhugowaard Galileistraat 69 1704 SE Heerhugowaard

Nadere informatie

WIJZIGINGSPLAN WOONGEBIEDEN ASTEN, WIJZIGING VOORDELDONK ONGENUMMERD

WIJZIGINGSPLAN WOONGEBIEDEN ASTEN, WIJZIGING VOORDELDONK ONGENUMMERD Crijns Rentmeesters BV Witvrouwenbergweg 12 WIJZIGINGSPLAN WOONGEBIEDEN ASTEN, WIJZIGING VOORDELDONK ONGENUMMERD 5711 CN Someren T: 0493 47 17 77 F: 0493 47 28 88 E: info@crijns-rentmeesters.nl I: www.crijns-rentmeesters.nl

Nadere informatie

Rapportage Keuringen Grondbereik. Projectnaam : Kayersdijk 31 Apeldoorn Projectnummer : PA

Rapportage Keuringen Grondbereik. Projectnaam : Kayersdijk 31 Apeldoorn Projectnummer : PA Rapportage Keuringen Grondbereik Projectnaam : Kayersdijk 31 Apeldoorn Projectnummer : PA-2015.014 Opdrachtgever: Contactpersoon: Grondbereik dhr. ing. R.M. Messing Rapportnummer: P2015-0723 Datum: 22

Nadere informatie

VKB 2001/2002 VERKENNEND BODEMONDERZOEK OP EEN PERCEEL AAN DE WATERACKER TE HEEMSKERK. HB Adviesbureau bv

VKB 2001/2002 VERKENNEND BODEMONDERZOEK OP EEN PERCEEL AAN DE WATERACKER TE HEEMSKERK. HB Adviesbureau bv VKB 21/22 VERKENNEND BODEMONDERZOEK OP EEN PERCEEL AAN DE WATERACKER TE HEEMSKERK HB Adviesbureau bv Op alle offertes, werkzaamheden van en overeenkomsten met HB Adviesbureau zijn de RVOI 21 voorwaarden

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek

Verkennend bodemonderzoek Verkennend bodemonderzoek Ten behoeve van: De locatie Breedeweg in de gemeente Castricum Datum: 16 november 2010 Werknummer: 000576 Opdrachtgever: Bouwbedrijf Tromp BV Dhr. J. Tromp Breedeweg 50 1902 RM

Nadere informatie

RAPPORTAGE PARTIJKEURING GROND TER PLAATSE VAN DE NARITAWEG ONGENUMMERD TE HAARLEMMERMEER

RAPPORTAGE PARTIJKEURING GROND TER PLAATSE VAN DE NARITAWEG ONGENUMMERD TE HAARLEMMERMEER VanderHelm Milieubeheer B.V. Nobelsingel 2 2652 XA Berkel en Rodenrijs Tel.: 010 249 24 60 Fax: 010 249 24 70 Internet: www.vdhelm.nl E-mail: info@vdhelm.nl RAPPORTAGE Rabobank: 35.44.30.645 K.v.K.: 27233428

Nadere informatie

INTERPRETATIEDOCUMENT Vastgesteld door het Accreditatiecollege Bodembeheer

INTERPRETATIEDOCUMENT Vastgesteld door het Accreditatiecollege Bodembeheer INTERPRETATIEDOCUMENT Vastgesteld door het Accreditatiecollege Bodembeheer Van toepassing op : AP04 en AS 3000, versies vastgesteld vóór 01-10-2008, voor zover deze nog mogen worden gehanteerd Versie en

Nadere informatie

Partijkeuring van circa 1.000 m 3 klei gelegen aan de Blauwe Hoefsweg te Klundert

Partijkeuring van circa 1.000 m 3 klei gelegen aan de Blauwe Hoefsweg te Klundert Partijkeuring van circa 1.000 m 3 klei gelegen aan de Blauwe Hoefsweg te Klundert Adviesbureau Opdrachtgever Titel Partijkeuring van circa 1.000 m 3 klei gelegen aan de Blauwe Hoefsweg te Klundert Nijbod

Nadere informatie

NADER BODEMONDERZOEK. : Binnenweg 72a-C te Heemstede Opdrachtgever : Hoorne B.V. Projectnummer : 259417.1 Datum : 27 november 2009

NADER BODEMONDERZOEK. : Binnenweg 72a-C te Heemstede Opdrachtgever : Hoorne B.V. Projectnummer : 259417.1 Datum : 27 november 2009 NADER BODEMONDERZOEK Locatie : Binnenweg 72a-C te Heemstede Opdrachtgever : Hoorne B.V. Projectnummer : 259417.1 Datum : 27 november 2009 Onderzoeksgegevens Soort onderzoek Nader bodemonderzoek Methode

Nadere informatie

Tekeningen Situatietekening met boringen en peilbuis

Tekeningen Situatietekening met boringen en peilbuis Rapport Verkennend bodemonderzoek St. Jacobsstraat 1a te Galder Projectnr. 246859-04 10 december 2012, revisie 00 Inhoud blz. 1 Inleiding... 2 2 Vooronderzoek... 3 2.1 Algemeen... 3 2.2 Terreinbeschrijving...

Nadere informatie

Validatie van de conserveringstermijn van polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) in bodem definitief

Validatie van de conserveringstermijn van polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) in bodem definitief Validatie van de conserveringstermijn van polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) in bodem definitief R001-0464953EBA-D01 Verantwoording Titel Validatie van de conserveringstermijn van polycyclische

Nadere informatie

AL-West B.V. ANALYSERAPPORT. SITA REMEDATION NV Dhr. P. Perseo WESTVAARTDIJK GRIMBERGEN BELGIQUE. Geachte heer, mevrouw,

AL-West B.V. ANALYSERAPPORT. SITA REMEDATION NV Dhr. P. Perseo WESTVAARTDIJK GRIMBERGEN BELGIQUE. Geachte heer, mevrouw, SITA REMEDATION NV Dhr. P. Perseo WESTVAARTDIJK 83 1850 GRIMBERGEN BELGIQUE Datum Relatienr Opdrachtnr. 11.04.2016 35003796 577583 ANALYSERAPPORT Opdrachtgever Uw referentie Opdrachtacceptatie 07.04.16

Nadere informatie

VKB 2001/2002/2018 VERKENNEND BODEM- EN ASBEST IN GROND ONDERZOEK OP HET PERCEEL AAN DE MIDDENWEG 69 TE LIMMEN. HB Adviesbureau bv

VKB 2001/2002/2018 VERKENNEND BODEM- EN ASBEST IN GROND ONDERZOEK OP HET PERCEEL AAN DE MIDDENWEG 69 TE LIMMEN. HB Adviesbureau bv VKB 2001/2002/2018 VERKENNEND BODEM- EN ASBEST IN GROND ONDERZOEK OP HET PERCEEL AAN DE MIDDENWEG 69 TE LIMMEN HB Adviesbureau bv Op alle offertes, werkzaamheden van en overeenkomsten met HB Adviesbureau

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK PERCEEL F213, PARALLELWEG-WEST 1 TE WOERDEN

VERKENNEND BODEMONDERZOEK PERCEEL F213, PARALLELWEG-WEST 1 TE WOERDEN Grondslag BV Project 7754 PROJECT 7754 VERKENNEND BODEMONDERZOEK PERCEEL F23, PARALLELWEG-WEST TE WOERDEN opdrachtgever: contactpersoon: Aannemersbedrijf A. van Ooijen Woerden BV Mevr. G. Mielke - Van

Nadere informatie

Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming Grondmonster MM1 (bg) MM2 (og) Certificaatcode 2014057040 2014057040 Boring(en) 2, 3, 5, P1 2, P1 Traject (m -mv) 0,00-0,50

Nadere informatie

Gemeente Amstelveen Beheerder Grondbank Amstelveen T.a.v. de heer G.J. Kragtwijk Postbus BA AMSTELVEEN

Gemeente Amstelveen Beheerder Grondbank Amstelveen T.a.v. de heer G.J. Kragtwijk Postbus BA AMSTELVEEN Gemeente Amstelveen Beheerder Grondbank Amstelveen T.a.v. de heer G.J. Kragtwijk Postbus 4 1180 BA AMSTELVEEN Datum: 21 februari 2012 Kenmerk: AM76A, BRF20120220 Betreft: Rapportage asbestonderzoek Amsteldijk

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK PERCELEN (NABIJ) NOORDERPAD 17 TE ZUIDOOSTBEEMSTER, GEMEENTE BEEMSTER, SECTIE D, NUMMERS 3381, 3591, 3592 en 3610

VERKENNEND BODEMONDERZOEK PERCELEN (NABIJ) NOORDERPAD 17 TE ZUIDOOSTBEEMSTER, GEMEENTE BEEMSTER, SECTIE D, NUMMERS 3381, 3591, 3592 en 3610 Project 5563AA PROJECT 5563AA VERKENNEND BODEMONDERZOEK PERCELEN (NABIJ) NOORDERPAD 7 TE ZUIDOOSTBEEMSTER, GEMEENTE BEEMSTER, SECTIE D, NUMMERS 338, 359, 359 en 36 Het bodemonderzoek is uitgevoerd conform

Nadere informatie

Definitief 13 juli J403/RKO/rap1 De heer R. Kok ...

Definitief 13 juli J403/RKO/rap1 De heer R. Kok ... RAPPORT betreffende een partijkeuring op de projectlocatie Achterweg 11a te Noordwijk Status Datum Kenmerk Auteur : : : : Definitief 13 juli 2016 1606J403/RKO/rap1 De heer R. Kok Vrijgave : De heer ir.

Nadere informatie

Onder het (verharde) parkeerterrein van recreatieplas de Langspier te Boxtel is verontreinigd puin aangebracht.

Onder het (verharde) parkeerterrein van recreatieplas de Langspier te Boxtel is verontreinigd puin aangebracht. MILTOP BV Ketelaarskampweg 15 5222 AL s-hertogenbosch T 073 623 58 43 F 073 623 58 44 E info@miltop.nl Gemeente Boxtel Afdeling Milieu t.a.v. de heer B. van Mil Postbus 10.000 5280 DA BOXTEL Bank 16.88.85.662

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek

Verkennend bodemonderzoek Verkennend bodemonderzoek Locatie Dr. H.J. Postlaan te Bergentheim Gegevens opdrachtgever Van Dijk Bouw B.V. Postbus 120 7770 AC Hardenberg Contactpersoon: De heer T. Zwartjens CSO Adviesbureau Postbus

Nadere informatie

CODES VAN GOEDE PRAKTIJK N 4

CODES VAN GOEDE PRAKTIJK N 4 Afdeling Milieupolitie & Bodem CODES VAN GOEDE PRAKTIJK N 4 Codes van goede praktijk voor de analysemethoden ter bepaling van de concentratie in bodem-, grondwater-, sediment- en bodemluchtstalen voor

Nadere informatie

AL-West B.V. ANALYSERAPPORT. TEC NV Nele Claeys INDUSTRIEPARK ROSTEYNE ZELZATE BELGIQUE. Geachte heer, mevrouw,

AL-West B.V. ANALYSERAPPORT. TEC NV Nele Claeys INDUSTRIEPARK ROSTEYNE ZELZATE BELGIQUE. Geachte heer, mevrouw, TEC NV Nele Claeys INDUSTRIEPARK ROSTEYNE 1 9060 ZELZATE BELGIQUE Datum Relatienr Opdrachtnr. 27.01.2017 35004683 634261 ANALYSERAPPORT Opdracht 634261 Bodem / Eluaat Opdrachtgever Uw referentie Opdrachtacceptatie

Nadere informatie

LABORATORIUMONDERZOEK...

LABORATORIUMONDERZOEK... INHOUDSOPGAVE pagina 1. INLEIDING... 3 2. VOORONDERZOEK... 4 2.1. Gegevens van de onderzoekslocatie... 4 2.2. Historisch onderzoek... 5 2.3. Onderzoeksopzet... 5 3. VELDWERKZAAMHEDEN... 6 3.1. Veldwerk

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK BAANDERVROUWENLAAN 263 TE BOXTEL (ALFA MAKELAARDIJ B.V.)

VERKENNEND BODEMONDERZOEK BAANDERVROUWENLAAN 263 TE BOXTEL (ALFA MAKELAARDIJ B.V.) VERKENNEND BODEMONDERZOEK BAANDERVROUWENLAAN 263 TE BOXTEL (ALFA MAKELAARDIJ B.V.) rapport nr. CV13354VBO (V1.) Van Vleuten Consult bv Staarten 23 5281 PK Boxtel Tel: 411-633314 Fax: 411-63174 e-mail:

Nadere informatie

Deellocatie: toekomstige watergang noordzijde Deellocatie: toekomstige watergang noordzijde 33 329 327 326 331 325 324 322 321 332 Deellocatie: bekledingsgrond zuidzijde 32 319 318 317 316 315 314 313

Nadere informatie

Bodemonderzoek Zorgcentrum De Keern Landsmeer. Definitief

Bodemonderzoek Zorgcentrum De Keern Landsmeer. Definitief Bodemonderzoek Zorgcentrum De Keern Landsmeer Definitief Bodemonderzoek Zorgcentrum De Keern Landsmeer Definitief Uitgebracht aan: De Zorgcirkel Postbus 655 1440 AR PURMEREND Auteur ir. C.M.J. Kwakernaak

Nadere informatie

Twee partijkeuringen zand conform Besluit bodemkwaliteit. Hooipolderweg te Den Hoorn Partij 272A-1 en 272A-2. projectnummer

Twee partijkeuringen zand conform Besluit bodemkwaliteit. Hooipolderweg te Den Hoorn Partij 272A-1 en 272A-2. projectnummer Twee partijkeuringen zand conform Besluit bodemkwaliteit Hooipolderweg te Den Hoorn Partij 272A-1 en 272A-2 projectnummer 152918 Opdrachtgever: AW Vessies Infra B.V. de heer M. van den Heuvel Postbus 109

Nadere informatie

BIJLAGE 1 - Onderzoekslocatie - Omgevingskaart Klantreferentie: offerte baarn 0 m 125 m 625 m Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500 Hier bevindt zich Kadastraal object BAARN M 3189 August Janssenweg

Nadere informatie

Gemeente Amersfoort T.a.v. de heer D. van Gemeren Postbus EA AMERSFOORT. Eemnes, 23 november Ref: PW/53br15/21471

Gemeente Amersfoort T.a.v. de heer D. van Gemeren Postbus EA AMERSFOORT. Eemnes, 23 november Ref: PW/53br15/21471 Gemeente Amersfoort T.a.v. de heer D. van Gemeren Postbus 4000 3800 EA AMERSFOORT Eemnes, 23 november 2015 Ref: PW/53br15/21471 Betreft : Indicatieve kwaliteitsbepaling zeefzand Werk : Amersfoort, Nijverheidsweg-Noord

Nadere informatie

801/288 Mi!ieutechlliek lvs Eemnes B V 7 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN In opdracht van de heer J. Bruinekool heeft Milieutechniek ZYS Eemnes BY in september 20 II een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

Tussentijdse resultaten bodemonderzoek De Omzoom te Assendelft

Tussentijdse resultaten bodemonderzoek De Omzoom te Assendelft Notitie Concept Contactpersoon D. (David) Kroon Datum 0 januari 04 Kenmerk N00-0933DKO-V0 Tussentijdse resultaten bodemonderzoek De Omzoom te Assendelft Geachte heer Fontein, Tauw bv voert momenteel het

Nadere informatie

B i j l a g e 4 : B o d e m o n d e r z o e k

B i j l a g e 4 : B o d e m o n d e r z o e k B i j l a g e 4 : B o d e m o n d e r z o e k Inhoudsopgave Inleiding 3 2 Vooronderzoek 5 2. Beschrijving van de locatie 5 2.2 Historische gegevens 5 2.3 Regionale bodemopbouw en geohydrologie 5 2.4 Hypothese

Nadere informatie

grondslag bodemkwaliteitsbureau VERKENNEND BODEMONDERZOEK PIEREBAAN 7 TE MONNICKENDAM

grondslag bodemkwaliteitsbureau VERKENNEND BODEMONDERZOEK PIEREBAAN 7 TE MONNICKENDAM grondslag bodemkwaliteitsbureau PROJECT 22444 VERKENNEND BODEMONDERZOEK PIEREBAAN 7 TE MONNICKENDAM Vestiging Kamerik Nijverheidsweg 7 3471 GZ Kamerik t 0348 402103 Vestiging Heerhugowaard Galileistraat

Nadere informatie

29-5-2013. Inhoud presentatie. Immobilisaten. Taken BG s uit Bbk. Taken Bbk art 28

29-5-2013. Inhoud presentatie. Immobilisaten. Taken BG s uit Bbk. Taken Bbk art 28 Inhoud presentatie Immobilisaten Vast en (on)zeker Richard Welling OMWB Chris Schuurbiers ILT Taken van bevoegde gezagen bij productie en toepassing van immobilisaten Taken Bbk art 28 / memo NBr Eisen

Nadere informatie

Overzicht monitoringreeks

Overzicht monitoringreeks Bijlage 1: Overzicht monitoringreeks Tabel: analyseresultaten (concentraties in µg/l) Monster Minerale olie Benzeen Tolueen Ethylbenzeen Xylenen (Olie vluchtig) CP3 (3,0-5,0) 14-08-01 0,3 0,2 05-05-04

Nadere informatie

Het is toegestaan dit rapport te verveelvoudigen en/of openbaar te maken onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat alleen vermenigvuldiging en gebruik

Het is toegestaan dit rapport te verveelvoudigen en/of openbaar te maken onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat alleen vermenigvuldiging en gebruik Het is toegestaan dit rapport te verveelvoudigen en/of openbaar te maken onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat alleen vermenigvuldiging en gebruik van het gehele rapport is toegestaan. Alle bijlagen maken

Nadere informatie

SONDERINGEN MILIEUONDERZOEK SANERINGEN DUURZAME ENERGIE AARDWARMTE AARDINGEN BLIKSEMBEVEILIGING Bodem Belang BV Zandloper 17 1731 LM Winkel Tel: 0224 531 274 Fax: 0224 531 915 info@bodembelang.nl Verkennend

Nadere informatie

Memo. De grondmonsters met bodemvreemd materiaal zijn mogelijk verdacht van asbesthoudend materiaal in navolging van de NEN5740 en NEN5707.

Memo. De grondmonsters met bodemvreemd materiaal zijn mogelijk verdacht van asbesthoudend materiaal in navolging van de NEN5740 en NEN5707. Memo Divisie Ruimte, Mobiliteit en Infra Aan Project SLAA, Dhr. E. van Oosterveld Van Ing. M.P.B. Boeve Telefoon 06-53 50 26 82 Kenmer Document3.docx Projectnummer RM002158 Onderwerp Project SLA: Aanvullend

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK PLANGEBIED JACOBSKAMP TE DEN DUNGEN SECTIE E, NUMMER 123

VERKENNEND BODEMONDERZOEK PLANGEBIED JACOBSKAMP TE DEN DUNGEN SECTIE E, NUMMER 123 VERKENNEND BODEMONDERZOEK PLANGEBIED JACOBSKAMP TE DEN DUNGEN SECTIE E, NUMMER 123 OPDRACHTGEVER: Gemeente Sint-Michielsgestel Postbus 10.000 5270 GA Sint-Michielsgestel Rapportnummer: 0903-05 Datum: 7

Nadere informatie

Gemeente Woensdrecht. Bestemmingsplan. Partiële herz. Buitengeb. 1998 OLV ter Duinenlaan 199-203. Onderzoeksrapporten

Gemeente Woensdrecht. Bestemmingsplan. Partiële herz. Buitengeb. 1998 OLV ter Duinenlaan 199-203. Onderzoeksrapporten Gemeente Woensdrecht Bestemmingsplan Partiële herz. Buitengeb. 1998 OLV ter Duinenlaan 199203 Onderzoeksrapporten datum: maart 2011 projectnummer: 00461.101 referentie: 00461.101bp14 Inhoudsopgave Verkennend

Nadere informatie

rapport verkennend bodemonderzoek Sint Lucas Andreas Ziekenhuis Amsterdam Locatie nieuwe OK-ruimte

rapport verkennend bodemonderzoek Sint Lucas Andreas Ziekenhuis Amsterdam Locatie nieuwe OK-ruimte Vrijheidweg 45 1521 RP WORMERVEER 088 1262 920 info@grsmilieu.nl rapport verkennend bodemonderzoek Sint Lucas Andreas Ziekenhuis Amsterdam Locatie nieuwe OKruimte opdrachtnummer 201517210 Datum : 1 juni

Nadere informatie

Raad voor Accreditatie (RvA) Specifiek Accreditatieprotocol AP04 en AS3000

Raad voor Accreditatie (RvA) Specifiek Accreditatieprotocol AP04 en AS3000 Raad voor Accreditatie (RvA) Specifiek Accreditatieprotocol AP04 en AS3000 Document code: RvA-SAP-L002-NL Versie 1, 23 augustus 2011 Een Specifiek Accreditatieprotocol (SAP) omschrijft het beoordelingsproces

Nadere informatie

BIJLAGE I LOCATIEKAART BIJLAGE 1 blad 1 van 1 Onderzoekslocatie Onderdeel Schaal Projectnummer Opdrachtgever : : : : Locatiekaart 1:25.000 (Bron: Topografische kaart van Nederland) 2015.0552 De heer B.

Nadere informatie

BIJLAGEN Analyserapport ALcontrol B.V. Correspondentieadres Steenhouwerstraat 5 394 AG Rotterdam Tel.: +3 () 23 47 Fax: +3 () 46 3 34 www.alcontrol.nl VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV H. van der Donk Postbus

Nadere informatie

rapport verkennend bodemonderzoek Sint Lucas Andreas Ziekenhuis Amsterdam Locatie nieuwe lounge

rapport verkennend bodemonderzoek Sint Lucas Andreas Ziekenhuis Amsterdam Locatie nieuwe lounge Vrijheidweg 45 1521 RP WORMERVEER 088 1262 920 info@grsmilieu.nl rapport verkennend bodemonderzoek Sint Lucas Andreas Ziekenhuis Amsterdam Locatie nieuwe lounge opdrachtnummer 201517211 Datum : 1 juni

Nadere informatie

www.bodembelang.nl Verkennend bodemonderzoek conform NEN 5740 Locatie: Terdiek 11 te Nieuwe Niedorp Projectnummer: 05 1001884 Nes 40A 1741 NJ Schagen

www.bodembelang.nl Verkennend bodemonderzoek conform NEN 5740 Locatie: Terdiek 11 te Nieuwe Niedorp Projectnummer: 05 1001884 Nes 40A 1741 NJ Schagen Bodem Belang BV Zandloper 17 1731 LM Winkel Tel: 224 531 274 Fax: 224 531 915 info@bodembelang.nl ONDERINGEN MILIEUONDERZOEK ANERINGEN DUURZAME ENERGIE AARDWARMTE AARDINGEN BLIKEMBEVEILIGING Verkennend

Nadere informatie

Milieuhygiënisch verhardingsonderzoek Oude Willem

Milieuhygiënisch verhardingsonderzoek Oude Willem KOAC NPC Esscheweg 105 5262 TV Vught Tel. +31 88 KOACNPC Tel. +31 88 562 26 72 Fax +31 88 562 25 11 info@koac-npc.com www.koac-npc.com e120240301 Milieuhygiënisch verhardingsonderzoek Oude Willem KOAC

Nadere informatie

BIJLAGE VOORWAARDEN INZAKE SAMENSTELLING EN GEBRUIK ALS MESTSTOF OF BODEMVERBETEREND MIDDEL

BIJLAGE VOORWAARDEN INZAKE SAMENSTELLING EN GEBRUIK ALS MESTSTOF OF BODEMVERBETEREND MIDDEL BIJLAGE BIJLAGE 4.2.1 VOORWAARDEN INZAKE SAMENSTELLING EN GEBRUIK ALS MESTSTOF OF BODEMVERBETEREND MIDDEL SUBBIJLAGE 4.2.1.A SAMENSTELLINGSVOORWAARDEN MAXIMUM GEHALTEN AAN VERONTREINIGENDE STOFFEN (5)

Nadere informatie