Beleidsplan Stichting Al Islah

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidsplan Stichting Al Islah"

Transcriptie

1 [2014/2015] Beleidsplan Stichting Al Islah Ampsenseweg NB Lochem Internet: Tel.: KvK: Fax: Bank: NL84INGB

2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Profiel van de stichting 3 2. Activiteiten van de stichting 3 3. Doelstelling 4 4. Studieprogramma 4 Voltijd programma: 5 Deeltijd programma: 6 5. Bestuur 7 6. Personeel 7 Organogram besluitvorming: 8 7. Financiën 8 Financiële bronnen 8 Werving van fondsen 8 Besteding van fondsen 9 Beloningsbeleid 9 2

3 Voorwoord Stichting Al Islah bereidt dit beleidsplan voor om de doelstellingen, de financiën en het dagelijkse programma van de stichting overzichtelijk te maken. 1. Profiel van de stichting Stichting Al Islah is opgericht in het jaar 2001 en staat ingeschreven bij de kamer van koophandel onder het nummer te Den Haag. De Stichting is gevestigd op het volgende adres: Ampsenseweg 8, 7241 NB Lochem. De oprichting van de stichting is een reactie op de noodoproep onder de moslims in Nederland over de problematiek rond allochtonenjongeren en het tekort aan instituten die het juiste kennis van de Islam uitdragen. Zo is de stichting in 2001 in Den Haag begonnen met het geven van de Koranlessen en basiskennis van de Islam onder allochtonenjongeren. Maar naarmate de vraag steeds groter werd, waren we genoodzaakt naar een grotere en gepastere locatie te zoeken. Na een zoektocht van een jaar hebben we de huidige locatie in Lochem gevonden, waar tevens het studieprogramma werd uitgebreid. Het bestuur van de stichting (bestaand uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester) is verantwoordelijk voor de sturing van de organisatie, de financiën en de besluitvorming m.b.t. het beleid van de stichting. 2. Activiteiten van de stichting Stichting Al Islah is een privé onderwijsinstelling die haar studenten de mogelijkheid biedt het regulier onderwijs met Koranlessen en basiskennis van de Islam te combineren. Deze opleiding wordt in internaat vorm geboden, waardoor er accent wordt gelegd op zowel opvoeding als onderwijs. Hierin wordt een student zo optimaal als mogelijk begeleidt. Dit instituut is uniek in Nederland vanwege deze samenstelling. De oprichters van deze stichting willen hiermee iets betekenen voor de samenleving om de problematiek met allochtonenjongeren positief te beïnvloeden. De oplossing wordt gezocht in het bieden van de juiste omgeving aan de studenten waar ze zich prettig voelen en minder afgeleid worden door criminaliteit en andere storende factoren. Daarnaast worden onze studenten begeleidt in het regulier onderwijs van huiswerk tot studiekeuzes maken. Tijdens hun verblijf bij de stichting wordt veel aandacht besteed aan de opvoeding en de spirituele vorming, maar wel op een manier die passend is in de samenleving waar ze een deel van uitmaken. Hierin speelt de samenwerking tussen de ouders, de school waar de studenten het regulier onderwijs volgen en Stichting Al Islah een essentiële rol in het begeleiden van de studenten en in het realiseren van de doeleinden. 3

4 Hierdoor hoopt de stichting haar studenten genoeg bagage mee te geven waardoor ze van positieve invloed zijn in de samenleving en succesvol zullen zijn in de toekomst. Daarnaast wil deze stichting een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van moslims en niet moslims in Nederland m.b.t. de kennis van de Islam. Daarom biedt Stichting Al Islah Islamitische theologie aan voor de studenten die de Koran hebben gememoriseerd en over een startkwalificatie beschikken. Door deze opleiding aan te bieden helpt stichting Al Islah de samenleving aan imams en geleerden uit de Nederlandse samenleving, die de normen en waarden van deze samenleving kennen, de Nederlandse taal machtig zijn en de juiste kennis van de Islam bezitten. Dit is hard nodig om de huidige problematiek (zoals; radicalisering, onwetendheid over de islam, ontsporing van jongeren etc.) waar we mee worden geconfronteerd tegen te gaan. De opleiding voor Islamitische theologie is voor de duur van zes jaar, waarbij de student bij voltooiing van de opleiding zowel op het vlak van de Arabische taal als in de Islamitische wetenschappen een behoorlijk niveau behaalt. Uiteraard is de Nederlandse taal en de algemene ontwikkeling in dit studieproces van essentieel belang. De stichting houdt zich naast al haar activiteiten ook bezig met onder andere het geven van cursussen over de Islam voor niet moslims en het organiseren van informatieavonden voor naburige instanties; zoals gemeente, politie, brandweer, kerken, buren en regionale scholen. Om op deze manier de banden met andersdenkenden te onderhouden en te versterken 3. Doelstelling Het leren vanuit het perspectief van de Islamitische traditie binnen een moderne maatschappij met een groeiende culturele verscheidenheid zoals de Nederlandse, te bevorderen, Onze leerlingen een opleiding te bieden die voldoet aan de normen en eisen van de Islam en Islamitische organisaties volgens de algemene Nederlandse onderwijsnormen. Het opleiden van bekwame en competente imams uit het midden van de Islamitische gemeenschap die de taal van de gemeenschap beheersen en de problemen van de samenleving begrijpen en doorgronden. Het behouden van de Islamitische identiteit en het beschermen van de generaties tegen moreel verval, ontsporing en criminaliteit. 4. Studieprogramma De stichting heeft 2 studieprogramma s namelijk een voltijd programma voor studenten die een startkwalificatie hebben en een deeltijd programma voor studenten die het regulier onderwijs volgen bij een school in de buurt. De studenten van beide studieprogramma s verblijven bij ons en gaan alleen in de schoolvakanties naar huis. De studieprogramma s zien er als volgt uit: 4

5 Voltijd programma: Religieuze vorming De vakken die gegeven worden bij deze studie zijn o. a.: Recitatie v/d Koran Memoriseren v/d Koran Geschiedenis v/d Islam Biografie van de profeet Mohammed Verhalen v/d profeten Islamitische wetgeving/jurisprudentie Overleveringen v/d Profeet Exegese van de Koran Logica Retorica Literatuur Tajweed Hifdh Al Qur an Tarikh Sira Nabawiyya Qisas Al Anbiyâ Fiqh Hadith Tafsir Mantiq Al Balagha Al Adab Communicatieve vaardigheden en algemene ontwikkeling Syntaxis Communicatie/schrijven Sarf Inshâ Nederlands / Arabisch Algemene ontwikkeling Lichamelijke opvoeding 5

6 Deeltijd programma: 24uurs Programma Ontbijt en vertrek naar partnerschool Lesprogramma Partner school Aankomst Al Islah, rusten/thee Studie/huiswerkbegeleiding Studie/huiswerkbegeleiding Normen en waarden Avondeten/ontspanning Islamitische wetenschappen/ Arabische taal Heilige Koran Slaaptijd Het 24-uursprogramma is UNIEK!!! Binnen het 24-uursprogramma staat de student centraal. Vanuit Al Islah wordt de student zo optimaal mogelijk begeleid. Al Islah biedt een uniek programma aan omdat het de optimale omgevingsbalans creëert waarin de student zich uitstekend kan ontwikkelen en aan zijn toekomst kan werken. Hij krijgt hierin de hulp van een mentor, vertrouwenspersoon, docent(en), huiswerkbegeleider en overige begeleiders. Daarnaast kan hij rekenen op de begeleiding van onze partnerscholen. Tot slot treft hij in de vakanties motiverende ouders thuis. Daarbij is het onderwijs gericht op de vorming van ieder student t.a.v.: - Persoonlijke ontwikkeling (sociaal-emotioneel, creatief en lichamelijk). - Maatschappelijke voorbereiding m.b.t. de studierichting. - Voorbereiding op het beroep in de gekozen richting. 6

7 De studenten worden tijdens hun studie door een mentor begeleidt, die de taak heeft om de studenten te volgen in hun voortgang m.b.t. alle aspecten die met de studie te maken hebben. Daarnaast willen wij gebruik gaan maken van een maatschappelijke werker en een psycholoog die periodiek de studenten begeleiden tijdens hun verblijf bij het instituut. De bedoeling is om de student genoeg begeleiding te bieden om zich volledig te kunnen ontplooien. Om de zelfstandigheid bij onze studenten te bevorderen, wordt er gebruik gemaakt van een studiegroep. In deze studiegroep kunnen studenten lesmateriaal voorbereiden, leerstof van de vorige lessen bespreken, vragen m.b.t. lessen en gegeven leerstoffen stellen enz. Daarnaast hebben onze studenten de mogelijkheid gebruik te maken van de bibliotheek en mediatheek voor het verzamelen van de benodigde informatie voor studie en algemene ontwikkeling. In het weekend worden allerlei activiteiten ter ontspanning georganiseerd voor de studenten. 5. Bestuur Het bestuur van de stichting bestaat uit drie leden, namelijk: Drs. Sheikh S. El Mokadmi Voorzitter Dhr. Sheikh M. Fadlaoui Penningmeester Dhr. Sheikh E.M. Douiri Secretaris Deze bestuursleden verrichten andere werkzaamheden binnen de stichting zoals lesgeven, lezingen geven en dergelijke 6. Personeel Het personeel van de stichting bestaat uit het volgende: 1) Directeur 2) Administratieve medewerker 3) Leraren/mentoren 4) Conciërge 5) Kok 6) Algemene toezichthouders 7) Huiswerkbegeleiders 8) Fondswerver 7

8 Organogram besluitvorming: Bestuur Directie Fondswervers Overig personeel (Kok, conciërge, toezichthouders) Boekhouding Mentoren Leraren Huiswerkbegeleiders 7. Financiën Financiële bronnen De stichting is een non-profit organisatie die qua financiering afhankelijk is van de volgende bronnen: a. Contributie b. Donaties en giften c. Sponsoring Werving van fondsen De werving van de donaties en de giften gebeurt op de eerste plaats door langs moskeeën te gaan en na het gebed geld te verzamelen. Dit is in het verleden effectief gebleken, maar na een paar keer dezelfde moskeeën te hebben bezocht, wordt de opbrengst steeds minder. Op de tweede plaats zijn we een wervingscampagne gestart waarbij donateurs uit moskeeën en uit het bedrijfsleven worden geënthousiasmeerd om met een klein bedrag via machtigingen ons te steunen. Deze methode is zeer effectief en biedt de stichting continuïteit door donateurs aan zich te binden. Een andere manier van werving waar we graag gebruik van maken, is om sponsoren te werven voor verschillende benodigdheden en diensten waar de stichting baat bij heeft. Zo worden sponsoren geworven voor faciliteiten, eten en drinken en andere diensten. 8

9 Besteding van fondsen De besteding van de inkomsten van de stichting gebeurt in overleg met het bestuur en heeft betrekking op salarissen, onderhoud van het gebouw, huisvestingskosten en aflossingen (van de leningen voor de aankoop van het gebouw). Jaarlijks wordt er een jaarrekening samengesteld voor het bestuur om zo de uitgaven van de stichting transparant en controleerbaar te houden. De jaarrekening wordt uiteraard jaarlijks door de accountant gecontroleerd. Beloningsbeleid Het beloningsbeleid van de stichting voor al het personeel is gelijkwaardig. Het is namelijk zo dat zowel de bestuursleden, als de directie, als de rest van het personeel hetzelfde salaris genieten namelijk het minimumloon. 9

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden.

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden. 1 P a g i n a Secretariaat schoolbestuur Postbus 67014 1060 JA Amsterdam IBS El Amien I Saaftingestraat 312 1069 BW Amsterdam Tel: 020-619-9970 Fax: 020-367-0145 IBS El Amien II (1) Van Gentstraat 16a

Nadere informatie

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink COLOFON directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495 intern begeleider mevr. Lotje Saalmink coördinator onderbouw mevr. Willeke van Groningen De schoolgids is goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

DE ZONNEBLOEM OOK VOOR 40-65 JARIGEN

DE ZONNEBLOEM OOK VOOR 40-65 JARIGEN DE ZONNEBLOEM OOK VOOR 40-65 JARIGEN Uitgevoerd in opdracht van de Zonnebloem provincie Overijssel Bacheloropdracht Technische Bedrijfskunde Roel Kikkert September 2010 Enschede Begeleider UT: Dr. R. van

Nadere informatie

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 CVO Rotterdam en omgeving Rotterdam, oktober

Nadere informatie

Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen!

Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen! Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen! Januari 2015 Voorwoord Voor u ligt het pedagogisch beleidsplan van ikook!, dat van toepassing is op onze locaties voor kinderdagopvang en buitenschoolse

Nadere informatie

De pedagogisch medewerker. Hoofdstuk 10

De pedagogisch medewerker. Hoofdstuk 10 124 De pedagogisch medewerker Samira, Mina en Elsje (allemaal 9 jaar) zijn buiten met het springtouw bezig. Twee draaien aan het koord en één springt. Pedagogisch medewerker Anne ziet dat Elsje bijna nooit

Nadere informatie

Iedereen heeft een eigen verhaal

Iedereen heeft een eigen verhaal informatie voor ouders Iedereen heeft een eigen verhaal > Goed om te weten als uw kind tijdelijk bij JJC verblijft Uw zoon of dochter gaat tijdelijk naar JJC in Den Haag. Wij gaan uw kind intensief begeleiden

Nadere informatie

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Nederlandse Organisatie voor toegepastnatuurwetenschappelijk onderzoek TNO S. de Vries, C. van de Ven, M. Nuyens,

Nadere informatie

Omgaan met verschillen op het snijvlak van pedagogisch en didactisch handelen

Omgaan met verschillen op het snijvlak van pedagogisch en didactisch handelen Omgaan met verschillen op het snijvlak van pedagogisch en didactisch handelen Een verkenning Klaas Hiemstra Jacqueline Schoones Otto de Loor Monica Robijns APS is een toonaangevend onderwijsadviesbureau

Nadere informatie

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Auteur: Eva Geesing 2 Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg?

Nadere informatie

Waarom moet De Vallei open blijven? De Vallei biedt creatieve oplossingen voor de hedendaagse uitdagingen waar het onderwijs voor staat

Waarom moet De Vallei open blijven? De Vallei biedt creatieve oplossingen voor de hedendaagse uitdagingen waar het onderwijs voor staat Waarom moet De Vallei open blijven? Basisschool De Vallei biedt creatieve oplossingen voor de hedendaagse uitdagingen waar het onderwijs voor staat 1 De Vallei, regionale basisschool voor Natuurlijk Leren

Nadere informatie

Identiteit: werk in uitvoering

Identiteit: werk in uitvoering Identiteit: werk in uitvoering Inhoud Identiteit: werk in uitvoering 3 Uitgangspunten 5 De zeven zinnen 1. Wij staan in de samenleving 6 2. Wij kiezen voor integrale ontwikkeling 7 3. Wij kiezen voor waarde(n)vol

Nadere informatie

Stichting VanHarte brengt mensen bij elkaar. Kennismaking met stichting VanHarte

Stichting VanHarte brengt mensen bij elkaar. Kennismaking met stichting VanHarte Stichting VanHarte brengt mensen bij elkaar Kennismaking met stichting VanHarte 2 Inhoud Voorwoord 3 1 Dit is VanHarte 4 2 Resto s, KinderResto s en Reizend Resto 6 3 Wie zijn onze doelgroepen? 9 4 VanHarte

Nadere informatie

Eerst zaaien dan oogsten Ondernemingsplan 2012-2016

Eerst zaaien dan oogsten Ondernemingsplan 2012-2016 Stichting Woonpartners Kasteel Traverse 1, Helmond Postbus 6006, 5700 ES Helmond telefoonnummer: 0492-508 800 fax: 0492-508 820 e-mail: info@woonpartners.nl www.woonpartners.nl Anticiperen op klantwaarde

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Inclusief onderwijs en de praktijk in de klas in het voortgezet onderwijs

Inclusief onderwijs en de praktijk in de klas in het voortgezet onderwijs Inclusief onderwijs en de praktijk in de klas in het voortgezet onderwijs Samenvattend Rapport 2005 European Agency for Development in Special Needs Education Dit rapport is geschreven en uitgegeven door

Nadere informatie

Jong Nieuw-West. Uitvoering actielijnen Jeugd en Onderwijs in Nieuw-West 2013-2015

Jong Nieuw-West. Uitvoering actielijnen Jeugd en Onderwijs in Nieuw-West 2013-2015 Jong Nieuw-West Uitvoering actielijnen Jeugd en Onderwijs in Nieuw-West 2013-2015 Samenvatting Stadsdeel Nieuw-West kent relatief veel kwetsbare gezinnen en risicojongeren. Het stadsdeel treft de komende

Nadere informatie

Ouders over hun positie in Passend Onderwijs

Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Opdrachtgever: POLSO Utrecht, februari 2009 Oberon Postbus 1423 3500 BK Utrecht tel. 030-2306090 fax 030-2306080

Nadere informatie

Informatie voor geïnteresseerden in de Association La Mer september 2014

Informatie voor geïnteresseerden in de Association La Mer september 2014 Association La Mer Samen op reis: de brug van angst naar liefde. Welzijn en zingeving voor kind en volwassenen. Inleiding Dit document omschrijft de aanleiding tot het oprichten van de association, haar

Nadere informatie

Baat bij een maatje!

Baat bij een maatje! Baat bij een maatje! Onderzoek naar de ervaren opbrengsten van Take 2 Onderdeel van: BIG BROTHER BIG BENEFITS? Evaluatie en ontwikkeling van sociaal mentoraten Auteur: Aly Gruppen, onderzoeker Begeleider:

Nadere informatie

Een IKC dat staat als een huis!

Een IKC dat staat als een huis! Een IKC dat staat als een huis! Hoe bouw je een duurzaam integraal kindcentrum? Een IKC dat staat als een huis! Hoe bouw je een duurzaam integraal kindcentrum? Spier ten Doesschate Mark van der Pol APS

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

ZO LANG MOGELIJK ZELFSTANDIG

ZO LANG MOGELIJK ZELFSTANDIG 1 ZO LANG MOGELIJK ZELFSTANDIG Inleiding De ouderen worden min of meer gedwongen om in hun eigen huis te blijven wonen ook als de zorgvraag bij hen toeneemt. De meeste mensen zullen ook graag zelfstandig

Nadere informatie

Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede

Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede Nota van Bevindingen Capelle aan den IJssel Utrecht, januari 2011 Integraal Toezicht Jeugdzaken is een programmatische samenwerking van: Inspectie jeugdzorg

Nadere informatie

Professionals en ondersteuning

Professionals en ondersteuning Professionals en ondersteuning bij mediaopvoeding 1 2013 Nederlands Jeugdinstituut / Stichting Mijn Kind Online Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van

Nadere informatie

Op weg naar effectieve schuldhulp. Preventie: voorkomen is beter dan genezen

Op weg naar effectieve schuldhulp. Preventie: voorkomen is beter dan genezen Op weg naar effectieve schuldhulp Preventie: voorkomen is beter dan genezen Gemeenten en Schuldhulpverlening Voorwoord Auteurs dr. Nadja Jungmann dr. Roeland van Geuns dr. Jeanine Klaver drs. Peter Wesdorp

Nadere informatie

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen Lessen over diversiteitsbeleid 1 bij gemeenten, provincies en waterschappen 2 L e s s e n o v e r d i v e r s i t e i t s b e l e i d b i j g e m e e n t e n, provincies en waterschappen 3 Lessen over

Nadere informatie

Niemand kan het. alleen!

Niemand kan het. alleen! Niemand kan het alleen! 1 Niemand kan het alleen! 2 1 Voorwoord In Nederland werken we met veel partijen hard aan de toekomst van de jeugd. We bouwen aan goed onderwijs, toegankelijke jeugdzorg, jeugdbeleid

Nadere informatie

SAMEN STERKER DAN ALLEEN?

SAMEN STERKER DAN ALLEEN? SAMEN STERKER DAN ALLEEN? Voortgezet onderwijs en gemeenten Een uitgave in het kader van het landelijk LEA-ondersteuningstraject (OCW) 2 INHOUDSOPGAVE Samenvatting 5 1 Inleiding 9 2 De educatieve agenda

Nadere informatie