Tzerra M 24c CW3 Tzerra M 28c CW4 Tzerra M 39c CW5

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tzerra M 24c CW3 Tzerra M 28c CW4 Tzerra M 39c CW5"

Transcriptie

1 Nederland NL Hoog rendement gaswandketels Tzerra M 2c CW Tzerra M 28c CW Tzerra M 9c CW Installatie- en servicehandleiding

2 EG Conformiteitsverklaring Het toestel is conform het in de EG conformiteitsverklaring beschreven standaardtype. Het is vervaardigd en in bedrijf genomen overeenkomstig de Europese richtlijnen. De originele conformiteitsverklaring is bij de fabrikant op te vragen.

3 Inhoud 1 Inleiding Toegepaste symbolen Afkortingen Algemeen Aansprakelijkheid fabrikant Aansprakelijkheid van de installateur Aansprakelijkheid gebruiker Goedkeuringen Certificeringen Aanvullende richtlijnen Veiligheidsinstructies en aanbevelingen Veiligheidsvoorschriften Aanbevelingen...11 Technische beschrijving Algemene beschrijving Voornaamste componenten...1. Blokdiagram...1. Werkingsprincipe Gas-/luchtregeling Verbranding Verwarming en productie van sanitair warm water Besturingsvoorziening Regeling Watertemperatuurregeling Watergebrekbeveiliging Maximaalbeveiliging Circulatiepomp Technische gegevens...17 Installatie Installatievoorschriften Montage mogelijkheden Typeplaat Plaatsen van de ketel

4 Inhoud.2. Ventilatie Belangrijkste afmetingen Positionering van de ketel...2. Hydraulische aansluitmogelijkheden Aansluiten vloerverwarming Aansluiten zonneboiler Geiser-toepassing Solo-toepassing Wateraansluitingen Doorspoelen van de installatie Waterdoorstroming Aansluiten van het verwarmingscircuit Aansluiten van het tapwatercircuit Aansluiten van het expansievat Aansluiten van de condensatie-afvoerleiding Automatische ontluchter Gasaansluiting Aansluitingen van de lucht-/ rookgasleidingen Classificatie Uitmondingen Lengte van de lucht-/rookgasleidingen Aanvullende richtlijnen Lucht-/rookgasadapter Aansluiting rookgasafvoer Aansluiting luchttoevoer Specifieke lucht-/rookgastoepassingen Hogedruksysteem WTW-koppeling CLV-overdruk Elektrische aansluitingen Besturingsautomaat Aanbevelingen Aansluiten PC/Laptop Aansluiten servicetool Toegang tot de aansluitconnectoren Aansluitmogelijkheden Elektrisch schema Vullen van de installatie Waterbehandeling Vullen van de sifon Vullen van de installatie Ontluchten van de installatie

5 Inbedrijfstelling Aansluitbox Bedieningspaneel Controlepunten vóór inbedrijfstelling Ketel bedrijfsklaar maken Hydraulisch circuit Elektrische aansluitingen...7. Inbedrijfstelling van de ketel...7. Gasinstellingen Gascircuit Aanpassing aan een ander type gas Controle van de verbranding Instelling van de gas-/luchtverhouding...2. Afsluitende werkzaamheden....6 Weergave van de gemeten waarden Status en Sub-status Instellingen wijzigen Beschrijving van de parameters Instelling van de maximale belasting voor CVbedrijf Uitschakeling van de ketel Uitschakeling van de installatie Vorstbeveiliging Controle en onderhoud Algemene instructies Preventief onderhoud met geautomatiseerde servicemelding De automatische servicemelding resetten Aanstaande servicemelding voorkomen en nieuwe (volgende) service interval starten Standaard inspectie- en onderhoudswerkzaamheden Ketel openen Controle van de waterdruk Controle van het expansievat Controle van de ionisatiestroom Controle van de tapcapaciteit Controle van de rookgasafvoer en de luchttoevoer Controle van de verbranding Controle van de automatische ontluchter Controle van de sifon

6 Inhoud Controle van de brander en schoonmaken van de warmtewisselaar Specifieke onderhoudswerkzaamheden Vervanging van de ionisatie-/ ontstekingselektrode Vervanging van de driewegklep Reiniging van de platenwarmtewisselaar Reiniging van de tapwatercartridge Montage van de verwarmingsketel Bij storing Storingscodes Blokkeringen en vergrendelingen Blokkering Vergrendeling Reserveonderdelen Algemeen Onderdelen Bijlage Gebruikersinstructiekaart O 2 controlegrafieken voor de vollast- en deellastinstelling O 2 instelgrafieken voor de vollast- en deellastinstelling

7

8 1. Inleiding Tzerra M 2c CW Tzerra M 28c CW Tzerra M 9c CW 1 Inleiding 1.1 Toegepaste symbolen In deze handleiding worden verschillende gevarenniveaus gebruikt om aandacht op de bijzondere aanwijzingen te vestigen. Wij doen dit om de veiligheid van de gebruiker te verhogen, problemen te voorkomen en om de technische bedrijfszekerheid van het apparaat te waarborgen. GEVAAR Kans op gevaarlijke situaties resulterend in ernstig persoonlijk letsel. WAARSCHUWING Kans op gevaarlijke situaties resulterend in licht persoonlijk letsel. OPGELET Kans op materiële schade. Let op, belangrijke informatie. 1.2 Afkortingen ¼Verwijzing naar andere handleidingen of pagina s in deze handleiding. CLV: Combinatie luchttoevoer en verbrandingsgasafvoer CV: Centrale verwarming LTV: Lage temperatuur verwarming SWW: Sanitair warm water WTW (HRU): Warmteterugwinunit DNG: Dutch Natural Gas PCU: Primary Control Unit - Elektronica voor controle werking brander SCU: Secondary Control Unit - Accessoire elektronica

9 Tzerra M 2c CW Tzerra M 28c CW Tzerra M 9c CW 1. Inleiding 1. Algemeen Aansprakelijkheid fabrikant Onze producten worden gemaakt volgens de verschillende van toepassing zijnde richtlijnen. Zij worden daarom geleverd met de [ markering en alle benodigde documenten. Vanwege de permanente zorg voor de kwaliteit van onze producten, zoeken wij voortdurend naar manieren om deze te verbeteren. Daarom houden wij ons het recht voor de in dit document genoemde specificaties te wijzigen. In de volgende gevallen zijn wij als fabrikant niet aansprakelijk: Het niet in acht nemen van de gebruiksinstructies van het apparaat. Achterstallig of onvoldoende onderhoud aan het apparaat. Het niet in acht nemen van de installatieinstructies van het apparaat Aansprakelijkheid van de installateur De installateur is aansprakelijk voor de installatie en de eerste inbedrijfstelling van het apparaat. De installateur moet de volgende instructies in acht nemen: Lees de instructies van het apparaat in de meegeleverde handleidingen en neem deze in acht. Installeer overeenkomstig de geldende wetgeving en normen. Voer de eerste inbedrijfstelling en alle benodigde controles uit. Leg de installatie uit aan de gebruiker. Als onderhoud noodzakelijk is, waarschuw dan de gebruiker voor de controle- en onderhoudsplicht betreffende het apparaat. Overhandig alle handleidingen aan de gebruiker Aansprakelijkheid gebruiker Om het optimaal functioneren van de installatie te garanderen, moet u de volgende instructies in acht nemen: Lees de instructies van het apparaat in de meegeleverde handleidingen en neem deze in acht. Vraag de hulp van een erkend installateur voor de installatie en de uitvoering van de eerste inbedrijfstelling. Vraag aan de installateur uitleg over uw installatie. Laat de benodigde inspecties en onderhoud uitvoeren door een erkend installateur. Bewaar de handleidingen in goede staat en in de buurt van het apparaat

10 1. Inleiding Tzerra M 2c CW Tzerra M 28c CW Tzerra M 9c CW 1. Goedkeuringen Dit apparaat mag niet worden gebruikt door mensen (en kinderen) met lichamelijke-, gevoelsmatige- of geestelijke beperkingen, of door mensen met een gebrek aan technische ervaring, tenzij ze worden begeleid door een persoon, die garant staat voor hun veiligheid of indien ze zijn geïnstrueerd in het juiste gebruik van het apparaat. Voorkom dat kinderen met het apparaat gaan spelen. Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant zelf, zijn dealer of vergelijkbare bekwame personen om gevaarlijke situaties te voorkomen Certificeringen CE-identificatienummer Klasse NOx Type aansluiting (Rookgasafvoer) PIN 006CM019 (EN normen) B 2, B 2P, B, C 1, C, C, C, C 6, C 8, C 9 Gaskeurlabels De ketel heeft diverse Gaskeurlabels. Deze onafhankelijke prestatielabels worden door College van Deskundigen Energie Prestatie Keur toegekend aan die gasverbruiksapparaten die voldoen aan specifieke eisen met betrekking tot een aantal doelmatigheids-, milieutechnische-, en comfortaspecten. De verklaring voor deze labels is als volgt: De labels zijn niet gewaarborgd bij toepassing van de ketel op G20 of G1. Gaskeur HR 107 (Hoog rendement verwarming) T00107-A Dit houdt in dat het rendement van de ketel tijdens cv-bedrijf hoger is dan de Gaskeur HR criteria van 107% ten opzichte van Hi. Dit betekent dat de ketel zuinig is met energie, dus minder energiekosten oplevert en beter is voor het milieu. Gaskeur HRww (Hoog rendement warmwater) Dit houdt in dat de combiketel op een zuinige en efficiënte wijze warmwater produceert, dus zonder verspilling van energie en water. T00108-A T009-A Gaskeur CW (Comfort Warmwater) Dit houdt in dat de Tzerra M 2c CW voldoet bij de bereiding van warmwater aan toepassingsklasse. Met toepassingsklasse is de Tzerra M 2c CW geschikt voor: Tapdebiet van minimaal 6 l/min van 60 C. Een douchefunctie vanaf 6 l/min tot tenminste 10 l/min van 0 C. Binnen 12 minuten vullen van een bad met 100 liter water van gemiddeld 0 C

11 Tzerra M 2c CW Tzerra M 28c CW Tzerra M 9c CW 1. Inleiding Gelijktijdigheid van deze functies is niet vereist. Instellingen waarbij de Tzerra M 2c CW conform Comfort Warmwater classificatie presteert: Startvolumestroom: 200 Maximum volumestroom van de ventilator: 700 ECO-stand: Uit. Gaskeur CW (Comfort Warmwater) T0010-A Dit houdt in dat de Tzerra M 28c CW voldoet bij de bereiding van warmwater aan toepassingsklasse. Met toepassingsklasse is de Tzerra M 28c CW geschikt voor: Tapdebiet van minimaal 7, l/min van 60 C. Een douchefunctie vanaf 6 l/min tot tenminste 12, l/min van 0 C. Binnen 11 minuten vullen van een bad met 120 liter water van gemiddeld 0 C. Gelijktijdigheid van deze functies is niet vereist. Instellingen waarbij de Tzerra M 28c CW conform Comfort Warmwater classificatie presteert: Startvolumestroom: 200 Maximum volumestroom van de ventilator: 600 ECO-stand: Uit. Gaskeur CW (Comfort Warmwater) T00179-A Dit houdt in dat de Tzerra M 9c CW voldoet bij de bereiding van warmwater aan toepassingsklasse. Met toepassingsklasse is de Tzerra M 9c CW geschikt voor: Tapdebiet van minimaal 7, l/min van 60 C. Een douchefunctie vanaf 6 l/min tot tenminste 12, l/min van 0 C. Binnen 10 minuten vullen van een bad met 10 liter water van gemiddeld 0 C. Gelijktijdigheid van deze functies is niet vereist. Instellingen waarbij de Tzerra M 9c CW conform Comfort Warmwater classificatie presteert: Startvolumestroom: 000 Maximum volumestroom van de ventilator: 7800 ECO-stand: Uit. Gaskeur SV (Schone verbranding) T00109-A Dit houdt in dat de ketel voldoet aan het NOx-besluit en de Schone verbrandingseis. De ketel beschikt over een continu geregelde gas-/ luchtkoppeling in combinatie met een volledig voorgemengde brander. De NOx- en CO-emissie is hierdoor zo laag mogelijk. Gaskeur NZ (Naverwarming Zonneboiler) NZ T B

12 1. Inleiding Tzerra M 2c CW Tzerra M 28c CW Tzerra M 9c CW Dit houdt in dat de combiketel geschikt is als naverwarmer voor zonneboilers. Het label (naverwarming zonneboilers) geldt in combinatie met de zonneboileraansluitset. In verband met mogelijke legionella-vorming mag de ketel niet worden uitgeschakeld of de SWW temperatuur lager dan 60 C worden ingesteld Aanvullende richtlijnen Naast de wettelijke voorschriften en richtlijnen, moeten ook de aanvullende richtlijnen in deze handleiding worden opgevolgd. Voor alle voorschriften en richtlijnen, zoals genoemd in deze handleiding, geldt dat aanvullingen of latere voorschriften en richtlijnen op het moment van installeren van toepassing zijn

13 Tzerra M 2c CW Tzerra M 28c CW Tzerra M 9c CW 2. Veiligheidsinstructies en aanbevelingen 2 Veiligheidsinstructies en aanbevelingen 2.1 Veiligheidsvoorschriften GEVAAR Indien u gas ruikt: 1. Gebruik geen vuur, rook niet, gebruik geen elektrische contacten of schakelaars (bel, verlichting, motor, lift, etc.). 2. Sluit de gasaanvoer af.. Open de ramen.. Spoor mogelijke lekkages op en dicht deze direct af.. Zit het lek vóór de gasmeter, waarschuw dan het gasbedrijf. GEVAAR Indien u rookgassen ruikt: 1. Schakel het apparaat uit. 2. Open de ramen.. Spoor mogelijke lekkages op en dicht deze direct af. 2.2 Aanbevelingen WAARSCHUWING De installatie en het onderhoud van de ketel moeten door een erkend installateur worden uitgevoerd volgens de plaatselijke en nationale regelgeving. Bij werkzaamheden aan de ketel, de ketel altijd spanningsvrij maken en de hoofdgaskraan sluiten. Controleer de hele installatie na onderhouds- en servicewerkzaamheden op lekkages. OPGELET De ketel moet in een vorstvrije ruimte geïnstalleerd worden. Bewaar dit document in de nabijheid van de installatie. Manteldelen Manteldelen mogen alleen verwijderd worden voor onderhouds- en servicewerkzaamheden. Plaats na de onderhouds- en servicewerkzaamheden alle manteldelen terug

14 2. Veiligheidsinstructies en aanbevelingen Tzerra M 2c CW Tzerra M 28c CW Tzerra M 9c CW Instructiestickers Instructie- en waarschuwingsstickers mogen nooit verwijderd of afgedekt worden en moeten gedurende de totale levensduur van de ketel leesbaar zijn. Vervang beschadigde of onleesbare instructie- en waarschuwingsstickers onmiddellijk. Wijzigingen Wijzigingen in de ketel mogen alleen uitgevoerd worden na schriftelijke toestemming van Remeha

15 Tzerra M 2c CW Tzerra M 28c CW Tzerra M 9c CW. Technische beschrijving Technische beschrijving.1 Algemene beschrijving Hoog rendement gaswandketels Hoog rendement verwarming. Lage verontreinigende uitstoot. Keteltype: Tzerra M 2c CW - 28c CW - 9c CW: Verwarming en productie van sanitair warm water..2 Voornaamste componenten Rookgasafvoer 2 Luchttoevoer 1 Bemanteling/luchtkast Rookgasmeetpunt Ionisatie-/ontstekingselektrode 6 6 Rookgasafvoerpijp Gas/lucht-systeem met ventilator, gasblok en branderautomaat. 8 Luchtinlaatdemper Platenwarmtewisselaar (SWW) 10 Aansluitbox 11 Sifon 12 Circulatiepomp 1 Driewegklep 1 Warmtewisselaar (CV) 1 Automatische ontluchter T00782-A

16 . Technische beschrijving Tzerra M 2c CW Tzerra M 28c CW Tzerra M 9c CW. Blokdiagram Werkingsprincipe 9 10 T009-D 1 Warmtewisselaar (CV) 2 Hydroblok Platenwarmtewisselaar (SWW) Veiligheidsventiel Aanvoer verwarming 6 Uitgang sanitair warm water (SWW) 7 Ingang sanitair koud water 8 Retour verwarming 9 Circulatiepomp (CV) 10 Driewegklep..1. Gas-/luchtregeling De ketel is voorzien van een bemanteling die tevens als luchtkast dient. De ventilator zuigt lucht aan; in de venturi, aan de inlaatzijde van de ventilator, wordt het gas ingespoten. Afhankelijk van de instellingen, de warmtevraag en de heersende temperaturen die worden gemeten door de temperatuursensoren, wordt het toerental van de ventilator geregeld. Gas en lucht worden in de venturi gemengd. De gas- / luchtkoppeling zorgt ervoor dat de hoeveelheid gas en lucht precies op elkaar worden afgestemd. Hierdoor ontstaat een optimale verbranding over het hele belastingbereik. Het gas-/ luchtmengsel gaat naar de brander, bovenin de warmtewisselaar...2. Verbranding De brander verwarmt het CV-water dat door de warmtewisselaar stroomt. Als de temperatuur van de rookgassen lager is dan het condensatiepunt (ca. ºC), condenseert de waterdamp in het onderste deel van de warmtewisselaar. De warmte die bij dit condensatieproces vrijkomt (de zogenaamde latente- of condensatiewarmte) wordt eveneens aan het CV-water overgedragen. De afgekoelde rookgassen worden afgevoerd via de rookgasafvoerleiding. Het condenswater wordt via een sifon afgevoerd

17 Tzerra M 2c CW Tzerra M 28c CW Tzerra M 9c CW. Technische beschrijving... Verwarming en productie van sanitair warm water Bij de combiketel verwarmt een ingebouwde platenwarmtewisselaar sanitair water. Een driewegklep bepaalt of verwarmd water naar de cv-installatie stroomt of naar de platenwarmtewisselaar. Een tapsensor signaleert het openen van een warmwaterkraan. De sensor geeft een signaal aan de besturingsautomaat die ervoor zorgt dat de driewegklep omschakelt naar de warmwaterstand en dat de pomp wordt ingeschakeld. De driewegklep is veerbelast, maar verbruikt alleen stroom wanneer deze naar een andere stand loopt. Het cv-water verwarmt het tapwater in de platenwarmtewisselaar. Als er geen warmwater wordt getapt, dan zorgt de ketel in comfortstand voor een periodieke opwarming van de warmtewisselaar. Eventuele kalkdeeltjes worden uit de platenwisselaar gehouden door een waterfilter, dat zichzelf reinigt eens per 76 uur.... Besturingsvoorziening De besturing van de ketel zorgt voor een betrouwbare warmtelevering. Dit houdt in dat de ketel praktisch omgaat met negatieve invloeden uit de omgeving (zoals geringe waterdoorstroming en luchttransportproblemen). De ketel gaat bij dergelijke invloeden niet in storing, maar moduleert in eerste instantie terug en gaat - afhankelijk van de aard van de omstandigheden - eventueel tijdelijk uit bedrijf (blokkering of regelstop). De ketel zal warmte blijven leveren zolang zich geen gevaarlijke situaties voordoen.... Regeling De belasting van de ketel kan op de volgende wijze worden geregeld: Aan/uit regeling De belasting tussen de minimale en de maximale waarde varieert op basis van de op de ketel ingestelde aanvoertemperatuur. Modulerende regeling De belasting tussen de minimale en de maximale waarde varieert op basis van de door de modulerende regelaar bepaalde aanvoertemperatuur. 1 2 T00788-A 1 qsense 2 isense Op de ketel kan een 2 draads aan / uit-thermostaat of een power stealing-thermostaat worden aangesloten. Het vermogen van de ketel kan via OpenTherm modulerend worden geregeld met een daarvoor geschikte modulerende regelaar, zoals de qsense of de isense

18 . Technische beschrijving Tzerra M 2c CW Tzerra M 28c CW Tzerra M 9c CW..6. Watertemperatuurregeling De ketel is voorzien van een elektronische temperatuurregeling met een aanvoer- en een retourtemperatuursensor. De aanvoertemperatuur is instelbaar tussen 20 C en 90 C. De ketel moduleert terug als de ingestelde aanvoertemperatuur is bereikt. De uitschakeltemperatuur is de ingestelde aanvoertemperatuur + C...7. Watergebrekbeveiliging De ketel is voorzien van een watergebrekbeveiliging op basis van temperatuurmetingen. Door terug te moduleren op het moment dat de waterdoorstroming te klein dreigt te worden, blijft de ketel zo lang mogelijk in bedrijf. Bij een te geringe doorstroming ΔT 0 C of te grote stijging van de aanvoertemperatuur, gaat de ketel 10 minuten in blokkeringsmode. Wanneer er geen water in de ketel aanwezig is of als de pomp niet draait, volgt een vergrendeling (storing) In geval van een storing knippert de statussignalering van de B toets op de aansluitbox met een rode kleur. ¼Voor meer uitvoerige informatie, zie het hoofdstuk: "Blokkeringen en vergrendelingen", pagina Maximaalbeveiliging. Circulatiepomp De maximaalbeveiliging vergrendelt de ketel bij een te hoge watertemperatuur (110 C). In geval van een storing knippert de statussignalering van de B toets op de aansluitbox met een rode kleur. ¼Voor meer uitvoerige informatie, zie het hoofdstuk: "Blokkeringen en vergrendelingen", pagina 71. De verwarmingsketel is voorzien van een aan/uit circulatiepomp. Een energiezuinige modulerende pomp is als accessoire beschikbaar. H (mbar) Tzerra M 2c CW - 28c CW kw 2 kw H Q Restopvoerhoogte CV Waterdebiet ( ΔT=20K) Q (l/h) R0006-A

19 Tzerra M 2c CW Tzerra M 28c CW Tzerra M 9c CW. Technische beschrijving H (mbar) Tzerra M 9c CW kw kw H Q Restopvoerhoogte CV Waterdebiet ( ΔT=20K) Q (l/h) R00068-A.6 Technische gegevens Keteltype Tzerra M 2c CW 28c CW 9c CW Algemeen CE identificatienummer PIN 006CM019 Belastingsregeling Instelbaar Modulerend, Aan/Uit Nominaal vermogen (Pn) CV-bedrijf (80/60 ºC) Nominaal vermogen (Pn) CV-bedrijf (0/0 ºC) Nominaal vermogen (Pn) SWW-bedrijf Nominale belasting (Qn) CV-bedrijf (Hi) Nominale belasting (Qn) CV-bedrijf (Hs) Nominale belasting (Qnw) SWW-bedrijf (Hi) Nominale belasting (Qnw) SWW-bedrijf (Hs) Nominale belasting (Qn) Propaan (Hi) Nominale belasting (Qn) Propaan (Hs) minimum-maximum kw, - 19,, - 2, 7,7 -,8 Fabrieksinstelling kw 19, 19, 29,1 minimum-maximum kw 6,1-20,9 6,1-2,8 8, -,7 Fabrieksinstelling kw 20,9 20,7 0,7 minimum-maximum kw, - 2,, - 27, 7,7-7,8 Fabrieksinstelling kw 2, 27, 7,8 minimum - maximum kw,6-20,0,6-2,0 7,8 -,9 Fabrieksinstelling kw 20,0 20,0 0,0 minimum - maximum kw 6,2-22,2 6,2-26,7 8,7-8,8 Fabrieksinstelling kw 22,2 22,2, minimum-maximum kw,6-2,0,6-28,2 7,8-9 minimum-maximum kw 6,2-26,7 6,2-1, 8,7 -, minimum kw 7,1 7,1 10 minimum kw 7,7 7,7 10,9 Vollast rendement CV (Hi) (80/60 ºC) % 97,6 97,6 96,9 Vollast rendement CV (Hi) (0/0 ºC) % 10, 10, 102, Laaglast rendement CV (Hi) (Retourtemperatuur 60 C) % 97,8 97,8 98, Deellast rendement CV (Hi) (92/2 EEG) Retourtemperatuur 0 C) % 109,2 109,2 108,8 Gas- en rookgasgegevens Toestelcategorieën - II 2LP, I 2H, I 2EK Type aansluiting lucht/rookgassen B 2, B 2P, B, C 1, C, C, C, C 6, C 8, C 9 Gasvoordruk G20 (H-gas) minimum-maximum mbar 20-0 DNG / G2 (L-gas) minimum-maximum mbar 20-0 G2. (K-gas) minimum-maximum mbar 20-0 G1 (Propaan) minimum-maximum mbar 0-0 (1) Tijdsduur die vanaf begin tappen benodigd is om ten behoeve van installatieberekeningen een temperatuurverhoging van 0K te verkrijgen aan de tapwateruitlaat van het toestel, gebaseerd op het CW tapdebiet. (2) De specifieke leidinglengte Ø 10/12 mm is de maximale, ongeïsoleerde lengte, waarbij het toestel in de slechtst denkbare zomersituatie binnen 0 s warmwater met een blijvende temperatuurverhoging van ºC levert aan het keukentappunt. () Zonder frontmantel

20 . Technische beschrijving Tzerra M 2c CW Tzerra M 28c CW Tzerra M 9c CW Keteltype Tzerra M 2c CW 28c CW 9c CW Aansluitdruk Gasverbruik G20 (H-gas) mbar 20 DNG / G2 (L-gas) mbar 2 G2. (K-gas) mbar 2 G1 (Propaan) mbar 7 G20 (H-gas) minimum-maximum m /h 0,9-2, 0,9-2,98 0,8 -,1 DNG / G2 (L-gas) minimum-maximum m /h 0,69-2,9 0,69 -,7 0,96 -,80 G2. (K-gas) minimum-maximum m /h 0,67-2,89 0,67 -,9 0,9 -,69 G1 (Propaan) minimum-maximum m /h 0,29-0,98 0,29-1,1 0,1-1,7 NOx-Jaaremissie (n=1) mg/kwh 8 6 Klasse NOx (EN 297 pr A, EN 8) Rookgashoeveelheid maximum kg/h 8,7, 62,9 Maximale tegendruk Pa Gegevens centrale-verwarmingscircuit Waterinhoud l 1,6 1,6 1,7 Waterbedrijfsdruk minimum bar 0,8 Waterbedrijfsdruk (PMS) maximum bar,0 Watertemperatuur maximum C 110 Bedrijfstemperatuur maximum C 90 Gegevens sanitairwarmwatercircuit Gaskeur CW - Specifiek debiet warm water D (60 ºC) l/min 6 7, 10, Specifiek debiet warm water D (0 ºC) l/min 11,2 1 18, Tapwaterzijdig drukverschil (zonder tapbegrenzer) mbar Tapdrempel minimum l/min 1,2 Effectieve toestelwachttijd (1) s 0,0 0,7 0 Specifieke leidinglengte (2) m 2, 28, 0 Jaargebruiksrendement op sanitair tapwater zonder isense % 88,6 89,7 89, met isense % 89,9 90, 90,1 Waterinhoud l 0,16 0,16 0,18 Werkdruk (Pmw) maximum bar 8 Elektrische gegevens Voedingsspanning VAC 20 Opgenomen vermogen - Vollast Opgenomen vermogen - Laaglast Aan/uit pomp maximum W Energiezuinige modulerende pomp maximum W Aan/uit pomp maximum W Energiezuinige modulerende pomp maximum W Opgenomen vermogen - Stand-by maximum W Elektrische beschermingsindex IP XD Overige gegevens Gewicht (leeg) Gemiddeld geluidsniveau op een afstand van 1 m van de ketel Totaal kg Montage () kg 17, 17, 20, maximum CV-bedrijf db(a) maximum SWW-bedrijf db(a) (1) Tijdsduur die vanaf begin tappen benodigd is om ten behoeve van installatieberekeningen een temperatuurverhoging van 0K te verkrijgen aan de tapwateruitlaat van het toestel, gebaseerd op het CW tapdebiet. (2) De specifieke leidinglengte Ø 10/12 mm is de maximale, ongeïsoleerde lengte, waarbij het toestel in de slechtst denkbare zomersituatie binnen 0 s warmwater met een blijvende temperatuurverhoging van ºC levert aan het keukentappunt. () Zonder frontmantel

21 Tzerra M 2c CW Tzerra M 28c CW Tzerra M 9c CW. Installatie Installatie.1 Installatievoorschriften WAARSCHUWING De installatie van het apparaat moet door een erkend installateur worden uitgevoerd volgens de plaatselijke en nationale geldende regelgeving. De installatie moet ook voldoen aan: Deze handleiding en overige van toepassing zijnde documentatie NEN 1006: Algemene voorschriften voor drinkwaterinstallaties AVWI NEN 1010: Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties NEN 1078: Voorziening voor gas met een werkdruk tot en met 00mbar - Prestatie-eisen - Nieuwbouw NPR 78: Leidraad bij NEN 1078 NEN 1087: Ventilatie van woongebouwen NPR 1088: Toelichting op NEN 1087 NEN 2078: Eisen voor industriële gasinstallaties NEN 277: Toevoer van verbrandingslucht en afvoer van rook van verbrandingstoestellen NEN 028: Eisen voor verbrandingsinstallaties NEN 21: Binnenriolering in woningen en woongebouwen NEN 8078: Voorziening voor gas met een werkdruk tot en met 00mbar - Prestatie-eisen - Bestaande bouw Bouwbesluit Plaatselijk geldende voorschriften van Brandweer, Nutsbedrijven en Gemeente Bij toepassing warm sanitairwatervoorziening: Werkblad Drinkwaterinstallaties, VEWIN nr.. B.2 Montage mogelijkheden.2.1. Typeplaat De typeplaat boven op de ketel vermeldt het ketelserienummer en belangrijke ketelspecificaties, zoals de uitvoering en toestelcategorie. De df en du codes staan ook op de typeplaat vermeld. R000-B

22 . Installatie Tzerra M 2c CW Tzerra M 28c CW Tzerra M 9c CW.2.2. Plaatsen van de ketel Bepaal aan de hand van de richtlijnen en de benodigde opstellingsruimte de juiste plaats voor montage van de ketel. Houd bij de bepaling van de juiste opstellingsruimte rekening met de toegestane positie van de rookgasafvoer- en / of luchttoevoeruitmonding. Zorg voor voldoende ruimte onder de ketel voor het plaatsen en verwijderen van de sifon en de aansluitbox. Zorg voor voldoende ruimte rond de ketel voor een goede bereikbaarheid en vereenvoudiging van het onderhoud. Bevestig de ketel tegen een vlakke ondergrond. Bij gebruik van een console, eerst een vlakke plaat monteren waarop de ketel bevestigd kan worden. 20 WAARSCHUWING R0002-A Bevestig het toestel op een stevige wand die het gewicht van het met water gevulde toestel en de voorzieningen kan dragen. Plaats de ketel niet boven een warmtebron of een kookapparaat. Plaats de ketel niet in direct of indirect zonlicht. Het is verboden om, zelfs tijdelijk, brandbare producten en stoffen in de ketel of in de buurt van de ketel op te slaan. OPGELET De ketel moet in een vorstvrije ruimte geïnstalleerd worden. Bij de ketel moet een geaarde elektrische aansluiting aanwezig zijn. Voor de condensafvoer moet er een aansluiting op het riool in de buurt van de ketel zijn. Beveiligingsindex 1 0 Z 2 B Z Badkuip of douchebak Zones OZ OZ Buitenzone indeling 22 B Door de beveiligingsindex IP XD is installatie in de badkamer mogelijk in de zones 2, en in de buitenzone-indeling. Sluit in dit geval de 20V voeding als vaste aansluiting aan. Sluit in dit geval ook een luchttoevoerleiding aan. T00076-A

23 Tzerra M 2c CW Tzerra M 28c CW Tzerra M 9c CW. Installatie OPGELET Bij vaste aansluiting van het netsnoer dient altijd voor de ketel een dubbelpolige hoofdschakelaar te worden aangebracht met een contactopening van ten minste mm (EN 60-1)..2.. Ventilatie 7 68 (1) Afstand tussen de voorkant van de ketel en de binnenwand van de kast. 100 (1) 20 Wordt de ketel in een gesloten kast geïnstalleerd, dan moeten de aangegeven minimum maten in acht worden genomen. Zorg tevens voor openingen om de volgende risico s te voorkomen: Gasophoping Verwarming van de kast Minimale doorsnede van de openingen: S1 + S2 = 10 cm 2 20 R00022-A

24 . Installatie Tzerra M 2c CW Tzerra M 28c CW Tzerra M 9c CW. Belangrijkste afmetingen = = 18 = 21 = R000-A i h ê j { y Gas / Gaz x z Aansluiting rookgasafvoer; Ø 80 mm Aansluiting luchttoevoer; Ø 80 mm Slang veiligheidsventiel; Ø 1 mm Condensatie-afvoer; Ø 2 mm Aanvoer CV; Knel Ø 22 mm Uitgang sanitair warm water; Knel Ø 1 mm Gasaansluiting; Knel Ø 1 mm Ingang sanitair koud water; Knel Ø 1 mm Retour CV; Knel Ø 22 mm

25 Tzerra M 2c CW Tzerra M 28c CW Tzerra M 9c CW. Installatie. Positionering van de ketel Bij de ketel worden de volgende onderdelen standaard meegeleverd: Ophangbeugel en bevestigingsmiddelen voor wandmontage Aansluitset bestaande uit wartels en knelringen Sifon met condensafvoerslang Slang veiligheidsventiel Lucht-/rookgasadapter Thermo-manometer Aansluitbox Monteer deze onderdelen in de volgorde, zoals aangegeven wordt in deze handleiding. Het ophangen van het montageframe (accessoire) wordt beschreven in de bijbehorende montage-instructie. Aan de achterzijde van de mantel bevindt zich een ophangstrip, waarmee de ketel direct aan de ophangbeugel gehangen kan worden. 1 2 OPGELET Om de ketel en aansluitingen tijdens het ophangen te beschermen tegen vervuiling door bouwstof, dienen rookgasafvoer en luchttoevoer aansluitpunten te worden afgedekt. Verwijder deze afdekking pas bij montage van de betreffende aansluitingen. R00008-A 1. Bepaal de positie van de twee bevestigingsgaten. Zorg ervoor dat de gaten waterpas liggen. Boor 2 gaten van Ø 8 mm. 2. Plaats de Ø 8 mm pluggen. Zet vast met de bouten Ø 6 mm en de bijbehorende sluitringen.. Hang de ketel op aan de ophangbeugel die zich aan de achterzijde van de ketel bevindt. Het ophangen van het montageframe (accessoire) wordt beschreven in de bijbehorende montage-instructie

26 . Installatie Tzerra M 2c CW Tzerra M 28c CW Tzerra M 9c CW. Hydraulische aansluitmogelijkheden..1. Aansluiten vloerverwarming 1 Ketel 1 2 Expansievat Afsluiter Afsluiter 2 Vul- / aftapkraan 6 Vloerverwarming 7 7 Radiatorverwarming 6 T00221-C De ketel kan direct op een vloerverwarmingsinstallatie worden aangesloten. Indien nodig de instellingen van de ketel aanpassen bij aansluiting op de LTV-installatie. Bij toepassing van kunststof leidingen (bijvoorbeeld bij vloerverwarming) moet de toegepaste kunststof buis zuurstofdiffusiedicht zijn volgens DIN 726/729. In installaties waar de toegepaste kunststof buis niet voldoet aan deze normen, wordt geadviseerd het ketelcircuit hydraulisch te scheiden van de CVinstallatie door een (platen-) wisselaar...2. Aansluiten zonneboiler 1 Ketel Voorraadvat Zonnecollector Pomp Doorstroombegrenzer 6 Inlaatcombinatie 8 7 Mengventiel 8 Temperatuursensor 7 6 T00222-C De combiketel is geschikt als naverwarmer bij zonneboilers. Voor het aansluiten is een aansluitset (accessoire) nodig. Zie de technische documentatie bij de zonneboiler voor details van deze hydraulische aansluiting

27 C bar Tzerra M 2c CW Tzerra M 28c CW Tzerra M 9c CW. Installatie... Geiser-toepassing 1 1 Ketel 2 Vul- / aftapkraan Expansievat 2 T0022-C De combiketel is ook geschikt voor alleen warmwaterbedrijf. De ketel kan dan als geiser functioneren. Hiertoe dient de CV-functie uitgeschakeld te worden met behulp van parameter p. De aanvoer en retour aansluitingen van het toestel dienen doorverbonden te worden. De parameters kunnen gewijzigd worden met de Recom service software, een daarvoor geschikte regelaar of een servicetool.... Solo-toepassing De combiketel is ook geschikt voor alleen CV-bedrijf. Hiertoe dient de warmwaterfunctie uitgeschakeld te worden met behulp van parameter p. De sanitairleidingen hoeven niet aangesloten of afgedopt te worden. De parameters kunnen gewijzigd worden met de Recom service software, een daarvoor geschikte regelaar of een servicetool.6 Wateraansluitingen OPGELET 2 mm 20 mm Houd bij het monteren van de leidingen rekening met het plaatsen en verwijderen van de sifon. Houd minimaal 2 cm afstand van de ketel voor het maken van bochten of plaatsen van kranen. R00010-B.6.1. Doorspoelen van de installatie Plaatsing van de ketel op een nieuwe installatie (installatie van minder dan 6 maanden) Reinig de installatie met een universeel reinigingsmiddel om het afval uit de installatie te verwijderen (koper, vlasdraad, soldeersel). Spoel de installatie goed door totdat het water helder is en geen vuildeeltjes meer bevat

28 . Installatie Tzerra M 2c CW Tzerra M 28c CW Tzerra M 9c CW Plaatsing van de ketel op een bestaande installatie Verwijder slijk uit de installatie met een reinigingsmiddel. Spoel de installatie door. Reinig de installatie met een universeel reinigingsmiddel om het afval uit de installatie te verwijderen (koper, vlasdraad, soldeersel). Spoel de installatie goed door totdat het water helder is en geen vuildeeltjes meer bevat Waterdoorstroming De modulerende regeling van de ketel begrenst het maximale temperatuurverschil tussen aanvoer en retour van het water en de maximale stijgsnelheid van de aanvoertemperatuur. Hierdoor worden voor de ketel geen eisen gesteld aan een minimum debiet. Bij een combiketel in een installatie waarbij de aanvoer geheel van de retour kan worden afgesloten (bijvoorbeeld bij toepassing van thermostaatkranen), dient of een bypass leiding gemonteerd te worden of het expansievat in de aanvoer CV-leiding geplaatst te worden..6.. Aansluiten van het verwarmingscircuit C bar 0 R0000-A 1. Monteer de ingaande leiding voor cv-water op de aansluiting retour cv z. 2. Monteer voor het vullen en het aftappen van de ketel een vul- en aftapkraan in de installatie.. Monteer de uitgaande leiding voor cv-water op de aansluiting aanvoer cv {.. Monteer de meegeleverde thermo-manometer op de aansluiting aanvoer cv. Plaats de thermo-manometer op een maximale afstand van 0, m van de ketel. Een veiligheidsventiel zit standaard in de ketel op de aanvoerzijde gemonteerd. Voor het uitvoeren van servicewerkzaamheden is het raadzaam om zowel in de aanvoer cv-leiding als de retour cv-leiding een serviceafsluiter te monteren

29 Tzerra M 2c CW Tzerra M 28c CW Tzerra M 9c CW. Installatie OPGELET De cv-leidingen moeten volgens de geldende voorschriften worden aangesloten. Het afvoerpijpje van het veiligheidsventiel mag niet gesoldeerd worden. Voer eventuele laswerkzaamheden uit op voldoende afstand van de ketel of voordat de ketel opgehangen wordt. Plaats, bij montage van serviceafsluiters, de vul- en aftapkraan, het expansievat en de thermomanometer tussen de afsluiter en de ketel. Plaats een afvoer naar het riool onder het veiligheidsventiel ê. Steek de meegeleverde slang in de afvoerpijp.6.. Aansluiten van het tapwatercircuit 1. Monteer de ingaande leiding voor koud water op de aansluiting sanitair koud water k. Monteer in deze leiding direct onder de ketel een KIWA gekeurde inlaatcombinatie. 2. Monteer de uitgaande leiding voor sanitair warm water op de aansluiting sanitair warm m.. Plaats een afvoer naar het riool voor het expansiewater onder de inlaatcombinatie. OPGELET De sanitaire waterleidingen moeten volgens de geldende voorschriften worden aangesloten. Voer eventuele laswerkzaamheden uit op voldoende afstand van de ketel of voordat de ketel opgehangen wordt. Volg bij gebruik van kunststof leidingen de (aansluit) aanwijzingen van de fabrikant op..6.. Aansluiten van het expansievat Monteer het expansievat op de retour cv-leiding z. ¼Bij toepassing van thermostaatkranen, zie hoofdstuk "Waterdoorstroming", pagina

30 . Installatie Tzerra M 2c CW Tzerra M 28c CW Tzerra M 9c CW.6.6. Aansluiten van de condensatieafvoerleiding Bij de ketel wordt standaard de sifon los meegeleverd (Inclusief flexibele kunststof afvoerslang). Monteer deze onderdelen onder de ketel. Ga hiervoor als volgt te werk: 1. Vul de sifon met water tot aan de markeringsstreep. OPGELET 2 1 R00071-B Voorkom dat er rookgassen in het vertrek komen, vul daarom de sifon met water voor de inbedrijfstelling van de ketel. 2. Druk de sifon stevig in de daarvoor bestemde opening j onder de ketel. De sifon moet vastklikken. OPGELET Controleer of de sifon stevig vastzit in de ketel.. Steek de flexibele afvoerslang van de sifon in een afvoerpijp. OPGELET Maak geen vaste verbinding in verband met servicewerkzaamheden aan de sifon.. Monteer een stankafsluiter of sifon in de afvoerpijp. De condensafvoer mag niet worden afgedicht. Maak de aansluiting op de riolering met een open verbinding. Afschot afvoerpijp minimaal 0 mm per meter, maximale horizontale lengte meter. Het lozen van condenswater op een dakgoot is niet toegestaan. De condensafvoerleiding moet volgens de geldende voorschriften worden aangesloten Automatische ontluchter Controleer of de automatische ontluchter open staat: Deze is zichtbaar rechts bovenop de ketel. Indien nodig kan de ontluchter afgesloten worden met de dop die zich naast de ontluchter bevindt. R0000-A

31 Tzerra M 2c CW Tzerra M 28c CW Tzerra M 9c CW. Installatie.7 Gasaansluiting 1. Monteer de gasaanvoerleiding GAS / GAZ. 2. Monteer in deze leiding direct onder de ketel een gasafsluitkraan. Houd hierbij rekening met het plaatsen en verwijderen van de sifon. Houd minimaal 2 cm afstand van de ketel.. Monteer de gasleiding op de gasafsluitkraan. WAARSCHUWING T0077-B Sluit de hoofdgaskraan alvorens met de werkzaamheden aan de gasleidingen te beginnen. Controleer voor montage of de gasmeter voldoende capaciteit heeft. Houd daarbij rekening met het verbruik van alle huishoudelijke apparaten. Waarschuw het plaatselijke energiebedrijf als de gasmeter te weinig capaciteit heeft. OPGELET De gasleiding moet volgens de geldende voorschriften worden aangesloten. Voer eventuele laswerkzaamheden uit op voldoende afstand van de ketel of voordat de ketel opgehangen wordt. Zorg dat er geen vuil in de gasleiding zit. Blaas voor montage de leiding door of klop deze goed uit. Installeer in de gasleiding bij voorkeur een gasfilter om vervuiling van het gasblok te voorkomen. Gebruik G½" (volgens ISO 228) voor de gaszijdige knelmoeren..8 Aansluitingen van de lucht-/rookgasleidingen ¼De ketel is geschikt voor de volgende types rookgasaansluitingen. Zie hoofdstuk: "Technische gegevens", pagina

32 . Installatie Tzerra M 2c CW Tzerra M 28c CW Tzerra M 9c CW.8.1. Classificatie In de tabel is deze indeling volgens [ nader gespecificeerd. Type Uitvoering Beschrijving B2 Open Zonder trekonderbreker. B2P (1) Rookgasafvoer bovendaks. Lucht uit de opstellingsruimte. B Open Zonder trekonderbreker. Gemeenschappelijke rookgasafvoer bovendaks. Rookgasafvoer luchtomspoeld, lucht uit de opstellingsruimte (speciale constructie). C1 Gesloten Uitmonding in de gevel. Instroomopening voor de luchttoevoer ligt in hetzelfde drukgebied als de uitmonding (Bijvoorbeeld een gecombineerde geveldoorvoer). C Gesloten Rookgasafvoer bovendaks. Instroomopening voor de luchttoevoer ligt in hetzelfde drukgebied als de uitmonding (Bijvoorbeeld een concentrische dakdoorvoer). C (2) Gesloten/Cascade Gemeenschappelijk luchttoevoer- en rookgasafvoerkanaal (CLV): - Concentrisch. - Excentrisch; Luchttoevoer uit de schacht. Overdruk cascades vallen hier ook onder. C Gesloten Gesloten toestel. Separaat luchttoevoerkanaal. Separaat rookgasafvoerkanaal. Uitmondend in verschillende drukvlakken. C6 Gesloten Dit type toestel wordt door de fabrikant zonder toe- en afvoersysteem geleverd. C8 () Gesloten Toestel kan worden aangesloten op een zogenaamd half CLV systeem (gemeenschappelijke rookgasafvoer). C9 () Gesloten Luchttoevoer- en rookgasafvoerkanaal in schacht of omkokerd: - Concentrisch. - Excentrisch; Luchttoevoer uit de schacht. - Rookgasafvoer bovendaks. - Instroomopening voor de luchttoevoer ligt in hetzelfde drukgebied als de uitmonding. (1) Ook drukklasse P1 (2) EN8: 0, mbar Zuiging door onderdruk () Er kan mbar onderdruk optreden () Zie tabel voor minimale afmeting schacht of koker Type Uitvoering Diameter Minimale afmeting schacht of koker Zonder luchttoevoer Met luchttoevoer Kanaal Kanaal Kanaal Kanaal C9 Star 60 mm 110 mm 110 x 110 mm 120 mm 110 x 110 mm 80 mm 10 mm 10 x 10 mm 10 mm 10 x 10 mm 100 mm 160 mm 160 x 160 mm 170 mm 160 x 160 mm Flexibel 60 mm 110 mm 110 x 110 mm 120 mm 110 x 110 mm 80 mm 10 mm 10 x 10 mm 1 mm 10 x 10 mm 100 mm 160 mm 160 x 160 mm 170 mm 160 x 160 mm Concentrisch 60/100 mm 120 mm 120 x 120 mm 120 mm 120 x 120 mm 80/12 mm 1 mm 1 x 1 mm 1 mm 1 x 1 mm 100/10 mm 170 mm 170 x 170 mm 170 mm 170 x 170 mm

33 Tzerra M 2c CW Tzerra M 28c CW Tzerra M 9c CW. Installatie.8.2. Uitmondingen 98 R00029-A Over het algemeen kan gebruik worden gemaakt van standaard daken geveldoorvoersets. Pas bij een geveldoorvoer direct boven de ketel, de Remeha geveldoorvoerset toe. Deze is als accessoire leverbaar. Voor type C1, C en C rookgasafvoer moet de M&G Skyline / Mugro 000 of CoxStant E HR worden gebruikt. Voor type C6 rookgasafvoer moet het afvoermateriaal voldoen aan Gastec QA en/ of voorzien zijn van een CE-markering. De uitmonding van de rookgasafvoer moet voldoen aan EN De rookgasafvoerconstructie moet berekend zijn volgens EN 18 (deel 1 & 2). Bij een open rookgasafvoer bovendaks, moet de uitmonding altijd voorzien zijn van een RVS boldraadrooster..8.. Lengte van de lucht-/rookgasleidingen Voor het bepalen van de uiteindelijke maximale lengte, moet de leidinglengte ingekort worden volgens de reductietabel. De ketel is ook geschikt voor langere schoorsteenlengten en andere diameters dan in de tabel aangegeven. Neem contact met ons op voor meer informatie. Open uitvoering (B2, B2P, B) L = Bij een open uitvoering blijft de luchttoevoeropening open; alleen de rookgasafvoeropening wordt aangesloten. De ketel krijgt dan de benodigde verbrandingslucht direct uit de opstellingsruimte. Bij gebruik van luchttoevoer- en rookgasafvoerleidingen met andere diameters dan 80 mm, moeten verloopstukken worden toegepast. R0001-A OPGELET De luchttoevoeropening moet geopend blijven. De opstellingsruimte moet voorzien zijn van de noodzakelijke luchttoevoeropeningen. Deze mogen niet worden verkleind of afgesloten. Schoorsteenlengte voor open uitvoering Situatie Diameter Maximale lengte (L) Tzerra M 2c CW 28c CW 9c CW (1) Met behoud van maximale schoorsteenlengte kunnen er extra maal 90º of 10 maal º bochtstukken worden toegepast

34 . Installatie Tzerra M 2c CW Tzerra M 28c CW Tzerra M 9c CW Schoorsteenlengte voor open uitvoering Vrije uitmonding in gebied I Niet vrije uitmonding in gebied III Land (ΔP statisch = + 2 Pa) Niet vrije uitmonding in gebied III Kust (ΔP statisch = + 0 Pa) 60 mm 1 m 1 m 8 m 70 mm 2 m 27 m 1 m 80 mm 0 m (1) 0 m (1) 8 m 90 mm 0 m (1) 0 m (1) 0 m (1) 60 mm 9 m 11 m 6 m 70 mm 17 m 21 m 12 m 80 mm 0 m 0 m 29 m 90 mm 0 m (1) 0 m (1) 0 m 60 mm 6 m 9 m m 70 mm 12 m 17 m 10 m 80 mm 29 m 0 m 2 m 90 mm 0 m 0 m (1) 8 m (1) Met behoud van maximale schoorsteenlengte kunnen er extra maal 90º of 10 maal º bochtstukken worden toegepast Gesloten uitvoering (C1, C, C, C6, C9) L = + Excentrisch Bij een gesloten uitvoering wordt zowel de rookgasafvoer- als de luchttoevoeropening (parallel) aangesloten. Bij gebruik van luchttoevoer- en rookgasafvoerleidingen met andere diameters dan 80 mm, moeten verloopstukken worden toegepast. R0001-A Schoorsteenlengte voor gesloten uitvoering Situatie Vrije uitmonding in gebied I of Niet vrije uitmonding in gebied III Diameter Maximale lengte (L) Tzerra M 2c CW 28c CW 9c CW mm 8 m 8 m 2 m mm (1) 2 m 26 m 1 m mm 0 m (2) 0 m (2) 2 m mm (1) 0 m (2) 0 m (2) 0 m (2) (1) Berekend met doorvoer 80/12 mm (2) Met behoud van maximale schoorsteenlengte kunnen er extra maal 90º of 10 maal º bochtstukken worden toegepast Concentrisch L = Voor deze aansluiting moet een 60/100 of 80/12 mm rookgasadapter (accessoire) gemonteerd worden. Bij een gesloten uitvoering wordt zowel de rookgasafvoer- als de luchttoevoeropening (concentrisch) aangesloten. Zie tabel voor de maximale leidinglengte van de rookgasafvoerleidingen voor de gesloten uitvoering. R0001-A Schoorsteenlengte voor gesloten uitvoering Diameter Maximale lengte (L) Tzerra M 2c CW 28c CW 9c CW mm 9 m 9 m m mm 20 m (1) 20 m (1) 20 m (1) Met behoud van maximale schoorsteenlengte kunnen er extra maal 90º of 10 maal º bochtstukken worden toegepast

35 Tzerra M 2c CW Tzerra M 28c CW Tzerra M 9c CW. Installatie Aansluiting in verschillende drukzones (C, C8) L = + Verbrandingsluchttoevoer en rookgasafvoer is mogelijk in verschillende drukgebieden, en halve CLV systemen. Met uitzondering van het kustgebied. Het maximaal toegestane hoogteverschil tussen verbrandingsluchttoevoer en rookgasafvoer bedraagt 6 m. R00016-A Schoorsteenlengte in verschillende drukgebieden Maximale lengte (L) Situatie Diameter Tzerra M 2c CW 28c CW 9c CW 60 mm m 6 m - (1) Vrije uitmonding in gebied I 70 mm 11 m 1 m 7 m 80 mm 1 m 6 m 22 m 90 mm 0 m 0 m 6 m (1) Maximale trekhoogte 6 m Reductietabel Excentrisch Leiding reducties per toegepast element Diameter Bochtstuk Bochtstuk 90 Leidingreductie Leidingreductie 60 mm 0,9 m,1 m 70 mm 1,1 m, m 80 mm 1,2 m,0 m 90 mm 1, m, m Concentrisch Leiding reducties per toegepast element Diameter Bochtstuk Bochtstuk 90 Leidingreductie Leidingreductie mm 1 m 2 m mm 1 m 2 m.8.. Aanvullende richtlijnen Voor de installatie van het rookgasafvoer en luchttoevoermateriaal wordt verwezen naar de voorschriften van de fabrikant van het betreffende materiaal. Het niet volgens de voorschriften installeren van de rookgasafvoer- en luchttoevoermaterialen (niet lekdicht, niet gebeugeld etc.), kan tot gevaarlijke situaties leiden en/of lichamelijk letsel tot gevolg hebben. Controleer na montage tenminste alle rookgas- en luchtvoerende delen op dichtheid. Directe aansluiting van de rookgasafvoer op bouwkundige kanalen is niet toegestaan in verband met condensatie

36 . Installatie Tzerra M 2c CW Tzerra M 28c CW Tzerra M 9c CW Als voeringkanalen worden toegepast, moeten deze bestaan uit een luchtdichte, dikwandige starre aluminium of roestvaststalen constructie. Ook buigbare kunststof en roestvaststalen voeringpijpen zijn toegestaan. Aluminium is toegestaan, mits er geen contact is met het bouwkundige gedeelte van het rookgasafvoerkanaal. Schachten altijd grondig reinigen bij toepassing van voeringspijpen en/of luchttoevoeraansluiting. Inspectie van het voeringkanaal moet mogelijk zijn. Wanneer er in de rookgasafvoerleiding condens uit een kunststof of roestvaststalen leidingdeel terug kan stromen naar een aluminium deel, dan dient dit condens via een opvanginrichting afgevoerd te worden, voordat het het aluminium bereikt (overeenkomstig NPR 78). Bij aluminium rookgasafvoerleidingen van grotere lengte dient de eerste tijd rekening gehouden te worden met relatief grote hoeveelheden corrosieproducten die samen met het condens uit de afvoerleidingen terugstromen. Regelmatig toestelsifon reinigen of extra condensopvang boven het toestel plaatsen. Zorg voor voldoende afschot van de rookgasafvoerleiding richting de ketel (minimaal 0 mm per meter) en aan voldoende condensopvang en afvoer (minimaal 1 m voor de uitmonding van de ketel). De toegepaste bochten moeten groter zijn dan 90 om afschot en een goede afdichting op de lippenringen te waarborgen. Neem contact met ons op voor meer informatie

37 Tzerra M 2c CW Tzerra M 28c CW Tzerra M 9c CW. Installatie.8.. Lucht-/rookgasadapter BIj de ketel wordt standaard een rookgasafvoer- / luchttoevoeradapter los meegeleverd. Bepaal vooraf of de luchttoevoer zich links of rechts van de rookgasvoer moet bevinden. Zorg dat het rookgasmeetpunt naar voren wijst Plaats de zijkant van de luchttoevoer boven de daarvoor bestemde opening bovenop de ketel. Verwijder de afdichtstrip van de opening. 2. Haak de luchttoevoerkant van de adapter vast aan de bovenkant van de ketel.. Plaats de rookgasafvoer boven de daarvoor bestemde opening bovenop de ketel. OPGELET De pootjes van de adapter moeten op de juiste plaats gepositioneerd worden.. Druk de rookgasafvoerkant van de adapter stevig op de bovenkant van de ketel. Tijdens installatie kan worden gekozen voor een open of gesloten uitvoering. R00018-A.8.6. Aansluiting rookgasafvoer S Insteekdiepte 2,6 cm S Montage 80mm 1. Monteer de rookgasafvoerleiding. 2. Monteer de rookgasafvoerleidingen naadloos op elkaar. OPGELET De rookgasafvoerleiding moet glad en afgebraamd zijn. Steun de leidingen niet af op de ketel. T0011-B

38 . Installatie Tzerra M 2c CW Tzerra M 28c CW Tzerra M 9c CW De leidingen moeten rookgasdicht en corrosiebestendig zijn. Sluit de leidingen spanningsvrij aan. De horizontale delen dienen uitgevoerd te worden met een helling van 0 mm per meter: Aflopend richting ketel. Materiaal Enkelwandig, star (1) Dikwandig aluminium Roestvaststaal Kunststof T120 Gekeurd volgens EN Gekeurd volgens EN Met Gastec QA of KOMO keur/ce-markering Flexibel (1) Kunststof T120 Met Gastec QA of KOMO Roestvaststaal Gekeurd volgens EN keur/ce-markering (1) Moet qua dichtheid voldoen aan drukklasse Aansluiting luchttoevoer S Insteekdiepte 2,6 cm S Montage 1. Monteer de luchttoevoerleiding. 2. Monteer de luchttoevoerleidingen naadloos op elkaar. OPGELET 80mm De luchttoevoerleiding moet glad en afgebraamd zijn. Steun de leidingen niet af op de ketel. T0011-B De leidingen moeten rookgasdicht en corrosiebestendig zijn. Sluit de leidingen spanningsvrij aan. De horizontale delen dienen uitgevoerd te worden met een helling: Aflopend richting de toevoeropening. Materiaal Enkelwandig, star Flexibel Aluminium/Roestvaststaal/Kunststof