Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Heusden-Zolder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Heusden-Zolder"

Transcriptie

1 Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Heusden-Zolder Id: 2807 Cluster/GUP nummer: Aansluiting Kerkenblookstraat oneven nummers 39 t/m 55 (groene cluster ); voorstel om deze aansluiting gemeentelijk uit te voeren en mee op te nemen binnen GUP bij de aansluiting van groene cluster Kerkenblookstraat 39 tem 55 (oneven) worden aangesloten in het gemeentelijk project GUP GUP wordt verwijderd. Id: 2820 Cluster/GUP nummer: De aansluiting van de Bloemenstraat (groene cluster ) zal gemeentelijk gebeuren met eigen middelen, huidige riolering daar is in slechte staat (ingebuisde gracht). Voor de aanleg van riolering in cluster wordt een nieuw project gedefinieerd. Page 1 of 33

2 In cluster wordt een nieuw GUP-project gedefinieerd. Id: 2854 Cluster/GUP nummer: De groene cluster (cafétaria tennisvelden) is reeds aangesloten op de RWZI. Het is niet duidelijk op welke manier en wanneer de aansluiting van cluster is uitgevoerd. Door de gemeente werden, ondanks de vraag van VMM, geen aanvullende gegevens aangeleverd. Id: 2856 Cluster/GUP nummer: Adres: weg naar de Grauwe Steen nvt 3550 Heusden-Zolder Weg naar De Grauwe Steen is reeds aangesloten op de RWZI tot aan huisnr. 57. Groene cluster dient dus een stuk verkleind te worden. Het nog te rioleren gedeelte zal aangevraagd worden als GIP-project. Cluster wordt beperkt. De betreffende percelen worden in centraal gebied ondergebracht. Dit heeft geen invloed op GUP Page 2 of 33

3 Id: 2859 Cluster/GUP nummer: De groene cluster (Heidestraat). Het betreft hier een fout in het zoneringsplan; momenteel is enkel het gedeelte van de Heidestraat ten westen van het kruispunt met de begonialaan aangesloten op de RWZI. Het gedeelte ten oosten van dit kruispunt is nog volledig groene cluster. Uit de aangeleverde gegevens blijkt geen riolering aanwezig te zijn in een deel van de Heidestraat., Zoneringsplan Voor het niet gerioleerde deel van de Heidestraat wordt een nieuwe cluster ingetekend. GUP wordt verlengd. Id: 2861 Cluster/GUP nummer: De groene cluster (Sint-Jobstraat) is reeds aangesloten op de rwzi. Op basis van bijkomend aangeleverde gegevens (mail 20 april 2015) blijkt Sint-Jobstraat 126 aangesloten op de openbare riolering. Cluster blijft collectief te optimaliseren buitengebied want de openbare riolering is nog niet aangesloten naar centraal gebied. Page 3 of 33

4 GUP wordt hier deels verwijderd. Id: 2862 Cluster/GUP nummer: De groene cluster : onduidelijk wat deze cluster precies inhoudt, woningen in Pannewinning zijn in ieder geval reeds aangesloten. Cluster heeft geen inhoud. Cluster en een deel van GUP worden verwijderd. Id: 2863 Cluster/GUP nummer: Adres: Sint-Jobstraat nvt Bus 3550 Heusden-Zolder Voorkeur voor een lagere prioritering voor dit project. Page 4 of 33

5 In de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen wordt aan elk project een prioriteit toegekend. Deze prioriteit is gebaseerd op een kostenbatenanalyse van de projecten waarbij de kostprijs van het project wordt vergeleken met de milieu-impact van de uitvoering van het project. Uiteraard zal de uitvoering van de projecten op terrein moeten worden afgestemd op andere prioriteiten. Om dit te realiseren werden vrijheidsgraden voor de uitvoering toegekend. Een aanpassing van de prioriteit is daarom niet nodig. De gevraagde verschuiving van de projecten kan dan ook worden gerealiseerd indien deze gebeuren conform de vrijheidsgraden. Een opvolging zal gebeuren via de wateruitvoeringsplannen. Id: 2864 Cluster/GUP nummer: Adres: Heidestraat nvt 3550 Heusden-Zolder Voorkeur voor een lagere prioritering voor dit project. In het ontwerp van gebiedsdekkend uitvoeringsplan heeft dit project prioriteit 5 (uitvoering in de tweede planperiode ). In dit kader kan tevens verwezen worden naar de vrijheidsgraden beschreven in het juridische luik van de stroomgebiedbeheerplannen. Id: 2865 Cluster/GUP nummer: Aansluiting cluster (Heidjesstraat) zal de gemeente uitvoeren op korte termijn met eigen middelen. Voorstel om deze aansluiting als afzonderlijk GUP-project te definiëren en hoger te prioriteren. Page 5 of 33

6 GUP bestaat uit 6 projecten in verschillende straten en is bijgevolg opsplitsbaar. Volgens door de gemeente aangeleverde aanvullende gegevens van 11/03/2015 is cluster aangesloten op centraal gebied. De aansluiting, van cluster (Heidjesstraat), wordt afgeplitst in een nieuw GUP-project: De aansluiting, van cluster , wordt eveneens afgesplitst in een nieuw GUP-project. De aansluitingen, voor clusters , en , zijn privéwaterafvoeren en blijven deel uitmaken van GUP Cluster wordt verwijderd en de percelen worden opgenomen in het centraal gebied. Id: 2868 Cluster/GUP nummer: Aansluiting cluster (Verlorenkost) zal op korte termijn aangevraagd worden als GIP-project. Voorstel om deze aansluiting als afzonderlijk GUP-project te definiëren en hoger te prioriteren. GUP bestaat uit 6 projecten in verschillende straten en is bijgevolg opsplitsbaar. Volgens door de gemeente aangeleverde aanvullende gegevens van 11/03/2015 is cluster aangesloten op centraal gebied. De aansluiting, van cluster (Heidjesstraat), wordt afgeplitst in een nieuw GUP-project: De aansluiting, van cluster , wordt eveneens afgesplitst in een nieuw GUP-project. De aansluitingen, voor clusters , en , zijn privéwaterafvoeren en blijven deel uitmaken van GUP Cluster wordt verwijderd en de percelen worden opgenomen in het centraal gebied. Page 6 of 33

7 Id: 2870 Cluster/GUP nummer: De St-Jacobusstraat staat momenteel foutief aangeduid als centraal gebied in het zoneringsplan. De gemeente plant echter de aansluiting van deze straat met eigen middelen op korte termijn. Uit de aangeleverde gegevens blijkt de Sint-Jacobusstraat niet gerioleerd. GUP wordt uitgebreid met de aanleg van riolering in de Sint-Jacobusstraat. Id: 2871 Cluster/GUP nummer: De gemeente voorziet momenteel met eigen middelen een nieuwe riolering in Halvijvers. Ook de riolering in St- Maartenlaan zal volgend jaar aangelegd worden. Hierdoor blijft enkel de aansluiting van de Beemdenstraat over binnen dit GUP-project. De gemeente drukt bovendien de voorkeur uit om de woningen Beemdenstraat nr. 15 en 17 aan te sluiten via de riolering van de Schansstraat. De riolering in de Halvijvers en de renovatie van de riolering in de Sint-Maartenlaan zitten reeds vervat in GUP Dit project blijft behouden. De aansluiting van Beemdenstraat naar de Schansstraat is logisch en zal in een apart GUP-project worden voorzien. Page 7 of 33

8 De aansluiting van Beemdenstraat naar de Schansstraat zal in een nieuw GUP-project worden voorzien. Id: 2873 Cluster/GUP nummer: Adres: Beatrijslaan nvt 3550 Heusden-Zolder De gemeente zal de aansluiting van de groene clusters en met eigen middelen uitvoeren. De prioritering van dit project mag verhoogd worden. De prioriteit van dit project wordt niet gewijzigd. Een eerdere uitvoering dan voorzien in het gebiedsdekkend uitvoeringsplan is steeds mogelijk. In dat kader kan ook verwezen worden naar de vrijheidsgraden beschreven in het juridisch luik van de stroomgebiedbeheerplannen. Id: 2874 Cluster/GUP nummer: De groene cluster is reeds aangesloten op de RWZI. GUP bestaat uit 6 projecten in verschillende straten en is bijgevolg opsplitsbaar. Volgens door de gemeente aangeleverde aanvullende gegevens van 11/03/2015 is cluster aangesloten op centraal gebied. Page 8 of 33

9 De aansluiting, van cluster (Heidjesstraat), wordt afgeplitst in een nieuw GUP-project: De aansluiting, van cluster , wordt eveneens afgesplitst in een nieuw GUP-project. De aansluitingen, voor clusters , en , zijn privéwaterafvoeren en blijven deel uitmaken van GUP Cluster wordt verwijderd en de percelen worden opgenomen in het centraal gebied. Id: 2875 Cluster/GUP nummer: De groene cluster (Stukkenstraat) mag verwijderd worden, want is feitelijk gewoon een stal in agrarisch gebied, geen lozingspunt. Hierdoor lijkt het ook logischer om het tracé van dit GUP-project te wijzigen en groene cluster aan te sluiten via de recent aangelegde riolering in Bloemelingen. De gemeente heeft bovendien een voorkeur voor een lagere prioritering voor dit project. De aansluiting van cluster is logischer via de bestaande riolering in Bloemelingen. De afwateringszin van GUP wordt gewijzigd. Page 9 of 33

10 Id: 2876 Cluster/GUP nummer: Voor de aansluiting, van de groene clusters , en in de Lusthofstraat-Zagerijstraat, zal op korte termijn een GIP-aanvraag ingediend worden door de gemeente. Voorstel om deze aansluitingen als afzonderlijk GUP-project te definiëren, met een hogere prioritering. De aanleg van riolering in de Lusthofstraat en de Zagerijstraat zit reeds in een afzonderlijk GUP-project: GUP (en niet GUP ). De prioriteit van dit project blijft behouden. Een eerdere uitvoering dan voorzien in het gebiedsdekkend uitvoeringsplan is steeds mogelijk. In dat kader kan ook verwezen worden naar de vrijheidsgraden beschreven in het juridisch luik van de stroomgebiedbeheerplannen. Id: 2878 Cluster/GUP nummer: Voorstel om aansluiting cluster als een afzonderlijk GUP-project te definiëren en lager te prioriteren. GUP bestaat uit 6 projecten in verschillende straten en is bijgevolg opsplitsbaar. Volgens door de gemeente aangeleverde aanvullende gegevens van 11/03/2015 is cluster aangesloten op centraal gebied. De aansluiting, van cluster (Heidjesstraat), wordt afgeplitst in een nieuw GUP-project: De aansluiting, van cluster , wordt eveneens afgesplitst in een nieuw GUP-project. De aansluitingen, voor clusters , en , zijn privéwaterafvoeren en blijven deel uitmaken van GUP Cluster wordt verwijderd en de percelen worden opgenomen in het centraal gebied. Page 10 of 33

11 Id: 2879 Cluster/GUP nummer: De aansluiting van de groene cluster zal de gemeente met eigen middelen uitvoeren. Voorstel om de prioriteit van dit project te verhogen. De prioriteit van dit project blijft behouden. Een eerdere uitvoering dan voorzien in het gebiedsdekkend uitvoeringsplan is steeds mogelijk. In dat kader kan ook verwezen worden naar de vrijheidsgraden beschreven in het juridisch luik van de stroomgebiedbeheerplannen. Id: 2880 Cluster/GUP nummer: De aansluiting van groene cluster kan beter gebeuren via Champert, aangezien hier bij de aanleg van de Aquafincollector destijds een wachtopening voor voorzien werd. Voorstel om deze aansluiting een lagere prioritering te geven. De prioriteit van dit project blijft behouden. In dat kader kan ook verwezen worden naar de vrijheidsgraden beschreven in het juridisch luik van de stroomgebiedbeheerplannen. De aansluiting van cluster via Champert is logisch. GUP voor de aansluiting van cluster zal afwateren naar Champert. Page 11 of 33

12 Id: 2884 Cluster/GUP nummer: De aansluiting, van groene cluster , zal de gemeente op korte termijn met eigen middelen uitvoeren. Voorstel om deze aansluiting af te splitsen als afzonderlijk gup-project met een hogere prioriteit. De aansluitingen, van clusters en (Waterlozenstraat), zijn voor de gemeente minder prioritair. GUP betreft aanleg van riolering in twee verschillende delen van de Waterlozenstraat. Beide zijn afsplitsbaar. De sanering van cluster wordt opgenomen in een apart GUP-project. Id: 2886 Cluster/GUP nummer: De aansluiting, van groene clusters en (Beringerheide), zal op korte termijn als GIP-aanvraag ingediend worden. Voorstel om dit project hoger te prioriteren. GUP heeft in het ontwerp van gebiedsdekkend uitvoeringsplan prioriteit 7. Dit betekent een uitvoering in de periode Indien de gemeente dit project eerder wenst uit te voeren, kan gebruikt gemaakt worden van de vrijheidsgraden zoals beschreven in het juridische luik van de stroomgebiedbeheerplannen. Page 12 of 33

13 Id: 2889 Cluster/GUP nummer: Dit project maakt deel uit van een project dat hoofdzakelijk op grondgebied Hasselt ligt. Naar uitvoering toe is de gemeente dus aangewezen op het initiatief van de gemeente Hasselt. Voor gemeente Heusden-Zolder is dit project minder prioritair. GUP heeft in het ontwerp van gebiedsdekkend uitvoeringsplan prioriteit 8 en dient bijgevolg uitgevoerd in de periode Id: 2890 Cluster/GUP nummer: Het gedeelte Heidestraat ten oosten van het kruispunt met de Begonialaan staat foutief ingekleurd als centraal gebied en dient nog aangesloten te worden. GUP-nr: Uit de aangeleverde gegevens blijkt geen riolering aanwezig te zijn in een deel van de Heidestraat., Zoneringsplan Voor het niet gerioleerde deel van de Heidestraat wordt een nieuwe cluster ingetekend. GUP wordt verlengd. Page 13 of 33

14 Id: 2891 Cluster/GUP nummer: Voor de aansluiting, van groene cluster (Hemelrijk-Bovenstraat), zal op korte termijn een GIP-aanvraag ingediend worden door de gemeente. Voorstel om deze aansluiting als afzonderlijk GUP-project te definiëren, met een hogere prioritering. GUP heeft in het ontwerp van gebiedsdekkend uitvoeringsplan prioriteit 7. Dit betekent een uitvoering in de periode Indien de gemeente dit project eerder wenst uit te voeren, kan gebruikt gemaakt worden van de vrijheidsgraden zoals beschreven in het juridische luik van de stroomgebiedbeheerplannen. Id: 2892 Cluster/GUP nummer: Voorstel om de aansluiting van de woning langsheen de Bavostraat (cluster ) een lagere prioriteit te geven. GUP betreft de privéwaterafvoer voor cluster GUP krijgt actor privé. Page 14 of 33

15 Id: 2893 Cluster/GUP nummer: Cluster is rood ingekleurd, hoewel het tracé van het GUP-project hierlangs passeert. De woningen opwaarts, aan de start van het tracé, zijn niet ingekleurd. Voorstel om hier twee groene clusters van te maken, aan te sluiten via drukriolering. Het tracé van GUP loopt langs cluster Koerselsebaan 146 is niet gezoneerd. Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Zoneringsplan Koerselsebaan 146 wordt opgenomen in een cluster en behoort samen met cluster tot het collectief te optimaliseren buitengebied. Id: 2894 Cluster/GUP nummer: Cluster is reeds aangesloten via het westelijk gedeelte van de Kerkstraat. Het tracé van GUP langs de oostelijke kant van de Kerkstraat richting Zwembadstraat kan dus vervallen. GUP in het oostelijke deel van de Kerkstraat neemt geen vuilvracht op. GUP in het oostelijk deel van de Kerkstraat wordt verwijderd. Page 15 of 33

16 Id: 2896 Cluster/GUP nummer: De aansluiting van cluster is voor de gemeente minder prioritair. GUP betreft de privéwaterafvoer voor een aantal clusters. In het ontwerp van gebiedsdekkend uitvoeringsplan werd de aansluiting van clusters en echter als gemeentelijk beschouwd. De aansluiting van cluster werd verkeerdeijk als privéwaterafvoer beschouwd. De aansluitingen van clusters en krijgen als actor privé. Voor de aansluiting van cluster wordt een nieuw GUP-project voorzien met actor gemeente. Id: 2897 Cluster/GUP nummer: De aansluiting van cluster (circuit Zolder) heeft voor de gemeente een lagere prioriteit. In het ontwerp van gebiedsdekkend uitvoeringsplan werd een gemeentelijk GUP voorzien voor de aansluiting van clusters en en Cluster betreft echter een privéwaterafvoer voor het circuit van Zolder. Page 16 of 33

17 Voor de aansluiting van cluster wordt een nieuw GUP-project met actor privé voorzien. Id: 2898 Cluster/GUP nummer: De aansluiting van cluster zal op korte termijn ingediend worden als GIP-aanvraag. Er wordt voorgesteld om deze aansluiting af te splitsen van het overige gedeelte van het GUP-project en hoger te prioriteren. De aansluiting van cluster is afsplitsbaar van andere aansluitingen binnen het GUP De aansluiting van cluster wordt voorzien in een nieuw project: GUP Id: 2899 Cluster/GUP nummer: De aansluiting van de clusters , en heeft voor de gemeente een hoge prioriteit en zal op korte termijn als GIP-aanvraag ingediend worden. Er wordt voorgesteld om deze aansluitingen van het resterende GUP-project af te splitsen als afzonderlijk GUP-project te definiëren en hoger te prioriteren. Page 17 of 33

18 De aansluiting van clusters , en is afsplitsbaar van andere aansluitingen binnen GUP De aansluiting van clusters , en wordt ondergebracht in een nieuw project GUP Id: 2900 Cluster/GUP nummer: De aansluiting van groene cluster kan gemeentelijk gebeuren en mee opgenomen worden met de aansluiting van cluster Er wordt voorgesteld om de aansluiting van deze twee clusters als een afzonderlijk GUP-project te definiëren. De aansluiting van cluster is afsplitsbaar van andere aansluitingen in GUP De aansluiting van cluster wordt ondergebracht in een nieuw GUP-project. Page 18 of 33

19 Id: 2901 Cluster/GUP nummer: De aansluiting van groene clusters en zijn reeds voorzien binnen het opgedragen GIP-project L208188B. De aansluiting van clusters en (Stabroekweg) is niet opgenomen in het voorontwerp van project L208188B. GUP blijft hiervoor behouden. Id: 2903 Cluster/GUP nummer: De gemeente geeft de voorkeur aan drukriolering voor de aansluiting van groene clusters , en VMM neemt akte van deze mededeling. Page 19 of 33

20 Id: 2904 Cluster/GUP nummer: De groene cluster (in het verlengde van de Schootstraat) bevat geen lozingspunten en mag geschrapt worden. Er bevinden zich geen lozingspunten meer in cluster Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Zoneringsplan Cluster wordt verwijderd. GUP wordt ingekort. Id: 2905 Cluster/GUP nummer: De groene cluster (Opperstraat-Melkerijstraat) is reeds volledig voorzien van riolering tot aan het einde van de Melkerijstraat. Enkel de verbinding naar de Obbeekstraat dient nog gemaakt te worden. Op basis van aanvullende gegevens, aangeleverd door de gemeente (mail 20/04/2015), blijken de Opperstraat en de Melkerijstraat reeds lang gerioleerd. Deze riolering is echter nog niet aangesloten naar een zuiveringsinstallatie waardoor het gebied blijft behoren tot collectief te optimaliseren buitengebied. Binnen cluster zijn het Suskahof en de Kanaalweg reeds aangesloten naar een zuiveringsinstallatie. Bijgevolg wordt de cluster opgesplitst. Page 20 of 33

21 , Zoneringsplan Cluster wordt opgeplitst. Het deel Suskahof en Kanaalweg wordt afgesplitst in een afzonderlijke cluster (collectief geoptimaliseerd buitengebied). GUP wordt ingekort. Id: 2906 Cluster/GUP nummer: De groene cluster is reeds aangesloten op de RWZI. Op basis van aanvullende gegevens, aangeleverd door de gemeente (mail 20/04/2015), blijkt cluster gerioleerd., Zoneringsplan Cluster en GUP worden verwijderd. De betreffende percelen worden toegevoegd aan het centraal gebied. Id: 2908 Cluster/GUP nummer: De groene cluster is reeds aangesloten op de RWZI. Page 21 of 33

22 Op basis van aanvullende gegevens, aangeleverd door de gemeente (mail 20/04/2015), is cluster gerioleerd., Zoneringsplan Cluster wordt collectief geoptimaliseerd buitengebied. GUP wordt verwijderd. Id: 2911 Cluster/GUP nummer: De groene cluster is reeds aangesloten op de RWZI, behalve het meest links gelegen gebouw van de cluster. Voorstel om de aansluiting hiervan lager te prioriteren. Op basis van aanvullende gegevens, aangeleverd door de gemeente (mail 20/04/2015), blijkt een deel van cluster gerioleerd., Zoneringsplan Cluster wordt opgesplitst, een deel wordt collectief geoptimaliseerd buitengebied. GUP wordt hier verwijderd. Page 22 of 33

23 Id: 2912 Cluster/GUP nummer: De groene cluster is niet langer een woonuitbreidingsgebied en kan dus geschrapt worden. Vermoedelijk betreft de opmerking cluster De cluster blijft behouden aangezien het hier woongebied betreft. Id: 2913 Cluster/GUP nummer: De groene cluster is reeds aangesloten op de riolering van de Meylandtlaan. Op basis van bijkomend aangeleverde gegevens, (mail 20 april 2015) van de gemeente, blijkt Kasteel Meylandt aangesloten op de riolering in de Meylandtlaan., Zoneringsplan Cluster wordt verwijderd, het perceel wordt toegevoegd aan het centraal gebied. Een deel van GUP wordt hier verwijderd. Page 23 of 33

24 Id: 2915 Cluster/GUP nummer: De woningen, in de Merelstraat nrs en 58, staan momenteel ingetekend als centraal gebied, maar vormen ook nog een groene cluster. Om ook deze woningen aan te kunnen sluiten, kan het ingetekende tracé eventueel aangepast worden, zodat alle clusters aangesloten worden via de Voortstraat. Merelstraat kunnen aansluiten via de Voortstraat. GUP wordt verlengd voor de aansluiting van Merelstraat Id: 2917 Cluster/GUP nummer: Dit GUP-project ligt verspreid over een groot aantal locaties, hetgeen de praktische uitvoerbaarheid aanzienlijk bemoeilijkt. Voorstel om dit project op te splitsen in meerdere GUP-projecten. De opmerking betreffende de IBA bij het revalidatiecentrum van het circuit van Zolder wordt behandeld in het bezwaarschrift mbt cluster GUP-projecten en bestaan inderdaad uit aansluitingen van verschillende, ver uit elkaar gelegen, clusters. Bijgevolg worden deze verder opgesplitst. Page 24 of 33

25 GUP wordt behouden voor een aantal privéwaterafvoeren: - de lege percelen in cluster , - percelen in clusters en (Schootstraat, E Staintonstraat), - percelen Rinkaerswag Volgende clusters worden afgesplitst en het projectnummer wordt aangepast: - cluster (Valentinusstraat 13-15), - cluster (Schootstraat 24-26), - cluster (Schootstraat 240), - cluster (Rode Kruisstraat), - clusters en (Kerkenblokstraat). GUP wordt behouden voor de aansluiting van clusters , , en (Dikkelstraat, Snelwegstraat en Windestraat). Volgende clusters zijn privéwaterafvoeren en krijgen GUP-nummer : - cluster (OLVrouwstraat ), - cluster (Braamheide 11), - cluster (Ganzenstraat 37). Volgende clusters worden afgeplitst en het projectnummer aangepast: - cluster (Waeyenberg 31), - clusters en (Broekwinningsstraat), - cluster (Vogelsancklaan). Id: 2918 Cluster/GUP nummer: Enkele woningen langs de Schootstraat staan ingetekend als centraal gebied, maar zijn nog niet aangesloten. De groene cluster zou dus uitgebreid moeten worden met deze woningen. Uit de aangeleverde gegevens blijkt geen riolering aanwezig bij Schootstraat Page 25 of 33

26 Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Zoneringsplan Percelen Schootstraat worden uit het centraal gebied gehaald en in cluster ondergebracht. GUP wordt uitgebreid met riolering voor Schootstraat Id: 2921 Cluster/GUP nummer: Groene cluster betreft een privé-verkaveling en dient dus met actor privé aangesloten te worden. De opmerking betreffende de IBA bij het revalidatiecentrum van het circuit van Zolder wordt behandeld in het bezwaarschrift mbt cluster GUP-projecten en bestaan inderdaad uit aansluitingen van verschillende, ver uit elkaar gelegen, clusters. Bijgevolg worden deze verder opgesplitst. Page 26 of 33

27 GUP wordt behouden voor een aantal privéwaterafvoeren: - de lege percelen in cluster , - percelen in clusters en (Schootstraat, E Staintonstraat), - percelen Rinkaerswag Volgende clusters worden afgesplitst en het projectnummer wordt aangepast: - cluster (Valentinusstraat 13-15), - cluster (Schootstraat 24-26), - cluster (Schootstraat 240), - cluster (Rode Kruisstraat), - clusters en (Kerkenblokstraat). GUP wordt behouden voor de aansluiting van clusters , , en (Dikkelstraat, Snelwegstraat en Windestraat). Volgende clusters zijn privéwaterafvoeren en krijgen GUP-nummer : - cluster (OLVrouwstraat ), - cluster (Braamheide 11), - cluster (Ganzenstraat 37). Volgende clusters worden afgeplitst en het projectnummer aangepast: - cluster (Waeyenberg 31), - clusters en (Broekwinningsstraat), - cluster (Vogelsancklaan). Id: 2923 Cluster/GUP nummer: Groene cluster is reeds voorzien van riolering, maar loost voorlopig nog. Deze cluster dient nog via een pompstation aangesloten te worden. Het GUP-project moet nog uitgebreid worden met de aansluiting van deze cluster. Page 27 of 33

28 De opmerking betreffende de IBA bij het revalidatiecentrum van het circuit van Zolder wordt behandeld in het bezwaarschrift mbt cluster GUP-projecten en bestaan inderdaad uit aansluitingen van verschillende, ver uit elkaar gelegen, clusters. Bijgevolg worden deze verder opgesplitst. GUP wordt behouden voor een aantal privéwaterafvoeren: - de lege percelen in cluster , - percelen in clusters en (Schootstraat, E Staintonstraat), - percelen Rinkaerswag Volgende clusters worden afgesplitst en het projectnummer wordt aangepast: - cluster (Valentinusstraat 13-15), - cluster (Schootstraat 24-26), - cluster (Schootstraat 240), - cluster (Rode Kruisstraat), - clusters en (Kerkenblokstraat). GUP wordt behouden voor de aansluiting van clusters , , en (Dikkelstraat, Snelwegstraat en Windestraat). Volgende clusters zijn privéwaterafvoeren en krijgen GUP-nummer : - cluster (OLVrouwstraat ), - cluster (Braamheide 11), - cluster (Ganzenstraat 37). Volgende clusters worden afgeplitst en het projectnummer aangepast: - cluster (Waeyenberg 31), - clusters en (Broekwinningsstraat), - cluster (Vogelsancklaan). Id: 2924 Cluster/GUP nummer: Groene clusters en betreffen respectievelijk een weekendverblijf en een onvergunde, uitdovende bewoning. Page 28 of 33

29 VMM zal Kluisstraat 59 als vakantiewoning in rekening brengen. Zolang de bewoning in cluster nog aanwezig blijft, blijft ook de cluster behouden. Id: 2925 Cluster/GUP nummer: Het gebied langsheen de Snelwegstraat, in de omgeving van groene cluster , is ingekleurd als centraal gebied, maar is in realiteit nog niet aangesloten. Een GIP-aanvraag zal ingediend worden voor de aansluiting van dit gebied, inclusief de clusters en Er wordt ook voorgesteld om de nabije rode cluster groen in te kleuren zodat deze ook mee opgenomen kan worden binnen de GIP-aanvraag. Deze aansluitingen mogen hoger geprioriteerd worden. De Snelwegstraat en Windestraat zijn nog niet gerioleerd. Hiervoor wordt een project gedefinieerd. Dikkelstraat 64 (cluster ) is aansluitbaar in datzelfde project., Zoneringsplan De percelen langs de Snelwegstraat worden uit centraal gebied gehaald en ondergebracht in cluster (collectief te optimaliseren buitengebied). Cluster wordt collectief te optimaliseren buitengebied. Page 29 of 33

30 Id: 2926 Cluster/GUP nummer: Langs groene cluster (Schansstraat) is er een wooninbreidingsgebied voorzien. Naar praktische realiseerbaarheid is het dus wenselijk dat deze aansluiting wordt afgesplitst en voorzien wordt als afzonderlijk GUPproject. De aansluiting van cluster (Schansstraat) is afsplitsbaar van andere aansluitingen in GUP De aansluiting van cluster (Schansstraat) wordt ondergebracht in een nieuw GUP-project. Id: 2927 Cluster/GUP nummer: Voorstel om de aanluiting van groene cluster (Rode Kruisstraat) af te splitsen als een afzonderlijk GUPproject. De aansluiting van cluster is afsplitsbaar van andere aansluitingen in GUP De aansluiting, van cluster , wordt ondergebracht in een nieuw GUP-project. Page 30 of 33

31 Id: 2929 Cluster/GUP nummer: Groene cluster is reeds aangesloten op de RWZI. Naaldert 78 grenst aan een openbare weg voorzien van riolering. Hiervoor geldt bijgevolg de aansluitplicht., Zoneringsplan Naaldert 78 behoort tot het centraal gebied. Cluster en GUP worden hier verwijderd. Id: 2930 Cluster/GUP nummer: Adres: Heldenplein Heusden-Zolder De gemeente vraagt betrokken te worden indien andere dan de door de gemeente vermelde zaken zouden aangepast worden in de zoneringsplannen of GUP. De aanpassingen die werden doorgevoerd zijn een gevolg van nieuwe informatie over de rioleringsprojecten (ter beschikking buiten de geformuleerde opmerkingen van het openbaar onderzoek), vaststellingen op het terrein of tegenstrijdigheden in de verschillende bronnen. Gelet op de beperkte termijn voorzien voor het verwerken van alle opmerkingen, zal een terugkoppeling doorgaan in het najaar 2015 Page 31 of 33

32 Id: 2933 Cluster/GUP nummer: De voorgestelde renovatieprojecten, in de lijst met GUP-projecten, stemmen niet overeen met de locaties waar ook daadwerkelijk nood aan renovatie is. Er wordt dan ook voorgesteld om deze renovatieprojecten te schrappen. De gemeente plant daarentegen wel enkele GIP-aanvragen in te dienen voor renovatieprojecten in de Dorpstraat- Dekenstraat, de Halstraat en de M. Scheperslaan. De renovatieprojecten, die nu zijn aangeduid op de plannen, zijn afgebakend op vraag van de rioolbeheerder en indien hier voldoende info over ter beschikking was. Deze afbakening is inderdaad niet volledig en zal ook wijzigen in functie van toenemende kennis. Het was ook niet de doelstelling om een volledige projectenkorf te bekomen. Om deze redenen werd de prioritering dan ook beperkt tot de projecten die leiden tot aansluiting van bijkomende vuilvracht. Id: 2946 Cluster/GUP nummer: Enkele GUP-projecten omvatten meerdere aansluitingen van groene clusters die op betrekkelijk grote afstand van elkaar gelegen zijn en die naar aanvoelen van de gemeente ook niet even prioritair zijn, waardoor de praktische uitvoerbaarheid van deze GUP-projecten in het gedrang komt. Er wordt verzocht om deze "grote" GUP-projecten op te splitsen in meerdere afzonderlijke GUP-projecten. En de individuele behandeling van afvalwater voor het revalidatiecentrum van het circuit Zolder (157-51) hoeft niet geprioriteerd te worden aangezien de ecologische belasting zeer gering is. De opmerking betreffende de IBA bij het revalidatiecentrum van het circuit van Zolder wordt behandeld in het bezwaarschrift mbt cluster GUP-projecten en bestaan inderdaad uit aansluitingen van verschillende, ver uit elkaar gelegen, clusters. Bijgevolg worden deze verder opgesplitst. Page 32 of 33

33 GUP wordt behouden voor een aantal privéwaterafvoeren: - de lege percelen in cluster , - percelen in clusters en (Schootstraat, E Staintonstraat), - percelen Rinkaerswag Volgende clusters worden afgesplitst en het projectnummer wordt aangepast: - cluster (Valentinusstraat 13-15), - cluster (Schootstraat 24-26), - cluster (Schootstraat 240), - cluster (Rode Kruisstraat), - clusters en (Kerkenblokstraat). GUP wordt behouden voor de aansluiting van clusters , , en (Dikkelstraat, Snelwegstraat en Windestraat). Volgende clusters zijn privéwaterafvoeren en krijgen GUP-nummer : - cluster (OLVrouwstraat ), - cluster (Braamheide 11), - cluster (Ganzenstraat 37). Volgende clusters worden afgeplitst en het projectnummer aangepast: - cluster (Waeyenberg 31), - clusters en (Broekwinningsstraat), - cluster (Vogelsancklaan). Page 33 of 33

Zoneringsplan Heusden-Zolder

Zoneringsplan Heusden-Zolder Heusden-Zolder Id: 2814 Cluster/GUP nummer: 104-8701 Weg naar De Grauwe Steen is reeds aangesloten op de RWZI tot aan huisnummer 57. Groene cluster 104-8701 dient dus een stuk verkleind te worden. Het

Nadere informatie

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Gingelom

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Gingelom Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Gingelom Id: 2689 Cluster/GUP nummer: GUP-71017-195 GUP-71017-195 betreft de aansluiting van een nog te ontwikkelen verkaveling. Dit project heeft bijgevolg prioriteit -

Nadere informatie

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Sint-Martens-Latem

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Sint-Martens-Latem Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Sint-Martens-Latem 1kFxoudp Id: 4314 Cluster/GUP nummer: Adres: Stropstraat 1 9000 Gent Voor de bezwaren op het voorliggend gebiedsdekkend uitvoeringsplan voor het grondgebied

Nadere informatie

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Zwevegem

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Zwevegem Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Zwevegem Id: 6424 Cluster/GUP nummer: GUP-34042-065 Aanleg stelsel in de Daeleweg en Drieswegel. Er ligt riolering in de desbetreffende straten. Gemeente vraagt om actie

Nadere informatie

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Sint-Gillis-Waas

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Sint-Gillis-Waas Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Sint-Gillis-Waas Id: 7216 Cluster/GUP nummer: GUP-46020-500 Aansluiting richting Sint-Pauwels (Molenbeek vormt grens tussen beide gemeentes) is logischer dan richting Sint-

Nadere informatie

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Sint-Laureins

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Sint-Laureins Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Sint-Laureins Id: 3642 43014-207, 43014-2079, 43014-2 Adres: Kruiskenstraat, Waterstraat en Caatsweg nvt 9980 Sint-Laureins GUP's 43014-207, 43014-2079 en 43014-208 (Kruiskenstraat,

Nadere informatie

Zoneringsplan Heist-op-den-Berg

Zoneringsplan Heist-op-den-Berg Heist-op-den-Berg 11XJjUvG Id: 1163 Cluster/GUP nummer: 175-47 Adres: Leopoldlei 40 2220 Heist-op-den-Berg De volgende clusters zullen in de toekomst geen vuilvracht produceren. De gebouwen (weekeindverblijven)

Nadere informatie

Zoneringsplan Overijse

Zoneringsplan Overijse Zoneringsplan Overijse Id: 1178 Cluster/GUP nummer: 141-141 Adres: Bekestraat 22 3090 Overijse Bekestraat 22 heeft sinds 2008 een IBA geplaatst. Mogelijks is het logischer om voor de huisnrs. 27 en 28

Nadere informatie

Zoneringsplan Schelle

Zoneringsplan Schelle Zoneringsplan Schelle Id: 4312 Cluster/GUP nummer: 046-5107 Adres: Halfstraat 80 2627 Schelle Cluster is reeds gesaneerd met aansluiting op straatriool; de bewijslast werd aangeleverd en de effectieve

Nadere informatie

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Londerzeel

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Londerzeel Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Londerzeel Id: 6674 Cluster/GUP nummer: Adres: Brusselsestraat 25 1840 Londerzeel Binnen de gemeente zijn enkele bovengemeentelijke projecten gedefinieerd. Telkens is langs

Nadere informatie

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Ternat

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Ternat Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Ternat 12qhZemQ Id: 4181 Cluster/GUP nummer: 173-795 Adres: Sibbekensveldstraat 34 nvt Ternat Lange rioolaansluiting - woning is aangesloten op riolering in de straat. Volgens

Nadere informatie

Zoneringsplan Brasschaat

Zoneringsplan Brasschaat Zoneringsplan Brasschaat Id: 6922 Cluster/GUP nummer: 052-129-1en2 Adres: Miksebeekstraat 182-184 Bus 2930 Brasschaat Beide bedrijven zijn aangesloten en zijn dus beide geoptimaliseerd gebied. De gemeente

Nadere informatie

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Genk

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Genk Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Genk 70gBRT4a Id: 2682 Cluster/GUP nummer: GUP-71016-199 Adres: Koning Albert II-laan 37 1030 Brussel Infrax merkt op dat deze GUP 17 verschillende locaties bevat met dezelfde

Nadere informatie

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Antwerpen

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Antwerpen Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Antwerpen LJUgEYFG Id: 8533 Cluster/GUP nummer: Adres: Anna Bijns-gebouw, Lange Kievitstraat 111-113 Bus 44 2018 Antwerpen De bekkenraad vraagt zich af in welke mate de prioritering

Nadere informatie

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Meeuwen-Gruitrode

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Meeuwen-Gruitrode Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Meeuwen-Gruitrode GRJITOIU Id: 3287 Cluster/GUP nummer: GIP L210017 Adres: Koning Albert II-laan 37 1030 Brussel Infrax vraagt om voor GIP L210017 de Verbindingstraat te

Nadere informatie

Zoneringsplan Dilbeek

Zoneringsplan Dilbeek Dilbeek g2nqa6q5 Id: 4276 Cluster/GUP nummer: Adres: Stropstraat 1 9000 Gent Voor de bezwaren op het voorliggende zoneringsplan voor het grondgebied Dilbeek wordt verwezen naar de gemeenteraadsbeslissing

Nadere informatie

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Haaltert

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Haaltert Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Haaltert Id: 6071 Cluster/GUP nummer: GIP-project O202207: De gemeente engageert zich om het project uit te voeren. Echter de voorgestelde timing is niet haalbaar voor de

Nadere informatie

De gemeente geeft aan dat de woning Vaartstraat 35 A kan aansluiten wanneer de naastliggende verkaveling berioleerd is.

De gemeente geeft aan dat de woning Vaartstraat 35 A kan aansluiten wanneer de naastliggende verkaveling berioleerd is. Ranst Id: 7934 Cluster/GUP nummer: 165-233-2 Deze cluster (Oude Vaartstraat 35A) moet eerder te optimaliseren buitengebied zijn, de woning kan aansluiten zodra de naastliggende verkaveling berioleerd is.

Nadere informatie

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Heist-op-den-Berg

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Heist-op-den-Berg Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Heist-op-den-Berg Id: 3838 Cluster/GUP nummer: 12014-363 / 175-5032 Adres: Halfstraat z/n Bus 2220 Heist-op-den-Berg Woningen zijn foutief aan centraal gebied toegevoegd.

Nadere informatie

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Zelzate

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Zelzate Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Zelzate Id: 4536 Cluster/GUP nummer: GUP-43018-005 Adres: Kolonel Oscar Boultonstraat 3 9070 Zelzate Betreft slechts 1 woning - er staat geen rioleringsproject ingepland.

Nadere informatie

Zoneringsplan Arendonk

Zoneringsplan Arendonk Zoneringsplan Arendonk Id: 7 Cluster/GUP nummer: Reeds uitgevoerd met het GIP A212032 (zie bijlage): cluster 151-127; 151-83; 151-73; 151-5008. Het gerealiseerde project A212032 zorgt inderdaad voor de

Nadere informatie

In het kader van dossier B werd bij Vennestraat 30 de plaatsing van een IBA voorzien.

In het kader van dossier B werd bij Vennestraat 30 de plaatsing van een IBA voorzien. Zoneringsplan Diest Id: 616 161-526 Adres: Vennestraat 30 3290 Diest Conform de beslissing van AC inzake dossier B214086 wordt deze woning voorzien van een IBA. Dit geldt tevens voor de badinrichting (overdekt

Nadere informatie

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Dendermonde

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Dendermonde Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Dendermonde Id: 6380 Cluster/GUP nummer: 42006-071 Adres: Eegene 63 9200 Dendermonde Bij de prioritering werd het project aanzien als een privé-aansluiting. Vooraleer een

Nadere informatie

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Waregem

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Waregem Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Waregem Id: 6638 Cluster/GUP nummer: GUP-34040-033 Adres: Vijfseweg nvt 8790 Waregem AWV voorziet werken in de Vijfseweg. De stad Waregem zal gelijktijdig met aanpassingen

Nadere informatie

Zoneringsplan Dilsen-Stokkem

Zoneringsplan Dilsen-Stokkem Dilsen-Stokkem Id: 2601 Cluster/GUP nummer: 124-96 Adres: n/a n/a 3650 Dilsen-Stokkem Deze cluster is reeds aangesloten op het centraal gebied. De cluster mag dus ingedeeld worden als collectief geoptimaliseerd

Nadere informatie

Volgens de gemeente zijn Assesteenweg aangesloten op de riolering van de Molenstraat welke nog niet is aangesloten naar centraal gebied.

Volgens de gemeente zijn Assesteenweg aangesloten op de riolering van de Molenstraat welke nog niet is aangesloten naar centraal gebied. Zoneringsplan Lennik Id: 808 Adres: Assesteenweg 101,105,107 1750 Lennik Assesteenweg 107, 105, 101: dit is ingekleurd als centraal gebied. Hier ligt een 2e riolering die loost in de Molenstraat. De woningen

Nadere informatie

Zoneringsplan Antwerpen

Zoneringsplan Antwerpen Zoneringsplan Antwerpen Id: 6220 Cluster/GUP nummer: 055-194 Aangesloten op de openbare riolering naar de RWZI - recente verkaveling. Volgens de stad/rioolbeheerder is cluster 055-194 reeds aangesloten

Nadere informatie

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Melle

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Melle Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Melle mi20bbxv Id: 5066 Cluster/GUP nummer: Adres: Stropstraat 1 9000 Gent Voor de bezwaren op het voorliggend gebiedsdekkend uitvoeringsplan voor het grondgebied MELLE wordt

Nadere informatie

Zoneringsplan Dendermonde

Zoneringsplan Dendermonde Dendermonde Id: 6374 Cluster/GUP nummer: 026-6071 Adres: Broekkantstraat onbekend 9200 Dendermonde Iba - Op korte termijn wordt een verbouwing/uitbreiding gepland van het gebouw ter hoogte van het pompstation

Nadere informatie

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Turnhout

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Turnhout Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Turnhout Id: 5733 cluster 087-436 De IBA met prioriteit 1, cluster 087-436, gaat over een loods op het militair domein gelegen langs weg op grondgebied Kasterlee, gekend

Nadere informatie

Volgens de gemeente is de riolering in de Steenbakkerijstraat aangesloten naar centraal gebied.

Volgens de gemeente is de riolering in de Steenbakkerijstraat aangesloten naar centraal gebied. Zoneringsplan Kuurne Id: 6091 Cluster/GUP nummer: 012-587 De gemengde leiding d500 in de Steenbakkerijstraat sluit via de Termietendreef aan op PS Meersstraat en is dus aangesloten op het centraal gebied.

Nadere informatie

Zoneringsplan Oostende

Zoneringsplan Oostende Zoneringsplan Oostende E6rVqk9C Id: 5967 Cluster/GUP nummer: diverse Adres: diverse diverse 8400 Oostende 6 geplaatste IBA's. Diverse adressen: Gistelsesteenweg 582, 586A, 586 B/ Polderdijk 1 en 2/ Karperstraat3.

Nadere informatie

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Diest

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Diest Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Diest Id: 615 24020-167 Adres: Turnhoutsebaan nvt 3290 Diest AWV plant op langere termijn aanleg van fietspaden vanaf Molenstede (Diest) tot Veerle-Laakdal. Vermoedelijk

Nadere informatie

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Zwalm

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Zwalm Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Zwalm Id: 4982 Cluster/GUP nummer: Adres: nvt nvt 9630 Zwalm De gemeente Zwalm kan zich niet uitspreken over de dossiers met prioriteit 2 (einddatum uitvoering 2021) en volgende

Nadere informatie

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Putte

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Putte Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Putte Id: 286 Cluster/GUP nummer: 039-509 Adres: Mechelbaan 361_4 en 361_6 2580 Putte Bijkomende Gup nr te voorzien voor meerdere gebouwen, wegenis is semi-openbaar Mechelbaan

Nadere informatie

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Kasterlee

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Kasterlee Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Kasterlee Id: 6730 Cluster/GUP nummer: Adres: Markt 1 2460 Kasterlee De gemeente/rioolbeheerder vraagt geïnformeerd en betrokken te worden indien andere dan de door de gemeente/rioolbeheerder

Nadere informatie

Zoneringsplan Zonnebeke

Zoneringsplan Zonnebeke Zonnebeke R3yS4wrS Id: 409 Cluster/GUP nummer: Adres: Baron Ruzettelaan 35 8310 Brugge In Zonnebeke zijn onderstaande WVI-project(en) niet correct ingekleurd. Plan(nen) en overzichtstabel worden u per

Nadere informatie

Eerste resultaten van het gebiedsdekkend uitvoeringsplan (GUP) Ilse Gelaude Teamverantwoordelijke waterzuiveringsbeleid

Eerste resultaten van het gebiedsdekkend uitvoeringsplan (GUP) Ilse Gelaude Teamverantwoordelijke waterzuiveringsbeleid Eerste resultaten van het gebiedsdekkend uitvoeringsplan (GUP) Ilse Gelaude Teamverantwoordelijke waterzuiveringsbeleid Inhoud Inbreng bij voortraject ZP en GUP Wijzigingen in juridisch kader Herziening

Nadere informatie

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Sint-Niklaas

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Sint-Niklaas Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Sint-Niklaas Id: 4547 Cluster/GUP nummer: GUP-46021-048 Adres: Bellestraat-Eekhoornstraat nvt nvt Sint-Niklaas Bellestraat-Eekhoornstraat (202 IE) prioriteit 9, vooruitschuiven

Nadere informatie

Zoneringsplan Oostkamp

Zoneringsplan Oostkamp Zoneringsplan Oostkamp R3yS4wrS Id: 264 Cluster/GUP nummer: Adres: Baron Ruzettelaan 35 8310 Brugge In Oostkamp zijn onderstaande WVI-project(en) niet correct ingekleurd. Plann(en) en overzichtstabel worden

Nadere informatie

Zoneringsplan Schoten

Zoneringsplan Schoten Zoneringsplan Schoten Page 1 of 5 6U6VOOy3 Id: 7215 Cluster/GUP nummer: Adres: Botermelkbaan 49 2900 Schoten Geachte Burgemeester Geachte Schepenen Op 91712014 is het openbaar ondezoek gestart over de

Nadere informatie

Zoneringsplan Kortrijk

Zoneringsplan Kortrijk Zoneringsplan Kortrijk Id: 2042 Cluster/GUP nummer: Cluster 012-536 Adres: Bruyningstraat 0 8500 Kortrijk Cluster te herzien ikv overlap. Zie opmerking cluster 012-4109. De onduidelijke situatie rond clusters

Nadere informatie

Zoneringsplan Koksijde

Zoneringsplan Koksijde Koksijde Id: 1774 Cluster/GUP nummer: 003-4300/38014-001 Adres: Ammanswallestraat 20a Bus 8670 Koksijde Ammanswallestraat: aangesloten op de riolering, privaat. De gemeente bevestigt de aansluiting van

Nadere informatie

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Koksijde

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Koksijde Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Koksijde Id: 1772 Cluster/GUP nummer: 003-178/38014-004 Adres: Abdijstraat diverse 8670 Koksijde Abdijstraat: voor de gemeente hogere prioriteit, schoolomgeving, aanpalend

Nadere informatie

Beleidslijnen IBA s. Leentje De Backer. Afdeling Ecologisch Toezicht Team Waterzuiveringsbeleid

Beleidslijnen IBA s. Leentje De Backer. Afdeling Ecologisch Toezicht Team Waterzuiveringsbeleid Beleidslijnen IBA s Leentje De Backer Afdeling Ecologisch Toezicht Team Waterzuiveringsbeleid Beleid IBA s Aansluiten op riolering of een IBA plaatsen? Wanneer moet die IBA er staan? Individuele of collectieve

Nadere informatie

Zoneringsplan Ieper. Code van de indiener : Ingediende reacties. Id: 200 Cluster/GUP nummer: Adres: Baron Ruzettelaan 35 8310 Brugge

Zoneringsplan Ieper. Code van de indiener : Ingediende reacties. Id: 200 Cluster/GUP nummer: Adres: Baron Ruzettelaan 35 8310 Brugge Zoneringsplan Ieper Id: 200 Ieper 1100 Ieperleekanaal uitbreiding III F/1bedrijventerrein deels centraal gebied, deels individueel te optimaliseren buitengebied en rest niet ingekleurd volledig centraal

Nadere informatie

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Gent

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Gent Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Gent Id: 5975 Cluster/GUP nummer: GUP-44021-058/199-176 Adres: Achtene nvt nvt Gent Achtene - zijstraat van Orchideestraat - afhankelijk van externe factoren: timing AWV

Nadere informatie

Zoneringsplan Gent. Code van de indiener : Ingediende reacties. Id: 6670 Cluster/GUP nummer: Adres: zandloperstraat Gent

Zoneringsplan Gent. Code van de indiener : Ingediende reacties. Id: 6670 Cluster/GUP nummer: Adres: zandloperstraat Gent Zoneringsplan Gent 1U97wLmj Id: 6670 Cluster/GUP nummer: Adres: zandloperstraat 193 9030 Gent Betreft wijziging zonering zandloperstraat 193, 9030 Mariakerke. Een jaar geleden kochten wij de woning in

Nadere informatie

1 PROCEDURE. Uitgebreide toelichting bij de zoneringsplannen en de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen

1 PROCEDURE. Uitgebreide toelichting bij de zoneringsplannen en de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen 1 PROCEDURE De juridische basis voor de opmaak van de zoneringsplannen en de gebiedsdekkkende uitvoeringsplannen is terug te vinden in het zoneringsbesluit (besluit van de Vlaamse Regering van 10 maart

Nadere informatie

Zoneringsplan Brugge. Code van de indiener : Ingediende reacties. Id: 5102 Cluster/GUP nummer: Adres: Stropstraat Gent

Zoneringsplan Brugge. Code van de indiener : Ingediende reacties. Id: 5102 Cluster/GUP nummer: Adres: Stropstraat Gent Zoneringsplan Brugge Ag0RX3Be Id: 5102 Adres: Stropstraat 1 9000 Gent Voor de bezwaren op het voorliggende zoneringsplan voor het grondgebied BRUGGE wordt verwezen naar het collegebesluit van 16.12.2014,

Nadere informatie

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Mechelen

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Mechelen Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Mechelen ir2cw0fh Id: 851 Liersesteenweg 435 / Rosendaalveld Hier is een nieuw regionaal Ziekenhuis vergund, aangesloten op de riolering van de Liersesteenweg, en dit zal

Nadere informatie

Zoneringsplan Aarschot

Zoneringsplan Aarschot Zoneringsplan Aarschot Id: 432 Verder naar achter gelegen, mogelijkheid om op eigen kosten lange aansluiting te voorzien bestaat, voorlopig blijft dit rode cluster. Dit geldt voor volgende cluster: 171-115:

Nadere informatie

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Kortrijk

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Kortrijk Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Kortrijk G0ulsq90 Id: 2135 Cluster/GUP nummer: Adres: Goedendaglaan 32 8500 Kortrijk Volgens het geoloket van www.volvanwater.be is er een GIP/OP gepland in het natuurgebied

Nadere informatie

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Aalst

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Aalst Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Aalst Id: 2223 GUP-41002-021 Muntstraat Gijzegem Zie deel A (Ontwerp herzien zoneringsplan). Groene cluster 027-6311 (Muntstraat te Gijzegem-Aalst). Het gaat om een aantal

Nadere informatie

Gebiedsdekkende uitvoeringsplannen. Provinciale infodagen

Gebiedsdekkende uitvoeringsplannen. Provinciale infodagen Gebiedsdekkende uitvoeringsplannen Provinciale infodagen Inhoud Rechten en plichten na het zoneringsplan Beleidstaken Centraal gebied of collectief geoptimaliseerd buitengebied Collectief te optimaliseren

Nadere informatie

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Ronse

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Ronse Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Ronse Id: 7596 Cluster/GUP nummer: GUP-45041-018 Adres: Broeke nvt 9600 Ronse Prioriteit wijzigingen naar 2, dit moet uitgevoerd zijn voor werken op Ommegangstraat. Intussen

Nadere informatie

IBA s voor verspreide bebouwing: stad Poperinge gaat de uitdaging aan. Tine Ryon Stad Poperinge

IBA s voor verspreide bebouwing: stad Poperinge gaat de uitdaging aan. Tine Ryon Stad Poperinge IBA s voor verspreide bebouwing: stad Poperinge gaat de uitdaging aan Tine Ryon Stad Poperinge 1 IBA s voor verspreide bebouwing Stad Poperinge gaat de uitdaging aan Zoneringsplan Zoneringsplan - Bepaalt

Nadere informatie

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Brugge

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Brugge Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Brugge Ag0RX3Be Id: 5101 Cluster/GUP nummer: Adres: Stropstraat 1 9000 Gent Voor de bezwaren op het voorliggend gebiedsdekkend uitvoeringsplan voor het grondgebied BRUGGE

Nadere informatie

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUI. Inspraaknota Voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied Detailhandel - Tuincentra.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUI. Inspraaknota Voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied Detailhandel - Tuincentra. Gemeente Epe Inspraaknota Voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied Detailhandel - Tuincentra *2015-09568* IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUI Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding 2.

Nadere informatie

Particuliere versus collectieve IBA

Particuliere versus collectieve IBA Particuliere versus collectieve IBA Riet Lismont Projectleider kennisbeheer VLARIO Kenniscentrum en overlegplatform Rioleringen in Vlaanderen Opleidingen voor alle gerelateerde onderwerpen riolering, afvalwater

Nadere informatie

Belasting op het niet optimaal afkoppelen van de privé waterafvoer

Belasting op het niet optimaal afkoppelen van de privé waterafvoer Reglement Belasting op het niet optimaal afkoppelen van de privé waterafvoer Vastgesteld door de gemeenteraad op 15 december 2016 Bekendgemaakt op www.maldegem.be op 23 december 2016 Argumentatie Om de

Nadere informatie

VLAAMSE OVERHEID [C 2008/35861] 7 JULI 2008. Ministerieel besluit betreffende de vaststelling van het zoneringsplan van de gemeente Mechelen

VLAAMSE OVERHEID [C 2008/35861] 7 JULI 2008. Ministerieel besluit betreffende de vaststelling van het zoneringsplan van de gemeente Mechelen [C 2008/35861] 7 JULI 2008. Ministerieel besluit betreffende de vaststelling van het zoneringsplan van de gemeente Mechelen scheiding tussen de gemeentelijke en Overwegende dat de Vlaamse Milieumaatschappij

Nadere informatie

Raad van Bestuur Bitlar

Raad van Bestuur Bitlar Raad van Bestuur Bitlar Revitalisering transportzone LAR 22 maart 2012 Agenda 1. Project revitalisering LAR Doel en stand van zaken Concepten voor de LAR Rioleringsstudie Vragenstelling 2. Beveiliging/afsluiting

Nadere informatie

Vlaamse Regering.::sm~~= '~ = " " AMV/ /1009

Vlaamse Regering.::sm~~= '~ =   AMV/ /1009 ,n,- " " Vlaamse Regering.::sm~~= '~ = AMV/0002414/1009 Besluit van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur houdende uitspraak over een aanvraag tot afwijking van artikel 6.2.2.1.2, 1, artikel

Nadere informatie

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan AFBAKENING VAN HET STRUCTUURONDERSTEUNEND KLEINSTEDELIJK GEBIED KNOKKE-HEIST

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan AFBAKENING VAN HET STRUCTUURONDERSTEUNEND KLEINSTEDELIJK GEBIED KNOKKE-HEIST Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan AFBAKENING VAN HET STRUCTUURONDERSTEUNEND KLEINSTEDELIJK GEBIED KNOKKE-HEIST DEFINITIEVE VASTSTELLING SEPTEMBER 2011 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Inhoudstafel

Nadere informatie

LOKAAL WATERBELEID: gemeentelijke saneringsplicht en rioleringen. Uitdagingen voor de steden en gemeenten Watersanering... meer dan een lopende zaak

LOKAAL WATERBELEID: gemeentelijke saneringsplicht en rioleringen. Uitdagingen voor de steden en gemeenten Watersanering... meer dan een lopende zaak LOKAAL WATERBELEID: gemeentelijke saneringsplicht en rioleringen Uitdagingen voor de steden en gemeenten Watersanering... meer dan een lopende zaak TIEN PRIORITEITEN VOOR STEDEN EN GEMEENTEN Beleidsforum

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor het bekomen van een gemeentelijke premie voor de aanleg van een individuele zuiveringsinstallatie te Wingene

Aanvraagformulier voor het bekomen van een gemeentelijke premie voor de aanleg van een individuele zuiveringsinstallatie te Wingene Aanvraagformulier voor het bekomen van een gemeentelijke premie voor de aanleg van een individuele zuiveringsinstallatie te Wingene AANVRAAGFORMULIER (in tweevoud in te dienen bij de milieudienst, Oude

Nadere informatie

Afdeling 1. Afdeling 2. Afdeling 3. Afdeling 4. Pagina 1 van 10. Reglement voor de aanleg van rioleringsinfrastructuur in ontwikkelingen

Afdeling 1. Afdeling 2. Afdeling 3. Afdeling 4. Pagina 1 van 10. Reglement voor de aanleg van rioleringsinfrastructuur in ontwikkelingen Reglement voor de aanleg van rioleringsinfrastructuur in ontwikkelingen Afdeling 1. Afdeling 2. Afdeling 3. Afdeling 4. Toepassingsgebied en definities Verplichtingen van de ontwikkelaar tegenover Pidpa

Nadere informatie

Op naar proper water in 2015!

Op naar proper water in 2015! Op naar proper water in 2015!! De Europese Kaderrichtlijn water, het decreet Integraal Waterbeleid en Vlarem I en II verplichten ons tot het voeren van een integraal Stedelijk waterbeleid. Dit gaat voornamelijk

Nadere informatie

Motivatienota Onteigeningsplan. Recreatiezone Melsbroek

Motivatienota Onteigeningsplan. Recreatiezone Melsbroek Motivatienota Onteigeningsplan Recreatiezone Melsbroek 1. LIGGING PLANGEBIED De gemeente Steenokkerzeel is gelegen in Vlaams-Brabant, ten noord-oosten van Brussel, tussen de gemeenten Machelen, Zaventem,

Nadere informatie

Code van goede praktijk voor het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van rioleringssystemen. Deel 1: Juridisch kader CIW juli 2013

Code van goede praktijk voor het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van rioleringssystemen. Deel 1: Juridisch kader CIW juli 2013 Code van goede praktijk voor het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van rioleringssystemen Deel 1: Juridisch kader CIW juli 2013 Inhoud 1 Juridisch kader 4 1.1 De Europese reglementering inzake waterbeleid

Nadere informatie

Informatie-vergaderingdd. 29/04/'15. wegenis-en rioleringsdossier Moerstraat

Informatie-vergaderingdd. 29/04/'15. wegenis-en rioleringsdossier Moerstraat Informatie-vergaderingdd. 29/04/'15 wegenis-en rioleringsdossier Moerstraat Overzicht Betrokken partijen Projectgegevens Werken in uitvoering» riolering» bovenbouw» dwarsprofiel Fasering / Toegankelijkheid

Nadere informatie

Overzicht adviezen planmer-screening RUP Herlokalisatie voetbalplein Linkhout

Overzicht adviezen planmer-screening RUP Herlokalisatie voetbalplein Linkhout Overzicht adviezen planmer-screening RUP Herlokalisatie voetbalplein Linkhout De in vet gemarkeerde cijfers verwijzen naar een wederwoord op het ontvangen advies, te vinden aan het einde van de nota. Instantie

Nadere informatie

Werken aan zuiver water bekken van de Beneden-Schelde

Werken aan zuiver water bekken van de Beneden-Schelde Werken aan zuiver water bekken van de Beneden-Schelde Opgeleverde projecten in 2006 Hoofdgemeente Project Naam project Projectomschrijving Opleveringsbedrag Huishoudelijk inwonersequivalent onmiddellijk

Nadere informatie

GEMEENTE LIERDE RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN BINDEND GEDEELTE

GEMEENTE LIERDE RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN BINDEND GEDEELTE GEMEENTE LIERDE RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN BINDEND GEDEELTE GRS LIERDE BINDEND GEDEELTE I INHOUD 1. VOORSTEL BINDENDE BEPALINGEN 2 1.1. WOON- EN LEEFSTRUCTUUR 2 1.2. RUIMTELIJK-ECONOMISCHE STRUCTUUR 3 1.3.

Nadere informatie

aadde d d e nnd d u m

aadde d d e nnd d u m addendum Inleiding Naar aanleiding van het verzoek tot raadpleging voor het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) de Vloei werden een aantal adviezen ontvangen. De adviezen van het agentschap Ruimte

Nadere informatie

Verruiming Lokaal Pact. Peter Van Wauwe 17 november 2015

Verruiming Lokaal Pact. Peter Van Wauwe 17 november 2015 Verruiming Lokaal Pact Peter Van Wauwe 17 november 2015 Verruiming Lokaal Pact Overzicht beslissingen Vlaamse Regering Welke investeringen komen in aanmerking Voorwaarden voor overname investeringen Ondertekenen

Nadere informatie

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden.

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden. LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DOOR DE GEMEENTERAAD DD 12 OKTOBER 2015 GEREGELDE AANGELEGENHEDEN (Artikel 252, 1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005) OPENBARE ZITTING 1. Goedkeuren notulen

Nadere informatie

Advies Ontwerp van besluit tot wijziging van Vlarem I en II naar aanleiding van het vaststellen van de zoneringsplannen

Advies Ontwerp van besluit tot wijziging van Vlarem I en II naar aanleiding van het vaststellen van de zoneringsplannen Brussel, 24 januari 2008 Advies SERV en Minaraad Advies Ontwerp van besluit tot wijziging van Vlarem I en II naar aanleiding van het vaststellen van de zoneringsplannen Minaraad, 21 januari 2008 SERV,

Nadere informatie

Collectief IBA-beheer

Collectief IBA-beheer Inhoud IBA s: Waarom en waar? Rol Pidpa? Rol eigenaar bewoner? IBA BelleAqua: opbouw en plaatsing? IBA s Waarom en waar? Ieder gezin en de meeste bedrijfsactiviteiten produceren afvalwater Dit afvalwater

Nadere informatie

Leegstede - Eertbolweg - Aanleg riolering -

Leegstede - Eertbolweg - Aanleg riolering - Voorstelling infovergadering bewoners 22 november 2011 Pidpa Riolering in Malle: Leegstede - Eertbolweg - Aanleg riolering - Agenda 1. Voorstelling 2. Vragen? Voorstelling Pidpa Riolering Pidpa = opdrachthoudende

Nadere informatie

GOEDKEURING REGLEMENT AANLEG VAN RIOLERINGSINFRASTRUCTUUR IN ONTWIKKELINGEN Gemeenteraad 1 juni 2015

GOEDKEURING REGLEMENT AANLEG VAN RIOLERINGSINFRASTRUCTUUR IN ONTWIKKELINGEN Gemeenteraad 1 juni 2015 GOEDKEURING REGLEMENT AANLEG VAN RIOLERINGSINFRASTRUCTUUR IN ONTWIKKELINGEN Gemeenteraad 1 juni 2015 De gemeenteraad van Herenthout, Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen;

Nadere informatie

Het verruimd lokaal pact. Ingeborg Barrez 22 oktober 2015

Het verruimd lokaal pact. Ingeborg Barrez 22 oktober 2015 Het verruimd lokaal pact Ingeborg Barrez 22 oktober 2015 Het verruimd lokaal pact Historiek LP categorieën (herdefiniëren) bestaande categorieën nieuwe categorieën Overeenkomst Modaliteiten voor overdracht

Nadere informatie

Code van goede praktijk voor het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van rioleringssystemen. Deel 2: Afwateringssysteem

Code van goede praktijk voor het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van rioleringssystemen. Deel 2: Afwateringssysteem Code van goede praktijk voor het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van rioleringssystemen Deel 2: Afwateringssysteem De Code van goede praktijk voor het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van rioleringssystemen

Nadere informatie

Uitnodiging infoavond. Werken in Gent: Sanering Rietgracht & wegen- en rioleringswerken in de Veenakkerstraat Projectnummer

Uitnodiging infoavond. Werken in Gent: Sanering Rietgracht & wegen- en rioleringswerken in de Veenakkerstraat Projectnummer Uitnodiging infoavond uw kenmerk ons kenmerk datum aantal bijlagen 22290 infoavond mei 2016 3 + folder contactpersoon tel. e-mail 03 450 45 45 contact@aquafin.be Werken in Gent: Sanering Rietgracht & wegen-

Nadere informatie

Stand van zaken en planning der werken

Stand van zaken en planning der werken Lebbeke Stand van zaken en planning der werken Projectnummer: 20000 Projectnaam: Aansluiting Tinenhoek - Terhagen Laatste update: 08 april 2014 Duur van de werken Startdatum: 22 oktober 2012 Vermoedelijke

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. Voorstel van beslissing: Goedkeuren van de notulen van de vergadering van 27 juni 2017.

OPENBARE VERGADERING. Voorstel van beslissing: Goedkeuren van de notulen van de vergadering van 27 juni 2017. BIJEENROEPING VAN DE GEMEENTERAAD De voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Erpe-Mere nodigt de leden van de gemeenteraad uit te vergaderen op woensdag 6 september 2017 om 20u00 in de raadzaal

Nadere informatie

WELKOM. AquaFlanders Desguinlei 250, 2018 Antwerpen Tel

WELKOM. AquaFlanders Desguinlei 250, 2018 Antwerpen Tel WELKOM Infosessie voor keurders privéwaterafvoer 26 oktober 2017 Deel I: Basis keuringen 1.1. Ministerieel Besluit 1.2. Afkeurcriteria milieuvoorwaarden 1. Basis keuringen 1.1. Ministerieel Besluit Ministerieel

Nadere informatie

3/20/2014. Rioolbeheerplan Turnhout. 0. Inhoud. 1. Situering -Doel -Aanpak

3/20/2014. Rioolbeheerplan Turnhout. 0. Inhoud. 1. Situering -Doel -Aanpak 0. Inhoud 1. Situering -Doel -Aanpak Toelichting 18/03/2014 Rioolbeheerplan Turnhout 2. Toepassing op rioolstelsel Turnhout - Kengetallen gemeentelijk stelsel - Strategische zones - Risico - Actielijsten

Nadere informatie

AG ENTSCHAP ONDERNEMEN

AG ENTSCHAP ONDERNEMEN AG ENTSCHAP ONDERNEMEN Limburg Corda Campus Kempische Steenweg 305 bus 201 3500 Hasselt T 0800 20 555 info@agentschapondernemen.be www.agentschapondernemen.be MAVA T.a.v. Shana Van Hove Gorislaan 49 1820

Nadere informatie

~atwijl{ Overeenkomstig het voorstel besloten. Voorstel. : de heer P. Zegers. : wethouder M.W.Ch. Udo. :Ja

~atwijl{ Overeenkomstig het voorstel besloten. Voorstel. : de heer P. Zegers. : wethouder M.W.Ch. Udo. :Ja Voorstel ~atwijl{ Aan : Burgemeester en Wethouders Zaaknummer : ~Oll..- 5'63'2... Status : Openbaar I Ter besluitvorming Datum : 8 maart 2012 Afdeling : Openbare Werken \,:rraa~e"j Raad: :Ja medewer ~st)er:

Nadere informatie

Mesen/Heuvelland Herinrichting dorpskern

Mesen/Heuvelland Herinrichting dorpskern Mesen/Heuvelland Herinrichting dorpskern Wegenis- en rioleringswerken in de Ieperstraat, Gentstraat, Armentiersstraat, Armentierssteenweg Bewonersvergadering: 24 mei 2011 1 2 INITIATIEF IS SAMENWERKING

Nadere informatie

Gemeentelijke Performantie Indicatoren Resultaten werkjaar 2014

Gemeentelijke Performantie Indicatoren Resultaten werkjaar 2014 Dienst Toezicht Beheer Saneringsinfrastructuur Expert Ecologisch Toezicht Steven Van den Broeck s.vandenbroeck@vmm.be Gemeentelijke Performantie Indicatoren Resultaten werkjaar 2014 Agenda Inleiding Feedback

Nadere informatie

Overzicht Verkeersinbreuken (autosnelwegen inbegrepen) 2017: 1e semester PZ HEUSDEN-ZOLDER

Overzicht Verkeersinbreuken (autosnelwegen inbegrepen) 2017: 1e semester PZ HEUSDEN-ZOLDER Overzicht Verkeersinbreuken (autosnelwegen inbegrepen) 2017: 1e semester PZ HEUSDEN-ZOLDER VERKEERSINBREUKEN (autosnelwegen inbegrepen) : ALGEMEEN OVERZICHT PZ HEUSDEN-ZOLDER Vergelijking 1e semester 2009-2017

Nadere informatie

Portefeuillehouder: P. Broeksma Behandelend ambtenaar J. Koomans van den Dries, 0595 447784 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. Koomans van den Dries)

Portefeuillehouder: P. Broeksma Behandelend ambtenaar J. Koomans van den Dries, 0595 447784 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. Koomans van den Dries) Vergadering: 20 november 2012 Agendanummer: 11 Status: Opiniërend Portefeuillehouder: P. Broeksma Behandelend ambtenaar J. Koomans van den Dries, 0595 447784 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. Koomans

Nadere informatie

TOELICHTING RUIMTELIJKE UITVOERINGSPLANNEN

TOELICHTING RUIMTELIJKE UITVOERINGSPLANNEN TOELICHTING RUIMTELIJKE UITVOERINGSPLANNEN RUP Peerlaarstraat en RUP Eertberglei gemeente Bonheiden, informatieavond 10 februari 2015 13004_PT_006_informatieavond relevante begrippen gewestplan, plan van

Nadere informatie

AMV/ /1000. Ministerieel besluit houdende uitspraak over een aanvraag tot afwijking

AMV/ /1000. Ministerieel besluit houdende uitspraak over een aanvraag tot afwijking Vlaamse Regering AMV/000157671/1000 Ministerieel besluit houdende uitspraak over een aanvraag tot afwijking van artikel 5.17.2.1, 3, van titel II van het VLAREM ingediend door de bvba DTN Team, Bisschopslaan

Nadere informatie

gericht aan PROCORO Koningin Elisabethlei 22 2018 Antwerpen

gericht aan PROCORO Koningin Elisabethlei 22 2018 Antwerpen Dit bezwaarschrift telt 26 pagina s Bezwaarschrift 07 april 2011 gericht aan PROCORO Koningin Elisabethlei 22 2018 Antwerpen Aangaande het openbaar onderzoek Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan PRUP

Nadere informatie

Brussel, 9 februari 2005 Advies reparatiedecreet. Advies

Brussel, 9 februari 2005 Advies reparatiedecreet. Advies Brussel, 9 februari 2005 Advies reparatiedecreet Advies Voorontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening en van het decreet betreffende

Nadere informatie

Aansluitverordening van de riolering in de gemeente Krimpen aan den IJssel

Aansluitverordening van de riolering in de gemeente Krimpen aan den IJssel Aansluitverordening van de riolering in de gemeente Krimpen aan den IJssel De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van [datum];

Nadere informatie