Corona protocol wedstrijdorganisaties van alle disciplines (31/8/2020)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Corona protocol wedstrijdorganisaties van alle disciplines (31/8/2020)"

Transcriptie

1 Crna prtcl wedstrijdrganisaties van alle disciplines (31/8/2020) Binnen de KNGU wrdt met alle geledingen per disciplines de wedstrijdrganisaties pgestart. Op de nieuwe DG website f nder wedstrijd & uitslagen zijn de data en prgramma s terug te vinden. In dit prtcl zijn de randvrwaarden pgenmen vr het rganiseren van deze wedstrijden. Dit prtcl is pgesteld uit een algemeen perspectief, die zwel vr Landelijk als District/Regi mgelijke nuances ndig hebben. Na de algemene regels is per discipline ng een aantal specifieke regels pgenmen. Prtcl is gebaseerd p de dr NOC NSF pgestelde dcumenten, te weten: - Algemeen prtcl verantwrd sprten d.d. 10 augustus 2020; - Handreiking crwdmanagment als uitwerking van Algemeen prtcl verantwrd sprten d.d. 3 juli Algemeen De algemene richtlijnen van de Rijksverheid en het RIVM dienen altijd nageleefd te wrden. Deze betreffen: - blijf thuis bij klachten en laat je testen; - pas hygiëne te; - hud 1,5 meter afstand. Vrafgaand aan de wedstrijd is het van belang m samen met de rganiserende vereniging en de verhuurder van de accmmdatie inzicht te krijgen in (aanvullende) eisen vr de betreffende lcatie: - tegestane aantal persnen p de wedstrijdvler van de sprthal; - tegestane aantal persnen p de tribune; - tegestane aantal persnen in andere ruimten (bijv. juryruimte); - is gebruik kleedkamers tegestaan en de tegestane aantal persnen per kleedkamer; - schnmaakrndes gedurende wedstrijddagen; - verplichte lprutes. Bvenstaande input is ndzakelijk m vr iedere wedstrijd een specifieke uitwerking te maken. Indien mgelijk vr iedere wedstrijd de specifieke uitwerkingen verstrekken aan alle aanwezigen van het evenement, via website KNGU en/f wedstrijden & uitslagen en vr fficials via de .

2 2. Wedstrijdvler Op basis van de NOC NSF dcumenten geldt dat p de wedstrijdvler: Trainers, juryleden, wedstrijdleiding, screverwerking, testelmnteurs en vrijwilligers van de vereniging van 18 jaar en uder meten altijd 1,5 meter afstand tt elkaar behuden. Dit resulteert praktisch in: Wedstrijdtafel met vldende afstand tussen aanwezigen functinarissen; Jurytafels met vldende afstand tussen juryleden; Attenderen van trainers p de ndzaak m afstand te bewaren. Om te brgen dat bvenstaande afstand niet in het geding kmt, is de richtlijn dat maximaal: 1 trainer per vereniging in een baan aanwezig is bij individuele wedstrijden; 1 trainer per team aanwezig is bij teamwedstrijden; Het aantal juryleden tt een minimum beperken; Aantal andere fficials p een minimaal ndzakelijk aantal blijft. Sprters heven geen 1,5 meter afstand te bewaren, gedurende de warming up, wedstrijd en prijsuitreiking. Vrafgaand en nadat de wedstrijd is afgelpen en sprters de wedstrijdvler verlaten dan geldt de algemene richtlijn van de Rijksverheid. Trainers, fficials en vrijwilligers heven geen 1,5 meter afstand te bewaren tussen hen en sprters tt en met 12 jaar. Trainers heven geen 1,5 afstand te bewaren tussen en sprters van 13 jaar en uder als hiervr een sprttechnische ndzaak is. Indien deze ndzaak niet aanwezig is dan geldt wel een afstandsplicht van 1,5 meter. Officials en vrijwilligers meten wel 1,5 meter afstand te bewaren tussen hen en sprters van 13 jaar en uder. Aan het einde van de wedstrijd verlaten sprters en trainers direct de wedstrijdvler. Sprters van een vlgende wedstrijdrnde mgen pas de wedstrijdvler betreden als sprters van de wedstrijd ervr deze verlaten hebben. Van belang is dus vldende tijd te reserveren tussen de wedstrijdrndes (k van belang vr publiek p tribune). Alle persnen in de wedstrijdaccmmdatie (= algemene regel) meten bij binnenkmst hun handen desinfecteren.

3 Vr pers en ftgrafieaccreditatie verwijzen naar de vlgende link: Na de warming up en na ieder testel meten sprters hun handen desinfecteren. Aan het einde van iedere wedstrijddag wrden alle testellen gereinigd, vereenkmstig vr de discipline vastgestelde werkwijze. Vr de wedstrijdvler is het aanstellen van een crna cördinatr (liefst wedstrijdleiding) van belang die zrg draagt vr het naleven van de afspraken in dit prtcl. Indien gecnstateerd wrdt dat een persn zich niet aan de regels hudt, dan vlgt: Één waarschuwing; Bij een herhaling, een verplichting m de wedstrijdvler te verlaten. 3. Tribune Op basis van de NOC NSF dcumenten geldt dat p de tribune: - Op dit tribune dient 1,5 meter afstand bewaard te wrden, tenzij: Persnen tt 1 huishuden behren; Persnen niet uder dan 12 jaar zijn; Persnen tussen 13 en 17 jaar zijn, dan is nderlinge afstand niet ndig, maar wel afstand tt persnen van 18 jaar en uder. - Op de tribune mgen maximaal 100 persnen plaatsnemen znder reservering vraf. Met een reserveringsysteem, inclusief Triage, geldt geen maximum, enkel het maximum van de capaciteit m de 1,5 meter afstand te bewaren. - Publiek wrdt verzcht m aan het einde van iedere wedstrijdrnde de tribune te verlaten. Daarnaast wrdt publiek van de vlgende rnde verzcht m pas na de eventuele prijsuitreiking van de vrgaande rnde de tribune te bezetten. - Publiek mag de wedstrijdvler niet betreden, dus k niet na aflp van de wedstrijd. - Het verdient aanbeveling m enkel zitplaatsen te gebruiken en publiek te benadrukken m die zitplaats niet te wijzigen.

4 - Vr de tribune is het aanstellen van een crna cördinatr dr rganiserende vereniging en/f zaalbeheerder van belang die zrg draagt vr het naleven van de afspraken. 4. Overige zaken Op basis van de NOC NSF dcumenten dient verder ng rekening gehuden te wrden met: - Opbuwen, mbuwen en pruimen van testellen dient te gebeuren dr het behuden van 1,5 meter afstand; - Ruimte vr juryvergadering, lunch en diner dient vldende van mvang te zijn m de 1,5 meter tussen persnen te waarbrgen. Ruimte dient k vldende geventileerd te kunnen wrden. Hierbij met rekening gehuden wrden dat vrijwilligers van de rganisatie (afhankelijk van mvang ruimte) geen gebruik f niet gelijktijdig gebruik maken van deze ruimte. Aanwezig meubilair e.d. dient na gebruik ntsmet te wrden. - Met beheerder van de accmmdatie met een gede bewegwijzering wrden pgezet. De wedstrijdrganisatie draagt zrg vr een gede bewegwijzering p de wedstrijdvler. Beide k pnemen in de infrmatie die vrafgaand aan het evenement aan iedereen verstrekt wrdt. - Het heeft een vrkeur m juryleden in te zetten die p de wedstrijddag van huis naar de wedstrijd kunnen reizen. Indien reistijd te lang is, is een htelvernachting mgelijk, maar vindt dit plaats in een één persnskamer, tenzij het persnen uit één huishuden betreft f zelf geen bezwaar hebben tegen samen liggen p een htelkamer. Het streven is m het aantal vernachtingen tt een minimum te reduceren.

5 Aanvullende specifieke bepaling vr Turnen - Het aantal juryleden, afhankelijk van testel, maximaal 2 f uit 3 persnen bestaat; - Trainers, fficials en vrijwilligers heven geen 1,5 meter afstand te bewaren tussen hen en sprters tt en met 12 jaar. Eenvudig vertaald zijn dit de leeftijdscategrieën: Benjamin, instap en pupil bij turnen heren; Instap, pupil 1, pupil 2 en jeugd 1 bij turnen dames; - Officials en vrijwilligers meten wel 1,5 meter afstand te bewaren tussen hen en sprters van 13 jaar en uder. Eenvudig vertaald zijn dit de leeftijdscategrieën: Jeugd, junir 1, junir 2 en senir bij turnen heren; Jeugd 2, junir en senir bij turnen dames. Aanvullende specifieke bepaling vr de verige disciplines zullen ng wrden geplaatst.

6 Werkwijze reiniging testellen bij wedstrijden - Na iedere wedstrijdrnde wrden nderdelen van testellen gereinigd die veelvuldig wrden aangeraakt, te weten: Sprng: knppen vr verstellen hgte springtestel; Brug TD: stijlen, breedteversteller en wartels; Balk: knppen vr bevestiging; Ringen: pten, wartels en ringenhaak; Brug TH: pten, breedteverstellers; Rek: pten en wartels; Grepen van aanwezige springplanken en tramplineplanken. - Aan het einde van de wedstrijddag wrden naast bvenstaande nderdelen van testellen aanvullend ng gereinigd: Vler middels stfzuigen tplaag; Matten nder de testellen middels stfzuigen tplaag; Aanlpbanen middels stfzuigen; Dempingmatten bij testellen dr afname met vchtige dek met reinigingsmiddel; Aanwezige tafels en stelen middels afname met vchtige dek met reinigingsmiddel. Opbuwen, mbuwen en pruimen testellen - Tijdens het werken met testellen dient 1,5 meter afstand gehuden te wrden. In uitznderlijke mstandigheden, mdat de veiligheid in het geding is, kan hier krtstndig van afgeweken wrden. - Alle vrijwilligers die betrkken zijn bij het werken met testellen desinfecteren bij aanvang hun handen. - De aanwezige vrijwilligers wrden verdeeld in 2-tallen, zdat dit 2-tal de werkzaamheden gezamenlijk uitveren. Het wisselen in 2-tallen is niet gewenst. Vr een 2-tal is gekzen, mdat de meeste turnbjecten met 2 persnen pgepakt en geplaatst kunnen wrden, znder dat de 1,5 meter in het geding is. - Ieder 2-tal krijgt een specifieke taak tebedeeld, zals bijvrbeeld het plaatsen f pruimen van een specifiek testel f het leggen van vlerplaten vr de vler.

7 - Het pbuwen verlpt in de vlgende vlgrde, bij inzet van een testelcntainers van de KNGU: Het plaatsen van (pdium en) wedstrijdtafel; Het leeghalen van de testelcntainers; Het plaatsen van de testellen; Aanleg netwerk van het scresysteem (indien ndzakelijk); Het plaatsen van de vler; Het plaatsen van de jurytafels p gepaste afstand; Verdere aankleding van de accmmdatie. - Het pbuwen verlpt in de vlgende vlgrde, indien eigen materiaal wrdt ingezet: Het plaatsen van (pdium en) wedstrijdtafel; Het plaatsen en/f verplaatsen van de testellen; Aanleg netwerk van het scresysteem (indien ndzakelijk); Het plaatsen van de jurytafels p gepaste afstand; Verdere aankleding van de accmmdatie. - Het pruimen verlpt in de vlgende vlgrde, bij inzet van een testelcntainers van de KNGU: Het reinigen van testellen en stfzuigen van matten (zie hierbven); Het verwijderen van het scresysteem (indien aanwezig); Het weghalen van jurytafels en eventuele aankleding; Het weghalen en inladen van de testellen en matten; Het weghalen en inladen van de vler; Het verwijderen van de wedstrijdtafel en het eventuele pdium. - Het pruimen verlpt in de vlgende vlgrde, indien eigen materiaal wrdt ingezet: Het reinigen van testellen en stfzuigen van matten (zie hierbven); Het verwijderen van het scresysteem (indien aanwezig); Het weghalen van jurytafels en eventuele aankleding; Het plaatsen en/f verplaatsen van de testellen; Het verwijderen van de wedstrijdtafel en het eventuele pdium.