Vlaanderen 2001 in cijfers

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vlaanderen 2001 in cijfers"

Transcriptie

1 Vlaanderen 2001 in cijfers

2 BEVOLKING Vlaanderen België % bevolking 1 januari 2000 (NIS) totale bevolking ,0% mannen ,5% vrouwen ,5% Belgen ,4% vreemdelingen ,7% loop van de bevolking 1999 (NIS) geboorten ,6% sterften ,7% natuurlijke aangroei Belgen vreemdelingen migratiesaldo (na correcties) totale aangroei (na correcties) Belgen vreemdelingen saldo verandering nationaliteit ontwikkeling van de bevolking 1999 (NIS) geboorten 10,42 11,08 sterften 9,66 10,25 natuurlijke aangroei 0,76 0,84 totale aangroei 2,32 2,55 saldo verandering nationaliteit 1,53 2,36 leeftijdsstructuur 1 januari 2000 (NIS) jongeren (0-19 jaar) 23,05% 23,63% actieve leeftijd (20-64 jaar) 60,22% 59,61% bejaarden (65 jaar en +) 16,73% 16,75% bevolking op actieve leeftijd 1 januari 2000 (NIS) jaar ,6% schoolbevolking (ministerie van de Vlaamse Gemeenschap) kleuteronderwijs ,4% lager onderwijs ,0% secundair onderwijs ,8% hogescholenonderwijs ,8% universiteit ,7% totaal ,5% uitkeringsgerechtigde volledig werklozen oktober 2000 (VDAB, RVA) mannen ,9% vrouwen ,9% totaal ,2% niet-werkende werkzoekenden oktober 2000 (VDAB, RVA) mannen ,9% vrouwen ,5% totaal ,4% ONDERNEMINGEN Vlaanderen België % actieve ondernemingen naar juridische vorm 1999 NV ,2% BVBA ,8% individuele onderneming ,2% ander ,0% totaal ,9% nieuwe ondernemingen naar juridische vorm 1999 NV ,7% BVBA ,8% individuele onderneming ,5% ander ,5% totaal ,5% gesloten ondernemingen naar juridische vorm 1999 NV ,7% BVBA ,7% individuele onderneming ,0% ander ,8% totaal ,7% ondernemingen naar klasse van omzet 1999 min 5 miljoen BEF* ,5% 5 tot <10 miljoen BEF ,4% 10 tot <20 miljoen BEF ,0% 20 tot <50 miljoen BEF ,2% 50 tot <100 miljoen BEF ,6% 100 tot <500 miljoen BEF ,5% 500 tot <1.000 miljoen BEF ,5% miljoen BEF en meer ,3% vestigingen naar klasse van tewerkstelling 1999 (RSZ) min 5 werknemers ,2% 5-9 werknemers ,1% werknemers ,1% werknemers ,4% werknemers ,7% werknemers ,4% werknemers ,8% werknemers ,3% werknemers en meer ,6% vestigingen naar sector 1999 (RSZ) privé ,4% overheid en onderwijs ,9% totaal ,8%

3 TEWERKSTELLING Vlaanderen België % zelfstandigen en helpers 1999 (RSVZ) mannen ,4% vrouwen ,2% totaal ,7% werknemers 1999 (RSZ) arbeiders ,4% bedienden ,8% mannen ,2% vrouwen ,6% privé ,8% overheid en onderwijs ,7% totaal ,1% werknemers naar sector 1999 (RSZ) primaire sector ,3% secundaire sector ,7% energie en water ,1% winning van delfstoffen ,4% industrie ,8% cokes, splijt- en kweekstoffen ,6% basismetaal en metaalverwerking ,8% bouwmateriaal ,7% chemie ,8% voeding, drank en tabak ,8% textiel en kleding ,9% hout en meubelen ,2% papier en drukkerij ,6% diverse ,7% bouw ,2% tertiaire sector ,1% handel en reparatie ,6% horeca ,4% transport en verkeer ,4% banken, krediet- en verzekeringsinstellingen ,9% diensten en huur ,4% overheid ,9% onderwijs ,1% gezondheid en sociale zaken ,1% overige ,6% totaal ,1% werknemers evolutie (1989=100) (RSZ) arbeiders 104,9 102,0 bedienden 119,3 113,9 mannen 106,0 103,3 vrouwen 122,8 117,5 privé 113,0 107,8 overheid en onderwijs 110,9 111,5 secundaire sector 90,5 88,5 tertiaire sector 124,1 117,4 totaal 112,5 108,9 OMZET Vlaanderen België % omzet 1999 (in miljard BEF*) primaire sector 169,5 223,2 75,9% secundaire sector 5.660, ,3 65,5% energie en water 681, ,4 53,4% industrie 4.255, ,7 68,2% basismetaal en metaalverwerking 1.678, ,9 65,7% chemie 838, ,2 69,5% voeding, drank en tabak 716,8 969,3 73,9% andere industrieën 1.021, ,3 67,9% bouw 723, ,2 64,5% tertiaire sector 9.547, ,4 62,8% handel en reparatie 6.508, ,6 64,3% horeca 165,5 279,8 59,2% transport en verkeer 1.315, ,2 72,1% banken, krediet- en verzekeringsinstellingen 962, ,3 51,4% andere diensten 595, ,4 54,1% totaal , ,8 63,9% bruto binnenlands product tegen marktprijzen, in werkelijke prijzen (in miljard BEF*) (INR, KBC, bewerking ministerie van de Vlaamse Gemeenschap) , ,2 59,7% , ,9 60,1% , ,1 60,5% , ,1 60,4% , ,5 60,6% , ,3 60,8% , ,7 61,3% industriële productie, bouwsector niet inbegrepen (1990=100) (NIS, bewerking ministerie van de Vlaamse Gemeenschap) ,6 93, ,8 94, ,3 100, ,6 101, ,1 105, ,5 109, ,6 110,9 omzet evolutie (gemiddelde jaarlijkse groei in %) primaire sector 1,2% 2,3% secundaire sector 1,0% 1,1% energie en water 6,6% 4,5% industrie -1,5% -0,9% basismetaal en metaalverwerking -3,9% -2,2% chemie 2,6% 1,3% voeding, drank en tabak -3,8% -5,1% andere industrieën 1,0% 2,6% bouw 11,8% 9,3% tertiaire sector 8,1% 8,1% handel en reparatie 6,9% 7,7% horeca 0,7% 2,7% transport en verkeer 6,5% 8,3% banken, krediet- en verzekeringsinstellingen 18,0% 10,4% andere diensten 12,1% 8,4% totaal 5,3% 5,4% omzet evolutie (groei t.o.v. het voorgaande jaar in %) ,3% 6,1% ,4% 6,7% ,2% 4,2% ,2% 9,6% ,9% 4,0% ,3% 5,4%

4 UITVOER Vlaanderen België % uitvoer 1999 (in miljard BEF*) primaire sector 30,7 36,4 84,5% secundaire sector 2.972, ,6 69,2% energie en water 178,5 244,0 73,1% industrie 2.745, ,6 69,3% basismetaal en metaalverwerking 1.185, ,7 65,9% chemie 734, ,6 73,4% voeding, drank en tabak 281,4 373,2 75,4% andere industrieën 543,8 791,2 68,7% bouw 48,4 91,0 53,3% tertiaire sector 4.489, ,4 70,1% handel en reparatie 3.126, ,0 70,8% horeca 5,1 10,3 49,6% transport en verkeer 952, ,9 83,3% banken, krediet- en verzekeringsinstellingen 312,8 653,4 47,9% andere diensten 92,9 178,8 51,9% totaal 7.492, ,4 69,8% uitvoergerichtheid 1999 (uitvoer in % van de omzet) primaire sector 18,1% 16,3% secundaire sector 52,5% 49,8% energie en water 26,2% 19,1% industrie 64,5% 63,5% basismetaal en metaalverwerking 70,6% 70,3% chemie 87,6% 83,0% voeding, drank en tabak 39,3% 38,5% andere industrieën 53,2% 52,6% bouw 6,7% 8,1% tertiaire sector 47,0% 42,1% handel en reparatie 48,0% 43,6% horeca 3,1% 3,7% transport en verkeer 72,4% 62,7% banken, krediet- en verzekeringsinstellingen 32,5% 34,9% andere diensten 15,6% 16,3% totaal 48,7% 44,6% uitvoer evolutie (gemiddelde jaarlijkse groei in %) primaire sector 12,5% 12,8% secundaire sector -0,2% -0,2% energie en water 7,0% 16,9% industrie -0,9% -1,2% basismetaal en metaalverwerking -5,4% -3,0% chemie 17,2% 14,2% voeding, drank en tabak -14,6% -25,1% andere industrieën -3,0% 1,3% bouw 22,4% 2,9% tertiaire sector 10,7% 10,1% handel en reparatie 11,2% 12,2% horeca 21,3% 27,0% transport en verkeer 4,9% 8,1% banken, krediet- en verzekeringsinstellingen 18,4% -1,3% andere diensten 35,9% 16,5% totaal 6,1% 5,7% uitvoer evolutie (groei t.o.v. het voorgaande jaar in %) ,5% 10,8% ,8% 9,6% ,0% 8,7% ,3% 13,6% ,3% 6,5% ,1% 5,7% INVESTERINGEN Vlaanderen België % investeringen 1999 (in miljard BEF*) primaire sector 16,5 25,1 65,5% secundaire sector 279,3 407,2 68,6% energie en water 44,7 73,8 60,6% industrie 193,6 275,3 70,3% basismetaal en metaalverwerking 78,8 110,4 71,3% chemie 37,4 52,3 71,6% voeding, drank en tabak 27,3 36,9 74,0% andere industrieën 50,2 75,7 66,2% bouw 41,0 58,1 70,6% tertiaire sector 394,6 702,2 56,2% handel en reparatie 120,1 197,4 60,8% horeca 15,3 23,9 64,2% transport en verkeer 99,6 171,0 58,2% banken, krediet- en verzekeringsinstellingen 78,3 156,4 50,1% andere diensten 81,3 153,5 52,9% totaal 690, ,5 60,9% investeringsquote 1999 (investeringen in % van de omzet) primaire sector 9,7% 11,3% secundaire sector 4,9% 4,7% energie en water 6,6% 5,8% industrie 4,6% 4,4% basismetaal en metaalverwerking 4,7% 4,3% chemie 4,5% 4,3% voeding, drank en tabak 3,8% 3,8% andere industrieën 4,9% 5,0% bouw 5,7% 5,2% tertiaire sector 4,1% 4,6% handel en reparatie 1,8% 2,0% horeca 9,3% 8,5% transport en verkeer 7,6% 9,4% banken, krediet- en verzekeringsinstellingen 8,1% 8,4% andere diensten 13,7% 14,0% totaal 4,5% 4,7% investeringen evolutie (gemiddelde jaarlijkse groei in %) primaire sector 2,0% 6,6% secundaire sector 8,2% 4,7% energie en water 12,3% 3,9% industrie 4,6% 2,9% basismetaal en metaalverwerking 24,7% 18,3% chemie -5,0% -5,5% voeding, drank en tabak -8,9% -6,2% andere industrieën -4,5% -4,9% bouw 23,3% 15,7% tertiaire sector 10,8% 8,7% handel en reparatie 5,1% 7,4% horeca 8,5% 12,2% transport en verkeer 11,1% 10,5% banken, krediet- en verzekeringsinstellingen 21,1% 15,2% andere diensten 10,8% 2,2% totaal 9,5% 7,2% investeringen evolutie (groei t.o.v. het voorgaande jaar in %) ,3% 0,2% ,3% 11,2% ,1% 1,4% ,6% 4,8% ,3% 5,1% ,5% 7,2%

5 BEVOLKING Antwerpen Limburg Oost- West- Vlaams- Vlaanderen Vlaanderen Brabant bevolking 1 januari 2000 (NIS) totale bevolking mannen vrouwen Belgen vreemdelingen loop van de bevolking 1999 (NIS) geboorten sterften natuurlijke aangroei Belgen vreemdelingen migratiesaldo (na correcties) totale aangroei (na correcties) Belgen vreemdelingen saldo verandering nationaliteit ontwikkeling van de bevolking 1999 (NIS) geboorten 10,71 10,29 10,49 9,95 10,49 sterften 9,87 7,57 10,36 10,15 9,49 natuurlijke aangroei 0,84 2,71 0,13-0,20 0,99 totale aangroei 1,96 4,68 1,46 1,51 3,15 saldo verandering nationaliteit 2,40 2,42 1,19 0,50 1,05 leeftijdsstructuur 1 januari 2000 (NIS) jongeren (0-19 jaar) 23,18% 23,95% 22,45% 23,07% 22,92% actieve leeftijd (20-64 jaar) 59,91% 62,21% 60,48% 58,86% 60,32% bejaarden (65 jaar en +) 16,91% 13,84% 17,07% 18,07% 16,76% bevolking op actieve leeftijd 1 januari 2000 (NIS) jaar schoolbevolking (ministerie van de Vlaamse Gemeenschap) kleuteronderwijs lager onderwijs secundair onderwijs uitkeringsgerechtigde volledig werklozen oktober 2000 (VDAB, RVA) mannen vrouwen totaal niet-werkende werkzoekenden oktober 2000 (VDAB, RVA) mannen vrouwen totaal ONDERNEMINGEN Antwerpen Limburg Oost- West- Vlaams- Vlaanderen Vlaanderen Brabant actieve ondernemingen naar juridische vorm 1999 NV BVBA individuele onderneming ander totaal nieuwe ondernemingen naar juridische vorm 1999 NV BVBA individuele onderneming ander totaal gesloten ondernemingen naar juridische vorm 1999 NV BVBA individuele onderneming ander totaal ondernemingen naar klasse van omzet 1999 min 5 miljoen BEF* tot <10 miljoen BEF tot <20 miljoen BEF tot <50 miljoen BEF tot <100 miljoen BEF tot <500 miljoen BEF tot <1.000 miljoen BEF miljoen BEF en meer vestigingen naar klasse van tewerkstelling 1999 (RSZ) min 5 werknemers werknemers werknemers werknemers werknemers werknemers werknemers werknemers werknemers en meer vestigingen naar sector 1999 (RSZ) privé overheid en onderwijs totaal

6 TEWERKSTELLING Antwerpen Limburg Oost- West- Vlaams- Vlaanderen Vlaanderen Brabant zelfstandigen en helpers 1999 (RSVZ) mannen vrouwen totaal werknemers 1999 (RSZ) arbeiders bedienden mannen vrouwen privé overheid en onderwijs totaal werknemers naar sector 1999 (RSZ) primaire sector secundaire sector energie en water winning van delfstoffen industrie cokes, splijt- en kweekstoffen basismetaal en metaalverwerking bouwmateriaal chemie voeding, drank en tabak textiel en kleding hout en meubelen papier en drukkerij diverse bouw tertiaire sector handel en reparatie horeca transport en verkeer banken, krediet- en verzekeringsinstellingen diensten en huur overheid onderwijs gezondheid en sociale zaken overige totaal werknemers evolutie (1989=100) (RSZ) arbeiders 100,4 115,6 102,7 103,1 111,3 bedienden 115,4 118,2 118,5 114,6 133,3 mannen 101,3 109,6 105,1 103,3 118,1 vrouwen 121,3 130,2 118,8 116,2 135,8 privé 106,9 118,8 109,4 107,5 136,0 overheid en onderwijs 114,5 112,2 114,4 111,3 99,2 secundaire sector 90,1 96,2 88,9 93,4 82,0 tertiaire sector 118,4 124,6 124,8 117,9 140,8 totaal 108,6 116,9 110,8 108,4 124,8