JAARVERSLAG 2012 STICHTING JOIN!FORKIDS CHANGING LIVES CHANGING WORLDS. Jaarverslag /17

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 2012 STICHTING JOIN!FORKIDS CHANGING LIVES CHANGING WORLDS. Jaarverslag 2012 1/17"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2012 STICHTING JOIN!FORKIDS CHANGING LIVES CHANGING WORLDS Jaarverslag /17

2 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD JOIN!FORKIDS MISSIE EN VISIE JOINED! KINDERPROJECTEN Monitoring en terugkoppeling Voorbeeld kinderprojecten Nieuwe kinderprojecten Inspectiebezoeken kinderprojecten in Resultaten Scholarships Dromen Droom Wiskundebijles Bouw Upendo School ORGANISATIE EN BESLUITVORMING Organisatie Bestuur en directie Besluitvorming Medewerkers SPONSORWERVING Sponsoring in natura Zakelijke acties Particuliere Acties Scholenacties Structurele Zakelijke Vrienden Resultaten sponsorwerving Kosten Samenwerking sociale ondernemingen MARKETING EN COMMUNICATIE Website Social Media Promotiemateriaal Jaarverslag /17

3 6 PLANNEN Spannende uitdagingen Dank aan iedereen die heeft bijgedragen Jaarverslag /17

4 VOORWOORD Voor je ligt het tekstueel jaarverslag Dit jaarverslag geeft een onderbouwing van de cijfers in het financiële jaarverslag was een mooi en interessant jaar voor Stichting Join!forkids. De inkomsten zijn minder positief dan begroot qua financiën maar daar tegenover staat dat de groei van het aantal mensen die bij Join!forkids zijn betrokken positiever is uitgevallen dan de doelen die hiervoor van te voren waren gesteld. Een organisatie als Join!forkids kan op dit moment alleen blijven voortbestaan als mensen zich vrijwillig, vaak naast hun baan, zich willen inzetten voor een mooiere wereld voor kinderen. Het vinden van de juiste vrijwilligers, toppers die zelfstandig willen en kunnen werken, kanjers die hun expertise en talent willen bijdragen dat zijn heel bijzondere mensen. Dat zijn mensen die zich realiseren dat ondanks de economische crisis waar we hier in Europa mee te maken hebben, wij het in vergelijking met kinderen die zichzelf moeten zien te redden, nog steeds erg goed hebben. Wij hebben de vrijheid om keuzes te maken, de mogelijkheid onze dromen waar te maken, de luxe dat al onze kinderen naar school gaan, er hier in Nederland niemand op straat hoeft te slapen en iedereen te eten heeft. Hoe je het wendt of keert, hier in Nederland zie je geen kinderen op straat werken, bedelen of slapen. Uiteindelijk hebben we overal een vangnet voor en leven we in die zin nog steeds allemaal in luxe. Mijn doel is om zoveel mogelijk kinderen in de door ons gescreende kinderprojecten de mogelijkheid te bieden om naar school te gaan. Kinderen die naar school gaan leren om verantwoordelijk te zijn voor hun leven en kunnen daardoor keuzes maken die zij anders nooit zouden kunnen overwegen. Ik probeer mezelf voor te stellen hoe Nederland er uit zou zien wanneer drie kwart van de bevolking niet naar school zou zijn geweest. Mijns inziens is de enige mogelijkheid om levens van kinderen, gemeenschappen, dorpen, districten, provincies, landen en de wereld te veranderen, is kinderen de mogelijkheid te bieden om naar school te gaan. Ik blijf geloven en werk er fulltime hard voor om naast sponsorwerving ook commerciële activiteiten voor Join!forkids te ontplooien waarmee we naast alle inzet van vrijwilligers ook mensen kunnen betalen voor hun werkzaamheden. Dit is mijn baan, dit is mijn droom, dit is mijn leven. Ik ben in mijn leven geen biologische moeder geworden maar ik voel het als mijn levenstaak om voor zoveel mogelijk kinderen in de wereld een macro moeder te zijn die ervoor zorgt dat haar kinderen een mooie toekomst tegemoet gaan. Ik ben dankbaar dat ik in Nederland woon, naar school ben geweest en mijn droom heb kunnen realiseren en dank vanuit de grond van mijn hart het bestuur, alle vrijwilligers, bedrijven, scholen, studenten, particulieren en kinderen die in onze organisatie Join!forkids geloven. Zonder jullie vertrouwen en inzet zou Join!forkids niet kunnen bestaan en zouden we de 50 kinderen die we dit jaar hebben ondersteund met een scholarship geen toekomst hebben. José Brouwer Oprichter en Projectdirecteur Stichting Join!forkids Jaarverslag /17

5 1 JOIN!FORKIDS MISSIE EN VISIE Stichting Join!forkids is geboren op 8 mei 2006 en is opgericht door José Brouwer. Het doel van stichting Join!forkids is om via betrouwbare kleinschalige ontwikkelingsprojecten kinderen in ontwikkelingslanden de mogelijkheid te geven naar school te gaan en een toekomst op te bouwen. Om te bepalen welke projecten in aanmerking komen om ondersteunt te worden, heeft Join!forkids een praktijk keurmerk ontwikkeld. Er zijn zo'n kleinschalige goede doelen in Nederland geregistreerd. Hoe weet je nu als bedrijf, school of particulier of een goed doel ook daadwerkelijk te vertrouwen is, of het geld naar het doel gaat waar jij het voor hebt bestemd etc. Dat is een taak die Join!forkids op zich neemt en ook zeer serieus neemt. Join!forkids screent deze projecten aan de hand van een uitgebreide lijst met selectiecriteria en bezoekt de projecten. Daarna wordt, indien alles in orde is, het praktijkkeurmerk JOINED! gegeven. Nadat het keurmerk is gegeven, gaat Join!forkids een langdurige samenwerking aan met deze projecten en coacht de initiatiefnemers naar duurzaamheid. Dit houdt in dat we hen ondersteunen en adviseren hoe zij het project uiteindelijk kunnen overdragen aan de lokale gemeenschap. Een tweede belangrijke factor waar Join!forkids op screent is de zelfredzaamheid. Ook hier heeft JFK de functie van sparring partner en adviseur om commerciële activiteiten op te starten die als doel hebben om de operationele kosten van het sociale project te dekken. Naast het screenen, monitoren en coachen van de projecten zet Join!forkids zich in als ambassadeur van deze projecten en werft zij sponsoren via bedrijven, scholen en particulieren. Deze donaties worden aangewend om scholarships voor kinderen en dromen voor de projecten te realiseren. MISSIE JOIN!FORKIDS Join!forkids wil kinderen in ontwikkelingslanden een menswaardig bestaan geven door hen te ondersteunen met hun ontwikkeling en zo te zorgen dat zij tot bloei komen. Wij geloven dat kinderen geborgenheid, liefde en aandacht nodig hebben. Dit is de bron om met vertrouwen hun levenspad te volgen en in zichzelf te geloven. Wij geven kinderen daarom de kans om naar school te gaan en zich te ontwikkelen. VISIE JOIN!FORKIDS Join!forkids inspireert, motiveert en verbindt. De kinderen en projecten in het buitenland, de zakelijke partners waar JFK mee samenwerkt, haar donateurs en haar werknemers. Join!forkids is een praktisch keurmerk voor kleinschalige, particuliere goede doelen gericht op educatie en ontwikkeling van kinderen. Projecten die het JOINED! keurmerk hebben, worden geleid door een Nederlander ter plaatse, zijn betrouwbaar en transparant. Join!forkids coacht, adviseert en verbindt de projecten om op termijn financiële onafhankelijkheid te realiseren en het project over te dragen aan de lokale bevolking. Jaarverslag /17

6 2 JOINED! KINDERPROJECTEN De kinderen die Join!forkids met scholarships ondersteunt, maken onderdeel uit van projecten die door Nederlandse initiatiefnemers worden uitgevoerd en het JOINED! keurmerk hebben ontvangen. Alle onderstaande kinderprojecten zijn uitgebreid gescreend aan de hand van beoordelingscriteria die terug te vinden zijn op onze website. Nadat de projectdirecteur en het bestuur haar goedkeuring heeft gegeven ontvangen de projecten het praktijkkeurmerk JOINED! dat zij op hun website plaatsen en in hun uitingen naar buiten mogen gebruiken. In 2012 heeft Join!forkids zeven JOINED! kinderprojecten ondersteund met donaties, advies, coaching en expertise. Binnen de zeven projecten hebben we in totaal ook dit jaar weer 50 kinderen gesponsord met hun educatie. Project Land Initiatiefnemer JOINED! sinds Aantal kinderen naar school Peduli Anak Indonesië Chaim Fetter TCDF Thailand Roos Tieges Los Niños Guatemala Ana Maria Ackermans Let s Care Filippijnen Erna Vinkers Homeless Child Honduras Bas Wiersma Inmenszo Peru Anika van der Kevie Upendo Kenia Marieke Clotscher (7 kinderen vanaf 2013) Elly's Kids* Guatemala Elly Cosijn Opgeheven 2 Totaal 50 * Het project Elly's kids in Guatemala is in 2012 opgeheven. Om de twee kinderen uit dit project, die in ons scholarship programma zitten niet de dupe te laten zijn, heeft het bestuur van Join!forkids besloten Ana Lidia en Marleni te blijven steunen tot aan het einde van hun studie. Hiervoor is een apart contract getekend met Elly Cosijn voormalig initiatiefnemer van Elly's kids. Deze twee scholarships lopen af in 2013 waarna beide jonge vrouwen en moeders op zoek kunnen gaan naar een baan. Voor een specificatie van de hoogte van donaties die aan de verschillende projecten zijn uitgekeerd voor de scholarships, verwijzen we graag naar het financiële jaarverslag Monitoring en terugkoppeling De projectdirecteur José Brouwer en projectmedewerker hebben structureel overleg met initiatiefnemers over voortgang, behoefte, besteding en terugkoppeling van donaties. Dit overleg vind per kinderproject minimaal vier keer per jaar plaats, life, telefonisch of via skype. Van ieder overleg wordt een verslag met actiepunten gemaakt zodat we de voortgang van het project kunnen blijven monitoren. Ook wordt de voortgang van alle kinderen die aan ons scholarship fonds deelnemen besproken. We bespreken hoe het gaat met het kind in het algemeen en hoe de voortgang is op school. Twee maal per jaar koppelen we via tekstuele updates terug met schoolrapporten voorzien van handtekening, foto s en de effecten voor de kinderen. Het gaat hier dan om Zakelijke of Particuliere Vrienden of scholen die een of meerdere specifieke kinderen sponsoren. 2.2 Voorbeeld kinderprojecten Stichting Los Ninos is door haar omvang (totaal aan donaties drie achtereenvolgende jaren meer dan ) op onze website al in 2011 verhuisd naar de voorbeeldprojecten. Stichting Los Jaarverslag /17

7 Niños wordt in bovenstaand overzicht nog wel genoemd in verband met het feit dat Join!forkids deze stichting tot 2014 ondersteunt met drie scholarships van de familie Dubon: Gaby, Erick en Brayan. Brayan heeft in 2012 zijn middelbare school afgerond en zijn diploma behaald. Erick is in 2012 met zijn middelbare school begonnen en zal deze school in 2014 afronden. Gaby studeert in 2013 af van haar leraresopleiding. 2.3 Nieuwe kinderprojecten In 2012 hebben we drie nieuwe projecten gescreend en ons praktijk keurmerk JOINED! toegekend. Stichting Inmenszo, Peru, oprichter Anika van der Kevie Stichting Inmenszo, een project van Anika van der Kevie in Peru. In Cusco heeft Anika en haar lokale team een programma ontwikkelt voor kansarme jongeren waarbij zij hen een (deel)studiebeurs verschaft inclusief begeleiding en workshops. Daarnaast heeft Inmenszo sinds 2010 een cultureel studiecentrum geopend waar kinderen en jongeren terecht kunnen voor bijscholing, maken van huiswerk, persoonlijke psychologische begeleiding en creatieve workshops. Zij werken samen met lokale organisaties, wijkbestuur en ouders c.q. verzorgers om dit project succesvol en duurzaam te laten verlopen. Join!forkids sponsort 5 kinderen in het project Inmenszo met een scholarship en realiseert daarnaast de droom om 5 kinderen te begeleiden in het studiecentrum. Om meer detail informatie te lezen verwijzen wij graag naar onze website. Op deze pagina lees je meer over het project Inmenszo en vind je aan de rechterkant de droom en de scholarships. Upendo Children's Home, Kenia, oprichter Marieke Clotscher Stichting Upendo Children's Home, een project van Marieke Clotscher in Kenia. Marieke heeft in Kenia een opvanghuis voor 24 weeskinderen die daar permanent wonen, naar school gaan en verzorging krijgen door vier Keniaanse mama s. In januari 2013 heeft Marieke de deuren van de Upendo Academy (kleuterschool) geopend waar uiteindelijk 90 kleuters van alleenstaande moeders met name Engelse les krijgen. Dit is essentieel in Kenia om daarna de stap naar de basisschool te mogen en te kunnen maken. Join!forkids heeft via de Jenaplan School Witte Vrouwen in Utrecht een klaslokaal gefinancierd inclusief de inrichting. De Vrienden van Join!forkids realiseren vanaf 2013 de kleuterschool opleiding van 7 kinderen waarvan hierboven er vijf te zien zijn. Om meer informatie te lezen over Upendo, de droom van de bouw van de kleuterschool en de 7 kinderen die we sponsoren kun je hier klikken. Jaarverslag /17

8 Knowledge for Children, Oeganda, Mirjam Altena Knowledge for Children is een project opgericht door Arnold Rozenbeek in Kameroen. In verband met het grote succes is Arnold tevens een project met eenzelfde opzet gestart in Oeganda. De projectleider in Oeganda is Mirjam Altena. KfC werkt op basisscholen aan het verbeteren van de kwaliteit van het basisonderwijs door middel van het verspreiden van schoolboeken en het geven van seminars voor leraren en ouders. Hierbij werken zij volgens het principe van co-investing met de gemeenschap met als doel om financiële zelfredzaamheid voor kwalitatief basisonderwijs mogelijk te maken. Klik hier om meer over Knowledge for Children en hun droom te lezen. 2.4 Inspectiebezoek Let's Care in 2012 In 2012 is door José Brouwer, de projectdirecteur een bezoek gebracht aan Let's Care op de Filippijnen. Het ticket is gesponsord door 2dePoint, het bedrijf van Johanneke Langenbach. De overige kosten zijn door de projectdirecteur zelf betaald. Tijdens dit projectbezoek is de voortgang van Lets Care gecontroleerd. We hebben kunnen ervaren wat de impact van de jonge meisjes is van de opvang en begeleiding door het lokale team van Erna. Deze beschadigde en- of verwaarloosde meisjes hebben geen enkele plek om naar toe te gaan en worden aan hun lot overgelaten hetgeen vaak eindigt op straat en in de prostitutie. Een meisje van 7 dat niet meer wilde praten na in de steek te zijn gelaten door haar vader en moeder zien we veranderen in een vrolijk, lachend meisje dat weer langzaamaan begint te praten, met andere kinderen contact zoekt en naar school gaat. Erna heeft in de Filippijnen een zeer professioneel team samengesteld met onder andere een psychosociaal therapeut. Ook is Erna stap voor stap het project aan het overdragen aan het lokale team. Door het opzetten van commerciële activiteiten zoals de Beauty salon en investering te zoeken voor haar Eco Farm wordt gewerkt aan het in de toekomst kunnen dekken van de operationele kosten. 2.5 Resultaten Scholarships In 2010 heeft Join!forkids het scholarship programma opgericht. We begonnen in 2010 met het sponsoren van schoolopleidingen voor 28 kinderen. Aan ieder scholarships ligt een officieel getekend scholarship contract ten grondslag. Join!forkids garandeert dat al deze kinderen hun basisschool, middelbare school of vakopleiding kunnen afmaken en afhankelijk van het verloop en de ontwikkeling van de kinderen, sponsort Join!forkids deze kinderen telkens met een volgende opleiding tot aan het vinden van een baan. In 2012 hebben we 50 kinderen gesponsord met hun schoolopleiding. Alle 50 kinderen zijn overgegaan naar de volgende klas, hetgeen een mooie prestatie is gezien de verledens en de situaties waar deze kinderen uitkomen. Dit is het resultaat van een intensieve begeleiding en opvang door de initiatiefnemers en hun lokale staff die deze kinderen bijstaan en ondersteunen. Twee kinderen hebben hun studie afgerond in In Guatemala heeft Brayan Dubon zijn middelbare school afgemaakt en in Honduras heeft Louis Miguel Fortin zijn studie afgerond en zelfs al een baan gevonden. Brayan en Louis zijn allebei erg trots op de door hun behaalde resultaten en hadden dit nooit kunnen en durven dromen toen zij op straat leefden en voor zichzelf moesten zorgen. Voor deze kinderen heeft Join!forkids de cirkel van armoede Jaarverslag /17

9 en onveiligheid doorbroken en we gaan er dan ook voor dat we voor alle andere kinderen die aan ons scholarship programma deelnemen dit ook realiseren. Voor deze kinderen is naar school gaan het verschil tussen een leven op straat zonder toekomst met een zeer lage levensverwachting en een leven waarin zij keuzes kunnen overwegen die zonder opleiding nooit mogelijk zouden zijn geweest. Zo kunnen zij verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen toekomst en uiteindelijk hun dromen realiseren. 2.6 Dromen Naast het sponsoren van scholarships ontvangen we van de initiatiefnemers aanvragen om dromen voor meerdere kinderen te realiseren of dromen die een impact hebben voor het gehele kinderproject. Join!forkids beoordeelt de duurzaamheid van de dromen en bepaalt of en hoe we bijdragen aan de ingediende droom (projectplan met begroting) Droom Wiskundebijles volgende klas Bouw Upendo School In 2012 hebben we net als in 2011 de droom van Homeless Child voor acht kinderen gerealiseerd. Deze kinderen hadden problemen met wiskunde en dreigden hun schooljaar te blijven zitten. Om deze kinderen te ondersteunen heeft Join!forkids zes maanden wiskundebijles gerealiseerd voor de vier kinderen in Honduras. Hun schoolrapporten en de rapportages van de kinderen laten zien dat deze kinderen veel baat hebben gehad bij de extra wiskundelessen. Door de extra wiskundebijles zijn deze vier kinderen ook dit jaar weer overgegaan naar de De droom van Upendo Children s Home was om een eigen kleuterschool te bouwen voor 90 kinderen van zoveel mogelijk alleenstaande vrouwen. Deze kinderen hebben geen enkele kans op een toekomst wanneer zij niet kunnen starten met kleuteronderwijs waar zij onder andere de Engelse taal leren. Join!forkids heeft via de Jenaplan School Witte Vrouwen één klaslokaal inclusief inrichting kunnen realiseren. De bouw heeft in het vierde kwartaal 2012 plaatsgevonden. In januari 2013 heeft de kleuterschool haar deuren officieel kunnen openen. Jaarverslag /17

10 3 ORGANISATIE EN BESLUITVORMING 3.1 Organisatie De organisatie van Join!forkids bestaat in 2012 uit een bestuur zonder operationele taken, de projectdirecteur, vier vaste vrijwilligers en acht Zakelijke Vrienden die vanuit hun eigen bedrijf en expertise diverse taken uitvoeren en hun uren in natura doneren. Daarnaast is in 2012 een nieuw projectteam geworven met 10 jong professionals die vanaf 8 december 2012 van start is gegaan. 3.2 Bestuur en directie In 2012 heeft er geen verandering plaatsgevonden in het bestuur. Wel is besloten dat in 2013 een nieuw operationeel bestuur wordt geworven. Dit is één van de doelen die in het jaarplan 2013 is beschreven. De zittende bestuursleden hebben ook in 2012 hun taken uitgevoerd op geheel vrijwillige basis en geen vergoeding voor hun functie ontvangen, ook geen onkostenvergoeding. De taken van de bestuursleden hebben zich afgelopen jaar beperkt tot het plannen en houden van bestuursvergaderingen waarbij de freelance projectdirecteur uitgenodigd werd om te rapporteren over de voortgang en het afleggen van verantwoording. In 2012 zijn er op verzoek van het bestuur twee bestuursvergaderingen geweest waarvan de notulen ondertekend zijn. Voorzitter: Sylvia Riper (per december 2010) Penningmeester: Jan Willem Rikkers (per december 2008) Secretaris: Bionda Honig (per maart 2011) De freelance projectdirecteur, die werkt vanuit haar eigen onderneming, heeft taken uitgevoerd op het gebied van fondswerving, marketing en communicatie, social media, het coachen van de kinderprojecten, het verzorgen van de updates naar de sponsoren en administratie. Tot november 2012 heeft projectmedewerker Willy van Pruijssen de freelance projectdirecteur twee dagen per week ondersteund in het coachen van de kinderprojecten, de administratie van de scholarships en het aansturen van de contentbeheerder. 3.3 Besluitvorming De interne communicatie vindt plaats per , zodat eenvoudige besluiten in overleg en efficiënt genomen kunnen worden. De belangrijkste besluitvorming vindt echter plaats tijdens de bestuursvergaderingen. In 2012 heeft het bestuur twee maal vergaderd. Er zijn geen nieuwe bestuursbesluiten genomen in Medewerkers Willy van Pruijssen heeft na 1,5 werkzaam geweest te zijn als projectmedewerker de organisatie Join!forkids in november 2012 verlaten om haar eigen dromen te gaan realiseren. In de laatste nieuwsbrief van 2012 hebben we haar bedankt en succes gewenst. Haar functie is in december 2012 overgenomen door Jacqueline Blankenstein. Ook is onze contentmanager Fin Kerssies in 2012 gestopt wegens het zich volledig willen richten op zijn carrière. Fin heeft veel werk verzet omtrent het bouwen en het verzorgen van de content voor de website. Zijn functie is in november 2012 overgenomen door Rolf Koppers. Jaarverslag /17

11 De vaste Join!forkids medewerkers in 2012 zijn: Paul Westerhout Boekhouder (gestart mei 2006) Michiel Huisjes Administratief Medewerker (gestart mei 2006) Fin Kerssies Contentmanager (gestopt oktober 2012) Rolf Koppes Contentmanager en social media (gestart oktober 2012) Edwin Vriesman Websitebouwer (gestart mei 2012) Willy van Pruijssen Projectmedewerker (gestopt november 2012) Jacqueline Blankenstein Projectmedewerker (gestart december 2012) 10 jong professionals Verdeeld in subteams (gestart december 2012) In 2012 is één keer een bijeenkomst georganiseerd voor de vaste medewerkers van Join!forkids in een informele sfeer. Deze bijeenkomst heeft plaatsgevonden bij de voorzitter Sylvia Riper. 4 SPONSORWERVING Om de kinderprojecten te kunnen screenen en te monitoren, scholarships te sponsoren en onze eigen organisatie draaiende te kunnen houden zijn financiële middelen nodig. We benaderen bedrijven, scholen en particulieren om hen te betrekken bij de kinderprojecten die ons keurmerk JOINED! hebben gekregen. 4.1 Sponsoring in natura De reden dat we onze operationele kosten zo laag kunnen houden is te danken aan de samenwerking met Zakelijke Vrienden. Onderstaande bedrijven hebben Join!forkids gesponsord met hun uren, expertise en hun core business. Rokade Advies BV boekhouding en voorbereiding jaarverslag voor accountant Ontwerpbureau Comcombi ontwerpt al onze uitingen (flyers, posters en brochure) Drukkerij Zoeterhage drukt en print al onze uitingen (flyers, posters en brochure) Dutchurban bouwt en onderhoudt de website All in the Picture - heeft een JFK promotie filmpje gemaakt Ormit - heeft een keurmerk onderzoek uitgevoerd Stichting Laluz - heeft deelname aan het programma IamVolonteer mogelijk gemaakt Bax - heeft de Join!forkids T-Shirts voor de heldenrace gedoneerd 4.2 Zakelijke acties 2012 Net als de voorgaande vier jaren mocht Join!forkids ook in 2012 weer aanwezig zijn op de relatiedag van administratiekantoor Rokade Advies BV in Rotterdam. Tijdens dit jaarlijks terugkerende evenement heeft Join!forkids weer het haringvaatje geveild hetgeen een bedrag heeft opgeleverd van Dit is inclusief de schitterende bijdrage van van Stichting Van Tromp. De opbrengst wordt besteed aan de drie jarige ICT opleidingen van Iskandar en Ridwan en aan de zes jarige basisschool opleiding van Gilang Sandi. Al deze kinderen zijn betrokken bij het kinderproject Peduli Anak in Indonesië. Daarnaast wordt de opleiding van een aantal kinderen van Homeless Child in Honduras gesponsord: Denis Gabriel Cruz, Eduardo Saravia, Luis Miguel Fortin, Christian Eduardo Salazar en Kevin Soriano. Jaarverslag /17

12 4.3 Particuliere Acties 2012 In 2012 heeft een aantal particuliere acties plaatsgevonden. Hieronder volgt een overzicht: Maand Actie Bedrag Besteding Feb Actie Willy en haar vrienden 775 Opvang Bibi, Let s Care Juli Sponsorloop, markt Basisschool Witte Vrouwen Bouw school, Upendo Dec Ronald Waasdorp: donatie ipv kerstkaarten 100 Scholarship Siti, Peduli Anak Okt Jonnet Galle: actie voor Siti 179 Scholarship Siti, Peduli Anak Okt Marc Verroen: Santiago de Compostella 242 Scholarship Siti, Peduli Anak Sept Jonnet en Nico: verjaardagsfeest 556 Scholarship Hasbullah Juli KidsRun: stand in Leiden 72 Scholarship Samsul, Peduli Juli Heldenrace (6 particulieren) Scholarship Samsul, Peduli 4.4 Scholenacties 2012 In 2012 zijn drie gastlessen verzorgd door Join!forkids op de Hogeschool Amsterdam. Naar aanleiding van de gastles voor de studenten van de minor Zingeving & Samenleving is in 2012 de kerstmarkt door studenten georganiseerd. Met de opbrengst is voor vijf kinderen in Peru huiswerkbegeleiding en begeleiding in hun persoonlijke ontwikkeling gerealiseerd. Het resultaat van de drie andere presentaties en gastlessen was dat vijf studenten naar verschillende kinderprojecten in het buitenland zijn geweest. Ook hebben de gastlessen geresulteerd in twee groepen studenten die onderzoek hebben gedaan voor Join!forkids. Éen onderzoek gaat over het in kaart brengen van de zelfredzaamheid van de JOINED! kinderprojecten en het andere onderzoek gaat over de interesse van bedrijven om naar projecten te reizen en daar hun expertise aan bij te dragen. In 2011 zijn er contacten gelegd met MBO College Hilversum (ROC Amsterdam) om Join!forkids te koppelen aan hun Certificeerbare Eenheid Ondernemerschap (looptijd 3 jaar). In 2012 hebben deze contacten geleid tot het verzorgen van een presentatie op de eerste projectdag voor studenten. Tijdens de presentatie is een skypeverbinding gelegd met Erna Vinkers van het project Let's Care in de Filippijnen. De studenten gaan komende drie jaar bezig met het opzetten van geldgenerende acties en bedrijfjes voor Let's Care. In 2013 zullen nog twee projectdagen plaatsvinden. In 2012 hebben de volgende activiteiten op scholen plaatsgevonden: Maand Wat Resultaat Besteding Mei Presentatie CMV Onderzoekstudenten JFK Juni Sponsorloop en markt basisschool Witte Vrouwen Bouw Upendo klaslokaal Sept Gastles HvA minor International Social Work Vrijwilligers naar projecten Sept Gastles HvA minor Zingeving & Samenleving Kerstmarkt Nov Presentatie MBO College Hilversum Skype verbinding Let s Care + Projectdag Dec HvA Kerstmarkt door studenten Z&S Begeleiding 5 kids Inmenszo 4.5 Structurele Zakelijke Vrienden Omdat we dankbaar zijn voor het realiseren van de scholarships voor de 50 kinderen die we in 2012 in ons scholarship programma hebben, geven we hieronder een overzicht van onze Structurele Zakelijke Vrienden: Rokade Advies B.V. Heart voor Charity (gestopt in 2012) Amsterdam Creative Productions The Experience Company (gestopt in 2012) Happy Workplays Comfort Parking 2dePoint BV Helios MPPD (gestopt in 2012) InHouse Styling P2 Managers JH Klunder Life Tune Bietschhorn B.V. Spectra partners in management Quist Accountants en Adviseurs B.V. Relate Management BV Amedes Belgium NV Van Vredendaal Advies UniFer KGU uitzendburo's (nieuw in 2012) Nora (nieuw in 2012) Jaarverslag /17

13 4.6 Resultaten sponsorwerving Er zijn 7 structureel Particuliere Vrienden gestopt met doneren en 2 Zakelijke Vrienden. Daarnaast zijn er 33 structureel Particuliere Vrienden (1 euro donateurs) bijgekomen en 2 nieuwe Zakelijke Vrienden. Het totaal van de inkomsten uit donaties over 2012 was Hiervan is 25% afkomstig uit structurele donaties, 28% uit incidentele donaties en 47% uit acties. 37% van de donaties zijn afkomstig van particulieren, 37% vanuit het bedrijfsleven en 26% van scholen. Totaal donaties Bedrijven Scholen Particulieren 37% 37% 26% 4.7 Kosten De operationele kosten in 2012 bedragen 7% van het totaal aan ontvangen donaties. De projectdirecteur José Brouwer heeft full time gewerkt als operationeel leider van Join!forkids. Zij heeft haar werkelijke gemaakte kosten gedeclareerd en heeft vanuit haar eigen bedrijf ZiYou VOF 4% gefactureerd over de ontvangen donaties wat neerkomt op bruto voor 2012 voor haar fulltime inzet. Join!forkids heeft 89% besteed aan scholarships van de 50 kinderen en dromen van de kinderprojecten. Zoals eerder vermeld hebben we onze operationele kosten laag kunnen houden door sponsoring in natura van een aantal van onze Zakelijke Vrienden. Voor een gedetailleerd overzicht van de kosten verwijzen wij je graag naar het financiële jaarverslag Besteding donaties Operationele kosten Dromen en scholarships Vergoeding projectdirecteur 4% 7% 89% Jaarverslag /17

14 4.8 Samenwerking sociale ondernemingen In het jaarplan 2012 hebben we als doel gesteld om meer samenwerking aan te gaan met sociale bedrijven zoals Heart voor Charity en Youbedo. In 2012 zijn we tot de conclusie gekomen dat deze sociale bedrijven steeds vaker met heel veel verschillende goede doelen samenwerken, klein en groot. Klanten moeten bij aanschaf van een product kiezen uit vaak honderden goede doelen waardoor de inkomsten via deze bedrijven voor Join!forkids gering zijn. De conclusie is dat de inspanning om de achterban van Join!forkids te enthousiasmeren via deze bedrijven hun aankopen te doen niet opweegt tegen de opbrengsten. De kwantiteit is voor deze bedrijven belangrijker dan de kwaliteit van de projecten. We hebben daarom in 2012 besloten om niet onze focus bij dergelijke bedrijven te leggen maar ons meer te richten op partnerships met bedrijven die exclusief kiezen voor Join!forkids. De focus voor 2013, waar in 2012 het nodige voorbereidende werk voor is gedaan, is om vanuit Cause Related Marketing met bedrijven te gaan samenwerken. Bedrijven die producten of diensten koppelen aan Join!forkids waarbij een percentage naar scholarships of dromen van kinderen gaat. In 2013 wordt dit concept verder uitgewerkt en zullen we hier naar verwachting de vruchten van kunnen gaan plukken. Jaarverslag /17

15 5 MARKETING EN COMMUNICATIE Join!forkids houdt bedrijven, scholen, particulieren en haar medewerkers betrokken en up to date over de kinderen die via Join!forkids naar school gaan, de kinderprojecten in het algemeen en de ontwikkelingen binnen Join!forkids. Hiervoor worden verschillende Marketing & Communicatie tools ingezet. Door de professionalisering en groei van Join!forkids blijkt dat dit onderdeel een steeds grotere en belangrijkere rol inneemt. We zijn tot de conclusie gekomen dat het in deze markt essentieel is om een social media beleid op te stellen en een social media expert te werven. Daarnaast is het voor de zichtbaarheid, naamsbekendheid en alle andere doelen die we stellen belangrijk om een professioneel Marketing & Communicatie team te werven. 5.1 Website In 2012 is de content van de website up to date gemaakt en is er een aantal design aspecten verbeterd. Ondanks de complimenten die we krijgen over de website leeft er de behoefte de website interactiever en moderner te maken dat wil zeggen dat we meer willen doen met de meest recente ontwikkelingen op het gebied van social media en online marketing. Eind 2012 is deze ontwikkeling ingezet en in 2013 gaan we de huidige website moderniseren waarbij één van de aspecten is uniformiteit in de boodschap en gebruik van de huisstijl van Join!forkids. In plaats van het versturen van nieuwsflitsen hebben we een actiever beleid gevoerd op het plaatsen van posts op de facebook pagina en via twitter. In 2012 zijn 4 nieuwsbrieven verstuurd aan gemiddeld 480 abonnees. Gemiddeld wordt de nieuwsbrief door 40% van deze 480 abonnees geopend. De clickrate is laag, gemiddeld 4%. In 2012 hebben we geen kerst of nieuwjaarskaart gestuurd via de reguliere post zoals voorgaande jaren. Dit jaar is gekozen om een bedankje en nieuwjaarswens in de nieuwsbrief van januari 2013 te plaatsen. 5.2 Social Media In 2012 werd via social media alleen maar zonder beleid erachter door de projectdirecteur gebruikt. Join!forkids is gewisseld op facebook van een groep naar een fanpage. Eind 2012 had de facebook pagina 140 Likes. Op ons eigen Youtube kanaal zijn negen filmpjes geplaatst die ook worden gebruikt op onze website en op facebook en twitter. Het Join!forkids youtube kanaal heeft drie leden. Eind 2012 heeft Join!forkids 130 volgers op twitter en zijn er in 2012 zo'n 90 tweets verzonden. De groep op Linkedin heeft 24 leden. Verder heeft er geen activiteit plaats gevonden in deze groep. 5.3 Promotiemateriaal Ondanks het feit dat er steeds meer digitaal gecommuniceerd wordt, blijft er altijd behoefte aan materiaal op papier zoals visitekaartjes, brochures, flyers en posters. Deze middelen hebben een andere functie namelijk om iets achter te kunnen laten bij potentiële particuliere donateurs, bedrijven of scholen. Ook dit jaar hebben we tijdens presentaties particuliere flyers, bedrijfsbrochures en machtigingsformulieren verspreid. Offline promotiemateriaal Join!forkids: Flyers voor particulieren (Eng en NL, ook digitaal op de website) Brochures voor bedrijven (Eng en NL, ook digitaal op de website) Machtigingsformulieren (ook digitaal op de website) Twee algemene posters Visitekaartjes voor alle projectteamleden en de projectdirecteur Posters voor de Haringparty van Rokade Ewall (promotiefilmpje) Deze promotiematerialen zijn door het bedrijf Comcombi en een aantal andere ontwerpers gratis ontworpen en door drukkerij Zoeterhage professioneel en gratis geprint. Het bedrijf All In The Picture heeft geheel belangeloos de Ewall voor Join!forkids gemaakt. Daarnaast hebben we een Join!forkids donatiebox, diverse PowerPoint presentaties en JFK T-shirts. Jaarverslag /17

16 6 PLANNEN 2013 Sinds 8 december 2012 heeft Join!forkids een projectteam, bestaande uit acht jong professionals die zich hebben gecommiteerd om vrijwillig een bijdrage te leveren aan de toekomst voor kinderen en het succes van Join!forkids wordt voor Join!forkids het jaar waarin we de stichting met een nieuw meewerkend bestuur naar een hoger plan gaan tillen en tegelijkertijd al het goede dat sinds de oprichting is opgebouwd, behouden. Dit gebeurt enerzijds door de bestaande organisatie en processen te versterken en te professionaliseren en anderzijds door nieuwe inkomensgenererende initiatieven te ontplooien. Onderstaand model beschrijft de nieuwe organisatiestructuur inclusief project team. Het is een governance model: van alle verschillende onderdelen staat bij het onderdeel de captain aangegeven. 6.1 Spannende uitdagingen 2013 wordt voor Join!forkids ids een jaar vol nieuwe uitdagingen en kansen mede door het kersverse projectteam dat uit doeners bestaat. Deze professionele toppers gaan taken op zich nemen waardoor nieuwe mogelijkheden worden gecreëerd om bedrijven te betrekken bij Join!forkids en onze organisatie en het keurmerk JOINED! bekend te maken bij een groter publiek. Het projectteam heeft een aantal duidelijke doelstellingen meegekregen. Hoe we deze plannen denken te verwezenlijken is beschreven in het jaarplan Join!forkids Mocht je hierin geïnteresseerd zijn dan kunt je een kopie opvragen door een mail te sturen naar Het overall doel van 2013 is om het grote publiek te vertellen en te laten zien waarom de projecten van Join!forkids ons keurmerk JOINED! hebben gekregen. We gaan communiceren waarin deze projecten verschillen ten opzichte van de duizenden andere goede doelen. Wat betekent duurzaamheid en zelfredzaamheid voor de kinderprojecten die JFK heeft gescreend? Hoe geven zij daar invulling aan? Op deze manier willen we naamsbekendheid genereren Jaarverslag /17

17 om Join!forkids als een betrouwbare organisatie te positioneren waar je als bedrijf en school zonder twijfel en zonder afbreukrisico een partnership mee kunt aangaan. We gaan een Join!forkids Businessclub oprichten met Zakelijke Vrienden en Partners die door middel van Cause Related Marketing hun maatschappelijke betrokkenheid met Join!forkids en de kinderen naar buiten profileren. We willen succesvolle en positief gestemde bedrijven (en die zijn er nog steeds!) vanuit het principe van delen en overvloed aan Join!forkids verbinden. We gaan voor win-winwin partnerships waar het bedrijf en haar klanten en relaties, Join!forkids én de kinderen voordeel bij hebben. 6.2 Dank aan iedereen die heeft bijgedragen Als afsluiting van dit tekstuele jaarverslag 2012 dankt Join!forkids al haar vrijwilligers, al haar Particuliere en Zakelijke Vrienden, alle scholen, kortom iedereen die heeft bijgedragen in donaties maar ook in tijd en expertise. Door al deze mensen hebben we de wereld weer een beetje mooier kunnen maken voor kinderen die door educatie zicht hebben op een nieuwe toekomst. Met elkaar maken we voor deze kinderen een groot verschil tussen voorheen een leven zonder toekomst en nu een leven met een toekomst. Een leven waarin dromen weer mogelijk is, waar de kinderen leren om een eigen mening te formuleren, waarin kinderen weer geloof en vertrouwen in zichzelf hebben en een stem hebben die ook echt iets te zeggen heeft. Dat is waar volgens Join!forkids ieder kind waar ook ter wereld recht op heeft! Dank voor jullie vertrouwen en wij hopen dat we ook in 2013 weer op jou kunnen rekenen en invulling kunnen geven aan onze slogan Changing Lives Changing Worlds. Amsterdam, 1 april 2013 Namens het bestuur: Mevrouw S. Riper. voorzitter Stichting Join!forkids De heer J.W. Rikkers, penningmeester Stichting Join!forkids Mevrouw B. Honig, secretaris Stichting Join!forkids en Mevrouw J.M Brouwer, projectdirecteur Stichting Join!forkids Jaarverslag /17

Beleidsplan. Stichting La Oportunidad. 2014-2018 Versie 1.0. Postbus 57, 3247 ZH Dirksland info@la-oportunidad.com www.la-oportunidad.

Beleidsplan. Stichting La Oportunidad. 2014-2018 Versie 1.0. Postbus 57, 3247 ZH Dirksland info@la-oportunidad.com www.la-oportunidad. Beleidsplan Stichting La Oportunidad 2014-2018 Versie 1.0 Stichting La Oportunidad Postbus 57, 3247 ZH Dirksland info@la-oportunidad.com www.la-oportunidad.com Beleidsplan 2014-2018 1 Beleidsplan Stichting

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 Stichting Philia bestaat uit een enthousiaste groep mensen die zich (veelal vrijwillig) inzetten om het welzijn van mensen met een lichamelijke, visuele of (licht) verstandelijke beperking (of NAH) te

Nadere informatie

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners Oudkerkhof 13b 3512 GH Utrecht tel. 030-2317511 mail: info@lsabewoners.nl web: www.lsabewoners.nl www.bewonersbedrijven.nl

Nadere informatie

Final Assessment Afstudeerportfolio jaar 4, semester 8

Final Assessment Afstudeerportfolio jaar 4, semester 8 Final Assessment Afstudeerportfolio jaar 4, semester 8 Luc Burggraaff 500654160 15-juni-2015 1 Voorwoord Dit rapport heb ik geschreven om aan te tonen dat ik klaar ben om te mogen afstuderen. Binnen dit

Nadere informatie

Colofon. Samenstelling en redactie: Alice de Koning. Eindredactie: Alice de Koning, Pauline Lemberger

Colofon. Samenstelling en redactie: Alice de Koning. Eindredactie: Alice de Koning, Pauline Lemberger Colofon Samenstelling en redactie: Alice de Koning Eindredactie: Alice de Koning, Pauline Lemberger Met bijdragen van: Nuestros Pequeños Hermanos International (NPHI), Bernd Grűn, Pauline Lemberger, Caroline

Nadere informatie

Ondernemingsplan Kwagala Center

Ondernemingsplan Kwagala Center Ondernemingsplan Kwagala Center 1 Ondernemingsplan Kwagala Health Care Center Auteur/initiatiefnemer: Ellen van Beers (Voorzitter Kwagala) In opdracht van: Stichting Kwagala Datum: Versie 1: oktober 2013

Nadere informatie

Jaarverslag2014. Emmen, mei 2015. -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects

Jaarverslag2014. Emmen, mei 2015. -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects Jaarverslag2014 Emmen, mei 2015 Bezoekadres: Westerstraat 150. 7811 MV Emmen, postbus 1070, 7801BB Emmen, E: millenniummicroprojects@gmail.com, www.microprojects.nl

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Voorwoord. Stichting Los Cachorros maart 2015

Jaarverslag 2014. Voorwoord. Stichting Los Cachorros maart 2015 Jaarverslag 2014 Stichting Los Cachorros maart 2015 Voorwoord Voor u ligt het verslag van het jaar 2014 van Los Cachorros. 2014 was voor de stichting een goed jaar waar het gaat om het werven van fondsen

Nadere informatie

Inhoudsopgave DEEL A NET4KIDS ALGEMEEN 4 DEEL B NET4KIDS AID FOUNDATION 13 4 OVERKOEPELENDE RESULTATEN EN BELEID PROJECTEN 13

Inhoudsopgave DEEL A NET4KIDS ALGEMEEN 4 DEEL B NET4KIDS AID FOUNDATION 13 4 OVERKOEPELENDE RESULTATEN EN BELEID PROJECTEN 13 Annual Report 2008 Inhoudsopgave DEEL A NET4KIDS ALGEMEEN 4 1 OVER NET4KIDS 4 1.1 Achtergrond & doelstelling 5 1.2 Werkwijze 5 1.3 Impact (rapportage) 5 2 VOORWOORD 7 3 SAMENVATTING DOELSTELLINGEN EN RESULTAAT

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Viva la Donna

Jaarverslag 2013. Stichting Viva la Donna Jaarverslag 2013 Stichting Viva la Donna INHOUDSOPGAVE 1. Doelstellingen 4 2. Organisatie 7 2.1 Bestuur 7 2.2 Personeelszaken 8 3. Inkomsten 10 3.1 Inkomsten commerciële activiteiten 10 3.2 Financiële

Nadere informatie

Nieuwe ronde, nieuwe kansen MILLENNIUM GEMEENTE CAMPAGNE BROCHURE 2010

Nieuwe ronde, nieuwe kansen MILLENNIUM GEMEENTE CAMPAGNE BROCHURE 2010 Nieuwe ronde, nieuwe kansen MILLENNIUM GEMEENTE CAMPAGNE BROCHURE 2010 Nieuwe ronde, nieuwe kansen Millennium Gemeente Campagne brochure 2010 Inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Inleiding 7 2 Millennium Gemeente

Nadere informatie

Filantropie en de vermogenden in Nederland. De brug tussen gever en impact

Filantropie en de vermogenden in Nederland. De brug tussen gever en impact Filantropie en de vermogenden in Nederland De brug tussen gever en impact Diana van Maasdijk Inhoudsopgave Voorwoord 2 Methodologie 3 Belangrijkste bevindingen 4 Introductie 5 Respondenten 7 Wat zij denken

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Save the Children. Jaarverslag 2010

Jaarverslag 2010 Save the Children. Jaarverslag 2010 Jaarverslag 2010 Save the Children Jaarverslag 2010 foto cover: foto save cover: the akash children / panos pictures foto: save foto: the save children the children Inhoudsopgave 1 Voorwoord van de voorzitter...

Nadere informatie

Microkrediet voor Moeders Jaarverslag 2011

Microkrediet voor Moeders Jaarverslag 2011 Microkrediet voor Moeders Jaarverslag 2011 Microkrediet voor Moeders, 2012 Alle rechten voorbehouden Dit jaarverslag is een uitgave van de stichting Microkrediet voor Moeders. Als u gebruik wilt maken

Nadere informatie

Met dank aan Alle medewerkers en vrijwilligers die hun medewerking aan dit verslag hebben verleend.

Met dank aan Alle medewerkers en vrijwilligers die hun medewerking aan dit verslag hebben verleend. 1 2 Met dank aan Alle medewerkers en vrijwilligers die hun medewerking aan dit verslag hebben verleend. Grafische vormgeving Stefan Vogelzang - Fotografie & Ontwerp www.stefanvogelzang.nl Geprint door

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s Periode 2012 t/m 2017.

Beleidsplan Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s Periode 2012 t/m 2017. . Beleidsplan Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s Periode 2012 t/m 2017. Index Pag. Voorwoord 1. Inleiding 1 2. Doelstellingen 4 3. Organisatie 7 4. Uitvoering 10 5. Strategie en toekomst 17 6. Communicatie

Nadere informatie

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange.

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange. 13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM Januari t/m juni 2015 ichange.uchange.wechange. Inhoud INLEIDING 3 RESULTATEN 4 SPECIFIEKE INFORMATIE OVER JONGEREN MET EN ZONDER STARTKWALIFICATIE 4 AANVULLENDE INFORMATIE 4

Nadere informatie

Voor de toekomst van kinderen

Voor de toekomst van kinderen Voor de toekomst van kinderen Voorwoord Stichting ASAP is al 13 jaar actief in Burkina Faso en helpt dorpelingen om hun opleidingsniveau, hun gezondheid, hun zelforganisatie, hun inkomsten en hun perspectief

Nadere informatie

Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009

Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009 Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009 Microkrediet voor Moeders, 2010 Alle rechten voorbehouden. Dit jaarverslag is een uitgave van de stichting Microkrediet voor Moeders. Als u gebruik wilt maken

Nadere informatie

Jaarverslag Boekjaar 2012 01-07-2011 t/m 30-06-2012

Jaarverslag Boekjaar 2012 01-07-2011 t/m 30-06-2012 Jaarverslag Boekjaar 2012 01-07-2011 t/m 30-06-2012 Colofon Dit publieksjaarverslag is een uitgave van Habitat for Humanity Nederland. Prof. Van der Scheerstraat 207a 2035 AM Haarlem Postbus 4426 2003

Nadere informatie

Beleidsplan S.V. RealTime

Beleidsplan S.V. RealTime Beleidsplan S.V. RealTime Bestuur 2014-2015 Versienummer: Publicatiedatum: 6-10-2014 Bestuursjaar: 2014-2015 Auteur: Vincent Hummel Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van het vijftiende bestuur, oftewel

Nadere informatie

JINC. jaarplan en begroting 2014

JINC. jaarplan en begroting 2014 JINC jaarplan en begroting 2014 Terugblik 2013 1. Algemeen JINC heeft de meeste doelen uit het jaarplan 2013 gehaald: - in totaal zijn er ruim 17.196 deelnemers in 9 projecten in Amsterdam bereikt; dat

Nadere informatie

Inhoud. Dit is de printversie van het jaarverslag van Net4kids. De volledige versie staat online op www.net4kids.org/jaarverslag2005

Inhoud. Dit is de printversie van het jaarverslag van Net4kids. De volledige versie staat online op www.net4kids.org/jaarverslag2005 Inhoud Dit is de printversie van het jaarverslag van Net4kids. De volledige versie staat online op www.net4kids.org/jaarverslag2005 1. Net4kids: missie, visie en doelstelling 2. Voorwoord 3. Samenvatting

Nadere informatie

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Voor je ligt het boekje ivolunteer. Wij adviseren dit boekje te gebruiken samen met het boek Verovering van de jongerenmarkt, uitgegeven door MOVISIE

Nadere informatie

Planmatig Ondernemen. Het ondernemingsplan voor BewonersBedrijven. Mei 2014. Henk Cornelissen Pleuni Koopman Milja Kruijt Rutger van Weeren

Planmatig Ondernemen. Het ondernemingsplan voor BewonersBedrijven. Mei 2014. Henk Cornelissen Pleuni Koopman Milja Kruijt Rutger van Weeren Planmatig Ondernemen Het ondernemingsplan voor BewonersBedrijven Mei 2014 Henk Cornelissen Pleuni Koopman Milja Kruijt Rutger van Weeren Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners Oudkerkhof 13b 3512

Nadere informatie

INHOUDELIJK JAARVERSLAG

INHOUDELIJK JAARVERSLAG Oud logo =vanaf oktober 2013 nieuw logo INHOUDELIJK JAARVERSLAG 2013 Stichting Leergeld Tilburg Stichting leergeld Tilburg Fax 013-5458499 Rabobank 16 24 46 659 Postbus 178 Tel. 013-580 12 11 K.v.K. 41

Nadere informatie

Hoe zet ik een liefdadigheidsorganisatie succesvol neer? Hulpmiddel voor liefdadigheidsorganisaties om effectiever en succesvoller te werken

Hoe zet ik een liefdadigheidsorganisatie succesvol neer? Hulpmiddel voor liefdadigheidsorganisaties om effectiever en succesvoller te werken Hoe zet ik een liefdadigheidsorganisatie succesvol neer? Hulpmiddel voor liefdadigheidsorganisaties om effectiever en succesvoller te werken Door Karen McCusker Met dank aan de volgende mensen: Marja Geevers

Nadere informatie

Jaarverslag. Digitaal Trapveld Cybersoek

Jaarverslag. Digitaal Trapveld Cybersoek Jaarverslag 2012 Digitaal Trapveld Cybersoek Stichting Zeeburg Internetplein Maart 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Doelstellingen... 5 Doelgroepen... 6 Visie... 8 Werkwijze... 9 Succes en betekenis...

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie