Positieve opties liggen binnen handbereik als de gemeente: - de door de gemeente veroorzaakte troep snel, nog aan het begin van de zomer, opruimt

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Positieve opties liggen binnen handbereik als de gemeente: - de door de gemeente veroorzaakte troep snel, nog aan het begin van de zomer, opruimt"

Transcriptie

1 Open brief van Henk van Gent over positieve opties voor de Gemeente Rotterdam en Zeilcentrum Henk van Gent Rotterdam 27 juni 2010 Aan gemeenteraad, college van B&W, deelgemeenteraad Kralingen- Crooswijk, dagelijks bestuur, maar ook aan iedere Rotterdammer waarbij door handelen van de gemeente een totaal verkeerde indruk is ontstaan over het 23 jarige conflict tussen Zeilcentrum Henk van Gent en de gemeente Rotterdam. Positieve opties liggen binnen handbereik als de gemeente: - de door de gemeente veroorzaakte troep snel, nog aan het begin van de zomer, opruimt - de door de gemeente opgeworpen juridische blokkade voor het opruimen ongedaan maakt - de door gemeentelijk handelen geteisterde uitstraling van het Zeilcentrum om zet in een acceptabel aanzicht met een goede uitstraling - de voorstellen die door het Zeilcentrum zijn gedaan SAMEN met het Zeilcentrum uitwerkt - om vervolgens samen met het Zeilcentrum tot een redelijke totaaloplossing in der minne te komen 1

2 Door uitlatingen van wethouders en brieven van de gemeente en OBR zijn tendentieuze publicaties verschenen over verloedering, verpaupering en een ongewenst rommeltje. Ook is de indruk gewekt dat het Zeilcentrum verantwoordelijk is voor deze situatie. Nee, zeggen Ombudsman en Rechtbank: Reeds jaren terug concludeerde de gemeentelijke Ombudsman, dat de gemeente een oplossing voor het Zeilschool- dossier dient te bieden. In het Jaarverslag 2006 schreef de Ombudsman o.a. het volgende en ik citeer: Wandelaars langs de plas, die geconfronteerd worden met de janboel die ze bij de zeilschool Henk van Gent aantreffen, moeten zich realiseren dat de hoofdschuldige in deze zaak de gemeente Rotterdam is en dat de sleutel voor het opruimen van de rommel/het oplossen van het probleem in handen van de gemeente rust. Bij vonnis van 2 juni 2005 oordeelde de Rechtbank Rotterdam naar aanleiding van het afbreken van het Zeilcentrum door de Burgermeester van Rotterdam: Het bovenstaande betekent echter niet dat de gemeente op 11 december 2003 heeft mogen handelen zoals zij heeft gedaan. Haar optreden levert ongeoorloofde eigen richting op. En: Voorshands moet dan ook worden geoordeeld, dat de gemeente jegens Van Gent aansprakelijk is voor de schade die is veroorzaakt door de ongeoorloofde eigenrichting. Mede door deze onrechtmatige handelwijze is de onwenselijke situatie ontstaan, waarin het Zeilcentrum zich thans bevindt. Het Zeilcentrum dringt er bij wethouders op aan te stoppen met het verkondigen van onwaarheden. Herhaling oproep aan de gemeenteraad De gemeenteraad is daarom opnieuw gevraagd om deze gemeentelijke handelswijze niet te accepteren en af te wijzen. De Fnuikende negatieve beeldvorming De gemeente Rotterdam negeert de uitspraken van de gemeentelijke Ombudsman en van de Rechtbank Rotterdam categorisch. De gemeente Rotterdam brengt steeds dezelfde tendentieuze onwaarheden en halve waarheden in de publiciteit. De gemeente beschadigt hiermee het imago van het Zeilcentrum ernstig. Lamers Laakbaar Door negatieve publicaties in Rotterdamse dagbladen en Huis aan Huis bladen n.a.v. uitlatingen van voormalig wethouder Peter Lamers, heb ik veel vragen gehad van klanten en potentiële klanten. 2

3 - Kan ik wel boeken? - Is het Zeilcentrum straks niet ontruimd? - Ben ik mijn geld dan kwijt? - Een van mijn grootste klanten, die dit jaar met 100 man komt zeilen, aarzelde na de publicaties over het dreigen met ontruimen: 'Henk we maken ons zorgen. Onze zeilmiddag gaat toch wel door? We wachten met een aanbetaling'. Dat is een bestaande klant. Nieuwe klanten blijven weg, dankzij een laakbaar handelende Lamers. - Het is onveilig zegt Lamers, terwijl het pertinent niet onveilig is. - Het is een rommeltje, maar wat Ombudsman en Rechtbank er over zeiden, dat de schuld daarvan bij de gemeente ligt, vermeldde Lamers niet. - Een ultimatum van een maand; anders komt er een ontruimingsprocedure, wekt de indruk dat het einde in zicht is, terwijl een ontruimingsprocedure tegen een Zeilcentrum dat al 35 jaar op de Kralingse Plas zit en 24 jaar op de huidige locatie, jaren kan duren en volgens juristen zelfs kansloos is. - Het is een illegale situatie. Verzoeken om vergunning van de zijde van het Zeilcentrum zijn niet gehonoreerd. Een verzoek van de zijde van het Zeilcentrum uit 1987 is nog steeds niet fatsoenlijke afgewikkeld. - Hij betaalt niets. Vrijdag jl. stond het weer in een Rotterdamse krant: de zeilschoolhouder weigert huur te betalen voor het stukje grond. Alle huur die het Zeilcentrum voor het stukje grond, verschuldigd is, is betaald. Voor het water heeft het Zeilcentrum in het verleden aangeboden huur te betalen. Dat was niet nodig omdat het Zeilcentrum ongesubsidieerd voor leuke voorzieningen zorgt. Vorig jaar kwam de gemeente eenzijdig met een voorstel voor een nieuwe accommodatie met een huurprijs hoger dan de gemiddelde omzet van het Zeilcentrum. Ondanks een constructieve reactie op visie, inhoud en op financiën van het Zeilcentrum, binnen de termijn van 2 weken, heeft zij hierop nooit meer een reactie gekregen. Op 1 februari, meer dan een half jaar later werd dezelfde optie voorgelegd. Nu lag er een alternatief naast: de huidige accommodatie in de staat zoals het er nu bij ligt, met een fors lagere huurprijs, maar dan wel tegelijk tekenen voor de verwijdering van het Zeilcentrum over 5 jaar. De strop of de guillotine. Heel veel schade veroorzaken, lijkt het enige doel van het OBR en Lamers. Omdat door de fnuikende beeldvorming steeds meer mensen, maar ook raadsleden en bestuurders niet beter meer weten, wordt geaccepteerd dat de gemeente de onwaarheden en halve waarheden door Lamers verkondigt, napraat. Donderdag jl. nog in de gemeenteraad. Erger. Op grond van deze eenzijdig en onware informatie worden besluiten genomen over ontruiming. Het Zeilcentrum vindt dit een grote schande! Juist omdat dit geen enkel doel kan dienen behalve het nog meer beschadigen en dat hoort de overheid achterwege te laten. Mijn raadsman formuleerde het in zijn brief aan het OBR van 12 mei jl. als volgt en ik citeer: 3

4 Herhaling oproep aan de gemeenteraad De gemeenteraad is opnieuw gevraagd het college in een motie te vragen eindelijk eens voor constructieve en positieve opties te kiezen, zoals in mijn brief aan de gemeenteraad van 21 juni jl. is omschreven Alleen dan maakt de huidige povere uitstraling van het Zeilcentrum op korte termijn plaats voor een acceptabele uitstraling en mogelijk zelfs voor een schitterende uitstraling (zie Voorstel C juni 2010 op in combinatie met Praatstuk Extern op ). Alleen dan kan er aan een realistische oplossing worden gewerkt. Tot 2 juli niets onder de rechter Als een rechtbank een zaak in behandeling heeft, is bestuur en politiek terughoudend; dat is logisch en begrijpelijk. Uiterlijk 2 juli aanstaande moet er door het Zeilcentrum een beroep ingesteld worden tegen een gemeentelijke afwijzing van een bezwaar van het Zeilcentrum tegen de huidige gang van zaken. De gemeenteraad kan in haar vergadering van dinsdag 29 juni aanstaande een motie aannemen over positieve opties; er ligt dan nog niets onder de rechter. Het goede voorbeeld: een motie van Jacques la Croix (CDA) Lof voor deelgemeente raadslid Jacques Lacroix. Maandagavond (28 juni ) doet hij wat de gemeenteraad vorige week naliet: een motie indienen die tot positieve opties leidt. Ieder zichzelf respecterend deelraadslid, dat niet weg wenst te kijken en dat graag een einde aan de door de gemeente veroorzaakte troep wil, kan niet anders dan deze motie steunen. Dat geldt ook voor gemeenteraadsleden die opnieuw gevraagd zijn om een motie aan te nemen die tot positieve opties leidt. Steun voor deelraad voorzitter Lucas de Boer? Raadsvoorzitter en dagelijks bestuurder van de deelgemeente Kralingen - Crooswijk, Lucas de Boer heeft openlijk zijn steun uitgesproken voor een redelijke oplossing van het 23- jarige zeilschool dossier. Hij is een van de weinigen die zich verdiept heeft in het zeilschooldossier en juist daarom weet, dat de huidige gemeentelijke Ramkoers een heilloze koers is, die nog jaren troep en impasse tot gevolg zal hebben. Ondanks druk van de gemeente wees hij de ramkoers van OBR/Lamers van 1 februari af. Hiervoor verdient Lucas de Boer unanieme steun van zowel de deelraad als van de gemeenteraad. Het gaat hier om een democratisch proces en om behoorlijk bestuur. 4

5 Deelraad en gemeenteraad: steun Lucas de Boer en Jacques la Croix! Met afwijzing daarvan en de keuze voor een andere koers, komen de redelijkheid, de billijkheid, de gerechtigheid, het betamelijke, het fatsoen en de normen en waarden waar onze maatschappij (toch?)voor staat, weer terug. Ook de mogelijkheid om positieve opties te benutten komt op deze wijze weer terug. Laat je daarom als raadslid niet ringeloren en misleiden door misleide bestuurders en door het OBR. Het OBR stevent af op het einde van het Zeilcentrum en zegt tegen iedereen: niet mee bemoeien, wij wassen dat varkentje wel. Raadsleden, bestuurders en politici worden volledig afgeschermd door het OBR. Hiermee maakt het OBR bestuurders en politici steeds meer verantwoordelijk voor deze situatie. Van ontruiming kan geen sprake zijn Mits de gemeente niet weer, net als op 11 december 2003, met een grote groep Rambo s en zwaar materieel het Zeilcentrum overvalt, maar netjes een ontruimingsprocedures start, kan er dit seizoen, maar waarschijnlijk ook volgend seizoen geen sprake van ontruiming zijn. Uitgesloten volgens juristen, die hun vraagtekens zetten bij de vraag of ontruiming sowieso wel mogelijk is. Desondanks zou het een welkom teken van goede wil zijn, als wethouder Karakus inderdaad besluit om de ontruimingsprocedure pas na het huidige zeilseizoen te starten; hij beperkt daarmee het verder oplopen van de schade. Er ontstaat tijd die benut kan worden voor positieve oplossingen. Maar ook als hij dat niet doet, het Zeilcentrum kan voorlopig onmogelijk ontruimd worden. U kunt nog jaren komen varen! Wethouder Karakus krijgt het rommeltje dat wethouder Lamers het afgelopen jaar van het zeilschool dossier heeft gemaakt, ook zomaar in zijn schoot geworpen. Blunderput BlunderPlas Blundergeld Het is wethouder Karakus dan ook niet kwalijk te nemen dat hij nog niet zover is. Dat hij, net als Lucas de Boer en Jacques la Croix, ontdekt dat de huidige gemeentelijke Ramkoers een heilloze weg is. Maar hij moet daarmee wel haast maken, want de troep blijft ongewijzigd, op 2 juli ontstaan er weer nieuwe gerechtelijke procedures en de kosten van een oplossing, als die er al komt, blijven stijgen. Blundergeld van het blunderend OBR, berucht door de landelijk bekende Blunderput. Ondanks Blunderput en nu de Blunderplas, mag het OBR blijkbaar (ongecontroleerd door de raad), de touwtjes van het gemeentelijk beleid en bestuur blijven bespelen. Hoe zoiets mogelijk is? Beroep op deelgemeenteraad Maandagavond 28 juni zal ik, samen met een aantal getrouwen, gebruikmaken van het recht om de deelraad Kralingen Crooswijk toe te spreken. Mijn boodschap: 5

6 - steun de motie van Jacques la Croix - maak daarmee een einde aan de troep - maak daarmee een mooi en functioneel Zeilcentrum mogelijk - kom vooral zelf ook eens lekker zeilen - ik ben nu 59 en nog steeds vol energie en razend enthousiast over de zeillessen, de verhuur, de groepsactiviteiten en de maatschappelijke projecten die het Zeilcentrum met haar schitterende, veelzijdige vloot organiseert. Laat mij nog een aantal jaren zonder de last van het zeilschooldossier mijn Zeilcentrum runnen, zodat ik het als een stabiele geoliede organisatie (met daarin een groot maatschappelijk belang verankerd) over kan dragen aan mijn opvolgers ( die overigens al staan te trappelen ). Als de gemeente dan zorgt voor een situatie die gericht is op continuïteit voor de volgende 25 jaar met stilzwijgende verlenging, steeds voor een volgende periode van 25 jaar, dan kan Rotterdam nog tientallen jaren profiteren i.p.v. procederen. Als alle betrokkenen eens zouden inzien dat het hier amper om Henk van Gent gaat, maar voornamelijk om de periode na Henk van Gent, zou dat het wellicht een stuk makkelijker maken om tot een oplossing in der minne te komen. Vooral voor een aantal hardliners binnen het OBR, die van hun directie, maar ook van de gemeenteraad onverantwoord veel vrijheid hebben gekregen en nog steeds krijgen. Niet vergeten: dat op 5 juli a.s. de eerste van 6 doldwaze, vetkoele, en leerzame Jeugdvakantieweken beginnen. Een begrip in Rotterdam en Regio. Iedere week 5 dagen lang lol, leren en laveren! dat er in de zomervakantie vele ZomerZeilplezierSpecials zijn (vanaf 1 juli op Volop zeilplezier met goed zeilweer garantie en diploma garantie. Nog nooit gezeild? Doe dan mee aan de Sail try- out. Een clinic van 3 uur waar je na een uurtje droogzeilen zelf je eigen Escape bestuurt, of als je dat liever doet, eerst samen met een aardige deskundige en enthousiste instructeur. Meer over de vele mogelijkheden bij Zeilcentrum Henk van Gent: Meer over het gedoe met het OBR en de gemeente: Dank voor uw aandacht! Henk van Gent, 27 juni

het College van Burgemeester en wethouders van Rotterdam

het College van Burgemeester en wethouders van Rotterdam Aan: Van: het College van Burgemeester en wethouders van Rotterdam Henk van Gent Plaszoom 350 3062 CL Rotterdam tel: 0651985313 info@henkvangent.nl www.henkvangent.nl Betreft: 4 voorstellen n.a.v. de brief

Nadere informatie

& belangrijk: HERSTEL 'BRUTE INVAL' OP 11-12- '03 & CORRIGEREN EN COMPENSEREN ACTIES 2010 fase 0 direct minimale variant

& belangrijk: HERSTEL 'BRUTE INVAL' OP 11-12- '03 & CORRIGEREN EN COMPENSEREN ACTIES 2010 fase 0 direct minimale variant urgent & belangrijk: HERSTEL 'BRUTE INVAL' OP 11-12- '03 & CORRIGEREN EN COMPENSEREN ACTIES 2010 fase 0 direct minimale variant 2003 'Brute Inval' fysiek herstel Herstel van de gevolgen van de, door de

Nadere informatie

Klachten over het OBR

Klachten over het OBR Henk van Gent Plaszoom 350 3062 CL Rotterdam info@henkvangent.nl 0651985313 Klachten over het OBR Voor de context van deze klachten zie: - OBR achtergrond klachten - Gespreksverslag 151209 - de brief van

Nadere informatie

Lucas de Boer: respect en dank voor tegengas.

Lucas de Boer: respect en dank voor tegengas. Ingezonden brief van Henk van Gent (City Sailing Zeilcentrum Henk van Gent) in de Ster van Kralingen 070713 Lucas de Boer: respect en dank voor tegengas. Woord vooraf: Vrijwel dagelijks moet ik uitleggen

Nadere informatie

Schadebepaling. Een voorlopige inventarisatie 121005

Schadebepaling. Een voorlopige inventarisatie 121005 Schadebepaling Een voorlopige inventarisatie 121005 Hieronder een aantal items die van belang zijn voor de bepaling van de geleden schade in het zeilschooldossier. 1. Inkomstenderving / stagnatie winst

Nadere informatie

verklaring Wilma Tuenter in zake vonnis Gemeente Rotterdam/Gent, 21 mei 14

verklaring Wilma Tuenter in zake vonnis Gemeente Rotterdam/Gent, 21 mei 14 Gerechtshof Den Haag Rotterdam, 18 augustus 2014 Drs. bc. Wilma Tuenter Louise de Colignylaan 105 3062 HD Rotterdam Mijn kenmerk: 20140818/zeilcentrumHvG/WT Uw kenmerk: C/10/423074/HA ZA 13/432, d.d. 21

Nadere informatie

Van: Henk van Gent Onderwerp: Hoe kan dat nou, die ontruiming? Versie

Van: Henk van Gent Onderwerp: Hoe kan dat nou, die ontruiming? Versie Van: Henk van Gent Onderwerp: Hoe kan dat nou, die ontruiming? Versie 301214 Reactie van Henk van Gent op het ontruimingsbesluit; tevens een oproep aan onderzoeksjournalisten: - De onderste steen ligt

Nadere informatie

Is al het positieve aanleiding voor gemeente om geheimhouding nu wel op te heffen?

Is al het positieve aanleiding voor gemeente om geheimhouding nu wel op te heffen? Persbericht:Fair Play of Vals Spel? Is al het positieve aanleiding voor gemeente om geheimhouding nu wel op te heffen? Fair Play of Vals Spel? Vorige week is er een schikkingsvoorstel aan de gemeente gedaan

Nadere informatie

Langdurig geschil over de renovatie van panden gemeente Amsterdam stadsdeel Centrum

Langdurig geschil over de renovatie van panden gemeente Amsterdam stadsdeel Centrum Rapport Gemeentelijke Ombudsman Langdurig geschil over de renovatie van panden gemeente Amsterdam stadsdeel Centrum 2 augustus 2007 RA0612790 Samenvatting Een huizenbezitter heeft al jarenlang een geschil

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Kenmerk

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over de gemeente Wierden. Datum: 22 januari 2014. Rapportnummer: 2014/004

Rapport. Rapport betreffende een klacht over de gemeente Wierden. Datum: 22 januari 2014. Rapportnummer: 2014/004 Rapport Rapport betreffende een klacht over de gemeente Wierden. Datum: 22 januari 2014 Rapportnummer: 2014/004 2 De klacht Verzoekers klagen over de manier waarop de gemeente Wierden is omgegaan met hun

Nadere informatie

De Stichting Community Sailing Rotterdam is al jaren partner van Zeilcentrum Henk van Gent en City Sailing Rotterdam.

De Stichting Community Sailing Rotterdam is al jaren partner van Zeilcentrum Henk van Gent en City Sailing Rotterdam. -het college van burgemeesters en wethouders van Rotterdam -de gemeenteraad van Rotterdam -het dagelijks bestuur van de deelgemeente Kralingen-Crooswijk -de deelgemeenteraad van de deelgemeente Kralingen-Crooswijk

Nadere informatie

Gedragslijn integriteit Haarlemmermeer

Gedragslijn integriteit Haarlemmermeer Voorwoord Voor u ligt de gedragslijn integriteit van de gemeenteraad van Haarlemmermeer. Deze gedragslijn is een akkoord dat berust op commitment en betrokkenheid van raadsleden. De gedragslijn dient ter

Nadere informatie

Plan van aanpak. lobby richting (deel)gemeenten

Plan van aanpak. lobby richting (deel)gemeenten Plan van aanpak lobby richting (deel)gemeenten Plan van aanpak lobby richting (deel)gemeenten Aanleiding Het verhaal dat zich kortgeleden afspeelde in de deelgemeente Kralingen-Crooswijk nemen we als aanleiding

Nadere informatie

Laat ik voorop stellen dat ook de SP van mening dat er iets moet gebeuren aan het centrum van Kerkrade.

Laat ik voorop stellen dat ook de SP van mening dat er iets moet gebeuren aan het centrum van Kerkrade. Onderwerp: financiële kaders Centrumplan Bijdrage aan het debat van SP Fractievoorzitter Marianne Laumann in eerste termijn. Kerkrade-centrum staat aan de vooravond van de grootste herstructurering in

Nadere informatie

Uitwerking voorstel Zeilcentrum (220710) op

Uitwerking voorstel Zeilcentrum (220710) op Uitwerking voorstel Zeilcentrum (220710) op 100910 Accommodatie Voor de onderbouwing van het voorstel van 22 juli jl. is uitgegaan / gebruik gemaakt van documenten die in 2009 zijn gemaakt als reactie

Nadere informatie

Op 17 december 2008 was dus het volgende aan de gang :

Op 17 december 2008 was dus het volgende aan de gang : Renovatie Fellenoord 9 en11 te Boxtel. Datum : 24 maart 2015 Aan de Raadsleden van de Gemeente Boxtel De reden waarom wij dit schrijven aan U richten is dat wij U op de hoogte willen brengen van de ( uit

Nadere informatie

Vereniging t is Over zonder Schie

Vereniging t is Over zonder Schie Vereniging t is Over zonder Schie Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland t.a.v. Mw. Ir. I.G.M. de Bondt Postbus 90602 2509 LP Den Haag Datum: 1 september 2013 Betreft: Uitspraak Raad van State Referentienr:

Nadere informatie

Schriftelijke vragen. Inleiding door vragenstelster.

Schriftelijke vragen. Inleiding door vragenstelster. Gemeenteraad Schriftelijke vragen Jaar 2014 Datum akkoord college van b&w van 9 september 2014 Publicatiedatum 12 september 2014 Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen van het raadslid mevrouw Poot

Nadere informatie

Voorstel aan college b&w van Landsmeer

Voorstel aan college b&w van Landsmeer STATUS: Voorstel aan college b&w van Landsmeer B&W vergadering: 3 december 2013 Nr. Agendapunt: Portefeuillehouder: mr. F. Doting Onderwerp: gemeente eigendommen Hazenweg achter nummers 1 t/m 12 Afdeling

Nadere informatie

Collegialiteit. Uitlatingen over collega.

Collegialiteit. Uitlatingen over collega. Collegialiteit. Uitlatingen over collega. Tussen twee makelaars, klager en beklaagde, bestaan reeds enige tijd conflicten welke tot verschillende gerechtelijke procedures hebben geleid. In de onderhavige

Nadere informatie

1. Persbericht 20 juni 2013. 2. Verklaring van de burgemeester 20 juni 2013

1. Persbericht 20 juni 2013. 2. Verklaring van de burgemeester 20 juni 2013 Inhoudsopgave 1. Persbericht 20 juni 2013 2. Verklaring van de burgemeester 20 juni 2013 3. Notitie van gemeentesecretaris; motivering voorgenomen ontslag 15 januari 2013 4. Voornemen tot ontslag 22 januari

Nadere informatie

Bezwaar en beroep bij milieubesluiten

Bezwaar en beroep bij milieubesluiten Gemeente Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor Bezoekadres: De Höfte 7, 7471 DK Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail : info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl Versie: april 2010

Nadere informatie

Onteigening Lisbloemstraat 9 t/m 19 (Kleiwegkwartier) (nr. 604)

Onteigening Lisbloemstraat 9 t/m 19 (Kleiwegkwartier) (nr. 604) 99SOB04963 Rotterdam, 30 november 1999. Onteigening Lisbloemstraat 9 t/m 19 (Kleiwegkwartier) (nr. 604) Aan de Gemeenteraad. Inleiding Uit een in 1997 door de hoofdafdeling Bouw- en Woningtoezicht van

Nadere informatie

1.1 klopt dit? en zo ja, waarom alleen met coalitiefracties?

1.1 klopt dit? en zo ja, waarom alleen met coalitiefracties? Technische vragen VVD- Blaricum mbt aangenomen motie vado (ingediend door coalitie dd 31 mei jl) BVV- kunstgrasvelden en kleedruimten VVD maakt zich zorgen over de wijze van bestuur en besluitvorming op

Nadere informatie

Visitekaartje. Wat ontwikkelt hij voor de toekomst? Even voorstellen.

Visitekaartje. Wat ontwikkelt hij voor de toekomst? Even voorstellen. Rotterdam, januari 2001 Visitekaartje Wie is Henk van Gent? Waar is hij mee bezig (geweest)? Wat ontwikkelt hij voor de toekomst? Even voorstellen. Henk van Gent is geboren in Rotterdam op 10 mei 1951.

Nadere informatie

Rapport. Datum: 1 juli 1998 Rapportnummer: 1998/258

Rapport. Datum: 1 juli 1998 Rapportnummer: 1998/258 Rapport Datum: 1 juli 1998 Rapportnummer: 1998/258 2 Klacht Op 10 oktober 1997 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer D. te Heemstede, met een klacht over een gedraging van de Huurcommissie

Nadere informatie

Vragen en antwoorden nieuw bestuurlijk model Rotterdam vanaf 2014

Vragen en antwoorden nieuw bestuurlijk model Rotterdam vanaf 2014 Vragen en antwoorden nieuw bestuurlijk model Rotterdam vanaf 2014 Wanneer nemen de Eerste en Tweede Kamer een besluit? Het is toch al een gelopen race? Het wetsvoorstel over (het afschaffen van de deelgemeenten/deelraden)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 898 Vragen van het lid

Nadere informatie

Rugby Club Den Helder. SECRETARIS : W. DE HAY - KRUISZWIN 1115,1788 LA DEN HELDER TEL. (0223) 641079 - E-MAIL: wde.hay@planet.nl

Rugby Club Den Helder. SECRETARIS : W. DE HAY - KRUISZWIN 1115,1788 LA DEN HELDER TEL. (0223) 641079 - E-MAIL: wde.hay@planet.nl -A Rugby Club Den Helder SECRETARIS : W. DE HAY - KRUISZWIN 1115,1788 LA DEN HELDER TEL. (0223) 641079 - E-MAIL: wde.hay@planet.nl JENERGY EVENTS 1975 vwv V_J Aan: College van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

EINDRAPPORT. Bestuursorgaan : College van burgemeester en wethouders Onderdeel : directie inkomensdienstverlening Dossiernummer :

EINDRAPPORT. Bestuursorgaan : College van burgemeester en wethouders Onderdeel : directie inkomensdienstverlening Dossiernummer : EINDRAPPORT Bestuursorgaan : College van burgemeester en wethouders Onderdeel : directie inkomensdienstverlening Dossiernummer : 14.1.037 Klacht Er is verzoeker, in tegenstelling tot wat de sociale dienst

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 28 december 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 28 december 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Ing. R.B.M. Aagten namens Struisvogel en recreatieboerderij Vrieswijk

Ing. R.B.M. Aagten namens Struisvogel en recreatieboerderij Vrieswijk MEMO Aan Van Betreft Gemeenteraad Montferland Ing. R.B.M. Aagten namens Struisvogel en recreatieboerderij Vrieswijk Aanvullende informatie inzake Bestemmingsplan Buitengebied derde herziening Datum 12

Nadere informatie

Rapport. Datum: 27 augustus 1998 Rapportnummer: 1998/353

Rapport. Datum: 27 augustus 1998 Rapportnummer: 1998/353 Rapport Datum: 27 augustus 1998 Rapportnummer: 1998/353 2 Klacht Op 1 mei 1998 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van mevrouw S. te Zutphen, met een klacht over een gedraging van de Belastingdienst/Ondernemingen

Nadere informatie

Nevenfuncties lokale volksvertegenwoordigers en bestuurders = een handreiking voor D66-bestuurders =

Nevenfuncties lokale volksvertegenwoordigers en bestuurders = een handreiking voor D66-bestuurders = Nevenfuncties lokale volksvertegenwoordigers en bestuurders = een handreiking voor D66-bestuurders = Inleiding Het verrichten van functies naast je rol als volksvertegenwoordiger of bestuurder is vaak

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk te Ridderkerk. Datum: 23 november 2012

Rapport. Rapport betreffende een klacht over het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk te Ridderkerk. Datum: 23 november 2012 Rapport Rapport betreffende een klacht over het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk te Ridderkerk. Datum: 23 november 2012 Rapportnummer: 2012/189 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat

Nadere informatie

Kijktip: het Openbaar Ministerie en de zaak-deurne

Kijktip: het Openbaar Ministerie en de zaak-deurne Kijktip: het Openbaar Ministerie en de zaak-deurne Korte omschrijving werkvorm De leerlingen bekijken drie fragmenten van de NOS over de ontwikkelingen in de afgelopen dagen rondom de overval op de juwelier

Nadere informatie

Rapport. Datum: 26 september 2005 Rapportnummer: 2005/293

Rapport. Datum: 26 september 2005 Rapportnummer: 2005/293 Rapport Datum: 26 september 2005 Rapportnummer: 2005/293 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie hem in de beschikking van 25 februari 2004 op zijn bezwaarschrift

Nadere informatie

Stuk tuin blijkt van de gemeente Gemeente Almere Dienst Stadsbeheer

Stuk tuin blijkt van de gemeente Gemeente Almere Dienst Stadsbeheer Rapport Gemeentelijke Ombudsman Stuk tuin blijkt van de gemeente Gemeente Almere Dienst Stadsbeheer 8 april 2010 RA0942607 Samenvatting Een man huurt sinds 1991 woning met een tuin van een woningbouwvereniging

Nadere informatie

D ^ _ j Wl ND ENERGY SECRETARIS : W. DE HAY - KRUISZWIN 1115,1788 LA DEN HELDER CVCN I O TEL. (0223)

D ^ _ j Wl ND ENERGY SECRETARIS : W. DE HAY - KRUISZWIN 1115,1788 LA DEN HELDER CVCN I O TEL. (0223) Rugby Club Den Helder D ^ _ j Wl ND ENERGY SECRETARIS : W. DE HAY - KRUISZWIN 1115,1788 LA DEN HELDER CVCN I O TEL. (0223) 641079 - E-MAIL: wde.tiay@planet.nl 1975 i Cl 6 rr v I \ L D r Aan: College van

Nadere informatie

Aan het college van Gedeputeerde Staten i.a.a. de leden van Provinciale Staten Postbus 6001 4330 LA Middelburg. onderwerp: resultaat overleg BJZ

Aan het college van Gedeputeerde Staten i.a.a. de leden van Provinciale Staten Postbus 6001 4330 LA Middelburg. onderwerp: resultaat overleg BJZ Aan het college van Gedeputeerde Staten i.a.a. de leden van Provinciale Staten Postbus 6001 4330 LA Middelburg onderwerp: resultaat overleg BJZ Middelburg, 10 november 2011 Geacht college, Het spijt mij

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Sector Aan de voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Nadere informatie

Ook zo toe aan een oplossing?

Ook zo toe aan een oplossing? Ook zo toe aan een oplossing? Zit het jou ook niet lekker: die verjaringsdossiers op je bureau? Of ben je in een vervelend conflict verzeild geraakt over grond? Wil je op een snelle en goedkope manier

Nadere informatie

Wat u moet weten bij het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente? 1 Wanneer kunt u bezwaar maken? 3 Hoe maakt u bezwaar?

Wat u moet weten bij het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente? 1 Wanneer kunt u bezwaar maken? 3 Hoe maakt u bezwaar? Wat u moet weten bij het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente? De gemeente neemt vele beslissingen. Het kan gebeuren dat u het niet eens bent met een besluit. U kunt dan bezwaar

Nadere informatie

Wanneer kunt u geen bezwaar maken?

Wanneer kunt u geen bezwaar maken? Informatie van uw gemeente Bezwaar Capelle aan den IJssel Wat u moet weten bij het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente Gemeente Capelle aan den IJssel Bezoekadres: Rivierweg

Nadere informatie

Aan de Raad der gemeente Haarlem. CDA fractie Haarlem Wim Catsman en Cees-Jan Pen. College van B&W T.a.v. portefeuillehouder Ruimtelijke Ontwikkeling

Aan de Raad der gemeente Haarlem. CDA fractie Haarlem Wim Catsman en Cees-Jan Pen. College van B&W T.a.v. portefeuillehouder Ruimtelijke Ontwikkeling Raadsstuk B&W datum Sector/Afd Reg.nr(s) Onderwerp 52/2007 27 februari 2007 SO/pm 07/83 Beantwoording vragen van de heer W.A. Catsman en de heer C.J. Pen inzake Holland Casino en de Raaks Aan de Raad der

Nadere informatie

die woonplaats kiest op het kantooradres van Sluiter & Vitanov Advocaten, gevestigd aan de Kromme Mijdrechtstraat 110-II te 1079 LD Amsterdam,

die woonplaats kiest op het kantooradres van Sluiter & Vitanov Advocaten, gevestigd aan de Kromme Mijdrechtstraat 110-II te 1079 LD Amsterdam, 1 concept Heden september tweeduizendendertien, op verzoek van de heer Theodorus Franciscus Irma Maria KEIJSER, wonende aan de Saffierstraat 204 te 1074 GZ Amsterdam, die woonplaats kiest op het kantooradres

Nadere informatie

Turbo-liquidatie en de bestuurder

Turbo-liquidatie en de bestuurder Turbo-liquidatie en de bestuurder Juni 2012 mr J. Brouwer De auteur heeft grote zorgvuldigheid betracht in het weergeven van delen uit het geldende recht. Evenwel is noch de auteur noch Boers Advocaten

Nadere informatie

Zoekresultaat inzien document. ECLI:NL:RBROT:2012:BX5563 Permanente link: Uitspraak

Zoekresultaat inzien document. ECLI:NL:RBROT:2012:BX5563 Permanente link: Uitspraak Zoekresultaat inzien document ECLI:NL:RBROT:2012:BX5563 Permanente link: http://deeplink.rechtspraak.nl/ Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 20 08 2012 Datum publicatie 23 08 2012 Zaaknummer

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 19 maart 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 19 maart 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over het College van procureurs-generaal te Den Haag. Datum: 25 februari 2014. Rapportnummer: 2014/010

Rapport. Rapport over een klacht over het College van procureurs-generaal te Den Haag. Datum: 25 februari 2014. Rapportnummer: 2014/010 Rapport Rapport over een klacht over het College van procureurs-generaal te Den Haag. Datum: 25 februari 2014 Rapportnummer: 2014/010 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het College van procureurs-generaal

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2017:886

ECLI:NL:RBROT:2017:886 ECLI:NL:RBROT:2017:886 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 19-01-2017 Datum publicatie 03-02-2017 Zaaknummer C/10/518779 / KG ZA 17-53 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

Onderwerp Gevolgen uitspraak hoger beroep legesheffing bestemmingsplannen ouder dan 10 jaar. - Besluitvormend

Onderwerp Gevolgen uitspraak hoger beroep legesheffing bestemmingsplannen ouder dan 10 jaar. - Besluitvormend BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 27 september 2016 Besluit nummer: 2016_BW_00750 Onderwerp Gevolgen uitspraak hoger beroep legesheffing bestemmingsplannen ouder dan 10 jaar. - Besluitvormend Beknopte

Nadere informatie

Datum 5 november 2012 Onderwerp Antwoorden kamervragen over strafrechtelijke ontruiming van krakers

Datum 5 november 2012 Onderwerp Antwoorden kamervragen over strafrechtelijke ontruiming van krakers 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

Zienswijzennota realisatie loods Dronryp

Zienswijzennota realisatie loods Dronryp Zienswijzennota realisatie loods Dronryp Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 17 december 2013 Zienswijzennota realisatie loods Dronryp Inhoud plan Het planvoornemen betreft

Nadere informatie

Rotterdam, 22 mei 2012.

Rotterdam, 22 mei 2012. Rotterdam, 22 mei 2012. Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van de raadsleden R. Buijt en A.S. Mosch (beiden Leefbaar Rotterdam) over het recreatieoord Hoek van Holland. Aan de Gemeenteraad.

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen. Datum: 14 mei Rapportnummer: 2012/082

Rapport. Rapport over een klacht over Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen. Datum: 14 mei Rapportnummer: 2012/082 Rapport Rapport over een klacht over Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen Datum: 14 mei 2012 Rapportnummer: 2012/082 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen

Nadere informatie

Rapport. Datum: 6 juni 2007 Rapportnummer: 2007/109

Rapport. Datum: 6 juni 2007 Rapportnummer: 2007/109 Rapport Datum: 6 juni 2007 Rapportnummer: 2007/109 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het college van burgemeester en wethouders van Weststellingwerf in zijn persbericht van 13 april 2006 stelt de bevindingen

Nadere informatie

Onderwerp: Raadsmededeling over: Aanbesteding gemeentelijke publicaties en afhandeling motie - Besluitvormend

Onderwerp: Raadsmededeling over: Aanbesteding gemeentelijke publicaties en afhandeling motie - Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 31 maart 2015 Besluit nummer: 2015_BW_00258 Onderwerp: Raadsmededeling over: Aanbesteding gemeentelijke publicaties en afhandeling motie - Besluitvormend Beknopte samenvatting:

Nadere informatie

"Ik woon nu bijna 3 jaar in Wassenaar en ben zeer verbolgen over de wijze waarop u met uw burgers omgaat:

Ik woon nu bijna 3 jaar in Wassenaar en ben zeer verbolgen over de wijze waarop u met uw burgers omgaat: Rapport 2 h2>klacht De heer N. klaagt er over dat het college van burgemeester en wethouders van Wassenaar, ondanks zijn herhaalde verzoeken daartoe, nog niet heeft beslist op zijn bezwaarschrift van 6

Nadere informatie

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven.

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven. Griffie Torenhove kamer 7.19 Martinus Nijhofflaan 2 Delft Behandeld door Anja van den Berg Telefoon 015 260 2416 Fax - afmvdberg@delft.nl Aan Werkgroep enquêteverzoek Telefoon 14015 Fax 015 260 24 29 Internet

Nadere informatie

Het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) zond verzoeker hiervoor op 4 november 2006 een beschikking met een sanctiebedrag van 40.

Het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) zond verzoeker hiervoor op 4 november 2006 een beschikking met een sanctiebedrag van 40. Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt er over dat de officier van justitie bij de Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (CVOM) op geen enkele wijze heeft gereageerd op zijn herhaalde schriftelijke verzoek

Nadere informatie

Rapport. Rapport van een klacht over de Belastingdienst/Rivierenland. Datum: 26 september Rapportnummer: 2011/280

Rapport. Rapport van een klacht over de Belastingdienst/Rivierenland. Datum: 26 september Rapportnummer: 2011/280 Rapport Rapport van een klacht over de Belastingdienst/Rivierenland. Datum: 26 september 2011 Rapportnummer: 2011/280 2 Klacht Verzoeker klaagt er over dat de Belastingdienst/Rivierenland ondanks de uitspraak

Nadere informatie

Beantwoording vragen bericht OPTA waarschuwt ondernemers voor ongewilde telefonie overstap

Beantwoording vragen bericht OPTA waarschuwt ondernemers voor ongewilde telefonie overstap > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 30 2594 AV Den Haag

Nadere informatie

Rapport. Datum: 31 januari 2011 Rapportnummer: 2011/032

Rapport. Datum: 31 januari 2011 Rapportnummer: 2011/032 Rapport Datum: 31 januari 2011 Rapportnummer: 2011/032 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de griffie van het gerechtshof Den Haag hem het arrest van 17 juli 2008 niet heeft toegestuurd met als gevolg

Nadere informatie

Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht

Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Maastricht. Nr. 99763 26 oktober 2015 Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht 2015 DE RAAD DER GEMEENTE MAASTRICHT, gezien

Nadere informatie

Voordracht voor de raadsvergadering van

Voordracht voor de raadsvergadering van <datum onbekend> Gemeenteblad Voordracht voor de raadsvergadering van

Nadere informatie

Een bezwaarschrift dient u in als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente.

Een bezwaarschrift dient u in als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente. 1 INLEIDING Wie het niet eens is met een besluit van de gemeente kan in veel gevallen een bezwaarschrift indienen. De bezwaarschriftencommissie bekijkt de zaak en adviseert de gemeente. In deze brochure

Nadere informatie

Kids United Inhoudsopgave. Kids United Voorwoord Henk Sijtsma. Inhoudsopgave 02 Voorwoord 03 Terugblik 04 Samenwerking 08 Hoofdsponsor 10

Kids United Inhoudsopgave. Kids United Voorwoord Henk Sijtsma. Inhoudsopgave 02 Voorwoord 03 Terugblik 04 Samenwerking 08 Hoofdsponsor 10 Kids United Inhoudsopgave Kids United Voorwoord Henk Sijtsma Inhoudsopgave 02 Voorwoord 03 Terugblik 04 Samenwerking 08 Hoofdsponsor 10 Enthousiast, gedreven, betrokken, respect: dat waren de woorden die

Nadere informatie

Discussie notitie Aan Van Datum Onderwerp Basisprincipes als afspraak Discussie voor raadsleden Extra informatie Gevraagd

Discussie notitie Aan Van Datum Onderwerp Basisprincipes als afspraak Discussie voor raadsleden Extra informatie Gevraagd Discussie notitie Aan : Gemeenteraad Van : Inge Schopenhouer Datum : maandag 21 mei 2012 Onderwerp : Social media, spelregels voor effectief gebruik: een discussie waard! Onder Social media verstaan we

Nadere informatie

1. Hoe betaalt u de huur?

1. Hoe betaalt u de huur? Huur betalen 1 Door het tekenen van de huurovereenkomst heeft u toegezegd dat u de verschuldigde huur per de eerste van elke maand aan ons zult betalen. Het kan echter voorkomen dat u de huur door bepaalde

Nadere informatie

Griffierecht. Inhoud

Griffierecht. Inhoud Inhoud Wat is griffierecht? 3 Strafrecht 3 Civiel of burgelijk recht 3 Griffierecht bij de sector kanton van de rechtbank 4 Griffierecht bij andere sectoren van de rechtbank 5 Griffierecht bij kort geding

Nadere informatie

Aan het college van Burgemeester en Wethouders van Haarlem en de leden van de commissie Samenleving

Aan het college van Burgemeester en Wethouders van Haarlem en de leden van de commissie Samenleving Aan het college van Burgemeester en Wethouders van Haarlem en de leden van de commissie Samenleving Datum Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer E-mail Kopie aan Onderwerp 11 december 2014 2014/17 S.K.

Nadere informatie

GEMEENTE REIMERSWAAL. Adviesnummer : Casenummer : Datum : 23 september 2014

GEMEENTE REIMERSWAAL. Adviesnummer : Casenummer : Datum : 23 september 2014 college Adviesnummer : Casenummer : 14.002567 Datum : 23 september 2014 Onderwerp: Tussenuitspraak van de Rechtbank Zeeland-West Brabant d.d. 6 augustus 2014 inzake het beroep en het verzoek om een voorlopige

Nadere informatie

Rapportage van de informateurs. 1. Inleiding.

Rapportage van de informateurs. 1. Inleiding. Rapportage van de informateurs 1. Inleiding. In de raadsvergadering van 11 oktober 2016, besloot de gemeenteraad tot het volgende: 1. De te benoemen informateur de volgende opdracht mee te geven: op korte

Nadere informatie

Beoordeling. h2>klacht

Beoordeling. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoekster klaagt erover dat de gemeente Steenbergen heeft nagelaten verzoekster tijdig op de hoogte te brengen van een wijziging van het bestemmingsplan, waardoor verzoekster onnodig

Nadere informatie

tegen een besluit Adressen en telefoonnummers Bezoekadres Gemeentekantoor Oranjeplein 1, Pijnacker Postadres Postbus 1, 2640 AA Pijnacker

tegen een besluit Adressen en telefoonnummers Bezoekadres Gemeentekantoor Oranjeplein 1, Pijnacker Postadres Postbus 1, 2640 AA Pijnacker Adressen en telefoonnummers Bezoekadres Gemeentekantoor Oranjeplein 1, Pijnacker Postadres Postbus 1, 2640 AA Pijnacker Telefoon 015-362 62 62 Uitgave gemeente Pijnacker-Nootdorp, november 2007 Bezwaar

Nadere informatie

Rapport. Datum: 23 december 2004 Rapportnummer: 2004/489

Rapport. Datum: 23 december 2004 Rapportnummer: 2004/489 Rapport Datum: 23 december 2004 Rapportnummer: 2004/489 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de gemeente Tilburg zijn verzoek om vergoeding van de kosten die hij heeft gemaakt in verband met een verstopping

Nadere informatie

De raad stelt voor de lijst van ingekomen stukken vast te stellen.

De raad stelt voor de lijst van ingekomen stukken vast te stellen. *Z00BC13B989* raadvoorstel onderwerp Lijst van ingekomen stukken zaaknummer Z-16-18604/192015 team Griffie opgesteld door J. Cijntje datum voorstel 23 januari 2017 datum raad 26 januari 2017 voorstel De

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGEL:2017:1643

ECLI:NL:RBGEL:2017:1643 ECLI:NL:RBGEL:2017:1643 Instantie Rechtbank Gelderland Datum uitspraak 01032017 Datum publicatie 27032017 Zaaknummer 316395 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Kort geding

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 08.0893, d.d. 23 september 2008 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen van raadsleden L. Rademaker (SP), D. Sloos (Leefbaar Leiden), J. Boer (Stadspartij Leiden Ontzet)

Nadere informatie

Gemeentewet, overzicht van de artikelen betreffende de Rekenkamer

Gemeentewet, overzicht van de artikelen betreffende de Rekenkamer Gemeentewet, overzicht van de artikelen betreffende de Rekenkamer Hoofdstuk IVa. De Rekenkamer Paragraaf 1. De gemeentelijke rekenkamer Artikel 81a 1. De raad kan een rekenkamer instellen. 2. Indien de

Nadere informatie

In deze algemene leverings voorwaarden en op de locaties waar deze algemene leverings voorwaarden gelden worden de volgende definities gehanteerd:

In deze algemene leverings voorwaarden en op de locaties waar deze algemene leverings voorwaarden gelden worden de volgende definities gehanteerd: De Klimmuur Algemene Leverings Voorwaarden Artikel 1. Definities In deze algemene leverings voorwaarden en op de locaties waar deze algemene leverings voorwaarden gelden worden de volgende definities gehanteerd:

Nadere informatie

Stappenplan om agressie tegen bestuurders aan te pakken

Stappenplan om agressie tegen bestuurders aan te pakken pagina 1 van 5 Nieuwsbrief voor raadsleden Nummer 11, oktober 2011 Stappenplan om agressie tegen bestuurders aan te pakken Bestuurders worden steeds vaker geconfronteerd met agressie en geweld. Van alle

Nadere informatie

Rapport naar aanleiding van een klacht over de Dienst Terugkeer en Vertrek. Publicatiedatum 22 juli 2014 Rapportnummer 2014/077

Rapport naar aanleiding van een klacht over de Dienst Terugkeer en Vertrek. Publicatiedatum 22 juli 2014 Rapportnummer 2014/077 Rapport Rapport naar aanleiding van een klacht over de Dienst Terugkeer en Vertrek. Publicatiedatum 22 juli 2014 Rapportnummer 2014/077 2014/077 de Nationale ombudsman 1/7 Verzoekster klaagt erover dat

Nadere informatie

Collegevoorstel MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELING. Ja, uitgesteld Stad van actieve mensen. Bestuur Ithaka Science Center

Collegevoorstel MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELING. Ja, uitgesteld Stad van actieve mensen. Bestuur Ithaka Science Center zaak_id bericht_nummer Collegevoorstel MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELING Reg.nr. B&W d.d. 20-11-2012 Openbaar Programma Ja, uitgesteld Stad van actieve mensen DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten

Nadere informatie

De nieuwe Flex-BV. September 2012

De nieuwe Flex-BV. September 2012 De nieuwe Flex-BV September 2012 mr J. Brouwer De auteur heeft grote zorgvuldigheid betracht in het weergeven van delen uit het geldende recht. Evenwel is noch de auteur noch Boers Advocaten aansprakelijk

Nadere informatie

Naar aanleiding van de uitzending van Tros Radar d.d. 23 februari 2015.

Naar aanleiding van de uitzending van Tros Radar d.d. 23 februari 2015. Vrijblijvende en ter oriëntatie bedoelde toelichting op procedure misleiding Staatsloterij en de eventuele mogelijkheid tot het verkrijgen van schadevergoeding of een andere vorm van compensatie. Naar

Nadere informatie

Voorstel aan gemeenteraad DSO E.R. van der Wel (036) 548 4133 DocMan

Voorstel aan gemeenteraad DSO E.R. van der Wel (036) 548 4133 DocMan Raadsvoorstel/burgerinitiatief: behandeling raadsvoorstel warmtetarieven Almere Stad (RV-24) in samenh... Voorstel aan gemeenteraad DSO E.R. van der Wel (036) 548 4133 DocMan Page 1 of 6 Portefeuillehouder

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 06.1061 d.d. 12 september 2006 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen van het raadslid A-J. Sleijster (VVD) n.a.v. het interview met Wethouder Jonas in het Leidsch

Nadere informatie

Debat Woonbron/s.s. Rotterdam d.d. 6 november 2008 Eerste termijn SP

Debat Woonbron/s.s. Rotterdam d.d. 6 november 2008 Eerste termijn SP Debat Woonbron/s.s. Rotterdam d.d. 6 november 2008 Eerste termijn SP MdV, Dit debat gaat over een woningcorporatie, die dreigt te zinken door de kosten voor de aankoop en verbouwing van een cruiseschip.

Nadere informatie

Ik hoop u hiermee nog extra informatie te hebben gegeven, die misschien verduidelijkend kan werken.

Ik hoop u hiermee nog extra informatie te hebben gegeven, die misschien verduidelijkend kan werken. Dames en heren, De kliniek waar ik nu 6 jaar verblijf, heeft helaas voor een impasse gezorgd door een behandelcoördinator van de long stay afdeling, Ed Schutguns, een risico taxatie in het kader van de

Nadere informatie

Ons kenmerk U14-047493 Beh. door J.W. Labruyere Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling, Beleid, Reg ie & Projecten 1

Ons kenmerk U14-047493 Beh. door J.W. Labruyere Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling, Beleid, Reg ie & Projecten 1 ~. Geme Bergen op Zoom -----::>--- ~ ~ 1 De Fractie van de BSD De heer Van der Kallen en de heer Van den Kieboom Nieuwstraat 4 4611 RS Bergen op Zoom l lllll llllll lllll llll llllll lllll lllll lllll

Nadere informatie

Communiceren met de achterban

Communiceren met de achterban 1 Communiceren met de achterban Je wilt weten hoe je het beste communiceert met de achterban. Je wilt direct aan de slag en snel resultaten. Je hebt een hoe-vraag. Zoals iedereen. Maar als je werkelijk

Nadere informatie

SECOND OPINION. Finaal tegenbod ING-projecten Overhoeks, Centrumgebied Amsterdam Noord (CAN) en Beethoven

SECOND OPINION. Finaal tegenbod ING-projecten Overhoeks, Centrumgebied Amsterdam Noord (CAN) en Beethoven SECOND OPINION Finaal tegenbod ING-projecten Overhoeks, Centrumgebied Amsterdam Noord (CAN) en Beethoven Amsterdam, 10 februari 2011 Gobert Beijer Projectnummer: 37644 Amsterdam, datum Projectnummer: Inhoud

Nadere informatie

Leerlingenvervoer en btw Hoge Raad stelt prejudiciële vragen aan het Europese Hof van Justitie

Leerlingenvervoer en btw Hoge Raad stelt prejudiciële vragen aan het Europese Hof van Justitie Leerlingenvervoer en btw Hoge Raad stelt prejudiciële vragen aan het Europese Hof van Justitie In deze nieuwsbrief informeren wij u over de laatste ontwikkelingen inzake de procedures over btw en leerlingenvervoer.

Nadere informatie

Uw woning, uw smaak uw wensen! Over zelf aangebrachte voorzieningen

Uw woning, uw smaak uw wensen! Over zelf aangebrachte voorzieningen Uw woning, uw smaak uw wensen! Over zelf aangebrachte voorzieningen Een strakke keuken, mét kookeiland. Eindelijk een dakraam, een houten vloer, beneden én boven U wilt graag een en ander in uw woning

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over het college van burgemeester en wethouders van Emmen. Datum: 12 december 2011. Rapportnummer: 2011/358

Rapport. Rapport over een klacht over het college van burgemeester en wethouders van Emmen. Datum: 12 december 2011. Rapportnummer: 2011/358 Rapport Rapport over een klacht over het college van burgemeester en wethouders van Emmen. Datum: 12 december 2011 Rapportnummer: 2011/358 2 Klacht Verzoekster klaagt erover, dat de gemeentesecretaris

Nadere informatie

B E H E E R E N O N T W I K K E L I N G

B E H E E R E N O N T W I K K E L I N G B E H E E R E N O N T W I K K E L I N G A AN G E T E K E N D V E R Z E N D E N GEMEENTE VELSEN DUDOKPLEIN 1 1971 EN IJMUIDEN TEL. : 0255-567200 FAX : 0255-567760 INTERNET: WWW.VELSEN.NL Stichting Solidariteitsgebouw

Nadere informatie