Positieve opties liggen binnen handbereik als de gemeente: - de door de gemeente veroorzaakte troep snel, nog aan het begin van de zomer, opruimt

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Positieve opties liggen binnen handbereik als de gemeente: - de door de gemeente veroorzaakte troep snel, nog aan het begin van de zomer, opruimt"

Transcriptie

1 Open brief van Henk van Gent over positieve opties voor de Gemeente Rotterdam en Zeilcentrum Henk van Gent Rotterdam 27 juni 2010 Aan gemeenteraad, college van B&W, deelgemeenteraad Kralingen- Crooswijk, dagelijks bestuur, maar ook aan iedere Rotterdammer waarbij door handelen van de gemeente een totaal verkeerde indruk is ontstaan over het 23 jarige conflict tussen Zeilcentrum Henk van Gent en de gemeente Rotterdam. Positieve opties liggen binnen handbereik als de gemeente: - de door de gemeente veroorzaakte troep snel, nog aan het begin van de zomer, opruimt - de door de gemeente opgeworpen juridische blokkade voor het opruimen ongedaan maakt - de door gemeentelijk handelen geteisterde uitstraling van het Zeilcentrum om zet in een acceptabel aanzicht met een goede uitstraling - de voorstellen die door het Zeilcentrum zijn gedaan SAMEN met het Zeilcentrum uitwerkt - om vervolgens samen met het Zeilcentrum tot een redelijke totaaloplossing in der minne te komen 1

2 Door uitlatingen van wethouders en brieven van de gemeente en OBR zijn tendentieuze publicaties verschenen over verloedering, verpaupering en een ongewenst rommeltje. Ook is de indruk gewekt dat het Zeilcentrum verantwoordelijk is voor deze situatie. Nee, zeggen Ombudsman en Rechtbank: Reeds jaren terug concludeerde de gemeentelijke Ombudsman, dat de gemeente een oplossing voor het Zeilschool- dossier dient te bieden. In het Jaarverslag 2006 schreef de Ombudsman o.a. het volgende en ik citeer: Wandelaars langs de plas, die geconfronteerd worden met de janboel die ze bij de zeilschool Henk van Gent aantreffen, moeten zich realiseren dat de hoofdschuldige in deze zaak de gemeente Rotterdam is en dat de sleutel voor het opruimen van de rommel/het oplossen van het probleem in handen van de gemeente rust. Bij vonnis van 2 juni 2005 oordeelde de Rechtbank Rotterdam naar aanleiding van het afbreken van het Zeilcentrum door de Burgermeester van Rotterdam: Het bovenstaande betekent echter niet dat de gemeente op 11 december 2003 heeft mogen handelen zoals zij heeft gedaan. Haar optreden levert ongeoorloofde eigen richting op. En: Voorshands moet dan ook worden geoordeeld, dat de gemeente jegens Van Gent aansprakelijk is voor de schade die is veroorzaakt door de ongeoorloofde eigenrichting. Mede door deze onrechtmatige handelwijze is de onwenselijke situatie ontstaan, waarin het Zeilcentrum zich thans bevindt. Het Zeilcentrum dringt er bij wethouders op aan te stoppen met het verkondigen van onwaarheden. Herhaling oproep aan de gemeenteraad De gemeenteraad is daarom opnieuw gevraagd om deze gemeentelijke handelswijze niet te accepteren en af te wijzen. De Fnuikende negatieve beeldvorming De gemeente Rotterdam negeert de uitspraken van de gemeentelijke Ombudsman en van de Rechtbank Rotterdam categorisch. De gemeente Rotterdam brengt steeds dezelfde tendentieuze onwaarheden en halve waarheden in de publiciteit. De gemeente beschadigt hiermee het imago van het Zeilcentrum ernstig. Lamers Laakbaar Door negatieve publicaties in Rotterdamse dagbladen en Huis aan Huis bladen n.a.v. uitlatingen van voormalig wethouder Peter Lamers, heb ik veel vragen gehad van klanten en potentiële klanten. 2

3 - Kan ik wel boeken? - Is het Zeilcentrum straks niet ontruimd? - Ben ik mijn geld dan kwijt? - Een van mijn grootste klanten, die dit jaar met 100 man komt zeilen, aarzelde na de publicaties over het dreigen met ontruimen: 'Henk we maken ons zorgen. Onze zeilmiddag gaat toch wel door? We wachten met een aanbetaling'. Dat is een bestaande klant. Nieuwe klanten blijven weg, dankzij een laakbaar handelende Lamers. - Het is onveilig zegt Lamers, terwijl het pertinent niet onveilig is. - Het is een rommeltje, maar wat Ombudsman en Rechtbank er over zeiden, dat de schuld daarvan bij de gemeente ligt, vermeldde Lamers niet. - Een ultimatum van een maand; anders komt er een ontruimingsprocedure, wekt de indruk dat het einde in zicht is, terwijl een ontruimingsprocedure tegen een Zeilcentrum dat al 35 jaar op de Kralingse Plas zit en 24 jaar op de huidige locatie, jaren kan duren en volgens juristen zelfs kansloos is. - Het is een illegale situatie. Verzoeken om vergunning van de zijde van het Zeilcentrum zijn niet gehonoreerd. Een verzoek van de zijde van het Zeilcentrum uit 1987 is nog steeds niet fatsoenlijke afgewikkeld. - Hij betaalt niets. Vrijdag jl. stond het weer in een Rotterdamse krant: de zeilschoolhouder weigert huur te betalen voor het stukje grond. Alle huur die het Zeilcentrum voor het stukje grond, verschuldigd is, is betaald. Voor het water heeft het Zeilcentrum in het verleden aangeboden huur te betalen. Dat was niet nodig omdat het Zeilcentrum ongesubsidieerd voor leuke voorzieningen zorgt. Vorig jaar kwam de gemeente eenzijdig met een voorstel voor een nieuwe accommodatie met een huurprijs hoger dan de gemiddelde omzet van het Zeilcentrum. Ondanks een constructieve reactie op visie, inhoud en op financiën van het Zeilcentrum, binnen de termijn van 2 weken, heeft zij hierop nooit meer een reactie gekregen. Op 1 februari, meer dan een half jaar later werd dezelfde optie voorgelegd. Nu lag er een alternatief naast: de huidige accommodatie in de staat zoals het er nu bij ligt, met een fors lagere huurprijs, maar dan wel tegelijk tekenen voor de verwijdering van het Zeilcentrum over 5 jaar. De strop of de guillotine. Heel veel schade veroorzaken, lijkt het enige doel van het OBR en Lamers. Omdat door de fnuikende beeldvorming steeds meer mensen, maar ook raadsleden en bestuurders niet beter meer weten, wordt geaccepteerd dat de gemeente de onwaarheden en halve waarheden door Lamers verkondigt, napraat. Donderdag jl. nog in de gemeenteraad. Erger. Op grond van deze eenzijdig en onware informatie worden besluiten genomen over ontruiming. Het Zeilcentrum vindt dit een grote schande! Juist omdat dit geen enkel doel kan dienen behalve het nog meer beschadigen en dat hoort de overheid achterwege te laten. Mijn raadsman formuleerde het in zijn brief aan het OBR van 12 mei jl. als volgt en ik citeer: 3

4 Herhaling oproep aan de gemeenteraad De gemeenteraad is opnieuw gevraagd het college in een motie te vragen eindelijk eens voor constructieve en positieve opties te kiezen, zoals in mijn brief aan de gemeenteraad van 21 juni jl. is omschreven Alleen dan maakt de huidige povere uitstraling van het Zeilcentrum op korte termijn plaats voor een acceptabele uitstraling en mogelijk zelfs voor een schitterende uitstraling (zie Voorstel C juni 2010 op in combinatie met Praatstuk Extern op ). Alleen dan kan er aan een realistische oplossing worden gewerkt. Tot 2 juli niets onder de rechter Als een rechtbank een zaak in behandeling heeft, is bestuur en politiek terughoudend; dat is logisch en begrijpelijk. Uiterlijk 2 juli aanstaande moet er door het Zeilcentrum een beroep ingesteld worden tegen een gemeentelijke afwijzing van een bezwaar van het Zeilcentrum tegen de huidige gang van zaken. De gemeenteraad kan in haar vergadering van dinsdag 29 juni aanstaande een motie aannemen over positieve opties; er ligt dan nog niets onder de rechter. Het goede voorbeeld: een motie van Jacques la Croix (CDA) Lof voor deelgemeente raadslid Jacques Lacroix. Maandagavond (28 juni ) doet hij wat de gemeenteraad vorige week naliet: een motie indienen die tot positieve opties leidt. Ieder zichzelf respecterend deelraadslid, dat niet weg wenst te kijken en dat graag een einde aan de door de gemeente veroorzaakte troep wil, kan niet anders dan deze motie steunen. Dat geldt ook voor gemeenteraadsleden die opnieuw gevraagd zijn om een motie aan te nemen die tot positieve opties leidt. Steun voor deelraad voorzitter Lucas de Boer? Raadsvoorzitter en dagelijks bestuurder van de deelgemeente Kralingen - Crooswijk, Lucas de Boer heeft openlijk zijn steun uitgesproken voor een redelijke oplossing van het 23- jarige zeilschool dossier. Hij is een van de weinigen die zich verdiept heeft in het zeilschooldossier en juist daarom weet, dat de huidige gemeentelijke Ramkoers een heilloze koers is, die nog jaren troep en impasse tot gevolg zal hebben. Ondanks druk van de gemeente wees hij de ramkoers van OBR/Lamers van 1 februari af. Hiervoor verdient Lucas de Boer unanieme steun van zowel de deelraad als van de gemeenteraad. Het gaat hier om een democratisch proces en om behoorlijk bestuur. 4

5 Deelraad en gemeenteraad: steun Lucas de Boer en Jacques la Croix! Met afwijzing daarvan en de keuze voor een andere koers, komen de redelijkheid, de billijkheid, de gerechtigheid, het betamelijke, het fatsoen en de normen en waarden waar onze maatschappij (toch?)voor staat, weer terug. Ook de mogelijkheid om positieve opties te benutten komt op deze wijze weer terug. Laat je daarom als raadslid niet ringeloren en misleiden door misleide bestuurders en door het OBR. Het OBR stevent af op het einde van het Zeilcentrum en zegt tegen iedereen: niet mee bemoeien, wij wassen dat varkentje wel. Raadsleden, bestuurders en politici worden volledig afgeschermd door het OBR. Hiermee maakt het OBR bestuurders en politici steeds meer verantwoordelijk voor deze situatie. Van ontruiming kan geen sprake zijn Mits de gemeente niet weer, net als op 11 december 2003, met een grote groep Rambo s en zwaar materieel het Zeilcentrum overvalt, maar netjes een ontruimingsprocedures start, kan er dit seizoen, maar waarschijnlijk ook volgend seizoen geen sprake van ontruiming zijn. Uitgesloten volgens juristen, die hun vraagtekens zetten bij de vraag of ontruiming sowieso wel mogelijk is. Desondanks zou het een welkom teken van goede wil zijn, als wethouder Karakus inderdaad besluit om de ontruimingsprocedure pas na het huidige zeilseizoen te starten; hij beperkt daarmee het verder oplopen van de schade. Er ontstaat tijd die benut kan worden voor positieve oplossingen. Maar ook als hij dat niet doet, het Zeilcentrum kan voorlopig onmogelijk ontruimd worden. U kunt nog jaren komen varen! Wethouder Karakus krijgt het rommeltje dat wethouder Lamers het afgelopen jaar van het zeilschool dossier heeft gemaakt, ook zomaar in zijn schoot geworpen. Blunderput BlunderPlas Blundergeld Het is wethouder Karakus dan ook niet kwalijk te nemen dat hij nog niet zover is. Dat hij, net als Lucas de Boer en Jacques la Croix, ontdekt dat de huidige gemeentelijke Ramkoers een heilloze weg is. Maar hij moet daarmee wel haast maken, want de troep blijft ongewijzigd, op 2 juli ontstaan er weer nieuwe gerechtelijke procedures en de kosten van een oplossing, als die er al komt, blijven stijgen. Blundergeld van het blunderend OBR, berucht door de landelijk bekende Blunderput. Ondanks Blunderput en nu de Blunderplas, mag het OBR blijkbaar (ongecontroleerd door de raad), de touwtjes van het gemeentelijk beleid en bestuur blijven bespelen. Hoe zoiets mogelijk is? Beroep op deelgemeenteraad Maandagavond 28 juni zal ik, samen met een aantal getrouwen, gebruikmaken van het recht om de deelraad Kralingen Crooswijk toe te spreken. Mijn boodschap: 5

6 - steun de motie van Jacques la Croix - maak daarmee een einde aan de troep - maak daarmee een mooi en functioneel Zeilcentrum mogelijk - kom vooral zelf ook eens lekker zeilen - ik ben nu 59 en nog steeds vol energie en razend enthousiast over de zeillessen, de verhuur, de groepsactiviteiten en de maatschappelijke projecten die het Zeilcentrum met haar schitterende, veelzijdige vloot organiseert. Laat mij nog een aantal jaren zonder de last van het zeilschooldossier mijn Zeilcentrum runnen, zodat ik het als een stabiele geoliede organisatie (met daarin een groot maatschappelijk belang verankerd) over kan dragen aan mijn opvolgers ( die overigens al staan te trappelen ). Als de gemeente dan zorgt voor een situatie die gericht is op continuïteit voor de volgende 25 jaar met stilzwijgende verlenging, steeds voor een volgende periode van 25 jaar, dan kan Rotterdam nog tientallen jaren profiteren i.p.v. procederen. Als alle betrokkenen eens zouden inzien dat het hier amper om Henk van Gent gaat, maar voornamelijk om de periode na Henk van Gent, zou dat het wellicht een stuk makkelijker maken om tot een oplossing in der minne te komen. Vooral voor een aantal hardliners binnen het OBR, die van hun directie, maar ook van de gemeenteraad onverantwoord veel vrijheid hebben gekregen en nog steeds krijgen. Niet vergeten: dat op 5 juli a.s. de eerste van 6 doldwaze, vetkoele, en leerzame Jeugdvakantieweken beginnen. Een begrip in Rotterdam en Regio. Iedere week 5 dagen lang lol, leren en laveren! dat er in de zomervakantie vele ZomerZeilplezierSpecials zijn (vanaf 1 juli op Volop zeilplezier met goed zeilweer garantie en diploma garantie. Nog nooit gezeild? Doe dan mee aan de Sail try- out. Een clinic van 3 uur waar je na een uurtje droogzeilen zelf je eigen Escape bestuurt, of als je dat liever doet, eerst samen met een aardige deskundige en enthousiste instructeur. Meer over de vele mogelijkheden bij Zeilcentrum Henk van Gent: Meer over het gedoe met het OBR en de gemeente: Dank voor uw aandacht! Henk van Gent, 27 juni

Afwezig: de heer M.H. Brander (PvdA)

Afwezig: de heer M.H. Brander (PvdA) CONCEPTVERSLAG VAN DE VERGADERING VAN VERGADERING VAN RAAD VAN DER RAAD GEMEENTE DER GEMEENTE HAARLEM OP DONDERDAG DINSDAG 26 AUGUSTUS 30 JUNI 2011 2014 OM OM 17.00 19.30 UUR UUR Vastgesteld: 2 oktober

Nadere informatie

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, L.W.M. Worm

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, L.W.M. Worm NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 11 februari 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

F.A.L. Polsbroek, E.R.R. Pengel, A.J.M. Scholten* M. Haak*, P. Visser Y.N. de Baaij, J.A. Jägers, F.J. Mulder, H.M. Wielage*

F.A.L. Polsbroek, E.R.R. Pengel, A.J.M. Scholten* M. Haak*, P. Visser Y.N. de Baaij, J.A. Jägers, F.J. Mulder, H.M. Wielage* CONCEPTNOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 25 maart 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig:

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis OPENBARE VERGADERING van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis Aanwezig de leden: mevrouw M.J.H. Barra-Leenheer (PvdA), de heer R. van

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; Raad van Lelystad ( 3 T 2009 N 455 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 juni 2009 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:

Nadere informatie

De voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Neppérus

De voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Neppérus 33836 Personen- en familierecht Nr. 5 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 29 juli 2014 De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie en de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nadere informatie

Jaarverslag Geschillencommissie Arbodiensten

Jaarverslag Geschillencommissie Arbodiensten Jaarverslag Geschillencommissie Arbodiensten 2012 1 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord... 2 2. Organisatie en werkwijze... 4 2.1 Werkwijze Geschillencommissie Arbodiensten... 4 2.2 Samenstelling Geschillencommissie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 387 Wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet studiefinanciering 2000 in verband met onder

Nadere informatie

Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 2008

Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 2008 Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 08 1 Aanwezig: De burgemeester: mevrouw J.H.M. Hermans-Vloedbeld, voorzitter De gemeentesecretaris: mevrouw W.C.M. Lissenberg-van

Nadere informatie

2008 N 31. mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

2008 N 31. mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; 2008 N 31 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 7 februari 2008 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn: mevrouw M. Horselenberg,

Nadere informatie

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA).

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA). 1 V E R S L A G * * * * * ** * * * van de meningsvormende vergadering van de raad van de gemeente Vlagtwedde, gehouden op dinsdag 9 april 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Voorzitter:

Nadere informatie

Wat willen de Groningers zelf?

Wat willen de Groningers zelf? Wat willen de Groningers zelf? Wat willen de Groningers zelf? 1 Inbreng Rob Mulder, directeur kennis en belangenbehartiging van Vereniging Eigen Huis, tijdens de hoorzitting van de Tweede Kamer over Groningen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 29 398 Maatregelen verkeersveiligheid Nr. 428 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 28 november 2014 De vaste commissie voor Infrastructuur

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op dinsdag 29 november 2011 des avonds om 19.30 uur in het raadhuis

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op dinsdag 29 november 2011 des avonds om 19.30 uur in het raadhuis OPENBARE VERGADERING van de raad der gemeente Alblasserdam op dinsdag 29 november 2011 des avonds om 19.30 uur in het raadhuis Aanwezig de leden: de heer R. van Lavieren (PvdA), de heer O. Yilmaz (PvdA),

Nadere informatie

Verslag van de OPENBARE BESLUITRONDE POLITIEKE AVOND van de gemeenteraad van Nijmegen d.d. 11 februari 2015

Verslag van de OPENBARE BESLUITRONDE POLITIEKE AVOND van de gemeenteraad van Nijmegen d.d. 11 februari 2015 Verslag van de OPENBARE BESLUITRONDE POLITIEKE AVOND van de gemeenteraad van Nijmegen d.d. 11 februari 2015 Aanwezig zijn: de leden: mw. A van den Berg, dhr. B.K. van Berkel, dhr. P.H.J. Boekhorst, mw.

Nadere informatie

PROVINCIALE STATEN VAN GRONINGEN VERGADERING VAN 11 MAART 2015

PROVINCIALE STATEN VAN GRONINGEN VERGADERING VAN 11 MAART 2015 PROVINCIALE STATEN VAN GRONINGEN VERGADERING VAN 11 MAART 2015 1. Opening en mededelingen... 2 2. Regeling van werkzaamheden en vaststelling agenda... 3 3. Bespreekpunten... 5 A.1 Brief van Gedeputeerde

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 16 december 2008 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis

Nadere informatie

Arbeidskonflict? Wees voorbereid! Kijk op pagina 21/22

Arbeidskonflict? Wees voorbereid! Kijk op pagina 21/22 ABGP magazine 53 jaar 2 e Kwartaal 2014 Dè onafhankelijke vakorganisatie Arbeidskonflict? Wees voorbereid! Kijk op pagina 21/22 Ik sta op voor mijn man Hipke Anneke Nieboer (57) verkoopt eigen schilderwerk

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 750 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2014 Nr. 87 VERSLAG

Nadere informatie

Concept samenvattend verslag van de plenaire vergadering van de Drechtraad van 17 juni 2009

Concept samenvattend verslag van de plenaire vergadering van de Drechtraad van 17 juni 2009 Concept samenvattend verslag van de plenaire vergadering van de Drechtraad van 17 juni 2009 De volgende plenaire vergadering van de Drechtraad vindt plaats op 14 oktober 2009 vanaf 20.00 uur. Locatie:

Nadere informatie

Notulen. 25 november 2013. van het verhandelde in de vergadering van Provinciale Staten van Utrecht gehouden op PROVINCIE-UTRECHT.

Notulen. 25 november 2013. van het verhandelde in de vergadering van Provinciale Staten van Utrecht gehouden op PROVINCIE-UTRECHT. Notulen van het verhandelde in de vergadering van Provinciale Staten van Utrecht gehouden op 25 november 2013 PROVINCIE-UTRECHT.NL Notulen van het verhandelde in de vergadering van Provinciale Staten van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 750 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2014 Nr. 136 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN

Nadere informatie

M. Haak*, F.J. Mulder, M.G.F. Tokkie, B.H.M. Wielage* en L.W.M. Worm

M. Haak*, F.J. Mulder, M.G.F. Tokkie, B.H.M. Wielage* en L.W.M. Worm NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 26 november 2009 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20:00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters) Voorzitter

Nadere informatie

De wethouders de heren: H. Assies, mr. Ing. J.D. Frieling en H. Kosmeijer.

De wethouders de heren: H. Assies, mr. Ing. J.D. Frieling en H. Kosmeijer. Notulen van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 26 juni 2007 om 14.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig de raadsleden, te weten,

Nadere informatie

lage rente geld lenen

lage rente geld lenen lage rente geld lenen Aan een lage rente geld lenen, is dat niet wat we allemaal willen? U zou maar gek zijn om voor een hoge rente te kiezen en u blauw te betalen als het ook met een lage rente kan. Toch

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over Bureau Jeugdzorg Groningen. Datum: 16 augustus 2011. Rapportnummer: 2011/251

Rapport. Rapport betreffende een klacht over Bureau Jeugdzorg Groningen. Datum: 16 augustus 2011. Rapportnummer: 2011/251 Rapport Rapport betreffende een klacht over Bureau Jeugdzorg Groningen. Datum: 16 augustus 2011 Rapportnummer: 2011/251 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat Bureau Jeugdzorg Groningen hem vanaf maart 2009

Nadere informatie

Afwezig: (*fractievoorzitters)

Afwezig: (*fractievoorzitters) NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op dinsdag 12 oktober 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE HAARLEM OP DONDERDAG 12 MEI 2011 OM 20.00 UUR

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE HAARLEM OP DONDERDAG 12 MEI 2011 OM 20.00 UUR VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE HAARLEM OP DONDERDAG 12 MEI 2011 OM 20.00 UUR Voorzitter: DD Griffier: Wethouders: de heer J.J. Visser mevrouw I. van Tienhoven de heer E.P. Cassee,

Nadere informatie

Vijf getuigenissen van (ex) Camelot bewoners die een goed zicht geven over de handelswijze van dit bedrijf jegens haar bewoners. Lees en huiver!

Vijf getuigenissen van (ex) Camelot bewoners die een goed zicht geven over de handelswijze van dit bedrijf jegens haar bewoners. Lees en huiver! Vijf getuigenissen van (ex) Camelot bewoners die een goed zicht geven over de handelswijze van dit bedrijf jegens haar bewoners. Lees en huiver! 1. Anoniem, Bewoners Camelot. Wordt je als bewoner fatsoenlijk

Nadere informatie