Hand Having #4. Meer grip op opslag gevaarlijke stoffen. Verscherpt toezicht emissiereducerende stalsystemen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hand Having #4. Meer grip op opslag gevaarlijke stoffen. Verscherpt toezicht emissiereducerende stalsystemen"

Transcriptie

1 Hand Having #4 Blad voor uitvoerders en handhavers > Ruimte > Wonen > Milieu > 26e jaargang Augustus 2011 Meer grip op opslag gevaarlijke stoffen Verscherpt toezicht emissiereducerende stalsystemen Misstanden huisvesting arbeidsmigranten in beeld

2 Aardbeispinazie Zilveren maan Woestduin Helpt u ons? Wilt u ook adverteren in HandHaving? Hand Having # 52 Blad voor uitvoerders en handhavers > Ruimte > Wonen > Milieu > 26e jaargang September April Hand Having # 3 Blad voor uitvoerders en handhavers > Ruimte > Wonen > Milieu > 26e jaargang Juni 2011 Vergeet-mij-niet Memoriespel van Landschap Noord-Holland Schiphol neemt toezicht over Systeemtoezicht: lusten en lasten Belastingdienst partner in aanpak illegaal vuurwerk Schoon schip: toezicht op overslagbedrijven Woonwagenlocaties in beeld bij gemeenten Scholeksters verdienen een plek in Noord- Holland. Net als veel andere dieren en planten. Er is geld nodig om de gebieden waarin zij leven goed te beschermen. U laat hen toch niet in de steek?. Bescherm de natuur en ontvang het Vergeet-mij-niet memoriespel cadeau. Help mee en word ook Beschermer van Landschap Noord-Holland, Douane alert op tropische souvenirs Neem contact op met PS Produkties, Ingrid Spijkers, voor een passend voorstel. CURSUSSEN EN TRAININGEN OMGEVINGSRECHT adver tentie hét opleidingsbureau voor omgevingsrecht dit najaar verzorgen wij onder andere: Basiscursus omgevingsrecht (7 dagen) Cursusdag Waterwet Cursusdag Pleiten bij rechtsgedingen omgevingsrecht Cursus Horeca-toezicht in de praktijk Cursusdag Handhaving APV Cursusdag Grondstromen Cursusdag Vuurwerkbesluit Cursus Integraal toezicht (6 dagen) Kijk voor programma, data, locatie, kosten en overige info op onze website MIBACU BV Pothuizerweg 2a 3998 NC Schalkwijk Telefoon: (030) Fax: (030)

3 Inhoud # 4 Hand Having # 4 Blad voor uitvoerders en handhavers > Ruimte > Wonen > Milieu > 26e jaargang Augustus 2011 Meer grip op opslag gevaarlijke stoffen Verscherpt toezicht emissiereducerende stalsystemen Misstanden huisvesting arbeidsmigranten in beeld Vergunningverlener Nico van Koningsbruggen controleert een schuimblusinstallatie bij een opslagloods voor gewasbeschermingsmiddelen. Foto: Heidi van der Marel 10 stalsystemen Brabantbrede toezicht emissiereducerende Noord-Brabant telt elfduizend grote veehouderijen die zorgen voor grootschalige ammoniakemissie en stankoverlast. Via een Brabantbrede toezichtaanpak worden deze bedrijven gecontroleerd. Zo moeten stallen emissiereducerende stalsystemen aanbrengen. Een steekproef in 2009 levert verontrustende resultaten op. 18 Onbeschermde bouwvakkers werken tussen de asbestwolken Tijdens de verbouwing van een Albert Heijn in Veenendaal wordt asbest aangetroffen. De aannemer besluit, tegen de regels in, het kankerverwekkende materiaal te verwijderen op vijf meter afstand van onbeschermde bouwvakkers. De Arbeidsinspectie legt de bouwwerkzaamheden stil en doet samen met milieurechercheur Frans Mulder onderzoek. Colofon Uitgever VROM -Inspectie Hoofdredacteur Joost Kehrer Redactie-adres Eebuurt 14, 8911 EV Leeuwarden tel , fax Commissie van advies Voorzitter: Joop Blenkers, Jolanda Roelofs (VROM-Inspectie), Hans van den Biggelaar (gemeente Groningen), Eric Beerens (VROM- Inspectie), Bert Kaspers (LOM), Berry Campagne (provincie Utrecht), Ad Nieuwdorp (Milieu expertise centrum), Freerk Jan Medendorp (politie IJsseland), Jaap Rus (IVW), Frans Danse (KLPD), Patrick van de Heisteeg (Flevoland), Henk Adema (Wetterskip Fryslân), Ton ter Grote (VROM-IOD), PIet Brandhorst (politie Flevoland) en Han de Haas (Provincie Noord-Brabant). 21 Meer grip op opslag gevaarlijke stoffen Sinds de brand begin dit jaar bij Chemie-Pack in Moerdijk moeten bedrijven, bevoegde gezagen en inspecties alle zeilen bijzetten om herhaling te voorkomen. Staatssecretaris Atsma wil bij soortgelijke bedrijven de vinger steviger aan de pols houden. De veiligheidssituatie verbetert, maar kan (en moet) bij een aantal bedrijven beter, wijst onderzoek uit. Advertenties Tariefkaart op aanvraag. tel , fax o Abonnementen Ambtenaren en bestuurders die van overheidswege betrokken zijn bij de uitvoering en handhaving ontvangen HandHaving op aanvraag kosteloos. Aanvragen van abonnementen, adreswijzigingen en opzeggingen uitsluitend via: Productie PS Produkties, Leeuwarden Vormgeving SD Communicatie, Rotterdam Basisontwerp bureau Marmelade, Den Haag Druk DeltaHage, Den Haag De in dit blad weergegeven meningen weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs de opvattingen van de bewindslieden van de betrokken beleidsterreinen. ISSN Toeleveranciers covergisters onzorgvuldig met regelgeving Toeleveranciers van covergistingsmaterialen overtreden de regels, zo blijkt uit het rapport Afvalstoffen bij covergisting van de VROM-Inspectie (VI). De productie van groen gas groeit en daarmee zuigen vergisters meer organisch afval aan. Door overtredingen hebben afvalstoffen en schadelijke stoffen de bodem en het grondwater mogelijk vervuild. En verder HH-Journaal 4 Hoe gaat het toch met 9 Veel muizen in een hok 14 De Specialist, John Wijngaards 17 VROM-Inspectie breidt digitaal meldpunt uit 28 Dwangsom voor open diepvries 30 Jurisprudentie 33 Aanpak dubieuze gevelreinigers 34 De Stelling 36 Handhavingevaluaties van gemeenten kunnen beter 38 Het is een sport om slimmer te zijn dan de overtreder 40

4 Minister Melanie Schultz van Haegen wil het omgevingsrecht vereenvoudigen, moderniseren, versoberen en bundelen in een nieuwe Omgevingswet. Foto: Ministerie van Infrastructuur en Milieu Journaal Minister Schultz van Haegen komt met Omgevingswet Het omgevingsrecht gaat fundamenteel op de schop. Het is nu verspreid over meer dan 60 wetten, 100 amvb s en honderden ministeriële regelingen. Het omgevingsrecht wordt vereenvoudigd, gemoderniseerd, versoberd en uiteindelijk gebundeld in één nieuwe Omgevingswet. Dat schrijft minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) in een brief aan de Tweede Kamer. Doel van de nieuwe wet is om eenvoudiger en beter aan een duurzame leefomgeving te kunnen werken; mogelijk maken dat ruimtelijke projecten van (spoor-)wegen, natuurprojecten tot de bouw van een fabriek doelgericht verlopen. Verschillende planvormen worden geïntegreerd tot één plan.,,ik wil een vereenvoudigd en gebundeld omgevingsrecht, dat niet alleen de knelpunten van vandaag oplost, maar ook een goede wettelijke basis biedt voor de maatschappelijke opgaven van morgen. Met de Omgevingswet wil ik de wettelijke kaders voor burgers, ondernemers en overheden verduidelijken en de ontwikkeling en het beheer van de leefomgeving beter beheersbaar maken. En tegelijkertijd wil ik de bestuurlijke afwegingsruimte in de Omgevingswet vergroten, aldus de minister. Tijd- en geldwinst Met de inwerkingtreding van de eerste fase van de wet naar verwachting in 2013 worden bestaande wetten zo veel mogelijk ingetrokken. In de wet wordt het gedachtegoed van de commissie Elverding het belang van investeren in de kwaliteit van de voorbereidingsfase van infrastructurele projecten- nadrukkelijk verwerkt. Schultz:,,Ik denk dat flink investeren in de voorkant van het proces zal leiden tot een grote verbetering in de kwaliteit van de projecten. En, ook niet onbelangrijk, het scheelt heel veel tijd en geld. Besparing op onderzoekslasten is bij die projecten mogelijk met efficiënt onderzoek in de verschillende fasen van het besluitvormingsproces. Naar verwachting is een besparing van 600 miljoen euro jaarlijks op plankosten mogelijk. IPO pleit voor bundeling BRZO-taken per provincie Het IPO (Inter Provinciaal Overleg) pleit in een brief aan staatssecretaris Atsma voor de bundeling van de BRZO-taken van provincies en de milieutaken van gemeenten per provincie in één RUD. De uitvoering van de inspecties van BRZO bedrijven vindt sinds enkele jaren plaats vanuit maatlatorganisaties die voldoen aan kwaliteitscriteria ( maatlatten ). De criteria hebben onder meer betrekking op technische zaken, bedrijfsprocessen, en de vereiste deskundigheid van de inspecteurs. Volgens het IPO is het beter de kennis te bundelen bij één RUD. In de brief aan staatssecretaris Atsma geeft het IPO ook haar visie op het gebruik van de escalatieladder. Zij vraagt de staatssecretaris om waar nodig de bestuurlijke interventies gericht toe te passen. Ook vraagt het IPO duidelijkheid over de planning van het evalueren en wettelijk vaststellen van de kwaliteitscriteria voor de vergunningverlening en toezicht en handhaving uit het basistakenpakket voor RUD s. De maatlat voor de BRZO valt daar ook onder. De informatieuitwisseling ter ondersteuning van de bedrijfsvoering van de RUD s en gebruik van het Omgevingsloket (OLO) vergt meer aandacht dan voorzien. Dat vraagt om een voortvarende aanpak van het rijk. De aanloopproblemen met het OLO zijn in elk geval accuraat en in goed overleg met de provincies opgepakt. De provincies hebben met afzonderlijke brieven staatssecretaris Atsma geïnformeerd over de stand van zaken van het bottom-up proces in hun provincie, vanwege zijn verzoek om voor juni aan te geven hoe het eindbeeld er per provincie uitziet, inclusief tijdspad. 04

5 De provincie Noord Holland heeft staalconcern Tata een dwangsom opgelegd voor de uitstoot van teveel dioxine Foto: ANP Tata moet boete betalen voor uitstoot dioxine Staalconcern Tata in IJmuiden moet een dwangsom betalen voor een te hoge uitstoot van de schadelijke stof dioxine. Dat heeft de provincie Noord-Holland eind juni bekendgemaakt. Hoe hoog de dwangsom is, is nog onbekend. Tata had tot woensdag 15 juni de tijd gekregen om de uitstoot van dioxine terug te brengen tot de wettelijke norm, maar is dat volgens de provincie Noord-Holland niet gelukt. De provincie eist verder dat twee recyclestromen in de sinterfabriek ongebruikt blijven om de uitstoot te verminderen. Verder moet het concern de uitstoot van dioxine voortdurend meten. Volgens Tata duurt het even voordat de inmiddels genomen maatregelen resultaat hebben. De uitstoot van dioxine zou over vijf weken binnen de gestelde norm zijn. Als dat niet het geval is, wil Noord-Holland een nieuwe dwangsom opleggen. Twee projecten voor nieuwe handleiding geurhinder Met het opstellen van een handleiding voor het vaststellen van het acceptabel hinderniveau en het actualiseren van het document Meten en Rekenen Geur starten in september twee projecten op het gebied van geur. In het verleden heeft het ministerie doelstellingen geformuleerd om de geuroverlast te verminderen en dit beleid is vastgelegd in een ministeriële brief (1995). De informatie voor het uitvoeren en de interpretatie van geuronderzoeken is echter deels verouderd en gefragmenteerd aanwezig. Hierdoor ontstaat de behoefte om deze informatie te actualiseren en te bundelen. In overleg met het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) is gekozen om de informatie rond geur in twee gedeelten te splitsen, te weten NTA Meten en Rekenen Geur en de Handleiding Geur: vaststellen acceptabel hinderniveau. Vanwege de samenhang tussen beide projecten zullen de projecten inhoudelijk en procesmatig op elkaar afgestemd worden. De NTA 9065 zal door het NEN opgesteld worden. Het betreft een actualisatie van het document meten en rekenen geur uit Hierin zullen de technische aspecten van de uitvoering van een onderzoek uitgewerkt worden, zoals het opstellen van een meetplan en de monstername. De handleiding zal door InfoMil worden opgesteld. In de handleiding zal beschreven worden hoe het bevoegd gezag mede aan de hand van meet- en rekenresultaten kan komen tot een acceptabel hinderniveau van de industrie. Opgemerkt We moeten de politie vrijspelen voor opsporing. We hebben wijkagenten nodig die zich ontwikkelen tot wijkrechercheurs zich omscholen tot speurneuzen die alle criminelen bij naam kennen, weten met wie zij omgaan, in welke kelders en boxen ze de buit opslaan en waar hun helers zitten. Tegelijkertijd moeten we parkeercontroleurs en milieucontroleurs de bijzondere opsporingsambtenaren opleiden tot een nieuw type goedgeorganiseerde en geüniformeerde handhavers.( ) Laat dit type handhaver ook de autovernielingen en autodiefstallen opnemen, het hangen in portieken beboeten en optreden tegen wie vuilinis op straat gooit. Deze gemeentebrigade treedt op in de hele stad, is goed getraind en zit stevig in het uniform. Weg met de T-shirs, de vesten en de variëteit aan halfbakken toezicht. Ahmed Marcouch, woordvoerder veiligheid en justitie voor de PvdA in de Tweede Kamer, geeft zijn visie op de inrichting van het lokale toezicht. (NRC 13 juli 2011),,Een overheid die inspecteert, moet ook handhaven. Ik heb liever dat ze boetes uitdeelt en zorgt dat een bedrijf wel veilig werkt dan dat er lijsten worden gepubliceerd van bedrijven die niet aan alle regels voldoen. Wat moet je als een bedrijf bij jou in de buurt erop staat? Verhuizen? Elly Brand, directeur Kinderopvang De Bevelanden in Goes in Forum #14 reageert op de bekendmaking van twaalf chemische bedrijven die niet aan de veiligheidseisen voldoen door staatssecretaris Atsma. HandHaving 2011 #4 05

6 Reparatiewerven voor binnenvaart en treinonderhoudsbedrijven houden zich niet allemaal aan de regels bij het verwijderen van asbest. Foto: Hollandse Hoogte Journaal Schip- en treinwerven onderschatten asbestrisico s Reparatiewerven voor de binnenvaart en treinonderhoudsbedrijven beseffen onvoldoende dat in schepen en treinen van voor 1994 nog steeds asbest kan voorkomen. Zij houden zich daardoor vaak niet aan de regels voor asbestverwijdering. Dat blijkt uit controles door de VROM-Inspectie. Vanaf 1994 is het gebruik van asbesthoudend materiaal verboden. Vrijwel alle betrokken bedrijven voeren werkzaamheden uit aan materieel van vóór die tijd. In dat geval dient een inventarisatie van het vóórkomen van asbest te worden gemaakt en gelden de strikte regels voor de verwijdering van asbest uit het Asbestverwijderingsbesluit Geen van de onderzochte scheepsreparatiewerven houdt zich aan die regels, terwijl toch 37 procent van de onderhanden genomen schepen van vóór 1994 is. Slechts in twee gevallen bleek een asbestinventarisatie te zijn uitgevoerd. De bedrijven zijn gewaarschuwd dat bij hercontrole handhavend wordt opgetreden. De grotere spoorwegmaatschappijen voldoen wel aan de asbestregels, de kleinere zijn vaak minder op de hoogte. Van de zes bezochte treinonderhoudsbedrijven had slechts één afdoende maatregelen genomen om de asbestrisico s te beperken. Deze bedrijven hebben naar aanleiding van de controles wel maatregelen genomen. Ook arbo-regels voor het werken met asbest worden in veel gevallen niet nageleefd. Het merendeel van de bedrijven heeft wel de verplichte risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) opgesteld maar daarin zijn de risico s van asbest meestal onvoldoende onderkend. BOA s aan de slag met combibon Sinds 1 juli wordt gewerkt met de nieuwe combibon. De buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) gebruikt de combibon om een verdachte of betrokkene in kennis te stellen van een geconstateerd feit. Er geldt een overgangsregeling tot eind 2011 om aan de nieuwe manier van werken te wennen. Na 1 januari 2012 moeten alle BOA s verplicht aan de slag met de combibon. De combibon is geschikt voor zowel de wet Mulder (verkeersovertredingen) als straffeiten. Vandaar ook de naam combi. De bon combineert verschillende functies. In het feitenboekje zijn de feiten opgesomd waarvoor de bon gebruikt kan worden. Overigens is hierbij altijd de vraag van belang of de BOA bevoegd is voor het verbaliseren van het feit dat is geconstateerd. De doorslag van de bon (het geeltje) moet aan de overtreder worden gegeven. Houd de BOA iemand staande, dan wordt de doorslag overhandigd. Bij een verkeers geparkeerd voertuig gaat de doorslag onder de ruitenwisser. De originele combibon geldt als mini proces-verbaal. De bon doet daarmee dienst als bron-document van de feitgecodeerde zaak. De PDA en de combibon Ook als BOA s een PDA (handheld computer) gebruiken is het nieuwe model combibon van belang. De opmaak van de bon is zo gemaakt dat deze ter zitting wordt geaccepteerd als een verkort proces-verbaal. De kop proces-verbaal staat bovenaan de bon. Belangrijk is de dagtekening met vermelding van de voorletters en achternaam van de BOA en de datum sluiting proces-verbaal. Als aandachtspunt voor PDA-gebruikers geldt dat de output van de PDA de in het combibon genoemde velden en informatie moet bevatten. De bon geldt anders niet als brondocument voor een uitgebreid proces-verbaal. 06

7 De beruchte klok van de Magarita Mariakerk in Tilburg. Foto: ANP Dwangsom voor klokkenluidende pastoor in Tilburg terecht Het college van burgemeester en wethouders van Tilburg heeft de pastoor van de Margarita Mariakerk in 2009 terecht een dwangsom opgelegd, omdat hij in de vroege ochtend te hard de kerkklokken luidde. Dit blijkt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 13 juli Daarmee bevestigt de Raad van State een eerdere uitspraak van de rechtbank in Breda die in oktober vorig jaar tot hetzelfde oordeel was gekomen. De pastoor was tegen de uitspraak van de rechtbank in hoger beroep gegaan bij de Raad van State. In 2009 droeg de pastoor dagelijks om 7.30 uur de ochtendmis op en luidde hij om 7.15 uur de kerkklokken. Naar aanleiding van klachten van omwonenden constateerde het gemeentebestuur dat door het klokgelui minstens enkele malen de toegestane geluidsnormen waren overschreden. In de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Tilburg staat het verbod om door middel van klokgelui deze normen te overschrijden tussen uur s avonds en 7.30 uur s ochtends. Volgens de pastoor beperkte het gemeentebestuur hem in zijn recht op vrijheid van godsdienst dat in de grondwet is vastgelegd. Naar het oordeel van de Raad van State brengt een redelijke uitleg van het grondwetsartikel met zich dat dit recht niet de vrijheid tot kerkklokgelui van elke duur en met elk geluidsvolume impliceert. De wijze waarop de gemeenteraad de duur en het geluidsniveau van klokgelui in de gemeentelijke verordening heeft gereguleerd, beperkt niet de vrijheid van godsdienst, aldus de hoogste bestuursrechter. De Raad van State is evenals de rechtbank in Breda van oordeel dat de gemeentelijke verordening de mogelijkheid tot het belijden van godsdienst niet illusoir maakt. De verordening maakt het luiden van de klokken vóór 7.30 uur niet onmogelijk en bepaalt dat tussen 7.30 uur en uur geen geluidsbeperking voor het luiden van klokken geldt. Tegen de uitspraak van de Raad van State is geen hoger beroep mogelijk. Kort Alert door samenwerking Nederland is allang alert op misbruik van kunstmest door terroristen. In 2007 sloten diverse partijen, onder wie de producenten en het ministerie van Infrastructuur & Milieu, er al een convenant over. Om aanslagen met zelfgemaakte explosieven te voorkomen, werken volgens het ministerie van Veiligheid en Justitite verschillende andere clubs ook nauw samen. Geen handhaving blowverbod De politie zal blowverboden uit de algemene plaatselijke verordening (APV) van gemeenten niet meer handhaven. Handhaving is thans niet meer aan de orde, zegt het (OM) eind juli in reactie op een uitspraak van de Raad van State over een blowverbod van de gemeente Amsterdam. Gemeenten gooien geld over balk met elektrisch rijden Gemeenten geven miljoenen euro s uit aan het stimuleren van elektrisch rijden, maar proberen in de praktijk allemaal het eigen wiel uit te vinden. Een woud aan afwijkende pluggen, draden, betaalpasjes en oplaadsystemen is het gevolg. Tegelijkertijd is er nauwellijks effect merkbaar op het aantal elektrische rijders. Een miljoenenverlies voor gemeenten is het gevolg. Dit blijkt uit onderzoek van Binnenlands Bestuur. HandHaving 2011 #4 07

8 Veel bruggen en viaducten zijn onveilig, zo blijkt uit een rapport van de VROM-Inspectie. Foto: PS Produkties Journaal Controle bruggen en viaducten moet scherper Gemeentes en provincies zijn aan zet om de controle van hun bruggen en viaducten aan te scherpen. Dat heeft de VROMinspectie eind juli gezegd na aanleiding van een artikel hierover in De Pers. Volgens de krant is de veiligheid van een op de vijf bruggen en viaducten onder de maat. De inspectie publiceerde in 2009 een onderzoek waaruit bleek dat de controle en het onderhoud ervan rammelden. Vaak bleef het bij een onderzoek met het blote oog, concludeerde de inspectie toen. Nieuw onderzoek zit niet in de pijplijn, aldus een woordvoerster van de inspectie. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) kon niet zeggen hoe gemeentes het doen sinds de inspectie haar onderzoeksrapport publiceerde. Wij spelen daar geen rol in. Daar moeten gemeentes zelf voor zorgen, aldus een woordvoerster. Ingenieurs- en adviesbureau Arcadis onderzoekt sinds april 2010 de bijna 1000 bruggen, tunnels, viaducten en sluizen in Noord- Nederland in opdracht van Rijkswaterstaat. Aan de hand daarvan wil Rijkswaterstaat het onderhoud beter kunnen sturen. De stand van zaken van het onderzoek is onbekend. Naar schatting kleven aan 8000 van de bruggen en viaducten veiligheidsrisico s. De bruggen en viaducten hebben last van onder meer scheurvorming, verroeste wapening en houtrot in de palen. Vaak is onbekend hoe lang een brug nog mee kan, omdat oorspronkelijke constructietekeningen regelmatig zoek blijken, aldus de krant. Gemeenten worden gedwongen mee te werken RUD s Staatssecretaris Joop Atsma (Infrastructuur en Milieu) dreigt onwillige gemeenten in het uiterste geval bevoegdheden te ontnemen als ze niet meewerken aan de vorming van zogeheten Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD s) in hun provincie. Dat schrijft Atsma half juli in een brief aan de Tweede Kamer. Door de vorming van RUD s moeten vergunningverlening, het toezicht en de handhaving op het gebied van milieu, bouwen en ruimte verbeteren. De voorbereidingen van de RUD s liggen volgens Atsma landelijk gezien,,redelijk op schema. Maar de besluitvorming over de samenwerking blijft in drie provincies achter. In een rapportage wordt de besluitvorming in Flevoland, Utrecht en Noord-Holland betiteld als uiterst gecompliceerd tot problematisch. Daar dreigen,,witte vlekken te ontstaan, omdat niet alle gemeenten meewerken. Dit zou het doel van de samenwerking - duidelijkheid voor het bedrijfsleven en betere handhaving van regels met politie en justitie - in de weg kunnen staan. Er zijn plannen voor ongeveer dertig RUD s verspreid over Nederland. De bedoeling is dat de regionale uitvoeringsdiensten uiterlijk 1 januari 2013 aan de slag gaan. Zuid-Holland in de fout met Bibob De provincie Zuid-Holland heeft volgens de Raad van State een uitglijder gemaakt door slechts een deel van een milieuvergunning te weigeren aan een recyclingbedrijf in Vlaardingen met een beroep op de Wet Bibob (Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur). Het bedrijf mag zijn afvalverwerkende activiteiten uitvoeren, behalve voor zover het de verwerking van asbest betreft, zo besliste de provincie. De wet Bibob maakt screening op criminele antecedenten van vergunningaanvragers mogelijk. De wet biedt de mogelijkheid om een vergunning te weigeren, of speciale voorschriften aan een vergunning te verlenen. In dit geval heeft de provincie echter procedurele fouten gemaakt bij het weigeren van de deelvergunning, zo oordeelt de Raad van State. Volgens het Landelijke Bureau Bibop (LBB) was in dit geval sprake van een ernstige mate van gevaar dat het betrokken recyclingbedrijf zich schuldig zou maken aan criminele activiteiten. De provincie kwam op grond van aanvullend eigen onderzoek echter tot de conclusie dat slechts sprake was van mindere mate van gevaar, en dan vooral voor wat betreft asbestverwerking. Op grond van die conclusie werd enkel het asbestdeel van de milieuvergunning geweigerd. 08

9 Hoe gaat het toch met... het drietal stropers in Overijssel? Telefoontaps en observatie werden in 2007 ingezet om een aantal stropers in de kraag te grijpen. De illegale jagers deinsden niet terug voor het uitleggen van zwaar vergiftigd lokaas, met dode huisdieren tot gevolg. Dit lokaas bracht het milieupolitieteam IJsselland op het spoor van een drietal mannen die de jacht naar eigen inzicht uitvoerden. Het verhaal Eigen rechter spelen in de Overijsselse natuur in HandHaving in 2007 eindigt met een reeks tenlasteleggingen. Wanneer het drietal voor de rechter moest komen, was toen nog niet bekend. Is het eigenlijk ooit tot een veroordeling gekomen? Politieman Jan van den Hoek die in 2007 op de zaak zat, vatte samen hoe het aan het rollen kwam. De hond van een wandelaar vond in de bossen van Hardenberg een dode kalkoen, geplukt en bestrooid met korreltjes. Het baasje sloeg alarm. Via de meldkamer van de AID kwam het voorval bij Van den Hoek terecht, medewerker bij het Regionaal Milieuopsporingsteam van de politie IJsselland. Nader onderzoek door het Centraal Instituut voor Dierziektecontrole in Lelystad (nu Centraal Veterinair Instituut Wageningen) wees uit dat de korreltjes het bestrijdingsmiddel Aldicarb was. Buurtonderzoek Het team van Van den Hoek begon een buurtonderzoek waarbij de naam van een jachthouder in het gebied vaak werd genoemd. Meer incidenten met vergiftigde huisdieren kwamen aan het licht. De zaak nam een bizarre wending toen ook de hond van de plaatselijke dierenarts vergiftigingsverschijnselen vertoonde. De dierenarts wist haar hond te redden, maar haar kat die van het braaksel van de hond had gegeten, overleed. Bij navraag bij collega s in Drenthe kwam een stortvloed aan incidenten rond de jachthouder los. Waaronder bedreigingen van wandelaars met loslopende honden. Bovendien bleek dat de man zijn jachtakte voor twee jaar had moeten inleveren. In het Overijsselse wist niemand daarvan af, met uitzondering van afdeling Bijzondere wetten van de politie. Potentieel ernstige zaak De bedreigingen en het gebruik van het bestrijdingsmiddel Aldicarb wezen op een potentieel ernstige zaak. In overleg met het Functioneel Parket werd besloten tot het inzetten van bijzondere opsporingsmethoden zoals telefoontaps en observatie. De telefoontap toonde aan dat de hoofdverdachte veelvuldig overlegde met (naar later bleek) twee familieleden die wel in het bezit waren van een jachtakte. Zij deden volop mee met of wisten van het stropen van konijnen, reeën en beschermde vogels, en het vergiftigen van vossen en huisdieren. Bij een doorzoeking van het huis en erf van de hoofdverdachte werd een grote hoeveelheid munitie en illegale jachtwapens aangetroffen. De vriezer lag vol beschermde vogels, maar ook met spreeuwen, vermoedelijk bedoeld als lokaas. Ook werd een dode buizerd aangetroffen, die ook met het goedje was vergiftigd. Werkstraf De officier van justitie zette hoog in met een strafeis voor de hoofdverdachte van meer dan een jaar hechtenis. Gezien de ernst van de zaak wilde hij een behandeling voor de meervoudige kamer van de rechtbank. Dat is er niet van gekomen. Wel is door geprocedeerd tot aan het gerechtshof. Het hof veroordeelde de hoofdverdachte in 2010 tot zestig uur werkstraf. Zijn twee kompanen kwamen er vanaf met een schikkingsvoorstel van euro voor het illegaal overdragen van een jachtwapen. Ook zijn hun jachtaktes ingetrokken. Ingetrokken jachtakte Hoe kan het nou dat de Wildbeheereenheid een afschotvergunning voor reewild afgaf aan de hoofdverdachte terwijl zijn jachtakte al was ingetrokken? Van den Hoek verklaart: Het intrekken van een jachtakte is een privaatrechtelijke kwestie, die niet openbaar wordt gemaakt. Ook niet aan een Wildbeheereenheid, de instantie die aan plaatselijke jagers een vergunning afgeeft. Het is zoiets als je buurman van wie het rijbewijs is ingetrokken en toch in een auto rijdt. Dat wordt ook niet openbaar gemaakt. HandHaving 2011 #4 09

10 Brabantbrede toezichtaanpak emissiereducerende stalsystemen Een Brabantbrede toezichtaanpak voor veehouderij en luchtkwaliteit. Dat is één van de speerpunten van alle handhavende instanties in de provincie Noord-Brabant. Het Servicepunt Handhaving (SepH) coördineert deze samenwerking. De provincie Noord-Brabant telt elfduizend grote veehouderijen, die zorgen voor grootschalige ammoniakemissie en stankoverlast. Een steekproef op luchtwassers, een emissiereducerend stalsysteem, bij veehouderijen in 2009 leert dat het slecht gesteld is met de naleving van deze wettelijke verplichting. De gevolgen voor de natuur zijn groot. Tekst en foto s: Jolanda Haven Rob Segers is projectleider veehouderij en luchtkwaliteit vanuit de provincie en Joyce van Geenen is adviseur van het Servicepunt Handhaving. Veehouderij is een van de grootste en belangrijkste veroorzakers van hoge ammoniakconcentratie in de buitenlucht. De neerslag van ammoniak heeft negatieve gevolgen voor de natuur. De provincie kent onder andere 21 Natura 2000 gebieden; gebieden die beschermd moeten worden. De vele veehouderijen in de provincie zorgen naast de uitstoot van ammoniak ook voor de uitstoot van fijnstof en stank. Sinds de alarmerende resultaten van de steekproef in 2009 staat het onderwerp hoog op de bestuurlijk agenda s in de provincie. Vanuit de handhavingsamenwerking Noord-Brabant is daarom veehouderij en luchtkwaliteit één van de twaalf speerpunten geworden. Het Servicepunt Handhaving (SepH) coördineert de handhavingsamenwerking op verschillende vlakken, de provincie heeft de regie. Onder de paraplu van dit speerpunt vallen een drietal deelprojecten. Een handhavinguitvoeringsmethode voor het Besluit huisvesting, de Brabantbrede toezichtaanpak luchtwassers en een pilot integratie agrarisch toezicht. De provincie trekt de kar samen met het SepH. Joyce van Geenen is adviseur van het SepH. Vanuit de provincie is Rob Segers projectleider Veehouderij en luchtkwaliteit.,,luchtkwaliteit en ammoniak speelt op lokaal niveau, maar op provinciaal niveau voelen wij ons als provincie verantwoordelijk. Ook omdat de provincie verantwoordelijk is voor Natura 2000 gebieden. Gezien de problematiek is het van belang om dit provinciebreed aan te pakken in samenwerking met gemeenten. Handhavinguitvoeringsmethode Besluit huisvesting Het eerste deelproject onder het speerpunt Veehouderij en luchtkwaliteit is een handhavinguitvoeringsmethode van het Besluit huisvesting. Dit besluit is op 1 april 2008 in werking getreden.,,het Besluit huisvesting is eigenlijk een uitvoeringsbesluit van de Wet Milieubeheer, zo begint Van Geenen.,,In het besluit staat dat bedrijven die willen continueren uiterlijk in 2013 emissiereducerende voorzieningen moeten realiseren. De toenmalige ministeries van VROM en LNV, de provincies en de VNG hebben eveneens een Actieplan Ammoniak Veehouderij opgesteld dat ertoe moet leiden dat zowel kleine als grote bedrijven emissiearm worden en gaan voldoen aan het Besluit 10

11 huisvesting. Dat stelt de sector in de gelegenheid om de investeringen voor ammoniak gelijk op te laten lopen met fijnstof, stank en dierwelzijn. Van Geenen:,,Het Besluit huisvesting moet gehandhaafd worden evenals het Actieplan Ammoniak Veehouderij. De vraag was echter op welke manier dat het beste gedaan kon worden. Het SepH heeft in samenwerking met een aantal partijen van het handhavingsamenwerkingsverband een plan geschreven dat toezichthouders van zowel gemeenten als provincie concrete handvatten biedt voor het efficiënt uitvoeren van controles ten aanzien van het beleid en het actieplan. Het plan zorgt voor uniformiteit. Zowel de toezichthouder vanuit de provincie als de toezichthouder vanuit de gemeente weet welke stappen hij moet doorlopen.,,de toezichthouders zijn betrokken bij de totstandkoming van dat plan, zo vervolgt Van Geenen.,,Het plan beschrijft verschillende situaties. Het begint bij het herkennen van een overtreding. Hoe daar mee om te gaan, tot het categoriseren van een overtreding. Vervolgens kun je op basis van die stappen uitlezen of het bedrijf bestuurlijk of ook strafrechtelijk moet worden aangepakt. Het plan beschrijft dus welke stappen het bevoegd gezag moet doorlopen om uiteindelijk alle bedrijven te bewegen te voldoen aan het Besluit huisvesting. Er is een aantal bedrijven dat de aanpassingen niet wil of kan realiseren. Zij moeten voor 1 januari 2013 hun bedrijfsvoering beëindigen en hun vergunning inleveren. Tot die tijd hoeven zij geen emissiereducerende maatregelen te nemen, maar ze mogen hun veestapel ook niet uitbreiden. Brabantbrede toezichtaanpak luchtwassers Het tweede project dat onder het speerpunt Veehouderij en luchtkwaliteit valt, is de Brabantbrede Handhavingsamenwerking Aan deze handhavingsamenwerking ligt een bestuursovereenkomst ten grondslag die is getekend door alle 67 gemeenten in Brabant, de provincie Noord-Brabant, drie waterschappen, de VROM-Inspectie, Rijkswaterstaat en de nieuwe Voedsel en Warenautoriteit (nvwa). Aanvullend op de bestuursovereenkomst handhaving omgevingsrecht Noord-Brabant hebben de strafrechterlijke partners - Openbaar Ministerie en politie - een intentieverklaring over handhavingsamenwerking getekend. Dat wil zeggen dat het Openbaar Ministerie en de politie hun strafrechterlijke aandeel in de integrale handhaving leveren. Deze Brabantse handhavingpartners stemmen werkzaamheden op elkaar af, wisselen informatie uit en treden gezamenlijk op. toezichtaanpak luchtwassers. Luchtwassers zijn emissiereducerende stalsystemen. Een luchtwasser reduceert de ammoniakuitstoot, afhankelijk van het type, met 70% tot maximaal 95%. Een gemiddelde Brabantse veehouderij met een luchtwasser heeft een vergunning voor de emissie van circa vierduizend kilo ammoniak. Segers:,,Wanneer hier een voorgeschreven luchtwasser met een emissiereductie van 95% niet of slecht functioneert en je gaat ervan uit dat een gedeelte van het bedrijf is aangesloten op een luchtwasser, dan kan jaarlijks tot dertigduizend kilo ammoniak uitgestoten in plaats van de toegestane vierduizend kilo ammoniak. Het belang van een goed werkende luchtwasser is daarom zeer groot. Ook omdat de laatste jaren het aantal stallen enorm is gegroeid.,,in 2009 is een steekproef gehouden bij 48 bedrijven in de provincie, zo vervolgt Van Geenen.,,De resultaten waren ronduit ernstig; 74% van de gecontroleerde luchtwassers voldeed niet aan de voorschriften. Luchtwassers worden ongeveer twintig jaar toegepast (lees verder op pagina 13) Deze veehouderij in Deurne heeft twee grote witte liggende luchtwassers aan zijn stal gekoppeld. HandHaving 2011 #4 11

12 Op controle bij een veehouderij in Deurne Jeroen van der Heijden is bedrijfsspecialist bij de SRE Milieudienst in Brabant. Uit naam van de provincie Noord- Brabant houdt hij toezicht op de Verordening stikstof en Natura 2000 bij veehouderijen. De verordening stelt (extra) technische eisen aan stallen. Ook gelden er voorwaarden voor het salderen van de uitstoot van ammoniak via een provinciale depositiebank. Uitvoering van de verordening leidt tot een daling van de uitstoot van ammoniak vanuit de veehouderij en geeft duidelijkheid over mogelijkheden voor agrarische bedrijfsontwikkeling. Van der Heijden toets op ammoniakgerelateerde aspecten uit de omgevingsvergunning van veehouderijen. Welke milieuvergunningen heeft het bedrijf. Welke stallen zijn in werking, welke en hoeveel dieren worden er gehouden en heeft de ondernemer de stallen voorzien van stalsystemen die vergund zijn om de emissie van ammoniak te reduceren. Sinds mei vorig jaar is de Verordening stikstof en Natura 2000 een feit en vanaf dat moment bezoekt de bedrijfsspecialist veehouderijen.,,in het begin stuit je bij sommige bedrijven op onbegrip. In feite is de verordening niet meer dan het controleren van de milieuvergunning. Een goede toelichting, vooral in het begin is van groot belang, aldus Van der Heijden. In totaal worden in Brabant in de periode van oktober 2010 tot december 2011 ongeveer controles op de Verordening stikstof en Natura 2000 uitgevoerd.,,op basis van de vigerende vergunning weten wij welke bedrijfsvoering een ondernemer heeft en vervolgens zoeken wij daar de juiste checklist bij van zaken die ten aanzien van de technische uitvoering en het gebruik van het emissiearme systeem gecontroleerd moeten worden. Voorafgaand aan de controles nemen wij eerst contact op met de gemeente en leggen wij onze taken uit. Met de gemeente worden de samenwerkingsmogelijkheden bekeken. Van der Heijden maakt meestal een kopie van de tekening van de omgevingsvergunning die hij bij de ondernemer op tafel neerlegt.,,samen lopen we de tekening na en dan komt al gauw aan het licht of de ondernemer zijn stallen of stalsystemen anders heeft uitgevoerd dan is vergund. Neem als voorbeeld de luchtwassers. Er zijn verschillende overtredingen waar de toezichthouders tegen aanlopen. Het onjuist dimensioneren van een luchtwasser is volgens Van der Heijden een veel voorkomende overtreding.,,dat wil zeggen dat de plaatsing van de luchtwasser en hoe hij is aangesloten of uitgevoerd niet overeenkomt met de vergunning. Na het doorlopen van de omgevingsvergunning met de ondernemer loopt de toezichthouder alle dieren, stallen en emissiearme systemen langs met de bijbehorende checklist. Als er tijdens de controle twijfel is of het voorgeschreven rendement van een luchtwasser wordt gehaald en er geen bewijsmiddelen voorhanden zijn dat de installatie voldoende functioneert, kan de toezichthouder een indicatieve rendementsmeting met een Kitagawa-meter uitvoeren.,,als het rendement te laag is, kan dit verschillende oorzaken hebben. Bij het constateren van een overtreding wordt de Brabantse handhavingstrategie Zo handhaven we in Brabant toegepast. Afhankelijk van de zwaarte van de overtreding is het een overtreding categorie 1 of 2. Categorie 1 is voor zware overtredingen, als er bijvoorbeeld onomkeerbare milieuschade is of een groot economisch voordeel. Die categorie is van toepassing als veel meer ammoniak wordt uitgestoten dan vergund of emissiearme systemen ontbreken. De overtreding wordt in die gevallen direct zowel bestuursrechtelijk als strafrechtelijk opgepakt. Categorie 2 overtredingen zijn minder zwaar en dan volstaat vaak een hercontrole. Een voorbeeld hiervan is een afwijkende ph of het niet goed bijhouden van het logboek. Pas als bij hercontrole blijkt dat de overtreding niet is verholpen, volgt bestuursrechtelijk en -/ of strafrechtelijk optreden. 12

13 (vervolg van pagina 11) in de veehouderij. De techniek is echter de afgelopen jaren flink doorontwikkeld. Bovendien weten we al zo n 20 jaar wat de negatieve effecten van ammoniak op de natuur zijn. Het is dus van belang dat emissiereducerende stalsystemen aanwezig zijn en functioneren. Ook op politiek-bestuurlijk niveau werd het belang van een gedegen aanpak benadrukt. En daarom is onder het speerpunt Veehouderij en luchtkwaliteit dit deelproject gestart om het toezicht te verbeteren en als bevoegd gezag gezamenlijk op te treden. De aanpak zal worden gemonitord.,,in 2011 en 2012 worden alle Brabantse bedrijven die een luchtwasser moeten hebben volgens de vergunning gecontroleerd. Het gaat op dit moment om ongeveer bedrijven, aldus Van Geenen. In de Brabantbrede toezichtaanpak staan concrete handvatten voor de toezichthouder.,,we hebben randvoorwaarden geformuleerd waar het toezicht aan moet voldoen, zo vervolgt Segers.,,We willen op die manier meer uniformiteit bewerkstelligen. Het streven is om het toezicht in elke gemeente even goed te organiseren. Om Brabantbreed te uniformeren moeten de desbetreffende toezichthouders op hetzelfde niveau zijn opgeleid. Vanuit het SepH zijn cursussen gefaciliteerd waarin de toezichthouders worden bijgeschoold op het controleren van emissiearme stalsystemen. Daarnaast staat in de toezichtaanpak duidelijk omschreven wat de taken zijn van een toezichthouder in de bouwfase van een luchtwasser, de opstartfase en de gebruiksfase. En hoe het toezicht aangepakt moet worden. Daarbij is het volgens Segers van belang dat je ook onaangekondigd bezoek brengt in de gebruiksfase.,,op die manier proberen we preventie te stimuleren. Zodat bedrijven zorgen dat ze hun zaken altijd goed voor elkaar hebben, wanneer we ook op de stoep staan. Pilot integratie agrarisch toezicht Zoals hierboven beschreven worden veehouderijen met een luchtwasser in de vergunning dit jaar of in 2012 bezocht door het desbetreffende bevoegd gezag. Dat kan de gemeente of provincie zijn in het kader van de Wet Milieubeheer. De provincie is bovendien bevoegd gezag voor de uitvoering van de Natuurbeschermingswet 1998 en daarmee ook voor de uitvoering van de Verordening stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant. Dit betekent dat zij verantwoordelijk is voor het in behandeling nemen van meldingen voor nieuwe stallen en het beheren van de depositiebank. Maar ook toezicht en handhaving: de provincie moet erop toezien dat de verordening wordt nageleefd door bijvoorbeeld controles op bedrijven en monitoring van de beoogde afname van stikstofdeposities op de Natura 2000-gebieden. Segers:,,Voor het thema agrarisch toezicht zijn er twee bevoegde gezagen. Het is niet zinvol dat zowel de gemeente als de provincie hetzelfde controleert. Daar moet je in samenwerken en daarom is het derde deelproject onder het speerpunt in het leven geroepen: de pilot integratie agrarisch toezicht. Door gezamenlijk op te treden wordt niet alleen de toezichtlast voor de handhavende instanties verminderd, maar ook voor de ondernemers. Het idee van de pilot is dat de controles worden opgesplitst. Gemeenten en provincie doen elk een deel. De provincie heeft het toezicht op agrarische bedrijven momenteel uitbesteedt aan de vier milieudiensten die de provincie telt. (Zie kader),,er is animo voor de aanpak die wij hanteren, zo besluit Van Geenen.,,In juni dit jaar is er een landelijke bijeenkomst geweest van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) over het Besluit Huisvesting. Het uitgewerkte plan van Brabant wordt mogelijk aangevuld zodat de notitie ook landelijk gebruikt kan worden. Foto links: Nadat de emissie uit de luchtwasser is gemeten, gaat Jeroen van der Heijden de luchtwasser in om de emissie uit de stallen te meten. Op die manier kan hij berekenen of de luchtwasser goed functioneert. Foto onder: Toezichthouder Jeroen van der Heijden meet eerst de ammoniakemissie die uit de luchtwasser komt. Nadere inlichtingen: Joyce van Geenen Adviseur Servicepunt handhaving Brabant Zuidoost milieudienst.sre.nl Rob Segers Beleidsmedewerker handhaving Provincie Noord-Brabant HandHaving 2011 #4 13

14 Veel muizen in een hok Brabantse handhavers trekken samen op tegen misstanden bij de huisvesting van aspergestekers, fruitplukkers, bouwvakkers en andere arbeidsmigranten. West-Friese toezichthouders scoren met een doordachte handhavingsstrategie. handhaving voortdurend alert moet blijven.,,de situatie wisselt heel sterk, zegt Emmerik.,,In een huis waarin je deze week drie migranten treft, zitten er volgende week misschien wel twaalf. Je moet er bovenop blijven zitten. Tekst: Marion de Boo Controleurs treffen in Medemblik slechte huisvestingsituaties aan van arbeidsmigranten. Foto: project Kompas Twee woonruimten gesloten. Overbevolking beëindigd. Met spoed bouwkundige voorzieningen aangebracht. Een luchtdrukwapen in beslag genomen. Slechte salarisbetalingen geconstateerd. Dat was de bonte oogst van een gezamenlijke controleactie van vijf Brabantse gemeenten op de Dag van de Huisvesting, deze zomer. Controleurs werkten samen met politie, vreemdelingenpolitie, Belastingdienst en het Servicepunt Handhaving Midden- en West-Brabant (SepH).,,In deze regio handhaven we met veel instanties en er zijn ook lokale initiatieven om overlastsituaties aan te pakken, vertelt Fred Emmerik, kartrekker van het huisvestingsproject arbeidsmigranten, op het kantoor van het SepH in Roosendaal. Het provinciebrede project draait vooral om kwaliteit en brandveiligheid.,,twee keer per jaar zitten we met alle partijen rond de tafel, vertelt Emmerik.,,Dankzij de beleidsmatige aandacht wonen arbeidsmigranten nu gemiddeld een stuk beter dan tien jaar geleden. Toen werden mensen nog in schuren, stallen en containers zonder enige veiligheidsvoorziening gepropt, soms met platen tussen de stapelbedden, zonder privacy, heel triest. Maar nog steeds treffen we huisjesmelkers die het alleen om het geld gaat. Eerste conclusie van het project luidt dat als een gemeente aan de voorkant geen goed vreemdelingenbeleid voert, de handhavers aan de achterkant alleen maar kunnen dweilen. Tweede conclusie is dat de Dag van de Huisvesting Vermoedelijk telt Noord-Brabant ruim honderdduizend arbeidsmigranten. Zij werken ondermeer in de groente-, fruit- en coniferenteelt, in de metaal en vleesverwerkende industrie en in de bouw. Vrijwel alle kerstpakketten worden door arbeidsmigranten in elkaar gezet. Het aantal Polen neemt af, in hun plaats verschijnen Hongaren, Letten en Esten, Bulgaren en Roemenen en soms Oekraïner met een Pools paspoort. Ook werken er veel Afrikanen bijvoorbeeld in de vleesverwerkende industrie.,,het is een continu verschuivende problematiek, zegt Emmerik.,,Wij maken ons zorgen om brandgevaarlijke, slechte huisvesting. We treden op tegen overbevolking en huisjesmelkerij, in samenwerking met de Belastingdienst, maar ook tegen uitbuiting. We zien er met elkaar op toe dat de mensen betaald krijgen waar ze recht op hebben. Op de Dag van de Huisvesting, op 9 juni j.l. deden vijf gemeenten mee. Van te voren was een overzicht gemaakt van alle plekken waar arbeidsmigranten zouden kunnen wonen. Hier gingen de handhavers gezamenlijk controleren. Emmerik:,,Als een gemeente met veel arbeidsmigranten in actie komt, moeten de buurgemeenten ook alert zijn, anders krijg je het beruchte waterbedeffect. Je moet op één lijn zitten en voorafgaand aan een gezamenlijke controle zoveel mogelijk informatie uitwisselen. Veel Brabantse 14

15 gemeenten hebben weinig of geen zicht op hun arbeidsmigranten. In oktober volgt mogelijk een tweede gezamenlijke controledag. Convenant In februari sloten 21 gemeenten in Midden- en West-Brabant een convenant met de (vreemdelingen) politie, de Arbeidsinspectie en de Belastingdienst. Emmerik:,,Gegevensuitwisseling maakt toezicht slagvaardiger. In de huidige situatie mag een ondernemer in gemeente A maar vijf migranten in een tussenwoning huisvesten, en in gemeente B wel tien, wat uiteraard een stuk lucratiever is. In veel gemeentelijke bestemmingsplannen is vastgelegd dat bepaalde woningen bestemd zijn voor huishoudens, ofwel gezinnen. Huisvesting van individuele arbeidsmigranten valt onder kamerverhuur. Zo staat in het beleidsplan van de gemeente Gilze Rijen, die een zeer actief toezicht voert, dat in een aantal genoemde straten niet meer dan tien procent van de woningen mag worden gebruikt voor kamerverhuur. De gemeente Helmond houdt toezicht op locaties middels kamerverhuurvergunningen, die verhuurders moeten aanvragen. Eindhoven voert veel veiligheidsacties uit met integrale teams. Zundert voert actief beleid bijvoorbeeld op de vele recreatieparken. Ook Roosendaal en Bergen op Zoom voeren regelmatig handhavingsacties uit. Andere gemeenten leggen echter alleen vast dat de eigenaar van een pand veiligheidsvoorzieningen moet treffen als hij aan meer dan tien personen in een pand nachtverblijf verleent, of ze regelen helemaal niets. Lang niet alle arbeidsmigranten zijn van plan om lang in Nederland te blijven en vaak schrijven ze zich niet bij de gemeente in. Omgekeerd zijn gemeenten wel verplicht om migranten die zich aan de balie melden als inwoner in te schrijven. Veel migranten zitten op recreatieparken, in strijd met het beleid. Emmerik:,,Ook daarvoor geldt: Handhaven heeft alleen zin in combinatie met een goed beleid. Dat willen we bij bestuurders onder de aandacht brengen. Want geen enkele burgemeester of wethouder is blij als in zijn gemeente slachtoffers onder migranten vallen door problemen die zij eerder hadden moeten tackelen. Draaiboek Vorig jaar ontvingen alle 68 Brabantse gemeenten een draaiboek. Het eerste deel is een stappenplan waarmee de gemeente kan achterhalen waar de arbeidsmigranten wonen vaak heeft men daar weinig zicht op. Auto s met buitenlandse kentekens in het buitengebied en stallen met schotelantennes aan de gevel zijn sterke aanwijzingen. Het stappenplan geeft veel van zulke tips. Vervolgens beschrijft deel 2 van het draaiboek hoe de problemen het best aangepakt kunnen worden. Elke locatie wordt gecheckt op veiligheid en bouwkundige eisen. Op de website Handhaven in Brabant staan vragenlijsten in vele talen, die van pas kunnen komen bij de controles. Ook staan er voorbeelden van beleidsstukken van gemeenten die bijvoorbeeld de kamerverhuur in hun bestemmingsplan goed geregeld hebben, draaiboeken voor avondcontroles op recreatieparken enzovoort. Emmerik:,,Meestal geven mensen tijdens de controles netjes en eerlijk antwoord op de gestelde vragen, tenzij ze van tevoren door malafide werkgevers zijn geïnstrueerd om te zwijgen. En soms hebben mensen niet eens door dat ze worden uitgebuit omdat ze geen idee hebben wat hier het minimumloon is. Regelmatig stuiten de controleurs op onderbetaling. In het ergste geval worden de arbeidsmigranten zo slecht betaald en moeten ze zoveel bijkomende kosten aan hun werkgever betalen dat ze uiteindelijk onder de streep niks overhouden; een vorm van moderne slavernij. Als dan ook nog hun paspoort wordt ingehouden, kunnen ze geen kant op. Emmerik:,,Arbeidsmigranten hebben net als hun Nederlandse collega s recht op een CAO-loon, maar dat krijgen ze niet altijd. Een bekende truc is om de buitenlander te behandelen alsof hij een zelfstandige zonder personeel (zzp er) is, want daarvoor geldt geen CAO. In zo n geval schiet behalve de migrant ook de Nederlandse fiscus er bij in. Kompas Net als in Brabant pakt ook West-Friesland de misstanden rondom arbeidsmigranten krachtig aan. De ministers Donner en Kamp prezen het project, genaamd Kompas, onlangs publiekelijk aan als voorbeeldproject voor andere gemeenten.,,het probleem speelt hier al heel lang, zegt André Dekker van RCF Noord-Holland Kenniscentrum Handhaving. Naar schatting wonen in West-Friesland circa tien tot twaalfduizend arbeidsmigranten, vooral uit Midden- en Oost-Europa.,,Al voordat de Europese grenzen open gingen hadden we veel te maken met - destijds nog illegale - Polen, vertelt Dekker.,,We troffen huizen vol stapelbedden, soms wel twaalf man in een gezinswoning. En campings die vol met arbeidsmigranten stroomden en daardoor hun recreatieve functie verloren. Overlast en enkele branden, soms met dodelijke afloop, waren het gevolg. Door gegevensbestanden naast elkaar te leggen hebben we een lijst opgesteld van zo n 1500 adressen waar vermoedelijk arbeidsmigranten wonen. Op 300 adressen zijn er aanwijzingen dat hier meer mensen wonen dan toegestaan. Daar gaan we nu systematisch langs. De problemen verschillen per gemeente. Zo zijn in Hoorn de migranten vaak gehuisvest in sociaal toch al HandHaving 2011 #4 15

16 Nadere inlichtingen: Fred Emmerik, André Dekker: dwi.amsterdam.nl wat zwakkere wijken, wat soms tot wrijving leidt. Officieel mogen in een eengezinswoning waarin geen gezin woont maximaal vier volwassenen worden gehuisvest, maar vaak zijn het er wel acht tot tien. In plattelandsgemeenten worden migranten vaak illegaal in boerenschuren of op recreatieparken ondergebracht. In het regionale interventieteam zitten onder meer handhavingambtenaren van de zeven deelnemende gemeenten, de belastingdienst en een vertaalster. Ze gaan elke week een avond samen op controle. Daarbij wordt gelet op huisvesting van buitenlandse werknemers en/of illegalen, op gebreken op het gebied van de brandveiligheidsvoorschriften, op overtreding van bouw- en milieuvoorschriften, geen of onjuiste registratie in de gemeentelijke basisadministratie, parkeeroverlast en leefbaarheid in de wijk. Dekker:,,Laatst troffen we migranten aan in kleine containers in een oud manegegebouw, zo muf en treurig, zo zou je je vee niet eens willen huisvesten. En recent moest in Medemblik een voormalig saunagebouw worden ontruimd, dat helemaal volgepropt bleek met matrassen. Er was gebrek aan licht en lucht en er waren onvoldoende vluchtwegen, zodat het pand acuut is ontruimd wegens brandgevaar. Het succes van de acties staat of valt met de handhavingsstrategie.,,wij gaan altijd s avonds op pad, met een integraal team, en we nemen altijd een vertaler mee. Rotte appels Het team gebruikt een busje als rijdend kantoor, compleet met scanner en kopieerapparatuur. Tijdens de controles worden bijvoorbeeld identiteitspapieren, loonstrookjes en arbeidscontracten van de bewoners opgevraagd en meteen gescand. Dekker:,,Je moet een goed gedocumenteerd dossier opbouwen voor nader onderzoek. Als het dan tot een zaak komt, dan heb je tenminste de feiten bij de hand. Wij willen in beeld brengen wat nou de malafide uitzendorganisaties, de huisjesmelkers en de mensensmokkelaars zijn, wie daar achter zitten, hoe ze opereren. En na anderhalf jaar zien we langzamerhand de rotte appels bovendrijven. We maken vaak mee dat veel Polen angstig zijn om te praten. Uit alle documenten blijkt dat er van alles mis is, maar zodra we dan een officiële verklaring willen opmaken krabbelen ze terug. Vaak wordt in het begin een flink bedrag van hun loon ingehouden, dat ze pas uitbetaald krijgen als ze de rit hebben uitgezeten. Daarom zijn ze afhankelijk van hun baas en bang om te praten. Volgens de projectleider komt het niet meer zo vaak voor dat werkgevers het minimumloon ontduiken, want daarop staan tegenwoordig hoge boetes.,,maar we zien wèl vaak dat voor huisvesting en vervoer naar het werk een flink stuk van het loon wordt afgeroomd. Daarnaast worden allerlei andere kosten ingehouden. De huisjesmelker houdt bijvoorbeeld wekelijkse controles op het schoonmaken van de keuken en als dat niet naar wens is, worden flinke bedragen als zogenaamde boetes op het loon ingehouden. Bij een controle laat het team altijd informatiefolders achter met informatie over huisvesting in Nederland, het wettelijk minimumloon en over andere arbeidsvoorwaarden. Deze folders zijn in diverse talen beschikbaar. Dekker:,,In Nederland is stukloon verboden. Maar bij onderzoek van het tv-programma Nieuwsuur in Polen met een verborgen camera bleek dat mensen die hier op papier een 40-urige werkweek hebben, in werkelijkheid verplicht zijn om minstens zoveel kilo s tomaten per dag te plukken, waardoor ze in werkelijkheid veel meer uren moeten maken voor hetzelfde geld. Buitenlands kenteken Vaak verbieden de werkgevers de arbeidsmigranten om zich in te schrijven bij de gemeente, zeker als er illegaal wordt gehuisvest en het pand volgens de normen overbevolkt is. Op het loonstrookje staat echter de datum van indiensttreding vermeld, zo kan men de werkelijke verblijfsduur van de arbeidsmigrant bepalen. Ook uit eigen verklaring blijkt vaak dat mensen die niet aan de verplichte GBA registratie voldoen al langer op dit adres of elders in Nederland hebben gewoond. Een punt van discussie binnen het interventieteam was de controle op het ten onrechte blijven voeren van buitenlandse kentekens. Dekker:,,Wie zich in Nederland vestigt en zijn persoonlijke binding in Nederland heeft moet, zijn auto op een Nederlands kenteken laten overschrijven. Als mensen dat niet doen, loopt de staat BPM en wegenbelasting mis. Vooral Polen rijden soms erg hard, met drank op. Worden ze geflitst, dan kan de politie ze met een buitenlands kenteken weinig maken. Dekker:,,Die mensen worden al uitgebuit, ze zitten krap, moeten wij ze dan nog eens op extra kosten jagen? Aan de andere kant we willen ze zelfredzaam en minder afhankelijk van hun werkgever maken, zodat ze hier zo zelfstandig mogelijk kunnen wonen en werken. Met de lusten èn de lasten. Dekker is tevreden over het verloop van het project tot nu toe.,,waarschijnlijk gaan we na de zomer met twee controleteams verder, zodat we meer vaart kunnen maken. Daarbij zal ook het afstemmen van verordeningen, bestemmingsplannen, aanschrijving en boetetrajecten veel aandacht krijgen. S 16

17 peci De specialist John Wijngaards, Tekst: Nicoline Elsink Foto: Gerhard van Roon dijkinspecteur bij Hoogheemraadschap Delfland Wat houdt uw functie in? Officieel ben ik technisch specialist waterkering. Ik zie toe op het onderhoud aan dijken en kades. Het profiel, de verhouding hoogte en breedte, moet op peil blijven. Daarnaast hou ik toezicht op het beheer, het maaien van graskades, snoeien van beplanting, verwijderen van waterplanten. In periodes van droogte ligt het accent meer op inspecties van veenkades. Sinds in Wilnis in 2003 een uitgedroogde veendijk bezweek, is landelijk in kaart gebracht welke kades extra aandacht nodig hebben bij een langdurig neerslag tekort. Vanaf 24 mei heeft het hoogheemraadschap Delfland de inspectie van kwetsbare dijken opgeschaald. Medewerkers van Delfland en het dijkleger lopen een of tweewekelijks over de dijken en beoordelen de mate van uitdroging. Het dijkleger? Ja, dat is een oud lichaam van de waterschappen. Het zijn vrijwilligers die helpen de circa 180 kilometer veendijken in de gaten te houden. En daar zijn we wel even mee bezig, want je loopt niet sneller dan drie kilometer per uur. Constateren deze vrijwilligers een kwetsbare plek dan ga ik persoonlijk kijken, als een soort contraexpertise. Op de foto steek ik een prikstok in een barst om diepte ervan te meten. Scheuren en barsten repareren we veelal met klei. Dijkinspectie vergt al met al aardig wat menskracht? Dat klopt. Het hoogheemraadschap heeft als proef een ultralight vliegtuigje van Defensie boven de waterkeringen laten vliegen. De beelden zijn echter niet van voldoende kwaliteit om de scheuren goed te kunnen beoordelen. De fysieke controle blijft nodig. HandHaving 2011 #4 17

18 Asbestwolken door winkelcentrum Veenendaal Wanneer een aannemer tijdens de verbouwing van een Albert Heijn in Veenendaal onverwachts asbest tegenkomt, besluit hij dat snel weg te laten halen. Geheel tegen de regels in wordt het kankerverwekkende goedje verwijderd op vijf meter afstand van onbeschermde bouwvakkers. De Arbeidsinspectie legt na een anonieme tip de bouwwerkzaamheden stil en doet samen met milieurechercheur Frans Mulder onderzoek ter plaatse. Zelfs op het verlaagd plafond van de naastgelegen Halfords lag een flinke laag asbest. Tekst: Walter Oudshoorn Frans Mulder:,,De asbestlocatie had direct hermetisch afgesloten moeten worden. Asbestvezels in de lucht laten zich niet tegenhouden door een lintje. Foto: Henriëtte Guest Frans Mulder is na 24 jaar milieuzaken bij de Politie Utrecht, waarvan 12 jaar als asbestspecialist, wel wat gewend. Toch kan hij er met de pet niet bij wat iemand bezielt om zonder beschermende maatregelen asbest te laten slopen in een supermarkt. Een bouwplaats waar zestig bouwvakkers aan het werk zijn.,,de sloper, die zelf een asbestverwijderingscertificaat heeft, huurde een externe Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering (DTA) in. Twee partijen dus, die dondersgoed weten hoe een levensgevaarlijke asbestsoort als amosiet veilig verwijderd moet worden en die het desondanks niet doen. Onbegrijpelijk! Albert Heijn besteedt verbouwingen van haar supermarkten uit aan een hoofdaannemer die vervolgens onderaannemers inschakelt, waaronder een sloper. Mulder vermoedt dat het VWO-concept, dat opdrachtgever Albert Heijn hanteert bij winkelverbouwingen, voor de sloper één van de redenen kan zijn geweest om het met de veiligheid niet zo nauw te nemen.,,vwo staat voor: Volgende Week Open, legt Mulder uit.,,het doel is om binnen een week een hele supermarkt te verbouwen, ongeacht de grootte van de winkel. Vrijdags is de uitverkoop, vanaf een uur of drie kunnen consumenten proletarisch winkelen en stipt om vijf uur staan de vakkenruimers en stellageslopers te trappelen om aan de slag te gaan. De bouwvakkers werken daardoor onder hoge tijdsdruk en er zijn veel toeleveranciers en onderaannemers tegelijkertijd aan het werk. Wanneer één auto een half uur te laat is, loopt de planning meteen een halve dag achter. 18

19 Dreigend ontslag In de bewuste Veenendaalse supermarkt zijn op zaterdag 4 juli 2009 de bouwvakkers druk in de weer als ze achter de rolluiken amosietkarton tegenkomen. Het vrijgekomen asbest verdwijnt in vuilniszakken en rond de vindplaats wordt een plastic zwart-geel afzetlint gespannen.,,volkomen ontoereikend, vindt Mulder.,,De asbestlocatie had direct hermetisch afgesloten moeten worden van de rest van de winkelruimte. Asbestvezels in de lucht laten zich niet tegenhouden door een lintje. In plaats daarvan laat de sloper het resterende asbest de volgende dag verwijderen door een externe asbestverwijderaar. Zonder beschermende maatregelen voor zijn eigen werknemers en andere bouwvakkers. Mulder:,,Werknemers die aangaven dat ze onder deze omstandigheden niet wilden werken, werden gedreigd met ontslag. Zondags ontvangt Mulder een anoniem telefoontje:,,vijf meter naast een asbestsanering van amosiet, zonder containment, staan mensen onbeschermd te slopen. Locatie: Albert Heijn in winkelcentrum De Corridor in Veenendaal. Een containment is een soort tent die over een asbestlocatie wordt geplaatst en waarin vrijkomende asbestvezels worden weggefilterd. Reactie Ahold Het is verhaal is voorgelegd aan het hoofdkantoor van Albert Heijn. In de volgende reactie laten ze weten zich niet te herkennen in het verhaal van Frans Mulder. Rianne van der Sar, Ahold Mediarelaties:,,Wij bereiden verbouwingen zeer gedegen voor. Veel materiaal wordt geassembleerd en geprefabriceerd. Hierdoor kunnen wij in samenwerking met zeer ervaren partijen een winkel in korte tijd verbouwen. Wij hebben uitgebreid feitenonderzoek gedaan naar de situatie in Veenendaal en herkennen ons absoluut niet in het beeld dat door de geïnterviewde geschetst wordt in het artikel. Alle reden voor rechercheurs Frans Mulder en Kees Rietveld, en Anja van Weezel van de Arbeidsinspectie om het pand direct te ontruimen. Mulder laat buiten een decontaminatiecontainer plaatsen. Alle bouwvakkers moeten daarin onder de douche om asbestdeeltjes van hun lichaam te spoelen, de besmette werkkleding wordt weggegooid. De mannen vertrekken met natte schoenen en in witte wegwerpoveralls naar huis, de leidinggevenden worden verhoord. Uit metingen van de Arbeidsinspectie blijkt de ernst van de situatie. Mulder:,,In de supermarkt zweefden maar liefst 26 miljoen asbestvezels per kubieke meter rond. Bij meer dan een miljoen deeltjes is al sprake van de hoogste De Albert Heijn in Veendendaal is hermetisch afgesloten na de vondst van asbest. Foto: Cord Otting HandHaving 2011 #4 19

20 Nadere inlichtingen: Frans Mulder, asbestdeskundige van Politie Utrecht, , utrecht.politie.nl risicoklasse en moet in een containment gewerkt worden. Ook in het overdekte winkelcentrum, waar zaterdags nog winkelend publiek liep, werden asbestdeeltjes aangetroffen. Op het verlaagd plafond van de naastgelegen Halfords lag een flinke laag. Het getroffen gedeelte van het winkelcentrum blijft uiteindelijk twee weken gesloten voor schoonmaakwerkzaamheden, de Halfords is bijna twee maanden dicht en de opening van de Albert Heijn vindt drie maanden later plaats. Onvolledige inventarisatie Mulder neemt de sloper kwalijk dat hij tot tweemaal toe verzuimt om in te grijpen.,,hij kent de gevaren van asbest en had dus direct alle mensen uit het pand moeten halen toen het amosietkarton werd ontdekt. Daarnaast had hij niet eens met de werkzaamheden mogen beginnen, want de asbestinventarisatie was onvolledig. Asbestinventarisatie type A, een visuele inspectie, was uitgevoerd en daarbij werd geen asbest geconstateerd. Maar voor aanvang van de sloopwerkzaamheden had ook een destructieve astbestinventarisatie, type B, uitgevoerd moeten worden. En die ontbrak. Bij dit type onderzoek wordt gezocht naar asbest dat niet met het blote oog zichtbaar is, bijvoorbeeld door stukken van een plafond of muur weg te halen. Toch is de sloper niet de enige partij die wat te verwijten valt, vindt Mulder.,,Ook de mannen van de ingehuurde asbestverwijderaar, die zondags in een wit pak met adembescherming aan het werk gingen en zich niet bekommerden om de gezondheid van de onbeschermde collega s, treft blaam. Mulder stuit daarnaast tijdens het onderzoek op een rapport uit 1996 waarin de asbestbron al is aangegeven.,,de verhuurder van het pand en de hoofdaannemer zouden dus op de hoogte moeten zijn. Maar ook de gemeente heeft een steek laten vallen. In de vergunning ontbreekt de verplichting tot het uitvoeren van een asbestinventarisatie, type B. Mulder merkt dat veel gemeenten onvoldoende kennis in huis hebben en dat verontrust hem.,,gemeenten bekennen regelmatig dat ze er geen bal van snappen. Een gemiste kans, want als zij goed beleid voeren en daadkrachtig optreden, dan kunnen veel incidenten worden voorkomen. En dat scheelt de politie weer een hoop werk. Teleurstellend In de Veenendaalse asbestzaak worden twee rechtspersonen, de sloper en de hoofdaannemer, en enkele natuurlijke personen aangeklaagd. De rechtbank in Utrecht verklaart op 10 juni 2011 de sloper, zowel als bedrijf en als natuurlijk persoon, schuldig aan het overtreden van artikelen 10 en 32 de Arbowet. Volgens de rechter heeft hij onvoldoende maatregelen getroffen om zijn werknemers en anderen te beschermen. De straf bestaat uit een geldboete van euro, waarvan voorwaardelijk, en een werkstraf van 100 uur. De hoofdaannemer en de ingehuurde asbestverwijderaar worden niet veroordeeld omdat de rechter onvoldoende bewezen acht dat het asbest ondeskundig is verwijderd. Mulder vindt de vrijspraak teleurstellend en hoopt op een andere uitspraak in een volgende zaak. En die volgt spoedig: binnenkort oordeelt de Utrechtse rechter in een asbestzaak waarin zeven rechtspersonen en 32 natuurlijke personen zijn gedaagd. Lessen uit asbestzaken; praktische tips van Frans Mulder Maak gebruik van alle meldingen, ook al zijn ze anoniem.,,ik krijg regelmatig meldingen van personen die anoniem willen blijven. Anonieme meldingen verlopen doorgaans via de Criminele Inlichtingen Eenheid (CIE), maar daar gaat de nodige tijd overheen. Bij een asbestdelict is snel handelen essentieel. Ik zet in dat geval geen persoonsgegevens van de melder in het procesverbaal, maar vermeld dat de dader mij bekend is en dat, indien noodzakelijk, de rechter-commissaris inzage in deze gegevens krijgt. Richt het politieonderzoek niet alleen op de asbestverwijderaar.,,kijk goed welke andere rechtspersonen en natuurlijke personen van de overtreding op de hoogte zijn of zouden moeten zijn. Of welke personen bij machte waren om in te grijpen. Denk hierbij aan de hoofdaannemer, werknemers en verhuurder of eigenaar van het pand of object. Voer direct een documentonderzoek uit.,,wanneer de administratie van verdachten snel wordt doorzocht, kan bruikbare informatie boven tafel komen. Mogelijk leidt dat naar andere verdachten. In de Veenendaalse asbestzaak vonden we bewijs dat men meer had moeten weten, dan wel kunnen weten, van de aanwezigheid van asbest. Zet een decontaminatiecontainer op de plaats delict.,,slachtoffers en verdachten kunnen daar douchen zodat zij geen asbestdeeltjes meenemen naar huis of het politiebureau. Benut regionale overlegstructuren om asbestbeleid en incidenten structureel te bespreken.,,we hebben in Utrecht goede ervaringen met het Regionaal Overleg Asbest, waar provincie, gemeenten, Arbeidsinspectie en politie aan tafel zitten. Daar is ook de Veenendaalse casus uitvoerig besproken. Je kunt veel van elkaar leren. 20

14 Dossier: Duurzaam controleren valt nog niet mee. 22 Een schuilhut van 120 vierkante meter. 32 Met z n allen tegelijk de Betuweroute bekijken

14 Dossier: Duurzaam controleren valt nog niet mee. 22 Een schuilhut van 120 vierkante meter. 32 Met z n allen tegelijk de Betuweroute bekijken Inhoud # 5 32 22 14 36 14 Dossier: Duurzaam controleren valt nog niet mee De subsidiestromen voor duurzaam bouwen en stedelijke vernieuwing zijn fors. Hoe zit het met de controle op de besteding van deze

Nadere informatie

Inventarisatie best practices integrale aanpak wietteelt

Inventarisatie best practices integrale aanpak wietteelt SEPTEMBER 2004 Dit is een uitgave van het actieprogramma Handhaven op Niveau De Handhavingskrant Op vertoon van Dit is een column, dus het moet allemaal in enkele woorden. Desnoods wordt hier of daar even

Nadere informatie

Samenwerking sleutelwoord voor handhaving nieuwe stijl

Samenwerking sleutelwoord voor handhaving nieuwe stijl 14 nieuwsbrief informatiecentrum Milieuvergunningen 1 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Nummer 14, vierde jaargang, juli 1999 Inhoud Interview: Handhaving nieuwe stijl Van Meijgaarden over: Verder met InfoMil?

Nadere informatie

Jaarrapportage 2010 provinciebrede handhavingsamenwerking in Noord-Brabant

Jaarrapportage 2010 provinciebrede handhavingsamenwerking in Noord-Brabant Jaarrapportage 2010 provinciebrede handhavingsamenwerking in Noord-Brabant INHOUDSOPGAVE: SAMENVATTING... 3 1. DE HANDHAVINGSAMENWERKING... 4 1.1 INLEIDING... 4 1.2 ROL SEPH S... 4 2. ACTIVITEITEN VAN

Nadere informatie

Uniform toezicht biomassa 32 Meningen over bezuinigingen 34 Amsterdam versus puinbrekers 36 Jurisprudentie 38

Uniform toezicht biomassa 32 Meningen over bezuinigingen 34 Amsterdam versus puinbrekers 36 Jurisprudentie 38 Inhoud # 1 10 18 24 40 10 Minder overlast bij Bureau Hoefkade Het is brigadier Marc van Capelle van Bureau Hoefkade in Den Haag niet gelukt om zijn collega-agenten tot milieutaken te bekeren. Toch is de

Nadere informatie

Handhavingsbeleidsplan. Omgevingsrecht 2011-2015. BMW-gemeenten

Handhavingsbeleidsplan. Omgevingsrecht 2011-2015. BMW-gemeenten Handhavingsbeleidsplan Omgevingsrecht 2011-2015 BMW-gemeenten Gemeente Bedum Gemeente De Marne Gemeente Winsum S. Bergsma, Bedum, juni 2011 1 Voorwoord Sinds 1 oktober 2010 is Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Nadere informatie

KIM-project Haaglanden brengt kwaliteitszorg in praktijk

KIM-project Haaglanden brengt kwaliteitszorg in praktijk 13 nieuwsbrief informatiecentrum Milieuvergunningen 1 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Nummer 13, vierde jaargang, maart 1999 Inhoud Interview: KIM-project Haaglanden Joan Koffeman over: Milieugedrag en

Nadere informatie

2003 Burgerjaarverslag. Naar een nieuw evenwicht

2003 Burgerjaarverslag. Naar een nieuw evenwicht 2003 Burgerjaarverslag Naar een nieuw evenwicht 1 Naar een nieuw evenwicht De titel van dit tweede Burgerjaarverslag naar een nieuw evenwicht suggereert dat wij uit evenwicht zijn. En dat is ook zo. Ik

Nadere informatie

De tijd is rijp. Commissie Herziening. Handhavingsstelsel. VROM-regelgeving

De tijd is rijp. Commissie Herziening. Handhavingsstelsel. VROM-regelgeving De tijd is rijp Commissie Herziening Handhavingsstelsel VROM-regelgeving Commissie Herziening Handhavingsstelsel VROM-regelgeving 2 Inhoud Samenvatting...5 1 Inleiding...11 1.1 Aanleiding en onderzoeksvraag...11

Nadere informatie

De Handhavingskrant. Een relatief kleine groep is verantwoordelijk voor een groot deel van de graffiti.

De Handhavingskrant. Een relatief kleine groep is verantwoordelijk voor een groot deel van de graffiti. Juni 2008 Dit is een uitgave van het Ministerie van Justitie De Handhavingskrant Kleine zaken, groot effect In deze krant: Wat vinden burgers belangrijk in hun gemeente? In onderzoeken blijkt veiligheid

Nadere informatie

Van publiek naar privaat: en de gemeente dan?

Van publiek naar privaat: en de gemeente dan? Van publiek naar privaat: en de gemeente dan? Onderzoek naar hoe de gemeente Helmond aan de hand van in kaart gebrachte gevolgen van private kwaliteitsborging zo voorbereid mogelijk kan inspelen op het

Nadere informatie

«odijmond OMGEVINGSDIENST IJMOND

«odijmond OMGEVINGSDIENST IJMOND «odijmond OMGEVINGSDIENST IJMOND GEMEENTE PURMEREND Gemeente Purmermend T.a.v. de gemeenteraad Postbus 15 1440 AA PURMEREND Nr.: Ontv.: 22 APR 2015 datum onderwerp ons kenmerk contactpersoon doorkiesnummer

Nadere informatie

Tijd voor de toekomst

Tijd voor de toekomst A D V i e s & o p l e i d i n g e n nummer 4, najaar 2013 Tijd voor de toekomst case uitgelicht Medezeggenschap in ontwikkeling OR Yulius werkt hard aan eigen ontwikkeling Wet op de Ondernemingsraden De

Nadere informatie

Werken aan een veiliger Rotterdam, de aanpak. 9. De interventiemethodiek en de bestandenaanpak

Werken aan een veiliger Rotterdam, de aanpak. 9. De interventiemethodiek en de bestandenaanpak Werken aan een veiliger Rotterdam, de aanpak 9. De interventiemethodiek en de bestandenaanpak 1 Inleiding Het verbeteren van de veiligheid in de stad is en blijft de hoogste prioriteit van de gemeente

Nadere informatie

Notitie Integrale aanpak hennepteelt

Notitie Integrale aanpak hennepteelt Notitie Integrale aanpak hennepteelt 1. Inleiding De afgelopen twee decennia heeft de illegale hennepteelt in Nederland een grote vlucht genomen. Zoals reeds is geconstateerd in de cannabisbrief van april

Nadere informatie

UPDATE ACTIEPROGRAMMA MOERDIJK VEILIG. Veiligheid voorop Bij. Warm welkom Op 20. Medische zorg om de 12 hoek Moerdijk heeft zijn DECEMBER 2013

UPDATE ACTIEPROGRAMMA MOERDIJK VEILIG. Veiligheid voorop Bij. Warm welkom Op 20. Medische zorg om de 12 hoek Moerdijk heeft zijn DECEMBER 2013 Warm welkom Op 20 07 september 2013 was het zover. De brandweerkazerne Moerdijk aan Plaza 21 werd officieel geopend. Veiligheid voorop Bij 08 ATM wordt veiligheid met hoofdletters geschreven. Medische

Nadere informatie

Handhaving openbare en bebouwde omgeving

Handhaving openbare en bebouwde omgeving Handhaving openbare en bebouwde omgeving Programma 2014 www.utrecht.nl 27 november 2013 Versie 2.6 Gemeente Utrecht Veiligheidsregio Utrecht Vastgesteld 17 december 2013 Gemeente Utrecht Veiligheidsregio

Nadere informatie

De nieuwe Kwaliteitsmonitor van Agentschap BPR

De nieuwe Kwaliteitsmonitor van Agentschap BPR Van GBA tot Z Samen werken aan MEER kwaliteit GBA 03 november 2013 02 03 04 05 06 Gemeenten testen instrumenten binnen project NBP Sint Eustatius: Trots op verbeterde PIVA De nieuwe Kwaliteitsmonitor van

Nadere informatie

Provinciale Staten van Overijssel Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle 2007/0461775 03.07.2007

Provinciale Staten van Overijssel Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle 2007/0461775 03.07.2007 veri ssel www.overijssel.nl Provinciale Staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Telefax 038 425 75 01 Uwkenmerk Uwbrief Onskenmerk Datum

Nadere informatie

www.vrom.nl De VROM-Nalevingsstrategie

www.vrom.nl De VROM-Nalevingsstrategie > www.vrom.nl De VROM-Nalevingsstrategie De VROM-Nalevingsstrategie Inhoudsopgave Waarom een VROM-Nalevingsstrategie? 04 Voor wie is de VROM-Nalevingsstrategie bedoeld? 05 Basisprincipes 06 Risico s

Nadere informatie

Nieuwsbrief Jeugdzorg

Nieuwsbrief Jeugdzorg Ministerie van Justitie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Verder in dit nummer: Wacht- en doorlooptijden jeugdzorg 4 Overzicht wet- en regelgeving per 1 januari 2005 5 Officiële start jeugdzorgbrigade

Nadere informatie

Alara: rekbaar maar onmisbaar

Alara: rekbaar maar onmisbaar 16 nieuwsbrief informatiecentrum Milieuvergunningen 1 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Nummer 16, vierde jaargang, december 1999 Inhoud Interview: Het Alara-principe Van Alphen over: Integratie Vragen aan

Nadere informatie

Landelijke Handhavingstrategie Brzo 1999

Landelijke Handhavingstrategie Brzo 1999 Landelijke Handhavingstrategie Brzo 1999 Colofon LAT RB postbus 93144 2509 AC Den Haag www.latrb.nl lat@rws.nl Den Haag, 14 januari 2013 1 Voorwoord Deze handhavingstrategie Brzo is opgesteld door de werkgroep

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Drank- en Horecawet 2014-2016 Gemeente Stadskanaal

Preventie- en Handhavingsplan Drank- en Horecawet 2014-2016 Gemeente Stadskanaal Preventie- en Handhavingsplan Drank- en Horecawet 2014-2016 Gemeente Stadskanaal 13 mei 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Risicoanalyse 4 1.1 Cijfers 4 1.2 Gevolgen 4 1.3 Hoe komen ze eraan 5 1.4 De risicoanalyse

Nadere informatie

Verruimde reikwijdte wet milieubeheer wie durft?

Verruimde reikwijdte wet milieubeheer wie durft? Verruimde reikwijdte wet milieubeheer wie durft? Verruimde reikwijdte: geen luxe maar noodzaak Afvalpreventie: een oude bekende Energiebesparing: in opmars Verkeer en vervoer: een lastiger onderwerp Grondstoffen:

Nadere informatie

De Rechtspraak Jaarverslag Rechtspraak 2013

De Rechtspraak Jaarverslag Rechtspraak 2013 De Rechtspraak Jaarverslag Rechtspraak 2013 Pagina 2 Inhoudsopgave Leeswijzer 3 Voorwoord 4 1 Wetgeving krijgt niet de zorg die ze verdient 5 2 Ervaringen uit de praktijk 9 3 Leesverslag 19 1 Herziening

Nadere informatie

Nieuwe toetsing Raad van State vraagt motivering vergunning

Nieuwe toetsing Raad van State vraagt motivering vergunning 11 nieuwsbrief informatiecentrum Milieuvergunningen 1 3 4 6 7 8 9 10 11 12 Nummer 11, derde jaargang, oktober 1998 Inhoud Interview: Twee specialisten milieurecht over nieuwe toetsing Raad van State Van

Nadere informatie

nieuws vereniging van middelbare en hogere politieambtenaren 109e jaargang nummer 1 februari 2011 Handen af van...

nieuws vereniging van middelbare en hogere politieambtenaren 109e jaargang nummer 1 februari 2011 Handen af van... Aangesloten bij de European Confederation Of Police 109e jaargang nummer 1 februari 2011 Handen af van... Weet wat je kiest Vakmanschap terug op straat vereniging van middelbare en hogere politieambtenaren

Nadere informatie

Kust bij Ter Heijde is zwakke schakel 20

Kust bij Ter Heijde is zwakke schakel 20 Relatiemagazine voor overheid en bedrijfsleven Kust bij Ter Heijde is zwakke schakel 20 Ewald van Vliet: Er dreigt bestuurlijke drukte voor de Westlandse kust Pilot Eerwraak van start 17 Minister Verdonk

Nadere informatie

Veiligheidsplan 2014. Integraal veiligheidsbeleid gemeente Stadskanaal

Veiligheidsplan 2014. Integraal veiligheidsbeleid gemeente Stadskanaal Veiligheidsplan 2014 Integraal veiligheidsbeleid gemeente Stadskanaal Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 1.1 toelichting op veranderingen... 3 2 Zorg en veiligheid: organisatie en kaders... 6 2.1 Centrum voor

Nadere informatie