Hand Having #4. Meer grip op opslag gevaarlijke stoffen. Verscherpt toezicht emissiereducerende stalsystemen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hand Having #4. Meer grip op opslag gevaarlijke stoffen. Verscherpt toezicht emissiereducerende stalsystemen"

Transcriptie

1 Hand Having #4 Blad voor uitvoerders en handhavers > Ruimte > Wonen > Milieu > 26e jaargang Augustus 2011 Meer grip op opslag gevaarlijke stoffen Verscherpt toezicht emissiereducerende stalsystemen Misstanden huisvesting arbeidsmigranten in beeld

2 Aardbeispinazie Zilveren maan Woestduin Helpt u ons? Wilt u ook adverteren in HandHaving? Hand Having # 52 Blad voor uitvoerders en handhavers > Ruimte > Wonen > Milieu > 26e jaargang September April Hand Having # 3 Blad voor uitvoerders en handhavers > Ruimte > Wonen > Milieu > 26e jaargang Juni 2011 Vergeet-mij-niet Memoriespel van Landschap Noord-Holland Schiphol neemt toezicht over Systeemtoezicht: lusten en lasten Belastingdienst partner in aanpak illegaal vuurwerk Schoon schip: toezicht op overslagbedrijven Woonwagenlocaties in beeld bij gemeenten Scholeksters verdienen een plek in Noord- Holland. Net als veel andere dieren en planten. Er is geld nodig om de gebieden waarin zij leven goed te beschermen. U laat hen toch niet in de steek?. Bescherm de natuur en ontvang het Vergeet-mij-niet memoriespel cadeau. Help mee en word ook Beschermer van Landschap Noord-Holland, Douane alert op tropische souvenirs Neem contact op met PS Produkties, Ingrid Spijkers, voor een passend voorstel. CURSUSSEN EN TRAININGEN OMGEVINGSRECHT adver tentie hét opleidingsbureau voor omgevingsrecht dit najaar verzorgen wij onder andere: Basiscursus omgevingsrecht (7 dagen) Cursusdag Waterwet Cursusdag Pleiten bij rechtsgedingen omgevingsrecht Cursus Horeca-toezicht in de praktijk Cursusdag Handhaving APV Cursusdag Grondstromen Cursusdag Vuurwerkbesluit Cursus Integraal toezicht (6 dagen) Kijk voor programma, data, locatie, kosten en overige info op onze website MIBACU BV Pothuizerweg 2a 3998 NC Schalkwijk Telefoon: (030) Fax: (030)

3 Inhoud # 4 Hand Having # 4 Blad voor uitvoerders en handhavers > Ruimte > Wonen > Milieu > 26e jaargang Augustus 2011 Meer grip op opslag gevaarlijke stoffen Verscherpt toezicht emissiereducerende stalsystemen Misstanden huisvesting arbeidsmigranten in beeld Vergunningverlener Nico van Koningsbruggen controleert een schuimblusinstallatie bij een opslagloods voor gewasbeschermingsmiddelen. Foto: Heidi van der Marel 10 stalsystemen Brabantbrede toezicht emissiereducerende Noord-Brabant telt elfduizend grote veehouderijen die zorgen voor grootschalige ammoniakemissie en stankoverlast. Via een Brabantbrede toezichtaanpak worden deze bedrijven gecontroleerd. Zo moeten stallen emissiereducerende stalsystemen aanbrengen. Een steekproef in 2009 levert verontrustende resultaten op. 18 Onbeschermde bouwvakkers werken tussen de asbestwolken Tijdens de verbouwing van een Albert Heijn in Veenendaal wordt asbest aangetroffen. De aannemer besluit, tegen de regels in, het kankerverwekkende materiaal te verwijderen op vijf meter afstand van onbeschermde bouwvakkers. De Arbeidsinspectie legt de bouwwerkzaamheden stil en doet samen met milieurechercheur Frans Mulder onderzoek. Colofon Uitgever VROM -Inspectie Hoofdredacteur Joost Kehrer Redactie-adres Eebuurt 14, 8911 EV Leeuwarden tel , fax Commissie van advies Voorzitter: Joop Blenkers, Jolanda Roelofs (VROM-Inspectie), Hans van den Biggelaar (gemeente Groningen), Eric Beerens (VROM- Inspectie), Bert Kaspers (LOM), Berry Campagne (provincie Utrecht), Ad Nieuwdorp (Milieu expertise centrum), Freerk Jan Medendorp (politie IJsseland), Jaap Rus (IVW), Frans Danse (KLPD), Patrick van de Heisteeg (Flevoland), Henk Adema (Wetterskip Fryslân), Ton ter Grote (VROM-IOD), PIet Brandhorst (politie Flevoland) en Han de Haas (Provincie Noord-Brabant). 21 Meer grip op opslag gevaarlijke stoffen Sinds de brand begin dit jaar bij Chemie-Pack in Moerdijk moeten bedrijven, bevoegde gezagen en inspecties alle zeilen bijzetten om herhaling te voorkomen. Staatssecretaris Atsma wil bij soortgelijke bedrijven de vinger steviger aan de pols houden. De veiligheidssituatie verbetert, maar kan (en moet) bij een aantal bedrijven beter, wijst onderzoek uit. Advertenties Tariefkaart op aanvraag. tel , fax o Abonnementen Ambtenaren en bestuurders die van overheidswege betrokken zijn bij de uitvoering en handhaving ontvangen HandHaving op aanvraag kosteloos. Aanvragen van abonnementen, adreswijzigingen en opzeggingen uitsluitend via: Productie PS Produkties, Leeuwarden Vormgeving SD Communicatie, Rotterdam Basisontwerp bureau Marmelade, Den Haag Druk DeltaHage, Den Haag De in dit blad weergegeven meningen weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs de opvattingen van de bewindslieden van de betrokken beleidsterreinen. ISSN Toeleveranciers covergisters onzorgvuldig met regelgeving Toeleveranciers van covergistingsmaterialen overtreden de regels, zo blijkt uit het rapport Afvalstoffen bij covergisting van de VROM-Inspectie (VI). De productie van groen gas groeit en daarmee zuigen vergisters meer organisch afval aan. Door overtredingen hebben afvalstoffen en schadelijke stoffen de bodem en het grondwater mogelijk vervuild. En verder HH-Journaal 4 Hoe gaat het toch met 9 Veel muizen in een hok 14 De Specialist, John Wijngaards 17 VROM-Inspectie breidt digitaal meldpunt uit 28 Dwangsom voor open diepvries 30 Jurisprudentie 33 Aanpak dubieuze gevelreinigers 34 De Stelling 36 Handhavingevaluaties van gemeenten kunnen beter 38 Het is een sport om slimmer te zijn dan de overtreder 40

4 Minister Melanie Schultz van Haegen wil het omgevingsrecht vereenvoudigen, moderniseren, versoberen en bundelen in een nieuwe Omgevingswet. Foto: Ministerie van Infrastructuur en Milieu Journaal Minister Schultz van Haegen komt met Omgevingswet Het omgevingsrecht gaat fundamenteel op de schop. Het is nu verspreid over meer dan 60 wetten, 100 amvb s en honderden ministeriële regelingen. Het omgevingsrecht wordt vereenvoudigd, gemoderniseerd, versoberd en uiteindelijk gebundeld in één nieuwe Omgevingswet. Dat schrijft minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) in een brief aan de Tweede Kamer. Doel van de nieuwe wet is om eenvoudiger en beter aan een duurzame leefomgeving te kunnen werken; mogelijk maken dat ruimtelijke projecten van (spoor-)wegen, natuurprojecten tot de bouw van een fabriek doelgericht verlopen. Verschillende planvormen worden geïntegreerd tot één plan.,,ik wil een vereenvoudigd en gebundeld omgevingsrecht, dat niet alleen de knelpunten van vandaag oplost, maar ook een goede wettelijke basis biedt voor de maatschappelijke opgaven van morgen. Met de Omgevingswet wil ik de wettelijke kaders voor burgers, ondernemers en overheden verduidelijken en de ontwikkeling en het beheer van de leefomgeving beter beheersbaar maken. En tegelijkertijd wil ik de bestuurlijke afwegingsruimte in de Omgevingswet vergroten, aldus de minister. Tijd- en geldwinst Met de inwerkingtreding van de eerste fase van de wet naar verwachting in 2013 worden bestaande wetten zo veel mogelijk ingetrokken. In de wet wordt het gedachtegoed van de commissie Elverding het belang van investeren in de kwaliteit van de voorbereidingsfase van infrastructurele projecten- nadrukkelijk verwerkt. Schultz:,,Ik denk dat flink investeren in de voorkant van het proces zal leiden tot een grote verbetering in de kwaliteit van de projecten. En, ook niet onbelangrijk, het scheelt heel veel tijd en geld. Besparing op onderzoekslasten is bij die projecten mogelijk met efficiënt onderzoek in de verschillende fasen van het besluitvormingsproces. Naar verwachting is een besparing van 600 miljoen euro jaarlijks op plankosten mogelijk. IPO pleit voor bundeling BRZO-taken per provincie Het IPO (Inter Provinciaal Overleg) pleit in een brief aan staatssecretaris Atsma voor de bundeling van de BRZO-taken van provincies en de milieutaken van gemeenten per provincie in één RUD. De uitvoering van de inspecties van BRZO bedrijven vindt sinds enkele jaren plaats vanuit maatlatorganisaties die voldoen aan kwaliteitscriteria ( maatlatten ). De criteria hebben onder meer betrekking op technische zaken, bedrijfsprocessen, en de vereiste deskundigheid van de inspecteurs. Volgens het IPO is het beter de kennis te bundelen bij één RUD. In de brief aan staatssecretaris Atsma geeft het IPO ook haar visie op het gebruik van de escalatieladder. Zij vraagt de staatssecretaris om waar nodig de bestuurlijke interventies gericht toe te passen. Ook vraagt het IPO duidelijkheid over de planning van het evalueren en wettelijk vaststellen van de kwaliteitscriteria voor de vergunningverlening en toezicht en handhaving uit het basistakenpakket voor RUD s. De maatlat voor de BRZO valt daar ook onder. De informatieuitwisseling ter ondersteuning van de bedrijfsvoering van de RUD s en gebruik van het Omgevingsloket (OLO) vergt meer aandacht dan voorzien. Dat vraagt om een voortvarende aanpak van het rijk. De aanloopproblemen met het OLO zijn in elk geval accuraat en in goed overleg met de provincies opgepakt. De provincies hebben met afzonderlijke brieven staatssecretaris Atsma geïnformeerd over de stand van zaken van het bottom-up proces in hun provincie, vanwege zijn verzoek om voor juni aan te geven hoe het eindbeeld er per provincie uitziet, inclusief tijdspad. 04

5 De provincie Noord Holland heeft staalconcern Tata een dwangsom opgelegd voor de uitstoot van teveel dioxine Foto: ANP Tata moet boete betalen voor uitstoot dioxine Staalconcern Tata in IJmuiden moet een dwangsom betalen voor een te hoge uitstoot van de schadelijke stof dioxine. Dat heeft de provincie Noord-Holland eind juni bekendgemaakt. Hoe hoog de dwangsom is, is nog onbekend. Tata had tot woensdag 15 juni de tijd gekregen om de uitstoot van dioxine terug te brengen tot de wettelijke norm, maar is dat volgens de provincie Noord-Holland niet gelukt. De provincie eist verder dat twee recyclestromen in de sinterfabriek ongebruikt blijven om de uitstoot te verminderen. Verder moet het concern de uitstoot van dioxine voortdurend meten. Volgens Tata duurt het even voordat de inmiddels genomen maatregelen resultaat hebben. De uitstoot van dioxine zou over vijf weken binnen de gestelde norm zijn. Als dat niet het geval is, wil Noord-Holland een nieuwe dwangsom opleggen. Twee projecten voor nieuwe handleiding geurhinder Met het opstellen van een handleiding voor het vaststellen van het acceptabel hinderniveau en het actualiseren van het document Meten en Rekenen Geur starten in september twee projecten op het gebied van geur. In het verleden heeft het ministerie doelstellingen geformuleerd om de geuroverlast te verminderen en dit beleid is vastgelegd in een ministeriële brief (1995). De informatie voor het uitvoeren en de interpretatie van geuronderzoeken is echter deels verouderd en gefragmenteerd aanwezig. Hierdoor ontstaat de behoefte om deze informatie te actualiseren en te bundelen. In overleg met het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) is gekozen om de informatie rond geur in twee gedeelten te splitsen, te weten NTA Meten en Rekenen Geur en de Handleiding Geur: vaststellen acceptabel hinderniveau. Vanwege de samenhang tussen beide projecten zullen de projecten inhoudelijk en procesmatig op elkaar afgestemd worden. De NTA 9065 zal door het NEN opgesteld worden. Het betreft een actualisatie van het document meten en rekenen geur uit Hierin zullen de technische aspecten van de uitvoering van een onderzoek uitgewerkt worden, zoals het opstellen van een meetplan en de monstername. De handleiding zal door InfoMil worden opgesteld. In de handleiding zal beschreven worden hoe het bevoegd gezag mede aan de hand van meet- en rekenresultaten kan komen tot een acceptabel hinderniveau van de industrie. Opgemerkt We moeten de politie vrijspelen voor opsporing. We hebben wijkagenten nodig die zich ontwikkelen tot wijkrechercheurs zich omscholen tot speurneuzen die alle criminelen bij naam kennen, weten met wie zij omgaan, in welke kelders en boxen ze de buit opslaan en waar hun helers zitten. Tegelijkertijd moeten we parkeercontroleurs en milieucontroleurs de bijzondere opsporingsambtenaren opleiden tot een nieuw type goedgeorganiseerde en geüniformeerde handhavers.( ) Laat dit type handhaver ook de autovernielingen en autodiefstallen opnemen, het hangen in portieken beboeten en optreden tegen wie vuilinis op straat gooit. Deze gemeentebrigade treedt op in de hele stad, is goed getraind en zit stevig in het uniform. Weg met de T-shirs, de vesten en de variëteit aan halfbakken toezicht. Ahmed Marcouch, woordvoerder veiligheid en justitie voor de PvdA in de Tweede Kamer, geeft zijn visie op de inrichting van het lokale toezicht. (NRC 13 juli 2011),,Een overheid die inspecteert, moet ook handhaven. Ik heb liever dat ze boetes uitdeelt en zorgt dat een bedrijf wel veilig werkt dan dat er lijsten worden gepubliceerd van bedrijven die niet aan alle regels voldoen. Wat moet je als een bedrijf bij jou in de buurt erop staat? Verhuizen? Elly Brand, directeur Kinderopvang De Bevelanden in Goes in Forum #14 reageert op de bekendmaking van twaalf chemische bedrijven die niet aan de veiligheidseisen voldoen door staatssecretaris Atsma. HandHaving 2011 #4 05

6 Reparatiewerven voor binnenvaart en treinonderhoudsbedrijven houden zich niet allemaal aan de regels bij het verwijderen van asbest. Foto: Hollandse Hoogte Journaal Schip- en treinwerven onderschatten asbestrisico s Reparatiewerven voor de binnenvaart en treinonderhoudsbedrijven beseffen onvoldoende dat in schepen en treinen van voor 1994 nog steeds asbest kan voorkomen. Zij houden zich daardoor vaak niet aan de regels voor asbestverwijdering. Dat blijkt uit controles door de VROM-Inspectie. Vanaf 1994 is het gebruik van asbesthoudend materiaal verboden. Vrijwel alle betrokken bedrijven voeren werkzaamheden uit aan materieel van vóór die tijd. In dat geval dient een inventarisatie van het vóórkomen van asbest te worden gemaakt en gelden de strikte regels voor de verwijdering van asbest uit het Asbestverwijderingsbesluit Geen van de onderzochte scheepsreparatiewerven houdt zich aan die regels, terwijl toch 37 procent van de onderhanden genomen schepen van vóór 1994 is. Slechts in twee gevallen bleek een asbestinventarisatie te zijn uitgevoerd. De bedrijven zijn gewaarschuwd dat bij hercontrole handhavend wordt opgetreden. De grotere spoorwegmaatschappijen voldoen wel aan de asbestregels, de kleinere zijn vaak minder op de hoogte. Van de zes bezochte treinonderhoudsbedrijven had slechts één afdoende maatregelen genomen om de asbestrisico s te beperken. Deze bedrijven hebben naar aanleiding van de controles wel maatregelen genomen. Ook arbo-regels voor het werken met asbest worden in veel gevallen niet nageleefd. Het merendeel van de bedrijven heeft wel de verplichte risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) opgesteld maar daarin zijn de risico s van asbest meestal onvoldoende onderkend. BOA s aan de slag met combibon Sinds 1 juli wordt gewerkt met de nieuwe combibon. De buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) gebruikt de combibon om een verdachte of betrokkene in kennis te stellen van een geconstateerd feit. Er geldt een overgangsregeling tot eind 2011 om aan de nieuwe manier van werken te wennen. Na 1 januari 2012 moeten alle BOA s verplicht aan de slag met de combibon. De combibon is geschikt voor zowel de wet Mulder (verkeersovertredingen) als straffeiten. Vandaar ook de naam combi. De bon combineert verschillende functies. In het feitenboekje zijn de feiten opgesomd waarvoor de bon gebruikt kan worden. Overigens is hierbij altijd de vraag van belang of de BOA bevoegd is voor het verbaliseren van het feit dat is geconstateerd. De doorslag van de bon (het geeltje) moet aan de overtreder worden gegeven. Houd de BOA iemand staande, dan wordt de doorslag overhandigd. Bij een verkeers geparkeerd voertuig gaat de doorslag onder de ruitenwisser. De originele combibon geldt als mini proces-verbaal. De bon doet daarmee dienst als bron-document van de feitgecodeerde zaak. De PDA en de combibon Ook als BOA s een PDA (handheld computer) gebruiken is het nieuwe model combibon van belang. De opmaak van de bon is zo gemaakt dat deze ter zitting wordt geaccepteerd als een verkort proces-verbaal. De kop proces-verbaal staat bovenaan de bon. Belangrijk is de dagtekening met vermelding van de voorletters en achternaam van de BOA en de datum sluiting proces-verbaal. Als aandachtspunt voor PDA-gebruikers geldt dat de output van de PDA de in het combibon genoemde velden en informatie moet bevatten. De bon geldt anders niet als brondocument voor een uitgebreid proces-verbaal. 06

7 De beruchte klok van de Magarita Mariakerk in Tilburg. Foto: ANP Dwangsom voor klokkenluidende pastoor in Tilburg terecht Het college van burgemeester en wethouders van Tilburg heeft de pastoor van de Margarita Mariakerk in 2009 terecht een dwangsom opgelegd, omdat hij in de vroege ochtend te hard de kerkklokken luidde. Dit blijkt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 13 juli Daarmee bevestigt de Raad van State een eerdere uitspraak van de rechtbank in Breda die in oktober vorig jaar tot hetzelfde oordeel was gekomen. De pastoor was tegen de uitspraak van de rechtbank in hoger beroep gegaan bij de Raad van State. In 2009 droeg de pastoor dagelijks om 7.30 uur de ochtendmis op en luidde hij om 7.15 uur de kerkklokken. Naar aanleiding van klachten van omwonenden constateerde het gemeentebestuur dat door het klokgelui minstens enkele malen de toegestane geluidsnormen waren overschreden. In de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Tilburg staat het verbod om door middel van klokgelui deze normen te overschrijden tussen uur s avonds en 7.30 uur s ochtends. Volgens de pastoor beperkte het gemeentebestuur hem in zijn recht op vrijheid van godsdienst dat in de grondwet is vastgelegd. Naar het oordeel van de Raad van State brengt een redelijke uitleg van het grondwetsartikel met zich dat dit recht niet de vrijheid tot kerkklokgelui van elke duur en met elk geluidsvolume impliceert. De wijze waarop de gemeenteraad de duur en het geluidsniveau van klokgelui in de gemeentelijke verordening heeft gereguleerd, beperkt niet de vrijheid van godsdienst, aldus de hoogste bestuursrechter. De Raad van State is evenals de rechtbank in Breda van oordeel dat de gemeentelijke verordening de mogelijkheid tot het belijden van godsdienst niet illusoir maakt. De verordening maakt het luiden van de klokken vóór 7.30 uur niet onmogelijk en bepaalt dat tussen 7.30 uur en uur geen geluidsbeperking voor het luiden van klokken geldt. Tegen de uitspraak van de Raad van State is geen hoger beroep mogelijk. Kort Alert door samenwerking Nederland is allang alert op misbruik van kunstmest door terroristen. In 2007 sloten diverse partijen, onder wie de producenten en het ministerie van Infrastructuur & Milieu, er al een convenant over. Om aanslagen met zelfgemaakte explosieven te voorkomen, werken volgens het ministerie van Veiligheid en Justitite verschillende andere clubs ook nauw samen. Geen handhaving blowverbod De politie zal blowverboden uit de algemene plaatselijke verordening (APV) van gemeenten niet meer handhaven. Handhaving is thans niet meer aan de orde, zegt het (OM) eind juli in reactie op een uitspraak van de Raad van State over een blowverbod van de gemeente Amsterdam. Gemeenten gooien geld over balk met elektrisch rijden Gemeenten geven miljoenen euro s uit aan het stimuleren van elektrisch rijden, maar proberen in de praktijk allemaal het eigen wiel uit te vinden. Een woud aan afwijkende pluggen, draden, betaalpasjes en oplaadsystemen is het gevolg. Tegelijkertijd is er nauwellijks effect merkbaar op het aantal elektrische rijders. Een miljoenenverlies voor gemeenten is het gevolg. Dit blijkt uit onderzoek van Binnenlands Bestuur. HandHaving 2011 #4 07

8 Veel bruggen en viaducten zijn onveilig, zo blijkt uit een rapport van de VROM-Inspectie. Foto: PS Produkties Journaal Controle bruggen en viaducten moet scherper Gemeentes en provincies zijn aan zet om de controle van hun bruggen en viaducten aan te scherpen. Dat heeft de VROMinspectie eind juli gezegd na aanleiding van een artikel hierover in De Pers. Volgens de krant is de veiligheid van een op de vijf bruggen en viaducten onder de maat. De inspectie publiceerde in 2009 een onderzoek waaruit bleek dat de controle en het onderhoud ervan rammelden. Vaak bleef het bij een onderzoek met het blote oog, concludeerde de inspectie toen. Nieuw onderzoek zit niet in de pijplijn, aldus een woordvoerster van de inspectie. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) kon niet zeggen hoe gemeentes het doen sinds de inspectie haar onderzoeksrapport publiceerde. Wij spelen daar geen rol in. Daar moeten gemeentes zelf voor zorgen, aldus een woordvoerster. Ingenieurs- en adviesbureau Arcadis onderzoekt sinds april 2010 de bijna 1000 bruggen, tunnels, viaducten en sluizen in Noord- Nederland in opdracht van Rijkswaterstaat. Aan de hand daarvan wil Rijkswaterstaat het onderhoud beter kunnen sturen. De stand van zaken van het onderzoek is onbekend. Naar schatting kleven aan 8000 van de bruggen en viaducten veiligheidsrisico s. De bruggen en viaducten hebben last van onder meer scheurvorming, verroeste wapening en houtrot in de palen. Vaak is onbekend hoe lang een brug nog mee kan, omdat oorspronkelijke constructietekeningen regelmatig zoek blijken, aldus de krant. Gemeenten worden gedwongen mee te werken RUD s Staatssecretaris Joop Atsma (Infrastructuur en Milieu) dreigt onwillige gemeenten in het uiterste geval bevoegdheden te ontnemen als ze niet meewerken aan de vorming van zogeheten Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD s) in hun provincie. Dat schrijft Atsma half juli in een brief aan de Tweede Kamer. Door de vorming van RUD s moeten vergunningverlening, het toezicht en de handhaving op het gebied van milieu, bouwen en ruimte verbeteren. De voorbereidingen van de RUD s liggen volgens Atsma landelijk gezien,,redelijk op schema. Maar de besluitvorming over de samenwerking blijft in drie provincies achter. In een rapportage wordt de besluitvorming in Flevoland, Utrecht en Noord-Holland betiteld als uiterst gecompliceerd tot problematisch. Daar dreigen,,witte vlekken te ontstaan, omdat niet alle gemeenten meewerken. Dit zou het doel van de samenwerking - duidelijkheid voor het bedrijfsleven en betere handhaving van regels met politie en justitie - in de weg kunnen staan. Er zijn plannen voor ongeveer dertig RUD s verspreid over Nederland. De bedoeling is dat de regionale uitvoeringsdiensten uiterlijk 1 januari 2013 aan de slag gaan. Zuid-Holland in de fout met Bibob De provincie Zuid-Holland heeft volgens de Raad van State een uitglijder gemaakt door slechts een deel van een milieuvergunning te weigeren aan een recyclingbedrijf in Vlaardingen met een beroep op de Wet Bibob (Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur). Het bedrijf mag zijn afvalverwerkende activiteiten uitvoeren, behalve voor zover het de verwerking van asbest betreft, zo besliste de provincie. De wet Bibob maakt screening op criminele antecedenten van vergunningaanvragers mogelijk. De wet biedt de mogelijkheid om een vergunning te weigeren, of speciale voorschriften aan een vergunning te verlenen. In dit geval heeft de provincie echter procedurele fouten gemaakt bij het weigeren van de deelvergunning, zo oordeelt de Raad van State. Volgens het Landelijke Bureau Bibop (LBB) was in dit geval sprake van een ernstige mate van gevaar dat het betrokken recyclingbedrijf zich schuldig zou maken aan criminele activiteiten. De provincie kwam op grond van aanvullend eigen onderzoek echter tot de conclusie dat slechts sprake was van mindere mate van gevaar, en dan vooral voor wat betreft asbestverwerking. Op grond van die conclusie werd enkel het asbestdeel van de milieuvergunning geweigerd. 08

9 Hoe gaat het toch met... het drietal stropers in Overijssel? Telefoontaps en observatie werden in 2007 ingezet om een aantal stropers in de kraag te grijpen. De illegale jagers deinsden niet terug voor het uitleggen van zwaar vergiftigd lokaas, met dode huisdieren tot gevolg. Dit lokaas bracht het milieupolitieteam IJsselland op het spoor van een drietal mannen die de jacht naar eigen inzicht uitvoerden. Het verhaal Eigen rechter spelen in de Overijsselse natuur in HandHaving in 2007 eindigt met een reeks tenlasteleggingen. Wanneer het drietal voor de rechter moest komen, was toen nog niet bekend. Is het eigenlijk ooit tot een veroordeling gekomen? Politieman Jan van den Hoek die in 2007 op de zaak zat, vatte samen hoe het aan het rollen kwam. De hond van een wandelaar vond in de bossen van Hardenberg een dode kalkoen, geplukt en bestrooid met korreltjes. Het baasje sloeg alarm. Via de meldkamer van de AID kwam het voorval bij Van den Hoek terecht, medewerker bij het Regionaal Milieuopsporingsteam van de politie IJsselland. Nader onderzoek door het Centraal Instituut voor Dierziektecontrole in Lelystad (nu Centraal Veterinair Instituut Wageningen) wees uit dat de korreltjes het bestrijdingsmiddel Aldicarb was. Buurtonderzoek Het team van Van den Hoek begon een buurtonderzoek waarbij de naam van een jachthouder in het gebied vaak werd genoemd. Meer incidenten met vergiftigde huisdieren kwamen aan het licht. De zaak nam een bizarre wending toen ook de hond van de plaatselijke dierenarts vergiftigingsverschijnselen vertoonde. De dierenarts wist haar hond te redden, maar haar kat die van het braaksel van de hond had gegeten, overleed. Bij navraag bij collega s in Drenthe kwam een stortvloed aan incidenten rond de jachthouder los. Waaronder bedreigingen van wandelaars met loslopende honden. Bovendien bleek dat de man zijn jachtakte voor twee jaar had moeten inleveren. In het Overijsselse wist niemand daarvan af, met uitzondering van afdeling Bijzondere wetten van de politie. Potentieel ernstige zaak De bedreigingen en het gebruik van het bestrijdingsmiddel Aldicarb wezen op een potentieel ernstige zaak. In overleg met het Functioneel Parket werd besloten tot het inzetten van bijzondere opsporingsmethoden zoals telefoontaps en observatie. De telefoontap toonde aan dat de hoofdverdachte veelvuldig overlegde met (naar later bleek) twee familieleden die wel in het bezit waren van een jachtakte. Zij deden volop mee met of wisten van het stropen van konijnen, reeën en beschermde vogels, en het vergiftigen van vossen en huisdieren. Bij een doorzoeking van het huis en erf van de hoofdverdachte werd een grote hoeveelheid munitie en illegale jachtwapens aangetroffen. De vriezer lag vol beschermde vogels, maar ook met spreeuwen, vermoedelijk bedoeld als lokaas. Ook werd een dode buizerd aangetroffen, die ook met het goedje was vergiftigd. Werkstraf De officier van justitie zette hoog in met een strafeis voor de hoofdverdachte van meer dan een jaar hechtenis. Gezien de ernst van de zaak wilde hij een behandeling voor de meervoudige kamer van de rechtbank. Dat is er niet van gekomen. Wel is door geprocedeerd tot aan het gerechtshof. Het hof veroordeelde de hoofdverdachte in 2010 tot zestig uur werkstraf. Zijn twee kompanen kwamen er vanaf met een schikkingsvoorstel van euro voor het illegaal overdragen van een jachtwapen. Ook zijn hun jachtaktes ingetrokken. Ingetrokken jachtakte Hoe kan het nou dat de Wildbeheereenheid een afschotvergunning voor reewild afgaf aan de hoofdverdachte terwijl zijn jachtakte al was ingetrokken? Van den Hoek verklaart: Het intrekken van een jachtakte is een privaatrechtelijke kwestie, die niet openbaar wordt gemaakt. Ook niet aan een Wildbeheereenheid, de instantie die aan plaatselijke jagers een vergunning afgeeft. Het is zoiets als je buurman van wie het rijbewijs is ingetrokken en toch in een auto rijdt. Dat wordt ook niet openbaar gemaakt. HandHaving 2011 #4 09

10 Brabantbrede toezichtaanpak emissiereducerende stalsystemen Een Brabantbrede toezichtaanpak voor veehouderij en luchtkwaliteit. Dat is één van de speerpunten van alle handhavende instanties in de provincie Noord-Brabant. Het Servicepunt Handhaving (SepH) coördineert deze samenwerking. De provincie Noord-Brabant telt elfduizend grote veehouderijen, die zorgen voor grootschalige ammoniakemissie en stankoverlast. Een steekproef op luchtwassers, een emissiereducerend stalsysteem, bij veehouderijen in 2009 leert dat het slecht gesteld is met de naleving van deze wettelijke verplichting. De gevolgen voor de natuur zijn groot. Tekst en foto s: Jolanda Haven Rob Segers is projectleider veehouderij en luchtkwaliteit vanuit de provincie en Joyce van Geenen is adviseur van het Servicepunt Handhaving. Veehouderij is een van de grootste en belangrijkste veroorzakers van hoge ammoniakconcentratie in de buitenlucht. De neerslag van ammoniak heeft negatieve gevolgen voor de natuur. De provincie kent onder andere 21 Natura 2000 gebieden; gebieden die beschermd moeten worden. De vele veehouderijen in de provincie zorgen naast de uitstoot van ammoniak ook voor de uitstoot van fijnstof en stank. Sinds de alarmerende resultaten van de steekproef in 2009 staat het onderwerp hoog op de bestuurlijk agenda s in de provincie. Vanuit de handhavingsamenwerking Noord-Brabant is daarom veehouderij en luchtkwaliteit één van de twaalf speerpunten geworden. Het Servicepunt Handhaving (SepH) coördineert de handhavingsamenwerking op verschillende vlakken, de provincie heeft de regie. Onder de paraplu van dit speerpunt vallen een drietal deelprojecten. Een handhavinguitvoeringsmethode voor het Besluit huisvesting, de Brabantbrede toezichtaanpak luchtwassers en een pilot integratie agrarisch toezicht. De provincie trekt de kar samen met het SepH. Joyce van Geenen is adviseur van het SepH. Vanuit de provincie is Rob Segers projectleider Veehouderij en luchtkwaliteit.,,luchtkwaliteit en ammoniak speelt op lokaal niveau, maar op provinciaal niveau voelen wij ons als provincie verantwoordelijk. Ook omdat de provincie verantwoordelijk is voor Natura 2000 gebieden. Gezien de problematiek is het van belang om dit provinciebreed aan te pakken in samenwerking met gemeenten. Handhavinguitvoeringsmethode Besluit huisvesting Het eerste deelproject onder het speerpunt Veehouderij en luchtkwaliteit is een handhavinguitvoeringsmethode van het Besluit huisvesting. Dit besluit is op 1 april 2008 in werking getreden.,,het Besluit huisvesting is eigenlijk een uitvoeringsbesluit van de Wet Milieubeheer, zo begint Van Geenen.,,In het besluit staat dat bedrijven die willen continueren uiterlijk in 2013 emissiereducerende voorzieningen moeten realiseren. De toenmalige ministeries van VROM en LNV, de provincies en de VNG hebben eveneens een Actieplan Ammoniak Veehouderij opgesteld dat ertoe moet leiden dat zowel kleine als grote bedrijven emissiearm worden en gaan voldoen aan het Besluit 10

11 huisvesting. Dat stelt de sector in de gelegenheid om de investeringen voor ammoniak gelijk op te laten lopen met fijnstof, stank en dierwelzijn. Van Geenen:,,Het Besluit huisvesting moet gehandhaafd worden evenals het Actieplan Ammoniak Veehouderij. De vraag was echter op welke manier dat het beste gedaan kon worden. Het SepH heeft in samenwerking met een aantal partijen van het handhavingsamenwerkingsverband een plan geschreven dat toezichthouders van zowel gemeenten als provincie concrete handvatten biedt voor het efficiënt uitvoeren van controles ten aanzien van het beleid en het actieplan. Het plan zorgt voor uniformiteit. Zowel de toezichthouder vanuit de provincie als de toezichthouder vanuit de gemeente weet welke stappen hij moet doorlopen.,,de toezichthouders zijn betrokken bij de totstandkoming van dat plan, zo vervolgt Van Geenen.,,Het plan beschrijft verschillende situaties. Het begint bij het herkennen van een overtreding. Hoe daar mee om te gaan, tot het categoriseren van een overtreding. Vervolgens kun je op basis van die stappen uitlezen of het bedrijf bestuurlijk of ook strafrechtelijk moet worden aangepakt. Het plan beschrijft dus welke stappen het bevoegd gezag moet doorlopen om uiteindelijk alle bedrijven te bewegen te voldoen aan het Besluit huisvesting. Er is een aantal bedrijven dat de aanpassingen niet wil of kan realiseren. Zij moeten voor 1 januari 2013 hun bedrijfsvoering beëindigen en hun vergunning inleveren. Tot die tijd hoeven zij geen emissiereducerende maatregelen te nemen, maar ze mogen hun veestapel ook niet uitbreiden. Brabantbrede toezichtaanpak luchtwassers Het tweede project dat onder het speerpunt Veehouderij en luchtkwaliteit valt, is de Brabantbrede Handhavingsamenwerking Aan deze handhavingsamenwerking ligt een bestuursovereenkomst ten grondslag die is getekend door alle 67 gemeenten in Brabant, de provincie Noord-Brabant, drie waterschappen, de VROM-Inspectie, Rijkswaterstaat en de nieuwe Voedsel en Warenautoriteit (nvwa). Aanvullend op de bestuursovereenkomst handhaving omgevingsrecht Noord-Brabant hebben de strafrechterlijke partners - Openbaar Ministerie en politie - een intentieverklaring over handhavingsamenwerking getekend. Dat wil zeggen dat het Openbaar Ministerie en de politie hun strafrechterlijke aandeel in de integrale handhaving leveren. Deze Brabantse handhavingpartners stemmen werkzaamheden op elkaar af, wisselen informatie uit en treden gezamenlijk op. toezichtaanpak luchtwassers. Luchtwassers zijn emissiereducerende stalsystemen. Een luchtwasser reduceert de ammoniakuitstoot, afhankelijk van het type, met 70% tot maximaal 95%. Een gemiddelde Brabantse veehouderij met een luchtwasser heeft een vergunning voor de emissie van circa vierduizend kilo ammoniak. Segers:,,Wanneer hier een voorgeschreven luchtwasser met een emissiereductie van 95% niet of slecht functioneert en je gaat ervan uit dat een gedeelte van het bedrijf is aangesloten op een luchtwasser, dan kan jaarlijks tot dertigduizend kilo ammoniak uitgestoten in plaats van de toegestane vierduizend kilo ammoniak. Het belang van een goed werkende luchtwasser is daarom zeer groot. Ook omdat de laatste jaren het aantal stallen enorm is gegroeid.,,in 2009 is een steekproef gehouden bij 48 bedrijven in de provincie, zo vervolgt Van Geenen.,,De resultaten waren ronduit ernstig; 74% van de gecontroleerde luchtwassers voldeed niet aan de voorschriften. Luchtwassers worden ongeveer twintig jaar toegepast (lees verder op pagina 13) Deze veehouderij in Deurne heeft twee grote witte liggende luchtwassers aan zijn stal gekoppeld. HandHaving 2011 #4 11

12 Op controle bij een veehouderij in Deurne Jeroen van der Heijden is bedrijfsspecialist bij de SRE Milieudienst in Brabant. Uit naam van de provincie Noord- Brabant houdt hij toezicht op de Verordening stikstof en Natura 2000 bij veehouderijen. De verordening stelt (extra) technische eisen aan stallen. Ook gelden er voorwaarden voor het salderen van de uitstoot van ammoniak via een provinciale depositiebank. Uitvoering van de verordening leidt tot een daling van de uitstoot van ammoniak vanuit de veehouderij en geeft duidelijkheid over mogelijkheden voor agrarische bedrijfsontwikkeling. Van der Heijden toets op ammoniakgerelateerde aspecten uit de omgevingsvergunning van veehouderijen. Welke milieuvergunningen heeft het bedrijf. Welke stallen zijn in werking, welke en hoeveel dieren worden er gehouden en heeft de ondernemer de stallen voorzien van stalsystemen die vergund zijn om de emissie van ammoniak te reduceren. Sinds mei vorig jaar is de Verordening stikstof en Natura 2000 een feit en vanaf dat moment bezoekt de bedrijfsspecialist veehouderijen.,,in het begin stuit je bij sommige bedrijven op onbegrip. In feite is de verordening niet meer dan het controleren van de milieuvergunning. Een goede toelichting, vooral in het begin is van groot belang, aldus Van der Heijden. In totaal worden in Brabant in de periode van oktober 2010 tot december 2011 ongeveer controles op de Verordening stikstof en Natura 2000 uitgevoerd.,,op basis van de vigerende vergunning weten wij welke bedrijfsvoering een ondernemer heeft en vervolgens zoeken wij daar de juiste checklist bij van zaken die ten aanzien van de technische uitvoering en het gebruik van het emissiearme systeem gecontroleerd moeten worden. Voorafgaand aan de controles nemen wij eerst contact op met de gemeente en leggen wij onze taken uit. Met de gemeente worden de samenwerkingsmogelijkheden bekeken. Van der Heijden maakt meestal een kopie van de tekening van de omgevingsvergunning die hij bij de ondernemer op tafel neerlegt.,,samen lopen we de tekening na en dan komt al gauw aan het licht of de ondernemer zijn stallen of stalsystemen anders heeft uitgevoerd dan is vergund. Neem als voorbeeld de luchtwassers. Er zijn verschillende overtredingen waar de toezichthouders tegen aanlopen. Het onjuist dimensioneren van een luchtwasser is volgens Van der Heijden een veel voorkomende overtreding.,,dat wil zeggen dat de plaatsing van de luchtwasser en hoe hij is aangesloten of uitgevoerd niet overeenkomt met de vergunning. Na het doorlopen van de omgevingsvergunning met de ondernemer loopt de toezichthouder alle dieren, stallen en emissiearme systemen langs met de bijbehorende checklist. Als er tijdens de controle twijfel is of het voorgeschreven rendement van een luchtwasser wordt gehaald en er geen bewijsmiddelen voorhanden zijn dat de installatie voldoende functioneert, kan de toezichthouder een indicatieve rendementsmeting met een Kitagawa-meter uitvoeren.,,als het rendement te laag is, kan dit verschillende oorzaken hebben. Bij het constateren van een overtreding wordt de Brabantse handhavingstrategie Zo handhaven we in Brabant toegepast. Afhankelijk van de zwaarte van de overtreding is het een overtreding categorie 1 of 2. Categorie 1 is voor zware overtredingen, als er bijvoorbeeld onomkeerbare milieuschade is of een groot economisch voordeel. Die categorie is van toepassing als veel meer ammoniak wordt uitgestoten dan vergund of emissiearme systemen ontbreken. De overtreding wordt in die gevallen direct zowel bestuursrechtelijk als strafrechtelijk opgepakt. Categorie 2 overtredingen zijn minder zwaar en dan volstaat vaak een hercontrole. Een voorbeeld hiervan is een afwijkende ph of het niet goed bijhouden van het logboek. Pas als bij hercontrole blijkt dat de overtreding niet is verholpen, volgt bestuursrechtelijk en -/ of strafrechtelijk optreden. 12

13 (vervolg van pagina 11) in de veehouderij. De techniek is echter de afgelopen jaren flink doorontwikkeld. Bovendien weten we al zo n 20 jaar wat de negatieve effecten van ammoniak op de natuur zijn. Het is dus van belang dat emissiereducerende stalsystemen aanwezig zijn en functioneren. Ook op politiek-bestuurlijk niveau werd het belang van een gedegen aanpak benadrukt. En daarom is onder het speerpunt Veehouderij en luchtkwaliteit dit deelproject gestart om het toezicht te verbeteren en als bevoegd gezag gezamenlijk op te treden. De aanpak zal worden gemonitord.,,in 2011 en 2012 worden alle Brabantse bedrijven die een luchtwasser moeten hebben volgens de vergunning gecontroleerd. Het gaat op dit moment om ongeveer bedrijven, aldus Van Geenen. In de Brabantbrede toezichtaanpak staan concrete handvatten voor de toezichthouder.,,we hebben randvoorwaarden geformuleerd waar het toezicht aan moet voldoen, zo vervolgt Segers.,,We willen op die manier meer uniformiteit bewerkstelligen. Het streven is om het toezicht in elke gemeente even goed te organiseren. Om Brabantbreed te uniformeren moeten de desbetreffende toezichthouders op hetzelfde niveau zijn opgeleid. Vanuit het SepH zijn cursussen gefaciliteerd waarin de toezichthouders worden bijgeschoold op het controleren van emissiearme stalsystemen. Daarnaast staat in de toezichtaanpak duidelijk omschreven wat de taken zijn van een toezichthouder in de bouwfase van een luchtwasser, de opstartfase en de gebruiksfase. En hoe het toezicht aangepakt moet worden. Daarbij is het volgens Segers van belang dat je ook onaangekondigd bezoek brengt in de gebruiksfase.,,op die manier proberen we preventie te stimuleren. Zodat bedrijven zorgen dat ze hun zaken altijd goed voor elkaar hebben, wanneer we ook op de stoep staan. Pilot integratie agrarisch toezicht Zoals hierboven beschreven worden veehouderijen met een luchtwasser in de vergunning dit jaar of in 2012 bezocht door het desbetreffende bevoegd gezag. Dat kan de gemeente of provincie zijn in het kader van de Wet Milieubeheer. De provincie is bovendien bevoegd gezag voor de uitvoering van de Natuurbeschermingswet 1998 en daarmee ook voor de uitvoering van de Verordening stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant. Dit betekent dat zij verantwoordelijk is voor het in behandeling nemen van meldingen voor nieuwe stallen en het beheren van de depositiebank. Maar ook toezicht en handhaving: de provincie moet erop toezien dat de verordening wordt nageleefd door bijvoorbeeld controles op bedrijven en monitoring van de beoogde afname van stikstofdeposities op de Natura 2000-gebieden. Segers:,,Voor het thema agrarisch toezicht zijn er twee bevoegde gezagen. Het is niet zinvol dat zowel de gemeente als de provincie hetzelfde controleert. Daar moet je in samenwerken en daarom is het derde deelproject onder het speerpunt in het leven geroepen: de pilot integratie agrarisch toezicht. Door gezamenlijk op te treden wordt niet alleen de toezichtlast voor de handhavende instanties verminderd, maar ook voor de ondernemers. Het idee van de pilot is dat de controles worden opgesplitst. Gemeenten en provincie doen elk een deel. De provincie heeft het toezicht op agrarische bedrijven momenteel uitbesteedt aan de vier milieudiensten die de provincie telt. (Zie kader),,er is animo voor de aanpak die wij hanteren, zo besluit Van Geenen.,,In juni dit jaar is er een landelijke bijeenkomst geweest van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) over het Besluit Huisvesting. Het uitgewerkte plan van Brabant wordt mogelijk aangevuld zodat de notitie ook landelijk gebruikt kan worden. Foto links: Nadat de emissie uit de luchtwasser is gemeten, gaat Jeroen van der Heijden de luchtwasser in om de emissie uit de stallen te meten. Op die manier kan hij berekenen of de luchtwasser goed functioneert. Foto onder: Toezichthouder Jeroen van der Heijden meet eerst de ammoniakemissie die uit de luchtwasser komt. Nadere inlichtingen: Joyce van Geenen Adviseur Servicepunt handhaving Brabant Zuidoost milieudienst.sre.nl Rob Segers Beleidsmedewerker handhaving Provincie Noord-Brabant HandHaving 2011 #4 13

14 Veel muizen in een hok Brabantse handhavers trekken samen op tegen misstanden bij de huisvesting van aspergestekers, fruitplukkers, bouwvakkers en andere arbeidsmigranten. West-Friese toezichthouders scoren met een doordachte handhavingsstrategie. handhaving voortdurend alert moet blijven.,,de situatie wisselt heel sterk, zegt Emmerik.,,In een huis waarin je deze week drie migranten treft, zitten er volgende week misschien wel twaalf. Je moet er bovenop blijven zitten. Tekst: Marion de Boo Controleurs treffen in Medemblik slechte huisvestingsituaties aan van arbeidsmigranten. Foto: project Kompas Twee woonruimten gesloten. Overbevolking beëindigd. Met spoed bouwkundige voorzieningen aangebracht. Een luchtdrukwapen in beslag genomen. Slechte salarisbetalingen geconstateerd. Dat was de bonte oogst van een gezamenlijke controleactie van vijf Brabantse gemeenten op de Dag van de Huisvesting, deze zomer. Controleurs werkten samen met politie, vreemdelingenpolitie, Belastingdienst en het Servicepunt Handhaving Midden- en West-Brabant (SepH).,,In deze regio handhaven we met veel instanties en er zijn ook lokale initiatieven om overlastsituaties aan te pakken, vertelt Fred Emmerik, kartrekker van het huisvestingsproject arbeidsmigranten, op het kantoor van het SepH in Roosendaal. Het provinciebrede project draait vooral om kwaliteit en brandveiligheid.,,twee keer per jaar zitten we met alle partijen rond de tafel, vertelt Emmerik.,,Dankzij de beleidsmatige aandacht wonen arbeidsmigranten nu gemiddeld een stuk beter dan tien jaar geleden. Toen werden mensen nog in schuren, stallen en containers zonder enige veiligheidsvoorziening gepropt, soms met platen tussen de stapelbedden, zonder privacy, heel triest. Maar nog steeds treffen we huisjesmelkers die het alleen om het geld gaat. Eerste conclusie van het project luidt dat als een gemeente aan de voorkant geen goed vreemdelingenbeleid voert, de handhavers aan de achterkant alleen maar kunnen dweilen. Tweede conclusie is dat de Dag van de Huisvesting Vermoedelijk telt Noord-Brabant ruim honderdduizend arbeidsmigranten. Zij werken ondermeer in de groente-, fruit- en coniferenteelt, in de metaal en vleesverwerkende industrie en in de bouw. Vrijwel alle kerstpakketten worden door arbeidsmigranten in elkaar gezet. Het aantal Polen neemt af, in hun plaats verschijnen Hongaren, Letten en Esten, Bulgaren en Roemenen en soms Oekraïner met een Pools paspoort. Ook werken er veel Afrikanen bijvoorbeeld in de vleesverwerkende industrie.,,het is een continu verschuivende problematiek, zegt Emmerik.,,Wij maken ons zorgen om brandgevaarlijke, slechte huisvesting. We treden op tegen overbevolking en huisjesmelkerij, in samenwerking met de Belastingdienst, maar ook tegen uitbuiting. We zien er met elkaar op toe dat de mensen betaald krijgen waar ze recht op hebben. Op de Dag van de Huisvesting, op 9 juni j.l. deden vijf gemeenten mee. Van te voren was een overzicht gemaakt van alle plekken waar arbeidsmigranten zouden kunnen wonen. Hier gingen de handhavers gezamenlijk controleren. Emmerik:,,Als een gemeente met veel arbeidsmigranten in actie komt, moeten de buurgemeenten ook alert zijn, anders krijg je het beruchte waterbedeffect. Je moet op één lijn zitten en voorafgaand aan een gezamenlijke controle zoveel mogelijk informatie uitwisselen. Veel Brabantse 14

15 gemeenten hebben weinig of geen zicht op hun arbeidsmigranten. In oktober volgt mogelijk een tweede gezamenlijke controledag. Convenant In februari sloten 21 gemeenten in Midden- en West-Brabant een convenant met de (vreemdelingen) politie, de Arbeidsinspectie en de Belastingdienst. Emmerik:,,Gegevensuitwisseling maakt toezicht slagvaardiger. In de huidige situatie mag een ondernemer in gemeente A maar vijf migranten in een tussenwoning huisvesten, en in gemeente B wel tien, wat uiteraard een stuk lucratiever is. In veel gemeentelijke bestemmingsplannen is vastgelegd dat bepaalde woningen bestemd zijn voor huishoudens, ofwel gezinnen. Huisvesting van individuele arbeidsmigranten valt onder kamerverhuur. Zo staat in het beleidsplan van de gemeente Gilze Rijen, die een zeer actief toezicht voert, dat in een aantal genoemde straten niet meer dan tien procent van de woningen mag worden gebruikt voor kamerverhuur. De gemeente Helmond houdt toezicht op locaties middels kamerverhuurvergunningen, die verhuurders moeten aanvragen. Eindhoven voert veel veiligheidsacties uit met integrale teams. Zundert voert actief beleid bijvoorbeeld op de vele recreatieparken. Ook Roosendaal en Bergen op Zoom voeren regelmatig handhavingsacties uit. Andere gemeenten leggen echter alleen vast dat de eigenaar van een pand veiligheidsvoorzieningen moet treffen als hij aan meer dan tien personen in een pand nachtverblijf verleent, of ze regelen helemaal niets. Lang niet alle arbeidsmigranten zijn van plan om lang in Nederland te blijven en vaak schrijven ze zich niet bij de gemeente in. Omgekeerd zijn gemeenten wel verplicht om migranten die zich aan de balie melden als inwoner in te schrijven. Veel migranten zitten op recreatieparken, in strijd met het beleid. Emmerik:,,Ook daarvoor geldt: Handhaven heeft alleen zin in combinatie met een goed beleid. Dat willen we bij bestuurders onder de aandacht brengen. Want geen enkele burgemeester of wethouder is blij als in zijn gemeente slachtoffers onder migranten vallen door problemen die zij eerder hadden moeten tackelen. Draaiboek Vorig jaar ontvingen alle 68 Brabantse gemeenten een draaiboek. Het eerste deel is een stappenplan waarmee de gemeente kan achterhalen waar de arbeidsmigranten wonen vaak heeft men daar weinig zicht op. Auto s met buitenlandse kentekens in het buitengebied en stallen met schotelantennes aan de gevel zijn sterke aanwijzingen. Het stappenplan geeft veel van zulke tips. Vervolgens beschrijft deel 2 van het draaiboek hoe de problemen het best aangepakt kunnen worden. Elke locatie wordt gecheckt op veiligheid en bouwkundige eisen. Op de website Handhaven in Brabant staan vragenlijsten in vele talen, die van pas kunnen komen bij de controles. Ook staan er voorbeelden van beleidsstukken van gemeenten die bijvoorbeeld de kamerverhuur in hun bestemmingsplan goed geregeld hebben, draaiboeken voor avondcontroles op recreatieparken enzovoort. Emmerik:,,Meestal geven mensen tijdens de controles netjes en eerlijk antwoord op de gestelde vragen, tenzij ze van tevoren door malafide werkgevers zijn geïnstrueerd om te zwijgen. En soms hebben mensen niet eens door dat ze worden uitgebuit omdat ze geen idee hebben wat hier het minimumloon is. Regelmatig stuiten de controleurs op onderbetaling. In het ergste geval worden de arbeidsmigranten zo slecht betaald en moeten ze zoveel bijkomende kosten aan hun werkgever betalen dat ze uiteindelijk onder de streep niks overhouden; een vorm van moderne slavernij. Als dan ook nog hun paspoort wordt ingehouden, kunnen ze geen kant op. Emmerik:,,Arbeidsmigranten hebben net als hun Nederlandse collega s recht op een CAO-loon, maar dat krijgen ze niet altijd. Een bekende truc is om de buitenlander te behandelen alsof hij een zelfstandige zonder personeel (zzp er) is, want daarvoor geldt geen CAO. In zo n geval schiet behalve de migrant ook de Nederlandse fiscus er bij in. Kompas Net als in Brabant pakt ook West-Friesland de misstanden rondom arbeidsmigranten krachtig aan. De ministers Donner en Kamp prezen het project, genaamd Kompas, onlangs publiekelijk aan als voorbeeldproject voor andere gemeenten.,,het probleem speelt hier al heel lang, zegt André Dekker van RCF Noord-Holland Kenniscentrum Handhaving. Naar schatting wonen in West-Friesland circa tien tot twaalfduizend arbeidsmigranten, vooral uit Midden- en Oost-Europa.,,Al voordat de Europese grenzen open gingen hadden we veel te maken met - destijds nog illegale - Polen, vertelt Dekker.,,We troffen huizen vol stapelbedden, soms wel twaalf man in een gezinswoning. En campings die vol met arbeidsmigranten stroomden en daardoor hun recreatieve functie verloren. Overlast en enkele branden, soms met dodelijke afloop, waren het gevolg. Door gegevensbestanden naast elkaar te leggen hebben we een lijst opgesteld van zo n 1500 adressen waar vermoedelijk arbeidsmigranten wonen. Op 300 adressen zijn er aanwijzingen dat hier meer mensen wonen dan toegestaan. Daar gaan we nu systematisch langs. De problemen verschillen per gemeente. Zo zijn in Hoorn de migranten vaak gehuisvest in sociaal toch al HandHaving 2011 #4 15

16 Nadere inlichtingen: Fred Emmerik, André Dekker: dwi.amsterdam.nl wat zwakkere wijken, wat soms tot wrijving leidt. Officieel mogen in een eengezinswoning waarin geen gezin woont maximaal vier volwassenen worden gehuisvest, maar vaak zijn het er wel acht tot tien. In plattelandsgemeenten worden migranten vaak illegaal in boerenschuren of op recreatieparken ondergebracht. In het regionale interventieteam zitten onder meer handhavingambtenaren van de zeven deelnemende gemeenten, de belastingdienst en een vertaalster. Ze gaan elke week een avond samen op controle. Daarbij wordt gelet op huisvesting van buitenlandse werknemers en/of illegalen, op gebreken op het gebied van de brandveiligheidsvoorschriften, op overtreding van bouw- en milieuvoorschriften, geen of onjuiste registratie in de gemeentelijke basisadministratie, parkeeroverlast en leefbaarheid in de wijk. Dekker:,,Laatst troffen we migranten aan in kleine containers in een oud manegegebouw, zo muf en treurig, zo zou je je vee niet eens willen huisvesten. En recent moest in Medemblik een voormalig saunagebouw worden ontruimd, dat helemaal volgepropt bleek met matrassen. Er was gebrek aan licht en lucht en er waren onvoldoende vluchtwegen, zodat het pand acuut is ontruimd wegens brandgevaar. Het succes van de acties staat of valt met de handhavingsstrategie.,,wij gaan altijd s avonds op pad, met een integraal team, en we nemen altijd een vertaler mee. Rotte appels Het team gebruikt een busje als rijdend kantoor, compleet met scanner en kopieerapparatuur. Tijdens de controles worden bijvoorbeeld identiteitspapieren, loonstrookjes en arbeidscontracten van de bewoners opgevraagd en meteen gescand. Dekker:,,Je moet een goed gedocumenteerd dossier opbouwen voor nader onderzoek. Als het dan tot een zaak komt, dan heb je tenminste de feiten bij de hand. Wij willen in beeld brengen wat nou de malafide uitzendorganisaties, de huisjesmelkers en de mensensmokkelaars zijn, wie daar achter zitten, hoe ze opereren. En na anderhalf jaar zien we langzamerhand de rotte appels bovendrijven. We maken vaak mee dat veel Polen angstig zijn om te praten. Uit alle documenten blijkt dat er van alles mis is, maar zodra we dan een officiële verklaring willen opmaken krabbelen ze terug. Vaak wordt in het begin een flink bedrag van hun loon ingehouden, dat ze pas uitbetaald krijgen als ze de rit hebben uitgezeten. Daarom zijn ze afhankelijk van hun baas en bang om te praten. Volgens de projectleider komt het niet meer zo vaak voor dat werkgevers het minimumloon ontduiken, want daarop staan tegenwoordig hoge boetes.,,maar we zien wèl vaak dat voor huisvesting en vervoer naar het werk een flink stuk van het loon wordt afgeroomd. Daarnaast worden allerlei andere kosten ingehouden. De huisjesmelker houdt bijvoorbeeld wekelijkse controles op het schoonmaken van de keuken en als dat niet naar wens is, worden flinke bedragen als zogenaamde boetes op het loon ingehouden. Bij een controle laat het team altijd informatiefolders achter met informatie over huisvesting in Nederland, het wettelijk minimumloon en over andere arbeidsvoorwaarden. Deze folders zijn in diverse talen beschikbaar. Dekker:,,In Nederland is stukloon verboden. Maar bij onderzoek van het tv-programma Nieuwsuur in Polen met een verborgen camera bleek dat mensen die hier op papier een 40-urige werkweek hebben, in werkelijkheid verplicht zijn om minstens zoveel kilo s tomaten per dag te plukken, waardoor ze in werkelijkheid veel meer uren moeten maken voor hetzelfde geld. Buitenlands kenteken Vaak verbieden de werkgevers de arbeidsmigranten om zich in te schrijven bij de gemeente, zeker als er illegaal wordt gehuisvest en het pand volgens de normen overbevolkt is. Op het loonstrookje staat echter de datum van indiensttreding vermeld, zo kan men de werkelijke verblijfsduur van de arbeidsmigrant bepalen. Ook uit eigen verklaring blijkt vaak dat mensen die niet aan de verplichte GBA registratie voldoen al langer op dit adres of elders in Nederland hebben gewoond. Een punt van discussie binnen het interventieteam was de controle op het ten onrechte blijven voeren van buitenlandse kentekens. Dekker:,,Wie zich in Nederland vestigt en zijn persoonlijke binding in Nederland heeft moet, zijn auto op een Nederlands kenteken laten overschrijven. Als mensen dat niet doen, loopt de staat BPM en wegenbelasting mis. Vooral Polen rijden soms erg hard, met drank op. Worden ze geflitst, dan kan de politie ze met een buitenlands kenteken weinig maken. Dekker:,,Die mensen worden al uitgebuit, ze zitten krap, moeten wij ze dan nog eens op extra kosten jagen? Aan de andere kant we willen ze zelfredzaam en minder afhankelijk van hun werkgever maken, zodat ze hier zo zelfstandig mogelijk kunnen wonen en werken. Met de lusten èn de lasten. Dekker is tevreden over het verloop van het project tot nu toe.,,waarschijnlijk gaan we na de zomer met twee controleteams verder, zodat we meer vaart kunnen maken. Daarbij zal ook het afstemmen van verordeningen, bestemmingsplannen, aanschrijving en boetetrajecten veel aandacht krijgen. S 16

17 peci De specialist John Wijngaards, Tekst: Nicoline Elsink Foto: Gerhard van Roon dijkinspecteur bij Hoogheemraadschap Delfland Wat houdt uw functie in? Officieel ben ik technisch specialist waterkering. Ik zie toe op het onderhoud aan dijken en kades. Het profiel, de verhouding hoogte en breedte, moet op peil blijven. Daarnaast hou ik toezicht op het beheer, het maaien van graskades, snoeien van beplanting, verwijderen van waterplanten. In periodes van droogte ligt het accent meer op inspecties van veenkades. Sinds in Wilnis in 2003 een uitgedroogde veendijk bezweek, is landelijk in kaart gebracht welke kades extra aandacht nodig hebben bij een langdurig neerslag tekort. Vanaf 24 mei heeft het hoogheemraadschap Delfland de inspectie van kwetsbare dijken opgeschaald. Medewerkers van Delfland en het dijkleger lopen een of tweewekelijks over de dijken en beoordelen de mate van uitdroging. Het dijkleger? Ja, dat is een oud lichaam van de waterschappen. Het zijn vrijwilligers die helpen de circa 180 kilometer veendijken in de gaten te houden. En daar zijn we wel even mee bezig, want je loopt niet sneller dan drie kilometer per uur. Constateren deze vrijwilligers een kwetsbare plek dan ga ik persoonlijk kijken, als een soort contraexpertise. Op de foto steek ik een prikstok in een barst om diepte ervan te meten. Scheuren en barsten repareren we veelal met klei. Dijkinspectie vergt al met al aardig wat menskracht? Dat klopt. Het hoogheemraadschap heeft als proef een ultralight vliegtuigje van Defensie boven de waterkeringen laten vliegen. De beelden zijn echter niet van voldoende kwaliteit om de scheuren goed te kunnen beoordelen. De fysieke controle blijft nodig. HandHaving 2011 #4 17

18 Asbestwolken door winkelcentrum Veenendaal Wanneer een aannemer tijdens de verbouwing van een Albert Heijn in Veenendaal onverwachts asbest tegenkomt, besluit hij dat snel weg te laten halen. Geheel tegen de regels in wordt het kankerverwekkende goedje verwijderd op vijf meter afstand van onbeschermde bouwvakkers. De Arbeidsinspectie legt na een anonieme tip de bouwwerkzaamheden stil en doet samen met milieurechercheur Frans Mulder onderzoek ter plaatse. Zelfs op het verlaagd plafond van de naastgelegen Halfords lag een flinke laag asbest. Tekst: Walter Oudshoorn Frans Mulder:,,De asbestlocatie had direct hermetisch afgesloten moeten worden. Asbestvezels in de lucht laten zich niet tegenhouden door een lintje. Foto: Henriëtte Guest Frans Mulder is na 24 jaar milieuzaken bij de Politie Utrecht, waarvan 12 jaar als asbestspecialist, wel wat gewend. Toch kan hij er met de pet niet bij wat iemand bezielt om zonder beschermende maatregelen asbest te laten slopen in een supermarkt. Een bouwplaats waar zestig bouwvakkers aan het werk zijn.,,de sloper, die zelf een asbestverwijderingscertificaat heeft, huurde een externe Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering (DTA) in. Twee partijen dus, die dondersgoed weten hoe een levensgevaarlijke asbestsoort als amosiet veilig verwijderd moet worden en die het desondanks niet doen. Onbegrijpelijk! Albert Heijn besteedt verbouwingen van haar supermarkten uit aan een hoofdaannemer die vervolgens onderaannemers inschakelt, waaronder een sloper. Mulder vermoedt dat het VWO-concept, dat opdrachtgever Albert Heijn hanteert bij winkelverbouwingen, voor de sloper één van de redenen kan zijn geweest om het met de veiligheid niet zo nauw te nemen.,,vwo staat voor: Volgende Week Open, legt Mulder uit.,,het doel is om binnen een week een hele supermarkt te verbouwen, ongeacht de grootte van de winkel. Vrijdags is de uitverkoop, vanaf een uur of drie kunnen consumenten proletarisch winkelen en stipt om vijf uur staan de vakkenruimers en stellageslopers te trappelen om aan de slag te gaan. De bouwvakkers werken daardoor onder hoge tijdsdruk en er zijn veel toeleveranciers en onderaannemers tegelijkertijd aan het werk. Wanneer één auto een half uur te laat is, loopt de planning meteen een halve dag achter. 18

19 Dreigend ontslag In de bewuste Veenendaalse supermarkt zijn op zaterdag 4 juli 2009 de bouwvakkers druk in de weer als ze achter de rolluiken amosietkarton tegenkomen. Het vrijgekomen asbest verdwijnt in vuilniszakken en rond de vindplaats wordt een plastic zwart-geel afzetlint gespannen.,,volkomen ontoereikend, vindt Mulder.,,De asbestlocatie had direct hermetisch afgesloten moeten worden van de rest van de winkelruimte. Asbestvezels in de lucht laten zich niet tegenhouden door een lintje. In plaats daarvan laat de sloper het resterende asbest de volgende dag verwijderen door een externe asbestverwijderaar. Zonder beschermende maatregelen voor zijn eigen werknemers en andere bouwvakkers. Mulder:,,Werknemers die aangaven dat ze onder deze omstandigheden niet wilden werken, werden gedreigd met ontslag. Zondags ontvangt Mulder een anoniem telefoontje:,,vijf meter naast een asbestsanering van amosiet, zonder containment, staan mensen onbeschermd te slopen. Locatie: Albert Heijn in winkelcentrum De Corridor in Veenendaal. Een containment is een soort tent die over een asbestlocatie wordt geplaatst en waarin vrijkomende asbestvezels worden weggefilterd. Reactie Ahold Het is verhaal is voorgelegd aan het hoofdkantoor van Albert Heijn. In de volgende reactie laten ze weten zich niet te herkennen in het verhaal van Frans Mulder. Rianne van der Sar, Ahold Mediarelaties:,,Wij bereiden verbouwingen zeer gedegen voor. Veel materiaal wordt geassembleerd en geprefabriceerd. Hierdoor kunnen wij in samenwerking met zeer ervaren partijen een winkel in korte tijd verbouwen. Wij hebben uitgebreid feitenonderzoek gedaan naar de situatie in Veenendaal en herkennen ons absoluut niet in het beeld dat door de geïnterviewde geschetst wordt in het artikel. Alle reden voor rechercheurs Frans Mulder en Kees Rietveld, en Anja van Weezel van de Arbeidsinspectie om het pand direct te ontruimen. Mulder laat buiten een decontaminatiecontainer plaatsen. Alle bouwvakkers moeten daarin onder de douche om asbestdeeltjes van hun lichaam te spoelen, de besmette werkkleding wordt weggegooid. De mannen vertrekken met natte schoenen en in witte wegwerpoveralls naar huis, de leidinggevenden worden verhoord. Uit metingen van de Arbeidsinspectie blijkt de ernst van de situatie. Mulder:,,In de supermarkt zweefden maar liefst 26 miljoen asbestvezels per kubieke meter rond. Bij meer dan een miljoen deeltjes is al sprake van de hoogste De Albert Heijn in Veendendaal is hermetisch afgesloten na de vondst van asbest. Foto: Cord Otting HandHaving 2011 #4 19

20 Nadere inlichtingen: Frans Mulder, asbestdeskundige van Politie Utrecht, , utrecht.politie.nl risicoklasse en moet in een containment gewerkt worden. Ook in het overdekte winkelcentrum, waar zaterdags nog winkelend publiek liep, werden asbestdeeltjes aangetroffen. Op het verlaagd plafond van de naastgelegen Halfords lag een flinke laag. Het getroffen gedeelte van het winkelcentrum blijft uiteindelijk twee weken gesloten voor schoonmaakwerkzaamheden, de Halfords is bijna twee maanden dicht en de opening van de Albert Heijn vindt drie maanden later plaats. Onvolledige inventarisatie Mulder neemt de sloper kwalijk dat hij tot tweemaal toe verzuimt om in te grijpen.,,hij kent de gevaren van asbest en had dus direct alle mensen uit het pand moeten halen toen het amosietkarton werd ontdekt. Daarnaast had hij niet eens met de werkzaamheden mogen beginnen, want de asbestinventarisatie was onvolledig. Asbestinventarisatie type A, een visuele inspectie, was uitgevoerd en daarbij werd geen asbest geconstateerd. Maar voor aanvang van de sloopwerkzaamheden had ook een destructieve astbestinventarisatie, type B, uitgevoerd moeten worden. En die ontbrak. Bij dit type onderzoek wordt gezocht naar asbest dat niet met het blote oog zichtbaar is, bijvoorbeeld door stukken van een plafond of muur weg te halen. Toch is de sloper niet de enige partij die wat te verwijten valt, vindt Mulder.,,Ook de mannen van de ingehuurde asbestverwijderaar, die zondags in een wit pak met adembescherming aan het werk gingen en zich niet bekommerden om de gezondheid van de onbeschermde collega s, treft blaam. Mulder stuit daarnaast tijdens het onderzoek op een rapport uit 1996 waarin de asbestbron al is aangegeven.,,de verhuurder van het pand en de hoofdaannemer zouden dus op de hoogte moeten zijn. Maar ook de gemeente heeft een steek laten vallen. In de vergunning ontbreekt de verplichting tot het uitvoeren van een asbestinventarisatie, type B. Mulder merkt dat veel gemeenten onvoldoende kennis in huis hebben en dat verontrust hem.,,gemeenten bekennen regelmatig dat ze er geen bal van snappen. Een gemiste kans, want als zij goed beleid voeren en daadkrachtig optreden, dan kunnen veel incidenten worden voorkomen. En dat scheelt de politie weer een hoop werk. Teleurstellend In de Veenendaalse asbestzaak worden twee rechtspersonen, de sloper en de hoofdaannemer, en enkele natuurlijke personen aangeklaagd. De rechtbank in Utrecht verklaart op 10 juni 2011 de sloper, zowel als bedrijf en als natuurlijk persoon, schuldig aan het overtreden van artikelen 10 en 32 de Arbowet. Volgens de rechter heeft hij onvoldoende maatregelen getroffen om zijn werknemers en anderen te beschermen. De straf bestaat uit een geldboete van euro, waarvan voorwaardelijk, en een werkstraf van 100 uur. De hoofdaannemer en de ingehuurde asbestverwijderaar worden niet veroordeeld omdat de rechter onvoldoende bewezen acht dat het asbest ondeskundig is verwijderd. Mulder vindt de vrijspraak teleurstellend en hoopt op een andere uitspraak in een volgende zaak. En die volgt spoedig: binnenkort oordeelt de Utrechtse rechter in een asbestzaak waarin zeven rechtspersonen en 32 natuurlijke personen zijn gedaagd. Lessen uit asbestzaken; praktische tips van Frans Mulder Maak gebruik van alle meldingen, ook al zijn ze anoniem.,,ik krijg regelmatig meldingen van personen die anoniem willen blijven. Anonieme meldingen verlopen doorgaans via de Criminele Inlichtingen Eenheid (CIE), maar daar gaat de nodige tijd overheen. Bij een asbestdelict is snel handelen essentieel. Ik zet in dat geval geen persoonsgegevens van de melder in het procesverbaal, maar vermeld dat de dader mij bekend is en dat, indien noodzakelijk, de rechter-commissaris inzage in deze gegevens krijgt. Richt het politieonderzoek niet alleen op de asbestverwijderaar.,,kijk goed welke andere rechtspersonen en natuurlijke personen van de overtreding op de hoogte zijn of zouden moeten zijn. Of welke personen bij machte waren om in te grijpen. Denk hierbij aan de hoofdaannemer, werknemers en verhuurder of eigenaar van het pand of object. Voer direct een documentonderzoek uit.,,wanneer de administratie van verdachten snel wordt doorzocht, kan bruikbare informatie boven tafel komen. Mogelijk leidt dat naar andere verdachten. In de Veenendaalse asbestzaak vonden we bewijs dat men meer had moeten weten, dan wel kunnen weten, van de aanwezigheid van asbest. Zet een decontaminatiecontainer op de plaats delict.,,slachtoffers en verdachten kunnen daar douchen zodat zij geen asbestdeeltjes meenemen naar huis of het politiebureau. Benut regionale overlegstructuren om asbestbeleid en incidenten structureel te bespreken.,,we hebben in Utrecht goede ervaringen met het Regionaal Overleg Asbest, waar provincie, gemeenten, Arbeidsinspectie en politie aan tafel zitten. Daar is ook de Veenendaalse casus uitvoerig besproken. Je kunt veel van elkaar leren. 20

Statenvoorstel 52/15. Voorgestelde behandeling. PS-vergadering : 10 juli Initiatiefvoorstel Elektronisch monitoren van luchtwassers

Statenvoorstel 52/15. Voorgestelde behandeling. PS-vergadering : 10 juli Initiatiefvoorstel Elektronisch monitoren van luchtwassers Statenvoorstel 52/15 A Voorgestelde behandeling PS-vergadering : 10 juli 2015 Onderwerp Initiatiefvoorstel Elektronisch monitoren van luchtwassers Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant Onderwerp Brabantbrede

Nadere informatie

Zó handhaven we in Laarbeek Regels, overtredingen en de gevolgen

Zó handhaven we in Laarbeek Regels, overtredingen en de gevolgen Zó handhaven we in Laarbeek Regels, overtredingen en de gevolgen Regels, overtredingen en de gevolgen De overheid heeft regels gemaakt om de omgeving waarin we wonen, werken en recreëren zo schoon, mooi

Nadere informatie

Asbestonderzoek bij scheepswerven en treinonderhoudsplaatsen deelproject asbestobjecten 2010. Datum 16 mei 2011 Status Definitief

Asbestonderzoek bij scheepswerven en treinonderhoudsplaatsen deelproject asbestobjecten 2010. Datum 16 mei 2011 Status Definitief Asbestonderzoek bij scheepswerven en treinonderhoudsplaatsen deelproject asbestobjecten 2010 Datum 16 mei 2011 Status Definitief Colofon VROM-Inspectie Directie Uitvoering Milieugevaarlijke Stoffen Nieuwe

Nadere informatie

Datum 4 december 2015 Betreft Beantwoording van vragen over misstanden in de nertsenhouderij en massale uitbreidingen door nertsenhouders

Datum 4 december 2015 Betreft Beantwoording van vragen over misstanden in de nertsenhouderij en massale uitbreidingen door nertsenhouders > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Agro en Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC

Nadere informatie

Samen sterk voor een milieuveilig Drenthe

Samen sterk voor een milieuveilig Drenthe Samen sterk voor een milieuveilig Drenthe Samen sterk voor een milieuveilig Drenthe De RUD is een afkorting van: Regionale Uitvoeringsdienst. Bij de RUD Drenthe werken 125 gespecialiseerde medewerkers

Nadere informatie

Rapport. Datum: 28 september 2015 Rapportnummer: 2015/141

Rapport. Datum: 28 september 2015 Rapportnummer: 2015/141 Rapport Rapport over een onderzoek naar de wijze waarop het college van burgemeester en wethouders van Leek heeft gereageerd op klachten over stankoverlast. Datum: 28 september 2015 Rapportnummer: 2015/141

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma handhaving en toezicht omgevingsrecht 2016

Uitvoeringsprogramma handhaving en toezicht omgevingsrecht 2016 Uitvoeringsprogramma handhaving en toezicht omgevingsrecht 2016 Inleiding Voor u ligt het uitvoeringsprogramma handhaving en toezicht omgevingsrecht 2016 van de unit vergunning-en subsidieverlening. Dit

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.7. Onderwerp: Jaarverslag 2007 van de Regionale Milieudienst West-Brabant

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.7. Onderwerp: Jaarverslag 2007 van de Regionale Milieudienst West-Brabant RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.7 Raadsvergadering van 13 november 2008 Onderwerp: Jaarverslag 2007 van de Regionale Milieudienst West-Brabant Verantwoordelijke portefeuillehouder: W.J.M. Vissers SAMENVATTING

Nadere informatie

Besluit weigering melding Verordening stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant

Besluit weigering melding Verordening stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant V.O.F. Pepers Habraken De heer B. Pepers Spierkesweg 20 5491 RJ SINT-OEDENRODE Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 info@brabant.nl www.brabant.nl

Nadere informatie

Toezicht & Handhaving in de Gemeente Meerssen

Toezicht & Handhaving in de Gemeente Meerssen Toezicht & Handhaving in de Gemeente Meerssen INLEIDING De meeste mensen willen graag wonen in een gemeente die veilig is en er netjes en verzorgd uitziet. Maar we willen ook wel eens iets aan de omgeving

Nadere informatie

onderzoeksopzet handhaving

onderzoeksopzet handhaving onderzoeksopzet handhaving Rekenkamercommissie Onderzoeksopzet Handhaving rekenkamercommissie Oss 29 april 2009 1 Inhoudsopgave 1. AANLEIDING EN ACHTERGROND... 3 2. AFBAKENING... 4 3. DOELSTELLING EN ONDERZOEKSVRAGEN...

Nadere informatie

Aanpak fijn stof bij veehouderijen

Aanpak fijn stof bij veehouderijen Aanpak fijn stof bij veehouderijen Ministerie van Infrastructuur en Milieu 13 december 2011 1. Inleiding In het kader van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) is in 2009 en 2010 onderzoek

Nadere informatie

Bestuursvoorstel Invoering bestuurlijke strafbeschikking voor waterschappen

Bestuursvoorstel Invoering bestuurlijke strafbeschikking voor waterschappen Bijlage Bijlage Bestuursvoorstel Invoering bestuurlijke strafbeschikking voor waterschappen 1. Inleiding Als gevolg van de invoering van nieuwe wetgeving wordt aan de decentrale overheden, waaronder de

Nadere informatie

BELEIDSREGEL HANDHAVING HELINGBESTRIJDING

BELEIDSREGEL HANDHAVING HELINGBESTRIJDING BELEIDSREGEL HANDHAVING HELINGBESTRIJDING 1. Inleiding Het tegengaan van heling is één van de speerpunten in het Integraal Veiligheidsplan van de gemeente. Het is onderdeel van de aanpak van woninginbraak

Nadere informatie

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van. H.W.H. Groenendijk (PVV) en B. Privé (PVV) (d.d. 12 mei 2015) Nummer 3037

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van. H.W.H. Groenendijk (PVV) en B. Privé (PVV) (d.d. 12 mei 2015) Nummer 3037 van Gedeputeerde Staten op vragen van H.W.H. Groenendijk (PVV) en B. Privé (PVV) (d.d. 12 mei 2015) Nummer 3037 Onderwerp Administratieve blunders kosten bakken met geld Aan de leden van Provinciale Staten

Nadere informatie

Controles vuurwerkverkooppunten 2013

Controles vuurwerkverkooppunten 2013 Controles vuurwerkverkooppunten 2013 Documentnummer : 21719497 Datum : 30 januari 2014 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Aanpak 2013 3 3 Resultaat 4 4 Vuurwerkcontroles 2014 5 5 Aanbevelingen 6 Verslag vuurwerkcontroles

Nadere informatie

Uitvoering handhaving recreatief (nacht)verblijf buiten kampeerterreinen

Uitvoering handhaving recreatief (nacht)verblijf buiten kampeerterreinen Uitvoering handhaving recreatief (nacht)verblijf buiten kampeerterreinen Versie 14 april 2011 (inclusief wijzigingen B&W - beslissing d.d. 12 april 2011) Pagina 1 van 5 Inleiding De afgelopen jaren is

Nadere informatie

Resultaten 2009 juli 2009

Resultaten 2009 juli 2009 juli 2009 Resultaten 2009 Inleiding In de week van 8 tot en met 14 juni 2009 is in heel de provincie Gelderland de Gelderse handhavingsweek gehouden. Toezichthouders en handhavers van de provincie, gemeenten,

Nadere informatie

Inspraakreactie Stichting Leefbaar Buitengebied Gelderland vergadering Commissie Ruimtelijke Ordening, Landelijk gebied en Wonen

Inspraakreactie Stichting Leefbaar Buitengebied Gelderland vergadering Commissie Ruimtelijke Ordening, Landelijk gebied en Wonen Inspraakreactie Stichting Leefbaar Buitengebied Gelderland vergadering Commissie Ruimtelijke Ordening, Landelijk gebied en Wonen 13-09-2017 We zijn erg blij met het besluit om de geitenhouderij op slot

Nadere informatie

BELEIDSNOTITIE GEZAMENLIJKE AANPAK INBREKERS GEMEENTE RIDDERKERK EN POLITIE

BELEIDSNOTITIE GEZAMENLIJKE AANPAK INBREKERS GEMEENTE RIDDERKERK EN POLITIE BELEIDSNOTITIE GEZAMENLIJKE AANPAK INBREKERS GEMEENTE RIDDERKERK EN POLITIE Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ridderkerk, Op xxxxxx 2017 Inleiding In 2016 heeft

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal 1

Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2015-2016 33 872 Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving) A herdruk 1 GEWIJZIGD

Nadere informatie

Integraal Handhavingsbeleidsplan De Ronde Venen, 26 september 2012. Bijlage VI Toelichting op de bestuursrechtelijke sanctiemiddelen

Integraal Handhavingsbeleidsplan De Ronde Venen, 26 september 2012. Bijlage VI Toelichting op de bestuursrechtelijke sanctiemiddelen Bijlage VI Toelichting op de bestuursrechtelijke sanctiemiddelen 76 Bestuursrechtelijke sanctiemiddelen De gemeente De Ronde Venen kan tegen overtreders met meerdere verschillende sanctiemiddelen, al dan

Nadere informatie

Overzicht controleacties HIT Controleactie 22 januari Controleactie 31 januari Controleactie 27 februari 2014

Overzicht controleacties HIT Controleactie 22 januari Controleactie 31 januari Controleactie 27 februari 2014 Overzicht controleacties HIT 2014 Controleactie 22 januari 2014 Op woensdag 22 januari heeft het Helmond Interventie Team (HIT) een controleactie uitgevoerd. Daarbij zijn drie woningen en een stal gecontroleerd.

Nadere informatie

Vuurwerk en veiligheid

Vuurwerk en veiligheid Vuurwerk en veiligheid Colofon Uitgave: Provincie Limburg Postbus 5700 6202 MA Maastricht Tel.: +31 (0)43 389 99 99 Fax: +31 (0)43 389 80 99 E-mail: postbus@prvlimburg.nl Internet: www.limburg.nl Limburglaan

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Ministerie van Justitie Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp. Status. Voorstel. Inleiding. Ag. nr.: Reg. nr.: Datum:

Raadsvoorstel. Onderwerp. Status. Voorstel. Inleiding. Ag. nr.: Reg. nr.: Datum: Datum: 26-2-13 Onderwerp Oprichting Omgevingsdienst Brabant Noord per 1 april 2013 Status Besluitvormend Voorstel 1. Toestemming te verlenen voor het aangaan van een Gemeenschappelijke regeling ter oprichting

Nadere informatie

OMGEVINGSDIENST ZUID-HOLLAND ZUID

OMGEVINGSDIENST ZUID-HOLLAND ZUID www.ozhz.nl De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid draagt bij aan een veilige, gezonde, duurzame en leefbare regio OZHZ is de organisatie die voor en namens de zeventien gemeenten en de provincie Zuid-Holland

Nadere informatie

HET AFSCHEID VAN KOMPAS NOORD-KENNEMERLAND

HET AFSCHEID VAN KOMPAS NOORD-KENNEMERLAND PROJECT ROND HUISVESTING ARBEIDSMIGRANTEN ZIT ER OP: HET AFSCHEID VAN KOMPAS NOORD-KENNEMERLAND Januari 2016 Resultaten Kompas Noord-Kennemerland: Minder excessen, meer legalisatie rond aanvragen voor

Nadere informatie

Gezamenlijke aanpak heling Rotterdam

Gezamenlijke aanpak heling Rotterdam Gezamenlijke aanpak heling Rotterdam Portefeuillehouder politie: K. van Moorsel Auteurs: T.M. Timmers (politie), M.B. Verhoef (gemeente Rotterdam), A. van den Brand (OM) Status: Definitief 2015 Politie,

Nadere informatie

D66-notitie. Veiliger omgaan met Chemie

D66-notitie. Veiliger omgaan met Chemie D66-notitie Veiliger omgaan met Chemie Stientje van Veldhoven, Tweede Kamerlid Paul Breitbarth, Statenlid Zuid-Holland 20 juni 2013 Kansen, maar ook risico s Nederland kent een grote chemische industrie

Nadere informatie

Vraag 1 Wat is uw reactie op de incidenten die zaterdag 29 juli en maandag 31 juli 2017 bij Shell-Pernis hebben plaatsgevonden?

Vraag 1 Wat is uw reactie op de incidenten die zaterdag 29 juli en maandag 31 juli 2017 bij Shell-Pernis hebben plaatsgevonden? Geachte voorzitter, Hierbij beantwoord ik, mede namens de minister van Veiligheid en Justitie, de vragen van de leden Laçin en Futselaar (beiden SP) over de incidenten bij Shell Pernis (ingezonden op 3

Nadere informatie

aan zet Leendert Koning, projectleider MOE-landers, ministerie van BZK

aan zet Leendert Koning, projectleider MOE-landers, ministerie van BZK Huisvesting MOElanders: Haaglanden aan zet Leendert Koning, projectleider MOE-landers, ministerie van BZK Inhoud van de presentatie - achtergrond en context - Verantwoordelijkheden - Huisvesting en woonoverlast

Nadere informatie

BIJLAGE 5 Toezichtsvarianten ODZOB bij agrarische bedrijven

BIJLAGE 5 Toezichtsvarianten ODZOB bij agrarische bedrijven BIJLAGE 5 Toezichtsvarianten ODZOB bij agrarische bedrijven (versie 21 maart 2016) TOEZICHTSVARIANTEN ODZOB BIJ AGRARISCHE BEDRIJVEN GEMEENTE REUSEL- DE MIERDEN -2- TOEZICHTSVARIANTEN ODZOB BIJ AGRARISCHE

Nadere informatie

Behandeld door de heer G.J. Ambachtsheer Afdeling Toezicht en Handhaving

Behandeld door de heer G.J. Ambachtsheer Afdeling Toezicht en Handhaving A A N T E K E N E N B.V. Vurense Snack Industrie t.a.v. de directie Gildenstraat 36 4143 HS LEERDAM Uw brief van Verzenddatum 14 juli 2016 Uw kenmerk Dossier D-00026929 Reactie op Zaaknummer Z-16-304957

Nadere informatie

Algemeen. Bijlage 1. Bijlage behorende bij mandaatverlening milieubevoegdheden aan DCMR van 8 oktober 2013

Algemeen. Bijlage 1. Bijlage behorende bij mandaatverlening milieubevoegdheden aan DCMR van 8 oktober 2013 Bijlage 1: MANDAATLIJST Goeree-Overflakkee aan DCMR Milieudienst Rijnmond 2013 Algemeen A01 A02 A03 A04 A05 A06 Proceshandelingen op grond van: a) art. 4:5 en 4:6 Awb (vereenvoudigde wijze van afdoen en

Nadere informatie

Ons kenmerk Uw kenmerk Aantal bijlagen Datum _ november 2016

Ons kenmerk Uw kenmerk Aantal bijlagen Datum _ november 2016 AANTEKENEN Handelsonderneming Bepo B.V. T.a.v. de directie Ceintuurbaan 124 3051 KD ROTTERDAM Parallelweg 1 Postbus 843 3100 AV Schiedam T 010-246 80 00 F 010-246 82 83 E info@dcmr.nl W www.dcmr.nl Ons

Nadere informatie

Handhavingsverzoek. Wat kunt u doen als u overlast ervaart van een bedrijf?

Handhavingsverzoek. Wat kunt u doen als u overlast ervaart van een bedrijf? Wat kunt u doen als u overlast ervaart van een bedrijf? Wat kunt u doen als u overlast ervaart van een bedrijf? Wanneer u overlast heeft van een bedrijf, dan kunt u op een aantal manieren actie ondernemen.

Nadere informatie

Corporate brochure RIEC-LIEC

Corporate brochure RIEC-LIEC Corporate brochure RIEC-LIEC Corporate brochure RIEC-LIEC 1 De bestrijding van georganiseerde criminaliteit vraagt om een gezamenlijke, integrale overheidsaanpak. Daarbij gaan de bestuursrechtelijke, strafrechtelijke

Nadere informatie

Hieronder de reactie op de vragen die u gesteld heeft over de bewoning van Roestuin 43 te Hendrik- Ido-Ambacht.

Hieronder de reactie op de vragen die u gesteld heeft over de bewoning van Roestuin 43 te Hendrik- Ido-Ambacht. Aan: Van: Betreft: Ary Cramer namens de fractie Gemeente Belangen Burgemeester J. Heijkoop Roestuin 43; n.a.v. vraag artikel 37 Reglement van Orde Datum: 16 juli 2012 Beste heer Cramer, Hieronder de reactie

Nadere informatie

Afvalstoffenverordening 2017 gemeente Aalten

Afvalstoffenverordening 2017 gemeente Aalten Afvalstoffenverordening 2017 gemeente Aalten Inhoudsopgave 1 ALGEMEEN...3 Artikel 1. Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 2. Doelstelling... 3 2 HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN...3 Artikel 3. Aanwijzing inzameldienst...

Nadere informatie

Geen discriminatoir ontslag van een zwangere werkneemster tijdens de proeftijd

Geen discriminatoir ontslag van een zwangere werkneemster tijdens de proeftijd Geen discriminatoir ontslag van een zwangere werkneemster tijdens de proeftijd Recent heeft de voorzieningenrechter s-hertogenbosch een uitspraak gedaan waarin een ontslag tijdens proeftijd centraal stond,

Nadere informatie

Wat doet de Arbeidsinspectie? Alles over de taken en werkwijze van de Arbeidsinspectie

Wat doet de Arbeidsinspectie? Alles over de taken en werkwijze van de Arbeidsinspectie Wat doet de Arbeidsinspectie? Alles over de taken en werkwijze van de Arbeidsinspectie 1 De Arbeidsinspectie in het kort De Arbeidsinspectie (AI) maakt deel uit van het ministerie van Sociale Zaken en

Nadere informatie

gemeente Eindhoven InitiatiefvoorstelHoorzitting woningsplitsing en kamerbewoning

gemeente Eindhoven InitiatiefvoorstelHoorzitting woningsplitsing en kamerbewoning gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Raadsnummer 11R4247 Inboeknummer Dossiernummer InitiatiefvoorstelHoorzitting woningsplitsing en kamerbewoning Inleiding De vele negatieve signalen die uit de stad

Nadere informatie

Toezicht en Handhaving in Assen

Toezicht en Handhaving in Assen Toezicht en Handhaving in Assen Een veilige en leefbare gemeente Als er iets mis gaat in de samenleving, gaat de vinger al snel naar de gemeente. Waren de vergunningen en het toezicht daarop in orde? En

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel Omgevingswet

Initiatiefvoorstel Omgevingswet Initiatiefvoorstel Omgevingswet Rotterdam, september 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 1. Uitgangspunten 4 2. Hoofdlijnen 5 3. Consequenties voor Rotterdam 6 4. Aanbevelingen 7 Conclusie 8

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. Raadsvoorstel

GEMEENTE HOOGEVEEN. Raadsvoorstel Datum raadsavond : Programma Onderwerp : Hoogeveen Ontwikkelt : Verklaring van geen bedenkingen en delegatie bevoegdheid tot het vaststellen van een exploitatieplan in het kader van de Wabo. Samenvatting

Nadere informatie

Rapportage toezicht. Drank- en Horecawet. 19 maart Frans van Zoest, Projectleider. Dirk Klein, BOA coordinator

Rapportage toezicht. Drank- en Horecawet. 19 maart Frans van Zoest, Projectleider. Dirk Klein, BOA coordinator Rapportage toezicht Drank- en Horecawet 2014 19 maart 2015 Frans van Zoest, Projectleider Dirk Klein, BOA coordinator Deze notitie kijkt terug op het toezicht op de Drank- en Horecawet in 2014 zoals dat

Nadere informatie

Besluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Besluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) Besluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) Datum omgevingsvergunning: 7 september 2016, kadastraal bekend als gemeente Borsele, sectie AL nr. 660,, kadastraal bekend als gemeente Borsele, sectie

Nadere informatie

Kiplekker Topklimaat

Kiplekker Topklimaat Kiplekker Topklimaat Symposium 3 februari 2015 Arvalis Jan Rutten Adviseur Intensieve veehouderij, Milieu en Vergunningen 06-20995446 jrutten@arvalis.nl Kiplekker Topklimaat Wet- en regelgeving: Wat moeten

Nadere informatie

Oplegnotitie Tussentijdse wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening voor de Gemeente Brunssum Gemeenteblad nr. 64

Oplegnotitie Tussentijdse wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening voor de Gemeente Brunssum Gemeenteblad nr. 64 Oplegnotitie Tussentijdse wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening voor de Gemeente Brunssum Gemeenteblad nr. 64 Rol van de raad De raad krijgt dit raadsvoorstel voorgelegd omdat de raad op grond

Nadere informatie

DOORPAKKEN OP ASBEST. Remi Poppe, oud-kamerlid SP Henk van Gerven, Kamerlid SP, woordvoerder Milieu Patrick van Lunteren, beleidsmedewerker

DOORPAKKEN OP ASBEST. Remi Poppe, oud-kamerlid SP Henk van Gerven, Kamerlid SP, woordvoerder Milieu Patrick van Lunteren, beleidsmedewerker DOORPAKKEN OP ASBEST Remi Poppe, oud-kamerlid SP Henk van Gerven, Kamerlid SP, woordvoerder Milieu Patrick van Lunteren, beleidsmedewerker Den Haag 2013 doorpakken op asbest 2 doorpakken op asbest Inhoud

Nadere informatie

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van L. van Aelst (SP) (d.d. 22 maart 2011) Nummer Onderwerp Veiligheid chemiebedrijven

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van L. van Aelst (SP) (d.d. 22 maart 2011) Nummer Onderwerp Veiligheid chemiebedrijven van Gedeputeerde Staten op vragen van L. van Aelst (SP) (d.d. 22 maart 2011) Nummer 2463 Onderwerp Veiligheid chemiebedrijven Aan de leden van Provinciale Staten Toelichting vragensteller Veel chemiebedrijven

Nadere informatie

Bijlage 2. Toezicht/controle procedure en schema Handhavingsstappenplan

Bijlage 2. Toezicht/controle procedure en schema Handhavingsstappenplan Bijlage 2 Toezicht/controle procedure en schema Handhavingsstappenplan Procedure stappen In het onderstaande schema worden de hoofdstappen beschreven zoals zij zijn opgenomen in de werkprocessen van handhaving.

Nadere informatie

LEIDRAAD BIJ DE LANDELIJKE HANDHAVINGSSTRATEGIE

LEIDRAAD BIJ DE LANDELIJKE HANDHAVINGSSTRATEGIE LEIDRAAD BIJ DE LANDELIJKE HANDHAVINGSSTRATEGIE foto provincie Utrecht Versie: maart 2015 Inhoud Inleiding... 3 Gebruik van de Leidraad... 3 Bestuursrecht... 3 Naamgeving... 3 Stappen... 4 Last onder dwangsom

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Mandaatbesluit OD NZKG 2015 provincie Utrecht en de bijlage

PROVINCIAAL BLAD. Mandaatbesluit OD NZKG 2015 provincie Utrecht en de bijlage PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Utrecht. Nr. 60 2 oktober 201 Mandaatbesluit OD NZKG 201 provincie Utrecht en de bijlage Besluit van het college van gedeputeerde staten van Utrecht van

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 77481. Wegsleepverordening De Ronde Venen 2015. Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze verordening wordt verstaan onder:

GEMEENTEBLAD. Nr. 77481. Wegsleepverordening De Ronde Venen 2015. Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze verordening wordt verstaan onder: GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente De Ronde Venen Nr 77481 24 augustus 2015 Wegsleepverordening De Ronde Venen 2015 De raad van de gemeente De Ronde Venen; gelezen het voorstel van het college

Nadere informatie

Wet en regelgeving ten aanzien van het transport van afval

Wet en regelgeving ten aanzien van het transport van afval Wet en regelgeving ten aanzien van het transport van afval door Mr M.J. van Dam Inleiding: 1 EVOA (Verordening EG) 1. EVOA (Verordening EG). rechtstreekse werking, maar: - de EVOA laat veel over aan nationale

Nadere informatie

Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. 27 juni ECLBR/U Lbr. 17/038 (070) Model APV-bepaling aanpak woonoverlast

Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. 27 juni ECLBR/U Lbr. 17/038 (070) Model APV-bepaling aanpak woonoverlast Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Datum 27 juni 2017 Ons kenmerk ECLBR/U201700479 Lbr. 17/038 Telefoon (070) 373 8843 Bijlage(n) 3 Onderwerp Model APV-bepaling aanpak woonoverlast Samenvatting

Nadere informatie

Project KOMPAS. Interventieproject huisvesting Moe-landers West Friesland

Project KOMPAS. Interventieproject huisvesting Moe-landers West Friesland Project KOMPAS Interventieproject huisvesting Moe-landers West Friesland initiatief van de negen West-Friese gemeenten Aanleiding project veel arbeidsmigranten in West-Friesland illegale huisvestingvormen

Nadere informatie

De Intentieverklaring.

De Intentieverklaring. De www.omwb.nl De De OMWB heeft, in samenwerking met gemeenten en provincie, een nieuwe manier van verlening ontwikkeld: De. In dit document maken we duidelijk hoe deze nieuwe manier precies werkt. De

Nadere informatie

Bijlage D Raads- en statenvoorstel 1 en besluit GR RUD LN

Bijlage D Raads- en statenvoorstel 1 en besluit GR RUD LN Bijlage D Raads- en statenvoorstel 1 en besluit GR RUD LN 1 T.b.v. het statenvoorstel moet daar waar Raad is opgenomen dit vervangen worden door Provinciale Staten, daar waar het college van burgemeesters

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. O M G E VI N G S D i E N S T. Plaatsing van een stalen damwand Baggerdepot IJsseloog IJsseloog 1 Dronten

Omgevingsvergunning. O M G E VI N G S D i E N S T. Plaatsing van een stalen damwand Baggerdepot IJsseloog IJsseloog 1 Dronten O M G E VI N G S D i E N S T FLEVOLAND & GOOf EN VECHTSTREEK Omgevingsvergunning ing van een stalen damwand Baggerdepot IJsseloog IJsseloog 1 Dronten Kenmerk aanvraag: OLO 1615505 van 2 februari 2015 Aanvrager:

Nadere informatie

In de volgende figuur is het aandeel in de stikstofdepositie van verkeer en industrie rood omcirkeld.

In de volgende figuur is het aandeel in de stikstofdepositie van verkeer en industrie rood omcirkeld. Achtergrondinformatie voor achterbanberaad milieubeleid regio Eemsdelta Het milieubeleid omvat veel onderwerpen. Teveel om in één keer allemaal te behandelen. Op basis van onze ervaringen in de regio en

Nadere informatie

ECGR/U200901131 Lbr. 09/081

ECGR/U200901131 Lbr. 09/081 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 Betreft Gemeentelijk optreden bij incidenten met honden naar aanleiding intrekking RAD uw kenmerk ons kenmerk ECGR/U200901131

Nadere informatie

mr Jack Blom 13-09-2011 Functioneel Parket De juiste zaken goed doen

mr Jack Blom 13-09-2011 Functioneel Parket De juiste zaken goed doen mr Jack Blom 13-09-2011 Functioneel Parket De juiste zaken goed doen Wabo Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Indeling Inwerkingtreding Doel Vraag -Strafrechtelijk -Bestuursrechtelijk Conclusie Toekomst

Nadere informatie

Welke termijnen en data worden gehanteerd voor het indienen van zienswijzen, bezwaarschriften, etc? Zie hierboven.

Welke termijnen en data worden gehanteerd voor het indienen van zienswijzen, bezwaarschriften, etc? Zie hierboven. Vragen & antwoorden met betrekking tot het EMK terrein Datum: 7 december 2015 Op 12 oktober van dit jaar hebben bewoners die zitting hebben in de Klankbordgroep EMK terrein in een email een aantal vragen

Nadere informatie

INHOUDELIJKE TOELICHTING

INHOUDELIJKE TOELICHTING Agendapunt: 6.2 No. 63/ 16 Dokkum, 11 oktober 2016. ONDERWERP: Verordening kwaliteit VTH Omgevingsrecht SAMENVATTING: De nieuwe Wet Vergunningen, Toezicht en Handhaving (Wet VTH) bepaalt dat het bevoegd

Nadere informatie

Datum 16 december 2011 Betreft Beantwoording van het verzoek om brief n.a.v. het dodelijke ongeval in zwembad Tilburg

Datum 16 december 2011 Betreft Beantwoording van het verzoek om brief n.a.v. het dodelijke ongeval in zwembad Tilburg > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Schedeldoekshaven 200 Postbus 20011 2500 EA Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Bevoegdheid burgemeester/college

Bevoegdheid burgemeester/college Vergunning / ontheffing Artikel 1:4, tweede lid, van de Apv - Voorschriften De aan de vergunning/ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen worden niet nagekomen. Exploitatie openbare inrichtingen

Nadere informatie

HONDENBELEID BRIELLE

HONDENBELEID BRIELLE HONDENBELEID BRIELLE April 2005 Inhoudsopgave Inleiding Doelstelling Wettelijke instrumentarium Mogelijkheden Kosten, baten, dekking Overwegingen Voorstel Tijdsplanning 2 Inleiding De overlast van honden,

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2001 Nr. 25

GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2001 Nr. 25 GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2001 Nr. 25 Standplaatsverordening 2001 (raadsbesluit van 31 mei 2001) De raad der gemeente Utrecht gelet op het voorstel van b. en w. d.d. 14 mei 2001 Besluit vast te stellen

Nadere informatie

Het memo wordt afgesloten met een advies aan het Bestuurlijk Provinciaal handhavingsoverleg van 20 december 2012.

Het memo wordt afgesloten met een advies aan het Bestuurlijk Provinciaal handhavingsoverleg van 20 december 2012. B-PHO 20 december 12; agendapunt 5 MEMO Noties ter beoordeling van de voortzetting en positionering van de PHO werkgroepen Kwaliteit en Handhaving Bouwstoffen en Ketenbeheer in relatie tot de ontwikkeling

Nadere informatie

Wie bestuurt de provincie?

Wie bestuurt de provincie? Wie bestuurt de provincie? Nederland heeft twaalf provincies. En die provincies hebben allemaal hun eigen volksvertegenwoordigers en hun eigen bestuurders. De provincies staan tussen het Rijk en de gemeenten

Nadere informatie

B&W 01 juli 2008 Gemeenteblad BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET M.B.T. WONINGEN HELMOND 2008

B&W 01 juli 2008 Gemeenteblad BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET M.B.T. WONINGEN HELMOND 2008 Jaar: 2008 Nummer: 44 Besluit: B&W 01 juli 2008 Gemeenteblad BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET M.B.T. WONINGEN HELMOND 2008 Burgemeester en wethouders van Helmond; Besluit Vast te stellen de Beleidsregel

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief. Inleiding:

Raadsinformatiebrief. Inleiding: Raadsinformatiebrief Aan : Commissies AZ en RZ Van : het college Behandeld in de collegevergadering d.d. : 18 maart 2016 Onderwerp : Informatie over ontwikkelingen en maatregelen tegen geuroverlast Oisterwijksebaan

Nadere informatie

Raadsvoorstel Gebied en Wijkzaken A. de Neef P.J. Möhlmann. Veiligheid. Handhaving

Raadsvoorstel Gebied en Wijkzaken A. de Neef P.J. Möhlmann. Veiligheid. Handhaving Titel Activiteitenplan handhaving 2012 Nummer 12/32 Datum 23 april 2012 Programma Fase Onderwerp Veiligheid Handhaving Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 20, 1530

Nadere informatie

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit FOUT: BRON VAN VERWIJZING NIET GEVONDEN

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit FOUT: BRON VAN VERWIJZING NIET GEVONDEN Ministerie van Economische Zaken > Retouradres Postbus 43006 3540 AA Fout: Bron van verwijzing niet gevonden De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directie

Nadere informatie

Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders

Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Informatienotitie AAN VAN Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders ONDERWERP. DATUM 3 februari 2010 KOPIE AAN J. Spijkerman BIJLAGE. REGISTRATIENUMMER 107967 Geachte raadsleden, Burgemeester en

Nadere informatie

Toezicht- en naleeftekorten bij de IPPC branche intensieve veehouderij. Onderzoek naar luchtwassystemen en het effect op de ammoniakemissie

Toezicht- en naleeftekorten bij de IPPC branche intensieve veehouderij. Onderzoek naar luchtwassystemen en het effect op de ammoniakemissie Toezicht- en naleeftekorten bij de IPPC branche intensieve veehouderij Onderzoek naar luchtwassystemen en het effect op de ammoniakemissie T o e z - en i naleeftekorten c h bij de IPPC branche intensieve

Nadere informatie

Plan van aanpak huisvesting arbeidsmigranten

Plan van aanpak huisvesting arbeidsmigranten Plan van aanpak huisvesting arbeidsmigranten 6 december 2012 1. Inleiding Binnen onze gemeente vinden veel arbeidsmigranten uit Midden en Oost Europa tijdelijk huisvesting. De huisvesting vindt plaats

Nadere informatie

Omgevingsvergunning OMGEVINGSDIENST. Plaatsing opslagloods Maximacentrale IJsselmeerdijk 101 1 0 NOV 2014 FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Omgevingsvergunning OMGEVINGSDIENST. Plaatsing opslagloods Maximacentrale IJsselmeerdijk 101 1 0 NOV 2014 FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK 1 0 NOV 2014 OMGEVINGSDIENST FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK Omgevingsvergunning Plaatsing opslagloods Maximacentrale IJsselmeerdijk 101 141106/MvSC/mlu-001 Kenmerk aanvraag: OLO 1496803, dd. 15 oktober

Nadere informatie

Erfgoedbeleid Ridderkerk. Archeologieverordening Ridderkerk 2013

Erfgoedbeleid Ridderkerk. Archeologieverordening Ridderkerk 2013 Erfgoedbeleid Ridderkerk Archeologieverordening Ridderkerk 2013 TOELICHTING OP DE ARCHEOLOGIEVERORDENING RIDDERKERK 2013 Gemeentestukken: 2013-267 TOELICHTING OP DE ARCHEOLOGIEVERORDENING RIDDERKERK 2013

Nadere informatie

Notitie Inrichting archiefbeheer en informatievoorziening bij de RUDs Welke afspraken te maken tussen de RUD en de deelnemers?

Notitie Inrichting archiefbeheer en informatievoorziening bij de RUDs Welke afspraken te maken tussen de RUD en de deelnemers? Notitie Inrichting archiefbeheer en informatievoorziening bij de RUDs Welke afspraken te maken tussen de RUD en de deelnemers? RUD-werkgroep LOPAI, 10 september 2012 Wat gaat er veranderen? Met ingang

Nadere informatie

MILIEUJAARVERSLAG 2014-2015

MILIEUJAARVERSLAG 2014-2015 MILIEUJAARVERSLAG 2014-2015 GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE & SPAARNWOUDE Vastgesteld: april 2016 Inhoudsopgave Inleiding... - 3 - Procedure vaststelling Milieuverslag en programma... - 3 - Uitbesteding aan ODIJmond

Nadere informatie

BESLUIT. Omgevingsvergunning (intrekking op verzoek) datum: Gemeente Bronckhorst nr

BESLUIT. Omgevingsvergunning (intrekking op verzoek) datum: Gemeente Bronckhorst nr BESLUIT Omgevingsvergunning (intrekking op verzoek) datum: 31-03-2016 Gemeente Bronckhorst nr. 2015-3024 Onderwerp Op 31 november 2015 is een vergunning op basis van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Nadere informatie

Q,dbn. Verklaring van geen bedenkingen van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Omgevingsdienst Brabant Noord

Q,dbn. Verklaring van geen bedenkingen van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Omgevingsdienst Brabant Noord Verklaring van geen bedenkingen van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Q,dbn Omgevingsdienst Brabant Noord Op het op 1 maart 2016 door ons ontvangen verzoek om een verklaring van geen bedenkingen in

Nadere informatie

BRZO zowel BRZO als VT-CHEMIE. Provincie Provincie Provincie Totaal

BRZO zowel BRZO als VT-CHEMIE. Provincie Provincie Provincie Totaal PROJECTOPDRACHT Naam deelproject : VORMGEVING BRZO-RUD NOORD-NEDERLAND (LAT-RB) Opdrachtgever : Dick Bresser, namens de noordelijke regisseurs RUD Projectleider : Jan Smittenberg Organisatie : Provincie

Nadere informatie

ZUID. lan Gedeputeerde Staten. Last onder dwangsom. Geachte directie.

ZUID. lan Gedeputeerde Staten. Last onder dwangsom. Geachte directie. Gedeputeerde Staten DCMR Milieudienst Rijnmond Afdeling Inspectie en Handhaving Contact provincie j ^ Q j ^ L A N D ZUID TOIO-246 F 010-246 82 83 info@dcmr.nl Postadres DCMR Postbus 843 3100 AV Schiedam

Nadere informatie

Beoogd resultaat Betere dienstverlening aan de klant door een duidelijke, efficiënte procedure en het voorkomen van regeldruk of vertragingen.

Beoogd resultaat Betere dienstverlening aan de klant door een duidelijke, efficiënte procedure en het voorkomen van regeldruk of vertragingen. Onderwerp Verklaring van geen bedenkingen en delegatie bevoegdheid tot het vaststellen van een exploitatieplan in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (voortaan Wabo). Voorgesteld besluit:

Nadere informatie

5 Uitvoeren van activiteiten

5 Uitvoeren van activiteiten 5 Uitvoeren van activiteiten 5.1 Algemene regels Algemene regels 5.1.1 Reguleren van activiteiten door middel van algemene regels Reguleren van activiteiten door middel van algemene regels De PS kunnen

Nadere informatie

Beperking aanbieden e.d. van geschreven of gedrukte stukken of afbeeldingen

Beperking aanbieden e.d. van geschreven of gedrukte stukken of afbeeldingen en/of mogelijke risico s van de artikelen die niet worden opgenomen of zijn aangepast Artikel 2:6 Artikel 2:7 Handhaving: Verwerkingstijd: Artikel 2:9 Artikel 2:10 Handhaving: Verwerkingstijd: Artikel

Nadere informatie

-S-ff" U^ / J^, i'.r^ CAND OP ' JAN. 2011. nte Oostzaan. VROM-Inspectie Ministerie van Infrastructuur en tailieu. Datum 6 januari 2011

-S-ff U^ / J^, i'.r^ CAND OP ' JAN. 2011. nte Oostzaan. VROM-Inspectie Ministerie van Infrastructuur en tailieu. Datum 6 januari 2011 ' l (»cf\ CAND OP -S-ff" ' JAN. 2011 nte Oostzaan Ministerie van Infrastructuur en tailieu > Retouradres Postbus 16191 2500 BD Den Haag GEMEENTE OOSTZAAN t.a.v. het College van B. en W. POSTBUS 15 1510

Nadere informatie

VUURWERKBESLUIT. Ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit. : Hardenberg - Heemsermarsweg

VUURWERKBESLUIT. Ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit. : Hardenberg - Heemsermarsweg VUURWERKBESLUIT Ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit Beschikking Aanvrager Aangevraagde activiteiten Locatie Datum evenement : 30 juni 2012 Datum beschikking : 15 mei 2012 Kenmerk beschikking : 2012/0139507

Nadere informatie

Mandaatbesluit Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB)

Mandaatbesluit Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) Mandaatbesluit Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) 1. Het college verleent aan de Directie van de OMWB de bevoegdheid tot het nemen van alle besluiten (zoals vermeld in onderstaande bevoegdheidsgrondslag)

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma BOAtoezicht. Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Uitvoeringsprogramma BOAtoezicht. Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Uitvoeringsprogramma BOAtoezicht 2017 Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Inhoud 1. Inleiding...2 1.1 Doel toezicht en handhaving...2 1.2 Geschiedenis...2 1.3 Inhuur bij Omgevingsdienst IJmond...2

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma BOAtoezicht. Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Uitvoeringsprogramma BOAtoezicht. Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Uitvoeringsprogramma BOAtoezicht 2016 Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Inhoud 1. Inleiding...2 1.1 Doel toezicht en handhaving...2 1.2 Geschiedenis...2 1.3 Inhuur bij Omgevingsdienst IJmond...2

Nadere informatie

Stem ook! Woensdag 18 maart kiezen we twee keer

Stem ook! Woensdag 18 maart kiezen we twee keer Provinciale Statenverkiezingen Woensdag 18 maart kiezen we twee keer Stem ook! Op woensdag 18 maart zijn er verkiezingen voor de Provinciale Staten en Waterschappen. Iedereen vanaf 18 jaar mag dan stemmen.

Nadere informatie

mr. P.C. Cup mr.ing. C.R. van den Berg Kamer D0353 Directoraat-Generaal Milieu Interne postcode 880 Directie Strategie en Bestuur

mr. P.C. Cup mr.ing. C.R. van den Berg Kamer D0353 Directoraat-Generaal Milieu Interne postcode 880 Directie Strategie en Bestuur Gemeenschappelijke Dienst Directie Juridische Zaken AJBZ mr. P.C. Cup mr.ing. C.R. van den Berg Kamer D0353 Directoraat-Generaal Milieu Interne postcode 880 Directie Strategie en Bestuur Telefoon 070 339

Nadere informatie

Illegale inzameling door derden

Illegale inzameling door derden Illegale inzameling door derden Piet van Oirschot Beleidsmedewerker afval Gemeente Tilburg, afdeling BAT Wat hebben we in Tilburg daarmee? Vooral textiel, maar ook soms elektrische apparaten, metalen en

Nadere informatie

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Aan: Kenmerk: Afdeling: Van Gansewinkel Vlissingen T.a.v. de heer Van Veldhuizen Rijksweg-Zuid 91 4715 TA RUCPHEN W-AOV140337/00073368 Vergunningverlening

Nadere informatie