8 Politieke processen: omgaan met macht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "8 Politieke processen: omgaan met macht"

Transcriptie

1 8 Politieke processen: omgaan met macht Politieke processen: omgaan met macht 3 Inleiding 3 De organisatie: formeel en feitelijk 3 De academische organisatie 5 Tactische hulpmiddelen 5 Voorbereiding 6 Lobby 7 Tips 7 Beslisboom 9 1

2 2

3 Politieke processen: omgaan met macht Inleiding Beleids- en besluitvormingsprocessen binnen een academische organisatie verlopen vaak zeer ingewikkeld en door de uitvoerende professional ondoorzichtig. Daardoor krijgen deze vaak een politiek karakter. In deze syllabus wordt als eerste getracht enig inzicht te geven in de organisatorische aspecten. Vervolgens wordt aangegeven hoe kan worden omgegaan met dit gegeven. De organisatie: formeel en feitelijk In organisaties is een onderscheid te maken tussen formeel en feitelijk: formeel: feitelijk: organisatieschema, regelingen, formele procedures, formatieplan, reglementen enz. gang van zaken rondom besluiten, informeel overleg, uitzondering op regels enz. In bijna geen enkele organisatie komen formeel en feitelijk volledig overeen. Om de gang van zaken in een organisatie in zijn geheel duidelijk te krijgen, moet het totale patroon aan relaties (formeel en feitelijk) zo helder mogelijk worden gemaakt. De mate waarin er discrepantie bestaat tussen de formele structuur en de feitelijke structuur geeft ons een beeld van de organisatie. Bij de meest voorkomende vorm vertoont formele en informele structuur een overlap. Formeel Feitelijk In een organisatie waar 'angst' de overhand heeft zal alles wat er gebeurt formeel zijn voorgeschreven. Vaak worden zelfs de formele mogelijkheden niet alle benut. Deze organisatie kan worden gekenmerkt als star, statisch, over gereguleerd, demotiverend 3

4 Formeel Feitelijk In de zogenoemde 'brave' organisatie worden alle regels nageleefd. Wat verboden is gebeurt ook niet. Men 'zondigt' niet. Echter daarbuiten gebeurt ook iets, er is ruimte voor creativiteit en initiatief (dynamisch). Informeel Formeel In de schizofrene organisatie liggen formele en informele organisatie volkomen naast elkaar. Er worden formele afspraken gemaakt en opgeschreven, maar niemand volgt deze op. Dit geeft bij de medewerker een 'dubbel' gevoel: - de mate van vrijheid van handelen die hij/zij krijgt is zeer groot; - niemand weet waar hij/zij zich voor inzet. Dit werkt demotiverend door het gevoel van nutteloosheid. Formeel Feitelijk Uit ervaring is gebleken, dat formalisering van de feitelijke organisatie er lang niet altijd toe leidt dat informele en formele organisatie blijvend samenvallen. De feitelijke situatie verschuift weer omdat het informele circuit handig kan zijn om 'te hebben', respectievelijk gebruik van te maken. 4

5 De academische organisatie De academische organisatie zal zich veelal laat typeren door situatieschets waarbij er een gedeeltelijke overlap tussen de formele en de feitelijke organisatie bestaat. Dit heeft als consequentie dat beleids- en besluitvormingsprocessen deels plaatsvinden in de feitelijke organisatie en deels in de formele organisatie. De formele structuur binnen de academische organisatie is complex en de regelgeving uitgebreid. Daarnaast bestaat academische setting uit professionals met een grote behoefte aan autonomie en inspraak. Dit bewerkstelligt een sterk ontwikkeld informeel circuit. Deze situatie kan op leden van de organisatie verwarrend en demotiverend werken: 'Waarom zou ik nog energie stoppen in deze organisatie, men luistert toch niet en het besluit wordt politiek bepaald, niet gebaseerd op rationele argumenten'. Door te trachten het inzicht in de formele en de feitelijke organisatie te vergroten en door het vooraf ontwikkelen van een bewuste tactiek van handelen, kan de effectiviteit van invloed uitoefenen op beleids- en besluitvormingsprocessen vergroot worden. Tactische hulpmiddelen Invloed uitoefenen op een beleids- of besluitvormingsproces in een organisatie met een overlappende formele en informele structuur kan op verschillende manieren gebeuren, die zijn samen te vatten in de volgende handelwijzen: - samenwerken - onderhandelen - forceren - terugtrekken Samenwerken Dit is mogelijk indien de gezamenlijke belangen overheersen en de onderlinge afhankelijkheid groot is. De relatie tussen partijen dient goed te zijn. Onderhandelen Dit is mogelijk indien partijen elkaar nodig hebben om iets te regelen en de onderlinge afhankelijkheid wederzijds is, dus niet al te grote verschillen in macht. Er is sprake van een aantal gezamenlijke belangen, echter ook een aantal tegengestelde belangen. Forceren Dit is nodig indien de tegengestelde belangen aanzienlijk groter zijn dan de gezamenlijke belangen en u mogelijkheden ziet om via drukmiddelen uw belang te verdedigen. Hierdoor kan een 'vecht'-situatie ontstaan waarbij 'wie wint/wie verliest' centraal komt te staan. Deze tactiek kan ten koste van de relatie gaan. Terugtrekken Dit kunt u doen indien u geen mogelijkheden ziet om uw belangen naar voren te brengen zonder de relatie met de andere partij(en) op een ongewenste manier te beschadigen. U kunt eveneens van deze tactiek gebruik maken indien u de noodzaak om uw invloed aan te wenden niet ziet. 5

6 Voorbereiding Cruciaal bij het beïnvloeden van beleids- en besluitvormingsprocessen is de voorbereiding, met als doel uw persoonlijke positie te bepalen, inzicht te krijgen in de verschillende belangen en een keuze te maken ten aanzien van de gewenste tactiek. Positie bepalen Om uw positie te kunnen bepalen kunt u als voorbereiding de volgende vragen tellen: - Wie vormen formeel en/of feitelijk het machtscentrum bij dit proces? - In welke mate is het formele en/of feitelijke machtscentrum afhankelijk van u? - In hoeverre kunt u invloed uitoefenen op het proces c.q. wat is uw formele en/of feitelijke positie bij dit proces? Belangen - Welke belangen spelen in dit proces een rol bij de verschillende partijen? - Welke belangen spelen voor u persoonlijk of voor uw afdelingen een rol? Als hulpmiddel kunt u hierbij gebruik maken van de volgende vragen en schema: Onderhandelingsruimte Breekpunt Streefpunt Vragen: Waar streef ik naar (streefpunt)? Waar ben ik niet meer tevreden mee (breekpunt)? Waar ben ik tevreden mee (onderhandelingsruimte)? Conclusie Na het bepalen van uw positie en het in kaart brengen van de belangen dient u een keuze te maken. Wil ik wel of niet trachten invloed uit te oefenen op dit beleids- of besluitvormingsproces? De beslisboom in het vervolg van deze syllabus kan dan als handvat dienen voor het bepalen van de tactiek. Eén term die hierbij gehanteerd wordt is nog niet besproken: lobbyen. 6

7 Lobbyen Met lobbyen wordt bedoeld: - informatie neerleggen bij het machtscentrum of de omgeving van het machtscentrum c.q. personen die invloed kunnen en willen uitoefenen op het machtscentrum; - luisteren naar de belangen en standpunten die er bij de verschillende partijen bestaan; - standpunten, opties en voorstellen neerleggen bij de verschillende partijen en het toetsen van standpunten, opties en voorstellen. Hieruit blijkt al dat het lobbyen met name plaats vindt binnen het informele circuit van de organisatie. In de voorbereiding kan het lobbyen informatie geven over uw positie en over de belangen die spelen. Tijdens het proces geeft het u de mogelijkheid het proces te beïnvloeden. Tips Regelmatig 'naar het balkon'. Om goed zicht te krijgen op het proces dat gaande is, kunt u proberen 'vanaf het balkon' te bekijken wat er gaande is. Deze afstand geeft u nieuwe informatie, voorkomt dat u mee gezogen wordt in het proces en verhoogt uw effectiviteit. Met name voor het lobbyen is het van belang een goed inzicht te hebben in de bestaande informele patronen, zowel binnen als buiten de universiteit. Evenwicht tussen 'relatie' en 'resultaat' Voor een bevredigende uitkomst van uw beïnvloedingsproces is het van belang een goed evenwicht te behouden tussen de relatie met de andere partijen en het resultaat. Indien u nooit de goede relatie op het spel durft te zetten, dan zult u aan resultaat inboeten. Richt u zich alleen maar op het resultaat, dan zult u goede relaties verliezen. Gericht op prestatie Gericht op relatie 7

8 Effectieve onderhandelingsstrategie In onderhandelingssituaties blijkt de meest effectieve strategie te zijn: BELANGEN Toegeeflijk Hard MACHT Weinig verweer Willen domineren KLIMAAT FLEXIBILITEIT Joviaal Persoonlijk Explorerend Koel Formeel Repetitief Vermijdend Tijdens de onderhandeling dient u op al de 4 genoemde aspecten te letten. 8

9 Beslisboom Relatie met het machtscentrum? Sterk Zwak Belangen? Versterken? ** Tegengesteld Vallen samen Ja Nee Onderhandelen Actie: Lobby Samenwerken Terugtrekken Resultaat? Versterkt Niet versterkt Versterken? Ja Nee Forceren of naar ** Terugtrekken Literatuur - Effectief onderhandelen, W.F.G. Mastenbroek, Stichting Teleac, Onderhandelen, W.F.G. Mastenbroek, Spectrum, Onderhandelen met lastige mensen, W.L. Ury,Uitgeverij contact, Excellent onderhandelen, R. Fisher, W. Ury, B. Patton, Business Bibliotheek, The 48 laws of power, R. Greene, J. Elffers, Penguin Group,

Sociaal-communicatieve vaardigheden in een learning community

Sociaal-communicatieve vaardigheden in een learning community Sociaal-communicatieve vaardigheden in een learning community Toelichting en werkvormen voor het Utrecht Law College, Universiteit Utrecht Hanne ten Berge & Angela Markenhof 29 juni 2012 Centrum voor Onderwijs

Nadere informatie

GITP/SBI 2015 Thematrainingen medezeggenschap Defensie 1

GITP/SBI 2015 Thematrainingen medezeggenschap Defensie 1 GITP/SBI 2015 Thematrainingen medezeggenschap Defensie 1 Thematrainingen 2015 Met thematrainingen verdiept u uw persoonlijke medezeggenschapsvaardigheden en kennis. Elke thematraining bestaat uit een combinatie

Nadere informatie

LEIDINGGEVEN AAN MIJN MEDEWERKERS Leidraad voor leidinggevenden

LEIDINGGEVEN AAN MIJN MEDEWERKERS Leidraad voor leidinggevenden LEIDINGGEVEN AAN MIJN MEDEWERKERS Leidraad voor leidinggevenden Verzameldocument gebruikt voor een dag voor leidinggevenden sociaal restaurant in de veranderaanpak van De Wielborgh 2 Inleiding De 4 sociale

Nadere informatie

Professioneel Handhaven: werken met competenties. kennis vaardigheden. persoonskenmerken motivatie. Colofon

Professioneel Handhaven: werken met competenties. kennis vaardigheden. persoonskenmerken motivatie. Colofon Het actieprogramma Handhaven op Niveau stimuleert en faciliteert overheden en handhavende instanties bij het werken aan handhaving. Het bevordert daartoe verdere professionalisering van handhaving en samenwerking

Nadere informatie

Effectieve gespreksvoering ACADEMIE. www.pgosupport.nl

Effectieve gespreksvoering ACADEMIE. www.pgosupport.nl Effectieve gespreksvoering ACADEMIE www.pgosupport.nl 2 Effectieve gespreksvoering Locatie: Organisatie: Uitvoering: Vergader- en cursusruimte PGOsupport Daltonlaan 600 3584 BK Utrecht PGOsupport Daltonlaan

Nadere informatie

Draagvlak voor duurzame energie

Draagvlak voor duurzame energie Draagvlak voor duurzame energie Stappenplan voor een succesvolle aanpak in uw gemeente 2 Draagvlak voor duurzame energie Inhoud Introductie s Als het eerste idee ontstaat Verkenning of haalbaarheids Van

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

1 Leidinggeven: een theoretisch perspectief 23

1 Leidinggeven: een theoretisch perspectief 23 1 Leidinggeven: een theoretisch perspectief 23 verschillende managers per organisatielaag verschillen, liggen er accentverschillen in de belangrijkste vaardigheden Andere vaardigheden, zoals sociale en

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van Erik Greven Organisatieadvies te Voorhout. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Welkom. bij Djoj training & opleiding

Welkom. bij Djoj training & opleiding Cursusprogramma najaar 2011 Welkom bij Bedrijven hebben te maken met snelle en complexe veranderingen. Dit is niet voor iedereen gemakkelijk. Sterker nog, het beroep dat op flexibiliteit en improvisatievermogen

Nadere informatie

Werken aan programma s

Werken aan programma s Werken aan programma s Hoofdstuk 4: Beslissen Een programma vraagt voortdurend om het maken van keuzes. Starten we deze nieuwe activiteiten op, gaan we door op de ingezette koers of moeten we die misschien

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Functionerings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken

Functionerings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken Functionerings, voortgangs en beoordelingsgesprekken Functionerings, voortgangs en beoordelingsgesprekken 1. Inleiding Uiteraard vinden er dagelijks veel gesprekken plaats, verschillende soorten van gesprekken.

Nadere informatie

1 WAT IS ONDERHANDELEN?

1 WAT IS ONDERHANDELEN? Het onderwerp Onderhandelen is een alom aanwezige activiteit waar vele mensen dagelijks mee geconfronteerd worden. Mensen onderhandelen met de werkgever over arbeidsvoorwaarden, met de directe chef over

Nadere informatie

Vertrouwen geven en in control zijn; Hoe doe je dat? Handleiding voor de vertrouwensscan & Verslag van de expertmeeting

Vertrouwen geven en in control zijn; Hoe doe je dat? Handleiding voor de vertrouwensscan & Verslag van de expertmeeting Vertrouwen geven en in control zijn; Hoe doe je dat? Handleiding voor de vertrouwensscan & Verslag van de expertmeeting Vertrouwen geven en in control zijn; Hoe doe je dat? Handleiding voor de vertrouwensscan

Nadere informatie

CHANGE READINESS INVENTORY

CHANGE READINESS INVENTORY CHANGE READINESS INVENTORY INHOUDSOPGAVE Achtergrond en inhoud Kottermodel Inleiding Inzet en toepassing Leeswijzer Score en kleuraanduiding Interpretatie van de score Gemiddelde Terugkoppeling Interventies

Nadere informatie

Coachend Leidinggeven Waaier met informatie en tips voor gezond en efficiënt werken

Coachend Leidinggeven Waaier met informatie en tips voor gezond en efficiënt werken Coachend Leidinggeven Waaier met informatie en tips voor gezond en efficiënt werken Relatie Coachen Communicatie Aan de slag Aandacht geven Aandacht aan iemand geven betekent jezelf open stellen voor wat

Nadere informatie

10 onmisbare vaardigheden voor. de ambtenaar van de toekomst. 10 vaardigheden. Netwerken. Presenteren. Argumenteren 10. Verbinden.

10 onmisbare vaardigheden voor. de ambtenaar van de toekomst. 10 vaardigheden. Netwerken. Presenteren. Argumenteren 10. Verbinden. 10 vaardigheden 3 Netwerken 7 Presenteren 1 Argumenteren 10 Verbinden Beïnvloeden 4 Onderhandelen Onderzoeken Oplossingen zoeken voor partijen wil betrekken bij het dat u over de juiste capaciteiten beschikt

Nadere informatie

3 Coachend leidinggeven

3 Coachend leidinggeven 3 Coachend leidinggeven Organisaties zijn op zoek naar zelfstandige medewerkers. Mensen die zelf verantwoordelijkheid willen en kunnen dragen voor hun werk. Mensen die betrokken zijn bij de doelen van

Nadere informatie

rganisatie Survey-feedback I N S T R U M E N T E N F I L E : C 1 0 5 0 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen versterken

rganisatie Survey-feedback I N S T R U M E N T E N F I L E : C 1 0 5 0 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen versterken rganisatie OS t u r i n g s - i n s t r u m e n t e n v o o r d e m a n a g e r F I L E : C 1 0 5 0 Survey-feedback I N S T R U M E N T E N J u l i 2 0 0 3 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen

Nadere informatie

Coachend leidinggeven. Doelgerichte praktische cursussen. W I L L E M S E N Managementondersteuning B.V.

Coachend leidinggeven. Doelgerichte praktische cursussen. W I L L E M S E N Managementondersteuning B.V. Doelgerichte praktische cursussen Coachend leidinggeven W I L L E M S E N tel/fax: e-mail: Deze syllabus is een uitgave van W I L L E M S E N Managementondersteuning BV tel.: e-mail: Doetinchem, februari

Nadere informatie

Hand-out behorende bij de training

Hand-out behorende bij de training Hand-out behorende bij de training ITASC BV Aalsterweg 289 5644 RE Eindhoven 040 2115020 www.itasc.nl Een nadere kennismaking Itasc is een partner in ontwikkeling van mensen en organisaties. Trainen is

Nadere informatie

Voorkomen is beter dan uitvallen Docenten willen minder vrijblijvendheid

Voorkomen is beter dan uitvallen Docenten willen minder vrijblijvendheid Voorkomen is beter dan uitvallen Docenten willen minder vrijblijvendheid Docenten uit het MBO over voortijdig schoolverlaten Onderzoek in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Nadere informatie

SUCCESFACTOREN BIJ INNOVATIE, DUURZAME INZETBAARHEID EN PRESTATIE

SUCCESFACTOREN BIJ INNOVATIE, DUURZAME INZETBAARHEID EN PRESTATIE SUCCESFACTOREN BIJ INNOVATIE, DUURZAME INZETBAARHEID EN PRESTATIE Een werkzaam en integrerend model op basis van de volwassen en dynamische arbeidsrelatie Visies, modellen, handvatten en vooral: concrete

Nadere informatie

Zeker weten wat je kiest. Een onderzoek naar de huidige stand van zaken rondom de studiekeuzecheck HO

Zeker weten wat je kiest. Een onderzoek naar de huidige stand van zaken rondom de studiekeuzecheck HO Zeker weten wat je kiest Een onderzoek naar de huidige stand van zaken rondom de studiekeuzecheck HO 2 Oberon Colofon Oberon (www.oberon.eu) Edith Hilbink MSc dr. Joke Kruiter Utrecht, augustus 2014 Opdrachtgever

Nadere informatie

Organisaties en hun drie processen

Organisaties en hun drie processen Organisaties en hun drie processen Doelen stellen, organiseren en realiseren zijn processen die in elke organisatie nodig zijn. Om iets verstandigs te kunnen zeggen over organisaties, zijn er hulpmiddelen

Nadere informatie

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Meedoen& Meetellen Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Samenstelling trainingsmodule Eline Roelofsen Roel Schulte www.verwondering.nu Illustratie

Nadere informatie

Het veranderingsvermogen van organisaties

Het veranderingsvermogen van organisaties Het veranderingsvermogen van organisaties INTERPRETATIE VAN VIJF CONFIGURATIES EN IMPLICATIES VOOR DE PRAKTIJK VAN ORGANISATIEVERANDERING Ingrijpende organisatieveranderingen zijn vaak complex en veel

Nadere informatie

Bepaal prioriteiten en stel je acties bij als dit nodig is om doelen te bereiken.

Bepaal prioriteiten en stel je acties bij als dit nodig is om doelen te bereiken. Ontwikkeltips 360 graden feedback op competenties Niet elke competentie is even gemakkelijk te ontwikkelen. Toch kun je altijd wel iets doen om een competentie te versterken. Hieronder wordt aangegeven

Nadere informatie

Dynamic Case Management nader belicht

Dynamic Case Management nader belicht Dynamic Case Management nader belicht Samenvatting In onze gestructureerde wereld wordt een ongestructureerde werkwijze niet meer geaccepteerd. Dit geldt evengoed voor de mensen die het werk doen, als

Nadere informatie