NOORDOOST FRYSLÂN. Ondernemend. Het werk aan De Centrale As is begonnen EDITIE TYTSJERKSTERADIEL NR 4, DECEMBER 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NOORDOOST FRYSLÂN. Ondernemend. Het werk aan De Centrale As is begonnen EDITIE TYTSJERKSTERADIEL NR 4, DECEMBER 2012"

Transcriptie

1 Ondernemend NOORDOOST FRYSLÂN EDITIE TYTSJERKSTERADIEL NR 4, DECEMBER 2012 Het werk aan De Centrale As is begonnen 'STIMULERENDE ROL GEMEENTE BROODNODIG DOORGROEIEN SLEUTELEN AAN ENERGIE CRISIS? MISSCHIEN IS DIT WEL DE NIEUWE WERKELIJKHEID

2

3 ONDERNEMEND NOORDOOST FRYSLÂN TYTSJERKSTERADIEL 3 VOORWOORD Geachte ondernemers, Ondernemend NOORDOOST FRYSLÂN EDITIE TYTSJERKSTERADIEL NR 4, DECEMBER 2012 We naderen het einde van het jaar. Veel ondernemers hebben een zwaar jaar achter de rug en de vooruitzichten zijn helaas ook nog niet positief. Een beeld dat wordt bevestigd in een indrukwekkend artikel in dit magazine, over de crisis in de bouw. Hierin delen vier ondernemers uit Noordoost Fryslân hun ervaringen. Waar dat mogelijk is, wil de gemeente een stimulerende rol oppakken. Wethouder Doeke Fokkema vertelt over forse investeringen in het onderwijs, de zorg en welzijn. En u hebt het al gemerkt, het project De Centrale As is nu echt in uitvoering. Verschillende ondernemers uit de regio doen mee, of gaan meedoen met de aanleg van de weg. Wij rekenen er op dat deze investeringen bijdragen aan de werkgelegenheid in onze gemeente en de regio. In deze editie is ook weer veel aandacht voor duurzaam ondernemen. Op pagina 2 treft u een uitnodiging van het Koplopersymposium aan, dat wij samen met ondernemers organiseren op 28 januari Ik wil u graag aanmoedigen om u aan te melden voor dit symposium. Rest mij u goede feestdagen toe te wensen en vooral veel gezondheid voor u en uw familie in Eric ter Keurs, burgemeester Tytsjerksteradiel INHOUD Gemeente 4 Stimulerende rol gemeente broodnodig 7 Bijeenkomst ondernemers in de vrijetijdssector 8 De Centrale As: het werk is begonnen 11 Een Fairtrade bedrijf 13 Kort nieuws 15 Modern of klassiek: alles heeft zijn charme 19 Dóórgroeien 22 Kort nieuws Het Noordoost Fryslân katern NO 1 Kort regio nieuws NO 2 Gedeputeerde Hans Konst: Fryslân wordt niet vergeten NO 5 Streekhûs Noardeast Fryslân onder grote belangstelling geopend NO 7 Kafee NOF ook in 2013! NO 9 Project Visie Waterrecreatie Noordoost Fryslân NO 11 Ambassadeurs zetten zich in voor Noordoost Fryslân NO 13 Hoekstra Suwâld: Sleutelen aan energie NO 14 Crisis? Misschien is dit wel de nieuwe werkelijkheid NO 18 Ambassadeurs van de regio Het werk aan De Centrale As is begonnen 'STIMULERENDE ROL GEMEENTE BROODNODIG DOORGROEIEN SLEUTELEN AAN ENERGIE CRISIS? MISSCHIEN IS DIT WEL DE NIEUWE WERKELIJKHEID Colofon Uitgeverij OF BV / NOVEMA BV i.s.m. Gemeente Tytsjerksteradiel Bladmanagement OF/NOVEMA BV Ed Klijnman Contactpersonen gemeente Tytsjerksteradiel Jan Sijtsma, Esther Osinga, T twitter.com/tdiel Advertentie-exploitatie Administratie Novema BV Tussendiepen AA Drachten T Contactpersoon: Gerrit Landman Redactie Menno Bakker (hoofdredacteur) Ingrid van Damme, Max van den Broek, Peter de Wit Fotografie Ed Klijnman, Frans Fazzi Vormgeving Sprog strategie + communicatie Sneek Druk Drukkerij van der Eems Copyright De uitgever kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van informatie. Uitgever aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie uit deze uitgave. Uit deze uitgave mag na toestemming van de uitgever met bronvermelding geciteerd worden.

4 4 ONDERNEMEND NOORDOOST FRYSLÂN TYTSJERKSTERADIEL TYTSJERKSTERADIEL INVESTEERT FORS IN NIEUWE PROJECTEN Stimulerende rol gemeente b Juist in deze economisch barre tijden wordt door en in de gemeente Tytsjerksteradiel fors geïnvesteerd in nieuwe projecten. Daar waar anderen de hand op de knip houden, zijn ze in het gemeentehuis in Burgum juist van mening dat de gemeente nu de regie in handen moet nemen. Niet meer afwachten welke vragen er op ons afkomen, maar de vragen opzoeken, stelt wethouder Doeke Fokkema.

5 ONDERNEMEND NOORDOOST FRYSLÂN TYTSJERKSTERADIEL 5 De huidige economische malaise baart de gemeente Tytsjerksteradiel zorgen. Veel midden- en kleinbedrijven binnen onze gemeentegrenzen hebben het moeilijk. Dat zie je bijvoorbeeld terug in de sportsponsoring. Bedrijven zijn vaak zeer betrokken bij de lokale sportactiviteiten, maar hebben nu minder mogelijkheden om ze ook financieel te ondersteunen, legt wethouder Doeke Fokkema uit. Invloed op de economische crisis hebben ze niet in Tytsjerksteradiel, maar meedenken met het bedrijfsleven kunnen ze wel. Fokkema: Wij vinden als gemeente bepaalde evenementen en activiteiten zo belangrijk dat we nu zelf vanaf 2013 een budget voor sponsoring hebben gereserveerd. Investeren Het is niet het enige wat ze doen in Tytsjerksteradiel. Er wordt door de gemeente en instellingen fors geïnvesteerd in onder andere de sectoren zorg, welzijn en onderwijs. De bedragen die daar in omgaan liegen er niet om: 3 miljoen voor het kindcluster in Eastermar; 7 miljoen voor het kindcentrum in Hurdegaryp; 1,9 miljoen voor de HAVO-top; in totaal 5,2 miljoen voor de multifunctionele centra in Hurdegaryp en Noardburgum en meer dan 15 miljoen voor nieuwbouw van verpleeghuis Berchhiem in Burgum. oodnodig Voeg daar nog eens de bijna 1 miljoen bij voor de renovatie van het zwembad in Burgum en het is wel duidelijk dat de gemeente niet op zijn handen zit, stelt Fokkema. Ondanks de recessie doen we veel. Het zwembad is daar een goed voorbeeld van. We vinden dat een belangrijke voorziening. We investeren in renovatie en maken het bad up-to-date voor de langere termijn. Het gevolg van bezuinigingen is wel dat we als gemeente minder kunnen betekenen voor het openlucht bad in de Trynwâlden. Het open blijven van dat bad wordt afhankelijk van inzet van de dorpsbewoners. Energie(k) loket Een ander voorbeeld waaruit blijkt dat een kleine gemeente ook groot kan zijn is het Energie(k) Loket in Gytsjerk. De gemeente stelde zich een jaar geleden samen met 12 lokale bedrijven en 2 banken tot doel om in het kader van de duurzaamheid 200 particuliere woningen grondig te isoleren. In Gytsjerk werd een modelwoning in één dag geïsoleerd en van energielabel F teruggebracht naar label A. Het project sloeg aan en binnen een jaar was de doelstelling gerealiseerd. Het heeft de gemeente recent de landelijke prijs opgeleverd voor het beste voorbeeldproject voor energiebesparing in huis. Het is het beste voorbeeld als het gaat om samenwerking tussen gemeente, bedrijven en inwoners, oordeelde de jury met daarin onder andere Agentschap NL en Milieucentraal. Eenvoudig concept Het project toont volgens Fokkema aan dat het allemaal niet zo ingewikkeld hoeft te zijn. Dit is een eenvoudig concept dat snel en zonder veel investeren te realiseren is. We gaan er dan ook mee door en leggen inmiddels met veel plezier aan andere gemeenten uit hoe het werkt. Het onderstreept bovendien het belang van de stimulerende rol die de gemeente juist in deze tijd op zich moet nemen, voegt de wethouder daar aan toe. De tijd dat wij vanuit het gemeentehuis reageerden op vragen die op ons afkwamen is voorbij. Wij moeten naar de vragen, dus naar burgers, toe. Dat vergt een andere manier van denken, maar dat hebben de ambtenaren prima opgepakt. Het versterkt de binding tussen ons, het bedrijfsleven en burgers en het blijkt nog te werken ook. Profiel DOEKE FOKKEMA Wethouder Tytsjerksteradiel GEBOREN 23 september 1954 in Leeuwarden. BURGERLIJKE STAAT gehuwd, 3 kinderen. LOOPBAAN Van 1980 tot 1987 leraar/coördinator Christelijk Kmbo in Drachen; van 1987 tot 1992 directeur gezinsverzorging Tytsjerksteradiel in Burgum; van 1992 tot 2002 hoofd personeelzaken en opleidingen en directeur van De Friese Wouden in Drachten en inmiddels 11 jaar wethouder namens het CDA in Tytsjerksteradiel. HOBBY S Sport. Zowel actief als passief. Ik heb sport ook in mijn portefeuille, maar ook de andere zaken zoals onder andere welzijn, onderwijs, landinrichting en plattelandsbeleid zou je qua interessegebied tot mijn hobby s kunnen rekenen. Dat maakt mijn werk zo leuk.

6 Vertrouwd met uw zaken... Hendrik Bosma en Wietse de Vries ADVIES EN ADMINISTRATIE Elingsloane 23, 9251 MN Burgum Tel

7 ONDERNEMEND NOORDOOST FRYSLÂN TYTSJERKSTERADIEL 7 Bijeenkomst ondernemers in de vrijetijdssector De jaarlijkse bijeenkomst voor ondernemers in de vrijetijdssector werd deze keer gehouden in klompenmuseum en -makerij Scherjon in Noardburgum. Voor de ondernemers bood dat een mooie kans om eens een kijkje te nemen bij deze collega. Hanneke Schmeink van bureau Hanneke Schmeink recreatie was aanwezig om de ondernemers te informeren over de waterrecreatievisie. Deze waterrecreatievisie wordt door haar opgesteld, samen met Theo de Bruin van NL RNT, in opdracht van de zes Noordoost Friese gemeenten. De waterrecreatievisie is een van de projecten binnen de Agenda Netwerk Noordoost. Door niet per gemeente maar met één wijde blik naar geheel Noordoost Fryslân te kijken, willen de gemeenten bijdragen aan het versterken van de recreatieve sector en het recreatieve aanbod. Natuurlijk is de visie niet alleen een zaak van de gemeenten. Met een aantal ondernemers en belanghebbenden, zoals Hiswa, zijn interviews gehouden en twee ateliers georganiseerd, waar ondernemers, belanghebbenden en overheden hebben aangegeven wat belangrijk is om te komen tot een visie met draagvlak. Verderop in dit blad kunt u een interview met Hanneke Schmeink lezen. Elisabeth Abels Gorter, regioaanjager van Touristinfo Fryslân, vertelde daarna over de provinciale informatievoorziening. Bijna alle Friese gemeenten, waaronder Tytsjerksteradiel, hebben zich hierbij aangesloten. Ondernemers in de vrijetijdssector kunnen daardoor profiteren van de mogelijkheden die Touristinfo Fryslân biedt. Heeft u raakvlakken met deze sector en wilt u meer weten? Neem dan eens een kijkje op Onder de button ondernemers vindt u alle informatie over plaatsing op de website en het visitekaartjessysteem. Markant Friesland Vanaf 2013 doet Tytsjerksteradiel mee aan Markant Friesland. Markant Friesland staat voor samenwerking van de musea in Noordoost Fryslân. Mogelijk vragen gasten u wel eens om tips voor de regio en nog waarschijnlijker, bent u zelf nog niet in het museum bij u in de buurt geweest. Kijk eens op en ontdek wat Noordoost Fryslân aan musea heeft te bieden. VOOR ONDERNEMERS IN DE VERBLIJFSSECTOR Kosteloze bedrijfsdoorlichting voor versterking ondernemerschap De Kamer van Koophandel zet zich actief in om ondernemers binnen de verblijfssector te informeren en te ondersteunen. Ondernemers in deze sector kunnen gebruik maken van het stimuleringsprogramma Versterking Ondernemerschap in uw branche. Dit programma wordt uitgevoerd door HanzeConnect en bestaat uit een kosteloze bedrijfsdoorlichting. In een gesprek van 2 á 2,5 uur neemt u met een adviseur meerdere facetten van de bedrijfsvoering door en geeft de adviseur een terugkoppeling. Ook is het mogelijk om zelf concrete vragen in te brengen. U kunt hierbij denken aan vragen als: Hoe realiseer ik meer (zakelijke) overnachtingen? Ik wil investeren, maar maak ik de juiste keuze? Hoe kan ik de omzet van mijn horeca verhogen? Hoe kan ik de sterke punten van mijn bedrijf (beter) aan potentiële gasten communiceren? Hoe kan ik sociale media (zoals Facebook, Twitter, Hyves, enz.) effectief inzetten?

8 8 ONDERNEMEND NOORDOOST FRYSLÂN TYTSJERKSTERADIEL De Centrale As: het werk is De uitvoering van De Centrale As is begonnen. Vlakbij Burgum zijn de eerste werkzaamheden al zichtbaar. Aannemer Haarsma Infra & Milieu B.V. uit Tjerkwerd heeft afgelopen tijd vlakbij de brug van Burgum zo n m3 zand per week in het zanddepot gestort. Dit zand wordt straks met zandwagens vervoerd ter voorbereiding op de aanleg van de rondweg Garyp. In het noorden begint aannemer Heijmans in 2013 aan de aanleg van De Centrale As. Projectmanager Sijtse Hilarides is verheugd dat het project De Centrale As na jaren voorbereiding nu in uitvoering is. We lossen de verkeersveiligheid en bereikbaarheidsproblemen op en laten het gebied met een plus achter, vertelt hij.

9 ONDERNEMEND NOORDOOST FRYSLÂN TYTSJERKSTERADIEL 9 begonnen Bereikbaar in de streek Projectbureau De Centrale As is gevestigd in het Streekhûs Noardeast Fryslân in Burgum. Vanaf deze locatie staan de medewerkers paraat om o.a. inwoners en ondernemers te woord te staan en een indruk te geven van de planningen en werkzaamheden. Zo wordt er tijdens de realisatie van de rondweg Garyp gebruik gemaakt van diverse bedrijven vanuit de betrokken gemeenten, bijvoorbeeld Beton- en aannemersbedrijf Veenstra uit Jistrum, Noppert Beton uit Burgum en W2N engineers uit Drachten. Waar mogelijk wordt ook Social Return ingezet. Kwetsbare groepen, zoals jongeren met een beperking of langdurig werklozen, worden op de arbeidsmarkt betrokken. Aannemer Haarsma heeft in samenwerking met de Gemeente Tytsjerksteradiel inmiddels een nieuwe medewerker in dienst die de komende tijd ondersteuning zal bieden. 'Kunstwerk' fly-over De Falom Uniek landschap De Centrale As doorkruist een uniek landschap. De inpassing van de weg krijgt daarom veel aandacht en er wordt zo goed mogelijk aangesloten op de bestaande landschapsstructuur. Ons doel is om De Centrale As op een mooie manier in te passen in het landschap, vertelt Hilarides. Op veel plekken waar lokale wegen en De Centrale As elkaar kruisen komen zogenaamde kunstwerken. Dit zijn bijvoorbeeld viaducten, (spoor)onderdoorgangen of fietsbruggen. De vormgeving van de kunstwerken en de totale beleving van de weg in het landschap worden goed op elkaar aangesloten. De weg en het landschap versterken elkaar. Het aquaduct bij het Prinses Margrietkanaal is een voorbeeld van landschappelijke inpassing. De weg gaat hier onder het kanaal door, maar blijft, op verzoek van burgers, langer onder het maaiveld. Hierdoor houden inwoners van West-Burgum zicht op de Wijde Ee. Hilarides legt uit: Je beleeft daar straks de openheid van het gebied. Door bij het aquaduct een talud met veel groen te gebruiken, is er een vloeiende overgang naar het landschap. 'Kunstwerk' aquaduct Prinses Margrietkanaal Burgum Het gebied rondom Naast het inpassen van de weg is er ook aandacht voor het gebied. Het omliggende gebied van ongeveer 7000 hectare wordt opgeknapt en het woon- en werkklimaat wordt verbeterd. De Gebiedsontwikkelings-commissie (GOC) heeft een visie voor het gebied opgesteld van waaruit verschillende projecten worden uitgevoerd. Er is aandacht voor thema s als landbouw, natuur, landschap en cultuurhistorie, recreatie en toerisme en verkeer en leefbaarheid. Op deze manier wordt er gezorgd voor een kwaliteitsimpuls over de hele breedte van het gebied en krijgt een groot deel van Noordoost Fryslân een plus.

10 FROM STANDARD TO ART FROM STANDARD TO ART MAATWERK IN SERIEBOUW MAATWERK IN SERIEBOUW DAMEN SHIPYARDS BERGUM DAMEN SHIPYARDS BERGUM W. Hoekstra Jachtcharter Feantersdyk TN Earnewâld Tel Fax De specialist in binnenafbouw Noordbergum Scheidingswanden Wandafwerking Systeemplafonds Estrich afwerkvloeren

11 ONDERNEMEND NOORDOOST FRYSLÂN TYTSJERKSTERADIEL 11 Bedrijven in Tytsjerksteradiel kunnen een zogenaamd Fairtrade bedrijf worden. Dit is eenvoudig. Hoe? Door over te stappen op fairtrade koffie en thee bijvoorbeeld. Fairtrade koekje erbij, klaar. Makkelijker kan bijna niet. En er zijn nog veel meer mogelijkheden. Denk aan fairtrade linnen, bedrijfskleding, wijn, lunchartikelen, servies: voor een groot aantal dagelijkse gebruiksartikelen is er een prima fairtrade alternatief voor handen. Ontvangers van het Fairtrade Certificaat tijdens Oars! 2012 Een Fairtrade bedrijf Ieder bedrijf dat meedoet, kan rekenen op ondersteuning van de gemeente en fairbezig.nl. Via de site van de gemeente is veel informatie te vinden. Ook is er allerhande campagnemateriaal dat ingezet kan worden om personeel, klanten en toeleveranciers bij de fairtrade campagne te betrekken. Ieder bedrijf dat meedoet, mag zich naast fairtrade bedrijf bovendien fairbezig.nl noemen. En wie wil dat nu niet? Duurzaam ondernemen is al lang geen hype meer, het is een must. Fairtrade Certificaat Tytsjerksteradiel vindt eerlijke handel erg belangrijk en stimuleert bedrijven en inwoners ook fairtrade producten te verkopen of gebruiken. Dit doet de gemeente onder andere door aan Fairtrade bedrijven en organisaties een certificaat uit te reiken. Al bijna zestig bedrijven en organisaties in de gemeente gingen u voor. Wilt u weten of uw bedrijf of organisatie ook in aanmerking kan komen voor het Fairtrade Certificaat? Neem dan contact op met de campagne coördinator Baukelien Koopmans, via of tel Deelnemers gezocht voor Oars! 2013 Op 20 april 2013 vindt de vierde editie van de Lifestyle Fair Oars! plaats. Een fair waar u volop inspiratie op kunt doen voor een duurzame levensstijl. Tytsjerksteradiel biedt duurzame en fairtrade ondernemers uit de gemeente de gelegenheid om zich op deze fair te presenteren. Belangstelling? Stuur dan een naar

12 Mr. W.M.O. van Veenweg 14a Telefoon (0511)

13 ONDERNEMEND NOORDOOST FRYSLÂN REGIONIEUWS NO 1 KORT REGIONIEUWS Geen BCD voor Netwerk Noordoost De gemeenten in Noordoost Fryslân zullen in 2013 niet met een gemeenschappelijk ondernemersplein deelnemen aan de Bedrijven Contactdagen. De gemeenten hebben deze conclusie getrokken na een enquête onder de ondernemers die het afgelopen jaar hebben meegedaan. Daaruit bleek dat er bij de ondernemers onvoldoende belangstelling is. Ondernemerscyclus Dwaande met je bedrijf afgerond Bijna vijftig startende ondernemers hebben aan één of meerdere onderdelen deelgenomen van de ondernemerscyclus Dwaande met je bedrijf. De meeste ondernemers waren net met een eigen bedrijf begonnen, maar er waren ook mensen die nog moesten starten. In zes modules kregen de startende ondernemers inzicht in hun sterke en zwakke kanten, de belangrijkste wetten en regels, effectieve marketing, financiën en belastingen. In de laatste bijeenkomst die een middag en avond duurde passeerden de diverse onderwerpen nogmaals de revue en werd gewerkt aan het eigen ondernemersplan. Op deze manier is geprobeerd ondernemers praktisch op weg te helpen. Doordat de meeste ondernemers meerdere avonden bijwoonden, leerden ze elkaar kennen en konden ze van elkaar leren. Na de avonden was er in alle gevallen nog ruimte om met elkaar na te praten. Hierdoor is er een netwerk van starters ontstaan. Uit de evaluatie aan het einde is gebleken dat het startersnetwerk zeer gewaardeerd wordt. Dit is een duidelijk signaal en in de regio kijken we dan ook naar een mogelijk behoud en vervolg hiervan. Verder zijn de deelnemers zeer tevreden over de inhoud van de startersavonden: dit blijkt uit een ruime 8 die de avonden kregen als score. In de evaluatie is ook gevraagd op welke manier de regio nog meer startende ondernemers kan steunen. Dit is input voor het nieuwe jaar, naast de algemene startersavonden die in het voorjaar plaatsvinden en de cyclus die zeker volgend jaar een vervolg krijgt. De cyclus Dwaande met je bedrijf is georganiseerd door Netwerk Noordoost, bestaande uit de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Dongeradeel, Tytsjerksteradiel, Kollumerland c.a. en Ferwerderadiel, in samenwerking met de Kamer van Koophandel. De laatste jaren is de animo voor deelname onder de ondernemers aan de jaarlijkse ondernemersbeurs in Leeuwarden al tanende. Door de crisis is de focus bij ondernemers nog sterker komen te liggen op kostenbeheersing. Uiteraard kunnen individuele ondernemers, of een groep ondernemers, zelf het initiatief nemen om wel deel te nemen aan de volgende editie van de BCD. Contactpersoon is de heer Willem van Muylwijck ( ). Vital Rural Area, november 2012 Half november 2012 is er een vergadering geweest van het Europese project Vital Rural Area in Badhoevedorp. Dit project is gericht op de sociaal economische versterking van plattelandsregio s. Achtkarspelen, Dantumadiel, Dongeradeel en Kollumerland c.a. zijn leadpartner van dit project. De 13 partners uit Nederland, Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Noorwegen, Denemarken en België hebben ruim 40 pilots in uitvoering op de volgende gebieden: versterking bedrijfsleven en arbeidsmarkt, regiomarketing en optimalisering van voorzieningen. Binnen Noordoost Fryslân wordt gewerkt aan pilots zoals: innovatieve starters, regiomarketing (o.a. Dwaande campagne, ambassadeursnetwerk), kenniswerkplaats, kenniskaart, Agenda Netwerk Noordoost, virtueel loket en klasseglas. Het doel is om instrumenten te ontwikkelen voor een vitaal platteland die ook in andere regio s toegepast kunnen worden. Zie voor meer informatie op:

14 NO 2 ONDERNEMEND NOORDOOST FRYSLÂN REGIONIEUWS GEDEPUTEERDE HANS KONST VERKLAART ECONOMISCHE BELEIDSVISIE FRYSLÂN Noordoost Fryslân wordt niet vergeten Het is een misvatting dat de provincie Fryslân bij het opstellen van de economische beleidsvisie de regio Noordoost Fryslân is vergeten. Dat zegt gedeputeerde Hans Konst. De regio wordt weliswaar niet expliciet genoemd, maar dat geldt voor meer regio s. In de visie ligt de nadruk ook niet langer op gebieden die moeten worden ontwikkeld, maar juist op markten waar wij groeikansen zien. Ook het Noordoosten profiteert daarvan, benadrukt hij met klem. VOLG ONS NU OOK VIA EN

15 ONDERNEMEND NOORDOOST FRYSLÂN REGIONIEUWS NO 3 De gemeenten in Noordoost Fryslân vinden dat de regio in de beleidsvisie wordt onderbelicht. De focus zou vooral liggen op initiatieven in steden als Leeuwarden, Heerenveen en Sneek en de gemeente Smallingerland. En dat terwijl het Noordoosten de afgelopen jaren juist zo goed heeft samengewerkt met de provincie met betrekking tot de Agenda Netwerk Noordoost. Dat we die plaatsen expliciet hebben vermeld, heeft vooral te maken met de rol die ze al vervullen, vertelt Hans Konst. Daar zijn de meeste banen en die zorgen ervoor dat er elke ochtend vanuit de omliggende gemeenten mensen naartoe rijden om te werken. Zo reist een groot deel van het Noordoosten dagelijks naar hun werk in Leeuwarden. Maar dat wil niet zeggen dat we onze prioriteiten alleen maar in die steden leggen. De regio s daaromheen kunnen juist meeprofiteren. Het gaat ons niet om gebieden, maar om specifieke markten. Voldoende kansen Zo wil de provincie de komende jaren vooral projecten rond duurzame energie, toerisme en recreatie, watertechnologie, voeding en gezondheid en zorgeconomie stimuleren. Konst benadrukt dat op al deze vlakken ook voldoende kansen liggen in het Noordoosten. We moeten de beleidsvisie nog verder uitwerken, maar er zijn volop aanknopingspunten, zegt hij. Neem duurzame energie. Dat is iets waar wij als provincie heel veel mee willen. In Noordoost Fryslân zitten enkele vooraanstaande installateurs en bouwondernemingen, die landelijk toonaangevend zijn. Die kunnen op dit vlak dus een grote rol spelen. Profiteren Hetzelfde geldt volgens de gedeputeerde eveneens voor de andere speerpunten. Leeuwarden is het centrum van de watertechnologie, maar elders in Fryslân zijn er nog veel meer ondernemingen hierin gespecialiseerd. En die profiteren mee, zegt Konst. En wat voeding betreft: in Hallum werken achthonderd mensen in de bakkerij. Ik noem een Hellema, een Helwa en Van der Meulen. De hele landbouwketen is eveneens vertegenwoordigd in Noordoost Fryslân. Het toerisme en recreatie zou nog wel een push kunnen krijgen, maar ook daar zijn we mee bezig. Denk aan het uitdiepen van de Súd Ie. De aanleg van snel internet is wel een vereiste, vindt Konst. Naast een goede en snelle bereikbaarheid over asfalt, zoals het streven is met de Centrale As, moeten Friese ondernemers - en dus ook die in het Noordoosten - tevens via de digitale snelweg te vinden zijn. Wie een goed product heeft kan zo de hele wereld bereiken. We moeten af van het Calimero-gevoel, vindt hij. Stoppen met zeggen dat we ergens buiten vallen. Ondernemers in het Noordoosten moeten juist de kansen zien die er liggen. Die regio heeft een ongelooflijk ondernemende bevolking. Uit gesprekken met deze ondernemers begrijp ik dat ze vooral behoefte hebben aan goed geschoold personeel. Dat is ook iets wat we als provincie gaan oppakken, in samenwerking met het onderwijs en de ondernemers. Consortia De provincie wil de regionale economie ook versterken door het stimuleren van consortia. Verschillende bedrijven die zich gezamenlijk presenteren aan potentiële klanten staan sterker. In Tytsjerksteradiel staat een goed voorbeeld. Daar is een voormalige hoofdmeesterwoning omgebouwd tot voorbeeldwoning, waarin aan de bouw gerelateerde ondernemingen laten zien wat er op het gebied van duurzaamheid mogelijk is. Dat was vooral een initiatief van de gemeente. Wij hebben dat opgepakt en ook elders in de provincie al gestimuleerd. Profiel HANS KONST Gedeputeerde provincie Fryslân LEEFTIJD 54 jaar. WOONPLAATS Joure. BURGERLIJKE STAAT Gehuwd, vier kinderen. HOBBY S Wandelen en kunstgeschiedenis. FAVORIETE FILM In de ban van de ring. WELKE BOEK LIGT ER OP HET NACHTKASTJE Detectives. ALS JE TWEE UUR MET IEMAND OP EEN TERRAS MAG ZITTEN. WIE ZOU DAT DAN ZIJN EN WAAROM? Met mijn vrouw. Zorgen jullie dan wel voor lekker weer? Het lijkt mij heerlijk om zomaar eens twee uren ongestoord met haar te kunnen bijkletsen. Normaal zijn we aangewezen op het weekend en vakanties.

16 IJzersterk in Noord Nederland Dokkum Heerenveen Leeuwarden Groningen Dokkum P. Prinslaan 15 Telefoon (0519) Fax (0519) Heerenveen De Kuinder 10 Telefoon (0513) Fax (0513) Leeuwarden Archimedesweg 16 Telefoon (058) Fax (058) Groningen Wismarweg 32 Telefoon (050) Fax (050)

17 FOTO S: JAN KAMMINGA, RTV KANAAL 30 ONDERNEMEND NOORDOOST FRYSLÂN REGIONIEUWS NO 5 Streekhûs Noardeast Fryslân onder grote belangstelling geopend Op maandag 5 november heeft gedeputeerde Johannes Kramer het Streekhûs Noardeast Fryslân als eerste streekhuis in Fryslân geopend. Dit deed hij samen met de burgemeester van Tytsjerksteradiel, Eric ter Keurs, namens de gemeenten in Noordoost Fryslân en de voorzitter van de Ondernemers Federatie (ONOF) Henri Geursen. De opening vond plaats tijdens een bijeenkomst voor bestuurders, raads- en Statenleden en andere betrokkenen in Noordoost Fryslân. De ruim 170 aanwezige bezoekers lieten zich door deze bijeenkomst informeren over de projecten en de samenwerking voor de toekomst van de regio. Streekhûs Het Streekhûs Noardeast Fryslân biedt ruimte voor ontmoeting en is een flexibele werkplek voor allen die een bijdrage leveren aan de Agenda Netwerk Noordoost. Vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, betrokkenen bij een project, deelnemers aan werkgroepen, medewerkers van instanties, provincie, Wetterskip en gemeenten, werken er gezamenlijk aan projecten. In het Streekhûs zitten: Gebiedsontwikkeling De Centrale As, Netwerk Noordoost, Noardlike Fryske Wâlden, Kenniswerkplaats, Plattelânsprojekten en ANWB/VVN. ANNO Vanuit de Agenda Netwerk Noordoost werkt de regio samen met de provincie aan concrete projecten die een bijdrage leveren aan een gezonde sociaaleconomische toekomst voor Noordoost Fryslân. In 2030 is het goed wonen in de regio, zijn er voldoende banen en is de omgeving op orde. Netwerk Noordoost is een samenwerking tussen de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel, Kollumerland c.a. en Tytsjerksteradiel en de provincie Fryslân. Symbool voor samenwerking Volgens gedeputeerde Kramer staat het Streekhuis symbool voor de samenwerking: Mei-inoar hawwe wy yn Noardeast de koers foar de kommende 20 jier fêst steld, dat yn oparbeidzjen yn in ynvestearringsprogramma foar de earste fiif jier útwurke is. It is no de keunst om mei in maksimale ynset fan alle belutsenen dizze plannen fierder út te wurkjen en út te fieren. Sa geane wy it meast effisjint mei it jild om en krije wy droegen plannen klear, wêr t de minsken yn Noardeast Fryslân belang by ha. It Streekhûs stiet symboal foar dizze gearwurking!

18 Profiteer van de extra service van Van der Eems Nu direct online uw drukwerk bestellen Uw voordeel: 24/7 dienstverlening + Direct besparen + Heel eenvoudig bestellen + Vertrouwde kwaliteit + Stipte levering OFFSET DRUKWERK DIGITAAL DRUKWERK WAREHOUSING DTP/OPMAAK AFWERKING Zien is geloven Zuiver water binnen handbereik. Het lijkt zo vanzelf sprekend, maar het is dé uit daging voor de toekomst. De beschikbaarheid van zoet water staat wereldwijd onder druk terwijl de water behoefte explosief groeit. Dit vraagt in de hele watersector om innovatieve oplossingen en nieuwe technieken. Dít is de toekomst van watertechnologie Watercampus Leeuwarden kijk dat is t mooie van leeuwarden De Watercampus Leeuwarden neemt hierin het voor touw. Wetenschappers uit alle delen van de wereld doen op de Watercampus onderzoek naar oplossingen op het gebied van o.a. drinkwaterproductie en afvalwaterzuivering. De Watercampus biedt bedrijven, kennisinstituten en onderwijsinstellingen alle voorwaarden om kennis te bundelen en innovatie mogelijk te maken. Hiermee is Leeuwarden hard op weg om de Europese hoofdstad van watertechnologie te worden. Meer informatie? Kijk op of

19 ONDERNEMEND NOORDOOST FRYSLÂN REGIONIEUWS NO 7 Kafee NOF ook in 2013! Kafee NOF, het initiatief vanuit ondernemers om maandelijks een netwerkbijeenkomst te organiseren, krijgt ook in 2013 een vervolg! De opzet wijzigt in die zin dat een aantal ondernemers heeft aangegeven behoefte te hebben om kort zaken met aanwezigen te delen. Elke laatste donderdag van de maand is er weer gelegenheid elkaar te ontmoeten, kennis te delen, ideeën te bespreken, te brainstormen of samen te werken. Gewoon ontspannen netwerken dus. Iedere maand Kafee Noordoost vindt elke laatste donderdag van de maand plaats van uur op een wisselende locatie. Kafee NOF reist door de hele regio. De volgende Kafee NOF s worden via bekendgemaakt. Iedereen is welkom! Tijdens een feestelijke bijeenkomst van Kafee NOF op donderdag 27 september jl. in Burdaard is de nieuwe website gelanceerd door de burgemeesters Waanders van Dongeradeel en Van den Berg van Ferwerderadiel. Overzichtelijk en fris De nieuwe Dwaande.nl is een overzichtelijke website met een frisse uitstraling die bewoners, bezoekers en bedrijven informatie biedt over Noordoost Fryslân. Naast toeristische informatie, is er informatie over woningbouwlocaties, bedrijventerreinen, projecten in de regio, de Agenda Netwerk Noordoost, netwerkbijeenkomsten en evenementen op deze site te vinden. De site is ook als mobiele versie beschikbaar. Waarom een nieuwe site? Begin 2011 is de vorige website live gegaan. Doel van deze website was om zoveel mogelijk toeristen te verleiden tot een bezoek aan Noordoost Fryslân. Op deze site was daarom de belangrijkste toeristische informatie over Noordoost Fryslân te vinden met mooie beelden. Al snel bleek de behoefte vanuit de regio met betrekking tot de site breder te zijn dan alleen de toeristische informatie. Ook Netwerk Noordoost, het samenwerkingsverband tussen de zes Noordoost Friese gemeenten en de provincie, beschikte over een eigen website die informatie gaf over de projecten binnen de Agenda Netwerk Noordoost. Gelet op de relatie en het belang tussen regiomarketing en Netwerk Noordoost lag het voor de hand om een gezamenlijke website te realiseren. Samen Deze website is een goede basis om de komende tijd verder uit te breiden. Niet een zoveelste nieuwe website, maar één waardoor bestaande sites, initiatieven en partijen bij elkaar gebracht worden om gezamenlijk de digitale bezoeker via één portal over de regio te informeren. Om dit te realiseren, is samenwerking met diverse partijen in de regio noodzakelijk. In overleg met ondernemers en samenwerkende partijen wordt de portal voor Noordoost Fryslân de komende tijd verder uitgebreid, waarbij ook de sociale media worden meegenomen. De nieuwe website Dwaande.nl is ontwikkeld door Sterc, bureau voor internet & marketing uit Surhuisterveen en Dwaande-ambassadeur.

20 GLASVEZEL EN COAX Pier Prinslaan 21, Dokkum. Telefoon (0519)

Noordoost Fryslân. Ondernemend. Lekker strunen in Odette Kids Store. editie Tytsjerksteradiel NR 3, OKTOBER 2012

Noordoost Fryslân. Ondernemend. Lekker strunen in Odette Kids Store. editie Tytsjerksteradiel NR 3, OKTOBER 2012 Ondernemend Noordoost Fryslân editie Tytsjerksteradiel NR 3, OKTOBER 2012 Lekker strunen in Odette Kids Store n Waterfront Burgum biedt kansen en mogelijkheden n Versterken economische ontwikkeling n Koos

Nadere informatie

Noordoost Fryslân. Ondernemend. Wisselplaats voor watersporters. editie KOLLUMERLAND c.a. NR 3, OKTOBER 2012

Noordoost Fryslân. Ondernemend. Wisselplaats voor watersporters. editie KOLLUMERLAND c.a. NR 3, OKTOBER 2012 Ondernemend Noordoost Fryslân editie KOLLUMERLAND c.a. NR 3, OKTOBER 2012 Wisselplaats voor watersporters n Bedrijvencentrum Kollum opent haar deuren n De verjongingskuur van restaurant Lauwersland n Notaris

Nadere informatie

noflik EXPO is drok Dwaande PTH Groep winnaar Een koe is kieskeurig Reputatiemanagement Regiomarketing wad, stad en wouden fryslân

noflik EXPO is drok Dwaande PTH Groep winnaar Een koe is kieskeurig Reputatiemanagement Regiomarketing wad, stad en wouden fryslân noflik fryslân H è t m a g a z i n e v o o r o n d e r n e m e n d : wad, stad en wouden EXPO is drok Dwaande PTH Groep winnaar Een koe is kieskeurig Reputatiemanagement Regiomarketing 6 Najaar 2011 PINNEN

Nadere informatie

Carolien Ubbink Crisis heeft voor nieuwe inzichten gezorgd. Liemers Veel nieuwe portefeuillehouders EZ

Carolien Ubbink Crisis heeft voor nieuwe inzichten gezorgd. Liemers Veel nieuwe portefeuillehouders EZ Magazine van Lindus, de ondernemersvereniging van de Liemers Negende jaargang, juli 2014 37 Carolien Ubbink Crisis heeft voor nieuwe inzichten gezorgd Liemers Veel nieuwe portefeuillehouders EZ DEC Liemers

Nadere informatie

business magazine prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Risicomanagement is kansen zien en benutten

business magazine prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Risicomanagement is kansen zien en benutten jaargang 6, juni 2009 prijs losse verkoop 5.95 Ondernemerschap prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Verder in dit nummer: Risicomanagement is kansen zien en benutten

Nadere informatie

het ONDERNEMERS ontwikkelt eigen Zuidoost-Friesland toeristisch profiel WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL NR. 3 2010 FRYSLÂN

het ONDERNEMERS ontwikkelt eigen Zuidoost-Friesland toeristisch profiel WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL NR. 3 2010 FRYSLÂN NR. 3 2010 het ONDERNEMERS FRYSLÂN B E L A N G Zuidoost-Friesland ontwikkelt eigen toeristisch profiel Financieel advies dat verder gaat Rabobank brengt nieuwe ideeën in de regio tot wasdom Heerenveen:

Nadere informatie

In tien stappen naar een eigen bedrijf

In tien stappen naar een eigen bedrijf In tien stappen naar een eigen bedrijf Zaanse succesverhalen ter inspiratie 2 Voorwoord Elk jaar starten veel mensen een eigen onderneming. Dat doen ze met passie en vanuit de behoefte aan vrijheid en

Nadere informatie

GELDERMALSEN SPECIAL 2013

GELDERMALSEN SPECIAL 2013 GELDERMALSEN Dit document wordt u aangeboden door: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX klik hier voor meer artikelen SPECIAL 2013 Bijeenkomsten

Nadere informatie

bedrijvengids 2009 2010 [ Ondernemen[d] in de regio Smallingerland Opsterland

bedrijvengids 2009 2010 [ Ondernemen[d] in de regio Smallingerland Opsterland bedrijvengids 2009 2010 [ Ondernemen[d] in de regio Smallingerland Opsterland DYNAMISCHE BUSINESS MET TROTS PRESENTEREN WIJ U DE BEDRIJVENGIDS [ONDERNEMEN[D] IN DE REGIO DAT TOT STAND KWAM IN SAMENWERKING

Nadere informatie

nieuwsbulletin voor de ondernemer in de gemeente Pijnacker-Nootdorp Van Haagen geeft antwoord Geslaagde Ledendag OVPN beelden dat aardig uit.

nieuwsbulletin voor de ondernemer in de gemeente Pijnacker-Nootdorp Van Haagen geeft antwoord Geslaagde Ledendag OVPN beelden dat aardig uit. ovpn it de gemeente Pijnacker-Nootdorp september 2011 nummer 24 nieuwsbulletin voor de ondernemer in de gemeente Pijnacker-Nootdorp 6 Van Haagen geeft antwoord 10 Geslaagde Ledendag 14 Samenwerking met

Nadere informatie

BaanBereik kijkt terug, maar vooral vooruit! Thema: Reclame, marketing en hun media. www.westfriesezaken.nl. 7 e jaargang december 2014

BaanBereik kijkt terug, maar vooral vooruit! Thema: Reclame, marketing en hun media. www.westfriesezaken.nl. 7 e jaargang december 2014 Zakenmagazine voor ondernemers, bestuurders en managers in West-Friesland e.o. 7 e jaargang december 2014 editie 05 Thema: Reclame, marketing en hun media BaanBereik kijkt terug, maar vooral vooruit! www.westfriesezaken.nl

Nadere informatie

Geslaagde start van 2015 Ondernemers positief gestemd. Bezoekers aan het woord

Geslaagde start van 2015 Ondernemers positief gestemd. Bezoekers aan het woord Geslaagde start van 2015 Ondernemers positief gestemd Bezoekers aan het woord Nieuwjaarsspeech van de heer Frans J.N. Kramer, voorzitter Federatie Bedrijvenverenigingen Alkmaar e.o. Wij willen u van harte

Nadere informatie

neutraal project van de gemeente, waar ons zonnepanelenproject weer onderdeel van uit maakt, het maatschappelijk

neutraal project van de gemeente, waar ons zonnepanelenproject weer onderdeel van uit maakt, het maatschappelijk Onderneemt Najaar 2012 Voorwoord Voor u ligt de DELS Onderneemt, boordevol interessante informatie. Informatie over actuele onderwerpen zoals de Traverse Dieren en de IJssellijn, geschreven door onze wethouder

Nadere informatie

SOD ledenvergadering in galop H. Wijma koninklijk onderscheiden t Eibersnêst: beste camperplek Primera: uw gemakshop Leegstra: passie voor de Sûkerei

SOD ledenvergadering in galop H. Wijma koninklijk onderscheiden t Eibersnêst: beste camperplek Primera: uw gemakshop Leegstra: passie voor de Sûkerei SOD ledenvergadering in galop H. Wijma koninklijk onderscheiden t Eibersnêst: beste camperplek Primera: uw gemakshop Leegstra: passie voor de Sûkerei 16 e jaargang juni 2015 ONGELUKJE? Berging door onze

Nadere informatie

NO. 4. Salland Zakelijk geeft Sallandse ondernemers een gezicht. Hét promotiemagazine voor het Sallandse bedrijfsleven

NO. 4. Salland Zakelijk geeft Sallandse ondernemers een gezicht. Hét promotiemagazine voor het Sallandse bedrijfsleven NO. 4 DECEMBER 2014 JAARGANG 10 Salland Zakelijk geeft Sallandse ondernemers een gezicht Kijk voor de namen op www.sallandzakelijk.nl Hét promotiemagazine voor het Sallandse bedrijfsleven Autobelettering

Nadere informatie

magazine voor ondernemer & ondernemen in Prins Alexander en omstreken StartMeUp op bezoek in ondernemershuis

magazine voor ondernemer & ondernemen in Prins Alexander en omstreken StartMeUp op bezoek in ondernemershuis magazine voor ondernemer & ondernemen in Prins Alexander en omstreken Jaargang 3 - Nummer 8-2013 Start Up Quality Internetworking Het netwerk is de fundering van elk bedrijf Café Wilskracht Bestaat 20

Nadere informatie

Groningen. Drymer Unieke fietsbeleving. Lode Holding Een bescheiden winnaar. ETB Groningen Anders naar zaken kijken 1

Groningen. Drymer Unieke fietsbeleving. Lode Holding Een bescheiden winnaar. ETB Groningen Anders naar zaken kijken 1 knooppunt Ondernemersmagazine voor de gemeente Groningen Groningen Drymer Unieke fietsbeleving Lode Holding Een bescheiden winnaar ETB Groningen Anders naar zaken kijken 1 1 e jaargang - nr. 4 - winter

Nadere informatie

Vizier op noordelijke kansen

Vizier op noordelijke kansen I NOORDNIEUWS MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 19 NUMMER 2 > 2014 investeringsvisie Vno-ncw noord Vizier op noordelijke kansen > AnnemIeke LAntInk: niets zo slecht ALs niet meer meedoen > Anne JAn zwart

Nadere informatie

het ONDERNEMERS ONLINE Hoogveld Groep combineert de voordelen van vast en flexibel personeel Grote precisie, korte levertijden

het ONDERNEMERS ONLINE Hoogveld Groep combineert de voordelen van vast en flexibel personeel Grote precisie, korte levertijden NR. 1 2010 het ONDERNEMERS MOERDIJK B E L A N G Grote precisie, korte levertijden Efficiënt, effectief én betaalbaar Veelzijdigheid is onze kracht Een sterk merk biedt weerwerk ONLINE WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL

Nadere informatie

Oktober 2013. Drechtsteden. een kansrijke regio. Innovatief ondernemen. (interne) status quo doorbreken. dinnerdaten. vorkje prikken in de regen 1

Oktober 2013. Drechtsteden. een kansrijke regio. Innovatief ondernemen. (interne) status quo doorbreken. dinnerdaten. vorkje prikken in de regen 1 Oktober 2013 Drechtsteden een kansrijke regio Innovatief ondernemen (interne) status quo doorbreken dinnerdaten vorkje prikken in de regen 1 ACTIVITEITEN AGENDA Leerparkpromenade 2013 31 oktober 14 november

Nadere informatie

We willen dichtbij onszelf blijven

We willen dichtbij onszelf blijven Adelheid Ponsioen: We willen dichtbij onszelf blijven Juni 2011 Ledenmagazine van Ondernemerskansen in Turkije Biobased heeft de toekomst Beerze Bulten blijft innoveren Provincie Utrecht kan nog dynamischer

Nadere informatie

Terugblik Handelsreis VN-NCW Noord

Terugblik Handelsreis VN-NCW Noord I NOORDNIEUWS MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 20 NUMMER 2 > 2015 Terugblik Handelsreis VN-NCW Noord HAMBURG: STAD MET EEN AANSTEKELIJKE ENERGIE > Ondernemers in Hallum kunnen eindelijk vooruit > Noordelijke

Nadere informatie

Plannen ontwikkelen en concretiseren

Plannen ontwikkelen en concretiseren VacatureMatch! Klik hier voor het volledige vacatureaanbod van GemeenteBanen.nl >> De GemeenteBanen Krant van Nederland Uitgave 4 - april 2010 kandidaat belicht Automonteur, banketbakker of toch brand

Nadere informatie

PCextreme Het succesverhaal van innovatieve ondernemers

PCextreme Het succesverhaal van innovatieve ondernemers zeeland ZEELAND het HET zakenblad ZAKENBLAD van VAN zeeland ZEELAND Jaargang 2627 nummer NUMMER 52 april Juli 2011 2010 PCextreme Het succesverhaal van innovatieve ondernemers Zeeland Ontwaak Pleidooi

Nadere informatie

DRIEHOEKSverhouding over ontwikkelingen binnen de Stedendriehoek

DRIEHOEKSverhouding over ontwikkelingen binnen de Stedendriehoek 2 Van agenda naar to-do lijstje De maakbare regio? Kermit de Kikker: It s not easy being green DRIEHOEKSverhouding over ontwikkelingen binnen de Stedendriehoek 10e jaargang juli 2013 Dagelijks Bestuur(d)

Nadere informatie

Metin Durmus Blij dat ik in een dorp ben opgegroeid. Gerard Nijland Hoe je het ook bekijkt, het wethouderschap is nooit saai

Metin Durmus Blij dat ik in een dorp ben opgegroeid. Gerard Nijland Hoe je het ook bekijkt, het wethouderschap is nooit saai Magazine van Lindus, de ondernemersvereniging van de Liemers Negende jaargang, september 2014 38 Metin Durmus Blij dat ik in een dorp ben opgegroeid Gerard Nijland Hoe je het ook bekijkt, het wethouderschap

Nadere informatie

[ Muziek op de fiets ]

[ Muziek op de fiets ] J u n i / J u l i 2 0 0 8 n R 1 2 0 [ Muziek op de fiets ] [ Is er leven na de fiets? ] [ De keuze van Michiel Kranendonk ] [ De mooiste juwelen komen uit Friesland ] [ Werving & selectie is een vak apart

Nadere informatie

ANGÈLE MAGRÉ, KAMERACADEM!E: HAAGLANDEN START MET TRAINEESHIP WETHOUDER HENK KOOL: NAJAAR 2009 Relatiemagazine voor overheid en bedrijfsleven THEMA:

ANGÈLE MAGRÉ, KAMERACADEM!E: HAAGLANDEN START MET TRAINEESHIP WETHOUDER HENK KOOL: NAJAAR 2009 Relatiemagazine voor overheid en bedrijfsleven THEMA: FOCUS HAAGLANDEN jaargang 6 ANGÈLE MAGRÉ, KAMERACADEM!E: Wij leveren maatwerk voor ondernemers HAAGLANDEN START MET TRAINEESHIP Afgestudeerden boeien en binden THEMA: [werk & ondernemen] WETHOUDER HENK

Nadere informatie

Nieuw: Servicepunt voor lokale initiatieven Drentse Energie Organisatie. Laat u inspireren door zon. Themanummer Lokaal energie opwekken in Drenthe

Nieuw: Servicepunt voor lokale initiatieven Drentse Energie Organisatie. Laat u inspireren door zon. Themanummer Lokaal energie opwekken in Drenthe DOEN Magazine over duurzaam ondernemen in Drenthe Themanummer Lokaal energie opwekken in Drenthe Hooghalen Duurzaam: lokale bedrijven en bewoners bundelen krachten Laat u inspireren door zon 7 juli 2012

Nadere informatie

Kansen in mindere tijden. Statements WD als voeding voor de politiek. Visieontwikkeling en uitvoering

Kansen in mindere tijden. Statements WD als voeding voor de politiek. Visieontwikkeling en uitvoering In het nieuwsd April 2009 In deze uitgave: Industriedag 2009 Bezoek stadsdepot Maatregelenpakket economische recessie Thema: Onderwijsleerbedrijven vergen tijd én geduld KvK en de Drechtsteden Kansen in

Nadere informatie