Honderd eilandjes met elkaar verbinden, dat is een grote uitdaging

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Honderd eilandjes met elkaar verbinden, dat is een grote uitdaging"

Transcriptie

1 Zomer 2011 Read.me verschijnt meerdere keren per jaar en wordt verspreid onder relaties van Furore 31 Honderd eilandjes met elkaar verbinden, dat is een grote uitdaging Onno Overbeek, neuroloog LUMC Foto: Photoworkx n Digitaal dossier biedt JGZ Zuid-Holland West schat aan cliëntinformatie n Medical Intelligence: analyse van zorg n Furore pleit: meer aandacht voor gebruikersinterface n Vijf vragen aan Arjen Brussaard, wetenschappelijk directeur van de Neuroscience Campus Amsterdam VU Universitair Medisch Centrum n Avedas en Furore trekken zich terug uit NLRIS n Carante Groep wil gezamenlijke visie op ECD-project n Bijzondere mensen. Bijzondere prestaties. Joris van Wijngaarden Bruggebouw, Bos en Lommerplein 280, Postbus 9204, 1006 AE Amsterdam, tel. (020) ,

2 Vervolg pagina 1: Foto: Photoworkx LUMC stapt als eerste UMC volledig over op Ziekenhuis Informatie Systeem ChipSoft Terwijl de landelijke invoering van het EPD op zich laat wachten, ontplooien steeds meer ziekenhuizen en Universitaire Medische Centra (UMC s) eigen initiatieven op dit gebied. Ze willen met de ingebruikname van een Ziekenhuis Informatie Systeem (ZIS) de zorgprocessen stroomlijnen, de communicatie tussen afdelingen verbeteren en de zorgefficiëntie en -kwaliteit naar een hoger niveau brengen. Zo ook het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Dit UMC nam eind april 2011 CS-EZIS.Net van ChipSoft in gebruik. Het LUMC had hiermee een primeur: het is het eerste UMC dat ziekenhuisbreed in dit geval met vijfduizend gebruikers overstapt op dit elektronische zorginformatiesysteem. Furore leverde op diverse fronten een bijdrage aan het project. Met dit systeem is de brief bij wijze van spreken al op weg naar de huisarts als de patiënt net is ontslagen uit het ziekenhuis Foto: Photoworkx Het LUMC vatte een jaar of twee geleden het plan op om een nieuw, centraal ZIS te selecteren. Tot die tijd waren weliswaar diverse processen gedigitaliseerd, maar deze waren erg versnipperd. Diverse specialismen gebruikten hun eigen ZIS, waardoor wildgroei was ontstaan. Er was nog onvoldoende samenwerking tussen de afdelingen en specialismen. Ook de communicatie tussen specialisten en afdelingen kon beter, zo was het idee. Doelstelling was om een basisdossier voor het gehele ziekenhuis te ontwikkelen, waarin alle patiëntdata, waaronder medische voorgeschiedenis, medicijngebruik, allergieën en onderzoeksuitslagen zijn vastgelegd. Alle specialismen zouden een eigen elektronisch patiëntendossier krijgen, waardoor iedere arts en afdeling die bij een behandeling is betrokken, de benodigde informatie direct beschikbaar heeft. Patiënten hoeven niet steeds dezelfde vragen te beantwoorden als ze met een andere specialist te maken krijgen. Dit komt de zorgverlening en de patiënttevredenheid sterk ten goede. Onno Overbeek, neuroloog Het succes van een big bang-implementatie staat of valt met communicatie 2

3 Foto: Photoworkx Samen met UMC Utrecht Uit een uitgebreide selectieprocedure bleek dat het elektronische zorginformatiesysteem van ChipSoft CS-EZIS.Net qua mogelijkheden en functionaliteit het best aansloot bij de eisen, wensen en processen van het LUMC. Na de pakketselectie begon het echte werk. Het LUMC formeerde diverse werkgroepen, die voor ieder specialisme verantwoordelijk waren voor het in kaart brengen van processen en de inrichting van het systeem. Daarnaast schakelde het UMC Furore in voor de voorbereiding, dossiervorming, het in kaart brengen van processen en de inrichting van ChipSoft. Ook bij de opleiding volgens het train-de-trainerprincipe was Furore betrokken. Neuroloog Onno Overbeek werd aangewezen als werkgroepvoorzitter voor het specialisme Neurologie. In deze en de andere werkgroepen zaten ook vertegenwoordigers van het UMC Utrecht (UMCU), omdat beide UMC s hadden besloten gezamenlijk op te trekken in het project. Zo konden ze kennis en best practices delen, en gezamenlijk specialismendossiers ontwikkelen. Onze taak was om het basisdossier toe te passen op de specifieke processen binnen de afdeling Neurologie. Furore heeft een belangrijke rol gespeeld als intermediair tussen de medisch specialisten en ChipSoft. De mensen van Furore kennen de technologie én de ziekenhuisprocessen en hebben ChipSoft en ons dichter bij elkaar gebracht. Belangrijk, omdat we allebei een andere taal spreken. Tijdwinst Een belangrijke taak van de werkgroep Neurologie was de inrichting van het neurologisch onderzoek in CS-EZIS.Net. Dit luisterde zeer nauw, zegt Overbeek stellig. Het neurologisch onderzoek en de bijbehorende vragenlijst zijn dusdanig uitgebreid dat een totaalbeeld voorheen lastig te krijgen was. Het was dan ook zaak dit proces zeer goed en nauwkeurig in te richten. Dit ook met het oog op de brief voor de huisarts, waarin een samenvatting staat van het neurologisch onderzoek. Met duizend klinische en zesduizend poliklinische contacten op jaarbasis is veel tijdwinst te behalen als je deze brieven automatisch kunt genereren met ChipSoft. Nu is de brief bij wijze van spreken al op weg naar de huisarts als de patiënt net is ontslagen uit het ziekenhuis. Foto: Photoworkx Ordermanagement Een van de belangrijkste in ChipSoft ondergebrachte processen is ordermanagement, het interne communicatiesysteem voor patiëntbeleid. Overbeek: Door dit proces goed in te regelen, zijn de honderd eilandjes binnen het LUMC onderling te verbinden. Met ordermanagement is de status van bijvoorbeeld een CT-scanvraag over afdelingen heen te volgen. Het is als het ware het bloed van ChipSoft. Ordermanagement is alleen goed in te richten als sprake is van exact inzicht in processen. Om dit in kaart te brengen, is Furore met een procesblauwdruk het LUMC ingegaan. De Furore-consultants onderzochten bij de diverse specialismen of de blauwdruk overeen kwam met de werkelijkheid. Alle afwijkende processen werden genoteerd en eventueel verwerkt in het ordermanagement. Het LUMC heeft er bewust voor gekozen om ChipSoft in één keer ziekenhuisbreed in te voeren volgens het big bang-principe. Omdat er zo veel op het spel staat en alle specialismen erbij zijn betrokken, was het voor het LUMC belangrijk om het systeem zo goed mogelijk in te richten. Overbeek: Toch ontkom je er niet aan om voor bepaalde processen iets aan het systeem aan te passen of om processen iets aan te passen aan het ZIS. Zoveel mogelijk informatie moet tenslotte in ChipSoft worden gedigitaliseerd. Hoe meer relevante gegevens er beschikbaar zijn, hoe beter een ZIS werkt. Parelsnoer Initiatief Ook het LUMC is betrokken bij het Parelsnoer Initiatief, dat gegevens verzamelt over het ziekteverloop en lichaamsmaterialen van patiënten. Doelstelling is om hier op een later moment wetenschappelijk onderzoek mee te doen. In hoeverre is het mogelijk om vanuit ChipSoft data aan te leveren voor de database van het Parelsnoer Initiatief? Op dat vlak hebben we al belangrijke stappen gezet, zegt Overbeek. De lange invullijsten van Parelsnoer zijn opgeknipt in eenvoudiger te navigeren tabs. Dit verlaagt de drempel om ze in te vullen. De uitdaging in de komende maanden is om het wetenschappelijke en het klinische gedeelte zoveel mogelijk te integreren. Furore zal daar een bijdrage aan leveren. Overbeek heeft enkele tips voor andere UMC s of ziekenhuizen die een ZIS in gebruik willen nemen. Ten eerste zou ik het zo simpel mogelijk houden. Een project als dit en zeker een ziekenhuisbrede implementatie kent al zo veel haken en ogen en belangen, dat je niet alles in één keer moet willen. Verder staat of valt het succes van een big bang-implementatie met communicatie. Zorg ervoor dat de lijnen zo kort mogelijk zijn en dat je dezelfde taal spreekt, elkaar dus begrijpt. Dat vereist aardig wat afstemming aan het begin. We mogen met zijn allen trots zijn op het systeem dat er nu staat. 3

4 Digitaal dossier biedt JGZ Zuid-Holland West schat aan cliëntinformatie In de regio Zuid-Holland West werd de jeugdgezondheidszorg (JGZ) voor nul- tot vierjarigen tot 1 januari 2011 uitgevoerd door vier thuiszorgorganisaties. De GGD Zuid-Holland West was verantwoordelijk voor zorg aan de leeftijdsgroep vier tot negentien jaar. Het overheidsbeleid voor jeugdgezondheidszorg is momenteel echter sterk in beweging. Een van de belangrijkste ontwikkelingen is de vorming van Centra voor Jeugd en Gezin. In Zuid- Holland West is ervoor gekozen om de Integrale Jeugdgezondheidszorg onder te brengen in de nieuwe, zelfstandige uitvoeringsorganisatie JGZ Zuid-Holland West. Projectleider Petra Tuyp was onder andere betrokken bij de conversie van gegevens van de vijf organisaties naar het digitaal dossier JGZ (voorheen: het elektronisch kinddossier). JGZ Zuid-Holland West biedt zorg aan in totaal ongeveer kinderen en jongeren. De groep van nul- tot vierjarigen bestaat uit zo n kinderen. Dit is de groep die we het meeste zien, zegt Tuyp. Kinderen in de hogere leeftijdscategorie zien we minder vaak. De vijf organisaties die nu JGZ Zuid- Holland West vormen hadden allemaal een eigen digitaal planningsysteem. Tuyp: De onderzoeksgegevens van de kinderen stonden echter nog in papieren dossiers. Dit was geen ideale situatie, Foto: Photoworkx Petra Tuyp, projectleider digitaal dossier JGZ aangezien het lastig is om epidemiologische gegevens en managementinformatie te genereren en er natuurlijk ook altijd een risico bestaat dat een papieren dossier kwijtraakt. Bovendien is het lastig samen te werken tussen behandelaars als niet iedereen tegelijkertijd dezelfde informatie heeft. In eigen hand Het ministerie van Jeugd & Gezin heeft het digitale kinddossier verplicht gesteld. Het ministerie wil hiermee de hulp aan en behandeling van kinderen en jongeren stroomlijnen en voorkomen dat Foto: Photoworkx kinderen uit het oog worden verloren. Tuyp: Officieel moest dit dossier al in werking zijn op 1 juli We zaten toen echter middenin de fusie, waardoor het wat langer duurde. Wel hebben we al voor de fusie een aanbesteding uitgeschreven. Deze is samen met de GGD Den Haag opgestart. JGZ Zuid-Holland West wist al vanaf de start dat ze de implementatie in eigen hand wilde houden. We hebben intern de technische kennis en weten als geen ander hoe processen lopen. Via de aanbesteding hebben we een ICT-partner gevonden in Topicus, die de applicatie KD+ op de markt brengt. 4

5 Dit bedrijf heeft ons geholpen bij het treffen van de juiste voorbereidingen en begeleidde ons op technisch vlak. Hulp bij conversie Een van de grootste uitdagingen bij het opzetten van het digitaal dossier JGZ was de conversie van gegevens van kinderen, inclusief historische gegevens en afspraken, in KD+. Dit systeem vormt de basis voor het digitaal dossier bij JGZ Zuid- Holland West. Conversie is een complex en bedrijfkritisch proces, waarvoor we de hulp hebben ingeroepen van Furore, zegt Tuyp. Kanttekening was dat de conversie snel moest worden afgerond. Furore ging voortvarend te werk en bracht in korte tijd de wensen van JGZ Zuid-Holland West in kaart. Tuyp: Wij hebben aangegeven welke gegevens we wilden converteren. Door de flexibiliteit en snelheid van werken van onze Furore-consultant was na enkele weken de eerste conversiefase afgerond. De tweede en derde volgden redelijk snel daarna. Tuyp is zeer te spreken over de voordelen van het digitaal dossier JGZ. We beschikken binnenkort over een schat aan managementinformatie. Zo kunnen we bijvoorbeeld in kaart brengen hoeveel kinderen bepaalde risico s lopen. Deze informatie was eerder erg lastig naar boven te halen omdat deze in papieren dossiers stond. Ook is er altijd snel informatie over een kind of jongere beschikbaar; essentieel voor samenwerking tussen behandelaars. Tuyp noemt echter het feit dat kinderen nooit meer buiten beeld raken als grootste winstpunt. Risicogezinnen verhuizen vaak, waardoor het soms gebeurt dat een kind niet langer wordt gevolgd. Dat voorkomen we met het digitaal dossier. En dat komt uiteindelijk de hulp aan kinderen ten goede. Kort nieuws Informatiestrategie bij Stichting Epilepsie Instellingen Nederland De Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN) is een zorginstelling die zich volledig toelegt op epilepsiezorg. Onder het dak van SEIN bevinden zich de (poli)klinische epilepsiezorg, de langdurige woonzorg op het terrein zelf, speciaal onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. De twee klinieken van SEIN bevinden zich op locatie Meer en Bosch in Heemstede en locatie Heemstaete in Zwolle. De twaalf poliklinieken zijn gevestigd in Almelo, Almere, Amsterdam, Arnhem, Cruquius, Den Haag, Groningen, Heemstede, Leeuwarden, Rotterdam, Utrecht en Zwolle. De verschillende activiteiten, alle georganiseerd rond epilepsiezorg, maken SEIN een bijzondere en diverse organisatie. SEIN is tegelijkertijd een ziekenhuis, een care-instelling, een school en een onderzoeksinstituut. Dit stelt bijzondere eisen aan de informatievoorziening en ICT. Iedere activiteit heeft zo zijn eigen kenmerken en eisen, maar aangezien het vaak om dezelfde patiënten gaat, is er ook veel behoefte aan het delen van informatie. Onlangs is een nieuwe organisatiestructuur in het leven geroepen, gebaseerd op RvE s (resultaatverantwoordelijke eenheden). Daar hoort ook een nieuwe informatiestrategie bij. De Raad van Bestuur van SEIN heeft Furore gevraagd hierin te adviseren en deze samen met de RvB, de resultaatverantwoordelijke eenheden en de afdeling ICT op te stellen. De opdracht is inmiddels gestart en wordt nog voor de zomervakantie afgerond. 5

6 Medical Intelligence: analyse van zorg Door Duco Roolvink Waar als gevolg van de veranderende zorgfinanciering (DBC, DOT) de informatieverstrekking voor de ondersteunende en managementprocessen de laatste jaren veel aandacht heeft gekregen, is de informatieverstrekking rondom het primaire proces, de analyse van daadwerkelijke zorg, binnen ziekenhuizen nog veel te vaak onderbelicht. Of het nu gaat om wetenschappelijk onderzoek, prestatie-indicatoren of stuuren managementinformatie: afdelingen hebben een steeds grotere behoefte aan betrouwbare patiëntenzorginformatie. Informatie die juist, tijdig en volledig beschikbaar is voor de onderzoeker, kwaliteits- of afdelingsmanager. Vier datadomeinen Dit betreft in de eerste plaats klinische data, waarin het ziekteverloop van een patiënt staat beschreven. Daarnaast zijn er biobanken die informatie bevatten over bloed, urine, ontlasting of weefsel die patiënten voor onderzoek hebben afgestaan. Een derde soort data zijn data afkomstig van medische beeldvorming, zoals röntgen, MRI- of PET-opnames. En ten slotte zijn er data die de patiënt beschrijven in demografische en socioeconomische karakteristieken. Doordat deze vier datadomeinen apart van elkaar zijn ontwikkeld, blijkt deze informatie zeer gefragmenteerd in een groot aantal verschillende systemen binnen het ICT-landschap geregistreerd. Combineren van deze gegevens, een eerste voorwaarde voor overkoepelende analyse, is dan ook niet zonder meer mogelijk. Daarbij wordt lang niet alle benodigde informatie correct, volledig en digitaal opgeslagen. Veel informatie is deels alleen vastgelegd in papieren dossiers. Of het is wel digitaal opgeslagen, maar dan in een niet-gekoppeld systeem. Onderzoek over deze data is alleen mogelijk na tijdrovende handmatige verwerking. Binnen ziekenhuizen waar veel Duco Roolvink onderzoek plaatsvindt, ziet men hierdoor complete afdelingen, met als enige functie: het verzamelen van gegevens. Verantwoordelijk voor het overkloppen van data van systeem naar systeem. Of onderzoekers die buitenproportioneel veel tijd besteden aan de verzameling van onderzoeksdata. Handmatig verzamelen en kopiëren van data leidt vervolgens weer tot lange doorlooptijden en inconsistenties tussen de verschillende systemen. Zorg goed analyseren Medical Intelligence is een methode waarmee de informatievoorziening wordt verbeterd om geleverde zorg goed te kunnen analyseren. Medical intelligence is gericht op het verzamelen en analyseren van informatie over patiënten, zorgprocessen en medische interventies teneinde wetenschappelijke en/of beslissingsondersteunende informatie te verkrijgen. Het omvat een pakket van diensten, systemen en processen om bovengenoemde knelpunten op te lossen. Foto: Fotoshoot Om te voorkomen dat aan de vele puzzelstukjes in het ICT-landschap weer een nieuw stukje wordt toegevoegd zonder dat de puzzel wordt opgelost, wordt bij een Medical Intelligence-project gestart met een onderzoek naar de knelpunten en wensen. Dit onderzoek analyseert op gedetailleerd niveau de bestaande situatie: wat zijn de knel- en verbeterpunten; en beschrijft vervolgens een oplossingsrichting. Toegankelijk Belangrijk is om in dit onderzoek ruimte te houden voor toekomstige ontwikkelingen. Waar een Medical Intelligenceinitiatief vaak lokaal bij een afdeling ligt, zijn de belanghebbenden ook juist buiten de afdeling te vinden, zoals andere afdelingen, andere (ziekenhuisbrede) informatiesystemen, centrale ICT, wetenschappelijke verenigingen, onderzoeksinstituten, kwaliteitsmonitors en verzekeraars. Om het informatiesysteem toegankelijk en bevraagbaar te maken voor deze partijen, wordt zoveel moge- 6

7 lijk gebruik gemaakt van open standaarden, bijvoorbeeld het HL7 protocol voor communicatie, ICD-10 voor registratie van diagnoses, CBV voor verrichtingen en SNOMED voor opslag van klinische gegevens. Permanente Medical Intelligence omarmd als basis van zorgkwaliteit. Hierdoor kunnen tijdens de handelingen in het zorgproces betere, beter geïnformeerde beslissingen gemaakt worden. Voor meer informatie over Medical Intelligence kunt u contact opnemen met Duco Roolvink, telefoonnummer (020) of Het informatiesysteem geeft de onderzoeker of manager idealiter directe toegang tot de onderzoeksdata, zonder dat daar een tijdrovend dataverzamelingsproces aan vooraf gaat. Dit informatiesysteem vormt daarmee een zogeheten single version of the truth voor analytische toepassingen. Mogelijk zijn er andere afgeleide versies van de data in het ziekenhuis in gebruik, maar de juiste en volledige versie van de waarheid bevindt zich altijd hier. Een geautomatiseerde verzameling van de gefragmenteerde registraties en historische opslag wordt een Medical Data Warehouse genoemd. Maar ook diverse andere technische oplossingen zijn mogelijk. In de Verenigde Staten hebben grote zorgorganisaties als Medicare en Kaiser Diagnose Verloop Uitkomst Leeftijd Geslacht NAW Klinisch Patiënt Medical Intelligence Biobank Imaging Bloed Urine Weefsel Röntgen MRI PET Kennisdag ECD en ipad bij AriënsZorgpalet AriënsZorgpalet heeft samen met Furore, Betagraphics, Intermediate Business Solutions en PinkRoccade Healthcare op 8 juni jl. een kennisdag georganiseerd over de implementatie van een ECD-systeem, in combinatie met ipad s en een draadloos netwerk. Aan de hand van de succesvolle case bij AriënsZorgpalet werd gekeken naar de verschillende invalshoeken, de aandachtspunten en de te maken keuzes. 7

8 Furore pleit: meer aandacht voor gebruikersinterface Interactie vaak onderbelicht ondanks belang voor succes van nieuw systeem Organisaties besteden veel tijd, aandacht en geld aan de ontwikkeling van (maatwerk)systemen en applicaties voor de ondersteuning van bedrijfsprocessen. Ze schakelen technische partners in, maken medewerkers vrij, brengen processen in kaart en ontwikkelen de juiste functionaliteit. De ontwikkeling wordt vanuit de proceskant ingestoken, waarbij de functionaliteit rol-gebaseerd wordt benaderd. De interactie, de bruikbaarheid en de Grafische Userinterface (GUI), oftewel het uiterlijk van een systeem, blijven echter ondergeschoven kindjes. Onterecht, want deze aspecten bepalen voor een groot gedeelte de gebruikersvriendelijkheid en daarmee het succes van een systeem. Zonde om hier geen geld voor vrij te maken, zegt Hans Vonkeman, technisch specialist bij Furore. Mens centraal Door de opkomst van nieuwe apparaten zoals smartphones en tablets en de toepassing daarvan in bedrijfsprocessen, is aandacht voor de gebruikersinterface belangrijker dan ooit. Daarnaast geldt het adagium dat niet het proces, maar de mens centraal moet staan. Patiëntgeoriënteerde toepassingen versterken dit. Philip-Jan Bosch, testcoördinator bij Furore: In zorginstellingen zijn veel verschillende soorten gebruikers, zoals artsen, verpleegkundigen, apothekers en tot een bepaalde hoogte de patiënt. Het gevaar bij de ontwikkeling van een systeem is dat je iedereen tevreden wilt houden. Dat is haast onmogelijk en daarom is een andere manier van ontwikkelen noodzakelijk. Eerst breng je in kaart wie de gebruikers zijn, welke taken het systeem moet ondersteunen en in welke omgeving dat gebeurt. Daarnaast is het zaak de verschillende gebruikers vanaf het begin van het bouwproces te betrekken bij de ontwikkeling van een Philip-Jan Bosch en Hans Vonkeman nieuw systeem. Om goed in te spelen op de gebruikersbehoeften, zijn usabilitytests voor én na de bouw nodig. Alleen als je deze testprocessen vast onderdeel maakt van het ontwikkelproces, kun je een systeem bouwen dat de juiste functionaliteit biedt, maar ook gebruikersvriendelijk en logisch werkt. Effectief en gebruiksvriendelijk De groeiende aandacht voor de gebruiker zorgt voor een verschuiving van use case design, oftewel ontwerpen volgens omschreven processen, naar interaction design. Vonkeman: Interaction design gaat meer uit van hoe iemand een systeem gebruikt en hoe effectief en Foto: Fotoshoot gebruiksvriendelijk een systeem is. Het heeft tenslotte weinig zin om een applicatie te bouwen waar niemand mee wil of kan werken omdat deze onlogisch in elkaar zit of geen weerslag vormt van de fysieke omgeving. Geen rol, maar persona Waar de huidige systemen vooral uitgaan van rollen, pleiten Vonkeman en Bosch als startpunt van een ontwerpproces voor het beschrijven van persona s. Om de meest optimale gebruikersinterface te kunnen bouwen, moet je weten wie deze gaat gebruiken, aldus Vonkeman. Dat betekent dat je niet alleen de rol van een gebruiker beschrijft, zoals arts, verpleeg- 8

9 Gebruikersvriendelijk of logisch? kundige of administratief medewerker. Ook het karakter, de sociale achtergrond, cultuur en de affiniteit met techniek omschrijf je in een persona. Je brengt letterlijk in kaart wie iemand is. Dit is een aanpak die we kennen vanuit de marketing. De omschreven persona s vormen vervolgens het uitgangspunt voor het in kaart brengen van scenario s. Bosch: Ook dit gaat anders dan bij ontwerpen vanuit alleen use cases. De scenario s omschrijven namelijk het denkproces van iemand die zijn taak uitvoert. Alleen door dit in kaart te brengen, kun je een interface ontwerpen die past bij de manier waarop de persona denkt en werkt. Foto: Hans Vonkeman Foto: Hans Vonkeman Ingeburgerde termen Vonkeman geeft een voorbeeld: Veel ziekenhuisafdelingen gebruiken planborden. Interaction design houdt zich bijvoorbeeld bezig met het vertalen van zo n bord in een geautomatiseerd systeem. Maar dan op zo n manier dat het logisch werkt, herkenbaar is en termen gebruikt die zijn ingeburgerd in het ziekenhuis. Zo gebruikt men de term koppelen voor het toewijzen van een bed, zorgteam of apparaat aan een patiënt. Als je hier een andere uitdrukking voor verzint, redeneer je niet vanuit de eindgebruiker. Als het ontwikkelde systeem ook een concrete toegevoegde waarde biedt ten opzichte van een planbord, zoals proactief advies over vervolgstappen in het proces, ben je op het vlak van interaction design goed bezig. Logisch Wat volgens Furore ook van belang is, is in welke omgeving je een systeem plaatst; volgens Bosch en Vonkeman een belangrijk onderdeel van de interactie. Vonkeman: Het is niet ongebruikelijk dat de pc s waarop verpleegkundigen observaties in moeten voeren, in een aparte ruimte staan. Het risico dat een medewerker iets vergeet in te voeren of geen tijd heeft om dit te doen, is dan groot. Het is veel logischer om schermen op de kamers te plaatsen zodat gegevens direct zijn in te voeren. Dit is veelal niet eenvoudig en stelt eisen aan de applicatie; maar het is wel beter. Groot belang Er is nog veel te winnen op het vlak van gebruikersinterfaces. Dit kan alleen als organisaties zich het belang ervan realiseren. Vonkeman: En dit belang is groot. Het heeft tenslotte geen zin om een perfect systeem te ontwikkelen als het aan de voorkant niet prettig werkt. Mensen gaan het dan omzeilen. Bosch besluit: Bovendien is de kans op fouten kleiner als je logische invoermogelijkheden biedt. Het systeem ondersteunt dan de bedrijfsvoering of zorgverlening optimaal. En dat resulteert uiteindelijk in bijvoorbeeld een betere zorgkwaliteit. Wetmatigheden van GUI s (gebaseerd op de wet van Quesenbery) Effectief en efficiënt hoe accuraat en snel is het systeem? Engaging aantrekkelijk en prettig in gebruik. Fouttolerant een gebruiker moet eenvoudig een stap terug kunnen doen in het systeem. Eenvoudig te leren, zo min mogelijk stappen en slimme suggesties. 9

10 Column Rob Mulders Gezond verstand en een nuchtere kijk op zaken weet hij doorgaans te combineren met een verrassende visie, een vlijmscherp inzicht in (ICT-)vraagstukken en - nog belangrijker - weten wat nodig is voor een oplossing. In de wereld van management, organisatie en ICT heeft Rob Mulders, directeur Furore, jarenlang rondgelopen. In zijn vrije tijd verplaatst hij zich graag op een andere manier: op de fiets en op de schaats. Foto: Fotoshoot Het EPD van onderop uit het slop Na jaren onderzoek en ontwikkeling, is het landelijk EPD alsnog afgeblazen. Een blamage voor de politiek en een nieuwe aanwinst in het rijtje dure, mislukte prestigeprojecten. Ondanks een redelijk goede technische opzet kon polderend Nederland het niet eens worden over de randvoorwaarden, zoals beveiliging, privacy en eigenaarschap van de gegevens. Zelfs al had VWS alle neuzen dezelfde kant op gekregen, dan had daarna een nog grotere hobbel genomen moeten worden. Het meeste werk is namelijk de standaardisatie van zowel de inhoudelijke semantiek als de context van medische (gerelateerde) gegevens. Die standaardisatie is nodig om met succes de uitgewisselde gegevens te kunnen interpreteren. De momenteel beschikbare (internationale) standaarden, zoals HL7, CCD/CCR en EN13606 en de EDIFACT-standaarden, zeggen niets over de semantiek en context van digitale medische gegevens. Hiermee leg je bijvoorbeeld het gewicht van een patiënt altijd in kilogrammen vast, maar zijn meerdere metingen niet met elkaar te vergelijken omdat de context niet bekend is. Zoals wanneer de patiënt gewogen is, voor of na het eten, of dat hij/ zij wel of geen kleding aan had. En zo zijn er duizenden medische rubrieken, waarvan de registratie niet uniform plaatsvindt. En dus bij uitwisseling tussen partijen risico s opleveren. Er zijn meerdere initiatieven in Nederland die hard werken aan het op elkaar afstemmen van gebruikte rubrieken, termen en coderingen om patiëntgegevens van context en semantiek te voorzien. Het Parelsnoer Initiatief, een samenwerking van de acht academische ziekenhuizen (UMC s) in Nederland, is hier een van. Parelsnoer verzamelt op interuniversitair niveau klinische patiëntgegevens en biomaterialen, met als doel het verder ontwikkelen van wetenschap in Nederland en het verbeteren van de zorg voor de patiënt. Tussen de UMC s onderling zijn strikte afspraken gemaakt over het registreren, verzamelen, opslaan en bevragen van gegevens. De infrastructuur die nu staat kan hierdoor breder worden toegepast. En precies op dat gebied zit de link met het EPD. De aangesloten UMC s zijn druk bezig met het modelleren van een zogenoemd Basis-EPD. In dit model worden honderden entiteiten, gebeurtenissen en eigenschappen tot in detail beschreven. De overzichtelijkheid en de samenhang wordt gewaarborgd door het model op te bouwen uit klinische bouwstenen. Een klinische bouwsteen bestaat uit een beschrijving van de gegevens die het resultaat zijn van een bepaling of Integraal gegevensmanagement Zorggegevens worden al steeds vaker tijdens de zorg digitaal geregistreerd, maar vervolgens gefragmenteerd bewaard en beheerd, waardoor het volle potentieel van de gegevens niet volledig benut wordt. Met systeemintegratie ontstaat een geïntegreerd patiëntendossier, waardoor de uitwisseling van gegevens gemakkelijker wordt, stuurgegevens beschikbaar zijn voor het aansturen van de organisatie en eenvoudiger aangesloten kan worden op ketens. 10 Systeemintegratie vereist een visie, architectuur en concrete invulling. Dit is de koninklijke route voor efficiënte en beheersbare gegevensuitwisseling. In het kort komt het neer op het ontwikkelen van een visie op de bedrijfsgegevens, daarop een consistente architectuur vaststellen en vervolgens concrete koppelingen ontwikkelen volgens deze architectuur. In het artikel Integraal gegevensmanagement heeft Furore beschreven wat de koninklijke route is voor efficiënte en beheersbare gegevensuitwisseling. Dit artikel kunt u aanvragen door een mail te sturen naar Voor meer informatie over systeemintegratie kunt u contact opnemen met Yvonne Goorman, manager Software Engineering, telefoonnummer (020) of adres

11 onderzoek, inclusief de contextinformatie die belangrijk is om de gegevens correct te interpreteren. Een belangrijk punt is dat een klinische bouwsteen op een generieke manier is beschreven. Hierdoor kunnen alle partijen, die zich kunnen vinden in de overeengekomen standaardisatie, het Basis-EPD model gebruiken bij de implementatie van processen en informatiestromen in de door hen geselecteerde softwarepakketten. Het Basis-EPD model van de UMC s lijdt minder onder politieke gevoeligheden, de kennis is vrij herbruikbaar, het project dwingt niet tot een keuze van een bepaald systeem en last but not least vult het model het aanwezige gat, dat iedere zorgketen waar informatie wordt uitgewisseld vroeg of laat tegenkomt. Een ideaal uitgangspunt voor zorgorganisaties om gezamenlijk klinische bouwstenen toe te passen. De softwareleveranciers, de consultants die systemen implementeren en de eigen ontwikkelaars van de ziekenhuizen zullen steeds vaker gaan putten uit de klinische bouwstenen. Hierdoor groeien de databases naar elkaar toe en wordt de interpretatie van de gegevens steeds eenduidiger. De randvoorwaarden, die nu nog als barrières gebruikt worden, zullen naar de achtergrond verdwijnen, omdat iedere burger, medisch specialist en wetenschappelijk onderzoeker kan vertrouwen op de juistheid, tijdigheid en nut van goede informatie. Het EPD van onderop uit het slop. Meer informatie over Parelsnoer is te vinden op Met het omverblazen door de 1e kamer van het eerdere EPD bouwsel......zorgt de door de UMC s ingezette standaardisatie van gegevensopslag voor bouwstenen......voor een veel degelijker fundament van het nieuwe EPD! Cartoon: Pim Schots TestSlim-tool ondersteunt gestructureerd testen van ChipSoft Furore heeft voor het testen van het ziekenhuisinformatiesysteem ChipSoft de testtool TestSlim ontwikkeld. TestSlim ondersteunt gestructureerd testen door slim hergebruik van ontwikkelde testscripts en het geautomatiseerd uitvoeren van de (regressie)testen. Hierdoor verkort de tool de tijd die nodig is voor het uitvoeren van ChipSoft-tests aanzienlijk. Bovendien zijn testprocessen eenvoudig te herhalen. Vooral de herhalingsmogelijkheid kan veel tijdwinst opleveren, aangezien er regelmatig een nieuwe versie van ChipSoft uitkomt. TestSlim maakt gebruik van de architectuur van het ChipSoft-systeem. Hierdoor is herbruikbaarheid van testscripts mogelijk, zelfs wanneer ChipSoft de gebruikersinterface aanpast. Een groot deel van de functionaliteit is geautomatiseerd te testen. Door deze werkwijze besparen eindgebruikers de zorgverleners die vaak voor de testen worden ingezet, kostbare tijd. ChipSoft bestaat uit meerdere modules die veelal het primaire proces ondersteunen. Implementaties van ChipSoft worden daarom specifiek per dossier of specialisme uitgevoerd. Het is belangrijk om deze specifieke implementaties bij elke oplevering van het systeem te testen op hun correcte werking. Als dat niet goed gebeurt, kan de nieuwe versie een potentieel risico vormen voor de patiëntveiligheid. Gestructureerd testen kan dit risico wegnemen. Bovendien stelt de NEN7510-norm een adequate toets voor ingebruikname verplicht. Consequente, handmatige uitvoering van gestructureerd testen is echter een zeer tijdrovende bezigheid die er vaak bij inschiet. Daarnaast levert ChipSoft regelmatig nieuwe versies op (circa twee keer per maand een hotfix en vier keer per jaar een major release). Met TestSlim kan de tijd die gestructureerd testen kost worden ingekort. Voor meer informatie over TestSlim kunt u contact opnemen met Ilse Verstappen, Manager Quality Assurance, telefoonnummer (020) , of stuur uw vraag naar 11

Functioneel applicatiebeheer in het ziekenhuis

Functioneel applicatiebeheer in het ziekenhuis Functioneel applicatiebeheer in het ziekenhuis Auteur : Liesbeth van Erp Review : Hugo Roomans, Winnifred de Keizer Versie : 1.0 Datum : 1 oktober 2009 Bruggebouw Bos en Lommerplein 280 Postbus 9204 1006

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE VAN INFORMATIESTANDAARDEN IN EEN EPD AMC/VUMC

IMPLEMENTATIE VAN INFORMATIESTANDAARDEN IN EEN EPD AMC/VUMC IMPLEMENTATIE VAN INFORMATIESTANDAARDEN IN EEN EPD AMC/VUMC Reino Petrona Informatiemanager Patiëntenzorg Vumc Lindsay Chang Informatiearchitect Patiëntenzorg AMC INHOUD Achtergrond informatie programma

Nadere informatie

E-health: geef de zorgprofessional een centrale rol Waarom het noodzakelijk is dat bestuurders nieuwe zorgmethoden faciliteren

E-health: geef de zorgprofessional een centrale rol Waarom het noodzakelijk is dat bestuurders nieuwe zorgmethoden faciliteren 1/5 E-health: geef de zorgprofessional een centrale rol Waarom het noodzakelijk is dat bestuurders nieuwe zorgmethoden faciliteren Joren Roelofs en Wijnand Weerdenburg E-health heeft de toekomst, daar

Nadere informatie

Medisch dossier. 2.2.2 Sociografisch gedeelte, identiteitsblad 20 2.2.3 Statisch medisch gedeelte 21 2.2.4 Behandelingsverslag of ziekteverloop 21

Medisch dossier. 2.2.2 Sociografisch gedeelte, identiteitsblad 20 2.2.3 Statisch medisch gedeelte 21 2.2.4 Behandelingsverslag of ziekteverloop 21 19 Medisch dossier.1 Inleiding 0. Status 0..1 Coderingsrand 0.. Sociografisch gedeelte, identiteitsblad 0..3 Statisch medisch gedeelte 1..4 Behandelingsverslag of ziekteverloop 1.3 Dossiervorming 1.3.1

Nadere informatie

Case Study: Het Oogziekenhuis Rotterdam. Oogziekenhuis Rotterdam met open EPD voorbereid op zorg van de toekomst

Case Study: Het Oogziekenhuis Rotterdam. Oogziekenhuis Rotterdam met open EPD voorbereid op zorg van de toekomst Oogziekenhuis Rotterdam met open EPD voorbereid op zorg van de toekomst 1 UITDAGINGEN Van papieren naar elektronische dossiers Zorgverleners centraal toegang geven tot patiëntgegevens Efficiëntie optimaliseren

Nadere informatie

RAIview maakt objectieve beoordeling in de zorg mogelijk

RAIview maakt objectieve beoordeling in de zorg mogelijk RAIview maakt objectieve beoordeling in de zorg mogelijk Op basis van een uniek internationaal meetinstrument RAI, is een nieuwe gebruiksvriendelijke internettoepassing RAIview ontwikkeld. RAIview levert

Nadere informatie

Acceptatiemanagement meer dan gebruikerstesten. bridging it & users

Acceptatiemanagement meer dan gebruikerstesten. bridging it & users Acceptatiemanagement meer dan gebruikerstesten bridging it & users Consultancy Software Training & onderzoek Consultancy CEPO helpt al meer dan 15 jaar organisaties om integraal de kwaliteit van hun informatiesystemen

Nadere informatie

IT kwaliteit helder en transparant. bridging IT & users

IT kwaliteit helder en transparant. bridging IT & users IT kwaliteit helder en transparant bridging IT & users Acceptatiemanagement meer dan gebruikerstesten CEPO helpt al meer dan 15 jaar organisaties om integraal de kwaliteit van hun informatiesystemen en

Nadere informatie

Mijn 7 grootste inzichten in ICT in de zorg uit de afgelopen 15 jaar

Mijn 7 grootste inzichten in ICT in de zorg uit de afgelopen 15 jaar Mijn 7 grootste inzichten in ICT in de zorg uit de afgelopen 15 jaar Gebaseerd op ervaringen die ik opdeed in meer dan 10 verschillende ziekenhuizen Mirjan van der Meijden Zorginformatisering Vooraf In

Nadere informatie

De alles-in-1 Zorgapp

De alles-in-1 Zorgapp De alles-in-1 Zorgapp Tevreden cliënten en medewerkers Impact van zorgapps op de zorgverlening Meerwaarde van zorgapps in het zorgproces De rol van de zorgverlener verandert in rap tempo door nieuwe technologie

Nadere informatie

Context Informatiestandaarden

Context Informatiestandaarden Context Informatiestandaarden Inleiding Om zorgverleners in staat te stellen om volgens een kwaliteitsstandaard te werken moeten proces, organisatie en ondersteunende middelen daarop aansluiten. Voor ICT-systemen

Nadere informatie

De noodzaak van een geïntegreerd ECD

De noodzaak van een geïntegreerd ECD De noodzaak van een geïntegreerd ECD Whitepaper 2 UNIT4 De noodzaak van een geïntegreerd ECD De noodzaak van een geïntegreerd ECD Papieren dossier maakt plaats voor geïntegreerd ECD dat multidisciplinair

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam digitaliseert dienstverlening

Gemeente Amsterdam digitaliseert dienstverlening Gemeente Amsterdam digitaliseert dienstverlening De overheid zet zwaar in op e-government, bijvoorbeeld door verbetering van de digitale dienstverlening aan de burger. De gemeente Amsterdam pakt deze vernieuwingsslag

Nadere informatie

ICT in de zorgsector. VV&T: Lagere budgetten, hogere prestaties OVER DE GROOTSTE SPANNINGSVELDEN VAN ICT MANAGERS BIJ ZORGINSTELLINGEN BROCHURE

ICT in de zorgsector. VV&T: Lagere budgetten, hogere prestaties OVER DE GROOTSTE SPANNINGSVELDEN VAN ICT MANAGERS BIJ ZORGINSTELLINGEN BROCHURE BROCHURE ICT in de zorgsector VV&T: Lagere budgetten, hogere prestaties OVER DE GROOTSTE SPANNINGSVELDEN VAN ICT MANAGERS BIJ ZORGINSTELLINGEN Deze whitepaper is gebaseerd op diepte-interviews met ICT

Nadere informatie

Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau

Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau CONTINUOUS VALUE DELIVERY We zorgen ervoor dat u in elke volwassenheidsfase van uw digitale platform snel en continu waarde kunt toevoegen voor eindgebruikers.

Nadere informatie

Ticon. De volgende generatie projectmanagement

Ticon. De volgende generatie projectmanagement De volgende generatie Optimaal Het virtueel bouwproces model binnen de GWW Virtueel bouwproces model Het fundament van Ticon is het Virtueel bouwproces model. Dit datamodel is een collectie van alle projectgegevens

Nadere informatie

Gebruik van uw medische gegevens en lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs Geen bezwaar?

Gebruik van uw medische gegevens en lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs Geen bezwaar? Gebruik van uw medische gegevens en lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs Geen bezwaar? U bezoekt VU medisch centrum (VUmc) voor onderzoek en/of behandeling. In een ziekenhuis

Nadere informatie

HOE DE KANS OP EEN SUCCESVOLLE ERP- IMPLEMENTATIE TE VERGROTEN

HOE DE KANS OP EEN SUCCESVOLLE ERP- IMPLEMENTATIE TE VERGROTEN WHITEPAPER HOE DE KANS OP EEN SUCCESVOLLE ERP- IMPLEMENTATIE TE VERGROTEN..HET EFFECT VAN VREEMDE OGEN.. Copyright 2014 OPDIC W www.implementatie-erp.nl E info@implementatie-erp.nl Hoe de kans op een succesvolle

Nadere informatie

Projectplan overzicht (deel 1)

Projectplan overzicht (deel 1) Projectplan overzicht (deel 1) Algemeen Naam umc Projectleider + email Titel activiteit Programmathema Werkplaats Draagt bij aan de volgende deliverables -zie programma- Erasmus MC J.A. Hazelzet (voorlopig)

Nadere informatie

IHE IHE staat voor Integrating the Healthcare Enterprise en is een internationaal wereldwijd samenwerkingsverband tussen gebruikers en leveranciers va

IHE IHE staat voor Integrating the Healthcare Enterprise en is een internationaal wereldwijd samenwerkingsverband tussen gebruikers en leveranciers va IHE IHE staat voor Integrating the Healthcare Enterprise en is een internationaal wereldwijd samenwerkingsverband tussen gebruikers en leveranciers van ICT in de zorgsector, opgericht in 1998 in de V.S.

Nadere informatie

Registratie Data Verslaglegging

Registratie Data Verslaglegging Sjablonen Websupport Registratie Data Verslaglegging Websites Inrichtingen Video solutions Rapportages Consultancy Imports Helpdesk Exports Full Service Dashboards Registratie Koppelen en controleren De

Nadere informatie

Tips & Tricks: Tip van de maand januari 2009

Tips & Tricks: Tip van de maand januari 2009 Tips & Tricks: Tip van de maand januari 2009 Project Management met Teamcenter 2007 Door: Ramon van Raak Beheert u complexe projecten dan weet u als geen ander dat de projectvoorbereiding de basis legt

Nadere informatie

Hoe artsen registreren en wat artsen ervoor terug willen. Stevie Tan, oogarts VUmc

Hoe artsen registreren en wat artsen ervoor terug willen. Stevie Tan, oogarts VUmc Hoe artsen registreren en wat artsen ervoor terug willen Stevie Tan, oogarts VUmc Hoe artsen registreren en wat artsen ervoor terug willen Registreren Statusvoering Gestructureerd of vrije tekst Terugwillen

Nadere informatie

AP6 Delen om samen te werken

AP6 Delen om samen te werken AP6 Delen om samen te werken AP6 Partager afin de Collaborer Basisinformatie + hoe ze te bewaren/toegankelijk te maken 1. Een EPD voor alle zorgberoepen Om gegevens te kunnen delen dient elk zorgberoep

Nadere informatie

Het Elektronisch Patiënten Dossier. Wordt dit het nieuwe toekomstbeeld?

Het Elektronisch Patiënten Dossier. Wordt dit het nieuwe toekomstbeeld? Beroepsproduct 6 Beroepsontwikkeling 2 Het Elektronisch Patiënten Dossier. Wordt dit het nieuwe toekomstbeeld? Kim Nillesen Studentnummer 478177 KAG.Nillesen@student.han.nl Tutor: Dhr. H Masselink Klas:

Nadere informatie

CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN

CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN Exact Online CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN MDM accountants & belastingadviseurs uit Den Haag is hard op

Nadere informatie

Interim Management in de zorg

Interim Management in de zorg Vreemde ogen helpen Interim Management in de zorg Vreemde ogen helpen! Het gericht inzetten van een interim manager kan helpen uw problemen op te lossen of uw strategie te realiseren. Soms is het noodzakelijk

Nadere informatie

Wie is leidend of lijdend?

Wie is leidend of lijdend? Organisatie Medische Technologie en ICT Wie is leidend of lijdend? Martijn Schasfoort Manager Zorg en Informatie Technologie Deze presentatie. Het betreft ervaringen uit Máxima Medisch Centrum Cultuur

Nadere informatie

CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT

CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT Exact Online CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY GROEI DOOR PROACTIEF ADVIES Het gaat goed bij Joanknecht & Van Zelst: dit Eindhovens

Nadere informatie

Hoe gaat dit er in de toekomst uitzien?

Hoe gaat dit er in de toekomst uitzien? Hoe gaat dit er in de toekomst uitzien? Joep Dille, Manager afdeling Innovatie en Wetenschap, Isala Gebruiker IT IS ALL IN THE CLOUDS Programma Drie Vragen: Waarom heeft Isala gegevens nodig? (management

Nadere informatie

Informatiebrochure voor deelnemers

Informatiebrochure voor deelnemers De Transplantatiebiobank Informatiebrochure voor deelnemers U bent bij het Universitair Groningen Transplantatie Centrum (GTC) omdat u een transplantatie dient te ondergaan of in het verleden heeft ondergaan.

Nadere informatie

Marijke de Hullu, Petra Eland en Floris Hofstede 13 april 2017, UMC Utrecht

Marijke de Hullu, Petra Eland en Floris Hofstede 13 april 2017, UMC Utrecht Kennisbijeenkomst Online Inzage Verdiepingssessie Implementatie patiëntenportaal mijn UMC Utrecht: Het perspectief van de zorgverlener op (de implementatie van) het patiëntenportaal Marijke de Hullu, Petra

Nadere informatie

Regas als bedrijf. Regas B.V. is een landelijke speler en actief binnen

Regas als bedrijf. Regas B.V. is een landelijke speler en actief binnen Regas als bedrijf Regas B.V. is een landelijke speler en actief binnen de geestelijke gezondheidszorg en jeugdzorg. Binnen de maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke opvang/ vrouwenopvang

Nadere informatie

Standaardisatie van Informatie Programma Registratie aan de Bron

Standaardisatie van Informatie Programma Registratie aan de Bron Standaardisatie van Informatie Programma Michiel Sprenger, Nictiz & TU Eindhoven 30 oktober 2015, MIC2015 Thema Eenduidige en eenmalige registratie Meervoudig gebruik Registratie aan de bron Programma

Nadere informatie

Maximale ontzorging in eigen regie POWERED BY

Maximale ontzorging in eigen regie POWERED BY Maximale ontzorging in eigen regie POWERED BY www.hixonline.nl De zorgsector is voortdurend in beweging. Zorgprocessen worden meer en meer geautomatiseerd en vrijwel alle gegevens van de patiënt worden

Nadere informatie

EFFICIËNTIESLAG BIJ DE WSG DOOR. INTELLIGENTE van een behandelplan of plan van aanpak APPLICATIE CASE STUDY. jeugdzorgexperts optimaal ondersteunen

EFFICIËNTIESLAG BIJ DE WSG DOOR. INTELLIGENTE van een behandelplan of plan van aanpak APPLICATIE CASE STUDY. jeugdzorgexperts optimaal ondersteunen CASE STUDY 01-2016 EFFICIËNTIESLAG BIJ jeugdzorgexperts optimaal ondersteunen DE WSG DOOR bij het ontwikkelen en opstellen INTELLIGENTE van een behandelplan of plan van aanpak APPLICATIE Een aantal ontwikkelingen

Nadere informatie

kwaliteitsmeterplus 4

kwaliteitsmeterplus 4 kwaliteitsmeterplus 4 Testen voor de toekomst Eenvoudig en intuïtief Werkproces georiënteerd Scheiding bevindingen en issues Hertest methode Schermafdruk en -opnames SaaS Open platform kwaliteitsmeterplus

Nadere informatie

EPD Epic. (Inbare) Baten met het nieuwe EPD

EPD Epic. (Inbare) Baten met het nieuwe EPD EPD Epic (Inbare) Baten met het nieuwe EPD Agenda 1. De baten in de business Case 2. Voorbereiding realisatie gedurende implementatie Epic Business Case Epic MCL Opdracht: werk een business case integraal

Nadere informatie

eoverdracht in de care Irene van Duijvendijk, MSc Adviseur Zorg ICT & Innovatie

eoverdracht in de care Irene van Duijvendijk, MSc Adviseur Zorg ICT & Innovatie eoverdracht in de care Irene van Duijvendijk, MSc Adviseur Zorg ICT & Innovatie 7 oktober 2013 Irene van Duijvendijk Verpleegkundige Gezondheidswetenschapper 2007 2010; Cardiologie verpleegkundige, Vlietland

Nadere informatie

HEAD-Congres 2015. Anders kijken,anders denken, anders doen.

HEAD-Congres 2015. Anders kijken,anders denken, anders doen. HEAD-Congres 2015 Anders kijken,anders denken, anders doen. Even voorstellen: Cordaan Zorginstelling met de basis in Amsterdam en biedt aan 20.000 cliënten: thuiszorg en ondersteuning en begeleiding in

Nadere informatie

Gebruik van medische gegevens en/of resterend lichaamsmateriaal

Gebruik van medische gegevens en/of resterend lichaamsmateriaal Gebruik van medische gegevens en/of resterend lichaamsmateriaal Belangrijke telefoonnummers Algemeen nummer UMCG (050) 361 61 61 U kunt hier terecht met algemene vragen over het UMCG. Bijvoorbeeld over

Nadere informatie

Afspraken met betrekking tot uw medische gegevens

Afspraken met betrekking tot uw medische gegevens Patiënteninformatie Afspraken met betrekking tot uw medische gegevens rkz.nl Voor een goede behandeling leggen behandelaars gegevens over u, als patiënt, vast in een dossier. U kunt daarbij denken aan

Nadere informatie

Taakcluster Operationeel support

Taakcluster Operationeel support Ideeën en plannen kunnen nog zo mooi zijn, uiteindelijk, aan het eind van de dag, telt alleen wat werkelijk is gedaan. Hoofdstuk 5 Taakcluster Operationeel support V1.1 / 01 september 2015 Hoofdstuk 5...

Nadere informatie

Registratie Data Verslaglegging

Registratie Data Verslaglegging Registratie Data Verslaglegging Registratie Controleren en corrigeren Carerix helpt organisaties in het proces van recruitment en detachering. De applicatie voorziet op een eenvoudige wijze in de registratie

Nadere informatie

Klantgegevens uit Microsoft Dynamics CRM via Mobile CRM beschikbaar op PDA

Klantgegevens uit Microsoft Dynamics CRM via Mobile CRM beschikbaar op PDA Klantgegevens uit Microsoft Dynamics CRM via Mobile CRM beschikbaar op PDA Sigma distributiepartner Colours & Coatings wil alle klantgegevens centraal opslaan en op PDA's beschikbaar hebben voor de buitendienstmedewerkers.

Nadere informatie

Whitepaper. Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie te vergroten. ..het effect van vreemde ogen.. VERTROUWELIJK. www.implementatie-erp.

Whitepaper. Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie te vergroten. ..het effect van vreemde ogen.. VERTROUWELIJK. www.implementatie-erp. Whitepaper Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie te vergroten..het effect van vreemde ogen.. VERTROUWELIJK W E www.implementatie-erp.nl info@opdic.nl Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie

Nadere informatie

HOE EEN BEDRIJF 180 GRADEN DRAAIT

HOE EEN BEDRIJF 180 GRADEN DRAAIT Exact Online CASE STUDY HOE EEN BEDRIJF 180 GRADEN DRAAIT www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY HOE TENSING BINNEN 1 JAAR 180 GRADEN DRAAIDE Tensing, een mobility en Geo- ICT software

Nadere informatie

Factsheet Enterprise Mobility

Factsheet Enterprise Mobility Factsheet Enterprise Mobility www.vxcompany.com Informatie willen we overal, altijd en op elk device beschikbaar hebben. Privé, maar zeker ook zakelijk. Met het gebruik van mobile devices zoals smartphones

Nadere informatie

De zorg is onze passie, verbeteren ons vak. Productive Ward

De zorg is onze passie, verbeteren ons vak. Productive Ward Productive Ward Verbeter de kwaliteit, veiligheid en doelmatigheid van uw zorg door reductie van verspilling Brochure Productive Ward CBO 2012 CBO, Postbus 20064, 3502 LB UTRECHT Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Ticon. De volgende generatie projectmanagement

Ticon. De volgende generatie projectmanagement De volgende generatie Optimaal Het virtueel bouwproces model binnen de B&U Virtueel bouwproces model Het fundament van Ticon is het Virtueel bouwproces model. Dit datamodel is een collectie van alle projectgegevens

Nadere informatie

Het gebruik van het EPD voor onderzoek. Congres Clinical Datawarehouse Marc Rietveld, 11 december 2013

Het gebruik van het EPD voor onderzoek. Congres Clinical Datawarehouse Marc Rietveld, 11 december 2013 Het gebruik van het EPD voor onderzoek Congres Clinical Datawarehouse Marc Rietveld, 11 december 2013 Even voorstellen Marc Rietveld Zelfstandig adviseur Parelsnoer UMC Utrecht Project Mondriaan Programma

Nadere informatie

Kritieke succesfactoren bij ERP-implementaties in het MKB

Kritieke succesfactoren bij ERP-implementaties in het MKB Kritieke succesfactoren bij ERP-implementaties in het MKB ERP nu ook geschikt voor midden- en kleinbedrijf Was Enterprise Resource Planning (ERP) tot aan het begin van het millennium vooral voor de grote

Nadere informatie

Samenwerking Medical Intelligence. UMC Utrecht Hyleco Nauta, Directeur Directie Informatie & Technologie

Samenwerking Medical Intelligence. UMC Utrecht Hyleco Nauta, Directeur Directie Informatie & Technologie Samenwerking Medical Intelligence UMC Utrecht Hyleco Nauta, Directeur Directie Informatie & Technologie Vertrekpunt samenwerking Medical Intelligence Veel ziekenhuizen implementeren EPD s Samenwerking

Nadere informatie

Qsuite in een mobiele applicatie. Geschikt voor telefoon en tablet

Qsuite in een mobiele applicatie. Geschikt voor telefoon en tablet Qsuite in een mobiele applicatie Geschikt voor telefoon en tablet Er is geen stoppen meer aan Het internetgebruik in de wereld neemt iedere dag toe. IT is overal,. Internet is steeds meer, vaker en sneller

Nadere informatie

research manager wij maken kwaliteit in de zorg meetbaar

research manager wij maken kwaliteit in de zorg meetbaar research manager wij maken kwaliteit in de zorg meetbaar research manager is een product van: Cloud9 Software B.V. www.cloud9software.nl wij maken kwaliteit in de zorg meetbaar U kunt via onderstaande

Nadere informatie

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 Nieuwsbrief BeheerVisie Nieuwsbrief BeheerVisie 2015, Editie 2 Nieuws BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 BeheerVisie geeft advies MeldDesk App Message Router MeldDesk Gebruikers Forum Nieuwe MeldDesk

Nadere informatie

Testomgevingen beheer

Testomgevingen beheer Testomgevingen beheer Testen brengt het verwachte resultaat en de huidige toestand bij elkaar. Het geeft aanknopingspunten om de planning te maken, het product te verbeteren en om zorgen bij belanghebbenden

Nadere informatie

imagine. change. Omdat u liever iets effectiever werkt Ricoh WerkPlek Scan De slimme check van uw werkplek

imagine. change. Omdat u liever iets effectiever werkt Ricoh WerkPlek Scan De slimme check van uw werkplek imagine. change. Omdat u liever iets effectiever werkt Ricoh WerkPlek Scan De slimme check van uw werkplek Uw bedrijf op orde met de WerkPlek Scan Als ondernemer weet u dat communicatie en samen werken

Nadere informatie

Qlik Sense Healthcare. Document 16052

Qlik Sense Healthcare. Document 16052 Qlik Sense Healthcare Document 16052 Inhoud 1. Introductie... 3 1.1 Qlik Sense... 3 1.2 Qlik Sense Healthcare... 3 1.3 Qlik Sense als product... 3 2 Overview healthcare module... 4 2.1 De opbouw van de

Nadere informatie

Toetsingskader nwmo. Denkmodel. Niet-interventioneel onderzoek. Toetsen?! Welk probleem lossen we precies op?

Toetsingskader nwmo. Denkmodel. Niet-interventioneel onderzoek. Toetsen?! Welk probleem lossen we precies op? Niet-interventioneel onderzoek ( niet WMO ) Toetsen?! Kit Roes Voorzitter stuurgroep Implementatie Toetsingkader nwmo Directeur Kwaliteit en Patiëntveiligheid UMC Utrecht NFU Platform Klinisch Onderzoek

Nadere informatie

ICT in de zorg. Over de impact van wet- en regelgeving

ICT in de zorg. Over de impact van wet- en regelgeving ICT in de zorg Over de impact van wet- en regelgeving Impact van weten regelgeving op ICT in de zorg Voldoen aan wet- en regelgeving is voor ICT-afdelingen in de zorgsector een steeds vaker terugkerend

Nadere informatie

Leren om van elkaar te leren

Leren om van elkaar te leren Leren om van elkaar te leren Samenwerking en kennisdeling. De combinatie daarvan is voor directeur Zorgontwikkeling Hanneke Kooiman de sleutel tot het verbeteren van de zorgkwaliteit. ZORGONTWIKKELING

Nadere informatie

GGZ EPD: een nieuw recept voor geluk

GGZ EPD: een nieuw recept voor geluk GGZ EPD: een nieuw recept voor geluk De belangrijkste kenmerken van een EPD oplossing waar GGZorganisaties wél gelukkig van worden Medisch Informatica Congres 2015 Even voorstellen Hielko Ophoff Jorrit

Nadere informatie

DIGITAAL DICTEREN, SPRAAKHERKENNING & WORKFLOW MANAGEMENT VOOR ZORGPROFESSIONALS

DIGITAAL DICTEREN, SPRAAKHERKENNING & WORKFLOW MANAGEMENT VOOR ZORGPROFESSIONALS DIGITAAL DICTEREN, SPRAAKHERKENNING & WORKFLOW MANAGEMENT VOOR ZORGPROFESSIONALS IMAGE SPEECH PROCESSING SOLUTIONS DOING MORE WITH SPEECH DÉ SOLUTION PROVIDER Kostenefficiëntie in de zorg is nog steeds

Nadere informatie

ProduPlus. Wat is ProduPlus

ProduPlus. Wat is ProduPlus ProduPlus Wat is ProduPlus ProduPlus is een machine monitoring systeem welke ook functies heeft voor order registratie, product data beheer en preventief onderhoud. ProduPlus is ontwikkeld voor gebruik

Nadere informatie

Application Services. Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten

Application Services. Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten Application Services Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten Application Services van KPN Afdelingen smelten samen, markten verschuiven, klanten willen

Nadere informatie

Het elektronisch beschikbaar stellen van mijn medische gegevens aan andere zorginstellingen

Het elektronisch beschikbaar stellen van mijn medische gegevens aan andere zorginstellingen Elektronische gegevensuitwisseling tussen AMC, VUmc, OLVG en Spaarne Gasthuis juni 2017 Het elektronisch beschikbaar stellen van mijn medische gegevens aan andere zorginstellingen U kunt elektronisch uw

Nadere informatie

Geleerde lessen van zes pilotprojecten Eindrapport Regie in de Cloud -project werkpakket 3

Geleerde lessen van zes pilotprojecten Eindrapport Regie in de Cloud -project werkpakket 3 Ervaringen en aanbevelingen op het gebied van datamanagement Geleerde lessen van zes pilotprojecten Eindrapport Regie in de Cloud -project werkpakket 3 Introductie Onderzoekers in zes pilotprojecten hebben

Nadere informatie

Whitepaper ERP Vreemde ogen

Whitepaper ERP Vreemde ogen Whitepaper ERP Vreemde ogen Citrien Procesconsult Braamweg 77 3768 CE SOEST T 06 14 27 19 97 W www.roaldvanderheide.nl E info@roaldvanderheide.nl Vraagstelling Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie

Nadere informatie

Incore Solutions Learning By Doing

Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Gestart in November 2007 Consultants zijn ervaren met bedrijfsprocessen en met Business Intelligence Alle expertise onder 1 dak voor een succesvolle

Nadere informatie

Uw medisch dossier. Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee!

Uw medisch dossier. Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee! Uw medisch dossier Voor een goede medische behandeling is het noodzakelijk dat uw behandelend arts een dossier bijhoudt. Dit dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de

Nadere informatie

ICT maakt zorg beter. Transformatie van de ICT voorzieningen bij RdGG. Ben Gorter Manager I&A (a.i.)

ICT maakt zorg beter. Transformatie van de ICT voorzieningen bij RdGG. Ben Gorter Manager I&A (a.i.) ICT maakt zorg beter Transformatie van de ICT voorzieningen bij RdGG Ben Gorter Manager I&A (a.i.) Agenda 1. RdGG facts & figures 2. De huidige situatie 3. De opdracht 4. De ICT transformatie 2 1. RdGG

Nadere informatie

Business case Digikoppeling

Business case Digikoppeling Business case Digikoppeling Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Van toepassing op Digikoppeling versies: 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900

Nadere informatie

Zeven uitgangspunten voor ehealth diensten voor patiënten

Zeven uitgangspunten voor ehealth diensten voor patiënten Zeven uitgangspunten voor ehealth diensten voor patiënten meer informatie: mdejong@nictiz.nl Bekijk de infographic Uitgangspunt 1 ehealth toepassingen zijn primair bedoeld voor patiënten. Zorgverleners

Nadere informatie

Uw ambitie - onze oplossing

Uw ambitie - onze oplossing Uw ambitie - onze oplossing Een gezonde organisatie is een organisatie die is voorbereid op de uitdagingen van nu en die van de toekomst. Iedereen moet langer doorwerken, het liefst in goede gezondheid

Nadere informatie

Whitepaper implementatie workflow in een organisatie

Whitepaper implementatie workflow in een organisatie Whitepaper implementatie workflow in een organisatie Auteur: Remy Stibbe Website: http://www.stibbe.org Datum: 01 mei 2010 Versie: 1.0 Whitepaper implementatie workflow in een organisatie 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Do s en dont s bij grote projecten in een groot ROC. Rob Keemink Arjan Jonker

Do s en dont s bij grote projecten in een groot ROC. Rob Keemink Arjan Jonker Do s en dont s bij grote projecten in een groot ROC Rob Keemink Arjan Jonker ROCvA & ROCF: resp. 9 en 3 MBO Colleges 300 mbo-opleidingen verdeeld over 14 domeinen Meer dan 50 locaties Twee grote projecten

Nadere informatie

Exam Scheduler. Optimaliseer de examenervaring van uw studenten

Exam Scheduler. Optimaliseer de examenervaring van uw studenten Exam Scheduler Optimaliseer de examenervaring van uw studenten Optimaliseer de examenervaring van uw studenten met de software Exam Scheduler van Scientia. Examenplanning in het hoger en voortgezet onderwijs

Nadere informatie

EPD Masterclass HIMSS 2015

EPD Masterclass HIMSS 2015 EPD Masterclass HIMSS 2015 Onze zorgdisciplines Wat staat er bij u op de agenda? Fusies en samenwerking Patiëntparticipatie Informatie beveiliging Management en stuurinformatie Beeldmanagement Uitwisseling

Nadere informatie

Webversie Afmelden nieuwsbrief

Webversie Afmelden nieuwsbrief Page 1 of 5 Webversie Afmelden nieuwsbrief Inhoud: Meting april 2016 Vernieuwde website Eindrapport 2015 Aan het woord: Anouk Roberts en Martijn Tijburg van Flycatcher Meting april 2016 Op dinsdag 12 april

Nadere informatie

Internetzorg en patiëntportalen. Ron van Holland, Nictiz

Internetzorg en patiëntportalen. Ron van Holland, Nictiz Internetzorg en patiëntportalen Ron van Holland, Nictiz Architectuur in de zorg 21 juni 2012 Agenda Inleiding Context en huidige status Blik op de toekomst Activiteiten Platform Internetzorg Architectuurvraagstukken

Nadere informatie

Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405

Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405 Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405 Doel Registreren en (laten) oplossen van vragen en storingen van ICT-gebruikers binnen de richtlijnen van de afdeling, teneinde bij te dragen aan efficiënt

Nadere informatie

Notitie Programma Digitaal Werken

Notitie Programma Digitaal Werken Notitie Programma Digitaal Werken Onderwerp Programma Digitaal Werken: aanschaf en implementatie Zaaksysteem Suite en Suite voor Vergunningen, Toezicht & Handhaving. Huidige situatie Amstelveen werkt met

Nadere informatie

STAPPENPLAN BIJ HET MODEL STUURYSTEEM DECUBITUS (PROJECT DECUBITUSZORG IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK; DOOR STUREN STEEDS BETER)

STAPPENPLAN BIJ HET MODEL STUURYSTEEM DECUBITUS (PROJECT DECUBITUSZORG IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK; DOOR STUREN STEEDS BETER) STAPPENPLAN BIJ HET MODEL STUURYSTEEM DECUBITUS (PROJECT DECUBITUSZORG IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK; DOOR STUREN STEEDS BETER) Juni 2004 INLEIDING Voor u ligt een stappenplan dat gebaseerd is op de CBO-richtlijn

Nadere informatie

Microsoft Dynamics CRM & Integrated Innovation

Microsoft Dynamics CRM & Integrated Innovation Microsoft Dynamics CRM & Integrated Innovation 22 mei 2008 Qurius Page 1 Agenda Uitdagingen People Ready Business Integrated Innovation Case: FNV Bondgenoten Qurius en samenvatting Qurius Page 2 Uitdagingen

Nadere informatie

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Beheer kan efficiënter en met hogere kwaliteit Leveranciers van beheertools en organisaties die IT-beheer uitvoeren prijzen

Nadere informatie

POLIKLINIEKEN. Poliklinieken van SEIN

POLIKLINIEKEN. Poliklinieken van SEIN POLIKLINIEKEN Poliklinieken van SEIN 1. Gespecialiseerde zorg GESPECIALISEERD Welkom op de polikliniek van SEIN Naast de klinieken (in Zwolle en in Heemstede) heeft SEIN twaalf poliklinieken. Deze zijn

Nadere informatie

Bronregistratie op orde Verzeker uw ziekenhuis van optimale inkomsten door een tijdige en volledige registratie. De Zorgspecials van Cure4

Bronregistratie op orde Verzeker uw ziekenhuis van optimale inkomsten door een tijdige en volledige registratie. De Zorgspecials van Cure4 Bronregistratie op orde Verzeker uw ziekenhuis van optimale inkomsten door een tijdige en volledige registratie De Zorgspecials van Cure4 Is mijn bronregistratie op orde? Voor de financiële gezondheid

Nadere informatie

Nedap Varkens Prestatie Test

Nedap Varkens Prestatie Test Complete oplossingen voor varkenshouderij Nedap biedt middels elektronische individuele dieridentificatie efficiënte en slimme oplossingen voor dierverzorging in de gehele varkenshouderij. Nedap Varkens

Nadere informatie

Tijdbesparing in de zorg met apps

Tijdbesparing in de zorg met apps De alles-in-1 Zorgapp Efficiënt en veilig Tijdbesparing in de zorg met apps Zorgapps maken al het coördinerende en administratieve werk eenvoudiger en efficiënter zodat tijd overblijft Moderne technologie

Nadere informatie

IntraZis basis handleiding.

IntraZis basis handleiding. IntraZis basis handleiding. Inloggen Het begin: aanmelden in het login scherm: Vul gebruikersnaam en wachtwoord in. Selecteer de juiste locatie (voor locatie specifieke zaken zoals b.v. alerts). Klik op

Nadere informatie

Functioneel Applicatie Beheer

Functioneel Applicatie Beheer Functioneel Applicatie Beheer Functioneel Applicatie Beheer Goed functioneel beheer werkt als smeerolie voor uw organisatie en zorgt voor een optimale aansluiting van de informatievoorziening op de primaire

Nadere informatie

FACTSHEET. econnect Zaakgericht Werken Portaal

FACTSHEET. econnect Zaakgericht Werken Portaal FACTSHEET econnect Zaakgericht Werken Portaal Zaakgericht Werken Portaal Uw uitdaging Vanuit organisaties in diverse branches krijgt ETTU vaak de vraag hoe Microsoft SharePoint optimaal benut kan worden.

Nadere informatie

Gratis kaart. Complete en betaalbare MKB-oplossing

Gratis kaart. Complete en betaalbare MKB-oplossing Complete en betaalbare MKB-oplossing De Oracle Business Intelligence Suite is een open en complete oplossing waarmee u iedereen binnen de organisatie van de juiste informatie kunt voorzien: De gegevens

Nadere informatie

In Control op ICT in de zorg

In Control op ICT in de zorg In Control op ICT in de zorg Ervaringen uit de praktijk van ziekenhuizen Ron van den Bosch Hoofd bureau Strategie en Beleid UMC Groningen Voorzitter Vereniging Informatica en Gezondheidszorg Lid CIO Platform

Nadere informatie

7 gouden tips om zorg ICT succesvoller te maken

7 gouden tips om zorg ICT succesvoller te maken 7 gouden tips om zorg ICT succesvoller te maken Onmisbaar voor iedereen die werkt in de zorg ICT Mirjan van der Meijden Zorginformatisering 1 8 Vooraf Als je wil kan je direct doorgaan naar de 7 gouden

Nadere informatie

Meten van de kwaliteit van zorg voor patiënten met hoofd-halskanker

Meten van de kwaliteit van zorg voor patiënten met hoofd-halskanker Meten van de kwaliteit van zorg voor patiënten met hoofd-halskanker Meten van de kwaliteit van zorg voor patiënten met hoofd-halskanker De zorg voor patiënten met hoofd-halskanker is goed geregeld in

Nadere informatie

Opdrachtomschrijving Werkervaringsplek

Opdrachtomschrijving Werkervaringsplek Opdrachtomschrijving Werkervaringsplek Gegevens organisatie Branche Gezondheidszorg Overige gegevens WEP Korte titel functie/wep Onderzoeker/projectleider Overdracht Vestigingsplaats WEP Groningen Ervaring

Nadere informatie

Evaluatie pilots Dienstverlening op locatie en Papierloos werken

Evaluatie pilots Dienstverlening op locatie en Papierloos werken Evaluatie pilots Dienstverlening op locatie en Papierloos werken Projectgroep Locatie Onafhankelijk Werken Versie 0.3 13 mei 2013 INHOUD 1 Inleiding... 3 Afronding locatie- en tijdonafhankelijk werken...

Nadere informatie

Leren van je top-performers

Leren van je top-performers Leren van je top-performers Met het optimaliseren van processen in het contactcenter is veel winst te halen. Een valkuil is te grote stappen te willen nemen. En kijk naar je top-performers. Wat doen zij

Nadere informatie