JAARVERSLAG 2012 STICHTING JOIN!FORKIDS CHANGING LIVES CHANGING WORLDS. Jaarverslag /17

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 2012 STICHTING JOIN!FORKIDS CHANGING LIVES CHANGING WORLDS. Jaarverslag 2012 1/17"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2012 STICHTING JOIN!FORKIDS CHANGING LIVES CHANGING WORLDS Jaarverslag /17

2 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD JOIN!FORKIDS MISSIE EN VISIE JOINED! KINDERPROJECTEN Monitoring en terugkoppeling Voorbeeld kinderprojecten Nieuwe kinderprojecten Inspectiebezoeken kinderprojecten in Resultaten Scholarships Dromen Droom Wiskundebijles Bouw Upendo School ORGANISATIE EN BESLUITVORMING Organisatie Bestuur en directie Besluitvorming Medewerkers SPONSORWERVING Sponsoring in natura Zakelijke acties Particuliere Acties Scholenacties Structurele Zakelijke Vrienden Resultaten sponsorwerving Kosten Samenwerking sociale ondernemingen MARKETING EN COMMUNICATIE Website Social Media Promotiemateriaal Jaarverslag /17

3 6 PLANNEN Spannende uitdagingen Dank aan iedereen die heeft bijgedragen Jaarverslag /17

4 VOORWOORD Voor je ligt het tekstueel jaarverslag Dit jaarverslag geeft een onderbouwing van de cijfers in het financiële jaarverslag was een mooi en interessant jaar voor Stichting Join!forkids. De inkomsten zijn minder positief dan begroot qua financiën maar daar tegenover staat dat de groei van het aantal mensen die bij Join!forkids zijn betrokken positiever is uitgevallen dan de doelen die hiervoor van te voren waren gesteld. Een organisatie als Join!forkids kan op dit moment alleen blijven voortbestaan als mensen zich vrijwillig, vaak naast hun baan, zich willen inzetten voor een mooiere wereld voor kinderen. Het vinden van de juiste vrijwilligers, toppers die zelfstandig willen en kunnen werken, kanjers die hun expertise en talent willen bijdragen dat zijn heel bijzondere mensen. Dat zijn mensen die zich realiseren dat ondanks de economische crisis waar we hier in Europa mee te maken hebben, wij het in vergelijking met kinderen die zichzelf moeten zien te redden, nog steeds erg goed hebben. Wij hebben de vrijheid om keuzes te maken, de mogelijkheid onze dromen waar te maken, de luxe dat al onze kinderen naar school gaan, er hier in Nederland niemand op straat hoeft te slapen en iedereen te eten heeft. Hoe je het wendt of keert, hier in Nederland zie je geen kinderen op straat werken, bedelen of slapen. Uiteindelijk hebben we overal een vangnet voor en leven we in die zin nog steeds allemaal in luxe. Mijn doel is om zoveel mogelijk kinderen in de door ons gescreende kinderprojecten de mogelijkheid te bieden om naar school te gaan. Kinderen die naar school gaan leren om verantwoordelijk te zijn voor hun leven en kunnen daardoor keuzes maken die zij anders nooit zouden kunnen overwegen. Ik probeer mezelf voor te stellen hoe Nederland er uit zou zien wanneer drie kwart van de bevolking niet naar school zou zijn geweest. Mijns inziens is de enige mogelijkheid om levens van kinderen, gemeenschappen, dorpen, districten, provincies, landen en de wereld te veranderen, is kinderen de mogelijkheid te bieden om naar school te gaan. Ik blijf geloven en werk er fulltime hard voor om naast sponsorwerving ook commerciële activiteiten voor Join!forkids te ontplooien waarmee we naast alle inzet van vrijwilligers ook mensen kunnen betalen voor hun werkzaamheden. Dit is mijn baan, dit is mijn droom, dit is mijn leven. Ik ben in mijn leven geen biologische moeder geworden maar ik voel het als mijn levenstaak om voor zoveel mogelijk kinderen in de wereld een macro moeder te zijn die ervoor zorgt dat haar kinderen een mooie toekomst tegemoet gaan. Ik ben dankbaar dat ik in Nederland woon, naar school ben geweest en mijn droom heb kunnen realiseren en dank vanuit de grond van mijn hart het bestuur, alle vrijwilligers, bedrijven, scholen, studenten, particulieren en kinderen die in onze organisatie Join!forkids geloven. Zonder jullie vertrouwen en inzet zou Join!forkids niet kunnen bestaan en zouden we de 50 kinderen die we dit jaar hebben ondersteund met een scholarship geen toekomst hebben. José Brouwer Oprichter en Projectdirecteur Stichting Join!forkids Jaarverslag /17

5 1 JOIN!FORKIDS MISSIE EN VISIE Stichting Join!forkids is geboren op 8 mei 2006 en is opgericht door José Brouwer. Het doel van stichting Join!forkids is om via betrouwbare kleinschalige ontwikkelingsprojecten kinderen in ontwikkelingslanden de mogelijkheid te geven naar school te gaan en een toekomst op te bouwen. Om te bepalen welke projecten in aanmerking komen om ondersteunt te worden, heeft Join!forkids een praktijk keurmerk ontwikkeld. Er zijn zo'n kleinschalige goede doelen in Nederland geregistreerd. Hoe weet je nu als bedrijf, school of particulier of een goed doel ook daadwerkelijk te vertrouwen is, of het geld naar het doel gaat waar jij het voor hebt bestemd etc. Dat is een taak die Join!forkids op zich neemt en ook zeer serieus neemt. Join!forkids screent deze projecten aan de hand van een uitgebreide lijst met selectiecriteria en bezoekt de projecten. Daarna wordt, indien alles in orde is, het praktijkkeurmerk JOINED! gegeven. Nadat het keurmerk is gegeven, gaat Join!forkids een langdurige samenwerking aan met deze projecten en coacht de initiatiefnemers naar duurzaamheid. Dit houdt in dat we hen ondersteunen en adviseren hoe zij het project uiteindelijk kunnen overdragen aan de lokale gemeenschap. Een tweede belangrijke factor waar Join!forkids op screent is de zelfredzaamheid. Ook hier heeft JFK de functie van sparring partner en adviseur om commerciële activiteiten op te starten die als doel hebben om de operationele kosten van het sociale project te dekken. Naast het screenen, monitoren en coachen van de projecten zet Join!forkids zich in als ambassadeur van deze projecten en werft zij sponsoren via bedrijven, scholen en particulieren. Deze donaties worden aangewend om scholarships voor kinderen en dromen voor de projecten te realiseren. MISSIE JOIN!FORKIDS Join!forkids wil kinderen in ontwikkelingslanden een menswaardig bestaan geven door hen te ondersteunen met hun ontwikkeling en zo te zorgen dat zij tot bloei komen. Wij geloven dat kinderen geborgenheid, liefde en aandacht nodig hebben. Dit is de bron om met vertrouwen hun levenspad te volgen en in zichzelf te geloven. Wij geven kinderen daarom de kans om naar school te gaan en zich te ontwikkelen. VISIE JOIN!FORKIDS Join!forkids inspireert, motiveert en verbindt. De kinderen en projecten in het buitenland, de zakelijke partners waar JFK mee samenwerkt, haar donateurs en haar werknemers. Join!forkids is een praktisch keurmerk voor kleinschalige, particuliere goede doelen gericht op educatie en ontwikkeling van kinderen. Projecten die het JOINED! keurmerk hebben, worden geleid door een Nederlander ter plaatse, zijn betrouwbaar en transparant. Join!forkids coacht, adviseert en verbindt de projecten om op termijn financiële onafhankelijkheid te realiseren en het project over te dragen aan de lokale bevolking. Jaarverslag /17

6 2 JOINED! KINDERPROJECTEN De kinderen die Join!forkids met scholarships ondersteunt, maken onderdeel uit van projecten die door Nederlandse initiatiefnemers worden uitgevoerd en het JOINED! keurmerk hebben ontvangen. Alle onderstaande kinderprojecten zijn uitgebreid gescreend aan de hand van beoordelingscriteria die terug te vinden zijn op onze website. Nadat de projectdirecteur en het bestuur haar goedkeuring heeft gegeven ontvangen de projecten het praktijkkeurmerk JOINED! dat zij op hun website plaatsen en in hun uitingen naar buiten mogen gebruiken. In 2012 heeft Join!forkids zeven JOINED! kinderprojecten ondersteund met donaties, advies, coaching en expertise. Binnen de zeven projecten hebben we in totaal ook dit jaar weer 50 kinderen gesponsord met hun educatie. Project Land Initiatiefnemer JOINED! sinds Aantal kinderen naar school Peduli Anak Indonesië Chaim Fetter TCDF Thailand Roos Tieges Los Niños Guatemala Ana Maria Ackermans Let s Care Filippijnen Erna Vinkers Homeless Child Honduras Bas Wiersma Inmenszo Peru Anika van der Kevie Upendo Kenia Marieke Clotscher (7 kinderen vanaf 2013) Elly's Kids* Guatemala Elly Cosijn Opgeheven 2 Totaal 50 * Het project Elly's kids in Guatemala is in 2012 opgeheven. Om de twee kinderen uit dit project, die in ons scholarship programma zitten niet de dupe te laten zijn, heeft het bestuur van Join!forkids besloten Ana Lidia en Marleni te blijven steunen tot aan het einde van hun studie. Hiervoor is een apart contract getekend met Elly Cosijn voormalig initiatiefnemer van Elly's kids. Deze twee scholarships lopen af in 2013 waarna beide jonge vrouwen en moeders op zoek kunnen gaan naar een baan. Voor een specificatie van de hoogte van donaties die aan de verschillende projecten zijn uitgekeerd voor de scholarships, verwijzen we graag naar het financiële jaarverslag Monitoring en terugkoppeling De projectdirecteur José Brouwer en projectmedewerker hebben structureel overleg met initiatiefnemers over voortgang, behoefte, besteding en terugkoppeling van donaties. Dit overleg vind per kinderproject minimaal vier keer per jaar plaats, life, telefonisch of via skype. Van ieder overleg wordt een verslag met actiepunten gemaakt zodat we de voortgang van het project kunnen blijven monitoren. Ook wordt de voortgang van alle kinderen die aan ons scholarship fonds deelnemen besproken. We bespreken hoe het gaat met het kind in het algemeen en hoe de voortgang is op school. Twee maal per jaar koppelen we via tekstuele updates terug met schoolrapporten voorzien van handtekening, foto s en de effecten voor de kinderen. Het gaat hier dan om Zakelijke of Particuliere Vrienden of scholen die een of meerdere specifieke kinderen sponsoren. 2.2 Voorbeeld kinderprojecten Stichting Los Ninos is door haar omvang (totaal aan donaties drie achtereenvolgende jaren meer dan ) op onze website al in 2011 verhuisd naar de voorbeeldprojecten. Stichting Los Jaarverslag /17

7 Niños wordt in bovenstaand overzicht nog wel genoemd in verband met het feit dat Join!forkids deze stichting tot 2014 ondersteunt met drie scholarships van de familie Dubon: Gaby, Erick en Brayan. Brayan heeft in 2012 zijn middelbare school afgerond en zijn diploma behaald. Erick is in 2012 met zijn middelbare school begonnen en zal deze school in 2014 afronden. Gaby studeert in 2013 af van haar leraresopleiding. 2.3 Nieuwe kinderprojecten In 2012 hebben we drie nieuwe projecten gescreend en ons praktijk keurmerk JOINED! toegekend. Stichting Inmenszo, Peru, oprichter Anika van der Kevie Stichting Inmenszo, een project van Anika van der Kevie in Peru. In Cusco heeft Anika en haar lokale team een programma ontwikkelt voor kansarme jongeren waarbij zij hen een (deel)studiebeurs verschaft inclusief begeleiding en workshops. Daarnaast heeft Inmenszo sinds 2010 een cultureel studiecentrum geopend waar kinderen en jongeren terecht kunnen voor bijscholing, maken van huiswerk, persoonlijke psychologische begeleiding en creatieve workshops. Zij werken samen met lokale organisaties, wijkbestuur en ouders c.q. verzorgers om dit project succesvol en duurzaam te laten verlopen. Join!forkids sponsort 5 kinderen in het project Inmenszo met een scholarship en realiseert daarnaast de droom om 5 kinderen te begeleiden in het studiecentrum. Om meer detail informatie te lezen verwijzen wij graag naar onze website. Op deze pagina lees je meer over het project Inmenszo en vind je aan de rechterkant de droom en de scholarships. Upendo Children's Home, Kenia, oprichter Marieke Clotscher Stichting Upendo Children's Home, een project van Marieke Clotscher in Kenia. Marieke heeft in Kenia een opvanghuis voor 24 weeskinderen die daar permanent wonen, naar school gaan en verzorging krijgen door vier Keniaanse mama s. In januari 2013 heeft Marieke de deuren van de Upendo Academy (kleuterschool) geopend waar uiteindelijk 90 kleuters van alleenstaande moeders met name Engelse les krijgen. Dit is essentieel in Kenia om daarna de stap naar de basisschool te mogen en te kunnen maken. Join!forkids heeft via de Jenaplan School Witte Vrouwen in Utrecht een klaslokaal gefinancierd inclusief de inrichting. De Vrienden van Join!forkids realiseren vanaf 2013 de kleuterschool opleiding van 7 kinderen waarvan hierboven er vijf te zien zijn. Om meer informatie te lezen over Upendo, de droom van de bouw van de kleuterschool en de 7 kinderen die we sponsoren kun je hier klikken. Jaarverslag /17

8 Knowledge for Children, Oeganda, Mirjam Altena Knowledge for Children is een project opgericht door Arnold Rozenbeek in Kameroen. In verband met het grote succes is Arnold tevens een project met eenzelfde opzet gestart in Oeganda. De projectleider in Oeganda is Mirjam Altena. KfC werkt op basisscholen aan het verbeteren van de kwaliteit van het basisonderwijs door middel van het verspreiden van schoolboeken en het geven van seminars voor leraren en ouders. Hierbij werken zij volgens het principe van co-investing met de gemeenschap met als doel om financiële zelfredzaamheid voor kwalitatief basisonderwijs mogelijk te maken. Klik hier om meer over Knowledge for Children en hun droom te lezen. 2.4 Inspectiebezoek Let's Care in 2012 In 2012 is door José Brouwer, de projectdirecteur een bezoek gebracht aan Let's Care op de Filippijnen. Het ticket is gesponsord door 2dePoint, het bedrijf van Johanneke Langenbach. De overige kosten zijn door de projectdirecteur zelf betaald. Tijdens dit projectbezoek is de voortgang van Lets Care gecontroleerd. We hebben kunnen ervaren wat de impact van de jonge meisjes is van de opvang en begeleiding door het lokale team van Erna. Deze beschadigde en- of verwaarloosde meisjes hebben geen enkele plek om naar toe te gaan en worden aan hun lot overgelaten hetgeen vaak eindigt op straat en in de prostitutie. Een meisje van 7 dat niet meer wilde praten na in de steek te zijn gelaten door haar vader en moeder zien we veranderen in een vrolijk, lachend meisje dat weer langzaamaan begint te praten, met andere kinderen contact zoekt en naar school gaat. Erna heeft in de Filippijnen een zeer professioneel team samengesteld met onder andere een psychosociaal therapeut. Ook is Erna stap voor stap het project aan het overdragen aan het lokale team. Door het opzetten van commerciële activiteiten zoals de Beauty salon en investering te zoeken voor haar Eco Farm wordt gewerkt aan het in de toekomst kunnen dekken van de operationele kosten. 2.5 Resultaten Scholarships In 2010 heeft Join!forkids het scholarship programma opgericht. We begonnen in 2010 met het sponsoren van schoolopleidingen voor 28 kinderen. Aan ieder scholarships ligt een officieel getekend scholarship contract ten grondslag. Join!forkids garandeert dat al deze kinderen hun basisschool, middelbare school of vakopleiding kunnen afmaken en afhankelijk van het verloop en de ontwikkeling van de kinderen, sponsort Join!forkids deze kinderen telkens met een volgende opleiding tot aan het vinden van een baan. In 2012 hebben we 50 kinderen gesponsord met hun schoolopleiding. Alle 50 kinderen zijn overgegaan naar de volgende klas, hetgeen een mooie prestatie is gezien de verledens en de situaties waar deze kinderen uitkomen. Dit is het resultaat van een intensieve begeleiding en opvang door de initiatiefnemers en hun lokale staff die deze kinderen bijstaan en ondersteunen. Twee kinderen hebben hun studie afgerond in In Guatemala heeft Brayan Dubon zijn middelbare school afgemaakt en in Honduras heeft Louis Miguel Fortin zijn studie afgerond en zelfs al een baan gevonden. Brayan en Louis zijn allebei erg trots op de door hun behaalde resultaten en hadden dit nooit kunnen en durven dromen toen zij op straat leefden en voor zichzelf moesten zorgen. Voor deze kinderen heeft Join!forkids de cirkel van armoede Jaarverslag /17

9 en onveiligheid doorbroken en we gaan er dan ook voor dat we voor alle andere kinderen die aan ons scholarship programma deelnemen dit ook realiseren. Voor deze kinderen is naar school gaan het verschil tussen een leven op straat zonder toekomst met een zeer lage levensverwachting en een leven waarin zij keuzes kunnen overwegen die zonder opleiding nooit mogelijk zouden zijn geweest. Zo kunnen zij verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen toekomst en uiteindelijk hun dromen realiseren. 2.6 Dromen Naast het sponsoren van scholarships ontvangen we van de initiatiefnemers aanvragen om dromen voor meerdere kinderen te realiseren of dromen die een impact hebben voor het gehele kinderproject. Join!forkids beoordeelt de duurzaamheid van de dromen en bepaalt of en hoe we bijdragen aan de ingediende droom (projectplan met begroting) Droom Wiskundebijles volgende klas Bouw Upendo School In 2012 hebben we net als in 2011 de droom van Homeless Child voor acht kinderen gerealiseerd. Deze kinderen hadden problemen met wiskunde en dreigden hun schooljaar te blijven zitten. Om deze kinderen te ondersteunen heeft Join!forkids zes maanden wiskundebijles gerealiseerd voor de vier kinderen in Honduras. Hun schoolrapporten en de rapportages van de kinderen laten zien dat deze kinderen veel baat hebben gehad bij de extra wiskundelessen. Door de extra wiskundebijles zijn deze vier kinderen ook dit jaar weer overgegaan naar de De droom van Upendo Children s Home was om een eigen kleuterschool te bouwen voor 90 kinderen van zoveel mogelijk alleenstaande vrouwen. Deze kinderen hebben geen enkele kans op een toekomst wanneer zij niet kunnen starten met kleuteronderwijs waar zij onder andere de Engelse taal leren. Join!forkids heeft via de Jenaplan School Witte Vrouwen één klaslokaal inclusief inrichting kunnen realiseren. De bouw heeft in het vierde kwartaal 2012 plaatsgevonden. In januari 2013 heeft de kleuterschool haar deuren officieel kunnen openen. Jaarverslag /17

10 3 ORGANISATIE EN BESLUITVORMING 3.1 Organisatie De organisatie van Join!forkids bestaat in 2012 uit een bestuur zonder operationele taken, de projectdirecteur, vier vaste vrijwilligers en acht Zakelijke Vrienden die vanuit hun eigen bedrijf en expertise diverse taken uitvoeren en hun uren in natura doneren. Daarnaast is in 2012 een nieuw projectteam geworven met 10 jong professionals die vanaf 8 december 2012 van start is gegaan. 3.2 Bestuur en directie In 2012 heeft er geen verandering plaatsgevonden in het bestuur. Wel is besloten dat in 2013 een nieuw operationeel bestuur wordt geworven. Dit is één van de doelen die in het jaarplan 2013 is beschreven. De zittende bestuursleden hebben ook in 2012 hun taken uitgevoerd op geheel vrijwillige basis en geen vergoeding voor hun functie ontvangen, ook geen onkostenvergoeding. De taken van de bestuursleden hebben zich afgelopen jaar beperkt tot het plannen en houden van bestuursvergaderingen waarbij de freelance projectdirecteur uitgenodigd werd om te rapporteren over de voortgang en het afleggen van verantwoording. In 2012 zijn er op verzoek van het bestuur twee bestuursvergaderingen geweest waarvan de notulen ondertekend zijn. Voorzitter: Sylvia Riper (per december 2010) Penningmeester: Jan Willem Rikkers (per december 2008) Secretaris: Bionda Honig (per maart 2011) De freelance projectdirecteur, die werkt vanuit haar eigen onderneming, heeft taken uitgevoerd op het gebied van fondswerving, marketing en communicatie, social media, het coachen van de kinderprojecten, het verzorgen van de updates naar de sponsoren en administratie. Tot november 2012 heeft projectmedewerker Willy van Pruijssen de freelance projectdirecteur twee dagen per week ondersteund in het coachen van de kinderprojecten, de administratie van de scholarships en het aansturen van de contentbeheerder. 3.3 Besluitvorming De interne communicatie vindt plaats per , zodat eenvoudige besluiten in overleg en efficiënt genomen kunnen worden. De belangrijkste besluitvorming vindt echter plaats tijdens de bestuursvergaderingen. In 2012 heeft het bestuur twee maal vergaderd. Er zijn geen nieuwe bestuursbesluiten genomen in Medewerkers Willy van Pruijssen heeft na 1,5 werkzaam geweest te zijn als projectmedewerker de organisatie Join!forkids in november 2012 verlaten om haar eigen dromen te gaan realiseren. In de laatste nieuwsbrief van 2012 hebben we haar bedankt en succes gewenst. Haar functie is in december 2012 overgenomen door Jacqueline Blankenstein. Ook is onze contentmanager Fin Kerssies in 2012 gestopt wegens het zich volledig willen richten op zijn carrière. Fin heeft veel werk verzet omtrent het bouwen en het verzorgen van de content voor de website. Zijn functie is in november 2012 overgenomen door Rolf Koppers. Jaarverslag /17

11 De vaste Join!forkids medewerkers in 2012 zijn: Paul Westerhout Boekhouder (gestart mei 2006) Michiel Huisjes Administratief Medewerker (gestart mei 2006) Fin Kerssies Contentmanager (gestopt oktober 2012) Rolf Koppes Contentmanager en social media (gestart oktober 2012) Edwin Vriesman Websitebouwer (gestart mei 2012) Willy van Pruijssen Projectmedewerker (gestopt november 2012) Jacqueline Blankenstein Projectmedewerker (gestart december 2012) 10 jong professionals Verdeeld in subteams (gestart december 2012) In 2012 is één keer een bijeenkomst georganiseerd voor de vaste medewerkers van Join!forkids in een informele sfeer. Deze bijeenkomst heeft plaatsgevonden bij de voorzitter Sylvia Riper. 4 SPONSORWERVING Om de kinderprojecten te kunnen screenen en te monitoren, scholarships te sponsoren en onze eigen organisatie draaiende te kunnen houden zijn financiële middelen nodig. We benaderen bedrijven, scholen en particulieren om hen te betrekken bij de kinderprojecten die ons keurmerk JOINED! hebben gekregen. 4.1 Sponsoring in natura De reden dat we onze operationele kosten zo laag kunnen houden is te danken aan de samenwerking met Zakelijke Vrienden. Onderstaande bedrijven hebben Join!forkids gesponsord met hun uren, expertise en hun core business. Rokade Advies BV boekhouding en voorbereiding jaarverslag voor accountant Ontwerpbureau Comcombi ontwerpt al onze uitingen (flyers, posters en brochure) Drukkerij Zoeterhage drukt en print al onze uitingen (flyers, posters en brochure) Dutchurban bouwt en onderhoudt de website All in the Picture - heeft een JFK promotie filmpje gemaakt Ormit - heeft een keurmerk onderzoek uitgevoerd Stichting Laluz - heeft deelname aan het programma IamVolonteer mogelijk gemaakt Bax - heeft de Join!forkids T-Shirts voor de heldenrace gedoneerd 4.2 Zakelijke acties 2012 Net als de voorgaande vier jaren mocht Join!forkids ook in 2012 weer aanwezig zijn op de relatiedag van administratiekantoor Rokade Advies BV in Rotterdam. Tijdens dit jaarlijks terugkerende evenement heeft Join!forkids weer het haringvaatje geveild hetgeen een bedrag heeft opgeleverd van Dit is inclusief de schitterende bijdrage van van Stichting Van Tromp. De opbrengst wordt besteed aan de drie jarige ICT opleidingen van Iskandar en Ridwan en aan de zes jarige basisschool opleiding van Gilang Sandi. Al deze kinderen zijn betrokken bij het kinderproject Peduli Anak in Indonesië. Daarnaast wordt de opleiding van een aantal kinderen van Homeless Child in Honduras gesponsord: Denis Gabriel Cruz, Eduardo Saravia, Luis Miguel Fortin, Christian Eduardo Salazar en Kevin Soriano. Jaarverslag /17

12 4.3 Particuliere Acties 2012 In 2012 heeft een aantal particuliere acties plaatsgevonden. Hieronder volgt een overzicht: Maand Actie Bedrag Besteding Feb Actie Willy en haar vrienden 775 Opvang Bibi, Let s Care Juli Sponsorloop, markt Basisschool Witte Vrouwen Bouw school, Upendo Dec Ronald Waasdorp: donatie ipv kerstkaarten 100 Scholarship Siti, Peduli Anak Okt Jonnet Galle: actie voor Siti 179 Scholarship Siti, Peduli Anak Okt Marc Verroen: Santiago de Compostella 242 Scholarship Siti, Peduli Anak Sept Jonnet en Nico: verjaardagsfeest 556 Scholarship Hasbullah Juli KidsRun: stand in Leiden 72 Scholarship Samsul, Peduli Juli Heldenrace (6 particulieren) Scholarship Samsul, Peduli 4.4 Scholenacties 2012 In 2012 zijn drie gastlessen verzorgd door Join!forkids op de Hogeschool Amsterdam. Naar aanleiding van de gastles voor de studenten van de minor Zingeving & Samenleving is in 2012 de kerstmarkt door studenten georganiseerd. Met de opbrengst is voor vijf kinderen in Peru huiswerkbegeleiding en begeleiding in hun persoonlijke ontwikkeling gerealiseerd. Het resultaat van de drie andere presentaties en gastlessen was dat vijf studenten naar verschillende kinderprojecten in het buitenland zijn geweest. Ook hebben de gastlessen geresulteerd in twee groepen studenten die onderzoek hebben gedaan voor Join!forkids. Éen onderzoek gaat over het in kaart brengen van de zelfredzaamheid van de JOINED! kinderprojecten en het andere onderzoek gaat over de interesse van bedrijven om naar projecten te reizen en daar hun expertise aan bij te dragen. In 2011 zijn er contacten gelegd met MBO College Hilversum (ROC Amsterdam) om Join!forkids te koppelen aan hun Certificeerbare Eenheid Ondernemerschap (looptijd 3 jaar). In 2012 hebben deze contacten geleid tot het verzorgen van een presentatie op de eerste projectdag voor studenten. Tijdens de presentatie is een skypeverbinding gelegd met Erna Vinkers van het project Let's Care in de Filippijnen. De studenten gaan komende drie jaar bezig met het opzetten van geldgenerende acties en bedrijfjes voor Let's Care. In 2013 zullen nog twee projectdagen plaatsvinden. In 2012 hebben de volgende activiteiten op scholen plaatsgevonden: Maand Wat Resultaat Besteding Mei Presentatie CMV Onderzoekstudenten JFK Juni Sponsorloop en markt basisschool Witte Vrouwen Bouw Upendo klaslokaal Sept Gastles HvA minor International Social Work Vrijwilligers naar projecten Sept Gastles HvA minor Zingeving & Samenleving Kerstmarkt Nov Presentatie MBO College Hilversum Skype verbinding Let s Care + Projectdag Dec HvA Kerstmarkt door studenten Z&S Begeleiding 5 kids Inmenszo 4.5 Structurele Zakelijke Vrienden Omdat we dankbaar zijn voor het realiseren van de scholarships voor de 50 kinderen die we in 2012 in ons scholarship programma hebben, geven we hieronder een overzicht van onze Structurele Zakelijke Vrienden: Rokade Advies B.V. Heart voor Charity (gestopt in 2012) Amsterdam Creative Productions The Experience Company (gestopt in 2012) Happy Workplays Comfort Parking 2dePoint BV Helios MPPD (gestopt in 2012) InHouse Styling P2 Managers JH Klunder Life Tune Bietschhorn B.V. Spectra partners in management Quist Accountants en Adviseurs B.V. Relate Management BV Amedes Belgium NV Van Vredendaal Advies UniFer KGU uitzendburo's (nieuw in 2012) Nora (nieuw in 2012) Jaarverslag /17

13 4.6 Resultaten sponsorwerving Er zijn 7 structureel Particuliere Vrienden gestopt met doneren en 2 Zakelijke Vrienden. Daarnaast zijn er 33 structureel Particuliere Vrienden (1 euro donateurs) bijgekomen en 2 nieuwe Zakelijke Vrienden. Het totaal van de inkomsten uit donaties over 2012 was Hiervan is 25% afkomstig uit structurele donaties, 28% uit incidentele donaties en 47% uit acties. 37% van de donaties zijn afkomstig van particulieren, 37% vanuit het bedrijfsleven en 26% van scholen. Totaal donaties Bedrijven Scholen Particulieren 37% 37% 26% 4.7 Kosten De operationele kosten in 2012 bedragen 7% van het totaal aan ontvangen donaties. De projectdirecteur José Brouwer heeft full time gewerkt als operationeel leider van Join!forkids. Zij heeft haar werkelijke gemaakte kosten gedeclareerd en heeft vanuit haar eigen bedrijf ZiYou VOF 4% gefactureerd over de ontvangen donaties wat neerkomt op bruto voor 2012 voor haar fulltime inzet. Join!forkids heeft 89% besteed aan scholarships van de 50 kinderen en dromen van de kinderprojecten. Zoals eerder vermeld hebben we onze operationele kosten laag kunnen houden door sponsoring in natura van een aantal van onze Zakelijke Vrienden. Voor een gedetailleerd overzicht van de kosten verwijzen wij je graag naar het financiële jaarverslag Besteding donaties Operationele kosten Dromen en scholarships Vergoeding projectdirecteur 4% 7% 89% Jaarverslag /17

14 4.8 Samenwerking sociale ondernemingen In het jaarplan 2012 hebben we als doel gesteld om meer samenwerking aan te gaan met sociale bedrijven zoals Heart voor Charity en Youbedo. In 2012 zijn we tot de conclusie gekomen dat deze sociale bedrijven steeds vaker met heel veel verschillende goede doelen samenwerken, klein en groot. Klanten moeten bij aanschaf van een product kiezen uit vaak honderden goede doelen waardoor de inkomsten via deze bedrijven voor Join!forkids gering zijn. De conclusie is dat de inspanning om de achterban van Join!forkids te enthousiasmeren via deze bedrijven hun aankopen te doen niet opweegt tegen de opbrengsten. De kwantiteit is voor deze bedrijven belangrijker dan de kwaliteit van de projecten. We hebben daarom in 2012 besloten om niet onze focus bij dergelijke bedrijven te leggen maar ons meer te richten op partnerships met bedrijven die exclusief kiezen voor Join!forkids. De focus voor 2013, waar in 2012 het nodige voorbereidende werk voor is gedaan, is om vanuit Cause Related Marketing met bedrijven te gaan samenwerken. Bedrijven die producten of diensten koppelen aan Join!forkids waarbij een percentage naar scholarships of dromen van kinderen gaat. In 2013 wordt dit concept verder uitgewerkt en zullen we hier naar verwachting de vruchten van kunnen gaan plukken. Jaarverslag /17

15 5 MARKETING EN COMMUNICATIE Join!forkids houdt bedrijven, scholen, particulieren en haar medewerkers betrokken en up to date over de kinderen die via Join!forkids naar school gaan, de kinderprojecten in het algemeen en de ontwikkelingen binnen Join!forkids. Hiervoor worden verschillende Marketing & Communicatie tools ingezet. Door de professionalisering en groei van Join!forkids blijkt dat dit onderdeel een steeds grotere en belangrijkere rol inneemt. We zijn tot de conclusie gekomen dat het in deze markt essentieel is om een social media beleid op te stellen en een social media expert te werven. Daarnaast is het voor de zichtbaarheid, naamsbekendheid en alle andere doelen die we stellen belangrijk om een professioneel Marketing & Communicatie team te werven. 5.1 Website In 2012 is de content van de website up to date gemaakt en is er een aantal design aspecten verbeterd. Ondanks de complimenten die we krijgen over de website leeft er de behoefte de website interactiever en moderner te maken dat wil zeggen dat we meer willen doen met de meest recente ontwikkelingen op het gebied van social media en online marketing. Eind 2012 is deze ontwikkeling ingezet en in 2013 gaan we de huidige website moderniseren waarbij één van de aspecten is uniformiteit in de boodschap en gebruik van de huisstijl van Join!forkids. In plaats van het versturen van nieuwsflitsen hebben we een actiever beleid gevoerd op het plaatsen van posts op de facebook pagina en via twitter. In 2012 zijn 4 nieuwsbrieven verstuurd aan gemiddeld 480 abonnees. Gemiddeld wordt de nieuwsbrief door 40% van deze 480 abonnees geopend. De clickrate is laag, gemiddeld 4%. In 2012 hebben we geen kerst of nieuwjaarskaart gestuurd via de reguliere post zoals voorgaande jaren. Dit jaar is gekozen om een bedankje en nieuwjaarswens in de nieuwsbrief van januari 2013 te plaatsen. 5.2 Social Media In 2012 werd via social media alleen maar zonder beleid erachter door de projectdirecteur gebruikt. Join!forkids is gewisseld op facebook van een groep naar een fanpage. Eind 2012 had de facebook pagina 140 Likes. Op ons eigen Youtube kanaal zijn negen filmpjes geplaatst die ook worden gebruikt op onze website en op facebook en twitter. Het Join!forkids youtube kanaal heeft drie leden. Eind 2012 heeft Join!forkids 130 volgers op twitter en zijn er in 2012 zo'n 90 tweets verzonden. De groep op Linkedin heeft 24 leden. Verder heeft er geen activiteit plaats gevonden in deze groep. 5.3 Promotiemateriaal Ondanks het feit dat er steeds meer digitaal gecommuniceerd wordt, blijft er altijd behoefte aan materiaal op papier zoals visitekaartjes, brochures, flyers en posters. Deze middelen hebben een andere functie namelijk om iets achter te kunnen laten bij potentiële particuliere donateurs, bedrijven of scholen. Ook dit jaar hebben we tijdens presentaties particuliere flyers, bedrijfsbrochures en machtigingsformulieren verspreid. Offline promotiemateriaal Join!forkids: Flyers voor particulieren (Eng en NL, ook digitaal op de website) Brochures voor bedrijven (Eng en NL, ook digitaal op de website) Machtigingsformulieren (ook digitaal op de website) Twee algemene posters Visitekaartjes voor alle projectteamleden en de projectdirecteur Posters voor de Haringparty van Rokade Ewall (promotiefilmpje) Deze promotiematerialen zijn door het bedrijf Comcombi en een aantal andere ontwerpers gratis ontworpen en door drukkerij Zoeterhage professioneel en gratis geprint. Het bedrijf All In The Picture heeft geheel belangeloos de Ewall voor Join!forkids gemaakt. Daarnaast hebben we een Join!forkids donatiebox, diverse PowerPoint presentaties en JFK T-shirts. Jaarverslag /17

16 6 PLANNEN 2013 Sinds 8 december 2012 heeft Join!forkids een projectteam, bestaande uit acht jong professionals die zich hebben gecommiteerd om vrijwillig een bijdrage te leveren aan de toekomst voor kinderen en het succes van Join!forkids wordt voor Join!forkids het jaar waarin we de stichting met een nieuw meewerkend bestuur naar een hoger plan gaan tillen en tegelijkertijd al het goede dat sinds de oprichting is opgebouwd, behouden. Dit gebeurt enerzijds door de bestaande organisatie en processen te versterken en te professionaliseren en anderzijds door nieuwe inkomensgenererende initiatieven te ontplooien. Onderstaand model beschrijft de nieuwe organisatiestructuur inclusief project team. Het is een governance model: van alle verschillende onderdelen staat bij het onderdeel de captain aangegeven. 6.1 Spannende uitdagingen 2013 wordt voor Join!forkids ids een jaar vol nieuwe uitdagingen en kansen mede door het kersverse projectteam dat uit doeners bestaat. Deze professionele toppers gaan taken op zich nemen waardoor nieuwe mogelijkheden worden gecreëerd om bedrijven te betrekken bij Join!forkids en onze organisatie en het keurmerk JOINED! bekend te maken bij een groter publiek. Het projectteam heeft een aantal duidelijke doelstellingen meegekregen. Hoe we deze plannen denken te verwezenlijken is beschreven in het jaarplan Join!forkids Mocht je hierin geïnteresseerd zijn dan kunt je een kopie opvragen door een mail te sturen naar Het overall doel van 2013 is om het grote publiek te vertellen en te laten zien waarom de projecten van Join!forkids ons keurmerk JOINED! hebben gekregen. We gaan communiceren waarin deze projecten verschillen ten opzichte van de duizenden andere goede doelen. Wat betekent duurzaamheid en zelfredzaamheid voor de kinderprojecten die JFK heeft gescreend? Hoe geven zij daar invulling aan? Op deze manier willen we naamsbekendheid genereren Jaarverslag /17

17 om Join!forkids als een betrouwbare organisatie te positioneren waar je als bedrijf en school zonder twijfel en zonder afbreukrisico een partnership mee kunt aangaan. We gaan een Join!forkids Businessclub oprichten met Zakelijke Vrienden en Partners die door middel van Cause Related Marketing hun maatschappelijke betrokkenheid met Join!forkids en de kinderen naar buiten profileren. We willen succesvolle en positief gestemde bedrijven (en die zijn er nog steeds!) vanuit het principe van delen en overvloed aan Join!forkids verbinden. We gaan voor win-winwin partnerships waar het bedrijf en haar klanten en relaties, Join!forkids én de kinderen voordeel bij hebben. 6.2 Dank aan iedereen die heeft bijgedragen Als afsluiting van dit tekstuele jaarverslag 2012 dankt Join!forkids al haar vrijwilligers, al haar Particuliere en Zakelijke Vrienden, alle scholen, kortom iedereen die heeft bijgedragen in donaties maar ook in tijd en expertise. Door al deze mensen hebben we de wereld weer een beetje mooier kunnen maken voor kinderen die door educatie zicht hebben op een nieuwe toekomst. Met elkaar maken we voor deze kinderen een groot verschil tussen voorheen een leven zonder toekomst en nu een leven met een toekomst. Een leven waarin dromen weer mogelijk is, waar de kinderen leren om een eigen mening te formuleren, waarin kinderen weer geloof en vertrouwen in zichzelf hebben en een stem hebben die ook echt iets te zeggen heeft. Dat is waar volgens Join!forkids ieder kind waar ook ter wereld recht op heeft! Dank voor jullie vertrouwen en wij hopen dat we ook in 2013 weer op jou kunnen rekenen en invulling kunnen geven aan onze slogan Changing Lives Changing Worlds. Amsterdam, 1 april 2013 Namens het bestuur: Mevrouw S. Riper. voorzitter Stichting Join!forkids De heer J.W. Rikkers, penningmeester Stichting Join!forkids Mevrouw B. Honig, secretaris Stichting Join!forkids en Mevrouw J.M Brouwer, projectdirecteur Stichting Join!forkids Jaarverslag /17

Beleidsplan 2014-2016 Stichting JOIN!FORKIDS CHANGING LIVES CHANGING WORLDS

Beleidsplan 2014-2016 Stichting JOIN!FORKIDS CHANGING LIVES CHANGING WORLDS Beleidsplan 2014-2016 Stichting JOIN!FORKIDS CHANGING LIVES CHANGING WORLDS INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 3 1. DE ORGANISATIE JOIN!FORKIDS... 4 GESCHIEDENIS... 4 MISSIE... 4 VISIE... 4 STRATEGIE... 4 PRAKTIJKKEURMERK

Nadere informatie

STICHTING DAPPER KIND BELEIDSPLAN 2013/2014

STICHTING DAPPER KIND BELEIDSPLAN 2013/2014 STICHTING DAPPER KIND BELEIDSPLAN 2013/2014 Dapper Dagboek Dapper Dagboek INHOUDSOPGAVE Beleidsplan Jouw Dagboek, jouw verhaal Organisatie Ziekenhuizen Vrijwilligers Acties Financiën Communicatie Eindwoord

Nadere informatie

STICHTING VRIENDEN VAN DE SISTERS OF NAZARETH-HAIFA BELEIDSPLAN 2011-2015

STICHTING VRIENDEN VAN DE SISTERS OF NAZARETH-HAIFA BELEIDSPLAN 2011-2015 STICHTING VRIENDEN VAN DE SISTERS OF NAZARETH-HAIFA BELEIDSPLAN 2011-2015 Algemeen Stichting Vrienden van de Sisters of Nazareth-Haifa is opgericht op 5 oktober 2011. De initiatiefnemers raakten betrokken

Nadere informatie

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies Stichting Terima Kasih Vier-Morgenweg 6 (postadres) 6721 MS Bennekom KvK Utrecht nr. 50028235 Bankrekeningnr. 10.84.45.771 W.www.stichtingterimakasih.nl E. info@stichtingterimakasih.nl JAARVERSLAG 2012

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Smile on a Face

Beleidsplan Stichting Smile on a Face Beleidsplan Stichting Smile on a Face 2016-2018 Beleidsplan Stichting Smile on a Face Januari 2016 Page 2 of 9 INHOUD: 1 VOORWOORD... 3 2 DOELSTELLINGEN VAN DE STICHTING... 3 2.1 MISSIE EN DOEL... 3 2.2

Nadere informatie

Stichting Samburu Child Support www.samburuchild.com - info@samburuchild.com ABN AMRO 43.79.68.553 KvK 18084586 Lassuslaan 97, 3723 LJ Bilthoven

Stichting Samburu Child Support www.samburuchild.com - info@samburuchild.com ABN AMRO 43.79.68.553 KvK 18084586 Lassuslaan 97, 3723 LJ Bilthoven JAARVERSLAG STICHTING SAMBURU CHILD SUPPOR T 2015 1 Jaarverslag Stichting Samburu Child Support 2015 1. Voorwoord Dit document betreft het jaarverslag van Stichting Samburu Child 2015. Dit verslag is een

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 e kwartaal 2009 Stichting Samen in Actie

Nieuwsbrief 1 e kwartaal 2009 Stichting Samen in Actie 1 Stichting Samen in Actie Deimanstraat 43 2522 BC Den Haag Tel. 0649902721 KvK: 27314656 Postbank: 4129710 E: stichtingsa@ziggo.nl W: www.stichtingsa.nl Nieuwsbrief 1 e kwartaal 2009 Stichting Samen in

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 19-1-2015

Jaarverslag 2014 19-1-2015 Jaarverslag 2014 19-1-2015 Voorwoord... 3 Het bestuur... 3 Het ontstaan van Stichting Estafetteloop... 4 De Stichting Estafetteloop... 4 De 100 van Spijkenisse... 5 Hoe werkt het... 5 Het goede doel...

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Estafetteloop

Jaarverslag Stichting Estafetteloop Jaarverslag 2013 20-4-2014 Stichting Estafetteloop Voorwoord Het bestuur Het ontstaan van Stichting Estafetteloop De Stichting Estafetteloop Missie Visie De 100 van Spijkenisse Hoe werkt het Barbecue Het

Nadere informatie

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies JAARVERSLAG 2013 Stichting Terima Kasih Vier-Morgenweg 6 (postadres) 6721 MS Bennekom KvK Utrecht nr. 50028235 Bankrekeningnr. NL05RABO 010.84.45.771 W.www.stichtingterimakasih.nl E. info@stichtingterimakasih.nl

Nadere informatie

Beleidsplan/actieplan Stichting Fahari Foundation 2010-2014

Beleidsplan/actieplan Stichting Fahari Foundation 2010-2014 Beleidsplan/actieplan Stichting Fahari Foundation 2010-2014 Pagina 1 Uitgangspunten Dit beleidsplan/actieplan van de Fahari Foundation is op hoofdlijnen samengesteld en uitgegaan van meerdere uitdagingen:

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 DESTINO. stichting. Geef een kind de toekomst! WWW.STICHTINGDESTINO.COM

JAARVERSLAG 2012 DESTINO. stichting. Geef een kind de toekomst! WWW.STICHTINGDESTINO.COM JAARVERSLAG 2012 DESTINO Geef een kind de toekomst! stichting WWW.STICHTINGDESTINO.COM Voorwoord Hierbij bieden wij u het Jaarverslag 2012 aan. Dit verslag is een verantwoording van de activiteiten en

Nadere informatie

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies JAARVERSLAG 2014 Stichting Terima Kasih Plaggeberg 27 (postadres) 3956 BK Leersum KvK Utrecht nr. 50028235 Bankrekeningnr. NL05RABO 010.84.45.771 W.www.stichtingterimakasih.nl E. info@stichtingterimakasih.nl

Nadere informatie

Stichting Paraplu Nepal Januari 2014

Stichting Paraplu Nepal Januari 2014 Beleidsplan 2014 Stichting Paraplu Nepal Januari 2014 Beleidsplan 2014 1. Introductie... 2 2. Doelstelling... 2 3. Projecten... 3 4. Bestuursorganisatie... 4 5. (Financieel) beleid... 4 6. Doelgroep...

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2015

Beleidsplan 2014-2015 Beleidsplan 2014-2015 Stichting Domiliana, betrokken en actief op de Molukken Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Strategie... 4 2.1 Missie... 4 2.2 Kernprincipes... 4 2.3 Werkzaamheden en activiteiten...

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING TALUD

BELEIDSPLAN STICHTING TALUD BELEIDSPLAN STICHTING TALUD Amsterdam, juli 2014 1 INHOUDSOPGAVE 1. De stichting... 3 1.1 Gegevens... 3 1.2 Het bestuur... 3 1.3 ANBI... 3 2. Missie, visie, doelstellingen... 4 2.1 Missie... 4 2.2 Visie...

Nadere informatie

Stichtingsplan. Stichting San Lucas Nederland

Stichtingsplan. Stichting San Lucas Nederland Stichtingsplan Stichting San Lucas Nederland Bestuur Stichting San Lucas Nederland Oktober 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. Visie, Missie, Doel & Resultaten...4 3. Activiteiten...5 4. Organisatie...6

Nadere informatie

JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM

JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM 2013 Arnhem, juni 2014 Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van Stichting Geeferom 2013. Een Stichting opgericht vanuit een visie dat vele kleine beetjes een mooiere,

Nadere informatie

STICHTING DARE TO SHARE FOUNDATION UW GELD VOOR DERDE WERELD, FLEXIBEL IN TE ZETTEN, VOLLEDIG TRANSPARANT

STICHTING DARE TO SHARE FOUNDATION UW GELD VOOR DERDE WERELD, FLEXIBEL IN TE ZETTEN, VOLLEDIG TRANSPARANT STICHTING DARE TO SHARE FOUNDATION UW GELD VOOR DERDE WERELD, FLEXIBEL IN TE ZETTEN, VOLLEDIG TRANSPARANT JAARVERSLAG 2016 GEDEMPTE SCHALBURGERGRACHT 99 2021AK Haarlem info@daretosharefoundation.com 06-81318513

Nadere informatie

November 2015. Beleidsplan Stichting UICF 2015-2018

November 2015. Beleidsplan Stichting UICF 2015-2018 November 2015 Beleidsplan Stichting UICF 2015-2018 Voorwoord Dit beleidsplan bevat de omschrijving van de activiteiten en doelstellingen van Stichting UICF. Dit beleidsplan is geschreven voor alle betrokkenen

Nadere informatie

Jaarplan 2014 Kameroen/Nederland

Jaarplan 2014 Kameroen/Nederland Jaarplan 2014 Kameroen/Nederland LiveBuild Jaarplan 2014 Kameroen / Nederland Inleiding LiveBuild is een organisatie met veel ambitie, enthousiasme en passie. Wij geloven in de positieve kracht van eenieder

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 DESTINO. stichting. Geef een kind de toekomst! WWW.STICHTINGDESTINO.COM

JAARVERSLAG 2013 DESTINO. stichting. Geef een kind de toekomst! WWW.STICHTINGDESTINO.COM JAARVERSLAG 2013 DESTINO stichting Geef een kind de toekomst! WWW.STICHTINGDESTINO.COM Voorwoord Hierbij bieden wij u het Jaarverslag aan. Dit verslag is een verantwoording van de activiteiten en financiën

Nadere informatie

Jaarverslag. Stichting Suba Nederland Kameelstraat 19 6531 RN Nijmegen tel. 024-3510245 e-mail: info@subanederland.nl www.subanederland.

Jaarverslag. Stichting Suba Nederland Kameelstraat 19 6531 RN Nijmegen tel. 024-3510245 e-mail: info@subanederland.nl www.subanederland. Jaarverslag 2015 Stichting Suba Nederland Kameelstraat 19 6531 RN Nijmegen tel. 024-3510245 e-mail: info@subanederland.nl www.subanederland.nl Stichting Suba Nederland Jaarverslag 2015 1 JAARVERSLAG STICHTING

Nadere informatie

Stichting Lunga Foundation. ANBI-Beleidsplan 2014

Stichting Lunga Foundation. ANBI-Beleidsplan 2014 Stichting Lunga Foundation ANBI-Beleidsplan 2014 Versie 1.0 Inleiding Het jaar 2013 stond in het teken van de oprichting van Stichting Lunga Foundation. Met overtuiging en trots is Stichting Lunga Foundation

Nadere informatie

JAARVERSLAG Stichting Sport Develops You Foundation. Eerlijkheid door Sport. Jaarverslag 2015

JAARVERSLAG Stichting Sport Develops You Foundation. Eerlijkheid door Sport. Jaarverslag 2015 JAARVERSLAG 2015 Stichting Sport Develops You Foundation Eerlijkheid door Sport 1 Inhoudsopgave: Voorkant: 1 Inhoudsopgave: 2 Voorwoord: 3 Missie, Visie & Werkwijze: 4 Programma s 5 Resultaten 6 Evaluatie

Nadere informatie

JAARVERSLAG Stichting Sport Develops You Foundation. Eerlijkheid door Sport. Jaarverslag 2016

JAARVERSLAG Stichting Sport Develops You Foundation. Eerlijkheid door Sport. Jaarverslag 2016 JAARVERSLAG 2016 Stichting Sport Develops You Foundation Eerlijkheid door Sport 1 Inhoudsopgave: Voorkant: 1 Inhoudsopgave: 2 Voorwoord: 3 Missie, Visie & Werkwijze: 4 Programma s 5 Resultaten 6 Evaluatie

Nadere informatie

Beleidsplan 2015 2016. Stichting Stop Dierenleed Nederland. Almere, januari 2014

Beleidsplan 2015 2016. Stichting Stop Dierenleed Nederland. Almere, januari 2014 Beleidsplan 2015 2016 Stichting Stop Dierenleed Nederland Stichting Stop Dierenleed Nederland Hartekruidpad 7 1313JJ Almere 06-10734354 www.stopdierenleednederland.org info@stopdierenleednederland.org

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Marian Bentvelzen en Monique Strijk Juli 2012 Brede Hilledijk 590, 3072 NK Rotterdam Tel.: 0613467100, 0653224897 KvK: 54218853 E: moniquestrijk@hotmail.com, post@marianbentvelzen.nl

Nadere informatie

1. Inleiding. Wij wensen u veel leesplezier! Bestuur van Stichting Kwasa. Robert Verboon Daniëlle van der Zande Esther de Vreede

1. Inleiding. Wij wensen u veel leesplezier! Bestuur van Stichting Kwasa. Robert Verboon Daniëlle van der Zande Esther de Vreede Jaarverslag 2009 Inhoud 1. Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Kwasa. Met dit document willen wij donateurs en andere geïnteresseerden inzicht bieden in de werkzaamheden en financiën van

Nadere informatie

Beleidsplan SALEK 2009

Beleidsplan SALEK 2009 Beleidsplan SALEK 2009 Bestuur SALEK Februari 2009 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Doel Stichting SALEK... 4 3. Activiteiten... 5 3.1 Geld inzamelen... 5 3.2 Transparant werken... 5 3.3 Deskundigheidsbevordering...

Nadere informatie

Stichting International Development Student Society Nederland. Beleidsplan 2014-2015

Stichting International Development Student Society Nederland. Beleidsplan 2014-2015 Stichting International Development Student Society Nederland Beleidsplan 2014-2015 Delft, juni 2014 Oosteinde 242a 2611 SV Delft +31 (0) 647434808 Kvk-nummer: 58297618 Fiscaal nummer: 852972076 Dossiernummer:

Nadere informatie

Stichting Freedom in Christ Ministries Nederland. Beleidsplan

Stichting Freedom in Christ Ministries Nederland. Beleidsplan Beleidsplan 2017-2019 Stichting Freedom in Christ Ministries Nederland 15-8-2017 Inhoud Achtergrond stichting... 2 Bestuur & Directie... 2 Missie en Visie... 3 Missie... 3 Visie... 3 Strategische doelstellingen...

Nadere informatie

Kuilven 22, 5469 GB Erp NL27 RABO 0142 6019 85 www.childrensperfecthope.org. Beleidsplan Stichting Childrens s Perfect Hope 2013-2018

Kuilven 22, 5469 GB Erp NL27 RABO 0142 6019 85 www.childrensperfecthope.org. Beleidsplan Stichting Childrens s Perfect Hope 2013-2018 Beleidsplan Stichting Childrens s Perfect Hope 2013-2018 Voorwoord In dit beleidsplan geven wij u graag een helder beeld van de activiteiten van Stichting Children s Perfect Hope (CPH). Ook informeren

Nadere informatie

1. Over Gezinsfundament... 2. 2. Terugblikken en vooruit kijken... 3. 3. Factsheet 2015... 4. 4. Financiën... 6. 5. Contactgegevens...

1. Over Gezinsfundament... 2. 2. Terugblikken en vooruit kijken... 3. 3. Factsheet 2015... 4. 4. Financiën... 6. 5. Contactgegevens... Jaarverslag 2015 Je bent nooit groter dan wanneer je je bukt om een kind te helpen. (Dr. Wess Stafford, voormalig directeur van Compassion International) Inhoudsopgave 1. Over Gezinsfundament... 2 2. Terugblikken

Nadere informatie

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs Jaarverslag 2014 Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA) De Ontmoeting 49 3823 HH Amersfoort Contactpersoon: Linda Rook (voorzitter) T 06 244 34 397 E info@vluchtelingenambassadeurs.nl

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 Stichting Fonds Welkomhuis

Beleidsplan 2014 Stichting Fonds Welkomhuis Beleidsplan 2014 Stichting Fonds Welkomhuis Beldhuismolenweg 8a 7562 PC Deurningen Telefoon: 088 45 46 700 E-mail: info@welkomhuis-twente.nl Website: www.welkomhuis-twente.nl Beleidsplan 2014 Pagina 1

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING GOEDE DOELEN WEEK BUDEL Meerjarenplan

BELEIDSPLAN STICHTING GOEDE DOELEN WEEK BUDEL Meerjarenplan BELEIDSPLAN STICHTING GOEDE DOELEN WEEK BUDEL Meerjarenplan Datum: 1 januari 2016 Stichting Goede Doelen Week Budel Wollenhoekstraat 7 6021 JJ Budel info@goededoelenweekbudel.nl/ www.goededoelenweekbudel.nl

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Ondersteuning en Ontwikkeling voor Ghanezen door Ghanezen en Nederlanders

Inhoudsopgave. Ondersteuning en Ontwikkeling voor Ghanezen door Ghanezen en Nederlanders Inhoudsopgave 1. Doelstellingen van de stichting... 3 2. Uitvoering doelstelling en werkzaamheden... 3 3. Inkomsten en uitgaven... 4 4. Beheer financiën... 4 2 1. Doelstellingen van de stichting De stichting

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding... 3. 2. Missie, visie en doelstellingen... 4. 3. Werkzaamheden... 5. 4. Beleid... 8. 5. Inkomsten werving...

Inhoudsopgave. 1. Inleiding... 3. 2. Missie, visie en doelstellingen... 4. 3. Werkzaamheden... 5. 4. Beleid... 8. 5. Inkomsten werving... Beleidsplan 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Missie, visie en doelstellingen... 4 3. Werkzaamheden... 5 4. Beleid... 8 5. Inkomsten werving...10 6. Beheer en besteding vermogen...11 1. Inleiding

Nadere informatie

PROJECTPLAN BLESSED HOME 2016

PROJECTPLAN BLESSED HOME 2016 PROJECTPLAN BLESSED HOME 2016 Stichting Blessed Home NIJKERK - GHANA mei 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Doelstelling... 3 2.1 Hoofddoel... 3 2.2 Subdoelen... 3 2.2.1. Onderdak bieden aan stagiaires...

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Stichting Vrienden van Umthombo

Jaarverslag 2011. Stichting Vrienden van Umthombo Jaarverslag 2011 Stichting Vrienden van Umthombo Inhoudsopgave Jaarverslag 2011... 1 Stichting Vrienden van Umthombo... 1 Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Huidig beleid... 4 Missie... 4 Doelstelling...

Nadere informatie

DUURZAAM DIGITAAL ONDERWIJS IN AFRIKA KENNIS, RESPECT EN COMPASSIE SAMENLEVEN IN EEN GLOBALISERENDE WERELD

DUURZAAM DIGITAAL ONDERWIJS IN AFRIKA KENNIS, RESPECT EN COMPASSIE SAMENLEVEN IN EEN GLOBALISERENDE WERELD DUURZAAM DIGITAAL ONDERWIJS IN AFRIKA KENNIS, RESPECT EN COMPASSIE SAMENLEVEN IN EEN GLOBALISERENDE WERELD KNOWLEDGE FOR CHILDREN 3 stichtingen: Nederland, Oeganda, Kameroen (en binnenkort Kenia) 10 jarig

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 PURE! Foundation

JAARVERSLAG 2015 PURE! Foundation JAARVERSLAG 2015 PURE! Foundation Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van PURE! Foundation 2015. Terugkijkend op het afgelopen jaar hebben we met het bestuur een belangrijke basis gelegd voor de toekomst

Nadere informatie

Beleidsplan WADT

Beleidsplan WADT Beleidsplan WADT 2016 2017 Utrecht, 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Aanleiding... 3 Wat biedt WADT?... 3 Missie... 4 Doelstellingen... 4 Kernactiviteiten... 4 Projecten starten...

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Esperanza 2014-2015

Beleidsplan Stichting Esperanza 2014-2015 Beleidsplan Stichting Esperanza 2014-2015 Veldhoven, januari 2014 Inhoud Voorwoord... 3 Inleiding... 4 1. Visie, missie en doelen... 5 2. Projecten en organisatie... 6 2.1 Projecten in Guatemala... 6 2.2

Nadere informatie

PROJECTPLAN BLESSED HOME

PROJECTPLAN BLESSED HOME PROJECTPLAN BLESSED HOME Stichting Blessed Home NIJKERK - GHANA mei 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Doelstelling... 3 2.1 Hoofddoel... 3 2.2 Subdoelen... 3 2.2.1. Onderdak bieden aan stagiaires...

Nadere informatie

Stichtingsplan SALEK 2008

Stichtingsplan SALEK 2008 Stichtingsplan SALEK 2008 Bestuur SALEK December 2007 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Doel Stichting SALEK... 4 3. Activiteiten... 5 3.1 Geld inzamelen... 5 3.2 Opbouwen netwerk in Nigeria... Error!

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2017

Beleidsplan 2013-2017 Voorwoord Deventer is trots op de veelkleurige, multiculturele samenstelling van haar inwoners. Al eeuwen lang onderhoudt Deventer, als Hanzestad contacten met vele landen en culturen over heel de wereld.

Nadere informatie

Beleidsplan. stichting Hof van Nagele. beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12

Beleidsplan. stichting Hof van Nagele. beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12 Beleidsplan stichting Hof van Nagele beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Missie, Visie, Doelen 2 Doelen 2 Bestuur 3 Werkwijze 3 Beheer en besteding van gelden

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord. 2. Organisatie Doelstelling, visie, werkwijze Bestuur en vrijwilligers. 3. Project. 4. Beleid 2014

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord. 2. Organisatie Doelstelling, visie, werkwijze Bestuur en vrijwilligers. 3. Project. 4. Beleid 2014 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Organisatie Doelstelling, visie, werkwijze Bestuur en vrijwilligers 3. Project 4. Beleid 2014 5. Financiële verantwoording Postbus 3091 5203 DB s-hertogenbosch

Nadere informatie

JAARVERSLAG STICHTING AANDACHT VOOR SPECIALE KINDEREN GHANA

JAARVERSLAG STICHTING AANDACHT VOOR SPECIALE KINDEREN GHANA JAARVERSLAG STICHTING AANDACHT VOOR SPECIALE KINDEREN GHANA 2014 1 Inhoudsopgave pagina 1. Inleiding 3 2. Activiteiten 4 3. Publiciteit 5 4. Samenwerking en kennisuitwisseling 5 5. Interne organisatie

Nadere informatie

Doelstelling. Voorwoord. Bestuur. Geachte Lezer,

Doelstelling. Voorwoord. Bestuur. Geachte Lezer, Jaarverslag 2011 Haarlem Voorwoord Geachte Lezer, Dit is het jaarverslag van Stichting mijn huis in Ipauratu over het jaar 2011. Dit jaarverslag biedt een overzicht van de activiteiten die wij hebben uitgevoerd

Nadere informatie

Stichting Labali Orphan Aids Foundation (LOAF)

Stichting Labali Orphan Aids Foundation (LOAF) Stichting Labali O Aids F (LOAF) Stichting LOAF is opgericht in 2003 Fiscaalnummer 8129.39.451 KVK 140.76 464 Correspondentieadres: Beekstraat 38, 6231 LG Meerssen Bankrekeningnummer: NL51 INGB 000 95

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020

Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020 Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van stichting Pole Position. De stichting is opgericht op 2 augustus 2013. Inmiddels hebben 70 mensen mogen genieten

Nadere informatie

Jaarverslag 2013/2014. Stichting Simbólica Projecten

Jaarverslag 2013/2014. Stichting Simbólica Projecten Jaarverslag 2013/2014 Stichting Simbólica Projecten 1 maart 2013 28 februari 2014 Inhoud Algemeen 3 Beleid 4 Uitgevoerde projecten 6 Financieel overzicht 7 2 Algemeen Dit jaarverslag bestaat uit drie delen

Nadere informatie

Activiteiten verslag 2014

Activiteiten verslag 2014 Activiteiten verslag 2014 Voorwoord Stichting Talud richt zich op het ondersteunen van kleinschalige integrale kinderprojecten die voor ogen hebben de zelfredzaamheid van kinderen te vergoten. Dit doet

Nadere informatie

Paleis van de Verdraagzaamheid. Jaarplan 2012

Paleis van de Verdraagzaamheid. Jaarplan 2012 Paleis van de Verdraagzaamheid Jaarplan 2012 Voorwoord Door een zeer succesvolle eerste editie van de jaarlijkse verkiezing van Ambassade en Ambassadeur van de Verdraagzaamheid was 2011 voor het Paleis

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING KICVOP NEDERLAND. Juli 2016

BELEIDSPLAN STICHTING KICVOP NEDERLAND. Juli 2016 BELEIDSPLAN STICHTING KICVOP NEDERLAND Juli 2016 Inhoud. 1. Aanleiding. 2. Doel van de stichting. 3. Bereiken van doel. 4. Fondsen aanvraag. 5. Financieel beleid. 6. Bestuur en intern functioneren. 7.

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Kontaanoo

Beleidsplan Stichting Kontaanoo Beleidsplan Stichting Kontaanoo 2015-2018 Doelstelling stichting Kontaanoo De stichting zet zich in voor duurzame ontwikkelingshulp rond het thema onderwijs in Gambia. Hiervoor ontwikkelt de stichting

Nadere informatie

Activiteiten verslag 2015

Activiteiten verslag 2015 Activiteiten verslag 2015 1 Voorwoord Stichting Talud richt zich op het ondersteunen van integrale kinderprojecten die voor ogen hebben de zelfredzaamheid van kinderen (0-23) te vergoten. Dit doet zij

Nadere informatie

Amsterdam, December 2012

Amsterdam, December 2012 Amsterdam, December 2012 Beleidsplan Muses 2012 2016 1 Hoofdstuk 1 Samenvatting Inleiding Het doel van stichting Muses is om de impact van vrijwilligers wereldwijd te vergroten. Enerzijds om hiermee alle

Nadere informatie

Moeder- en kindcentrum

Moeder- en kindcentrum Moeder- en kindcentrum Jaarverslag 2012 'Een Duurzame Toekomst 2011-2014' Februari 2013 Moeder- en Kindcentrum Bij-1 Schimmelweg 1 2524 VT Den Haag 070 785 58 20 06 19 45 43 47 info@bij-1.nl Stichting

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Stichting Hart op Weg. Drukker: G. van der Schoot en A. Verhoof

JAARVERSLAG. Stichting Hart op Weg. Drukker: G. van der Schoot en A. Verhoof JAARVERSLAG Uitgever: Stichting Hart op Weg Drukker: Fotograaf: Vormgeving: Tekstschrijver: G. van der Schoot en A. Verhoof A. Verhoof A. Verhoof Titel: Jaarverslag Naam: Stichting Hart op Weg Jaar: 2015

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Sunny Side Up Foundation. Weleveld 18, 2151 JR Nieuw-Vennep. www.sunnysideupfoundation.com. KvK: 60369698 RSIN: 853879497

Jaarverslag 2014. Sunny Side Up Foundation. Weleveld 18, 2151 JR Nieuw-Vennep. www.sunnysideupfoundation.com. KvK: 60369698 RSIN: 853879497 Jaarverslag 2014 Sunny Side Up Foundation Weleveld 18, 2151 JR Nieuw-Vennep www.sunnysideupfoundation.com KvK: 60369698 RSIN: 853879497 Bank: NL34 INGB 0006482112 De inhoud 1. Het voorwoord... 3 2. Het

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2015 Stichting Luz Alba

Beleidsplan 2013-2015 Stichting Luz Alba Beleidsplan 2013-2015 Stichting Luz Alba Introductie Voor u ligt het beleidsplan 2013-2015 van Stichting Luz Alba. Over 2012 is voor het eerst een jaarverslag geschreven, en bij het verder professionaliseren

Nadere informatie

Stichting ASAP. Projectvoorstel. Sponsoring studenten particuliere middelbare agrarische school, Burkina Faso

Stichting ASAP. Projectvoorstel. Sponsoring studenten particuliere middelbare agrarische school, Burkina Faso Stichting ASAP Projectvoorstel Sponsoring studenten particuliere middelbare agrarische school, Burkina Faso Februari 2012 Inhoud 1. Aanvrager... 2 2. Wie is stichting ASAP... 2 3. Doelstelling en werkwijze

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Aloha Foundation. Beleidsplan Stichting Stichting Aloha Foundation April 2015 Versie 1

Beleidsplan Stichting Aloha Foundation. Beleidsplan Stichting Stichting Aloha Foundation April 2015 Versie 1 Beleidsplan Stichting Aloha Foundation Beleidsplan Stichting Stichting Aloha Foundation April 2015 Versie 1 Pagina 1 van 10 Voorwoord Op 12 maart 2015 is de Stichting Aloha Foundation opgericht. In dit

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Voorwoord. Activiteiten. Publiciteit. Externe contacten. Interne contacten. Financiën. Conclusies en aanbevelingen

Inhoudsopgave: Voorwoord. Activiteiten. Publiciteit. Externe contacten. Interne contacten. Financiën. Conclusies en aanbevelingen Stichting Earlybirds fotografie Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave: Voorwoord Activiteiten Publiciteit Externe contacten Interne contacten Financiën Conclusies en aanbevelingen Voorwoord Earlybirds fotografie

Nadere informatie

Stichting Destino rek.nr Rabobank te Brielle. Jaarverslag 2011

Stichting Destino  rek.nr Rabobank te Brielle. Jaarverslag 2011 Stichting Destino www.stichtingdestino.com rek.nr. 12.88.98.682 Rabobank te Brielle Jaarverslag 2011 Voorwoord Met veel genoegen bieden wij hierbij het Jaarverslag 2011 aan. Dit verslag is een verantwoording

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2015

Beleidsplan 2014-2015 Beleidsplan 2014-2015 Sunny Side Up Foundation Weleveld 18, 2151 JR Nieuw-Vennep www.sunnysideupfoundation.com KvK: 60369698 RSIN: 853879497 Bankrekeningnummer: NL34 INGB 0006482112 De inhoud 1. Het idee...

Nadere informatie

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze Jaarverslag Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 2013 1 Voorwoord Voor u ligt het derde jaarverslag van de Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg, afgekort SVVBL. Het verslag geeft een weergave mee

Nadere informatie

Sharing is everything

Sharing is everything Sharing is everything Beleidsplan Stichting Periode 2011- januari 2020 Stichting Maliebaan 127 3527 CK Utrecht KvK nummer: 53529170 1. Inleiding Strategie, kernprincipes en uitgangspunten van de instelling

Nadere informatie

Stichting Esperanza Jaarverslag 2007

Stichting Esperanza Jaarverslag 2007 Stichting Esperanza Jaarverslag 2007 Inhoud 0. Inleiding p. 2 1. Stichting Esperanza p. 3 1.1 Wie zijn wij? P. 3 1.2 Doelen & uitgangspunten p. 3 2. Samenwerking met Bendicion de Dios p. 4 2.1 Bendicion

Nadere informatie

Beleidsplan Himalaya Welfare Foundation Augustus 2014-2015

Beleidsplan Himalaya Welfare Foundation Augustus 2014-2015 Beleidsplan Himalaya Welfare Foundation Augustus 2014-2015 www.himalayawelfare.org 1. Doelstellingen, visie en werkwijze van de Himalaya Welfare Foundation. De Stichting Himalaya Welfare is opgericht op

Nadere informatie

Stichting Marianne Center

Stichting Marianne Center Stichting Marianne Center Beleidsplan 2010-2012 Stichting Marianne Center Margriet 19 7772 NC Hardenberg 0523-264845 Bestuur: Dhr. N. van Vuuren, Mevr. M. Janssen, Mevr. T. Velvis Website: www.mariannecenter.org

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding Missie, visie en doelstellingen Werkzaamheden Inkomsten werving Beheer en besteding vermogen...

Inhoud. Inleiding Missie, visie en doelstellingen Werkzaamheden Inkomsten werving Beheer en besteding vermogen... Beleidsplan jaar 2014 Inhoud Inleiding... 3 Missie, visie en doelstellingen... 4 Werkzaamheden... 5 Inkomsten werving... 8 Beheer en besteding vermogen... 9 2 Inleiding Voor u ligt het beleidsplan van

Nadere informatie

Tips en Tricks voor sponsorwerving

Tips en Tricks voor sponsorwerving Tips en Tricks voor sponsorwerving Je gaat op bouwreis en maakt gebruik van de sponsortool, of je bouwt virtuele huisjes op Bouwmee, bijvoorbeeld omdat je voor Habitat meedoet aan een evenement. Alles

Nadere informatie

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8 JAARVERSLAG 2005 Inhoudsopgave 1. Bestuursverslag...3 1.1 Algemeen...3 1.2 Doelstelling...3 1.3 Bestuur...4 1.4 Comité van aanbeveling...4 1.5 Banden met Tastite...4 1.6 CBF-keurmerk...4 2. Werkzaamheden...5

Nadere informatie

www.thaichilddevelopment.org Thai Child Development Foundation 10 jaar TCDF Thailand/Nederland

www.thaichilddevelopment.org Thai Child Development Foundation 10 jaar TCDF Thailand/Nederland www.thaichilddevelopment.org Thai Child Development Foundation 10 jaar TCDF Thailand/Nederland Projecten EDUCATIE Speciale School Studie beurzen CLC: activiteiten in het weekend voor lokale kinderen Workshops

Nadere informatie

Jaarverslag JAARVERSLAG Jule Stynestraat DR Utrecht of

Jaarverslag JAARVERSLAG Jule Stynestraat DR Utrecht of Jaarverslag JAARVERSLAG 2016 Jule Stynestraat 20 3543 DR Utrecht info@stichtingbroca.nl 06-45700750 of 06-48079720 Inhoud Voorwoord van de voorzitter... 3 1. Verslag van het bestuur... 4 1.2 Activiteiten...

Nadere informatie

Versie : 1.2 Datum: 12-03-2015. Beleidsplan 2015-2016

Versie : 1.2 Datum: 12-03-2015. Beleidsplan 2015-2016 Versie : 1.2 Datum: 12-03-2015 Beleidsplan 2015-2016 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1. Missie en Doelstelling 4 1.1 Missie 4 1.2 Doelstelling 4 2. Identiteit 5 3. Organisatie Structuur 6 3.1 Algemeen 6 3.2

Nadere informatie

Even voorstellen. Het project Bakery School Sri Lanka

Even voorstellen. Het project Bakery School Sri Lanka Bakery School Sri Lanka Project plan 2015 2016 Even voorstellen PURE! zet zich in om een blijvende bijdrage te leveren aan de zelfredzaamheid van en de kansen voor kinderen, jongeren en moeders in Azië.

Nadere informatie

STICHTING VOOR JOU. een mooi moment voor mensen met kanker

STICHTING VOOR JOU. een mooi moment voor mensen met kanker STICHTING VOOR JOU een mooi moment voor mensen met kanker Jaarverslag 2013 2 Inhoudsopgave Bladzijde 3 Inleiding Communicatie en PR Website en social media Nieuwsbrief Bladzijde 4 Communicatie en PR Overig

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Vrienden van Nadirkonyen

Jaarverslag Stichting Vrienden van Nadirkonyen 2011 Jaarverslag Stichting Vrienden van Nadirkonyen Stichting Vrienden van Nadirkonyen Jaarverslag Stichting Vrienden van Nadirkonyen 2011 Stichting Vrienden van Nadirkonyen Ringbaan West 116 5041 LS Tilburg

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2016

Beleidsplan 2015-2016 Beleidsplan 2015-2016 Vertelt onder de volken zijn heerlijkheid, onder alle natiën zijn wonderen. Psalm 96:3 Beleidsplan Strijen, juni 2015 Inhoudsopgave Voorwoord...1 1 Stichting Hope 4 the Nations...2

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Stepping Stone Liberia. Investeerders in Ambitie

Beleidsplan. Stichting Stepping Stone Liberia. Investeerders in Ambitie Beleidsplan Stichting Stepping Stone Liberia Investeerders in Ambitie Beleidsplan Stichting Stepping Stone Liberia 1. Doelstellingen, visie en werkwijze van Stepping Stone Liberia (SSL) 2. Organisatie

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Karakter

Stichting Vrienden van Karakter Stichting Vrienden van Karakter Jaarverslag 2014 Bestuursleden Vrienden van Karakter: dhr. drs. M. Krijgsheld dhr. P. Niesink mw. M. Verhoeven mw. drs. C. van Zijp Contactpersonen Karakter: mw. drs. B.

Nadere informatie

ACTUEEL BELEIDSPLAN 2012-2015

ACTUEEL BELEIDSPLAN 2012-2015 ACTUEEL BELEIDSPLAN 2012-2015 Stichting Home Sweet Home, notarieel opgericht op 27 mei 2008 Adres: Pr Margrietstraat 9 6096AX Grathem Nederland Statutaire zetel: gemeente Helmond Inschrijving KvK nr.:

Nadere informatie

STICHTING RESEARCH FOUNDATION LUPUS INTERNATIONAL JAARVERSLAG 2016

STICHTING RESEARCH FOUNDATION LUPUS INTERNATIONAL JAARVERSLAG 2016 Presbyterian ziekenhuis is gevestigd in New York City. 6 INHOUDSOPGAVE 1 Voorwoord 3 2 Activiteiten 3 3 Publiciteit 4 4 Externe contacten 4 5 Interne organisatie 4 6 Financiële verantwoording 4/5 7 Bestuur

Nadere informatie

Beleidsplan ANBI. Stichting Vrienden van Adesa. KvK: 41003000. Tel: 070-5178477

Beleidsplan ANBI. Stichting Vrienden van Adesa. KvK: 41003000. Tel: 070-5178477 Beleidsplan ANBI. Stichting Vrienden van Adesa KvK: 41003000 Adres: Postbus 490, 2240 AL Wassenaar Tel: 070-5178477 Inhoudsopgave. Het Beleidsplan....2 Werkzaamheden van de Stichting....3 Stichting Vrienden

Nadere informatie

Inleiding 3. Bestuur 3. Doelstelling 3. Ontstaan van de Stichting 3. Werkwijze 4. Behaalde resultaten Plannen voor

Inleiding 3. Bestuur 3. Doelstelling 3. Ontstaan van de Stichting 3. Werkwijze 4. Behaalde resultaten Plannen voor JAARVERSLAG 2016 Inhoudsopgave Blz Inleiding 3 Bestuur 3 Doelstelling 3 Ontstaan van de Stichting 3 Werkwijze 4 Behaalde resultaten 2016 5 Plannen voor 2017 5 Bijlage: Financieel Jaarverslag 2016 2 1.

Nadere informatie

BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN BELEIDSPLAN 2016-2019 Oog voor kinderen in risicosituaties Missie, visie en strategie Missie Steeds meer kinderen die in risicosituaties leven de mogelijkheid geven op een hoopvolle toekomst Stichting

Nadere informatie

Hoe zet je jouw crowd duurzaam in? Voordekunst geeft tips!

Hoe zet je jouw crowd duurzaam in? Voordekunst geeft tips! Hoe zet je jouw crowd duurzaam in? Voordekunst geeft tips! Het doel van crowdfunding is het bereiken van een crowd, de financiering het middel waarmee de donateurs laten zien dat zij jouw project ondersteunen.

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Eindhoven Bouwt

Jaarrekening 2015 Stichting Eindhoven Bouwt Verantwoording. De stichting is op 16 december 2010 opgericht en is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Het bestuur bestaat uit: Marten de Jong, Hans Smit, Rolf Pelleboer Hans Slot, voorzitter

Nadere informatie

Beleidsplan 2014/2015. Stichting Gelukskinders

Beleidsplan 2014/2015. Stichting Gelukskinders Stichting Gelukskinders E-mail: algemeen@gelukskinders.org Internet: www.gelukskinders.org KvK: 61809853 Beleidsplan 2014/2015 Stichting Gelukskinders Beleidsplan Stichting Gelukskinders Pagina 1 Inhoud

Nadere informatie

Bestuursverslag 1.1 Oprichting en statutaire doelstelling 3 1.2 Bestuur 3

Bestuursverslag 1.1 Oprichting en statutaire doelstelling 3 1.2 Bestuur 3 Jaarverslag 2011 Stichting Jayden Langemeet 101, 4464 BJ Goes, Bankrekeningnummer 83.01.65.428 www.stichtingjayden.nl info@stichtingjayden.nl Tel. 06-38939938 Jaarverslag 2011 Inhoudsopgave Pagina Bestuursverslag

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg

Beleidsplan. Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg Beleidsplan Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 2014 2017 Inhoud 1 Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 3 2 Organisatie 5 3 Afgesproken beleid periode 2014-2017 6 4 Activiteiten 7 5 Financiën

Nadere informatie

STICHTING HOVERAID NEDERLAND Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24398318

STICHTING HOVERAID NEDERLAND Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24398318 PUBLICATIE BETREFFENDE KALENDERJAAR 2012 STICHTING HOVERAID NEDERLAND Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24398318 Contactgegevens STICHTING HOVERAID NEDERLAND Website: www.hoveraid.nl

Nadere informatie

AFRICAN FOUNDATION OF WONDER

AFRICAN FOUNDATION OF WONDER AFRICAN FOUNDATION OF WONDER Projecten voor armoedebestrijding, onderwijs en duurzaamheid in Afrika. Een stap naar een wonder Marianne Berkhuijsen Anneke Toet Fabian van den Bosch www.africanfoundationofwonder.nl

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan

Strategisch beleidsplan Stichting Jongerencentrum De Werf - voor een mooie zinvolle toekomst - Strategisch beleidsplan 2017-2021 Strategisch beleidsplan 2017-2021 Pagina 1 Strategisch plan De missie, visie en strategie en focus

Nadere informatie