Honderd eilandjes met elkaar verbinden, dat is een grote uitdaging

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Honderd eilandjes met elkaar verbinden, dat is een grote uitdaging"

Transcriptie

1 Zomer 2011 Read.me verschijnt meerdere keren per jaar en wordt verspreid onder relaties van Furore 31 Honderd eilandjes met elkaar verbinden, dat is een grote uitdaging Onno Overbeek, neuroloog LUMC Foto: Photoworkx n Digitaal dossier biedt JGZ Zuid-Holland West schat aan cliëntinformatie n Medical Intelligence: analyse van zorg n Furore pleit: meer aandacht voor gebruikersinterface n Vijf vragen aan Arjen Brussaard, wetenschappelijk directeur van de Neuroscience Campus Amsterdam VU Universitair Medisch Centrum n Avedas en Furore trekken zich terug uit NLRIS n Carante Groep wil gezamenlijke visie op ECD-project n Bijzondere mensen. Bijzondere prestaties. Joris van Wijngaarden Bruggebouw, Bos en Lommerplein 280, Postbus 9204, 1006 AE Amsterdam, tel. (020) ,

2 Vervolg pagina 1: Foto: Photoworkx LUMC stapt als eerste UMC volledig over op Ziekenhuis Informatie Systeem ChipSoft Terwijl de landelijke invoering van het EPD op zich laat wachten, ontplooien steeds meer ziekenhuizen en Universitaire Medische Centra (UMC s) eigen initiatieven op dit gebied. Ze willen met de ingebruikname van een Ziekenhuis Informatie Systeem (ZIS) de zorgprocessen stroomlijnen, de communicatie tussen afdelingen verbeteren en de zorgefficiëntie en -kwaliteit naar een hoger niveau brengen. Zo ook het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Dit UMC nam eind april 2011 CS-EZIS.Net van ChipSoft in gebruik. Het LUMC had hiermee een primeur: het is het eerste UMC dat ziekenhuisbreed in dit geval met vijfduizend gebruikers overstapt op dit elektronische zorginformatiesysteem. Furore leverde op diverse fronten een bijdrage aan het project. Met dit systeem is de brief bij wijze van spreken al op weg naar de huisarts als de patiënt net is ontslagen uit het ziekenhuis Foto: Photoworkx Het LUMC vatte een jaar of twee geleden het plan op om een nieuw, centraal ZIS te selecteren. Tot die tijd waren weliswaar diverse processen gedigitaliseerd, maar deze waren erg versnipperd. Diverse specialismen gebruikten hun eigen ZIS, waardoor wildgroei was ontstaan. Er was nog onvoldoende samenwerking tussen de afdelingen en specialismen. Ook de communicatie tussen specialisten en afdelingen kon beter, zo was het idee. Doelstelling was om een basisdossier voor het gehele ziekenhuis te ontwikkelen, waarin alle patiëntdata, waaronder medische voorgeschiedenis, medicijngebruik, allergieën en onderzoeksuitslagen zijn vastgelegd. Alle specialismen zouden een eigen elektronisch patiëntendossier krijgen, waardoor iedere arts en afdeling die bij een behandeling is betrokken, de benodigde informatie direct beschikbaar heeft. Patiënten hoeven niet steeds dezelfde vragen te beantwoorden als ze met een andere specialist te maken krijgen. Dit komt de zorgverlening en de patiënttevredenheid sterk ten goede. Onno Overbeek, neuroloog Het succes van een big bang-implementatie staat of valt met communicatie 2

3 Foto: Photoworkx Samen met UMC Utrecht Uit een uitgebreide selectieprocedure bleek dat het elektronische zorginformatiesysteem van ChipSoft CS-EZIS.Net qua mogelijkheden en functionaliteit het best aansloot bij de eisen, wensen en processen van het LUMC. Na de pakketselectie begon het echte werk. Het LUMC formeerde diverse werkgroepen, die voor ieder specialisme verantwoordelijk waren voor het in kaart brengen van processen en de inrichting van het systeem. Daarnaast schakelde het UMC Furore in voor de voorbereiding, dossiervorming, het in kaart brengen van processen en de inrichting van ChipSoft. Ook bij de opleiding volgens het train-de-trainerprincipe was Furore betrokken. Neuroloog Onno Overbeek werd aangewezen als werkgroepvoorzitter voor het specialisme Neurologie. In deze en de andere werkgroepen zaten ook vertegenwoordigers van het UMC Utrecht (UMCU), omdat beide UMC s hadden besloten gezamenlijk op te trekken in het project. Zo konden ze kennis en best practices delen, en gezamenlijk specialismendossiers ontwikkelen. Onze taak was om het basisdossier toe te passen op de specifieke processen binnen de afdeling Neurologie. Furore heeft een belangrijke rol gespeeld als intermediair tussen de medisch specialisten en ChipSoft. De mensen van Furore kennen de technologie én de ziekenhuisprocessen en hebben ChipSoft en ons dichter bij elkaar gebracht. Belangrijk, omdat we allebei een andere taal spreken. Tijdwinst Een belangrijke taak van de werkgroep Neurologie was de inrichting van het neurologisch onderzoek in CS-EZIS.Net. Dit luisterde zeer nauw, zegt Overbeek stellig. Het neurologisch onderzoek en de bijbehorende vragenlijst zijn dusdanig uitgebreid dat een totaalbeeld voorheen lastig te krijgen was. Het was dan ook zaak dit proces zeer goed en nauwkeurig in te richten. Dit ook met het oog op de brief voor de huisarts, waarin een samenvatting staat van het neurologisch onderzoek. Met duizend klinische en zesduizend poliklinische contacten op jaarbasis is veel tijdwinst te behalen als je deze brieven automatisch kunt genereren met ChipSoft. Nu is de brief bij wijze van spreken al op weg naar de huisarts als de patiënt net is ontslagen uit het ziekenhuis. Foto: Photoworkx Ordermanagement Een van de belangrijkste in ChipSoft ondergebrachte processen is ordermanagement, het interne communicatiesysteem voor patiëntbeleid. Overbeek: Door dit proces goed in te regelen, zijn de honderd eilandjes binnen het LUMC onderling te verbinden. Met ordermanagement is de status van bijvoorbeeld een CT-scanvraag over afdelingen heen te volgen. Het is als het ware het bloed van ChipSoft. Ordermanagement is alleen goed in te richten als sprake is van exact inzicht in processen. Om dit in kaart te brengen, is Furore met een procesblauwdruk het LUMC ingegaan. De Furore-consultants onderzochten bij de diverse specialismen of de blauwdruk overeen kwam met de werkelijkheid. Alle afwijkende processen werden genoteerd en eventueel verwerkt in het ordermanagement. Het LUMC heeft er bewust voor gekozen om ChipSoft in één keer ziekenhuisbreed in te voeren volgens het big bang-principe. Omdat er zo veel op het spel staat en alle specialismen erbij zijn betrokken, was het voor het LUMC belangrijk om het systeem zo goed mogelijk in te richten. Overbeek: Toch ontkom je er niet aan om voor bepaalde processen iets aan het systeem aan te passen of om processen iets aan te passen aan het ZIS. Zoveel mogelijk informatie moet tenslotte in ChipSoft worden gedigitaliseerd. Hoe meer relevante gegevens er beschikbaar zijn, hoe beter een ZIS werkt. Parelsnoer Initiatief Ook het LUMC is betrokken bij het Parelsnoer Initiatief, dat gegevens verzamelt over het ziekteverloop en lichaamsmaterialen van patiënten. Doelstelling is om hier op een later moment wetenschappelijk onderzoek mee te doen. In hoeverre is het mogelijk om vanuit ChipSoft data aan te leveren voor de database van het Parelsnoer Initiatief? Op dat vlak hebben we al belangrijke stappen gezet, zegt Overbeek. De lange invullijsten van Parelsnoer zijn opgeknipt in eenvoudiger te navigeren tabs. Dit verlaagt de drempel om ze in te vullen. De uitdaging in de komende maanden is om het wetenschappelijke en het klinische gedeelte zoveel mogelijk te integreren. Furore zal daar een bijdrage aan leveren. Overbeek heeft enkele tips voor andere UMC s of ziekenhuizen die een ZIS in gebruik willen nemen. Ten eerste zou ik het zo simpel mogelijk houden. Een project als dit en zeker een ziekenhuisbrede implementatie kent al zo veel haken en ogen en belangen, dat je niet alles in één keer moet willen. Verder staat of valt het succes van een big bang-implementatie met communicatie. Zorg ervoor dat de lijnen zo kort mogelijk zijn en dat je dezelfde taal spreekt, elkaar dus begrijpt. Dat vereist aardig wat afstemming aan het begin. We mogen met zijn allen trots zijn op het systeem dat er nu staat. 3

4 Digitaal dossier biedt JGZ Zuid-Holland West schat aan cliëntinformatie In de regio Zuid-Holland West werd de jeugdgezondheidszorg (JGZ) voor nul- tot vierjarigen tot 1 januari 2011 uitgevoerd door vier thuiszorgorganisaties. De GGD Zuid-Holland West was verantwoordelijk voor zorg aan de leeftijdsgroep vier tot negentien jaar. Het overheidsbeleid voor jeugdgezondheidszorg is momenteel echter sterk in beweging. Een van de belangrijkste ontwikkelingen is de vorming van Centra voor Jeugd en Gezin. In Zuid- Holland West is ervoor gekozen om de Integrale Jeugdgezondheidszorg onder te brengen in de nieuwe, zelfstandige uitvoeringsorganisatie JGZ Zuid-Holland West. Projectleider Petra Tuyp was onder andere betrokken bij de conversie van gegevens van de vijf organisaties naar het digitaal dossier JGZ (voorheen: het elektronisch kinddossier). JGZ Zuid-Holland West biedt zorg aan in totaal ongeveer kinderen en jongeren. De groep van nul- tot vierjarigen bestaat uit zo n kinderen. Dit is de groep die we het meeste zien, zegt Tuyp. Kinderen in de hogere leeftijdscategorie zien we minder vaak. De vijf organisaties die nu JGZ Zuid- Holland West vormen hadden allemaal een eigen digitaal planningsysteem. Tuyp: De onderzoeksgegevens van de kinderen stonden echter nog in papieren dossiers. Dit was geen ideale situatie, Foto: Photoworkx Petra Tuyp, projectleider digitaal dossier JGZ aangezien het lastig is om epidemiologische gegevens en managementinformatie te genereren en er natuurlijk ook altijd een risico bestaat dat een papieren dossier kwijtraakt. Bovendien is het lastig samen te werken tussen behandelaars als niet iedereen tegelijkertijd dezelfde informatie heeft. In eigen hand Het ministerie van Jeugd & Gezin heeft het digitale kinddossier verplicht gesteld. Het ministerie wil hiermee de hulp aan en behandeling van kinderen en jongeren stroomlijnen en voorkomen dat Foto: Photoworkx kinderen uit het oog worden verloren. Tuyp: Officieel moest dit dossier al in werking zijn op 1 juli We zaten toen echter middenin de fusie, waardoor het wat langer duurde. Wel hebben we al voor de fusie een aanbesteding uitgeschreven. Deze is samen met de GGD Den Haag opgestart. JGZ Zuid-Holland West wist al vanaf de start dat ze de implementatie in eigen hand wilde houden. We hebben intern de technische kennis en weten als geen ander hoe processen lopen. Via de aanbesteding hebben we een ICT-partner gevonden in Topicus, die de applicatie KD+ op de markt brengt. 4

5 Dit bedrijf heeft ons geholpen bij het treffen van de juiste voorbereidingen en begeleidde ons op technisch vlak. Hulp bij conversie Een van de grootste uitdagingen bij het opzetten van het digitaal dossier JGZ was de conversie van gegevens van kinderen, inclusief historische gegevens en afspraken, in KD+. Dit systeem vormt de basis voor het digitaal dossier bij JGZ Zuid- Holland West. Conversie is een complex en bedrijfkritisch proces, waarvoor we de hulp hebben ingeroepen van Furore, zegt Tuyp. Kanttekening was dat de conversie snel moest worden afgerond. Furore ging voortvarend te werk en bracht in korte tijd de wensen van JGZ Zuid-Holland West in kaart. Tuyp: Wij hebben aangegeven welke gegevens we wilden converteren. Door de flexibiliteit en snelheid van werken van onze Furore-consultant was na enkele weken de eerste conversiefase afgerond. De tweede en derde volgden redelijk snel daarna. Tuyp is zeer te spreken over de voordelen van het digitaal dossier JGZ. We beschikken binnenkort over een schat aan managementinformatie. Zo kunnen we bijvoorbeeld in kaart brengen hoeveel kinderen bepaalde risico s lopen. Deze informatie was eerder erg lastig naar boven te halen omdat deze in papieren dossiers stond. Ook is er altijd snel informatie over een kind of jongere beschikbaar; essentieel voor samenwerking tussen behandelaars. Tuyp noemt echter het feit dat kinderen nooit meer buiten beeld raken als grootste winstpunt. Risicogezinnen verhuizen vaak, waardoor het soms gebeurt dat een kind niet langer wordt gevolgd. Dat voorkomen we met het digitaal dossier. En dat komt uiteindelijk de hulp aan kinderen ten goede. Kort nieuws Informatiestrategie bij Stichting Epilepsie Instellingen Nederland De Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN) is een zorginstelling die zich volledig toelegt op epilepsiezorg. Onder het dak van SEIN bevinden zich de (poli)klinische epilepsiezorg, de langdurige woonzorg op het terrein zelf, speciaal onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. De twee klinieken van SEIN bevinden zich op locatie Meer en Bosch in Heemstede en locatie Heemstaete in Zwolle. De twaalf poliklinieken zijn gevestigd in Almelo, Almere, Amsterdam, Arnhem, Cruquius, Den Haag, Groningen, Heemstede, Leeuwarden, Rotterdam, Utrecht en Zwolle. De verschillende activiteiten, alle georganiseerd rond epilepsiezorg, maken SEIN een bijzondere en diverse organisatie. SEIN is tegelijkertijd een ziekenhuis, een care-instelling, een school en een onderzoeksinstituut. Dit stelt bijzondere eisen aan de informatievoorziening en ICT. Iedere activiteit heeft zo zijn eigen kenmerken en eisen, maar aangezien het vaak om dezelfde patiënten gaat, is er ook veel behoefte aan het delen van informatie. Onlangs is een nieuwe organisatiestructuur in het leven geroepen, gebaseerd op RvE s (resultaatverantwoordelijke eenheden). Daar hoort ook een nieuwe informatiestrategie bij. De Raad van Bestuur van SEIN heeft Furore gevraagd hierin te adviseren en deze samen met de RvB, de resultaatverantwoordelijke eenheden en de afdeling ICT op te stellen. De opdracht is inmiddels gestart en wordt nog voor de zomervakantie afgerond. 5

6 Medical Intelligence: analyse van zorg Door Duco Roolvink Waar als gevolg van de veranderende zorgfinanciering (DBC, DOT) de informatieverstrekking voor de ondersteunende en managementprocessen de laatste jaren veel aandacht heeft gekregen, is de informatieverstrekking rondom het primaire proces, de analyse van daadwerkelijke zorg, binnen ziekenhuizen nog veel te vaak onderbelicht. Of het nu gaat om wetenschappelijk onderzoek, prestatie-indicatoren of stuuren managementinformatie: afdelingen hebben een steeds grotere behoefte aan betrouwbare patiëntenzorginformatie. Informatie die juist, tijdig en volledig beschikbaar is voor de onderzoeker, kwaliteits- of afdelingsmanager. Vier datadomeinen Dit betreft in de eerste plaats klinische data, waarin het ziekteverloop van een patiënt staat beschreven. Daarnaast zijn er biobanken die informatie bevatten over bloed, urine, ontlasting of weefsel die patiënten voor onderzoek hebben afgestaan. Een derde soort data zijn data afkomstig van medische beeldvorming, zoals röntgen, MRI- of PET-opnames. En ten slotte zijn er data die de patiënt beschrijven in demografische en socioeconomische karakteristieken. Doordat deze vier datadomeinen apart van elkaar zijn ontwikkeld, blijkt deze informatie zeer gefragmenteerd in een groot aantal verschillende systemen binnen het ICT-landschap geregistreerd. Combineren van deze gegevens, een eerste voorwaarde voor overkoepelende analyse, is dan ook niet zonder meer mogelijk. Daarbij wordt lang niet alle benodigde informatie correct, volledig en digitaal opgeslagen. Veel informatie is deels alleen vastgelegd in papieren dossiers. Of het is wel digitaal opgeslagen, maar dan in een niet-gekoppeld systeem. Onderzoek over deze data is alleen mogelijk na tijdrovende handmatige verwerking. Binnen ziekenhuizen waar veel Duco Roolvink onderzoek plaatsvindt, ziet men hierdoor complete afdelingen, met als enige functie: het verzamelen van gegevens. Verantwoordelijk voor het overkloppen van data van systeem naar systeem. Of onderzoekers die buitenproportioneel veel tijd besteden aan de verzameling van onderzoeksdata. Handmatig verzamelen en kopiëren van data leidt vervolgens weer tot lange doorlooptijden en inconsistenties tussen de verschillende systemen. Zorg goed analyseren Medical Intelligence is een methode waarmee de informatievoorziening wordt verbeterd om geleverde zorg goed te kunnen analyseren. Medical intelligence is gericht op het verzamelen en analyseren van informatie over patiënten, zorgprocessen en medische interventies teneinde wetenschappelijke en/of beslissingsondersteunende informatie te verkrijgen. Het omvat een pakket van diensten, systemen en processen om bovengenoemde knelpunten op te lossen. Foto: Fotoshoot Om te voorkomen dat aan de vele puzzelstukjes in het ICT-landschap weer een nieuw stukje wordt toegevoegd zonder dat de puzzel wordt opgelost, wordt bij een Medical Intelligence-project gestart met een onderzoek naar de knelpunten en wensen. Dit onderzoek analyseert op gedetailleerd niveau de bestaande situatie: wat zijn de knel- en verbeterpunten; en beschrijft vervolgens een oplossingsrichting. Toegankelijk Belangrijk is om in dit onderzoek ruimte te houden voor toekomstige ontwikkelingen. Waar een Medical Intelligenceinitiatief vaak lokaal bij een afdeling ligt, zijn de belanghebbenden ook juist buiten de afdeling te vinden, zoals andere afdelingen, andere (ziekenhuisbrede) informatiesystemen, centrale ICT, wetenschappelijke verenigingen, onderzoeksinstituten, kwaliteitsmonitors en verzekeraars. Om het informatiesysteem toegankelijk en bevraagbaar te maken voor deze partijen, wordt zoveel moge- 6

7 lijk gebruik gemaakt van open standaarden, bijvoorbeeld het HL7 protocol voor communicatie, ICD-10 voor registratie van diagnoses, CBV voor verrichtingen en SNOMED voor opslag van klinische gegevens. Permanente Medical Intelligence omarmd als basis van zorgkwaliteit. Hierdoor kunnen tijdens de handelingen in het zorgproces betere, beter geïnformeerde beslissingen gemaakt worden. Voor meer informatie over Medical Intelligence kunt u contact opnemen met Duco Roolvink, telefoonnummer (020) of Het informatiesysteem geeft de onderzoeker of manager idealiter directe toegang tot de onderzoeksdata, zonder dat daar een tijdrovend dataverzamelingsproces aan vooraf gaat. Dit informatiesysteem vormt daarmee een zogeheten single version of the truth voor analytische toepassingen. Mogelijk zijn er andere afgeleide versies van de data in het ziekenhuis in gebruik, maar de juiste en volledige versie van de waarheid bevindt zich altijd hier. Een geautomatiseerde verzameling van de gefragmenteerde registraties en historische opslag wordt een Medical Data Warehouse genoemd. Maar ook diverse andere technische oplossingen zijn mogelijk. In de Verenigde Staten hebben grote zorgorganisaties als Medicare en Kaiser Diagnose Verloop Uitkomst Leeftijd Geslacht NAW Klinisch Patiënt Medical Intelligence Biobank Imaging Bloed Urine Weefsel Röntgen MRI PET Kennisdag ECD en ipad bij AriënsZorgpalet AriënsZorgpalet heeft samen met Furore, Betagraphics, Intermediate Business Solutions en PinkRoccade Healthcare op 8 juni jl. een kennisdag georganiseerd over de implementatie van een ECD-systeem, in combinatie met ipad s en een draadloos netwerk. Aan de hand van de succesvolle case bij AriënsZorgpalet werd gekeken naar de verschillende invalshoeken, de aandachtspunten en de te maken keuzes. 7

8 Furore pleit: meer aandacht voor gebruikersinterface Interactie vaak onderbelicht ondanks belang voor succes van nieuw systeem Organisaties besteden veel tijd, aandacht en geld aan de ontwikkeling van (maatwerk)systemen en applicaties voor de ondersteuning van bedrijfsprocessen. Ze schakelen technische partners in, maken medewerkers vrij, brengen processen in kaart en ontwikkelen de juiste functionaliteit. De ontwikkeling wordt vanuit de proceskant ingestoken, waarbij de functionaliteit rol-gebaseerd wordt benaderd. De interactie, de bruikbaarheid en de Grafische Userinterface (GUI), oftewel het uiterlijk van een systeem, blijven echter ondergeschoven kindjes. Onterecht, want deze aspecten bepalen voor een groot gedeelte de gebruikersvriendelijkheid en daarmee het succes van een systeem. Zonde om hier geen geld voor vrij te maken, zegt Hans Vonkeman, technisch specialist bij Furore. Mens centraal Door de opkomst van nieuwe apparaten zoals smartphones en tablets en de toepassing daarvan in bedrijfsprocessen, is aandacht voor de gebruikersinterface belangrijker dan ooit. Daarnaast geldt het adagium dat niet het proces, maar de mens centraal moet staan. Patiëntgeoriënteerde toepassingen versterken dit. Philip-Jan Bosch, testcoördinator bij Furore: In zorginstellingen zijn veel verschillende soorten gebruikers, zoals artsen, verpleegkundigen, apothekers en tot een bepaalde hoogte de patiënt. Het gevaar bij de ontwikkeling van een systeem is dat je iedereen tevreden wilt houden. Dat is haast onmogelijk en daarom is een andere manier van ontwikkelen noodzakelijk. Eerst breng je in kaart wie de gebruikers zijn, welke taken het systeem moet ondersteunen en in welke omgeving dat gebeurt. Daarnaast is het zaak de verschillende gebruikers vanaf het begin van het bouwproces te betrekken bij de ontwikkeling van een Philip-Jan Bosch en Hans Vonkeman nieuw systeem. Om goed in te spelen op de gebruikersbehoeften, zijn usabilitytests voor én na de bouw nodig. Alleen als je deze testprocessen vast onderdeel maakt van het ontwikkelproces, kun je een systeem bouwen dat de juiste functionaliteit biedt, maar ook gebruikersvriendelijk en logisch werkt. Effectief en gebruiksvriendelijk De groeiende aandacht voor de gebruiker zorgt voor een verschuiving van use case design, oftewel ontwerpen volgens omschreven processen, naar interaction design. Vonkeman: Interaction design gaat meer uit van hoe iemand een systeem gebruikt en hoe effectief en Foto: Fotoshoot gebruiksvriendelijk een systeem is. Het heeft tenslotte weinig zin om een applicatie te bouwen waar niemand mee wil of kan werken omdat deze onlogisch in elkaar zit of geen weerslag vormt van de fysieke omgeving. Geen rol, maar persona Waar de huidige systemen vooral uitgaan van rollen, pleiten Vonkeman en Bosch als startpunt van een ontwerpproces voor het beschrijven van persona s. Om de meest optimale gebruikersinterface te kunnen bouwen, moet je weten wie deze gaat gebruiken, aldus Vonkeman. Dat betekent dat je niet alleen de rol van een gebruiker beschrijft, zoals arts, verpleeg- 8

9 Gebruikersvriendelijk of logisch? kundige of administratief medewerker. Ook het karakter, de sociale achtergrond, cultuur en de affiniteit met techniek omschrijf je in een persona. Je brengt letterlijk in kaart wie iemand is. Dit is een aanpak die we kennen vanuit de marketing. De omschreven persona s vormen vervolgens het uitgangspunt voor het in kaart brengen van scenario s. Bosch: Ook dit gaat anders dan bij ontwerpen vanuit alleen use cases. De scenario s omschrijven namelijk het denkproces van iemand die zijn taak uitvoert. Alleen door dit in kaart te brengen, kun je een interface ontwerpen die past bij de manier waarop de persona denkt en werkt. Foto: Hans Vonkeman Foto: Hans Vonkeman Ingeburgerde termen Vonkeman geeft een voorbeeld: Veel ziekenhuisafdelingen gebruiken planborden. Interaction design houdt zich bijvoorbeeld bezig met het vertalen van zo n bord in een geautomatiseerd systeem. Maar dan op zo n manier dat het logisch werkt, herkenbaar is en termen gebruikt die zijn ingeburgerd in het ziekenhuis. Zo gebruikt men de term koppelen voor het toewijzen van een bed, zorgteam of apparaat aan een patiënt. Als je hier een andere uitdrukking voor verzint, redeneer je niet vanuit de eindgebruiker. Als het ontwikkelde systeem ook een concrete toegevoegde waarde biedt ten opzichte van een planbord, zoals proactief advies over vervolgstappen in het proces, ben je op het vlak van interaction design goed bezig. Logisch Wat volgens Furore ook van belang is, is in welke omgeving je een systeem plaatst; volgens Bosch en Vonkeman een belangrijk onderdeel van de interactie. Vonkeman: Het is niet ongebruikelijk dat de pc s waarop verpleegkundigen observaties in moeten voeren, in een aparte ruimte staan. Het risico dat een medewerker iets vergeet in te voeren of geen tijd heeft om dit te doen, is dan groot. Het is veel logischer om schermen op de kamers te plaatsen zodat gegevens direct zijn in te voeren. Dit is veelal niet eenvoudig en stelt eisen aan de applicatie; maar het is wel beter. Groot belang Er is nog veel te winnen op het vlak van gebruikersinterfaces. Dit kan alleen als organisaties zich het belang ervan realiseren. Vonkeman: En dit belang is groot. Het heeft tenslotte geen zin om een perfect systeem te ontwikkelen als het aan de voorkant niet prettig werkt. Mensen gaan het dan omzeilen. Bosch besluit: Bovendien is de kans op fouten kleiner als je logische invoermogelijkheden biedt. Het systeem ondersteunt dan de bedrijfsvoering of zorgverlening optimaal. En dat resulteert uiteindelijk in bijvoorbeeld een betere zorgkwaliteit. Wetmatigheden van GUI s (gebaseerd op de wet van Quesenbery) Effectief en efficiënt hoe accuraat en snel is het systeem? Engaging aantrekkelijk en prettig in gebruik. Fouttolerant een gebruiker moet eenvoudig een stap terug kunnen doen in het systeem. Eenvoudig te leren, zo min mogelijk stappen en slimme suggesties. 9

10 Column Rob Mulders Gezond verstand en een nuchtere kijk op zaken weet hij doorgaans te combineren met een verrassende visie, een vlijmscherp inzicht in (ICT-)vraagstukken en - nog belangrijker - weten wat nodig is voor een oplossing. In de wereld van management, organisatie en ICT heeft Rob Mulders, directeur Furore, jarenlang rondgelopen. In zijn vrije tijd verplaatst hij zich graag op een andere manier: op de fiets en op de schaats. Foto: Fotoshoot Het EPD van onderop uit het slop Na jaren onderzoek en ontwikkeling, is het landelijk EPD alsnog afgeblazen. Een blamage voor de politiek en een nieuwe aanwinst in het rijtje dure, mislukte prestigeprojecten. Ondanks een redelijk goede technische opzet kon polderend Nederland het niet eens worden over de randvoorwaarden, zoals beveiliging, privacy en eigenaarschap van de gegevens. Zelfs al had VWS alle neuzen dezelfde kant op gekregen, dan had daarna een nog grotere hobbel genomen moeten worden. Het meeste werk is namelijk de standaardisatie van zowel de inhoudelijke semantiek als de context van medische (gerelateerde) gegevens. Die standaardisatie is nodig om met succes de uitgewisselde gegevens te kunnen interpreteren. De momenteel beschikbare (internationale) standaarden, zoals HL7, CCD/CCR en EN13606 en de EDIFACT-standaarden, zeggen niets over de semantiek en context van digitale medische gegevens. Hiermee leg je bijvoorbeeld het gewicht van een patiënt altijd in kilogrammen vast, maar zijn meerdere metingen niet met elkaar te vergelijken omdat de context niet bekend is. Zoals wanneer de patiënt gewogen is, voor of na het eten, of dat hij/ zij wel of geen kleding aan had. En zo zijn er duizenden medische rubrieken, waarvan de registratie niet uniform plaatsvindt. En dus bij uitwisseling tussen partijen risico s opleveren. Er zijn meerdere initiatieven in Nederland die hard werken aan het op elkaar afstemmen van gebruikte rubrieken, termen en coderingen om patiëntgegevens van context en semantiek te voorzien. Het Parelsnoer Initiatief, een samenwerking van de acht academische ziekenhuizen (UMC s) in Nederland, is hier een van. Parelsnoer verzamelt op interuniversitair niveau klinische patiëntgegevens en biomaterialen, met als doel het verder ontwikkelen van wetenschap in Nederland en het verbeteren van de zorg voor de patiënt. Tussen de UMC s onderling zijn strikte afspraken gemaakt over het registreren, verzamelen, opslaan en bevragen van gegevens. De infrastructuur die nu staat kan hierdoor breder worden toegepast. En precies op dat gebied zit de link met het EPD. De aangesloten UMC s zijn druk bezig met het modelleren van een zogenoemd Basis-EPD. In dit model worden honderden entiteiten, gebeurtenissen en eigenschappen tot in detail beschreven. De overzichtelijkheid en de samenhang wordt gewaarborgd door het model op te bouwen uit klinische bouwstenen. Een klinische bouwsteen bestaat uit een beschrijving van de gegevens die het resultaat zijn van een bepaling of Integraal gegevensmanagement Zorggegevens worden al steeds vaker tijdens de zorg digitaal geregistreerd, maar vervolgens gefragmenteerd bewaard en beheerd, waardoor het volle potentieel van de gegevens niet volledig benut wordt. Met systeemintegratie ontstaat een geïntegreerd patiëntendossier, waardoor de uitwisseling van gegevens gemakkelijker wordt, stuurgegevens beschikbaar zijn voor het aansturen van de organisatie en eenvoudiger aangesloten kan worden op ketens. 10 Systeemintegratie vereist een visie, architectuur en concrete invulling. Dit is de koninklijke route voor efficiënte en beheersbare gegevensuitwisseling. In het kort komt het neer op het ontwikkelen van een visie op de bedrijfsgegevens, daarop een consistente architectuur vaststellen en vervolgens concrete koppelingen ontwikkelen volgens deze architectuur. In het artikel Integraal gegevensmanagement heeft Furore beschreven wat de koninklijke route is voor efficiënte en beheersbare gegevensuitwisseling. Dit artikel kunt u aanvragen door een mail te sturen naar Voor meer informatie over systeemintegratie kunt u contact opnemen met Yvonne Goorman, manager Software Engineering, telefoonnummer (020) of adres

11 onderzoek, inclusief de contextinformatie die belangrijk is om de gegevens correct te interpreteren. Een belangrijk punt is dat een klinische bouwsteen op een generieke manier is beschreven. Hierdoor kunnen alle partijen, die zich kunnen vinden in de overeengekomen standaardisatie, het Basis-EPD model gebruiken bij de implementatie van processen en informatiestromen in de door hen geselecteerde softwarepakketten. Het Basis-EPD model van de UMC s lijdt minder onder politieke gevoeligheden, de kennis is vrij herbruikbaar, het project dwingt niet tot een keuze van een bepaald systeem en last but not least vult het model het aanwezige gat, dat iedere zorgketen waar informatie wordt uitgewisseld vroeg of laat tegenkomt. Een ideaal uitgangspunt voor zorgorganisaties om gezamenlijk klinische bouwstenen toe te passen. De softwareleveranciers, de consultants die systemen implementeren en de eigen ontwikkelaars van de ziekenhuizen zullen steeds vaker gaan putten uit de klinische bouwstenen. Hierdoor groeien de databases naar elkaar toe en wordt de interpretatie van de gegevens steeds eenduidiger. De randvoorwaarden, die nu nog als barrières gebruikt worden, zullen naar de achtergrond verdwijnen, omdat iedere burger, medisch specialist en wetenschappelijk onderzoeker kan vertrouwen op de juistheid, tijdigheid en nut van goede informatie. Het EPD van onderop uit het slop. Meer informatie over Parelsnoer is te vinden op Met het omverblazen door de 1e kamer van het eerdere EPD bouwsel......zorgt de door de UMC s ingezette standaardisatie van gegevensopslag voor bouwstenen......voor een veel degelijker fundament van het nieuwe EPD! Cartoon: Pim Schots TestSlim-tool ondersteunt gestructureerd testen van ChipSoft Furore heeft voor het testen van het ziekenhuisinformatiesysteem ChipSoft de testtool TestSlim ontwikkeld. TestSlim ondersteunt gestructureerd testen door slim hergebruik van ontwikkelde testscripts en het geautomatiseerd uitvoeren van de (regressie)testen. Hierdoor verkort de tool de tijd die nodig is voor het uitvoeren van ChipSoft-tests aanzienlijk. Bovendien zijn testprocessen eenvoudig te herhalen. Vooral de herhalingsmogelijkheid kan veel tijdwinst opleveren, aangezien er regelmatig een nieuwe versie van ChipSoft uitkomt. TestSlim maakt gebruik van de architectuur van het ChipSoft-systeem. Hierdoor is herbruikbaarheid van testscripts mogelijk, zelfs wanneer ChipSoft de gebruikersinterface aanpast. Een groot deel van de functionaliteit is geautomatiseerd te testen. Door deze werkwijze besparen eindgebruikers de zorgverleners die vaak voor de testen worden ingezet, kostbare tijd. ChipSoft bestaat uit meerdere modules die veelal het primaire proces ondersteunen. Implementaties van ChipSoft worden daarom specifiek per dossier of specialisme uitgevoerd. Het is belangrijk om deze specifieke implementaties bij elke oplevering van het systeem te testen op hun correcte werking. Als dat niet goed gebeurt, kan de nieuwe versie een potentieel risico vormen voor de patiëntveiligheid. Gestructureerd testen kan dit risico wegnemen. Bovendien stelt de NEN7510-norm een adequate toets voor ingebruikname verplicht. Consequente, handmatige uitvoering van gestructureerd testen is echter een zeer tijdrovende bezigheid die er vaak bij inschiet. Daarnaast levert ChipSoft regelmatig nieuwe versies op (circa twee keer per maand een hotfix en vier keer per jaar een major release). Met TestSlim kan de tijd die gestructureerd testen kost worden ingekort. Voor meer informatie over TestSlim kunt u contact opnemen met Ilse Verstappen, Manager Quality Assurance, telefoonnummer (020) , of stuur uw vraag naar 11

Organisatiebreed ECD voor Carante Groep. Zomer 2012. n UMC St Radboud Nijmegen ondersteunt volledig medicatieproces digitaal met MEPD

Organisatiebreed ECD voor Carante Groep. Zomer 2012. n UMC St Radboud Nijmegen ondersteunt volledig medicatieproces digitaal met MEPD Zomer 2012 Read.me verschijnt meerdere keren per jaar en wordt verspreid onder relaties van Furore 33 Organisatiebreed ECD voor Carante Groep Leo van Kempen, directeur Financiën en Informatievoorziening

Nadere informatie

De rol van de zorgverzekeraar verschuift van administratiekantoor naar belangenbehartiger van verzekerden.

De rol van de zorgverzekeraar verschuift van administratiekantoor naar belangenbehartiger van verzekerden. Zomer 2010 Read.me verschijnt meerdere keren per jaar en wordt verspreid onder relaties van Furore 29 De rol van de zorgverzekeraar verschuift van administratiekantoor naar belangenbehartiger van verzekerden.

Nadere informatie

Omdat we nog twee gescheiden entiteiten zijn, was het noodzakelijk dat het pakket gescheiden financiën ondersteunt

Omdat we nog twee gescheiden entiteiten zijn, was het noodzakelijk dat het pakket gescheiden financiën ondersteunt Winter 2013 Read.me verschijnt meerdere keren per jaar en wordt verspreid onder relaties van Furore 36 Een van de belangrijkste eisen was dat het systeem gebruiksvriendelijk is Omdat we nog twee gescheiden

Nadere informatie

investeert in kennisontwikkeling met Cliënten DataBank

investeert in kennisontwikkeling met Cliënten DataBank Winter 2014 / 2015 Read.me verschijnt meerdere keren per jaar en wordt verspreid onder relaties van Furore 38 s Heeren Loo Zorggroep investeert in kennisontwikkeling met Cliënten DataBank Bas Bijl, Programmamanager

Nadere informatie

Een portaal maakt de patiëntenzorg persoonlijker

Een portaal maakt de patiëntenzorg persoonlijker Winter 2010 / 2011 Read.me verschijnt meerdere keren per jaar en wordt verspreid onder relaties van Furore 30 Een portaal maakt de patiëntenzorg persoonlijker Marcel van der Haagen, Hoofd Zorgadministratie

Nadere informatie

De gebruikersvereniging geeft mede vorm aan de toekomst van het EPD

De gebruikersvereniging geeft mede vorm aan de toekomst van het EPD Zomer 2014 Read.me verschijnt meerdere keren per jaar en wordt verspreid onder relaties van Furore 37 De gebruikersvereniging geeft mede vorm aan de toekomst van het EPD Door als groep onze stem te laten

Nadere informatie

Carante Groep. in 2011

Carante Groep. in 2011 Carante Groep in 2011 1 VOORWOORD De dynamiek en ontwikkelingen in de wereld om ons heen vragen van organisaties in de care sector een permanente alertheid, hoge kwaliteitsstandaards en professionaliteit.

Nadere informatie

Healthcare Special. t Lange Land Ziekenhuis. Alles draait om het adequaat naar boven halen van sturings- en ver antwoordingsinformatie.

Healthcare Special. t Lange Land Ziekenhuis. Alles draait om het adequaat naar boven halen van sturings- en ver antwoordingsinformatie. VCD Magazine Reportage Healthcare Special voorjaar 2010 22e jaargang nummer 1 De visie van Hans Feenstra van het Martini Ziekenhuis Ziekenhuis Bernhoven De nieuwe infrastructuur beantwoordt aan onze eisen

Nadere informatie

HEALTHCARE NETWERKEN IN DE ZORG VOOR DE ZORG BEVEILIGING. ZIS/EPD voor de genetwerkte zorg. Van bolt-on naar built-in security

HEALTHCARE NETWERKEN IN DE ZORG VOOR DE ZORG BEVEILIGING. ZIS/EPD voor de genetwerkte zorg. Van bolt-on naar built-in security HEALTHCARE HET CSC MAGAZINE OVER ICT-OPLOSSINGEN EN DIENSTEN VOOR DE GEZONDHEIDSZORG Nummer 2.2013 NETWERKEN IN DE ZORG VOOR DE ZORG Lorenzo ZIS/EPD voor de genetwerkte zorg BEVEILIGING Van bolt-on naar

Nadere informatie

Mediair Jaargang 19 No.3 - November 2014

Mediair Jaargang 19 No.3 - November 2014 Mediair Jaargang 19 No.3 - November 2014 Patiëntparticipatie ehealth onmisbaar In deze Mediair Patiëntparticipatie krijgt zetje in de rug PGD: alles draait om vertrouwen Grenzeloze mogelijkheden met apps

Nadere informatie

Online-DBC Enterprise is voor onze medici een aanwinst. Self Service Business Intelligence werkt razendsnel Martin de Kruijff, Diakonessenhuis Utrecht

Online-DBC Enterprise is voor onze medici een aanwinst. Self Service Business Intelligence werkt razendsnel Martin de Kruijff, Diakonessenhuis Utrecht Maart 2015 Jaargang 28 #1 Self Service Business Intelligence werkt razendsnel Martin de Kruijff, Diakonessenhuis Utrecht BackupGemak van VCD: zekerheid voor alles Louis Poulussen en Peter Schell, Ziekenhuis

Nadere informatie

Whitepaper Patiënten- en informatielogistiek

Whitepaper Patiënten- en informatielogistiek Whitepaper Patiënten- en informatielogistiek in de zorgsector Het waarborgen van bedrijfscontinuïteit bij marktwerking in ziekenhuizen Auteurs: Robert Reemer Pieter Rahusen Ricoh Nederland BV Juli 2010

Nadere informatie

VCD behield het overzicht in een zeer complexe ICT-operatie

VCD behield het overzicht in een zeer complexe ICT-operatie Oktober 2012 Jaargang 25 #7 Iedereen is zich hier bewust van het belang van ICT Streekziekenhuis Koningin Beatrix Uitbesteding van je ICT-beheer biedt vele voordelen Coppens diervoeding CarIT biedt ons

Nadere informatie

TriageExpert kan scha delast voor werkgever enorm beperken

TriageExpert kan scha delast voor werkgever enorm beperken magazine VCD zomer 2010 23e jaargang nummer 2 Laboratorium voor Infectieziekten Rekencentrum verhuist naar VCD KDE Energy KDE Energy voert centrale rapportagehub in Biblionet Groningen VCD Business Intelligence

Nadere informatie

Business Intelligence

Business Intelligence C In dit nummer: on TAC tueel Business Intelligence jaargang 3 nummer 3 november 2001 pag 1 Business Intelligence pag 2 De waarde van een datawarehouse pag 3 C/TAC-Align blijft vakman in SAP pag 4 Informatiesessie

Nadere informatie

Onze performance is met het datawarehouse aantoonbaar verbeterd

Onze performance is met het datawarehouse aantoonbaar verbeterd Maart 2012 Jaargang 25 #5 HEALTHCARE SPECIAL Diaconessenhuis Leiden kiest overtuigd voor Vidaví Dé ERP-oplossing voor de zorg Betere infrastructuur en minder beheerskosten Elker Jeugd- en Opvoedhulp Symposium

Nadere informatie

DE ZORGADMINISTRATIE VAN DE TOEKOMST

DE ZORGADMINISTRATIE VAN DE TOEKOMST TIJDSCHRIFT VOOR ZORGADMINISTRATIE EN INFORMATIE 139 APRIL 2010 EEN KWARTAALUITGAVE VAN DE VERENIGING VOOR ZORGADMINISTRATIE EN INFORMATIE JAARGANG 36 DE ZORGADMINISTRATIE VAN DE TOEKOMST EEN INTEGRALE

Nadere informatie

ict AB BAKKER Ziekenhuizen zijn overgeleverd aan grillen van leveranciers 6 Acuut Zorgportaal Direct zicht op de beschikbare capaciteit

ict AB BAKKER Ziekenhuizen zijn overgeleverd aan grillen van leveranciers 6 Acuut Zorgportaal Direct zicht op de beschikbare capaciteit VAKBLAD OVER ICT IN DE ZORG ict JAARGANG 14 NUMMER 4 AUGUSTUS 2013 WWW.ZORGVISIE.NL/ICT 6 Acuut Zorgportaal Direct zicht op de beschikbare capaciteit 12 Helder declareren DOT brengt relatie kosten en kwaliteit

Nadere informatie

Dankzij QlikView. kunnen we op basis van actuele data snel anticiperen... ZORG SPECIAL

Dankzij QlikView. kunnen we op basis van actuele data snel anticiperen... ZORG SPECIAL Maart 2013 Jaargang 26 #1 ZORG SPECIAL Van zorghuis naar zorg thuis Informatie overal en altijd binnen handbereik, zowel voor de medewerker als cliënt De visie van VCD op medicatieveiligheid is geborgd

Nadere informatie

e health bij dementie

e health bij dementie TijdschrifT voor ZorgadminisTraTie en informatie 146 jaargang 38 apr 2012 een kwartaaluitgave van de vereniging voor Zorgadministratie en informatie e health bij dementie Speerpunt medicatieveiligheid

Nadere informatie

VErlEDEn, HEDEn En toekomst Van DE VErplEEgkunDigE informatiekunde

VErlEDEn, HEDEn En toekomst Van DE VErplEEgkunDigE informatiekunde epd special TijdschrifT voor ZorgadminisTraTie en informatie 144 jaargang 37 juni 2011 een kwartaaluitgave van de vereniging voor Zorgadministratie en informatie VErlEDEn, HEDEn En toekomst Van DE VErplEEgkunDigE

Nadere informatie

Microsoft wil én kan oplossingen aandragen voor de veranderende Nederlandse zorgmarkt.

Microsoft wil én kan oplossingen aandragen voor de veranderende Nederlandse zorgmarkt. Maart 2011 Jaargang 24 #1 HEALTHCARE SPECIAL Met SAP BusinessObjects Planning and Consolidation zit je véél dichter op de realiteit. Het Oracle platform voor het ZIS van Kennemer Gasthuis is uniek in Nederland.

Nadere informatie

update jan 2015 i T S X DE COLUMN 2 Hans Van de Looy

update jan 2015 i T S X DE COLUMN 2 Hans Van de Looy Your Security is Our Business 23 jan 2015 update DE COLUMN 2 Hans Van de Looy HET NIEUWS 3 BHS Part XIII 18 juni 2015 Workshop Hacken met een Teensy Voorkomen is beter dan genezen HET INTERVIEW 4 Tim Hemel,

Nadere informatie

Vinova debuteert. bij zorgorganisatie Middin. De keuze voor onze Online Backup viel op VCD Paul Willems, Spar Winkels

Vinova debuteert. bij zorgorganisatie Middin. De keuze voor onze Online Backup viel op VCD Paul Willems, Spar Winkels Juni 2013 Jaargang 26 #2 De keuze voor onze Online Backup viel op VCD Paul Willems, Spar Winkels We nemen met een gerust hart afscheid van Unix Martin van den Bersselaar, Wédéflex Zekerheid in gegevens

Nadere informatie

Zeer persoonlijk relatiemanagement. is cruciaal voor. Louwman Exclusive.

Zeer persoonlijk relatiemanagement. is cruciaal voor. Louwman Exclusive. Oktober 2013 Jaargang 26 #3 Overstappen naar VCD s Online-DBC is kinderlijk eenvoudig Ron Dors, RIBW ZWWF Je voorkomt met VCW dat je als ziekenhuis geld laat liggen Henk Vergunst, Ikazia Ziekenhuis Tien

Nadere informatie

Antwoord & kleine gemeenten

Antwoord & kleine gemeenten Antwoord & kleine gemeenten Opdrachtgever e-overheid voor Burgers (ICTU) in opdracht van ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Den Haag, juni 2010 De informatie in deze publicatie is

Nadere informatie

Minder regeldruk voor professionals, meer tijd voor zorg. Een inventarisatie van goede voorbeelden voor minder administratieve lasten in de zorg

Minder regeldruk voor professionals, meer tijd voor zorg. Een inventarisatie van goede voorbeelden voor minder administratieve lasten in de zorg Minder regeldruk voor professionals, meer tijd voor zorg Een inventarisatie van goede voorbeelden voor minder administratieve lasten in de zorg Minder regeldruk voor professionals, meer tijd voor zorg

Nadere informatie

Werk veilig met VMS Zorg!

Werk veilig met VMS Zorg! Werk veilig met VMS Zorg! Het landelijke systeem voor patiëntveiligheid in ziekenhuizen Leiderschap in veiligheid Betrokkenheid van patiënten Duidelijke verantwoordelijkheden Veilige communicatie Inzicht

Nadere informatie

CENTRIC MAGAZINE ICT INFRA STRUCTUREN. Opening nieuw kantoor. door virtualisatie. datacenters met zeer hoge snelheid

CENTRIC MAGAZINE ICT INFRA STRUCTUREN. Opening nieuw kantoor. door virtualisatie. datacenters met zeer hoge snelheid CENTRIC MAGAZINE ICT INFRA STRUCTUREN JAARGANG 7, NUMMER 3, RAVU: Business Intelligence is een proces Opening nieuw kantoor Moordrecht Saxion bespaart fors door virtualisatie Glasvezelring verbindt datacenters

Nadere informatie

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg Inspirerende visies op modern leidinggeven in de zorg Publicatie Sturen op ruimte voor dialoog Terug naar een natuurlijke manier van werken. Dat was het streven van de 25 zorgaanbieders die de afgelopen

Nadere informatie