Projectplan Realisatie Woningbouwproject Trajectaanpak Energiesprong SEV. LEBO Vastgoed BV - Centrum Nieuw West Osdorp Amsterdam

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Projectplan Realisatie Woningbouwproject Trajectaanpak Energiesprong SEV. LEBO Vastgoed BV - Centrum Nieuw West Osdorp Amsterdam"

Transcriptie

1 Projectplan Realisatie Woningbouwproject Trajectaanpak Energiesprong SEV LEBO Vastgoed BV - Centrum Nieuw West Osdorp Amsterdam

2 Project Projectplan Realisatie Woningbouwproject - SEV Trajectaanpak Energiesprong Woningbouw Centrum Nieuw West Osdorp te Amsterdam In opdracht van LEBO vastgoed BV Jan Tooropstraat BN Amsterdam Uitgevoerd door Het Adviescollectief B.V. drs.ing. M.A.L. Stevens Status Definitief Rapportagekenmerk 11031(11) Amsterdam, woensdag 19 oktober (11) woensdag 19 oktober

3 0 INHOUD 0 INHOUD 3 1 MANAGEMENTSAMENVATTING DOELSTELLING EN ACHTERGROND BEKNOPTE BESCHRIJVING VAN HET PROJECT PROJECTPARTNERS EN PROJECTORGANISATIE CONCLUSIE 5 2 DEELNEMERS EN DERDEN ALGEMEEN CONSORTIUM PARTNERS 7 3 ACHTERGROND ALGEMEEN DOELSTELLLING RESULTATEN VOORONDERZOEK BESCHRIJVING BESCHIKBARE INFORMATIE (LITERATUUR) BODEMONDERZOEK - VERKENNING WKO 14 4 SELECTIE GEBOUWEN ADRESGEGEVENS BLOK B BEWONERSCOMMUNICATIE 15 5 TECHNISCHE ONDERBOUWING & DOELSTELLING REDUCTIE PRIMAIR ENERGIEGEBRUIK ONDERZOEKSMETHODE BEREKENINGSMETHODIEK 17 VOOR DE BEREKENINGEN ZIJN GEBRUIKT: HUIDIGE STATUS WONINGEN - NULMETING SYSTEEMKEUZE RESULTATEN GEBOUWSIMULATIE REDUCTIE PRIMAIR ENERGIEGEBRUIK 80% REDUCTIE WONINGEN REDUCTIE PRIMAIR ENERGIEGEBRUIK 60% REDUCTIE WONINGEN 24 6 SELECTIE CRITERIA AANTAL PARTICULIERE GEBOUWEIGENAREN POTENTIËLE IMPACT BIJ OPSCHALING ECONOMISCHE HAALBAARHEID 27 7 REALISATIE EN FASERING BESCHRIJVING INTEGRAAL TOTSTANDKOMINGPROCES FASERING EN PLANNINGSSCHEMA 30 8 ONDERTEKENING (11) woensdag 19 oktober

4 1 MANAGEMENTSAMENVATTING 1.1 Doelstelling en achtergrond De regeling beoogd een energiesprong voor bestaande woningen binnen de sociale en private huursector evenals het particulier eigendom te realiseren. LEBO Vastgoed BV heeft samen met de Gemeente Amsterdam Stadsdeel Nieuw West een visie voor het Centrum Nieuw West te Osdorp Amsterdam. Het experiment Trajectaanpak Energiesprong Woningbouw van SEV past zeer goed bij de visie en het geplande renovatie/nieuwbouw project van LEBO Vastgoed BV. 1.2 Beknopte beschrijving van het project LEBO Vastgoed BV exploiteert, beheert en ontwikkeld vastgoed. Als verhuurder van 325 sociale huurwoningen kiest LEBO Vastgoed BV voor vernieuwing van de bestaande woningen. In stadsdeel Nieuw West, aan de Tussenmeer, Martini van Geffenstraat en Osdorpplein, wordt door LEBO Vastgoed BV een groot deel van haar woningbezit aan het Osdorpplein vernieuwt. Het bouwplan bestaat uit commerciële ruimten én woningen voor zowel de sociale als de vrije sector. De eerste fase van de bouwplannen aan het Osdorpplein omhelst Blok B en is op te delen in 4 onderdelen: - 45 woningen (bestaand) welke gerenoveerd worden en worden ingedeeld voor de eerste stap 60% reductie van het primaire energiegebruik; - 30 woningen welke grondig gerenoveerd (vernieuwbouw) worden en worden ingedeeld voor de tweede stap 80% reductie van het primaire energiegebruik; - 45 woningen (nieuwbouw) nieuw te realiseren; - Uitbereiding commerciële plint. 1.3 Projectpartners en projectorganisatie Zie hoofdstuk 2 voor de omschrijving van het gehele consortium. Disciplines in het consortium zijn o.a.: eigenaar vastgoed, projectontwikkeling, architect, installatie-, bouwfysisch & energieadviseur, kostendeskundige, juridische ondersteuning, bouwkundig aannemer, werktuigbouwkundig installateur, elektrotechnisch installateur, leverancier kozijnen, Gemeente Amsterdam Stadsdeel Nieuw West en natuurlijk de bewoners & huurdersvereniging (11) woensdag 19 oktober

5 1.4 Conclusie Het experiment Trajectaanpak Energiesprong Woningbouw past zoals eerder aangegeven zeer goed in de visie van LEBO Vastgoed BV en de Gemeente Amsterdam Stadsdeel Nieuw West omtrent Osdorpplein. De huidige woningen van blok B zijn gebouwd in 1966 en voldoen niet meer aan de huidige normen. Vanuit het consortium zijn verschillende maatregelen (systeemkeuzes) opgesteld en onderzocht. Eén pakket is door het consortium meest haalbaar geacht, zowel technisch als financieel. Dit pakket is nader omschreven in hoofdstuk 5.4, kort samengevat betreft het een duurzame energieopwekkingcentrale (collectieve WKO met warmtepomp), verbetering schil, laag temperatuursverwarming (LTV) en optimale ventilatie. Om te voldoen aan de SEV subsidie dient aangetoond te worden dat de getroffen maatregelen leiden tot resp.80% en 60% primaire energiereductie van het totale primaire energiegebruik in de woningen. Berekeningen laten zien dat het primair energiegebruik van de 80% reductie woningen MJ is bij een gebruiksoppervlakte van 37,8 m2 (Ag). Dit geeft een primair energiegebruik van 0,125 GJ/m2 exclusief primair energiegebruik van apparatuur in de woningen. Vanuit de nulmeting is vastgesteld dat de woningen in de huidige situatie 0,980 GJ/m2 primaire energiegebruiken en daarmee is een energiereductie van primaire energie van 87,2% mogelijk (exclusief primair energiegebruik van apparatuur in de woningen). Voor de 60% energiereductie woningen laten de berekeningen zien dat het primair energiegebruik van de 60% reductie woningen MJ is bij een gebruiksoppervlakte van m2 (Ag). Dit geeft een primair energiegebruik van 0,345 GJ/m2 exclusief primair energiegebruik van apparatuur in de woningen. Vanuit de nulmeting is vastgesteld dat de woningen in de huidige situatie 0,980 GJ/m2 primaire energiegebruiken en daarmee is een energiereductie van primaire energie van 64.8% mogelijk (exclusief primair energiegebruik van apparatuur in de woningen). Uit de financiële haalbaarheidanalyse blijkt na toekenning SEV subsidie er nog een meerinvestering ten opzichte van conventionele verbouw- / nieuwbouwplannen is van ,- voor blok B (11) woensdag 19 oktober

6 Er zijn nog enkele opbrengsten die nog niet meegerekend zijn, maar wel de haalbaarheid ten goede komen, zoals opbrengst aansluiten WKO centrale voor commerciële units, meeropbrengst WWS extra punten duurzaamheid, courantheid woningen (waarbij het laatste lastig te kwantificeren is). Mede door de SEV subsidie en bovenstaande nog niet gekwantificeerde meeropbrengsten acht LEBO Vastgoed BV de geraamde meerinvestering overbrugbaar al dan niet acceptabel en wil daarmee zich op deze wijze aanmelden voor de SEV subsidie Realisatie Woningbouwproject Trajectaanpak Energiesprong Woningbouw (11) woensdag 19 oktober

7 2 DEELNEMERS EN DERDEN 2.1 Algemeen Eén van de doelstelling, zoals de naam al weergeeft, van het experiment Trajectaanpak Energiesprong Woningbouw is te komen tot een andere denkwijze en trajectaanpak om te komen tot zeer ambitieuze energiereductie resultaten. Voor dergelijke aanpak is breed kennisveld en invalshoeken benodigd. Daarom is LEBO Vastgoed BV extra verheugd dat er een uitgebreid consortium is verbonden aan dit project. Disciplines in het consortium zijn o.a.: eigenaar vastgoed, projectontwikkeling, architect, installatie-, bouwfysisch & energieadviseur, kostendeskundige, juridische ondersteuning, bouwkundig aannemer, werktuigbouwkundig installateur, elektrotechnisch installateur, leverancier kozijnen, Gemeente Amsterdam Stadsdeel Nieuw West en natuurlijk de bewoners & huurdersvereniging. 2.2 Consortium partners LEBO Vastgoed BV Partij : Eigenaar en beheerder woningen (sociale huur) Adres : Jan Tooropstraat 50, 1062 BN Amsterdam, Nederland Contactpersoon : de heer H.J. van Teeffelen (algemeen directeur) Telefoonnummer : adres : Website : Kernactiviteit : LEBO Exploiteert, beheert en ontwikkeld duurzame vastgoed. Motivatie : Verduurzaming woningvoorraad, lage energielasten voor huurders (sociale huursector) Bert Verwey Architectuur Partij : Architect Adres : Houtplein 10, 2012 DG Haarlem, Nederland Contactpersoon : de heer N.Simpson en de heer Bert Verwey (algemeen directeur) Telefoonnummer : adres : Website : Kernactiviteit : Architectuur Motivatie : Onder architectuur en functionaliteit bestaande woningen duurzaam te renoveren volgens de norm van morgen (11) woensdag 19 oktober

8 Het Adviescollectief BV Partij : Installatie-, bouwfysica en energieadviseur Adres : Van t Hofflaan 43, 1097 EM Amsterdam, Nederland Contactpersoon : de heer drs.ing. M.A.L. Stevens (penvoerder) Telefoonnummer : adres : Website : Kernactiviteit : Onafhankelijk gebouwinstallatie Adviesbureau. Werkgebieden: Werktuigbouwkunde, Elektrotechniek, Bouwfysica en Energieadvies Motivatie : Ervaring en kennisdeling duurzame renovatie sociale huursector LEBO Bouw BV Partij : Bouwkundig aannemer Adres : Jan Tooropstraat 50, 1062 BN Amsterdam, Nederland Contactpersoon : de heer H.J. van Teeffelen (algemeen directeur) Telefoonnummer : adres : Website : Kernactiviteit : LEBO Bouw BV (facet bouw) is een bouwkundig aannemer Motivatie : Verduurzaming woningvoorraad, lage energielasten voor huurders (sociale huursector) Bennink Klimaattechniek BV Partij : Beoogd werktuigbouwkundig installatiebedrijf Adres : Asterweg 7, 1031 HL Amsterdam, Nederland Contactpersoon : de heer P.J.H. Ophoff (algemeen directeur) Telefoonnummer : adres : Website : Kernactiviteit : Werktuigbouwkundig Installatiebedrijf Motivatie : Innoveren op gebeid van klimaattechniek in relatie tot duurzaamheid en samenwerkingsverbanden in de gehele bouwketen (11) woensdag 19 oktober

9 Installatie en Ingenieursbureau Koldijk BV Partij : Beoogd elektrotechnisch installatiebedrijf Adres : Branderweg 3, 8042 PD Zwolle Nederland Contactpersoon : de heer L. Wagenaar (algemeen directeur) Telefoonnummer : adres : Website : Kernactiviteit : Elektrotechnisch Installatiebedrijf en Ingenieursbureau Motivatie : Innoveren op gebeid van klimaattechniek in relatie tot duurzaamheid en samenwerkingsverbanden in de gehele bouwketen (11) woensdag 19 oktober

10 3 ACHTERGROND 3.1 Algemeen LEBO Vastgoed BV exploiteert, beheert en ontwikkeld vastgoed. Als verhuurder van 325 sociale huurwoningen kiest LEBO Vastgoed BV voor vernieuwing van de bestaande woningen. In stadsdeel Nieuw West, aan de Tussenmeer, Martini van Geffenstraat en Osdorpplein, wordt door LEBO Vastgoed BV een groot deel van haar woningbezit aan het Osdorpplein vernieuwt. Het bouwplan bestaat uit commerciële ruimten én woningen voor zowel de sociale als de vrije sector. Het project in Centrum Nieuw West aan het Osdorpplein bestaat uit 3 blokken: Blok A, B en C. Zie tevens bijlage 1 voor de situatietekening. Tussenmeer Hoekenesgracht Osdorpplein (zuid) Meer en Vaart Sloterplas Bestaande bebouwing: A de 25 woningen (maakt geen onderdeel uit van de huidige planvorming) B de 90 woningen C de 63 woningen A, B & C commerciële ruimtes op de begane grond (11) woensdag 19 oktober

11 De eerste fase is de renovatie van blok B (bouwjaar 1966). Blok B betreft tevens de subsidieaanvraag voor het SEV - Realisatie woningbouwproject Trajectaanpak Energiesprong Woningbouw. Bestaande situatie: Het programma van blok B ziet er als volgt uit: (11) woensdag 19 oktober

12 Blok B is op te delen in 4 onderdelen: - 45 woningen (bestaand) welke gerenoveerd worden en worden ingedeeld voor de eerste stap 60% reductie van het primaire energiegebruik; - 30 woningen welke grondig gerenoveerd (vernieuwbouw) worden en worden ingedeeld voor de tweede stap 80% reductie van het primaire energiegebruik; - 45 woningen (nieuwbouw) nieuw te realiseren; - Uitbereiding commerciële plint. SEV 80% energiereductie SEV 60% energiereductie SEV 80% energiereductie, minimaal 30 woningen SEV 60% energiereductie, minimaal 30 woningen Bestaande situatie: Nieuwe situatie: Blok B Blok C 3.2 Doelstellling De woningen zijn gebouwd in 1966 en voldoen niet meer aan de huidige normen. Door stijgende energieprijzen krijgen energielasten een steeds groter aandeel in de maandelijkse kosten van de bewoners. Waar aan de ene zijde huur gesubsidieerd wordt, stijgen de energiekosten aan de andere zijde. De energiekosten gaan richting de gesubsidieerde huurkosten (11) woensdag 19 oktober

13 Stadsdeel Nieuw West heeft met LEBO Vastgoed BV een intentieverklaring getekend om het centrum Osdorp te herontwikkelen. Hiermee heeft LEBO vastgoed een belangrijke rol in de toekomstige ontwikkeling van het winkelcentrum te Osdorp. Conform de voorwaarden SEV - Realisatie woningbouwproject Trajectaanpak Energiesprong Woningbouw voldoen het aantal geplande woningen. Doelstelling Aantal woningen 60% reductie primaire energiegebruik 80% reductie primaire energiegebruik 45 woningen 30 woningen 3.3 Resultaten vooronderzoek Voor het gehele project is recentelijk een intentieverklaring met de Gemeente Amsterdam Stadsdeel Nieuw-west getekend. Het gehele project is daarmee nog stedenbouwkundig niveau. Vooronderzoeken betreffen alleen nog stedenbouwkundige onderzoeken. Blok B betreft fase 1 en zal al eerste aangepakt worden. De subsidie van SEV - Realisatie woningbouwproject Trajectaanpak Energiesprong Woningbouw heeft de renovatie van blok B naar voren gehaald. LEBO Vastgoed BV, de Gemeente Amsterdam en architect Bert Verwey zijn op dit moment in gesprek met de definitieve invulling van het gehele project en met name blok B. Hierdoor zit het project in voorlopig schetsontwerp en is nog geen WABO vergunning aangevraagd. De verdere invulling van het project kan wijzigingen hebben op de voor dit project gebruikte huidige uitgangspunten. 3.4 Beschrijving beschikbare informatie (literatuur) In de eerste verkenningen om te kijken of de doelstellingen reductie primaire energiegebruiken financieel & technisch haalbaar zijn, zijn o.a. de volgende beschikbare literatuur gebruikt: - Bewonerscommunicatie bij duurzame woningverbetering; Aeneas 2010; - Passiefhuizen in Nederland - Build Desk DHV - Aeneas 2006; - Toolkit Bestaande Bouw - Aeneas 2008; - Creatieve Energie - Conceptlijn Exergiewoning - EnergieTransitie 2007; (11) woensdag 19 oktober

14 - Creatieve Energie - Conceptlijn Passiefhuis - EnergieTransitie 2007; - ISSO publicatie 82.1 en 82.2 Energieprestatie advies woningen; - Diverse ISSO publicaties, NEN normen, artikelen. 3.5 Bodemonderzoek - Verkenning WKO Tijdens de studie Realisatie woningbouwproject Trajectaanpak Energiesprong Woningbouw is door een geohydroloog Van Harlingen Grondwatermanagement een scan uitgevoerd naar de juridische en technische toepasbaarheid voor een warmte- en koude opslag (WKO) voor blok B. Het resultaat van deze scan is dat er géén technische en/of juridische belemmeringen zijn voor het toepassen van een WKO voor Blok B. Indien bijvoorbeeld blok B in een drinkwaterontginning gebied betreft of er zijn andere WKO's gerealiseerd nabij blok B kan dit de juridische en technische toepasbaarheid van een WKO beperken of zelfs weerhouden. Om überhaupt verder te onderzoeken of een WKO financieel haalbaar is, was een dergelijk vooronderzoek benodigd. Het onderzoek is bijgevoegd in de bijlage 3. Tevens zijn o.a.: grondopbouw, boordiepten en redoxgrenzen bepaald. Hierdoor is de financiële haalbaarheid van de WKO beter te bepalen (11) woensdag 19 oktober

15 4 SELECTIE GEBOUWEN 4.1 Adresgegevens Blok B Blok B, Martini van Geffenstraat te Osdorp Amsterdam. Huisnummers Postcode Plaats 2-16 Even 1068 GK Amsterdam Even 1068 GL Amsterdam 1-85 Oneven 1068 GD Amsterdam Oneven 1068 GE Amsterdam Oneven 1068 GG Amsterdam Oneven 1068 GH Amsterdam Oneven 1068 GJ Amsterdam In bijlage 2 is de complete lijst met woningen en bewoners opgenomen. 4.2 Bewonerscommunicatie Gezien de fase waarin het ontwerp en de gespreken met de Gemeente Amsterdam zich bevinden zijn de bewoners nog niet geïnformeerd. Bewoners communicatie in dergelijke processen is uiterst belangrijk en er dient een zorgvuldig uitgewerkt communicatieplan ten grondslag te liggen. Invulling hiervan is in deze fase helaas nog niet mogelijk. In het bewoners-communicatieplan zitten o.a. informatiesessies en daarin worden bewoners en huurdersvereniging uitgenodigd deel te nemen in het consortium teneinde het totale energiegebruik te verlagen. In de handleiding Trajectaanpak Energiesprong Woningbouw wordt aangegeven dat: het project moet worden getrokken door een publiekprivaat consortium van marktpartij(en), lokale overheid/overheden en gebouweigenaar/eigenaren (waarbij het laatste een combinatie van particuliere-bewoners en/of eventuele institutionele opdrachtgevers zoals woningcorportaties zijn. In het geval van institutionele opdrachtgevers is het raadzaam de gebouwgebruikers (huurders) te betrekken in het realisatieproces. (paragraaf 3.2 voorwaarden) Zoals in de inleiding is aangegeven betreffen de te renoveren woningen alle sociale huurwoningen. Er is daarom geen sprake van particuliere eigena(a)r(en). De huurders zullen absoluut in het realisatietraject betrokken worden conform de voorwaarden (11) woensdag 19 oktober

16 5 TECHNISCHE ONDERBOUWING & DOELSTELLING REDUCTIE PRIMAIR ENERGIEGEBRUIK 5.1 Onderzoeksmethode Ten einde in deze eerste verkenning te komen tot inzicht of de gestelde reductie primaire energiegebruiken haalbaar zijn is de volgende onderzoeksmethode opgesteld: 1. Nulmeting bestaande situatie door opstelling van een Energieprestatiecertificaat (Energielabel) en maatwerkadvies conform de europese richtlijn 2002/91/EG "Energie Performance of Building Directive" (EPBD) ISSO publicatie 82.1 en 82.2; 2. Opstellen PvE Systeemkeuze en toetsen systeemrecepten middels EPC berekening; 3. Vooronderzoek/scan juridische en technische haalbaarheid WKO, door geohyrdoloog; 4. Opstellen haalbaarheidsanalyse Systeemkeuze; 5. Toetsing energiegebruiken en binnenmilieuaspecten middels dynamische gebouwsimulaties; 6. Concept / Richting Systeemkeuze maken en opstellen PvE; Huidige status 7. Projectplan opstellen SEV - Realisatie woningbouwproject Trajectaanpak Energiesprong Woningbouw en indienen; 8. Definitief maken PvE met Gemeente Amsterdam; 9. Planning opmaken en communiceren; 10. Communicatieplan Bewoners opstellen; 11. Gezamenlijk met Bewoners en rest van consortium verder onderzoeken teneinde de primaire energiegebruiken verder te reduceren en definitieve invulling te geven; 12. Opstellen en communiceren definitief realisatie plan Energiesprong Woningbouw; 13. Kwaliteitscontroles gedurende de realisatiefase; (11) woensdag 19 oktober

17 14. Energiemeting en toetsing werkelijk behaalde reductie primaire energiegebruik; 15. Communicatie behaalde resultaten en delen ervaringen. 5.2 Berekeningsmethodiek Voor de berekeningen zijn gebruikt: EPA-W tbv de nulmetingen : Vabi Software BV EPC berekeningen tbv verkenning systeemkeuze : Bink Sofware BV Dynamische Gebouwsimulatie tbv toetsing : Bink Software BV De energiegebruiken zijn bepaald met het dynamisch rekenmodel DYWAG van Bink Software BV. Het thermisch simulatiemodel DYWAG (DYnamisch WArmtegebruik in Gebouwen) is een computer programma waarmee optredende warmtestromen en temperaturen in gebouwen wordt bepaald door uurlijks de gehele warmte- en vochthuishouding van het gebouw en / of ruimte te berekenen. Toepassingen zijn o.a. Energiegebruik, TO berekening, Binnenklimaat / Comfort berekening, koellast bepaling, Warmtelast bepaling (belastingduurkromme). Het model heeft de keurmerkprocedure met succes doorstaan. Dit keurmerk is voor diverse opdrachtegevers (w.o. de Rgd) een aanbeveling om het programma als ontwerp- of controle-instrument te gebruiken. (www.binksoftware.nl) 5.3 Huidige status woningen - Nulmeting De woningen zijn in 1966 gerealiseerd en voldoen niet meer aan de huidige normen (11) woensdag 19 oktober

18 Ventilatie in de woningen is geheel natuurlijk (Type A: natuurlijke toevoer, natuurlijke afvoer). De woningen zijn voorzien van open geisers tbv warmtap water en zijn aangesloten op een collectieve VR ketel voor de ruimteverwarming met een hoog temperatuursnet & -radiatoren. De woningen zijn slecht geïsoleerd en zijn voorzien van dubbelglas. In bijlage 4 zijn enkele EPA-W bijgevoegd. Zie hieronder een tabel met bouwkundige constructies in de huidige situatie (11) woensdag 19 oktober

19 De woningen hebben op dit moment gemiddeld een Label E / F. De energieprestatie voor de woning is EP = 2,22 [-] Bovenstaande geeft aan, dat als nulmeting, het huidige primaire energiegebruik 0,980 GJ/m2 gebruiksoppervlak (Ag) is, exclusief primair energiegebruik van apparatuur in de woningen. Dit is de referentie voor de toetsing van de gestelde voorwaarden van SEV. 5.4 Systeemkeuze Middels EPC berekeningen zijn verschillende systeemvarianten opgesteld teneinde de gestelde primaire energiereductie te realiseren. Deze varianten zijn in een financiële haalbaarheidsanalyse (systeemkeuze) vergeleken. Zie bijlage 5: Rapport Systeemvergelijk Duurzame Energie. Deze financiële haalbaarheid laat zien dat de toepassing van een duurzame energieopwekking voor Blok B rendabel is. Mede door het exploitabel te maken van de WKO centrale hetzij door LEBO zelf, hetzij door een externe partij (outsourcing). Het gekozen systeemkeuze is beschreven in het concept Richtlijnen PvE installatieconcept, zie tevens bijlage 6. Het gekozen concept is in deze verkennende fase haalbaar gebleken en zal in de volgende fase tezamen met dan ingelichte bewoners (als compleet consortium) verder uitgewerkt worden teneinde het primaire energiegebruik verder te reduceren en te komen tot een totaal definitief plan (11) woensdag 19 oktober

20 Kort samengevat bestaat het installatierecept uit voor de 80% primaire energiereductie woningen: WKO met warmtepompcentrale; 4-pijps distributie (transportleiding); Afgifteset met individuele energiemeting (per appartement); LTV vloerverwarming & vloerkoelingsysteem; Individuele MV ventilatie (Type C: natuurlijke toe- & mech afvoer); Zelfregulerende toevoerroosters; Voorverwarmde lucht via atrium; Douche WTW (bak); Bouwfysische eigenschappen: Dak : Rc = 5,0 m² K/W Vloer : Rc = 3,5 m² K/W Wanden : Rc = 4,5 m² K/W Beglazing (HR++) : U = 1,2 W/m²K ZTA = 0,28 [-] Door atrium extra schil en voorverwarmde ventilatielucht; Dubbele kierdichting; Extra aandacht koudebruggen; (11) woensdag 19 oktober

21 Voor de 60% reductie primaire energiegebruik woningen, bestaat het installatierecept uit: WKO met warmtepompcentrale; 4-pijps distributie (transportleiding); Afgifteset met individuele energiemeting (per appartement); LTV radiatoren / LTV convectoren; Individuele MV ventilatie (Type C: natuurlijke toe- & mech afvoer); Zelfregulerende toevoerroosters; Bouwfysische eigenschappen: Dak : Rc = 3,5 m² K/W Vloer : Rc = 2,5 m² K/W Wanden : Rc = 3,5 m² K/W Beglazing (HR++) : U = 1,2 W/m²K ZTA = 0,28 [-] Dubbele kierdichting; Extra aandacht koudebruggen; 5.5 Resultaten Gebouwsimulatie De in de vorige paragrafen beschreven Richtlijnen PvE (installatierecept en bouwfysische eigenschappen constructies) zijn vervolgens middels een dynamische gebouwsimulatie getoetst op energiegebruik en binnenmilieu aspecten (11) woensdag 19 oktober

22 Bovenstaande grafiek laat als de belastingduurkromme zien van de woonkamer en openkeuken van een vernieuwbouw woning met 80% primaire energiereductie. De goede isolatie, dubbele kierdichting en extra aandacht aan koudebruggen laat zien dat er weinig warmtebehoefte is. De voorverwarmde ventilatielucht door het atrium aan de achterzijde van de betreffende woningen voorkomt veel warmteverlies door ventilatie. Tevens is te zien dat de koudebehoefte zeer laag is, mede door goede isolatie, effect van het atrium en toepassing lage ZTA waarde 0,28 [-]. De temperatuurgrenzen laat zien dat comfort gegarandeerd wordt. het betreft hier operatieve temperatuur versus de gewogen buitentemperatuur. Als de grafiek als y-as de binnenruimte temperatuur weergeeft is duidelijk te zien dat de ruimte regeling op 20 ⁰C is gesteld en de ruimte binnentemperatuur niet onder deze waarde komt. De dynamische gebouwsimulatie laat geeft eveneens het aantal temperatuursoverschrijdingen (TO-uren) zien. Bij de berekende woningen is te zien dat er bij aanwezigheid in de woonkamer 102 uren boven 25,5 C zitten en dat de maximale temperatuur van 28 C maar 24 uur voorkomt. In deze eerste berekeningen is geen koeling opgenomen in de hal, de TO berekening laat zien dat in de hal eveneens maatregelen getroffen moeten worden en daar zal ook koeling middels vloerkoeling worden aangebracht (11) woensdag 19 oktober

23 Door de inpassing van de WKO is het sowieso wenselijk zoveel mogelijk koude af te leveren aan de woningen, daar er meer warmtevraag is dan koudevraag in het gehele project en de bodem thermisch in balans moet zijn, conform de voorwaarden van de Provincie. Koude wordt ook geleverd aan de commerciële ruimten. TO van Top (operatieve temperatuur) Slkmr 2 Slkmr 1 hal badkamer WC Woonkamer + openk. Totaal Aanwezigheid Totaal Aanwezigheid Totaal Aanwezigheid Totaal Aanwezigheid Totaal Aanwezigheid Totaal Aanwgh Top [ C] [h] [h] [h] [h] [h] [h] [h] [h] [h] [h] [h] [h] 14 <= x < <= x < <= x < <= x < <= x < <= x < <= x < <= x < <= x < <= x < <= x < <= x < <= x < <= x < <= x < <= x < <= x < Som Top Som Top > 25, Som Top > 25, Som Top > 28, De primaire energiestromen worden weergegeven in onderstaande grafiek (11) woensdag 19 oktober

24 5.6 Reductie primair energiegebruik 80% reductie woningen De EPC berekening laat zien dat het primair energiegebruik van de 80% reductie woningen MJ is bij een gebruiksoppervlakte van 37,8 m2 (Ag). Dit geeft een primair energiegebruik van 0,125 GJ/m2 exclusief primair energiegebruik van apparatuur in de woningen. Vanuit de nulmeting is vastgesteld dat de woningen in huidige situatie 0,980 GJ/m2 primaire energiegebruiken en daarmee is een energiereductie van primaire energie van 87,2% mogelijk (exclusief primair energiegebruik van apparatuur in de woningen). Voor de toetsing van het plafond: ruimtewarmtevraag niet boven de 0,14 GJprimair/m2 (Ag) geeft de berekening aan dat voor de ruimteverwarming Qprim.verwarm. totaal 888 MJ wordt gebruikt. Als deze waarde gedeeld wordt door het gebruiksoppervlak 37,8 m2 (Ag) wordt inzichtelijk dat deze woningen 0,023 GJprimair/m2 Ag gebruiken en dus voldoen aan de gestelde plafond. 5.7 Reductie primair energiegebruik 60% reductie woningen De EPC berekening laat zien dat het primair energiegebruik van de 60% reductie woningen MJ is bij een gebruiksoppervlakte van m2 (Ag). Dit geeft een primair energiegebruik van 0,345 GJ/m2 exclusief primair energiegebruik van apparatuur in de woningen. Vanuit de nulmeting is vastgesteld dat de woningen in huidige situatie 0,980 GJ/m2 primaire energiegebruiken en daarmee is een energiereductie van primaire energie van 64.8% mogelijk (exclusief primair energiegebruik van apparatuur in de woningen). Voor de toetsing van het plafond: ruimtewarmtevraag niet boven de 0,14 GJprimair/m2 (Ag) geeft de berekening aan dat voor de ruimteverwarming Qprim.verw. totaal MJ wordt gebruikt. Als deze waarde gedeeld wordt door het gebruiksoppervlak 50,43 m2 (Ag) wordt inzichtelijk dat deze woningen 0,208 GJprimair/m2 Ag gebruiken en dus voldoen aan de gestelde plafond (11) woensdag 19 oktober

25 6 SELECTIE CRITERIA 6.1 Aantal particuliere gebouweigenaren In de handleiding Trajectaanpak Energiesprong Woningbouw wordt aangegeven dat: het project moet worden getrokken door een publiekprivaat consortium van marktpartij(en), lokale overheid/overheden en gebouweigenaar/eigenaren (waarbij het laatste een combinatie van particuliere-bewoners en/of eventuele institutionele opdrachtgevers zoals woningcorportaties zijn. In het geval van institutionele opdrachtgevers is het raadzaam de gebouwgebruikers (huurders) te betrekken in het realisatieproces. (paragraaf 3.2 voorwaarden) Zoals in de inleiding is aangegeven betreffen de te renoveren woningen alle sociale huurwoningen. Er is daarom geen sprake van particuliere eigena(a)r(en). De huurders zullen absoluut in het realisatietraject betrokken worden conform de voorwaarden. Gezien de fase waarin het ontwerp en de gespreken met de Gemeente Amsterdam zich bevinden zijn de bewoners nog niet geïnformeerd. Bewoners communicatie in dergelijke processen is uiterst belangrijk en er dient een zorgvuldig uitgewerkt communicatieplan ten grondslag te liggen. Invulling hiervan is in deze fase helaas nog niet mogelijk. In het bewoners-communicatieplan zitten o.a. informatiesessies en daarin worden bewoners en huurdersvereniging uitgenodigd deel te nemen in het consortium teneinde het totale energiegebruik te verlagen. Een lijst met namen en naw-gegevens van alle bewoners is bijgevoegd in bijlage (11) woensdag 19 oktober

26 6.2 Potentiële impact bij opschaling Zie bijlage voor Impacttool en bepaling subsidieplafond. Voor de gehanteerde investeringsbedragen zie onderstaande tabel ter onderbouwing. Investeringsvergelijk Systeemkeuze Renovatie en nieuwbouwproject Osdorpplein - Nieuw West - LEBO Systeemkeuze Bestaand 45x Vernieuwbouw 30x Nieuwbouw 40x WKO centrale Distributie Afgifteset + energiemeters LTV Vloerverwarming LTV Convectoren Ventilatie C: nat. Toev., mech. Afvoer Zelf regelende roosters (raamkozijn) Balansventilatie met WTW type D Douche(bak) WTW Aanpassen leidingtrace tapwater V Rc-waarde dak bestaand 2,0 m2.k/w V Rc-waarde dak nieuw 5,0 m2.k/w Rc-waarde vloer BG bestaand 2,1 m2.k/w V Rc-waarde vloer BG nieuw 3,5 m2.k/w Rc-waarde gevel 3,5 m2.k/w ntb U-waarde glas HR++ 1,2 W/m2.K ZTA 0,28 [-] Dubbele kierdichting Extra aandacht koudebruggen 500 V Extra bouwkundige aanpassingen V Investering per woning Investering totaal per gebouwdeel NB: Bovenstaande is exclusief standaard Elektra installaties Bovenstaande is exclusief standaard riool en drinkwaterinstallaties Door vervallen geisers in bestaande woningen is aanpassing drinkwaternet nodig Bouwkundige aanpassing nieuw- en vernieuwbouw niet meegenomen, is immers toch gepland Alle kosten zijn inclusief montage, hulpmateriaal en inbedrijfstelling; Bedragen exclusief opslagen hoofdaannemer; Alle calculaties zijn onder voorbehoud van definitieve geschiktheid van de bodem; Investeringskosten zijn indicatief en gebaseerd op voorlopige aannames; Aanbestedingsrisico niet meegenomen (11) woensdag 19 oktober

Bijlage I 20111278-07 Investeringen en energielasten Energiesprong woningbouw Maria van Bourgondiëlaan te Eindhoven. 1 Inleiding

Bijlage I 20111278-07 Investeringen en energielasten Energiesprong woningbouw Maria van Bourgondiëlaan te Eindhoven. 1 Inleiding Bijlage I 20111278-07 Investeringen en energielasten Energiesprong woningbouw Maria van Bourgondiëlaan te Eindhoven Datum Referentie Behandeld door 13 december 2011 20111278-07 P. Smoor/LSC 1 Inleiding

Nadere informatie

ENERGIE PRESTATIE ADVIES VOOR WONINGEN

ENERGIE PRESTATIE ADVIES VOOR WONINGEN 4 juli 2007 19:11 uur Blz. 1 / 8 cursus Luc Volders - 2-7-2007 ENERGIE PRESTATIE ADVIES VOOR WONINGEN Opdrachtgever: FB Projectgegevens: testpand 1234AB Software: EPA-W Kernel 1.09 07-06-2007 Vabi Software

Nadere informatie

ENERGIE PRESTATIE ADVIES VOOR WONINGEN

ENERGIE PRESTATIE ADVIES VOOR WONINGEN Beta Testbedrijf E. van Dijk 007 Kleveringweg 12 2616 LZ Delft info@vabi.nl Delft, 8 februari 2007 ENERGIE PRESTATIE ADVIES VOOR WONINGEN Opdrachtgever: Opdrachtgever BV A. Bee Projectgegevens: Voorbeeldproject

Nadere informatie

EPC 0,8: Over welke woningen en installatieconcepten hebben we het?,

EPC 0,8: Over welke woningen en installatieconcepten hebben we het?, EPC 0,8: Over welke woningen en installatieconcepten hebben we het?, ir. F.W. (Freek) den Dulk Nieuwe eis per 1 januari 2006 EPC 0,8 Herziening norm: NEN 5128:2004 Energieprestatie van woonfuncties en

Nadere informatie

Slimme keuzes voor woningconcepten met warmtepompen

Slimme keuzes voor woningconcepten met warmtepompen Slimme keuzes voor woningconcepten met warmtepompen Interactie tussen gevelisolatie, ventilatiesystemen en capaciteit warmtepompsystemen Per 1 januari 2015 worden de EPCeisen aangescherpt. Voor woningen

Nadere informatie

SBRCURnet Bouwlokalen. Samen Nul op de meter, bij woning renovatie. Henk Wegkamp 14-4-2015 vs1.1. 31 maart 2015

SBRCURnet Bouwlokalen. Samen Nul op de meter, bij woning renovatie. Henk Wegkamp 14-4-2015 vs1.1. 31 maart 2015 1 SBRCURnet Bouwlokalen Samen Nul op de meter, bij woning renovatie Henk Wegkamp 14-4-2015 vs1.1 Wat betekent Nul-op-de-meter? 4 Veel termen in gebruik Energieneutraal Energie-nota-nul EPC = 0 nzeb (nearly

Nadere informatie

VvE s met Energie. Onderzoek VvE Schiezicht 10 april 2014 Wouter van den Acker PKW

VvE s met Energie. Onderzoek VvE Schiezicht 10 april 2014 Wouter van den Acker PKW VvE s met Energie Onderzoek VvE Schiezicht 10 april 2014 Wouter van den Acker PKW Inhoud Het Energiemodel Bestaande situatie Trias Energetica Maatregelen Scenario s Hoe verder? Energieadvies voor Schiezicht

Nadere informatie

Grip op je energieprestaties -wat doet de NZEB-tool?

Grip op je energieprestaties -wat doet de NZEB-tool? Grip op je energieprestaties -wat doet de NZEB-tool? Masterclass door Clarence Rose, DNA in de Bouw / Azimut Bouwbureau en Carl-peter Goossen, DNA in de Bouw / BouwNext 2 Masterclass Introductie NZEB-tool

Nadere informatie

RENOVATIE KANTOOR NOTITIE ENERGIEBESPARING EN INVESTERINGEN INHOUDSPOGAVE

RENOVATIE KANTOOR NOTITIE ENERGIEBESPARING EN INVESTERINGEN INHOUDSPOGAVE RENOVATIE KANTOOR NOTITIE ENERGIEBESPARING EN INVESTERINGEN INHOUDSPOGAVE SAMENVATTING 0. INLEIDING 1. ISOLATIE 2. INSTALLATIE 3. RAMEN EN KOZIJNEN 4. ZONWERING EN KOELING 5. VERLICHTING DIA duurzame auteur:

Nadere informatie

Energieneutraal via de Passief bouwen route

Energieneutraal via de Passief bouwen route Energieneutraal via de Passief bouwen route ing. J.J.P. (Jan Pieter) van Dalen Slotsymposium 14 september 2015 Verbouw monument Verbouw van een monument Monument als bedoeld in art. 1 onder d (Monumentenwet

Nadere informatie

energiebesparing bestaande bouw Noord-West Veluwe

energiebesparing bestaande bouw Noord-West Veluwe energiebesparing bestaande bouw Noord-West Veluwe Marc Smijers M 06-23924330 www.smijers-energieadvies.nl info@smijers-energieadvies.nl 1 Onderwerpen Hoe komt energielabel tot stand Relatie (of niet!)

Nadere informatie

Kleinschalige energetische renovatie

Kleinschalige energetische renovatie Kleinschalige energetische renovatie Kantoor plus bovenwoning van label G naar A+ de Haas & Partners Adviseurs Duurzaam Gebouwde Omgeving Van componenten naar concept Bouwkundig Ventilatie Installaties

Nadere informatie

Energieverspilling is zinloos

Energieverspilling is zinloos Aan de slag in de Bestaande Bouw Energieverspilling is zinloos in het verleden en daarna samengesteld door: Martin Liebregts Haico van Nunen Donderdag 13 september 2007 Milieu - Aandacht in de tijd 2/31

Nadere informatie

Handleiding. Trajectaanpak Energiesprong Woningbouw 1

Handleiding. Trajectaanpak Energiesprong Woningbouw 1 Trajectaanpak Energiesprong Woningbouw Handleiding Trajectaanpak Energiesprong Woningbouw 1 Inhoudsopgave Tender Trajectaanpak Energiesprong Woningbouw 1. Trajectaanpak Energiesprong Woningbouw: Twee separate

Nadere informatie

Het (vernieuwde) energielabel nu en in de toekomst

Het (vernieuwde) energielabel nu en in de toekomst Tweespraaklezing 26 maart 2009 Het (vernieuwde) energielabel nu en in de toekomst - deel 1 - ing. J.J.P. (Jan Pieter) van Dalen Adviesburo Nieman B.V. 1 Programma 1. Het energielabel Bronvermelding Functie

Nadere informatie

Energieprestatie van gebouwen

Energieprestatie van gebouwen Energieprestatie van gebouwen Caleffi Academy Pieter Nuiten Maart 2014 Planadvies W/E adviseurs Een betrouwbare partner in duurzaam vastgoed www.w- e.nl! Voor opdrachtgevers met ambi8e! 25 medewerkers!

Nadere informatie

4 Energiebesparingsadvies

4 Energiebesparingsadvies 4 Energiebesparingsadvies 4.1 Inleiding In dit hoofdstuk wordt het energiebesparingsadvies voor het gebouw gepresenteerd. Allereerst wordt een inventarisatie gegeven van de reeds getroffen en onderzochte

Nadere informatie

De cijfers worden in GJ (GigaJoule) uitgedrukt. Dit is de eenheid van Warmte. Ter vergelijk, 1 GJ komt overeen met 278 kwh of +/- 32 m3 gas.

De cijfers worden in GJ (GigaJoule) uitgedrukt. Dit is de eenheid van Warmte. Ter vergelijk, 1 GJ komt overeen met 278 kwh of +/- 32 m3 gas. Project: woningen Maasbommel Datum: april 2014 Onderwerp: jaarrapportage nr. 4 Inleiding Eind februari 2013 zijn de drie woning in Maasbommel opgeleverd aan de huurders van Woonstichting De Kernen. Deze

Nadere informatie

verwijzingen zijn afgestemd op ISSO 82.1 versie oktober 2009

verwijzingen zijn afgestemd op ISSO 82.1 versie oktober 2009 Eindtermen en toetsmatrijs: toets energieprestatiecertificaat bestaande woningen Vastgesteld door de EPA-examencommissie en goedgekeurd door het CCvD van de Stichting Kwaliteitsborging Installatiesector

Nadere informatie

Energie-Index advies tbv huursector

Energie-Index advies tbv huursector Energie-Index advies tbv huursector Ulft, 2 juli 2015. Project: ATAG E-I oplossingen Projectnummer: 2015-018 Woningtype: Rij-tussenwoningen bj 46/64, 65/74, 75/91 Opdrachtgever: ATAG Verwarming Nederland

Nadere informatie

Beknopte beschrijving wijzigingen label methodiek woningen

Beknopte beschrijving wijzigingen label methodiek woningen Beknopte beschrijving wijzigingen label methodiek woningen Datum: juli 2009 Conceptversie Hoofdstuk 6 ISSO 82.1 In de onderstaande notitie zijn de wijzigingen en uitbreidingen beschreven die per 1 oktober

Nadere informatie

Presentatie Samen Nul op de meter Veranderingen energie denken. Carl-peter Goossen Ontwerpmanager. 24 maart 2015

Presentatie Samen Nul op de meter Veranderingen energie denken. Carl-peter Goossen Ontwerpmanager. 24 maart 2015 1 Presentatie Samen Nul op de meter Veranderingen energie denken Carl-peter Goossen Ontwerpmanager 2 Samen naar Nul op de meter Veranderingen energie denken en comfort 14 regio s in 11 landen 3 DNA in

Nadere informatie

System integrator. ing. Ad van der Aa Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs BV

System integrator. ing. Ad van der Aa Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs BV System integrator ing. Ad van der Aa Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs BV Huidige praktijk Gezond EPC DuBo A a n n e m e r Afgifte (St. LTV) Installateur Warmteverlies en koellast Regeltechniek Warmtepompen

Nadere informatie

EEN DUURZAME ENERGIEVOORZIENING VOOR IEDEREEN

EEN DUURZAME ENERGIEVOORZIENING VOOR IEDEREEN A SUSTAINABLE ENERGY SUPPLY FOR EVERYONE A SUSTAINABLE ENERGY SUPPLY FOR EVERYONE o o o o Portaal (6x) Bo-Ex Stanleylaan Bo-Ex Livingstonelaan Isolatie Geen Wel Wel Glas enkel Dubbel Dubbel

Nadere informatie

Energieverspilling is zinloos

Energieverspilling is zinloos Aan de slag in de Bestaande Bouw Energieverspilling is zinloos in het verleden en daarna samengesteld door: Martin Liebregts Haico van Nunen Donderdag 13 september 2007 2/25 3/25 1. Praktijk van het verleden

Nadere informatie

Datum: [Datum van inzending] Betreft: Aanvraag technische onderbouwing binnen de tender Kantoren vernieuwen naar energieneutraal.

Datum: [Datum van inzending] Betreft: Aanvraag technische onderbouwing binnen de tender Kantoren vernieuwen naar energieneutraal. Aanbiedingsbrief SEV/Energiesprong Postbus 1878 3000 BW Rotterdam Datum: [Datum van inzending] Betreft: Aanvraag technische onderbouwing binnen de tender Kantoren vernieuwen naar energieneutraal. L.S.

Nadere informatie

Duurzaam bouwen en renoveren. Wim Gilijamse Lector Duurzame Energievoorziening

Duurzaam bouwen en renoveren. Wim Gilijamse Lector Duurzame Energievoorziening Duurzaam bouwen en renoveren Wim Gilijamse Lector Duurzame Energievoorziening Ontwikkeling energieprestatie woningen 3,5 3 2,5 nieuw bestaand EPC 2 1,5 1 0,5 0 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

Nadere informatie

Bouwfysisch rekenen. voorspelt resultaten

Bouwfysisch rekenen. voorspelt resultaten 1 Bouwfysisch rekenen Passiefhuis Specialist European certified passive house designer voorspelt resultaten Passiefhuis Veranderingen energie denken Van EPG naar NZEB 6-8 oktober 2015 Carl-peter Goossen

Nadere informatie

A (zie toelichting in bijlage)

A (zie toelichting in bijlage) Energielabel gebouw Afgegeven conform de Regeling energieprestatie gebouwen. Veel besparingsmogelijkheden A (zie toelichting in bijlage) Dit gebouw Weinig besparingsmogelijkheden Labelklasse maakt vergelijking

Nadere informatie

Woningen met EPC ( 0,8

Woningen met EPC ( 0,8 Een initiatief van in samenwerking met 1 Woningen met EPC ( 0,8 Toelichting wijzigingen en bouwkundige aandachtspunten en duurzame energie - ontwerp- en adviesbureau BNA ir. F.W. den Dulk (Freek) 2 1 Onderwerpen

Nadere informatie

All-electric woningconcept

All-electric woningconcept All-electric woningconcept Kwalitatieve en kwantitatieve vergelijking tussen 3 energieconcepten Robbert van Rijswijk Merosch Inhoud 1. Voorstellen 2. Vergelijking energieconcepten 3. Uitwerking all-electric

Nadere informatie

Concepten EPC 0.4. Bouwkundige uitgangspunten

Concepten EPC 0.4. Bouwkundige uitgangspunten Concepten EPC 0.4 Om een EPC 0.4 te realiseren voor de referentiewoningen zijn er verschillende concepten ontwikkeld die onderling verschillen op de wijze van ventileren en verwarmen. Aan de basis van

Nadere informatie

Passief Bouwen: waarom en hoe?

Passief Bouwen: waarom en hoe? Passief Bouwen: waarom en hoe? Ontwerpen en bouwen vanuit een visie ir. H.J.J. (Harm) Valk senior adviseur Energie & Duurzaamheid Passief Bouwen Kenmerken o hoogwaardige thermische schil o goed comfort

Nadere informatie

energielabel Afgegeven conform de Regeling energieprestatie gebouwen.

energielabel Afgegeven conform de Regeling energieprestatie gebouwen. Energieprestatiecertificaat energielabel Bestaande bouw Woning/Woongebouw Afgegeven conform de Regeling energieprestatie gebouwen. Energieklasse zeer energie zuinig A B A ++

Nadere informatie

Building4life. Wilt u weten hoe? Building4life. Jan van Polanenkade 26B1 4811 KM Breda Postbus 1069 4801 BB Breda

Building4life. Wilt u weten hoe? Building4life. Jan van Polanenkade 26B1 4811 KM Breda Postbus 1069 4801 BB Breda Wilt u weten hoe? Ga stap voor stap door onze aanpak: - Kennismaking Building4life - De Building4life werkwijze - Uitgewerkte case Amarant Tilburg Building4life Jan van Polanenkade 26B1 4811 KM Breda Postbus

Nadere informatie

Hans Bosch Hogeschool Rotterdam / Ex ambtenaar BWT

Hans Bosch Hogeschool Rotterdam / Ex ambtenaar BWT Energieprestatie naar 0.4. Hoe krijgen we dit nu Hans Bosch Hogeschool Rotterdam / Ex ambtenaar BWT Arthur Barendregt Gemeente Rotterdam 1 Werkgroep gezondheid & energiezuinigheid - Houdt zich bezig met

Nadere informatie

PDFlib PLOP: PDF Linearization, Optimization, Protection. Page inserted by evaluation version www.pdflib.com sales@pdflib.com

PDFlib PLOP: PDF Linearization, Optimization, Protection. Page inserted by evaluation version www.pdflib.com sales@pdflib.com PDFlib PLOP: PDF Lineariation, Optimiation, Protection Page inserted by evaluation version www.pdflib.com sales@pdflib.com p Energielabel woning supplement* Afgegeven conform de Regeling energieprestatie

Nadere informatie

Notitie 20091271-02 Gelijkwaardigheidsverklaring ClimaLevel voor NEN 2916 en NEN 5128 Opzet van onderzoek en resultaten

Notitie 20091271-02 Gelijkwaardigheidsverklaring ClimaLevel voor NEN 2916 en NEN 5128 Opzet van onderzoek en resultaten Notitie 0097-0 Gelijkwaardigheidsverklaring ClimaLevel voor NEN 96 en NEN 58 Opzet van onderzoek en resultaten Datum Referentie Behandeld door 4 februari 0 0097-0 M. Ritmeijer/LSC Opzet Climalevel klimaatsysteem

Nadere informatie

Energiebesparing. Betonkernactivering. Programma. Energiebesparing EPBD. Energy Performance Building Directive. Europese richtlijn.

Energiebesparing. Betonkernactivering. Programma. Energiebesparing EPBD. Energy Performance Building Directive. Europese richtlijn. Programma Energiebesparing & Betonkernactivering Energiebesparing Europa Nederland Besparingspotentieel Specialisten gevraagd? Betonkernactivering Publicatie Leergang Kees Arkesteijn 1 2 Energiebesparing

Nadere informatie

ISSO publicatie 82.2 aangepast 2014. Hoofdstuk 5 ISSO publicatie 82.2

ISSO publicatie 82.2 aangepast 2014. Hoofdstuk 5 ISSO publicatie 82.2 ISSO publicatie 82.2 aangepast 2014 Hoofdstuk 5 ISSO publicatie 82.2 5 Het EPA-maatwerkadviesrapport Het eindresultaat van het adviesproces moet men uiteindelijk vastleggen in een adviesrapport dat met

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie certificaatnummer 20090615-0000209416-00000001-5 straat Trumelet Faberstraat nummer 9 bus 3 postnummer 8670 gemeente Koksijde bestemming appartement

Nadere informatie

Energietransitie Caldomus

Energietransitie Caldomus Energietransitie Caldomus Werkwijze transitieplan Bottom-up aanpak Gebouw centraal Gebouw- en gebiedgebonden maatregelen Participatie Transparante werkwijze Uitnodiging tot participatie: actief of passief

Nadere informatie

Waar zijn we met het verduurzamen van onze woningen in Nederland?

Waar zijn we met het verduurzamen van onze woningen in Nederland? Waar zijn we met het verduurzamen van onze woningen in Nederland? We hebben veelal nog verouderde woningen waarbij ongeveer een kwart van de huiseigenaren een hypotheekschuld heeft boven de huidige marktwaarde.

Nadere informatie

Marsaki: Het projectmanagementbureau van de woningcorporaties en voor IEDEREEN! Onze aandeelhouders: RWS partner in wonen. L escaut woonservice

Marsaki: Het projectmanagementbureau van de woningcorporaties en voor IEDEREEN! Onze aandeelhouders: RWS partner in wonen. L escaut woonservice Marsaki: Het projectmanagementbureau van de woningcorporaties en voor IEDEREEN! Onze aandeelhouders: RWS partner in wonen L escaut woonservice Woonburg Zeeuwland 1 De Wooneco-alliantie 2 Minder dan een

Nadere informatie

Datum: 18 februari 2013-22 januari 2014 Project: NAM-gebouw De Boo te Schoonebeek Referentie: 2012032 20079

Datum: 18 februari 2013-22 januari 2014 Project: NAM-gebouw De Boo te Schoonebeek Referentie: 2012032 20079 Datum: 18 februari 2013-22 januari 2014 Project: NAM-gebouw De Boo te Schoonebeek Referentie: 2012032 20079 Uitgangspunt Bestaand, oorspronkelijk gebouw had als gebruik een mix aan functies. Dit waren

Nadere informatie

Verduurzaming Woningvoorraad. Agenda. Technisch Project Adviseur. Hans Wiessner, Lucht/water warmtepomp, ideaal voor renovatie en nieuwbouw

Verduurzaming Woningvoorraad. Agenda. Technisch Project Adviseur. Hans Wiessner, Lucht/water warmtepomp, ideaal voor renovatie en nieuwbouw Verduurzaming Woningvoorraad Lucht/water warmtepomp, ideaal voor renovatie en nieuwbouw Hans Wiessner, Technisch Project Adviseur Agenda Energielabel woningbouw anno 2015 Energieverbruik terugdringen in

Nadere informatie

3 Energiegebruik huidige situatie

3 Energiegebruik huidige situatie 3 Energiegebruik huidige situatie 3.1 Het Energie Prestatie Certificaat In het kader van de Europese regelgeving (EPBD) bent u verplicht om, bij verkoop of verhuur van de woning, een energiecertificaat

Nadere informatie

Miel Karthaus Martijn de Gier

Miel Karthaus Martijn de Gier Miel Karthaus Martijn de Gier Fig 1 1/5 13 3 5 1 17 12 11 18 2 11 31 16 15 12 14 8 7 4 6 22 21 20 19 9 10 e versus WarmBouwen 8 Verhouding tussen warmteweerstand en warmtestroomdichtheid

Nadere informatie

ENERGIEBEHOEFTE WONINGBOUW

ENERGIEBEHOEFTE WONINGBOUW ENERGIEBEHOEFTE WONINGBOUW In t Hart van de Bouw ENERGIEBEHOEFTE WONINGBOUW Nederlandse Isolatie Industrie Postbus 8408 3503 RK UTRECHT 030-6623266 Vertegenwoordigd door: de heer ir. E. Las Nieman Raadgevende

Nadere informatie

Uitgevoerd door: Caubergh Huygen, Lowexnet

Uitgevoerd door: Caubergh Huygen, Lowexnet Uitgevoerd door: Caubergh Huygen, Lowexnet In opdracht van Platform energietransitie Gebouwde Omgeving, Innovatiewerkgroep, 2007 Inhoudsopgave 2 1. Inleiding 2. Het concept 3 - - - - - - 3. Contouren voor

Nadere informatie

SBRCURnet Bouwlokalen. Samen Nul op de meter, bij woning renovatie. Ir. René de Brouwer Amersfoort 31 maart 2015 vs1.1.

SBRCURnet Bouwlokalen. Samen Nul op de meter, bij woning renovatie. Ir. René de Brouwer Amersfoort 31 maart 2015 vs1.1. 1 SBRCURnet Bouwlokalen Samen Nul op de meter, bij woning renovatie Ir. René de Brouwer Amersfoort vs1.1 Evanston Consulting Naar betaalbare energieneutrale gebouwen Ir. René de Brouwer EU-gecertificeerd

Nadere informatie

Rapportage energielabel. Kantoorpand Molensteijn PT De Meern

Rapportage energielabel. Kantoorpand Molensteijn PT De Meern Rapportage energielabel Kantoorpand Molensteijn 60 3454 PT De Meern EPA-U Energielabel Datum inspectie : 16-07-2015 Datum rapportage : 12-08-2015 Status rapportage : definitief Objectgegevens Aard gebouw

Nadere informatie

Steek Energie in je huis

Steek Energie in je huis Steek Energie in je huis 9 oktober 2012 Breda 1 Bouwbedrijf Boot B.V. Bouwbedrijf Boot is actief in de woningbouw (particulier, ontwikkeling), zorg huisvesting en utiliteit (scholen, kantoren, bedrijfsgebouwen).

Nadere informatie

Kantoren vernieuwen naar Energieneutraal. Informatiebijeenkomsten

Kantoren vernieuwen naar Energieneutraal. Informatiebijeenkomsten Kantoren vernieuwen naar Energieneutraal Informatiebijeenkomsten Over Energiesprong Praktijkexperimenten voor vernieuwing volkshuisvesting van onderaf Programma s 1. Huren en Kopen 2. Verdichten en Verdunnen

Nadere informatie

Oplevertoets Nieuwbouw/ Zeer Energiezuinige woningen. Netto warmte vraag ZEW. Kees Arkesteijn (ISSO)

Oplevertoets Nieuwbouw/ Zeer Energiezuinige woningen. Netto warmte vraag ZEW. Kees Arkesteijn (ISSO) Oplevertoets Nieuwbouw/ Zeer Energiezuinige woningen Netto warmte vraag ZEW Kees Arkesteijn (ISSO) Programma 1. Oplevertoets 2011 2. Wet- en regelgeving EPV 3. Opnameprotocol & aanpassingen 4. Eisen BRL

Nadere informatie

energiedeskundige / Dit certtficaat is geldig tot en met 27 juni 2021 berekend energieverbruik (kwh/m 2):

energiedeskundige / Dit certtficaat is geldig tot en met 27 juni 2021 berekend energieverbruik (kwh/m 2): certificaatnummer 20110627-0000869054-00000007-9 straat Wijngaardstraat nummer 39 bus bestemming type eengezinswoning gesloten bebouwing softwareversie 1.3.3 berekend energieverbruik (kwh/m 2): Het berekende

Nadere informatie

Staal en duurzaamheid

Staal en duurzaamheid Staal en duurzaamheid ENDIS strategie Optimaal gebruik van staal Een energieneutraal gebouw De hoogst mogelijke classificatie in BREEAM-NL Een betaalbaar en financieel rendabel gebouw Integraal ontwerp

Nadere informatie

ZEN en BENG Scenario s voor bijna energieneutrale woningen

ZEN en BENG Scenario s voor bijna energieneutrale woningen ZEN en BENG Scenario s voor bijna energieneutrale woningen Ir. Harm Valk Nieman Groep Platform ZEN 10 december 2015 Routekaart BENG 9-12-2015 2 BENG wat gaat er veranderen Bijna EnergieNeutrale Gebouwen

Nadere informatie

Energiescan. van: De Brink 6 te: 9999 DM Ons Dorp op: 15 maart 2014 door: Matthes Advies

Energiescan. van: De Brink 6 te: 9999 DM Ons Dorp op: 15 maart 2014 door: Matthes Advies Energiescan van: De Brink 6 te: 9999 DM Ons Dorp op: 15 maart 2014 door: Matthes Advies Energiescan voor woningen in opdracht van: de heer E. Scanner Straat en nr. gekeurde woning: De Brink 6 Postcode:

Nadere informatie

Menukaart Klimaatneutrale Zelfbouw

Menukaart Klimaatneutrale Zelfbouw Menukaart Klimaatneutrale Zelfbouw Juni 2012 E I D I BS SU Wil je met me bouwen? Gemeente Amsterdam /zelfbouw Voor u ligt de Menukaart Klimaatneutrale Zelfbouw. Deze is door de gemeente Amsterdam speciaal

Nadere informatie

Energieprestatie van gebouwen

Energieprestatie van gebouwen Energieprestatie van gebouwen NEN 7120 en energieconcepten 2012 ing. Lars van de Kamp Nieman Raadgevende Ingenieurs Eerste ervaring NEN 7120 NEN 7120 Een verzwaring? Voor en nadelen standaard rijtjeswoning

Nadere informatie

Voorbeeldtoets Energieprestatiecertificaat Utiliteitsgebouwen Nieuwbouw

Voorbeeldtoets Energieprestatiecertificaat Utiliteitsgebouwen Nieuwbouw Voorbeeldtoets Energieprestatiecertificaat Utiliteitsgebouwen Nieuwbouw Toets 1: Meerkeuzevragen Lees zorgvuldig onderstaande informatie Het examen bestaat uit 40 meerkeuzevragen. Deze voorbeeldtoets bestaat

Nadere informatie

Bevordering naleving Ventilatie en EPC regels. Verslag uitgevoerde activiteiten 2010. Datum 13 december 2010 Status Definitief

Bevordering naleving Ventilatie en EPC regels. Verslag uitgevoerde activiteiten 2010. Datum 13 december 2010 Status Definitief Bevordering naleving Ventilatie en EPC regels Verslag uitgevoerde activiteiten 2010 Datum 13 december 2010 Status Definitief Colofon Publicatienummer VROM-Inspectie Directie Uitvoering Programma Bouwen

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Uitgangspunten. Notitie. 2.1 Berekeningswijze

1. Inleiding. 2. Uitgangspunten. Notitie. 2.1 Berekeningswijze Notitie Project Isover/Energiebesparing bestaande bouw Betreft Onderzoek naar effect op Energie-index (EI) Ons kenmerk E.2012.1379.00.N001 Versie 001 Datum 8 maart 2013 Verwerkt door RLO HW Contactpersoon

Nadere informatie

ENERGIE 0 IN DE PRAKTIJK KOSTEN EN OPBRENGSTEN EXACT GEMETEN

ENERGIE 0 IN DE PRAKTIJK KOSTEN EN OPBRENGSTEN EXACT GEMETEN ENERGIE 0 IN DE PRAKTIJK KOSTEN EN OPBRENGSTEN EXACT GEMETEN Wim van den Bogerd HOGERE DOEL Woonwijken met gezonde, energiezuinige en kwalitatief hoogstaande woningen waar het fantastisch wonen is! PROGRAMMA

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat straat Sint-Bernardsesteenweg nummer 269 bus 3 bestemming appartement type softwareversie 1.3.3 berekend energieverbruik (kwh/m2): 379 Het berekende energieverbruik is een inschatting

Nadere informatie

Duurzaam Castricum 2030. Door vanuit ons vakgebied en met onze kennis de woningen in Castricum energie op te laten wekken in plaats van te laten

Duurzaam Castricum 2030. Door vanuit ons vakgebied en met onze kennis de woningen in Castricum energie op te laten wekken in plaats van te laten Duurzaam Castricum 2030. Door vanuit ons vakgebied en met onze kennis de woningen in Castricum energie op te laten wekken in plaats van te laten verbruiken. Hoe we werken De woning krijgt als het ware

Nadere informatie

Voorbeeldtoets Energieprestatie Energiezuinige woningen Toets 1: Meerkeuzevragen

Voorbeeldtoets Energieprestatie Energiezuinige woningen Toets 1: Meerkeuzevragen Voorbeeldtoets Energieprestatie Energiezuinige woningen Toets 1: Meerkeuzevragen Lees zorgvuldig onderstaande informatie Het examen bestaat uit 40 meerkeuzevragen. Deze voorbeeldtoets bestaat uit 20 vragen.

Nadere informatie

Duurzaamheid in Boswinkel Oost

Duurzaamheid in Boswinkel Oost Programma Waarom energiezuinig en duurzaam (ver)bouwen? Waarom energiemonitoring Duurzaamheid in Boswinkel Oost Energiemonitoring Velve Lindenhof, Enschede De energiezuinigste wijk van Enschede De uitvraag

Nadere informatie

Energielabel woning. Uw woning. Standaard energiegebruik voor uw woning MJ (megajoules)

Energielabel woning. Uw woning. Standaard energiegebruik voor uw woning MJ (megajoules) Energielabel woning Afgegeven conform de Regeling energieprestatie gebouwen. Veel besparingsmogelijkheden D (zie toelichting in bijlage) Uw woning Weinig besparingsmogelijkheden Labelklasse maakt vergelijking

Nadere informatie

R e n o v a t i e e n v e r d u u r z a m i n g S c h o o l m e t d e B i j b e l t e L a n g b r o e k

R e n o v a t i e e n v e r d u u r z a m i n g S c h o o l m e t d e B i j b e l t e L a n g b r o e k datum: 16-10-2013 ARCOM B.V. Postbus 381 3900 AJ Veenendaal Koningsschot 45 3905 PR Veenendaal T 0318 64 55 52 F 0318 66 88 52 E info@arcombv.nl I www.arcombv.nl Vraagstelling Door het bestuur van de school

Nadere informatie

Ik ben de allergroenste

Ik ben de allergroenste Eteck maakt het nu al mogelijk voor projectontwikkelaars en woningcorporaties om nieuwbouwwoningen tegen geringe kosten energieneutraal of zelfs Nul op Meter te maken. Ik ben de allergroenste 1 van 5 Bouwbesluit

Nadere informatie

Conceptoplossingen en samenwerking. Albert van Lohuizen Manager Installatieconcepten

Conceptoplossingen en samenwerking. Albert van Lohuizen Manager Installatieconcepten Conceptoplossingen en samenwerking Albert van Lohuizen Manager Installatieconcepten Waarom bouwen we zoveel muren en slaan we zo weinig bruggen? Brink Climate Systems 1903 Smederij te Assen 2013 Fabrikant

Nadere informatie

Opnameformulier woningen voor EP-certificaat

Opnameformulier woningen voor EP-certificaat Opnameformulier woningen voor EP-certificaat Hieronder worden de opnameformulieren gegeven die een EPA-adviseur nodig heeft om een opname van de woning op papier te kunnen verrichten. Om het opnameformulier

Nadere informatie

Schilindex. Kansen voor energiebesparing met de gebouwschilindicator in de nieuwe NEN 5128 en EPG. Gerrit Jan Kuiper NII

Schilindex. Kansen voor energiebesparing met de gebouwschilindicator in de nieuwe NEN 5128 en EPG. Gerrit Jan Kuiper NII Nederlandse Schilindex Kansen voor energiebesparing met de gebouwschilindicator in de nieuwe NEN 5128 en EPG Gerrit Jan Kuiper 1 Nederlandse Een goede schil is het halve werk 2 Schilindex = logisch denken

Nadere informatie

ER IS SUBSIDIE VOOR VVE S!

ER IS SUBSIDIE VOOR VVE S! ! ER IS SUBSIDIE VOOR VVE S! Goed nieuws als je jouw VvE-complex wilt isoleren! Vanaf 15 september krijg je subsidie als je twee of meer isolerende maatregelen laat uitvoeren. Wij hebben in deze folder

Nadere informatie

Concept second opinion voor de Schaepmanstraat, Katwijk

Concept second opinion voor de Schaepmanstraat, Katwijk Concept second opinion voor de Schaepmanstraat, Katwijk Geert-Jan Persoon Adviseur woningkwaliteit Vereniging Nederlandse Woonbond Nieuwe Achtergracht 17 1018 XV Amsterdam 020-5517784 www.woonbond.n www.bespaarenergiemetdewoonbond.nl

Nadere informatie

Subsidieregeling Energiebesparing in de Sociale Huursector, nr. 2006wem004996i.

Subsidieregeling Energiebesparing in de Sociale Huursector, nr. 2006wem004996i. Subsidieregeling Energiebesparing in de Sociale Huursector, nr. 2006wem004996i. Toelichting Inleiding Provinciale staten van Utrecht hebben besloten om 750.000,- in te zetten voor de reductie van CO 2

Nadere informatie

Energieprestatie. Energieprestatie van gebouwen en de rol van de installatiesector. Kees Arkesteijn (ISSO)

Energieprestatie. Energieprestatie van gebouwen en de rol van de installatiesector. Kees Arkesteijn (ISSO) Energieprestatie Energieprestatie van gebouwen en de rol van de installatiesector Kees Arkesteijn (ISSO) Programma 1. Inleiding Energieprestatie gebouwen 2. Methoden bepaling Energieprestatie 3. Wet en

Nadere informatie

Hoofdstuk 9 ISSO 82.1 9 Representatieve gebouwen

Hoofdstuk 9 ISSO 82.1 9 Representatieve gebouwen Hoofdstuk 9 ISSO 821 9 Representatieve en In artikel 7 van de Energy Performance of Buildings Directive (EPBD) is onder andere aangegeven dat het afgeven van een Energielabel van appartementen of van voor

Nadere informatie

Nieuwbouw 26 appartementen te Halfweg - App 26 toren. Eigenschappen rekenzones type rekenzone omschrijving interne warmtecapaciteit Ag [m²]

Nieuwbouw 26 appartementen te Halfweg - App 26 toren. Eigenschappen rekenzones type rekenzone omschrijving interne warmtecapaciteit Ag [m²] 736 woongeb. 26 app Halfweg - Nieuwbouw 26 appartementen te Halfweg - App 26 toren F2 0,79 Algemene gegevens projectomschrijving Nieuwbouw 26 appartementen te Halfweg - App 26 toren variant F2 straat /

Nadere informatie

A (zie toelichting in bijlage)

A (zie toelichting in bijlage) Energielabel woning Afgegeven conform de Regeling energieprestatie gebouwen. Veel besparingsmogelijkheden A (zie toelichting in bijlage) Uw woning Weinig besparingsmogelijkheden Labelklasse maakt vergelijking

Nadere informatie

Energiesprong concepten

Energiesprong concepten Energiesprong concepten Aan: Van: Martijn Winnen Kamiel Jansen Datum: 29 09 11 Betreft:: Concepten energiesprong A damse School woningen Uitgangssituatie Voor de energiesprong berekeningen zijn we uitgegaan

Nadere informatie

AMBITIELIJST VERDUURZAMEN WONING. NAW gegevens. Straat: Postcode: Plaats: Tel nr.: e-mail: HUIDIGE SITUATIE

AMBITIELIJST VERDUURZAMEN WONING. NAW gegevens. Straat: Postcode: Plaats: Tel nr.: e-mail: HUIDIGE SITUATIE AMBITIELIJST VERDUURZAMEN WONING NAW gegevens Naam: Straat: Postcode: Plaats: Tel nr.: e-mail: Datum: HUIDIGE SITUATIE 1. Waardevolle elementen woning Ja nee nvt - Locatie - Tuin - Uitzicht - Bezonning

Nadere informatie

energiebesparing bestaande bouw Harderwijk 26 mei 2015

energiebesparing bestaande bouw Harderwijk 26 mei 2015 energiebesparing bestaande bouw Harderwijk 26 mei 2015 Marc Smijers M 06-23924330 www.smijers-energieadvies.nl info@smijers-energieadvies.nl 1 Onderwerpen Relatie tussen energielabel en energiegebruik

Nadere informatie

Toolkit Selectietool. duurzame woningbouw 2013. Een hulpmiddel voor het selecteren van het best passende energieconcept.

Toolkit Selectietool. duurzame woningbouw 2013. Een hulpmiddel voor het selecteren van het best passende energieconcept. duurzame woningbouw 2013 Toolkit Selectietool Een hulpmiddel voor het selecteren van het best passende energieconcept. 22 november 2013 In opdracht van: - Platform31 (Energiesprong) - GEN (Gebieden Energie

Nadere informatie

Concepten voor nieuwbouw woningen EPC 0,4. 20 september 2013 Han Verheul

Concepten voor nieuwbouw woningen EPC 0,4. 20 september 2013 Han Verheul Concepten voor nieuwbouw woningen EPC,4 2 september 213 Han Verheul Concepten voor EPC,4 Concept 1: isolatie Rc = 5, HR-WTW en PV; Concept 2: warmtevraagbeperking, Rc = 7, zonneboiler en HR-WTW; Concept

Nadere informatie

BuildDesk kennisdocument

BuildDesk kennisdocument BuildDesk kennisdocument Woningen energieneutraal renoveren: hoe doe je dat? Leer hoe bestaande woningen energieneutraal te renoveren zijn. Met als belangrijkste ingrediënten: terugdringen van de energiebehoefte

Nadere informatie

Vereiste voorkennis Naar inhoud en niveau gelijk aan MBO (niveau 4 volgens de Wet Educatie en Beroepsonderwijs).

Vereiste voorkennis Naar inhoud en niveau gelijk aan MBO (niveau 4 volgens de Wet Educatie en Beroepsonderwijs). LEERDOELEN EN EINDTERMEN VAN DE CURSUS COLLECTIEVE WARMTEPOMPEN IN WONINGEN Datum: 8--009 Vereiste voorkennis Naar inhoud en niveau gelijk aan MBO (niveau 4 volgens de Wet Educatie en Beroepsonderwijs).

Nadere informatie

Energielasten als een van de uitgangspunten bij nieuwbouw en renovatie

Energielasten als een van de uitgangspunten bij nieuwbouw en renovatie Energielasten als een van de uitgangspunten bij nieuwbouw en renovatie Door Eric van Zee, april 2008 Energie steeds groter deel van de woonlasten De kosten voor verwarming en warm tapwater vormen een steeds

Nadere informatie

Passief Bouwen: waarom en hoe?

Passief Bouwen: waarom en hoe? Passief Bouwen: waarom en hoe? Ontwerpen en bouwen vanuit een visie ir. H.J.J. (Harm) Valk senior adviseur Energie & Duurzaamheid Passief Bouwen Kenmerken o hoogwaardige thermische schil o goed comfort

Nadere informatie

bouwfysisch rapport bouwbesluitberekeningen

bouwfysisch rapport bouwbesluitberekeningen bouwfysisch rapport bouwbesluitberekeningen behorende bij aanvraag omgevingsvergunning betreffende activiteit bouwen voor de nieuwbouw (herbouw) van strandpaviljoen Beachclub Lekker in Vrouwenpolder. 1.

Nadere informatie

Subsidieregeling energiezuinige woningen. Besparen op uw energiekosten?

Subsidieregeling energiezuinige woningen. Besparen op uw energiekosten? Subsidieregeling energiezuinige woningen Besparen op uw energiekosten? voorjaar 2011 2 Wilt u geld besparen op uw energiekosten? Dat kan door energie te besparen of zelf duurzame energie op te wekken.

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie

energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie energieprestatiecertificaat straat Hoogstraat nummer 570 bus postnummer 9235 gemeente Fruitrode bestemming eengezinswoning type open bebouwing softwareversie 1.0 berekend energieverbruik (kwh/m²): 380

Nadere informatie

echt Nul op de meter HRsolar : Robbert van Diemen Techneco : Niels van Alphen

echt Nul op de meter HRsolar : Robbert van Diemen Techneco : Niels van Alphen echt Nul op de meter HRsolar : Robbert van Diemen Techneco : Niels van Alphen Agenda Wie is HRsolar Zonnewarmte V1.0 De markt Zonnewarmte V2.0 Zonnewarmte NOM Wie is HRsolar Nederlandse fabrikant van complete

Nadere informatie

Vereiste voorkennis Naar inhoud en niveau gelijk aan MBO (niveau 4 volgens de Wet Educatie en Beroepsonderwijs) of HBO.

Vereiste voorkennis Naar inhoud en niveau gelijk aan MBO (niveau 4 volgens de Wet Educatie en Beroepsonderwijs) of HBO. LEERDOELEN EN EINDTERMEN VAN DE CURSUS GRONDGEBONDEN WARMTEPOMPEN IN DE UTILITEITSBOUW Datum: 8--009 Vereiste voorkennis Naar inhoud en niveau gelijk aan MBO (niveau 4 volgens de Wet Educatie en Beroepsonderwijs)

Nadere informatie

B (zie toelichting in bijlage)

B (zie toelichting in bijlage) Energielabel woning Afgegeven conform de Regeling energieprestatie gebouwen. Veel besparingsmogelijkheden B (zie toelichting in bijlage) Uw woning Weinig besparingsmogelijkheden Labelklasse maakt vergelijking

Nadere informatie

C ntek serooskerke. Bouwfysisch rapport Te realiseren appartement in wagenschuur Te Grijpskerke

C ntek serooskerke. Bouwfysisch rapport Te realiseren appartement in wagenschuur Te Grijpskerke Bouwfysisch rapport Te realiseren appartement in wagenschuur Te Grijpskerke Berekening bouwfysisch Gemaakt door : R. Baaijens Opdrachtgever : dhr. R.M. Koets Datum : 29 Oktober 2014 C ntek serooskerke

Nadere informatie

DUBO. Energiebesparing in het kantoorpand van HVL Dordrecht

DUBO. Energiebesparing in het kantoorpand van HVL Dordrecht 1 Energiebesparing in het kantoorpand van HVL Dordrecht 2 Voor het energiegebruik zijn de belangrijke punten: - Beperk energieverliezen - Voorkom onnodig energiegebruik - Gebruik zoveel mogelijk oneindige

Nadere informatie

EPA U. advies- en ingenieursbureau. Nieuwbouw kantoorpand Demostraat, Tiel

EPA U. advies- en ingenieursbureau. Nieuwbouw kantoorpand Demostraat, Tiel Nieuwbouwkantoorpand Demostraat,Tiel EPA U Adresgegevens Fokkerstraat 39, 3905 KV Veenendaal Postbus 1152, 3900 BD Veenendaal T 0318-75 78 88 F 0318-75 78 87 info@enerpro.nl www.enerpro.nl Voorbeeldbedrijf

Nadere informatie