Mobiel: Voorinformatie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Mobiel: 06 205 405 72. Voorinformatie"

Transcriptie

1 Voorinformatie Geachte cursist(e), In dit pakket vindt u de benodigde informatie voor uw totale rij-opleiding. Ik geef een kort overzicht van af te handelen zaken of te verwachten zaken. Ik graag de volgende zaken van u overhandigd krijgen bij de eerste of eerstvolgende rijles, te weten: 1. De ingevulde Eigen Verklaring, tevens ondertekend; 2. Het ondertekende losse exemplaar van de betreffende B15/B25/B35-les-overeenkomst (ten behoeve van de instructeur) achter in dit informatie-pakket. Wat betreft de betaling kunt u kiezen uit twee opties: (Betaling in termijnen is helaas niet mogelijk door regelmatige verzuim van tijdig betalen door voorgaande klanten. Daarvoor aub begrip) 1. Betaling van het complete totaalbedrag door overboeking op het volgende rekeningnummer: Rabobank: NL14 RABO tnv J.G.S. Jongschaap ovv factuurnummer. 2. Betaling van het complete totaalbedrag à contant. De betaling dient uiterlijk op de datum van de eerste rijles te zijn geschied of te geschieden! Het is geen probleem mij om welke reden dan ook te bellen op mijn zakelijk mobiele nummer buiten kantoortijden. Verzoeke dit niet later te doen dan ca uur en dan liever niet op zaterdag of zondag. Mocht dit wel nodig zijn, stuur dan graag een sms, waarop ik zo spoedig mogelijk zal reageren! Ook is een mail naar of een goede optie! Graag vermeld ik ook, dat als de rij-instructie goed bevalt, als ook de afhandeling van aanvraag examen(s), etc., ik graag leerlingen tegemoet zie, die door u gestimuleerd worden om bij mij hun rijopleiding te volgen. Indien zich leerlingen bij mij aanmelden voor minimaal een B25-pakket, beloon ik dit graag met een bedrag van 20,- per leerling voor u! Ik ben tenslotte het meest gebaat bij een goede mond-op-mond-reclame, waarbij de basis ligt bij een degelijke rij-opleiding en een goede service! *** Mijn advies: het pakket voor een beginnende leerling zónder rij-ervaring betreft het B35- lessenpakket! De reden is dat ik op een gemiddeld aantal lessen van 34 moet afgaan dat ik voor een leerling nodig heb! Het B35-pakket is relatief het goedkoopst! Mocht het zijn dat u binnen het aantal lessen slaagt, krijgt u het overgebleven aantal lessen à normaal uurtarief terug! Dit geldt voor alle pakketten! Slaagt u onverhoopt niet, dan kunt u natuurlijk het overgebleven aantal lessen gebruiken voor het herexamen! Voordeel is, dat u een vrij eerlijk beeld krijgt van de kosten van uw rij-opleiding, waarbij u een eerlijke opleiding krijgt! *** Met vriendelijke groeten, Jacco G.S. Jongschaap

2 Introductie Verkeersschool Jongschaap wordt gerund door de zelfstandig rij-instructeur Jacco Jongschaap ten behoeve van het rijbewijs voor de categorie B (personenauto). Om u zo goed mogelijk voor te bereiden op het praktijk-examen voor het rijbewijs categorie B (personenauto) heeft uw rij-instructeur voor een degelijke opbouw en aanpak van de praktijklessen gekozen. Hij heeft als lesauto tot zijn beschikking staan een Kia C'eed 1.6 Crdi 128pK (model 2012) met echt alle opties, een auto die qua formaat, overzichtelijkheid en degelijkheid geheel voldoet aan de eisen die u als leerling en het CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen) mag stellen aan een lesauto. Gecombineerd met de instructie-kwaliteiten en inzet van uw rij-instructeur plukt u daar als leerling de vruchten van: u betaalt voor kwaliteit, uw rij-instructeur ziet na slagen graag zijn en uw kwaliteit terug op de weg, maar dan in uw eigen auto. Verzoeke rijlessen te volgen in schone kleding zonder (broek)ritsen in verband met het lederen interieur...alvast vriendelijk dank!!! Het motto is dan ook duidelijk: Autorijden is niet alleen het verplaatsen van een auto, maar de uitdaging is dit zo veilig en inzichtelijk mogelijk te doen in het verkeer, voor jezelf, maar ook voor je medeweggebruiker! De gehele praktische opleiding die u geboden wordt is opgebouwd uit de volgende instructieonderdelen: Algemene kennis van het voertuig voor u als gebruiker; Wijze van bedienen van het voertuig; Gedragingen in het verkeer volgens de verkeersregels en -tekens; Bijzondere verrichtingen met het voertuig (voertuig-beheersing); Aanreiken van tips en aanleren van vaardigheden teneinde het inzicht in het verkeer te vergroten als ook de voorbereiding op het zelfstandig leerproces dat volgt ná het behaalde praktijkexamen. Uw rij-instructeur wil duidelijk benadrukken dat hij naar perfectie streeft in zijn instructieproces. Dit houdt concreet in dat hij voor iedere leerling de tijd neemt die nodig is. Dat betekent: in zo min mogelijk aantal lessen, maar de kwaliteit van de lessen niet uit het oog verliezend! Niet iedere leerling is gelijk, dus moet onder ogen worden gezien, dat de ene leerling meer tijd nodig heeft dan de andere. Maar één ding is zeker: bent u gemotiveerd, evenals uw rij-instructeur, dan behaalt u het hoogste rendement uit uw lessen! Nadere specificaties omtrent typen lessenpakket, lessen, benodigdheden, examenvoorbereiding en prijzen worden toegelicht in de volgende bijlagen. Verkeersschool Jongschaap wenst u een plezierige en geslaagde rij-opleiding toe: succes!

3 Opbouwstructuur van een algehele Rij-opleiding U heeft reeds gelezen dat uw rij-instructeur het belangrijk vindt dat u als bestuurder degelijk en betrouwbaar leert autorijden. Dit houdt in dat hij de juiste aandacht besteedt aan de opbouw van de cursus, wijze van instructie, als ook de te behalen doelstellingen. Uw rij-instructeur is van mening dat autorijden meer omvat dan alleen rijden op de weg! De te realiseren doelstellingen alvorens u als cursist aan het examen te laten deelnemen zijn als volgt: Kennis van het voertuig voor u als gebruiker; Veiligheidsaspecten begrijpen van het voertuig; Het veilig hanteren van een stilstaand/rijdend voertuig; Toepassen van theoretische kennis van het verkeer in de praktijk; Beheersing van het voertuig ( Bijzondere verrichtingen en manoeuvres ); Het zelfstandig kunnen rijden op basis van verkeersborden of cluster-opdrachten; Beheersing van het rijden onder begeleiding van een navigatiesysteem; Algemeen defensief weggedrag; Ontwikkelen van inzicht in het verkeer. Als u met de cursus begint zal uw rij-instructeur u er ook op wijzen dat u de cursus juiste manier moet benaderen. Als u begint, kunt u in principe nog niets: accepteer dat u stukje bij beetje leert en niet alles in één keer beheerst, dus dat u fouten zult maken! De snelheid waarmee u het autorijden aanleert verschilt per persoon. Uw rij-instructeur heeft het streven u voor het examen gereed te maken in zo min mogelijk aantal lessen, maar wel op bij u passende wijze! Hij zal u altijd open en eerlijk benaderen omtrent uw aanleg en vorderingen tijdens de rijlessen. Uw rij-instructeur weet dat u financieel veel investeert, maar dat hij wat betreft het autorijden in u investeert voor de rest van uw leven! Onthoud echter goed dat de totale cursus-tijd te kort is om u geheel verkeersinzichtelijk op te leiden: dit leert u eigenlijk pas na uw examen als u geheel zelfstandig de weg op gaat! Autorijden is leuk en veilig als u uw verantwoordelijkheid neemt jegens u zelf en uw medeweggebruikers, rekening houdt met de fouten van een ander en ieder risico vermijdt! U wordt dus aangesproken op uw weggedrag en instelling, maar ook op de staat van uw voertuig! Uw rij-instructeur staat voor u klaar: Degelijk en betrouwbaar...!

4 Theorie leren Om theorie te leren heb ik er voor gekozen de leerling vrij te laten in de wijze waarop hij of zij dit wenst te doen. Ik heb daarom theoriemateriaal buiten de pakketten te gelaten! Er zijn 4 mogelijkheden die de leerling aan kan geven: Optie 1: De rijschool kan zorg dragen voor een Theorieboek (Vekabest) en CD-rom (TrafficTrainer) voor alle theorie en theorie-examentraining. Deze methode is prima te adviseren voor mensen die probleemloos uit een boek kunnen leren en de bevestiging halen uit de oefenexamens; Optie 2: De leerling kan via een cadeaubon van Vekabest via internet zelf op de website bepalen welk pakket wordt aangeschaft en dit zelf afrekenen, met een geboden korting door Vekabest. Kosten hiervoor blijven buiten de rij-opleiding van Verkeersschool Jongschaap. Deze optie is prima voor hen die nog iets extra's willen; Optie 3: De leerling wil graag een verzorgde theorie-opleiding volgen en een daaraan gekoppeld ingekocht examen afleggen met lesgarantie als hij of zij zakt voor het theorie-examen. Verkeersschool Jongschaap heeft daarvoor een zakelijke overeenkomst met Theoriecentrum Nijmegen, gevestigd aan de Energieweg recht tegenover het CBR; Als de leerling aan deze optie de voorkeur geeft, kan hij/zij dat laten weten en verzorgt de rijschool de betreffende informatie. Kosten hiervoor blijven buiten de rij-opleiding van Verkeersschool Jongschaap; Optie 4: De leerling voorziet zelf in theoriemateriaal via familie, vrienden of kennissen om geheel zelf theorie te leren; Theorie-examen: 1. Voor het afleggen van het klassikaal of individueel* theorie-examen dient u tenminste 16,5 jaar te zijn; 2. Het behaalde theorie-bewijs is 1,5 jaar geldig vanaf de datum van slagen voor het examen; 3. U dient zelf (behalve voor optie 3) via een reservering te maken voor de examenlocatie naar keuze en via ideal internetbankieren (o.a. ING/Rabobank/ABN-AMRO/SNS/etc.) te betalen; 4. Benodigde bescheiden voor deelname aan het theorie-examen zijn (dus meenemen!): Uw reserveringsbewijs via Geldig legitimatiebewijs/identiteitsbewijs; Locatie theorie-examen Nijmegen**: Kantoren-complex De Baron, Energieweg 63, 6541 CZ Nijmegen (vanaf Centraal Station Nijmegen en Station Dukenburg te bereiken met stadsbus (lijn 7) en uitstappen bij Energieweg-viaduct ). * Een individueel theorie-examen kan alleen maar door uw rijschool worden gereserveerd! ** De theorielocatie in Nijmegen zal medio 2014 sluiten. De website geeft u de alternatieve locaties.

5 Examen-informatie Geachte cursist(e), Naar aanleiding van uw mail of telefonisch contact met Verkeersschool Jongschaap, attendeer ik u nogmaals op een aantal punten dat belangrijk is voor uw algehele rij-opleiding: Machtigen U dient de rijschool te machtigen conform het formulier dat u als download vindt op de pagina Tarieven van de website genaamd DigiD. Met de gegevens die u hiermee invoert identificeert u zichzelf bij het CBR en geeft u uw rijschool toestemming iedere vorm van een praktijkexamen of individueel theorie-examen aan te vragen. Het benodigde rijschoolnummer is: 1215H8! Praktijkexamen 1. U dient de rijschool te hebben gemachtigd en aan alle financiële verplichtingen te hebben voldaan (na overleg); 2. Ten behoeve van het praktijkexamen, dient u aan de examinator te overleggen: Een oproepkaart praktijkexamen (verzorgt uw rij-instructeur); Een ingevuld formulier Zelfreflectie kandidaat (verzorgt uw rij-instructeur); Een geldig legitimatie-/identiteitsbewijs; Het uitslag formulier van uw behaalde theorie-examen. 3. Het eerste examen zal door uw rij-instructeur zo aansluitend mogelijk op uw benodigd aantal lessen worden gepland. Een mogelijk herexamen zal zo kort mogelijk, maar met een door het CBR* bepaalde minimale termijn van 2 weken na zakken voor het eerste examen, worden gepland! Houdt u rekening met wachttijden van dus 2 tot 5 weken! 4. Op de dag van het (her)examen zult u ca. 60 minuten voor aanmelding bij de examinator door uw rij-instructeur thuis worden opgehaald of elders (na afspraak) en kunt u een ruim half lesuur rijden (verplicht). Dit zit bij de kosten van het praktijkexamen inbegrepen. U legt het examen af in uw eigen lesauto; 5. Locatie praktijkexamen: kantoren-complex De Baron te Nijmegen (zie theorie). 6. Na het praktijkexamen kunt u door familie of vrienden opgehaald worden, kunt u zelfstandig met OV vanaf de bushalte Energieweg (CBR) reizen naar uw gewenste bestemming of gewoon met uw rij-instructeur naar huis of andere gewenste locatie, wat na overleg normaal gesproken mogelijk is! (*CBR = Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen)

Examen doen voor de auto

Examen doen voor de auto Examen doen voor de auto Voor het autorijbewijs (categorie B) moet u theorieexamen en praktijkexamen doen. Het theorie-examen test of u beschikt over voldoende verkeersinzicht en kennis van de regels.

Nadere informatie

HANDBOEK GRO. Versie 8 juli 2013. Eugeen Van Aerschot

HANDBOEK GRO. Versie 8 juli 2013. Eugeen Van Aerschot HANDBOEK GRO Versie 8 juli 2013 Eugeen Van Aerschot VOORWOORD Je bent nu met succes geslaagd voor het theorie-examen, maar wat nu? Beslis je om meteen te leren rijden met een begeleider (model 36 maanden)

Nadere informatie

Examen doen voor het bromfietsrijbewijs. Informatie over het theorie- en het praktijkexamen

Examen doen voor het bromfietsrijbewijs. Informatie over het theorie- en het praktijkexamen Examen doen voor het bromfietsrijbewijs Informatie over het theorie- en het praktijkexamen Voor het bromfietsrijbewijs moet u theorie-examen en praktijkexamen doen. test of u beschikt over voldoende verkeersinzicht

Nadere informatie

1 Inleiding 3. 2 De opzet van dit boekje 3. 3 Een stukje belangrijke informatie vooraf 3 3.1 De keuze van de coach 3 3.

1 Inleiding 3. 2 De opzet van dit boekje 3. 3 Een stukje belangrijke informatie vooraf 3 3.1 De keuze van de coach 3 3. Index 1 INDEX pag 1 Inleiding 3 2 De opzet van dit boekje 3 3 Een stukje belangrijke informatie vooraf 3 3.1 De keuze van de coach 3 3.2 Voor de coach 3 4 Even voorstellen 4 5 Waarom 2todrive? 4 5.1 Een

Nadere informatie

Opleidingen met perspectief Les krijgen in je eigen regio. Ideaal!

Opleidingen met perspectief Les krijgen in je eigen regio. Ideaal! Opleidingen met perspectief Les krijgen in je eigen regio. Ideaal! BROCHURE 2012-2013 Voorwoord Voor u ligt onze cursusgids met ons aanbod voor (dag- en/of avondcursussen en opleidingen. Wij zijn een door

Nadere informatie

veel gestelde vragen Het Talenhuis

veel gestelde vragen Het Talenhuis Het Talenhuis Heeft u nog een vraag over studeren bij Het Talenhuis? Op deze pagina vindt u de antwoorden op de. Staat uw vraag er niet tussen, stel hem dan via het contactformulier. Overzicht : Het Talenhuis

Nadere informatie

Met een handicap veilig achter het stuur

Met een handicap veilig achter het stuur Met een handicap veilig achter het stuur Een rijbewijs betekent mobiliteit en vooral zelfstandigheid. Maar wat als u afhankelijk bent van een rolstoel? Of een arm of been niet goed kunt gebruiken? Kunt

Nadere informatie

Handleiding. Versie: 3.8 Datum: 10-04-2015. Handleiding TOP Internet V 3.8.Docx 1

Handleiding. Versie: 3.8 Datum: 10-04-2015. Handleiding TOP Internet V 3.8.Docx 1 Handleiding Versie: 3.8 Datum: 10-04-2015 Handleiding TOP Internet V 3.8.Docx 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1 Gebruiksvoorwaarden... 4 1.2 Reserveringstermijn... 4 1.3 Quotum... 4 1.4 Automatisch

Nadere informatie

Samenwerkende PSO s Nederland & Vereniging van Openbare Bibliotheken. COMMUNICATIETOOLKIT GASTLENEN Bijlage 4 van Implementatieplan Gastlenen

Samenwerkende PSO s Nederland & Vereniging van Openbare Bibliotheken. COMMUNICATIETOOLKIT GASTLENEN Bijlage 4 van Implementatieplan Gastlenen Samenwerkende PSO s Nederland & Vereniging van Openbare Bibliotheken COMMUNICATIETOOLKIT GASTLENEN Bijlage 4 van Implementatieplan Gastlenen Inhoudsopgave Inleiding 2 1. Interne communicatie 3 1.1 Factsheet

Nadere informatie

DIT DOEN WE VOOR U. de adviseurnl. Hypotheek. Alles wat u moet weten. gewoon lekker wonen!

DIT DOEN WE VOOR U. de adviseurnl. Hypotheek. Alles wat u moet weten. gewoon lekker wonen! DIT DOEN WE VOOR U Alles wat u moet weten. Hypotheek de adviseurnl gewoon lekker wonen! 1 de Hypotheek adviseurnl gewoon lekker wonen! Inleiding U bent bezig informatie in te winnen over een financieel

Nadere informatie

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19 2 Mensen terugbrengen naar de arbeidsmarkt of ze begeleiden naar een ander beroep. Dat is de missie van WerkCompleet. We beschikken over alle competenties en kwaliteiten die voor dit inspirerende werk

Nadere informatie

Alternatieven voor als je gezakt bent

Alternatieven voor als je gezakt bent Alternatieven voor als je gezakt bent Met dit document willen we je informeren over de mogelijkheden die je hebt als je gezakt bent voor je VMBO-, HAVO- of VWO-examen. Dit document zal per niveau toelichten

Nadere informatie

MBO GROEN BOL 1&2 Sneek Instroom 2009-2010

MBO GROEN BOL 1&2 Sneek Instroom 2009-2010 MBO GROEN BOL 1&2 Sneek Instroom 2009-2010 Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 Het onderwijs 1.1 De opbouw 1.2 Het diploma 1.3 Competenties 1.4 Stage 1.5 Vrije Ruimte 1.6 Praktijkcentra 1.7 Onderwijsovereenkomst

Nadere informatie

1.2 Het rijexamen wordt door de autorijschool binnen twee weken gereserveerd nadat je de examenkosten betaald hebt.

1.2 Het rijexamen wordt door de autorijschool binnen twee weken gereserveerd nadat je de examenkosten betaald hebt. De Autorijschool dient zich te houden aan de volgende afspraken: ARTIKEL 1 1.1 De leerling krijgt theorie- en praktijkles van een rijinstructeur die aan de eisen voldoet van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen

Nadere informatie

Informatieboekje Green Star Zorg

Informatieboekje Green Star Zorg Informatieboekje Green Star Zorg Green Star Zorg thuiszorg Bergsingel 203 3077 GG Rotterdam telefoon: 010-465 44 82 e-mail: info@greenstarzorg.nl internet: www.greenstarzorg.nl pagina 1 van 24 pagina 2

Nadere informatie

Let op! Geld lenen kost geld. Dienstverleningsdocument VAN DIJK LEASE & FINANCIERING

Let op! Geld lenen kost geld. Dienstverleningsdocument VAN DIJK LEASE & FINANCIERING Let op! Geld lenen kost geld Dienstverleningsdocument VAN DIJK LEASE & FINANCIERING Geachte cliënt, Wij willen u graag informeren over de dienstverlening van Van Dijk Lease & Financiering en onze werkwijze.

Nadere informatie

Binnenhuisarchitectuur

Binnenhuisarchitectuur Binnenhuisarchitectuur Gedegen, inspirerend en veelzijdig Een plezier en een verrijking voor uzelf! Direct aan de slag met een landelijk erkend vakdiploma (EHCB) Nieuw bij IPD: binnenhuisarchitectuur Bent

Nadere informatie

BPV-instructieboekje met OnStage

BPV-instructieboekje met OnStage BPV-instructieboekje met OnStage Media, Games & IT Versie 01-2013-2014 BPV-instructieboekje 1 VOORWOORD Jij wilt je voorbereiden op je BeroepsPraktijkVorming (BPV). De praktijk binnen een bedrijf gaat

Nadere informatie

BEROEPSPRAKTIJKVORMING

BEROEPSPRAKTIJKVORMING BEROEPSPRAKTIJKVORMING handleiding voor de student Reizen en toeristische informatie Recreatie Frontoffice schooljaar 2014-2015 BEROEPSPRAKTIJKVORMING handleiding voor de student Reizen en toeristische

Nadere informatie

FEBRUARI 2013 NIEUWE WERKWIJZE BIJ EVENEMENTEN MET VERKEERSREGELAARS. E-learning info KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE WIELREN UNIE

FEBRUARI 2013 NIEUWE WERKWIJZE BIJ EVENEMENTEN MET VERKEERSREGELAARS. E-learning info KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE WIELREN UNIE E-learning info KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE WIELREN UNIE NIEUWE WERKWIJZE BIJ EVENEMENTEN MET VERKEERSREGELAARS FEBRUARI 2013 Nieuwe regeling Verkeersregelaars - 0 - INHOUDSOPGAVE: PAGINA 1: Inhoudsopgave

Nadere informatie

BPV. informatiegids. mbo

BPV. informatiegids. mbo 1 BPV informatiegids mbo 2014 2015 2BPV informatiegids mbo 2014-2015 3 Beroepspraktijkvorming mbo Informatiegids Deze BPV informatiegids is bedoeld voor alle praktijkopleiders en studenten in het mbo van

Nadere informatie

Vier keer gezakt... dan een onderzoek rijvaardigheid

Vier keer gezakt... dan een onderzoek rijvaardigheid Vier keer gezakt... dan een onderzoek rijvaardigheid Niet iedereen slaagt in één keer voor het rijexamen. Sterker nog, ruim de helft van de kandidaten heeft één of meer herkansingen nodig om het examen

Nadere informatie

+100. Lesbrief online game MoneyMatters LESBRIEF ONLINE GAME MONEYMATTERS (GAST)LES MONEYMATTERS VOORBEREIDEN (GAST)LES. Benodigde informatie

+100. Lesbrief online game MoneyMatters LESBRIEF ONLINE GAME MONEYMATTERS (GAST)LES MONEYMATTERS VOORBEREIDEN (GAST)LES. Benodigde informatie LESBRIEF ONLINE GAME MONEYMATTERS Deze instructie is bedoeld voor (gast)docenten die de online game met een vooraf gespecificeerde doelgroep gaan spelen. Na het lezen van deze instructie ben je in staat

Nadere informatie

Meest gestelde vragen en antwoorden

Meest gestelde vragen en antwoorden Meest gestelde vragen en antwoorden Welke vormen van opvang biedt Gastouderlink? Gastouderlink biedt gastouderopvang voor kinderen vanaf zes weken oud tot het moment waarop ze de basisschool verlaten,

Nadere informatie

Vier keer gezakt... dan een onderzoek rijvaardigheid

Vier keer gezakt... dan een onderzoek rijvaardigheid Vier keer gezakt... dan een onderzoek rijvaardigheid Niet iedereen slaagt in één keer voor het rijexamen. Sterker nog, ruim de helft van de kandidaten heeft één of meer herkansingen nodig om het examen

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2011 454 Besluit van 7 oktober 2011, houdende tijdelijke regels ten behoeve van een experiment met begeleid rijden, en een enkele wijziging van technische

Nadere informatie

Studiegids 2015 Opleiding tot Coach

Studiegids 2015 Opleiding tot Coach Studiegids 2015 Opleiding tot Coach Basisjaar: Academisch Coach Inhoudsopgave Coachen... 3 Resultaat van de opleiding... 3 Doelgroep... 3 De Organisatie... 4 Onze Visie... 4 De Opleiding... 5 Opzet van

Nadere informatie

Wat is nu baanpermissie, GVB en EGA Handicap? 22

Wat is nu baanpermissie, GVB en EGA Handicap? 22 Inhoudsopgave Inleiding 3 Beschrijving One2Golf Seminars 4 Wat leert u in een One2Golf Starters Cursus? 4 Wat leert u in een One2Golf GVB Cursus? 5 Wat leert u in een One2Golf GVB Weekend? 5 Wat leert

Nadere informatie

DienstverleningsdocumenT

DienstverleningsdocumenT DienstverleningsdocumenT ASYA FINANCE BosenLommerweg 307 1055 Dx Amsterdam Tel : 020-612 22 16 Fax : 020-612 10 81 Site: www.asyafinance.nl KvK : 34161409 A S Y A F I N A N C E F I N A N C I E L A D V

Nadere informatie

2015 Inburgering en ISK

2015 Inburgering en ISK 2015 Inburgering en ISK 1. Inleiding De ambitie voor het inburgeringbeleid richt zich vooral op het creëren van kansen voor mensen die mede doordat ze onze taal niet spreken en schrijven problemen ondervinden

Nadere informatie